179

Proiectarea fluxului tehnologic de montaj pentru o hală industrială cu grinzile principale dispuse longitudinal

1. Tema
Să se proiecteze fluxul tehnologic pentru montarea structurii de rezistenţă a unei hale industriale parter integral prefabricate. Hala este prevăzută cu pod rulant, iar poziţia grinzilor principale este paralelă cu cea a grinzilor de rulare. Tipul de structură este prezentat în figura. Se cunosc următoarele date: • pentru construcţie: mărimea deschiderii LD ,în m; mărimea traveii LT, în m; numărul de deschideri nD pentru elementele prefabricate:

- dimensiunile geometrice (lăţime-l ; înălţime-h ; lungime-L) în m; - greutăţile, în KN. Se cere să se stabilească: - succesiunea fazelor tehnologice; - organizarea frontului de lucru; - alegerea dispozitivelor de manipulare şi montaj pentru elementele prefabricate; - calculul parametrilor necesari pentru alegerea macaralei; - alegerea utilajului de ridicare.

Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică

180 Se vor întocmi planurile generale de montaj pe faze tehnologice şi se va evalua durata totală de montaj pe baza normelor de timp.

2. Indicaţii pentru rezolvare
Succesiunea fazelor tehnologice de montaj este determinată de poziţia elementelor prefabricate, în speţă a grinzilor principale. La acest tip de structură circulaţia este longitudinală atât pentru utilajul de ridicare cât şi pentru mijloacele cu care se transportă elementele. Etapele de montaj sunt: 1- Montajul stâlpilor ; 2- Montajul grinzilor de rulare şi a grinzilor principale ; 3- Montajul elementelor de acoperiş Faza 1 – Montajul stâlpilor prefabricaţi 2.1.1. Sistemul de agăţare al stâlpilor este cel cu găuri transversale şi buloane. Este necesar a fi parcurse următoarele etape: - se analizează posibilitatea agăţării elementului în două puncte de agăţare; - se calculează volumul si greutatea stâlpului; - se calculează coordonatele centrului de greutate al elementului; - se calculează momentul capabil al secţiunii în care solicitarea este maximă; - se compară momentul capabil cu momentul din greutate proprie multiplicat cu un coeficient de impact; - în cazul când momentul capabil rezultă mai mic este necesar să se prevadă trei puncte de agăţare pentru manipularea şi montajul stâlpului. 2.1.2. Organizarea frontului de lucru Aceasta se stabileşte pentru o tramă curentă (suprafaţa cuprinsă între patru stâlpi ) şi în situaţii speciale pe două trame adiacente. Constă într-un desen la scară în care se indică poziţia de montaj a elementelor prefabricate, traseele de circulaţie ale macaralei si mijloacelor de transport, punctele de staţionare a utilajului de ridicare la montaj. Din organizarea frontului de lucru rezultă mărimea razei necesare a macaralei.
Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică

181 Conform unuia din principiile organizării la obiect traseele de circulaţie stabilite pentru stâlpi rămân valabile şi pentru montajul celorlalte elemente prefabricate. Organizarea frontului de lucru se prezintă în fig. 15.1

R
LT/2

R

R R
LT/2

F F /2 F /2 1 ,0 0 d1

E m / 2E m / 2 Em

E t / 2E t / 2 1 ,0 0 E t d2

LD

Fig. 15.1 Organizarea frontului de lucru la montarea stâlpilor 2.1.3. Alegerea dispozitivului pentru manipularea şi montajul stâlpilor prefabricaţi Pentru alegerea acestuia se utilizează “Catalogul de dispozitive de manipulare şi montaj elemente prefabricate pentru construcţii” – proiect I.P.C. nr. 7207/1980.
Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică

LT

182 Trebuie respectate următoarele condiţii: (15.1) Gmax ≥ Gst unde: Gmax - greutatea maximă pe care poate să o ridice dispozitivul, în tf ; Gst - greutatea stâlpului, în tf . (15.2) dc = dmax în care: dc - distanţa între cablurile dispozitivului în poziţie de montaj a elementului, în m; dmax - înălţimea maximă a secţiunii stâlpului în dreptul consolelor, în m. Dacă cele două relaţii sunt satisfăcute simultan, din catalog se extrag următoarele date:  indicativul dispozitivului; Gmax, în tf; gd - greutatea proprie a dispozitivului, în tf; hd - înălţimea dispozitivului măsurată de la faţa superioară a stâlpului în

  

poziţie de montaj până în punctual de prindere în cârligul macaralei, în punctul m;

Lcp- lungimea cablului principal, în m.

2.1.4 Calculul parametrilor tehnologici necesari pentru alegerea macaralei la montajul stâlpilor. Aceştia sunt: Rnec- raza de montaj necesară, în m ; Hc nec- înălţimea la cârlig necesară, în m ; Qc nec- sarcina la cârlig necesară, în tf . Raza necesară se calculează din organizarea frontului de lucru, conform fig. 15.1 din condiţiile: - condiţia de montaj: (15.3) unde:
Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică

R nec = (LT /2) 2 + d1

2

183 LT - lungimea traveii, în m; d1- distanţa din axul stâlpilor până în axa traseului de circulaţie a macaralei, în m; d1 = F/2 + 1,00 + Em/2 unde: F - dimensiunea fundaţiei, în m; 1,00 - spaţiu de siguranţă, în m; Em - ecartamentul estimat al macaralei, în m. Condiţia de ridicare a stâlpului de pe mijlocul de transport: Rnec = d2 = Em/2 + 1,00 + Et/2 (15.5) în care: d2 - distanţa între axele traseelor de circulaţie ale macaralei şi mijlocului de transport, în m; 1,00 - spaţiu de siguranţă, în m; Em - ecartamentul mijlocului de transport, în m. Rnec > Rmin unde: Rmin - raza minimă a macaralei luată din catalogul de utilaje. Cele trei relaţii pentru raza de montaj necesară trebuie respectate simultan. Sarcina la cârlig necesară se calculează cu relaţia: Qc nec = Gst + gd (tf) (15.6) unde: Gst – greutatea stâlpului, în tf; gd – greutatea proprie a dispozitivului, în tf; Qc nec – sarcina la cârlig necesară a macaralei ,în tf. Înălţimea necesară la cârligul macaralei se estimează conform fig. 15.2 şi relaţiei (15.7) Hc nec = H - ∆ Η + hel + hd + hr (m) (15.7) în care: Hc nec – înălţimea necesară la cârligul macaralei măsurată de la nivelul de circulaţie al utilajelor până la cârligul macaralei, în m;
Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică

(15.4)

∆ Η ) < 0 şi acoperitor se ia H ∆ Η = 0 . în m.0. 15.5 Alegerea utilajului de ridicare pentru montajul stâlpilor prefabricaţi Se foloseşte “Catalogul de utilaje pentru lucrări de construcţii – montaj”. în m .2 Estimarea înălţimii la cârlig (stânga ∆ Η ∆ H <0 hs helement Hhook hdevice > 0.diferenţa de nivel între cota reper +0. Exemple de proiectare tehnologică .7) diferenţa (H .înălţimea de siguranţă la rotire a stâlpului pentru a nu se deteriora baza acestuia sau buza paharului (0. dreapta ∆ Η < 0) 2.1. hs . În relaţia (15.00 (cota buzei paharului) şi cota de circulaţie a mijloacelor. hd .184 ∆ Η . hel = Hstâlp.8) Hc nec = Hst + hd + hs Fig. în m.înălţimea dispozitivului. înălţimea la cârlig calculându-se cu relaţia transformată: (15.5 . De Tehnologia lucrărilor de construcţii.7)m.

lungimea săgeţii. parametrii efectivi de lucru.11) Din catalog se extrag următoarele date:     indicativul macaralei. Exemple de proiectare tehnologică . în funcţie de parametrii tehnologici necesari se aleg cei efectivi.185 aici.3. Din organizarea frontului de lucru se determină mărimea razei necesare de montaj. 2. Trebuie respectate simultan următoarele condiţii: Ref ≥ Rnec (m) (15. 15.2. Se folosesc aceleaşi trasee de circulaţie pentru utilajul de ridicare şi mijloacele de transport. din acelaşi punct de staţionare şi cu acelaşi dispozitiv fără desprinderea acestuia din cârligul macaralei pe toată durată de montaj.1 Sistemul de agăţare al acestor elemente prefabricate îl constituie urechile de agăţare. sarcina maximă. cu acelaşi utilaj de ridicare. în m.2.2 Organizarea frontului de lucru Ca şi în cazul montării stâlpilor (faza 1) aceasta se face pe o tramă curentă. Tehnologia lucrărilor de construcţii.10) Hc ef ≥ Hc nec (m) (15. Faza 2 Montajul grinzilor de rulare şi al grinzilor principale. în tf. Montajul se face pe acelaşi traseu.9) Qc ef ≥ Qc nec (tf) (15. putându-se aborda doua metode: metoda grafică şi cea tabelară. 2. conform fig.

în m.00 + Em/2 unde: d1 .186 M T LT/2 RG R RG P LT/2 LT GR RG P GR Em 1 .distanţa între axele stâlpilor şi axa traseului de circulaţie al utilajului de ridicat.12) Rnec ≥ d1 = F/2 + 1. F .din condiţia de montare: (15. Tehnologia lucrărilor de construcţii.3 Organizarea frontului de lucru la montarea grinzilor principale şi a grinzilor de rulare Din organizarea frontului de lucru se estimează mărimea razei de montaj din următoarele condiţii: . 15. în m. Exemple de proiectare tehnologică .dimensiunea fundaţiei măsurată în sens transversal halei industriale.0 0 Et d1 d2 LD Fig.

în m. de întindere sau de compresiune. respectiv: Gel = max (GG.3 Alegerea dispozitivului pentru manipularea şi montajul grinzilor de rulare şi a grinzilor principale.00 .17) Dacă relaţiile (15. Em . în m . Exemple de proiectare tehnologică (15. Pentru a nu se introduce eforturi nedorite în element. nr.din condiţia de respectare a razei minime a macaralei: Rnec ≥ Rmin (15.16) Cea de a doua relaţie pentru alegerea dispozitivului se referă la confruntarea între distanţa între cabluri dc şi distanţa între punctele de agăţare ale elementului prefabricat dag. 7207/1980.2.greutatea maximă pe care poate să o ridice dispozitivul.14) în care: Rmin .spaţiu de siguranţă. Et .distanţa între axele traseelor de circulaţie ale utilajelor.raza minimă a utilajului de ridicare înscrisă în catalogul de utilaje.17) sunt satisfăcute simultan din catalogul de dispozitive se extrag următoarele date: Tehnologia lucrărilor de construcţii.P) (15. GG. 2. . Capitolul II A.15) unde: Gmax .ecartamentul mijlocului de transport.4.din condiţia de ridicare de pe mijlocul de transport: Rnec ≥ d2 = Em/2 + 1.R. 15.P.13) . în tf. dc ≅ dag (15. conform fig.187 1.C.greutatea maximă aleasă între greutatea grinzii de rulare şi cea a grinzii principale. în m. .15) şi (15.ecartamentul estimat al macaralei. Pentru alegerea acestuia se utilizează “Catalogul de dispozitive de manipulare şi montaj elemente prefabricate pentru construcţii” – proiect I. (grinda lucrând în exploatare la solicitarea de încovoiere) unghiul acestora cu verticala trebuie limitat la max 10º. Gel .00 + Et/2 unde: d2 . Trebuie respectate următoarele condiţii: Gmax ≥ Gel (15.

2. 15.înălţimea dispozitivului măsurată de la partea superioară a grinzii dc .188 d i s p o z it i v d e r i d i c a r e α ≤ 10° u r e c h e dăeţa a e rg α ≤ 10° dag L g r i nădp r e f a b răi c a t a α ≤ 10° α ≤ 10° dag L b Fig.     prefabricate până în punctul de prindere în cârligul macaralei. în m.distanţa între cablurile dispozitivului.4. Exemple de proiectare tehnologică hgr hd dc hgr hd dc . Gmax . Tehnologia lucrărilor de construcţii. gd .greutatea proprie a dispozitivului.4 Calculul parametrilor tehnologici necesari pentru alegerea macaralei la montarea grinzilor de rulare şi principale. 2.  indicativul dispozitivului. în tf. hd . în m. în t . – Poziţiile cablurilor dispozitivului faţă de poziţiile urechilor de agăţare ale grinzilor.

conform fig.00 (cota buzei paharului) şi cota de circulaţie a utilajelor.5 şi relaţiei (15. în tf. în tf. Exemple de proiectare tehnologică .înălţimea la cârlig necesară. H = max(HG. în m.3    Rnec ≥ d1 Rnec ≥ d2 Rnec ≥ Rmin cu satisfacerea simultană a celor trei relaţii. hel = max(hG. în m. în m. HG. în m. în m.sarcina la cârlig necesară.P).înălţimea de siguranţă la rotire (2 m). Qc nec . 2. 15. Înălţimea necesară la cârligul macaralei se estimează conform fig. Sarcina la cârlig necesară: Qc nec = Ggr + gd (15. gd .cota la care se montează elementul prefabricat.raza de montaj necesară.∆ H + hel + hd + hr în care: H .18) unde: Ggr = max(GG. Hc nec .19) Tehnologia lucrărilor de construcţii.P). hd .diferenţa de nivel între cota reper ± 0. Raza necesară a fost calculată la pct.greutatea proprie a dispozitivului.189 Aceştia sunt: Rnec .R. 15.2 – organizarea frontului de lucru.2. în tf.R . hG. GG. hr .înălţimea dispozitivului.R.P) ∆ H . (15.19): Hc nec = H .

11)) adică: Ref ≥ Rnec (m) Qc ef ≥ Qc nec (tf) Hc ef ≥ Hc nec (m) Din catalog se extrag următoarele date:  indicativul macaralei. Exemple de proiectare tehnologică .9). (15. Tehnologia lucrărilor de construcţii. cu respectarea condiţiilor (rel. Estimarea cotelor verticale în vederea calculului înălţimii la cârlig a macaralei 2.5.10).2. (15.5 Alegerea utilajului de ridicare pentru montarea grinzilor de rulare şi a grinzilor principale Din ”Catalogul de utilaje pentru lucrări de construcţii montaj”.în funcţie de parametrii tehnologici necesari se aleg cei efectivi. 15.0 0 ∆H Fig. (15.190 hG P HG P hG R HG R ± 0 .

2. parametrii efectivi de lucru. 15. în m.191    capacitatea de ridicare (sarcina maximă).3. Faza 3 Montarea elementelor de acoperiş 2. conform fig. acesta se desfăşoară pe o tramă curentă.6. lungimea săgeţii.0 0 Et e le m e n t d e a c o p e r i s a s e z a t p e m ij l o c u l d e tr a n s p o r t T Fig.6.3. Din organizarea frontului de lucru se determină mărimea razei necesare de montaj pentru utilajul de ridicare. 15.2. în tf. Se folosesc aceleaşi trasee de circulaţie pentru utilaje. Organizarea frontului de lucru pentru montarea elementelor de acoperiş Tehnologia lucrărilor de construcţii.1. Sistemul de agăţare al elementelor de acoperiş sunt urechile de agăţare. Organizarea frontului de lucru Aşa cum s-a precizat în fazele anterioare. Dat fiind că sunt elemente de suprafaţă numărul punctelor de agăţare este patru. M G T e le m e n t d e a c o p e r is asezat p e reazem e g r i n z i d e r u la r e G R R LT g r in d a p r i n c i p a la G P R M d1 Em LD G d2 1 . Exemple de proiectare tehnologică .

în m. în tf. dag . Et . Cea de a doua relaţie se referă la corelarea distanţelor între punctele de prindere ale cablurilor în dispozitiv şi distanţele între urechile de agăţare în limita unui unghi cu verticala α ≤ 7 ÷ 10º (fig.A.distanţa între cabluri.00 . în m.23) unde: dc .distanţa între punctele de agăţare.ecartamentul mijlocului de transport. din catalogul de utilaje. – greutatea elementului de acoperiş. 2.21) Rnec ≥ Rmin (condiţia de montaj) în care: Rmin.3.22) Gmax ≥ GE. în m.raza minimă a utilajului de ridicare. nr.00 + Et/2 (pentru a putea fi ridicat de pe mijlocul de transport) unde: Em . unde: Gmax – greutatea maximă pe care poate să o ridice dispozitivul. 1. Pentru alegerea dispozitivelor trebuie respectate următoarele condiţii: (15. dc ≅ dag Tehnologia lucrărilor de construcţii. (15.P. capitolul III. în m. GE.ecartamentul estimat al macaralei.spaţiu de siguranţă. Alegerea dispozitivului pentru manipularea şi montarea elementelor de acoperiş.C. Exemple de proiectare tehnologică . 15. proiect I. Elementele prefabricate de acoperiş au sistemul de agăţare alcătuit din patru urechi de agăţare.A.192 Condiţiile pentru determinarea razei necesare de montaj sunt: (15. 7207/1980.3.7) (15. în tf. Se utilizează “Catalogul de dispozitive de manipulare şi montaj elemente prefabricate pentru construcţii“.20) Rnec ≥ d2 = Em/2 + 1.

2.193 dc dag L Fig.2. Elementul de acoperiş agăţat în dispozitivul de manipulare şi montaj.distanţa între cabluri. din organizarea frontului de lucru: Rnec ≥ d2 Rnec ≥ Rmin . în m.sarcina la cârlig necesară.înălţimea la cârlig necesară.7. dc . Exemple de proiectare tehnologică hel hd α ≤ 10° α ≤ 10° . Qc nec.greutatea proprie a dispozitivului.raza de montaj necesară. 15. în m.4. gd . în tf. Dacă relaţiile (15. Raza necesară a fost estimată la pct. hd .     2.3. Gmax.înălţimea dispozitivului.23) sunt simultan respectate din catalogul de dispozitive se extrag următoarele date:  indicativul dispozitivului. Calculul parmetrilor tehnologici necesari pentru alegerea macaralei Aceştia sunt: Rnec. în tf. în tf.3. Hc nec. în m.22) şi (15. în m. Tehnologia lucrărilor de construcţii.

2.înălţimea dispozitivului.diferenţa de nivel între cota reper ± 0. în m. în m.montaj“. capacitatea de ridicare (sarcina maximă).înălţimea de siguranţă la rotire (2 m). Sarcina la cârlig necesară: (15.5. în funcţie de parametrii de lucru necesari se aleg cei efectivi cu respectarea condiţiilor din rel (15. Hc nec = H . Exemple de proiectare tehnologică . în m .24) unde: H – înălţimea la care se montează elementul de acoperiş (faţa superioară a grinzilor principale).(15. în tf. în m.10) şi (15.greutatea dispozitivului. ∆ H .greutatea elementului de acoperiş.25) Qc nec = GE. lungimea săgeţii. Alegerea utilajului de ridicare pentru montarea elementelor de acoperiş Din “Catalogul de utilaje pentru lucrări de construcţii . hd . parametrii efectivi de lucru. în m.194 Înălţimea la cârlig se calculează cu relaţia: (15. în tf. + gd în care: GE.9).A.A . hr .00 (cota buzei paharului) şi cota de circulaţie a utilajelor.∆ H + hel + hd + hr Tehnologia lucrărilor de construcţii. gd . în tf.3.11) adică: Ref ≥ Rnec (m) Qc ef ≥ Qc nec (tf) Hc ef ≥Hc nec (m) Din catalog se extrag următoarele date:     indicativul macaralei. hel = înălţimea secţiunii elementului.

mărimea traveei LT = 6.8) sunt cunoscute dimensiunile geometrice precum şi greutăţile acestora.00 m. 2 – partea teoretică. γb (15.11 tf. pentru elementele prefabricate (tabel 15.2 Rezolvarea lucrării Succesiunea fazelor tehnologice a fost prezentată la pct. numărul de travei nT = 6. fig. Stâlpul este agăţat în trei puncte. 15. Exemplu practic 3. numărul de deschideri nD = 2.1. Faza 1 Montajul stâlpilor prefabricaţi 3. 8. S-a calculat volumul stâlpului: Vst = 5. Poziţia acestora este prezentată în fig. 3. Exemple de proiectare tehnologică .1 şi fig.00 m. Se cunosc următoarele date:  pentru hala industrială: • mărimea deschiderii LD = 18.8.64 m3 Greutatea acestuia se calculează cu relaţia: Gst = Vst . 15.1.26) unde: γb = 2500 kg/m3 rezultând Gst =14. şi fig.2. 15. Sistemul de agăţare este cel cu găuri transversale şi buloane.9. S-au calculat coordonatele centrului de greutate ale elementului prefabricat cu relaţiile: Tehnologia lucrărilor de construcţii.1. Tipul de structură şi dimensiunile în plan ale construcţiei sunt prezentate în Anexa 8.195 3.1 Tema Să se proiecteze fluxul tehnologic pentru montarea structurii de rezistenţă a unei hale industriale parter integral prefabricate.

8 0 0.75 17.8.00 .0 7 5. Dispunerea în plan a elementelor prefabricate.27) element de acoperiş Tc 150/1800 59.0 Catalog 5078 /74 2156 /C1c 5083 (15.28) yG = Σ yi Ai Σ Ai Tabel 15. Tehnologia lucrărilor de construcţii.196 xG = Σ xi Ai Σ Ai (15.8 0 Q[KN] 141.1 Denumirea elementului stâlp 80 x 65 grinda de rulare GR-6 grinda principală G-6-2 Dimensiuni [m] L 12.8 0 0.6 5 0.6 5 l 0.0 37.4 9 h 0. Exemple de proiectare tehnologică L T = 6.0 0 grind a d e ru la re G R -6 grind a p rin cipa l ă G -6 -2 Fig.5 2149 e le m en te d e acoş peri T c 15 0/1 80 0 L D = 1 8.1 37.6 5 0. 15.90 5.5 5 0.6 0 1.

8 0 b -b 0.65 0.97 2.8 5 h = 0 .30 b = b '= 0 .05 ± 0 .00 yG= 6.197 h `= 0 .25 0.50 .0 0 1.30 1.00 L= 12.7 5 G x= 0.50 0.70 0.4 0 e= 3.30 A b a -a b=0.7 5 A -A b f` = 0 .50 0.8 0 Tehnologia lucrărilor de construcţii.65 a = 0 .25 a = 0 .00 1.70 a h = 0 .50 a 0.4 0 1.30 3.25 b`=0.97 c= 2. 6 5 2.8 5 0.50 1.25 0.65 h `= 0 .65 f = 0 .50 0.07 1.50 1. Exemple de proiectare tehnologică A 2.07 0.00 L= 12.00 1.00 1.

În consecinţă.11 tf dc = 2. Alegerea dispozitivului pentru manipularea şi montajul stâlpilor prefabricaţi Pentru alegerea acestuia se utilizează “Catalogul de dispozitive de manipulare şi montaj elemente prefabricate pentru construcţii“ .P. nr.50 m distanţa între cabluri dc = 2. 15. Rezultă Rnec = 4.50 m. a rezultat xG = 0.00 + Et/2 = 3. iar yG = 6.198 Fig.69 m. 15. 15.3. 7207/1988.687 tf înălţimea dispozitivului hd = 3.C.6 m  • de ridicare de pe mijlocul de transport: ( rel.1.45 m. Tehnologia lucrărilor de construcţii.2.55 m. Exemple de proiectare tehnologică .00 m d1= 3. unde: LT/2 = 3. 3.2).9 Stâlp central (cote geometrice.05 m. 15. 2 3.10.5) Rnec = d2 = Em/2 + 1.1. Se estimează raza necesară a macaralei din condiţiile:  de montaj (vezi rel. fişa I A – 6: Gmax = 40 tf > Gst = 14.2.69 m. s-a ales dispozitivul de manipulare U 315. Rnec ≥ Rmin.proiect I. Organizarea frontului de lucru Acesta se desfăşoară pe o tramă curentă LT x LD = 6 x 18 m. conform fig.2. poziţia centrului de greutate) Având în vedere că stâlpul este central. Din catalog se extrag următoarele date:     indicativul dispozitivului: U315 masă proprie gd = 2.1) şi (15.50 m = dmax = 2. Trebuie respectate simultan relaţiile (15.3) R nec = (L T /2) 2 + d1 = 4.

Exemple de proiectare tehnologică .199 s tâ lp z a t p e te re n şe a B M T G R LT/2=3.1. 0 0 Fig. 15.00 R R V G axa traseului de circula ţ ie a macaralei T s tâ lp z a t p e m ijlo c u l şe a d e tra n s p o rt M F = 2 . 2 0 1 . 3 5 1 .7 0 1 .0 0 E t= 2 .2.4 0 1 . Calculul parametrilor tehnologici necesari pentru alegerea Tehnologia lucrărilor de construcţii.0 0 B E m = 2 . 3.3 5 1 .2 0 d 1 = 3 .00 ţ ie R axa traseului de circula a mijlocului de transport V M LT/2=3.6 0 d 2 = 3 . Organizarea frontului de lucru pentru manipularea şi montarea stâlpului prefabricat.5 5 LD = 1 8 .2 5 1 .10.2 5 1 .4.5 0 1 .

11 + 2. Fişa tehnologică pentru montarea stâlpilor prefabricaţi la o hală F.∆ H + hel + hd + hr (conform relaţiei (15.07 +3.11 tf – greutatea stâlpului prefabricat gd = 2.200 macaralei Aceştia sunt: Rnec = 4. Urmează fişa tehnologică pentru montarea stâlpilor prefabricaţi.687 = 16.797 tf Hc ef = 18.07 m.(15. Hc nec = H . Alegerea utilajului de ridicare Din “Catalogul de utilaje pentru lucrări de construcţii .6)) unde: Gst = 14. Qc ef = 17. Exemple de proiectare tehnologică .687 tf – greutatea dispozitivului de manipulare.11). conform pct. 15.montaj“ se alege macaraua cu respectarea condiţiilor (15. 3.5 m > Rnec= 4. cu lungimea săgeţii de 20.00 tf > Qc nec = 16.07 m (lungimea stâlpului). 2.5.7)) unde: H-∆ H<0→H-∆ H=0 hel = Lst = 12. având următorii parametri: Ref = 5.00 m.69 m (din organizarea frontului de lucru.69 m.5 m (înălţimea de siguranţă la rotire) rezultând: Hc nec = 12.T.00 > Hc nec = 16.5 m (înălţimea dispozitivului în faza de montaj).15 = 16. Aceasta este macaraua pe pneuri K 255 de capacitate 25 tf. Qc nec = 14. hr = 0.1.2) Qc nec = Gst + gd (conform relaţiei(15.797 tf. hd = 3.10) şi (15.1 Tehnologia lucrărilor de construcţii.50 + 0.9).1.2.07 m.

4 5 0 .65 Fişa tehnologică pentru montarea stâlpilor prefabricaţi la o hală industrială cu trama 6x18 şi grinzile principale dispuse longitudinal.05 1. 15. P 01 1.8 0 0.07 hd montaj a-a D isp o zitiv p rin c ip al U 3 1 5 b-b D isp o zitiv se c u n d ar U 1 1 9 d c = 2 .70 5.50 12. Caracteristicile elementelor prefabricate şi ale dispozitivului de manipulare şi montaj 1a.30 8.65 G 6.T. F.201 industrială cu trama 6x18 şi grinzile principale dispuse longitudinal. Faza de manipulare a dispozitiv principal U315 a cablu secundar dispozitiv secundar U 119 cablu principal hd manipulare b b 0. Exemple de proiectare tehnologică .1 p 02 Tehnologia lucrărilor de construcţii.

Exemple de proiectare tehnologică F. Faza de montaj d c = 2 .4 5 5.50 m Dispozitiv secundar U 119: .50 Fişa tehnologică pentru montarea stâlpilor prefabricaţi la o hală industrială cu trama 6x18 şi grinzile principale dispuse longitudinal.70 hd= 3.50 m .Gmax = 40 tf .50 G Lst= 12.Gst = 14. 15.05 8.5 0 d m a x = 2 .1 P 03 .07 Lst= 12.30 yG= 6.11 tf .T. Tehnologia lucrărilor de construcţii.Gmax = 7 tf .687 tf .gd = 0.gd = 2.07 1.202 Dispozitiv principal U 315: .dc = 2.15 tf Caracteristicile stâlpului .07 m 1b.50 hd= 3.Lst = 12.hd = 3.

40 Gmax = 40 tf.7 tf Hc ef = 18 m > Hc nec = 16.T. dc = 2.5 m.203 1.69 m Qc ef = 7.0 0 d1 LD Em E m /2E m /2 1 .687 tf hd = 3.01 tf > Qc nec= 6.5 m Gmax = 7 tf gd = 0.1 Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică .15 tf Ref = 5. Organizarea frontului de lucru s tâ l şe za a t p e t e r e n p R LT/2 R axa traseului de circulatie a mijlocului de transport R R LT/2 axa traseului de circula ţ ie a macaralei s t â lp za a t p e m i j lo c u l şe d e tr a n s p o r t B F F /2 F /2 1 . crt 1 2 3 4 Operaţia Transport Manipular e Şi montaj Manipular e Manipular e şi montaj Mijloc utilizat Remorcă cu Platformă joasă Dispozitiv Principal Dispozitiv Secundar Macara Pe pneuri indicativ RA 20 U 315 U 119 K 255 Caracteristici Tehnice Qt = 20 tf Et = 2. 15.07 Nr. buc 1 1 1 Fişa tehnologică pentru montarea stâlpilor prefabricaţi la o hală F.0 0 d2 Et E t/2E t/2 Nr. gd = 2.5 > Rnec = 4.

 se determină cotele fundului paharului fundaţiilor şi se înscriu pe planul de montaj.  stâlpul se aduce la locul de montaj cu o remorcă cu platformă joasă RA 20poziţia 1. baza stâlpului B fiind în apropierea fundaţiei. funcţie de cota stabilită la pct.  se marchează axele secţiunii stâlpului la nivelul suprafeţei superioare a fundaţiei pahar şi la vârf.1 Operaţii pregătitoare  se verifică elementele geometrice ale stâlpilor şi încadrarea acestora în clasa de precizie indicată în proiect. prin ţăruşi.  se desprinde cablul şi dispozitivul secundar.1. P 04   urmează o mişcare de basculare (rotire în plan vertical).  se coboară parţial cârligul macaralei şi se degajează dispozitivul principal de manipulare şi montaj. acesta ajungând în poziţie verticală .  se stabileşte grosimea stratului de completare pentru fiecare fundaţie. 4. stâlpul rămânând prins în cel principal. se verifică verticalitatea.2 Montarea stâlpilor  cu 3 – 4 ore înainte de montarea stâlpilor se completează cu beton fundul paharului fundaţiei. 4. Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică . îşi roteşte braţul şi îl aşează pe teren cu baza acestuia şi centrul de greutate pe circumferinţa descrisă de cârligul utilajului de ridicare.  se materializează pe teren.  urmează fixarea definitivă a elementului prefabricat. se trasează axele modulare pe suprafaţa superioară a fundaţiei pahar.  macaraua îl ridică de pe trailer. poziţia de staţionare a macaralei.  lungimea stâlpului şi distanţa de la baza stâlpului până la suprafaţa consolei se notează pe planul de montaj.  elementul prefabricat se prinde în cele două dispozitive de manipulare (U315 – principal şi U119 – secundar). se roteşte braţul macaralei aşezându-se stâlpul în poziţia de montaj . Dacă între completarea cu beton a fundului paharului şi montarea stâlpului a trecut un timp mai mare de 3 – 4 ore este necesar ca înaintea montării să se toarne un strat de mortar de ciment vârtos în grosime de maxim 10 mm.  se fixează provizoriu prin intermediul penelor.204 industrială cu trama 6x18 şi grinzile principale dispuse longitudinal. Indicaţii pentru montaj 4. în funcţie de cota fundului paharului şi de lungimea măsurată de la baza stâlpului până la suprafaţa consolei. 4.

stâlp N.2 6. N. 4 -1 montator prefabricate categ. 1  art.90 om .= 5.ore/ buc.U = 0.ore/ buc. Tehnologia lucrărilor de construcţii. 4 -2 montatori prefabricate categ. 4 -2 montatori prefabricate categ.230 ore/ staţie macara N.35 om .48 om . N. F. 1  art. manevrarea şi montajul elementelor prefabricate se vor respecta normele de protecţie a muncii în vigoare. N. 2 -1 montator prefabricate categ.1 montator prefabricate categ.T. 2 -1 montator prefabricate categ. 8 D02A1 – Prinderea şi desprinderea dispozitivelor pentru montat elemente prefabricate din beton armat de cârligul macaralei.ore/ buc.T. Formaţia N = 3: .U = 1.= 2.Norme de tehnica securităţii muncii La transportul.T = 0. depozitarea.1 montator prefabricate categ.ore/ staţie macara Formaţia N = 3: .T = 0.T = 0. 3  art.T.69 om .  se desfac dispozitivele de montaj numai după efectuarea prinderii prvizorii a stâlpilor în fundaţia pahar. 3 -1 montator prefabricate categ. 8 D06D – Montarea (fixarea) definitivă a stâlpilor prefabricaţi la construcţii industriale. dispozitiv.ore/ buc. 1  art. 2 -2 montatori prefabricate categ. 3 -1 montator prefabricate categ.T. stâlp. 5.T.1 montator prefabricate categ.stâlp Formaţia N = 3: . 15.205 Fişa tehnologică pentru montarea stâlpilor prefabricaţi la o hală industrială cu trama 6x18 şi grinzile principale dispuse longitudinal.1 P 05  art. 8 D04B1 – Pregătirea fundului paharului în vederea montării stâlpului. decalarea şi deplasarea fără sarcină) în vederea montării elementelor prefabricate.160 ore/ buc. 8 D05D – Montarea provizorie a stâlpilor prefabricaţi din beton armat la construcţii industriale cu ajutorul macaralelor. Norme de timp şi formaţii de lucru. N.  îndepărtarea de stâlp a tuturor persoanelor din momentul ridicării până la aşezarea în fundaţia pahar. Formaţia N= 5: . Se va acorda atenţie deosebită următoarelor prevederi:  înaintea operaţiilor de montaj se verifică dispozitivele de manipulare şi sistemele de agăţare.Aşezarea în staţie a macaralei (calarea. fundaţie pahar Formaţia N = 2: .1 montator prefabricate categ. 8 D01B1 .1 montator prefabricate categ. N.80 om . Exemple de proiectare tehnologică .

Exemple de proiectare tehnologică .206  pentru desprinderea dispozitivelor se vor folosi scări prevăzute la partea superioară cu platformă îngrădită. Montajul Tehnologia lucrărilor de construcţii. FAZA 2 Montajul grinzilor de rulare şi al grinzilor principale 3.  este interzisă circulaţia în zona de acţiune a utilajului de ridicare.2.1 Sistemul de agăţare îl constituie urechile de prindere.2.

Organizarea frontului de lucru pentru montarea grinzilor de rulare şi a grinzilor principale Conform pct.5 5 LD = 1 8 .2.00 G G axa traseului de circula a mijlocului de transport ţ ie .2 se estimează mărimea razei necesare de montaj din condiţiile:(15.2 Organizarea frontului de lucru se face pe o tramă curentă. conform fig.7 0 1 .11 T M g rin d a d e ru la re G R -6 R1 R2 g r i n d a p răn c i p a l i G -6 -2 R2 axa traseului de circulatie a macaralei G T M F = 2 .2 0 d 1 = 3 .2.14): Tehnologia lucrărilor de construcţii.6 0 d 2 = 3 . 4 0 g r i n d a p r ăi naşe izpa at l c ă p e tra ile r 1 .5 0 1 .3 5 1 .2 5 1 .2. 3.207 acestor elemente prefabricate se face de pe aceleaşi trasee folosite pentru stâlpi. 0 0 E t = 2 .12). cu acelaşi utilaj de ridicare. 15. 0 0 Fig. 15. din acelaşi punct de staţionare al acestuia şi cu acelaşi dispozitiv fără desprinderea acestuia din cârligul macaralei pe toată durata de montaj.3 5 1 .11.0 0 E m = 2 .2 01 . 2 5 1 . 2. Exemple de proiectare tehnologică L T = 6.13) şi (15. (15.

2.45 m.4 Calculul parametrilor necesari pentru alegerea utilajului de ridicare.  condiţia de greutate: Gmax = 4. Unghiul limită a cablurilor cu verticala este respectat. Se calculează parametrii de lucru necesari cu relaţiile (15.4. cu respectarea condiţiilor (15.3.18).90 m (pentru grinda de rulare GR-6) dc = 4.00 + Et/2 = 3. 3. La această fază de montaj se alege un dispozitiv unic pentru ambele tipuri de elemente prefabricate.7 tf  condiţia de gabarit: dc = 4.2.493 tf înălţimea dispozitivului hd = 2. se face conform pct.17) şi fig.00 + Em/2 = 3.15) şi (15.5 tf masă proprie gd = 0. 3.60 m.3 Alegerea dispozitivului pentru manipularea şi montajul grinzilor de rulare şi a grinzilor principale. 15.55 m Rnec ≥ Rmin Rezultă mărimea razei necesare Rnec = 3.2.2. 3.246 m distanţa între cabluri dc = 4. 15.4 s-a ales dispozitivul U.5 tf > Gmax el = 3. Din ”Catalogul dispozitive de manipulare şi montaj elemente prefabricate pentru construcţii”capitolul III.2.208   condiţia de montaj: Rnec ≥ d1 = F/2 + 1. Se procedează conform pct.19) şi fig.2. 3.75 m (pentru grinda principală G 6-2) Caracteristicile dispozitivului sunt:  indicativ U 203A Gmax = 4.5 Tehnologia lucrărilor de construcţii.45 m ↔ dag = 4.203A.45 m ↔ dag = 4. Exemple de proiectare tehnologică     . (15.60 m condiţia de ridicare de pe mijlocul de transport: Rnec ≥ d2 = Em/2 + 1.

3.493 = 4.70 = 10.193 tf Hc ef = 18. Qc ef = 17 tf > Qc nec = 4. H – cota de montare a grinzii principale H = 12. Se alege din ”Catalogul de utilaje” macaraua pe pneuri K 255 de 25 tf capacitate.11) în sensul că parametrii de lucru efectivi trebuie să fie mai mari sau egali cu cei calculaţi. Exemple de proiectare tehnologică .9). cu următorii parametri: Ref = 5.37 ∆ H = + 0.∆ H + hel + hd + hr .30 m unde: hel = max(hGR.60 m.246 m hr = 2.70 + 0.07 – 1.30 + 0. hGP) = 0.12 m.80 + 2.0.37.209    Rnec = 3. (15.80 m hd = 2.2.2.10) şi (15.116= 15.12 m Lsăg = 20 m Tehnologia lucrărilor de construcţii.00 m rezultând: Hc nec= 10.246 + 2.5 m > Rnec = 3.00 = 15.5 Alegerea utilajului de ridicare Trebuie respectate relaţiile (15.193 tf Hc nec = H .00 m > Hc nec = 15.60 m (din organizarea frontului de lucru) Qc nec = Gel + gd = 3.

90m Grinda principală G 6 – 2: G = 4.50 GR6 G -6 -2 dc= 4.6 0 E m = 2 .T.5 tf.90 m.45 m.5 tf.65 F / 2 = 1 F / 5 = 1 .246 0.6 g r i n d a p r iănG ip-aşel za a t c6 2 ă p e m ijlo c u l d e tra n s p o rt T M U 203A hd= 2. Caracteristicile elementelor prefabricate şi ale dispozitivului de manipulare şi montaj.210 Fişă tehnologică pentru montarea grinzilor de rulare şi a grinzilor principale F. a. L = 5.493 tf.5m h= 0.60 m.80 G 0. l = 0.2 Fişă tehnologică pentru montarea grinzilor de rulare şi a grinzilor F. dag = 4. hd = 0. Exemple de proiectare tehnologică L T = 6.T.55 m. h = 0.7 tf.80 m.45 3 . 5 5 LD = 1 8 . Grinda de rulare GR – 6: G = 3.50 m 0. gd = 0.7 0 1 .75 5. 0 0 . dag = 4.80 m.90 T b.246 0.50 Ref = 5 . dc = 4.50 dag= 4. L = 5.75 dispozitiv U 203A: Gmax = 4. l = 0.5m dag = 4.15.90 M5.75 m. Grinda principală G-6-2 axa traseului de circula a mijlocului de transport axa traseului de circula ţ ie a macaralei ţ ie U 203A hd= 2.45 G G R6 5.50 h= 0. h = 0.75m Tehnologia lucrărilor de construcţii. 2.00 G M Ref = .2 la o hală industrială cu trama 6x18 m şi grinzile principale dispuse longitudinal principale la o hală industrială cu trama 6x18 m şi grinzile principale P 02 P 01 dispuse longitudinal.215.0 0 E t = 2 .2 2 d 1 = 3 . 15.4 0 d2= dc= 4. Grinda de rulare GR .0 0 G-6-2 Ref = 5.65 m. Organizarea frontului de lucru 1.

493 tf hd =2.193 Hcef=18m>Hcnec=15.  se ridică prefabricatul de pe mijlocul de transport.60 m Qc ef=17 tf >Qc nec=4. Indicaţii pentru montaj 4. 4. Tehnologia lucrărilor de construcţii. se verifică prinderea în dispozitiv şi se aduce pe verticală poziţia de montaj.  se verifică poziţia faţă de axele modulare şi a axelor suprafeţelor de rezemare şi cotele suprafeţelor.  se materializează pe teren prin ţăruş poziţia de staţionare a macaralei. dc = 2.40 Gmax = 4.45 Ref =5.12m Lsăg=20 m 1 1 Nr buc F. gd = 0.5 tf . Et = 2.T.  se coboară parţial cârligul macaralei şi se degajează dispozitivul de manipulare şi montaj. Exemple de proiectare tehnologică . Mijloace necesare Nr crt 1 2 3 Operaţia transport manipulare şi montaj manipulare şi montaj Mijloc utilizat remorcă cu platformă joasă dispozitiv macara pe pneuri Indicativ RA 20 U203A K255 Caracteristici tehnice Qt = 20tf .5 m>Rnec =3.1 Operaţii pregătitoare  se verifică elementele geometrice ale grinzilor şi încadrarea acestora în clasa de precizie indicată în proiect. 15.  se aşează elementul în poziţia de montaj asigurându-se poziţia şi rezemarea conform proiectului.  se marchează lungimea de rezemare indicată în proiect la partea superioară a stâlpilor pentru grinzile longitudinale şi pe consolele stâlpilor pentru grinzile de rulare. ghidarea se face de la distanţă prin intermediul frânghiilor.2 P 03 4.2 Montarea  se aşterne pe suprafeţele de rezemare un strat de nivelare de mortar de ciment vârtos în grosime  se prinde elementul în cârligul macaralei prin intermediul dispozitivului de manipulare şi montaj.211 Fişă tehnologică pentru montarea grinzilor de rulare şi a grinzilor principale la o hală industrială cu trama 6x18 m şi grinzile principale dispuse longitudinal 3.246 m.

T. de cârligul macaralei.50 om .1 montator prefabricate categ.T. 2 -1 montator prefabricate categ.ore/ staţie macara Formaţia N = 3: . depozitarea. 4 -1 montator prefabricate categ. N.ore/ buc dispozitiv Formaţia N = 3: .T. 1 • art 8 D09B – Montarea grinzilor care necesită menţinerea lor în cârligul macaralei pe timpul realizării sudurilor pentru asigurarea stabilităţii. 5. elementul fiind suspendat în cârligul macaralei N.U = 0. 4 -1 montator prefabricate categ. 3 -1 montator prefabricate categ.48 om . Norme de tehnica securităţii muncii La transportul.85 om . N. 2 6. N.212 Fişă tehnologică pentru montarea grinzilor de rulare şi a grinzilor principale la o hală industrială cu trama 6x18 m şi grinzile principale dispuse longitudinal.Asigurarea elementelor prefabricate în timpul montajului cu macaraua pentru executarea sudurilor.= 0.U = 0.U = 0.1 montator prefabricate categ. 2 • art 8 D11A1.T.T.1 montator prefabricate categ. manevrarea şi montarea elementelor prefabricate se vor respecta normele în vigoare.1 montator prefabricate categ.49 om .90 ore/ buc element N. Exemple de proiectare tehnologică .= 1. decalarea şi deplasarea fără sarcină) în vederea montării elementelor prefabricate.ore/ buc element prefabricat Formaţia N = 4: . 3 -3 montatori prefabricate categ.2 P 04 • art 8 D01A1. 15.Aşezarea în staţie a macaralei(calarea. 3 -1 montator prefabricate categ.Prinderea şi desprinderea dispozitivelor pentru montat elemente prefabricate din beton armat. Tehnologia lucrărilor de construcţii.465 ore/ buc element prefabricat N.T.164 ore/ staţie macara N.= 0.ore/ buc element Formaţia N = 5: . Norme de timp şi formaţii de muncitori F.T. 3 -2 montatori prefabricate categ. 2 -1 montator prefabricate categ.T. 1 • art 8 D02A1.= 4.

6 0 d 2 = 3 .0 0 Fig. Fiind vorba de elemente de suprafaţă acestea sunt în număr de patru. Organizarea frontului de lucru pentru montarea elementelor de acoperiş.12. 15.7 10 .12.50 0 E m = 2 . conform fig.3.1 Sistemul de agăţare îl constituie urechile de prindere.3. 3.00 Ref M T G e l e m e n t e dş eaşea zcaot p e r i p e m ijl o c u l d e tr a n s p o rt axa traseului de circulatie a macaralei F / 2 = 1F . Exemple de proiectare tehnologică axa traseului de circulatie a mijlocului de transport T . M T e l e m e n t e dş e a c o p e r i aşe z a t p e r e a z e m e G Ref L T = 6.213 FAZA 3 – Montajul elementelor de acoperiş 3. 4 0 / d 1 = 3 .2. Tehnologia lucrărilor de construcţii.2 25= 1 .2 Organizarea frontului de lucru se face pe o tramă curentă.5 5 LD = 1 8 .2. 15. Montajul acestor elemente prefabricate se face de pe aceleaşi trasee de circulaţie folosite în fazele precedente. 0 0 E t = 2 .12 .

3.2.00 m > Hc nec = 11. Exemple de proiectare tehnologică     .65 = 11. 2.A+ gd = 5.3.2. Qc ef = 17.02 m.20 m.20 > dag = 16.3.70 + 0.00 + Et/2 = 2. 3.386 tf.A = 12.55 m (din organizarea frontului de lucru) Hc nec = H .5 m >Rnec = 3.95 tf dc = 17.22) şi (15.02 m Qc nec = GE. Hc ef = 18.∆ H + hel + hd + hr (din relaţia (15.39 tf.55 m.00 + 2.2 se estimează mărimea razei necesare pentru montajul elementelor de acoperiş din condiţiile (15.70 + hE.214 Conform pct.40/2 = 3.0 tf > Qc ef = 7. Din catalog se alege dispozitivul adecvat cu respectarea condiţiilor (15. 2.736 tf hd = 3.24)) unde: Hc nec = Lst – 1.4 Calculul parametrilor necesari pentru alegerea macaralei Rnec = 3.70/2 + 1.736 = 7.95 + 1.3.3.07 – 1.A= 5.21): Rnec ≥ d2 = Em/2 + 1.23) şi anume: Gmax = 8 tf > GE.3.5 Alegerea utilajului de ridicare pentru montarea elementelor de acoperiş Din “Catalogul de utilaje pentru lucrări de construcţii-montaj” s-a ales macaraua K 255 de 25 tf capacitatea având următorii parametri efectivi de lucru: Ref = 5. 3.427 m dc = 17.3. Tehnologia lucrărilor de construcţii.55 m.55 m Rnec ≥ Rmin Rezultă Rnec = 3.2.3 Alegerea dispozitivului de manipulare şi montaj Aceasta se face conform pct.65 m S-a ales dispozitivul cu următoarele caracteristici:  indicativ U 317 Gmax = 8 tf gd = 1.20) şi (15.

Fişă tehnologică pentru montarea elementelor de acoperiş la o hală industrială cu trama 6x18 m şi grinzile principale dispuse longitudinal F. Exemple de proiectare tehnologică .3 P 01 Tehnologia lucrărilor de construcţii.00 m.T.215 Lsăg = 20. 15.

39 tf Hcef = 18m > Hcnec =11. d 1 0m c= 7. Caracteristicile elementelor prefabricate şi ale dispozitivului de manipulare şi montaj. Organizarea frontului de lucru 3.736 tf hd = 3. crt.3 P 02 .5 > Rnec = 3.2 h =0 el . 2.427 m. Et = 2. buc 3 K 255 hd=3.427 1 Fişă tehnologică pentru montarea elementelor de acoperiş la o hală industrială cu trama 6x18 m şi grinzile principale dispuse longitudinal Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică F.80 0.80 m.95 tf h = 0.20 m Element de acoperiş Πc 150/1800: L = 17.25 m G = 5.20 Dispozitiv U 317: Gmax = 8 tf gd = 1.65 m dag = 17.20 m Ref = 5.25 L 17 5 = .40 m Gmax= 8 tf .20 d ag= 17 .6 0 .736 tf hd = 3.216 1. gd = 1. Mijloace necesare Nr.T.02 m Lsăg = 20m 1 Nr.427 m dc = 17. 1 2 Operaţia transport manipulare şi montaj manipulare şi montaj Mijloc utilizat remorcă cu platformă joasă dispozitiv macara pe pneuri Indicativ RA 20 U 317 Caracteristici tehnice Qt = 20 tf. 15. dc = 17.55 m Qcef = 17 > Qc nec = 7.

 aduce pe verticala poziţiei de montaj. prin ţăruşi.2 Montarea elementelor de acoperiş  se aşterne pe grinzile longitudinale un strat de nivelare în grosime minimă de 10 mm de se prinde elementul în cârligul macaralei prin intermediul dispozitivului de manipulare şi se ridică elementul de pe mijlocul de transport. 15.  Fişă tehnologică pentru montarea elementelor de acoperiş la o hală industrială cu trama 6x18 m şi grinzile principale dispuse longitudinal. în zona de rezemare a nervurii de capăt.217 4. ghidarea elementului se face de la distanţă prin intermediul frânghiilor. proiectului. Indicaţii pentru montaj 4.  se aşează elementul în poziţia de montaj. poziţia de staţionare a macaralei.  4. asigurându-se poziţia şi rezemarea conform se coboară parţial cârligul macaralei şi se degajează dispozitivul de manipulare şi montaj. precizie indicată în proiect.  montaj. pe părţile laterale ale nervurii de se materializează pe teren. Tehnologia lucrărilor de construcţii. se verifică prinderea în dispozitiv şi se mortar de ciment vârtos.  rezemare.3 P 03 . Exemple de proiectare tehnologică F.T. indicată în proiect.1 Operaţii pregătitoare  se verifică elementele geometrice ale prefabricatelor şi încadrarea acestora în clasa de se marchează lungimea de rezemare.

Norme de tehnica securităţii muncii La transportul. 2 -1 montator prefabricate categ.90 ore/ buc.687 ore/ buc. 3 -3 montatori prefabricate categ.ore/ buc.= 4.T.  pentru desprinderea dispozitivelor se vor folosi scări prevăzute la partea superioară cu platformă îngrădită.49 om . 3 -2 montatori prefabricate categ.prefabricat N.= 3.1 montator prefabricate categ. de cârligul macaralei.  se desfac dispozitivele de montare numai după aşezarea stabilă a elementelor. 5 -1 montator prefabricate categ. decalarea şi deplasarea fără sarcină) în vederea montării elementelor prefabricate.48 om .ore/ buc.550 om .2 6. Tehnologia lucrărilor de construcţii. 3 -1 montator prefabricate categ. depozitarea.U = 0. N.U = 0.T.= 0.ore/ staţie macara Formaţia N = 3: . Se va acorda o atenţie deosebită următoarelor aspecte:  în timpul montării elementelor nu este permisă trecerea sau staţionarea persoanelor în zona de montaj. N. = 0.164 ore/ staţie macara N. elementul fiind suspendat în cârligul macaralei N.T. 2 -1 montator prefabricate categ.T.2 art 8D11B1 – Asigurarea elementelor prefabricate în timpul montajului cu macaraua pentru executarea sudurilor. 4 -1 montator prefabricate categ.1 montator prefabricate categ.T.  la montaj se va avea grijă să nu se lovească elementele montate anterior. 1  art 8D09C – Montarea elementelor de suprafaţă care necesită menţinerea lor în cârligul macaralei pe timpul realizării sudurilor pentru asigurarea stabilităţii. 3 -1 montator prefabricate categ.prefabricat Formaţia N = 5: .U = 0. 1  art 8D02A1 – Prinderea şi desprinderea dispozitivelor pentru montat elemente prefabricate din beton armat.218 5. N.ore/ buc.40 om . dispozitiv Formaţia N = 3: . 4 -2 montatori prefabricate categ. Norme de timp şi formaţii de lucru  art 8D01A1 – Aşezarea în staţie a macaralei (calarea. manevrarea şi montarea elementelor prefabricate se vor respecta normele de protecţia muncii în vigoare.T.1 montator prefabricate categ.1 montator prefabricate categ. Exemple de proiectare tehnologică .prefabricat N.prefabricat Formaţia N = 6: .T. ghidarea prefabricatelor se face de la distanţă cu ajutorul frânghiilor.

00 S3 S1 1 L T = 6. 0 0 d2 d2 LD = 1 8 .00 S2 S1 0 L T = 6.00 15 d1 LD = 1 8 . Exemple de proiectare tehnologică L T = 6.00 S4 S5 S1 2 .00 S7 L T = 6. 0 0 d1 S8 S9 R 1 d1 R 14 d2 M T Plan general de montaj – prin metoda diferenţiată Faza 1 Montaj stâlpi prefabricaţi n staţii = 12 .00 S6 L T = 6.219 7 8 T M 21 6 9 20 5 10 19 ax traseu circulatie mijloc de transport 4 axa traseului de circulatie a macaralei 11 18 3 12 17 2 13 16 R S1 R L T = 6. n elemente = 21 Tehnologia lucrărilor de construcţii.

Exemple de proiectare tehnologică . 0 0 Plan general de montaj – prin metoda diferenţiată Faza 2 Montajul grinzilor de rulare şi a celor principale n staţii = 18.00 36 35 S1 0 S1 5 39 S8 S1 7 38 37 S9 S1 6 18 17 21 20 5 6 22 24 23 S3 3 4 S2 1 2 R1 R2 S1 d1 R2 R1 28 25 27 26 30 29 d2 d1 d2 d2 LD = 1 8 .00 34 33 S1 1 S1 4 L T = 6. Tehnologia lucrărilor de construcţii.00 L T = 6. 0 0 M T LD = 1 8 .00 32 31 S1 2 S1 3 L T = 6.00 d1 L T = 6.220 T M 11 12 S6 9 10 S5 7 8 S4 ax traseu circulatie mijloc de transport axa traseului de circulatie a macaralei 19 16 13 15 14 S7 S1 8 42 41 L T = 6. n elemente = 42.00 40 L T = 6.

0 0 M T Plan general de montaj – prin metoda diferenţiată Faza 3 Montaj elemente de acoperiş n staţii = 48. n elemente = 48.00 d1 d2 LD = 1 8 . Tehnologia lucrărilor de construcţii. 0 0 L T = 6.00 L T = 6.221 Ax traseu circulaţie mijloc de transport Ax traseu circulaţie macara S6 S5 S4 S3 S2 S1 R R R R R 6 5 4 3 2 1 L T = 6.00 R d1 d2 M T LD = 1 8 .00 R L T = 6.00 .00 L T = 6. Exemple de proiectare tehnologică L T = 6.

00 S3 L T = 6.222 7 8 6 9 5 10 4 11 3 12 2 G R R R R 13 G 1 d1 d2 14 M1 T LD = 1 T .0 0 Planul general de montaj prin metoda combinată Faza 1 Macaraua M1 montează stâlpii pe sectorul S I: n staţii = 8. Tehnologia lucrărilor de construcţii.00 S4 S5 .00 S7 L T = 6.00 S1 S8 L T = 6. Pe sectorul S II nu se lucrează. 0 0 M1 8 G S I d2 d1 LD = 1 8 . Exemple de proiectare tehnologică L T = 6. n elemente = 14.00 S6 L T = 6.00 S2 L T = 6.

00 2` .00 6` S3 23 S1 1 27 25 3 4 S2 1 2 R1 R2 S1 d1 R2 26 S1 2 30 S1 1 d2 S I T T M2 S II T M2 M1 Planul general de montaj prin metoda combinată Faza 2 Macaraua M 1 montează stâlpii pe sectorul S II n staţii = 4. Exemple de proiectare tehnologică L T = 6.00 3` R L T = 6.223 T M1 7` 11 12 S6 9 10 S5 7 8 ax traseu circulatie mijloc de transport S4 axa traseului de circulatie a macaralei 5 6 20 S1 0 24 22 S1 0 S'2 L T = 6.00 1` d2 d1 S1 ' S1 2 R R S9 17 21 19 S9 L T = 6. n elemente = 7.00 5` 16 S8 S'3 S7 15 13 S'4 L T = 6.00 4` R 28 R1 29 14 S8 18 L T = 6. Macaraua M 2 montează grinzile de rulare şi grinzile principale pe sectorul S I n staţii = 12 n elemente = 30 Tehnologia lucrărilor de construcţii.

00 S1 ` 2` d1 L T = 6. Exemple de proiectare tehnologică . 0 0 M1 T T M2 Planul general de montaj prin metoda combinată Faza 3 Macaraua M 1 montează elementele de acoperiş pe sectorul S I n staţii = 24.00 12` 9` S5 ` L T = 6.00 4` 1` G L T = 6. 0 0 S II d2 LD = 1 8 . n elemente =24. Macaraua M 2 montează grinzile de rulare şi grinzile principale pe sectorul S II n staţii = 6 n elemente =12 Tehnologia lucrărilor de construcţii.00 10` 7` 5` S3 ` L T = 6.00 6` 3` L T = 6.00 8` S1 S2 S3 S4 S5 S6 R R R R R 4 5 6 G S4 ` S2 ` d1 d2 S I LD = 1 8 .224 M 1 T T M2 1 2 3 S6 ` 11` L T = 6.

Tehnologia lucrărilor de construcţii.00 R R R L T = 6.225 T M 1 6 5 4 3 2 1 R R L T = 6. 0 0 Planul general de montaj prin metoda combinată Faza 4 Sectorul S I este terminat Macaraua M1 montează elementele de acoperiş pe sectorul S II n staţii = 24.00 L T = 6.00 L T = 6.00 G L T = 6.00 . Exemple de proiectare tehnologică L T = 6. n elemente = 24. 0 0 LD = 1 8 .00 d2 d1 LD = 1 8 .

Exemple de proiectare tehnologică .226 Calculul duratei totale de montaj prin metoda diferenţiată (DTD) Tehnologia lucrărilor de construcţii.

35/3 = 0.48/3 = 0.230 0.16 = 24. buc.173 ore.U. N. mac.16 48X0.16 t22 = 0.U.164 0.48/3 = 0.465 = 19. Aşezarea în staţie a macaralei Prinderea şi desprinderea dispoz. 48X0. ore/U.53 18 9 42 0. Exemple de proiectare tehnologică D T . st. Durata totală D = 198. disp.442 ore.90 = 37. buc. pref. mac. ele m buc. crt operaţia U.16 0.687 = 32. pe timpul realizării sudurilor st. e lem 48 48 0.45 1.783 0.16 21X0. Faza de montaj art.164 t31 =7.45 12 21 6 7 8 2 Montaj grinzi de rulare şi longitudinale 8D01A1 8D02A1 8D09B 21X1.16 = 0. pref. Montarea grinzilor care necesită menţinerea lor în cârligul macaralei pt.48/3 = 0.873 t15 = 16. 18X0.976 48X0.16 42X0. asigurarea stabilităţii Asigurarea elem. elemente Durate parţiale Indicativ tij 8 t11 t12 t13 t14 t23 t24 t33 t t34 nr.E.M. ele m b buc.687 Σ tij = 61.208 ore. disp buc.M. Montarea el. pe timpul realizării sudurilor 4 st. disp buc. nr.164 0. buc. ore 0 1 2 3 4 5 1 2 8 D01B1 1 Montaj stâlpi 8D02A1 8D04B1 8D05D 8D06D 3 Aşezarea în staţie a macaralei Prinderea şi desprinderea disp. buc.90 = 43. st.23 = 2. de acoperiş care necesită menţinerea lor în cârligul macaralei Asigurarea elem. de manipulare Pregătirea fundului paharului în vederea montării stâlpului Montarea provizorie a stâlpilor pref.90 Σ tij = 84.16 9 12X0.90 42X0.16 2.164 t21 = 2.76 1X0.20 12 8D09B 13 8D11A1 0.M.443 Σ tij = 53.36 21X0.90/2 = 0.16 0. buc. nr. 5 6 7 0.T.45 =9. buc. pref.16 t32 = 0.80 3 Montaj elemente de acoperiş 10 11 8D01A1 8D02A1 Aşezarea în staţie a macaralei Prinderea şi desprinderea dispoz.227 N.952 1X0. fund.872 1X0. Montarea definitivă a stâlpilor pref. st.823 ore Tehnologia lucrărilor de construcţii.465 8D11A1 0. staţii Nr. mac.

Exemple de proiectare tehnologică .228  Dacă se lucrează cu 1 schimb (8 ore/zi): DTD ≅ 25 zile. Tehnologia lucrărilor de construcţii.

16 14X0.T.184 ore.M.164 t21 = 1.936 0. pref.90 = 27.16 = 0. staţii Nr .90 t24 30X0. 24X0.crt.45 1. 5 6 7 0.48/3 1X0. pref Σ tij = 29.202 ore.00 3 Montaj elemente de acoperiş pe sector SI cu macaraua M1 10 11 12 8D01A1 8D02A1 8D09B Aşezarea în staţie a macaralei Prinderea şi desprinderea dispoz. disp.16 0. elemente Durate parţiale Ind . Exemple de proiectare tehnologică 24 24 13 8D11A1 Asigurarea elem.16 = 0. .16 t23 0. Montarea definitivă a stâlpilor pref. 1 1 Montaj stâlpi pe sector SI cu macaraua M1 2 8 D01B1 3 Aşezarea în staţie a macaralei Prinderea şi desprinderea disp.687 Tehnologia lucrărilor de construcţii. buc. pref Σ tij = 43.23 = 1. pref. de manipulare Pregătirea fundului paharului în vederea montării stâlpului Montarea provizorie a stâlpilor pref. Montarea grinzilor care necesită menţinerea lor în cârligul macaralei pt. pref. disp. st. 0.M. Faza de montaj art.ore/U. mac.465 30X0. 229 nr. asigurarea stabilităţii st.U. fund. nr. 4 st.164 0.30 14X1.48/3 1X0.35/3 = 0. pref 0. tij 8 t11 t12 Operaţia nr.16 = 0.16 = 16.16 2.16 t32 = 0. mac.783 = 10.M.488 0.164 0.N.90 t34 24X0. pe timpul realizării sudurilor buc. mac. st. ore 9 8X0.84 1X0.962 0 1 2 3 4  Dacă se lucrează cu 2 schimburi /zi: DTD = 12.95 12 Asigurarea elem. buc. buc. buc. N.60 Σ tij = 42.968 0. 12X0.078 ore.48/3 = 0. de acoperiş care necesită menţinerea lor în cârligul macaralei st. Montarea el.45 = 6. t13 t14 8 14 5 8D06D t15 2 Montaj grinzi de rulare şi principale pe sector SI cu macaraua M2 6 7 8D01A1 8D02A1 8 8D09B Aşezarea în staţie a macaralei Prinderea şi desprinderea dispoz. U. buc. buc.90 = 21.465 = 13.24 14X0.164 t31 = 3.E.16 t22 = 0.4 zile.783 8D02A1 8D04B1 8D05D buc. disp.230 0.16 t33 24X0. pe timpul realizării sudurilor 30 9 8D11A1 buc.90/2 = 0.687 = 16.U. buc.

230 Calculul duratei totale de montaj prin metoda combinată (DTC) Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică .

90 = 21.687 = 16. pref 0. 2.15 7X1. pe timpul realizării sudurilor buc. Pref 2 4 0.48/3 = 0. ore 0 1 2 3 4 1 1 Montaj stâlpi pe sector SII cu macaraua M1 2 8 D01B1 8D02A1 8D04B1 8D05D 3 Aşezarea în staţie a macaralei Prinderea şi desprinderea disp.831 ore.90 = 10. N.N.16 t32 = 0.783 = 5. Montarea el.12 4 7 1.45 9 4X0. disp. buc.16 0.16 = 8. 12 0.16 t43 24X0.60 13 Σ tij = 42. st.M. mac.16 7X0. buc. buc.45 = 3. pref.783 t25 7X0. 231 art. de acoperiş care necesită menţinerea lor în cârligul macaralei st.U.465 Σ tij = 17.M.984 1X0.230 0.48/3 = 0. nr. Exemple de proiectare tehnologică 24 Asigurarea elem.35/3 = 0.80 8D01A1 8D02A1 8D09B Aşezarea în staţie a macaralei Prinderea şi desprinderea dispoz. buc.48/3 = 0.16 = 0. buc. Faza de montaj Durate parţiale Ind.524 ore. mac.90 t34 12X0.16 5 8D06D Montarea definitivă a stâlpilor pref. crt U.92 1X0.16 0. buc.E.164 0. elemente nr. buc. asigurarea stabilităţii st. Montarea grinzilor care necesită menţinerea lor în cârligul macaralei pt.M. 4 st. st.23 = 0.164 0.488 12 11 10 Tehnologia lucrărilor de construcţii. disp. de manipulare Pregătirea fundului paharului în vederea montării stâlpului Montarea provizorie a stâlpilor pref.90 t44 24X0.16 t33 12X0. pref. 16X0.U. pref 8D11A1 0.16 t42 = 0.16 0.ore/U.465 = 5.90/2 = 0.T. staţii operaţia Nr. pref. buc.184 ore. 24X0. pe timpul realizării sudurilor buc. . fund.164 t31 = 0. disp.936 1X0. mac.58 6 9 8D11A1 Asigurarea elem.481 M13 MontajMontaj grinziacoperiş pe sector SII cu macaraua cu macaraua M2 2 elemente de de rulare şi principale pe sector SII 6 7 8 8D01A1 8D02A1 8D09B Aşezarea în staţie a macaralei Prinderea şi desprinderea dispoz. 5 6 7 0.687 Σ tij = 17.164 t41 = 3. tij 8 t21 t22 t23 t24 nr.

Exemple de proiectare tehnologică .232 Tehnologia lucrărilor de construcţii.

233 Tehnologia lucrărilor de construcţii. Exemple de proiectare tehnologică .

Exemple de proiectare tehnologică .234 Tehnologia lucrărilor de construcţii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful