Mišel Fuko TREBA BRANITI DRUŠTVO

Predavanja na Kolež de Fransu iz 1976. godine

teorija suvereniteta je kruženje od podanika do podanika. Moj projekat – koji odmah napuštam – bio je da vam pokažem kako je taj instrument koji je političkopsihološka analiza sebi zadala pre skoro tri ili četiri veka. nije prilagoćen za konkretnu analizu mnoštva odnosa vlasti. Ali to bi nas navelo da se vratimo na stvari koje smo već rekli. Drugo. – Rat kao analizator odnosa vlasti. po mom shvatanju. shvaćena kao politička vlast. između mogućnosti i vlasti. Podanik. sposobnosti. prirodni (ili po prirodi) posednik prava. elementi među kojima se kreće teorija suvereniteta koja ih sebi zadaje i nastoji da ih utemelji. iz tog jedinstva vlasti će se izvesti različiti oblici. ona teži da utemelji suštinsko jedinstvo vlasti i uvek se razvija u element koji prethodi zakonu. – Binarna struktura društva. utemeljenog teorijom suvereniteta. mislim. treće. to jest nojam represije – koji izgleda kao da je pozajmljen iz frojdizma ili frojdo-marksizma – zapravo postao sastavni deo dešifrovanja vlasti koje se izvodilo pojmovima suvereniteta. Suverenost je teorija koja ide od podanika do podanika i zasniva politički odnos podanika prema podaniku. ako ostane vremena. mogućnost. zato ih preskačem ovog puta. vidovi. već prema izvesnoj temeljnoj zakonitosti. kako se jedna vlast može ustanoviti ne sasvim na osnovu zakona. itd. na to vratio. I konačno. nastoji da pokaže. može biti zasnovana i može funkcionisati samo polazeći od tog jedinstva vlasti. Recimo da. da pokaže kako subjekat – shvaćen kao pojedinac. zasnovala jedan trenutak suštinskog i utemeljiteljskog jedinstva koji je jedinstvo vlasti. da bih se na kraju godine. tačnije tri reči – da teorija suvereniteta nužno nastoji da ustanovi ono što bih ja nazvao kruženje. Množina vlasti.Predavanje Od 21. 1 . na ovaj ili onaj način – i naravno u skladu sa različitim teorijskim shemama u kojima se razvija – teorija suvereniteta pretpostavlja podanika. Zapravo mi se čini – kada sve to rezimiram u nekoliko reči. – Istorijsko-politički diskurs. u kojoj se mogla ponuditi kao metod analize odnosa vlasti. kruženje legitimnosti i zakona. čini mi se da teorija suvereniteta pokazuje. čini mi se da teorija suverenosti u početku sebi daje mnoštvo vlasti koja nije vlast u političkom smislu pojma. Prošlog puta smo se oprostili od teorije suvereniteta koju smo koristili u meri u kojoj se ona može tj. koja je neka vrsta opšteg zakona svih zakona i različitim zakonima može da omogući da funkcionišu kao zakoni. mehanizmi i institucije vlasti. trostruko „prvenstvo": podanika potčinjavanju. Malo je važno da li to jedinstvo vlasti dobija lice monarha ili oblik države. – može i mora postati podanik. ali ovog puta shvaćen kao element potčinjen u odnosu vlasti. diskurs neprestanog rata. Drugačije rečeno. moć koju ona može da ustanovi kao vlast u političkom smislu pojma samo pod uslovom da je u međuvremenu. jedinstvo vlasti i zakon: to su. Januara 1976. kruženje vlasti. kruženje od subjekta do subjekta. već sposobnost. temeljnijoj od svih zakona. Hteo sam da vam pokažem da pravni model suvereniteta. – Dijalektika i njene kodifikacije. Godine Teorija suvereniteta i činioci dominacije. jedinstva vlasti utemeljenju i zakonitosti njenom poštovanju. – Diskurs rasne borbe i njegovi preobražaji. Dakle.

nasuprot tome. Proizvođenje podanika umesto geneze suverena: eto vam opšte teme. kao orjentir. suparništva. Teorija dominacije. u taj opšti oblik kakav je rat? Osim toga: mogu li pojmovi izvedeni iz onoga što se u XVIII i XIX veku još uvek zvalo umetnost rata (strategija. Umesto da vlast izvodimo iz suvereniteta. borbe na smrt i rata? Da li pod mirom. da tražimo tehničke instrumente koji omogućuju da se oni učvrste. bogatstvom. izlučimo činioce dominacije. Svi ti mehanizmi i svi ti činioci dominacije stvaraju postolje tog globalnog aparata koji školski sistem uređuje. Naravno. te videti kako sam taj odnos određuje elemente na koje se odnosi. Dakle. ako ne pokušamo da ih direktno izvedemo iz nečega što bi bilo državno jedinstvo suvereniteta. i tih elemenata koji bi prethodili odnosu i koje bismo mogli lokalizovati. razmišljajte o strukturama vlasti kao o globalnim strategijama koje prožimaju i koriste lokalne taktike dominacije. možemo opisati školski sistem ili celinu sistema učenja u jednom datom društvu. redom. kako i zašto se rodila misao da neka vrsta neprekinute borbe deluje u miru i da je civilni poredak. njihovoj specifičnosti ili njihovoj ponovljivosti: zbog toga ne treba tražiti nekakvu vrstu suverenosti koja bi bila izvor vlasti. raznovrsnosti tehnika i njihovih posledica potčinjavanja. itd). sami po sebi sačinjavati punovažan i dovoljan instrument za analizu odnosa vlasti? Mogli bismo se pitati i treba da se pitamo takođe: da li su vojne ustanove i praksa koja ih okružuje – i na jedan opšti način. umesto teorije suvereniteta. odnosa eksploatacije. Naravno. pod zakonima. upravo suprotno. taktika itd. treće. ovu stvar. direktno ili indirektno. treba podrazumevati i otkrivati neku vrstu prvobitnog i neprestanog rata? To je pitanje koje bih prvo hteo da postavim. prvo pitanje koje bih hteo da proučim ove godine biće sledeće: kako. u izvesnom broju slučajeva se pojačavaju i teže istom cilju. koji od postupaka dominacije čine stvarnu potku odnosa vlasti i velikih mehanizama vlasti. je da se pokuša da se analiza vlasti odvoji i oslobodi od tog trostrukog preduslova podanika. naravno. Da li je odnos vlasti u svojoj osnovi odnos sučeljavanja. borbe među pojedincima ili među grupama i klasama. onaj od prošlih i od ove godine. treba istaći odnose dominacije umesto izvora suvereniteta. u drugim se negiraju ili teže da se ponište. jezgro političkih ustanova? Konačno. itd. vlašću. Ali ja ću uzeti tu pretpostavku samo kao ekstremni [slučaj]. treba pokazati kako se različiti činioci dominacije oslanjaju jedni na druge. poredak bitke? [. porodice administraciji.. već ćemo pokazati kako stvarni odnosi potčinjavanja proizvode podanike. jedinstva i zakona. Konačno. to znači sledeće: ne treba da pokušavamo da ih pratimo u onome što čini njihovu temeljnu zakonitost. barem privremeno. trebalo bi poći od samog odnosa vlasti. njihovoj različitosti. kako možemo da napredujemo na tom putu odnosa dominacije? Po čemu se odnos dominacije može svesti ili ograničiti na pojam odnosa sile? Po čemu i kako se odnos sile može svesti na ratni odnos? Evo to je ta vrsta prethodnih pitanja koja bih hteo da malo razmotrim ove godine: da li rat može poslužiti za punovažnu analizu odnosa vlasti i matrica tehnika dominacije? Reći ćete mi da ne možemo odmah pomešati odnose sile i ratne odnose. nećemo postavljati pitanje kako.. od kada i zašto se počelo uočavati i misliti da rat funkcioniše pod i u odnosima vlasti? Od kada. ako tako hoćete. Ali ako je sasvim jasno da odnosi dominacije treba da budu način pristupa u analizi vlasti. polazeći od mnoštva potčinjavanja (potčinjavanja deteta odraslima.] Ko je rat primetio u filigranu mira.. ne zaboravljajući čitav niz drugih koja bi trebalo [postaviti] i koja ću pokušati da razmotrim sledećih godina i među kojima mogu. potomstva roditeljima. ogoljenost odnosa sile. mi. iz odnosa vlasti. neznalice znalcu. kako možemo da izvedemo tu analizu odnosa dominacije? Ako je tačno da treba proučavati dominaciju a ne suverenitet. Ali ja mislim da ona uvek funkcionišu na osnovu mehanizama dominacije. već. već ako pokušamo da vidimo kako oni funkcionišu. istakne ono što bih ja nazvao odnosi ili činioci dominacije. Konkretno rečeno. kako se potpomažu.Opšti projekat. ko je u buci i zbrci 2 . s obzirom na postojanje i drugih odnosa (odnosa nejednakosti. itd. i da se umesto tog temeljnog elementa suvereniteta. ne zatvorili. da bismo ovo ukratko izložili i da bismo. znači sledeće: umesto da pođemo od podanika kao jedinke (ili čak podanika kao mnoštva). u meri u kojoj se rat može predstaviti kao tačka maksimalne napetosti. ili tačnije dominacije i činioce dominacije. zašto i u ime kojeg prava podanici mogu da pristanu da budu potčinjeni. ne želim da kažem da ih nema i da ne možemo ni dostići ni opisati velike mehanizme vlasti. svi postupci koji se upotrebljavaju za vođenje rata – bliže ili dalje. svojoj suštini i svojim suštinskim mehanizmima – predak bitke? Ko je smislio da je građanski poredak. Dakle. upućuju jedni na druge. Drugo. konačno – u svojoj osnovi.)? Da li pojave neprijateljstva.). trebalo bi istaći odnose dominacije i vrednovati ih u njihovom mnoštvu. pod državom. ali mislim da ih možemo uspešno analizirati samo ako ih posmatramo kao globalno jedinstvo. kako taj aparat određuje izvestan broj globalnih strategija. odnosa dominacije tamo gde se on zasniva na činjenicama i gde deluje. podele rada. da navedem sledeća: da li stvarno činjenica rata može i treba da bude smatrana kao najvažnija. odnosno dominacija. mogu i treba da budu grupisane u taj opšti meharizam. Dakle. pod mirnim redom potčinjavanja. jedinstva i podanika – koji od suverenosti čini izvor vlasti i temelj njenih institucija – mislim da treba uzeti trostruku tačku gledišta tehnika. već malo razjasnili: umesto trostrukog preduslova zakona. šegrta majstoru. asimetrije. sučeljavanja. pokušali bismo da istorijski i empirijski.

nestalo je ono što bismo mogli nazvati svakodnevni rat. polemike i političkog organizovanja buržoaskih. čitavo telo društva bilo je očišćeno od tih ratobornih odnosa koji su ga u potpunosti prožimali tokom srednjevekovnog perioda. barem jasno formulisan na početku velikih engleskih političkih borbi XVII veka. imao ideju da obrne Klauzevicevo načelo. dogodilo se da su. Taj se diskurs uopšte ne pojavljuje kao zapis ili analiza građanskih ratova XVI veka. i tako sam ga i ja najpre postavio: „Ko je. mir i 3 . Taj istorijsko-politički diskurs koji se pojavljuje u tom trenutku. u drugim političkim borbama – nazovimo ih borbe zaštite francuske aristokratije protiv ustanovljavanja velike apsolutne i administrativne monarhije. činjenicom da je rat. pitanje koje ću malo pokušati da sledim tokom sledećih časova. de Frere4 (de Freret) ili plemića iz područja Centralnog masiva koji se zvao grof deEsten5 (d'Estaing). Šta poručuje taj diskurs? Ja mislim da kaže sledeće: nasuprot onome što kaže filozofsko-pravna teorija. Tek pred kraj srednjeg veka smo videli pojavu država opskrbljenih vojnim ustanovama koje su zamenile svakodnevnu. Diskurs čiji su nosioci često imali neugledna i u isto vreme veoma raznorodna imena. na neki način. Ta teza – samo postojanje te teze koja prethodi Klauzevicu – sadrži neku vrstu istorijskog paradoksa. tom etatizacijom. u blatu bitaka. videli da su praksa i institucije rata pretrpele naglašene. politička vlast ne počinje kada se završi rat. Rat nije otklonjen. vrlo vidljive promene koje možemo okarakterisati na sledeći način: ratna praksa i ratne ustanove su najpre sve više koncentrisane u rukama centralne vlasti. rat je prethodio raćanju država: pravo. Kasnije ga je preuzeo Sije6 (Sieyes). isto tako – to ćete videti – diskurs koji je sasvim izvesno imao ogroman broj anonimnih i narodnih govornika. uopšteno govoreći. Iz istog razloga. globalnu praksu rata i jedno društvo neprestano prožimano ratnim odnosima. Nov. Ratovi i ratna praksa. na spoljnjim okvirima velikih državnih celina. Dakle: politika je rat nastavljen drugim sredstvima. U Francuskoj takoće nalazimo imena kao što su Bulenvilje3 (Boulainvilliers). Dakle. države. ratne ustanove. malo po malo. bila pojava vojske kao ustanove koja. Zapravo. postoje samo na granicama.. Ali gde je paradoks? Paradoks se javlja u samom trenutku preobražaja (ili možda odmah posle njega). sitnoburžoaskih i eventualno čak i političkih grupa širokih narodnih slojeva protiv apsolutne monarhije. Moraćemo se vratiti na taj razvoj događaja. ako već nije ustanovljen. pošto meću njima u Engleskoj nalazimo ljude kao što su Edvard Kouk1 (Edward Coke) ili Džon Lilbern2 (John Lilburne). posle svega. a možda i do kraja ove godine. njenih ustanova i njene istorije? To je. ko je formulisao to načelo koje je Klauzevic obrnuo kada je rekao: „Ali. sve više i više imaju tendenciju da. on je. To je. možemo reći da smo sa rastom i razvojem država. u osnovi nije kao takva postojala u srednjem veku. iz odnosa čoveka prema čoveku. ali. shematski i pomalo grubo. brižljivo određenog i kontrolisanog. predstavnike narodnih slojeva. koji drže ljudi sa očima i prstima od prašine. ko je imao ideju da kaže: vrlo je moguće da je rat politika vođena drugim sredstvima. država. na neki način. Konačno. Malo po malo. sa kraja XIX veka. naravno. on je težio da postane profesionalna i tehnička svojina. Organizacija i pravna struktura vlasti. Ogisten Tjeri8 (Augustin Thierry) ili Kurte9 (Courtet). kao odnos stvarnog ili pretećeg nasilja među državama. Kasnije ćemo videti da se pojavljuje u Francuskoj na kraju XVII veka. Rafiniran diskurs. pojavio se izvestan diskurs: neobičan i nov. ali zar sama politika nije rat vođen drugim sredstvima?" Ja mislim da problem nije u tome da saznamo ko je obrnuo Klauzevicevo načelo. Kada je rat bio izbačen na granice države. istovremeno centralizovan u svom vršenju i potisnut na njene granice. odmah vidite da se radi o dvosmislenom diskursu. naučan i učen. ali mislim da ga možemo prihvatiti barem kao prvu istorijsku hipotezu. bio praksa koja je funkcionisala samo na spoljnim granicama države. ili tačnije. Pre svega. monarhija i društava nema svoj početak tamo gde prestaje buka oružja. jedino državne vlasti mogle da zapodenu ratove i da upravljaju instrumentima rata: posledica je bila etatizacija rata. jer je sa jedne strane. grupe prema grupi. u Engleskoj. Koji je datum rođenja tog istorijsko-političkog diskursa o ratu kao suštini društvenih odnosa? Mislim da se on na karakterističan način pojavljuje – pokušaću da vam to pokažem – posle građanskih i religioznih ratova XVI veka. itd. iz tela društva. što se zapravo zvalo „privatni rat". zbog te etatizacije. U osnovi. istovremeno neodređene i jasne koja je kružila od XVII i XVIII veka. ali takoće i Buonaroti7 (Buonarroti). istovremeno je diskurs o ratu shvaćenom kao stalan društveni odnos. dakle. I konačno.rata. Zapravo mislim – i pokušaću da to dokažem – da je načelo da je politika rat nastavljen drugim sredstvima svakako prethodilo Klauzevicu. koji je jednostavno obrnuo jednu vrstu teze. tokom srednjeg veka i na pragu moderne epohe. pred kraj vladavine Luja XIV. On je istovremeno bio i aristokratski diskurs protiv te iste monarhije. zato što mislim da je to prvi istorijsko-politički diskurs o društvu koji se jako razlikovao od filozofsko-pravnog diskursa koji je do tada obično držan. Umesto toga. naći ćete ga kod biologa rasista i eugenista. kao neizbrisiva suština svih odnosa i ustanova vlasti. tražio načelo razumljivosti poreta. vojnog aparata. i stvarno i pravno. u suštini. u trenutku engleske buržoaske revolucije. pitanje bismo mogli da postavimo vrlo jednostavno. rat je samo nastavak politike". bio jedan od instrumenata borbe.

bolje ćemo reći istinu. To opet znači da se pripadnost istine miru. istina će sa svoje strane biti upotrebljena. dakle. suprotstavlja se – ne baš po prvi put. čini mi se. rat sa svojim opasnostima i obrtima.zakoni su roćeni u krvi i blatu bitaka. Biće to pravo njegove porodice ili njegove pace.. te vrste diskursa. ne može. jer i pod zakonom rat nastavlja da besni unutar svih mehanizama vlasti. vidim istinu. na neki način na granici samog preživljavanja lica koje govori bolje Između odnosa sile i odnosa istine. preuzima na sebe da kaže celinu borbe i da uspostavi globalni put rata. pravo njegove nadmoći ili pravo prvenstva. na šta ću pokušati da se vratim i što je vrlo važno. Velikom piramidalnom opisu društvenog tela koji su davali srednji vek ili filozofsko-političke teorije. on je nužno na jednoj ili drugoj strani: on je u bici. On se poziva na celinu samo ako je opaža. što više naglašavam odnos snaga. bilo funkcionalni zahtevi. Naravno. dve vojske jedna naspram druge. on ga zahteva. Mislim da čak polazeći i od toga. snažno obeleženo odnosom vlasništva. To znači da je ta istina nekakva istina koja se može razviti samo polazeći od borbenog položaja. tom središnjem položaju za koji je ŽanPjer Vernan10 (JeanPierre Vernant) pokazao koliko je on u temelju grčke filozofije. ili trojnoj organizaciji (u tri reda). naglašava asimetrije i konačno. ali po prvi put sa preciznim istorijskim obrazloženjem – binarna koncepcija društva. to jest položaj univerzalnog lica. Eto prve karakterizacije. sveobuhvatajućeg ili neutralnog. Tačno je da taj diskurs o opštem ratu. To znači da neprijatelji koji su naspram nas nastavljaju da nam prete i da do kraja rata ne možemo stići nečim kao što je pomirenje ili pacifikacija. taj diskurs zasniva suštinsku vezu. treba prepoznati rat koji se nastavlja. Suštinska 4 .. Ali ono što on traži i što hvali su „njegova" prava – „to su naša prava". zaboravu. pobede i prirode. što smo više uronjeni u nekakav tabor. on je uvek diskurs perspektive. Nužno smo nečiji neprijatelji. lažima. a samu odlučnu bitku moramo dobiti. niti traži da zauzme položaj pravnika ili filozofa. onaj koji priča istoriju događaja. u ratu jedni protiv drugih. on radi za sopstvenu pobedu. potmulo vodi rat. Zakon nije pacifikacija. Jedna binarna struktura prožima društvo. on ima protivnike.] neprestani rat. u toj perspektivi borbe. polazeći od tražene pobede. U toj opštoj borbi o kojoj govori. pobeda. Rat je motor ustanova reda: mir. u meri u kojoj će moći da postane oružje u odnosu snaga. on bez sumnje koristi diskurs prava. u svakom slučaju. Postoje dve grupe. Mi smo. koje kaže „ja" ili „mi". ta istina nije univerzalna istina filozofa. suparništva kakva su zamišljali filozofi ili pravnici: ne radi se tu o nekoj vrsti teorijskog divljaštva. I obrnuto. čak i najpropisanijih. u tim lažima koje pokušavaju da nas ubede kako društvenim telom upravljaju bilo nužnosti prirode. U jednom takvom govoru. taj diskurs koji pokušava da dešifruje rat ispod mira. zakon se rađa iz stvarnih bitaka. uostalom. samo zato je i tražena. Bojno polje prožima čitavo društvo. kao što se i razvija samo polazeći od nekog odnosa snaga. možemo razumeti zašto je on važan: zato što je. ispod mira treba dešifrovati rat: rat je sama šifra mira. jedna piramida potčinjenosti ili nekakav organizam. Pripadnost taboru – decentrirani položaj – omogućiće da se dešifruje istina i da se obznane iluzije i greške na osnovu kojih se želi da verujete – neprijatelji žele da verujete – da smo u uređenom i umirenom svetu. zakon i država nekakvo primirje u tim ratovima ili konačna potvrda pobeda. toj velikoj slici organizma ili ljudskog tela koju he dati Hobz. ukida. dve kategorije pojedinaca. onaj koji otkriva sećanje i sprečava zaborave. zakon se raća iz zapaljenih gradova i opustošene zemlje. neutralnosti. ako odnosi snaga oslobađaju istinu. odlučne bitke se još uvek pripremaju. pored izvora koje pohode prvi pastiri. barem od jednog određenog trenutka. I u iluzijama. već on zavisi samo od naše pobede. pobedu vuče više na jednu nego na drugu stranu: istina je dodatak snazi. taj diskurs takav kakav je. „Što se više udaljavam od centra. Najpre zbog sledećeg: lice koje u tom diskursu govori. više se borim i stvarnije će se istina predamnom razviti. naravno veoma nejasne. Tu vidite da se pojavljuje nešto. u najmanjem od svojih zupčanika. Zakon se ne rađa u prirodi. pravo pobedničkih invazija ili pravo skorašnjih ili hiljadugodišnjih okupacija. većinu ustanova. neprekidno i neprestano i to bojno polje svakog od nas postavlja u jedan ili drugi tabor. U svakom slučaju. Zašto treba prepoznati rat? Pa zato što je taj drevni rat [. osvajanja. osvajanja i pokolja koji imaju svoje datume i svoje užasne junake. hvali pravo. Mi zapravo treba da budemo naučnici bitaka jer rat nije završen. prvi diskurs od srednjeg veka u zapadnom društvo za koji možemo reći da je strogo istorijsko-politički. onaj koji govori. preživljavanja ili pobede". Ali pod tim ne treba podrazumevati idealne bitke. prožima i preseca svojom sopstvenom tačkom gledišta. koja je vredela u Francuskoj (i u izvesnoj meri za odrećeni broj zemalja Evrope). Drugačije rečeno. kaže on: posebno pravo. onaj koji kaže istinu. I ako lice koje govori o pravu (ili tačnije o svojim pravima) govori o istini. raća se sa nevinima koji umiru dok se rađa dan. to pravo je istovremeno vezano za istoriju i decentrirano u odnosu na pravnu univerzalnost. Nema neutralnih. Ali on ipak nije diskurs totaliteta ili neutralnosti. i koja he nastaviti da usmerava izvestan broj govora i. Istina ili daje snagu ili unosi poremećaj. Ali to ne znači da su društvo. koji pokušavaju da nas ubede kako postoji nekakva trojna organizacija.

Iznad te potke tela. takve kakva je ustanovljena. rada.). ali brutalnost koja je takođe na strani istine. cinično zaobićena. može uvek pretpostavljati filozofsko-pravni diskurs. dakle. U jednom istorijskom polju za koje čak ne možemo reći ni da je relativno polje. pošto trenutno poseduju pobedu i pošto im odnos dominacije ide na ruku.pripadnost istine odnosu snaga. sastojao se u tome da se nekakva temeljna i stalna racionalnost. raskida sa diskursom istine i zakona. na drugom kraju osovine imate iskonsku brutalnost: sveukupnost ponašanja. ućutkao rat i sačuvao ili preokrenuo odnos snaga. bez sumnje. Bes treba da objasni red i mir. širenje jedne pace. uvek kompromitovanu i vezanu za iluziju i pokvarenost. neizvesnosti u svakom slučaju: poraze. nije zbog toga obavezno jasnije ijednostavnije. sve više i više vezana za nepostojanost i za iluziju. pokvarenosti. Postaviti se izmeću protivnika. ratu. To je jedna od prvih tačaka zbog kojih je taj tip diskursa važan. utemeljiti istinu vezanu za odnos snaga. isključujući zbog toga lice koje govori – lice koje govori o pravu i koje traži istinu – iz pravno filozofske univerzalnosti. svih neznatnih okolnosti koje čine poraze i garantuju pobede. zavera ili saveza. Dakle. suštinska načela. mržnju. imamo krhku i prolaznu racionalnost. ne treba uporećivati relativnost istorije sa apsolutom prava ili istine. strasti. Uloga onoga koji govori. božja volja. bici. zloupotrebe i nasilje u porećenju sa nekakvom idealnom shemom (koja bi bila prirodni zakon. jer ono što treba da vredi kao načelo dešifrovanja društva i njegovog vidljivog reda. lepezu psiholoških i moralnih elemenata (hrabrost. jedan niz sirovih činjenica. prema višim delovima. Drugo.). neuspehe ili uspehe pobuna. imamo jednu uspinjuću osovinu za koju mislim da je po vrednostima koje širi veoma različita od one tradicionalne. izmeću dva tabora. mislim da se radi o obrtanju eksplikativne osovine zakona i istorije. rastuća racionalnost. oslobodi svih površnih i nasilnih slučajeva koji su vezani za grešku. da bi se. Nasuprot tome. a posle i Kant11. U jednom takvom diskursu. dakle. Imamo jednu osovinu sa temeljnom i stalnom iracionalnošću u osnovi. diskurs koji se čitav razvija u istorijskoj dimenziji. nasuprot tome. racionalnost tehničkih postupaka za održavanje pobede. decentriranosti. to je takoće nejasnoća slučaja. u osnovi biti sve više i više apstraktna. Treći elemenat zbog kojeg je važan ovaj tip diskursa. ne radi se o tome da se osućuju nepravedne vlade. to je. više od jednog milenijuma. sasvim jednostavno. Šta to postavlja u načelo istorije?* Najpre. ispod formule prava krike rata. to je zbrka nasilja. koja nema kraja ni granica. strategija. lukavstava. U toj shemi objašnjenja. ali koji su duboko upisani. priziva objašnjenje od dole. u tom položaju koji je još Solon sanjao. Radi se zapravo o tome da treba uspostaviti pravo zasnovano na asimetriji. nije uloga zakonodavca ili filozofa. činova. Sa druge strane. niz slučajnosti. Ali dole. koje bismo već mogli zvati fizičkobiološke činjenice: fizičku snagu. racionalnost proračuna. stvarnih pobeda i poraza koji su možda bili sakriveni. silu. strah. „istinu oružje" i posebno pravo. razum na strani himere i pokvarenosti: prema tome. jer on. itd. Istina će. imate brutalnost. energiju. slabost druge. najnesrećenijim i onim što je najviše podložno slučaju. slučajnosti i strasti. mržnji. da bi razvijao sam taj odnos snaga. Imamo jedan istorijski i politički diskurs – i po tome je on istorijski utemeljen i politički decentriran – koji pretenduje na istinu i na pravo. najnejasnijim. jer nije u odnosu ni sa kakvim apsolutom. racionalnost koja će. koja bi po svojoj suštini bila vezana za pravedno i dobro. strasti i slučajnosti: to će u tom diskursu činiti stalnu potku istorije i društava.. prezir. zaborav. biti na strani bezumlja i brutalnosti. itd. Napor tog diskursa da pruži objašnjenje. reda kakav je nametnut i institucionalizovanog kakvo je prihvaćeno. zlobe i gorčine. tradicionalne polarnosti razumljivosti i koji traži. dakle. upisana je u takav tip diskursa. a zatim. sivilo istorije ne treba shvatiti kao površni podatak koji bi trebalo ponovo organizovati prema nekoliko stabilnih i suštinskih načela. ali ona je uvek ili duboko dovedena u pitanje ili. po svoj prilici. strasti. ali u kojoj se rasprskava istina. iznad te mase i te mračne i ponekad krvave vreve. Treba ponovo pronaći krv koja se osušila u kodeksima zakona i zbog toga je ne treba tražiti pod prolaznošću istorije i apsolutom prava. beskonačnost 5 . Taj diskurs u suštini od dvosmislenog boga bitaka traži da razjasni duge dane reda. imaju sve interese da ih više ne dovode u pitanje. treba ocrtati i otkriti zaboravljenu prošlost stvarnih borbi. to je u potpunoj suprotnosti sa dotadašnjim eksplikativnim diskursom prava i istorije. ravnotežu. jednostavno he se izgraditi nešto krhko i površno. asimetriji. Objašnjenje od dole je objašnjenje najzamršenijim. besova. sirovu i golu iracionalnost. Ta pacifikovana univerzalnost. lukavstva. ispod oblika pravde. ciničnih i iskrenih besova. u centar i iznad njih. To je. Lice koje govori je – neću čak reći ni da je to polemično – lice koje ratuje. On se razvija u istoriji koja nema oboda. ispod ravnoteže pravde asimetriju snaga. počevši od grčke filozofije. već ispod stabilnosti prava pronaći beskonačnost istorije. u meri u kojoj se penjemo i u kojoj se ona razvija. polazeći od nekog odnosa snaga. pobede. u tom objašnjenju. sve više vezana za lukavost i pokvarenost onih koji. konačno. mogućnosti. nametnuti svakome jedan opšti zakon i zasnovati red koji miri: uopšte se ne radi o tome. Jedno ukrštanje tela. koji bih malo analizirao ove godine. to je diskurs koji ruši vrednosti. takvim kakav je držan milenijumima. itd. ličnosti mira i primirja. Razum je na strani himere. kao što vidite. dakle. mira i pravde.

Polazeći od toga. očekivaće se car poslednjih dana. beskonačnost večnog rastapanja u mehanizmima i dogaćajima sile. mislim da je taj diskurs. ideja pete monarhije ili trećeg carstva. bez sumnje. mi dobro vidimo kako jedan takav diskurs može da se usmerava (i vi ćete zapravo videti kako je bio usmeren) na čitavu jednu veliku mitologiju: [izgubljeno doba velikih predaka. novi poglavar. tema zavere koju treba obnoviti da bi se taj rat podstakao i da bi se osvajači ili neprijatelji proterali. to je kralj Portugala. neumitnost novih vremena i hiljadugodišnjih osveta. U stvari. I tako he se tokom čitavog srednjeg veka. krčio svoj put u Evropi tokom vekova. samo tužni izum nekoliko intelektualaca koji su dugo bili držani na margini. između protivnika i iznad njih – mogao početi pravedni i istiniti diskurs. možda diskurs za nostalgične aristokrate ili naučnike po bibliotekama. koji u pećini čekaju bućenje njihovog naroda i njihovog carstva. Mislim da hegelovska dijalektika i sve dijalektike koje su se nje držale – ja ću pokušati da vam to pokažem – treba da budu shvaćene kao kolonizacija i nasilna pacifikacija od strane filozofije i prava jednog istorijsko-političkog diskursa koji je istovremeno utvrđivanje činjenica. to je diskurs koji se oslanja a često ulaže u mitske i tradicionalne oblike. pa sve do kasno u XIH. zbog novog rata i pobede koja he ovog puta biti konačna. kao diskurs ogorčenog političara. Dijalektika na prvi pogled može izgledati kao diskurs univerzalnog i istorijskog kretanja protivrečnosti rata. upravo zato što ga. mislim da je on znatno napredovao i da su površina i način njegovog širenja.. Napokon. razvlašćenog aristokrate ili kao neotesani diskurs koji nosi nedgovarajuće pripremljene zahteve. jedne pomirene istine. često u senci. Reći ćete mi – i to je. pa i u XX veku takođe. već od njegovih početaka. U osnovi. To je nejasno kritičan diskurs. toliko dugo očekivan u Engleskoj. To čak nije ni diskurs protivnika. u svakom slučaju biti odbačen kao diskurs pristrasnog i naivnog istoričara. sve do kraja XIX i u XX veku. jednog prava u kojem će sve osobenosti konačno imati svoje određeno mesto. ali suštinska i u svakom slučaju nepovratna. treba poništiti. To je takoće tema prava i dobara prvobitne pace koja su lukavi osvajači izvrgli ruglu. ponekad kroz učenost a ponekad i u krvi. filozofskog i političkog reda. još jedan razlog zbog kojeg je taj diskurs važan – reći ćete mi da je to. povodom dvostrukog – narodnog i aristokratskog – osporavanja kraljevske vlasti. ali takoće i najluđih nada. da bi konačno – u središtu. ponekad blistavo. U toj mitologiji se priča da su velike pobede džinova malo po malo bile zaboravljene i skrivene. dodaje velike mitske podsticaje. u vrlo jasno određenim uslovima. Ali ne bi trebalo verovati da dijalektika može da funkcioniše kao veliki. teških i preopterećenih.. koji he istovremeno biti zver Apokalipse i spasitelj slabih. ona ih preuzima u dvostrukom procesu zbrajanja (totalizacije) i obelodanjivanja jedne racionalnosti koja je istovremeno konačna. On će. preobraćaj. Za filozofe i pravnike on je nužno čudan i stran. U tom diskursu se nalazi spoj istančanih znanja i mitova. ili možda svoje novo napredovanje. čini mi se da je ona više delovala kao njegovo preuzimanje i premeštanje u stari oblik filozofsko-pravnog diskursa. taj diskurs rata i istorije će se možda u grčkoj epohi pojavljivati u obliku diskursa lukavog sofiste. zapravo znanju koje je ponekad znanje nemoćnog aristokrate. dijalektika borbu. ali i kasnije. da je došlo do sumraka bogova. a takoće i žestinu narodnih osveta. ili trećeg Rajha. Eto neke vrste okvira opštih podataka 6 . to su dva Fridriha. tema tajnog rata koji se nastavlja. to je Karlo Veliki usnuo u svom grobu koji he se probuditi da pokrene pravedni rat.]. tužan i mračan diskurs. novi voća.istorije je na neki način „nerelativizovana". taj diskurs o kojem govorim. mislim. On je po svojim suštinskim elementima stran velikoj tradiciji filozofsko-pravnog diskursa. povratak Edvarda Ispovednika. Dijalektika je kolonizovala taj istorijsko-politički diskurs koji je. jer oni sa njim ne raspravljaju. bez prestanka ponovo pokretati velika nada u dan osvete. da su junaci ranjeni ili su mrtvi i da su kraljevi zaspali u nepristupačnim pećinama. Naprotiv. Dijalektika je pacifikacija. počeo svoje napredovanje. On je diskurs u kojem istina jasno funkcioniše kao oružje za jednu isključivo pristrasnu pobedu. Čini mi se da ovaj govor. Jer. konačno filozofski. Ali. ali je takoće i snažno mitski diskurs: diskurs gorčina [. rat i sukobljavanja kodifikuje u nekakvu logiku. dijalektika osigurava ustanovljavanje jednog univerzalnog subjekta kroz istoriju. vezana za tu temu neprestanog rata. izvan velikih filozofsko-pravnih sistema koje zaobilazi. dolazak novog kraljevstva koje he izbrisati stare poraze]12. tog gorkog i pristrasnog diskursa temeljnog rata. strukturalno margivdizovan diskursom filozofa i pravnika. To je nužno diskvalifikovani diskurs koji se može i mora držati po strani. Taj govor neprekidnog rata nije. protivrečnosti. dakle. novi FÜhrer. tog diskursa. niti će milosrdno postupati. bili znatni i brzi. Ukratko. kao nekakav preduslov. taj diskurs je na Zapadu možda prvi isključivo istorijsko-politički diskurs u suprotnosti sa filozofsko-pravnim diskursom. Prema tome. To je povratak Aleksandra izgubljenog u Indiji. koji he se vratiti zbog nove bitke. ali mislim da ona zapravo uopšte nije njegova filozofska potvrda. moći i rata. izgubljen u pesku Afrike. ali temeljnih. između kraja XVI i sredine XVII veka. konačno. ili samozvanu lopusu. proglas i praksa rata u društvu. ne bih rekao neotesanih. Barbarosa i Fridrih II. dux novus. tema čuvene bitke sutrašnjeg jutra koja će konačno preokrenuti odnos snaga i od vekovnih gubitnika konačno napraviti pobednike i to pobednike koji neće znati za milost. taj pristrasni diskurs.

a naročito na početka XIX veka. snazi. I ta je teorija veoma dvosmislena. a videćete takoće da he se usmeriti i na politiku evropske kolonizacije. strukture vlasti. hteo bih da vam pokažem u kom trenutku se pojavljuje taj diskurs. čiju bih istoriju hteo da napravim. to je podela jedne iste pace na jednu nadrasu i jednu podrasu. kralju seče glavu." Rasistička tematika se u tom trenutku više neće pojavljivati kao 7 . to je. pojmovima i rečnikom pozajmljuje od jedne materijalističke anatomske fiziologije. uprkos našoj volji. već od te epohe. dvostruko poreklo tog diskursa: sa jedne strane. pojavljuje u odrećenom obliku: rat koji se odvija ispod reda i mira. upravo stvaramo. sa jedne strane. To je diskurs koji. rat koji oblikuje naše društvo i binarno ga deli. vidimo da se pojavljuje približno oko 1630. rase koja drži vlast i koja je posednik norme. centralne. Više nećemo imati „moramo se braniti protiv društva". Prvo. energiji i žestini. sa zahtevima naroda ili sitne buržoazije u predrevolucionarnoj i revolucionarnoj Engleskoj: biće to diskurs puritanaca i diskurs Egalizatora* (Leveleurs). diskurs koji princa može posmatrati samo kao iluziju. na strani aristokratske gorčine u Francuskoj na kraju vladavine Luja XIV. sa Ogistenom (Augustin) i Amedeom Tjerijem14 (Amedee Thierry). u osnovi. da još jednom malo obradim istoriju tog diskursa. vremenski smestimo u XVII vek. ili tačnije. kao binarni prelom društva nije sučeljavanje dve različite pace. Hteo bih sada da vam kažem kako ćemo voditi ovo istraživanje i od koje tačke ćemo krenuti. nije rasa koja je odnekud došla. Taj će diskurs sada iščeznuti. Čim pomislimo na odnos vlast/rat. A zatim. Polazeći od toga. To je ta ideja po kojoj je društvo sa kraja na kraj prožeto sučeljavanjem rasa. Drugi preobražaj je onaj koji će seizvršiti polazeći od velike teme i teorije društvenog rata. sa svim njegovim elementima. funkcioniše. vlast/odnos snaga. nije rasa koja je izvesno vreme nadvladala i dominirala. Čini mi se da treba da pokušamo da ga. ili tačnije od teorije rata rasa. kada budemo isključili ta lažna očinstva. hteo bih da pratim njenu istoriju u vreme Francuske revolucije. centralizovane i centralizatorske vlasti. Eto prvog preobražaja – biološkog – te teorije neprestane borbe i borbe rasa. u stvari. koju nalazimo uobličenu već od XVII veka i kao matricu svih oblika pod kojima će se zatim tražiti lice i mehanizam rata u društvu. napustiti temeljnu formulaciju sa svojih početaka koja je bila sledeća: „Moramo da se branimo protiv naših neprijatelja jer aparat države. Od tog trenutka će diskurs. počeo mnogo pre Darvina i koji svoj diskurs. pomalo kao u XVII veku. u svakom slučaju. zakon. za decentrirane tabore u suštini bio instrument borbe – biće ponovo vraćen centru i postati upravo diskurs vlasti. Polazeći od te teorije rasa. razlike u divljaštvu i varvarstvu. ali uvek kao diskurs borbe protiv kralja. odmah nam na um padaju dva imena: mislimo na Makijavelija i na Hobza. Drugačije rečeno: ono što mi vidimo kao polarnost. diskurs apsolutnog suvereniteta. nekakav instrument ili. već „moramo braniti društvo protiv svih bioloških opasnosti te druge pa i se. naći ćete ga na suprotnoj strani. sa njegovim važnim obeležjima. Društveno telo je u osnovi usredsređeno na dve rase. Od tog trenutka ćemo imati sledeću temeljnu posledicu: taj diskurs borbe rasa – koji je u trenutku kada se pojavio i počeo da funkcioniše u XVII veku. protiv onih koji se udaljavaju od te norme. jer će. ne samo da nas i ne brane protiv neprijatelja. odvajanja i konačno normiranja društva. godine. već su instrumenti kojima nas naši neprijatelji progone i potčinjavaju". uostalom. pedeset godina kasnije. ovde imamo neku vrstu suštinskog račvanja koje ću pokušati da rekonstruišem i koje će odgovarati ponavljanju analize borbi u obliku dijalektike i preuzimanju te teme sukoba rasa u teoriji evolucije i borbe za život. i to je važan trenutak. u osnovi. sa tom idejom – koja je apsolutno nova i koja će učiniti da diskurs sasvim drugačije funkcioniše – da druga rasa. već u okviru jedne rase date kao jedine i istinite.u kojem bih hteo da se smestim ove godine. neprekidno se nanovo stvara u društvenom tkivu i polazeći od njega. A zatim. On se isto tako oslanja i na filologiju i to će biti raćanje teorije rasa u biološko istorijskom smislu reči. koji je. koja se razvija već od prvih godina XIX veka i koja će nastojati da izbriše sve tragove sukoba rasa da bi se odredila kao borba klasa. biti usmerena na pokrete naroda u Evropi i na borbu naroda protiv velikih državnih aparata (pre svega austrijskog i ruskog). vidimo da se ta ideja po kojoj rat čini neprekinutu potku istorije. oslobađa vladara i optužuje ga. naličje i druga strana rase koja se u njoj pojavljuje. Prvo ćemo isključiti izvesna lažna očinstva koja se uobičajeno pripisuju tom istorijsko-političkom diskursu. razlike u sili. Vrlo rano nalazimo temeljne elemente koji ustanovljavaju mogućnost rata i osiguravaju njegovo održavanje. te podrase. to jest XVII veka. Dakle. osvajanje i potčinjavanje jedne rase drugoj. koji se. diskurs jedne borbe koju ne treba voditi između dve rase. I u tom trenutku ćemo imati sve biološkorasističke diskurse o degeneraciji. kao neprijatelja. u suštini je rat rasa. i videti kako je pretrpela dva preobražaja. Možemo reći i ovako: to je u okviru Jedne rase ponovna pojava njene vlastite prošlosti. ali takođe i sve ustanove koje se unutar društvenog tela staraju da diskurs rasne borbe kao načelo uklanjanja. Ukratko. Nakon toga. Sa jedne strane imamo otvoreno biološki preobražaj. te kontrarase koju. već je to rasa koja neprekidno i bez prestanka prodire u društveno telo. u najboljem slučaju. naravno. prateći na povlašćeni način tu drugu granu – biološki preobražaj – pokušaću da pokažem čitav razvoj biološkosocijalnog rasizma. njegov nastavak i njegov razvoj: etničke razlike i razlike u jeziku. protiv onih koji su opasnost za biološke baštine. Hteo bih da vam pokažem da to nije tako i da zapravo taj istorijsko-politički diskurs nije i ne može biti diskurs politike princa13 ili.

na svojim sopstvenim elementima. 1921). V. in Werke in zwdlf Bdnden. 191251. infra. 9 Cf. 1. 7 Cf. Ill. Paris. supra. XII. ein philosophischer Enwurf (ICcnigsbcrg. počevši od XVII veka. napomene: 1 Vidi temeljne tekstove: E. na „Qu'cstcc que les Lumiercs?" (in Dits et Ecrits. Lettres sur I 'histoire de France pour servir d 'introduction a I 'etude de cette histoire. La Dccouvcrte. XIII. 1828. već će služiti za globalnu strategiju društvenog konzervativizma. Der Stre it der fakultdten in drei Abschnitlen (Konigsberg. Paris. 18 i 25 februara. 8 . Paris. cf. London. * 12 U rukopisu posle „istorije" stoji „i prava". Recits des temps merovingiens. 13 O Machiavel-iju vidi: in Predavanja na College de Franccy. 1988. 18401847. (in Dits et Ecrits. Dissertation sur la noblesse d'extraction et sur les origines des fiefs. Histoire de la conquete de VAngleterre par les Normands. rasizam neprekidnog čišćenja. 1834. 111. 20 t. 1659. 1828. Les Origines de la pensee grecque. Observations sur Merovingiens (t. 1642. * Stranka y Engleskoj koje je branila principe egalitarizma. La Dccouvcrte. dans les divers temps de la monarchic (t. Buonarroti. A Treatise of Bail and Mainprize London. Frcrctovih dela je prvo objavljen u Memoires de l’Academie des Sciences. Što ce tiče Amcdcca Thicrryja. str. takođe . IV. godina 19771978: Securite. Territoire et Population.P. prev. 1795. de ses causes et de ses suites jusqu 'a nos jours. cf. t. dakle. № 187. IV i VII). Reports. 1840.) O Kantu cf.'Omncs et singulum': To1 ward a Criticism of Political Reason" (1981) i „The Political Technology of Individuals" (1982) (in Dits et Ecrits. Sicyes. XX). Što se tiče Kanta. 10 Cf. Conspiration pour I'egalite. 3563. marta (infra) pre svega oslanja na sledeće delo: E. Mythe et Societe en Grece ancienne.Kant. čas od 4. kao i sledeće delo: Ernst Cassircr. Frankfurt a. infra. O Cokcy cf. 1628. Paris. edicija Dichl). objavljeno pod naslovom: „Qu'cstcc que la critique?" (Bulletin de la Societe francaise de Philosophic apr. Paris. Foucault. 5 Joachim comptc d'Estaing. V). depuis les temps les plus recules jusqa I'entiere soumission de la Gaule a la domination romaine. 11 Što ce tiče Solona (videti pre svega odlomak 16. 1974. Paris. Scuil. Oeuvres philosophiques. hteo da ukratko prećem istoriju diskursa borbe i rata rasa. 1. dite de Babeuf suivie du proe'es auquel elle donna lieu et des pieces justificatives. 4 Najveći deo N. London. 2 t. J. London. napomenu 8. n° 339 i 351) i na njegovo izlaganje od 27. 6 M. La Science politique fondee sur la science de I'homme. Vcrnant. in E. 8 Istorijska dela A. 1982. Histoire des Gaulos. VI). Na osnovu Rezimea predavanja iz College dc Francca te godine 19751976. F. 1965 (naročito poglavlja HI. Dix ans d'etudes historiques. videti naročito drugo izdanje iz 1796). Uništio ju je Kromvel 1648. IV. godine. Reflexions sur I'etude des anciennes histoires et sur le melange des anciennes nations et sur la maniere d'en etudier 1 'histoire (t. i infra). Ove godine bih. Institutes of the Laws of England. Bruxelles. III.) 14 O Augustinu Thicrryju cf. ibid. 1965 (naročito poglavlja VII i VIII). koji će biti jedna od temeljnih dimenzija društvenog normiranja. O H. ibid. pa sve do pojave državnog rasizma na početku XX veka. str. Paris. infra. Foucault razvio na svom času na College dc Franccu 19701071. (prim.. časovi od 11. o Volji za znanjem. unutrašnji rasizam. Kanls Leben und Lehre (Berlin. 1789 (vidi ponovljena izdanja tog teksta: Paris. 1827. 2 3 O J. 1601615. Paris. str. XI. n° 239. – J. 1817. precedes de Considerations sur I 'histoire de France. XVIII). 19121922).1H1. Zum ewigen Frieden. 1986). Recherches historiques sur les moeurs et le gouvernement des francais. 1628. London. 1837. Lilburncu.jun 1990. O Frcrctu cf. 17961799. Inscl Vcrlag. Kasnije he biti sakupljena y Oeuvres completes.: Projet de paix perpetuelle i Le Conflit des facultes. februara. Commentaries on Littleton. J. des surnoms et des armoiries. Paris. Paris. i Flammarion. PUF. 1972 (naročito poglavlje III). 1825. Foucault ce na svom predavanju od 10. U tom trenutku se – što je paradoks u odnosu na same ciljeve i prvobitni oblik tog diskursa o kojem sam vam govorio – pojavljuje državni rasizam: rasizam koji će društvo upražnjavati na sebi samom. 1635. VidalNaquct. 1614.P. februara 1978 („La 'gouvcrncmentalite' "). Paris. su sledeća: Vues des revolutions d'Angleterre. Paris. 1690. godine u Societe francai se de Philosophic. februara. Paris. Qu'eslce que le Tiers Etatl. Essai sur I'histoire de la formation el des progres du TiersEtat. Thierryja na koja ce poziva M. upućujemo na analizu „mere" koju je M. dc Boulainvillicrsu cf. Gallimard/ „Bibliothequc dc la Plciadc". PUF. Main. sopstvenim proizvodima. ograničavamo se da uputimo na „What is Enlightc ment?". Histoire de la Gaule sous Vadministration romaine. Vidi izmeću ostalog: De Vorigine des Francois et de leur etablissement dans la Gaule (t. Mythe et Pensee chez les Grecs. 1968. marta (infra). 261393 (prevod na fr. godine. Coke: A Book of Entries.instrument borbe jedne društvene grupe protiv druge. 1798). s. II. Mythe et Tragedie en Grece ancienne. naročito na predavanju od 10. Etudes de psychologie historique. Paris. pre svega A.. Courtct dc I 'Isle. maja 1978. 1656. n° 291 i 364). cf. čas od 18. t. predavanje od 1. Paris. "crnant & P. 1644. Foucault je imao Kantova sabrana dela u izdanju Egpsta Cassircraa (Berlin. 1853. Bruno Cassircr. 111IV.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful