Universitatea de stat "A. Russo", Bălţi.

Facultatea economie, Catedra Economie şi
Management

Eseu
Tema : “Indicatorii macroeconomici în
Republica Moldova. Structura evoluţie
tendinţe’’

Elaborat : Cucerenco Fiodor
Bălţi 2011

Cuprins: 1) Introducere 2) Aparitia SCN. 3) Structura SCN în Moldova 4) Evoluţia SCN 5) Concluzii .

. in anul 1952. Sistemul Conturilor Naţionale prezintă un ansamblu coerent şi detaliat de conturi şi tabele macroeconomice ce oferă o imagine comparabilă şi completă a activităţii economice a unei ţări. Richard Stone în Anglia. Acesta a stat la baza elaborarii conturilor nationale ale O.1)Introducere Odată cu destrămarea URSS Republica Moldova a trecut la o economie de piaţă liberă ce se bazează pe liberalism economic cu toate îndelitnicirile sale .sistemul Leontief s care descrie structura interna a sistemului productiv si se prezinta sub forma unui tabel matricial cu 2 coloane care indica intrarile si iesirile fiecarei ramuri. Ca urmare a preocuparilor pentru redarea cat mai corecta a imaginii de ansamblu a activitatii economico-financiare au aparut diferite variante practice de aplicare. Acesta clasifică marea varietate de fluxuri economice într-un număr restrîns de categorii fundamentale şi le înscrie într-un cadru de ansamblu ce permite obţinerea unei reprezentări a circuitului economic adaptată nevoilor de analiză. 2)Aparitia SCN Primul sistem de conturi nationale a fost elaborat de prof. evoluţia dată putînd de a fi analizată atît la nivel microeconomic cît şi macroeconomic. La nivel macroeconomic evaluarea rezultatelor macroeconomice avînd loc prin itermediul Sistemului conturilor naţionale sau SCN. previziune şi politică economică.sistemul Cambridge care descrie relatiile ce se stabilesc intre principalele sisteme omogene ale economiei si intre acestea si restul lumii . S-au distins in mod deosebit sistemele de contabilitate nationala exprimate in stocuri si fluxuri. in anul 1938.N. fluxurile ce se stabilesc intre sectoarele economiei nationale si intre acestea si restul lumii. si anume: . . Intre acestea prezinta interes deosebit urmatoarele doua. iar cele exprimate in fluxuri. SCN exprimate in stocuri au ca obiect evaluarea marimilor ce definesc capitalul national. Astfel economia noastră a început de a se dezvolta într-un alt vector .U.

2.4. 1. 1. 1. Aceasta clasifică marea varietate de fluxuri economice într-un număr restrîns de categorii fundamentale şi le înscrie într-un cadru de ansamblu ce permite obţinerea unei reprezentări a circuitului economic adaptată nevoilor de analiză.3.3. utilizări şi venituri. ca urmare nu explica aspectele monetare si financiare ale activitatii economice. Contul de exploatare 2. comparabilă şi completă a activităţii economice a unei ţări.8.6.1 Contul de bunuri şi servicii 1.2. 1. previziune şi de politică economică. Defapt conform calsificării oficial adoptate de Biroul naţional de statistică SCN se clasifică după mai multe criterii şi anume : 1)Conturi pe economie – care la rîndul sau se împart în : 1. 1.5. Contul de producţie 2. Produsul intern brut (PIB) – principalul agregat macroeconomic al sistemului de conturi naţionale care reprezintă rezultatul final al activităţii de producţie din unităţile producătoare rezidente (atît în sfera producţiei materiale cît şi sfera serviciilor nemateriale) şi care corespunde valorii bunurilor şi serviciilor produse de către aceste unităţi pentru consumul final. 3)Structura SCN în Moldova Conform definiţiei oficial adoptate în Republica Moldova SCN sau Contabilitatea naţională reprezintă un ansamblu coerent şi detaliat de conturi şi tabele macroeconomice ce oferă o imagine sistematică. 1.1. Contul de producţie Contul de exploatare Contul de distribuire primară a veniturilor Contul de distribuire secundară a veniturilor Contul de utilizare a venitului disponibil Contul de utilizare a venitului disponibil ajustat Contul de capital Contul «Restul lumii»: cont de bunuri şi servicii cont de venituri primare şi transferuri curente cont de capital 2)Conturi pe sectoare care au subdiviziunile : 2.9.Aceste doua sisteme sunt complementare intre ele dar nu iau in consideratie fluxurile banilor si creditelor rezultate din tranzactii si. 1. Reieşind din sistemul de conturi naţionale PIB se determină după categorii de resurse. Contul de distribuire primară a veniturilor .7.

630.039 1.182.751 Importul de bunuri şi servicii 5.073 1.893.1.314.605 4.571 Валовое накопление основного капитала 350.374 9.624. mii lei 1996 1997 1998 RESURSE Producţia brută în preţuri de bază РЕСУРСЫ 17.034.5.246 301.981.208.011.841 4.719.804 200.122 6.603.680. Contul de distribuire secundară a veniturilor Contul de redistribuire a veniturilor în formă naturală Contul de utilizare a venitului disponibil Contul de utilizare a venitului disponibil ajustat Contul de capital 3)Conturi pe sectoare şi activităţi economice 3.395 19.343 12.052 14.831 12.743.956 2.463 12.632.384 Конечное потребление Formarea brută de capital fix 1.183.355.882 8.733 1999 2000 2001 Variaţia stocurilor Exportul de bunuri şi servicii RESURSE Producţia brută în preţuri de bază Промежуточное потребление Изменение запасов Экспорт товаров и услуг РЕСУРСЫ 27.075. Contul de producţie 3.481 2.169 33.255 4.304. Contul de exploatare 4)Evoluţia SCN Conturile pe economie şi anume Conturile de bunuri şi servicii au evoluţionat în felul următor : preţuri curente.203. 2.234 Валовой выпуск в основных ценах Importul de bunuri şi servicii 8.6.083 20.774.2.8.106. 2.372. 2.265.653 349.432 Налоги на продукты и импорт 103.180 Импорт товаров и услуг Impozite pe produs şi import 1.214 2.914.366.052 Consumul final 7.539.688 6.136.548. 2.504 211.2.045 Импорт товаров и услуг Impozite pe produs şi import 1.456 93.443 113.234 348.556 40.847.763 Subvenţii pe produs şi import (-) Налоги на продукты и импорт Субсидии на продукты и импорт (-) .018 Subvenţii pe produs şi import (-) UTILIZĂRI Consumul intermediar Валовой выпуск в основных ценах Субсидии на продукты и импорт (-) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 10.763.7.4.894 1.

409 641.438 369.719 9.537 1.681 Изменение запасов 6.694 19.873 2.300 2.108.391 6.84 7.032.659 1.468 3.654 3.964. 805 111.472.245.965 Валовое накопление основного капитала 547.262.773.391 10.945.157 УФПИКSIFIM Домашние хозяйстваGospodării Некоммерческие организации.395 UTILIZĂRI Валовой выпуск в основных ценах ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Consumul intermediar 7. 604 530.179.751 Валовой выпуск в основных ценах .982. 932 ВАЛОВАЯ ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ 1997 RESURSE Producţia brută în preţuri de bază РЕСУРСЫ 12.973 7.821 4.437 7.241.335 2.463 Промежуточное потребление VALOAREA ADĂUGATĂ BRUTĂ 3.909.592 19.282 2. 567 515.607 -335.465 804.114.951 2.635 4.866 20.950 2.188 335.339 16.244.371 95.63 2.275.093.133.343 Промежуточное потребление VALOAREA ADĂUGATĂ BRUTĂ 4. 728 90.669.539 1.271 1.825.154.252 Экспорт товаров и услуг Formarea brută de capital fix Variaţia stocurilor Exportul de bunuri şi servicii Нефинансовые предприятияnefinanciareSocietăţi şi cvasi-societăţi Conturile pe sectoare şi anume contul pe producţie a evoluţionat în felul următor : CONTUL DE PRODUCŢIE СЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА 10.01 1.600 44. mii lei TOTA L ВСЕГ О 1996 РЕСУРСЫ 87.421.498 23.UTILIZĂRI ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Consumul intermediar 16.796 1.083 UTILIZĂRI Валовой выпуск в основных ценах ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Consumul intermediar 8.602 1.155 1.18 2.795 19.363.228.771 51.678 Конечное потребление 2.325.89 3.446.502.664.229 78.090.536.050.189.973 12.828 47.186 Промежуточное потребление Consumul final 11.729 1.329 40.77 8.36 2.060.Administraţia privată обслуживающие домашние хозяйства Producţia brută în preţuri de bază Государственное управлениеAdministraţia publică RESURSE Финансовые учрежденияInstituţii financiare preţuri curente.171 17.531.271.295 605. 740 ВАЛОВАЯ ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ 1998 RESURSE Producţia brută în РЕСУРСЫ 14.733 -369.71 9.

851 3. 344 676.006 1.20 0 1.27 6 1.preţuri de bază UTILIZĂRI ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Consumul intermediar 9.148 10.458.916.36 5 213.284 435.432 плюс: 103.904.510.530.357 693.765.507 3.664.999.622 1.15 5 Финансовые учрежденияInstituţii financiare Нефинансовые предприятияSocietăţi şi cvasi-societăţi nefinanciare PRODUSUL INTERN BRUT ÎN PREŢURI DE PIAŢĂ 1.075.022.207 2.148 16.Administraţia privată обслуживающие домашние хозяйства minus: Valoarea adaugată brută Государственное управлениеAdministraţia publică plus: Валовой внутренний продукт в рыночных ценах определяется: TOTAL ВСЕГО 1999 73.740 7.421 33.058 ВАЛОВАЯ ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ 2001 RESURSE Producţia brută în preţuri de bază UTILIZĂRI РЕСУРСЫ 26.409.577 ВАЛОВАЯ ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ 2000 RESURSE Producţia brută în preţuri de bază РЕСУРСЫ 21.458.532.633.546 19.718.945 152.039 1.981.582 -435.366 3.103.726 379.018.032.337 -693.687.775 40.726 7.694 27.288.790 1.804 200.845.695 -379.920 4.024 860.113 RESURSE Producţia brută în preţuri de bază 18.101.825.114.387 9.378.726 12.603.427 7.699 Impozite pe produs şi import 1.954 41. 699 ВАЛОВАЯ ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ Notă: 1996 1997 Примечание: 1998 Produsul intern brut în preţuri de piaţă se determină: 7.077 30.032 2.592 Промежуточное потребление VALOAREA ADĂUGATĂ BRUTĂ 5.562 8.008 128.480 Валовая добавленная стоимость Налоги на продукты и импорт Субсидии на продукты и импорт ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ В РЫНОЧНЫХ ЦЕНАХ УФПИКSIFIM Subvenţii pe produs şi import Домашние хозяйстваGospodării 6.513 1.073 1.018 минус: 7.008.304.717 69.324.718.275 37.797.155 1.599.030.403 43.234 Валовой выпуск в основных ценах ИСПОЛЬЗОВАНИЕ .009.494 1.267 2. 121 128.500 2.068.122.222.366.920.052 Промежуточное потребление VALOAREA ADĂUGATĂ BRUTĂ 4.173.169 UTILIZĂRI Валовой выпуск в основных ценах ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Consumul intermediar 12.112 845.932 Некоммерческие организации.99 6 187.136.573 РЕСУРСЫ 6.998.443 113.975 9.498 Промежуточное потребление VALOAREA ADĂUGATĂ BRUTĂ 7.546 14.655.112.982.291 58.556 UTILIZĂRI Валовой выпуск в основных ценах ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Consumul intermediar 13.91 4.204 843.

121.834 91 205 Нефинансовые предприятия Exploatarea carierelor 12.004 62.322 1.531.372.409 Нефинансовые предприятия Industria prelucrătoare 1.876 97.246 плюс: 301.022.815.276.481 2.820 834. газ и водоснабжение Societăţi şi cvasi-societăţi nefinanciare 146.257.456 93.676 17.932 16.357 Строительство .566 Нефинансовые предприятия 90 507.531 Налоги на продукты и импорт Субсидии на продукты и импорт ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ В РЫНОЧНЫХ ЦЕНАХ Conturile pe sectoare şi activităţi economice au variat astfel şi anume contul exploatare sa schimbat astfel : CONTUL DE EXPLOATARE СЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ДОХОДОВ RESURSE РЕСУРСЫ Valoarea adăugată brută Валовая добавленная стоимость UTILIZĂRI ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Remunerarea salariaţilor Оплата труда Alte impozite legate de producţie Другие налоги.647.482 672 3.131.764 755.001.058 16.563 8.006 9.554 16.475 Energie electrică.974 774.219 17.002 32.558 19.130 1.121.876 97.019.941 89.482 672 3.624.918 432.321.048 ВАЛОВАЯ ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ Notă: 1999 2000 Примечание: 2001 Produsul intern brut în preţuri de piaţă se determină: Valoarea adaugată brută plus: minus: Impozite pe produs şi import Subvenţii pe produs şi import PRODUSUL INTERN BRUT ÎN PREŢURI DE PIAŢĂ Валовой внутренний продукт в рыночных ценах определяется: 10.087 862.930 759.314 14.529 1.676 17. gaze şi apă 146.857 -432.208.831 Administraţia publică Gospodării B C D E F 1.039 1.730 327.483 55 1.730 2.198 Нефинансовые предприятия Construcţii 297.039 152.468 48.577 14.186 Промежуточное потребление VALOAREA ADĂUGATĂ BRUTĂ 9.834 91 205 Рыболовство Societăţi şi cvasi-societăţi nefinanciare 2.773.051. охота и лесоводство Нефинансовые предприятия Государственное управление Домашние хозяйства Pescuitul 2.002 32.213.385 Домашние хозяйства Gospodării 507.239 755.061 9. economia vînatului şi silvicultura 2.932 23.575 99.198 Электроэнергия.998.377 Societăţi şi cvasi-societăţi nefinanciare 1.951 Обрабатывающая промышленность Societăţi şi cvasi-societăţi nefinanciare 1.504 211.297.048 Валовая добавленная стоимость 1.140.639.818.884 4.956 2.020 109.763 минус: 12. связанные с производством Alte subvenţii de exploatare Другие субсидии.435 7.812 181.18 9 239.468 48. связанные с производством Excedentul brut de exploatare / venitul mixt brut Валовая прибыль / валовой смешанный доход 1996 A Agricultura.563 8.503 4.Consumul intermediar 17.130 1.675 Сельское хозяйство.744 99.409 Разработка карьеров Societăţi şi cvasi-societăţi nefinanciare 12.773.

737 Нефинансовые предприятия 4.280.650 169.484.718 Домашние хозяйства Hoteluri şi restaurante 55.652 Сельское хозяйство.970 342.129 1.571 13.614 1.905 573.721 137.786 Нефинансовые предприятия 95.666 249.050 33.936 564.666 249.113 Administraţia publică Gospodării B C D E F G H 3.065.675 1.262 292.726 1. мотоциклов. a bunurilor casnice şi personale 2.011 32.001. repararea autovehiculelor.832 99.743 137.291 885. газ и водоснабжение Societăţi şi cvasi-societăţi nefinanciare 307.675 1.958 65 1.960 461. ремонт автомобилей.727 1.421 Gospodării 546.978 171.726 1.190 Societăţi şi cvasi-societăţi nefinanciare 1.243 Гостиницы и рестораны Societăţi şi cvasi-societăţi nefinanciare 54.036 3.435 7.873 Нефинансовые предприятия Industria prelucrătoare 2.340 11.062.020 95.468 3.186.532 2.049 Домашние хозяйства Обрабатывающая промышленность Gospodării 305.533 Рыболовство Societăţi şi cvasi-societăţi nefinanciare 4.978 Домашние хозяйства Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul.532 2.672 Оптовая и розничная торговля.949 Нефинансовые предприятия Gospodării 171.873 Разработка карьеров Societăţi şi cvasi-societăţi nefinanciare 25.812 17. бытовых товаров и предметов личного пользования Societăţi şi cvasi-societăţi nefinanciare 520. repararea autovehiculelor. мотоциклов.262 120. economia vînatului şi silvicultura 4.958 65 1.Societăţi şi cvasi-societăţi nefinanciare Gospodării G H 202.786 Societăţi şi cvasi-societăţi nefinanciare 1. ремонт автомобилей.974.358 40.376.584 20.933 Нефинансовые предприятия Construcţii 432.241 181.689 Нефинансовые предприятия 12.120 4.838 301.812 17. motocicletelor.605 4.933 Электроэнергия.340 11.736 21.002. gaze şi apă 307.902 490.028. a bunurilor casnice şi personale 649.062.556 2.571 Домашние хозяйства Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul.533 Нефинансовые предприятия Exploatarea carierelor 25.740 490.137 4.820 70.194 28. бытовых товаров и предметов личного пользования Гостиницы и рестораны .393 46. motocicletelor.794 76 128.945 120. охота и лесоводство Нефинансовые предприятия Государственное управление Домашние хозяйства Pescuitul 4.194 16.556 2.356 1.497 20.393 46.760 Нефинансовые предприятия 39 483 Gospodării 522 continuare Домашние хозяйства продолжение 2000 A Agricultura.337 534.838 Hoteluri şi restaurante 112.117 Оптовая и розничная торговля.699 26.970 3.954 Нефинансовые предприятия Gospodării 128.849 9.699 31.036 3.937 13.019 20.927 Строительство Societăţi şi cvasi-societăţi nefinanciare 260.050.325 Societăţi şi cvasi-societăţi nefinanciare 1.019 949.884 332.584 20.455.444 169.501 Домашние хозяйства 1.887 Energie electrică.

md/pageview. 2) Sistemul dat are o importanţă primondială într-o economie bazată pe relaţii de schimb liber favorizînd atît greşelile obţinute de politica macroeconomică cît plusurile ei. 4) Sistemul dat permite recalcularea uşoară a unor sau altor indicatori . 6) Bibliografie 1) http://www.620 40.117 1.statistica.738 1.546 69. permiţînd folosirea cît mai raţională şi eficientă a resurselor disponibile . 5) Sistemul dat e cel mai inportant factor de luare a deciziei în ceea ce priveşte luarea deciziilor cu privire la bugetul de stat şi apoliticii fiscale în fiecare an . 3) Datorită sistemului dat uşor se poate de determinat nivelul de dezvoltare economică a unei sau altei ţări .Societăţi şi cvasi-societăţi nefinanciare Gospodării 110.php?l=ro&idc=263&id=2334 (15.346 Нефинансовые предприятия Домашние хозяйства Tendinţele Pibului arată astfel : 5) Concluzii : 1) Sistemul conturilor naţionale este un sistem complex de definire a indicatorilor macroeconomici de bază .2011) .02.075 274 1.

2011) .com/referate/economie/online9/CONTURI---SISTEMULCONTURILOR---OBIECTUL-SISTEMULUI-CONTURILOR-NATIONALE-STRUCTURA-SISTEMULUI-CONTU.2) http://www.referatele.php (15.02.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful