farah ć

pismo
roditeljima
vodnikova č .
kulturni vikend djece iz bib
biblioteka "egzi1-abc"
ljubljana ' 93
Jostp Osti
za i%dawra, za grqjUku priprem"
Vjekoslav Andree Gregor Stojanovll
za štampu
Ferid Fetlo MNSllmovlt
• fotokopiranje NaJda.
Vodnikova DomalIja
7S0
U biblioteci "Eg:zll-abc" preb4M1U'wrmo ralJul
i%danja bjl:iev'nlh djela oh}II"'jenlh ., Bosni I
Hercegovini I Itam1U'mo lnU"e
bosanskobercegowrlkollib pbacs, kako onih
koji s., ., BiH, tako I onih IIOJI :ilve II
SlovenU' ili drugdje, Irao I prwtJed_...
prevtUbodno slovenslt., bjtievnost.
kojima bjlge dijelimo besplatno,
sugeriramo da jlh daju I drugima .ul lUatVe,
a, po ć I sami Ih .,mnoŽQIJ4jII I
dijele zainteresiranim.
Drugo kolo obnovljenih izdanja btbltoteh
"Eg:dl-abc", od pet knjiga, objavljujemo uz'
svesrdnu pomot "ZONTA INTERNATIONAL",
-----
Biblioteka ''EGZIL·abc'' '93/94
a . Semezdl'f ć SAR.i/EVO BLUES
b - Ize' ć SARJVEVSKA RATNA ZBIRKA
C • JosiP Os'l.: JEVREJI U SAR.i/EVU I BOSNI
d· Nedžad š ć KNJIGA ADEMA KAHRlMANA ."
e . ć HIMMEL COMANDO
f· Sreiko Kosovel' INTEGRALI
g . Juraj ć Ć VRIJEME
h . Ferida ć SELIDBA IZ LIJEPOG KRJVA ...
I· Gora. ć SARJVEVSKA lUGA
j . Josip Ost!· lJUBAVNO DVORIŠTE
II . Farah ć PISMO RODrrElJIMA
, . JosiP Osti.: SARJVEVO . NEKADA I SADA
m . Pre:i1hov Vorane DOBRO]UTRO
n . Ismet ć Č GLEDA KROZ PROZOR
"j. Boris A. Novak: SVIJETDJE71NJSTVA...
o· tarko Samouk: NERVOZA
p . Is"am ć TIGAR
r· Valerija SlIrlnjar·Tvrz: SAR!JEVSKE GRAFIKE
q • Marula Krese: SARJVEVO, lJUBAVI MOJA
s . France Preleren: SONETI
t ·JosIP Osti.: MAŠTA NA TRAPEZU
u • Blaga Dimitrova: BOSNO, BOlJKO MOJA
v . VeUmlr ć NACRT-V MI TATA KUro
w . Mirsad š ć MAMA+JA+TATA-lJUlIiIV
::It • Advan ć Đ ISPOD DUGE
Y . Aleksandar Č SARJVEVO . lJUDI I Đ
:i • Ferida ć MIKIJEVA ABECEDA
011' OSF - Slovenlja
Farah ć
PISMO
RODITELJIMA
Btbltoteka "EGZIL-abc"
Ljubljana '93
BILJEŠKA O AUTORU
ClP - Kata/o:ini zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
886.11.2(497.15)-32
Ć Farah
Pismo rodite/jima I Farah ć - Ljub/jalla
Vodnikova domatija, Kultumi vikend djece Iz BiJl, 1994.
(Biblioteka Egzi/-abc)
Bilješka o autoru I j. Osti. str 47-48
ISBN 961-6093-03-1
43141120
Farah ć je iz Zenice, odakle je, s
đ bratom, nakon što je č rat u Bosni
Hercegovini, došla u Sloveniju. č rata
č ju je da završi prvu godinu studija
komparativne književnosti i bibliotekarstva na
Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Devetnaesti
đ proslavila je u ć ratom ć
Zenici, a dvadeseti u izbjeglištvu, u Ljubljani.
Prije gotovo godinu dana č se u rad
Književne radionice Kulturnog vikenda djece iz
BiH u Vodnikovoj č gdje je, ne dugo
zatim, postala i solista u orkestru, a potom i
potela č mlade harmonikaše. Svojim
proznim tekstovima, od kojih su neki objavljeni u
ljubljanskom č izbjeglica za izbjeglice IZl
i publikacijama Kulturnog vikenda djece iz BiH,
Farah ć se izdvojila kao najdarovitiji
polaznik Književne radionice. Dar č
bitnog, pogotovu sitnica koje, neosporno, život
č proživljavanje đ i doživljenog i
njihovo umješno jezitko izricanje karakterizuraju
sve njene tekstove, bilo da imaju oblik pisma,
dnevnika, zapisa ili č To je bilo č i u
njenom dijelu "Dnevnika iz Italije", "Vodnikovci u
Rimu", a vjerujem da ć biti i još više iz ovog
zbira njenih tekstova. I ako je polovina knjige
"Dnevnik iz Italije" bila jedno krilo, onda ć
drugo, nesumnjivo znatno ć biti knjiga
"Pismo roditeljima". A to su krila pod koja,
duboko sam uvjeren, vrijedi puhnuti. zato to i
č zahvalan svima onima koji su mi u tome
47
PISMO RODITElJIMA
IJragi mamLl I tata,
6. aprila napunila sam dvadeset goditla. nez vas
s ..ekim t1mJ/m prijateljima, s nekim drugim
ljudima. Glasovi oko mene tvrde da je vrijeme
na mojoj strani, a ja se ć starom i č
lISLImIjenom. Sama, izgubljena u prostoru i
"remenu, još uvijek sjedim na temeljima svoje
đ srušene u prah i pepeo i prebirem po
ć ć mjesecima moja glava je poprište
najtežih bitaka. Svom silinom tu se č
snage moga racija " emocija, ć i
svakodnevnog, stvarnog života, snage snova i
ja"e, koja je IJOlnija nego ikad do sada. Još
""ijek ,w uspijevam da se đ još uvijek,
poput 11ika II areni, č za svakom crvenom
krpom, za svakim ciljem koji iskrsne, zasvijetli,
pa .. estane, oduše"i me poput velikog plavog
IUllorw što 11ježi u oblake, pa iznenada puk..e
oLI njega ostane jad.. i, zgužvani, sažvakani
komaLI gume. G/eLlam oko seiIl', zavirIjam,
zatvorena II sefll, č strahom.
č od zida Lio zida, lupam, udaram, vrlštim,
č šutim, jJrekli,zjem, pjevam, psujem,
zapovijedam, kukam da me puste, da otvore
vrata koja ja i ne vidim. U trenucima
unutrašnjeg smiraja shvatam da moram č
tražiti ta vrata strpljivo, polako, pedalj po
pedalj, ondje gdje th najmanje č Znam
da ć rješenja č da ć neko ili nešto (moja
upornost ili moj bol, mdžda?) otvoriti izlaz, ali
kada? ..
Moje emocije, misli, lloiivljaji... mijenjaju
doslovno, iz minula u mituII. Kad sam pOli
Ulicajem tlwllija, shvalam Ila sam izbjegla
direkIne udarce rata ga vode iznakaže"i
piemetIski umovi i gomile liJene s/'ake OSOll/lOsti,
individualnosti. Ponekad se, č s/lijesti,
borim protiv mržnje koja bi sc mogla roditi u
meni. Ne smijem sebi dopustili da mrzim, jer je
lo najgore ć č misao, č
motiv za zlo, ć Kao
šIo sam, ma kako sitan, ć č č
sam i dio populacije Vrata istoka. J u meni su
geni i krv ljudi koji ondje žive. Šta ako i u
meni, negdje, duboko u č moje
podsvijesti sisara i pOlomka majmuna, č č
ubica, č Šta ako se i u meni skri/'a la
č potreba za ubijanjem,
uništavanjem? Šta ako je tom divljem duhu II
me"i (koji je opet dio naroda, ne jednog, "ego
svih plemena, religija, grupa, formacija.. .)
mri"ja, nož jedino rješenje? ZIlam liii i
z,ulIn da imam dovoljno ljubavi da lo pobijellim.
Ali gdje ć izvor IjUblWI za milio",' ljIlIII?
li jlresušiti? Sve ostiIlo je vegetiranjl·. OsUIla sam
II rilskorak" izmeliu onog šIo sam bi/il i o,rog
što sam že(jela biti. StopiIla ml' ć bole. kolje"a
mi klecaju, a ja, u tom raskoraku, č i
brata. U prošlost ne mogu, jer ne znam ć
dimenzije ovog prostora i vremena. Mostovi
Žepi su srušeni, jer nikad nisu uspjeli srasti sa
divljom prokletom okolinom. Sadašnjost je
č ekspresnog voza koji, od prije godinu
dana, ne stoji više na maloj provincijskoj stanici
bez svjetla i oznake. Ja stojim na jlerOnu i
č da stane, jer znam da ova stanica za
njega vile ne postoji. Jli odbijam znati?
ć je nedodirljiva, jer sve č š ć gubim
J:ra"icu đ ć i željenog. U trenucima
kail gubim snagu, kad više nemam energije da
s,' ,'u/UlJI, iz: Ć oko sebe i u sefJi, pitam se
ila If je zaboraviti sve. 7.AlfJoraviti sebe.
ii,Ij"ti ila bih ziulovoljtla fiziološke potrebe uz
"jivu, motiku i kozu. Mogu li, tek tako,
zaboraviti sebe i svojih dvadeset godina, kao što
zaboraviš č pjesme koju nisi dugo pjevao,
kao što zaboraviš lica iz školskih hodnika, kao
što boju drage košulje poderane na
laktovima?
Želim tako malo (ili liIko mnogo?). ŽeUm da vas
"idim, osj"tim, dodirnem. Da osjetim vaš miris,
ila se sakrijem izmedu vas i opet, bar na tren,
budem dijete, č i nevino, oslobodeno s"ih
briga, /Jroblema, "eč misli. Da vaše
č o "ekim ljepšim, jednostavnijim, punijim
životima. Da se opet, sa vama, s osmijehom na
licu i muzikom u sebi, borim protiv mahafe. Da
me č kako su ljubav i znanje jedine vrednote
prenOSive za živote u život. Možda je tu i
greška? Možda ste me trebali gurnuti u život,
medu ljude, č me da živim, objasniti mi
č služe laktovi? Možda ste mt trebali ć da
su č marke izvor života, da se može
nlljeti skromno (kao što smo i živjeli), ali da se
ne može živjeti od dobre volje i lijepe misli?
Možda me niste smjeli č pod kišobranom
šurenim i šaputati mi na uho: "Ako si dobra
prema ljudima, i oni su dobri prema tebi!"
Znam da dalje moram sama. Znam, ali ponekad
popusu odbrambeni mebaninttl, pojavljuju se
rupe II Kineskom zidu što sam ga sagradila oko
sebe. Tada se moram vratali vama, p o b j e ć i od
svega, sanjali i crpili život iz vaše ljubavi.
Veoma cesto se sjetim j. joplyn: "FREEDOM IS
JUST ANOTJlER WORD FOR NOTlJlG Uf/'T TO
LOSE."
jer, i poslije sIlega, najdraži moji - JA SAM
SLOBODNA/!!
S poštovanjem i ljlllJCwljll,
vaša Farah
6
BOSNA JE 7.A MENE. oo
"I K 70MU JO.\:, DA PROST/Š, PRKOSNA OD SNA."
(M. Dizdar)
"ROSNA JE ZA MENE RODNO TLE, IZVOR SVEGA
ŠTO SAM, NJU NAJVI.5E VOUM I NJOJ NAJVIŠE
PREDBACUJEM. ZBOG LJUBAVI."
(M. ć
Od nekih misli ne možeš ć Prate te kao
sjenka, bude te ć č ti se za moždane
'''juge Im/Jul krpelja, ne ostavljaju te nikad. Ne
biraju €lan, trenutak, situaciju, raspoloženje.
Jednoslavno iskrsnu, ne ostavljaju ti ni pravo ni
m"lbu za predah. Upravo lako me ovih devet
mjeseci (ili devel ć Ile znam) prati Bosna.
To nije samo zemlja, to nije samo €lio kontinenta
ili geografski /Joja"" lo je ono "nešIo" u gla,'i, u
genima, u knJi, u ć u navikama, II
jeziku, u Ijllbavi koju drugima daješ, u č
'Ul koji živiš...
Sad sam, daleko od nje ali s njom II sebi,
shvatila koliko je njena ć i kako me je
zarobila, č samo svojom. Znala sam Mešine
i ć č č sam Dizdareve stihove
ali ih nisam sasvim ć doživljavala. Nisam,
jer mi je sve to bilo normalno, svakidašnje.
Danas shvatam. Danas vidim. Danas ć
č đ dva svijeta, dvije civilizacije
(koje se i dan-danas busaju u prsa i prepiru
koja je "civilizovanija"), dvije filozofije, dva
č života. Bosna je ć svet, u koji se
sleglo svo prokletstvo, usled podeljenosti na dva
sveta" (I. ć Divlja, neosvojiva, tmurnu,
opasna, tajanstvena za pridošlie", pitoma za
starosjedioea, nepredvidljilja, č prezre,ra.
za jedne balka,zski pakao, zu druge rep HIJrope,
za ć predsoblje Istoka, za mene jedino mjesto
gdje sam mogla optimaltIO funkcionisati. /Jružati
sve od sebe, živjeti onako kako želim. Ljudi su
uevjerovatne kombinacije kraj'lOsti, bez
kompromisa i poluintenzivnih ć I'ostoji
samo sve i ništa. Rodila je č može.ii
uvijek prepoznati. Osjetljiv, nježa", s/Jrenum
ć č u Ijublwi. Trenutak /JOslije j,­
ljubomor"", surOI', ozlojelte", lljeti"jast, ''''lllisan
Lako oprašta, ali "e zabortwlja. Brzo se
uvrijedi, mnogo trpi, de/Jresil1an, " ..prIjattIlI,
zajedljilJ, odan, strpljiv kad treba.
I život je u njoj, isto tako, pun kraj"osti,
intenzivan do zadnjeg daha, a istorlrem,-"o
"ekako spor, na prvi pogled č
"epromjenljiv, natenane. Tamo ljudi "e č ZlI
vremenom. Ne pokušavaju ga uhvatiti. 1"'tllllO živiš
za tren, za sada, za danas. Sutra teš, tek,
misliti na sutra. Tamo sjediš u staroj č š
piješ jutarnju kafu i presipaš iz praznog u
šuplje, č š bez kraja i konca. Starci za tim
malim okruglim stolovima rješavaju svjetske
krize, savjetuju č spasavaju svijet. znaju
sve i svakoga u svom gradu, ni ptica ne sleti a
da je ne zamijete, ali ništa pod kapom
nebeskom ne remeti njihovu kafu. I uvijek isto,
poluspušteni kapci, miris svježeg kruha, cigare i
Č osmijeh na krajevima usana. Tu, u
staroj č š prvi put saznaješ za "obaveznu
8
lektiru" svoga grada, knjige koje su postale
Biblije. Tu prvi put č š Indexe i Dugme i, ma
kakvo tvoje ć č opredjeljenje bilo,
njih mora.{ poznavati, njih ne smiješ č
Tu č š raju kako ocjenjuju svaki nOl,i film,
kako, bolje od č raspravljaju o lI()I1oj
C1aptOtlOl'oj č Tamo č š slu.{(lti R'NR.
Tamo jolo kao dijet.· odeš Ila dernek koji č
sa lIfetalIicom i Stonesima, a završi sa llimzom
Tamo istovremeno slušaš sevdalinke i
BLUES. Tamo sretne.{ ljude koji č uz pjesme.
T(lmo vidiš č koji rukom lomi č š zbog
nekog svog bola i zbog samo njemu poznate
muke. Tamo se pnJi put napiješ (i to od votke).
Tamo odrasteš u petnaestoj kad shvatiš da ć š
uvijek morati sam. Uvijek sam, u borbi za svoj
tlio ć svoj ć neba. Tamo štediš
mjesecima ć od školske užine da bi sebi
kupio č Tamo sam napraviš lutku prijateljici
za đ Tamo nemaš antikvarnice koja ć
ti materijalizavati svaku želju, nego danima
tražiš, kopaš, pitaš za "staru raju" da bi došao
do željene knjige. Tamo nosiš poderane
farmeri ce, ne zbog toga što su moderne, nego
zbog toga što te ć na ljeto ž88, mirišu na
more i slobodu. Tamo ne č š č o
č Tamo slušaš Cohena, znaš njegovu
muziku i sve o njemu. Tamo č š Orwela ; on ti
je drugi otac, iako ga nikad nisi vidio. Tamo
prvi put č š ć i zauvijek zapamtiš da si
na Balkanu i da smo "ljudi cigani sudbinom
prokletf'. Tamo uz prijatelje, gitaru i najjeftinije
vino uvjeravaš sebe da je svijet OK, da "naše"
vrijeme" mora ć Tamo imaš prijatelje ne za
9
popodnevnu šetnju Ut subotnje ktno. Imaš ga
uvijek. Kad ti treba kafa t cigara, kad tt treba
košulja za sastanak, kad tt treba bijeg od
stvarnosti. I još nešlo, tamo voltli Ijep.;;e nego
igctje. Jer, uvijek voliš neke budale i nat'Jee
Č sebi, uvjerene da je žtlJol samo tvoj i ,la
Iliko ne može da tl ga uzmI'. I mil koliko znllo
,la je sve to .wln i ,la tf' žtvot i rellb,ost č
lu. ispred ć iza II/{Ia, uporno "ježtš i hudan
sanja.;;. Znaš zašlo? zato lito st Bosanac!
"NA NAMA SE LOME TALASI KAO NA
GREBENU. SILA NAM JE DOSADILA I OD NEVOlJE
SMO STVORlU VRLINU. POSTAli SMO PU1MENITI
IZ PRKOSA. VI STE BEZOBZIRNI IZ BI]ESA. KO]E
ONDA ZAOSTAO?"
(M. ć
10
i
DAN PRIJE
Opet zallzeto. Vrtim iznova. Napokon č glas
vrištim:
"Ej, p01tesi mi bijelu pod.mknjll, nemoj
zaborarJ/ti! l pOllesi Stounse, trista godina su kod
tebe. Mima i Saša ć oko sedmice. Ti?"
Iz daljine Dašin glas:
"Mama, telefoniram!'
Sad je nešto bliža:
"Poe/sllknju peglam, č sam ć spremila, ć
Ć oko osam, bllrLlz pere ć
Stall rrriri.{e JJO tek opranim prozorima, č
storama i izribanim tepisima, a iz kuhinje
tlopire miris ć i maminih salata.
"OlJa stnlja ć se ć iz trlog džepa, gasi
srJjetla!", rlrNli mama.
Iz dnerlllog boravka, sa "lV-a koji je ovih dana
č dr'tul('setpet sati dnevno, glas spikera,
JJOput silJe eminencije:
"Ovaj 6. apdl 1992. Sarajevo i Bosna i
IIercegor'ina pamtit ć još dugo! Da r je ć
da se sve ovo dešava u (staroj, dobroj) Evropi.
Narodi BilJ nemojte pucati... "
ć ili ć č nemam ni snage ni
volje misliti na to. Danas je moj dan. Sve ostalo
ostavljam za sutra, brigu, strah, sarJjest,
samosažaljenje, sve.
Zvono. Obrisi na ulaznim vratima. l kroz debelo
Č staklo, kroz koje sve vidiš i ništa ne
vidiš, prepoznajem im obrise. Saša i Mima
upadaju u stan k'o furije, cerekaju se. Mima mi
stavlja na glavu č koji je sama napravila.
11
"Skripac s lovom, stara, znas R.aIlO je!7', sltje:te
ramenima.
Ulazimo u kuhinju i pomažu mi da pripremim
stol. č č u saft i otimaju se oko reš
č krompira. StiŽIl i ostali. Vjeko, Kiki,
Miki, Dansen, Bilja, Daša, Amela. žamor, grupice,
č novih đ Na stolu nema
piva, vina, šampanjca, viskija... Samo votka. Šio
zbog love, što zbog ć da samo s njom
možemo č negdje drugdje. METALIJCA bi
trebala da nas prodnna, ali mi 'le č Još
uvijek sjede u grupama i č O Sarajevu, o
č ratu, o novim vezama u č š o
zbiranjima u školi. Promatram s vrata ljllde bez
kojih ne mogli zamisliti svoj n"ot. Sirah mr je
da nl' jJosllsta,,,,mo, strab ,la i ,,('('enI5 Ilr
ostanemo II st,'amosl/. Mima se ,liže.
"Daj, ba, raja, lJaJmo plt-satf'
PnJi parovi listaju. Plešem s Tllnjijem. Prija mi.
0pll.<tam se. Ph'sah, bih cijeilI ć č ži,'ol.
To mi je dosla, samo ritam. RUam u ušinItI, II
srcu, u glavi, u "ogllma, rilam II sobi. I'llšlaju
C/lIW JN TIME, to je na.<a himna. Sili smo na
nogama, GilIan vrišti, vrištimo i mi s njim. Nitko
nas ne č
Prošla je ć Punimo i praznimo č š
nazdravljamo. Spasa uzima gitaru. l>jevamo.
Blues, r'n'r, sevdalinke, balade, pa opet Č
Dugme, Putnik. Soba je puna dima, bludnog
mirisa votke, naših oznojenih tijela. č se cakle
iza napola spušteih kapaka, usne vlažlle od
alkohola što skoro istog trena ispari, noge
hvataju ritam. Bilja sjedi na č puši i č
poluglasno, za sebe ili nas: "Ljudi, u govnima
12
1'tlJtU)lell1U' IlfIr'SQ.CQ. ru",ove g,euu -'<l
jer je lWrO lrošenje
..m'CQ·, ."'iJe'gowz je tipa: 'Obožavam
Pearl &lt.. č so- ftjegOl'C knjige";
".JIn:iIw J, JopIba. krešlr ut 'Se l'OIim
oz1Tilfrut -.rzilta. SR' _ _i fJJes-e isJe'- (primjeri
SOl KZdi i:z op. auL)
Xa R'e OI-.r' lM,je (ipGJc!) :žil'01
bi ZAiauuiu. %G6orario ih. oprostio da
..ije ŠIO _ --.Jftšr PIaŠL Kao ŠIO onaj
I:rarlji ...-zi '"-la. SJObOdeC _iris. ć
taIm a-q s.r ŠIO je od
-.Jqd. s.r ŠIO rdje SrIjeL _ ŠIO je
č 011 i 5rOg
paslojtD9d ... /f1rlja. R'e oleo -Wo
OH jr :>ilrijefIiJ i n ==-- liJe1' i
znJoroIi-a -"- A:.ba- je:SL trrrJ..
POenDO. w-.q.,. _ e 'rw tl. _ jftbaom U
:=irob sr- 1"ftI ac' dd i S4!be.
PaPaIt .=- .. _ • %liIar. -s. 1pMk. =-:I da
___ ........ i
je .;rp -.- CF ' č . ou IteriIorij
Ieoji -=i i:z ... T. je _ "*-ije Juul
,.,... &ftetI-,.. .. - - je
......... • - - we f J8' ./iiiI--_o
__ ,.,...a.;.. ..... ,. • dtr-.
Ć ... --Ir • __ .-..r. If L 'N/jEaiM
... .,.. B8I. --.la ., Mi
'*J- ... jJr ..... ,..... .... sve
..... ..-Ir • • J 7 • h ..
--- i·')
.JetIit- --- ... - -t62I" jJr"... ,."."
..-..r S ... ... jJr ,.... i::DmU'e
......., -- il - .. I*-- waj6t Virrija
smo. Dajte muziku još č dajte da vas
gledam još č da vas upijem i ponesem.
ć svanuti. llaJmo zaustaviti ",-ijeme. Mi smo
č Kraj se gubi u nekom jecanju, sumornom,
neprirodnom. Ugasili smo svjetlo, ostale
su samo ć Ne vide se suze, ne primijeti se
fIOkoji tajni stisak ruke, ne č pažnju
č patrola i milicije. Mama, prvi put, ne
komentariše flaše na stolu.
Opet je tišina, smiraj. Kao pred kišu, pred oluju,
kao kad nebo legne na zemlju, kao kad se
oblaci sivi, crni, stotonaši, valjaju po krovovima
nebodera, a zrak pun, težak, vlažan... Kad ć
pljusak? G(lje je ventil za tu zaparu, za tu
nagomilanu energiju dvadesetogodišnjaka,
fJrevarenib, zeznutih, zaustavljenih?
[Javimo se č Vjeko i Rade melju kafu,
.\lJrema se č Amela otvara novu bocu.
"Raja, ja fJi' za dUŠII. De ti je ona
SU,J(lI/illa č
I opet onaj isti ć divljanja krvi, od tihog
do divljeg praska, ć neke
ugušene divljine, zatomljenog bola, neispjevane
tuge, bezrazložnog č Opet sevdah i ć U
daljini fJuclrji, jedem, dva, pet, rafal. Raja slavi.
lli ubija. Sve dok ne znam, ne č me se, sve
dok ne znam, imam opravdanje. Prasak
razbijene č š i staklo rasuto po parketu. Evo
ventila, evo, krenulo je! Rade se smješka. Vadi
džokera iz rukava. Šota. Noge č same.
Možda smo u ftlmu "I konje ubijaju, zar ne?".
Možda je to muka, bijes, prkos... Možda samo
jedan č dernek?
Kovitlac znoja, tijela, ritma, suza, želje da odeš,
13
nestaneš, da te nema. Ne mogu da stattem.
PodivljaU smo kao da nam je ovo posljednja ć
" kojoj smo··zajedno. Stvara se krug, s"i š ć
U sredini smo Mima, Sale i ja. Ilole me noge,
listor!i, sto/mia. Znoj ",i je natopio kosu,
se prc'ko It'Lla I Rrudl, upija majka. [RUinI()
ć pola sata 1,<'% prestanka. je lJao na
kolje,w. i,i,lri. Hlijed, mokar. Na bijelOj č ..
krv. Odvezala sam kOSII, pustfla je preko lica, da
ga skrijem, da pobjegnem od lJ nama ,Jri
č krv. Kroz otvoren prozor probija se ",iris
ć života, svježine apriIske ć Tijelo ne
može više. Puls vrišti u ,-tlmu njiborlih niku.
'Još, još, još, još.. .!"
Pali smo oboje. Na tren sam bila daleko,
đ svega, svog imena, obaveza,
sadašnjosti, planova... Bila sam nigLlje. Ouda
opet, tren kasnije, povratak i ona divlja misao
što se javlja rijetko, č š ć ć onda kud mi
popuste odbrambeni mehanizmi, ć
odgovornosti i obaveze, ramovi i
zabranjenog. Zbog ć to tako volim i mrzim
ovu svoju krv i gene, ovo tle iz kog sam rasla,
za koje sam vezana, zbog č u isti mah i
brat,im i napadam, bježim i ć se, pjevam
č
ć Saša, Miki, Spasa i ja pijemo kafu
mamurlušu. OstaU spavaju. U ustima olJor okus
cigara, u zraku smrad opušaka bojuje se sa
s't/ežinom jutra. Č Č ć da si se
oslobodio nekog tereta, da si sve nepotrebno
izbacio iz ruksaka. Policijski je č Ne smijemo
se razilaziti prlje sedam. Miki mi č da mu
nestaje inzulina, a treba mu za dvije doze,
14
• • •
ujutro i ć ć aa ć se raspitali.
ć ć burnu ć san me grli. SpuŠlam se
na krevet, zaspim u trenu. Tvrdo, crno, bez
snova. Nisam nikoga č Rudim se bez
ć odmora. Svi su otišli. Soba je
pospremljena. Opet ista, svakodnevna, samo
č ć i moje ć da je tu, ć bio
neko drugi svijet, neka druga sadašnjost. U
dnevnom bor'avku mama, Amela i Rade piju
jutarnju razgovoruŠu. Mene č hrpa suda i tup
ć č
Maj je. Zelen kao SI,i do sada, težak kao
nijeLlan dosad. Raja sjedi na ć
kraj Bosne. Pjevaju. Opet nove ljubavi. Opet novi
parOI';. Opet život u staroj ć š Sedamdeset
kilometora od nas je rat. Onaj pravi, dalek i
nezLlm;sliv. onaj što se uvijek dogada nekom
drugom, nekim "divljim plemenima". č smo
iz cipela, ne vjenljemo, a slušamo, žmirimo, a
dan je. Ne nalazimo rješenje, osim da pjevamo
još jedan dan. Majke č starci proklinju,
č ć namršteni, nervozni. Jedemo neka
nOva jela. Kopriva kao špinat, pita od koprive,
kopriva sa umakom od koprive, salata od
č riža na luku, meso u ć
za ć Cigare na komad,. nLI dim. Roditelji na
ć Č s njima na posao, na kruh,
nLI sljedovanje brašna... , č struju, vodu,
dnevnik.. , č da nas neko probudi.
Sl'e rjede ć poznate ljude. Odlaze. Ne znaju
kuda, gdje. Kako znaju da svi idu, pa odoše i
oni. U mom gradu, na mojim ulicama, na našim
ć š gdje smo jeli ć kifle. na našim
IS
klupama, gdje smo se ljubt1i . nepornali ljudI..
Unifonne, oružje, gruba dobacivanja, tama ć
puškaranje i strab da ć ti se nešto dogoditi 'I
tvojoj ulicI, u tvom ć u tvom p(frku... č
sam da gradovi mogu nestat,., lJiti spaIjeIIi.
zatrpani. Nisam zna!t, (la gr(1(1 Inlli('
tako polako uspon'no umirati, i'u/ullJ Sf', fild;
nas za rukave da mu pomognemo, n(H'
ć najnal,,"{je, naji:z:gubljellije,
Svaki dan ispralima nekoga. Ili dio sel,e?
Ra:rrnjenjujemo majice, č č 'f{)f!('
adrese I nadu, bezazlenu I nevjerovatnu, da je
sve ovo samo trenutak.
Moji roditelji me nagovanlju da Ide",. K{IJJW,
zbog č I u šta.' 'u' n,aju nl mw lli ja, {Ili,
Ipak, spremam se. Maso,'na hutertja odlazaka,
izazvalla strabam I brigom, uvukla me " ,",tlog
odvojila od mog grada. Roditelji "emajli zaliha s
kojima bismo živjelt u ratu. Da bib napustila
grad, moram Imati dozvolu, a svi dokumenti S.I
ml ostalt u Sarajevu. Ne mogu "dokazatr' da S(lm
student. Šalterski službenik pun je razumijevanja.
"Pa donesi Index sa fakulteta", govori glason,
č koji "rna svoj I nikome Ile gleda
kroz prste",
Gledam tupavo lJce I prazne č i:z:a kojlb
funkdanira mebanllkl mozak l, ć bijes,
pitam:
"Imate lJ, sluazjno, ideju kako bih 20. maja ž92,
mogla ć do Sarajeva I FJlozofskog fakulteta?
Rila bih Vam, ut.ulnu, veoma :zahvalna?!'
No, i:z:laz je naden, Mojih dvanaest godina
školovanja srušeno je jednim potezom birokratske
č č olovke I dobijam potvrdu I zvanje
"
nekva/if/kovanog radnika. Na putu do ć
ć prijatelja kojem sam pokazivala
matematiku. Gleda polurdu i prodjedi:
"lJ l.Ia sIJrili Kodine, moja Farah?!"
Pakujem St!, ufJomo ć da /Jonesem
mak4'lr jt-'dan džemper.
"Ne i ne, ć se do sepiembra", objašnjalJa""
mami. ()rUl Ć ć u svom grlu njenu
knedlu i SIJU snaglI što je ulaže da ne č
Pokušavam se zezali:
"Omnia mea mecum porto", gOI'orim joj, ć
se po glavi, č i potvrdu o č spremit'
21. maja 1992. dolaze da me isprate. Osam je
sali, jUlro, svježe, ć Kiki zijeva:
"7..a-Što svi autobusi ć sa",o ujutro, je rima
neki lt podner'
S/tže {I"tobus. Danse" odlazi d(J šofera, potom se
ć nama:
"1'}, OllU ,Ilje gradski prevoz, to je za Zagreb!"
Prvi ljut razmišljam koliko puta moram nekog
poljubili. I'rvl put moram paztli č ime
Č prlfJadnost skupini. Kod ,''''s
"""jes4'lnQa," je svejedno, to nam je jedillo
boxal:r;/l'o.
Smjeliaju me ua ono ,wjllgodnije ",jeslo na
tolku. Noge su mi u vi..dnl ramena. jer je ruksak
ls/Jod sjedišta.
'Je r tl udobno'!', pita mama.
"Ma, super je, vozimo se samo 48 sati po
sumskim puteljcima bosanskih planina, izdržat
ć odgovaram.
Od bake sam dobila 50 dolara koje joj je poslao
neznani ujak Sem u prošlom vijeku. Važe II? Teta
Ivanka nil gura u džep 200 HRD-a. za cigare.
17
Gledam th kroz ono mulno prljavo slakltJ. Koga
posljednjeg da pogledam' Kako da lm tJbjasnlm
da th voltm, da su ditJ mog živala. mene .'fame?
Ja u njima vidim srelt,lke ŠIo Qslaju skupa, oni
u meni šIo tzvla(;t žilJu glarm. Krug, bez
kraja I konca. Aulabusom se Ć Itri mtrls
kllbanlb jaja i mladog #rtl.
"Sve dok imamo šItI jesU. dobro je", Č :iena
ispred mene.
Ć brujanje Inotora. ć Č lJod
sobom. ć
A da iskalim, baš me briga' Upijam Ih još
jednom, samo obrise dobro znanih ltca, kroz
suze, aulobusko slaklo I vrijeme koje č
nezauslavljlvo ć izmed" mene I nj/b.
Kad opel skupa? l gdje?
Negdje daleko, 111 lU, u meni, Dylana,) glas:
"Odgovor je. jJrijaleljll moj, vjetar odulo!"
I8
MOJ l'RJjATELj
JUla sam 'J('oma č č pomalo ljuta,
kLld sam zapazI/a da moja generacija voli
kmnplidrane Bilo mi je slrano i nejasno
oduševljavQJlje crnilom, apatijom, depresijama,
š ć ć Sd su, kao, odjednom ostarili,
WJzblljiJi se, iz/ugaU svoje č 'eorlje.
Ć je i muzika, laj č {%vor energije, sve
č š ć Imala č motive i teške, zatrovane
zvukove. Jednostavnost je postala utopija, jasnost
apriori osuLIena, lijepa, jasna č golovo
Tllbranjena.
!Ja'UIS ne znam ,{o r me je moje izrazilo
č pomalo ,..n,tjarsko raspolože"le
sedamnaestib približilo njem" i njegovoj č ili
je to bio č prijateljstvu koje ć trajali
cijeli :Hvor. "Plav; ć sam č još u
osnovnoj ,,1 ne ć da ć tako jako
uticati ua mene. B;o je to naš proi sastanak i ja
sam bila, blago č ljuta, ć
uplakana. Pa 01l je znao Sl'e o meni, svaku
moju misao, moje proe tajne i simpatije, moje
proe skrivene poglede, moje lutanje na č ..u
matematike. Otkud on i s kojim pravom u mojoj
glavi da tako č njuška t, još, piše o tom?
Osam godina poslije srela sam ga opet. željela
sam da ga upozna svaki č da svi osjete
ljepotu i snagu što zrau tz njegove č a
relje/a sam, istovremeno, da bude samo moj,
samo ja da pijem sa tog trvora, sumo ja da
bje:i:im s njim u pustinje, samo ja da upoznam
njegove zvijezde. Miroslav Mika ć postao je
19
moj prijatelj, moja tajna, moj č moj
rodiielj, moj savjetnik. Njemu sam č uvijek.
Kad sam bila vesela ili tuma, kad sam bila
sama ili bolesna, zaljubljena III č
umorna ili đ č razoalrana...
Istiua, jo". lIvijek ne :mam ko jt' moj prijatelj, on
lli njegova poezija, alt jedno bez drugoga ne
mogu. Njegova zbirka "Tako zamišljam
postala je moja Biblija, kjoj se, poput svakog
vjernika, uvijek č a ljubav, koju ,'mm č
od njega, jedini Bog u kojeg vjerujem.
ć se dana kad sam misltla da se ru,fl djeli
svijet, da č posustaje, da je kraj
svemu. Ne, sl'iJet se nije rullo, bio je L<ott kao
prije, isti kao I sad, al ja sam rlvjcla neke
tinejdrerske godine. Miki sam č da ne
želim odr€utl, kao nl danas, kad ml godine
nezaustavljivo č da ne žeUm postati teta Ul
trajnom t č o guiafIl I zabr€lnjeulm ,!ezama
., č š Ne žeUm PIositi dpele s vl.<ooklm
petama. kako bib uvjerila sebe I o.<oll'lle da ...am
odrasla, da sam ozbiljna, d€1 me se 'liše ue ć
baloni, lople I sladoled. Smijao se. !itJe to Ile
č Ljudi se dijele na Ijude-djecu I
ljude . velike. moraš birati sama", rekao je.
"Šaka peska, kad ć š vredi Idše od pu.d/tije."
I prve sukobe ... roditeljima č je sa mnom.
Sjedio je za kafanskim stolom, pio jutarnju, oko
njega su ljudi . veliki žurili na posao I upoltu,
smijelio se leretskl I trkeljlsao: "Nije istina da
roditelje ne možel sam sebi uabratl. Mama tt
može bltt oblak na nebu, a tata jablan ispod
prozora, rodbina tt mogu biti okean, putevi,
reka, ptice, trave." Najviše je č o ljubavi.
10
i
Najviše je imao ljubavi ra ljubav. Sijao ju je
SVu.da oko sebe, iz nje crPio energiju ra sve
ostalo . ra život i jednu vecu, ludu ljubav.
Neku ljubav blisku, toplu, tu, pored nas,
jednostavnu, iskrenu, jaku. za pUcu, ra nebo.
č mamu, more, oko. košaru, bebu,
suncokret. za sve. KL,d sam ga upilala odakle
mu ta vjera u ljubav, ć je. Onda mi je
napisao na stolnjaku:
'Ja mislim da smo svi redom
ir lepe ljubavi rodeni,
ogronlne,
č
t'JrbtalJ('
kao jasike zdene."
ll/o jt> JHmedjeljak nisam imala novca. Prvi put
sam ga jJOželjela, jer je postao moja stvarnost,
kategorija koja me đ i svrstava za neke
đ ć i sjJ(skotJc. Mika je ljio ljut. Ili
tuža.n? Roguta si, govorio je. Imaš č Ruke. "l
pune t'J:iepOl'l! dobrib ć
č smu i 1') smrU. Istina, nisam je mogla niti
zamisliti pored njega, ta imao je tako muogo
života. Ć ga je izrazio, davao drugima, onako,
bez tJrattusluge. Tim me je č č da
žitJim, da ,nastam, da mala nada č velki
život, da bijeg ne donosi spas, da zvijezde
posmatraju sve. l pišu sve, u one svoje llelike
srebrne knjige. Rekao je: "Ako U jave: umro sam,
ti znaš . ja to ne umem. Mala, ostajem u tebi,
budalast, č drag." zaljubila sam se u
njegotJu jednostavnost, u ć da mene
povede sobom. Vodio me u sIJoja carstva, u svoje
male ba-{te. U svakoj njegovoj č u svakom
21
stibu nalarila sam i prepo:mavala sebe, Ir(li'Ua
spas i nadu, uljebu i magu. Sve šio sam mulila
; ć on je ć bio napisao. Sigurnom
""Ukom, svojim lopIim dahom koji sam ć
n(l vratu, dok ml je šaputao: "/ nvi! Sasvim živi!
Ne grickLlj kao mU dmJe. Široko č va%dub.
Prestni vjetar; PI ice!"
U č sam se pitala šla ja njemu dajem, šta
ja ugradujem u lu kulu prijateljsiva? Sad :mamo
Potpuno mu ttjerujem, dopuJtam mu da dolari u
moje snove, slobodno, kad %a%eli, he% najave i
pasoša. Kad se pojavi, osiafIljam sve i bjenm s
njim da se istrkeljišemo na mrtvo ime.Porna stJe
moje tajne i probleme. Ah, da, svaki pUl mu
otpjevam jedn" slarogradsku, onako, %a dilIli, %0
ć / potresem mil špricer da ov/aii grlo. Prošli
pUl SL4m ga pitala rna li %a rat. Rekao jt' da
lamo gdje je Otr l'I(mra tako rurrdb č /
dodao:
"Kažnjavan %a sve što pomislim,
a kL4moli što ć
č sam %a nježnosl
i proglašen sam krirdm
šiO ljubav ne mnujama,
č tlOl!Om, ć Ijubavljll
i živol Ile gasim smrtinla
ć ć č živim."
DENI
lJent je bio prvi pas kojeg sam upomala. O" me
je č da voUm i poznajem pse. Deni mi je
hin I,rfjatelj k"d sam hila jo,i premlada da bih
z"ala kako la nije tako jednostavno.
Eknna je došla u na,if! odjeljenje kad smo bili
peli razred. Tiha, mirna i č uspjela mi
.'1(' č kožu f II srce. Ja sam htla č
I našeg prijateljstva, ona tiba smjesi
koja mi je pružala sigurnost i garandju da
"ikad Č ostati sama. Ipak, ć sam,
zuala :;am da je dijelim s ttekim. Uskoro sam ga
upozrtala. Cekao ju je ispred škole: veliki
č bokser, kratke sjajne dlake u trl đ
..tlJam.e koje su se smjenjivale f pretapale jedua
II ,-Irugu. Ispod vraIn je fmao velfkll, č bijelu
mrlj" što se pnlžala sve do sredine trbuha. BiJa
je to 'gegova prirodna kralluta ili, možda, Inak
božji ((a je to ndlO savršenije t plementfije ć
Ako Sl( č ogledalo duše, Dent je tmao najljepšu
t najjednostavniju dušu. Velike đ č č
juslIe, pomalo tužne, udjek su pratt/e Ekanu.
7Al mene je taj prvi susret bio samo abnormalan
ć straha i č želje da pobjegnem od
tog velikog psa. Jer, bojala sam se svakog psa.
Malog, velikog, lutalice, č ć s brnjicom ili
bez nje, doslovno svakog psa. Hvatala me panika
č i kad bih ć dok sam ležala u kreuetu,
č udaljeni lavež ć lutalica. Ipak, morala
sam ga upoznati. 1 to po njegovim pravilima
igre. Morala sam mu ć pružiti ruku,
pomilovati ga, dozvoliti da me onjuši, osjeti,
mt btlo, zapamti mtrts. EkanA mi je
objasnila da se ne smijem bojati, jer odmah
osjeti tvoj sIrah i reaguje. Upitah zbunjeno:
na šta?' "Reagu}e na Ivoj sIrah! On
muU da pred njim nemaš razloga za slrab, a
ako se, uprkos S['emll, plašti, onda skrivaš 1Iešlo
od njega. I od mene", odgooorlla je. lUla sam
zabezeknula. Zar da pas ima tako bistre misU,
tako jednoslam,u, a nadasve Ispr,,,,,ul
rarmtlljanjal _ ­
To je bila proa Dentjeva tajna. ... __
nepoznatim č :itvottnjskom
boŽijom provtdnoš6s ill vlastitom š ć
otkrivao je, prepornavao ljude koji nisu l:"kanini
Istinski prijatelji. Prvi susret bio je, .ljedno, t
jedini lest, popravni up't kod njega nije
postojao. UL.. tinll, svi oni koje on nije rIoIta, J}rlje
lli kasnije, iznevjerili su til po",.tjedtli njegovu
prijateljieu-. Ona mu je, s reulogom, slije/lO
vjerovala.
Prošla sam prvi test. Od tog dana uvijek je "'o s
nama. č sam da se zaljubljuje", II psa, da
ga volim. Ponekad sam s njim i Ekonom izlaztin
ujutro da proietamo Ilraj rijeke Rosne. Rio je
jako ć nesputan, reudragan. š ć bi mu
se zatezaU, pokreti postajalt brn, grociozniji,
pospane č ohJarale su se širom da upiju

stifežinu i ć Hb jutara. č je. kupao se,
skakao oko nas, ganjao ptice. Nikad se nije
okretao za drugim pstma, niti "kontaktirao" s
njima. Uvijek je bio sam, ostavljajutl u zabludi
.sve one kojt ga nisu pO%navalt., Iloji nisu malt
d4 je obol, a nas II đ da nije "ohiam"
pas. Morali smo se Ć kroz grad, ulicama
koje su ć opsjedali č radnici, šverceri,
trgOVd, č prola%nld. Popu' tskusnog
glumca č je masku turobnosti, apsolutne
nezainteresiranosti za okolinu j nesnosnu guivu.
Samo su č I 'amne %jene, ispod napola
.vmštenlf.J kapaka, tJl!'tremicc pra'ile Ellanu. Njena
mulu suba, š ć natrpana futkama i
jastucima, plina diJlla i mirisa č jUlarnje"
billi jl' ć sliku rili kojoj je i tm imao svoje
mjesto. lspruien na krevetu, zatvorentb č
disao bi duboko I polako. Taj tthl rilam
njegovog 1jentarenja prekidao bl samo glasan
u%dab zadovoljstva kad bi ga jedna od nas dvije
!J0"'ll.flVf"la oko _usta ili brade. Iz log drijemežu
budto %lJona ulaznih vrala i
mlrit iokolade. ]jlrao sc lijetlO, sporo, ati sa
sloprocen'"om š ć da ć smazalt svoju
porciju %a taj JIJ suni mu dn",lIn č
d,J NU ne "Idi Ekana. QtW č to -is'o,
ć s<, od mame, fl ,Jjena mama
meni dok mu je dUlJala ć komad
da ne primijeti Ekana.
Č je bio ć dok si uz njega. ć
neke smirene, apsolutne sigurnosti, ć mirne
snage i ć ć da te štili od dje/OR
svijela. ć sc, jedne ć kada sam spavala
kod Eltane, probudila sam se ć ć njegov
dah na. ltcu. Ležao je pod mojim nogama, a,
osjetivši da se budim, prišao da me upita
svojim đ č "je lt sve O.K1' Stla sam
presretna. Neko me č štitio. On to nije
morao. Ni da bt mt se dodvorlo, nl zbog
osjetaJa dužnosti lit obaveze, nl zbog drugih. On
nije pr-Uao kaka koliko me voil, on me Je
volfo.
Možete 11 zamislili koliko je, tek, volio Ekanu? Ju
sam 'samo ć zbunjena pred
Ć ć da jedno nesvjesno (I?!) ć tako
voli l tako poštuje. Uskoro sam saznala da
njegova vjernost nema granica. Ekana je sjediln
Ila fotelji i plakala, prot PUL povrijedena od
č proi- pUL pogodena zlobnim, nepogrešivim
l.Jit.:lma štu nam ib je uputtvalo okolina, ljudi i
njihov zako" mase.
č smo odrastali, a lo je boljelo. Deni Je
sjedio iSpred nje, lizao njenu ruku i plakao. Da,
plakao! Plakao je skupa njom. JrJt! je to č
na scenu iz č filmova U suboh4 popodnE!,
Il kojima :su :sv; srelni, dobri, vjen'i, U kojima
slari psi spasavaju djecu iz ribnjaka, pa im
mame dopuste ostanak u ć Alt, ovo nije bio
film. To je bilo lu, pred mojim. č njifl dvoje
u tthom, jedva č jecanju lrpjeli su islU bol,
upravo onako kako su i :HvjeU: liho, bez pompe,
hl"Z Vi'/lklh č '
Deni je slario. Sve č Š Ć su ga nHlndU kako
leif, spava lli nijemo posmalra šla se oko njega
zbiva. Naui:lla sam da ullm njegovom ljub(wlju:
dodIri po glavi, susrel pogleda I pozd,.QlJ: "Kako
je stari moj?"
Umro je od š č bolesU i starosti. SL-lmo lako.
Odgegao se i zaspao. Ekana nije mnogo plakala.
Voljela bih da jesle. Ovako je boloslao u njoj.
Danas, kad ga se sjdlm, uvijek vidim islu sliku.
lijeno i samouvjereno, onako kako samo on to
zna, sjedi da Malim Princom i č njegovu
ružu, baobabe, ovcu i vulkan. (l mai:njava
č naravno!) Ekana i ja se trgnemo,
poput lisice u ,m" ,.uiu, kud mkucu pel Slili,
kad god nu ulfc; "gledamo nekog smedeg
ć bokse,.u.
27
IZ DNEVNIKA
u ljubljani, 30. jlln" '93.
Jako mam, idem glavom kroz :rid.
Kad bi netko, harem na tren, zavirio " mojll
glavu, ohreo hi se II sred lardrlnta bez ikakvih
šansi da iz njeKa đ Da, da. II mojoj glavi,
jedan do drugog, stoje zid mašte t zid jave, II
mojim mislima se, kao pletenica s tri guste,
sjajne trake kose, prep/h'" blesavi snOVi, gula
stt'arnosl i č nada. Uostalom, do kojih
đ uop;tc slloje skrlve"e sanje? A .fla
je s Tobom? Ja, Tebi kai-em, šla je s Tobom? Da
r ti ć romovI: dOZlJOljellog t
odobrenog, prkosiš ii. l:z:az{va.f If, iuko
sigurno znaš, da ne smije.i, ne mo:ieš?
žAjdc da se igramo. Šta si se č Ne boj se,
ć nikome ć lo je !iamo iKra na papirII,
malt san (ili stvarnost?). Sjediš na č profesor
č o uticaju vodostaja na sjaj č dlake, a
ti misiti - a šta da ustanem, otpjevam svoju
najdražu pjesmu i sjednem natrag. Ljepotice iz
prvih klupa okretu se pune srdžbe, jer SII
pr-opustile šest ć i% predarxmjo. Trojka tt
posljednjih klupa, gdje vet godinama igraju
gradova na slova T, M, S, pr-ante u smijeh.
Prufesor btlježi u svesd č do koje je stigao,
skida Č savija obnJe u luk Upa HKako se
samo đ š tihim, ljuUUm glasom
trdeklamuje: "Sutra % 12,00 č tvoje roditelje.
DjevojkO, vaše ponašanje prelari sve granice
pristojnosti" Ljubazno nlU se osmijebneš
"
osmtjebom K2, č Iz vlastite oS7tlljehoteke
samo za ovakve prilike i pokorno sPIlstIš pogled.
I dok se č nastavlja, Isplatiš jezik, s posebnim
merakom, curici Ispred sebe I spustiš glavu.
zamisli ovo! .Šeta.. č s č slušaš
cvriJle više njega, kad . č kiša. "81'%0
pod strehu, poklsnut ć ,.rrisne on I č tl
ruku Iz rameni'./. Još ,wljek se smiješ i kažeš mu:
"žAjd' da pokl.o;nemo, žajd' da skinemo cipele I
bodamo bosi!" On se Izbezumljuje: "Pa prao sam
kosu, I ne mogu hodali bos, bode me pljesakr'
Onda mu vikneš: "Ej, pari auto!', on se okrene
(Iako ste usred parka), a tl zbrišeš koliko te
noge nose. Poslije te mama pIIa zašto se više ne
vldaš s njim, on je tL,ko pristojan i šannantan
delko. Šta da rL,dlš osim da uzmeš jabuku i
bježiš u svoju ...obu.
lit, zc,mlsll ovo! Poslije kiše ugledaš dugu.
BlIsta'iII. Tu, kraj prozora, na dohvat
ruk(·. Izat1e.{ kroz prozor, đ š preko duge i
,u(f'Š II jeLla'l Tamo . sve od knjiga. ć
ml knjiga, trgovi od knjiga, ć raste "
stihovima, ptice lete u sonetu, đ metafore
šetkaju se ulicama, debele hiperbole se kotrljaju
I zezaju, đ šetaju u parovima... Na
jednom zidu Ana trkeljiše sa Mlšelom, na
drugom Isadora Wing u č kupuje avionsku
kartu, na plafonu Ahmet Šoba č s Tijanom.
Gradom č Modra rijeka, u bašti na obali
Baltazar Basttjan Bux I Pipi Duga č jedu
krempite. Pored tebe projuri č a u njoj
.Šerlok lIolm.s :žuri da spasi Anu Karenjinu.
Kad se vratt.J ć č š gdje st bila,
uskovitlana, nasmijana. Onda ti tetka kaže:
"
"Drago dijete, misliš lt li odra."ti, s dvadeset
godina djevojke se udaju!"
Odo' ja spavat! I sve tako. Svaki dan. Cijeli
:ilvot. Radiš Ji ti to? SmiJe.{ li? Ideš li jJreko
duge?
ZAista?
Isto tako? Bio sl II Knjigozemlji?
Super!
ć š ć šetati sa mnom po kiši? Važi!
LT Ljubljani, 3. decembra '93
još jedan petak u Ljubljani. još jednu pauza
đ predavanja I prvog tasa u ć
Strapacam kroz snijeg dok me stue -3 c. Na
ulicama, filmska slika velegrada. Trka
poslovnjaka, penzioneri scekerlma, đ II
gnlpama... ja lutam Č gore-dolje, buljim JI
izloge, z/Jrajam cipele s fijeve I desm' ."'rEJIlI!
izloga. I mil Peruanci pjevaju od proUog
ž ć Ko ć prije iz Ljubljane, oni tit ja?
Spuštam se do TromostovIja i zavijem u Stari
grad. ć su plIni, vika i
srenjoškolaca. Miris kuhanog vina I, _"ud
nesnosna ć uspavljuju me. Nes'jesno,
č đ č uporno tražim, vet godinu
dana, poznata lica. Tako želim pozdraviti
nekoga na uUcI. Namjerno zaboravljam da je
petak, pola trl. Svi č kutama, poroditni
rulak, btjeli stolnjak, escajg i vruta suplca.
Cipele propJdtaju I osjetam šluVtiJjanje vlage.
Z1UJm da je petak, %7UJm da se 1UJtapaju mokrim
decembarskim snijegom. Obukla sam troje
č Uz Ljubljanicu sam zatvorila krug, evo
mc opet na TromostovIju. Bor. ć Blenem u
njega. l uvijek u onaj vrh. ć u nosnicama
miris svoga stana, mami" ć se
spremanja ć č kupovine, đ
frke. Mama kupuje poklone na č dolazi
jJunih ruku, smije mi se s ulaznih vrata i opet
juri dalje. Po stanu ko.iare sa borovim granama,
narandžama i jabukama. Na baikomi tepsije s
č novogodišnja sarma i ruska salata.
jelka, ć u desnom kutu ć sobe. U
dnu č ć složeno. Uvijek mi ga, kad
zakunjam, "prebaci preko krsta". E, ć baš da,
krajem decembra, budem sitni đ da
sjedim u svojoj ć i č Djeda Mraza, kitim
sobu, jJravim kuglice od ruma. ć baš da
gla"cam svaku č š brišem svaku trunku
j,rašine, č u trgovim, preko puta po
zaboravljeni š ć ć da meljem
orahe, č bakine recepte, pjevušim uz ć
program, smišljam šta ć ć za novogodišnju
ć ć da mi mama, od posljednje
decembarske love, kupi ć zbirku pjesama
i dezodorans u sticku. ć da mi tata donese
neku novu č ć ...
Neko me je uhvatio za ruku, stisnuo bolno
,lježno i stao kraj mene. Moja Maja. Sitne pjege,
plave č i ć ispod okovratnika. Moja toplina
na hladnim ljubljanskim ulicama. Pa šta, eto,
ć i da č Ništa mi ne možeš. Bor gubi
jasne obrise, razvodnjava se i muti, a one,
izdajice jedne, peku me po smrznutim obrazima.
Maja iz dubine džepova crnog đ vadi
maramicu i mandarinu. Smijemo se, tiho, sretno,
31
dok mljackam slatko-slane ć i grlim Je.
Ne smijem je ni zagrliti snažno, nestat ć
mrvica moja.
"llalma, malil, II č Č č
se Č vom, više ne brojim cipele. Drii me za
ruku. Eto ti sad, "ije mi lli bladno. A ni cipele
mi više ne propuštaju.
PAPAK
lako je pojam papak još davno prdao iz bilogije
u s,Jflkodne,,,,u komunikaciju populacije
još uvijek Sl' pod lim
./n.glm, uslOlmo č č č
Ile može č u ć
Papak ili kopito je velik, otvrdli, okoštali nokat
kod č ž koji spadaju u grupu
kopitara. U svojoj č evolUcionoj fazi
dobio je ulogu stopala koje nosi na sebi (uz
slloja tri brata sa preostalih nogu) svu težinu
je.lne krave, llola, konja, OI'ce. Dozvolit č si
toliko č slobode, uz "ešto malo mašte i
zamislit da je jedan takav papak . ŽIV. Pokušat
č se (ollaj put uz obilje mašte i odbacilIanje
sIlakog racionalnog razmišljanja primjerenog
homo sapiensIl) žubacit' u njegolIe mentalne
strukture i gledat sllijet njegolllm č Uzgred,
poslužit č se papkom jedne ć krave s
š ć ili papkom konja što č žillot č
debla č u šumi (o papcima rasnih konja
za trke, bikova za rasplod i č ć
buržoazije nekom drugom prilikom).
Elem, đ na svijet jedna takva krava (a s
njom neminovno i papak) u staroj drvenoj štali.
Njegov prvi dodir sa svijetom je uranjanje u
gustu, ljepljivu mješavinu balege, sijena, ć
urina i blata gazdinib č Papak se ne
uznemirava jer, ć ne poznaje nikakvu
drugu sredinu (bolju ili goru), niti ima
ć komparacije. Vrijeme odnosa i
opuštanja provodit ć uvijek u istoj štali,
ponekad grubo č š ć j vilama i lopatama,
ponekad punoj vlage i smrada. Dan ć provodit
na divnim zelenim pašnjacima, ne.nJjestan mirisa,
ljepote i slobode što se pružaju oko njega.
Smetat ć mu svjež zrak i miris borova, iritirat
ć ga rosna trava dok bude gazio po nekim
malim č nekim radišn;m mravima,
nekim tek zaljubljenim glistama. NjeJ!,ov /Japanski
mozak bit ć svjestan samo težine koju drii na
sebi č jedne krave ili ovce) i jJlwremenog
pomjeranja sebe i te /sh, težine, a sva volja
usmjerena na to da izdrži do sumraka kad ć
se ,/ratiti u svoj topli (sm,.dljivi) l/om. Ifventualrll'
varijacije na temu mogu se od,wslti na
papak nekog konja što jJroklinje stnni šumski
makadamski put ć l/odllt"U težinu tovarskib
kola.
S,wfše sam mlada da bib z"all4 kada se II Bosni
prvi put upotrijebila č papak u svom drllgom
č Znam da je bila š ć u
mojoj, a i nekoliko generacija prije. Znam i da
je optimum svog č i č upotrebe
dostigla u č kotlini. Moje
skromno objašnjenje spomenute č i pojma
ć biti đ nikakvim č ni
mor:fološkim ni č ni č ni
stilskim č To je samo površno
razmišljanje djevojke koja je, s č
merakom i pomalo bezobraznom satisfakcijom,
koristila taj pojam veoma č iz prostog'
razloga što je bila okružena velikim brojem (da
ne kažem masom) tih istih papaka.
č papak č č osobu, individuu
sa č vanjskim č o.mbinama i sa
posebnim sklapam dubmmlb I ilvolfllb
1luvlku. U suštini, sve su le osobine i navike bile
isle (ili, barem sliote) i č su se ponavljale
(rarlik(J1Jao se samo njihoIJ i1lte1lritet), ali sam
.n'. ,wij('k ir,,,,,,a, lIIojer(",ala tla jl' svaki papak
i ne/","",di"'a kombillacUa č
poznatib On'/)(lllskibj Kosa je č Č
ni ni Ilri,dno neka "riatna"
srN!i,Ul koja, nažalost, /)Ostaje i njihovo životno
Uce je ili POt/JlIIlO blijedo ili veoma tamno
sa obaveznim crvenim krugovima na vrhovima
o(,rara. IllJijek (ali doslovno ulJijek)
hlago pOlJ/jene u kolje1lu i nikad se ne
ispravljaju. Ako to i jeste prirodan položaj noge
ra bod ur brdo ili nir (,rdo, sigurno je
apsolutno 'te/Jrikladan za hod po ralJnom, a
č po aifaltnim površinama. Ne mam da li
je to urodena ili č mana ali papak nikad
lIema Ć za garderobu i boju. Pazite, moj
lioli ukus s ovim 1lema nikakve IJeze, jer
/Joštujem svaki stil. Problem je u 1levjerovatnim,
oga,mim kombinacijama stilolJa, boja, posljednjih
(i prvih) krikova mode koje su uslovljene
materijalnim statusom i bIirinom ć č
centara. GOlJor je poseban fenomen kojim se
ovdje ne mislim balJiti, samo ć ga dotaknuti.
Niti jedan od naših pet samoglasnika nisu č
"ego se uvijek "prelijelJaju" jedan u drugi.
Donekle se sve to može porediti sa č
/Jreglašenim glasolJima a, e, u, s tim da su ti
preglasi dio č gramatike, a papanski
preglasi proizvod tko zna č č
jezika sigurno ne (kamo ć da su!). Možda
govorne ć vokalizacije ili ostatak
3S
i
generacijskog dovikivanja preko brda i dolina.
Papka najprije prepoznaješ po č neuništivoj
želji i tendenciji da na bilo koji č ""leti"
đ raju. Tad je spreman na laž, prevaru,
licemjerje. Kad mu to, jednog da"a, uspije, un
dalje, skrito, tajno, vodi svoju papansku politiku.
Uvijek pazi šta ć i gdje ć uvijek misli samu
na sebe i na č korist, oprezan je, turu ć
samo kad zna da ć mu se to trostruko vratiti.
Vrijeme je, kao i uvijek, č svoje, taku da
su se danas potomci onih prootnih papaka
civilizacijski potpuno asimilirali. datUls je ć
papaka u duši i papak umom. Materijalne
š ć su riješene ć otwj
najrazvijenijoj osobitli da zezne i Miž"jeg
svog), papak se sad snalazi i u izlJoru
garderobe, opremi stana, kupovini automobila...
Ipak, izdaju ga sitnice: korištenje skupug
bez prethodnog pož"tjeli
okovrat"ik i prljav vrat što bljesne u svoj svojoj
peksinavosti kad "razdrlji" košulju preko SIlezane
kravate. Izdaje ga to što nikad nema maramicu.
UVijek č o svojim đ stvarima,
autima koji su, "ormalno, najbulji. č ć ne
poznaje ljubav (jer tako č fioli samog sebe
da za dnlge ne ostaje ništa), a zadOl'oljavanje
seksualnih želja č ispunjmla na č
č mjestima: ograde, zidovi, štale,
stolovi t, u boljem č plastOVi sijena. Knjige
č preko kataloga, bez da bi ih opipao,
vidio, osjetio. Č č š ć samo fabule sa
konca knjige. Uža specijalnost je č Hessea tlt
Markesa, a da je prethodno č knjiga
bila bukvar ili, u boljem č "Doživljaji
36
Nillotettne Jlllrsaca. L"umove g,euu r.slllJUCIVO sa
video-kaseta, jer je kino "bezvezno trošenje
novca". Njegova konverzadja je tipa: "Obožavam
Pearl Bak, č sam sve njegove knjige";
"Mrzim j. joplin, suviše krešt{' {/{ "Ne volim
ozbiljnu muziku, sve su mi pjesme iste!" (primjeri
su Ilzeli iz mog vlastitog iskustva - op. aut.)
Na sve ove "sitnice" koje (ipak!) život č
č bi zažmurio, zaboravio ih, oprostio da
nije onog što me najviše plaši. Kao što onaj
kuwlji papak mrzi livadu, slobodu, miris, ć
tako ovaj papak mrzi sve što je č od
njega, sve što nije njegov svijet, sve što je
č od štale i balege. Svjestan samo svog
postojanja on gazi, prlja, uuištava, sve oko sebe.
On j" centar s,'ijeta i Ulliverzuma, lijep i
z{ul,)/Io/jall sobom onakav kakav jest, tvrd,
jJocrnio. Matnj{w, ć da samo jednom u
životu stane pred ogledalo i sagleda samog sebe.
Pi/julk zna {la mora n Ži,'ot, medu ljude, zna da
"'ora Ila lil'adu i ma koliko ljepote pružala, ona
je za ,Ijega strano č nesigurlli teritorij
koji mrzi iz dna duše. To je ona situacija kad
papak gleda film za koji Sll mu rekli da je
č a on ne razumije, jer svi u filmu samo
nešto č a nigdje akdje, pa bulji u ekran,
ć spas svoje ć duše u blagoslovljenim
slovima 11JE END. (Uzgred, možda se baš tako
rodila ideja da je č svijet protiv njega, a sve
što ljudi rade č
č zavjera?)
jedina stvar koja me "drii' je fakat da papak
umire s kravom. Ako je jedina cijena da izumre
najgori narod, najbezobraznije pleme, najbrojnija
37
skupina ovih (mnogih drugih) prostora, dajem
svoj malt glas za još jedan veliki potop. Uz taj
glas neka Pandora pusti č nadu da na
nekoj novoj Nojevoj đ ć primiti par
za č vrste.
jS
BALKAN-YARD
1'12 je č ekran, aktivirao alarmni uredaj
i zavalio st' u fot,'lju. Progutao je pilulu koja je
stvarala jak ć smirenosti. Možda, kao
neklul, kafa i ciglna. (ekao je grupu novih
studenata koj'! je t ...d'ao uputiti u tajne BALKAN·
YARD-a. Ratlio je taj posao ć 78 godina, l,io je
umoran, ć istim slikama, umrtvljen
č prizorima. Više od svega, želio je
ć Možda se č u ekonomsku
Svezemaljsku Ko'!federaciju. Prestati raditi s
prlwim ljudima. Vratiti se robotima, vratiti se
sIJojima. Na 7..emlju .m, te 2143. godine, mogli ć
samo izabrani. Samo oni koji su znali, u
pokretnoj stauici 7..emlja-Mars, ostaviti svoje
ć mržnju, suze, ljubav, tugu, zavist,
zaboraviti poeziju. Samo oni koji su bili sjJOsobtli
živjeti savršeno racionalni život.
Otvoriše se vrtila i u sobu ude sedam no!'i/) iz
serije 1'13. ZLlI,zeli su svoja mjesta oko
komaudne č 1'12 prekinu svoj drijemež
okreni' im se: "OK, momci, č Na
ekranu ugledaše crnu mrežu, sitno i tanko, skoro
č izvezenu, poput paukove. Nigdje nije bila
prekidana, jer je, ć odavno, uhvatila svoj
plijen. Velika, crna, visoka bodljikava žica. "To
je, tlovajlije moje, BALKAN-YARD, legendarni
homo-vrt, vrhunski, dosad najsavršeniji,
najživotniji eksperiment naše civilizacije. Cijeli
park smješten je na površini od 51.129 km2,
specifilnlh reljefnih oblika i umjerene
kontinentalne klime. U sjevernom dljelu je plodno
39
tlo od kojeg bi se, primjenom najsavršenijeg
č obrade zemljišta na nivoima, mogla
hraniti ć trenutnog prebilJaIstva Zemlje.
Cijeli prostor je odvojen i ograden žicom
,'isokom 2,5 m kroz koju č struja. Park je
podijeljen Ira tri, površinski, potpuno Jednaka
dijela, koji su samostaltI<' organizacije,
medusob/lo potpuno neovisne. StanOlmištIJo Se
lJavi lovom i primitivnim oblicima zemljoradnje
č Dvadeset odraslih osoba č
porodicu, a sedam porodica skupinu. ZemljII
obraduju na teritoriju koji pripada cijeloj
skupini. Skupina ima nekoliko placeva na
č mjestima, a svaki plac podijeljen je na
sedam dijelova. Svi obraduju skupa, ž ć
jedni drugima. Imaju nekakalJ urodeni instinkt
da ne gomilaju svoju imovinu na jednom mjestu.
Cijelo društvo kontrolišu vojnici, tz,'. Č
Nacije. Biraju ib još dok su djeca, odvode iz
porodice i č za ć službu, za
dobrobit i ć IJlastitog naroda. Oni su
produžena ruka Poglavice kojeg biraju svakih
pedeset godina. On je jedina lJeza Izmedu svijeta
i njih. On je jedini koji zna istinu. On je Gazda
i Sluga, Car i Sužanj. Sva trojica Poglavica
medusobno kontaktiraju, savjetuju se i pomažu.
Ostali č društva su prvi korak u istoriji
č č Njihove mentalne strukture su kao
kod ć č Prije 150 godina vodili su
rat do istrebljenja, ostali su samo č i
najsretniji. Ioni bez ć znalIja... Jedino
što znaju, sigurno, potpUtlO, apsolutno je to da
Iza ograde žive njihovi neprijatelji. SlJaki kontakt
s njima kažnjava Se ć Svaki pogled na žicu
40
primijeti gazda. Svaki dodir žice budi Velikog
Duba što živi u njoj.
1'12 ć Kamera je izabrala svoje žrtve i na
ekranu se ukaza skullina ljudi. č u crne
kom',b,ezone, gru',e i tvrde poput metalnib
oklopa, izbrijani do tjemena, bosi, promrzli,
sjl'dili su oko ,'atrl' { č rukama komada ć
č Zl'ca. "Podijelili su ga na jednake
dijelOIJe", primijeti jedan 1"13. "To uvijek č
odgovori 1'12. Sve dijele, č i kad danima,
č š ć zimskim, "e pojedu." Mršavi, skoro
č č tužnih pogleda, grijali .5U ruke nad
vatrom. Okruživala ih je plavo-siva izmaglica,
mutna, Jlellrlrod,ul, 1 vatra je gorjela bolesno,
šk,-to. U z'raku smra,l, vlaga.
l! studiju se, JIegdje iz daljine, tibo, u laganom
l,ianissimu, č muzika. Nježna, pitoma. Glas je
IlOstajao č š ć č Uskoro je zvonio
lIl"Ostorijom. Muški glas, č nježan. 1'eovci
se trgnuše. Osjetiše blage talase č stntje.
Kamera prifJ{iži lice tridesetogodišnjaka, tužnih,
I,itomih sme,1ih č je melodijski č
sa,Jršeno. Plakao je pjesmom. Roboti se uzbudiše.
Talasi struje bili su sve č a uopšte nije bilo
vrijeme "emocionaltlOg č š ć č su ć
sami, bez programa. ć bol, tugu, ć
želju, nesavladivu, č da č iz
željeznog oklopa, da sruše sve oko sebe, da
osjete bol slomljenog stakla u ruci i miris
ljepljive krvi. 1"12 se prvi pribrao i razbio ljepotu
svojim metalnim glasom: "Njihova govorna
komunikacija nije još dostigla maximum, ali
pjevaju predivno, neopisivo... Sevdab... To je
naziv iz njihovog prošlog života... " Jak, prodoran,
41
ć pisak sata prekinu pjesmu. Otkllcalo je
podne. Knmera prikaza č prekidanje
obroka, masu ponesenIl u jednom
valu. Majke su nosi/e djecu. č č ć put
ka još nepoznatom cilju. Ista slika u sve tri
ograde. Ista do u najsitniji detalj. Kamera
zaustavi svoj hod na velikom metalnom
č š zaraslo u prljavu, vlažnu, ljepljivu
travu, nezgrapno tijelo sivomaslinaste boje,
č cijev, gusjenice đ Rulja se
nevjerovattlom brzinom i š ć postroji u
redove, kleknuše kao jedno i ostaše č
sledeni, .filmski neprirod"i. zatvorelIe č blago
pognuta glava, ruke sklopljene tla gr,ulima. "To
je njihov totem, tjelesnost njihovog Roga. Vjeruju
da je sletio s najudaljenije, one "ajsitlllje
zVijezde. Obožavaju ga. On je ispred s,Jegll.
Ispred porudice, ispred djeteta, ispre,l sebe
samog." Jedall T13 gotalJo lJiklIu. IIes'1estall ,lli
reaguje /Jrz(), emocionalno i IIeur'",IIotež"IIo za
robota-ekumistu: "Pa to je prastlll"i tl'IIk!" 1"12
hladno prekomentarisa: "zabora,!/jaš da ,u" zIIaju
ništa i ne ć se č
Tišinu ubi ustajanje i šljapkanj,· po gustom
blatu. Prilame sveti/ištu i sa, skoro č
opipljivim poštovanjem, č š ljubiti jednu malu
tamnu mrlju na metalnoj spodobi. Negdje dolje,
kod ogromnih, jezivih gusjenica. Knmera "riblui
objekat i oni u sobi ugledaše otisak ć
krvave ruke. Po obredu, razidoše se u svim
pravcima, pogureni, ć č od ć
T12 č ekran i okrenu se svojim
sugovornicima: "No momci, ima li šta nejasno!'
Tišina, muk, težak i neugodan. T12 je č
42
Njegova reakcija prije 78 godina bila je ista.
Sad je sve II rukama dobre stare navike. Iz
pozadine se, kasnije, č glas malog,
plavog, djetinje nježnog T13: "Zašto, zaboga, sile
OIlO? 7..LlŠtO to radimo?" T12 uzdahnu, strpljivo
ž ć mwj sitni, bockavi ć
š č Č Č da đ nOlJih
dvije hiljade godina, da bismo saznali šta ć
č kad đ na isti cillilizacijski stepen
razvoja!"
"Zar se isplati č skoro šmrknu mali, plavi,
djetinje nježni T13. "Isplati, jer je to ć
fenomen II istoriJi ljudskog roda." "Mogu li oni
jJromijeniti?" "Ne oni žive skujJa sa svojim
neprijateljl'm, dijell' ć zeca. vole
''.legOIIII diecu, trpe njegov bol, pllštaju ga u
pjl'sme, č ga da voli... Svakih pedeset godina
pošaljemo ",,, signale, jasne i shvatljive, ali oni
žmure, ne žele vidjeti... Ljuball je njibolI kraj,
otrovni med, nešto što stvore, j}{l umru U njoj, s
pjesmom na usnama i sell,labom u sIlakoj pori,
sl.,akoj kapi krdo Ljubm' je njihovo đ i
''.IihOl,a smrti"
Dvije hiljade godin(4 kasnije, 1258 gledao je u
ekran dan i ć Cijela ekipa nestrpljivo je
č rezultate eksperimenta starog dva
milenija. 6. aprila 3142. odjeknu pucanj,
ć meci otjeraše zvijezde, granate
č š č i krik. 1258 č ekran.
Negdje u podzemnim hodnicima Marsa, u
podrumima skladišta starih robota č se tih
jecaj. Metalno srce malog, plavog skoro djetinje
nježnog Tl3 plakalo je prave suze iako nikad
nije bilo programirano da ih proizvede.
43
Ni sanjao nije da je prije 2 milenija, jedan
nepoznati č s teritorije BALKAN-YARDA
napravio č sa Innisom Ijuha"i. Ni nije
da je baJ laj č bio u mozak
dede. Ni sanjao nije da je davno, II
skri"e" od kame,'a I I,ro/esora, k,.l.iiom I",ljllbil'.iii
A12, roboticlI II ,'azr"IllI, zarazio "UlIU

i
iDU PiSMA
Pet pisama na stolu. jutro, Istresie smo se,
,ratopile pajJi"l', jJrosule se na njih. Duboko
disanje, č mirno, pokoja č u snu,
svitanje i bljeskanje snijega kroz prozor
Č sobi'.
malt moj, to su oni dani kad idu pisma. To
je cijelt život, otkuhan i skupljen u par redova.
Nikad ne pitaš ko ide, kada, kako... Kad bi
završila samo kilometar južnije od Ljubljane bila
bih ii, .Ideš II školu, č š u Rošku, č š
spre", '" pereš l'eš, a stalno ",isliš:
"A a pl.Wlti... "
č i ć posljednja. jutro ti ostaje za pisanje
adrese i blagi poljubac na onom "volim vas". Pet
mojib umo,.,.i/) lica i tužni/) okica sjede za
stolmn, zuri' u bjelinu papira i č ja ib
znam, mali moj, uvijek č č još nije
zrelo. još jl' u glavi ",ilton misli, još u
dama.-ima k(JI'itlac ć Tišinu natapa
J)okin glas: "A u Vltci jOIJana ć rastu llruga
,leca, ""ki "o,Ji klinci... "
"lij, b'oš pisat za minus iz istorije? Ma ne tako,
ja sam nllpisala lla imamo ..amaz za č
Ti piši za školu, a ja ć za smještaj... A bi r
neko jeo? Joj, ja bih kafu... • Sad su ć
nervozne, m š ć Vl', kuckaju olovkama, č š ć
ustaju... Znam ja, malt moj, te okice, sad se
cakle neprirodno, još tužnije, zbog bljeskanja
odvratnog kancelarijskog ..eonskog svjetla. A one
moraju, mali moj pustiti suze. One tihe što
kapnu sa trepavica na vrbove obraza. Poslije
45
toga su pisma proclJjewla, Ile osj"',·
ć i prekinula djetinjstvl4 " "jima. Kad
pOleku suze, ma/{ moj, one ljale tepa"j.. i ruk"
da ih miluje.
Onda, a papir bijel, "ahrupe Iwiskl4 f smi;eh.
Gomila iz koje vire ,-"ke, i
glavice, trepuške po licu. ć po nježnoj koii...
I mangup onaj naš, uozbilji se, A ć
zaplakati, "ije fal! Kad erni sat zapi.,,'i svoje
00:00, "hvali ih panika, č ć lislolle,
pune redove... "Daj, daj piši... Ma ne lo, piši im
da pjevaš... Ej, napiši za pelicu iz hemije... Kad
ono dobijamo ć svaki ć ili č llt",? A
šla je lo ć lJaj, ne b "daleši, moram "slali
moj mali, šla sve s/tUle Iiii laj Iwpi,-.
I pnJe ljubavi, č iz malenwlike, slike iz:
Rima, krišom pnJi stihovi... Valli sIIijeg.
Velike mekalIe pahulje, kucaju "a prozo,-, SfllijU
se i č Jesu li dolje i pahulje umrle?
"GOTOVA SAM! PRVA! Blago tebi. Kofko je? Pola
č Nemoj zalJOrlwiti nalIiti sat. Kad? CI .....sl.
Mrzim olle "aspavalIe face u razrell"t"
Gasim sVjetlo. Na slolu pet bijelilj kOl,,,,-ula.
lJojim se, opuštella i sretna, da ih ne ""ij"
ljubarJ, kad ih otllore. A možda ć i nije
tako daleko. Možda ć svojim moslorlinw,
polako, pismo po pismo, ć do njih.
46
BILJEŠKA O AUTORU
Farah ć je iz Zenice, odakle je, s
đ bratom, nakon što je č rat u Bosni
Hercegovini, došla u Sloveniju. č rata
č ju je da završi prvu godinu studija
komparativne književnosti i bibliotekarstva na
FUozofskom fakultetu u Sarajevu. Devetnaesti
đ proslavila je u ć ratom ć
Zenici, a dvadeseti u izbjeglištvu, u Ljubljani.
Prije gotovo godinu dana č se u rad
Književne radionice Kulturnog vikenda djece iz
BiH u Vodnikovoj č gdje je, ne dugo
zatim, postala i solista u orkestru, a potom i
č č mlade harmonikaše. Svojim
proznim tekstovima, od kojih su neki objavljeni u
ljublJataskom č izbjeglica za izbjeglice IZl
i publikacijama Kulturnog vikenda djece iz Bill,
Farah ć se izdvojila kao najdarovitiji
polaznik Književne radionice. Dar č
bitnog, pogotovu sitnica koje, neosporno, život
č proživljavanje đ i doživljenog i
njihovo umješno jezt&o izricanje karakterizuraju
sve njene tekstove, bilo da imaju oblik pisma,
dnevnika, zapisa ili č To je bilo č i u
njenom dijelu "Dnevnika iz Italije", "Vodnikovci u
Rimu", a vjerujem da ć biti i još više iz ovog
zbira njenih tekstova. I ako je polovina knjige
"Dnevnik iz Italije" bila jedno krilo, onda ć
drugo, nesumnjivo znatno motnije, biti knjiga
"Pismo roditeljima". A to su krila pod koja,
duboko sam uvjeren, Vrijedi puhnuti. zato to i
č zahIJalan svima onima koji su mi u tome
4i
pripomogli. I 'u ć uredniku 17..J1a, koji o'
je objavljivao njene i 1Jruštvu siOl/enskih
pisateljev koje je, kao organizator Medunarodnih
književni1J susrelll Vilenica, dio OImgodtšnje
nagra/le Vilenica, lm želji dobitnice, č š
ktrJiževnice Libuše Monikove, koja živi u
č i piše na č da nagrada
bude namijenjena školovanju djece iz Bill,
dodijelilo Farah ć t time joj olakšalo
život u č zbirnom centru Raška, studij
na Viši šali za sociaino delo i bavljenje
literaturom, kao i slovenskim pjesnictma Kajetanu
i Juriju č koji su, č potporom,
ć štampanje ove knjige.
J. Osli
48
Biblioteka "EGZIL-abc" '93/94
a - Semezdl,! ć SAR.1/EVO BLUES
b - lzel ć SAR.1/EVSIGt RATNA ZBIRIGt
c -JosiP OsU: JEVREJI U SAR.1/EJV I BOSNI
d • Nedžad š ć KNJIGA ADEMA KAHRlMANA .••
e· ć HIMMEL COMANDO
f - Sretko Kosovel' INTEGRALI
g • juraj ć Ć VRIJEME
h - Ferida ć SELIDBA IZ LIJEPOG KR.1/A 'OO
I· Goran ć SAR.1/EVSIGt roGA
J .JosiP OslI: lJUBAVNO DVORiŠTE
II - Farah ć PISMO RODrrEIJIMA
I-JosiP Osli: SAR.1/EVO - NEIGtDA I SADA
m - Preithov Voranc: DOBRO]UTRO
n . Ismel ć Č GLEDA KROZ PROZOR
nj . Boris A. Novak: SVIJETDjE11NjSTVA•..
o . Jarllo Samouk: NERVOZA
p - Isnam ć TIGAR
r - Valerija SIIrinjar-Tvrz: SAR.VEVSKE GRAFIKE
q • Maruša Krese: SAR.1/EVO, lJUBAVI MOJA
s - France Prešeren: SONETI
I •JosiP Osti: MAŠTA NA TRAPEZU
u • Blaga DImiIrova: BOSNO. BOIJKO MOJA
v - Velimir š ć NACRT.v MI TATA Ć
w - Mirsad Be8rbašlt!.: MAMA+jA+TATA-IJUBAV
" - Advan ć Đ ISPOD DUGE
Y - AIellsandar Mlnt: SAR.VEVO . lJUDI I Đ
:i . Ferida ć MIKIJEVA ABECEDA
D11' OSF •

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful