INTERVIEW HENK WESTBROEK EN HANS KOSTERMAN, BESTUURSLEDEN BUMA/STEMRA

‘Hoe Buma/Stemra werkt, grenst aan bestuurlijke krankzinnigheid’
Meer invloed voor artiesten, actiever opkomen voor hun belangen en extern toezicht op het bestuur. Dat willen Westbroek en Kosterman zien bij Buma/Stemra. Door Wouter Keuning

D

e negatieve publicaties over Buma/Stemra van de laatste maanden hebben het er niet gezelliger op gemaakt binnen het bestuur van de organisatie die gelden int in naam van muziekauteurs om het vervolgens onder hen te verdelen. Het heeft de verhoudingen tussen de makers en de uitgevers, die beiden in het bestuur vertegenwoordigd zijn, op scherp gezet. Zeker nu een nieuwe voorzitter moet worden gekozen. Palm, de branchevereniging voor auteurs van lichte muziek waarvan Hans Kosterman voorzitter is en die Henk Westbroek vertegenwoordigt, droeg Kosterman onlangs voor als nieuwe voorzitter. ‘Na honderd jaar werd het weleens tijd dat een vertegenwoordiger van de lichte muziek de voorzitterszetel zou bemannen’, zegt Kosterman. ‘Lichte muzikanten brengen veruit het meeste geld in het laatje bij Buma/Stemra maar we hebben nog nooit de voorzitter geleverd.’ Vier jaar geleden al deden de lichte muzikanten een greep naar de macht in het bestuur. Kosterman werd voorgedragen als voorzitter en in eerste instantie leek hij een meerderheid van het bestuur achter zich te krijgen. Uiteindelijk werd zijn voordracht echter getorpedeerd door de uitgevers in het bestuur, zegt Westbroek. ‘Ze kwamen er achter dat Hans bij de vakbond vandaan kwam en dat hij weleens een contract van een auteur met een uitgever heeft laten ontbinden.’ De situatie ligt weer moeilijk. Het college van toezicht beveelt een onafhankelijk voorzitter aan om de schijn van belangenverstrengeling weg te nemen, de makers vinden dat dat veel te weinig garanties biedt voor goed bestuur. ‘Het is een verhaal voor de bühne’, zegt Westbroek, ‘het gaat nergens over.’ Kosterman, die samen met Westbroek pleit voor minstens twee onafhankelijke externen in de raad van toezicht: ‘Good governance is pas mogelijk als externen intern toezicht uitoefenen.’ Aan de eettafel in zijn Utrechtse woning legt Westbroek uit hoe het toezicht is geregeld bij Buma/Stemra. Dat gaat via de raad van toezicht, bestaand uit leden van het bestuur. ‘Dat is geen raad van toezicht, dat is een raad van advies. Wij willen echt toezicht, met twee externen erin, die op geen enkele manier belanghebbende zijn. Maar daar moet je ongelooflijk hard voor knokken.’ De strijd over het vrijkomende voorzitterschap en het toezicht zijn slechts symptomen van de manier van werken die bij Buma/Stemra in de loop van de jaren normaal is geworden, zeggen de twee bestuurders. Westbroek vertelt over het naast elkaar bestaan van wat hij het binnenbestuur en het buitenbestuur noemt. ‘Het eerste bestaat uit vijf mensen, die veel contact hebben met de directie en van alles op de hoogte worden gehouden. Alles wat zij te horen krijgen, krijgt het stem-

Hans Kosterman en Henk Westbroek bij de laatste thuis in Utrecht. Volgens Westbroek is er bij Buma/Stemra een ‘binnenbestuur’ van vijf mensen die veel contact hebben met de directie en een ‘buitenbestuur’, dat nergens over wordt geïnformeerd. Foto Gabriel Eisenmeier

Geheim

pel vertrouwelijk of geheim. De overige leden vormen het buitenbestuur. En dat is van vrijwel niets op de hoogte’, aldus Westbroek. ‘Toen wij over een nieuwe directeur stemden en wilden weten wat die ging verdienen, mochten we dat niet weten. Ik weet het nog niet. Zo is ook geheim wat de inhoud is van de overeenkomsten met YouTube en Google. Vervolgens moeten we over al dat soort zaken wel een mening vormen en erover stemmen. Als je erover nadenkt, is het natuurlijk een vorm van bestuurlijke krankzinnigheid.’ Kosterman benadrukt dat het de auteurs inmiddels is gelukt de verhouding auteurs/uitgevers in de raad van toezicht weer aan te passen aan die in het gehele bestuur. Wat Westbroek betreft, horen uitgevers helemaal niet in het bestuur thuis. ‘Zij hebben slechts een afgeleid be-

Het is zo ver af komen staan van waar het om gaat
Hans Kosterman Kandidaat-voorzitter Buma/Stemra

lang en zelfs dat niet altijd. Het is niet verplicht om een uitgever te gebruiken. Het is dus absurd dat zij mede beleid maken over werken waar ze niets mee van doen hebben.’ Dat de uitgevers via Buma/Stemrainkomsten pensioen opbouwen is ook iets waar Westbroek zich druk over maakt. ‘Buma bouwt pensioen op voor auteurs. Van dat geld gaat eenderde naar de uitgevers. Niet eens naar individuele uitgevers maar naar de uitgeefbedrijven. Dat kan natuurlijk niet. Een pensioen is persoonsgebonden. En waarom moet ik als auteur meebetalen aan het pensioen van de uitgevers?’ Tijdens een kleine pauze in de tirade van Westbroek, verzucht Kosterman: ‘Het is allemaal zo ver weg komen te staan van waar het om gaat; geld innen namens artiesten die keihard in hun studiootje zitten te werken en dat geld weer onder hen herverdelen.’ Westbroek: ‘We zijn een ordinair incassobureau. Niet meer en niet minder. Maar dat mag je natuurlijk niet zeggen.’ Als het aan Kosterman lag, zou verbeterde transparantie veel opleveren. Ook naar de artiesten en componisten toe. ‘Mocht ik toch nog voorzitter worden, dan ga ik me keihard inzetten voor een transparant systeem, dat auteurs goed inzicht geeft in al hun Buma/Stemra-zaken.’ Bijvoorbeeld met betrekking tot klachten: ‘Ze moeten precies kun-

nen zien waar een klacht zich bevindt, wie ermee bezig is en wat de status ervan is.’ Bij transparantie hoort ook duidelijkheid, zegt hij. ‘Je moet leden ook durven zeggen: mooi voor je dat je muziek ook wordt gedraaid in China en Rusland, maar de kans dat je de rechten uitbetaald krijgt is nul. Het zijn landen waar corruptie hoogtij viert en waar geen wetgeving is op dit gebied. Buma/Stemra heeft geen apparaat om dat te regelen. Wees daar dan duidelijk over. Gelukkig wordt op die suggestie nu positief gereageerd.’
Downloadverbod

Henk Westbroek verwacht van Buma/Stemra ook een veel duidelijkere en hardere stellingname in het debat. ‘Als de Volkskrant schrijft dat de directeur van een commercieel radiostation persoonlijk de auteursrechten int van componisten die bij hem in dienst zijn, dan verwacht je toch dat het bestuur of de directie daar keihard afstand van neemt. Dat ze dat niet doen komt omdat ze bang zijn. ‘Morgen zitten we weer met die mensen te onderhandelen’, zeggen ze dan.’’ Die reflex nam Westbroek ook waar bij het vorige maand voorgestelde downloadverbod van staatssecretaris Fred Teeven. ‘Een verbod zonder handhaving bij de consument. Daarvan zou een club als Buma/Stemra moeten zeggen: ben je besodemieterd. Onze leden

maken die muziek en moeten daar een goede vergoeding voor krijgen, regel het maar. Wat zeggen ze? ‘We zijn heel blij met het voorstel.’ Ik vind Fred Teeven een aardige vent, maar voor muziekmakers is het een voorstel van minder dan niks.’ Juist omdat het sentiment zo is doorgeslagen naar de andere kant, zowel in de politiek als op straat, vindt Westbroek dat Buma/Stemra meer van zich moet laten horen. ‘Fred Teeven zat hier in het kader van een consultatieronde voorafgaand aan zijn brief naar de Tweede Kamer’, wijst Westbroek op de stoel naast hem. ‘Hij zei letterlijk: ‘Moet ik dan zometeen een bijstandsmoeder die vijfduizend liedjes illegaal heeft gedownload gaan bestraffen?’ Ja natuurlijk moet dat, dat doet hij toch ook als diezelfde vrouw een pak suiker jat bij de supermarkt. ‘Maar dan word ik afgemaakt in de media’, was zijn reactie. Dat is dus hoe het gaat. En in dat klimaat zit het Buma/Stemra-bestuur dus een beetje naar zichzelf te kijken en niks te doen.’ ‘Ja’, zegt Westbroek. ‘Ze willen verhuizen naar een mooi groot pand in Amsterdam, met heel groot Buma/Stemra op de gevel. Daar zijn ze druk mee, want dat zou zo goed zijn voor het imago. Ze begrijpen het echt niet. Ik heb gezegd: ga in het goedkoopste, lelijkste achterafpand zitten, dat is goed voor je imago. Maar ja, dat is niet chique, hè.’

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful