Dosarul meu

ID Titlul proiectului Profilul meu ID Denumire organizaţie Adresă poştă electronică Cod de înregistrare fiscală Număr de înregistrare în registrul comerţului Anul înfiinţării Adresa poştală Cod Localitate Judeţele Regiune Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor TIPUL SOLICITANTULUI Tipul solicitantului REPREZENTANTUL LEGAL Prenume şi Nume Funcţie Număr de telefon Număr de fax Adresă poştă electronică Document de identitate Emis de La data de Mihaela CAZAN Presedinte 0723313216 0318157513 ips.romania@gmail.com CI seria RT nr.438918 SPCEP S1 25-10-2006 Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial Bucuresti Bucureşti Bucureşti-Ilfov 174/09.01.2007 2007 Str Ion Cimpineanu nr 33 bl 3 sc B et 5 ap 51 sector 1, Bucuresti 3045 Institutul pentru Politici Sociale ips.romania@gmail.com 20876448 61237 \"Centrele de Incluziune Sociala\"- oportunitate pentru facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile

ACORDUL PRIVIND UTILIZAREA DATELOR Sunt de acord ca datele cuprinse în prezenta înregistrare şi în formularele referitoare la aplicant DA

şi la proiect să fie utilizate în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare ALTE INFORMAŢII Anul n*-2 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri/venituri din activităţi fără scop patrimonial Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar / excedent reportat pe anul următor (conform bilanţ) Anul n*-1 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri/venituri din activităţi fără scop patrimonial Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar / excedent reportat pe anul următor (conform bilanţ) 0 21117 0 17 255

+2.219

+3702

Partenerii PARTENERII IMPLICAŢI ÎN DERULAREA PROIECTULUI Implementarea proiectului se face în parteneriat? 1 ID Partener Denumire organizaţie Număr înregistrare Adresa poştală Persoana de contact Descrierea activităţii partenerului, relevantă pentru acest proiect 25958 Asociatia Glasul Romilor Pro-Europa 4225/ 15.01.2008 Jud. Teleorman, Mun. Alexandria, Str. Ion Creanga Nr. 65, Bl. F, Sc. A, Ap.21. Mielu Lixandru Asociatia are ca scop pastrarea, exprimarea si dezvoltarea identitatii minoritatii rome, in special a invatamantului in limba minoritatii rome, a culturii minoritatii rome, a mijloacelor de informare in masa in limba materna si in cea oficiala, cat si a convingerilor religioase a cetatenilor romani apartinand romilor, in conformitate cu principiile de egalitate si nediscriminare in raport cu ceilalti cetateni, consacrate de Consitutia Romaniei. Asociatia militeaza pentru apararea DA

drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor romani de etnie roma prevazute de Constitutia Romaniei, de legislatia in vigoare precum si de pactele si tratatele internationale la care Romania este parte. Principalele directii de actionare ale Asociatiei “Glasul Romilor Pro Europa ” sunt: -apararea ferma a intereselor legitime ale romilor; -promovarea unui cadru social adecvat de buna convietuire si de coeziune sociala intre romi si populatia majoritara; -prevenirea si combaterea tutror formelor de descriminare; -promovarea echitatii sociale si sprijinirea comunitatilor de romi defavorizate; -informarea comunitatilor de romi cu privire la drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale prevazute in Constitutia Romaniei de legislatia in vigoare, precum si de pactele si tratatele internationale la care Romania este parte; -exercitarea dreptului de exprimare libera de invatare in limba romani, cat si pentru a beneficia de educatie si invatamant in unitati si institutii de stat cu predare in limba materna la toate nivelurile, formle si tipurile de invatamant a persoanelor apartinand minoritatii romilor in conditiile legii; -organizarea de programe proprii de formare socio-profesionale. Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului 1. Partener al Inspectoratului Scolar Judetean in Proiectul de Formare a Mediatorilor Scolari finantat de Phare in anul 2008 care a avut ca grup tinta minoritatea roma, avand ca scop prevenirea abandonului scolar. 2. Partener al Partidei Romilor Pro Europa si a Consiliului Judetean Teleorman in cadrul proiectului „Dreptul la proprietate si incluziune sociala a comunitatilor de romi din judetul Teleorman”, avand drept scop sprijinirea persoanelor care nu au instructia necesara pentru a-si rezolva singure problema actelor de identitate si nici veniturile necesare pentru a urma procedurile de obtinere a documentelor de proprietate. 1. a asigurat informatiile de selectie a grupurilor tinta implicate in proiect din regiunea sa; 2. asigura transparenţa programului, participa la organizarea activităţilor specifice de promovare; 3. asigura coordonarea centrului regional pe care il va gestiona (Activitatea 2); 4. Responsabil cu activitatea 2, alaturi de toti ceilalti parteneri, respectiv „Înfiinţarea, dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială”; 7. Responsabil cu coordonare centrului de incluziune sociala din regiunea sa de implementare; 5. Responsabil cu activitatile 3,4, 5, 6, 7,8 ce se vor derula in regiunea sa de implementare; 6. Coorganizator, alaturi de Partenerul principal si ceilalti parteneri la realizarea activitatii 9 „Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi”; Partenerul va asigura infrastructura fizica (spatii) pentru infiintarea unui Centru de Incluziune Sociala regional (activitatea 2), ce va fi mentinut si dupa incheierea proiectului, unde se vor derula activitati de consiliere psihologica, consiliere profesionala, orientare in cariera, grupuri de sprijin, servicii de acompaniere persoane dependente, alte activitati de servicii sociale, formare profesionala. Partenerul va asigura urmatoarele resurse umane: 1 consilier orientare profesionala, 1 psiholog, 1 asistent social, 2 lucratori sociali, 1 responsabil centru, 2 formatori si 15 voluntari.

Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat

grădiniţe. George Coşbuc nr. emiţătoare şi emisiuni de radio şi televiziune. universitate cu facultăţi pentru pregătirea profesorilor de religie. a diaconilor. orfanilor. organizării şi supravegherii forurilor bisericeşti competente. b) instituţii de caritate: unităţi caritative şi spitale pentru îngrijirea şi tratamentul bolnavilor. în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le revin. Ele sunt instrumentele primite de la Domnul Isus Hristos pentru slujirea Bisericii. Statutele instituţiilor enumerate la literele b)-d) sunt aprobate de forurile bisericeşti competente. a persoanelor cu dizabilităţi. ca atare. şcoli medii. facultăţi cu alte profiluri şi specializări. care. jud. şcoli generale şi alte şcoli. conferinţe. 37. precum şi alte unităţi caritative speciale. persoanelor vârstnice. d) federaţii. . cantorilor. şcoli profesionale. e) casă de pensii şi ajutor reciproc. Andras Petru Biserica Reformată din România şi organele acesteia cu drept de autoguvernare. relevantă pentru acest proiect Partener naţional Sud-Muntenia 0 0 0 0 0 0 25961 Parohia Reformată Bistriţa 5125595 Str. care funcţionează conform regulamentului aprobat de Sinod.Tipul partenerului Regiune/Ţara Anul n*-2 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) Anul n*-1 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) 2 ID Partener Denumire organizaţie Număr înregistrare Adresa poştală Persoana de contact Descrierea activităţii partenerului. BistriţaNăsăud. şcoli primare. colegii profesionale. Aceste instituţii de învăţământ funcţionează conform regulamentelor elaborate şi aprobate de Sinod şi conform legislaţiei de stat în domeniu. respectiv cămine şi colegii pentru acestea. se supun guvernării. c) fundaţii. Pr. edituri de cărţi şi reviste. asociaţii.420042-Bistriţa. Funcţionarea tuturor instituţiilor înfiinţate în scopul îndeplinirii sarcinilor bisericii este în concordanţă cu dreptul de liberă practică a credinţei religioase. copiilor abandonaţi. pot înfiinţa: a) instituţii de învăţământ: institut teologic de grad universitar.

Responsabil cu activitatea 2. formare profesionala. alte activitati de servicii sociale. unde se vor derula activitati de consiliere psihologica. a asigurat informatiile de selectie a grupurilor tinta implicate in proiect din regiunea sa. participa la organizarea activităţilor specifice de promovare. consiliere profesionala. Responsabil cu coordonare centrului de incluziune sociala din regiunea sa de implementare. Coorganizator. În cadrul ajutorării familiilor sărace. 2 formatori si 15 voluntari. 4. 7. respectiv „Înfiinţarea. alaturi de Partenerul principal si ceilalti parteneri la realizarea activitatii 9 „Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi”. 6. 2. orientare in cariera. 5. asigura transparenţa programului. 7. -persoanelor cu dizabilităţi. 1 responsabil centru. alaturi de toti ceilalti parteneri.Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului 1.4. Partenerul va asigura urmatoarele resurse umane: 1 consilier orientare profesionala. În cadrul acestui program am venit în ajutorul -Penitenciarului Bistriţa. familiilor cu multi copii. Participare la programul de formare profesională (psihologie pastorală) în colaborare cu Protopopiatul Dej şi preoţi din OLANDA. -Şcolii Ajutătoare ”Sf. ce va fi mentinut si dupa incheierea proiectului. a bătrânilor şi copiilor. 2. asigura coordonarea centrului regional pe care il va gestiona (Activitatea 2). 5. Partenerul va asigura infrastructura fizica (spatii) pentru infiintarea unui Centru de Incluziune Sociala regional (activitatea 2). 3.Programul de ajutor umanitar în colaborare cu biserica evanghelică Kreuzlingen ELVEŢIA . -Persoanelor vârstnice . Partener naţional Nord-Vest Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat Tipul partenerului Regiune/Ţara Anul n*-2 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) Anul n*-1 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) 3 5 209005 +65997 5 155441 +30580 . Maria” Bistriţa. 1 psiholog. dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială”. 6. grupuri de sprijin. Responsabil cu activitatile 3. 1 asistent social.8 ce se vor derula in regiunea sa de implementare. inpărţim pachete cu alimente de bază la 60-70 de familii de mai multe ori pe an si pachete cu dulciuri la 150 copii. 3. servicii de acompaniere persoane dependente. 2 lucratori sociali. 1.

educaţional. Ministerul Muncii.000 Euro. Narcis Constantin Axinte Specificul activităţii este în strânsă legătură cu domeniile social.2002 Iasi. Marina” – în curs de acreditare. 6241/2006. a. Tg. 6241/2006. b.acreditare nr. Centru de agroecologie. Roznov Savinesti.ID Partener Denumire organizaţie Număr înregistrare Adresa poştală Persoana de contact Descrierea activităţii partenerului. Beneficiari: 156 persoane Fonduri: Consiliul Judeţean şi ministerul Muncii. relevantă pentru acest proiect 25965 Fundaţia Solidaritate şi Speranţă 14/F/26. Centrul de consiliere şi asistenţă pentru persoane cu deficienţă de auz şi vorbire acreditare nr. Asistenţa socială este bazata pe două principii derivate din învăţătura Bisericii si focalizate pe demnitatea persoanei umane: . Beneficiari: 450 persoane Fonduri: Consiliul Judeţean Iaşi şi Arhiepiscopia Iaşi Proiect: Centru de asistenţă socială şi îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice Buget: 55. Încurajează dezvoltarea persoanei umane în comunitate prin solidaritate şi implicare socială si promovarea drepturile omului şi valorilor democraţiei în spiritul dialogului şi a parteneriatului. suport şi asistenţă în sfera sănătăţii reproducerii şi a relaţiilor de cuplu pentru tineri „InfoAdolescent” . 6241/2006. Filiale in Botoşani. ecologic şi cu programele de voluntariat. Centrul de prevenţie. Pascani. Phare Ricop Project 036: Înfiinţarea unei cantine sociala hrană la domiciliu pentru persoanele cu probleme sociale şi consiliere socială pentru persoanele dezavantajate social Buget: 85.08. Sava” – acreditare nr. Solidarităţii Sociale şi Familie. BIRD Proiect: Consiliere socială şi reabilitare pentru persoanele dependente de alcool şi droguri Buget: 54. Harlau.000 Euro. Beneficiari: 200 persoane cu Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului . 03/2006 (ARACIP).acreditare nr. Lupta împotriva marginalizării sociale. medical. 5349/2006.acreditare nr. sărăciei şi suferinţei si împotriva discriminării sociale şi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii. Cantina socială „Sf. Piatra neamt.500 Euro. Centrul de Studii Interdisciplinare în Religie şi Ştiinţă.000 Euro. cod 700071 Pr. . 6241/2006. cultural. consiliere. 6241/2006. 48. Costache Negri nr. Centrul de zi pentru copii „Sf. Saveni. Str. Darabani. Şcoala postliceală pentru pedagogi de recuperare „Principesa Olga Sturdza” autorizaţie nr. BIRD Proiect: Ajută-I să înveţe! Ajută-I să se integreze! Buget: 2000 USD. Centrul de prevenţie. Grădiniţa „Buna Vestire” – autorizaţie nr. Centrul de asistenţă social-medicală şi îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice . Beneficiari: 51 persoane Fonduri: World Vision Romania Proiect: Masa zilnică pentru copii şi alţi membri dezavantajaţi ai comunităţii Buget: 12. consiliere. reabilitare şi terapie ocupaţională pentru persoane dependente de alcool şi droguri .Educaţia pentru urmarea ideii creştine că viaţa este un dar de la Dumnezeu care trebuie apărat şi cultivat în comuniunea iubirii. Neamt.Promovarea fraternităţii şi solidarităţii creştine prin promovarea legăturii dintre viaţa spirituală şi caritate. Solidarităţii Sociale şi Familie. Beneficiari: 1717 persoane Fonduri: Consiliul Judeţean. Beneficiari: 314 persoane Proiect: Cursuri practice pentru preoţii de parohii şi asistenţii sociali în alcătuirea şi managementul proiectelor Buget: 913 USD.

Beneficiari: 95 persoane Consolidare. sală de informatică. 2 lucratori sociali. 4. 2. alaturi de toti ceilalti parteneri. Responsabil cu activitatile 3. Partenerul va asigura infrastructura fizica (spatii) pentru infiintarea unui Centru de Incluziune Sociala regional (activitatea 2). Partenerul va asigura urmatoarele resurse umane: 1 consilier orientare profesionala.handicap de auz şi vorbire din Iaşi Fonduri: World Vision Romania Proiect: Dragoste şi responsabilitate Buget annual: 5. dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială”. bibliotecă.000 m2 pe trei nivele cu facilităţi în domeniu. 1 psiholog. formare profesionala. respectiv „Înfiinţarea. Coorganizator. 6. 5. Partener naţional Nord-Est Tipul partenerului Regiune/Ţara Anul n*-2 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) Anul n*-1 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) 60 1206182 +1000 70 1650301 +1500 .4. facilităţi pentru organizate de conferinţe (50 persoane). orientare in cariera. alte activitati de servicii sociale. a asigurat informatiile de selectie a grupurilor tinta implicate in proiect din regiunea sa. 7.500 Euro. lift pentru 6 persoane. Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat 1. 7. amenajare şi dotare a Casei “Diaconia sediul Fundaţiei “Solidaritate şi Speranţă” ca centru multifuncţional de asistenţă socială şi educaţie 2. servicii de acompaniere persoane dependente. United Kingdom PHARE 2003 Sistem Integrat de asistenţă şi recuperare pentru vârstnici marginalizaţi din Iaşi Buget: 65. 3. 1 responsabil centru. Responsabil cu activitatea 2. 1 asistent social. unde se vor derula activitati de consiliere psihologica. asigura transparenţa programului.300 Euro. bucătărie profesională. grupuri de sprijin. asigura coordonarea centrului regional pe care il va gestiona (Activitatea 2).8 ce se vor derula in regiunea sa de implementare. consiliere profesionala. 2 formatori si 15 voluntari. participa la organizarea activităţilor specifice de promovare. Responsabil cu coordonare centrului de incluziune sociala din regiunea sa de implementare. alaturi de Partenerul principal si ceilalti parteneri la realizarea activitatii 9 „Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi”. ce va fi mentinut si dupa incheierea proiectului. rampă pentru personae cu dizabilitati. 6. 5. Beneficiari: 2117 adolescenţi din mediul rural Fonduri: Church Mission Society.

Proiectul Centrul social \"Rromano Kher – Casa Rromilor” Suma: 60.05/05 ACCESS SOCIAL Suma: 84. 5. copii si tineri de etnie rroma.4. De la infiintare si pana in prezent. avand filiale in judetele Dolj. printre care copii si tineri HIV+. grupurilor sociale si comunitatilor aflate in situatii de dificultate sau generatoare de marginalizare/excluziune sociala.02 Masuri de Incluziune Sociala Suma: 73.785 de EURO Anul: 2003 Linia de finantare: Programul PHARE – Componenta 4: ACCES – Social – 2002.8 ce se vor derula in regiunea sa de implementare. dintre care mentionam : .31 euro Anul obtinerii: 2008 1. dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială”. persoane aflate in cautarea unui loc de munca si persoane varstnice.879. Misiunea Asociatiei este oferirea de servicii sociale persoanelor. Asociatia a implementat mai multe proiecte cu fiantarea europeana. Ecaterina” Linia bugetara: Phare/2006/018-147. 20. cu caracter social. judetene si nationale cu responsabilitati in domeniu. Accesul pe piata fortei de munca a persoanelor din categorii sociale vulnerabile a devenit in ultimii ani o directie strategica de actiune pentru Asociatia Vasiliada. Responsabil cu activitatea 2. Gorj si Mehedinti. respectiv „Înfiinţarea. 6.Proiectul: Asistenţa Sociala în mediul rural Linia bugetara: Componenta PHARE 2003/005-551. a asigurat informatiile de selectie a grupurilor tinta implicate in proiect din regiunea sa. familiilor. 6. asigura transparenţa programului. prin aderarea la organismele si comisiile locale.01. 3. 5. alaturi de toti ceilalti parteneri. In acest sens. 2. Pentru a implementa programe sociale de calitate. judetul Dolj Stanulica Albert Adrian Asociatia Vasiliada este o organizatie nonguvernamentala. persoane cu dizabilitati. nr. a oferit servicii sociale unor grupuri tinta numeroase. Asociatia Vasiliada si-a acreditat serviciile sociale furnizate si a devenit membru activ al comunitatiilocale in domeniul social. social). participa la organizarea activităţilor specifice de promovare.Proiectul: Trans-formare Socio-profesionala pentru detinuti Linia bugetara: Phare/2006/018-147. relevantă pentru acest proiect 25969 ASOCIATIA VASILIADA 45/14 iunie 2001 Str. Craiova. 7.04.02 Masuri de Incluziune Sociala Suma: 80. Responsabil cu activitatile 3. Coorganizator.04. 7. cod 200381. alaturi de Partenerul principal si ceilalti parteneri la realizarea activitatii 9 Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat .874 Euro Anul obtinerii: 2008 . asigura coordonarea centrului regional pe care il va gestiona (Activitatea 2). Responsabil cu coordonare centrului de incluziune sociala din regiunea sa de implementare. Fratii Buzesti. infiintata in anul 2001.Proiectul: Centrul de informare si consiliere pentru persoane cu dizabilitati „SF.4 ID Partener Denumire organizaţie Număr înregistrare Adresa poştală Persoana de contact Descrierea activităţii partenerului. familial. tineri postinstitutionalizati. . copii abandonato sau cu risc de abandon (scolar.355 EURO Anul obtinerii: 2005 . 4.

alte activitati de servicii sociale. 3. Domeniile de activitate sunt : 1. Voluntariat 5. formare profesionala. Alba. turistic şi de mediu. Partenerul va asigura infrastructura fizica (spatii) pentru infiintarea unui Centru de Incluziune Sociala regional (activitatea 2). Pr. 5. jud. cultural. Implicarea în viaţa comunităţii prin participarea la acţiunile acesteia. economic. Tineret 7. str. Economie Obiectivele Asociaţiei sunt 1. servicii de acompaniere persoane dependente. Cultură 3. susţinerea şi promovarea capitalului uman. relevantă pentru acest proiect 25975 Asociaţia Pro Tinereţe Alba Iulia 4671/176/2008 Alba Iulia. orientare in cariera. grupuri de sprijin. consiliere profesionala. Mediu 8. Tipul partenerului Regiune/Ţara Anul n*-2 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) Anul n*-1 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) 5 ID Partener Denumire organizaţie Număr înregistrare Adresa poştală Persoana de contact Descrierea activităţii partenerului. 2. Partenerul va asigura urmatoarele resurse umane: 1 consilier orientare profesionala. Comunicarea şi responsabilizarea socială prin promovarea voluntariatului. 2 formatori si 15 voluntari. 4. Dezvoltare organizaţională 6. 2 lucratori sociali. 16. 1 asistent social. ce va fi mentinut si dupa incheierea proiectului. Turism 4. Mihai Viteazul nr. Susţinerea şi promovarea activităţilor inovatoare.„Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi”. 1 responsabil centru. Sprijinirea integrării socio-profesionale a tinerilor şi 26 1120611 +234527 24 695097 +65997 Partener naţional Sud-Vest Oltenia . Promovarea drepturilor fundamentale ale omului şi a principiilor non-discriminării şi democraţiei. Florin Spiridon Croitoru Scopul Asociaţiei este stimularea implicării oamenilor şi în special a tinerilor în viaţa comunităţilor teritoriale prin participarea activă la acţiunile acesteia. Educaţie şi cercetare interdisciplinară 2. 1 psiholog. unde se vor derula activitati de consiliere psihologica.

Responsabil cu activitatile 3. 5. tocmai în ziua de serbare a copilului – 1 iunie. Participanţi 38 de voluntari din Univ. 6. formare profesionala.„Aprinde o lumânare pentru copiii avortaţi” (acţiunea a urmărit responsabilizarea albaiulienilor în legătură cu dar extraordinar al vieţii. 2 formatori si 15 voluntari. 2. acţiune organizată din fonduri proprii.“8 martie în penitenciare” (organizarea zilei de 8 martie pentru femeile din Penitenciarele de la Aiud şi Târgu Mureş).3 întâlniri de tineret cu tinerii liceeni din oraşele Alba. informaţii şi bune practici.10 tabere de tineret. 6. care îmbracaţi în tricouri verzi. Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului În anul 2009 am derulat următoarele proiecte: . . orientare in cariera. Responsabil cu activitatea 2. Realizarea de bănci de date cu informaţii şi exemple de bună practică în domeniul dezvoltării durabile a comunităţilor teritoriale. participa la organizarea activităţilor specifice de promovare. oferite de organizatori. 7. alaturi de Partenerul principal si ceilalti parteneri la realizarea activitatii 9 „Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi”. 7. Partenerul va asigura infrastructura fizica (spatii) pentru infiintarea unui Centru de Incluziune Sociala regional (activitatea 2). “1 Decembrie 1918” Alba Iulia . 5. asigura coordonarea centrului regional pe care il va gestiona (Activitatea 2). organizate în perioada 20 iunie – 30 august. alte activitati de servicii sociale.“Fii verde în felul tău” – acţiune organizată cu ocazia zilei mediului – 5 iunie.“Cea mai frumoasă tabără de vară” . dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială”. ce va fi mentinut si dupa incheierea proiectului. Sebeş şi Ocna Mureş – participanţi aprox 120 liceeni/întâlnire.8 ce se vor derula in regiunea sa de implementare. consiliere profesionala. unde se vor derula activitati de consiliere psihologica. La acţiune au participat 680 de persoane din Alba Iulia. Partener naţional Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat Tipul partenerului . 7. role şi skateboard-uri pentru a mărturisi împortanţa unui mediu curat şi sănătos. grupuri de sprijin. 6. respectiv „Înfiinţarea. inclusiv dreptul la viaţă). 1 responsabil centru. 3. servicii de acompaniere persoane dependente. Au participat aprox 380 de tineri din Alba Iulia.4. 1 psiholog. Acţiunile au fost susţinute de primării şi liceele din localitate . alaturi de toti ceilalti parteneri. instituţii şi organizaţii din ţară şi străinătate în vederea schimbului de idei. când întreaga lume este mai sensibilă şi mai atentă decât de obicei la problemele copiilor şi la drepturile lor. 1 asistent social. Co-finanţare de la Primăria Alba Iulia (2000 lei) . 2 lucratori sociali. au colindat oraşul pe biciclete. Promovarea parteneriatelor cu autorităţi. proiect co-finanţat de Consiliul Judeţean Alba (15000 lei). Responsabil cu coordonare centrului de incluziune sociala din regiunea sa de implementare. asigura transparenţa programului.asigurarea de programe de pregătire profesională continuă a adulţilor. Coorganizator. 4. Alba 1. a asigurat informatiile de selectie a grupurilor tinta implicate in proiect din regiunea sa. Participanţi – 312 tineri din jud. inscripţionate. Partenerul va asigura urmatoarele resurse umane: 1 consilier orientare profesionala.

Filantropia Timişoara a implementat Proiectul de Interes Naţional PIN 1-2008. de către Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului . insa in redactarea Planului de reintegrare sociala (PRS) se tine cont de nevoile si necesitatile relevante ale fiecarei persoane in parte. Prin CENTRUL PENTRU INTEGRAREA SOCIALA ECONOMICA SI FAMILIALA A PERSOANELOR TRAFICATE. Prin serviciile sale acreditate. Activitatile de asistenţă ale beneficiarilor din grupul ţintă sunt variate şi în raport de contextul personal al fiecărei persoane asistate în parte. Fundaţia Filantropia Timişoara oferă demersuri de acompaniere socială pentru diferite categorii de persoane aflate în dificultate. Filantropia Timişoara beneficiază de Subvenţia acordată în baza Legii 34 din 1998.2006 Timişoara B. Fundaţia Filantropia vine în sprijinul victimelor traficului de persoane şi le oferă o gamă variată de servicii sociale menită să reducă simţitor riscul retraficării.Regiune/Ţara Anul n*-2 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) Anul n*-1 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) 6 ID Partener Denumire organizaţie Număr înregistrare Adresa poştală Persoana de contact Descrierea activităţii partenerului.D. finanţat de Ministerul de Interne prin Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane.dul C. La nivel teoretic aceste nevoi pot fi ierarhizate în felul următor. În anul 2008. Încă din anul 2006 Fundaţia Filantropia Timişoara şi-a îndreptat atenţia către această categorie de beneficiari. non-guvernamentală fără scopuri politice şi nediscriminatorie confesional.01. Filantropia Timişoara a primit sprijin constant din partea Asociaţiei Ecumenice a Bisericilor din România. filantropică. Aceasta va funcţionează potrivit propriului statut cât şi a legislaţiei în vigoare.Loga nr 7 IPS Nicolae Corneanu Este o fundaţie creştină de dezvoltare comunitară. În acest sens Filantropia Beneficiază de o facilitate de cazare proprie de 8 locuri. În anul 2009. relevantă pentru acest proiect Centru 0 0 0 0 0 0 25978 FUNDAŢIA FILANTROPIA TIMIŞOARA 4/6. În anii 2007. pentru această categorie de beneficiari. AID ROM. şi de personal calificat. 2008 şi 2009.

orientare in cariera. 1 asistent social. Partenerul va asigura urmatoarele resurse umane: 1 consilier orientare profesionala.Ministarul Muncii. formare profesionala. . în colaborare cu instituţii ale statului şi nonguvernamentale. asigura transparenţa programului. participa la organizarea activităţilor specifice de promovare. pentru această categorie de beneficiari. alaturi de Partenerul principal si ceilalti parteneri la realizarea activitatii 9 „Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi”. Responsabil cu activitatile 3. 3.Victor Eftimiu nr. Responsabil cu coordonare centrului de incluziune sociala din regiunea sa de implementare. respectiv „Înfiinţarea. alaturi de toti ceilalti parteneri. apt. Filantropia a asistat în decursul activităţilor sale un număr de peste 150 de victime ale traficului de persoane.8 ce se vor derula in regiunea sa de implementare. grupuri de sprijin. ce va fi mentinut si dupa incheierea proiectului. alte activitati de servicii sociale. Partenerul va asigura infrastructura fizica (spatii) pentru infiintarea unui Centru de Incluziune Sociala regional (activitatea 2). 7. 7. 1 psiholog.04. 2.1990 Bucuresti. 4.4. dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială”. 386. 6. unde se vor derula activitati de consiliere psihologica. a asigurat informatiile de selectie a grupurilor tinta implicate in proiect din regiunea sa. 2 lucratori sociali. Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat 1. servicii de acompaniere persoane dependente. asigura coordonarea centrului regional pe care il va gestiona (Activitatea 2). Coorganizator. sector 1. 5. Responsabil cu activitatea 2. 5. 1-3 sc. str. Partener naţional Vest Tipul partenerului Regiune/Ţara Anul n*-2 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) Anul n*-1 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) 7 ID Partener Denumire organizaţie Număr înregistrare Adresa poştală 8 274300 +18775 10 580597 +25507 25982 Asociatia Partida Romilor \"PRO-EUROPA\" 1111/03. 2 formatori si 15 voluntari. 5. 1 responsabil centru. consiliere profesionala. 6.

precum si dezvoltarea unor programe de asestenta sociala corespunzatoare.522/2006. •dezvoltarea de relatii de colaborare si conlucrare cu autoritatile publice. grija noastră” în parteneriat cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti. alaturi de toti ceilalti parteneri.01 • Emisiune TV – Caravana Romilor • augustoctombrie 2006. a asigurat informatiile de selectie a grupurilor tinta implicate in proiect din regiunea sa.N. precum si cu celelalte organizaţii non-guveramentale. 1.elaborarea Planului de acţiune pentru Municipiul Bucuresti în baza H. • 21 martie (2005. 3. Campania s-a desfaşurat la nivelul celor 6 sectoare ale capitalei. Responsabil cu coordonare centrului de incluziune sociala din Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat . • Contributie in elaborarea Metodologiei pentru solutionarea problemei lipsei actelor de stare civila. 4. organizatie constituita pentru apararea si reprezentarea minoritatii romilor din România militeaza pentru: •exercitarea tuturor drepturilor si libertatilor fundamantale ale omului prevazute de Constitutia Romaniei si de pactele si tratatele internationale la care România a aderat. cat si in invatamantul superior(facultati. structura guvernamentala de reprezentare a romilor in plan national.2008. respectiv „Înfiinţarea.01. combaterea stereotipurilor si a prejudecatilor negative fata de minoritatea roma.01. • Curs de pregatire in domeniul drepturilor omului prevenirea si negocierea conflictelor. Acest document a fost trimis catre Institutia Prefectului in cele 41 de judete ale tarii ca si model de interventie sectoriala. • In anul 2004 Solicitantul a fost initiatorul infiintarii Agentiei Nationale pentru Romi (A. asigura coordonarea centrului regional pe care il va gestiona (Activitatea 2). •consultarea si sustinerea reciproca asupra proiectelor legislative initiate de una dintre parti. asigura transparenţa programului. religie. • Organizator al campaniei educationale la nivel national „A venit vremea sa fii inalt la minte”-cu privire la ocuparea locurilor distincte alocate minoritatii rome in invatamantul preuniversitar (Scoli de Arte si Meserii.Persoana de contact Descrierea activităţii partenerului. 2.G. Beneficiarii acestui curs desfasurat timp de 6 zile au fost 240 de politisti din toate structurile Ministerului Internelor si Reformei Administrative. • Coorganizator al campaniei de informare „Sănătatea ta.2006.R). protectia drepturilor minoritatilor nationale. •crearea unui sistem de protectie sociala a membrilor sai. •ocrotirea asezamintelor si a lacaselor de cult proprii. Responsabil cu activitatea 2.G. •consultarea reciproca în elaborarea de programe în domenii fundamentale cum sunt educatia.de identitate si locative pentru Programul Phare RO:2004/016772. Strategia Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor din România modificată şi completată de H. cultura. comunicare in comunitati multiculturale. „Romii 2006-2008”. protectia sociala. licee). participa la organizarea activităţilor specifice de promovare. •asigurarea unei eficiente mai mari îndomeniul educational. cultura. traditiile si valorile materiala si spirituale proprii. 7. •protectia identitatii entice. 430/2001.2009): “Stop Discriminare” -Ziua Internaţională a Eliminării Discriminării Rasiale.2007. relevantă pentru acest proiect Nicolae Paun Partida Romilor. de limba. colegii). cu deosebire. dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială”.

Partenerul va asigura urmatoarele resurse umane: 1 consilier orientare profesionala. 1 asistent social.romania@gmail. 1 responsabil centru. orientare in cariera.com DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE Domeniul major de intervenţie TIPUL PROIECTULUI Tipul proiectului Naţional 6. 2 lucratori sociali. Tipul partenerului Regiune/Ţara Anul n*-2 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) Anul n*-1 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) 95 7010941 +657846 100 3685175 +111939 Partener naţional Sud-Est INFORMAţII PROIECT ID Titlul proiectului 61237 \"Centrele de Incluziune Sociala\". 5. 1 psiholog. Partenerul va asigura infrastructura fizica (spatii) pentru infiintarea unui Centru de Incluziune Sociala regional (activitatea 2). 6. 7. ce va fi mentinut si dupa incheierea proiectului. si 15 voluntari. unde se vor derula activitati de consiliere psihologica.2 .8 ce se vor derula in regiunea sa de implementare. grupuri de sprijin.oportunitate pentru facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile DATELE DE CONTACT ALE PERSOANEI DESEMNATE PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI Prenume şi Nume Funcţie Număr de telefon Număr de fax Adresă poştă electronică CAZAN MIHAELA PRESEDINTE 0723313216 0318157513 ips.regiunea sa de implementare. consiliere profesionala. Responsabil cu activitatile 5.

(European Network Against Racism). un proiect educativ. 4.U. Titlu proiect “ActivLearning -Program integrat de calificare şi perfecţionare a angajaţilor din Regiunea SudMuntenia” 2. in baza datelor statistice si a informatiilor furnizate de catre parteneri. Din septembrie 2008. dar şi în punerea în practică a experienţelor noastre vizavi de implementarea directivei E. 5. in cadrul Institutului functioneaza editura cu acelasi nume. Coeziune Economică şi Socială.02 Referinta 01. sancţiuni etc. care deţine un punct de vedere cheie în dezbaterile pe marginea protecţiei împotriva discriminării.IPS a redactat ai raportului Shadow Romania 2007 – Racism in Romania.2. unde s-au publicat pana in acest moment 7 manuale de operare PC. Industrie si Agricultura Teleorman 3.04. referitoare la egalitatea raselor. special conceput pentru cei mici. ce a fost publicat sub egida ENAR. 2008 . Dezvoltarea Resurselor Umane “Program de calificare şi specializare a personalului operativ şi a managerilor din industria alimentară din judeţul Teleorman” – PRO-ALIM Solicitant Camera de Comert. 2008 – proiectul “Descopera MiniEuropa: unitate in diversitate!” cu sprijinul Reprezentanţei Comisiei Europene in Romania. Partenerul principal a redactat cererea de finantare. in 2 gradinite din Bucuresti si una din Calarasi. compensaţii. 2007 Partener pe Linia de buget Phare/2005/017-553. – European Network Against Racism – este un corp consultativ al Comisiei Europene.A.R. vizând acţiuni pozitive. E. 2009 Partener pe linia de buget POSDRU 2007-2013.CLASIFICAREA DOMENIILOR Clasificarea domeniilor LOCAŢIA PROIECTULUI Ţara Regiunile Judeţele Altele OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POS DRU Obiective orizontale ale POS DRU Egalitate de şanse Dezvoltare durabilă Inovaţie şi TIC DURATA PROIECTULUI Durata Exerienţa relevantă a solicitantului pentru domeniul proiectului 36 (în luni) 1. Parteneriatul . AP 3.N. Romania Bucureşti-Ilfov Centru Nord-Est Nord-Vest Sud-Est SudMuntenia Sud-Vest Oltenia Vest Alba Bistriţa-Năsăud Bucureşti Buzău Dolj Iaşi Teleorman Timiş Rural şi urban PARTENERIATUL ÎN CADRUL PROIECTULUI Descrieţi parteneriatul pentru proiect Toti partenerii au fost implicati in dezvoltarea ideii de proiect si a pre-selectiei grupurilor tinta.

centrele de formare. si va fi responsabil cu managementul proiectului. respectiv cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei.include cate un partener pentru fiecare regiune de implementare. grupuri de sprijin. 2 lucratori sociali. orientare in cariera. Luand in considerare caracteristicile si domeniile de activitate ale fiecarui partener. personal administrativ.10%. unde se vor derula activitati de consiliere psihologica. experti din echipa de implementare. si pun la dispozitie spatiile necesare derularii activitatilor din proiect. respectiv Centrele de Incluziune Sociala. voluntari. ce va fi mentinut si dupa incheierea proiectului. Valoarea totala a confinantarii este de 2. in valoare de 2% din valoarea eligibila. personal al Centrelor de Incluziune Sociala). si detaliate in acordul de parteneriat. formare profesionala. ce se va derula la nivel national. Partenerul principal asigura coordonarea si managementul proiectului. Sunt responsabili cu activitatea 2. Sunt responsabili cu activitatile ce se vor derula in regiunile lor de implementare. participa la organizarea activităţilor specifice de promovare. 2 formatori (mai putin partenerul 7) si 15 voluntari. inclusiv persoane asistate. iar partenerii asigura coordonarea centrelor regionale pe care le vor gestiona (Activitatea 2). orientare in cariera. expertii formatori. Toti partenerii inclusi in proiect contribuie individual cu o cofinantare de 3000 lei. De asemenea va asigura co-finantarea proiectului. Pentru realizarea eficienta a activitatilor. toti parteneri vor beneficia de informari periodice din partea coordonatorului de proiect. Partenerul principal va furniza expertii pentru echipa de management. respectiv „Înfiinţarea. Partenerii asigura 1 consilier orientare profesionala. in acord cu domeniile lor de expertiza si resursele umane ce vor fi implicate. 1 psiholog. DESCRIERE PROIECT 1 Obiectivul proiectului Obiectivul general “Promovarea de masuri specifice pentru facilitarea accesului pe piata muncii a unui numar de 4210 de persoane (grupuri vulnerabile. Toti partenerii asigura transparenţa programului. fiecare partener are drept responsabilitate principala coordonarea infrastructurii regionale. servicii de acompaniere persoane dependente. grupuri de sprijin si anumite cursuri de formare profesionala. alte activitati de servicii sociale. Activitatea partenerilor va fi coordonata de managerul de proiect. ce vor fi sub-contractate catre organisme autorizate. consiliere profesionala. Partenerul 7 va derula doar activitati de consiliere psihologica. ale carei baze se pune prin proiect. au fost stabilite responsabilitati si sarcini pentru fiecare dintre parteneri. dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială”. Toti partenerii vor asigura infrastructura fizica (spatii) pentru infiintarea unui Centru de Incluziune Sociala regional (activitatea 2). Sunt coorganizatori (mai putin partenerul 7). Tinand cont de complexitatea proiectului. consiliere profesionala. alaturi de Partenerul principal la realizarea activitatii 9 „Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi”. 1 asistent social. 1 responsabil centru. din .

1Facilitarea accesului la instruire-acces pe piata muncii.3 – identificarea modalităţilor prin care poate fi dezvoltată capacitatea de ocupare a persoanelor cu dizabilităţi. care să desfăşoare activităţi pentru dezvoltarea competenţelor. cate unul pentru fiecare regiune de implementare A. Timis.S.S. în domenii precum: noi forme şi condiţii de reabilitare profesională şi metode de lucru cu persoanele vulnerabile (L3-L7.3Dezvoltarea aptitudinilor şi calificărilor si imbunatatirea abilitatilor si competentelor necesare pe piata muncii pentru 2600 de participanti. tineri peste 18 ani ce parasesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului. recalificarii sau formarii profesionale ulterioare. Buzau.S.P. O.4Infiintarea a 8 Centre de Incluziune Socială regionale pentru grupurile vulnerabile. O.5Promovarea procesului egalităţii de şanse şi a incluziunii profesionale şi sociale a grupurilor dezavantajate.2Furnizarea serviciilor speciale de consiliere. Dolj. Activităţile eligibile ale proiectului 1. respectiv familii monoparentale. O.1.) O. familii cu mai mult de 2 copii. O. Teleorman. 96.S. Masurile integrate propuse pentru a sustine participarea grupurilor vulnerabile la formare profesionala si stimularea ocuparii. Evaluarea rolului noilor tehnologii pentru implementarea lor (ex: . Concura si la atingerea obiectivelor cererii de proiecte nr. persoane foste dependente de droguri. persoane cu disabilitati. Organizarea si derularea activitatii de cercetare privind nevoile specifice ale grupurilor tinta. detinuti. A1. urmareste corelarea ofertei de consiliere si formare profesionala personalizata functie de nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile in raport cu dinamica pietei muncii din cele 8 regiuni de dezvoltare.S. informare şi orientare dedicate atât sprijinului psihologic cât şi profesional. din Bistrita. dobândirea de competenţe profesionale şi formare profesională în vederea ocupării.cele 8 regiuni de dezvoltare”. prin facilitarea accesului la ocupare pentru persoanele care aparţin grupurilor vulnerabile si care au nevoie de o atenţie specială pentru a evita excluziunea si marginalizarea sociala. personalul centrelor de incluziune sociala. pentru un numar de 4210 persoane din grupuri vulnerabile.S. persoane victime ale traficului de persoane. in scopul integrării sau reintegrării persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii. persoane dependente membrii de familie din alte grupuri vulnerabile. persoane afectate de HIV. 6: “facilitarea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile şi promovarea unei societăţi inclusive şi coezive”. persoane de etnie roma. Alba.2 culegerea/prelucrarea/interpretarea datelor pentru studiile de teren. contribuie la realizarea obiectivul A. formare profesionala şi integrarea/reintegrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii prin derularea de programe specifice integrate (inclusiv servicii de asistenţă şi alte activităţi asociate). Iasi. usurand asumarea de roluri sociale. prin furnizarea de cursuri de calificare/recalificare profesionala prin planuri individualizate.1 elaborarea metodologiei pentru culegerea/prelucrarea/interpretarea datelor. voluntari. A1. care din cauza deficienţelor lor pot avea dificultăţi în adaptarea la organizarea tradiţională a muncii. pentru grupurile tinta in vederea asigurarii participării acestora la activităţile de formare profesională si ulterior la integrarea pe piata muncii. Bucuresti. Obiectivele specifice (O. L30-L35).

identificarea si crearea soluţiilor care să încurajeze comunităţile locale şi angajatorii sa se implice în activităţi comune în scopul combaterii marginalizării şi efectelor acesteia. de promovare a activitatilor si rezultatelor proiectului. Furnizarea de măsuri de acompaniere. (L2-L36). inclusiv formare profesionala continua . ce sunt in incapacitate de a se ingriji singure. facilitand comunicarea si informarea responsabila intre parteneri.2 .3 acreditarea/autorizarea programelor de formare/educaţie pentru grupurile tinta.5 . cât şi social pentru persoanele cu risc de excluziune socială cu scopul de a-i motiva în vederea participării la programele de integrare pe piaţa muncii.utilizarea tehnologiei informaţiei şi a internetului).elaborarea/publicarea rapoartelor de cercetare 2. (L3-L34) . precum sprijin pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire. Platforma se va dezvolta ca si un centru de resurse privind noi metode de lucru cu persoanele din grupurile tinta si facilitarea incluziunii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. 6.organizarea de sesiuni de dezvoltare personala 7. L25-L27) . L13-L15. in vederea facilitarii accesului pe piata .1 . 4. (L3L34) . cat si pentru alte structuri ale societatii civile. dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială (CIS) pentru persoanele supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială. . A 2. acordarea de asistenţă în căutarea unui loc de muncă şi alte tipuri de servicii de sprijin. Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională. (L3-L34) . Înfiinţarea. A 2.derularea de măsuri active care să le permită persoanelor din grupurile tinta să îşi dezvolte auto stima. recalificarii sau formarii profesionale ulterioare. Organizarea si derularea de campanii pentru promovare a voluntariatului în activităţile dedicate integrării pe piaţa muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune socială. Aceste centre vor desfăşura activităţi precum: dezvoltarea competenţelor care să le permită să-şi asume roluri sociale şi economice.asigurarea de insotitori pt persoane adulte si cele peste 75 ani. (L3-L5.5. dobândirea de competenţe profesionale şi formare profesională în vederea ocupării.derularea de cursuri de formare profesionala pentru personalul Centrelor de Incluziune Socială (inclusiv pentru voluntari).4 evaluarea impactului şi eficacităţii măsurilor şi intervenţiilor suport oferite persoanelor supuse riscului de excluziune socială A1.4 . 5. consiliere în carieră. 3.7.4. încredere în propria lor putere de a depăşi obstacolele fizice şi psihologice. Activităţi pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijire/asistenţă pentru persoanele dependente pentru a susţine participarea pe piaţa muncii a grupurilor tinta. Dezvoltarea şi implementarea de servicii speciale de consiliere şi orientare dedicate atât sprijinului psihologic.8 A 2. A 2. servicii de asistenţă şi alte activităţi asociate care permit persoanelor vulnerabile să participe pe piaţa muncii. A1.activităţi de motivare pentru grupurile vulnerabile pentru a se integra/reintegra pe piaţa muncii ..asigurarea de servicii de ingrijire (inclusiv copii).crearea infrastructurii fizice si tehnice necesare derularii ulterioare a Activitatilor 3.6.identificarea de metode eficiente pentru dezvoltarea stimei de sine a grupurilor vulnerabile pentru a participa la programele de integrare pe piata muncii.crearea unei platforme virtuale. atat pentru cei implicati in proiect.

organizarea de activitati de informare privind posibilitatile de ocupare 8. Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi.promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi. care din cauza deficienţelor lor ar putea avea dificultăţi în adaptarea la organizarea tradiţională a muncii (în special utilizarea tehnologiei informaţiei şi a internetului). A8.. . grupele de lucru vor include maxim 10 persoane. . pentru care solicitantul si partenerii se vor autoriza in cadrul proiectului. Tinand cont de nevoile speciale ale grupurilor tinta.4derularea sesiunilor de examinare si certificare a cursanţilor. Indicator rezultat 1: Nr. corespunde activitatii 1. Scopul este integrarea sau reintegrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii (inclusiv utilizare TIC. . sau vor infiinta structuri in subordinea lor.organizarea de activitati pentru orientare in cariera. (L3-L34) Organizarea de grupuri de sprijin şi grupuri de sprijin reciproc pentru furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională . (Ra)(n). studii de teren regionale=8. Ra 1: O activitate de cercetare. Dezvoltarea şi furnizarea ofertelor individualizate de formare profesională care vizează nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile. inclusiv dezvoltarea competenţelor de bază şi certificarea acestora. Activităţile neeligibile care contribuie la îndeplinirea obiectivului proiectului Din resurse proprii. IO1. ce vor functiona ca furnizori de servicii sociale..initierea unei campanii de informare pentru promovarea oportunitatilor oferite de proiect. A8. A8.L22-L24.promovarea modalităţilor prin care poate fi dezvoltată capacitatea de ocupare a persoanelor cu dizabilităţi. modul de prezentare la un interviu etc. Indicator de output.. 9.raport cercetare publicat =2 Ra 2. cursuri identificate in urma rezultatelor cercetarilor de la Activitatea A1.. pe parcursul procesului.promovarea si diseminarea de informatii in cadrul potentialilor angajatori in ceea ce priveste dezvoltarea unor noi locuri de muncă protejate în întreprinderi.3. cu numarul. .(IO) (n). conform legislatiei in vigoare.organizarea de activitati privind deprinderea tehnicilor de ocupare (completare CV.2. .muncii adresate persoanelor din grupurile tinta. ce vor fi folosite pentru a elabora si furniza oferte de formare profesionala. (L8-L33) Se vor organiza si derula 420 cursuri de formare profesionala identificate ca fiind necesare si sustenabile pe piata muncii pentru grupurile tinta. cel putin 2 centre ce nu sunt deja acreditate ca furnizori de servicii sociale. concretizata in 8 studii de teren. A8.). 4210 de persoane care au beneficiat de masuri pentru imbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii si Rezultate anticipate . se vor acredita/autoriza.1selectia grupurilor tinta. cu numarul. module de limbi străine).5-sub-contractarea anumitor cursuri de formare. acestea vor fi derulate in raport cu necesitatile fiecarei grupe de lucru.. (L10-L12. corespunde activitatii n. cate unul pentru fiecare regiune de implementare.organizarea sesiunilor de formare si furnizarea propriu-zisa a acestora.stabilirea graficului de derulare al cursurilor A8. functie de specificul zonelor..:Nr. Vom utiliza o codificare de forma: Rezultat anticipat. -monitorizarea si evaluarea participantilor. 32-L34) . scrisoare de intentie.

familii monoparentale. persoane acompaniate/asistate social (inclusiv alte grupuri vulnerabile) = 1440 IO12 nr persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi socială (ex. HIV/SIDA. familii care au mai mult de 2 copii= 300 IO9. corespunde obiectivului general al proiectului IO 2. personal al Centrelor de Incluziune Socială=50 IO11. corespunde activitatii 6. familii care au mai mult de 2 copii. nr cursuri de formare profesionala derulate pentru personalul centrelor de incluziune sociala si voluntari=17 IO 21: Numărul participanţilor la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile =2600 Ra 11: campanii . cât şi social furnizate persoanelor cu risc de excluziune socială cu scopul de a-i motiva în vederea participării la programele de integrare pe piaţa muncii. persoane de etnie roma= 400 IO6. Indicator Rezultat 3: ponderea persoanelor dependente asistate = 100 (corespunzator RA 4 si RA 5) Ra 6: 3 campanii nationale pentru promovare a voluntariatului în activităţile dedicate integrării pe piaţa muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune socială derulate (corespunzator activitatii 5) IO 18 atragerea a 120 voluntari activi Ra 7: Servicii speciale de consiliere şi orientare dedicate atât sprijinului psihologic. IO 19: nr. pentru 2600 cursanti corespunde activitatii 8.promovarea incluziunii sociale. corespunzator activitatii 4 IO17: Nr. nr. derulate. voluntari=120 IO10. victime ale traficului de persoane=150 IO8. corespunde activitatii 7 IO 20. consiliere în carieră. nr. persoane cu dizabilitati). Indicator rezultat 6. nr.cancer)=100 IO13 nr persoane aflate în detenţie=50 IO14 nr persoane foste dependente de droguri=100 IO15 nr. Corespunzator activitatii 3 Ra5 1440 persoane ce au beneficiat de servicii de acompaniere. nr. participanti la programe de consiliere profesionala si psihologica=2600 Indicator Rezultat 2: Ponderea participanţilor la programe integrate de consiliere profesionala si consiliere psihologica= 100 Ra3 : 1440 persoane care au beneficiat de masuri de acompaniere (inclusiv alte grupuri vulnerabile) IO16: nr. tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului= 400 IO7. persoane dependente benficiare servicii de acompaniere/ingrijire/asistenta = 1440 corespunzator activitatilor 3 si 4. persoane consiliate psihologic si social =2600 Ra 8: Servicii de informare şi consiliere profesională. persoane informate si consiliate = 2600 Indicator Rezultat 4:. nr. in vederea facilitarii accesului pe piata muncii furnizate persoanelor din grupurile tinta. prin 260 cursuri. Indicator rezultat 5: nr cursuri de formare profesionala derulate pentru grupuri vulnerabile=260. persoane cu dizabilităţi= 500 IO5. nr. acordarea de asistenţă în căutarea unui loc de muncă şi alte tipuri de servicii de sprijin. familii monoparentale=600 IO4. ponderea persoanelor dependente consiliate si informate = 100 (corespunzator Ra 7 si RA 8) Ra 9: stimularea participarii la programe de calificare profesională (corespunzator activitatilor 6 si 7) Ra 10: Programe de formare profesionala pentru imbunatatirea abilitatilor si competentelor necesare pe piata muncii. nr platforma virtuala=1 IO3. persoane acompaniate = 1440 Ra 4: 1000 persoane care au beneficiat de servicii de ingrijire/asistenta (alte grupuri vulnerabile. Nr. nr. nr. nr.

prin furnizarea de masuri de acompaniere în vederea identificării şi menţinerii unui loc de muncă (sprijin pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire. prin masurile ce vor fi intreprinse: facilitarea atragerea şi reţinerea mai multor persoane pe piaţa muncii. 300 de familii care au mai mult de 2 copii. ceea ce reprezintă un deficit de 19% de personal angajat la un beneficiar. Numărul locurilor .P.I. ONG-urilor şi a autorităţilor administraţiei publice locale. prin promovarea coeziunii şi incluziunii sociale pentru grupurile vulnerabile. Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor A. 100 persoane foste dependente de droguri. să crească nivelul de calificare profesională şi experienţa profesională dobândită Grupurile tinta vizate sunt: 4210 persoane. Nevoile grupurilor tinta au fost identificate ca urmare a studiilor efectuate la nivel national/comunitar ce releva rate ridicate ale somajului in Romania.2 si Cererii de propuneri de proiecte nr. Proiectul raspunde dezideratelor Strategiei Nationale de Ocupare a Fortei de Munca 2004-2010 prin: implementarea celui de-al treilea obiectiv (coeziune şi incluziune socială pe piaţa muncii).M. creşterea ofertei de muncă şi modernizarea sistemelor de asistenta socială. In acest sens. şi.0. mai multe si mai bune. 6.65%. asiguranduse astfel cresterea ratei generale de ocupare. 1440 persoane. 100 persoane afectate de HIV/cancer. referitor la persoanele cu disabilităţi.150 persoane victime ale traficului de persoane. Ponderea personalului cu disabilitati angajat/un beneficiar este nesatisfăcătoare .derulate pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi (corespunzator activitatii 9) IO 22: nr campanii derulate pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi =8 IO 23: nr campanii derulate pentru promovarea incluziunii sociale si imbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii =24 Contextul proiectului Proiectul subscrie dezideratului Strategiei Europeane de Ocupare de identificare a unor solutii care sa sprijine crearea de locuri de munca.6. ca urmare a efectelor crizei economice globale si ca urmare a restructurarii economice. în special a partenerilor sociali. inclusiv din alte grupuri vulnerabile si 120 de voluntari. 400 tineri peste 18 ani ce parasesc sistemul de sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului. implementarea de masuri active care să le permită să îşi dezvolte autostima. ce se va realiza prin promovarea de programe specifice pe piaţa muncii pentru grupurile considerate vulnerabile. 96 prin: facilitarea integrarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile. 50 detinuti. prin mobilizarea şi implicarea activă a factorilor de natură organizaţională şi instituţională. Conform datelor PND 2007-2013. D. încredere în propria lor putere de a depăşi obstacolele fizice şi psihologice. ca rezultat. 50 persoane din personalul centrelor de incluziune sociala. servicii de asistenţă şi alte activităţi asociate care permit individului să participe pe piaţa muncii. proiectul raspunde obiectivelor de mai sus.si prin furnizarea de consiliere psihologica si profesionala pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca. 500 persoane cu disabilitati. in anul 2004 numărul angajaţilor era de 13. dintre care 600 familii monoparentale. 400 persoane de etnie roma.031 persoane.

armonizand sistemul de formare profesionala cu cerintele pietei muncii si dezvoltarii viitoare a societatii. în special a adultilor din grupuri vulnerabile. conform Strategiei Integrate de Dezvoltare a Resurselor Umane 2009 – 2020. ponderea numărului de persoane cu disabilităţi angajate din totalul persoanelor adulte neinstituţionalizate cu disabilităţi era de 3. Cele mai afectate de aceasta inflexibilitate a programului de lucru devin femeile din familii monoparentale. Prin aceasta abordare se va crea oportunitatea calificarii si recalificarii persoanelor vulnerabile si va sprijini dezvoltarea personala a acestora. diferenţele sunt accentuate. ceea ce arată o pondere scăzută a femeilor care lucrează cu program parţial. În ceea ce priveşte ocuparea cu program parţial.2% la nivelul anului 2004.ceea ce arata ca in majoritate cazurilor oferta de locuri de muncă nu este în concordanţă cu calificările şi posibilităţile persoanei cu disabilităţi. In ceea ce priveste tinerii peste 18 ani ce parasesc sistemul de sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului si persoanele de etnie roma. acestia se confrunta cu integrare redusa pe piata muncii in special datorita lipsei de calificari profesionale adecvate. Proiectul va contribui la reducerea decalajelor în ceea ce priveşte rata ocuparii peresoanelor vulnerabile si la diminuarea efectelor sociale negative generate de formele de discriminare de pe piaţa muncii a grupurilor declarate vulnerabile.1%. si va conduce la atingerea obiectivelor Strategiei Nationale de Ocupare a Fortei de Munca 2004-2010. proiectul va sprijini combaterea marginalizării sociale. comparativ cu indicatorii UE. prezentate in cel mai recent raport privind progresul Strategiei Lisabona. reclama masuri urgente în vederea cresterii participarii. La sfârşitul anului 2004. Desi o serie de programe nationale de orientare si ocupare a persoanelor vulnerabile s-au lansat in ultimii 5 ani. va acţiona în vederea îmbunătăţirii accesului la măsuri active de integrare pe piaţa muncii. Se ajunge astfel la cresterea posibilitatii de calificare a fortei de munca in raport cu necesitatile regionale si cu cerintele actuale. in special in cazul celor care locuiesc in comunitati rurale sau al celor cu mobilitate mai restransa. precum si prin obiectivele specifice.4% în UE-25. Formarea profesionala ce va fi furnizata va raspunde nevoilor grupurilor tinta si va viza dobandirea de aptitudini si competente profesionale si sociale. Ponderea populaţiei feminine ocupate cu program parţial în totalul populaţiei feminine ocupate era în România de numai 11.de muncă oferite a fost de 10. . Justificarea necesităţii implementării proiectului Prin obiectivul general. iar ponderea persoanelor cu disabilităţi angajate în total populaţie 15-64 ani era de 0. din care s-au ocupat 294 . la programe de educatie si formare.3%. Pentru identificarea necesitatile reale de formare ale grupurilor tinta la nivel regional/local vor fi realizate un numar de 8 analize regionale de nevoi. faţă de 31.696. Performantele atinse de Romania in ceea ce priveste formarea profesionala. sau cu mai mult de doi copii. iar programele de formare vor fi corelate cu cerintele actuale la nivel regional si vor asigura oportunitati sporite pentru accesul si participarea persoanelor din grupurile tinta pe piata fortei de munca si cresterea ratelor de ocupare. Furnizarea serviciilor de consiliere si formare profesionala de tip “fatain-fata” este necesara pentru toate grupurile vulnerabile implicate.

prin desfasurarea campaniilor de promovare a incluziunii sociale si informare/sensibilizare a angajatorilor vor fi inlaturate o parte din probleme de reinsertie pe piata muncii si vor contribui la reducerea/prevenirea somajului de lunga durata. 1 imprimanta. reinserţia în sistemul de activităţi economice. ce vor furniza sistematic servicii de asistenta . Prin pachetul „activitati de cercetare. dezvoltarea capacităţilor şi a implicării în construcţia propriei vieţi.in ceea ce priveste cursurile de formare profesionala. consiliere pentru persoanele vulnerabile si membrii de familie dependenti. ce are loc pe mai multe planuri: reabilitarea capacităţilor de funcţionare socială. 1 locatie ce va fi achizitionata in cadrul proiectului. Valoarea adaugata a proiectului este sustinuta prin insasi infiintarea si funcitionarea Centrelor de Incluziune Sociala. prin planuri individualizate pentru dezvoltarea aptitudinilor şi calificărilor. . . vor fi introduse metode moderne de predare/invatare a limbii engleze si a operarii cu PC-ul. într-o manieră care să reflecte contextul specific sociodemografic în care aceştia trăiesc. ca instrumente eficente de formare si integrare socioprofesionala. . in special prin crearea Centrelor de Incluziune Sociala.prin crearea platformei virtuale de incluziune sociala se va dezvolta un centru de resurse/informare eficient privind noi metode de lucru cu persoanele din grupurile tinta si facilitarea incluziunii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. proiectul va contribui la cresterea ratei generale de ocuparesi la asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe piata muncii. 2 autoturisme. Contributia proiectului la diminuarea complexitatii vulnerabilitatii pe piata muncii se realizeaza printr-o serie de interventii dinamice si multidimensionale in cele 8 regiuni vizate. cat si pentru alte structuri ale societatii civile. Pentru activitatile sub-contractate. .prin facilitarea integrarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile. spatiile vor fi asigurate de subcontractori. mediere si consiliere+ servicii de asistenta +masuri de acompaniere” raspunde nevoilor si directiilor de actiune identificate in PND 2007-2012 si in Planul National Antisaracie si de Promovare a Incluziunii Sociale(PNAINC) 2002-2012. ce va fi amenajata/modernizata. în scopul integrării sau reintegrării persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii. cu atributii de furnizare de servicii speciale de consiliere şi orientare dedicate atât sprijinului psihologic cât şi social pentru persoanele cu risc de excluziune socială cu scopul de a-i motiva în vederea participării la programele de integrare pe piaţa muncii. conform cerintelor din caietele de sarcini. atat pentru cei implicati in proiect. Solicitantul va asigura 2 laptop-uri.există nevoia acuta de a găsi modalităţi mai eficiente de abordare şi de implicare a persoanelor vulnerabile. De aceea proiectul va utiliza 2 abordari structurale pentru a realiza obiectivele propuse pentru persoanele vulnerabile in Strategia Integrata de Dezvoltare a Resurselor Umane 2009 – 2020: a) Consilierea. b) Formare profesionala. servicii şi lucrări necesare pentru implementarea proiectului Toate spatiile pentru cursuri si seminarii vor fi puse la dispozitie atat de solicitant cat si de parteneri . orientare si formare profesionala. Deprinderea utilizarii TIC va furniza persoanelor din grupurile tinta abilitati si competente suplimentare necesare dezvoltarii personale si integrarii pe piata muncii Resursele alocate şi achiziţii de bunuri. .

3 Coordonatori regionali echipa de implementare: absolvent de studii superioare. experienta în implementarea de proiecte. Coordonator proiect .personal administrativ si experti pe termen mediu si lung.absolvent studii medii. coordoneaza inclusiv activitatea de selectie a grupului tinta.absolvent studii superioare. de catering. mobilier. Managementul proiectului Managementul proiectului se va derula în baza tehnicilor specifice de project management în domeniul resurselor umane. servicii pentru realizarea aplicatiei web-based. materiale consumabile. atat pentru echipa de management. realizarea si transmiterea rapoartelor. a platilor pentru bugetul de stat si bugetele speciale. cat si pentru cea de implementare Toti partenerii vor asigura individual cate o locatie pentru Centrele de Incluziune Sociala.absolvent studii superioare. Asistent manager . Managementul proiectului va fi asigurat de catre Echipa de management (EM). a statelor de plata. bugetele si HR. anumite serviciil de furnizare de formare profesionala si servicii de furnizare de expertiza pentru corelarea si dezvoltarea competentelor resursei umane in raport cu cerintele pietei muncii. Asigura functia de reprezentare si relationare cu partenerii si alte institutii. 1 multifunctionala. Se are în vedere achiziţionarea si de catre solicitant a 5 calculatoare. excelente . 15 voluntari. experienta relevanta in managementul de proiect. Raspunde din punct de vedere financiar si raspunde de alocatiile financiare si de executia financiara a proiectului. avand certificat de calificare pentru ocupatia contabilitate si experienta in intocmirea ordinelor de plata. si mobilier adecvate. de contabilitate. coordoneaza resursele umane si financiare. expert contabil autorizat. a tehnicilor de management pentru încadrarea în bugete. personal administrativ unde este cazul. a tehnicilor de management pentru atingerea obiectivelor specifice stabilite. coordoneaza echipa de management si de implementare. ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului. 1 multifunctionale/copiatoare. a declaratiilor aferente. Toti partenerii vor asigura 8 experti pe termen scurt si lung. inchiriere spatii si echipamente pentru derularea activitatilor. bune abilitati de comunicare si coordonare de echipe. Consilier juridic . asigura relatiile cu partenerii si cu cei 3 coordonatori regionali. gestioneaza evenimentele. cu urmatoarele componente: Manager de proiect .consilier juridic definitiv. Contabil . .absolvent de studii superioare. cu minim 40 mp. ce vor fi amenajate in cadrul proiectului.absolvent studii superioare. inclusiv competente administrative. a gestionarii HR. care va coordona activitatile Echipei de implementare(EI). asigura aplicarea metodologiilor si procedurilor. Membrii EI: Expert financiar . cu experienta minim 2 ani in gestionarea de bugete. Se vor achizitiona de asemenea serviciile de audit. bune abilitati de comunicare. standardizarea activitatilor proiectului. 1 camera foto. si dotate fiecare cu cate 5 PC-uri. 3 Responsabili coordonatori PR/comunicare . Acorda consiliere juridica privind aspectele legale ce tin de implementarea proiectului si raspunde pentru efectele juridice si procedurile aplicate .. asigura implementarea unui sistem de management de proiect eficient. Experienta in implementarea de proiecte.experienta in domeniu minim 2 ani.

Pentru gestiunea financiara adecvata. testeaza si determina caracteristicile mentale si aptitudinile si acorda consultatii. acorda consultatii pentru prevenirea si diminuarea efectelor dependentei. experienta 3 ani in domeniul gestiunii fondurilor nerambursabile. pe baza .conformitatea cu cheltuielile bugetare – in baza bugetului aprobat şi a documentelor de plata. experienta in domeniul HR.rapoarte financiare. complementare pachetelor de formare autorizate prin proiect. materialelor si serviciilor. . si conform descrierii din „resurse alocate pentru implementarea proiectului”. -Consultant tehnic: absolvent studii superioare. -Elaborarea materialelor de informare si publicitate.ofera consultatii in probleme sociale si conexe. -8 responsabili centre regionale. de la activitatea de formare A8. in scopul valorificari resurselor si depasirii dificultatilor personale sau sociale. experienta in domeniu. implementeaza sesiunile de consiliere -8 psihologi.verificarea periodică a înregistrărilor contabile şi a efectuarii platilor . sprijina stabilirea mecanismelor de gestionare a diferitelor faze/activitati din proiect si dezvoltarea/adaptarea instrumentelor folosite in implementare. vor fi subcontractate catre furnizori de formare profesionala. social. experienta minim 3 ani in predarea cursurilor de formare profesionala. analizeaza situatia persoanelor asistate si a handicapatilor si propun masuri de ajutorare sau recuperare a acestora. -Evaluarea intermediara/finala a stadiului de implementare. acorda ajutor handicapatilor fizic sau mental in scopul ameliorarii capacitatii de integrare sociala a acestora. Activitatea A1 si subactivitatea A2. Documentele suport justificative elaborate în acest scop vor insoti Cererile de Rambursare si Rapoartele tehnico-financiare.abilitati de comunicare cu mass-media scrisa si audiovizuala. autorizati. Achizitionarea echipamentelor. Managementul proiectului(L1-L36).absolventi studii medii.studiaza comportamente umane.absolvent studii superioare de specialitate. cu respectarea conditiilor din contractul de finantare si a instructiunilor emise de AM/OI. cu subactivitatile specifice: -Monitorizarea interna si externa a activitatilor si rezultatelor.absolventi studii superioare. -Organizarea a 2 conferinte de promovare. individuale si colective si aplica cunostintele dobandite la promovarea adaptarii fiintelor umane pe plan profesional.5. . initiaza actiuni pentru readaptarea persoanelor dependente. Pachetele de formare profesionala. se va realiza pe toata perioada de derulare a proiectului. -9 asistenti sociali.verificarea periodica a evidentei documentelor contabile. fiecare subcontractor. . culeg informatii necesare acordarii de consultatii privind drepturile si obligatiile asistatilor. .16 Formatori . initiaza actiuni pentru prevenirea delincventei sau pentru readaptarea delincventilor.8 consilieri orientare profesionala. educativ. in conditiile legii.4 vor fi subcontractate unui/unor organizatii cu domenii de activitate specifice. -16 lucratori socialiacorda consultatii asupra problematicii sociale. Managementul financiar al proiectului este asigurat prin: . -Asigurarea auditului extern (cu fiecare cerere de rambursare si anual). bune abilitati de comunicare. sau in implemntareatehnica a proiectelor. competente administrative. initiala pentru lansarea oficiala a proiectului si finala pentru inchiderea proiectului.

in kit-urile de conferinta. conferinte. . Evenimentele proiectului vor beneficia si de participarea reprezentantilor mass-media. respectiv infiinţarea.S. ateliere de lucru). va emite o factura/decont catre Solicitant in termen de 10 de zile de la data recepţionarii/acceptarii de catre acesta a produselor/rezultatelor activitatilor realizate de catre subcontractor/partener. care să desfăşoare activităţi precum: dezvoltarea competenţelor care să le permită să-şi asume roluri sociale şi economice. sa existe si o vizibilitate suficienta a proiectului si a sprijinului FSE. gen si nediscriminarea in accesul si participarea pe piata muncii a grupurilor vulnerabile. astfel: O. precum si a activitatilor care vor fi desfasurate prin proiect. si unde se pot dezvolta abilitati si competente pentru grupurile tinta (A1. Activitatile se coreleaza coerent si cronologic cu obiectivele. consiliere in cariera (A7) si consiliere psihologica pentru dezvoltarea personala (A6). respectiv a obiectivelor urmarite.3 se va realiza prin elaborarea si implementarea programelor de formare pentru imbunatatirea abilitatilor si competentelor necesare pe piata muncii (inclusiv utilizare TIC. Cu ocazia acestor evenimente. •144 anunturi /articole publicate in mass-media locala si centrala pentru a mediatiza desfasurarea activitatilor din cadrul proiectului si pentru a evidentia rezultatele. Realizările concrete : • 16 conferinte de presa organizate pentru informare si publicitatea proiectului: pentru prezentarea oportunitatilor proiectului. • 1 pliant de prezentare al proiectului. pentru ca impreuna cu comunicatele de presa. •30 bannere şi 300 afise realizate. •8 seminarii organizate privind promovarea respectarii principiului egalitatii de sanse.1 va fi realizat prin organizarea si derularea activitatii 2. dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială (CIS) pentru persoanele supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială (respectiv grupurile tinta). dobândirea de competenţe profesionale şi formare profesională în vederea ocupării. O. prezentarea rolului sau.. Solicitantul va include brosuri. destinate mediatizarii proiectului. Activitatile de informare/publicitate(L1-L36) Informarea si publicitatea va fi asigurata prin conferintele de lansare si inchidere a proiectului.3). in sectoarele unde exista oportunitati pe piata muncii locala sau regionala pentru grupurile tinta. •24 campanii de informare cu tema „Promovarea incluziunii sociale si imbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”. prin achizitionarea resurselor de informare si publicitate si diseminarea informatiilor in cadrul tuturor intrunirilor din proiect (seminarii. aflate in responsabilitatea sa si pentru care a fost emisa respectiva factura/decont. Metodologia de implementare (inclusiv calendarul monitorizării) Modalitatile de organizare generala a proiectului au fost stabilite astfel incat fiecare activitate sa realizeze obiectivul specific careia i se adreseaza.2 se va realiza prin furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala.S. module de limbi straine) (A1). specifice proiectului si obiecte promotionale.S.activitatilor/subactivitatilor desfasurate si conform timpului alocat de fiecare in parte. recalificarii sau formarii profesionale ulterioare O. precum si a rezultatelor obtinute in fiecare an de implementare. mape personalizate. în 15000 de exemplare.

Programele de formare profesionala vor cuprinde totodata module privind sanatatea si securitatea la locul de munca. recalificarii sau formarii profesionale ulterioare (A2. Acestea vor fi translatate in cerinte specifice de formare. dar si a potentialilor parteneri ce vor sa dezvolte astfel de centre in viitor. (inclusiv pentru voluntari) pentru a putea derula conform legilor in vigoare si acreditarea/autorizarea programelor de formare/educaţie pentru grupurile tinta. tinand cont ca acestea sunt foarte putine si nu acopera toate regiunile si domeniile de interes. cu ajutorul datelor statistice din studiile de profil deja realizate si publicate dar. In plus. b) activitatile de acompaniere pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire. vor fi completate prin cercetarile si studiile ce se vor realiza la activitatea A1.150 persoane victime ale traficului de persoane. care să desfăşoare activităţi precum: dezvoltarea competenţelor care să le permită să-şi asume roluri sociale şi economice. A2. 400 persoane de etnie roma. Oferta de formare profesionala va fi formata din recomandarile obtinute prin sub-activitatea 1. serviciile de asistenţă şi alte activităţi asociate (A3) si/sau a serviciilor de îngrijire/asistenţă pentru persoanele dependente in scopul susţinerii participarii pe piaţa muncii a persoanelor cu risc de excluziune socială (A4). completata cu formari ce pot fi subcontractate. Tot pentru realizarea OS4 concura si: a) sub-activitatile A 2.5 se va realiza prin activitatile de promovare a voluntariatului (A5) si prin derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilitati (A9). precum si implicarea si mentinerea in proiect a persoanelor din grupul tinta: Nevoile specifice de formare ale grupurilor tinta vizate de proiect vor fi identificate.3 -derularea de cursuri de formare profesionala pentru personalul Centrelor de Incluziune Socială. pentru fiecare regiune de implementare. dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială (CIS) pentru persoanele supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială (respectiv grupurile tinta). Selectia/recrutarea grupului tinta. precum si sub-activitatea A2. 400 tineri peste 18 ani ce parasesc sistemul de sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului. 500 persoane cu disabilitati. pe baza carora se va contura oferta de formare profesionala a fiecarui centru regional de incluziune sociala. Cele 4210 de persoane din grupul tinta (dintre care 600 familii monoparentale.crearea platformei virtuale de promovare a incluziuni sociale a grupurilor vulnerabile.4.4.).S.S4 va fi atins prin infiinţarea. Platforma se va dezvolta ca si un centru de resurse privind noi metode de lucru cu persoanele din grupurile tinta si facilitarea incluziunii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. centrul solicitantului va avea ca atributii suplimentare coordonarea. In cadrul acestui centru se vor derula activitati de sprijin tehnic si expertiza pentru buna functionare a centrelor din tara si atingerea rezultatelor stabilite in proiect. O. 300 de familii care au mai mult de . Subcontractorul va identifica si evalua nevoile de formare profesionala ale grupurilor tinta. dobândirea de competenţe profesionale şi formare profesională în vederea ocupării. cat si pentru alte structuri ale societatii civile. O. consilierea si informarea tuturor centrelor din tara.2. In final. pe de o parte. atat pentru cei implicati in proiect.

determina monitorizarea pe parcursul diverselor stadii ale proiectului. prin “matching”. nu mai putin de unul anual. si/sau sprijin personalizat in cadrul activitatilor A6 si A7. la OI/AMPOSDRU. ce urmaresc stabilirea indicatorilor de performanta. Componenta de cercetare va asigura de asemenea studii şi expertiză care vizează evaluarea impactului şi eficacităţii măsurilor şi intervenţiilor suport oferite persoanelor vulnerabile supuse riscului de excluziune socială. 50 persoane din personalul centrelor de incluziune sociala.2 copii. vor fi invitate sa se inscrie in activitati din acesta. METODOLOGIA PENTRU MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI a fost stabilită în baza procedurilor de evaluare interna. constientizare. selectate anterior. iar expertii pe termen lung si scurt din echipa de implementare vor depune rapoarte de activitate la finalul fiecarei activitati la care participa. vor fi depuse impreuna cu documentele financiar-contabile. ce va contine un portofoliu de competente existent si nevoiile de completare a acestora. Procedurile de evaluare externa vor verifica frecventa şi importanta cu care acest proiect va fi tratat în media. în baza metodologiei specifice de project management. 1440 persoane din alte grupuri vulnerabile si 120 de voluntari.) vor fi selectate din bazele de date ale partenerilor si/sau in urma campaniilor de informare. Documentele justificative. in conformitate cu Graficul Estimativ de depunere a cererilor de rambursare. 100 persoane foste dependente de droguri. de monitorizare financiara. odata cu Cererile de Rambursare si Rapoartele tehnico-financiare. Se vor aplica criterii de selectie. care vor tine cont de competentele profesionale de baza ale persoanei. 100 persoane afectate de HIV/cancer. prin organizarea sub-activitatilor pentru consiliere pentru dezvoltarea personala si consiliere profesionala. Evaluarea globală a proiectului va fi realizată la finalul proiectului de către echipa de management. 50 detinuti. In urma acestor campanii de informare. (A1. cu competente necesare pe plan regional. Expertii din echipa de management vor depune rapoarte de activitate trimestriale.. precum şi de numărul de cereri primite pentru continuarea acestor cursuri. va identifica: nevoile specifice ale diferitelor grupuri vulnerabile în domenii precum noi forme şi condiţii de reabilitare profesională şi metode de lucru cu persoanele vulnerabile etc. le vor fi furnizate formarile profesionale in cadrul activitati A8.3). Acestor persoane. de nevoile de formare profesionala zonale/pentru fiecare regiune de implementare. care din cauza vulnerabilitatii lor ar putea avea dificultăţi în adaptarea la organizarea tradiţională a muncii (A1. de monitorizare tehnica a proiectului.4) Proiect generator de venit NU DESCRIERE PROIECT 2 . In cadrul activitatii A6 si A7. modalităţile prin care poate fi dezvoltată capacitatea de ocupare a persoanelor vulnerabile. unul din rezultate va fi realizarea unei fise de evaluare pentru participanti. persoanele care vor face parte din grupurile tinta potentiale ale proiectului. Metodologia activitatii de cercetare. ce va fi sub-contractata.

AJOFM. la nivel local-regional in baza Legii nr. precum si baza informationala si de expertiza tehnica pentru infiintarea altor centre.Sustenabilitatea proiectului Ca urmare a infiintarii si mentinerii Centrelor de incluziune sociala. lipsurile informaţionale privind necesităţile de sprijinire ale grupulurilor ţintă. Centrele de incluziune sociala vor fi mentinute dupa incheierea proiectului si vor functiona ca structuri de resurse si expertiza in domeniu pentru ONGurile si institutiile locale si regionale. Vor putea fi identificate la nivel regional. dar si a potentialilor parteneri ce vor sa dezvolte astfel de centre in viitor. Se vor dezvolta ca promotori ai diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor din grupurile tinta. Consilii Judetene. mai ales in zonele rurale. campanii pentru promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile (impreuna cu CIS-urile din tara). Centrele de Incluziune Sociala din teritoriu vor actiona ca o sursa veridica de furnizare de informatii privind nevoile reale de asistenta sociala. formarea ulterioara a personalului acestor centre. la nivel national. initierea de parteneriate cu autoritati locale si judetene (Primarii. solicitantul si partenerii vor continua sa fie participanti activ la procesul de absorţie a . Pe termen lung sustinerea financiara a activitatilor va fi acoperita si prin programe de autofinantare. alte institutii de interes). Astfel. cat si pentru alte structuri ale societatii civile. sustinerea financiara a acestora va fi acoperita din: fondurile viitoarelor programe europene si guvernamentale (ministeriale. In acelasi timp. fondurile institutionale proprii ale partenerilor de proiect.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice si/sau unui Protocol de Cooperare in domeniul Incluziunii Sociale intre Guvern si partenerii implicati in proiect.. Pe termen scurt. Prin valorificarea experienţei gestionării fondurilor nerambursabile.. la nivelul celor 8 regiuni de implementare. Proiectul este conceput pentru a sustine coerent implementarea la scara larga a masurilor de integrare pe piata muncii. asigura baza sustenabilitatii ulterioare a activitatilor derulate prin acest proiect. si ca mediatori privind relatiile cu potentialii angajatori din propriile regiuni. consiliere psihologica. dupa incetarea finantarii nerambursabile. In cadrul acestui centru se va acorda sprijin tehnic si expertiza pentru sustenabilitatea centrelor din tara. Centrul solicitantului va avea ca atributii suplimentare consilierea si informarea tuturor centrelor din tara. atat pentru cei implicati in proiect. platforma se va dezvolta si ca un centru de resurse privind noi metode de lucru cu persoanele din grupurile tinta si facilitarea incluziunii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. rapoarte privind noi metode de lucru cu persoanele din grupurile tinta si facilitare a incluziunii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. Infrastructura astfel creata. vor fi create pe termen mediu si lung premisele pentru dezvoltarea activitatilor lucrative si integrarea pe piata muncii a grupurilor vulnerabile. o sub-activitate esentiala va fi crearea unei platforme web-Centrul Virtual de Incluziune Sociala. inclusiv pentru identificarea de noi metode de atragere de fonduri publice sau private. activitatile si rezultatele proiectului. orientare si formare profesionala ale grupurilor tinta. realizarea de studii. informarea privind sursele de finantare. facilitand comunicarea si informarea responsabila intre parteneri.

Modul de organizare al activităţilor va rămăne în principiu acelaşi. sa fie egal implicati in derularea activitatilor si managementului proiectului. fara nicio restrictie legata de gen. in sensul sprijinirii accesului egal al grupurilor vulnerabile la programele si activitatile desfasurate in cadrul proiectului. experienţa acumulată contribuind însă la îmbunătăţirea acestora. privind egalitatea de sanse intre femei si barbati. religie. In constituirea echipei de implementare a proiectului se va avea in vedere ca membrii acesteia. Dezvoltare durabila Proiectul vizeaza si factori stimulativi ai Alte obiective orizontale .. pe temele egalitatii de sanse. in toate activitatile incluse in proiect se va lua in considerare si se va promova participarea egala a femeilor si a barbatilor la acestea. Echipa de proiect presupune crearea a minim 15 locuri de muncă permanente. In pus. Legea nr. femei si barbati deopotriva. Proiectul propune o abordare integratoare a perspectivei de gen. sustinut de reglementarile legislative specifice in context romanesc: Constitutia României. 202/2002 republicata in 2007. nediscriminarii si educatiei interculturale. Proiectul propus de catre solicitant a integrat principiul egalitatii de sanse atat in elaborarea. varsta.altor fonduri comunitare. grupurile tinta vizate in cadrul proiectului vor fi constituite astfel incat sa se faciliteze accesul si participarea la acest proiect in mod egal. categorie sociala. Astfel. pornind de la: a) selectarea grupului tinta. si nediscriminarea pe criterii de varsta. b) introducerea componentei de egalitate de gen in programele de formare. convingeri politice sau religioase etc. fiind tratati egal in functie de munca depusa si drepturile salariale ce le revin. c) abordarea in ghidurile de consiliere si orientare a aspectelor legate de cariera femeilor si egalitatea de gen. Egalitate de şanse La elaborarea proiectului s-a tinut cont de principiul egalitatii de sanse. care sunt formate din 10 categorii apartinand grupurilor vulnerabile. etnie etc. cat si in implementarea obiectivelor si activitatilor sale.Proiectul sustine dezvoltarea si implementarea unor masuri in vederea facilitarii integrarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile. tinandu-se cont de competentele profesionale ale acestora. şi îşi dezvolta capacitatea de implementare a programelor integrate adresate grupurilor vulnerabile din fonduri de la bugetul de stat . In realizarea ofertei de cursuri de formare se va avea in vedere introducerea unor module specifice. principiul egalitati de sanse este evidentiat in structura grupurilor tinta. atat pentru femei cat si pentru barbati. Mentionam ca la selectia responsabililor de mediere din cadrul centrelor se va urmari in special respectarea principiului egalitatii de sanse si gen si a nediscriminarii. In al doilea rand. Strategia nationala pentru egalitatea de şanse intre femei si barbati pentru perioada 2006-2009. Acest fapt va conduce la facilitarea participarii active a femeilor in domenii care le erau mai putin accesibile si la cresterea nivelului lor de bunastare. In primul rand. va determina diminuarea diferentelor salariale si de alta natura existente pe piata muncii intre barbati si femei si imbunatatirea ratei de ocupare a femeilor pe piata muncii. Solicitantul promovează egalitatea si tratamentul egal dintre femei si barbati. fiind promovat principiul tratamentului egal intre sexe.

oportunitate pentru facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile” se integrează obiectivului general al Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR). respectiv utilizarea TIC. ce susţin insertia şi reinserţia pe piaţa muncii pentru o serie de categorii sociale: tineri. şi sunt complementare Programului National de Reforme 2007-2013. îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile la educaţie şi pe piaţa muncii. persoane în vârstă.dezvoltarii durabile. acela de a consolida coeziunea economică şi socială în Uniunea Europeană prin diminuarea dezechilibrelor regionale. prin: includerea in cadrul ofertei de formare a unor cursuri de utilizare a calculatoarelor. Inovare si TIC In implementarea proiectului se va promova utilizarea tehnologiei informatiilor si comunicatiilor (TIC) in contextul furnizarii serviciilor de informare/consiliere si a celor de formare profesionala.E. Actiunile pe termen lung care vor viza facilitarea accesului grupurilor vulnerabile pe piata muncii vor urmari extinderea iniţiativelor de încurajare a angajării tinerilor pe piata fortei de munca. care din cauza deficienţelor lor ar putea avea dificultăţi în adaptarea la organizarea tradiţională a muncii (în special utilizarea tehnologiei informaţiei şi a internetului). prin valorificarea potentialului zonelor de implementare. promovarea unor solutii inovative TIC pentru promovarea activitatilor si rezultatelor (portal virtual). acţiunile întreprinse în cadrul proiectului sunt complementare cu acţiunile FEDR. proiectul se integrează priorităţilor generale şi specifice .. In acest sens. respectiv imbunatatirea accesului grupurilor vulnerabile pe piata muncii. femei. În plus. In cadrul activitatilor de promovarea a diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi se vor promova modalităţi prin care poate fi dezvoltată capacitatea de ocupare a persoanelor cu dizabilităţi. precum şi persoane considerate defavorizate. furnizarea programelor de formare profesionala in vederea dezvoltarii competentelor persoanelor din grupurile tinta si stimularea/facilitarea accesului pe piata muncii a acestor grupuri. se vor imbunatatii performantele profesionale ale persoanelor din grupurile tinta si se va facilita accesul si participarea pe piata muncii. Activităţile din acest proiect se concentrează asupra promovarii economiei sociale. dezvoltarea de reţele integrate pentru servicii sociale. prin: facilitarea integrarii pe piata muncii a persoanelor vulnerabile (se indeplineste o conditie principala pentru imbunatatirea calitatii vietii grupurilor tinta). imbunatatirea si corelarea ofertei de consiliere si formare profesionala pentru grupurile vulnerabile in raport cu dinamica pietei muncii. Activitatile ce vor fi realizate in cadrul proiectului. acţiunile întreprinse în cadrul proiectului sunt complementare cu acţiunile PNR 2007-2013. În acest sens. Complementaritatea cu alte strategii/programe/proiecte Proiectul „\"Centrele de Incluziune Sociala\". ce susţin atenuarea problemelor sociale cu care se confruntă regiunile de dezvoltare ale statelor membre U. in domeniul dezvoltarii resurselor umane vor conduce la promovarea unor conditii de munca nepericuloase si sanatoase si vor contribui la asigurarea sanatatii fizice si psihice a acestora Prin furnizarea programelor de formare profesionala pentru imbunatatirea abilitatilor si competentelor necesare pe piata muncii.

In ceea ce priveste promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile. de evaluare şi raportare necesară implementării eficiente a acestor tip de programe. si continua actiunile eficiente si coerente de formare profesionala pentru adulti. Teleorman. acest proiect este complementar cu activitatea de cercetare si publicare a unui raport alternativ de tara privind stituatia grupurilor vulnerabile din Romania in anul 2007. comunicare. prin furnizarea de sprijin pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire. ce a fost integrată la rândul ei în Strategia Lisabona. ce subscriu la politicile şi Strategia Europeană de Ocupare. atat intr-un proiect finantate din fonduri de preaderare. organzand doua cursuri de formare profesionala pentru institutii ale administratiei publice locale. in sectoarele pietei muncii ce necesita aceste actiuni si pe care solicitantul le-a identificat cu succes in ultimii 2 ani. pentru cresterea adaptabilitatii si flexibilitatii fortei de munca din diverse ramuri economice. În urma implementării proiectelor menţionate mai sus. incheiate cu succes sau inca in delurare. În baza experienţei acumulate. cat si intr-un proiect finantat prin Fondul Social European Acest proiect este complementar cu alte proiect unde solicitantul a actionat ca si partener cu granturi preaderare. în domeniul dezvoltării competentelor profesionale pentru angajaţii din întreprinderile din jud. solicitantul este partener pe un proiect de grant din Fondul Social European. Solicitantul a actionat ca si promotor si partener in proiecte regionale de formare profesională a adultilor. Centrele de Incluziune Sociala vor furniza sistematic si comprehensiv servicii de acompaniere si/sau asistenta sociala membrilor de familie dependenti. Se impune deci perfectionarea continua a personalului social bazata pe metode si tehnici specializate de intelegere. solicitantul continua să promoveze cu eficienţă sporită programele pentru calificarea. În 2009. precum şi a obiectivelor stabilite prin Strategiile şi Politicile Naţionale de Dezvoltare. solicitantul a acumulat experienţă relevantă în domeniul derulării de proiecte co-finanţate din fonduri publice. servicii de . respectiv grupurile aflate in dificultate.stabilite în Programul Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” 2007 – 2013 de furnizare de formare profesională pentru dezvoltarea competenţelor forţei de muncă. specializarea şi perfecţionarea forţei de muncă. imbinand eficient dimensiunile generale si specializate ale interventiilor de asistenta Măsurile de acompaniere si/sau asistenta sociala membrilor de familie dependenti. In acest sens. intaresc serviciile integrate de asistenta livrate direct catre beneficiari si permit acestora să participe pe piaţa muncii în vederea identificării şi menţinerii unui loc de muncă. acest proiect este complementar cu toate aceste proiecte de formare profesionala initiate de solicitant. Alte informaţii relevante Activitatea desfăşurată cu sau pentru persoanele vulnerabile şi familiile acestora impune imbunatatirea competentelor profesionale si modalitatea de abordare personalului centrelor de incluziune sociala. De aceea realizarea cursurilor de formare pentru personalul angajat si voluntari va permite dobandirea abilitatilor practice de a comunica si lucra cu persoanele. În acelaşi timp solicitantul şi-a perfecţionat capacitatea organizatorică de derulare a activităţilor de formare. şi a dezvoltat capacitatea internă organizatorică.

dotările şi organizarea spaţiilor de pregătire. Rezultatele proiectului vor fi promovate la nivel regional şi naţional prin activităţi specifice. cat si de experti sociologi/psihologi/juristi. Toate centrele vor dispune de o sala de curs. GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI Activitatea (*) Durată Organizaţia care implementează proiectul (*) Solicitantului . implicati pe termen scurt si/sau lung in activitatile proiectului. costuri de autorizare. 2 Înfiinţarea. acolo unde va fi necesara. discuţii active. certicare. Expertiza tehnica pentru componenta formare profesionala.. care pot schimba situaţia dezavantajată a grupurilor vulnerabile. capacitatea şi disponibilitatea solicitantului de a le transfera si la alte niveluri regionale si sectoriale. consiliere pentru dezvoltarea personală. Anul .. precum şi desfăşurarea procesului de instruire va respecta normele specifice de protecţia muncii. Rezultatele obtinute in urma analizelor nevoilor specifice ale grupurilor tinta la nivel regional vor fi puse la dispozitia institutiilor cu atributii privind ocuparea si piata muncii si vor constitui un punct de referinta statistic pentru alte proiecte. În procesul de instruire din cadrul proiectului. Partenerii vor angaja formatori autorizaţi. consiliere în carieră. iar metodologia va putea fi adaptata/actualizata si utilizata in functie de scopul cercetarilor si analizelor viitoare. raportate la numărul participanţilor la programul de formare profesională. Activităţile de promovare şi publicitate reprezintă o modalitate esenţială pentru creşterea credibilităţii şi a gradului de atractivitate al solicitantului si a patenerilor.. unde e necesar.. Dimensiunile.. . formatori. Numărul de participanţi va fi dimensionat astfel încât să se poata crea o atmosferă adecvată întelegerii rapide şi eficiente a informaţiilor oferite. Vor fi identificate oportunităţile profesionale sustinute de dezvoltarea capacitatilor de ocupare si adaptabilitate pentru persoanele slab calificate. cat si a viitorilor cursanti. Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională.. va fi sub-contractata. dezbateri. dotari.. acordarea de asistenţă în căutarea unui loc de muncă şi alte tipuri de servicii de sprijin vor dezvolta potenţialul profesional al persoanelor vulnerabile. In acest sens vor fi implementate planuri individualizate de formare profesională pentru dezvoltarea aptitudinilor şi calificărilor de bază. atat în faţa altor finanţatori si/sau parteneri ulteriori.1 1 Organizarea si . persoanele cu dizabilităţi şi persoanele supuse riscului de excluziune socială. Serviciile de consiliere profesionala evalueaza posibilitatile de calificare/recalificare in functiile de nevoile pietei si de caractericile personale. se utilizează mijloace şi metode moderne de pregatire: prezentări. Solicitantului . exemplificări şi studii de caz.asistenţă şi alte activităţi asociate.. subliniind experienţa.

..... Solicitantului ... Solicitantului . 8 Înfiinţarea..... Solicitantului . Solicitantului ... 2 Furnizarea de m.. Solicitantului .. 6 Dezvoltarea �. 2 Activităţi pe............. 4 Activităţi pe....... 9 Derularea de ..... Solicitantului ... Anul .... 8 Dezvoltarea şi... 5 Furnizarea serv. Solicitantului . Solicitantului ...... Activitatea (*) Organizaţia care implementează proiectul (*) . 3 Organizarea si .... 5 Dezvoltarea şi.2 1 Furnizarea de m.....3 1 Înfiinţarea..3 Furnizarea de m. Solicitantului . Solicitantului .. Solicitantului ....... 3 Activităţi pe. 9 Derularea de .. 8 Organizarea si ... Anul . 5 Organizarea si .. 6 Dezvoltarea şi. Solicitantului .. Solicitantului .... Solicitantului . 6 Furnizarea serv. Solicitantului .. Solicitantului ......... 7 Dezvoltarea �. Solicitantului ... Solicitantului .. Solicitantului . 4 Organizarea si . Solicitantului ..... Solicitantului . 7 Furnizarea se... 7 Derularea de ca... Solicitantului . Solicitantului ... 4 Dezvoltarea şi... Solicitantului .

inclusiv dezvoltarea competenţelor de bază şi certificarea acestora. 3 Furnizarea de măsuri de acompaniere. 9 Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi Anul . precum sprijin pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire. consiliere în carieră. cât şi social pentru persoanele cu risc de excluziune socială cu scopul de a-i motiva în vederea participării la programele de integrare pe piaţa muncii 7 Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională.1 1 Organizarea si derularea activitatii de cercetare privind Solicitantului nevoile specifice ale grupurilor tinta. in vederea facilitarii accesului pe piata muncii adresate persoanelor din grupurile tinta 8 Dezvoltarea şi furnizarea ofertelor individualizate de formare profesională care vizează nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile. în domenii precum: noi forme şi condiţii de reabilitare profesională şi metode de lucru cu persoanele vulnerabile 2 Înfiinţarea. acordarea de asistenţă în căutarea unui loc de muncă şi alte tipuri de servicii de sprijin.Anul . precum sprijin pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire.2 1 Furnizarea de măsuri de acompaniere. servicii de asistenţă şi alte activităţi asociate care permit persoanelor vulnerabile să participe pe piaţa muncii Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 2 Activităţi pentru dezvoltarea serviciilor de Solicitantului Partener naţional 1 îngrijire/asistenţă pentru persoanele dependente pentru Partener naţional 2 Partener naţional 3 a susţine participarea pe piaţa muncii a grupurilor tinta Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 3 Organizarea si derularea de campanii pentru promovare a voluntariatului în activităţile dedicate integrării pe piaţa muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune socială 4 Dezvoltarea şi implementarea de servicii speciale de consiliere şi orientare dedicate atât sprijinului Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 . servicii de asistenţă şi alte activităţi asociate care permit persoanelor vulnerabile să participe pe piaţa muncii Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 4 Activităţi pentru dezvoltarea serviciilor de Solicitantului Partener naţional 1 îngrijire/asistenţă pentru persoanele dependente pentru Partener naţional 2 Partener naţional 3 a susţine participarea pe piaţa muncii a grupurilor tinta Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 5 Organizarea si derularea de campanii pentru promovare a voluntariatului în activităţile dedicate integrării pe piaţa muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune socială 6 Dezvoltarea şi implementarea de servicii speciale de consiliere şi orientare dedicate atât sprijinului psihologic. dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială (CIS) pentru persoanele supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială.

inclusiv dezvoltarea competenţelor de bază şi certificarea acestora. inclusiv dezvoltarea competenţelor de bază şi certificarea acestora. consiliere în carieră.psihologic. Anul . cât şi social pentru persoanele cu risc de excluziune socială cu scopul de a-i motiva în vederea participării la programele de integrare pe piaţa muncii 6 Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională. acordarea de asistenţă în căutarea unui loc de muncă şi alte tipuri de servicii de sprijin. dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială (CIS) pentru persoanele supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială. acordarea de asistenţă în căutarea unui loc de muncă şi alte tipuri de servicii de sprijin. 2 Furnizarea de măsuri de acompaniere. 5 Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională. în domenii precum: noi forme şi condiţii de reabilitare profesională . 6 Dezvoltarea şi furnizarea ofertelor individualizate de formare profesională care vizează nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile.3 1 Înfiinţarea. servicii de asistenţă şi alte activităţi asociate care permit persoanelor vulnerabile să participe pe piaţa muncii Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 3 Activităţi pentru dezvoltarea serviciilor de Solicitantului Partener naţional 1 îngrijire/asistenţă pentru persoanele dependente pentru Partener naţional 2 Partener naţional 3 a susţine participarea pe piaţa muncii a grupurilor tinta. dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială (CIS) pentru persoanele supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială. in vederea facilitarii accesului pe piata muncii adresate persoanelor din grupurile tinta. 7 Dezvoltarea şi furnizarea ofertelor individualizate de formare profesională care vizează nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile. 8 Înfiinţarea. in vederea facilitarii accesului pe piata muncii adresate persoanelor din grupurile tinta. Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 8 Organizarea si derularea activitatii de cercetare privind Solicitantului nevoile specifice ale grupurilor tinta. cât şi social pentru persoanele cu risc de excluziune socială cu scopul de a-i motiva în vederea participării la programele de integrare pe piaţa muncii. Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 4 Organizarea si derularea de campanii pentru promovare a voluntariatului în activităţile dedicate integrării pe piaţa muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune socială 5 Dezvoltarea şi implementarea de servicii speciale de consiliere şi orientare dedicate atât sprijinului psihologic. precum sprijin pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire. 7 Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi. consiliere în carieră.

din care: tineri care părăsesc sistemul de stat de protecţie 412 413 Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate şi-au găsit un loc de muncă (%) Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate urmează o altă formă de pregătire 414 Număr de participanţi la instruire care au găsit un loc de muncă în termen de 6 . din care: persoane de etnie romă Numărul participanţilor la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile.persoane cu dizabilităţi 410 Număr de participanţi FSE – persoane de etnie roma 411 Numărul de locuri de muncă nou create – acces pe piaţa muncii ID 402 403 404 Indicatori [2 result] Ponderea participanţilor la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare Ponderea participanţilor la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare. din care: persoane cu dizabilităţi Numărul participanţilor la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile. Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Indicatori Indicatori ID 397 398 399 400 Indicatori [1 output] Numărul participanţilor la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile Numărul participanţilor la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile. din care: persoane cu dizabilităţi Ponderea participanţilor la programele de calificare/recalificare pentru grupurile 405 vulnerabile care obţin certificare. din care: persoane de etnie romă Ponderea participanţilor la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare. 9 Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi.şi metode de lucru cu persoanele vulnerabile . din care: tineri care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului Valoare 2600 400 500 400 1440 170 2500 0 500 150 15 Valoare 80 90 80 80 20 10 10 401 Numărul de persoane dependente sprijinite 406 Număr de participanţi la instruire – acces pe piaţa muncii 407 Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii 408 Număr de participanţi FSE – femei 409 Număr de participanţi FSE .

luni .) 59 Persoane afectate de boli ocupaţionale . familii cu mai mult de 2 copii Numar participanti la programe de calificare profesionala familii monoparentale Numărul participanţilor la programele de calificare. HIV/SIDA.cancer Numar participanti la programe de calificare profesionala.acces pe piaţa muncii 415 Număr de participanţi la instruire care urmează o altă formă de pregătire – acces pe piaţa muncii 0 170 0 Valoare 100 50 300 600 250 416 Număr de participanţi la instruire certificaţi . persoane aflate in detentie Numar participanti la programe de calificare profesionala.acces pe piaţa muncii ID 1 2 3 4 5 Indicatori adiţionali [output] Numar participanti la programe de calificare profesionala. cancer etc.raport cercetare publicat Ponderea persoanelor dependente asistate Ponderea participanţilor la programe integrate de consiliere profesionala si consiliere psihologica ID 6 7 8 9 10 Valoare 260 17 2 100 100 Grup ţintă GRUP ŢINTĂ ID 3 4 Alte grupuri vulnerabile Angajaţi Grup ţintă Valoare 1440 0 0 600 0 0 0 100 0 21 Delincvenţi juvenili 32 Familii monoparentale 33 Femei 37 Imigranţi 41 Manageri 58 Persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi socială (ex. victime ale traficului de persoane si persoane foste dependente de droguri Indicatori adiţionali [result] nr cursuri de formare profesionala derulate pentru grupuri vulnerabile nr cursuri de formare profesionala derulate pentru personalul centrelor de incluziune sociala si voluntari Nr. persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi socială (ex.acces pe piaţa muncii 417 Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect . HIV/SIDA.

60 Persoane aflate anterior în detenţie 61 Persoane aflate în detenţie 66 Persoane care solicită azil 68 Persoane cu dizabilităţi 69 Persoane de etnie roma 70 Persoane dependente de alcool 71 Persoane dependente de droguri 72 Persoane fără adăpost 74 Persoane foste dependente de droguri 86 Personal al Centrelor de Incluziune Socială 94 Personal al organizaţiilor societăţii civile 121 Refugiaţi 131 Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului 133 Victime ale traficului de persoane 134 Victime ale violenţei în familie 135 Voluntari 162 Familii care au mai mult de 2 copii 184 Angajati ai administraţiei publice locale 185 Personal al agentiilor publice/private care furnizează servicii sociale şi de ocupare grupurilor vulnerabile 0 50 0 500 400 0 0 0 100 50 0 0 400 150 0 120 300 0 0 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful