E3 Biznis Plan

Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama Berane

Mentor: Prof. Radojko Lojančić ____________________

Student 139/09: Šljuka Selma ______________________

Biznis plan

Sadržaj
Rezime........................................................................................................................................5 Misija..........................................................................................................................................6 Ključ uspjeha..............................................................................................................................7 Ciljevi..........................................................................................................................................7 O kompaniji................................................................................................................................8 Vlasnik kompanije......................................................................................................................8 Početni rezime.............................................................................................................................8 Početno finansiranje....................................................................................................................9 Proizvodi i usluge.....................................................................................................................10 Članarina...............................................................................................................................10 Cijene članarine................................................................................................................11 Obrazovni kursevi.................................................................................................................11 Restoran................................................................................................................................11 Zabava...................................................................................................................................11 Maloprodaja..........................................................................................................................12 Salon igre..............................................................................................................................12 Izdavanje objekta..................................................................................................................12 Tehnologija...............................................................................................................................12 Prostor.......................................................................................................................................12 Analiza tržišta...........................................................................................................................12 Podjela tržišta............................................................................................................................13 Ciljana populacija.....................................................................................................................14 Dnevna posjeta „E3“.........................................................................................................14 Osovni prihod „E3“...........................................................................................................14 Konkurencija i naša prednost....................................................................................................15 Konkurencija.........................................................................................................................15 Naša prednost........................................................................................................................15 Strategija...................................................................................................................................15 Marketing strategija..................................................................................................................16 Internet stranica.....................................................................................................................17 Štampa...................................................................................................................................17 „Komšijski“marketing..........................................................................................................17

Biznis plan
Radio reklama.......................................................................................................................17 Televizija...............................................................................................................................18 Promocija u objektu..............................................................................................................18 Email novosti........................................................................................................................18 Marketing plan..........................................................................................................................18 Analiza usluga...........................................................................................................................18 Konkurentska prednost.............................................................................................................19 Model prihoda...........................................................................................................................19 Model članarine....................................................................................................................20 Model obrazovnih kurseva....................................................................................................20 Model restorana....................................................................................................................21 Model zabave........................................................................................................................21 Maloprodajni model..............................................................................................................21 Model salona igre..................................................................................................................21 Model iznajmljivanja objekta...............................................................................................22 Iznajmljivanje za događaje...............................................................................................22 Iznajmljivanje kuhinje......................................................................................................22 Trgovačko izdavanje.........................................................................................................22 Ukupan prihod..........................................................................................................................22 Prognoza prodaje......................................................................................................................23 Menadžment tim.......................................................................................................................25 Administarcija i operacije.........................................................................................................26 Finansije....................................................................................................................................26 Konsultantske usluge................................................................................................................26 Plan zaposlenih.........................................................................................................................26 Menadžeri.............................................................................................................................27 Pomoćnici.............................................................................................................................27 Muzičko i obrazovno osoblje................................................................................................28 Finansijski plan.........................................................................................................................29 Značajne pretpostavke..............................................................................................................29 Analiza prelomne tačke.............................................................................................................30 Projektovani profit i gubici.......................................................................................................30 Početni troškovi........................................................................................................................30 Mjesečni profit za prvu godinu rada.....................................................................................31

Biznis plan
Predviđeni protok novca...........................................................................................................34 Izlazna strategija i procjena rizika............................................................................................34 Izlazna strategija i procjena rizika

Biznis plan
Rezime
Koncept „E3“ Kuće plesa“ (u daljem tekstu samo „E3“) je da obezbijedi zabavu, obrazovanje i restoran u centru Podgorice. Osnivanje ovog objekta će obezbijediti mjesto za zabavu; kao i restoran, kurseve muzike i umjetnosti. „E3“ je u početnoj poziciji, sa početkom radova u julu 2010. Svrha ovog biznis plana je da procijeni početne i troškove u toku poslovanja; da identifikuje prihode; i da predvidi novčane tokove i profit. Kompanija očekuje da zakupi lokaciju u junu 2010. i imaćemo tri mjeseca renoviranja i pripremanja objekta. Predviđamo da ćemo naša vrata otvoriti javnosti sredinom septembra 2010. Fiskalnu godinu ćemo računati od jula do juna. Izvršni direktor kompanije je Marko Marković. Marko ima značajno iskustvo u vođenju mjesta sa zabavom uživo u Podgorici i okolini, posjedovao je i uspješno vodio slično mjesto šest godina. Na čelu menadžment tima je vlasnik Šljuka Selma. Kao profesionalni muzičar i profesor, Selma je jedinstveno kvalifikovana da razvije mejsto za zabavu i obrazovanje. Industrija noćnih klubova i barova se mijenja prema više zabavno orijentisanom konceptu. Posjetiocima ovakvih mjesta nije samo ponuđeno mjesto za okupljanje već i mjesto da učestvuju u zabavi kroz interaktivna takmičenja, tematske noći, i druge događaje. Namjeravamo da iskoristimo zabavno orijentisan marketing trudeći se da izdržimo trajni pomak u trendovima i zadovoljimo što je moguće veći broj klijenata. Objekat je kompleks od 620 kvadrata, u kom će takođe biti smještena i glavna kancelarija kompanije. Diskoteka i bar će imati kapacitet od 200 – 400 gostiju. Objekat će biti opremljen sa audio, svjetlosnim i video sistemom, koji će biti u službi zabavnih potreba u Podgorici. Generalni izgled biće zdrav, otvoren i udovoljavajući prema mušteriji. Demografija je favorizovana, sa minimalnom konkurencijom od strane drugih mjesta sa podijumom za igru i barova. „E3“ će imati nekoliko izvora prihoda koji obuhvataju usluge i proizvode kompanije:        Plaćanje članarine Obrazovni kursevi Restoran Zabava Maloprodaja Izdavanje mjesta Salon igre

Upravljanje sa ovim izvorima prihoda zahtijeva uključenje svakog posebno, obezbijeđujući da svaki segment poslovanja posluje dobro prije razvijanja sledećeg oblika. Po redosledu značajnosti, očekuje se da će restoran i zabava obezbijediti najstabilniji izvor prihoda. Mjesto će biti usmjereno ka četiri glavna segmenta tržišta:  Profesionalci  Studenti

Biznis plan
 Turisti i poslovni posjetioci  Stariji građani Centralna lokacija „E3“, demografija, i minimalna konkurencija su glavne prednosti za opstanak ovog poduhvata. Zakupljeni objekat će obezbijediti rešenje za lokalni nedostatak socijalne atmosfere i ovakvih mjesta u regionu. Svrha ovog biznis plana je da procijeni početne troškove i troškove u toku poslovanja; da identifikuje izvore prihoda; i da predvidi tokove novca i profita. Početni ulog i operativni kapital od 190 260 € je obezbjeđen kao uplaćeni kapital vlasnika Šljuka Selme. Vlasnikova investicija je 190 260 €. Predviđamo da ćemo kao početni datum odrediti jul 2010. sa par mjesci renoviranja. Veliko otvaranje je predviđeno da bude u septembru 2010. Naša prelomna tačka rentabilnosti će biti mjesec oktobar 2011. sa procjenom mjesečnog prihoda od 66 395 €, i fiksnim mjesečnim troškovima od 26 558 €. Ukupan neto profit za prvu godinu poslovanja je procijenjen u minus zbog početnih troškova. Prognoza za drugu godinu poslovanja pokazuje pozitivan neto profit od prosječno oko 122 400 €, kojji će se u trećoj godini povećati na 129 800 €. Naš protok novca za prvu godinu je projektovan na 22 000 €, koji će se povećati u drugoj godini poslovanja na 93 000 € i u trećoj godini očekujemo 81 700 €. Prognoziramo da ćemo prvu godinu završiti sa bilansom novca od 23 000 €, u drugoj godini prognoza raste na 117 000 € a u trećoj 198 000 €. Predviđamo da će naša neto vrijednost u prvoj godini poslovanja biti u minusu oko 10 000 €, u drugoj godini će se povećati na 62 000 € a u trećoj na 142 000 €. Vlasnik je svjestan visoko rizične prirode otvaranja restorana sa zabavnom osnovom. Ako poduhvat propadne vlasnikov uloženi kapital i troškovi moguće neće biti povraćeni. Ukoliko poduhvat bude zahtjevao više ulagačkog kapitala vlasnik će razmotriti mogućnost uvođenja partnera koji će takođe inevstirati u projekat. U slučaju da neto profitabilnost ne može bti dostignuta, valsnik će preduzeti određene korake kako bi izašao iz projekta, što je i navedeno u izlaznoj strategiji biznis plana.

Misija
Misija „„E3““ jeste da stvori zabavu, lokalno obrazovanje, i mjesto za ručavanje za stanovnike Podgorice. „E3“ će biti pristupačno mjesto, koje će nuditi jedinstvenu i dopadljivu zabavu za sve posjetioce Svrha „E3“ je da stanovnicima Podgorice a i šire obezbijedi kvalitetnu zabavu u opuštajućoj i prijatnoj atmosferi. Obezbijediće odlično mjesto i šansu za druženje kroz ples, igre, obrazovne časove i specijalne događaje, sa naglaskom na „živu“ muziku za igru, uključujući salsu, swing, R & B i Amerikana. Opušteni ambijent za večeru, kvalitet hrane, i izuzetna usluga će osigurati veliki broj i lojalan krug klijenata. Restoran će služiti pivo i imaće vinski bar, zajedno sa živom zabavom.

Biznis plan
Ključ uspjeha
„E3“ ima tri stavri koje će mu obezbjediti uspjeh:  Lokacija – „E3“ kuća zabave će biti startegijski locirana da maksimizira prihod izveden korišćenjem „live“ zabave. Izlog će biti u centru Podgorice. Ovo je odlična lokacija za višenamjensku zabavu, obrazovanje zajednice i restoran sa živom svirkom.  Niski operativni troškovi – „E3“ će biti specifično vođen da održava ciljane operativne pokazatelje koji obezbjeđuju maksimalan neto profit. Za konstrukciju i izgradnju, „E3“ menadžment će držati troškove izgradnje na minimumu. Posao će biti smješten u iznajmljenoj zgradi.  Širok spektar usluga – „E3“ će obezbijediti zabavu, zanimljivo područje, punu uslugu restorana i noćnog kluba, prodajno reklamno područje i usluge iznajmljivanja objekta. Cilj jje da se poveća prihod po posjetiocu i da se produži vrijeme boravka svakog ko posjeti naš objekat.

Ciljevi
Koncept „E3“ je da obezbijedi zabavu, obrazovanje i restoran u centru Podgorice. Osnivanje ovog objekta će obezbijediti mjesto sa zivom zabavom, restoran, kurseve iz muzike i umjetnosti, i izdavanje objekta za potrebe Podgorice. Ciljevi su:  Renovirati iznajmljeni objekat i pokrenuti mjesto sa početnim budžetom od 40 000 € i infuzijom od 150 000 € prvog mjeseca. Mjesto će biti otvoreno u roku od tri mejseca od iznajmljivanja objekta. Iznajmljivanje je predviđeno da počne u junu 2010.  Dostići prve godine prodajni cilj od 427 757 € i druge godine 1 222 164 €. Godišnji rast je zasnovan na konzervatinvnih 7% za treću godinu.  Postići bruto maržu od 40%

Grafikon 1. Grafički prikaz prodaje, marže i neto profita za tri godine

Izvor: biznis plan

Biznis plan
O kompaniji
„E3“ je u početnoj poziciji, sa početnim datumom koji je određen za jul 2010. Kompanija očekuje da iznajmi objekat u junu 2010. i da tri mjseca provede u renoviranju. Predviđamo da ćemo otvoriti naša vrata javnosti sredinom septembra 2010. Fiskalnu godinu ćemo računati od jula do juna.

Početni rezime
Vlasnik kompanije je ulozio 40 260 € u početni kapital za početni razvoj „E3“. Početni troškovi uključuju računovodstvo; pravne troškove; konsultantske usluge; istraživanje i razvoj; i opremanje. Početna pozicija kompanije prikazuje gubitak od 39 260 €, i ukupni kapital i obaveze od 1 000 €.

Tabela 1. Početna pozicija Početni troškovi Računovodstvo Pravni troškovi Marketing (vizit kartice, brošure...) Finansijski konsultant Razvoj i istraživanje Opremanje Ostalo Ukupni početni troškovi Početna sredstva Potrebno Početne zalihe Ostala imovina 1 000 € 0€ 0€ 3 500 € 500 € 500 € 5 000 € 9 000 € 15 000 € 5 760 € 39 260 €

Biznis plan
Dugoročna sredstva Ukupna sredstva Ukupna potraživanja Izvor podataka: biznis plan 0€ 1 000 € 40 260 €

Početno finansiranje
Tabela 2. Početno finansiranje Početni troškovi Početna sredstva Ukupno potraživanje Imovina Početna novčana potraživanja Dodatna novčana sredstva Početno stanje novca Ukupna imovina Kapital i obaveze Obaveze Trenutni krediti Dugoročne obaveze Obaveze prema dobavljačima Ostale kratkoročne obaveze Ukupne obaveze Kapital Planirane investicije Vlasnikov ulagački kapital Investitor 2 Drugo Dodatna investiciona potraživanja Ukupna planirana investicija Početni gubici (početni troškovi) 40 260 € 0€ 0€ 0€ 40 260 € 39 260 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000 € 0€ 1 000 € 1 000 € 39 260 € 1 000 € 40 260 €

Biznis plan
Ukupni kapital Ukupni kapital i obaveze Ukupno finansiranje Izvor podataka: biznis plan 1 000 € 1 000 € 40 260 €

Proizvodi i usluge
Objekat je kompleks od 620 kvadrata, u kom će takođe biti smještena i glavna kancelarija kompanije. Diskoteka i bar će imati kapacitet od 200 – 400 gostiju. Objekat će biti opremljen sa audio, svjetlosnim i video sistemom, koji će biti u službi zabavnih potreba u Podgorici. Generalni izgled biće zdrav, otvoren i udovoljavajući prema mušteriji. Demografija je favorizovana, sa minimalnom konkurencijom od strane drugih mjesta sa podijumom za igru i barova. „E3“ će oformiti nekoliko izvora prihoda koji obuhvataju ponudu prozvoda i usluga kompanije. Izvori prihoda su razvijeni sa ciljem da produže boravak klijenata u našem objektu i da maksimiziraju prihod njihovim pojedniačnim doprinosom. Sledeći izvori prihoda prikazuju usluge i proizvode „E3“:        Članarina Obrazovni kursevi Restoran Zabava Maloprodaja Izdavanje objekta Salon igre

Članarina
„E3“ će ponuditi članstvo na godišnjem i polugodišnjem nivou. Članovi će imati popuste na sve „E3“ proizvode i usluge. Prednosti članstva su:  Prvo piće i predjelo besplatno  Cijena karte od 3 € za svaki muzički šou i besplatno prisustvo u vrijeme „happy hour“ (srećan sat) sa mogućnošću da član povede nekog gosta  Cijena karte od 3 € za svaki obrazovni kurs (po času)  Poklon za rođendansku žurku (1 karta za muzički šou, 1 besplatna večera i desert, 1 besplatno pivo ili 2 čaše vina)  Mjesečni upis za besplatan muzički šou / večeru /pivo ili vino za dvoje  10% popusta na cijenu iznajmljivanja „E3“ za specijalne događaje  Duplo pivo za istu cijenu (za svako pivo koje naručite tokom cijele godine)  Jedna besplatna ulaznica za prostoriju za igru  Besplatne dozvole za dvoje za veče muzike ili za jednu osobu za veče predstave

Biznis plan
 Besplatan kupon za obrazovnu radionicu  10% popusta na reklamne proizvode i još niz povlastica

Cijene članarine
➢ ➢ ➢ ➢ ➢ 100 € za cijelu godinu 60 € za 6 mjeseci 60 € za studente 40 € za starije građane Besplatno za djecu do 15 godina

Obrazovni kursevi
„E3“ će imati u ponudi obrazovne kursve u muzici i umjetnosti  Muzika – bubnjevi, udaraljke, bas, klavir, saksofon, klarinet, flauta, glasovne pripreme, violina, gitara, grupni časovi za džez, latino, R & B, privatni časovi za instrumente  Ples – salsa, swing  Yoga – početnici, srednji nivo, napredni  Jezici – engleski i španski  Kuvanje – italijanska kuhinja, grčka, azijska, latino – američka  Radionice – lično finansijsko planiranje za muzičare, lično finansijsko planiranje za pojedinca, izdavanje CD-a, časovi sa glavnom zvijezdom itd.

Restoran
„E3“ će obezbijediti svojim korisnicima restoran sa klasičnom ishranom preko ugovora sa dobavljačima hrane. Objekat trenutno razmatra uzimanje u zakup kompletnu kuhinju, frižider, i mjesto za spremanje hrane. Meni će obuhvatiti ponude od 5 € do 10 € nudeći jednostavnu hranu sastavljenu od predjela i glavnog jela koji će u početku biti služeni kao „švedski sto“. Svakog utorka do nedelje biće u ponudi tematski meni. Kombinacija šefova kuhinje će se mijenjati jednom ili dva puta mjesečno. Objekat će imati dozvolu za pivo i vino a takođe će u ponudi imati svež đus, limunadu, i drugo piće.

Zabava
„E3“ će prodavati karte po cijeni od 5 € do 20 € za prisustvovanje „live“ muzičkim večerima sa igračkim temama, fokusirajući se na teme koje masa želi. „Live“ muzičke večeri će obuhvatiti swing i salsa večeri sa bendovima i lokalna gostovanja. Mjesto će biti karakteristično po jedinstvenom dizajnu, uključujući i prostrani igrački prostor koji će moći da ugosti 300 – 400 gostiju. Ova prostorija će povremeno biti upotrebljena za specijalne događaje i dnevnu upotrebu. Prostorija za jelo i bar će biti u susjednoj prostoriji i imaće

Biznis plan
primamljujuću i opuštajuću atmosferu uključujući i pogled na plesni podij. Sve događaje će pratiti DJ i zabavljaće posjetioce sa muzikom i igrama tokom muzičke pauze i slobodnih sati. Objekat će biti opremljen visoko kvalitetnim audio, video i svjetlosnim sistemom.

Maloprodaja
Objekat će obezbijediti prostor za maloprodaju karata za muzičke događaje u „E3“ i tematske večeri. Reklamni displej će biti obezbijeđen za svako gostovanje u „E3“.

Salon igre
„E3“ će sadržati igračku zonu za zabavu klijenata, koja će sadržati interaktivne igre kao što su bilijar, stoni tenis, fliper aparati, pikado kao i video igre kako bi obezbijedili dodatnu zabavu.

Izdavanje objekta
„E3“ će biti dostupan kao mjesto za izdavanje za promocije, grupe, poslovne sastanke, i privatne zabave. Dodatne usluge će biti na raspolaganju ukoliko bude neko imao potrebu za tim, sa individualnim cijenama za svaku uslugu. Takođe, „E3“ će ponuditi i podni prostor trgovačkim operatorima kako bi prikazali svoju reklamu

Tehnologija
Platni sistem kompanije će biti automatizovan, koristeći centralnu softversku platformu za gotovinsko plaćanje i plaćanje kreditnim karticama. Članske karte će imati bar - kod kako bi bili priključeni korisničkoj bazi. Kompanija će posjedovati i internet stranicu, nudeći kalendar zabave za sve nastupajuće događaje kao i online registraciju za lokalne kurseve.

Prostor
Vlasnik će renovirati postojeći restoran i bar, sa ukupnim troškom za renoviranje od 20 000 €, podizanjem i uklanjanjem nekoliko zidova. Podijum će takođe biti dograđen.

Analiza tržišta
Podgorica je smještena u centralnom dijelu Crne Gore. Glavne šanse okoline su turizam, proizvodnja, i tehnologija. Turizam predstavlja najveću vrijednost okruga Podgorice. Region nudi odlične prevozne usluge, rekreacione aktivnosti, umjetnosti i kulturne događaje, hranu i

Biznis plan
piće, i smještaj za turiste i poslovne posjetioce. Prosječni troškovi po putniku su oko 300 € cijeli put ili oko 95 € po danu. Prosječna putnička grupa sadrži bar tri osobe, a prosječni boravak je 3 dana. Podgorica ima oko 152 025 stanovnika.

Podjela tržišta
Mjesto apeluje na četiri glavne segmentacije tržišta: Mladi profesionalci – apelujemo na mlade i parove koji su u potrazi da se pokažu kroz društvene umjetnosti i druženje. Ova kategorija će obuhvatiti klijente od 21 do 51 god. Mjesto će uticati na ovu kategoriju na način da zabava bude sve više prilagođena odraslima kako noć bude dolazila. Nova rezidentalna zgrada će biti u izgradnji i očekujemo da će radovi biti započeti na ljeto 2010. U bližoj okolini centra grad se još uvijek razvija i gradi. Povećana populacija će obezbijediti veću pješačku zonu u blizini. Studenti – kreirajući atmosferu koja je primamljiva studentima obezbjedićemo povezanost studenata, srednjoškolaca i mladih profesionalaca. Objekat se nalazi blizu Ekonomskog fakulteta, kao i par srednjih škola u Podgorici. Turisti i poslovni posjetioci – svake godine Podgoricu posjeti sve veći broj poslovnih putnika i turista. Planirali smo da privučemo ove ljude kroz direktni marketing lokalnih vlasnika hotela. Turizam daje veliki doprinos Podgroici svake godine. Naš objekat je lociran u samom centru grada. Stariji građani – 10% populacije u Podgorici čine i stariji građani. Muzički događaji, lagani ples (swing) i ponuda kurseva će biti raspoređena u ranim popodnevnim časovima prilagođavajući se tako starijoj populaciji. Naredna tabela prikazuje segmente tržišta uključujući godišnji rast stanovništva koji smo procijenili na 2%. Procjenjujemo da naša ciljana populacija sadrži oko 200 000 ljudi (uključujući Podgoricu, Danilovgrad, Nikšić i Cetinje). Tabela 3. Segmenti tržišta Godina 1 Potencijalni klijenti Ukupna populacija (Pg, Nk, Da, Ct) Drugi Ukupno Ras t (%) 2% 0% 2% 200 000 0 200 000 204 000 0 204 000 208 080 0 208 080 212 242 0 212 242 216 486 0 216 486 Godina 2 Godina 3 Godina 4 Godina 5

Biznis plan

Izvor: biznis plan

Grafikon 2. Grafički prikaz segmenata tržišta za 5 godina

Izvor: biznis plan

Ciljana populacija
Procjenjujemo da će bar 4% ciljane populacije posjetiti „E3“ svake godine sa prosjekom 3 posjete godišnje. To će rezultirati u cilju od 24 000 potencijalnih posjetilaca godišnje. Tabela 4. Posjeta u „E3“ Ukupna populacija u 2010 Procentualna posjeta „E3“ Potencijalni broj posjetioca „E3“ Učestanost posjećenosti godišnje Procjenjeni Totalni broj „E3“ posjetilaca Izvor: biznis plan 200 000 4% 8 000 3 24 000

Dnevna posjeta „E3“
24 000 posjetilaca godišnje = 2 000 posjetilaca mjesečno = 80 posjetilaca dnevno

Osovni prihod „E3“
Zasnovano na ovakvoj procjeni posjetilaca „E3“, očekujemo ispod navedeni prihod. 80 posjetilaca dnevno x 10 € po osobi = 800 € dnevno x 25 dana mjesečno = 20 000 € mjesečno.

Konkurencija i naša prednost
Konkurencija
Glavna konkurencija našem objektu se sastoji od 5 konkurenata.

Biznis plan
„Cezar“ – nudi salon igre, živu svirku, i restoransku uslugu. Mjesto okuplja posjetioce od 21 – 51 god „Bruno“ – nusi smještaj za 200 osoba, restoransku uslugu, časove plesa i Dj-a. Mjesto okuplja posjetioce od 21 – 51 god. Dodatnu konkurenciju čine: „Kuumbwa“ – to je objekat solidne veličine sa smještajem za 200 posjetilaca. Posjećuju ga razne starosne grupe i nudi jednostavan meni. „Katalist“ – to je više koncertna sala za 600 osoba sa podijumom. Glavni posjetioci su od 16 – 26 godina i ne nudi hranu. Ima dozvolu za služenje alkohola. „Plava laguna“ – to je objekat sa mzikom Dj-a i ima kapacitet od 200 osoba, u prosjeku od 21 – 30 god. Imaju dozvolu za služenje alkoholnog pića i ne nude hranu. „E3“ obezbjeđuje mjesečne kurseve i radionice za loalnu zajednicu.

Naša prednost
Glavni razlog zašto će se mušetrije vraćati na posebno zabavno mjesto jeste prijatna atmosfera, dobra hrana i usluga kao i povoljne cijene. „E3“ će povezati svoje programske aktivnosti, marketing, i cijenovnik kako bi učvrstila lojalnu bazu klijenata.

Strategija
Lokacija „E3“ u centru grada, demografija i minimum konkurencije su glavne prednosti za uspjeh ovog poduhvata. Predloženi objekat će pružiti rešenje za nedostatk lokalne sruštvene atmosfere i mjesta sa ovakvim tiopom zabave. Regionu Podgorice nedostaje zabavno mjesto koje može da primi 200 – 400 gostiju. Region ima određenu potrebu za lokacijom za zabavu i igru. Ovaj region takođe ima nedostatak mjesta koji nude obrazovne kurseve u zajednici. „E3“ će privući posjetioce raznih starosnih dobi sa događajima koji će biti prilagođeni svima od 16 – 70 god. „E3“ će privući veliki broj studenata i srednjoškolaca u regionu, veliku turističku industriju u Podgorici i okolini, i lokalno stanovništvo koje traži mjesto za zabavu. Mjesto će takođe imati profit i od okolnih mjesta kao što su Danilovgrad, Nikšić, Cetinje. Naš objekat će takođe privući i široku poslovnu populaciju koje traži objekat za iznajmljivanje za specijalne prilike i zabavne mogućnosti. „E3“ će se fokusirati na ponudi izuzetne usluge svojim mušterijama. Da bi dostigli i održali jedinstven, visoko – kvalitetan imidž, obezbijedićemo pažljivu i prijatlejsku uslugu i investiraćemo u trajnu obuku naših zaposlenih. Strategija se zasniva na interaktivnoj zabavi, konstantno praćenje potreba tržišta i jedinstven pregled događaja. Konačno, fokusiraćemo se na identifikovana ciljana tržišta, prateći sledeće koncepte:

Biznis plan
Naglasiti izvanrednu uslugu – moramo dokazati gostima da je izuzetna usluga još uvijek dostupna i da je treba očekivati kao dio zabavnog iskustva u našem objektu. Mi ćemo se razlikovati od srednje - uslužnih mjesta. Naglasiti zabavno iskustvo – osiguraćemo se da svi gosti uživaju, i time ćemo osigurati tržišni opstanak kroz ponovljeno poslovanje. Fokusirati se na ciljana tržišta – naš marketing i teme na muzički baziranoj zabavi će privući naša ciljana tržišta.

Marketing strategija
Naš budžet za marketing je postavljen na 1% ukupnih prodajnih prihoda. Ovaj budžet će biti korišćen kako bi privukli naša ciljana tržišta kroz efektivan marketing. Trajni procesi će biti usmejreni ka promociji imena i da zadrže mjesto u prvom planu zabavnih osnivanjau podgoričkoj okolini. Naši marketinški napori će se fokusirati na sledeće kanale distribucije kako bi privukli nove i zadržali postojeće mušterije:        Internet stranica Štampa „komšijski“ marketing Radio Televzija Promocija u objektu Email novosti

Prva tri mjeseca ćemo se fokusirati na veliko otvaranje našeg objekta. Agresivna i sveobuhvatna marketinška kampanja će pratiti veliko otvaranje. Reklama na radio stanicama će takođe pratiti ovaj događaj. Biće organizovano takmičenje na radio stanicama koje će kao nagradu dijeliti V.I.P propusnice za događaj dok će u isto vrijeme stvarati oduševlejnje zbog otvaranja. Angažovaćemo i štampane medije kao i televiziju da prate kampanju i time stvore svjesnost prisustva našeg objekta na tržištu.

Internet stranica
Internet stranica je veoma važna komponenta naše reklame i marketinške kampanje, koja nam dozvoljava da budemo u kontaktu sa našim mušterijama i da obezbjedimo sve dodatne informacije koje se tiču svih naših programa. Već prvi mjesec ćemo pokrenuti internet stranicu, i razviti kompletan sadržaj stranice u narednih šest mjeseci. Na stranici će biti prikazani svi dolazeći događaji, zajedno sa opisom kurseva i online registracijom za obrazovne časove.

Štampa

Biznis plan
Kroz komercijalno pojavljivanje, ineresantnu kampanju i uz upotrebu žargona fokusiraćemo se na naša ciljana tržišta. Oglasićemo se u  Dnevnom listi „Vijesti“  Dnevnom listu „Dan“  Nedeljno izdanje ovih novina

„Komšijski“ marketing
Reklamiraćemo se direktno u lokalnim hotelima i poslovnim okruženjima u centru kako bi privukli poslovne putnike i turiste. Upotrebom flajera i brošura u hotelskim sobama, stvorićemo informisanost posjetilaca o našoj lokaciji i promociji događaja. Promocija „pokaži broj ključa i osvoji besplatno piće“ i ovakav vid reklamiranja će biti relativno jeftin sa stanovišta i zahtjeva za oglašavanje s obzirom da je marketing ograničen zbog održavanja i troškova. Štampana reklama će se takođe pojaviti u lokalnim i studenstdkim novinama koje se štampaju u regionu

Radio reklama
 Radio stanica „Elmag“ – teritorija Crne Gore  Radio „Boom“ – Studentski radio  Radio „D“ – teritorija Crne Gore

Televizija
 Televizija „Vijesti“ – emitovanje na teritoriji Crne Gore i uključena je u kablovksi paket

Promocija u objektu
Majice, kape, šejkeri, magneti i naljepnice koje imaju logo naše kompanije će biti reklamirane i poklanjaćemo ih kao nagrade kako bi proširili imidž i brend

Email novosti

Biznis plan
Stalne mušterije su glavne za naš uspjeh. Kako bi osigurali taj prihod obezbijedićemo bazu podataka naših korisnika. Ova vrijedna baza podataka će biti korišćena kako bi mjesečno slali email novosti. Te novosti će sadržati obavještenja o dolazećim događajima i pogodnostima. Novosti će obezbijediti vremensku informisanost o vremenskom rasporedu događaja, ponudama kurseva, i specijalnih informacija za članove

Marketing plan
Označili smo prosjek od 1% prodaje kao stalni prodajni i marketing budžet. Ova raspodjela je uključena u „prodaja i marketing i drugi troškovi“ u tabeli „Dobit i gubici“ u finansijskom dijelu biznis plana. Troškovi marketinga tokom šest mjeseci projekta su procijenjeni na bitno visočijem nivou. Očekujemo da radio reklamu razradimo u avgustu, prije velikog otvaranja u septembru. Izrada internet stranice će takođe početi u avgustu, kao i reklamiranje u novinama, praćeno reklamom na televiziji u septembru. „Komšijsko“ reklamiranje ćemo početi u oktobru, promociju u objektu u novembru a email novosti u decembru.

Analiza usluga
Industrija noćnih klubova i barova se mijenja prema više zabavno orijentisanom konceptu. Posjetiocima ovakvih mjesta nije samo ponuđeno mjesto za okupljanje i miješanje već i mjesto da učestvuju u zabavi kroz interaktivna takmičenja, tematske noći, i druge događaje. Namjeravamo da iskoristimo zabavno orijentisan marketing trudeći se da izdržimo trajni pomak u trendovima i zadovoljimo što je moguće veći broj klijenata.

Konkurentska prednost
Konkurentska prednost „E3“ se sastoji iz nekoliko faktora. Ono što nas razlikuje od konkurencije je: Lokacija – jedna od glavnih prednosti koju „E3“ ima u odnosu na konkurenciju će biti centralana lokacija Kvalitet usluga – „E3“ će obezbijediti širok opseg zabave, pružanje ugostiteljskih usluga i lokalne obrazovne usluge, i nastojaćemo da održimo visok nivo kvaliteta usluge koji će nam pomoći da stvorimo stalnu klijentelu. Niski troškovi – „E3“ će biti specifično vođena da obezbijedi ciljani operativni odnos koji će obezbjediti maksimalan neto profit. Troškove za konstrukciju i renoviranje menadžment „E3“

Biznis plan
će održavati na minimumu. Objekat će biti u iznajmljenoj zgradi. Svi operativni troškovi će biti svedeni na minimum sa pregledom troškova prodaje na mjesečnoj bazi.

Prodajna strategija
Izvori prihoda „E3“ će biti obezbijeđeni kroz sedam posebnih polja proizvoda i usluga:        Članarina Obrazovni kursevi Restoran Zabava Maloprodaja Salon igre Izdavanje objekta

Vođenje svih sedam različitih izvora prihoda zahtjeva pokretanje svakog posebno tako da budemo sigurni da pretodni način bude dobro razvijen prije nego pokrenemo novi. Po važnosti očekujemo da hrana i piće kaoi zabava obezbijede najstabilnije izvore prihoda.njih ćemo prvo razviti, a za njima će biti članarina, obrazovni kursevi, maloprodaja, sallon igre i izdavanje mjesta.

Model prihoda
Svako od ovih polja je dio modela prihoda. Dok finansijski model svakog od ovih polja pokazuje puni pordajni potencijal, primjenili smo veoma konzervativan pristup tokom prve godine rada pretostavljajući da ćemo zapravo dostići samo 35% potencijalnih prihoda tokom prve godine. Tokom druge godine dostići ćemo puni prodajni potencijal mjesta a naš model za treću godinu pretostavlja rast od 7% u odnosu na drugu godinu. Finansijske tabele u našem biznis planu prikazuju sve ove komponente kao kombinovani godišnji prihod.

Model članarine
Članarina je bazirana na pretpostavci da će „E3“ imati 24000 posjetilaca godišnje. Namjeravamo ponuditi tri vrste članarine: ➢ ➢ ➢ ➢ Godišnja članarina 100 € po osobi Polugodišnja članarina 60 € po osobi Stariji građani 40 € po osoobi Studenti 60 € po osobi

Članarina za osobe mlađe od 15 god je besplatna. Članovi će imati popust na sve usluge i proizvode „E3“. Članski popusti uključuju: Prvo piće i predjelo besplatno  Cijena karte od 3 € za svaki muzički šou i besplatno prisustvo u vrijeme „happy hour“ (srećan sat) sa mogućnošću da povede nekog gosta  Cijena karte od 3 € za svaki obrazovni kurs (po času)  Poklon za rođendansku žurku (1 karta za muzički šou, 1 besplatna večera i desert, 1 besplatno pivo ili 2 čaše vina)  Mjesečni upis za besplatan muzički šou / večeru /pivo ili vino za dvoje  10% popusta na cijenu iznajmljivanj „E3“ za specijalne događaje

Biznis plan
     Duplo pivo za istu cijenu (za svako pivo koje naručite tokom cijele godine) Jedna besplatna ulaznica za prostoriju za igru Besplatne dozvole za dvoje za veče muzike ili za jednu osobu za veče predstave Besplatan kupon za obrazovnu radionicu 10% popusta na reklamne proizvode i još niz povlastica

Prodaja je bazirana na procentualnom broju posjetilaca koji se odluče za članarinu. Projekcija prihoda od prodaje za prvu godinu iznosi ukupno 369 600 € za godinu.

Model obrazovnih kurseva
Obrazovni kursevi su ponuđeni zajednici iz oblasti muzike i časova umjetnosti vođeni lokalnim profesionalcma. Namjeravamo obezbijediti dvije učionice za ovu svrhu, jednu za grupe i drugu za pojedince. Svaki kurs se sastoji od četiri časa. „E3“ članovi će imati popust na cijenu za svaki kurs. Polaznici kurseva koji nisu članovi „E3“ će plaćati registaraciju na kurs. Projekciju prodaje obarzovnih kurseva za prvu godinu iznosi ukupno 103 644 € godišnje.  Muzika – bubnjevi, udaraljke, bas, klavir, saksofon, klarinet, flauta, glasovne pripreme, violina, gitara, grupni časovi za džez, latino, R & B, privatni časovi za instrumente  Ples – salsa, swing  Yoga – početnici, srednji nivo, napreedni  Jezici – engleski i španski  Kuvanje – italijanska kuhinja, grčka, azijska, latino – američka  Radionice – lično finansijsko planiranje za muzičare, lično finansijsko planiranje za pojedinca, izdavanje CD-a, časovi sa glavnom zvijezdom itd.

Model restorana
Prodaja hrane i pića je bazirana na pretpostavci da će bar 50% od 24 000 posjetilaca godišnje jesti u našem retsoranu, a bar 75% će poručiti bar jedno piće. Ovo rezultira u 12 000 jedinica hrane i 24 000 jedinica pića - procjenili samo da bi prosječan račun za hranu bio 7 € a za piće 8 €. Bazirano na ovim pretpostavkama procjenjujemo da bi godišnji prihod bio 276 000€

Model zabave
Prihod od prodaje karata za zivu svirku je baziran na prosječnoj cijeni karte od 10 €, sa prosjekom od 75 prodatih karata po događaju za 288 svirki godišnje. Predvidjeli smo dvije vrste programa: nacionalna i lokalna gostovanja. Raspodjelili smo jedno nacionalno gostovanje nedeljno i pet lokalnih. Ove pretpostavke podržavaju godišnju prognozu od 216 000 € od prodaje karata.

Biznis plan
Maloprodajni model
Prihod od maloprodaje je baziran na opsegu maloprodajnih cijena i broju prodatih proizvoda godišnje. Očekuje se da se jeftiniji proizviodi prodaju u većoj količini od onih koji su skuplji. Na osnovu naših početnih pretpostavki očekujemo da će prihod od maloprodaje biti 18 720 € u prvoj godini.

Model salona igre
Prihodi od ovog modela su bazirani na pretpostavci da će bar 30% posjetilaca koristiti salon igre tokom svoje posjete, što će rezultirati sa 7 200 posjetilaca. Pretpostavljamo da će prosjek troška svakog posjetioca biti oko 5 € što će rezultirati godišnjim prihodom od 36 000 €. Salon igre će obuhvatiti igre kao što su:      bilijar stoni tenis fliper aparati pikado video igre

Model iznajmljivanja objekta
Ponudićemo tri tipa izdavanja objekta: za događaje, izdavanje kuhinje, i trgovačko izdavanje

Iznajmljivanje za događaje
Ovo izdavanje obuhvata prihode od ponude određenih iusluga. Predviđamo bar četiri mjesečna izdavanja po vijeni od 700 €. Dodatni izvor prihoda za iznajmljivanje uključuje izdavanje bara za svaki događaj (100 ljudi po događaju sa prosječnim računom od 8 € = 3 200 € mjesečno). Dodatno će se naplaćivati:         muzika osvjetljenje obezbjeđenje posluga kuhinja reklamiranje karte smještaj

Iznajmljivanje kuhinje
Izdavanje kuhinje će biti praćeno lokalnim šefom i kuvarima u toku dana kad je kuhinja slobodna. Pretpostavljamo da ćemo bar 8 dana mejsečno izdavati kuhinju po cijeni od 50 € za dan.

Trgovačko izdavanje
Ova vrsta izdavanja će ponuditi 2.32 kvadrata reklamnog prostora lokalnim trgovcima koji nude prozvode koji su povezani sa muzikom ili umjetnosti. Planiramo da obezbijedimo tri prostora izdata mjesečno po cijeni od 150 €. Prognoza za prihod u prvoj godini od izdavanja je 106 200 €.

Biznis plan
Ukupan prihod
Naša kombinacija izvora prihoda reflektuje potencijalni godišnji prihod od 1 222 164 €, mada procjenjujemo da ćemo dostići prosječno samo 35% godišnjeg prodajnog potencijala tokom prve godine poslovanja. Svaka tabela prihoda u ovom biznis planu je interaktivna, dozvoljavajući nam da prilagodimo izvore prihoda kada podaci budu dostupni. Iskoristićemo ovaj postupak tokom naših dnevnih operacija s ciljem da razumijemo našu poziciju i isplaniramo poslovanje. Podaci iz ovih tabela su ubačeni u tabelu prodajne prognoze u sledećoj sekciji ovog biznis plana

Prognoza prodaje
„E3“ će obezbijediti prodaju kroz sedam izvora prihoda koji predstavljaju usluge i porizvode kompanije:        članarina obarzovni kursevi restoran zabava maloprodaja salon igre izdavanje objekta

Kompanija prognozira konzervativan period prihoda dok se trud oko marketinga i vijest „od usta do usta“ ne ustabili tokom godine. Kao što smo ranije pomenuli, prognoziramo da ćemo dostići samo 35% prodajnog potencijala tokom prve godine. Pun prodajni potencijal objekta će biti dostignut tokom druge godine poslovanja. Ovo omogućava konzervativniju prognozu protoka novca i bolja očekivanja prihoda. Prve godine se očekuje 394 157 € prihoda od prodaje, sa troškovima prodaje od 236 494 €. Predviđamo otavarnje naših vrata javnosti sredinom septembra, stoga neće biti prodaje u julu i u avgustu, već tek pola mjesečnih prihoda u septembru. U drugoj godini očekujemo da prodaje poraste na 1 222 164 € sa troškovima prodaje od 733 298 €. Ova prognoza uključuje 12 mjeseci prihoda sa 100% potencijala, pošto pretpostavljamo da je period uzdizanja završen i da poslujemo punim potencijalom. Treća godina pokazuje porast u prodaji od 1 307 715 € sa troškovima prodaje od 784 629 €, pretpostavljajući da je procenat rasta 7%.

Prateća tabela prikazuje trogodišnju prognozu prihoda (mjesečno za prvu godinu i godišnje Tabela 5. Prognoza prihoda za 12 mjeseci prve godinee poslovanja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Biznis plan
Prodaja Kombin ovani izvor prihoda drugo Ukupna prodaja 0 € 0 € 0 € 1 0 € 0 € 0 € 2 15 800€ 34 300€ 35 900€ 37 700€ 39 500€ 42 400€ 43 400€ 45 700€ 49 500€ 49 957€

0€ 15 800€ 3

0€ 34 300€ 4

0€ 35 900€ 5

0€ 37 700€ 6

0€ 39 500€ 7

0€ 42 400€ 8

0€ 43 400€ 9

0€ 45 700€ 10

0€ 49 500€ 11

0€ 49 957€ 12

Direktni troškovi prodaje (60% od kombinovanih izvora prihoda) Kombin ovani izvor prihoda Drugo Ukupni direktni troškovi prodaje 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9 840€ 20 580€ 21 540€ 22 620€ 23 700€ 25 440€ 26 040€ 27 420€ 29 700 € 0€ 29 700 € 29 974€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

9 840€

20 580€

21 540€

22 620€

23 700€

25 440€

26 040€

27 420€

29 974€

Izvor: biznis plan Grafikon 3. Grafički prikaz prognoze prihoda za 12 mjeseci prve godine poslovanja Izvor: biznis plan Tabela 6. Prognoza prihoda za prve 3 godine poslovanja Godina 1 Prodaja Kombinovani izvor prihoda Drugo Ukupna prodaja 394 157 € 0€ 394 157 € Godina 1 1 222 164 € 0€ 1 222 164 € Godina 2 1 307 715 € 0€ 1 307 715 € Godina 3 Godina 2 Godina3

Direktni troškovi prodaje (60%) Kombinovani izvor 236 494 € 733 298 € 784 629 €

Biznis plan
prihoda Drugo Ukupni troškovi prodaje Izvor: biznis plan Grafikon 4. Grafički prikaz Izvor: biznis plan 0€ 236 494 € 0€ 733 298 € 0€ 784 629 €

Menadžment tim
Izvršni direktor kompanije je Marko Marković. Marko ima značajno iskustvo u vođenju mjesta sa zabavom uživo u Podgorici i okolini, posjedovao je i uspješno vodio slično mjesto šest godina. Na čelu menadžment tima je vlasnik Šljuka Selma. Kao profesionalni muzičar i profesor, Selma je jedinstveno kvalifikovana da razvije mejsto za zabavu i obrazovanje. Takođe ima iskustvo kao kuvar, konobar i šanker.

Administarcija i operacije
Svaki izvor prihoda će biti vođen od strane šefa odeljenja, svaka od ovih radnih pozicija je detaljno objašnjena u planu zaposlenih. Šef odlejenja je odgovoran za svakodnevne operacije objekta. Šefovi odeljenja direktno odgovaraju Šljuka Selmi, koja će preuzeti sve administartivne i menasžerske obaveze.

Finansije
Knjigovođstvo kompanije, plaćanje i poreski izvještaji će biti spoljni. Ovi troškovi su predstavljeni u tabeli „Profit i troškovi“ u polju „generalno i administracija“. Knjigovođa komapnije je Janko Janković. On je vlasnik kompanije za vođenej knjiga „Tax You“. Ovi troškovi su predstavljeni u tabeli „Profit i troškovi“ u polju „generalno i administracija“.

Konsultantske usluge

Biznis plan
Dodatni marketing i obuku zaposlenih će obezbijediti Dejan Dejanović. On je specijalista u obezbjeđivanju razvoja gostoprimstva biznisa kroz osvajanje nagarda u svojim uslugama. On može obezbjediti kompletno proučavanje tržišta i konkurentske poteze za objekat.

Plan zaposlenih
Ukupni troškovi za zaposlene u prvoj godini su 124 000 €. Troškovi zapolsenih rastu u drugoj godini, zasnovano na cijelih 12 mejseci rada, na 170 000 €. Treća godina troškova zaposlenih je porcijenjena na 192 000 €. Troškovi zaposlenih predstavljaju njmanji broj osoblja koji je potreban das bi mogli funkcionisati. Dodatno osoblje će biti unajmljeno kad profit bude dozvoljavao. Intervjuisanje i zapošljavanje osoblja će se odvijati tokom avgusta. Menadžeri će biti plaćeni 10 € po satu a asistenti 6.5 € po satu. Zaposlenima će biti isplaćen bonus na platu ako profit to bude dozvoljavao. Konobari i šankeri će dodatno primati i napojnice gdje je to dozvoljeno. Kompanija će imati dva šefa odeljenja i 4 zaposlena koji će raditi pola radnog vremena u početku. Svi zaposleni će biti unakrsno obučavani da pomognu svakom odoljenju ako je potrebno. Prve dvije nedelje u septembru su određene za obučavanje osoblja.

Menadžeri
Menadžer za izdavanje objekta, hranu i piće i salon igre: Ivan Ivanović. Ivan Ivanović je profesionalni muzičar sa preko 40 godina iskustva. Ima prodavačku i marketinšku karijeru dugu 20 godina u dopunjavanju svojih muzičkih nastojanja, i direktno iskustvo u vođenju maloprodaje. Dodatno, lični cilj za dublje razumijevanje ljudske prirode ga je odveo ka učešću u obrazovnim programima što je obezbijedilo model vještina efektivne komunikacije i liderstva i doživotne nove mogućnosti. Ivan je kvalifikovan da se suoči sa zahtjevima „E3“. Menadžer za zabavu i obrazovanje: Petar Petrović Petar je profesionalni muzičar, edukator, i vlasnik „Latin Pulse Music“ kompanije koja je bazirana na online muzičkim uslugama. Sa diplomama iz muzike i elektroinžinjeringa nastavio je da daje finansijske i tehničke savjete kako bi podržao otvaranje i dalje poslovanje „E3“. Njegova kompanija će biti korišćena kao spoljašnje rešenje kako bi uredno vodili raspored i rezervacije za odeljenje zabave „E3“. Iako uvijek usklađivane protiv svog iskustva kao umjetnika, njegove aktivnosti kao organizator događaja su obezbijedile kompletnu perspektivu, posebno kada je riječ o pregovorima sa zabavljačima. Petar trenutno predaje sveobuhvatni bas metod u muzičkoj školi u Podgorici i u privatnom studio u Budvi.

Biznis plan
Pomoćnici
Pomoćnici će obezbijediti osoblje za svako odeljenje, uključujući zabavu, obrazovanje, hranu i piće, izdavanje objekta, maloprodaju i salon igre. Asistenti će takođe predstavljati generalno osoblje koje je potrebno za: domara, perača suđa, provjeru karata, obezbjeđenje, šankere.  Marko Kovačević  Dejan Radović  Jovan Milović  Dragan Marković Dodatni pomoćnici će biti obezbjeđeni po potrebi, izmeđus ledećih pojedinaca (opisano pod „Drugi“ u tabeli zaposlenih)  Ivan Kostić  Marko Petrić  Goran Ivanović  Zoran Lukić  Branko Popović  Vlado Jovanović  Peđa Stanković  Nikola Tošić  Milan Petrović  Nikola Odović

Muzičko i obrazovno osoblje
Instruktori i predavači u „E3“ kursevima za muziku i obrazovanje će se nadoknaditi na osnovu procenta prihoda za svaki kurs.Prosječni troškovi za ovo osoblje su obračunati kao troškovi prodaje u prognozi prodaje biznis plana. Svaki instruktor će biti plaćen kao pojedinačni izvođač. Predavači će obuhvatiti instruktore za  Bubnjeve – 4  Udaraljke – 3  Bas – 3  Klavir – 4  Ples – 4  Saksofon, klarinet i flauta – 2  Glas – 2  Žičani instrumenti – 2  Gitara – 3  Engleski i španski – 2  Yoga – 1 Tabela 7. Isplata zaposlenima za 12 mjeseci prve godine poslovanja Mjesečni plan zaposlenih

Biznis plan

1 Vlasnik

2

3 3 000 € 3 500 € 4 500 €

4 3 000 € 3 500 € 4 500 €

5 3 000 € 3 500 € 4 500 €

6 3 000 € 3 500 € 4 500 €

7 3 000 € 3 500 €

8 3 000 € 3 500 €

9 3 000 € 3 500 €

10 3 000 € 3 500 €

11 3 000 € 3 500 €

12 3 000 € 3 500 €

0 0€ €

3 Menadžer 0 500 (2) € € Osoblje sa punim 4 0 radnim 500 € vremeno € m (4) Privreme 0 0€ no osoblje € Ukupno ljudi Ukupna isplata 0 7

4500 €

4500 €

4500 €

4500 €

4500 €

4500 €

0€

0€

0€

0€

1 000 € 8 12 000 €

1 000 € 8 12 000 €

1 000 € 8 12 000 €

1 000 € 8 12 000 €

1 000 € 8 12 000 €

1 000 € 8 12 000 €

7 11 000 €

7 11 000 €

7 11 000 €

7 11 000 €

8 0 000 € €

Izvor: biznis plan

Tabela 8. Isplata zaposlenima za prve tri godine poslovanja Godišnji plan zaposlenih Godina 1 Vlasnik Menadžer (2) Osoblje sa punim radnim vremenom (4) Privremeno osoblje Ukupno ljudi Ukupna isplata 30 000 € 38 500 € 49 500 € 6 000 € 8 124 000 € Godina 2 50 000 € 42 000 € 54 000 € 24 000 € 9 170 000 € Godina 3 60 000 € 42 000 € 54 000 € 36 000 € 10 192 000 €

Biznis plan

Izvor: biznis plan

Finansijski plan
Svrha ovog biznis plana je da procjeni početne i tekuće troškove; da identifikuje izvore prihoda; i da predvidi protok novca i profit. Objekat će biti finansiran iz uplaćenog kapitala od starne vlasnika. Procjenjujemo našu mjesečnu prelomnu tačku na 66 395 € sa jediničnim promjenljivim troškovima od 60% i fiksnim mjesečnim troškovima od 26 558 €. Ukupan neto profit za prvu godinu je predviđeno da bude negativan (161 031 €) zbog početnih troškova. Prognoza za drugu godinu poslovanja iznosi pozitivnu neto zaradu od 122 498 €, povećavajući se u trećoj godini na 129 891 €. Početni troškovi od 40 260 € i kapital od 150 000 € su obezbjeđeni od strane vlasnika. Za prvu godinu protok novca je projektovan na 22 084 €, povećavajući se na 103 664 € u drugoj godini i u trećoj iznosi 82 157 €. Predviđamo da prvu godinu završimo sa balansom novca od 23 084 € povećavajući na 126 748 € u drugoj godini i na 208 905 € u trećoj. Naša neto vrijednost u prvoj godini će biti negativna i iznosiće 10 031 €, povećaće se pozitivno u drugoj godini na 62 468 € i utrećoj na 142 359 €. Vlasnik je svjestan visoko ruzične prirode pokretanja restorana baziranog na zabavi. Ako projekat propadne vlasnikov uloženi novac i troškovi se ne mogu povratiti. Ako objekat bude zahtjevao dodatne radove i renoviranje vlasnik će razmotriti mogućnost dovođenja investitora. Za događaj čija profitabilnost ne može biti ostvarena vlasnik će preduzeti nekoliko sekvencijalnih koraka kako bi izašao iz projekta.

Značajne pretpostavke
Naši platni troškovi počinju u avgustu 2010. sa pripremam za veliko otvaranje. Porez i beneficije za zaposlene su predviđeni na 7% isplate i identifikovani u tabeli biznis plana „profit i gubici“. Novi platni računi počinju u julu 2010 sa iznajmljivanjem objekta i početnim troškovima renoviranja. Očekujemo da računi za plaćanje inventara stignu u julu 2010. Procjenjujemo da će plaćanje kreditnim karticama činiti 15% prodaje, a gotovinsko plaćanje 85%.

Analiza prelomne tačke

Biznis plan
Procjenjujemo našu mjesečnu prelomnu tačku na 66 395 € sa jediničnim promjenljivim troškovima od 60% i fiksnim mjesečnim troškovima od 26 558 €. Ciljani mjesec za prelomnu tačku je oktobar 2011. Tabela 9. Analiza prelomne tačke Analiza Mjesečna prelomna tačka Pretpostavke Procenat prosječnih promjenljivih troškova Procjenjen fiksni mjesečni troškovi Izvor: biznis plan 60% 25 983 € 64 958 €

Projektovani profit i gubici
Predvidjeli smo mariginu rasta od 40% sa početkom prihoda od prodaje u septembru 2010. Marigina rasta u prvoj godini poslovanja je projektovana na prosječno 157 600 €, sa rastom na prosječno 488 800 € u drugoj godini i čak 523 000 € u trećoj godini. Ukupan neto profit za prvu godinu je procjenjen da bude negativan (161 000 €) zbog početnih troškova. Druga godina poslovanja pokazuje pozitivan neto profit od prosječno 122 400 € sa rastom u trećoj godini na 129 800 €. Troškovi prodaje i marketinga će početi u julu mjesecu kad počnemo sa marketinškom kampanjom za veliko otvaranje u septembru. Predvidjeli smo budžet od 1% od prodaje da podržimo rad oko marketinga. Isplate počinju u avgustu zajedno sa porezom i benficijama za zaposlene procijenjene na 7%. Planirali smo da u avgustu poklonimo pažnju obuci svih radnika u korist otvaranja lokala.

Početni troškovi
Dodijelili smo 20 000 € za renoviranje iznajmljenog prostora za veliko otvaranje. Ovaj iznos uključuje troškove konstrukcije za renoviranje postojećeg prostora kako bi obezbijedili binu, kao i neke manje prepravke mjesta. Za opremu i namještaj je dodijeljeno 30 000 € prve godine. Oprema obuhvata osvjetljenje, zvučnu opremu, i audio – video sistem za objekat. Zakupnina je bazirana da obezbjedi 620 kvadrata prostora sa prosječnom mjesečnom kirijom od 6 000€ Planirali smo da sve finansijske i administartivne poslove vodimo spolja. Ova

Biznis plan
dodjela je uračunata u tabelu „profit i gubici“ kao generalni i administrativni troškovi, početno podešeni na 750 € mjesečno. Dodjelili smo dodatnih 500 € mjesečno iznad opretivnih troškova pod nazivom „Ostalo“ za nepredviđene troškove. Ova dodjela počinje u prvom mjesecu rada i vođena je uz tekuće mjesečne troškove.

Mjesečni profit za prvu godinu rada
Tabela 10. Mjesečni profit za prvu godinu rada 1 Prodaja Direktni troškovi prodaje Ostali troškovi dobara Ukupni troškovi pordaje Marigina rasta Marigina rasta % Troškovi isplate Prodaja i marketin g i ostali troškovi Renovira nje 0€ 2 0€ 3 15 800 € 9 480 € 4 34 300 € 20 580 € 0€ 20 580 € 13 720 € 40 % 11 000 € 2 126 € 5 35 900 € 21 540 € 0€ 21 540 € 14 360 € 40 % 11 000 € 2 126 € 6 37 700 € 22 620 € 0€ 22 620 € 15 080 € 40 % 11 000 € 2 126 € 7 39 500 € 23 700 € 0€ 23 700 € 15 800 € 40 % 12 000 € 2 126 € 8 42 400 € 25 440 € 0€ 25 440 € 16 960 € 40 % 12 000 € 2 126 € 9 43 400 € 26 040 € 0€ 26 040 € 17 360 € 40 % 12 000 € 2 126 € 10 45 700 € 27 420 € 0€ 27 420 € 18 280 € 40 % 12 000 € 2 126 € 11 49 500 € 29 700 € 0€ 29 700 € 19 800 € 40 % 12 000 € 2 126 € 12 49 957 € 29 974 € 0€ 29 974 € 19 983 € 40 % 12 000 € 2 126 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

9 480 € 6 320 € 40 %

0€

0€

0% 0%

0€

8 11 000 000 € € 2 2 126 126 € € 10 000 €

2 126 € 10 000 €

0€

0€ 0€

0€ 0€

0€ 0€

0€ 0€

0€ 0€

0€ 0€

0€ 0€

0€ 0€

0€ 0€

Svjetla, 10 ozvučenje 000

10 10 000 000 €

Biznis plan
€ Dozvole 5 000 € 12 000 € 750 € 500 € € 0€ 0€ 0€ 6 000 € 750 € 500 € 0€ 500 € 0€ 6 000 € 750 € 500 € 0€ 500 € 0€ 6 000 € 750 € 500 € 0€ 500 € 0€ 6 000 € 750 € 500 € 0€ 500 € 0€ 6 000 € 750 € 500 € 0€ 500 € 0€ 6 000 € 750 € 500 € 0€ 500 € 0€ 6 000 € 750 € 500 € 0€ 500 € 0€ 6 000 € 750 € 500 € 0€ 500 € 0€ 6 000 € 750 € 500 € 0€ 500 €

Kirija Komunal ne usluge Pravo i računovo đstvo

0€

3 000 €

750 750 € € 500 500 € € 0€ 0€

Konsultin 500 g € Osiguran je Takse i beneficije za zaposlene (7%) 500 €

500 500 € €

149 €

149 149 € €

149 €

149 €

149 €

149 €

149 €

149 €

149 €

149 €

149 €

Generaln ii administa 750 rtivni € troškovi (15%) Ostalo Ukupni operativn i troškovi Profit prije intersta i taksi Neto profit 500 € 42 775 € 42 775 € 427 75

750 750 € €

750 €

750 €

750 €

750 €

750 €

750 €

750 €

750 €

750 €

500 500 € € 33 29 275 275 € € 33 22 275 955 € € 332 22 75 955 €

500 € 22 275 € 8 555 € 8 555

500 € 22 275 € 7 915 € 7 915

500 € 22 275 € 7 195 € 7 195

500 € 23 275 € 7 475 € 7 475

500 € 23 275 € 6 315 € 6 315

500 € 23 275 € 5 915 € 5 915

500 € 23 275 € 4 995 € 4 995

500 € 23 275 € 3 475 € 3 475

500 € 23 275 € 3 292 € 3 292

Biznis plan
€ Neto profit / Prodaja 0% € 0% 145.2 8% € 24.9 4% € 22.0 5% € 19.0 8% € 18.9 2% € 14.8 9% € 13.6 3% € 10.9 3% € 7.0 2% € 6.5 9%

Izvor: biznis plan

Grafikon 5. Grafički prikaz mjesečnog prihoda za prvu godinu poslovanja

Izvor: biznis plan Tabela 11. Prihod za prve tri godine poslovanja Godina 1 Prodaja Direktni troškovi prodaje Ostsli troškovi Ukupni troškovi prodaje Marigina rasta Marigina rasta % Isplate Prodaja imarketing i ostali troškovi 394 157 € 236 494 € 0€ 236 494 € 157 663 € 40 % 124 000 € 25 514 € Godina 2 1 222 164 € 733 298 € 0€ 733 298 € 488 866 € 40 % 170 000 € 46 967 € Godina 3 1 307 715 € 784 629 € 0€ 784 629 € 523 086 € 40 % 192 000 € 50 255 €

Biznis plan
Renoviranje Osvjetljenje i ozvučenje Dozvole Kirija Komunalne usluge Pravo i računovođstvo Konsalting Osiguranje Takse i beneficije za zaposlene Generalni i administrativni troškovi Ostalo Ukupni operativni troškovi Profit prije kamata i poreza Neto profit Neto profit / prodaja Izvor: biznis plan Grafikon 6. Grafički prikaz godišnjih prihoda 20 000 € 30 000 € 5 000 € 69 000 € 9 000 € 6 000 € 500 € 6 000 € 1 786 € 2 000 € 2 000 € 500 € 96 000 € 12 000 € 6 000 € 1 000 € 6 000 € 3 288 € 2 000 € 2 000 € 500 € 96 000 € 12 000 € 6 000 € 1 000 € 6 000 € 3 518 €

9 000 € 6 000 € 311 800 € 154 137 € 154 137 € -39.11%

9 000 € 3 000 € 357 755 € 131 111 € 131 111 € 10.73%

9 000 € 3 000 € 383 273 € 139 813 € 139 813 € 10.69%

Izvor: biznis plan

Predviđeni protok novca
Početni kpaital od 40 260 € je obezbijeđen od strane vlasnika. Dodatna radna ulaganja zahtijevaju 150 000 € i njih je takođe obezbijedio vlasnik dok ne dostignemo prelomnu tačku.

Biznis plan
Prelomna tačka jeočekivana u oktobru 2011. Ako se prelomna tačka ne dostigne tada vlasnik će ponovo razmotriti rizik. Dodatno vlasnik će takođe uzeti u obzir dovođenja potencijalnih investitora kako bi se radni kapital mogao uvećati. Protok novca za prvu godinu je projektovan na 22 084 €, sa rastom u drugoj godini na 103 600 € i u trećoj godini na 82 000 €. Predvidjeli smo da ćemo prvu godinu poslovanja završiti sa stanjem novca od 23 000 €, koji će se u drugoj godini povećati na skoro 117 000 € i približno na 198 600 € u trećoj godini.

Izlazna strategija i procjena rizika
Vlasnik je svjestan visoko rizične prirode ovog poduhvata. Ako on porpadne vlasnikov uloženi kapital i troškovi neće biti povraćeni. Prihodi ovog poduhvata biće praćenimjesčno. Ukoliko se ne budu poklapali ili bili veći od prognoziranih biće napravljena podešavanja u menadžmentu i operacijama. Ako posao bude zahtijevao više ulagačkog kapitala vlasnik će uzeti u obzir dovođenje investitora. Ukoliko posao ne bude profitabilan kao što smo predvidjeli vlasnik će preduzeti neki od sledeććih koraka:     Pokušaj prodaje objekta pogodnom kupcu Ako kupac ne bude pronađen biće izvršena likvidacija. Novac od likvidacije biće iskorišćen da se vrate mogući dugovi. Ako dugovi ne mogu biti elimisani vlanik će razmotriti bankrot kompanije sa legalnim savjetnicima.

Biznis plan

Literatura:
      „Preduzetništvo“ – Prof. Dr. Bećir Kalač „Preduzetništvo“ – prof. Dr. Radojko Lojaničić www.wikipedia.org www.sk.rs www.krstarica.com www.domaci.de

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.