DREPTUL PENAL AL AFACERILOR INSOLVENTA INFRACTIUNILE PREVAZUTE DE LEGEA NR.

85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENTEI INSOLVENTA este starea patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insufucienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile. 1. Insolventa reala; 2. Insolventa actuala; Insolventa este prezumata ca fiind vadita atunci cand debitorul, dupa 30 e zile de la scadenta, nu a putut plati datoria sa fata de unul sau mai multi creditori. 3. Insolventa iminenta - este atunci cand se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la scadenta acele datorii exigibile angajate cu fondurile banesti disponibile la data scadentei. DEBITOR = persoana fizica sau juridica de drept privat, care face parte din una din categoriile prevazute la art.1, al carei patrimoniu este in stare de insolventa. ETAPE ALE INSOLVENTEI: 1. ETAPA INSOLVENTEI IMINENTE sau VIRTUALE = in care factorii si situatiile care urmeaza sa cauzeze insolventa pot fi cunoscute de catre debitor. Situatii: i) debitorul detine disponibil si efectueaza plati, dar la o data ulterioara se poate dovedi ca nu va putea achita datoriile scadente la data respectiva; ii) debitorul nu detine disponibil, nu efectueaza plati, dar nici nu are datorii scadente. 2. ETAPA INSOLVENTEI REALE = la data in care trebuie efectuata plata sau cand datoriile ajung la scadenta, disponibilul lipseste. Cauza - simpla neplata a datoriilor la scadenta, ca manifestare exterioara a debitorului, nu va fi necesara pentru declansarea procedurii, inclusiv la cererea unui creditor. 3. ETAPA INSOLVENTEI VADITE = cand debitorul recunoaste imposibilitatea de plata a datoriei dupa data scadentei sau chiar au trecut 30 de zile de la datta scadentei.

DELIMITAREA INSOLVABILITATII INSOLVABILITATEA = dezechilibrul ................................. caracterizat prin preponderenta pasivului fata de activ. INSOLVENTA = imposibilitatea de plata; absenta fondurilor banesti necesare platii obligatiilor scadente. Presupune starea de incetare a platilor, faptul material al neputintei comerciantului de a plati la termen datoriile comerciale. CONDITII CUMULATIV pentru ca un creditor indreptatit sa poata face cerere la pentru procedura insolventei: 1. Debitorul sau sa se afle in insolventa vadita sau chiar in insolventa actuala daca debitorul recunoaste ca se afla in acea insolventa. Impotriva debitorului aflat in insolventa

Obiectul juridic = complex = obiectul juridic generic . 3. = inactiunea = neintroducerea.85/2006 Bancruta = incorecta gestionare a unor fonduri. insa d. 143 alin. lichida si exigibila de mai mult de 30 de zile. penal va raspunde doar cel care nu a semnat-o. INFRACTIUNEA DE BANCRUTA SIMPLA prevazuta de art. intrucat fiecare zi de intarziere poate agrava situatia debitorului si implicit poate diminua sansele creditorilor de a-si recupera creantele.v. a cererii de deschidere a procedurii in termenul care depasesete cu mai mult de 6 luni termenul prevazut la art.p. Daca salariatii debitorului sunt creditoti.iminenta creditorul nu este indreptatit sa formuleze cerere . .relatiile comerciale + obiect juridic special .27. dar in principal consta in perturbarea derularii activitatii in domeniul comercial. Creanta creditorului indreptatit sa fie certa. Legatura de cauzalitate dintre elementul material si urmarea imediata rezulta din simpla savarsire a faptei. obligatia le revine ambilor.d. Daca exista doua persoane reprezentanti legali ai unei societat comerciale. Este o infractiune omisiva cu termen (30 de zile + 6 luni) = conditie obligatorie ce se calculeaza de la aparitia starii de insolventa. termen calculat de la scadenta sau pana la implinirea a 30 de zile debitorul sa recunoasca starea sa de insolventa vadita. Adiacent apare o stare de pericol pentru interesele creditorilor.elementul material = neintroducerea sau introducerea tardiva de catre debitorul persoana fizica ori de catre reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare. De la momentul initial debitorul are la dispozitie 30 de zile + 6 luni in care are doua alternative : i) sa plateasca datoriile ajunse la termen.000 de lei in cazul in care creditorul este o sociatate. adica sa fie de minim 30. Cumulul creantei sa depaseasca valoarea prag. Mai este reprezentat de relatiile sociale care se dezvolta in legatura cu protejarea drepturile creditorilor debitorului aflat in stare de insolventa. este nula cererea formulata de unul singur. cererea se va face si se va semna de ambii. cuantumul creantei trebuie sa reprezinte cel putin valoarea insumata a 6 salarii medii pe econimie. ii) sa depuna cererea de declansare a procedurii de reorganizare judiciara si a falimentului. Continutul constitutiv Latura obiectiva . ANALIZA INFRACTIUNILOR 1. Subiect activ = persoana fizica ce are calitatea de comerciant si ersoana reprezentant legal al persoanei juridice. actiunea = introducerea tardiva (si aceasta poate fi considerata inactiune) = infractiune comisiva prin omisiune. .1 din Lg. Conditia esentiala (cea care are in vedere ramanerea in pasivitate pe o durata minima de 30 de zile) care realizeaza elementul material = termenul de 6 luni curge din momentul in care se constata faptic insolventa. 2.urmarea imediata = crearea starii de pericol pentru valorile sociale ocrotite prin norma incriminatorie.relatiile sociale care au in vedere buna functionare a activitatilor economice desfasurate de persoana care se afla in stare de insolventa.

c) instraineaza in faruda creditorilor. INFRACTIUNEA DE BANCRUTA FRAUDULOASA Constituie infractiunea de bancruta frauduloasa.art. registrele sau orice act sau situatie financiara a debitorului. vine cu alin. treaficarea de catre administratorul judicir ori lichidatorul averii debitorului. in caz de insolventa a debitorului. sustrage sau distruge evidentele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia. Diferente: . de bani. cu ocazia administrarii sau conservarii de catre cel care are ori trebuie sa abie grija administrarii sau conservarii acelor bunuri.2 : "Infractiunea de gestiune frauduloasa prevazuta de alin.elementul material = actiune." . Producerea unui rezultat determinant. si art. precum si de orice reprezentant ori prepus al acesteia". DE ART.pen. Subiect pasiv = statul si creditorii (persoana prejudiciata).214 alin. la 14 ani. de cele mai multe ori acesta poate fi chiar debitorul sau lichidatorul.144 in legatura cu art. cu rea-credinta. . Pentru consecinte deosebit de grave . GESTIUNEA FRAUDULOASA ART.. Forma de vinovatie = intentie directa calificata prin scopul de a frauda creditorul sau prin diminuarea aparenta a activelor.PEN.delapidare . o parte din active. Actele premergatoare si tentativa sunt posibile dar nu sunt incriminate. Actele pregatiroare si tentativa nu sunt posibile.214 c.214 C.215 INDICE 1 DIN cOD PENAL.Latura subiectiva = forma de vinovatie este intentia. DELAPIDAREA .2 este pedepsita cu inchisoarea de la .144 Lg.c) cu privire la fraudarea creditorului societatii legea cere ca fapta sa prduca in rezultat (infractiune de rezultat).subiect activ = functionar + sa administreze sau sa gestioneze . pe lit. dar poate fi si culpa.145 DIN lEGEA NR. in alt act sau in situatia financiara sume nedatorate. precum si de catre orice reprezentant sau prepus. Subiectul activ = nu este calificat.2.145 = subiectul activ este necalificat.PREV.2 "Gestiunea frauduloasa savarsita in scopul de a dobandi un folos material se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 10 ani. constituie infractiunea de delapidare si se pedepseste cu inchisoarea de la 1 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.pen.000 lei)." Diferente intre art. la aceasta apare obiectul material = evidentele debitorului.alin. fapta persoanei care: a) falsifica.1 "Pricinuirea unei pagube unei persoane. "Insusirea. 3. fiecare dintre aceste fapte fiind savarsite in frauda creditorilor.pedeapsa este de la 10 la 20 de ani. b) si c). ART.85/2006 SI DE ART. 214 C. 2.85/2006: pedeapsa + calificarea subiectului activ.. 4. de art.alin. se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 8 ani cand este savarsita de administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului.144 DIN lEGEA NR. (consecinte deosebit de grave = prejudiciul sa fie mai mare de 200. valori ori alte bunuri pe care le gestioneaza sau le administreaza. daca fapta nu constituie o infractiune mai grava" Art. Spre deosebire de bancruta simpla. . b) infatiseaza datorii inexistente sau prezinta in registrele debitorului. daca este savarsita de administratorul judiciar ori lichidatorul debitorului precum si de orice reprezentant sau prepus al sau. folosirea.... Continut constitutiv . in mai multe modalitati : a).85/2006: "Imfractiunea de gestiune frauduloasa prev. Urmarea imediata = perturbarea activitatii normale in domeniul activitatilor comerciale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful