„E harnic nu oricine lucrează, ci acela care lucrează cu plăcere, care nu poate fără lucru

(Nicolae Iorga)

OPM1: Să asambleze părţi componente pentru a obţine produse finite. Să stabilească tehnica de lucru prin care poate obţine un produs finit. OPM2: Să găsească mijloace de îmbinare a produselor colective pentru a obţine o compoziţie aplicativă unitară. Să aplice tehnica de lucru necesară pentru fiecare etapa în parte sau pentru fiecare produs realizat. . OA: Dezvoltarea gustului estetic şi a interesului pentru a lucra în colectiv.Data: 20 decembrie 2006 Şcoala: „Constantin Brâncuşi” Medgidia Învăţător: Vărăşteanu Carmen-Mihaela Clasa: a II-a B Aria curriculară: Tehnologii Disciplina: Abilităţi practice Unitatea de învăţare: Realizarea unor compoziţii combinate Titlul lecţiei: „Orăşelul lui Moş Crăciun” Tipul lecţiei: .de formare de priceperi şi deprinderi Obiective: Obiectiv de referinţă specific lecţiei: Realizarea unor compoziţii aplicative urmărindu-se formarea priceperilor şi deprinderilor de a utiliza tehnici de lucru diverse Obiective operaţionale: OC1: OC2: OC3: Să identifice materialele şi ustensilele folosite.

demonstraţia (M5) de acţiune reală: . 2006 * * * “Forfecuţa fermecată”. Constanţa. Fiona.tehnici creative (M8) Mijloace:  realităţii .conversaţia (M1)   discuţia colectivă(M2) explicaţia (M3) instructajul (M4) de explorare indirectă: .hârtie creponată (m6) .coli colorate (m8) .coli de scris (m5) . Editura Europolis.lipici (m2) .Strategii didactice: Metode :  de comunicare orală conversative: .lucrări practice (M7) . • .creioane colorate (m4) . Rebeca – „Surprize de Crăciun”. Gilpin.activităţi recreative(M6) . Ed. Bucureşti.panouri de poliester (m3) .plastilină (m7) . Rao. 1998.mărgele (m9) Bibliografie: • informativ demonstrative: obiecte confecţionate –substitute ale Watt.foarfece (m1) .

.

Nr Momente OB crt le lecţiei 1. Dirijarea învăţării să -Elevii vor răspunde la de întrebări M1 M2 orala . Elemente esenţiale de conţinut Activitatea învăţătorului Activitatea elevului -Activitate frontală necesare -Elevii verifică materialele Strategii didactice Metode M1 M2 M3 Anexa 1 Mijloa ce Evalua re Observ aţii Pregătirea clasei pentru activitate de învăţare a)Organizarea colectivului -Voi verifica materialele desfăşurării orei b)Captarea şi orientarea atenţiei se va face prin intermediul urmatoarei strofe: Ninge iarna Primul fulg zboară vesel şi hoinar Vine iarna Cu un mic orăşel de cleştar Jucăuş pe la uşi Vine-un moş într-o zi Dar cu ce daruri Ei nu prea stiu dragi copii Voi solicita elevii răspundă întrebări: *Cine este moşul care aduce daruri? *Ce ştiţi voi despre Moş Crăciun? *Unde locuieşte el? *Cum credeţi ca arată oraşul lui Moş următorului set -Elevii vor asculta explicaţiile şi vor participa la solicitările învăţătorului 2.

figurine tehnici care (decupaj. la ora de abilităţi practice vom încerca să realizăm şi noi Orăşeul plin de mister al lui Moş Crăciun -Voi anunţa elevii că până la sfârşitul -Elevii vom încerca să realizăm cât mai multe explicaţiile. M1 M2 M3 M1 M3 m1 m2 4. *grupa Oamenilor de zăpadă va realiza omuleţii de nea. vor asculta Anunţarea temei -Elevii ascultă explicaţiile. . Enunţarea scopului şi a obiectivel or 5. motolirea vor urmări M1 M2 M3 M4 M5 va realiza Pentru a facilita desfasurare a sarcinilor fiecare grupa va avea un lider hârtiei) -Voi explica elevilor că vor avea sarcini -Elevii diferite: *grupa Brăduţilor va realiza brăduţii. *grupa *grupa îngeraşii. să alcătuiască o compoziţie comună. Instructaj ul şi demonstr aţia instructajul şi vor stabili materialele necesare.Crăciun? *Poate cineva sa realizeze un dialog intre Moş Crăciun si un -Elevii vor urmari imaginile braduţîmpodobit? . imagini video cu Moş Craciun -Astăzi.Voi solicita elevii sa urmăreasca câteva 3. Globuleţelor Îngeraşilor va realiza podoabele pentru pom. utilizând o serie de lipire.

m8. m9 Probă practică sarcinilor propuse. realizarea -Elevii vor realiza obiectele cerute. Executare a acţiunii -Voi îndruma elevii în compoziţiilor: Analiza şi apreciere a rezultatel or Aprecieri finale Se vor analiza lucrările în funcţie de -Elevii anumite cerinţe: *dacă a decupat după contur. m6 m7. m4. *daca a asamblat corect piesele. m5.. *dacă lucrarea este executată îngrijit. m2. . vor asculta M1 M2 explicaţiile.*grupa Spiriduşilor va realiza decorul pe care vor fi asezate toate elemetele Fiecărei echipe i se va prezenta un -Elevii vor urmări modelul model şi i se va oferi explicaţiile. m3. M8 M1 M2 m1. -Voi face câteva aprecieri finale asupra -Elevii modului de lucru. 6. lucrărilor vor participa la autoevaluarea şi evaluarea 8. pentru îndeplinirea M1 M2 M6 M7 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.