CONTOH PERLEMBAGAAN KELAB HOKI Contoh perlembagaan ini adalah merupakan panduan dan badan sukan berkenaan perlu

menyesuaikan contoh ini dengan keperluan masing-masing. Secara asasnya perlembagaan badan sukan perlu mempunyai perkara-perkara berikut: FASAL 1. NAMA FASAL 2. TEMPAT URUSAN FASAL 3. DEFINISI FASAL 4. OBJEKTIF DAN MATLAMAT FASAL 5. LOGO/LAMBANG FASAL 6. KEAHLIAN FASAL 7. YURAN KEAHLIAN FASAL 8. PERMOHONAN MENJADI AHLI FASAL 9. KEISTIMEWAAN DAN HAK AHLI FASAL 10. FASAL 11. FASAL 13. MESYUARAT AGUNG TAHUNAN FASAL 14. TUGAS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN FASAL 16. MAJLIS/ JAWATANKUASA INDUK(mengikut mana berkenaan) FASAL 17. TUGAS-TUGAS MAJLIS/ JAWATANKUASA INDUK PERSATUAN FASAL 18. JAWATANKUASA-JAWATANKUASA FASAL 19. TUGAS AHLI MAJLIS/ AHLI JAWATANKUASA INDUK FASAL 21. KEWANGAN FASAL 24. PENAUNG/ PENASIHAT FASAL 25. PINDAAN PERLEMBAGAAN FASAL 26. LARANGAN FASAL 27. PEMBUBARAN * Sila taip dalam bentuk selang 2 baris (double spacing) untuk memudahkan Semakan

PENUBUHAN PERSATUAN/KELAB 1. OBJEKTIF KHUSUS Menjelaskan matlamat dan tujuan penubuhan kelab atau persatuan di sekolah dalam konteks kependidikan dan kepimpinan Menjelaskan kaedah dan tatacara penubuhan kelab atau persatuan. Menjelaskan kaedah dan tatacara pentadbiran dan pengurusan kelab atau persatuan Menjelaskan kaedah dan tatacara pengurusan dan pengelolaan aktiviti dan kegiatan kelab atau persatuan di sekolah berdasarkan perancangan dan undang-undang. Mengetahui dan memahami kaedah dan stategi memimpin dan memotivasikan ahli-ahli kelab atau persatuan yang dipimpin Mempunyai pengetahuan dan kemahiran merancang. berketrampilan dan berwawasan. OBJEKTIF AM Guru-Guru dan murid-murid akan: Mengetahui dan memahami ciri-ciri dan nilai-nilai kepimpinan yang diperlukan untuk memimpin. Membentang dan menjelaskan ciri-ciri dan nilai-nilai asas kepimpinan. Mengetahui dan memahami kaedah. 2. . mengelola. stategi dan prinsip pengurusan kelab atau persatuan secara berkesan. Mempunyai keyakinan diri sebagai pemimpin yang berwibawa. perlembagaan negara dan Wawasan 2020. menyelia dan menilai aktiviti dan kegiatan kelab atau persatuan yang dipimpin. mengurus dan mengoperasikan kelab atau persatuan di sekolah. Menjelaskan tanggungjawab dan peranan murid-murid sebagai warganegara berdasarkan Rujunegara.

Berkongsi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang diminati dan digemari. b. Merancang dan melaksanakan aktiviti dan kegiatan secara berkumpulan. kegemaran. kegemaran. c. Berkongsi sumber dan peralatan.3. Aktiviti dan kegiatan c. d. . BAGAIMANA MENUBUHKAN KELAB ATAU PERSATUAN Murid-murid membentuk jawatankuasa penaja untuk menetapkan:a. e. Tujuan dan matlamat b. 3. Mewujudkan peluang kepada murid-murid mengembangkan bakat dan potensi kepimpinan f. berpelembagaan. hasrat dan kecenderungan yang sama supaya murid-murid berpeluang dan berkesempatan: a. Peraturan d. Menetapkan matlamat yang dipersetujui dan dilaksanakan bersama. hasrat dan kecenderungan yang sama serta bertujuan untuk saling bekerjasama. bantu membantu dan berkongsi sumber dalam melaksanakan aktiviti dan mencapai cita-cita serta matlamat yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama bagi memperkembangkan minat.1 Tujuan penubuhan/pembentukan kelab atau persatuan: Menggabungkan murid-murid yang mempunyai minat. kegemaran. Perlembagaan Jawatankuasa penaja menulis permohonan rasmi kepada Pengetua atau Guru Besar dengan menyertakan dokuman yang telah ditetapkan di atas. hasrat dan kecenderungan masing-masing. berperaturan dan berkepimpinan yang dianggotai oleh murid-murid sekolah yang mempunyai minat. Mewujudkan wahana kepada murid-murid mengembangkan bakat dan potensi masing-masing ke peringkat yang lebih tinggi 3. KELAB ATAU PERSATUAN Definisi: Sesuatu entiti kumpulan yang berstruktur.

Penubuhan Jawatankuasa Penaja 2. Mesyuarat Agung. ii. Surat Permohonan Penubuhan Kelab dan Persatuan. Pengendalian Mesyuarat Agung: i.Mendapatkan kelulusan daripada Pengetua atau Guru Besar Mendaftarkan ahli-ahli kelab atau persatuan yang telah diluluskan oleh Pengetua atau Guru Besar Mengadakan Mesyuarat Agung penubuhan dengan : a. Merancang aktiviti tahunan kelab atau persatuan c. Pengesahan dokumen kelab atau persatuan d. 4. Memilih Ahli Jawatankuasa b. . 5. Surat Kelulusan Penubuhan oleh Pendaftar Kelab dan Persatuan (Guru Besar) 6. Draf Perlembagaan Persatuan 3. Draf Aktiviti Tahunan. Surat Panggilan/Notis Mesyuarat Agung.Mengoperasikan kelab atau persatuan PENUBUHAN KELAB DAN PERSATUAN Prosedur Penubuhan: 1.

Tuan . Kedah. Kerjasama dan jasa baik tuan bagi meluluskan perkara diatas terlebih dahulu diucapkan terima kasih.Kelab Hoki. Kedah. 09010 Kulim. 2. (A) 196. yang berkait dengan Seksyen 130. Kedah. bersama-sama ini dikemukakan maklumat-maklumat berikut: 2.1 Draf Perlembagaan. 09010 Kulim. (AZIZUL RAHIM BIN ISMAIL) Guru Penasihat. Sekolah Kebangsaan Labu Besar mulai 1 Mac 2011. Azizul Rahim Bin Ismail…… berdasarkan Peraturan (4) dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998.U. …………………………………. “MAJULAH SUKAN UNTUK SKLB” Saya yang menurut perintah.P. Sehubungan itu . 2. Sekolah Kebangsaan Labu Besar. PERMOHONAN PENUBUHAN KELAB HOKI Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa saya …En. Kelab Hoki. Tel : 04-4037688 _____________________________________________________________________ Ruj kami : SKLB/09/01/01(1) Tarikh : 27 Febuari 2011 Guru Besar. Kulim. Sekolah Kebangsaan Labu Besar.3 Pelan Strategik 2011-2015 3.2 Draf Aktiviti Asas (Pelan Taktikal dan Operasi 2011) 2. Sekian. Akta Pendidikan 1996 dengan ini memohon untuk menubuhkan Kelab Hoki. No. . Sekolah Kebangsaan Labu Besar.

bersama-sama ini dikemukakan maklumat-maklumat yang diluluskan: 2. Tuan. Akta Pendidikan 1996 seperti yang termaktub dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998. Sekolah Kebangsaan Padang Tengku. . “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” “BERSAMA MENINGKATKAN KUALITI PENDIDIKAN” Saya yang menurut Perintah. Seksyen 130. Sekian. 1998. sukacita dimaklum permohonan tuan untuk menubuhkan Persatuan Bahasa Melayu. Persatuan Persatuan Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Padang Tengku.3 Senarai Nama Jawatankuasa Penaja. Pahang.Persatuan Bahasa Melayu. Pahang.1 Draf Perlembagaan 2. Kuala Lipis. ____________________________________________________________________ Ruj kami: SKPT06/09/01/(01) Tarikh : 08 Januari 2009 Guru Penasihat. Kuala Lipis. (A) 196. P.2 Draf Aktiviti Asas 2. Sekolah Kebangsaan Padang Tengku.U.(A) 196. Sehubungan itu. P. KELULUSAN PERMOHONAN PENUBUHKAN PERSATUAN BAHASA MELAYU Merujuk surat tuan SKPT 09/01/01( 01) bertarikh 01 Januari 2005 dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya. Diharap dapat tuan mengambil tindakan selanjutnya mengikut peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei.U. Kuala Lipis adalah diluluskan berkuatkuasa mulai 1 Januari 2009 2.

Fail Timbul . . Sekolah Kebangsaan Labu Besar.k.(EN ABDUL AZIZ BIN MOHD ZAIN) Pendaftar Kelab Dan Persatuan. Kuala Lipis Pahang s.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful