5 Legea conservarii sarcinii electrice Intensitatea curentului electric de conductie iΣ care iese prin orice suprf inchisa Σ este

egala cu derivata in raport cu timpul luata cu semn schimbat de sarcina electrica qDΣ din domeniul DΣ marginit de suprf Σ. iΣ = - dqDΣ / dt iΣ = int pe Σ JdA Caz particular:cand trec 4 conductoare filiforme rezulta iΣ = – i1 + i2 + i3 – i4 qDΣ = int pe DΣ ρv dv d/dt int pe DΣ ρv dv = int pe DΣ [ δρv / δt + div(v ρv)]dv iΣ = int pe Σ JdA = int pe DΣ (divJ)dv int pe DΣ (divJ)dv = int pe DΣ [–δρv / δt – div Jv]dv adevarata pt orice DΣ rezulta ca div J + div Jv = –δρv / δt div(J + Jv) = –δρv / δt forma locala Cazuri particulare: 1 corpuri imobile v = 0 rezulta Jv = 0 rezulta div J = –δρv / δt 2 regimuri stationare exista J dc si numai dc div J = 0 rezulta iΣ = 0 curent electric de conductie-> contururi inchise medii conductoare Consecinte:: -curentul electric de conductie presupune existanta unor medii conducte care formeaza contururi inchise -iΣ = 0 rezulta oricare ar fi o suprf inchisa Σ cat curent intra tot atata iese -iΣ = 0 in regim stationar la nivelul oricarui domeniu DΣ sarcina electrica se conserva. dqDΣ / dt = 0 rezulta qDΣ este o constanta