You are on page 1of 64

Plno dobrých

stránok, zaujímavých
zápletiek a šťastných
koncov
Knižné tipy od tých
najpovolanejších
Zuzana Dlhošová,
25 rokov v Slovarte,
obchodné oddelenie
„Séria Žatva smrti je strhujúco napísaný prí-
beh, ktorý mi otvoril dvere do sveta dystopie.
Bravúrna trilógia, ktorá jednoznačne stojí za
prečítanie. Navyše, na budúci rok sa môžete Dušan Rosypal,
tešiť na novú Shustermanovu knihu.“ 18 rokov v Slovarte,
vedúci skladu

Ivana Bottyánová, „Pre mňa je to publikácia


Leonardo da Vinci XXL od
25 rokov v Slovarte, vydavateľstva Taschen, ktorú
ekonómka sme dávnejšie distribuovali
a už ju, žiaľ, nemáme v ponuke.
„V knihách mojich obľúbených slovenských Je v nej stále čo objavovať,
autorov (v abecednom poradí – Dušan Dušek, Leonardo bol jednoducho
Vanda Rozenbergová, Veronika Šikulová) génius. Alebo nadčasová kniha
nájdem pre mňa „magické“ rozprávanie. 1984 či Pešo do neba so skvelým
Rovnaké dýcha však aj z mnohých príbehov humorom.“
edície MM, ktorá obsahuje vynikajúce diela
nielen z hľadiska originálov, ale aj prekladov.
A na záver – dobrá detektívka a milé príbehy
Evy Borušovičovej patria k dobrej dovolenke.“
Anna Buzáková,
16 rokov v Slovarte,
Import Sales Department
„Mnohé knihy z dielne Slovartu boli pre
mňa čitateľským zážitkom, ale ani jeden
titul z edície MM nechýba v mojej knižnici.
Vybrať si len jednu najobľúbenejšiu knihu
je nemožné. Román Očista od Sofi Oksanen
je úplne prvou MM-kou, ktorú som čítala,
a aj vďaka osobnému stretnutiu s autorkou
má pre mňa špeciálny význam.“
Obsah
3 0. VÝ RO ČI E SLOVART 1 – 17
UM E NI E  18 – 20
B E L E TRI A 21 – 29
B E L E TRI A/SCI - FI , FANTASY 30 – 33
YO UNG ADULT B E L E T RIA  34 – 36
K NI HY P RE DE T I  37 – 43
P RAKTI CK É A HO B BY 44 – 45, 52

Tridsať rokov L I TE RAT ÚRA FAKTU 


KUCHÁRKY 
46 – 51
53 – 54
KNIHY V ČESKOM JAZYKU 55 – 57

Dobrí podnikatelia majú na začiatku plán, cieľ, rozpočet,


AUDI O K NI HY  58 – 59
smerovanie a množstvo ďalších užitočných vecí, o ktorých sa KNIHY V ANGLICKOM JAZYKU 60
píše v múdrych knihách. My sme vôbec nevedeli, čo nás čaká,
a spätne si uvedomujem, že sme sa ani nepokúsili predstaviť
si to. V každom prípade, aj keby sme si v roku 1991 predstavili Symboly a skratky použité v katalógu
našu budúcnosť, ani v najtajnejších snoch by nikto z nás ani kniha dostupná v elektronickej podobe
len nedúfal v takých fantastických tridsať rokov, aké sme audiokniha
s vydavateľstvom zažili. kniha v českom jazyku
vekové odporúčanie
Na tejto ceste sme mali obrovské množstvo šťastia, no občas mv mäkká väzba
aj trochu smoly – ktorá nám pripomenula, že čo nás nezabije, tv tvrdá väzba
to nás posilní. Stretli sme úžasných autorov, ilustrátorov, tvp tvrdá väzba s prebalom
grafikov, tlačiarov, kníhkupcov, distribútorov, knihovníkov, flexi flexi väzba
agentov (samozrejme, ženy aj mužov) a najmä čitateľky
Dovoľte, aby sme vás upozornili, že niektoré pripravované
a čitateľov, ktorí nám dodávali vieru a silu pokračovať. Za to
knihy môžu byť v edičnom pláne uvedené s neúplnou či
im všetkým patrí srdečná vďaka. nepresnou technickou špecifikáciou. Zmeny cien, termínov,
názvov titulov i celého edičného plánu sú možné! Pri výbere
a objednávaní vám radi poradíme každý pracovný deň
Ďakujem všetkým, ktorí sa za tridsať rokov vystriedali na v čase od 9.00 do 16.00. V inom čase po telefonickom alebo
e-mailovom dohovore. Kompletnú ponuku kníh, kalendárov
najrôznejších pozíciách vo vydavateľstve. Každý vložil do a diárov si môžete prezrieť aj priamo v sídle vydavateľstva.
mozaiky našej histórie kamienok, niektorí dokonca aj balvan Knihy si môžete objednať aj prostredníctvom našej webovej
stránky. Fakturačné a platobné podmienky riešime dohodou.
a dokopy stvorili to, čím je Slovart dnes.
Slovart – vydavateľstvo najlepších kníh
Milé čitateľky a milí čitatelia, držíte v rukách náš výročný SlovartBooklab
booklabsk
katalóg. Želám vám, aby vám naše knihy priniesli veľa radosti,
slovart_vyd
inšpirácie aj múdrosti. Zo všetkého najviac sebe aj vám želám,
aby nás knihy aj naďalej robili lepšími a slušnejšími ľuďmi, ktorí
spoločne dokážu prekonať všetko zlé, čo nás v poslednom čase Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o.
obklopuje. S úsmevom, so snami a znalosťami dejín by to malo Bojnická 10, P. O. BOX 70
ísť ľahšie. 830 00 Bratislava
www.slovart.sk

Objednávky
individuálne: objednavky@slovart.sk
Juraj Heger cudzojazyčné: books@slovart.sk
knižnice: kniznice@slovart.sk
riaditeľ Vydavateľstva SLOVART Tel.: + 421 2 4920 1821 – 4

Grafika na obálke: Milk Studio

1
Milý oslávenec
Slovart!
Želám Slovartu ešte
Milý oslávenec Slovart, veľa rokov plných slov
milí všetci tí, ktorí v ňom súvisíte s vymýšľaním kníh,
s ich písaním, porozumenia, viet
prekladaním, radosti, strán múdrosti
editovaním,
vylepšovaním,
a kníh krásy. Ďakujeme
zhmotňovaním, ako autori i čitatelia, že
vydávaním,
počítaním
ste tu s nami.
prenášaním,
prevážaním,
propagovaním,
– Katarína
predávaním Kerekesová
a predovšetkým čítaním!
Vašu prácu obdivujem a podaktorým aj závidím,
lebo tvoríte
koncentráty ľudskosti,
humoru, Každý deň má niekto narodeniny,
premýšľania, dnes Slovart. Prajem Slovartu šťastný
odpúšťania, osud. :-)
zmierenia, Slovart je pre mňa synonymom dobrých
pochopenia kníh. Prajem Slovartu, nech ho dobré
a lásky. sprevádza a zlé si ho nikdy nevšimne. :-)
Tak nech vás to ďalej baví a dobre živí
a nech sa u vás nové knihy rodia Prajem Slovartu, aby sa o jeho knihách
v hojnosti a z lásky! v dobrom hovorilo, nech v kníhkupectvách
Ďakujem, že som kus cesty mohla prejsť s vami. nemajú knihy šancu zapadnúť prachom...
Na zdravie vám všetkým! Slovart naučil mnohých milovať knihy.
– Eva Borušovičová Gratulujem! Nech láska ku knihám zmení
svet k lepšiemu.
Prajem Slovartu veľa verných čitateľov,
ktorí si kúpia radšej knihu ako topánky. :-)

– Silvia Bystričanová

2
Drahé naše vydavateľstvo,
ďakujeme, že už 30 rokov nebrániš našim
ambicióznym autorským plánom, ale
práve naopak, s vervou ich podporuješ.
Nech to trvá večne!

– Henrieta Moravčíková
a Oddelenie architektúry
HÚ SAV

Kto si váži čitateľov?


Kto si váži autorov?
Kto si váži myšlienky a slová?
Vo Vydavateľstve Slovart pracujú Slovart, Slovart, Slovart !
ľudia, ktorí vedia meniť rukopisy
na knihy a zopár takých zázrakov (úryvok zo Shakespeara)
spravili aj s mojimi textami. Čo
teda z môjho pohľadu zaželať
Polónius: Čo to čítate, môj pane?
vydavateľstvu, ak nie čo najviac Hamlet: Slovart, Slovart,
trpezlivosti so všetkými, ktorí píšu,
ilustrujú, prekladajú či redigujú?
Slovart....
Alebo aj s tými, ktorí potom knihy
kupujú a čítajú. Koniec koncov, keď
– Boris Filan
slávi narodeniny vydavateľstvo,
môžete mu zaželať iba to obligátne,
aby vydávalo čo najlepšie knihy,
ktoré si nájdu čo najviac a čo Milý Slovart, všetko najlepšie
najlepších čitateľov. Ponožkami ani k tvojim 30. narodeninám, vinšujem
tortou sa mu skrátka nezavďačíte. ti veľa šťastia, múdrosti, radosti
– Denisa Fulmeková a veselosti, čo v tvojom prípade
znamená, že nám – ako doteraz –
budeš prinášať a ponúkať ďalšie
nové – skvelé, krásne, výnimočné,
nadovšetko zaujímavé knihy,
ktoré sa postarajú o naše srdcia
a zachovajú nám zdravé hlavy.

S pozdravom a vďakou
– Dušan Dušek

3
Vinšujem ti, milý Slovart,
fakticky fantastických čitateľov,
nech naďalej vytváraš malých
Slovo aj veľkých mysliteľov!

+ umenie – Barbora
= Slovart. Kardošová

Už tridsať rokov.
Som šťastný, že takmer toľký
čas môžem ako autor a najmä
ako prekladateľ patriť do jeho Vydavateľstvo SLOVART
slnečnej sústavy.
je viac ako zaslúžene
– Ján Štrasser vydavateľstvom najlepších
kníh, a to vďaka mimoriadne
schopnému, kreatívnemu
šéfovi Jurajovi Hegerovi
a výborne zostavenému
Vyhľadávam a milujem vodu
a azda by som mala zaželať, aby vy- odbornemu tímu milých ľudí.
davateľstvo Slovart šťastne doplávalo Nuž, ako mojej skutočnej
do cieľa – ale to práve nemôžem.
Nech nedopláva, nech len postojí
srdcovke vám prajem, nech
v prístavoch nás, jednotlivcov, ktorí sa všetkým aj naďalej darí
sa za svojimi stolíkmi usilujeme robiť
to najlepšie, čo vieme, a nech ďalej
tak, aby čitatelia netrpezlivo
pokračuje vpred. Zem sa dá oboplá- očakávali a s radosťou
vať tisíce ráz. Za poetikou a krásou siahali po každej
plavby je vždy tvrdá robota a z brehu
to nie je vidieť. Drina, ktorá stojí za „slovarťáckej“ knižnej
to. Plavte sa, skvelí a múdri ľudia, novinke a radi sa vracali
so zmyslom pre humor, s nadhľadom
a s láskou k tomu najkrajšiemu, ku
aj k tým z predchádzajúcich
knihám. rokov.
– Vanda – Zora Mintalová
Rozenbergová
Zubercová

4
Spoľahlivosť
Slovart je tridsať rokov oporou + zodpovednosť
slovenského knižného trhu, veľké, + kvalita
stabilné a seriózne vydavateľstvo,
v ktorom pracujú veľmi milí ľudia.
= SLOVART.
So Slovartom sa spolupracuje vždy
dobre, presvedčila som sa o tom aj ako Tím ľudí s Jurajom
organizátorka Anasoft litery a nedávno Hegerom, to je
aj ako autorka. Slovart by som dopriala
všetkým spisovateľom a prajem mu veľ ký zázrak na
veľa ďalších úspešných rokov a veľa malom Slovensku.
čitateľov.
A našťastie tento
– Katarína Kucbelová naplno rozbehnutý
raketoplán letí do
ďalšej tridsiatky.
– Branislav
Jobus

Milý Slovart, dúfam, že sa nenahneváš,


ak ti k tridsiatke nebudem priať, aby
si niečo nové dosiahol, ale práve
naopak, želám tebe aj sebe, aby si
30 rokov nám poskytujete zostal presne taký, aký si, aby si
voňavé papierové, ale aj elektronické naďalej vydával vynikajúcu prekladovú
vitamíny. Varíte s nami, otvárate beletriu (tvoje dve emká sú kultúrnym
dvere do rôznych kútov sveta, fenoménom), slovenských velikánov aj
ale aj mysle rôznych ľudí a často mladších autorov (budúcich velikánov),
vďaka napätiu navodzujete tú pravú poučnú nonfiction (ktorá aj zabaví),
husiu kožu. Myslím si, že niet lepšej reprezentatívne obrazové publikácie
prevencie na akúkoľvek epidémiu, (sú to najkrajšie darčeky, aké dávam
či už tú skutočnú biologickú, alebo aj dostávam) a... vlastne všetko tak
epidémiu straty rozumu. Želám vám, ako doteraz. Buď ešte dlho tak
aby ste v tom vytrvali aj naďalej akurátne múdry, originálny, pútavý
a vytvárali tak živý most medzi a pekný, ako si v tridsiatke!
čitateľmi a spisovateľmi.
– Pavol
– Marko Thelen Rankov

5
LIMITOVANÉ EDÍCIE

Zberateľské
vydania publikácií
slovenských
umelcov
3
Antónia Paulinyová
František Horniak:
Svet známok
Monografia František Horniak približuje ryteckú
a známkovú tvorbu jedného z prvých sloven-
ských oceľorytcov. V bibliofilskej limitovanej
edícii sú vložené 3 grafické listy umelca.
Vladislav Rostoka
CIPÁR&LOGO.ETC
Publikácia venovaná rozsiah-
lemu celoživotnému dielu
Jiří Olič prelomového grafického
Očistec Mareka Ormandíka dizajnéra obsahuje v limito-
Peter Michalovič vanej edícii dva signované
Veľ ké veci Mareka Ormandíka grafické listy a je podpísaná
Miroslavom Cipárom.
Dve monografie umelca s grafickým
listom podľa vlastného výberu
a s hudobným CD Purgatory.

Dominik Dán

Každá kniha limitovanej


edície Dominika Dána
je podpísaná autorom,
má o niečo väčší formát Kolektív autorov
a originálne číslo vyda- Viktor Frešo
nia. Obálky sú ilustro-
vané Jozefom Gertlim Limitované signované
Danglárom. vydanie multimediál-
neho umelca s originál-
nou kresbou Viktora
Freša na obálke.

6
LIMITOVANÉ EDÍCIE

Medzi najúspešnejšie
limitované vydania
v českom jazyku patrili
tieto publikácie:

Adolf Born
Na cestách
Limitované vydanie autorskej knihy
Adolfa Borna. Súčasťou kompletu s číslo-
vanou a podpísanou knihou je originálna
viacfarebná litografia, všetko v ručne
vyrobenom darčekovom puzdre.

Jan Saudek
Saudek

Reedícia monografie pred-


stavuje dielo svetoznámeho
českého fotografa Jana Antonin Kratochvil
Saudka. Tvorbu autora sleduje Persona
chronologicky vrátane dote- Fotograf Antonin Kra-
raz nezverejnených diel. tochvil je v súčasnom
svete paradoxom – pre
svoje charakteristické
čiernobiele snímky je
vyhľadávaný popredný-
mi svetovými vyda-
vateľmi prestížnych
denníkov a časopisov.

7
SLOVENSKÉ KNIHY V PREKL ADE

Mnohé knihy našich autorov


a autoriek vyšli v zahraničných
prekladoch, a to aj vďaka podpore
grantového systému SLOLIA.
Juraj Kováčik Michal Kšiňan
V panoramatickom kine Milan Rastislav Štefánik
Vydané Vydané vo francúzskom
v poľskom jazyku a v anglickom jazyku

Peter Pišťanek Pavel Vilikovský


Rivers of Babylon Letmý sneh
Vydané v poľskom, srbskom, Vydané v anglickom
francúzskom a anglickom jazyku a vo francúzskom jazyku

Pavol Rankov Veronika Šikulová


Legenda o jazyku Miesta v sieti
Vydané v bulharskom Vydané
a poľskom jazyku v chorvátskom jazyku

Dušan Dušek Maxim E. Matkin


Holá veta o láske Polnočný denník
Vydané Vydané
v ukrajinskom jazyku v bulharskom jazyku

8
SLOVENSKÉ KNIHY V PREKL ADE

Mária Lazárová
Ema a ružová veľryba
Vydané v čínskom jazyku

Lewis Carroll
Alica v krajine zázrakov
Vydané vo faerskom jazyku,
ruštine, čínštine a francúzštine

Alexandra Salmela,
Katarína Kerekesová,
Katarína Moláková
Mimi a Líza 1 + 2
Vydané v čínskom
a maďarskom jazyku

James Matthew Barrie


Peter Pan
Vydané v ruštine,
ukrajinčine, čínštine,
nemčine a kazašskom
jazyku

Vanda Rozenbergová
Websterovci
Vydané
v čínskom jazyku

9
TASCHEN

Sme jedným z najväčších distribútorov


cudzojazyčnej literatúry na Slovensku,
a to aj vďaka spolupráci s vydavateľstvom
TASCHEN. Pozrite si niekoľ ko výnimočných
zberateľských edícií a ďalšie tipy na čítanie
v angličtine.

Helmut Newton Thomas Laird Allen Jones,


SUMO Murals of Tibet Josh Baker
Súhrnné dielo známeho fotografa Viac ako desaťročie cestoval Thomas
Naomi
Helmuta Newtona, ktorý sa preslá- Laird po celom Tibete, aby zachytil bud- Zberateľská edícia slávnej supermo-
vil svojimi kontroverznými scéna- histické nástenné maľby v celej svojej delky Naomi Campbell oslavuje jej
mi, atypickým osvetlením a výraz- vznešenosti, rozsiahlosti a zložitosti. kariéru. Obsahuje exkluzívny auto-
nými kompozíciami. Publikácia Vznikla tak jedna z najhodnotnejších biografický text, fotografie z portfólia
obsahuje viac ako 460 fotografií. publikácií na svete, ktorá je podpísaná a je podpísaná samotnou Naomi.
dalajlamom.

David Hockney,
Hans Werner Holzwarth
Hockney
Špeciálne vydanie k 40. výročiu vydavateľstva
TASCHEN oslavuje dielo maliara Davida
Hockneyho, ktorého kritici zaraďujú medzi
najlepších umelcov našej doby.

10
INÁ DISTRIBÚCIA

Penguin Random House


Frank Herbert:
Dune

Hachette
Stephen King:
The Dark Tower

Bloomsbury
Susanna Clarke:
Piranesi

Thames & Hudson


Patrick Mauriès, Adélia Sabatini:
Chanel Catwalk:
The Complete Collections

Phaidon Press
Phaidon Editors:
Atlas of Brutalist Architecture:
Classic format

Faber & Faber


Kazuo Ishiguro:
Klara and the Sun

11
AUTORI A PODUJAT IA ČESKÉHO SLOVARTU

Uvedenie knihy Guinness World


Records 2019 youtuberom Pedrom
Pedro je známy český youtuber (na fotke vpravo),
ktorý si vybudoval základňu fanúšikov na online hre
Minecraft. Na akcii sa nám podarilo zapísať český
rekord v najvyššom počte hráčov Minecraft na
jednom mieste v rovnakej chvíli, október 2018.

Krst úspešnej biografie


hudobníka Ivana Krála
Vpravo hudobný publicista a spolu-
autor knihy Honza Vedral, vľavo
krstný otec Meky Žbirka a v pozadí
na plátne Ivan Král, jeseň 2019. Predstavenie
detských kníh Včely
a Stromy
Krst knihy Vino Na fotografii je ich poľský
fatale od známeho autor Piotr Socha, ktorý knihy
predstavil v Národnej knižnici
ilustrátora Jiřího Slívu
v Prahe – Klementinum.
Vľavo autor knihy Jiří Slíva – Súčasťou akcie bol aj výtvarný
maliar, ilustrátor a humorista, workshop, september 2019.
ktorý ilustroval aj obálky
slovenských vydaní kníh
Dobré znamenia a Kontrabas.
Vpravo Juraj Heger, riaditeľ
Vydavateľstva SLOVART, Online krst knihy
december 2019. Lidé z Maringotek
Vystúpenie cirkusantov.
Knihu pokrstila autorka
ilustrácie na obálke Ilona
Polanski z Tomski&Polanski.
Súčasťou prenosu bola
charitatívna dražba kníh Lidé Krst charitatívnej knihy
z maringotek a špeciálneho a kalendára Jsem žena,
plagátu ku knihe. Výťažok jsem bohyně a Jsem žena,
z dražby šiel na podporu jsem Evropa
umelcov z Cirk La Putyka,
február 2021. Patronát nad projektom má
historička a filantropka Lilia
Khousnoutdinová, jeseň 2020.

12
PARTNER ST VÁ

Je nám cťou spolupracovať s kľúčovými


inštitúciami slovenskej kultúrnej scény.
Tešíme sa na ďalšie spoločné publikácie.

Slovenská Slovenské
Photoport národná galéria centrum dizajnu

Slovenská národná
galéria a Photoport

Vysoká škola
výtvarných umení

Divadelný ústav

13
O CENENÉ TITULY Z VYDAVATEĽST VA SLOVART

Tešia nás všetky ocenenia,


ktoré získali naši autori/autorky,
prekladatelia/prekladateľ ky
a grafickí dizajnéri/dizajnérky. Cena Jána Hollého
Toto je iba stručný výber laureátov. za umelecký preklad
Katarína Jusková
Právo na život
Ján Štrasser
Anasoft litera Zulejka otvára oči;
Zelený stan
Pavel Vilikovský
Prvá a posledná láska 3 Otakar Kořínek
Vtáky bez krídel;
Veronika Šikulová Bledý oheň
Medzerový plod

Cena Nadácie
Tatra banky
za umenie
Katarína Kucbelová
Čepiec
Cena Mateja Bela za vedecký
Ľubomír Longauer
Úžitková grafika na
a odborný preklad
Slovensku po roku 1918 –
Vyzliekanie z kroja Dezider Kamhal
Jozef Tiso – kňaz,
politik, kolaborant
Cena Dominika Katarína Babinská
Tatarku a Gregor Babinský
Taktne o tráviacom
trakte
Ján Štrasser
František Mikloško.
Rozhovory o dobe a ľuďoch
Národná cena za
Milan Šútovec
Politické Slovensko. komunikačný dizajn
Aktéri, dokumenty,
inštitúcie, politické Boris Meluš:
strany, udalosti edícia kníh Rudolfa Slobodu

14
O CENENÉ TITULY Z VYDAVATEĽST VA SLOVART

To, že sú naše knihy


výnimočné, potvrdzujú aj Dodo Dobrík ako prvý slovenský
tieto zahraničné ocenenia. dizajnér vyhral v roku 2019
svetoznáme D&AD Awards.
Za obálku knihy Tu som získal
Wood Pencil (drevenú ceruzku)
Okrem prestížnej Ceny v kategórii dizajn kníh.
H. Ch. Andersena získal
ilustrátor Dušan Kállay počas
výstavy k 150. výročiu Alice
v krajine zázrakov aj hlavnú
cenu Grolier Clubu za V októbri 2019 sa uskutočnilo
najkrajšie vydanie spomedzi slávnostné udeľovanie cien Frank-
všetkých na svete. furter Buchmesse Film Awards
2019, kde sa v kategórii Najlepšia
ilustrovaná kniha o filme (Best
Illustrated Book on Film) stal víťa-
zom slovenský autor Tomáš Berka
s publikáciou Veľká ilúzia alebo ako
sa stavia filmový zázrak, ktorej obál-
ku a grafickú úpravu nadizajnoval
Vlado Holina.

Nemecké múzeum architektúry


Zlatú medailu v rámci ICMA
(Deutsches Architekturmuseum)
Award 2021 v kategórii
udelilo ocenenie desiatim najlepším
Scientific books získala
architektonickým knihám roka
aj publikácia Bratislava
2015 a bola medzi nimi aj publikácia
(ne)plánované mesto.
Friedrich Weinwurm. Architekt. Au-
torka Henrieta Moravčíková, grafický Titul Francúzsko krížom-krážom
dizajn Ľubica Segečová a fotografie ocenili striebornou medailou
Olja Triaška Stefanovič. v kategórii General literature.

Knižné vydanie časopisov Júliusa Satinského, o ktorého dizajn


sa postaralo grafické štúdio Pergamen, vyhralo v roku 2019
prestížne zlaté ocenenie ICMA Award for Books v kategórii
typografia a layout.
V rovnakej kategórii získala striebro publikácia Šílený
hedvábník (The Mad Silkman) o osudoch českých rodákov
Ziku Aschera a jeho manželky Lídy, ktorých meno a značka sú
vo svete už sedemdesiat rokov synonymom textilného dizajnu.

15
BORIS FIL AN

Fenomén Filan
Boris Filan je držiteľom prestížnej Pripravovaná novinka od Borisa Filana bude mať názov Naj-
veselší pohreb a tu je pár výstižných slov o knihe od autora:
Ceny Egona Erwina Kischa, „Keby tá kniha bola film, tak by sa začínal aj končil na ceste.
udeľovanej českým a slovenským S mojou staručkou mamou ideme rozhádaní na pohreb
spisovateľom za literatúru faktu. príbuzného do Brna a uzmierení sa vraciame do Bratislavy.
Je to smutno veselé putovanie priestorom aj časom. V srdci
Cenu získal v roku 1994 za dielo knihy je tragikomický a nenaplnený vzťah mojej mamy a jej
Tam-tam. bratranca, klauna a zubára, básnika Bohuša Veselého. Život
mne a mojej mame narežíroval veľkú časť detstva v Brne.
Daroval aj vnútil nám mesto, ktoré má nepredvídateľnú mi-
Úspešný román Klimtov bozk nulosť. Patrí do nej otec genetiky Gregor Mendel, geniálny
mu priniesol ocenenie Kniha matematik Kurt Gödel, tajomný spisovateľ Milan Kundera,
silák Franta Kocourek, kapelník Gustav Brom. Vila Tugend-
roka 2009. hat. Nádherné planetárium, kde som sa stretol s vesmírom,
botanická záhrada, v ktorej som ochutnal džungle svojej bu-
dúcnosti. Brniansky orloj v tvare penisu, zoznámenie s tig-
Za rok 2010 bol ocenený rom v zoo a všetko spájajúca postava môjho strýka Jozefa,
Krištáľovým krídlom v kategórii legionára, bankára a múdreho muža, ktorý mi zmenil život.

publicistika a literatúra. Víťazstvo Pozývam vás na cestu lunaparkom mojej hlavy, v ktorom
som objavil krásy aj hrôzy, o ktorých som ani netušil. Držte
si zabezpečil knihou PrešpoRock. si klobúky, pofičíme s vetrom opreteky!“

16
LEGENDA INZINE

InZine bol prvý internetový magazín na


Slovensku. Položil základy modernej
publicistiky v online priestore, z ktorého Peter Pišťanek
vzišli mnohé osobnosti súčasnej slovenskej Mladý Dônč (2016),
literatúry. Jeho existenciu v roku 1999 Neva a Rukojemník (2014),

odštartovala Elena Akácsová, neskôr Sekerou a nožom (2012),


Živý oheň z vína (2006),
šéfredaktorka tohto webového periodika. Traktoristi a Buzeranti (2004)

Počas svojej päťročnej existencie vytvoril


priestor pre publikovanie aj začínajúcim
autorom a stal sa tak liahňou talentov.

Autori, ktorých tvorba vyšla


vo Vydavateľstve SLOVART:

Maxim E. Matkin
Zvláštne šťastie (2018),
Hviezda jasná (2014),
Úplne najviac (2013),
Žiadne prudké pohyby (2012), Marian
Nie na ústa (2011),
Aj ja teba (2010),
Jaslovský
Miluj ma ironicky Dežo Ursíny (2011),
a Mužské interiéry (2007), Collegium Musicum (2007),
Mexická vlna (2005), Jaro Filip – Človek hromadného
Láska je chyba v programe výskytu (2004),
(2004) Džezáky. Doba a scéna (2015)

Barbora
Kardošová
Červené tenisky a Traja kamoši Eva
a fakticky fantastický výlet (2019),
Traja kamoši a fakticky
Borušovičová
fantastický poklad (2019), Urobíme všetko, čo sa dá (2014),
33 prípadov Kristy B. (2016), Jánošík (2009)
Anjeli nespia (2014),
Medium Love. Láska ako stejk (2012),
Vydať sa a zomrieť (2011),
Sladko v ústach (2009)

17
UMENIE

Milan Lasica,
Marek Ormandík
V krátkosti
Prečo si písať denník? Lebo človek si doň píše to, čo
chce on, a nie čo očakávajú iní. Sebe predsa nebude
písať to, čo netreba. Také sú denníkové zápisky Mila-
na Lasicu z rokov 2009 až 2015. Presné datovanie ani
rozdelenie udalostí na nové a spomienkové nepokla-
dal autor za dôležité. Dôležité sú len tie, ktoré zostali,
lebo ukazujú jeho svet.

A prečo si kresliť každý deň? Napríklad preto, lebo na


niektoré obrazy sú slová krátke. Tým skôr, ak je rok
2020 a život každého z nás poznamenala pandémia.
Keď na jeseň toho istého roka zatelefonoval Milan
Lasica výtvarníkovi Marekovi Ormandíkovi, či by
neilustroval jeho denník, netušil, že jeho priateľ má
skicár s kresbami, ktorý má podobný charakter –
každý deň od vypuknutia pandémie si doň nakreslil
jeden obrázok. Oba denníky, obrazový aj textový,
nám ukazujú svet dvoch tvorcov tak, ako sme ich
doteraz nepoznali.

29,90 € | 185 × 230 mm | 408 str. | tv |


slovenský jazyk | 978-80-556-5447-8

18
UMENIE

Slováci, ktorých
tvorbu poznal svet

Marián Pauer Jana Vargová,


Dezo Hoffmann Marian Jaslovský
Slovenský fotograf Marián Varga
svetových hviezd Nebo, peklo, raj
Monografia o významnom svetovom fotogra- Kniha známeho publicistu a spisovateľa
fovi Dezovi Hoffmannovi, rodákovi z Banskej Mariana Jaslovského približuje osobnosť
Štiavnice, ktorý sa po druhej svetovej vojne geniálneho hudobníka Mariána Vargu tak
usadil vo Veľkej Británii. V 50. a 60. rokoch blízko, ako sa len dá. Jaslovský spolu s Var-
20. storočia patril medzi najvyhľadávanejších govou manželkou Janou vyspovedali asi tri-
fotografov sveta populárnej hudby a šoubi- dsiatku priateľov, členov rodiny a spolupra-
znisu. Medzi osobnosti, ktoré portrétoval, covníkov z Vargovho najbližšieho okruhu.
patrili okrem The Beatles aj Rolling Stones, Ich spomienky boli v mnohých prípadoch
Bob Dylan či Jimi Hendrix, ale i Marilyn prekvapujúce aj pre Janu – najbližšiu Mariá-
Monroe, Muhammad Ali alebo Agatha novu osobu. Biografiu v duchu „oral history“
Christie. Okrem toho sa výrazne angažoval ilustrujú aj zaujímavé faksimile a fotogra-
pri zabezpečovaní zahraničných umelcov na fie, ktoré neboli nikde uverejnené. Knižka
festival Bratislavská lýra. Monografia nadvä- organicky dopĺňa Jaslovského monografiu
zuje na autorovu predchádzajúcu publikáciu Collegium Musicum.
Fotograf Beatles, ktorá v roku 2000 dostala
medzinárodnú Cenu E. E. Kischa.

24,90 € | 200 × 250 mm | 256 str. | tv | 19,95 € | 145 × 230 mm | cca 416 str. | tv |


slovenský jazyk | 978-80-556-4290-1 slovenský jazyk | 978-80-556-4838-5

19
UMENIE

Tiago de Abreu Pinto Ľuboš Lehocký


Petra Feriancová. Roman Bicek.
ANTIKA Paper Thin

Petra Feriancová (1977) je súčasná slovenská Roman Bicek (1981) sa venuje predovšetkým
výtvarníčka, spisovateľka a kurátorka. Pracuje maľbe, kresbe a koláži. Výjavy z každoden-
v médiu fotografie, sochy a inštalácie a venuje ného života kombinuje s obrazmi z médií,
sa tvorbe kníh. Často využíva osobné archívy pri ktorých dochádza k vytrhnutiu z pôvod-
svojich najbližších a iné materiály, ktoré inter- ného kontextu a získavaniu nových súvis-
pretuje a nelineárne preskupuje. V roku 2013 lostí a naratívu. Jeho umenie komentuje
zastupovala Slovensko a Českú republiku na problémy prítomné v našom sociálno-poli-
55. bienále v Benátkach s projektom An Order tickom diskurze. Kombinovaním protiklad-
of Things. V roku 2011 absolvovala rezidenčný ných prvkov, ako napríklad krásy a surovosti
pobyt v The International Studio and Curatorial alebo remeselnej zručnosti a expresivity,
Program (ISCP) v New Yorku a v roku 2010 sa sta- sa snaží divákov zneistiť a vtiahnuť ich do
la laureátkou Ceny Oskára Čepana pre mladých nepreskúmaných teritórií. Jeho cieľom je
výtvarných umelcov a umelkyne. Petra Ferian- dialóg bez vnucovania vlastného názoru.
cová tvorí v intenciách postprodukcie. Ťažiskom Humor a satiru používa na nadviazanie kon-
jej tvorby je konceptualizácia vlastných emocio- taktu s divákom a sprístupnenie tém, ktoré
nálnych reakcií v procesoch vnímania a pamäti, sú často nepríjemné či tabuizované.
ako aj skúmanie podmienok ich vyjadrenia. Pra-
cuje prevažne so súbormi už hotových obrazov
a textov, ktoré nanovo interpretuje a metodicky
zamieňa. Zmyslom tejto manipulácie s obra-
zovým či diskurzívnym podkladom je vzbudiť
u diváka autentickú afektívnu reakciu.

19,95 € | 210 × 297 mm | 104 str. | tv | 19,95 € | 210 × 297 mm | 104 str. | tv |


slovenský jazyk | 978-80-556-5350-1 slovenský jazyk | 978-80-556-5132-3

20
BELETRIA

Velikáni
slovenskej
literatúry

Pavel Vilikovský Rudolf Sloboda


Večne je zelený Pánsky flám
„Je pravda, že o novele Večne je ze- Poviedková zbierka, ktorá
lený som bol presvedčený, že nikdy prvý raz vyšla v roku 1986,
nevyjde, a nielen pre režim. Možno pokrýva všetky Slobodove
aj vedomie, že ju nikto nebude témy: vzťahy medzi mužom
čítať, spôsobilo, že sa mi písala a ženou, otcom a synom,
báječne, uvoľnene. To bol jediný vzťah v pracovnom kolek-
prípad, keď som na jeden dúšok vy- tíve i v rodine. Navonok sa
chrlil aj tri-štyri strany,“ povedal poviedky javia ako humorné,
o svojej knihe autor. Bezmenný no v skutočnosti sú vážne,
rozprávač Vilikovského prózy odkrývajú vnútorné stavy
je prototypom hochštaplerov, a zážitky človeka tej doby.
ktorí poťahujú nitky spoza
dejinných kulís. Nepoznáme
síce jeho meno, dokonca ani
národnosť, a z toho, čo o sebe
prezrádza, nikdy nevieme rozlí-
šiť pravdu, klamstvo, domýšľa-
vosť či ilúziu.

11,95 € | 110 × 185 mm | 120 str. | tvp | 11,95 € | 125 × 210 mm | 112 str. | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-5147-7 slovenský jazyk | 978-80-556-5146-0

21
BELETRIA

Kráľ slovenskej krimi


každé leto a Vianoce
obháji svoj titul.

Osem indícií, jedna podozrivá


a nula dôkazov.

Detektívi z Nášho Mesta sa


potýkajú s prípadom, v ktorom
všetky indície vedú k jednej
osobe, psychologičke Hilde
Wolfovej. Pre Burgera s Hanze-
lom nie je neznáma, zlé svetlo
na ňu dopadalo už v minulosti.
Chýbajú však skutočné dôkazy.
Podarí sa vraždárom psycho-
logičku usvedčiť a prekuknúť
jej hru alebo sú od začiatku na
falošnej stope?

14,95 € | 296 str.

22
BELETRIA

Z pokladnice zmizli
razidlá, ku krádeži
mincí pribudne vražda.
Kremnica čaká na pomoc
skúsených vyšetrovateľov.

Juraj Červenák
Pre hrsť dukátov
Stein a Barbarič 8
Ôsma kniha z cyklu historických
detektívok o kapitánovi Steinovi
a notárovi Barbaričovi.

Horúce leto roku 1601. V kremnickej


mincovni, kde z drahých kovov vyťa-
žených v uhorských banských mes-
tách razia najlepšie dukáty, toliare
či groše v celej ríši, došlo k vážnemu
incidentu – z pokladnice zamknutej
na tri zámky zmizli razidlá. Nevy-
svetliteľný zločin si žiada skúsené-
ho vyšetrovateľa, komorský gróf
preto do zlatého mesta vyšle notára
Barbariča. Štiavničan dúfa v rýchle
vyriešenie záhady, lenže ku krádeži
želiez pribudne lúpež mincí zo zásiel-
ky stráženej chýrnymi striebornými
jazdcami a vzápätí aj prvá vražda. Na
dôvažok Barbariča vyhľadajú kapitán
Stein a seržant Jaroš a ich prítomnosť
celý prípad ešte viac skomplikuje.

14,95 € | 130 × 210 mm | 336 str. | tvp |


slovenský jazyk | 978-80-556-5322-8

23
BELETRIA

Najočakávanejšia krimi
tejto knižnej sezóny
od autorky bestselleru
Dievča vo vlaku.

Paula Hawkins
Pomalý oheň
Paula Hawkins opäť majstrovsky rozohráva
napínavý príbeh o klamstve a pomste a vťahuje
čitateľov do deja s rovnakou energiou ako
v bestselleroch Dievča vo vlaku a Do vody. Tri
ženy a jedna brutálna vražda. Telo zavraždeného
mladého muža na obytnom člne v Londýne vy-
voláva mnohé otázky. Laura strávila s mladíkom
iba jednu noc, no po boku obete ju videli posled-
nú. Zvedavá suseda Miriam z vlastnej skúsenos-
ti vie, ako ľahko sa človek ocitne v nesprávnom
čase na nesprávnom mieste a že krv na šatách
nutne neusvedčuje vraha. Carla ešte vždy opla-
káva smrť jedného člena rodiny, keď sa dozvie
o vražde druhého – svojho synovca. Všetky tri
ženy v sebe z rozličných dôvodov dusia pocit
trpkosti za krivdy, ktoré ich postretli v minulos-
ti, a hoci si to neuvedomujú, túžia ich napraviť.

13,95 € | Preklad Michal Jedinák | 130 × 210 mm |


312 str. | tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-5129-3

24
BELETRIA

Abigail Dean
Dievča A
Lex Gracieová prežila kruté detstvo. Sadistickí rodičia ju
aj jej piatich súrodencov neprestajne týrali, držali v dome
o hlade, zväzovali reťazami, zamykali potme v špinavých
nevykúrených izbách so zatemnenými oknami. Nečudo,
že po vyslobodení sa dlho vyhýbala všetkému, čo ju spájalo
s touto temnou časťou života. Po smrti matky sa však
vracia do rodného Anglicka, aby prevzala zdedený rodičov-
ský dom – dom hrôzy – a spolu so súrodencami rozhodla
o jeho osude. Staré rany sa otvárajú a na povrch sa vyplavu-
jú ďalšie tajomstvá a zamlčované pravdy. Kto sa naučil žiť
s traumatickou minulosťou a kto ju nikdy neprekonal?

13,95 € | Preklad Patrik Roľko | 130 × 210 mm | 336 str. | tvp |


slovenský jazyk | 978-80-556-5133-0

25
BELETRIA

Marieke Lucas Sandro Veronesi Ľudmila Ulická


Rijneveld Kolibrík O tele duše
Večerný nepokoj
Románový debut Marieke Lucas Rijne- Marco Carrera je kolibrík. Jeho život Existuje hranica medzi životom
veld je príbehom sedliackej rodiny, je naplnený ustavičnými odkladmi, a smrťou? Je smrť hranicou života?
ktorú zasiahne smrť dieťaťa. Z pohľadu váhaniami, ale aj osudnými náhodami O tele vieme viac ako o duši. Nikto
dospievajúcej Jas sledujeme, ako sa a zhodami okolností, krutými stratami predsa nenakreslí atlas duše. Občas
s touto stratou vyrovnávajú jednotliví a bezhraničnými láskami. Nikdy sa sa však podarí zachytiť akýsi hraničný
členovia rodiny. V zármutku sa utápa- nezrúti celkom na dno, je stále v pohy- priestor medzi nimi. A práve tam cítiť
júci rodičia nevnímajú, ako sa im z rúk be, aby za každých okolností zostal na jemné vibrácie, sotva badateľné detai-
postupne vymykajú životy dcér Hanny jednom mieste, a keď to nie je možné, ly, o ktorých sa takmer nedá hovoriť
a Jas i syna Obbeho. Jas, ktorá sa cíti v tomto ustavičnom pohybe hľadá bod, naším obmedzeným jazykom. No čím
nepochopená, sa so svojimi súrodenca- v ktorom zastaviť svoj pád – pretože dlhšie človek žije, tým silnejšie ho ten
mi utieka k erotickým rituálom a túžby prežívať neznamená žiť menej. Sandro priestor priťahuje. Ľudmila Ulická
upiera k „druhej strane“, aby aspoň vo Veronesi je súčasný taliansky prozaik, vo svojej najnovšej knihe O tele duše
svojich predstavách unikla tomu, čo na esejista a novinár. Za román Kolibrík skúma telo aj dušu svojich hrdinov
ňu dolieha – bezútešnému vidieckemu získal v roku 2020 prestížnu Premio a opisuje ich v zlomových okamihoch
prostrediu, chladným rodinným vzťa- Strega. života, keď telesné nemožno oddeliť
hom a prísnosti kalvínskej komunity. od duševného.

Publikáciu z verejných zdrojov


podporil Fond na podporu umenia.

12,95 € | Preklad Adam Bžoch | 14,95 € | Preklad Stanislav Vallo | 12,95 € | Preklad Ján Štrasser |
130 × 210 mm | 240 str. | tvp | 130 × 210 mm | 296 str. | tvp | 130 × 210 mm | 152 str. | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-5000-5 slovenský jazyk | 978-80-556-4946-7 slovenský jazyk | 978-80-556-4549-0

26
BELETRIA

Výber toho najlepšieho


z európskej a svetovej
beletrie. Edícia MM.

27
BELETRIA

John Steinbeck Patrick Süskind


Na východ Kontrabas
od raja
John Steinbeck vo svojom denníku nazýva Za normálnych okolností sa kontrabas
tento román prvá kniha. A vskutku, Na vý- v orchestri stráca – nehrá totiž nijaké
chod od raja je priamočiary a pôsobivý ako sóla, iba ak duetá. Pre kontrabasistu je
všetky staré príbehy. Ide o kompozične však jeho hudobný nástroj celoživotným
košaté rozprávanie o niekoľkých generáci- partnerom, láskou a zároveň nepriate-
ách Traskovcov a Hamiltonovcov, ktorých ľom. Monodráma nemeckého spisova-
búrlivé a prepletené osudy pripomínajú teľa a dramatika Patricka Süskinda je
biblické rozprávanie o páde Adama a Evy či slovenskej (nielen) divadelnej verejnosti
o bratovražednom súperení Kaina a Ábela. známa predovšetkým vďaka úspešnému
Steinbeck v tomto diele vytvoril svoje naj- naštudovaniu v Štúdiu L+S v hlavnej úlohe
podmanivejšie postavy a spracoval klasické s Martinom Hubom.
literárne témy – hľadanie vlastnej identity,
nevyspytateľnosť lásky a fatálne následky
jej absencie.

17,95 € | Preklad Otakar Kořínek | 130 × 210 mm | 11,95 € | Preklad Martin Porubjak | 110 × 185 mm |
592 str. | tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-5160-6 80 str. | tv | slovenský jazyk | 978-80-556-4588-9

28
BELETRIA

Klasika
zostane klasikou

Božena Slančíková Timrava


Meno mám zo studničky
Pseudonym Timrava si autorka – predstaviteľka
slovenského realizmu – zvolila podľa obľúbenej stud-
ničky, pri ktorej sedávala a písala. Vo svojich dielach
zachytila atmosféru života vidieckej spoločnosti,
jej prízemné záujmy i chudobný myšlienkový svet.
So sarkazmom zobrazila pomery v národne orien-
tovanej slovenskej spoločnosti a kriticky opísala jej
malomeštiacke neduhy. V tomto výbere sú texty:
Ťapákovci, Skon Paľa Ročku, Za koho ísť, Márnosť všetko,
hrdinovia a Bál. Knihu dopĺňajú ilustrácie výšivky
výtvarníčky Ivany Šátekovej.

Publikáciu z verejných zdrojov podporil


Fond na podporu umenia.

MENO MÁM ZO STUDNIČKY MENO MÁM ZO STUDNIČKY

55 143

14,95 € | 145 × 230 mm | 200 str. | tv |


slovenský jazyk | 978-80-556-5330-3

29
BELETRIA/SCI-FI, FANTASY

Román,
aký ste ešte
nečítali

Marlon James
Čierny leopard,
červený vlk

Fantasy sága plná strhujúcich dob-


rodružstiev, v ktorej sa spájajú prvky
afrických dejín, mytológie a fantázie
nositeľa Bookerovej ceny Marlona
Jamesa. Román, aký ste ešte nečí-
tali. Stopár je široko-ďaleko známy
ako vynikajúci lovec. Ľudia o ňom
hovoria, že má dobrý nos, lebo je
obdarený výnimočnou pamäťou na
vône a pachy. Keď si ho najmú, aby
našiel záhadného chlapca, ktorý pred
tromi rokmi zmizol, je nútený porušiť
vlastné pravidlo, že vždy pracuje sám.
Pátraciu skupinu tvorí pestrá zmes
postáv a každá z nich má vlastné
tajomstvá. Je medzi nimi aj Leopard,
bytosť, ktorá sa premieňa z človeka
na zviera. Časom však zisťujú, že hľa-
danie chlapca je životu nebezpečné.

19,95 € | Preklad Vladislav Gális, Marína Gálisová |


145 × 230 mm | 592 str. | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-4465-3

30
BELETRIA/SCI-FI, FANTASY

Tri slová stačia


na to, aby sa jej
zatriasol celý svet:
Pamätám si ťa.
V. E. Schwab
Neviditeľný život
Addie LaRueovej
Život, na ktorý si nik nespomenie.
Príbeh, na ktorý nikdy nezabudnete.

Francúzsko 1714: zúfalá mladá žena uza-


vrie faustovskú dohodu, aby mohla žiť
večne, bez obmedzení. Zmluva s tem-
ným božstvom má však háčik, Addie po
sebe nedokáže zanechať žiadnu stopu –
ľudia na ňu zabudnú, len čo z nej spustia
zrak. Tak sa začína nezvyčajný príbeh
Addie LaRueovej, odvíjajúci sa naprieč
storočiami a kontinentmi, naprieč deji-
nami i umením. Až kým Addie takmer
po tristo rokoch nestretne mladého
kníhkupca, ktorý jediný si dokáže zapa-
mätať jej meno.

„Na niekoho, kto bol odsúdený


na zabudnutie, je Addie LaRueová
nádherne nezabudnuteľná postava.“
– Neil Gaiman
16,95 € | Preklad Milica Nováková | 145 × 230 mm |
456 str. | tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-4947-4

31
BELETRIA/SCI-FI, FANTASY

Terry Pratchett Terry Pratchett Terry Pratchett


Na hlinených nohách Faust/Erik Čarovné práva
Úžasná Plochozem 21, Úžasná Plochozem 9, Úžasná Plochozem 3,
Mestská stráž 3 Vetroplaš 4 Čarodejky 1

V Ankh-Morporku sa vraždí! Erik je jediný démonologický Aj dievčatá majú právo


Čo by zas nebolo až také nezvy- hacker na Plochozemi. Škoda, čarovať!
čajné... Ibaže nič nenasvedčuje že mu to veľmi nejde. Nechce
tomu, že by mal v neobvyklých veľa, má len tri želania. Bežné Do Horných Prtiencov prichá-
násilných smrtiach prsty obvyklý drobnosti – nesmrteľnosť, dza staručký mág, aby podľa
Cech vrahov. A to nie je všetko. svetovládu a najkrajšiu ženu tradície odovzdal čarodejníc-
Chýba aj akýkoľvek motív a jediná sveta. Každý uzná, že je ku palicu práve narodenému
stopa, ktorú hlavný veliteľ Mrak to štandard. Lenže potom ôsmemu synovi ôsmeho syna.
má, je... kôpka hliny a ešte pár namiesto poslušného démo- Akosi však pozabudne overiť
podobne „kľúčových" dôkazov. na vyvolá z hĺbok podsvetia pohlavie novorodeniatka.
Najhoršie je, že hnev znepokoje- Vetroplaša, pravdepodobne V malej, nenápadnej dedinke
ných obyvateľov mesta sa začína najneschopnejšieho čaro- tak vyrastá Eskarina, dievča
obracať na malú komunitu gole- dejníka vo vesmíre, a s ním s nevysvetliteľnými schop-
mov, vážnych hlinených tvorov nevyhnutne aj najvzdorovitej- nosťami, ktorú sa miestna
oddaných otrockej práci, ktorí ší a najzúrivejší exemplár z vý- čarodejnica rozhodne vziať do
nikdy nikomu nespôsobili žiadne bavy cestovateľa – Batožinu. neslávne známej metropoly
problémy. A tí sa práve teraz Spoločne sa vydajú na divokú Ankh-Morpork na Neviditeľ-
rozhodli začať páchať samovraž- jazdu priestorom a časom, na nú univerzitu. Čisto mužský
dy... Členovia mestskej stráže si ktorej hrozí, že Erik oľutuje svet akademickej mágie tak
tak musia opäť vyhrnúť rukávy (či nielen svoje tri želania, ale aj čaká nejedno prekvapenie...
čokoľvek si zvykne trpaslík, vlko- prostú skutočnosť, že sa vôbec
lačka alebo troll v službe vyhŕňať), narodil. Prvá kniha o plochozemských
len aby zistili, že pravda sa možno čarodejkách z pera kultového
vôbec neukrýva v temných ulič- Terryho Pratchetta!
kách nočného mesta.

11,95 € | Preklad Vladislav Gális | 11,95 € | Preklad Vladislav Gális | 11,95 € | Preklad Vladislav Gális |
130 × 210 mm | 344 str. | mv | 130 × 200 mm | 152 str. | mv | 130 × 200 mm | 240 str. | mv |
slovenský jazyk | 978-80-556-4047-1 slovenský jazyk | 978-80-556-5334-1 slovenský jazyk | 978-80-556-5136-1

32
BELETRIA/SCI-FI, FANTASY

Neal Shusterman
Hra so svetmi
Novinka od autora fenoménu Kosec, ktorý svojou sériou
o posloch smrti zožal slávu na celom svete!

Stačí jediná zrážka na futbalovom ihrisku a Ashov život


zrazu nevyzerá tak ako predtým. Hoci sa to zdá nemož-
né, zrážka ho dostala do inej dimenzie a on ďalej preska-
kuje z jedného sveta do druhého, no ani v jednom z nich
sa necíti skutočne doma. Začne sa to malými zmenami,
no tie sa čoskoro vymknú spod kontroly a Ash sa ocitá vo
vesmíroch, kde má všetko, po čom kedy túžil, vo vesmí-
roch, kde spoločnosť uviazla v minulosti... vo vesmíroch,
kde sa odrazu pozerá na život úplne inými očami. A ak si
nebude dávať pozor, svet, ktorý teraz začína vidieť jasnej-
šie, môže v okamihu prestať existovať...

12,95 € | Preklad Katarína Figová | 130 × 210 mm | 352 str. |


mv | slovenský jazyk | 978-80-556-5256-6

33
YOUNG ADULT BELETRIA

Sarah J. Maas
Na dvore zo
strieborných plameňov
Na dvore z tŕňov a ruží 4
Pokračovanie celosvetového hitu Na dvore z tŕňov a ruží!
Hrdá Nesta Archeronová sa vždy ľahko nahnevala a ťažko
odpúšťala. Po tom, čo ju násilím ponorili do Kotla a proti jej vôli
premenili na férku, si len s námahou hľadá svoje miesto v tom
cudzom, pre ňu novom svete, plnom nebezpečenstiev. A čo je
horšie, stále nedokáže zabudnúť na útrapy vojny s Hybernom
a vyrovnať sa so stratami. Viac než ktokoľvek iný ju dokáže
rozzúriť Cassian, skúsený bojovník, ktorého pozícia na Nočnom
dvore ho stále drží v Nestinej blízkosti. Hnev však nie je to jedi-
né, čo v jeho spoločnosti cíti. Iskrenie medzi nimi je nepopiera-
teľné a plamene sa naplno rozhoria, keď ich okolnosti donútia
tráviť spolu čoraz viac času. Na kontinente zatiaľ zradné kráľov-
né ľudí uzavreli nové, nebezpečné spojenectvo, ktorým ohrozili
krehký mier všetkých ríš. Aby ich Nesta a Cassian dokázali
zastaviť, budú musieť čeliť hrôzam zo svojej minulosti. A tak vo
svete, ktorý sa ešte nespamätal z vojny a už ním znovu zmieta
neistota, obaja zvádzajú boj so svojimi vnútornými démonmi aj
s nepriateľmi zvonku a súčasne hľadajú prijatie – a záchranu –
v náručí toho druhého.

14,95 € | Preklad Milica Nováková | 130 × 210 mm | 640 str. |


mv | slovenský jazyk | 978-80-556-5346-4

34
YOUNG ADULT BELETRIA

Veronica Roth
Vyvolení
Vyvolení 1
Dlhoočakávaná novinka od bestsellerovej autorky sérií Divergencia
a Zárezy smrti!

Keď svet zachránili prvý raz, stali sa hrdinami. Druhý pokus ich však
môže stáť život. Pred desiatimi rokmi si proroctvo vyvolilo piatich
obyčajných tínedžerov, aby porazili mocného nositeľa skazy a chao-
su – Temného, ktorý zrovnával mestá so zemou a tisíce ľudí pripravil
o život. Vyvolení, ako tínedžerom všetci hovorili, obetovali všetko
pre to, aby ho zničili. Po páde Temného sa svet pomaly vracia do nor-
málu – pre každého okrem nich. Veď čo majú robiť najslávnejší ľudia
na planéte, ktorí sa celú mladosť učili iba o nadprirodzenom boji
s ničivou silou a svoj životný cieľ už dávno naplnili? Zo všetkých pia-
tich sa najťažšie adaptuje Sloane. Každý z toho viní posttraumatickú
stresovú poruchu a jej výbušnú povahu, no nik netuší, aké tajomstvá
pred nimi ukrýva. Tajomstvá, čo ju väznia v minulosti a postupne
vzďaľujú od jediných štyroch ľudí na svete, ktorí jej rozumejú.

14,95 € | Preklad Kristína Balalová | 130 × 210 mm | 480 str. |


tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-5351-8

35
YOUNG ADULT BELETRIA

Kasie West Holly Bourne


Kamoši, frajeri Boli sme tu
a srdce na plátne
Kamoši, frajeri... 1
Nová kniha známej autorky románov Paige je už niekoľko rokov šéfredaktor-
pre baby Kasie West s názvom Kamoši, kou školského časopisu. Píše sa v ňom,
frajeri a srdce na plátne je prvou časťou aká je Grace úžasná (klamstvo), ako
trilógie o dievčatách, z ktorých každá má Laura preberá všetkým babám frajerov
svoj sen, snaží sa získať priateľstvo, lásku (klamstvo) a akú má ona sama úžasnú
i uznanie a popritom spoznáva samu rodinu (čuduj sa svete, tiež klamstvo).
seba. Sedemnásťročná Abby je nadšená V maturitnom ročníku dostane Paige na
maliarka. Popri škole pracuje v miest- starosti ročenku a Grace s kamoškami
nom múzeu a túži sa dostať do výberu už presne vedia, čo v nej bude. Tentoraz
výtvarníkov, ktorí čoskoro dostanú však už nejde len o nevinné klamstvá.
možnosť vystavovať na prestížnej výsta- Rady by zverejnili zlomyseľné výmysly,
ve talentov. No jej obrazom vraj chýba ktoré ich spolužiakom naozaj ublížia.
srdce. Rozhodne sa zostaviť zoznam vecí, Aj keď to Paige môže vyjsť draho, roz-
ktoré by jej obrazom mali dodať hĺbku. hodne sa prestať klamať a s pomocou
Spolu s kamarátom Cooperom, do kto- Elijaha - jediného chalana, ktorý jej kedy
rého je Abby zaľúbená, ale bojí sa, že ak rozumel - odhaliť pravdu. Ročenka je na
mu to povie, príde o priateľa, postupne to ako stvorená! Traumy, klebety, lásky
robia veci zo zoznamu. Popri tom mladá a všetky životné drámy, ktoré sa odo-
výtvarníčka spoznáva samu seba aj svoje hrávajú na strednej škole, nájdete v tejto
strachy a učí sa ich prekonávať. Podarí neuveriteľne vtipnej knihe od kráľovnej
sa Abby dostať srdce na plátno a získať britskej YA Holly Bourne.
srdce svojho priateľa?

11,95 € | Preklad Tereza Pospěchová | 12,95 € | Preklad Jana Vlašičová |


130 × 210 mm | 320 str. | mv | slovenský jazyk | 130 × 210 mm | 416 str. | mv | slovenský jazyk |
978-80-556-5154-5 978-80-556-5151-4

36
KNIHY PRE DETI

Príbehy, v ktorých deti


nájdu seba a svojich
kamarátov.

Katarína Škorupová Petra Nagyová


Anča z Pomaranča Džerengová
a záchrana ranča Klára v Afrike
Ilustrácie: Ilustrácie:
Marta Matus Katarína Gasko

Kto už pozná Anču z Pomaranča, je Na Kláru čaká jedno veľké dob-


mu jasné, že aj tretia časť knihy z ran- rodružstvo. Spolu s mamou a Tity
ča jej starej mamy bude fakt sranda. cestujú do Afriky. Konečne uvidí
No nielen to! To, čo sa teraz odohráva všetky deti, o ktoré sa jej mamič-
na ranči zvanom Pomaranč, nenájde- ka starala. A bude jej môcť do-
te ani v tej najnapínavejšej detektívke. konca pomáhať v ordinácii! Klára
V dedine sa dejú čudné veci. Všetci su- má aj jedno veľké želanie: uvidieť
sedia dostanú príkaz od starostu, aby živého leva. Hneď po prílete sa
mu predali svoje záhrady. Inak im vraj však zjaví ktosi nečakaný a prázd-
budú zhabané z úradnej moci. Chystá niny sa začnú trochu inak, ako si
sa tu niečo veľmi podozrivé a Anči sa predstavovala. Kto je ten tajomný
to veru vôbec nepáči. Tuší, kto za tým neznámy a prečo s ním zrazu Tity
všetkým stojí, no kto by už veril Anči trávi tak veľa času?
z Pomaranča?

Publikáciu z verejných zdrojov pod-


poril Fond na podporu umenia.

11,95 € | 130 × 195 mm | 160 str. | mv | 12,95 € | 150 × 200 mm | cca 216 str. | tv |


slovenský jazyk | 978-80-556-5332-7 slovenský jazyk | 978-80-556-5343-3

37
KNIHY PRE DETI

Je tu štvrté
pokračovanie
nezbedných jMīīīMe-TJNCUC -WHQTU|FKGXêCVCOKPCFUMQêKN

zážitkov
MQPGêPGWXQĘPKNC.É\C \CMNCRQNUCC|RCFCNRQOGF\K
DQNCX[UNQDQFGP½5MQêKNC wMCVWNGNQRCV[RQJ½TG
FQMWHTCC|FKGXêCV½UC C|RTÉDQT[
QF|TCFQUVKQDLCNK <|FKCĘM[UCPKGUNQ

Mimi a Lízy
$QNCVQXGTW 1RCEJKPQ\ÖHCNÅXQNCPKG
TKCFPCHWwMC d8QFCUVÖRCêQTC\X[wwKGP½w
%G\FKGTWRQMTJNG MQPKGELGêQTC\DNKzwKGp
UC\|1RCEJ[XCNKNC 8VQOMWHQTFQRCFQNPCêQUKVXTFÅ
XQFC6XQTKNCRQF 4Q\NGVGNUC8[MQVÖĘCNKUC\|PGJQ
ĢQWQDTQXUMÖ /KOKU|.É\QW.É\CUCQVTKCUNC
ON½MW|1RCEJCUC C|PCwKTQMQQVXQTKNCQêK.GPzG
RQwO[MNCRQFNQOKNKUCLGL XÐDGEPKêPGXKFGNCCPKPGRQêWNC
UVQNKêMQXÅMQNGP½C|RCFCNC &KGXêCV½UCQEKVNKX|ÖRNPQO
FQXQF[8QXPÖVTKUCLGL VKEJWC|X|êKGTPQêKGTPGL
\PQXCXwGVMQRTGOKGĘCNQLGFPQ VOGX|PCLJNDwÉEJJNDKP½EJ
EG\FTWJÅ QDTQXUMGL|1RCEJ[

Katarína Kerekesová, Katarína


Moláková, Ivana Šebestová
Mimi a Líza
Záhrada
Mimi a Líza si získali srdcia detských a dospelých čitateľov
jMīīīMe-TJNCUC nielen na
-WHQTU|FKGXêCVCOKPCFUMQêKN
MQPGêPGWXQĘPKNC.É\C \CMNCRQNUCC|RCFCNRQOGF\K
Slovensku, ale napríklad už aj na Taiwane. V novom príbehu nevidia-
X[UNQDQFGP½5MQêKNC wMCVWNGNQRCV[RQJ½TG
ca Mimi a jej najlepšia kamarátka Líza objavia za domom C|RTÉDQT[
TCC|FKGXêCV½UC nádhernú
CFQUVKQDLCNK
záhradu. Stará sa o ňu malý čarovný záhradník. Ukáže im zázraky <|FKCĘM[UCPKGUNQ
VQXGTW 1RCEJKPQ\ÖHCNÅXQNCPKG
HWwMC plynutia prírodných cyklov, dozrievania aj rastu. Zatiaľd8QFCUVÖRCêQTC\X[wwKGP½w
čo jabĺčka
GTWRQMTJNGpod dotykom jeho kúzelnej vetvičky dozrievajú, neďaleko, v kon-
MQPKGELGêQTC\DNKzwKGp
CEJ[XCNKNC 8VQOMWHQTFQRCFQNPCêQUKVXTFÅ
tajneri na odpad, sa rodí obrovská Opacha. Aj ona sa chce v záhrade
6XQTKNCRQF 4Q\NGVGNUC8[MQVÖĘCNKUC\|PGJQ
QXUMÖ hrať, ale je taká nemotorná, hlučná a nezastaviteľná… /KOKU|.É\QW.É\CUCQVTKCUNC
RCEJCUC C|PCwKTQMQQVXQTKNCQêK.GPzG
NCRQFNQOKNKUCLGL XÐDGEPKêPGXKFGNCCPKPGRQêWNC
QNKêMQXÅMQNGP½C|RCFCNC
12,95 € | 180 × 195 mm | 376 str. | tv | &KGXêCV½UCQEKVNKX|ÖRNPQO
FQXQF[8QXPÖVTKUCLGL VKEJWC|X|êKGTPQêKGTPGL
slovenský jazyk | 978-80-556-5325-9
\PQXCXwGVMQRTGOKGĘCNQLGFPQ VOGX|PCLJNDwÉEJJNDKP½EJ
EG\FTWJÅ QDTQXUMGL|1RCEJ[

38
KNIHY PRE DETI

Veronika Šikulová
Pozor, bodkovaný pes!
Ilustrácie: Oksana Paliy
Dunčo je bodkovaný pes! Doma ho všetci
ľúbia, aj keď rozhryzie topánky, zje zubnú
pastu, rozbije voňavku, zožerie papierové
škatuľky, suché rožky, vajíčkové škrupiny,
šunku, vysype v kuchyni smetiak, odvlečie do
záhrady pingpongovú raketu, zlomí pravítko,
ociká práčku, nanosí si do brlôžka topánky
a svetre... Pozóóór, bodkýýý! Ratuj sa, kto
môžeš! Príbehy bodkovaného psa úspešnej
slovenskej literátky Veroniky Šikulovej dopĺ-
ňajú ilustrácie Oksany Paliy.

11,95 € | 165 × 230 mm | 92 str. | tv |


slovenský jazyk | 978-80-556-5327-3

39
KNIHY PRE DETI

Tove Jansson Tove Jansson


Otecko a more Neviditeľné dieťa

Otecko sa v Muminovskom údolí už Deväť pôvabných príbehov zo života


veľmi nudí, a tak zatúži po nových mumintrollov, hemulov, hattifnatov,
zážitkoch. Chce sa na vzdialenom filifjoniek a iných zvláštnych bytostí,
ostrove stať strážcom majáka. Ostrov ktoré sa síce podobajú na zvieratká,
so zhasnutým majákom je nevľúdne, no majú ľudské vlastnosti. Znovu sa
pusté a drsné miesto bez stromov, stretneme s Muminkom, jeho mamič-
úplný protiklad čarovného Muminov- kou a oteckom a nechýbajú ani starí
ského údolia. Otecko ostrov vzrušene známi kamaráti – slečna Snorka, Sniff
skúma, Muminkovi však naháňa strach či Snusmumrik. Všetci prežívajú svoje
a mamička túži po svojej rozkvitnutej radosti i smútky, odhaľujú svoje lepšie
záhradke. Pobyt na ostrove všetkých aj horšie vlastnosti, túžia po priateľstve
zmení. a premýšľajú o živote.

9,95 € | Preklad Zuzana Drábeková | 147 × 200 mm | 9,95 € | Preklad Zuzana Drábeková | 147 × 200 mm |
234 str. | tv | slovenský jazyk | 978-80-556-5491-1 176 str. | tv | slovenský jazyk | 978-80-556-5444-7

40
KNIHY PRE DETI

Komiksy rozčítajú aj deti,


ktoré sa s písmenkami
až tak nekamarátia.

Kolektív autorov Kolektív autorov


Iron Man. Batman.
Srdce z ocele Na plný plyn
Miliardár Tony Stark je geniálny, tro- Osamelý tínedžer Bruce Wayne sa pri
chu arogantný vynálezca, podnikateľ riešení záhadnej vraždy svojich rodi-
a dedič Stark Industries, ktorému sa čov zdokonaľuje v detektívnej práci
život obráti naruby, keď padne do rúk – a čoraz lepšie spoznáva odvrátenú
teroristov. Podarí sa mu však vyrobiť tvár Gothamu. Súčasťou pátrania je aj
fantastickú bojovú výzbroj a uniknúť. jeho snaha opraviť otcovo prvé auto.
Po návrate domov sa rozhodne tento Bruce však rýchlo zistí, že nič z toho
vynález zdokonaliť a ako Iron Man, nedokáže sám a bude musieť prijať
rytier v oceľovej zbroji s mimoriadnou pomoc priateľov a spolu s nimi sa
inteligenciou, ochraňovať Zem! postaviť novým výzvam!

Spoluvydavateľ: Nakladatelství Spoluvydavateľ: Nakladatelství


CREW s.r.o. CREW s.r.o.

7,95 € | Preklad Denisa Ľahká | 157 × 240 mm | 9,95 € | Preklad Denisa Ľahká | 157 × 240 mm |
80 str. | tv | slovenský jazyk | 978-80-556-5338-9 140 str. | tv | slovenský jazyk | 978-80-556-5339-6

41
KNIHY PRE DETI

Fenomenálne
putovanie
krásami sveta
Aleksandra Mizielinska
NOVÉ ROZŠÍRENÉ VYDANIE

Aleksandra Mizielińska a Daniel Mizieliński


a Daniel Mizielinski
Mapy
ii
oc
bab.
sveta
dosť!
y nájdeš
ontinentov.
ázkov
ďaka

Obrazová encyklopédia zaujímavostí zo všetkých kútov sveta
MAPY


★★ K66


� Reedícia jednej z najpredávanejších kníh od autorov
RAJÍN ★
➵★

� Mizielinských vyšla vo viac ako 30 krajinách a predali sa
z nej 3 milióny výtlačkov. Tento fenomén získal mnohé
celosvetové ocenenia v kategórii knihy pre deti. Vydajte
sa na dobrodružnú cestu okolo sveta plnú divých zvierat,
exotických rastlín, slávnych osobností a úžasných historic-
kých pamiatok či prírodných javov! V Nórsku uvidíte fjordy
a v konžskej džungli gorily. Na Kube si zatancujete rumbu,
v Iráne navštívite perzské záhrady a v Číne ochutnáte sto-
ročné vajcia. V Austrálii vás prekvapí vtákopysk, vo Fínsku
polárna noc a na Madagaskare obrovský baobab. Objavte
najzaujímavejšie kúty sveta a obdivujte jeho rôznorodosť!
Nové doplnené vydanie obsahuje 75 máp, ktoré vás
prenesú do 66 krajín a 6 kontinentov. Sú plné zaujímavých
obrázkov z výnimočných miest. Vďaka nim sa určite budete
chcieť dozvedieť ešte oveľa viac! Šťastnú cestu!

K Dánsku patrí hr
b o m al
oM

ELIV •
aj Grónsko. Nájdeš
ls ý skú
PRI RRAK
t ych o b r a He

Eysturoy
POD pI TOL

skagen
ESK

m oy ho na mape Arktídy ie ktor U ATÓMU.


GE
LASTÚ ey k, ÚR
SKA
RNI na stranách 150 – 151.
fy n
KOS

STRA Č
Ka iAr t
astronóm
Str

ŠTR zi

TÝ d om
UK

VRES
POKRYTÝÝ HLAVNÉ MESTO: KoDAŇ
TU
LE pohyblR ÅBJE RG MI LE ORSKÝ
ivá piesočná duna M mII
Ň
SI RIASaMII nisSe
JAZYKy: DÁNČINA, názov štátu
V
ochra

v dánčine

faerčina, grónčina
mýtické domova
Ý

ren

o
tsk
ncovia
Anders tIan

Vágar P L ÁŽ
• 5,6 MILIÓNA OBYVATEĽOV
J u ZÁMOK
bytosti,
Ki E R k E
spisovateEN

TÓRSHAVN
Hans ChriS

filozof
E


é sø ROZLOHA: 43 094 KM²
M OR

CHOV dný
Náro Th y
ero jutský ost n
Sev
er
O V I EC Sa ro v
nd
k
oy par v 0 25 50
ga Ard

Se A ØlLebrød 25 míle
kilometre
KE

S V I EČ K U 0
Fa st

• O
S   MI E R K ždý deň i h yg Ge
r Aalborg Pølsevogn
o

RS

zapaľuje sa ka anocam
ro sk emil fr e ja
e

v
lI SLEDe P Ú Š T NA pojazdný stánok počas 24 dní pred V
i
rsø ie d s klobáskami

vyé Mo r or
j PEŠIE OBYČAJ N É SCENÉRIA kaša z tmavéh
o
rpo s t E j
PR

f
m P

T ÚR LES ROlD SK nnaa os


trove Anho vE ražného chle
ba
o lt Le
IE

V o
Li

ALK A rozvarenéh
Y

LI

v pive
E L O B R DÁ
A j
BI ve
V

vč o poho dánske slovo označujúce


 bra ti dovú a
paštéta z a mas
KA

tmosféru v kruhu blízkych


Anholt pečene N
Su

ro e TO
ÆblefLæsk
TTE

SK GrøD
ðu

y
SEN N
KRT 1 OPIC K Á Z N ier F læ s keS tEg pečená alebo restovaná brav RI
TRpod strechou oO yt
I

ZEMNÝ mi, cibuľou a cu čovina


DM
ár DA

OD N iC A s jablka
GAT

kr o m
AR TAVÁ
r

P
ny

BE
lo rá

ČI KO kt
leg G E R

ka a,
m
o

å s E ryž a s
e nd

Randers e n Dá n mliečna áva s mu.


MO

G udrieka
L
M

ina u
HO

a
T E S VEĽ S torå • ia S vč o v N sa pod orico
LA TM AV Ý najdlhš ST KA pečená bra o
kož i nach a úze a šk
P JEŽ ME S AR s chrumkavouzovaným OSAD ádza vemí Dá
MÚZEU M ÁCH ľa p ns
T a karameli kmi
K

MODER
NÉHO VI ozos ka s
ZE

zemia
Á

kr

mo cia K i ta
UMEN I A
O
M Y ŠATÁ

zá n

V E T e RNÁ b k r uk NG
o

lou i s I a nA
a ov .

Stredné OR š t
ŠIA
U

tk OV

E Le KT RÁreŇ
gol

g
n

J
o

Aarhus •
po
RK

rek

L O Ď V I Ki N G O V
3
A

g
Ydin L
ut

SEVe R N É MOrE R U NO V É
Skm ovh øj ER
O
Helsingør zábavný p FUTBA
AZResø
etrov n. m.Mø
n
KAMENe gió o • a
T i v olI rk
sko

jern Å 172,
54 170,8 l L r Re lavnéh •
PR
SU IELI
A J

6m e
Sk najv etr h esta
ND V

yššie o ChristI z m
h vn

prírod anSámok
sKÝ
øj . m

né body bo
a tá Dánska rg ac o bsEn
ne J M LY n
a • Ar hitekt a návrhár NÝ AL E
LA

S
HorsenS eR RSD
oC k

arc nábytku M T
c h táp
Hl

ET AA
•jelLing  
O L V EC

Samsø
ED

z h KODAŇ
R

L e á ba v n ý p a r k
V   AARH ICA
E
Po

V

• VejlE
US

g holt •
KAT

Bi oland
KA

ap účasného
RADN
a an

lLu
n d Trzeum s a dizajnu
RO A CH sENA
ns de

Å •
de múumenia
PR

3
DN riStIa nA

OPY U Var
SO OR Kod
de

M v

ŤAŽ B A R LYn Sj mMer


shuS
IE

il
CHSK ani

nia Am a
Ý d

A  Z E MN ÉHO mori
P Fio do Harad a pevnosť
R o s kn pri kam
ger
LI
r

æ
A EJ

m Esbjerg y h
 

v Severno
V

yh nále
M VÍ


oM

• l
AL LY

av N
Kolding
ve

EJ

OdensE • opera
ĽKÝ
BeLT

la
JAČ ME Ň
Fan

PŠE NIC A

MOST CEZ

KRÁL
R AŽ

• ribe IK
ø

PR Í S TAV
nd

ZÁMO
VEĽKÝ

2 Egesk K
BELT

C E
YZ ov v.
H O MÁR ro
d ost
Sjællan ánsky U NA
H U Vordingborgu

N ÓR S K Y
HR

íd • •
vo

je najväčš
S

ER OVÁ RønNe •
Rømø

SIA V
O Vo

DDENSEe o NG kyňa,
WA CAzykoved
sk ja odborníčka
án Bo

Južné D
z t éc k y
EŽA

rnh
na a K ar e n olm
jazyk
BLIXEN O VÁ
c
aji hráne V i då si spisovateľka

ná ng Møn
kr

nn e
á ob
la s ť H RY
V I Ki N G O V ETY ÚTESY
Ýl Als NA M Ø N E EKK
2 REKONŠT O DAL EN
CU RE

ZREKONŠTRUo Æ rø R
CYKLO V

STRED UKCIA
KR PA

1 d o m VI Ki NG VAnÝ MESTAOVeKÉH
OV Lange
OVÁ

la n d v Nykøbin o
gu ŠPR OTA
Á

OSoBN Ý T RAJ E Kt
ĽK

BALTSKÉ MORE
Falster

E Lolland
V
Ť
BU
12 LA 13

24,90 € | Preklad Alexander Horák, Daša Jajcayová, Marianna Petrincová |


272 × 370 mm | 158 str. | tv | slovenský jazyk | 978-80-556-5212-2

42
kultúre. Prvky, ktoré sú jedinečné v kultúre a historickej tradícii jednotlivých rumba, čínska kaligrafia, španielske ľu
krajín, UNESCO zapisuje do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúr- (castells), tradičná kórejská drevená a
neho dedičstva ľudstva. Zo Slovenska je ich tam dosiaľ sedem. (daemokjang), kultúra a tradícia tureck
tradičné tkanie kobercov v iránskych
KNIHY PRE DETI
Kashan a Fars, sicílske bábkové divad
pupi) z Talianska či čínske tieňové diva

DROTÁRSTVO MODROTLAČ

Dobrodružné výpravy po
Rok zápisu: 2019 Rok zápisu: 2018

Drotári kedysi vandrovali po krajine, opravovali kuchynský riad Túto starú techniku zdobenia látok má v Zozname nehm
a predávali rôzne výrobky z drôtu. Niektorí sa vybrali aj ďaleko kultúrneho dedičstva zapísanú aj Rakúsko, Česko, Nem

Slovensku – tipy na výlety


do sveta. Začiatkom 20. storočia šikovnosti drotárov konkurovala a Maďarsko. Pri modrotlači sa látka najprv potlačila vzo
priemyselná výroba a postupne remeslo vo svojej klasickej podobe a potom zafarbila namodro, pričom vzory ostali biele.
zaniklo. Na prelome 20. a 21. storočia táto tradícia ožila a drotári
vyhotovujú úžitkové i umelecké predmety. Z drôtu sa vyrábajú

a objavovanie pre deti


obrovské plastiky, ale aj jemné šperky.

a rodičov.
Každá dielňa používala vlastné vzory. Na
vajú túto techniku pri živote dodnes.
Výrobky starých
majstrov drotárov
si môžeš pozrieť
na Budatínskom
hrade v Žiline.
BÁBKARSTVO NA SLOVENSKU
A V ČECHÁCH

Rok zápisu: 2016

HOREHRONSKÝ VIACHLASNÝ SPEV Bábkové divadlo je súčasťou na


kultúry. Prvé bábkarské rodiny k

Andrea Kellö Žačoková


Rok zápisu: 2017 v maringotkách po celej krajine
táto forma kultúry začiatkom 2
Keď začnú chlapi z Horehronia spievať hlbokým dunivým hlasom všeobecne rozšírená. Medzi prv

SLOVENSKOpédia
„Na Kráľovej holi...“, poslucháčom naskakujú zimomriavky. Rovna-
ké emócie dokáže vyvolať aj ťahavý spev horehronských žien. Pod
Horehroním rozumieme obce Vernár, Telgárt, Šumiac, Pohorelá,
ské rodiny patrili Stražanovci, A
či Dubskí. Vyrábali si bábky, vym
a potom ich predvádzali publiku

Zaujímavosti o našej krajine


Heľpa, Závadka nad Hronom a Polomka.

Vďaka zápisu do Zoznamu UNESCO je horehronský spev rovnako slávny


Ilustrácie: Zuzana
ako napríklad viachlasný Bartová
spev Gruzíncov či Pygmejov zo Stredoafrickej
republiky alebo tradičný ľudový spev urtiin duu („dlhá pieseň“) z Číny
Prví bábkari hrali s marionetami. Vy
ich z dreva a šili im kostýmy. Divadl
Príroda a Mongolska, ktoré sú tiež súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva
ľudstva.
zamestnávalo celú rodinu.

RASTLINNÁ RÍŠA Nová64kniha od autorky inšpiratívnej


publikácie SuperŽENY. Bohato ilustrovaná
SLOVENSKOpédia sumarizuje najrôznejšie
Pred tridsiatimi rokmi vznikol súpis ohrozených rastlín, ktorý sa nazýva aj Červenýfakty
zoznam.
a zaujímavosti o našej krajine. Doved-
V roku 2015 vyšla jeho posledná upravená verzia. Podľa nej je na Slovensku známych 3 619
na šesť kapitol – Krajina, Príroda, Z dejín,
pôvodných druhov vyšších rastlín a medzi ohrozené sa radí 527 druhov (14,6 %), z toho kritic-
ky ohrozených je 155 druhov. Niektoré rastliny majú európsky význam, a preto ichUmenie
chránia aja kultúra, Veda a technika, Sieň
nariadenia Európskej únie. Uvádzame niekoľko našich vzácnych a chránených rastlín. slávy – ponúka pestré témy. S akými kra-
jinami susedí Slovensko, ako sa člení jeho
územie, ako je rozdelená moc v štáte a ako
prebiehajú voľby, ktoré zvieratá sú naši
Hlaváčik jarný rekordéri, aké národné parky a chránené
Výskyt: Južné svahy Karpát Črievičník papučkový
krajinné
Výskyt: Celé územia sa u nás nachádzajú, ktoré
Slovensko
dokumenty
Jedna z našich ovplyvnili vývoj našich dejín,
najkrajších
lesných orchideí.
ktoré stavby sú unikátne, aké tradície či
nárečia máme, ktorí naši športovci a špor-
tovkyne dosiahli najväčšie úspechy?
o-
m Spisovná slovenčina Publikáciu z verejných zdrojov podporil
Ide o jedinú zákonom kodifikovanú formu slovenského
jazyka. Kodifikačnými príručkami sú tieto štyri knihy.
Fond na podporu umenia.
Bleduľa jarná karpatská
Diablik močiarny Výskyt: Iba na niekoľkých
Výskyt: Rašeliniská lokalitách na východnom
v Ľudo- Slovensku. Najbohatšia je
edci Jovsianska hrabina.
jú ich,
ania
ovné
.
16,95 € | 245 × 320 mm | 96 str.
Jazyčník | tv |
sibírsky
slovenský jazyk | 978-80-556-5328-0
Výskyt: Len na niekoľkých
Y alebo I? lokalitách, napríklad
Ak si nie sme istí písanímJesienka
nejakéhopiesočná
slova alebo tým, či je spisovné, Slovenský raj
Výskyt: príručkách.
môžeme si to overiť v jazykových ČenkovskáDostupné
step a Čenkov-
sú aj na
internete – slovnik.juls.savba.sk.
ská lesostep 43
Keď jesienka kvitne, nemá listy,
tie sa objavia až potom. Obsahuje
PRAKTICKÉ A HOBBY

O intímnych témach
pre dievčatá – otvorene
a s humorom
#bezhanby

Nina Brochmann,
Ellen Stokken Dahl
Bez hanby pre baby
Všetko, čo chceš vedieť
o puberte
Čo je menštruácia?
Prečo sa potíme?
Aká budem vysoká?
Kedy mi narastú prsia?

Prechod z detstva do dospelosti nie je jednodu-


chý. Telo sa mení, začínajú ho ovládať hormóny
a aj v mozgu dochádza k akejsi reorganizácii.
Dospelí v tom majú jasno, ale ak si sa práve
ocitla uprostred týchto zmien, nie je ľahké
pochopiť, prečo sa ti život obracia naruby.

Lekárky Nina Brochmann a Ellen Støkken


Dahl ti v knihe Bez hanby pre dievčatá vysvetlia
všetko, čo potrebuješ vedieť o puberte. Zmys-
luplné odpovede na tie najdôležitejšie otázky
o tvojom tele sa totiž ťažko formulujú rodičom
aj googlia na internete. Autorky úspešnej knihy
pre dospelých Bez hanby o ohanbí však ľudské
telo poznajú do najmenšieho detailu a najmä,
nehanbia o ňom hovoriť vecne a otvorene. A ke-
ďže vedia, že niekto prichádza do puberty skôr
a iný neskôr, novú knihu napísali pre dievčatá
od 9 do 16 rokov.

14,95 € | Preklad Janka Jurečková | 165 × 230 mm |


264 str. | tv | slovenský jazyk | 978-80-556-5204-7

44
PRAKTICKÉ A HOBBY

„Veríme, že ak sa budeme k našim


deťom správať od prvého dňa
s rešpektom, bez popierania
ich potrieb a emócií, s pridaním
pevných hraníc a pozitívnej
disciplíny, vyrastú z nich šťastní
a zodpovední dospelí.“ – Autorky

Jana Bašnáková,
Eva Vavráková,
Jana Zemandl
Psychológia pre
milujúcich rodičov.
Prvý rok bábätka
Druhé vydanie obľúbenej publikácie je doplnené
o dve kapitoly (jedna je zameraná na bábätká,
ktoré sa nevyvíjajú podľa tabuliek, a druhá myslí
na rodičov detí) a vychádza v novej grafickej
úprave s ilustráciami Daniely Olejníkovej.

KAŽDÉ DIEŤA Tri psychologičky, vedkyne a mamy detailne


rozoberajú prvý rok bábätka. Venujú sa témam,
JE INÉ ktoré sú s týmto obdobím úzko späté – vzťahová
väzba, temperament, plač a spánok bábätka, jeho
emočný aj rozumový vývin. Svoje tvrdenia majú
podložené svetovými výskumami, no formulujú
ich zrozumiteľne a prívetivo. Zameriavajú sa na
praktické témy, ktoré rieši každý rodič – Nechať
dieťa plakať, alebo ho hneď brať do náručia? Čo
robiť, aby dobre spalo? Čo je najdôležitejšia úloha
rodičov počas prvého spoločného roku s bábät-
kom? Kniha je základným sprievodcom rodičov
na ich spoločnej ceste s bábätkom.

Bábätko 24,90 € | 195 × 235 mm | cca 232 str. | mv |

a jeho temperament slovenský jazyk | 978-80-556-5303-7

45
LITERATÚRA FAKTU

„Vidím svet trochu inými očami


a vďaka tomu vnímam čaro vecí,
ktoré iní považujú za obyčajné.“
–Samuel Kováčik
Obyčajné zázraky Interakcie

sádka či vedecké zariadenie tvoria len vrchol ľadovca – niekedy dokonca aj


menej! Ak sa v budúcnosti budeme chcieť dostať vo vesmíre niekam ďalej,
asi budeme musieť palivo dočerpať – napríklad ho vyrábať na planétkach
či kométach – alebo vymyslieť iný druh pohonu. Posledné roky sa naprí-
klad podarilo otestovať slnečné plachetnice, ktoré na svoj pohyb využívajú
slnečné svetlo. Aj to má svoj tlak, síce malý, no pri absencii odporu vzduchu
a pri dosť veľkých zrkadlových plachtách je efekt citeľný. Pekné, nie?

Návod na lietanie

Dole ich ťahá gravitácia, dozadu odpor vzduchu, dopredu ich ťahá vrtuľa či
turbína tým, že posúva vzduch sa seba. Aká sila tlačí lietadlo hore? Čo bráni
tomu, aby vplyvom gravitácie lietadlo neklesalo? V prípade helikoptér je
to jednoduché, tie rotormi posúvajú vzduch pod seba a tým vytvárajú silu
v smere nahor. Takúto možnosť lietadlo nemá, vrtuľa ťahá lietadlo v smere
dopredu. To však lietadlu úplne stačí! Ako je to možné?
Vráťme sa na chvíľku k príkladu so šarkanmi. Predstavte si šarkana sto-
jaceho na oblohe, k zemi sa z neho tiahne prehnutý a dlhý špagát. Skúste
zavrieť oči a takéhoto šarkana si predstavte. Jeho farba nie je dôležitá a ani Inžinieri navrhujú krídla pomocou počítačových simulácií a výpočtov pre
drobné ozdoby, ktoré z neho môžu visieť. Zaujíma nás niečo iné: ako je rovnice prúdenia vzduchu. Snahe o zjednodušenie tohto fyzikálneho pro-
natočený?
Obyčajné zázraky Nie je ani vodorovný, a nie je ani natočený úplne vertikálne. Je
tak trochu našikmo, že? Spredu do neho naráža vietor a vďaka správnemu Samuel Kováčik cesu vždy vedie k vynechaniu nejakého dôležitého aspektu. PopálilVesmír
tom aj jeden z najväčších velikánov fyziky – Albert Einstein. Priklonil sa
sa na

Obyčajné zázraky
nakloneniu
vibráciami zeme.stáča šarkan
Vodné vietor
vlny boli,smerom nadol.vody.
no, vlnením Vo výsledku
Preto tak
bolobez pohybu
ľuďom kSpomínali
jednému zjednodušujúcemu
sme už myšlienkový vysvetleniu
experiment známemu
Albertaako Bernoulliho
Einsteina: „Akoprin-
by
posúva vzduch smerom nadol čo vytváraa silu v smere nahor! A práve cíp. Vzduch nad a pod
ak bykrídlom sa pohybuje
zarovno srôznymi rýchlosťami – čožeje
jasné, že svetlo bude tiež vlnením niečoho, to niečo nazvali éter. Úvahatáto vyzeral svetelný lúč, sme leteli ním?“ Maxwell ukázal,
sila ho drží vo vzduchu. naozaj pravda –, čo má podľa Bernoulliho rovnice viesť k rozdielu tlakov,

Svet očami Vedátora


úplne správna, mala však jeden háčik – éter, ako sa ukázalo, neexistuje. To rýchlosť svetla vyplýva z fundamentálnych rovníc a tie platia pre všetkých.
Tento istý princíp využívajú aj lietadlá. Vrtuľa ich ťahá dopredu, vzduch ktorý lietadlo drží vo výške – a to už je prehnané zjednodušenie. Na zá-
sa ľudia dozvedeli tak, že sa pokúsili zmerať, ako rýchlo sa Zem voči nemu Inými slovami, všetci by sme mali vidieť rovnakú rýchlosť svetla. To znie
tak naráža do krídel, ktoré ho posúvajú nadol a vytvárajú silu v smere nahor. klade svojej predstavy navrhol v roku 1916 nový profil krídla, ktorý, ako
pohybuje. A zistili, že nijak, nezávisle od toho, kedy a kde to merali. To je paradoxne, nie? Ak sa pohybujem spolu so svetlom, čakal by som, že ho
Ak ste niekedy za jazdy vystrčili ruku z auta a skúšali, ako silno vám vzduch
zvláštne, lebo napríklad Zem sa hýbe okolo Slnka pomerne rýchlo, a ak by
narážajúci do dlane vie zamávať rukou – podľa toho, ako ju natočíte – tak
sme sa aj náhodou v lete pohybovali zarovno s éterom, v zime by sme mali
Ilustrácie: Kamila Krkošová
ukázali testy, bol mizerný. Človek, čo stál za revolúciou fyziky, označil svoj
uvidíme letieť pomalšie alebo dokonca stáť. Ak idem proti nemu, mal by
exkurz do oblasti aerodynamiky za „mladícku nerozvážnosť“. V hrubých čr-
som ho vidieť rýchlejšie – tak sa predsa správa všetko ostatné! Einstein
je to niečo podobné. Existuje aj iný uhol pohľadu. Krídla ovplyvňujú prú- tách sa lietaniu dá rozumieť, no na detaily, ktoré sú pre technické aplikácie
ísť presne naopak. A experimenty aj tak stále ukazovali nulovú rýchlosť. tento paradox rozlúskol fascinujúcim spôsobom. Všetci pozorovatelia vo
denie vzduchu tak, že pod nimi vznikne vyšší tlak a nad nimi nižší, a práve rozhodujúce, je intuícia prikrátka.
Ako takýto pokus prebiehal? Ignorujúc všetky detaily, hlavná myšlienka vesmíre vnímajú rovnakú rýchlosť svetla – mení sa však ich vnímanie času
rozdiel tlakov tlačí lietadlo nahor.
bola takáto. Predstavte si loď plaviacu sa po dokonale pokojnej hladine. Ve- „Prečo?“ sa nepýtajú
a priestoru.iba
Vystačíme si
Ak sadeti,
teda sabytým, otrávili svojich
že krídla ovplyvňujú
niekto pohybuje vysokou
prúdenie vzduchu a to vy-
rýchlosťou, vidím ho skráte-
Máme teda dve možné vysvetlenia. Prvé je, že krídla presmerúvajú tvára vztlak. Druhá vec, ktorá je možno trochu zavádzajúca, je, že máme
deli by ste zistiť, či sa loď pohybuje alebo nie? Stačí hodiť kameň do vody.
vzduch nadol, čo na lietadlo vyvoláva silu smerom nahor. Druhé vysvetle- rodičov, ale od nepamäti
ného. A čo viac, sa to
vidím, pýtajú
že aj myslitelia,
jeho hodinky tikajú pomalšie! Einstein ukázal,
pocit, že vzduch, to je vlastne prakticky také nič. Skúste to však povedať
Ak loď stojí, vlny sa šíria všetkými smermi rovnako. Ak sa loď pohybuje, zdá že čas a priestor sú relatívne. Z tohto základu vznikla jeho špeciálna teória
nie je, že krídla svojim tvarom a natočením vplývajú na prúdenie vzduchu,
sa nám, že v smere pohybu lode idú vlny pomalšie. Niečo podobné skúšali
filozofi a vedci. Je to nesmierne
meteoru, ktorý tesne podôležitá otázka,zhorel.
vstupe do atmosféry a lenPocit, že vzduch nie
relativity. Z nej, okrem iného, odvodil asi najznámejšiu rovnicu v histórii fy-
a tým vyvolávajú rozdiel tlakov, ktorý udržuje lietadlo vo vzduchu. Ktoré je takmer nič, asi nemáte ani vtedy, keď stojíte uprostred víchrice. Vzduch
Albert Michelson a Edward Morley so svetlom – vyslali ho dvoma rôznymi
je správne? Tak trochu oboje, úplne však ani jedno. Vznik vztlaku na krídle vďaka nej dnes vieme
ziky: E = mc
pôsobí o. Okrem
2
svetetoho
zanedbateľne pomerne
v nej
len pri veľa,
ozrejmil
nízkych alebo
pojem
rýchlostiach. si kubický
časopriestor,
Meter zjednotenú
vzduchu
smermi, cez dve dlhévramená
ktorom asúočakávali, že v závislosti od tlakov
pohybu Zeme entitu časuváži
a priestoru.
je zložitý proces, zmeny prúdenia a rozdiely prepojené. to aspoň myslíme. pri zemiSamuel niečo Kováčik, fyzik, vktorý
vyše 1,2 kilogramu, letovej stojí
výške je hustota vzduchu
voči éteru sa jedným z ramien bude svetlo šíriť pomalšie. Žiaden takýto Ako sa efekty špeciálnej teórie relativity prejavujú v praxi? Existujú ele-
efekt138
však nenamerali. Prišlo tak na rad iné vysvetlenie – voči éteru sa ne- za projektommentárne
Vedátor.sk, častice,rozpráva
mióny, ktoréo savede fascinujú-
za bežných podmienok prakticky okam- 139
pohybujeme, lebo éter neexistuje. Svetlo sa priestorom šíri samo osebe. žite rozpadnú. Vznikajú v
cim spôsobom. A to bez jediného vzorca či rovnice. horných vrstvách atmosféry, naivne by sa na po-
vrch nemali nikdy dostať. Žijú tak krátko, že by sa k nemu nedostali ani
Vysvetľuje bežné vecisvetla.
rýchlosťou okolo Tu sanásvšak–dostáva
prečok je rečirastlina
teória relativity. Pre ich rýchlosť
Slovart-Obycajne-zazraky-KB.indd 138-139 zelená, prečoblízku
Mesiac nespadne,
rýchlosti svetla ich čas ako vzniká
plynie z nášho dúha,
pohľadu pomalšie, voláme to 17/08/2021 12:25

relativistická dilatácia času. Rozpadnú sa teda oveľa neskôr než v nehyb-


odkiaľ sa berúnom oblaky či snehové vločky,
stave a bez problémov prejdú až na povrchprečo máme
Zeme, kde ich vieme za-
ročné obdobia. Pre niekoho to môže byť nuda, noZ ich pohľadu oni stoja
chytiť. Ako vyzerá táto situácia z pohľadu miónov?
a Zem sa hýbe proti nim. Desiatky kilometrov atmosféry vidia, tiež kvôli
pre Samuela sú to obyčajné zázraky a pre rodičov to
relativite, skrátené – hovorí sa tomu relativistická kontrakcia dĺžok – a tým
môžu byť odpovede na detskú
pádom ju stihnú otázku „prečo.“
celú preletieť.
Špeciálna teória relativity je špeciálna v tom, že presne platí len mimo
gravitačného pôsobenia telies. Gravitácia dlho Einsteinovi vŕtala hlavou.
ajné zázraky Vesmír
Žiaden signál sa nemôže šíriť rýchlejšie ako svetlo. Ako rýchlo sa teda šíri
gravitácia? Ak by Slnko prestalo existovať, kedy by sa to Zem dozvedela
naivne čakal, že keď zasvieti slabým svetlom, prúd nepôjde, a keď sil- Viemea sprestala
ňou však rátať.poErwin
putovať eliptickej dráhe? Podľa Newtonovej teórie okamžite.
m, pôjde. Výsledok však nezávisel od intenzity, ale od farby! Jeden lúč O zmiznutí
Shrödinger dostalSlnka by sa okamžite dozvedel celý vesmír. To znie veľmi po-
Nobelovu
vého svetla vytvoril prúd, no sto lúčov červeného nie! Vysvetlenie pri- cenu zadozrivo.
objav Kľúčom
rovnice, ku gravitácii
ktorá sa ukázal už spomínaný myšlienkový experi-
ol, ako inak, Albert Einstein – práve za túto teóriu si aj odniesol Nobe- dostala ment s padajúcim výťahom. Keď sa pohybujeme výťahom hore, cítime sa
pravdepodobnostnú
ťažší. Keď ideme dole, akoby nám pár kilogram ubudlo. No a ak sa, nebo-
u cenu. On navrhol, že svetlo s hmotou neinteraguje ako vlna. Na mik- náturu atómov a molekúl pod
daj, výťah odtrhne, padáme voľným pádom – gravitáciu necítime. Gravitá-
opickej úrovni nesú energiu svetla malé častice, pričom ich energia je kontrolu. Mikroskopická čas-
cia sa správa veľmi podobne, ako zotrvačná sila. Takéto úvahy Einsteina na-
mo úmerná frekvencii svetla. Červené svetlo má menej energetické 12,95 € | 145 × 230 mm
tica, napríklad| 224
smerovali k str.
elektrón, | tv
je |opí-
formulácii všeobecnej teórie relativity, ktorá opísala gravitáciu
ice než fialové, preto nie sú schopné “vykopnúť” elektrón z jeho polohy saná | 978-80-556-5046-3
slovenský jazyk pravdepodobnostnou
202 203
tvoriť tak elektrickú prúd. Ako už asi začínate tušiť, tieto balíčky elektro- vlnou, ktorej správanie opísala
gnetickej energie, tieto častice svetla, dnes voláme fotóny. slávna Schrödingerova rovnica. Jej riešenie potvrdilo a spresnilo, čo Bohr
Opravy klasickej teórie sa stali základom teórie kvantovej. Jej ambície vytušil. Elektróny sa môžu nachádzať v atómoch len vo veľmi špecifických
46
nemalé – uchopiť správanie hmoty a svetla na úrovni atómov. Tieto
Slovart-Obycajne-zazraky-KB.indd 202-203
stavoch alebo ich kombináciách. Pri prechode medzi nimi zachytia alebo
17/08/2021 12:26
bície sa, prekvapivo, podarilo naplniť. Stálo nás to však viac, než sme vyžiaria presne definovaný balík energie, teda fotón. To sa, mimochodom,
ovtedy vedeli predstaviť, fyzika sa stala nepochopiteľnou. Nie, že by prejaví tak, že ak pustíte cez atómy svetlo, niektoré presné vlnové dĺžky sa
LITERATÚRA FAKTU

Cesta v čase,
na ktorej spoznáte
každodenný život
našich predkov.
Zora Mintalová Zubercová
Ako sme kedysi žili
Obrazový sprievodca
životom našich predkov
Nová kniha o živote našich predkov úspešnej
spisovateľky a etnografky Zory Mintalovej Zuberco-
vej. Vznikla v spolupráci s dizajnérom, fotografom
a ilustrátorom Vladimírom Holinom, takže obrazová
časť knihy je rovnako príťažlivá ako textová. Kniha
približuje život v minulých storočiach prostredníc-
Kedysi ženy roľníkov rodili doma za
asistencie pôrodnej babice či skúse-
tvom približne 300 farebných fotografií, ktoré vznik-
nej ženy, ktorá poznala dávne zvyky li vo viacerých slovenských skanzenoch. Čitatelia
a praktiky. Lekára volali, keď bola žena
v ohrození života. Veľa žien zomrelo pri tak môžu vojsť do dediny či mestečka, vstúpiť do
pôrode kvôli ťažkej práci, vyčerpaniu,
neliečeným chorobám, častým pôro- usadlostí, dvorov a domov rôznych vrstiev obyvateľ-
dom, zlej hygiene či iným dôvodom.
Keď matka pôrod zvládla a novorode- stva. Spoznajú domček bezzemka, obecného sluhu,
niatko žilo, ostali v posteli v rohu izby,
kde ich obostreli kútnou plachtou – ob-
pastiera i chovateľa oviec, usadlosti malých a stred-
radnou textíliou, za ktorú nesmel nik ných roľníkov, hospodárstva bohatých gazdov, dom
nazrieť, aby im nepočaril. Otec dieťaťa
nakuknúť smel, no spať musel inde. Os- vinohradníka, dielne remeselníkov, dom richtára,
tatní spali v izbe, starí rodičia v posteli,
väčšie deti v zasúvacích postieľkach, na kúrie zemanov aj sídlo strednej šľachty. Uvidia za-
peci, dievky na laviciach. 1
riadené izby, ako spávala viacčlenná rodina, dobový
obchod i školu, predmety v pitvore, čiernej i svetlej
kuchyni, v komore, ale aj domáce a hospodárske
Usadlosť bohatého roľníka z Jasenovej z druhej po- Domáce pôrody bolipráce i náradie či remeselnícke nástroje. Knihu
v podhorských
lovice 19. storočia uzavierali dvojkrídlové vráta so
oblastiach severu rozšírené aj po
dopĺňajú
Staré matky, čierno-biele fotografie zaniknutých prác na
strieškou a s doskovou, vo vrchnej časti ozdobnou
výplňou. Vráta osadili medzi obytný dom a zru-
bovú kôlňu. Kolmo na ňu nadväzovala stodola, za druhej svetovej vojne.
ktorou bola záhrada so sýpkou. Vstup pre peších
ktoré žili v domácnosti mladých,
bol vždy zo strany domu drevenými vrátkami.
Studňa pred domom, maštale a chliev za domom
vytvárali kompletný hospodársky dvor. 3
poli, v hospodárstve či domácnosti, zachytávajúce aj
trvali na dodržiavaní zvykov vrátane
hodnovernú
kútnej plachty. Dieťatko mali niesť na atmosféru.
u za v r e t é u s a d lo st i – v st u py, br á n y 39
krst krstní rodičia, matka mala ostať
doma, na krstiny, na ktoré sa v izbe
zišla rodina, sa smela dívať spoza
kútnej plachty. KeďPublikáciu
šestonedieľky od z verejných zdrojov podporil Fond
toho upustili, staré matky boli nespo-
na podporu
kojné. Vyžadovali, že matka nesmie umenia.
šesť týždňov odísť z domu, lebo je
nečistá. Podľa dávnych zvykov mohla
ísť medzi ľudí až vtedy, keď sa, tak
ako kedysi, zahalená v pôlke vrátila
z vádzky v kostole. 4

19,95 € | 215 × 235 mm | 224 str. | tv |


slovenský jazyk | 978-80-556-5010-4
i z b a – p r á c a a s v i at k y 73

47
hluk, meno Stacho fibers, causing internal
noise,
O N T E Nthe
name Stacho
úcich drôtených špirál,
C T

LITERATÚRA FAKTU is embroidered from


é v húštine tŕnia a meno wire spirals, the name
ečujných vlákien,
átov ľudských tiel...
The name
Feldek
woven
Ondruš within
is trapped
from
is
inaudible
an impenetrable clump

Všetko najlepšie
hluk, meno Stacho fibers, causing
of thorns internal
and the name
noise, the name Stacho
úcich drôtených špirál, Mihalkovič is made
is embroidered
from the logs offrom
human

k narodeninám,
é v húštine tŕnia a meno wire spirals, the name
bodies...
Feldek is trapped within
átov ľudských tiel... an impenetrable clump

Majstre!
of thorns and the name
Mihalkovič is made
from the logs of human
bodies...

Anna Lara, Ľubomír Feldek


Hop alebo trop
Rozhovor s dramatikom
Ilustrácie od Miroslava Cipára z publikácie CIPÁR&LOGO.ETC.

Kniha rozhovorov s autorom-legendou Ľubomírom


Feldekom je najmä o jeho práci básnika, spisovateľa,
dramatika, prekladateľa, ale nielen o tom. Je o inšpi-
ráciách, tých ľudských aj tých literárnych. O ľuďoch,
ktorí v jeho profesionálnej kariére zohrali dôležitú
úlohu, aj o radosti z tvorby, o láske k divadlu aj o tej
najdôležitejšej láske k rodine. Je zaujímavé na pozadí
meniacej sa doby sledovať tvorbu významnej postavy
našej kultúry.

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond


na podporu umenia.

17,95 € | 165 × 235 mm | 320 str. | tv |


slovenský jazyk | 978-80-556-5042-5

48
LITERATÚRA FAKTU

Ján Štrasser János Zolcer


Martin Bútora. Gorbačovove
Rozhovory o časoch, tajomstvá
ktoré sme žili a žijeme
Prítomnosť sociológa, diplomata „Máme jadrové zbrane, ale nemáme dám-
a spisovateľa Martina Bútoru v sloven- sku bielizeň a toaletný papier. Prečo je to
skej politike, spoločnosti a kultúre je tak?“ kladie si v istej chvíli otázku Michail
podstatná a všestranná. Všetky tieto Gorbačov, v rokoch 1985 – 1990 čelný pred-
témy sú predmetom podrobných a do staviteľ Sovietskeho zväzu. Televízny pro-
hĺbky idúcich rozhovorov, ktoré s ním ducent János Zolcer nám na základe svojho
takmer rok viedol Ján Štrasser. Detailne vyše 20-ročného pracovného a priateľského
sa v nich venujú Bútorovmu detstvu, vzťahu s týmto významným politikom po-
dospievaniu, štúdiu, profesijnému núka jedinečnú príležitosť nazrieť do mýt-
i osobnému životu, analyzujú domácu mi opradeného a často temného zákulisia
i zahraničnú politiku a tie najpálčivejšie sovietskej i medzinárodnej politiky počas
témy, ktoré hýbali a hýbu svetom: ekoló- desaťročí studenej vojny. Autor v knihe
giu, migráciu, klimatické zmeny, ľudské prostredníctvom informácií z prvej ruky
práva, pandémiu ochorenia COVID-19 interpretovaných samotným Gorbačovom
a mnohé ďalšie. odhaľuje štruktúru mocenských vzťahov
v Sovietskom zväze a prináša nový vzru-
Publikáciu z verejných zdrojov podporil šujúci pohľad na obdobie súperenia dvoch
Fond na podporu umenia. jadrových superveľmocí. V knihe sa okrem
množstva fotografií nachádzajú aj QR kódy
umožňujúce online prístup k doplňujú-
cim informáciám, obrazovému materiálu
a videám. Použite svoj smartfón a otvorí
sa vám jedinečný svet Michaila Gorbačova
a jeho manželky Raisy.

14,95 € | 145 × 230 mm | 320 str. | tvp | 17,95 € | Preklad Jitka Rožňová | 145 × 230 mm |
slovenský jazyk | 978-80-556-5258-0 392 str. | mv | slovenský jazyk | 978-80-556-5396-9

49
LITERATÚRA FAKTU

Mária Bidelnicová
Reštaurovanie
Publikácia ponúka milovníkom umenia príležitosť nazrieť do tajomného
zákulisia náročnej reštaurátorskej práce prostredníctvom dokumentácie
reštaurátorky Márie Bidelnicovej. Reprodukované diela pochádzajú od
viacerých umelcov z rôznych období dejín umenia a ilustrujú typ prvot-
ného poškodenia diela, jeho náročný prieskum a konečný reštaurátorský
prístup. Kniha odkrýva postupné tvorivé záznamy a ich modifikácie
v rozpätí viac ako štyridsiatich piatich rokov, pričom poskytuje príťaž-
livý pohľad premeny poškodených diel na esteticky a výtvarne finálne.
Kniha je dvojjazyčná, texty sú v slovenčine aj angličtine.

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

200 × 300 mm | cca 464 str. | tv |


slovenský jazyk | 978-80-556-5601-4

50
LITERATÚRA FAKTU

Roman Holec, Martyn Rady


Alexandra Lukáčová Habsburgovci
Európsky rod Vzostup a pád svetovej
v slovenskom svete veľmoci

Dejiny sa najlepšie píšu prostredníctvom Historik Martyn Rady vo svoje publikácii priná-
ľudských príbehov a príbeh šľachtického rodu ša vzrušujúci príbeh mocnej dynastie, ktorá po
Friesenhof Oldenburg, ktorý žil v 19. až 20. sto- stáročia formovala charakter nielen našej vlasti,
ročí v kaštieli v Brodzanoch, stojí za rozpoveda- ale celej Európy i sveta. Autor pútavou formou
nie. Je unikátny svojimi nadnárodnými väzbami sleduje dejiny rodu Habsburgovcov od ich
– alsaským pôvodom, spojením s habsburskou skromných počiatkov v 11. storočí, nepravde-
monarchiou a územím dnešného Slovenska, podobný vzostup k moci v polovici 15. storočia,
s veľmi silným ruským kontextom, prepojeným dôvtipnú sobášnu politiku a odvážne vojenské
na rodinu básnika A. S. Puškina. Jeho príslušní- výboje počas vrcholného obdobia ich domi-
kom bol oldenburský vojvoda a vnuk švédskeho nancie v Európe, až po pád dynastie v dôsledku
kráľa v jednej osobe, iný predstaviteľ rodu bol zase 1. svetovej vojny. Autor nám odhaľuje, v čom
členom výboru Matice slovenskej a významným spočívala neuveriteľná odolnosť Habsburgovcov
podporovateľom slovenských národnoemanci- a schopnosť udržať sa pri moci – sami seba vní-
pačných snáh. Fascinujúce ľudské osudy európ- mali ako osudom predurčených vládcov sveta,
skej šľachty žijúcej na na Hornej Nitre zrekon- obrancov kresťanskej civilizácie a rímskokato-
štruovala na základe stoviek listov zozbieraných líckej cirkvi, garantov mieru a patrónov umenia,
v siedmich krajinách Európy dvojica historikov vedy a vzdelávania.
Alexandra Lukáčová a Roman Holec.

Publikáciu z verejných zdrojov podporil


Fond na podporu umenia.
19,95 € | Preklad Peter Draškaba | 145 × 230 mm |
17,95 € | 165 × 235 mm | cca 384 str. | tvp | 440 str. + 16 str. obrazová príloha | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-4745-6 slovenský jazyk | 978-80-556-5395-2

51
PRAKTICKÉ A HOBBY

Jo Foster Kyra Sundance


Môj rodokmeň Radosť z výcviku psa
30 zábavných lekcií,
V každej rodine existujú príbehy, ktorých ako vychovať šťastného psa
objavenie a zachovanie má pre príbuzných
nevyčísliteľnú hodnotu. Tým, čo ich chcú za- Úspešná cvičiteľka psov Kyra Sundance vás
znamenať a zanechať tak odkaz budúcim ge- prevedie procesom výcviku vášho štvorno-
neráciám, je určená táto publikácia. Záujem- hého miláčika tak, aby to bola zábava pre
cov o geneaologický výskum oboznámi s jeho vás aj pre psa. Kniha vám poskytne infor-
základmi a krok za krokom prevedie tvorbou mácie a podrobné inštrukcie, aby výcvik
rodokmeňa. Kniha obsahuje aj užitočné rady prebiehal úspešne a bez frustrácie, čo psa
a tipy, ako viesť pátranie po predkoch. Okrem podnecuje k ochote učiť sa. Autorka kladie
toho je v nej priestor na zapísanie význam- dôraz na radosť a pozitívne stránky výcviku.
ných tradícií a udalostí zo života rodiny, Takýto postup prináša rýchle výsledky
ako aj miesto na doplnenie fotografií, takže a skutočné láskyplné partnerstvo.
všetky získané informácie budú prehľadne
zhromaždené na jednom mieste.

16,95 € | Preklad Zita Ročkárová |


190 × 246 mm | 152 str. | tv | 12,95 € | Preklad Miriam Ghaniová | 178 × 229 mm |
slovenský jazyk | 978-80-556-5446-1 144 str. | mv | slovenský jazyk | 978-80-556-5356-3

52
KUCHÁRKY

Gurmánska encyklopédia
s príbehmi jedál a pochutín
z celého sveta

Jozef Koleják
Toto nie je
kuchárska kniha 2
Atlas pre hladných,
maškrtných
a gurmánov

Po úspešnej čítanke pre hladných, gur-


mánov a maškrtných, ktorá získala cenu
ICMA za grafický dizajn, prichádza autor
s pokračovaním. Tentoraz predstavuje jedlá
a pochutiny z celého sveta. Dozvieme sa,
ako vznikol cisársky trhanec alebo dezert
Eton mess, že cestoviny carbonara nevznik-
li v Taliansku, zistíme, čo je to vegemite
alebo pastrami. Texty opäť dopĺňajú ilustrá-
cie Martina Bajaníka, ktorý je aj autorom
grafickej úpravy.

19,95 € | 170 × 225 mm | 264 str. | tv |


slovenský jazyk | 978-80-556-5329-7

53
KUCHÁRKY

Liliana Battleová Anthony Bourdain Yotam Ottolenghi,


Kuchařka rodiny Důvěrnosti Ixta Belfrageová
dona Corleona z kuchyně Chuť
Rozšířené vydání
Trilógia Krstný otec patrí k maj- Pred viac ako dvadsiatimi rokmi sa V knihe nájdete úplné nové,
strovským dielam kinemato- v časopise The New Yorker objavil výnimočne chutné recepty
grafie – je to ikonická sonda do neslávne známy článok „Nejedzte od hviezdneho šéfkuchára
talianskej a taliansko-americkej predtým, než toto budete čítať“ Yotama Ottolenghiho a Ixty
kultúry. Filmy natočil režisér od vtedy relatívne neznámeho Belfrageovej. Sú to večere na
Francis Ford Coppola na motívy šéfkuchára Anthonyho Bourdaina. všedné dni, ohromujúce, ale
rovnomenného románu Maria Svojimi postrehmi o tom, čo sa deje na prípravu ľahké pokrmy
Puza. Prvý diel mal premié- za dverami kuchyne, nešetril žiadne pre hostí, aj veľkolepé jedlá –
ru v roku 1972 a zaznamenal chuťové poháriky. Text spôsobil kuchárska kniha predstavuje
okamžitý úspech. Jedlo pred- škandál a kniha, ktorá vďaka nemu revolučný prístup k vareniu
stavuje vo filme kľúčový motív, vznikla, dnes už klasické Důvěrnosti zeleniny so zameraním na
talianska kuchyňa prekypuje z kuchyně, bola ešte väčšou senzá- chuť. Tretia kniha po zeleni-
hojnosťou a rodinný stôl je ciou a stal sa z nej bestseller s milión nových kuchárkach Hojnost
stredobodom diania. Keď sa pri predanými výtlačkami. Bourdain sa a Ještě více hojnosti vzdáva hold
ňom ľudia stretávajú, kriminál- v nej úprimne spovedá, je absolútne zelenine. Autor o nej povedal:
ny motív ustupuje do pozadia. nemilosrdný a nič nezatajuje. Jeho „Zameriava sa na pochopenie
Recepty v tejto kuchárskej príbehy sú šokujúce, odhaľujú drsné toho, čím sa zelenina odlišuje
knihe predstavujú autentické praktiky „vysokej kuchyne“, ale sú od iných potravín a na mož-
talianske a taliansko-americké aj vtipné a hlavne pravdivé. Auto- nosti, ako zvýrazniť a ozvlášt-
jedlá inšpirované rodinou dona rove spomienky na roky strávené niť jej chuť a vôňu. Ukazuje,
Corleoneho a scénami z fil- v gastronómii teraz vychádzajú roz- ako vytvoriť chuťové ,bomby‘
mov. Môžete sa tešiť na slávnu šírené o doteraz nepublikovaný ma- postupom, kombinovaním
ciabattu, pravú sicílsku pizzu, teriál. Určite vás nadchnú Tonyho a výberom potravín.“ Môžete
poctivú minestrone, povest- rukou písané poznámky, zaujme vás sa tešiť na pečený zeler na tri
né milánske risotto, výdatné rozhovor s jeho editorom a s chuťou spôsoby, mrkvovú kašu s karí
cestoviny bucatini amatriciana, sa začítate do predhovoru Érica korením a hnedým maslom,
jednoduché slávky na námor- Riperta, kuchára a autora špecializu- chladnú avokádovú poliev-
nícky spôsob, kuraciu piccatu, júceho sa na francúzsku kuchyňu. ku s olejom a chrumkavým
úžasné ossobuco, sladkokyslú Ako povedal Anthony Bourdain: cesnakom, bezmäsité pečené
pepperonatu, božské mandľové „Teraz už chápem, prečo sa tá kniha ragú, steaky z portobello šam-
sušienky, tradičné tiramisu aj páči kuchárom a ľuďom z branže. piňónov s fazuľovou kašou
menej známe affogato. Nespočetne ráz som počul: Opísal si alebo sorbet z melóna a jahôd.
môj život, kamoš.“

19,95 € | Preklad Hana Janišová | 14,95 € | Preklad Jiřina Stárková | 24,90 € | Preklad Dagmar Eisenmannová |
203 × 254 mm | 208 str. | tv | 130 × 210 mm | 352 str. | tvp | 195 × 270 mm | 320 str. | tv |
český jazyk | 978-80-276-0092-2 český jazyk | 978-80-276-0330-5 český jazyk | 978-80-276-0218-6

54
KNIHY V ČESKOM JAZYKU

Ian Haydn Smith


Filmové plakáty
Dějiny jednoho média
304 str. | 29,90 €

Bernhard Roetzel
Opravdový gentleman.
Průvodce klasickou
pánskou módou Ian Buxton
408 str. | 29,90 € 101 Whisky –
Škola degustace
pro každého
224 str. | 11,95 €

Lev Pavluch
Josef Lada
128 str. | 15,95 €

Lucie a Nicole Ehrenbergerovy


A Cup of Style - Diář 2022 (veľ ký)
192 str. | 12,95 €
A Cup of Style - Diář 2022 (malý)
192 str. | 9,95 €

55
KNIHY V ČESKOM JAZYKU

Neuveriteľné
výkony a rekordéri
z celého sveta.

Kolektív autorov
Guinness World Records 2022
Guinness World Records (Guinnessova kniha rekordov) každý rok prináša
neuveriteľné množstvo medzinárodne uznaných svetových rekordov,
ľudských úspechov a extrémov prírody. Prvé svetové vydanie je z roku
1954 a v súčasnosti vychádza v sto krajinách v 23 jazykoch. V najnovšom
vydaní opäť prinášame nejednu kuriozitu. Zoznámte sa s najtalentovanej-
šími domácimi miláčikmi, žasnite nad dych berúcou krásou dinosaurov,
obdivujte umelú inteligenciu a virtuálnu realitu, pozrite sa do vesmíru,
preskúmajte spravodajské médiá... Ale pozor, aby ste sa nechytili do
sociálnych sietí! Čakajú vás najnadanejší rekordéri zo všetkých kútov
sveta a viac ako tisíc rekordov zo všetkých oblastí ľudskej činnosti!

26,90 € | Preklad Jan Koubek, Zuzaná Pavlová, Runka Žaludová |


228 × 304 mm | 256 str. | tv | český jazyk | 978-80-276-0304-6

56
KNIHY V ČESKOM JAZYKU

Ross King Tomasz Duszyński


Kníhkupec Glatz (1.)
z Florencie
Knihy, ako ich poznáme dnes, vznikli Kladsko, jar 1920. Profesor miestneho
v období renesancie. K práci v kníh- gymnázia nachádza na moste zmrza-
kupectve na takzvanej kníhkupeckej čené telo. Len pred niekoľkými dňami
ulici sa Vespasiano dostal už ako zastrelili na ulici vojenského dôstojníka
malý chlapec, keď musel kvôli dlhom s vysokou hodnosťou. Čo spája tieto
svojho otca ukončiť školu. V nasledu- vraždy, ak vôbec niečo? Mali by sa
júcich rokoch sa vypracoval na kráľa obyvatelia mestečka Glatz obávať, že sa
európskych kníhkupcov, ktorý tvoril nájdu ďalšie obete? A prečo bol k vyšet-
jedinečné rukopisy na objednávku rovaniu oboch vrážd povolaný armádny
kniežat, ale aj samotného pápeža. vyšetrovateľ z Berlína, kapitán Wilhelm
Okrem toho objavoval a popularizo- Klein, ktorého minulosť je rovnako
val zabudnuté antické texty. Autor záhadná ako vraždy? Klein s pomocou
podrobne a dôveryhodne opisuje vzdorovitého strážmajstra Koschella
Florenciu 15. storočia, každodennosť a policajného asistenta Jürgena Rotha
na kníhkupeckej ulici a v samotnom zahajuje vyšetrovanie. Vie, že prekáž-
kníhkupectve, ale taktiež milovníkov kou budú nielen predstavitelia miestnej
kníh, filozofov, učencov a mníšky, kto- samosprávy, ale aj jeho vlastné slabiny.
ré boli prvými sadzačkami. To všetko Majstrovsky vystavaný detektívny
na pozadí historických a politických román Tomasze Duszyńského udržuje
zvratov, čo sprevádzali renesanciu čitateľov v napätí až do poslednej strán-
a vznik kníhtlače. ky. Dej sa odohráva v Glatzi – sliezskom
mestečku, kde je stále možné započuť
ozveny nedávno ukončenej vojny.
Tieň kladskej pevnosti skrýva nejedno
ponuré tajomstvo.

17,95 € | Preklad Klára Petříková | 145 × 230 mm | 13,95 € | Preklad Pavel Peč | 130 × 210 mm |
472 str. | tvp | český jazyk | 978-80-276-0178-3 cca 408 str. | tvp | český jazyk | 978-80-276-0331-2

57
AUDIOKNIHY

Audioknihy pre
všetky čitateľské uši.

58
AUDIOKNIHY

59
KNIHY V ANGLICKOM JAZYKU

John Harris (ed.)


The Beatles: Get Back
Anton Corbijn 49,95 € | 240 str.
Depeche Mode by
Kniha s doteraz nezve-
Anton Corbijn
rejnenými fotografiami
110 € | 512 str.
najznámejšej skupiny
Fotografická publi- všetkých čias. Vychádza
kácia s množstvom k uvedeniu dokumentár-
zaujímavostí o kultovej neho celovečerného filmu
kapele, ktorá navždy Petra Jacksona The Beatles:
ovplyvnila dejiny Luis-Martín Lozano Get Back.
hudby. Frida Kahlo.
The Complete Paintings
165 € | 624 str.

Paul McCartney Život jednej z kľúčových


The Lyrics postáv mexického moder-
87,95 € | 912 str. ného umenia na viac ako
620 stranách. Monografia
Súbor textov od jedného z naj- predstavuje priekopníčku
väčších skladateľov všetkých feminizmu prostredníc-
čias. Abecedne zoradené pies- tvom jej malieb, málo zná-
ne sú doplnené informáciami mych fotografií či súkrom-
o okolnostiach, za ktorých boli ných písomností.
napísané, a dozviete sa tiež, čo
si o nich myslí autor dnes. Will Smith
a Mark Manson
Annie Leibovitz Will
Wonderland 18,50 € | 352 str.
85 € | 448 str.
Barack Obama Medziľudské vzťahy,
Príbeh legendárnej
a Bruce Springsteen celosvetové uznanie
fotografky o jej živote vo
Renegades: a vnútorné šťastie
svete módy počas piatich
Born in the USA očami výnimočného
desaťročí s exkluzívnymi
39,95 € | 320 str. umelca našej doby.
fotografiami Rihanny,
Obama a Springsteen sú Nicole Kidman, Sereny
dlhoroční priatelia, ktorí Williams a ďalších.
rozoberajú život, hudbu
a svoj vzťah k Amerike.
Publikácia je rozšírením
ich spoločného podcastu, J.K. Rowling
navyše s exkluzívnymi Harry Potter and the Chamber
fotografiami a doteraz of Secrets: MinaLima Edition
nezverejneným archívnym 35,95 € | 400 str.
materiálom. J.K. Rowling
Colin Butfield, Harry Potter and the Philoso-
Jonnie Hughes, phers Stone: MinaLima Edition
HRH Prince William 35,95 € | 368 str.
Sally Rooney Earthshot Špeciálne interaktívne
Beautiful World, 18,50 € | 352 str. vydanie knihy Tajomná
Where Are You komnata a Kameňa
Kniha, na ktorej vzniku sa
16,50 € | 288 str. mudrcov s viac ako 150
podieľal aj princ William,
Literárny fenomén opisuje riešenia, ktoré ilustráciami. Cestujte
desaťročia podľa The môžu aspoň čiastočne s Hop-Šup práškom,
Guardian, román od eliminovať dôsledky pri- stretnite Zúrivú vŕbu
bestsellerovej autorky chádzajúcej environmen- alebo si vytrhnite vlast-
knihy Normálni ľudia. tálnej krízy. nú mandragoru.

60
OBĽÚBENÍ TELEVÍZNI KAMARÁTI Z RTVS VÁS
POTEŠIA AJ NA TÝCHTO KRÁSNYCH DARČEKOCH

Kúpite exkluzívne len na eshop.rtvs.sk


www.slovart.sk

vám prajeme
po celý rok.