Kepentingan Perpaduan Kaum Negara Malaysia unik dari segi penduduknya yang berbilang kaum.

Dalam konteks kepelbagaian ini, perpaduan rakyatMalaysia sememangnya penting. Demi mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan masyarakat Malaysia, Perdana MenteriMalaysia kita, Datuk Seri Najib Tun Razak telah merasmikan pelaksanaan dasar 1Malaysia. Apa yang dikatakan konsep1Malaysia ? Konsep ini membawa makna bahawa semua rakyat dalam negara Malaysia digelar bangsa Malaysia tanpa mengiraagama, warna kulit mahupun keturunan.Perpaduan merupakan perkara yang amat mustahak untuk mengekalkan keharmonian dan kedamaian rakyat di Malaysia.Malaysia yang aman dan damai dapat manjamin kebahagiaan dan keselamatan rakyatnya. Kedamaian dan kesejahteraan dalamkalangan masyarakat Malaysia dapat mengelakkan daripada berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham antara satu samalain. Sikap toleransi turut dilahirkan daripada kedamaian dalam kalangan rakyat Malaysia. Hal ini demikian, kerana rakyatMalaysia sedar bahawa sikap bertolak ansur penting bagi mengekalkan keharmonian negara.Perpaduan rakyat Malaysia amat penting dalam menjadikan negara Malaysia sebagai negara maju menjelang tahun 2020.Perpaduan masyarakat Malaysia penting bagi mencapai hasrat Wawasan 2020. Bekas Perdana Menteri Malaysia kita, Tun Dr.Mahathir Mohamad, telah mengemukakan Wawasan 2020 dalam persidangan pertama Majlis Perdagangan Malaysia pada tahun1991. Dalam ucapannya, beliau mengemukakan perpaduan rakyat Malaysia sebagai cabaran pertama untuk membentuk sebuahnegara yang utuh. Perpaduan hanya tercapai jika rakyat kita yang terdiri daripada berbilang kaum dan agama mempunyaiperasaan kekitaan sebagai warga Malaysia. Tanpa perpaduan kaum, kita tidak dapat membawa negara kita ke tahap kemajuanyang optimum. Oleh itu, Wawasan 2020 akan tercapai dengan adanya semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia

Negara Malaysia unik dari segi penduduknya yang berbilang kaum. Dalam konteks kepelbagaian ini, perpaduan rakyat Malaysia sememangnya penting.Perpaduan rakyat Malaysia sebagai cabaran pertama untuk membentuk sebuah negara yang utuh. Perpaduan hanya tercapai jika rakyat kita yang terdiri daripada berbilang kaum dan agama mempunyai perasaan kekitaan sebagai warga Malaysia. Tanpa perpaduan kaum, kita tidak dapat membawa negara kita ke tahap kemajuanyang optimum. Oleh itu, Wawasan 2020 akan tercapai dengan adanya semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia Perpaduan merupakan perkara yang amat mustahak untuk mengekalkan keharmonian dan kedamaian rakyat di Malaysia.Malaysia yang aman dan damai dapat manjamin kebahagiaan dan keselamatan rakyatnya Demi menjamin keharmonian negara, rakyat Malaysia perlu mengelakkan isu-isu sensitif. Usahlah rakyat kita mengungkitkan isu perkauman. Biarlah peristiwa hitam 13 Mei1969 tersimpan dalam lipatan sejarah. Biarlah peristiwa itu menjadi satu pengajaran kepada rakyat Malaysia hari ini bahawapentingnya keharmonian dan keamanan antara kaum kepada kestabilan negara.

Demi menjamin keharmonian negara.Perpaduan merupakan perkara yang amat mustahak untuk mengekalkan keharmonian dan kedamaian rakyat di Malaysia. Kaum-kaum yang maju dalam bidangtertentu juga jangan hanya mementingkan diri sahaja.Malaysia yang aman dan damai dapat manjamin kebahagiaan dan keselamatan rakyatnya. remaja pelbagai kaum akanditempatkan bersama di bawah satu bumbung. Hal ini demikian. Mereka akan menjalankan aktiviti bersama . PLKN dapat merealisasikan perpaduan nasional. Biarlah peristiwa hitam 13 Mei1969 tersimpan dalam lipatan sejarah.Selain daripada pihak kerajaan Malaysia yang bertanggungjawab mengekalkan keharmonian negara. Apa yang dikatakan konsep1Malaysia ? Konsep ini membawa makna bahawa semua rakyat dalam negara Malaysia digelar bangsa Malaysia tanpa mengiraagama. pelaksanaan Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) juga mampu mengekalkan keharmonian rakyat sertanegara. sikap masyarakat Malaysia yang prihatin dan penyayang dapat menjamin dan mengekalkan keharmonian negara . Bimbinglah kaum-kaum yang lain supaya mereka tidak ketinggalan. Perpaduan hanya tercapai jika rakyat kita yang terdiri daripada berbilang kaum dan agama mempunyaiperasaan kekitaan sebagai warga Malaysia. Biarlah peristiwa itu menjadi satu pengajaran kepada rakyat Malaysia hari ini bahawapentingnya keharmonian dan keamanan antara kaum kepada kestabilan negara. Persefahaman yang lebiherat akan memupuk perasaan kekitaan. tembok pemisah antara kaum dapat diruntuhkan di samping mengekalkankeharmonian negara. masyarakat diri sendiriturut memikul peranan penting dalam menjamin keharmonian negara berkekalan. Mereka akan terdedah kepada corak hidup masyarakat majmuk Malaysia secara mendalam. perpaduan rakyatMalaysia sememangnya penting. kerana aktiviti PLKN dilakukan secara berkumpulandan segala aktiviti yang dilaksanakan memerlukan kerjasama antara semua peserta. Tanpa perpaduan kaum. Tun Dr. Dalam konteks kepelbagaian ini. sekolah wawasan mampu memupuk persefahaman kaum dan seterusnya mempercepat integrasinasional. beliau mengemukakan perpaduan rakyat Malaysia sebagai cabaran pertama untuk membentuk sebuahnegara yang utuh.Salah satu langkah untuk mengekalkan keharmonian negara dalam menyokong aspirasi 1Malaysia ialah dengan penubuhansekolah wawasan. Dengan ini. warna kulit mahupun keturunan. Oleh itu. Mereka berpeluang untuk saling mengenai danmemahami antara satu sama lain. Dalam ucapannya. Dengan itu. sebaliknya menjadikannya sebagai rangsangan. Demi mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan masyarakat Malaysia. Wawasan 2020 akan tercapai dengan adanya semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Hal ini demikian. Melaluinya. Tegasnya.Jelasnya.sama. kita tidak dapat membawa negara kita ke tahap kemajuanyang optimum.Perpaduan masyarakat Malaysia penting bagi mencapai hasrat Wawasan 2020. padang permainan. rakyatMalaysia perlu mengelakkan isu-isu sensitif. Sikap toleransi turut dilahirkan daripada kedamaian dalam kalangan rakyat Malaysia. Perdana MenteriMalaysia kita. telah mengemukakan Wawasan 2020 dalam persidangan pertama Majlis Perdagangan Malaysia pada tahun1991. Sekolah wawasan merupakan tempat yang terbaik untuk memulakan proses integrasi antara kaum.Mahathir Mohamad.Selain itu. Usahlah rakyat kita mengungkitkan isu perkauman. kerana rakyatMalaysia sedar bahawa sikap bertolak ansur penting bagi mengekalkan keharmonian negara. Sekolahwawasan menyediakan ruang dan peluang untuk murid-murid pelbagai kaum berinteraksi secara langsung kerana merekaberkongsi kantin. mereka akan membesar dengan sikap toleransi dan hormat terhadap budaya danagama kaum lain. Rakyat Malaysia jangan iri hati terhadapkejayaan dan pencapaian kaum lain. Datuk Seri Najib Tun Razak telah merasmikan pelaksanaan dasar 1Malaysia. dewan dan kemudahan lain di sekolah. Bekas Perdana Menteri Malaysia kita.Kepentingan Perpaduan Kaum Negara Malaysia unik dari segi penduduknya yang berbilang kaum.Perpaduan rakyat Malaysia amat penting dalam menjadikan negara Malaysia sebagai negara maju menjelang tahun 2020. berinteraksi dan bergaulmesra. Kedamaian dan kesejahteraan dalamkalangan masyarakat Malaysia dapat mengelakkan daripada berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham antara satu samalain.

Masyarakat yang berbilang kaum akan keluar untuk bekerjasamamembersihkan taman-taman perumahan.sikap buang yang keruh . kita juga dapat memupuk perpaduan kaum di Malaysia dengan menghantar anak-anak kesekolah kebangsaa .Seterusnya. pemimpin turut dapat menjadi suri teladansebagai agen perpaduan. Pergaulan mesra dan semangat bersatu padu yang dijalinini sudah mampu menjadi tiang kukuh untuk membuktikan bahawa rakyat Malaysia patuh pada Rukun Negara. kita bolehlah mengadakan aktiviti gotong-royong di taman-taman perumahan untuk memupuk perpaduan kaum rakyat di Malaysia. Misalnya. yakni ³Bersekutu Bertambah Mutu´untuk mengeratkan perpaduan kaum di Malaysia. TunDr Mahathir pernah menegaskan bahawa bulat air kerana pembetung. kita juga boleh mengamalkan amalan kunjung-mengunjung ke rumah rakan-rakan yang berlainanbangsa sempena hari-hari perayaan untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaumdi Malaysia. mereka dapat lebih mengenali antarasatu sama lain melalui perbualan dan berinteraksi kerana tak kenal maka tak cinta. Kebudayaan antara kaum dapat difahami dengan lebih mendalam sekali gus dapat menjana tahapkefahaman dan membina masyarakat yang saling menghormati.Sebenarnya.Di samping itu. Oleh sebab itu. Dengan langkah bestari itu. Oleh itu. Perpaduan kaum diMalaysia seyogianya menjadi kebanggaan Negara kita. Mantan Perdana Menteri. sambutan hari keluarga dan jamuan tahunan yangdiadakan oleh organisasi atau pertubuhan kerajaan dapat mempererat hubungan antara pemimpin denganpenduduk tempatan. . Walaupun menyedari hakikat bahawa rambut sama hitam. Semua kekangan untuk mempererat perpaduan kaum akan dapatdiselesaikan jika anak-anak telah mempelajari cara-cara untuk berinteraksi dengan orang yang berlainan kaumsejak kecil. ringan sama dijinjing. Selain dapat mendengar rintihan hati rakyat. penduduk Malaysia yang terdiri daripada masyarakat berbilang kaum hidup bagai aurdengan tebing. hati lain-lain . Halini sangat penting untuk memupuk perpaduan kaum di Malaysia dalam sanubari anak-anak sejak bangku sekolahkerana melentur buluh biarlah dari rebungnya.Selain itu. ambil yang jernihternyata mampu menjalinhubungkan semangat perpaduan yang tersediautuh. kita dapat menikmati pembangunan nusa tercinta ini bersama-sama. Amalan rumah terbuka juga boleh dipraktikkanuntuk memupuk perpaduan kaum rakyat Malaysia dengan amalan saling memaafkan sesama insan. namun masyarakat yangberbilang kaum ini hidup dengan aman dan damai. Saya yakin. kita akan dapat melahirkan pemudapemuda yang tidak mempunyai masalahperhubungan dan pergaulan antara kaum yang berlainan. Cara ini pasti ini akan mengurangkanpertengkaran dan perselisihan faham antara kaum. orang ramai yang berbilang kaum akan lebih mempercayai dan meyakinikewibawaan pemimpin dan saling menghormati antara satu sama lain. bulat manusia kerana muafakat. perpaduanmerupakan kekuatan negara. saya percaya bahawa jika kita mengamalkan prinsip berat samadipikul. Oleh itu. Dengan cara ini. pelbagai pihak perlu memegang pada kekuatan jatanegara. kitadapat memupuk perpaduan kaum rakyat Malaysia. pihak kerajaan sentiasa membuat anjakan paradigma demi memperkuat jalinan kemesraan rakyatdengan mengadakan banyak aktiviti pada peringkat taman-taman perumahan.USAHA-USAHA MEMPERKUKUH PERPADUAN KAUM RAKYAT MALAYSIA Sejak 31 Ogos 1957. Melalui aktiviti kemasyarakatan ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful