Penilaian Tugasan Projek Ting 5 berdasarkan kriteria berikut 1.1 Pengenalan 1.2 Profil perniagaan 2.1 Lejar 2.2 Imbangan Duga 2.3 Pelarasan 2.

4 Jurnal am Pelarasan 2.5 Penyediaan Akaun Pelarasan 2.6 Penyediaan Akaun Kawalan 2.7 Imbangan Duga Terlaras 2.8 Penyata Pendapatan 2.9 Kunci Kira-kira 2.10 Hitung Nisbah Penyata Kewangan 3.1 Analisis Nisbah 4.1 Keputusan Perniagaan 4.2 Perancangan Perniagaan 5.1 Penggunaan Komputer 6.1 Komunikasi 6.2 Sistematik 6.3 Akauntabiliti 6.4 Rasional

1.1 PENGENALAN PERNIAGAAN
Saya, ______________________ telah menubuhkan ________________ pada____________ dengan modal sebanyak RM60 000. Perniagaan saya adalah perniagaan milikan tunggal yang menjual ____________________seperti __________________, ___________dan __________________. Saya dibantu oleh seorang pekerja yang dibayar gaji RM1200 sebulan. Saya memilih untuk menubuhkan perniagaan yang menjual ___________________ kerana : (i) kurangnya perniagaan yang menjual __________________di lokasi perniagaan saya, (ii) mempunyai permintaan yang tinggi di kalangan penduduk setempat (iii) saya berminat dan ada sedikit kepakaran di dalam bidang ini Saya percaya dengan menjalankan perniagaan milikan tunggal yang menjual __________________, saya dapat memperoleh keuntungan yang tinggi serta dapat memenuhi permintaan orang ramai. Saya faham dengan melibatkan diri di dalam perniagaan yang menjual _____________ saya berdepan dengan risiko-risiko seperti persaingan, menanggung sendiri segala kos dan kerugian 1.2 PROFIL PERNIAGAAN
Bil i ii Perkara Nama Perniagaan Nama Pemilik

iii Lokasi/Alamat iv Jenis Perniagaan v Tempoh perakaunan

vi Tempoh rekod vii Modal perniagaan viii Jumlah pekerja ix Status perniagaan x Nama dan alamat bank

xi Nombor akaun

Perniagaan saya adalah perniagaan milikan jual ____________________seperti __________________. saya dapat memperoleh keuntungan yang tinggi serta dapat ntaan orang ramai.ALAN PERNIAGAAN _____________ telah menubuhkan ________________ pada____________ anyak RM60 000. menanggung sendiri rugian AGAAN Maklumat Perniagaan . __________________. uk menubuhkan perniagaan yang menjual ___________________ erniagaan yang menjual __________________di lokasi perniagaan saya. an melibatkan diri di dalam perniagaan yang menjual _____________ ngan risiko-risiko seperti persaingan. Saya dibantu oleh seorang pekerja RM1200 sebulan. permintaan yang tinggi di kalangan penduduk setempat t dan ada sedikit kepakaran di dalam bidang ini gan menjalankan perniagaan milikan tunggal yang menjual ____.

.

.

.

1 PROFIL PERNIAGAAN Bil i ii iii iv v vi vii viii ix x xi Perkara Nama Perniagaan Nama Pemilik Lokasi/Alamat Jenis Perniagaan Tempoh perakaunan Tempoh rekod Modal perniagaan Jumlah pekerja Status perniagaan Nama dan alamat bank Nombor akaun Maklumat Perniagaan .1.

2 PENGENALAN PERNIAGAAN Saya. ___________dan _________. menanggungsendiri segala kos dan kerugian .1. saya dapat memperoleh keuntungan yang tinggi serta dapat memenuhi permintaan orang ramai. Saya faham dengan melibatkan diri di dalam perniagaan yang menjual __________ saya berdepan dengan risiko-risiko seperti persaingan. Thurrgashtelah menubuhkan ________________ pada ______________ dengan modal sebanyak RM50 000. Perniagaan saya adalah perniagaan milikan tunggal yang menjual barang ______________seperti ___________. Saya memilih untuk menubuhkan perniagaan yang menjual _________ kerana : (i) (ii) (iii) kurangnya perniagaan yang menjual ___________di lokasi perniagaan saya. Saya dibantu oleh seorang pekerja yang dibayar gaji RM800 sebulan. mempunyai permintaan yang tinggi di kalangan penduduk setempat dan saya berminat dan ada sedikit kepakaran di dalam bidang ini Saya percaya dengan menjalankan perniagaan milikan tunggal yang menjual barang___________.

.

1 LEJAR Tarikh Butir Folio LEJAR AM Dt Tarikh AKAUN MODAL (LA1) Butir Folio Kt AKAUN PREMIS (LA2) AKAUN KENDERAAN (LA4) AKAUN LENGKAPAN (LA5) AKAUN PINJAMAN 6% (LA6) AKAUN PINJAMAN 4% (LA7) AKAUN KADARBAYARAN TERAKRU(LA8) AKAUN PERUNTUKAN HUTANG RAGU (LA9) AKAUN SUSUTNILAI TERKUMPUL KENDERAAN (LA10) .2.

Tarikh Butir Folio Dt Tarikh Butir AKAUN SUSUTNILAI TERKUMPUL LENGKAPAN (LA11) Folio Kt AKAUN DEPOSIT SEWA(LA12) AKAUN BELIAN (LA13) AKAUN PULANGAN BELIAN (LA14) AKAUN JUALAN (LA15) AKAUN PULANGAN JUALAN (LA16) AKAUN SEWA RUANG NIAGA (LA17) AKAUN KOMISEN (LA18) AKAUN AMBILAN (LA19) AKAUN INSURANS (LA20) .

Tarikh Butir Folio Dt Tarikh AKAUN KOMPUTER (LA21) Butir AKAUN KADARBAYARAN(LA22) AKAUN ANGKUTAN MASUK (LA23) AKAUN PROMOSI (LA24) AKAUN ALATULIS (LA25) AKAUN PENGIKLANAN (LA26) AKAUN BELANJA AM (LA27) AKAUN DERMA (LA28) AKAUN FAEDAH ATAS PINJAMAN (LA29) AKAUN GAJI (LA30) AKAUN UPAH (LA31) AKAUN DISKAUN DIBERI (LA32) AKAUN DISKAUN DITERIMA (LA33) .

Folio Kt .

.TERAKRU (LA38) AKAUN ……………………………TERDAHULU (LA39) AKAUN ……………………………… TERAKRU (LA40) .Tarikh Butir Folio Dt Tarikh Butir AKAUN SUSUTNILAI KENDERAAN (LA34) Folio AKAUN SUSUTNILAI LENGKAPAN(LA35) AKAUN HUTANG RAGU (LA36) AKAUN GAJI TERAKRU (LA37) AKAUN …………………………………….

Kt .

6 AKAUN KAWALAN AKAUN KAWALAN PENGHUTANG (LA41) AKAUN KAWALAN PEMIUTANG (LA42) .Tarikh Butir LEJAR JUALAN Folio Dt Tarikh RESTORAN ANEKA RASA(LJ1) Butir Folio Kt PELANGI RESORT BHD (LJ2) HOTEL SERI KOTA (LJ3) LEJAR BELIAN D JATI (LB1) SIVA ENTERPRISE (LB2) LIM FURNITURE SDN BHD (LB3) LEJAR AM 2.

2.2 IMBANGAN DUGA PADA Dt TUNAI (BT1) BANK (BT 1) MODAL (LA1) PREMIS (LA2) STOK (LA3) KENDERAAN (LA4) LENGKAPAN (LA5) RESTORAN ANEKA RASA(LJ1) PELANGI RESORT BHD (LJ2) HOTEL SERI KOTA (LJ3) DIN JATI'S SDN BHD (LB1) SIVA ENTERPRISE (LB2) LIM FURNITURES SDN BHD (LB3) PINJAMAN 6% (LA6) PINJAMAN 4% (LA7) KADARBAYARAN TERAKRU (LA8) PERUNTUKAN HUTANG RAGU(LA9) SUSUTNILAI TERKUMPUL KENDERAAN (LA10) SUSUTNILAI TERKUMPUL LENGKAPAN (LA11) DEPOSIT SEWA (LA12) BELIAN (LA13) PULANGAN BELIAN (LA14) JUALAN (LA15) PULANGAN JUALAN (LA16) SEWA RUANG NIAGA (LA17) KOMISEN (LA18) AMBILAN (LA19) INSURANS (LA20) KOMPUTER (LA21) KADARBAYARAN (LA22) ANGKUTAN MASUK(LA23) PROMOSI (LA24) ALATULIS (LA25) PENGIKLANAN (LA26) BELANJA AM (LA27) DERMA (LA28) FAEDAH ATAS PINJAMAN (LA29) GAJI (LA30) UPAH (LA31) DISKAUN DIBERI(L32) DISKAUN DITERIMA(L33) 0 0 Kt .

... (e) Belanja terdahulu ialah seperti berikut ……………………………. terdahulu RM…………….. (g) Pembetulan Kesilapan ialah seperti berikut ……………………………………………………………………tertinggal rekod RM…………… Kadarbayaran Terakru RM280 tersilap rekod ke akaun Kadarbayaran 2.. terakru RM………….3 SENARAI PELARASAN PADA TARIKH IMBANGAN (a) Stok akhir dinilai pada harga kosRM48600 dan harga pasaran RM46800 (b) Kadar susutnilai ialah seperti berikut Kenderaan disusutnilaikan ……..% mengikut kaedah baki berkurangan Lengkapan disusutnilaikan ……..2.% atas penghutang bersih (d) Belanja terakru ialah seperti berikut: ……………………………... 200 200 Debit Kredit (d) (f) (g) Kadarbayaran terakru Kadarbayaran 280 280 .4 Jurnal Am Pelarasan Bil Perkara (b) Susutnilai kenderaan Susutnilai Terkumpul Kenderaan Susutnilai lengkapan Susutnilai Terkumpul Lengkapan (c) Hutang Ragu/Untung Rugi Peruntukan hutang ragu Gaji Gaji Terakru ………………………………………………………… ………………………………………….... terakru RM………….Terdahulu …………………………………………………… …………………………………………Terakru ……………………………………………………. (f) Hasil terakru seperti berikut ……………………………… terakru RM……………….% mengikut kaedah garislurus (c) Peruntukan hutang ragu diselaraskan ……….. Terakru (e) ……………………………………. …………………………….

.

M…………… .

.

6 AKAUN KAWALAN AKAUN KAWALAN PENGHUTANG (LA41) AKAUN KAWALAN PEMIUTANG (LA42) .LEJAR AM 2.

.

TERDAHULU (LA39) ………………………………………...2..TERAKRU (LA40) PENGHUTANG (LA41) PEMIUTANG (LA42) 0 0 Kt .TERAKRU (LA38) ……………………………………….7 IMBANGAN DUGA TERLARAS PADA Dt TUNAI (BT1) BANK (BT 1) MODAL (LA1) PREMIS (LA2) STOK (LA3) KENDERAAN (LA4) LENGKAPAN (LA5) PINJAMAN 6% (LA6) PINJAMAN 4% (LA7) KADARBAYARAN TERAKRU (LA8) PERUNTUKAN HUTANG RAGU(LA9) SUSUTNILAI TERKUMPUL KENDERAAN (LA10) SUSUTNILAI TERKUMPUL LENGKAPAN (LA11) DEPOSIT SEWA (LA12) BELIAN (LA13) PULANGAN BELIAN (LA14) JUALAN (LA15) PULANGAN JUALAN (LA16) SEWA RUANG NIAGA (LA17) KOMISEN (LA18) AMBILAN (LA19) INSURANS (LA20) KOMPUTER (LA21) KADARBAYARAN (LA22) ANGKUTAN MASUK(LA23) PROMOSI (LA24) ALATULIS (LA25) PENGIKLANAN (LA26) BELANJA AM (LA27) DERMA (LA28) FAEDAH ATAS PINJAMAN (LA29) GAJI (LA30) UPAH (LA31) DISKAUN DIBERI (LA32) DISKAUN DITERIMA (LA33) SUSUTNILAI KENDERAAN (LA34) SUSUTNILAI LENGKAPAN (LA35) HUTANG RAGU (LA36) GAJI TERAKRU (LA37) ……………………………………….

.

Penyata Pendapatan bagi bulan berakhir 31 Jan 2011 Jualan Tolak Pulangan jualan Diskaun diberi Jualan Bersih Tolak Kos Jualan: Stok Awal Belian Tolak Pul Belian Diskaun Diterima Angkutan Masuk Belian bersih Tolak Stok akhir Kos Jualan Untung Kasar + HASIL Komisen diterima .BELANJA Insurans Kadarbayaran Gaji Susutnilai perabot Susutnilai Kenderaan Hutang ragu Untung Bersih .

Ambilan ..Susutnilai Terkumpul Lengkapan Kenderaan -Susutnilai Terkumpul Kenderaan Jum Aset Bukan Semasa ASET SEMASA Stok akhir Penghutang . Terakru …………………………. Terakru Deposit sewa Jum Liabiliti Semasa Modal Kerja EKUITI PEMILIK Modal awal Untung Bersih . Terdahulu ……………………………………Terakru Jum Aset Semasa ...KUNCI KIRA-KIRA PADA 31 JAN 2011 ASET BUKAN SEMASA Premis Komputer Lengkapan ..Peruntukan hutang ragu Bank Tunai ………………………….LIABILITI SEMASA Pemiutang ………………………….

HITUNG DAN TAFSIR NISBAH Nisbah Keberuntungan Tokokan Untung Kasar Kos Jualan = x 100 100 x = Bagi setiap RM1 Kos jualan perniagaan menjanakan untung kasar sebanyak RM………………. Nisbah Kecairan Nisbah Semasa Aset Semasa = = : : : Liabiliti Semasa Bagi setiap RM1 liabiliti semasa perniagaan mempunyai RM…………………. nilai mampu bayar Nisbah Kecekapan Kadar Pusing Ganti Stok = Kos Jualan Stok Purata = = kali sebulan Perniagaan menukar ganti stok perniagaan sebanyak ……………. kali sebulan = Stok Awal + Stok Akhir 2 = 2 .

= .

mampu bayar .……………….

.

.4.2 PERANCANGAN PERNIAGAAN Untuk meningkatkan prestasi jangka panjang perniagaan saya akan: (i) menambahkan modal untuk membesarkan perniagaan. (ii) menukarkan perniagaan saya kepada perkongsian. (iv) membeli secara pukal untuk mendapatkan diskaun niaga yang tinggi.1 KEPUTUSAN PERNIAGAAN Untuk meningkatkan prestasi semasa perniagaan saya akan: (i) menjimatkan kos perbelanjaan (ii) meningaktkan jualan (iii) mengurangkan kos belian 4. (iii) membuat promosi jualan untuk meningkatkan jualan dengan mensasarkan pelanggan di luar kawasan perniagaan.

pelanggan .

BELANJAWAN TUNAI BAGI 4 TAHUN BERAKHIR 2014 2011 2012 Baki awal Penerimaan: Jualan Penghutang Sewa ruangniaga Komisen 2013 2014 Pembayaran: Belian Pemiutang Insurans Komputer Belanja upgrade komputer Kadarbayaran Angkutan masuk Promosi Alatulis Pengiklanan Belanja Am Derma Upah pembantu kedai Ansuran pinjaman Faedah pinjaman Gaji Deposit lori Ansuran lori Baki akhir .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful