s.c. CLIDE Design s.r.l.

Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

ACORD CADRU PENTRU LUCRARI DE INVESTITII

Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1 Bucuresti

CAIET DE SARCINI SPECIFICATII GENERALE

ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.C. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII

1

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

CUPRINS .........2 - 14
GLOSAR ……….15 SIMBOLURI CHIMICE & ABREVIERI ……….16 INTRODUCERE ……….17 A.EXECUŢIA LUCRARILOR DE DEMOLARE ……….18 – 21 1. CAIET DE SARCINI - EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE ……….19 - 21 1.1. CURATIREA ŞANTIERULUI SI DEMOLAREA ……….19 - 21 1.2. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE............. 21

B.EXECUŢIA LUCRARILOR DE TERASAMENTE ………. 22 - 29 2. CAIET DE SARCINI - EXECUTIA LUCRARILOR DE TERASAMENTE……. 23 - 29 2.1. GENERALITATI ……….23 2.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….23 - 24 2.3. MATERIALE ……….24 - 25 2.4. EXECUTAREA LUCRARILOR ………. 25 - 28 2.5. VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR. ABATERI ADMISE... 28 - 29 2.6. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE...............29 C.LUCRARI DE BETOANE ……….30 - 65 3. CAIET DE SARCINI - LUCRARI DE BETOANE ……….31 - 65 3.1. GENERALITATI ……….31 3.2. STANDARDE SI NORME DE REFERINTA ……….31 - 34 3.3. CONSIDERATII GENERALE ……….35 - 36 3.4. CERINTE DE BAZA PRIVIND COMPOZITIA BETONULUI. NIVELE DE PERFOMANTA ALE BETONULUI ……….36 - 38 3.5. MATERIALE UTILIZATE LA PREPARAREA BETOANELOR DE CIMENT ……….38 - 40 3.6. PREPARAREA BETONULUI ……….41 3.7. ARMATURI ……….42 - 46 3.8. COFRAJE SI SUSTINERI ……….47- 48 3.9. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI ……….48 - 52 3.10. EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETON IN CONDITII TEHNICE SAU PRIN PROCEDEE SPECIALE ……….52 - 54 3.11. DECOFRAREA ……….54 - 56 3.12. TRATAREA BETONULUI DUPA TURNARE ……….56 - 57

ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.C. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII

2

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

3.13. 3.14. 3.15. 3.16.

EXECUTAREA BETOANELOR/MORTARELOR TORCRETATE …57 - 58 CONTROLUL CALITATII, DEVIATII ADMISIBILE ……….58 - 64 RECEPTIONAREA STRUCTURII DE REZISTENTA ……….64 - 65 PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.............65

D.LUCRARI DE CONSOLIDARE ……….66 - 78 4. CAIET DE SARCINI – CONSOLIDARI CLADIRI EXISTENTE..................67 - 78 4.1. GENERALITATI...............67 4.2. LUCRARI DE CONSOLIDARE A SRUCTURILOR DIN BETON ARMAT.........67 - 75 4.3. EXECUTAREA SUBZIDIRLOR LA FUNDATII...............75 4.4. EXECUTAREA CAMASUIELILOR LA PERETII DE ZIDARIE............75 - 76 4.5. EXECUTAREA PLANSEELOR DIN BETON ARMAT IN LOCUL PLANSEELOR DIN LEMN.............76 - 78 4.6. MASURI PRIVIND TEHNICA SECURITATII MUNCII.............78 4.7. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE....................78 E.LUCRARI METALICE ……….79 - 96 5. CAIET DE SARCINI - LUCRARI STRUCTURI METALICE ……….80 - 91 5.1. GENERALITATI ……….80 5.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….80 - 82 5.3. PRESCRIPTII SI CERINTE PRIVIND CALITATEA MATERIALELOR ……….82 - 83 5.4. VERIFICAREA CALITATII ……….83 5.5. LIVRAREA, MANIPULAREA, DEPOZITAREA ……….83 5.6. EXECUTIA LUCRARILOR, MONTAREA, INSTALAREA, ASAMBLAREA ……….83 - 88 5.7. ACOPERIRI DE PROTECTIE SI VOPSIRI ……….88 - 89 5.8. CONTROLUL CALITATII ……….89 - 90 5.9. TOLERANTE ……….90 5.10. RECEPTIA PIESELOR SI SUBANSAMBLELOR ……….90 - 91 5.11. CONDITII DE EXPLOATARE ……….91 5.12. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.............91 6. CAIET DE SARCINI – SCHELE METALICE...............92 6.1. GENERALITATI .........................92 6.2. MASURARE SI DECONTARE....................92 6.3. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE ..............92

ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.C. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII

3

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

7. CAIET DE SARCINI – CONFECTII METALICE, BALUSTRAZI, MANA CURENTA..................93 - 96 7.1. GENERALITATI..................93 7.2. PREVEDERI PENTRU MATERIALE...................93 - 95 7.3. PREVEDERI PENTRU EXECUTIE.....................95 7.4. RECEPTIA CALITATIVA...........................95 7.5. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.......96 F.EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU INCINTE DIN PILOTI FORATI ……97 - 109 8. CAIET DE SARCINI – INCINTE DIN PILOTI FORATI ……….98 - 109 8.1. CONTINUTUL CAIETULUI DE SARCINI ……….98 8.2. PREVEDERI GENERALE ……….99 8.3. INCINTA DE PERETI DIN PILOTI FORATI SECANTI ……….99 - 104 8.4. REALIZAREA EXCAVATIILOR SI INFRASTRUCTURII CONSTRUCTIEI ……….104 - 105 8.5. RECEPTIA LUCRARILOR ……….106 8.6. CONDITII TEHNICE DE CALITATE SI VERIFICAREA LUCRARILOR ……….106 - 107 8.7. LUCRARI DE EPUISMENT ……….107 8.8. LUCRARI DE MONITORIZARE A INCINTEI SI CONSTRUCTIILOR INVECINATE ……….107 - 108 8.9. MASURI DE SECURITATE SI PROTECTIA MUNCII ……….108 8.10. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.............109 G.EXECUTIA LUCRARILOR DE ARHITECTURA ……….110 - 241 9. CAIET DE SARCINI - LUCRARI DE DULGHERIE ……….111 - 121 9.1. GENERALITATI ……….111 9.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….111 9.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE, LIVRARE, MANIPULARE SI DEPOZITARE ……….111 - 113 9.4. EXECUTIA LUCRARILOR, MONTARE, INSTALARE, MONTAJ …113 - 115 9.5. CONTROLUL CALITATII……….115 - 118 9.6. VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR ……….118 - 119 9.7. IGNIFUGAREA TAMPLARIEIE STRUCTURALE ……….119 - 120 9.8. VERIFICAREA CALITATII IGNIFUGARII ……….120 - 121 9.9. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.............121

ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.C. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII

4

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

10. CAIET DE SARCINI - LUCRARI DE ZIDARIE ……….122 - 130 10.1. GENERALITATI ……….122 10.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….122 - 123 10.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. CONTROLUL CALITATII. LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE ……….123 - 126 10.4. EXECUTIA LUCRARILOR. MONTARE, INSTALARE, ASAMBLARE ……….126 – 129 10.5. CONTROLUL CALITATII, ABATERI ADMISE ……….129 - 130 10.6. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.............130 11. CAIET DE SARCINI - LUCRARI DE TENCUIELI ……….131 - 138 11.1. GENERALITATI ……….131 - 132 11.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….132 - 133 11.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. CONTROLUL CALITATII. LIVRARE. MANIPULARE. DEPOZITARE ……….133 - 134 11.4. EXECUTIA LUCRARILOR. MONTAREA. INSTALAREA. ASAMBLAREA ……….134 - 136 11.5. CONTROLUL CALITATII. ABATERI ADMISE ……….136 - 138 11.6. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.............138 12. CAIET DE SARCINI - LUCRARI COMPARTIMENTARE PLACARI USCATE ……….139 - 145 12.1. GENERALITATI ……….139 12.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….139 12.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE. CONTROLUL CALITATII. LIVRARE. MANIPULARE. DEPOZITARE ……….139 - 141 12.4. EXECUTIA LUCRARILOR. MONTAJ. INSTALARE. ASAMBLARE..... ......142 - 143 12.5. CONTROLUL CALITATII. ABATERI ADMISE ……….144 - 145 12.6. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.............145 13. CAIET DE SARCINI - TAVANE FALSE MODULARE SI LINIARE ……….146 - 153 13.1. GENERALITATI ……….146 13.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….146 13.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. CONTROLUL CALITATII. LIVRARE. MANIPULARE. DEPOZITARE ……….146 - 150 13.4. EXECUTIA LUCRARILOR. MONTARE. INSTALARE. ASAMBLARE ……….150 - 151 13.5. CONTROLUL CALITATII. ABATERI ADMISIBILE ………. 151 - 153 13.6. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.............153

ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.C. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII

5

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

14. CAIET DE SARCINI - PLACARI CU PIATRA. MOZAIC PREFABRICAT . PLACARI CERAMICE . PLACARI CU PANOURI DIN PLACI DECORATIVE DE INALTA PRESIUNE (HPL) ……….154 - 156 14.1. GENERALITATI ……….154 14.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….154 14.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. CONTROLUL CALITATII. LIVRARE. DEPOZITARE. MANIPULARE ……….154 14.4. EXECUTIA LUCRARILOR. MONTAREA. INSTALAREA. ASAMBLAREA ……….154 - 155 14.5. CONTROLUL CALITATII. ABATERI ADMISE ……….155 - 156 14.6. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.............156 15. CAIET DE SARCINI – TAPETE P.V.C. ..........................157 - 159 15.1. GENERALITATI.................157 15.2. MATERIALE...................157 15.3. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA...............157 15.4. MONTAJUL........................157 - 159 15.5. RECEPTIA CALITATIVA.................................159 15.6. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE..........159 16. CAIET DE SARCINI - LUCRARI DE ZUGRAVELI SI VOPSITORII ……….160 - 164 16.1. GENERALITATI ……….160 16.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….160 16.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. VERIFICAREA CALITATII. LIVRARE. MANIPULARE. DEPOZITARE ……….160 16.4. PREGATIREA SI EXECUTIA LUCRARILOR ……….161 - 163 16.5. CONTROLUL CALITATII. ABATERI ADMISE ……….163 - 164 16.6. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.............164 17. CAIET DE SARCINI - LUCRARI DE PARDOSELI ……….165 - 184 17.1. GENERALITATI ……….165 - 166 17.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ………. 166 - 167 17.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE, VERIFICAREA CALITATII, LIVRARE, MAIPULARE, TRANSPORT ……….167 - 168 17.4. EXECUTIA, MONTAREA, INSTALAREA, ASAMBLAREA ……….169 - 183 17.5. CONTROLUL CALITATII ……….183 - 184 17.6. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE............. 184

ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.C. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII

6

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

18. CAIET DE SARCINI – HIDROIZOLATIE ……….185 - 193 18.1. GENERALITATI ……….185 18.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….185 - 186 18.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE. VERIFICAREA CALITATII. LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE ……….187 18.4. COMPOZITIA MEMBRANEI HIDROIZOLANTE ……….188 18.5. EXECUŢIA LUCRĂRILOR. CONDIŢII TEHNICE DE EXECUŢIE SI MONTAJ ……….190 - 192 18.6. VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR. ABATERI ADMISE …192 - 193 18.7. MASURI PRIVIND PROTECTIA MUNCII SI PREVENIREA INCENDIILOR ……….193 18.8. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.............193 19. CAIET DE SARCINI - LUCRARI DE TAMPLARIE DIN PVC/AL PENTRU USI SI FERESTRE ……….194 - 200 19.1. GENERALITATI ……….194 19.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….194 19.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. CONTROLUL CALITATII. LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE ………195 - 196 19.4. EXECUTIA LUCRARILOR, MONTAREA, INSTALAREA SI ASAMBLAREA ……….196 - 199 19.5. ASIGURAREA CALITATII, ABATERI ADMISE ……….199 19.6. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.............200 20. CAIET DE SARCINI – LUCRARI DE TAMPLARIE DIN LEMN STRATIFICAT PENTRU USI SI FERONERIE ...201 - 205 20.1. GENERALITATI .........................201 20.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA...................201 - 202 20.3. CRITERII ADMISIBILE PRIVIND CERINNTELE DE CALITATE......202 20.4. LIVRARE, TRANSPORT, DEPOZITARE.......................202 - 203 20.5. MATERIALE SI PRODUSE........................203 20.6. MONTAJUL......................203 - 204 20.7. ABATERI ADMISIBILE.......................204 20.8. VERIFICAREA IN VEDEREA RECEPTIEI.....................204 - 205 20.9. MASURATORI SI DECONTARI..................205 20.10. INTRETINEREA SI PROTEJAREA LUCRARILOR.................205 20.11. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE........205 21. CERINTE TEHNICE – PERETI CORTINA...206 - 208 21.1. GENERALITATI............................206 - 207

ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.C. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII

7

.. .... MATERIALE. e-mail: catalin.... MONTARE.3. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA..208 21.. 42.... CAIET DE SARCINI – TERMOSISTEM FATADE ……….5.212 22..1...... ABATERI ADMISE ……….221 23... MANIPULARE..225 .. Nr.. DETALII TEHNICE PANOU REPREZENTATIV..5.3.. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.FATADE CU CASETE DIN TABLA.216 23..6.224 24.... CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 8 . LIVRARE...CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE.222 ..3.235 25.. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….1..r..221 24..... Sediu social: str..... Matei Basarab. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ………209 22.225 25.2.211 .. GENERALITATI ……….. 40...S 2.2.... GENERALITATI. CAIET DE SARCINI .50...625..208 22.4.... PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.. Delfinului..212 22. LIVRARE SI MANIPULARE ………..2....... Mobil: 0733.. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. Bucuresti Punct de lucru: str.3. DEPOZITARE ………........ 3.........320.....5... INSTALARE..213 ..4...... CLIDE Design s........ Bucuresti Tel/Fax: 021...216 . GENERALITATI ………...minea@clidedesign... Bl.. 65.c..... Ap.....208 21.221 23.5. B. L109..213 .. ASIGURAREA CALITATII..LUCRARI DE INVELITORI SI TINICHIGERIE …225 .... 6...212 22.. Sc.... 3..223 24. DESCRIEREA MATERIALELOR FOLOSITE SI PRINCIPALELE LOR CARACTERISTICI.065... CONTROLUL CALITATII.. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 21...LUCRARI DE TAMPLARIE INTERIOARA DE LEMN.... Nr...ro CUI: RO 17147031.. DESCRIEREA MATERIALELOR FOLOSITE SI PRINCIPALELE LOR CARACTERISTICI. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ………........l... EXECUTIA LUCRARILOR..228 ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S..... MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE..212 23....4.208 21.. LIVRARE.....223 .....2.209 22.....214 23. VERIFICAREA CALITATII.. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE. S. CAIET DE SARCINI..3.C.... Ap.211 22.224 25.. Bl...........224 24.s.....209 .......207 .. GENERALITATI ………. ASAMBLARE ……….220 . PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.226 25..6.223 24.. CONTROLUL CALITATII ……….....4. Sc.... J40/1162/2005........ DEPOZITARE ………... 217 .. PARTITII VITRATE SI TAMPLARIE METALICA INTERIOARA …209 ...1. 24... CAIET DE SARCINI .219 23. 87.222 .217 23.. MANIPULARE.214 .. EXECUTAREA LUCRARILOR.226 ..224 24. CONDITII SPECIFICE DE MONTAJ.... Et.2.1.89... STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA..

4.241 27.235 26.5. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 25. CAIET DE SARCINI – PLACARI CU POLICARBONAT. CONDITII TEHNICE DE CALITATE……………238 26...241 PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE ……………. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE. MONTARE..244 28. J40/1162/2005.89..7.244 . L109.50. TESTE SI VERIFICARI ……….5..S 2. Ap.LUCRARI PENTRU INSTALATII SANITARE INTERIOARE ………. 233 ...243 . e-mail: catalin.6. CAIETE DE SARCINI .243 28.3. GENERALITATI ………. Bl..l.... Mobil: 0733.. EXECUTIA LUCRARILOR.228 . DEPOZITARE ……….263 ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.625.. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.240 .239 27. EXECUTAREA LUCRARILOR.5. B.251 . Bucuresti Tel/Fax: 021.1.241 H.....239 26.LUCRARI PENTRU INSTALATII DE APA SI CANALIZARE EXTERIOARE. CLIDE Design s...4. 27.238 26.251 28.233 25.LUCRARI PENTRU INSTALATII SANITARE INTERIOARE ……….245 .065. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 9 . 42. RECEPTIA LUCRARILOR…………….239 26.253.234 25.ro CUI: RO 17147031. VERIFICAREA CALITATII ………. Sc.. 40. 87. Matei Basarab. DOMENIU DE APLICARE……………. 27..6.252 28. GENERALITATI………………236 26..242 . Sc.r.. 27.. CERINTE SPECIFICE PROIECTULUI…………………239 26.2.2. MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE. 6.. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….240 PREVEDERI PENTRU MATERIALE………………240 . EXECUTIA LUCRARILOR DE TAMPLARII DIN ALUMINIU SI POLICARBONAT………………. 24.243 .1.C.4. LIVRARE. Ap.minea@clidedesign. 239 26. VERIFICAREA CALITATII.. Delfinului.236 ...252 28.6....c.3. Nr. INSTALARE.. Bl.245 28.320.1. 3.. S..238 . Nr. 65. MANIPULARE. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR.252 28. MATERIALE………………236 . 3.. CONDITII TEHNICE DE EXCUTIE SI MONTAJ ……….s. CAIET DE SARCINI – LUCRARI PENTRU INVELITORILE CU TIGLA CERAMICA……….3.4.2.252 I. ASAMBLARE ……….241 PREVEDERI PENTRU EXECUTIE………………. Sediu social: str. Bucuresti Punct de lucru: str. Et..

.268 30. DEZINFECTARE ……….5. CAIETE DE SARCINI .9. e-mail: catalin.1.. ÎMBINAREA CONDUCTELOR DE POLIETILENĂ ……….270 30.7.11. CAIET DE SARCINI . MATERIALE SI EXECUTIE ………. MONTAREA CONDUCTELOR..320. Ap. CAMINE DE VIZITARE ………. Matei Basarab.261 29. 6.263 29.276 ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. CERINTE GENERALE – CANALIZARE ……….INSTALATII DE APA SI CANALIZARE EXTERIOARE ……….270 30.1. MANIPULARE.ro CUI: RO 17147031.625. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE SI MONTAJ ……….r.s. VERIFICARI SI PROBE DE REZISTENTA SI ETANŞEITATE A INSTALAŢIEI ………. GENERALITATI ………. GENERALITATI ………. Nr.5.12.12.265 .269 30.260 29. Ap. 3. Mobil: 0733. ROBINETE SI APARATURA ………. LIVRARE.4.263 29.263 J.255 . L109. Sc. VERIFICARE CALITATII. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INSTALAŢIILOR ……….262 29.7. SAPAREA SANTURILOR ………. B.15.. Bucuresti Punct de lucru: str. 42. ÎMBINAREA CONDUCTELOR PRIN SUDURĂ CU APARAT OXIACETILENĂ ……….6.14. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….065. 40. Sc.c.C. MONTARE ……….254 29.260 .271 .262 29..3. 3.S 2..273 30.2.268 . PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.269 30.262 29.minea@clidedesign. Bl.261 . Delfinului. Sediu social: str.266 ..267 30.263 29..10.272 .89.260 29.254 29.3. 87. MATERIALE ……….. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. 65.271 30.277 30. TESTE DE RECEPTIE ………. 24. CLIDE Design s. J40/1162/2005.6. MANIPULARE SI DEPOZITARE ……….13.265 30. MONTAREA APARATELOR DE CONTORIZARE ………. MONTAREA ARZATOARELOR SI APARATELOR DE UTILIZARE ……270 30.8. Et.258 .16.8. EXECUTIA LUCRARILOR. DEPOZITARE ………. ABATERIA ADMISIBILE ……….INSTALATII GAZE ………..264 .270 . Nr.4.277 30. CAMINE DE VIZITARE . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 29.50.. S.262 ..256 29.2. Bucuresti Tel/Fax: 021. TEST HIDRAULIC ……….265 30. SANŢURI PENTRU CONDUCTE SUBTERANE ……….11. Bl.271 30. 267 .9. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….273 .272 30.10. MONTAREA ARMATURILOR ……….13.273 30.256 .254 . VERIFICAREA CALITATII.l.267 30. LIVRARE. CONDIŢII DE AMPLASARE CONDUCTE ……….258 29.LUCRARI PENTRU INSTALATII GAZE ………. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 10 . DOCUMENTELE NECESARE PENTRU EFECTUAREA RECEPŢIEI TEHNICE ……….

L109. 65.c. 87.2. DEPOZITARE ……….320.l..3. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.293 ... 40.305 32.065.6.LUCRARI PENTRU INSTALATII TERMICE ………. Sc. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE …313 . S. MONTAREA UTILAJELOR ………...LUCRARI PENTRU INSTALATII ELECTRICE ……….7..312 . Bl..306 .299 .7..s. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ………... STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….299 32. 3. CAIET DE SARCINI – VENTILATII ………. J40/1162/2005.307 33.323 33.315 ..301 32.8.293 .305 M.294 – 295 32.282 .. Bucuresti Punct de lucru: str.2. TRANSPORT. Nr..4...293 32.5.6.5.. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 11 . STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ………. EXECUTIE ………..294 32. CLIDE Design s.289 31.277 K. GENERALITATI ………..324 ..INSTALATII TERMICE ……….. Sc.r.625... Bl.4.. GENERALITATI ………. EXECUTIA LUCRARILOR.1.ro CUI: RO 17147031. Ap. CAIETE DE SARCINI .... GENERALITATI ……….291 L..4.305 32. 3. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 30..LUCRARI PENTRU SISTEME DE VENTILATII ………. MANIPULARE.C.8.323 33.307 . VERIFICAREA CALITATII.307 . VERIFICAREA CALITATII – TESTE ……….320 33.309 33.2... Ap.279 .279 31.3.290 31..295 ... CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE SI MONTAJ ………. MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE. B.281 .. 24.... Mobil: 0733. 42. CAIETE DE SARCINI .315 33. Delfinului.301 .281 31. Bucuresti Tel/Fax: 021.1.1.320-323 33. VERIFICAREA CALITATII.291 31.6. INSTALATII TERMICE DIN CENTRALA TERMICA ……….305 32.S 2...3. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE. MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE. EXECUTIA LUCRARILOR ………. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.17.289 .285 31. MATERIALE ……….313 33.282 31. DEPOZITARE ………. INSTALATII INTERIOARE PENTRU INCALZIRE CENTRALA …. Matei Basarab. ABATERI ADMISIBILE ……….. PROBE ……….280 31..323 N..292 . EXECUTIA LUCRARILOR.LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI ………..279 . Et.minea@clidedesign.309 ..291 31... e-mail: catalin..335 ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. LIVRARE. MANIPULARE.89. 6.278 . Nr. Sediu social: str.50. IMPAMANTARE SI SISTEME DE PROTECTIE PENTRU FULGERE.285 .280 .5..312 33.7.INSTALATII ELECTRICE ……….. VERIFICAREA CALITATII. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.

..... Bucuresti Tel/Fax: 021.... S.3....4. Ap..347 37...345 36.... Sc.346 36...l..... Matei Basarab... PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE ...... GENERALITATI..... PREVEDERI PENTRU MATERIALE....... CAIET DE SARCINI .3.............347 35...338 35.......TENCUIALA ANTIRADIATII. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….....4.338 .. CERINTE DE PROIECTARE..... Nr....... PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE .. VOPSITORIILE SPECIALE PE PERETI SI TAVANE...S 2..... 3....... Mobil: 0733....340 35.. SURSE DE ALIMENTARE.. CAIET DE SARCINI ....... Bl.....325 34.......89.....338 35.343 35. DEPOZITARE.. ACCESORII MEDICALE......325 .. J40/1162/2005............625..334 .......... PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE .. MASURI DE SIGURANTA....344 36..2......335 O..6....334 34... Et....342 .3........ VERIFICAREA CALITATII...... PREVEDERI PENTRU EXECUTIE.. L109.................. 24..........345 . Sc.332 .... MANIPULARE.5. Nr....C.4... 65..336 ................. CAIET DE SARCINI .331 34..FLUIDE SI GAZE MEDICALE... LIVRARE..5............. SISTEMUL DE TEVI DE DISTRIBUTIE.. DATE TEHNICE.7.. 6.346 37..... Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 34. VERIFICAREA CALITATII – TESTE ………..337 35.320........337 .065.2. MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE. PUNEREA IN OPERA.343 – 344 35..s....6.....327 ... DEPOZITARE ………...347 37...1.. CU REZISTENTA SPORTITA FUNICITA SI BACTERIANA.. LIVRARE... DOMENIU DE APLICARE........c..2........344 35.... SISTEME DE MONITORIZARE SI ALARMARE.........342 35.. 3... ECHIPAMENTE DE ALIMENTARE CU GAZE MEDICALE..... PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.337 .4. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 12 .327 34........ UTILIZARE......5. Bucuresti Punct de lucru: str.. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE SI MONTAJ ………. e-mail: catalin........ GENERALITATI..1............ 40..345 36..6.......325 .....................9..345 . Bl..... GENERALITATI ………...335 34..50..345 36..LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI ………... CAIET DE SARCINI – TAVANE CAMERE CURATE..346 36.....ro CUI: RO 17147031........7...347 37.. Delfinului..340 35.347 ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.8..1.....335 34.......3..346 36........ Sediu social: str.....r. CERTIFICAREA INSTALATIILOR DE GAZE............LUCRARI SPECIFICE UNITATILOR SPITALICESTI……….... Ap....... CLIDE Design s.2..minea@clidedesign.......346 36.347 37..1.340 .. B... 42.. 87.............. EXECUTIA LUCRARILOR........

352 PARDOSELI INTERIOARE SPORTIVE.......LUCRARI SPECIFICE SALILOR DE SPORT……….c.... Ap...363 41.6. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ………..r.....LUCRARI DE IMBRACAMINTI RUTIERE DIN BETON ……….......362 40. L109. MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE.. 65..LUCRARI SPECIFICE BAZINELOR DE INOT……….349 PREVEDERI PENTRU MATERIALE..... 39.367 .PARDOSELI PENTRU SALI DE SPORT. GENERALITATI... Ap. Bl..363 41. 3..1...1.6..l.361 40.2.......VERIFICAREA CALITATII ……….371 ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S..348 .356 39...362 40.065......358 40......ro CUI: RO 17147031.......... Matei Basarab. Mobil: 0733...350 PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE ..5....354-356 PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE .s.3.353 PREGATIRE SUPORT PENTRU PARDOSELI PVC INTERIOARE.3.5.. GENERALITATI ………. ABATERI ADMISIBILE ……….356 39.350 Q.... 39.... Et.4.350 PREVEDERI PENTRU EXECUTIE.. Sc. VERIFICAREA CALITATII. CAIETE DE SARCINI ... 42..349 ....350 38.. 38..2..4. J40/1162/2005.... Sc. 40. Sediu social: str. Nr.356 R.4..1..360 40.. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE..369 41.371 41. VERIFICAREA CALITATII ………... Bl.371 41...367 41.....369 . Delfinului. 39.383 40.349 . Bucuresti Tel/Fax: 021.361 .3.....89.... B..3. DOMENIU DE APLICARE... 38. e-mail: catalin.. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE.50.....625.LUCRARI EXTERIOARAE . CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE SI MONTAJ ………..PARDOSELI PENTRU BAZINE DE INOT.2.S 2.. EXECUTIA LUCRARILOR ………... STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….350 38... Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi P. S.360 ...C...LUCRARI DE IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE. 6... CLIDE Design s.4.362 41.353 .. GENERALITATI ………..358 . VERFICAREA CALITATII. ABATERI ADMISE ………...352 ...358 40....2.....351 .320... Nr...354 PARDOSELI PVC INTERIOARE SI ACCESORII – SALA DE SPORT... CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 13 ..... CAIET DE SARCINI ....PAVAJE EXTERIOARE SI LUCRARI DE AMENAJARI EXTERIOARE ……….. 24.. 3.1..minea@clidedesign. 39.. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE....... EXECUTIA LUCRRAILOR.. 38.... 87.....5...352 ... Bucuresti Punct de lucru: str.363 . CAIETE DE SARCINI ...359 .357 .. CAIET DE SARCINI ..363 .

1.380 42... Bl...... 24.381 43...625. PLANSE REPREZENTATIVE PENTRU PERETI DIN POLICARBONAT A.3..6... Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 42.. Sc..3.382 . LISTA ECHIPAMENTE A... PLANSA REPREZENTATIVA PENTRU AMPLASARE INCHIDERI EXTERIOARE SI DETALII BAZIN INOT A.383 43. Ap. LIVRARE.. CLIDE Design s..LUCRARI DE AMENAJARI EXTERIOARE ……372 . PLANSA REPREZENTATIVA PENTRU USA BLOC OPERATOR A.1..372 42.. J40/1162/2005....381 42. DOMENIU DE APLICARE..C. GENERALITATI ……….... LISTA STANDARDELOR CONFLICTUALE CU STANDARDELE EUROCOD....372 42... CAIET DE SARCINI .. Et..382 . e-mail: catalin..89. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE ..4. 3.2. DEPOZITARE ……….. 65..380 .ro CUI: RO 17147031... CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 14 ..3.383 43....... Sc..s.....320.372 . ANULATE LA DATA DE 31...l... 87. CAIET DE SARCINI – TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PISTA DE ATLETISM ………. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE. Mobil: 0733.. Bl.377 . LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI ( FORMULARUL C5/F3) ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S...1. Nr.50..4.... MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE...383 43. Delfinului...r.....0. B...... ANEXE A.. L109.. S.minea@clidedesign.. FISE TEHNICE A.6.... Bucuresti Tel/Fax: 021. CONDITII TERMICE DE EXECUTIE SI MONTAJ ………... Matei Basarab.381 42. PLANSE REPREZENTATIVE PENTRU PERETI CORTINA A..382 43. VERIFICAREA CALITATII. MANIPULARE. Sediu social: str. EXECUTIA LUCRARILOR.5..2010 A.. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ………..383 S....... Ap....4. Nr....2..7... PREVEDERI PENTRU MATERIALE. 40. VERIFICAREA CALITATII..065..5.2. 3... PREVEDERI PENTRU EXECUTIE.c.S 2... 42. Bucuresti Punct de lucru: str....377 42..03.. 6.

fibre lemnoase densitate medie Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriale Oriented Strand Board. conectat la reţea public „point to point" Paza şi Stingerea Incendiilor Asigurarea Calităţii Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Standard Romanesc bazat pe Standard European Standard de Stat Romanesc Standard Industrial Apa/Ciment (raport) ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. S. 42. Bucuresti Tel/Fax: 021. Et.A. 40. Bl.r.320. Nr. Mobil: 0733. J40/1162/2005. 3. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 15 . Matei Basarab.c.sau PAL . CLIDE Design s. 87.C. 65.plăci din aşchii lemnoase Pânză asfaltată Standard European în pregătire Punct de Recepţie. Bl. B. L109. SB CA CTC DIN EN F 30/60/90 GCC PAFS IB IBP protecţie ISC ISCIR Instalaţii de Ridicat ISO MDF MLPAT OSB PA prEN PR PSI QA ANRGN Naturale SR EN STAS STI A/C Beton Celular Autoclavizat Beton armat Standarde Britanice Carton asfaltat/gudronat Control Tehnic de Calitate Deutsche Industrie Norm (Standard Industrial German) Norma Europeană (NE) Rezistenţă la foc -timp. 24. Sediu social: str.ro CUI: RO 17147031. Delfinului. Nr.S 2. Ap.l.625. Bucuresti Punct de lucru: str.89. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi GLOSAR BCA B.30/60/90 min Condiţii Generale de Contract Poliester armat cu fibră de sticlă Împâslitură din fibră de sticlă bituminată/gudronată Împâslitură din fibră de sticlă bituminată/gudronată cu strat de Inspecţia de Stat în Construcţii Inspecţia de Stat pentru Cazane sau recipienţi sub presiune şi Organizaţia de Standardizare Internaţională Medium Density Fibre. 3.50.s. Sc. 6. e-mail: catalin.minea@clidedesign. Sc. Ap.065.

Bucuresti Punct de lucru: str. S. Matei Basarab. Sc. 24. Sediu social: str. Nr. Et. Bl.minea@clidedesign.r. 3. Sc. 42. Mobil: 0733. 65.C. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi SIMBOLURI CHIMICE & ABREVIERI Al Al-Zn CFC Cu Fe/Zn HCFC PE PEHD PIC PP PU FPVD PVC PVC-U S SO4 Aluminiu Aluminiu-zinc Clor-fluor-carbon Cupru Fier-zinc Hidro-clor-fluor-carbon Polietilena Polietilena de densitate mare Polisocianurat Polipropilena Poliuretan Fluorura de poliviniliden Clorura de polivinil Clorura de polivinil-U Sulf Sulfura ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. L109. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 16 . 40. 6.065. B.l.c. Ap.320. 3. Nr. J40/1162/2005. e-mail: catalin.89.s.50. Ap.ro CUI: RO 17147031. 87.S 2. Delfinului. CLIDE Design s. Bucuresti Tel/Fax: 021.625. Bl.

S 2. S. Standarde si Reguli: Folosirea normelor si standardelor romanesti va prevala in Contractul pentru lucrari.ro CUI: RO 17147031. CLIDE Design s. Prevederi legale: Rolul diferitelor parti implicate in proiect este definit de legea nr. Sediu social: str.l. Masurile particulare care se vor lua si recomandarile pentru transportul si depozitarea adecvata a materialelor de constructie se vor gasi in diverse capitole ale acestor Caiete de Sarcini. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi INTRODUCERE Aceste Caiete de Sarcini definesc standardele minime. In aceste cazuri deasemenea este necesar acordul in scris al Beneficiarului. unde sistemul imperial se foloseste in practica curent. Et.C. Bl.89. Mobil: 0733.320. L109. e-mail: catalin.c. B. 10/1995. 40. J40/1162/2005. Deasemenea. 6. In absenta Sandardelor romanesti pentru lucrarile specifice. 87. Aprobarea doar de catre Proiectant nu este suficienta oriunde sunt implicate probleme contractuale. conform normelor tehnice specifice care guverneaza lucrarile prezente si categoria de constructii.r. 24. Delfinului. Ca parte a cerintelor de calitate in constructii Contractorul. Bucuresti Tel/Fax: 021. Nr. Sc. Unitati de masura si scopul lucrarilor: Toate unitatile de masura vor fi in conformitate cu Standardele ISO. dar se pot modifica sau completa cu acordul Proiectantului si al Beneficiarului. Bucuresti Punct de lucru: str.s. 3. 65. Bl. Matei Basarab. La executarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale consemnate în proiect. Ap. ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. mai ales cand se folosesc substante periculoase. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 17 . Contractorul trebuie sa respecte normele de sanatate si de protectie a muncii in vigoare. Nr. Proiectantii si Investitorul vor urmari performanta lucrarilor finalizate.minea@clidedesign. Sc. trebuie sa respecte normele cu privire la riscul de incendiu. Norme. Orice propunere de înlocuire trebuie motivată de Contractant şi aprobată de către Beneficiar. Aceasta include rolul Proiectantului cand stipuleaza ca orice modificare a proiectului original trebuie aprobata si inregistrata de el. 3. se vor folosi standarde pentru lucrari similare sau Standarde europene relevante.50. 42. exceptand tevile pentru apa si gaze. Ap. Beneficiarul poate da dispozitii pentru intreruperea lucrarilor si sa dea instructiuni privind orice masuri necesare care trebuie luate pe cheltuiala Contractorului.065.625. In caz de neconformitate cu aceste Caiete de Sarcini. Urmarirea regulata se face prin examinare direcat vizuala si cu mijloace simple de masurare.

L109. 42. Nr.320. S. 40.065. Bl. Mobil: 0733. Delfinului. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi A.l.625.c. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 18 .ro CUI: RO 17147031. Nr. Bl. Sediu social: str. Ap. Et. 65. Ap. B. Sc.minea@clidedesign.50.C. Bucuresti Tel/Fax: 021. 3. Matei Basarab.s. J40/1162/2005. 6.89. 87. Bucuresti Punct de lucru: str.r.EXECUTIA LUCRARILOR DE DEMOLARE ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. Sc. e-mail: catalin. 3. 24. CLIDE Design s.S 2.

Materialele care. gardurilor. CAIET DE SARCINI . Contractorul va demola şi elibera amplasamentul numai clădirile. 1. ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. J40/1162/2005. 42. Revine în sarcina Contractorului de a prevedea bene/ghene pentru transportul molozului. Metrialele refolosibile vor ramâne în proprietatea Investitorului şi vor fi păstrate şi protejate de către Contractor până la ridicarea acestora din şantier sau până la terminarea contractului. 87. 24. Ap. Contractorul va repara. 6.1. daca vor fi necesare despăgubiri acestea vor fi suportate de către Contractor. 1. Bl.3. L109. se vor face protejand stucturile subterane cum ar fi conductele si canalele de drenare etc. roci si materiale cu dimensiuni care nu depasasc 0. Se vor identifica elementele de legătură şi se vor proteja în vederea asigurării unui nivel de siguranţă pentru succesiunea etapelor de demolare şi de a asigura stabilitatea părţilor structurale nedemolate încă.S 2. Matei Basarab. Contractorul va îndepărta vegetaţia şi toate materialele organice de pe amplasament. Sc.s.5. Et. acoperis. CURATIREA SANTIERULUI SI DEMOLAREA 1. chiar dacă nu este specificat în contract sau în alt document.c.2. materiale si echipamente/utilaje astfel încât să fie protejate vieţile omeneşti şi valorile materiale. Vor fi luate în considerare toate relaţiile/legăturile cu proprietăţile adiacente sau structuri vecine care pot fi afectate de lucrările de demolare. dispersate sau refolosite în şantier. Generalitati Înaintea începerii oricăror lucrări de demolare se va face de către Contractor un releveu detaliat şi o examinare a structurii.1.1. elemente din beton si beton armat si alte tipuri conform indicatiilor Proiectului Tehnic intocmit in acest sens. Demolarea si degajarea structurilor Contractorul va demola.ro CUI: RO 17147031. Bucuresti Tel/Fax: 021.EXECUTIA LUCRARILOR DE DEMOLARE 1. Bucuresti Punct de lucru: str. Contractorul va verifica stabilitatea generală a structurii de demolat şi se va informa asupra posibilelor elemente instabile.065. Nr.1. exceptând cele aprobate de Proiectant si Beneficiar pentru acest scop. 65. Sc.1. în opinia Beneficiarului. Demolarea structurilor uşoare. Mobil: 0733.320.50. Bl.30kg/mc. cand se vor refolosi.r. 3. gardurilor. curăţa şi depozita în stive.1. Componentele acestora se vor dezasambla. Ap. Delfinului. Materialele rezultate din aceste lucrări vor fi îndepărtate de îndată şi nu vor fi stocate. acestea vor fi îndepărtate din şantier şi se vor transporta în locurile aprobate pentru acest scop. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 1. nu se pot refolosi se vor îndepărta din şantier către locul special aprobat. dacă acest lucru nu a fost cerut de Beneficiar. orice deteriorare adusă proprietăţilor invecinate în timpul lucrărilor de demolare a structurilor. Pe tot parcursul lucrărilor de demolare se vor folosi metode. Structurile includ: pereti. S.625. gardurile sau alte structuri menţionate în proiect sau la indicaţia Beneficiarului. Materiale Materialele si echipamentele ce vor fi folosite pe durata lucrărilor de demolare vor fi în concordanţă cu prezentul caiet de sarcini sau standardele relative la acest subiect. conform cerinţelor şi/sau îndepărta structurile existente a căror lărgire sau lungire devine oneros.minea@clidedesign. Nu se admite deversarea/introducerea molozului şi a noroiului în canalizarea publică sau cursuri de apă.89. etc.4. 1. 40.C. Curatirea şantierului La începerea lucrărilor. si incluzand depozitarea materialului rezultat din lucrarile de santier. pe cheltuiala proprie. CLIDE Design s.l. e-mail: catalin. 1. B. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 19 . tamplarie. Sediu social: str.1. Inlaturarea pamantului vegetal prin excavari mari si sapaturi facute mecanic sau manual in teren incluzand taierea si inlaturarea radacinilor si bustanilor. 3. Nr. Acolo unde este necesar Contractorul va lua toate precauţiile necesare pentru a perveni răspândirea noroiului şi molozului pe drumuri de către vehicule.

Se va evita supraîncărcarea structurii cu moloz sau materiale rezultate din demolare. ochelari de protecţie. 3. Aprobarea programului Contractorului de către Beneficiar nu exonerează pe acesta de răspunderile contractuale. întreţinerea. Sunt manevrate de operatori competenţi şi experimentaţi. întreţinerea şi evacuarea schelei. sau deplasarea acestora într-o manieră care pune în pericol securitatea personalului.6. cu duratele de timp aferente. Supervizarea lucrarilor Contractorul va desemna o persoană competentă şi cu experienţă. Delfinului. 1. B. ciocane pneumatice pentru lucrările de demolare. Metode de demolare Contractorul va propune o metodă de demolare astfel încât. suporţi pentru împrejmuire. în ordinea inversă construirii acesteia. Elementele ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. Bucuresti Punct de lucru: str. Et. căderi. Mobil: 0733.1. Contractorul va lua toate precauţiile necesare pentru a asigura stabilitatea structurii ce nu se demolează. 6. semnalizări. excavarea necesară pentru instalarea picioarelor de schelă. asamblarea.s. pentru supravegherea şi controlul lucrărilor pe şantier.065. Bl. structura adiacentă sau alte proprietăţi adiacente. 1. 40. Matei Basarab. Contractorul va ţine seamă de posibilitatea unor condiţii climaterice severe ce pot apărea şi pot afecta lucrările. iluminat etc.320.50. căşti antifonice. Contractorul va instala plase de protecţie. În cazul în care lucrările de demolare nu pot fi executate în siguranţă dintr-o parte a structurii. Schele Schelele folosite în aceste lucrări se vor realiza/asambla conform normelor în vigoare. Sc.l. Sc.r. se va avea în vedere ca nici una din părţile componente ale acestor utilaje să nu vină în contact cu reţele subterane şi supraterane. Materialele şi molozul căzute se vor îndepărta cu grijă pentru a preveni balansări.8. dezasamblarea etc. străzi sau pasaje pietonale prin executarea unei împrejmuiri din tablă de oţel ondulată cu o înălţime de cel puţin 2 m. Bucuresti Tel/Fax: 021. autorizat în domeniu. Structura se va demola. Succesiunea lucrarilor de demolare Înainte de începerea lucrărilor de demolare.625. 87. vor fi realizate în conformitate cu standardele/reglementările în vigoare. 42.1. Schele din otel de tip cadre cu legaturi. Atunci când sunt folosite mijloace mecanice cum ar fi macarale. Contractorul va întocmi un program de lucru şi va fi supus aprobării Beneficiarului. Bl. e-mail: catalin. excavatoare hidraulice. ancorarea. Contractorul va informa în timp util toate autorităţile competente cu privire la lucrările ce se vor executa pentru a se reamplasa aceste reţele. Contractorul se va asigura că toate reglajele necesare vor fi efectuate pentru a asigura stabilitatea pe parcursul ridicării acesteia.minea@clidedesign. schela va fi protejată pe tot perimetrul acesteia spre drumuri.89. Sediu social: str. împrejmuirea va permite evacuarea molozului. Nr. mască protecţie. pentru o înălţime maximă de 12 m. CLIDE Design s. 65.10. Se vor lua toate măsurile necesare pentru prevenirea căderii accidentale a molozului pe/de pe platformele schelei. Siguranta Contractorul va asigura că utilajele/echipamentele folosite îndeplinesc următoarele: Sunt în concordanţă cu tipul şi scopul lucrării la care sunt folosite. J40/1162/2005.9. preţul unitar va include transportul. L109. Pe durata lucrărilor toţi operatorii vor purta echipament de protecţie individual corespunzător cum ar fi : căşti de protecţie. Schelele trebuie să îndeplinească funcţiunile pentru care au fost instalate pe toată durata lucrărilor şi să respecte cerinţele impuse de norme şi reglementări. S. Acolo unde este necesar. pentru a preveni accidentele sau vătămările/degradările ce ar putea rezulta din căderile sau proiectările de materiale şi/sau moloz. în general.ro CUI: RO 17147031. Sunt întreţinute în bune condiţiuni de funcţionare pe toată durata lucrărilor. împrejmuiri şi bariere etc. structura ce va rămâne să nu fie afectată. Se va ţine cont de încărcările suplimentare aduse schelei de molozul căzut pentru a nu se depăşi încărcarea maximă admisă. după caz 1.C.1.7.1.S 2. 24. în cazul structurilor parţial demolabile. Ap. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 20 . echipamentele/utilajele propuse pentru lucrări şi fiecare operaţie va fi prezentată detaliat. Orice schelar experimentat şi competent poate realiza ridicarea unei schele legate independent.1. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 1. 1. Programul va prezenta secvenţial lucrările de demolare şi metodele de operare. Nr.c. 3. vor include platforme din elemente de 5 cm grosime. prin metode ce vor fi supuse aprobării Beneficiarului. se vor folosi platforme de lucru. Ap.

Contractorul trebuie sa fie in concordanta cu: Nu se permite arderea molozului. În general.14. Prevenirea Incendiilor Trebuie sa fie in concordanta cu prevederile romanesti privind prevenirea incendiilor si priveste lucrarile de taiere si sudare ca parte a lucrarilor de demolare. e-mail: catalin. Mobil: 0733.c. daca exista. Molozul se va lăsa să cadă liber doar în cazul în care nu periclitează şi nu pune în pericol zonele învecinate. Strazile trebuie sa fie temporar inchise cu acordul in prealabil al Investitorului. Lucrările temporare (sprijinirile) să fie executate astfel încât să suporte încărcările cerute în cele mai defavorabile situaţii.ro CUI: RO 17147031. Indepartarea Molozului Contractorul trebuie: Sa nu permita prezenta pe santier a moluzului.12. Molozul va fi evacuat prin topogane sau in recipiente. 6. Ap. 1.13. . acestea vor fi tăiate în fâsii paralele cu direcţia principală de armare şi demolate fâşie cu fâşie. 3. Bucuresti Tel/Fax: 021. Sc. Bl. 3. 65.S 2. 40. Nu se arunca molozul de la ferestre sau alte parti ale cladirii. Sc. lucrările de demolare trebuie să înceapă prin îndepărtarea a cât mai mult din încărcările moarte. Nu se permite aruncarea gunoiului de la un nivel la altul in interiorul sau exteriorul cladirii. Daca nu se gaseste azbest lucrul se va relua imediat.625.15. Matei Basarab. praful sau alte materiale care produc praf. Vor fi folosite echipamente adecvate pentru susţineri temporare ale elementelor de rezistenţă în timpul desfacerii/deitării acestora. Et. J40/1162/2005.l.C. Delfinului. Bl. La finalizarea lucrarilor toate uneltele care apartin Contractorului se vor lua de pe santier.320. Bucuresti Punct de lucru: str. pe cât posibil fără a afecta mai întâi elemente principale de rezistenţă.1. Nr. 1.s. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE .89. Daca prezenta acelor materiale este suspecta. Din cand in cand se uda molozul.r.1. lntretinerea Strazilor Contractorul trebuie sa inlature imediat praful si molozul care se poate aduna pe strazi datorita lucrarilor.Lucrari de demolare Intocmit : Arh. Sa indeparteze molozul de pe santier cel putin o data pe saptamana. muncitorii sau trecatorii. 24. Contractor trebuie sa inceteze lucrul in zona respectiva si sa fie indrumat de Beneficiar catre alte zone de lucru.1.1. 42. 1. Sediu social: str. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi structurilor metalice sau de beton armat se vor desface/tăia la dimensiuni potrivite având în vedere greutatea şi mărimea acestor elemente care cad. Beneficiarul va lua o mostra din substanta suspecta si o va trimite la analizare pentru a se confirma daca contine azbest. trebuie sa anunte Beneficiarul.50. În cazul plăcilor cu o singură deschidere. Ap. 1. Secţiunile ce se demolează să fie sprijinite de utilaje de ridicare corespunzătoare şi apoi tăiate şi lăsate pe sol controlat. Controlul Traficului Strazile care sunt langa santier trebuie sa fie conform indicatiilor Contractorului sau Beneficiarului.11. 1. L109.2.1. Nr. Sa curete in fiecare zi structurile inchise.minea@clidedesign. Se indeparteaza de pe santier tot surplusul de material o data cu progresul lucrarilor. CLIDE Design s.065. 87. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 21 . Catalin Minea ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. B. 1. S. Azbest si alte materiale periculoase Daca in timpul constructiei Contractorul crede ca vor fi afectate materialele care contin azbest sau alte materiale periculoase.Lucrari de organizare de santier .

Sc. Nr. Bl. S. 40. Nr. 87.l. 42.r. Bucuresti Punct de lucru: str. EXECUTIA LUCRARILOR DE TERASAMENTE ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. Ap.S 2. CLIDE Design s.c.50. Matei Basarab. 65. Ap. 24. Bl. Sc. 6. Et. Mobil: 0733.ro CUI: RO 17147031.065. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 22 . L109.C. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi B.89. Sediu social: str.625. B. e-mail: catalin. Bucuresti Tel/Fax: 021.minea@clidedesign. Delfinului. 3. J40/1162/2005.s.320. 3.

L109.50.320.D. Ap. Beneficiarul poate cere intreruperea lucrarilor indicand actiunile necesare ce se vor realiza pe cheltuiala Contractorului.c. Determinarea limitelor de plasticitate. 1.C. 1 . GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificaţiile tehnice pentru executia lucrărilor de terasamente.. 87. Mobil: 0733. sa faca toate testele necesare si sa satisfaca toate cerintele rezultate din aplicarea acestor Caiete de Sarcini si la cererea Beneficiarului. ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. Et.EXECUTIA LUCRARILOR DE TERASAMENTE 2.L.P. Bucuresti Tel/Fax: 021. Bl. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 2. 13/83 .1997 I.S 2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. Ap. 40.1. 3.minea@clidedesign. La orice alte lucrari legate de terasamente. CAIET DE SARCINI .1985 partial C 29–1977 partial C 29–1977 Ordin de aprobare Inlocuieste 2.625..T. industriale si agricole NORMATIV pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de constructii si a instalatiilor aferente Ghid pentru executarea lucrarilor de drenaj orizontal si vertical Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice (caietele I. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 23 .Masuratori terestre. 24..A. 5.03. 3. Sc.C. Indicativ STAS 1243 STAS 1913 Titlu Teren de fundare. Bucuresti Punct de lucru: str. In cazul in care lucrarile nu sunt in concordanta cu Caietele de Sarcini. Delfinului. 42. J40/1162/2005. Contractorul trebuie.C. S. e-mail: catalin.C. nisip. Matei Basarab. STAS 9824 C 161984 GE 0281997 C 291985 4.r. Nr. 6.D.C.2. Sc. 3. B. Contractorul trebuie sa faca teste suplimentare pe langa cele prevazute de aceste Caiete de Sarcini. Determinarea caracteristicilor de compactare. Bl.Teren de fundare.065. Clasificarea si identificarea pamantului 4/86 .P. Nr. 20/11. Nr.Teren de fundare. 65.VI) CAIET I: Prevederi generale privind îmbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice CAIET II: Compactarea terenurilor cu maiul greu CAIET III: Compactarea de adâncime cu coloane de pamânt CAIET IV: Îmbunatatirea cu coloane din balast. 2.ro CUI: RO 17147031. 6.P.s. prin folosirea unui laborator propriu sau a unui laborator autorizat. piatra sparta si alte materiale locale executate prin vibrare sau batere CAIET V: Îmbunatatirea terenurilor cu vibromaiul I.C.89. 92/1984 M. Contractorul trebuie sa tina cont de previziunile standardelor si normelor in vigoare. Trasarea pe teren a constructiilor civile. CLIDE Design s. 56/N/11. instructiunile din specificatii vor avea prioritate.04. Sediu social: str.l.C.

42. S.P.C. astel: • "Roci masive" inseamna roci in straturi sau gramezi naturale. GE 0271997 GT 0011996 Ghid pentru proiectarea si executia lucrǎrilor de apǎrare si consolidare a taluzurilor la canale si diguri Ghid privind criterii de alegere a încercǎrilor si metodelor de determinare a caracteristicilor fizice si mecanice ale pǎmânturilor Instructiuni tehnice departamentale pentru determinarea sensibilitǎtii la înghet a pǎmânturilor IM 0041996 Metodologie privind elaborarea cerintelor pentru mijloacele tehnice si echipamentele utilizate la executarea lucrarilor de constructii M.1989 M. Bl. Sc. e-mail: catalin. M.C.Inspectoratul General de Stat in Constructii 2. Sc. Soluri si roci Definitia solurilor si a rocilor este.625.09.c. 65.T. Matei Basarab.50.G.C.D.P. 15. C 1691988 I. 40.D. . 8/N/05.A. 87. 10. Bucuresti Punct de lucru: str.1980 C 168– 1974 8.P.minea@clidedesign. care pot fi deplasate numai cu unelte de impuscare. Bucuresti Tel/Fax: 021.1997 M. 14.1984 12. Proiectare si Directivare in Constructii I. 132/29.1995 I. 3.C.C.P.1996 16.s.P.C. Clasificarea si identificarea pamantului".02.T. B.11.A. L109.C. 82/05. 91/17. Nr.1984 M.07.A.C.C. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 24 .C.C.L.L.1976 I.065. Sediu social: str.l.S. sau cu pene si ciocane de spart ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.C 59/30.C . Et.C.89.05.T.C.A.L.T 1/N/20.A.1988 C 169– 1983 11.S. . 1204/25.Institutul Central de Cercetare .G.L.1. Mobil: 0733.S 2.P.T.3. 9. Delfinului.P. conform descrierii din STAS 1243 "Teren de fundare. 58/16.ro CUI: RO 17147031.01.r.C.1996 I. sau cu alte echipamente similare. 3. pneumatice sau hidraulice.07. Ap.P. Bl. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi CAIET VI: Compactare prin vibroîntepare 7. 6.320.C.L. 24.03. Ap.T. 53/N/11. Nr.11.C. CLIDE Design s. J40/1162/2005.C.D.D. MATERIALE 2.Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului I.06. Legenda: M.P.T.P. C 1781976 C 2181984 I. P 1251984 P 1341995 C 1681980 Indrumator tehnic pentru studiul proprietatilor pamanturilor necoezive lichefiabile Ghid pentru proiectarea lucrarilor ce inglobeaza materiale geosintetice Instructiuni tehnice pentru consolidarea pamanturilor sensibile la umezire si a nisipurilor prin silicatizare si electrosilicatizare Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale Instructiuni tehnice pentru executarea drenurilor orizontale prin vibroforare Instructiuni tehnice pentru executarea forajelor prin metoda vibroforarii NORMATIVE CONEXE 13.D.3. 45/N/15.

6m3 in excavatii vor fi considerate ca roci masive. • "Material impropriu pentru umplutura" . Contractor.C. o Materiale definite ca necorespunzătoare de către Beneficiar prin Dirigintele de Santier. • "Pamant vegetal" inseamna stratul de material organic de suprafaţă ce ofera conditii pentru cresterea plantelor. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi piatra.c. butuci. Lucrari preliminare Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente. Sc. EXECUTAREA LUCRARILOR 2. o Materiale in stare inghetata. B. o Materiale cu un continut de sulfat (cum ar fi SO4) solubil in apa de peste 0. va face trasarile in concordanta cu proiectul. o Materiale susceptibile la combustie spontana. Trasarea Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente. Nr.ro CUI: RO 17147031. 40. CLIDE Design s.r.50.1%. 65. 87.4. Et. Delfinului. Contractor trebuie sa respecte formalitatiile legale.materiale care provin fie din excavatie fie sunt aduse si care pot fi compactate conform specificatiei.4. 6. Contractorul este responsabil pentru mentinerea tuturor trasarilor si daca este necesar restaurarea si relocarea lor. 2. 2. crengi.S 2. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 25 .2. Ap. o Materiale care provin din zone mlastinoase. Adancimea maxima de sapatura nesprijinita in spatii inguste: • Teren slab coeziv: 0. o Busteni.minea@clidedesign. 3. S. Bucuresti Tel/Fax: 021. Sediu social: str. ceea ce ar putea duce la accidente si/sau opriri ale fluxului de lucru este necesara respectarea urmatoarelor conditii: 1.3. • indepartarea si depozitarea startului vegetal.75m ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.4. Sc. subsoluri. se vor executa urmatoarele lucrari preliminare: • defrisare.s. Lucrarile de terasamente vor fi intrerupte daca conditiile din aceste Caiete de Sarcini sunt compromise.065. Aceste depozite nu vor depasi 2m inaltime. sau contine zapada sau gheata. Stratul de pamant vegetal va fi indepartat de pe amplasament. fundatii se vor demola conform prevederilor proiectului. Pentru pamantul coeziv continutul de apa admisibil nu va depasi limita plastica a pamatului inmultita cu 1. Nr. • "Roci in straturi subtiri" inseamna roci stratificate avand suprafetele straturilor la intervale medii de cel mult 150mm. e-mail: catalin. • uscarea pamantului. Lucrari de umplutura Definitii: • "Pamant corespunzator de umplutura" . 24. Structurile subterane.3.l. Matei Basarab.Teren de fundare. 3. Mobil: 0733.1. arbustii cu radacini si va cara materialul in concordanta cu normele si pe cheltuiala sa. o Materiale avand un grad de umidificare mai mare decat maximul permis. Unde este necesar. • indepartarea frunzelor. Determinarea limitelor de plasticitate. o Argila cu limita de lichid depasind 80 si/sau indexul de plastifiere depasind 55 determinat in conformitate cu STAS 1913/4 . si in cazul refolosirii acestuia se va stoca in depozite temporare. Bl. Bucuresti Punct de lucru: str. 2.1. iarba.3m3 in sapaturi sau 0. Bl. Lucrarile de terasamente nu se pot face cand solul este inghetat. L109. Toti bolovanii sau bucatile de piatra care depasesc 0. J40/1162/2005. Contractorul trebuie sa indeparteze toti copacii.89. 42. Lucrari de excavare Pentru evitarea surparii malurilor.625. • demontarea structurilor existente.2. 2. si altele.oricare din urmatoarele materiale: o Materiale perisabile.4. noroi sau namol.320. Ap. buruieni. Pamantul vegetal de cea mai buna calitate se va folosi pentru acoperirea ariilor care se vor planta sau sadi.

30 cm deasupra cotei din proiect urmând ca diferenţa să fie executată manual. 24. 42. Va excava o adâncime de minim 30cm de strat vegetal în zonele în care se prevăd plantări şi va păstra materialul excavat pentru reutilizare. Conditii pentru santier: Contractorul: a) Nu va incepe nici o lucrare decat dupa primirea amplasamentului si a reperelor de nivel. e-mail: catalin. fundul gropii trebuie lăsat să se usuce înainte de începerea betonărilor. Excavarea pamantului vegetal: Contractorul: a) Va excava minim 10cm . CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 26 . Sc. balast: 2:3. • Argila: • Roca: 3:2. Executarea lucrarilor de excavare se face. B. Dirigintele de Santier va verifica încheierea şi buna execuţie a lucrărilor pregătitoare. • sapaturile de lungimi mari se vor organiza astfel încât pentru orice fază a lucrului. la atingerea cotei de fundare pentru a stabili dacă natura terenului de fundare corespunde cu proiectul. Inclinarea maxima a taluzului.stratul vegetal de suprafata din zona de sapatura şi/sau o dimensiune stabilită de Proiectant. 6:1. Taluzurile temporare trebuie stabilizate (racordare în trepte) înainte de operaţiunile de umpluturi şi compactări. Contractorul are obligaţia de a solicita prezenta geotehnicianului pe şantier. Sediu social: str. mecanizat. fundul săpăturii să fie înclinat spre unul sau mai multe puncte pentru a asigura colectarea apelor. 6. S. Nr. Bl. Bl.625. în special în cazul prezenţei apei în aceste zone. c) Împraştierea şi nivelarea unui strat de pământ vegetal în grosime uzuală de 10cm sau până la 30cm în zonele indicate pe planuri pentru plantare arbuşti şi iarba.r. La începerea lucrărilor de săpături.25m stabilită de către Contractor. • sapaturile mecanizate nu trebuie sa depaseasca profilul proiectat al sapaturii. se va consulta cu autoritatile competente asupra pozitiei si tipurilor de trasee (conducte) subterane care pot fi intalnite. Contractorul este responsabil de asigurarea stabilităţii taluzurilor şi acolo unde este cazul va reduce aceste limite definite mai sus. pe baza unui proces verbal semnat de Investitor. Delfinului. • în cazul apariţiei pe fundul gropii a unor crăpături în teren măsurile necesare vor fi luate de Proiectant.minea@clidedesign. săpătura va fi oprită la o cotă mai ridicată cu cel puţin 30cm decat cota finală. L109. Ap.S 2. Nr. costurile cu manopera. 3. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • • Teren mijlociu: Teren tare si forte tare: 2.l. J40/1162/2005. Proiectant si Contractor. 87.320.50. • Argila nisipoasa: 4:3.ro CUI: RO 17147031. Bucuresti Tel/Fax: 021. • Contractorul va lua toate măsurile necesare pentru a evacua apa colectată în zona excavată. b) Pamantul excavat va fi depozitat in halde in locuri desemnate. CLIDE Design s. • cazul umezirii superficiale datorate precipitaţiilor atmosferice. • Nisip argilos: 1:1. de regulă. in acest scop sapatura se va opri cu cca.s.c. Sc. trebuie avute în vedere următoarele aspecte: • mentinerea echilibrului natural al terenului în jurul gropii pe o distanţă suficientă pentru a nu periclita construcţiile învecinate. b) Inainte de inceperea lucrarilor. Proiectantul va indica solutia de excavare aleasă în funcţie de datele din studiul geotehnic. Mobil: 0733. Distanta maxima pe care va fi transportat nu va depasi 60m.065. Bucuresti Punct de lucru: str. În timpul executării săpăturilor. ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. • când turnarea betonului de fundaţii sau a celui de egalizare nu se face imediat după executarea săpăturii. 40. 65. Acesta va fi pastrat separat de alte materiale. Ap.C. materialele şi utilajele folosite în acest scop vor fi prevăzute în preţurile unitare ale Contractului. pentru a împiedica modificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de sub talpa de fundaţie. mare de: • Nisip. Et.00m 1. Matei Basarab. • pe parcursul execuţiei. nu va fi mai 2. săpătura manuală fiind folosită numai acolo unde folosirea mijloacelor mecanice este nejustificată din punct de vedere tehnico-economic. 3.89.

se vor face umpluturi/compactări cu material corespunzător de umplutură sau cu beton în cazul în care nu se poate realiza compactarea. Gradul de ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. Mobil: 0733. S. Bl. Cand nu mai sunt necesare vor fi umplute cu materiale de umplere adecvate. Matei Basarab.89. Straturile de pamant necoresunzator precum si roci masive gasite in amplasament vor fi indepartate si golurile rezultate vor fi umplute cu beton sau conform indicatiilor Proiectantului. vor fi informaţi atât Proiectantul cât şi Autorităţile competente şi se vor obţine instrucţiuni de la aceştia. Se va reface umplutura compactata acolo unde s-a deteriorat in cursul executiei lucrarilor. Contractorul va lua toate deciziile tehnice necesare pentru rezolvarea situaţiilor în cazul prăbuşirilor locale/malurilor în zonele excavate. Bl.ro CUI: RO 17147031. 3. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 27 . 2. J40/1162/2005. Contractorul trebuie: • sa preveda unde este necesar canal de scurgere. 65. La evacuarea apei din excavatii trebuie prevenit accesul namolului in sistemul permanent de drenaj al statiei.065. acestea se vor racorda în trepte.320. se va anunţa Proiectantul. B. 42. Daca sunt necesare bazine de colectare provizorii acestea vor fi construite la distanta fata de lucrarile de excavatie pentru lucrarile permanente. • micsorarea si mentinerea nivelului apei din excavatii pentru a permite executarea lucrarilor. 2.4. Sc. Sc. 3. Bucuresti Tel/Fax: 021.625. L109. e-mail: catalin.C. Fundatiile neutilizate/improprii intalnite in cursul lucrarilor de excavatii vor fi indepartate. Pentru realizarea acestor cerinte.4. 40. CLIDE Design s.c.50. Apa din excavatii nu se pompeaza in sistemul permanent de drenaj al statiei. Stratul portant Dacă la nivelul indicat terenul nu corespunde cu prevederile din proiect. pomparea apei.5. 2. Lucrari de umplutura Se imprastie si se niveleaza umplutura de pamant in straturi afanate de cate 200mm. • evacuarea apei in concordanta cu planul din proiect pentru mediul ambiant. se va verifica trasarea pe teren si inscrierea in tolerantele admise. Bucuresti Punct de lucru: str. Sediu social: str. Nr. Ap. Se depune umplutura astfel incat apa sa se poata scurge liber pe suprafetele de deasupra. b) Inainte de inceperea lucrarilor. conform C 83-75 ―Indrumator privind executarea trasarii de detaliu in constructii‖ si STAS 9824/1 "Masuratori terestre.l.S 2. Rigolele pentru ape pluviale si tuburile de drenaj vor fi deviate conform indicatiilor din planuri. Evacuarea apei Contractorul nu trebuie sa permita patrunderea apei la lucrarile de terasamente: • aranjarea si indepartarea rapida a apei care patrunde la lucrarile de terasamente. Eliminarea materialelor Materialele excavate necorespunzatoare pentru umplutura sau in surplus vor fi indepartate din santier. nivelurilor si profilelor indicate in planuri. Fiecare strat de umplutura va fi compactat cu atentie si consolidate pana la minim 95% din densitatea maxima masurata in testul Proctor pentru gradul de compactare conform STAS 1913/13-83.7. 6. Drenajele scoase din uz intalnite in cursul excavatiilor vor fi indepartate.4. industriale si agricole". 2.6. drenare.r.4. care va stabili modul de continuare a lucrărilor. 24. Ap. Pentru fiecare amplasament se vor stabili locul corespunzător şi traseele de evacuare a apei. conform legii. Daca in cursul excavatiilor se intalnesc tuburi de drenaj sau canale subterane trebuie informat Proiectantul caruia i se vor cere instructiuni.s. 87. Delfinului. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Executarea fundatiei a) Se va executa conform dimensiunilor. Dacă sunt întâlnite trasee subterane.minea@clidedesign. Trasarea pe teren a constructiilor civile. se va opri imediat lucrul in imediata apropiere a acestora si se vor anunta autoritatile locale. Descoperiri arheologice Daca in cursul lucrarilor de excavatie sunt descoperite obiecte arheologice. toate aceste măsuri nu vor implica modificări asupra volumului net de lucrări. Beneficiarul poate cere Contractorului sa retina materialul neadecvat de pe santier pentru a-l folosi ca material pentru amenajare la terminarea lucrarilor. Et. altele decât cele indicate în planuri. Nr.4.

15 50 Executarea umpluturilor pe timp friguros Umpluturile se pot executa si compacta pe timp friguros prin mijloace manuale sau mecanice daca se respecta urmatoarele conditii: Procesul tehnologic si conditii de realizare Temperatura Durata Durata totala de executie Durata de sapare In momentul asternerii stratului. neinghetat La atingerea temperaturilor critice mentionate in tabel. e-mail: catalin. Matei Basarab.89. 6.r.amplasament şi a bornelor de reper. L109. 2. Asezarea pamantului de umplutura pe teren sau pe stratul inferior + 1 °C.4. Saparea pamantului pentru asezarea in umplutura. buldozere vor trebui examinate cu atentie la terminarea si inceperea lucrului curatandu-se de resturile de pamant. Et. 40. iar asternerea se va face in straturi subtiri de 20 cm si se va alterna cu compactarea lor. Toata activitatea de executare a umpluturilor trebuie sa fie concentrate pe portiuni mici de teren. Unele prevederi ale normativului sunt date in continuare in caietul de sarcini.ro CUI: RO 17147031. Mobil: 0733.8 si 1. Bl. Nr.C. CLIDE Design s. Sediu social: str. Bucuresti Punct de lucru: str.5. ABATERI ADMISE Verificari inaintea inceperii lucrarilor Inaintea începerii săpăturilor trebuie făcute următoarele verificări: • Existenţa PV predare . astfel incat sa se evite o noua inghetare a acestuia inainte de sapare si in special inainte de turnarea unor fundatii. in conformitate cu tabelul urmator: Temperatura aerului (°C ) Timpul de incepere a inghetarii (min) -5 90 . 3.minea@clidedesign. pamantului neinghetat. Bl. cu menţionarea şi posibil păstrarea eventualelor trasee ingropate. pentru a nu se forma gheata in jurul punctului de lucru si pentru a impiedica infiltratea apei sub talpile de fundatie. VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR. La asternerea si compactarea straturilor se vor evita pauzele in executie.s. Bucuresti Tel/Fax: 021. 2. Sc.50.8.l. 65. din zone in + 1 °C. scarificatoare. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi umiditate al umpluturii trebuie sa fie intre +/-2% din continutul optim de umezeala. executarea umpluturilor se opreste luandu-se masuri de protejare a suparafetelor de capate cat si a celor realizate prin umplutura. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 28 . Indiferent de temperatura exterioara lucrarile de umpluturi se vor opri complet pe timp de ploaie sau ninsoare. ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. 3. Saparea.primire . care terenul nu este inghetat. pentru material granular si intre de 0.065.S 2. Delfinului. 42. Executarea sapaturilor Va fi inceputa imediat dupa dezghetarea naturala sau afanarea stratului superficial . iar umpluturile trebuie protejate prin santuri si diguri impotriva spalarii. activitate care trebuie sa se desfasoare fara intrerupere astfel incat la sfarsitul zilei de lucru portiunea de lucrare sa fie complet terminata. La sapaturile cu epuismente. Sc. Transportul pamantului pe timp friguros Transportul pamantului sapat pe timp friguros trebuie sa se termine inainte de de a incepe sa inghete. 24.2 ori limita plastica pentru materialele coezive. B.c.625. Ap. S.320. transportul asternerea in umplutura si compactarea + 1 °C. 87.10 60 . apa pompata va fi indepartata imediat . J40/1162/2005. Executia lucrarilor de excavatii pe timp friguros Executarea lucrarilor de excavatii pe timp friguros vor respecta toate prevederile normativului C16-84 "Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii aferente" aplicabile acestui tip de lucrare. Utilajele pentru excavarea sapaturilor pe timp friguros excavatoare. Ap. Nr.

3. o planul de sapaturi (umpluturi). o detalii de executie fundatii. coeziunea si umiditatea straturilor. Abateri admise 1. o cota apelor subterane. Et. • Pozitia in plan vertical a cotei de nivel:10 mm . 24. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 29 . Nr. S. Sc. 6. Ap. - PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE executie lucrari de trasare executie sapatura executie umpluturi compactate lucrari de epuisment executia terasamentelor pe timp friguros Intocmit: Arh.50. Tipul de materiale de umplutura aprobate.l. 65. Mobil: 0733. natura.6. Abateri privind precizia amplasamentului si a cotei de nivel: • Pozitia in plan orizontal a axelor fundatiilor: 10 mm. Catalin Minea ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.625. Continutul maxim de umiditate la care materialele de umplutura vor fi supuse compactarii. a) In plan orizontal: • inaltimi pana la 2 m: ± 20 mm.ro CUI: RO 17147031. • pentru toata inaltimea: 16 mm.065. Lucrari de compactare Se va furniza pamant de umplutura compactat pentru incercari cu o frecventa de o incercare la fiecare 400m2 pentru fiecare strat de umplutura. o grosimea. o cota apelor subterane. in jurul fundaţiilor şi subsolurilor : mediu 5 % . Abateri dimensionale ale elementelor. 2.320. b) Înclinarea fata de verticală a muchiilor: • pentru 1 m: 3 mm. In rezultatele incercarilor va fi acceptata o abatere standard de minim 95% din densitatea uscata determinata cu testul standard Proctor. minim 15 %.C.89. B. Matei Basarab. Bucuresti Tel/Fax: 021. Bucuresti Punct de lucru: str. 2. 2. e-mail: catalin.S 2. 42.minea@clidedesign. 40. L109. • Existenta detaliilor de executie care sa cuprinda: o planul general de fundatii. • pentru toata inaltimea 2 m: ± 30 mm . J40/1162/2005. 87. CLIDE Design s. 3. 3. Contractorul va fi informat. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • Existenta studiului geotehnic asupra terenului de fundare care sa contina informatii referitoare la: o stratificatia terenului. dupa primirea rezultatelor incercarilor de laborator. Sc. se vor verifica pentru fiecare in parte dimensiunile si cotele de nivel realizate si natura terenului. minim 8 %. Delfinului. • • Abateri admisibile fata de gradul de compactare prevazut in proiect: pentru sistematizari verticale : mediu 10 % .c. Materiale de umplutura Se vor transmite probe de sol la laborator pentru testare conform instructiunilor Proiectantului / Inginerului Geotehnician.r. Bl. Fiecare probă de pământ coeziv granulat va cântări 25kg cât şi probele de pământ necoeziv format din pietriş grosier. Bl. Nr. asupra: 1. Sediu social: str. in santuri de conducte : mediu 5 % . minim 8 %.s. La terminarea lucrarilor de sapaturi pentru fundatii. Ap.

40.minea@clidedesign.LUCRARI DE BETOANE ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 30 .r. Delfinului. Nr. Mobil: 0733. 65. Sediu social: str.625. Sc.C. 42. 87. Et.l.ro CUI: RO 17147031.S 2. Bucuresti Tel/Fax: 021.50. 24. Ap. 3. L109. Nr.s. B. Bucuresti Punct de lucru: str. Bl. 3.89. CLIDE Design s. Ap. S. J40/1162/2005. 6. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi C. e-mail: catalin. Sc.320.c.065. Bl. Matei Basarab.

24. 275/2009 pentru modificarea Reglementării tehnice „Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe si criterii de performanţă".2005 Înlocuieste ST 009-1996 2. Nr. 1.1.T. echipamentele şi utilajele necesare şi de personal calificat pentru a îndeplini intocmai şi la timp sarcinile ce ii revin pentru execuţia tuturor lucrărilor.08. 1. 40. Asigurarea utilajelor. aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor.11.T. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 3.A.L. Nr.C. Bucuresti Tel/Fax: 021.065. L109.D. 3.C.T. CLIDE Design s. 42.l.944/2005 3.T.LUCRARI DE BETOANE 3. Indicativ ST 009-2005 Titlu Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe si criterii de performanţă ordinUL nr. 31 . 6. Sc.2. C 28-1983 Instructiuni tehnice pentru sudarea armãturilor de I.50.944/14. ORDINUL 275/2009 M.C. Sc.1.C. 65. B.r.1999 C 140–1986 C 21–1985 C 206–1985 C 28–1976 4. Bl. indicativ ST 009-05. e-mail: catalin.ro CUI: RO 17147031.1. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrările de executare a elementelor din beton si beton armat. Ap. 1. Va face dovada ca detine sau inchiriaza : Macara de min. Delfinului.S 2. Ap.P. NE 012-1999 M. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. construcţiilor si turismului nr. beton armat si beton precomprimat Ordin de aprobare M. CAIET DE SARCINI . Mobil: 0733. Et. 12.C. 59/N/24. echipamentelor şi forţei de muncă Executantul va confirma că dispune de toate uneltele.s. Bl. 3.5 to Macara turn Pompa de beton Automalaxoare de beton Cofraje modulate Popi extensibili si grinzi Aparat de torcretat 3.89.c. 1. Matei Basarab. instructiunile din specificatii vor avea prioritate.625.944/2005 Cod de practicã pentru executarea lucrãrilor din beton. S.minea@clidedesign.P. Bucuresti Punct de lucru: str.320. 3. J40/1162/2005. Sediu social: str. Nr. 87.T.

C 248-1993 15.C.P.1985 C 212–1983 12. Bl.D. Delfinului.P. 1224/06. C 212-1987 I.C.09.2001 32 .1989 C 130–1971 8.T.C.12.minea@clidedesign.T.2001 14. C 237-1992 M. Nr.C. 42.50. P 134-2003 revizuire P 134/1-1993 C 155–1981 9.C. Mobil: 0733.10.T.P.1989 I.A. Bucuresti Punct de lucru: str.L.T.L.c.C.C. 49/09.D.12.L. Bucuresti Tel/Fax: 021.1983 I.12. 24/N/01. L109.C. Ap.C. 87. GE 039-2001 16.beton 5. Bl. Sc. C 156-1989 C 156–1972 11.D. C 221-1985 13. Sc.S 2. 302/16. 1993 M.09. 24. Matei Basarab. CLIDE Design s. beton armat si beton precomprimat.01. C 155-1989 10.12.L. 51/30. 52/09. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi otel . B.C. 56/01.03.P. instrumente si dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice Instructiuni tehnice pentru aplicarea procedeului tehnologic de vacuumare a betonului Instructiuni tehnice privind optimizarea tratamentelor termice în fabricile de prefabricate cu ajutorul metodei ultrasonice de impuls Instructiuni de utilizare a aditivului complex ADCOM la prepararea betoanelor de ciment Instructiuni tehnice pentru realizarea betoanelor de nisip Ghid pentru determinarea experimentalã in situ si în laborator a modulului static si dinamic de elasticitate a betonului.P. S. 3. 52/30. 65.C. 2/N/21.P. C 130-1978 I.D.C. 1223/06.320.2003 I.T. 6.C.065. C 122-1989 C 122–1981 7.C.P.1986 I.C. P 59-1986 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armãrii cu plase sudate a elementelor de beton Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea lucrãrilor de constructii din beton aparent cu parament natural Instructiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor si betoanelor Normativ privind proiectarea planseelor compuse din tablã cutatã-beton Normativ privind prepararea si utilizarea betoanelor cu agregate usoare Îndrumãtor pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3 "Elemente prefabricate de beton. 3.1987 I.C.P. J40/1162/2005. Ap. 40. 47/30.P.T. Sediu social: str.10.l.L.C.06.ro CUI: RO 17147031.D.C. e-mail: catalin. Ghid privind utilizarea metodei electro magnetice la determinarea parametrilor de armare a elementelor existente din beton armat 46/28.L.1989 P 59–1980 6.C.09. Et.D. 1993 M.89. Nr.12.D.P.C.C.P. GE 040-2001 M.625.1979 M. Procedee. 48/22.C.r.A.s.

T.L.P.T.1999 C 8-61 25.P.2008 24.L. GP 080-2003 M. Sc. 6.C.L. 307/16. 3. 42.A. Sediu social: str. Sc.50. 24.2003 24 NE 012/12007 M. beton armat si beton precomprimat Specificatie tehnicã privind cerintele si criteriile de performantã pentru ancorarea în beton cu sisteme mecanice si metode de încercare Specificatie tehnicã privind ancorarea armãturilor cu rãsini sintetice la lucrãrile consolidare a elementelor si structurilor din beton armatproiectare si executie Normativ de proiectare a elementelor compuse din betoane de vârste diferite si a conectorilor pentru lucrãri de cãmãsuieli si suprabetonãri Ghid privind proiectarea si executia rezervoarelor mici din elemente prefabricate din beton în zone rurale Ghid privind stabilirea criteriilor de performantã si a compozitiilor pentru betoanele armate dispers cu fibre metalice Ghid privind proiectarea si executia consolidãrii prin precomprimare a structurilor din beton armat si din zidãrie Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton. Bucuresti Tel/Fax: 021. GP 081-2003 M. 871/19.89.01.P.11.1975 M.L. 577/29.04.T.08. S. CLIDE Design s.C. 116/10.11.T.2003 21.P. beton armat si beton precomprimat.A.11. J40/1162/2005. C 8-1975 Normativ pentru folosirea aditivilor la prepararea betoanelor si mortarelor Instructiuni tehnice provizorii privind realizarea betoanelor de clasa Bc 60 .03. 603/21. Nr.P. 1620/02.T. ST 042-2001 M. Nr. Bucuresti Punct de lucru: str.T.2002 18. ST 043-2001 M.L. 61/N/25.T. NP 093-2003 M.T.Bc 80 Cod de proiectare pentru structuri din beton armat cu armatura rigida I.09.D.s. Matei Basarab.T.l. 306/16. Mobil: 0733.G.P.L.2001 20. NE 013-2002 Cod de practicã pentru executia elementelor prefabricate din beton. 40.C.minea@clidedesign. 3.2001 19. L109.L.T.T. Delfinului. Partea 1: Producerea betonului NORMATIVE CONEXE M.L.09.P. 3/N/21.L.L. e-mail: catalin.S 2.2003 23. Ap. C 238-1992 26.065.S. NP 033-1999 33 .07.04. B.625.L.ro CUI: RO 17147031.320. Et. Bl.L.2003 22. Bl.c. 1621/02. 65. 451/26.C.1993 M.r. Ap. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 17.T. GP 075-2002 M. 87.

ro CUI: RO 17147031.1999 M.D. SR. . 161/15.06.L. 3.P. Transporturilor si Turismului M.Ministerul Lucrarilor Publice.T.G. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri 35.P. Matei Basarab. CLIDE Design s. Mărci şi condiţii tehnice de calitate 2:91 . Ap..Ministerul Transporturilor.02.C .T. 42.T. Bl.S 2. .L.T.E. S. Mobil: 0733.89. 622/2004 + M. EN 10244 2:2009 34 . Constructiilor si Turismului I.09.T.s.C. SR 438 M.2005 32. Sc. 161/15.D.T. 65.02.L. Ap.T.C.2004 M. 6.T.Produse de oţel pentru armarea betonului. Oţel beton laminat la cald.A. Partea 2: Acoperiri de zinc sau aliaj de zinc Legenda M. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 27.625. J40/1162/2005.Institutul Central de Cercetare .r.2005 H. Delfinului. 31.065. SR EN 12350:2009 Încercari pe beton proaspăt. L109. Sârme şi produse trefilate din oţel.C. 1608/02. Bl. .C.T.C.08.P. 87.R. Sârmă rotundă trefilată 3:98 – Produse de oţel pentru armarea betonului.L. .T. Sârmă cu profil periodic obţinută prin deformare plastică la rece Echipament pentru sudare cu arc electric M.T.Inspectoratul General de Stat in Constructii 36. 30. 3.Produse de oţel pentru armarea betonului.C. Sc.Ministerul Dezvoltarii. Bucuresti Tel/Fax: 021. B. SR EN 60974 1:2006 SR EN 1992-1-1 M.320.c.T.02. Nr.L. Nr.S.C.2004 34. 40.L. Metode de încercare Apa pentru betoane si mortare Ciment.minea@clidedesign.D.T. Partea 1: Compoziţie.T. 161/15.P.Produse de oţel pentru armarea betonului. Plase sudate 4:98 . Et. e-mail: catalin. 29. Bucuresti Punct de lucru: str. Acoperiri metalice neferoase pe sârmă de oţel. STAS 438 M. Proiectare si Directivare in Constructii I. 384/22.50.G.P. 1953/2010 STAS 790/84 28. Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton.C. 24.Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului M. GP 042-1999 STAS 46061980 SR EN 1008:2003 SR EN 1971:2002 Ghid de proiectare si exemple de calcul pentru structuri din beton armat cu armatura rigida Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianţi minerali. specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale 1:89 . Sediu social: str.2005 33. 62/N/25.A.C.l. Lucrarilor Publice si Locuintelor M.

Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 3.3. Ap. 87.4. Bucuresti Punct de lucru: str. Nr. Cerintele pentru durabilitatea betonului sunt exprimate pe baza unor reguli care privesc compozitia betonului si alegerea materialelor. Sc. din NE 012-99. CLIDE Design s. in functie de clasa de expunere a constructiei in concordanta cu NE 012-99 (in mediu uscat. Pentru expunerea structurii la medii mai severe raportul apa / ciment (A/C) va fi mai mic. infrastructura. Cerintele de durabilitate necesare protejarii armaturii impotriva coroziunii. d) Tratarea corespunzatoare a betonului pentru obtinerea proprietatilor dorite ale betonului si protejarea corespunzatoare a armaturii. Ap. precum si pastrarea caracteristicilor betonului la actiunile fizico-chimice in timpul duratei de serviciu proiectate sunt legate in primul rand de permeabilitatea betonului. mediu marin sau mediu chimic agresiv) si influenta regimului mediului asupra cladirii (normal / moderat / sever) cerintele minime pentru a asigura lucrabilitatea necesara a betonului sunt indicate in NE 012-1999 tabelul 5.r. S. Delfinului. Bucuresti Tel/Fax: 021.320.89. relatie determinata pentru fiecare tip de ciment. tip de agregate si pentru o varsta data a betonului. 24.625.l.S 2.4.1. CONSIDERATII GENERALE Lucrarile de constructii pentru fundatii. NE 012-1999 stabileste nivelele de performanta ale betoanelor functie de gradul lor de impermeabilitate: 35 .065. • sa poata fi turnat si compactat pentru a forma o structura compacta pentru protejarea armaturii. Nr. Astfel. din Codul NE 012-99. Compozitia unui beton trebuie sa asigure cerintele privind rezistenta si durabilitatea acestuia conform tabelului 5. In NE 012-1999 se fac referiri la stabilirea gradului de impermeabilitate necesar betonului functie de clasa de expunere. transportul. Pentru a produce un beton durabil care sa reziste expunerii conditiilor de mediu inconjurator si care sa protejeze armatura impotriva coroziunii trebuie respectate urmatoarele cerinte: a) Selectarea materialelor componente ale betonului astfel incat acestea sa nu contina impuritati care pot dauna durabilitatii sau sa produca coroziunea armaturii. L109. 40. 3. b) Alegerea compozitiei betonului astfel incat betonul: • sa satisfaca toate criteriile de performanta specificate pentru betonul intarit. 3. Sediu social: str.s. • sa se evite actiunile interne ce dauneaza betonului (ex. e-mail: catalin. suprastructuri din beton armat sau precomprimat trebuie sa fie in concordanta cu specificatiile acestui capitol. iar dozajul minim de ciment pentru asigurarea durabilitatii betonului.2. B. • Clasele de rezistenta si rezistentele caracteristice determinate pe epruvetă cilindru sau cub. Bl. Matei Basarab.ro CUI: RO 17147031. punerea in opera si compactarea betonului proaspat sa se faca astfel incat materialele componente ale betonului sa fie uniform distribuite in amestec. umed.minea@clidedesign. c) Amestecarea. sa nu segrege si betonul sa realizeze o structura compacta.agregate). 6. umed cu inghet si agenti de dezghetare. Mobil: 0733. 42. acelasi Cod. 65. • sa reziste actiunilor externe cum ar fi cele din mediul inconjurator. reactia alcalii. si cu anexele din NE 012-99 aprobat de MLPAT .7. Et. Cerintele pentru asigurarea rezistentei prescrise sunt date prin: • Relatia intre raportul apa / ciment (A/C) si rezistenta la compresiune a betonului. conform pct. Bl.50. J40/1162/2005.c. Sc.

4. • Tipul de agregate.320. prevederilor din prezentul caiet de sarcini). Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Adancimea limita de pătrundere a apei (mm) 100 mm P4 P8 P12 10 Presiunea apei (bar) 200 mm Gradul de impermeabilitate 20 20 P4 4 P8 8 P12 12 Rezistenta la inghet. • dimensiunea maxima a granulei agregatelor (conf. Sc. prevederilor din prezentul caiet de sarcini). 40. Ap. menţionate mai sus la capitoul 3. supus aprobarii Proiectantului. 87.r. prevederilor din prezentul caiet de sarcini). 3. Bucuresti Punct de lucru: str. Compozitia betonului trebuie proiectata avand in vedere prevederile prezentului caiet de sarcini si Codului NE 012-99.3: • Dozajul de ciment la m3 de beton / clasa betonului. Sediu social: str. prevederilor din proiect). Sc. Bucuresti Tel/Fax: 021.89. 36 . • Consistenta si raportul A/C ale betonului proaspat. Bl.1. • Tipul si clasa cimentului. Bl.l.50. 6. Ap. Nr. 3. Et. Delfinului. Amestecul de beton proiectat: Alegerea componentilor si stabilirea compozitiei betonului proiectat se face de catre producator pe baza unor amestecuri preliminare stabilite si verificate de catre un laborator autorizat. • Dimensiunea maxima a agregatelor si zona de granulozitate. de cicluri inghet. Cerinte de baza Betonul poate fi realizat pe baza unor compozitii stabilite in doua moduri: • amestecul de beton proiectat la statie de producator şi controlat de un laborator autorizat. 65. NIVELE DE PERFOMANTA ALE BETONULUI.c. Mobil: 0733. S.dezghet trebuie sa satisfaca nivelele de performanta indicate in NE 012-1999: 10 10 20 Gradul de gelivitate al betonului G 50 G 100 G 150 Nr. In cazul amestecului de beton proiectat trebuie specificate datele de baza privind compozitia betonului: • clasa de rezistenta (conf.minea@clidedesign. 24.065.ro CUI: RO 17147031. CLIDE Design s. 3. CERINTE DE BAZA PRIVIND COMPOZITIA BETONULUI. • raportul A/C maxim (conf.4. J40/1162/2005. 42.625. • Tipul si cantitatea de aditiv sau adaos. • amestecul de beton prescris (prin caietul de sarcini si/sau de utilizator) şi controlat de un laborator autorizat. e-mail: catalin. prevederilor din prezentul caiet de sarcini) Amestecul de beton prescris: În proiect se specifică următoarele date de bază în concordanţă cu standardele şi reglementările tehnice în vigoare. • consistenta betonului proaspat (conf.S 2.dezghet a betonului caracterizata prin gradul de gelivitate functie de numarul de cicluri de inghet. • tipul si dozajul minim de ciment (conf. B. Matei Basarab.dezghet 50 100 150 3.s. L109. Nr.

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

Dozajul minim de ciment pentru betonul simplu si betonul armat, in functie de conditiile de expunere, stabileste conform NE 012-99 (cap.5 - tabel 5.5. si precizarilor din anexa I.4). Dozajele minime sunt valabile in cazul folosirii agregatelor de 0 - 31 mm; pentru agregatele de 0 - 16 mm dozajele se sporesc cu 10%. In cazul folosirii de adaosuri la prepararea betoanelor, sau folosirii de aditivi reducatori de apa, cu avizul unui institut de specialitate şi acordul Proiectantului se pot adopta dozaje de ciment inferioare celor din tabelul urmator: Pentru clasa I de expunere (normala):

Beton simplu 150 kg/m3

Beton armat 250 kg/m3

Stabilirea tipului de aditiv se face de catre: a) Proiectant, in cazul in care utilizarea aditivului este impusa prin proiect. b) Contractor, in urmatoarele cazuri:  Realizarea cerintelor impuse de tehnologii speciale de executie, iar tipul de aditiv nu este prevazut prin proiect;  Executarea lucrarilor in alte conditii decât cele normale (pe timp calduros sau friguros);  Prepararea betonului pe santier, iar prin proiect nu este stabilit tipul de aditiv;  Obtierea rezistentelor de control pe faze la termene scurte. c) Furnizorul de beton/Producatorul, pentru realizarea cerintelor de lucrabilitate, rezistenta, imbunatatirea omogenitatii betonului si dupa caz, a maririi duratei de transport. Consistenta betonului la locul punerii in opera se stabileste de catre Contractor, in conformitate cu prevederile tabelului I.4.3. din NE 012-99, astfel incat betonul sa poata fi transportat si pus in opera in conditii optime. 3.4.2. Nivele de performanta ale betonului Pentru betonul proaspat: • Consistenta, ca masura a lucrabilitatii, poate fi determinata conform pct.7.1.1 din NE 012-99 prin urmatoarele metode: tasarea conului, remodelare VE-BE, grad de compactare si raspandire; • Continutul de aer poate fi determinat folosind metode gravimetrice sau volumetrice sub presiune. • Densitatea aparenta a betonului proaspat trebuie sa fie in concordanta cu SR EN 12350:2009. Pentru betonul intarit: • REZISTENTA LA COMPRESIUNE - Clasa betonului este definita pe baza rezistentei caracteristice fck cil (fck cub) care este rezistenta la compresiune in N/mm2 determinata pe cilindrii de 150/300 mm (sau pe cuburi cu latura de 150 mm) la varsta de 28 zile, sub a carei valoare se pot situa statistic cel mult 5% din rezultate. clasa fck cil fck cub
C4/5 C 8/10 C 12/15 C 16/20 C 20/25 C 25/30 C 30/37 C 35/45 C 40/50 C 45/55 C 50/60

4 8 12 16 20 25 30 35 40 45 50 5 10 15 20 25 30 37 45 50 55 60 Pentru a determina clasa betonului, conform NE 012-99, se folosesc probe cub cu dimensiunile 150x150x150 mm si probe cilindrice de f150xH300 mm.

37

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

In unele cazuri speciale este necesar sa se determine cresterea rezistentei la perioade stabilite de timp pe probe de dimensini similare cu cele folosite la determinarea clasei betonului. Mostrele vor fi pastrate in conditii similare ca cele ale structurii expuse si vor fi testate la perioade prestabilite de timp. Cand nu exista mostre se vor efectua incercari nedistructive pe structura. Rezistenta la inghet-dezghet, caracteristicile vor fi in concordanta cu tablul 7.2.2 al normativului NE 01299. Rezistenta la compresiune se va determina la 28 de zile si clasificata astfel: • Beton usor cu densitate aparenta in conditii uscate (105°C); • 2000 kg/m3 sunt facute folosind agregate poroase; • Beton cu densitate normala (medie si grea), beton usor cu densitate aparenta in conditii uscate (105°C) mai mare de 2000 kg/m3 dar mai mica de 2500 kg/m3;

Beton foarte greu cu densitate aparenta in conditii uscate (105°C) mai mare de 2500 kg/m 3. 3.5. MATERIALE UTILIZATE LA PREPARAREA BETOANELOR DE CIMENT 3.5.1. Ciment
Pentru realizarea claselor de beton prevazute in proiect se recomanda folosirea sortimentului de ciment Portland clasa I /32.5 sau I/42.5, fara adaosuri, cu rezistenta initiala normala, conform conditiilor tehnice din SREN 197/1-2002 (echivalentul lui Pa35 sau Pa40 ). Caracterizarea acestuia, precum si domeniul si conditiile de utilizare sunt precizate in anexa I.1 din NE 012-99. Sortimentul de ciment Portland I/32.5 este corespunzator grupei I pentru lucrari curente din beton armat in conditii de exploatare normale, la care nu se impun cerinte specifice, conform prevederilor tabelelor I.2.1. din NE 012-99. Livrare si transport Cimentul se livreaza in vrac sau ambalat in saci de hartie, insotit de un certificat de calitate. În cazul betoanelor gata preparate livrarea cimentului se va face direct către producătorul de beton. În cazul betoanelor preparate în şantier, livrarea cimentului se va face la depozitul şantierului. In cazul in care cimentul expediat de furnizor este preluat de o baza de aprovizionare, aceasta este obligata ca la livrarea catre utilizator sa elibereze un certificat de garantie in care se mentioneaza: tipul de ciment si fabrica producatoare; data sosirii in depozit; numarul certificatului de calitate eliberat de producator; numarul avizului de utilizare dat de laborator; garantarea respectarii conditiilor de depozitare. Cimentul livrat in vrac se transporta in vagoane cisterna, autocisterna, containere sau vagoane inchise, destinate exclusiv acestui produs. Transportul cimentului ambalat in saci se face in vagoane inchise sau camioane acoperite. Depozitare Depozitarea cimentului se va face numai dupa receptionarea cantitativa si calitativa, inclusiv prin constatarea existentei certificatului de calitate sau de garantie si verificarea capacitatii libere de depozitare in silozurile destinate tipului respectiv de ciment sau in incaperile special amenajate. Ori de cate ori este posibil, depozitarea cimenturilor primite direct de la producator, se va face dupa verificarea la laborator a caracteristicilor fizice. Depozitarea cimentului in vrac se va face in celule tip siloz, in care nu au fost depozitate anterior alte materiale.

38

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

Depozitarea cimentului ambalat in saci trebuie sa se faca in incaperi inchise. In cazul magaziilor din lemn, acestea vor avea streasini de max. 50 cm latime, iar pardoseala va fi ridicata cu cel putin 30 cm deasupra nivelului terenului. In cazul in care incaperea de depozitare are pardoseala de beton, sacii vor fi asezati pe scanduri dispuse cu interspatii, pentru a se asigura circulatia aerului la partea interioara a stivei. Sacii vor fi asezati in stive, lasanduse o distanta libera de 50 cm de la peretii exteriori si pastrand imprejurul lor un spatiu suficient pentru circulatie. Stivele vor avea marcate data sosirii cimentului, sortimentul si data fabricatiei. Cimentul se va intrebuinta in ordinea datelor de fabricatie. Durata de depozitare nu va depasi 60 de zile de la data expedierii de catre producator pentru cimenturile cu adaosuri si respectiv 30 de zile in cazul cimenturilor fara adaos. Cimentul ramas in depozit peste termenul de garantie sau in conditii improprii nu va putea fi intrebuintat la lucrari de beton si beton armat decat dupa verificarea starii de conservare si a rezistentelor mecanice. La depozitele intermediare, precum si la depozitele de rezerva ale statiei de betoane se vor marca strict silozurile destinate fiecarui sortiment de ciment ce urmeaza a fi utilizat. Marcarea silozurilor se va face prin inscrierea simbolului standardizat al cimentului cu litere si cifre de minimum 50 cm inaltime. Cand apare necesara schimbarea sortimentelor de ciment depozitate silozurile in cauza se vor goli complet prin instalatia prenumatica si se vor marca corespunzator noului sortiment ce urmeaza a se depozita. Pe intreaga perioada de exploatare a silozurilor se va tine evidentia loturilor de ciment depozitate in fiecare siloz, prin inregistrarea zilnica a primirilor si livrarilor. Controlul calitatii cimentului Verificarea calitatii cimentului se va face: • la aprovizionare, inclusiv prin verificarea certificatului de garantie emis de producator sau de baza de livrare conform punctului 4.1.3. din NE 012-99. • inainte de utilizare, de catre un laborator autorizat. Controlul calitatii cimentului este prezentat la punctul 17.2.1.1. din anexa VI a Codului de practica pentru executarea lucrarilor din beton armat NE 012-99. In cazul in care loturile sortimentului de ciment aprovizionat nu indeplinesc conditiile de calitate garantate, se va interzice sau sista utilizarea lor.

3.5.2. Agregate naturale
Conditii tehnice Pentru prepararea betoanelor avand densitatea aparenta cuprinsa intre 2001-2500 kg/m3, se folosesc agregate cu densitate normala (1201-2000 kg/m3), provenite din sfaramarea naturala si/sau din concasarea rocilor. Pentru prepararea betoanelor se vor utiliza sorturile: • nisip de granulozitate intre 0 si 3 mm si 3 la 7 mm; • pietris de granulozitate intre 7 si 16 mm si 16 si 31 mm. Utilizarea altor sorturi de agregate se poate face numai cu acordul Proiectantului. Curba de granulozitate a agregatului total trebuie sa se incadreze - functie de dozajul de ciment si consistenta betonului - in zona recomandata conform tabelelor 1.4.5 ... 1.4.8 din anexa I.4 - Cod NE 012-99. Depozitare Agregatele nu trebuie sa fie contaminate cu alte materiale in timpul transportului sau depozitarii. Agregatele trebuie depozitate pe platforme betonate avand pante si rigole de evacuare a apelor. Pentru depozitarea separata a diferitelor sorturi se vor crea compartimente cu inaltimea corespunzatoare evitarii amestecarii cu alte sorturi. In cazul unor volume reduse de agregate, depozitarea se va face pe platforme din lemn, in lazi sau folosind amenajari recuperabile. Nu este admisa depozitarea direct pe pamant sau platforme balastate. Controlul calitarii agregatelor Controlul calitatii agregatelor se va face: • la aprovizionare, conform prevederilor anexei VI.1. punctul A.2. din Codul NE 012-99. • inainte de utilizare, conform prevederilor anexei VI.1. punctul B.2. din Codul NE 012-99.

39

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

Metodele de incercare sunt reglementate in STAS 4606 - 80. In cazul in care loturile sortimentelor de agregate aprovizionate nu indeplinesc conditiile de calitate garantate se va refuza lotul. 3.5.3. Apa Apa utilizata la prepararea betoanelor poate sa provina din reteaua publica sau alta sursa, dar in acest caz trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in SR EN 1008/2003. Apa folosita in santier nu va fi contaminata cu detergenti, materii organice, uleiuri, argila, etc. 3.5.4. Aditivi Aditivii sunt produse chimice care se adauga in beton in cantitati mai mici sau egale cu 5% substanta uscata fata de masa cimentului. Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor are ca scop: • imbunatatirea lucrabilitatii, in cazul elementelor cu armaturi dese, sectiuni subtiri sau a betonului pompat; • obtinerea de betoane de clasa superioara; • reglarea procesului de intarire, intarziere sau accelerare, in functie de cerintele tehnologice; • cresterea rezistentei, durabilitatii si imbunatatirea omogenitatii betonului; • imbunatatirea impermeabilitatii. Tipurile uzuale de aditivi si conditiile de utilizare sunt indicate in anexa I.3. din NE 012-99. Utilizarea altor tipuri de aditivi sau utilizarea simultana a 2 tipuri de aditivi in cazul in care nu este cunoscuta compatibilitatea lor si efectele secundare asupra betonului, este admisa numai dupa efectuarea de incercari preliminare si avizul unui institut de specialitate. Efectele principale si secundare ale aditivilor asupra proprietatilor betonului sunt prezentate in tabelul I.3.1. din NE 012-1999. Influenta aditivilor curent utilizati asupra proprietatilor betonului este prezentata in tabelul I.3.2. din anexa I.3. - NE 012-1999. 3.5.5. Adaosuri Adaosurile sunt materiale anorganice fine ce se pot adauga in beton in cantitati de peste 5% substanta uscata fata de masa cimentului, in vederea imbunatatirii caracteristicilor acestuia (lucrabilitate, grad de impermeabilitate, rezistenta la agenti chimici agresivi), sau pentru a realiza proprietati speciale. Exista doua tipuri de adaosuri: inerte, inlocuitor partial al partii fine de agregat, caz in care se reduce cu circa 10% cantitatea de nisip 0-3 mm din agregate. Folosirea adaosului inert duce la imbunatatirea lucrabilitatii si compactitatii betonului; active, caz in care se conteaza pe proprietatile hidraulice ale adaosului. Adaosuri active sunt : zgura granulata de furnal, cenusa, praful de siliciu, etc. In cazul adaosurilor cu proprietati hidraulice, la calculul raportului apa/ciment (A/C) se ia in considerare cantitatea de adaos din beton ca parte lianta. Utilizarea adaosurilor se face in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare, agremente tehnice sau pe baza unor studii intocmite de laboratoare de specialitate. Adaosurile nu trebuie sa contina substante care sa inflenteze negativ proprietatile betonului sau sa provoace corodarea armaturii.

40

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

3.6. PREPARAREA BETONULUI
3.6.1. Beton preparat pe santier si beton gata preparat Personalul implicat in activitatea de producere si control al betonului va avea cunostiintele necesare si va fi atestat intern pentru aceste genuri de activitate. Pentru operatiunile de dozare si amestecare a betonului toate instalatiile si echipamentele trebuie sa asigure prin buna lor functionare cerintele pentru aceste genuri de operatii, conform prevederilor din NE 012-99. In cazul in care betonul este livrat de la staţii, Contractorul trebuie să verifice la producator buna functionare a echipamentelor si instalatiilor si de asemenea sa verifice daca in momentul livrarii indeplineste conditiile tehnice cerute si daca bonul de livrare contine toate informatiile necesare. Verificarea efectuata nu trebuie utilizata de statia de betoane ca dovada a controlului calitatii betonului si nu absolva statia de preparare a betoanelor de raspunderea livrarii unui beton conform cerintelor si nici nu va exclude o respingere ulterioara a betonului de catre Contractor/Proiectant. Pentru asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerinţelor, Contractorul vor colabora cu un laborator autorizat, altul decat cel al statiei de betoane, pentru acest gen de lucrari, care este echipat cu toata aparatura si instalatiile necesare efectarii unor determinari specifice si controlului calitatii betonului. Daca Contractorul apeleaza la un laborator independent, trebuie specificate prin contract toate determinarile necesare asigurarii si controlului calitatii betonului, functie de specificul lucrarii. 3.6.2. Prepararea betonului pentru torcret

Pentru a pregati mixtura de mortar cand se aplica torcretarea se va folosi cimentul Portland sau o compozitie de ciment care satisface cerintele SR EN 197-1:2002. Transportul,depozitarea si controlul calitatii cimentului se vor face in conformitate cu Codul de Practica NE 012-99. Mortarul va fi compus dintr-un amestec de ciment de Portland si agregat fin. Componentele mixturii de mortar se vor conforma urmatoarelor cerinte: (a) Cimentul de Portland: Clasa 32.5 or 42.5;

(b)

Agregat fin: se va folosi doar nisip cu o granulometrie de maximum 5 mm. Continutul amestecului de agregat folosit pentru pregatirea mortarului torcretat va fi de 6-8 %. Cantitatile de ciment folosite pentru prepararea mortarului va fi de 575 kg/m3 pentru cimentul clasa 32.5 si 500 kg/m3 pentru cimentul de clasă 42.5. (c) Apa: Apa folosita la prepararea mortarului va fi potabila si va satisface cerintele SR EN 197-1:2002. (d) Aditivi: In caz de nevoie se pot folosi aditivi pentru prepararea mortarului pentru torcretare. 3.6.3. Transportul betonului Transportul betonului trebuie efectuat luand masurile necesare pentru a preveni segregarea, pierderea componentilor sau contaminarea betonului. Transportul betonului de la statie se va face numai cu autoagitatoare fiind interzisa folosirea autobasculantelor cu bena amenajata special. Transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, vagoneti, benzi transportoare, jgheaburi sau tomberoane. Mijloacele de transport trebuie sa fie etanse pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment. Ori de cate ori intervalul de timp pentru descarcarea si reincarcarea cu beton a mijloacelor de transport depasesc o ora, precum si la intreruperea lucrului, acestea vor fi curatate cu jet de apa. In cazul autoagitatoarelor, acestea se vor umple cu cca. 1 m3 de apa, se vor roti cu viteza maxima timp de 5 minute, dupa care se vor goli complet de apa. Evacuarea va respecta cerintele planului de protectiei a mediului. Se recomanda ca temperatura betonului proaspat la inceperea turnarii sa fie cuprinsa intre 5°C si 30°C. In situatia betoanelor cu temperaturi mai mari de 30°C sunt necesare masuri suplimentare care se vor stabili de catre un institut de specialitate sau un laborator autorizat prin adoptarea unei tehnologii adecvate de preparare, transport, punere in opera si tratare a betonului si folosirea unor aditivi intarzietori eficienti, etc.

41

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

3.7. ARMATURI
3.7.1. Conditii Tehnice Otelurile pentru beton armat trebuie sa se conformeze "Specificatii tehnice privind cerinte si criterii de performanta pentru otelurile utilizate in structuri din beton" si sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in STAS 438/1-89 (pentru oteluri cu profil neted OB 37), in STAS 438/2-91 (pentru oteluri profilate PC 52, PC 60), in SR 438-4:1998, SR 438-3:1998 (pentru sarme trase si plase sudate pentru beton armat). Tipurile de armaturi utilizate curent sunt: - OB 37 - otel beton rotund, neted, pentru armaturile constructive si la armaturile de rezistenta a caror dimensionare rezultata din respectarea conditiilor de procent minim de armare; - PC 52 - otel beton cu rezistente superioare, avand profil periodic, pentru armaturile de rezistenta ale elementelor structurale din beton armat. In cazul folosirii otelurilor din import este obligatorie existenta certificatului de calitate emis de unitatea care a importat otelul sau cea care asigura desfacerea acestora. In certificatul de calitate se va mentiona tipul corespunzator de otel din STAS 438/1-2/ 89-91, echivalarea fiind facuta prin luarea in considerare a tuturor parametrilor de calitate. In cazul in care exista dubiu asupra modului in care s-a efectuat echivalarea, constructorul va putea utiliza otelul respectiv numai pe baza rezultatelor incercarilor de laborator şi împreună cu acordul scris al Proiectantului. 3.7.2. Livrarea si marcarea Livrarea otelului beton se va face conform prevederilor in vigoare si insotita de certificatul de calitate. In cazurile in care livrarea se face de catre o baza de aprovizionare, aceasta este obligata sa transmita certificate de garantie corespunzatoare loturilor pe care le livreaza. Documentele ce insotesc livrarea otelului beton de la producator trebuie sa contina urmatoarele informatii: • denumirea si tipul de otel, standardul utilizat; • toate informatiile pentru identificarea loturilor; • greutatea neta; • valorile determinante privind criteriile de performanta. Fiecare colac sau legatura de bare sau plase sudate va purta o eticheta, bine legata care va contine: • marca produsului; • tipul armaturii; • numarul lotului si al colacului sau legaturii; • greutatea neta; • viza CTC. Otelul livrat de intermediari va fi insotit de un certificat privind calitatea produselor care va contine toate datele din documentele de calitate eliberate de producatorul otelului beton. 3.7.3. Transportul si depozitarea Barele de armatura, plasele sudate si carcasele prefabricate de armatura vor fi transportate si depozitate astfel incat sa nu sufere deteriorari sau sa prezinte substante ce pot afecta armatura sau/si betonul sau aderenta beton-armatura. Otelurile pentru armaturi sa fie depozitate separat pe tipuri si diametre, in spatii amenajate si dotate corespunzator astfel incat sa se asigure: • evitarea conditiilor care favorizeaza corodarea otelului; • evitarea murdaririi acestora cu pamant sau alte materiale; • asigurarea posibilitatilor de identificare usoara a fiecarui sortiment si diametru.

42

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

3.7.4. Controlul Calitatii Armaturile vor fi verificate conform Codului NE 012-99 "Specificatii tehnice privind cerinte si criterii de performanta pentru otelurile utilizate in constructii". Pentru fiecare cantitate si sortiment aprovizionat, operatia de control se realizeaza conform prevederilor din capitolul 17 (pct. 17.2.1.1. ( f ) si din anexa VI.1 (pct. A.5) ale acestui Cod, si anume: • examinarea existentei si continutului documentelor de certificare a calitatii si compararea datelor inscrise in certificat cu cerintele reglementate pentru produs; • examinarea aspectului; • verificarea prin indoire la rece; • verificarea caracteristicilor mecanice (rezistenta la rupere, limita de curgere, alungirea la rupere). 3.7.5. Cerinte tehnice specifice armaturilor de tip plase sudate Teste de laborator specifice acestor tipuri de armături vor fi executate în conformitate cu prevederile SR 438/3-1998. Plasele sudate acoperite de rugină vor fi curăţate, se va îndepărta stratul de oxid de fier cu perii de sârmă. După îndepărtarea stratului de rugină, descreşterea secţiunii armăturii rezultată trebuie să nu depăşească toleranţele prevăzute în standarde. 3.7.6. Taierea si fasonarea armaturilor Fasonarea barelor, confectionarea si montarea carcaselor de armatura se va face in stricta conformitate cu prevederile proiectului si cu respectarea prevederilor de alcatuire pentru elementele din beton armat prevazute in SREN 1992-1-1, privind urmatoarele: • prevederi constructive privind armaturile pentru beton armat si pentru beton precomprimat-generalitati, conform pct. 8; • prevederi constructive privind elementele si reguli specifice, conform pct. 9. Inainte de a se trece la fasonarea armaturilor, Contractorul va analiza prevederile proiectului, tinand seama de posibilitatile practice de montare si fixare a barelor, precum si de aspectele tehnologice de betonare si compactare. Daca se considera necesar se va solicita reexaminarea de catre proiectant a dispozitiilor de armare in proiect. Armaturile care se fasoneaza trebuie sa fie curate si drepte. In acest scop se vor indeparta: • eventualele impuritati de pe suprafata barelor; • rugina prin frecare cu perii de sarma, in special in zonele in care barele urmeaza a fi innadite prin sudura. Dupa indepartarea ruginei, reducerea dimensiunilor sectiunii barei nu trebuie sa depaseasca abaterile limita la diametru prevazute in standardele de produs. Otelul beton livrat in colaci sau bare indoite trebuie sa fie indreptat inainte de a se proceda la taiere si fasonare, fara a se deteriora insa profilul. La intiderea cu troliul, alungirea maxima nu va depasi 1 mm/m. Barele taiate si fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate, in asa fel incat sa se evite confundarea lor si sa se asigure pastrarea formei si curateniei lor pana in momentul montarii. In cazul in care, datorita conditiilor locale, poate fi favorizata corodarea otelului, se recomanda montarea si betonarea armaturilor in maximum 15 zile de la fasonare. Armaturile se vor termina cu sau fara ciocuri, conform prevederilor din proiect. In cazul armaturilor netede, avand diametrul "d", ciocul se indoaie la 1800, cu raza interioara de minim "1,25 d" si portiunea dreapta de capat, de regula minim "5 d". In cazul armaturilor cu profil periodic, ciocul se indoaie la 900 cu raza interioara de minim "2d" si portiunea dreapta de capat, de regula minimum "7d". Indoirea barelor inclinate, a celor de trecere din stalpi in grinzi sau a celor trecute peste coltul unui cadru se va face dupa un arc de cerc de cel putin "10d". Capetele barelor inclinate trebuie sa aiba o portiune dreapta cu lungimea de cel putin "20d" in zonele intinse si cel putin "10d" in

43

). de minim 2. loviri). Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi zonele comprimate. In cazul armaturilor cu diametru mai mare de 14 mm se admite depasirea distantelor mentionate. • cel putin un distantier la fiecare metri liniari de grinda sau stalp (pentru f > 12 mm). Bl. indoita. Barele cu profil periodic avand diametrul mai mare de 25 mm se vor fasona la cald. a Codului NE 012-99. fara socuri. J40/1162/2005. manipulata astfel incat sa se evite: • deteriorarea mecanica (de ex.5 ori diametrul si la intervalul maxim de 5 ori grosimea elementului. unde "d" este diametrul bazei etrierului. Et. Praznurile si piesele metalice inglobate vor fi fixate prin punct de sudura sau legaturi cu sarma de armatura elementului. sau vor fi fixate de cofraj. Matei Basarab. Sc. La montarea armaturilor se vor adopta masuri pentru asigurarea bunei desfasurari a turnarii si compactarii betonului prin: • crearea unor spatii libere intre armaturile de la partea superioara. caprele pot fi inlocuite cu bare sudate de armatura inferioara si respectiv superioara. Armaturile vor fi montate in pozitia prevazuta in proiect. luandu-se masuri care sa asigure mentinerea acesteia in timpul turnarii betonului (distantieri. raza cercului de indoire va fi minim de "2d". sau confectionati din masa plastica. Recomandari privind fasonrea barelor.7. etc. Fasonarea ciocurilor si indoirea armaturilor se va realiza cu o miscare lenta. Ap. Bl.ro CUI: RO 17147031. 40. dar astfel incat sa se asigure pastrarea pozitiei armaturii. • crearea spatiilor necesare patrunderii vibratorului. 24. care sa permita patrunderea libera a betonului sau a furtunelor prin care se descarca betonul. 65. La masinile de indoire nu se admite curbarea barelor din oteluri cu profil periodic la viteza mare a masinii. 3.1. montarea si legarea armaturilor sunt date in anexa II. • contactul cu substante care pot afecta proprietatile de aderenta sau pot produce procese de coroziune. L109. 3. Distantierii pot fi confectionati din mortar de ciment in forma de prisme prevazute cu cate o sarma pentru a fi legate de armaturi. cand aceasta are doua viteze. uzual diametrele vibratoarelor fiind de 38 sau 58 mm. crestaturi. Barele etrierilor se inchid cu ciocuri la 1350. daca este cazul.1998. 44 . 6. Este interzisa folosirea ca distantiere a cupoanelor din otel-beton. 42. • cel putin un distantier intre randurile de armaturi in fiecare doi metri liniari de grinda in zona cu armatura pe doua sau mai multe randuri. inclusiv verificarea calitatii sudurii nodurilor se va efectua conform SR 438/3 . B. Mobil: 0733. 3. Delfinului. S.s. Nr. Pentru mentinerea in pozitie a armaturilor de la partea superioara a plăcilor se vor folosi capre din otel-beton sprijinite pe armatura inferioara sau pe distantieri si dispuse intre ele la distanta de maximum un metru (1 buc/m2) in camp. agrafe. In acest sens se vor prevedea: • cel putin patru distantieri la fiecare m2 de placa sau perete structural.l. urmand a se completa inainte de ultima etapa de betonare. Bucuresti Tel/Fax: 021. Montarea armaturilor Montarea armaturilor poate sa inceapa numai dupa receptionarea calitativa a cofrajelor si acceptarea de catre Proiectant a procedurii de betonare in cazul elementelor sau partilor din structura al caror volum depaseste 100 mc si este necesar sa fie prevazute rosturi de turnare.320. Sediu social: str. In cazul etrierilor care se indoaie dupa un unghi drept. e-mail: catalin.50. In cazul in care nu sunt asigurate conditiile de mai sus: • se va monta sau incheia partial armatura superioara. 87.065. Sc. CLIDE Design s.minea@clidedesign. • ruperi ale sudurilor in carcase sau plase sudate. reexaminarea dispozitiilor de armare prevazute in proiect.S 2.625. respectiv la 50 cm (4 buc/m2) in zonele in consola.89. cu exceptia distantierilor intre randuri de armatura pe doua sau mai multe randuri.c.7. Se interzice fasonarea armaturilor la temperaturi sub -100C. Bucuresti Punct de lucru: str. Ap. capre. Incercarile sau determinarile specifice plaselor sudate. avand lungimea ciocului de cel putin "10d" sau 10 cm. In asemenea situatii.r. astfel incat sa se asigure mentinerea pozitiei lor in timpul turnarii betonului. si cel putin doi distantieri la fiecare metri liniari de grinda sau stalp (pentru f < 12 mm). Armatura trebuie taiata. • se va solicita. la grinzi. la intervale de max. 3 m. Nr.

Ap. cu respectarea modului de executie. Nu se permite folosirea sudurii la innadirea armaturilor din oteluri ale caror calitati au fost imbunatatite pe cale mecanica (sarma trasa). 3. vopsea. Aceasta interdictie nu se refera si la sudurile prin puncte de la nodurile plaselor sudate executate industrial. gheata. Bucuresti Tel/Fax: 021. • pentru pereti structurali: 15 mm. Inainte ca betonul sa fie turnat. Pentru asigurarea stratului de acoperire proiectat se dispun corespunzator distantieri din materiale plastice sau mortar. Innadirea barelor Innadirea barelor se face in conformitate cu prevederile proiectului prin suprapunere (de regula).065. Pentru elementele executate monolit pe santier si incadrate in categoria I.7.50. Restul incrucisarilor acestor bare cu portiunile drepte ale etrierilor pot fi legate numai in sah. 3.89. Restul incrucisarilor.l. Bucuresti Punct de lucru: str. Delfinului. Este interzisa utilizarea distantierilor din cupoane metalice sau lemn. Sc. din mijlo cul retelelor. L109. 3.minea@clidedesign.7. armatura trebuie sa nu prezinte noroi. Sediu social: str.2 diametrul barelor de pe primul rand.Stratul de acoperire cu beton Pentru asigurarea durabilitatii elementelor structurii prin protectia armaturii contra coroziunii si buna conlucrare cu betonul este necesar ca la elementele din beton armat sa se realizeze un strat de acoperire a armaturilor avand grosimea corespunzatoare prevederilor din SR EN 1992-1-1 punctul 4. 42.15 mm diametru.r. grosimea minima a stratului de acoperire cu beton a armaturilor este de: • pentru plăci sau nervuri dese cu latime <150 mm ale planseelor: 10 mm. J40/1162/2005.11.7. 40. Sc.320. Ap. sau reduce legatura dintre otel si beton. 24. Legarea armaturilor Barele de armatura trebuie sa fie legate intre ele. Matei Basarab. Cand legarea se face cu sarma. (pentru medii considerate fara agresivitate chimica) si respectand prevederile din anexa II. se vor utiliza doua fire de sarma de 1. Din punctul de vedere al conditiilor de expunere la actiunea intemperiilor si umiditatii ridicate. Innadirile prin sudura a barelor se realizeaza prin sudarea manuala cu arc electric. Retelele de armaturi din Plăci si diafragme vor avea legate in mod obligatoriu doua randuri de incrucisari marginale pe intreg conturul. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Se recomanda ca. 3.ro CUI: RO 17147031. dar respectand conditia de a fi cel putin egala cu 1. prin suprapunere sau cu eclise. prin legaturi de sarma neagra (SR EN 10244-2:2009) sau prin sudura electrica prin puncte. a lungimilor minime necesare ale cordonului de sudura si controlului calitatii conform prescriptiilor tehnice specifice.c. 87. de primii etrieri cu care se incruciseaza. zgura. 65.NE 012-99 (pentru medii cu agresivitate chimica). Bl.S 2. armatura sa se monteze sub forma de carcase preasamblate. 6.7. sau suprapunere si sudura. Bl. respectand reglementarile din SR EN 1992-1-1 privind sudarea barelor din otel beton. elementele situate in spatii inchise si cele in contact cu exteriorul (la fatade) dar protejate prin tencuire sau alt strat de protectie echivalent se incadreaza in categoria I. 45 . din doua in doua bare. 3. grasime sau orice alta substanta care poate avea efecte chimice adverse asupra otelului sau betonului.10. de preferinta sudate prin puncte. CLIDE Design s. B. Mobil: 0733. .2 diametrul barelor de pe primul rand. trebuie indepartata rugina. S. La grinzi si stalpi vor fi legate toate incrucisarile barelor armaturii cu colturile etrierilor sau cu ciocurile agrafelor. Barele inclinate vor fi legate. atunci cand se dispune de mijloace mecanice de ridicare si montaj. dar respectand conditia de a fi cel putin egala cu 1. zapada. agenti de intarziere si antiaderent. la incrucisari.9. Retelele din Plăcile curbe se vor lega in toate punctele de incrucisare. Tolerante admisibile Tolerantele admise la petrecerea armaturilor sunt mentionate in anexa II. Nr. in mod obligatoriu. 3.2 a normativului NE 012-99. ulei.s. e-mail: catalin.3. Nr. Et. vor fi legate in sah.8.625.

se vor proteja punctele de lucru unde se executa sudurile. Ap.7. 3. protejate impotriva umezelii. se poate proceda la inlocuirea acestora numai cu avizul Proiectantului. 40. bulbi ai peretilor structurali: 25mm.Innadirea prin sudare ale barelor Innadirile prin sudare ale barelor vor indeplini conditiile din STAS 438/1-89 si STAS 438/2-91 cu privire la valorile minime ale limitei de curgere Rc (R0. Mobil: 0733. dar sa fie cel putin egala cu 1. sau la vant puternic si umiditate ridicata.minea@clidedesign. innadirea sudata se va impacheta in materiale termoizolante uscate. avand puterea nominala indicata si dispozitive de reglare fina a curentului de sudare. 65. Bucuresti Tel/Fax: 021. Nr. precum si pe suprafetele transversale ale capetelor ce se sudeaza. 24.Inlocuirea armaturilor prevazute in proiect In cazul in care nu se dispune de sortimentul si diametrele prevazute in proiect. In cazul betoanelor de clasa < C16/20 valorile de mai sus se sporesc cu 5 mm pentru categoriile de expunere II. Et. 87. limita de curgere a innadirii sudate se considera incarcarea la care epruveta prezinta o deformatie remanenta mai mica sau cel mult egala cu 0. In caz de vant puternic. controlandu-se buna functionare a echipamentelor pentru reglarea parametrilor de sudare..7. Bl.(categor/a IV). Bucuresti Punct de lucru: str. Grosimea maxima a stratului de acoperire a armaturilor longitudinale se limiteaza la 50 mm. se va lucra numai pe baza dispozitiei speciale a responsabilului tehnic de executie cu sudura. si se obtine prin rotunjirea in plus sau cu cel mult 2 mm in minus a valorilor determinate conform conditiilor specificate anterior. de asemenea se vor verifica masinile si agregatele noi.2) si ale rezistentei la rupere.89. prin montarea unui voltmetru. • pentru fundatii: 35 mm pe fata care vine in contact cu betonul de egalizare.ro CUI: RO 17147031. ceata sau ploaie. in acest caz. J40/1162/2005.065.. Transformatoarele de sudura trebuie sa indeplineasca conditiile din SR EN 60974-1:2006. 42.. Sc. Grosimea stratului de acoperire a armaturilor longitudinale trebuie sa fie de regula multiplu de 5mm. Nr. Bl.S 2. luandu-se masuri pentru inlaturarea acestor variatii. intretinute si verificate de personal calificat. stalpi. Ap. Delfinului. Capetele barelor care urmeaza a fi sudate se vor taia manual. puse in functiune. L109. III. Agregatele de curent continuu vor indeplini conditiile din normele de fabricatie. Pentru temperaturi cuprinse intre 15 . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • pentru grinzi. S. Inlocuirea armaturilor prevazute in proiect se va inscrie pe planurile de executie care se depun la Cartea constructiei si va fi vizata de Proiectantul care are in subordine lucrarea.2%. 46 . pentru asigurarea unei raciri lente. 6.categoria III: 45 mm pe fata care vine in contact direct cu pamantul.s. Preincalzirea barelor se va executa cu flacara oxiacetilenica sau cu alte surse termice. grinzi de fundare). Sudarea se va putea efectua numai pentru temperaturi mai mari de 0°C. Grosimea minima a stratului de acoperire a armaturilor longitudinale trebuie sa respecte valorile anterioare.12. CLIDE Design s. 3. Dupa terminarea sudarii.625. Masinile si agregatele de sudare vor fi manipulate.l. Se va urmari permanent.320. Matei Basarab. Sc. cu mijloace mecanice. variatia tensiunii din reteaua de alimentare a masinilor sau agregatelor de sudare si se va interzice sudarea in perioadele in care se constata o varatie a tensiunii mai mari de 10% fata de tensiunea nominala. 3.c. Deasemenea.0° C sunt permise innadirile cu sudura numai in spatii protejate si cu o preincalzire la limita superioara (300° C). IV.r. sau pentru fetele turnate in cofraj (de ex. 3. B. Capetele barelor care sudeaza se vor curata cu peria de sarma pana la obtinerea unui luciu metalic pe lungimea innadirii prin sudare.13. la temperaturi exterioare mai mici de +5°C. urmata de o curatire mecanica suplimentara a fetei prelucrate. sau cu flacara.50. Sediu social: str.2Xdiametrul barei de armatura longitudinala. e-mail: catalin.

c) sa fie stabile si rezistente sub actiunea incarcarilor care pot apare in procesul de executie. sa se aplice usor.S 2. metal sau produse din material plastic. In cazurile in care terenul este inghetat sau expus inghetului rezemarea sustinerilor se va face astfel incat sa se evite deplasarea acestora in functie de conditiile de temperatura. f) sa respecte reglementarile tehnice in vigoare. B. 87. Cofrajele.s. COFRAJE SI SUSTINERI 3. Ap. Cofrajele se pot confectiona din: lemn sau produse pe baza de lemn. din Codul NE 01299. Bl. iar betonul trebuie turnat cat timp acesti agenti sunt eficienti. Consideratii Generale Cofrajele si sustinerile lor trebuie sa fie astfel alcatuite si montate incat sa indeplineasca urmatoarele conditii: a) sa asigure obtinerea formei. prevazute in proiect pentru elementele ce urmeaza a fi executate respectandu-se inscrierea in abaterile admisibile precizate in anexa III.ro CUI: RO 17147031.8. Suprafata interioara a cofrajului trebuie sa fie curata. Et. putrezire. In cazurile in care elementele de sustinere a cofrajelor reazema pe teren se va asigura repartizarea solicitarilor tinand seama de gradul de compactare si de posibilitatile de inmuiere. Matei Basarab. h) sa permita la decofrare o desfacere facila. J40/1162/2005.1. Nr. legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor. dimensiunilor si gradului de finisare. Nr. 40. Este interzisa depozitarea cofrajelor direct pe pamant sau depozitarea altor materiale pe stivele de panouri de cofraje. Ap. d) sa fie suficient de rigide pentru a asigura satisfacerea tolerantelor pentru structura si a nu afecta capacitatea sa portanta. Mobil: 0733. L109. 6. asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor. e-mail: catalin.).065. Sediu social: str.minea@clidedesign.625. 3. Bucuresti Tel/Fax: 021. ruginire. Delfinului.l. Manipularea. Supravegherea si controlul vor asigura realizarea cofrajelor in conformitate cu planurile de executie si reglementarile tehnice specifice. cat si realizarea unei compactari corespunzatoare a betonului. o preluare treptata a incarcarii de catre elementele care se decofreaza. Substantele de ungere a cofrajului (agentii de decofrare) trebuie aplicate in straturi uniforme pe suprafata interioara a cofrajului. sau sa corodeze cofrajul. Bucuresti Punct de lucru: str. 42. 24.r. Sc. etc. CLIDE Design s.8. e) sa fie astfel dispuse incat sa fie posibila amplasarea corecta a armaturii. b) sa fie etanse astfel incat sa nu permita pierderea laptelui de ciment. Materialele utilizate trebuie sa corespunda reglementarilor specifice in vigoare. incheierea.50. 47 .1. S. Inainte de inceperea operatiei de montare a cofrajelor se vor curati si pregati suprafetele care vor veni in contact cu betonul ce urmeaza a se turna si se va verifica si corecta pozitia armaturilor. murdarire. 65. Sc. Detaliile de alcatuire a cofrajelor se vor elabora de catre Contractor in cadrul proiectului tehnologic de executie sau de catre un institut specializat. Agentii de decofrare nu trebuie sa pateze betonul.89. Montarea cofrajelor va cuprinde urmatoarele etape: trasarea pozitiei cofrajelor. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 3.c. sa-si pastreze proprietatile neschimbate in conditiile climatice si dinamice de executie a lucrarilor. sa afecteze durabilitatea betonului. g) sa asigure ordinea de montare si demontare stabilita fara a se degrada elementele de beton cofrate sau componentele cofrajelor si sustinerilor. 3. sustinerile si piesele de fixare se vor dimensiona tinand seama de precizarile date in "Ghidul pentru proiectare si utilizarea cofrajelor". astfel incat sa se evite producerea tasarilor. Bl.320. transportul si depozitarea cofrajelor se va face astfel incat sa se evite deformarea si degradarea lor (umezire. fara deteriorarea sau lovirea betonului. Alegerea agentilor de decofrare se va face pe baza reglementarilor tehnice sau agrementelor.

si de 1.r. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI 3.9. Indicativ C 11-1974 Titlu Instructiuni tehnice privind alcãtuirea si folosirea în constructii a panourilor din placaj pentru cofraje Ordin de aprobare M. iar excesul de apa se va inlatura.065. • Betonul va fi incarcat in bene.in cazul elementelor cu latime de maxim 1. executarea si folosirea cofrajelor metalice plane pentru pereti din beton monolit la clãdiri I.S. Sc. .C.C. Sediu social: str.S.Ind. Bl. etc).1986 I.89. Plăci. Turmarea betonului va fi supreavegheata dupa urmatoarele reguli: • Cofrajele ce vor fi in contact cu betonul proaspat vor fi udate cu 2 . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 3. Reguli generale pentru betonare Executarea lucrarilor de betonare se vor face in prezenta unui reprezentant al Contractorului sau a Proiectantului. Nr.8.l. 40. va fi respins si turnarea va fi interzisa. ele vor fi corectate in timpul turnarii. 48 . 87.1974 3.G.G.2. • Se admite imbunatatirea consistentei (pentru lucrabilitate) numai prin folosirea unui aditiv superplastifiant. Daca totusi se produc asemenea defecte.Institutul Central de Cercetare .C. 24.D. Proiectare si Directivare in Constructii I.11.50 m in celelalte cazuri. Mobil: 0733. Sc. 1.Inspectoratul General de Stat in Constructii 3. 65. 42. Betonul va fi turnat imediat ce a fost livrat in santier. B.09. STANDARDE SI NORME DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. • Se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor fata de pozitia prevazuta. CLIDE Design s. 3.C. e-mail: catalin.ro CUI: RO 17147031. Et.c. J40/1162/2005. C 162-1973 Legenda M. • Betonarea elementelor cofrate pe inaltimi mai mari de 3 m se va face prin ferestre laterale sau prin intermediul unui furtun sau tub (alcatuit din tronsoane de forma tronconica). Delfinului.C . inclusiv elemente de suprafata (fundatii.50 m de zona care se betoneaza. 125/19. 26/4.minea@clidedesign.625.C. urmarindu-se realizarea de straturi orizontale de maximum 50 cm inaltime si turnarea noului strat inainte de inceperea prizei betonului din stratul turnat anterior.s.1. 26/13.00 m. conform prevederilor din NE 012-99.D.P.1974 Înlocuieste C 11-62 C 32-63 C 39-63 C 41-1976 2.C. targi.Ind. Bucuresti Tel/Fax: 021.320. 6. Matei Basarab. pompe si alte dispozitive sau turnat direct in cofraje.P.9.S 2. S.3 ore inainte de turnarea betonului. 3. C 41-1986 Normativ pentru alcãtuirea. Nr. Ap. Ap. indeosebi pentru armaturile dispuse la partea superioara a Plăcilor in consola. L109. • Daca betonul nu are lucrabilitatea ceruta sau este segregat. Reprezentantul Contractorului va fi permanent prezent la betonare conform normativului NE 01299. Bl. • Inaltimea de cadere libera la turnarea betonului nu trebuie sa fie mai mare de 3 m .C. Bucuresti Punct de lucru: str. executarea si folosirea cofrajelor glisante Normativ privind alcãtuirea.C. • Betonul trebuie sa fie raspandit uniform in lungul elementului. Nr. .50. avand capatul inferior situat la maximum 1.Ministerul Constructiilor Industriale I.03. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. grinzi. Nu este permisa depasirea timpului maxim de transport si modificarea consistentei betonului.C.

adaosuri. precum si de prevederile din NE 012-99.5 ore in cazul cimenturilor fara adaosuri.nu trebuie sa prezinte o reducere a sectiunii sub abaterea minima prevazuta in standardele de produs.625.c. care vor veni in contact cu betonul proaspat sunt curatate de pojghita de lapte de ciment sau de impuritati. • In cazul betonului preparat pe santier: sunt realizate masurile pregatitoare.ro CUI: RO 17147031. se vor crea posibilitati de acces lateral al betonului prin spatii care sa permita patrunderea vibratorului. Et. este necesara o inspectare a starii armaturii de catre o comisie alcatuita din Beneficiar. luandu-se masuri operative de remediere in cazul constatarii unor deplasari sau cedari. in orice caz. Matei Basarab. Mobil: 0733. Proiectant si reprezentantul Inspectiei de Stat in Constructii care va decide oportunutatea expertizarii starii armaturii de catre un expert sau un institut de specialitate si va dispune efectuarea ei. Ap. S.dupa curatire . 40. Procedura cuprinde detalierea regulilor de executie si de control a calitatii. concomitent cu vibrarea lui. armaturi. tinand seama de cerintele impuse prin proiect. nu trebuie sa depaseasca timpul de incepere a prizei betonului. sunt aprovizionate si verificate materialele necesare (ciment.9. astfel rezemate incat sa nu se modifice pozitia armaturii. Bl. Sc. in functie de temperatura mediului si tipul de ciment utilizat (de exemplu.. 3.. agregate. • Instalarea podinelor pentru circulatia lucrarilor si mijloacelor de transport pe planseele betonate precum si depozitarea pe ele a unor schele.50. Bl. precum si asupra masurilor privind securitatea muncii si paza contra incendiilor. Sc. de posibilitatile de dotare si organizare a executiei. Sediu social: str. reluarea turnarii este permisa numai dupa pregatirea suprafetelor rosturilor. Nr. pentru care nu este necesara luarea unor masuri speciale la reluarea turnarii. • Sunt asigurate posibilitati de spalare a utilajelor de transport si punere in opera a betonului. • Au fost receptionate calitativ lucrarile de sapaturi. piese inglobate. 3.89. daca se constata prezenta frecventa a ruginei neaderente.in cazul cimenturilor cu adaosuri. 6. 87.2. Contractor.l. In lipsa unor determinari de laborator. Ap. suprafetele nu trebuie sa prezinte zone necompactate sau segregate. • Sunt stabilite si instruite formatiile de lucru in ceea ce priveste tehnologia de executie. • In cazul in care s-a produs o intrerupere de betonare mai mare. in concordanta cu prevederile in vigoare privind protectia mediului.minea@clidedesign. etc. daca de la montarea si receptionarea armaturii a trecut o perioada indelungata (peste 6 luni). • Betonarea se face continuu pana la rosturile de lucru prevazute in proiect sau in procedura de executie. Nr. CLIDE Design s. prin indesarea laterala a betonului cu sipci sau vergele de otel. Pregatirea turnarii betonului Executarea lucrarilor de betonare poate sa inceapa numai daca sunt indeplinite conditiile urmatoare: • Intocmirea procedurii pentru betonarea obiectului in cauza de catre Contractor si acceptarea acesteia de catre Beneficiar. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • Se va urmari cu atentie inglobarea completa in beton a armaturilor. e-mail: catalin. 49 . Delfinului. Bucuresti Punct de lucru: str.) si sunt in stare de functionare utilajele si dotarile necesare. • Durata maxima admisa a intreruperilor de betonare. armatura . si trebuie sa aiba rugozitatea necesara asigurarii unei bune legaturi intre cele doua betoane. aceasta se va considera 2 ore de la prepararea betonului .r. De mentionat ca.48 de ore de la terminarea betonarii. Este interzisa circulatia directa pe armaturi sau pe zonele cu beton proaspat.065. • Nu este permisa ciocanirea sau scuturarea armaturii in timpul betonarii si nici asezarea vibratorului pe armaturi. cofraje. respectandu-se grosimea stratului de acoperire. • In zonele cu armaturi dese se va urmari cu toata atentia umplerea completa a sectiunii. 3. cofraje sau armaturi este permisa numai dupa 24 .320. cofraje si armaturi in concordanta cu contractul. se va proceda apoi la o noua receptie calitativa. in conformitate cu prevederile procedurii de executie. Bucuresti Tel/Fax: 021. In cazul ca.5). L109. 42. 65. aditivi. si respectiv 1. • Suprafetele de beton turnat anterior si intarit.s. in conformitate cu prevederile proiectului. • Circulatia muncitorilor si utilajului de transport in timpul betonarii se va face pe podine. J40/1162/2005. B. • Se va urmari comportarea si mentinerea pozitiei initiale a cofrajelor si sustinerilor acestora. 24 ore pentru temperatura peste 200C si ciment de tip I de clasa mai mare de 32. aceste masuri nu sunt eficiente. 24.S 2.

Grinzi si stalpi La betonarea grinzilor si plăcilor se vor respecta urmatoarele precizari suplimentare: • Turnarea grinzilor si a plăcilor va incepe dupa 1 .stabilite prin contract.S 2. pentru a se asigura respectarea grosimii prevazute prin proiect. Sc.ro CUI: RO 17147031. Et. in conformitate cu prevederile programului de control al calitatii lucrarilor .3. L109. diafragme. Ap. Responsabilul Tehnic cu Executia al Contractorului. Bucuresti Tel/Fax: 021. • Grinzile si plăcile care vin in legatura se vor turna de regula in acelasi timp. S. o sursei sumplimentare de energie electrica. astfel incat acestea sa nu se acumuleze in zonele care urmeaza a se betona. la descarcarea din mijlocul de transport.). daca procedura de executie nu contine alte precizari. o vibratori aditionali. etc.minea@clidedesign.9. 65. e-mail: catalin. echipamente de compactare. Bucuresti Punct de lucru: str. 40. • Sunt prevazute masuri de dirijare a apelor provenite din precipitatii. in cazul elementelor cu inaltimea de maximum 3 m se admite cofrarea tuturor fetelor pe intreaga inaltime si betonarea pe la partea superioara a elementulu. • Este stabilit locul de dirijare a eventualelor transporturi de beton care nu indeplinesc conditiile tehnice stabilite si sunt refuzate. In baza verificarilor indelinirii in intregime a conditiilor sus mentionate se va consemna aprobarea inceperii betonarii de catre: • Responsabilul Tehnic cu Executia al Contractorului. 3.stalpi. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Sunt stabilite si pregatite masurile ce vor fi adoptate pentru continuarea betonarii in cazul interventiei unor situatii accidentale prin asigurarea: o statiei de betoane si mijloacele de transport de rezerva. accidente. Primul strat de beton va avea o consistenta la limita maxima admisa prin procedura de executie si nu va depasi inaltimea de 30 cm. J40/1162/2005. Sc. Nr. • Sunt asigurate conditiile necesare recoltarii probelor la locul de punere in opera si efectuarii determinarilor prevazute pentru betonul proaspat.50. Si la fazele determinante ("faze determinante". Matei Basarab. • betonarea nu a inceput in interval de 7 zile de la data aprobarii. • Nu se intrevede posibilitatea interventiei unor conditii climatice nefavorabile (ploi abundente.065. CLIDE Design s. reluarea activitatii la lucrari sistate si neconservate. o conditiilor de creare a unui rost de lucru. conform proiectului. 24. furtuna. Aprobarea inceperii betonarii trebuie sa fie reconfirmata pe baza unor noi verificari in cazurile in care: • au intervenit evenimente de natura sa modifice situatia constatata la data aprobarii (intemperii. cat si un reprezentant al Inspectoratului de Stat in Constructii. Delfinului. Elementelor Verticale La betonarea elementelor verticale . Ap. 87. Bl. • Beneficiar prin Dirigintele de Santier. Inainte de turnarea betonului trebuie verificata functionarea corecta a utilajelor pentru transportul local si compactare a betonului. Betonarea diferitelor elemente de constructie Fundatii Betonarea elementelor de fundatii din beton armat se va face pe un strat de egalizare. Nr.320. Se admite crearea unui rost de lucru la 1/5 pana la 1/3 din deschiderea Plăcii si turnarea ulterioara a acesteia.r. 3. etc. Inainte de acoperirea cu alte lucrari) de catre: • Proiectantul cat si Beneficiarul prin Dirigintele de Santier.s.2 ore de la terminarea turnarii stalpilor sau a peretilor pe care reazema. Sediu social: str. Bl. 42. • La turnarea plăcilor se vor folosi reperi dispusi la distanta de maximum 2 m. Mobil: 0733. ex. etc. 3.l. 50 . daca vibrarea betonului nu este stanjenita de grosimea redusa a elementului sau desimea armaturilor. ger.89. o materialele pentru protejarea betonului. 6.c. B. pereti.).625.

Betonul trebuie compactat numai atata timp cat este lucrabil. in paralel cu ciocanirea cofrajelor). 24. Semnele exterioare dupa care se recunoaste ca vibrarea s-a terminat sunt urmatoarele: • betonul nu se mai taseaza. e-mail: catalin.320. Consistenta betoanelor compactate prin vibrare de suprafata se recomanda sa fie cu tasare minima 20 mm. Se recomanda ca durata vibrarii sa fie de 30 . 65.065. • vibrarea externa cu ajutorul vibratoarelor de cofraj. Se pot utiliza urmatoarele procedee de vibrare: • vibrarea interna folosind vibratoare de interior (pervibrator). tipul elementului. caz in care betonarea trebuie sa continue pana la pozitia corespunzatoare unui rost. Bucuresti Punct de lucru: str. Mobil: 0733. Bl. In cazul elementelor compactate cu ajutorul vibratoarelor de exterior se vor lua masuri constructive speciale. la elementele prefabricate.. 60 secunde. Sediu social: str. Consistenta betoanelor compactate prin vibrare interna depinde de forma elementului si desimea armaturilor.ro CUI: RO 17147031.r. In timpul compactarii betonului proaspat se va avea grija sa se evite deplasarea si degradarea armaturilor si/sau cofrajelor.1.s.. 3.9. Durata de vibrare optima se situeaza intre minim 5 secunde si maximum 30 secunde in functie de tasarea betonului si tipului de vibrator utilizat. Sc. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 3. sau care nu pot fi compactate prin vibrare interna. etc.c. intreruperea de curent electric. L109. Nr. Sc. CLIDE Design s. • suprafata betonului devine orizontala si usor lucioasa. 87. 40. vergele sau sipci. J40/1162/2005. Vibrarea externa Este indicata in cazul elementelor turnate monolit de grosimi reduse si cu armaturi dese.. 3. Compactarea betonului Betonul va fi astfel compactat incat sa contina o cantitate minima de aer oclus. butelia trebuie sa patrunda de la 50 mm pana la 150 mm in stratul compactat anterior. Matei Basarab. în următoarele cazuri: • introducerea in beton a vibratorului nu este posibila din cauza dimensiunilor sectiunii sau desimii armaturilor si nu se poate aplica eficient vibrarea externa. Et. Compactarea mecanica In general compactarea mecanica se face prin vibrare.35 ori mai mare decat grosimea finala a stratului compactat. Compactarea manuala Se admite compactarea manuala (cu maiul. Nr.625. In zonele in care este posibil se pot folosi suplimentar si vibratoare de interior.). Compactarea betonului este obligatorie si se poate face prin diferite procedee.4. Alegerea tipului de vibrator (marimea capului vibrator. S. forta perturbatoare si frecventa corespunzatoare a acestuia) se va face in functie de dimensiunile elementelor si posibilitatile de introducere a capului vibrator (butelia) printre barele de armatura.S 2. • vibrarea de suprafata cu ajutorul vibratoarelor placa sau a riglelor vibrante.minea@clidedesign. etc. in functie de consistenta betonului.l. Grosimea stratului de beton supus vibrarii se recomanda sa nu depaseasca 3/4 din lungimea capului vibrator (buteliei). Vibrarea de suprafata Se va utiliza la compactarea plăcilor cu grosimea de maximum 200 mm. Ap. functie de consistenta betonului. cu aprobarea Dirigintelui de Santier. Ap. Bucuresti Tel/Fax: 021. Grosimea stratului de beton armat turnat (inainte de compactare) trebuie sa fie de 1. Tipul de vibrator va fi definit si aprovizionat la santier inainte de inceperea betonarii. prin marirea rigiditatii cofrajelor si prin prevederea. de legaturi elastice intre cofraje si elementele de sustinere si rezemare.1. reducandu-se in functie de caracteristicile sectiunii si desimea armaturilor. Consistenta betoanelor compactate prin vibrare externa se recomanda sa fie cu tasare minima 50 mm. Distanta intre 2 puncte succesive de introducere a vibratorului de interior este de maximum 1 m. La compactarea unui nou strat. • inceteaza aparitia bulelor de aer la suprafata betonului. Timpul optim de vibrare se va stabili prin determinari de proba efectuate in opera la prima sarja de beton ce se compacteaza..50. • intreruperea functionarii vibratorului (defectiune. In cazul determinarilor de proba 51 .89. 42. Delfinului. Bl. Vibrarea interna Este principalul procedeu de compactare a betoanelor. B. in masura in care este posibil. 6.

Dimensiunea maxima a agregatelor va fi limitata la 1/3 din diametrul conductei de refulare. Ap. CLIDE Design s. se vor lua urmatoarele masuri: • Pomparea va fi continua. pe fundatii existente. Pomparea betoanelor de alta clasa situata in afara acestui domeniu se va face numai dupa efectuarea unor incercari experimentale preliminare care sa dovedeasca aplicabilitatea procedeului. acestea urmand a fi completate cu celelalte cerinte ale normativului C 16-84: Temperatura de inghet a betonului este considerata valoarea de 0°C. Nr. Cofrajele folosite se vor proteja cu materiale termoizolante. popii se vor aseza pe grinzi cu suprafata mare de rezemare ingropate sub adancimea de inghet .10. precum si in cazurile umpluturilor. • Alte recomandari privind compozitia betonului si tehnologia de pompare sunt date la capitolul 16 . Delfinului. Betoane turnate prin pompare Materialele utilizate pentru prepararea betonului turnat prin pompare trebuie sa fie dozate. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi prevazute in paragraful anterior se stabileste si grosimea stratului de beton turnat necesara pentru realizarea grosimii finite a elementului. Executarea lucrarilor de betonare pe timp friguros Parametrul de baza pentru caracterizarea perioadei de timp friguros este temperatura aerului exterior.ro CUI: RO 17147031. S. 65. Sc.320. 3.c. • Inaltimea libera de cadere a betonului sa fie max. EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETON IN CONDITII TEHNICE SAU PRIN PROCEDEE SPECIALE 3.10. 3. Armaturile se vor depozita pe teren uscat. si anume: • pentru pamanturile stabile la inghet rezemarea se va face pe talpi asezate pe terenul nivelat si curatat in prealabil de zapada.1. Mobil: 0733. Matei Basarab. Bl.00 m inaltime de la sol si la distanta minima de cladiri sau orice alta constructie.625. Nr. • pentru pamanturile nestabile la inghet. Barele acoperite cu gheata vor fi curatate inainte de taiere si fasonare prin ciocanire. 24. la umbra.. L109. conditii esentiale pentru realizarea unui beton optim tehnologiei de pompare. Sediu social: str. Cateva din prevederile pentru executia lucrarilor de beton armat sunt descrise in continuare. Nu se recomanda topirea ghetii cu apa calda decat daca exista 52 . Clasele de beton recomandate pentru realizarea in mod curent prin acest procedeu de punere in opera sunt C 8/10. La executie cofrajele trebuie sa fie curatate de zapada si gheata prin mijloace mecanice si in final.r. Bucuresti Tel/Fax: 021. prin zgariere cu unelte adecvate sau cu jet de aer cald pentru topirea ghetii si uscarea apei rezultate.l. Se va acorda o deosebita atentie rezemarii elementelor de sustinere a cofrajelor luandu-se masuri corespunzatoare in functie de comportarea la inghet a terenului. 87.065.minea@clidedesign.2. Reglementarea tehnica pentru executia lucrarilor de constructii pe timp friguros este Normativul C16-84 care cuprinde toate prevederile desfasurarii activitatii in conditiile respective. e-mail: catalin. Et. La punerea in opera a betoanelor pompate.10.s.50. J40/1162/2005.pct 16. amenajat cu platforme de pietris compactat. de gheata si de stratul vegetal. fara intreruperi pentru a evita blocarea betonului in conducte.89. care se masoara la ora 8 dimineata. 3.C 20/25. daca este posibil.S 2. cu exceptia cazurilor in care se folosesc aditivi care coboara aceasta temperatura pana la o valoare specifica ce rezulta din instructiunile lui de folosire. 42. Sc.. 40. Distanta intre doua pozitii succesive de lucru ale plăcilor vibrante trebuie sa fie astfel stabilita. 40 cm • Betonul sa fie compactat prin vibrare. B. Aplicarea substantelor care usureaza decofrarea se face numai dupa curatarea si uscarea suprafetei. Bucuresti Punct de lucru: str.50 m • Grosimea stratului de beton sa fie max. "Zi friguroasa" se numeste ziua in care temperatura aerului exterior este inferioara valorii de + 5°C si nu are tendinte de urcare. incat sa fie asigurata suprapunerea de minimum 50 mm in raport cu pozitia precedenta. amestecate si controlate corespunzator. 3. Ap.3 din Codul NE 012-99. prin intermediul unui jet de aer cald. 0. Bl. 6. la 2.

La prepararea betonului se va adopta o cantitate de apa cat mai scazuta si aditivi plastifianti sau superplastifianti. 3.065. La stabilirea pozitiei rostului de lucru se vor respecta urmatoarele reguli: 53 . Ap. saltele termoizolatoare. organizandu-se executia astfel incat betonarea sa se faca fara intrerupere la nivelul respectiv sau intre doua rosturi de dilatare. Mobil: 0733. Decofrarea se poate efectua numai daca sunt indeplinite conditiile din NE 012-99. Sc. • Temperatura betonului la terminarea punerii in opera. 40. Indeplinirea conditiilor de decofrare se va controla prin incercari ale epruvetelor din beton pastrate in aceleaşi conditii de regim termic ca si elementul de constructie. Bucuresti Tel/Fax: 021.c. C 16-84). Se vor folosi cofraje izolate termic. 3.10. Nr. Fasonarea armaturilor se va face numai la temperaturi pozitive. Agregatele nu trebuie sa contina granule poroase care sa fie gelive. Nr. • Nivelul de asigurare pentru perioada de maturizare (conf. impreuna cu date privind: • Temperatura minima a apei si a agregatelor la introducerea in malaxor. • Durata totala de malaxare. Este interzisa dezghetarea cu ajutorul flacarii. Agregatele trebuie dezghetate inainte de introducerea in malaxor (este interzisa dezghetarea cu apa calda) si aduse la temperatura minima de + 5 C. pozitia lor trebuie stabilita prin proiect sau prin procedura de executie. 24.89. Protejarea betonului dupa punerea in opera trebuie sa se faca intr-un timp cat mai scurt.ro CUI: RO 17147031.S 2.320.s. Bl. Rosturile de lucru vor fi localizate in zone ale elmentelor structurii care nu sunt supuse la eforturi mari in timpul exploatarii.r. De asemenea exista riscul de diminuare a impermeabilitatii in rost cu consecinte in reducerea gradului de protectie impotriva coroziunii armaturii.l. 3. • Temperatura betonului la descarcarea acestuia din malaxor and temperatura betonului la locul de punere in opera. • Durata de malaxare a agregatelor cu apa. Rosturi de lucru (de betonare) In masura in care este posibil. Matei Basarab. Delfinului. • Durata proiectata pentru obtinerea gradului critic de maturizare. c) protejarea imediata a elementului betonat conform solutiilor prevazute in cadrul masurilor de asigurare a regimului termic (vezi Anexele C si D din C 16-84). Numarul rosturilor trebuie sa fie minim pentru ca ele pot avea o rezistenta mai mica in comparatie cu restul structurii in cazul in care sunt tratate necorespunzator. conform NE 012-99. La punerea in opera a betonului se vor respecta prevederile din Anexa A din C 16-84. La locul de punere in opera a betonului vor fi afisate obligatoriu: • Temperatura betonului la livrare. B. CLIDE Design s. Este obligatorie compactarea tuturor betoanelor turnate pe timp friguros prin vibrare mecanica. 6. J40/1162/2005. Sc. Bl. e-mail: catalin. pana la adaugarea cimentului. La transportul betonului pe obiect. Sediu social: str.minea@clidedesign. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi certitudinea ca aceasta nu va inghetadin nou pana la turnarea betonului. Cand rosturile de lucru nu pot fi evitate. etc. • Modul de protejare a betonului dupa turnare. la punerea lui in opera si in perioada de maturizare se vor lua masuri de limitare la minimum a pierderilor de caldura prin: a) protejarea benelor prin izolarea lor termica si acoperirea in perioada de asteptare cu folii de polietilena sau prelate. se vor evita rosturile de lucru. Et. 87. S. Inceperea sau reluarea oricaror lucrari de betonare intrerupte din cauza gerului si intrate in aceasta stare in perioada de dezghet este permisa numai dupa pregatirea corespunzatoare a rostului de intrerupere. 65. L109. 42.3. Ap. Bucuresti Punct de lucru: str.625.50. b) reducerea la minimum a timpului de asteptare a betonului de la descarcare pana la aducerea la locul de punere in opera. acoperite intotdeauna cu folii de polietilena sau prelate din panza impermeabila prin care sa se etanseizeze izolatia termica si sa se inchida si un start de aer stationar (neventilat) de 3-5 cm grosime. La locul de preparare va fi afisata obligatoriu reteta de preparare a betonului.

minea@clidedesign. confectionate in acest scop si pastrate in conditii similare elementelor in cauza. perpendiculara pe suprafata lor.065. 65. • La grinzi.S 2. Bucuresti Tel/Fax: 021. 42. o 112% pentru elementele cu deschideri de 6 .ro CUI: RO 17147031. S. rostul de lucru se lasa la 30 . sarcinile pentru care au fost proiectate. • La Plăci. iar la plăci si pereti. B. 54 . Sc. e-mail: catalin.5 N/mm2.r. nelivrarii la timp a betonului. • cofrajele fetelor inferioare la plăci si grinzi. 3.50. • La plansee cu nervuri.11. Suprafata rosturilor de lucru la stalpi si grinzi va fi perpendiculara pe axa acestora. Si 85% pentru elementele cu deschideri mai mari de 6 m. Ap. rostul se va face in zona cuprinsa intre 1/5 si 1/3 din deschiderea grinzii principale. atunci cand rezistenta betonului a atins fata de clasa 70% pentru elementele cu deschideri de max. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • La stalpi se vor prevedea rosturile numai la baza. etc. Elementele de constructii pot fi decofrate in momentul in care betonul are suficienta rezistenta pentru a putea prelua integral sau partial. • popii de siguranta se vor indeparta atunci cand rezistenta betonului a atins fata de clasa urmatoarele procente: o 95% pentru elementele cu deschideri de max.625. betonul mai vechi trebuie uscat la suprafata si lasat sa absoarba apa dupa regula "beton saturat dar cu suprafata zvântată ".1/3 din deschiderea plăcii. astfel incat fetele si muchiile elementelor sa nu fie deteriorate (orientativ 2 zile pentru o temperatura de +50C si respectiv o zi pentru o temperatura de +150C). • inaintea betonarii. Trebuie acordata atentie deosebita elementelor de constructie care dupa decofrare suporta aproape intreaga sarcina prevazuta in calcul. cand betonarea se face perpendicular pe directia nervurilor.s. Se recomanda urmatoarele valori ale rezistentei la care se poate decofra: • partile laterale ale cofrajelor se pot indeparta dupa ce betonul a atins o rezistenta de minimum 2. Bl. Delfinului. CLIDE Design s. daca din motive justificative nu se poate evita intreruperea. 40. 24. rostul de lucru va fi situat la 1/5 .12 m. Tratarea rosturilor de lucru se face astfel: • spalare cu jet de apa si aer sub presiune dupa sfarsitul prizei betonului (circa 5 ore de la betonare. rostul se va face in zona cuprinsa intre 1/5 si 1/3 din deschiderea nervurilor.l.320. Stabilirea rezistentelor la care au ajuns partile de constructie in vederea decofrarii se face prin incercarea epruvetelor de control pe faze. 87. Sediu social: str.89. Cerintele de tratare a rosturilor de lucru enuntate trebuie sa fie indeplinite si in cazul rosturilor "neintentionate" ce au aparut ca urmare a conditiilor climaterice. L109. 6 m. se vor indeparta mentinand sau remontand popii de siguranta. aceasta se va face in regiunea de moment minim. Trebuie avute in vedere conditiile speciale ale decofrarii elementelor din beton care au fost supuse inghetului in faza intaririi (pentru betonul neprotejat). • La plansee cu nervuri. Sc. Et. • inainte de betonare suprafata rostului de lucru va fi bine curatata indepartandu-se betonul ce nu a fost bine compactat si/sau se va freca cu peria de sarma pentru a inlatura pojghita de lapte de ciment si oricare alte impuritati dupa care se va uda. din cauza unor defectiuni. J40/1162/2005. Bl.c. 6 m. Nr. dupa caz. Matei Basarab. 3. 6. 3. Ap. Bucuresti Punct de lucru: str.50mm sub nivelul inferior al plăcii sau vutei plăcii. DECOFRAREA Elementele de constructii pot fi decofrate atunci cand betonul a atins o anumita rezistenta. cand betonarea in directia nervurilor. Nr. o 115% pentru elementele cu deschideri mai mari de 12 m. • In cazul in care grinzile se betoneaza separat. functie de rezultatele incercarilor de laborator). Mobil: 0733.

Et.52.) Grinzi cu deschiderea de max.00 to12.5 .5 R 32. 6. Ap.00m Termenul de la turnare (in zile) lenta medie +5 +10 +15 +5 +10 +15 18 14 9 10 8 5 21 18 12 14 11 7 36 28 18 28 21 14 Observaţii: • Termenele din tabelele anterioare sunt orientative.89. 6.625.5 0. Bucuresti Tel/Fax: 021.5 R 42.ro CUI: RO 17147031. 40. Matei Basarab.) Grinzi cu deschiderea de max.320.s. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi conform prevederilor din SR EN 12390-6:2010. Bl.00m Grinzi cu deschiderea de 6. 87. CLIDE Design s.00m Grinzi cu deschiderea >12. 3. 65.6 < 0.c. 24. Mobil: 0733. 55 . 42. 6. Bucuresti Punct de lucru: str. 0.5 R Restul cazurilor Recomandari pentru termene minime de decofrare ale fetelor laterale: Viteza de dezvoltarea a rezistentei betonului lenta Medie Termenul de decofrare (in zile ) la temperatura mediulu (0C) + 50C 2 zile 2 zile + 100C 11/2 zile 1 zi + 150C 1 zi 1 zi Recomandari pentru termene minime de decofrare ale fetelor inferioare cu mentinerea popilor de siguranta: Conditii tehnologice Viteza de dezvoltarea a rezistentei betonului Temperatura mediului (0C.50. S. 3.065. Sc.00m Grinzi cu deschiderea >6.5 Restul cazurilor Clasa cimentului 42. L109...42.00m Termenul de la turnare (in zile) lenta medie +5 +10 +15 6 5 4 10 8 6 +5 +10 +15 5 5 3 6 5 4 Recomandari pentru termene minime pentru indepartarea popilor de siguranta: Conditii tehnologice Development speed of concrete resistance Temperatura mediului (0C. Nr. In cazul in care exista dubii cu privire la rezultatele incercarilor pe epruvete se recomanda incercari nedistructive.l.r. e-mail: catalin. Nr. Bl.5 R .5 R . decofrarea urmand a se face pe baza procedurilor de executie in momentul in care elementele au atins rezistentele minime indicate in NE 012-99. J40/1162/2005. B. Sediu social: str.S 2. Viteza de dezvoltare a rezistentei betonului: Rapida Medie Lenta Raport A/C < 0. Delfinului.minea@clidedesign. Sc. Ap.

zone segregate.12. 2 o La Plăci se va lasa cel putin un pop de siguranta la mijlocul lor si cel putin 1 pop la 12 m de placa. 3. etc. Ap.). la decofrare se vor lasa popi de siguranta. la o examinare amanuntita a tuturor elementelor de rezistenta ale structurii. 87.s. in particular. care pot afecta stabilitatea constructiei decofrate. In cazul constatarii unor defecte remedierea acestora se va face numai cu instiintarea si acordul Proiectantului. 56 . in functie de tipul structurii. vinciuri. conditiile de mediu din momentul turnarii si conditiile de expunere in perioada de serviciu a structurii. 3. se va sista demontarea elementelor de sustinere pana la aplicarea masurilor de remediere sau consolidare. Delfinului. CLIDE Design s. 24. Nr.320.89. In cazul in care se constata defecte de turnare (goluri. Mobil: 0733. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • Daca in timpul intaririi betonului temperatura se situeaza sub +5 0C atunci se recomanda ca durata minima de decofrare sa se prelungeasca cu aproximativ durata inghetului. Tratarea betonului este o masura de protectie impotriva uscarii premature. etc. fara socuri. 42. • In cazul constructiilor etajate avand deschideri mai mari de 3 m. e-mail: catalin. Amplasarea lor se recomanda a se stabili astfel: o La grinzi avand pana la 6 m deschidere se lasa un pop de siguranta la mijlocul acestora. precum si eventualele defecte constatate.) se va face treptat. la deschideri mai mari numarul lor se va spori astfel incat distanta intre popi sau de la popi la reazeme sa nu depaseasca 3 m. Et.c. incheindu-se un proces verbal in care se vor consemna calitatea lucrarilor. 65. datorita radiatiilor solare si vantului. Diriginte de Santier si de catre Proiectant (daca acesta a solicitat sa fie convocat). • Decofrarea se va face astfel incat sa se evite preluarea brusca a incarcarilor de catre elementele ce se decofreaza. ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului cofrajelor si sustinerilor. Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza de indata ce betonul a capatat suficienta rezistenta pentru ca materialul sa nu adere la suprafata acoperita. • temperaturii scazute sau inghetului. Bucuresti Punct de lucru: str.625.ro CUI: RO 17147031. 40. In temen de maximum 24 ore de la decofrarea oricarei parti de constructie se va proceda. elementului.50.r. Sediu social: str. • diferentelor mari de temperatura in interiorul betonului. • Slabirea pieselor de descintrare (pene. B. Bl.065. Ap. Se interzice efectuarea de remedieri. De asemenea este o masura de prevenire a urmatoarelor efecte: • antrenarii (scurgerilor) pastei de ciment datorita ploii sau apelor curgatoare. 3. Tratarea si protejarea betonului trebuie sa inceapa cat mai curand posibil dupa compactare. inainte de aceasta examinare.minea@clidedesign. de catre Contractor. Sc.l. S. Nu este permisa indepartarea popilor de siguranta ai unui planseu aflat imediat sub altul care se cofreaza sau se betoneaza. In cursul operatiei de decofrare se vor respecta urmatoarele reguli: • Desfăşurarea operatiei va fi supravegheată direct de către Contractor şi în prezenţa Proiectantului. Bl. Nr. conform prevederilor din C 149-87 ―Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton si beton armat‖. Sc. o Intre diferitele etaje popii de siguranta se vor aseza pe cat posibil unul sub altul. • Sustinerile cofrajelor se vor desface incepand din zona centrala a deschiderii elementelor si continuand simetric catre reazeme.S 2. Matei Basarab. Bucuresti Tel/Fax: 021. • eventualelor socuri sau vibratii care ar putea conduce la o diminuare a aderentei beton armatura (dupa intarirea betonului). Proiectantul va fi instiintat inainte de decofrare. 6. J40/1162/2005. L109. TRATAREA BETONULUI DUPA TURNARE In vederea obtinerii proprietatiilor potentiale ale betonului (in special) zona suprafetei trebuie tratata si protejata o anumita perioada de timp.

aplicarea de pelicule de protectie. Se va folosi apa care indeplineste conditiile de calitate similare cu conditiile pentru apa de amestecare a betonului. 65. suprafetele de beton proaspat vor fi acoperite cu prelate sau folii de polietilena. Durata orientativa (in zile) a tratarii betonului: Dezvoltarea rezistentei betonului rapida Temperatura betonului in timpul tratarii (°C. Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza cu prelate. in functie de tipul de ciment utilizat si temperatura mediului. Se vor folosi doar masini potrivite torcretarii si se vor respecta instructiunile de folosire ale acestora. Nr. Durata de tratare depinde in mod substantial de temperatura betonului. Daca este necesar. Ap. 3. stropirea periodica cu apa. Pentru a asigura un jet uniform de torcretare se va folosi un flux de aer comprimat potrivit tipului de echipament. atat timp cat prin caderea precipitatiilor exista pericolul antrenarii pastei de ciment.fara pulsare. dar imediat dupa ce betonul este suficient de intarit pentru ca prin aceasta operatie sa nu fie antrenata pasta de ciment. ci se aplica materiale de protectie.) 5 10 Conditii de mediu in timpul tratarii: Elemente expuse indirect razelor solare. 40.50.S 2. Sediu social: str. Materialele de protectie vor fi mentinute permanent in stare umeda. De exemplu la 30°C durata tratarii poate fi aproximativ jumatate din durata tratarii betonului la 20°C.r. e-mail: catalin. rogojini.pentru a asigura conditii favorabile si a reduce deformatiile din contractie . Bl. Peliculele de protectie se aplica in conformitate cu reglementarile speciale. Astfel izolarea prin cofraj poate fi o metoda de reducere a timpului de tratare. 10 15 (°C).l. Nr.se va procura un rezervor tampon intre compresor si aparatul de torcretare. Ap. sau la umiditate 2 2 sub 80% Elemente expuse razelor solare sau vantului cu viteza 4 medie. Sc. Stropirea se va repeta la intervale de 2 .c. B. 57 . strat de nisip.6 ore.minea@clidedesign. 3. Pe timp ploios. 24. umiditate peste 50% Elemente expuse la razele intense ale soarelui sau la o 4 viteza mare a vantului sau la o umiditate sub 50% 3 3 15 1 2 2 medie 5 10 3 6 8 3 4 6 15 2 3 5 5 4 8 10 lenta 10 15 4 5 8 2 4 5 In tabel sunt prezentate recomandari pentru tratarea unui beton cu ciment de tip I (Portland) si pentru temperaturi de 5. Stropirea cu apa incepe dupa 2 -12 ore de la turnare. etc. In cazul in care temperatura mediului este mai mica decat (+ 50C) nu se va proceda la stropirea cu apa. CLIDE Design s. Betonul ce ar urma sa se afle in contact cu apele provenite din precipitatii va fi protejat de actiunea acestora prin devierea provizorie a apei timp de cel putin 7 zile. S. 42.89. EXECUTAREA BETOANELOR/MORTARELOR TORCRETATE La executarea betoanelor/mortarelor torcretate se vor respecta prevederile normativului C 130/78. Bucuresti Punct de lucru: str. J40/1162/2005.se va mentine umiditatea timp de minim 7 zile dupa turnare. la o presiune constanta.13.065. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • • • • Principalele metode de tratare/protectie sunt: mentinerea in cofraje. Bl. Et. Aceasta operatie se va face de indata ce betonul a capatat suficienta rezistenta pentru ca materialul sa nu adere la suprafata acoperita. L109.s.320.ro CUI: RO 17147031. Mobil: 0733. 3. 6. in asa fel incat suprafata betonului sa se mentina permanent umeda. Sc. 87. acoperirea cu materiale de protectie. In lipsa unor date referitoare la compozitia betonului si la conditiile de expunere . Matei Basarab.625. Bucuresti Tel/Fax: 021. Delfinului.

Nr. DEVIAŢII ADMISIBILE 3.625. e-mail: catalin.c. Delfinului. b) Controlul extern: se efectueaza asupra unei intreprinderi de catre un organism independent de aceasta. Generalitati Reglementarile din Codul NE 012-99 prevad masurile obligatorii minime necesare controlului executiei structurilor din beton si beton armat.5-2cm se suflă cu aer comprimat şi se spală cu jet de apă se dispun plasele de armătură plasele de armătură se susţin de perete prin agrafe (min 8 cm/50 sau 4 buc/ mp ) în găuri date în rosturile zidăriei (în cazul placării pe ambele feţe agrafele traversează zidăria. Et. Controlul extern poate consta din: • verificarea masurilor de control intern (daca sunt in conformitate cu procedurile de control extern). 3. 42. Ancorele pentru beton se amplaseaza in gauri efectuate in elementele de zidarie sau/si beton existente cu masini de gaurit tipul roto-percutoare cu burghiu tungstren si putere ajustabila.320. Dupa curatarea gaurii se aplică o amorsă de răşină epoxidică. Ap. Bl. Bucuresti Punct de lucru: str. 65. altfel ele pot fi ancorate în grosimea zidăriei. • in conformitate cu reguli externe stabilite de investitor sau de catre o organizatie independenta. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Se vor inlatura toate impuritatile de pe suprafata peste care se va turna mortar torcretat si aceasta va fi curatata.ro CUI: RO 17147031. min 28cm) se aplică mortarul prin torcretare 3.14.065. după care se introduc ancorele.s. L109.50. fiecare in domeniul sau de activitate. CONTROLUL CALITATII. Controlul de conformitate este in general o parte din 58 .14. S.l.Sisteme de control Controlul intern: desfasurat de catre producator si / sau Contractor. Torcretarea va incepe de sus in jos si se vor lua masuri pentru a impiedica patarea suprafetei netorcretate inca. 24. periata si umezita. Sediu social: str.r. 1.5 m si 2 m depinzand de presiunea disponibila pe ajutaj. Ancorele pentru beton se pot solidariza cu mortar epoxidic ce se compune din doua elemente: rasina epoxidica si agregate de aglomerare. Mortarul va avea o perioada de intarire de 2 ore.2. Mobil: 0733. J40/1162/2005. Nr. Sc.S 2. Controlul cuprinde actiunile si deciziile esentiale ca si verificarile ce trebuie facute in conformitate cu reglementarile tehnice specifice pentru satisfacerea cerintelor respective. Ap. 40. 87.4 pe m2) de elementul de zidarie sau de beton armat pe care se aplica torcretarea. In principal succesiunea operatiilor este urmatoarea : se decopertează tencuiala existentă se curătă suprafaţa peretelui prin frecare cu perii de sârmă se adâncesc rosturile zidăriei pe cca. Ajutajul de torcretat va fi perpendicular pe suprafata de suport. 3. B. Matei Basarab. c) Controlul de conformitate: este exercitat pentru a verifica daca functionarea unei unitati sau a productiei se desfasoara in conformitate cu regulile stabilite. CLIDE Design s.14. Aplicarea straturilor de torcretare se va face prin miscari circulare ale ajutajului. acest control este exercitat: a) • din initiativa proprie (proceduri interne de control). Bl. 6. Gaurile se vor curata cu aer comprimat produs de echipamente care lucrează fără ulei. • procedee de verificare suplimentare independente de sistemele de control intern. Distanta dintre ajutaj si suprafata suport va fi intre 0.89. 3. Bucuresti Tel/Fax: 021.1. la cererea investitorului.minea@clidedesign. Straturile de beton/mortar torcretat vor fi armate cu plase de armatura ce vor fi ancorate intr-un numar suficient de puncte (min. Sc. Intre momentul prepararii mixturii pana la aplicarea mortarului pe suprafata nu trebuie sa treaca mai mult de o ora.

6. S. Dupa executarea acestora se va proceda la o noua verificare si incheierea unui nou proces verbal. Frecventa si intensitatea controlului depind de consecintele cauzate de unele posibile erori in diferitele stadii ale procesului de executie / productie a betonului si se stabilesc prin programe de control ale factorilor implicati. receptia cofrajelor si consemnarea constatarilor intr-un "registru de procese verbale pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse". In cazul cofrajelor care se inchid dupa montarea armaturilor se va redacta un proces verbal de receptie calitativa comun pentru cofraje si armaturi. • dimensiunile interioare ale cofrajelor. 925/95 si H. In ceea ce priveste frecventa si masurile ce se adopta in cadrul controlului calitatii materialelor si betoanelor.S 2. descarcarea. Bl.l. sau printr-un organism independent (control exterior). 766/97. etc.r.89. • pozitia golurilor. Sediu social: str. responsabili tehnici cu sarcini specifice. din Codul NE 012-99 respectand si urmatoarele: • nu se admite trecerea la o noua faza de executie inainte de incheierea procesului verbal referitor la faza precedenta.065. Delfinului.c. Ap. cu asigurarea nivelului de calitate corespunzator. personal) pentru realizarea inspectiilor si determinarilor. Procedurile de control ale procesului de executie / productie a betonului intocmite de Contractor vor fi verificate de Proiectant şi/sau de un organism autorizat. Bucuresti Tel/Fax: 021.1. in raport cu cele ale elementelor. trebuie consemnate si raportate responsabililor cu executia lucrarilor. Bucuresti Punct de lucru: str. L109.625. Bl. verificandu-se pozitionarea in raport cu trasarea si modul de fixare a elementelor. Et. 3. Datele relevante asupra controlului procesului de executie / productie a betonului trebuie consemnate sub forma unor procese verbale sau in alte tipuri de documente. 59 . In ambele cazuri trebuie sa se dispuna de dotari corespunzatoare (echipament. H. pentru controlul de conformitate. astfel: • preliminar. 42. Verificarea calitatii materialelor componente si betonului se va face in conformitate cu prevederile anexei VI. • incheierea corecta a elementelor cofrajelor si asigurarea etanseitatii acestora. • in cursul executiei. J40/1162/2005. Sc.G.ro CUI: RO 17147031. aparatura.50.3. Controlul calitatii lucrarilor de executie are la baza Legea 10/1995 privind calitatea in constructii. Ap.14.320. care urmeaza a se betona. CLIDE Design s. daca corespund proiectului si daca se admite trecerea la executarea fazei urmatoare. • in procesele verbale se vor preciza constatarile rezultate. 3. La terminarea executarii cofrajelor se va verifica: • alcatuirea elementelor de sustinere si sprijinire. Sc.14. 65.Anexa VI. 3. • daca se constata neconcordante fata de proiect sau prevederile prescriptiilor se vor stabili si consemna masurile necesare de remediere. Nr.Controlul si receptia lucrarilor de decofrare In vederea asigurarii unei executii corecte a cofrajelor se vor efectua verificari etapizate. Producerea betonului Controlul procesului de executie / productie a betonului poate fi efectuat de Contractor in sistem de control interior. in raport cu cea a elementelor corespunzatoare situate la nivelele inferioare.s.G. B. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi controlul extern si se efectueaza de catre organisme independente autorizate pentru efectuarea activitatii de certificare a calitatii produselor folosit in constructii conform HG 728/94. betonarea. 24. Mobil: 0733. controlandu-se lucrarile pregatitoare si elementele sau subansamblurile de cofraje si sustineri. • pozitia cofrajelor. 40. • final.4. prevederile sunt specificate in Codul NE 012-99 . ca parte a controlului de conformitate. 87. tratarea betonului. Nr. Matei Basarab. 272/94. Controlul procesului de executie. e-mail: catalin. Incercarile si determinarile efectuate in cadrul controlului procesului de executie/productie a betonului pot fi luate in considerare la recepţie. compactarea. Toate abaterile de la procedurile specificate in ceea ce priveste transportul. H.G. tinand seama de prevederile capitolului 17 din NE 012-99. 3.minea@clidedesign. daca aceasta urmeaza sa devina o lucrare ascunsa.

6. • distributia uniforma a betonului in cofraj. Ap. • viteza de turnare. • inlaturarea impuritatilor si substantelor de orice fel de natura de pe suprafata cofrajelor in contact cu betonul.89. Delfinului. Bl. • Calitatea sudurilor. Nr.3. • compactarea uniforma si evitarea segregarii in timpul compactarii. modul de fixare si dimensiunile pieselor inglobate. Bl. • Pozitia innadirilor si lungimile de petrecere a barelor.14. J40/1162/2005.r. compactarea si tratarea betonului Inspectiile trebuie sa aiba in vedere urmatoarele aspecte esentiale: • mentinerea omogenitatii betonului in timpul transportului si punerii in opera. in diferite sectiuni transversale ale elementelor structurii. 40.ro CUI: RO 17147031. masurile de compactare st tratare functie de consistenta specificata a betonului. • Distanta dintre etrieri.5. • adoptarea de masuri operative la statia producătoare de betoane pentru corectarea compozitiei betonului sau a conditiilor de preparare.minea@clidedesign. executate intercalat de acelasi sudor si in aceleasi conditii cu sudurile din opera. Sediu social: str. • Modul de asigurare al grosimii stratului de acoperire cu beton si dimensiunile acestuia.l. Sc. Innadirile sudate se vor poansona si verifica prin probe distructive. • curatarea armaturilor de impuritati si substante care ar slabi aderenta. 24. • stabilitatea cofrajelor. e-mail: catalin. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 3. In vederea asigurarii calitatii lucrarilor din beton si beton armat este obligatorie efectuarea unui control operativ si adoptarea unor masuri conform anexei VI. • tratarea suprafetelor cofrajelor. Mobil: 0733. Innadirile sudate vor fi executate numai de catre sudori care au sustinut examenul practic si teoretic pentru grupa 3 a prevederilor de sudare. Matei Basarab. • conditiile necesare unui transport eficient. 87.s. urmarindu-se: • evitarea livrarii sau punerii in opera a unui beton ale carui caracteristici in stare proaspata nu indeplinesc conditiile impuse. • Pozitia. • asigurarea masurilor impotriva accidentelor/defectiunilor utilajelor. Bucuresti Punct de lucru: str. L109. • inaltimea maxima de cadere a betonului. S. Bucuresti Tel/Fax: 021.S 2.065. • rezultatele si concluziile verificarilor efectuate pana la aceasta faza. din NE 012-99. • dimensiunea distantierilor. Controlul in timpul transportului. • receptionarea calitativa a betonului.625. 60 . Sc. 3. 42. • Lungimea portiunilor de bare care depasesc reazemele sau care urmeaza a fi inglobate in elemente ce se toarna ulterior. • integritatea cofrajelor pentru a impiedica scurgerea pastei de ciment. 3.c.14.6.50.320. Et. CLIDE Design s. 3. in proportie de 3% din numarul total al innadirilor. diametrul si pozitia armaturilor. • asigurarea unui personal instruit. 65. Controlul calitatii montarii armaturilor La terminarea montarii armaturilor se va verifica: • Numarul. diametrul acestora si modul lor de fixare. Ap. B.Controlul calitatii operatiunilor de betonare Controlul inainte de punerea in opera a betonului Inspectiile trebuie sa aiba in vedere urmatoarele aspecte esentiale: • geometria cofrajului si pozitionarea armaturii. Nr. • Distantieri de mentinere a pozitiei armaturilor in cursul betonarii. tinand seama de actiunea betonului asupra cofrajelor. • Numarul si calitatea legaturilor dintre bare.

In anexa VI. Bucuresti Punct de lucru: str. din NE 012-99 se prezinta in detaliu verificarile ce trebuie efectuate in diferite etape ale executiei. • metode de tratare si durata tratarii betonului functie de conditiile atmosferice si evolutia rezistentei. etc). Delfinului.). Constatarile acestor verificari se inscriu in condica de betoane.14. J40/1162/2005. daca s-a cerut efectuarea lor in cadrul controlului opertiv. • Sunt corespunzatoare masurile adoptate de mentinerea pozitiei armaturilor.Controlul calitatii elementelor din beton si beton armat La decofrarea oricarei parti de constructie se va verifica: • Aspectul elementelor.minea@clidedesign. Ap.S 2.50. 3. Sediu social: str. segregat. Et.17. asupra rezultatelor incercarii probelor de verificare a clasei. Calitatea betonului pus in lucrare se va aprecia tinand seama de concluziile analizei efectuate conform controlului de conformitate (prevederilor cap.s. CLIDE Design s. • tratarea rosturilor inainte de turnare.320. • Pozitia golurilor. • masuri speciale in cazul turnarii in conditii de vreme rece sau calduroasa. conform prevederilor anexei VI. In cursul betonarii elementelor de constructii se va verifica daca: • Datele inscrise in bonurile de transport ale betonului corespund comenzii si nu s-a depasit durata admisa de transport.625. 42. 24. goluri. e-mail: catalin. L109. intemperii. descarcare si turnarea betonului. Bucuresti Tel/Fax: 021. • Conditiile de turnare si compactare asigura evitarea oricaror defecte. S. • Se aplica corespunzator masurile de protectie (tratare) a suprafetelor libere ale betonului proaspat. • Pozitia elementelor verticale (stalpi. dimensiunilor si formei cofrajelor. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • durata intre etapele de amestecare. B. rosturi de betonare. Daca nu sunt indeplinite conditiile de calitate se vor analiza de Proiectant masurile ce se impun. 6. • Consistenta betonului corespunde celei prevazute. acesta este obligat sa verifice in paralel calitatea cimentului si a agregatelor conform prevederilor anterioare. • Distanta intre diferitele elemente. • evitarea unor eventuale deteriorari ce pot apare ca urmare a unor socuri sau vibratii asupra betonului proaspat.r. amestecare si transport al betonului. • locul unde a fost pus in lucrare. • ora inceperii si terminarii betonarii.89. Bl. din NE 012-99). etc.065. Rezultatul aprecierii calitatii betonului pus in lucrare se consemneaza intr-un proces verbal incheiat intre Proiectant. • temperatura mediului. • probele de beton prelevate.l. Sc.1. 87. 40. 65. 3. Bl.2. In condica de betoane se vor consemna: • seria talonului livrarii corespunzatoare betonului pus in opera.ro CUI: RO 17147031. Mobil: 0733.7. Investitor si Contractor.2. • Se respecta frecventa de efectuare a incercarilor si prelevarilor de probe. precum si modul de dozare. prezentate in buletinul emis de laborator si concluziile interpretarii rezultatelor incercarilor nedistructive sau incercarilor pe carote. pereti) in raport cu cele corespunzatoare situate la nivelul imediat inferior. Ap. • Dimensiunile sectiunilor transversale ale elementelor betonate. 61 . din Codul NE 012-99.c. • masurile adoptate pentru protectia betonului proaspat. Matei Basarab. In cazurile in care Contractorul raspunde direct si de prepararea betonului. Sc. • masuri speciale in cazul rosturilor de lucru. semnalandu-se daca se intalnesc zone cu beton necorespunzator (beton necompactat. 3. Nr.2. Nr. • personalul care a supravegheat betonarea. • evenimente intervenite (intreruperea turnarii.

Et. Sc. CLIDE Design s. Abateri maxime la armaturi (in mm) Element distante intre bare Fundatii Pereti Stalpi Grinzi Plăci ± 10 ±5 ±3 ±3 ±5 grosime strat de acoperire + 10 +3 +3 +3 +2 Lung.1. din NE 012-99 privind "Abaterile admisibile pentru elementele din beton armat" si respectiv "Defectele admisibile" . <1 m ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 Lung. J40/1162/2005.2. L109.83 C28. Delfinului. e-mail: catalin.83 C28.320. 87. a Codului NE 012-99 si in Normativul C 56-85 privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii pentru elementele din beton armat.ro CUI: RO 17147031. La consemnarea constatarilor se va tine seama de prevederile anexei 111.14.l. 24.14.625.8.83 inadiri sudate ± 3d ± 3d ± 3d ± 3d ± 3d Intre etrieri ± 10 ±5 ± 20 ± 30 ± 3d 50 C28.S 2. C28.83 C28. 1-10 m ± 20 ± 20 ± 20 ± 20 ± 20 Lung. 65. 3.s. Ap. Ariile care suna a gol vor fi indepartate si torcretate. Mortarul torcretat va fi evaluat vizual de Contractor si Proiectant. 6. cu unele observatii suplimentare indicate in anexa 111. >10 m ± 30 ± 30 ± 30 ± 30 ± 30 L petrecere pozitie inadire 50 50 50 50 50 OBS.r. Calitatea aderentei materialului la suprafata de suport va fi verificata prin ciocanirea suprafetei. a Codului NE 012-99. Bucuresti Tel/Fax: 021. Se va consemna in procesul verbal daca sunt respectate prevederile prezentului proiect. Sediu social: str.2. S.Controlul calitatii lucrarilor de torcretare Lucrarile de torcretare se vor face in conformitate cu cerintele Capitolului 17 din Codul de Practica NE 012-99.din anexa III. Abateri admise Abaterile limita admisibile la fasonarea si montarea armaturilor sunt indicate in anexa II. Matei Basarab.9. Bl.1. Bl. B. Nr.minea@clidedesign. conf. 3.83 C28.89. 42. 40. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • Pozitia armaturilor care urmeaza a fi inglobate in elemente ce se toarna ulterior. Bucuresti Punct de lucru: str. Nr.c. Sc. 3. Ap. 3. 62 .50.83 Abaterile limita admise fata de dimensiunile din proiect pentru elemente de cofraj si cofrajele montate sunt prevazute in C 56-85 . a NE 012-99 . Mobil: 0733. Verificarile specificate mai sus se efectueaza prin sondaj.065.

Matei Basarab.s. 3. din Codul NE 012-99. Nr. . suprafata de maximum 400 cm2 defect. Sediu social: str. iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitata la maximum 5% din lungimea muchiei respective. columns 16 Orizontala 1m total 1m2 5 20 Stalpi 20 Grinzi Plăci ±10 ± 3 2 mm/m 5 10 ±10 ±10 10 mm (total) <3m ± 16mm 3-6m ±20mm ±3 >3m ±25mm >10cm ±5mm 10 Abaterile fata de dimensiunile cerute ale elementelor de cofraj. denivelarii locale) avand adancimea de maximum 1 cm.l. 87. Bucuresti Punct de lucru: str. segregari) avand adancimea mai mica decat grosimea stratului de acoperire armatura.14. J40/1162/2005. columns id.±5mm Inaltime Dimens. 65.625. 40.± 25mm Grosime <10cm.89. 63 . 6. S. Bl. Abaterile fata de dimensiunile din proiecte sau prescriptii tehnice pentru armaturile elementelor din beton armat sunt date in anexa II.de abat. Ap. lungimea maxima de 5 cm. L109. Sc. inclinare dupa decofrare 1m total referinta (mm) cofraj 1m2 Lungime Latime ±15 ±6 3 mm/m ±20 mm <2m ±20mm >2m 3 16 Inaltime ±10 15mm (total) ±30mm Lungime ±10 ±3 <3m ±16mm 3-6m ±20mm 3 16 Inaltime >3m. Defecte admisibile Sunt admise urmatoarele defecte privind aspectul si integritatea elementelor din beton si beton armat: • Defecte de suprafata (pori. gata confectionate (extras din normativul C 56-85 cu completari): .c. Abaterile fata de dimensiunile din proiect ale cofrajelor si ale elementelor din beton armat dupa decofrare sunt date in anexa III.minea@clidedesign. 3. 42. e-mail: catalin.±3mm >10cm.065. sectiune Lungime Dimens. CLIDE Design s. Bucuresti Tel/Fax: 021. • Defecte in stratul de acoperire al armaturilor (stirbiri locale. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Element Fundatii Pereti Abateri limita ale cofrajelor si elementelor decofrate din beton si beton armat ELEMENT DUPA DECOFRARE COFRAJ Inclinare suprafata fata de: Sectiune: Verticala dimens. B.2 din Codul NE 012-99. Sc.S 2.50. Ap. Nr. Mobil: 0733.10.pentru lungime: ± 4 mm. Delfinului.r. sectiune Lungime (Latime) Grosime ±10 ± 3 <3m ±16mm 3-6m ±20mm 3 >3m ± 25 mm <50cm ±5mm >50cm ±8mm Id.pentru latime: ± 3 mm. 24.ro CUI: RO 17147031.320. segregari superficiale. 3. Bl. iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitate la maximum 10% din suprafata fetei elementului pe care sunt situate.1. Et.

3. • Consemnarile din condica de betoane. Examinarea rezistentelor betonului la varsta de 28 de zile se va face la receptia definitiva a structurii de rezistenta. • Dimensiunile de ansamblu si cotele de nivel. RECEPTIONAREA STRUCTURII DE REZISTENTA Receptionarea structurii de rezistenta se va efectua pe intreaga constructie sau pe parti de constructie.3. .r. Contractorul va prezenta Investitorului buletine de analiza pe beton intarit prin incercari nedistructive. pe intreaga inaltime a constructiei a elementelor verticale (stalpi. • Constatarile consemnate in cursul executiei in cadrul controlului interior si/ sau exterior. • Incadrarea in abaterile admise. • Existenta si continutul proceselor verbale de receptie calitativa privind cofrajele. • Orice alta verificare care se considera necesara. Defectele care depasesc limitele mentionate anterior se inscriu in procesul verbal care se intocmeste la examinarea elementelor dupa decofrare si vor fi remediate conform solutiilor stabilite de Proiectant şi/sau expert dupa caz. e-mail: catalin.15.s. 3. Acoperirea elementelor structurii cu alte lucrari (zidul. 14. In cazurile in care se constata deficiente in executarea structurii. din NE 012- 64 . Verificarile efectuate si constatarile rezultate la receptia structurii de rezistenta se consemneaza intr-un proces verbal incheiat intre Investitor/Diriginte de Santier. Bl. CLIDE Design s. pereti) consemnanduse eventualele dezaxari. Aceasta receptie are la baza examinarea directa efectuata pe parcursul executiei in cadrul controlului interior sau exterior. protectii. Bucuresti Tel/Fax: 021. Sc.Ide la punctul III. Bucuresti Punct de lucru: str. Ap.S 2.065. precizandu-se in concluzie daca structura in cauza se receptioneaza sau se respinge. Matei Basarab. iar dupa executarea acestora se va proceda la o noua receptie.1.ro CUI: RO 17147031. B.320. J40/1162/2005. Ap. armarea. 6. aspectul elementelor dupa decofrare. L109. in cazurile in care se solicita de catre Proiectant.625. Sc. 3.50. Nr. Aceasta dispozitie se va da dupa incheierea receptiei structurii de rezistenta sau in cazuri justificate. In vederea receptiei structurii unei constructii. dar vor fi in mod obligatoriu remediate conform Normativului C 149/87 pana la receptionarea lucrarii. Calitatea betonului livrat de statia de betoane se va aprecia pe baza analizarii rezultatelor obtinute la varsta de 28 de zile pe probe prelevate la statia de betoane. 65. 42. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Defectele care se incadreaza in limitele mentionate anterior pot sa nu se inscrie in procesul verbal care se intocmeste la examinarea elementelor dupa decofrare. Mobil: 0733.c. Sediu social: str. Anexa I. 87. Alegerea elementelor si numarul necesar de incercari se face de catre Proiectant. • Existenta si continutul documentelor de certificare a calitatii.89. in cazul in care betonul a fost livrat de catre o alta unitate de constructii. in conformitate cu precizarile anexei VI.85 . Nr. se vor stabili masurile de remediere.aprecierea calitatii betonului pus in lucrare. • Pozitia relativa. finisaje) este admisa numai pe baza dispozitiei data de Investitor/Diriginte de Santier sau de Proiectant. conform prevederilor din Normativul C 56-85. conform Normativului C 56 . Anexa I. • Dimensiunile diferitelor elemente in raport cu prevederile proiectului. dupa incheierea receptiei partiale a structurii de rezistenta. • Buletinul privind calitatea betoanelor. S. Suplimentar se vor verifica: • Documentele de certificare a calitatii prevazute de reglementarile in vigoare pentru materialele livrate.l. • Confirmarea prin procese verbale a executarii corecte a masurilor de remedieri prevazute in diferitele documente aparute pe parcursul executiei. precum si existenta si continutul proceselor verbale pentru fazele determinante. tencuieli. Et. 40. Delfinului. Bl. • Pozitia golurilor prevazute in proiect. Proiectant si Contractor.. 24.minea@clidedesign.

Nr. 3.50. 3. Ap.minea@clidedesign.89. 6. Matei Basarab. Delfinului. 40.l. Sc.320.c. 42. Sc. 24.s. Bucuresti Punct de lucru: str. B. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 99. In urma acestei analize se stabilesc eventualele masuri necesare imbunatatirii calitatii betonului care se va produce in continuare. e-mail: catalin. L109. Sediu social: str. CLIDE Design s. Mobil: 0733. Catalin Minea 65 . • • • • • PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE executie lucrari de betonare executie lucrari de armare executie lucrari de cofrare-decofrare executie lucrari de betoane/mortare torcretate executia lucrarilor de betonare pe timp friguros Intocmit: Arh.r. 87.ro CUI: RO 17147031. Ap. Et. Nr. J40/1162/2005.S 2. Bl.16. Bl. Bucuresti Tel/Fax: 021. 65. 3.625. S.065.

Bl. 3. Sc. Bucuresti Punct de lucru: str.ro CUI: RO 17147031. Nr.l. CLIDE Design s.minea@clidedesign. 40. 6. Bl. Ap. Bucuresti Tel/Fax: 021. J40/1162/2005. Matei Basarab.EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE 66 . 42. e-mail: catalin. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi D. L109. 87. Mobil: 0733.r. Et.s. 65. 24. Delfinului.S 2.50. S.320.89. B. Sediu social: str. 3. Nr. Sc.c. Ap.625.065.

Aceste reparaţii pot să refacă caracteristicile nestructurale ale elementelor afectate. cu cel anterior degradării. capacitate de rezistenţă superioară. Bucuresti Punct de lucru: str. . Sc. Nr. de exemplu.Reabilitare: refacerea sau înnoirea unei construcţii degradate pentru a asigura acelaşi nivel al funcţiunii pe care îl avea clădirea înainte de degradare. 3.1. 3.1. Matei Basarab. Astfel: . Consolidare.2. Mobil: 0733. .2. (2) Soluţii care urmăresc sporirea rezistenţei. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 4.Remodelare: refacerea sau înnoirea oricărei părţi a construcţiei având ca effect schimbarea funcţiunii sau a gradului de ocupare. Et.2. .Reparaţiile structurale au drept scop de a reda proprietatile structurale iniţiale ale acestora. Aportul lor asupra comportării structurale este neglijabil. CAIET DE SARCINI – LUCRARI DE CONSOLIDARE 4. intervenţiile la clădirile din beton armat afectate de seism sau vulnerabile din punct de vedere seismic se împart în trei categorii: . Un exemplu de reparaţie structurală îl constituie injectia fisurilor în beton sau camasuire cu fibre de carbon sau sticla tip Sika.l. Acestă intervenţie are ca scop creşterea performanţelor structurale (rezistenţă. rigiditate mai mare. LUCRARI DE CONSOLIDARE A STRUCTURILOR DE BETON ARMAT 4.r. Ap. ductilitate mai amplă. Simpla explicare a terminologiei termenilor care fac parte din descrierea temei de proiectare ne pot da oferi o imagine de ansamblu a complexitatii operatiunilor care trebuiesc efectuate atat din punctul de vedere al proiectarii. Ele se pot clasifica funcţie de scopul urmărit. Bl. a elementelor care se vor reface. L109. J40/1162/2005.625. de exemplu. cum este. Lista de tipuri de soluţii nu este exhaustivă. 40. putându-se imagina şi alte. GENERALITATI 4. care nu schimbă sistemul structural. Nr.065. .Reparaţiile cosmetice care urmăresc să îmbunătăţească aspectul vizual al componentelor afectate.1. rigiditate) peste nivelul iniţial. cat si din punctual de vedere al punerii in practica a solutiilor adoptate. ductilitate. Bucuresti Tel/Fax: 021.2. B. . Delfinului.Lucrările de consolidare sunt intervenţiile care implică adaugarea de elemente structurale noi şi/sau desfacerea şi înlocuirea părţilor existente avariate. . Sediu social: str.1.Reparaţie: refacerea sau înnoirea oricărei părţi degradate sau avariate din construcţii cu scopul de a obţine acelaşi nivel de rezistenţă. 42. reparaţie si remodelare.c. Ap. Tipuri de intervenţii Funcţie de amploarea măsurilor.89. 4.minea@clidedesign.Intervenţie (structurală sau/şi nestructurală): concept care include termeni de consolidare. in mod obligatoriu. 6.Consolidare: refacerea sau înnoirea oricărei părţi a construcţiei (a unor elemente sau ansamblu de elemente) în scopul obţinerii unei capacităţi structurale sporite. 67 . rigiditate şi/sau ductilitate. o reexaminare a starii generale a constructiei si. Tipuri de consolidare pentru structuri de beton armat (1) Soluţiile de consolidare pentru structurile de beton armat pot fi extrem de diverse. CLIDE Design s. 87.s. 4. S.320. Sc. 24. Principii generale care stau la baza lucrarilor de consolidare si reconstruire Concepte de bază Este necesară. Bl. rolul de închidere al unor elemente. 65. şi intervenţii care implică modificarea sistemului structural.S 2.ro CUI: RO 17147031. e-mail: catalin. La rândul lor acestea se grupează în intervenţii asupra elementelor individuale. in particular. inainte de inceperea lucrarilor. rezultând grupele de măsuri de intervenţie prezentate în continuare.50.

B. Et.89. Sc. (iv) măsuri care elimină comportarea fragilă a unor elemente de beton armat. cu ramă de contur în ochiurile de cadru .c. (4) intervenţii care urmăresc evitarea concentrării deformaţiilor şi eforturilor în elementele structurale (i) măsuri care reduc excentricitatea între centrul maselor şi centrele de rigiditate şi de rezistenţă. De exemplu.prin desfacerea (demolarea) etajelor superioare (ii) măsuri de control al răspunsului seismic prin montarea de dispozitive cum ar fi amortizorii 68 . Bucuresti Tel/Fax: 021. J40/1162/2005.ro CUI: RO 17147031. S. CLIDE Design s. transformarea unor elemente de tip scurt. (3) intervenţii care urmăresc sporirea ductilităţii elementelor de beton armat. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi (a) intervenţii care nu modifica sistemul structural Acestea se realizează prin: (i) cămăşuiri cu . 42.065. . prin eliminarea unor niveluri slabe şi sau flexibile.prin introducerea unor contraforturi de beton armat . Bl. cu înfăşurare continuă sau la distanţă (ii) umplerea golurilor (iii) dezvoltarea secţiunilor elementelor cu prelungiri (sub formă de tălpi.prin introducerea unor pereţi de beton armat noi. 24.prin conectarea construcţiei existente la o construcţie nouă cu rezistenţă substanţială.prin umplerea ochiurilor de cadru (dintre grinzi şi stâlpi) cu inimi de beton armat . 87. în elemente cu proporţii şi comportare de elemente lungi.elemente de oţel: platbande. Nr. Sc. .idem. Bl. (b) intervenţii care modifică sistemul structural . cu înglobarea unor stâlpi ai structurii.fâşii din polimeri armaţi cu fibre de carbon. (e) intervenţii care reduc forţele seismice Acestea implică: (i) măsuri care reduc masa construcţiei. L109. Delfinului. e-mail: catalin. Matei Basarab. . (ii) măsuri care sporesc local sau pe mai multe niveluri rigiditatea şi/sau rezistenţa unor elemente structurale verticale şi orizontale.S 2. practicarea unor fante între stâlpi şi parapetul unei grinzi înalte de faţadă). Acestea au în vedere introducerea unor elemente de rigiditate şi rezistenţă substanţială sau/şi introducerea unor rosturi seismice verticale prin structură. Bucuresti Punct de lucru: str. 3.l. Ap.s. 40.320. De exemplu: .r. Mobil: 0733.prin înlocuirea straturilor grele ale terasei cu straturi din materiale uşoare cu eficienţă superioară. indicate la a(i) duc şi la creşterea deformabilităţii în domeniul postelastic al acestor elemente. aripi) de beton armat conectate la elementul de bază. Nr. corniere cu plăcuţe etc. ţevi rectangulare şi cilindrice. Măsurile de sporire a rezistenţei elementelor la forţă tăietoare prin cămăşuire în diferite sisteme.minea@clidedesign.50.prin reducerea încărcării de exploatare la nivelurile superioare ale clădirilor (prin mutarea spaţiilor de depozitare la nivelurile inferioare. cu etrieri sudaţi sau suprapuşi . prin scoaterea din clădire a unor rezervoare de apă etc.625.prin introducerea unor contravântuiri cu elemente metalice în ţevi de oţel umplute cu beton neaderent la elementele contravânturii . De exemplu. cu panouri metalice .prin ataşarea unor contravântuiri la exteriorul clădirii conectate la structura existentă . Ap. 3.prin înlocuirea unor pereţi de compartimentare din materiale grele cu pereţi executaţi din materiale uşoare. prin modul de dispunere al pereţilor se pot crea nuclee de beton armat .prin introducerea de contravântuiri metalice. 65. Această modificare şi comportare se poate obţine prin tăierea de legături (de exemplu. 6.) . Sediu social: str.beton armat.

) este preferabilă cămăşuirea elementelor. Nr.l. Aceste intervenţii se bazează. Când sunt utilizate elemente prefabricate în interiorul constructiei pot aparea probleme de executie legate de manipularea acestora. Intervenţii care nu implică modificarea sistemului structural – Aspecte Generale (1) Creşterea performanţelor structurale ale cadrelor de beton armat se poate obţine prin intervenţii care nu schimbă esenţial caracteristicile structurii iniţiale. Sc. 3. Această soluţie poate duce însă la concentrări ale eforturilor în diafragmele orizontale şi îninfrastructură şi teren. e-mail: catalin. 24.320. Elementele noi adaugate pot fi plasate fie pe conturul clădirii. la moment încovoietor sau forţă axială. Dacă măsurile implicând modificarea structurii nu pot evita manifestarea efectelor unor deficienţe sistematice (de exemplu:armare transversală insuficientă. prima variantă fiind mai usor de realizat deoarece nu necesita remodelarea spatiilor interioare. Delfinului. CLIDE Design s.2. (7) Adăugarea de contravântuiri din otel poate fi o solutie preferabilă dacă sunt necesare goluri de dimensiuni mari în pereti şi se urmăreşte reducerea masei associate soluţiei de consolidare. oţel. Bl. cu sau fără sporirea rezistenţelor la încovoiere şi/sau forţă tăietoare. Introducerea contraforturilor necesită însă suficient spaţiu liber în jurul clădirii. (8) Rezistenţa la forţe laterale a cadrelor existente poate fi crescută prin adaugarea unor contraforturi sau a unor lamele din beton armat pe feţele stâlpilor. Ap. înnădire necorespunzătoare a armăturilor etc.S 2.minea@clidedesign. ca atare. (5) Tehnica umplerii ochiurilor de cadru sau adăugarea de noi pereţi structurali reprezintă o soluţie eficientă pentru creşterea performanţelor seismice. (4) Modificarea sistemului structural cu cadre de beton armat este avantajoasă dacă aplicarea soluţiei conduce la intervenţii localizate. Tehnica de cămăşuire a stâlpilor şi a grinzilor existente în soluţie beton armat poate fi aplicată în scopul creşterii rigidităţii şi ductilităţii.50. (3) În vederea sporirii performanţelor structurale ale sistemului structural în cadre se poate aplica una din tehnicile indicate mai jos: (a) Contravântuirea cadrelor cu elemente din oţel. polimeri armaţi cu fibră de carbon sau fibră de sticlă etc. B. 6. în acord cu obiectivele urmărite. fie la interiorul constructiei. 65. Bl.2. 40. Matei Basarab. (2) La aplicarea acestei tehnici de intervenţii trebuie să se ţină seama de următoarele considerente: (a) Cămăşuirea elementelor cadrelor poate avea efecte diverse. (d) Adaugarea de contraforturi la exteriorul constructiei etc. în aceste cazuri se poate impune deseori soluţia de fundare la adâncime (piloţi şi ancore active la întindere) (6) Panourile de umplutură pot fi din beton armat. S. stâlpi. (b) Umplerea ochiurilor de cadru cu zidărie armată sau beton. Mobil: 0733.3. se pot limita şi costurile intervenţiei. (b) Intervenţiile pot avea ca obiective creşterea rezistenţei elementelor la forţă tăietoare. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 4. 4. Sistemul de fundare al nucleelor de pereţi structurali de beton armat concentreză eforturi importante din încărcările orizontale. Limitând aceste efecte.c. de regulă. Ap. Bucuresti Tel/Fax: 021. inclusiv pentru dezvoltarea fundatiilor. Realizarea de pereţi structurali exteriori construcţiei poate avea în vedere şi soluţia cu nuclee de beton armat amplasate în curţi interioare. rigidităţii şi/sau a capacităţii de deformare postelastică a elementelor structurale existente. J40/1162/2005. noduri) sau transformarea sistemului structural în ansamblu.89. Lucrări de consolidare a structurilor în cadre de beton armat – Aspecte Generale (1) Consolidarea cadrelor de beton armat poate avea ca obiectiv creşterea rezistenţei. Bucuresti Punct de lucru: str. Sediu social: str. creşterea rigidităţii sau mărirea capacităţii de deformare postelastică. prin cămăşuirea stâlpilor. Et.065. L109. fără să beneficieze. 42. Sc. pe tehnici de cămăşuire a elementelor cadrelor. 3. (c) Asocierea cu pereti structurali sau nuclee de beton armat suplimentare. în principal. urmărind creşterea rezistenţelor. rigidităţii sau a capacităţii de deformare postelastică a elementelor structurale existente (rigle. Creşterea capacităţii de deformare post-elastică se poate realiza şi prin cămăşuiri cu alte materiale.625. 69 . de regulă. turnat monolit sau prefabricat sau din zidărie armată. (2) Creşterea performanţelor elementelor structurale ale cadrelor se realizează. Nr.4.ro CUI: RO 17147031.r. şi de o lestare corespunzătoare.s. 87. a riglelor şi a nodurilor.

Bl. alcătuit din elementul existent conlucrând cu cămăşuiala. 70 . armătura transversală şi condiţiile privind conlucrarea cămăşuielii cu elementul cadrului se stabilesc funcţie de obiectivele urmărite prin soluţia de intervenţie. Matei Basarab. Sporirea rezistenţei la moment încovietor – Aspecte Generale (1) Deficitul de rezistenţă la încovoiere se corectează prin sporirea secţiunii (stâlpilor şi grinzilor) prin adaos de beton armat sau elemente metalice. 24. grinzi. Sc. (d) Soluţia de cămăşuire a elementelor cadrelor nu modifică caracteristicile de /comportare iniţiale ale acestor structuri caracterizată prin solicitarea relativ uniformă şi moderată a cadrelor şi diafragmelor orizontale. Nr. Bl. Sc..50. (2) Armăturile sau piesele metalice trebuie să fie ancorate eficient dincolo de secţiunile de la extremităţile elementelor (nodurile cadrului) pentru a putea fi mobilizate integral în aceste secţiuni. 4.5. CLIDE Design s. Mobil: 0733.r. (4) Tehnicile de cămăşuire se aplică cu detalii specifice pentru stâlpi.noduri. Bucuresti Punct de lucru: str. 87. armătura longitudinală.320. 4. se corectează prin sporirea secţiunilor şi prin măsuri de fretare a betonului care să limiteze deformaţia transversală a zonelor comprimate. L109. e-mail: catalin. Valorile forţelor de lunecare şi armătura transversală de conectare sau conectorii de alt tip se determină funcţie de obiectivul intervenţiei. 40. al stâlpilor în special. degradat sau rupt prin compresiune). sau numai din secţiunea cămăşuielii. nu sunt în măsură să asigure în multe cazuri creşterea adecvată a nivelului de performanţă structurală. cu efecte negative asupra performanţei cadrelor (armare transversală insuficientă. Sediu social: str. (2) Cămăşuielile se pot realiza din beton armat.c. care fac corp comun cu elementele structurale existente.2. (3) Cămăşuirea elementelor cadrelor în soluţie beton armat poate avea ca obiectiv realizarea unui element nou. Nr. de regulă.89. De exemplu. (3) Detaliile de cămăşuire prezentate în vederea îmbunătăţirii rezistenţei la forţă tăietoare sunt adecvate şi pentru sporirea ductilităţii secţionale. înnădiri incorecte ale armăturilor. 4. În acest ultim caz elementul existent este caracterizat de caracteristici fizico-mecanice foarte scăzute (acesta poate fi cazul unui beton foarte slab. (e) Ca urmare. Ap. S.625. (2) Obiectivele indicate la (1) se realizează prin cămăşuirea secţiunilor cu beton armat. noduri slabe etc. Sporirea rezistenţei la forţă tăitoare – Aspecte generale (1) Deficitul de rezistenţă la forţă tăietoare se corectează prin adaos de material structural pe suprafaţa laterală a elementelor.2. operaţie denumită curent cămăşuire.7. (4) Secţiunea de beton.6. cu cadre cu pereţi de umplutură sau contravântuite etc. Îmbunătăţirea deformabilităţii (ductilităţii) elementelor structurale (1) Deficitul de ductilitate al elementelor cadrului. piese metalice sau FRP.065. Pentru a mobiliza sau a inhiba aceste efecte trebuie luate măsuri specifice. (f) Cămăşuirea elementelor cadrelor cu beton armat. 42. 6.). intervenţii generalizate bazate pe tehnica cămăşuirii elementelor. oţel sau polimeri armaţi cu fibre(FRP). 3. 65. poate creşte şi rezistenţa la încovoiere şi deformabilitatea (ductilitatea). soluţia de intervenţie prin cămăşuirea elementelor cadrelor conduce şi la cerinţe de rezistenţă şi rigiditate ale infrastructurii şi fundaţiilor sensibil mai mici comparativ cu tehnicile de intervenţie localizate (prin adaus de pereţi structurali. (3) Cămăşuielile pot avea simultan mai multe efecte. (3) Tehnicile de cămăşuire capătă detaliere specifică pentru stâlpi şi grinzi .ro CUI: RO 17147031. Ap. În aceste cazuri.l.s.) impun. astfel costul şi durata lucrărilor poate fi mai mare comparativ cu alte soluţii.S 2. soluţiile bazate pe contravântuirea cadrelor sau introducerea de pereţi de umplutură.2.minea@clidedesign. pe lângă sporirea rezistenţei la forţă tăietoare. B. 3. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi (c) Deficienţe sistematice de alcătuire a elementelor de beton armat. poate afecta în măsură importantă şi elementele nestructurale ale construcţiei. Bucuresti Tel/Fax: 021. Delfinului. Et. J40/1162/2005.

Această soluţie de consolidare conduce la o creştere apreciabilă de rezistenţă şi rigiditate la deplasări laterale.065. Sc. (5) În cazul monumentelor de arhitectură şi al clădirilor având o importanţă istorică deosebită nu este recomandabilă amplasarea noilor pereţi structurali la exteriorul clădirii. Intervenţii cu transformarea sistemului structural (1) Soluţiile de intervenţie care au în vedere transformarea sistemului structural în cadre de beton armat pot utiliza una din următoarele tehnici principale: (a) Contravântuirea cadrelor cu elemente din otel.. Ap.89.50. astfel încât deplasările relative de nivel scad considerabil şi în consecinţă se diminuează gradul de degradare atât al elementelor structurale ale cadrelor din beton armat. (3) Pereţii structurali de beton armat pot fi plasaţi la sau la interiorul construcţiei (4) Realizarea de pereţi structurali la interior prezintă unele dezavantaje legate de întreruperea funcţionalităţii. 65. 42. (d) Ataşarea de contraforturi la exteriorul construcţiei. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 4. 3. Sediu social: str. 71 . cât şi clădirilor cu parter flexibil. Nr.c. (3) O structură în cadre cu deficienţe sistematice (de exemplu: armare transversală insuficientă. B. Sc. (b) permite realizarea unor goluri necesare pentru iluminatul natural. Introducerea unor pereţi structurali de beton armat – Principii (1) Soluţia constând în introducerea unor pereţi structurali de beton armat este aplicabilă atât clădirilor cu structura alcătuită din cadre de beton armat. Prima variantă este mai uşor de realizat deoarece nu necesită remodelarea spaţiilor interioare şi poate permite utilizarea continuă a clădirii pe durata de execuţie a lucrărilor de consolidare. înnădire necorespunzătoare a armăturilor etc. cât şi al elementelor nestructurale.s.8. 4. introducerea unor elemente mult mai rigide şi rezistente faţă de cadrele existente poate determina o reducere sensibilă a cerinţelor de rezistenţă şi ductilitate în elementele neconsolidate ale cadrului. 3. CLIDE Design s. modificarea compartimentării interioare şi implicit afectarea funcţiunilor existente. 4. cât şi iluminarea anumitor spaţii interioare. Delfinului. 6. În general. circulaţie etc.9.l. (b) Introducerea unor pereţi structurali sau nuclee de beton armat.10.r.ro CUI: RO 17147031. (d) soluţia de consolidare poate fi prefabricată şi astfel durata de execuţie se poate reduce semnificativ. fie la interiorul construcţiei.minea@clidedesign. 24. Matei Basarab. dacă elementele structurale introduse suplimentar nu relaxează suficient cerinţele de rezistenţă în elementele neconsolidate. umplerea ochiurilor de cadru sau adăugarea de noi pereţi structurali pot constitui o soluţie avantajoasă pentru creşterea performanţelor seismice. Astfel este posibil să se evite o intervenţie generalizată asupra majorităţii elementelor structurale. la nivelul slab. J40/1162/2005.625. S. Et. 87. (c) creşterea masei introdusă prin ataşarea elementelor metalice de consolidare este mult mai mică. înlocuirea instalaţiilor existente.S 2. Aceste modificări implică. Bucuresti Tel/Fax: 021. de regulă. e-mail: catalin. (e) Ataşarea unor cadre spaţiale la exteriorul construcţiei. conducând la costuri de execuţie substanţial mai mari.2. Ap. (c) Umplerea ochiurilor de cadru cu zidărie armată sau cu panouri metalice. Bl. (4) Introducerea unor contravântuiri metalice. deoarece este afectată în mod negativ atât arhitectura faţadelor. L109. 40.2. Bucuresti Punct de lucru: str. Nr. Introducerea de contravântuiri metalice – Principii (1) Transformarea sistemului structural în cadre prin introducerea de contravântuiri metalice oferă următoarele avantaje: (a) creşterea substanţială a rezistenţei şi a rigidităţii structurii. (2) Conlucrarea cadrelor existente cu pereţii structurali de beton armat poate conferi ansamblului o comportare specifică structurilor duale sau structurilor rigide cu pereţi. Elementele noi adăugate pot fi plasate fie pe contur. (2) Transformarea structurii în cadre de beton armat este avantajoasă dacă aplicarea soluţiei conduce la intervenţii localizate. Mobil: 0733. Bl. în raport cu alte soluţii de intervenţie.) poate impune intervenţii la majoritatea elementelor structurale.2. În asemenea situaţii poate fi necesară şi cămăşuirea unora din elementele existente.320.

e-mail: catalin. B. ancore pretensionate etc. 6. a pereţilor structurali pentru a evita variaţii bruşte ale rigidităţii laterale a structurii în plan şi pe înălţime. 40. Pentru conectarea dintre inima peretelui şi cadrul existent de beton armat se vor utiliza ancore speciale.320. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi (6) Realizarea unor pereţi structurali exteriori poate avea în vedere şi soluţia cu nuclee de beton armat amplasate fie la exterior fie în eventuale curţi interioare. (4) Se va asigura o dispunere cât mai uniformă şi monotonă. S. 42. 3.ro CUI: RO 17147031. (7) Se va asigura o dispunere cât mai uniformă şi monotonă. L109. (12) Introducerea unor pereţi de beton armat conduce la creşterea eforturilor la nivelul fundaţiilor şi la modificarea mecanismului de cedare. 65. Bucuresti Tel/Fax: 021. astfel încât să se realizeze continuitatea pe verticală a peretelui şi pentru a conferi peretelui introdus o capacitate suficientă de deformare în domeniul postelastic. elementele cadrelor existente pot fi descărcate parţial de eforturile generate de acţiunile seismice şi până la nivelul capacităţii lor efective.89. CLIDE Design s. barete. Inima peretelui se va arma cu plase din bare legate sau sudate.r. atât în plan. Sediu social: str. 24. şi în consecinţă se diminuează riscul de degradare al elementelor structurale ale cadrelor din beton armat şi al elementelor nestructurale. Bucuresti Punct de lucru: str. altfel spus trebuie să posede o capacitate de deformare plastică specifică structurilor care preiau încărcări seismice.c. la nivelul slab. Se obţine creşterea capacităţii de rezistenţă şi a rigidităţii laterale. Matei Basarab.2. Bl. însă fără a avea şi o lestare corespunzătoare. ce se vor dimensiona la solicitarea combinată produsă de eforturile tangenţiale de la interfaţă şi de forţele de întindere capabile ale armăturilor din inima peretelui. Delfinului. a presiunii şi a tasării terenului sub efectul eforturilor asociate acestuia. Sistemul de fundare al nucleelor de pereţi structurali de beton armat concentrează eforturi importante din încărcări orizontale. 87.S 2. Sc. ceea ce impune verificarea fundaţiilor existente. Ap. Bl. Umplerea ochiurilor de cadru cu panouri metalice (1) Soluţia constând în introducerea unor panouri metalice la interiorul ochiurilor de cadru este aplicabilă atât clădirilor cu structura alcătuită din cadre de beton armat. J40/1162/2005. (6) Introducerea unor panourilor metalice duce la modificarea mecanismului de cedare şi la creşterea eforturilor la nivelul fundaţiilor. Ap. (5) Prin introducerea panourilor metalice. Nr.).50. Sc. cât şi clădirilor cu parter flexibil. inclusiv forţele de lunecare în rosturile dintre planşee şi pereţi. cât şi în elevaţie.065. trebuie avut în vedere ca şi stâlpii neconsolidaţi ai cadrelor să poată dezvolta deformaţii inelastice importante. (2) Principalele avantaje ale acestei soluţii de intervenţie sunt timpul de execuţie redus şi faptul că introducerea panourilor metalice nu conduce la o creştere semnificativă a greutăţii totale a clădirii.s.625. 72 . (11) În zona de la baza structurii unde se înregistrează deformaţii plastice ale pereţilor structurali nouintroduşi.11. În consecinţă soluţia de fundare necesară este deseori bazată pe fundaţii de adâncime (piloţi. Mobil: 0733. (13) Datorită concentrării acţiunii seismice în doar câteva zone structurale intervin sporuri locale semnificative ale solicitărilor din anumite elemente ale infrastructurii şi din acest motiv este necesar ca infrastructura şi fundaţiile să fie suficient de puternice sau să fie de asemenea consolidate. Aceasta impune verificarea fundaţiilor existente. (3) Conlucrarea cadrelor existente cu panourile metalice poate conferi ansamblului o comportare specifică structurilor duale sau structurilor rigide cu pereţi. atât în plan. 4. (10) Se va ţine seama că după consolidare transferul forţelor de inerţie de la nivelul planşeelor către pereţii de beton armat se concentrează în doar câteva planuri de rezistenţă şi în consecinţă eforturile în diafragmele orizontale cresc substanţial. a panourilor metalice pentru a evita variaţia bruscă a rigidităţii laterale a structurii în plan şi pe înălţime. Nr. Et.l.minea@clidedesign. cât şi în elevaţie. (8) Prin introducerea unor pereţi structurali de beton armat cadrele existente sunt descărcate parţial de eforturile generate de acţiunile seismice şi ca atare cerinţele acestora pot fi reduse până la nivelul capacităţii lor efective. 3. (9) Se vor adopta detalii adecvate de conectare şi armare. Ca urmare introducerea şi amplasarea noilor pereţi structurali este condiţionată în mare măsură de posibilitatea alcătuirii unor sisteme de fundaţii adecvate.

625. În functie de cerinte. Nr.r. Consolidarea structurilor cu pereţi de beton armat A. Intervenţii prin realizarea unor cadre spaţiale exterioare (1) Această soluţie de intervenţie este aplicabilă în cazul în care consolidarea prin intervenţii la interiorul construcţiei nu este posibilă şi când spaţiul din jurul clădirii permite o asemenea lucrare.50. L109. B. 40. Delfinului. Bucuresti Tel/Fax: 021. J40/1162/2005.creşterea rezistenţei la lunecare a zonelor de conectare între elementele structurii verticale şi planşee. (2) Eforturile secţionale (efectele acţiunilor) în diafragmele orizontale ale clădirilor se determină pe modele de calcul specifice proporţiilor acestor elemente. CLIDE Design s. (5) Axele stâlpilor şi grinzilor ce alcătuiesc noile cadre spaţiale vor fi poziţionate în aceleaşi planuri verticale.12. 4. (2) Consolidarea peretilor de beton armat se realizeaza prin prevederea unor cama şi de beton armat.Tipuri de masuri de consolidare a peretilor de beton armat (1) Consolidarea pereţilor de beton armat se face pentru imbunatatirea (cresterea): . Eforturile secţionale se stabilesc potrivit celor mai defavorabile (acoperitoare) scheme de încărcare.c.S 2. Sc. De exemplu o crestere a rezistentei la eforturi din incovoiere are ca rezultat. Probleme generale (1) Intervenţiile asupra planşeelor construcţiilor existente prezentate în această secţiune au în vedere numai rolul lor de diafragme orizontale. 3. aşa cum se poate observa în pe direcţia în care structura existentă este vulnerabilă seismic (4) Cadrele spaţiale exterioare se vor dispune uniform atât în plan. În multe situatii un tip de interventie are efecte multiple.320. Ap. rigide şi rezistente pentru încărcări aplicate în planul lor. 87. sau grinzi cu zăbrele rezemate pe componentele structurii verticale a clădirii. Matei Basarab. (2) Obiectivul principal al acestei soluţii îl reprezintă sporirea capacităţii laterale de rezistenţă şi rigidităţii clădirii existente.cresterea capacitatii de deformatie şi cresterea rezistenţei din forţă taietoare. care nu fac obiectul codului.l. cadrele spaţiale exterioare să fie dispuse la ambele extremităţi ale clădirii. În felul acesta rolul structurii adăugate este similar cu cel al contraforturilor.89.s. .creşterea rezistenţei la forţă tăietoare .rezistenţei la eforturi din incovoiere.minea@clidedesign. Intervenţiile impuse de degradările provocate de solicitările produse de încărcările gravitaţionale sau de rezistenţă insuficientă a planşeelor faţă de aceste încărcări impun măsuri specifice. respective pe modele de grinzi perete. o sporire a ductilitatii. 65. în cele mai multe cazuri. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 4.rigiditatii. fie combinatii intre acestea. (3) Se recomandă ca pe direcţia în care structura este vulnerabilă din punct de vedere al comportării la acţiuni seismice.creşterea rezistenţei la încovoiere . (3) Funcţie de deficienţele de alcătuire ale planşeelor intervenţiile care au în vedere funcţia de diafragme orizontale.2. 3.13.065. B.rezistenţei la eforturi din forta taietoare. Ap. astfel: .2.Intervenţii asupra planşeelor.ro CUI: RO 17147031. pot avea unul sau mai multe din următoarele obiective: . din elemente de otel sau fibre din polimeri. Sediu social: str.creşterea rezistenţei la încovoiere şi din forta taietoare.deformabilitatii (ductilitatii). dar şi o crestere a fortei taietoare asociate. 42. prin care se asigură transferul forţelor masice de la planşeu la structura care preia forţele laterale 73 . Bl. . cât şi în elevaţie. e-mail: catalin. respectiv orizontale cu cele corespunzătoare axelor elementelor structurale existente. S. Et. . Bucuresti Punct de lucru: str. în care acţiunile seismice de proiectare corespund mecanismului de plastificare (de disipare de energie) al structurii. Conectarea orizontală la nivelul grinzilor se va calcula şi se va detalia astfel încât să poată prelua eforturile de întindere ce apar la interfaţa cu structura existentă. 24. pentru un perete se realizeaza fie numai una din masurile de consolidare de mai sus. Sc. 6. . Nr. (6) Se vor adopta detalii adecvate de conectare a noilor cadre spaţiale de structura existentă. Mobil: 0733. Bl.

c. Et. Ap. În consecinţă la verificarea elementelor structurale. Bl. L109.89. inclusiv a fundaţiilor se va ţine seama de acest spor de încărcare. contravântuiri) care reduc deschiderea diafragmei pentru forţe aplicate în planul planşeului.065. de regulă prin conectori postinstalaţi şi a conlucrării dintre stratul nou turnat şi stratul de bază de beton. Mobil: 0733. (5) Îmbunătăţirea condiţiilor de solicitare ale planşeelor se poate obţine şi ca urmare a reducerii deschiderii lor pe schema de grindă orizontală prin introducerea unor elemente structurale verticale suplimentare sau prin consolidarea celor existente. D. (4) Suplimentarea grosimii planşeelor prin suprabetonare duce la mărirea greutăţii permanente a construcţiei şi implicit a forţei seismice. e-mail: catalin. (4) Măsurile de consolidare ale planşeelor pot deveni necesare mai ales dacă prin soluţiile de consolidare ale structurii verticale. (5) Prin reducerea deschiderii diafragmelor ca urmare a introducerii unor elemente structurale suplimentare (pereţi. Bl.320.s. Nr.introducerea unor elemente metalice (platbande. Bucuresti Punct de lucru: str.prin reducerea valorii eforturilor de forfecare prin introducerea unor elemente verticale suplimentare (pereţi de beton armat. 24. Aplicarea acestei tehnici obligă la realizarea unor legături adecvate cu elementele structurii verticale.S 2. la distanţe relativ mari. C. 65.prin reducerea eforturilor de încovoiere în planul planşeului prin reducerea deschiderilor acestuia ca urmare a introducerii unor elemente verticale suplimentare E. .Soluţii de sporire a rezistenţei la forţă tăietoare (1) În cazul în care rezistenţa la forţă tăietoare în planul planşeului este insuficientă se poate aplica una din următoarele soluţii: . Bucuresti Tel/Fax: 021.realizarea unor bordaje metalice ale golurilor prin care se distribuie eforturile în corpul planşeului. (2) Soluţia suprabetonării reprezintă soluţia obişnuită. 74 . Soluţiile care pot fi aplicate în acest scop sunt următoarele: . de exemplu. corniere) în lungul marginilor planşeelor conectate adecvat de placă. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi .r. 40. Nr. atunci când planşeul se suprabetonează .realizarea unor elemente capabile să colecteze încărcările masice aplicate în grosimea planşeului şi transportul lor la elementele structurii verticale sau pentru suspendarea lor în zona comprimată a diafragmei.Soluţii de sporire a rezistenţei în jurul golurilor (1) În situaţiile în care diafragmele orizontale prezintă un deficit de rezistenţă în jurul golurilor sau al unor discontinuităţi în plan (de exemplu. deschiderile planşeelor ca grinzi orizontale cresc în raport cu situaţia anterioară intervenţiei.demolarea marginii plăcii planşeului şi returnarea zonei desfăcute după ce în prealabil s-au montat armăturile centurii . 42.minea@clidedesign. 87. prin introducerea unor pereţi structurali rigizi. când structura verticală trebuie întărită ca urmare a unei rezistenţe sau a unei rigidităţi laterale insuficiente. Ap. în grosimea suprabetonării. Delfinului.l. . . 3. atunci când aceste încărcări produc întinderi perpendiculare pe axul grinzii perete orizontale. . J40/1162/2005.ro CUI: RO 17147031. Sc. 6. contravânturiri) se pot evita sau reduce măsurile de consolidare a planşeelor.50.Soluţii de sporire a rezistenţei la încovoiere (1) Deficitul de rezistenţă la încovoiere în planul diafragmei se poate elimina prin creşterea rezistenţei centurilor de pe conturul planşeului.montarea unor armături de centură continuă în lungul marginii diafragmei. Sediu social: str.prin suplimentarea grosimii diafragmei orizontale printr-un strat de beton armat monolit turnat deasupra planşeului existent (suprabetonare).realizarea unor bordaje cu bare de oţel beton plasate la marginea golurilor în suprabetonarea plăcii existente. Matei Basarab.625. B. CLIDE Design s. 3. la colţuri intrânde) se poate spori rezistenţa planşeelor prin următoarele categorii de măsuri: . Asemenea situaţii apar de regulă de la sine.creşterea rezistenţei diafragmei în zonele cu slăbiri locale (în special în vecinătatea golurilor). Sc. S.

24. cu dimensiunile corespunzatoare pentru asigurarea latimilor subzidirii conform proiectului.0 cm.turnarea betonului in subzidire cu subbetonare. Ap. până la îndepărtarea totala a stratului superficial colmatat cu mortar.50. 87.3. . 65. verticale sau orizontale) sau dislocari ale zidariei. de regula. . Ordinea operatiunilor pentru această pregătire a suprafeţelor va fi. Matei Basarab. Bucuresti Punct de lucru: str. sau aplicate prin torcretare precum şi pentru asigurarea conlucrarii perfecte între cele doua materiale pentru preluarea eforturilor exterioare trebuie efectuată o pregatire specială a suprafeţelor.r. cu mortar de marca de min. 1. e-mail: catalin. CLIDE Design s. la partea superioara a golului. .4. = în pozitiile indicate prin detaliile din proiect se practica goluri în zidarie pentru trecerea armaturilor din cămăsuieli şi ancorarea lor la intersecţii sau la nivelul planseelor. a cofrajelor si sprijinirea acestora prin spraituire. Sc. M50. eventual. după cum urmează: = se desfac tencuielile de pe suprafaţă cu ciocan şi daltă sau cu dalta electrică cu percuţie. = se execută eventulele umpleri de nişe sau goluri.l.executarea sapaturilor. = se curăţă cu perii de sârmă mecanice suprafaţa zidariei.S 2.executarea conform prevederilor din proiect. 40. = se identifică traseele eventualelor fisuri şi se injecteaza fisurile cu lapte de ciment.minea@clidedesign. se prevad conectori din otel beton . pentru legătura zidariei noi cu cea veche. = la umplerea golurilor de usi şi ferestre se va utiliza caramidă cu aceleasi dimensiuni ca aceea din zonele învecinate. . astfel incat sa se realizeze un contact perfect cu talpa fundatiei existente.ro CUI: RO 17147031.turnarea betonului de egalizare. 3. a eventualelor hidroizolatii. se mateaza mortar vârtos. Ap. L109. care se va ţese lateral cu zidaria existentă. se desface zidăria la intersecţie şi se toarna un stâlpişor din beton armat conform detaliilor ce vor fi precizate de proiectant.dezvelirea fundatiilor pana la cota de fundare precizata in detaliile din proiect. Bucuresti Tel/Fax: 021. Sc. EXECUTAREA SUBZIDIRILOR LA FUNDATII Subzidirea si camasuirea fundatiilor existente pentru realizarea legaturii cu fundatiile noi va consta in principal in urmatoarele: . B. . .curatirea suprafetelor fundatiilor de pamant si de eventuale zone de beton slab care se dezintegreaza la lovirea usoara cu ciocanul. .c.s. Bl. la nişe. = în cazul în care peretele prezintă crapaturi (înclinate.065. 4. . 2 cm.demolarea zonelor fundatiilor existente din beton simplu conform precizarilor din proiect. = daca peretele prezinta crapaturi verticale la intersectia cu alt perete structural perpendicular.curatarea si indreptarea eventualelor bavuri care ar putea impiedica betonarea sau armarea camasuielilor.intocmirea proceselor verbale de lucrari ascunse si a proceselor verbale de faze determinante. iar daca aceasta este sub 2 cm. Et.89. daca aceasta este necesara. 6. 3. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi .reducerea sau chiar eliminarea concentrărilor de eforturi din jurul golurilor prin umplerea parţială sau totală a golului. 4.4 buc/m2 introduse în rosturile zidariei. . se desface zidăria pe traseul crapaturilor şi se reface cu caramizi întregi de aceeasi dimensiune cu cele din zidăria existentă. Mobil: 0733. Bl. = se adâncesc rosturile orizontale ale zidăriei prin îndepartarea mortarului pe o adâncime de min. .montarea. . atunci când funcţiunea clădirii o permite. EXECUTAREA CAMASUIELILOR LA PERETII DIN ZIDARIE Pentru asigurarea aderenţei între zidăria veche si straturile de cămăsuieli din beton armat. Delfinului. Sediu social: str.montarea armaturilor pentru armarea subzidirii si a talpilor armate ale fundatiilor noi. daca dimensiunile rostului ramas este min.sprijinirea sapaturilor. daca 75 . Nr.320. Nr. zidaria se împaneaza cu pene metalice. 42. J40/1162/2005.625. S.

se va face numai dupa executarea consolidarilor la peretii de sub cota acestui nivel. cu adancimi de 200 mm . . Bl. . de regula in caramizi. Ap.c. 6. Bucuresti Tel/Fax: 021.se solicita prezenta proiectantului si a expertului pe santier. = se monteaza plasele de armătură si se innadesc cu mustatile de armatura din fundatii.se monteaza schelele si podinele de lucru. = se intocmesc procesele verbale de lucrari ascunse între reprezentanţii constructorului şi cei ai beneficiarului. S. prin ferestre si palnii dispuse pe inaltimea cofrajelor. B. EXECUTAREA PLANSEELOR DIN BETON ARMAT IN LOCUL PLANSEELOR DIN LEMN Executarea planseelor din beton armat. 40.in functie de situatia reala relevata. prin gauri practicate in planseu. ultimul strat de beton se va turna de la nivelul superior. ancore si centuri din platbande metalice etc.5. Mobil: 0733. gauri Φ8-10 mm. = se perforeaza cu rotopercutorul. Sediu social: str.ro CUI: RO 17147031.s.se examineaza starea fizica a structurii planseului. Nr. CLIDE Design s.molozul si deseurile rezultate din aceste desfaceri se va indeparta imediat catre locurile de depozitare stabilite de constructor impreuna cu beneficiarul. cu posibilitati de urmarire a umplerii complete a cofrajului. Et. in locul celor existente din lemn. si nu vor fi depozitate pe planseele inferioare. 3. si se sprijina cu spraituri si distantieri. Desfacerea planseelor la un nivel. Delfinului.89.se desfac tencuielile si structura tavanelor – sipci. si de gabaritele masurate se vor stabili. . care au rol si de distantieri si de care se vor laga plasele de armatura. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi deasupra acestor goluri (care se umplu cu zidarie) exista buiandrugi din lemn sau metal deteriorat . . Nr. 3. J40/1162/2005. conform detaliilor din proiect. .se masoara dimensiunile acestor elemente si se executa un releveu al acestora stabilindu-se pozitia in plan si cotele de nivel fata de pardoseala etajului inferior. Bucuresti Punct de lucru: str. turnarea betonului se va face in doua-trei etape de turnare.aceştia se îndepărtează. L109. 87. Bl. = se toarna betonul in cofraje si se compacteaza energic cu vibratoare de interior sau de cofraj. Ap. 42. grinzile metalice si alte piese metalice ca tiranti. .065. este recomandata urmatoarea ordine a operatiunilor: . Matei Basarab. trestie.625. se va face dupa dezafectarea celor existente si examinarea de catre expert si de catre proiectant a structurii acestora. avand in vedere inaltimea mare a nivelurilor. Pentru a se putea utiliza la executarea planseelor noi a cat mai multe elemente structurale din planseele existente. .l.3 buc/mp – in care vor fi introduse bare de armatura cu rol de conectori. .se desfac pardoselile si suportul acestora. e-mail: catalin. = se monteaza cofrajele.minea@clidedesign. 24. = se monteaza în aceste gauri conectorii din cupoane de oţel beton. in special a reazemelor grinzilor pe pereti.320. Sc. = se spala suprafaţa peretelui cu jet de apa sub presiune. 4. = se face releveul planeităţii peretelui cu firul cu plumb si se determina grosimea stratului de cămăşuială astfel încât abaterile negative la grosime sa fie mai mici de 10 mm (local pe max.S 2.r. impreuna cu arhitectul detaliile de cofraj ale planseului restectiv si se vor proiecta detaliile de rezemare a planseului pe peretii de 76 .se indeparteza eventualele umpluturi intre grinzile planseului si se identifica structura planseului – grinzile de lemn. 65. până la îndepărtarea tuturor urmelor de praf sau alte impurităţi. Avand in vedere dimensiunile mari ale camerelor executia planseului la un nivel poate fi realizata etapizat in functie de optiunile constructorului. plase rabit etc. Sc. = se montează eventuale trasee de tuburi electrice = se spală cu jet de apa sub presiune golurile orizontale din pereti prin care trec armaturile la intersectii si se betoneaza până la umplere completa.50. 20% din suprafaţa peretelui).

se monteaza si se fixeaza elementele orizontale ale esafodajului (rigle. Nr. fapt ce mareste eficienta folosirii acestor cofraje. 3. grinzi extensibile.popii vor fi de preferinta metalici telescopici care pot permite usor decofrarea. . .065.se verifica pozitia si dimensiunile elementelor cofrajelor. . se recomanda utilizarea pentru cofrarea planseelor si grinzilor. sau pe schele tubulare.la alcatuirea si montarea cofrajelor se va urmari ca deformatiile lor sa fie compensate prin suprainaltari sau prin contrasageti. . 3. Ap. Sc. L109.).inchiderea etrierilor si legarea barelor cu sarma. sau cu structura mixta. . Montarea cofrajelor de sustinere pentru plansee se face in urmatoarea ordine: . Bl.greutatea redusa a tuturor elementelor face posibila montarea si demontarea lor manuala. 6. La realizarea cofrajelor vor fi avute in vedere urmatoarele: .se traseaza pozitia elementelor verticale de sustinere (popi etc.50. Mobil: 0733. Matei Basarab. . din grinzi extensibile rezemate pe popi de inventar contravantuiti. betonului proaspat.structura planseelor existente poate fi inglobata total sau partial in structura planseului nou sau se poate folosi numai pentru sprijinirea cofrajelor pentru grinzile si placa planseului nou.ro CUI: RO 17147031. 42. . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi consolidare din beton armat si pe peretii din zidarie neafectati de consolidare. De asemenea esafodajele pentru cofraje vor fi astfel concepute si contravantuite pentru a rezista si la incarcari seismice.minea@clidedesign. 87.este posibila si montarea de ansamble mari de cofraje. 24.sustinerea cofrajelor va fi rezemata prin intermediul unor talpi individuale sau continui. e-mail: catalin.placa cofranta din placaj special permite un numar mare de refolosiri (peste 100 pentru fiecare fata).insemnarea pe marginea cofrajului a pozitiei etrierilor. Delfinului. In concordanta cu tendintele in domeniul cofrajelor pe plan mondial. a sculelor si a dispozitivelor de lucru si a echipelor de muncitori.320. .89.esafodajele de sustinere a cofrajelor planseelor sunt formate in general. etc). 40. Sediu social: str.montarea barelor de la partea superioara pe distantieri si a barelor de repartitie si legarea lor cu sarma 77 . metalice. pe planseele inferioare. Aceste sisteme de cofraje prezinta o serie de avantaje: . B. . planseul ramanand sprijinit pe popi prin intermediul capetelor de sprijinire.S 2. Et. . S. avand in vedere inaltimea mare a etajelor se pot folosi si esafodaje. .r.asezarea barelor drepte de la partea inferioara si legarea lor de armatura grinzilor sau centurilor precum si legarea nodurilor retelei cu sarma neagra. Placile si grinzile din beton armat monolit se pot turna in cofraje alcatuite din panouri din placaj. strangerea definitiva a contravantuirilor se face dupa ultima verificare ce se efectueaza dupa montarea cofrajelor pe traverse. J40/1162/2005. cu ajutorul macaralei.insemnarea pe cofraj a pozitiei barelor . talpile vor fi suficient de rigide pentru a rezista fara a se deforma sub incarcari.625.introducerea barelor drepte de la partea inferioara a grinzii si legarea lor. este posibil ca pentru realizarea acestor detalii sa fie necesare desfaceri suplimentare de zidarie sau ajustari ale grinzilor planseului existent. .l. a panourilor cu rama metalica si placaj special. .se monteaza panourile de cofraj. . Bucuresti Tel/Fax: 021. .s.asezarea si legarea restului barelor (ridicate.introducerea etrierilor in cofraj cu partea deschisa in sus. Placile se armeaza in urmatoarea ordine a operatiilor: .se dispun elementele verticale de sustinere si se contravantuiesc provizoriu. Sc. Ap. 65. Nr.modul de sprijinire permite decofrarea timpurie a panourilor. . Elementele cofrajului trebuie sa prezinte suficienta rezistenta si stabilitate pentru a putea prelua toate incarcarile provenite din greutatea cofrajului.c. Bl. Bucuresti Punct de lucru: str. . Ordinea operatiilor pentru armarea grinzilor este urmatoarea: . CLIDE Design s. drepte de la partea superioara etc).

executie camasuieli la zidarie Intocmit: Arh. etc.7. astfel incat sa nu fie necesara demontarea si remontarea acestor elemente. cleşti. 9/N/15. 3. plăci avertizoare. Pentru evitarea caderilor unor elemente grele pe planseele inferioare (grinzi din lemn. Bl. manusi. în aceeaşi zi. grinzi metalice. structura pardoseli. 4. tărgi pentru transportul materialelor. Muncitorii vor fi dotaţi cu echipamente de protecţie corespunzătoare (cască de protecţie.minea@clidedesign. Echipele care execută lucrările de desfaceri si refaceri vor fi dotate. Toţi muncitorii vor fi instruiţi cu normele de protecţie a muncii corespunzătoare lucrărilor pe care le execută. e-mail: catalin. 40.50. Nr.320. Sc.). CLIDE Design s. răngi. J40/1162/2005. personal de pază etc. Bucuresti Tel/Fax: 021. 24. tesle. Nr. jgheaburi metalice refolosibile. schele interioare pe capre dotate cu balustrade de protecţie. Ori de câte ori se aruncă materiale de sus. B. cu utilaje etc. centuri de siguranţă. Se vor lua măsuri speciale (împrejmuiri. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE . Ap. 319/2006. unelte şi dispozitive adecvate (ciocane. Sediu social: str.).1993 si Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. MĂSURI PRIVIND TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII La executie se vor respecta prevederile Regulamentului pentru protectia muncii si igiena muncii eleborat de MLPAT nr.l. de regulă. dălţi.89. toporişti.ro CUI: RO 17147031.03. 65. Et. etc) ce pot cadea accidental si pot produce accidentarea personalului şantierului sau a persoanelor ce trec întâmplător prin zona de lucru. 3. Bl. cuprinse în volumul I al ―Normelor specifice de protecţie a muncii pentru lucrări de construcţii montaj‖. 6. scări simple şi duble. Delfinului. deasupra elementelor de demontat. 4. Ap. etc. Catalin Minea 78 . centuri de siguranta.s. franghii etc.executie subzidiri la fundatii .c.065. Poziţia muncitorilor în timpul operaţiunilor de desfacere va fi. care va fi completată şi semnată de titular şi de cel care a efectuat instructajul.625. L109.) pentru cazurile in care se dezafecteaza planseele actuale si sunt elemente (grinzi de lemn. Matei Basarab. Se interzice supraîncărcarea planşeelor existente cu materiale rezultate din demolări. Instructajul va fi înscris în fişa individuală de protecţie a muncii. palane.6.lucrari de consolidare . S. etc) echipele vor fi dotate cu dispozitive de mica mecanizare cu care vor fi manipulate astfel de elemente – scripeti.S 2. ochelari de protecţie.r. Se vor lua măsuri speciale ca elementele ce cad accidental în timpul execuţiei să nu provoace vătămări persoanelor care trec întâmplător prin zona de lucru. 42. care va avertiza pe cei care circulă şi nu le va permite accesul în acea zonă. Sc. Mobil: 0733. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi In cazul in care se are in vedere inglobarea unor elemente ale planseului existent in structura planseului nou detaliile de cofraj si armare vor fi proiectate corespunzator. macarale. se va instrui un muncitor cu paza zonei respective. Bucuresti Punct de lucru: str. potrivit operaţiilor pe care le execută cu scule. 87.

Et.065. 87. Delfinului.50. Ap. e-mail: catalin. Sc. 42.c. B.89.S 2. 40. Nr. Sediu social: str. Sc.l. 65. 6. Bucuresti Tel/Fax: 021.625. 3. CLIDE Design s. Bl. 24.EXECUTIA LUCRARILOR METALICE 79 .minea@clidedesign. Matei Basarab. Bl. Bucuresti Punct de lucru: str. 3. L109.r.320. Nr. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi E. Mobil: 0733.ro CUI: RO 17147031. S. J40/1162/2005. Ap.s.

P.1. 3. 5. Va face dovada ca are in dotare : Macara de 40-49.A. 1996 M.T.9 to Remorcher + trailer peste 20 to Aparat de sudura Sudori autorizati Fiecare sudor autorizat va poseda un numar si un poanson cu acest numar.T. CAIET DE SARCINI . Bucuresti Punct de lucru: str. Mobil: 0733.s.01. Nr.2. Dupa omologarea subansamblelor de proba se vor omologa tehnologiile de sudare pentru toate tipurile de imbinari in conformitate cu SR EN ISO 15614-8 :2003.P.l. va fi comunicata beneficiarului si proiectantului.c. 5. 2/N/13. J40/1162/2005. GP 004-1997 3. Bl.P. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. L109.1. Procesul tehnologic de executie pentru subansamblele de proba.A. 10/N/03. 6.P. S. echipamentele şi utilajele necesare şi de personal calificat pentru a îndeplini intocmai şi la timp sarcinile ce ii revin pentru execuţia tuturor lucrărilor prevăzute în proiect. cu numarul poansonului.L.A.89. Asigurarea utilajelor.T. 1. de calitatea materialelor de adaos alese ca si calitatea lucrarilor executate.1. 40.02. echipamentelor şi forţei de muncă Executantul va confirma că dispune de toate uneltele. 1997 P 112–1981 Înlocuieste 2. 38/N/24. Bucuresti Tel/Fax: 021. CLIDE Design s.r. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 5. Indicativ GP 003-1996 Titlu Ghid pentru proiectarea antiseismicã a halelor parter cu structurã metalicã Ghid de proiectare si executie a membranelor pentru constructii demontabile Normativ pentru calculul elementelor din otel cu pereti subtiri formate la rece Specificatie tehnicã privind cerinte pentru proiectarea si executarea constructiilor în Ordin de aprobare M. pentru marcarea prin poansonare a cusaturilor pe care le va executa. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. Et. Delfinului. e-mail: catalin. 1997 M. în conformitate cu planurile de executie si prezentul Caiet de sarcini. 3/N/13.05. 87. Matei Basarab. de alegerea regimurilor optime de sudare.ro CUI: RO 17147031.L. 3.50. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de executie a elementelor si structurilor metalice. Sediu social: str. Profilele si materialele laminate necesare structurii vor corespunde conditiilor de calitate prevazute de standardele in vigoare si vor fi insotite de certificarea de calitate a furnizorului (furnizorilor) purtand marcarea marcii otelului. B.LUCRARI STRUCTURI METALICE 5.A.minea@clidedesign.L.T. Ap. care va cuprinde si tehnologiile de sudare. ST 013-1997 80 . 24. va fi elaborat de uzina si avizat de ISIM. Producatorii de structuri metalice vor avea implementat ISO 3834-2. Nr. Ap. 1997 M.S 2.01. 65. Furnizorul este direct si singur raspunzator pentru întocmirea proceselor tehnologige de executie si sudare ale subansamblelor (care se executa în uzina). Bl. 42. Sc. Sc.L.320. NP 012-1997 4.625.065. Nr. Lista sudorilor autorizati.

Nr. P 107-1979 I. 65. Bl.l.C.P. 87.05.P.C.10. P 74-1981 Instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor metalice din profile cu goluri în inimã Instructiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor pentru cãi de rulare metalice Îmbunãtãtiri la P 107 . Delfinului.C.P. 56/16.D.P.C.50.ro CUI: RO 17147031.L.C.D.C.01.1997 6. e-mail: catalin.C.C.1980 13.P. Bucuresti Tel/Fax: 021. NP 041-2000 M.P.P.P.C. inimã suplã.L.c.A. CLIDE Design s.05. Bucuresti Punct de lucru: str. 6. B. omogene sau hibride Îmbunãtãtiri si modificãri la P 108 – 1980 I.2000 M. Nr.D.C.D.s. 28/N/22.10.D. P 110-1981 Instructiuni tehnice pentru realizarea structurilor usoare cu ferme din cabluri 81 . 34/17.C.05.T.P.03. S. 24.12.03.C.A. 3/N/20.065.11.1985 I.2000.320.S 2. 200/14.C.1979 I. Instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor din profile de otel cu pereti subtiri formate la rece Modificãri la P 54 – 1980 M. 1985 I. Matei Basarab.1984 I.C.1981 Modificãri la P 108 .C. 01. Mobil: 0733.D.A.1998 7.P.C.C.T. 3.A. Ap. 9668/03. 42. 3.L. J40/1162/2005.T.1980 P 54–1969 I.12.r.1980 12.1981 P 74–1973 10.C.625. Bl. Sediu social: str. 63/N/18. L109.D.C.C. Sc.89. P 54-1980 I.C. 01.T. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi solutie de structurã spatialã reticularã planarã 5.Verificarea prin calcul a elementelor de constructii metalice si a îmbinãrilor acestora. Sc. P 108-1980 Instructiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor din otel cu sectiune plinã.C.1979 11.C.C.P.07. 8.P. 40.1984 I. 29/N/22. GP 018-1997 M. 159/11.C.P. 76/14.C. Et.minea@clidedesign.D.L. Ap.C. GP 016-1997 Ghid pentru proiectarea îmbinãrilor prin contact ale stâlpilor din otel fãcând parte din structura clãdirilor etajate Ghid de proiectare si urmãrire a comportãrii în exploatare a acoperisurilor din ferme de cabluri Normativ de calcul pentru constructii metalice cu diafragme din tablã cutatã Normativ privind prescriptiile generale de proiectare.D. NP 042-2000 9.

T. Bucuresti Punct de lucru: str. Et. suruburile si piulitele brute trebuie sa satisfaca cerintele SR ISO 4016 "Suruburi cu cap hexagonal partial filetate grade C" si ISO 4033 "Piulite hexagonale stil 2 grade A si B". C 150-1999 Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel ale construcţiilor civile. Saibele din otel trebuie sa satisfaca cerintele SR EN 7092 "Saibe plate serie de dimensiuni normale.T.T. Bucuresti Tel/Fax: 021. 26/04.C.C.C.L. 58/30. Table groase. PRESCRIPTII SI CERINTE PRIVIND CALITATEA MATERIALELOR Dimensiuni si tolerantele pentru sectiunile de otel laminat la cald trebuie sa satisfaca conditiile urmatoarelor prescriptii tehnice: SR EN 10021 "Oteluri si produse siderurgice. Ap. .S 2. Ap.A.l.T.10.P. Proiectare si Directivare in Constructii 5.09. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 14.T.P.P. CLIDE Design s. Matei Basarab.T. 87.C.C.P.D. L109. 65. 24.C.C. Delfinului.ro CUI: RO 17147031. 40. Sediu social: str.1988 C 172–1985 17. Conditii tehnice generale de livrare". J40/1162/2005.Institutul Central de Cercetare .T. 3.09. Conditii tehnice de calitate". Mobil: 0733. Clasa de executie A".05.C. Otel U".P.50.C. C 172-1988 I. 300/16. Bolturile hexagonale. Sc. P 115-1982 Instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor metalice pretensionate Instructiuni tehnice privind îmbinarea elementelor de constructii metalice cu suruburi de înaltã rezistentã pretensionate Instructiuni tehnice pentru prinderea sI montajul tablelor metalice profilate la executarea învelitorilor si peretilor Instructiuni tehnice privind sudarea otelurilor cu caracteristici mecanice diferite folosite la constructii metalice Ghid privind proiectarea halelor usoare cu structurã metalicã Ghid privind proiectarea îmbinãrilor ductile la structuri metalice în zone seismice NORMATIVE CONEXE I.D.P. Nr.P.C. Electrozii de sudura pentru arcul metalic de sudura manuala trebuie sa satisfaca conditiile C 150-1999.2003 M. C 133-1982 16.T. e-mail: catalin.1982 C 133–1971 15.320.C.C.C.Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului M. STAS 564 "Otel laminat la cald.1999 C 150-84 Legenda M.A.625.3.1982 I.D.06.89. 81/N/05. Bl.C.C. GP 082-2003 20.C. 68/13.Ministerul Transporturilor. B. suruburile si piulitele de precizie trebuie sa satisfaca cerintele STAS 4014 "Suruburi cu cap hexagonal partial filetate grade A si B " si ISO 4033 "Piulite hexagonale stil 2 grade A si B‖.minea@clidedesign. 82 . Bolturile hexagonale.1988 18. C 228-1988 I. SR EN 7092 "Saibe plate serie de dimensiuni mari clasa de executie A si C".L. 3. STAS 505 "Otel laminat la cald. S.09. Nr.D.2003 19.C . Bl.D.C. 6. Executia imbinarilor sudate. 42.s. 301/16. industriale şi agricole M. Sc. . GP 078-2003 M.c. SR EN 10056 " Corniere cu aripi egale şi inegale din oţel pentru construcţii". 122/14.10.r.065. Constructiilor si Turismului I.

ASAMBLAREA Executia tuturor ansamblelor si subansamblelor de confectii metalice (stalpi. incarcarea. balustrazi etc) se vor face in ateliere specializate care vor confirma calitatea materialelor folosite si a elementelor rezultate prin certificate de calitate si procese . Asupra fiecarui reper se vor face urmatoarele verificari: • identitatea materialului cu cel prevazut in proiect.ro CUI: RO 17147031. Et. transportarea. In lipsa acestor certificate Contractorul trebuie sa faca probele necesare conform standardelor in vigoare si sa intocmeasca certificatele de calitate corespunzatoare. Materialul de adaos va fi stabilit de Contractor functie de procedeul de sudare adoptat. Bucuresti Punct de lucru: str. 65. numai materialele indicate in proiect.l.c. Nr. descarcarea elementelor de constructii metalice se vor lua toate masurile pentru a se asigura evitarea producerii deformatiilor. Montarea elementelor de constructii metalie se realizeaza dupa reguli care fixeaza tolerante la montarea ale acestora si care sunt cuprise in STAS 767-0 "Constructii civile.6. Bl. 5.S 2.verbale.320. Nr. Sc. 40. 5. Nr. Defectele admise in materialul de baza vor fi cele admise in standardele de material. Ap.r. Matei Basarab. Nu se admit remedieri prin sudura a defectelor ce depasesc limitele de admisibilitate prescrise in standardele respective. Materialele utilizate vor fi garantate de furnizori cu certificate de calitate privind compozitia chimica. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi La executie se vor folosi. Legii 10/95. 24. grinzi." 83 . INSTALAREA.minea@clidedesign. suruburi. 3. Ap. 87. LIVRAREA. Conditii tehnice generale de calitate. MONTAREA. Sc. Delfinului. atat dimensional cat si calitativ. VERIFICAREA CALITATII Controlul calitatii si receptia in uzina se va face conform H. prelucrare si/sau finisare a suprafetelor conforma cu cele indicate pe desenele de executie sau mentionate. La manipularea. fiecare piesa de otel prelucrata trebuie marcata distinct in conformitate cu desenul de montaj. iar abaterile de forma ale semifabricatelor se vor incadra in limitele admise de standardele de produse. orice schimbare de materiale (calitate sau dimensiuni semifabricat) se va face numai cu avizul scris al Proiectantului si se vor anexa la documentatia de insotire a produsului. 5.625. piulite. efectuandu-se incercarile prescrise si intocmindu-se documentele legale ce vor insoti furnitura la Investitor. etc) va fi transportat in lazi rezistente. EXECUTIA LUCRARILOR.273/94. 42. Inainte de executie materialele vor fi verificate din punct de vedere calitativ si dimensional de catre organul de control autorizat. pane. Sediu social: str. 6. MANIPULAREA. Mobil: 0733.s. DEPOZITAREA Inainte de a fi livrata pe santier. 3. CLIDE Design s. Bl. e-mail: catalin. L109.89. • starea de curatire. Bucuresti Tel/Fax: 021.50. saibe. industriale si agrozootehnice. Materialul de adaos pentru sudura va fi corespunzator elementelor care se asambleaza si va fi de asemenea insotit de certificatele de calitate garantate de furnizori.065. Materialul marunt (gusee. S. Tolerante si asamblari in constructii. J40/1162/2005.G. • Verificarile si masuratorile se vor face cu mijloace sau aparate de control adecvate scopului si gradului de precizie cerut. STAS 767/0-88 si C150-99. caracteristicile si incercarile mecanice conform standardelor in vigoare. in caz de modificari se vor prezenta derogarile avizate de factori autorizati.5.4. B.R.

89. 87. Unitatea ce executa constructiile metalice si montajul acestora va asigura si masurile de securitate a muncii si paza contra incendiilor necesare realizarii acestor lucrari. Lucrari de sudare si asamblare la temperature scazute (timp friguros) La executia lucrarilor pe timp friguros se vor respecta prevederile Normativului C 16 .065. • tehnologia de asamblare a elementelor: pregatire. bavuri. In cazul in care taierea se face cu flacara oxiacetilenica se va lasa un adaos suficient pentru a se inlatura materialul decarburat prin prelucrarea mecanica a muchiilor. Orice modificari fata de proiect vor fi aduse la cunostiinta Proiectantului pentru a fi avizate si introduse in documentatie. Ap. Nu se admit remedieri prin sudura a defectelor de suprafata. L109. Delfinului. ordine de asamblare. grosimea materialului sa nu scada sub limitele prevazute in standardul pentru tolerante.S 2. Bl. 65. 5. Laminatele vor fi curatate inainte de a fi debitate. Nr. CLIDE Design s.6.6.625. e-mail: catalin.50. 3.minea@clidedesign. Defectele superficiale pot fi indepartate cu polizorul cu conditia ca dupa indepartare.2. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Tehnologia de executie a structurii metalice si a armaturilor rigide se va stabili de catre constructor in conformitate cu proiectul de executie si recomandarile din prezentul caiet de sarcini. 40. Se recomanda ca taierea la dimensiune a tablelor sau celorlaltor profile sa se faca cu mijloace mecanice.6. 3. sanfrenare Inainte de punerea in executie a produselor se va analiza proiectul in vederea stabilirii tehnologiei de executie. Sediu social: str.ro CUI: RO 17147031.r. J40/1162/2005. coordonat tehnic. Sc. Bucuresti Punct de lucru: str. • programul de control calitativ. utilaje si dispozitive de lucru. 42. functie de grosimea materialelor si tipul de sudura ales pentru imbinarea reperelor. debitare.1.c. debitarea cu pastrarea marcii otelului si executia rosturilor. 24.s. Bl. Prevederi generale Toate operatiile de executie si montaj se vor efectua cu personal calificat in acest gen de lucrari. • indicatii privind preasamblarea in uzina. Matei Basarab. Sc. Pregatire. Nr.4. Piesele prelucrate nu trebuie sa prezinte muchii ascutite.6. Suprafata profilelor laminate trebuie sa fie neteda si fara fisuri.l.84: 84 . Rugozitatea lor va fi de maxim 25^m. 5. Sudare Sudurile si dimensiunile rosturilor imbinarilor sunt reprezentate si notate conform SR EN ISO 96921:2004. prelucrate si apoi imbinate. 5. Bucuresti Tel/Fax: 021. S. depozitarea. Et.3. 5. B. pete de zgura. Documentatia tehnica pentru asamblarea prin sudura se elaboreaza de catre firma care uzineaza elementele din otel si trebuie sa cuprinda: • pregatirea si prelucrarea materialului. 6.320. Mobil: 0733. Ap. marcarea si asamblarea pentru transport precum si schemele de incarcare in mijloacele de transport. trasare.

B. Bucuresti Punct de lucru: str. Electrozii se vor aproviziona la punctul de lucru in cantitati care sa nu depasesca necesarul pentru 2 ore de lucru. Executarea imbinarilor fara sudura Chituirea pe suprafete uscate Grunduirea elementelor. La sudare se vor respecta urmatoarele conditii: Proces tehnologic / montaj Uscarea electrozilor in cuptoare speciale. nu se admite ingroparea cablurilor in zapada sau asezarea lor pe pamantul inghetat.10 °C imbinarilor Manipularea.065.suruburi.c. Preincalzirea zonelor pe care se aplica cordoane de sudura: piese cu grosimi pana la 25 mm piese cu grosimi peste 25 mm Temperatura 1 Conform normelor furnizorilor Durata. Bl. J40/1162/2005. Bucuresti Tel/Fax: 021. 42. amenajate pe teren uscat. amplasati pe platforme din pietris compactat. Sc. Nr.625.320. pe suprafete uscate in incaperi incalzite . Materialele de imbinare .89. La depunerea unui strat nou. Sudarea se va incepe si termina pe piese terminale (accesorii). Ap. 3.r. 3.l. Inainte de inceperea sudurii Durata de executie 85 . nituri . 6.10 °C + 5 °C + 10 °C Durata de executie Durata de executie Durata de executie 2 zile 1 zi Sudurile se vor executa fara intrerupere. piulite.zile Depunerea succesiva a staturilor de sudura inainte de racirea zonei 100 . Electrozii se vor aproviziona la punctul de lucru in cantitati care sa nu depasesca 200 ° C necesarul pentru 2 ore de lucru. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Etape/Procese tehnologice Depozitarea Proces tehnologic/conditii Elementele metalice in depozite descoperite.ro CUI: RO 17147031. CLIDE Design s. Et. 87. asezate pe rafturi la o inaltime minima de 50 cm fata de pardoseala. Nr. Electrozi. Cablurile ce servesc la alimentarea cu curent electric vor fi pozate pe suporti de lemn. Mobil: 0733. Sediu social: str. Sc. Temperatura °C Durata Depozitarea Depozitarea Montarea Montarea Montarea Vopsirea Vopsirea Curatirea de rugina si uscarea porţiunilor destinate .ambalate pe categorii si dimensiuni in depozite inchise si uscate. pe suporti de lemn. sprijinirea pe calaje si asamblarea provizorie. asezarea la pozitie. Bl. 24.minea@clidedesign. Ap.50.10 °C . Delfinului. e-mail: catalin.s. saibe. Utilajele (dispozitivele) de sudura vor fi protejate corespunzator contra intemperiilor prin adapostirea in baraci. 65. Matei Basarab. 40. temperatura celui 500 ° C precedent nu trebuie sa fie mai mica de: Uscarea electrozilor in cuptoare speciale. L109.S 2. S.150 °C 150 de imbinare. fluxuri si sarma de sudura invelite in suplimentar in folii de polietilena.

Sudarea constructiilor metalice se va executa la o temperatura de peste + 5° C. respectiv detensionarea lor.r. Ap. în care caz spaţiul între două piese nu trebuie să depăşească 0. Sudarea otelului. se prescrie la tehnologia de executie (la tablele de 25 mm grosime). 24. Suprafetele care trebuie sudate se vor curata de rugina.Înainte de a fi livrată pe şantier. si numai dupa aceea se va trece la executarea sudurilor. in conditiile prescrise pentru sudurile initiale. 65. luandu-se in consideratie cea care din cele doua este mai mica. continuitatea si lungimea cordonului de sudura.Plăci de rigidizare portante. Bucuresti Tel/Fax: 021. Bl. 87. STAS 438-1 "Produse de oţel pentru armarea betonului. Contractorul va intocmi tehnologia de sudare tinand seama de calitatea materialelor imbinate. fisuri. Lungimea sudurilor de prindere care vor fi incorporate in lucrarea finisata nu va fi mai mica decat de patru ori grosimea Plăcii celei mai groase sau de 50mm. compozitia si calitatile mecanice ale acestuia. Condiţii tehnice generale de livrare" în afară de cazul în care se specifică altfel. Clase de calitate ale taieturilor ". etc. SREN 10021 "Oţeluri şi produse siderurgice. Preincalzirea reperelor in vederea sudarii." De asemenea. 6.minea@clidedesign.15mm. 40.Începerea fabricării pieselor de oţel trebuie făcută cu un anunţ scris prealabil de o săptămână. industriale si agricole. in functie de temperatura. B.89. tipul de sudura indicat in proiect. Bucuresti Punct de lucru: str. Condiţii generale tehnice". b) să se îndepărteze toate bavurile şi muchiile ascuţite. Sc. care nu trebuie să depăşească 20% din suprafaţa totală. c) să se folosească o vopsea contrastantă şi compatibilă pentru a marca oţelul. îmbinare a) să se taie şi să se polizeze plăcile de rigidizare portante pentru a asigura un ajustaj fix de-a lungul marinilor în contact cu flanşele.ro CUI: RO 17147031. CLIDE Design s. deformari care ar putea introduce tensiuni interne care sa influenteze negativ comportarea elementelor structurale. S. Bl. Delfinului.c. L109. inclusiv sudurile de prindere care se incorporeaza in lucrarea finisata. tipul si dimensiunea sudurii. ulei.l. Nr. pori. 3. Elemente de rezemare Plăcile de rezemare ale stâlpilor şi grinzilor prin care se face transmiterea efortului de compresiune se realizează astfel încât feţele de îmbinare să fie în contact cu excepţia unor zone mici. trebuie sa corespunda prevederilor C 150 "Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile. Clase de calitate si tolerante dimensionale ale suprafetelor taiate termic (cu flacara oxigaz)" • STAS 10564-2:81 "Taierea cu plasma a metalelor. Fabricaţie . cleme. Imbinarile executate prin sudura manuala. semiautomata sau automata vor avea caracteristicile mecanice minime cerute pentru materialele pieselor care se sudeaza. J40/1162/2005. Matei Basarab. urme de zgura. Acestea vor fi verificate dupa remediere. Mobil: 0733. functie de calitatea materialelor imbinate. e-mail: catalin. Et. In cazul executiei sudurilor in aer liber trebuie luate masuri pentru protejarea locului de sudura si a sudorului de vant. Oţel beton laminat la cald".625. Inainte de sudare se controleaza ca marginile prelucrate sa corespunda plansei de executie si sa nu prezinte defecte ca: exfolieri. fiecare piasă de oţel prelucrată trebuie marcată distinct în conformitate cu desenul de montaj. Remedierea sudurilor se va face sub control autorizat si vor fi mentionate in documentatia de insotire a produsului. Materialul de adaos pentru sudura se prescrie de catre Contractor prin tehnologia de sudare. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Timpul de lucru al sudorilor se va micsora. vopsea etc. Procedeele de sudura aplicate vor avea in vedere prevenirea aparitiei de deformari ale tablelor sau rigidizarilor. Nr.065. Nivelul de acceptare al defectelor sudurilor va fi nivelul "C". Fabricaţie Generalităţi Tot oţelul structural trebuie fabricat în conformitate cu normele in vigoare. ploaie si zapada. 42. Ap. astfel incat sa se asigure calitatea ceruta prin clasa de calitate stabilita. Sc.320. alternand cu pauze de aproximativ 10 minute pentru odihna si incalzire. zgura.s.50.S 2. căruia i s-a făcut tratament anticoroziv înainte de a fi livrat pe şantier d) să nu se formeze alte îmbinări decât cele arătate în desene 86 . debavurare. 3. Sediu social: str. se vor respecta urmatoarele prescriptii tehnice: • SREN ISO 9013 "Sudarea si procedeele conexe.

6. Sc. • metode de sprijinire si asigurarea stabilitatii elementelor in fazele intermediare de montaj. • • • • • • • • • 87 . decapare şi perierea cu sârmă.s. grăsimile şi murdăria. 3. şuruburi şi piuliţe brute trebuie să satisfacă cerinţele SR ISO 4016 "Şuruburi cu cap hexagonal parţial filetate grade C". Nr. se asaza stalpul pe pozitia corecta si se axeaza pe cele doua directii. Bolţurile hexagonale. Montarea stalpilor metalici Stalpii metalici vor fi montati in concordanta cu urmatoarele proceduri: cu dispozitivul stabilit se agata stalpul in macara si se transporta la locul de montaj. Bl. Nr. L109. J40/1162/2005. Intreprinderea care monteaza constructia din otel va intocmi urmatoarea documentatie (conform STAS 767/0-88): • masuri privind depozitarea si transportul pe santier a elementelor de constructii. 87. Bolţurile hexagonale.320. Nr. şuruburi şi piuliţe de precizie.6. 5.89.ro CUI: RO 17147031. 3.R. de pe suprafeţele de oţel rugina şi cojile izolate. Sc. Ap. Mobil: 0733. Şaibe din oţel Şaibele din oţel trebuie să satisfacă cerinţele SR EN 7092 "Şaibe plate serie de dimensiuni normale. e-mail: catalin.". se corecteaza capetele stalpilor in functie de rezultate. • tehnologia de sudura pe baza de procedee de sudura conform standardelor in vigoare. Construcţii din oţel.273/94. şuruburi şi piuliţe de precizie trebuie să satisfacă cerinţele SR EN ISO 4014 "Şuruburi cu cap hexagonal parţial filetate grade A şi B " şi ISO 4033 "Piuliţe hexagonale stil 2 grade A şi B". Dispozitive de fixare Bolţurile hexagonale. se verifica dimensiunile si geometria fermei conform proiectului. • organizarea platformelor de preasamblare pe santier cu indicarea mijloacelor de transport si ridicat ce se folosesc. se prind ancorajele necesare pentru mentinerea verticalitatii.5. se verticalizeaza stalpul.50. zgura de sudură şi stropii.l. B. • programul de control al calitatii si receptia pentru furnitura." Să se facă toate legăturile în conformitate cu STAS 767 "Construcţii civle. Ap.7. Bolţurile hexagonale. Bucuresti Punct de lucru: str.minea@clidedesign. S. 65.6.6. Matei Basarab.r. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 5. Să se cureţe crăpăturile. 6. se despride stalpul din macara. Montaj La montaj se va verifica in mod obligatoriu existenta si calitatea tuturor subansamblelor componente. CLIDE Design s. Condiţii generale de calitate. • ordinea de montaj. Pregătirea suprafeţei Decaparea şi perierea cu peria de sârmă Să se înlăture prin dăltuire. STAS 767/0-88 si C 150-84. executia montajului si protectia anticoroziva in conformitate cu H. Legii 10/95. Sediu social: str. Bucuresti Tel/Fax: 021. se prind ancorajele de piesele special prevazute si cu ajutorul lor. • verificarea dimensiunilor implicate in obtinerea tolerantelor de montaj impuse. industriale şi agricole. 5. Să se îndepărteze uleiul. şuruburi şi piuliţe brute.625. Montarea fermelor metalice Fermele metalice se vor monta in concordanta cu urmatoarele proceduri: Stalpul se va masura la ambele capete ale deschiderii. 24.G. 42.065. Bl. • verificarea cotelor si nivelelor indicate in proiect pentru constructia montata. • pregatirea si executia imbinarilor de montaj. Et. se executa imbinarea conform proiectului.c. Delfinului. Montajul se va executa conform planselor de executie. 40. SR EN 7092 "Şaibe plate serie de dimensiuni mari clasa de execuţie A şi C. Clasa de execuţie A". ISO 4033 "Piuliţe hexagonale stil 2 grade A şi B.S 2.

Prevederi pentru materiale Protectia anticoroziva.7.l. Bucuresti Tel/Fax: 021. Vopselele termospumante vor avea: continut de corp solid. anterioara montajului. SR EN ISO 4628-5 nu Protejarea la foc a structurilor metalice se va face folosind vopsele termospumante monocomponenete testate si acreditate in laboratoare autorizare in privinta protectiei la foc a structurilor metalice. echivalent a 350g/m2.89. Elementele metalice ale structurilor vor fi zincate. Toate elementele ce sunt armaturi rigide pentru beton armat cu armatura rigida (B.A.7. 5.minea@clidedesign.s. Eventualele deteriorari ale grundului protector survenite pe perioada transportului sau la depozitare vor fi remediate la locul de depozitare. Sediu social: str. 65.c. protejate apoi cu un strat de lac poliesteric si avand urmatoarele haracteristici: grosime strat protectie poliester SR EN ISO 2808. Nr. 3. Sc. ACOPERIRI DE PROTECTIE SI VOPSIRI Elementele structurii metalice se vor acoperi cu un grund protector pentru perioada de depozitare.r. Ap.7. • se echipeaza fermele cu piesele necesare pentru ridicare. Sc. Grundul protector nu trebuie sa contina plumb si trebuie aprobat de catre Proiectant. acestea vor fi vopsite in camp electrostatic. In cazul in care se doreste un finisaj superior a structurilor metalice descrise mai sus. Tehnologia de aplicare a grundului si a vopselii (sau vopselii termo-spumante de protectie la incendiu) se va face conform instructiunilor furnizorului. SR EN ISO 4628-2 nu ruginire. Bucuresti Punct de lucru: str. 40.) nu se vor acoperi cu grund protector sau vopsea. Matei Basarab. Nr. L109.065. min. Bl.pentru protectia la foc a structurilor metalice 5. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • se marcheaza cu vopsea axele longitudinale ale fermelor.625. J40/1162/2005. • se agata fermele cu dispozitivul special de ridicare si se transporta cu macaraua la locul si inaltimea de montaj. Grundul protector se va aplica uniform si continuu pe toate suprafetele.2. Et. pentru evitarea inceperii fenomenului de coroziune. 5. Mobil: 0733. B.ro CUI: RO 17147031. executandu-se imbinarea. in care scop se va livra o cantitate suplimentara de grund protector impreuna cu subansamblele (accesoriiile). se desprinde ferma din macara si se continua operatiile cu alta ferma. e-mail: catalin. saibele si ancorele autoperforante se vor conserva cu orice tip de vaselina sau unsoare minerala. SR EN ISO 4628-3 Ri0 fisurare. 42. Delfinului. SR EN ISO 4628-4 nu exfoliere. 40μm evaluare degradarii suprafetei vopsite. in cazul structurilor metalice montate in zone cu umiditate mare sau supuse intemperiilor se recomanda folosirea sistemelor de structuri prefabricate. 6. • se monteaza fermele. Ap.1. 75% grosimea filmului uscat 500-750ɲm 88 .S 2. CLIDE Design s. Domeniu de aplicare Prevederile prezentului capitol se aplica la urmatoarele tipuri de vopsitorii: . grosimea stratului de zinc fiind de minim 25μm.R. min.50. S.320. 87. 3.pentru protectia anticoroziva a structurilor metalice . cu montaj prin buloane. conform proiectului de executie si fisei tehnologice. Bl. • se ancoreaza ferma cu tiranti pentru a preveni rasturnarea ei sau orice alta deformatie perpendiculara pe planul ei. Tehnologia este valabila si pentru montarea panelor si contravantuirilor metalice. 24. Suruburile. • se monteaza sustinerile pentru ferme conform fisei tehnologice.

Mobil: 0733. • controlul calitatii executiei elementelor si al cordoanelor de sudura. 12/1977 si brosura). • controlul tehnic de calitate in timpul operatiei de sudare. Sediu social: str. 5/76. C4-77 Instructiuni tehnice pentru aplicarea lor (Buletinul Constructiilor nr. • controlul tehnic de calitate al elementelor si al imbinarilor sudate. • remedierea defectelor de sudura. Prevederi pentru executie Inaintea aplicarii vopselelor termospumante structurile vor fi inspectate conform SR ISO 8504 si curatate prin sablare – Sa2½ conform SR ISO 8501-1. 40.minea@clidedesign. Imbinari nituite si imbinari cu suruburi la constructii din otel. 24.065. normative si standarde: SR EN ISO 12944 Vopsele si lacuri.50.r. Bucuresti Punct de lucru: str.controlul cu radiatii penetrante "Incercari ale imbinarilor sudate in colt" .S 2.89. Delfinului. Sc.controlul cu lichide penetrante si "Incercari ale imbinarilor" controlul cu pulberi magnetice 100% STAS 5976/1 . S. Nr.10% pentru clasa C2-nu exista defecte STAS 6606 "Defectoscopie cu radiatii penetrante.7.clasa de calitate C2 . CONTROLUL CALITATII Verificarea controlului calitatii se face conform STAS 767 "Constructii civile.3. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi consumul 1litru/m2 la grosimea maxima de 750ɲm Instructiuni.c.s. Se va prezenta la cerere o copie a cerificatului de aptitudini. Sc.100% pentru clasa C2. Bl. e-mail: catalin. 87. STAS 767-2 "Constructii civile. corespunzatoare clasei de lucrari la care vor fi angajati. 65. Conditii generale de calitate" pentru: • conditii de calitate. J40/1162/2005. Constructii din otel. industriale si agricole. Prescriptii de executie". Matei Basarab. B. Protectia prin sisteme de vopsire a structurilor din otel impotriva coroziunii C3-76 Normativ pentru executarea si receptionarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii (Buletinul Constructiilor nr. SR EN 13300 Standard pentru vopsele si lacuri 5.320. Ap. 6/1977 si 1/1978). 3."Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile. Et. Ap. industriale si agricole".dupa Controlul imbinarilor sudate prin topire remedieri Pentru sudori se vor respecta urmatoarele conditii: Sudura de colt • toti sudorii trebuie sa posede un cerificat aprobat de aptitudini sau o calificare aprobata. Bucuresti Tel/Fax: 021.ro CUI: RO 17147031.8. 6. 89 . L109. industriale si agricole. Imbinarile constructiilor metalice trebuie sa satisfaca cerintele C150 .625. 5. 3. Bl. • controlul tehnic de calitate inainte de operatia de sudare. Nr. .l. CLIDE Design s. Verificarile specificate pentru suduri trebuie sa fie efectuate in conformitate cu schema urmatoare: Obiective de verificat Tipul imbinarii Sudura cap la cap Conformitatea verificarii cu clasa de calitate Verificare conform Normativelor STAS 5540 . 42.

40. • lipsa de penetrare a radacinii sudurii. Nr. 90 . J40/1162/2005.minea@clidedesign. • o tranzitie proasta intre sudura si elementele sudate.S 2.50. Defectele admise la suduri se vor incadra in prevederile din standardele pentru clasa a III-a de calitate. CLIDE Design s. Ap. 5. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • unitatile care executa imbinari sudate sunt obligate sa utilizeze sudori autorizati intern si verificati periodic.10. 3. 6. • cordon de sudura excesiv de convex. RECEPTIA PIESELOR SI SUBANSAMBLELOR Receptia pieselor va fi efectuata de reprezentantii Furnizorului si Investitorului.ro CUI: RO 17147031. Sc. in afara de cazul cand in desene se prevede altfel. • Abaterea admisa in verticalitate a elementelor trebuie sa fie egala sau mai mica de 1:500. inclusiv a celor remediate (daca este cazul).89. 5. Matei Basarab.c. • buletinele de analiza pentru controlul sudurilor. • lipsa lipirii la marginea sudurii. fiind luata in considerare cea mai mica dintre cele doua. L109.9. Sc. 42.625. Mobil: 0733. S. • autorizatia interna este valabila in cadrul intreprinderii timp de 2 ani de la verificarea calificarii sudorului. se iau in considerare urmatoarele: • Abaterea admisa a dimensiunilor sectiunii transversale a elementelor incorporate fata de cele indicate pe desene trebuie sa fie egala sau mai mica de ± 3mm sau ± 1:500 fiind luata in considerare cea mai mica din cele doua. Acestea vor fi verificate dupa remediere in conditiile prescrise pentru sudurile initiale. B. Sediu social: str. ±5mm. • buletine de calitate pentru materiale. • unghi interior.065. Delfinului.r.320. TOLERANTE Tolerantele admise la uzinare sunt cele prevazute in STAS 767/0-88. 65. • lipsa alinierii intre componentele imbinarii. Abaterile de dimensiune admise pentru elementele structurale de otel situate deasupra fundatiilor trebuie sa se incadreze in urmatoarele limite: • pentru orice suprafata orizontala nominala masurata de la nivelul de referinta cel mai apropiat. sudori autorizati ISCIR sau RNR. Bl. 87. Et. Bucuresti Tel/Fax: 021. Bl. • un cordon de penetrare excesiv. 3. e-mail: catalin.l. • profil concav al sudurii. Bucuresti Punct de lucru: str. furnizorul are obligatia de a pune la dispozitie urmatoarele acte: • buletine de control CTC pentru piese si subansamble. Independent de tolerantele indicate mai sus. • Abaterile totale maxime admisibile fata de dimensiunile orizontale si vericale nu trebuie sa depaseasca ± 1:1000 sau ± 30mm. • procesele verbale cu rezultatele probelor si verificarilor. • porozitate.s. • Abaterea admisa in inclinare trebuie sa fie egala sau mai mica de 1/1000 din lungimea elementelor. 24. Ap. ±5mm. Remedierile sudurilor se vor face sub control autorizat. • incluziuni de zgura. Toate sudurile si suprafetele adiacente trebuie sa fie examinate vizual pentru a se constata absenta urmatoarelor defecte: • crapaturi in sudura sau in suprafetele adiacente. Nr. • pentru orice suprafata nominala verticala masurata de la linia de referinta cea mai apropiata.

Mobil: 0733. In timpul exploatarii nu se va schimba destinatia constructiei si nu se va modifica structura constructiva. 3.12. Ap.s. B. subansamblurilor si structurilor metalice se va face in prezenta reprezentantului Investitorului si a Proiectantului. CLIDE Design s. in caz de cutremur.89. Bucuresti Punct de lucru: str.065. 24. Sc. Et. actiunea vantului etc. 6. S. Ap. Bl. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Receptia elementelor. cel putin o data pe an. Matei Basarab. 3.l. 5. 40.625. precum si cu respectarea Legii 10/1995 privind calitatea in constructii. J40/1162/2005.c. Eventualele neconcordante sau modificari efectuate la proiect vor fi operate de proiectant in documentatia de executie. 5. • • • • PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE executie suduri lucrari de montaj si receptie structuri metalice executie lucrari de protectie anticoroziva a structurilor metalice executie lucrari de protectie ignifuga a structurilor metalice Intocmit: Arh. e-mail: catalin. Lucrarile cu caracter de reparatii si consolidari se vor face numai in conformitate cu legislatia in vigoare privind proiectarea si executia. Catalin Minea 91 .50. Nr.ro CUI: RO 17147031.minea@clidedesign. Delfinului. Bucuresti Tel/Fax: 021.r. Bl. Nr. 87. Sc.: Defectele constatate cu ocazia acestor inspectii se vor consemna intr-un proces verbal si apoi se trece la remedierea lor. In afara acestor inspectii periodice sunt necesare inspectii suplimentare ale constructiei metalice astfel: in primele 6 luni de la darea in exploatare: Inspectii periodice. CONDITII DE EXPLOATARE Dupa darea in exploatare constructia metalica nu va fi supusa altor solicitari in afara celor inscrise in proiect.11. 65. Sediu social: str.320. incendiu. Investitorul/Beneficiarul va inspecta periodic constructia metalica. 42. L109.S 2.

320. 42. CLIDE Design s. Bl. 65. care a fost instruita special pentru aceasta sarcina. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE • lucrari de montaj.l. vor fi marcate cu semnul de interdictie „ Accesul interzis‖. Nr.3. mai ales in timpul montarii. 87. Sc. incepând cu acea zi tinerea la dispozitie se calculeaza separat. Et.89. modificare si demontare schele metalice Intocmit : Arh. Bl.625. GENERALITATI Nu se vor folosi decat sisteme de schele agrementate. Sediu social: str. Schele si balustradele de protectie. e-mail: catalin. 6. Schela trebuie verificata dupa fiecare montare sau inaintea fiecarei puneri in functiune de catre o persoana calificata. Anumite zone ale schelei care nu sunt pregatite pentru utilizare. Mobil: 0733. Ap. Delfinului. schelele vor fi folosite in continuare de beneficiar. 6. Atat executantul cat si beneficiarul trebuie sa ia masurile care se impun pe baza normelor de protectie a muncii asupra determinarii pericolelor si a masuratorilor obligatorii in functie de particularitatile fiecarui caz. 40.1.minea@clidedesign. Catalin Minea 92 .S 2. Sc. Dacă după terminara lucrărilor propii. Se va face dovada ca firma are salariati specializati pentru montarea. Verificarea se documenteaza. Beneficiarul este instiintat cu cel putin o saptamana inainte de montarea si demontarea schelelor. L109. 6. Sistemul de schele se va monta. J40/1162/2005. 24. Bucuresti Tel/Fax: 021.ro CUI: RO 17147031.50.065. modificarea schelelor. Matei Basarab. Ap.r.SCHELE METALICE 6. demontarii si modificarii. Bucuresti Punct de lucru: str. MASURARE SI DECONTARE Dacă mai sunt necesare schele de protectie la cererea beneficiarului. Verificarea se va consemna prin proces verbal. S. 3. De catre angajati calificati. B. demonta si modifica numai sub supravegherea unei persoane calificate si apte profesional. Schela trebuie verificata inainte de fiecare punere in functiune. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 6.s.c. tinerea la dispozitie va fi decontata. 3. care servesc protectiei vietii si sanatatii muncitorilor construtorului si a altor persoane care lucreaza pe santier. demontarea. Nr. nu se considera incluse in pretul ofertat si vor fi decontate special pe durata realizarii investitiei.2. Constructorul trebuie sa faca dovada ca montajul se va efectua numai: Sub supravegherea unei persoane specializate.

Profilele. calitatea lor din punct de vedere al aspectului poate fi verificata oricind. S. Delfinului. Orice lucrare de montaj profile va fi inceputa numai dupa verificarea si receptionarea tuturor celorlalte lucrari.r. 65.2. 7.0m. BALUSTRAZI. din interior.profilele de protectie muchie treapta la scarile exterioare si la cele interioare . din aluminiu sau ranforsata cu aluminiu.50. va fi un profil din alama. Ap. J40/1162/2005. B. Bucuresti Punct de lucru: str. fiind lucrari destinate de regula a ramane vizibile.065. Bl. pana la inaltinea de 1.89.l. L109. Sistemul va avea in compunere si elementele de legatura si inchidere necesare. completate. care se monteaza pe perete si o suprastructura din plastic rigid care se monteaza peste aceasta. functie de lungimea profilului ofertat .S 2. GENERALITATI Prevederile prezentului capitol se aplica la: .c.625. 42. Nr.profilele care vor proteja peretii de agresiunile mecanice provocate de lovirea cu spatarul scaunelor cu rotile . PREVEDERI PENTRU MATERIALE Toate materialele si semifabricatele care se folosesc la executarea lucrarilor. se vor pune in opera numai dupa verificarea de conducatorul tehnic al lucrarii a corespondentei lor cu prevederile si specificatiile din prezentul proiect. Matei Basarab. MANA CURENTA 7. ci numai pentru fazele de lucrari.CONFECTII METALICE. de principiu.profilele care vor masca rostul de dilatatie. in consecinta. Sediu social: str. de pe orizontala (pardosea) sau verticala (perete). 6. Pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de executie prevazuta in prescriptiile tehnice. 87. 24. Sc. pregatirea suprafetei suport conform indicatiilor producatorilor. avand latura verticala (care „culca‖ pe contratreapta) de minim 10mm. Mana curenta este. cu prevederile standardelor in vigoare.1. Sc. utilizarea tipului mortarului indicat in proiect.52. 3. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 7. pentru lipirea unei benzi antiderapante cu rezistenta la alunecare R13 (conform DIN 51130) 93 . Ap. Bl. Bucuresti Tel/Fax: 021.320. latura orizontala (de pe treapta) de minim 30mm si avand un sant. precum si tehnologia de aplicare si conditiile de mediu prevazute in normative. e-mail: catalin.ro CUI: RO 17147031. Et. Nr.mana curenta care se monteaza pe peretii casei scarii . Profilul de protectie muchie treapta la scarile exterioare. chiar dupa terminarea intregului obiect si. 3.profilele care vor proteja muchiile (colturile) exterioare ale peretilor interiori. conform desenelor de mai jos avand o subtructura. prezentul proiect si prescriptiile producatorilor. nu este necesar a se incheia procese-verbale de lucrari ascunse. Mobil: 0733.minea@clidedesign. 40. CLIDE Design s. lustruit. unde este cazul. de latime minima 10mm.s.

065. Sc.ro CUI: RO 17147031. de principiu. fiind dotate cu elemente de capat si elemente de colt interior si exterior (vezi desene de mai sus).50. L109. de acelasi producator si vor avea aceeasi ton de culoare. 65. ca cele prezentate in desenele de mai jos Acestea vor fi formate dinstr-o substructura de aluminiu care se fixeaza pe perete si o suprastructura de plastic rigid. Bucuresti Punct de lucru: str.r. cu fixare mecanica le una din laturi 94 .625.l. CLIDE Design s. Matei Basarab. Nr. aleasa de proiectant functie de mostrele de culoare puse la dispozitie de catre antreprenor.89. Ap. J40/1162/2005. lustruite. 87. Nr. S. 3. Mana curenta si profilele de protectie perete descrise vor fi furnizate. 42. de preferinta. Bucuresti Tel/Fax: 021. Profilele care vor masca rosturile orizontale si verticale vor fi profile din aluminiu. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi . 40. Sc. Delfinului. Bl. Banda autoadeziva antiderapanta va fi de culoare neagra. ca cele prezentate in desenele de mai jos fiind formate dinstr-o substructura de aluminiu care se fixeaza pe perete si o suprastructura de plastic rigid. Profilele vor avea laturile mai mari de 50mm si vor fi dotate cu elemente de capat (vezi desene de mai sus).s. e-mail: catalin. Profilele de protectie a peretelui vor fi. anterior fiind din aluminiu lustruit. B. Bl. 6. Sediu social: str. Profilele vor avea o latime mai mare de 100mm si o grosime totala (substructura plus suprastructura) de minim 20mm. Et. Profilul de protectie muchie treapta la scarile interioare va fi analog profilului de la Art.c. Ap. de principiu. 3. Profilele de protectie a muchiilor/colturilor exterioare ale peretilor vor fi.minea@clidedesign. Mobil: 0733.320.S 2. 24.

Bucuresti Punct de lucru: str. Ap. PREVEDERI PENTRU EXECUTIE Inainte de inceperea lucrarilor prevazute in prezentul capitol. CLIDE Design s. 87. 40. 65. 24. planitate. 7.320. este necesar a se verifice daca au fost executate si receptionate toate lucrarile: . respectiv cu umidometrul electronic in rest. B.aspectul si starea generala . Prin examinare vizuala se va verifica si corespondenta elementelor cu forma din proiect.planeitatea trecerilor de la pardoselile prevazute la cele speciale . 7. Bl. care sa confirme ca respecta prescriptiile prezentului proiect si sunt corespunzatoare normelor in vigoare . Sc. dupa cum urmeaza: .l.625. Abaterile admisibile in ceea ce priveste planitatea suprafetelor sunt de maximum 1mm/1m necumulativ. Planitatea suprafetei se va verifica dreptarul de 2 m.au fost livrate cu certificat de calitate. de suport. J40/1162/2005. conducatorul tehnic al lucrarii a verificat materialele care urmeaza a fi folosite. 42. 3. Bucuresti Tel/Fax: 021.corespondenta cu proiectul si detaliile de executie convenite intre proiectant si executant.a caror executie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lucrarilor prevazute in prezentul. Ap. Bl. RECEPTIA CALITATIVA Principalele verificari de calitate sunt: . pe care se aplica lucrarile prevazute in prezentul capitol. pentru etalonare. Suruburile pentru fixarea profilelor de protectie muchie treapta de la scarile exterioare vor fi din inox. e-mail: catalin. 6. Capatul care nu se fixeaxa mecanic se lipeste cu un mastic trasparent.necesare executarii lucrarilor care sunt prevazute in prezentul capitol .3. va fi de maximum 2% determinata cu umidometrul cu carbit. 3. asezat in orice directie pe suprafata. 95 .au fost corect transportate si depozitate. Dupa fixarea profilelor de protectie muchie treapta se va aplica banda autoadeziva antiderapanta.4. Nr. Delfinului. L109. Toate profilele se vor fixa prin prindere mecanica.S 2. in prealabil. Umiditatea suportului.89. Matei Basarab. Nr. Et.elementele geometrice (grosime.ro CUI: RO 17147031. Sediu social: str. Mobil: 0733. cu surub si diblu.s.065. Sc. S.destinate protejarii lucrarilor prevazute in prezentul capitol . Executia poate incepe numai daca.50. simetrie) . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi avand latimea de 100mm.r.c.minea@clidedesign. grosimea de 3mm si fiind montate dintr-o singura bucata (fara inadiri) pe fiecare directie pe perete si pardoseala.soliditatea fixarii .

Nr. Et. Sediu social: str.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031.s. Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab. Bl. Sc. 6. Nr. Delfinului. 42. S.5. 24.065. 3. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE • lucrari de executie si montaj confectii metalice Intocmit : Arh.89. CLIDE Design s. 65. 87.320. Bucuresti Tel/Fax: 021. Mobil: 0733. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 7.625. 3.c. Sc. Catalin Minea 96 .l. B.S 2. J40/1162/2005. Ap.r.50. e-mail: catalin. Bl. Ap. 40. L109.

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

F.EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU INCINTE DIN PILOTI FORATI

97

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

8. CAIET DE SARCINI - INCINTE DIN PILOŢI FORAŢI SECANŢI, EXCAVATII SI REALIZAREA INFRASTRUCTURII
8.1. CONTINUT
8.1.1. Prezentul Caiet de sarcini cuprinde specif icatiile si conditiile de realizare a unei incinte de lucru cu ecran din piloţi foraţi secanţi, excavarea si executarea infrastructurii. 8.1.2. Excavaţiile si infrastructura pe 2 niveluri a unor constructii vor fi realizate la adăpostul unei incinte din pereti din piloţi foraţi secanti cu diametrul de 40-60 cm si lungimea variabilă în funcţie de latura incintei. Peretele este sprijinit fie prin 2 nivele de şpraiţuire fie pe un singur nivel. Elementele constitutive ale pereţilor incintei sunt: - piloţi de rezistenta din beton armat si de etanşare din beton simplu; - grinzi de solidarizare a piloţilor; - şpraiţuri si filate metalice pentru sprijinirea pereţilor incintei; - popi metalici fixaţi în piloţi foraţi pentru sprijinirea spraiţurilor. Asigurarea utilajelor, echipamentelor şi forţei de muncă Executantul va confirma că dispune de toate uneltele, echipamentele şi utilajele necesare şi de personal calificat pentru a îndeplini intocmai şi la timp sarcinile ce ii revin pentru execuţia tuturor lucrărilor prevăzute în proiect. Va dovedi ca are in dotare sau inchiriaza ; Instalatie de foraj pentru executie piloti Personal calificat specializat ( Responsabil tehnic de executie pentru lucrari de piloti) 8.1.3. Etapele de executare ale incintei si infrastructurii sunt: - realizarea unei platforme tehnologice de lucru, prin umpluturi compactate controlat; dimensiunile platformei vor fi stabilite de executant in functie de utilajele folosite; - realizarea grinzilor de ghidaj; - realizarea pereţilor din piloţi foraţi; - turnarea grinzilor de solidarizare; - realizarea excavaţiilor până sub cota primului nivel de sprijinire si execuţia acestuia; - realizarea lucrărilor de epuisment si coborârea nivelului apei în incintă; - realizarea excavaţiilor până sub cota nivelului 2 de sprijinire si execuţia sprijinirilor; - realizarea excavaţiilor până la cota finală; - execuţia infrastructurii imobilului si demontarea spraiţurilor respectând fazele tehnologice prezentate la punctul 4.1. 8.1.4. În Caietul de sarcini - ca si în proiectul elaborat în această fază - nu sunt incluse referiri la execuţia reazemelor de adâncime (barete sau piloţi foraţi) ale macaralelor care vor fi utilizate de executant. 8.1.5. Condiţiile generale referitoare la recepţia lucrărilor, la igiena si protecţia muncii sunt cele din prescripţiile legale în vigoare.

98

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

8.2. PREVEDERI GENERALE
8.2.1. Înainte de inceperea execuţiei, constructorul trebuie să aibă acordul scris al beneficiarului privind eliberarea amplasamentului de toate reţelele subterane. 8.2.2. Condiţii prealabile execuţiei: - pregătirea platformei de lucru: defrişare, decapare strat vegetal, nivelare atât pe amplasamentul incintei, cât şi pe spatiul inconjurător necesar manevrării utilajelor şi pentru depozitarea carcaselor de armătură, indepărtarea eventualelor fundatii sau elemente de constructii existente pe amplasament; - stabilirea tehnologiei de lucru în concordanta cu natura terenului; - imprejmuirea amplasamentului; - măsuri de păstrare a curateniei in zona de lucru. 8.2.3. Se interzice depozitarea materialelor sau crearea de orice alte suprasarcini pe platformele adiacente pereţilor incintei pe o latime de 20 m, mai ales după inceperea lucrărilor de excavaţii

8.3. INCINTA DE PEREŢI DIN PILOŢI FORAŢI SECANŢI
Prezentul capitol se referă la execuţia incintei perimetrale din piloţi secanţi, realizaţi prin forare in uscat şi sub apă cu tubaj recuperabil. Poziţionarea aliniamentelor incintei este indicată in planşele proiectului. Peretele continuu se va realiza din piloţi secanţi, altemând piloţii de rezistenta din beton armat (C25/30) cu cei de etanşare din beton simplu (C6/7.5). Diametrul piloţilor este de 400 mm pana la 600 mm, iar lungimea acestora este de 15 m, 11 m, respectiv 10 m, in funcţie de zona de amplasare. 8.3.1. Faze tehnologice de execute a pereţilor din piloţi foraţ Execuţia piloţilor foraţi se va face pe baza procedurii elaborate de executant şi acceptate de proiectant. Pentru asigurarea aliniamentului piloţilor şi a poziţiei secante conform proiectului este necesară realizarea in prealabil a unor grinzi de ghidai pentru utilajele de piloţi foraţi. Detaliile de execute privind aceste grinzi de ghidaj revin constructorului de piloţi. 8.3.1.1. Ecran din piloţi forati Piloţii vor fi executaţi prin forare cu tubaj recuperabil. Fazele tehnologice de execute sunt: - trasarea peretelui din piloţi; - realizarea grinzilor de ghidaj; - instalarea utilajelor specifice de execuţie pe poziţie; - săparea găurii de foraj; - introducerea carcasei de armătură (la piloţii de rezistenta din beton armat); - betonarea pilotului. Peretele din piloţi foraţi este realizat din piloţi secanţi, altemând piloţii armaţi de rezistenta (C25/30) cu cei din beton simplu, de etanşare (C6/7.5). Pentru asigurarea unei bune desfăşurări a lucrărilor se vor lua măsurile necesare de menţinere în uscat a platformei de lucru (pante, şanţuri etc.) pentru a se asigura colectarea şi evacuarea apelor din orice surse.

99

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

8.3.1.2. Asigurarea etanseitatii peretelui din piloti Pentru a se asigura etanşeitatea peretelui din piloţi aceştia vor fi secanţi. Distanţa interax intre doi piloţi consecutivi (unul armat şi unul din beton simplu) este de aproximativ 45 cm. În vederea asigurării etanşeitatii peretelui şi secantării piloţilor pe distanţa impusă prin proiect, la forarea piloţilor se vor utiliza grinzi de ghidaj ale utilajelor de forat. În cazul constatării unor infiltraţii de apă prin puncte de discontinuitate în betonul pereţilor se va interveni local, prin injecţii, pentru oprirea fenomenului. 8.3.1.3. Grinzile de solidarizare Grinzile de solidarizare pe capul piloţilor sunt realizate din beton armat (C25/30). Fazele tehnologice de execuţie sunt: - trasarea axelor şi limitelor grinzilor; - cofrarea grinzii; - armarea şi tumarea betonului în grindă; - decofrarea. 8.3.2. Reglementări tehnice de referinte La execuţia piloţilor foraţi se vor respecta prevederile SR EN 1536:2004 -Executia lucrărilor geotehnice speciale. Piloti forati. Pentru execuţia corpului din beton armat al pereţilor din pilotf foraţi se vor respecta următoarele reglementări tehnice: - NE 012-99: Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat §i beton precomprimat. - ST 009-96: Specificaţie privind cerin{e §i criterii de performan{a pentru armături. - STAS 438/1 -89: Otel beton laminat la cald. La executarea incintei din pilotf foraţi se vor respecta prevederile NP 113-04 –Normativ privind proiectarea, execuţia, monitorizarea si receptia pereţilor îngropati şi NP 120-06 - Normativ privind cerinfele de proiectare si executie a excavatiilor adânci în zone urbane. 8.3.3. Execuţia pereţilor din piloţi foraţi

8.3.3.1. Tolerante în executie Abaterea limită admisă la poziţia în plan a pereţilor incintei fata de proiect va fi de ±5 cm. Abaterea limită admisă la Tnclinarea axei pereţilor fata de proiect va fi de 1,5% Abaterea limita la dimensiuni : - pentru diametrul piloţilor: ±2cm, - pentru cota bazei = ±20cm, - pentru cota superioara a pereţilor = ±5 cm. În cazuri temeinic justificate din punct de vedere geotehnic, cota de fundare se poate modifica, dar numai cu aprobarea beneficiarului si a proiectantului. 8.3.3.2. Pregătirea platformei de lucru, trasarea si pichetarea lucrărilor 8.3.3.2.1. Platformele de lucru se amenajează pentru a permite accesul, circulaţia şi lucrul utilajelor de execute necesare realizării ecranului în condp optime, pentru a asigura calitatea şi siguranţa lucrărilor. 8.3.3.2.2. Pe platforma de lucru se realizează trasarea axelor peretelui şi pichetarea prin următoarele operaţiuni:

100

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

- trasarea axelor peretelui, conform planului de amplasare a acestora; - materializarea pe teren prin taruşi a axului fiecărui pilot. Taruşii trebuie să aibă o lungime suficientă ca să asigure infigerea lor stabilă în teren. Capetele taruşilor vor rămâne cel mult 3 cm deasupra suprafeţei terenului, fiind vopsite pentru a fi uşor vizibile. "taruşul se indepărtează în momentul inceperii lucrului la pilotul respectiv. 8.3.3.2.3. Pe capul pilotjlor se realizează trasarea axelor şi limitelor grinzilor de solidarizare prin pichetare cu taruşi, materializându-se toate punctele importante ale traseului, în special cele de schimbare ale directjei. 8.3.3.2.4. In cazul unor denivelari mari, platforma de executare a incintei din pilotj foratj va avea diferite cote, incinta urmând linia naturală a terenului. Se delimitează astfel zone ale incintei in functie de caracteristicile geometrice si topometrice ale terenului. 8.3.3.3. Utilaje si dispozitive de execuţie 8.3.3.3.1. Antreprenorul va obţine aprobarea beneficiarului pentru utilajele, instalaţiile şi dispozitivele de execuţie. Acestea trebuie adoptate în funcţie de caracteristicile piloţilor, amplasament, caracteristicile geologice, geotehnice şi hidrogeologice furnizate de studiile de teren şi ţinând seama de eventualele apropieri de zone locuite sau lucrări existente. 8.3.3.3.2. Execuţia ecranului se va efectua de către unitaji specializate, cu personal cu pregătire corespunzătoare pentru execuţia acestor lucrări. 8.3.3.3.3. Unitatea executantă va trebui să aibă în dotare utilaje şi instalaţii care să asigure execuţia lucrărilor din prezentul proiect în condiţii de calitate superioară. 8.3.3.3..4. Instalarea utilajului pe poziţie se realizează prin deplasare inainte şi Tnapoi, prin rotire şi, în final, prin verticalizarea cu ajutorul cilindrilor hidraulici de calare sau cu alt dispozitiv cu care este prevăzut utilajul. Se va verifica verticalitatea. 8.3.3.4. Dispunerea în plan a piloţilor 8.3.3.4.1. Poziţia în plan a piloţilor este cea stabilită prin proiect. 8.3.3.4.2. Planul pilotajului, se va supune aprobării beneficiarului. 8.3.3.4.3. Planul pilotajului se stabileşte la nivelul platformei de lucru conform planului de pilotaj care conţine date pentru fiecare pilot: - numărul (poziţia) de identificare; - dimensiunile transversale, alcătuirea armăturilor şi numărul de identificare al tipului de armătură (sau carcasă); - cota de fundare la bază; - cota platformei de lucru; - cota de betonare a capătului superior şi lungimea de amenajare a zonei de incastrare în grinda de solidarizare; 8.3.3.4.4. Distanţa dintre axele a doi piloţi va fi conform proiectului. 8.3.3.5. Forarea piloţilor 8.3.3.5.1. Piloţii de rezistenta proiectaţi, ca şi cei de etanşare, au diametrul de 400-600 mm. 8.3.3.5.2. Forarea se execută în uscat si sub apă cu tubaj recuperabil. Se poate aplica în orice condiţii de teren, unealta de săpare adoptându-se în funcţie de natura stratului străbătut. Este obligatorie prevederea la baza tubajului a unei coroane dilate. În cazul forării sub apă în nisipuri şi pământuri slab coezive, deoarece datorită vitezei mari de excavare şi a efectului de piston al benei se pot produce fenomene hidrodinamice manifestate prin antrenarea pământului de la baza forajului, insotjtă de slăbirea terenului din jur şi reducerea capacitatii portante a pilotjlor invecinati sau a altor fundaţii aflate în apropiere, se vor adopta următoarele măsuri: - se interzice introducerea în pământ a tubajului cu ajutorul jetului de apă sub presiune (subspălare);

101

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

- se va evita utilizarea dispozitivelor de săpat cu vacuum; - baza tubajului se va mentine în permanenta cu cel putjn 1/2 din diametrul tubajului sub talpa forajului (tubare în devans); - ritmul de excavare va fi moderat, urmărindu-se ridicarea lină a benei (greiferului) de pe fundul forajului. 8.3.3.5.3. Intervalul de timp intre terminarea găurii şi inceperea betonării trebuie să nu depasească 12 ore. 8.3.3.5.4. Curatirea tălpii forajului. Se face obligatoriu inaintea introducerii carcasei de armătură şi de betonare, indiferent de procedeul de forare utilizat. 8.3.3.6. Armarea piloţilor 8.3.3.6.1. Pentru executja carcaselor de armatura vor fi respectate prevederile din ST009-96 şi STAS 438/1-89. 8.3.3.6.2. Înainte de introducerea carcasei de armătură se va face receptja acesteia prin verificarea concordantei cu prevederile din proiect privind: diametrul barelor, pasul fretei, rigiditatea carcasei, executja corectă a sudurii la barele dispozitivelor de mentjnere a formei, distantierilor, lungimea carcasei etc. Se vor verifica si dispozitivele de manipulare. 8.3.3.6.3. Carcasa se va realiza dintr-o bucată. Diametrul carcasei va fi mai mic decât eel al găurii forate, astfel meat să se asigure acoperirea minimă pentru o bună protejare a barelor. Diametrul interior este limitat de diametrul burlanului de betonare, astfel meat să se asigure o manevrare uşoară în timpul betonării. 8.3.3.6.4. Coborârea carcasei în foraj (cu troliul sau macaraua) se va face lent, fără smucituri sau opriri bruşte care ar produce deformarea ei sau lovirea şi surparea peretjlor. 8.3.3.6.5. Se va asigura distanta de acoperire a armăturilor pe toata lungimea acestora. 8.3.3.7. Betonarea pilotilor Pentru realizarea piloţilor de rezistenja din beton armat se va utiliza beton clasa C25/30, iar pentru cei de etansare din beton simplu se va utiliza beton clasa C6/7.5. Se vor respecta prevederile normativului NE 012-99 şi ale SR EN 1538-2002. 8.3.3.7.1. Transportul betoanelor Betoanele vor fi transportate obligatoriu cu autoagitatoarele care trebuie sa fie etanşe pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment. Durata maximă la transport a betonului va fi de o oră de la descărcarea betonului în mijlocul de transport, dar cu conditja sa nu depăşească timpul de inceput de priză. În cazul în care intervalul de timp de la descărcarea şi reincărcarea cu beton a autoagitatoarelor depaseşte o oră, acestea se vor spăla. Fiecare transport va fi insotit de o fişă în care se vor inscrie orele de incărcare - descărcare, tipul betonului transportat şi temperatura betonului la locul de incărcare. 8.3.3.7.2. Turnarea betonului Înainte de inceperea tumării betonului, conducătorul punctului de lucru trebuie să se asigure dacă sunt indeplinite următoarele conditji: - tot personalul punctului de lucru să fie instruit cu privire la tehnologia de lucru; - utilajele şi dispozitivele care vor fi utilizate în procesul de betonare sa fie montate pe pozitje şi să se asigure o bună functjonare în timpul betonării;

102

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

- tuburile prin care se toarnă betonul sa fie etanşe şi să reziste la o presiune de 3atm, iar flanşele de imbinare dintre tuburi sa fie prevăzute cu garnituri de impermeabilizare; - fabrica de beton şi mijloacele de transport utilizate să poată asigura un ritm de betonare de eel putin 10m3/oră; - constructia de sustjnere a instalatjei sa fie stabilă şi să asigure deplasarea pe verticala a tuburilor pe cca. 2.5m. În timpul betonării se vor respecta următoarele conditii: - betonul descărcat din mijlocul de transport sa fie eel specificat în prezentul caiet de sarcini; - betonarea, la găuri forate cu tubaj recuperabil, se face cu metoda pâlniei fixe ridicătoare (Contractor), pentru a evita contactul dintre masa betonului turnat şi apă; - diametrul tubului de betonare se alege în functje de dimensiunile agregatelor betonului şi de diametrul pilotului, fără a cobore sub 20 cm; - betonarea se organizează ca o operate continuă, care se efectuează intr-o singură repriză, la un debit de betonare determinat în functie de diametrul şi lungimea pilotului, dar care trebuie să fie de eel putjn 10 mc/oră. La prima şarjă trebuie să se asigure separarea betonului de apă; cantitatea de beton se stabileşte astfel incat tubul de betonare să fie amorsat; - baza tubului de betonare trebuie să se găsească în permanenta cu cel putin 2 m sub nivelul betonului, dar nu mai mult de 4 m; - se va verifica permanent volumul de beton introdus în corpul pilotului, depăşirea sau reducerea acestuia prin raport cu valoarea teoretică fiind semnalate pentru a se putea lua măsurile tehnice corespunzătoare. Toate observable vor fi notate în registrul de evidenta, precum şi în fişa tehnică a pilotului de rezistenta; - în cazul unor intreruperi accidentale, cu durata mai mică de 1 oră, operatja de betonare se poate continua numai daca apa nu a pătruns în tuburi; în caz contrar, se scoate tubul şi se executa din nou amorsarea acestuia; - în cazul unor intreruperi accidental, cu durata mai mare de 1 oră, betonarea se va opri si se va anunta proiectantul pentru stabilirea unor masuri speciale in vederea reluării betonării; - la descărcarea din mijloacele de transport, este interzisă descărcarea betonului pe inălţimi mai mari de 0.5 m. 8.3.3.8. Extragerea coloanei de protecţie 8.3.3.8.1. Concomitent cu betonarea se procedează la extragerea coloanei de protectje a forajului prin mişcări continue de rotire în plan orizontal şi vertical, efectuate de la nivelul terenului prin comenzi hidraulice. 8.3.3.8.2. Extragerea se face treptat, în functje de cantitatea de beton turnat, avându-se grijă ca şiul coloanei să fie permanent sub nivelul betonului turnat cu minim 2 m. Pentru respectarea acestei conditii se va ţine o evidenta permanent a volumului de beton turnat în coloană şi se va verifica periodic nivelul betonului în pilot. 8.3.3.9. Pregătirea capului pilotului 8.3.3.9.1. Betonarea capului pilotului se execută la o cotă superioara celei la care acesta urmează să fie inglobat în grinda de solidarizare. La pilotji forati betonati sub apă inăltimea suplimentară de turnare trebuie să fie de cel puţin 60 cm. 8.3.3.9.2. La terminarea betonării de indepărtează betonul din capătul superior al pilotului pe intreaga inăltime pe care se constată că este necorespunzător, completându-se după caz pentru a asigura inăltimea minimă de incastrare în grinda de solidarizare prevăzută în proiect, cu respectarea prevederilor SR EN 1536:2004.

103

Bl. Bucuresti Tel/Fax: 021. Mobil: 0733. Excavarea 8.2.etapa 2: continuarea lucrărilor de excavare şi montarea nivelului 2 de şpraiţuri şi filate. 40.1. 87.1.4. Etape Etapa de pregătire: umpluturi din materiale pământoase corespunzătoare.3. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 8.4. astfel că o anumita cantitate va fi săpată manual. Faze tehnologice de realizare a excavatiilor si infrastructurii Fazele tehnologice sunt diferite în funcţie de zonele în care a fost divizată incinta .etapa 5: executia integrală a subsolului 2 şi a planşeului de peste acesta şi demontarea şpraiturilor de pe nivelul 1 de sprijinire.4. 8.4. Ap.320. S. Continuarea lucrărilor de excavare până la cota finală. Nr.89.etapa 1: executja pilotilor forati pe tot conturul şi a grinzilor de solidarizare. Execuţia grinzilor de solidarizare 8. e-mail: catalin. B.4. Se vor lua măsuri ca excavatia să rămână deschisă pentru o perioadă de timp cât mai scurtă.2. J40/1162/2005. şi plansele corespunzătoare din proiect. Începerea lucrărilor de excavare se va face numai după întărirea totală a betonului în peretele din piloţi şi în grinda de solidarizare (minim 28 zile de la turnare).4.l.3. 8.3. pus în operă în etapa precedenta. Fazele de realizare a infrastructurii: . 104 . Et.4.r. se vor respecta prevederile normativului NE 012-99.ro CUI: RO 17147031.4.1. 3.4.S 2.3. 6. Nu se vor ataca lucrările de excavare dacă nu este asigurată continuitatea lucrărilor de infrastructura (executarea radierului şi a structurii subsolurilor). CLIDE Design s.s. 8. Suprafaţa de turnare va fi curată şi vor fi mentinute rugozitatile betonului.3. Ap.2.2. NOTĂ: Trecerea la o nouă etapă tehnologică este condifionată de întarirea totală a betonului. 65. Se va asigura curatjrea suprafeţei de betonare prin indepărtarea betonului necorespunzător de la partea superioară a ecranului şi curatirea armăturii. Sc.3. Grinda de solidarizare a pilotjlor se va executa din beton armat C25/30. Utilajul de excavat nu va atinge pereţii incintei.4.2.2.625. Nr. 8.1.etapa 3: realizarea lucrărilor de epuisment şi coborârea nivelului apei în incintă.c. 24.4. . Continuarea lucrărilor la infrastructura. 3. Realizarea excavaţiilor şi montarea primului nivel de şpraiţuri şi filate. dimensiunile platformei se vor stabili tehnologic în funcţie de tipul şi dimensiunile utilajelor necesare. La lucrările de excavare se vor respecta fazele tehnologice impuse prin proiectul tehnic. REALIZAREA EXCAVAŢIILOR SI INFRASTRUCTURII CONSTRUCTIEI Prezentul capitol se referă la realizarea excavaţiilor şi infrastructurii constructiei.4. Delfinului. Matei Basarab.a se vedea punctul 8. 8. . Sc.065. compactate controlat pentru platforma de lucru.50. 8. Cota finală de excavare va fi precizata in proiectul tehnic. Fazele de realizare a excavaţiilor: .2. conform proiectului.3.4. L109. Bl.2. Bucuresti Punct de lucru: str.minea@clidedesign.3. 8. Betonarea intre rosturi va fi făcută continuu si nu se admit rosturi de turnare 8.1. Operaţiunile de excavare se vor desfasura astfel ca să fie asigurat fluxul tehnologic normal spre punctul de evacuare. 42. 8. Sediu social: str. .etapa 4: executja radierului şi demontarea şpraiiurilor de pe nivelul 2 de sprijinire.

şi planşele referitoare la fazele tehnologice.1.4. Detaliile referitoare la prinderea şpraiţurilor în filate sau în grinda de solidarizare şi la fixarea profilelor HEB de pereţii din piloţi foraţi vor face obiectul proiectului de detalii de execuţie (DDE) şi nu fac obiectul proiectului de fata.C16-79: Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de constructii si a instalaiiilor aferente.2. În timpul executjei excavaţiei în incinta alcătuită din pereţi din piloţi forati se vor semnala proiectantului toate neconformitatile observate fata de caracteristicile şi de altemanţa straturilor figurate pe planşele de execute.1.4. Nr. 8. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 8.2. Et. CLIDE Design s.3.c.2.3.1. 8. 3. Sediu social: str.065.4. 8. J40/1162/2005.3. 8. Bucuresti Tel/Fax: 021.4.5.4. Ap. În anumite zone şpraiţurile vor fi fixate în grinda de solidarizare a piloţilor.4. Bucuresti Punct de lucru: str.3. 8. Popii metalici vor pătrunde în piloţii din beton simplu pe toată lungimea acestora (minim 6 m). S.3. 24. Filate 8.3.2.7. Filata de la nivelul 2 de şpraiţuire va fi alcătuită din 2 profile HEB 600 .1.S235. 8. La montarea şi demontarea şpraiţurilor se vor respecta fazele tehnologice prezentate la punctul 4.3.320.2.3.3.4. 8. Matei Basarab. Piloţii şi lansarea popilor vor fi realizate concomitent cu execuţia pereţilor din piloţi foraţi. Spraiţurile sunt constituite din ţeavă metalică OLT45 cu diametrul exterior de 400-609 mm şi grosimea peretelui de 10-14 mm. Nr.4. 8.4.6.3. Ap.50. Sprijinirea pereţilor incintei 8. L109. Spraiţurile vor fi sprijinite suplimentar prin popi alcătuiţi din ţeavă metalică OLT45 cu diametrul exterior de 400 mm şi grosimea minimă de 6 mm.3.1. 87.4. 65. 8.89. Contactul dintre pereţi şi şpraiţuri va fi asigurat prin plăci de repartiţie astfel ca de la inceput şpraiţurile să intre în lucru şi să nu se mişte pe parcursul execuţiei.1.2.2. 6.1.3.4.1.4. Mobil: 0733. 40. 8.4. Capetele vor fi bine fixate în lateral şi cu scaun pentru a rămâne pe poziţie dacă ecranul se deplasează datorita elasticitatii.2. Bl. Intersecţia şpraiţurilor. Aceştia vor fi fundaţi în piloţi din beton simplu cu diametrul de 600 mm şi cu o lungime minimă de 6 m sub nivelul viitoarei excavaţii.s. Spraiţurile vor fi fixate la capete în filate alcătuite din profile metalice. e-mail: catalin. Execuţia lucrărilor de excavaţii se va realiza cu respectarea reglementărilor: .6.5.3.2. Poziţia filatelor şi lungimile acestora vor fi indicate în planşele de sprijinire ale pereţilor de susţinere.4. Bl. 8.2.S 2.3. Nivelele de şpraiţuire şi amplasarea în plan ale spraiţurilor sunt indicate în plansele de sprijinire ale pereţilor de susţinere.1.l.S235. 42. dar nu intereseaza in aceasta faza de proiectare. B. Sc. Sc.4.minea@clidedesign. 8.4. devieri vizibile) în perete.1. Evacuarea din săpătură a pământului excavat se va face cu macaraua.4. Spraiţuri si popi 8.1. Proiectul DDE intră în sarcina beneficiarului şi executantului intr-o etapa viitoare 105 . executantul va semnala proiectantului eventualele defecţiuni (discontinuitati.2. precum şi fixarea de popii metalici va fi realizată prin gusee cu grosimea minimă de 20 mm şi prin sudură în adâncime.5. 3.r. iar transportul cu basculante şi depozitarea se vor realiza numai în locurile pentru care s-au obtinut avizele legale. 8. Filata de la nivelul 1 de şpraiţuire va fi alcătuită din 2 profile HEB 400 . . 8.4.4.625.3.C169-88: Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundafiilor construcfiilor civile §i industriale.3. precum şi existenta unor infiltraţii de apă prin corpul acestuia. Delfinului.5.ro CUI: RO 17147031.4. De asemenea.3. Pereţii incintei vor fi sprijiniţi prin şpraiţuri pe 2 nivele.

Sc. e-mail: catalin. se prelevează probe (3 cuburi) de beton de la locul de turnare şi se determină rezistenţa betonului conform SR EN 12390. . CONDITII TEHNICE DE CALITATE §1 VERIFICAREA LUCRĂRILOR 8. pe tot parcursul executjei. 8. Recepţia excavarilor Recepţia constă în verificarea cotelor impuse de poziţia radierului şi a terenului de fundare.poziţiei şpraiţurilor. Nr. J40/1162/2005. la consumuri anormale (sub profil sau cu peste 30% peste profil) se vor lua măsuri în consecinta.poziţiei grinzilor.integritatea elementelor sprijinirilor şi a detaliilor de fixare a acestora.r.6. Sediu social: str. Pe parcursul betonării se vor efectua următoarele determinări: . 24. . 3. Mobil: 0733. Bucuresti Punct de lucru: str. 8.l. 65. din verificarea datelor referitoare la betonare.625.5. 8. Ap.c. 6.5.betonare şi registrul lucrărilor de fundaţii). B.2. 106 .respectarea cotelor şi dimensiunilor din proiect.3. Et. Controlul calitafii după executie Controlul calitatii piloiilor forati după execuţie cuprinde: . 3.4.320. Recepţia grinzilor de solidarizare Recepţia constă în verificarea: . Recepţia pilotului după betonare constă din stabilirea poziţiei în plan şi a inclinării. Matei Basarab.pentru fiecare pilot trebuie să se intocmească o curbă de betonare din care să rezulte consumul de beton pe lungimea pilotului.ro CUI: RO 17147031.1. Nr. 8. Delfinului. . conform prevederilor SR EN 1536:2004.s. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 8.minea@clidedesign. RECEPTIA LUCRARILOR Recepţia lucrărilor aferente incintei se va realiza pe tipuri de activitati şi obiecte.5. Se verifică totodată datele referitoare la forare din fişa de forare .5. popilor şi filatelor. 87.065. Bl. L109.betonare care serveşte şi ca document de recepţie a lucrării ascunse. În cazul existentei unor defecţiuni se vor prevedea solutii de remediere. . 42. Recepţia piloţilor Recepţia găurii de forare inainte de betonare constă din măsurarea diametrului la nivelul terenului şi adâncimii găurii forate şi din stabilirea poziţiei carcasei de armătură. Ap.50. Bucuresti Tel/Fax: 021. CLIDE Design s. Bl.respectarea poziţiei rosturilor. Sc.6.la fiecare 20 mc de beton pus în operă. precum şi din examinarea documentelor de control al calitatii (fişa de forare . 40. intocmindu-se procese verbale de recepţie. 8. Abaterile de la poziţia în plan şi inclinarea axei pilotului fata de cele prevăzute în proiect sunt conform SR EN 1536:2004.verificarea pozitjei în plan şi a inclinării.S 2.5. .89.respectarea cotelor şi dimensiunilor din proiect.1. Recepţia sprijinirilor pereţilor incintei Recepţia constă în verificarea: . Piloţi de rezistenta Controlul calitafii în timpul execufiei Controlul se va face pe faze. S.

e-mail: catalin. Deformaţiile rezultate prin măsurători vor fi comparate cu cele prevăzute în Normativul NP 112-04.pentru urmărirea tasărilor se vor monta minim doi reperi topografici pe fiecare din imobilele invecinate.50. 8. Delfinului. .minea@clidedesign. Mobil: 0733. a pereţilor de sprijin ai incintei şi a variaţiei nivelului apei subterane în amplasament. Pentru aceasta este necesară respectarea prevederilor si prescriptiilor in vigoare privind lucrările de epuisment. 6. dacă există. Sc. Sc.4. Ap. Bucuresti Tel/Fax: 021. Monitorizarea va fi avută în vedere de către beneficiar care o va incredinţa unor unitati specializate. 8. cât si în exteriorul acesteia. doar că nu vor fi armaţi. Monitorizarea constuctiilor invecinate Pentru clădirile aflate la diferite distanţe de incintă.5. dacă există.l. 3.în cazul existenţei sau aparitiei unor fisuri în interiorul imobilelor. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi . LUCRARI DE MONITORIZARE A INCINTEI SI CONSTRUCTIILOR INVECINATE Pe perioada de realizare a lucrărilor aferente incintei şi infrastructurii imobilului. Bl.r.2. până la atingerea cotei ±0.8. .se vor face observatii vizuale pentru a constata aparitia eventualelor fisuri. Nr.7. Ap. pentru a cunoaşte comportarea incintei de lucru şi a construcţiilor invecinate acestea vor fi monitorizate în timp.ro CUI: RO 17147031.verificarea corpului pilotului.controlul calitatii betonului. Bl. Activitatea de monitorizare are în vedere urmărirea comportării clădirilor invecinate. .1. 87.89. .6.S 2. se vor monta reperi de sticlă pe ipsos. 40. toleranta măsurătorilor va fi de 1 mm. Lucrările de epuizare ale apei din incintă vor respecta fazele tehnologice de realizare a excavaţiilor şi infrastructurii prezentate la punctul 8. Diametrul lor este de 400600 mm şi lungimea identică cu cea a pilotilor de rezistenta. 42. 3. Piloţi de etansare Piloţii de etansare vor fi executati din beton simplu având clasa de beton C6/7. Tehnologia de execute va fi aceeaşi cu a piloţilor de rezistenta. toleranta măsurătorilor va fi de l mm. L109. J40/1162/2005.00 m a constructiei. CLIDE Design s. 107 .8. 8.controlul calitatii betonului.c. Controlul calitatii după execute Controlul calitatii piloţilor foraţi după execute cuprinde: . Sediu social: str. Et.1. . . . Bucuresti Punct de lucru: str. pe faţadele dinspre incintă.065.verificarea poziţiei în plan şi a inclinării.625. deschideri sau evoluţii ale fisurilor sau rosturilor.320.pentru urmărirea tasărilor terenului din spatele peretelui de sustinere se vor monta reperi topografici (intre perete şi construcţiile invecinate).verificarea corpului pilotului. se vor monta reperi şi se vor face măsurători. 65.s. LUCRARI DE EPUISMENT Având în vedere că nivelul final de excavare se poate situa sub nivelul apei subterane sunt necesare lucrări speciale de epuisment. -Faze tehnologice. În acest sens se prevede: . va fi realizată o instrumentare prin care să poată fi evidentiate eventualele tasări şi respectiv. Matei Basarab. Nr.pentru eventuala deschidere a rosturilor şi fisurilor. atât în interiorul incintei. S. 8. 24. B.

Monitorizarea pereţilor incintei de lucru Pereţii de sprijinire a incintei. Ap.625. Sediu social: str.8. Nr. avertizându-se imediat eventualele antrenări de părţi solide. Sc. 24.r. până la turnarea radierului si apoi lunar până la terminarea infrastructurii şi atingerea cotei ±0. Sc. Măsurătorile inclinometrice se vor realiza în etapele principale de excavatie şi de realizare a infrastructurii. în situaţiile ce pot apare ca urmare a unor precipitatji importante va fi controlată apa colectată si evacuată. MĂSURI DE SECURITATE SI PROTECTIE A MUNCII Executantul va respecta intocmai legislatia în vigoare privind securitatea si protectia muncii.c.2. lucrările vor fi intrerupte şi vor fi luate măsurile care se impun. e-mail: catalin. Et. Bucuresti Tel/Fax: 021. Se va prevedea minim 1 tub pe fiecare latură a incintei.9. Ap. se vor monta reperi topografici astfel: .8. În cazul aparitiei de particule solide cantitatea acestora va fi măsurată.l. Pentru urmărirea deplasărilor pereţilor incintei. Matei Basarab. 87.065. 8.S 2.3. 6. Pereţii vor fi monitorizatj prin observaţii vizuale pe măsura dezgolirii si curatarii lor. Bl. 3. Delfinului. Măsurătorile de tasări aferente construcţiilor. Bl. De asemenea. prin punerea acestora sub presiune. Bucuresti Punct de lucru: str. vor fi semnalate de urgent pentru a fi remediate incă din faza de excavatie.50.minea@clidedesign.320. Mobil: 0733. Nr.ro CUI: RO 17147031. Dacă se observă o tendinta de creştere continuă a deplasărilor. Pentru aceasta vor fi prevăzute tuburi speciale ce vor fi fixate de carcasele de armătură şi vor fi introduse în piloti incă de la turnarea acestora. 108 . 8. 40. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 8. CLIDE Design s.00 m a construcţiei noi. incintei si de nivel a apei subterane vor fi executate săptămânal pe perioada de execute a excavatiei. făcându-se inregistrările necesare. 8. la partea superioară. 65.pentru deplasările la partea superioară a ecranului: vor fi folosiţi reperii montati pentru urmărirea tasărilor. L109. .4.8. .pentru urmărirea de detaliu (în adâncime) a deplasărilor orizontale (deformaţiilor) peretilor de sustjnere se vor efectua măsurători inclinometrice. la rosturi sau ca integritate a betonului. Urmărirea nivelului apei subterane Pe toată perioada activitatii de epuisment în incintă vor fi urmărite zilnic debitele pompate şi evacuate. urmărindu-se ca scurgerea să se producă fără antrenări de material. S. Rezultatele vor fi prezentate beneficiarului şi proiectantului în termen de 24 ore. constituiti din piloti foraţi vor fi urmăriti din punct de vedere al asigurării etanseitatii ca şi din punct de vedere al deformator. 42. Valorile de referinta vor fi considerate cele corespunzătoare inceperii măsurătorilor. 3.s. Vor fi obtinute informatii privind variatja nivelului apei în zona de lucru şi vor putea fi luate măsurile necesare de coborâre a acestuia pentru a nu afecta negativ lucrările executate. J40/1162/2005. Frecvenţa măsurătorilor Activitatea de monitorizare a clădirilor invecinate va incepe o dată cu demararea primelor lucrări în amplasament.89. pe grinda de solidarizare.pentru tasarea ecranului vor fi montaţi minim 2 reperi topografici pe fiecare latură a incintei. iar posibilele defecte. B.

e-mail: catalin. Delfinului.10. 65. Bucuresti Tel/Fax: 021. Nr. Sediu social: str. 87. Matei Basarab.625. Bucuresti Punct de lucru: str. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 8. Bl. B. Bl. 3. • • • • PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE Executie piloti Executie lucrari de sprijinire incinta Lucrari de epuisment Activitate de monitorizare incinta si constructii invecinate Intocmit : Arh. S.320.minea@clidedesign.s.50. L109. 3. J40/1162/2005. Ap. Catalin Minea 109 . CLIDE Design s.89. 40. Sc.r.l.ro CUI: RO 17147031.c.S 2. Mobil: 0733. Sc. Et. Ap. 24.065. 6. 42. Nr.

Bl. 24.l.50. 3.S 2. Mobil: 0733. J40/1162/2005. Bl. Nr.s. 42. CLIDE Design s. Ap. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi G. Bucuresti Punct de lucru: str. B. L109. Et.320. Sediu social: str. Nr. 87.ro CUI: RO 17147031. 6. Ap.minea@clidedesign. 40.89. 3. 65.065.EXECUTIA LUCRARILOR DE ARHITECTURA 110 .c.r. Sc. Matei Basarab. Bucuresti Tel/Fax: 021. Delfinului. Sc. S.625. e-mail: catalin.

24. B. .0 . 303/16.T.320. Nr. deschiderea panei este intre 3.12. C 46-1986 4.T. Materiale Lucrarile includ urmatoarele articole si materiale: a) Elemente structurale din lemn Capriorii . 40.2003 Revizuire NP 005-1996 C 36–1979 Înlocuiesc 3. CLIDE Design s. distantele uzale intere pane sunt de 2.D. in timp ce cele pentru pardoseli din lemn doar in lucrarile de reparatii in cladirile monumente istorice. Nr.C. care sustin elementele secundare ale acoperisului ( sipci .c.Institutul Central de Cercetare .1986 M.065.P.89.0 m .T.T. Lucrarile pentru tamplarie pentru acoperis sunt necesare atat in constructiile noi cat si in cele de reabilitare.Tamplarie din lemn Componentele de tamplarie pot avea urmatoarele functii: decorative. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 9.3. 111 . instructiunile din specificatii vor avea prioritate. 87.L. Sc.A. mecanice si portante.C. NP 005-2003 Legenda M.C. Sc. Ap. Proiectare si Directivare in Constructii 9. MANIPULARE SI DEPOZITARE 9. innadirea panelor se face in dreptul popilor. Mobil: 0733.08.Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului M. 2.C.1996 I.piese din lemn dispuse dupa linia de cea mai mare panta . Pentru tampalria din lemn vedeti capitolul pentru Lucrari de arhitectura: . Bucuresti Punct de lucru: str. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de tamplarie structurale pentru acoperisuri . astereala ). Bl. Sediu social: str.T.5 m . 65/N/28. 42.s. Delfinului. . Nr.L. 65. se executa din rigle de lemn care reazema pe pane . pe care sprijina capriorii . CAIET DE SARCINI – LUCRARI DE DULGHERIE 9. 23/27.P.C. 3.D. se ancoreaza din loc in loc de centurile zidurilor exterioare prin intermediul unor scoabe metalice .2.minea@clidedesign. S.0 . Indicativ NP 019-1997 C 36-1986 Titlu Ghid pentru calculul la stări limită a elementelor structurale din lemn Îndrumător privind utilizarea în constructii a plăcilor din lemn si a plăcilor din fibre de lemn Instructiuni tehnice pentru prevenirea si combaterea buretelui de casă la materiale lemnoase folosite în constructii Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn Ordin de aprobare M.S 2. Panele sunt piese din lemn .1986 I. Matei Basarab.06.1.3.D.7 .C. Bl.09.P.50.r.sunt piese din lemn dispuse pe zidurile exterioare ale cladirii .Ministerul Transporturilor. 47/10.C . Bucuresti Tel/Fax: 021.625. e-mail: catalin. LIVRARE. pentru pardoselile din lemn . placari cu lambriuri .1.5.A. Et. 3. rezemate pe popi . Cosoroabele .distanta uzuala intre capriori este de 0.C.P. 9.C. 6. Ap. L109.C. Constructiilor si Turismului I.P.3.2 m . 1. MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE. J40/1162/2005.T.l.1.ro CUI: RO 17147031.C. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. dispuse longitudinal cladirii .

sectiunile popilor au diametrul de 12 . 87.c. CLIDE Design s. • Placi pentru insurubare si talpi. • Masti de protectie din lemn pentru calorifere. • Placi de protectie pentru peretii interiori din lemn masiv. placa aglomerata acoperita cu rasina din melamina si placaj pentru dulapuri. Contrafisele sunt piese din lemn rotund ( cand popii sunt din lemn rotund ) sau din lemn ecarisat ( cand popii sunt din lemn ecarisat ). • Sipci pentru fixarea tiglelor si tablelor din metal. Scaun = ansamblu transversal alcatuit din popi .clesti si capriorii din dreptul clestilor . • Panouri din lemn din esenta moale sau placi din cherestea ca suport pentru membranele acoperisului si stratul de scanduri de sub acoperis. Clestii sunt elemente orizontale din lemn care solidarizeaza popii intre ei in sectiune transversala formand impreuna cu acestia un cadru indeformabil . placi pentru acoperis • Placi din lemn din esenta tare pentru pardoseli lamba si uluc. Matei Basarab.89. • Protectii impotriva ciupercilor. 65. • Scari. B. 24. d) Accesorii • Cuie si suruburi. 42. • Placarea partii de dedesupt a acoperisului.Acestea trebuie sa respecte caracteristicile generale ale elementelor din lemn conform standardelor in vigoare b) Sipci. c) Mobile incorporata • Panouri din lemn masiv.l. care realizeaza contravantuirea longitudinala a sarpantei si care preiau incarcarile orizontale . Marea majoritate a elementelor sarpantei o reprezinta piesele din lemn . Nr. e) Echipamente • Macarale. placa aglomerata acoperita cu rasina din melamina sau marmura artificiala (Werzalit sau similar aprobate). 3. Sediu social: str. distanta optima dintre scaune este de 3 . dulapuri etc. Bucuresti Punct de lucru: str. balustrade din lemn (in cladirile istorice). • Glafuri interioare pentru usi din lemn.625.S 2.16 mm .r. • Adezivi. conform planselor. clestii se amplasaaza sub pane si se prind de capriori si pane cu buloane sau cuie .5m. sectiunea uzuala pentru clesti este de 2. Delfinului. in mod current contrafisele au diametrul de 10 . • Panouri pentru placarea peretilor interiori cu lamba si uluc. 3. Bl. Ap. Mobil: 0733. Bl. Ap. panori. e-mail: catalin. 6. la partea superioara popii sustin panele . Et. Toate aceste dimensiuni si caracteristici sunt orientative . mana curenta.320. 40. • Ancore din otel. in dreptul prinderii popii rotunzi se tesesc in vederea asigurarii unor suprafete plane de contact cu clestii . L109. Sc.ro CUI: RO 17147031.12 cm . • Bolturi. • Elevatoare si trolii.065. popii reazema pe zidurile portante transversale sau longitudinale prin intermediul unor talpi . Nr. J40/1162/2005. in mod current . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Popii sunt piese realizate in general din lemn rotund asezati vertical sau inclinat . Bucuresti Tel/Fax: 021. • Sageac. Pentru realizarea sarpantelor scolilor se vor respecta dimensiunile si caracteristicile indicate in planse.50. • Structura lucarna. S.minea@clidedesign. Sc. piulite si saibe. • Produse de ignifugare.s. • Table. 112 .8 x 15 cm .

625. elementele din lemn vor fi imbinate pe jumatate pentru elementele de aceasi grosime si se vor suprapune suficient pentru materialele de grosimi diferite.065. in spatii inchise . Manipulare si Depozitare Cheresteaua structurala trebuie sa fie insotita de certificatele de calitate si de alte documente care sa certifice orice tratament industrial. 40.3. usi etc.r. Bucuresti Tel/Fax: 021. 3. 9. Predari Inainte de inceperea lucrarilor. J40/1162/2005. Tamplaria facuta pe comanda var fi detaliata atat privind cota cat si sectiunea. EXECUTIA LUCRARILOR. Tamplaria va fi depozitata intr-un loc uscat de pe santier. Panourile pentru placare trebuie sa fie transportate in invelisuri de plastic si legate. Nr.c. S. Pentru alte lucrari de tamplarie. 6. elementele din lemn. Orice material inflamabil se va tine departe piesele din lemn si de tamplarie. Et. La colturi. Elementele din lemn care se folosesc la realizarea sarpantelor trebuie sa fie uscate .minea@clidedesign. trebuie facute pe suporturi.4. ancore pentru incadrare si conectori pentru elemente de lemn trebuie prevazute unde este necesar si cum este proiectat. Contractorul va furniza plansele de excutie si mostre de materiale pentru a fi aprobate de Diriginte. 24. Elementele metalice de ancorare si de legatura se vor depozita separate. B. Se vor proteja impotriva oricaror deteriorari cauzate de vant puternic. vor fi pe cat posibil dintr-o bucata pe aceeasi deschidere. se va verifica.2. bine protejata de intemperii . 87. Elementele din lemn cu imbinari suprapuse. trolii si alte masini de ridicare. Structura de lemn se va prinde corect. Matei Basarab. Suprafetele expuse se vor proteja impotriva zgarieturilor. Nici un element structural nu va fi taiate fara directionarea lor. 65. Elementele pre-asamblate (cum ar fi ferme prinse in cuie sau grinzi grele din lemn laminat) vor fi depozitate astfel incat sa se asigure accesul usor cu macarele. 42. Sediu social: str. Orice parti mobile ale tamplariei (sertare.3. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 9.ro CUI: RO 17147031. Livrare.si sa fie permisa o buna circulatie a aerului intre straturile de cherestea. L109. Cuiele. MONTARE. Lemnul pentru tamplarie se va trasporta in mijloace de transport inchise.89. Sc. Sc. Bucuresti Punct de lucru: str. CLIDE Design s. INSTALARE. Delfinului. e-mail: catalin. elevatoare. piron.s.1. Nr. Cheresteaua se va depozita in stive.l.320. bolturi.3. la distanta de sol si astfel incat sa fie evitat contactul cu apa de ploaie. trebuie sa se suprapuna 150 mm sau de 2 ori inaltimea elemntului cel mai mare. Bl. Ap. grosimea panourilor si tipul conexiunilor si constructiilor sunt definite conform proiectului tehnic. 3. Mobil: 0733. MONTAJ. evitand orice deteriorari in timpul transportului. 113 .2. 9. In afara de imbinarile care sunt proiectate in lucrarile structurale altele nu sunt premise decat cu permisiunea anterioara din partea Proiectantului. Cheresteaua de calitati diferite se vor marca si depozita diferit. suruburile. Ap. 9.) se vor fixa pentru a evita deschiderea accidentala.4. Bl. Elemente pentru finisaje/tamplarie din lemn a) Generalitati Calitatea tamplariei/elementelor pentru finisaje. prinse in suruburi sau bolturi cum este necesar. pentru a evita orice deteriorare.4. etc.50. Tamplarie neprelucrata Toata tamplaria trebuie marcata in stricta concordanta cu planurile si trebuie fixate in cea mai buna metoda posibila si cu aprobarea Proiectantului si Investitorului.S 2. Imbinarile longitudinale din sageacuri. fara fisuri si crapaturi vizilbile 9. in vederea evitarii contactului direct cu umiditatea din atmosfera.

Nr. Trebuie evitata folosirea finisajelor si a produselor laminate care sunt greu de retusat si de revopsit pe santier. 3. Feroneria folosita la tamplarie trebuie sa fie disponibile in mod obisnuit si usor de gasit in Romania. Ap. se vor folosi placi aglomerate cu placare din rasini de melamina (Formica. b) Scari din lemn Toate elementele scarilor din lemn se vor face din lemn de esenta tare masiv conform proiectului tehnic sau. Feroneria. CLIDE Design s. Tragerea sertarelor si ale usilor nu trebuie sa aiba bariere. Rama din lemn va fi suficient de robusta si nu se va deforma sub influenta caldurii. Se vor folosi balamale legate cap la cap ori de cate ori este posibil. cu sipci profilate in partea superioara si o bordura din lemn in partea inferioara. d) Montarea tablelor pe perete Tablele sunt confectionate din lemn cu rama din lemn de esenta tare (stejar lacuit) si o placa pentru creta in partea inferioara. Bl.s.065. 40. Randamentul vopselei va fi garantat pentru cel putin 10 ani. care adesea necesita intretinere excesiva. Et. e-mail: catalin. 42. acest lucru este foarte important la desprinderea placilor de protectie. Sc.c. S.r. Se prefera lavoarele prinse de perete fara panouri.l.50. suficiente pentru a face fata incarcaturii. Fixarea panourilor verticale vor fi mobile pentru intretinerea caloriferelor.89. genti si pachete cand se foloseste lavoarul. Lambriurile vor avea suprafata perfect neteda si lacuita. g) Placi pentru glafuri interioare de ferestre Vor fi facute din: 114 . Trebuie sa asigure circulatia neintrerupta a aerului in aspatiul gol intre perete si lambriu. Lambriurile vor avea minim 1. Un panou in partea opusa sau langa lavoar sunt oportune pentru a asigura loc pentru carti. Panourile vor avea o distanta minima de 15 cm fata de podea si va permite circulatia aerului in jurul radiatorului. Sediu social: str. J40/1162/2005. f) Masti protectie pentru calorifere Mastile protectie se vor executa din: Rame din lemn de esenta tare cu grilaj vertical din lemn. conform conditiilor existente. Sc. e) Lambriuri Lambriurile sunt facute din prefabricate din lemn de esenta moale cu lamba si uluc fixate vertical pe sipcile orizontale ancorate pe pereti cu suruburi. Vopseaua neagra sau verde (vezi salile de clasa existente) va fi mata sau lac din rasina alchidica fara luciu fabricat pentru a se folosi la table. sunt dificil de a se mentine uscate. 6. Panoul va avea o distanta pe orizontala fata de calorifer de minim 5cm.ro CUI: RO 17147031. este de preferat sa se foloseasca articole din lemn solide care se vor finisa cu poliuretan sau lac alchidic deoarece acestea se pot retusa si repara usor. 24. Bucuresti Punct de lucru: str. Mobil: 0733. L109. 65.625.S 2.20 m inaltime. Matei Basarab.10 m latime si de 1. Tablele vor fi cat mai mari posibil. B. 87. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi In locul placilor aglomerate. dar nu trebuie sa iasa intr-un mod care sa sugereze ca tragerea poate fi folosita ca etapa (o problema comuna pentru tragerea sertarelor joase). Resopal sau similar aprobate) sau lemn masiv (furniruit sau lacuit). Se va folosi doar feronerie care a fost disponibila pentru mult timp si care se asteapta sa fie disponibila si in viitor. Delfinului. in cazul in care se repara. Console metalice reglabile (console telescopice) se pot folosi pentru a sustine in acelasi timp glafurile de la ferestre. c) Tamplarie si mobila incorporata Pentru tamplaria din lemn in scoli. nu se vor folosi panouri din fibra cu densitate medie cu placare cu vopsea pentru ca nu sunt suficient de robuste si durabile. Tablele se vor fixa direct cu suruburi din otel in gaurile din perete.minea@clidedesign. deasemenea. Ap. Panourile de la lavoare nu trebuie sa fie laminate. Se vor folosi piese glisante cu rulmenti de buna calitate cu capacitatea de incarcare adecvata pentru scopul propus. Se vor evita finisaje din vopsea de ulei. va fi de calitate institutionala. Bucuresti Tel/Fax: 021. dar dimensiunile minime vor fi de 2. Bl. Toate partile interioare se vor acoperi complet cu placi laminate sau se vor etansa complet impotriva umezelii pentru a reduce probabilitatea ca interiorul sa se umfle si ca placa laminata sa se desfaca. Panourile vor fi prinse adecvat pentru a siuporta greutate si incarcatura neobisnuita (cum ar fi asezarea oamenilor pe panouri). de afi curatate. Panourile din plastic laminate se vor construi cu placi sustinatoare sau de echilibrare pe suprafetele mascate pentru a reduce deformarea.20m inaltime. Nr. Alternativ se pot folosi panouri OSB acoperite cu rasina din melamina (cum ar fi Werzalit sau similar aprobate) (ca pentru glafurile pentru ferestre de mai jos).320. si usor de deteriorat. 3.

Mobil: 0733. spatiul dintre sipcile din lemn se va umple cu un strat termo-insolator (2 componente. 9. Bucuresti Tel/Fax: 021.r. Sunt posibile metode variate de montare: Cand se lipeste pe partea superioara a tampalriei masive sau pe beton. 3. S. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi - Lemn masiv (lacuit). Totusi.s. Daca OSB si placile aglomerate se folosesc pentru glafuri placi . Nr. 40. Ca adeziv se va folosi Sika Bond T2 (sau similar aprobate). Et. Se permite montarea glafurilor doar direct in patul de mortar folosind ancore din otel galvanizat. Sc. e-mail: catalin. L109. Ap.S 2.6kN/m2 forta de ridicare cand se testeaza in orice loc. Fabricarea tuturor elementelor din lemn se va face din elemente standardizate si trebuie sa fie in concordanta cu: • Continutul maxim de umiditate max. cum ar fi camerele de dus. CONTROLUL CALITATII 9. cand se foloseste cherestea importata. Tratamente de conservare Elementele din lemn indicate in proiect vor fi conservate si tratate si vor fi in concordanta cu cerintele aplicate conform C 46/86.l. Glafurile pentru ferestre nu vor avea pante spre fereastra. Daca exista o panta mica (pentru a drena condensul iarna). marginile acestor placi trebuie protejate impotriva infiltrarii apei. Se vor folosi piese speciale. OSB acoperit cu rasina din melamina (Werzalit "Linea" sau "Exclusiv"). Bl. Bl. • Sa fie in concordanta cu cerintele producatorului pentru sistemul de acoperis. Intersectia dintre rama de geam si palaca pentru glaf se va desparti de o fasie hidroizolatoare. cu o eticheta care atesta ca a fost taiata de o companie certificata pentru managementul forestier.625. Se vor evita puntile termice si infiltratiile de apa la intersectia dintre rama ferestrei si placa pentru glaf prin masuri adecvate. Structura din lemn a acoperisului va fi ancorata de centura ultimului inel.5. Placi pentru acoperis Placile din lemn pentru acoperis trebuie sa fie perfect plane pentru a preveni orice deteriorare a membranei hidroizolatoare.minea@clidedesign. Matei Basarab. • Clasa III de calitate standard pentru elementele din lemn in concordanta cu NP 005-2003 pentru orice sortiment. piscinele. daca o banda veriticala termo-izolatoare separa placa de glaf si patul de mortar de rama ferestrei. 6.ro CUI: RO 17147031. 42. spalatoriile sau bucatariile. Ap. Consolele trebuie sa fie suficiente ca numar (la intervale de 50cm) si ancorate in perete pentru a sprijini o sarcina verticala de minim 1kN (accesibilitatea glafului pentru mentinerea si curatarea ferestrelor). J40/1162/2005. Bucuresti Punct de lucru: str. 3. Daca consola glafului este mai mare de 10cm.065. aceasta trebuie sa fie spre interiorul camerei. 115 . trebuie dovedit ca provine de la o sursa fiabila. Atentie deoasebita trebuie acordata zonelor umede. Delfinului. pentru a: • Pentru a rezista la cel putin de 1. Tamplarie masiva Toate elemetele din lemn folosite la tamplarie vor fi uscate si tratate impotriva ciupercilor. spuma sau placa). rostul trebuie etansat cu mastic. 65. 24.1. sustinatoare a mediului (incluzand programul pentru reimpadurire si/sau taiere selectiva). CLIDE Design s. PAL melaminat . In cazul unei imbinari cap la cap intre glaf si rama ferestrei. Sc. se va folosi o consola metalica.320.50. 87. B. Nr. Aceste conservari se vor face in concordanta cu normele romanesti de sanatate si siguranta.c. Originea cherestelei Se recomanda sa se foloseasca cherestea din productia interna .89.19%. Placile pentru glafuri vor avea un canal pentru condens de 25mm latime si 5mm adancime. Sediu social: str.5.

pentaclorofenal. Matei Basarab.pentru lungimi > 500 mm : ± 0. Ap. indoirea nu va depasi 1. a) ± 0.ro CUI: RO 17147031.89. Pentru lungimi care sunt mai mari de 1. Ap. 87. panourile din placaj trebuie sa fie in concordanta cu cerintele SR NE 636-1 in conditii uscate si SR EN 636-2 in conditii de umiditate.5 % din latime la livrare. Produse de ignifugare Toate elementele structurale din lemn din mansarde. c) Indoire Pentru lungimi care nu sunt mai mari de 1. Bl.2 mm 116 . ex lucrarile producatorului de 15 (± 2) % doar daca nu este stabilit altfel. Daca produsele se vor monta doar prin lipire.pentru grosimi : Deformari Existenta oricaror deformari se va stabili la livrare. in acelasi timp ale dimensiunilor de livrare si nominale trebui sa fie cuprinse in urmatoarele limite: .320. Bucuresti Punct de lucru: str.pentru latimi < 200 mm : .065. L109.2 % masurata de-a lungul latimii. Pentru aceste produse. deasemenea trebuie sa fie in concordanta cu cerintele SR EN 636-3. 65. Et. nu va depasi 0.0 % din lungime la livrare.5 mm ± 0. Nr.minea@clidedesign. nafenatul din cupru si quinolinate din cupru de obicei nu sunt aprobate de producatorii de sisteme de acoperisuri. CLIDE Design s. indoirea nu va depasi 0.S 2.l. Mobil: 0733.0 m. Creozotul. Panourile din placaj. d) Margini drepte Pentru lungimi mai mici de 1. trebuie tratate cu produse ignifuge conform standardelor in vigoare. Abateri admisibile Abaterile dimensiunilor.1 % . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Conservarea pentru panourile din lemn care trebuie tratate structurile pentru acoperis care probabil vor intra in contact cu sistemele de membrana ale acoperisului si cu scandurile din lemn trebuie aprobate de Proiectant si de producatorul sistemului de acoperis.5 % din lungime. ELEMENTE DE FINISAJE DIN LEMN Originea lemnului pentru tamplarie Vezi cherestea pentru tamplarie masiva.50. 42.2 mm ± 0. indoirea nu va depasi 0. Forma dreptunghiulara Deformarea formei dreptunghiulara nu va depasi 0. b) Bombare Bombarea nu va depasi 0. Nr. Placajul Pentru folosire la tamplarie de finisare.pentru lungimi < 500 mm : . Delfinului. S. Sc.pentru latimi > 200 mm : . 3.r. continutul de umiditate se va determina prin testul de uscare in cuptor a pieselor luate din centru elementelor. B.2 % ± 0. Bucuresti Tel/Fax: 021. e-mail: catalin. Pentru lungimi mai mari de 1. nu va depasi 0.s. acest lucru trebuie mentionat cand se face comanda. Continutul de umiditate Elementele individuale vor avea un continut de umiditate. 6. 40.c. Sediu social: str.0 m.2 mm.625. 24.5 % din lungime la livrare. Daca este necesar. Sc. In caz de disputa. J40/1162/2005.0 m. continutul de umiditate se va verifica cu un aparat electric pentru umiditate.5 mm.0 m. Bl. 3.

Abateri usoare ale texturii lemnului sau defecte similare. 117 .c. duritatea se va masura in concordanta cu EN 1534 pentru produsele din lemn si cele pe baza de lemn. Nr. daca nu emit mai mult de 0. SR EN 789 si SR EN 1058 pentru produsele pe baza de lemn. Sc.minea@clidedesign. Ap. Ap. si daca grosimea materialelor livrate nu este in conformitate cu detaliile de executie. Forta mecanica In caz de disputa si daca forta mecanica este relevanta (de exemplu pentru scarile. S.S 2. 42. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi e) Prelucrare Calitatea prelucrarii pe partile vizibile ale tamplariei din lemn masiv trebuie sa fie astfel incat sa poata primi finisajul fara alte operatii exceptand frecarea usora. Mobil: 0733. Duritate si uzura In cazul unei dispute si daca este relevant. materialele/produsele din lemn sau pe baza de lemn se pot testa in concordanta cu: SR EN 408 pentru materialele din lemn sau pe baza de lemn. L109. cand se pot indeparta usor prin sablare. CLIDE Design s. Bl. J40/1162/2005.l. Se permite sa se foloseasca acest tip de material DOAR la mobilIier si dispozitivele de prindere . daca este laminat J30 Folosirea aldehidei formice Unele placi aglomerate.625. 24. cand lemnul nu este protejat. 6. Sediu social: str.50. Sc. 3.320. Cerinte pentru componentele din lemn pentru scari Calitatea admisa pentru cherestea conform SR EN 942 Element Clasa Er Finisaj transparent Margine Partea orizontala a scari i Partea verticala Coloana a unei J30 scari in spirala Mana J10 curenta Balustrada Protectie J30 J40 J30 J10 2 mm/m 2 mm/m 20 mm/m Nu se permite 4 pe metru J30 J10 J 942 Finisaj Opac J40 J30 Contractie Abatere a texturii lemnului Imbinare coada de randunica Nu se permite 20 mm/m 2 mm/m 20 mm/m 20 mm/m 4 pe metru. dulapurile.s. Uzura se va masura confrom prENV 13696. Delfinului. placaje si materiale din placi similare sunt produse cu adezivi care emit aldehida formica. Bucuresti Tel/Fax: 021. nu se permite cu finisaj transparent Se permite. Toate componentele vor fi prelucrate cu atentie si finisate pe partea vizibila. Matei Basarab. Bucuresti Punct de lucru: str. daca este laminat Nu se permite 4 pe metru. B. 40. 65. Nr.ro CUI: RO 17147031. 87. rafturile pentru carti din lemn). Valorile necesare pentru duritate si uzura.r. e-mail: catalin. vor fi mentionate in proiectele tehnice. Bl.065.15 mg de aldehida formica per m3 de aer (clasa de emisie E1 conform SR EN 717-2).89. Et. 3.

Nr. Bucuresti Tel/Fax: 021.c. Bl. Fazele de executare ale acoperisului tip sarpanta sunt urmatoarele: .50. Ap. Respectarea proiectului si a detaliilor de executie. L109. Se monteaza si se imbina clestii cu popii folosind scoabe. Daca la innadirea popilor si a clestilor se face chertarea elementelor in vederea asigurarii unei suprafete plane de contact. Se monteaza toate elementele de ridigizare ale structurii acoperisului.625.065.320.6. 42. Rigidizarea cosoroabei de centura prin intermediul scoabelor din centura. 40. Existenta certificatelor de calitate pentru materiale si verificarea vizuala a calitatii lemnului utilizat ( sa nu aiba fisuri . e-mail: catalin. sa nu fie degradat ). 24. Depozitarea corespunzatoare a materialelor astfel incat greutatea sa fie uniform distribuita pe toata suprafata placii. Verificari in timpul executiei lucrarilor de şarpanta Trebuie sa verifice: Respectarea procedurii tehnice de executie prezentata de constructor in documentele de calitate. B. este necesar ca materialul sa se fi testat de producator intr-o camera climatica in conditii de laborator. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Pentru a demonstra conformitatea cu aceasta restrictie. S. Mobil: 0733. 3. Verificari la sfarsitul executiei lucrarilor de sarpanta Trebuie sa verifice: Existenta si continutul certificatelor de calitate ale materialelor.ro CUI: RO 17147031. Se monteaza si imbina panele. Sc. CLIDE Design s. Matei Basarab.l. 87. Sediu social: str. Trasarea pozitiei talpilor popilor.S 2. Se monteaza popii.Se verifica daca lucrarile anterioare au fost finalizate si existenta scoabelor pentru a fixa cosoroabele la ultimul etaj sau la atic. Contractorul sau producatorul trebuie sa furnizeze un certificat de testare. 9. Sc. Bucuresti Punct de lucru: str.minea@clidedesign. cuie. 3. VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR Verificari inainte de inceperea executiei Trebuie sa verifice : Existenta procedurilor tehnice de executie pentru lucrari de sarpanta. J40/1162/2005. Se fixeaza cosoroabele aticului. Et. Existenta agrementelor tehnice. Bl.89. Se marcheaza pozitia elementelor de baza pentru popi. Nr. Daca innadirea panelor se face in dreptul popilor . Ap. Existenta scoabelor pentru fixarea cosoroabei in centurile exterioare de la ultimul nivel. 118 . Existenta proiectului tehnic si a detaliilor de executie.r. toate elementele din lemn trebuie sa fie ignifugate. bolturi. Incheierea lucrarii executate anterior (PV receptie calitativa pentru receptia a placii de beton de la ultimul nivel). Se fixeaza elementele de baza ale popilor folosind elemente metalice ancorate in palca de beton peste ultimul etaj. Fixarea rigida a talpilor popilor in placa de beton prin intermediul unor confectii metalice ancorate. Dupa montarea astereala. Daca la solidarizarea clestilor cu popii se folosesc cuie sau buloane. 6. 65. Corespondenta sectiunii elementelor de lemn ale sarpantei cu prevederile proiectului.s. Delfinului.

B. Sediu social: str. Bucuresti Tel/Fax: 021. Dupa tratarea cu produse ignifuge a lemnului. Sc. iar in perioada desfasurarii acestei activitati se vor face probe martor care vor fi incercate intr-un laborator agrementat in vederea testarii LRF la care a ajuns materialul respectiv .un incendiu standard . Ignifugarea se realizeaza cu materiale agrementate .r. nu se aprind. Nr. Bucuresti Punct de lucru: str.c. Existenta si continutul proceselor verbale de receptie calitativa si de lucrari ascunse intocmite pentru aceasta lucrare 9. ard sau se degradeaza sub influenta temperaturilor inalte).S 2. 3.ro CUI: RO 17147031. distanta dintre elemente. este obligatoriu utilizarea numai a produselor avizate de Comandamentul Trupelor de Pompieri si dupa caz cu agrement tehnic. Produsele ignifuge vor fi avizate de Ministerul Sanatatii asupra toxicitatii. CLIDE Design s. Bl. Producatorii si. Clasa C3 : mediu inflamabile. este necesara imbunatatirea comportarii la foc prin tratarea la suprafata sau in masa materialului cu o substanta inhibitoare de flacara care poate intarzia aprinderea materialului si poate reduce viteza de propagare a incendiului. aspectul visual al elementelor de sarpanta. e-mail: catalin. Clasificari Materialele de constructii se clasifica din punct de vedere al comportarii la foc in 2 grupe: A . nu se degradeaza. Materialele combustibile se impart in 4 clase de combustibilitate dupa modul in care se inflameaza: Clasa C1 : neinflamabile. Ignifugarea si antiseptizarea elementelor din lemn Pentru ignifugarea materialelor si elementelor de constructii combustibile. Aceasta substanta actioneaza prin: formarea unui strat absorbant al gazelor inflamabile. Ap. 6. Et. Matei Basarab.320. Clasa C2 : dificil inflamabile. Nr. furnizorii produselor ignifuge sunt obligati sa livreze numai produse corespunzatoare standardului de firma sau normei interne. J40/1162/2005. care nu ard. Materiale incombustibile. destinatie si importanta a cladirii . Materiale combustibile (cele care se aprind.minea@clidedesign. stabilit prin proiect. 65. fiecare constructie are un grad de rezistenta la foc. functie de riscul de incendiu sau de categoria de pericol.l. formarea unei bariere pentru flacari si descompunerea in gaze inerte care dilueaza amestecul combustibil. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Examinarea directa a calitatii lucrarilor verificandu-se prin sondaj sectiunile elementelor . generalitati Conform Normativului de siguranta la foc . Delfinului.625. IGNIFUGAREA TAMPLARIEI STRUCTURALE Definitii. B .s.89. 87. Mobil: 0733.065. Procedeul de imbunatatire a comportarii la foc a materialelor combustibile se numeste ignifugare = operatiunea de tratare a unui material combustibil cu produse ignifuge in scopul reducerii capacitatii de aprindere si a propagarii flacarii pe suprafata acestuia. Ap. si sa obtina avizul Comandamentului Trupelor de Pompieri si agrementul tehnic pentru produsele noi sau modificari ale caracteristicilor produselor existente. Deoarece materialele de constructii din lemn care alcatuiesc structura sarpantelor fac parte din categoria C4. dupa caz. Ignifugarea nu exclude aprinderea si arderea materialului. dar ii confera acestuia o comportare la foc imbunatatita pe o anumita perioada de timp. de societati certificate pentru acest tip de lucrari . 3. CC = Clasa de combustibilitate = caracteristica a materialelor de constructii privind comportarea la foc. Clasa C4 : usor inflamabile.7.P118 / 99. materialelor si produselor pe baza de lemn trebuie sa se reduca posibilitatea acestora de a se aprinde usor si de a arde in continuare. 119 . S. Sc. 24. Bl. 40. L109.50. 42. LRF = Limita de rezistenta la foc = durata de timp la care elementul elementul isi pierde capacitatea de rezistenta la foc intr.

40. Executantul lucrarilor de ignifugare este obligat sa certifice calitatea ignifugarii executate prin buletine de incercare eliberate de laboratoare autorizate. La receptia lucrarilor.320. f) denumirea executantului. Bl. c) denumirea produsului ignifug si consumul specific realizat. .l. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Intrucat prin ignifugare se intarzie aprinderea materialelor combustibile dar nu se elimina posibilitatile de ardere a materialelor protejate. . existenta fisei tehnice a produsului respective. consum specific sa.trebuie realizate minim 3 epruvete cu dimensiunile 400 x 150 mm. . CLIDE Design s. Verificari la sfarsitul operatiunii de ignifugare Trebuie sa se verifice: . atestatul persoanelor care supravegheaza executia lucrarilor. Sc.c. Nr.daca epruvetele au fost bine ambalate. pregatirea suprafetei in conformitate cu cerintele specificate in fisa tehnica a produsului.). Ap.50. cu respectarea stricta a instructiunilor de utilizare elaborate de producator (tehnologie de aplicare. 24. Et. a materialului de ignifugare.daca este respectata procedura tehnica de executie. J40/1162/2005. ele vor fi anexate la Cartea constructiei. sigilate si stampilate de executant si beneficiar.065. 87. existenta procedurii tehnice de executie pentru lucrari de ignifugare. 3. . Delfinului. terminarea operatiunii anterioare. Matei Basarab. . 9. Sc. B. b) denumirea materialului ignifugat. .aplicarea uniforma in numarul de straturi specificat in fisa tehnica. Mobil: 0733.uniformitatea stratului de material ignifug aplicat. precum si a producatorului.ro CUI: RO 17147031. L109. existenta instrumentelor si a sculeleor necesare pentru desfasurarea operatiunii. d) data aplicarii. tratarea epruvetelor se face prin procedeul de ignifugare utilizat pentru lucrarea de baza. e) modul de aplicare. 6.daca a fost anuntata unitatea teritoriala de pompieri de efectuarea acestei lucrari. 120 . . e-mail: catalin. Sediu social: str. Lucrarile de ignifugare vor fi executate de personal instruit si atestat in acest scop. iar etichetarea lor trebuie sa cuprinda urmatoarele specificatii: a) denumirea obiectivului unde s-a efectuat operatia de ignifugare. 3.minea@clidedesign. VERIFICAREA CALITATII IGNIFUGARII Verificari inainte de inceperea ignifugarii Trebuie sa se verifice: atestatul pentru lucrari de ignifugare al firmei executante emis de Inspectoratul general al Pompierilor. b) numarul lotului de produs ignifug.S 2.r.daca sunt respectate instructiunile de aplicare ale produsului din fisa tehnica a acestuia. pot fi luate si alte masuri de protectie contra incendiilor. Bucuresti Punct de lucru: str. 65.89. Bucuresti Tel/Fax: 021. S.8. c) numarul certificatului de calitate al produsului ignifug. beneficiarul este obligat sa verifice buletinele de incercare si asigurarea conditiilor de eficienta . Verificari in timpul operatiunii de ignifugare Trebuie sa se verifice: . Nr.s.realizarea receptiei provizorii a lucrarilor de ignifugare prin intocmirea procesului verbal de receptie provizorie in care trebuiesc specificate urmatoarele: a) denumirea produsului ignifug utilizat. 42.daca in timpul executiei s-au prelevat probe pentru incercarea lor in laboratoare specializate conform SR 652. Ap.625. Bl. existenta certificatelor de calitate si a agrementelor tehnice pentru produsele folosite.

50. e) modul de aplicare al produsului. Et. j) data efectuarii probelor. 65. g) consumul specific. Sediu social: str.r.executie si montaj elemnente de acoperis din lemn – sarpante .s. Ap. 3.l.scari . Mobil: 0733. B.065. f) tipul materialului protejat. Ap.executie si montaj elemente din lemn . Delfinului. 87. Bl. 42.executie tratamente antifugice si antiseptice la elementele din lemn .320. Bucuresti Tel/Fax: 021. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi d) numarul avizului de expeditie al materialului.9. 3. h) numarul straturilor aplicate. Nr.ro CUI: RO 17147031. CLIDE Design s. Matei Basarab. i) data aplicarii produsului.625. 9. J40/1162/2005. L109. Sc.S 2.minea@clidedesign. incercare efectuata de un laborator atestat. Bl. Bucuresti Punct de lucru: str. Nr. Intocmit : Arh. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE . Catalin Minea 121 . 6.c.89. 24. Sc.executie tratamente de ignifugare elemente lemn. 40. La receptia definitiva trebuie verificata existenta buletinului de incercare pentru epruvetele supuse incercarii. e-mail: catalin. S.executie placari cu lambriuri .

Sc.P. C 14/1-1994 4.C.L.r.1. 92/08. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos.A. 18/N/07. Mobil: 0733.11.minea@clidedesign. Ap.1999 I.06.D.LUCRARI DE ZIDARIE 10.C.P.1971 I. 130/30.C. 71/10.1981 8. 48/N/02.E. 42.A. P 113/1-1994 M. Delfinului.A. P 42-1971 6.2.C.01. CAIET DE SARCINI .10.D.P.11. 92/19.L 18/13.P.T. Matei Basarab. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de zidarie.C. 6.P.L. 21/N/11. 40.C.065.T.S.C. Ap. Bucuresti Punct de lucru: str.1982 C. Et. J40/1162/2005. P 113-1981 I. S. CLIDE Design s. 65.625.08. Sediu social: str.l. Sc.D.C. Indicativ MP 007-1999 Titlu Metodologie de investigare a zidãriilor vechi Ordin de aprobare M.08.C. 87.C.50.C.P.1982 M. Bl.1982 I. C 116–1976 10. C 14-1982 Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate usoare la lucrãrile de zidãrie Ghid privind utilizarea blocurilor mici de zidãrie din beton cu agregate grele BZG290x240x88 mm Instructiuni tehnice privind compozitia sI prepararea mortarelor de zidãrie sI tencuialã Normativ pentru executarea constructiilor din panouri mari Instructiuni tehnice pentru proiectarea sI executarea peretilor si acoperisurilor din elemente din beton celular autoclavizat Instructiuni tehnice privind proiectarea executarea si receptionarea peretilor despãrtitori din panouri prefabricate pe bazã de produse lemnoase Îndrumãtor tehnic pentru realizarea sI utilizarea la peretii despãrtitori a panourilor de perete demontabili de lemn Instructiuni tehnice pentru alcãtuirea sI executarea peretilor din plãci ondulate din azbociment Instructiuni tehnice pentru executarea zidãriilor 3. 24.ro CUI: RO 17147031.1994 I. 127/02. Nr. 3. Nr.P.s.C. C 193-1979 122 .P. L109.S 2. 3. P 104-1983 7. Bl. Bucuresti Tel/Fax: 021. instructiunile din specificatii vor avea prioritate.89. C 17-1982 5. 1.07.D.07.D. cat si specificatiile mortarului pentru lucrari de zidarie.P.L.C.1983 P104-1978 C 17-1978 C 14-1978 Înlocuieste 2.320.C.C. C 116-1982 I.D.T.A. 10.c.C. B.C. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 10. Nr. e-mail: catalin. 1994 9.C.

1.1991 14. Bucuresti Punct de lucru: str. GEx 0062002 GE 045-2002 M. Sediu social: str.3. .10. 123 .C.T. 65.r. GP 053-2000 M.T. GE 047-2002 Ghid privind utilizarea chiturilor tiocolice.89. 3. Se vor folosi cărămizi numai de calitatea I.T.11. Delfinului.l. Ap.P. CONTROLUL CALITATII.C.82 Proiectarea şi execiţia lucrărilor de zidărie. P2 .P. CLIDE Design s.Ministerul Lucrarilor Publice. Et. 40. J40/1162/2005. Matei Basarab. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi din piatrã brutã 11.85 Normativul pentru alcătuirea.10. Nr.minea@clidedesign.S 2.s. 3.T. Mobil: 0733.2002 17. Bl.11.C. 1578/15.C.L.T.P.C. B.D.Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului M.L. Legenda M. C 226-1987 NP 45-1986 13. Bl. LIVRARE. Nr.T.C.2000 M. Ap.P.1987 C 197-1979 12. Proiectare si Directivare in Constructii 10. STAS 10109 /1 .85. 87.12.065.ro CUI: RO 17147031. Bucuresti Tel/Fax: 021.D.L. cu membrane izolatoare rigide 64/19.A.P. . Transporturilor si Turismului I.P.C .10. Lungimea de suprapunere şi aranjarea zidăriei va fi de în concordanţă cu capitolul 13 din P2 . calculul şi executarea structurilor de zidărie. 24.P.T. pentru hale parter Îndrumãtor tehnic pentru executarea panourilor mari prefabricate neportante din blocuri ceramice cu goluri Ghid de proiectare si executie pentru prinderea elasticã a peretilor de compartimentare de structura de rezistentã NORMATIVE CONEXE 15. 1447/03. C 235-1991 M.C.50.L.1979 I.L. 42. S. e-mail: catalin.L.3. L109.L. DEPOZITARE 10. MANIPULARE.P.2002 16.2002 M. Calitatea cărămizilor trebuie să în conformitate cu datele din tabelul 1+2 din P2 . acrilice şi siliconice la etanşarea rosturilor în construcţii (revizuire şi completare instrucţiune tehnică C 197-89) Ghid pentru întreţinerea.L. C 197-1989 Instructiuni tehnice pentru utilizarea chiturilor tiocolice la etansarea rosturilor în constructii Norme tehnice pentru proiectarea sI executarea panourilor monostrat din betoane usoare cu adaosuri de cenusã sI spumanti. 6. Materiale: SR EN 771 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Sc.320.625. 1716/17.C.1989 I.A. repararea şi etanşarea construcţiilor subterane pentru Metroul Bucureşti Ghid privind execuţia lucrărilor de stopare a igrasiei pereţilor construcţiilor.04. Sc.P.85. 51/27.L.D.Institutul Central de Cercetare . 5/10.c.L.01.L. 258/N/2.A. 15/N/4. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE.P.

ro CUI: RO 17147031. marca 100 si vor corespunde prevederilor SR EN 771. Marca mortarului: M 50Z Materiale A) Lianţi: var hidratat conform STAS 3201 . Bl. Aceste nisipuri trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice din normele in vigoare. f) Blocuri din BCA cu dimensiunile 200X250X400 conform P 104-1983. S. B.S 2. CLIDE Design s.85. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi a) Caramizi presate pline cu dimensiunile 240x115x63. Sediu social: str. e-mail: catalin. 87. Specificatii pentru mortare Generaliţi Mortarul va respecta: C17 .3.Var hidratat şi pulbere pentru construcţii var pastă conform STAS 146 .6 mm. m) Adezivi pentru blocuri celulare de zidarie din beton. 24.320. b) Caramizi si panouri ceramice cu goluri verticale sau orizontale. Mostre si testari Inainte de comandarea si livrarea pe santier a materialelor necesare executiei zidariilor.625. spre aprobare. urmatoarele mostre: a) Caramizi presate pline sau Blocuri Pline din Beton. h) Caramizi refractare pentru cosuri de fum. 3. Proporţia în care se vor utiliza în amestecul de mortar va avea un conţinut de cel puţin 50% nisip natural. Matei Basarab. Caramizile ceramice cu goluri verticale vor fi numai de calitatea I. se vor pune la dispozitia Investitorului. f) Elemente ceramice pentru conductele de ventilatie. i) Elemente ceramice pentru conducte de ventilatie verticale.065. b) Caramizi ceramice cu goluri veticale cu dimensiunile 240x115x88 sau blocuri de teracota mari de 290X240X188. blocuri de teracota. J40/1162/2005. corespunzatoare prescriptiilor STAS 438/2 . Tabelul 2.89 şi 438/2 . 10. Nr. d) Blocuri din BCA. j) Armaturi din OB 37 si PC 52 0 = 8 . Ap. e) Blocuri cu goluri din beton cu dimensiunile 200X200X400 conform ASTM C 129 sau similar aprobat. Betonul trebuie să fie cel puţin tip C8/10. Bucuresti Tel/Fax: 021.3.89.91.12 mm. Bucuresti Punct de lucru: str. L109. Mobil: 0733. k) Armaturi din STNB 0 = 5.s. 65. l) Mortare si betoane conform marcilor din proiect. Armaturile vor corespunde prescriptiilor STAS 438/1 .r.3.Var pentru construcţii B) Agregate Nisipul natural de carieră sau de râu poate fi parţial înlocuit cu: nisip provenit din concasarea rocilor naturale. Et. Caramizile utilizate vor fi numai de calitatea I. 10. Ap. Delfinului.l.89. C) Armături Armăturile trebuie să fie în conformitate cu STAS 438/1 .minea@clidedesign.91. 42.2. 40. Nr. Sc. e) Caramizi refarctare. 3. d) Blocuri pline din beton cu dimensiunile 200X150X300 conform ASTM C 129 sau similar aprobat. Bl. c) Panouri ceramice cu dimensiunile 300X75X300 conform NTR 9059-80 sau similar aprobat. marca 100 si vor corespunde prevederilor SR EN 771.50.82 Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială P2 . g) Blocuri din gips pentru pereti de compartimentare cu sau fara goluri. c) Blocuri cu goluri din beton. Sc.c. 6. D) Apa 124 .

6.r.625.Betoane. Matei Basarab. Bl. Plastificanţi în cazul mortarelor de ciment se poate utiliza ca aditiv plastifiant antrenor de aer "Disanul". B. 24. CLIDE Design s.065. e-mail: catalin. pentru ultimul se foloseste cimentul Portland.50.89. Mobil: 0733. Mortar pentru umplerea rosturilor verticale circulare din ciment şi nisip (1: 3 părţi în volume) şi apă până la realizarea unui mortar de consistenţă fluidă (determinată cu conul etalon). Prepararrea mortarelor se poate face manual sau mecanizat asigurandu-se urmatoarele conditii: dozarea exacta a componentilor mortarului. apa trebuie să corespundă condiţiilor SR EN 1008:2003. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Se va utiliza apa de la reţeaua de alimentaţie în cazul utilizării altei surse.82. Condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească mortarele vor fi conform normativelor in vigoare. Sc. amestecarea îngrijită a mortarului până la omogenizarea completă. F) Aditivi 1. S. 42. Bucuresti Punct de lucru: str. Ap. Mortarele trebuie sa fie in concordanta cu cu specificatile Producatorului pentru blocurile din BCA. Calitatea mortarelor se verifica pe parcursul executiei zidariei si a furnizarii lor in conformitate cu SR EN 1015 "Metode de incercare a mortarelor de zidarie". amestecarea mortarului pentru omogenizare si obtinerea unei cat mai bune durabilitati. numarul etajelor si nivelul de intensitate seismica mortarele folosite la lucrarile de zidarie. Bucuresti Tel/Fax: 021. 125 . Sediu social: str. Nr.minea@clidedesign. Controlul calităţii mortarelor: Determinarea caracteristicilor mortarelor de zidărie şi tencuială se va face conform metodelor prescrise în SR EN 1015 "Metode de incercare a mortarelor de zidarie".c. 2. Acceleratori de întărire. Sc. J40/1162/2005. E) Ciment conform specificaţiilor de la capitolul . 65.S 2. Ap. Et. Prepararea mortarelor: Prepararea mortarelor pe bază de ciment şi var hidratat se face numai prin proceduri mecanice.s. L109. Pasta de imbinare pentru blocuri de compartimentare din gips.l. Mortar de ciment si mortar de ciment cu var In functie de inaltimea peretilor. Clorura de calciu se poate utiliza ca accelerator de întărire pentru mortare de zidărie.090 115 1. Nr. 3. de ciment şi ciment var de marcă 50 sau mai mari. Delfinului. 87. exceptand blocurile din BCA pentru zidarie vor fi mortare marca M 50 Z si M 100 Z. la lucrările executate pe timp friguros. Bl.18 1600 Mortare pentru pereţi din elemente armate: Mortar de poză din ciment şi nisip (1:3 părţi în volume) şi apa până la realizarea unui mortar de consistenţă vârtoasă (determinată cu conul etalon). Compoziţia mortarelor de zidărie Dozajele uzuale pentru mortarele de zidărie pe bază de var şi ciment care pot fi utilizate fără încercări preliminare în cazul folosirii nisipurilor naturale sunt speficate în tabelul următor: (conform SR EN 12620) Marca Tipul Materiale pentru 1 mc mortar mortarului mortarului Ciment Var hidratat var Var pastă sau (mc) (kg) şi notaţia şlam de carbid F 25 (kg) M 30 (kg) pastă sau şlam de carbid (mc) (kg) M 50 Z Ciment . 40. asigurându-se umătoarele condiţii: dozarea grosimetrică a componentelor solide ale mortarului cu toleranţe de ± 2% pentru lianţi şi ± 3% pentru agregate.ro CUI: RO 17147031. Mortare sau adezivi speciali pentru blocurile din BCA. 3.320.var 230 219 0. Mortarele vor corespunde normativului C 17 .

Se vor face verificari pentru: a) Calitatea caramizilor presate pline si caramizile ceramice cu goluri verticale conform STAS 10109/1 . Delfinului. B. consitenta si calitatea betonului din stalpisori. SR EN 771. 10. HEBEL sau similar aprobate. Sediu social: str.ro CUI: RO 17147031. Mobil: 0733. Cimentul va fi livrart in saci de 50 kg. Se va asigura depozitarea lor sub soproane. 42. . 40.s. b) Calitatea panourilor ceramice cu goluri orizontale. 87.79. dimensiuni 240x115x88 pentru caramizi pline si 240x115x63 pentru caramizile ceramice cu goluri verticale.4. Nr.5. Et. Mortarul folosit pentru lucrarile de zidarie este mortarul var-ciment M 50Z.c. Caramizi din argila si blocuri din beton Cand se folosesc caramizi standard din argila arsa se vor folosi numai caramizi calitatea I. Nu se admit caramizi/blocuri sparte sau fisurate sau cele ce nu corespund conditiilor impuse prin caietul de sarcini. Bl. Bucuresti Tel/Fax: 021. J40/1162/2005. INSTALARE. 10. Transportul materialelor se face cu utilaje speciale iar durata maxima de transport va fi astfel apreciata incat punerea in opera a mortarelor sa se faca in maximum 10 ore de la preparare. S. f) Calitatea elementelor ceramice prefabricate pentru conductele de ventilatie.2 – 89. Ap. h) Compozitia.50. e-mail: catalin. c) Calitatea blocurilor din beton pline sau cu gauri. in cantitati suficiente asigurarii unui flux continuu de executie. i) Calitatea armaturilor conform STAS 438/1. Nr. MONTARE. Livrare. conform STAS 10109/1 82 si Normativul C 140 .4. Materialele sensibile la umezeala si inghet vor fi depozitate sub soproane sau magazii special amenajate. ASAMBLARE 10. tip YTONG. • blocuri cu gauri din beton. Bucuresti Punct de lucru: str. d) Calitatea blocurilor din BCA . Sc. 24.3. Ap. Armaturile se vor livra evitandu-se deteriorarea lor prin expunerea la umezeala.4. g) Compozitia. • blocuri de teracota mari cu goluri. 3. marca 100. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Mortarul trebuie sa aiba o consistenta care sa permita imbinarea adecvata pe orizontala si verticala a blocurilor de compartimentare. Pentru zidaria de umplutura si portanta pentru caldirile fara etaj sau cu un etaj.89. Bl.82.minea@clidedesign.2. evitandu-se spargerea lor.1. Zidaria de umplutura si portanta Pentru zidaria de umplutura si portanta se pot folosi urmatoarele tipuri de caramizi si blocuri: • caramizi din argila arsa cu sau fara goluri. 126 . se pot folosi alternativ: • blocuri din BCA.91. Verificarea calitatii materialelor Aceste verificari trebuiesc efectuate inaintea inceperii executiei lucrarilor pe lotul de materiale aflate in depozit sau soproane si de fiecare data cand se aprovizioneaza santierul cu un nou lot de materiale.S 2.4. buiandrugi etc. 3. 10. Sc. 65.625. CLIDE Design s.320. Manipulare. EXECUTIA LUCRARILOR.065. 6. centuri . Depozitare Caramizile si blocurile se vor aproviziona in containere.3. transportat si depozitat fara posibilitatea de umezire si inghet.r. L109. e) Calitatea caramizilor refractare. Matei Basarab. 10.l. consistenta si calitatea mortarului de zidarie.

42. Terasa se va face obligatoriu la fiecare rand . 40. L109. cu bare 0 8 mm. 6. armatura orizontala din OB 37 2 x 0 6mm de 100 cm lungime.4. Bl. Detaliile de alcatuire a legaturilor la colturi. Rosturile orizontale. 87. lasandu-se neumplute numai pe o adincime de 1 cm de la fata exterioara a zidului.l. Delfinului.85 figura 65).s.grosimea rosturilor orizontale va fi de 12 mm.50. Taierea caramizilor/blocurilor necesare pentru realizarea legaturilor la colturi. Valoarea k corespunzatoare va fi de 0. CLIDE Design s. 3. fir cu agrafe 0 8 mm l = 50 cm fixate cu bolturi impuscate in beton la cca 60 cm (Normativ P 2 . Nr.3. La fiecare gol de usa se vor inzidi cate 4 (patru) gheremele de o parte si alta a golului si 3 (trei) sau 2 (doua) gheremele la fiecare gol de fereastra. pentru a obtine valoarea R necesara de 2. Protectia barelor de ancorare se va realiza prin inglobarea lor in mortar minim marca M 50 Z. Sc.85. Pentru obtinerea unei aderente cat mai bune intre caramizi si mortar. 3. Caramizile/blocurile pline se pot folosi pentru peretii exteriori la cladirile monumente istorice cu o captuseala de izolatie interioara.minea@clidedesign. Gheremelele de lemn vor fi impregnate in carbolineum sau cufundate de 2 .625. Legaturile dintre ziduri. ramificatii se face cu ciocanul de zidarie bine ascutit sau cu o unealta electrica cu disc abraziv.63. Ap.ro CUI: RO 17147031. caramizile/blocurile se vor uda bine cu apa inainte de punerea lor in lucrare. iar cea a rosturilor verticale de 10 mm.89.065. intersectii. ramificatii si intersectii sunt cele aratate in Normativul P 2 . Inainte de executarea zidariei intre elementele de beton armat pe suprafata respectiva se aplica un sprit de mortar de ciment. fixate la colturile zidariei. B. Matei Basarab. ramificatii si colturi sa se faca pe minim % caramida in lungul zidului si pe % caramida/blocul per grosimea lui. J40/1162/2005. Pereti despartitori din zidarie 127 .S 2. Verificarea calitatii zidariilor se va face pe tot timpul executiei lucrarilor iar rezultatele verificarilor se inscriu in Caietul de procese-verbale de lucrari ascunse.r.3 ori intr-o baie de bitum topit fierbinte. Bl. figura 64b. Intreruperea executiei zidariei se va face in trepte.85 figurile 58 . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Pentru peretii exteriori nu se vor folosi caramizi sau blocuri pline. S. 65. Randul al doilea de la cel de-al doilea zid se executa continuu si se intrerupe la primul zid la intersectii si asa mai departe. Mobil: 0733. Teserile se vor face avand grija sa se obtina legatura de cel putin % caramida. e-mail: catalin. 24. Sediu social: str.c. Potiunile de zidarie situate in stanga si dreapta golurilor de usi si ferestre avand lungimea de peste 1 m se vor ancora ca zidaria plina (aratat mai sus). fiind interzisa intreruperea in strepi. verticale si transversale vor fi bine umplute cu mortar pe toata grosimea zidului. intersectii si ramificatii se face alternativ si anume: primul rand de caramizi se executa continuu la unul din ziduri si se intrerupe la cel de-al doilea in dreptul intersectiei. Ancorarea zidariei de umputura de structura existenta a cladirii se face cu ajutorul mustatilor de otel beton 0 8 mm avand o lungime de 60 cm l = 50 cm. in cazul in care nu sunt prevazuti stalpisori din beton armat. Pentru asigurarea conlucrarii peretilor care se intersecteaza se va prevedea la colturile si ramificatiile exterioare. 10. Bucuresti Punct de lucru: str. Ap. Nr. Orizontalitatea rindurilor de caramizi se obtine utilizand rigle de lemn sau metal (abstecuri) gradate la intervale egale cu inaltimea randurilor de zidarie.46 W/m2K. Stalpii verticali din beton vor fi legati cu centuri de ancorare conform prevederilor si normelor legate de masurile anitiseismice in lucrarile de zidarie. Et. in functie de inaltime. Sc. Verificarea orizontalitatii se va face cu o sfoara de trasat bine intinsa intre extremitatile zidariei.320. la colturi. iar rostul vertical dintre zidarie si elementele de structura va fi umplut complet cu mortat M 100 Z.0 m2K/W pentru zidaria izolata in exterior (6cm polistiren extrudat) pe mbele parti. Rosturile verticale vor fi tesute astfel ca suprapunerea din 2 randuri succesive pe inaltime. cele cu lungimea egala sau mai mica de 1 m se vor ancora conform Normativ P 2 . atat la camp cat si la interspatii. Bucuresti Tel/Fax: 021.

• caramizi refractare cu captuseala interioara din inox sau ceramica sau • un sistem Schiedel (blocuri de beton usoare prefabricate cu tuburi ceramice interioare cu termo-izolatie rezistenta la foc. 24.4. Et. CLIDE Design s.85 pct. Bl. e-mail: catalin. Ap.85. astfel incat sa permita dilatari si contractii termale.4. Caramizile cu goluri verticale se vor zidi cu mortar fluid (cu consistenta 10 . Zidaria va fi executata cu rosturile orizontale si verticale bine umplute cu mortar. 8. 13.5. Matei Basarab. Peretii despartitori se fixeaza la partea inferioara in pardoseala incaperii si la cea superioara prin impanarea cu mortar de ciment marca M 100 Z. astfel ca suprafata interioara a ghenelor sa fie neteda. de 7. fisuri. decat daca se pune o izolatie suplimentara in exterior. mai ales cand este necesara o clasa de combustie mai mare (rezistenta la foc). cosurile de fum trebuie separate de un rost sau de un strat de izolatie termica. fiind interzisa intreruperea in strepi. 42. 10.2. Pentru peretii despartitori fara o clasa de combustie speciala. Delfinului.minea@clidedesign.S 2.ro CUI: RO 17147031. Peretii despatitori de 7. Peretii despartitori se vor ancora de elementele structurale (stalpi sau difragme) ca si peretii portanti plini sau cu goluri de timplarie (Normativ P 2 .s.89. Mobil: 0733. Se vor monta numai caramizi care nu prezinta defecte sau crapaturi. orizontalitatii randurilor zidariei si vor fi consemnate in procese-verbale.5 cm grosime. Ap.l.4. S.5 cm grosime se vor executa cu mortar marca M 50 Z si vor fi armati conform Normativului P 2 . Peretii de compartimentare din blocuri de gips trebuie ancorate in structura portanta adiacenta.8). Blocuri pline pentru peretii despartitori de 15 cm grosime sau blocuri de 12. Elemente nestructurale din zidarie Tubulatura de ventilatie se va executa din: • caramizi presate pline sau caramizi cu goluri verticale numai calitatea "A" si marca 100. J40/1162/2005. Intreruperea zidariei se va face in trepte. Puturile cosurilor de fum nu trebuie sa aiba legatura cu alte zidarii si normal nu trebuie puse pe peretii exteriori. • din prefabricate speciale. 40. 65.11 cm) iar golurile caramizilor se vor umple cu mortar. 10. Sc. Pe parcursul executiei lucrarilor se vor face verificari ale calitatii.5 cm grosime se pot folosi. L109. mortare si armaturi ca in cazul peretilor portanti. Nr. 6. orizontalitatii randurilor se face pe tot parcursul executiei lucrarilor si rezultatele verificarilor vor fi inscrise in procese verbale de lucrari ascunse. Sediu social: str. Cosurile de fum Cosurile de zidarie vor fi din: • caramizi pline din argila presata tencuite in interior si exterior cu captuseala interioara din inox sau interioara din ceramica. pct. Bucuresti Tel/Fax: 021.5. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Se vor folosi aceleasi tipuri de caramizi/blocuri. Sporirea rigidatii lor se obtine si prin armarea lor cu bare din otel amplasate in rosturile orizontale la distanta de 4 asize. Rosturile zidariei ghenelor se vor tese folosind mortat M 100 Z. Executia va fi ingrijita.4. cu goluri orizontale.065. Tubulatura de ventilatie se va alcatui din caramizi intregi. Bl. Sc. Executarea lucrarilor pe timp friguros 128 . Cand se afla in legatura directa cu alte zidarii.r. 3.1. Bucuresti Punct de lucru: str. cat si pentru zidaria de protectie a hidroizolatiei verticale pe partea exterioara a peretilor subsolului se pot folosi panouri ceramice. verticalitatii. 87. Peretii despartitori se rigideaza pe directia perpendiculara planului lor prin solidarizarea lor cu peretii structurali prin tesere si ancorare cu bare de otel OB 370 8/60 cm in rosturile orizontale. Nr.50. 10. fractiunile de caramizi se vor folosi numai pentru realizarea legaturilor din caramida.625. 3. B.320.6.c. Verificarea calitatii zidariei. a verticalitatii.

se introduc în fisuri ştuţuri (PVC) cu diametrul de 8mm. L109. Sediu social: str. 40. 24. Verificarea in timpul executiei zidariei • Ca operatiune initiala trebuie verificate materialele component: o caramizile . tinând desfacut stutul prin care se injectează şi cel imediat următor. la intervale de cca. 129 .84". cat si la receptia lucrarii. fara praf.5.5. CLIDE Design s.89. 65.procentul de fractiuni sa fie max 15%. 3.l. se închide cel de jos.) Cand datele din proiect si prescriptiile nu au fost respectate total sau partial. 10. Matei Basarab. • Verificarea trasarii zidariei. Mobil: 0733.ro CUI: RO 17147031. o mortarul . etc.minea@clidedesign. 3. 6. b) Aspectul general si starea fiecarui element in parte. precum si consistenta fiecarei sarje. planeitate. e-mail: catalin. J40/1162/2005. Sc. Nr. B.50. S. Reteserea zidăriei se decopertează tencuiala existentă se desface zidăria existentă în zona avariată se curătă suprafaţa de contact a zidăriei existente se vopseşte suprafaţa de contact cu lapte de ciment cu adaos de aracet se instalează zidăria nouă asigurându-se ţeserea cu cea existentă Repararea prin injectare cu mortar se decopertează tencuiala existentă se curătă suprafaţa peretelui prin frecare cu perii de sârmă se suflă cu aer comprimat şi se spală cu jet de apă se aplică pe ambele feţe ale peretelui. 87. în zonele unde se va injecta. Operaţiunea se repetă pe tot traseul fisurii. Sc.5. Verificarea inainte de inceperea zidariei • Verificarea proiectului si a detaliilor de executie. ABATERI ADMISE Verificarea calitatii lucrarilor se va face atat la terminarea unor etape (nivele). Se astupă ştuţurile. gheremele.065. Executarea lucrarilor de reparatii ale zidariilor. Ap. Bucuresti Punct de lucru: str. d) Corespondenta celorlalte elemente.r. verticalitate.7. etc. Bl. prin care s-a făcut injectarea şi se desface următorul.s. Cînd mortarul refulează pe la ştuţul de sus.2.320.1. prin verificarea: a) Verificarea elementelor geometrice inclusiv cele din proiect (grosime. Bucuresti Tel/Fax: 021. fara impuritati. 10. • Verificarea etapelor executate anterior ( PV receptie structura realizata anterior). un strat de mortar de 3-4 cm concomitent.S 2. Ap.c.se verifica respectarea retetei din proiect. dintre proiect si executie (goluri. CONTROLUL CALITATII. investitorul si/sau Dirigintele lucrarii va decide demolarea si refacerea elementelor de zidarie necorespunzator executate fata de proiect si caietul de sarcini. buiandrugi. Exista doua categorii de reparatii ale zidariilor .625. In functie de gradul de degradare se va stabili tipul de interventie . 10. 42.) la elementele realizate. 1m. Et. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi La executarea zidariilor pe timp friguros se va tine seama de prevederile "Normativului pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii C 16 .4. 10. care va fi descrisa in proiect . Bl. Se incepe de jos în sus. Delfinului. Nr. c) Inventarierea tuturor procevelor-verbale de lucrari ascunse. se aşteaptă întărirea mortarului se efectuează injectarea cu mortar fluid M50 cu ajutorul pompelor (p<3atm).

Marimea golurilor: pentru ziduri din caramizi: 10mm pentru ziduri din BCA: 20mm. 65. Bl. 87. corespunzatoare acestei etape. 3. Bl. CLIDE Design s. o calitatea materialelor in momentul punerii in opera. Sediu social: str. 40. 10. B.lucrari de reparatii fisuri la zidarie Intocmit : Arh. Ap. L109.l. Verificari la terminarea lucrarilor de zidarie • Se vor efectua urmatoarele verificari: o aceleasi verificari ca in timpul executiei. Nr. Planeitatea suprafetelor: pentru ziduri portante: 3mm/m pentru ziduri neportante: 5mm/m Verticalitatea suprafetelor si muchiilor: pentru ziduri portante: 3mm/m pentru ziduri neportante: 5mm/m a) b) c) d) - 10.10mm.5. o daca se realizeaza ancorarea zidariei de structura de rezistenta. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi o gheremelele .s.S 2. S. 24. Matei Basarab. o daca executia zidariei s-a incadrat in abaterile admisibile. Et.625.065.respectarea formei. Ap.c.5. Bucuresti Tel/Fax: 021. pereti din BCA: 5 .50. Sc. e-mail: catalin.6. Mobil: 0733.r. dimensiunilor si a gradului de protectie impotriva umiditatii. Catalin Minea 130 . 42. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE .10mm. o daca verticalitatea zidariei este corespunzatoare. o daca se realizeaza planeitatea suprafetelor. o daca se realizeaza teserea rosturilor. Bucuresti Punct de lucru: str. Sc.320.lucrari de executie zidarie . o se respecta orizontalitatea rindurilor si uniformitatea rosturilor.89. Abateri admise (devieri de la cotele din planuri) Grosimea zidurilor: pereti din caramida: 4 .4. o daca s-au intocmit Procesul verbal de lucrari ascunse si Procesul verbal de receptie calitativa.ro CUI: RO 17147031. J40/1162/2005. 3. o daca se respecta proiectul tehnic.3. Delfinului. o daca se monteaza gheremele in locurile indicate.minea@clidedesign. dar cu o frecventa de 1/4. Nr. • Pe parcursul executiei zidariei se va verifica: o daca este respectata procedura tehnica de executie proprie contractorului. 10. 6.

bolti.50. Sc. bine netezit cu drisca de glet. plansee) care se executa in mod obisnuit in doua straturi (grund si tinci . 3. • Tencuieli pe suprafete de beton si de beton armat (la pereti. J40/1162/2005. e-mail: catalin. Bl. Ap. fiind executate numai dintr-o pasta de ciment in care se pot adauga in unele cazuri si anumite materiale hidrofobe (de exmplu apa-stop. 65. stalpi. Et. Nr. mortarul pentru stratul vizibil fiind preparat cu nisip fin (tinci). CAIET DE SARCINI . in incaperi in care se cere un finisaj de o calitate superioara). Matei Basarab.strat vizibil). 42. grund si strat vizibil).l. Mobil: 0733. inca in timpul cat mortarul nu este perfect intarit. periere etc. netezite cu drisca. scafa de racordare a peretilor cu tavanul etc. alcatuite din mortar de var gras cu sau fara adaos de ciment. coloranti etc. • Tencuieli decorative stropite. L109. fie dupa intarire cu diferite scule speciale (tencuieli buciardate) obtinandu-se tencuieli cu aspect de piatra (similipiatra). preparat din ciment. Bucuresti Punct de lucru: str. Bl. Delfinului. driscuite mai aspru: aceste tencuieli aplicate pe fatade se stropesc manual sau mecanic si sunt alcatuite dintr-un amestec fluid. 40.strat vizibil). b) Dupa natura suprafetei pe care se aplica: • Tencuieli pe suprafete de caramida (pereti. grinzi. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de tencuieli. Tencuieli driscuite.) deoarece se utilizeaza la interior pe peretii incaperilor care sunt udati sau spalati cu apa. se intrebuinteaza la inerior in depozite.1. aceasta se aplica pe pereti si tavanele cladirilor de locuit si cladirilor sociale si publice. care mascheaza intradosul planseelor de beton armat cu si fara grinzi. • Tencuieli pe suprafetele elementelor de beton si pe suprafetele de zidarie de piatra (pereti si stalpi). executate in interiorul constructiei pe pereti sau tavane. 6. 87. Tencuieli sclivisite Stratul vizibil se netezeste cu drisca de otel.ro CUI: RO 17147031. Suprafetele interioare ale peretilor care se vopsesc cu vopsea de ulei. Prevederile prezentului capitol se refera la conditiile. c) Dupa modul de finisare al fetei vazute: Tencuieli obisnuite Suprafata tencuielii este numai netezita (driscuita) urmand a primi finisajul prin zugraveli sau tapete. Bucuresti Tel/Fax: 021. balcoane etc. modul de alcatuire si executie a tencuielilor descrise in paragraful urmator.S 2. Tencuieli gletuite Stratul vizibil se executa dint-un strat subtire de pasta de ipsos sau var cu adaos de ipsos.LUCRARI DE TENCUIELI 11.065. • Tencuieli exterioare pe fatade. grund si strat vizibil. subsoluri etc. 131 . netezit in stare bruta.625. • Tencuieli pe suprafete acoperite cu plasa de rabia (la tavane) false. Lucrarile de tencuieli pot fi clasificate dupa urmatoarele criterii: a) Dupa pozitia lor in constructii: • Tencuieli interioare.minea@clidedesign. • Tencuieli la tavane din beton cu suprafete plane (plansee din beton armat turnat monolit sau realizate din fasii prefabricate din beton armat) tencuielile pot fi aplicate in doua straturi (sprit si tinci . in pivnite. 3. B. Nr.r. Ap. 24. cu vopsea alchidica etc. CLIDE Design s.320. Sc. var si piatra macinata si cu adaos de colorant. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 11. Sediu social: str. S. precum si pe surafetele prevazute ca suport pentru hidroizolatii. acest tip de tencuiala se intrebuinteaza numai la interior (la pereti si tavane.c. culturale. La randul lor tencuielile obisnuite se impart in: • Tencuieli brute.89.) care se executa in trei straturi (smir. Tencuieli decorative Care la randul lor se impart in: • Tencuieli decorative la care stratul vizibil se executa din materiale speciale (cu praf de piatra) si se prelucreaza fin prin raschetare. se gletuiesc in prealabil cu glet de ipsos.s. stalpi si tavane) si pe suprafetele de tencuiala de piatra (pereti si stalpi) care se executa in trei straturi (sprit.

Ap.P. 3. 55/20.C. umiditate 65% Controlul calităţii stratului suport şi pregătirea acestuia Executarea tencuielilor pe stratul suport se va face la un anumit interval de timp pentru a se asigura: uscarea în limite care să nu afecteze calitatea lucrărilor ulterioare. Sediu social: str. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA: Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. 65.C. 40. Bucuresti Punct de lucru: str. Nr.1996 Înlocuieste C 18-1983 C 3-1976 Caiet VII-IX 2.09. Et.2. Aplicarea mortarelor pentru toate tipurile de tencuieli se face după controlul şi pregătirea prealabilă a suprafeţelor suport.C.065. Tencuielile interioare se vor executa înaintea celor exterioare. 11. tencuielile să se execute cu aceeaşi şarjă de material pentru a nu se produce diferenţe de nuanţă supărătoare. care se executa cu mortar preparat din materiale speciale (terasit. Aplicarea se poate face pentru orice fel de suport prin netezire sau sub formă de stropi. Delfinului.. Sc.320. dolomit. ipsos etc. Lucrările se vor executa cu asigurarea condiţiilor de temperatură şi umiditate pentru a nu se afecta calitatea lucrărilor.C. corespunzator necesitatilor functionale si estetice ale suprafetelor in care se folosesc si prescriptiilor din proiect. 6. Tencuieli subţiri Aplicarea tencuielilor subţiri se face numai după uscarea amorsei. 54/20.50.P.C.1977 I.l. C 6-1986 4. Mobil: 0733. Bucuresti Tel/Fax: 021. praf de piatra sau nisip de la 0. • Tencuieli decorative.12. aracet (E 150 sau similar).S 2.D. Indicativ NE 001-1996 Titlu Normativ privind executarea tencuielilor umede groase si subtiri Ordin de aprobare M. Bl. C 70-1986 I.P.C. 24. C 4-1977 Instructiuni tehnice pentru aplicarea tapetelor Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor din faiantã majolicã si plãci ceramice smãltuite CESAROM Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor interioare cu plãci emailate sau melaminate din fibre de lemn I.A. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Nota: Aceasta tencuiala face deasemena parte din sistemele de fatade agrementate in care se aplica plasa armata fixata sau lipita pe izolatia termica exterioara. 42. 1.L. Matei Basarab.P.c. Pe parcursul executării lucrărilor de tencuire se va urmări ca în corpurile mari (la faţade). B. Nr.D.s. marmura etc.12. instructiunile din specificatii vor avea prioritate.1986 C 70-1970 132 . Sc. S. 131/05. condiţii de vară: t = +10°C + +30°C. limitarea tasărilor pentru a se evita fisurările şi desprinderile ulterioare ale materialului.89. Ap. alcatuite din paste colorate. aplicate prin stropire cu pistolul cu aer comprimat.T.ro CUI: RO 17147031. în special în cazul tencuielilor exterioare: condiţii de iarnă: tmin = +10°C.04. Nr. CLIDE Design s.1mm.625.D.) • Tencuieli interioare si exterioare. 3. L109. preparate cu ciment.r.minea@clidedesign.C. 87.1986 C 6-1975 3. Toate aceste tipuri de tencuieli enumerate mai sus vor fi aplicate diferit. pentru a se permite uscarea lor. Bl. 23/N/03.C.C. J40/1162/2005.. e-mail: catalin.

083) sau 20% (cu densitatea 1. J40/1162/2005. 65. 3.Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului M.Institutul Central de Cercetare .L. In cazul sorturilor de ciment se poate utiliza si aditiv plastifiant.L.C. Nr. Bucuresti Tel/Fax: 021. Sc. 6. 3. Aditivi • Plastifianti.L. GT 041-2002 M.T.L. 2%. 101/18.T.T.P.P.P.L. • Acceleratorii de intarire.04. la lucrarile executate pe timp friguros. Matei Basarab.05.C.3. CONTROLUL CALITATII. 42.C.P. Transporturilor si Turismului I. e-mail: catalin. 7/11. . se va limita adaosul de clorura de calciu la max.var. • • • • • Apa Se va utiliza apa potabila . sub forma de solutie cu concentratia de 10% (cu densitatea 1. L109. Sediu social: str.P. .Ministerul Lucrarilor Publice. Delfinului.C. Ap.2002 M. in cazul constructiilor de locuinte si social culturale. 24.r. Bl. Bl.S 2. GP 073-2002 Legenda M.D.minea@clidedesign.50.D. Et. 1575/15.C.C. Sc.320.065. 133 . asigurandu-se insa un continut de cel putin 50% nisip natural.T. 87.ro CUI: RO 17147031. CLIDE Design s. B. Mobil: 0733. Ap. C 202-1980 Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor exterioare din plãci de argilã arsã Instructiuni tehnice privind executarea placajelor din plãci de faiantã majolicã si plãci ceramice smãltuite aplicate pe pereti prin lipire cu paste subtiri Ghid privind reabilitarea finisajelor peretilor si pardoselilor clãdirilor civile Ghid de proiectare si executie a placajelor ceramice exterioare aplicate la clãdiri I.A. LIVRARE.477) in proportie de 3% fata de masa cimentului. Bucuresti Punct de lucru: str.C . MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. C 223-1986 7.89.l. MANIPULARE. 40. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 5. Dozarea plastificantilor organici se face pe baza de incercari preliminare. Nr. Proiectare si Directivare in Constructii 11.L.1986 6.625.2003 C 202–1980 8.P.1980 I. S. Clorura de calciu se adauga in apa de amestec.c.10. • Pentru evitarea aparitiei eflorescentelor.D.C. 604/21.s.11. DEPOZITARE Mortarele pentru tencuieli au in componenta urmatoarele materiale: Var hidrat in pulberi pentru constructii Var pasta Ciment Ipsos de constructii Agregate Nisipul natural de cariera sau de rau poate fi partial inlocuit cu: • nisip provenit din concasarea rocilor naturale • nisip de mare Proportia in care se vor utiliza in amestecul de mortar se va stabili prin incercari.L. Clorura de calciu se poate utiliza ca accelerator de intarire pentru zidarie de ciment si ciment .C.P.

Sc. 5-7 cm. o aplicarea manuala a mortarelor 9 cm. Mortarele de la statii sau centrale pot fi introduse in lucrare numai daca transportul este insotit de o fisa care sa contina caracteristicile tehnica ale acestora. 3. Ap. iar suprafetele netede (sticloase) de beton vor fi admise in stare rugoasa. Consistenta mortarelor pentru executarea tencuielii umede interioare. 24. 10-12 cm.c. e-mail: catalin. 11. CLIDE Design s. Sc. o Pentru stratul vizibil (tinci). Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • etalon. Nr.s.1. • terminarea sau suspendarea lucrarilor a caror executie simultana sau ulterioaraar putea provocadeteriorarea tencuielilor.625. astfel incat sa fie utilizate in conditii bune la tencuieli interioare. MONTAREA. 6. 14-15 cm.c.a. iar cu intarzietor pana la 16 ore. 42. 11. vor trebui sa corespunda urmatoarelor aplicatii etalon (valori obtinute prin probele la beton prin vibrare): • Pentru sprit: o aplicarea mecanizata a mortarelor 12 cm. J40/1162/2005. iar pe zidarie din blocuri b.ro CUI: RO 17147031.89. INSTALAREA. Matei Basarab. • Aplicarea pe blocurile b. 11.065. Stratul vizibil al tencuielilor se va executa dintr-un mortar denumit "tinci" de aceeasi compozitie cu a stratului de baza. L109. Sediu social: str.S 2. EXECUTIA LUCRARILOR. pentru ca umiditatea sa nu influenteze aderenta tencuielilor. Pentru profile se utilizeaza pasta de ipsos. ASAMBLAREA Toate materialele vor fi introduse in lucrare numai dupa ce in prealabil s-a verificat ca au fost livrate cu certificate care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor respective. S. pana la 12 ore. consistent 13-15 cm. Mobil: 0733. Bl. mai mari decat cele prescrise pentru elementele de constructii respective prin caietele de sarcini. Perioadela maxime de utilizare a mortarelor din momentul prepararii lor. Et.l.4. Bl.minea@clidedesign. Rezistenta mortarelor folosite la diferite straturi trebuie sa scada de la suprafata suportului spre exterior.50.r. mortarul la zidarii sa se intareasca in rosturi iar suprafetele de beton sa fie relativ uscate. executat manual.c.4. • La mortar de ciment (marca M100T) si ciment -var (marca M50T) fara intarzietor.a. Operatiuni pregatitoare Lucrarile ca trebuie efectuate inainte de inceperea executarii tencuielilor: • controlul suprafetelor care urmeaza a fi tencuite. Nr. Ap. • suprafetele pe care se aplica sa nu prezinte abateri de la verticalitate si planeitate. Delfinului. pana la 1 0ore. 40. • suprafetele suport sa fie curate suprafetele din plasa de rabit trebuie sa aiba plasa bine intinsa si sa fie legate cu mustati de sarma zincata de elementele pe care se aplica. coltari.2. var sau pasta de var sau slam de carbid cu adaos de ipsos. B. Bucuresti Tel/Fax: 021.) sau a caror executie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalatii tamplarie) • precum si daca au fost montate toate piesele auxiliare: ghermele praznuri suporti metalici. Executarea trasarii suprafetelor de tencuit 134 . Adaosul de clorura de calciu da rezultate bune in cazul mortarelor cu consistenta pana la 8cm la careul Intarzietorii de priza: Pentru mortarele de ipsos se vor utiliza intarzietori de priza. Bucuresti Punct de lucru: str. 87.320. 65. • verficarea executiei si receptiei lucrarilor de protectie (invelitori plansee etc. 7-8 cm iar in cazul aplicarii mecanizate. 7-8 cm. 3. Pentru gleturi se utilizeaza pasta de ipsos. o Pentru grund in cazul aplicarii manuale. o Pentru smir. • rosturile zidariei de caramida vor fi curatate pe o adancime de 3-5 mm. suprafetele suport trebuie lasate un timp oarecare pentru ca sa nu se mai produca tasari sau contractii. sunt: • La mortar de var marca M 40T.4. in cazul aplicarii manuale a mortarelor.

Ap. e-mail: catalin.minea@clidedesign.625. B. • Inainte de aplicarea stratului vizibil. L109. • Gleturile de ipsos executate pe suprafete ce urmeaza a se vopsi se va realiza prin acoperirea tinciului cu un strat subtire de cca. nisip). fara asperitati pronuntate. se executa de pe pardoselile respective. spritul se va executa cu mortar si ciment-var compozitie 1:0. 24.ro CUI: RO 17147031. Ap. "Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala C17-82" . goluri. var. Nr. (stalpisori) si se va verifica in timpul executiei obtinerea unei suprafete verticale si plane. 6. cu mortar 1:2:8 (ciment. neregularitati.l. sa se niveleze suprafata de tinci cu drisca. Si o grosime astfel incat sa se obtina suprafetele verticale sau orizontale la tavane) cu o planeitate ce se va inscrie in abaterile admisibile.4. • Grosimea grundului se va incadra in grosimea reperelor de trasare.320. 3. 42. • Partea superioara a peretilor si tavanelor incaperilor cu inaltime mai mare de 3 m se vor executa de pe platforme de lucru continue.a. insa cu nisip fin de pana la 1 mm. avand o suprafata rugoasa si aspra la pipait. • Pe suprafete de b.a.c. Executia stratului de baza • Grundul in grosime 5-20 mm se va executa pe suprafete de beton (plan de rabit) dupa cel putin 24 ore de la aplicarea spritului si dupa cel putin 1 ora in cazul suprafetelor de caramida. Sc. Bl. si capre mobile. 11.c. • Pe suport de plasa de rabit galvanizat se va aplica direct smirul din mortar cu aceiasi compozitie cu a mortarului pentru stratul de baza. Matei Basarab. Sc. Bucuresti Tel/Fax: 021. Executia amorsarii • Suprafetele de beton inclusiv stalpii si planseele vor fi stropite cu epe dupa care se vor amorsa cu un sprit din ciment si apa in grosime de 3 mm.50. iar intre ele. Sediu social: str. Bl. 11.c. var. nisip).4. fiind de marca M10T-M100T si care se va preciza in piesele desenate. 40. Et.2 mm de pasta de ipsos.89.25:3 (ciment.4.S 2. cu nisip de 0-1 mm. 11. • Gletul de var la incaperile zugravite se va realiza prin inchiderea porilor tinciului cu strat subtire de var si adaos de ipsos. S. • Grosimea tinciului la pereti de b. 135 .a. • Pe suprafetele de b.3. Mobil: 0733.s.065. • Suprafetele de zidarie de caramida/bloc vor fi stropite cu apa si amorsate prin stropire cu mortar fluid de grund in grosime de 3 mm. Mortarul din care se vor executa stalpisorii va fi similar cu cel din care se va executa grundul. 87.4. 100 kg la 1 m3 de var pasta. J40/1162/2005. CLIDE Design s.5. Delfinului. va fi de 1-3 mm din acelasi mortar ca pentru grund. Daca suprafata spritului este prea uscata sau executata pe timp foarte calduros acesta se va uda cu apa in prealabil executarii grundului: • Aplicarea organizata a spritului si grundului in incaperi pe pereti si tavane la inaltime de pana la 3 m. 65. 3. stratul al doilea (grundul) va fi d e10-12 mm. Executarea stratului vizibil Stratul vizibil al tencuielilor interioare-tinci va avea compozitia ca si a grundului. Nr. • Grosimea tencuielilor de 2-5 mm se va obtine din aruncarea cu mistria a mortarului la intervala de timp.c. Amorsarea suprafetelor se va face cat mai unifotm fara discontinuitati fara prelingeri pronuntate. • Mortarul folosit la grund are dozajul prevazut.r. Gros si se va executa dupa zvantarea primului strat. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Efectuarea trasarii suprafetelor de tencuit se va face prin repere de mortar (stalpisori) cu o latime de 8-12 cm. Bucuresti Punct de lucru: str. se va controla suprafata grundului sa fie uscata suficient si sa nu aiba granule vizibile de var nestins.

• Tencuielile interioare pe pereti de b. Mobil: 0733. 136 . CONTROLUL CALITATII. CLIDE Design s. • Caramida aparenta. Nr. cum ar fi izolatia termica si plasa din fibra de sticla fac parte din sistem si pot varia de la un producator la altul. vopselii sau placarii folosit nu se poate disocia de straturile suport.a.a. utilizarea tipului si compozitia mortarului indicat in proiect precum si aplicarea stratelor succesive in grosimea prescrisa. Sisteme de fatada agrementate Tencuiala sistemelor de fatada agrementate este facuta cu masini. in functie de caz. ondulatii fisuri. Straturilor suport diferite. J40/1162/2005. metodele de fixare etc. drepte si perfect verticale sau orizontale.320. se va executa dupa trecerea a cel putin 15 zile de la executia zidariei.ro CUI: RO 17147031. • Muchiile de racordare a peretilor cu tavanele. impiscaturi de var nestins urme vizibile de reparatii locale. 65.s. Bucuresti Tel/Fax: 021. Sc. e-mail: catalin. Rezultatele verificarilor se inscriu in registrul de procese-verbale de lucrari ascunse si se efectueaza inainte de executia zugravelilor si vopsitoriilor. 3.S 2. ABATERI ADMISE • Suprafetele suport ale tencuielilor vor fi verificate de Contractor si receptionate de Investitor si Proiectant conform prevederilor contractulae pentru verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse.c. • Suprefetele tencuite terbuie sa fie uniforme sa nu aibe denivelari. • Contractorul si Proiectantul vor verifica daca masurile de protectie impotriva inghetului si uscarii fortate sunt aplicate si daca in primele zile de la executia tencuielilor peretii din blocuri de b. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • Gletul de ipsos se va aplica numai pe un strat suport care are un anumit grad de umiditate in cantitati strict necesare inainte de terminarea prizei ipsosului. la o temperatura exterioara mai mica de +5°C. 11. texturat. 87. 24. Delfinului. Ap. • Trebuie incluse margini protective din metal si profile pentru colturi in toate locatiile care probabil vor fi expuse la socuri mecanice si acte de vandalism. 40.minea@clidedesign.50. Bl.89. Tipul tencuielii. Contractorul va obtine acordul Proiectantului privind tehnologia de executie.6. s-au stropit cu apa. placare cu piatra naturala sau placi ceramice (in principal pentru socluri). colturile. Exista trei tipuri de finisaje: • Tencuiala de finisaj si vopsea. Nr.c.625. S.r. • Rezultatul incercarilor pe epruvete de mortar se vor prezenta Investitorului si Proiectantului (inspectorului de santier) in termen de 48 ore de la obtinerea buletinului pentru fiecare lot (transport) de mortar. Bl.l.5. • Starat de tencuiala. • La tencuielile sclivisite stratul vizibil se netezeste cu drisca de otel si se executa numai din pasta de ciment. B. • Toate marginile tencuielilor care vor fi probabil expuse supuse socurilor mecanice sau actelor de vandalism trebuie protejate de profile metalice. 6. 2 o numarului de straturi aplicate si grosimilor respective. o planeitatea suporturilor si linearitatea muchilor (bucata cu bucata). Sc. • Verficarea aspectelor tencuielilorse va face vizual cercetand tencuiala forma muchiilor intrande si iesinde. glafturile ferestrelor trebuie sa fie vii sau rotunde (cum s-a specificat in desene). cel putin un sondaj la fiecare 200 m .4. o aderenta la suport si intre straturi.065. Bucuresti Punct de lucru: str. Ap. spaletii ferestrelor si usilor. 3. Sediu social: str. 11. se vor lua masurile speciale prevazute in normativul "Normativul pentru executarea lucrarilor pe timp friguros" indicativ C 16-79. • In cazul executiei tencuielilor interioare. L109. • Inainte de executariea tencuielilor. • Receptia pe faza de lucrari se face in cazul tencuielilor interioare prin verificarea: o rezistentei mortarului.c.. Et. 42. Matei Basarab.

• Proiectantul in cazul respectarii cerintelor specificate trebuie sa intocmeasca procesul verbal de lucrari ascunse in care se specifica daca s-a respectat caietul de sarcini.l. 24. 11.5.5. forma muchiilo .ro CUI: RO 17147031. aderenta straturilor de stratul suport sunt corespunzatoare.4. 11. Ap. Nr. • verificare a planeitatii suprafetelor tencuite. L109. Sc. si daca aspectul general al tencuielii. • Gradul de netezire a suprafetelor tencuite se va verifica numai la cele gletuite si se va aprecia prin plimbarea palmei pe suprafata respectiva. Ap. se aplica masurile de protectie impotriva uscarii fortate.625. 3. daca se respecta grosimea stratului de mortar. • Aderenta straturilor de tencuiala la stratul suport se va verifica prin ciocanire cu un ciocan de lemn. daca se respecta procedura tehnica de executie.r. Mobil: 0733. goluri.89. Verificarea la terminarea tencuielilor • verificare vizuala a calitatii lucrarilor pentru a depista eventualele defecte ce depasesc limitele admisibile. 6. Sc. • • • • • • • 11.5. 11. in spatele radiatoarelor si tevilor etc.s. 65. 40. Verificarea in timpul executarii tencuielilor se respecta reteta de mortar prevazuta in proiect. 42. in orice directie pe suprafata tencuita. S. Et. J40/1162/2005.50.5. Bl. Verificarea inainte de inceperea tencuielilor • existenta procedurii tehnice de executie in documentatia primita de la antreprenor.065. scafelor si profilurilor. B. Bucuresti Tel/Fax: 021. Bucuresti Punct de lucru: str. • verificarea grosimii straturilor de mortar.3. • Grosimea stratului de tencuiala se va verifica prin batere de cuie sau prin sondaje in locuri mai putin vizibile. Matei Basarab. • daca materialele componente ale mortarului sunt corespunzatoare calitativ si sunt insotite de certificate de calitate. aderenta cu stratul support este corespunzatoare. Sediu social: str.S 2. Abateri admise la receptia calitativa a tencuielilor 137 . daca s-au prelevat probe de mortar in vederea incercarii. Nr. • Verificarea planeitatii suprafetelor tencuite se face cu un dreptar de 2 m lungime.c. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • Suprafetele tencuite nu trebuie sa prezinte crapaturi. portiuni neacoperite cu mortar la racordarea tencuielilor cu tamplaria. • daca au fost terminate lucrarile de zidarie si instalatii ingropate (existenta procesului verbal pentru lucrarile ce devin ascunse). un sunet de "gol" arata calitatea necorespunzatoare si necesita verifcarea intregii suprafete dezlipite. 3.320. 87. Bl. CLIDE Design s. Delfinului. e-mail: catalin. • daca suprafetele suport sunt corespunzatoare. daca se respecta timpii intermediar de uscare a straturilor individuale.1.minea@clidedesign.2.

B.6. Ap. CLIDE Design s. inaltimea incaperii. avand adancimea sau inaltimea pana la 1 mm. 2 orice directie. e-mail: catalin.minea@clidedesign. 6. mm).executie tencuieli exterioare Intocmit: Arh.c. 24. orice directie. max. cele admise pt. Sc. Max.89.s. Nu se admit denivelari. Max. intrande si iesinde racordarea tamplariilor cu spaletii. racordarea peretilor cu tavanul. 42. Ap. 3. Sediu social: str. 2 neregularitati/m2 in Max. Catalin Minea 138 . 2 mm pe toeta incaperii. 3 Pana la 1 mm / m si mm de element. Mobil: 0733.065. in spatele radiatoarelor si tevilor impuscaturi de var nestins urme vizibile de reparati locale Zgrunturi mari (pana la 3 Maxim 2 la m2. Sc. avand neregularitati/m2 in adancimea pana la 2 mm. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Defecte Tencuieli brute Tencuieli driscuite 2 2 Umflaturi. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE .l. Maxim 3cm la fiecare m . basicari sau zgarieturi in adancime (pana la 3 mm) in driscuiala stratului de acoperire. Pana la 3 mm. 3.320. cele admise pentru Pana la 1 mm / m si max. orzontala a muchiilor Suportul elementelor. Tencuieli gletuite Nu se admit Nu se admit. ciupituri. curbe.ro CUI: RO 17147031. Delfinului. fisuri lipsuri in jurul ferestrelor. mm pe toeta inaltimea max. 65. S. Nr.executie tencuieli interioare si gleturi . Matei Basarab. L109. Abaterile de raza la suprafete Nu se verifica. 87. Nr. Nu se admit. Abateri la verticala a tencuielilor peretilor.S 2. 2 mm pe toata inaltimea sau lungimea elementului.625. Abaterile de la verticala si Max. Neregularitati ale planeitatii Nu se verifica suprafetelor tencuite pe orice directie (la verificarea facuta cu un dreptar de 2 m lungime). Bucuresti Tel/Fax: 021. J40/1162/2005. 11. Bucuresti Punct de lucru: str. Pana la 5 mm. Bl. 40. 3 Pana la 1 mm / m si elemente suport.50. Pana la 1 mm / m si max. Et. Bl. glafturile ferestrelor.r.

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de compartimentari. 42. Sc. DEPOZITARE 12.r. 139 . 3. CLIDE Design s. Functia de rezistenta a acestor pereti rezulta din conlucrarea scheletului din profile de tabla de otel cu elementele rigide ale constructiei si cu Plăcile de gips carton.minea@clidedesign. Rigps. Pereti de compartimentare din gips carton si placari Peretii cu schelet metalic si plăci de gips carton sunt pereti interiori despartitori neportanti (cunoscuti deasemena ca placi de gips carton sau tencuiala uscata.625. in aer liber. L109.89.specificatii si metode de testare BS EN 10143:1993 Otel galvanizat prin tratament la cald EN ISO 140-3:1995 Acustica . Nu se vor utiliza in spatii tehnologice umede. LIVRARE. MATERIALE SI ECHIPAMENTE. placari uscate si tavane nemodulare din gips carton. B. Ap. Matei Basarab. 24.LUCRARI COMPARTIMENTARE PLACARI USCATE 12.3.l. S.320.S 2. CONTROLUL CALITATII. 6.c. Nr. EN ISO 1461 Tratamente galvanizate la cald ale pieselor metalice . Peretii cu schelet metalic si Plăci din gips caton se folosesc in mod normal in amenajari interioare la cladiri civile.Masurarea izolatiei fonice in cladiri si la elementele cladirii . e-mail: catalin. in spatii cu umiditati mari.ro CUI: RO 17147031. Sc. MANIPULARE. peretii de gips carton pot suporta si incarcarile obiectelor sanitare (dulapuri montate pe pereti) montate pe ei folosind rigle de metal sau prin intermediul unor rigidizari suplimentare si a unor piese speciale. J40/1162/2005. Nr. Ap.Partea a 3 : masuratori de laborator pentru izolatia fonica din interior la elementelor cladirii EN ISO 140-4:1998 Partea a 4 : masuratori in camp a izolatiei fonice din interior intre incaperi EN ISO 140-9:1985 Masurare de laborator a izolatiei fonice din interior de la o incapere la alta in cazul tavanelor false libere deasupra trecerilor Manualele producatorilor de gips-carton (vezi Knauf. Sediu social: str. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. 87. 40. Mobil: 0733.3. Bucuresti Punct de lucru: str. Bl.50.1. Functiile de fizica constructiilor rezulta din grosimea si calitatile Plăcilor de gips carton si din straturile de izolatie care se monteaza intre Plăci. 12. Bl. Lafarge sau similar aprobate) EN ISO 9001:2000 EN ISO 140-3 : 1995 /Amd 1:2004 Asigurarea Calitatii Ghid de instalare pentru placi de compartimentare usoare modulare 12.2. Suplimentar.1. Delfinului. ). Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 12.s. Bucuresti Tel/Fax: 021. 65. 3. care se monteaza pe santier.065. inclusiv incaperi umede/sanitare. Et. CAIET DE SARCINI .

rezistenta la foc si protectie fonica. In acest caz izolatia se aplica pe partea interioara a peretelui exterior intre stalpii din metal. incluzand tencuiala. S-ar putea sa fie necesara cresterea ei in scolile de muzica pana la 54db conform prescriptiilor din planurile Proiectantului si planurile de finisare.ro CUI: RO 17147031. 65. Bl. Se pot distinge doua cazuri: • Placi din gips carton rezistente la apa pe ambele parti ale scheletului se vor folosi intre camerele cu umiditate (camere sanitare. 40. placa obisnuita din gips carton.625. cum ar fi masandardele.065.este suspendat de intradosul unei placi din 140 . Sc. peretele de compartimentare necesitand protectie fonica standard si/sau protectie antifoc.) a peretelui si de numarul de straturi de placi de gips carton. Bucuresti Punct de lucru: str. CLIDE Design s. care au tratament pentru fatada care nu permit aplicarea de straturi de izolatie exterioara. 3. Bucuresti Tel/Fax: 021. Et. F60.3. J40/1162/2005. gips.c. Grosimea izolatiei termale trebuie sa fie astfel incat valoare R a intregului sistem de perete exterior.in majoritatea cazurilor . otel galvanizat si vata minerala).l. • Placi din gips carton rezistente la apa pe o singura parte a scheletului. Tavane false nemodulare fara imbinari vizibile Tavanele suspendate placate uscat fara imbinari vizibile trebuie facute din placare cu placi de gips carton continue sau placare uscata specifica. Rigips sau similar aprobate). B.89. Placarile cu placi de gips carton se vor folosi pentru structurile din otel care necesita protectie antifoc suplimentara. Bl. Protectia antifoc si protectia fonica Gipsul este un material necombustibil (carton impregnat. cum ar fi rezistenta la apa. Matei Basarab. Nr. 24. Nr. Sediu social: str. 12.50. F90 etc. L109. pentru a reduce puntea termica. in astfel de cazuri se pot folosi panouri de compartimentare compozite din polistiren extrudat (grosimea variind de la 5 la 10cm) si acoperite pe partea interioara cu palca de gips carton (tip Placomur sau similar aprobate).minea@clidedesign. Placile din gips carton fixate (prin nituire sau prin insurubare) cu rigle sunt folosite pentru a camufla tamplaria la acoperis si izolatia in mansarde. Delfinului. 42.S 2. care . Pentru a folosi acest tip de compartimentare in incaperi cu risc ridicat de incendiu. Ap. 6. subsoluri) si nu necesita protectie fonica specifica. Sc.2. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Inaltimea si grosimea pana la care se va realiza structura. sau pereti de compartimentare (langa casele scarii sau casele ascensoarelor). Placi uscate pe pereti si sub structurile de acoperis din lemn Placile din gips carton (sistem direct de imbinare Knauf sau similar aprobate) fixate prin lipire directa pe perete se vor folosi pentru a camufla suprafetele peretilor care nu sunt egale in lucrarile de reabilitare. Rata de absorbtie Rw a sunetului peretilor de compartimentare dintre salile de clasa standard trebuie sa fie de cel putin 40db. e-mail: catalin. Sistemele de pereti despartitori indeplinesc prescriptiile protectiei contra incendiilor. Se recomanda se se foloseasca console speciale de montare pentru a fixa profilele C ca support. Ap.r. iar pe cealalta parte. Rezistenta la apa Peretii din gips carton rezistenti la apa sunt din placi de gips carton cu o captuseala din carton specifica (verde) impregnanta pe ambele parti. sa fie egala sau mai mare de 2. in functie de caz. Palcile din gips carbon de pe profilele metalice (cum ar fi Sistemul Knauf Wall Liner sau similar aprobate) sau de pe stalpii din lemn vor fi folosite pentru a imbunatati izolatia termica a cladirilor monumente istorice. cat si numarul de straturi si calitatea placilor de gips carton si izolatia va fi stabilita de Proiectant tinand in planse si in programele de finisare cont de recomandarile Producatorului si de cerintele functionale specifice. S. Izolarea fonica a peretilor de compartimentare poate fi superioara peretilor clasici din caramida si se realizeaza prin diferite straturi de gips carton si prin intermediul straturilor de izolatie mai groase (vata minerala) care se monteaza intre plăci. 3. 87. rezistenta la foc sprijinita pe un sistem din sina metalica agrementata (sistem Knauf. se vor folosi placi de gips carton cu caracteristici suplimentare privind protectia la foc (cum ar fi PROMATECT sau similar aprobate).320.0 m2K/W. Alternativ.s. Mobil: 0733. depinzand de clasa de combustie (F30. Numarul straturilor se va specifica de Proiectant si trebuie aprobat de Consultantul pentru Incendiu.

Un numar suficient de chepenguri trebuie asigurat. Vata minerala pentru izolare fonica.625.065. L109. 3. 24.minea@clidedesign. o Profile-U care asigura suportul la imbinarea tavanului si peretelui. grosimea standard 25mm. In acest caz. Imbinarile intre diferite panouri trebuie chituite. Ele sunt depozitate in functie de tip si dimensiuni. Bucuresti Tel/Fax: 021. etc. o Profile din tabla zincata pentru structura. tije. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi beton. o conexpanduri.89. grosime 10 . J40/1162/2005.s. Materiale Pentru toate materialele mentionate in acest paragraf si inaintea inceperii lucrarilor Contractorul va furniza mostre de materiale Proiectantului pentru aprobarea acestora. Polistiren extrudat (pentru izolarea termica interioara a peretilor exteriori). o Plăci rezistente la umiditate de culoare verde.3.6 mm grosime.5 mm si 15 mm . 65. trebuie folosite panouri PROMAT sau similar aprobate. Placile de gips carton sunt manipulate cu grija pentru a evita deformarile sau ruperea acestora. cleme.c. Panouri compozite (cum ar fi Placomur sau similar). Bl. o Placi izolante fonice.6 mm grosime. Nr. Ap. Sediu social: str.ro CUI: RO 17147031. Delfinului. pentru a avea acces la spatial dintre tavane. In cazul tavanelor cu clasa de combustie specifica (F30). Alte materiale: chit. structura de rezistenta a peretilor alcatuita din: o profiluri UW si CW din tabla zincata de 0.320. o Profile perimetrale. Plăcile pot fi: o Plăci normale. Vata minerala pentru izolare termica cu folie de aluminiu pe o fata. Structura suport a tavanului este facuta din: o Profilele suport primare UW si CW din tabla zincata de 0. Mobil: 0733. o elemente de prindere si rigidizare : ancore.. B.5. o Piese de legatura la intersectia profilelor. Fiting-uri metalice: o Suruburi si piulite cu filet. o console pentru montare. CLIDE Design s. 12. 42. in camere inchise si fara umezeala sau alti factori externi. alte accesorii metalice: o suruburi autofiletante si piulite cu filet. tije. o rigle din lemn de rasinoase folosite la realizarea golurilor sau sustinerea obiectelor sanitare. o profiluri din tabla zincata de 2 mm grosime pentru realizarea golurilor.r. banda adeziva.5. o suruburi cu diblu din plastic. corpurile de iluminat si alte elemente integrate in tavan trebuie protejate in canale inchise conform specificatiilor Producatorului de tavan. Pereti din gips carton si placari ale peretilor Principalele materiale folosite sunt: Plăci uscate de gips-carton cu grosime de 12. functie de caz. 12. 141 . Et.l. o Piese de legatura intre profile. o Sisteme de suspendare. Sc. etc. Sc. 15 mm. o Elemente de fixare si consolidare: ancore. bride. 6. mobila montata pe perete etc. cleme. S.3.50. 3. o Console universale. 40. Matei Basarab. Bl. Ap. Tavane false Principalele materiale folosite sunt: Placi standard din gips carton cu grosimea de 9. e-mail: catalin.S 2. o Plăci antifoc de culoare rosie. Nr. 87.15 cm. Bucuresti Punct de lucru: str. Placile din gips carton sunt depozitate in stive.

Compartimentari din gips . CLIDE Design s.c. Placarea celei de-a doua fete va incepe cu jumatate de placa astfel incat rosturile plăcilor pe cele doua fete sa fie decalate. Bucuresti Tel/Fax: 021. J40/1162/2005. Mobil: 0733. prin prinderea cu suruburi autofiletante de profilele orizontale sau prin intermediul unor piese speciale de legatura. obtinute din rasini fenolice si fibre celulozice prin laminare si stratificare la temperaturi si presiuni inalte.065. Delfinului. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 12. Se continua cu montarea profilelor portante verticale CW la o distanta de 600 mm intre ele. Cand placile de gips carton prezinta decupari sau formeaza unghiuri. 87. Montare banda auto-adeziva: Inainte de montarea profilelor orizontale pe suprafata tavanului se monteaza o banda de etansare cu rolul de a limita transmiterea zgomotelor prin structura peretilor. Kg/mc Nivel de referinţa 1400 142 .M. 3. Nr. e-mail: catalin. Toata suprafata se pregateste prin chituirea eventualelor stirbituri si a capetelor suruburilor de imbinare. Bl.carton Etape de executie: Montare banda de etansare autoadeziva. Nr.carton.l.minea@clidedesign. 24.carton. Placaje cu panouri din placi stratificate decorative de inalta presiune (HPL ) pe baza de rasini termorigide. Sc. Montarea placilor de gips . ASAMBLARE 12.625. electrice. Montarea Plăcilor nu poate incepe decat dupa terminarea structurii de rezistenta. Compartimentari uscate a. Montarea Plăcilor de gips . 6. Dupa montarea benzii se aplica inca un strat de chit peste aceasta. b. Matei Basarab.S 2.r. L109. Bucuresti Punct de lucru: str. Bl.carton a celei de a doua fete. Montarea profilelor de tabla de oţel-Zn. Golurile pentru usi sau scheletele pentru obiecte sanitare se bordeaza cu rigle din lemn de rasinoase. sanitare.4. Sediu social: str. Ap. Plăcile se fixeaza cu suruburi autofiletante dispuse la un diametru de 250 mm pentru un strat de placa sau de 750 mm pentru primul din doua straturi si respective la 250 mm pentru urmatorul. EXECUTIA LUCRARILOR DE MONTAJ. S.50. 3. Se monteaza vata minerala prin fixare cu cleme metalice pe profilurile portante. Ap. Numai dupa verificarea traseelor instalatiilor se va face inchiderea prin placarea cu gips . se aplica banda de rost care se preseaza pe toata lungimea pentru asigurarea unui contact corespunzator. trebuie folosite profile pentru unghiuri pentru a asigura o buna imbinare. B. 42.89. 65. Et. Finisarea peretilor Se aplica chit in rosturile sanfrenate. Sc.s.4. Finisarea peretilor.320. dupa care se executa instalatiile interioare.1.ro CUI: RO 17147031. termice. Montarea profilelor de tabla de OL-Zn: Se monteaza mai intai profilele orizontale UW prin prinderea pe structura existenta prin intermediul diblurilor si holtsuruburilor sau conexpandurilor. 40. Se completeaza mai intai o fata a peretilor. Panourile trebuie sa respecte urmatoarele caracteristici : Caracteristica Densitate Metoda de incercare STAS 5886-68 U. INSTALARE.

Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Grosime SR ISO 4593:1998 Variatia dimensionala STAS 10681-85.ro CUI: RO 17147031. pct 3. Et.l. Bucuresti Punct de lucru: str. 40. 6. Bl. Finisarea suprafetelor. Bl.065. Dupa aceasta se monteaza profilele secundare..4. 65. canalizare etc. Trebuie prevazut un numar suficient de chepenguri pentru a permite accesul personalului pentru intretinere la spatiual dintre tavane.transv: 0. Nr.2. si se fixeaza cu piese speciale la fiecare intersectie. Lucrari mecanice: tevi si conducte pentru termice. conform instructiunilor producatorului. 87. CLIDE Design s. admisii de aer etc. Profilele perimetrale reprezinta suportul pentru imbinarea tavanului cu peretele.2. Urmeaza montajul profilelor principale prin prinderea acestora cu tije si tiranti (cum ar fi Consola Universala Knauf sau similar aprobate) care se suspenda de structura existenta. cu umiditate Rezistenta la rupere SR EN ISO 527 . cu bila Rezistenta la zgariere Rezistenta la zgariere mm % N/mmp N/mmp N/mmp 10 . sau pentru inchiderile verticale intre tavane la diferite inaltimi de suspendare. 3.505. Matei Basarab.s.. pct 3. indicatoare luminoase pentru iesirirele de urgenta etc. Montarea placilor de gips carton: La fel ca la pereti. 42.625. Executia instalatiilor (de catre celelalte specialitati): Lucrari electrice: Cablare. Montarea tuturor elementelor de instalatie (de catre celelalte specialitati): Electrice: Corpuri de iluminat.50. > 80 > 100 > 1000 - Fara modificari Fara zgarieturi Clasa de clasa C1 combustibilitate Rezistenta in medii Fara modificari chimice Placile se monteaza pe un schelet de lemn fixat in peretele holurilor si caselor de scari. detectoare de fum. L109. 143 . Sc.85. apa pentru hidrant. Mecanice: difuzor de aer. Ap.c. vopsire etc. . 24. de catre celelalte specialitati.830.S 2.1:2000 prin tractiune Rezistenta la rupere SR ISO 178 :1998 prin incovoiere Modul SR ISO 178 :1998 elasticitate la incovoiere Rezistenta la lovituri STAS 10681 .minea@clidedesign. Sc. Ap. Finisarea suprafetelor: Se face ca la pereti: gletuire a imbinarilor. Sediu social: str. difuzoare. Montarea tuturor celorlalte elemente. Realizarea instalatiilor.320. Montarea Plăcilor de gips .carton. 12. Conducte sanitare: alimentare cu apa.long: 0. pat de cabluri etc. e-mail: catalin. Bucuresti Tel/Fax: 021.1.89. 3. S. Delfinului.r. Nr. B. Tavane suspendate din gips-carton Etapele lucrarii: Montarea structurii metalice. ventilatii si aer conditionat. Montarea structurii metalice suspendate: Ca prim pas structura metalica de rezistenta trebuie sa fie terminata. J40/1162/2005. Mobil: 0733. Acest schelet se fixeaza pe pereti prin dibluri si si suruburi de prindere.

e-mail: catalin. Ap.625. cand cea de-a doua fata (de pe fata opusa) este montata: daca Contractorul a inceput placarea cu jumatate de placa astfel incat rosturile placilor pe cele doua fete a fie decalate. daca profilele portante intermediare CW se introduc la extremitati in profilele UW la o distanta de 60 cm intre ele. Bl. gauri si pete. controlandu-se certificatele de calitate si de conformitate.3. CLIDE Design s. lungime. Nr. daca exista Procedura tehnica de executie a lucrarilor de compartimentari cu gips carton in documentatia prezentata de constructor. care se fixeaza cu cleme metalice de profilele CW. in numar suficient si instalate le inaltimea corecta. Se va face si o verificare vizuala a placilor.5mm. grosime. daca pentru comutatoare.50.5.4. - 144 . 12. latime: 2. Bucuresti Punct de lucru: str. Sediu social: str. Et. a agrementelor tehnice).5. a declaratiilor de conformitate. Pentru peretii despartitori: daca dupa fixarea primei fete de gips-carton. Nr.5. • Marcajul: Placile trebuie sa fie marcate individual cu indicatii despre tipul placii. Grosime: 0. 12. Ap. Verificarea inaintea inceperii lucrarilor Se vor verifica urmatoarele: daca trasarea este conform proiectului. deviatiile admise fiind de 3 mm. daca materialele componente plăci.c. J40/1162/2005. profile respecta cerintele indicate (existenta certificatelor de calitate. 3.1. ABATERI ADMISE 12.320. pentru a reduce transmiterea sunetelor si de imbunatati rezistenta la foc. daca depozitarea materialelor in santier este corespunzatoare. Delfinului. in special la rosturile cu tavanele false sau alte structuri existente.89. L109.25mm. S. 65. Bl.minea@clidedesign.5. 3. B.065. Verificari la terminarea lucrarilor La terminarea lucrarilor se verifica: verticalitatea orizontalitatea si planeitatea peretilor executati.ro CUI: RO 17147031.5. doze si prize se utilizeaza doze speciale si daca dupa terminarea lucrarilor de instalatii se monteaza straturile de izolatie prevazute in proiect. Matei Basarab. daca inaltimea partitionarii este corecta. fara exfolieri. 40. latime. daca operatiunea anterioara este incheiata (existenta Procesului verbal de receptie pentru lucrarea anterioara).2. care trebuie sa se inscrie in urmatoarele abateri : a) Dimensiuni: Lungime.s. 6. 87. daca placarea celei de-a doua fete se face dupa terminarea tuturor lucrarilor de instalatii si izolatii. CONTROLUL CALITATII. Mobil: 0733. pereti bi-strat: daca rosturile panourilor de pe aceeasi fata a peretelui sunt decalate. peretele este suficient de stabil si daca dupa fixarea primei fete sunt necesare lucrari de instalatii: trecerea tevilor si a cablurilor prin profilele portante CW se va face prin orificiile prestantate din profil. b) Aspect: Placile trebuie sa fie intacte pe toata suprafata. daca se respecta proiectul tehnic.r.S 2. 42. Sc. 24.l. daca profilele tavanelor sunt perfect drepte. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 12. 12. Verificari in timpul executiei Trebuie verificat: daca este respectata procedura tehnica de executie proprie constructorului. Bucuresti Tel/Fax: 021. Verificarea la livrare Calitatea placilor de gips-carton trebuie facuta la livrare. Sc.

CLIDE Design s. 3. rezistente la foc) . Nr.minea@clidedesign. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi - daca tavanele false au acelasi nivel. B. 87.S 2. L109. 12.c. rezistente la apa.executie compartimentari usoare din gips carton (normale. Delfinului. Ap.executie tavane false cu placi gips carton.executie placari uscate cu structura si panouri gips carton. 6.89. Bucuresti Tel/Fax: 021. J40/1162/2005. Intocmit : Arh.320. Bucuresti Punct de lucru: str.r. 40.ro CUI: RO 17147031.625. Ap. 24. Nr.l. S. nu se accepta diferente de nivel vizibile la imbinarile tavanelor false. daca s-au intocmit Procesele verbale de lucrari ascunse si de receptie calitativa. Sc. Catalin Minea 145 . Sediu social: str. daca peretii/tavanele realizate indeplinesc cerintele proiectului. 3. Bl. Et. 42.065. Matei Basarab. e-mail: catalin. Sc.s.50.6. . Mobil: 0733. 65. Bl. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE .

3. Bl.3. panouri metalice liniare. Sc.l. gips.ro CUI: RO 17147031.1. J40/1162/2005.TAVANE FALSE MODULARE SI LINIARE 13. Bucuresti Tel/Fax: 021.625. Delfinului. sau similar aprobate) EN ISO 9001:2000 Asigurarea Calitatii 13.1. B.Partea a 3: masuratori de laborator pentru izolatia fonica din interior la elementelor cladirii EN ISO 1182:2002 Reactie la testele pentru incendiu a materialelor de constructie Test de necombustibilitate EN ISO 1716:2002 Reactie la testele pentru incendiu a materialelor de constructie Test de necombustibilitate Manualele producatorilor pentru tavane false (vezi AMF. 87. MANIPULARE. 3. 6. Knauf. micro-perforata. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. CLIDE Design s.c. 40. Nr. CAIET DE SARCINI . b) Placile vor avea margini drepte sau tagulare pe toate partile si vo fi disponibile la urmatoarele dimensiuni: 600 x 600mm 600 x 1200mm Pentru placile din vata de sticla deasemenea se pot folosi urmatoarele dimensiuni aditionale: 600 x 1600mm 146 .S 2. 13.89. texturata de model de suprafata fin granulata. placate cu panouri din fibra minerala. EN ISO 140: Part 9 Masurare de laborator a izolatiei fonice din interior de la o incapere la alta in cazul tavanelor false libere deasupra trecerilor BS EN 20-354 Absorbtie fonica EN ISO 140: Part 3 Acustica .minea@clidedesign. Mobil: 0733.2. Nr.Masurarea izolatiei fonice in cladiri si la elementele cladirii . Ap.3.50.r. 24. 42. Ap. S. HunterDouglas. LIVRARE. Sistem de tavan din fibra minerala cu profile metalice vizibile pentru montare Descriere a) Acest tip de tavan va cuprinde placi de tavan fals demontabile complet din fibra minerala. e-mail: catalin. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. Sc. 65. Armstrong. Bucuresti Punct de lucru: str. placa cu particule sau vata de sticla. DEPOZITARE 13. Bl. CONTROLUL CALITATII.320. Sitemul va fi proiectat pentru suport dintr-un sistem compatibil de montare in forma de T sau o sectiune din aluminu in forma de T. Rigps. L109.065. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 13. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE.s. Matei Basarab. sistem cu efect drept sau tegular. Sediu social: str. gips carton sau panouri din vata de sticla. Et. Placile de tavan pot avea urmatoarele finisaje: neteda. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru executia tavanelor false modulare cu sisteme de prindere si sustinere din otel galvanizat.

Clasa de combustie Pentru clasa de combustie specifica (F30) se vor lua masuri speciale. Sediu social: str.l. Bl. Vezi planurile Proiectantului si graficele pentru finisaje. detectore de fum. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 600 x 1800mm 600 x 2000mm 600 x 2400mm 1200 x 1200mm c) Profilele metalice vizibile pentru suport se vor vopsi in camp electrostatic (RAL9010 alb). Bl. 42. Matei Basarab. asa numitele tavane lamerale cu profile negre din plastic pentru imbinare. 3. Absorbtia fonica In cazul in care este necesar o clasa mai mare de absorbtie fonica (in special in salile de clasa. profile principale. e) Placile de tavan vor avea penetrari din fabrica pentru a monta obiecte de iluminat. alte culori se vor stabili de Proiectant in graficul sau de finisaje. scenariul de siguranta la foc (daca exista) si prescriptiile din manualul de montare al Producatorului.89. Delfinului. bratari. Ap. Culoarea standard este alb. 3. 24. 40.S 2.50. Tavanele lineare pot avea imbinari inguste (de exemplu Armstrong "Siteme de Legatura") sau imbinari late (de exemplu Armstrong "Sisteme de Contrast").. Mobil: 0733. 3cm. d) Sistemele pentru fixare si suspendare vor include carlige. fixate pe profile. g) Nu trebuie sa existe taieturi vizibile. Sisteme de tavane false metalice liniare Descriere Aceste sisteme. Se vor lua in considerare toate suporturile aditionale pentru penetratii necesare pentru montarea unor astfel de fiting-uri. In cazul in care este necesara o clasa mai mare de absorbtie fonica (de exemplu pentru piscine). f) Grosimea placilor de tavan si materialul necesar pentru montare trebuie sa fie adecvat privind cerintele de calitate stipulate.2. In acest caz coeficientul de absorbtie fonica as a tavanului va avea valori cuprinse in urmatoarele limite: cel putin 0. in grosime de aprox. unde folosirea altor tipuri de tavane nu este adecvata.3.065. difuzoare de tavan cu amplificare.minea@clidedesign. sunt alcatuite din placi metalice liniare (din placi din aluminiu vopsite sau din otel). placi cu particule si de gips carton fara calitati acustice specifice. bucatariile si spalatorii. B.625. 150 sau 200mm. 13. profile perimetrale. 87. deoarece au tendinta de a se indoi sub influenta aburilor.75 pentru frecventele critice de la 150 la 1000 Hz. Bucuresti Tel/Fax: 021. vata de sticla. S.3. Cand sistemele de tavane metalice sunt folosite in exterior. J40/1162/2005. 160 km/h).c. Limite de folosire Tavanele modulare din placi non-metalice nu se vor folosi in exterior sau in incaperi umede.r. L109. late de 100. cum ar fi incaperile sanitare. Limite de folosire Acest tip de tavan se va folosi in exterior si in incaperile umede. 13. Bucuresti Punct de lucru: str. elemente de ancorare. CLIDE Design s. placile sunt perforate si acoperite de un strat de vata minerala. Materiale Tavane cu suport modular Principalele materiale care se vor folosi pentru placile de tavan cu suport modular sunt: fibra minerala neteda. difuzoare de aer sau alte obiecte necesare.320.s. e-mail: catalin. vezi garficul pentru finisaje al Proiectantului). 65. 147 . Nr. care sunt necesare pentru a finaliza montarea si pentru a obtine eficienta specificata. se pot folosi placi texturare si/sau cu particule sau placi perforate din gips carton.ro CUI: RO 17147031. 6. cleme. conectori etc. Sc. trebuie sa se ia masuri speciale impotriva ridicarii lor de vant (viteza max. Sc. Ap.30 pentru frecvente foarte joase sau inalte (100Hz si 3000 Hz) si 0. Nr. piese de imbinare. profile secundare. Et.3. care sunt suspendate cu carlige reglabile sau din tije de suspendare.

o Elemente de fixare si ancorare la modificarile de nivel sau pentru golurile de vizitare.065. o Carlige galvanizate pentru suspendare si tije de suspendare de 2. difuzoare de aer etc. Bucuresti Punct de lucru: str. o Suruburi si piulite cu filet.5 – 5 cm grosime. S. CLIDE Design s. vata de sticla. Et. Inchideri verticale pentru modificarile de nivel sau formarea compartimentelor pentru incendiu. Ap. Bl. 40. fibra minerala texcurata. 65.4. placi cu particule si de gips carton cu clasa de combustie F30. din otel sau aluminiu vopsite in alb. vata de sticla.r. o Sectiuni de unghi.3. Ap. In cazul tavanelor cu clasa de combustie: placi de gips carton sau placi speciale (PROMATECT sau similar aprobate) pentru a proteja in canale inchise elementele (corpuri de iluminat. Inchideri verticale pentru modificarile de nivel sau formarea compartimentelor pentru incendii. 42.052 mm grosime. Nr. Sediu social: str. 13. din otel sau aluminiu vopsite in alb. o Profile perimetrale in forma de C si profile perimetrale pentru prindere. Structura suport pentru tavane este facuta din: o Profile principale in forma de T. Fibra minerala micro-perforata sau placi cu particule cu clasa de absorbtie fonica mare.c. Placile din gips carton rezistente la foc trebuie sa cuprinda placi din gips carton cu fibra de sticla si aditivi pentru a imbunatati rezistenta la foc SB 1230: Partea 1 Tip de Clasificare 5 (Pereti de gips carton F) sau echivalent in concordanta cu normele Romanesti. Matei Basarab. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi - fibra minerala. Sc. Structura suport a tavanelor este facuta din: o Profile simple sau duble din aluminiu sau otel cu cleme de prindere pentru fixarea placilor. J40/1162/2005.3.l. Alte elemente pentru tavan: Goluri de vizitare si chepenguri. folosite la tavane lamelare. 13. Delfinului.) integrate in tavan. In cazul tavanelor cu clasa de combustie sau acustice: strat de vata minerala de 1. o Fiting-uri metalice. 3.minea@clidedesign. L109. Demontarea Toate panourile de tavan si sistemele de sustinere ale acestora vor fi demontabile astfel incat sa permita interventia locala acolo unde este necesara. Mobil: 0733. Alte elemente de tavan: Goluri de vizitare si chepenguri. late de 100 mm sau 200 mm. 24. Copii ale informatiilor de specialitate si ale specificatiilor tehnice pentru materialele care se vor utiliza vor fi in anexa pentru oferta de licitatie. din otel sau aluminiu vopsite in alb. Bucuresti Tel/Fax: 021. o Carlige reglabile din otel galvanizat.5.s. Nr.S 2. Sc. Copii ale informatiilor de specialitate si ale specificatiilor tehnice pentru materialele care se vor utiliza vor fi in anexa pentru oferta de licitatie. Sisteme de tavane metalice liniare Principalele materiale care se vor folosi pentru placile liniare de tavane: Placi neperforate sau perforate din aluminiu sau otel vopsite.625. o Elemente de fixare si ancorare la schimbarile de nivel si goluri de vizitare. placi cu particule si de gips carton cu clasa medie de absorbtie fonica. Bl. Rezistenta la foc 148 . Tavanele liniare metalice trebuie sa aiba certificate de folosire in zonele seismice. late de 100 mm sau 150 mm. o Profile negre din plastic (pentru imbinarea placilor lamelare). Placi neperforate din aluminiu sau otel vopsite. 87. 3. e-mail: catalin. o Profile secundare pline in forma de T. B. o Suruburi si piulite cu filet. 6. in functie de clasa specificata in proiect.ro CUI: RO 17147031.50. o Fiting-uri metalice.89.320.

065. S. Nr. 6. Componentele trebuie sa se poata inlocui fara a demonta progresiv tavanele false 149 . 13. 22 si/sau 23.l. conducte. Toate marginile si imbinarile trebuie etansate eficient pentru a impiedica scurgerile de aer. Oprirea focului Toate golurile de la imbinarile dintre tavanele false si pereti.S 2. Nr.89. Barierele pentru foc trebuie localizate pe linia compartimentelor. Bl. Bl.50. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Clasificare Tavanele false trebuie clasificate ca 'materiale cu combustie limitata' cum sunt definite in Normele Romanesti pentru Constructii. Unde sunt definite ca 'placi din gips carton rezistente la foc' trebuie verificat daca compozitia placii din gips carton este in concordanta cu specificatiile necesare pentru acest tip de produs.minea@clidedesign.c. Bucuresti Tel/Fax: 021. 42. 65.3.6. Ap. trebuie etansate folosind vata minerala. 40.r. Delfinului. tevi alte elemente etc.s.625. c) Goluri de vizitare. Bucuresti Punct de lucru: str.7. e-mail: catalin. Componentele secundare trebuie sa se poata inlocui usor fara a compromite integritatea vizuala sau structurala a tavanelor false. 87. Bariere in spatiile goale Barierele din spatiile goale (in cazul spatiilor goale dintre tavane ventilate pentru sistemele de ventilatie fara conducte) trebuie sa aiba table rigide sau semi-rigide neporoase avand aceeasi clasa de combustie ca si cea necesara pentru materialele de etansare din spatiile goale. Durata de exploatare a tuturor componenetelor secundare trebuie declarata si trebuie oferita asistenta in ceea ce priveste intretinerea necesara. Bariere pentru goluri Toate spatiile mascate de deasupra tavanelor false trebuie sa aiba bariere pentru incendiu in concordanta cu normele de constructie pentru a imparti spatiul gol dintre tavane in suprafete care nu depasesc 20 m2. Sc. Durata de exploatare a componentelor secundare Componentele secundare au o durata de exploatare mai mica decat garantia pentru tavanele false si includ elemente de fixare. perioadele de inlocuire si metodele de inlocuire. bariere. Mobil: 0733. Durabilitate Durata de viata a componentelor principale Componentele primare trebuie sa fie toate componente cu o durata de exploatare nu mai mica decat garantia tavanelor false fara a fi necesara o intretinere speciala. barierele din spatiile goale trebuie fixate la ariile perimetrale si la imbinari.ro CUI: RO 17147031. CLIDE Design s. decat curatire regulata. Sc. Tavanele false trebuie sa aiba "Clasa A ca suprafata de raspandire a focului" cand se testeaza in concordanta cu SB 476: Partea 6 si 7 sau minim Clasa C2 conform standardelor Romanesti. Matei Basarab. 3. a) Panouri si placi de tavan. 3. folosind metodele recomandate de producatorul barierei pentru a asigura stabilitate permanenta. garnituri si accesorii. fara goluri in acest mod asigurandu-se o bariera completa impotriva fumului si focului.320. Standardele Romanesti se vor aplica cand sunt mai stricte. 24. Ap. Rezistenta la foc Sistemul de tavane false trebuie sa fie rezistent la foc cel putin conform SB 476: partile 21. Clasa de raspandire a Focului: Clasa 0 pentru raspandirea focului pe suprafata cand se testeaza in concordanta cu SB 476: Partile 6 and 7 si/sau cu normele aplicabile in Romania. etansator intumescent sau alt material rezistent la foc pentru a impiedica patrunderea fumului si a focului conform SB 5588 si/sau Standarde Romanesti importante. B. Urmatoarele componente vor fi considerate componente primare. Barierele trebuie fixate la zonele perimetrale si la imbinari deoarece este necesar sa se asigure o stabilitate permanenta si continua. Sediu social: str. 13. Unde se poate.3. J40/1162/2005. Fixarea la tavanele false nu trebuie sa impiedice dilatarea sistemului de profilele altfel afecteaza eficacitatea rezistentei la foc. L109. Et. b) Sistem de suspendare.

Bucuresti Tel/Fax: 021. 24.. Tavane false cu suport modular Montarea structurilor metalice de suspendare: Carligele si sectiunile T primare sunt montate si fixate cu carlige reglabile suspendate de strucura principala existenta. Corpurile de iluminat integrate in salile de clasa trebuie asezate conform asezarii mobilei (de exemplu luarea in considerare a numarului de randuri de banci). conform instructiunilor Proiectantului.625. Delfinului. 42. Montarea tuturor elementelor pentru instalatii (de alte specialitati): Electricitate: Corpuri de iluminat. canalizare etc. Sediu social: str. detectoare de fum.065. Sc. Sc. 13. Asezarea placilor de tavan si a profilelor metalice: Trebuie prevazute un numar suficient de goluri de acces. Tavanele din incaperi care nu se potrivesc cu dimensiunea standard pot fi adaptate cu ajutorul panourilor nemodulare din gips carton. Lucrari mecanice: tevi si conducte pentru termice. Profilele perimetrale asigura suport la imbinarea tavanului cu peretele.50. Montarea tuturor celorlalte elemente integrate (de alte specialitati). Tevi sanitare: alimentare cu apa. ASAMBLARE Faze de lucru: Montarea structurii metalice de suspendare. Asezarea placilor de tavan si profilelor metalice. Sistemul de tavane false se va monta astfel incat sa nu se compromita integritatea placilor. trebuie verificate toate dimensiunile la locul de montare. J40/1162/2005. Nr. S.S 2. admisii aer etc. Et. Proiectul pentru tavane trebuie sa cuprinda toate tolerantele si diferentele specifice dintre dimensiunile de la locul de montare si cele din proiect.89. 13.Livrare si depozitare Toate placile de tavan trebuie livrate in invelisuri din plastic impermeabile. L109. lumini de avertizare etc. Executarea Instalatiilor (de alte specialitati). 6. difuzoarde. e-mail: catalin. Placile de tavan se pot depozita in stive. apa pentru hidranti. Bucuresti Punct de lucru: str. Nr. descarcarii sau depozitarii. Bl. 87. Mecanice: Difuzoare de aer. ventilatii si aer conditionat. 3.c. Ap. inclusiv pentru a permite introducerea tuturor suporturilor aditionale pentru corpurile de iluminat. in camere inchise si fara umiditate sau alti factori externi. 40. Coordonarea necesara trebuie asigurata pentru toti ceilalti Contractori asociati. Ele sunt depozitate in functie de tipuri si dimensiuni. B.320.l.r. deformarea sau ruperea lor. MONTARE. Ap.s. Sisteme de tavane metalice liniare Montarea structurilor metalice pentru suspendare: 150 .4. Bl.minea@clidedesign.4. - EXECUTIA LUCRARILOR. Mobil: 0733. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi . pentru a permite accesul personalului pentru intretinere la locul gol dintre tavane. Sectiunile T secundare sunt montate si fixate de sectiunile primare. 13.2.1. Inainte de inceperea lucrarilor. paturi de cabluri etc. Matei Basarab. Sectiunile T vizibile trebuie livrate astfel incat sa nu se zgarie sau sa se deformeze in timpul transportului. 3. sau la inchiderile verticale intre tavane aflate la diferite niveluri de inaltime. INSTALARE.ro CUI: RO 17147031. 65. Placile de tavan si profilele metalice pentru suspendare sunt manipulate cu grija pentru a evita zgarierea. Gaurile vor fi perforate sau taiate in tavanele false pentru a permite corpurilor de iluminat sa fie fixate in placile de tavan.4. CLIDE Design s. Executarea instalatiilor (de alte specialitati): Lucrari electrice: Cablare. Marcarea trebuie facuta astfel incat panourile pentru margine sa nu fie mai mici de jumatate din placa standard.

Sc. 42.r. Toate materialele si componentele trebuie sa fie rezistente si sa satisfaca standardele minime stabilite in aceste Caiete de Sarcini. daca nu este astfel specificat. B. CONTROLUL CALITATII. Matei Basarab.1.50. declaratii de conformitate. 3. Montarea panourilor liniare si a profilelor din plastic pentru imbinare: Panourile liniare se prind pe profilurile principale portante. Verificarea inainte de inceperea lucrarilor Inainte de executarea lucrarilor pentru tavane false. 3. 13.s. Pentru ca materiale sau elementele sa aiba aceeasi calitate trebuie obtinuta de la acelasi Furnizor sau Producator. 13. L109. aprobari tehnice?). Toate sistemele suport trebuie sa aiba grosimea si rezistenta adecvata pentru a fi in concordanta cu cerintele structurale. vezi tavane cu sisteme suport modulare. profilele etc. CLIDE Design s. 6. Calitatea placilor de tavan si a sectiunilor metalice trebuie verificata vizual si aprobata de Dirigintele lucrarii. Capetele taiate se aseaza pe profilele perimetrale in forma de C. Bl. Se permite consolidarea si fixarea conform cerintelor pentru sustinerea urmatoarelor elemente care interactioneaza cu tavanul fals: amortizoare de zgomot si alte dispozitive mecanice si electrice. S.5.5. e-mail: catalin. Daca procedura tehnica de executare a lucrarilor pentru tavane false exista in documentatia prezentata de Contractor. in timpul si dupa darea in exploatare si pana la inspectia finala pentru a evita deteriorarea elementelor finisate.89. Otelul trebuie adecvat protejat imbotriva coroziunii. Lucrarile trebuie protejate pana se face receptia lor. Tavanele false trebuie sa reziste la variate incarcaturi determinate de alte fiting-uri care sunt fixate. Bucuresti Punct de lucru: str. In cazul imbinarilor mari: profilele din plastic pentru imbinare se prind pe partea superioara a rosturilor. tavanele trebuie mai intai marcate cu nivela cu fascicul laser. inainte. sunt in concordanta cu cerintele specifice (exista certificate de calitate. dimensiunile panourilor. Bucuresti Tel/Fax: 021.S 2. Delfinului. J40/1162/2005. care trec prin tavane sau conectate la tavane. toate lucrarile de tevi si conducte si cablare de sub tavan trebuie terminate inainte de asezarea carligelor si a structurii suport pentru tavan. incluzand golurile de vizitare. Cerinte specifice pentru lucrarile metalice la tavane Grosimile extrudarilor si materialelor. fiting-uri generale: toate fiting-urile generale trebuie sa aiba inclus cadrul suport necesar. in timp ce se inainteaza cu montarea panourilor liniare. Nr.4. Sediu social: str. si Standardele Romanesti importante pentru Constructii etc. 40. Nr. Trebuie verificate urmatoarele: Daca marcarea este facuta conform proiectului.c. Daca faza anterioara este finisata (exista procesul verbal de receptie pentru lucrarile anterioare?). Bl. si pentru a elimina riscul de deformare la suprafetele finisate. Mobil: 0733. trebuie mentinute.320.3. ABATERI ADMISIBILE 13. 24. nu trebuie modificate pentru a obtine cerintele proiectului. profilele suport etc.De alte specalitati. Et. 87. placile.ro CUI: RO 17147031.minea@clidedesign. 65.065. Daca materialele au fost depozitate corect. Executarea instalatiilor: .625. Ap. 151 . Ap.l. Daca materialele componente. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Profilele principale portante sunt montate si fixate folosind cleme galvanizate de suspendare si tije de suspendare fixate de placa existenta de deasupra. Sc. Capetele profilelor principale portante sunt legate de profilele perimetrale in forma de C.

3. aer conditionat. Dispozitive adecvate pentru atenuarea unor astfel de vibratii trebuie incluse. Tavanele false vor fi rezistente in toate conditiile (inclusiv seismice si de incendiu). Aceste nu trebuie sa determine ruptura sau deteriorarea nici unui element in special a elementelor mobile sau care se deschid. pentru a mentine umezeala in aer. 65. Toate componenetele. Greutatile moarte care deriva de la accesoriile permanente sau dispozitivele atasate la sau prin tavanele false trebuie ajustate local. presiuni si miscari care pot aparea.r. Umezeala care rezulta de la lucrarile finale de vopsire nu trebuie sa determine deformari ale panourilor pline. ca rezultat al modificarilor elementelor la umezeala. Daca profilele pentru tavanele false sunt la acelasi nivel si fixate cu suficiente carlige. Sistemele de tavane false trebuie sa formeze un rost complet etansat fonic la imbinarile cu elementele cu care interactioneaza (pereti de compartimentare. pentru revizuire si aprobare de catre Beneficiar. B. peretii in gips carton si alte lucrari umede trebuie finisate si uscate inainte de montarea panourilor pline pentru tavanele modulare. 3. pentru a evita deformarea datorita umezelii. Verificarea dupa finalizare lucrarilor Trebuie verificate urmatoarele lucruri cand lucarile sunt finalizate: 152 . 42.625. 87.065. L109. Sapa. fortari. Tavanele false trebuie sa fie executate astfel incat sa rezisite la toate vibratiile sau la alte socuri. Sediu social: str. Izolarea intregului tavan trebuie facuta in concordanta stricta cu proiectul si trebuie executata conform EN ISO 140: Partea 4 si pentru: a) atenuare fonica de la o clasa la alta: EN 20-140: Partea 9. Bl. pentru alimentare cu apa si pentru canalizare. Ap. Daca inaltimea la care se monteaza tavanele este corecta si este in limitele abaterilor admisibile.50. Ap. c) reducerea sunetului: EN ISO 140: Partea 3 13. e-mail: catalin. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Greutatea proprie a tavanelor suspendate trebuie ajustata local. Delfinului. Daca se respecte proiectul tehnic. Mobil: 0733. J40/1162/2005. fara a fi strambate si deformate. in special in ceea ce priveste imbinarile cu peretii de compartimentare sau cu alte structuri existente. Et.l. fara a determina deviatii sau miscari. S. Trebuie sa se asigure ca tavanele false sunt rezistente la miscare fara sa se deterioreze permanent sa fara sa se reduca eficacitatea indicata in Caietele de Sarcini. pereti portanti). fara a cauza deviari sau miscari ale sistemului suportului sau ale elementelelor care interactioneaza. 24. Sc. CLIDE Design s. Trebuie luate in considerare cerintele structurale privind accesoriile si fiting.ro CUI: RO 17147031.3. Bl.S 2.minea@clidedesign. 13. Trebuie incorporate elemente de prindere si suporturi adecvate pentru a fi folosite cu structura de care sunt fixate. Nr. In timpul lucrarilor de executie. elemetele de cuplare si de fixare trebuie instalate astfel incat sa se ajusteze devierile si tolerantele. Tavanele false trebuie sa ramana rigide.s. Nr. Planurile si detaliile propuse pentru fixarea tavanelor trebuie livrate de Contractor. Sc.urile pentru a fi fixate in tavanele false. Trebuie verificat daca tavanele sunt etansate la toate marginile.89. in jurul corpurilor de iluminat. daca nu sunt transmise de Investitor sau Proiectant. Matei Basarab. Contractorul trebuie sa se asigure ca nu sunt posibile infiltratii ale apei de ploaie si ca nu mai exista scurgeri de la sistemele de incalzire.5. 6. Bucuresti Punct de lucru: str. Verificarea in timpul executiei lucrarilor Trebuie verificate urmatoarele: Daca se respecta procedura tehnica de excutie a Contractorului. golurile de vizitare si celelalte elemente pentru a minimiza transmiterea sunetului doar daca nu este specificat altfel. 40.c. Contractorul trebuie sa asigure suficienta ventilatie naturala si mecanica. modificari rezultate din variatii la umezeala ale aerului in interiorul si in exteriorul cladirii. b) absorbtia sunetului: EN 20-354. sa nu se deplaseze si sa nu se deformeze permanent din cauza functionarii in regim normal.2. ventilatie. Bucuresti Tel/Fax: 021.5.320. Se recomanda sa se finalizeze cel putin primul strat de vopsire a peretiilor si sa se lase sa se usuce inainte de inceperea montarii panourilor pline.

S 2. 40. Variatia maxima in plan pentru cotele date.. Tavanele si goluile de vizitare vor trebui sa sustina incarcarile inpuse in momentul curatarii spatiului dintre tavan si structura.c. Orice variatie trebuie sa fie egal distribuita fara modificari bruste. J40/1162/2005. Ap. tensiuni etc. 13. Zgomotul de fond provenit de la vibratiile locale ale tavanului. 3. Tavanele false nu trebuie sa se deteriorze in nici un fel la stfel de sarcini deoarece este in detrimentul oricarui element. Tavanele false trebuie sa impiedice transmiterea zgomotelor care rezulta din vibratii.320. vor fi eliminate prin verificari atente ale ansamblurilor si instalatiilor.50. Deviatia maxima in plan sau sectiune intre oricare 2 panouri adiacente trebuie sa fie de ± 0. Golurile pentru lucrarile de interactiune trebuie sa fie la dimensiunile date: ± 1mm. Catalin Minea 153 . 13.5mm. 6. 3. Toate sectiunile tavanului fals de pe profile trebuie aliniate in limitele tolerantelor admise pentru a satisface cerintele vizuale stabilite in aceste Caiete de Sarcini. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Daca tavanele false au limitele de nivel din abaterile admisibile. Bl.l. supuse la maxim: ± 1. Sc.625. Bucuresti Punct de lucru: str. 24. dintre carlige).5. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE .s. plus greutatea echipamentelor cu care se face curatarea. oricarei structuri adiacente. Delfinului.lucrari de executie tavane false modulare. Imbinarile dintre panouri: latimea oricarei imbinari nu trebuie deviata de la latimea nominala cu mai mult de: ± 1 mm sau 10% de la latimea normala. de la zonele cu frecare. oricaror elemente sau dispozitive de constructie.ro CUI: RO 17147031. utilizand materiale pentru izolatie fonica in toate zonele si deasupra tavanelor false unde este necesar. Et. Tavanele false trebuie executate astfel incat sa nu se produca condensari. a fiecarei parti de tavan.5mm din lungimea totala. Abateri admise Rigiditate: deformarea maxima permisa a deschizaturii pentru profilele de suspendare. 87. Matei Basarab.minea@clidedesign. Sediu social: str. CLIDE Design s.500mm (= spatiul max. Deformarea profilelor in sistem nu trebuie sa depaseasca: ± 1. Mobil: 0733. Dezalinierile dintre imbinari nu trebuie sa fie mai mari de 2 mm. Daca s-a intomit proces verbal pentru lucarile de acoperire si pentru receptia calitatii. cauzate de vibratii interioare sau alte miscari. Bucuresti Tel/Fax: 021. Nr. L109. S. Tavanele false trebuie sa fie rezistente la sarcinile impuse la golurile de vizitare si la sarcinile moarte ale acestor goluri de vizitare. nu trebuie sa fie mai mica de 1:1000 peste orice lungime. socuri. Tavanele false trebuie montate in rand in raport cu liniile si profilele stabilite. Tavanele false trebuie sa fie rezistente la toate sarcinile statice si dinamice impuse. nu trebuie sa fie mai mare de 400/deschizatura unde deschizatura are maxim 1. fara sa se deformeze permanent sau sa se strice componentele. e-mail: catalin. sub sarcina impusa.5mm. B. si trebuie sa transmita fara riscuri astfel de sarcini suportului. de la elementele de ajustaj. Bl. Trebuie luate in considerare toate cerintele de tolenrante pentru montarea tavanelor false pentru ca panourile sa fie corect localizate.89.065. Sc.r. Variatia maxima in ceea ce priveste nivelul trebuie sa fie 1:400 fata de orice lungime pentru orice component posibil de maxim: ± 4mm. din panouri metalice liniare Intocmit : Arh.4. Ap. Nr. Sistemul de tavane false nu trebuie sa prezinte zgomote de fond rezultate de la fiting-uri. 65. 42.6.

65.l. Bucuresti Punct de lucru: str. 40.320. CLIDE Design s. PLACARI CERAMICE . Nr. 3. Et.2. 24.50. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru executia lucrarilor de placare cu piatra naturala si artificiala si pentru placarea pardoselilor cu mozaic prefabricat.4. chituri pentru rosturi. special amenajate. 3. Delfinului. livrarea placajelor se face în cutii de carton (sau de lemn). Toate materialele trebuie sa aibă certificate de calitate. care trebuie manipulate cu grijă pentru a se evita spargerea lor.3.625. Bl. Ap. placarea pardoselilor si placari cu faianta sunt: Placi portelanate (mate) inclusiv ornamentele speciale din placa. 42.1. cat si placarea peretilor cu placi de ceramica si mozaic. Matei Basarab. ancore galvanizate sau din inox pentru placarea cu piatra. Sc. CONTROLUL CALITATII. piatra naturala. 14. S. Nr.PLACARI CU PIATRA. 14. STAS 233 . MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. ASAMBLAREA Lucrarile de placare se executa dupa montarea conductelor.ro CUI: RO 17147031.80 Plăci din faianta pentru placarea peretilor interiori STAS 9110 . STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. adezivii se vor depozita în încăperi cu umiditate (constantă) redusă. Depozitarea se face în locuri închise.065. DEPOZITARE. Plăci ceramice smaltuite. CAIET DE SARCINI . ferite de intemperii.minea@clidedesign.s. Bl. Ap. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 14. Placi portelanate (rezistente la acid pentru laboratoare). Reguli de verificare a calitatii 14. Mobil: 0733. e-mail: catalin.78 Pietre naturale fasonate pentru constructii. Pe timp friguros s-ar putea sa fie necesar sa se acopere lucrarile inainte si dupa placare. INSTALAREA. 87.r. L109. J40/1162/2005. 6.S 2. declaratie de conformitate şi procesul verbal de recepţie pe santier.89. Sediu social: str. distantieri. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. Deasemenea sunt cuprinse placarile cu panouri din placi stratificate decorative de inalta presiune (HPL) pe baza de rasini termorigide.. adeziv sau mortar. 154 . caramida aparenta . Sc. MONTAREA. EXECUTIA LUCRARILOR. B. În general. PLACARI CU PANOURI DIN PLACI DECORATIVE DE INALTA PRESIUNE ( HPL ) 14. Bucuresti Tel/Fax: 021.c. MOZAIC PREFABRICAT . MANIPULARE Materialele principale folosite pentru placarea cu piatra si mozaic. LIVRARE.

50. 40. Respectarea planeitatii si verticalitatii placajului la montare. Existenţa certificatelor de calitate pentru materiale. 3. planşee) sau a căror execuţie ulterioară ar putea provoca deteriorarea lor (ţevi pentru instalaţii).5.l. Existenţa agrementelor tehnice pentru produse şi procedee noi.r. 87. Verificari la sfarsitul lucrarilor Existenta procesului verbal de receptie calitativa al lucrarilor de placaje. - 14. Dupa 5-6 ore de la montare. 6. cu abatere de la planeitate cuprinsa intre 3mm/m pe verticală şi 2mm/m pe orizontală. grundul aplicându-se pe spatele fiecărei plăci. L109. După o oră de la rostuire se şterge suprafaţa placajului cu cârpă umezită cu apă. plăcile se vor curăţa de mortar prin frecarea cu o cârpă umezită. cel putin unul la 100 mp. Mobil: 0733. Et. 14. Bucuresti Tel/Fax: 021. 1 m2 la fiecare 5m2. Placarea cu piatra a peretilor in grosime mai mare de 12mm se va fixa cu ancore galvanizate sau inoxidabile.5. 65. Nota: lucrarile de placari raman intotdeauna vizibile si calitatea ei privind aspectul verificata dupa finalizare. J40/1162/2005. Bl.4. Uniformitatea si continuitatea rosturilor. B. Prelevarea de probe pentru determinarea incercarilor mortarului utilizat. chiar si dupa finalizarea intregii lucrrai. Calitatea materialelor ce se vor utiliza prin examinări vizuale. Nu este necesar sa se intocmeasca procese verbale de acceptare a lucrarilor dupa finalizarea lucrarilor. 14. Bl. Sediu social: str. Respectarea detaliilor de montaj. e-mail: catalin. 14. S. determinate prin sondaje. eventualele neregularităţi neputând depăşi 2mm/m. Plăcile de faianta se aplică pe suprafaţa pregătită numai la nivelul şpriţului de ciment. Ap.S 2. Se vor face aceleasi verificari in timpul executiei dar cu o frecventa de 1/5. Ap. 24. Bucuresti Punct de lucru: str. După montarea a 3-4 rânduri de plăci se va verifica planeitatea peretelui. Asigurarea unei aderente corespunzatoare intre placaj si stratul suport.5. Terminarea lucrărilor destinate a proteja lucrările de placaje (învelitori. Matei Basarab. ex. Respectarea tipului de mortar sau de adeziv indicat in proiect. ABATERI ADMISE 14. 42. Delfinului.320.3. CLIDE Design s. Verificarea inainte de incepere lucrarilor Existenta procedurii tehnice de execuţie pentru lucrări de placaje în documentaţia contractorului.2. calitatea in ansamblu a intregii lucrari pentru a depista eventuale deficiente care depasesc abaterile admisibile.s.5. 3. pregatite dinainte.c.89. Sc.625. Nr. CONTROLUL CALITATII.065.ro CUI: RO 17147031. Nr. Verificarea in timpul executiei lucrarilor Respectarea procedurii tehnice de execuţie. Rostuirea se va face la un interval de 6-8 ore de la începerea aplicării placajului şi se va executa cu chit de rost cu burete şi cu şpaclu de plastic. Sc. Aplicarea plăcilor ceramice la pereti se face numai pe suprafete uscate.5. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Montarea tocurilor la ferestre şi căptuşelile la uşi se face după efectuarea placajelor astfel ca pervazurile şi căptuşelile să acopere rostul dintre toc si peretele placat. Grosimile si numarul straturilor componente.minea@clidedesign. Vizual. Abateri admise 155 . Existenţa procesului verbal de recepţie pentru stratul suport. respectând trasarea pentru placarea făcuta cu dreptarul pe orizontală / verticală şi cu nivela cu bulă de aer.1.

Portiuni neumplute cu mortar in rost: nu se admit.5mm. Mobil: 0733. Deverea rosturilor orizontale dintre caramizile aparente: 1mm/caramida. 3.l. Matei Basarab.320. Sc. c) Placaje din caramida aparenta. Bucuresti Tel/Fax: 021.executie placaje ceramice la pereti si pardoseli .5 mm. lipite pe hartie (distanta dintre dreptar si suprafata placajului): 2mm.r.89.5mm în sens orizontal şi 1mm în sens vertical. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Placaje exterioare a) Placaje din piatra naturala. Ap. Devierea de la verticalitate a Plăcilor de formate mici. Ap. Stirbituri la muchiile Placilor: maxim 2 cracpaturi pe 1mp cu o adancime de 0.minea@clidedesign. Pentru sape. placari cu mosaic in-situ. Devierea de la planeitate a Plăcilor de formate mici (2x2. 87. 42. Latimea rosturilor dintre plăci: perfect uniformă. Nr.6. e-mail: catalin.Placaje din faianta si piatra Devierea de la planeitate si verticalitate a suprafetei placajului: 2mm Devierea rosturilor dintre Plăcile placajului: 1mm/placa.50. Nr.executie placari cu placi decorative de inalta presiune (HPL) Intocmit : Arh.executie placari cu piatra .c. 3. Bl. S. Fisuri pe suprafata placajului: nu se admit. 65. CLIDE Design s. Stirbituri sau lipsa de glazura la muchiile plăcilor: max.5 mm. Pete pe suprafata placajului: nu se admit. B. 1.ro CUI: RO 17147031. 40. Deviarea rosturilor dintre Placi: 0. Bucuresti Punct de lucru: str. J40/1162/2005. Denivelarea relativă a plăcilor la suprafeţele şlefuite sau lustruite: din roci vulcanice: 0. Bl.2mm.s. L109.625. din marmura si piatra calcaroasa: 0. 2.5mm/placa. din marmura si piatra calacaroasa: max. Devierea de la verticalitate: nu se admit. din marmura si piatra calcaroasa: 1 mm dar cel mult in 2 locuri pe 1mp. placarile ceramice si cu piatra a pardoselilor vezi capitolul Lucrari Placari Pardoseli. 4 x 4.05 % din lungimea totala a rostului si max. Devierea de planeitate: 2mm. 6. Delfinului. 2 stirbituri pe 1mp si o adancime de max.S 2.065. b) Placaje din Plăci ceramice smaltuite. Stirbituri la muchii la suprafetele slefuite sau lustruite: din roci vulcanice: max. Sediu social: str. 3 stirbituri pe 1 mp si o adancime de max. 0. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE .5. Sc.5 x 2. 24. Et. Catalin Minea 156 . 5 x 5cm) lipite pe hartie (devierea dintre dreptar si suprafata placajului): 2 mm. 14. Devierea rosturilor de la verticala sau orizontala la suprafetele slefuite sau lustruite: din roci vulcanice: pe verticala nu se admite iar pe orizontala se admite max. 1mm la o placa. una la o placa pe o suprafata de 4mmp.executie placari cu mosaic prefabricat . 0.

Invelitorile PVC pentru pereti vor fi eterogene.320. Matei Basarab. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 15. nu este necesar a se incheia procese-verbale de lucrari ascunse. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Tapete in rulouri. MATERIALE Toate materialele si semifabricatele care se folosesc la executarea lucrarilor. nu favorizeaza dezvoltarea -Clasa de foc (SR EN 13501-1) B-s2. in consecinta. unde este cazul.70 mm -latime. min. Bl. max. Mobil: 0733. 0. Sc. Sediu social: str.l. max. chiar dupa terminarea intregului obiect si.90 mm -Grosime strat uzura (SR EN 429). Delfinului. e-mail: catalin. 0. 24. max. calitatea lor din punct de vedere al aspectului poate fi verificata oricind. completate. 6. Lipirea invelitorii PVC se va face cu un adeziv specializat folosind eventualul grund indicat de producatorul adezivului. 15. d0 -Culoarea aleasa de proiectant in conformitate cu paletarul de culori pus la dispozitie de antreprenor/ofertant.s. Ap. Nr. L109. Sc. Bucuresti Tel/Fax: 021. min. 42.minea@clidedesign. cu latimea de 2 metri.2. Invelitorile PVC pentru pereti implica . pentru lipire pe glet/superglet de ipsos.80 % -Rezistenta la bacterii si ciuperci (SR EN ISO 846) sanitarizat.50. 0. CLIDE Design s.4. Bucuresti Punct de lucru: str. Invelitorile PVC pentru pereti.10 mm -Clasificare utilizare (SR EN 259) utilizare foarte intensa (heavy dutty) -Stabilitate dimensionala (SR EN 434) -lungime.S 2. 87. se vor pune in opera numai dupa verificarea de conducatorul tehnic al lucrarii a corespondentei lor cu prevederile si specificatiile din prezentul proiect. operatii care se efectueaza si se inregistreaza conform prevederilor capitolelor respective. 0.3.065. B. 0. Et. GENERALITATI Prevederile prezentului capitol se aplica la lipirea invelitorilor PVC pe pereti. 65.1. Nr. J40/1162/2005. 3.fie folosirea profilelor pentru pasuirea trecerii de la grosimea plintei din covor PVC (2mm) si pana la cota peretelui pentru care antreprenorul/ofertant va include acest profil in oferta sa de material 157 . S. se vor prezenta sub forma de rulouri. fiind lucrari destinate de regula a ramane vizibile.25 mm -Ondulatii in urma expunerii la caldura (SR EN 434). CAIET DE SARCINI – TAPETE PVC 15.r. vor respecta prevederile SR EN 259 si vor avea urmatoarele caracteristici: -Grosime totala (SR EN 428).c. 3. Ap. cu prevederile standardelor in vigoare. 15.625. Tapete de utilizare intensa SR EN 259 15. 40. Bl. ci numai pentru fazele de lucrari. MONTAJUL Orice lucrare de lipire invelitori PVC pe pereti va fi inceputa numai dupa verificarea si receptionarea suportului.ro CUI: RO 17147031.89.

utilizarea tipului mortarului indicat in proiect. in oferta sa de material. 3. precum si tehnologia de aplicare si conditiile de mediu prevazute in normative.l. S. profilul/baza montandu-se prin lipire cu adeziv de contact (neoprenic) Culoarea profilelor. Elemente plastice de folosit . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi . Ap. montandu-se prin lipire cu adeziv de contact (neoprenic) .c. Sc. Ap. prezentul proiect si prescriptiile producatorilor. Bl.s. 24. J40/1162/2005.profil de inchidere.ro CUI: RO 17147031.a caror executie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lucrarilor prevazute in prezentul.065. Delfinului. Nr. 40. Prevederi pentru executie Inainte de inceperea lucrarilor prevazute in prezentul capitol. Bucuresti Punct de lucru: str.fie fie montarea unui profil de inchidere.minea@clidedesign.50.0.320. B. 42. in cazul utilizarii lor. semi-rigid. deasemenea . va fi stabilita de proiectant functie de paletarul de culori pus la dispozitie de antreprenor/ofertant. precum si materialele pentru sudura/etansare. Bl. pregatirea suprafetei suport conform indicatiilor producatorilor.89. Invelitorile PVC pentru pereti implica. Bucuresti Tel/Fax: 021. Costul profilului (baza si suprastructura) si a adezivului vor fi incluse de antreprenor/ofertant in costul materialelor . plastic. eventual constituit dintr-o baza si o suprastructura. 158 .9mm) si pana la cota peretelui executata cu masa de glet pe baza de ciment pentru care antreprenorul/ofertant va include aceasta operatie in oferta sa de manopera. Deoarece invelitorile PVC pentru pereti implica sudarea/etansarea la rece a imbinarilor dintre fasiile de invelitoare PVC.destinate protejarii lucrarilor prevazute in prezentul capitol . Matei Basarab. 87. CLIDE Design s. Mobil: 0733.r. semi-rigid.S 2.fie executarea pasuirea trecerii de la grosimea invelitorii PVC (min. L109. Pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de executie prevazuta in prescriptiile tehnice. 65.necesare executarii lucrarilor care sunt prevazute in prezentul capitol .625. antreprenorul/ofertant va include aceasta operatie.fie executarea pasuirea trecerii de la grosimea plintei din covor PVC (2mm) si pana la cota peretelui executata cu masa de glet pe baza de ciment pentru care antreprenorul/ofertant va include aceasta operatie in oferta sa de manopera. Sediu social: str. Nr. profilul/baza montandu-se prin lipire cu adeziv de contact (neoprenic). 6. este necesar a se verifice daca au fost executate si receptionate toate lucrarile: . Et. in oferta de manopera. Sc. e-mail: catalin. plastic. eventual constituit dintr-o baza si o suprastructura.profile pentru pasuirea trecerii de la grosimea plintei din covor PVC (2mm) si pana la cota peretelui. 3.

065. a unei benzi autoadezive din hartie. Montajul va incepe cu lipirea. S. J40/1162/2005. 24. atunci.au fost livrate cu certificat de calitate. Bucuresti Punct de lucru: str. daca va fi folosit. care sa confirme ca respecta prescriptiile prezentului proiect si sunt corespunzatoare normelor in vigoare . baza profilului de inchidere. se va monta. tot perimetral.aspectul si starea generala . Se vor avea in vedere si eventualele masuri suplimentare. de-asupra plintei executate din covor PVC antiderapant. folosindu-se solutia speciala de etansare furnizat de antreprenor/ofertant si aplicata dupa lipirea in prealabil. Matei Basarab. 87. Et. Montajul invelitorilor PVC pentru pereti se va face dupa montarea covoarelor PVC antiderapante si luand toate masurile de protejare a acestora. prevazuta in prezentul proiect. Sc.acuratetea sudurilor . Dupa lipirea invelitorii PVC se vor suda la rece / etansa toate rosturile dintre fasiile acesteia.s. Se va verifica respectarea conditiile de mediu.6.625. daca acesta este munocomponent. Mobil: 0733. . .89. peste profilul de pasuire. 40. in prealabil. Bl. lipire care se va face cu adeziv de contact (neoprenic). Montarea suprastructurii se va face pe un pat din silicon sanitar si prin clipsare. Dupa lipirea invelitorii PVC pe pereti se va monta suprastructura profilului de inchidere. Catalin Minea 159 . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Executia poate incepe numai daca.croiul conform detaliilor stabilite de proiectant . 3. Materialul se va monta conform croiului elaborat de antreprenor/ofertant si accept de proiectant. se va face cu petrecere. peste rost. 6. cat si cu privire la protectia ulterioara a acestora. Bl. atat cu privire la executarea lucrarilor. a profilului de pasuire. L109. 42.320. Nr. In cazul in care nu se vor folosi astfel de profile.l. pana la cota peretelui. Ap.ro CUI: RO 17147031. Dupa montarea profilului de pasuire. perimetrala. ulterioare pentru protejarea lucrarilor 15. la inaltimea de 2m. Sc.50.r. precum si in prescriptii tehnice date de producatorii materialelor la care se face referinta in prezentul capitol.racordarile invelitorii cu plinta. respectiv insasi profilul de inchidere.lucrari de montare tapet PVC Intocmit : Arh. 65.S 2. respectiv prescriptiile normativelor in vigoare. 15. dupa cum urmeaza: . Lipirea invelitorii PVC pe verticala.minea@clidedesign. conducatorul tehnic al lucrarii a verificat materialele care urmeaza a fi folosite. 3. Delfinului. Bucuresti Tel/Fax: 021. Sediu social: str.au fost corect transportate si depozitate.c. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE . CLIDE Design s. specificate in prescriptiile notificate mai sus. e-mail: catalin. daca se foloseste acesta. RECEPTIA CALITATIVA Principalele verificari de calitate sunt: .5. Ap. B. care se dezlipeste dupa uscarea etansarii. Nr. in prima etapa se va face pasuirea (cu glet de ciment alb) a plintei din covor PVC. Pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de executie. pe plinta realizata din covor PVC antiderapant cu aproximativ 30mm.

LIVRARE.11.S. Nr.r.C .D.ro CUI: RO 17147031. 65. . Nr. CAIET DE SARCINI . Ap.l.P.C.P. L109.1.1976 I. Nr. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de zugraveli si vopsitorii. Indicativ Titlu Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli si vopsitorii Completare cu caietul VII "Prepararea si aplicarea pastei Gipac" Completat cu "Instructiuni tehnice pentru utilizarea vopselelor Dasirom. J40/1162/2005.C. emailuri . Sc.Institutul Central de Cercetare . CLIDE Design s. DEPOZITARE Principalele materiale sunt: vopseaua lavabila pentru pereti si tavane. Sc. 24.G. Proiectare si Directivare in Constructii I. C 3-1976 C 3/61 C 66-70 C 96-70 C 124-72 C 143-72 Legenda I.C. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. Bl.C. 35/3.06. 3.2. B. recomandandu-se ca temperatura de depozitare sa fie cuprinsa intre 7 . Et.C. lacuri pentru tamplarie de lemn sau metalica. 44/23.LUCRARI DE ZUGRAVELI SI VOPSITORII 16. 1989 Inlocuieste 1. Bucuresti Tel/Fax: 021. 3. grunduri. Depozitele trebuie sa satisfaca conditiile de securitate impotriva incendiilor.02.c.1977 I. 74/17. 42.G.3. S.minea@clidedesign. ipsos. MANIPULARE.S. vopseaua pe baza de ulei. ferite de umezeala. Veparom Vepatim si a vopselelor strop‖ Ordin de aprobare I.C. VERIFICAREA CALITATII. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 16. e-mail: catalin.20°C. Materialele livrate in bidoane de tabla sau PVC vor fi depozitate separat. Bucuresti Punct de lucru: str.S 2.D.Inspectoratul General de Stat in Constructii 16.625. 16.C. Bl. Mobil: 0733. chituri. instructiunile din specificatii vor avea prioritate.D. Sediu social: str. Materialele utilizate la executarea zugravelilor si vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor in vigoare. - 160 . Depozitarea materialelor pentru zugraveli se face in spatii inchise. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE.P. ambalajele fiind inchise ermetic si etans. 87.065.s. Matei Basarab.320.C.50.C.C. 40. Delfinului. 6. Ap.89.

pentru evitarea condensării vaporilor. Se poate verifica umiditatea şi cu o soluţie feolftaleină 1%. 40. Nr.4. J40/1162/2005.Suprafeţele de tencuieli gletuite (var sau ipsos).c.).320. dacă se colorează în violet sau roz. în mediu ambiant. în cazul zugrăvelilor. Executia lucrarilor Generalitati Zugrăveli şi vopsitoriile se vor executa în conformitate cu proiectul de execuţie şi prevederile din prezentul Caiet de sarcini. vopsea veche. 24. noroi etc. din transport sau montaj. spacluri de oţel.89. verificată cu aparatul electric tip "Hygromette" sau similar. Vopsitorul verifică şi corectează suprafeţele de lemn astfel ca nodurile să fie tăiate.625.065.4. S. Bucuresti Punct de lucru: str. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 16. de cel puţin +5oC. Pentru suprafeţele mai mari se prepară pastă ipsos-var. Finisajele lucarilor exterioare de vopsitorii nu se vor executa pe timp de ceaţă şi nici la un interval mai mic de 2 ore de la încetarea ploii şi nici pe timp de vânt puternic sau arşiţă mare. În condiţii de umiditate a aerului de până la 60% şi temperatura +15-20oC. şi se curăţă cu perii sau bidinele curate şi uscate. Pregatirea suprafetelor Suprafete gletuite si tencuite . PREGATIREA SI EXECUTIA LUCRARILOR 16. Umiditatea tâmplăriei înainte de vopsitorie să depăşească 15%. Diferenţa de temperatură între aerul înconjurător şi suprafaţa care se vopseşte nu trebuie să fie mai mare de 6oC. 65. După uscare suprafeţele reparate se slefuiesc cu hârtie de şlefuit. Rugina se îndepărtează prin frecare cu peria de sârmă. Bucuresti Tel/Fax: 021. 3. Sc. Fisurile si neregularitatile din suprafetele tencuite se pot repara folosind aceea tencuiala sau glet. acestea se obţin în 30 zile de la tencuire şi 15 zile de la gletuire. Lucrările de finisare a pereţilor şi tavanelor se vor începe la temperatura aerului. in functie de tipul iregularitatilor. Sediu social: str. Ap. hârtie sticlată sau soluţii decapante (feruginol etc.2.ro CUI: RO 17147031. 16.S 2.1. 1 parte 1 şi 1 parte lpate de var folosită în cel mult 20 minute de la preparare. Pasta de ipsos folosită pentru chituire: preparată în volume (2 părţi ipsos la 1 parte apă) în cantităţi mici. pereţii de sus în jos.r. Nr. Mobil: 0733. e-mail: catalin. 6. grosimi de orice fel. după executarea lor. Bl. fără desprinderi şi fisuri. cuiele îngropate şi bine curăţate. Suprafete metalice Suprafeţele metalice nu trebuie să prezinte pete de rugină. Petele de grăsime se şterg de grăsime cu solvenţi. B.minea@clidedesign. Tâmplăria metalică se aduce pe şantier grunduită cu un grund anticoroziv corespunzător vopselelor de ulei. Accesoriile metalice ale tâmplăriei care nu sunt alămite.4. Matei Basarab.. vor fi grunduite anticoroziv şi vopsite cu vopsea de ulei. stratul respectiv are umiditate mai mare de 3%. Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii (exceptand zugraveala cu var) se va verifica dacă suprafeţele suportau umiditatea de regim: 3% suprafeţele tencuite şi 8% suprafeţele gletuite. regim de temperatură ce se va ţine în tot timpul execuţiei lucrărilor şi cel puţin 5 ore pentru zugrăveli şi 15 zile pentru vopsitorii. 87. ce se aplică cu pensula pe o suprafaţă mică.50. Delfinului. Umiditatea se verifică cu aparatul "Hygromette" sau similar. nichelate sau lăcuite din fabricaţie.s. Bl. trebuie să fie plane şi netede. Suprafete de lemn Inainte de inceperea lucarilor de vopsire tâmplăriile trebuie să fie revizuite şi reparate degradările acolo unde este cazul. L109. Toate fisurile şi neregularităţile din suprafetele gletuite se chituiesc sau se spăcluiesc cu pastă de aceeaşi compoziţie cu a gletului. exclusiv petrol lampant şi benzină auto. 42. 3. Ap. CLIDE Design s.l. Sc. 161 . Et.

S 2. subsoluri si incaperile tehnice pot fi zugravite cu var. calitatea principalelor materiale introduse în execuţie. Matei Basarab. 65. L109. Et. Recepţia lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii se va face numai după uscarea lor completă.ro CUI: RO 17147031. CLIDE Design s. condiţiile şi modul de execuţie a vopsitoriei cu vopsea lavabila aplicata la interior pe tencuieli gletuite cu glet de ipsos în încăperi cu umiditate relativă a aerului până la 60. Grundul se aplică numai manual cu bidineaua sau cu pensula lată. 3. Bucuresti Tel/Fax: 021. zugravul trebuie sa foloseasca protectie pentru ochi si piele.50. Nr. La reluarea lucrului. corectitudinea execuţiei cu respectarea specificaţiilor producatorului de vopsea. Lucrările executate fără respectarea celor menţionate în fiecare subcapitol şi găsite necorespunzătoare se vor reface sau remedia. timpul de uscare este de minimum 2 ore la temperatura +15oC şi o oră la +25oC mai mare.r. vopseaua va fi bine omogenizată . În prealabil se face verificarea gletului şi rectificarea eventuală a suprafeţei acestuia. Varul pe suprafetele poroase se va aplica ca o pasta.c.065. aplicarea se va face cu pistolul sub presiune. Sc. Delfinului. 87. Vopsitorie cu vopsea lavabila În acest subcapitol se cuprind specificaţiile tehnice. Pe parcursul executării lucrărilor se verifică în mod special de către investitor (dirigintele de lucrare): îndeplinirea condiţiilor de calitate a suprafeţei suport specificate mai sus. Se pot folosi numai pe bază de confirmare a unui laborator de specialitate a păstrării calităţilor vopselelor în limitele standardelor şi normelor de fabricaţie. Ap. in functie de netezimea si porozitatea suprafetei.minea@clidedesign. Bidoanele şi vasele cu vopsea se vor închide etanş de fiecare data cand se intrerup lucrarile. înainte de folosire vopseaua se strecoară prin sită cu 900 ochiuri/cm2. Pentru preaprarea grundului se introduce în vasul de pregătire un volum de vopsea Vinarom şi un volum egal de apă şi se omogenizează. Varul trebuie aplicat intr-un numar de starturi suficient pentru a sigura un aspect alb continuu.l. 6.s. Sc.625. Vopsitoria cu vopsea Vinarom se realizează în următoarea ordine: Vopsitoria cu vopsea Vinarom se va aplica pe suprafeţele interioare tencuite şi gletuite cu glet de ipsos. Varul trebuie aplicat in strat subtire. 42. Bl. Vopsitoria de Vinarom se realizează aplicând două straturi de vopsea diluată cu apă în proporţie de 4:1 (volumetric). respectarea prevederilor din proiect şi dispoziţiilor de şantier. conform standardelor şi normelor interne de fabricaţie. Bl. 24. Se pot alege alte culori cu acordul Proiectantului si Investitorului. e-mail: catalin. Caseina se poate adauga pentru a imbunatati aderenta zugravelii pe suprafetele mai putin poroase. Vopsirea tamplariei din lemn si metal Executia lucrarilor de vopsitorie se va face dupa efectuarea unor operatiuni pregatitoare dupa cum urmeaza: 162 . S. 3. Zugraveala cu var Suprafetele peretilor si plafoanele din caldirile monumente istorice. in timp ce se usuca. Varul trebuie protejat impotriva soarelui puternic. Ap. B. Se recomanda 4 straturi de zugraveala de var pe tencuieli exterioare noi si 3 straturi la tencuieli interioare noi.89. Sediu social: str. Aceasta zugraveala se poate aplica folosind bidineaua sau trafaletul. Bucuresti Punct de lucru: str. la pereţi şi tavane. Cu un litru de var poate acoperi de la 3 la 6 mp intr-un singur strat. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Contractorul nu trebuie sa foloseasca vopsele cu termen de utilizare depăşit. Varul nu trebuie sa fie aplicat pet imp friguros sau cand exista risc de inchet. J40/1162/2005. Vopsitoria cu vopsea Vinarom se realizează în următoarea ordine. Mobil: 0733. Nr.320. 40. Contractorul va amesteca pasta de var inainte de folosire pentru a evita sedimentarile. Deoarece varul este caustic. Fiecare strat trebuie lasat minim 2 zile sa se usuce.

5. Sc.ro CUI: RO 17147031. Bucuresti Tel/Fax: 021. lacuri trebuie sa prezinte pe toata suprafata acelasi ton de culoare si acelasi aspect lucios sau mat. CLIDE Design s. Aderenta zugravelilor interioare si interioare la stratul suport prin frecare usoara cu palma de perete. 16. suprapuneri). Et. 6.50. tencuieli. Matei Basarab. 24. Aspectul zugravelilor.625. 65.5.S 2. 3. J40/1162/2005.s.89. crapaturi sau fisuri). fara curenti puternici de aer.).065. desprinderi.r. drucare. Ap. verificarea suprafetelor de lemn din punct de vedere al planeitatii si umiditatii care nu trebuie sa depaseasca 15%.5. e-mail: catalin. Executarea vopsitoriei pentru tamplarie: o Inceperea lucrarilor de vopsitorie pentru tamplaria din lemn si metal se va face la o temperatura a aerului in mediul ambiant de cel putin 15°C. Sediu social: str. La vopsitoriile executate pe tamplarie se va verifica buna acoperire cu pelicula de vopsea a suprafetelor . Existenta procedurii tehnice de executie pentru zugraveli si vopsitorii in documentele prezentate de constructor. se va controla ca accesoriile (silduri. beton 163 . PV de receptie pentru lucrarile destinate a proteja zugravelile si vopsitoriile (invelitori. Verificari inainte de inceperea executiei Se vor verifica urmatoarele: Daca etapa anterioara a fost integral incheiata (existenta PV receptie pentru stratul suport: glet. CONTROLUL CALITATII. cremoane.1. Sc.c. b) Vopsirea si lacuirea tamplariei din lemn si metal Trebuie verificate urmatoarele: Suprafetele vopsite cu vopsele de ulei. dupa cum este prevazut in proiect (nu se admit straturi stravezii. 40. Certificatele de calitate pentru materialele folosite care sa ateste ca sunt in conformitate cu normele si cu cerintele Investitorului. Bl. Rectiliniaritatea liniaturilor de separatie se va verifica cu ochiul liber si cu un dreptar (trebuie sa fie fara innadiri si de latime uniforma pe toata lungimea). Uniformitatea zugravelilor pe intreaga suprafata (nu se admit pete . B. Se recomanda ca suprafetele vopsite sa fie in pozitie orizontala. L109. regim ce se mentine pe tot parcursul executiei lucrarilor si cel putin 15 zile dupa executarea lor. streasini).320. emailuri.2. Ap. Verificari in timpul executiei lucrarilor a) Zugraveli si vopsitorii ale peretilor si tavanelor Se vor verifica urmatoarele: Daca este respectata procedura tehnica de executie. Nr. Mobil: 0733. Utilizarea retetelor si compozitiei amestecurilor indicate in prescriptiile tehnice ale produselor utilizate. bine chituite si slefuite in prealabil. Delfinului. olivere) sa nu fie patate cu vopsea. 16. spalarii prin ploaie sau inghetarii. indepartarea de pe suprafetele metalice a petelor de rugina sau grasime. Bucuresti Punct de lucru: str. Aplicarea masurilor de protectie impotriva uscarii bruste. Nr. 42. Bl.minea@clidedesign. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi aplicarea primului strat de vopsea se face dupa terminarea completa a zugravelilor si pardoselilor cu luarea de masuri de protejare a acestora.l. Incaperile unde se vopseste trebuie sa fie lipsite de praf si bine aerisite. 3. Corespondenta zugravelilor si vopsitoriilor care se executa cu cele din proiect. pete. ABATERI ADMISE etc. Aspectul zugravelilor. S. Agrementele tehnice pentru produse si procedee noi. verificarea corectitudinii montarii si functionarii tamplariei. 87. 16.

Nr.5.3.S 2.065.320. Bucuresti Punct de lucru: str. Nr. B.r. Mobil: 0733. Sediu social: str. Ap.6.50. S. fara suprapuneri si separatii.l. 24.c. J40/1162/2005. Lucrarile de zugraveli. 6. e-mail: catalin. Bl. 3. 11. Lucrarile de zugraveli . 42. Sc.625. Ap. dar cu o frecventa de 1/5. vopsitorii si tapete se pot receptiona si la Receptia la terminarea lucrarilor obiectivului de investitie. 65. 87. L109. vopsitorii si de decoratiuni (tapet etc. Bl. Sc. Bucuresti Tel/Fax: 021. 40. Et. precum si cele dintre zugraveala peretilor si a tavanelor terbuie sa fie distincte . CLIDE Design s.ro CUI: RO 17147031.) trebuie verificate foarte atent deoarece sunt cele mai vizibile parti ale lucrarilor executate.  PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE Executie zugraveli si vopsitorii Intocmit : Arh. Delfinului. verificarile se efectueaza cel putin una pentru fiecare incapere si cel putin una la fiecare 100 mp. Matei Basarab.s. 16.minea@clidedesign.Verificari la terminarea lucrarilor La terminarea unei faze de lucrari . Catalin Minea 164 . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Separatiile dintre zugraveli si vopsitorii pe un acelasi perete . efectuandu-se aceleasi verificari ca la punctul anterior. 3.89.

CAIET DE SARCINI . placarea pardoselilor cu ceramica. Bucuresti Punct de lucru: str. CLIDE Design s. Ap.LUCRARI DE PARDOSELI 17.89. din elemente prefabricate dispuse cu rosturi inchise etans sau neetans (piatra naturala sau artificiala. masa de spaclu pe baza de polimeri). piatra si parchet.c. 3.320.l. mosaic. se impart in: pardoseli calde (covor textil. 165 . pardoseli semicalde (mortare polimerice. S.065. Bucuresti Tel/Fax: 021. 65. J40/1162/2005.1. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 17. Matei Basarab.50. Alcatuirea pardoselilor In general pardoselile sunt alcatuite din urmatoarele straturi: a) Stratul suport care poate fi din beton sau pamant . expuse intemperiilor. deasemenea necesita masuri speciale pentru protectie impotriva apei (vezi Anexa de la Caietele de Sarcini pentru cladirile respective). Sc. B. pat de nisip si pietris sub. in interval de 1 minut. 6. e-mail: catalin. Alte straturi suport. piatra naturala . 24. Delfinului. in cazul unui nivel ridicat de apa freatica). GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de mortar. 40. Et. pardoseli din lemn. Clasificari a) Dupa pozitia lor fata de constructie: pardoseli exterioare. b) Dupa continuitatea suprafetei pardoseli continui. doar straturile mentionate la punctele b) si d) sunt specifice. L109. in cladirile mai vechi. pardoseli din mozaic turnat in-situ. d) Stratul de uzura care trebuie sa asigure: siguranta in utilizare. Ap. Nr.1.si in cazul in care exista subsol sau parter fara subsol beton de egalizare. confortul termic si acustic.1. aflate in exteriorul spatiului construit sau destinate balcoanelor si teraselor circulabile. pentru a evita orice punte termica (8 la 10 cm din Polistiren sau Poliuretan). pardoseli intreioare. pot fi: pardoseli din lemn din imbinari din elemente din lemn si deasupra placi pentru pardoseli. pentru a bloca patrunderea apei featrice (membrane impermeabila. placari de pardoseala cu PVC pentru salile de sport. un strat hidrofug (vopsea bituminoasa rece sau panza bituminoasa) este necesar inainte de stratul de uzurar. 17. In acest capitol. b) Straturi intermediare (cum ar fi sapa din ciment. 42. Nr. lemn.rece. pardoseli reci (beton de ciment turnat monolit. sa asigure ruperea capilaritatii si impiedicarea patrunderii apelor freatice si sa permita mentinerea calitatii stratului de uzura.S 2.s. Sc. sapa din ciment sclivisit. cuantificata prin energia disipata la contactul piciorului neincaltat al unei persoane. clasa de combustibilitate prescrisa. c) Dupa senzatia cald .2. In cazul incaperilor umede (cum ar fi bucatarii. pardoseli discontinui . covor din mase plastice fara suport textil). aflate in interiorul spatiului construit. rezistenta la sarcini statice si dinamice. c) In cazul subsolurilor si parterurilor fara subsol: straturi care sa asigure ruperea capilaritatii (membrane hidroizolatoare).625. 17. pat de mortar sau "sapa uscata" din placi de gips carton) care trebuie sa transmita stratului suport sarcinile statice si dinamice. Sediu social: str. covor din mase plastice cu suport textil). Mobil: 0733.1. 87. sis a permita durabilitatea calitatii a stratului de uzura.minea@clidedesign. respective 10 minute. Incaperile de langa piscine. Bl. placi ceramice portelanate). In cazul unor cerinde pentru izolatii fonice mai mari si folosirii sapai auto-nivelanta: un strat isolator din 15mm Polistiren. turnate monolit cu sau fara rosturi (mosaic. spalatorii) si incaperile sanitare. Pentru a) si c) vezi capitolele relevante pentru Lucrari de Hidroizolatie si de Reabilitate Termica. 3. polimeri). mosaic turnat.ro CUI: RO 17147031. Bl.r.

S.C. Sc. J40/1162/2005. 3.1979 I.625. executia si asigurarea calitãtii pardoselilor la constructii în care se desfãsoarã activitãti de productie Normativ privind proiectarea.A.T. B. 42.A.C. .C.Institutul Central de Cercetare . 50/N/17. executia si asigurarea calitãtii pardoselilor la clãdiri civile CAIET I: Prevederi generale CAIET II: Pardoseli calde CAIET III: Pardoseli semicalde CAIET IV: Pardoseli reci Ordin de aprobare M. Bucuresti Punct de lucru: str. 40.minea@clidedesign. 157/07.S 2.1.1978 M. Bucuresti Tel/Fax: 021. Abateri admisibile Abaterile de la planeitate ale stratului suport nu trebuie sa depaseasca: .3. 3.89.A.L.C. Indicativ NP 013-1996 Titlu Ghid privind proiectarea.P.D.max 10 mm fata de dreptarul de 2m lungime la suprafata stratului suport rigid (sarpanta din ciment sau scanduri pentru pardoseala din lemn).S.max 20 mm fata de dreptarul de 2m lungime la suprafata terenului de fundatie.09.06. 18/19.D.Inspectoratul General de Stat in Constructii 166 . Delfinului.P.C.c. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. e-mail: catalin.12. Matei Basarab. 65. Bl.T. 95/24. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 17.2. GP 089-2003 Ghid privind proiectarea scărilor si rampelor la clădiri M.T. C 174-1979 5.C.s.1996 Înlocuieste 2.065.T.04.G.2002 C 174–1974 4. Ap. NP 063-2002 7.2003 Legenda M.C. Nr. 6.D.T. Bl.T.S.ro CUI: RO 17147031.12. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. Ap.C.C.L. Sc. Nr.L. Sediu social: str. CLIDE Design s.r.C .Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului I.50. 1004/10. .08. Nr. GP 037/0-1998 M. .C. Proiectare si Directivare in Constructii I. 24. 1.P.P. Et.P. C 55-1974 Instructiuni tehnice privind montarea profilului mânã curentã din PVC semirigid Instructiuni tehnice de aplicare a profilelor apãrãtor muchie de treaptã din PVC Instructiuni tehnice pentru folosirea în constructii a produselor din bazalt topit si recristalizat Normativ privind criteriile de performantă specifice scărilor sl rampelor pentru circulatia pietonală în constructii I.G. L109. 1994/13. Mobil: 0733. 87.l. 17. 68/N/28.T.320.P.C.11.1998 C 35–1982 3.C. C 187-1978 6.1974 I.

Placi mozaicate pentr pardoseli. conform STAS 44-67 Corpuri abrazive. L109. to SR 1500/96. Folie PE ca bariera pentru vapori. Ciment Portland. pentru mozaic in-situ. conform STAS 7915-71.Binder Standards L 17 . 24.r. MAIPULARE. Ap. Sc. Bucuresti Tel/Fax: 021. Nr. Bucuresti Punct de lucru: str. cum ar fi AltroFix 19 sau similar aprobate. conform STAS 1134-71. de grosime 5mm ca strat izolator sub parchet sau de 15 mm pentru sapa autonivelanta. Cement Pa 35. Ciment alb Portland. to STAS 1667 . B. conform STAS 4992-68 Oxizi de vopsire .320. f) Acesorii Strat Poliuretanic sau din Polistirene izolatie fonica. Placare cu PVC .Industria Chimica Adeziv "Prenadez 300". Ap. Hidrat de clor tehnic. conform STAS 790-84 Nisip conform STAS 1667 . 42.minea@clidedesign.76.S 2. VERIFICAREA CALITATII.ro CUI: RO 17147031. Finisaje pentru salile de sport din PVC special pentru salile de sport. incluzand placi speciale pentru scari. Delfinului.c. Cuie din otel.76 Spirt alb rafinat tip C. Mobil: 0733. Bordura din PVC pentru pardoseli din PVC. conform STAS 601/1 . de dimensiuni mici medii. conform SR 7055/96. Sc. d) Parchet Lamele de parchet traditionale din lemn masiv de esenta tare (stejar). in aceeasi culoare cu pardoseala. cu lamba si uluce. LIVRARE. Bordura laminata din lemn de stejar (inaltimea de 8cm. conform STAS 339 . Sediu social: str. incluzand stratul suport din lemn de esenta moale.625. Nr. Placi ceramice glazurate (finisaj mat. agregate din piatra pentru mozaic. a) 167 . de grosime de aprox. Placi ceramice portelate pentru pardoseli (rezistente la acid pentru laboratoare). e-mail: catalin. Matei Basarab.3. conform NTR 2830-75. S. 14mm. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. culoarea conform STAS 5939 . Et. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Conditiile tehnice de calitate pentru fiecare tip de pardoseli va fi in concordanta cu prevederile "Normativul pentru controlul calitatii lucrarilor in constructii si aferent instalatiilor". grosimea de la 12 la 15mm) cu muchia superioara rotunda sau oblice. sau similar aprobate. trafic intens pentru cladiri publice). 17. e) Borduri Borduri din mozaic. acc. Bl. 3. Bl. antiderapante. 40.76. c) Placari sintetice continue pentru pardoseli. conform STAS 2111/90. capitolul 8 "Pardoseli".065. cum ar fi bradul. 87. elemente prefabricate (inaltimea de 10cm). 3.89. pinul etc. TRANSPORT Principalele materiale folosite folosite pentru finisajele si tencuielile de pardoseala sunt: Sape sau alte finisaje pentru pardoseli turnate in-situ apa pentru constructii.50. C 56/85. J40/1162/2005.84 Acidul oxalic. b) Placi si piatra naturala piatra naturala. Natural agregates. conform SR 388/95. 6. acc. 65. CLIDE Design s.80. aranjate pe carton. Suruburi si dibluri din plastic pentru pereti. Adeziv pentru pardoselile din salile de sport.s. conform STAS 228/1-87.l.

. Nr. ce se face pe sorturi. . + 35o C. Matei Basarab.89. cât şi în timpul depozitării. uscate. Depozitarea se face în locuri uscate şi acoperite.Acidul oxalic tehnic livrat în butoaie de lemn sau alte ambalaje. cu respectarea normelor de pază contra incendiilor. . în magazii sau soproane.Transportul pieselor de parchet. L109. Tabla de acoperire (inox sau aluminiu) pentru rosturi. . Contractorul trebuie sa se asigure ca depozitarea s-a facut conform previziunilor si normelor standardelor si normelor tehnice in vigoare. ferite de posibilitatea de explozie.. "Victoria" sau similar aprobate.. Et. . clase de calitate şi dimensiuni.. 3. mozaic si si mortar va fi ferit de acţiunea umezelii. la temperatura de + 5o C. Controlul materialelor întrebuinţate.Acidul clorhidric tehnic se va depozita. Stivuirea se va face pe specii. frizurile de perete şi pervazurile ambalate în pachete şi respectiv legături. Toate materialele vor avea Agrement tehnic şi/sau Certificate de calitate şi se va indica tehnologia de execuţie conforme cu fişa producătorului. se vor depozita în încăperi închise. al modului de execuţie şi al procesului tehnologic pentru executarea pardoselilor se va face pe toată durata lucrării. .Transportul şi depozitarea bidoanelor cu adeziv şi diluant se va face cu respectarea dispoziţiilor privind transportul şi depozitarea materialelor inflamabile. Finisaj Poliuretanic sau ulei pentru parchet masiv.40 Kg/buc. 24. 65.ro CUI: RO 17147031. ferite de razele solare. Delfinului.Cimentul pentru sape. acoperite. 42.50. Bucuresti Tel/Fax: 021.Poliacetatul de vinil. J40/1162/2005. sa se constate daca au fost corect transportate si impachetate. 6.Ambalajele cu white-spirit se vor depozita în magazii aerisite sau aer liber.r. . curate şi închise. 87. ferite de umezeală şi de razele soarelui. Dacă se vor desface ambalajele şi materialul nu se va consuma în întregime. Transport si depozitare De indata ce sunt sunt livrate pe santier. acesta trebuie legat (închis) imediat. Panza bituminoasa si mastic bituminos cald sau rece. Ap.065.c. îngheţului şi de amestecul cu corpuri străine. S. Trebuie verificate urmatoarele lucruri: . ferite de acţiunea luminii solare directe. Materialele folosite trebuie sa aiba caracteristici conform standardelor in vigoare specifice si normelor tehnice folosite in constructii . la temperaturi cuprinse între + 5°C. Bucuresti Punct de lucru: str. g) Echipamente Masina pentru raschetare si lustruire. transporta şi manipula cu respectarea prevderilor în vigoare referitoare la securitatea muncii privind produsele corozive. e-mail: catalin. temperatura de depozitare va fi între + 15oC şi + 20oC pentru "Prenadez 300. sulurile fiind aşezate vertical. . Transportul se va face în ambalaje de sticlă sau material plastic. Piesele de parchet. Tabla de acoperire (alama.69. în vehicule curate şi acoperite. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Fasii autoadezive pentru pardoseala din PVC si punerea covorului. Sediu social: str..320. conform NII 1564 . 168 . se vor depozita în magazii uscate. Masina pentru lustruit mozaic. Mobil: 0733. 40. CLIDE Design s. atât în timpul transportului (ce se face în saci). materialele vor fi verificate de Contractor.S 2.Piatra de mozaic se va contracta. dispersie apoasă (aracet) se va depozita în magazii acoperite.Transportul covoarelor de PVC se face cu mijloace obişnuite de transport. Nr.Transportul pervazurilor se face cu legătura. livrată în saci de 50 Kg. Palci speciale din metal sau plastic pentru scari. care vor fi închise cu dopuri de sticlă sau de plastic. Bl. Ap. inox) pentru rosturile dintre diferite finisaje pentru pardoseli. Sc. Depozitarea parchetului în subsoluri este interzisă. . . 3. Depozitarea se face în spaţii acoperite. al dozajelor.l. Transportul se face cu mijloace de transport acoperite. în poziţie verticală. se vor depozita în stive în încăperi închise (pentru a asigura temperatura constantă) pardosite cu lemn.minea@clidedesign.625. Rosturi de separare din alama in mozaic. +35oC. Bl. Termenul de garanţie este de 3 luni de la data fabricaţiei. Sc. a plintelor şi bordurilor se va face numai în vehicule curate şi acoperite.s. B. ceara pentru parchet. pe sortimente şi culori diferite.Plăcile de gresie ceramică se vor livra şi transporta în cutii de carton (max.).

se va realiza o legătură cât mai perfectă între straturi. Atunci când este necesar se va face o nivelare a suprafeţei stratului suport existent cu ajutorul unui strat de beton sau mortar de nivelare (egalizare). MONTAREA. Ap.50. pentru a se exclude orice contact direct al conductelor cu planşeul şi pardoseala.minea@clidedesign. L109. Bucuresti Tel/Fax: 021. Bucuresti Punct de lucru: str. Suportul trebuie sa aiba umiditate maxima 2% masurata cu umidometrul cu carbit.4.1.l. Lucrari executate inaintea inceperii lucrarilor de pardoseli Executarea pardoselilor se va face numai după terminarea lucrărilor prevăzute sub pardoseli (canale. 17.2.320. operatii care se efectueaza si se inregistreaza conform prevederilor capitolelor respective. care se execută în încăperi vecine. instalaţii electrice. Sc. CLIDE Design s. fiind lucrari care urmeaza a fi acoperite. 3. Executarea fiecărui strat component al pardoselii se va face numai după executarea stratului precedent şi constatarea de catre Dirigintele lucrarii că acesta a fost bine executat. fundaţii. ASAMBLAREA 17. dozajul şi natura acestui strat de egalizare se vor indica prin proiect la fiecare tip de pardoseală în parte. 65. sanitare. care străpung planşeul. Et. Inainte de executarea pardoselilor se va verifica dacă conductele de instalaţii sanitare sau de încălzire centrală. Nr. 169 . Pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea pregatirii suprafetei suport conform specificatiilor din prezentul proiect. orizontale şi fără denivelări în aceeaşi încăpere şi la trecerea dintr-o încăpere în alta. adânciturile mai mari. care trebuie să fie suficient de întărit când se va aşeza peste el îmbrăcămintea pardoselii. calitatea lor din punct de vedere al aspectului si corectitudinii executiei va trebui verificata inaintea executarii pardoselilor finite. 6. 40. or fac sapele de egalizare ranforsate cu corindon care nu necesita intocmirea de procese verbale de lucrari ascunse. conducte.3.065. Executia stratului suport Prevederi generale Lucrarile din acest capitol. 3. INSTALAREA. Ap. Mobil: 0733. Sc.ro CUI: RO 17147031. în funcţie de solicitările la care este supusă pardoseala. Armăturile sau sârmele care eventual ies din planşeul de beton armat vor fi tăiate sau îndoite.S 2.s.c.r. 42. rosturile dintre elementele prefabricate ale planşeului. precum şi după terminarea în încăperea respectiv a tuturor lucrărilor de construcţii montaj.625. a căror execuţie ulterioară ar putea deteriora pardoseala. respectiv cu umidometrul electronic in rest. Orice lucrare de prevazuta in acest capitol va fi inceputa numai dupa verificarea si receptionarea suportului din beton. linia de demarcaţie dintre două tipuri de pardoseli.4. deci ramanand invizibile. Reguli generale In cazul că proiectul nu prevede altfel.89. de încălzire. Fac excepţie pardoselile care au denivelări şi pante prevăzute în proiect. Matei Basarab. cu mortar de ciment. Curăţarea se va face cu mături şi perii. Bl. deci este necesar a se incheia procese-verbale de lucrari ascunse. precum si conform specificatiilor din fisele tehnice ale producatorilor materilalelor care fac obiectul prezentului capitol. conform normativelor in vigoare.ant.4. Atunci când stratul suport al noii pardoseli este constituit din planşee de beton sau beton armat este necesar ca aceste suprafeţe suport să fie pregătite prin curăţarea şi spălarea lor cu apa de eventualele impurităţi sau resturi de tencuială. Bl. 17. etc se vor astupa sau chitui. Pardoselile vor fi plane. 24. EXECUTIA. J40/1162/2005. Sediu social: str. va coincide cu proiecţia pe pardoseală a mijlocului grosimii foii uşii în poziţie închisă. 87.4. Diversele străpungeri prin planşeu. Delfinului. S. etc) şi efectuarea probelor prescrise. Exceptie de la prevederile art. e-mail: catalin. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 17. după caz. Conductorii electrici care se montează sub pardoseală (pe suprafaţa planşeului) vor fi acoperiţi cu mortar de ciment în grosimea strict necesară pentru protejarea lor. pentru etalonare. B. Nr. La trecerea de la execuţia unui strat la altul. Compoziţia. au fost izolate corespunzător.

J40/1162/2005.0 N/mm2 Rezistenta la incovoiere.850kg si apa 120-140litri). 30 N/mm2 Rezistenta la incovoiere. min. Sediu social: str.au fost corect transportate si depozitate. Sapele vor fi executate aderente pe placa de beton. Prevederi pentru materiale Toate materialele si semifabricatele care se folosesc la executarea lucrarilor. Sapele rezultate vor avea urmatoarele caracteristici: Rezistenta la compresiune. Delfinului. min.r. Executia poate incepe numai daca. unde este cazul. Caracteristicile tehnice ale acoperirilor autonivelante vor fi (SR EN 13813): Rezistenta la compresiune.a caror executie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lucrarilor prevazute in prezentul.625. 1. Prevederi pentru executie Inainte de inceperea lucrarilor prevazute in prezentul capitol. In toate cazurile. Bucuresti Tel/Fax: 021. 6 N/mm2 Timp uscare pentru montarea parchetului. utilizarea tipului/clasei de calitate a materialelor indicate in proiect. min. 3. Bl. 48 ore Timp uscare pentru montarea parchetului. S. Nr. max. agregate 1. 72 ore Instructiuni. Agregatele vor fi 70% nisip sort 0-4 mm si 30% pietris sort 4-8 mm. dupa 28 de zile (EN 13892). dupa 28 zile. primeaza specificatiile din prezentul proiect. CLIDE Design s. este necesar a se verifice daca au fost executate si receptionate toate lucrarile: . prezentul proiect si prescriptiile producatorilor. min. 32. Bl. Sc. dupa 28 de zile.l. 65. dupa 28 zile (EN 13892). Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Se vor verifica.6501. e-mail: catalin.065. cu prevederile standardelor in vigoare. un amestec de liant. Bucuresti Punct de lucru: str. care sa confirme ca respecta prescriptiile prezentului proiect si sunt corespunzatoare normelor in vigoare .c. se vor pune in opera numai dupa verificarea de conducatorul tehnic al lucrarii a corespondentei lor cu prevederile si specificatiile din prezentul proiect.S 2. Ap. Caracteristici si cerinte.320. 170 . 6. Sapele vor fi sape uscate si vor fi executate din liant aditivat predozat1.necesare executarii lucrarilor care sunt prevazute in prezentul capitol . in proportia indicata de producatorul mortarului. standarde: -C35/1982 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor. Matei Basarab.4 N/mm2 Timp uscare pentru montarea covorului PVC.minea@clidedesign. modificarile si completarile acestuia -SR EN 13813 Materiale pentru sape si pardoseli. Nr. dupa 28 de zile. max. Et. insacuit. in conditii normale. completate. per m3 de sapa: liant 200-250kg . amestecat cu agregate si apa. normative.0 N/mm2 2 Aderenta la suport .destinate protejarii lucrarilor prevazute in prezentul capitol . 3. 42. precum si tehnologia de aplicare si conditiile de mediu prevazute in normative. 10 zile Sapele de egalizare vor fi de grosimea indicata in planse si detalii asigurand si aducerea la aceeasi cota a diverselor finisaje. in conditii normale.50.s. Sc. latex si apa). B. dupa cum urmeaza: . Materiale pentru sape. max. 1 2 Ciment sau amestec de cimenturi si aditivi In coditiile folosirii grundului de aderenta indicat de producatorul mortarului predozat si in conditiile respectarii specificatiilor sapei de egalizare.89. Ap. Mobil: 0733. deasemenea. 40. conducatorul tehnic al lucrarii a verificat materialele care urmeaza a fi folosite. 8. 24. Prepararea sapelor si aplicarea acestora se vor face conform prescriptiilor producatorului liantului.au fost livrate cu certificat de calitate. min. conform dozajului indicat de producatorul liantului (orintativ.ro CUI: RO 17147031. L109. in conditii normale. Acoperirile autonivelante vor fi realizate din mortar predozat insacuit amestecat cu apa. in prealabil. pentru asigurarea aderentei aplicandu-se grundul indicat de producatorul liantului (in principiu. 87.

in special la: . 40. Bl. Pardoseli din parchet Prevederile prezentului subcapitol e referă la condiţiile tehnice privind repararea pardoselilor de parchet de lemn de stejar masiv lamba şi uluc asezat pe stratul suport facut din brad sau pin. curat .plane. cat si cu privire la protectia ulterioara a acestora. pentru sape cele de mai jos). e-mail: catalin.finisaj Executarea stratului de uzură (finisaj) pentru fiecare tip de pardoseală se va face conform prevederilor din capitolele ce urmează. Suportul trebuie sa fie: .625. L109. acesta va fi desprafuit prin aspirare. ulterioare pentru protejarea lucrarilor. Atat sapele de egalizare cat si acoperirile autonivelante vor fi aderente la suport – nu se admit desprinderi sau aderente partiale (sunet neadecvat la ciocanire).l.diferenta de nivel dintre sapa dintre diferitele finisaje. respectiv prescriptiile normativelor in vigoare. va fi de maximum 2% determinata cu umidometrul cu carbit.4.consistent. care a fost acoperita anterior cu mastic (si/sau memebrana termo-sudabila). 87. Se vor avea in vedere si eventualele masuri suplimentare. 17. Sapele de egalizare vor fi plane. Ap. Pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de executie. Delfinului.4. precum si in prescriptii tehnice date de producatorii materialelor la care se face referinta in prezentul capitol. Verificarile care se efectueaza la terminarea unei faze de lucrari. atat cu privire la executarea lucrarilor. 24. dar nu mai mult de 3mm medii/fiecare spatiu. Acoperirile autonivelante vor fi plane si netede – nu se admit denivelari si nici rugozitati. Et. 6. pentru etalonare. prevazuta in prezentul proiect. Sapele de egalizare vor fi compate. 3. 42.89.50.executarea cuvelor in care vor fi pozate stergatoarele de picioare . verificarea facandu-se cu dreptareul cu bula de nivel. respectiv cu umidometrul electronic in rest. Matei Basarab. cu o frecventa de minim 1/5 din frecventa precedenta. admitandu-se numai fisurile capilare datorate reactiei de hidratare a cimentului.S 2. Bl.c. Dupa verificarea suportului. Sediu social: str. CLIDE Design s.r. Bucuresti Tel/Fax: 021. imbinarile dintre placile de lemn fiind umplute cu mastic bituminos cald sau rece. Bucuresti Punct de lucru: str.320.ro CUI: RO 17147031.slab sau mediu absorbant. 3. J40/1162/2005. Mobil: 0733. Nr. Sc. Nr.065. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Umiditatea suportului. fara fisuri.La receptia preliminara se va efectua direct de catre comisie aceleasi verificari.minea@clidedesign.5 mm. Pardoseli din parchet masiv Parchetul din lemn masiv trebuie sa potriveasca cu tehnologia de executare. imbinarile dintre placile din lemn fiind umplute cu mastic bituminos rece sau 171 . ± 4 mm la 2 m. respectiv denivelari intre placi alaturate max. adica absorbtie de apa 2-6% . Sapele vor fi turnate cu respectarea stricta a cotelor de turnare. Exista mai multe metode pentru executarea staratului suport din lemn in functie de locatia din cladire: La parterul cladirilor vechi fara subsol si fara membrana hidroizolatoare eficienta sau fara reabilitate termica in pardoseala executata si: a) Fara izolatie fonica: placi asezate pe o placa din beton pentru pardoseala. dimensiunile si grosimea parchetului existent. de 5mm grosime. specificate in prescriptiile notificate mai sus. Se va verifica respectarea conditiile de mediu. B. 65. Sc. conform tolerantelor impuse prin prezentul proiect (pentru placile de beton max. Ap. se vor face cel putin cite una lafiecare incapere si cel putin una la fiecare 100 m2. Receptia caIitativa Sapele de egalizare se vor verifica din punct de vedere al respectarii cotelor de turnare. diferentale de planeitate maxim admise fiind de 2mm/2m.s. b) Cu izolatie fonica: placi asezate pe un strat din membrana termo-sudabila si un strat elastic din Poliuretan (sau Polistiren). Executia pardoselilor . ± 0. S. pe care se aplica lucrarile prevazute in prezentul capitol.

Sc.89.r. In Incăperile în care se execută îmbrăcămintea din parchet se va asigura următorul climat interior: temperatura. de 2 m lungime. 172 . Optional: asezarea unui strat poliuretan pe membrana termoizolatoare sau bariera pentru vapori. S. Montarea startului suport din placi de brad sau pin si umplerea cu mastic a locurilor goale. 42.minea@clidedesign. Et. acest lucru permitand dilatarea sau ventilarea. Sipcile din lemn sunt asezate pe suporturile din fibra pentru a reduce transmiterea sunetului. Bl. în lung scândurile vor avea un rost de 5 mm şi vor fi ţesute. 40. se admit săgeţi de max. Nr. Matei Basarab. Bl. Sc.2 mm sub dreptare montat în toate direcţiile. Lamelele de parchet din câmp se vor bate începând de la frizul situat la peretele opus uşii de acces. stratul din mastic sau memebrana termo-sudabila se pot inlocui cu un strat din folie polietilena ca bariera pentru vapori .l. In cazul startului suport ventilat: sipcile suport for fi asezate pe un strat din fibra. L109.ro CUI: RO 17147031.625. se vor bate la o scândură două cuie în dreptul fiecărei fâşii. cu capătul înfundat. dar si pe intradosul acestora se va aplica adeziv.50. cu ciocanul astfel încât lamba sa între strâns cu ulucul piesei alăturate. se va monta duşumeaua oarbă realizată din scânduri de brad de 15-18 cm lăţime. locul gol de sub stratul suport din lemn fiind ventilat natural prin sipcile din lemn. usile de la balcoane si de la terase vor fi montate inainte.s. La etajele superioare. e-mail: catalin. 6. bine prinse de şapă. Frizurile se vor înţepeni faţă de perete cu pene aşezate la 50 cm distanţă una faţă de alta. 3. stratul suport va avea un grad de umiditate mai mic de 5 %. zugrăvelile şi vopsitoria. 65. Conditii pentru montarea parchetului Stadiul lucrărilor pe şantier. minimum + 5oC.S 2. Sediu social: str. precum şi toate finisajele pereţilor cu care se racordează îmbrăcămintea din parchet. Montarea duşumelelor oarbe Dusumeaua oarba poate reprezenta stratul suport pentru montarea pardoselilor din parchet la Sali de clase sau la salile de sport . pe lamba si ulucul lamelelor de parchet. Lamelele din stejar se pot aseza pe diagonala. in functie de parchetul existent. J40/1162/2005. foliei din polietilena peste intreaga suprafata a pardoselii. la o distanţă de 10-15 mm de aceasta. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi c) Cu loc gol ventilat: placi asezate pe un strat de sipci din lemn care sunt fixate pe placi din beton acoperite cu mastic (si/sau membrana termo. Bucuresti Punct de lucru: str.320. eventualele neregularităţi ale scândurilor se elimină prin rectificare locală. Mobil: 0733. maximum 60 %. electrice şi de încălzire si care sunt integrate in realizarea pardoselii vor fi terminate. Executarea lucrarilor la stratul suport din lemn Sapa din ciment se va curata bine inainte de aplicarea startului din mastic. Ap. între scândurile duşumelei oarbe se va lăsa la batere o distanţă de cca 15 mm aceeaşi distanţă se va lăsa între scânduri şi peretele încăperii. care au gauri de ventilatie. Pe scândurile suport. Delfinului. umiditatea aerului în încăperi trebuie să fie sub 60 Suprafaţa obţinută de duşumeaua oarbă trebuie să fie plană şi orizontală. membranei termo-sudabila. 3. în momentul începerii montării parchetului trebuie să fie următorul: lucrările de instalaţii sanitare. 87. Montarea Parchetului De-a lungul pereţilor se vor fixa cu cuie frizurile de perete. pentru a împiedica orice deplasare în timpul montării parchetului. Nr. Lamelele de parchet se vor bate strâns. B.sudabila). vor fi terminate. 24 mm grosime şi minim 3 m lungime. 24. Imbinarea frizurilor la colţurile încăperii se face la 45o. umiditatea relativă a aerului. In salile de clasa se vor aplica doar solutii cu izolare fonica. Bucuresti Tel/Fax: 021. Ap. Masticul nu se pune in locurile goale la pardoseala ventilata. prin batere cu cuie de fixare de cca 40 mm lungime. Stratul final de parchet este facut din lamele din stejar prinse in cuie la lambe pe stratul suport din lemn. cu o bordura de latimea a 4 lamele.065. CLIDE Design s. sau paralel cu peretii. Inainte de montaj.c. porţiunile de mozaic si ceramica care se vor afla în contact cu parchetul (pragurile) vor fi turnate şi frecate.

defectele stratului suport nu vor fi invocate ca motiv pentru o calitate necorespunzătoare a îmbrăcăminţii de parchet. Sc. Matei Basarab. Pardoseli polivinilice de trafic intens . Bl. Pardoseli din pvc Prevederile prezentului subcapitol se referă la condiţiile tehnice privind executarea pardoselilor din covor PVC suport textil sau pardoseli polivinilice antiderapante de trafic intens. planeitatea şi orizontalitatea. Bl.6. Executarea finisarilor pardoselilor MATERIALE UTILIZATE Covor din PVC. montarea. la recepţia pardoselii executate. pentru îmbrăcămintea de pardoseală din parchet. identitatea cu proiectul a materialului şi modelului prevăzut.minea@clidedesign. Nr. Proiectantul verifica în mod special respectarea următoarelor condiţii: a. conform STAS 1667 . Sediu social: str. 17. realizată din mortar de ciment M 100 T. lipit de perete. 6.c. aderenţă la stratul suport. e-mail: catalin.S 2. 3. Alcatuirea pardoselii Pardoseala din covor PVC este alcătuită din: şapa de egalizare a planşeului.4. conform STAS 7915-71. a pieselor de parchet alăturate. Delfinului. Snur plastifiant : Adeziv "Prenadez 300" conform NTR 2830-75.r. S. Sc. plinta va fi din lemn de stejar batuta in cuie sau PVC fixat in diblurimontate in stratul de sapa. Adeziv . Ap.89. La colţuri. Calitatea execuţiei pardoselilor se va constata prin verificarea condiţiilor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească suprafeţele îmbrăcăminţilor din parchet şi anume: aspectul. Conditii tehnice de calitate Pe parcursul executării lucrărilor. se va face şi o verificare în adâncime prin sondaj de control al celorlalte elemente ascunse ale pardoselii. 42. Sapa autonivelanta . peste şapa de egalizare.320. stratul suport să îndeplinească condiţiile prevăzute la capitolul respectiv din aceste Caiete de Sarcini. Cuie din sârmă de oţel conform STAS 2111/90. Bucuresti Tel/Fax: 021. sapa autonivelanta. plinte din PVC din acelasi tip de material ca cel aplicat pe pardoseala.5. Caracteristicile care trebuie respectate de covoarele PVC de trafic intens 173 . L109. mărimea rosturilor.4. Mobil: 0733. b. B. Nisip. Ap. Pardoselile cu îmbrăcăminte aplicată prin lipire se vor executa cu etanşarea rosturilor prin sudură cu şnur din PVC plastifiat. etc. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Se fixează pervazurile cu cuie bătute în frizuri la 40-50 cm distanţă. Nr. Bucuresti Punct de lucru: str. 3. 24. 17.ro CUI: RO 17147031. J40/1162/2005.s. 40. la acelaşi nivel. Dacă este necesar. orizontalităţii. 65. 87. CLIDE Design s.76.l.50. starea generală a suprafeţelor. pervazul se taie la 45o şi se păsuieşte.625.065. îmbrăcăminte alcătuită din covor de PVC pe suport textil sau pardoseli polivinilice. Et. montat cu adeziv adecvat sau prenandez sau similar aprobat. modul de racordare cu suprafeţele verticale. care sunt necesare pentru realizarea unei îmbrăcăminţi de parchet corespunzătoare din punct de vedere al planeităţii.

Structura pardoselii Pardoselile din PVC se executa dupa cum urmeaza: se foloseste pentru covorul din pvc adeziv adecvat. L109.065.320. 174 . In incaperile cu instalatii de apa si current este obligatoriu sa se etanseze imbinarile de la pardoseala cu o banda din PVC. 3. In lipsa acestui aparat. Et. Umiditatea stratului suport din mortar de ciment sau beton.8 .S 2.7 .7. umiditatea stratului suport se poate verifica astfel: cu ajutorul unei pensule curate se aplică pe o porţiune mică (circa 2 x 5 cm) din suprafaţa stratului suport.c.9 Duritatea Grade 70 .4 . iar muncitorii care execută lucrările vor purta încălţăminte curată cu talpă moale. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Caracteristica Grosime Rezistenta la foc Grad de gelifiere Absorbtia la apa Rezistenta la uzura Rezistenta la tractiune longitudinal transversal Unitate de masura mm mg/cm 2 g/cm2 N/mm2 Valori admisibile 2. Sc. Bucuresti Tel/Fax: 021.ro CUI: RO 17147031. In cazul când după această operaţie rămân bavuri sau urme în relief. 87. Bl.89. 24. Pentru îndepărtarea completă a prafului se va curăţa apoi suprafaţa cu o perie cu părul scurt.0. "Prenadez" sau similar aprobate. Matei Basarab. Praful se va înlătura.0.s. Ap. din întreaga încăpere.5 .1 . Măsurarea exactă a umidităţii stratului suport se face cu ajutorul aparatului tip "Higrodette" (bazat pe principiul variaţiei rezistivităţii electrice a materialelor în funcţie de umiditate lor sau cu un alt aparat similar. Paroseala din pvc lipita cu adeziv se poate executa cu sau fara elemente de etansare. cu mătura. Sc. J40/1162/2005.0003 . Suprafaţa stratului suport din mortar se va răzui cu ajutorul unei rachete metalice pentru înlăturarea eventualelor resturi de mortar şi de material provenit din zugrăveli. Mobil: 0733.r. înainte de montarea îmbrăcăminţii.7 0. Bucuresti Punct de lucru: str. 3. 6.0. interzicându-se accesul persoanelor străine. este interzisă folosirea acestei încălţăminţi în afara încăperilor respective. dacă între timp nu s-a trecut la regimul de exploatare normală a încăperilor.3 Neinflamabil .3 . Din acest moment încăperea în care se lucrează se închide. o soluţie de fenolftaleină în alcool.50.1. B.625.0005 7. plinta este din lemn de stejar sau PVC fixate in cuie sau in suruburi. acordându-se o atenţie deosebită colţurilor intrânde. e-mail: catalin.3 Elasticitatea mm 0. stratul suport are o umiditate mai mare de 3 %. clasa C1 Fara fisuri sau crapaturi 1. si se intinde pe sapa din ciment. Nr. 65.l. Nr. Acest regim se va menţine în tot timpul executării îmbrăcăminţii pardoselii şi cel puţin 30 zile după terminarea acestei operaţiuni.7 7. acestea se vor îndepărta cu o piatră abrazivă.minea@clidedesign. în concentraţie de 1 %.7. CLIDE Design s. Executarea finisajului pentru pardoseala In încăperile în care urmează să se monteze dalele sau covorul se va asigura. Delfinului. S. un regim climatic cu temperatura de cel puţin + 16oC şi umiditatea relativă a aerului de maximum 60%.71 Previziunile acestui subcapitol se refera la conditiile tehnice privind executarea pardoselii din PVC . Ap. dacă porţiunea respectivă se colorează în violet sau în roz intens. Bl. Sediu social: str. 40. în cazul lipirii covorului sau dalelor cu prenadez 300 sau similar aprobate. nu trebuie să depăşească 3 % (în procente de greutate).8 Rezistenta la compresiune mm 0. 42.

nu mai mult de una pentru o încăpere. Bucuresti Tel/Fax: 021. cu respectarea următoarelor criterii: fâşiile de covor se vor aplica paralel cu unul din pereţii încăperii. sobe.l. Nr. în dreptul ţevilor de instalaţii etc.250 Kg/mp pentru fiecare strat) şi cât mai uniform. 40. La nişe. se va urmări repartizarea cea mai economică a fâşiilor de covor în încăperea cu minimum de rosturi şi de fâşii mai înguste de 50 cm. cu margini longitudinale petrecute pe o lăţime de circa 2 cm începând cu ultima fâşie aşezată se apucă unul din capetele fâşiilor şi se aşează peste capătul opus. dacă în cele două încăperi alăturate se montează acelaşi tip de covor cu fâşia nu se va întrerupe în dreptul uşii.s. după frecarea cu piatră abrazivă. utilizând un cuţit pentru croit. rămase după tăierea fâşiilor la dimensiunile necesare.3 cm mai lungi decât dimensiunea respectivă a încăperii. astfel ca în urma lui să rămână numai cantitatea de adeziv care trece printre dinţi. Sediu social: str. astfel ca cele două jumătăţi ale fiecărei fâşii să se suprapună. CLIDE Design s. radiatoare. Covorul va fi adus în încăperile în care va fi montat. fâşiile de covor vor fi croite definitiv cu 2. Ap. concomitent. de către doi muncitori. e-mail: catalin.320. 3. neunsă de adeziv.Fâşiile de covor curăţate. Bl. Pentru lipirea cu adeziv se va începe cu fâşia de covor de lângă peretele cel mai apropiat de uşa de acces din încăpere. Pregatirea covoarelor pentru aplicare Pentru montare. când în două încăperi alăturate fâşiile cu culori diferite sau la racordarea cu o pardoseală de altă natură. pentru a împiedica.625. 42. Ap. atunci rostul dintre fâşiile colorate diferit sau rostul de racordare a celor două tipuri de pardoseli se va plasa la mijlocul grosimii foii uşii. Sc. In cazul unor adâncituri izolate este suficientă o chituire locală. Lipirea covorului cu adeziv Inainte de aplicarea adezivului. cu 2.S 2.50. pentru aclimatizare şi în acelaşi timp pentru eliminarea tensiunilor interne apărute în material datorită şederii în sol a covorului. B. Fâşia înnădită se va amplasa lângă perete. Delfinului. în această fază. Pentru valorificarea capetelor de material. de preferinţă opus uşii sau ferestrei şi cu rostul de înnădire întro poziţie cât mai puţin expusă circulaţiei. Bl. fâşiile covor se vor tăia şi ajusta după conturul respectiv. Se va aplica câte un strat adeziv. de-a lungul tuturor marginilor longitudinale ale fâşiilor de covor cât şi a marginilor înnăditurilor se va lăsa câte o zonă de cca 5 cm lăţime. se va corecta printr-o gletuire subţire (maximum 1. S.r. cu ajutorul unor perii şi al unei cârpe. Adezivul se va aplica în strat subţire (0. covorul se va croi în conformitate cu un plan de montaj. J40/1162/2005. De asemenea. 24. Sc. nu se admit aglomerări (cuiburi de adeziv). şpaleţi de uşi. adezivul se va aplica cu muchia largă a unei bucăţi dreptunghiulare de covor PVC tăiate la dimensiunile 2 x 12 cm. cât şi capetele fâşiilor de covor. 87. rosturile perpendiculare pe peretele care cuprinde uşa nu trebuie să cadă în dreptul golului uşii..065.minea@clidedesign. se va derula sulul şi se va tăia în fâşii.3 mm mai scurte faţă de profilul peretelui.89. atât pe jumătăţile fâşiilor de covor întoarse cât şi suprafaţa stratului suport care a rămas astfel neacoperită.c. 3. se va curăţa bine încălţămintea muncitorilor şi nu se va circula cu ea în afara încăperilor în care se lucrează. care se va trage în contact cu suprafaţa pe care se aplică adezivul. iar spatele covorului va fi la exteriorul fiecărei bucle astfel formate. 65. Fâşiile tăiate se vor aşeza în poziţiile de montare şi se vor lăsa desfăşurate timp de minimum 24 ore. 6. cu rosturile dintre ele orientate în direcţia de circulaţie maximă şi dacă este posibil şi în direcţia principalei surse de lumină naturală. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Atunci când suprafaţa stratului suport prezintă neregularităţi frecvente. se admite ca o fâşie să se realizeze din două părţi. şpaclul se va ţine înclinat faţă de direcţia de întindere a 175 . Et. L109.200. întocmit în prealabil. întreaga suprafaţă. Aplicarea adezivului atât pe stratul suport cât şi pe spatele fâşiilor de covor din PVC se va face cu ajutorul unui şpaclu dinţat. pentru a putea urmări curbarea buclei. Bucuresti Punct de lucru: str. lipirea covorului în dreptul marginilor. Mobil: 0733. La porţiunile curbe din dreptul buclelor formate de fâşiilor de covor.5 mm grosime). .0. După aclimatizare.. Nr. vor fi aşezate din nou (nelipite) în poziţie de montaj. Matei Basarab. atât suprafaţa stratului suport. se vor curăţa bine de praf.ro CUI: RO 17147031.

atât pe stratul suport şi pe marginile covorului.minea@clidedesign.40 minute de la aplicarea adezivului. se vor ridica (răsfrânge) marginile fâşiilor. 24.89. suprafaţa covorului va rămâne pătată. Cu ajutorul unor distanţiere de lemn se vor menţine răsfrânte marginile covorului timp de 20.l. se va curăţa bine din nou suprafaţa stratului suport şi se va aplica adezivul cu grijă.S 2. Delfinului. in cazul suprafetelor mici. Contractorul va presa manual fiecăre fâşie în parte.065.r. spre partea încă neunsă cu adeziv. necesar evaporării excesului de solvent. tăierea se va face cu ajutorul cuţitului pentru croit.40 minute. Bl. 42. prin frecare cu o cârpă aspră şi uscată. Lipirea covorului se va face după 20. atât pentru stratul suport cât şi pentru fâşia de covor. Această aşezare a fâşiilor de covor prin lipire se va face pe porţiuni mici şi în mod succesiv pentru a evita prinderea de aer sub fâşia de material. Circulaţia directă pe stratul suport uns cu adeziv este interzis. având greutatea de 25. Bucuresti Tel/Fax: 021. Nr. se consideră că lipirea se face numai atunci când degetul nu mai este murdărit şi se simte o oarecare aderenţă. suprafaţa pardoselii se va curăţa de toate urmele de adeziv nou apărute. e-mail: catalin. Nr.350 Kg/mp. O indicaţie asupra momentului potrivit pentru lipire. ruloul este îmbrăcat la exterior cu un bandaj elastic din cauciuc moale. Sc. B. marginile petrecute ale fâşiilor de covor rămase nelipite. Eventualele urme de adeziv rămase pe suprafaţa covorului se vor îndepărta imediat.ro CUI: RO 17147031. pardoseala se va presa cu un rulou metalic (cu mâner lung). după care se vor aplica pe stratul suport şi se vor presa puternic cu ajutorul unui dispozitiv special de predare.700 Kg/mp. Jumătate de fâşii de covor care au fost unse se vor aşeza peste suprafeţele respective ale stratului suport. in lipsa acestui rulou. Cantitatea totală de adeziv va fi de circa 0. aceste benzi au rolul să împiedice lipirea fâşiilor cu adezivul din dreptul rostului şi să ajute la tăierea ulterioară a covorului. Adezivul se va aplica în strat subţire şi cât mai uniform.625. al unei role de circa 20 cm lungime sau în lipsa acestora. Bl. La capetele covorului dinspre pereţi. se vor tăia şi lipi. deoarece deplasările ulterioare ale fâşiilor de covor nu mai pot fi făcute fără a provoca deteriorări ale adezivului. Ap.30 Kg.strat suport pentru a nu se produce aglomerări de adeziv. In cazul încăperilor pentru care fâşiile de covor necesare rezultă mai scurte de 4 m. se obţine prin aplicarea degetului uscat pe stratul de adeziv. nu se va face pe fâşiile de covor gata lipite sau pe petice curate (neunse) de material. adică câte circa 0. sub porţiunea de suprapunere a fâşiilor de covor se vor aşeza nişte benzi (straifuri) din aceleaşi materiale.15 cm. operaţia de presare se va face de la mijlocul fâşiei de covor către marginile ei şi din axul fâşiei de covor către marginile sale.c. lungimea de 40. pardoseala se va presa cu mâna prin intermediul unei cârpe. exact pe locul indicat. J40/1162/2005. Ap.s. după fiecare operaţie de lipire. CLIDE Design s. 87. După lipirea tuturor fâşiilor de covor pe fiecare jumătate de cameră. Se va evita introducerea adezivului până la linia de întâlnire covor . Sc.50 cm şi diametrul de 12. cu o lăţime de cca 5 cm care vor fi plasate cu faţa în jos. Matei Basarab. S. Bucuresti Punct de lucru: str. 3. Lipirea fâşiilor de covor în cea de-a doua jumătate a încăperii se va face conform instructiunilor arătate mai sus. L109. interval de timp necesar pentru zvântarea excesului de solvent din adeziv.320. 6.5. dacă curăţarea nu se face imediat. nu se admit aglomerări (cuiburi) de adeziv. Mobil: 0733. După minimum 24 ore de la lipirea covorului.1000 gr. Et. 40. care variază în funcţie de umiditate şi gradul de ventilaţie a încăperii. fâşiile aşezate anterior pe stratul 176 .50. având grosimea de 1. care se pot aşeza pe stratul suport. In cazul folosirii cuţitului pentru croit. Această aşezare să se facă dintr-o dată. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi adezivului în aşa fel ca excesul de adeziv să se prelingă pe lângă marginea spaclului. După tăiere se vor înlătura ştraifurile. avându-se grijă ca platbanda de ghidare să fie permanent în contact cu muchia covorului. Sediu social: str. 3. la care nu ajunge lama cuţitului de mai sus. 65. După lipirea marginilor covorului la fiecare rost. Tăierea se va face începând din apropierea unui perete şi se va executa prin tragere. care şi ele au fost unse. cu partea lată a unui ciocan de 500. aplicarea adezivului şi lipirea covorului se va face într-o singură etapă pe întreaga suprafaţă a pardoselii.2 cm (pentru lipirea covorului).

b) fâşiile din PVC trebuie să fie bine alăturate. Bucuresti Tel/Fax: 021. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi suport pentru aclimatizare. dispersie apoasă (Aracet). nu se admit porţiuni în relief sau adâncituri. la distanţa de 40 . se va freca uşor suprafaţa pardoselii din pvc până la lustruirea completă. c) Plinte PVC din acelasi material ca cel de pe pardoseala . străpungerile. Conditii tehnice de calitate Pe parcursul executării lucrărilor Contractorul si Proiectantul vor verifica în mod special respectarea următoarelor condiţii: a) covorul trebuie să fie lipit pe toată suprafaţa. 3. după care cu o altă cârpă moale.minea@clidedesign. Bl. CLIDE Design s. se vor ridica şi depozita într-o încăpere alăturată cu faţa în jos şi peste hârtii curate.50 cm unul de altul. Et. prin frecare cu o cârpă aspră. Pentru îndepărtarea prafului se va şterge suprafaţa pardoselii din PVC cu o cârpă moale. pentru a se putea aplica adezivul pe întreaga suprafaţă a stratului suport şi a fâşiilor de covor.r. nu se admit colţuri şi margini nelipite sau umflături.ro CUI: RO 17147031. 40.5 mm lăţime la covor şi mai mari de 0. 6. conform planului de montaj. Nr. dintr-o singură dată deoarece deplasările ulterioare ale fâşiei sunt dificile şi se produc defecţiuni. Bl.320. petele mai rezistente se vor curăţa cu diluant prenadez 300 sau toluen. d) suprafaţa pardoselii trebuie să fie curată. în cazul lipirii cu poliacetat de vinil. J40/1162/2005. în cazul lipirii cu Prenadez 300. nu se admit rosturi mai mari de 0. Ap. Pardoseala poate fi dată în folosinţă imediat după lustruirea covorului.89. c) suprafaţa pardoselii trebuie să fie complet plată şi netedă. L109.c.se vor monta conform instructiunilor producatorului . pe care se insurubeaza pervazurile din lemn. dispersie apoasă (Aracet).50.l. 3. lângă perete. Operaţia de lipire se va executa de doi muncitori care apucă fâşia de ambele capete şi o aplică cu atenţie exact pe locul respectv.4 mm lăţime la dale şi nici denivelări la rosturi. Matei Basarab. Mobil: 0733. 24. Ceara se va lăsa să se usuce timp de circa 60 minute. 177 . Alternativ: diblurile din plastic se pot fixa in perete. petele mai rezistente se vor înmuia cu apă circa 30 minute după care se vor curăţa cu o cârpă aspră. e-mail: catalin. iar la ciocănirea uşoară cu un ciocan de zidar să prezinte un sunet plin. se va face numai după ce se constată lipsa solvenţilor inflamabili. dibluri tronconice de lemn de brad fixate ci gips in caviatatile pregatite din perete. B. In cazul adezivului poliacetal de vinil. In timpul acestei operaţii se vor ţine ferestrele deschise.s. dispersie apoasă (Aracet) darea în circulaţie se poate face după minimum 16 ore de la lipirea covorului. Lucrari de finisare pentru pardoselile din PVC Suprafaţa pardoselii din PVC şi a profilelor plintelor din lemn sau PVC se va curăţa de eventualele resturi de adeziv prin frecare cu o cârpă aspră şi uscată. nu se admit pete. Se vor prinde ca mai sus. umedă şi bine stoarsă. în cazul lipirii covorului pvc cu adeziv poliacetat de vinil. 65. Curăţarea şi îndepărtarea prafului cu cârpe. 42. Sc. Delfinului. după 15 minute se va aplica pe suprafaţa pardoselii din PVC un strat subţire şi uniform din ceară pentru parchet "Victoria" sau similar aprobate. Montarea plintelor a) Pentru montarea plintelor de lemn se vor aşeza de la turnarea stratului suport. e) racordările la pardoseli de altă natură. Sediu social: str. 87. si chiar mai mult cand se folosesc mecanice de curatire. Sc. lustruită.065. această operaţie se va efectua după minimum 16 ore de la lipire. precum şi modul de lipire a rosturilor vor fi aceleaşi ca şi la lipirea covorului pe jumătăţi de încăpere. etc trebuie să fie bine păsuite la croire.625. obiectele fixate pe stratul suport. In cazul adezivului prenadez 300. Nr. Bucuresti Punct de lucru: str. timpul necesar pentru evaporarea excesului de solvent. Ap. Modul de aplicare a adezivului.S 2. S. b) Plinta din PVC: in loc de plintele din lemn se pot folosi plintele din PVC. modul de tăiere a marginilor longitudinale. curată şi uscată. întrucât există pericolul formării electricităţii statice şi deci posibilitatea producerii unui incendiu sau explozii.

S 2. Stratul suport Pardoseala de PVC se lipeste pe sapa.89.Sunt alcatuite dintr-un strat suport si un strat de uzura . un dispozitiv mecanic de maturare sau un aspirator. Bucata adiacenta trebuie sa se suprapuna 10mm peste prima bucata. Contractorul trebuie sa se asigure ca materialul folosit pe toata suprafata provine din acelasi lot. 65. J40/1162/2005. Sediu social: str. Nr. CARACTERISTICA TEHNICA CERINTE Luciu < 12 Alungire 5mm Revenire la alungire > 90 % Rezistenta la abraziune < 0. aceasta temperature trebuie mentinuta pentru cel putin 48 de ore inainte si in timpul punerii si pentru cel putin 24 de ore. Montajul covoarelor PVC pentru salile de sport trebuie facute in conformitate cu instructiunile producatorului. 6. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 17. Montarea perdoselilor din PVC pentru Sali de sport Pardoseala din PVC trebuie montata in concordanta cu Codul de Procedura BS 8203: 2001 sau standarde echivalente romanesti.7. Bucatile nu trebuie trase ci trebuie rostogolite in mijlocul incaperii.50. e-mail: catalin. Bl. 42. Bucuresti Tel/Fax: 021.55 mm Grosime totala 3. Masuri care se vor lua dupa finalizarea lucrarilor Protectie Dupa finalizarea lucrrailor pentru pardoselile din PVC se vor acoperi si proteja cu o invelitoare adecvata de protectie. Contractorul trebuie sa verifice daca toate marginile sunt drepte si paralele. temperatura si conditionare Pardoselile din PVC pentru Sali de sport se vor depozita pentru aproximativ 24 de ore la temperatura camerei sau nu sub 15°C si peste 27°C.15 kg / mp Depozitarea.s. L109. 3.01 Grosime strat uzura 0. 24. Covorul PVC se va lipi cu un adeziv special in conformitate cu insrtuctiunile Producatorului. Covorul de PVC se va intinde inainte de montaj. Mobil: 0733. Bl.r. Matei Basarab. Cand este necesar. Ap. pardoseala se va spala cu detergent neutru.4. trebuie sa fie tratate antibacterial iar suprafata sa fie prezzuta cu o spuma poliuretanica care sa evite aplicarea unui strat de lustruire . Materialul se va verifica inainte de punere in caz ca exista defecte si se va conditiona inainte de aderenta la stratul support pentru minim 2 ore. Sc. B. Suprafata trebuie clatite bine si uscate dupa spalare.6 mm Greutate 3.l. Acesta se poate face manual (pe suprafetemici) sau mecanic (pe suprafete medii si mari) folosind o mashina mecanica cu perii.320.c. Sc. 87.ro CUI: RO 17147031. Imbinarile incrucisate trebuie taiate drepte si sa se suprapuna aproximativ 15mm. Bucuresti Punct de lucru: str. Delfinului. 40.minea@clidedesign. Curatarea inainte de receptie Pardoseala va fi curatat folosind o matura. CLIDE Design s. 178 . Ap. S. 3.625. Pardoseli PVC pentru salile de sport Caracteristicile materialelor Caracteristicile care trebuie respectate de covoarele PVC pentru salile de sport : . apoi se aplica adezivul pe startul suport in concordanta cu instructiunile producatorului. Materialul se va taia pe lungime si se va intinde pentru conditionare.8 g Frecare 80<standard<105 Stabilitate dimensionala < 0. Nr. Et. dupa finalizarea lucrarilor.065.

plinte monolit de mozaic turnat sau din gresie ceramică. Bucuresti Tel/Fax: 021. Mortarul de ciment se va prepara în cantităţile strict necesare care pot fi puse în lucrare înainte de începerea prizei. J40/1162/2005. mozaic turnat in-situ şi gresie ceramică. Bl. 6. moloz. Sc. spre a asigura o bună legătură între îmbrăcămintea şi stratul suport. Realizarea stratului de mortar de ciment. CLIDE Design s. Et.5 % spre punctele care colectează aceste scurgeri. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 17. va fi: a) La ciment sclivisit: .c.1. 3. de egalizare sau de montaj de 30-50 mm grosime. Bucuresti Punct de lucru: str. 600 Kg la m3 nisip.l. a unei cantităţi de ciment şi sclivisirea acestuia prin trecere cu mistria.065. Dacă în încăperile unde se execută pardoselile sunt scurgeri de lichide. îmbrăcăminte din mozaic turnat de cca 15 mm grosime sau gresie ceramică. Ap. Betonul turnat între fâşii se va nivela cu dreptarul rezemat pe fâşiile de ghidaj. pentru a evita fisurarea datorită acţiunii soarelui şi curenţilor puternici de aer. 42.stratul suport format din beton B 100. se va proteja după terminarea prizei. ipsos. simplu sau armat (executat pe paturi de nisip. însă înainte de întărirea acestuia. Imbrăcămintea din mortar de ciment sclivisit se recomandă să se execute imediat după turnarea stratului suport după terminarea prizei betonului. vopsele. var. Executarea imbracamintilor din mortar de ciment sclivisit Imbrăcămintea din mortar de ciment sclivisit se vor executa dintr-un strat de mortar de ciment de circa 20 mm grosime. etc care se vor stropi cu apă timp de 7 zile. care se va introduce ulterior. imediat după sclivisirea ei. uleiuri şi se va uda din abudenţă cu apă. Cantitatea de apă. 179 . saci goi. Executarea pardoselilor de ciment sclivisit Stratul suport se va executa din beton marca B 100 simplu sau armat (plasa mai mică de 0.8.8 pe umplutură) de 8-10 cm grosime. se vor lua rosturi la turnare la 4-5 mm distanţă în ambele sensuri se va controla nivelul faţă de linia de vegriz (nivel) prin fâşii de beton B 100 executate la distanţe sub 2 m.625.50. La început se va amesteca nisipul uscat şi cimentul până la obţinerea unui amestec omogen şi de culoare uniformă. Nr.s. Pardoseli din ciment sclivisit. mozaic turnat si gresie ceramica Prevederile prezentului subcapitol se referă la condiţiile tehnice privind executarea pardoselilor din ciment sclivisit. placi din beton.320. S. suprafaţa stratului suport rigid din beton sau a planşeului de beton armat va fi curăţată de praf. e-mail: catalin.minea@clidedesign. Prepararea mortarului se va face cu un dozaj de 600 Kg ciment la 1 mc nisip. îmbrăcămintea din mortar de ciment sclivisit. 40. cu faţa sclivisită (netedă sau rolată cu ajutorul unei perii cu dinţi). In cazul suprafeţelor rolate se va trece rola cu dinţi pe suprafaţa îmbrăcăminţii din mortar de ciment. plinte sau scafe cu margini drepte sau rotunde. 3. Inainte de aplicarea îmbrăcăminţii din mortar de ciment sclivisit. atunci se vor prevedea pante de 1. Faţa văzută sclivisită se va obţine prin baterea mortarului de ciment proaspăt aşternut cu mistria (până la apariţia laptelui de ciment).S 2. L109. Sc.89.5 % spre punctul de scurgere. Ap. înainte de începerea prizei.ro CUI: RO 17147031. în încăperile cu sifoane de scurgere sau similare se va da betonului pante de 1 până la 1. B. După executarea sclivisirii. Bl.4. la grosimea indicată în proiect se va face prin turare între şipci de reper (martor). 24. Executia lucrarilor de pardoseli Alcătuirea structurii pardoselilor de ciment sclivisit. prin acoperire cu rogojini. trebuie să dea un mortar care să se întindă. beton de egalizare.r.10 cm grosime conform prevederilor proiectului. aruncarea pe suprafaţa stratului de mortar de ciment. pete de grăsime. Mobil: 0733. îmbrăcămintea de 20 mm grosime din mortar de ciment sclivisit. fără să fie însă prea fluid. mozaic turnat in-situ şi gresie ceramică. Sediu social: str. Matei Basarab. uşor cu mistria. Delfinului. 87. 65. hidroizolatie sau izolatie termica in subsoluri si pe terasele acoperisurilor) de 8 . Nr. b) La mozaic turnat in-situ şi gresie ceramică şapă din mortar de ciment.

B. 42. Bucuresti Punct de lucru: str. care să nu conducă la scăderea rezistenţelor mortarului de ciment cu piatră de mozaic. pentru a se evita fisurarea datorită uscării prea rapide din cauza curenţilor de aer sau a acţiunii soarelui (când îmbrăcămintea din mozaic turnat se execută la exterior . Matei Basarab. Imbrăcăminţile din mozaic turnat se vor executa dintr-un strat de mortar de ciment cu piatră de mozaic.l. de mărirea şi la culoarea comandată cum se specifica in proiect: Imbrăcăminţile din mozaic turnat se vor executa cu piatră de mozaic cu granulozitate continuă sau discontinuă.S 2.0. După întinderea mortarului de ciment de poză. se va turna tot între şipci de reper. spre punctele de scurgere. CLIDE Design s. Delfinului. Imbrăcăminţile din mozaic turnat se vor executa plane şi orizontale. 40. Când se va folosi piatra de mozaic de provenienţă diferite. se vor lăsa rosturile la turnare la suprafeţele de max.320. Cantitatea de ciment va fi de 600 Kg la 1 mc de piatră de mozaic. Sc. în stare uscată.625. 3. In interiorul acestor şabloane se va turna stratul de mortar din ciment cu piatra de mozaic de altă culoare pe locurile din suprafaţa îmbrăcăminţii rămase neumplute cu mortar.minea@clidedesign. atunci îmbrăcămintea din mortar de ciment sclivisit se va executa în panouri cu laturile de 2. Executarea pardoselilor din mozaic turnat in-situ Stratul suport se va realiza pe un suport rigid de beton dintr-un strat de beton de poză clasa C 7. Imbrăcăminţile din mozaic turnat se pot executa într-o singură culoare sau cu desene (carouri. la 2-2. se va controla nivelul faţă de linia de vagriz prin şipci de repere aşezate la 1.065.89. de aceeaşi provenienţă şi culoare sau de provenienţă şi culori diferite. însă înainte de întărirea acestuia. Când pentru colorare sunt necesare cantităţi mai mari de coloranţi minerali (până la 15% din greutatea cimentului). 65. 87. Bucuresti Tel/Fax: 021. după care stratul se va îndesa cu cilindre metalice sau cu mistria de mozaicar.2 m. Ap.50. după care se va compacta cu dosul mistriei grele până va apare laptele de ciment la suprafaţă.5 m distanţă în ambele sensuri. în intervalul dintre şipci se va turna şi îndesa mortar care se va nivela cu ajutorul dreptarului. Bl. Mobil: 0733. L109. cimentul şi colorantul. la suprafeţele mari cu îmbrăcăminţi din mortar de ciment sclivisit se vor prevedea rosturi longitudinale şi transversale. La întinderea mortarului de ciment cu piatra de mozaic se va urmări distribuţia uniformă a pietrei de mozaic ca desime şi mărime a granulelor. Prepararea mortarului de ciment cu piatră de mozaic se va face amestecând întâi bine. negru şi cenuşiu iar cimentul alb pentru culorile alb. figuri) în mai multe culori. Bl. mortarul de ciment cu piatră de mozaic într-un strat standard de 15 mm grosime. balcoane). 6. amestec care apoi se răstoarnă peste piatra de mozaic aşezată în prealabil pe o platformă.2. pentru a se asigura răspândirea uniformă a granulelor de mozaic în masă. Nr. S. Sc. La îmbrăcăminţile cu desene. rezistenţa la uzură a acestora trebuie să fie egală. Ap. acestea se vor obţine folosind şabloane din şipci sau tablă de forma desenului cerut.s.ro CUI: RO 17147031. Nr.5 m. se recomandă ca îmbrăcămintea de mozaic turnat să se execute imediat după terminarea prizei mortarului de şapă. suprafaţa fiind rugoasă. după care se amestecă bine cu lopata.5 . Et. Apoi se va adăuga apa necesară până se va obţine un mortar care să se întindă uşor.c. Pentru stabilirea nuanţei culorii şi a mărimii şi uniformităţii mozaicului se vor efectua încercări preliminare. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Pentru a se preveni fisurarea provocată de contracţii. 3.r. Pentru coloarea stratului de mortar de ciment cu piatră de mozaic se pot adăuga coloranţi minerali sau cimenturi colorate în proporţie de cel mult 5 % din greutatea cimentului. îmbrăcăminţile din mozaic turnat se vor executa cu pante de 1. In încăperi prevăzute cu sifoane de pardoseală sau cu guri de evacuare. se vor face încercări prealabile. Cimentul obişnuit se utilizează împreună cu coloranţii minerali pentru obţinerea culorilor: roşu. Stratul de mortar de ciment cu piatră de mozaic se va întinde cu mistria şi nivela cu dreptarul. e-mail: catalin.5/10 de 3050 mm grosime. J40/1162/2005. galben. 24. fără a fi prea fluid. apoi se scot şipcile. După turnarea stratului de mortar de ciment cu piatra de mozaic şi terminarea prizei.terase. îmbrăcămintea din mozaic turnat se va proteja în primele 180 . în conformitate cu detaliile din proiect.1. verde şi albastru. pentru a se stabili amestecul optim. iar golurile se umplu cu acelaşi mortar. Se vor scoate şipcile de ciment cu piatră de mozaic.5 %. Sediu social: str. Dacă proiectul nu prevede distanţele dintre rosturi.

apoi se va spăla suprafaţa cu apă curată şi se va lăsa să se usuce după care se va cerui cu ceară de parchet şi se va lustrui. mai ales cu maşina. la care montarea pardoselii se face după 90 zile de la turnare. despărţite fie prin rosturi de turnare. se vor lua măsuri care să permită deformarea acestora independent. prin intermediul unui strat de mortar de ciment de poză.350 kg ciment la 1 m3. Et. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi zile de la turnare prin acoperire cu rogojini.25 % ciment obişnuit (în volume faţă de cimentul alb) pentru a se evita apariţia fisurilor datorită contracţiilor. ceruire şi eventual lustruire sau prin buciardare. e-mail: catalin. 181 . cu faţa superioară la nivelul îmbrăcăminţii de pardoseală. în grosime de 30 . deoarece pateaza suprafata imbracamintii. Ap. 87. Bucuresti Tel/Fax: 021. In tot timpul frecării. 3. care se vor uda periodic cu apa. denumită şlefuire. când această operaţie este prevăzută în graficul pentru finisaje al proiectului. dar având o altă culoare decât câmpul îmbrăcăminţii. cu piatră abrazivă. pentru evitarea absorbţiei de apă din mortarul de poză. asigurându-se la suprafaţa pardoselii o stare de umiditate care se va menţine până la frecarea îmbrăcăminţii. 40.3 ore.50 mm sau pe un strat de adeziv aplcat pe sapa sclivisita. acid de potasiu).6 zile de la turnarea mortarului de ciment cu piatră de mozaic. Plăcile din gresie ceramică se vor monta. Bl. care se umplu apoi cu mortar de ciment cu piatră de mozaic cu aceeaşi compoziţie. fie prin benzi. A doua frecare. Matei Basarab. Delfinului. se mai adaugă şi 15. 24. udându-se suprafaţa pardoselii continuu cu apă. înlăturându-se toate asperităţile de pe faţa mozaicului. 42. Predarea se va face în mod obligatoriu după 4. suprafaţa îmbrăcăminţii din mozaic turnat se menţine umedă.065. Intervalul de timp optim. care se va mătura sau prin alte procedee. astfel încât o porţiune să nu fie frecată mai mult decât cealaltă. Inainte de ceruire se poate executa o lustruire cu sare de măcriş (oxalat. având dozajul de 300. dar de culoare diferită. Bl. CLIDE Design s. 3. S. In timpul frecării. B. stratul suport rigid din beton format din sapa si placi de beton armat cât şi conturul pereţilor adiacenti. Pentru evitarea cumulării efectelor deformaţiilor diferenţiate. Mobil: 0733. 6. Nr. In încăperi cu suprafaţa pardoselii mai mari de 9 mp pentru a se preîntâmpina fisurarea mortarului de ciment cu piatra de mozaic se va turna în panouri cu suprafeţe de maximum 2 m2.r. Bucuresti Punct de lucru: str. Frecarea se face cu maşina de frecat sau manual. până la netezirea perfectă. saci de hârtie sau rumeguş de brad în grosime de 20. Sc. pe stratul suport rigid din beton sau pe planşeul de beton armat. Finisarea suprafeţei îmbrăcăminţilor din mozaic turnat se va face prin frecare. Ap.320. cu aceeaşi compoziţie. In cazul mortarelor de ciment cu piatră de mozaic preparat cu ciment alb.minea@clidedesign.sau pe planşee turnate monolit. Inainte de montare. Nu se va utiliza rumegus de stejar sau alte reziduri.care şi-au consumat deformaţiile reologice . Bordurile si prervazele se vor executa tot din mozaic.625. se va avea în vedere că operaţia de frecare să se facă în mod uniform pe întreaga suprafaţă a pardoselii. după ce acesta a căpătat o rezistenţă suficientă pentru a nu disloca piatra de mozaic la frecare.40 mm).S 2. După ce îmbrăcămintea din mozaic turnat este şlefuită sufrafaţa se va curăţa de pasta rezultată de la frecare (şlefuire cu rumeguş uscat.cu restul suprafeţei. Nr. Imbrăcămintea din plăci de gresie ceramică se poate aplica direct după o prealabilă preumezire a plăcii de beton. după care se va putea executa operaţia de frecare se va determina pe baza probelor care se fac pe îmbrăcămintea de pardoseală respectivă.c. stâlpilor. Sediu social: str. între ansamblul de pardoseală îmbrăcămintea din plăci din gresie ceramică şi mortarul de ciment de poză .50. Sc. In cazul în care se aplică îmbrăcămintea de pardoseală şi mortarul de ciment de poză direct pe planşeul de beton din elemente prefabricate . prin frecare se înlătură poghiţa de ciment aderentă pe faţa mozaicului şi granula de mozaic devine aparentă totodată se corectează micile denivelări. J40/1162/2005. 65. cu ajutorul unei bucăţi de pâslă. In locul benzilor de mortar de ciment cu piatră de mozaic se pot folosi baghete de sticlă aşezate pe muchie.ro CUI: RO 17147031.l. plăcile din gresie ceramică se vor menţine în apă timp de 2.89. se va face cu o piatră abrazivă cu granulaţie fină. L109. şlefuire.s. Executarea pardoselilor din gresie ceramica Imbrăcăminţile din plăci din gresie ceramică se vor executa pe un strat suport rigid din beton sau pe un planşeu de beton armat.

J40/1162/2005. fixate cu mortar de ciment astfel încât să depăşească faţa tencuielii cu 5. Delfinului. iar în intervalul de la montare şi până la rostuire . prin intermediul unui strat din mortar de ciment. Ap. turnate din mortar de ciment sclivist cu dozajele şi în condiţiile tehnice indicate la aceste îmbrăcăminţi. 8 mm. 150 mm înălţime.vârtoasă. Plăcile se vor monta în patul de mortar astfel pregătit. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi In cazul în care se aplică îmbrăcămintea de pardoseală pe planşee crude sau pe straturi suport din beton. La îmbrăcăminţile din mozaic turnat scafele sau plintele se vor executa turnate pe loc sau vor fi prefabricate din beton mozaicat. 42. prin batere uşoară cu ciocanul peste dreptar. S. Nu se vor utiliza cimenturi cu întărire rapidă (P40. 87.10 mm care se vor umple cu un material elastic.sub plinte . Sediu social: str.5 zile după montarea plăcilor din gresie ceramică.89. Bucuresti Punct de lucru: str. CLIDE Design s. Nr. la plăcile la care se constată denivelări se adaugă sau se scoate local din mortarul de ciment de poză.3 mm între plăcile din gresie ceramică. Apoi întreaga suprafaţă se inundă cu lapte de ciment fluid pentru ca aceasta să intre bine în rosturi.ciment fiind de maximum 0. Bl.625.150 mm.hârtie. 3.8 mm.se vor realiza interspaţii de 5.S 2. între acestea şi pardoseală se va prevedea un strat de întrerupere a aderenţei . scafe) pentru a curata usor imbinarile dintre pereti si pardoseli. Executarea scafelor si plintelor La îmbrăcăminţile din mortar de ciment sclivisit se vor executa scafe de 100. etc). 24. In cazul suprafeţelor mari se recomandă realizarea unor rosturi de dilatare la circa 30 mp sau 6m.l. 40. Et. B. Apoi se face o verificare a planeităţii suprafeţei cu un dreptar aşezat pe diagonalele suprafeţei executate şi ghidat după nivelul porţiunii de pardoseală executată anterior. iar grosimea lor va fi astfel stabilită încât să depăşească faţa tencuielii de 5.5.r. Nr. 3. socluri.50. Sc. După aşezarea plăcilor pe o suprafaţă corespunzătoare razei de acţiune a mâinii muncitorului (circa 60 cm lăţime). Matei Basarab. Scafele sau plintele din mozaic turnate pe loc se vor executa cu dozajele şi în condiţiile tehnice indicate in paragrafele privind îmbrăcăminţile din mozaic turnat (vezi mai sus).pardoseala nu va fi dată în circulaţie şi se va umezi prin stropire cu apa cel puţin o dată la 24 ore. îndesându-se atent plăcile în mortarul de ciment de poză.4 părţi nisip. 65. L109. Bucuresti Tel/Fax: 021. Sc. în cantităţi strict necesare şi va avea o lucrabilitate plastic . după două ore de la inundarea cu lapte de ciment şi prin măturarea rumeguşului. In cazul in care se tencuiesc si peretii in aceeasi incapere. Aşezarea plăcilor se va face montându-se la început plăcile reper.minea@clidedesign. Imbrăcămintea din plăci din gresie ceramică nu se va freca pentru finisare. funcţie de modularea structurii.5. Mortarul de ciment sau adezivul pentru montarea plăcilor din gresie ceramică se va prepara la faţa locului. e-mail: catalin. Curăţarea îmbrăcăminţii din plăci din gresie ceramică de excesul de lapte de ciment se va face prin aşternere de rumeguş de lemn uscat. 6. Operaţia se contină în acest mod pe toată suprafaţa care se execută într-o zi de lucru.ro CUI: RO 17147031. Ap. Umplerea rosturilor se va face la 3.2 mm să nu depăşească 1/3) în amestec cu 1 parte ciment la 3.065. factorul apă . Ele nu se vor aşeza peste tencuială.La îmbrăcăminţile din plăci din gresie ceramică se vor monta elemente de racordare (colţuri speciale interne si externe. ci direct pe perete. Plăcile din gresie ceramică se vor monta simplu sau în conformitate cu desenele din proiect cum este indicat de Proiectant.3 mm (la care parteafină sub 0. etc.320. Bl. hidratând şi mortarul de poză. Mobil: 0733. 182 . cu rosturi de 2. Inălţimea scafelor sau plintelor va fi de 100. capatul superior al scafei trebuie sa fie in perfecta linie cu marginea exterioara a faiantei. La intersecţia pardoselii cu elementele verticale .s. ci după curăţarea cu rumeguş de lemn se va şterge cu cârpe înmuiate în apă şi apoi se va cerui. folie de polietilenă. . astfel încât striurile de pe spatele plăcilor să pătrundă în masa de mortar şi să se asigure planeitatea suprafeţei. La prepararea mortarului de ciment de poză se va utiliza ciment cu înmuiere normală de tipul Pa 35 şi nisip 0.c. în rânduri regulate.

c. Nr.50. Nr. L109.5.ro CUI: RO 17147031. Izolarea conductelor de instalatii care strapung pardoseala. se realizeaza compactarea sapei prin baterea mortarului de ciment cu dreptarul si mistria pana la aparitia laptelui de ciment la suprafata.5. 17.S 2. Ap. Delfinului. B. se respecta detaliile proiectului in ceea ce priveste grosimea. J40/1162/2005. 6. Verificarea inainte de inceperea lucrarilor Existenta procedurii tehnice de excutie pentru lucrari de pardoseli in documentatia de calitate a constructorului. Existenta certificatelor de calitate pentru materiale.625. CLIDE Design s.5.s. Proiectantul va da dispoziţii de şantier pentru remediere sau refacere. Ap. daca fixarea pe stratul suport este corespunzatoare. Bl. Sc. Incheierea lucrarilor de instalatii a caror executare ulterioara ar putea degrada pardoselile. Bucuresti Punct de lucru: str. S.065. determinată prin metoda trasării cu trunchiul de con având înălţimea de 30 cm. Verificari in timpul executiei lucrarilor A) Pentru executarea stratului suport din sapa de ciment trebuie verificat daca: sapa de egalizare se realizeaza din mortar de ciment de clasa M 10 T avand consistenta de 5 cm masurata pe conul etalon. se realizeaza protejarea suprafetelor pentru evitarea aparitiei fisurilor acoperirea cu rogojini care se vor mentine umede timp de 7 zile. 24. e-mail: catalin. Agremente tehnice ale Proiectantului pentru produse si procedee noi.89. Acoperirea cu mortar de ciment a conductelor de instalatii electrice care se monteaza sub pardoseli pentru a se asigura protejarea lor. Depozitarea corespunzatoare a materialelor pe santier: 17.r. Se va verifica respectarea condiţiilor tehnice de calitate prevăzute în STAS 2560/3-84. stratul de sub pardoseala va fi realizat din pietris ciuruit sau agregate marunte si nisip necesare pentru ruperea capilaritatii. 42. Atunci cand stratul suport este un planseu de beton este necesar sa fie asigurata curatarea si spalarea lor cu apa inainte de executia pardoselilor. 183 . Mobil: 0733. Pentru lucrările găsite necorespunzătoare.l. 65. 3. Existenta personalului de executie specializat pentru lucrari de pardoseli. 87. Et. 40. se respecta procedura tehnica de executie.320. turnarea sapei se face in panouri de max 2.minea@clidedesign. CONTROLUL CALITATII 17. 3. Sc.: Atunci cand stratul suport este din pamant trebuie verificat ca straturile successive de umplutura sa nu fie mai groase de 15 . Bucuresti Tel/Fax: 021. Matei Basarab. planeitatea si pantele sapei executate. Pentru platformele de la intrari etc. Incheierea lucrarii executate anterior (existenta procesului verbal de receptie calitativa pentru stratul suport). Bl.5 mp separate prin rosturi longitudinale si transversale. Existenta proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru pardoseli.20 cm.1. Sediu social: str. Se va verifica lucrabilitatea betonului. acest interval de timp nu trebuie să depăşească o oră pe timp călduros şi o oră şi jumătate pe vreme răcoroasă.2. daca s-au prelevat probe de mortar de ciment pentru incercarea lor intr-un laborator autorizat. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Conditii tehnice de calitate In timpul executării îmbrăcăminţilor din beton de ciment turnat monolit se vor face următoarele verificări: se va controla timpul de lucru pentru un ciclu de turnare (de la turnarea apei în betonieră până la terminarea punerii betonului în operă). sa fie bine compactate si udate. ca grosimea maxima a sapei sa nu fie mai mare de 3 cm.

Sediu social: str. 24. Nr.89. respectarea fisei tehnice a produsului folosit. sape autonivelante executie pardoseli din dusumele lemn. parchet executie pardoseli din covor PVC.625. 17.l. Mobil: 0733. Et.c.        PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE executie pardoseli brute.s. Sc. Existenta si continutul proceselor verbale de lucrari ascunse. Ap. Existenta rezultatelor la incercarile efectuate si consemnarea lor. Catalin Minea 184 . 40. S. Gradul de aderenta al stratului de uzura la stratul suport.minea@clidedesign. Bl. B. tarkett executie pardoseli din mozaic executie pardoseli din placaj ceramic executie pardoseli din piatra executie pardoseli epoxidice de interior si exterior Intocmit : Arh. 42. 87. Aspectul vizual al pardoselilor la terminarea lucrarilor. J40/1162/2005. Matei Basarab. e-mail: catalin. 6.320. Verificarea la sfarsitul executiei lucrarilor de pardoseli Existenta si continutul certificatelor de calitate pentru materiale.6. 3. Sc. 3. Delfinului.r. L109.ro CUI: RO 17147031. Bucuresti Punct de lucru: str.S 2. - 17. care reprezinta instructiunile producatorului pentru montaj.5.50. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi B) - Pentru executia stratului de uzura trebuie urmarita: respectarea proiectului si a detaliilor de executie. Nr.3. Bucuresti Tel/Fax: 021. CLIDE Design s.065. Ap. 65. Bl.

L. freatice sau tehnologice in interiorul cladirii sau in elementele de constructii si asigura pastrarea in bune conditii a caracteristicilor fizico . Matei Basarab.2003 M. necirculabile Normativ privind proiectarea. GT 044-2002 185 . 11/N/18. 65.1997 Înlocuieste 1. 24.P. NP 040-2002 M. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos.P. CAIET DE SARCINI – HIDROIZOLATIE 18.ro CUI: RO 17147031.C.2002 M.D.S 2.l.P. Hidroizolatiile sunt lucrari de constructii cu rolul de a impiedica patrunderea umezelii si a apelor meteorice . 20/28. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 18. Bl.L. 6.T.r.L.A. Ap. Indicativ Titlu Ordin de aprobare M. Ap.c. 3.P. Capitolele inrudite:  Reabilitare termica.s. 62/N/17. Bucuresti Tel/Fax: 021. instructiunile din specificatii vor avea prioritate.L.L. 3.10.T. GE 047-2002 6. Nr.04.minea@clidedesign.C.02.10.10. C 234-1991 M. Sc. Sediu social: str. B. 607/21.320.2.065. Sc.L.2002 C 246–1993 5. Nr. 1578/15. Et. Nr.T. executia si exploatarea hidroizolatiilor la clãdiri Ghid privind utilizarea chiturilor la etansarea rosturilor în constructii Metodologie privind determinarea permeabilitãtii la apã a finisajelor si protectiilor anticorozive aplicate pe suprafetele elementelor de constructii 2. e-mail: catalin. C 216-1983 I. 87.mecanice ale materialelor care compun constructiile . Bl. Bucuresti Punct de lucru: str. GE 025-1997 Ghid pentru refacerea etanseitãtii rosturilor la clãdirile civile cu fatade realizate din panouri mari prefabricate din beton armat Norme tehnice pentru utilizarea foliilor din pvc la hidroizolarea constructiilor subterane si bazinelor Instructiuni tehnice privind alcãtuirea si executarea hidroizolatiei monostrat cu folie stratificatã din PVC plastifiat la acoperisurile clãdirilor industriale si agrozootehnice. CLIDE Design s. J40/1162/2005.1991 NP 44–1986 4. S. 40. in scopul protectiei constructiilor subterane si supraterane.T. Delfinului.C. 42.50. L109.1. Mobil: 0733.L.89.1984 NP 36–1982 3.P.T.P. 1570/15.  Lucrari de tinichigerie 18. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru hidroizolatii cu materiale bituminoase si a unor lucrari aferente acestora.L.A.03.625.

40.T.Institutul Central de Cercetare . 177/2005 10.P. B. Bucuresti Punct de lucru: str.1986 12.L. e-mail: catalin.P.l. J40/1162/2005.P. C 217-1983 13.T.Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului M.T.C.C.L.C.T. S. Bl.T.1986 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrările de constructii Norme tehnice privind alcătuirea si executarea hidroizolatiei cu folii din PVC la acoperisuri Instructiuni tehnice pentru utilizarea foilor cu bitum aditivat la hidroizolatia acoperisurilor Ghid privind proiectarea si executarea lucrărilor de remediere a hidroizolatiilor bituminoase la acoperisuri de beton I. Delfinului.50.1993 14.C.C. 87. Ap.ro CUI: RO 17147031.minea@clidedesign.C. 3. Sc.1987 C 163–1973 9. Sediu social: str.P.s.P. 1732/2006 11. Proiectare si Directivare in Constructii 186 .D.065.T.L. C 163-1987 I. C 246-1993 M.04. Mobil: 0733.c.T. 605/21.C. executia si exploatarea elementelor de constructii hidroizolate cu materiale bituminoase si polimerice Instructiuni tehnice pentru folosirea profilelor încastrate din PVC plastifiat la etansarea rosturilor elementelor de constructii Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor pentru căi de comunicatie cu folii din mase plastice Normativ privind reabilitarea hidroizolatiilor bituminoase ale acoperisurilor clădirilor NORMATIVE CONEXE M.320.D. .S 2. GP 065-2001 Legenda M. 40/21.C. 65.Ministerul Lucrarilor Publice.89. Bl. CLIDE Design s.2003 C234-1991 8. Sc.r.09.L. NE 031-2004 M.C. Transporturilor si Turismului I.T. 42.11. L109. Bucuresti Tel/Fax: 021. 36/12. Matei Basarab.04.P. NP 121-2006 M. 6. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 7.C .L. NP 064-2002 Ghid privind proiectarea.P. Ap. 24. . 15/N/22.A.C. 3.D.A. Et. Nr. C 112 .625. Nr.L.

pe distante cat mai scurte. Nr. conform STAS 8067-85. S. CLIDE Design s. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 18. conform ST AS 539-79.conform STAS7064-78. conform STI 29-86.50.S 2. conform ST AS 3315-75.conform STAS 661-71. pitris) de 7 . • Tesatura din fibra de sticla gudronata.. Depozitare • Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate. • Impaslitura din fibre sticla gudronate tip IA 1000 R. P A 55 si P A 45. • Materiale diferite si parti de imbinare pentru lucrarile aferente la membrane hidroizolanta. conform ST AS 491 -70.625. conform STAS 1901 -77. conform ST AS 8050-79. CA 400. Materiale bituminoase pentru amorsare. conform STAS 10126-80. PI 40. • Tabla zincata.3. Sc.ro CUI: RO 17147031. • Impaslitura din fibre sticla gudronate tip IA 110.320. acoperita cu folie de aluminiu tip TBAL. • Carton imbibat CI 300. chit . 6. conform NTR 4978-72. IB 1200.89. MATERIALE SI ECHIPAMENTE. 40. • (CELOCHIT) suspensie de bitum cu filer granulat. Bucuresti Punct de lucru: str. • Tesatura din fibra de sticla gudronata tip TSA 2000. • Emulsie anionica gudronata.c. • Bitum cu adaos de cauciuc tip SAC 95/1 05. 42. • Micro-asbest.. • Spirt alb. conform STAS 6800-63.80. Et. 18. • Placi din beton prefabricat si alte materiale de protectie (nisip. Nr.r. Mobil: 0733. • Toate materialele in suluri pentru hidroizolatii se vor depozita cel putin sub soproane si vor fi ferite de lovituri.80. Materiale Materiale cu membrane gudronate: • Cartoane gudronate tip CA 300. • Manipularea si transportul materialelor bituminoase se va face cu atentie.1.s. Bl. conform ST AS 44-84. 3. 65. L109. conform ST AS 138-80.065. IBP 1100 R.3. B. 2. J40/1162/2005. Materiale auxiliare: • Filer de calcar. Ap. conform STAS 7916 . 24. conform normelor in vigoare. • Membrane hidroizolanta cu bitum aditivat . • Emulsie cationica gudronata. conform ST AS 10546-76. Manipulare. Sc. • Emulsie bituminoasa tip Hidrobet.l. 87.minea@clidedesign. Bl. conform NTR 9041-80. e-mail: catalin. IBF 1200. Livare. DEPOZITARE 18. 3. • Tabla din plumb de 1. conform STAS 11342-79. Delfinului. Ap. • Panza gudronata cu bitum aditivat IAA 1200. fixare si izolare: • Bitum pentru lucrarile de hidroizolatie tip H 68/75 si H 80/90.2. conform STAS 558-85. • Solutie de bitum tip CITOM. conform ST AS 2028-80. conform STAS 138 . • Panza gudronata tip PI 50. conform STAS 11342-79. • Filer de talc. conform STI 17-86. • (SUBIF) suspensie de bitum cu filer granulat. • Panza din fibra de sticla non-gudronata tip I 50. Sediu social: str. LIVRARE. Matei Basarab.3. • La depozitre se vor lua masuri de paza contra incendiilor. 15 mm). • Camine de drenaj din plastic (cum ar fi tipul TAGCM de la Oradea si TLSIT). Bucuresti Tel/Fax: 021. 187 . pentru a nu le deteriora. VERIFICAREA CALITATII. conform STAS 1046-78. 3mm grosime. MANIPULARE.

r. Urmatoarele trebuie luate in considerare cand se executa lucrarile: • Conditii de realizare. 24.s.50. teste aditionale. 188 .minea@clidedesign. Bl. aplicarea sulurilor se face perpendicular sau parallel cu panta. Bucuresti Tel/Fax: 021. care va depasi + 150°C. Pentru pantele de pana la 7%. cand se aplica. Cand se monteaza. Matei Basarab. localizate pe suport cu partea protejata. vor fi curatate prin periaj energic si vor ramane nemiscate pana se indreapta. Caracteristici tehnice ale membranei hidroizolante Lucrari de acoperire beton Proceduri de verificare: a) Masuratori. Nr. • Instructiuni de intretinere si utilizare. Membrana Hidroizolatoare Pentru aplicarea hidroizolatiei. Et. Sulurile gudronate for fi fixate prin rostogolire succesiva si compactare peste stratul de mastic bituminous.320. Mobil: 0733. Al doilea si al treilea strat se vor aplica cu imbinari intre suprapunerile sulurilor (aplicarea la marginea acoperidsului o fasie de 50 cm latime la membrane hidroizolatiei in 2 straturi si de 33 cm la membrane hidroizolanta in cateva straturi). astefel incat suprapunerile sa se realizeze in directia de drenarea a apei. cu suprapuneri de 5 cm. Bl.1.625. L109. sulurile gudronate se for desface pe suprafata suport. inspectii. • Masuri pentru protectia muncii si prevenire a incendiilor pe categorii de lucrari Conditii de lucru la membranele hidroizolante Membrane hidroizolanta se vor monta la temperaturi de peste +5°C.4. placile termoizolante se vor aplica cu partea neprotejata in masticul bituminous cald pentru a acoperi bariera impotriva vaporilor.c. Delfinului. sub barierele pentru vapori deasupra incaperilor cu umiditate sub 60% sau sub hidroizolatia aplicata pentru izolatie termica sensibila la umiditate. Bariera impotriva vaporilor Se va aplica pe un suport din beton peste stratul de difuzie. S. 3. Suprapunerile la suluri gudronate vor fi de 7. e-mail: catalin. verificare directa a corespondentei cu proiectul si cu normele valide b) Existenta si validitatea documentelor de certificare a calitatii materialelor folosite c) teste de randament cerute de proiect si de prescripetii tehnice trecute in procesul verbal pentru lucrari ascunse d) Verificarea existentei si continutului documentatiei si a procesului verbal. J40/1162/2005. Sc. Straturi pentru difuzie vapori Sunt din panze gudonate IPB 1200 sau IPB 1100. Bucuresti Punct de lucru: str.l. • Verificarea calitatii lucrarilor. B.S 2.ro CUI: RO 17147031. 40.4. sunt interzise lucrarile pe vreme ploioasa. inspectiei si concluziile e) verificare directa. 6. Sediu social: str. evitand formarea de pungi de aer. Amorsa Se realizeaza din solutie bituminoasa pe un suport din beton uscat si bine curatat. 3. 65. CLIDE Design s. 87. cu suprapuneri de 7-10 cm si trebuie acoperita partea inferioara a stratului de izolatie termica. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 18. Ap. sulul perforat va fi aplicat fara a se lipi. doar cand sunt temperaturi exterioare de pana la + 18°C si cu emulsie pe suport umed la temperaturi de peste +8°C. Straturile se vor aplica incepand de la jgeaburile de scurgere sau caminele de drenare. fixat si acoperit cu mastic bituminous.10 cm longitudinal si de minim 10 cm frontal si vor fi presate cu un dispozitiv cu incalzire locala (se accepta ca 10% din suluri sa aiba suprapuneri de minimum 5 cm pe lungime sic el putin 7cm pe latime). Straturile de difuzie nu se aplica in si pe o raza de 25 cm in jurul gurilor de drenare si penetrare. Sc. COMPOZITIA MEMBRANEI HIDROIZOLANTE 18. Nr. 42. cu acoperiri din beton. Ap.89.065.

Protectia membranei hidroizolante: elementele verticale se vor proteja cu mortar M 100 . de jos in sus.T de 3 cm grosime cu tencuiala pe plase sudate 04. se pot folosi alte materiale pentru finisaje decat pietris (cum ar fi asphalt din mastic. La sageac suprapuneri cu membrane hidroizolanta orizontala se vor pune in zone de 20 cm. Sediu social: str.065.320.95°C cu 1. Nr. 18. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Dupa aplicare. CLIDE Design s.5 kg/m la fiecare strat. membrane hidroizolanta se va intoarce pe partea orizontala a masardei pe minim 10 cm.4. Plasa se va ancora in perete. 65. 42. Et. la piedestalul exterior al cladirilor. pana la 60 cm inaltime. Delfinului. Bucuresti Tel/Fax: 021. Mobil: 0733. sub pardoseli incaperilor localizate la parter. si la pardoselile si peretii incaperilor umede. Compozitia membranei hidroizolante supuse presiunii apei Sunt prevazute impotriva umiditatii pamantului cauzata de ploi care nu pot fi colectate si evacuate.ro CUI: RO 17147031. Ap. 2 straturi P A 45 si un strat CA 300.4. Hidroizolatia pe verticala a peretilor se aplica din exterior pe peretele din caramida tencuit si va fi alcatiuta din: amorsa din emulsie bituminoasa.50. Sc. pentru peretii si pardoselile subsolului. 3. Canalele de drenare din tabla zincata de la mansarde se vor fixa cu mastic bituminous intre starturile aditionale de tesatura gudronata si membrane hidroizolanta. Sc.3. Matei Basarab. 87. 6. S. prinse cu bitum IB 70 .c. L109. prinse cu mastic bituminos IB 70 . placi pentru tavare din ciment prefabricat). sapa din ciment sclivisit. 18. Hidroizolatia pe orizontala de la subsol se va aplica pe beton de egalizare si va consta din gudronare cu emulsie bituminoasa. La mansarde. 189 . 18. Pentru executarea hidroizolatiei verticale in exteriorul cladirii si pentru protectie peretelui vezi subcapitolul 13. J40/1162/2005. Protectia membranei hidroizolatiei se va face din pietris de 7-15 mm pusa pe un strat uniform de 4 cm grosime. e-mail: catalin. B. Hidroizolatia incaperilor supraterane Hidroizolatia incaperilor umede supraterane folosita continuu va include straturi PA 45 + CA 300 prinse cu mastic bituminous pe orizontala si la plinte 30 cm inaltime pe verticala.r.S 2.l.4.95°C. Compozitia membranei hidroizolante protectie impotriva umiditatii din pamant Efectul de capilaritate al apei se intalneste la peretii de rezistenta.minea@clidedesign. terasele accesibile si acoperisuri tip terasa.625.89. Bucuresti Punct de lucru: str. Pentru inaltimi mai mari. suprafata fiecarui strat va fi examinata prin ciocanire. localizate deasupra nivelului apei de suprafata gasita. Izolatia va fi protejata cu zidarie plina pe intreg perimetrul. se vor folosi ancore speciale care se previna scurgerea apei in punctele de fixare. Hidroizolatia orizontala de sub peretii noi Hidroizolatia orizontala de sub peretii noi de la parter este stipulata pentru intreaga grosime. Suportul a fost aplicat cu emulsie bituminoasa de minim 300g/m2. Hidroizolatia exterioara a soclului Gips hidroizolant sau un strat de panza gudronata P A 45 si un strat de carton gudronat CA 300 protejat de gips armat extins sub nivelul trotuarului.4 de mai jos. 06 mm / 25x25 cm. doua straturi P A 45 si un strat CA 300. Lucrarile de hidroizolatii a constructiilor subterane trebuie sa ia in considerare urmatoarele: • Micsorarea si meninerea nivelului apei de suprafata la minim 30 cm sub altitudinea joasa a fundatiei in timpul constructiei. defectele gasite se vor repara pana la realizarea urmatorului strat. Pentru balcoane. Nr. 3. 24. 40. taiate la dimensiunile necesare. Hidroizolatia elementelor verticale: executate prin intinderea fasiilor.4.4.s.95°C. Conform STAS 2355/2-8 prevederile trebuie luate in considerare ca si cataloagele valide detaliate si prevederile proiectului. Ap. Conditii de executie pentru membrane hidroizolante impotriva umiditatii pamantului si apei fara presiune hidrostatica Lucrarile de hidroizolatie pentru constructii pentru ape fara presiune. stratificarea fiind facuta din 2 straturi din cartoane gudronate CA 300 prinse cu 2 straturi de mastic bituminos 70 .2. Bl. Bl.

a elementelor din tabla si alte lucrari similare. Ap.065. La scafe si margini. La membranele hidroizolante se vor respecta instructiunile producatorului . masticul bituminous se va aplica doar la o temperatura de 160-180°C pe timpul verii si cu 10-20°C mai mult pe timpul iernii. se recomanda ca stratul de amorsa sa fie din emulsie bituminoasa. si pentru aceasta trebuie luate masuri de ventilatie si paza impotriva incendiilor. Nr. EXECUŢIA LUCRĂRILOR. fixarea conductelor de scurgere. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Suprafetele suport trebuie sa fie rigide si cu figuri geometrice simple. numai in perioade de timp cu temperatura exterioara minima de + 6°C. . peste incaperi cu umiditate mai mare de 60% sau sub hidroizolatii aplicate pe termoizolatii. • Straturile pentru difuzia vaporilor alcatuite din impaslitura bitumata perforate IBP 1200 sau 1100. 24. Delfinului. agrafe de prindere.87 si conditiilor de la pct.minea@clidedesign. iar cu emulsie de bitum pe suportul umed la temperatura de peste + 8°C. Ap. sensibile la umiditate. • Comunicarea cu exteriorul a difuziei de sub copertinele aticelor se va realiza din fasii de impaslitura bitumata perforata (IBP) de 50 cm latime.5. 42. CONDIŢII TEHNICE DE EXECUŢIE ŞI MONTAJ La terase. membrane hidroizolanta va fi intarita cu fasii din panza sau texturi gudronice de 50. S.5 din normativul C 112 .S 2. 3. La membrane hidroizolante instalate in spatii inchise.86 privind controlul pantelor.r. 190 . emulsiile doar la temperaturile suportului la minim +15°C. iar in momentul lipirii straturilor va fi de 160°C . In cazul unor inaltimi mai mari. • Straturile de difuzie nu se aplica la dolii si pe o raza de cca.c. Sediu social: str. La imbinari si penetrari.100 cm latime. Sub aceasta temperatura se pot executa lucrarile cu respectarea prevederilor normativului C 16 . Acolo unde se foloseste tehnologia clasica trebuie respectate urmatoarele instructiuni : • Hidroizolatiile la cald se vor executa numai la temperatura de peste + 5°C. CLIDE Design s. L109.4. Mobil: 0733. • Temperatura masticului de bitum in cazan nu va depasi 220°C. Bl.50. Acest tip de hidroizolatie ar trebui protejata cu un perete din caramida solida sau cu alte panouri protective asezate in centura. Sc. legatura dintre straturi trebuie facuta in trepte la cel putin 10 cm de suprapunere. pevazute cu sape din beton. Masticurile se vor aplica doar pe suprafete uscate.s. 3. • Stratul de amorsare cu solutie de bitum se executa pe suport bine curatat si uscat. acolo unde sunt necesare numai lucrari de reparatii ale hidroizolatiei existente executate pe sistem clasic . eliminarea asperitatilor. e-mail: catalin. starea de intarire si de uscare a suportului.l..220°C. prevazute sub bariera contra vaporilor.ro CUI: RO 17147031. Vezi subcapitolul 18. Sc. si scafele cu margini rotunde cu raza de 5cm. 18. • Bariera contra vaporilor si stratul de difuzie sau hidroizolatia se vor aplica pe suport din beton sau mortar de ciment. acoperisuri si grupuri sanitare La lucrarile de hidroizolatii se pot folosi atat membranele hidroizolante cat si tehnologia clasica . Et. J40/1162/2005.625. foile perforate se vor aplica nelipite cu suprapuneri de 5 cm si asezate cu partea blinds pe suport. Membrana hidroizolanta instalata pe verticala la pereti se va incepe de la scafe si se va finaliza pe intreg conturul constructiei pana la 2m inaltime.3. membrana hidroizolanta va fi intarita cu straturi aditionale din panza sau texturi gudronice de minim 50 cm latime. Bl. 6. Matei Basarab. Bucuresti Tel/Fax: 021. Nr. 65. 25 cm in jurul gurilor de scurgere si a strapungerilor. asezate la 1 m distanta.89. B. 87.320. dupa amorsarea cu emulsie sau cu solutie de bitum cu minimum 300 g/m2. 3. 40. Bucuresti Punct de lucru: str. • Suprafetele suport pentru aplicarea barierei contra vaporilor sau a hidroizolatiei se vor verifica si controla daca corespund STAS 2355/3 .84. diblurile.

26. • La colturi. protectia grea (la exterior) din pietris cu granule de 7 .50 cm. Sc. 24.2. trebuie sa se respecte prevederile STAS 2355/2 . la scafe suprapunerile se vor realiza in trepte de 40 . sulurile din foi bitumate se vor derula pe suprafata suport si se vor curata prin periere energica. prin lipirea Plăcilor cu minimum 1. minimum 10 cm iar in cazul unor elemente verticale inaltimea mai mare se va ridica pana la 50 cm si se va fixa cu platbanda si bolturi impuscate la distante de cca.S 2. intins cu peria pe foile bitumate. gulerul de plumb si montarea mufei conductei de scurgere etc. Sediu social: str. etc. 3. 3.s. reborduri. lipite si acoperite cu mastic de bitum. Bucuresti Punct de lucru: str. e-mail: catalin.25. 87. Izolatia hidrofuga se va realiza pe toata inaltimea peretilor subsolului. dupa care se vor lasa un timp suficient. Mobil: 0733. incepand de jos in sus. etansarea hidroizolatiei cu elemente verticale se va executa. tipul de panaza.) La elementele subterane La lucrarile de hidroizolatie a constructiilor contra apelor. sape protectie. cu diametrul mai mic de 200 mm si cu flanse.24.86 cap.86 punctele 3. tabla etc. impaslituri. • Tehnologia si conditiile de aplicare a straturilor de hidroizolatie sunt cele din normativul C 112 . dupa umplerea cu mortar a golului din jurul elementului. • Etansarea la strapungeri se va face in functie de diametrul elementului si solicitarilor fizice si mecanice astfel: o strapungeri reci si fara vibratii. 191 . Bucuresti Tel/Fax: 021. minimum 12.87. Protectia hidroizolatiei verticale se va realiza din zidarie de caramida plina. racordarea izolatiei. • Protectia hidroizolatiei elementelor verticale la trasee circulabile si necirculabile. Plăcile termoizolatoare se vor aplica cu partea neprotejata in masticul de bitum cald de acoperire a barierei contra vaporilor care nu va depasi temperatura de 150°C in timpul lipirii.15 mm. 42. B.86 art.3. ale normativului C 112 . se vor detalia in cadrul proiectului special pentru izolatii.3. Celelalte elemente de constructie ale terasei se vor executa conform prevederilor din planurile de detaliu ale proiectului (izolare termica. • modul de alcatuire a izolatiei hidrofuge la terasa: numarul de straturi. 20% se va executa prin lipirea foilor bitumate. 3. cu suprapuneri de 7 .minea@clidedesign. se admite aplicarea prin intinderea masticului cu canciocul sau gletuitorul pe element si foaia bitumata.20. CLIDE Design s. 65. • Pentru executarea hidroizolatiei in campul acoperisului. Delfinului. • Hidroizolatia alcatuita din straturi multiple pentru terase si acoperisuri cu panta de max. 4. ventilatii. Ap.2 3.26 .c.50. muchii si alte locuri unde foile bitumate nu se pot derula. J40/1162/2005. prin mansonare cu doua straturi de panza sau tesatura bitumata lipita cu mastic de bitum si matisare pe element cu sarma sau colier. • Hidroizolatiile la elementele verticale (atice. Ap. Sc. Matei Basarab. Et.24 . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • Bariera contra vaporilor se va aplica pe suport din beton peste stratul de difuzie. se va executa prin asezare in strat uniform de 40 mm grosime. armat cu plase otel-beton 0 6 mm la 25x25 cm.89. Nr.10 cm si trebuie sa acopere complet partea inferioara a stratului de izolatie termica. 6. S.l. Bl. punctele 3. cosuri.5 kg/mp mastic de bitum cald.320. • Montarea gurilor de scurgere.6. cu masticuri din bitum preparate cu maximum 30% filer mineral.20.8 si ale detaliilor respective ale proiectului. 3. 40. cu punctele de inmuiere 1b in functie de panta (pana la 20% bitum H 80/90).7 • terase necirculabile. controlandu-se aderenta si continuitatea etansarii in aceste locuri. • Protectie cu foi bitumate a Plăcilor termoizolatoare din materiale rigide se va executa in atelier sau fabrici. L109. 30 mm grosime. se va realiza cu mortar de ciment M 100 T de cca.065.r. se vor face conform aceluiasi normativ. 50 cm. pentru relaxare si indreptare a foilor.625. o rosturile de dilatare cu rebord se vor etansa si izola conform C 112 . cu sau fara presiune. • La atice cu inaltimea pana la 60 cm. Bl.ro CUI: RO 17147031. Nr. • In montarea pe acoperis.5 cm grosime. pe toata suprafata. hidroizolatia se va intoarce pe partea orizontala a aticului. hidroizolatia se va aplica pe flanse sudate si se va strapunge cu flanse mobile cu suruburi. sape.) se vor executa cu fasii croite la dimensiunile respective prin derulare pe stratul din mastic de bitum cald. o strapungeri reci si fara vibratii cu diametrul mai mic de 200 mm si fara flanse. cu lipirea imediata si presarea cu canciocul.

aderenta.s. Sc. • calitatea materialelor de hidroizolatii conform certificatelor de calitate. longitudinal. • Existenta certificatelor de calitate pentru materialele si semifabricatele care intra in componenta hidroizolatiilor. 3. porozitatii si curatirii acestuia. B. 24. • Calitatea materialelor livrate si corespondenta cu prevederile proiectului. prin planurile de executie ale proiectului. dar peste 20 % numai in lungul liniei de cea mai mare panta.) si sunt bine ancorate si lipite cu falturi corect executate.c. peste termoizolatiile noi. Nr. • respectarea directiei de montare a foilor. • pozitionarea si ancorarea pieselor matalice (daca este cazul). • latimea de petrecere a foilor (7-10 cm. incheindu-se proces-verbal. 30 cm sub nivelul cel mai coborat al lucrarii respective. S. daca se constata anumite denivelari se va face corectarea lor cu mortar de ciment . Nr.rigiditate. calitatea lor se va verifica pe etape de executie.50. ca gaurile de scurgere au gratar si functioneaza normal la turnarea apei in locurile cele mai inalte ale terasei. Bucuresti Punct de lucru: str. Ap. • Existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi.. Sc. Sediu social: str. planeitate. Matei Basarab.r.320. 6. J40/1162/2005. minimum 10 cm frontal). care dupa 2 ore trebuie sa se rupa prin carton sau prin stratul de bitum sau se verifica cu aparate pentru verificarea umiditatii). • tinichigeria ferenta acoperisurilortrebuie racordata cu hidroizolatia si bine fixata de elementele de constructie. se admit 10 % din foi cu cu petrceri de minim 5 cm longitudinal si min 7 cm.l.065. 40. Bl. Ap. • racordarea corecta a izolatiilor verticale cu cele orizontale. frontal). incusiv a celorlalte lucrari de constructii aferente. iar termoizolatiile se vor proteja cu foi bitumate sau cu pelicula de mortar special . • Se verifica lucrarile de tinichigerie aferente ce asigura etanseitatea ceruta (copertine. umiditate. • Existenta pantelor stratului suport catre gurile de scurgere. • mentinerea.625. nivelelui apelor freatice la min. 65. • Existenta rosturilor de dilatatie de 2 cm.89. fiind admisa o singura denivelare de ± 5 mm. Et. ABATERI ADMISE Lucrarile de hidroizolatii. CLIDE Design s. Mobil: 0733. Verificari pe parcursul executiei lucrarilor de hidroizolatii Dupa verificarea planeitatii . constatari facute conform normelor in vigoare. Inaintea aplicarii stratului de hidroizolatie se va verifica starea de umiditate a stratului suport (pentru care la fiecare 1000 mp. • Calitatea stratului suport prin verificari ale planeitatii. • calitatea amorsajului si lipirea corecta a fiecarui strat al hidroizolatiei. Inaintea inceperii lucrarilor de hidroizolatii trebuie facute urmatoarele verificari: • Verificarea terminarii etapei executata anterior (PV receptie calitativa strat suport). din care sa rezulte ca au fost respectate urmatoarele: • calitatea supotului . pe o suprafata verificata cu dreptarul de 2 m in orice directie. majoritatea lor fiind lucrari ascunse. Delfinului. Verificari inainte de inceperea lucrarilor de hidroizolatii. Bl. 42. 192 . 3. glafuri. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Modul de alcatuire a izolatiei hidrofuge sub cota terenului este precizata. etc. • Verificarea planeitatii stratului suport.minea@clidedesign.S 2. In timpul executiei trebuie verificat: • lipirea corecta a foilor. VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR. Bucuresti Tel/Fax: 021. 18. e-mail: catalin.6. se fac 5 probe prin desprinderea unei fasii de carton bitumat de 5 x 20 cm lipita de suport. L109. in cazul izolatiilor subterane.ro CUI: RO 17147031. latime pe conturul si in campul sapelor. • strangerea flanselor si platbandelor aferente stapungerilor. 87. pana la 20 % panta se pot monta parallel cu streasina.

• Muncitorii trebuie sa fie legati cu o centura de siguranta sau trebuie sa existe o sarma care sa reziste la greutatea muncitorului.7. Nivelul apei va depasi cu minimum 2 cm . manipularea si impachetarea si transportul cisternelor de gaz lichefiat.s. Mobil: 0733. • Materialele trebuie ridicate intr-un container sigur.03. S. • La constructiile supuse presiunii hidrostatice a apelor subterane. Et. dupa asigurarea masurilor de contrapresiune. 3. Matei Basarab.320.S 2. In cazul in care probele prin inundare nu se pot efectua. capitolul 10 si 11 privind depozitarea. J40/1162/2005.11 din Noemele Tehnice P 188-83. • Instructuni generale pentru protectia muncii PE006/8 I. Nr. Ap. verificarea se face vizual prin ciocănire şi eventuale sondaje în punctele dubioase. aprobate de MLP A T prin Ordinul nr. sau tuburi. 65. L109.ro CUI: RO 17147031. B.8. Cand se excuta membrane hidroizolanta adin bitum. copertine. se interzic accesele imbunatatite. 34/1975 i 60/75. se opresc epuismentele. Sediu social: str. echipamente de siguranta si substante chimice pentru prevenirea si stingerea incendiilor in unitati. • Masuri specifice de protectie impotriva incendiilor privind oprirea continuarii membranei hidroizolanta la rosturile de dilatatie.3 si 6. 18. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE . Ap. 9/N/15. • Etanseitatea camerelor unde inundarea va fi efectuata timp de 72 ore.executie hidroizolatii de protectie impotriva umiditatii din pamant si apei fara presiune hidrostatica . Bucuresti Tel/Fax: 021. 742/D-1981.l. 24. instalatii. CLIDE Design s. punctual cel mai ridicat . panouri etc.065. Delfinului. 42.89. • Reglementarile privind protectia muncii si igiena de munca in constructii. Bl. • Norme nationale pentru protectia muncii NRPM 75. aprobate prin Ordinul nr. Sc.1993. e-mail: catalin. 6. MASURI PRIVIND PROTECTIA MUNCII SI PREVENIREA INCENDIILOR Umatoarele masuri de protectia a muncii trebuie luate in considerare cand se executa lucrarile de hidroiolatie: • Normele nationale pentru protectia muncii.6 cm . aparate.r. • Norme pentru prevenirea si stingerea incendiilor si norme pentru echiparea cu mecanisme. grosimea stratului de apa fiind de 3. utilaje. Sc. Catalin Minea 193 . Nr. • Trebuie sa existe acces de siguranta la acoperis. 3. Se va monta o balustrada de siguranta in jurul terasei. stipulate la Articolele 7 si 8 din Normele Generale si articolele 5. Bl. aprobate de Ministerul Muncii si de Ministerul Sanatatii prin Ordinul nr. 87. Verificari la terminarea lucrarilor • Etanseitatea hidroizolatiilor prin inundarea cu apa timp de 72 ore a acoperisurilor cu pante pana la 7 % inclusive. Bucuresti Punct de lucru: str. 40.executie termohidroizolatii la terase. acoperisuri Intocmit : Arh.625. • Dispozitivele de catarare trebuie sa fie complete si trebuie verificate din toate punctele de vedere si trebuie manipulate doar de personal calificat. 18.minea@clidedesign. • Normele de protectia a muncii MICh. urmatoarele masuri pentru prevenirea incendiilor trebuie luate in considerare: • Norme generale ale protectie muncii impotriva incendiilor la constructii si instalatii conform conform Deciziei nr. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • realizarea comunicarii cu atmosfera a stratului de difuzie pe sub sorturi. lasand hidrizolatia timp de 48 ore sub presiune maxima.50. 290/1 977.c.

6.320. 24. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 19. avizele tehnice. La execuţie se vor folosi doar materiale şi produse atestate conform HG 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii. Sediu social: str. 65. Et.174/2002 Privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate C 107/1-94 "Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare termică la clădirile de locuit" RAL GZ 716/1 "Asigurarea calităţii ferestrelor din PVC" ALPROM-1995 194 .r.LUCRARI DE TAMPLARIE DIN PVC/AL/ PENTRU USI SI FERESTRE 19. care aplică prevederile Directivei europene 89/106/CEE.89. Contractorul va inainta spre aprobare dimensiunile tipului de gol (in masura in care acesta nu este impus de planuri si/sau desene ulterioare). 40.minea@clidedesign.l.s. Bl. Bucuresti Punct de lucru: str.S 2. Sc. nr. curenţilor de aer sau traficului auto. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. CLIDE Design s. CAIET DE SARCINI . 87. 19.50. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. GENERALITATI Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificatii tehnice privind lucrările de montaj la tâmplăria din PVC/Aluminiu/ ce va fi livrată pe şantier de către producător. J40/1162/2005. 3. B.c. L109.U. certificatele de calitate a materialelor puse în opera şi atestatele de producător sau montator. Matei Basarab. Nr. Tâmplăria nu trebuie să producă zgomot sau vibraţii audibile ca urmare a vântului. Ap.2.G.2007 asigura autoritatea contractantă că firma ofertantă va lua toate măsurile stabilite pentru sistem astfel încât riscurile de producere a acccidentelor pe şantier să fie minime) Se vor ataşa la Cartea tehnică a construcţiei agrementele. e-mail: catalin. Bl. Mobil: 0733. Producatorul tâmplăriei din PVC/aluminiu va respecta următoarele cerinţele de performanţa :  Certificarea sistemului de management al calităţii pentru producerea tâmplăriei conform ISO 9001 : 2008 (existenţă Certificatului pentru sistemul de management al calităţii asigură autoritatea contractantă că firma conduce şi coordonează corespunzator procesul de producţie astfel încât performanţele stabilite de producătorul de sistem sau/şi de agrementul tehnic sunt realizabile de către firma ofertantă)  Certificare sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale pentru activitatea de producere/montaj tâmplărie conform OHSAS 18001-2007 (existenţa Certificatului sistemului de management al sănătăţii şi securităţii operaţionale conform OHSAS 18001. Producţia poate incepe numai dupa verificarea pe teren şi aprobarea acestora. tabelele de calcul şi desene detaliate la scară.1.ro CUI: RO 17147031. Delfinului. 42.065. Nr. Bucuresti Tel/Fax: 021.625. Sc. S. Ap. 3. O.

se vor fixa pe intreaga lungime. Et. Materiale folosite pentru tamplaria din aluminiu Tocurile/profilele de aluminiu sunt modelate din aliaj AlMgSi 0. I . CONTROLUL CALITATII. Panourile vitrate: panourile vitrate mai mici de 25cm pot fi din geam obisnuit de 6mm. Înăţimea minimă a profilelor va fi 60 mm iar grosimea pereţilor principali va fi de 3. 3. Mobil: 0733. Suprafeţele exterioare vizibile ale profilului vor prezenta culoare uniformă. Geamuri securizate posibile:.r. Nr. DEPOZITARE 19.l.625. o Etaje superioare: la fel ca mai sus cu excepţia foiii de sticlă exterioară ca va fi realizată din sticlă "float" cu grosimea de 6 mm. Sc. S.3.sistem pentacameral cu un coeficient de transfer termic K = 1. Geam termoizolator: . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 19.3. 24. 3. CLIDE Design s. Toate inchizatorile vor livrate cu 3 chei.c. Delfinului.3 W/m2K.S 2. cel de-al doilea tip se foloseste pentru panouri vitrate mai mari de 70cm.2 mm). Geamul laminat de exterior.5 mm şi modul de elasticitate 250 KN/cm. Acest aliaj este recomandat pentru contururi cu rezistenta mecanica ridicata.0 mm (±0. 87.din oţel zincat cu grosimea de min. Geamul termoizolator are o garnitura din cauciuc.s.Geamul interior va fi tratat astfel încât sa fie "Low-E" (low emission) . 19. va fi curat şi corect sigilat.1.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. e-mail: catalin.1. Inchizatorile pentru partile care se deschid vor fi atasate si reglate. Bucuresti Tel/Fax: 021. Ap. 42. Matei Basarab. 65. Panourile vitrate mai mari de 25cm trebuie sa fie geam securizat de 4mm sau 6mm. 19.pierderi joase de energie.Geam termoizolator va fi de două tipuri în funcţie de locaţia unde se va monta: o Parter şi etajul 1: geam termoizolator realizat din două foi de sticlă una laminată cu grosimea de 6. Profilele de separare a ochiurilor de geam sunt deasemenea din aliaj AlMgSi0.065. Geamul nu va prezenta zgârieturi. categ. Panourile din sticla montate la 30cm pe fiecare parte a usii si la o distanta de pana la 150cm de podea sau de parter trebuie deasemenea sa fie din geam securizat. 6.38 mm. Furnizorul de geam va poseda Certificat de la producătorul de sticlă cu depunere Low-E că dispune de dotarea necesară procesării acestui tip de geam. Profile de rigidizare .5 in conformitate cu NE 573-3:2003.89. Bl.50. Materiale utilizate la realizarea tamplariei PVC pentru usi si ferestre: Feronerie: fabricată din oţel inoxidabil sau aluminiu AlMgSi conform cu cerinţele RAL RG 607/3 "Asigurarea calităţii feroneriei batante şi oscilobatante" Uşile de acces cu funcţiune de evacuare în caz de incendiu vor fi prevăzute cu dispozitive anti panică la interior şi vor fi obligatoriu cu deschidere către exterior.3. B.38 mm la exterior şi una "float" cu grosimea de 4 mm la interior. MANIPULARE.ro CUI: RO 17147031. va fi alcătuit din realizat din două foi de sticlă "float" fiecare cu grosimea de 3 mm. Nr.3. Laminated & Georgian Wired (turnate sau laminate). distanţate printr-o baghetă de 16 mm dublu sigilate. Caracteristicile mecanice se bazeaza pe NE 195 . Bucuresti Punct de lucru: str. Bl. L109.Toughened. Usile si toate ferestrele la care geamurile termoizolatoare se monteaza pana la 80 cm distanta de podea sau pamant.minea@clidedesign. Materiale utilizate la realizarea tamplariei din PVC: Profile PVC albe . Ap. Spaţiul creat între cele două foi de geam este umplut cu argon. 40. LIVRARE.320. Toate uşile exterioare vor fi echipate cu dispozitive de auto-închidere Incuietori: Inchizatorile sunt din AlMgSi. J40/1162/2005. si panourile de usa care se monteaza la o distanta de pana la 150cm de podea trebuie echipate cu geamuri securizate. Sediu social: str. Sc. separate de o folie de trnslucenta de polivinil butiral (PVB) în grosime de 6. fără întreruperi şi fără impurităţi mecanice.5. aliaj inoxidabil care nu permite coroziunea sau aliajul de aluminiu turnat GALMg3.2.

s. INSTALAREA SI ASAMBLARE 19. Sc.4. Se vor aseza pe suporturi orizontale sau verticale. Et. sunt lipite mecanic cu ajutorul a 2 benzi de fibra de sticla poliamidica armata. Fiecare element este alcatuit din 2 contururi inchise extrudate care. Siliconul si alte materiale etansatoare in general nu au efect asupra ramelor. EXECUTIA LUCRARILOR. Balamalele pentru toate elementele care se deschid pot fi atasate. se vor livra in situ însoţite de certificat de calitate şi declaraţie de conformitate emise de producătorul respectiv Pe timpul depozitării se va evita deteriorarea suprafeţelor. Nr. În cazul suprafeţelor vitrate foarte mari. cât şi geamul termoizolator. garnituri din neopren. Nr. 65. Ramele trebuie tinute la distanta de gudron si bitum pentru a nu se pata. 19. si trebuie admise tolerante pentru ca fereastra sa poata fi montata. Contururile de extindere sau pentru lambriuri pot fi usor prinse sau strecurate in profilele de aluminiu. manipulare. dupa tratamentul de suprafata. J40/1162/2005. Materialele abrasive trebuie deasemenea indepartate de partile mobile pentru a evita zgarierea. Benzile poliamidice sunt acide si rezistente la caldura (220°C).6 W/m2K. 24. Pentru a evita zgarierea ramelor este essential sa se evite transportarea de materiale prin ferestre dupa montarea lor. 87. Golul trebuie sa cuprinda pragul. In cazul transportului de lunga distanta se recomanda utilizarea ambalajelor din carton si a distantierelor din carton. Ramele se vor trata ca mai sus si trebuie transportate in siguranta.3.4. toate contururile se prevad cu un canal inferior de scurgere (diferenta de inaltime intre marginea geamului si banda poliamidica este de cel putin 8.1. Depozitarea se va face astfel încât tâmplăria/geamul să nu sufere deformări care ar putea să strice sau să impiedice utilizarea.625. Se va evita deteriorarea suprafetei ramelor. pentru geamul termoizolator se vor utiliza numai suporturi oblice/verticale. Ferestrele si usile sunt finisate. iar impactul trebuie evitat.065. se vor utiliza dispozitive speciale adaptate pentru ridicarea/deplasarea cu mijloace mecanizate. 3. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 12020.5 mm). Sc. Coeficientul de transfer termal este k = 1. 3.4. Sediu social: str. Tratarea de suprafata se face in urma izolarii. e-mail: catalin. Ap. Bl.c. depozitare Ramele cu geam termoizolator sau fara geam se vor transporta in pozitie verticala. 6. 19. L109.50. Ap.4. Bucuresti Tel/Fax: 021. S. 19. MONTAREA. Mobil: 0733. Tamplaria nu trebuie montata pana cand golul nu este finisat sin u trebuie folosit ca model pentru lucrarile de constructie.l. dar produsele pe baza de solventi se vor evita. Lucrari in afara santierului Montarea feroneriei .minea@clidedesign. Generalitati Tamplaria se va monta in golurile pregatite in cladirie noi sau in goluriele existente in zidarie dupa demontarea tamplariei care va fi inlocuita. 40. Balamalele sunt din aliaj AlMgSi.89. Se obtine astfel o cavitate cu aer stagnant.S 2. Materialele utilizate pentru suporturi nu trebuie să deterioreze tâmplăria/geamul în nici un fel. livrare.cu şuruburi protejate anticoroziv (otel inoxidabil. In vederea asigurarii unei bune etansari. B.ro CUI: RO 17147031.r. varianta standard . Bucuresti Punct de lucru: str. Tâmplăria/geamul termoizolator trebuie depozitate în spaţii protejate împotriva intemperiilor. 42.2. Bl. iar golul trebuie sa fie finisate inainte de montare.anodica si contin pivoti inoxidabili 18/8 fixati intr-un tub din nailon pentru a preveni galvanizarea cu aluminiul. Se vor folosi instructiunile de supraveghere pentru fiecare system pentru a se asigura ca se comandat dimensiunea si modelul adecvat. fiind mult mai eficient si rapid de utilizat evitandu-se perforarea pentru gauri. Canalele de drenare si bavurile trebuie sa curatate pentru a evita blocajul. Delfinului. 196 . ce implică o greutate sporită mai mare de 50g. CLIDE Design s. Matei Basarab. Controlul calitatii. vopsea protectiva). Tâmplăria asamblată (parţial).320.

5). Tamplaria din Aluminiu: Debitarea tocurilor şi a cercevelelor se va face cu maşină specială de debitat aluminiu.4. Daca tâmplăria este fixată cu elemente metalice.4. Delfinului. Sudarea profielor PVC . 42. Ap. permanent sau temporar. Nr. Sc. Sa se mute orice mobila existenta langa gol pentru a evita deteriorarea in timpul demontarii tamplariei existente si montarii celei noi. Lucrari pregatitoare (in reabilitare) Demontarea tamplariei existente (deasemenea. presand astfel capetele taiate unul de altul.625. 19. uscată si fără praf sau grăsimi. Bl. Îmbinările trebuie să fie suficiente ca număr şi rezistenţă pentru a rezista presiunii vantului. este foarte important sa se verifice urmatoarele: Sa se verifice structura interna si externa si in caz ca se gasesc deteriorari aceste trebuie raportate Proiectantului inainte de inceperea lucrarilor.cu şuruburi protejate anticoroziv. Sa se verifice daca tamplaria noua nu a fost deteriorate in timpul transportului si ca sunt fabricate conform cerintelor Investitorului. 24. Nr. Sa se verifice daca dimensiunile noilor ferestre sunt corecte astfel incat sa se potriveasca in gol dupa demontarea tamplariei existente. Dupa instalare. In cazul in care apa este evacuata prin camera de presiune de colt. Bl.ro CUI: RO 17147031. Lucrari de demolatii).89. 3. Ap. În cazul în care imediat după aşezarea tâmplăriei se observă deteriorarea stratului de suprafaţă protector. Montajul tâmplariei in situ se va face perfect vertical. Nu este permisă prezenţa mortarului sau a corpurilor dure între toc şi zidărie. e-mail: catalin. Montarea feroneriei . L109.4. Mobil: 0733. Sc. Rostuirea intre tâmplărie şi structura de bază trebuie executată cu un chit adecvat. 197 . 87.S 2. Fixarea trebuie astfel facuta încât sa asigure stabilitatea. cu axele deschiderilor si la distanta necesara faţă de structură de bază având în vedere ancorarea prevăzuta. aceste elemente trebuie tratate anticoroziv.320. Suprafata care se va umple cu spumă. Cordonul de sudură nu va prezenta pori sau culoare gri-gălbuie. Inainte de a fi presate in unghiuri. Fixarea se face direct în perete cu ajutorul diblurilor şi a şuruburilor. a) Inainte de demontarea tamplariei existente. Executia tamplariei din PVC pentru usi si ferestre Debitarea tocurilor şi a cercevelelor se va face cu maşină specială de debitat PVC. 3. aerului si a greutatii partilor mobile.50. colturile sunt si ele etansate cu epoxi. dupa asezarea unui strat de baza din spuma sintetica (poliuretanică). Bucuresti Punct de lucru: str. tamplaria trebuie curăţită. B. Bucuresti Tel/Fax: 021. 65.l. 19. trebuie sa fie curata. vezi Capitolul 1. S. Matei Basarab.c. Asamblarea se efectueaza prin presarea la rece a elementelor de aluminiu taiate diagonal in canelura unghiurilor de aluminiu (AlMgSi 0. Montarea geamurilor .minea@clidedesign. poliuretan sau silicon neacetic.3. Distanţa dintre punctele de fixare nu va depăşi 70 mm.conform instrucţiunilor interne ale firmei furnizoare. 6. Contractorul va lua masurile adecvate pentru remedierea situatiei. Armarea profilelor .îmbinare "cap la cap" cu evitarea întinderii sau lipirii. J40/1162/2005.îmbinare "cap la cap" cu evitarea întinderii sau lipirii.065. Sediu social: str.s.r. Toata tamplaria sunt livrate pe santier montate si toate lucrarile in afara de montare se executa in afara santierului. CLIDE Design s.profilele de rigidizare se fixează în camera profilului cu şuruburi autoperforante la 40 cm.termosudare cu maşini speciale de sudură. capetele sunt invelite in clei sau silicon (tipul neacetic pentru contururi cu email uscat) pentru a preveni patrunderea apei. Garniturile trebuie sa fie suficiente ca numar si rezistente la presiunea vantului. Et. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Montarea garniturilor . Executia tamplariei din Aluminiu pentru usi si ferestre Montarea garniturilor . să permita dilatarea tâmplăriei. 40.

Daca se monteaza prin insurubarea prin rama exterioara principala in structura. 40. Sc. tamplaria trebuie curăţită. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Sa se acopere covoarele si mobilierul pentru a minimiza posibilitatea deteriorarii si pentru a facilitate 'operatie de curatenie' dupa finalizarea montarii. c) Se demonteaza toate panouri mobile si geamul din rama. 42. h) Moluzul se indeparteaza. Se verifica functionarea adecvata a tamplariei inainte de de a etansa cu mastic sau finisare. e-mail: catalin. Ap. 65. Fixarea se face direct în perete cu ajutorul diblurilor şi a şuruburilor. cu axele deschiderilor si la distanta necesara faţă de structură de bază având în vedere ancorarea prevăzuta. Daca glafuri sunt necesare si s-au livrat separat de ferestre trebuie atasate acum conform instructiunilor. 3. Sediu social: str. e) Se taie prin traversele verticale ale ramei principale fara a cauza deteriorarea structurii. incepand de la nu mai putin de 150mm de colturi si nu mai mult de 600mm in centru. gaurile pentru suruburi nu trebuie sa fie la o distanta mai mica de 150mm de colturi si nu la mai mult de 600mm de centru.50.ro CUI: RO 17147031. CLIDE Design s. chiar daca rosturile orizontale pot fi pana la 10mm latime. Montarea Pregatirea ramei: Daca se folosesc dispozitive de prindere acestea nu trebuie atasate foarte starns de rama exterioara. Sc.S 2. fie prin gaurire si fixare in rama exterioara. 19. Trebuie asigurat ca spuma izolatoare a intrat suficient de mult in gol pentru a evita puntea termala. Daca este necesar sa se insurubeze prin partea inferioara a ramei exterioare. unde tencuiala se intalneste cu rama. i) Pentru usi: sa se verifice daca s-a instalat DPC si nu este deteriorat Principalele faze de realizare.89. Suprafata care se va umple cu spumă. g) Se curata golul si se indeparteaza masticul din structura.4. Se pune tamplaria in gol. Dupa instalare. se poate scoate geamul. Se termina de finisat partii exterioare a 198 . Finisare: Rostuirea intre tâmplărie şi structura de bază trebuie executată cu un chit adecvat.065. uscată si fără praf sau grăsimi. trebuie sa fie curata. aceste elemente trebuie tratate anticoroziv. Matei Basarab. Contractorul va lua masurile adecvate pentru remedierea situatiei. d) Se taie traversele si se scot din rama principala. Bl. Nr.c. Este important ca sistemele de fizare sa nu penetreze canalele de drenare. S. Mobil: 0733. Delfinului.r. unde se poate colecta apa. Montajul tâmplariei in situ se va face perfect vertical. 87.625. 6. In majoritatea cazurilor acest lucru va minimaliza deteriorarea. Se remonteza panourile mobile care au fost demontate. Bl. 24.minea@clidedesign.320. Daca se vor atasa cu suruburi de rama intotdeauna sa se insurubeze de dedesupt in cadru. conform recomandarilor furnizorului si se imbina temporar pentru a vedea daca este adecvata. Orice geam sau orice rama demontata se depoziteaza in siguranta la distanta de zona de lucru. apoi se aplica un etansator adecvat. Se remonteaza profilele de separare a ochiurilor de geam. Se remonteaza orice geam care a fost demontat asigurandu-se ca sunt montate adecvat pentru a permite drenarea apei. Et. atunci geamul se demonteaza. L109.l.s. Rosturile verticale vor fi in medie de 5mm latime. b) Sa se foloseasca un cutit sau ceva similar pentru a cresta in zona ramei existente pe interior. J40/1162/2005. dupa asezarea unui strat de baza din spuma sintetica (poliuretanică). Se fixeaza tamplaria in gol folosind fie dispozitive de fixare. Daca o fereastra sau o usa este prea grea pentru a fi manipulata adecvat. Orice defect trebuie rectificat. Nr. Dupa fixarea in acest mod imbinarile temporale se pot desface. Distanţa dintre punctele de fixare nu va depăşi 70 mm. Bucuresti Tel/Fax: 021. permanent sau temporar. f) Se indeparteaza partile orizontale ale ramei exterioare din gol.5. Spuma trebuie taiata in exterior astfel incat sa nu se amesteca cu filerul. B. Daca tâmplăria este fixată cu elemente metalice. În cazul în care imediat după aşezarea tâmplăriei se observă deteriorarea stratului de suprafaţă protector. 3. conform instructiunilor producatorului si avand grija sa nu se deterioreze geamul. Bucuresti Punct de lucru: str. Ap.

625. e-mail: catalin. Ap. Nr.c. a poziţionării corecte a garniturilor şi baghetelor.minea@clidedesign. Bl. Sc. etanşarea cu silicon. J40/1162/2005. Bucuresti Tel/Fax: 021. Ap. Limite de toleranţă pe verticala la tâmplăria instalată: o Cadru ferestre: 2 mm/m o Cadru usi: 199 .065. înainte de fabricarea tâmplăriei. Se face acest lucru pentru a elimina posibilitatea ca apa sa patrunda prin tencuiala interna. verificarea aspectului. Tamplaria trebuie curatata inainte de a parasi santierul.89. 40. Tencuiala. Matei Basarab. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi golului si se indeparteaza banda protectiva transparenta de pe suprafata ramei si de pe glaful exterior inainte ca rosturile sa fie etansate cu filer.5. Bucuresti Punct de lucru: str. in urma consultarii Contractorului.S 2. In cazul in care exista zgarieturi.r. Mobil: 0733. Verificarea după montaj: se vor verifica fixarea corectă a tocurilor. daca este necesar un finisaj lucios. Aspecte importante sunt: Masticul pentru etansare se pune intre glafuri si zidaria din caramida. 42. Nr. 19. Toate paile mobile. 3. ramele pentru tamplarie se vor curata cu apa calda care contine detergent. Pentru marcarile care nu se indeparteaza se poate folosi o solutii fine pe baza de apa si un mop din lana. a montării feroneriei. Siguranta pe santier: Montarea tamplariei nu necesita proceduri speciale in ceea ce priveste siguranta pe santier. Et. izolarea corectă a golului dintre toc şi perete cu spumă poliuretanică. Sc. 24. Delfinului. CLIDE Design s. 87. 3. mânerele uşilor vor fi instalate în aşa fel să prevină vătămari. 65.l. B. avand in vedere toleranta admisa. Atunci cand furnizorul pentru tâmplărie. se poate folosi disc de polizare si se finiseaza cu perie. cimentul si vopseaua pot deteriora fiting-urile metalice si ar trebui sterse imediat. Finisarea si repararea externa a tamplarieie sunt factori importanti in lucrarile de inlocuire. L109.ro CUI: RO 17147031. ASIGURAREA CALITATII. Mânerele verticale tip bară vor amplasate la distanţă suficientă faţă de rostul dintre cele două foi de uşă pentru a preveni vătămarea (>8cm) Abateri admise: Deformatia maxima: o în directia orizontala cu geam simplu: 1/300.s. dimensiunile rezultate fizic (in urma executiei) corespund cu cele stabilite in planuri verificarea la recepţia materialelor. va atentiona proiectantul care. Bl. va indica masurile ce trebuie luate Verificarea pe parcursul execuţiei: Verticalitatea si orizontalitatea cat si positia in goluri Masuri de protectie impotriva deteriorarii de alte specialitati. va observa ca structura de baza nu este perfect verticala. ABATERI ADMISE Verificarea va consta din: După ce structura de bază a fost terminată: Contractorul trebuie să se asigure. trebuie unse dupa montare. Dupa montare. 6. Sediu social: str. Se recomanda utilizarea ochelarilor de protectie cand se folosesc unelte actionate electric si imbracaminte adecvata de protectie cand se manipuleaza geamuri. S. cu geam dublu: 1/500.50. a funcţionalităţii ferestrelor. Canalele de drenare rebuie curatate. a montării geamului.320.

J40/1162/2005. Delfinului. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE  Executie si montaj tamplarie PVC (usi si ferestre)  Executie si montaj tamplarie aluminiu (usi si ferestre) Intocmit : Arh. 3.6. Bucuresti Tel/Fax: 021. Ap.r.s.625. Ap.c. Bucuresti Punct de lucru: str. e-mail: catalin. Bl.l. Sc. Catalin Minea 200 . 87.S 2. Et.89.065. 24. Nr. 40. 3.320. 6. Bl. Sediu social: str. 42.ro CUI: RO 17147031. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 19. CLIDE Design s. B. Nr. L109. Sc. Mobil: 0733.50. 65.minea@clidedesign. Matei Basarab. S.

D. S. Usile interioare vor fi din foaie dublu placata cu furnir de stejar finisate cu lac incolor. Goluri pentru usile si ferestrele cladirilor de locuit si social-culturale Usi si ferestre. sectiuni Ferestre si usi din lemn.1987 Legenda I.D.320.P. 14/18. 1301/16/03. CLIDE Design s.P. mânere (zincate sau nichelate). 87.Institutul Central de Cercetare .C. Et.D.C. Bucuresti Punct de lucru: str. Nr. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatii pentru usile de lemn interioare si pentru feronerie la tâmplaria interioara si exterioară a cladirilor civile si industriale.minea@clidedesign. 1 Indicativ C 47-1986 Titlu Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor si a altor produse de sticlã în constructii Instructiuni tehnice privind manipularea livrarea.C . 6. transportul si montarea în constructii a tâmplăriei din lemn Modificări la C 199 .C. Denumirea conventionala a fetei usilor si ferestrelor. L109.ro CUI: RO 17147031. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 20.C. 20.S 2.04. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. Nr.04. Delfinului.C.s. Tâmplaria va fi echipata cu accesoriile functionale de calitate : balamale. a sensului de rotatie pentru închiderea lor si notarea lor simbolica.1979 I. Balamale semiîngropate pentru usi. pe rama de lemn de brad la interior (usi celulare). Ap.C. J40/1162/2005.1986 Înlocuieste C 47–1979 C 207-1981 2 C 199-1979 I. Ap.P. instructiunile din specificatii vor avea prioritate.P. Sc.C. B.1. Sediu social: str.l.Tocurile metalice la usile interioare vor fi conform NI de productie Balamale îngropate cu aripi plane. depozitarea. e-mail: catalin. Bl. Bl.C. 24. Bucuresti Tel/Fax: 021. broaste.C.D. 65.C. Sc.C. 3. 17/6. CAIET DE SARCINI – LUCRARI DE TAMPLARIE DIN LEMN STRATIFICAT PENTRU USI SI FERONERIE 20. Mobil: 0733. Conditii tehnice generale de calitate Tâmplarie pentru constructii civile si industriale. Terminologie Modularea constructiilor.625.1979 Ordin de aprobare I.065. 42. Proiectare si Directivare in Constructii STAS 466-79 STAS 799-73 STAS 9322-73 STAS 4670-74 STAS 1637-73 Usi din lemn pentru constructii civile.r. Nr.2.c.89. 3. Matei Basarab. 40.08. Inchizătoare cu bare (cremoane). Opritor cu arc pentru ferestre STAS 1547-86 STAS 1548-91 STAS 1587-88 STAS 1588-79 201 .50.

Balama batant-basculanta.50. feronerie. Bucuresti Punct de lucru: str. elemente de fixare.S 2. Criteriile esentiale de durabilitate – mentinerea caracteristicilor mecanice – vor permite o apreciere a durabilitatii materialelor pe o perioada de peste 15 ani.4. Intretinerea Materialele utilizate trebuie sa prezinte o buna stabilitate în timp. B. aplicate Dispozitiv pentru cuplarea ferestrelor Inchizatoare cu bara si bolturi de zavorâre 20. îngropate. 20. Nr.3384/89. Materialele utilizate trebuie sa fie reciclabile si sa corespunda cerintelor impuse prin Legea nr. Et. elemente cancerigene. materiale de etansare. Mânere. Accesorii pentru mobilier si tâmplărie. Clasificare si terminologie. Durabilitatea. Broaste îngropate pentru usi. CRITERII ADMISIBILE PRIVIND CERINTELE DE CALITATE Siguranta utilizatorilor Materialele utilizate trebuie sa asigure respectarea criteriilor si conditiilor de siguranta în exploatare prevazute de Normativul privind Alcatuirea Cladirilor Civile din Punct de Vedere al Cerintei de Siguranta în Exploatare (CE 1-95). Siguranta la incendiu Din punct de vedere al combustibilitatii. Intretinerea acestora pe durata utilizarii trebuie sa fie posibila prin masuri obisnuite. 6. Broasca aplicata pentru usi Zavoare aplicate pentru usi Inchizatoare pentru limba.l. Nr. silduri si rozete. Balamale pentru cuplarea usilor de balcon si a ferestrelor din lemn. STAS 466-78 se livreaza cu tocuri din lemn de stejar. Sediu social: str. Bl. etc. Este interzisa utilizarea materialelor abrazive sau a solventilor. CLIDE Design s. rebuturi industriale.s. Sanatatea oamenilor. Matei Basarab. Ap.89. Ap. DEPOZITATARE Tamplarie Usile de lemn executate conf. J40/1162/2005. 202 . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi STAS 1713/1-87 STAS 1713/2-86 STAS 2419-88 STAS 2676-87 STAS 2846-80 STAS 3778-87 STAS 7380-90 STAS 8086-86 STAS 8865-90 STAS 9849-88 STAS 10565-88 STAS 11216-86 STAS 11217-86 STAS 11318-87 Broaste îngropate pentru usi. Sc. 65. L109.320. butoane.c. Suprafetele interioare si exterioare vor putea fi curatate usor cu detergenti neutri. Mostre Constructorul va prezenta spre aprobare câte o mostra pentru fiecare tip de usa sau familie de tipuri de usa asemanatoare.minea@clidedesign. Dimensiuni. S. deseuri toxice sau alte substante daunatoare sanatatii oamenilor sau integritatii mediului înconjurator. 42.137-95 – Legea Protectiei Mediului. cu toate accesoriile. Protectia mediului Materialele nu trebuie sa contina substante sau compusi radioactivi. Conditii tehnice de calitate. 24.625. Zavoare îngropate pentru usi.3.ro CUI: RO 17147031.065. materialele utilizate trebuie sa se încadreze în clasele de combustibilitate prevazute de normativul P118-99. Bl. Balamale cu aripi îndoite. e-mail: catalin. Broaste aplicate cu cilindru de sigurata. Bucuresti Tel/Fax: 021. Sc. Mobil: 0733. 87. TRANSPORT. 3. iar sarcinile termice degajate de fiecare tip de material trebuie sa se încadreze în prevederile STAS 10903/79 modificat de IRS cu nr. 40. LIVRARE. 3. Delfinului.r.

3. 42. 20. Feronerie. functie de elementele de prindere existente sau pentru pozitionarea acestora. Etansarea între toc si zidarie se va face cu spuma poliuretanica sau chit siliconic.l. foarfeci. Et. Transportul se va face cu mijloace de transport acoperite. protejate împotriva coroziunii prin acoperire electrochimica cu zinc sau cadmiu. Toate tocurile pentru usile interioare se vor fixa numai la partea superioara si la partea inferioara.5. Bl. Nr. spacluirea peretilor ce se tencuiesc). Fiecare lot de livrare trebuie sa fie însotit de documentul de certificare a calitătii. inclusiv broasca yale. pentru o mai usoara evidentiere la montajul pe tâmplarie. întocmit conform dispozitiilor legale în vigoare. Ap.r. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Tocurile de usi pot fi livrate montate. manevrare si blocare. Depozitarea se va face în încaperi uscate. Bucuresti Punct de lucru: str. ferite de ploaie si raze solare. pentru a nu se deteriora.c. S.6. e-mail: catalin. cremoane.320. conform necesitatilor. tâmplaria va fi asezata pe suporti. J40/1162/2005. MONTAJUL Montarea foilor de usa se va face numai terminarea executarii lucrarilor cu proces tehnologic umed (tencuieli interioare. Usile mai sus descrise se folosesc la culoare si celelalte spatii uscate iar usile de la grupuri sanitare vor fi lacuite. L109. Sc. Drucarele si sildunile la usile interioare se vor monta ulterior. Mobil: 0733. Inaintea montarii tocurilor se vor face urmatoarele operatiuni : . 6. Sediu social: str. tocurile si foile de usi sunt echipate cu accesoriile necesare pentru actionare. Etansarea rostului între toc si perete se va face prin umplerea rostului cu spuma poliuretanica sau chit siliconic. constituind un ansamblu cu foaie de usa sau pot fi neasamblate si livrate separat de foile de usa. Delfinului. MATERIALE SI PRODUSE Ramele usilor se vor realiza din lemn de brad bine uscat sau chiar uscat la cald. Usile exterioare de intrare se vor monta echipate cu toata feroneria.ro CUI: RO 17147031.50. Nr. conform STAS 7222-90. 203 . Tâmplaria va fi adusa în santier cu feroneria gata montata (balamale. Bl.065. Dupa încarcare se va asigura stabilitatea prin consolidare cu sipci si tampoane asezate între acestea si peretii vehiculelor.trasarea si verificarea axelor de montaj a tâmplariei.89. Sc. (8) 1336 Feroneria si accesoriile se vor depozita în spatii închise. 20. inclusiv balamalele vor fi produse si livrate de catre firme specializate. Pozitionarea corecta a tocului se verifica cu bolobocul si cu firul cu plumb. .minea@clidedesign. sipci care sa le fereasca de contactul cu apa care s-ar scurge de pe prelate sau ambalaje. având asigurata interschimbabilitatea tocurilor si a foilor de usi dupa montarea în constructii. B. Matei Basarab. Tâmplaria nefinisata se transporta neambalata. 87. Bucuresti Tel/Fax: 021. ferite de vânt si degradari prin lovire. Feronerie Piesele de feronerie si accesoriile se vor livra în cutii bine ambalate. 65.625. Materiale marunte: suruburi pentru lemn de marimi corespunzatoare.S 2. 24. Ap. ferite de umezeala si agenti corozivi. Piesele de feronenie se vor livra în seturi. 3. Umiditatea lemnului se va încadra la intervalul 12-15% usi. zavoare). In ambele cazuri. placajul de faianta. Transportul se face cu mijloace de transport acoperite. In mijlocul de transport. olivere.verificarea calitatii lucrarilor executate anterior si care pot influenta operatiunile de montaj a tâmplariei. 40.s. CLIDE Design s.

golul la interiorul tocului : ± 2 mm. ambutisare sau îndoire. Abateri de la planeitate (deviatia unui colt fata de planul format cu celelalte 3) : . 6. 42. Feroneria si accesoriile se vor monta conform cu desenele de executie.c. Piesele de feronenie si accesoriile care nu corespund vor fi înlocuite cu altele care sa functioneze perfect. .4 mm.Tocul nu este fixat pe elementele de structura. drucare. Et. Ap.l.8. Nr. conform SR EN 22768. Bucuresti Tel/Fax: 021. -Etansari si chituri neregulate. 24.1:1995. Feroneria se va fixa pe tâmplaria de lemn cu suruburi pentru lemn cadmiate sau zincate cu cap înecat. Bl. 20. 3. ABATERI ADMISIBILE Tamplarie Abateri de la grosimea specificata la plansa : . -Usile se închid si se deschid cu greutate. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Dupa realizarea celorlalte lucrari de finisaj interior : pardoseli. B.r. Ap. rostul între toc si foaia de usa nefiind conform cu detaliile.5 cm. S.5 m lungime – max. cu surubuni autofiletante sau acolo unde este specificat. Inaintea efectuarii lucrarilor de vopsitorii se face o revizuire a tocurilor metalice. broaste. fara urme de vopsea. placaje si vopsirea tocului. Elementele de închidere (zavoare.pâna la si inclusiv 200 mm grosime ± 0.S 2. la cotele prevăzute în proiect. Defecte majore se considera urmatoarele : . prin sudură (balamale). e-mail: catalin. 65. Bl. 87.Foaia de usa nu corespunde cu dimensiuni.pentru toc : dimensiunea totala ± 3 mm. Sc. SR EN-2:1995 pentru piesele din otel prelucrate prin aschiere si conform STAS 11111-86 pentru piesele prelucrate prin taiere.s. Feroneria trebuie sa fie curată.5 m lungime : . tencuieli. . J40/1162/2005.5 mm. Sediu social: str. . .50. Abateri fata de dimensiunile specificate în planse : .pentru elemente peste 1. .625. 20.pentru elemente pâna la 1. cremoane) trebuie sa functioneze ireprosabil. Sc. .89. la cererea proiectantului pe cheltuielile constructorului.Foaia de usa are tendinta de a se deschide sau închide din cauza abaterii tocului de la verticala sau fixarii defectuoase a balamalelor. 204 .ro CUI: RO 17147031. 1. Balamalele se vor unge cu vaselină pentru a se evita uzura în timp. Mobil: 0733. Bucuresti Punct de lucru: str.pâna la si inclusiv 50 mm grosime ± 0.alte elemente ± 1 mm. cu tocul. L109. fara greutate si sa asigure închiderea etansa a tâmplariei. se monteaza foile de usa.320. Matei Basarab.minea@clidedesign.065. VERIFICAREA IN VEDEREA RECEPTIEI Urmatoarele defecte se considera minore si se pot remedia prin operatiuni de mica amploare. zgârieturi sau deformari. 40. facându-se slefuiri si ajustari de la caz la caz. CLIDE Design s. 3. Delfinului. Nr.7. -Defecte de montaj al feroneriei.1% din lungime. Feronenia se va fixa pe tâmplaria metalică din profile laminate sau din profile de tabla de otel îndoite la rece. Feronerie Abaterile limita vor fi conform SR ISO 8062 :1995 pentru piesele din metal si aliaje neferoase.

s. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE  Lucrari de montaj tamplarie lemn Intocmit: Arh. Bucuresti Tel/Fax: 021. e-mail: catalin. Sediu social: str. Elementele de feronerie se vor proteja în timpul executarii lucrarilor de vopsitorie si zugraveli prin învelirea lor în pânza impermeabila sau folie de polietilenă. Catalin Minea 205 . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Feroneria care nu este montata în conformitate cu proiectul se va demonta si remonta în conditiile specificate. accesoriilor de fixare.11. Nr.minea@clidedesign.r. 20. Sc.S 2. materialele de etansare si vopsitorie. J40/1162/2005. Nr.10. Bl. Sc.320. INTRETINEREA SI PROTEJAREA LUCRARILOR Pâna la receptie lucrarilor se va avea grija ca tâmplaria sa nu fie deteriorata în cursul executarii ultimelor operatiuni de finisare. de usa în conformitate cu articolul din Articolul de deviz cuprinde costul tâmplariei. Transportul si manipularea elementelor de tamplarie care au feroneria gata montata se va face cu grija deosebita pentru ca aceasta sa nu fie deteriorata. L109. deviz. geamul. Delfinului. Matei Basarab.065. Ap. Et. 6. 42. ci se cuprinde în articolul de tâmplărie din cantitativul de lucrari. 87. Ap.50. feroneriei.89. 20. Mobil: 0733. Se cuprind în deviz toate tipurile de si cu pretul unitar respectiv.625. S. 65. Este recomandabil ca usile sa fie protejate cu hârtie în timpul zugravelilor.c. MASURATORI SI DECONTARI Tâmplaria de lemn se deconteaza în functie de numarul de mp.l. 24. 20. B. 3. Feroneria nu se decontează separat. 3. 40. Bucuresti Punct de lucru: str. CLIDE Design s.9.ro CUI: RO 17147031. Bl.

La inceputul si pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tuturor conditiilor de mediu indicate in prezentul caiet de sarcini dar si in fisa tehnica a producatorului In cazul in care indicatiile fisei tehnice a producatorului sunt diferite de cele din prezentul se vor respecta indicatiile producatorului In general si daca nu se prevede altfel in cadrul conditiilor specifice de montaj de mai jos.50. Sc. Delfinului. 24.Lucrari care vor ramane vizibile si care pot fi receptionate in orice moment dupa executie In cazul lucrarilor de la 1. primeaza specificatiile producatorului dupa care cele din prezentul.28° C — umiditatea ambientala relativa 55% . 65. 3. Bl. Nr. Orice lucrare va fi inceputa numai dupa verificarea si receptionarea:  suportului. Ap. Toate materialele de finisaj vor fi aprobate din punct de vedere desingn si culoare de catre proiectanti inainte comandarii. Nr.ro CUI: RO 17147031. 6. In toate cazurile.inaintea executarii lucrarilor ulterioare ca vor acoperi lucrarile definite mai sus (ex. B. Et.28° C — umiditatea suportului 4% (CM) — se va evita lucrul in bataia razelor solare — se va evita lucrul in vant Se vor verifica.320. daca lucrarea se va executa pe un suport existent  lucrarilor care urmeaza sa fie ascunse de noua lucrare Operatiile de mai sus se efectueaza si se inregistreaza conform prevederilor. 87. incheindu-se procese-verbale de lucrari ascunse. Mobil: 0733. S.32° C — umiditatea ambientala relativa 55% . respectiv in fisa producatorului. prezentul caiet de sarcini si prescriptiile producatorilor.l. 40.65% — temperatura suportului 15° C . J40/1162/2005.inaintea montarii mochetei se vor verifica pardoselile inaltate).1. Bl.r. respectiv in fisa producatorului. 3. Ap. b). pentru lucrarile de finisaje exterioare se vor respecta urmatoarele conditii minime de mediu: — temperatura ambientala 12° C .625. antreprenorul are obligatia de anunta executia lucrarilor si a convoca receptia acestora. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 21. 42. CERINTE TEHINCE – PERETI CORTINA 21.065. utilizarea tipului/clasei de calitate a materialelor indicate in proiect. deasemenea. pentru lucrarile de finisaje si zidarie interioare se vor respecta urmatoarele conditii minime de mediu: — temperatura ambientala 18° C .s. 206 .28° C — umiditatea suportului 3% (CM) — se va evita lucrul in bataia razelor solare — se vor evita curentii de aer — se va asigura ventilarea In general si daca nu se prevede altfel in cadrul conditiilor specifice de montaj de mai jos.a).minea@clidedesign.S 2. Sediu social: str.65% — temperatura suportului 12° C .89. CLIDE Design s.Lucrari care urmeaza a fi acoperite sau partial acoperite ca atare calitatea lor din punct de vedere al aspectului si corectitudinii executiei va trebui verificata: -pe parcursul executarii acestora.c. GENERALITATI Lucrarile prezentate mai jos vor fi dupa cum urmeaza: a). e-mail: catalin. Sc. precum si tehnologia de aplicare si conditiile de mediu prevazute in normative. L109. Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab. Bucuresti Tel/Fax: 021. pe diverse faze ale lucrarilor .

Table si benzi acoperite in rulou pentru aplicatii generale. Cerinte de performanta si clasificare Fatade cortina.50. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. Produse de baza. Partea 2: Caracteristici mecanice Aluminum and aluminum alloys. Mobil: 0733. Table. Partea 1: Conditii tehnice de inspectie si de livrare.89. Limite admisibile Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice la cladiri SR EN 1396 SR EN 485 SR EN 1999 SR 12025-2 C 107-05 C 107/0-02 207 . Bare. 3. Partea 1: Definitii si proprietati fizice si mecanice generale SR EN 12150 SR EN 13119 SR EN 12154 SR EN 12152 SR EN 13116 Sticla pentru constructii. Delfinului.ro CUI: RO 17147031.2. Ap.625. 40. L109. Et. e-mail: catalin. 24. Bl. Sc. Fatade cortina.065. SR EN 573-3 Aluminiu si aliaje din aluminiu. Etanseitatea la apa. tevi si profile extrudate. 65. benzi si table groase Eurocod 9: Proiectarea structurilor din aluminiu Efectele vibratiilor asupra cladirilor sau partilor de cladire. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. Bucuresti Punct de lucru: str.c. Cerinte de performanta si clasificare Fatade cortina. Rezistenta la incarcarea data de vant. Cerinte de performanta Aluminiu si aliaje din aluminiu.l. Partea 3: Compozitia chimica si forma produselor SR EN 755-1. B. 42.S 2.minea@clidedesign. 3. Extruded rod SR N 572-1 Sticla pentru constructii. Conditii tehnice Aluminiu si aliaje de aluminiu.2 Aluminiu si aliaje din aluminiu.320. Sc. Compozitia chimica si forma produselor obtinute din aluminiu prin deformare plastica. Bl. CLIDE Design s. S. J40/1162/2005. Matei Basarab. Sediu social: str. 6. Geam de securitate de sticla silico-calco-sodica Perete cortina. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Standarde generale P 118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor 21. Terminologie. Nr. Bucuresti Tel/Fax: 021. Nr. Ap. Sticla silico-calco-sodica.s. Permeabilitate la aer. 87.r.

. al casetelor din placi compozite si al structurii de fixare va fi intocmit.... ......35% grosimea acoperirii ..dilatare liniara la diferenta de temperatura 100ºC SREN1999 1-1…max...... min. Delfinului..dupa 1000 ore fisuri maxime....5mm/m Tabla va fi vopsita in camp electrostatic.... Et.... DETALII TEHNICE PANOU REPREZENTATIV Conform Anexa A1 21. 42..065.. Sc........ 87. intre care va fi un strat de polietilena de joasa densitate (LDPE) Tabla de aluminiu va fi conforma cu SR EN 1396 si va avea urmatoarele caracteristici modul de elasticitate.......SR EN 13523-9.....25dB conductivitatea termica DIN 52612....... impreuna cu toate detaliile necesare.l. Ap. Bucuresti Punct de lucru: str.... de catre executant in conformitate cu proiectul furnizat de arhitect...SR EN 1999 1-1.. 24... Limite admisibile si parametri de izolare fonica 21... Sc.... S...clasa ........500N...... Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi STAS 6156-86 Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si industriale. Nr. 6... Catalin Minea 208 ...89. L109.5.. 3.c...minea@clidedesign..... Nr.. 65....4.. zgomot aerian ISO 717-1.. 2mm rezistenta la umiditate . ...s. min...2.ro CUI: RO 17147031...5% coeficient de. (Rw)... CLIDE Design s..........S 2.........320.. Bucuresti Tel/Fax: 021... fiind ulterior protejată cu o acoperire plastica (poliamidica).... 21. min………………………70 N/mm2 rezistenţa la rupere SR EN 485. Bl...... min……………………………. Sediu social: str...r. Matei Basarab..3. e-mail: catalin.. avand fetele din aluminiu de grosime minima 0.... La intocmirea Caietului de sarcini s-a luat in calcul o incarcare datorata vantului de 1. Ap. SR EN 13523-2....... DESCRIEREA MATERIALELOR CARACTERISTICI FOLOSITE SI PRINCIPALELE LOR Sistemul va fi realizat din casete din panouri sandwich. Bl..35μm Panourile vor avea urmatoarele caracteristici: izolare fonica. respectand urmatoarele cerinte: rezistenta acoperirii EN 13523-4......011 W/m2 x K Proiectul tehnologic al placarilor... basici sub dimensiune de .625...5mm.. HB rezistenţa la coroziune SR EN 13523-18 ... PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE  Executie pereti cortina Intocmit : Arh.clasa maxima rezistenta la coroziune sare si acizi SR EN ISO 4628.. Mobil: 0733. 2 grad de luciu .50...............4.... ....0............. 40.. aprox . max......... B.. 3........... J40/1162/2005.

respectiv profile metalice prefabricate vopsite. Foaie de uşă masivă din lemn/MDF placată pe ambele feţe cu furnir sau melamină. Foi/panouri uşă din lemn. 6. Elemente componente: Tocuri de lemn pentru uşi şi partiţii vitrate.86 Obloane rulante. Metode pentru verificarea calitatii STAS 5333 . 65. Et. S.c. Elemente de suspendare si închidere 22. J40/1162/2005. furniruite şi lăcuite conform specificaţiilor Proiectantului sau la fel ca cele existente. Formate si alcătuiri STAS 3366 . CLIDE Design s. 40. uşi de balcon. Nr.r. e-mail: catalin. MANIPULARE.2.minea@clidedesign. CAIET DE SARCINI. pervaz. Tocuri metalice. 24.1. Sediu social: str.şilduri. 22. Bucuresti Tel/Fax: 021. Conditii tehnice generale STAS 9322 .Foaie de uşă masivă din lemn/MDF placată pe ambele feţe cu furnir sau melamină. 42. . b) Uşi interioare cu panouri decorative (în clădiri monumente istorice) .uşi vitrate. Bl. 3. 40 mm. birouri . Sc. Prescripţii tehnice 22. Sc.S 2. Nr. Matei Basarab.87 Tâmplarie pentru construcţii civile şi Industriale.3. Bl. Partiţii vitrate: normale. GENERALITATI Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificaţii tehnice privind lucrările de montaj ale tâmplăriei interioare din lemn .86 Ferestre.92 Usi de lemn pentru constructii civile STAS 9317/2 . balamale. PARTITII VITRATE SI TAMPLARIE METALICA INTERIOARA 22. Materiale utilizate pentru usi interioare de lemn si glazvanduri Confecţiile de lemn vor fi executate conform tabelelor de tâmplărie.50. Baghete de fixare pentru geamuri. Ap.89 Glasvanduri cu rame din lemn STAS 466 . Bucuresti Punct de lucru: str. Clasificare si tehnologii STAS 9317/1 . Uşi interioare metalice: normale şi respectiv rezistente la foc.88 Ferestre şi uşi de lemn.89.Feroneria aferenta tipurilor de confectie . cu panouri din placaje incluse. cat si usi metalice pantru interior. 209 . cilindru pentru incuietoare cu buton (în săli de clasă şi toalete) şi cu chei în celelalte încăperi). Glafuri din lemn masiv sau profile de lemn liniare .3. 40 mm. a) Uşi interioare pline(Rw 40 db)pentru cancelarii . grosimea foii uşii min. uşi interioare de lemn pentru construcţii. mânere. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos.625. DEPOZITARE ASIGURAREA CALITATII.320. Ferestre din lemn STAS 4923 .grosimea foii uşii min.89 Uşi şi ferestre.87 Tâmplarie pentru construcţii civile. c) Uşi cu panouri vitrate integrate . Mobil: 0733. uşi de lemn. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE.pentru salile de clasa .s. Delfinului. L109. Ap. STAS 799 . 87. B. instructiunile din specificatii vor avea prioritate.ro CUI: RO 17147031. 3.Panou de vizionare 10x40 cm.LUCRARI DE TAMPLARIE INTERIOARA DE LEMN. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 22.1.La fel ca la punctul a) cu foaie de uşă şi toc din lemn masiv. geam clar în grosime de 6 mm. .065.l. rezistente la foc şi etanşe la fum. . LIVRARE.

3. h) Accesorii Chituri pentru conturile exterioare si interioare ale tocurilor. e) Uşi vitrate sau glasvanduri (rezistente la foc F30) . Bucuresti Tel/Fax: 021. între tocuri şi golurile unde se montează.Toc pentru uşă din lemn / metalic . Et.ro CUI: RO 17147031.50. broască). Fiecare foaie de usa trebuie sa fie prevazuta cu cate 3 balamale . 87. suprafaţa vitrată este divizată de baghete în diverse panuri.şilduri. prevăzută cu plăci subţiri din oţel inoxidabil pe o înălţime de 30 cm de la bază pe ambele feţe. e-mail: catalin. distanţa de la podea la marginea inferioară 20 cm. grosimea finită de 45 mm.3.Feroneria aferenta tipurilor de confectie . 24. Bl. Bl. Spumă poliuretanică pentru montaj.Montanţi şi traverse pentru uşi şi partiţii vitrate. Feroneria aferenta tipurilor de confectie .065. J40/1162/2005. 35 mm. 6. mânere din metale cromate sau materiale plastice cu încuietori specifice pentru aceste locaţii(cu blocare din interior şi deschidere de urgenţă din exterior). 45x90 cm. Matei Basarab. CLIDE Design s. balamale. 65.625.l. mânere. Sediu social: str.s. g) Uşi duble batante (în bucătării) Foaie de uşă la fel ca la punctul c) cu balamale speciale. mânere.Feroneria aferenta tipurilor de confectie . Sc. În cazul instalării acestor tipuri de uşi în interiorul unor pereţi despărţitori se vor utiliza: tocuri standard din lemn şi glafuri.şilduri. S. cilindru pentru incuietoare cu buton (în săli de clasă şi toalete) şi cu chei în celelalte încăperi. balamale. Bucuresti Punct de lucru: str.Usile vor fi pe captuseala si vor fi prevazute cu pervazuri . 45x50 cm. divizarea acestor suprafeţe vitrate este obligatorie. Dacă suprafaţa vitrată nu este divizată se va folosi geam securit sau laminat. în grosime de min.S 2. dim oţel placat cu crom. Nr. mânere. .320. Sc. 40.şilduri. f) Uşi de toaletă semi solide Foaie de uşă cu ramă de lemn. În cazul uşilor etanşe la fum acestea se vor echipa cu dispozitive de etanşare şi de auto închidere. Tocuri/glafuri din profile metalice (oţel sau aluminiu) în cazul compartimentărilor uşoare din panouri compacte melaminate cu rame de aluminiu. cilindru pentru incuietoari speciale. praguri metalice (drepte sau etanşe). Toc metalic din profile ambutisate de 2 mm din oţel galvanizat. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi .profile prefabricate ce se livrează împreună cu foaia de uşă şi elemente de suspendare şi închidere (balamale. vopsite sau melaminate pe ambele feţe. Delfinului.La fel ca la punctul d) cu excepţia suprafeţelor vitrate care se vor executa din geam armat (cu plasă din oţel inoxidabil) în grosime de 6 mm.2. Nr. cilindru pentru incuietoare cu buton (în săli de clasă şi toalete) şi cu chei în celelalte încăperi trebuie sa fie de calitate si sa reziste la socuri repetate si la folosinta indelungata .Foaie de uşă cu structură din lemn. L109.minea@clidedesign. d) Uşi vitrate sau glasvanduri (nerezistente la foc) . min. 22. Opritori pentru uşi. celulară. Captuseala si pervazuri .c. glasvanduri cu structură din lemn.89.şilduri. Materiale utilizate pentru usi metalice a) Uşi metalice(nerezistente la foc) Foaie de uşă din tablă de oţel galvanizată profilată/cutată rigidizată cu profile din oţel galvanizat. B. Ap. min. 3. Mobil: 0733.r. 42. cu îmbinări sudate la colţuri şi dispozitive de fixare rezistente. cu inserţii placaje. în conformitate cu specificaţiile Proiectantului. Feroneria . Ap. . cu geam clar în grosime de 6 mm. balamale. Finisaj : grund anticoroziv b) Uşi metalice rezistente la foc (F60 şi F90) 210 . balamale metalice. .

Et.c.minea@clidedesign. Verificarea calităţii se va face pe faze: Verificarea la livrare Verificarea înainte de punerea în operă Verificarea la recepţia preliminară Se vor verifica: existenţa şi calitatea tuturor accesoriilor metalice. Nr. Depozitarea se va face astfel încât tâmplăria să nu sufere deformări care ar putea să strice sau să împiedice utilizarea.50. Se vor aseza pe suporturi orizontale sau verticale. - 22. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi La fel ca la punctul a) dar foaia de uşă este umplută cu MDF. Livrare. îmbrăcarea în folie din plastic a tocurilor şi marcarea pe acestea a punctelor corespunzătoare marcate pe conturul golului.89. terminarea tencuielilor în zonele adiacente golurilor precum şi a pardoselilor şi plafoanelor.r. depozitare Tâmplăria se livrează încheiată. existenţa şi calitatea acesoriilor de prindere. uşi metalice care nu sunt rezistente la foc.625. În cazul uşilor rezistente la foc se vor urma prescripţiile producătorului şi/sau cele specifice acestor tipuri de uşi. centrare.065. Materialele utilizate pentru suporturi nu trebuie să deterioreze tâmplăria/geamul în nici un fel. J40/1162/2005. 3.320. Sc.4.3. balamale galvanizate cu sistem de securitate. Opţional cu panou de vizionare cu geam armat rezistent la foc. 22. Înainte de montaj. fixarea praznurilor pentru tâmplărie si cele pentru finisarea şpaleţilor şi glafului. .ro CUI: RO 17147031. Bucuresti Punct de lucru: str. glasvanduri. 40. Pe timpul depozitării se va evita deteriorarea suprafeţelor. Bl. pregătită pentru finisare sau gata finisată conform tabelelor de tâmplărie. ASAMBLARE Următoarele precizări sunt valabile pentru uşi de lemn. 87. .86. tâmplăria de lemn se va depozita în zona de lucru pentru a se realiza aclimatizarea. Tâmplăria trebuie depozitată în spaţii protejate împotriva intemperiilor. Bucuresti Tel/Fax: 021. INSTALARE. conform specificaţiilor producătorului sau cele specifice rezistenţei la foc. 42.S 2. cu cel puţin 24 h. 22. 211 . Sc. Ap. 24. verificarea în urma depozitării / manipulării cu privire la deteriorări. manipulare. Livrarea se receptionează conform STAS 799 . S. 65. e-mail: catalin. penele vor fi tratate în prealabil cu carbolineum sau ulei mineral. B. verticalitate. Ap. Mobil: 0733. însoţită de certificat de calitate şi declaraţie de conformitate emise de producătorul respectiv. Sediu social: str.5' m.4.3.l. înaltime. CLIDE Design s. Nr. nu se admite folosirea spumei poliuretanice pentru etanşarea acestui rost. Matei Basarab. etanşare cu garnituri rezistente la foc.Dispozitiv antipanică la uşile de evacuare în caz de incendiu. Bl. Şefii echipelor de montaj vor participa la recepţia tâmplăriei şi a accesoriilor. Controlul calitatii. Operatiuni pregătitoare de lucrări ce trebuie a fi terminate înainte de începerea montajuIui tâmplăriei: materializarea trasarii pozitiei fiecarui gol. 3. Pozarea şi echiparea tâmplăriei: fiecare toc este adus în poziţie si fixat în prima fază prin pene la colţuri şi la interval de maximum 1. MONTARE. în spaţii încălzite cu o temperatură şi umiditate constantă. dispozitiv de auto închidere (amortizor). EXECUTIA LUCRARILOR. adâncime. Transportul şi manipularea se vor executa manual. Delfinului.s. corespondenţa cu prevederile proiectului. L109.Rostul dintre toc şi perete să fie astupat numai cu materiale rezistente la foc. 6.3.

închiderea tâmplăriei în goluri prin pervazuri.89. Bucuresti Punct de lucru: str.l. nu se admit abateri mai mari de 1mm/ m.8 mm). pentru fiecare în parte. 40. abaterea este de 2 mm. Ap. . 3.r.6. 6.065.625. glasvand) montaj tamplarie metalica Intocmit: Arh. Vor fi prevăzute cu opritori ce se montează în pardoseală. Bl.minea@clidedesign. Sc.accesoriile metalice să fie bine montate şi să funcţioneze perfect. baghete sau prin cordoane de chituri simple sau tiocolice Toate uşile care atunci când sunt deschise pot cauza deteriorări ale pereţilor adiacenţi.5. L109. drucărele să fie montate la aceeaşi înălţime (înălţime constantă) de la pardoseală. balamalele. panourilor de placare etc. Sc. injectarea cu spumă izolantă a spaţiilor rămase libere între toc şi gol completarea vopsitoriei anticorozive la fixarea tocurilor rnetalice executarea finisajelor la şpaleţi si glafuri.S 2. 3. . B. 22. Et. 87. CONTROLUL CALITATII. Ap. retuşuri si completări. S. 42.s. e-mail: catalin. ABATERI ADMISE Se vor verifica: existenţa şi calitatea tuturor accesoriilor metalice. înlaturarea protecţiei din folie de plastic.5 cm. Bl. Nr. J40/1162/2005. cremoanele.ro CUI: RO 17147031. radiatoarelor. CLIDE Design s.între cercevea şi marginea şpaletului tencuit trebuie să fie un spaţiu de minim 3. pe toată lungimea falţului respectiv. Catalin Minea 212 . Matei Basarab. abaterile de la planeitatea foilor de uşi sau cercevele mai lungi de 1. Sediu social: str. Delfinului.c.50. - PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE montaj tamplarie interioara de lemn (usi. 22. Mobil: 0733. Bucuresti Tel/Fax: 021. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi fixarea definitivă a tocurilor şi şpraiţuirea interioară pentru împiedicarea deformării până la momentul întăririi spumei poliuretanice.320.5 m să fie mai mici de 1% din lungimea pieselor respective. 65. verticalitatea tocurilor şi căptuşelilor. potrivirea corectă a foilor de uşi (luft) precum şi a cercevelelor pe tocuri. 24. Nr. între foaia de uşă şi pardoseală să fie un spaţiu constant (3 .

invelitori pentru acopris tip sarpanta: pentru barierele de vapori si ainvelitori pentru acoperis. Intervenţiile se vor face la următoarele elemente de anvelopă : pereţi exteriori.5-1 mm) armată cu plasă deasă din fibre din sticlă. poliuretan protejat cu o tencuială subţire (0. Nr. in structura elementelor perimetrale. vata minerala. dar ori de câte ori situaţia o permite se tinde către atingerea acestora prin măsurile de intervenţie la nivelul: pereţilor exteriori prin prevederea la faţa exterioară a unui strat de PEX. . lucrari de tinichigerie: pentru barierele de vapori. de la an la an. Bucuresti Punct de lucru: str. 87.065. 213 . 65.1.Evitarea fenomenului de condens superficial pe suprafaţa interioară a elementelor de construcţie perimetrale. peste valorile admisibile.minea@clidedesign. Ap. dolii si coame si acoperisuri din tabla metalica. CLIDE Design s. tâmplăriei exterioare care se îmbunătăţeşte sau se înlocuieşte cu tâmplărie performantă din punct de vedere termic şi energetic (ex. Matei Basarab. acoperisuri tip sarpanta dinspre podul incalzit. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de reabilitare termica si pentru etansatori.S 2. rosturi in pereti.320. Sc. Pereti despartitori.50. placa pe sol. Bl. . o evitarea cresterii umiditatii efective ale materialelor. CAIET DE SARCINI – TERMOSISTEM FATADA 23. cum ar fi: Aplicarea izolatorului pentru rosturi in rosturile interioare si exterioare ale usilor. 23. . 42. polistiren extrudat (in cazul teraselor inverse). S.1. 3. PPD). tâmplărie exterioară (vezi capitolul tamplarie din PVC-U/Al). L109. e-mail: catalin. planşeului către pod la care se prevede pe suprafaţa dinspre pod un strat de vata de sticla sau vata minerala planşeului de terasă la care termoizolaţia cu cca 15 cm termoizolaţie eficientă din polistiren expandat. B. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 23.s. inclusiv soclul. Et. o evitarea acumularii cantitative de umiditate.Indeplinirea valorilor de comfort (PMV. 6. 3.89.Comportarea corespunzătoare a elementelor de construcţie perimetrale la fenomenul de difuzie a vaporilor de apă: o evitarea aparitiei fenomenului de condens in structura elementelor de construcţie. J40/1162/2005. Obiective generale Se iau măsuri care să asigure : Respectarea conditiilor sanitar-igienice pentru fiecare subansamblu constructiv. Nr. ferestrelor. Ap. Delfinului. ramă din PVC/AL tri sau pentacamerală prevăzută cu geam termoizolant tratat low-e).625. planşeul dinspre podul neîncălzit. Bl. vată minerală sau de sticlă. Tamplarie din PVC-U/Al hidroizolatii: pentru barierele de vapori I membranele hidroizolatoare. Sediu social: str. 24.1. peretilor cortina si suprafetelor vitrate Cerinte de izolatie pentru diferite parti ale cladirii. 40.r. planşeul dinspre terasă. Bucuresti Tel/Fax: 021.c.Comportarea corespunzătoare din punct de vedere al stabilităţii termice pentru elementele de construcţie perimetrale (m.ro CUI: RO 17147031. . Mobil: 0733. Sc. D). peretii exteriori in contact cu solul (pentru cladirile care au subsol). La clădirile existente nu este obligatorie atingerea parametrilor termici şi energetic prevăzuţi pentru clădirile noi. Capitole relationare: Lucrari de tencuieli: pentru fatadele izolate.l.

r. ateliere de reparatii). Et.S 2. Sc. la care se prevede polistiren extrudat.clădiri de învăţământ şi pentru sport din C 107/2-97): pereţi exteriori parte opacă a = 1. Bl. laboratoare. tinzând către atingerea valorilor rezistenţelor termice minime normate pe considerente termo-energetice (valorile coeficienţilor a.energetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente. săli de sport) şi de +10°C pentru incaperi incalzite indirect (magazii exterioare. 65.02 Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetice a anvelopei clădirilor de locuit existente • h) NP 048 Normativ pentru expertizarea termică şi energetică a clădirilor existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora .minea@clidedesign. • i) NP 049 Normativ pentru elaborarea şi acordarea certificatului energetic al clădirilor existente . closete. holuri. 23. a) NP 010-97 Normativ privind proiectarea. Bl.43 m2K/W soclu d = 1. CLIDE Design s.065.7 m2K/W planşee inferioare c = 1. Recomandarile furnizorului sistemelor de reabilitare termica trebuie respectate 23.l. Valoarea dominantă a temperaturii convenţionale de calcul a aerului interior este de +18oC pentru incaperi incalzite direct (săli de clasă. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos.1 m2K/W tâmplărie exterioară e = 0.1.89. 10/1995 privind calitatea în construcţii (una dintre cele 6 exigenţe esenţiale conţinute în lege este "izolaţia termică.1 m2K/W planşee de la ultimul nivel b = 2.2. conform C 107/2-97. Bucuresti Tel/Fax: 021. pentru incaperi incalzite indirect. cabinete. Sediu social: str. 3.320. B. • Legea nr.50.3 m2K/W Coeficientul global de izolare termică a clădirii G1 va tinde către valorile maxime normate pe considerente termoenergetice G1ref.s. peretii perimetrali de la subsol. Delfinului. 87. b. J40/1162/2005. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru şcoli şi licee b) NP 065-02 Normativ privind proiectarea sălilor de sport (unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii 10/1995 c) C107/3-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor d) C107/5-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie in contact cu solul. e) C107/2 Normativ privind calculul coeficientilor de izolare termica la cladirile cu alta destinatie decat cele de locuit f) NP 060 . e în m2K/ W din Tabelul 1 sau 2 . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi - planşeului către subsol la care se prevede pe supratavanul subsolului un strat de PEX .ro CUI: RO 17147031.02 Normativ privind stabilirea performanţelor termo-higro.c. 42. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. hidrofugă şi economia de energie" . 3. 24. Umiditatea relativă de calcul a aerului interior (^i) este de 60% pentru incaperi incalzite direct si de 80%. S. Nr. Bucuresti Punct de lucru: str. 40. Sc. Mobil: 0733. Nr. L109. în vederea reabilitării şi modernizării lor termice g) SC 007 . Ap. Parametrii necesari pentru calitatea termica Unitatile de invatamant sunt amplasate în Bucureşti în zona II climatică pentru sezonul rece pentru care se consideră temperatura aerului exterior de calcul Te = -15oC şi se încadrează (conform tabel VI din C 107/3) în grupa I de clădiri sociale cu regim normal de temperatură şi umiditate. Matei Basarab. e-mail: catalin.625.exigenţa F) 214 . Ap. Clădirile cu ocupare continuă sau discontinuă de clasă de inerţie mare trebuie să fie modernizate. 6. casa scarii. anexe. • j) NP 047 Normativ pentru realizarea auditului energetic al clădirilor existente şi al instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora . c. soclului perimetral clădirii la care se prevede la exterior placare cu polistiren extrudat .2.

01 Soluţii cadru pentru reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor de încălzire din clădiri de locuit. • NP 047 Normativ pentru realizarea auditului energetic al clădirilor existente şi al instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora . • NP 060 .s. 215 . • C107/4-97 Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit . • Legea nr 211/16 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.320.02 Normativ privind stabilirea performanţelor termo-higro. • Legea nr. 351 din 22 mai 2003). • SC 007 . J40/1162/2005. e-mail: catalin. • PENTRU REABILITAREA TERMICA A CLADIRILOR EXISTENTE • NP 048 Normativ pentru expertizarea termică şi energetică a clădirilor existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora . 325 din 27 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.199 din 13 noiembrie 2000 privind utilizarea eficienţă a energiei • Hotărâre din 30 aprilie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.01. 29/30. 550 din 9.04 2003). • C107/7-02 Normativ pentru proiectare la stabilitate termică a elementelor de închidere ale clădirilor (Revizuire NP200/89) . • MP 024-02 Metodologie privind efectuarea auditului energetic al clădirilor existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora . • SC 006 . Matei Basarab. Cu caracter general pentru cladiri noi • C107/0-02 Normativ pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de izolaţii termice la clădiri . Bl.energetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente. în vederea reabilitării şi modernizării lor termice . • C107/3-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor .2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţii aferente.2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice. 87. 3.r. Ap.82) . 40. 278 din 21. • NP 049 Normativ pentru elaborarea şi acordarea certificatului energetic al clădirilor existente .04. 174 din 9 decembrie 2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri multietajate (publicată în Monitorul Oficial nr. Sc. • MP 017-02 Metodologie privind atestare auditorilor energetici pentru clădiri .2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice • Legea nr. • GT 037-02 Ghid pentru elaborarea şi acordarea certificatului energetic al clădirilor existente . S. Bucuresti Tel/Fax: 021.065.ro CUI: RO 17147031.S 2. 3." (publicată în Monitorul Oficial nr. • C107/5-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie in contact cu solul . B. 6. Ap. • GT 036-02 Ghid pentru efectuarea expertizei termice şi energetice a clădirilor de locuit existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora .02 Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetice a anvelopei clădirilor de locuit existente .174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri multietajate (publicată în Monitorul Oficial nr. • C107/1-97 Normativ privind calculul coeficientilor de izolare termica la cladirile de locuit . Et. 29 din 31.89. Bl.l.01. Mobil: 0733.50.199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei • Ordonanţa de urgenţă nr. • Ordinul nr. • C107/6-2002 normativ general privind calculul transferului de masă (umiditate) prin elementele de construcţie (înlocuieşte STAS 6472/4) . Nr. L109.(Revizuire C107. 890 din 9 decembrie 2002). Delfinului. Sediu social: str. • C107/2 Normativ privind calculul coeficientilor de izolare termica la cladirile cu alta destinatie decat cea de locuit . Sc. Bucuresti Punct de lucru: str.c. 65.625. • GP 058/2000 Ghid privind optimizarea nivelului de protectie termica la cladirile de locuit. CLIDE Design s. Nr. 42. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • Ordonanţa guvernamentală nr.minea@clidedesign. 24.

Ap.ro CUI: RO 17147031.89.minea@clidedesign. LIVRARE SI MANIPULARE 23. Greutatea specifica nu mai mica de 48 kg/m3.r. în vederea reabilitării termice . Materiale de etansare 216 . 23. 24. • GT 043-02 ghid privind imbunatatirea calitatilor termoizolatoare ale ferestrelor. 65. Ap.3. Contract icecon nr. • "Guide d'agrement technique europeen" . 324/2000.625. Acesorii: Adezivi.065. Grosimea cum este aratata in planse. Sediu social: str. Se vor utiliza numai materiale omologate care corespund din punct de vedere calitativ prevederilor din standardele in vigoare sau posedă certificate de omologare. Agrafe. Materialele necesare sunt indicate în planşele desenate şi listele de cantităţi de lucrări. 87. e-mail: catalin. Sc. Nr.s. B.2. Se vor respecta tehnologiile date de furnizorii sistemelor de reabilitare termică. Plasa din fibra de sticla pentru armare. Delfinului. • GT 040-02 Ghid de evaluare a gradului de izolare termică a elementelor de construcţie la clădirile existente. S. grosime 10-15cm. Et. Poliuretan extrudat si expandat. CLIDE Design s. • GT 039-02 Ghid de evaluare a gradului de confort higrotermic din unitatile functionale ale cladirilor existente .mai 2001. 6. Sc. trebuind să corespundă cerinţelor exigenţelor de calitate cerute de Legea calităţii în construcţii . 42.Cahiers du CSTB .320. • mp 013-01 Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor de reabilitare termică a clădirilor şi instalatiilor aferente . Bl.c.Sistemes d'isolation thermique exterieure par enduit . Bucuresti Tel/Fax: 021. Izolatia trebuie sa nu fie usor ignifuga si rezistenta la apa. • mp 022-02 Metodologie pentru evaluarea performanţelor termotehnice ale materialelor şi produselor pentru construcţii . Izolare termica Panouri de diferite grosimi: Poliester extrudat si expandat. Suruburi auto-perforante pentru lemn si table metalice. Materialele folosite trebuie să respecte prevederile cuprinse în standardele şi normele de produs. Benzi de armare pentru colturi pentru fatada. Mobil: 0733. Spuma polisocianura rigida.3. 40. Nr.1.l. L109. 3. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • GT 032-01 Ghid privind proceduri de efectuare a măsurărilor necesare expertizării termoenergetice a construcţiilor şi instalaţiilor aferente . Profile metalice pentru baza noua a fatadei termoizolante. Materiale rulate/saltele: Vata minerala. Bucuresti Punct de lucru: str. J40/1162/2005. • PCC-016/2000 .S 2. 3. 23. Bl. Cuie din otel inoxidabil. Panourile de izolatie trebuie sa fie rezistente la umezeala si stabile ca dimensiune. la cladirile civile existente . dibluri si cleme speciale pentru fixare. Panou din vata de sticla cu bariera de vapori (folie de aluminiu sau similar) pe o parte.Procedură privind tehnologia pentru reabilitarea termică a clădirilor folosind plăci din materiale termoizolante.50.inclusiv cerinţelor de calitate cerute de nivelul lucrării. Matei Basarab. Materialele utilizate la executarea lucrării vor fi conform standardelor şi prescripţiilor în vigoare.3. MATERIALE.

.l. mortar. Bucuresti Punct de lucru: str.89. 23. 40. EXECUTAREA LUCRARILOR.Silicon: material folosit intre geamuri sau intre geam si aluminiu. S.Se prinde izolatia de capriorii si de sipcile din lemn cu cleme. Sc.Salteaua se mentine cu bariera de vapori din folie de aluminiu (suprafata reflective a foliei se aseaza in jos).50. Caracteristicile care trebuie respectate sunt urmatoarele: a) Polistiren expandat pentru fatade: Grosimea care trebuie sa respecte cerintele este in subcapitolul 16.Poliuretan va fi in concordanta cu 11S A 5754 sau similar aprobate.polisulfida: compus din 2 parti. CLIDE Design s. 3. 87. Peretii exteriori se vor izola cu un strat de polieter expandat ignifug. Bl. culoare aprobata de Dirigintele lucrarii. Mobil: 0733. • Tip D . protejat de un start subtire de tencuiala armat cu plasa din fibra de sticla conform prevederilor NP 0472000 si SC 007-02 (§ 2. o Dimensiunile nu vor fi mai mici decat cele indicate in Planse. Ap. 42. . Sediu social: str.c. Nr. Matei Basarab. conductelor etc. Bl.minim 0.320. • Amorsa va fi cum este specificat de producator si aprobat de Dirigintele lucrarii. metal. e-mail: catalin. • Tip E . 3. 23.125 N/mm2 Resistenta la >0. Izolatia cu vata de sticla si vata minerala cu bariera de vapori: Planuri uniforme. se monteaza sistemul de sustinere cum este indicat in Planse. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • Tipul A . o Vor fi incombustibile cu o densitate de 30 kg/m3.Sub acoperisul metalic. Compus din 2 parti. 6.4. se foloseste cum este indicat in planse.CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE 23. Nu se permit goluri cu aer.S 2. Delfinului.625.Spuma Poliuretanica: se va folosi pentru umplerea golurilor din jurul tevilor. Cerinte generale de montare pentru termoizolatii Izolatie cu placi: . transparent cum va fi aprobat de Dirigintele lucrarii. Va avea culoarea gri. Ap.r. Et. B.2. 65.15 N/mm2 Clasa de combustie C2 Productie libera de CFC si HCFC 217 . spongioase. • Elementele de etansare trebuie sa fie din spuma de polietilena extrudata sau spuma din poliestiren. pentru beton.7). Bucuresti Tel/Fax: 021.Elemente de etansare prefabricate o Vor fi din polietilena-propilina-polimer. 24. pentru a asigura rezistenta materialului de etansare.1.Salteaua de termoizolatie se monteaza dupa ce se fixeaza astereala. . • Tip B . J40/1162/2005. Termoizolatia peretilor exteriori Vezi deasemenea capitolul Lucrrai tencuieli.4. Nr.1. L109. Pe acoperisurile din beton se monteaza placi conform specficatiilor producatorului si aprobarii Proiectantului Pe partea superioara a a polacilor din beton pentru acoperis: montarea placii se face conform specificatiilor din capitolul Hidroizolatii si specificatiile producatorului. Izolatia cu placi a acoperisurilor tip terasa trebuie bagata in mastic sis a aiba intotdeauna bariera de vapori sub.2.065.s. • Tip C .minea@clidedesign.2 de mai sus (punctul "a") Densitatea intre 16-18 kg/m3 Rezistenta la compresiune . Sc. fasii filtru cu fata butil-adeziva. simetrice si aliniate cu lucrarile existente pentru tamplaria pentru acoperis.4.ro CUI: RO 17147031. .Se suprapun rosturile 10 cm si se etanseaza cu banda lata de 5 cm din aluminiu armat. Se monteaza placi cu toate marginile Placile se vor instala cu toate marginile apropiate si vor fi fixate la intradosul planseelor.

24. Ap. B. S. Bucuresti Tel/Fax: 021. se rectifica planeitatea stratului suport.6 W/m2K. Se monteaza profilul la nivelul soclului. Valoareav kf pentru rame = 1. 87. Vezi capitolul Tamplarie din PVC-U/Al. conform prevederilor NP 047-2000 si SC 007-02. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi b) Strat de adeziv pentru placile de polistiren: Aderenta polistirenului . 218 . 23.5 . Se monteaza termoizolatia plintei. Mobil: 0733.minea@clidedesign. de 6mm grosime. O valoare R mai mare se va obtine folosind geam securizat laminat la exterior. Ap. 42. se spala si se usuca (vezi Capitolul Lucrari de Tencuieli).minim 0. Grosimea necesara pentru termoizolatie se va calcula de Proiectant conform performantelor termice ale peretelui exterior existent si se va notain proiectul tehnic. ca vechea izolatie sa fie indepartata complet (vezi Capitolul 1. rezultand o valoare R0 = 0. 3./80°C. Nr. Se monteaza benzile de armare in diagonala la colturi de la ferestre si usi. Lucrrai de demolare).10). Delfinului. Sc. termoizolatia se monteaza la interior.l. cum se specifica pentru parter si primul etaj. Nr. unde trebuie pastrate tratamentul exterior al tencuielii exterioare.4 mm Densitate . dupa verificare si consimtamantul Proiectantului. Se monteaza armatura in tencuiala peretilor exteriori. Matei Basarab. Vezi capitolul Lucrari compartimentare placari uscate.320. Bl. L109.1 N/mm2 c) Plasa din fibra de sticla: Golurile plasei 3.) . Panourile de geam termoizolante de minim 4+16+4mm. 40. cand se monteaza tablele termoizolatoare.1W/(m2k)]. Se aplica ultimul strat de finisaj pe peretii exteriori (vezi Capitolul Lucrari de Tencuieli).c.ro CUI: RO 17147031. De demonteaza tamplaria exterioara (vezi Capitolul Lucrari de Tencuieli).4. 3. Sediu social: str. Se monteaza noua tamplarie (Vezi capitolul tamplarie din PVC-U/AL).minim 145 g/m2 Rezistenta la intindere >1500 N/5 cm Rezistenta la mediu alcalin d) Verificare in: Rezistenta la soc .89. Se monteaza tablele termoizolatoare cu agrafe. 6. CLIDE Design s. J40/1162/2005. In cazul reabilitarii cladirilor istorice. Se respecta instructiunile proeducatorului pentru utilizarea emulsiilor si solutiilor bituminoase necesare in timpul asezarii panourilor izolatoare. Termoizolarea teraselor/acoperisurilor tip terasa Pentru montare pe partea superioara a placilor din beton si pe sapa din ciment netezita: Se verifica calitatea stratului de difuziune vapori si bariera de vapori (vezi Capitolul Hidroizolatii) Se aseaza termoizolatia noua intr-un mod in care rosturile de la straturi diferite nu sunt direct suprapuse. Bl. 23. Sc. Et. Trebuie respectate urmatoarele criterii: Inlocuirea tamplariei existente cu tamplaria noua din PVC-U sau AL.r.s.50. In cazul lucrarilor de reabilitare complete: S-a convenit. Tamplarie exterioara noua Vezi capitolul Tamplarie din PVC-U/Al. cu partea interiora tratata (low E : e<0. 65.fara crapaturi Proceduri de montare: Se indeparteaza tencuiala de pe peretii exteriori (vezi Capitolul 1.1 N/mm2 Rezistenta la variatiile de temperatura (-30°C.69m2k/W.3. Lucrari de Demolari). e-mail: catalin.625. Bucuresti Punct de lucru: str.065.4.S 2.minim 3 J Aderenta adezivului in timp >0.4. avand distanta dintre panourile de geam umpluta (plina) cu gaz inert [valoarea coeficiantului k = 1.

Termoizolatia pardoselii si peretilor exteriori in contact cu solul Pentru reabilitare: Vezi subcapitolul 22. deoarece are efect negativ asupra inaltimii usilor. rezistent la compresiune si in ceea ce priveste grosimea. S. sau saltele din vata minerala cu bariera de vapori din folie de PE.4.50.4. Et.1. L109. 87. Termoizolarea planseului dinspre podul neincalzit/ultimul etaj In caz de reabilitare: Pe planseul dinspre podul neincalzit se pune un strat aditional de termoizolatie moale (panouri sau saltele) de 10 15cm grosime si si se iau masurile adecvate pentru a permite accesul oricarui element in pod fara a deteriora termoizolatia noua. Matei Basarab. Grosimea necesara a stratelor de izolatie se va calcula de Proiectant si se va specifica in proiect. Bl. 24. J40/1162/2005. Alternativ se poate aplica o tencuiala termoizolanta. Bucuresti Tel/Fax: 021. se va fixa un strat de polistirene extrudat ignifug sub plafonul subsolului. 23.4. Pentru constructii noi: termoizolatia pardoselii si a peretilor exteriori trebuie sa fie in conformitate cu punctul "c" din subcapitolul 22. 219 . Altfel grosimea izolatiei se poate reduce. e-mail: catalin. 3. Sc.15cm grosime. Vezi programul pentru finisaj din proiectul tehnic si Capitolul Lucrari de pardoseli. Poliuretan) de aproximativ 12 .5.89.2 de mai sus. Termoizolatia se va incorpora in pardoseala.6. Termoizolatia podului incalzit sub acoperisurilor tip sarpanta Daca este posibil intre.7. Alternativ inzolatia se poate monta sub plafon in functie de proiect si de spatiul existent.). Podurile reci ale capriorilor se pot evita folosind sisteme de incalzire pentru acoperis.4. vezi Capitolul 1. glafurilor etc si determina costuri suplimentare.minea@clidedesign. Delfinului. Vezi capitolul Compartimentare Placari uscate sau Tavane Suspendate Modulare sau Liniare. incluzand sapa din ciment. gresie etc. pentru a ajnge la grosimea pardoselii existente. Mobil: 0733. (aproximativ 8cm de polistiren extrudat). 23. Termoizolatia incaperilor de sub terasa va fi conform cerintelor termo-higro. Lucrari de demolari. Ap. Vezi Capitolele Lucrari compartimentare placari uscate si Lucrari de tencuieli.7 de mai sus. Termoizolatia pardoselii de deasupra subsolurilor neincalzite Daca finisajul placii de deasupra subsolului neincalzit este deteriorat si este prevazuta construirea unui alt etaj. Pentru demontarea finisajelor vechi ale pardoselilor. 23.4. In cazurile in care izolatia nu poate fi incorporata in parter. Ap. pentru a fi finisat (pardoseala din pvc. Trebuie evitata cresterea in grosime a pardoselii. Polisocianurat de aceeasi grosime. cu o sapa din ciment armat pe partea superioara. Terasele cu incaperi incalzite sub necesita un strat eficient de termoizolatie (Polistiren. Bucuresti Punct de lucru: str. B. sau chiar mai bine sub capriorii din lemn se vor instala panouri din vata de sticla compimata ci folie de aluminu pe o parte.ro CUI: RO 17147031. 3. Poliuretan. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi In cazul lucrarilor de reparatii: Se indeparteaza partile deteriorate ale stratelor de izolatie si se aseaza starte noi de material izolator. Bl. 23. Nr. 42. 65. 40. astfel incat tipul de material sa fie la fel cu cel existent. un strat termoizolator de minim 5cm de polistiren sau echivalent poate fi incorporat.energetic si pentru confot interior in vigoare. unde panourile se partial puse pe partea superioara a capriorilor (cum ar fi Pro Span sau similar aprobate). protejat cu tencuiala din rabit sau gipscarbon. daca este posibil fara a schimba grosimea totala a acesteia.l.065. Alternativ se poate folosi spuma din Polistiren. Sc. 6.320. Daca se intampla acest lucru trebuie redusa grosimea izolatiei.c.625.r. Sediu social: str.8. Grosimea minima a izolatiei: 15cm.s. CLIDE Design s.S 2. Nr.

Nr. poduri Se verifica lucrarile pentru adaugarea/inlocuirea termoizolatiei pentru terasele si planseele dinspre pod. Verificarea: . Acoperisuri.montarea fâşiilor de armare pe direcţie diagonală la colţurile ferestrelor şi uşilor. o Denivelarile mici se vor corecta cu mortar marca M100 T. Nr. 87. . . J40/1162/2005. Mobil: 0733. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 23. Verificarea la inceperea execuţiei stratului final de finisaj al pereţilor exteriori.50. Termoizolatie Verificari inainte de inceperea lucrarilor de izolatii termice: .s. Bl.Daca s-au executat etansari in dreptul strapungerilor accidentale sau tehnologice. Verificarea montării profilului de bază la nivelul soclului.montarea armaturii din tencuiala pereţilor exteriori pe primele suprafeţe după dezafectarea actualei învelitori.1. Daca s-au respectat dimensiunule. CLIDE Design s. Sc.S 2.montarea diblurilor de prindere a plăcilor termoizolante. Sc.89. spalarea si uscarea. Bucuresti Punct de lucru: str. o Atunci cand tabla cutata constituie stratul suport al termo. Subsol Se verifica lucrarile pentru adugarea termoizolatia pentru pardoseala de deasupra subsolului (reabilitare) sau pentru incorporarea ei in planseul subsolului (la cladirile noi).5 ° C si pentru umiditatea relativa interioara ± 2 % . 3.minea@clidedesign. B. şi montarea primelor plăci termoizolante. Verificari la sfarsitul executiei lucrarilor de izolatii termice. Daca rosturile dintre Plăci sunt de minim 2mm.hidroizolatiei .ro CUI: RO 17147031. Existenta utilajelor necesare lucrarilor. o Sapele din beton armat de 30 mm grosime. Fatade noi Se verifica indepartarea tencuielii de pe peretii exteriori.l. 40. executate peste termoizolatiile din materiale tasabile vor fi prevazute cu rosturi la distanta de 10 -15 cm de la atic. Existenta de personal calificat pentru executia lucrarilor . 3. . Sediu social: str. Et. inainte de executarea straturilor de protectie. Existenta proiectului si a detaliilor de executie. Daca nu s-au produs goluri in Plăci. Daca parametrii climatici interiori ( temperaturi . Existenta procedurii tehnice de executie a lucrarilor de izolatii termice in documentatia constructorului. Bucuresti Tel/Fax: 021. terase. Ap.065. Daca termoizolatia se executa prin lipire aceasta se va fixa suplimentar si cu ajutorul unor cleme pe contur.5. umiditati relative) corespund proiectului in limitele admisibile care sunt : pentru temperatura interioara ± 0. Verificari in timpul executiei lucrarilor de izolatii termice Daca este respectata procedura tehnica de executie a constructorului. Ap. Bl.hidroizolatie. Delfinului.Daca nu apare condens in dreptul puntilor termice . CONTROLUL CALITATII 23. a agrementelor tehnice pentru materiale si proceduri noi. Verificarea montării tâmplariei exterioare noi din PVC-U/Al si suprafetele din jurul lor. Pregatirea suprafetei suport: o Suprafata suport trebuie sa fie neteda. . Existenta certificatelor de calitate pentru materiale. 220 . 6. 24. Verificarea după realizarea noii învelitori.320. e-mail: catalin. 42.Terminarea lucrarilor anterioare (existenta procesului verbal de Receptie). fara asperitati si fara contrapante. L109. 65.r. Matei Basarab. S. curatarea prafului.c.5.625. Daca este respectat proiectul si detaliile de executie. ea trebuie montata cu cuta lata spre termo . rectificarea planeitatii stratului suport. pozitiile si formele puntilor termice prevazute in proiect.

dar nu adeziva la materialul de etansare. se pune suficient material pentru etansare suficient pentru a evita contactul cu astfel de margini. Bucuresti Tel/Fax: 021.065. Sc. trebuie folosita o pelicula impotriva adeziunii. bitum. . . Ap. 65.s. S. Montarile nu trebuie sa aiba scurgeri sau patrunderi de apa in interior sau in spatiile etansate ale structurii.Se curata suprafetele invecinate cu rosturile etansate de murdaria rezultata de la etansare. J40/1162/2005.S 2.89. In cazurile in care materialul pentru etansare are tendinte adezive la materiale.Dimensiunile sa fie adecvate pentru imbinarile necesare. 6. Montarile nu trebuie sa aiba taieturi. CLIDE Design s. 23. Mobil: 0733. Catalin Minea 221 . 42.c.ro CUI: RO 17147031. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • • • Daca temperatura interioara a elementelor de inchidere si a puntilor termice corespunde valorilor proiectate. Ap. gauri care nu sunt necesare sau deteriorari. e-mail: catalin.Suprafetele materialelor pentru etansare sa fie aproximativ la acelasi nivel si paralela cu suprafetle finisate adiacente. sa nu faca zgomot. Matei Basarab. Fiecare modul sau panou trebuie fixat bine.320.Filer-ele pentru etansare se vor monta in lungimile maxime existente si practice si se vor monta ferm in rosturi. L109.r. Bl. aplicate vor fi aplicate cu acuratete continuu. si folosind presiune suficienta pentru a asigura contactul si adeziunea totala si continua. Sediu social: str.Toate suprafetele vor fi etansate si grunduite cum se recomanda si se aproba de producator.50. - 23.5. 87. . 24. .2.6.minea@clidedesign. Bl.l. Bucuresti Punct de lucru: str. La finalizare. Materialele pentru etansare prefabricate se vor pune intotdeauna comprimate. 3. . B.Suprafetele materialelor pentru etansare pot sa fie putin sub. Nr. 40. . Materiale pentru etansare . polimeri sau materiale similare nu se vor folosi. Intinderea filer-elor elastice nu este permisa. dar niciodata peste suprafetele finisate adiacente decat daca acest lucru este aprobat.Filer-ele vor fi montati la adancimile necesare folosind lemn sau unelte pentru acest scop. Delfinului. 3. sa nu se miste.Materialele impregnate cu ulei. Sc. Et. Aceasta pelicula poate sa fie adeziva la material. .Materialele pentru etansare vor fi puse cu echipamente aprobate. . - PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE Executie lucrari de termoizolare la fatade Executie lucrari de reabilitare termica Intocmit : Arh. Nr.Se pun materiale prefabricate pentru etansarea rosturilor in locurile indicate si conform specificatiilor producatorului.Unde marginile rosturilor sunt rotunde sau altfel.625. .

1. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 24. Sc.c. GENERALITATI Lucrarile prezentate mai jos vor fi dupa cum urmeaza: a). Nr.l.320. L109. primeaza specificatiile producatorului dupa care cele din prezentul. incheindu-se procese-verbale de lucrari ascunse.65% — temperatura suportului 12° C . In toate cazurile. Sc. B. CLIDE Design s. e-mail: catalin. respectiv in fisa producatorului. Matei Basarab. antreprenorul are obligatia de anunta executia lucrarilor si a convoca receptia acestora.65% — temperatura suportului 15° C .a). utilizarea tipului/clasei de calitate a materialelor indicate in proiect. 6. pentru lucrarile de finisaje si zidarie interioare se vor respecta urmatoarele conditii minime de mediu: — temperatura ambientala 18° C .065.S 2. Bl. prezentul caiet de sarcini si prescriptiile producatorilor.Lucrari care urmeaza a fi acoperite sau partial acoperite ca atare calitatea lor din punct de vedere al aspectului si corectitudinii executiei va trebui verificata: -pe parcursul executarii acestora. 42.minea@clidedesign. 24. Orice lucrare va fi inceputa numai dupa verificarea si receptionarea:  suportului.28° C — umiditatea suportului 3% (CM) — se va evita lucrul in bataia razelor solare — se vor evita curentii de aer — se va asigura ventilarea In general si daca nu se prevede altfel in cadrul conditiilor specifice de montaj de mai jos. Bucuresti Tel/Fax: 021. 40. Toate materialele de finisaj vor fi aprobate din punct de vedere design si culoare de catre proiectanti inainte comandarii. Mobil: 0733. 3. daca lucrarea se va executa pe un suport existent  lucrarilor care urmeaza sa fie ascunse de noua lucrare Operatiile de mai sus se efectueaza si se inregistreaza conform prevederilor.28° C — umiditatea suportului 4% (CM) — se va evita lucrul in bataia razelor solare — se va evita lucrul in vant Se vor verifica.inaintea montarii mochetei se vor verifica pardoselile inaltate). 3. respectiv in fisa producatorului. Nr. La inceputul si pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tuturor conditiilor de mediu indicate in prezentul caiet de sarcini dar si in fisa tehnica a producatorului In cazul in care indicatiile fisei tehnice a producatorului sunt diferite de cele din prezentul se vor respecta indicatiile producatorului In general si daca nu se prevede altfel in cadrul conditiilor specifice de montaj de mai jos. 65. Delfinului. b). pe diverse faze ale lucrarilor . S.r.Lucrari care vor ramane vizibile si care pot fi receptionate in orice moment dupa executie In cazul lucrarilor de la 1. Bucuresti Punct de lucru: str. pentru lucrarile de finisaje exterioare se vor respecta urmatoarele conditii minime de mediu: — temperatura ambientala 12° C . J40/1162/2005.s.28° C — umiditatea ambientala relativa 55% . precum si tehnologia de aplicare si conditiile de mediu prevazute in normative. deasemenea.32° C — umiditatea ambientala relativa 55% . Et. CAIET DE SARCINI – FATADE CU CASETE DIN TABLA 24. Bl. Ap. 222 . Ap.ro CUI: RO 17147031. Sediu social: str.inaintea executarii lucrarilor ulterioare ca vor acoperi lucrarile definite mai sus (ex.625. 87.50.89.

15W/m2 x K 223 . Produse de baza.50.minea@clidedesign. 3. e-mail: catalin. 87. 24. 40. 3. Bucuresti Punct de lucru: str.3. Cerinte de performanta 24.89. Rezistenta la incarcarea data de vant. tevi si profile extrudate. Fatade cortina. Mobil: 0733.l. Bare. Permeabilitate la aer. Et. 24. Partea 2: Caracteristici mecanice Aluminum and aluminum alloys.500N/m2  un coeficient de transfer termic 1.1. Peretele va avea un sistem de trei sticle 6-12-4-12-4mm cu interspatii de cate 12mm continand Argon:  sticla exterioara – sticla securit termoizolanta si absorbanta de 6mm  sticla din mijloc – sticla securit de 4mm  sticla interioara – sticla securit cu emisivitate redusa (LowE)de 4mm conforme cu SR EN 572-1 si SR EV 12150-2. DESCRIEREA MATERIALELOR CARACTERISTICI FOLOSITE SI PRINCIPALELE LOR Peretele va avea o structura de profile din aluminiu vopsit in camp electristatic. profile in conformitate cu SR EN 573-3 si SR EN 755-1. Delfinului. Partea 1: Definitii si proprietati fizice si mecanice generale SR EN 12150 SR EN 13119 SR EN 12154 SR EN 12152 SR EN 13116 Sticla pentru constructii. Matei Basarab.320.2. CLIDE Design s. Cerinte de performanta si clasificare Fatade cortina. Sc.c.2. Etanseitatea la apa. Partea 3: Compozitia chimica si forma produselor SR EN 755-1. S. Bl. Peretele va fi conform cu SR EN 13119 si va asigura: -etanseitatea fata de apa conform SR EN 12154  permeabilitatea la aer conform cu SR EN 12152  rezistenta la incarcare datorata vantului conform cu SR EN 13116 si tinand cont ca incarcarea va fi de min. 6. Extruded rod SR N 572-1 Sticla pentru constructii. 65. Bucuresti Tel/Fax: 021.ro CUI: RO 17147031. Terminologie. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. Sediu social: str. Compozitia chimica si forma produselor obtinute din aluminiu prin deformare plastica. Sticla silico-calco-sodica. Bl.065. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. J40/1162/2005. SR EN 573-3 Aluminiu si aliaje din aluminiu. B. Nr.S 2. 42.s. Geam de securitate de sticla silico-calco-sodica Perete cortina. L109.625. Ap.2 Aluminiu si aliaje din aluminiu. Nr. Cerinte de performanta si clasificare Fatade cortina. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Standarde generale P 118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor. Sc.r. Partea 1: Conditii tehnice de inspectie si de livrare. Ap.

c. Sediu social: str.s. Sc. 24. Matei Basarab. Bl. Et. 3.minea@clidedesign. CLIDE Design s. B. 87. Bucuresti Punct de lucru: str.37dB. CONDITII SPECIFICE DE MONTAJ Montajul se va face conform specificatiilor si detaliilor producatorului peretelui si in concordanta cu detaliile proiectului.065. Delfinului.r.625. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE  Executie fatade cu casete metalice Intocmit : Arh. 3.320. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi . Nr. 65. e-mail: catalin.ro CUI: RO 17147031.l. Ap. Bl. 6. L109. Bucuresti Tel/Fax: 021. Mobil: 0733. S. 24. 40. 24.50.5.89. 42. Ap. J40/1162/2005.4.S 2. Sc.o izolare fonica a zgomotului aerian min. Catalin Minea 224 . Nr.

Hidroizolatii.175 25.50.L.C. Aceste lucrari pot include atat lucrari noi cat si/sau lucrari de reabilitare. B. Bucuresti Tel/Fax: 021.065. vezi Capitolul 5.C.C.D.1.strat continuu din scandura din lemn. Ap.2. glafuri) Capitole asociate: • Pentru finisajele acoperisului din tabla de cupru: vezi Capitolul "Zugraveli si Vopsitorii" pentru cerintele de grunduire si finisarea acoperisului din tabla de cupru. Pantele invelitorilor Natura invelitorii Tabla plana obisnuita si tabla autoportanta Tabla profilata tip tigla Pante (cm/m) minime 15 25 Pante ( cm / m ) uzuale 30 .P. Urmatoarele tipuri de invelitori sunt tratate in cadrul acestui capitol: • Invelitori din tabla plana. . Bl. care sprijina invelisurile de acoperis care nu sunt autoportante. peste care se bat sipci din lemn paralele cu panta pe care se vor monta elementele de invelitoare si asigura o protectie suplimentara impotriva patrunderii apelor si zapezilor.625. 42. Mobil: 0733.P. Hidroizolatii. 65.320. Indicativ GP 065-2001 Titlu Ghid privind proiectarea si executia lucrãrilor de remediere a hidroizolatiilor bituminoase la acoperisuri de beton. CAIET DE SARCINI – LUCRARI DE INVELITORI SI TINICHIGERIE 25. CLIDE Design s. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. 3.L. tabla ondulata si elemente sandwich.02.60 45 .S 2. • Invelitori din tabla profilata tip tigla.Astereala . 24. • Tabla metalica autoportanta (ondulata si tip sandwich) Lucrari de tinichigerie (jgheaburi. titaniu-zinc sicupru.Carton sau panza bitumata sau folie polietilena cu rol de hidroizolatie.1984 NP 37–1982 Înlocuieste 2. Nr. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos.s. 6. Acoperisul are urmatoarele starturi: . Nr. Sediu social: str.l. Ap. S. Sc. Bucuresti Punct de lucru: str. L109. Sc.11. Norme tehnice privind alcãtuirea si executarea hidroizolatiei cu folie din pvc plastifiat la acoperisuri Ordin de aprobare M. e-mail: catalin. 1. 21/21. vezi Capitolul 13. burlane. J40/1162/2005. Bl.2001 I. barirele de vapori): vezi Capitolul 13.89. GENERALITATI Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrari de tinichigerie pentru acoperis din tabla neondulata. Lucrari de Tamplarie. 87. Nr. Elementele de invelitoare cum ar fi tabla plana sau tabla metalica tip tigla.T. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 25. 3. • Pentru termoizolatie vezi Capitolul 16: Reabilitare termica si etansatori. Matei Basarab.c. si non-autoportanta cum ar fi tabla galvanizata. 40. 1624/02. Et. • Pentru izolatia de sub acoperis (membrane hidroizolatoare. Delfinului.ro CUI: RO 17147031. C 217-1983 225 .minea@clidedesign.r.

30 m Grosimea panourilor exterioare din otel depinde de sarcina statica si de spatiul dintre pane.C. Bl.L. 24.. .L.Ind.r.Tabla exterioara: 6 mm-8 mm grosime. Mobil: 0733. .Ind. 42. 1733/20. 219/2005 M.065. execuţia şi exploatarea învelitorilor din membrane polimerice realizate . Proiectare si Directivare in Constructii M. 65.L. monolite şi prefabricate NORMATIVE CONEXE M. . Fiecare panou are in mod normal 4 cute plus 1 cuta pentru imbinare cu o suprapunere de aprox.minea@clidedesign. Et. 19.04. 1.P. 3. NP 119-2006 6. . Nr. autoportante Table din otel galvantizate si vopsite cu start intermediary termoizolant.1989 M.00 m latime .C.Ministerul Lucrarilor Publice.Lungime: min.1.C. B. C 151-1972 8. 4/10.3. Transporturilor si Turismului M.11.C.C.09.2003 M. Delfinului.T. 606/21.c. 226 .625. Sc.T.ro CUI: RO 17147031. e-mail: catalin.D.320. 126/19. Bl.D.C. LIVRARE. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. J40/1162/2005. Bucuresti Tel/Fax: 021.Ind.00 m.T. MANIPULARE.in situ‖ Normativ privind proiectarea şi execuţia învelitorilor subţiri de beton armat şi precomprimat. Nr.C. Materiale a) Invelitoarea autoportanta pentru acoperis intr-un start .s.Panou modular: 1. 6. CLIDE Design s. . 40.01. Matei Basarab. de 8 cm din poliuretan rigid sau de 12 cm din fibra de densitate medie.Institutul Central de Cercetare.3. C 37-1988 Normativ pentru alcatuirea si executarea învelitorilor la constructii Instructiuni tehnice pentru folosirea învelitorilor din tabla cutata zincata termoizolate cu polistiren celular Îndrumator pentru prinderea si montajul tablelor metalice profilate la executarea învelitorilor si a peretilor I.T. NP 069-2002 Normativ privind proiectarea. Ap.L.l. VERIFICAREA CALITATII.C. Atat panourile interioare cat si cele exterioare trebuie sa fie laminate pentru a permite deschideri mari si economice intre pane. 161/N/18. Sc. S.table ondulate din aluminiu anodizate si/sau copsite b) Panouri sandwich. 87. C 172-1974 Legenda: I. max. Ap. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 3. 3. DEPOZITARE 25.Tabla interioara: 6 mm grosime. Caietul 1 4. 70 mm.11. L109.1972 M.T.2006 C 37-1988. GP 112-2004 5. Bucuresti Punct de lucru: str.P.table ondulate din otel galvanizate si vopsite.Ministerul Constructiilor Industriale 25.S 2. Sediu social: str.T.P.C . .89.C.C.1974 C 37-79 7.P. executia si exploatarea învelitorilor acoperisurilor în pantã la clãdiri Ghid privind proiectarea.50.

se livreaza componentele necesare pentru sistemul de acoperis complet. J40/1162/2005.02mm strat de finisaj). Valoarea k (coeficient de pierdere a caldurii) pentru intregul acoperis. etansatori si accesorii cum se recomanda de producatorul tablei metalice. Sc. nu mai putin de 2. In medii mai agresive (langa fabrici si uzine cu aer foarte poluat) grosimea startului exterior de finisaj trebuie sa fie mai mare cu 0. 24. Bl. Tabla din otel galvanizat : o Va fi otel laminat la cald Gauge 24 (0. compozitia pentru cupru 50% cositor si 50% plumb. nu pateaza. Et. o Etansator de rost: O parte poliuretan elastomeric. greutatea minima 4. B. Lipire. S. CLIDE Design s. incluzand coama. Inzolatia: Panou din spuma poliuretana extrudata rigida.10kg/m2. cu grosimea minima de 8cm.005mm + 0.065.005mm + 0. c) Tabla pentru acoperis din cupru: tabla din cupru laminata la rece in conformitate cu indicarea duritatii H00 si cu greutatea de 4. e) Materiale diverse: se furnizeaza materiale si tipuri de cleme. aprox. 5cm largime x 7. sipci. Culoarea trebuie selectata conform standardelor producatorului si aprobata de Proiectant. 3. Se potrivesc materialele si finisajele acoperisului. Bucuresti Tel/Fax: 021. Sc. 3. 87. o Pentru tabla din cupru: ca mai sus. scurgeri. 65. garnituri si banda de inchidere.50.320. Conform STAS 11212/2-84. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Panourile interioare liniare trebuie sa fie usor striate si sa aiba o latime de 1. incluzand tablele din metal trebuie sa fie mai mic de 0. Cuie: o Pentru tabla din otel sau zinc: otel inoxidabil 0. care nu se deformeaza.625.ro CUI: RO 17147031. cum ar fi finisaj din Al-Zn. separatori. Lungimile pot varia. 227 .0m intre liniile de centru si rosturi. Ap. valoare care corespunde cu o valoare R de cel putin 3.1mm strat de finisaj) sau Polivinilden (strat de poliester 0. daca nu se specifica altfel in planse. Partea expusa a tablei liniare galvanizata trebuie acoperita cu Plastisol din pvc (grund 0. bronz sau alama. Accesorii: Exceptand cazul in care se indica ca lucrare la alta sectiun a caietelor de sarcini.89.1 mm) sau cu Florura de polivinilden sau Acoperit cu poliester siliconizat (grund 0. polisulfidea butil sau etansator din silicon cum se recomanda de producatorul constructiei. etansatori. Pene: acelasi material ca tablele pentru acoperis.30 W/m2K. L109.c. Garantia producatorului: timp de 15 ani panourile nu vor coroda. Nr. 6.r. nu este toxica. exceptand daca se indica altfel.90 . 42. Mobil: 0733. Sururburi si bolturi: o Pentru tabla din otel. Bucuresti Punct de lucru: str.25mm minim.s. agrafe. electrod de sudat.S 2. Se urmaresc recomdarile producatorului. invelisuri protective. depinzand de imbinarea simpla sau dubla.5cm lungime.l. densitatea interioara de 30kg/m2. Delfinului. Sediu social: str.33 m2K/W. d) Jgheaburi si burlane: acelasi material ca la tablele pentru acoperis. cu grosimea minima de 12cm. Se furnizeaza permanent banda elastica. materiale de lipire. Nr. Alte finisaje. panourile exterioare trebuie finisate la exterior cu: Plastisol din pvc (grund 0. Finisaje: in mediu neagresiv.2mm. jgheaburi. table moale si otelita. clasa I de reactie la foc conform NEN 3883 sau panou din fibra de densitate medie. o Banda de etansaree: banda etansatoare cu compusi solizi poliizobutilenici sensibila la presiunee 100%.01mm + finisaj 0.60mm). 40. daca sunt in conexiune.minea@clidedesign. Matei Basarab. o Zincata nu va fi mai mica de 215 g/m2 conform EN 10143 aplicata prin proces continuu de imersare. dar din cupru sau bronz.6. e-mail: catalin. titan-zinc si zinc: otel inoxidabil o Pentru tabla din cupru: Cupru.9kg/m2.1mm). sageac.005mm + strat de finisaj 0. Bl. placa lacuita din aluminiu sau din otel inoxidabil sunt optionale si se vor folosi doar cu acordul Contractorului. o Etansator pentru rosurile de dilatatie . Ap. ventilatii.2cm.

Bucuresti Tel/Fax: 021. 65. montate in locurile si la nivelurile indicate cu margini vizibile fasonate pentru a forma bordura. Lucrarile trebuie sa se potriveasca cu substructura. Bl.5cm diametru. recomandarile generale pentru aplicarea tablei pentru acoperis. Bucuresti Punct de lucru: str.0. pentru ca metalul sa asigure montarea adecvata a etansatorului elastomeric.3. cu capete solide si saibe din acelasi material cu tabla. Se recomanda nituri suplimentare pentru imbinari. Plansele vor arata modul de formare si imbinare a tablei metalice si a tiglelor . textura de finisare si culoarea. Tabla metalica prefabricata pentru acoperis. Delfinului. Ap. 40.3. 42. 3. Mostra trebuie sa aiba dimensiune asuficient de mare pentru a demonstra modurile de imbinare tipice.. Se monteaza mostra pe suprafata acoperisului la indicatia Proiectantului. EXECUTAREA LUCRARILOR. ASAMBLARE A. tevi pentru evacuare apa pluvila etc. 24. burlane. MONTARE. jgheaburi. INSTALARE.625. 25. se pregateste o mostra. Elemente metalice exterioare cu fete vizibile curate.3. Se incorporeaza materialele si metodele de excutie si montare identice cu cerintele proiectului. Nr. 3.minea@clidedesign. Bl. Sediu social: str. pentru a preveni scurgeri sau deteriorare.065. vor fi de aprox 20cmx20cm din fiecare. Ap.c. Tablele si tiglele se depoziteaza in exterior .l. B. Materialele trebuie sa fie in conformitate cu instructiunile si recomandarile producatorului.1. Se indica rosturile de dilatare si conectarile hidroizolante pentru lucrarile adiacente si pentru bariere si penetrari. 6. Generalitati Se folosesc elemente prefabricate cat mai mult posibil. Tabla metalica in timpul depozitarii se va mentine uscata si departe de pamant pentru a asigura ventilatie adecvata. Et. Depozitare si Manipulare Tabla metalica se va transporta si livra cu folii protectoare. coame pentru hidroizolatie si rezistenta la apa cu previziuni de expansiune pentru lucrarile in desfasurare. Marginile din tabla galvanizata se vor imbina si lipi.r.s. Deteriorarile minore se vor repara cu chit . burlane. 25. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi - Nituri: 0. e-mail: catalin. Trebuie avuta grija la manipularea tablei metalice pentru a evita deteriorarea suprafetelor.Montarea invelitorilor din tabla .S 2. J40/1162/2005. constructia marginii. Mostre Contractorul trebuie sa respecte datele produselor incluzand specificatiile producatorului.2.89. 25. Sc. Se retin mostrele acceptate din puncte de vedere al calitatii. Sc. Mostrele de material: din material metalic specific pentru acoperis pentru lucrarile de reabilitare. instructiunile de montare. poate fi incorporata ca parte a lucrarii pentru acoperisl metalic. 228 . Daca mostra este acceptata. Mostre (se furnizeaza incazul acoperiselor complet noi): inainte de achizitionarea materialelor si montarea componentelor metalice pentru acoperis. in concordanta cu standardele STAS.ro CUI: RO 17147031. 87.4.50. Imbinari: imbinarile prefabricate la tabla cu imbinati plate. CLIDE Design s.4. Nr.3 . Iminari pentru etansare: unde sunt mobile. se recomanda sau sunt necesare imbinari tip care nu se dilata pentru performanta adecvata a lucrarii. Matei Basarab. L109.320.dar se vor acoperi cu o invelitoare impermeabila pentru a le pastra uscate si pentru a impiedica deteriorarea lor. Mobil: 0733. detaliile de prindere. S. 25. Stivele nu trebuie sa fie mai mari de 1 m pentru a evita deformarea tablelor care se afla in partea de jos.

229 .r. 40. Se folosesc materiale perfabricate cat de mult posibil. Tablele prefabricate. Sediu social: str. Se regleaza proportional pentru montari la temperaturi ambientale mai mari. 3.c. jgheaburi si constructie a planseelor.. 87. Nr. B. pentru profile.065. Imbinarea se suprapune minim 5cm. CLIDE Design s.a securiza si a asigura o instalatie rezistenta la coroziune. Matei Basarab. Ap. Sc. tratamentele marginilor. Cand temperatura ambientala este moderata in momentul monatrii. parapetilor.caiciuc. Se separa metalele care nu sunt similare prin vopsirea fiecarei suprafete din metal in zona de contact cu invelis bituminos. S.5 cm in etansator. L109. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Separari: pentru separarea metalului se foloseste metal care nu este compatibil sau sub-structura coroziva prin acoperirea suprafetele ascunse la locurile de contact cu invelis bituminos sau alte saparari permanente cum se recomanda de producator.minea@clidedesign. Mobil: 0733. COORDONARE Se coordoneaza lucrarile pentru acoperisul metalic cu cele pentru scurgere a apei. E. doliile. unde este posibil. Bl. 24. Bucuresti Punct de lucru: str. sau de lac transparent.625. Acoperiti si etansati elementele de prindere si ancorele cum se cere pentru o montare adecvata. Sub-structura va fi neteda si fara defecte. se monteaza elemente de imbinare pentru 50% miscare in ambele parti. Et.l. 6. CURATARE Se indeparteaza stratul protectiv (daca exista) de pe suprafete vizibile ale tablei metalice pentru acoperis. Bucuresti Tel/Fax: 021. Se curata suprafetele metalice vizibile de substantele care ar putea interactiona cu oxidarea sau agentii atmosferici. Imbinari tip etansare: unde se folosesc imbinari de etansare. trebuie sa fie in concordanta cu recomandarile si indicatiile producatorului tablelor care este montat. 65. 42.S 2. peretilor si alte lucrari adiacente pentru a impiedica scurgerile. Se bat cuiele sau alte mijloace de prindere proiectate in substructura (panseu din lemn). Se etanseaza Imbinarile dupa cum este indicat si cerut pentru evitarea scurgerilor. J40/1162/2005.50 cm. Ap. 5° . Nr. Se indeparteaza cu atentie pentru a evita deteriorarea finisajelor. sau prin separare permanenta cum se specifica de producatorul metaleleor care nu sunt similare. 3. prin aplicarea de ameste asfalt.s. e-mail: catalin. solosind sudarea recomandata pentru tipul de lucrari pentru tabla metalica. B. elemente de drenare indicate si dupa cum se cere pentru evitarea scurgerilor. A. Delfinului. se incastreaza flanse pentru elementele de imbinare nu mai mici de 2. C. Se monteaza o folie( membrana) elastica de protectie cu rol de bariera de vapori pe toata suprafata acoperisului exceptand cazul in care producatorul specifica altfel. nu sunt necesare masuri speciale de finisare. Sc.21°C. FINISARE Pentru tabla din otel. Se foloseste adeziv pentru ancorare temporara. MONTARE Trebuie respectate recomandarile producatorului cu exceptia zonelor unde este specificat sau indicat altfel. D. jgheaburile si alte componente ale tablei metalice pentru acoperisuri.89. LUCRARI DE PREGATIRE Se curata suprafetele pentru montarea tablei.ro CUI: RO 17147031. pentru o latime de 1.25 2. cum se indica. imbinarile. penele.50. Se prevad pentru expansiune si contractia termica a lucrarilor. titan-zinc si zinc vopsita. pentru a minimiza folosirea de elemente de prindere mecanice sub acoperisul din tabla de cupru. fasiile. F. PROTECTIE Se asigura protectia finala a intr-un mod acceptabil pentru a se asigua absenta deteriorarii acoperisului in momentul receptiei lucrarilor. Suprafetele metalice neacoperite de la marginile tablelor se vor lipi cu cositor. Bl.320. Pentru tabla din cupru: pentru a incetini actiunea agentilor atmosferici. se aplica un start uniform de ulei de parafina de calitate superioara. Nu se monteazaimbinari tip etansare la temperaturi sub 5°C. Se ascund elementele de fixare de expansiune unde este posibil in lucrari vizibile si localizati astfel icat sa minimizati posibilitatile de scurgere.

Cand cheresteaua va fi in contact direct cu panourile metalice. unde ramele acoperisului sunt vizibile. S. consistent si dupa un anumit criteriu. la distante egale intre ele .ro CUI: RO 17147031. 3.se vor respecta detaliile de coame.rezemarea pe suport se face pe cuta cea mai larga. In dreptul unei sipci trebuie sa rezulte trei tigle suprapuse.Asezarea va incepe de la capatul opus unde se previne vantul. Asezarea finala va incepe doar dupa ce metoda de montare este probata de Proiectant.Montarea panourilor mai mare cand bate vantul poate sa fie periculos. 25. . Coamele se vor fixa cu mortar de ciment .Distanta dintre sipci este data de marimea elementelor de tigla . Se folosesc suruburi tip TEK pentru streasina acoperisului. 25. Ap. B.c. in vederea fixarii tiglelor . Contractorii trebuie sa ia in calcul urmatoarele situatii: 230 .Montarea invelitorilor din tigle metalice 25. Bl. dar in principal se va face prin legarea cu sarma zincata si / sau prin baterea in cuie . iar intre sipci 2 tigle. Bl. .6.S 2.sensul de montaj este de la poala spre coama. Bucuresti Punct de lucru: str. .320.4. J40/1162/2005.4. Contractorul trebuie sa protejeze panourile metalice de coroziune si alte materiale. datorita dimensiunilor mai mari. Generalitati Pe astereala se monteaza randuri din sipci din lemn paralele cu poala . 40. si din aceasta cauza trebuie sa se evite acest lucru. CLIDE Design s.4. 3. Se retuseaza toate zgarieturile si se acopera capetele suruburilor cu materiale de retusare aprobate de Proiectant.50. Tabla profilata pentru acoperis . timpane prezentate in proiect. Mobil: 0733.minea@clidedesign. Vopseaua trebuie sa aiba aceeasi culoare ca a acoperisului pentru toate dispozitivele vizibile de fixare si prindere.Generalitati Trebuie luate in considerare urmatoarele: . 42. Sc. Nr.s. . Prindere si fixare Se folosesc conectorii recomandati de producator si aprobati de Proiectant. 65. Ap. se vor da gauri pentru suruburi si cuie. Se monteaza jgheaburi si burlane folosind nituri oarbe pentru suprapuneri si suruburi autofiletante pentru legatura cu sageacul.l.3. La tiglele asezate simplu primul rand de la poala si ultimul rand de la coama trebuie sa fie asezate dublu si cu rosturile decalate . dolii Se prevad coamele si doliile la toate punctele critice pentru a impiedica infiltrarea apei. Matei Basarab.r. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 25.2. iar in cazul depasirii pantelor uzuale se vor folosi prinderi suplimentare prin cuie cu cap conic . Exceptand cazul in care se folosesc dispozitive de fixare autofiletante. e-mail: catalin. Bucuresti Tel/Fax: 021. Sediu social: str.5. Inainte de montarea finala se fac demonstratii pe santier in prezenta Proiectantului. Panouri autoportante . .625. Et. Delfinului. Nu se dau gauri cu obiecte neascutite. 87.4.Generalitati Toate tablele se vor aseza in concordanta cu metoda de montare Aindicata de producator. Coame. Sc.89. B.065. 25. Nr. 24.4. Decalarea randurilor succesive de tigla de orice tip se va face cu o jumatate de tigla . Pentru a asigura randamentul adecvat si longevitatea. Acestea se aplica intr-un mod curat. 6. Prinderea pe suport a tiglelor se va face in principal prin respectarea instructiunilor producatorului .4. L109. pazii .

una din metodele de mai sus se foloseste pentru a separa cele doua metale. Cand tablele metalice se vor monta pe un acoperis curbat. Vezi detalii de executie.50. Contractorul trebuie sa foloseasca banda etansatoare la toate suprapunerile laterale.5cm la streasine. 65. Metalele deosebite au nevoie de bariera protectiva intre ele pentru a preveni corosiunea galvanica. Bucuresti Tel/Fax: 021. 3. L109. Cand se folosesc panouri de aluminiu care intra in contact direct cu otelul. suruburile se vor monta la fiecare suprapunere la capetele pentru a impiedica tendinta naturala a metalului de a nu se arcui. Cand panourilemetalice se monteaza peste un arc raza minima a arcului este de 5. Sediu social: str. Toate doliile vor avea aceeasi grosime si finisaj ca tabla metalica din exterior.320. Toate suprapunerile necesita etansare. Matei Basarab.2m pentru profilele din otel. Mobil: 0733. Panourile interiaore liniare trebuie sa fie finisajele interioare vizibile. acizii. Tabla metalica trebuie sa fie legata la impamantare. vopsea bituminoasa si alte materiale pentru a separa panourile de lemnul tratat si metalele diferite.s.r. Bl. dar nu cu cheresteaua tratata cu pentaclorofenal.ro CUI: RO 17147031. Nr. Daca o tabla trebuie indoita.25cm de-a lungul marginii frontonului. Bl. .S 2. numarul de carlige vizibile pe partea exterioara poate fi redus prin fixarea panourilor din interior folosind suruburi autofiletante 14 x 25mm (vezi STAS 9344/1 si 5). 3. Toate rosturile laterale si capetele rosturilor trebuie etansate cu filer care va fi aprobat de Proiectant. necesita o panta de minim 20% (1 in 5) pentru a asigura drenarea adecvata. J40/1162/2005. o Aluminiu nu trebuie sa intre in contact cu lemnul tratat deoarece substantele chimice aunt corozive pentru aluminiu. 6. 24. incluzand saibe hidroizolatoare. Straturile de separare sunt necesare cand panourile metalice sunt fixate pe astereala din lemn. Sc. PANOURILE SANDWICH: Panourile sandwich se ataseaza din exterior la substructura din otel cu ancore si suruburi autofiletant. Sc. Cand conditiile atmosferice sunt critice. si nici nu trebuie intinsa la loc. e-mail: catalin.l.5cm pentru acoperisuri cu o panta minima de 20%. Suprapunerile laterale ale panourilor trebuie executate astfel incat sa nu permita patrunderea apei de ploaie. Trebuie prevenit contactul dintre panourile metalice si orice materiale corozive. . Bucuresti Punct de lucru: str. La marginile de la frontoane. CLIDE Design s. 231 . Et. el trebuie sa permita o prelungire de 2. Pe restul tablei se permite distanta standard intre dispozitivele de prindere. Nr. Contractorul trebuie sa inceapa montarea preimei foi de tabla de la streasina si fronton in partea cea mai indepartata a directiei vantului predominant. indiferent daca sunt dintr-un singur start sau sandwich.89.5 . va trebui sa foloseasca un fronton sau o dolie laterala (vezi Lucrari de tinichigerie). Inaltimea cutelor la rostul lateral totusi nu trebuie sa fie mai mica de 3. sau 12/14 x 25mm TEK 3. 42. pentru a evita infiltrarea apei provenita de la ploaie sau din topirea zapezii.625. Pentru a asigura o margine adecvata. In cazul panelor C si Z.065. si late substante determina coroziunea panourilor din metal.minea@clidedesign. Contractorul va folosi banda etansatoare pe toate partile si capetele suprapunerilor. 87. B. Ap. Placile izolatoare poroase pot absorbi si retine umezeala si necesita bariera de vapori similara cu cea descrisa in subcapitolul 13. Indoire si curbare: Tablele sunt rulate din metal tare. Metalul nu ar trebui reindoit o data ce a fost profilata. PANOURI METALICE ONDULATE Tipul cutelor (numarul per panou si inaltime) pentru stratul expus din otel poate varia de la un producator la altul. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi o Otelul galvanizat este compatibil cu cheresteaua tratala la presiune cu arseniat cromat din cupru care se foloseste in prezent. varul. Ap. pentru a evita ridicarea de catre vant.c.Se pot folosi materiale plastice. 40. Delfinului.40m pentru prfilele din aluminiu si 7. suruburi autoperforante. Astfel pentaclorofenalul nu se foloseste sau trebuie introdus un start separator. Aceasta bariera de vapori trebuie montata in partea interioara astfel incat umezeala sa nu intre in contact cu izolatia si panoul metalic. Ingarsamintele.4 (folie sau implaslitura bituminoasa). se recomanda maximum o indoire gentila de 90-de grade.Acoperis tip sarpanta: panourile metalice. S. Suruburile exterioare se vor acoperi materiale rezistente la razele UV si la caldura. Tablele pentru acoperis trebuie fixate la fiecare 15 .

pentru a asigura o etansare de durata. Sc.4. deasemenea poate folosi un ferestrau circular cu o lama metalica. B. se folosesc suruburi autofiletante din inox seria #300. 6. ferme.s. acesta poate rupe saiba si crapa tabla.Panourile din Al: pentru a face o taietura paralela cu cuta. e-mail: catalin. Contractorul. din lemn.065.r. Bl. Bucuresti Tel/Fax: 021. Bl.l. pe care se fixeaza panourile compozite la un interval specificat in proiectul de structura. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Prindere pe substructura: Panourile se vor fixa pe pane sau pe substructuri. Profilele C si Z in mod normal sunt facute din table din otel galvanizate la rece de 0.50.8mm. . S. 40. Daca cuiul este batut prea mult . Matei Basarab. Daca nu se gasesc in proiect. dar sa permita deplasare in timpul actiunilor seismice sau in timpul dilatarii termice. 42. J40/1162/2005. Delfinului.minea@clidedesign. depozite.Suruburile autofiletante care se folosesc pentru panourile din otel sunt galvanizate si apoi aoperite cu polimer organic pentru rezistenta la coroziune. Nr.S 2. Vezi Capitolul 4. sectiunile din otel concave. Acoperisul din metal trebuie conectat la impamantare. Substructurile din lemn trebuie sa fie rezistente. Ap. Metoda corecta de prindere a panourilor din otel cu cuie este de baga cuiul prin partea superioara astfel incat saiba sa fie perfect lipita de metal. etc). sau cu un dispozitiv electric. In cazul profilelor C si Z fabricate din tabla subtire galvanizata din otel.5mm (de exemplu in cazul sectiunilor din otel concave. profilele galvanizate C sau Z.c.Cuiele galvanizate cu garnituri din cauciuc rezistente. sau o foarfeca pneumatica.320.89. Pentru taieturi perpendiculare cu cuta s foloseste o foarfeca pentru a taia drept. magazii.ro CUI: RO 17147031. 25. Mobil: 0733. se cresteaza panoul cu un cutit ascutit si se indoaie tabla repetat pana se rupe. Se prinde in cuie pentru a minimiza scurgerile posibile ale acoperisului. Ap. 232 .Pentru cele mai bune rezultate cu panourile din aluminiu.7mm 0. Nr. Tamplarie. Materialul de care se prind panourile de metal trebuie sa fie la distante adecvate si suficient de tari pentru a asigura un acoperis care sa fie adecvat pentru incarcarile cerute de proiect. Suruburile in combinatie cu metalul si saibele neoprene trebuie montate in zona plata a panoului. . CLIDE Design s. prin dispozitive de prindere vizibile. Et. de acelasi tip cu materialul invelitorii ( pot fi din PVC sau tabla prevopsita ). grinzilor profil-I sau grinzilor profil-U). de exemplu pentru garage. Toate doliile vor avea aceeasi grosime si finisaj ca tablele exterioare din metal. 65. L109. Lucrari Structuri Metalice si Capitolul 5. 3.5cm lemnul.625. Bucuresti Punct de lucru: str. care in general vin de la producator pentru toate tipurile de panouri. Sediu social: str. Folosirea de ulei sau sapun pe lama va inlesni taierea. Contractorul va folosi carlige metalice adecvate in cazul panelor cu grosimi mai mari de 1. Dimensiunile panelor din lemn si metalice pot varia considerabil in functie de structura principala portanta (centuri. 87. pot asigura si o etansare rezonabila de durata si sunt recomandate pentru panourile din otel cand nu sunt necesare suruburi. O grosime nominala de 5cm pentru cherestea asigura valorile maxime de scoatere a suruburilor si cuielor cand dispozitivele de prindere penetreaza 2. Sc. cauzand scurgeri. Metodele de fixare trebuie sa fie suficient de rezistente sa nu se ridice. se pot folosi suruburi autofiletante si autoperforante. Contractorul poate folosi mese de incarcare. Jgheaburi si burlane Jgheaburile si burlanele pot fi executate din tabla zincata sau pot fi prefabricate . . 24. Prinderea de substructurile din lemn: . 3.7. Taierea panourilor din metal: .Panouri din Otel: panourile din otel se vor taia cu foarfeci electrice sau pneumatice sau cu dispozitive electrice.

strapungeri. L109. distante dintre axe ). planeitate. Sediu social: str. . nefiind admise cele sparte . iar cartonul trebuie adus pe fata inferioara a asterelei si prinse in cuie. dar max 5 cm pentru intreaga lungime a versantului. Bl. primul rand de la poala si ultimul rand sa fie asezate dublu si cu rosturi decalate. denivelarea admisa fiind de 3mm / m. Ap. .c.Existenta si corectitudinea lucrarilor de tinichigerie aferente invelitorii (sorturi. Et. 42. protejat cu un strat de material bitumat.065. burlane). ca foile hidroizolatoare sa fie asezate pe astereala lipite intre ele . S.320. Nr. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Jgheaburile si burlanele din tabla zincata vor respecta prevederile STAS 2274/81 .ro CUI: RO 17147031. 24. C) Pentru invelitori din tabla plana se va verifica: planeitatea suportului . 3. toate racordarile acoperisului cu elementele verticale ce ies deasupra invelitorii. decalarea randurilor successive de tigle cu o jumatate de tigla. rectiliniaritate.minea@clidedesign. la streasina astereala trebuie sa fie scoasa in consola fata de capriori cu 2 -3 cm . cu tronsoanele petrecute etans. J40/1162/2005.Existenta procedurii tehnice de executie a invelitorii in documentele de calitate ale constructorului . fisurate sau ciobite.existenta procesului verbal de receptie calitativa al suportului. . ca tiglele si olanele sa fie intregi . fixarea si etansarea coamelor cu mortar de ciment. 87. . in sfoara . B. A) Pentru stratul de protectie din carton bitumat sau membrana hidroizolatoare: suprafata invelitorii trebuie sa fie neteda . la tiglele profilate realizarea rezemarii complete pe cele patru laturi. Bl.l. Mobil: 0733. la tiglele solzi asezate simplu .50. 40.625. Bucuresti Punct de lucru: str. Ap. CLIDE Design s. 3. ca foile hidroizolatoare sa fie dispuse parallel cu streasina la acoperisuri cu panta pana la 20 cm/m si perpendicular la acoperisuri cu pante mai mari. .Existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi. executarea corecta a doliilor din tabla zincata cu falturi duble . B) Pentru invelitorile metalice tip tigla se va verifica: asezarea randurilor de tigla sau olane . Bucuresti Tel/Fax: 021. la olane . Sc.Suportul invelitorii . 25.S 2.Elementele geometrice ale suportului: pante. admiterea admisibila este de 1 cm / m . cu petreceri de 10 cm in sensul scurgerii apelor si fixate cu cuie cu cap plat. Nr. e-mail: catalin. 65. abaterile de la planeitate nu trebuie sa depaseasca 5 mm in lungul pantei la dreptarul de 3m si 10 mm perpendicular pe panta. . cel superior in cel inferior pe cca 6 cm . cositorite. asezare pe suport continuu .Existenta certificatelor de calitate pentru materiale. VERIFICAREA CALITATII Verificari inainte de inceperea executiei invelitorii Trebuie sa se verifice : . dolii. Jgheaburile se vor fixa cu carlige din platbanda zincata sau protejata anticoroziv . vor fi bine fixate cu bratari.r. Jgeaburile si burlanele vor fi montate vertical. Daca se respecta proiectul si detaliile de executie. pazii. Sc. parallel cu poala . Delfinului. Matei Basarab.Existenta proiectului si a detaliilor de executie. jgheaburi.s. Verificari in timpul executiei lucrarilor Trebuie sa se verifice: Daca se respecta procedura tehnica de executie.89. 6. lipsita de denivelari. 233 . astereala din scanduri sa aiba rosturi pana la 2 cm.5.

glafuri) se va verifica: panta jgheaburilor sa fie minim 5 %.065. B. Sediu social: str. J40/1162/2005. in cazul suporturilor din beton sa fie fixate dibluri din lemn impregnate impotriva umezelii . invelitorile sa indeplineasca functia de indepartare a apei pluviale si de etanseitate la apa. 87.c. fara valuri . garnituri . existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi. asigurand scurgerea apei fara stagnari. e-mail: catalin. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi la examinarea vizuala a invelitorii tabla sa se prezinte bine intinsa si strana aplicata pe astereala .89. Verificari la sfarsitul executiei lucrarilor Trebuie sa se verifice: existenta si continutul certificatelor de calitate ale materialelor.5 cm / m . saibe) astfel incat la receptie sa nu patrunda apa prin invelitoare. 234 . 3. cel superior in cel inferior pe 6 cm. la ploaie sau zapada. cu tronsoanele petrecute etans . cu abateri de max 0. 40. amplasarea . sa corespunda prevederilor proiectului si sa nu permita stagnarea locala a apei turnate in jgheab pentru verificare. iar strapungerile lipite cu cositor. L109. Ap. Ap. Et. Bl. fiind calcata cu piciorul sa nu se indoaie. CLIDE Design s.s. S. respectarea sensului de montaj de la poala spre coama. necesare pentru fixarea copcilor. montate ingropat in astereala si fixate la distantele prevazute in proiect. Sc. la examinarea invelitorii pe dedesubt nu se admite ca aceasta sa prezinte interspatii prin care sa se vada lumina din exterior. Sc.ro CUI: RO 17147031.r. Nr. sa fie prevazute cu lacrimare si sa fie bine fixate cu cuie . 65. 42. 6. Nr. glafurile si sorturile sa aiba panta transversala spre exterior . Bucuresti Tel/Fax: 021. Bl. la colturi si la burlane. iar la verificarea prin circulatie pe acoperis . fixarea jgheaburilor sa fie facuta cu carlige din platbanda zincata sau protejate anticorosiv prin vopsire. respectarea eventualelor sisteme de suplimentare la petreceri si strapungeri (cordoane de chit . iar la imbinarea cu tuburile de fonta din canal sa nu existe pierderi de apa.l.625. Mobil: 0733. Bucuresti Punct de lucru: str.320. doliile sa fie executate din foi de tabla incheiate intre ele cu falturi duble culcate. D) Pentru invelitori din tabla cutata sau ondulata se va verifica: -petrecerile minime paralele cu panele sa se incadreze in functie de panta invelitorii in urmatoarele limite: Panta 40 acoperisului cm / m 30 15 12 Petrecerea minima cm 9 10 11 20 petrecerile laterale (in lungul pantei) la tabla ondulata sa fie minim jumatate de ondula si sa includa obligatoriu creasta ondulei. la vant. Delfinului.50. burlane. executia si prinderea corecta a sortului si racordarea lui la jghab. 24. 3. burlanele trebuie montate vertical .minea@clidedesign. saezarea jgheabului sa fie minim 1 cm si maxim 5 cm sub picatura streasinii.S 2. Matei Basarab. prinderea corecta si etansarea imbinarilor pieselor de racordare in camp . realizarea pantei spre burlan . bine fixate cu bratari din tabla zincata. imbinarea tronsoanelor de jgheab sa fie facuta prin lipire cu cositor. E) Pentru elementele de tinichigerie (jgheaburi. la coama si la muchii foile de tabla sa se incheie cu falturi in picioare. dolii. realizarea protectiei anticorozive a panourilor din tabla si a elementelor metalice de montaj.

3. Delfinului. Ap.320.S 2. Bucuresti Punct de lucru: str. Nr. Mobil: 0733. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE .065. Et. Bl. 87. Bl. L109.625. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 25. Catalin Minea 235 .89.s. 3.l.50.lucrari de montaj invelitori din tabla . 6. Sediu social: str. e-mail: catalin. J40/1162/2005. 65. S. CLIDE Design s. Sc.c.minea@clidedesign. Sc. Nr. jgheaburi si burlane Intocmit : Arh.lucrari de montaj glafuri. 42. Ap.lucrari de montaj invelitori din panouri autoportante . Matei Basarab.ro CUI: RO 17147031.r. Bucuresti Tel/Fax: 021.6. 40. 24. B.

Bucuresti Punct de lucru: str. valori prag sau condtţii 2 clasa CO – incombustibile clasa 6A conform EN 12207 Preciaări pentru proiectant şi autoritatea contractanta 3 2. Sediu social: str. avand in vedere cerintele de mai sus. Nr. 65.1 Pentru geam. Et.2.320. tratat cu strat de protectie impotriva razelor ultraviolete si strat de eliminare a efectului de neon/ orbire. Clasele 7 .9 sunt mai performante iar clasa E xxx (xxx = presiunea maximă mai mare decât 600 Pa la care fereastra este impermeabilă) este mai performantă decât clasa 9. La elaborarea prezentelor specificatii s-a avut în vedere: a)Cerinţele esentiale conform HG nr.1.3 Litera se referă la clasa tehnică privind deformaţia (cea mai performanta este A). 2 3 Comportarea la încărcare la vânt -uşi şi ferestre -încărcarea elementelor de prindere amplasate la o distanţă de max. Nr. 0. Ap. 87. durabilitate) c)Cerintele privind fabricarea ferestrelor si usilor d)Cerintele privind punerea în opera.r.l. clasa de rezistenţă se consideră A.2.8m între ele clasa C3 (SREN 12210 şi 12424) min. B. pot solicita conditii superioare celor prevazute.c. CAIET DE SARCINI – PLACARI CU POLICARBONAT 26. 24. S. 3. Nu pot fi impuse alte conditii decât cele prevazute în standardele romanesti sau europene de referinta. 26. Rezistenta la impactul grindinei a sistemului si la razele ultraviolete este garantata pentru o perioada de minim 10 ani. Delfinului. Sc. 0 1 Cerinta 1 Securitate la incendiu Profile din aluminiu Etanşarea la apă Clasa de performanta. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 26. Bl. Criterii de performanţă a tamplariei termoizolante din aluminiu Nr. proiectantul. CLIDE Design s. 2. Bl. Conditiile tehnice prevazute sunt stabilite la nivel minim acceptat. 40. Sc. 3. Pentru situaţii speciale se vor stabili euroclase conform EN 13501 şi EN 1634.S 2. Mobil: 0733. 42.2 Clasele sub 6A sunt mai puţin performante. Specificatiile se refera la ferestre si usi obişnuite. de exploatare. 796/2005 b)Cerinţele functionale (arhitectura.s. 2. montate vertical. Matei Basarab. Bucuresti Tel/Fax: 021. 100 N – fără cedare 236 .50. Placile laterale ale panoului se imbina liniar prin clipsare cu conectori din aluminiu anodizat realizate din aliaj aluminiu 6060T66.ro CUI: RO 17147031. J40/1162/2005. Cifrele se referă la clasa tehnică de rezistenţă (1 este cea mai putin performanta). Ap. GENERALITATI Sistemul pentru realizarea fatadelor este din policarbonat multicelular. e-mail: catalin. crt. Autoritatea contractanta. Tamplaria din aluminiu Tamplaria termoizolanta din aluminiu este realizata din profile cu bariera pentru ruperea puntii termice din poliamida.625. L109. 6.065. MATERIALE 26. atunci cand acestea sunt justificate din punct de vedere tehnic si economic.minea@clidedesign.1.89.

acesta trebuie să fie geam de siguranţă sau să fie securizat pe ambele foi ale geamului termoizolant.4 Se referă la rezistenţa geamului. Matei Basarab.r. Mobil: 0733.065. 3. 2. 40.50.6 Izolarea fonică este valoarea declarată de producătorul de sistem şi este stabilită în agrementul tehnic. De regulă. Ap.2. Nr. 2. 6.625. 237 . 2.4 W/mpoK 2.S 2.9. Se consideră risc de accidentare prin cădere prin geam atunci când marginea inferioară a geamului este sub 1 m înălţime. 65. o garanţie a funcţionării pentru cel puţin 2 ani în condiţii de utilizare normală.320. Acesta este important dacă se doreşte o protecţia solară pentru ferestrele expuse la sud. Proiectantul va avea în vedere riscurile de spargere şi accidentare. S. Dacă se doreşte alt tip de sticlă decât cea clară. la ferestre cu balamale pe orizontală şi mecanisme cu dublă deschidere. 42. e-mail: catalin. B. Clasa cea mai puţin performantă este 1. cei doi factori sunt dependenţi.0 W/mpoK minim 3. precum si cerintele esentiale stabilite de Legea nr. 28 dB 7 Permeabilitate la aer clasa A3 conform SREN 12207 8 9 Coeficientul de transfer termic (U) -tâmplărie în ansamblu -profile din aluminiu cu barieră termică -geam termoizolant Factorul de transmitere energie solară Factorul transmitere luminoasă de minim 2.ro CUI: RO 17147031. 87. 10 din 1995 privind calitatea in constructii modificata cu Legea 123/2007. clasa cea mai performantă este 4.8 Coeficientul de transfer termic se poate stabili prin calcul cu metodele prevăzute în SREN ISO 10077 – 1 şi 2. Bucuresti Tel/Fax: 021. va scădea şi factorul de transmisie luminoasă.10 Coeficienţii se referă la geamul utilizat.1 W/mpoK minim 1. Policarbonat Produsele sunt realizate respectand exigentele legislatiei din Romania in domeniu. conform tipului de geam stabilit de proiectant conform tipului de geam stabilit de proiectant 10 11 Rezistenţa la deschidere/ închidere repetată -ferestre (SREN 12400) -uşi (SREN 12400) 5 000 cicluri 10 000 cicluri 2.5 Se referă la dispozitivele care trebuie să aibă capacităţile de a menţine partea mobilă într-o anumită poziţie. de regulă. Et. Bl. Cu cât factorul de transmitere a energiei solare scade.s. se vor consulta recomandările şi coeficienţii daţi de producătorii de sticlă (geamuri). Coeficienţii minimi stabiliţi pentru profile şi geam asigură cel puţin coeficientul de 2. uşile dacă sunt prevăzute cu geam. producătorul poate prevedea ca pachetul de geamuri ale geamului izolator să fie realizat cu dimensiuni diferite (de tip 6 + 4) sau cu geamuri speciale conform specificaţiilor tehnice ale producătorilor de geamuri. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 4 Rezistenţa la şoc conform tablou tîmplărie 5 6 Capacitatea rezistenţă dispozitivelor siguranţă Indice de izolare zgomot de a de la menţinere 60 secunde cu o forţă de 350 N în poziţia cea mai defavorabilă Min.l. Bl.minea@clidedesign.89. 2.2. J40/1162/2005. Ap. Placile din policarbonat pot avea o culoare personalizata sau o culoare speciala care elimina efectul de sera. Bucuresti Punct de lucru: str. 3. 2. Valorile propuse asigură.11 Numărul de cicluri este stabilit de furnizorii de feronerie. Pentru o izolare fonică mai bună. 2.0 W/mpoK pentru ansamblul tâmplăriei.7 Clasele tehnice pentru permeabilite se regăsesc în agrementele tehnice ale producătorului de sisteme sau ale producătorului de tâmplărie. Sc.c. L109. De asemenea. 26. de regulă. Sediu social: str. CLIDE Design s. Se aplică. 24. Delfinului. Nr. Sc.

26.4. Bl.prinderea sistemului din aluminiu de structura de sustinere. Lucrari premergatoare Punerea in opera specifica pentru placile din policarbonat.Acizi concentrati : medie-buna 3. Izolare termica. Sc.s. cu instrument de mare precizie. Clasa de combustibilitate a policarbonatului este C1.4. Detergenti: buna 26.3.4. Ap.50.solicitarile de exploatare .3.minea@clidedesign. dupa expunerea la foc. Nr. CONDITII TEHNICE DE CALITATE 26. 42. CLIDE Design s. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Placile multicelulare au 5 celule. Greutatea placilor este mai mica de 4kg/mp. 40. 65. Prelucrarea suprafetelor Placile din policarbonat sunt taiate la lungimea impusa de proiect. Coeficientul de transfer termic mai mic de 1. se topesc si se strang fara picaturi arzande. intre 0.ro CUI: RO 17147031. Punerea in opera propriu-zisa. Et. Pentru eliminarea fenomenului de capilaritate. Bucuresti Tel/Fax: 021.06.orientarea placilor . Izolarea acustica la zgomot aerian este mai mica de 14 dB. fonica. 26. 3. 6 pereti.1.60 W/m2K. placile vor fi inchise ermetic pe cel putin una din laturi.Solventi organici alcool : buna 4. Coeficient de dilatare termica liniara intre 0. Bucuresti Punct de lucru: str. Uleiuri lubrifiante : buna 5. se va face numai conform prescriptiilor tehnice de montare date de producator sau distribuitor si conform proiectului de executie care trebuie sa aiba in vedere urmatoarele: . Matei Basarab. 26. J40/1162/2005. Conductivitate termica la 30 de grade. B. 3.060. 24. o latura a placilor este etansata prin inchiderea la cald. L109.combustibilitate Placile din policarbonat rezista in conditii de variatiuni mari de temperatura (t= -40‖C la + 120‖ C). Ap. EXECUTIA LUCRARILOR DE TAMPLARII DE ALUMINIU SI POLICARBONAT 26. 2.0.625.tipul si grosimea placilor .r. e-mail: catalin. Rezistenta chimica este urmatoarea pentru substantele: 1. Sc. Nr.3.2. coeficientul de transfer termic este de minim 1. Cerinte de fizica constructiilor Placile din policarbonat avand structura metalica cu distanta intre reazeme de minim 2 metri.0.coeficientul de dilatare al placilor 26. Placile din policarbonat vor respecta urmatoarele performante : 1. clasa de combustibilitate este C1.l. .89. 4. 070 mm/mC. montajul Montajul se realizeaza respectand urmatorii pasi: 1.3. Mobil: 0733.1.c.S 2.3. 87.065. 238 . Bl. 5. rezista la o incarcare mecanica de 150 kg/mp. Sediu social: str. Delfinului. 065 W/mK. S.320.2. Pasul 1. 6. placile se inmoaie. 3.60 k/m2.Acizi diluati : buna 2.

-se prind cele doua placi cu ajutorul conectorului. Sc. Depozitarea paletilor se face in spatii acoperite. Ap. Matei Basarab.065.l. B. 3.ro CUI: RO 17147031. e-mail: catalin. Pasul 2. Bl. Montajul este ultima operatie dupa executarea celorlalte lucrari de constructive a caror efecte ar putea deteriora placile. Et. Influenta conditiilor meteorologice Rezista la soc cu o bila de 1kg de la 1.5m inaltime fara deteriorari. -se aseaza prima placa. 40. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE  executia fatadelor din policarbonat multicelular Intocmit : Arh. Paletii placilor din policarbonat trebuie astfel depozitati si manipulati incat sa se evite deteriorarile mecanice. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 2. CLIDE Design s. murdarirea sau desprinderea foliilor de protectie. 26. Rezistenta la inghet-dezghet nu prezinta modificari de aspect ale placilor. L109. Ap. 3. 42.89.6.7. prin clipsare. Sediu social: str. Fiecare livrare este insotita de certificatul de garantie si instructiuni de punere in opera si depozitare. 26. 4. conform instructiunilor producatorului. zgarierea.minea@clidedesign. J40/1162/2005. Mobil: 0733. CERINTE SPECIFICE PROIECTULUI Placile din policarbonat sunt agrementate tehnic de Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii din Romania pentru a fi utilizate la realizarea de constructii sportive. 26.4. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR.3. Sc. 26. 3. RECEPTIA LUCRARILOR La livrare sunt insotite de declaratia de conformitate a producatorului cu agrementul tehnic eliberat pentru acestea.5. Nr. Sistemul este impermeabil. ferite de razele solare si intemperii. Pasul 3. Catalin Minea 239 . Pasul 4. 24. S. Bl. Structura de sustinere a placilor trebuie sa fie vopsita in stadiul final inainte de montarea placilor.320. 6.S 2.r. socio-culturale. 87.625. Delfinului.s.50. 2005.c. -se aseaza a doua placa. 65. Bucuresti Tel/Fax: 021. Bucuresti Punct de lucru: str. potrivit prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050-1. Nr.

proiectantul va stabili: . unde este cazul aprox.l.element trecere antena. Ap. de hidroizolatie. SR EN 1110. 40N ->transversal. 6.element capat coama . Bucuresti Punct de lucru: str. Sc. min. Bucuresti Tel/Fax: 021. B.detaliile pentru streasine. min. 87.1. Instructiuni. 40.S 2. cate unul la fiecare a treia tigla.625. dolii. Bl. in sah. Se vor folosi 12-15 tigle per metru patrat de astereala.ro CUI: RO 17147031. 3. normative si standarde: SR EN 1304 Tigle si accesorii de argila arsa. L109. Nr. Bl. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 27. 30N -stabilitatea la cald.3buc/ml coama . SR EN 12311-1: ->longitudinala. functie de specificatiile producatorului.320. SR EN 1849. 42.tigla ceramica .5N. 3. numarul acestora fiind in functie de inclinatia acoperisului. cate unul la fiecare a doua tigla. de tip APP (polipropilena atactica).c.3kg/m2 -rezistenta la rupere. Sistemul va avea prevazute si elemente speciale cu parazapezi.065.la inclinatie de 30°. Sediu social: str. 65. pe doua randuri. 150°C Functie de specificatiile producatorului.element de tigla de margine stanga/dreapta aprox.lungimea capriorilor .89. e-mail: catalin. cate unul la fiecare a doua tigl. Sc. SR EN 12310-1 ->longitudinala.3buc/ml pazie . CLIDE Design s. Ap. min. DOMENIU DE APLICARE Prevederile prezentului capitol se aplica la: . pe un rand . Delfinului.r. conforma cu SR EN 1304. Et.distanta dintre sipci . 24. 330N/50mm -rezistenta la sfasiere.membrana de hidroizolatii. armata cu fibra de sticla si avand urmatoarele caracteristici: -finisaj superior voal netesut de polipropilena (antialunecare) -greutate nominala.la inclinatie de 25°. 27. Mobil: 0733. Matei Basarab. avand rezistenta la rupere prin incovoiere min.minea@clidedesign.1. Pe astereala se va monta o membrana bituminoasa.s. 1. min. min.element de tigla de aerisire 1buc/10mp astereala . J40/1162/2005. conforma cu SR EN 13707. PREVEDERI PENTRU MATERIALE Tigla va fi profilata. Nr. CAIET DE SARCINI – LUCRARI PENTRU INVELITORILE CU TIGLA CERAMICA 27. 420N/50mm ->transversal. Definitii si specificatii de produse.2.50. astfel: . C 112/1986 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile de constructii si completarile acestea 240 . coame.element de coama. pe un rand . La montaj se vor folosi si accesorii dupa cum urmeaza: . S.la inclinatie de 45°. min.

Bucuresti Punct de lucru: str. Sediu social: str.S 2. Definitii si caracteristici 27. 42. Ap. J40/1162/2005. 24. Tiglele nu se fixeaza mecanic in cazul in care: . Sc.625.nu sunt specificatii speciale datorate conditiilor meteorologice specifice (si dure). PREVEDERI PENTRU EXECUTIE Fixarea membranei bituminoase se va face prin fixare mecanica. 3. Nr.4. 6. CLIDE Design s. In cazul inclinatiilor de .l.peste 50° se vor fixa mecanic toate tiglele.50. Bl. Ap. - PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE lucrari de montaj invelitori din tigla ceramica Intocmit: Arh. Mobil: 0733. Bl. Sc.c. S.panta este sub 30° SI . Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperisului. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi SR EN 13707 Foi flexibile pentru hidroizolatii. 27.3.320. Catalin Minea 241 .89.ro CUI: RO 17147031. Nr. e-mail: catalin. 3.r.065. Delfinului.minea@clidedesign. Matei Basarab.s. L109.40° se va fixa mecanic tot a doua sau a treia tigla din fiecare rand . B. 40. Et. 65. Bucuresti Tel/Fax: 021. 87.

L109. Sc. Nr.l. CLIDE Design s. Sc. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi H. LUCRARI PENTRU INSTALATII SANITARE INTERIOARE 242 . e-mail: catalin. 87. 40.r. Ap.50. 3. J40/1162/2005. B.s.89. Bucuresti Tel/Fax: 021.S 2. S.625. Matei Basarab. Mobil: 0733.ro CUI: RO 17147031. Nr. Et. 65. Ap. 42.minea@clidedesign. Sediu social: str.065. 24. 3.c. Bucuresti Punct de lucru: str. 6. Delfinului.320. Bl. Bl.

Statii de pompare STAS 4165/88 Alimentare cu apa. Camine pentru bransament de apa STAS 2308/81 Alimentare cu apa si canalizari. Trasarea pe teren a retelelor de conducte. Mobil: 0733. STAS 2066/90 STAS 2383/73 Obiecte sanitare ceramice. Nr.1. Determinarea cantitatilor de apa de alimentare STAS 10110/85 Alimentare cu apa. STAS 3051/91 Sisteme de canalizare. e-mail: catalin. Bl. J40/1162/2005. Adancimi maxime de inghet.LUCRARI PENTRU INSTALATII SANITARE INTERIOARE 28. Reprezentari. Conditii tehnice generale STAS 6686/80 de calitate. Rezervoare de beton armat si beton precomprimat. L109. Conditii tehnice ISO 3213/98 Tevi din polipropilena. STAS 1795/87 Instalatii sanitare interioare. S. Nr.minea@clidedesign. 3. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 28. Sc. 766/1997 Hotarâre pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii. 6. Zonarea Republici Socialiste Romania. Bl. Bucuresti Tel/Fax: 021. CAIET DE SARCINI . Canale ale retelelor exterioare de canalizare.320. Prescriptii fundamentale de proiectare. 24.Monitorul Oficial 157/1996 Ordinul MI775-98 Norme generale privind stingerea incendiilor 243 .50. STAS 6054/77 Teren de fundare. canale. Captari izvoare.ro CUI: RO 17147031.R. GENERALITATI Acest capitol contine specificatiile pentru reparatii generale si pentru instalatiile noi sanitare. Lavoare.G. CLIDE Design s. Canalizare interioara.625.2. Capac si rama de fonta pentru camine de vizitare STAS 6675/1/92 Tevi din policlorura de vinil. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. 87. 90/1996 Legea protectiei muncii . Prescriptii fundamentale de proiectare. 28.S 2. Ap. Vase de closet. STAS 6002/88 Alimentare cu apa. Efectul timpului si presiuni asupra rezistentei STAS 7174/90 Fitinguri din policlorura de vinil pentru imbinare prin lipire Obiecte sanitare ceramice.c. Sc. 273/1994 Regulament de receptie a lucrarilor in constructii si instalatii aferente acestora. 65. Bucuresti Punct de lucru: str. Dimensiuni principale. STAS 9827/5/75 Masuratori terestre.G. Dimensiuni principale. Prescriptii proiectare. 42. STAS 297/2/92 Culori si indicatoare de securitate. H. 40. STAS 1629/1-81 Alimentare cu apa. Sediu social: str. cabluri.065. Pentru executarea lucrarilor se respecta standardele si normele tehnice in vigoare. Matei Basarab. 3. Ap.l. Pisoar. Legea 137/1995 Legea protectiei mediului Legea nr. Delfinului. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos.89. Dimensiuni. STAS 1540/89 Obiecte sanitare ceramice.r. B. Obiecte din portelan sanitar. Obiecte sanitare ceramice. I9-1994 Normativ pentru proiectarea instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare Legea 10/1995 Calitatea in constructii H. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale. Et. STAS 1343/0-89 Alimentare cu apa.s. STAS 1478/90 Instalatii sanitare.R.

Sc. • Colectoarele orizontale montate ingropat in pamant se vor executa din tuburi si piese de legatura din PVC greu. 65. S. 87. Et. 40. imbinate cu dispozitive adecvate. • In cadrul aceluiasi obiectiv. fara imperfectiuni si porozitati care sa duca la aparitia ruginei in material. CLIDE Design s.) . Bl.minea@clidedesign. montate sub tencuieli la parter si etaj.S 2. si conducte PVC pentru tronsoane montate in exterior . Mobil: 0733. • Legaturile se vor executa din tevi din polietilena de inalta densitate.3. Dimensiunea in proiect 1/2". Ap. • Se vor monta armaturi de golire in toate punctele cerute prin proiect.r. 244 . • S-au prevazut conducte din polipropilena ignifuga pentru scurgerea apelor uzate menajere in urmatoarele situatii: . toate obiectele sanitare si armaturile de utilizare trebuie asigurate de un singur furnizor ale carui referinte sa ateste calitatea produselor furnizate. omologate. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi P118/99 Ordonanta nr.colectoare orizontale. Sediu social: str.2") si robinete cu ventil sferic din alama sau otel (1/2" . din otel la un capat si racord olandez pentru racordul piesei port-furtun la celalalt capat. lucios.P.320. L109. Bucuresti Tel/Fax: 021.89.l.drept 1/2" .c. montate in subsol. MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE. • Obiectele sanitare din fonta emailata vor fi cu emailul continu. Matei Basarab.ro CUI: RO 17147031. J40/1162/2005. 6.3/4" cu mufe filetate pentru tevi din otel (la puncte de consum montate in perete). • Pentru racordarea la punctele de consum (baterii amestecatoare sau robinete de serviciu) se vor monta armaturi de inchidere si reglaj: . .1. Delfinului.625. Pentru instalatiile de canalizare menajera interioara s-au folosit tuburi. obiecte sanitare STAS 6686-80 si armaturi STAS 9143-86.legaturi de la obiectele sanitare. . VERIFICAREA CALITATII 28. B. cu mufe filetate pentru asamblarea cu tevi de PP-R (3/8" . cu corp de alama pentru turnat AmT1 si mufa filetata pentru racordarea la tevi. • Toate obiectele sanitare vor avea culoarea indicata in proiect. Bucuresti Punct de lucru: str. cu smaltul dens. Nr.s.50. 42. care sa permita mentinerea igienei perfecte.2"). 24. e-mail: catalin. 60/97 C 56/1985 NGPM-1996 Normativ privind siguranta la foc Ordonanta privind apararea contra incendiilor Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente Normele generale de protectia muncii elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Sanatatii 28. si vor fi din portelan sanitar vitrifiat cu finisaj deosebit fara imperfectiuni. • Prin proiect se solicita dop filetat din PP cu lant pentru protectia racordului pentru port-furtun.coltar 1/2" cu racord pentru legaturi flexibile (la puncte de consum montate pe obiecte de portelan sau M. coturi si ramificatii din polipropilena . 3.coloane. Nr. • Conductele montate in pereti se vor izola cu izolatii din cochilii. Materiale si Echipamente Pentru alimentarea cu apa rece si apa calda s-au folosit tevi din PP-R. Robinetele de golire vor fi drepte cu cep STAS 1602/80. montate accesibil in ghene pe inaltimea parterului si a etajelui. Armaturile prevazute vor corespunde presiunilor de lucru cerute prin proiect: pana la presiuni de 10 bar se vor utiliza robinete de trecere cu cu ventil sferic. Sc. fara porozitati. Alte materiale trebuie sa fie in concordanta cu specificatiile minime: • Etansarea imbinarilor se va face cu materiale specializate. imbinate prin mufare având inel de cauciuc pentru etanşarea îmbinării şi cu respectarea strictă a instrucţiunilor producătorului. 3. Ap.3.065. Bl.

l....4... etc.1..s. . Mobil: 0733........ incluziuni sau alte defecte vizuale cu ochiul liber. Principalele caracteristici ale PEHD sunt : 1. de la punctul cel mai de jos.... Sc.. La temperaturi joase operaţiunile de transport. 3.minea@clidedesign... Depozitarea se va face în locuri special amnajate.. 65... .. CONDITII TEHNICE DE EXCUTIE SI MONTAJ 28.. Livrare.... Delfinului..... ferite de intemperii. Manipulare...... Conducta de alimentare cu apa potabila va fi din ţeava de polietilena de înalta densitate PEHD-80.. obiectele sanitare si a conductelor de canalizare ...... Sc...... 40.. EXECUTIA LUCRARILOR.... Tuburile din polipropilena/PVC se aranjează ordonat pentru transport/depozitare trebuie prinse convenabil pe toata lungimea pentru evitarea deteriorării la extremităţi (mufe). în prevederile normativului I 1 / 78. Coeficientul de conductibilitate termica la 20°C………… .. CLIDE Design s..-> 0. Manipularea se poate face manual pentru fiecare tub în parte sau cu dispozitive pentru mijloace mecanizate.-> 0.... 42. Verificarea Calitatii..23 N/mm2. pana la invelitoare (inclusiv). În reţelele instalaţiilor interioare de apă .... S.> 600 %. 3... SDR 17...... Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Izolatia termica a conductelor se va face cu cochilii izolatoare...... Nr.. B......625..0 MPa 5...... Densitate………………………………………………….6.... Ap.... Stivuirea se va face pe suprafeţe orizontale şi uniforme.. • Montarea conductele de apa si obiectele sanitare . Pe partea interioara si exterioara tevile nu trebuie sa prezinte fisuri.. Verificarea caitatii materialelor folosite se va face vizual si se probeaza prin documentatii de certificare a calitatii care trebuie sa insoteasca lotul livrat... 245 .50.. o de rezistenta........) manipularea se va face obligatoriu manual pentru evitarea oricăror deteriorări.. . Nr.... instalare trebuie efectuate cu grijă maximă ţinând cont de proprietăţile/comportarea materialelor în aceste condiţii climaterice.... Robinetele vor fi verificate inainte de montare prin executarea câtorva manevre de inchidere deschidere pentru constatarea asamblarii corecte a tuturor pieselor componente..ro CUI: RO 17147031.. Coeficientul de dilatare lineara . din clasa de presiune Pn 6......065. Toate conductele sistemelor instalate apa rece.. 24.. Materialele utilizate PEHD si PVC trebie să se încadreze . Modulul de elasticitate de fluaj la pliaj ....> 945 . 4.... Depozitare Toate materialele aprovizionate trebuie să fie însoţite de Certificatul de calitate şi agremente tehnice respectiv Declaraţie de conformitate ale producatorului.... Rezistenţa minima echivalenta (MRS)……………………. ....960 kg/m3. lumina solară directă..S 2.....50 m pentru evitarea posibilelor deformări în timp. e-mail: catalin. iar protectia termoizolatiei se va face cu folie de material plastic... Alungirea la rupere .-> 1200 N/mm2 28. • Imbinarea si montarea conductelor de canalizare ...... Ap.. 87. stivuire.....3..-> 8..4. 28... 2.r... in ceea ce priveste rezistenţa şi condiţiile de montaj.89... canalizare gravitationala.. apa calda menajera.. Bucuresti Tel/Fax: 021. 6.. J40/1162/2005.4 W/m°K.......... având 0 90 x 5.. Bucuresti Punct de lucru: str.c.. vor fi supuse incercarilor: o de etanseitate.... Generalitati Faze de lucru: • Trasarea locatiei pentru conductele de apa . L109.. Limita de curgere... Sediu social: str. comune pentru incediu şi consum menajer se vor folosi numai ţevi din OL Zn. 7.. Bl.. Matei Basarab. o de functionare..1 mm ....... Et.-> 20 .. 6. 3. pentru celelalte materiale utilizate (obiecte sanitare.2...... Tuburile nu trebuie depozitate la o înălţime mai mare de 1.. Bl........14 mm/m...320. în locuri ferite de umezeală.

4. 6.s. Trecerea conductelor prin pereti sau fundatii se va face prin golurile precizate in proiectul de rezistenta pe care executantul constructiei are obligatia de a le executa.50. 3. Matei Basarab. În această din urmă situaţie instalaţiile interioare de apă de consum se pot executa din PEHD dar instalaţiile interioare de incediu se execută numai din ţeavă de OL Zn cu diametrul de 2 ".2" In cazurile in care sunt necesare interventii frecvente in timpul exploatarii. Sc. Dimensiunile variaza intre 1/2" . S. La montarea conductelor in plasa pe un singur rand sau pe mai multe randuri. Nr.l. La montarea conductelor zincate.c. imbinarea trebuie facuta prin fitinguri zincate si ca urmare urmatoarele activitati trebuie executate cu atentie: • Executarea filetului • Polizarea filetului • Imbinare prin infiletare prin fiting-uri si armaturi Inainte de inceperea executiei va studia cu atentie traseele conductelor de apa si canalizare prevazute in proiect. Instalatii Sanitare Interioare Dezafectarea instalatiilor sanitare interioare existente In general toate instalatiile sanitare existente vor fi dezafectate. Ap. 87.ro CUI: RO 17147031.625. L109. Bl. acestea se vor separa din exteriorul clădirii. nu se admit imbinari. CLIDE Design s. In cazul in care golurile lipsesc se vor executa prin forare. se va lasa spatiu suficient intre randurile de conducte si elementele de constructii pentru plecarile derivatiilor. Bl.89. Pentru legaturile la obiectele sanitare de la coloane si conductele de distributie se prevad tevi zincate. Ap. racord si legaturi au fost prevazute din tuburi de polietilena de inalta densitate. Se va prezenta modul de evacuare a materialelor dezafectate. In portiunile in care conductele traverseaza elementele de constructii.minea@clidedesign.2. vizitabile. Sediu social: str. Distantele minime in cm intre conductele montate pe traseu paralel: 246 . revizii. Acest material este cerut de I9-1995 care nu permite folosirea altui material pentru conducte in cazul in care cladirile sunt prevazute cu hidranti interiori. Delfinului. Sc.065.320. Montarea conductelor se va face pe traseele prevazute in proiect cu pantele specificate. Izolatia termica se va face cu material izolant tip ARMAFLEX sau similar montata prin lipire si protejata la exterior cu folie. 40. La montarea conductelor din Ol Zn se vor respecta instructiunile din I9/1995 . Se vor face imbinari cu racorduri olandeze numai in locuri accesibile. Nr. 42. J40/1162/2005. se vor folosi imbinari demontabile. precum si pentru intretinere. Instalatia de distributie se traseaza conform proiectului. Mobil: 0733.S 2. Executia instalatiilor de apa si canalizare se va face coordonat cu celelalte instalatii (termice. In cazuri specifice in care aceste instalatii au fost recent reabilitate se va prezenta situaţia specifică pentru fiecare scoala. 24. reparatii etc. 3. manevrarea robinetelor.r. Bucuresti Punct de lucru: str. 65. Montarea conductelor Conductele de apa potabila de distributie. Se va prezenta in proiectul tehnic conductele ce se vor păstra pe poziţie si cele care vor fi inlocuite. Pe coloanele de canalizare se va monta piesele ce curatire. Bucuresti Tel/Fax: 021. e-mail: catalin. Et. electrice). Sustinerea conductelor se va face cu bratari. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi În cazul în care se folosesc reţele separate pentru incediu făţă de alte reţele pentru care se utilizează materiale plastice . B. În căminul de ramificaţie pe conducta din material plastic se prevede un organ de închidere care se va închide în caz de incediu. 28.

1" 1.89.320. Ap. tipizati. Mobil: 0733. Conductele vor fi sustinute prin suporti suspendati.minea@clidedesign.6/1986. Et.50. S. asa cum sunt prevazute prin proiect.2 5. 24.3 4.s.000V) sau conductele de gaze combustibile.0 4. 65.7 6.7 7. e-mail: catalin. L109.9/1982): Diametrul nominal Distanta intre suportii Distanta intre suportii ficsi. pozitia armaturilor va fi decalata astfel incat distanta intre flansa armaturii si conducta apropiata sau izolatia acesteia sa fie 3cm.5 izolate (m) 2.1/2" 3" 4" sau peste neizolate (m) 3.ro CUI: RO 17147031. Bl. Suportii fixi daca nu sunt precizati ca pozitie prin proiect. Nr. Se pot utiliza si alte tipuri de sustineri cu conditia acceptarii lor catre proiectant.1/2" 3/4" .S 2.0 5.1/2" 3" 4" 247 .1. Sediu social: str.1/4" .5 Preluarea dilatarilor conductelor de apa calda de consum se realizeaza prin schimbari de directie si schimbari ale nivelului traseului etc. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Referinţa Intre conturul conductelor neizolate Intre conturul conductei neizolate si constructia finita Intre fetele exterioare a conductelor izolate Intre fata exterioara a izolatiei si constructia finita Intre flansele armaturilor a doua conducte apropiate Distante minime (cm) 3 3 4 4 3 La conductele izolate. Distantele recomandate intre suportii mobili ai conductelor de apa (I.r. 3/4" . 42. Temperatura 40oC Temperatura 60oC (m) (m) 100 115 125 135 150 90 100 110 120 130 ficsi. B. Delfinului. respectiv I.l. J40/1162/2005. 3. Ap.1.1 5. Bucuresti Tel/Fax: 021. 87.7. Suportii de sustinere a conductelor trebuie sa asigure deplasarea conductelor prin dilatare fara modificarea geometriei traseului. 3. asa cum se mentioneaza prin proiect.1 6. Sc.625.0 3. se vor monta dupa cum urmeaza (I. 40. Sc. Matei Basarab. Nr. 6.2.c. Bucuresti Punct de lucru: str.9/1994) Diametrul conductei nominal 3/8" . Fata de conductorii electrici (1.1 6.065. CLIDE Design s.1/4"" 2" 2.1/2" 2" . Bl. traseele conductelor instalatiilor de apa vor fi montate la distante normate prin normativul I.

vântului..ro CUI: RO 17147031.De regula. sau la un test de tracţiune a ansamblului sudat al carui rezultat trebuie sa fie o cedare a ţevii.8. acelaşi tip de polietilena PE 80.3) gr/10 min.625. sudura realizându-se omogena.c.topire MFI sa fie cuprins între 0. în prezenţa beneficiarului reţelei. 6. 42. 2.50. 248 . temperatura exterioara care poate influenţa sudura. racord/racord) în zona de sudura la temperatura necesara şi din aplicarea asupra acestora a unei presiuni necesare.065. coliere de priza). Cunoaşterea procedurii de sudare şi a aparaturii de sudura deperformanţa corespunzatoare.se la montaj masurile necesare pentru a permite dilatarea conductelor ingropate. Delfinului. pentru a evita răcirea brusca. Sc.r. precum şi timpul de racire înainte de îndepartarea clemelor de fixare ale dispozitivului de poziţionare. 40. 2. etc. Nr.s. 2. pentru cazul temperaturilor > 5°C sau în cazul temperaturilor < 5°C. Îmbinarea conductelor şi racordurilor de PEHD Îmbinarea conductelor PEHD se va face prin sudura sau cu flanşe in functie de recomandarile producatorului . in zidarie luandu. prin necesitatea unei protecţii (cort. conducta/racord. 4. fara aport suplimentar de material. factorul de sudura este egal cu 1. Testarea sudurii se poate realiza prin îndoirea ansamblului sudat pâna la un unghi de180°.7(1.4 0. cu termoelemente. Factorii care condiţionează realizarea sudurii şi rezistenţa la presiunea interioara sunt: 1. Aceşti factori permit controlul temperaturii termoelementului (disc. deci o sudura prin fuziunea capetelor. J40/1162/2005. prin timpul de sudura.S 2. Sudura se poate executa în doua moduri: 1. pentru sudura pieselor electrosudabile (manşoane. e-mail: catalin. Sediu social: str. Bucuresti Punct de lucru: str. Bucuresti Tel/Fax: 021. 65. în caz de temperaturi > 40 . extremitaţile opuse ale tubului de sudat se obtureaza pentru a reduce cât mai mult posibil racirea suprafeţelor sudurii prin acţiunea curenţilor de aer. Bl. Raportul rezistenţelor realizate ţeava/sudura trebuie sa fie > 0.minea@clidedesign. legaturile conductelor spre obiectele sanitare se realizeaza ingropat in slituri orizontale sau verticale. cap la cap cu disc (oglinda) cu rezistenţa. Se pot utiliza suporti propusi de constructor cu conditia acceptarii lor de catre proiectant. Mobil: 0733. Nr. Realizarea acestui procedeu trebuie sa se faca în condiţiile verificarii temperaturii de sudare şi prin utilizarea aparatelor de sudura. L109. Daca nu se precizeaza altfel prin proiect. 3. CLIDE Design s. Ap. Ap. Sc. 3. compatibilitatea materialelor sudate. 3. sau.45 °C şi expunere directa la razele soarelui. proba neprezentând semne de ruptura. nu a sudurii. Bl. 87. 24. respectarea parametrilor de sudura: presiune (apasarea suprafeţelor) şi timp. S. adica indicele de fluiditate . Examinarea vizuala a sudurii. Testele de anduranţa constau în încarcarea cu acelaşi tip de sarcina constanta a ţevii şi a sudurii. Sudura cap la cap cu rezistenţă Procedeul consta din pregatirea şi apoi încalzirea pieselor de asamblat (conducta/conducta.l. prelata sau folie de plastic) care trebuie sa acopere maşina de sudura şi sudorul şi care va fi încalzita cu ajutorul unui generator de aer cald. în scopul obţinerii unei temperaturi niforme pe tot conturul tubului. La efectuarea îmbinarilor prin sudare este foarte important sa se realizeze o buna aliniere axiala a conductelor şi se vor curaţa bine capetele conductelor de impuritaţi. protecţia locului de munca prin acoperire. instruirea şi verificarea cunoştiinţelor sudorului de catre producator sau organisme autorizate. B. oglinda) şi al presiunilor (presarii) indicate pe afişajul aparatului de sudura. Et. Calitatea sudurii este determinata de urmatorii factori: 1. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Suportii ficsi se vor realiza conform detaliilor omologate. care presupune: obţinerea de la producator a schemei şi procedurii de sudura. 3. 5. iar în masura în care este posibil. ce poate duce la fragilitatea sudurii. 4. Matei Basarab.89.320. care permit controlul valorii presiunii aplicate. sudorii vor fi instruiţi de producatori sau atestaţi de institutii autorizate.

Calitatea sudurii este determinata de urmatorii factori: > Aparatul de sudura sa fie ales astfel încât sa aiba posibilitaţile de autotestare şi capacitate de înmagazinare a datelor realizate la fiecare sudura. CLIDE Design s. e-mail: catalin. 65. cu ajutorul rezistenţelor încorporate în piese. Obiectele sanitare trebuie montate dupa ce finisajele peretilor au fost executate. Nr. specificaţii de întreţinere a aparatului. Se vor uiliza robinete de golire cu dop filetat din PP . STAS 1602.l. 24. • de golire • de retinere • de siguranta Acestea se vor monta in pozitiile indicate prin desenele proiectului. cu lanţ pentru protecţia racordului pentru portfurtun. instruirea şi verificarea cunoştiinţelor sudorului de catre producator sau alte instituţii autorizate.89. Se vor monta armături de golire în toate punctele de minim. coliere de priza) pe tub. Ap. înălţimea de montaj prevăzută în proiect se măsoară de la cota pardoselii finite.minea@clidedesign. prin intermediul unor dispozitive tip. În cazul acestui procedeu. sunt mai importante decât aparatul de sudura. Bl. B. 42.065. condiţiile mediului şi pregatirea. după caz. 40. Aceasta va fi montata in conformitate cu instructiunile producatorului .s.320. De regula. 3.c. Sc. Matei Basarab. pentru a se evita degradarea lor. > Probele de presiune. Montarea obiectelor sanitare Obiectele sanitare şi accesoriile acestora se pot monta numai după ce s-au efectuat proble de presiune ale reţelelor de distribuţie apei reci şi calde ce consum şi după ce s-au terminat lucrările de finisare din încăperi. Respectarea prescripţiilor privind factorii de mediu. Nr. instrucţiunile producatorului de ţeava privind procedeul de sudura. > Testele ce se pot realiza pot fi facute prin citirea corecta a codurilor. Ap. Bateria trebuie montata pe lavoar dupa ce se monteaza lavoarele . 249 . Probele de presiune trebuie sa asigure ca raportul rezistenţelor la presiunea de proba şi etanşeitate comparata ţeava/sudura sa fie >1. folosindu-se şuruburi şi piuliţe din oţel cadmiat şi garnituri din carton impregnat cu ulei grafitat Armaturi Se vor prevedea dupa caz urmatoarele armaturi: • de trecere pentru montaj aparent sau ingropat. 3. Delfinului.625. Bucuresti Punct de lucru: str. Sediu social: str. Armaturile se vor monta tinand seama de urmatoarele conditii: • usor accesibile • usor demontabile • Toate armaturile in timpul executiei vor fi montate in pozitia inchis. prin intermediul adaptorului de flanşe. Montajul obiectelor sanitare se va face prin intermediul consolelor. în funcţie de presiune. în prezenţa beneficiarului reţelei. Robinetele de golire vor fi drepte cu cep. 6. drept sau coltar. factorul de sudura este > 1.50. J40/1162/2005. S. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 5. 6. prin testul de tracţiune şi/sau îndoire unde ţeava trebuie sa cedeze înaintea sudurii . Îmbinarea cu flanşe La îmbinarea cu flanşe. Montarea lavoarelor Lavoarele trebuie fixate de elementele cladirii. coliere de priză) Procedeul consta din pregatirea şi apoi electrosudarea pieselor (manşoane. Bucuresti Tel/Fax: 021. 87.S 2.r. Mobil: 0733. corp din alamă turnată AMT 1 şi mufa filetată pentru racordarea la ţevi de oţel la un capăt şi racord olandez pentru racordarea piesei portfurtun la celălalt capăt. Et. Sc. • de inchidere si reglaj. Sudura cu termoelemente a pieselor (manşoane. Procedeul de îmbinare cu flanşe este cel clasic. Bl.ro CUI: RO 17147031. şuruburilor cu dibluri. (gât) se va avea în vedere corelarea flanşelor metalice adiţionale cu cele ale robinetelor. L109. dupa standardele ISO.

50. ape conventional curate uzate menajere 15 20 6 12 Pe coloanele de scurgere se vor prevedea tuburi de curatire la baza coloanei. Vasele de W. e-mail: catalin. Delfinului. Scurgerea şi colectarea apelor pluviale Scurgerea apelor pluviale se realizează prin conducte şi piese PEHD îmbinate cu mufe cu electrofuziune sau mufe cu garnituri O ring. indiferent de materialele din care sunt facute. La conducte se vor monta sustineri astfel: • la traseele orizontale si veticale. S.C. Bazinul se va monta la vas cu suruburi speciale si garnituri din cauciuc Protectie Obiectele sanitare se vor proteja pana la finalizarea lucrarilor pentru a evita deteriorarea. 3.70 100 Distanta intre piesele de curatire. • se vor evita schimbarile de directie la unghiuri de 90o. 28. la distantele urmatoare: Diametrul nominal (Dn) 50 .r. • racordurile la coloane sau colectoare la un unghi de 45o. Pozitia orizontala a vasului W.625. daca nu se prevede altfel prin proiect. Bl.S 2. Inaltimea de montaj a pieselor de curatire pe coloane va fi de 0. se vor prinde de pardoseala cu bolturi speciale si garnituri din cauciuc.. • La montarea colectoarelor si sifoanelor se vor respecta detaliile din proiect si instructiunile furnizorilor. 65.l. ipsos etc. Sc. ape Distanta intre piesele de curatire. La montarea tuburilor de scurgere.3.s. intre vas si pardoseala se pun bucati de teava din plumb si locul se umple cu ciment alb. 6. ramificatii greu accesibile pentru curatire. Bucuresti Punct de lucru: str. Ap.3 nivele. Nr. Ventilarea conductelor de canalizare 250 . dupa cum urmeaza: • in grupuri sanitare.ro CUI: RO 17147031. 24. 42. se vor folosi suporturi galvanizate si omologate sau cele propuse de furnizorul tubulaturii. 87. Colecatrea apelor pluviale re relizează prin receptoare de terasă din Ol inox ( opţiunea proiectantului pentru fiecare lucrare ) cu folie de contact şi încălzire electrică. Ap. 40. iar piesele speciale vor fi conform STAS 1515/86 si STAS 1694/95.8m la pardoseala Scurgeri de la pardoseli Se monteaza sifoane de pardoseala pentru colectarea apelor accidentale sau de la curatenie in pozitiile prevazute in proiect. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Montarea vaselor W. CLIDE Design s.C. lnsalatiile de canalizare Conducte de canalizare Produsele trebuie sa corespunda normelor de calitate asa cum s-a specificat anterior si in STAS 1515/86. pentru suporturile conductelor pentru canalizare. J40/1162/2005. L109. minimum una pe metru de traseu. Bl.4.c. Daca este nevoie.89.. • se vor evita traseele pe sub utilaje. Toate capetele conductelor trebuie astupate pentru a le proteja impotriva patrunderii de pamant.4/0. Matei Basarab. Mobil: 0733. Curatire si verificare Se vor prevedea tuburi de curatire la schimbarile de directie. Sc. Se verifica daca bolturile respective se potrivesc cu pozitia gaurilor vasului.065.minea@clidedesign. pentru a aduce vasul in pozitie orizontala. Sediu social: str.320. 3. deasupra ultimei ramificatii si intre acestea la 2. se verifica cu polobocul. Nr.C. Et. la fiecare imbinare. precum si pe traseele liniare lungi. B. Sustinerile propuse de contractorul lucrarii vor fi supuse aprobarii. sifoane simple cu racorduri laterale. Bucuresti Tel/Fax: 021. se vor respecta urmatoarele: • reducerea la strictul necesar a numarului schimbarilor de directie.

• ventilare in cascada prin gruparea succesiva a ventilatiilor principale de la acelasi nivel sau nivele diferite.1/1978 sau din fonta de scurgere. Ap. Izolatie fonica a conductelor Se vor respecta cu strictete toate masurile prevazute prin proiect. Bucuresti Tel/Fax: 021. • Izolarea fonica prin tampoane de cauciuc a soclului flotant al agregatelor hidromecanice.r.C.50. verificându-se conditiile de scurgere. Bl. • Incercarea de etanseitate si rezistenta la cald a conductelor de apa calda. Incercarea de etanseitate la presiune la rece ca si incercarea de etanseitate si rezistenta la cald se vor executa inainte de montarea armaturilor de srviciu la obiectele sanitare. J40/1162/2005. In acest interval nu se admite scaderea presiunii.minea@clidedesign. Racordarea coloanelor de ventilatie secundara la coloanele de scurgere se va face sub un unghi ascutit cu varful in jos.320.). Delfinului. Abateri Admisibile La instalatiile sanitare nu e admit pierderi de presiune in timpul testelor cu apa si nici scurgeri de apa la canalizare. asa cum sunt prevazute prin proiect: • ventilare principala prin prelungirea coloanelor peste invelitoare.s. CLIDE Design s. Sc. L109. Conductele se vor mentine sub presiune cel putin 20 min. Incercarea de functionare se va face dupa montarea armaturilor la obiectele sanitare. Sc.0.1. • Racorduri elastice intre conductele de distributie si agregatele hidromecanice. de elementele fixe ale constructiei (pardoseli.5. Matei Basarab. Coloanele de ventilare ale canalizarii se realizeaza din tuburi de P. Conductele interioare de canalizare vor fi supuse la: • Incercarea de etanseitate • Incercarea la functionare Incercarea de etanseitate se va verifica pe traseul conductelor si la punctele de imbinare.4.ro CUI: RO 17147031. Mobil: 0733. 28. 42. socluri din beton etc. 40.89. Bl.S 2. in vederea realizarii unei singure iesiri peste invelitoare. 65. e-mail: catalin. Bucuresti Punct de lucru: str. Sediu social: str. Se vor aplica toate prevederile Normativului I 9-94.prin racordare la o coloana de scurgere invecinata cu iesire directa.5. impotriva transmiterii zgomotelor si anume: • Bratari de sustinere la conductele din metal cu strat antifonic (cauciuc sau pasla 0.V. 3. extremitatile conductelor fiind obturate de dopuri. neplastifiat. • ventilare secundara: -separata pana deasupra invelitorii. 28. o prin racordare la o coloana de ventilatie invecinata.3 . 87. 3. Nr. 24. Verificarea se va face prin deschiderea simultana a robinetelor de consum. 28.065. Nr.625.c. TESTE SI VERIFICARI Conductele de apa rece si calda vor fi supuse la urmatoarele incercari: • Incercarea de etanseitate la rece. Incercarea de functionare se va face prin alimentarea cu apa a obiectelor sanitare.4. 251 . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Se vor realiza conducte de ventilare primara si secundara. B.8mm).5 presiunea de regim dar nu mai mica de 6bari. . Presiunea de incarcare va fi egala cu 1. 6. Et.l. asamblate si montate conform I. • Incercarea de functionare a conductelor de apa rece si apa calda. Incercarea de etanseitate consta in umplerea cu apa a conductelor pâna la nivelul de refulare din sifoanele de pardoseala si a obiectelor sanitare. S. Ap. 10 si toate reglementarile tehnice la care se refera acesta. Cap.

89. Nr. 87.320.625. Bucuresti Tel/Fax: 021. 40.c.s. CLIDE Design s. cat si aspectul estetic general al instalatiilor sanitare.6.minea@clidedesign. - PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE Executie instalatii sanitare interioare Executie termosudura la conducte PPR pentru apa rece. 6.2. sistemele si obiectele sanitare sunt montate conform proiectului • Daca s-au folosit materiale adecvate si daca traseele conductelor sunt conform proiectului. Bl. Et. 24. 28. probe la instalatiile sanitare interioare Intocmit: Arh. Sc. B. L109.ro CUI: RO 17147031.r. e-mail: catalin. Delfinului. Nr. Catalin Minea 252 . Ap. Bucuresti Punct de lucru: str.5. 42. robinetelor. S. • Montarea corecta a sistemelor pentru sustinerea conductelor. Bl. J40/1162/2005. Verificari • Daca toate robinetele. 3. Sediu social: str. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 28. Matei Basarab. apa calda Executie imbinari cu electromufe tevi PEHD canalizare pluviala Executie imbinari cu mufa si garnitura la tevi PP si PVC Montaj hidranti interiori Executie teste si verificari. 3. Sc. 65.50. Ap.065.S 2.l. sistemelor si obiectelor sanitare • Functionarea normala a obiectelor sanitare. Mobil: 0733.

Bl. B. Ap. Sc. J40/1162/2005. 3.c. e-mail: catalin. Ap. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi I. S.minea@clidedesign. Nr. L109. Et.LUCRARI PENTRU INSTALATII DE APA SI CANALIZARE EXTERIOARE 253 . 6.S 2. 65.ro CUI: RO 17147031. Delfinului.320. 24. Bucuresti Punct de lucru: str. Bl.50.r.l.625. Nr. Matei Basarab. CLIDE Design s. 3. Sc.065. Bucuresti Tel/Fax: 021. 42.89. 40.s. 87. Mobil: 0733. Sediu social: str.

La executarea lucrarilor se vor respecta normativele. Nr. Ap. J40/1162/2005. 90/1996 Legea protectiei muncii . CAIET DE SARCINI – INSTALATII DE APA SI CANALIZARE EXTERIOARE 29. Bl. STAS 1343/0-89 Alimentare cu apa. 3.065. Capac si rama de fonta pentru camine de vizitare STAS 6675/1/92 Tevi din policlorura de vinil. B. STAS 3051/91 Sisteme de canalizare. Nr.2. I9-1994 Normativ pentru proiectarea instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare Legea 10/1995 Calitatea in constructii Legea 137/1995 Legea protectiei mediului Legea nr. Determinarea debitelor de apa de canalizare.50. Ap. canaluri.s. 87.r. GENERALITATI Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificatii tehnice privind lucrarile de alimentare cu apa potabila si de incendiu. Efectul timpului si presiuni asupra rezistentei STAS 7174/90 Fitinguri din policlorura de vinil pentru imbinare prin lipire STAS 7656/90 Tevi din otel sudate longitudinal pentru instalatii.c. e-mail: catalin. 24. Sc. Et.l. Determinarea cantitatilor de apa de alimentare STAS 10110/85 Alimentare cu apa. Delfinului. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. 40. STAS 6002/88 Alimentare cu apa. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale. STAS 9827/5/75 Masuratori terestre.89. 60/97 Ordonanta privind apararea contra incendiilor C 56/1985 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente NGPM-1996 Normele generale de protectia muncii elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Sanatatii 254 . cabluri. Matei Basarab.ro CUI: RO 17147031. Prescriptii fundamentale de proiectare. Bucuresti Tel/Fax: 021. CLIDE Design s. de canalizare menajera si instalatiile hidraulice in constructii.625. Sc. 42. L109. S. 6. STAS 1846/90 Canalizari exterioare. Camine pentru bransament de apa STAS 2308/81 Alimentare cu apa si canalizari. Rezervoare de beton armat si beton precomprimat. Statii de pompare STAS 4165/88 Alimentare cu apa.Monitorul Oficial 157/1996 Ordinul MI775-98 Norme generale privind stingerea incendiilor P118/99 Normativ privind siguranta la foc Ordonanta nr.1. STAS 1629/1-81 Alimentare cu apa.minea@clidedesign. Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii proiectare. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. 29. STAS 1478/90 Instalatii sanitare. Captari izvoare. Conditii tehnice ISO 3213/98 Tevi din polipropilena. 65. Bucuresti Punct de lucru: str.S 2. Mobil: 0733. Trasarea pe teren a retelelor conducte. 3. Bl. Prescriptii proiectare. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 29.320. standardele si regulamentele tehnice in vigoare. Sediu social: str.

Reteaua exterioara va fi dotata cu hidranti subterani Dn=65mm . Astfel de probe trebuie depozitate. Caminele de canalizare vor fi acoperite cu capace si rame conform STAS 2308/81. Rezervorul de apa a fost prevazut conform STAS 4165/88. Sc.3. fiting-urile si accesoriile trebuie mentinute curate pana la utilizare si montarsi trebuie sa fie conform tipului cerut.r.c. Conductele de apa potabila si de incendiu vor fi din teava de PEHD si respectiv din teava de otel zincat sudate longitudinal cu filet si mufa avand Dn 3/4 -4". Bucuresti Punct de lucru: str. fiting-uri sau accesorii defecte dupa montare. aici pot fi necesare interventii în timpul exploatarii si din acest motiv. livrate si testate cum este indicat de Proiectant pe cheltuiala Contractorului.065. • Se testeaza si se porneste sistemul de alimentare cu apa pentru a satisface cerintele Proiectantului. impachetate. Materialele si echipamentele folosite trebuie sa corespunda probelor abrobate si/sau specificatiilor. fiting-urile si accesoriile trebuie examinate inainte de folosire. finisajeor si suprafete. mufe filetate sau flanse sistem ventil sau sertar pentru ţevi Ol Zn sau mufe speciale PEHD livrate de acelaşi producător.625. e-mail: catalin. Bl. transportului si descarcarii pentru a impiedica deteriorarea conductelor. Toate materialele si echipamentele vor fi verificate si aprobate de Proiectant. Matei Basarab. Delfinului.50. Metodele de transport si manipulare a conductelor. J40/1162/2005. 87. Conductele. structuri si echipamente trebuie prevazute de Contractor si se vor indeparta dupa finalizarea prospectarii. Statia de pompe si hidrofor pentru alimentare cu apa va fi conform STAS 10110/85. Santuri de prospectare Santurile de prospectare pentru conductele subterane. tipuri. Orice deteriorare a invelisurilor conductelor trebuie reparata asa cum se indica de catre Proiectant. Sediu social: str. Generalitati In lucrari se vor incorpora doar materialele si echipamentele noi. Pentru a demonstra competenta lucrarilor sau pentru a facilita alegerea unor texturi.89. Et. Apa Lucarile pentru sistemul de alimentare cu apa trebuie sa include dar nu trebuie neaparat sa se limiteze la urmatoarele: • Asezarea si instalarea conductelor de apa si accesoriile de la alimentarea cu apa.S 2. Bl. si nici o piesa care este defecta nu trebuie folosita. fiting-urilor si accesoriilor. trebuie inlocuite pe cheltuiala Contractorului. 40. 3. 29. Caminele vor fi acoperite cu capace si rame de fonta conform STAS 2308/81. sau va fi utilizata reteaua stradala de incendiu . ex.3. Daca Proiectantul solicita. accesoriilor si fitingurilor trebuie aprobate de Proiectant. In caminele de vane au fost prevazute fitinguri conform STAS 7174/90.320.minea@clidedesign. B. Toate conductele. Contractorul trebuie sa dea astfel de probe de lucrari sau inisaje. 29. se vor folosi imbinari cu flanse sau mufe. L109. Mobil: 0733.3. Ap. 24.2. S. Sc.3. Pe conducta de canalizare s-au prevazut camine de vizitare conform STAS 2448/82.s.1. Pentru caminele de vizitare sau armaturi se vor folosi tuburi prefabricate din beton . 255 . Nr. Caminele de vane se vor prevedea conform STAS 6002/88.3. Trebuie avuta grija in timpul incarcarii. 3.l. Nu se vor livra materiale pe santier fara aprobarea Proiectantului. Pentru alimentarea cu apa rece s-au prevazut tevi din polipropilena ISO 3213/98. Ap. Armaturile utilizate sunt specifice fiecări tip de ţeavă folosită. 65. 6. MATERIALE SI EXECUTIE 29. Bucuresti Tel/Fax: 021. Daca se descopera conducte. Nr. 42. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 29. Apele uzate menajere vor fi canalizate prin ţevi PVC cu mufe şi garnituri. fie la inceputul fie in timpul lucrarilor trebuie predate probe de material deoarece s-ar putea sa fie necesar sa se demonstreze ca sunt conform Specificatiilor.ro CUI: RO 17147031. CLIDE Design s. Pentru conductele de scurgere se folosesc tuburi PVC/ din polipropilenă ignifugă.

29. Fitting-uri si Acesorii Contractorul trebuie sa procure toate materialele si echipamentele necesare pentru conducte. Montarea conductelor de apă şi canalizare direct în pământ se va face sub adâncimea de ingheţ . diagramele si alte descrieri care se pot solicita de Proiectant pentru robinete. S. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • Lucrarile adiacente pentru a finalize lucrarile la sistemul de alimentare cu apa conform detaliilor desenelor de executie si/sau caietelor de sarcini. accesoriile etc.l. Bl.minea@clidedesign. Sudarea trebuie sa fie conform standard 6/PE/2000. Sc. CLIDE Design s.4. Matei Basarab. 6.3.065. Sc.0. emis de un institut oficial.50. CAMINE DE VIZITARE . Mobil: 0733. Bucuresti Tel/Fax: 021.6. hidranti si fiting-uri speciale care sunt incorporate in Lucrari. Sediu social: str.4.625.ro CUI: RO 17147031. Conductele trebuie marcate clar pe suprafata exterioara la interval nu mai mare de 1.3. de un inspector international bine cunoscut sau de un departament de verificare a calitatii al producatorului. Bl.5 metrii. robinetele. Conducte. ROBINETE SI APARATURA 29. 29. Conducta care trece prin pereti se va proteja cu piese de trecere .5 x 1. 29. Bucuresti Punct de lucru: str. Dacă pozarea în aceste condiţii nu este posibilă se vor lua măsuri speciale contra îngheţului Conductel de canalizare se vor monta cu pantă de scurgere conform specificaţiilor din proiect. Contractorul trebuie sa dea Dirigintelui lucrarii pentru aprobare.3. Pentru accesul la aceste cămine se vor prevedea capace din fontă şi scări din oţel beton in pereti. 29.5 x 2. Robinete 256 . 29. Marcarea trebuie sa indice urmatoarele informatii: • Materie prima • Dimensiunea normala si rata de presiune • Numele producatorului • Anul de fabricatie • Standard de referinta Verificarea calitatii: Contractorul trebuie sa prezinte Proiectantului certificatele de verificarea calitatii pentru producerea conductelor. Imbinarea conductelor trebuie sa fie prin sudare cap la cap. J40/1162/2005. certificatul producatorului ca robinetele si accesoriile respecta cerintele Caietelor de Sarcini si registru testului.S 2.4.r.5. 29. 3. 3. 1. 24.5 x 2. 40. Nr.c. B. Ap. cum este specificat in detaliile de executie si in aceste caiete de sarcini si sa livreze unelte si sase (6) copii ale manualelor de operare si intretinere atat in engleza cat si in romana necesare pentru activitate. Camine de vizitare Caminele de vizitare .89.0. Pentru executarea căminelor se va studia partea de structura.2. măsurată de la gegeratoarea superioară a conductei până la suprfaţa terenului amenjat. fiting-uri si accesorii conform desenelor cu detalii de excutie. Desene de executie Contractorul trebuie sa supuna aprobarii desenele de executie. Nr. L109. 42. Et.conform STAS 6054. Scopul lucrarilor Contractorul trebuie sa livreze toate materialele si echipamentele si sa le monteze. in concordanta cu standarde si conform specificatiilor.320.4. e-mail: catalin. Conducte HDPE Conductele exterioare de apă şi de canalizare se vor executa din PEHD / PVC. Ap. Atat montarea robinetele cat si a accesoriile. Delfinului.1.5 x 2.4.de difeite tipuri vor avea forma rectangulara cu dimensiunile: 1. 87. 65.s.3. for pipe manufacture. Imbinarea conductelor de polietilena trebuie facuta la o temperatura intre 5°C si 40°C.

S. Matei Basarab. 24. In cazul montajului cu flanse bolturile. Apometre 257 .5. IBS5150 si STAS 10933 Teste Hidraulice Metoda de testare hidraulica trebuie sa fie conform STAS 9526-80 • Test de pierderi 10 kg/cm2 • Test hidrostatic 28. anul fabricatiei si presiunea de lucru sunt marcate pe robinet prin turnare.0 kg/cm2 Testul de pierderi trebuie sa fie de cel 5 minute.4. 40. Et. L109. Certificare de Fabricare Contractorul trebuie sa dea Dirigintelui lucrarii. certificate pentru controlul calitatii si pentru testele hidrulice facute de producator sau de o agentie de verificare international binecunoscuta. Bucuresti Punct de lucru: str.4. Robinete de aerisire Contractorul trebuie sa livreze robinete de aerisire conform desenelor de executie. Generalitati Robinetele de aerisire proiectate pentru presiune minima de lucru de 15 kg/cm2. tuburi de protectie si cutii de suprafata.minea@clidedesign. CLIDE Design s. Bucuresti Tel/Fax: 021. presiunea de lucru si numarul de rasuciri pana se deschide sunt marcate prin turnare pe robinet. Ap. Toate suprafetele care se vor vopsi. 3. piulitele si saibele nu trebuie galvanizate prin imersiune. Sediu social: str. 29. anul de fabricatie. fie cu flanse.320. Robinetele de aerisire trebuie sa fie atat de aerisire cat si cu functiuni de impiedicare pentru formarea vidului. in concordanta cu ISO 5996.ro CUI: RO 17147031. iar testul hidrostatic de cel putin 10 minute. 65. J40/1162/2005.l. Ap.4. Certificatul Producatorului Contractorul trebuie sa dea Proiectantului. e-mail: catalin. Delfinului. certificate pentru controlul calitatii si testele hidraulice facute de producator sau de o agentie internationala de verificare bine cunoscuta. B.625. Robinetul trebuie sa scoata aerul incet in atmosfera.c.r. Montaj Capetele robinetelor trebuie prevazute fie cu cuplaje filetate. Materiale Robinetele trebuie sa fie fie din fonta fie din fonta ductibila si flotorul acoperit cu cauciuc tare. Marcare Numele si marca producatorului. Sc.s. resuduuri din fonta etc. 29. Marcare Dimensiunea robinetului. Acoperiri Toate suprafetele exterioare feroase trebuie sa primeasca doua straturi din grund rosu din plumb sintetic si un ultim strat din vopsea de aluminiu. 6. Test Hidraulic Fiecare robinet trebuie testat hidraulic de producator la o presiune a apei nu mai mica de 15 kg/cm2. Detaliile de montare trebuie specificate in desenele de executie.uri.89. Sc. dimensiunea. Nr.50. 42. 87. metoda si detalii privind aplicarea straturilor trebuie supuse aprobarii de carte Proiectant inainte de executare. 3. Mobil: 0733.065. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi General Toate robinetele trebuie sa fie tip fluture din fonta cu garnituri. Bl. numele producatorului sau marca. Nr. Montare Montarea robinetelor cuprinde suprturi.S 2. Acest test trebuie sa indice pierderile de la robinet sau fiting. se vor curata in intregime de toate substantele straine cum ar fi rugina. Bl.

si umplerea sa fie asezata si compactata conform specificatiilor. zgura. Bl.15-20. alte materiale organice.1. B. Camine de vizitare Caminele de vizitare trebuie prevazute in fiecare imbinare pentru a permite imbinarea adecvata. J40/1162/2005. Bucuresti Punct de lucru: str. • Specificatiile apometrului:  Domeniu de masurare 0.625.5.2. sau canalizare. S. Sc. Sc.S 2. scoase sau deranjate de Contractor. Ap.s. nu se poate indeparta si inlocui cu un material aprobat complet compactat pentru a sprijini adecvat conductele. 29. Localizarea conductei de apa Conducta de apa nu trebuie asezata orizontal mai aproape de 3 metri de conducta de canalizare exceptand cazul in care partea inferioara a conductei de apa proaspata va fi la cel putin 30 de centimetri deasupra conductei de 258 .065. 24. Santurile trebuie sa aiba o latime mai mare unde este necesar. e-mail: catalin. Delfinului. Nr. Bl. care citeste in m3 sau litrii si cu aceasi dimensiune a diametrului nominal a conductei adiacente.00  Presiunea de lucru 10.5. Lucrari de sapare santuri Reconditionarea suprafetelor deteriorate si a proprietatilor Daca o proprietate sau structuri ale suprafetelor au fost deteriorate. 3.l. 87.320.c. Matei Basarab. Orice cota inferioara a santului sapat mai mult decat adancimea specificata trebuie corectata cu material aprobat.89. Nr.5 kg/cm2  Pierderi pe capat 0. si acoperirea si fixarea si manipularea elemtelor speciale. Santuri pentru conducte Santul trebuie sapat astfel incat conducta sa poata fi asezata la adancimea si in alinierea ceruta. scurgeri. Contractorul trebuie sa construiasca o fundatie pentru conducte in concordanta cu recomandarile pregatite de Proiectant. 3. Mobil: 0733.5. Finisarea umpluturii se face cu unelte manuale. Este esential ca golirea pentru pompe de drenare ale santului sa fie dirijate spre canalele de naturale drenare. Unde cota inferioara a santului este din materiale considerate neadecvate. 40. Contractorul trebuie sa sape si sa indeparteze astfel de materiale din latimea si adancimea specificate de Proiectant. Ap. 29.ro CUI: RO 17147031. compactat in intregime conform specificatiilor Proiectantului. sau bucati mari din materiale anorganice acestea trebuie inlaturate. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Daca apometrele sunt specificate in detaliile de exeutie.50. L109.035 kg/cm2  Temperatura maxima de lucru 35  Inregistrare minima 100 litri  Montare intre flanse: I/secunda. MONTARE 29. Excavatii in pamant moale Unde partea inferioara a santului nu este stabila sau include cenusi.minea@clidedesign.r. astfel de proprietati sau de structuri trebuie inlocuite sau reparate pe cheltuiala Contractorului. Santul trebuie sa fie drenat ca muncitorul sa poata lucra in el in siguranta si eficient. 42. 65. Bucuresti Tel/Fax: 021. 6. Contractorul trebuie sa livreze si sa monteze apometre cu urmatoarele detalii tehnice: • Apometru trebuie sa fie un ceas magnetic uscat actionat cu o elice actionata de apa. pentru a permite asezarea convenabila a suporturilor. Et. vegetatie. Excavatii la nivel Santul trebuie sa fie sapat la adancimea solicitata pentru a asigura un suport uniform pentru conducte pe pamant solid la fiecare punct intre caminele de vizitare. CLIDE Design s. Sediu social: str. Latimea santului Latimea santului trebuie sa fie ampla pentru a permite asezarea si imbinarea adecvata a conductei.

La capetele conductelor care se vor lega mai tarziu se vor instala robinete. Mobil: 0733. Trebuie evitata abraziunea invelisului conductei. Umplere peste conducte Santurile e vor umple cu mana sau cu metode mecanice aprobate de la linia de centru. 24. B. CLIDE Design s. Umplerea santurilor Materiale Contractorul poate umple materialul excavat care este alcatuit din lut. pietris. Daca este necesar material aditional pentru umplere. Ap.5.065. sau. Matei Basarab. 65. Bucuresti Tel/Fax: 021.ro CUI: RO 17147031.r. 87. e-mail: catalin. Daca materialul excavat nu este adecvat pentru pentru umplere Contractorul trebuie sa furnizeze cantitatea de nisip. 40.6. S. Bl. pietris sau alte materiale aprobate pentru umplere pe cheltuiala sa. Sc.625. Contractorul trebuie sa asigure transportul surplusului de material la locurile specificate. 29. Lucrari de umplere Dupa ce conducta este asezata si imediat dupa testare. 29. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi canalizare. caz in care partea superioara a conductei de apa nu trebuie sa fie asezata orizontal mai aprope de (1) un metru de conducta de canalizare. Ap.5. cu material aprobat pus in straturi de 10 cm. 42. Abateri Pentru montarea conductelor abaterile maxime permise de la linia dreapta trebuie sa fie conform recomandarilor producatorului de conducte. argila.50. Tarusii folositi pentru a sprijini conductele pentru a aluneca trebuie sa fie din lemn si trebuie fie lati pentru a preveni deteriorarea conductei sau a invelisului. aceste legaturi trebuie facute cu fiting-uri speciale pentru legaturile intre diferite tipuri de conducte. de la partea inferioara a santului spre linia de centru a conductei. sau alte echipamente adecvate. Unde legaturile se fac intre lucrari noi si lucrari existente. Evacuarea materialelor excavate Dupa excavare. 3. Umplere sub conducte Toate santurile se vor umple cu mana.4.c. umpleti santul pana la suprafata solului. 3. Materialul de umplere de la 30 cm de deasupra conductei pana la suprafata va consta din: • Materialul excavat aprobat care trebuie batatorit dupa ce santul este umplut.minea@clidedesign. curele.s. sau alte materiale care in opinia Proiectantului sunt adecvate pentru umplere. Bl. J40/1162/2005.89. Materialele nu trebuie in nici un caz aruncate sau in sant. simultan accesorii. 259 . franghii. • Materialul excavat aprobat care trebuie sa fie asezat in straturi nu mai mari de 30 cm si compactat prin batatorire. Sc. Sediu social: str.l. nisip.5.5. Nr. materialul de umplere trebuie depozitat in sant pe intreaga latieme. Delfinului. Tipul materialului folosit si metoda de consolidare trebuie sa fie specificata aici. Bucuresti Punct de lucru: str. fara costuri suplimentare pentru Investitor.5. Unde legaturile se fac in linie sub presiune. Et. 29. 6. Contractorul trebuie saaiba grija cand se executa aceasta parte a umplerii pentru a evita deteriorarea sau deplasarea conductei. L109. acestea trebuie montate conform recomandarilor producatorului de conducte. Compactat prin battatorire. 29.320.S 2. Umplere pana la nivel Santul trebuie umpluc cu mana sau cu metode mecanice aprobate de la 30 cm de deasupra conductei pana la nivel. fiting-uri si aceesorii pana la 30 cm deasupra partii superioare a conductei. in cantitati suficiente pentru a umple senatul pana la nivelul suprafetei invesinata dupa compactare.3. Nr. Asezare Conductele si accesoriile trebuie coborate cu atentie in sant cu macaraua. Contractorul trebuie sa asigure materialul. dopuri sau capace. Conducta se va monta in concordanta cu recomandarile producatorului de conducte.

6. 87. 29. e-mail: catalin. Bl.6.7. Pierderile trebuie sa se incadreze in admiterile specificate mai sus.1.7.6.3. Toate cotiturile de 45° si 90° si teu-rile trebuie impachettae cu beton amestecat 1:3:5. Contractorului trebuie sa furnizeze toate materialele si echipamentele pentru teste. 40. Ap.89. Toate legaturile se lasa expuse pana se finalizeaza testele pentru presiune si pierderi. Sc. J40/1162/2005.5.4. imbinari mecanice sau infiletare sau cuplare se pot testa hidaraulic. TEST HIDRAULIC 29. 29. robinet de evacuare conform detaliilor de executie. Timp pentru probe Conductele imbinate cu garnituri din cauciuc. Dirigintele lucrarii va lua probe de apa din cateva puncte pentru examinare bacteriala.l. 29.minea@clidedesign. CLIDE Design s. DEZINFECTARE Inainte de accepatarea. 29. S.S 2. Ap.5. Bucuresti Punct de lucru: str. pentru pierderi. fiecare unitate a sistemului complet de distributie trebuie dezinfectat conform Standardului C 56/85. 29. Sc.s. Proba de Presiune Toate sectiunile de conducte noi incluzand fiting-uri. Dupa repararea sau inlocuirea conductei si dupa aprobarea acestora de catre Proiectant testele atat pentru presiune cat si pentru pierderi se fac din nou conform specificatiilor de mai sus. 24.c. Sediu social: str.065.625. Conducta principala apoi trebuie spalata cu apa curata pana cand clorura reziduala este redusa la o valoare mai mica de 1. Se repeta testele pana se ajunge la valorile specificate.6. conductelor de canalizare. Nr. Ancorarea conductelor Contractorul va monta blocurile pentru ancorare unde conductele isi schimba directiile. B. decat dac se specifica altfel. materiale necesare pentru dezinfectarea conductelor si trebuie sa asigure robinetele pentru acest lucru. Et. 29. Test Final Inainte sa se puna pavajul permanent peste conducte. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Nu lasati umplerea neterminata mai mult de 150 de metrii dupa terminarea lucrrailor pentru conducte. 3. Contractorul este responsabil pentru localizarea si repararea pierderilor mai mari decat cantitatea mentionata mai sus. Bl. Delfinului. Investitorul poate sa solicite un test de masurare a pierderilor pentru tot sistemul de conducte.50. 65.6. 29.2. 3. 42. Matei Basarab. robinete si accesorii trebuie supuse testelor de presiune si de pierderi in concordanta cu Standardele I 9/96 si C 56/85. canalelor. Toate cheltuielile trebuie suporttae de Contractor.8. L109.0 pp m. Probe de pierderi Pierderile maxime la sistemul sau sectiunea de conducte care sunt testate nu trebuie sa fie mai mari decat rezultatul obtinut dupa aplicare urmatoarei formule (I 9/96 si C 56/85 Standard). Indepartarea suporturilor Suporturile nu se vor indeparta pana cand santurile nu sunt umplute suficient pentru a preveni deteriorari ale suprafetelor drumurilor. Testul se face in timpul zilei. Bucuresti Tel/Fax: 021.ro CUI: RO 17147031. exceptand cazul in care trebuie sa treaca 5 zile de la turnarea blocurilor de beton. Testele se fac in prezenta Proiectantului.320.r.6. Nr.verifica oricand dupa finalizarea partiala de umplere. Contractorul va asigura toate aparatele. Mobil: 0733. 260 . Monatrea accesoriilor Toate conductele se vor furniza si monta cu robinete. materialele chimice.

Bucuresti Punct de lucru: str. Bl. 29.1. Contractorul va impiedica dimenisuni suplimentare pentru sustineri. drenare si partea inferioara a excavatiei va fi mentinuta ferma si uscata. trebuie inlocuit cu nisip conform instructiunilor Proiectantului. Sapari aditionale trebuie facute sub fiecare conducta pentru a facilita montarea imbinarilor. L109.065.l. Sustineri si sprijiniri ale malurilor Contractorul trebuie sa asigure. si trebuie prevazut un minim de 15 cm de la partea superioara a conductei la marginea santului sau a ramificarii. 29. 29. Proceduri de excavatie si compactare Desenele de executie indica dimensiunile finale pentru santuri.8. J40/1162/2005. trebuie indepartat si si inlocuit cu material granular compactat conform cerintelor Proiectantului si pe cheltuiala Contractorului.50. Sapaturi pentru conductele de canalizare Santurile pentru conductele de canalizare se vor sapa in linie dreapta. monatre pompa.r. 29.320. Pamantul care devine nesatisfacator pentru a sprijini structurile. • Teste pentru sistemele de retele de canalizare pentru a satisface cerintele Proiectantului.minea@clidedesign.8. Contractorul trebuie sa asigure toate aparatele si echipamentele necesare pentru dezinfectie. Mobil: 0733.3.8. Sc. Materialul folosit pentru umplere trebuie asezat in straturi de 30 cm.9. 29. Toate cheltuielile implicate in excavare si reumplerea sub nivel trebuie suportate de Contractor. suporturi. Bucuresti Tel/Fax: 021. Et. Contractorul trebuie sa predea desenele de executie care indica panourile de sustinere si sprijinire pentru a fi aprobate de Proiectant. 42.4. 40. va incepe umplerea.89. conform proiectului tehnic.5. Ap. CANALIZARE Lucrarile pentru instalatiile de canalizare trebuie sa includa.8. Umplerea se va face pana la nivelul terenului.625. Saparea mecanica trebuie facuta la cel putin 5 cm deasupra nivelului final al montarii conductelor. Sediu social: str. Delfinului. Nr. Excavatiile si scoaterea apei trebuie facute cu metode care mentin conditia pamantului. Unitatea nu va fi acceptata pana cand nu se obtin rezultate bacteriologice satisfacatoare. 261 . Sc. SAPAREA SANTURILOR 29. Nr.S 2. Umplerea De indata ce conductele au fost asezate si testate adecvat.8. 29. 24. e-mail: catalin. Bl. CLIDE Design s. 6. 87. Astfel de nivelare trebuie facuta pentru a impiedica apa sa inunde santul. S. 65. totusi acest lucru nu scuteste Contractorul de responsabilitatea sa. Excavatie si reumplere sub nivel Daca in opinia Proiectantului. monteze si sa mentina un sistem de sprijinire si sustinere a malurilor din panouri pentru a impiedica deplasarea. Inainte de executarea lucrarilor de excavare. Daca se daseste apa freatica. Ap.s.2.c. O autoritate recunoscuta nu trebuie sa faca testele bacteriologice. care ar putea afecta lucratorii si sa diminueze latimea sapaturii.ro CUI: RO 17147031. trebuie folosite echipamente de pompare pentru executarea lucrarilor in conditii uscate. dar nu trebuie sa se limiteze la urmatoarele lucruri: • Asezarea si montarea conductelor si accesoriile pentru canalizare de la reteaua de canalizare. 3.8. 3. Matei Basarab. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Desinfectarea trebuie repetate pana cand testele indica absenta poluarii pentru cel putin 48 de ore. Fiecare strat batatorit folosind echipamente aprobate de Proiectant. B. materialul la sau sub nivel nu este adecvat pentru fundatii.

320. TESTE DE RECEPTIE Conducte Sistemul de conducte trebuie testat conform normativului C 56/85. 6. Bl. 29. 29. Nr.12. 29. Ap. se vor folosi conductele si fiting-urile din PVC/rezistente la foc si/sau polipropilena. Sc.10. Caminele de vizitare vor fi din tuburi prefabricate din beton armat.1. Standarde de Referinta STAS 816/80 sau similar aprobate.s. Inainte de finalizarea lucrarilor. Contractorul trebuie sa livreze materiale aditionale conform specificatiilor din caietele de sarcini pentru intretinere. 3. 65. Caminele de vizitare pentru canalizare vor avea rame si capace conform STAS 2308/81. Mobil: 0733. Et. Matei Basarab. 29. Scopul lucrarilor Contractorul trebuie sa livreze conductele pentru canalizare in concordanta cu detaliile indicate in proiect si specificate aici incluzand fiting-uri.10. MATERIALE 29. e-mail: catalin.50. Conducte Pentru instalatiile de drenare si canalizare. Sediu social: str.9.065. Sc. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE Lucrari de trasare retea de alimentare cu apa respectiv de canalizare 262 . CLIDE Design s.11. Bucuresti Punct de lucru: str.9. CAMINE DE VIZITARE Conductele de canalizare trebuie prevazute cu camine de vizitare pentru acces pentru verificare si testare si pentru indepartarea blocajelor. 29. 42. Bucuresti Tel/Fax: 021. 24. 29.ro CUI: RO 17147031. Caminele de vizitare vor fi conform STAS 2448/82. inspector international bine cunoscut sau de departamentul de calitate al producatorului. 87.2. inele din cauciuc. Conductele trebuie marcate clar pe suprafata exterioara la un internal care sa nu depaseasca 1.1.l. 3.13. J40/1162/2005.625. L109. S. emise de un institut oficial. alte materiale de imbinare. 40. Caminele vor fi prevazute cu rama si capac cu acces facil pentru colectorii de pe strada si cu acces ingreunat pentru caminele exterioare. Nr. Bl. si adaptori de conducte necesare pentru legaturile cu conductele existente. B.c.89. Ap.5 metrii. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Lucrarile adiacente pentru finaizarea functionarea retelei de canalizare conform indicatiilor din desenele de executiesi/sau caietele de sarcini.S 2.minea@clidedesign. Marca trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii: • Materie prima • Dimensiunea normala si rata de presiune • Numele producatorului • Anul de fabricatie • Standard de referinta Controlul Calitatii: Contractorul trebuie sa prezinte Dirigintelui lucrarii certificatele de verificare a calitatii pentru producerea conductelor. Delfinului.r.

c. Sc. Bucuresti Tel/Fax: 021. 3. S. Ap. Sediu social: str. e-mail: catalin. 6. Ap. B. Bl. Bl. CLIDE Design s. Et.r.S 2. 42.l. 87. Matei Basarab. teste si verificari instalatii de alimentare cu apa.minea@clidedesign. J40/1162/2005. 65. Mobil: 0733. curatare retele de canalizare in vederea reparatiilor Montaj rigole Montaj pompe de basa.s. 24.320. grupuri pompare Probe. Nr. monolit. L109. instalatie de canalizare Intocmit : Arh.50. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi - Lucrari de sapatura santuri retele exterioare Lucrari de sprijinire santuri Lucrari de montaj conducte. Nr. Delfinului. Catalin Minea 263 . 3. PVC) Lucrari de umpluturi la santuri Montaj hidranti exterior Montaj separator de grasimi Montaj fantana publica cu descarcare automata (arteziana de picior) Montaj guri de scurgere ape pluviale cu capac carosabil Lucrari de drenare. Sc.625. Bucuresti Punct de lucru: str. 40. armaturi Lucrari de imbinare la conducte PEHD Lucrari de imbinare la conducte PVC Lucrari de executie si montaj camine de vizitare (prefabricate.065.ro CUI: RO 17147031.89.

87.89. Nr. Matei Basarab. Mobil: 0733. Sc. Sediu social: str. 65. 40. Ap. B.S 2.c.minea@clidedesign.625. e-mail: catalin. 24. Et. Bl. Nr. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi J. CLIDE Design s.065. Ap.50.r.ro CUI: RO 17147031. Delfinului. 42. 3. L109.LUCRARI PENTRU INSTALATII DE GAZE 264 . Bucuresti Tel/Fax: 021.l. Bucuresti Punct de lucru: str. 3. J40/1162/2005. S. 6. Bl.320. Sc.s.

Mobil: 0733. Ap.S 2. S. I6 PE/2000 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de distributie a gazelor naturale utilizand conducte din polietilena de medie si inalta densitate STAS 185 / 189 Instalatii sanitare.320. 40.ro CUI: RO 17147031.89 Instalatii sanitare.065. gaze naturale. Aparate de masura si control STAS 10110/85 Alimentare cu apa.2.89 Instalatii sanitare.s. Bucuresti Punct de lucru: str. Sudorii care executa imbinari prin sudura de aceasta calitate trebuie sa fie autorizati ISCIR. B. Nr. 6. Bl. 24.Fitinguri si piese auxiliare pentru conducte STAS 1 8 5 / 3 . 65. 3. Ap. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 30. care trebuie sa cuprinda toate datele tehnice si economice necesare realizare instalatiei Fata de gradul de periculozitate. 42. Sc. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. Sc. CLIDE Design s. GENERALITATI Instalaţiile de utilizare gaze naturale sunt compuse dintr-un ansamblu de ţevi.Monitorul Oficial 157/1996 Ordinul MI775-98 Norme generale privind stingerea incendiilor P118/99 Normativ privind siguranta la foc Ordonanta nr. Bl. 30. STAS 1 8 5 / 2 . Semne si culori conventionale.89. sudurile executate la conductele pentru gaze natural trebuie sa aiba clasa de calitate II. J40/1162/2005. Armaturi. Et.c.r.86 Arzator pentru gaze combustibile cu cap de ardere circular STAS 4326 . Matei Basarab. CAIET DE SARCINI – INSTALATII DE GAZE 30. avizat de Distrigaz .minea@clidedesign. 87. de incalzire centrala. gaze naturale .50. conform prescriptiilor tehnice CR9-96. gaze naturale. Semne conventionale. e-mail: catalin. STAS 1 8 5 / 6 . 3.87 Firide pentru regulatoare de presiune si control Legea 10/1995 Calitatea in constructii Legea 137/1995 Legea protectiei mediului Legea nr.Aceeasi conditie se propune si pentru clasele de sudura III si IV. robineţi şi accesorii instalate. 60/97 Ordonanta privind apararea contra incendiilor C 56/1985 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente NGPM-1996 Normele generale de protectia muncii elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Sanatatii 265 . Conducte pentru fluide. Executarea lucrarilor de instalatii de gaze naturale se face numai pe baza de proiect de executie intocmit de un proiectant autorizat in domeniu. instructiunile din specificatii vor avea prioritate.l. Delfinului. Statii de pompare STAS 995 . Sediu social: str.Se vor prezenta documente de atestare a sudorilor.1. de la branşament până la capătul unde se evacuează gazele arse.89 Instalatii sanitare.625. conform NTPEE-2008. L109. Nr. gaze naturale. 90/1996 Legea protectiei muncii . Bucuresti Tel/Fax: 021.

Elemente componenete ale instalaţiei exterioare de gaze : • conducta de racord la reţeaua stradală montată subteran executată din polietilenă. robinet cu clapa.50 1 %" 40 3. 266 . 65. dispozitive automate de control. Delfinului. Sc. Nr. Sediu social: str.50 2 %" 65 3. Materiale Ţeava va avea certificat de calitate dat de producător. fitinguri (din fonta maleabila si flanse din otel asamblate prin suruburi) arzatoare de gaz. în montaj îngropat. robinet cu sfera. o aparate de reglare si siguranta.minea@clidedesign. Principalele materiale care se utilizeaza sunt: tevi trase de otel (fara sudura). Ţeava din oţel folosită va fi conform STAS 404/1 87 cu grosimea peretelui impusă de art.065.r. Et. ventile de siguranta. MANIPULARE SI DEPOZITARE Elementele componente ale instalatiilor interioare de gaze naturale sunt: • coloane de alimentare plasate la exteriorul cladirii. 6. Ap. Matei Basarab. LIVRARE.50 2" 50 3.l.c. polietilenă cu SDR 11 de tipul PE 80 dispozitive pentru preluarea dilatarilor. Se interzice utilizarea ţevilor din oţel sudate longitudinal. 30. VERIFICAREA CALITATII. L109.3. Bl. Inainte de punerea in opera trebuie verificate integritatea materialelor .25 1 %" 32 3. supape de blocare.320.625. realizate conform standartului 7656. J40/1162/2005. • reteaua instalatiei interioare cu conducte si accesorii si cu robineti de inchidere. a elementelor auxiliare si de imbinare Îmbinările demontabile ale conductelor din oţel se execută cu : • fitinguri din fontă maleabilă .89.50 Inainte de punerea in opera trebuie verificate integritatea materialelor. a elementelor auxiliare si de imbinare .S 2. CLIDE Design s. robinet cu sertar. • aparate de utilizare a gazelor si arzatoare. 40.5 1 25 3. 9 din I6/98 conform tabelului următor: Diametru (inch) Diametru nominal (mm) Grosime perete (mm) 1 2 3 3/8" 10 2. aparate de masura si control (contoare). S. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 30. e-mail: catalin. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE.s. Nr. Bucuresti Tel/Fax: 021. 42. B. 87. 3. • flanşe din oţel asamblate cu şuruburi .35 %" 15 2. 3. 24. Bucuresti Punct de lucru: str. Mobil: 0733.3. armaturi (robinet cu cep.50.1. Sc.50 3/4 20 2. Bl.ro CUI: RO 17147031. Ap.

Matei Basarab. în legătură cu exteriorul clădirii. Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii si. sau cazane in condensatie . transportul . Se livreaza pe paleti de lemn (europaleti). care sa asigure buna lor conservare. s-a prevazut un acces pentru aducerea aerului necesar arderii. Cerinte pentru instalatiii de gaze naturale referitoare la introducerea de aer.320.50. să se evite acţiunea directă a radiaţiilor solare asupra acestora. Volumul minim al incaperilor unde sunt instalate aparate consumatoare de gaz este urmatorul : 18 m3 pentru incaperi curente . În încăperi cu volum mai mic decât cel menţionat s-au prevazut numai aparate de legate la coş cu următoarele condiţii : 267 . Sediu social: str.5. Ap. DEPOZITARE Pastrarea echipamentelor de instalatii de gaze se face in magazii sau spatii de depozitare organizate in acest scop. Manipularea. depozitarea şi conservarea produselor a. . Nr. 3. usi cu geam sau goluri spre exterior cu o suprafata vitrata de minimum 0. 30. 7. Bucuresti Tel/Fax: 021. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Pentru reţeaua exterioară .ro CUI: RO 17147031.5 m 3 pentru bucătării din construcţii existente cu condiţia : debitul total al aparatelor cu flacără liberă care se pot instala într-o încăpere trebuie să satisfacă condiţia . Executantul va asigura manipularea . Sc. 3. 42. montată subteran se va utiliza PE 80 cu SDR 11.î. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE SI MONTAJ 30. Bl. J40/1162/2005. Ap. EXECUTIA LUCRARILOR. Et.c.89. cu condiţia respectării unui aport de aer de 15 m3/h pentru fiecare debit instalat. Sc. 6. L109. Capetele de bransament se manipuleaza cu atentie pentru a nu fi deteriorate tevile de transport sau straturile de protectie ale tevilor din otel. bine aerisite sau în locuri acoperite şi ferite de acţiunea directă a radiaţiilor solare sau a intemperiilor. Capetele de bransament se livreaza in legaturi cu un numar variabil de bucati (7-10). 65. Bl. Geamurile au grosimea de maximum 4 mm fără armare.05m2 la fiecare 1m3 de volum de încăpere. in asa fel incat. Mobil: 0733.5. Pentru introducerea aerului necesar arderii au fost prevăzute orificii către încăperile vecine. din exteriorul camerei (coridoare) sau exteriorul clădirii.) au fost prevazute detectoare automate de gaze cu limita inferioră de sensibilitate 2% CH4 în aer. CLIDE Design s. LIVRARE.625. amplasat la cel puţin 2 m distanţă de orice sursă de căldură. 40. Nr. e-mail: catalin. MANIPULARE. B.1. Se folosesc aparate de utilizare a gazelor naturale la care se asigură evacuarea gazelor arse prin coş de fum . Delfinului. in rame de lemn bine construite sau echivalente. ferestre. fiind bine sprijinite ( ancorate) de acestea cu benzi (ambalaje) de strangere.4.s. 87.15 m 3 volum interior de încăpere pentru fiecare m3 instalat de gaze naturale.î. Pentru cazul în care geamurile au grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construcţie specială (securizat. etc. care acţionează asupra robinetului de închidere a al conductei de alimetare cu gaze naturale al arzătoarelor.l. luminatoare.minea@clidedesign.r. 24. să nu se producă deteriorări ale acestora. Acolo unde volumul camerei nu respectă condiţiile de mai sus şi aportul de aer de 15m3/h nu poate fi respectat. altele decât cele cu risc de explozii sau foc. Bucuresti Punct de lucru: str.065. Locul de depozitare va fi uscat. transportul şi depozitarea conductelor şi fitingurilor din PE se fac în conformitate cu instrucţiunile impuse de producător trebuie efectuate a. Cele de diametre mari se pot livra si separate. în conformitate cu instrucţiunile impuse de producător. asigurarea aerului necesar combustiei si evacuarea gazelor arse.5 m3 pentru bucatarii si oficii din constructii noi. termopan . 30.S 2. Conductele şi fitingurile din PE se depoziteză în magazii închise. sa nu se deterioreze. S. Încăperile si spatiile in care se vor monta aparate de utilizare a gazelor naturale sunt prevazute cu suprafete vitrate.

3. etc. Este interzisa ingroparea conductelor de gaz in pardoseala. ) sau direct din exteriorul clădirii. asigurate împotriva stingerii prin blocarea admisiei gazului în cazul stingerii flăcării .S 2. Ap. Tuburile de protecţie vor fi fixate de elementele de rezistenţă prin betonare sau montare în şapă. Se asigură electrosecuritatea porţiunilor aparente prinn legarea directă sau . Este interzisă amplasarea aparatelor electrice sau a altor instalaţiii în zona parterului peste ţevile de gaze. Delfinului. Bucuresti Tel/Fax: 021. Mobil: 0733.Accesul aerului direct din exterior a fost prevazut în toate cazurile acolo unde V/ Q are o valoare mai mică de 30.. L109.5 . Nr. Traseele vor fi rectilinii şi plasate in spatii bine ventilate . 3. Nr.Accesul aerului necesar arderii şi aprinderea aparatelor de utilizare să se facă din exteriorul încăperii ( coridor . astfel incat sa nu se produca tensionarea mecanica a acestora. Ap.ro CUI: RO 17147031. 20.. Sc. În cazurile in care aceste condiţii nu au fost îndeplinite.320. Conductele se monteaza aparent. MONTAREA CONDUCTELOR. Se vor alege trasee cat mai scurte si usor accesibile Montarea conductelor se face prin rezemare simpla . astfel încât în atmosfera încăperii să nu se depăşească concentracţia de noxe admisă de normele de protecţie a muncii şi normele de protecţie a mediului. ţevile se curătă la interior şi exterior şi se protejază obligatoriu în timpul montajului împotriva pătrunderii de corpuri străine. Capetele tronsoanelor se protejază cu capace Traseele conductelor de instalaţii de gaz vor fi rectilinii. J40/1162/2005.c. 40. 30. Et.Folosirea unor aparate de utilizare cu aprindere din exteriorul clădirii .625...Pentru toate aparatele de utilizare racordate la coş . unde V este volumul camerei (măsurat în m3 ) şi debitul nominal de gaz Q (măsurat în m3 /h) pentru aparatele instalate.s. complet şi fără riscuri. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi . la distanţe de : 1. Matei Basarab. au fost prevazute guri de aer în legătură directă cu exteriorul.. S. . 87. fie prin dispozitive de protecţie. Nu se vor instala conducte în subsoluri sau canale tehnice. Bucuresti Punct de lucru: str. Susţinerea conductelor aparente pe elementele de construcţie de realizează în funcţie de diametru cu brăţări sau console.minea@clidedesign. Sediu social: str.l.. etanşate . 65. Fixarea elementelor de susţinere se face astfel încât să asigure rezistenţa necesară pentru toată perioada de funcţionare. Sc.89.50.. e-mail: catalin. B. fie prin construcţia aparatului . in tubul de protectie conducta va fi fara imbinari.30 mm între conducte ţi elementele de construcţii. Trecerea conductelor prin pereti sau plansee se face prin tuburi de protectie . .065.0 m între punctele de susţinere. Traseele de conducte vor respecta condiţiile de siguranţă în detrimentul esteticului. 24. urmărind pe cât posibil elementele structurale. Între elementele de susţinere şi conducta metalică se asigură o rezistenţă de izolaţie de minim 1 MQ. Capetele conductelor instalaţiilor de utilizare la care nu sunt legate aparate de consum se închid obligatoriu cu dopuri din fontă sau oţel ....r. Tuburile de protecţie pentru instalaţiile interioare se fixează rigid şi etanş de elementele de construcţie şi depăşec faţa finită a cestora cu : 10 mm la pereţi şi plafoane. chiar dacă conductele respective sunt prevăzute cu robinete. . CONDIŢII DE AMPLASARE CONDUCTE La punerea în lucru. 6. Conductele orizontale din instalaţiile de utilizare se montează : 268 .6. Bl.8. În cazul prevederii de orificii către camerele învecinate şi sunt instalate mai multe aparate ce utilizează gaze naturale raportul dintre volumele însumate ale camerelor şi suma debitelor aparatelor de consum trebuie să fie mai mare sau egal cu 30. sau cu flacără liberă se va asigura aerul necesar arderii şi evacuarea în exterior a gazelor de ardere. vestibul . şi vor ieşi din aceste elemente cu cel puţin 3 cm. 42. în cazul reţelelor protejate catodic. Bl. Distanţele dintre ţevile de gaze şi instalaţiile electrice sunt prescrise în normativele de proiectare şi execuţie de instalaţii electrice. indirectă ( prin dispozitive de electrosecuritate şi de cuplare electrică ) a acestora la o prizp de împământare de maxim 4 Q. CLIDE Design s. 50 mm la pardoseli.

5 m la capătul conductei de branşament.c. 6.065. 8183. Decalajul este în funcţie de diamtrul conductei şi este cel puţin 10 mm. Ap. Îmbinările sudate la conducte din oţel se execută : a. CR 20 şi I 27 sau alte metode de control nedestructiv legal aprobate. Îmbinarea ţevilor negre din oţel montate aparent este admisă prin : fitinguri până la diametre de 4" : sudură la diametre peste 4 " la orice presiune .ro CUI: RO 17147031. SANTURI PENTRU CONDUCTE SUBTERANE Adâncimea minimă a şanţului pentru montajul conductelor subterane din polietilenă măsurate la nivelul terenului până la generartoare superioară a conductei .. cu arc electric. 3. Se acordă prioritate îmbinărilor prin sudură la conductele montate aparent. pâna la diametrul de 100 mm . Lăţimea minimă a şanţului trebuie să fie diametrul conductei +0. Conductele din polietilenă se aşază şerpuit în şanţ şi se acoperă cu un strat de nisip de minmum 10 cm. CLIDE Design s.8 mm. în interiorul tuburilor de protecţie...50. S.9 m şi respectiv 0. L109. Sudurile se vor executa.r.. cu asigurarea caracteristicilor de sudabilitate.. deasupra conductelor pentru alte instalaţii. Bl. e-mail: catalin. - 30.S 2. Săparea şanţului se face cu puţin timp înainte de montarea conductelor. Fundul şanţului se acoperă cu un strat de 10 .30 m. b.. 7084/4.. 40. pentru orice diametru.. cu pământ mărunţit . Gropile pentru sudare în punctele de îmbinare a tronsoanelor conductelor se realizează cu următoarele dimensiuni : lăţimea egal cu lăţimea şanţului +0. cap la cap . 8299 ). 15 cm de nisip de granulaţie 0. Sc. 24.. 3. Bucuresti Tel/Fax: 021. Controlul calităţii sudurilor se face vizual şi prin metode nedistructive în conformitate cu prevederile standardelor 6606..6 m lungimea egal cu 1. prin compactare după fiecare strat. 65. J40/1162/2005...2 m. 8539. Consolidarea pereţilor se face în funcţie de natura terenului şi adâncimea de pozare. Acoperirea conductei ( pentru primii 50 cm deasupra conductei ) se efectuează într-o perioadă mai răcoroasă a zilei. Bl.6 m sub partea inferioară a conductei. prin folosirea la la montaj a mufelor stanga . se curăţe de pietre.. 42. 87. Fundul şanţurilor se execută fără denivelări. etc.. avansând într-o singură direcţie pe cât posibil în urcare. 269 . Imbinarea tevilor se va face in tronsoane cu lungime cat mai mare . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi la partea superioră a pereţilor. Se interzice racirea fortata a sudurilor .. Ap.320.. B... din punct de vedere al procedeului de sudură : cu flacără oxiacetilenică .2 m adâncimea egal cu 0. După stratul de nisip acoperirea conductei din PE se efectueză în straturi subţiri.. şi prescripţiile tehnice CR 4 . Se va asigura posibilitatea desfacerii instalatiilor interioare fara demontarea lor integrala.minea@clidedesign. 10138. Ţevile din oţel se îmbină astfel încât capetele sudurrilor eclicoidale sau logitudinale să nu fie în prelungire ci decalate alternativ. in general. Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab.3 0. Clasa de calitate a îmbinărilor sudate se indică în proiectul deexecuţie. Mobil: 0733. pe zone de 20 . cu manşon: la traversări de obstacole ... Sediu social: str. iar perţii trebuie să fie fără asperităţi.89. SR ISO 3059.625. Tevile sudate vor avea sudura vizibila dupa montare. Et.dreapta . Nr. deasupra uşilor şi ferestrelor. Pozarea conductei se realizează numai după răcirea corespunzătoare a îmbinărilor sudate.. Sc. Sudurile se marchează conform reglementărilor în vigoare şi a standardelor specifice ( 6726 .7.s. Montarea tevilor prin sudura se va executa doar de instalatori autorizati ISCIR . este 0. din punct de vedere al realizării : cap la cap ... Nr.l.. Delfinului.

Matei Basarab.89. pe fiecare conducta care alimenteaza grupuri de arzatoare. B. 30. 9.8.50. Bl.11. Sunt exceptate derivaţiile din instalaţiile de utilizare aparente în funcţiune care nu depăşesc lungimea de 4 m.c. Mobil: 0733. Robinetii nu se monteaza in: camere umede. S. . Probele de rezistenţă şi etanaşeitate a instalaţiilor se efectueză de către executant în prezenţa delegatului operatorului licenţiat de distribuţie la terminarea lucrărilor în vederea recepţiei.065. Sc. agrement tehnic si /sau certificat de aprobare conform legislatiei in vigoare . Se vor folosi doar robineţi conform prevederilor art.la presiune de 4 bar timp de 1 oră • test de etanşeitate . conductele se probează în aceleaşi condiţii ca orice instalaţie nouă. Ap. L109. în locuri ventilate. Sediu social: str.la o presiune de 2 bar timp de 2 ore Testele se efectuează cu aer comprimat. J40/1162/2005. Delfinului. mese de lucru. 24. 3. 30. 270 . 30. în conformitate cu STAS 2250. de către agenţi economic autorizaţi de ISCIR conform reglementărilor specifice.5x presiunea de lucru. Bucuresti Tel/Fax: 021.l. 40.S 2. laboratoare. 65.9. Daca plasarea robinetelor de la baza coloanelor nu se poate face in conditii de siguranta se admite montarea unui singur robinet pentru un grup de coloane care alimenteaza maximum 24 puncte de consum. sub presiunea gazelor din conductă. Condiţiile şi metodele de testare vor fi în conformitate cu I6/86 Îmbinările netestate cu aer comprimat vor fi verificate sub presiunea gazelor din instalaţie cu o soluţie de săpun cu apă. 6. pe fiecare ramura importanta. La exinderile de instalaţii de utilizare .minea@clidedesign.320.6 în I6/98. MONTAREA APARATELOR DE CONTORIZARE În cazul prevederii de aparate de măsură volumetrice acestea se vor monta conform instrucţiunilo producătorilor. 87.r.ro CUI: RO 17147031. VERIFICARI SI PROBE DE REZISTENTA SI ETANSEITATE A INSTALATIEI Verificările de rezistenţă şi etanşeitate a instalaţiilor de utilizare se efectuează de către executant pe parcursul realizării lucrărilor. 42. standardelor de specialitate aplicabile şi/sau a altor reglementări specifice tipului de aparat. Sc. Ap.Arzatoarele si si aparatele de consum se racordeaza conform intrucţiunilor date de producători. Acestea se verifică cu un produs spumant . grupuri sanitare. Nr. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi În dreptul răsuflătorilor peste conducta de polietilenă care a fost acoperită pe toată lungimea cu un strat de nisip gros de 10-15 cm se adugă un strat de piatră măruntă gros de 15 cm peste care se aşază calota răsuflătorii.s. Bl. 30. Bucuresti Punct de lucru: str.. MONTAREA ARZATOARELOR SI APARATELOR DE UTILIZARE Arzatoarele si aparatele de utilizare casnice care se vor monta in instalatiile interioare trebuie sa fie omologate . e-mail: catalin. 3.10. CLIDE Design s. Nr. se vor efecua următoarele teste asupra instalaţiei de utilizare gaze: • testul de rezistenţă . Et.MONTAREA ARMATURILOR Robinetii de inchidere pentru instalaţiile de gaze se montează la vedere. Înainte de utilizare. Toţi robineţii se vor testa înainte de montaj la o presiune de 1. la baza fiecărei coloane montate în clădiri cu peste 5 nivele inaintea fiecarui arzator. accesibile în următoarele locuri: inaintea fiecarui contor.625. camere frigorifice sau incaperi care sunt expuse deteriorarii.

grosime perrete ţeavă (mm): 3 4-6 6-8 8-10 b. În timpul verificărilor şi probelor nu se admit pierderi de presiune. Este interzisă răcirea forţată a sudurii cu apă rece. Bucuresti Tel/Fax: 021.5.l.12. grosime perete(mm): 0. Este interzisă executarea lucrărilor de sudură cu aparat oxiacetilenă pe vreme nefavorabilă: la temperaturi sub -5°C.625. 40. şi capetele îmbinărilor au fost pregătite îmbinările provizorii nu prezintă fisuri sau alte defecte. CLIDE Design s. diametru sârmei (mm): 3456 Lampa pentru sudură se alege în conformitate cu STAS 4137/70 în funcţie de grosimea peretelui ţevii. ploi torenţiale.c. cu o înălţime maximă de 2-3mm peste faţa ţevii şi marginile lipite pe ţeavă.12 şi pentru grosimea peretelui ţevii de 8-10 mm. Et. gaze reci etc. curenţi de aer. Sc. 6. 87.minea@clidedesign. Pentru ţevile de oţel la care nu se cunoaşte compoziţia materialului. Sc. Bl. e-mail: catalin. La efectuare probelor de rezistenţa şi etanşeitate. astfel încât la terminarea acest cordon să fie convex. Nr. Ap. pentru 1mm de grosime de perete ţeavă (material). în trei puncte decalate ale sudurii executate. Ap. Clasa de exactitate a acestor aparate de măsură trebuie să fie de minimum 1.5-1 1-2 2-4 -5 6-9 9-14 14-20 20-30 În mod usual se folosesc lămpi cu un debit în jur de 100 l/h acetilenă. cu verificarea metrologică în termen de valabilitate şi se montează de către personal autorizat de BRML. 42. dimensiunea lămpii (mm) 0 1 2 3 4 5 6 7 b. Delfinului. vânt puternic. după cum urmează: a. Diametrul materialului de adaus (sârmă) se alege în funcţie de grosimea peretelui ţevii. 271 . se vor face teste de sudură cu ados de sudură S sau SA. IMBINARE CONDUCTELOR PRIN SUDURĂ CU APARAT OXIACETILENĂ Începerea sudării se admite atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii: asamblarea provizorie a elementelor corespunde documentaţiei toleranţele pieselor ce se asambează sunt în limitele admise piesele ce se asamblează au fost curăţate de zgură.s. Bucuresti Punct de lucru: str.ro CUI: RO 17147031. ÎMBINAREA CONDUCTELOR DE POLIETILENĂ Îmbinarea conductelor îngropate de PE se face prin sudură ( fuziune ) sau cu fiftinguri mecanice nedemontabile ( etanşare prin presare pe pereţii ţevilor. Îmbinarea ţevilor şi fitingurilor din polietilenă se realizează cu aparate de sudură care sunt agrementate tehnic în România de către organismele agrementate. J40/1162/2005. 3. Nr. cele care prezintă defecte vor fi eliminate. fără a prezenta praguri şi şanţuri. 65. Aceste aparate vor fi supuse reviziilor tehnice în conformitate cu cărţiel tehnice ale fiecăruia. • • • • 30. sudorul va poansona la o distanţă de 20 mm de cordonul de sudură. Odată terminată sudura.13. Sediu social: str.89.S 2. conform STAS 1226/87. S. 3. Sudura cu aparat oxiacetilenă poate fi folosită pentru ţevi din oţel cu un conţinut de C (carbon) de maximum 1. Temperatura ambientală minimă admisă la executarea sudurilor fără mijloace speciale de protecţie este 5°C. Bl. Îmbinările se realizează numai de sudori autorizaţi.r. 30.065. 24. L109. Matei Basarab. paratele de bază pentru măsurarea presiunii şi temperaturii vor fi de tipul cu înregistrare continuă . Pe vreme nefavorabilă vânt şi ploaie se vor adopta măsuri de protecţie prin amplasarea unor copertine şi panouri. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Se supun probelor de presiune şi etanşeitate şi porţiunile de conducte înlocuite sau modificate din instalaţiile existente. B.50.320. după cum urmează: a. Mobil: 0733. cu executarea unui cordon de sudură într+un singur strat.

fără bucle. 87. 65.r.minea@clidedesign.s. Pentru realizarea schimbărilor de direcţii . J40/1162/2005. Protecţia conductelor aparente se face prin grunduire şi vopsire după efectuarea verificărilor lapresiune Acoperirea de protecţie este stabilită în funcţie de durata de folosire a ţevii ce se protejează si de durata protecţiei. L109. în timpul aplicarii straturilor protectoare c.. Sediu social: str.ro CUI: RO 17147031. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Îmbinarea conductelor şi fitingurilor din polietilenă . 3. 40. Conductele din polietilenă se perforează după efectuarea sudurii teului de branşament cu branşamentul propriu .1. concentraţia minim posibilă de gaze agresive b.curbarea la rece a conductelor după raza de curbură permisă de material în funcţie de diametrul nominal. Ap. calitatea cordoanelor de sudură ce vor fi executate la îmbinări. Nu se admit nici un fel de intervenţii pentru corectarea oricăror tipuri de îmbinări. bule de aer. Conditii de recepţie si utilizare Recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a lucrărilor se face de operator licenţiat al sistemului de distribuţie prin specialişti delegaţi la cererea instalatorului autorizat al executantului. Conductele sau fitingurile din polietilenă nu se deformeză la cald în vederea montării. Legătura branşamentelor din PE cu posturi de reglare sau instalaţii de utilizare se face prin intermediul unui dispozitiv special denumit capăt de branşament care realizează trecerea de la polietilenă la oţel. Sc.fitinguri uzinate . Controlul calităţii sudurilor are la bază prevederile prescripţiei tehnice CR 21.l. Starturile succesive de vopsea se aplică pe suprafeţe uscate. ramificaţii şi reducţii la conductele din polietilenă se pot utiliza: . Ţevile de oţel se acoperă prin vopsire. Delfinului. 30. Îmbinările între conductele de polietilenă şi conductele din metal se realizează cu fitinguri de trecere pentru diametre nominale cuprinse între 32 şi 630 mm.14. Sc.zis. CLIDE Design s. înainte de aplicarea straturilor protectoare b. în conformitate cu STAS10702/1-83. ABATERIA ADMISIBILE 30.89.S 2. În maximim 3 ore de la curăţarea fiecărei ţevi . 6. îmbinarea cu fitinguri mecanice. Et. S. 272 . 42. toate îmbinările trebuie verificate. fără praf sau alte impurităţi. Verificarea calităţii acoperirilor de protecţie se face: a.14. pelicula de vopsea se va usca în aer liber. avănd acelaşi diametru cu ţeava din polietilenă a branşamentului. 24. trebuie aplicat un prim strat de protecţie care să nu influenţeze calitatea suprafeţei curăţate. VERIFICARE CALITATII. Bl. Durata de viaţă a protecţiei reprezintă perioada de timp după care protecţia se deteriorează şi este necesară refacerea ei în întregime. Nr. Bucuresti Tel/Fax: 021. B.13. îmbinarea prin sudură cap la cap. exfolieri sau neregularităţi. îmbinarea prin electrofuziune c. e-mail: catalin. temperatura aerului ţi a ţevilorce vor fi protejate între 5 şi 14°C. Înainte de aplicarea straturilor de protecţie. în funcţie de diemensiuni se realizează prin următoarele procedee: a. Protejarea ţevilor de otel prin vopsire Toate echipamentele şi conductele metalice se protejază contra coroziunii .065. Bl.raza minimă de curbură pentru ţeava SDR 11 este 30 Dn.1. Matei Basarab. Perforarea conductelor se realizează cu freze specifice acestui scop. Nr. Fiecare strat trebuie să fie aplicat continuu. b.625. 3.320. Ap. după aplicarea straturilor protectoare Protecţia ţevilor pentru instalaţii de utilizare a gazelor naturale se face cu vopsea galbenă conform STAS 8589/1970 30. Aplicarea peliculei de vopsea se va face în condiţii ambientale descrise în cele ce urmează: a.c.50. Mobil: 0733. Bucuresti Punct de lucru: str. curate.

42. 273 . se va întocmi un process verbal.6.  un singur arzător în funcţiune ( cu debitul cel mai mic din instalaţie ). însoţit şi de buletinul de verificare a calităţii izolaţiei Îmbinările care s-au executat după proba de presiune .S 2. se face face refularea aerului prin robientele aparatelor de utilizare şi a unui racord flexibil scos în exteriorul clădirii. 3. J40/1162/2005.8. • efectuarea probelor de rezistenţă şi etanşeitate de către executant în prezenţa delegatului operatorului licenţiat a sistemului de distribuţie. La punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare se urmăreşte comportarea regulatoarelor . Sc. 3. e-mail: catalin. arzătoarelor şi aparatelor de utilizare verificându-se stabilitatea şi aspectul calitativ al flăcării. Bucuresti Tel/Fax: 021. la solicitarea scrisă a instalatorului autorizat care a executat lucrarea. • verificarea calităţii lucrărilor şi a concordanţei acestora cu proiectul avizat . după încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale. Delfinului. 30. Efectuarea recepţiei tehnice şi a punerii în funcţiune se confirmă ăe bază de documente încheiate conform anexelor nr. Este obligatorie instruirea angajaţilor ce vor opera aparatele instalate cu privire la modul de utilizare şi funcţionare precum şi corecta utilizare a instalaţiilor. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Operaţiile tehnice necesare pentru recepţie ţi punere în funcţiune a noilor instalaţii se fac de executant. 2. Dacă se consideră necesar se convoacă şi proiectantul. 65. După această instruire. în următoarele situaţii:  funcţionarea individuală a arzătoarelor şi aparatelor. Bucuresti Punct de lucru: str. Sc.  certificat de calitate al ţevilor.minea@clidedesign. executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale / 2004.l.  proces verbal pentru lucrări ascunse. pentru cuplarea noilor instalaţii la cele în funcţiune. 30.r. 40.50. Bl. Pentru recepţie tehnică a conductelor de branşament se prezintă documentaţie completă la care se adaugă :  fişa tehnică a conductei branşamentului ( anexa 10 / anexa 11).065. Sediu social: str.320. Nr. 6.8. B. Recepţia tehnică se face prin : • verificarea documentelorde recepţie .5.c. DOCUMENTELE NECESARE PENTRU EFECTUAREA RECEPŢIEI TEHNICE Pentru instalaţiile de utilizare se depune dosar definitiv care conţine toate piesele din dosarul preliminar.  funcţionarea simultană a tuturor arzătoarelor şi aparatelor. ăn cazul racordării la acelşi coş de fum a mai multor aparate consumatoare de gaze. L109.ro CUI: RO 17147031. Ap.4.1.625. Matei Basarab. Racodarea branşamentelor la conductele în funcţiune se face de operatorul licenţiat al sistemulu de distribuţie . La fiecare arzător se va verifica modul de evacuare al gazelor.2 d din Normele Tehnice pentru proiectare. S.15. cu modificăriele survenite pe parcursul efectuării lucrărilor. Înainte de de punerea a instalaţiilor de utilizare . se verifcă la presiunea din conductă sau din instalaţie. în prezenţa delegatului operatorului licenţiat al sistemului de ditribuţie şi al beneficiarului. 87.3.s. PUNEREA IN FUNCTIUNE A INSTALATIILOR Punerea în funcţiune se face pe baza procesului verbal de recepţie tehnică. Nr.89. Controlul arderii se va realiza folosind aparate pentru analiza gazelor arse. Mobil: 0733. cu :  toate arzătoarele şi aparatele consumatoare în funcţiune. În cazul funcţionării defectuoase a evacuării gazelor se procedează la amânarea punerii în funcţiune până la remedierea canalelor sau coşului de fum şi se vor sigila robineţii de alimentare. Bl. prin instalatorul autorizat .16. CLIDE Design s.  factura de procurare a ţevilor şi armăturilor  buletin de calitate a protecţiei ancorozire eliberat de un laborator autorizat. Et. 24.7. Ap.

Nr. a flanselor . Nr. 30. 74/1982  Cap 1/1 . 274 . in cazul in care acestea sunt prevazute in proiectul de executie sau. pentru a nu se raci fortat imbinarea. functionarea armaturilor ). gaze şi distribuţia gazelor naturale MP nr.2.05 bar) si presiune redusa (2-0. daca depozitarea materialelor este corespunzatoare. Delfinului. Inaintea punerii in opera. existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi.echipament individual de protecţie  Cap. trasarea lucrarilor interioare sau exterioare. starea filetelor. Ap. 6.s.. Et. ed. Bucuresti Punct de lucru: str.l.065.Prevederi generale  Cap 9/1-2 . Bl. in conformitate cu: • Legea Protecţiei Muncii • Norme de protecţie a muncii  Cap. cand se considera necesare( ex. Sc.instrucţiuni specifice de utilizare a instalaţiilor de gaze  Cap II.testelor şi probelor precum şi utilizării instalaţiilor de utilizare gaze naturale se vor respecta măsurile de protecţia muncii.I . Contractorul va lua toate măsurile organizaţionale necesare pentru a fi respectate prevederile reglementărilor în vigoare.16. B.r. pentru prevenirea accidentelor/incendiilor. 30. e-mail: catalin. 3. daca exista Procedura tehnica de executie a lucrarilor de instalatii de gaze in documentatia prezentata de antreprenor. VII .320. imbinarile sudate sunt realizate cu aparat de sudura cu oxiacetilena pentru diametre pana la 100 mm si cu aparat de susdura cu arc electric pentru orice diametru. Sediu social: str. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi În timpul executării. Mobil: 0733.unelte de mână  Cap.minea@clidedesign. existenta personalului acreditat pentru realizarea lucrarilor.: probe de etanseitate la armaturi). existenta avizului ISCIR pentru Contractor. Verificari inaintea inceperii lucrarilor de instalatii gaze. Sc. in cazul in care materialul tubular nu poseda certificate de uzura se va determina calitatea acestuia de catre un laborator de specialitate care sa ateste ca indeplineste calitatile prevazute in proiect.ro CUI: RO 17147031.instrucţiuni specifice de construcţii+montaj a instalaţiilor de gaze • Norma tehnica pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale /2004 . aprobarilor si autorizatiilor necesare inceperii lucrarilor. L109. 1979  Cap II B . XVIII .50.625. CLIDE Design s. Bl. Matei Basarab. materiale la primirea pe santier.c. Urmatoarele verificari ar trebui facute : existenta certificatelor de calitate pentru aparate. sudurile sunt executate de sudori autorizati ISCIR sudurile se efectueaza avandu-se in vedere masurile de protectie contra frigului. Bucuresti Tel/Fax: 021. J40/1162/2005. VIII . 65. 24.distribuţia gazelor naturale • Norme de protecţie a muncii specifice activităţilor de distribuţie gaze naturale.în cazul eventualelor efecte colaterale altor lucrări ce pot intervene pe parcursul execuţiei/utilizării instalaţiilor.S 2.primul ajutor în caz de accidente • Norme unice de protecţie a muncii în domeniul extraxţiei de petrol. S.05 bar). PSI şi cele specifice instalaţiilor de acest tip. 42.1. montate apparent se va face cu fitinguri cu filet la diametre de pana la 100 mm (4") pentru presiune joasa ( sub 0. existenta buletinelor de omologare pentru echipamente. Ap. Verificari in timpul executiei instalatiilor de gaze: imbinarea conductelor ( tevi negre) din otel. poate efectua probe directe pe santier. 40. existenta avizelor. permiselor.16. 3. toate materialele si aparatele se supun unui control vizual pentru a se constata daca nu au suferit degradari de natura sa le afecteze calitatea si performantele (deformari sau blocari la aparate. 87.89.

s. cu prevederile proiectului si normativelor in vigoare. Nr.corespondenta intersectiilor cu alte retele edilitare subterane. inainte de introducerea conductei in sant. daca se respecta amplasamentul din proiect si traseul stabilit. se realizeaza controlul vizual al sudurilor si prin examinari nedistructive (cu radiatii penetrante la 2% din numarul sudurilor si 100 % prin vizualizare) Trebuie facute urmatoarele verificari : daca este respectata procedura tehnica de executie proprie contractorului . continuitatea.in cazul in care montajul se realizeaza cu flanse. succesiunea operatiilor. Sediu social: str.) . 3. . mai mici de 6 m nu sunt imbinari.5-5 m si la 20-30mm intre conducte si elemente de constructie.distanta fata de cladiri. . pe suporturi proprii. aderenta.50. se verifica paralelismul acestora. instalatii.capetele care nu sunt legate de aparate consumatoare sunt inchise cu dopuri.625. . distanta minima intre conducte neizolate este de 3 cm. Bucuresti Tel/Fax: 021. Mobil: 0733. intranduri.ro CUI: RO 17147031. conform procedeului omologat. etansarea imbinarilor cu filet este executata cu fuior de canepa imbibat in pasta de miniu de plumb sau pasta de grafit amestecata cu ulei de in fiert. Et. au aceeasi raza de curbura. legaturile orizontale fiind facute la nivelul aparatelor de utilizare.capacitatea de electroizolare (control cu peria electrica.daca se respecta caracteristicile si dimensiunile materialelor .89.montarea aparatelor este realizata. e-mail: catalin. . goluri de usi si ferestre-pentru a evita modificarile sau demolarile ulterioare.c. sa cuprinda toate elementele din plan.la schimbarile de directie.l. CLIDE Design s.S 2. la imbinarile cu flanse sunt folosite garnituri de marsit schimbarile de directie ale conductelor sunt realizate prin intermediul fitingurilor filetate si coturilor sudate. uniformitatea. 87. in timp ce indoirea la cald trebuie realizata prin umplerea cu nisip tasat si indoite corespunzator (tevi nesudate). respective prin injectarea de current. L109. pentru a putea identifica numarul lor. B. colturi. Bucuresti Punct de lucru: str. Bl. 24. Ap. indoirea la rece a tevilor este realizata numai cu unelte speciale sau dispozitive hidraulice.armaturile sunt montate in pozitia inchis. evitandu-se ingreunarea conductelor.r. in interiorul tevilor de protectie. astfel incat sudura sa fie vizibila.065. .straturile succesive au nuante diferite. in sensul de curgere al fluidului. sustinerea conductelor este realizata cu bratari sau console dispuse la 1. S. Matei Basarab. fundatii. J40/1162/2005. .320. . iar cele cu pereti mai grosi. trasarea si respectarea pantelor. trasarea trebuie sa fie completa. cu sensul sagetii. pentru conductele montate in sant.toate echipamentele. consistenta stratului de protectie etc. 275 . . Ap.minea@clidedesign. montajul conductelor de gaze este realizat deasupra conductelor pentru alte instalatii. in ambele cazuri evitandu-se aparitia deformarilor sau subtierilor sectiunii perretilor peste limita de 0. montate in acelasi plan. conductele si suportii de sustinere sunt vopsite. acoperite total sau partial cu pamant).vopsitoriile sunt efectuate dupa realizarea probelor de presiune. in "V". Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi tevile cu pereti sub 4 mm grosime sunt sudate in "I". . . . . Bl. prin grunduire si vopsea galbena (in doua straturi). .la racordarea tevilor cu diametre diferite s-a asigurat o continuitate a generatoarei superioare a conductelor pozate pe orizontala si coaxialitatea pentru cele pe vericala. 6.modul de executare al sudurilor si rezultatele controlului nedistructiv al sudurilor (existenta buletinelor CND).iesituri. 42.5 mm. . 40. tevile sudate longitudinal sunt montate.astfel incat sa se permita demolarea lor totala sau pe parti componente. 3. 65. Sc. fascicolele de conducte. temperatura la care se aplica materialul izolant.tipul izolatiei si tehnologia de aplicare ( gradul de curatenie a tevilor. Delfinului. Nr. sarma de sudura) cu cel al tevii.caracteristicile de sudabilitate a tevilor si concordanta compozitiei materialului de aport (electrozi. Sc.

3. Bl.50. se vor efectua probe de eficacitate a instalatiei pentru a se verifica daca instalatia realizeaza gradul de incalzire prevazut in proiect . .) capacitatea medie de termoizolare trebuie sa fie de minimum 10000-20000 W/m2. 30. . aderenta. realizarea tuturor circuitelor pe partea de ardere. J40/1162/2005. trebuie sa fie regulate.f) dupa umplerea definitiva a santului: continuitatea.evacuarea gazelor de ardere se face separate pentru fiecare cazan. trebuie sa nu difere in nici un punct fata de grosimea nominala ( cu mai mult de: 2 mm pentru izolatia foarte intarita.89. Sediu social: str. Sc. la terminarea portiunilor de instalatie.625.arzatoarele cazanelor sunt racordate rigid la instalatia interioara. . pe circa 1 cm pentru benzile de armare. procesele verbale de lucrari ascunse pentru toate elementele de instalatie ascunse . .2 bar.16. Nr. 87. se realizeaza proba de rezistenta la 1 bar si proba de etanseitate la 0. cu manevrarea armaturilor (numai dupa egalizarea temperaturii aerului din conducta cu temperatura mediului exterior) durata probelor s-a realizat in functie de volumul conductei. Sc.intocmirea Procesului-verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse. daca sunt satisfacute urmatoarele conditii: izolatia trebuie sa fie continua. B. grosimea. 1. . capacitatea de electroizolare.5 mm pentru izolatia intarita. grosimea. la cosul de fum (cu dimensiuni.r.e) dupa completarea izolarii in locurile de imbinare la pozitie: aspectul. e-mail: catalin. de obicei pervazuta cu clapa gaz-aer cu bypass la racorduri.a) in timpul izolarii in statie (procesul tehnologic) . S. continuitatea. .l. respective de 2 cm pentru infasurarea de protectie.c. . 40.daca materialele au caracteristicile prevazute in STAS-uri sau in normele interne ale furnizorului si daca sunt insotite de certificate de calitate si garantie. . conform proiect) . grosimea masurata cu un dispozitiv de masura pentru exterior. conditiile de incercare si rezultatele probelor sunt inregistrate in Procesul-verbal pentru proba 276 . verificarea fizica consta dintr-o examinare generala a executiei lucrarilor .320.pentru alimentarea cu gaze a cazanelor s-a realizat o conducta de diametru prevat in proiect. . Et.S 2. 1 mm pentru izolatia normala. suprapunerile. 24. . 65. caracteristicile de electroizolare. care pot functiona sau se pot proba independent se efectueaza verificarea pe faze de lucrari.b) dupa terminarea izolarii: aspectul. continuitatea. . 6. 3. care vor atesta calitatea lucrarilor excutate . astfel: in timpul incercarilor nu s-au sesizat pierderi de presiune. Trebuie verificata existenta : certificatelor de calitate eliberate de intreprinderile producatoare ale componentelor instalatiei . Bl. continiutatea. . continuitatea . Bucuresti Tel/Fax: 021.Se verifica calitatea izolatiei cu bitum: . Matei Basarab. se va verifica indeplinirea tuturor conditiilor de aspect si calitate a executiei .se verifica. instructiuni de folosire si schema instalatiei . CLIDE Design s. in elice. uniformitatea. Ap. Bucuresti Punct de lucru: str. Ap. Nr.daca pastrarea materialelor de instalatii se face cu respectarea prescriptiilor in vigoare cu privire la prevenirea incendiilor.minea@clidedesign.3. 42.pentru lucrarile care se ingroapa se va verifica calitatea executiei si se vor intocmi Procese verbale de lucrari ascunse . uniformitatea.065.calitatea stratului protector este corespunzatoare.d) dupa coborarea conductelor in sant: aspectul.c) inainte de coborarea conductelor in sant: aspectul. semnat de Contractor si inspectorul de santier. Mobil: 0733. L109. inainte de punerea in functiune. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi .s. aderenta la locurile de imbinare.ro CUI: RO 17147031. fara denivelari si crapaturi. Verificari la terminarea lucrarilor de instalatii de gaze. Delfinului.

S.S 2. J40/1162/2005. Matei Basarab. etansari lucrari de protejare tevi de otel prin vopsire teste. e-mail: catalin. Sc.r. Bucuresti Tel/Fax: 021.625. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE lucrari de executie insatalatii de gaz metan executie imbinari conducte de polietilena executie suduri la conducte metalice executie imbinari conducte prin sudura cu aparat oxiacetilena executie santuri pentru conducte subterane lucrari de imbinari prin filete. 3.17. 40. B.minea@clidedesign. Delfinului.89. Bl. probe instalatie de gaze Intocmit Arh. verificari.065. Mobil: 0733. Nr. CLIDE Design s. 3.320. Nr. 42. Catalin Minea 277 . Et. Sediu social: str. 87. 24. Bucuresti Punct de lucru: str. Ap.ro CUI: RO 17147031. Bl. 65. L109. 6. Sc.l. Ap.50.c. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 30.s.

3. 24. Ap. Sc. Nr.r.S 2. CLIDE Design s. Delfinului. Mobil: 0733. Matei Basarab. 3. Sediu social: str. Et.LUCRARI PENTRU INSTALATII TERMICE 278 . J40/1162/2005. Ap.l. 65.065. 6.c.ro CUI: RO 17147031. e-mail: catalin. B. Nr.625. Bucuresti Tel/Fax: 021. 42. 87. 40. Bucuresti Punct de lucru: str. Bl.320. Sc.50. S.89.minea@clidedesign. Bl. L109.s. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi K.

Conditii tehnice generale. Sc.625.minea@clidedesign.50. Conditii generale Flanse din fonta si otel pentru armaturi si conducte Mufe din otel pentru tevi filetate de instalatii.s. .320. 3.065. Lungimi de constructie Tevi de otel fara sudura. Bucuresti Punct de lucru: str.STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. 3. Dimensiuni probe Ţevi de cupru pentru instalaţii. sudate longitudinal pentru instalatii Tevi din otel.l. 65. GP 0512000 Ghid de proiectare. Dimensiuni Robinete cu sertar Pn 6 si Pn 10 Robinete cu ventil. trase sau laminate la rece pentru constructii Fitinguri. 564 STAS 5838/1-76 STAS 5838/3-80 STAS 3589/1-86 BS 2871 BS 6071 DIN 1786 DIN2856(sau echivalent) EN 1057 Proiect EN 133/ 80(sau echivalent) BS 2872(sau echivalent). 87. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 31. L109. Delfinului. Bl. Detalii pentru sudarea capilara. pentru constructii Tevi din otel. laminate la rece Profile metalice Vata minerala si produse din vata minerala. laminate la cald. Ţevi de cupru . 40. cu filetul tijei la exterior Pn 16 Robinete cu ventil Robinet de golire cu ventil. Conditii speciale de calitate Robinet de reglare cu ventil. I3. e-mail: catalin. Piese turnate. Materiale (sau echivalent). Ap. Dimensiuni (sau echivalent). Bucuresti Tel/Fax: 021.2. CALITATE Ţevi de cupru. Et.1. sudate longitudinal pentru instalatii. Nr.r. Piese de asamblare din cupru şi aliaje din cupru Cupru şi aliaje de cupru . B. I4 279 . Sediu social: str. Matei Basarab. Ap.Instalaţii (sau echivalent). J40/1162/2005. GENERALITATI Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificaţii tehnice privind lucrările de instalaţii termice. Nr. Mobil: 0733. Cataloage IPCT de Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala Tevi din otel fara sudura. 6. 31.ro CUI: RO 17147031. 42. S. CLIDE Design s. grupele I2. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. CAIET DE SARCINI – INSTALATII TERMICE 31. Bl.89.c. Sc. executie si exploatare a centralelor termice mici I13-94 STAS 530/1-87 STAS 838-82 STAS 1155-80 STAS 5560-81 STAS 1518-86 STAS 1518-80 STAS 1518-80 STAS 10400/1-87 STAS 10400/2-76 STAS 404/1-87 STAS 7656-80 STAS 7657-80 STAS 424. Ţevi de cupru. 24. Materiale pentru turnare -Volum I Instalatii de incalzire.S 2. Conditii tehnice generale Saltea din vata minerala Contor. 425.

1 si de cunoasterea lor de catre personalul specializat propriu. 24. Nr. Materiale si echipamente Principalele materiale utilizate sunt: tevi de otel pentru distributie si coloane. agregatele si aparatele utilizate la executarea instalatiilor de incalzire vor avea caracteristicile si tolerantele prevazute in standardele de stat sau in prescriptiile tehnice ale producatorilor interni sau externi si vor satisface conditiile tehnice cerute in proiectul de incalzire. Sc. starea 280 . S. PP-R/AL fitinguri. 3. DEPOZITARE VERIFICAREA CALITATII.065. 6. Bl. in care se mentioneaza aceste caracteristici • Instructiuni de montare. Bucuresti Tel/Fax: 021. robineti. Brosura 1975 Normativ pentru proiectarea.3. intretinere si exploatare a produsului • Certificatul de garantie indicind perioada de timp in care se asigura realizarea caracteristicilor • Certificate de atestare a performantelor materialelor. tevi PP-R/AL tevi de cupru pentru legaturile la radiatoare si coloane. IC4 Instructiuni tehnice pentru proiectarea automatizarii instalatiilor din centrale si puncte termice Instructiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elementele de instalatii Norme republicane de protectie a muncii. grupele IC1. nr. L109. IC2. Contractorul lucrarilor de instalatii se asigura de existenta certificarilor mentionate la cap. 65. Matei Basarab. Ap. radiatoare din tabla de otel. elemente si subansamble tip.constr.constr. Delfinului.12/1985 I36-81 Bul.3.50.2.89. Bucuresti Punct de lucru: str. Et. probare. Nr. J40/1162/2005.9/1985 C142-85 NRPM Bul. 31. agregatelor si aparatelor emisse de catre institute de specialitate abilitate in acest scop. Sc.c. CLIDE Design s. 40. executarea si receptionarea izolatiilor termice la constructii civile si industriale 31. B. MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE. IC3.3.1/1983 .C 107-82 .2.constr.s. echipamentele centralei termice. de instalatii: Bul.ro CUI: RO 17147031. toate materialele si aparatele se supun unui control cu ochiul liber pentru a constata daca nu au suferit degradari de natura sa le compromita tehnic (deformari sau blocari la aparate. 87. Ele vor trebui sa fie insotite de: • Certificatul de calitate al furnizorului care sa confirme realizarea de catre produsul respectiv a caracteristicilor tehnice prevazute • Fise tehnice de detaliu continind caracteristicile produsului si durata de viata in exploatare.r. Sediu social: str.320. Elementele recomandate de ISCIR trebuie sa fie conform cerintelor acestuia. Materialele. Inaintea punerii in opera. agregate si aparate ce corespund cerintelor proiectului si satisfac prevederile de la capitolul 30. 31. Ap.l.minea@clidedesign. termoizolatie pentru conducte.Volum C Detalii comune pentru instalatii. si conform celor care vor fi omologate de Biroul Roman Metrologie Legala (BRML).1. nr. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi detalii. e-mail: catalin. Verificarea materialelor La executarea lucrarilor se utilizeaza numai materiale. piese de legatura intre cupru si otel.625. Bl. nr. 3. 42.S 2. TRANSPORT. MANIPULARE. Mobil: 0733.

Matei Basarab. 42. Generalitati Aceste caiete de sarcini se refera la lucrarile de instalatii termo-mecanice din centrala termica. CLIDE Design s. in concordanta cu cerintele tehnice adiacente. cu respectarea normelor specifice de tehnica a securitatii muncii. facilitatilor. • Daca apar probleme neclare in timpul lucrarilor. La aparatele de masura si control. prefabricate. 31. cat si previziuni ale energiei. stuturi deformate sau lipsa. Bl. echipamente de automatizare.4. boilere etc.50. fitinguri.minea@clidedesign. functionarea armaturilor. Se va da o atentie deosebita materialelor casante sau usor deformabile (radiatoare. Materiale Privind producerea instalatiilor de incalzire termo-mecanice. aparate de masura si control. Materialele ce pot fi deteriorate de agentii climatici (radiatoare. Manipularea materialelor se va face cu respectarea normativelor de tehnica securitatii muncii si in asa fel incit sa nu se deterioreze. Et. panouri incalzitoare. STAS 7656 • Robinete de inchidere cu sertar cu flanse Pn10 281 . Pentru a executa adecvat activitatile prevazute in proiectul tehnic. Mobil: 0733. a flanselor. STAS 404/1 • Conducte si accesorii din cupru • Conducte galvanizate.r. pe platforme betonate sau balastate. INSTALATII TERMICE DIN CENTRALA TERMICA 31. sudand conductele instalatiei termice soi imbinand conductele galvanizate si armaturile prin fonta maleabila. Materialele de instalatii asupra carora conditiile atmosferice nu au influienta nefavorabila pe durata depozitarii. tehnologia clasiga de imbinare. montate de Contractorul instalatiei de incalzire se verifica existenta formelor de atestare a controlului Biroului Roman de Metrologie Legala (BRML). 31.4. este necesara prezenta pe santier a unui proiectant specializat.4. Depozitatre si manipulare Pastrarea materialelor pentru instalatii se face in depozitele de materiale ale santierului. 40.065. Sediu social: str. Delfinului.625. 65. din timp. schimbari ale solutiilor si detaliilor proiectantului.). • Previziuni din timp ale materialelor si a fortei de munca qualificate. Bucuresti Tel/Fax: 021.1. Contractorul are urmatoarele sarcini: • Sa studieze proiectul (volumele scrise si scrise). se depoziteaza in aer liber. Ap. J40/1162/2005. Nr. Materialele de baza prevazute in proiect: • Conducte si accesorii din otel. 87. Ap. Sc. in stive sau rastele. S. etc. cu respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor si in conformitate cu instructiunile furnizorului.320.3.ro CUI: RO 17147031. Se verifica daca recipientele sub presiune (cazane hidrofoare.3.2. 6. in rastele. se remediaza defectiunile respective sau se inlocuiesc aparatele si materialele ce nu pot fi aduse in stare corespunzatoare prin remediere. e-mail: catalin.s. 3. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi filetelor. • Sa ceara posibilele discrepante. Sc. Nr. 31. 24. special amenajate in acest scop. Bl. aparate cu motoare electrice precum si produse din materiale plastice) se pastreaza in magazii inchise. B. armaturi mari) se depoziteaza sub soproane si se acopera cu prelate sau foi de polietilena. convectoare.l.c. Supraveghetorul santierului trebuie sa urmareasca permanent daca lucrarile pe etape sunt in concordanta cu documentatia tehnica si aceste caiete de sarcini si trebuie sa participe la controlul calitatii si la confirmarea lucrarilor ascunse.89.S 2. uneltelor si echipamentelor pe intreaga durata de executare. etc.) au fost supuse controlului ISCIR. daca au placa de timbru si cartea tehnica de exploatare aferenta. Materialele ce se deterioreaza la umiditate sau radiatie solara (armaturi fine. Schimbarile din proiect trebuie facute doar cu aprobarea prealabila a proiectantului specializat. 3. L109.). standardele tehnice si instructiunile in vigoare la data executarii. Bucuresti Punct de lucru: str.

Bucuresti Punct de lucru: str. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • • • • • • • • • • • • • Robinete de inchidere cu bila. 24. 42. Nr.pentru protejarea isolatiei termice a conductei de fum Diverse materiale conform standardelor citate in vigoare 31. B.89. 6.r.065.320. 87.50.4. Sc.5. Bucuresti Tel/Fax: 021. Ap. izolatie cu tuburi elastomer Termometre cu mecur. cu prevederile si indicatorii din diagrama de conectare a producatorului. Sc. L109. Pn 10 Robinete cu clapeta de retinere Materiale termoizolante Radiatoare din otel Manometru termometric cu contact electric Semnalizare (acustica si vizuala) Coturi din otel pentru sudura Izolare termica cu vata de sticla pentru tevi si conductele de fum. 31. 90°C . Bl.s. 40.3. 3. e-mail: catalin. S. J40/1162/2005. Et. Ţevile dure se vor îndoi la rece până la diametrul exerior de 18 mm numai cu ajutorul dispozitivului de îndoit cu r = 4. CLIDE Design s.l. pentru apa calda.0 d.ro CUI: RO 17147031.S 2. Nr.1. Se va utiliza ţeava de cupru cu grosimea peretului de min 1 mm.5.c. prevazute cu vase de expansiune tip inchise sau deschise. Mobil: 0733.70°C. Bl. Prevederile de siguranta ale instalatiei de incalzire centrala trebuie sa fie in concordanta cu STAS 713286. pentru instalatiile termice Folie de aluminiu . Locurile de depozitare trebuie sa fie uscate si fara expunere la conditiile climaterice. Echipamente Functionale Cazan de apa pentru incalzire centrala. Matei Basarab. 3. Delfinului. 282 . Arzatorul se va instala conform proiectului elaborat de specialisti autorizati. cu capac pentru citire directa Manometru cu elemente elastice si 2 scari barometrice. cat si cu normele specifice ale producatorului. Arzatorul se va monta la instaltiile de incalzire centrala.STAS 7607. 65. EXECUTIA LUCRARILOR 31. Sediu social: str.minea@clidedesign. Conţinul materialul de lipit şi al pastei decapante se vor stabili de căre furnizorul de ţeavă şi fitinguri de cupru. in concordanta cu standardele de instalare in vigoare. echipat cu:  Arzator pentru gaze naturale  Monitorizare si elemnte automatice de control  Elemente pentru protectie automata  Elemente pentru reglare automata  Cazan din fonta sau otel • Instalatie si echipamente de automatizare • Vas de expansiune tip inchis • Pompe pentru circularea apei calde in circuitele termice • Robinete de reglare cu trei cai • Robinete de siguranta • Robinet pentru aerare automata sau dispozitiv de evacuare automata • Robinete motorizate.625. Ap. Montarea Conductelor La trasarea suporturilor se va lua in considerare o panta a conductelor de minim 2 %o in sensul curgerii fluidului prin conducte si se vor localiza astfel incat sa existe o distanta minima de 30 mm intre peretele cladirii si suprafata izolatiei conductei .

Se vor utiliza ţevi de cupru şi fitinguri din acelaşi material ( de exemplu: curpru dezoxidat cu fosfor de calitate . S. Imbinarea prin infiletare se va face pe bancul de lucru sau pe pozitie. L109. fiecare element se va marca pe elementele de constructie.Imbinari cap la cap. Sc.minea@clidedesign. Inainte de inceperea asamblarii. anul trimestrul şi luna. Schimbările de direcţie ale conductelor de oţel se vor realiza prin îndoirea conductelor cu diametre până la 2" şi prin curbe de sudură pentru diametre mai mari.065. Bl. Punctele fixe se vor executa la punctele indicate de planul de retele. apoi materialul tabular se va taia la lungimea necesara si se va transporta la locul necesar. 40. flanse Calitatea sudurii trebuie sa fie conform clasei de calitate IV. Specificaţiile de mai sus pentru îmbinarea ţevilor şi fitingurilor sunt minimale.. Sediu social: str. 6. Dilatarea se asigură prin trasee deviate ale conductelor şi dispunerea judicioasă a punctelor fixe. marca producătorului. conform detaliilor de executie ale proiectului. la montaj se vor avea în vedere şi alte precizări puse la dispoziţie de furnizorul de cupru. Distanţele minime între conductele montate pe traseu paralel vor fi conform normativ I 13. In cazul imbinarii cu flansa.r. Ap.DPE. Se vor suda urmatoarele: .2. 31. Infiletarea se va folosi la imbinarea conductelor din otel si a fiting-urilor la intrumente si armaturi prevazute cu mufe infiletate.s. Tronsoanele de conductă vor fi marcate cu norma EN 1057. Bucuresti Tel/Fax: 021. Delfinului. Conductele se vor imbina prin sudare. diametrul exterior şi grosimea peretelui.l. trebuie acordata atentie speciala in timpul fixarii flansei perpendicular pe axa conductei si si se vor verifica planeitatea flansei si producerea corecta a garniturii in ceea ce priveste diametrul. Punctele fixe se vor executa la punctele indicate de planul de retele.27 283 . Nu se admit îmbinări în porţiunile în care conductele traversează elementele de construcţie. Sudura se va folosi pentru imbinarea conductelor termice. La iesirea conductei din fundatia cladirii se va prevedea o fixare perfecta. Mobil: 0733. Et. coturi. sudand conductele instalatiei termice sau imbinand conductele si armaturile prin fitinguri. J40/1162/2005. Ap. Imbinarea cu flansa sudata se va face la la elementele prevazute in proiect cu acest sistem de imbinare .c. Toate ramificaţiile din conductele orizontale vor fi făcute peste generatoarea superioară a conductei principale. Nr. 24. Execuţia instalatiilor de incalzire se face cu tehnologia clasica de imbinare. 3. 65.89. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Se va utiliza teavă de cupru fără îmbinare logitudinală. 3. Pentru etansare se va folosi fuior cinepa imbibat cu pasta de miniu de plumb sau pasta de grafit amestecata cu ulei de in dublu fiert.5. Filetele trebuie sa fie conform STAS 402 si trebuie sa permita insurubarea la cel putin Y2 si pana la % a partii infiletate. 1. Toate traversările de conducte prin planşee şi noduri se vor face în manşoane de protecţie.S 2. Bl. La trecere prin pereti.ro CUI: RO 17147031. Bucuresti Punct de lucru: str.320. Existenta gaurilor de treceri prin pereti trebuie verificate. conform Norm. CLIDE Design s.3. 31. conductelor trebuie sa fie protejate de mansoane care permit miscarea libera a conductelor si spatiul dintre se umple cu material incombustibil.50. 42. lmbinare prin sudare Sudarea va fi electrica sau autogena. Curbele rezulate prin îndoire vor avea r/d egal cu 1. Se vor folosi garnituri tip Marsit. B. infiletare sau flanse. e-mail: catalin. Imbinarea conductelor Majoritatea imbinarilor se vor face pe pozitie. data producţiei . ramificatii. Nr. respectiv NT . 87.5. Matei Basarab. Faţă de conductorii electrici sau conductele de gaze traseele conductelor de încălzire vor fi montate la distanţele specificate în I 7 .625. Sc. Imbinarea conductelor de cupru se va realiza prin lipire sau sertizare .01 -2004.5.

Bl.S 2. Mobil: 0733. S.c. Probele trebuie date pentru testare de radiatii penetrante si incercari distructive. indoire. Nr. Bl. Imbinarea tevilor din cupru se va realiza prin lipire sau sertizare ( dupa caz ). . desemnat de producatorul arzatorului. de specialisti autorizati si instruiti.s.l. Ap. B. vasele de expansiune. Delfinului. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Pentru clasa de calitate IV pentru sudura. J40/1162/2005.27 si STAS 4203. CLIDE Design s.aplicarea materialului de lipit ( livrat de furnizorul tevii ). Conectarea la instalatie se va face in concordanta cu instructiunile cartilor tehnice ale echipamentelor respective.ro CUI: RO 17147031. Arzatorul se va monta sub supravegherea directa a personalului calificat.capatul de teava se debazureaza la exterior si interior . . se desfac falcile capului de presare si se elibereaza imbinarea .625. Ap. flanse) • Calitatea materialului aditional (electrod. e-mail: catalin. producatorul trebuie sa faca teste (probe) de sudura pe fiecare lot de conducte pentru stabilirea materialului aditional. sarme) • Tipul de imbinare • Procedura de sudura • Tehnolocia de sudura Pentru a asigura calitatea. 31. rezistenta la soc si masurarea duritatii. . cu ajutorul dispozitivului pentru taiat tevi . se introduce piesa de racord si se executa operatiunea de sertizare ( strangere ) . 40. Testele se vor face conform 1. teava se introduce in piesa de racord pana cand se ajunge la limita opritorului . . Calitatea este conditionata de urmatoarele: • Calificarea sudorului • Calitatea materialelor de baza (conducte. .065. Imbinarea prin sertizare se executa cu ajutorul unui dispozitiv electric de sertizare .imbinarea tevii cu fitingul . Imbinarea tevilor de cupru. Bucuresti Punct de lucru: str. Pompele care sunt folosite in centrala termica sunt pompe care se vor monta prin intercalarea printre conductele instalatiei si trebuie sa fie fixate cu flanse pe conducte. cu cap orientabil la 360° .curatirea suprafetei de lipire a tevii si a fitingului( dezoxidare ) . Sc. Matei Basarab. sau prin insurubare cu fiting-uri tip olandeze. in conformitate cu tehnologia recomandata de producatorul materialului .50.5. 6. 65. la centrala termica se va face pe suprturile respective sau pe suporturi metalice. STAS 554011-6 si vor fi pentru tractiune. Montarea echipamentelor din centrala termica .r. Modul de lucru este urmatorul : dupa taierea la dimensiune . Acest echipament contine capete de presare interschimbabile . pana la are in exploatare. L109. 284 . tehnologia de sudura trebuie elaborata de producator in concordanta cu standardele in vigoare. livrate de producator o data cu produsul. 42. Acesta va asigura supravegherea tehnica pentru fiecare faza de asamblare. Pompele se vor monta doar cu lacasul pentru motor in plan orizontal.tevile se taie perpendicular pe ax . . 87. coturi. Sediu social: str.incalzirea suprafetelor de lipit pana la temperatura prescrisa de producator cu ajutorul unei lampi cu gaz .4. se desfac falcile capului de presare . cum ar fi pompele. Bucuresti Tel/Fax: 021. A) Imbinarea prin lipire Daca se foloseste acest procedeu succesiunea operatiilor este urmatoarea : .aplicarea pastei de lipit pe capatul curatat al tevii .89. Asamblarea celorlalte elemente. Et. procedura si tehnologia de sudura. 24. . Nr.320.calibrarea capatului de teava . aferente fiecarui diametru de teava . Sc. B) Imbinarea tevilor de cupru prin sertizare . Asamblarea centralelor termice murale se va face dor in concordanta cu instructiunile din cartea tehnica.minea@clidedesign. 3. 3.

retelele de conducte. Proba de presiune se face inainte de finisarea elementelor instalatiei (vopsire. 3.) • Sa nu se permita ca echipamentele sa fie folositi de copii sau alte persoane care nu se pricep 31. CLIDE Design s. Sc. Bucuresti Tel/Fax: 021.c. altfel arzatorul nu se va pune in functiune. 87. Ap. Mobil: 0733.r. instrumentelor de masurare. a sigurantei unitatii de aerare si a centralei termice ca intreg.6.89. B. 40. 31.5. automatizare. J40/1162/2005. In cazul in care se folosesc radiatoare cu rezistenta nominala. control. Matei Basarab. cat si inainte de finisariel constructiei. Instructiile de exploatare se vor afisa intr-un loc vizibil in centrala termica. L109. 285 . examinand componentele.l. agregate si arii de incalzire). conform standardelor de siguranta. e-mail: catalin. Et. Verficarea va include: • Verificarea producerii si asamblarii in concordanta cu cartea tehnica a arzatorului. • • • PROBE Instalatiile termice se supun la urmatoarele probe: Proba la rece Proba la cald Proba de eficacitate Probele se executa conform recomandarilor cuprinse in Normativul I 13/02. Arzatoarele proiectate pentru supraveghere permanenta trebuie monitorizate si reparate doar de personal calificat. fixarea pe circuitele de apa si gaz. Proba se face cand temperatura aerului este mai mare de +5 oC. • Proba la cald. este necesar sa fie conform presiunii maxime reduse decat cea a restului de instalatie. Nr.50. Defectiunile probabile se vor repara. Pentru orice elemente care folosesc energie trebuie sa se ia in considerare unele reguli fundamentale cum ar fi: • Sa nu se atinga echipamentele cu parti ale corpului ude si/sau goale • Sa nu se scoata cablurile electrice • Sa nu se lase echipamentele expuse la agenti atmosferici (ploaie.6. inchiderea lor in conducte si canale fara acces de vizitare in pereti si in palsee sau incastrarea lor in elementele constructiei. soare etc.S 2. Sediu social: str.s.1. Protectie Protejarea echipamentului se va fece adecvat prin conectare la priza de impamantare. Punere in functiune a arzatoarelor Se permite punerea in functiune a arzatoarelor doar dupa verificarea lor de echipa de asamblare cu participarea clientului si a producatorului si daca rezultatele sunt satisfacatoare. unitatiele de consum (radiatore.320. Nr. 3. Proba de presiune Probele de presiune se fac pentru a verifica rezistenta mecanica si etansarea elementelor instalatiei si consta din umplerea instalatiei cu apa si verificarea presiunii.). Bl.065. 6. in special piesele pentru presiune. Probele de presiune sunt obligatorii pentru intreaga instalatie si se va face cand sunt conectate toate echipamentele de la instalatiei termice. S.5.6. prin verificarea functionalitatii adecvate a arzatorului. Concluziile si rezultatele se vor inregistra in raport.retur. Sc. Ap. 65. • Proba pentru presiune hidraulica.ro CUI: RO 17147031.5. proba de presiune a instalatiei se va face fara centralele termice respective. 24. fiind inlocuite cu radiatoarele din stoc (rezistente la presiune) sau conducte pentru conectari tur. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 31.625. Bucuresti Punct de lucru: str. Pentru arzatoarele importate trebuie prezentate Certificate de Omologare in Romania. Bl. 42. 31. centralei termice. Delfinului. etc. • Randamet la tiraj natural de 2 -3 Pa. izolatie tremica.minea@clidedesign.

Proba de presiune trebuie sa fie de 6 bari. se va alege o perioada rece.3. Verificarea comportarii instalatiei la proba la rece poate fi inceputa imediat dupa punerea ei sub presiune. La imbinarile sudate controlul se face prin ciocanire iar la restul imbinarilor prin examinarea cu ochiul liber. 6. Probe la cald Probele la cald se vor face conform Normativului I13-02 . Proba de eficacitate Se efectueaza proba de eficacitate a instalatiei pentru a verifica daca instalatia realizeaza in incaperi gradul de incalzire prevazut in proiect. B. Bucuresti Tel/Fax: 021. Bucuresti Punct de lucru: str. In ceea ce priveste proba. Presiunea de proba se va masura de cel putin trei ore dupa conectarea instalatiei la presiune.065. Nr. manometrul nu a indicat variatii de presiune si daca la instalatie nu se constata fisuri. Ap. 31. CLIDE Design s. Capitolele 30. la instalatiile ce au parti care se mascheaza sub finisaje deosebite • presiunea prevazuta in caietul de sarcini pentru partile din instalatii care se inglobeaza in elemente de constructie (serpentine sau conducte in pereti. rezultatele se inscriu in procesul verbal al instalatiei. 3. 65. 31. o data cu aceste probe se regleza si instalatia. timp de 3 ore. In cazul constatarii unor scaderi de presiune sau a defectiunilor enumerate mai sus. 3. golirea instalatiei de apa este obligatorie daca nu s-au introdus solutii antiinghet. J40/1162/2005.89.625. cind temperaturile 286 .pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala. Pentru ca verificarea sa fie cit mai concludenta. cat si inchiderea conexiunilor de aerare. 87.4. dar nu mai mica de 5 bar.50.30.c. crapaturi. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Presiunea de proba se determina in functie de presiunea maxima de regim si de modul de executie al instalatiei astfel: • o data si jumatate presiunea maxima de regim. Matei Basarab.r. crapaturi sau scurgeri de apa la imbinari si presgarnituri. L109.ro CUI: RO 17147031. Imbinarile sudate se vor verifica prin lovire cu ciocanul. 40. Mobil: 0733. se procedeaza la remedierea acestora si se repeta proba. 24. se asigura deschiderea.320.10 . Sc.6. Sc. Sediu social: str. plafoane sau pardoseli realizate numai cu tevi trase) • la presiunile prescrise de instructiunile ISCIR. S. Ea se executa cu intreaga instalatie in functiune si numai dupa ce toata cladirea a fost terminata.minea@clidedesign. pentru partile de instalatii care sint supuse prevederii acestor prescriptii.2. dar nu mai mica de 5 bar. pierderi de apa la imbinari si garniturile pentru presiune.6. e-mail: catalin. Dupa executarea probei. reglarea robinetelor de siguranta de la arzatoare si a vaselor de expansiune inchise inainte de inceperea probelor. Delfinului. Ap. 42. manometru nu va indica variatii de presiune si daca nu se gasesc fisuri.S 2. Rezultatele probelor la rece vor fi considerate satisfacatoare daca in timpul intregului dest de presiune. Nr.6 prin citiri la intervale de 10 minute.17. Bl.6. inchiderea si reglarea totala a robinetelor. Inainte de probe intreaga instalatie se va curata inautru prin spalare hidraulica. prin controlul rezistentei si etanseitatii tuturor imbinarilor. iar celelalte se vor examina vizual. Et.s. Probe la rece Aceste probe sunt obligatorii pentru intreaga instalatie si se vor efectua dupa finisarea elementelor. 31. Bl. Masurarea presiunii de proba se incepe dupa cel putin 3 ore de la punerea instalatiei sub presiune si se face cu un manometru inregistrator sau cu cu manometru indicator clasa de precizie 1. la instalatiile montate aparent si la cele mascate sub finisaje uzuale • dublul presiunii de regim. Rezultatele probei la rece se considera corespunzatoare daca pe toata durata probei.l. cu ajutorul unui manometru.

. Sediu social: str. la o inaltime de 0. masuratori ale vitezei aerului. B.75 m. agentul termic se regleaza conform graficului de reglaj. Bucuresti Punct de lucru: str.1/2 0C Verificarea termometrelor se va face inainte de folosire iar in timpul masuratorilor ele vor fi ferite de influiente perturbatorii (curenti de aer. Matei Basarab. se incalzeste cladirea cel putin trei zile inaintea probei iar ultimele 48 de ore inaintea probei. Pentru proba de eficacitate a instalatiei de incalzire centrala cu corpuri incalzitoare.minea@clidedesign. de asemenea. Ap. dar nu mai putin de 10% din ele.5 oC pina la +1 oC. se fac pe linga masuratorile de temperatura mentionate anterior. In incaperi de locuit masurarea temperaturii se face in cel putin 3 puncte din incapere la o distanta de cel putin 2m de la peretele incaperii si la o inaltime de 0. chiar si in cazul combinarii acesteia cu corpuri de incalzire. Nr. Et.75 m de la pardoseala. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi exterioare in momentul efectuarii acestei probe trebuie sa fie 0 oC si valoarea lor medie zilnica in timpul probei sa nu varieze cu mai mult de ±3 oC fata de temperatura exterioara medie a celor doua zile precedente. 3. J40/1162/2005. tot la inaltimea de 0. in cazul incaperilor cu o deschidere mai mare de 10 m citirile se vor face pe zone cvasipatrate cu suprafete de maximum 100 mp. L109. e-mail: catalin. rezultatele se inscriu in procesul verbal al instalatiei.ro CUI: RO 17147031.S 2. 3. 24. CLIDE Design s. Sc. La instalatia de automatizare se verifica: • functionarea termostatelor 287 . caldura umana).320. 42.. alte camare dupa apreciere • la ultimul nivel: incaperile din colt in mod obligatoriu si alte incaperi dupa apreciere • la nivelurile intermediare: camerele dorite de Investitor. cu o abatere de la -0.065. in limita unor abateri de ±2 oC.1/5 0C • pentru temperaturi interioare…………1/5 0C • pentru temperaturile agentului termic. Daca cladirea este expusa soarelui se iau in considerare numai citirile de temperaturi efectuate intre orele 7 si 11. Ap.89. in cadrul probei se urmareste stabilirea si uniformitatea temperaturii aerului din incaperi si durata probei. Ina afara de aceste probe se prevad o serie de verificari functionale si de siguranta specifice: • functionarea dispozitivelor de siguranta si a limitatoarelor de temperatura si presiune • masurarea randamentului. Mobil: 0733. La cladirile cu multe niveluri se asigura efectuarea a cel putin cite o masuratoare la fiecare nivel. Pentru a asigura precizia masuratorilor se recomanda alegerea de termometre cu gradatii corespunzatoare si anume: • pentru temperaturi exterioare………. Se masoara temperaturile aerului exterior si ale agentului termic pe conductele de ducere si intoarcere.50. Sc. Se citesc temperaturile interioare din incaperi cu ajutorul unor termometre montate in mijlocul incaperii. in cladirile civile si de la -1 oC pina la +2 oC in incaperile de productie si daca viteza aerului satisface prevederile din prescriptiile de protectia muncii.75 m de la pardoseala. Nr. Incaperile in care se masoara temperatura interioara vor fi: • la parter: incaperile de colt si cele alaturate intrarilor neincalzite in mod obligatoriu.c. Rezultatele probelor de eficacitate se considera satisfacatoare daca temperaturile aerului interior corespund cu cele din proiect. Bucuresti Tel/Fax: 021.l. 65. consumului de combustibil.r. 87.625. 40. verificindu-se corelarea acestor parametrii conform graficului de reglaj calitativ. radiatii termice. temperaturii si continutului gazelor de ardere conform metodologiei ISCIR si a instructiunilor producatorului cazanului • pornirea-oprirea automata a cazanelor si reglarea arderii corespunzator schemei termomecanice si de automatizare adoptate • pornirea-oprirea pompelor de circulatie Se verifica modul de legare al vaselor de expansiune la instalatie si functionarea sistemelor de expansiune. 6. S. Bl. Bl. in conformitate cu prevederile "Normativului pentru proiectarea instalatiilor de ventilare" I5. In vederea asigurarii dezaerisirii si golirii instalatiei se verifica eficienta dezaerisirii in punctele cele mai ridicate ale instalatiei si golirea in punctele cele mai coborite. pe timpul probei instalatia trebuie sa functionaze continuu si toate usile si ferestrele cladirii sa fie inchise.s. Delfinului. La incalzirea cu aer cald.

Altfel intraga responsabilitate va fi a personalului de exeutie. pentru exploatarea echipamentelor.minea@clidedesign. reduse. Nr. S. Bucuresti Tel/Fax: 021.065. 87. B. Bucuresti Punct de lucru: str.s. echipamentele si sa asigure conditiile legale de igiena. Vasele de aexpansiune inchise trebuie deasemenea sa fir conform Normelor ISCIR si trebuie autorizate de ISCIR inainte de punerea in functiune. e-mail: catalin. 24.6. Ap. si se stie ca cerintele de calitate sunt mai importante decat criteriile estetice si organizatorice. 31. 3. Se respecta cu strictete specificatiile din standardul I9 referitoare la probe. Conductele de apa rece si apa calda de consum se supun la urmatoarele incercari: • de etanseitate la presiune la rece • de functionare la apa rece si calda. 65. 42. Instructiuni pentru Protectia Muncii si Prevenirea Incendiilor In timpul executarii lucrarilor in concordanta cu previziunilor proiectului. 3. Se respecta cu strictete prevederile referitoare la probe din normativele I6 si I31. 288 .11 din Normele de Protectie a Muncii pentru activitatile de asamblarea in constructii.625. de testare. Arzatoarele importate de beneficiar trebuie sa fie conform Normelor C31 ISCIR si trebuie sa fie autorizat de ISCIR inainte de punere in functiune.ro CUI: RO 17147031. constructorul trebuie sa furnizeze toate materialele. Ap. Probele de functionare la rece si la cald se vor face la fata locului si dupa remedierea eventualelor defecte si poate incepe faza de intretinere. la presiunile stabilite prin STAS 8281 in functie de destinatia si treapta de presiune a conductelor. Sediu social: str.S 2.c. Bl.5. Nr. CLIDE Design s. Matei Basarab. 31. Intretinerea consta din grundire. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • modul de amplasare al sondelor de temperatura astfel incit acestea sa dea informatii corecte • functionarea instalatiei de automatizare si a robinetelor motorizate. 3. vopsire. pe baza Crtificatului de Calitate al producatorului. protectia muncii si prevenirea incendiilor. in toate regimurile prevazute (nominale.l. Materialele care nu au Certificat de Calitate de la producator se vor examina si se va atesta calitate de catre laboratoare autorizate. sezoniere). de asamblare. izolatie termica.6. Et.50. Bl. Delfinului. Mobil: 0733. conform prescribtiilor Art.89. Probe si verificari Orice material si echipament care se va utiliza pentru instalatii mai intai se va verifica din punt de vedere al calitatii. conductele de gaze naturale sau GPL se supun la incercari de : • rezistenta • etanseitate Probele se fac cu aer. acesta trebuie sa prezinte instructiunile de executie. Sc. La instalatia de evacuare a gazelor de ardere se verifica: • tirajul • etanseitatea canalelor si a cosurilor de fum • functionarea accesoriilor de reglare si siguranta La instalatiile de combustibil se verifica: • oprirea automata a arzatorului la intreruperea alimentarii cu combustibil sau a scaderii presiunii gazelor sub valoarea minima sau a intreruperii alimentarii cu aer • oprirea arzatorului in cazul neinitierii flacarii • asigurarea trecerii automate de la un combustibil la altul in cazul arzatoarelor mixte • orprea automata a alimentarii cu combustibil la atingerea presiunii si temperaturii limita a agentului termic.6. L109. Sc. Inainte de punerea in functiune. Pentru echipamentele importate de beneficiar. 6.r. de acceptare si punere in functiune. conform instructiunilor CR 5-82 ale ISCIR-ului. Materialele care sunt defecte sau deformate accidental nu se vor utiliza. Beneficiarul trebuie sa autorizeze personal calificat. 40. J40/1162/2005. de verificare. Personalul care lucreaza la probele de presiune ale conductelor va fi intruit in prealabil.320.

S. Agentul termic este apa calda la 90°C . 65.c. Elementele de incalzire montate la instalatii trebuie supuse urmatoarelor verificari: • Conformitate cu proiectul privind tipul elementelor de incalire.20 mm. specifice constructorului. B. ochelari.20°C. echipele de lucru trebuie dotate cu unelte si utilaje necesare cat si cu echipamente de lucru adecvate.minea@clidedesign. 3. e-mail: catalin. 87. Elementele de incalzire care se folosesc cuprind radiatoare din otel. Pentru lucru la inaltime trebuie furnizate centuri de siguranta. Radiatorele sunt confectionate din otel de calitate superioara. In concordanta cu prescriptiile acestor norme. 40. etc. Executarea lucrarilor de monatre si de acceptare se va face in concordanta cu cu prescriptiile normelor pentru instalatii tremice (I. Suprafata exterioara a radiatorului este finisata cu un start de pulbere aplicata electrostatic si uscata in cuptor. Mobil: 0733. Presiunea maxima a agentului termic este de 120 °C. Et. Montarea corpurilor de încălzire se va face aparent la faţa pereţilor sau ferestrelor. Sediu social: str. • • • 31. Conductele pricipale de alimentare vor fi din otel cu ramificatii din cupru pentru conectarea la radiatoare. • Paralelismul coloanelor vizibile la suprafetele finisate ale peretilor adiacenti • Mentinerea pozitiei corecte a retelei de conducte montate (conductele de apa calda jos. consoles.S 2. fabricare si exploatarea constructiilor pentru prevenirea incendiilor. Panta se va verifica cu polobocul de lungime minima de 70 cm. Temperaturile interioare sunt intre 15°C . Bucuresti Punct de lucru: str. Delfinului..l. de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor. spalate si grunduite cu un strat de baza aplicat prin electroforeza si uscate in cuptor. robinet aerisire si dop. CLIDE Design s.50. Norme interne. 6. Ap.625. Montarea radiatoarelor se va face după probarea lor prealabilă la o presiune de 6 bari.065. Nr. Radiatoarele sunt echipate cu sistem de prindere.320. Bucuresti Tel/Fax: 021. 3. Matei Basarab. tubulatura pentru electrice in mojloc si conductele de gaz sus) • Existenta conductelor de protectie (mansoane) la trecerea conductelor prin placi si pereti si prevederea spatiului dintre mansoane si conducte • Localizarea corecta a utilajelor pentru drenarea apei si de aerare b) Dupa izolatia tremica a conductelor se vor verifica vizual si/sau masura 289 .ro CUI: RO 17147031. respectiv pardoseală vor fi în conformitate cu STAS 1797/82. casti si schele. La interior radiatoarele sunt degresate. 1985. Se vor face instruiri periodice privind protectia muncii si prevenirea incendiilor si constructorul va fi responsabil legal pentru aceste lucruri pana la finalizarea lucrarilor. Distanţele între radiator şi perete.70°C furnizat din sursa proprie localizata la parterul cladirii. INSTALATII INTERIOARE PENTRU INCALZIRE CENTRALA Instalatiile termice trebuie sa asigure temperaturile interioare necesare in fiecare camera. tratate cu fosfat de fier pasivizat. sensul si gradul panteiconform proiectului. Grosimea tablei panourilor este de 1. Nr. J40/1162/2005. halate etc.r. 24. Radiatorele vor fi susţinute cu console (livrate de furnizorul de radiatoare). Bl. 42. in functie de destinatie si de nivelul de confort. Panouri de avertizare privind parotectia muncii si igiena vor fi afisate in locuri vizibile.89. Normele I13-02 pentru proiectare.13/02). dimensiunea si dimensiunile de asamblare • Orizontalitate si planeitate • Fermitatea fixarilor pe elementele cladirii • Daca robinetele de la elementele de incalzire sunt vizibile si usor accesibile si adecvat inchise/dechise Principalele verificari privind conductele includ urmatoarele verificari: a) Inainte de izolarea termica si mascare: • Se verifica vizual executarea corecta a imbinarilor si indoiturilor • Sprijinirea corecta a conductelor cu bratari. Sc. de igiena.7. manusi. Sc. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Normele minime care vor fi respectate sunt: Normele Romanesti privind Protectia Muncii in Constructii.s. Ap. L109. Bl.

umplere. 6. Delfinului. Cotele de la manometru se vor citi la fiecare 10 minute si proba se va considera satisfacatoare daca nu se observa variatii de presiune si pierderi la imbinari. cat si pierderile posibile. Fiecare grup de distributie prevazut cu posibilitati de inchidere si de drenare trebuie sa fie aiba sistem de dearare separat. de inchiderea acestora in canale nevizitabile sau santuri in pereti si plansee sau inglobarea lor in elemente de constructii. Matei Basarab. Inainte de proba la rece. e-mail: catalin. Nr. Se admite o abatere de 10% de la grosimea izolatiei. 42. se poate aplica. izolari termice.320. In caz de defectiuni. L109. aceste se vor repara inainte de inceperea testului. In timpul executarii montarii si protectiei adiacente. si temperatura ambientala. Proba se executa in perioade de timp cu temperaturi ambiante mai mari de +5 oC. J40/1162/2005.s. 87.2. Ap.89. rezistentei si a etanseitatii elementelor instalatiei.625. Dupa verificarea izolatiei.7. Dupa doua ore de functionare. Mobil: 0733. Se verifica lipirea corecta a izolatiei. instalatia se va spala cu apa potabila. Sc. Este obligatorie golirea instalatiei dupa proba. se va verifica incalzirea uniforma a elementelor instalatiei.l. se va verifica paralelismul dintre robinet si flansele conductelor Instalatiile de incalzire pentru apa calda trebuie prevazute cu un sistem individual de drenare a aerului pe fiecare element de incalzire si pe fiecare coloana principala. temperatura si presiunea stabilite. 3.7. Aceste probe se poate face pentru parti din instaltie sau pentru intreaga instalatie. Proba la rece se executa inainte de finisarea elementelor instalatiei (vopsitorii. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi urmatoarele lucruri: • Daca izolatia termica este executata in concordanta cu prescriptiile proiectului • Daca materialele termo-izolante sunt corect aplicate pe peretii care vor fi izolati (grunduirea conductelor si grosimea izolatiei). dar mai mica de 5 bari. Et. Sc.minea@clidedesign. Cea de a doua este obligatorie chiar daca s-au facut probe pentru parti din instalatie. Se deschid complet toate robinete inchise si de reglare. Sediu social: str. B. S. Bl. 3. Nr. 24.S 2.). Acest lucru se va face cu tub sprai poliuretanica sau in functie de recomandarile proiectului. 65. 31. 31. Bucuresti Tel/Fax: 021. Instalatia de incalzire centrala se va verifica din punct de vedere al etanseitatii si circulatia lichidului la probele la rece si la cald. conectarea conductelor de retur la conductele de drenare care merg la canalizare si mentinerea instalatiei la jet continuu pana cand apa drenata este curata. 40. Ap. Bl.5 mm • Robinetele care se vor monta vlatime • or fi in pozitie inchisa • In timpul montarii robinetelor cu flanse.ro CUI: RO 17147031.c.50. Probe de presiune la rece Probele de presiune la rece sunt pentru verificare hidraulica. Probe la cald Probele la cald se vor face cu agentul termic la debitul. Spalarea consta din conectarea instalatiei la conducta de apa potabila. CLIDE Design s. Testul de presiune trebuie sa fie cu 50% mai mare decat cota de presiune. Bucuresti Punct de lucru: str.1. standardul C 142 /85 privind materialele care se vor folosi trebuie sa corespunda urmatoarelor: • Materialele care se vor folosi trebuie sa asigure functionarea corecta a instalatiei • Materialele care se vor folosi trebuie selectate in functie de categoria de risc privind incendiu • Continuitatea izolatiei tremice trebuie verificata • Izolatia sa fie prinsa cu adeziv special In timpul lucrarilor de montare prescriptiile normelor 1-13/02 trebuie respectate: • Conductele indoite nu trebuie sa aiba deformari ale sectiunii transversale sau subtierea peretilor sa depaseasca 0.r.065. precum si de executarea finisajelor de constructii. 290 . etc.

Mobil: 0733. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 31. teste. Sediu social: str. Sc.065. B. J40/1162/2005.r. Ap.320. 3. tevi otel negru.S 2. Bucuresti Punct de lucru: str.minea@clidedesign. Bl. - PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE Executie instalatii termice interioare Lucari de montare si imbinare tevi PPR. 42. verificari instalatii termice Intocmit : Arh. Matei Basarab. Catalin Minea 291 .ro CUI: RO 17147031. S.50. Sc. Nr. Bucuresti Tel/Fax: 021. Delfinului. Nr. e-mail: catalin. 6.625. Bl. tevi cupru Lucari de montaj echipamente in centrala termica Lucari de montare radiatoare panou din otel Lucrari de executie instalatie automatizare la centrale termice Montaj cos de fum din inox Montare panouri solare Executie instalatie de incalzire in pardoseala Lucrari de probe.89. Et.8. Ap. 40. CLIDE Design s.s. 87. 65. 24.l. 3.c. L109.

l.065. Ap.625. 87.320. 24.89. 42. L109.c. Sc. Sc. Nr. 6.50. 3. Delfinului.minea@clidedesign.S 2. B.s. Nr.r. S. Bucuresti Punct de lucru: str. CLIDE Design s.LUCRARI PENTRU INSTALATII DE VENTILATII 292 . Matei Basarab. Bl. e-mail: catalin. J40/1162/2005. Et. Ap. 40. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi L. Bl. Bucuresti Tel/Fax: 021. 65. 3.ro CUI: RO 17147031. Mobil: 0733. Sediu social: str.

GENERALITATI Prezentul Caiet de sarcini cuprinde specificatii tehnice privind lucrările de ventilare.89.climatizare. CAIET DE SARCINI – VENTILATII 32. 87. Matei Basarab. Profil cornier cu aripi neegale.9/1985 PE 927/E-35 Prescriptii pentru calculul izolatiilor termice ale instalatiilor Instructiuni pentru proiectarea sistemelor de recuperare a caldurii cu fluid intermediar in hale industriale Ordonanta privind apararea impotriva incendiilor M. B. procedee si echipamente noi in constructii Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor tehnico-sanitare si tehnologice din tevi de PVC neplastificate Instalatii de incalzire. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Regulament privind Agrementul Tehnic pentru produse. Fizica constructiilor. Limitele admisibile si parametrii de izolare acustica. Nr. Sediu social: str.1.c. 24.constr. Acustica in constructii.I. CLIDE Design s.60/1997 NRPM C 142 Bul.r. Ap. 42. e-mail: catalin. Canale de aer. 65. Determinarea puterii termice a bateriilor de racire cu apa Instalatii de ventilare si climatizare.50. Bl.2-80 STAS 8250-80 STAS 6156 STAS 6472/3 I 13-2002 293 . L109.G.s. Parametrii climatici exteriori Instalatii de ventilare si climatizare. Prescriptii fundamentale Instalatii de ventilare si climatizare. Sc.225/97 Norme republicane de protectia muncii Instructiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elementele de instalatii HGR nr.ro CUI: RO 17147031.320.2. Forme si dimensiuni Instalatii de ventilare si climatizare. 6. Protectia impotriva zgomotului in constructiile civile si social-culturale.l. Sc. J40/1162/2005.625.O. ventilare si conditionare a aerului.O. Ap. Clasificare si tipizare Instalatii de ventilare si climatizare. Bucuresti Punct de lucru: str. Termotehnica. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 32. Mobil: 0733.minea@clidedesign. Bucuresti Tel/Fax: 021. nr. 3. Terminologie Instalatii de ventilare si climatizare. 32.S 2. Rame cu jaluzele. S. Nr.392/1994 M. 3. Calculul termotehnic al elementelor de inchidere al constructiilor Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrală I 38-1981 O. Determinarea pierderilor de sarcina ale bateriilor de incalzire si de racire Tabla subtire din otel laminat la rece Tabla zincata Profil cornier cu aripi egale. Bl.065. 40. Calculul aporturilor de caldura din exterior. Delfinului. Et. 1 STAS 4369 STAS 6648/1 STAS 6648/2 STAS 9660 STAS 10750 STAS 12781 STAS 12795 STAS 9624-89 STAS 2028-80 STAS 7836/1.

I22-84. termice si de protectie anticoroziva a instalatiei.50. Sc. P96-86. C4-77. DEPOZITARE VERIFICAREA CALITATII. e-mail: catalin. I 1-78.r. Ap. 87. 6. sa fie insotite de certificatul de atestare. 273/1994 (Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora). se vor respecta urmatoarele norme si prescriptii tehnice in vigoare: • Normativul I 5-98 • Normativul I 13/02 • Normativul I 9-94 • Obligatiile si directivele ce decurg din: C 125 Norme si prescriptii: C 16-84. in care se mentioneaza aceste caracteristici • Instructiuni de montare. 24. Retelele de conducte se executa folosind tevi din otel. Norme generale PSI Ordinul MLPAT nr.625. agregatele si aparatele utilizate la executarea instalatiilor vor avea caracteristicile si tolerantele prevazute in standardele de stat sau in prescriptiile tehnice ale producatorilor interni sau externi si vor satisface conditiile tehnice cerute in proiect.320. 40. Nr. 294 .minea@clidedesign. B. C125-87. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. LIVRARE. 775/22. C56-85.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE. CLIDE Design s. din materiale neferoase sau materiale plastice care sa corespunda conditiilor mecanice. C90-83. 65. Delfinului. Elementele de instalatii care fac obiectul instructiunilor ISCIR vor trebui sa corespunda si prevederilor acestora. iar cele care sint supuse conditiilor de omologare ale Biroului Roman de Metrologie Legala (BRML). 42. Ordinul nr. L109.065. Bucuresti Tel/Fax: 021. Matei Basarab. S. PE924/E35. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice ale cladirilor I36-81 Instructiuni tehnice pentru proiectarea automatizarii instalatiilor din centrale si puncte termice P 118/99 Norme tehnice de proiectare in realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului C300/94 Normativul de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de instalatii si constructii aferente C 56/1985 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatiile aferente Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. J40/1162/2005. Bl. daca in descriere nu exista alte specificatii. 3. C107-82. Ap.98 al MI. Nr. 32. 3. I25-72.89. Materiale si echipamente Materialele. NP52-88. Ele vor trebui sa fie insotite de: • Certificatul de calitate al furnizorului care sa confirme realizarea de catre produsul respectiv a caracteristicilor tehnice prevazute • Fise tehnice de detaliu continind caracteristicile produsului si durata de viata in exploatare. 381/94 pentru aprobarea normelor generale PSI In restul cazurilor. Mobil: 0733.07. MANIPULARE. Sediu social: str.s. Bl. probare.ro CUI: RO 17147031. Et. agregatelor si aparatelor emise de catre institute de specialitate abilitate in acest scop.c.S 2. Bucuresti Punct de lucru: str. 1219/MC/94 si nr. intretinere si exploatare a produsului • Certificatul de garantie indicind perioada de timp in care se asigura realizarea caracteristicilor • Certificate de atestare a performantelor materialelor. Sc.l.

echipamentelor si componentelor de instalatii se va efectua mijloace adecvate mecanizate acoperite. Bucuresti Punct de lucru: str. Sc. 24. Grosimea stratului de zinc trebuie să corespundă unei cantităţi depuse de minim 350 g/mp pe ambele feţe. jos: EXECUTIA LUCRARILOR.4 mm.320. Materialele folosite la executarea tubulaturii de ventilare sunt : tabla zincată ( stas 2028 ) obţinută prin laminare din OL 34 şi zincată la cald. Materialele ce pot fi deteriorate de intemperii sau de actiunea directa a soarelui se depoziteaza in magazii inchise. Ap.l. Oţel cornier cu aripi egale. Se foloseşte la susţineri şi console.9 mm. Mobil: 0733. Umiditatea nu trebuie să depăşească 2 %. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE SI MONTAJ Tolerantele admise la executarea canalelor fata de dimensiunile nominale sint indicate in tabelul de mai 295 .065. Delfinului. pe platforme special amenajate in acest scop.9 . L109. Ap. 3. 6. Bucuresti Tel/Fax: 021. Continuitatea stratului de zinc trebuie să fie în conformitate cu stat 7221. Bl. Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii si in asa fel incit sa nu se deterioreze.60 mm şi grosimea aripilor de 3 . 65. Nr. Saltele din vată minerală tip P . Se interzice asezarea foilor de tabla direct pe pamint. lţimea tălpii 40 . Oţel U ( stas 564 ) cu înălţimea aripilor de 65-300 mm . Foile de tabla se vor aseza orizontal pe grinzi de lemn in magazii sau soproane. Pastrarea echipamentelor de instalatii se va face in magazii sau spatii de depozitare organizate in acest scop..5 mm ( stas 424). având lăţimea aripilor 20 . Echipamentele asupra carora conditiile atmosferice nu au practic influienta nefavorabila pe durata depozitarii se vor depozita in aer liber. Se foflosesc la izolarea canalelor de aer şi a pieselor speciale. Et. Se foloseşte la confecţionarea flanşelor de îmbinare a tubulaturii. cu respectarea normelor specifice de paza si tehnica securitatii muncii. Sc.minea@clidedesign. Oţel (stas 565 ) cu înălţimea de 80 . 3. S. Se foloseşte la confecţionarea canalelor de aer şi pieselor speciale.c.400 mm . 40. Sediu social: str. 42.r. J40/1162/2005. Bandă de oţel 20x2 mm ( stas 1945 ) folosite la inelele antiglisante şi anti tasante pentru susţinerea termoizolaţiei. Depozitare si Manipulare Transportul materialelor. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Aceleasi conditii se impun si pentru fitingurile de uz comun sau cele speciale pentru anumite parti ale instalatiei sau pentru un anumit tip de teava. coroziunii si temperaturii. 87. cu respectarea reglementarilor in vigoare privind prevenirea si stingerea incendiilor si in conformitate cu instructiunile furnizorului.s.50.S 2. Se va da o atentie deosebita materialelor casante sau usor deformabile. Nr. 0. asigurate contra deteriorarilor datorate socurilor. e-mail: catalin. Se foloseşte la susţinerea aparatelor mai grele. higroscopicitate max. Garnituri de carton bituminat de 5 mm grosime folosite la îmbinarea tubulaturii prin flanşe pentru asigurarea unui etanşeităţi corespunzătoare Transport. in concordanta cu indicatiile producatorilor.065 kcal/mp h grd.100 mm şi grosimea inimii de 5 . Oţel lat ( platbandă )cu lăţimea aripilor de 18-20 mm.14.3 ) coeficient de conductivitate termică 0. vibratiilor.155 mm şi grosimea inimii 3. Matei Basarab.SPSI şi SCO ( stas 5838/2.89.ro CUI: RO 17147031. laţimea aripipilor de 42 .4.5 %. Bl. 32. CLIDE Design s.625. B.

fara material de adaos. Ap.1000 5 8 6 7 1120 . 3. Delfinului. Sc. Pentru falturile duble aceste latimi vor fi de 28 mm si respectiv 15 mm. urmarindu-se realizarea unor tronsoane cu lungime maxima posibila. pentru grosimi ale tablei pina la 0.8 mm inclusiv. 40.2000 10 15 12 Pentru canalele de ventilare din alte materiale decit cele specificate in tabel. Mobil: 0733.320. pentru grosimi pina la 0.s.8 mm inclusiv.250 2 5 3 4 280 . precum si pentru tabla din otel inoxidabil sau tabla de aluminiu Falturile longitudinale pentru asamblarea foilor de tabla se executa dupa cum urmeaza: • pentru canale cu latura (diametrul) sub 1 m  falturi duble. S. Matei Basarab.1400 8 12 10 1600 . de conditiile de transport si montaj. e-mail: catalin. Grosimile canalelor de aer se vor incadra in prevederile normativului I5/79 .ro CUI: RO 17147031.c. Bl. 65. iar distanta dintre siruri de 7 mm  falturi de colt pentru grosimi pina la 0.r. Bl. CLIDE Design s.500 3 6 4 5 500 . falturile vor fi presate numai catre exterior. Imbinarile longitudinale prin sudura cu flacara se vor realiza prin indoirea in plan perpendicular a muchiilor foilor de tabla care se asambleaza. Imbinarile longitudinale ale tablelor din otel sau aluminiu pentru confectionarea tronsoanelor drepte sau a pieselor speciale se vor realiza in urmatoarele moduri: • prin falturi. Latimea cordonului de sudura realizat in aceste conditii nu va depasi de doua ori grosimea tablelor asamblate. la croirea tablelor se vor lasa margini cu latimi fr 17 mm pe o latura si 8 mm pe cealalta latura. Nr. 3. Canalele circulare se pot realiza si cu falt in spirala (tip spiromatic). Canalele de tabla trebuie ss respecte dimensiunile standardizate .625. presate uniform si fara ondulatii. la incheierea conductelor cu sectiune rectangulara • pentru canale cu latura (diametrul) mai mare de 1 m  falturi combinate constind din falturi duble sau simple intarite cu nituri sau sudura. J40/1162/2005. pasul dintre doua puncte consecutive ale aceluiasi sir fiind de 10 mm. la incheierea conductelor cu sectiune rectangulara avind latura mare pina la 1250 mm  falturile simple sau duble vor fi bine etansate.S 2. L109. Bucuresti Punct de lucru: str.l. Et. Sc. Nr.minea@clidedesign.2 mm inclusiv • prin sudura cu flacara fara material de adaos.5 mm sau mai mare • prin nituire. acestea se vor dispune alternat pe doua siruri. Ap. pentru tabla neagra cu grosime de 1. tolerantele admise se vor stabili asimilind materialele agrementate cu cele din tabel. pentru grosimi de 1 mm si mai mari  falturi de colt. Lungimea tronsoanelor drepte se vor stabili dupa caz in functie de dimensiunile foilor de tabla. 42. Bucuresti Tel/Fax: 021. Pentru executarea falturilor simple. 6. pentru tabla zincata a carei grosime nu permite imbinarea prin falt. Pentru a se asigura o suprafata interioara neteda. 24.8 mm inclusiv  falturi simple.065. 87. pe o inaltime egala cu de 3 ori grosimea tablelor si prin topirea muchiilor de sudura astfel indoite. 296 .50. Sediu social: str. In cazul sudarii prin puncte. pentru tabla din otel negru si zincat cu grosimi pina la 1. B. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Diametrul sau latura mare a canalului (dimensiuni nominale) (mm) ABATEREA M 1AXIMA ADMISIBILA (mm) Canale din tabla Canale din zidarie de Canale din Plăci de caramida sau beton materiale plastice Canale din Plăci de fibre minerale 100 .89.

flanse. Bucuresti Tel/Fax: 021. Bl. dupa cum urmeaza: • la canalele circulare se va etansa arcul de cerc de 90 o • la canalele rectangulare se va etansa faltul pe toata lungimea canalului plus 20 mm pe fiecare din laturile verticale adiacente. Rigidizarea canalelor de ventilatie Tronsoanele drepte se vor rigidiza in functie de forma si dimensiunile sectiunii precum si de presiunea aerului in canal. 3. Piesele speciale (curbe.ro CUI: RO 17147031. La canalele regtangulare nu se admit laturi concave sau convexe. Rigidizarea se va realiza prin rame de rigidizare. 40. Sc. Daca aerul vehiculat in interiorul canalelor orizontale contine vapori care pot condensa.89. Imbinarile transversale cu eclise mobile se pot aplica la tubulatura de ventilatie.r.s. 3. situate la distante de 250 mm. racordurila tubulatura flexibila. Mobil: 0733. la orice grosime de tabla.minea@clidedesign. desprafuire) in cazul in care particulele din aer au forma granulara. L109. Sc. 32. sibare) precum si la utilajele tehnologice • la instalatiile de desprafuire in care aerul vehiculat este incarcat cu scame. 24. Bucuresti Punct de lucru: str. CLIDE Design s. realizate prin presare sau prin alte sisteme agrementate. piese cu schimbare de sectiune.l. imbinarea transversala sa fie solicitata la sarcini admisibile. 32. Ap. ramificatii. ventilatoare. cu sectiune rectangulara avind latura mare pina la 600 mm si se vor executa in conformitate cu fisa tehnologica in vigoare.065. lmbinarea tronsoanelor si a pieselor speciale Imbinarile transversale (imbinarile pentru asamblarea cap la cap a tronsoanelor drepte si a pieselor speciale) se pot realiza prin falturi. prin modul de montare. tajas. 65. mansoane de racord nituite sau prin alte tehnologii agrementate.4. etc • la tubulaturile parcurse de aer cald cu temperatura mai mare de 70 0C • in spatii cu pericol de incendiu sau explozie. recirculare. a pieselor speciale ale tuturor tipurilor de instalatii de ventilare-climatizare (introducere de aer proaspat. nervuri. evacuarea gazelor si vaporilor. Ramele de rigidizare se monteaza pe perimetrul canalelor la exterior si se fixeaza pe canale prin nituri.50.625. Falturile pentru imbinarile transversale vor fi executate simple. culcate. Imbinarile transversale prin falturi sint admise numai daca se pot realiza prin mijloace mecanizate si daca asigura sustinerea tubulaturii de ventilare-climatizare astfel ca: • la tubulatura orizontala intre doua imbinari transversale consecutive sa se gaseasca cel putin un punct de reazem sau de suspendare • la tubulatura verticala. 6. S. Muchiile canalelor rectangulare vor fi drepte . Nr. 42. B. Matei Basarab.1. filtre.4. Imbinarea cu eclise mobile se poate utiliza pentru asamblarea tronsoanelor drepte.2. e-mail: catalin. Nr. partea inferioara a imbinarii prin falturi se va etansa la exterior prin lipire cu aliaj de cositor. eclise mobile. falturile pentru imbinare transversale vor fi intarite cu nituri sau puncte de sudura electrica. aparate de conditionare. 87. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Nu se admit deformări vizibile la pereţii canalelor de aer. La imbinarile transversale prin flanse. Et. Imbinarea cu eclise mobile se recomanda la confectionarea tubulaturii in ateliere cu dotare adecvata (masini cu role pentru executarea falturilor sau abkant). J40/1162/2005.climatizare din tabla neagra sau zincata. Imbinarile cu eclise mobile nu se vor folosi in urmatoarele cazuri: • la imbinari supuse la solicitari mecanice (burdufuri la ventilatoare.320. 297 . Delfinului. etc) • la racordarea tubulaturii la masini si aparate de ventilare (baterii de incalzire. La canalele de aer cu diametrul sau latura mare peste 500 mm.c.) nu se rigidizeaza. La canalele de aer rotunde nu se admit abateri vizibile de la forma circulară a secţiunilor.S 2. Sediu social: str. etc. Imbinarile transversale prin falturi vor fi presate catre exterior astfel incit suprafata interioara a canalului sa fie cit mai neteda. Ap. acestea se considera elemente de rigidizare. Bl. organe de reglaj.

Sc. Imbinarile cu flanse se vor prevedea cu garnituri de etansare.minea@clidedesign.50. Cartonul sau cauciucul pentru garnituri se va alege in functie de natura aerului sau a gazelor vehiculate si de gradul de etanseitate necesar. La canalele orizontale. in conformitate cu conditiile de montaj sau cu cerintele specificate ale instalatiei. Bucuresti Tel/Fax: 021. e-mail: catalin. Introducerea în centralele de ventilare a apratelor şi maşinilor care se montează pe postamente . fiind omise de proiectant sau de constructor spargerile caree trebuie efectuate se vor face de către constructor numai cu avizul proiectantului. asamblarea tronsoanelor se va face astfel incit falturile longitudinale sa fie dispuse alternat pentru a nu forma o cusatura continua. Montarea canalelor de ventilare Canalele de ventilare-climatizare se vor monta in linie dreapta orizontala sau verticala. Materialul flanselor. Portiunile din canal expuse la deformari prin socuri se vor imbina la ambele capete prin flanse cu suruburi. Montarea flanselor pe canalul de aer se va face astfel incit planul flanselor sa fie perpendicular pe axa canalului. cu grosimea minima de 4 mm. Mobil: 0733. L109. pentru a putea fi inlocuite cu usurinta. pereţi . Nr. Imbinarile cu flanse se vor folosi in special pentru a realiza conditii deosebite de rigiditate. 40. planşee prevăzute în proiect.3 mm pe 1 m inaltime. Prevederi generale de montaj La montarea instalaţiilor de ventilarea se vor repecta prevederilor normativului I 5 / 79. 42. Se va face numai după executarea acestora şi întărirea betonului. console platforme . S. J40/1162/2005. Bl. Dacă unele goluri lipsesc .s. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Tubulaturile imbinate cu falturi sau eclise mobile vor avea din loc in loc si imbinari cu flanse. La canalele rectangulare. CLIDE Design s. sustinerile se vor prevedea la distantele indicate in tabel: Diametrul sau latura canalului rectangular (mm) sub 400 peste 400 Distanta maxima de sustinere (m) 3 4 298 . Inainte de montarea la pozitie. gaurile pentru suruburi si modul de fixare pe canalele de aer se vor stabili in functie de dimensiunile canalelor. Pentru realizarea unui montaj corect este necesară trasarea şi însemnarea tuturor elementelor componente. imbinarile longitudinale prin falt se vor alterna de pe o fata pe alta a tronsoanelor consecutive. Sediu social: str. pentru a se crea posibilitati de demontare. tronsoanele de canal se vor asambla astfel ca la partea inferioara a canalului sa nu existe imbinari longitudinale. La instalatiile care vehiculeaza aer incarcat cu vapori. etc. montate intre flanse si confectionate din carton moale (mucava) sau din cauciuc moale.S 2.065. Ap. precum si pentru canale cu diametrul sau latura mare peste 600 mm. Et. Construcţia clădirii trebuie să permită introducerea aparatelor şi tubulaturii.ro CUI: RO 17147031.l. numarul maxim posibil de tronsoane si piese speciale alcatuind portiuni de canal avind forme si lungimi determinate de conditiile locale de pe santier. Delfinului.320.625. B. 32. 24.4.r.c. Bl. trebuie să fie practicate toate golurile în fundaţii . 32. Garniturile vor fi taiate si montate astfel incit marginile lor sa nu patrunda in interiorul canalului de aer. In alcatuirea portiunilor de canal. Nr. Sustinerea canalelor de aer se va face cu elemente de sustinere tipizate. Sc.4. Matei Basarab. etanseitate si demontabilitate a tubulaturii de aer.3. fundaţii. 6.89. Dupa executarea fiecarei imbinari transversale este obligatorie verificarea acestei conditii. Canalele de aer verticale nu vor avea abateri de la verticala mai mari de 2 . 3. fara sageti sau devieri. Bucuresti Punct de lucru: str.4. 87. Ap. 65. se vor asambla la nivelul pardoselii sau al platformei de lucru. 3.

Nr.1. 42. Sediu social: str. pe console fixate in pereti.3.l. 65. Fundatiile si postamentele ventilatoarelor trebuie asezate distantat de elementele de constructie ale cladirii. pe suporturi metalice. suspendate de plansee. Verificarea legăturilor din cutia de borne a motorului electric astfel încât sensul de învârtire a rotorului ventilatorului să fie correct Ventilatoarele centrifuge se pot monta pe fundatii asezate direct pe pamint. Ap.c. 6.5. 3.89. Nr. B. S.5. pe plansee.2.minea@clidedesign.s. existenţei vaselinei de ungere în casetele rulmenţilor . 40. Montarea ventilatoarelor centrifuge Înainte de montare ventilatorului se va face verificarea caracteristicilor înscrise pe plăcuţele de identificare datele proiectului.r. Montarea ventilatoarelor pe postamente si fundatii asezate direct pe sol sau pe pardoseli pe sol este recomandata fata de celelalte sisteme din punctul de vedere al evitarii transmiterii vibratiilor in intreaga cladire. Bucuresti Tel/Fax: 021.320. 3. uleiului sau caldurii. Montarea echipamentelor de ventilatie si climatizare Montarea si punerea in functiune se va efectua in conformitate cu prevederile din cartea tehnica a produsului . Bl. motorul trebuie montat in exteriorul canalului de aer • sa se prelungeasca carcasa (tubul) ventilatorului cu o portiune de canal dreapta avind o lungime de circa 1. Inainte de montaj este necesar un control pentru a se constata: 299 . e-mail: catalin. L109. Sc.2 ori diametrul pe partea de refulare a ventilatorului • ventilatorele axiale montate in peretii exteriori vor fi protejate contra ploii sau zapezii prin jaluzele si vor avea dispozitive prevazute cu plasa de sirma. Delfinului. distanta dintre suporti ve fi indicata in agrementul tehnic. flansa sa fie bine fixata in perete sau pe canalul de aer • sa se prevada pe suportul motorului o placa amortizoare de zgomot din cauciuc sau pisla de 3-5 mm grosime • sa se evite intrarea sau iesirea fortata a aerului.065. Sc. starea izolaţiei motoarelor electrice. neparalela cu axul. CLIDE Design s. Capacele de vizitare se vor monta pe peretele inferior ( eventual lateral ) al canalului. luindu-se eventual masuri de consolidare a lor.5. La montarea pe elementele de constructie trebuie sa se verifice rezistenta acestora la sarcinile statica si dinamica. sa se prevada intre cot si rotor un dispozitiv celular de paralelizare a vinelor de aer • daca se lucreaza cu aer cu umezeala mare sau incarcat cu praf sau vapori de acizi. Bucuresti Punct de lucru: str. Bl.5 . 87.625. daca aceasta nu este posibil.ro CUI: RO 17147031. controlul exterior generat al stării agregatului. 24. J40/1162/2005.5.50. Aparatele de contiţionare a aerului se vor monta respectând instrucţiunile firmei producătoare. 32. Et. Montarea ventilatoarelor axiale Se face pe canale de aer sau in orificii special amenajate in peretii incaperii. Trebuie evitat ca straturile de amortizare a vibratiilor sa fie supuse actiunii apei. Pentru o functionare normala a ventilatorului (fara zgomot si cu vibratii cit mai reduse) se vor respecta urmatoarele masuri: • axele ventilatorului si motorul electric sa fie bine centrate si perfect orizontale.legarea la pămnt a motorului electric.se intre orice cot si ventilator o portiune dreapta de canal cu lungimea de cel putin patru diametre sau. 32. Înaiante de fixarea definitivă pe poziţie se va regla orizontalitatea aşezării ventilatorului şi motorului. Pentru asigurarea condiţiilor normale de funcţionare a unui ventilator se vor lua următoarele măsuri : . Ap. 32. pe stilpi de beton armat. Mobil: 0733.S 2. Matei Basarab. MONTAREA UTILAJELOR 32. asigurindu. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi NOTA: pentru canalele de ventilare-climatizare realizate din materiale noi agrementate.

Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • • • • • starea generala (daca depozitarea sau transportul s-au facut corespunzator) starea de curatenie a interiorului bateriei. Nr. golirea si eliminarea condensatului. 32. care trebuie sa fie plane si perpendiculare pe axele tevilor rigiditatea sistemului de fixare a bateriei din tevi in rama starea flanselor de racordare la canalele de aer. Montarea filtrelor Se va efectua in conformitate cu indicatiile sau instructiunile fabricii producatoare. 3.5. Et. debitul. 32.l.5. Sc.s. in care nu trebuie sa produca solicitari. Elementele elastice vor corespunde dupa caz cu numarul. 3.50.5. Matei Basarab. Pozitia de montaj a beteriei ve fi in toare cazurile cea indicata de fabrica producatoare.5. 300 . Prevederi finale Se vor lua masuri impotriva accesului persoanelor neautorizate si neinstruite in centrala de ventilareclimatizare. 32. Sistemul de fixare al bateriilor trebuie sa fie solid si independent de canalele de aer si legaturile la instalatia de incalzire.6. La montarea filtrelor de aer in goluri de zidarie. Masuri pentru atenuarea zgomotului si vibratiilor Se au in vedere prescriptiile din "Normativul privind proiectarea executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri" . greutatea. dimensiunile.S 2. Bucuresti Punct de lucru: str. prinse cu buloane si prevazute cu garnituri din material rezistent la temperatura. Elementele de constructie pe care sint fixate bateriile trebuie verificare printr-un calcul de rezistenta.r. 6.065. Bucuresti Tel/Fax: 021. se va asigura etansarea rosturilor pe intreg perimetrul filtrului. o manipulare mai usoara la montare si demontare. situatia aparatului.4. etanseitatea partilor tronsoanelor sau camerelor de colectare a prafului . Se vor verifica de asemenea: functionarea corecta a dispozitivelor pentru evacuarea prafului. prin dispozitii sau dispozitive mecanice sau electrice de avertizare. 24. Ap. centrul de greutate. Racordarea bateriilor la conductele de incalzire (apa calda si supraincalzita sau abur de joasa sau medie presiune) este de preferat sa se faca prin intermediul flanselor. Bateria se va monta astfel incit sa se asigure aerisirea. Daca bateria se monteaza in goluri de zidarie. Ap. in special a spatiului dintre aripioarele tevilor starea aripioarelor. in cazul in care amortizarea vibratiilor nu sa facut prin constructie. B.ro CUI: RO 17147031. care trebuie sa fie perfect plane.320.minea@clidedesign.625. 42. 87. 40. Bl. care permit. Instalatiile de ventilare si climatizare se vor executa astfel incit sa fie asigurata protectia persoanelor impotriva ranirii acestora la contactul cu suprafetele accesibile ale elementelor instalatiei.C125. J40/1162/2005. Sediu social: str. control si comanda. Toate echipamentele producatoare de vibratii vor fi prevazute cu: • elemente elastice intercalate intre agregate. • burdufuri elestice atit pe aspiratie cit si pe refularea agregatului (aparatului) cu elemente de legatura intre echipamentul considerat si tubulatura de ventilare. S. e-mail: catalin. constanta elestica reiesite din calcul sau indicate de firmele furnizoare in concordanta cu marimea. 65. se va realiza si se va verifica dupa montaj etanseitatea perfecta de-a lungul perimetrului golului. la organele de reglaj. Nr. duritatea. forma. Racordarea bateriei la canalele de aer se face prin intermediul flanselor din otel cornier. astfel incit sa nu produca solicitari importante in armaturile ce se prevad la intrarea si iesirea agentului incalzitor. Bl. Mobil: 0733. Legaturile bateriei de incalzire trebuie prevazute cu posibilitatea de a se dilata.89. aparate si fundatia pe care se aseaza. CLIDE Design s. Delfinului. Se va asigura protectie impotriva patrunderii in instalatie a corpurilor straine. L109. fata de racordurile olandeze. Sc. a precipitatiilor atmosferice si a vietuitoarelor.c.

Bucuresti Tel/Fax: 021. taioase sau de rugozitati care pot provoca raniri Temperatura suprafetelor fierbinti ale instalatiei nu va depasi valorile maxime admise de NRPM Suprafetele accesibile ale instalatiei vor fi lipsite de produse nocive susceptibile de a fi emise. L109. Lucrari pregatitoare • cunoasterea si insusirea proiectului • cunosterea modificarilor date de proiectant pe parcursul executiei proiectului • examinarea atenta a instalatiei realizate • stabilirea operatiilor de verificare • procurarea aparatelor de masura necesare operatiilor de verificare • pregatirea fiselor de constatare pentru evidenta datelor culese in cadrul operatiilor de dare in exploatare. precum si prevederile asociatiei profesionale din care face parte instalatorul Toate formalitatile vor fi indeplinite de organele competente privitoare la declaratia. CLIDE Design s. 42. solicitarile de controale si receptionare a obiectivului. 24. precum si crearea tuturor conditiilor necesare unei functionari corecte. S. smulse sau linse Se vor lua masurile de protectie impotriva electrocutarii. toate instalatiile de ventilare climatizare vor fi supuse unui ansamblu de operatii tehnice avind drept scop verificarea instalatiei executate in ceea ce priveste corespondenta cu prevederile proiectului.6. precum si a documentatiei tehnice cu caracteristicile functionale ale echipamentului din componenta instalatiei.minea@clidedesign. 40. ale furnizorilor de energie si pentru depozitarea reziduurilor. precum si cu prevederile din normativul I 5/98 301 . 87. VERIFICAREA CALITATII. B. e-mail: catalin. Schimburile de materiale se vor consemna in scris. Delfinului.2. Toate materialele vor fi insotite de certificate de calitate. Ap. Pentru eventualele lucrari necesare suplimentar se va inainta spre aprobare conducerii santierului.S 2. pentru executia lucrarilor si pentru materialele utilizate sunt obligatorii urmatoarele: • instructiunile furnizorului de energie si depozitarea reziduurilor • prescriptiile politiei sanitare din zona • prescriptiile de protectie contra accidentelor. 6. Verificare instalatiei Instalatiile de ventilare . Nr.1. Ap.6. In afara conditiilor specificate in documentatia de contractare a proiectului. 3. 32. ABATERI ADMISIBILE Dupa terminarea lucrarilor de montaj si inainte de predarea catre Investitor.065. Materialele specificate pot fi inlocuite numai in cazuri justificate.c. Matei Basarab. Sc. inainte de inceputul lucrarilor de executie. conform Normativului I7.89. performantele si efectele scontate.ro CUI: RO 17147031.320. J40/1162/2005.6. 65.625. cu probe de calculatie pe baza ofertei principale. 3. Bl. Et.l. Punerea in functiune si darea in exploatare va cuprinde operatiile specificate mai jos. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi In acest scop: Suprafetele instalatiei vor fi lipsite de muchii ascutite.climatizare vor fi verificate cu privire la: • corespondenta cu prevederile proiectului. vor fi indeplinite (personal si din timp) de catre Contractor. Nr. cu aprobarea proiectantului. Sc. Bl. Sediu social: str. o oferta suplimentara. care vor fi efectuate in urmatoarea ordine: • lucrari pregatitoare • verificarea instalatiei • punerea in functiune a instalatiei • reglarea instalatiei • probarea echipamentului din instalatie • verificarea eficacitatii globale 32. • • • • 32. cu prescriptiile din standardele in vigoare. Mobil: 0733. Bucuresti Punct de lucru: str. Conducerea santierului trebuie instiintata concomitent asupra acestor activitati.50.r.s.

6. izolatia termica. fixarea Gurile de evacuare a aerului viciat : pozitia de montare.ro CUI: RO 17147031. presiunea. tipul. Bucuresti Punct de lucru: str. existenta unor dispozitive de protectie contra vintului si a patrunderii vietuitoarelor Conductele de aer: materialul. numarul. apa calda.320. Nr. numarul. 65. forma. fixarea Dispozitivele de reglare: pozitia in instalatie. L109. Mobil: 0733. dimensiunile 302 . CLIDE Design s. Delfinului. Et.89. tipul.l. tipul. dimensiunile de gabarit. 24. existenta dispozitivelor de reglare (daca au fost prevazute in proiect) Filtrele si separatoarele de praf: pozitia de montare in instalatie. tipul constructiv. racordarea la retea. existenta dispozitivelor de reglare a debitului de aer (daca au fost prevazute in proiect) Dispozitivele de aspiratie ale instalatiilor de ventilare locala: pozitia in instalatie si fata de surse de generare a noxelor. fixarea si caracteristicile functionale Filtrele de aer: pozitia in instalatie. fixarea. Matei Basarab. modul de racordare la tubulatura.c. modul de montare. Sc. apa rece. tipul constructiv. accesul aerului din conducta in gura de ventilare. existenta dispozitivelor de reglare a debitului de aer si pentru orientarea jetului (daca au fost prevazute in proiect) Gurile de evacuare:pozitia in instalatie si incaperea ventilata. 6. 32. S. Bl. tipul constructiv.S 2. tensiunea. caracteristicile functionale Atenuatoare de zgomot : locul de montare in instalatie. protectia contra patrunderii vietuitoarelor. e-mail: catalin. pozitia de montaj. racordarea la tubulatura de aer. turatia. dimensiunile de gabarit. dimensiunile. tipul. 42. B. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • corespondenta dintre caracteristicile echipamentului instalat si cele prevazute in proiect Se va verifica existenta certificatelor de incercare si de calitate la aparatele si masinile enumerate mai jos si se vor confrunta caracteristicile indicate in aceste certificate cu cele din proiect precum si cu cele scrise pe etichetele fixate pe echipamente.625. turatia si punerea la pamint Bateriile de incalzire si racire : pozitia.minea@clidedesign. fixarea.50. dimensiunile. tipul constructiv. Capace de vizitare si curatire: pozitia. Ap.s. agent frigorific • conditiile necesare pentru pornirea instalatiei • conditiile necesare in vederea asigurarii unei durate de serviciu cit mai indelungate • conditiile necesare in vederea asigurarii masurilor de tehnica securitatii indicate in proiect si in NRPM • conditiile necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor • nivelul de zgomot din incaperile ventilate sau climatizate. dimensiunile Ventilatoare: amplasarea. 3. sensul. debitul. la: • ventilatoare • pompe • filtre de aer • baterii de incalzire si de racire • camere de umidificare • aparate de conditionare • corespondenta dintre geometria instalatiei realizate si cea proiectata • calitatea executiei • functionarea elementelor componente • alimentarea cu energie electrica. Se va urmari daca au aparut rezistente aeraulice suplimentare fata de cele prevazute in proiect. felul actionarii Motoare electrice ale ventilatoarelor : pozitia. Sediu social: str. tipul constructiv. Verificarea instalatiei in detaliu: Prizele de aer proaspat: pozitia prizei. dimensiuni. Nr. Ap.065. dimensiunile. 3. modul de montare. 40.r. accesul la comenzi Gurile de introducere: pozitia in instalatie si incaperea ventilata. Bucuresti Tel/Fax: 021.3. fixarea. J40/1162/2005. modul de racordare la tubulatura. Bl. constructia pieselor speciale. sistemul de evacuare al prafului colectat. 87. tipul si caracteristicile functionale. fixarea. verificarea. Sc. racordarea la tubulatura.

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

Sistemele de automatizare: schema, pozitia si tipul traductoarelor si a organelor, modul de actionare asupra elementelor instalatiei. Aparate de masura si control : existenta sigiliului si a buletinului de verificare emis de unitatea metrologica respectiva. 32.6.4. Controlul starii de curatenie a instalatiei Se va asigura starea de curatenie in interior si in exterior a tuturor elementelor instalatiei (conducte de aer, ventilatoare, guri de ventilare, aparate de climatizare, centrale de ventilare-climatizare. Inainte de montarea elementelor de filtrare, se vor verifica daca sint curate: • conductele de aer, in interior • plasele de sirma si jaluzelele prizelor de aer • camerele de aer din centrala de ventilare si in special camerele de amestec • rigolele, canalele de scurgere, sistemele si elementele de golire • elementele interioare ale ventilatoarelor (in masura in care este posibil accesul in interiorul carcaselor ventilatoarelor) • bateriile de incalzire si de racire • tevile de colectare a apei de condensatie de la bateriile de racire • bazinele camerelor de umidificare • camerele de umidificare • separatoarele de picaturi • clapetele, jaluzelele cu reglare simultana si orice alt dispozitiv de reglare • gurile de ventilare • elementele sensibile ale traductoarelor. La verificarea calitatii executiei se va observa daca: • dimensiunile canalelor se incadreaza in tolerantele prescrise • nu exista deformari vizibile la peretii canalelor de aer, suprafete concave sau convexe, falturi neetansate, neuniform presate sau cu ondulari • suruburile sint strinse suficient • garniturile de etansare se incadreaza in sectiunile interioare ale canalelor de aer • ramele de rigidizare sint fixate strins pe canale, fara joc intre profile si peretii canalelor. Verificarea modului de montare al canalelor de aer se va face vizual, urmarindu-se daca exista curbari sau sageti ale traseelor drepte. Se vor verifica pantele canalelor indicate in proiect, precum si modul de evacuare al condensului. Se va verifica prin sondaj soliditatea fixarii canalelor. Verificarea calitatii izolarii termice se va face vizual. Verificarea calitatii sistemelor de izolare impotriva transmiterii vibratiilor ventilatoarelor, motoarelor electrice, etc. se va face cu aparate de masura. Verificarea calitatii dispozitivelor de reglare si inchidere se va efectua prin examinarea modului in care isi indeplinesc functiunea. Etanseitatea sistemului de conducte se va verifica prin proba cu fum, proba cu solutie de apa cu sapun sau prin compararea debitelor de aer (debitele din ramificatii si in canalul principal, masurate cu acelasi tip de aparat, vor putea diferi cu cel mult 10%: debitele din gurile de ventilare si in canalul principal, masurate cu tipuri diferite de aparate vor putea diferi cu cel mult 15%). Inainte de punerea in functiune a ventilatoarelor, bateriilor de incalzire/racire, filtrelor, a aparatelor de conditionare a aerului, se vor efectua operatii de verificare a functionarii instalatiilor electrice aferente, cu alimentarea intrerupta si cu instalatia sub tensiune.

303

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

Pe parcursul executarii lucrarilor se va verifica coordonarea si corelarea lucrarilor de montare a instalatiilor de ventilare si climatizare cu lucrarile de constructii auxiliare (platforme, postamente, goluri). 32.6.5. Punerea in functiune a instalatiei Punerea in functiune a instalatiei de ventilare-climatizare comporta urmatoarele operatii: • pornirea in sarcina redusa • pornirea in sarcina normala • functionarea de proba Pornirea instalatiei in sarcina redusa se va realiza prin inchiderea partiala a sibarului sau a altui organ de reglare, montat pe ventilator. Se va constata daca in tubulatura de aer nu se produc suprapresiuni sau depresiuni excesive. Se va verifica daca rotorul ventilatorului se invirteste in sensul corect. Prin deschiderea treptata a organului de reglaj se va trece la sarcina nominala, constatindu-se: • lipsa de vibratii sau zgomote anormale la ventilator, motor si sistemul de transmisie • curentul la pornirea motorului pentru reglarea releelor de protectie • lipsa unor scintei la motor sau la aparatajul de pornire-protectie • lipsa unei incalziri anormale a motorului electric • lipsa de scurgeri de lubrifiant din elementele sistemului de ungere • lipsa de incalzire a lagarelor si palierelor • la motoare cu vitaza variabila se verifica turatia la viteze reduse. Se vor evita porniri repetate la intervale scurte a motorului electric pentru a evita supraincalzirea acestuia. Functionarea de proba se va stabili de la caz la caz, de la citeva ore la citeva zile. 32.6.6. Reglarea instalatiei Toate instalatiile de ventilare-climatizare se vor regla inainte de predarea catre Investitor, astfel incit: • dispozitivele de reglare montate in ramificatii si in gurile de ventilare sa asigure debitele de aer indicate in proiect la toate gurile de introducere si evacuare • dispozitivele de reglare centrala montate la ventilator sa asigure debitul total al instalatiei indicat in proiect • organele de reglare sa asigure alimentarea echipamentului de ventilare- climatizare cu energie electrica, apa calda, apa rece, agent frigorific, la parametrii inscrisi in proiect (temperatura, presiune, etc.). 32.6.7. Probarea instalatiei Inainte de predarea catre Investitor a instalatiilor de ventilare-climatizare se vor verifica, prin masurari, caracteristicile tuturor aparatelor montate in instalatie in pozitie normala de lucru si anume: ventilatoare, baterii de incalzire sau racire, filtre de aer proaspat, separatoare de praf. De asemenea se vor verifica, prin sondaj, caracteristicile gurilor de introducere, a gurilor si dispozitivelor de aspiratie la un numar care se va stabili de la caz la caz in functie de specificul instalatiei. La ventilatoarele centrifugale, precum si la cele axiale montate in canal se va masura debitul de aer furnizat, in situatia racordarii lor normale la instalatie si cu toate dispozitivele de reglare din instalatie fixate in pozitie normala de functionare. Intre debitul de aer masurat si cel prevazut in proiect se admite o diferenta de ±5% ... ±10% din debitul prevazut in proiect. In cazul in care diferenta dintre debitul de aer masurat si valoarea prevazuta in proiect este mai mare decit cea admisa sa va adopta una din urmatoarele masuri: • modificarea turatiei, in limitele admise de intreprinderea producatoare si cu acordul scris a acesteia • modificarea rezistentei aeraulice a instalatiei, prin lucrari de corectare corespunzatoare • modificarea conditiilor initiale ale proiectului, numai cu acordul comun al Investitorului instalatiei si al proiectantului.

304

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

Ventilatoarele axiale de perete, precum si ventilatoarele de acoperis (fara tubulatura de aer), nu vor fi masurate la pozitia de montaj. La receptia instalatiei se vor admite caracteristicile certificate de intreprinderea producatoare. La bateriile de incalzire sau de racire se vor determina valorile marimilor caracteristice care definesc variatia temperaturilor aerului si ale agentului termic, in conditiile de functionare existente in momentul efectuarii probelor si se vor confrunta cu valorile prescrise in proiect, corespunzatoare regimului nominal de functionare. La filtrele de aer proaspat se va masura rezistenta aeraulica cu materialul filtrant in stare curata. Rezistenta aeraulica astfel masurata poate fi cu cel mult 10% mai mare decit rezistenta initiala indicata in norma interna de fabricatie. In cazuri speciale, la cererea Investitorului sau in urma unor indicatii speciale date in proiect, se va masura si gradul de retinere al prafului. Datele rezultate din procesul de probare vor fi inscrise in fise de constatare.

32.7.
-

PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE
executie instalatii de ventilatii si climatizare confectionare si montaj tubulatura din table zincata confectionare si montaj tubulatura din ALP confectionare si montaj tubulatura din PVC montaj tubulatura textila pentru introducere aer cald montaj chillere montaj ventilo-convectori montaj instalatie filtro-ventilare montaj splituri montaj ventilatoare montaj hote montaj centrale de tratare aer executie suduri tevi din cupru prin brazare verificari, controale la instalatii, reglarea instalatiei de ventilatie probele pentru punerea in functiune a instalatiei de ventilare

Intocmit : Arh. Catalin Minea

305

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

M.LUCRARI PENTRU INSTALATII ELECTRICE

306

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

33. CAIETE DE SARCINI - INSTALATII ELECTRICE
33.1. GENERALITATI
Prezentul caiet de sarcini trateaza instalatiile electrice interioare si anume urmatoarele categorii de instalatii electrice: • tablouri electrice de distributie; • instalatii electrice de iluminat si prize; • iluminat de siguranta; • echipamente pentru incalzire si aer conditionat • impamantare si protectie impotriva traznetului ;

33.2.

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos, instructiunile din specificatii vor avea prioritate. Materialele, echipamentele si metodele de montare care cuprind lucrarile de finalizare, trebuie sa fie in concordanta cu cele mai recente coduri, standarde si ghiduri publicate de urmatoarele organizatii: • Standatde si norme electrice nationale pentru sisteme de medie si joasa tensiune • Standarde internationale electrotehnice adoptate ca Standarde romanesti (SR CEI, SR ISO) • Standarde europene adoptate ca Standarde romanesti (SR EN) • Legea romaneasca Nr.1 0/1995 privind calitatea • Legea romaneasca Nr. 9/1996 privind protectia si igiena muncii • Specificatii ale Standardelor Britanice • Standarde europene • Norme industriale Germane • Comisia Internationala Electrotecnica • Asociatia Nationala de Protectie impotriva incediilor • Laboratoare agrementate • Institutul Inginerilor Electrici and Electronici • Standarde ASTM de profil In cazul discrepantelor dintre standardele de mai sus si codurile si legislatia locala, se vor respecta codurile si legislatia locala enumerate mai jos. Orice detaliu care nu este acoperit de standarde/coduri si discrepantele din caietele de sarcini se vor supune aprobarii Proiectantului. In cazul ca exista contradictii intre cerintele Standardelor/ Codurilor si cele ale caietelor de sarcini, se vor respecta specificatiile din aceste caiete de sarcini, doar daca nu se aproba altfel de Proiectant. Legea nr.10/95 Legea Calitatii in Constructii Legea 137/30.12.1995 I 7/2002 I7/2-01 I 18/96 Legea protectiei mediului Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiunea pana la 1000V c.a. si 1500Vc.a. Normativ pentru exploatarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000Vca si 1500Vcc Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de telecomunicatii si semnalizare in cladirile civile si de productie

307

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

I 20-2000

Normativ pentru protectia constructiilor impotriva trasnetului

SR EN 60598-1-1994 SR EN 60898+A1-95 STAS 8779-86 STAS 2612-87 STAS 452/1-73 STAS 452/2-84 STAS 452/3-84 STAS 4173/1-91 STAS 3185-87 STAS 3184/3-85 STAS 6990-90 STAS 6646/1-1997 STAS 6865-89 STAS 9463/3-73

CABLURI SI APARATE Corpuri de iluminat. Partea 1. Presciptii generale si incercari Intreruptoare automate pentru protectie la supracurenti pentru instalatii casnice si similare Cabluri de semnalizare cu izolatie si manta de P.V.C.Protectia impotriva electrocutarii Sigurante cu filet tip D. Conditii tehnice generale de calitate Sigurante cu filet tip D. Socluri. Forme si dimensiuni. Sigurante cu filet tip D. Capace filetate.Forme si dimensiuni Sigurante fuzibile de joasa tensiune. Conditii generale Intreruptoare pentru instalatii electrice fixe casnice si similare. Conditii tehnice generale de calitate. Prize, fise si cuile pentru instalatii electrice pana la 380V curent alternativ si 250V curent continuu pana la 25A. Forme si dimensiuni. Iluminat. Tehnica iluminatului. Terminologie. Protectia impotriva electrocutarii Instalatii electrice fixe - Prescriptii Aparataj de joasa tensiune. Partea 3. Intreruptoare, separatoare si combinatii cu fuzibile Aparataj de joasa tensiune. Partea 2. Intreruptoare automate

STAS 9436/2-80 STAS 12604/5-90 STAS 11054-78 SR CE I 60189-1-1993 Sisteme de detectare si de alarma la incendiu Partea I Introducere SR EN 60947-2-1997 Corpuri de iluminat. Partea 2 SR EN 60947-3+A1Corpuri de iluminat public . Conditii speciale sectiunea 3. 1997 STAS 12604-4-89 Corpuri de iluminat public SR EN 54-1-1998 Tensiuni standardizate de CEI SR EN 60598-2-3-1995 STAS 908-90 SR CE I 60038+A1-1997 SREN 60529-1995 PE 003-84 LUCRARI Legea nr. 4/1989 Ordin MTTc nr.12/80 P 118/99 NSPMTDEE aprobate cu

308

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

Ord. 734/2001 HGR nr. 051 din 05.02.1992 Ordonanta G.R. nr.2 din 14.01.1994 PE 116/94 PE 932/93 HGR 964-1998 STAS 10101/23-75 STAS 6535-83 SR 11100-1-93 STAS 10702/1-83 SR EN 50160-1998 SR CEI 61024-1-1-2000 SR CEI 60664-1:1998 1 Re-Ip30-88 SR 6646-1-1997 STAS 6692-83 STAS 2612-87 RECEPTIE SR CEI 60364-3+A1: 1997 1 RE-Ip 35/2-92 C56/85 HGR 264-1999 HGR 273-94

33.3.

MATERIALE

33.3.1. Conditii pentru materiale Toate materialele si echipamentele care se vor livra trebuie sa fie in concordanta cu prevedile din documentatia de executiePlansele si din prezentul Caiete de Sarcini care se vor folosi la testarea si livrarea aceluiasi tip de materiale si echipamente. Contractorul trebuie sa isi assume toate responsabilitatile pentru a comanda cantitatile corecte si suficiente de cabluri si echipamente si inainte de a comanda, mai ales bunuri importate, sa stabileasca cantitatile necesare. Toate materialele care se vor folosi trebuie sa fie noi si in concordanta cu cele mai recente editii ale codurilor si standardelor aprobate mentinonate la paragraful Standarde si Normative de Referinta. Producatorul materialelor si echipamentelor trebuie sa fie dipus pentru verificare de catre Investitor sau de Dirigintele lucrarii in timp ce se produc materialele si echipamentele sau dupa ce au fost produse. Orice materiale si echipamente care in timpul verificarii sunt gasite ca nu corespund cerintelor standardelor relevante sau acestor caiete de sarcini se vor refuza de Investitor sau Dirigintele lucrarii. Testarea materialelor, cablurilor si echipamentelor se va face in concordanta cu Standardele ASTM sau alte standarde internationale aprobate, supuse aprobarii Proiectantului.

309

iar muncitorii sa fie cei mai buni din toate punctele de vedere. vor fi de cea mai buna calitate. • corpuri de iluminat conform SR EN 60598/1-94. Ap. Sc. Nr. 42. B. instrumentelor.320. 65. personalul necesar pentru efectuarea testelor pornind de la premisele producatorului sau in locurile indicate de Proiectant se vor include in Listele de Cantitati. e-mail: catalin. 6. CLIDE Design s. • cabluri electrice si accesorii: STAS 9436/3-73. • sigurante fuzibile cu filet conform STAS 452/1 -73 si 452/2-84. 24.S 2. Et. Testarea pe santier se va face conform specificatiilor de aici sau conform instructiunilor Proiectantului.065. Mobil: 0733.l. (conform SRCEI 60189-1 -1993): • tensiunea nominala 0. • frecventa nominala 50Hz • material conductor Cu • temperatura minima ambianta in timpul pozarii +5°C • temperatura minima ambianta in serviciu -33°C • temperatura maxima admisibila a conductorului +70°C 310 . 2) afecta dreptul Contractorului de la obligatiile sale. Bucuresti Tel/Fax: 021.2.c. • intrerupatoare si comutatoare conform STAS 3185-87.625.3. 3. absenta Proiectantlui la testele producatorului nu va: 1) exonera Contractorul de obligatiile sale. S. L109. Bucuresti Punct de lucru: str. Bl. 50Hz timp de 1min. Sediu social: str. 2. 33. Ap. Conductori de cupru in izolatie PVC : • tensiunea nominala 0. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Contractorul trebuie sa ceara certificatul producatorului care sa ateste ca cablurile si echipamentele au fost testate si corespund cerintelor acestor caiete de sarcini. Bl.r. armatura. • Cabluri si conductori conform SRCEI 60189-1-1993 Proprietati fizico-chimice. Nr. Sc. care indica conformitatea cu caietele de sarcini. in locul sau in locurile stabilite de el. De asemenea materialele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor Legii nr. Contractorul trebuie sa predea Dirigintelui lucrarii toate certificatele de testare etc. Materiale si echipamente Materialele si echipamentele folosite sunt: • conducte de cupru cu izolatie din PVC conform STAS 6865-89. • frecventa nominala 50Hz • material conductor Cu • temperatura minima ambianta in timpul pozarii +5°C • temperatura minima ambianta in serviciu -33°C • temperatura maxima admisibila a conductorului +70°C • tensiunea de incercare 2.5KV. 3. 3) afecta dreptul Proiectantului sa solicite teste aditionale care vor fi facute de o persoana independenta numita de el. Toate materialele. Totusi. accesorii fie ca se specifica sau nu.minea@clidedesign. • tuburi de protectie din PVC conform STAS 6990-90. • intrerupatoare automate conform SR EN 60898+A1:95.6/1KV.50. Costul tuturor uneltelor. Caracteristicile tehnice ale materialelor principale: 1. J40/1162/2005.ro CUI: RO 17147031. • cabluri de semnalizare cu izolatie si manta PVC conform STAS 8779-86. Matei Basarab. 10/1995 privind calitatea in constructii.s.t.6/1KV. mecanice Toate materialele si aparatele folosite la executia instalatiilor electrice trebuie sa fie omologate sa corespunda caracteristicilor prevazute in proiect si sa fie insotite de certificat de calitatesi garantie emis de fabrica constructoare. 87. 40. Delfinului. Cabluri de energie de j.89.

Ap.s.ro CUI: RO 17147031. Bucuresti Tel/Fax: 021. Etichetele de avertizare scrise cu alb pe fundal rosu si trebuie fixate pe toate panourile cu acces la echipamente electrice. vizual si prin masuratori de sondaj cu ocazia preluarii din magazie sau depozit conform C 56 cap XXII. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • tensiunea de incercare 2. 24.exemplu control. Matei Basarab.r. 65. protectie etc. tablourile de comanda de tensiune joasa.IP44. apa. Dimensiunea literelor si a cuvintelor se vor supune in prelabil aprobarii producatorului. Et. III • gradul de protectie IP40.50. absenta asperitatilor). Verifcarea materialelor si echipamentelor se face scriptic. Capetele conductelor vor fi etichetate pentru identificarea numarului de circuite.89. Tablourile cu acces la echipamente cu tensiune de 500 V si mai mari vor avea in plus avertismentul 'Pericol -Tensiune Inalta'. • frecventa nominala 50Hz • clasa de izolatie electrica I. J40/1162/2005. Ap. Bl. Dimensiuni.c. Sediu social: str.minea@clidedesign. Tablouri electrice (conform SREN 60947-2-1997 si SREN 60947-3 + A1-1997): • gradul de protectie IP40. • frecventa nominala 50Hz • curentul nominal conform documentatiei schemelor electrice • capacitatea de rupere 4. Se vor lua masuri pentru pastrarea aspectului exterior.S 2. Conectorii. Mobil: 0733. Delfinului. fuzibilii sau alte articole ale echipamentelor se vor eticheta clar pentru identificarea numarului de circuite. Nr. a integritatii si functionalitatii materialelor si echipamentelor electruice pe timpul transportului si a depozitarii pentru a nu se deteriora prin umezeala. B. 3. Toate etichetele vor fi din plastic policarbonat sau similar.a. Nr.625. indicare. e-mail: catalin. tolerante Materialele si echipamentele utilizate vor corespunde dimensionarilor din proiect.5KV.IP44. La cabluri electrice si conductori se va verifica: 311 . rolului si clasa. 50Hz timp de 1min. lovire. Corpuri de iluminat echipate cu lampi tubulare fluorescente (conform SREN 60598/1-1994): • tensiunea nominala 230V. Sc. IP55 • energia de soc 0.3.l. 3. Incercarile si verificarile facute inainte de trimiterea materialelor si echipamentelor la locul de montaj trebuie sa se faca cat mai aproape de conditiile de functionare. faza de conectare. absenta muchiilor ascutite. Etichetare Toate comutatoarele de tensiune medie. Bucuresti Punct de lucru: str. Verificarea Calitatii Probe Verificari se vor face in prezenta reprezentantilor autorizati ai producatorului. 6. numarul terminal si rolul . Etichetele trebuie sa indice numarul circuitului si rolul echipamentului. L109.92 • functionare (aprindere) sigura in gama de temperatura +5-45°C • tempereratura de culoare 3500°K 4. 33. cu fundal alb si litere negre. Majoritatea echipamentelor vor avea etichetele montate intr-o pozitie proeminenta. Bl.IP 54 • tensiunea nominala 3x400/230Vc. CLIDE Design s.5Jouli • montaj compensat • factor de putere min0.320. 40.II.5-10KA Aspect Materialele si echipamentele utilizate vor avea un aspect corespunzator coloristic si confort la atingere (absenta rugozitatii.065. Sc. 3. 87. S. transformatoarele si alte aparate trebuie etichettae conform cerintelor din caietele de sarcini. 42.3.

4. Materialele si produsele sevor depozita in locuri uscate si bine ventilate. L109. Ca o exceptie care poate fi mentionata in alta parte in Contract. Ap.4. La aparatele electrice in afara verificarii vizuale se va verifica rezistenta la strapungere conform SREN Materialele si echipamentele ce nu corespund probelor si verificarilor vor fi respinse. S. 24.320.5. Sediu social: str. intitulata "Intretinere si Depozitarea Echipamentelor in timpul Constructiei". Ap. 87. EXECUTIE 33. CLIDE Design s.ro CUI: RO 17147031. 33. Delfinului. continuitatea electrica pe fiecare colac. Matei Basarab. In caz ca perioada de garantie a producatorului nu este aceeasi cu perioada de garantie data de Contractor pentru lucrare. Anexa I. Nimic din ceea ce este cuprins in Caietele de Sarcini sau din Planse nu trebuie sa fie in contradictie Legile si Ordonantele Nationale si Locale. Et. aceasta perioada se va transfera la Investitor fara plati suplimentare.minea@clidedesign. 65. verificari si taxe Lucrarile din acest Contract cuprinde montarea totala a sistemului electric in concordanta cu cerintele celor mai recente Standarde si Norme romanesti privind lucrarile electrice si ale companiei de energie locala. 33.l.3. Contractorul va furniza Proiectantului si Investitorului certificatele finale de verificare si aprobare de la autoritatile guvernamentale dupa finalizarea lucrarilor dar inainte de emiterea Certificatului de Receptie. Produse Catalogate / Service Materialele si echipamentele vor fi materiale produse de producatori implicate in porducerea a astfel de produse. e-mail: catalin.S 2. Produsele vor fi livrate in cutii pentru a fi protejate impotriva deformarilor sau socurilor mecanice. Orice defecte care apar in perioada mentionata mai sus se va remedia de Contractor pe cheltuiala sa.4. Bl.50. Produsele care au mai putin de doi (2) ani de cand se folosesc pe piata.625. Nr. B. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • • • 60529.c. 42.2. Toate taxele adiacente verificarilor pentru lucrarile electrice pentru Contract. 33. Livrare. Bl.3. Cei doi (2) ani trebuie sa include folosirea echipamentelor si a materialelor in conditii similare si dimensiuni similare. Sc. Nr. se vor obtine de si pe cheltuliala Contractorului. eventuale scurt-circuite intre faze la cabluri (conform SRCEI 60189-1-1993). Cablurile se vor transporta cu tamburul pentru a evita deformarea formarii buclei. Depozitare si Manipulare Contractor va manipula. Sc. Contractorul trebuie sa respecte cerintele Legilor si Ordonantelor Nationale si Locale. 33. si acestea sunt specificate in caietele de sarcini. Contractorul va specifica aceasta cerinta in documentele de contract incheiat cu producatorul. Elementele deteriorate sau defecte se vor inlocui cu elemente noi de catre Contractor pe cheltuiala lui. 40. 312 .4. Cablurile se vor proteja impotriva socurilor mecanice. Contractorul va primi instiintare cu 4 zile lucratoare inainte de fiecare teste. Coduri. Mobil: 0733. Produsele trebuie sa fie pe piata comerciala de cel putin (2) ani inainte de afi licitate. Garantia Contractorul trebuie sa garanteze ca sistemele electrice ca nu au defecte si ca vor ramane asa pentru un an de la data emiterii Certificatului de Receptie.r. 3. Contractorul nu poate cere daune Investitorului si Proiectantului pentru greseli din vina sa. vor fi acceptatedoar daca se furnizeaza un raport certificate care cuprinde 6000 de ore de functionare satisfacatoare. Bucuresti Punct de lucru: str. Bucuresti Tel/Fax: 021. 3. exclusive de la fabrica producatorului sau testele de laborator.89. 6.1.065. rezistenta de izolatie. depozita si proteja echipamentele si materialele in concordanta cu recomandarile producatorului si cu cerintele NEMA 70B. J40/1162/2005.s.

cu utilizarea accesoriilor de montaj oferite de furnizorii de aparataj.5.) la bara de protecţie (pe sau pen). trebuie să fie metalice.s. e-mail: catalin. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE 33. Bl.dimensionate corespunzator greutatii dulapurilor electrice de joasa tensiune).4. 3. Tablourile de distributie se executa conform detaliilor din documentatia tehnico.l. • de manipulare si transport (inele de ridicare . gradului de protectie si dimensiunilor indicate in documentatia tehnico-economica. tn-s sau tn-c. panouri din materiale electroizolante vor împiedica accesul direct la elementele aflate sub tensiune. dar numai cu acordul scris al proiectantului si Investitorului). EXECUTIA LUCRARILOR. prevazute cu dispozitive auxiliare: • de inchidere a usilor (zavoare cu cheie triunghiulara.4. 65. Nr.ro CUI: RO 17147031. Modificari Minore Plansele sunt intocmite pe baza planurilor si detaliilor si arata conditiile cu o acurateta pe cat se poate la scara la care sunt editate. Nr.89. Et.3. neprotejate. Va fi prevazut un spatiu de rezerva echipat cu toate elementele necesare pentru amplasarea si racordarea de noi aparate modulare. uşă. 33. conexiunile electrice se vor face conform schemelor electrice din proiect. carcasele tablourilor montate aparent.4.minea@clidedesign. protecţia împotriva şocurilor electrice va fi asigurată prin bare de neutru şi de protecţie separate sau comune. funcţie de sistemul adoptat prin proiect. etc.625. 42. Aprobari Ori de cate ori sunt necesare. S. pe uşă vor fi lipite etichete avertizoare privind pericolul de electrocutare. Ap. broasca tip YALLE cu cheie unica pentru toata cladirea. Bucuresti Tel/Fax: 021. în cazul anvelopelor metalice se va verifica legătura tuturor elementelor conductoare (carcasă. L109. caracteristicile tehnice ale aparatajului trebuie să fie conform specificaţiilor din proiect. Mobil: 0733.50. 40. fiecare tablou va fi însoţit de o schemă monofilară clară (lipită de partea interioară a uşii sau într-un buzunar special pentru documentaţie).c. 313 . Sc. prevăzute cu uşă metalică cu sistem de încuiere pot fi din metal sau policarbonat. datele si informatiile despre echipamente si aparate se vor transmite Proiectantului inainte de achizitionare. 6.320. Toate tablourile electrice de joasa tensiune vor fi de tip metalic. J40/1162/2005. Matei Basarab. Confectia metalica si amenajarile interioare si exterioare aferente dulapurilorr electrice de joasa tensiune trebuie sa corespunda tipului. CLIDE Design s. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 33. pentru a se asigura de adecventa si adaptibilitatea.r. 24. Sediu social: str. Bl. sistemul de încuiere.1. amplasarea aparatelor în interiorul tabloului se va face cu respectarea distanţelor de izolaţie şi de protecţie specificate de furnizorul de echipament şi a ordinii circuitelor din schema monofilară. Contractorul va fi responsabil pentru localizarea corecta pentru a le face sa se potriveasca in detaliile de arhitectura si instructiunile de la Proiectant pe santier. Ap.065. 3. B. 33.S 2. balamale de tip ascuns). 87. Tablouri Electrice Tablourile electrice trebuie să respecte următoarele condiţii tehnice: carcasele tablourilor montate în nişe existente. Sc. cu grad de protecţie minim IP44 şi sistem de încuiere.5. Delfinului. cu grad de protecţie minim IP40. Locatiile bornelor. Bucuresti Punct de lucru: str. panouri interioare. aparatelor si echipamentelor aratate in ele sunt aproximative. cu cheie specială (triunghiulară. cruce sau alt sistem) va fi comun pentru toate tablourile electrice din clădire.economica (eventual adaptata de catre atelierul de executie in acord cu tehnologia acestuia. Plansele sunt diagramatice si nu arata neaparat toate fiting-urile pentru conditiile de construire.

Bucuresti Punct de lucru: str.1. Matei Basarab. La trecerile prin elementele de constructie (pereti. Ap.culori diferite de cele de mai sus si diferite intre ele.alb sau cenusiu deschis pentru conductorul de nul.d. . Et. . Acolo unde tuburile existente sunt in stare buna ele se vor refolosi. conform proiectului. derivatii. 65. dozele vor fi amplasate pe suprafete verticale. Traseele circuitelor şi amplasarea dozelor vor fi conform planurilor.5. se vor folosi tevi de protectie metalice. Nr. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Aparatele. Tuburi de protectie 314 .065. Circuite electrice de iluminat.320.4. 33. Iluminat de siguranta Corpurile de iluminat vor fi rezistente la apa si montate aparent.89. pentru marcarea fazelor: negru. dimensionate si izolate corespunzator. 24. vor fi alimentate prin circuite separate.verde-galben pentru conductorul de protectie. Delfinului. Sediu social: str.r. rosu. J40/1162/2005.p. Circuitele electrice sunt facute din cablu cu invelis exterior din PVC ignifug (cu rezistenta marita la propagarea flacarii) si care se auto-stinge.3.5. intretinerii).s. atestarea calitatii acestora facandu-se pe baza certificatelor de calitate emise de firmele fabricante. 87. mufe de imbinare) precum si conductoarele trebuie sa corespunda dimensional si calitativ prevederilor documentatiei de executie si cerintelor din prezentul caiet de sarcini. respectiv: . În zonele cu pericol de deteriorari mecanice. distantele dintre punctele de sprijin vor fi conform prevederilor din normativul I7-02. Montajul aparatelor. circuitele vor fi pozate ingropat sau aparent. Tensiunea de functionare este 230 V. forta Circuitele electrice pentru iluminat si prize se vor realiza cu conductoare din cupru tip FY. dimensionate functie de parametrii nominali ai acestora. cu cleme de conexiuni de buna calitate.). rosturi de dilatatie) se vor prevedea tevi de protectie din PVC. Bl.l. 6. reperele si subansamblele aprovizionate de la terti trebuie sa corespunda prevederilor documentatiei tehnico-economice.625. doze.v. Tevile metalice de protectie si suporturile metalice pentru cabluri trebuie legate la reteaua de impamantare. Toate conexiunile electrice se vor realiza numai in doze standard. dispunerea sirurilor de conectori si realizarea cablajului trebuie sa respecte documentatia tehnico. Golurile se vor umple cu mastic sau materiale speciale de etansare care trebuie sa-si pastreze in timp proprietatile elastice. CLIDE Design s. protejate in tuburi de protectie din pvc tip IPY. Nr. reperelor si subansamblurilor electrice. 3. Tuburile de protectie. schimbandu-se numai conductoarele si acolo unde este necesar dozele de conexiuni si de aparat. montate ingropat sub tencuiala. mufe de imbinare. Receptoarele de forta (instalatii de ventilatie si aer conditionat. Bl. prize. realizate cu conductoare sau cabluri din cupru.c. tabelul 5. se vor prevedea elemente de fixaresi la 10 cm de la capetele tuburilor si coturilor.minea@clidedesign. echipamente.5 ore. plintele si accesoriile (coturi. S. Sc.2. Conductoarele de protectie se vor amplasa pe trasee protejate impotriva deteriorarii mecanice si vor anea sectiunea conform Circuitele pozate aparent se vor fixa de ferm . în cazul unor neconcordanţe între situaţia din teren şi prevederile planurilor. 33. albastru inchis. 3. B. traseele circuitelor pot fi modificate în şantier. hota laborator chimic. 40.ro CUI: RO 17147031. 42. fata de doze.50. al montajului la locul de exploatare. cu autonomie de minim 1. Sc. numai cu acordul dirigintelui de şantier şi al proiectantului de instalaţii electrice. albastru. Capetele acestora se vor proteja cu tile din material plastic pentru a nu deteriora izolatia conductoarelor. L109. conectarii exterioare. Ap. si conductori din cupru. Mobil: 0733. Culorile conductoarelor vor fi conform normativului I7-02.S 2. Sunt echipate cu lampi compacte fluorescente si acumulator. Bucuresti Tel/Fax: 021. e-mail: catalin. doze) standard. protejate in plinte sau tuburi. La montarea tuburilor de protectie se vor utiliza numai accesorii (coturi.economica asigurand un nivel optim de utilizare a dulapurilor electrice de joasa tensiune (d. etc. plansee. maro.

va porni/opri automat echipamentele. Bl. Atentie: schimbarile conectarilor. Ap.6. Nr.5. Mobil: 0733. Bucuresti Punct de lucru: str. Sediu social: str. S. • Testarea rezistentei electrozilor de impamantare. 65. J40/1162/2005. 42.065. VERIFICAREA CALITATII – TESTE 33.minea@clidedesign.320. incercarile de functionare si la verificarile care necesita prezenta Proiectantului. Probele vor include dar nu se vor limita la: • Inspectarea tututror dispozitivelor si echipamentelor pentru defecte sau sau ajustare defectuoasa cauzate de transport sau montare. • Test funcional/operational pentru toate echipamentele. nici pentru un moment. • Se verifica conectarea contoarelor si se asigura calibrarea. Proiectantul va fi atent la datele si la durata de timp programata pentru teste. • Se verifica succesiunea fazelor la circuitul tri-fazic (se deconecteaza toate dispozitivele care ar putea fi deteriorate de aplicarea tensiunii sau de nerespectarea secventei fazelor ). • Se verifica sigurantele automate de tensiune joasa in concordanta cu instructiunile producatorului. L109.l.s. Termostatul. e-mail: catalin. CLIDE Design s. Impamantarea si nulul sunt distribuite separat in reteaua de joasa tensiune . Rezistenta minima a izolatiei trebuie sa fie de 1MQ.r.c. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Echipamentele vor fi alimentate la tensiunea de 230V sau 3x400V cu cabluri cu conductori din cupru si cu invelis exterior din PVC. c) testele se fac in timpul executiei si dupa montarea completa a fiecarui sistem electric. Teste Electrice . Delfinului. B. a) Executa toate operatiile in camp si probele si dirijeaza toate verificarile (exceptand verificarea finala). Matei Basarab. si conexiunile transformatoarelor.S 2. Bl. • Se indeparteaza calele. 87. 33. 24. Toate defectele gasite se vor corecta si lucrarile afectate de astfel de defecte se vor testa din nou in intregime pe cheltuiala Contractorului. • Se masoara rezistenta de izolatie a circuitelor cu megaohmmetrul de 500 volti current continuu. in plinte. echipamentele si testele ocazional cerute. • Se verifica tipul.) se vor lega la instalatia de impamantare. • Se indeparteaza legaturile d scurt-circuit de la transformatoarele de current dupa finalizarea verificarii circuitelor secundare. Bucuresti Tel/Fax: 021. Toate masele echipamentelor si receptorelor electrice precum si masele intermediare (conducte metalice de apa. Dirigintele lucrarii va fi prezent la toate probele si incercarile de functionare si la verificari. gaze.50.ro CUI: RO 17147031. Instalatie de protectie Schema de impamantare adoptata este TN-S.6. Asigura forta de munca. din standardele intrenationale. 3. Nr. • Se verifica rezistenta maxima a sistemelor de impamantare. 6. legaturile. Se confirma polaritatea corecta a transformatoarelor de curent.4.Generalitati Pe timpul excecutiei Contractorul trebuie sa urmareasca respectarea stricta a normelor de montaj specifice pentru fiecare instalatie in parte. Ap. etc. Cablurile de conexiune dintre termostat si echipamente vor fi cu conductori din cupru si izolatie din PVC. insertia si schimbarea instrumentelor si a contoarelor se va face astfel incat circuitele secundare a transformatoarelor de curent sa nu se deschida. montate ingropat sau aparent. Tablourile si circuitele electrice se vor proteja impotriva scurtcircuitelor si de suprasarcinii cu intreruptoare automate.89. Se deconecteaza circuitul controlat de la echipamente inainte de test. b) Procedurile pentru probe trebuie sa fie conform sectiunilor din standardele aprobate privind probele.625. cosuri de fum. 40. elementele de fixare montate de producator pentru a impiedica deteriorarea in timpul transportului. Toate circuitele de prize vor fi protejate suplimentar cu relee diferentiale impotriva curentilor de defct cu sensibilitatea de 30mA.1. 33. 315 . Sc. montat in incapere. Sc. Et. 3.

17.conform SREN 60529-1995. CLIDE Design s. Se usuca toate mtoarele inainte de functionare conform cerintelor de a asigura si mentine adecvata si constanta rezistenta izolatiei. Nr. Et.89. pentru efortul Contractorului. Bucuresti Tel/Fax: 021. Teste demonstrative se vor face pentru: • Echipamentul electric. • Fiecare sistem conform cerintelor caietelor de sarcini. verificare la continuitate si identificare faze. B. 20 si cuprind: masurarea rezistentei de dispersie. trebuie sa i se permita personalului operational al Proiectantului sa participe la astfel de teste sau demonstratii deoarece pot fi de ajutor pentru ei sa inteleaga modul de functionare cand vor fi responsabili dupa efentuarea receptiei de la Contractor. f) daca lucrraile nu trec testele sau nu respecta cerintele specificate asa cum este indicat in rapoartele pentru teste.5. Se fac teste demonstrative care trebuie sa includa sisteme de operare in conditii variate necesare pentru a demonstra ca functioneaza conform Contractului. J40/1162/2005. Ap. 42. Sc. Sc.  incercarea cu tensiune marita a circuitelor.l. Matei Basarab. L109. 6. Ap.6. Se ung echipamentele inainte de functionare in concordanta cu instructiunile producatorului. Mobil: 0733. 40. Bucuresti Punct de lucru: str.6.3. e-mail: catalin. verificarea continuitatii legaturilor de ramificatie la instalatia de legare la pamant. Nr. 33. Lucrarile care nu au fost testate de Contractor pot fi testate de Proiectant sau de agentie atestata de verificare sau de alt personal numit de Investitor sau Proiectant pe cheltuiala si riscul Contractorului.ro CUI: RO 17147031. 33.S 2. Incercari si probe pentru legarea la pamant Aceste verificari si incercari se fac conform PE 116-94 pct. posibil. timp si materiale suficiente necasare pentru executarea tuturor testelor solicitate. h) cheltuielile se vor putea recupera prin retragerea lor din banii datorati Contractorului.6. Verificari si probe pentru tablouri electrice Controlul gradului de protectie .50. Urmatoarele verifcari se fac conform PE 116-95 pct. 3. verificare caderi de tensiune pe circuitele interioare.  verificarea aparatelor din componenta echipamentului. Delfinului.r. S. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi d) testele prezentate aici se vor face in prezenta Proiectantului si in perioadele de timp stabilite inainte.320. • • • • • • 316 . Sediu social: str.  probe functionare. individual si separat cum s-a montat. Incercari si probe la circuite in cablu sau conductori: Aceste probe si verificari se vor realiza conform PE 116-94 pct.625. exceptand situatii in care se mentioneaza altfel. Bl. • • 33.2.065. Verificari Preliminare Se pun in functiune toate echipamnetele prevazute si montate. 12. Bl.c.6.s.4. Se fac toate reglarile necesare la echipamente pentru a asigura functionarea adecvata conform specificatiilor producatorului echipamentelor. g) activitatea Contractorului va fi considerata ca si lucrarea necorespunzatoare si trebuie sa existe motive pentru respingerea lucrarilor. 3. 33. trebuie sa existe motive suficiente pentru a considera lucrarea necorespunzatoare si pentru respingerea ei in intregime. 65.5:  verificarea realizarii corecte ale circuitelor.minea@clidedesign.  verificarea rezistentei de izolatie a aparatelor. e) Contractorul pe cheltuiala sa trebuie sa asigure personal calificat. Cand Proiectantul considera practic. verificarea rezistentei de izolatie. masurarea rezistivitatii solului. 24. 87.

Sediu social: str. • toate materialele se supun unui control vizual pentru a se constata daca au suferit degradari de natura sa le afecteze calitatea si performantele . ■ verificarea rezistentei de izolatie a conductorilor fata de pamant. esafodajele. Ap. • la aparatele de masura si control se va verifica existenta sigiliului si a buletinului de verificare emis de organele de metrologie.6.50. 6. • masurarea rezistentei de dispersie rezultate a conductorului de nul impreuna cu prizele de pamant legate la acesta.065.r.dupa executarea instalatiei. 65. • se verifica continuitatea electrica a retelei de captare si de coborare si a ansamblului.625. conform Legii 10/1995. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • verificarea tensiunilor de atingere si de pas. Nr. J40/1162/2005. B.c. Et. Mobil: 0733. in anumite locuri este interzisa executarea de trasee ale instalatiei electrice. Bucuresti Tel/Fax: 021. Bl. • daca au fost respectate distantele minime admise pana la conductele altor instalatii. Verificari inainte de inceperea lucrarilor de instalatii electrice • existenta proiectului si a detaliilor de excutie.320. golurile necesare au fost executate in conditii bune. • existenta certificatelor de calitate pentru aparate si materiale la primirea pe santier . ■ verificarea protectiei prin legare la conductorul de protectie.6. • daca proiectul este verificat de verificatori de proiecte atestati.in timpul executiei .S 2. • verificarea etanseitatii instalatiei electrice cu conductori in tuburi vor fi verificate cu aer la o presiune de 2. precum si pana la elementele de constructie. 3. daca lucrarile constructive efectuate pentru instalatii corespund prevederilor din proiect si prescriptiilor tehnice. • daca au fost evitate locurile in care integritatea instalatiilor ar putea fi periclitata in timpul executarii. • verificare vizuala si.s. 42. Sc. Bucuresti Punct de lucru: str. 33. ■ verificarea rezistentei de izolatie a conductelor electrice inainte si dupa montaj.89.minea@clidedesign. Nr. • verificarea terminarii etapelor executate anterior ( PV receptie lucrare anterioara ). L109. 24. ■ Verificarea starii instalatiei de legare la pamant si la nul se va face la darea in exploatare a instalatiei si periodic de 2 ori pe an si va cuprinde: ■ masurarea rezistentei de dispersie a instalatiei de legare la pamant (priza). 40. S. 87. • daca fundatiile. pe tronsoane.ro CUI: RO 17147031. 317 . la tablourile electrice precum si legarea corecta a conductoarelor la nul si faza. Ap. • verificarea instalatiei electrice se va desfasura in doua etape:  verificarea preliminara . • verificarea instalatiei de paratrasnet se efectueaza conform C 56 cap XXIII in ordinea: • se verifica continuitatea electrica a prizei de pamant (naturala sau artificiala).5atm. ■ se va desface piesa de separatie ce realizeaza legatura electrica a prizei de pamant cu centura exterioara a instalatiei de legare la pamant: daca Rd>1 Ohm se va completa cu electrozi priza de pamant pana cand Rd<1 Ohm.  verificarea definitiva .inaintea punerii in functiune a instalatiei si care consta din: ■ verificarea continuitatii electrice a conductelor electrice inainte si dupa montaj. CLIDE Design s. cu instrumente de masura adecvate . Bl. ■ Se va realiza si o verificare scriptica si vizuala a instalatiei. din punct de vedere al pozitiilor dimensiunilor si calitatii. dupa caz. • daca au fost respectate conditiile in care. 3. Delfinului. Sc.l. Pastrarea materialelor si echipamentelor pentru instalatii electrice se face in magazii sau spatii de depozitare care sa asigure buna lor conservare . la aparate. Matei Basarab. • existenta procedurii tehnice de executie a lucrarilor de instalatii electrice in documentatia constructorului . la punerea in functiune si va consta din: ■ verificarea modului de executare a legaturilor in doze. atat la tablou cat si la corpurile de iluminat. e-mail: catalin. ■ Pe perioada verificarilor se vor folosi tablite de avertizare.

c. Verificari in timpul executiei. • Prin traseu se intelege drumul pe care il urmeaza tuburile de protectie sau cablurile. • Daca tuburile de protectie usor protejate (IP. 2 m la scoli. iar pe trasee cotite daca sunt montate dupa trei coturi sau curbe.89. 6. latimea fiind impusa de numarul tuburilor. • Tuburile trebuie sa aiba o panta catre doze de aproximativ 1%. Bl. Bucuresti Tel/Fax: 021. 65.7.8 m. dibluri) trebuie sa suporte. • Daca dozele de trecere sunt montate in linie dreapta la 6 m. la o distanta de 100-150 mm de acestea. Mobil: 0733.4 m in incaperi izolate si camere de locuit. • Modul de trasare a instalatiei interioare si exterioare. spre clanta.5 m de la nivelul pardoselii. 1.r. PFR) sunt utilizate in incaperi uscate. bolturi. 24.s.in camere de copii din crese. hoteluri. • existenta unui personal atestat care sa execute instalatiile electice. responsabilul CQ. Modul de realizare a bransamentului electric: • Daca intrerupatoarele. numai in cladiri de locuit. • Montarea conductoarelor in izolatie de PVC se efectueaza numai la temperaturi de la -5 pana la +35°C. 318 . S. • Daca santurile in ziduri au adancimea cu 8-10 mm mai mare decat diametrul tucului de protectie. se stabilesc pozitiile dozelor de derivatie. CLIDE Design s. • existenta avizului Contractorului pentru acest tip de lucrari . • Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (carlige. 42. • nu s-au facut modificari sau inlocuiri la materiale.5 m . • daca s-a intocmit si avizat Buletinul de verificare a intrerupatoarelor de joasa tensiune si a motoarelor de joasa tensiune. Traseele verticale trebuie sa fie paralele cu liniile golurilor de usi sau ferestre. Delfinului. fara deformari. Bl. Functie de pozitiile corpurilor de iluminat. Sc. indiferent de distanta. Sediu social: str. 33. camine etc. se amplaseaza la o distanta de 200-250 mm sub tavan sau la 250-300 mm de pardoseala. IPFR. respective dozele de aparat corespunzatoare sunt montate la urmatoarele inaltimi.ro CUI: RO 17147031. in clase. cu degajari de praf incombustibil. Ap. B. unde exista pericol de deteriorari mecanice (fiind montate aparent). • Instalatiile de iluminat au tensiunea maxima admisa de 230V si minim 10A. • Verificari efectuate la tablourile generale de lumina si forta. daca tuburile de protectie (PEL-B. sunt folosite in incaperi uscate sau umede cu intermitenta. • daca materialele si echipamentele electrice corespund standardelor si reglementarilor in vigoare si daca sunt utilizate in conditii prevazute de acestea. Functie de traseu se stabilesc pozitiile dozelor de trecere. Et. PEL-A si T sunt utilizate in incaperi umede.l. umede cu intermitenta si in incaperi cu temperaturi ridicate. • Verificarea puterilor instalate/nivel (conform proiect) • Numarul de corpuri de iluminat din fiecare incapere asigura confortul vizual (conform proiect). Nr. • daca depozitarea materialelor este corespunzatoare . camine. 3. e-mail: catalin.S 2.50. daca tuburile IPEY. seful punctului de lucru. IPF.2-1. IPY si IPFY). respective al aparatelor electrice. 40. L109. in partea spre care se deschide usa . Traseele orizontale. o greutate egala de cinci ori greutatea corpului de iluminat. • existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi . ude. pentru eliminarea apei de condensatie din interiorul tuburilor. dozele de aparat corespunzatoare sunt montate la 1. in cantitati mari.065. comutatoarele. 87..6. aparate si echipamente fara avizul scris al proiectantului si al verificatorului de proiect. gradinite. cu exceptia celor tip buton sau cumpana care pot fi montate si la inaltimi de 0. J40/1162/2005. fata de pardoseala: 1. (montate aparent sau ingropat) si in incaperi cu medii corozive (numai ingropat). 3. pe perete. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • verificarea echipamentelor electrice si avizarea Procesului verbal de verificare a echipamentelor de catre proiectant. Sc.minea@clidedesign. daca acestea din urma sunt amplasate pe perete. Nr.625. • existenta buletinelor de omologare pentru echipamente .320. • Daca prizele. Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab. Ap. spitale de copii.

l. Delfinului. • Daca Procesul verbal de trasare a lucrarilor . Bucuresti Tel/Fax: 021. in conducte etc. se vor intocmi Procese verbale de lucrari ascunse care sa ateste calitatea lucrarilor executate . • Protectia impotriva socurilor si la supratensiuni este strans legata de obtinerea unui sistem eficient de legare la pamant (rezistenta mica) si de aplicarea efectiva a principiului egalizarii potentialelor. Mobil: 0733. • Daca s-a efectuat si inregistrat verficarea: transformatoarelor electrice. • Se verifica rezistenta prizei de pamant • Se verifica numarul de prize de circuit. alimentarea cu energie electrica a fiecarui receptor este realizata prin circuit separate (vezi proiect) • Existenta protectiilor prin legare la pamant. Et. a condensatorilor electrici. legare la pamant etc. • Dupa decofrare. de rezerva cu energie electrica si dupa conditiile de functionare. relee de detectie a gazului (Buchholz). nise pentru aparate. cu tensiune mai mare de 1 kV.8. aparate.625.89. Sediu social: str. CLIDE Design s. • Daca lucrarile de izolatii sunt corespunzatoare . inainte de turnarea betonului in cofraj se va verifica fixarea sigura in numarul prevazut si la locul Stabilit in proiect. S. • Iluminatul de siguranta . • Pentru conductori care se ingroapa. fabrica) se va verifica daca tuburile nu au fost obdurate sau nu au iesit din doze. Nr. • Se verifica respectarea Normelor de protectia muncii in activitatea de constructii montaj si Normelor de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si a instalatiilor. dozelor. utilaje electrice. B. rame.6. conditiile de instalare si cele de material (in aer. 42.de catre seful punctului de lucru si responsabilul CQ. Ap. la locul unde s-a efectuat turnarea (santier. L109. • Daca s-a intocmit si avizat Buletinul de verificare a cablurilor electrice.. bobine cu actiune directa de declansare care formeaza o parte a unui intreruptor de JT si care actioneaza la curentul de scurtcircuit (sau de suprasarcina). carligelor pentru locurile de lampa etc.) • Se verifica legatura la pamant corespunzatoare tuturor partilor metalice expuse si exterioare (unde este cazul).50. Sc. Ap. 65. dupa conditiile de alimentare. • Se efectueaza incercari specifice (cabluri. Sc. poate fi de mai multe tipuri. 3. a protectiei prin relee. • 33. 319 . • Daca s-a intocmit si avizat Buletinul de verificare a cablurilor de joasa tensiune. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • La instalatiile de forta.r. postamenti.. 6. circuite.este semnat de Contractor .320. relee care actioneaza indirect ( relee electrice alimentate de transformatoare de masura de current sau de tensiune. 40. • Daca sunt respectate pozitiile prevazute in proiect pentru amplasarea de console. de masura. Bucuresti Punct de lucru: str. Bl. e-mail: catalin. a tuburilor. a intrerupatoarelor ce au tensiune mai mare de lucru de 1 kV. daca locul dozelor si carligelor nu s-a schimbat. tablouri electrice.ro CUI: RO 17147031.. a uleiului electroizolant.) • In cazul instalatiilor electrice inglobate in panouri mari.S 2. Nr. daca in doze nu a patruns lapte de ciment. relee de presiune (presostate). relee de temperatura ( termostate). • Existenta instalatiei de paratrasnet. • Se verifica sectiunea tuturor conductoarelor din punct de vedere al corespondentei cu valorile curentului de scurtcircuit luand in considerare dispozitivele de protectie asociate. Verificari la terminarea instalatiilor electrice calitatea aparatelor si a celorlalte materiale utilizate . relee ce opereaza pe baza presiunii uleiului)). J40/1162/2005.minea@clidedesign.065.s. • Daca este respectata procedura tehnica de executie proprie constructorului . Matei Basarab. • Se verifica distantele de siguranta in grupuri sanitare . in functie de sursa de alimentare.c. tablouri. 24. • Se verifica modul de protectie la supracurenti (se poate realiza cu : sigurante fuzibile. a motoarelor electrice de 6 kV. Bl. 3. 87.

se face o ultima verificare a instalatiei si se iau masuri care sa excluda posibilitatea unui accident la punerea in functiune. Et. 33. Scopul lucrarilor 320 .2.l. va obtine avizul de racord. Matei Basarab.625. portiuni .s. L109. Receptia finala se va face dupa trecerea perioadei de garantie stabilita prin contract de Contractor conform HGR 273/1994 cap III. • functionarea corecta a instalatiilor de iluminat si prize. • aspectul si calitatea lucrarilor . 3.9. si se vor aplica la acest capitol. 33. 24.r. • daca s-a efectuat receptia calitativa a instalatiei. standarde si alte prescriptii oficiale . pe baza dosarului inaintat de Contractor la S. • functionarea corecta a instalatiilor de protectie.89. Generalitati Cerintele Generale pentru Lucrari Electrice & Curenti de joasa tensiune prevederile si cerintele esentiale ale acestor Caiete de Sarcini. Bucuresti Tel/Fax: 021. Delfinului. Mobil: 0733.6. caietul XXII.065.7. 87. Ap. controlori tehnici de calitate). Verificari receptie Comisia de receptie va verifica pe teren la receptia preliminara conform C 56: • existenta dispozitivelor de protectie si reglarea lor corecta.ro CUI: RO 17147031. • functionarea intregii instalatii la parametrii proiectati. la solicitarea Contractorului cand acesta considera ca lucrarile intrunesc conditiile de receptie si au fost executate toate remedierile semnalate la verificari.minea@clidedesign. Inainte de punerea instalatiei sub tensiune se va face in prezenta comisiei de receptie si a proiectantului daca este necesar o verificare a tuturor documentelor (dosarului pentru receptie inclusiv a procesului verbal in care sunt consemnate observatiile si rezultatele verificarilor efectuate pana la terminarea lucrarilor). Electrica S. 6. Bl.320. B. IMPAMANTARE SI SISTEME DE PROTECTIE PENTRU FULGERE 33. 33. La receptia finala se va verifica: • remedierea problemelor semnalate pe parcursul perioadei de garantie. 40. • existenta proceselor verbale de efectuare a incercarilor pe coloane . Bucuresti Punct de lucru: str. S. tronsoane. CLIDE Design s. conform Normativului C 56-85. 65. • aspectul si calitatea lucrarilor pentru portiunile vizibile ale instalatiei .7. respectiv la terminarea unor portiuni de instalatie. • functionarea instalatiei. • corespondenta lucrarilor cu prevederile din proiect . • existenta certificatelor de calitate pentru pentru materiale . • daca verificarile instalatiei sunt efectuate de persoane autorizate (verificatori autorizati. • functionarea corecta a aparatelor. Receptia Conditii de receptie Receptia lucrarilor se face de catre Investitor. se efectueaza verificari pe faze de lucrari la care participa Contractorul si Proiectantul. 42.1.c. 3.S 2. J40/1162/2005.7. Inainte de punerea sub tensiune. In cazul lucrarilor ascunse (priza de pamant naturala) se pot realiza receptii pe faze si in urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie preliminara sau finala. in prezenta Dirigintelui de santier • calitatea lucrarilor executate. Investitorul. e-mail: catalin. • conditiile de rezistenta.C.50.A. Sc. etanseitate si functionare a instalatiilor . Sediu social: str. care poate functiona sau se poate proba independent. chiar daca se face sau nu referire aici. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • la incheierea unei faze de lucrari. Nr. la tabloul electric . Sc. Nr. Ap. din punct de vedere al pericolului de explozie in medii explozive. Bl.

17-1998 sau BS 4293 sau similar aprobate.minea@clidedesign. Delfinului. Toate proiectiile metalice. 3) Dispozitive pentru curenti reziduali trebuie sa functioneze in concordanta cu SR CEI 60755+Al +A2:1995. trebuie conectate la sistemul principal de impamantare.4. Coduri si Standarde Romanesti relevante 120-1994. 4) Sistemul principal de impamantare se va conecta la pamant prin sistemul de electrozi de impamantare compus fie din sistem de banda din otel si/sau un numar adecvat de prize de impamantare. Bl. 33. tevile de ventilatie. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Lucrarile din acest capitol includ prevederea impamantarii si sistemelor de protectie pentru fulgere proiectate pentru a atrage fulgerele de la un volum predeterminat si transportarea transportarea in siguranta la impamantare pe o ruta cunoscuta si preferata. Coduri si Standarde (Comisia Internationala Electrotehnica) sau similar aprobate. cadre metalice pentru sprijinire pentru pereti si finisaje exterioare. Coduri si Standarde aplicabile Echipamentele se vor selecta si se vor monta si testa in conformitate cu aceste caiete de Sarcini. Ap. Coduri si Standarde relevante SR CEI 60364-4-41/1996. 6. Sc. 24. 3) Suprapunerile conductorilor la imbinari trebuie sa fie de minim 20mm pentru orice fel de imbinare (suruburi.l. 2) La fel pentru toate partile de instalatii expuse cum ar fi: Conducte din metal pentru apa si gaz Tevi/conducte pentru incalzire centrala.s. suduri) 321 . jgeaburile etc. Nr. Echipamentele pot fi construite in concordanta cu Standardele Nationale . B.3.r. 33. dar trebuie sa fie in conformitate cu ultimele editii ale codurilor si standardelor mentionate in aceste Caiete de Sarcini si enumerate mai jos. 3. Matei Basarab. 12604/5/1990 sau similar aprobate.S 2. Nr. Sediu social: str. 87.89. 3.c.7. SR CEI 60364-4 443/1999 sau similar aprobate. 120604/4/1989.320. Lucrarile metalice pentru serviciile publice de gaz si apa nu se vor folosi ca electrozi de impamantare. CLIDE Design s. finalizata din toate punctele de vedere si in concordanta cu aceste Caiete de Sarcini. de pe acoperis se vor conecta la reteaua de conductori orizontali si fac parte din sistemul de protectie si conductorii de conectare vor avea o suprafata cu sectiuni transversale nu mai mica decat cea folosita pentru conductorii principali. 65. din 20m in 20m si conectata pe parti la priza de pamant. sistemul de aer conditionat si pentru alte servicii Suporturi pentru cabluri metalica Parti metalice expuse ale structurilor cladirilor. Bucuresti Tel/Fax: 021. B) Sistem de Protectia impotriva trasnetului 1) Sistemul de protectie impotriva trasnetului va cuprinde conductori orizontali si verticali conectati la un sistem de electrozi de impamantare. Sc.065. Toate cosurile si alte obiecte situate pe acoperis la o inaltime mai mare de 1m se vor conecta la instlatia pentru fulgere. L109. se vor conecta la sistemul principal de impamantare prin conductori de legatura. S. Cerinte de montare A) Sistemul de impamantare 1) Toate partile conductoare expuse sau mase metalice asociate cu instalatii electrice. e-mail: catalin. 5) Conductorii de legatura vor avea sectiunea in conformitate cu Normativul I7-02 .7. Cladirile si superstructurile se vor securiza prin montarea unui electrod de OL-Zn 20x3mm pentru fulgere. Bucuresti Punct de lucru: str. 40. 2) Rezistenta intregului sistem la impamantare nu trebuie sa fie mai mare de cinci (5) ohmi. nituri. J40/1162/2005. Mobil: 0733. cosurile.625. conductele.50. 6) Se va prevedea conductor protectie separat pentru toate circuitele. in timp ce a electrodului de impamantare sa fie de un ( I )ohm sau mai mica. 2604/1987.ro CUI: RO 17147031. Et. etc. Ap. 42. tip retea cu 20m centura. Bl.

Bl. Trebuie prevazut accesul la groapa si la legatura dintre electrodul de impamantare conductorul de impamantare. Nr. jgheaburi etc. Conductorii descendenti se vor conecta la conductorul orizontal si la sistemul terminal de aerisire la acoperis si la electrozii de impamantare la santurile de impamantare prin cleme prinse pe pereti. Sc. Ap. Executie .Montare a) Sistemul principal de impamantare trebuie conectat la impamantare printr. Dispozitivele de curent rezidual vor functiona conform SR CEI 60755+Al +A211995. 33.6. Sediu social: str. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 4) Conductorii de coborare se vor conecta la conductorul orizontal si la sistemul terminal de aerisire la acoperis si la electrozii de impamantare la santurile de impamantare prin cleme prinse pe pereti. c) Se prevade conductor protectie separat pentru fiecare circuit.S 2.320.r.065.S. CLIDE Design s. b) Conductorii de legatura vor avea suprafete cu sectiuni transversale nu mai mici decat jumatate suprafetei din sectiunea transversala a conductorului de impamantare al instalatiei. 6. 42. Un numar suficient de electrozi vor fi introdusi in pamant la o distanta mai mica de 3 m si conectati cu banda din otel galvanizat (40x4mm sectiune transversala) ingropati la cel putin 600 mm sub pamant.50. Conectariel se vor suda exotermic doar daca se specifica altfel. S. 87.5 m. 40. L109. Conductorul de coborare va avea un traseu cat mai scurt intre sistemul terminal de aerisire si nivelul de impamantare. in timp ce a eletrodului de impamanatare trebuie sa fie de un (1) ohm sau mai mica. 5) Conductorul orizontal se va monta astfel incat fiecare punct de pe acoperis sa nu fie la o distanta mai mare de 9m de orice conductor de captare. 24. Conductorul orizontal se va monta astfel incat fiecare punct de pe acoperis sa nu fie la o distanta mai mare de 9m de orice conductor. 33. Se va prelucra ascutit capatul de penetrare al tijei. Matei Basarab. 17-1998 or B. Diametrul conductei din otel din care se confectioneaza electrozii va fi de minim 2".5.l. e) Rezistenta sistemului la impamantare nu trebuie sa depaseasca cinci (5) ohmi.c. e-mail: catalin. 3. d) Sistemul paratraznet va cuprinde conductori orizontali si verticali conectati la un sistem de electrozi de impamantare. Fiecare electrod va avea minim 3 m lungime. Bucuresti Punct de lucru: str. 65. Sc. Conductorul orizontal va fi OI-Zn 20x3mm montat pe acoperis. cosuri.un sistem de electrozi de impamantare compus dintr-o retea de banda din otel si/sau un numar adecvat de electrozi de impamnatre. tevi de ventilare.s. Delfinului. Mobil: 0733. Conductele metalice pentru serviciile publice de gaz si apa nu se vor folosi ca electrod de impamantare. J40/1162/2005. Materiale si echipamente Materialele si echipamentele trebuie sa fie in conformitate cu specificatiile si standardele respective si cu specificatiile prezentate aici. conducte. Caracteristicile electrice trebuie sa fie conform indicatiilor. de pe acoperis se vor conecta la reteaua de conductori orizontali si fac parte din sistemul de protectie si conductorii de conectare trebuie sa aiba suprafata ci sectiuni transversale nu mia mica decta cea folosita pentru conductorii principali. Ap. Conductorii de coborare vor fi OI-Zn 20x3mm pentru sistemele de paratrasnet cu retea de captare si din cupru 20x3mm pentru sistemele PDA. Toate proeminentele metalice. 3. Et. Sistemul de impamantare se va dimensiona pentru a obtine o rezistenta generala la impamantare de: • mai mica de patru (4) ohmi pentru sistemele electrice si • mai mica de un (1) ohm pentru conectarile instalatiei paratraznet si electrice Conductorul de impamantare pentru Echipamentul Electric se va dimensiona conform Codurilor si Standardelor Romanesti/Internationale Groapa pentru impamantare Electrodul de impamantare se va pune intr-o groapa placata cu beton.7. fixat cu dispozitive din otel si beton la intervale de 1. Nr.625. B.89. Conductorul descensent va avea un traseu cat mai scurt intre sistemul terminal de aerisire si nivelul de impamantare. 322 . Bl.7. Bucuresti Tel/Fax: 021.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031. 4293 sau similar aprobate.

Pentru toate tipurile de conductori. Et. Ap. conductele calde si reci se vor lega daca sunt metalice si daca sunt la 2 metrii de socul prizei. lungime suprapunerii nu trebuie sa fie mai mica de 20 mm. ST AS 12604/5/1990 sau similar aprobate. Matei Basarab. 65. se vor lega.l. bolturi. Ap. impamantarea circuitelor. Contractorul trebuie sa asigure toate materialele.8. ST AS 12604/4/1989. Bucuresti Tel/Fax: 021. Delfinului. l) Stalpii din otel pentru paratraznet si cadrele suport din otel se vor lega la sistemul de impamantare. n) Se va masura rezistenta sistemului de impamantare si rezistenta fiecarei bucle. echipamentelor si locatiilor de inchidere. 3. 33.7. B.minea@clidedesign. - PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE Lucrari de instalatii electrice interioare Lucrari de instalatii electrice – retele exterioare de iluminat Executie si montaj tablouri electrice Executie conexiuni electrice pentru echipamente de incalzire si aer conditionat Montaj tablouri de automatizare la centrale Executie impamantare si protectie impotriva traznetului Verificari. Bl.625. m) Conductele pentru gaz si apa (conducte metalice) se vor lega la impamantare cat de aproape posibil de punctul de intrare de la o cladire. Toate lucrarile metalice expuse. inchiderea conductorului si echipamentelor se vor testa pentru a se asigura de eficacitatea impamantarii in concordanta cu Standardele Romanesti ST AS 12604/1987.r. 3.ro CUI: RO 17147031. g) Sistemul de Distributie de Tensiune Joasa trebuie impamantat solid in statiile de trasformare. suruburi.S 2. Mobil: 0733. h) Patul de cabluri metalice se va impamanta cu conductor din otel de dimensiune adecvata si fixat de patul de cabluri la interval de 1.s. 24. Catalin Minea 323 . Nr. Sc. 6. j) Toate conductele pentru desuri. 87. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi f) Legaturile si conctarile vor fi mecanice si electrice. Sediu social: str.50. S. L109. 33.c. de exemplu prinse cu clame. e-mail: catalin. structurale sau de alt fel. Bucuresti Punct de lucru: str. Sc. 42. Testele se vor face folosind analizator electric de siguranta si rezultatele trebuie inregistrate prin identificarea circuitelor. CLIDE Design s. echipamentele si instrumentele necesare pentru testele cerute.200mm. tablurile de distributie etc. teste si probe la instalatiile electrice Intocmit: Arh. nituri sau sudate cu legaturi suprapuse.89. i) Se acorda atentie mare la legaturi si la instalatia de impamantare. Nr.7. k) Banda de otel care armeaza cablurile se vor lega eficient la tabloul de comanda. Teste Dupa finalizarea instalatiei. J40/1162/2005.320. 40.065. Bl.

s.minea@clidedesign. 40. Nr. 6.LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI 324 . B. Bl. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi N. Bucuresti Punct de lucru: str. Nr. S. Ap.89. Sc. 65. 87. CLIDE Design s. 24.ro CUI: RO 17147031. 42. 3. 3. Matei Basarab. e-mail: catalin. Et. L109. J40/1162/2005. Sediu social: str. Bucuresti Tel/Fax: 021. Sc.625.50. Ap.r.S 2. Mobil: 0733.c. Bl.l.065. Delfinului.320.

l. • • • • • GENERALITATI Aceste Caiete de Sarcini sunt pentru instalatiile electrice de curenţi slabi.065. Mobil: 0733. 6. dar corelate cu norme româneşti BS 5588 BS 62666 BS 4800 BS 5446 Referitoare la: protecţie incendiu. 24. 3. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos.Instalaţii Electrice. CAIET DE SARCINI – LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI 34. 34. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 34.50. bunurilor si valorilor G O367/92 Privind: sistemele de pază BS. Referitor la: prevenirea incendiului 15/1976 EN 54/2 & 4 & 11 Referitor la: calitatea aparaturii de protecţie la incendiu NFS-61-937 BS 5839/1 & 6 Referitoare la: protecţie incendiu.7. Bl. Telecomunicaţii Normative I. Normativul privind Proiectarea si Executarea Instalaţilor Electrice la Consumatori cu tensiuni până la 1000 V COCC Normele de Muncă Unificate pe Economie în Construcţii ale COCC. Ap. Et. LPC and LPBC Normele britanice independente neguvernamentale LPC si LPCB de calitate a aparaturii Ordinance 2/1991 of Norme pentru prevenirea incendiului MIEEMF Ordinance MICM nr. J40/1162/2005. B.s.320.Automatizări.1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora Indicative I.r. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. Nr.1. 87.7. 65. Sediu social: str. P118 . Sc.2. S. Sc.ro CUI: RO 17147031. L109. Delfinului. Toate STAS si Normele din Anexele 12 A si 12 B Prescripţiile tehnice ale Ministerului Energiei Electrice valabile la data prezentă Law 18/1996 Privind: paza obiectivelor.minea@clidedesign. 40. Bl. 3.1999 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor C300 .-1998.-1998. 42. Ap. Matei Basarab. Bucuresti Tel/Fax: 021. pentru urmatoarele categorii: Semnalizare incendiu Sistem antiefractie Circuite de sonorizare Telefon Retea de Calculatoare Instalatiile electrice de curenti slabi sistem antiefractie si semnalizare incendiu vor fi proiectate si executate de firme autorizate de Inspectoratul General al Politiei Romane in conformitate cu Legea 333/8 iulie 2003 art 34 si 35 şi cad în sarcina Contractorului. Nr. e-mail: catalin.625. CLIDE Design s. Bucuresti Punct de lucru: str. dar corelate cu norme româneşti 325 .S 2.89.c.

5 VDE 295 DIN VDE 0207 ITU STAS 8778/1. Z BS 6425 IEC 754/1&2 BFPSA Standarde internaţionale pentru adresare publică şi alarmare vocală BS 5260 Standarde internaţionale pentru iluminat de siguranţă 326 .minea@clidedesign.065. 87. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi BS 5420 BS 5364 BS 4662 LPS 1014 NFPA 72 RLS1 UIPC norms Pentru control acces în zone interzise ISO/IEC 11801 EN 50173 EN50167 Standarde de realizare a cablurilor de reţea voceEN50168 date EN50169 TIA/EIA 568A DIN 44312-5 FDDI. W . Bl. 42. S.S 2. 24.50.ro CUI: RO 17147031.s.3 IEEE 802.320. Mobil: 0733.89.5 ISO 8802. CLIDE Design s. Delfinului. telefonie. Nr. B. 3.86 Standarde româneşti de execuţie a cablurilor electrice pentru semnalizare. 40.625. Bucuresti Tel/Fax: 021. VDE 0888 TSB 36 SP 2840 IEEE 802. Sediu social: str. Bucuresti Punct de lucru: str. Sc. 2 . 65. comandă si NTR 2033/1 . Ap. Ap. Et. e-mail: catalin. L109. Sc. Bl.85 m 1991 STAS 6006 .85 alimentare BS 6360 Standarde internaţionale pentru cabluri de incendiu BS 7629 BS 6207 BS 7671-1992 clause 528-01-06 BS 4066 IEC 332/1&3 IEC 331 BC 6387 C. Matei Basarab.r.l.c. J40/1162/2005. Nr. 3. 6.

s. Difuzoare si amplificator de putere Principalele materiale folosite sunt: 327 .065. Sediu social: str. 3. detectoare adresabile specializate.3. doze de trecere de diferite mărimi. S. Sc. Nr. cutii de prize. sirene. Mobil: 0733. aparatura specifică instalaţiilor de acest tip. Principalele materiale sunt: • Centrală semnalizare efracţie şi detectoare de mişcare. etc. convertoare. 34. Sc. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi BS5499/1/1990 HSE 341/1996 BS 5266 pr EN 50171 pr EN 50172 pr EN 1838 pr EN 60598. DEPOZITARE VERIFICAREA CALITATII. doze de derivaţie si trecere de diferite mărimi.S 2.3. aparatura specifică instalaţiilor de acest tip. B. • Alimentare (220 V) si cu baterie de urgenta • Conductori şi cabluri.3. Et. Nr. 3. 34.2. MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE.ro CUI: RO 17147031. carcase. • Senzori de fum • Alimentare (220 V) si cu baterie de urgenta • Conductori şi cabluri. e-mail: catalin.50.625.l.1. Semnalizare incendiu Principalele materiale folosite sunt: •Butoane. 34. L109. unitate de comandă şi monitorizare care poate fi conectată la un PC dedicat.320.r. Bl. Bucuresti Tel/Fax: 021. • Videocamere (opţional). 89/654 EEC 89/106 EEC 92/58 EEC 86/666 EEC ICEL 1001/1/1985 ICEL/2/1986 ICEL 1002/1980 ICEL 1004/1996 ICEL 1005/1988 ISO 6309 NE 89/336 + 92/31 + 93/98 NE 73/23 + 93/68 Standarde internaţionale pentru iluminat de siguranţă/panica Norme Europene 34. 42. Ap.2.3.22 HD384-5 CP 1007.3. CLIDE Design s. Delfinului. J40/1162/2005. Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab. 65. cutii de prize. baterii tampon.89. Bl. 24. MANIPULARE. 87. LIVRARE. izolatori. 6. Alarma antiefractie. 40.minea@clidedesign.c. • Sirena. Ap.

adăugarea de module de control. Apelare sora-bolnav (Sistem call-nursing) Rolul sistemului este de a alarmara asistentele medicale de catre bolnav sau persoana aflata langa bolnav in cazul in care acesta are probleme medicale.5e funcţie de amplasament). Bl. Nr. Et. 40. Sc. Sediu social: str. cutii de prize. permiţând o gestionare mai uşoară a apelurilor şi cea mai bună fluiditate în comunicare.unitate centrala de control . S. putand fi montat intr-o simpla baie sau in camere cu mai multe paturi . • Conductori şi cabluri. terminalele si telecomenzile.s. doze de trecere de diferite mărimi. Bucuresti Punct de lucru: str.320. aparatura specifică instalaţiilor de acest tip.4. .La apasarea butonului de apelare sau tragerea snurului (de la butoanele din bai) se va aprinde becul de deasupra usii salonului iar softul amplasat in camera va indica patul de la care s-a apelat. Bucuresti Tel/Fax: 021. cutii de prize. 3.r. 87.ro CUI: RO 17147031. Telefon Principalele materiale folosite sunt: •Prize de telefon. e-mail: catalin. Nr. 328 . Sc.625. CLIDE Design s. 34. Pe bus se conectează centralele.3. In bai vor exista butoane de apelare cu activare prin apsare sau tragerea snurului.instalarea pe bus permite acces la orice componenta a reţelei în scopul de a adăuga. Ap.transmisie de date şi a protocoalelor de primire vor permite dezvoltarea de aplicaţii personalizate. 3.065. sa poate veni în întâmpinarea nevoilor spitalului. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • Sistem de amplificare pentru difuzoare adresabile • Difuzoare • Alimentare (220V) si cu bariera de urgenta • Conductori şi cabluri. . Structura sistemului Fiecare pat din saloane va avea buton de apelare surori medicale.Comunicatia sistemului sa se faca pe bus permitand astfel conectii multiple ale saloanelor spitalului putand fi extins ulterior foarte usor cu ramificari dealungul sistemului.sa fie un sistem versatil si foarte usor de instalat. dacă este necesar.iluminare coridor computer cu software sistem call-nursing.unitate control semnalizare . L109. 6. înlocui sau elimina echipament imediat. doze de derivaţie si trecere de diferite mărimi.reducerea timpului de răspuns al sistemului la acţiunile utilizatorului.3. mufe UTP (date) şi alte accesorii. . . doze de derivaţie si trecere de diferite mărimi. 42. J40/1162/2005. aparatura specifică instalaţiilor de acest tip 34. prize UTP (date).50.6. Mobil: 0733. 65. . 24. cutii de prize. aparatura speci