CAIET DE SARCINI

s.c. CLIDE Design s.r.l.

Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

ACORD CADRU PENTRU LUCRARI DE INVESTITII

Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1 Bucuresti

CAIET DE SARCINI SPECIFICATII GENERALE

ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.C. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII

1

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

CUPRINS .........2 - 14
GLOSAR ……….15 SIMBOLURI CHIMICE & ABREVIERI ……….16 INTRODUCERE ……….17 A.EXECUŢIA LUCRARILOR DE DEMOLARE ……….18 – 21 1. CAIET DE SARCINI - EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE ……….19 - 21 1.1. CURATIREA ŞANTIERULUI SI DEMOLAREA ……….19 - 21 1.2. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE............. 21

B.EXECUŢIA LUCRARILOR DE TERASAMENTE ………. 22 - 29 2. CAIET DE SARCINI - EXECUTIA LUCRARILOR DE TERASAMENTE……. 23 - 29 2.1. GENERALITATI ……….23 2.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….23 - 24 2.3. MATERIALE ……….24 - 25 2.4. EXECUTAREA LUCRARILOR ………. 25 - 28 2.5. VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR. ABATERI ADMISE... 28 - 29 2.6. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE...............29 C.LUCRARI DE BETOANE ……….30 - 65 3. CAIET DE SARCINI - LUCRARI DE BETOANE ……….31 - 65 3.1. GENERALITATI ……….31 3.2. STANDARDE SI NORME DE REFERINTA ……….31 - 34 3.3. CONSIDERATII GENERALE ……….35 - 36 3.4. CERINTE DE BAZA PRIVIND COMPOZITIA BETONULUI. NIVELE DE PERFOMANTA ALE BETONULUI ……….36 - 38 3.5. MATERIALE UTILIZATE LA PREPARAREA BETOANELOR DE CIMENT ……….38 - 40 3.6. PREPARAREA BETONULUI ……….41 3.7. ARMATURI ……….42 - 46 3.8. COFRAJE SI SUSTINERI ……….47- 48 3.9. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI ……….48 - 52 3.10. EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETON IN CONDITII TEHNICE SAU PRIN PROCEDEE SPECIALE ……….52 - 54 3.11. DECOFRAREA ……….54 - 56 3.12. TRATAREA BETONULUI DUPA TURNARE ……….56 - 57

ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.C. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII

2

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

3.13. 3.14. 3.15. 3.16.

EXECUTAREA BETOANELOR/MORTARELOR TORCRETATE …57 - 58 CONTROLUL CALITATII, DEVIATII ADMISIBILE ……….58 - 64 RECEPTIONAREA STRUCTURII DE REZISTENTA ……….64 - 65 PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.............65

D.LUCRARI DE CONSOLIDARE ……….66 - 78 4. CAIET DE SARCINI – CONSOLIDARI CLADIRI EXISTENTE..................67 - 78 4.1. GENERALITATI...............67 4.2. LUCRARI DE CONSOLIDARE A SRUCTURILOR DIN BETON ARMAT.........67 - 75 4.3. EXECUTAREA SUBZIDIRLOR LA FUNDATII...............75 4.4. EXECUTAREA CAMASUIELILOR LA PERETII DE ZIDARIE............75 - 76 4.5. EXECUTAREA PLANSEELOR DIN BETON ARMAT IN LOCUL PLANSEELOR DIN LEMN.............76 - 78 4.6. MASURI PRIVIND TEHNICA SECURITATII MUNCII.............78 4.7. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE....................78 E.LUCRARI METALICE ……….79 - 96 5. CAIET DE SARCINI - LUCRARI STRUCTURI METALICE ……….80 - 91 5.1. GENERALITATI ……….80 5.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….80 - 82 5.3. PRESCRIPTII SI CERINTE PRIVIND CALITATEA MATERIALELOR ……….82 - 83 5.4. VERIFICAREA CALITATII ……….83 5.5. LIVRAREA, MANIPULAREA, DEPOZITAREA ……….83 5.6. EXECUTIA LUCRARILOR, MONTAREA, INSTALAREA, ASAMBLAREA ……….83 - 88 5.7. ACOPERIRI DE PROTECTIE SI VOPSIRI ……….88 - 89 5.8. CONTROLUL CALITATII ……….89 - 90 5.9. TOLERANTE ……….90 5.10. RECEPTIA PIESELOR SI SUBANSAMBLELOR ……….90 - 91 5.11. CONDITII DE EXPLOATARE ……….91 5.12. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.............91 6. CAIET DE SARCINI – SCHELE METALICE...............92 6.1. GENERALITATI .........................92 6.2. MASURARE SI DECONTARE....................92 6.3. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE ..............92

ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.C. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII

3

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

7. CAIET DE SARCINI – CONFECTII METALICE, BALUSTRAZI, MANA CURENTA..................93 - 96 7.1. GENERALITATI..................93 7.2. PREVEDERI PENTRU MATERIALE...................93 - 95 7.3. PREVEDERI PENTRU EXECUTIE.....................95 7.4. RECEPTIA CALITATIVA...........................95 7.5. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.......96 F.EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU INCINTE DIN PILOTI FORATI ……97 - 109 8. CAIET DE SARCINI – INCINTE DIN PILOTI FORATI ……….98 - 109 8.1. CONTINUTUL CAIETULUI DE SARCINI ……….98 8.2. PREVEDERI GENERALE ……….99 8.3. INCINTA DE PERETI DIN PILOTI FORATI SECANTI ……….99 - 104 8.4. REALIZAREA EXCAVATIILOR SI INFRASTRUCTURII CONSTRUCTIEI ……….104 - 105 8.5. RECEPTIA LUCRARILOR ……….106 8.6. CONDITII TEHNICE DE CALITATE SI VERIFICAREA LUCRARILOR ……….106 - 107 8.7. LUCRARI DE EPUISMENT ……….107 8.8. LUCRARI DE MONITORIZARE A INCINTEI SI CONSTRUCTIILOR INVECINATE ……….107 - 108 8.9. MASURI DE SECURITATE SI PROTECTIA MUNCII ……….108 8.10. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.............109 G.EXECUTIA LUCRARILOR DE ARHITECTURA ……….110 - 241 9. CAIET DE SARCINI - LUCRARI DE DULGHERIE ……….111 - 121 9.1. GENERALITATI ……….111 9.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….111 9.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE, LIVRARE, MANIPULARE SI DEPOZITARE ……….111 - 113 9.4. EXECUTIA LUCRARILOR, MONTARE, INSTALARE, MONTAJ …113 - 115 9.5. CONTROLUL CALITATII……….115 - 118 9.6. VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR ……….118 - 119 9.7. IGNIFUGAREA TAMPLARIEIE STRUCTURALE ……….119 - 120 9.8. VERIFICAREA CALITATII IGNIFUGARII ……….120 - 121 9.9. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.............121

ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.C. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII

4

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

10. CAIET DE SARCINI - LUCRARI DE ZIDARIE ……….122 - 130 10.1. GENERALITATI ……….122 10.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….122 - 123 10.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. CONTROLUL CALITATII. LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE ……….123 - 126 10.4. EXECUTIA LUCRARILOR. MONTARE, INSTALARE, ASAMBLARE ……….126 – 129 10.5. CONTROLUL CALITATII, ABATERI ADMISE ……….129 - 130 10.6. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.............130 11. CAIET DE SARCINI - LUCRARI DE TENCUIELI ……….131 - 138 11.1. GENERALITATI ……….131 - 132 11.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….132 - 133 11.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. CONTROLUL CALITATII. LIVRARE. MANIPULARE. DEPOZITARE ……….133 - 134 11.4. EXECUTIA LUCRARILOR. MONTAREA. INSTALAREA. ASAMBLAREA ……….134 - 136 11.5. CONTROLUL CALITATII. ABATERI ADMISE ……….136 - 138 11.6. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.............138 12. CAIET DE SARCINI - LUCRARI COMPARTIMENTARE PLACARI USCATE ……….139 - 145 12.1. GENERALITATI ……….139 12.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….139 12.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE. CONTROLUL CALITATII. LIVRARE. MANIPULARE. DEPOZITARE ……….139 - 141 12.4. EXECUTIA LUCRARILOR. MONTAJ. INSTALARE. ASAMBLARE..... ......142 - 143 12.5. CONTROLUL CALITATII. ABATERI ADMISE ……….144 - 145 12.6. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.............145 13. CAIET DE SARCINI - TAVANE FALSE MODULARE SI LINIARE ……….146 - 153 13.1. GENERALITATI ……….146 13.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….146 13.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. CONTROLUL CALITATII. LIVRARE. MANIPULARE. DEPOZITARE ……….146 - 150 13.4. EXECUTIA LUCRARILOR. MONTARE. INSTALARE. ASAMBLARE ……….150 - 151 13.5. CONTROLUL CALITATII. ABATERI ADMISIBILE ………. 151 - 153 13.6. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.............153

ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.C. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII

5

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

14. CAIET DE SARCINI - PLACARI CU PIATRA. MOZAIC PREFABRICAT . PLACARI CERAMICE . PLACARI CU PANOURI DIN PLACI DECORATIVE DE INALTA PRESIUNE (HPL) ……….154 - 156 14.1. GENERALITATI ……….154 14.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….154 14.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. CONTROLUL CALITATII. LIVRARE. DEPOZITARE. MANIPULARE ……….154 14.4. EXECUTIA LUCRARILOR. MONTAREA. INSTALAREA. ASAMBLAREA ……….154 - 155 14.5. CONTROLUL CALITATII. ABATERI ADMISE ……….155 - 156 14.6. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.............156 15. CAIET DE SARCINI – TAPETE P.V.C. ..........................157 - 159 15.1. GENERALITATI.................157 15.2. MATERIALE...................157 15.3. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA...............157 15.4. MONTAJUL........................157 - 159 15.5. RECEPTIA CALITATIVA.................................159 15.6. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE..........159 16. CAIET DE SARCINI - LUCRARI DE ZUGRAVELI SI VOPSITORII ……….160 - 164 16.1. GENERALITATI ……….160 16.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….160 16.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. VERIFICAREA CALITATII. LIVRARE. MANIPULARE. DEPOZITARE ……….160 16.4. PREGATIREA SI EXECUTIA LUCRARILOR ……….161 - 163 16.5. CONTROLUL CALITATII. ABATERI ADMISE ……….163 - 164 16.6. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.............164 17. CAIET DE SARCINI - LUCRARI DE PARDOSELI ……….165 - 184 17.1. GENERALITATI ……….165 - 166 17.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ………. 166 - 167 17.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE, VERIFICAREA CALITATII, LIVRARE, MAIPULARE, TRANSPORT ……….167 - 168 17.4. EXECUTIA, MONTAREA, INSTALAREA, ASAMBLAREA ……….169 - 183 17.5. CONTROLUL CALITATII ……….183 - 184 17.6. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE............. 184

ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.C. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII

6

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

18. CAIET DE SARCINI – HIDROIZOLATIE ……….185 - 193 18.1. GENERALITATI ……….185 18.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….185 - 186 18.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE. VERIFICAREA CALITATII. LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE ……….187 18.4. COMPOZITIA MEMBRANEI HIDROIZOLANTE ……….188 18.5. EXECUŢIA LUCRĂRILOR. CONDIŢII TEHNICE DE EXECUŢIE SI MONTAJ ……….190 - 192 18.6. VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR. ABATERI ADMISE …192 - 193 18.7. MASURI PRIVIND PROTECTIA MUNCII SI PREVENIREA INCENDIILOR ……….193 18.8. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.............193 19. CAIET DE SARCINI - LUCRARI DE TAMPLARIE DIN PVC/AL PENTRU USI SI FERESTRE ……….194 - 200 19.1. GENERALITATI ……….194 19.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….194 19.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. CONTROLUL CALITATII. LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE ………195 - 196 19.4. EXECUTIA LUCRARILOR, MONTAREA, INSTALAREA SI ASAMBLAREA ……….196 - 199 19.5. ASIGURAREA CALITATII, ABATERI ADMISE ……….199 19.6. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.............200 20. CAIET DE SARCINI – LUCRARI DE TAMPLARIE DIN LEMN STRATIFICAT PENTRU USI SI FERONERIE ...201 - 205 20.1. GENERALITATI .........................201 20.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA...................201 - 202 20.3. CRITERII ADMISIBILE PRIVIND CERINNTELE DE CALITATE......202 20.4. LIVRARE, TRANSPORT, DEPOZITARE.......................202 - 203 20.5. MATERIALE SI PRODUSE........................203 20.6. MONTAJUL......................203 - 204 20.7. ABATERI ADMISIBILE.......................204 20.8. VERIFICAREA IN VEDEREA RECEPTIEI.....................204 - 205 20.9. MASURATORI SI DECONTARI..................205 20.10. INTRETINEREA SI PROTEJAREA LUCRARILOR.................205 20.11. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE........205 21. CERINTE TEHNICE – PERETI CORTINA...206 - 208 21.1. GENERALITATI............................206 - 207

ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.C. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII

7

...S 2..... DESCRIEREA MATERIALELOR FOLOSITE SI PRINCIPALELE LOR CARACTERISTICI..219 23.. GENERALITATI ………..... STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….. DEPOZITARE ………. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE.... Bl....207 .. Bl.. GENERALITATI.... Ap.214 . MANIPULARE... Ap.. CLIDE Design s.224 24....209 ........211 ..... 24. Sc..r. DESCRIEREA MATERIALELOR FOLOSITE SI PRINCIPALELE LOR CARACTERISTICI. ABATERI ADMISE ……….. Bucuresti Punct de lucru: str. CAIET DE SARCINI . 42.LUCRARI DE INVELITORI SI TINICHIGERIE …225 .. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ………209 22..c..3..320...625. Matei Basarab... GENERALITATI ………. 40..5.. CONTROLUL CALITATII....... .C....216 ..4. B.222 .. J40/1162/2005..1... DETALII TEHNICE PANOU REPREZENTATIV...235 25..211 22. L109.... STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA....89...212 22..1.LUCRARI DE TAMPLARIE INTERIOARA DE LEMN.ro CUI: RO 17147031....224 24...... 6......222 .220 ...212 22.... Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 21.....223 24.. EXECUTAREA LUCRARILOR...208 22. Nr. CONDITII SPECIFICE DE MONTAJ......50........ PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE..221 24.. 3.1.. CAIET DE SARCINI ...2. Sediu social: str...208 21. e-mail: catalin... EXECUTIA LUCRARILOR. Nr.224 24......4..226 .2... 217 .2.4.6.. LIVRARE. LIVRARE............224 25.... MANIPULARE.. CAIET DE SARCINI..3.5.....minea@clidedesign... Delfinului. VERIFICAREA CALITATII..l. MATERIALE...4..... Mobil: 0733..221 23.CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE.....3.. Et.. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 8 ...FATADE CU CASETE DIN TABLA....225 25.. Bucuresti Tel/Fax: 021... PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.... STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….216 23..228 ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S... INSTALARE.s......213 .213 . CAIET DE SARCINI – TERMOSISTEM FATADE ……….. MONTARE. PARTITII VITRATE SI TAMPLARIE METALICA INTERIOARA …209 ...221 23.. GENERALITATI ………. LIVRARE SI MANIPULARE ………..3..... ASAMBLARE ………..223 ..209 22..217 23.2. CONTROLUL CALITATII ………............. S. ASIGURAREA CALITATII.214 23.. Sc....065. DEPOZITARE ……….208 21......212 23.. 87. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE. 3.6.225 . PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.5. 65.5...2... MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE.3..226 25.212 22.223 24.1. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA.208 21...

Nr.l.252 28. 239 26. TESTE SI VERIFICARI ………. DEPOZITARE ……….. B.1.242 .240 PREVEDERI PENTRU MATERIALE………………240 . DOMENIU DE APLICARE……………. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR.320. CAIETE DE SARCINI ..2.241 H. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 9 .3.. Et.625. 3. EXECUTAREA LUCRARILOR. Ap.1.. CONDITII TEHNICE DE EXCUTIE SI MONTAJ ………. Bucuresti Tel/Fax: 021. J40/1162/2005.r....5. MATERIALE………………236 .4. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 25.263 ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. 27. Ap..LUCRARI PENTRU INSTALATII SANITARE INTERIOARE ………. CONDITII TEHNICE DE CALITATE……………238 26.. 87.236 .233 25.7.1..LUCRARI PENTRU INSTALATII DE APA SI CANALIZARE EXTERIOARE.c.252 28.6.240 . STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….S 2.. 233 . LIVRARE...3.50. CLIDE Design s. EXECUTIA LUCRARILOR DE TAMPLARII DIN ALUMINIU SI POLICARBONAT……………….2.minea@clidedesign.245 28. MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE. S. MANIPULARE. 3.238 26. e-mail: catalin.89.5. 65.6. 6. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.065.4. Bl.3.ro CUI: RO 17147031.2. Matei Basarab.243 .. L109.. Sc.251 28. CERINTE SPECIFICE PROIECTULUI…………………239 26..244 . 27..... ASAMBLARE ………. 27. Delfinului.239 27..s.241 27. RECEPTIA LUCRARILOR…………….. EXECUTIA LUCRARILOR.4....243 ..5.. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE..LUCRARI PENTRU INSTALATII SANITARE INTERIOARE ……….235 26. 24.. GENERALITATI………………236 26.251 .252 I.6.252 28.239 26. INSTALARE...244 28... 40..4. VERIFICAREA CALITATII ………. MONTARE.241 PREVEDERI PENTRU EXECUTIE………………. VERIFICAREA CALITATII.C..245 .241 PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE ……………. Bucuresti Punct de lucru: str. Sc. 42.243 28.234 25.238 . Mobil: 0733.228 . Sediu social: str. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE. CAIET DE SARCINI – PLACARI CU POLICARBONAT. Nr. Bl.239 26. GENERALITATI ……….. CAIET DE SARCINI – LUCRARI PENTRU INVELITORILE CU TIGLA CERAMICA……….253.

263 J.260 .. 65.5.9.s.256 . Bucuresti Tel/Fax: 021. L109.minea@clidedesign.5.256 29.16.265 30. B.2.6..1.. DOCUMENTELE NECESARE PENTRU EFECTUAREA RECEPŢIEI TEHNICE ……….4.l.260 29.625.260 29. 6.262 .270 30.265 30. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ………. CERINTE GENERALE – CANALIZARE ……….10.266 .2. Et.262 29.r. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 29.89.. MONTAREA ARZATOARELOR SI APARATELOR DE UTILIZARE ……270 30.273 30. CAMINE DE VIZITARE ……….261 29.4. Nr. CLIDE Design s. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE. CONDIŢII DE AMPLASARE CONDUCTE ……….263 29. TEST HIDRAULIC ………. CAIETE DE SARCINI .262 29. LIVRARE.. 3.263 29.276 ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S..271 30.INSTALATII DE APA SI CANALIZARE EXTERIOARE ………. SANŢURI PENTRU CONDUCTE SUBTERANE ………. MONTAREA ARMATURILOR ……….3.273 .ro CUI: RO 17147031. Bl.7. Nr.255 . MONTARE ……….1. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE..270 30. VERIFICARI SI PROBE DE REZISTENTA SI ETANŞEITATE A INSTALAŢIEI ……….277 30. MANIPULARE.8. LIVRARE.INSTALATII GAZE ……….254 29. Bl. 40. Bucuresti Punct de lucru: str. Mobil: 0733. MATERIALE ………. MONTAREA APARATELOR DE CONTORIZARE ………. Sc. ABATERIA ADMISIBILE ……….258 29. Sediu social: str.263 29. ÎMBINAREA CONDUCTELOR PRIN SUDURĂ CU APARAT OXIACETILENĂ ……….10. Matei Basarab.262 29. ÎMBINAREA CONDUCTELOR DE POLIETILENĂ ……….267 30. CAMINE DE VIZITARE . Ap. DEZINFECTARE ……….272 .268 . DEPOZITARE ………. MATERIALE SI EXECUTIE ………. 42.50.270 . Sc. 87.269 30.13. MANIPULARE SI DEPOZITARE ………. VERIFICARE CALITATII. Delfinului.269 30. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INSTALAŢIILOR ……….15. CAIET DE SARCINI . CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE SI MONTAJ ………. S. GENERALITATI ……….254 .320. VERIFICAREA CALITATII. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….11.14.272 30.11.261 .258 .065. Ap. ROBINETE SI APARATURA ………. 267 .S 2. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 10 ..264 . TESTE DE RECEPTIE ……….268 30..6.8.271 .271 30. GENERALITATI ……….267 30.13.254 29. 24.c.277 30.12.12. J40/1162/2005.LUCRARI PENTRU INSTALATII GAZE ………. EXECUTIA LUCRARILOR.. MONTAREA CONDUCTELOR. SAPAREA SANTURILOR ……….3. 3...7.265 . e-mail: catalin.273 30.9.C.

LUCRARI PENTRU INSTALATII TERMICE ………. J40/1162/2005.. B. 40.281 .... VERIFICAREA CALITATII – TESTE ………..320.. Et.294 – 295 32. TRANSPORT. MANIPULARE. INSTALATII INTERIOARE PENTRU INCALZIRE CENTRALA …. Bl.. 3. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE …313 .285 31.1. MONTAREA UTILAJELOR ………... Sc. EXECUTIA LUCRARILOR ……….312 33..307 .. DEPOZITARE ……….315 .2. MANIPULARE. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.r...1. VERIFICAREA CALITATII. EXECUTIA LUCRARILOR..301 . VERIFICAREA CALITATII.. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 11 . IMPAMANTARE SI SISTEME DE PROTECTIE PENTRU FULGERE.6.293 32.291 31.289 .282 .89.307 33. Nr. S.301 32..8.312 .279 . Delfinului.7.LUCRARI PENTRU INSTALATII ELECTRICE ………. GENERALITATI ……….. MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE.294 32.315 33. VERIFICAREA CALITATII.625.4.320 33.c.279 ..LUCRARI PENTRU SISTEME DE VENTILATII ……….279 31. 42. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE SI MONTAJ ………. Ap. MATERIALE ………. LIVRARE...l.ro CUI: RO 17147031..4.C.6.7..281 31..305 32..5..7. Bucuresti Punct de lucru: str. INSTALATII TERMICE DIN CENTRALA TERMICA ………. Matei Basarab.5.INSTALATII ELECTRICE ………. 24. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ………. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE. Ap. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.2.3.s. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.. 87.320-323 33.309 ..INSTALATII TERMICE ………. Sc.277 K. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ………. 3..278 .280 .. CLIDE Design s.S 2. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 30.3..309 33..50.. EXECUTIA LUCRARILOR..293 .. CAIETE DE SARCINI .. 65.8. EXECUTIE ……….289 31.323 33.. DEPOZITARE ……….313 33..290 31. Mobil: 0733.295 . PROBE ……….17. GENERALITATI ……….299 32. ABATERI ADMISIBILE ………. CAIET DE SARCINI – VENTILATII ……….291 L.280 31.065.LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI ………..324 .292 .335 ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ………..307 ...291 31.305 32. Bucuresti Tel/Fax: 021.305 M. Sediu social: str.323 N...306 .. e-mail: catalin.5. Nr..285 . MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE.1.305 32. Bl. GENERALITATI ………..323 33. 6.4. CAIETE DE SARCINI .minea@clidedesign.6..2.282 31.293 .299 .. L109.3.

CU REZISTENTA SPORTITA FUNICITA SI BACTERIANA. SURSE DE ALIMENTARE.347 37...... GENERALITATI ………....334 34............... CAIET DE SARCINI – TAVANE CAMERE CURATE..3....340 ....minea@clidedesign....347 35..342 .625.... CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE SI MONTAJ ………... Bl... EXECUTIA LUCRARILOR..... Bucuresti Punct de lucru: str.343 – 344 35... PREVEDERI PENTRU EXECUTIE............345 36... Et.....327 . 3....... Ap....... GENERALITATI.335 34.. Bl.l........337 35......... L109..TENCUIALA ANTIRADIATII.....346 36...346 36........ CAIET DE SARCINI ....... PUNEREA IN OPERA.........4. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….342 35....... PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE . PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.346 36....2....320.. DEPOZITARE... 87.....S 2..336 ....... 65...........4..........2. SISTEME DE MONITORIZARE SI ALARMARE.344 36...... DEPOZITARE ……….338 35.7.335 O.....347 ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S....r...337 ..340 35.....3..345 36....1......... VERIFICAREA CALITATII – TESTE ……….....331 34.....C...338 ....345 .......s...5... Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 34....ro CUI: RO 17147031. DATE TEHNICE.2... 40...50.. GENERALITATI.347 37...327 34.......332 .. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE ....346 36.............344 35.345 ...6........FLUIDE SI GAZE MEDICALE... MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE.6...6. Nr.... Sediu social: str... 3.4. UTILIZARE. CERTIFICAREA INSTALATIILOR DE GAZE.065.. Mobil: 0733........335 34... S.... CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 12 . PREVEDERI PENTRU MATERIALE.... CAIET DE SARCINI .343 35........... CERINTE DE PROIECTARE....89. B..................3......338 35.9......325 ....1.....334 ...... SISTEMUL DE TEVI DE DISTRIBUTIE. J40/1162/2005....337 ..... PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE .LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI ………......... 6...... LIVRARE.... LIVRARE....346 37.8.4.......5. MANIPULARE.... Delfinului...... MASURI DE SIGURANTA. ACCESORII MEDICALE. CLIDE Design s......3.. Bucuresti Tel/Fax: 021. Sc....... DOMENIU DE APLICARE..... VOPSITORIILE SPECIALE PE PERETI SI TAVANE.345 36....... Ap.347 37....LUCRARI SPECIFICE UNITATILOR SPITALICESTI……….... CAIET DE SARCINI .... ECHIPAMENTE DE ALIMENTARE CU GAZE MEDICALE.. Sc. VERIFICAREA CALITATII..... Nr..........7....340 35.1.... Matei Basarab.. 24...325 34......2.......1.............347 37... 42. e-mail: catalin.......325 .......5..c.

367 . Sc. CAIET DE SARCINI .3...2... 87..352 ....1.. ABATERI ADMISIBILE ………....4.363 41..ro CUI: RO 17147031... MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE....1.356 39.VERIFICAREA CALITATII ………....349 .LUCRARI DE IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi P. CAIETE DE SARCINI ..350 38..PARDOSELI PENTRU SALI DE SPORT..C. 24.367 41. ABATERI ADMISE ……….352 .. 39. 38...356 39...363 . VERIFICAREA CALITATII. Delfinului.....4.5....5. VERFICAREA CALITATII.349 .. Bucuresti Tel/Fax: 021.. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE SI MONTAJ ………...361 .371 ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S..354-356 PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE . Mobil: 0733.89..... VERIFICAREA CALITATII ………......354 PARDOSELI PVC INTERIOARE SI ACCESORII – SALA DE SPORT.. GENERALITATI ……….r... e-mail: catalin. 39. GENERALITATI.353 PREGATIRE SUPORT PENTRU PARDOSELI PVC INTERIOARE.PARDOSELI PENTRU BAZINE DE INOT. 3.....362 40.... 39...... Matei Basarab.1..s.LUCRARI SPECIFICE SALILOR DE SPORT………. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE...minea@clidedesign. L109...PAVAJE EXTERIOARE SI LUCRARI DE AMENAJARI EXTERIOARE ……….2.....6..... Sc.348 ..353 .5....363 41.369 41. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 13 .... CAIET DE SARCINI ..1. B..c....351 .......50.358 40..... Sediu social: str.2.4..360 .. EXECUTIA LUCRARILOR ……….350 Q. S.S 2... J40/1162/2005......350 38. CAIETE DE SARCINI .... Ap...6...4.360 40...350 PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE .....371 41.... 65.. Et. 42..383 40.. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.LUCRARI DE IMBRACAMINTI RUTIERE DIN BETON ………..352 PARDOSELI INTERIOARE SPORTIVE. Nr. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE... EXECUTIA LUCRRAILOR. 39. 38...065.320..361 40.....369 .356 R... DOMENIU DE APLICARE...359 .LUCRARI EXTERIOARAE .. Bl.3....357 . Bucuresti Punct de lucru: str.3..371 41.358 . GENERALITATI ……….362 40...l..3......358 40.. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ………. CLIDE Design s.... 6.... Nr..625...... 40. 3.363 .. Bl... Ap.350 PREVEDERI PENTRU EXECUTIE.2.. 38....349 PREVEDERI PENTRU MATERIALE.LUCRARI SPECIFICE BAZINELOR DE INOT………....362 41... STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ……….

372 42....2.......1..377 .50.. B. LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI ( FORMULARUL C5/F3) ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.... Nr..625. 3........0...C.. FISE TEHNICE A.r...372 42.. 6. 40.. EXECUTIA LUCRARILOR. VERIFICAREA CALITATII..380 42.. CAIET DE SARCINI – TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL SI PISTA DE ATLETISM ……….minea@clidedesign..... Sc.2...382 43....372 ..4... CLIDE Design s.c.. 3. L109.065. Matei Basarab. ANULATE LA DATA DE 31.. PREVEDERI PENTRU EXECUTIE.383 43.. 65.6........4.383 43.. Delfinului. ANEXE A.... STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ………. CONDITII TERMICE DE EXECUTIE SI MONTAJ ……….3.. S..7. Sc. PLANSE REPREZENTATIVE PENTRU PERETI DIN POLICARBONAT A. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE . PREVEDERI PENTRU MATERIALE... PLANSA REPREZENTATIVA PENTRU AMPLASARE INCHIDERI EXTERIOARE SI DETALII BAZIN INOT A.03.381 42.1.382 .s.. Et.LUCRARI DE AMENAJARI EXTERIOARE ……372 ...5..3..3.381 42....320.. Bl..6.. LISTA STANDARDELOR CONFLICTUALE CU STANDARDELE EUROCOD.381 43. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE.S 2....... Sediu social: str. DEPOZITARE ………. e-mail: catalin. LIVRARE.l.. PLANSE REPREZENTATIVE PENTRU PERETI CORTINA A.89.. Bl. Nr.ro CUI: RO 17147031.. 24. 42.382 .... Bucuresti Tel/Fax: 021....383 S.. VERIFICAREA CALITATII. CAIET DE SARCINI ... MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE.380 ... Ap..... CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 14 .. 87.. Mobil: 0733.1.4.377 42. DOMENIU DE APLICARE. Ap. J40/1162/2005. GENERALITATI ………....2.2010 A....383 43.. MANIPULARE.. PLANSA REPREZENTATIVA PENTRU USA BLOC OPERATOR A. Bucuresti Punct de lucru: str....5.. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 42.... LISTA ECHIPAMENTE A..

s.320. B.89. Delfinului. 65. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 15 . Nr.c. 87.625. 42.ro CUI: RO 17147031.50. SB CA CTC DIN EN F 30/60/90 GCC PAFS IB IBP protecţie ISC ISCIR Instalaţii de Ridicat ISO MDF MLPAT OSB PA prEN PR PSI QA ANRGN Naturale SR EN STAS STI A/C Beton Celular Autoclavizat Beton armat Standarde Britanice Carton asfaltat/gudronat Control Tehnic de Calitate Deutsche Industrie Norm (Standard Industrial German) Norma Europeană (NE) Rezistenţă la foc -timp.plăci din aşchii lemnoase Pânză asfaltată Standard European în pregătire Punct de Recepţie. 24.A. e-mail: catalin. Ap. Bucuresti Punct de lucru: str. CLIDE Design s. 40. Bl. Bucuresti Tel/Fax: 021. Sc. Nr. Sediu social: str. 3. Mobil: 0733.minea@clidedesign.S 2.l. J40/1162/2005. Sc. Bl.065. S.fibre lemnoase densitate medie Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriale Oriented Strand Board. L109.r. Matei Basarab. conectat la reţea public „point to point" Paza şi Stingerea Incendiilor Asigurarea Calităţii Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Standard Romanesc bazat pe Standard European Standard de Stat Romanesc Standard Industrial Apa/Ciment (raport) ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.30/60/90 min Condiţii Generale de Contract Poliester armat cu fibră de sticlă Împâslitură din fibră de sticlă bituminată/gudronată Împâslitură din fibră de sticlă bituminată/gudronată cu strat de Inspecţia de Stat în Construcţii Inspecţia de Stat pentru Cazane sau recipienţi sub presiune şi Organizaţia de Standardizare Internaţională Medium Density Fibre. Ap. 6.sau PAL . 3.C. Et. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi GLOSAR BCA B.

S 2. J40/1162/2005. 3. Delfinului. e-mail: catalin.50. Bl.ro CUI: RO 17147031. L109.625. CLIDE Design s. 24. Sediu social: str. 40. 3. B. 6. Ap. Nr. Sc. 42.minea@clidedesign. Nr.s. Bucuresti Tel/Fax: 021.065. Ap. Bucuresti Punct de lucru: str. S.320.l.89.c. Matei Basarab. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 16 . 87. Mobil: 0733. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi SIMBOLURI CHIMICE & ABREVIERI Al Al-Zn CFC Cu Fe/Zn HCFC PE PEHD PIC PP PU FPVD PVC PVC-U S SO4 Aluminiu Aluminiu-zinc Clor-fluor-carbon Cupru Fier-zinc Hidro-clor-fluor-carbon Polietilena Polietilena de densitate mare Polisocianurat Polipropilena Poliuretan Fluorura de poliviniliden Clorura de polivinil Clorura de polivinil-U Sulf Sulfura ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. Sc.r. Et.C. 65. Bl.

Unitati de masura si scopul lucrarilor: Toate unitatile de masura vor fi in conformitate cu Standardele ISO. In aceste cazuri deasemenea este necesar acordul in scris al Beneficiarului. 3. In absenta Sandardelor romanesti pentru lucrarile specifice. trebuie sa respecte normele cu privire la riscul de incendiu. La executarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale consemnate în proiect. 65. se vor folosi standarde pentru lucrari similare sau Standarde europene relevante.625.89. Masurile particulare care se vor lua si recomandarile pentru transportul si depozitarea adecvata a materialelor de constructie se vor gasi in diverse capitole ale acestor Caiete de Sarcini. Proiectantii si Investitorul vor urmari performanta lucrarilor finalizate. Urmarirea regulata se face prin examinare direcat vizuala si cu mijloace simple de masurare. Sc.s.320.065. Delfinului.50. 10/1995. Prevederi legale: Rolul diferitelor parti implicate in proiect este definit de legea nr. Bl. e-mail: catalin. Bl. 87. Bucuresti Tel/Fax: 021. 24. ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.c. Et. Mobil: 0733. Aprobarea doar de catre Proiectant nu este suficienta oriunde sunt implicate probleme contractuale. 42. Norme.l.S 2. Standarde si Reguli: Folosirea normelor si standardelor romanesti va prevala in Contractul pentru lucrari. dar se pot modifica sau completa cu acordul Proiectantului si al Beneficiarului. Nr. J40/1162/2005. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi INTRODUCERE Aceste Caiete de Sarcini definesc standardele minime. Ca parte a cerintelor de calitate in constructii Contractorul. Orice propunere de înlocuire trebuie motivată de Contractant şi aprobată de către Beneficiar. conform normelor tehnice specifice care guverneaza lucrarile prezente si categoria de constructii. Sc. mai ales cand se folosesc substante periculoase.r. 6. exceptand tevile pentru apa si gaze. L109. 3. 40.minea@clidedesign. Ap. Matei Basarab. unde sistemul imperial se foloseste in practica curent. Contractorul trebuie sa respecte normele de sanatate si de protectie a muncii in vigoare. Nr. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 17 . In caz de neconformitate cu aceste Caiete de Sarcini. S. CLIDE Design s. Deasemenea.ro CUI: RO 17147031. Bucuresti Punct de lucru: str.C. Beneficiarul poate da dispozitii pentru intreruperea lucrarilor si sa dea instructiuni privind orice masuri necesare care trebuie luate pe cheltuiala Contractorului. Aceasta include rolul Proiectantului cand stipuleaza ca orice modificare a proiectului original trebuie aprobata si inregistrata de el. Sediu social: str. Ap. B.

Sc. 24. S.50.065. e-mail: catalin.89.minea@clidedesign. Et. Matei Basarab. Bl. Bucuresti Tel/Fax: 021. Delfinului. Mobil: 0733. Sediu social: str.l. 65. B. 40.S 2. 3. Ap. CLIDE Design s. J40/1162/2005.EXECUTIA LUCRARILOR DE DEMOLARE ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. Bucuresti Punct de lucru: str.320. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 18 . 3.ro CUI: RO 17147031. Sc. Bl. Nr.c. 42. L109.C.625. 6. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi A.r. 87. Nr.s. Ap.

24. roci si materiale cu dimensiuni care nu depasasc 0. e-mail: catalin. 3. Pe tot parcursul lucrărilor de demolare se vor folosi metode. L109.s. B. Bl.1. Curatirea şantierului La începerea lucrărilor. în opinia Beneficiarului. pe cheltuiala proprie. chiar dacă nu este specificat în contract sau în alt document.3. 87. Materiale Materialele si echipamentele ce vor fi folosite pe durata lucrărilor de demolare vor fi în concordanţă cu prezentul caiet de sarcini sau standardele relative la acest subiect. CLIDE Design s. gardurile sau alte structuri menţionate în proiect sau la indicaţia Beneficiarului.S 2. Bucuresti Tel/Fax: 021.320.30kg/mc. Vor fi luate în considerare toate relaţiile/legăturile cu proprietăţile adiacente sau structuri vecine care pot fi afectate de lucrările de demolare.625.C. 1. se vor face protejand stucturile subterane cum ar fi conductele si canalele de drenare etc.1.1. Materialele rezultate din aceste lucrări vor fi îndepărtate de îndată şi nu vor fi stocate. 42. 40. acestea vor fi îndepărtate din şantier şi se vor transporta în locurile aprobate pentru acest scop. Mobil: 0733.1.ro CUI: RO 17147031. tamplarie. exceptând cele aprobate de Proiectant si Beneficiar pentru acest scop. CAIET DE SARCINI . Demolarea structurilor uşoare. Nu se admite deversarea/introducerea molozului şi a noroiului în canalizarea publică sau cursuri de apă. acoperis.2. Matei Basarab.4. Inlaturarea pamantului vegetal prin excavari mari si sapaturi facute mecanic sau manual in teren incluzand taierea si inlaturarea radacinilor si bustanilor. Componentele acestora se vor dezasambla. Contractorul va demola şi elibera amplasamentul numai clădirile. Delfinului. gardurilor.5. Bucuresti Punct de lucru: str. Generalitati Înaintea începerii oricăror lucrări de demolare se va face de către Contractor un releveu detaliat şi o examinare a structurii. 1. si incluzand depozitarea materialului rezultat din lucrarile de santier. Ap. Contractorul va îndepărta vegetaţia şi toate materialele organice de pe amplasament.r. orice deteriorare adusă proprietăţilor invecinate în timpul lucrărilor de demolare a structurilor.c. Demolarea si degajarea structurilor Contractorul va demola.EXECUTIA LUCRARILOR DE DEMOLARE 1. Sc. ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.l. J40/1162/2005. CURATIREA SANTIERULUI SI DEMOLAREA 1.065. S. materiale si echipamente/utilaje astfel încât să fie protejate vieţile omeneşti şi valorile materiale.1. elemente din beton si beton armat si alte tipuri conform indicatiilor Proiectului Tehnic intocmit in acest sens. Sc. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 19 . 1.1. etc.1.89. Nr. Acolo unde este necesar Contractorul va lua toate precauţiile necesare pentru a perveni răspândirea noroiului şi molozului pe drumuri de către vehicule. Et. 6. Contractorul va verifica stabilitatea generală a structurii de demolat şi se va informa asupra posibilelor elemente instabile. Nr. Structurile includ: pereti. Se vor identifica elementele de legătură şi se vor proteja în vederea asigurării unui nivel de siguranţă pentru succesiunea etapelor de demolare şi de a asigura stabilitatea părţilor structurale nedemolate încă. dacă acest lucru nu a fost cerut de Beneficiar. Bl.50. dispersate sau refolosite în şantier. Contractorul va repara. conform cerinţelor şi/sau îndepărta structurile existente a căror lărgire sau lungire devine oneros. daca vor fi necesare despăgubiri acestea vor fi suportate de către Contractor. nu se pot refolosi se vor îndepărta din şantier către locul special aprobat. curăţa şi depozita în stive. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 1.minea@clidedesign. 65. Revine în sarcina Contractorului de a prevedea bene/ghene pentru transportul molozului. Ap. gardurilor. Materialele care. 1. Metrialele refolosibile vor ramâne în proprietatea Investitorului şi vor fi păstrate şi protejate de către Contractor până la ridicarea acestora din şantier sau până la terminarea contractului. 3. cand se vor refolosi. Sediu social: str.

Succesiunea lucrarilor de demolare Înainte de începerea lucrărilor de demolare. 65.8. Sediu social: str. suporţi pentru împrejmuire. Acolo unde este necesar. schela va fi protejată pe tot perimetrul acesteia spre drumuri. întreţinerea.ro CUI: RO 17147031. Ap. 1. Contractorul se va asigura că toate reglajele necesare vor fi efectuate pentru a asigura stabilitatea pe parcursul ridicării acesteia. 87. Supervizarea lucrarilor Contractorul va desemna o persoană competentă şi cu experienţă.l. Se vor lua toate măsurile necesare pentru prevenirea căderii accidentale a molozului pe/de pe platformele schelei. 24. vor fi realizate în conformitate cu standardele/reglementările în vigoare. preţul unitar va include transportul. Elementele ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. asamblarea. În cazul în care lucrările de demolare nu pot fi executate în siguranţă dintr-o parte a structurii.50. L109.1. 3. 42. 1. Contractorul va instala plase de protecţie. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 20 . căşti antifonice.1. Schelele trebuie să îndeplinească funcţiunile pentru care au fost instalate pe toată durata lucrărilor şi să respecte cerinţele impuse de norme şi reglementări. străzi sau pasaje pietonale prin executarea unei împrejmuiri din tablă de oţel ondulată cu o înălţime de cel puţin 2 m. Siguranta Contractorul va asigura că utilajele/echipamentele folosite îndeplinesc următoarele: Sunt în concordanţă cu tipul şi scopul lucrării la care sunt folosite. se va avea în vedere ca nici una din părţile componente ale acestor utilaje să nu vină în contact cu reţele subterane şi supraterane.1.r. Metode de demolare Contractorul va propune o metodă de demolare astfel încât.S 2. Bucuresti Tel/Fax: 021. Schele din otel de tip cadre cu legaturi. structura ce va rămâne să nu fie afectată. 3. dezasamblarea etc.625. în ordinea inversă construirii acesteia. J40/1162/2005. 40. Nr.C. Contractorul va întocmi un program de lucru şi va fi supus aprobării Beneficiarului.c. Structura se va demola. după caz 1. Contractorul va informa în timp util toate autorităţile competente cu privire la lucrările ce se vor executa pentru a se reamplasa aceste reţele. 6. Bl. Sc. CLIDE Design s. echipamentele/utilajele propuse pentru lucrări şi fiecare operaţie va fi prezentată detaliat. pentru a preveni accidentele sau vătămările/degradările ce ar putea rezulta din căderile sau proiectările de materiale şi/sau moloz.89.minea@clidedesign. 1. Bucuresti Punct de lucru: str. Se va evita supraîncărcarea structurii cu moloz sau materiale rezultate din demolare. ciocane pneumatice pentru lucrările de demolare.s. Mobil: 0733. semnalizări. se vor folosi platforme de lucru. Atunci când sunt folosite mijloace mecanice cum ar fi macarale. excavarea necesară pentru instalarea picioarelor de schelă. mască protecţie. ochelari de protecţie.6.320.10. prin metode ce vor fi supuse aprobării Beneficiarului. Et. iluminat etc. Aprobarea programului Contractorului de către Beneficiar nu exonerează pe acesta de răspunderile contractuale. împrejmuirea va permite evacuarea molozului. întreţinerea şi evacuarea schelei.1.1. structura adiacentă sau alte proprietăţi adiacente. S. Sunt manevrate de operatori competenţi şi experimentaţi. Schele Schelele folosite în aceste lucrări se vor realiza/asambla conform normelor în vigoare. Pe durata lucrărilor toţi operatorii vor purta echipament de protecţie individual corespunzător cum ar fi : căşti de protecţie. Nr. Orice schelar experimentat şi competent poate realiza ridicarea unei schele legate independent. sau deplasarea acestora într-o manieră care pune în pericol securitatea personalului. Bl. cu duratele de timp aferente. Ap. e-mail: catalin. autorizat în domeniu. excavatoare hidraulice. în general. în cazul structurilor parţial demolabile. Delfinului. B. Se va ţine cont de încărcările suplimentare aduse schelei de molozul căzut pentru a nu se depăşi încărcarea maximă admisă.065. Sc. căderi. vor include platforme din elemente de 5 cm grosime. pentru supravegherea şi controlul lucrărilor pe şantier. pentru o înălţime maximă de 12 m. Contractorul va lua toate precauţiile necesare pentru a asigura stabilitatea structurii ce nu se demolează. Contractorul va ţine seamă de posibilitatea unor condiţii climaterice severe ce pot apărea şi pot afecta lucrările. ancorarea. împrejmuiri şi bariere etc. Materialele şi molozul căzute se vor îndepărta cu grijă pentru a preveni balansări.7. Programul va prezenta secvenţial lucrările de demolare şi metodele de operare. Sunt întreţinute în bune condiţiuni de funcţionare pe toată durata lucrărilor.9. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 1. Matei Basarab.

1.89. 24. 3.C. În cazul plăcilor cu o singură deschidere.1. În general. Ap.s. Daca prezenta acelor materiale este suspecta. 1. B.50.1. Din cand in cand se uda molozul. lucrările de demolare trebuie să înceapă prin îndepărtarea a cât mai mult din încărcările moarte. 40. 1. trebuie sa anunte Beneficiarul.13. 1. Sc. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi structurilor metalice sau de beton armat se vor desface/tăia la dimensiuni potrivite având în vedere greutatea şi mărimea acestor elemente care cad. Se indeparteaza de pe santier tot surplusul de material o data cu progresul lucrarilor. daca exista.Lucrari de organizare de santier .15. Mobil: 0733.1. pe cât posibil fără a afecta mai întâi elemente principale de rezistenţă.ro CUI: RO 17147031. 42. Contractor trebuie sa inceteze lucrul in zona respectiva si sa fie indrumat de Beneficiar catre alte zone de lucru. Sa indeparteze molozul de pe santier cel putin o data pe saptamana. Catalin Minea ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. Nu se arunca molozul de la ferestre sau alte parti ale cladirii. Matei Basarab. La finalizarea lucrarilor toate uneltele care apartin Contractorului se vor lua de pe santier. lntretinerea Strazilor Contractorul trebuie sa inlature imediat praful si molozul care se poate aduna pe strazi datorita lucrarilor.14. Nr. Sa curete in fiecare zi structurile inchise. Et. 6. L109. Azbest si alte materiale periculoase Daca in timpul constructiei Contractorul crede ca vor fi afectate materialele care contin azbest sau alte materiale periculoase.c. Beneficiarul va lua o mostra din substanta suspecta si o va trimite la analizare pentru a se confirma daca contine azbest. Daca nu se gaseste azbest lucrul se va relua imediat. Bl. praful sau alte materiale care produc praf.1. Lucrările temporare (sprijinirile) să fie executate astfel încât să suporte încărcările cerute în cele mai defavorabile situaţii.625.S 2. Contractorul trebuie sa fie in concordanta cu: Nu se permite arderea molozului. Molozul se va lăsa să cadă liber doar în cazul în care nu periclitează şi nu pune în pericol zonele învecinate. Molozul va fi evacuat prin topogane sau in recipiente. Ap. Bucuresti Punct de lucru: str. Bucuresti Tel/Fax: 021. CLIDE Design s. 3. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 21 .1. 1.minea@clidedesign. . Bl. Nr. Secţiunile ce se demolează să fie sprijinite de utilaje de ridicare corespunzătoare şi apoi tăiate şi lăsate pe sol controlat. acestea vor fi tăiate în fâsii paralele cu direcţia principală de armare şi demolate fâşie cu fâşie.11. Vor fi folosite echipamente adecvate pentru susţineri temporare ale elementelor de rezistenţă în timpul desfacerii/deitării acestora. 87. Delfinului. 65. Controlul Traficului Strazile care sunt langa santier trebuie sa fie conform indicatiilor Contractorului sau Beneficiarului. Strazile trebuie sa fie temporar inchise cu acordul in prealabil al Investitorului.Lucrari de demolare Intocmit : Arh. Indepartarea Molozului Contractorul trebuie: Sa nu permita prezenta pe santier a moluzului.320. Sediu social: str.12. Nu se permite aruncarea gunoiului de la un nivel la altul in interiorul sau exteriorul cladirii. e-mail: catalin. S.2.r. Sc.065. 1. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE . Prevenirea Incendiilor Trebuie sa fie in concordanta cu prevederile romanesti privind prevenirea incendiilor si priveste lucrarile de taiere si sudare ca parte a lucrarilor de demolare. J40/1162/2005. muncitorii sau trecatorii.l.

s. Bl. e-mail: catalin. Bl.l. 40.S 2.ro CUI: RO 17147031. Sc. 65.50. Delfinului. 87. Et. Matei Basarab. 3.C. 3.625. Sediu social: str.320.c. B.89. L109. Ap. J40/1162/2005. EXECUTIA LUCRARILOR DE TERASAMENTE ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. S. Ap. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 22 . Mobil: 0733. Sc. Nr. 24. Nr.065.minea@clidedesign. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi B. Bucuresti Tel/Fax: 021.r. 6. CLIDE Design s. Bucuresti Punct de lucru: str. 42.

Bucuresti Punct de lucru: str.S 2.s.VI) CAIET I: Prevederi generale privind îmbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice CAIET II: Compactarea terenurilor cu maiul greu CAIET III: Compactarea de adâncime cu coloane de pamânt CAIET IV: Îmbunatatirea cu coloane din balast. Indicativ STAS 1243 STAS 1913 Titlu Teren de fundare. 6. 3. 1. Bucuresti Tel/Fax: 021. Matei Basarab. Et. Bl.EXECUTIA LUCRARILOR DE TERASAMENTE 2.r. 1 .c.065. La orice alte lucrari legate de terasamente. prin folosirea unui laborator propriu sau a unui laborator autorizat.P. 5. 20/11. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. Sc.P.A. 13/83 . CAIET DE SARCINI . Beneficiarul poate cere intreruperea lucrarilor indicand actiunile necesare ce se vor realiza pe cheltuiala Contractorului..T. Sc. Bl. STAS 9824 C 161984 GE 0281997 C 291985 4.P. J40/1162/2005. B. CLIDE Design s. industriale si agricole NORMATIV pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de constructii si a instalatiilor aferente Ghid pentru executarea lucrarilor de drenaj orizontal si vertical Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice (caietele I. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificaţiile tehnice pentru executia lucrărilor de terasamente. 3.C..2. Ap. 3. Clasificarea si identificarea pamantului 4/86 . 65. nisip. Delfinului.Teren de fundare. 56/N/11. S. Sediu social: str. Contractorul trebuie sa faca teste suplimentare pe langa cele prevazute de aceste Caiete de Sarcini.C. 40.C. Contractorul trebuie.L. Nr. sa faca toate testele necesare si sa satisfaca toate cerintele rezultate din aplicarea acestor Caiete de Sarcini si la cererea Beneficiarului. In cazul in care lucrarile nu sunt in concordanta cu Caietele de Sarcini. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 23 . 92/1984 M.Masuratori terestre. L109. ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.C. instructiunile din specificatii vor avea prioritate.1997 I.C.C. e-mail: catalin. 24. Mobil: 0733.04.minea@clidedesign. 87.03. Nr.320. piatra sparta si alte materiale locale executate prin vibrare sau batere CAIET V: Îmbunatatirea terenurilor cu vibromaiul I.ro CUI: RO 17147031. 2.50.D.89.Teren de fundare. 6. Ap.C.l.625.1..1985 partial C 29–1977 partial C 29–1977 Ordin de aprobare Inlocuieste 2. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 2. 42. Nr. Contractorul trebuie sa tina cont de previziunile standardelor si normelor in vigoare. Trasarea pe teren a constructiilor civile. Determinarea limitelor de plasticitate.D. Determinarea caracteristicilor de compactare.

11. Mobil: 0733. Sc.L.C.1988 C 169– 1983 11.minea@clidedesign.L.T. e-mail: catalin. Bucuresti Tel/Fax: 021.C.065. Sediu social: str.A. C 1691988 I. Delfinului.L. 53/N/11.C.C. pneumatice sau hidraulice. sau cu pene si ciocane de spart ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S.ro CUI: RO 17147031.Institutul Central de Cercetare .P. 3. L109.c.L.C. 9. Ap. B.P.S.S 2.P. 10. 24.G. C 1781976 C 2181984 I. Soluri si roci Definitia solurilor si a rocilor este. 14. Sc.1.D. sau cu alte echipamente similare.1995 I.05.l. 132/29. 42.1980 C 168– 1974 8.1996 I. P 1251984 P 1341995 C 1681980 Indrumator tehnic pentru studiul proprietatilor pamanturilor necoezive lichefiabile Ghid pentru proiectarea lucrarilor ce inglobeaza materiale geosintetice Instructiuni tehnice pentru consolidarea pamanturilor sensibile la umezire si a nisipurilor prin silicatizare si electrosilicatizare Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale Instructiuni tehnice pentru executarea drenurilor orizontale prin vibroforare Instructiuni tehnice pentru executarea forajelor prin metoda vibroforarii NORMATIVE CONEXE 13. Nr.06. 6.S.L. Proiectare si Directivare in Constructii I. 87.1984 M. care pot fi deplasate numai cu unelte de impuscare.07. astel: • "Roci masive" inseamna roci in straturi sau gramezi naturale.C. conform descrierii din STAS 1243 "Teren de fundare.C.C.89. Bucuresti Punct de lucru: str.C. Legenda: M. GE 0271997 GT 0011996 Ghid pentru proiectarea si executia lucrǎrilor de apǎrare si consolidare a taluzurilor la canale si diguri Ghid privind criterii de alegere a încercǎrilor si metodelor de determinare a caracteristicilor fizice si mecanice ale pǎmânturilor Instructiuni tehnice departamentale pentru determinarea sensibilitǎtii la înghet a pǎmânturilor IM 0041996 Metodologie privind elaborarea cerintelor pentru mijloacele tehnice si echipamentele utilizate la executarea lucrarilor de constructii M. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi CAIET VI: Compactare prin vibroîntepare 7.P.T.C.C .P.1997 M.50. 45/N/15.1996 16.P.320. .D.02.T. 82/05.03. Clasificarea si identificarea pamantului".C.1984 12.A.Inspectoratul General de Stat in Constructii 2. Bl. Ap. MATERIALE 2. J40/1162/2005.01. Nr. Bl.A.P.C 59/30.P.C. 91/17.r.1989 M.T.C.P.C. Matei Basarab.Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului I.11.T. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 24 .3.T. 40. CLIDE Design s.C.D.D.A. 15.1976 I.D.3.625. Et.T 1/N/20. M.C. 65.C.09. . 8/N/05.A. S. 1204/25.P. 3.07.G.s. 58/16.

3.l. Pentru pamantul coeziv continutul de apa admisibil nu va depasi limita plastica a pamatului inmultita cu 1.50. crengi.S 2. si in cazul refolosirii acestuia se va stoca in depozite temporare. Contractor trebuie sa respecte formalitatiile legale. 2.r. Lucrari preliminare Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente.89. arbustii cu radacini si va cara materialul in concordanta cu normele si pe cheltuiala sa. • indepartarea si depozitarea startului vegetal. Delfinului. Lucrari de excavare Pentru evitarea surparii malurilor. 2. Lucrarile de terasamente nu se pot face cand solul este inghetat. o Materiale cu un continut de sulfat (cum ar fi SO4) solubil in apa de peste 0.625. Unde este necesar.1. Bucuresti Punct de lucru: str. o Materiale care provin din zone mlastinoase.1.Teren de fundare. Bucuresti Tel/Fax: 021. 40. 2. S.4. va face trasarile in concordanta cu proiectul. 6. subsoluri. CLIDE Design s.4.C. • uscarea pamantului. Contractorul este responsabil pentru mentinerea tuturor trasarilor si daca este necesar restaurarea si relocarea lor. Determinarea limitelor de plasticitate. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 25 .4. 87. Adancimea maxima de sapatura nesprijinita in spatii inguste: • Teren slab coeziv: 0.oricare din urmatoarele materiale: o Materiale perisabile. ceea ce ar putea duce la accidente si/sau opriri ale fluxului de lucru este necesara respectarea urmatoarelor conditii: 1.6m3 in excavatii vor fi considerate ca roci masive.minea@clidedesign. Sediu social: str. Sc.065. 65.3m3 in sapaturi sau 0. Toti bolovanii sau bucatile de piatra care depasesc 0. J40/1162/2005. Nr. Pamantul vegetal de cea mai buna calitate se va folosi pentru acoperirea ariilor care se vor planta sau sadi.ro CUI: RO 17147031. Ap.c. • demontarea structurilor existente.2.s.3. • indepartarea frunzelor. Ap. noroi sau namol. 2. • "Pamant vegetal" inseamna stratul de material organic de suprafaţă ce ofera conditii pentru cresterea plantelor.2.materiale care provin fie din excavatie fie sunt aduse si care pot fi compactate conform specificatiei. • "Roci in straturi subtiri" inseamna roci stratificate avand suprafetele straturilor la intervale medii de cel mult 150mm. o Argila cu limita de lichid depasind 80 si/sau indexul de plastifiere depasind 55 determinat in conformitate cu STAS 1913/4 . Mobil: 0733. Contractorul trebuie sa indeparteze toti copacii.75m ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. iarba. Bl. Stratul de pamant vegetal va fi indepartat de pe amplasament. o Materiale avand un grad de umidificare mai mare decat maximul permis. Nr.1%. 24. 3. o Materiale in stare inghetata.320. o Materiale definite ca necorespunzătoare de către Beneficiar prin Dirigintele de Santier. Matei Basarab. buruieni. butuci. EXECUTAREA LUCRARILOR 2. Bl. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi piatra. sau contine zapada sau gheata. Contractor. 42. 3. si altele.4. Aceste depozite nu vor depasi 2m inaltime. Et. fundatii se vor demola conform prevederilor proiectului. o Materiale susceptibile la combustie spontana. Trasarea Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente. o Busteni. Lucrari de umplutura Definitii: • "Pamant corespunzator de umplutura" . se vor executa urmatoarele lucrari preliminare: • defrisare. Lucrarile de terasamente vor fi intrerupte daca conditiile din aceste Caiete de Sarcini sunt compromise. • "Material impropriu pentru umplutura" . Sc. Structurile subterane. B. L109. e-mail: catalin.

3. fundul săpăturii să fie înclinat spre unul sau mai multe puncte pentru a asigura colectarea apelor. la atingerea cotei de fundare pentru a stabili dacă natura terenului de fundare corespunde cu proiectul. săpătura va fi oprită la o cotă mai ridicată cu cel puţin 30cm decat cota finală. săpătura manuală fiind folosită numai acolo unde folosirea mijloacelor mecanice este nejustificată din punct de vedere tehnico-economic. Matei Basarab. • pe parcursul execuţiei. Ap. • când turnarea betonului de fundaţii sau a celui de egalizare nu se face imediat după executarea săpăturii.89. fundul gropii trebuie lăsat să se usuce înainte de începerea betonărilor. e-mail: catalin.r. B. 65. Proiectant si Contractor.25m stabilită de către Contractor. Mobil: 0733.320. mare de: • Nisip.c. Delfinului. J40/1162/2005. Bucuresti Tel/Fax: 021. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • • Teren mijlociu: Teren tare si forte tare: 2.s.ro CUI: RO 17147031. mecanizat. pentru a împiedica modificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de sub talpa de fundaţie. Sediu social: str. 30 cm deasupra cotei din proiect urmând ca diferenţa să fie executată manual. Excavarea pamantului vegetal: Contractorul: a) Va excava minim 10cm . Nr. • Contractorul va lua toate măsurile necesare pentru a evacua apa colectată în zona excavată. • Argila nisipoasa: 4:3. • Argila: • Roca: 3:2. L109. 6:1. se va consulta cu autoritatile competente asupra pozitiei si tipurilor de trasee (conducte) subterane care pot fi intalnite. CLIDE Design s. pe baza unui proces verbal semnat de Investitor. 6.minea@clidedesign. În timpul executării săpăturilor. c) Împraştierea şi nivelarea unui strat de pământ vegetal în grosime uzuală de 10cm sau până la 30cm în zonele indicate pe planuri pentru plantare arbuşti şi iarba. Taluzurile temporare trebuie stabilizate (racordare în trepte) înainte de operaţiunile de umpluturi şi compactări. • cazul umezirii superficiale datorate precipitaţiilor atmosferice. La începerea lucrărilor de săpături. Inclinarea maxima a taluzului.stratul vegetal de suprafata din zona de sapatura şi/sau o dimensiune stabilită de Proiectant. Proiectantul va indica solutia de excavare aleasă în funcţie de datele din studiul geotehnic. costurile cu manopera.50. Et. Distanta maxima pe care va fi transportat nu va depasi 60m. 24. • în cazul apariţiei pe fundul gropii a unor crăpături în teren măsurile necesare vor fi luate de Proiectant. balast: 2:3. trebuie avute în vedere următoarele aspecte: • mentinerea echilibrului natural al terenului în jurul gropii pe o distanţă suficientă pentru a nu periclita construcţiile învecinate. Contractorul are obligaţia de a solicita prezenta geotehnicianului pe şantier. S. în special în cazul prezenţei apei în aceste zone. Acesta va fi pastrat separat de alte materiale. • sapaturile mecanizate nu trebuie sa depaseasca profilul proiectat al sapaturii.065. b) Inainte de inceperea lucrarilor. Sc. 40. 87.00m 1. nu va fi mai 2. in acest scop sapatura se va opri cu cca.625. • sapaturile de lungimi mari se vor organiza astfel încât pentru orice fază a lucrului. Bl.S 2. Bl. Contractorul este responsabil de asigurarea stabilităţii taluzurilor şi acolo unde este cazul va reduce aceste limite definite mai sus. 42.C. 3. • Nisip argilos: 1:1. de regulă. Va excava o adâncime de minim 30cm de strat vegetal în zonele în care se prevăd plantări şi va păstra materialul excavat pentru reutilizare. Executarea lucrarilor de excavare se face. materialele şi utilajele folosite în acest scop vor fi prevăzute în preţurile unitare ale Contractului. ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. Conditii pentru santier: Contractorul: a) Nu va incepe nici o lucrare decat dupa primirea amplasamentului si a reperelor de nivel. Sc.l. Dirigintele de Santier va verifica încheierea şi buna execuţie a lucrărilor pregătitoare. Bucuresti Punct de lucru: str. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 26 . Ap. Nr. b) Pamantul excavat va fi depozitat in halde in locuri desemnate.

r. vor fi informaţi atât Proiectantul cât şi Autorităţile competente şi se vor obţine instrucţiuni de la aceştia. Cand nu mai sunt necesare vor fi umplute cu materiale de umplere adecvate.320. se va verifica trasarea pe teren si inscrierea in tolerantele admise. Matei Basarab. 40. L109. Descoperiri arheologice Daca in cursul lucrarilor de excavatie sunt descoperite obiecte arheologice. 2.625. Trasarea pe teren a constructiilor civile. Sc.065. Nr. Drenajele scoase din uz intalnite in cursul excavatiilor vor fi indepartate. industriale si agricole". e-mail: catalin. Lucrari de umplutura Se imprastie si se niveleaza umplutura de pamant in straturi afanate de cate 200mm. 87. Fiecare strat de umplutura va fi compactat cu atentie si consolidate pana la minim 95% din densitatea maxima masurata in testul Proctor pentru gradul de compactare conform STAS 1913/13-83. Dacă sunt întâlnite trasee subterane. Straturile de pamant necoresunzator precum si roci masive gasite in amplasament vor fi indepartate si golurile rezultate vor fi umplute cu beton sau conform indicatiilor Proiectantului. Rigolele pentru ape pluviale si tuburile de drenaj vor fi deviate conform indicatiilor din planuri. b) Inainte de inceperea lucrarilor. 65. acestea se vor racorda în trepte. Daca in cursul excavatiilor se intalnesc tuburi de drenaj sau canale subterane trebuie informat Proiectantul caruia i se vor cere instructiuni. Sc. Ap. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 27 . S.5. Gradul de ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. altele decât cele indicate în planuri. 2. Pentru realizarea acestor cerinte. Bucuresti Punct de lucru: str. Se depune umplutura astfel incat apa sa se poata scurge liber pe suprafetele de deasupra. 6.ro CUI: RO 17147031. drenare.S 2. pomparea apei. 3. toate aceste măsuri nu vor implica modificări asupra volumului net de lucrări. Nr. Ap.C. Bl. 24.c. conform C 83-75 ―Indrumator privind executarea trasarii de detaliu in constructii‖ si STAS 9824/1 "Masuratori terestre. CLIDE Design s.minea@clidedesign. 3.6. Beneficiarul poate cere Contractorului sa retina materialul neadecvat de pe santier pentru a-l folosi ca material pentru amenajare la terminarea lucrarilor. 2. Se va reface umplutura compactata acolo unde s-a deteriorat in cursul executiei lucrarilor. Delfinului.89. Bucuresti Tel/Fax: 021.4. Stratul portant Dacă la nivelul indicat terenul nu corespunde cu prevederile din proiect. Sediu social: str. care va stabili modul de continuare a lucrărilor. conform legii. Contractorul va lua toate deciziile tehnice necesare pentru rezolvarea situaţiilor în cazul prăbuşirilor locale/malurilor în zonele excavate. J40/1162/2005. • micsorarea si mentinerea nivelului apei din excavatii pentru a permite executarea lucrarilor. Bl.4. Pentru fiecare amplasament se vor stabili locul corespunzător şi traseele de evacuare a apei. Fundatiile neutilizate/improprii intalnite in cursul lucrarilor de excavatii vor fi indepartate. se va anunţa Proiectantul. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Executarea fundatiei a) Se va executa conform dimensiunilor. La evacuarea apei din excavatii trebuie prevenit accesul namolului in sistemul permanent de drenaj al statiei. • evacuarea apei in concordanta cu planul din proiect pentru mediul ambiant.4. Apa din excavatii nu se pompeaza in sistemul permanent de drenaj al statiei. nivelurilor si profilelor indicate in planuri. Et. se va opri imediat lucrul in imediata apropiere a acestora si se vor anunta autoritatile locale.50.4. Evacuarea apei Contractorul nu trebuie sa permita patrunderea apei la lucrarile de terasamente: • aranjarea si indepartarea rapida a apei care patrunde la lucrarile de terasamente. se vor face umpluturi/compactări cu material corespunzător de umplutură sau cu beton în cazul în care nu se poate realiza compactarea. Contractorul trebuie: • sa preveda unde este necesar canal de scurgere. B. Daca sunt necesare bazine de colectare provizorii acestea vor fi construite la distanta fata de lucrarile de excavatie pentru lucrarile permanente.s. Mobil: 0733.l. Eliminarea materialelor Materialele excavate necorespunzatoare pentru umplutura sau in surplus vor fi indepartate din santier.7. 42. 2.4.

Executia lucrarilor de excavatii pe timp friguros Executarea lucrarilor de excavatii pe timp friguros vor respecta toate prevederile normativului C16-84 "Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii aferente" aplicabile acestui tip de lucrare. B. iar umpluturile trebuie protejate prin santuri si diguri impotriva spalarii.minea@clidedesign. transportul asternerea in umplutura si compactarea + 1 °C.89.primire . 42. Bucuresti Punct de lucru: str. din zone in + 1 °C. 65. iar asternerea se va face in straturi subtiri de 20 cm si se va alterna cu compactarea lor. Sediu social: str. astfel incat sa se evite o noua inghetare a acestuia inainte de sapare si in special inainte de turnarea unor fundatii.C. ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR. pentru a nu se forma gheata in jurul punctului de lucru si pentru a impiedica infiltratea apei sub talpile de fundatie. Nr.s. Ap.5. 3.S 2.8. Bl.065. Saparea pamantului pentru asezarea in umplutura. Transportul pamantului pe timp friguros Transportul pamantului sapat pe timp friguros trebuie sa se termine inainte de de a incepe sa inghete.amplasament şi a bornelor de reper. 87.c. Unele prevederi ale normativului sunt date in continuare in caietul de sarcini. La sapaturile cu epuismente. Matei Basarab.10 60 . care terenul nu este inghetat. executarea umpluturilor se opreste luandu-se masuri de protejare a suparafetelor de capate cat si a celor realizate prin umplutura. Sc. J40/1162/2005. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 28 . 2. 2. Toata activitatea de executare a umpluturilor trebuie sa fie concentrate pe portiuni mici de teren. CLIDE Design s. pamantului neinghetat. Sc.2 ori limita plastica pentru materialele coezive. Asezarea pamantului de umplutura pe teren sau pe stratul inferior + 1 °C.625. Mobil: 0733.8 si 1. scarificatoare. Delfinului. 6. Ap. e-mail: catalin. activitate care trebuie sa se desfasoare fara intrerupere astfel incat la sfarsitul zilei de lucru portiunea de lucrare sa fie complet terminata.15 50 Executarea umpluturilor pe timp friguros Umpluturile se pot executa si compacta pe timp friguros prin mijloace manuale sau mecanice daca se respecta urmatoarele conditii: Procesul tehnologic si conditii de realizare Temperatura Durata Durata totala de executie Durata de sapare In momentul asternerii stratului. neinghetat La atingerea temperaturilor critice mentionate in tabel. buldozere vor trebui examinate cu atentie la terminarea si inceperea lucrului curatandu-se de resturile de pamant. pentru material granular si intre de 0. La asternerea si compactarea straturilor se vor evita pauzele in executie. Saparea.4.50. Utilajele pentru excavarea sapaturilor pe timp friguros excavatoare.l. Executarea sapaturilor Va fi inceputa imediat dupa dezghetarea naturala sau afanarea stratului superficial . Nr. apa pompata va fi indepartata imediat .ro CUI: RO 17147031. 40. S. Indiferent de temperatura exterioara lucrarile de umpluturi se vor opri complet pe timp de ploaie sau ninsoare. ABATERI ADMISE Verificari inaintea inceperii lucrarilor Inaintea începerii săpăturilor trebuie făcute următoarele verificări: • Existenţa PV predare . 3.r. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi umiditate al umpluturii trebuie sa fie intre +/-2% din continutul optim de umezeala. Bl. cu menţionarea şi posibil păstrarea eventualelor trasee ingropate. 24.320. Bucuresti Tel/Fax: 021. Et. in conformitate cu tabelul urmator: Temperatura aerului (°C ) Timpul de incepere a inghetarii (min) -5 90 . L109.

65. 2. Tipul de materiale de umplutura aprobate.50.6. Ap. 3. • pentru toata inaltimea 2 m: ± 30 mm . • pentru toata inaltimea: 16 mm. coeziunea si umiditatea straturilor. dupa primirea rezultatelor incercarilor de laborator. • Existenta detaliilor de executie care sa cuprinda: o planul general de fundatii. 2.625. minim 15 %. minim 8 %. natura. a) In plan orizontal: • inaltimi pana la 2 m: ± 20 mm.C. 40. in santuri de conducte : mediu 5 % . Contractorul va fi informat. Materiale de umplutura Se vor transmite probe de sol la laborator pentru testare conform instructiunilor Proiectantului / Inginerului Geotehnician.89. B. Continutul maxim de umiditate la care materialele de umplutura vor fi supuse compactarii. in jurul fundaţiilor şi subsolurilor : mediu 5 % . Delfinului. 42. • • Abateri admisibile fata de gradul de compactare prevazut in proiect: pentru sistematizari verticale : mediu 10 % . Sc. o planul de sapaturi (umpluturi). 6. 2. o detalii de executie fundatii.S 2. asupra: 1. o grosimea. 87. Mobil: 0733. Ap. In rezultatele incercarilor va fi acceptata o abatere standard de minim 95% din densitatea uscata determinata cu testul standard Proctor.minea@clidedesign. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 29 .ro CUI: RO 17147031. Bl. Fiecare probă de pământ coeziv granulat va cântări 25kg cât şi probele de pământ necoeziv format din pietriş grosier. Et. CLIDE Design s. Bucuresti Punct de lucru: str. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • Existenta studiului geotehnic asupra terenului de fundare care sa contina informatii referitoare la: o stratificatia terenului.s. Abateri privind precizia amplasamentului si a cotei de nivel: • Pozitia in plan orizontal a axelor fundatiilor: 10 mm. • Pozitia in plan vertical a cotei de nivel:10 mm .l. 3. minim 8 %. Sc. 3. La terminarea lucrarilor de sapaturi pentru fundatii. Catalin Minea ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. - PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE executie lucrari de trasare executie sapatura executie umpluturi compactate lucrari de epuisment executia terasamentelor pe timp friguros Intocmit: Arh. J40/1162/2005. e-mail: catalin. Abateri dimensionale ale elementelor. Bucuresti Tel/Fax: 021. Sediu social: str. Nr. se vor verifica pentru fiecare in parte dimensiunile si cotele de nivel realizate si natura terenului. Matei Basarab. Lucrari de compactare Se va furniza pamant de umplutura compactat pentru incercari cu o frecventa de o incercare la fiecare 400m2 pentru fiecare strat de umplutura.c. L109. b) Înclinarea fata de verticală a muchiilor: • pentru 1 m: 3 mm. Bl. Abateri admise 1. o cota apelor subterane.065.320.r. 24. o cota apelor subterane. Nr. S.

Matei Basarab. Sc.s. Sediu social: str. 6. Nr. Bl.LUCRARI DE BETOANE ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA S. 3. B. 42.625.50. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi C. CLIDE DESIGN SRL NU POATE FI REPRODUS SAU TRANSMIS UNEI TERTE PERSOANE FARA ACORDUL SCRIS AL SOCIETATII 30 .ro CUI: RO 17147031. 24. Ap.l. Delfinului. Bucuresti Tel/Fax: 021.c. Sc. e-mail: catalin.minea@clidedesign. 87. Et.S 2. 3. Bl. S.r.C. L109. 40. Mobil: 0733.065.89. Nr. Ap. CLIDE Design s.320. Bucuresti Punct de lucru: str. 65. J40/1162/2005.

C 28-1983 Instructiuni tehnice pentru sudarea armãturilor de I. Sediu social: str.L. J40/1162/2005.1. echipamentele şi utilajele necesare şi de personal calificat pentru a îndeplini intocmai şi la timp sarcinile ce ii revin pentru execuţia tuturor lucrărilor. 65.T.944/2005 3. construcţiilor si turismului nr. Bl. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrările de executare a elementelor din beton si beton armat. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. NE 012-1999 M. L109. 59/N/24. 31 . Nr.065. 42. Delfinului. Sc. Bucuresti Tel/Fax: 021.89. Va face dovada ca detine sau inchiriaza : Macara de min.1999 C 140–1986 C 21–1985 C 206–1985 C 28–1976 4. Matei Basarab. indicativ ST 009-05.C.minea@clidedesign.P. CAIET DE SARCINI . Et. 1.r. echipamentelor şi forţei de muncă Executantul va confirma că dispune de toate uneltele. B.A. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 3. 87.1.D.08.P. Mobil: 0733.c.C. Indicativ ST 009-2005 Titlu Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe si criterii de performanţă ordinUL nr.944/14.2005 Înlocuieste ST 009-1996 2. Sc.T. 12.625.C. beton armat si beton precomprimat Ordin de aprobare M. Ap. S. 6. 275/2009 pentru modificarea Reglementării tehnice „Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe si criterii de performanţă". Ap.ro CUI: RO 17147031.2.320. ORDINUL 275/2009 M. 40. Nr.LUCRARI DE BETOANE 3. 24.l. Bl. e-mail: catalin. 1.s. 1.944/2005 Cod de practicã pentru executarea lucrãrilor din beton.T. 3. Asigurarea utilajelor. Nr.5 to Macara turn Pompa de beton Automalaxoare de beton Cofraje modulate Popi extensibili si grinzi Aparat de torcretat 3.50.C.1.T.T. Bucuresti Punct de lucru: str. 3. 3.C.S 2. CLIDE Design s. 1. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos.11. aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor.

Procedee.P. Ap. P 59-1986 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armãrii cu plase sudate a elementelor de beton Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea lucrãrilor de constructii din beton aparent cu parament natural Instructiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor si betoanelor Normativ privind proiectarea planseelor compuse din tablã cutatã-beton Normativ privind prepararea si utilizarea betoanelor cu agregate usoare Îndrumãtor pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3 "Elemente prefabricate de beton. 87. Ghid privind utilizarea metodei electro magnetice la determinarea parametrilor de armare a elementelor existente din beton armat 46/28. 49/09.06.C.r.L.C.P.2003 I.T.1987 I.2001 14.09. 6.minea@clidedesign.50.C.S 2.625. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi otel .10. 48/22. 1223/06.D. Ap. 56/01. Delfinului.D. Bl.12.10.D.320. Bl.D. B. 3. 1993 M.P.s.P.C.C. 51/30.P.C.12.1989 C 130–1971 8.C.L. 302/16.2001 32 .D. 42.C. 47/30.03. C 212-1987 I.L. Nr.09. Et.C. Sediu social: str.1989 I.C.C.C.P.C. C 156-1989 C 156–1972 11. 1224/06. C 237-1992 M.065. C 248-1993 15.C.D. 52/09. Sc.l.T.ro CUI: RO 17147031.1989 P 59–1980 6. Matei Basarab.01. 1993 M. GE 040-2001 M.1983 I. instrumente si dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice Instructiuni tehnice pentru aplicarea procedeului tehnologic de vacuumare a betonului Instructiuni tehnice privind optimizarea tratamentelor termice în fabricile de prefabricate cu ajutorul metodei ultrasonice de impuls Instructiuni de utilizare a aditivului complex ADCOM la prepararea betoanelor de ciment Instructiuni tehnice pentru realizarea betoanelor de nisip Ghid pentru determinarea experimentalã in situ si în laborator a modulului static si dinamic de elasticitate a betonului. Bucuresti Punct de lucru: str. 24.C.P.c.C. 52/30. Nr.beton 5.1979 M. J40/1162/2005. S. L109.C. Mobil: 0733.T.A. P 134-2003 revizuire P 134/1-1993 C 155–1981 9.P.A.12. CLIDE Design s.12.L. 24/N/01.P.C. 3. Sc.D.C.89. Bucuresti Tel/Fax: 021.P.L. C 221-1985 13.T. e-mail: catalin. beton armat si beton precomprimat.T. 40.P.C. 2/N/21. GE 039-2001 16. C 122-1989 C 122–1981 7.L. C 155-1989 10.C.C.T. C 130-1978 I.1986 I.1985 C 212–1983 12.12. 65.09.

T.P.T.11. Matei Basarab.1993 M. 577/29. ST 042-2001 M. Bucuresti Tel/Fax: 021.2008 24.P.L. Ap.L. 40.T. e-mail: catalin. 3/N/21. 61/N/25.L.A. GP 081-2003 M.P.2003 24 NE 012/12007 M.50.08. Partea 1: Producerea betonului NORMATIVE CONEXE M.L.2001 20.c.P. 871/19. NP 093-2003 M.S. 306/16.S 2.04.T. Nr.09.Bc 80 Cod de proiectare pentru structuri din beton armat cu armatura rigida I.A. CLIDE Design s.320.minea@clidedesign. 116/10.11. Ap. L109.C. 87. 603/21.L.G.11. Mobil: 0733.01.07. Sc.2003 23.T.T.03. 307/16.l. 65. Delfinului.04. NP 033-1999 33 . 6.r.L.2003 21.D.89. C 8-1975 Normativ pentru folosirea aditivilor la prepararea betoanelor si mortarelor Instructiuni tehnice provizorii privind realizarea betoanelor de clasa Bc 60 . GP 080-2003 M.L. Bl. NE 013-2002 Cod de practicã pentru executia elementelor prefabricate din beton.2003 22. 1621/02.625.L.s.065.L.1975 M.T. ST 043-2001 M.C. 1620/02.C. S. Nr.2002 18.ro CUI: RO 17147031. Sediu social: str. Bucuresti Punct de lucru: str. beton armat si beton precomprimat. Bl.T.C. 451/26. 3.L. 24. B. Et.09. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 17. C 238-1992 26.P.T.T.P.L. J40/1162/2005. Sc.T.1999 C 8-61 25.L. 3. GP 075-2002 M. 42.T.2001 19.P. beton armat si beton precomprimat Specificatie tehnicã privind cerintele si criteriile de performantã pentru ancorarea în beton cu sisteme mecanice si metode de încercare Specificatie tehnicã privind ancorarea armãturilor cu rãsini sintetice la lucrãrile consolidare a elementelor si structurilor din beton armatproiectare si executie Normativ de proiectare a elementelor compuse din betoane de vârste diferite si a conectorilor pentru lucrãri de cãmãsuieli si suprabetonãri Ghid privind proiectarea si executia rezervoarelor mici din elemente prefabricate din beton în zone rurale Ghid privind stabilirea criteriilor de performantã si a compozitiilor pentru betoanele armate dispers cu fibre metalice Ghid privind proiectarea si executia consolidãrii prin precomprimare a structurilor din beton armat si din zidãrie Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton.

Delfinului.ro CUI: RO 17147031.50. Ap.2005 32.2004 34. 62/N/25. Partea 2: Acoperiri de zinc sau aliaj de zinc Legenda M.2005 33.G.D. L109. Bl.L. Et.C. Sc.r.T.02.Produse de oţel pentru armarea betonului. .Ministerul Lucrarilor Publice. .Inspectoratul General de Stat in Constructii 36.C.T.P.08. 622/2004 + M. . Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri 35.T.T.2005 H. Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton.L.T. 30.Institutul Central de Cercetare .l. Constructiilor si Turismului I.T. SR EN 60974 1:2006 SR EN 1992-1-1 M. Nr.E.P.C. 161/15.Ministerul Dezvoltarii.06. 3. Bucuresti Tel/Fax: 021.Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului M.C.S 2. STAS 438 M.P.L. 42.L.C.C. GP 042-1999 STAS 46061980 SR EN 1008:2003 SR EN 1971:2002 Ghid de proiectare si exemple de calcul pentru structuri din beton armat cu armatura rigida Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianţi minerali. Partea 1: Compoziţie. Proiectare si Directivare in Constructii I. 29. Metode de încercare Apa pentru betoane si mortare Ciment.minea@clidedesign.Ministerul Transporturilor. 384/22. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 27. S.625. Sârmă rotundă trefilată 3:98 – Produse de oţel pentru armarea betonului.D. Sc. 65. 3.P. Plase sudate 4:98 . Bucuresti Punct de lucru: str.C .P.A. Acoperiri metalice neferoase pe sârmă de oţel. J40/1162/2005. 161/15. Sârme şi produse trefilate din oţel. 24.02. SR 438 M.T.R. EN 10244 2:2009 34 .320. SR.02. Transporturilor si Turismului M. Nr.G. 31..L. Mărci şi condiţii tehnice de calitate 2:91 . .C. 40. B. e-mail: catalin.T. CLIDE Design s. Ap.A. 161/15. 1608/02.065.L.1999 M.09.C.c.T. specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale 1:89 .Produse de oţel pentru armarea betonului. Mobil: 0733.S. 87.T. Lucrarilor Publice si Locuintelor M.D.T. Oţel beton laminat la cald.C.2004 M. Bl. SR EN 12350:2009 Încercari pe beton proaspăt.s.89.T. 1953/2010 STAS 790/84 28. Sediu social: str.Produse de oţel pentru armarea betonului. 6. Sârmă cu profil periodic obţinută prin deformare plastică la rece Echipament pentru sudare cu arc electric M.T.T. Matei Basarab.

• sa se evite actiunile interne ce dauneaza betonului (ex. mediu marin sau mediu chimic agresiv) si influenta regimului mediului asupra cladirii (normal / moderat / sever) cerintele minime pentru a asigura lucrabilitatea necesara a betonului sunt indicate in NE 012-1999 tabelul 5. Ap. infrastructura. L109.S 2. din Codul NE 012-99. relatie determinata pentru fiecare tip de ciment. Sediu social: str. 87.4. sa nu segrege si betonul sa realizeze o structura compacta.50.2. 3. • sa reziste actiunilor externe cum ar fi cele din mediul inconjurator. tip de agregate si pentru o varsta data a betonului. iar dozajul minim de ciment pentru asigurarea durabilitatii betonului. 42. 40. 3. Matei Basarab. Bl.r.7. acelasi Cod. Sc. reactia alcalii. d) Tratarea corespunzatoare a betonului pentru obtinerea proprietatilor dorite ale betonului si protejarea corespunzatoare a armaturii. CONSIDERATII GENERALE Lucrarile de constructii pentru fundatii. Pentru expunerea structurii la medii mai severe raportul apa / ciment (A/C) va fi mai mic. umed cu inghet si agenti de dezghetare. 65. Delfinului. Pentru a produce un beton durabil care sa reziste expunerii conditiilor de mediu inconjurator si care sa protejeze armatura impotriva coroziunii trebuie respectate urmatoarele cerinte: a) Selectarea materialelor componente ale betonului astfel incat acestea sa nu contina impuritati care pot dauna durabilitatii sau sa produca coroziunea armaturii. NE 012-1999 stabileste nivelele de performanta ale betoanelor functie de gradul lor de impermeabilitate: 35 .065. • sa poata fi turnat si compactat pentru a forma o structura compacta pentru protejarea armaturii. Ap. si cu anexele din NE 012-99 aprobat de MLPAT . e-mail: catalin. Cerintele pentru asigurarea rezistentei prescrise sunt date prin: • Relatia intre raportul apa / ciment (A/C) si rezistenta la compresiune a betonului. 24. S. Astfel.c.3.4.625. Bucuresti Punct de lucru: str. transportul. Cerintele pentru durabilitatea betonului sunt exprimate pe baza unor reguli care privesc compozitia betonului si alegerea materialelor. Nr. umed. din NE 012-99. B. Bucuresti Tel/Fax: 021. suprastructuri din beton armat sau precomprimat trebuie sa fie in concordanta cu specificatiile acestui capitol.1. In NE 012-1999 se fac referiri la stabilirea gradului de impermeabilitate necesar betonului functie de clasa de expunere.89. 6. Nr.minea@clidedesign. Et. punerea in opera si compactarea betonului proaspat sa se faca astfel incat materialele componente ale betonului sa fie uniform distribuite in amestec.320. b) Alegerea compozitiei betonului astfel incat betonul: • sa satisfaca toate criteriile de performanta specificate pentru betonul intarit. Bl. Mobil: 0733. Compozitia unui beton trebuie sa asigure cerintele privind rezistenta si durabilitatea acestuia conform tabelului 5.agregate). Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 3.ro CUI: RO 17147031. c) Amestecarea. in functie de clasa de expunere a constructiei in concordanta cu NE 012-99 (in mediu uscat. CLIDE Design s.s. • Clasele de rezistenta si rezistentele caracteristice determinate pe epruvetă cilindru sau cub. J40/1162/2005. Cerintele de durabilitate necesare protejarii armaturii impotriva coroziunii.l. precum si pastrarea caracteristicilor betonului la actiunile fizico-chimice in timpul duratei de serviciu proiectate sunt legate in primul rand de permeabilitatea betonului. Sc. conform pct.

c. Cerinte de baza Betonul poate fi realizat pe baza unor compozitii stabilite in doua moduri: • amestecul de beton proiectat la statie de producator şi controlat de un laborator autorizat. prevederilor din prezentul caiet de sarcini). CERINTE DE BAZA PRIVIND COMPOZITIA BETONULUI. Sc. Delfinului.dezghet trebuie sa satisfaca nivelele de performanta indicate in NE 012-1999: 10 10 20 Gradul de gelivitate al betonului G 50 G 100 G 150 Nr.4.1. menţionate mai sus la capitoul 3. Sediu social: str.dezghet 50 100 150 3. 42. • Tipul si cantitatea de aditiv sau adaos. 3. prevederilor din prezentul caiet de sarcini). Sc.minea@clidedesign. prevederilor din proiect). 3. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Adancimea limita de pătrundere a apei (mm) 100 mm P4 P8 P12 10 Presiunea apei (bar) 200 mm Gradul de impermeabilitate 20 20 P4 4 P8 8 P12 12 Rezistenta la inghet. e-mail: catalin. B.ro CUI: RO 17147031. • Dimensiunea maxima a agregatelor si zona de granulozitate. Et. J40/1162/2005. • Tipul de agregate. 65. 3.625.l. CLIDE Design s. Bl.50. • consistenta betonului proaspat (conf. Bl. Compozitia betonului trebuie proiectata avand in vedere prevederile prezentului caiet de sarcini si Codului NE 012-99. Amestecul de beton proiectat: Alegerea componentilor si stabilirea compozitiei betonului proiectat se face de catre producator pe baza unor amestecuri preliminare stabilite si verificate de catre un laborator autorizat. In cazul amestecului de beton proiectat trebuie specificate datele de baza privind compozitia betonului: • clasa de rezistenta (conf. Nr. • dimensiunea maxima a granulei agregatelor (conf. de cicluri inghet. 36 . Ap. S. prevederilor din prezentul caiet de sarcini) Amestecul de beton prescris: În proiect se specifică următoarele date de bază în concordanţă cu standardele şi reglementările tehnice în vigoare.dezghet a betonului caracterizata prin gradul de gelivitate functie de numarul de cicluri de inghet. 40. • Consistenta si raportul A/C ale betonului proaspat.S 2. Ap. prevederilor din prezentul caiet de sarcini). • amestecul de beton prescris (prin caietul de sarcini si/sau de utilizator) şi controlat de un laborator autorizat.89.r. Mobil: 0733. L109. • Tipul si clasa cimentului.3: • Dozajul de ciment la m3 de beton / clasa betonului. 24. Matei Basarab.320. supus aprobarii Proiectantului. Bucuresti Punct de lucru: str. 87. 6. • tipul si dozajul minim de ciment (conf. NIVELE DE PERFOMANTA ALE BETONULUI.065. Bucuresti Tel/Fax: 021.s. Nr.4. • raportul A/C maxim (conf.

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

Dozajul minim de ciment pentru betonul simplu si betonul armat, in functie de conditiile de expunere, stabileste conform NE 012-99 (cap.5 - tabel 5.5. si precizarilor din anexa I.4). Dozajele minime sunt valabile in cazul folosirii agregatelor de 0 - 31 mm; pentru agregatele de 0 - 16 mm dozajele se sporesc cu 10%. In cazul folosirii de adaosuri la prepararea betoanelor, sau folosirii de aditivi reducatori de apa, cu avizul unui institut de specialitate şi acordul Proiectantului se pot adopta dozaje de ciment inferioare celor din tabelul urmator: Pentru clasa I de expunere (normala):

Beton simplu 150 kg/m3

Beton armat 250 kg/m3

Stabilirea tipului de aditiv se face de catre: a) Proiectant, in cazul in care utilizarea aditivului este impusa prin proiect. b) Contractor, in urmatoarele cazuri:  Realizarea cerintelor impuse de tehnologii speciale de executie, iar tipul de aditiv nu este prevazut prin proiect;  Executarea lucrarilor in alte conditii decât cele normale (pe timp calduros sau friguros);  Prepararea betonului pe santier, iar prin proiect nu este stabilit tipul de aditiv;  Obtierea rezistentelor de control pe faze la termene scurte. c) Furnizorul de beton/Producatorul, pentru realizarea cerintelor de lucrabilitate, rezistenta, imbunatatirea omogenitatii betonului si dupa caz, a maririi duratei de transport. Consistenta betonului la locul punerii in opera se stabileste de catre Contractor, in conformitate cu prevederile tabelului I.4.3. din NE 012-99, astfel incat betonul sa poata fi transportat si pus in opera in conditii optime. 3.4.2. Nivele de performanta ale betonului Pentru betonul proaspat: • Consistenta, ca masura a lucrabilitatii, poate fi determinata conform pct.7.1.1 din NE 012-99 prin urmatoarele metode: tasarea conului, remodelare VE-BE, grad de compactare si raspandire; • Continutul de aer poate fi determinat folosind metode gravimetrice sau volumetrice sub presiune. • Densitatea aparenta a betonului proaspat trebuie sa fie in concordanta cu SR EN 12350:2009. Pentru betonul intarit: • REZISTENTA LA COMPRESIUNE - Clasa betonului este definita pe baza rezistentei caracteristice fck cil (fck cub) care este rezistenta la compresiune in N/mm2 determinata pe cilindrii de 150/300 mm (sau pe cuburi cu latura de 150 mm) la varsta de 28 zile, sub a carei valoare se pot situa statistic cel mult 5% din rezultate. clasa fck cil fck cub
C4/5 C 8/10 C 12/15 C 16/20 C 20/25 C 25/30 C 30/37 C 35/45 C 40/50 C 45/55 C 50/60

4 8 12 16 20 25 30 35 40 45 50 5 10 15 20 25 30 37 45 50 55 60 Pentru a determina clasa betonului, conform NE 012-99, se folosesc probe cub cu dimensiunile 150x150x150 mm si probe cilindrice de f150xH300 mm.

37

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

In unele cazuri speciale este necesar sa se determine cresterea rezistentei la perioade stabilite de timp pe probe de dimensini similare cu cele folosite la determinarea clasei betonului. Mostrele vor fi pastrate in conditii similare ca cele ale structurii expuse si vor fi testate la perioade prestabilite de timp. Cand nu exista mostre se vor efectua incercari nedistructive pe structura. Rezistenta la inghet-dezghet, caracteristicile vor fi in concordanta cu tablul 7.2.2 al normativului NE 01299. Rezistenta la compresiune se va determina la 28 de zile si clasificata astfel: • Beton usor cu densitate aparenta in conditii uscate (105°C); • 2000 kg/m3 sunt facute folosind agregate poroase; • Beton cu densitate normala (medie si grea), beton usor cu densitate aparenta in conditii uscate (105°C) mai mare de 2000 kg/m3 dar mai mica de 2500 kg/m3;

Beton foarte greu cu densitate aparenta in conditii uscate (105°C) mai mare de 2500 kg/m 3. 3.5. MATERIALE UTILIZATE LA PREPARAREA BETOANELOR DE CIMENT 3.5.1. Ciment
Pentru realizarea claselor de beton prevazute in proiect se recomanda folosirea sortimentului de ciment Portland clasa I /32.5 sau I/42.5, fara adaosuri, cu rezistenta initiala normala, conform conditiilor tehnice din SREN 197/1-2002 (echivalentul lui Pa35 sau Pa40 ). Caracterizarea acestuia, precum si domeniul si conditiile de utilizare sunt precizate in anexa I.1 din NE 012-99. Sortimentul de ciment Portland I/32.5 este corespunzator grupei I pentru lucrari curente din beton armat in conditii de exploatare normale, la care nu se impun cerinte specifice, conform prevederilor tabelelor I.2.1. din NE 012-99. Livrare si transport Cimentul se livreaza in vrac sau ambalat in saci de hartie, insotit de un certificat de calitate. În cazul betoanelor gata preparate livrarea cimentului se va face direct către producătorul de beton. În cazul betoanelor preparate în şantier, livrarea cimentului se va face la depozitul şantierului. In cazul in care cimentul expediat de furnizor este preluat de o baza de aprovizionare, aceasta este obligata ca la livrarea catre utilizator sa elibereze un certificat de garantie in care se mentioneaza: tipul de ciment si fabrica producatoare; data sosirii in depozit; numarul certificatului de calitate eliberat de producator; numarul avizului de utilizare dat de laborator; garantarea respectarii conditiilor de depozitare. Cimentul livrat in vrac se transporta in vagoane cisterna, autocisterna, containere sau vagoane inchise, destinate exclusiv acestui produs. Transportul cimentului ambalat in saci se face in vagoane inchise sau camioane acoperite. Depozitare Depozitarea cimentului se va face numai dupa receptionarea cantitativa si calitativa, inclusiv prin constatarea existentei certificatului de calitate sau de garantie si verificarea capacitatii libere de depozitare in silozurile destinate tipului respectiv de ciment sau in incaperile special amenajate. Ori de cate ori este posibil, depozitarea cimenturilor primite direct de la producator, se va face dupa verificarea la laborator a caracteristicilor fizice. Depozitarea cimentului in vrac se va face in celule tip siloz, in care nu au fost depozitate anterior alte materiale.

38

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

Depozitarea cimentului ambalat in saci trebuie sa se faca in incaperi inchise. In cazul magaziilor din lemn, acestea vor avea streasini de max. 50 cm latime, iar pardoseala va fi ridicata cu cel putin 30 cm deasupra nivelului terenului. In cazul in care incaperea de depozitare are pardoseala de beton, sacii vor fi asezati pe scanduri dispuse cu interspatii, pentru a se asigura circulatia aerului la partea interioara a stivei. Sacii vor fi asezati in stive, lasanduse o distanta libera de 50 cm de la peretii exteriori si pastrand imprejurul lor un spatiu suficient pentru circulatie. Stivele vor avea marcate data sosirii cimentului, sortimentul si data fabricatiei. Cimentul se va intrebuinta in ordinea datelor de fabricatie. Durata de depozitare nu va depasi 60 de zile de la data expedierii de catre producator pentru cimenturile cu adaosuri si respectiv 30 de zile in cazul cimenturilor fara adaos. Cimentul ramas in depozit peste termenul de garantie sau in conditii improprii nu va putea fi intrebuintat la lucrari de beton si beton armat decat dupa verificarea starii de conservare si a rezistentelor mecanice. La depozitele intermediare, precum si la depozitele de rezerva ale statiei de betoane se vor marca strict silozurile destinate fiecarui sortiment de ciment ce urmeaza a fi utilizat. Marcarea silozurilor se va face prin inscrierea simbolului standardizat al cimentului cu litere si cifre de minimum 50 cm inaltime. Cand apare necesara schimbarea sortimentelor de ciment depozitate silozurile in cauza se vor goli complet prin instalatia prenumatica si se vor marca corespunzator noului sortiment ce urmeaza a se depozita. Pe intreaga perioada de exploatare a silozurilor se va tine evidentia loturilor de ciment depozitate in fiecare siloz, prin inregistrarea zilnica a primirilor si livrarilor. Controlul calitatii cimentului Verificarea calitatii cimentului se va face: • la aprovizionare, inclusiv prin verificarea certificatului de garantie emis de producator sau de baza de livrare conform punctului 4.1.3. din NE 012-99. • inainte de utilizare, de catre un laborator autorizat. Controlul calitatii cimentului este prezentat la punctul 17.2.1.1. din anexa VI a Codului de practica pentru executarea lucrarilor din beton armat NE 012-99. In cazul in care loturile sortimentului de ciment aprovizionat nu indeplinesc conditiile de calitate garantate, se va interzice sau sista utilizarea lor.

3.5.2. Agregate naturale
Conditii tehnice Pentru prepararea betoanelor avand densitatea aparenta cuprinsa intre 2001-2500 kg/m3, se folosesc agregate cu densitate normala (1201-2000 kg/m3), provenite din sfaramarea naturala si/sau din concasarea rocilor. Pentru prepararea betoanelor se vor utiliza sorturile: • nisip de granulozitate intre 0 si 3 mm si 3 la 7 mm; • pietris de granulozitate intre 7 si 16 mm si 16 si 31 mm. Utilizarea altor sorturi de agregate se poate face numai cu acordul Proiectantului. Curba de granulozitate a agregatului total trebuie sa se incadreze - functie de dozajul de ciment si consistenta betonului - in zona recomandata conform tabelelor 1.4.5 ... 1.4.8 din anexa I.4 - Cod NE 012-99. Depozitare Agregatele nu trebuie sa fie contaminate cu alte materiale in timpul transportului sau depozitarii. Agregatele trebuie depozitate pe platforme betonate avand pante si rigole de evacuare a apelor. Pentru depozitarea separata a diferitelor sorturi se vor crea compartimente cu inaltimea corespunzatoare evitarii amestecarii cu alte sorturi. In cazul unor volume reduse de agregate, depozitarea se va face pe platforme din lemn, in lazi sau folosind amenajari recuperabile. Nu este admisa depozitarea direct pe pamant sau platforme balastate. Controlul calitarii agregatelor Controlul calitatii agregatelor se va face: • la aprovizionare, conform prevederilor anexei VI.1. punctul A.2. din Codul NE 012-99. • inainte de utilizare, conform prevederilor anexei VI.1. punctul B.2. din Codul NE 012-99.

39

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

Metodele de incercare sunt reglementate in STAS 4606 - 80. In cazul in care loturile sortimentelor de agregate aprovizionate nu indeplinesc conditiile de calitate garantate se va refuza lotul. 3.5.3. Apa Apa utilizata la prepararea betoanelor poate sa provina din reteaua publica sau alta sursa, dar in acest caz trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in SR EN 1008/2003. Apa folosita in santier nu va fi contaminata cu detergenti, materii organice, uleiuri, argila, etc. 3.5.4. Aditivi Aditivii sunt produse chimice care se adauga in beton in cantitati mai mici sau egale cu 5% substanta uscata fata de masa cimentului. Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor are ca scop: • imbunatatirea lucrabilitatii, in cazul elementelor cu armaturi dese, sectiuni subtiri sau a betonului pompat; • obtinerea de betoane de clasa superioara; • reglarea procesului de intarire, intarziere sau accelerare, in functie de cerintele tehnologice; • cresterea rezistentei, durabilitatii si imbunatatirea omogenitatii betonului; • imbunatatirea impermeabilitatii. Tipurile uzuale de aditivi si conditiile de utilizare sunt indicate in anexa I.3. din NE 012-99. Utilizarea altor tipuri de aditivi sau utilizarea simultana a 2 tipuri de aditivi in cazul in care nu este cunoscuta compatibilitatea lor si efectele secundare asupra betonului, este admisa numai dupa efectuarea de incercari preliminare si avizul unui institut de specialitate. Efectele principale si secundare ale aditivilor asupra proprietatilor betonului sunt prezentate in tabelul I.3.1. din NE 012-1999. Influenta aditivilor curent utilizati asupra proprietatilor betonului este prezentata in tabelul I.3.2. din anexa I.3. - NE 012-1999. 3.5.5. Adaosuri Adaosurile sunt materiale anorganice fine ce se pot adauga in beton in cantitati de peste 5% substanta uscata fata de masa cimentului, in vederea imbunatatirii caracteristicilor acestuia (lucrabilitate, grad de impermeabilitate, rezistenta la agenti chimici agresivi), sau pentru a realiza proprietati speciale. Exista doua tipuri de adaosuri: inerte, inlocuitor partial al partii fine de agregat, caz in care se reduce cu circa 10% cantitatea de nisip 0-3 mm din agregate. Folosirea adaosului inert duce la imbunatatirea lucrabilitatii si compactitatii betonului; active, caz in care se conteaza pe proprietatile hidraulice ale adaosului. Adaosuri active sunt : zgura granulata de furnal, cenusa, praful de siliciu, etc. In cazul adaosurilor cu proprietati hidraulice, la calculul raportului apa/ciment (A/C) se ia in considerare cantitatea de adaos din beton ca parte lianta. Utilizarea adaosurilor se face in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare, agremente tehnice sau pe baza unor studii intocmite de laboratoare de specialitate. Adaosurile nu trebuie sa contina substante care sa inflenteze negativ proprietatile betonului sau sa provoace corodarea armaturii.

40

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

3.6. PREPARAREA BETONULUI
3.6.1. Beton preparat pe santier si beton gata preparat Personalul implicat in activitatea de producere si control al betonului va avea cunostiintele necesare si va fi atestat intern pentru aceste genuri de activitate. Pentru operatiunile de dozare si amestecare a betonului toate instalatiile si echipamentele trebuie sa asigure prin buna lor functionare cerintele pentru aceste genuri de operatii, conform prevederilor din NE 012-99. In cazul in care betonul este livrat de la staţii, Contractorul trebuie să verifice la producator buna functionare a echipamentelor si instalatiilor si de asemenea sa verifice daca in momentul livrarii indeplineste conditiile tehnice cerute si daca bonul de livrare contine toate informatiile necesare. Verificarea efectuata nu trebuie utilizata de statia de betoane ca dovada a controlului calitatii betonului si nu absolva statia de preparare a betoanelor de raspunderea livrarii unui beton conform cerintelor si nici nu va exclude o respingere ulterioara a betonului de catre Contractor/Proiectant. Pentru asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerinţelor, Contractorul vor colabora cu un laborator autorizat, altul decat cel al statiei de betoane, pentru acest gen de lucrari, care este echipat cu toata aparatura si instalatiile necesare efectarii unor determinari specifice si controlului calitatii betonului. Daca Contractorul apeleaza la un laborator independent, trebuie specificate prin contract toate determinarile necesare asigurarii si controlului calitatii betonului, functie de specificul lucrarii. 3.6.2. Prepararea betonului pentru torcret

Pentru a pregati mixtura de mortar cand se aplica torcretarea se va folosi cimentul Portland sau o compozitie de ciment care satisface cerintele SR EN 197-1:2002. Transportul,depozitarea si controlul calitatii cimentului se vor face in conformitate cu Codul de Practica NE 012-99. Mortarul va fi compus dintr-un amestec de ciment de Portland si agregat fin. Componentele mixturii de mortar se vor conforma urmatoarelor cerinte: (a) Cimentul de Portland: Clasa 32.5 or 42.5;

(b)

Agregat fin: se va folosi doar nisip cu o granulometrie de maximum 5 mm. Continutul amestecului de agregat folosit pentru pregatirea mortarului torcretat va fi de 6-8 %. Cantitatile de ciment folosite pentru prepararea mortarului va fi de 575 kg/m3 pentru cimentul clasa 32.5 si 500 kg/m3 pentru cimentul de clasă 42.5. (c) Apa: Apa folosita la prepararea mortarului va fi potabila si va satisface cerintele SR EN 197-1:2002. (d) Aditivi: In caz de nevoie se pot folosi aditivi pentru prepararea mortarului pentru torcretare. 3.6.3. Transportul betonului Transportul betonului trebuie efectuat luand masurile necesare pentru a preveni segregarea, pierderea componentilor sau contaminarea betonului. Transportul betonului de la statie se va face numai cu autoagitatoare fiind interzisa folosirea autobasculantelor cu bena amenajata special. Transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, vagoneti, benzi transportoare, jgheaburi sau tomberoane. Mijloacele de transport trebuie sa fie etanse pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment. Ori de cate ori intervalul de timp pentru descarcarea si reincarcarea cu beton a mijloacelor de transport depasesc o ora, precum si la intreruperea lucrului, acestea vor fi curatate cu jet de apa. In cazul autoagitatoarelor, acestea se vor umple cu cca. 1 m3 de apa, se vor roti cu viteza maxima timp de 5 minute, dupa care se vor goli complet de apa. Evacuarea va respecta cerintele planului de protectiei a mediului. Se recomanda ca temperatura betonului proaspat la inceperea turnarii sa fie cuprinsa intre 5°C si 30°C. In situatia betoanelor cu temperaturi mai mari de 30°C sunt necesare masuri suplimentare care se vor stabili de catre un institut de specialitate sau un laborator autorizat prin adoptarea unei tehnologii adecvate de preparare, transport, punere in opera si tratare a betonului si folosirea unor aditivi intarzietori eficienti, etc.

41

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

3.7. ARMATURI
3.7.1. Conditii Tehnice Otelurile pentru beton armat trebuie sa se conformeze "Specificatii tehnice privind cerinte si criterii de performanta pentru otelurile utilizate in structuri din beton" si sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in STAS 438/1-89 (pentru oteluri cu profil neted OB 37), in STAS 438/2-91 (pentru oteluri profilate PC 52, PC 60), in SR 438-4:1998, SR 438-3:1998 (pentru sarme trase si plase sudate pentru beton armat). Tipurile de armaturi utilizate curent sunt: - OB 37 - otel beton rotund, neted, pentru armaturile constructive si la armaturile de rezistenta a caror dimensionare rezultata din respectarea conditiilor de procent minim de armare; - PC 52 - otel beton cu rezistente superioare, avand profil periodic, pentru armaturile de rezistenta ale elementelor structurale din beton armat. In cazul folosirii otelurilor din import este obligatorie existenta certificatului de calitate emis de unitatea care a importat otelul sau cea care asigura desfacerea acestora. In certificatul de calitate se va mentiona tipul corespunzator de otel din STAS 438/1-2/ 89-91, echivalarea fiind facuta prin luarea in considerare a tuturor parametrilor de calitate. In cazul in care exista dubiu asupra modului in care s-a efectuat echivalarea, constructorul va putea utiliza otelul respectiv numai pe baza rezultatelor incercarilor de laborator şi împreună cu acordul scris al Proiectantului. 3.7.2. Livrarea si marcarea Livrarea otelului beton se va face conform prevederilor in vigoare si insotita de certificatul de calitate. In cazurile in care livrarea se face de catre o baza de aprovizionare, aceasta este obligata sa transmita certificate de garantie corespunzatoare loturilor pe care le livreaza. Documentele ce insotesc livrarea otelului beton de la producator trebuie sa contina urmatoarele informatii: • denumirea si tipul de otel, standardul utilizat; • toate informatiile pentru identificarea loturilor; • greutatea neta; • valorile determinante privind criteriile de performanta. Fiecare colac sau legatura de bare sau plase sudate va purta o eticheta, bine legata care va contine: • marca produsului; • tipul armaturii; • numarul lotului si al colacului sau legaturii; • greutatea neta; • viza CTC. Otelul livrat de intermediari va fi insotit de un certificat privind calitatea produselor care va contine toate datele din documentele de calitate eliberate de producatorul otelului beton. 3.7.3. Transportul si depozitarea Barele de armatura, plasele sudate si carcasele prefabricate de armatura vor fi transportate si depozitate astfel incat sa nu sufere deteriorari sau sa prezinte substante ce pot afecta armatura sau/si betonul sau aderenta beton-armatura. Otelurile pentru armaturi sa fie depozitate separat pe tipuri si diametre, in spatii amenajate si dotate corespunzator astfel incat sa se asigure: • evitarea conditiilor care favorizeaza corodarea otelului; • evitarea murdaririi acestora cu pamant sau alte materiale; • asigurarea posibilitatilor de identificare usoara a fiecarui sortiment si diametru.

42

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

3.7.4. Controlul Calitatii Armaturile vor fi verificate conform Codului NE 012-99 "Specificatii tehnice privind cerinte si criterii de performanta pentru otelurile utilizate in constructii". Pentru fiecare cantitate si sortiment aprovizionat, operatia de control se realizeaza conform prevederilor din capitolul 17 (pct. 17.2.1.1. ( f ) si din anexa VI.1 (pct. A.5) ale acestui Cod, si anume: • examinarea existentei si continutului documentelor de certificare a calitatii si compararea datelor inscrise in certificat cu cerintele reglementate pentru produs; • examinarea aspectului; • verificarea prin indoire la rece; • verificarea caracteristicilor mecanice (rezistenta la rupere, limita de curgere, alungirea la rupere). 3.7.5. Cerinte tehnice specifice armaturilor de tip plase sudate Teste de laborator specifice acestor tipuri de armături vor fi executate în conformitate cu prevederile SR 438/3-1998. Plasele sudate acoperite de rugină vor fi curăţate, se va îndepărta stratul de oxid de fier cu perii de sârmă. După îndepărtarea stratului de rugină, descreşterea secţiunii armăturii rezultată trebuie să nu depăşească toleranţele prevăzute în standarde. 3.7.6. Taierea si fasonarea armaturilor Fasonarea barelor, confectionarea si montarea carcaselor de armatura se va face in stricta conformitate cu prevederile proiectului si cu respectarea prevederilor de alcatuire pentru elementele din beton armat prevazute in SREN 1992-1-1, privind urmatoarele: • prevederi constructive privind armaturile pentru beton armat si pentru beton precomprimat-generalitati, conform pct. 8; • prevederi constructive privind elementele si reguli specifice, conform pct. 9. Inainte de a se trece la fasonarea armaturilor, Contractorul va analiza prevederile proiectului, tinand seama de posibilitatile practice de montare si fixare a barelor, precum si de aspectele tehnologice de betonare si compactare. Daca se considera necesar se va solicita reexaminarea de catre proiectant a dispozitiilor de armare in proiect. Armaturile care se fasoneaza trebuie sa fie curate si drepte. In acest scop se vor indeparta: • eventualele impuritati de pe suprafata barelor; • rugina prin frecare cu perii de sarma, in special in zonele in care barele urmeaza a fi innadite prin sudura. Dupa indepartarea ruginei, reducerea dimensiunilor sectiunii barei nu trebuie sa depaseasca abaterile limita la diametru prevazute in standardele de produs. Otelul beton livrat in colaci sau bare indoite trebuie sa fie indreptat inainte de a se proceda la taiere si fasonare, fara a se deteriora insa profilul. La intiderea cu troliul, alungirea maxima nu va depasi 1 mm/m. Barele taiate si fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate, in asa fel incat sa se evite confundarea lor si sa se asigure pastrarea formei si curateniei lor pana in momentul montarii. In cazul in care, datorita conditiilor locale, poate fi favorizata corodarea otelului, se recomanda montarea si betonarea armaturilor in maximum 15 zile de la fasonare. Armaturile se vor termina cu sau fara ciocuri, conform prevederilor din proiect. In cazul armaturilor netede, avand diametrul "d", ciocul se indoaie la 1800, cu raza interioara de minim "1,25 d" si portiunea dreapta de capat, de regula minim "5 d". In cazul armaturilor cu profil periodic, ciocul se indoaie la 900 cu raza interioara de minim "2d" si portiunea dreapta de capat, de regula minimum "7d". Indoirea barelor inclinate, a celor de trecere din stalpi in grinzi sau a celor trecute peste coltul unui cadru se va face dupa un arc de cerc de cel putin "10d". Capetele barelor inclinate trebuie sa aiba o portiune dreapta cu lungimea de cel putin "20d" in zonele intinse si cel putin "10d" in

43

loviri). si cel putin doi distantieri la fiecare metri liniari de grinda sau stalp (pentru f < 12 mm). La montarea armaturilor se vor adopta masuri pentru asigurarea bunei desfasurari a turnarii si compactarii betonului prin: • crearea unor spatii libere intre armaturile de la partea superioara. 44 . urmand a se completa inainte de ultima etapa de betonare. Pentru mentinerea in pozitie a armaturilor de la partea superioara a plăcilor se vor folosi capre din otel-beton sprijinite pe armatura inferioara sau pe distantieri si dispuse intre ele la distanta de maximum un metru (1 buc/m2) in camp. L109. montarea si legarea armaturilor sunt date in anexa II. Et. luandu-se masuri care sa asigure mentinerea acesteia in timpul turnarii betonului (distantieri. crestaturi. capre. • ruperi ale sudurilor in carcase sau plase sudate. • crearea spatiilor necesare patrunderii vibratorului. Delfinului. fara socuri. 3. Fasonarea ciocurilor si indoirea armaturilor se va realiza cu o miscare lenta. avand lungimea ciocului de cel putin "10d" sau 10 cm. la grinzi.l. etc. • se va solicita.5 ori diametrul si la intervalul maxim de 5 ori grosimea elementului. S. raza cercului de indoire va fi minim de "2d". • contactul cu substante care pot afecta proprietatile de aderenta sau pot produce procese de coroziune. CLIDE Design s. a Codului NE 012-99. In asemenea situatii. Recomandari privind fasonrea barelor. Bucuresti Tel/Fax: 021. J40/1162/2005. daca este cazul. 24. agrafe. Bl.89.). La masinile de indoire nu se admite curbarea barelor din oteluri cu profil periodic la viteza mare a masinii. • cel putin un distantier intre randurile de armaturi in fiecare doi metri liniari de grinda in zona cu armatura pe doua sau mai multe randuri. Este interzisa folosirea ca distantiere a cupoanelor din otel-beton. 3 m. astfel incat sa se asigure mentinerea pozitiei lor in timpul turnarii betonului. de minim 2. dar astfel incat sa se asigure pastrarea pozitiei armaturii. Barele etrierilor se inchid cu ciocuri la 1350.S 2. Ap. Sc. Praznurile si piesele metalice inglobate vor fi fixate prin punct de sudura sau legaturi cu sarma de armatura elementului. 3.065. B. In cazul in care nu sunt asigurate conditiile de mai sus: • se va monta sau incheia partial armatura superioara. care sa permita patrunderea libera a betonului sau a furtunelor prin care se descarca betonul. cu exceptia distantierilor intre randuri de armatura pe doua sau mai multe randuri. Nr. Ap. • cel putin un distantier la fiecare metri liniari de grinda sau stalp (pentru f > 12 mm). la intervale de max. sau vor fi fixate de cofraj. Mobil: 0733. respectiv la 50 cm (4 buc/m2) in zonele in consola. Barele cu profil periodic avand diametrul mai mare de 25 mm se vor fasona la cald.s. In cazul etrierilor care se indoaie dupa un unghi drept. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi zonele comprimate. indoita. Matei Basarab. 87. Bl. manipulata astfel incat sa se evite: • deteriorarea mecanica (de ex.1. uzual diametrele vibratoarelor fiind de 38 sau 58 mm. Armatura trebuie taiata.c. Distantierii pot fi confectionati din mortar de ciment in forma de prisme prevazute cu cate o sarma pentru a fi legate de armaturi. In cazul armaturilor cu diametru mai mare de 14 mm se admite depasirea distantelor mentionate. unde "d" este diametrul bazei etrierului. Se interzice fasonarea armaturilor la temperaturi sub -100C. 3.7. sau confectionati din masa plastica. 40. inclusiv verificarea calitatii sudurii nodurilor se va efectua conform SR 438/3 . Armaturile vor fi montate in pozitia prevazuta in proiect. 6. Nr.50. 65.320.625. reexaminarea dispozitiilor de armare prevazute in proiect. In acest sens se vor prevedea: • cel putin patru distantieri la fiecare m2 de placa sau perete structural. Incercarile sau determinarile specifice plaselor sudate.ro CUI: RO 17147031. Bucuresti Punct de lucru: str. Montarea armaturilor Montarea armaturilor poate sa inceapa numai dupa receptionarea calitativa a cofrajelor si acceptarea de catre Proiectant a procedurii de betonare in cazul elementelor sau partilor din structura al caror volum depaseste 100 mc si este necesar sa fie prevazute rosturi de turnare. Sediu social: str.1998. cand aceasta are doua viteze. e-mail: catalin.r. caprele pot fi inlocuite cu bare sudate de armatura inferioara si respectiv superioara.minea@clidedesign.7. 42. Sc.

Cand legarea se face cu sarma. Barele inclinate vor fi legate. Mobil: 0733.r.9. B. Bucuresti Punct de lucru: str.3. Restul incrucisarilor acestor bare cu portiunile drepte ale etrierilor pot fi legate numai in sah. L109. Nr. sau reduce legatura dintre otel si beton. respectand reglementarile din SR EN 1992-1-1 privind sudarea barelor din otel beton.065.Stratul de acoperire cu beton Pentru asigurarea durabilitatii elementelor structurii prin protectia armaturii contra coroziunii si buna conlucrare cu betonul este necesar ca la elementele din beton armat sa se realizeze un strat de acoperire a armaturilor avand grosimea corespunzatoare prevederilor din SR EN 1992-1-1 punctul 4.7. sau suprapunere si sudura.s. Bl. Retelele din Plăcile curbe se vor lega in toate punctele de incrucisare. grosimea minima a stratului de acoperire cu beton a armaturilor este de: • pentru plăci sau nervuri dese cu latime <150 mm ale planseelor: 10 mm. ulei. Pentru elementele executate monolit pe santier si incadrate in categoria I. dar respectand conditia de a fi cel putin egala cu 1. • pentru pereti structurali: 15 mm. Sc. . e-mail: catalin. 24. Nr. Restul incrucisarilor. vor fi legate in sah. 42.11. armatura sa se monteze sub forma de carcase preasamblate. Innadirile prin sudura a barelor se realizeaza prin sudarea manuala cu arc electric. Sc. Bl.7. 3. Aceasta interdictie nu se refera si la sudurile prin puncte de la nodurile plaselor sudate executate industrial.89.c. zapada. dar respectand conditia de a fi cel putin egala cu 1. Inainte ca betonul sa fie turnat. atunci cand se dispune de mijloace mecanice de ridicare si montaj. CLIDE Design s.8. Este interzisa utilizarea distantierilor din cupoane metalice sau lemn. La grinzi si stalpi vor fi legate toate incrucisarile barelor armaturii cu colturile etrierilor sau cu ciocurile agrafelor. de primii etrieri cu care se incruciseaza. armatura trebuie sa nu prezinte noroi.7. Bucuresti Tel/Fax: 021. din doua in doua bare.l. Et. 3. J40/1162/2005. 3. Retelele de armaturi din Plăci si diafragme vor avea legate in mod obligatoriu doua randuri de incrucisari marginale pe intreg conturul. vopsea. cu respectarea modului de executie. grasime sau orice alta substanta care poate avea efecte chimice adverse asupra otelului sau betonului. 3. prin legaturi de sarma neagra (SR EN 10244-2:2009) sau prin sudura electrica prin puncte.10. in mod obligatoriu. din mijlo cul retelelor. Din punctul de vedere al conditiilor de expunere la actiunea intemperiilor si umiditatii ridicate.50. 65. 3.2 diametrul barelor de pe primul rand. Ap. 6. Innadirea barelor Innadirea barelor se face in conformitate cu prevederile proiectului prin suprapunere (de regula). Legarea armaturilor Barele de armatura trebuie sa fie legate intre ele.NE 012-99 (pentru medii cu agresivitate chimica). agenti de intarziere si antiaderent. Matei Basarab. Nu se permite folosirea sudurii la innadirea armaturilor din oteluri ale caror calitati au fost imbunatatite pe cale mecanica (sarma trasa). elementele situate in spatii inchise si cele in contact cu exteriorul (la fatade) dar protejate prin tencuire sau alt strat de protectie echivalent se incadreaza in categoria I. se vor utiliza doua fire de sarma de 1.7.2 diametrul barelor de pe primul rand. 40. zgura.2 a normativului NE 012-99. 45 . Tolerante admisibile Tolerantele admise la petrecerea armaturilor sunt mentionate in anexa II. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Se recomanda ca. de preferinta sudate prin puncte.ro CUI: RO 17147031. a lungimilor minime necesare ale cordonului de sudura si controlului calitatii conform prescriptiilor tehnice specifice. la incrucisari.15 mm diametru.S 2.minea@clidedesign. prin suprapunere sau cu eclise. Ap. 3. 87. Pentru asigurarea stratului de acoperire proiectat se dispun corespunzator distantieri din materiale plastice sau mortar.625. gheata. Delfinului. (pentru medii considerate fara agresivitate chimica) si respectand prevederile din anexa II. Sediu social: str.320. trebuie indepartata rugina. S.

Sudarea se va putea efectua numai pentru temperaturi mai mari de 0°C.12. in acest caz.S 2. cu mijloace mecanice. se poate proceda la inlocuirea acestora numai cu avizul Proiectantului. Dupa terminarea sudarii. limita de curgere a innadirii sudate se considera incarcarea la care epruveta prezinta o deformatie remanenta mai mica sau cel mult egala cu 0. Matei Basarab.Innadirea prin sudare ale barelor Innadirile prin sudare ale barelor vor indeplini conditiile din STAS 438/1-89 si STAS 438/2-91 cu privire la valorile minime ale limitei de curgere Rc (R0. Ap. 87. 42. 24. B. 3..7. Nr. dar sa fie cel putin egala cu 1.625. Bucuresti Tel/Fax: 021.320.2%. si se obtine prin rotunjirea in plus sau cu cel mult 2 mm in minus a valorilor determinate conform conditiilor specificate anterior. • pentru fundatii: 35 mm pe fata care vine in contact cu betonul de egalizare. J40/1162/2005. IV. protejate impotriva umezelii. grinzi de fundare). 3.89.ro CUI: RO 17147031. Se va urmari permanent. Sc. Sc.categoria III: 45 mm pe fata care vine in contact direct cu pamantul. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • pentru grinzi. Deasemenea. CLIDE Design s. Pentru temperaturi cuprinse intre 15 . bulbi ai peretilor structurali: 25mm. 3. precum si pe suprafetele transversale ale capetelor ce se sudeaza. urmata de o curatire mecanica suplimentara a fetei prelucrate.. Grosimea minima a stratului de acoperire a armaturilor longitudinale trebuie sa respecte valorile anterioare. e-mail: catalin. 6. se vor proteja punctele de lucru unde se executa sudurile. Nr. Masinile si agregatele de sudare vor fi manipulate. Sediu social: str.50. controlandu-se buna functionare a echipamentelor pentru reglarea parametrilor de sudare. Grosimea stratului de acoperire a armaturilor longitudinale trebuie sa fie de regula multiplu de 5mm. pentru asigurarea unei raciri lente. Inlocuirea armaturilor prevazute in proiect se va inscrie pe planurile de executie care se depun la Cartea constructiei si va fi vizata de Proiectantul care are in subordine lucrarea. Bl. Bl. sau la vant puternic si umiditate ridicata. 65. 40. la temperaturi exterioare mai mici de +5°C. se va lucra numai pe baza dispozitiei speciale a responsabilului tehnic de executie cu sudura. luandu-se masuri pentru inlaturarea acestor variatii. Capetele barelor care sudeaza se vor curata cu peria de sarma pana la obtinerea unui luciu metalic pe lungimea innadirii prin sudare. prin montarea unui voltmetru. III.s. ceata sau ploaie.13. Ap. In cazul betoanelor de clasa < C16/20 valorile de mai sus se sporesc cu 5 mm pentru categoriile de expunere II.Inlocuirea armaturilor prevazute in proiect In cazul in care nu se dispune de sortimentul si diametrele prevazute in proiect. Transformatoarele de sudura trebuie sa indeplineasca conditiile din SR EN 60974-1:2006.2) si ale rezistentei la rupere. stalpi. Mobil: 0733.2Xdiametrul barei de armatura longitudinala. S.065.7. Agregatele de curent continuu vor indeplini conditiile din normele de fabricatie.r. Preincalzirea barelor se va executa cu flacara oxiacetilenica sau cu alte surse termice. avand puterea nominala indicata si dispozitive de reglare fina a curentului de sudare.c. Capetele barelor care urmeaza a fi sudate se vor taia manual.. 46 . 3. Bucuresti Punct de lucru: str. innadirea sudata se va impacheta in materiale termoizolante uscate. In caz de vant puternic. puse in functiune.0° C sunt permise innadirile cu sudura numai in spatii protejate si cu o preincalzire la limita superioara (300° C). variatia tensiunii din reteaua de alimentare a masinilor sau agregatelor de sudare si se va interzice sudarea in perioadele in care se constata o varatie a tensiunii mai mari de 10% fata de tensiunea nominala. sau cu flacara. Grosimea maxima a stratului de acoperire a armaturilor longitudinale se limiteaza la 50 mm.l. de asemenea se vor verifica masinile si agregatele noi. L109. intretinute si verificate de personal calificat.(categor/a IV). Et. Delfinului.minea@clidedesign. sau pentru fetele turnate in cofraj (de ex.

L109. astfel incat sa se evite producerea tasarilor.625. f) sa respecte reglementarile tehnice in vigoare. In cazurile in care elementele de sustinere a cofrajelor reazema pe teren se va asigura repartizarea solicitarilor tinand seama de gradul de compactare si de posibilitatile de inmuiere.r. Bl. Cofrajele. fara deteriorarea sau lovirea betonului. In cazurile in care terenul este inghetat sau expus inghetului rezemarea sustinerilor se va face astfel incat sa se evite deplasarea acestora in functie de conditiile de temperatura. c) sa fie stabile si rezistente sub actiunea incarcarilor care pot apare in procesul de executie.S 2.8. COFRAJE SI SUSTINERI 3. transportul si depozitarea cofrajelor se va face astfel incat sa se evite deformarea si degradarea lor (umezire.minea@clidedesign. B. Montarea cofrajelor va cuprinde urmatoarele etape: trasarea pozitiei cofrajelor.89. g) sa asigure ordinea de montare si demontare stabilita fara a se degrada elementele de beton cofrate sau componentele cofrajelor si sustinerilor. Bucuresti Tel/Fax: 021.8. Detaliile de alcatuire a cofrajelor se vor elabora de catre Contractor in cadrul proiectului tehnologic de executie sau de catre un institut specializat. Bl.s. dimensiunilor si gradului de finisare. sau sa corodeze cofrajul. 3.). Nr. sa afecteze durabilitatea betonului. Sediu social: str. 47 . Nr. sustinerile si piesele de fixare se vor dimensiona tinand seama de precizarile date in "Ghidul pentru proiectare si utilizarea cofrajelor". putrezire. CLIDE Design s.c. Manipularea.1.50. 3. 42.320. S. 24. Materialele utilizate trebuie sa corespunda reglementarilor specifice in vigoare. incheierea.l. etc. Bucuresti Punct de lucru: str. Supravegherea si controlul vor asigura realizarea cofrajelor in conformitate cu planurile de executie si reglementarile tehnice specifice. Alegerea agentilor de decofrare se va face pe baza reglementarilor tehnice sau agrementelor. prevazute in proiect pentru elementele ce urmeaza a fi executate respectandu-se inscrierea in abaterile admisibile precizate in anexa III. 6. b) sa fie etanse astfel incat sa nu permita pierderea laptelui de ciment. Et. 87. iar betonul trebuie turnat cat timp acesti agenti sunt eficienti. Substantele de ungere a cofrajului (agentii de decofrare) trebuie aplicate in straturi uniforme pe suprafata interioara a cofrajului. e) sa fie astfel dispuse incat sa fie posibila amplasarea corecta a armaturii. Delfinului.ro CUI: RO 17147031.065. Sc. Este interzisa depozitarea cofrajelor direct pe pamant sau depozitarea altor materiale pe stivele de panouri de cofraje. Cofrajele se pot confectiona din: lemn sau produse pe baza de lemn. Agentii de decofrare nu trebuie sa pateze betonul. Ap. Matei Basarab. Inainte de inceperea operatiei de montare a cofrajelor se vor curati si pregati suprafetele care vor veni in contact cu betonul ce urmeaza a se turna si se va verifica si corecta pozitia armaturilor. sa-si pastreze proprietatile neschimbate in conditiile climatice si dinamice de executie a lucrarilor. Consideratii Generale Cofrajele si sustinerile lor trebuie sa fie astfel alcatuite si montate incat sa indeplineasca urmatoarele conditii: a) sa asigure obtinerea formei. o preluare treptata a incarcarii de catre elementele care se decofreaza. asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor. d) sa fie suficient de rigide pentru a asigura satisfacerea tolerantelor pentru structura si a nu afecta capacitatea sa portanta. metal sau produse din material plastic.1. murdarire. din Codul NE 01299. h) sa permita la decofrare o desfacere facila. sa se aplice usor. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 3. 65. Ap. cat si realizarea unei compactari corespunzatoare a betonului. J40/1162/2005. legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor. Mobil: 0733. e-mail: catalin. Suprafata interioara a cofrajului trebuie sa fie curata. Sc. 40. ruginire.

Reprezentantul Contractorului va fi permanent prezent la betonare conform normativului NE 01299. conform prevederilor din NE 012-99. ele vor fi corectate in timpul turnarii.50 m in celelalte cazuri.Institutul Central de Cercetare .s. • Daca betonul nu are lucrabilitatea ceruta sau este segregat.C.1986 I.Ministerul Constructiilor Industriale I. inclusiv elemente de suprafata (fundatii. C 41-1986 Normativ pentru alcãtuirea. Et. 26/13. 40. 87. .c. L109. Nu este permisa depasirea timpului maxim de transport si modificarea consistentei betonului.C. 1. Delfinului.C. executarea si folosirea cofrajelor metalice plane pentru pereti din beton monolit la clãdiri I.C.065. instructiunile din specificatii vor avea prioritate.S. 125/19. J40/1162/2005.G.1974 3. .P. 3.2. • Betonul va fi incarcat in bene. Plăci.S 2. Daca totusi se produc asemenea defecte.Ind.1974 Înlocuieste C 11-62 C 32-63 C 39-63 C 41-1976 2.C.C. Mobil: 0733. urmarindu-se realizarea de straturi orizontale de maximum 50 cm inaltime si turnarea noului strat inainte de inceperea prizei betonului din stratul turnat anterior. B.P.625. S. Indicativ C 11-1974 Titlu Instructiuni tehnice privind alcãtuirea si folosirea în constructii a panourilor din placaj pentru cofraje Ordin de aprobare M. Bl. 3.03. pompe si alte dispozitive sau turnat direct in cofraje.ro CUI: RO 17147031. • Inaltimea de cadere libera la turnarea betonului nu trebuie sa fie mai mare de 3 m .11. Nr. Bucuresti Punct de lucru: str.minea@clidedesign. etc). • Betonul trebuie sa fie raspandit uniform in lungul elementului.D.l. indeosebi pentru armaturile dispuse la partea superioara a Plăcilor in consola. 6.C .89.C.G.D. STANDARDE SI NORME DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. Ap. 48 . grinzi. Bucuresti Tel/Fax: 021.in cazul elementelor cu latime de maxim 1. Sediu social: str. Matei Basarab.S.C. Proiectare si Directivare in Constructii I. e-mail: catalin. Ap. Reguli generale pentru betonare Executarea lucrarilor de betonare se vor face in prezenta unui reprezentant al Contractorului sau a Proiectantului. C 162-1973 Legenda M. • Betonarea elementelor cofrate pe inaltimi mai mari de 3 m se va face prin ferestre laterale sau prin intermediul unui furtun sau tub (alcatuit din tronsoane de forma tronconica). PUNEREA IN OPERA A BETONULUI 3. executarea si folosirea cofrajelor glisante Normativ privind alcãtuirea.r. va fi respins si turnarea va fi interzisa. Betonul va fi turnat imediat ce a fost livrat in santier. si de 1. 24. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 3.50 m de zona care se betoneaza.C.Inspectoratul General de Stat in Constructii 3.320.09.9. CLIDE Design s. Nr. iar excesul de apa se va inlatura.9.Ind.00 m. • Se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor fata de pozitia prevazuta. • Se admite imbunatatirea consistentei (pentru lucrabilitate) numai prin folosirea unui aditiv superplastifiant. avand capatul inferior situat la maximum 1. Sc.1. Turmarea betonului va fi supreavegheata dupa urmatoarele reguli: • Cofrajele ce vor fi in contact cu betonul proaspat vor fi udate cu 2 .3 ore inainte de turnarea betonului. 42. targi. 26/4. Nr.8. 65. Bl.50. Sc.

CLIDE Design s. tinand seama de cerintele impuse prin proiect. Nr. in concordanta cu prevederile in vigoare privind protectia mediului.065. Pregatirea turnarii betonului Executarea lucrarilor de betonare poate sa inceapa numai daca sunt indeplinite conditiile urmatoare: • Intocmirea procedurii pentru betonarea obiectului in cauza de catre Contractor si acceptarea acesteia de catre Beneficiar.50. armaturi. Ap.s. • Suprafetele de beton turnat anterior si intarit. aceste masuri nu sunt eficiente.c.. Sc. Bl. este necesara o inspectare a starii armaturii de catre o comisie alcatuita din Beneficiar.dupa curatire . in functie de temperatura mediului si tipul de ciment utilizat (de exemplu. Bucuresti Punct de lucru: str. • Au fost receptionate calitativ lucrarile de sapaturi. Nr. Et. si respectiv 1. prin indesarea laterala a betonului cu sipci sau vergele de otel. se va proceda apoi la o noua receptie calitativa.48 de ore de la terminarea betonarii.320. • Se va urmari comportarea si mentinerea pozitiei initiale a cofrajelor si sustinerilor acestora. • Durata maxima admisa a intreruperilor de betonare.in cazul cimenturilor cu adaosuri. 6. daca de la montarea si receptionarea armaturii a trecut o perioada indelungata (peste 6 luni). • In cazul in care s-a produs o intrerupere de betonare mai mare. in orice caz. cofraje sau armaturi este permisa numai dupa 24 . suprafetele nu trebuie sa prezinte zone necompactate sau segregate. Proiectant si reprezentantul Inspectiei de Stat in Constructii care va decide oportunutatea expertizarii starii armaturii de catre un expert sau un institut de specialitate si va dispune efectuarea ei.r. respectandu-se grosimea stratului de acoperire. Matei Basarab.2. • Betonarea se face continuu pana la rosturile de lucru prevazute in proiect sau in procedura de executie. armatura . agregate. in conformitate cu prevederile procedurii de executie. piese inglobate. daca se constata prezenta frecventa a ruginei neaderente. In cazul ca.9. sunt aprovizionate si verificate materialele necesare (ciment.nu trebuie sa prezinte o reducere a sectiunii sub abaterea minima prevazuta in standardele de produs. • Sunt asigurate posibilitati de spalare a utilajelor de transport si punere in opera a betonului. care vor veni in contact cu betonul proaspat sunt curatate de pojghita de lapte de ciment sau de impuritati. Sediu social: str. Bl. 3.625. cofraje. 42. 87.S 2. L109. adaosuri. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • Se va urmari cu atentie inglobarea completa in beton a armaturilor. • Instalarea podinelor pentru circulatia lucrarilor si mijloacelor de transport pe planseele betonate precum si depozitarea pe ele a unor schele. S. Procedura cuprinde detalierea regulilor de executie si de control a calitatii. Bucuresti Tel/Fax: 021. Sc. J40/1162/2005. Este interzisa circulatia directa pe armaturi sau pe zonele cu beton proaspat. 49 .minea@clidedesign. • Nu este permisa ciocanirea sau scuturarea armaturii in timpul betonarii si nici asezarea vibratorului pe armaturi. Contractor. 24 ore pentru temperatura peste 200C si ciment de tip I de clasa mai mare de 32. astfel rezemate incat sa nu se modifice pozitia armaturii. Mobil: 0733.89. 40. nu trebuie sa depaseasca timpul de incepere a prizei betonului. precum si asupra masurilor privind securitatea muncii si paza contra incendiilor. • In cazul betonului preparat pe santier: sunt realizate masurile pregatitoare.) si sunt in stare de functionare utilajele si dotarile necesare. concomitent cu vibrarea lui. reluarea turnarii este permisa numai dupa pregatirea suprafetelor rosturilor. 3. etc.ro CUI: RO 17147031. 3. pentru care nu este necesara luarea unor masuri speciale la reluarea turnarii. De mentionat ca. si trebuie sa aiba rugozitatea necesara asigurarii unei bune legaturi intre cele doua betoane. 65. luandu-se masuri operative de remediere in cazul constatarii unor deplasari sau cedari. precum si de prevederile din NE 012-99. de posibilitatile de dotare si organizare a executiei. In lipsa unor determinari de laborator.5). cofraje si armaturi in concordanta cu contractul. • Circulatia muncitorilor si utilajului de transport in timpul betonarii se va face pe podine.5 ore in cazul cimenturilor fara adaosuri. in conformitate cu prevederile proiectului. Ap. se vor crea posibilitati de acces lateral al betonului prin spatii care sa permita patrunderea vibratorului. Delfinului. B. • Sunt stabilite si instruite formatiile de lucru in ceea ce priveste tehnologia de executie. e-mail: catalin. • In zonele cu armaturi dese se va urmari cu toata atentia umplerea completa a sectiunii. aditivi.l. aceasta se va considera 2 ore de la prepararea betonului . 24..

• Este stabilit locul de dirijare a eventualelor transporturi de beton care nu indeplinesc conditiile tehnice stabilite si sunt refuzate. Ap. pentru a se asigura respectarea grosimii prevazute prin proiect. etc. Nr.s.S 2. e-mail: catalin. 6. Inainte de acoperirea cu alte lucrari) de catre: • Proiectantul cat si Beneficiarul prin Dirigintele de Santier. etc.89. Si la fazele determinante ("faze determinante". la descarcarea din mijlocul de transport. conform proiectului. etc. In baza verificarilor indelinirii in intregime a conditiilor sus mentionate se va consemna aprobarea inceperii betonarii de catre: • Responsabilul Tehnic cu Executia al Contractorului. Primul strat de beton va avea o consistenta la limita maxima admisa prin procedura de executie si nu va depasi inaltimea de 30 cm. Sc. 3. • Beneficiar prin Dirigintele de Santier.320. Betonarea diferitelor elemente de constructie Fundatii Betonarea elementelor de fundatii din beton armat se va face pe un strat de egalizare. 40.3. o materialele pentru protejarea betonului. reluarea activitatii la lucrari sistate si neconservate. ex.065. o conditiilor de creare a unui rost de lucru. Sediu social: str. CLIDE Design s. Bl. Matei Basarab. Et. • Sunt prevazute masuri de dirijare a apelor provenite din precipitatii. o vibratori aditionali. 65. L109. Bl.c. 42. Grinzi si stalpi La betonarea grinzilor si plăcilor se vor respecta urmatoarele precizari suplimentare: • Turnarea grinzilor si a plăcilor va incepe dupa 1 . Bucuresti Punct de lucru: str. 3. 87. cat si un reprezentant al Inspectoratului de Stat in Constructii. Sc. J40/1162/2005. daca vibrarea betonului nu este stanjenita de grosimea redusa a elementului sau desimea armaturilor. Mobil: 0733. • Sunt asigurate conditiile necesare recoltarii probelor la locul de punere in opera si efectuarii determinarilor prevazute pentru betonul proaspat. diafragme. astfel incat acestea sa nu se acumuleze in zonele care urmeaza a se betona. Delfinului.minea@clidedesign.stabilite prin contract. • La turnarea plăcilor se vor folosi reperi dispusi la distanta de maximum 2 m. S. Elementelor Verticale La betonarea elementelor verticale .stalpi. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Sunt stabilite si pregatite masurile ce vor fi adoptate pentru continuarea betonarii in cazul interventiei unor situatii accidentale prin asigurarea: o statiei de betoane si mijloacele de transport de rezerva. in cazul elementelor cu inaltimea de maximum 3 m se admite cofrarea tuturor fetelor pe intreaga inaltime si betonarea pe la partea superioara a elementulu.).ro CUI: RO 17147031.9. in conformitate cu prevederile programului de control al calitatii lucrarilor . Responsabilul Tehnic cu Executia al Contractorului.l. 3.). 50 . Inainte de turnarea betonului trebuie verificata functionarea corecta a utilajelor pentru transportul local si compactare a betonului. 24. accidente. ger.50. Se admite crearea unui rost de lucru la 1/5 pana la 1/3 din deschiderea Plăcii si turnarea ulterioara a acesteia. • Grinzile si plăcile care vin in legatura se vor turna de regula in acelasi timp.625. Nr. pereti. echipamente de compactare. • Nu se intrevede posibilitatea interventiei unor conditii climatice nefavorabile (ploi abundente. o sursei sumplimentare de energie electrica.2 ore de la terminarea turnarii stalpilor sau a peretilor pe care reazema.r. B. Bucuresti Tel/Fax: 021. daca procedura de executie nu contine alte precizari. furtuna. Aprobarea inceperii betonarii trebuie sa fie reconfirmata pe baza unor noi verificari in cazurile in care: • au intervenit evenimente de natura sa modifice situatia constatata la data aprobarii (intemperii. Ap. • betonarea nu a inceput in interval de 7 zile de la data aprobarii.

065.s. Et.. Durata de vibrare optima se situeaza intre minim 5 secunde si maximum 30 secunde in functie de tasarea betonului si tipului de vibrator utilizat. butelia trebuie sa patrunda de la 50 mm pana la 150 mm in stratul compactat anterior. Betonul trebuie compactat numai atata timp cat este lucrabil. Vibrarea de suprafata Se va utiliza la compactarea plăcilor cu grosimea de maximum 200 mm. • suprafata betonului devine orizontala si usor lucioasa.89. reducandu-se in functie de caracteristicile sectiunii si desimea armaturilor.35 ori mai mare decat grosimea finala a stratului compactat. e-mail: catalin. In cazul determinarilor de proba 51 . Mobil: 0733..c. Grosimea stratului de beton armat turnat (inainte de compactare) trebuie sa fie de 1. functie de consistenta betonului. Bl.S 2. Timpul optim de vibrare se va stabili prin determinari de proba efectuate in opera la prima sarja de beton ce se compacteaza. Compactarea mecanica In general compactarea mecanica se face prin vibrare. Ap. Sediu social: str.9. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 3. în următoarele cazuri: • introducerea in beton a vibratorului nu este posibila din cauza dimensiunilor sectiunii sau desimii armaturilor si nu se poate aplica eficient vibrarea externa. 42. la elementele prefabricate. de legaturi elastice intre cofraje si elementele de sustinere si rezemare. 6.l. Distanta intre 2 puncte succesive de introducere a vibratorului de interior este de maximum 1 m. Compactarea betonului Betonul va fi astfel compactat incat sa contina o cantitate minima de aer oclus. vergele sau sipci. in functie de consistenta betonului. • inceteaza aparitia bulelor de aer la suprafata betonului. etc.1. 3. Se pot utiliza urmatoarele procedee de vibrare: • vibrarea interna folosind vibratoare de interior (pervibrator). Nr. Sc. in paralel cu ciocanirea cofrajelor). Matei Basarab. in masura in care este posibil. 65. Nr. S. Vibrarea interna Este principalul procedeu de compactare a betoanelor.. forta perturbatoare si frecventa corespunzatoare a acestuia) se va face in functie de dimensiunile elementelor si posibilitatile de introducere a capului vibrator (butelia) printre barele de armatura. L109. Se recomanda ca durata vibrarii sa fie de 30 .). caz in care betonarea trebuie sa continue pana la pozitia corespunzatoare unui rost. Alegerea tipului de vibrator (marimea capului vibrator.50. Grosimea stratului de beton supus vibrarii se recomanda sa nu depaseasca 3/4 din lungimea capului vibrator (buteliei). 24. B.r. In cazul elementelor compactate cu ajutorul vibratoarelor de exterior se vor lua masuri constructive speciale. • vibrarea de suprafata cu ajutorul vibratoarelor placa sau a riglelor vibrante. Tipul de vibrator va fi definit si aprovizionat la santier inainte de inceperea betonarii.625. Compactarea betonului este obligatorie si se poate face prin diferite procedee. • intreruperea functionarii vibratorului (defectiune. La compactarea unui nou strat. Compactarea manuala Se admite compactarea manuala (cu maiul. Consistenta betoanelor compactate prin vibrare externa se recomanda sa fie cu tasare minima 50 mm. Bucuresti Tel/Fax: 021. 60 secunde. etc. Bl. tipul elementului. Delfinului. Consistenta betoanelor compactate prin vibrare de suprafata se recomanda sa fie cu tasare minima 20 mm. intreruperea de curent electric. Ap.320. J40/1162/2005.minea@clidedesign. 3. • vibrarea externa cu ajutorul vibratoarelor de cofraj. 87. cu aprobarea Dirigintelui de Santier. Sc.. Consistenta betoanelor compactate prin vibrare interna depinde de forma elementului si desimea armaturilor. In timpul compactarii betonului proaspat se va avea grija sa se evite deplasarea si degradarea armaturilor si/sau cofrajelor. 40.1. Vibrarea externa Este indicata in cazul elementelor turnate monolit de grosimi reduse si cu armaturi dese. Bucuresti Punct de lucru: str.4. sau care nu pot fi compactate prin vibrare interna.ro CUI: RO 17147031. CLIDE Design s. Semnele exterioare dupa care se recunoaste ca vibrarea s-a terminat sunt urmatoarele: • betonul nu se mai taseaza. prin marirea rigiditatii cofrajelor si prin prevederea. In zonele in care este posibil se pot folosi suplimentar si vibratoare de interior.

care se masoara la ora 8 dimineata. amestecate si controlate corespunzator. amenajat cu platforme de pietris compactat.320.ro CUI: RO 17147031. 3. 42. Bl.pct 16. Clasele de beton recomandate pentru realizarea in mod curent prin acest procedeu de punere in opera sunt C 8/10. incat sa fie asigurata suprapunerea de minimum 50 mm in raport cu pozitia precedenta. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi prevazute in paragraful anterior se stabileste si grosimea stratului de beton turnat necesara pentru realizarea grosimii finite a elementului.C 20/25. Nr.065. Dimensiunea maxima a agregatelor va fi limitata la 1/3 din diametrul conductei de refulare.89.2. Se va acorda o deosebita atentie rezemarii elementelor de sustinere a cofrajelor luandu-se masuri corespunzatoare in functie de comportarea la inghet a terenului. Armaturile se vor depozita pe teren uscat. Executarea lucrarilor de betonare pe timp friguros Parametrul de baza pentru caracterizarea perioadei de timp friguros este temperatura aerului exterior. conditii esentiale pentru realizarea unui beton optim tehnologiei de pompare. J40/1162/2005.1. Cateva din prevederile pentru executia lucrarilor de beton armat sunt descrise in continuare. Pomparea betoanelor de alta clasa situata in afara acestui domeniu se va face numai dupa efectuarea unor incercari experimentale preliminare care sa dovedeasca aplicabilitatea procedeului. Bucuresti Tel/Fax: 021. L109. popii se vor aseza pe grinzi cu suprafata mare de rezemare ingropate sub adancimea de inghet .3 din Codul NE 012-99. B.. Reglementarea tehnica pentru executia lucrarilor de constructii pe timp friguros este Normativul C16-84 care cuprinde toate prevederile desfasurarii activitatii in conditiile respective. 0.l. Mobil: 0733.c. cu exceptia cazurilor in care se folosesc aditivi care coboara aceasta temperatura pana la o valoare specifica ce rezulta din instructiunile lui de folosire. Aplicarea substantelor care usureaza decofrarea se face numai dupa curatarea si uscarea suprafetei. La executie cofrajele trebuie sa fie curatate de zapada si gheata prin mijloace mecanice si in final. e-mail: catalin. Sc.r. Et. si anume: • pentru pamanturile stabile la inghet rezemarea se va face pe talpi asezate pe terenul nivelat si curatat in prealabil de zapada. daca este posibil. EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETON IN CONDITII TEHNICE SAU PRIN PROCEDEE SPECIALE 3. 65. Delfinului. Nr. Ap.10. CLIDE Design s. la umbra. Bucuresti Punct de lucru: str. 3. se vor lua urmatoarele masuri: • Pomparea va fi continua.10.00 m inaltime de la sol si la distanta minima de cladiri sau orice alta constructie. de gheata si de stratul vegetal. fara intreruperi pentru a evita blocarea betonului in conducte.625. Barele acoperite cu gheata vor fi curatate inainte de taiere si fasonare prin ciocanire. "Zi friguroasa" se numeste ziua in care temperatura aerului exterior este inferioara valorii de + 5°C si nu are tendinte de urcare.S 2. Nu se recomanda topirea ghetii cu apa calda decat daca exista 52 . Ap. Betoane turnate prin pompare Materialele utilizate pentru prepararea betonului turnat prin pompare trebuie sa fie dozate.s. Sc.. Distanta intre doua pozitii succesive de lucru ale plăcilor vibrante trebuie sa fie astfel stabilita. precum si in cazurile umpluturilor. 6. prin zgariere cu unelte adecvate sau cu jet de aer cald pentru topirea ghetii si uscarea apei rezultate. • pentru pamanturile nestabile la inghet. • Alte recomandari privind compozitia betonului si tehnologia de pompare sunt date la capitolul 16 . Cofrajele folosite se vor proteja cu materiale termoizolante. La punerea in opera a betoanelor pompate.10. 24. Matei Basarab. 40 cm • Betonul sa fie compactat prin vibrare. 40. 3. 87. la 2. prin intermediul unui jet de aer cald. Sediu social: str. S. acestea urmand a fi completate cu celelalte cerinte ale normativului C 16-84: Temperatura de inghet a betonului este considerata valoarea de 0°C. Bl.50.minea@clidedesign. • Inaltimea libera de cadere a betonului sa fie max.50 m • Grosimea stratului de beton sa fie max. 3. pe fundatii existente.

Numarul rosturilor trebuie sa fie minim pentru ca ele pot avea o rezistenta mai mica in comparatie cu restul structurii in cazul in care sunt tratate necorespunzator.50. B. Nr. 65. Bucuresti Tel/Fax: 021.320. • Durata totala de malaxare. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi certitudinea ca aceasta nu va inghetadin nou pana la turnarea betonului. Inceperea sau reluarea oricaror lucrari de betonare intrerupte din cauza gerului si intrate in aceasta stare in perioada de dezghet este permisa numai dupa pregatirea corespunzatoare a rostului de intrerupere.10. 3. Se vor folosi cofraje izolate termic. Sediu social: str. e-mail: catalin. C 16-84). La prepararea betonului se va adopta o cantitate de apa cat mai scazuta si aditivi plastifianti sau superplastifianti. b) reducerea la minimum a timpului de asteptare a betonului de la descarcare pana la aducerea la locul de punere in opera.S 2. CLIDE Design s.89. • Durata de malaxare a agregatelor cu apa. S.minea@clidedesign. 24. Fasonarea armaturilor se va face numai la temperaturi pozitive. Bl. etc. conform NE 012-99. pozitia lor trebuie stabilita prin proiect sau prin procedura de executie. organizandu-se executia astfel incat betonarea sa se faca fara intrerupere la nivelul respectiv sau intre doua rosturi de dilatare. Este obligatorie compactarea tuturor betoanelor turnate pe timp friguros prin vibrare mecanica. la punerea lui in opera si in perioada de maturizare se vor lua masuri de limitare la minimum a pierderilor de caldura prin: a) protejarea benelor prin izolarea lor termica si acoperirea in perioada de asteptare cu folii de polietilena sau prelate.l. Matei Basarab. La transportul betonului pe obiect. Rosturi de lucru (de betonare) In masura in care este posibil. • Nivelul de asigurare pentru perioada de maturizare (conf. Agregatele trebuie dezghetate inainte de introducerea in malaxor (este interzisa dezghetarea cu apa calda) si aduse la temperatura minima de + 5 C. impreuna cu date privind: • Temperatura minima a apei si a agregatelor la introducerea in malaxor. 6. • Durata proiectata pentru obtinerea gradului critic de maturizare. acoperite intotdeauna cu folii de polietilena sau prelate din panza impermeabila prin care sa se etanseizeze izolatia termica si sa se inchida si un start de aer stationar (neventilat) de 3-5 cm grosime. Mobil: 0733. • Temperatura betonului la descarcarea acestuia din malaxor and temperatura betonului la locul de punere in opera. Protejarea betonului dupa punerea in opera trebuie sa se faca intr-un timp cat mai scurt. Sc. 3. 42. J40/1162/2005. Delfinului. Nr. Sc. La stabilirea pozitiei rostului de lucru se vor respecta urmatoarele reguli: 53 .r. La locul de punere in opera a betonului vor fi afisate obligatoriu: • Temperatura betonului la livrare. Rosturile de lucru vor fi localizate in zone ale elmentelor structurii care nu sunt supuse la eforturi mari in timpul exploatarii. L109. Bucuresti Punct de lucru: str. Indeplinirea conditiilor de decofrare se va controla prin incercari ale epruvetelor din beton pastrate in aceleaşi conditii de regim termic ca si elementul de constructie. Et. Bl.3. 40. Ap. Cand rosturile de lucru nu pot fi evitate.ro CUI: RO 17147031. c) protejarea imediata a elementului betonat conform solutiilor prevazute in cadrul masurilor de asigurare a regimului termic (vezi Anexele C si D din C 16-84). se vor evita rosturile de lucru. • Temperatura betonului la terminarea punerii in opera. La punerea in opera a betonului se vor respecta prevederile din Anexa A din C 16-84. La locul de preparare va fi afisata obligatoriu reteta de preparare a betonului. • Modul de protejare a betonului dupa turnare. Este interzisa dezghetarea cu ajutorul flacarii. De asemenea exista riscul de diminuare a impermeabilitatii in rost cu consecinte in reducerea gradului de protectie impotriva coroziunii armaturii. pana la adaugarea cimentului.625.065. 3. Decofrarea se poate efectua numai daca sunt indeplinite conditiile din NE 012-99.c.s. Agregatele nu trebuie sa contina granule poroase care sa fie gelive. saltele termoizolatoare. 87. Ap.

daca din motive justificative nu se poate evita intreruperea. Ap. rostul se va face in zona cuprinsa intre 1/5 si 1/3 din deschiderea grinzii principale. Bucuresti Tel/Fax: 021.11. CLIDE Design s. S. • inaintea betonarii. 6 m.50mm sub nivelul inferior al plăcii sau vutei plăcii. atunci cand rezistenta betonului a atins fata de clasa 70% pentru elementele cu deschideri de max.1/3 din deschiderea plăcii. 3.5 N/mm2. B. Ap. 87. Et. astfel incat fetele si muchiile elementelor sa nu fie deteriorate (orientativ 2 zile pentru o temperatura de +50C si respectiv o zi pentru o temperatura de +150C). Bucuresti Punct de lucru: str. cand betonarea se face perpendicular pe directia nervurilor. rostul de lucru va fi situat la 1/5 .320. Si 85% pentru elementele cu deschideri mai mari de 6 m. se vor indeparta mentinand sau remontand popii de siguranta.89. Elementele de constructii pot fi decofrate in momentul in care betonul are suficienta rezistenta pentru a putea prelua integral sau partial. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • La stalpi se vor prevedea rosturile numai la baza.50. 40. • La plansee cu nervuri. DECOFRAREA Elementele de constructii pot fi decofrate atunci cand betonul a atins o anumita rezistenta. • La plansee cu nervuri. o 112% pentru elementele cu deschideri de 6 . betonul mai vechi trebuie uscat la suprafata si lasat sa absoarba apa dupa regula "beton saturat dar cu suprafata zvântată ". Bl. • popii de siguranta se vor indeparta atunci cand rezistenta betonului a atins fata de clasa urmatoarele procente: o 95% pentru elementele cu deschideri de max. Se recomanda urmatoarele valori ale rezistentei la care se poate decofra: • partile laterale ale cofrajelor se pot indeparta dupa ce betonul a atins o rezistenta de minimum 2. Matei Basarab. • cofrajele fetelor inferioare la plăci si grinzi. sarcinile pentru care au fost proiectate. 3. perpendiculara pe suprafata lor. Nr. functie de rezultatele incercarilor de laborator).625. dupa caz.c. 6 m. e-mail: catalin. • La Plăci. 3. 42. • La grinzi. L109. 24. Sediu social: str.minea@clidedesign. aceasta se va face in regiunea de moment minim. iar la plăci si pereti.s. rostul de lucru se lasa la 30 . confectionate in acest scop si pastrate in conditii similare elementelor in cauza. o 115% pentru elementele cu deschideri mai mari de 12 m. Sc. Trebuie avute in vedere conditiile speciale ale decofrarii elementelor din beton care au fost supuse inghetului in faza intaririi (pentru betonul neprotejat). Delfinului. Suprafata rosturilor de lucru la stalpi si grinzi va fi perpendiculara pe axa acestora. Bl. 6. Cerintele de tratare a rosturilor de lucru enuntate trebuie sa fie indeplinite si in cazul rosturilor "neintentionate" ce au aparut ca urmare a conditiilor climaterice. din cauza unor defectiuni. Nr. 54 . Sc. nelivrarii la timp a betonului. Mobil: 0733.r. etc. 65. J40/1162/2005. Stabilirea rezistentelor la care au ajuns partile de constructie in vederea decofrarii se face prin incercarea epruvetelor de control pe faze.065. rostul se va face in zona cuprinsa intre 1/5 si 1/3 din deschiderea nervurilor.12 m. cand betonarea in directia nervurilor.l. • inainte de betonare suprafata rostului de lucru va fi bine curatata indepartandu-se betonul ce nu a fost bine compactat si/sau se va freca cu peria de sarma pentru a inlatura pojghita de lapte de ciment si oricare alte impuritati dupa care se va uda. Tratarea rosturilor de lucru se face astfel: • spalare cu jet de apa si aer sub presiune dupa sfarsitul prizei betonului (circa 5 ore de la betonare.ro CUI: RO 17147031. • In cazul in care grinzile se betoneaza separat.S 2. Trebuie acordata atentie deosebita elementelor de constructie care dupa decofrare suporta aproape intreaga sarcina prevazuta in calcul.

Sediu social: str. Bl.52. S.89.6 < 0. Et.l. CLIDE Design s.5 0. Bucuresti Punct de lucru: str. B. 6.. L109. Delfinului. Ap.5 R . Nr. 40.00m Grinzi cu deschiderea de 6.00 to12. 3. 6.065.5 Restul cazurilor Clasa cimentului 42.minea@clidedesign. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi conform prevederilor din SR EN 12390-6:2010.5 R Restul cazurilor Recomandari pentru termene minime de decofrare ale fetelor laterale: Viteza de dezvoltarea a rezistentei betonului lenta Medie Termenul de decofrare (in zile ) la temperatura mediulu (0C) + 50C 2 zile 2 zile + 100C 11/2 zile 1 zi + 150C 1 zi 1 zi Recomandari pentru termene minime de decofrare ale fetelor inferioare cu mentinerea popilor de siguranta: Conditii tehnologice Viteza de dezvoltarea a rezistentei betonului Temperatura mediului (0C.00m Grinzi cu deschiderea >6. e-mail: catalin.5 . 0..ro CUI: RO 17147031. In cazul in care exista dubii cu privire la rezultatele incercarilor pe epruvete se recomanda incercari nedistructive.s.c.42. Matei Basarab. Viteza de dezvoltare a rezistentei betonului: Rapida Medie Lenta Raport A/C < 0. 42. 65.00m Termenul de la turnare (in zile) lenta medie +5 +10 +15 +5 +10 +15 18 14 9 10 8 5 21 18 12 14 11 7 36 28 18 28 21 14 Observaţii: • Termenele din tabelele anterioare sunt orientative.r.00m Grinzi cu deschiderea >12. 3.5 R . Nr. Bl.) Grinzi cu deschiderea de max. 87. J40/1162/2005. 55 .00m Termenul de la turnare (in zile) lenta medie +5 +10 +15 6 5 4 10 8 6 +5 +10 +15 5 5 3 6 5 4 Recomandari pentru termene minime pentru indepartarea popilor de siguranta: Conditii tehnologice Development speed of concrete resistance Temperatura mediului (0C. Bucuresti Tel/Fax: 021. Mobil: 0733. decofrarea urmand a se face pe baza procedurilor de executie in momentul in care elementele au atins rezistentele minime indicate in NE 012-99.50. Sc.) Grinzi cu deschiderea de max.5 R 32. Sc. 6.5 R 42.S 2.625.320. Ap. 24.

e-mail: catalin.50. Ap. la decofrare se vor lasa popi de siguranta. la deschideri mai mari numarul lor se va spori astfel incat distanta intre popi sau de la popi la reazeme sa nu depaseasca 3 m. Mobil: 0733.r. 56 .s. Tratarea betonului este o masura de protectie impotriva uscarii premature. incheindu-se un proces verbal in care se vor consemna calitatea lucrarilor.minea@clidedesign. • Sustinerile cofrajelor se vor desface incepand din zona centrala a deschiderii elementelor si continuand simetric catre reazeme. in particular. 24. S. L109. 65. Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza de indata ce betonul a capatat suficienta rezistenta pentru ca materialul sa nu adere la suprafata acoperita. 6. conform prevederilor din C 149-87 ―Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton si beton armat‖. Bucuresti Punct de lucru: str. Nr. o Intre diferitele etaje popii de siguranta se vor aseza pe cat posibil unul sub altul. Matei Basarab. • Slabirea pieselor de descintrare (pene. Amplasarea lor se recomanda a se stabili astfel: o La grinzi avand pana la 6 m deschidere se lasa un pop de siguranta la mijlocul acestora.89. • temperaturii scazute sau inghetului.12. 3. Bucuresti Tel/Fax: 021. Et. B. De asemenea este o masura de prevenire a urmatoarelor efecte: • antrenarii (scurgerilor) pastei de ciment datorita ploii sau apelor curgatoare. 42. etc. 3. Tratarea si protejarea betonului trebuie sa inceapa cat mai curand posibil dupa compactare. precum si eventualele defecte constatate. Proiectantul va fi instiintat inainte de decofrare. elementului.) se va face treptat. • eventualelor socuri sau vibratii care ar putea conduce la o diminuare a aderentei beton armatura (dupa intarirea betonului). In cazul constatarii unor defecte remedierea acestora se va face numai cu instiintarea si acordul Proiectantului. Delfinului. Bl. Se interzice efectuarea de remedieri. Nu este permisa indepartarea popilor de siguranta ai unui planseu aflat imediat sub altul care se cofreaza sau se betoneaza. Ap. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • Daca in timpul intaririi betonului temperatura se situeaza sub +5 0C atunci se recomanda ca durata minima de decofrare sa se prelungeasca cu aproximativ durata inghetului. In cazul in care se constata defecte de turnare (goluri. datorita radiatiilor solare si vantului. • Decofrarea se va face astfel incat sa se evite preluarea brusca a incarcarilor de catre elementele ce se decofreaza.). la o examinare amanuntita a tuturor elementelor de rezistenta ale structurii.S 2. Sediu social: str. in functie de tipul structurii. J40/1162/2005. 87. fara socuri. Sc. se va sista demontarea elementelor de sustinere pana la aplicarea masurilor de remediere sau consolidare. CLIDE Design s. de catre Contractor. In cursul operatiei de decofrare se vor respecta urmatoarele reguli: • Desfăşurarea operatiei va fi supravegheată direct de către Contractor şi în prezenţa Proiectantului. In temen de maximum 24 ore de la decofrarea oricarei parti de constructie se va proceda. Bl. ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului cofrajelor si sustinerilor. vinciuri.065. Nr. • diferentelor mari de temperatura in interiorul betonului. inainte de aceasta examinare. 40. 3. conditiile de mediu din momentul turnarii si conditiile de expunere in perioada de serviciu a structurii. zone segregate. care pot afecta stabilitatea constructiei decofrate. Diriginte de Santier si de catre Proiectant (daca acesta a solicitat sa fie convocat).320.c.ro CUI: RO 17147031. • In cazul constructiilor etajate avand deschideri mai mari de 3 m. Sc.625. 2 o La Plăci se va lasa cel putin un pop de siguranta la mijlocul lor si cel putin 1 pop la 12 m de placa. TRATAREA BETONULUI DUPA TURNARE In vederea obtinerii proprietatiilor potentiale ale betonului (in special) zona suprafetei trebuie tratata si protejata o anumita perioada de timp.l. etc.

Se vor folosi doar masini potrivite torcretarii si se vor respecta instructiunile de folosire ale acestora. J40/1162/2005. Ap.l. 10 15 (°C). Materialele de protectie vor fi mentinute permanent in stare umeda. etc.6 ore. Aceasta operatie se va face de indata ce betonul a capatat suficienta rezistenta pentru ca materialul sa nu adere la suprafata acoperita. dar imediat dupa ce betonul este suficient de intarit pentru ca prin aceasta operatie sa nu fie antrenata pasta de ciment.320. atat timp cat prin caderea precipitatiilor exista pericolul antrenarii pastei de ciment. Mobil: 0733. 24. acoperirea cu materiale de protectie. Stropirea cu apa incepe dupa 2 -12 ore de la turnare. Se va folosi apa care indeplineste conditiile de calitate similare cu conditiile pentru apa de amestecare a betonului. Pe timp ploios. In lipsa unor date referitoare la compozitia betonului si la conditiile de expunere . 65. in functie de tipul de ciment utilizat si temperatura mediului.13. 42.89. ci se aplica materiale de protectie. Nr. Bl. EXECUTAREA BETOANELOR/MORTARELOR TORCRETATE La executarea betoanelor/mortarelor torcretate se vor respecta prevederile normativului C 130/78.r. B. Sediu social: str. S.minea@clidedesign. Bl. Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza cu prelate. In cazul in care temperatura mediului este mai mica decat (+ 50C) nu se va proceda la stropirea cu apa.se va mentine umiditatea timp de minim 7 zile dupa turnare. in asa fel incat suprafata betonului sa se mentina permanent umeda. Matei Basarab. stropirea periodica cu apa. Pentru a asigura un jet uniform de torcretare se va folosi un flux de aer comprimat potrivit tipului de echipament. 87. Sc. 3. De exemplu la 30°C durata tratarii poate fi aproximativ jumatate din durata tratarii betonului la 20°C.625. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • • • • Principalele metode de tratare/protectie sunt: mentinerea in cofraje.ro CUI: RO 17147031.S 2. Astfel izolarea prin cofraj poate fi o metoda de reducere a timpului de tratare. Bucuresti Tel/Fax: 021. Betonul ce ar urma sa se afle in contact cu apele provenite din precipitatii va fi protejat de actiunea acestora prin devierea provizorie a apei timp de cel putin 7 zile. Durata de tratare depinde in mod substantial de temperatura betonului.fara pulsare. la o presiune constanta. Durata orientativa (in zile) a tratarii betonului: Dezvoltarea rezistentei betonului rapida Temperatura betonului in timpul tratarii (°C.c.065. Nr. Delfinului. 3. Stropirea se va repeta la intervale de 2 . Peliculele de protectie se aplica in conformitate cu reglementarile speciale. CLIDE Design s. 3.se va procura un rezervor tampon intre compresor si aparatul de torcretare. 6. Sc. 57 .50. rogojini. Daca este necesar. e-mail: catalin. Et. strat de nisip. Bucuresti Punct de lucru: str.) 5 10 Conditii de mediu in timpul tratarii: Elemente expuse indirect razelor solare. sau la umiditate 2 2 sub 80% Elemente expuse razelor solare sau vantului cu viteza 4 medie.s. suprafetele de beton proaspat vor fi acoperite cu prelate sau folii de polietilena. 40. umiditate peste 50% Elemente expuse la razele intense ale soarelui sau la o 4 viteza mare a vantului sau la o umiditate sub 50% 3 3 15 1 2 2 medie 5 10 3 6 8 3 4 6 15 2 3 5 5 4 8 10 lenta 10 15 4 5 8 2 4 5 In tabel sunt prezentate recomandari pentru tratarea unui beton cu ciment de tip I (Portland) si pentru temperaturi de 5. Ap. L109. aplicarea de pelicule de protectie.pentru a asigura conditii favorabile si a reduce deformatiile din contractie .

altfel ele pot fi ancorate în grosimea zidăriei. 87. In principal succesiunea operatiilor este urmatoarea : se decopertează tencuiala existentă se curătă suprafaţa peretelui prin frecare cu perii de sârmă se adâncesc rosturile zidăriei pe cca. 6. periata si umezita. acest control este exercitat: a) • din initiativa proprie (proceduri interne de control). după care se introduc ancorele. 3. 3.minea@clidedesign.r. Dupa curatarea gaurii se aplică o amorsă de răşină epoxidică. Mobil: 0733. Intre momentul prepararii mixturii pana la aplicarea mortarului pe suprafata nu trebuie sa treaca mai mult de o ora. Et. Bl.l. Delfinului.14. Ancorele pentru beton se pot solidariza cu mortar epoxidic ce se compune din doua elemente: rasina epoxidica si agregate de aglomerare. Matei Basarab.4 pe m2) de elementul de zidarie sau de beton armat pe care se aplica torcretarea.625. 42.c. 24. Sediu social: str. • in conformitate cu reguli externe stabilite de investitor sau de catre o organizatie independenta. L109.14. Controlul de conformitate este in general o parte din 58 . Straturile de beton/mortar torcretat vor fi armate cu plase de armatura ce vor fi ancorate intr-un numar suficient de puncte (min.S 2.ro CUI: RO 17147031. e-mail: catalin. 40.Sisteme de control Controlul intern: desfasurat de catre producator si / sau Contractor.320. c) Controlul de conformitate: este exercitat pentru a verifica daca functionarea unei unitati sau a productiei se desfasoara in conformitate cu regulile stabilite. DEVIAŢII ADMISIBILE 3.1.065. Ancorele pentru beton se amplaseaza in gauri efectuate in elementele de zidarie sau/si beton existente cu masini de gaurit tipul roto-percutoare cu burghiu tungstren si putere ajustabila. Mortarul va avea o perioada de intarire de 2 ore. • procedee de verificare suplimentare independente de sistemele de control intern. CONTROLUL CALITATII. 3. Gaurile se vor curata cu aer comprimat produs de echipamente care lucrează fără ulei. CLIDE Design s. J40/1162/2005.5-2cm se suflă cu aer comprimat şi se spală cu jet de apă se dispun plasele de armătură plasele de armătură se susţin de perete prin agrafe (min 8 cm/50 sau 4 buc/ mp ) în găuri date în rosturile zidăriei (în cazul placării pe ambele feţe agrafele traversează zidăria. Aplicarea straturilor de torcretare se va face prin miscari circulare ale ajutajului. Nr. Nr. fiecare in domeniul sau de activitate. 65.s. Bl. b) Controlul extern: se efectueaza asupra unei intreprinderi de catre un organism independent de aceasta. B. Distanta dintre ajutaj si suprafata suport va fi intre 0. Controlul extern poate consta din: • verificarea masurilor de control intern (daca sunt in conformitate cu procedurile de control extern).14. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Se vor inlatura toate impuritatile de pe suprafata peste care se va turna mortar torcretat si aceasta va fi curatata. Generalitati Reglementarile din Codul NE 012-99 prevad masurile obligatorii minime necesare controlului executiei structurilor din beton si beton armat. S.5 m si 2 m depinzand de presiunea disponibila pe ajutaj. la cererea investitorului. Bucuresti Punct de lucru: str. Ap.50. Controlul cuprinde actiunile si deciziile esentiale ca si verificarile ce trebuie facute in conformitate cu reglementarile tehnice specifice pentru satisfacerea cerintelor respective.89. Bucuresti Tel/Fax: 021. Sc.2. Torcretarea va incepe de sus in jos si se vor lua masuri pentru a impiedica patarea suprafetei netorcretate inca. Ap. min 28cm) se aplică mortarul prin torcretare 3. Ajutajul de torcretat va fi perpendicular pe suprafata de suport. 1. Sc.

G.14. Controlul calitatii lucrarilor de executie are la baza Legea 10/1995 privind calitatea in constructii.065. H. Incercarile si determinarile efectuate in cadrul controlului procesului de executie/productie a betonului pot fi luate in considerare la recepţie. 766/97. tratarea betonului.625. pentru controlul de conformitate. controlandu-se lucrarile pregatitoare si elementele sau subansamblurile de cofraje si sustineri. descarcarea. • final.G. Toate abaterile de la procedurile specificate in ceea ce priveste transportul. Bl. Frecventa si intensitatea controlului depind de consecintele cauzate de unele posibile erori in diferitele stadii ale procesului de executie / productie a betonului si se stabilesc prin programe de control ale factorilor implicati. aparatura. • in procesele verbale se vor preciza constatarile rezultate. daca aceasta urmeaza sa devina o lucrare ascunsa. Sc. responsabili tehnici cu sarcini specifice. Matei Basarab.14. Bucuresti Tel/Fax: 021. 40. 3. din Codul NE 012-99 respectand si urmatoarele: • nu se admite trecerea la o noua faza de executie inainte de incheierea procesului verbal referitor la faza precedenta.ro CUI: RO 17147031. Delfinului. Mobil: 0733. care urmeaza a se betona. trebuie consemnate si raportate responsabililor cu executia lucrarilor. daca corespund proiectului si daca se admite trecerea la executarea fazei urmatoare. S. 65. etc. Nr.50. Procedurile de control ale procesului de executie / productie a betonului intocmite de Contractor vor fi verificate de Proiectant şi/sau de un organism autorizat.3. Ap. betonarea. • daca se constata neconcordante fata de proiect sau prevederile prescriptiilor se vor stabili si consemna masurile necesare de remediere. Controlul procesului de executie. 59 .S 2. CLIDE Design s. 272/94. personal) pentru realizarea inspectiilor si determinarilor.Anexa VI. verificandu-se pozitionarea in raport cu trasarea si modul de fixare a elementelor. 3. 3. • pozitia cofrajelor.s. In cazul cofrajelor care se inchid dupa montarea armaturilor se va redacta un proces verbal de receptie calitativa comun pentru cofraje si armaturi. Dupa executarea acestora se va proceda la o noua verificare si incheierea unui nou proces verbal. e-mail: catalin. La terminarea executarii cofrajelor se va verifica: • alcatuirea elementelor de sustinere si sprijinire. H. in raport cu cele ale elementelor. 87. astfel: • preliminar. tinand seama de prevederile capitolului 17 din NE 012-99. 3. sau printr-un organism independent (control exterior). B.4. Verificarea calitatii materialelor componente si betonului se va face in conformitate cu prevederile anexei VI. 925/95 si H. Nr.1. • pozitia golurilor. Sediu social: str. ca parte a controlului de conformitate. Bl.G. Sc. Datele relevante asupra controlului procesului de executie / productie a betonului trebuie consemnate sub forma unor procese verbale sau in alte tipuri de documente. • dimensiunile interioare ale cofrajelor.l. • incheierea corecta a elementelor cofrajelor si asigurarea etanseitatii acestora.c. compactarea. Ap. 42. 6.minea@clidedesign. L109. cu asigurarea nivelului de calitate corespunzator.89. Et. in raport cu cea a elementelor corespunzatoare situate la nivelele inferioare. prevederile sunt specificate in Codul NE 012-99 . 24.r. • in cursul executiei. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi controlul extern si se efectueaza de catre organisme independente autorizate pentru efectuarea activitatii de certificare a calitatii produselor folosit in constructii conform HG 728/94.Controlul si receptia lucrarilor de decofrare In vederea asigurarii unei executii corecte a cofrajelor se vor efectua verificari etapizate. Producerea betonului Controlul procesului de executie / productie a betonului poate fi efectuat de Contractor in sistem de control interior. In ambele cazuri trebuie sa se dispuna de dotari corespunzatoare (echipament. Bucuresti Punct de lucru: str. In ceea ce priveste frecventa si masurile ce se adopta in cadrul controlului calitatii materialelor si betoanelor. receptia cofrajelor si consemnarea constatarilor intr-un "registru de procese verbale pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse".320. J40/1162/2005.

masurile de compactare st tratare functie de consistenta specificata a betonului.065. Bucuresti Tel/Fax: 021. Nr. 40. Bucuresti Punct de lucru: str. • Distanta dintre etrieri.S 2. • inlaturarea impuritatilor si substantelor de orice fel de natura de pe suprafata cofrajelor in contact cu betonul. 87. • distributia uniforma a betonului in cofraj.320. Controlul in timpul transportului. Ap. • Distantieri de mentinere a pozitiei armaturilor in cursul betonarii.50. 3. • asigurarea masurilor impotriva accidentelor/defectiunilor utilajelor. • Pozitia innadirilor si lungimile de petrecere a barelor. • rezultatele si concluziile verificarilor efectuate pana la aceasta faza.r.6.l. • asigurarea unui personal instruit. • viteza de turnare. • adoptarea de masuri operative la statia producătoare de betoane pentru corectarea compozitiei betonului sau a conditiilor de preparare. • stabilitatea cofrajelor.3. In vederea asigurarii calitatii lucrarilor din beton si beton armat este obligatorie efectuarea unui control operativ si adoptarea unor masuri conform anexei VI. • inaltimea maxima de cadere a betonului. 60 . compactarea si tratarea betonului Inspectiile trebuie sa aiba in vedere urmatoarele aspecte esentiale: • mentinerea omogenitatii betonului in timpul transportului si punerii in opera. din NE 012-99. 6. modul de fixare si dimensiunile pieselor inglobate. Nr. 65.89. Innadirile sudate se vor poansona si verifica prin probe distructive. • curatarea armaturilor de impuritati si substante care ar slabi aderenta. Bl.625. Controlul calitatii montarii armaturilor La terminarea montarii armaturilor se va verifica: • Numarul.c. Mobil: 0733. CLIDE Design s.s. Sc. • integritatea cofrajelor pentru a impiedica scurgerea pastei de ciment. • dimensiunea distantierilor. • Pozitia. 3. • tratarea suprafetelor cofrajelor. J40/1162/2005. 42. in proportie de 3% din numarul total al innadirilor.minea@clidedesign.14. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 3. B. diametrul acestora si modul lor de fixare. Bl. • Calitatea sudurilor. • receptionarea calitativa a betonului. Delfinului. S. • compactarea uniforma si evitarea segregarii in timpul compactarii. L109. urmarindu-se: • evitarea livrarii sau punerii in opera a unui beton ale carui caracteristici in stare proaspata nu indeplinesc conditiile impuse.Controlul calitatii operatiunilor de betonare Controlul inainte de punerea in opera a betonului Inspectiile trebuie sa aiba in vedere urmatoarele aspecte esentiale: • geometria cofrajului si pozitionarea armaturii. • conditiile necesare unui transport eficient. Matei Basarab. e-mail: catalin. • Numarul si calitatea legaturilor dintre bare.ro CUI: RO 17147031. 24. • Modul de asigurare al grosimii stratului de acoperire cu beton si dimensiunile acestuia. in diferite sectiuni transversale ale elementelor structurii. executate intercalat de acelasi sudor si in aceleasi conditii cu sudurile din opera. tinand seama de actiunea betonului asupra cofrajelor.5. 3. Sediu social: str. Ap. Et. • Lungimea portiunilor de bare care depasesc reazemele sau care urmeaza a fi inglobate in elemente ce se toarna ulterior. diametrul si pozitia armaturilor. Sc. Innadirile sudate vor fi executate numai de catre sudori care au sustinut examenul practic si teoretic pentru grupa 3 a prevederilor de sudare.14.

3. din NE 012-99). Sc.89.r. asupra rezultatelor incercarii probelor de verificare a clasei. etc). dimensiunilor si formei cofrajelor. In cursul betonarii elementelor de constructii se va verifica daca: • Datele inscrise in bonurile de transport ale betonului corespund comenzii si nu s-a depasit durata admisa de transport.minea@clidedesign. Calitatea betonului pus in lucrare se va aprecia tinand seama de concluziile analizei efectuate conform controlului de conformitate (prevederilor cap. L109. din Codul NE 012-99. Nr. B.ro CUI: RO 17147031. conform prevederilor anexei VI. daca s-a cerut efectuarea lor in cadrul controlului opertiv. Sc. • Distanta intre diferitele elemente. • Se aplica corespunzator masurile de protectie (tratare) a suprafetelor libere ale betonului proaspat.17. Constatarile acestor verificari se inscriu in condica de betoane.S 2. • evenimente intervenite (intreruperea turnarii. 40.320. precum si modul de dozare. • ora inceperii si terminarii betonarii. 3. din NE 012-99 se prezinta in detaliu verificarile ce trebuie efectuate in diferite etape ale executiei. • locul unde a fost pus in lucrare. Bucuresti Punct de lucru: str. Delfinului.50. • personalul care a supravegheat betonarea. etc.7. Et. acesta este obligat sa verifice in paralel calitatea cimentului si a agregatelor conform prevederilor anterioare. Rezultatul aprecierii calitatii betonului pus in lucrare se consemneaza intr-un proces verbal incheiat intre Proiectant. 65. amestecare si transport al betonului. descarcare si turnarea betonului. goluri. • Consistenta betonului corespunde celei prevazute. • Conditiile de turnare si compactare asigura evitarea oricaror defecte. • Sunt corespunzatoare masurile adoptate de mentinerea pozitiei armaturilor. • masuri speciale in cazul rosturilor de lucru.). J40/1162/2005.2.Controlul calitatii elementelor din beton si beton armat La decofrarea oricarei parti de constructie se va verifica: • Aspectul elementelor. Bucuresti Tel/Fax: 021. intemperii. • evitarea unor eventuale deteriorari ce pot apare ca urmare a unor socuri sau vibratii asupra betonului proaspat.2.l. 24. 6. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • durata intre etapele de amestecare. • masurile adoptate pentru protectia betonului proaspat. • temperatura mediului. segregat. Matei Basarab. 61 .s. Ap. Sediu social: str. 87. • Se respecta frecventa de efectuare a incercarilor si prelevarilor de probe. • tratarea rosturilor inainte de turnare. In condica de betoane se vor consemna: • seria talonului livrarii corespunzatoare betonului pus in opera. In anexa VI. 3. Investitor si Contractor. • Pozitia elementelor verticale (stalpi. e-mail: catalin.2.625. • metode de tratare si durata tratarii betonului functie de conditiile atmosferice si evolutia rezistentei. CLIDE Design s. 42. Bl. • masuri speciale in cazul turnarii in conditii de vreme rece sau calduroasa. • Pozitia golurilor. semnalandu-se daca se intalnesc zone cu beton necorespunzator (beton necompactat. pereti) in raport cu cele corespunzatoare situate la nivelul imediat inferior. • probele de beton prelevate. • Dimensiunile sectiunilor transversale ale elementelor betonate.065. Mobil: 0733.14.c. Nr. In cazurile in care Contractorul raspunde direct si de prepararea betonului. Bl. S. Daca nu sunt indeplinite conditiile de calitate se vor analiza de Proiectant masurile ce se impun. prezentate in buletinul emis de laborator si concluziile interpretarii rezultatelor incercarilor nedistructive sau incercarilor pe carote. rosturi de betonare.1. Ap.

14. Sc. a Codului NE 012-99 si in Normativul C 56-85 privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii pentru elementele din beton armat.83 inadiri sudate ± 3d ± 3d ± 3d ± 3d ± 3d Intre etrieri ± 10 ±5 ± 20 ± 30 ± 3d 50 C28. B. 42.320.14. 24.83 Abaterile limita admise fata de dimensiunile din proiect pentru elemente de cofraj si cofrajele montate sunt prevazute in C 56-85 .S 2. din NE 012-99 privind "Abaterile admisibile pentru elementele din beton armat" si respectiv "Defectele admisibile" .s. conf. e-mail: catalin.065. 62 .9.Controlul calitatii lucrarilor de torcretare Lucrarile de torcretare se vor face in conformitate cu cerintele Capitolului 17 din Codul de Practica NE 012-99. Delfinului. La consemnarea constatarilor se va tine seama de prevederile anexei 111. 3. Sc. <1 m ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 Lung. Bl. Nr. Bucuresti Punct de lucru: str. Abateri maxime la armaturi (in mm) Element distante intre bare Fundatii Pereti Stalpi Grinzi Plăci ± 10 ±5 ±3 ±3 ±5 grosime strat de acoperire + 10 +3 +3 +3 +2 Lung.83 C28.50.minea@clidedesign.l. 1-10 m ± 20 ± 20 ± 20 ± 20 ± 20 Lung. Ap. 3.83 C28. Bl. Verificarile specificate mai sus se efectueaza prin sondaj.din anexa III.r. a NE 012-99 . Ariile care suna a gol vor fi indepartate si torcretate.2. 65. a Codului NE 012-99.83 C28. Mobil: 0733.83 C28. CLIDE Design s. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • Pozitia armaturilor care urmeaza a fi inglobate in elemente ce se toarna ulterior. Se va consemna in procesul verbal daca sunt respectate prevederile prezentului proiect.1. Bucuresti Tel/Fax: 021.c. Calitatea aderentei materialului la suprafata de suport va fi verificata prin ciocanirea suprafetei.89. S. Nr. 3. C28. Ap.8.1.2.ro CUI: RO 17147031. Sediu social: str. Matei Basarab. Mortarul torcretat va fi evaluat vizual de Contractor si Proiectant. cu unele observatii suplimentare indicate in anexa 111. 40. L109.625. Abateri admise Abaterile limita admisibile la fasonarea si montarea armaturilor sunt indicate in anexa II. J40/1162/2005. 6. Et. >10 m ± 30 ± 30 ± 30 ± 30 ± 30 L petrecere pozitie inadire 50 50 50 50 50 OBS. 87. 3.

gata confectionate (extras din normativul C 56-85 cu completari): . e-mail: catalin.625. Mobil: 0733.50. J40/1162/2005. Sediu social: str. segregari superficiale. suprafata de maximum 400 cm2 defect.2 din Codul NE 012-99. CLIDE Design s.065. columns id. Et. Bl. Delfinului.pentru lungime: ± 4 mm. columns 16 Orizontala 1m total 1m2 5 20 Stalpi 20 Grinzi Plăci ±10 ± 3 2 mm/m 5 10 ±10 ±10 10 mm (total) <3m ± 16mm 3-6m ±20mm ±3 >3m ±25mm >10cm ±5mm 10 Abaterile fata de dimensiunile cerute ale elementelor de cofraj. B. sectiune Lungime (Latime) Grosime ±10 ± 3 <3m ±16mm 3-6m ±20mm 3 >3m ± 25 mm <50cm ±5mm >50cm ±8mm Id. iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitate la maximum 10% din suprafata fetei elementului pe care sunt situate. 3. 24.320.pentru latime: ± 3 mm.c. Ap. Sc.ro CUI: RO 17147031. Ap.S 2. Bucuresti Tel/Fax: 021. Nr. . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Element Fundatii Pereti Abateri limita ale cofrajelor si elementelor decofrate din beton si beton armat ELEMENT DUPA DECOFRARE COFRAJ Inclinare suprafata fata de: Sectiune: Verticala dimens. din Codul NE 012-99. Defecte admisibile Sunt admise urmatoarele defecte privind aspectul si integritatea elementelor din beton si beton armat: • Defecte de suprafata (pori.10. Bl. sectiune Lungime Dimens.±3mm >10cm. 63 . Abaterile fata de dimensiunile din proiect ale cofrajelor si ale elementelor din beton armat dupa decofrare sunt date in anexa III. Nr.±5mm Inaltime Dimens.± 25mm Grosime <10cm. 87. S. L109. 3.1.de abat. 65. iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitata la maximum 5% din lungimea muchiei respective.s.minea@clidedesign. • Defecte in stratul de acoperire al armaturilor (stirbiri locale. 6. 42. Matei Basarab. 40. 3.l. Abaterile fata de dimensiunile din proiecte sau prescriptii tehnice pentru armaturile elementelor din beton armat sunt date in anexa II.89.14. segregari) avand adancimea mai mica decat grosimea stratului de acoperire armatura. denivelarii locale) avand adancimea de maximum 1 cm. Sc. Bucuresti Punct de lucru: str.r. lungimea maxima de 5 cm. inclinare dupa decofrare 1m total referinta (mm) cofraj 1m2 Lungime Latime ±15 ±6 3 mm/m ±20 mm <2m ±20mm >2m 3 16 Inaltime ±10 15mm (total) ±30mm Lungime ±10 ±3 <3m ±16mm 3-6m ±20mm 3 16 Inaltime >3m.

CLIDE Design s. J40/1162/2005.1. • Existenta si continutul documentelor de certificare a calitatii. Sc. 3.065. Suplimentar se vor verifica: • Documentele de certificare a calitatii prevazute de reglementarile in vigoare pentru materialele livrate. • Existenta si continutul proceselor verbale de receptie calitativa privind cofrajele. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Defectele care se incadreaza in limitele mentionate anterior pot sa nu se inscrie in procesul verbal care se intocmeste la examinarea elementelor dupa decofrare. 24. • Dimensiunile diferitelor elemente in raport cu prevederile proiectului. dupa incheierea receptiei partiale a structurii de rezistenta. 3.s. RECEPTIONAREA STRUCTURII DE REZISTENTA Receptionarea structurii de rezistenta se va efectua pe intreaga constructie sau pe parti de constructie.l.3. Anexa I. Bl. Verificarile efectuate si constatarile rezultate la receptia structurii de rezistenta se consemneaza intr-un proces verbal incheiat intre Investitor/Diriginte de Santier. protectii. armarea.aprecierea calitatii betonului pus in lucrare. Anexa I.S 2. iar dupa executarea acestora se va proceda la o noua receptie. • Buletinul privind calitatea betoanelor. Bl. 42. Bucuresti Tel/Fax: 021.50.minea@clidedesign. B. tencuieli. Mobil: 0733. 14. Acoperirea elementelor structurii cu alte lucrari (zidul. • Dimensiunile de ansamblu si cotele de nivel. Sediu social: str. 65. precum si existenta si continutul proceselor verbale pentru fazele determinante. conform prevederilor din Normativul C 56-85. Contractorul va prezenta Investitorului buletine de analiza pe beton intarit prin incercari nedistructive. Aceasta dispozitie se va da dupa incheierea receptiei structurii de rezistenta sau in cazuri justificate. pe intreaga inaltime a constructiei a elementelor verticale (stalpi. • Constatarile consemnate in cursul executiei in cadrul controlului interior si/ sau exterior. Nr.625.ro CUI: RO 17147031. • Orice alta verificare care se considera necesara. in cazul in care betonul a fost livrat de catre o alta unitate de constructii. In cazurile in care se constata deficiente in executarea structurii. . • Confirmarea prin procese verbale a executarii corecte a masurilor de remedieri prevazute in diferitele documente aparute pe parcursul executiei. din NE 012- 64 . finisaje) este admisa numai pe baza dispozitiei data de Investitor/Diriginte de Santier sau de Proiectant. Alegerea elementelor si numarul necesar de incercari se face de catre Proiectant.89. precizandu-se in concluzie daca structura in cauza se receptioneaza sau se respinge. 87.Ide la punctul III. Et. e-mail: catalin. dar vor fi in mod obligatoriu remediate conform Normativului C 149/87 pana la receptionarea lucrarii. Nr. Matei Basarab. Ap. aspectul elementelor dupa decofrare. S. Defectele care depasesc limitele mentionate anterior se inscriu in procesul verbal care se intocmeste la examinarea elementelor dupa decofrare si vor fi remediate conform solutiilor stabilite de Proiectant şi/sau expert dupa caz. conform Normativului C 56 . • Consemnarile din condica de betoane. Sc. Delfinului. Calitatea betonului livrat de statia de betoane se va aprecia pe baza analizarii rezultatelor obtinute la varsta de 28 de zile pe probe prelevate la statia de betoane. se vor stabili masurile de remediere. 6. Examinarea rezistentelor betonului la varsta de 28 de zile se va face la receptia definitiva a structurii de rezistenta. • Pozitia relativa..r.15.c.85 . In vederea receptiei structurii unei constructii. Bucuresti Punct de lucru: str. • Pozitia golurilor prevazute in proiect.320. Proiectant si Contractor. Ap. 3. pereti) consemnanduse eventualele dezaxari. 40. in conformitate cu precizarile anexei VI. in cazurile in care se solicita de catre Proiectant. Aceasta receptie are la baza examinarea directa efectuata pe parcursul executiei in cadrul controlului interior sau exterior. • Incadrarea in abaterile admise. L109.

6. S. e-mail: catalin.50. 3.065.89. 3.625. Mobil: 0733. Ap.S 2. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 99. Catalin Minea 65 .320. L109.r. 40. Bucuresti Tel/Fax: 021. 42.s.c. Matei Basarab.16. CLIDE Design s. 3. Et. Sc. In urma acestei analize se stabilesc eventualele masuri necesare imbunatatirii calitatii betonului care se va produce in continuare.ro CUI: RO 17147031. Sc. Nr. Delfinului. Sediu social: str. Nr. Bl. Bucuresti Punct de lucru: str. Bl.minea@clidedesign. B. 24. 65. J40/1162/2005. 87. • • • • • PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE executie lucrari de betonare executie lucrari de armare executie lucrari de cofrare-decofrare executie lucrari de betoane/mortare torcretate executia lucrarilor de betonare pe timp friguros Intocmit: Arh. Ap.l.

Bucuresti Punct de lucru: str. Ap. Bl.065. Ap. 87. 42. 3.s. Nr. Sc. Bucuresti Tel/Fax: 021.minea@clidedesign. e-mail: catalin.S 2. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi D. Matei Basarab.c.ro CUI: RO 17147031. Sediu social: str. Delfinului.320. 3. Et. Sc.89.l. 65. S. 24.625.50. 40. CLIDE Design s. Bl. J40/1162/2005. Mobil: 0733. Nr. B.r. 6.EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE 66 . L109.

s. S. 3. de exemplu. rigiditate) peste nivelul iniţial. (2) Soluţii care urmăresc sporirea rezistenţei.Reparaţiile cosmetice care urmăresc să îmbunătăţească aspectul vizual al componentelor afectate. . cum este. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 4. 40. . J40/1162/2005. Principii generale care stau la baza lucrarilor de consolidare si reconstruire Concepte de bază Este necesară.2. . .1.50. cu cel anterior degradării. Et. 65. ductilitate mai amplă. o reexaminare a starii generale a constructiei si. putându-se imagina şi alte. inainte de inceperea lucrarilor. 4. rolul de închidere al unor elemente. Astfel: . in mod obligatoriu. rigiditate mai mare. 3. Sc. şi intervenţii care implică modificarea sistemului structural.Reparaţiile structurale au drept scop de a reda proprietatile structurale iniţiale ale acestora. Nr. B.r. intervenţiile la clădirile din beton armat afectate de seism sau vulnerabile din punct de vedere seismic se împart în trei categorii: . LUCRARI DE CONSOLIDARE A STRUCTURILOR DE BETON ARMAT 4. Tipuri de intervenţii Funcţie de amploarea măsurilor. Bucuresti Punct de lucru: str. cat si din punctual de vedere al punerii in practica a solutiilor adoptate. . Bl. in particular. de exemplu. Aportul lor asupra comportării structurale este neglijabil.065.320. e-mail: catalin. Bucuresti Tel/Fax: 021.2. ductilitate. L109.Lucrările de consolidare sunt intervenţiile care implică adaugarea de elemente structurale noi şi/sau desfacerea şi înlocuirea părţilor existente avariate. CAIET DE SARCINI – LUCRARI DE CONSOLIDARE 4. Nr. GENERALITATI 4. 24. Delfinului. Consolidare.Remodelare: refacerea sau înnoirea oricărei părţi a construcţiei având ca effect schimbarea funcţiunii sau a gradului de ocupare. 42. 6.1. reparaţie si remodelare.c. CLIDE Design s.1. Ele se pot clasifica funcţie de scopul urmărit. rezultând grupele de măsuri de intervenţie prezentate în continuare.2.1. .2. rigiditate şi/sau ductilitate.89. 87.Reparaţie: refacerea sau înnoirea oricărei părţi degradate sau avariate din construcţii cu scopul de a obţine acelaşi nivel de rezistenţă. Matei Basarab. 67 .Consolidare: refacerea sau înnoirea oricărei părţi a construcţiei (a unor elemente sau ansamblu de elemente) în scopul obţinerii unei capacităţi structurale sporite.l. Un exemplu de reparaţie structurală îl constituie injectia fisurilor în beton sau camasuire cu fibre de carbon sau sticla tip Sika. capacitate de rezistenţă superioară.625. care nu schimbă sistemul structural. Simpla explicare a terminologiei termenilor care fac parte din descrierea temei de proiectare ne pot da oferi o imagine de ansamblu a complexitatii operatiunilor care trebuiesc efectuate atat din punctul de vedere al proiectarii.S 2.Reabilitare: refacerea sau înnoirea unei construcţii degradate pentru a asigura acelaşi nivel al funcţiunii pe care îl avea clădirea înainte de degradare. 4. Sc. Sediu social: str.Intervenţie (structurală sau/şi nestructurală): concept care include termeni de consolidare.ro CUI: RO 17147031.minea@clidedesign. Ap. Ap. Aceste reparaţii pot să refacă caracteristicile nestructurale ale elementelor afectate. Lista de tipuri de soluţii nu este exhaustivă. Mobil: 0733. La rândul lor acestea se grupează în intervenţii asupra elementelor individuale. Acestă intervenţie are ca scop creşterea performanţelor structurale (rezistenţă. Bl. a elementelor care se vor reface. Tipuri de consolidare pentru structuri de beton armat (1) Soluţiile de consolidare pentru structurile de beton armat pot fi extrem de diverse.

40.S 2. Bl. în elemente cu proporţii şi comportare de elemente lungi. Ap. Nr. CLIDE Design s. prin scoaterea din clădire a unor rezervoare de apă etc. cu ramă de contur în ochiurile de cadru . Bucuresti Tel/Fax: 021. prin modul de dispunere al pereţilor se pot crea nuclee de beton armat . 65. cu etrieri sudaţi sau suprapuşi .prin introducerea unor contravântuiri cu elemente metalice în ţevi de oţel umplute cu beton neaderent la elementele contravânturii . cu înfăşurare continuă sau la distanţă (ii) umplerea golurilor (iii) dezvoltarea secţiunilor elementelor cu prelungiri (sub formă de tălpi. Acestea au în vedere introducerea unor elemente de rigiditate şi rezistenţă substanţială sau/şi introducerea unor rosturi seismice verticale prin structură. B. (ii) măsuri care sporesc local sau pe mai multe niveluri rigiditatea şi/sau rezistenţa unor elemente structurale verticale şi orizontale. (4) intervenţii care urmăresc evitarea concentrării deformaţiilor şi eforturilor în elementele structurale (i) măsuri care reduc excentricitatea între centrul maselor şi centrele de rigiditate şi de rezistenţă. De exemplu. practicarea unor fante între stâlpi şi parapetul unei grinzi înalte de faţadă). Sc. Această modificare şi comportare se poate obţine prin tăierea de legături (de exemplu. (b) intervenţii care modifică sistemul structural . . Sc. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi (a) intervenţii care nu modifica sistemul structural Acestea se realizează prin: (i) cămăşuiri cu .) . J40/1162/2005. Delfinului.prin reducerea încărcării de exploatare la nivelurile superioare ale clădirilor (prin mutarea spaţiilor de depozitare la nivelurile inferioare.prin umplerea ochiurilor de cadru (dintre grinzi şi stâlpi) cu inimi de beton armat .prin înlocuirea straturilor grele ale terasei cu straturi din materiale uşoare cu eficienţă superioară.elemente de oţel: platbande.prin conectarea construcţiei existente la o construcţie nouă cu rezistenţă substanţială.ro CUI: RO 17147031. 6. ţevi rectangulare şi cilindrice.minea@clidedesign. S. 87.r. indicate la a(i) duc şi la creşterea deformabilităţii în domeniul postelastic al acestor elemente.prin introducerea de contravântuiri metalice.065. L109. Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab. Sediu social: str. Bl. Măsurile de sporire a rezistenţei elementelor la forţă tăietoare prin cămăşuire în diferite sisteme. cu înglobarea unor stâlpi ai structurii.beton armat.s. . aripi) de beton armat conectate la elementul de bază.625. 3. e-mail: catalin. transformarea unor elemente de tip scurt.prin desfacerea (demolarea) etajelor superioare (ii) măsuri de control al răspunsului seismic prin montarea de dispozitive cum ar fi amortizorii 68 . 42. cu panouri metalice . Ap.prin ataşarea unor contravântuiri la exteriorul clădirii conectate la structura existentă .idem. De exemplu.prin introducerea unor pereţi de beton armat noi.c. 3.l. (e) intervenţii care reduc forţele seismice Acestea implică: (i) măsuri care reduc masa construcţiei.50. .prin introducerea unor contraforturi de beton armat . (iv) măsuri care elimină comportarea fragilă a unor elemente de beton armat. Mobil: 0733. (3) intervenţii care urmăresc sporirea ductilităţii elementelor de beton armat. De exemplu: . corniere cu plăcuţe etc.fâşii din polimeri armaţi cu fibre de carbon.prin înlocuirea unor pereţi de compartimentare din materiale grele cu pereţi executaţi din materiale uşoare. 24. prin eliminarea unor niveluri slabe şi sau flexibile.89.320. Et. Nr.

24. oţel. 6. creşterea rigidităţii sau mărirea capacităţii de deformare postelastică. Nr.s. CLIDE Design s. Nr. B. Lucrări de consolidare a structurilor în cadre de beton armat – Aspecte Generale (1) Consolidarea cadrelor de beton armat poate avea ca obiectiv creşterea rezistenţei. Et.50. Ap. Aceste intervenţii se bazează. 65. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 4. la moment încovoietor sau forţă axială. 42. stâlpi.) este preferabilă cămăşuirea elementelor. Introducerea contraforturilor necesită însă suficient spaţiu liber în jurul clădirii. Bucuresti Punct de lucru: str. Dacă măsurile implicând modificarea structurii nu pot evita manifestarea efectelor unor deficienţe sistematice (de exemplu:armare transversală insuficientă. (b) Intervenţiile pot avea ca obiective creşterea rezistenţei elementelor la forţă tăietoare. Această soluţie poate duce însă la concentrări ale eforturilor în diafragmele orizontale şi îninfrastructură şi teren. prima variantă fiind mai usor de realizat deoarece nu necesita remodelarea spatiilor interioare. Sediu social: str. de regulă. se pot limita şi costurile intervenţiei. rigidităţii sau a capacităţii de deformare postelastică a elementelor structurale existente (rigle.065. (8) Rezistenţa la forţe laterale a cadrelor existente poate fi crescută prin adaugarea unor contraforturi sau a unor lamele din beton armat pe feţele stâlpilor.625.2.minea@clidedesign. Bl. (b) Umplerea ochiurilor de cadru cu zidărie armată sau beton. turnat monolit sau prefabricat sau din zidărie armată.c. 69 . fie la interiorul constructiei. Delfinului.l.4. urmărind creşterea rezistenţelor. rigidităţii şi/sau a capacităţii de deformare postelastică a elementelor structurale existente. S. Când sunt utilizate elemente prefabricate în interiorul constructiei pot aparea probleme de executie legate de manipularea acestora. pe tehnici de cămăşuire a elementelor cadrelor. noduri) sau transformarea sistemului structural în ansamblu.r.89. şi de o lestare corespunzătoare. înnădire necorespunzătoare a armăturilor etc. Mobil: 0733.2. (4) Modificarea sistemului structural cu cadre de beton armat este avantajoasă dacă aplicarea soluţiei conduce la intervenţii localizate. de regulă. 4. Ap. 3. 87. 3. polimeri armaţi cu fibră de carbon sau fibră de sticlă etc. 40. în acord cu obiectivele urmărite.S 2. Elementele noi adaugate pot fi plasate fie pe conturul clădirii. (2) Creşterea performanţelor elementelor structurale ale cadrelor se realizează. e-mail: catalin. cu sau fără sporirea rezistenţelor la încovoiere şi/sau forţă tăietoare.3. L109. (c) Asocierea cu pereti structurali sau nuclee de beton armat suplimentare. în aceste cazuri se poate impune deseori soluţia de fundare la adâncime (piloţi şi ancore active la întindere) (6) Panourile de umplutură pot fi din beton armat. Realizarea de pereţi structurali exteriori construcţiei poate avea în vedere şi soluţia cu nuclee de beton armat amplasate în curţi interioare. (2) La aplicarea acestei tehnici de intervenţii trebuie să se ţină seama de următoarele considerente: (a) Cămăşuirea elementelor cadrelor poate avea efecte diverse. Sc. a riglelor şi a nodurilor. (7) Adăugarea de contravântuiri din otel poate fi o solutie preferabilă dacă sunt necesare goluri de dimensiuni mari în pereti şi se urmăreşte reducerea masei associate soluţiei de consolidare.ro CUI: RO 17147031. fără să beneficieze. Intervenţii care nu implică modificarea sistemului structural – Aspecte Generale (1) Creşterea performanţelor structurale ale cadrelor de beton armat se poate obţine prin intervenţii care nu schimbă esenţial caracteristicile structurii iniţiale. Bl. (5) Tehnica umplerii ochiurilor de cadru sau adăugarea de noi pereţi structurali reprezintă o soluţie eficientă pentru creşterea performanţelor seismice. Bucuresti Tel/Fax: 021. prin cămăşuirea stâlpilor. Tehnica de cămăşuire a stâlpilor şi a grinzilor existente în soluţie beton armat poate fi aplicată în scopul creşterii rigidităţii şi ductilităţii. Sc. Creşterea capacităţii de deformare post-elastică se poate realiza şi prin cămăşuiri cu alte materiale.320. în principal. (d) Adaugarea de contraforturi la exteriorul constructiei etc. ca atare. inclusiv pentru dezvoltarea fundatiilor. Matei Basarab. J40/1162/2005. (3) În vederea sporirii performanţelor structurale ale sistemului structural în cadre se poate aplica una din tehnicile indicate mai jos: (a) Contravântuirea cadrelor cu elemente din oţel. Limitând aceste efecte. Sistemul de fundare al nucleelor de pereţi structurali de beton armat concentreză eforturi importante din încărcările orizontale.

S. armătura transversală şi condiţiile privind conlucrarea cămăşuielii cu elementul cadrului se stabilesc funcţie de obiectivele urmărite prin soluţia de intervenţie. se corectează prin sporirea secţiunilor şi prin măsuri de fretare a betonului care să limiteze deformaţia transversală a zonelor comprimate. noduri slabe etc. intervenţii generalizate bazate pe tehnica cămăşuirii elementelor. 4. Ap. piese metalice sau FRP.2. 24. sau numai din secţiunea cămăşuielii.). 65. (f) Cămăşuirea elementelor cadrelor cu beton armat. Îmbunătăţirea deformabilităţii (ductilităţii) elementelor structurale (1) Deficitul de ductilitate al elementelor cadrului. De exemplu. Nr. Et. Valorile forţelor de lunecare şi armătura transversală de conectare sau conectorii de alt tip se determină funcţie de obiectivul intervenţiei.minea@clidedesign. Sc. 70 .) impun..065. Sporirea rezistenţei la moment încovietor – Aspecte Generale (1) Deficitul de rezistenţă la încovoiere se corectează prin sporirea secţiunii (stâlpilor şi grinzilor) prin adaos de beton armat sau elemente metalice.5. 4. grinzi.r. 42. Bucuresti Punct de lucru: str. 3.320. În acest ultim caz elementul existent este caracterizat de caracteristici fizico-mecanice foarte scăzute (acesta poate fi cazul unui beton foarte slab. astfel costul şi durata lucrărilor poate fi mai mare comparativ cu alte soluţii.625. nu sunt în măsură să asigure în multe cazuri creşterea adecvată a nivelului de performanţă structurală. e-mail: catalin. înnădiri incorecte ale armăturilor. degradat sau rupt prin compresiune).50.l. de regulă. Mobil: 0733. soluţiile bazate pe contravântuirea cadrelor sau introducerea de pereţi de umplutură. armătura longitudinală.S 2.89.2. Nr. cu efecte negative asupra performanţei cadrelor (armare transversală insuficientă. soluţia de intervenţie prin cămăşuirea elementelor cadrelor conduce şi la cerinţe de rezistenţă şi rigiditate ale infrastructurii şi fundaţiilor sensibil mai mici comparativ cu tehnicile de intervenţie localizate (prin adaus de pereţi structurali. (e) Ca urmare. alcătuit din elementul existent conlucrând cu cămăşuiala.2. poate afecta în măsură importantă şi elementele nestructurale ale construcţiei.noduri. (2) Obiectivele indicate la (1) se realizează prin cămăşuirea secţiunilor cu beton armat.ro CUI: RO 17147031. Bl. (2) Cămăşuielile se pot realiza din beton armat. care fac corp comun cu elementele structurale existente. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi (c) Deficienţe sistematice de alcătuire a elementelor de beton armat. Pentru a mobiliza sau a inhiba aceste efecte trebuie luate măsuri specifice. (3) Detaliile de cămăşuire prezentate în vederea îmbunătăţirii rezistenţei la forţă tăietoare sunt adecvate şi pentru sporirea ductilităţii secţionale.6. (2) Armăturile sau piesele metalice trebuie să fie ancorate eficient dincolo de secţiunile de la extremităţile elementelor (nodurile cadrului) pentru a putea fi mobilizate integral în aceste secţiuni. (d) Soluţia de cămăşuire a elementelor cadrelor nu modifică caracteristicile de /comportare iniţiale ale acestor structuri caracterizată prin solicitarea relativ uniformă şi moderată a cadrelor şi diafragmelor orizontale. 4. (4) Secţiunea de beton. În aceste cazuri. cu cadre cu pereţi de umplutură sau contravântuite etc. operaţie denumită curent cămăşuire. (3) Cămăşuirea elementelor cadrelor în soluţie beton armat poate avea ca obiectiv realizarea unui element nou. Delfinului. 6.s. Sediu social: str. pe lângă sporirea rezistenţei la forţă tăietoare. Bucuresti Tel/Fax: 021. poate creşte şi rezistenţa la încovoiere şi deformabilitatea (ductilitatea). (3) Cămăşuielile pot avea simultan mai multe efecte. oţel sau polimeri armaţi cu fibre(FRP). CLIDE Design s. 40. B. al stâlpilor în special. Ap.c.7. Matei Basarab. Sporirea rezistenţei la forţă tăitoare – Aspecte generale (1) Deficitul de rezistenţă la forţă tăietoare se corectează prin adaos de material structural pe suprafaţa laterală a elementelor. 3. (4) Tehnicile de cămăşuire se aplică cu detalii specifice pentru stâlpi. Bl. (3) Tehnicile de cămăşuire capătă detaliere specifică pentru stâlpi şi grinzi . Sc. L109. 87. J40/1162/2005.

(3) O structură în cadre cu deficienţe sistematice (de exemplu: armare transversală insuficientă.89. dacă elementele structurale introduse suplimentar nu relaxează suficient cerinţele de rezistenţă în elementele neconsolidate.l. Bucuresti Tel/Fax: 021.2. Delfinului. (2) Transformarea structurii în cadre de beton armat este avantajoasă dacă aplicarea soluţiei conduce la intervenţii localizate. S.c. (c) creşterea masei introdusă prin ataşarea elementelor metalice de consolidare este mult mai mică. 4. Sc. (c) Umplerea ochiurilor de cadru cu zidărie armată sau cu panouri metalice.2. (5) În cazul monumentelor de arhitectură şi al clădirilor având o importanţă istorică deosebită nu este recomandabilă amplasarea noilor pereţi structurali la exteriorul clădirii. astfel încât deplasările relative de nivel scad considerabil şi în consecinţă se diminuează gradul de degradare atât al elementelor structurale ale cadrelor din beton armat. Bl. 65. (2) Conlucrarea cadrelor existente cu pereţii structurali de beton armat poate conferi ansamblului o comportare specifică structurilor duale sau structurilor rigide cu pereţi. modificarea compartimentării interioare şi implicit afectarea funcţiunilor existente.minea@clidedesign.9. fie la interiorul construcţiei.S 2. cât şi al elementelor nestructurale.r. L109. Bucuresti Punct de lucru: str. CLIDE Design s. Sc. Ap. introducerea unor elemente mult mai rigide şi rezistente faţă de cadrele existente poate determina o reducere sensibilă a cerinţelor de rezistenţă şi ductilitate în elementele neconsolidate ale cadrului. Nr. Prima variantă este mai uşor de realizat deoarece nu necesită remodelarea spaţiilor interioare şi poate permite utilizarea continuă a clădirii pe durata de execuţie a lucrărilor de consolidare. 40. Astfel este posibil să se evite o intervenţie generalizată asupra majorităţii elementelor structurale. Nr. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 4. 3. cât şi clădirilor cu parter flexibil.8. Aceste modificări implică. Et. 6.625. în raport cu alte soluţii de intervenţie. Introducerea de contravântuiri metalice – Principii (1) Transformarea sistemului structural în cadre prin introducerea de contravântuiri metalice oferă următoarele avantaje: (a) creşterea substanţială a rezistenţei şi a rigidităţii structurii. (3) Pereţii structurali de beton armat pot fi plasaţi la sau la interiorul construcţiei (4) Realizarea de pereţi structurali la interior prezintă unele dezavantaje legate de întreruperea funcţionalităţii. (b) Introducerea unor pereţi structurali sau nuclee de beton armat.320. În general. 71 . (e) Ataşarea unor cadre spaţiale la exteriorul construcţiei. conducând la costuri de execuţie substanţial mai mari.s. 24. Această soluţie de consolidare conduce la o creştere apreciabilă de rezistenţă şi rigiditate la deplasări laterale. Matei Basarab. Ap. înlocuirea instalaţiilor existente. Bl. circulaţie etc.. de regulă. (b) permite realizarea unor goluri necesare pentru iluminatul natural. deoarece este afectată în mod negativ atât arhitectura faţadelor. la nivelul slab. (d) Ataşarea de contraforturi la exteriorul construcţiei. Elementele noi adăugate pot fi plasate fie pe contur.10.2. B. umplerea ochiurilor de cadru sau adăugarea de noi pereţi structurali pot constitui o soluţie avantajoasă pentru creşterea performanţelor seismice. 87. Intervenţii cu transformarea sistemului structural (1) Soluţiile de intervenţie care au în vedere transformarea sistemului structural în cadre de beton armat pot utiliza una din următoarele tehnici principale: (a) Contravântuirea cadrelor cu elemente din otel. înnădire necorespunzătoare a armăturilor etc.) poate impune intervenţii la majoritatea elementelor structurale. (d) soluţia de consolidare poate fi prefabricată şi astfel durata de execuţie se poate reduce semnificativ.065. J40/1162/2005.50. 3. cât şi iluminarea anumitor spaţii interioare. În asemenea situaţii poate fi necesară şi cămăşuirea unora din elementele existente. Mobil: 0733. Sediu social: str. e-mail: catalin. Introducerea unor pereţi structurali de beton armat – Principii (1) Soluţia constând în introducerea unor pereţi structurali de beton armat este aplicabilă atât clădirilor cu structura alcătuită din cadre de beton armat. 4. 42.ro CUI: RO 17147031. (4) Introducerea unor contravântuiri metalice.

Nr. Pentru conectarea dintre inima peretelui şi cadrul existent de beton armat se vor utiliza ancore speciale. 4. atât în plan. inclusiv forţele de lunecare în rosturile dintre planşee şi pereţi. cât şi în elevaţie. (12) Introducerea unor pereţi de beton armat conduce la creşterea eforturilor la nivelul fundaţiilor şi la modificarea mecanismului de cedare. Ap. Bucuresti Tel/Fax: 021.minea@clidedesign. Inima peretelui se va arma cu plase din bare legate sau sudate. Bucuresti Punct de lucru: str. Bl. Umplerea ochiurilor de cadru cu panouri metalice (1) Soluţia constând în introducerea unor panouri metalice la interiorul ochiurilor de cadru este aplicabilă atât clădirilor cu structura alcătuită din cadre de beton armat. Sediu social: str. Ap. cât şi în elevaţie. (9) Se vor adopta detalii adecvate de conectare şi armare. (8) Prin introducerea unor pereţi structurali de beton armat cadrele existente sunt descărcate parţial de eforturile generate de acţiunile seismice şi ca atare cerinţele acestora pot fi reduse până la nivelul capacităţii lor efective. Nr. S. Sistemul de fundare al nucleelor de pereţi structurali de beton armat concentrează eforturi importante din încărcări orizontale.50. 72 . J40/1162/2005. trebuie avut în vedere ca şi stâlpii neconsolidaţi ai cadrelor să poată dezvolta deformaţii inelastice importante. astfel încât să se realizeze continuitatea pe verticală a peretelui şi pentru a conferi peretelui introdus o capacitate suficientă de deformare în domeniul postelastic.320. însă fără a avea şi o lestare corespunzătoare. 65. 40.ro CUI: RO 17147031. 42.s.11. Ca urmare introducerea şi amplasarea noilor pereţi structurali este condiţionată în mare măsură de posibilitatea alcătuirii unor sisteme de fundaţii adecvate. ceea ce impune verificarea fundaţiilor existente. 24.). altfel spus trebuie să posede o capacitate de deformare plastică specifică structurilor care preiau încărcări seismice. e-mail: catalin. Se obţine creşterea capacităţii de rezistenţă şi a rigidităţii laterale. CLIDE Design s. 87. (2) Principalele avantaje ale acestei soluţii de intervenţie sunt timpul de execuţie redus şi faptul că introducerea panourilor metalice nu conduce la o creştere semnificativă a greutăţii totale a clădirii. 6. 3.r. (10) Se va ţine seama că după consolidare transferul forţelor de inerţie de la nivelul planşeelor către pereţii de beton armat se concentrează în doar câteva planuri de rezistenţă şi în consecinţă eforturile în diafragmele orizontale cresc substanţial. (4) Se va asigura o dispunere cât mai uniformă şi monotonă. B. (13) Datorită concentrării acţiunii seismice în doar câteva zone structurale intervin sporuri locale semnificative ale solicitărilor din anumite elemente ale infrastructurii şi din acest motiv este necesar ca infrastructura şi fundaţiile să fie suficient de puternice sau să fie de asemenea consolidate. Sc. ce se vor dimensiona la solicitarea combinată produsă de eforturile tangenţiale de la interfaţă şi de forţele de întindere capabile ale armăturilor din inima peretelui. a panourilor metalice pentru a evita variaţia bruscă a rigidităţii laterale a structurii în plan şi pe înălţime. Bl. barete. cât şi clădirilor cu parter flexibil. a presiunii şi a tasării terenului sub efectul eforturilor asociate acestuia. Aceasta impune verificarea fundaţiilor existente. ancore pretensionate etc.2. Mobil: 0733. (3) Conlucrarea cadrelor existente cu panourile metalice poate conferi ansamblului o comportare specifică structurilor duale sau structurilor rigide cu pereţi. atât în plan.c. la nivelul slab.625. (7) Se va asigura o dispunere cât mai uniformă şi monotonă. Delfinului. 3. (11) În zona de la baza structurii unde se înregistrează deformaţii plastice ale pereţilor structurali nouintroduşi.065. (5) Prin introducerea panourilor metalice. (6) Introducerea unor panourilor metalice duce la modificarea mecanismului de cedare şi la creşterea eforturilor la nivelul fundaţiilor. Sc. În consecinţă soluţia de fundare necesară este deseori bazată pe fundaţii de adâncime (piloţi.S 2. Matei Basarab. Et. L109.89. a pereţilor structurali pentru a evita variaţii bruşte ale rigidităţii laterale a structurii în plan şi pe înălţime. elementele cadrelor existente pot fi descărcate parţial de eforturile generate de acţiunile seismice şi până la nivelul capacităţii lor efective.l. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi (6) Realizarea unor pereţi structurali exteriori poate avea în vedere şi soluţia cu nuclee de beton armat amplasate fie la exterior fie în eventuale curţi interioare. şi în consecinţă se diminuează riscul de degradare al elementelor structurale ale cadrelor din beton armat şi al elementelor nestructurale.

cât şi în elevaţie. (3) Funcţie de deficienţele de alcătuire ale planşeelor intervenţiile care au în vedere funcţia de diafragme orizontale. Matei Basarab.cresterea capacitatii de deformatie şi cresterea rezistenţei din forţă taietoare. Probleme generale (1) Intervenţiile asupra planşeelor construcţiilor existente prezentate în această secţiune au în vedere numai rolul lor de diafragme orizontale.rezistenţei la eforturi din incovoiere.ro CUI: RO 17147031. (6) Se vor adopta detalii adecvate de conectare a noilor cadre spaţiale de structura existentă. B.Tipuri de masuri de consolidare a peretilor de beton armat (1) Consolidarea pereţilor de beton armat se face pentru imbunatatirea (cresterea): . 3. astfel: .deformabilitatii (ductilitatii). (2) Consolidarea peretilor de beton armat se realizeaza prin prevederea unor cama şi de beton armat. 6. cadrele spaţiale exterioare să fie dispuse la ambele extremităţi ale clădirii. Nr.13. S.creşterea rezistenţei la lunecare a zonelor de conectare între elementele structurii verticale şi planşee. În functie de cerinte. În felul acesta rolul structurii adăugate este similar cu cel al contraforturilor. De exemplu o crestere a rezistentei la eforturi din incovoiere are ca rezultat. în care acţiunile seismice de proiectare corespund mecanismului de plastificare (de disipare de energie) al structurii. J40/1162/2005. 87. Sc.2. Ap. Eforturile secţionale se stabilesc potrivit celor mai defavorabile (acoperitoare) scheme de încărcare. . Intervenţiile impuse de degradările provocate de solicitările produse de încărcările gravitaţionale sau de rezistenţă insuficientă a planşeelor faţă de aceste încărcări impun măsuri specifice. .625.creşterea rezistenţei la încovoiere şi din forta taietoare. în cele mai multe cazuri.c. . B. În multe situatii un tip de interventie are efecte multiple.89. (2) Eforturile secţionale (efectele acţiunilor) în diafragmele orizontale ale clădirilor se determină pe modele de calcul specifice proporţiilor acestor elemente. 4.12.creşterea rezistenţei la încovoiere . Conectarea orizontală la nivelul grinzilor se va calcula şi se va detalia astfel încât să poată prelua eforturile de întindere ce apar la interfaţa cu structura existentă.50. fie combinatii intre acestea.l. care nu fac obiectul codului.065.creşterea rezistenţei la forţă tăietoare . o sporire a ductilitatii.minea@clidedesign. dar şi o crestere a fortei taietoare asociate. 40. respective pe modele de grinzi perete. Bl. 65. rigide şi rezistente pentru încărcări aplicate în planul lor. respectiv orizontale cu cele corespunzătoare axelor elementelor structurale existente. Bucuresti Punct de lucru: str. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 4. prin care se asigură transferul forţelor masice de la planşeu la structura care preia forţele laterale 73 . pentru un perete se realizeaza fie numai una din masurile de consolidare de mai sus. sau grinzi cu zăbrele rezemate pe componentele structurii verticale a clădirii.Intervenţii asupra planşeelor.r. 3. Nr.rigiditatii. L109.320. . 24.2. Delfinului. Et.rezistenţei la eforturi din forta taietoare. Bucuresti Tel/Fax: 021.S 2. din elemente de otel sau fibre din polimeri. 42. Ap. (2) Obiectivul principal al acestei soluţii îl reprezintă sporirea capacităţii laterale de rezistenţă şi rigidităţii clădirii existente. (5) Axele stâlpilor şi grinzilor ce alcătuiesc noile cadre spaţiale vor fi poziţionate în aceleaşi planuri verticale.s. CLIDE Design s. e-mail: catalin. Sc. Consolidarea structurilor cu pereţi de beton armat A. (3) Se recomandă ca pe direcţia în care structura este vulnerabilă din punct de vedere al comportării la acţiuni seismice. Bl. Sediu social: str. Mobil: 0733. pot avea unul sau mai multe din următoarele obiective: . Intervenţii prin realizarea unor cadre spaţiale exterioare (1) Această soluţie de intervenţie este aplicabilă în cazul în care consolidarea prin intervenţii la interiorul construcţiei nu este posibilă şi când spaţiul din jurul clădirii permite o asemenea lucrare. aşa cum se poate observa în pe direcţia în care structura existentă este vulnerabilă seismic (4) Cadrele spaţiale exterioare se vor dispune uniform atât în plan.

87. Delfinului. . Sc. 42. la distanţe relativ mari. atunci când aceste încărcări produc întinderi perpendiculare pe axul grinzii perete orizontale. (2) Soluţia suprabetonării reprezintă soluţia obişnuită. Matei Basarab. Soluţiile care pot fi aplicate în acest scop sunt următoarele: . (5) Îmbunătăţirea condiţiilor de solicitare ale planşeelor se poate obţine şi ca urmare a reducerii deschiderii lor pe schema de grindă orizontală prin introducerea unor elemente structurale verticale suplimentare sau prin consolidarea celor existente.s.realizarea unor elemente capabile să colecteze încărcările masice aplicate în grosimea planşeului şi transportul lor la elementele structurii verticale sau pentru suspendarea lor în zona comprimată a diafragmei. 3. atunci când planşeul se suprabetonează . Ap.demolarea marginii plăcii planşeului şi returnarea zonei desfăcute după ce în prealabil s-au montat armăturile centurii . 40.320. Et.montarea unor armături de centură continuă în lungul marginii diafragmei. când structura verticală trebuie întărită ca urmare a unei rezistenţe sau a unei rigidităţi laterale insuficiente.realizarea unor bordaje cu bare de oţel beton plasate la marginea golurilor în suprabetonarea plăcii existente. Sc.realizarea unor bordaje metalice ale golurilor prin care se distribuie eforturile în corpul planşeului. 3. B.minea@clidedesign. Bl. Aplicarea acestei tehnici obligă la realizarea unor legături adecvate cu elementele structurii verticale. Nr.c. Bucuresti Punct de lucru: str. în grosimea suprabetonării. 6. Ap. (4) Măsurile de consolidare ale planşeelor pot deveni necesare mai ales dacă prin soluţiile de consolidare ale structurii verticale. . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi . Nr. . prin introducerea unor pereţi structurali rigizi. Asemenea situaţii apar de regulă de la sine. 65. inclusiv a fundaţiilor se va ţine seama de acest spor de încărcare. (5) Prin reducerea deschiderii diafragmelor ca urmare a introducerii unor elemente structurale suplimentare (pereţi.prin suplimentarea grosimii diafragmei orizontale printr-un strat de beton armat monolit turnat deasupra planşeului existent (suprabetonare). contravântuiri) care reduc deschiderea diafragmei pentru forţe aplicate în planul planşeului. Sediu social: str.prin reducerea valorii eforturilor de forfecare prin introducerea unor elemente verticale suplimentare (pereţi de beton armat. 24. deschiderile planşeelor ca grinzi orizontale cresc în raport cu situaţia anterioară intervenţiei. Mobil: 0733. Bl.89.creşterea rezistenţei diafragmei în zonele cu slăbiri locale (în special în vecinătatea golurilor).50.Soluţii de sporire a rezistenţei la forţă tăietoare (1) În cazul în care rezistenţa la forţă tăietoare în planul planşeului este insuficientă se poate aplica una din următoarele soluţii: . Bucuresti Tel/Fax: 021.r. CLIDE Design s. contravânturiri) se pot evita sau reduce măsurile de consolidare a planşeelor. L109.065. J40/1162/2005. la colţuri intrânde) se poate spori rezistenţa planşeelor prin următoarele categorii de măsuri: . În consecinţă la verificarea elementelor structurale.S 2. e-mail: catalin. . 74 . S.Soluţii de sporire a rezistenţei în jurul golurilor (1) În situaţiile în care diafragmele orizontale prezintă un deficit de rezistenţă în jurul golurilor sau al unor discontinuităţi în plan (de exemplu. de regulă prin conectori postinstalaţi şi a conlucrării dintre stratul nou turnat şi stratul de bază de beton.625.prin reducerea eforturilor de încovoiere în planul planşeului prin reducerea deschiderilor acestuia ca urmare a introducerii unor elemente verticale suplimentare E.ro CUI: RO 17147031.Soluţii de sporire a rezistenţei la încovoiere (1) Deficitul de rezistenţă la încovoiere în planul diafragmei se poate elimina prin creşterea rezistenţei centurilor de pe conturul planşeului. C. D. corniere) în lungul marginilor planşeelor conectate adecvat de placă. de exemplu.l.introducerea unor elemente metalice (platbande. (4) Suplimentarea grosimii planşeelor prin suprabetonare duce la mărirea greutăţii permanente a construcţiei şi implicit a forţei seismice.

= la umplerea golurilor de usi şi ferestre se va utiliza caramidă cu aceleasi dimensiuni ca aceea din zonele învecinate. .320.executarea sapaturilor. daca aceasta este necesara. la partea superioara a golului. EXECUTAREA CAMASUIELILOR LA PERETII DIN ZIDARIE Pentru asigurarea aderenţei între zidăria veche si straturile de cămăsuieli din beton armat.reducerea sau chiar eliminarea concentrărilor de eforturi din jurul golurilor prin umplerea parţială sau totală a golului. Sc. iar daca aceasta este sub 2 cm. . = se curăţă cu perii de sârmă mecanice suprafaţa zidariei.dezvelirea fundatiilor pana la cota de fundare precizata in detaliile din proiect. = daca peretele prezinta crapaturi verticale la intersectia cu alt perete structural perpendicular. = se adâncesc rosturile orizontale ale zidăriei prin îndepartarea mortarului pe o adâncime de min. J40/1162/2005. 87. Ap.turnarea betonului in subzidire cu subbetonare. care se va ţese lateral cu zidaria existentă.89. Nr. M50.demolarea zonelor fundatiilor existente din beton simplu conform precizarilor din proiect. Bl. Sc. la nişe. se mateaza mortar vârtos. până la îndepărtarea totala a stratului superficial colmatat cu mortar. astfel incat sa se realizeze un contact perfect cu talpa fundatiei existente. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi . 4. .625. . = în cazul în care peretele prezintă crapaturi (înclinate. se desface zidăria pe traseul crapaturilor şi se reface cu caramizi întregi de aceeasi dimensiune cu cele din zidăria existentă.curatarea si indreptarea eventualelor bavuri care ar putea impiedica betonarea sau armarea camasuielilor.065. 42. verticale sau orizontale) sau dislocari ale zidariei. Sediu social: str. B.s.0 cm. 4. .c. cu dimensiunile corespunzatoare pentru asigurarea latimilor subzidirii conform proiectului. = în pozitiile indicate prin detaliile din proiect se practica goluri în zidarie pentru trecerea armaturilor din cămăsuieli şi ancorarea lor la intersecţii sau la nivelul planseelor. S. . Bucuresti Punct de lucru: str. . Ap. CLIDE Design s. daca 75 . e-mail: catalin.sprijinirea sapaturilor. 65.l. L109.montarea armaturilor pentru armarea subzidirii si a talpilor armate ale fundatiilor noi. Delfinului.ro CUI: RO 17147031. Et. Nr.intocmirea proceselor verbale de lucrari ascunse si a proceselor verbale de faze determinante. Mobil: 0733. eventual.curatirea suprafetelor fundatiilor de pamant si de eventuale zone de beton slab care se dezintegreaza la lovirea usoara cu ciocanul. se desface zidăria la intersecţie şi se toarna un stâlpişor din beton armat conform detaliilor ce vor fi precizate de proiectant. 1.3.50. Bl. a eventualelor hidroizolatii. . sau aplicate prin torcretare precum şi pentru asigurarea conlucrarii perfecte între cele doua materiale pentru preluarea eforturilor exterioare trebuie efectuată o pregatire specială a suprafeţelor. 3.minea@clidedesign. Matei Basarab.turnarea betonului de egalizare. Bucuresti Tel/Fax: 021. 3. = se identifică traseele eventualelor fisuri şi se injecteaza fisurile cu lapte de ciment. de regula. după cum urmează: = se desfac tencuielile de pe suprafaţă cu ciocan şi daltă sau cu dalta electrică cu percuţie. . 2 cm. . EXECUTAREA SUBZIDIRILOR LA FUNDATII Subzidirea si camasuirea fundatiilor existente pentru realizarea legaturii cu fundatiile noi va consta in principal in urmatoarele: . se prevad conectori din otel beton . zidaria se împaneaza cu pene metalice. 6. pentru legătura zidariei noi cu cea veche. a cofrajelor si sprijinirea acestora prin spraituire. 40. daca dimensiunile rostului ramas este min. . = se execută eventulele umpleri de nişe sau goluri. cu mortar de marca de min.4. Ordinea operatiunilor pentru această pregătire a suprafeţelor va fi.4 buc/m2 introduse în rosturile zidariei. atunci când funcţiunea clădirii o permite.executarea conform prevederilor din proiect.S 2. 24.r.montarea.

prin gauri practicate in planseu.se monteaza schelele si podinele de lucru. se va face numai dupa executarea consolidarilor la peretii de sub cota acestui nivel. 20% din suprafaţa peretelui). avand in vedere inaltimea mare a nivelurilor. Delfinului.in functie de situatia reala relevata. ancore si centuri din platbande metalice etc. e-mail: catalin. grinzile metalice si alte piese metalice ca tiranti. 42.320. este recomandata urmatoarea ordine a operatiunilor: . .se examineaza starea fizica a structurii planseului. 40. 4. cu adancimi de 200 mm .minea@clidedesign. . . conform detaliilor din proiect. . Pentru a se putea utiliza la executarea planseelor noi a cat mai multe elemente structurale din planseele existente. de regula in caramizi. J40/1162/2005. B.50. care au rol si de distantieri si de care se vor laga plasele de armatura. gauri Φ8-10 mm. turnarea betonului se va face in doua-trei etape de turnare. 24. Mobil: 0733.065. EXECUTAREA PLANSEELOR DIN BETON ARMAT IN LOCUL PLANSEELOR DIN LEMN Executarea planseelor din beton armat.S 2. 65.se desfac pardoselile si suportul acestora.molozul si deseurile rezultate din aceste desfaceri se va indeparta imediat catre locurile de depozitare stabilite de constructor impreuna cu beneficiarul. .aceştia se îndepărtează.s. Nr.89. Ap. = se monteaza în aceste gauri conectorii din cupoane de oţel beton.se solicita prezenta proiectantului si a expertului pe santier. in special a reazemelor grinzilor pe pereti. = se perforeaza cu rotopercutorul.5.se masoara dimensiunile acestor elemente si se executa un releveu al acestora stabilindu-se pozitia in plan si cotele de nivel fata de pardoseala etajului inferior. se va face dupa dezafectarea celor existente si examinarea de catre expert si de catre proiectant a structurii acestora. . Avand in vedere dimensiunile mari ale camerelor executia planseului la un nivel poate fi realizata etapizat in functie de optiunile constructorului. = se toarna betonul in cofraje si se compacteaza energic cu vibratoare de interior sau de cofraj. până la îndepărtarea tuturor urmelor de praf sau alte impurităţi. CLIDE Design s. ultimul strat de beton se va turna de la nivelul superior. Ap. Matei Basarab. Bl. S.625. Bucuresti Punct de lucru: str. si nu vor fi depozitate pe planseele inferioare. = se monteaza plasele de armătură si se innadesc cu mustatile de armatura din fundatii. Bl. Nr. si se sprijina cu spraituri si distantieri. = se monteaza cofrajele. = se face releveul planeităţii peretelui cu firul cu plumb si se determina grosimea stratului de cămăşuială astfel încât abaterile negative la grosime sa fie mai mici de 10 mm (local pe max. 3. 3. Sediu social: str. 6.se desfac tencuielile si structura tavanelor – sipci. impreuna cu arhitectul detaliile de cofraj ale planseului restectiv si se vor proiecta detaliile de rezemare a planseului pe peretii de 76 . = se montează eventuale trasee de tuburi electrice = se spală cu jet de apa sub presiune golurile orizontale din pereti prin care trec armaturile la intersectii si se betoneaza până la umplere completa. si de gabaritele masurate se vor stabili. prin ferestre si palnii dispuse pe inaltimea cofrajelor. = se spala suprafaţa peretelui cu jet de apa sub presiune. . Et. Desfacerea planseelor la un nivel.3 buc/mp – in care vor fi introduse bare de armatura cu rol de conectori. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi deasupra acestor goluri (care se umplu cu zidarie) exista buiandrugi din lemn sau metal deteriorat .se indeparteza eventualele umpluturi intre grinzile planseului si se identifica structura planseului – grinzile de lemn.l.c. 87. plase rabit etc.ro CUI: RO 17147031. Sc. trestie. . = se intocmesc procesele verbale de lucrari ascunse între reprezentanţii constructorului şi cei ai beneficiarului.r. L109. cu posibilitati de urmarire a umplerii complete a cofrajului. Bucuresti Tel/Fax: 021. in locul celor existente din lemn. Sc.

CLIDE Design s. Bucuresti Punct de lucru: str. fapt ce mareste eficienta folosirii acestor cofraje.sustinerea cofrajelor va fi rezemata prin intermediul unor talpi individuale sau continui. Elementele cofrajului trebuie sa prezinte suficienta rezistenta si stabilitate pentru a putea prelua toate incarcarile provenite din greutatea cofrajului. . din grinzi extensibile rezemate pe popi de inventar contravantuiti.este posibila si montarea de ansamble mari de cofraje. . Bl.se monteaza si se fixeaza elementele orizontale ale esafodajului (rigle.S 2.asezarea si legarea restului barelor (ridicate.065. .se verifica pozitia si dimensiunile elementelor cofrajelor. La realizarea cofrajelor vor fi avute in vedere urmatoarele: . .89. . Aceste sisteme de cofraje prezinta o serie de avantaje: . sau cu structura mixta. se recomanda utilizarea pentru cofrarea planseelor si grinzilor. planseul ramanand sprijinit pe popi prin intermediul capetelor de sprijinire. Ap. a panourilor cu rama metalica si placaj special. etc). Sc. . Placile si grinzile din beton armat monolit se pot turna in cofraje alcatuite din panouri din placaj. .la alcatuirea si montarea cofrajelor se va urmari ca deformatiile lor sa fie compensate prin suprainaltari sau prin contrasageti.c. L109.s. Placile se armeaza in urmatoarea ordine a operatiilor: . Mobil: 0733. cu ajutorul macaralei. Sc.). 87.r. S. . Montarea cofrajelor de sustinere pentru plansee se face in urmatoarea ordine: . De asemenea esafodajele pentru cofraje vor fi astfel concepute si contravantuite pentru a rezista si la incarcari seismice. grinzi extensibile. B. Sediu social: str.l.modul de sprijinire permite decofrarea timpurie a panourilor. 3.introducerea barelor drepte de la partea inferioara a grinzii si legarea lor.asezarea barelor drepte de la partea inferioara si legarea lor de armatura grinzilor sau centurilor precum si legarea nodurilor retelei cu sarma neagra.placa cofranta din placaj special permite un numar mare de refolosiri (peste 100 pentru fiecare fata). In concordanta cu tendintele in domeniul cofrajelor pe plan mondial. Bl.se traseaza pozitia elementelor verticale de sustinere (popi etc. este posibil ca pentru realizarea acestor detalii sa fie necesare desfaceri suplimentare de zidarie sau ajustari ale grinzilor planseului existent. e-mail: catalin. Ap.625. . . Nr.montarea barelor de la partea superioara pe distantieri si a barelor de repartitie si legarea lor cu sarma 77 .introducerea etrierilor in cofraj cu partea deschisa in sus.structura planseelor existente poate fi inglobata total sau partial in structura planseului nou sau se poate folosi numai pentru sprijinirea cofrajelor pentru grinzile si placa planseului nou. pe planseele inferioare. .insemnarea pe marginea cofrajului a pozitiei etrierilor.esafodajele de sustinere a cofrajelor planseelor sunt formate in general. drepte de la partea superioara etc).popii vor fi de preferinta metalici telescopici care pot permite usor decofrarea.320. metalice. Delfinului. 24. Nr.se dispun elementele verticale de sustinere si se contravantuiesc provizoriu. a sculelor si a dispozitivelor de lucru si a echipelor de muncitori. 40.50. Bucuresti Tel/Fax: 021. sau pe schele tubulare.ro CUI: RO 17147031. . .se monteaza panourile de cofraj.minea@clidedesign. . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi consolidare din beton armat si pe peretii din zidarie neafectati de consolidare.insemnarea pe cofraj a pozitiei barelor . 6. 42. . talpile vor fi suficient de rigide pentru a rezista fara a se deforma sub incarcari. Et. . strangerea definitiva a contravantuirilor se face dupa ultima verificare ce se efectueaza dupa montarea cofrajelor pe traverse. 65. Matei Basarab. Ordinea operatiilor pentru armarea grinzilor este urmatoarea: .inchiderea etrierilor si legarea barelor cu sarma. J40/1162/2005. avand in vedere inaltimea mare a etajelor se pot folosi si esafodaje. betonului proaspat. 3. .greutatea redusa a tuturor elementelor face posibila montarea si demontarea lor manuala.

răngi. structura pardoseli. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi In cazul in care se are in vedere inglobarea unor elemente ale planseului existent in structura planseului nou detaliile de cofraj si armare vor fi proiectate corespunzator. personal de pază etc. astfel incat sa nu fie necesara demontarea si remontarea acestor elemente.lucrari de consolidare . plăci avertizoare. Ap. Mobil: 0733. scări simple şi duble. Nr. Catalin Minea 78 . Bl. CLIDE Design s. Toţi muncitorii vor fi instruiţi cu normele de protecţie a muncii corespunzătoare lucrărilor pe care le execută. unelte şi dispozitive adecvate (ciocane. Se vor lua măsuri speciale ca elementele ce cad accidental în timpul execuţiei să nu provoace vătămări persoanelor care trec întâmplător prin zona de lucru. L109. manusi. 9/N/15. Poziţia muncitorilor în timpul operaţiunilor de desfacere va fi.). grinzi metalice. cuprinse în volumul I al ―Normelor specifice de protecţie a muncii pentru lucrări de construcţii montaj‖.320.7. 4.03.1993 si Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. tesle. Matei Basarab. centuri de siguranta. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE . 87. care va fi completată şi semnată de titular şi de cel care a efectuat instructajul.89. palane. Ap. Delfinului.executie subzidiri la fundatii . centuri de siguranţă. 319/2006. Echipele care execută lucrările de desfaceri si refaceri vor fi dotate.6.c. toporişti. etc.065. tărgi pentru transportul materialelor. Instructajul va fi înscris în fişa individuală de protecţie a muncii. 4. Sc. etc) ce pot cadea accidental si pot produce accidentarea personalului şantierului sau a persoanelor ce trec întâmplător prin zona de lucru. MĂSURI PRIVIND TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII La executie se vor respecta prevederile Regulamentului pentru protectia muncii si igiena muncii eleborat de MLPAT nr. 3. etc) echipele vor fi dotate cu dispozitive de mica mecanizare cu care vor fi manipulate astfel de elemente – scripeti. Muncitorii vor fi dotaţi cu echipamente de protecţie corespunzătoare (cască de protecţie. dălţi. 42. Ori de câte ori se aruncă materiale de sus. 65.r. Bl. macarale.l. potrivit operaţiilor pe care le execută cu scule. Pentru evitarea caderilor unor elemente grele pe planseele inferioare (grinzi din lemn. deasupra elementelor de demontat.625. 6. Et. în aceeaşi zi. franghii etc. e-mail: catalin. care va avertiza pe cei care circulă şi nu le va permite accesul în acea zonă. Sediu social: str. Bucuresti Punct de lucru: str.S 2. cu utilaje etc.50. Sc. Se interzice supraîncărcarea planşeelor existente cu materiale rezultate din demolări. Se vor lua măsuri speciale (împrejmuiri. Nr. se va instrui un muncitor cu paza zonei respective. 3. ochelari de protecţie. 24. etc.executie camasuieli la zidarie Intocmit: Arh. cleşti.s. Bucuresti Tel/Fax: 021.) pentru cazurile in care se dezafecteaza planseele actuale si sunt elemente (grinzi de lemn. de regulă. 40. J40/1162/2005. B. jgheaburi metalice refolosibile.ro CUI: RO 17147031.minea@clidedesign. schele interioare pe capre dotate cu balustrade de protecţie.). S.

e-mail: catalin. 6. Matei Basarab. 3.625. 40. 24. Bl.l. CLIDE Design s. Ap. J40/1162/2005.S 2. 65. Bl.ro CUI: RO 17147031. 3.s. L109.c.320. Nr. Mobil: 0733.50.r. 42.minea@clidedesign. Delfinului. Bucuresti Tel/Fax: 021. Sc. Sediu social: str. Nr.EXECUTIA LUCRARILOR METALICE 79 . Et. Sc. B. 87. Ap.89. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi E. S. Bucuresti Punct de lucru: str.065.

Delfinului. ST 013-1997 80 .065.A. Profilele si materialele laminate necesare structurii vor corespunde conditiilor de calitate prevazute de standardele in vigoare si vor fi insotite de certificarea de calitate a furnizorului (furnizorilor) purtand marcarea marcii otelului. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de executie a elementelor si structurilor metalice. 87. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. 2/N/13.s.1.1.L. e-mail: catalin. Lista sudorilor autorizati. Producatorii de structuri metalice vor avea implementat ISO 3834-2.c. 1. 1997 M. Bucuresti Punct de lucru: str. Mobil: 0733. va fi comunicata beneficiarului si proiectantului.P.02. J40/1162/2005. Nr.L. B. 10/N/03.LUCRARI STRUCTURI METALICE 5. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 5.P.01. Furnizorul este direct si singur raspunzator pentru întocmirea proceselor tehnologige de executie si sudare ale subansamblelor (care se executa în uzina).T. Nr. 3/N/13. echipamentelor şi forţei de muncă Executantul va confirma că dispune de toate uneltele.2. echipamentele şi utilajele necesare şi de personal calificat pentru a îndeplini intocmai şi la timp sarcinile ce ii revin pentru execuţia tuturor lucrărilor prevăzute în proiect. Nr.05. GP 004-1997 3.L.minea@clidedesign.1. 40. pentru marcarea prin poansonare a cusaturilor pe care le va executa.50. 5. va fi elaborat de uzina si avizat de ISIM. de calitatea materialelor de adaos alese ca si calitatea lucrarilor executate. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. în conformitate cu planurile de executie si prezentul Caiet de sarcini. 24.A. cu numarul poansonului. 1997 M.01. Procesul tehnologic de executie pentru subansamblele de proba. 1996 M. 1997 P 112–1981 Înlocuieste 2. Bl. de alegerea regimurilor optime de sudare. NP 012-1997 4.ro CUI: RO 17147031. CLIDE Design s.l. Va face dovada ca are in dotare : Macara de 40-49. Ap. 38/N/24. 42.S 2. Sc. Ap. Bucuresti Tel/Fax: 021.A. 3.r. care va cuprinde si tehnologiile de sudare. Sediu social: str. 3. Bl. S.625. L109. Et. Indicativ GP 003-1996 Titlu Ghid pentru proiectarea antiseismicã a halelor parter cu structurã metalicã Ghid de proiectare si executie a membranelor pentru constructii demontabile Normativ pentru calculul elementelor din otel cu pereti subtiri formate la rece Specificatie tehnicã privind cerinte pentru proiectarea si executarea constructiilor în Ordin de aprobare M.T. 6.T.T.A. 5. Asigurarea utilajelor.9 to Remorcher + trailer peste 20 to Aparat de sudura Sudori autorizati Fiecare sudor autorizat va poseda un numar si un poanson cu acest numar. Dupa omologarea subansamblelor de proba se vor omologa tehnologiile de sudare pentru toate tipurile de imbinari in conformitate cu SR EN ISO 15614-8 :2003.P. Matei Basarab.320. CAIET DE SARCINI . Sc.P.L.89. 65.

Bucuresti Tel/Fax: 021.C.C. Mobil: 0733. e-mail: catalin. Sc.A.C.10.P.A.L.01.minea@clidedesign.50.05.C.05.C.s. Bl. 76/14.L.C. P 107-1979 I. Nr.C. 29/N/22. GP 016-1997 Ghid pentru proiectarea îmbinãrilor prin contact ale stâlpilor din otel fãcând parte din structura clãdirilor etajate Ghid de proiectare si urmãrire a comportãrii în exploatare a acoperisurilor din ferme de cabluri Normativ de calcul pentru constructii metalice cu diafragme din tablã cutatã Normativ privind prescriptiile generale de proiectare.03.C. P 74-1981 Instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor metalice din profile cu goluri în inimã Instructiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor pentru cãi de rulare metalice Îmbunãtãtiri la P 107 .L. S. 40.05.1981 P 74–1973 10. Nr.C.C.C.T. 24.T.D.D. GP 018-1997 M.S 2. 63/N/18. J40/1162/2005.D.D. B.12.1984 I.C. 6. 8.1984 I.1997 6.A. Sc.C. 65.D.1979 I. NP 042-2000 9.L. 159/11. 3/N/20.625.C.C.c. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi solutie de structurã spatialã reticularã planarã 5. P 108-1980 Instructiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor din otel cu sectiune plinã. 200/14. Et.1981 Modificãri la P 108 . Bucuresti Punct de lucru: str.D.P.2000.Verificarea prin calcul a elementelor de constructii metalice si a îmbinãrilor acestora.P.P.ro CUI: RO 17147031. 56/16.12. inimã suplã.P.D.T.P. 01.2000 M. CLIDE Design s. omogene sau hibride Îmbunãtãtiri si modificãri la P 108 – 1980 I. Ap.1979 11.P. NP 041-2000 M.P.C.A. Delfinului.r. P 110-1981 Instructiuni tehnice pentru realizarea structurilor usoare cu ferme din cabluri 81 . Sediu social: str. Ap.07.C.C.P.1998 7.P.C.T. 3.03.C. Matei Basarab.320. 3. 1985 I.89. P 54-1980 I. 01.C. Bl. 87. L109. 42. 9668/03.1980 13.P.11.C.C.l.P.D.C.10.1985 I.1980 12.065.C.C.C.1980 P 54–1969 I. 34/17.D.P. 28/N/22. Instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor din profile de otel cu pereti subtiri formate la rece Modificãri la P 54 – 1980 M.

l. 42. STAS 505 "Otel laminat la cald. industriale şi agricole M. Electrozii de sudura pentru arcul metalic de sudura manuala trebuie sa satisfaca conditiile C 150-1999.ro CUI: RO 17147031. Mobil: 0733.C. Bucuresti Punct de lucru: str.50.T.C.Ministerul Transporturilor. GP 082-2003 20.09.C.1982 C 133–1971 15. S. Bl. Bucuresti Tel/Fax: 021.09. 122/14. e-mail: catalin.P. C 150-1999 Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel ale construcţiilor civile.C. Sediu social: str.C. Et.P.C. 82 .c. .C. Ap. Sc. J40/1162/2005.1988 18.10.09.2003 M. Delfinului.D.D.T.D.C.T.P. 68/13. 301/16.T. SR EN 10056 " Corniere cu aripi egale şi inegale din oţel pentru construcţii". 3.T. C 172-1988 I.2003 19. 87. Constructiilor si Turismului I.Institutul Central de Cercetare . STAS 564 "Otel laminat la cald. Nr. Otel U". B.C.s.C.T.A.L. 26/04.05.89. C 133-1982 16.D. . 58/30.C.3.A. Sc. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 14. Clasa de executie A". Nr. Proiectare si Directivare in Constructii 5. Bolturile hexagonale. Saibele din otel trebuie sa satisfaca cerintele SR EN 7092 "Saibe plate serie de dimensiuni normale. 300/16. Conditii tehnice generale de livrare".320. 40. Matei Basarab. PRESCRIPTII SI CERINTE PRIVIND CALITATEA MATERIALELOR Dimensiuni si tolerantele pentru sectiunile de otel laminat la cald trebuie sa satisfaca conditiile urmatoarelor prescriptii tehnice: SR EN 10021 "Oteluri si produse siderurgice.P.L. Executia imbinarilor sudate. GP 078-2003 M.C.C.P.1988 C 172–1985 17. L109. 3. CLIDE Design s.10.1999 C 150-84 Legenda M. 65. Bolturile hexagonale.S 2. Ap. suruburile si piulitele brute trebuie sa satisfaca cerintele SR ISO 4016 "Suruburi cu cap hexagonal partial filetate grade C" si ISO 4033 "Piulite hexagonale stil 2 grade A si B".P.r. SR EN 7092 "Saibe plate serie de dimensiuni mari clasa de executie A si C".C. P 115-1982 Instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor metalice pretensionate Instructiuni tehnice privind îmbinarea elementelor de constructii metalice cu suruburi de înaltã rezistentã pretensionate Instructiuni tehnice pentru prinderea sI montajul tablelor metalice profilate la executarea învelitorilor si peretilor Instructiuni tehnice privind sudarea otelurilor cu caracteristici mecanice diferite folosite la constructii metalice Ghid privind proiectarea halelor usoare cu structurã metalicã Ghid privind proiectarea îmbinãrilor ductile la structuri metalice în zone seismice NORMATIVE CONEXE I.C.C.625. 81/N/05.minea@clidedesign.065.C. C 228-1988 I. Bl.06. 24.P.C . suruburile si piulitele de precizie trebuie sa satisfaca cerintele STAS 4014 "Suruburi cu cap hexagonal partial filetate grade A si B " si ISO 4033 "Piulite hexagonale stil 2 grade A si B‖. 6. Table groase.Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului M.T.1982 I.D.T. Conditii tehnice de calitate".

3.ro CUI: RO 17147031. 5. B. 5. STAS 767/0-88 si C150-99.5.89. 3. Nr. Materialul marunt (gusee. Bl. efectuandu-se incercarile prescrise si intocmindu-se documentele legale ce vor insoti furnitura la Investitor. transportarea. EXECUTIA LUCRARILOR. fiecare piesa de otel prelucrata trebuie marcata distinct in conformitate cu desenul de montaj.6. Nr. Bucuresti Tel/Fax: 021. balustrazi etc) se vor face in ateliere specializate care vor confirma calitatea materialelor folosite si a elementelor rezultate prin certificate de calitate si procese . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi La executie se vor folosi. In lipsa acestor certificate Contractorul trebuie sa faca probele necesare conform standardelor in vigoare si sa intocmeasca certificatele de calitate corespunzatoare. La manipularea. pane. Delfinului. Sediu social: str. J40/1162/2005. grinzi. Nr.273/94. numai materialele indicate in proiect. Bucuresti Punct de lucru: str. Ap.l. 65. atat dimensional cat si calitativ.065." 83 . saibe. Tolerante si asamblari in constructii. LIVRAREA.s. Bl. descarcarea elementelor de constructii metalice se vor lua toate masurile pentru a se asigura evitarea producerii deformatiilor. Nu se admit remedieri prin sudura a defectelor ce depasesc limitele de admisibilitate prescrise in standardele respective. Sc. Ap. Materialele utilizate vor fi garantate de furnizori cu certificate de calitate privind compozitia chimica. Legii 10/95. suruburi. caracteristicile si incercarile mecanice conform standardelor in vigoare. iar abaterile de forma ale semifabricatelor se vor incadra in limitele admise de standardele de produse.verbale. etc) va fi transportat in lazi rezistente.320. incarcarea. 6. Asupra fiecarui reper se vor face urmatoarele verificari: • identitatea materialului cu cel prevazut in proiect. INSTALAREA. • Verificarile si masuratorile se vor face cu mijloace sau aparate de control adecvate scopului si gradului de precizie cerut. L109. Materialul de adaos pentru sudura va fi corespunzator elementelor care se asambleaza si va fi de asemenea insotit de certificatele de calitate garantate de furnizori. Inainte de executie materialele vor fi verificate din punct de vedere calitativ si dimensional de catre organul de control autorizat. industriale si agrozootehnice. S. 40.4. Materialul de adaos va fi stabilit de Contractor functie de procedeul de sudare adoptat. Mobil: 0733. MONTAREA. 42. 5.r. • starea de curatire.625. piulite. DEPOZITAREA Inainte de a fi livrata pe santier.50.c. Conditii tehnice generale de calitate. ASAMBLAREA Executia tuturor ansamblelor si subansamblelor de confectii metalice (stalpi. Matei Basarab.S 2.G. MANIPULAREA. Defectele admise in materialul de baza vor fi cele admise in standardele de material. e-mail: catalin. Sc. 24. CLIDE Design s. 87.minea@clidedesign. in caz de modificari se vor prezenta derogarile avizate de factori autorizati. Et.R. VERIFICAREA CALITATII Controlul calitatii si receptia in uzina se va face conform H. prelucrare si/sau finisare a suprafetelor conforma cu cele indicate pe desenele de executie sau mentionate. Montarea elementelor de constructii metalie se realizeaza dupa reguli care fixeaza tolerante la montarea ale acestora si care sunt cuprise in STAS 767-0 "Constructii civile. orice schimbare de materiale (calitate sau dimensiuni semifabricat) se va face numai cu avizul scris al Proiectantului si se vor anexa la documentatia de insotire a produsului.

2. Piesele prelucrate nu trebuie sa prezinte muchii ascutite.c. Matei Basarab. debitarea cu pastrarea marcii otelului si executia rosturilor. J40/1162/2005. Pregatire. Sediu social: str.065.S 2. Nr. e-mail: catalin. Orice modificari fata de proiect vor fi aduse la cunostiinta Proiectantului pentru a fi avizate si introduse in documentatie. Se recomanda ca taierea la dimensiune a tablelor sau celorlaltor profile sa se faca cu mijloace mecanice. 87.3. grosimea materialului sa nu scada sub limitele prevazute in standardul pentru tolerante. Et. Suprafata profilelor laminate trebuie sa fie neteda si fara fisuri. 42. bavuri. Sudare Sudurile si dimensiunile rosturilor imbinarilor sunt reprezentate si notate conform SR EN ISO 96921:2004. Bucuresti Tel/Fax: 021. B. depozitarea. 3. utilaje si dispozitive de lucru. Ap. • tehnologia de asamblare a elementelor: pregatire. Documentatia tehnica pentru asamblarea prin sudura se elaboreaza de catre firma care uzineaza elementele din otel si trebuie sa cuprinda: • pregatirea si prelucrarea materialului. 40. Nu se admit remedieri prin sudura a defectelor de suprafata. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Tehnologia de executie a structurii metalice si a armaturilor rigide se va stabili de catre constructor in conformitate cu proiectul de executie si recomandarile din prezentul caiet de sarcini. Sc.625. 5. Nr. Laminatele vor fi curatate inainte de a fi debitate.s.6. ordine de asamblare. Unitatea ce executa constructiile metalice si montajul acestora va asigura si masurile de securitate a muncii si paza contra incendiilor necesare realizarii acestor lucrari. 3. functie de grosimea materialelor si tipul de sudura ales pentru imbinarea reperelor. Bucuresti Punct de lucru: str.l. prelucrate si apoi imbinate. pete de zgura. marcarea si asamblarea pentru transport precum si schemele de incarcare in mijloacele de transport. S. Sc.320. Lucrari de sudare si asamblare la temperature scazute (timp friguros) La executia lucrarilor pe timp friguros se vor respecta prevederile Normativului C 16 . debitare. Ap. • indicatii privind preasamblarea in uzina. CLIDE Design s. 65.4. Bl. Delfinului.ro CUI: RO 17147031. Rugozitatea lor va fi de maxim 25^m. Defectele superficiale pot fi indepartate cu polizorul cu conditia ca dupa indepartare. Bl.89.6. In cazul in care taierea se face cu flacara oxiacetilenica se va lasa un adaos suficient pentru a se inlatura materialul decarburat prin prelucrarea mecanica a muchiilor.r.84: 84 . 6. • programul de control calitativ. 24.6. trasare. Prevederi generale Toate operatiile de executie si montaj se vor efectua cu personal calificat in acest gen de lucrari. sanfrenare Inainte de punerea in executie a produselor se va analiza proiectul in vederea stabilirii tehnologiei de executie.6.50. 5. L109.minea@clidedesign. 5.1. 5. coordonat tehnic. Mobil: 0733.

pe suporti de lemn. saibe. fluxuri si sarma de sudura invelite in suplimentar in folii de polietilena. nituri . Bl. Electrozii se vor aproviziona la punctul de lucru in cantitati care sa nu depasesca 200 ° C necesarul pentru 2 ore de lucru. Sediu social: str.c. Bucuresti Punct de lucru: str.l.89. J40/1162/2005. Et. e-mail: catalin. Bucuresti Tel/Fax: 021. Preincalzirea zonelor pe care se aplica cordoane de sudura: piese cu grosimi pana la 25 mm piese cu grosimi peste 25 mm Temperatura 1 Conform normelor furnizorilor Durata. sprijinirea pe calaje si asamblarea provizorie. S. nu se admite ingroparea cablurilor in zapada sau asezarea lor pe pamantul inghetat. pe suprafete uscate in incaperi incalzite . B. amplasati pe platforme din pietris compactat. Ap.625.ro CUI: RO 17147031. asezarea la pozitie.s. amenajate pe teren uscat. CLIDE Design s. Utilajele (dispozitivele) de sudura vor fi protejate corespunzator contra intemperiilor prin adapostirea in baraci. Nr. 3. Delfinului. 24.S 2. La depunerea unui strat nou. Mobil: 0733. La sudare se vor respecta urmatoarele conditii: Proces tehnologic / montaj Uscarea electrozilor in cuptoare speciale. Sc. 87. 6.zile Depunerea succesiva a staturilor de sudura inainte de racirea zonei 100 .r.50. Bl. asezate pe rafturi la o inaltime minima de 50 cm fata de pardoseala.minea@clidedesign.10 °C imbinarilor Manipularea. 42.suruburi. Nr. 3. Sudarea se va incepe si termina pe piese terminale (accesorii). temperatura celui 500 ° C precedent nu trebuie sa fie mai mica de: Uscarea electrozilor in cuptoare speciale.10 °C .320. 40. L109. Inainte de inceperea sudurii Durata de executie 85 . Sc.ambalate pe categorii si dimensiuni in depozite inchise si uscate. Cablurile ce servesc la alimentarea cu curent electric vor fi pozate pe suporti de lemn. Matei Basarab. Electrozii se vor aproviziona la punctul de lucru in cantitati care sa nu depasesca necesarul pentru 2 ore de lucru. Executarea imbinarilor fara sudura Chituirea pe suprafete uscate Grunduirea elementelor. Electrozi. piulite. 65. Ap.10 °C + 5 °C + 10 °C Durata de executie Durata de executie Durata de executie 2 zile 1 zi Sudurile se vor executa fara intrerupere. Temperatura °C Durata Depozitarea Depozitarea Montarea Montarea Montarea Vopsirea Vopsirea Curatirea de rugina si uscarea porţiunilor destinate . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Etape/Procese tehnologice Depozitarea Proces tehnologic/conditii Elementele metalice in depozite descoperite.065. Materialele de imbinare .150 °C 150 de imbinare.

urme de zgura. Acestea vor fi verificate dupa remediere. B. STAS 438-1 "Produse de oţel pentru armarea betonului. ploaie si zapada. Remedierea sudurilor se va face sub control autorizat si vor fi mentionate in documentatia de insotire a produsului. Et.625. Nivelul de acceptare al defectelor sudurilor va fi nivelul "C". Elemente de rezemare Plăcile de rezemare ale stâlpilor şi grinzilor prin care se face transmiterea efortului de compresiune se realizează astfel încât feţele de îmbinare să fie în contact cu excepţia unor zone mici. Preincalzirea reperelor in vederea sudarii. Bucuresti Tel/Fax: 021.r. Matei Basarab. se prescrie la tehnologia de executie (la tablele de 25 mm grosime)." De asemenea. 42. Condiţii generale tehnice". compozitia si calitatile mecanice ale acestuia. fisuri. alternand cu pauze de aproximativ 10 minute pentru odihna si incalzire.s. si numai dupa aceea se va trece la executarea sudurilor. trebuie sa corespunda prevederilor C 150 "Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile.320. 3. CLIDE Design s. Suprafetele care trebuie sudate se vor curata de rugina. deformari care ar putea introduce tensiuni interne care sa influenteze negativ comportarea elementelor structurale. L109. Ap. Sediu social: str.50. îmbinare a) să se taie şi să se polizeze plăcile de rigidizare portante pentru a asigura un ajustaj fix de-a lungul marinilor în contact cu flanşele. S. etc. Inainte de sudare se controleaza ca marginile prelucrate sa corespunda plansei de executie si sa nu prezinte defecte ca: exfolieri. Sudarea constructiilor metalice se va executa la o temperatura de peste + 5° C. continuitatea si lungimea cordonului de sudura. Oţel beton laminat la cald". Bl. c) să se folosească o vopsea contrastantă şi compatibilă pentru a marca oţelul. Sc. Delfinului. SREN 10021 "Oţeluri şi produse siderurgice.065. 6. industriale si agricole. Sc. Bl. Materialul de adaos pentru sudura se prescrie de catre Contractor prin tehnologia de sudare. Bucuresti Punct de lucru: str. in functie de temperatura. inclusiv sudurile de prindere care se incorporeaza in lucrarea finisata. Procedeele de sudura aplicate vor avea in vedere prevenirea aparitiei de deformari ale tablelor sau rigidizarilor. 24.Începerea fabricării pieselor de oţel trebuie făcută cu un anunţ scris prealabil de o săptămână. căruia i s-a făcut tratament anticoroziv înainte de a fi livrat pe şantier d) să nu se formeze alte îmbinări decât cele arătate în desene 86 . care nu trebuie să depăşească 20% din suprafaţa totală. fiecare piasă de oţel prelucrată trebuie marcată distinct în conformitate cu desenul de montaj. Nr. Clase de calitate ale taieturilor ".ro CUI: RO 17147031. functie de calitatea materialelor imbinate. Contractorul va intocmi tehnologia de sudare tinand seama de calitatea materialelor imbinate. luandu-se in consideratie cea care din cele doua este mai mica. respectiv detensionarea lor. 87. Fabricaţie Generalităţi Tot oţelul structural trebuie fabricat în conformitate cu normele in vigoare.minea@clidedesign. 40. Nr. b) să se îndepărteze toate bavurile şi muchiile ascuţite. Condiţii tehnice generale de livrare" în afară de cazul în care se specifică altfel. se vor respecta urmatoarele prescriptii tehnice: • SREN ISO 9013 "Sudarea si procedeele conexe. Fabricaţie .S 2.Plăci de rigidizare portante. pori. Imbinarile executate prin sudura manuala. tipul si dimensiunea sudurii.Înainte de a fi livrată pe şantier.89. zgura. Ap. Clase de calitate si tolerante dimensionale ale suprafetelor taiate termic (cu flacara oxigaz)" • STAS 10564-2:81 "Taierea cu plasma a metalelor. in conditiile prescrise pentru sudurile initiale.15mm. In cazul executiei sudurilor in aer liber trebuie luate masuri pentru protejarea locului de sudura si a sudorului de vant.l. J40/1162/2005. Sudarea otelului. astfel incat sa se asigure calitatea ceruta prin clasa de calitate stabilita. Lungimea sudurilor de prindere care vor fi incorporate in lucrarea finisata nu va fi mai mica decat de patru ori grosimea Plăcii celei mai groase sau de 50mm. 3. ulei. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Timpul de lucru al sudorilor se va micsora. în care caz spaţiul între două piese nu trebuie să depăşească 0. 65. debavurare. cleme. Mobil: 0733. e-mail: catalin. semiautomata sau automata vor avea caracteristicile mecanice minime cerute pentru materialele pieselor care se sudeaza.c. vopsea etc. tipul de sudura indicat in proiect.

R. se asaza stalpul pe pozitia corecta si se axeaza pe cele doua directii. se prind ancorajele necesare pentru mentinerea verticalitatii.320. se verifica dimensiunile si geometria fermei conform proiectului." Să se facă toate legăturile în conformitate cu STAS 767 "Construcţii civle. şuruburi şi piuliţe brute trebuie să satisfacă cerinţele SR ISO 4016 "Şuruburi cu cap hexagonal parţial filetate grade C". Bolţurile hexagonale.minea@clidedesign.6. şuruburi şi piuliţe de precizie trebuie să satisfacă cerinţele SR EN ISO 4014 "Şuruburi cu cap hexagonal parţial filetate grade A şi B " şi ISO 4033 "Piuliţe hexagonale stil 2 grade A şi B". se verticalizeaza stalpul. SR EN 7092 "Şaibe plate serie de dimensiuni mari clasa de execuţie A şi C. Bucuresti Tel/Fax: 021. Montarea fermelor metalice Fermele metalice se vor monta in concordanta cu urmatoarele proceduri: Stalpul se va masura la ambele capete ale deschiderii.89. • tehnologia de sudura pe baza de procedee de sudura conform standardelor in vigoare. S. Montaj La montaj se va verifica in mod obligatoriu existenta si calitatea tuturor subansamblelor componente. J40/1162/2005. Nr. Condiţii generale de calitate. B.S 2. 65. se prind ancorajele de piesele special prevazute si cu ajutorul lor.G.065. 5.l. Bolţurile hexagonale. zgura de sudură şi stropii.c.ro CUI: RO 17147031. Matei Basarab. • pregatirea si executia imbinarilor de montaj. ISO 4033 "Piuliţe hexagonale stil 2 grade A şi B.". Ap. Delfinului. STAS 767/0-88 si C 150-84. Clasa de execuţie A". Sc. Bolţurile hexagonale.625. grăsimile şi murdăria. • • • • • • • • • 87 .7.6.s.273/94.r. Intreprinderea care monteaza constructia din otel va intocmi urmatoarea documentatie (conform STAS 767/0-88): • masuri privind depozitarea si transportul pe santier a elementelor de constructii. • verificarea cotelor si nivelelor indicate in proiect pentru constructia montata. executia montajului si protectia anticoroziva in conformitate cu H. e-mail: catalin. L109. 42. Montajul se va executa conform planselor de executie. decapare şi perierea cu sârmă. Şaibe din oţel Şaibele din oţel trebuie să satisfacă cerinţele SR EN 7092 "Şaibe plate serie de dimensiuni normale. 6. se corecteaza capetele stalpilor in functie de rezultate. de pe suprafeţele de oţel rugina şi cojile izolate.50. Montarea stalpilor metalici Stalpii metalici vor fi montati in concordanta cu urmatoarele proceduri: cu dispozitivul stabilit se agata stalpul in macara si se transporta la locul de montaj. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 5. • ordinea de montaj. Sediu social: str.5. • organizarea platformelor de preasamblare pe santier cu indicarea mijloacelor de transport si ridicat ce se folosesc.6. Ap. Bl. Legii 10/95. 40. • metode de sprijinire si asigurarea stabilitatii elementelor in fazele intermediare de montaj. • programul de control al calitatii si receptia pentru furnitura. Nr.6. Nr. Sc. CLIDE Design s. se executa imbinarea conform proiectului. şuruburi şi piuliţe brute. Bl. Pregătirea suprafeţei Decaparea şi perierea cu peria de sârmă Să se înlăture prin dăltuire. Dispozitive de fixare Bolţurile hexagonale. Mobil: 0733. 3. • verificarea dimensiunilor implicate in obtinerea tolerantelor de montaj impuse. 24. şuruburi şi piuliţe de precizie. 3. Bucuresti Punct de lucru: str. Construcţii din oţel. 87. industriale şi agricole. Et. 5. Să se cureţe crăpăturile. Să se îndepărteze uleiul. se despride stalpul din macara.

acestea vor fi vopsite in camp electrostatic. L109. Vopselele termospumante vor avea: continut de corp solid. • se monteaza fermele.pentru protectia la foc a structurilor metalice 5. Bucuresti Punct de lucru: str. min. Bucuresti Tel/Fax: 021. SR EN ISO 4628-5 nu Protejarea la foc a structurilor metalice se va face folosind vopsele termospumante monocomponenete testate si acreditate in laboratoare autorizare in privinta protectiei la foc a structurilor metalice. SR EN ISO 4628-2 nu ruginire. Mobil: 0733.R.625. S. 40. 24. • se monteaza sustinerile pentru ferme conform fisei tehnologice.1.89. executandu-se imbinarea. 5. conform proiectului de executie si fisei tehnologice. echivalent a 350g/m2. anterioara montajului. Domeniu de aplicare Prevederile prezentului capitol se aplica la urmatoarele tipuri de vopsitorii: . Grundul protector se va aplica uniform si continuu pe toate suprafetele. pentru evitarea inceperii fenomenului de coroziune. Ap.S 2. in cazul structurilor metalice montate in zone cu umiditate mare sau supuse intemperiilor se recomanda folosirea sistemelor de structuri prefabricate. B. Et. 6. J40/1162/2005. 65. Tehnologia este valabila si pentru montarea panelor si contravantuirilor metalice.2. • se ancoreaza ferma cu tiranti pentru a preveni rasturnarea ei sau orice alta deformatie perpendiculara pe planul ei. ACOPERIRI DE PROTECTIE SI VOPSIRI Elementele structurii metalice se vor acoperi cu un grund protector pentru perioada de depozitare. min. Ap. Bl. 3. Prevederi pentru materiale Protectia anticoroziva. Elementele metalice ale structurilor vor fi zincate. Bl. 42. Suruburile.ro CUI: RO 17147031.7. 40μm evaluare degradarii suprafetei vopsite.l. Matei Basarab.A. Toate elementele ce sunt armaturi rigide pentru beton armat cu armatura rigida (B. Sc. Eventualele deteriorari ale grundului protector survenite pe perioada transportului sau la depozitare vor fi remediate la locul de depozitare. Nr.50.pentru protectia anticoroziva a structurilor metalice .s. protejate apoi cu un strat de lac poliesteric si avand urmatoarele haracteristici: grosime strat protectie poliester SR EN ISO 2808. In cazul in care se doreste un finisaj superior a structurilor metalice descrise mai sus. Delfinului.065. CLIDE Design s.minea@clidedesign. 87. 3. • se agata fermele cu dispozitivul special de ridicare si se transporta cu macaraua la locul si inaltimea de montaj.r. cu montaj prin buloane. Tehnologia de aplicare a grundului si a vopselii (sau vopselii termo-spumante de protectie la incendiu) se va face conform instructiunilor furnizorului. Grundul protector nu trebuie sa contina plumb si trebuie aprobat de catre Proiectant. SR EN ISO 4628-3 Ri0 fisurare. grosimea stratului de zinc fiind de minim 25μm.7. Sediu social: str. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • se marcheaza cu vopsea axele longitudinale ale fermelor.7. 5. 75% grosimea filmului uscat 500-750ɲm 88 .320.) nu se vor acoperi cu grund protector sau vopsea. • se echipeaza fermele cu piesele necesare pentru ridicare. saibele si ancorele autoperforante se vor conserva cu orice tip de vaselina sau unsoare minerala. Sc. in care scop se va livra o cantitate suplimentara de grund protector impreuna cu subansamblele (accesoriiile). se desprinde ferma din macara si se continua operatiile cu alta ferma. SR EN ISO 4628-4 nu exfoliere.c. e-mail: catalin. Nr.

Sc.clasa de calitate C2 . normative si standarde: SR EN ISO 12944 Vopsele si lacuri.c. 6. Nr. CONTROLUL CALITATII Verificarea controlului calitatii se face conform STAS 767 "Constructii civile."Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile. • controlul tehnic de calitate al elementelor si al imbinarilor sudate. S. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi consumul 1litru/m2 la grosimea maxima de 750ɲm Instructiuni. • controlul tehnic de calitate in timpul operatiei de sudare. STAS 767-2 "Constructii civile. Nr. 3. Prevederi pentru executie Inaintea aplicarii vopselelor termospumante structurile vor fi inspectate conform SR ISO 8504 si curatate prin sablare – Sa2½ conform SR ISO 8501-1. Ap. Mobil: 0733.controlul cu lichide penetrante si "Incercari ale imbinarilor" controlul cu pulberi magnetice 100% STAS 5976/1 . 89 . Protectia prin sisteme de vopsire a structurilor din otel impotriva coroziunii C3-76 Normativ pentru executarea si receptionarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii (Buletinul Constructiilor nr. Bucuresti Punct de lucru: str.625. Conditii generale de calitate" pentru: • conditii de calitate.100% pentru clasa C2. 12/1977 si brosura).10% pentru clasa C2-nu exista defecte STAS 6606 "Defectoscopie cu radiatii penetrante.7. 6/1977 si 1/1978). Bl.3.minea@clidedesign.controlul cu radiatii penetrante "Incercari ale imbinarilor sudate in colt" .ro CUI: RO 17147031.dupa Controlul imbinarilor sudate prin topire remedieri Pentru sudori se vor respecta urmatoarele conditii: Sudura de colt • toti sudorii trebuie sa posede un cerificat aprobat de aptitudini sau o calificare aprobata. Matei Basarab.89. e-mail: catalin. J40/1162/2005. Et. Ap. 5/76. Imbinari nituite si imbinari cu suruburi la constructii din otel. SR EN 13300 Standard pentru vopsele si lacuri 5.S 2.50.8. 40. . industriale si agricole. CLIDE Design s. B. 3. 5. industriale si agricole. 65. 24. Bl.320. Bucuresti Tel/Fax: 021. C4-77 Instructiuni tehnice pentru aplicarea lor (Buletinul Constructiilor nr. Sediu social: str. Constructii din otel. Imbinarile constructiilor metalice trebuie sa satisfaca cerintele C150 . Se va prezenta la cerere o copie a cerificatului de aptitudini. 42. L109.r.065. industriale si agricole". Delfinului. • controlul tehnic de calitate inainte de operatia de sudare. • controlul calitatii executiei elementelor si al cordoanelor de sudura. corespunzatoare clasei de lucrari la care vor fi angajati. 87.s. Verificarile specificate pentru suduri trebuie sa fie efectuate in conformitate cu schema urmatoare: Obiective de verificat Tipul imbinarii Sudura cap la cap Conformitatea verificarii cu clasa de calitate Verificare conform Normativelor STAS 5540 . Prescriptii de executie". • remedierea defectelor de sudura. Sc.l.

42. 3. Independent de tolerantele indicate mai sus. J40/1162/2005. furnizorul are obligatia de a pune la dispozitie urmatoarele acte: • buletine de control CTC pentru piese si subansamble. • buletinele de analiza pentru controlul sudurilor. • cordon de sudura excesiv de convex. Bl. RECEPTIA PIESELOR SI SUBANSAMBLELOR Receptia pieselor va fi efectuata de reprezentantii Furnizorului si Investitorului. e-mail: catalin. • Abaterile totale maxime admisibile fata de dimensiunile orizontale si vericale nu trebuie sa depaseasca ± 1:1000 sau ± 30mm. ±5mm. Bucuresti Tel/Fax: 021. Matei Basarab. • lipsa de penetrare a radacinii sudurii. 90 . Defectele admise la suduri se vor incadra in prevederile din standardele pentru clasa a III-a de calitate. Nr. • procesele verbale cu rezultatele probelor si verificarilor. in afara de cazul cand in desene se prevede altfel. Acestea vor fi verificate dupa remediere in conditiile prescrise pentru sudurile initiale. TOLERANTE Tolerantele admise la uzinare sunt cele prevazute in STAS 767/0-88.50. • o tranzitie proasta intre sudura si elementele sudate. Nr. inclusiv a celor remediate (daca este cazul). Bucuresti Punct de lucru: str. Bl.ro CUI: RO 17147031.065. Sediu social: str. • autorizatia interna este valabila in cadrul intreprinderii timp de 2 ani de la verificarea calificarii sudorului.S 2.l.625. Mobil: 0733. 6. • lipsa alinierii intre componentele imbinarii. 87. • porozitate.c.s. Sc.minea@clidedesign. B. 40. se iau in considerare urmatoarele: • Abaterea admisa a dimensiunilor sectiunii transversale a elementelor incorporate fata de cele indicate pe desene trebuie sa fie egala sau mai mica de ± 3mm sau ± 1:500 fiind luata in considerare cea mai mica din cele doua. • un cordon de penetrare excesiv. • pentru orice suprafata nominala verticala masurata de la linia de referinta cea mai apropiata. • Abaterea admisa in verticalitate a elementelor trebuie sa fie egala sau mai mica de 1:500. 65.r. • profil concav al sudurii. Remedierile sudurilor se vor face sub control autorizat. • incluziuni de zgura. Ap. 5. 5. • unghi interior.89. Abaterile de dimensiune admise pentru elementele structurale de otel situate deasupra fundatiilor trebuie sa se incadreze in urmatoarele limite: • pentru orice suprafata orizontala nominala masurata de la nivelul de referinta cel mai apropiat. Et. S. Ap. Sc. ±5mm. • buletine de calitate pentru materiale. L109. 3. Toate sudurile si suprafetele adiacente trebuie sa fie examinate vizual pentru a se constata absenta urmatoarelor defecte: • crapaturi in sudura sau in suprafetele adiacente. Delfinului. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • unitatile care executa imbinari sudate sunt obligate sa utilizeze sudori autorizati intern si verificati periodic.9.320. CLIDE Design s. 24. sudori autorizati ISCIR sau RNR. fiind luata in considerare cea mai mica dintre cele doua. • Abaterea admisa in inclinare trebuie sa fie egala sau mai mica de 1/1000 din lungimea elementelor.10. • lipsa lipirii la marginea sudurii.

r. in caz de cutremur. 5. L109. 42. Bl. Ap.minea@clidedesign. Investitorul/Beneficiarul va inspecta periodic constructia metalica. Mobil: 0733. CLIDE Design s. 65.625. Lucrarile cu caracter de reparatii si consolidari se vor face numai in conformitate cu legislatia in vigoare privind proiectarea si executia.S 2. S. CONDITII DE EXPLOATARE Dupa darea in exploatare constructia metalica nu va fi supusa altor solicitari in afara celor inscrise in proiect.50. Sediu social: str. Et. Matei Basarab. 5. Delfinului. 3. subansamblurilor si structurilor metalice se va face in prezenta reprezentantului Investitorului si a Proiectantului.12. Bucuresti Punct de lucru: str. cel putin o data pe an. B.s. e-mail: catalin. Sc. In timpul exploatarii nu se va schimba destinatia constructiei si nu se va modifica structura constructiva.11.065. 24. Eventualele neconcordante sau modificari efectuate la proiect vor fi operate de proiectant in documentatia de executie. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Receptia elementelor. Ap.89. 87. J40/1162/2005. Bucuresti Tel/Fax: 021. Catalin Minea 91 . 40.320. Nr. actiunea vantului etc.ro CUI: RO 17147031. Bl.: Defectele constatate cu ocazia acestor inspectii se vor consemna intr-un proces verbal si apoi se trece la remedierea lor. precum si cu respectarea Legii 10/1995 privind calitatea in constructii. incendiu. • • • • PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE executie suduri lucrari de montaj si receptie structuri metalice executie lucrari de protectie anticoroziva a structurilor metalice executie lucrari de protectie ignifuga a structurilor metalice Intocmit: Arh. 3. In afara acestor inspectii periodice sunt necesare inspectii suplimentare ale constructiei metalice astfel: in primele 6 luni de la darea in exploatare: Inspectii periodice.l. 6. Sc. Nr.c.

Dacă după terminara lucrărilor propii. 6. Verificarea se va consemna prin proces verbal. incepând cu acea zi tinerea la dispozitie se calculeaza separat. modificarea schelelor.r.ro CUI: RO 17147031. demontarii si modificarii. GENERALITATI Nu se vor folosi decat sisteme de schele agrementate. Ap. Schele si balustradele de protectie. Constructorul trebuie sa faca dovada ca montajul se va efectua numai: Sub supravegherea unei persoane specializate. Bucuresti Tel/Fax: 021. Schela trebuie verificata inainte de fiecare punere in functiune. modificare si demontare schele metalice Intocmit : Arh. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 6.c.SCHELE METALICE 6. Mobil: 0733.l. 3. S.89. Sc. Et. Matei Basarab. nu se considera incluse in pretul ofertat si vor fi decontate special pe durata realizarii investitiei. Beneficiarul este instiintat cu cel putin o saptamana inainte de montarea si demontarea schelelor.3. Nr. mai ales in timpul montarii. Sc.320.S 2. Se va face dovada ca firma are salariati specializati pentru montarea.minea@clidedesign. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE • lucrari de montaj. 24. Sediu social: str. tinerea la dispozitie va fi decontata. Bucuresti Punct de lucru: str. schelele vor fi folosite in continuare de beneficiar. care a fost instruita special pentru aceasta sarcina. Bl. Delfinului.s.065. 42. demontarea. 6. e-mail: catalin. demonta si modifica numai sub supravegherea unei persoane calificate si apte profesional. Bl. Verificarea se documenteaza. Ap. care servesc protectiei vietii si sanatatii muncitorilor construtorului si a altor persoane care lucreaza pe santier. vor fi marcate cu semnul de interdictie „ Accesul interzis‖. Anumite zone ale schelei care nu sunt pregatite pentru utilizare.50. Atat executantul cat si beneficiarul trebuie sa ia masurile care se impun pe baza normelor de protectie a muncii asupra determinarii pericolelor si a masuratorilor obligatorii in functie de particularitatile fiecarui caz. 65. MASURARE SI DECONTARE Dacă mai sunt necesare schele de protectie la cererea beneficiarului. Catalin Minea 92 . De catre angajati calificati. 87.2. L109. J40/1162/2005.625. Sistemul de schele se va monta. Schela trebuie verificata dupa fiecare montare sau inaintea fiecarei puneri in functiune de catre o persoana calificata. 3. CLIDE Design s. Nr.1. 6. B. 40.

3. precum si tehnologia de aplicare si conditiile de mediu prevazute in normative. care se monteaza pe perete si o suprastructura din plastic rigid care se monteaza peste aceasta. pentru lipirea unei benzi antiderapante cu rezistenta la alunecare R13 (conform DIN 51130) 93 . MANA CURENTA 7.mana curenta care se monteaza pe peretii casei scarii . Sediu social: str. din interior. unde este cazul. avand latura verticala (care „culca‖ pe contratreapta) de minim 10mm. Mana curenta este.S 2. pregatirea suprafetei suport conform indicatiilor producatorilor.0m. Bl. pana la inaltinea de 1. de latime minima 10mm.2. chiar dupa terminarea intregului obiect si. Bucuresti Tel/Fax: 021. Pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de executie prevazuta in prescriptiile tehnice. cu prevederile standardelor in vigoare. J40/1162/2005.320.1. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 7. 6. Ap. 65. Sc. completate. BALUSTRAZI. Delfinului.r. B.065.profilele care vor proteja peretii de agresiunile mecanice provocate de lovirea cu spatarul scaunelor cu rotile . e-mail: catalin.CONFECTII METALICE. Sistemul va avea in compunere si elementele de legatura si inchidere necesare. de pe orizontala (pardosea) sau verticala (perete). Bl. se vor pune in opera numai dupa verificarea de conducatorul tehnic al lucrarii a corespondentei lor cu prevederile si specificatiile din prezentul proiect. Matei Basarab. Sc. conform desenelor de mai jos avand o subtructura. Ap. 42. L109. S. CLIDE Design s. Et. GENERALITATI Prevederile prezentului capitol se aplica la: .c. functie de lungimea profilului ofertat . Nr.profilele de protectie muchie treapta la scarile exterioare si la cele interioare .52.50.89. Bucuresti Punct de lucru: str. ci numai pentru fazele de lucrari. PREVEDERI PENTRU MATERIALE Toate materialele si semifabricatele care se folosesc la executarea lucrarilor.profilele care vor masca rostul de dilatatie. 24.s. calitatea lor din punct de vedere al aspectului poate fi verificata oricind. Orice lucrare de montaj profile va fi inceputa numai dupa verificarea si receptionarea tuturor celorlalte lucrari.625.ro CUI: RO 17147031. lustruit.l. 87. nu este necesar a se incheia procese-verbale de lucrari ascunse.minea@clidedesign. prezentul proiect si prescriptiile producatorilor. Profilele. utilizarea tipului mortarului indicat in proiect. latura orizontala (de pe treapta) de minim 30mm si avand un sant. 3. va fi un profil din alama. in consecinta. Nr. din aluminiu sau ranforsata cu aluminiu. 40. de principiu. Mobil: 0733. fiind lucrari destinate de regula a ramane vizibile. Profilul de protectie muchie treapta la scarile exterioare.profilele care vor proteja muchiile (colturile) exterioare ale peretilor interiori. 7.

L109. B. CLIDE Design s. Bl.065. Bucuresti Tel/Fax: 021. ca cele prezentate in desenele de mai jos Acestea vor fi formate dinstr-o substructura de aluminiu care se fixeaza pe perete si o suprastructura de plastic rigid.625.320. de preferinta. 87. S. Ap. Nr. 6. fiind dotate cu elemente de capat si elemente de colt interior si exterior (vezi desene de mai sus). Profilele vor avea o latime mai mare de 100mm si o grosime totala (substructura plus suprastructura) de minim 20mm. Bl. de principiu.89. J40/1162/2005. Matei Basarab. cu fixare mecanica le una din laturi 94 . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi . Ap.c. Sc.50. Sediu social: str. Bucuresti Punct de lucru: str. anterior fiind din aluminiu lustruit. Mobil: 0733. Sc. Profilele de protectie a muchiilor/colturilor exterioare ale peretilor vor fi. Profilele vor avea laturile mai mari de 50mm si vor fi dotate cu elemente de capat (vezi desene de mai sus). 40. Profilele care vor masca rosturile orizontale si verticale vor fi profile din aluminiu. Profilul de protectie muchie treapta la scarile interioare va fi analog profilului de la Art. 3.S 2. Mana curenta si profilele de protectie perete descrise vor fi furnizate. Delfinului. e-mail: catalin. ca cele prezentate in desenele de mai jos fiind formate dinstr-o substructura de aluminiu care se fixeaza pe perete si o suprastructura de plastic rigid. de acelasi producator si vor avea aceeasi ton de culoare. 42. Et.l. Nr. aleasa de proiectant functie de mostrele de culoare puse la dispozitie de catre antreprenor. Profilele de protectie a peretelui vor fi. 65.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031. Banda autoadeziva antiderapanta va fi de culoare neagra. lustruite.s.r. 3. 24. de principiu.

89. Toate profilele se vor fixa prin prindere mecanica. 6. Ap. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi avand latimea de 100mm. Capatul care nu se fixeaxa mecanic se lipeste cu un mastic trasparent.065. cu surub si diblu. respectiv cu umidometrul electronic in rest.c. Et.au fost corect transportate si depozitate.ro CUI: RO 17147031.l.necesare executarii lucrarilor care sunt prevazute in prezentul capitol .soliditatea fixarii . Sc. Planitatea suprafetei se va verifica dreptarul de 2 m. care sa confirme ca respecta prescriptiile prezentului proiect si sunt corespunzatoare normelor in vigoare . 87.S 2. pe care se aplica lucrarile prevazute in prezentul capitol. 40. Nr. PREVEDERI PENTRU EXECUTIE Inainte de inceperea lucrarilor prevazute in prezentul capitol. Bucuresti Tel/Fax: 021.625. S. Sediu social: str. Mobil: 0733. 95 . Ap. va fi de maximum 2% determinata cu umidometrul cu carbit. e-mail: catalin. grosimea de 3mm si fiind montate dintr-o singura bucata (fara inadiri) pe fiecare directie pe perete si pardoseala. J40/1162/2005. B. dupa cum urmeaza: . Sc.3. simetrie) .4. Delfinului. Abaterile admisibile in ceea ce priveste planitatea suprafetelor sunt de maximum 1mm/1m necumulativ. in prealabil. Dupa fixarea profilelor de protectie muchie treapta se va aplica banda autoadeziva antiderapanta. 24. Umiditatea suportului. RECEPTIA CALITATIVA Principalele verificari de calitate sunt: .r. Nr.50.aspectul si starea generala . planitate.elementele geometrice (grosime. Bucuresti Punct de lucru: str. CLIDE Design s. de suport. Suruburile pentru fixarea profilelor de protectie muchie treapta de la scarile exterioare vor fi din inox.minea@clidedesign. 42.320. Bl.a caror executie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lucrarilor prevazute in prezentul. este necesar a se verifice daca au fost executate si receptionate toate lucrarile: . Bl. Prin examinare vizuala se va verifica si corespondenta elementelor cu forma din proiect.au fost livrate cu certificat de calitate. L109. 3. 7. Executia poate incepe numai daca.s. 3.corespondenta cu proiectul si detaliile de executie convenite intre proiectant si executant. 7. pentru etalonare. Matei Basarab.destinate protejarii lucrarilor prevazute in prezentul capitol .planeitatea trecerilor de la pardoselile prevazute la cele speciale . conducatorul tehnic al lucrarii a verificat materialele care urmeaza a fi folosite. asezat in orice directie pe suprafata. 65.

5. 6. Bucuresti Tel/Fax: 021. Catalin Minea 96 . 3.r. Nr. Sediu social: str. 3. 40. Bl. B. Ap.l. e-mail: catalin.320. Matei Basarab.625. Sc. Mobil: 0733. Et.50. Sc.minea@clidedesign. Ap. 65. 24. Delfinului. S.c.065.89. Bl. J40/1162/2005.s. L109.ro CUI: RO 17147031.S 2. 87. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 7. Bucuresti Punct de lucru: str. CLIDE Design s. 42. Nr. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE • lucrari de executie si montaj confectii metalice Intocmit : Arh.

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

F.EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU INCINTE DIN PILOTI FORATI

97

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

8. CAIET DE SARCINI - INCINTE DIN PILOŢI FORAŢI SECANŢI, EXCAVATII SI REALIZAREA INFRASTRUCTURII
8.1. CONTINUT
8.1.1. Prezentul Caiet de sarcini cuprinde specif icatiile si conditiile de realizare a unei incinte de lucru cu ecran din piloţi foraţi secanţi, excavarea si executarea infrastructurii. 8.1.2. Excavaţiile si infrastructura pe 2 niveluri a unor constructii vor fi realizate la adăpostul unei incinte din pereti din piloţi foraţi secanti cu diametrul de 40-60 cm si lungimea variabilă în funcţie de latura incintei. Peretele este sprijinit fie prin 2 nivele de şpraiţuire fie pe un singur nivel. Elementele constitutive ale pereţilor incintei sunt: - piloţi de rezistenta din beton armat si de etanşare din beton simplu; - grinzi de solidarizare a piloţilor; - şpraiţuri si filate metalice pentru sprijinirea pereţilor incintei; - popi metalici fixaţi în piloţi foraţi pentru sprijinirea spraiţurilor. Asigurarea utilajelor, echipamentelor şi forţei de muncă Executantul va confirma că dispune de toate uneltele, echipamentele şi utilajele necesare şi de personal calificat pentru a îndeplini intocmai şi la timp sarcinile ce ii revin pentru execuţia tuturor lucrărilor prevăzute în proiect. Va dovedi ca are in dotare sau inchiriaza ; Instalatie de foraj pentru executie piloti Personal calificat specializat ( Responsabil tehnic de executie pentru lucrari de piloti) 8.1.3. Etapele de executare ale incintei si infrastructurii sunt: - realizarea unei platforme tehnologice de lucru, prin umpluturi compactate controlat; dimensiunile platformei vor fi stabilite de executant in functie de utilajele folosite; - realizarea grinzilor de ghidaj; - realizarea pereţilor din piloţi foraţi; - turnarea grinzilor de solidarizare; - realizarea excavaţiilor până sub cota primului nivel de sprijinire si execuţia acestuia; - realizarea lucrărilor de epuisment si coborârea nivelului apei în incintă; - realizarea excavaţiilor până sub cota nivelului 2 de sprijinire si execuţia sprijinirilor; - realizarea excavaţiilor până la cota finală; - execuţia infrastructurii imobilului si demontarea spraiţurilor respectând fazele tehnologice prezentate la punctul 4.1. 8.1.4. În Caietul de sarcini - ca si în proiectul elaborat în această fază - nu sunt incluse referiri la execuţia reazemelor de adâncime (barete sau piloţi foraţi) ale macaralelor care vor fi utilizate de executant. 8.1.5. Condiţiile generale referitoare la recepţia lucrărilor, la igiena si protecţia muncii sunt cele din prescripţiile legale în vigoare.

98

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

8.2. PREVEDERI GENERALE
8.2.1. Înainte de inceperea execuţiei, constructorul trebuie să aibă acordul scris al beneficiarului privind eliberarea amplasamentului de toate reţelele subterane. 8.2.2. Condiţii prealabile execuţiei: - pregătirea platformei de lucru: defrişare, decapare strat vegetal, nivelare atât pe amplasamentul incintei, cât şi pe spatiul inconjurător necesar manevrării utilajelor şi pentru depozitarea carcaselor de armătură, indepărtarea eventualelor fundatii sau elemente de constructii existente pe amplasament; - stabilirea tehnologiei de lucru în concordanta cu natura terenului; - imprejmuirea amplasamentului; - măsuri de păstrare a curateniei in zona de lucru. 8.2.3. Se interzice depozitarea materialelor sau crearea de orice alte suprasarcini pe platformele adiacente pereţilor incintei pe o latime de 20 m, mai ales după inceperea lucrărilor de excavaţii

8.3. INCINTA DE PEREŢI DIN PILOŢI FORAŢI SECANŢI
Prezentul capitol se referă la execuţia incintei perimetrale din piloţi secanţi, realizaţi prin forare in uscat şi sub apă cu tubaj recuperabil. Poziţionarea aliniamentelor incintei este indicată in planşele proiectului. Peretele continuu se va realiza din piloţi secanţi, altemând piloţii de rezistenta din beton armat (C25/30) cu cei de etanşare din beton simplu (C6/7.5). Diametrul piloţilor este de 400 mm pana la 600 mm, iar lungimea acestora este de 15 m, 11 m, respectiv 10 m, in funcţie de zona de amplasare. 8.3.1. Faze tehnologice de execute a pereţilor din piloţi foraţ Execuţia piloţilor foraţi se va face pe baza procedurii elaborate de executant şi acceptate de proiectant. Pentru asigurarea aliniamentului piloţilor şi a poziţiei secante conform proiectului este necesară realizarea in prealabil a unor grinzi de ghidai pentru utilajele de piloţi foraţi. Detaliile de execute privind aceste grinzi de ghidaj revin constructorului de piloţi. 8.3.1.1. Ecran din piloţi forati Piloţii vor fi executaţi prin forare cu tubaj recuperabil. Fazele tehnologice de execute sunt: - trasarea peretelui din piloţi; - realizarea grinzilor de ghidaj; - instalarea utilajelor specifice de execuţie pe poziţie; - săparea găurii de foraj; - introducerea carcasei de armătură (la piloţii de rezistenta din beton armat); - betonarea pilotului. Peretele din piloţi foraţi este realizat din piloţi secanţi, altemând piloţii armaţi de rezistenta (C25/30) cu cei din beton simplu, de etanşare (C6/7.5). Pentru asigurarea unei bune desfăşurări a lucrărilor se vor lua măsurile necesare de menţinere în uscat a platformei de lucru (pante, şanţuri etc.) pentru a se asigura colectarea şi evacuarea apelor din orice surse.

99

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

8.3.1.2. Asigurarea etanseitatii peretelui din piloti Pentru a se asigura etanşeitatea peretelui din piloţi aceştia vor fi secanţi. Distanţa interax intre doi piloţi consecutivi (unul armat şi unul din beton simplu) este de aproximativ 45 cm. În vederea asigurării etanşeitatii peretelui şi secantării piloţilor pe distanţa impusă prin proiect, la forarea piloţilor se vor utiliza grinzi de ghidaj ale utilajelor de forat. În cazul constatării unor infiltraţii de apă prin puncte de discontinuitate în betonul pereţilor se va interveni local, prin injecţii, pentru oprirea fenomenului. 8.3.1.3. Grinzile de solidarizare Grinzile de solidarizare pe capul piloţilor sunt realizate din beton armat (C25/30). Fazele tehnologice de execuţie sunt: - trasarea axelor şi limitelor grinzilor; - cofrarea grinzii; - armarea şi tumarea betonului în grindă; - decofrarea. 8.3.2. Reglementări tehnice de referinte La execuţia piloţilor foraţi se vor respecta prevederile SR EN 1536:2004 -Executia lucrărilor geotehnice speciale. Piloti forati. Pentru execuţia corpului din beton armat al pereţilor din pilotf foraţi se vor respecta următoarele reglementări tehnice: - NE 012-99: Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat §i beton precomprimat. - ST 009-96: Specificaţie privind cerin{e §i criterii de performan{a pentru armături. - STAS 438/1 -89: Otel beton laminat la cald. La executarea incintei din pilotf foraţi se vor respecta prevederile NP 113-04 –Normativ privind proiectarea, execuţia, monitorizarea si receptia pereţilor îngropati şi NP 120-06 - Normativ privind cerinfele de proiectare si executie a excavatiilor adânci în zone urbane. 8.3.3. Execuţia pereţilor din piloţi foraţi

8.3.3.1. Tolerante în executie Abaterea limită admisă la poziţia în plan a pereţilor incintei fata de proiect va fi de ±5 cm. Abaterea limită admisă la Tnclinarea axei pereţilor fata de proiect va fi de 1,5% Abaterea limita la dimensiuni : - pentru diametrul piloţilor: ±2cm, - pentru cota bazei = ±20cm, - pentru cota superioara a pereţilor = ±5 cm. În cazuri temeinic justificate din punct de vedere geotehnic, cota de fundare se poate modifica, dar numai cu aprobarea beneficiarului si a proiectantului. 8.3.3.2. Pregătirea platformei de lucru, trasarea si pichetarea lucrărilor 8.3.3.2.1. Platformele de lucru se amenajează pentru a permite accesul, circulaţia şi lucrul utilajelor de execute necesare realizării ecranului în condp optime, pentru a asigura calitatea şi siguranţa lucrărilor. 8.3.3.2.2. Pe platforma de lucru se realizează trasarea axelor peretelui şi pichetarea prin următoarele operaţiuni:

100

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

- trasarea axelor peretelui, conform planului de amplasare a acestora; - materializarea pe teren prin taruşi a axului fiecărui pilot. Taruşii trebuie să aibă o lungime suficientă ca să asigure infigerea lor stabilă în teren. Capetele taruşilor vor rămâne cel mult 3 cm deasupra suprafeţei terenului, fiind vopsite pentru a fi uşor vizibile. "taruşul se indepărtează în momentul inceperii lucrului la pilotul respectiv. 8.3.3.2.3. Pe capul pilotjlor se realizează trasarea axelor şi limitelor grinzilor de solidarizare prin pichetare cu taruşi, materializându-se toate punctele importante ale traseului, în special cele de schimbare ale directjei. 8.3.3.2.4. In cazul unor denivelari mari, platforma de executare a incintei din pilotj foratj va avea diferite cote, incinta urmând linia naturală a terenului. Se delimitează astfel zone ale incintei in functie de caracteristicile geometrice si topometrice ale terenului. 8.3.3.3. Utilaje si dispozitive de execuţie 8.3.3.3.1. Antreprenorul va obţine aprobarea beneficiarului pentru utilajele, instalaţiile şi dispozitivele de execuţie. Acestea trebuie adoptate în funcţie de caracteristicile piloţilor, amplasament, caracteristicile geologice, geotehnice şi hidrogeologice furnizate de studiile de teren şi ţinând seama de eventualele apropieri de zone locuite sau lucrări existente. 8.3.3.3.2. Execuţia ecranului se va efectua de către unitaji specializate, cu personal cu pregătire corespunzătoare pentru execuţia acestor lucrări. 8.3.3.3.3. Unitatea executantă va trebui să aibă în dotare utilaje şi instalaţii care să asigure execuţia lucrărilor din prezentul proiect în condiţii de calitate superioară. 8.3.3.3..4. Instalarea utilajului pe poziţie se realizează prin deplasare inainte şi Tnapoi, prin rotire şi, în final, prin verticalizarea cu ajutorul cilindrilor hidraulici de calare sau cu alt dispozitiv cu care este prevăzut utilajul. Se va verifica verticalitatea. 8.3.3.4. Dispunerea în plan a piloţilor 8.3.3.4.1. Poziţia în plan a piloţilor este cea stabilită prin proiect. 8.3.3.4.2. Planul pilotajului, se va supune aprobării beneficiarului. 8.3.3.4.3. Planul pilotajului se stabileşte la nivelul platformei de lucru conform planului de pilotaj care conţine date pentru fiecare pilot: - numărul (poziţia) de identificare; - dimensiunile transversale, alcătuirea armăturilor şi numărul de identificare al tipului de armătură (sau carcasă); - cota de fundare la bază; - cota platformei de lucru; - cota de betonare a capătului superior şi lungimea de amenajare a zonei de incastrare în grinda de solidarizare; 8.3.3.4.4. Distanţa dintre axele a doi piloţi va fi conform proiectului. 8.3.3.5. Forarea piloţilor 8.3.3.5.1. Piloţii de rezistenta proiectaţi, ca şi cei de etanşare, au diametrul de 400-600 mm. 8.3.3.5.2. Forarea se execută în uscat si sub apă cu tubaj recuperabil. Se poate aplica în orice condiţii de teren, unealta de săpare adoptându-se în funcţie de natura stratului străbătut. Este obligatorie prevederea la baza tubajului a unei coroane dilate. În cazul forării sub apă în nisipuri şi pământuri slab coezive, deoarece datorită vitezei mari de excavare şi a efectului de piston al benei se pot produce fenomene hidrodinamice manifestate prin antrenarea pământului de la baza forajului, insotjtă de slăbirea terenului din jur şi reducerea capacitatii portante a pilotjlor invecinati sau a altor fundaţii aflate în apropiere, se vor adopta următoarele măsuri: - se interzice introducerea în pământ a tubajului cu ajutorul jetului de apă sub presiune (subspălare);

101

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

- se va evita utilizarea dispozitivelor de săpat cu vacuum; - baza tubajului se va mentine în permanenta cu cel putjn 1/2 din diametrul tubajului sub talpa forajului (tubare în devans); - ritmul de excavare va fi moderat, urmărindu-se ridicarea lină a benei (greiferului) de pe fundul forajului. 8.3.3.5.3. Intervalul de timp intre terminarea găurii şi inceperea betonării trebuie să nu depasească 12 ore. 8.3.3.5.4. Curatirea tălpii forajului. Se face obligatoriu inaintea introducerii carcasei de armătură şi de betonare, indiferent de procedeul de forare utilizat. 8.3.3.6. Armarea piloţilor 8.3.3.6.1. Pentru executja carcaselor de armatura vor fi respectate prevederile din ST009-96 şi STAS 438/1-89. 8.3.3.6.2. Înainte de introducerea carcasei de armătură se va face receptja acesteia prin verificarea concordantei cu prevederile din proiect privind: diametrul barelor, pasul fretei, rigiditatea carcasei, executja corectă a sudurii la barele dispozitivelor de mentjnere a formei, distantierilor, lungimea carcasei etc. Se vor verifica si dispozitivele de manipulare. 8.3.3.6.3. Carcasa se va realiza dintr-o bucată. Diametrul carcasei va fi mai mic decât eel al găurii forate, astfel meat să se asigure acoperirea minimă pentru o bună protejare a barelor. Diametrul interior este limitat de diametrul burlanului de betonare, astfel meat să se asigure o manevrare uşoară în timpul betonării. 8.3.3.6.4. Coborârea carcasei în foraj (cu troliul sau macaraua) se va face lent, fără smucituri sau opriri bruşte care ar produce deformarea ei sau lovirea şi surparea peretjlor. 8.3.3.6.5. Se va asigura distanta de acoperire a armăturilor pe toata lungimea acestora. 8.3.3.7. Betonarea pilotilor Pentru realizarea piloţilor de rezistenja din beton armat se va utiliza beton clasa C25/30, iar pentru cei de etansare din beton simplu se va utiliza beton clasa C6/7.5. Se vor respecta prevederile normativului NE 012-99 şi ale SR EN 1538-2002. 8.3.3.7.1. Transportul betoanelor Betoanele vor fi transportate obligatoriu cu autoagitatoarele care trebuie sa fie etanşe pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment. Durata maximă la transport a betonului va fi de o oră de la descărcarea betonului în mijlocul de transport, dar cu conditja sa nu depăşească timpul de inceput de priză. În cazul în care intervalul de timp de la descărcarea şi reincărcarea cu beton a autoagitatoarelor depaseşte o oră, acestea se vor spăla. Fiecare transport va fi insotit de o fişă în care se vor inscrie orele de incărcare - descărcare, tipul betonului transportat şi temperatura betonului la locul de incărcare. 8.3.3.7.2. Turnarea betonului Înainte de inceperea tumării betonului, conducătorul punctului de lucru trebuie să se asigure dacă sunt indeplinite următoarele conditji: - tot personalul punctului de lucru să fie instruit cu privire la tehnologia de lucru; - utilajele şi dispozitivele care vor fi utilizate în procesul de betonare sa fie montate pe pozitje şi să se asigure o bună functjonare în timpul betonării;

102

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

- tuburile prin care se toarnă betonul sa fie etanşe şi să reziste la o presiune de 3atm, iar flanşele de imbinare dintre tuburi sa fie prevăzute cu garnituri de impermeabilizare; - fabrica de beton şi mijloacele de transport utilizate să poată asigura un ritm de betonare de eel putin 10m3/oră; - constructia de sustjnere a instalatjei sa fie stabilă şi să asigure deplasarea pe verticala a tuburilor pe cca. 2.5m. În timpul betonării se vor respecta următoarele conditii: - betonul descărcat din mijlocul de transport sa fie eel specificat în prezentul caiet de sarcini; - betonarea, la găuri forate cu tubaj recuperabil, se face cu metoda pâlniei fixe ridicătoare (Contractor), pentru a evita contactul dintre masa betonului turnat şi apă; - diametrul tubului de betonare se alege în functje de dimensiunile agregatelor betonului şi de diametrul pilotului, fără a cobore sub 20 cm; - betonarea se organizează ca o operate continuă, care se efectuează intr-o singură repriză, la un debit de betonare determinat în functie de diametrul şi lungimea pilotului, dar care trebuie să fie de eel putjn 10 mc/oră. La prima şarjă trebuie să se asigure separarea betonului de apă; cantitatea de beton se stabileşte astfel incat tubul de betonare să fie amorsat; - baza tubului de betonare trebuie să se găsească în permanenta cu cel putin 2 m sub nivelul betonului, dar nu mai mult de 4 m; - se va verifica permanent volumul de beton introdus în corpul pilotului, depăşirea sau reducerea acestuia prin raport cu valoarea teoretică fiind semnalate pentru a se putea lua măsurile tehnice corespunzătoare. Toate observable vor fi notate în registrul de evidenta, precum şi în fişa tehnică a pilotului de rezistenta; - în cazul unor intreruperi accidentale, cu durata mai mică de 1 oră, operatja de betonare se poate continua numai daca apa nu a pătruns în tuburi; în caz contrar, se scoate tubul şi se executa din nou amorsarea acestuia; - în cazul unor intreruperi accidental, cu durata mai mare de 1 oră, betonarea se va opri si se va anunta proiectantul pentru stabilirea unor masuri speciale in vederea reluării betonării; - la descărcarea din mijloacele de transport, este interzisă descărcarea betonului pe inălţimi mai mari de 0.5 m. 8.3.3.8. Extragerea coloanei de protecţie 8.3.3.8.1. Concomitent cu betonarea se procedează la extragerea coloanei de protectje a forajului prin mişcări continue de rotire în plan orizontal şi vertical, efectuate de la nivelul terenului prin comenzi hidraulice. 8.3.3.8.2. Extragerea se face treptat, în functje de cantitatea de beton turnat, avându-se grijă ca şiul coloanei să fie permanent sub nivelul betonului turnat cu minim 2 m. Pentru respectarea acestei conditii se va ţine o evidenta permanent a volumului de beton turnat în coloană şi se va verifica periodic nivelul betonului în pilot. 8.3.3.9. Pregătirea capului pilotului 8.3.3.9.1. Betonarea capului pilotului se execută la o cotă superioara celei la care acesta urmează să fie inglobat în grinda de solidarizare. La pilotji forati betonati sub apă inăltimea suplimentară de turnare trebuie să fie de cel puţin 60 cm. 8.3.3.9.2. La terminarea betonării de indepărtează betonul din capătul superior al pilotului pe intreaga inăltime pe care se constată că este necorespunzător, completându-se după caz pentru a asigura inăltimea minimă de incastrare în grinda de solidarizare prevăzută în proiect, cu respectarea prevederilor SR EN 1536:2004.

103

8.4.c. CLIDE Design s. Nr.2.3. şi plansele corespunzătoare din proiect. Delfinului. 8. dimensiunile platformei se vor stabili tehnologic în funcţie de tipul şi dimensiunile utilajelor necesare.3. Fazele de realizare a infrastructurii: . 40. Continuarea lucrărilor la infrastructura.l. Utilajul de excavat nu va atinge pereţii incintei. 65. Excavarea 8. 3. S.4. .4. NOTĂ: Trecerea la o nouă etapă tehnologică este condifionată de întarirea totală a betonului.4. Realizarea excavaţiilor şi montarea primului nivel de şpraiţuri şi filate.4.3. Mobil: 0733.etapa 4: executja radierului şi demontarea şpraiiurilor de pe nivelul 2 de sprijinire.2. 8.1. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 8. compactate controlat pentru platforma de lucru. B.4.2. pus în operă în etapa precedenta. 3. Sc.4. Bucuresti Punct de lucru: str. Suprafaţa de turnare va fi curată şi vor fi mentinute rugozitatile betonului.3.1. Începerea lucrărilor de excavare se va face numai după întărirea totală a betonului în peretele din piloţi şi în grinda de solidarizare (minim 28 zile de la turnare). Operaţiunile de excavare se vor desfasura astfel ca să fie asigurat fluxul tehnologic normal spre punctul de evacuare.etapa 5: executia integrală a subsolului 2 şi a planşeului de peste acesta şi demontarea şpraiturilor de pe nivelul 1 de sprijinire.3.2.2. 8.4. se vor respecta prevederile normativului NE 012-99. Ap. Et.s.50. 87. 42. Nr. Continuarea lucrărilor de excavare până la cota finală. 24. Betonarea intre rosturi va fi făcută continuu si nu se admit rosturi de turnare 8.4.a se vedea punctul 8.1.2. Ap.2. 6.3.4. J40/1162/2005. Sediu social: str. L109.etapa 1: executja pilotilor forati pe tot conturul şi a grinzilor de solidarizare.3.2.S 2. Cota finală de excavare va fi precizata in proiectul tehnic.4.r. Etape Etapa de pregătire: umpluturi din materiale pământoase corespunzătoare. e-mail: catalin. Fazele de realizare a excavaţiilor: .1.etapa 2: continuarea lucrărilor de excavare şi montarea nivelului 2 de şpraiţuri şi filate. Bl.3. 8. Nu se vor ataca lucrările de excavare dacă nu este asigurată continuitatea lucrărilor de infrastructura (executarea radierului şi a structurii subsolurilor). Bl. 8. astfel că o anumita cantitate va fi săpată manual. . Se vor lua măsuri ca excavatia să rămână deschisă pentru o perioadă de timp cât mai scurtă. Sc.4.etapa 3: realizarea lucrărilor de epuisment şi coborârea nivelului apei în incintă.minea@clidedesign. Grinda de solidarizare a pilotjlor se va executa din beton armat C25/30. Matei Basarab. Execuţia grinzilor de solidarizare 8.320.89. conform proiectului.ro CUI: RO 17147031. 8. 8. Se va asigura curatjrea suprafeţei de betonare prin indepărtarea betonului necorespunzător de la partea superioară a ecranului şi curatirea armăturii. REALIZAREA EXCAVAŢIILOR SI INFRASTRUCTURII CONSTRUCTIEI Prezentul capitol se referă la realizarea excavaţiilor şi infrastructurii constructiei. 104 .4. Bucuresti Tel/Fax: 021. La lucrările de excavare se vor respecta fazele tehnologice impuse prin proiectul tehnic.1. Faze tehnologice de realizare a excavatiilor si infrastructurii Fazele tehnologice sunt diferite în funcţie de zonele în care a fost divizată incinta . .625.065.

8.ro CUI: RO 17147031. precum şi existenta unor infiltraţii de apă prin corpul acestuia. 24. . Spraiţurile vor fi sprijinite suplimentar prin popi alcătuiţi din ţeavă metalică OLT45 cu diametrul exterior de 400 mm şi grosimea minimă de 6 mm. Capetele vor fi bine fixate în lateral şi cu scaun pentru a rămâne pe poziţie dacă ecranul se deplasează datorita elasticitatii.4.5. Et. L109.3.4.3.r. Sc. Filata de la nivelul 2 de şpraiţuire va fi alcătuită din 2 profile HEB 600 .3.4.4. CLIDE Design s.3. Nr.1.6. Bucuresti Tel/Fax: 021.2. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 8. Aceştia vor fi fundaţi în piloţi din beton simplu cu diametrul de 600 mm şi cu o lungime minimă de 6 m sub nivelul viitoarei excavaţii.065. 8.50.3. 8. Sprijinirea pereţilor incintei 8. Delfinului.4.4.1. precum şi fixarea de popii metalici va fi realizată prin gusee cu grosimea minimă de 20 mm şi prin sudură în adâncime.4. De asemenea.1.1. Nr.3.s.2. În anumite zone şpraiţurile vor fi fixate în grinda de solidarizare a piloţilor. J40/1162/2005. şi planşele referitoare la fazele tehnologice.2.7. Spraiţurile sunt constituite din ţeavă metalică OLT45 cu diametrul exterior de 400-609 mm şi grosimea peretelui de 10-14 mm. B.1. e-mail: catalin. 8.4. În timpul executjei excavaţiei în incinta alcătuită din pereţi din piloţi forati se vor semnala proiectantului toate neconformitatile observate fata de caracteristicile şi de altemanţa straturilor figurate pe planşele de execute. Execuţia lucrărilor de excavaţii se va realiza cu respectarea reglementărilor: .3.S235. Bucuresti Punct de lucru: str.4.625.5. Intersecţia şpraiţurilor.4.4. 8. Nivelele de şpraiţuire şi amplasarea în plan ale spraiţurilor sunt indicate în plansele de sprijinire ale pereţilor de susţinere.4.89.4.3.6. iar transportul cu basculante şi depozitarea se vor realiza numai în locurile pentru care s-au obtinut avizele legale.c.320.S 2. S. Ap.l.3. 42.4.2.4. Proiectul DDE intră în sarcina beneficiarului şi executantului intr-o etapa viitoare 105 . devieri vizibile) în perete.3.2. Contactul dintre pereţi şi şpraiţuri va fi asigurat prin plăci de repartiţie astfel ca de la inceput şpraiţurile să intre în lucru şi să nu se mişte pe parcursul execuţiei. Spraiţuri si popi 8. 3.3. 3. Sc. 8. Pereţii incintei vor fi sprijiniţi prin şpraiţuri pe 2 nivele. Mobil: 0733.4. Sediu social: str. 8. dar nu intereseaza in aceasta faza de proiectare.2. Filate 8.3. 8.1.2. Piloţii şi lansarea popilor vor fi realizate concomitent cu execuţia pereţilor din piloţi foraţi. 8. 8.5.C16-79: Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de constructii si a instalaiiilor aferente.3.3. 8. 8.1. Poziţia filatelor şi lungimile acestora vor fi indicate în planşele de sprijinire ale pereţilor de susţinere.1. Popii metalici vor pătrunde în piloţii din beton simplu pe toată lungimea acestora (minim 6 m). Ap. 40.1.1. 8. Evacuarea din săpătură a pământului excavat se va face cu macaraua.4.S235. Filata de la nivelul 1 de şpraiţuire va fi alcătuită din 2 profile HEB 400 .4. La montarea şi demontarea şpraiţurilor se vor respecta fazele tehnologice prezentate la punctul 4. 6.2. 87.2. Matei Basarab.minea@clidedesign.2. Spraiţurile vor fi fixate la capete în filate alcătuite din profile metalice.4.3.4.3.2. 8.5.C169-88: Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundafiilor construcfiilor civile §i industriale. 65.1. Bl. Detaliile referitoare la prinderea şpraiţurilor în filate sau în grinda de solidarizare şi la fixarea profilelor HEB de pereţii din piloţi foraţi vor face obiectul proiectului de detalii de execuţie (DDE) şi nu fac obiectul proiectului de fata.3. executantul va semnala proiectantului eventualele defecţiuni (discontinuitati. Bl.

J40/1162/2005. Bucuresti Punct de lucru: str. Nr. e-mail: catalin.50.625.poziţiei grinzilor.320. 42. Nr. intocmindu-se procese verbale de recepţie. Ap. 6.5. S. Abaterile de la poziţia în plan şi inclinarea axei pilotului fata de cele prevăzute în proiect sunt conform SR EN 1536:2004. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 8. din verificarea datelor referitoare la betonare.r.minea@clidedesign. Matei Basarab. Ap. Recepţia pilotului după betonare constă din stabilirea poziţiei în plan şi a inclinării. Sc. 65. În cazul existentei unor defecţiuni se vor prevedea solutii de remediere. Recepţia excavarilor Recepţia constă în verificarea cotelor impuse de poziţia radierului şi a terenului de fundare. 40. 8. Recepţia piloţilor Recepţia găurii de forare inainte de betonare constă din măsurarea diametrului la nivelul terenului şi adâncimii găurii forate şi din stabilirea poziţiei carcasei de armătură.la fiecare 20 mc de beton pus în operă. Delfinului. .5.respectarea cotelor şi dimensiunilor din proiect. Et.pentru fiecare pilot trebuie să se intocmească o curbă de betonare din care să rezulte consumul de beton pe lungimea pilotului. . Recepţia grinzilor de solidarizare Recepţia constă în verificarea: .l.5. popilor şi filatelor.5. 8. la consumuri anormale (sub profil sau cu peste 30% peste profil) se vor lua măsuri în consecinta.c.ro CUI: RO 17147031.2. conform prevederilor SR EN 1536:2004. 3. CONDITII TEHNICE DE CALITATE §1 VERIFICAREA LUCRĂRILOR 8.1. .betonare care serveşte şi ca document de recepţie a lucrării ascunse. se prelevează probe (3 cuburi) de beton de la locul de turnare şi se determină rezistenţa betonului conform SR EN 12390. Mobil: 0733. 106 . Pe parcursul betonării se vor efectua următoarele determinări: .6. 8.89. Piloţi de rezistenta Controlul calitafii în timpul execufiei Controlul se va face pe faze.1.poziţiei şpraiţurilor.integritatea elementelor sprijinirilor şi a detaliilor de fixare a acestora.6. pe tot parcursul executjei. Sediu social: str. Controlul calitafii după executie Controlul calitatii piloiilor forati după execuţie cuprinde: . 8.respectarea cotelor şi dimensiunilor din proiect.4.3. B. Bl. 87.S 2.betonare şi registrul lucrărilor de fundaţii). Se verifică totodată datele referitoare la forare din fişa de forare .verificarea pozitjei în plan şi a inclinării. . precum şi din examinarea documentelor de control al calitatii (fişa de forare . 3. CLIDE Design s. 8. Bucuresti Tel/Fax: 021. L109. RECEPTIA LUCRARILOR Recepţia lucrărilor aferente incintei se va realiza pe tipuri de activitati şi obiecte.065.respectarea poziţiei rosturilor.5. 24. Sc. Recepţia sprijinirilor pereţilor incintei Recepţia constă în verificarea: .s. . Bl.

ro CUI: RO 17147031. se vor monta reperi de sticlă pe ipsos.320. Delfinului. pentru a cunoaşte comportarea incintei de lucru şi a construcţiilor invecinate acestea vor fi monitorizate în timp.8. Pentru aceasta este necesară respectarea prevederilor si prescriptiilor in vigoare privind lucrările de epuisment. Deformaţiile rezultate prin măsurători vor fi comparate cu cele prevăzute în Normativul NP 112-04.4. se vor monta reperi şi se vor face măsurători.1. până la atingerea cotei ±0. 24. L109. Nr.6. 107 . Sc.controlul calitatii betonului.7. CLIDE Design s.pentru eventuala deschidere a rosturilor şi fisurilor.pentru urmărirea tasărilor se vor monta minim doi reperi topografici pe fiecare din imobilele invecinate. Matei Basarab. -Faze tehnologice. LUCRARI DE MONITORIZARE A INCINTEI SI CONSTRUCTIILOR INVECINATE Pe perioada de realizare a lucrărilor aferente incintei şi infrastructurii imobilului.pentru urmărirea tasărilor terenului din spatele peretelui de sustinere se vor monta reperi topografici (intre perete şi construcţiile invecinate). Diametrul lor este de 400600 mm şi lungimea identică cu cea a pilotilor de rezistenta. Tehnologia de execute va fi aceeaşi cu a piloţilor de rezistenta. .verificarea corpului pilotului. B.065. Ap. J40/1162/2005.c. pe faţadele dinspre incintă. 42. Activitatea de monitorizare are în vedere urmărirea comportării clădirilor invecinate. toleranta măsurătorilor va fi de 1 mm.controlul calitatii betonului. 8. 8. dacă există. Et. Controlul calitatii după execute Controlul calitatii piloţilor foraţi după execute cuprinde: . dacă există. Bl.5.se vor face observatii vizuale pentru a constata aparitia eventualelor fisuri. În acest sens se prevede: . Bucuresti Tel/Fax: 021.s. 8. 87. . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi . . Monitorizarea va fi avută în vedere de către beneficiar care o va incredinţa unor unitati specializate.89. deschideri sau evoluţii ale fisurilor sau rosturilor. LUCRARI DE EPUISMENT Având în vedere că nivelul final de excavare se poate situa sub nivelul apei subterane sunt necesare lucrări speciale de epuisment. cât si în exteriorul acesteia. Lucrările de epuizare ale apei din incintă vor respecta fazele tehnologice de realizare a excavaţiilor şi infrastructurii prezentate la punctul 8.8.l.625. a pereţilor de sprijin ai incintei şi a variaţiei nivelului apei subterane în amplasament.verificarea corpului pilotului. Bucuresti Punct de lucru: str. Piloţi de etansare Piloţii de etansare vor fi executati din beton simplu având clasa de beton C6/7.minea@clidedesign. 8. .00 m a constructiei. Monitorizarea constuctiilor invecinate Pentru clădirile aflate la diferite distanţe de incintă.2. 40.verificarea poziţiei în plan şi a inclinării. Nr. . Ap. 6. 65.S 2. . e-mail: catalin.50. Sc. 3. Sediu social: str. 3. atât în interiorul incintei. Bl. S.în cazul existenţei sau aparitiei unor fisuri în interiorul imobilelor.1. va fi realizată o instrumentare prin care să poată fi evidentiate eventualele tasări şi respectiv. doar că nu vor fi armaţi. toleranta măsurătorilor va fi de l mm.r. . Mobil: 0733.

8.c. prin punerea acestora sub presiune. Mobil: 0733. incintei si de nivel a apei subterane vor fi executate săptămânal pe perioada de execute a excavatiei. În cazul aparitiei de particule solide cantitatea acestora va fi măsurată. Nr. la rosturi sau ca integritate a betonului. Ap. MĂSURI DE SECURITATE SI PROTECTIE A MUNCII Executantul va respecta intocmai legislatia în vigoare privind securitatea si protectia muncii. Vor fi obtinute informatii privind variatja nivelului apei în zona de lucru şi vor putea fi luate măsurile necesare de coborâre a acestuia pentru a nu afecta negativ lucrările executate. 8. . 24. la partea superioară. Bucuresti Tel/Fax: 021. Monitorizarea pereţilor incintei de lucru Pereţii de sprijinire a incintei. 65. în situaţiile ce pot apare ca urmare a unor precipitatji importante va fi controlată apa colectată si evacuată. Sc. pe grinda de solidarizare. avertizându-se imediat eventualele antrenări de părţi solide.r. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 8. S.pentru urmărirea de detaliu (în adâncime) a deplasărilor orizontale (deformaţiilor) peretilor de sustjnere se vor efectua măsurători inclinometrice. Bl.00 m a construcţiei noi.minea@clidedesign. Măsurătorile de tasări aferente construcţiilor. Pentru urmărirea deplasărilor pereţilor incintei. Et. 6. Bl.2. Matei Basarab. până la turnarea radierului si apoi lunar până la terminarea infrastructurii şi atingerea cotei ±0. urmărindu-se ca scurgerea să se producă fără antrenări de material. Ap. e-mail: catalin.4. 108 . lucrările vor fi intrerupte şi vor fi luate măsurile care se impun. 8. făcându-se inregistrările necesare. Pentru aceasta vor fi prevăzute tuburi speciale ce vor fi fixate de carcasele de armătură şi vor fi introduse în piloti incă de la turnarea acestora.s. 87. B.3.625.S 2. 42. iar posibilele defecte. Măsurătorile inclinometrice se vor realiza în etapele principale de excavatie şi de realizare a infrastructurii. Pereţii vor fi monitorizatj prin observaţii vizuale pe măsura dezgolirii si curatarii lor.9.065. Bucuresti Punct de lucru: str. Delfinului.320. Urmărirea nivelului apei subterane Pe toată perioada activitatii de epuisment în incintă vor fi urmărite zilnic debitele pompate şi evacuate. Sediu social: str.89. CLIDE Design s. Se va prevedea minim 1 tub pe fiecare latură a incintei.pentru deplasările la partea superioară a ecranului: vor fi folosiţi reperii montati pentru urmărirea tasărilor. Valorile de referinta vor fi considerate cele corespunzătoare inceperii măsurătorilor.pentru tasarea ecranului vor fi montaţi minim 2 reperi topografici pe fiecare latură a incintei. Frecvenţa măsurătorilor Activitatea de monitorizare a clădirilor invecinate va incepe o dată cu demararea primelor lucrări în amplasament.ro CUI: RO 17147031. 3. Nr. J40/1162/2005. 3. De asemenea. vor fi semnalate de urgent pentru a fi remediate incă din faza de excavatie.50.8.8. constituiti din piloti foraţi vor fi urmăriti din punct de vedere al asigurării etanseitatii ca şi din punct de vedere al deformator. Dacă se observă o tendinta de creştere continuă a deplasărilor. Sc. 8. se vor monta reperi topografici astfel: .l. L109. Rezultatele vor fi prezentate beneficiarului şi proiectantului în termen de 24 ore. 40. .

065. B. 87. Matei Basarab. Nr.320.50. CLIDE Design s. L109. e-mail: catalin. Sc.10. Ap. 40. Sc. 3. Ap.r. Nr.89. Mobil: 0733. Et. Delfinului.s.minea@clidedesign. J40/1162/2005. Bucuresti Punct de lucru: str. 6. S. 24. • • • • PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE Executie piloti Executie lucrari de sprijinire incinta Lucrari de epuisment Activitate de monitorizare incinta si constructii invecinate Intocmit : Arh.l.ro CUI: RO 17147031. Bl. 3. Bucuresti Tel/Fax: 021. 42. Bl. 65. Sediu social: str. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 8.c. Catalin Minea 109 .625.S 2.

625.c. Bl. Et. 6. 65. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi G. 3. 87.S 2. 3. Nr.r. 24.320. Bucuresti Punct de lucru: str. Ap. J40/1162/2005.065. 40. 42.minea@clidedesign.89. Mobil: 0733. CLIDE Design s. Bucuresti Tel/Fax: 021. Sc. S. Matei Basarab.EXECUTIA LUCRARILOR DE ARHITECTURA 110 .l. Sediu social: str. Delfinului. Ap.ro CUI: RO 17147031. Nr. e-mail: catalin. L109. Sc. B.50.s. Bl.

care sustin elementele secundare ale acoperisului ( sipci .C.89.T. Mobil: 0733. astereala ). 47/10.1986 I. S.50.3.C.C.D. mecanice si portante. Materiale Lucrarile includ urmatoarele articole si materiale: a) Elemente structurale din lemn Capriorii .T.C.P. placari cu lambriuri . Bucuresti Punct de lucru: str.7 .A. . Sc. 111 .320.C . 303/16.Tamplarie din lemn Componentele de tamplarie pot avea urmatoarele functii: decorative.1.3. distantele uzale intere pane sunt de 2.sunt piese din lemn dispuse pe zidurile exterioare ale cladirii . e-mail: catalin.c. . Indicativ NP 019-1997 C 36-1986 Titlu Ghid pentru calculul la stări limită a elementelor structurale din lemn Îndrumător privind utilizarea în constructii a plăcilor din lemn si a plăcilor din fibre de lemn Instructiuni tehnice pentru prevenirea si combaterea buretelui de casă la materiale lemnoase folosite în constructii Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn Ordin de aprobare M.Ministerul Transporturilor. NP 005-2003 Legenda M.C. 23/27. Pentru tampalria din lemn vedeti capitolul pentru Lucrari de arhitectura: .C.1986 M. J40/1162/2005.T. Delfinului. Nr. LIVRARE.2 m . CAIET DE SARCINI – LUCRARI DE DULGHERIE 9. pe care sprijina capriorii .12. Et. Nr. rezemate pe popi . Matei Basarab. Bl.1996 I.1.C. 65.09. Sediu social: str.P.L.0 . Proiectare si Directivare in Constructii 9.5.08. Panele sunt piese din lemn .distanta uzuala intre capriori este de 0.minea@clidedesign. Ap.C. se executa din rigle de lemn care reazema pe pane . se ancoreaza din loc in loc de centurile zidurilor exterioare prin intermediul unor scoabe metalice .C.P.l. 42. innadirea panelor se face in dreptul popilor. dispuse longitudinal cladirii .Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului M. B.2. in timp ce cele pentru pardoseli din lemn doar in lucrarile de reparatii in cladirile monumente istorice. 65/N/28.5 m .D. C 46-1986 4. 1.A.Institutul Central de Cercetare . 24.T.S 2. pentru pardoselile din lemn .0 .C.P.065.L. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. 3. Ap.3. Bucuresti Tel/Fax: 021. 87. Nr. L109.T. 6.s.piese din lemn dispuse dupa linia de cea mai mare panta .D. Sc. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de tamplarie structurale pentru acoperisuri . Constructiilor si Turismului I. MANIPULARE SI DEPOZITARE 9. Lucrarile pentru tamplarie pentru acoperis sunt necesare atat in constructiile noi cat si in cele de reabilitare. Bl.0 m .1.r.06. 2. MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE. 3.T.P.625.2003 Revizuire NP 005-1996 C 36–1979 Înlocuiesc 3. instructiunile din specificatii vor avea prioritate.ro CUI: RO 17147031. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 9. 9. 40. CLIDE Design s. Cosoroabele . deschiderea panei este intre 3.

S. Matei Basarab. Toate aceste dimensiuni si caracteristici sunt orientative . distanta optima dintre scaune este de 3 . 112 . • Placarea partii de dedesupt a acoperisului. • Structura lucarna. 40. 3.12 cm .16 mm . Sediu social: str. • Sageac.625. care realizeaza contravantuirea longitudinala a sarpantei si care preiau incarcarile orizontale . • Glafuri interioare pentru usi din lemn. dulapuri etc. CLIDE Design s. Ap.l. 87. Et.8 x 15 cm .320. • Bolturi. Pentru realizarea sarpantelor scolilor se vor respecta dimensiunile si caracteristicile indicate in planse. Bl. • Adezivi. Bl.065. c) Mobile incorporata • Panouri din lemn masiv. 65. B. popii reazema pe zidurile portante transversale sau longitudinale prin intermediul unor talpi . Nr. Delfinului.r. in dreptul prinderii popii rotunzi se tesesc in vederea asigurarii unor suprafete plane de contact cu clestii . • Table. • Sipci pentru fixarea tiglelor si tablelor din metal. • Placi de protectie pentru peretii interiori din lemn masiv.ro CUI: RO 17147031. balustrade din lemn (in cladirile istorice). Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Popii sunt piese realizate in general din lemn rotund asezati vertical sau inclinat . Sc. Scaun = ansamblu transversal alcatuit din popi . piulite si saibe. L109. d) Accesorii • Cuie si suruburi. mana curenta. J40/1162/2005.50.s. sectiunea uzuala pentru clesti este de 2. la partea superioara popii sustin panele . Ap. clestii se amplasaaza sub pane si se prind de capriori si pane cu buloane sau cuie . e-mail: catalin. Bucuresti Tel/Fax: 021. Bucuresti Punct de lucru: str.clesti si capriorii din dreptul clestilor . 42. Clestii sunt elemente orizontale din lemn care solidarizeaza popii intre ei in sectiune transversala formand impreuna cu acestia un cadru indeformabil . placa aglomerata acoperita cu rasina din melamina sau marmura artificiala (Werzalit sau similar aprobate). sectiunile popilor au diametrul de 12 . in mod current contrafisele au diametrul de 10 . • Panouri pentru placarea peretilor interiori cu lamba si uluc. • Ancore din otel.S 2. panori. • Placi pentru insurubare si talpi.Acestea trebuie sa respecte caracteristicile generale ale elementelor din lemn conform standardelor in vigoare b) Sipci. conform planselor. • Panouri din lemn din esenta moale sau placi din cherestea ca suport pentru membranele acoperisului si stratul de scanduri de sub acoperis. Mobil: 0733. Nr. • Scari. 3. e) Echipamente • Macarale. • Produse de ignifugare. Marea majoritate a elementelor sarpantei o reprezinta piesele din lemn . placa aglomerata acoperita cu rasina din melamina si placaj pentru dulapuri. Sc.89.5m. in mod current . placi pentru acoperis • Placi din lemn din esenta tare pentru pardoseli lamba si uluc. • Elevatoare si trolii. 6.minea@clidedesign. Contrafisele sunt piese din lemn rotund ( cand popii sunt din lemn rotund ) sau din lemn ecarisat ( cand popii sunt din lemn ecarisat ). 24.c. • Protectii impotriva ciupercilor. • Masti de protectie din lemn pentru calorifere.

si sa fie permisa o buna circulatie a aerului intre straturile de cherestea. Bucuresti Tel/Fax: 021. 113 . in spatii inchise . Orice parti mobile ale tamplariei (sertare. Nici un element structural nu va fi taiate fara directionarea lor. 87. Bl. L109. trebuie sa se suprapuna 150 mm sau de 2 ori inaltimea elemntului cel mai mare. 3.1. trebuie facute pe suporturi.4. MONTAJ.4. Imbinarile longitudinale din sageacuri.ro CUI: RO 17147031. prinse in suruburi sau bolturi cum este necesar. Elementele din lemn cu imbinari suprapuse.065. MONTARE.r.) se vor fixa pentru a evita deschiderea accidentala. trolii si alte masini de ridicare.320. INSTALARE. 24.2. Tamplarie neprelucrata Toata tamplaria trebuie marcata in stricta concordanta cu planurile si trebuie fixate in cea mai buna metoda posibila si cu aprobarea Proiectantului si Investitorului. Sediu social: str. In afara de imbinarile care sunt proiectate in lucrarile structurale altele nu sunt premise decat cu permisiunea anterioara din partea Proiectantului. Et. Orice material inflamabil se va tine departe piesele din lemn si de tamplarie. Matei Basarab. 40. 3. 65. Structura de lemn se va prinde corect. Lemnul pentru tamplarie se va trasporta in mijloace de transport inchise. bolturi. Suprafetele expuse se vor proteja impotriva zgarieturilor.3. ancore pentru incadrare si conectori pentru elemente de lemn trebuie prevazute unde este necesar si cum este proiectat. La colturi. 42. elevatoare. Delfinului. usi etc. Nr. Tamplaria va fi depozitata intr-un loc uscat de pe santier. grosimea panourilor si tipul conexiunilor si constructiilor sunt definite conform proiectului tehnic. Manipulare si Depozitare Cheresteaua structurala trebuie sa fie insotita de certificatele de calitate si de alte documente care sa certifice orice tratament industrial. vor fi pe cat posibil dintr-o bucata pe aceeasi deschidere. fara fisuri si crapaturi vizilbile 9. CLIDE Design s. pentru a evita orice deteriorare. Se vor proteja impotriva oricaror deteriorari cauzate de vant puternic. bine protejata de intemperii .625. Ap. 6. Cuiele. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 9. 9. 9. in vederea evitarii contactului direct cu umiditatea din atmosfera. Bl.50. Cheresteaua de calitati diferite se vor marca si depozita diferit.3. Elementele pre-asamblate (cum ar fi ferme prinse in cuie sau grinzi grele din lemn laminat) vor fi depozitate astfel incat sa se asigure accesul usor cu macarele. Predari Inainte de inceperea lucrarilor. piron. Panourile pentru placare trebuie sa fie transportate in invelisuri de plastic si legate. S. Elemente pentru finisaje/tamplarie din lemn a) Generalitati Calitatea tamplariei/elementelor pentru finisaje.4. Elementele metalice de ancorare si de legatura se vor depozita separate. B.3. EXECUTIA LUCRARILOR. se va verifica.s. elementele din lemn. la distanta de sol si astfel incat sa fie evitat contactul cu apa de ploaie.2. evitand orice deteriorari in timpul transportului.89. Tamplaria facuta pe comanda var fi detaliata atat privind cota cat si sectiunea.c. 9.S 2. Cheresteaua se va depozita in stive. elementele din lemn vor fi imbinate pe jumatate pentru elementele de aceasi grosime si se vor suprapune suficient pentru materialele de grosimi diferite. etc.minea@clidedesign. Nr. Contractorul va furniza plansele de excutie si mostre de materiale pentru a fi aprobate de Diriginte. suruburile. Sc. Ap.l. Elementele din lemn care se folosesc la realizarea sarpantelor trebuie sa fie uscate . Sc. Bucuresti Punct de lucru: str. Pentru alte lucrari de tamplarie. e-mail: catalin. J40/1162/2005. Livrare. Mobil: 0733.

89.S 2. Panourile vor fi prinse adecvat pentru a siuporta greutate si incarcatura neobisnuita (cum ar fi asezarea oamenilor pe panouri). Bucuresti Tel/Fax: 021. Se vor folosi piese glisante cu rulmenti de buna calitate cu capacitatea de incarcare adecvata pentru scopul propus. L109.10 m latime si de 1. CLIDE Design s. 6. g) Placi pentru glafuri interioare de ferestre Vor fi facute din: 114 . care adesea necesita intretinere excesiva. 3. Un panou in partea opusa sau langa lavoar sunt oportune pentru a asigura loc pentru carti.065. Trebuie evitata folosirea finisajelor si a produselor laminate care sunt greu de retusat si de revopsit pe santier. genti si pachete cand se foloseste lavoarul. acest lucru este foarte important la desprinderea placilor de protectie. Sc. c) Tamplarie si mobila incorporata Pentru tamplaria din lemn in scoli.s.minea@clidedesign.320. Vopseaua neagra sau verde (vezi salile de clasa existente) va fi mata sau lac din rasina alchidica fara luciu fabricat pentru a se folosi la table. Fixarea panourilor verticale vor fi mobile pentru intretinerea caloriferelor.c. Rama din lemn va fi suficient de robusta si nu se va deforma sub influenta caldurii. Bl.ro CUI: RO 17147031. Lambriurile vor avea minim 1. Nr. cu sipci profilate in partea superioara si o bordura din lemn in partea inferioara. Et.r. nu se vor folosi panouri din fibra cu densitate medie cu placare cu vopsea pentru ca nu sunt suficient de robuste si durabile. dar nu trebuie sa iasa intr-un mod care sa sugereze ca tragerea poate fi folosita ca etapa (o problema comuna pentru tragerea sertarelor joase). Panourile din plastic laminate se vor construi cu placi sustinatoare sau de echilibrare pe suprafetele mascate pentru a reduce deformarea. suficiente pentru a face fata incarcaturii. Tablele se vor fixa direct cu suruburi din otel in gaurile din perete. Randamentul vopselei va fi garantat pentru cel putin 10 ani. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi In locul placilor aglomerate. conform conditiilor existente. Ap. de afi curatate. d) Montarea tablelor pe perete Tablele sunt confectionate din lemn cu rama din lemn de esenta tare (stejar lacuit) si o placa pentru creta in partea inferioara. e) Lambriuri Lambriurile sunt facute din prefabricate din lemn de esenta moale cu lamba si uluc fixate vertical pe sipcile orizontale ancorate pe pereti cu suruburi. 40. Lambriurile vor avea suprafata perfect neteda si lacuita. Mobil: 0733. J40/1162/2005. Se va folosi doar feronerie care a fost disponibila pentru mult timp si care se asteapta sa fie disponibila si in viitor.50. b) Scari din lemn Toate elementele scarilor din lemn se vor face din lemn de esenta tare masiv conform proiectului tehnic sau. f) Masti protectie pentru calorifere Mastile protectie se vor executa din: Rame din lemn de esenta tare cu grilaj vertical din lemn.20 m inaltime. 24. si usor de deteriorat. in cazul in care se repara.625. deasemenea. Feroneria folosita la tamplarie trebuie sa fie disponibile in mod obisnuit si usor de gasit in Romania. B. Sediu social: str. Sc. Resopal sau similar aprobate) sau lemn masiv (furniruit sau lacuit). Panoul va avea o distanta pe orizontala fata de calorifer de minim 5cm. S. Delfinului. se vor folosi placi aglomerate cu placare din rasini de melamina (Formica. Nr. 42. Tragerea sertarelor si ale usilor nu trebuie sa aiba bariere. Alternativ se pot folosi panouri OSB acoperite cu rasina din melamina (cum ar fi Werzalit sau similar aprobate) (ca pentru glafurile pentru ferestre de mai jos). e-mail: catalin. dar dimensiunile minime vor fi de 2.l. 87. Matei Basarab.20m inaltime. Bl. 65. Bucuresti Punct de lucru: str. va fi de calitate institutionala. Se prefera lavoarele prinse de perete fara panouri. Panourile de la lavoare nu trebuie sa fie laminate. 3. Se vor evita finisaje din vopsea de ulei. sunt dificil de a se mentine uscate. Tablele vor fi cat mai mari posibil. Trebuie sa asigure circulatia neintrerupta a aerului in aspatiul gol intre perete si lambriu. Panourile vor avea o distanta minima de 15 cm fata de podea si va permite circulatia aerului in jurul radiatorului. Console metalice reglabile (console telescopice) se pot folosi pentru a sustine in acelasi timp glafurile de la ferestre. Toate partile interioare se vor acoperi complet cu placi laminate sau se vor etansa complet impotriva umezelii pentru a reduce probabilitatea ca interiorul sa se umfle si ca placa laminata sa se desfaca. Se vor folosi balamale legate cap la cap ori de cate ori este posibil. Feroneria. este de preferat sa se foloseasca articole din lemn solide care se vor finisa cu poliuretan sau lac alchidic deoarece acestea se pot retusa si repara usor. Ap.

Daca consola glafului este mai mare de 10cm. Mobil: 0733. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi - Lemn masiv (lacuit). Nr. Originea cherestelei Se recomanda sa se foloseasca cherestea din productia interna . J40/1162/2005. Sunt posibile metode variate de montare: Cand se lipeste pe partea superioara a tampalriei masive sau pe beton. S. 42. Ca adeziv se va folosi Sika Bond T2 (sau similar aprobate). Nr. Daca exista o panta mica (pentru a drena condensul iarna).1. Totusi. rostul trebuie etansat cu mastic.50. Ap.6kN/m2 forta de ridicare cand se testeaza in orice loc. Se vor evita puntile termice si infiltratiile de apa la intersectia dintre rama ferestrei si placa pentru glaf prin masuri adecvate.s. Delfinului. OSB acoperit cu rasina din melamina (Werzalit "Linea" sau "Exclusiv"). Aceste conservari se vor face in concordanta cu normele romanesti de sanatate si siguranta.c. B. CONTROLUL CALITATII 9. Structura din lemn a acoperisului va fi ancorata de centura ultimului inel. 3. spalatoriile sau bucatariile. Daca OSB si placile aglomerate se folosesc pentru glafuri placi . se va folosi o consola metalica. spatiul dintre sipcile din lemn se va umple cu un strat termo-insolator (2 componente. Bl. trebuie dovedit ca provine de la o sursa fiabila. aceasta trebuie sa fie spre interiorul camerei.065. 3. Placi pentru acoperis Placile din lemn pentru acoperis trebuie sa fie perfect plane pentru a preveni orice deteriorare a membranei hidroizolatoare. 24. Intersectia dintre rama de geam si palaca pentru glaf se va desparti de o fasie hidroizolatoare. Bl. Ap. spuma sau placa).19%. Bucuresti Punct de lucru: str. Fabricarea tuturor elementelor din lemn se va face din elemente standardizate si trebuie sa fie in concordanta cu: • Continutul maxim de umiditate max. Se permite montarea glafurilor doar direct in patul de mortar folosind ancore din otel galvanizat.r. Et. cand se foloseste cherestea importata. Bucuresti Tel/Fax: 021. pentru a: • Pentru a rezista la cel putin de 1.l. Tratamente de conservare Elementele din lemn indicate in proiect vor fi conservate si tratate si vor fi in concordanta cu cerintele aplicate conform C 46/86. Sediu social: str. • Clasa III de calitate standard pentru elementele din lemn in concordanta cu NP 005-2003 pentru orice sortiment. • Sa fie in concordanta cu cerintele producatorului pentru sistemul de acoperis. L109. marginile acestor placi trebuie protejate impotriva infiltrarii apei. e-mail: catalin. Se vor folosi piese speciale. Sc.ro CUI: RO 17147031. 115 .625. Sc. daca o banda veriticala termo-izolatoare separa placa de glaf si patul de mortar de rama ferestrei. Matei Basarab. Glafurile pentru ferestre nu vor avea pante spre fereastra. 87. 40. cu o eticheta care atesta ca a fost taiata de o companie certificata pentru managementul forestier. Consolele trebuie sa fie suficiente ca numar (la intervale de 50cm) si ancorate in perete pentru a sprijini o sarcina verticala de minim 1kN (accesibilitatea glafului pentru mentinerea si curatarea ferestrelor). 65. 9. CLIDE Design s.320. PAL melaminat .S 2. piscinele.89. cum ar fi camerele de dus. Atentie deoasebita trebuie acordata zonelor umede.5. In cazul unei imbinari cap la cap intre glaf si rama ferestrei.minea@clidedesign. 6.5. Placile pentru glafuri vor avea un canal pentru condens de 25mm latime si 5mm adancime. sustinatoare a mediului (incluzand programul pentru reimpadurire si/sau taiere selectiva). Tamplarie masiva Toate elemetele din lemn folosite la tamplarie vor fi uscate si tratate impotriva ciupercilor.

Mobil: 0733. nafenatul din cupru si quinolinate din cupru de obicei nu sunt aprobate de producatorii de sisteme de acoperisuri. 6.0 m. indoirea nu va depasi 0.2 mm. Pentru lungimi care sunt mai mari de 1. Bl.2 % masurata de-a lungul latimii. Delfinului. 3. B. Sc. Ap. ELEMENTE DE FINISAJE DIN LEMN Originea lemnului pentru tamplarie Vezi cherestea pentru tamplarie masiva. 87.0 % din lungime la livrare.pentru lungimi > 500 mm : ± 0. Abateri admisibile Abaterile dimensiunilor. nu va depasi 0. CLIDE Design s.r.pentru grosimi : Deformari Existenta oricaror deformari se va stabili la livrare.minea@clidedesign. Sediu social: str. 40.50. 42. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Conservarea pentru panourile din lemn care trebuie tratate structurile pentru acoperis care probabil vor intra in contact cu sistemele de membrana ale acoperisului si cu scandurile din lemn trebuie aprobate de Proiectant si de producatorul sistemului de acoperis.5 % din latime la livrare. Bl. Ap. Daca produsele se vor monta doar prin lipire. e-mail: catalin.89. panourile din placaj trebuie sa fie in concordanta cu cerintele SR NE 636-1 in conditii uscate si SR EN 636-2 in conditii de umiditate. continutul de umiditate se va determina prin testul de uscare in cuptor a pieselor luate din centru elementelor. L109.1 % . Pentru aceste produse.pentru lungimi < 500 mm : . a) ± 0. 24. Placajul Pentru folosire la tamplarie de finisare. Panourile din placaj.5 mm ± 0. Pentru lungimi mai mari de 1.2 % ± 0. S.ro CUI: RO 17147031.S 2.0 m.pentru latimi > 200 mm : .pentru latimi < 200 mm : .065. indoirea nu va depasi 0. trebuie tratate cu produse ignifuge conform standardelor in vigoare. Daca este necesar. Bucuresti Tel/Fax: 021.320. J40/1162/2005. continutul de umiditate se va verifica cu un aparat electric pentru umiditate. Produse de ignifugare Toate elementele structurale din lemn din mansarde. Nr.l. Creozotul.s. Matei Basarab.5 mm. c) Indoire Pentru lungimi care nu sunt mai mari de 1. in acelasi timp ale dimensiunilor de livrare si nominale trebui sa fie cuprinse in urmatoarele limite: . In caz de disputa. d) Margini drepte Pentru lungimi mai mici de 1. b) Bombare Bombarea nu va depasi 0. 65. Bucuresti Punct de lucru: str. deasemenea trebuie sa fie in concordanta cu cerintele SR EN 636-3. Sc. Forma dreptunghiulara Deformarea formei dreptunghiulara nu va depasi 0. ex lucrarile producatorului de 15 (± 2) % doar daca nu este stabilit altfel. pentaclorofenal.625.5 % din lungime la livrare.0 m. 3.2 mm ± 0. nu va depasi 0. Et.5 % din lungime. Nr.0 m. acest lucru trebuie mentionat cand se face comanda.2 mm 116 .c. Continutul de umiditate Elementele individuale vor avea un continut de umiditate. indoirea nu va depasi 1.

CLIDE Design s.c. 42. cand se pot indeparta usor prin sablare. Et. Bl. 24. daca nu emit mai mult de 0.ro CUI: RO 17147031. S. Valorile necesare pentru duritate si uzura. Uzura se va masura confrom prENV 13696.r. Ap. e-mail: catalin. Sc.15 mg de aldehida formica per m3 de aer (clasa de emisie E1 conform SR EN 717-2). 117 . si daca grosimea materialelor livrate nu este in conformitate cu detaliile de executie. vor fi mentionate in proiectele tehnice. 3. rafturile pentru carti din lemn). Bucuresti Punct de lucru: str. Bucuresti Tel/Fax: 021. J40/1162/2005.89.s. Duritate si uzura In cazul unei dispute si daca este relevant. Nr. Delfinului.50. Matei Basarab. Toate componentele vor fi prelucrate cu atentie si finisate pe partea vizibila. Sediu social: str. 3. nu se permite cu finisaj transparent Se permite. Se permite sa se foloseasca acest tip de material DOAR la mobilIier si dispozitivele de prindere .065.l. 87. Cerinte pentru componentele din lemn pentru scari Calitatea admisa pentru cherestea conform SR EN 942 Element Clasa Er Finisaj transparent Margine Partea orizontala a scari i Partea verticala Coloana a unei J30 scari in spirala Mana J10 curenta Balustrada Protectie J30 J40 J30 J10 2 mm/m 2 mm/m 20 mm/m Nu se permite 4 pe metru J30 J10 J 942 Finisaj Opac J40 J30 Contractie Abatere a texturii lemnului Imbinare coada de randunica Nu se permite 20 mm/m 2 mm/m 20 mm/m 20 mm/m 4 pe metru. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi e) Prelucrare Calitatea prelucrarii pe partile vizibile ale tamplariei din lemn masiv trebuie sa fie astfel incat sa poata primi finisajul fara alte operatii exceptand frecarea usora. Forta mecanica In caz de disputa si daca forta mecanica este relevanta (de exemplu pentru scarile.625. daca este laminat J30 Folosirea aldehidei formice Unele placi aglomerate. duritatea se va masura in concordanta cu EN 1534 pentru produsele din lemn si cele pe baza de lemn. Ap. Mobil: 0733. Abateri usoare ale texturii lemnului sau defecte similare. materialele/produsele din lemn sau pe baza de lemn se pot testa in concordanta cu: SR EN 408 pentru materialele din lemn sau pe baza de lemn. B.minea@clidedesign. SR EN 789 si SR EN 1058 pentru produsele pe baza de lemn.320. placaje si materiale din placi similare sunt produse cu adezivi care emit aldehida formica. Bl.S 2. Sc. cand lemnul nu este protejat. L109. Nr. dulapurile. 6. 40. daca este laminat Nu se permite 4 pe metru. 65.

ro CUI: RO 17147031. Nr. Existenta proiectului tehnic si a detaliilor de executie. Se fixeaza elementele de baza ale popilor folosind elemente metalice ancorate in palca de beton peste ultimul etaj. toate elementele din lemn trebuie sa fie ignifugate. J40/1162/2005.Se verifica daca lucrarile anterioare au fost finalizate si existenta scoabelor pentru a fixa cosoroabele la ultimul etaj sau la atic. Verificari la sfarsitul executiei lucrarilor de sarpanta Trebuie sa verifice: Existenta si continutul certificatelor de calitate ale materialelor. CLIDE Design s. Sc. Depozitarea corespunzatoare a materialelor astfel incat greutatea sa fie uniform distribuita pe toata suprafata placii.065.50. Verificari in timpul executiei lucrarilor de şarpanta Trebuie sa verifice: Respectarea procedurii tehnice de executie prezentata de constructor in documentele de calitate. Mobil: 0733. Corespondenta sectiunii elementelor de lemn ale sarpantei cu prevederile proiectului. Se monteaza si imbina panele. B.s.6. Bucuresti Tel/Fax: 021. Rigidizarea cosoroabei de centura prin intermediul scoabelor din centura. 42. Se monteaza popii. 118 . Dupa montarea astereala. Bucuresti Punct de lucru: str. 3. Matei Basarab. este necesar ca materialul sa se fi testat de producator intr-o camera climatica in conditii de laborator. bolturi. Daca la innadirea popilor si a clestilor se face chertarea elementelor in vederea asigurarii unei suprafete plane de contact. Ap. Daca la solidarizarea clestilor cu popii se folosesc cuie sau buloane. Ap. Contractorul sau producatorul trebuie sa furnizeze un certificat de testare. Delfinului. 3. S. sa nu fie degradat ). Existenta scoabelor pentru fixarea cosoroabei in centurile exterioare de la ultimul nivel.minea@clidedesign.S 2. VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR Verificari inainte de inceperea executiei Trebuie sa verifice : Existenta procedurilor tehnice de executie pentru lucrari de sarpanta. Se fixeaza cosoroabele aticului. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Pentru a demonstra conformitatea cu aceasta restrictie. 6.320. 40. Daca innadirea panelor se face in dreptul popilor . Respectarea proiectului si a detaliilor de executie. Nr. Bl. Existenta agrementelor tehnice. cuie. Se marcheaza pozitia elementelor de baza pentru popi. Se monteaza si se imbina clestii cu popii folosind scoabe. e-mail: catalin. Bl. Fazele de executare ale acoperisului tip sarpanta sunt urmatoarele: . 87. Se monteaza toate elementele de ridigizare ale structurii acoperisului.l.625. Incheierea lucrarii executate anterior (PV receptie calitativa pentru receptia a placii de beton de la ultimul nivel). Fixarea rigida a talpilor popilor in placa de beton prin intermediul unor confectii metalice ancorate. Sc. Sediu social: str.c. 9. Et. Trasarea pozitiei talpilor popilor. 24.r. 65.89. Existenta certificatelor de calitate pentru materiale si verificarea vizuala a calitatii lemnului utilizat ( sa nu aiba fisuri . L109.

3. Bl.minea@clidedesign. este obligatoriu utilizarea numai a produselor avizate de Comandamentul Trupelor de Pompieri si dupa caz cu agrement tehnic. aspectul visual al elementelor de sarpanta.s. Dupa tratarea cu produse ignifuge a lemnului. care nu ard. Nr. Materiale combustibile (cele care se aprind.ro CUI: RO 17147031. S.S 2. 3. de societati certificate pentru acest tip de lucrari . Clasa C3 : mediu inflamabile.P118 / 99. Existenta si continutul proceselor verbale de receptie calitativa si de lucrari ascunse intocmite pentru aceasta lucrare 9. Ap. Sc. si sa obtina avizul Comandamentului Trupelor de Pompieri si agrementul tehnic pentru produsele noi sau modificari ale caracteristicilor produselor existente. B . fiecare constructie are un grad de rezistenta la foc. furnizorii produselor ignifuge sunt obligati sa livreze numai produse corespunzatoare standardului de firma sau normei interne. Ap.320. Sediu social: str. Matei Basarab. dar ii confera acestuia o comportare la foc imbunatatita pe o anumita perioada de timp. Procedeul de imbunatatire a comportarii la foc a materialelor combustibile se numeste ignifugare = operatiunea de tratare a unui material combustibil cu produse ignifuge in scopul reducerii capacitatii de aprindere si a propagarii flacarii pe suprafata acestuia. 119 . stabilit prin proiect.7. nu se degradeaza. iar in perioada desfasurarii acestei activitati se vor face probe martor care vor fi incercate intr-un laborator agrementat in vederea testarii LRF la care a ajuns materialul respectiv . 42. Bl.r. 65.625. Ignifugarea nu exclude aprinderea si arderea materialului. Deoarece materialele de constructii din lemn care alcatuiesc structura sarpantelor fac parte din categoria C4. LRF = Limita de rezistenta la foc = durata de timp la care elementul elementul isi pierde capacitatea de rezistenta la foc intr. destinatie si importanta a cladirii . distanta dintre elemente. functie de riscul de incendiu sau de categoria de pericol. materialelor si produselor pe baza de lemn trebuie sa se reduca posibilitatea acestora de a se aprinde usor si de a arde in continuare. J40/1162/2005. Materialele combustibile se impart in 4 clase de combustibilitate dupa modul in care se inflameaza: Clasa C1 : neinflamabile. Clasificari Materialele de constructii se clasifica din punct de vedere al comportarii la foc in 2 grupe: A . L109. Materiale incombustibile. nu se aprind.50. CLIDE Design s. Mobil: 0733. Aceasta substanta actioneaza prin: formarea unui strat absorbant al gazelor inflamabile. Producatorii si. Clasa C2 : dificil inflamabile. CC = Clasa de combustibilitate = caracteristica a materialelor de constructii privind comportarea la foc. Delfinului. generalitati Conform Normativului de siguranta la foc . ard sau se degradeaza sub influenta temperaturilor inalte). este necesara imbunatatirea comportarii la foc prin tratarea la suprafata sau in masa materialului cu o substanta inhibitoare de flacara care poate intarzia aprinderea materialului si poate reduce viteza de propagare a incendiului. Nr. Bucuresti Tel/Fax: 021. formarea unei bariere pentru flacari si descompunerea in gaze inerte care dilueaza amestecul combustibil. 24. B. 6. Produsele ignifuge vor fi avizate de Ministerul Sanatatii asupra toxicitatii. Bucuresti Punct de lucru: str. Ignifugarea si antiseptizarea elementelor din lemn Pentru ignifugarea materialelor si elementelor de constructii combustibile. Clasa C4 : usor inflamabile. Ignifugarea se realizeaza cu materiale agrementate .un incendiu standard . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Examinarea directa a calitatii lucrarilor verificandu-se prin sondaj sectiunile elementelor . Et.c. e-mail: catalin. IGNIFUGAREA TAMPLARIEI STRUCTURALE Definitii. 40. dupa caz.065. Sc. 87.89.l.

. Et.uniformitatea stratului de material ignifug aplicat.S 2. b) denumirea materialului ignifugat. .daca este respectata procedura tehnica de executie. f) denumirea executantului. d) data aplicarii. Bucuresti Punct de lucru: str.daca in timpul executiei s-au prelevat probe pentru incercarea lor in laboratoare specializate conform SR 652. terminarea operatiunii anterioare.c. existenta procedurii tehnice de executie pentru lucrari de ignifugare. CLIDE Design s.s. Nr.ro CUI: RO 17147031. 65.625. atestatul persoanelor care supravegheaza executia lucrarilor. 40. ele vor fi anexate la Cartea constructiei. sigilate si stampilate de executant si beneficiar.320. tratarea epruvetelor se face prin procedeul de ignifugare utilizat pentru lucrarea de baza. Lucrarile de ignifugare vor fi executate de personal instruit si atestat in acest scop. existenta certificatelor de calitate si a agrementelor tehnice pentru produsele folosite.daca a fost anuntata unitatea teritoriala de pompieri de efectuarea acestei lucrari. Verificari la sfarsitul operatiunii de ignifugare Trebuie sa se verifice: .). Bl. c) numarul certificatului de calitate al produsului ignifug. c) denumirea produsului ignifug si consumul specific realizat. . Sc. Executantul lucrarilor de ignifugare este obligat sa certifice calitatea ignifugarii executate prin buletine de incercare eliberate de laboratoare autorizate. a materialului de ignifugare. Sediu social: str.daca sunt respectate instructiunile de aplicare ale produsului din fisa tehnica a acestuia. 9. 87.minea@clidedesign. 42. pot fi luate si alte masuri de protectie contra incendiilor.daca epruvetele au fost bine ambalate. b) numarul lotului de produs ignifug. Mobil: 0733.50. 3. beneficiarul este obligat sa verifice buletinele de incercare si asigurarea conditiilor de eficienta . precum si a producatorului. 24.l.trebuie realizate minim 3 epruvete cu dimensiunile 400 x 150 mm. e) modul de aplicare. 120 .r. La receptia lucrarilor. 6. existenta fisei tehnice a produsului respective.realizarea receptiei provizorii a lucrarilor de ignifugare prin intocmirea procesului verbal de receptie provizorie in care trebuiesc specificate urmatoarele: a) denumirea produsului ignifug utilizat. S. Sc. Verificari in timpul operatiunii de ignifugare Trebuie sa se verifice: . L109. J40/1162/2005. . VERIFICAREA CALITATII IGNIFUGARII Verificari inainte de inceperea ignifugarii Trebuie sa se verifice: atestatul pentru lucrari de ignifugare al firmei executante emis de Inspectoratul general al Pompierilor. cu respectarea stricta a instructiunilor de utilizare elaborate de producator (tehnologie de aplicare. . iar etichetarea lor trebuie sa cuprinda urmatoarele specificatii: a) denumirea obiectivului unde s-a efectuat operatia de ignifugare. Matei Basarab. consum specific sa.065. existenta instrumentelor si a sculeleor necesare pentru desfasurarea operatiunii. 3. . Nr. Ap. Bl. Ap. .89.8. B. pregatirea suprafetei in conformitate cu cerintele specificate in fisa tehnica a produsului.aplicarea uniforma in numarul de straturi specificat in fisa tehnica. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Intrucat prin ignifugare se intarzie aprinderea materialelor combustibile dar nu se elimina posibilitatile de ardere a materialelor protejate. Delfinului. e-mail: catalin. Bucuresti Tel/Fax: 021.

s. 9. 3. Ap.executie si montaj elemnente de acoperis din lemn – sarpante . B. Bucuresti Tel/Fax: 021. Sediu social: str. 42.executie tratamente antifugice si antiseptice la elementele din lemn . Bl.executie placari cu lambriuri .minea@clidedesign.c. Delfinului.scari .89. 24. Catalin Minea 121 .625. incercare efectuata de un laborator atestat.50. Nr. i) data aplicarii produsului. S. L109.320.065. CLIDE Design s. h) numarul straturilor aplicate.ro CUI: RO 17147031. e) modul de aplicare al produsului. Nr. Sc. 40.executie tratamente de ignifugare elemente lemn. f) tipul materialului protejat.r. Intocmit : Arh.S 2. 65. j) data efectuarii probelor. Bucuresti Punct de lucru: str. g) consumul specific.l. Et. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE . Matei Basarab. 3.9. Mobil: 0733. 6. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi d) numarul avizului de expeditie al materialului. Ap. e-mail: catalin. La receptia definitiva trebuie verificata existenta buletinului de incercare pentru epruvetele supuse incercarii. J40/1162/2005. Sc. 87.executie si montaj elemente din lemn . Bl.

11.C. 92/08.C.S.320.T. C 14-1982 Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate usoare la lucrãrile de zidãrie Ghid privind utilizarea blocurilor mici de zidãrie din beton cu agregate grele BZG290x240x88 mm Instructiuni tehnice privind compozitia sI prepararea mortarelor de zidãrie sI tencuialã Normativ pentru executarea constructiilor din panouri mari Instructiuni tehnice pentru proiectarea sI executarea peretilor si acoperisurilor din elemente din beton celular autoclavizat Instructiuni tehnice privind proiectarea executarea si receptionarea peretilor despãrtitori din panouri prefabricate pe bazã de produse lemnoase Îndrumãtor tehnic pentru realizarea sI utilizarea la peretii despãrtitori a panourilor de perete demontabili de lemn Instructiuni tehnice pentru alcãtuirea sI executarea peretilor din plãci ondulate din azbociment Instructiuni tehnice pentru executarea zidãriilor 3.06. Et.C. Bl.P.C. Sediu social: str.P. Bucuresti Punct de lucru: str.065.P.10.L 18/13. Matei Basarab.07.08. Mobil: 0733.C.11. P 113/1-1994 M. instructiunile din specificatii vor avea prioritate.01. 40. Nr. B.D. S.D.P.C.minea@clidedesign.07. 1994 9. 127/02.C.c.s.P. 130/30.C.T.LUCRARI DE ZIDARIE 10. Ap. 21/N/11.D.C. 3.L.1983 P104-1978 C 17-1978 C 14-1978 Înlocuieste 2. C 116–1976 10.P. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 10.C.E.625.T.C.1994 I.P.50. 92/19. P 42-1971 6. 3.L. 42.r.D. Sc.A.P.2. J40/1162/2005.D. Nr.C. 48/N/02. C 116-1982 I.1981 8.1982 C. Bl. P 104-1983 7. C 193-1979 122 .1971 I.1. CAIET DE SARCINI . 1. Delfinului. 18/N/07. C 14/1-1994 4.L. CLIDE Design s. P 113-1981 I.l.08.1982 I. Indicativ MP 007-1999 Titlu Metodologie de investigare a zidãriilor vechi Ordin de aprobare M. L109.C. Bucuresti Tel/Fax: 021.A. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de zidarie. e-mail: catalin.A. 65.1982 M. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. 71/10. C 17-1982 5.P.1999 I.89.C.C.D.C. Ap.C. Nr. cat si specificatiile mortarului pentru lucrari de zidarie. 87.A. 24. 10. 6. Sc.ro CUI: RO 17147031.S 2.C.

STAS 10109 /1 .P. S. C 197-1989 Instructiuni tehnice pentru utilizarea chiturilor tiocolice la etansarea rosturilor în constructii Norme tehnice pentru proiectarea sI executarea panourilor monostrat din betoane usoare cu adaosuri de cenusã sI spumanti. Sc. Lungimea de suprapunere şi aranjarea zidăriei va fi de în concordanţă cu capitolul 13 din P2 .P. GP 053-2000 M. 51/27.C. Legenda M.P.10.C.T.L. Nr.1.c. MANIPULARE. J40/1162/2005. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE.C. Transporturilor si Turismului I.L. 6. GEx 0062002 GE 045-2002 M. Materiale: SR EN 771 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie.320. pentru hale parter Îndrumãtor tehnic pentru executarea panourilor mari prefabricate neportante din blocuri ceramice cu goluri Ghid de proiectare si executie pentru prinderea elasticã a peretilor de compartimentare de structura de rezistentã NORMATIVE CONEXE 15.L. C 235-1991 M. C 226-1987 NP 45-1986 13.T.89. Proiectare si Directivare in Constructii 10. 87.11.L. 3.C.1987 C 197-1979 12. Bl. Et. Sc.A. 1716/17.2002 17. GE 047-2002 Ghid privind utilizarea chiturilor tiocolice.P.2002 16. 123 .10.L.82 Proiectarea şi execiţia lucrărilor de zidărie. Mobil: 0733.50.T. 42.s. Bucuresti Tel/Fax: 021. e-mail: catalin.1991 14.T.1979 I.85. repararea şi etanşarea construcţiilor subterane pentru Metroul Bucureşti Ghid privind execuţia lucrărilor de stopare a igrasiei pereţilor construcţiilor.P. calculul şi executarea structurilor de zidărie.12. 3. Se vor folosi cărămizi numai de calitatea I.L. LIVRARE. Ap.C.D.10.04. 1578/15.3.L. 40. Bl.A.3. 258/N/2.P.85. DEPOZITARE 10. acrilice şi siliconice la etanşarea rosturilor în construcţii (revizuire şi completare instrucţiune tehnică C 197-89) Ghid pentru întreţinerea.L.r.625. .C.T.Institutul Central de Cercetare .11. Sediu social: str.l.85 Normativul pentru alcătuirea.Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului M.L.S 2.065. Bucuresti Punct de lucru: str.P. CONTROLUL CALITATII. Ap.1989 I. cu membrane izolatoare rigide 64/19. P2 .2000 M. Calitatea cărămizilor trebuie să în conformitate cu datele din tabelul 1+2 din P2 . 65. L109.D.A. Delfinului. B.L.P.Ministerul Lucrarilor Publice.2002 M. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi din piatrã brutã 11. 15/N/4.01. .C.minea@clidedesign.C.P.C . 1447/03. 24. Matei Basarab. Nr.D.P. 5/10.T. CLIDE Design s.ro CUI: RO 17147031.T.L.

C) Armături Armăturile trebuie să fie în conformitate cu STAS 438/1 . S.85. marca 100 si vor corespunde prevederilor SR EN 771.12 mm.minea@clidedesign. L109.3. blocuri de teracota. m) Adezivi pentru blocuri celulare de zidarie din beton.89. c) Blocuri cu goluri din beton. spre aprobare. d) Blocuri din BCA. 10.ro CUI: RO 17147031.6 mm. Delfinului. Ap. Sediu social: str. Proporţia în care se vor utiliza în amestecul de mortar va avea un conţinut de cel puţin 50% nisip natural.l. se vor pune la dispozitia Investitorului. Bl.2.3. 24. Ap.s. e) Caramizi refarctare. f) Blocuri din BCA cu dimensiunile 200X250X400 conform P 104-1983. b) Caramizi si panouri ceramice cu goluri verticale sau orizontale.3. corespunzatoare prescriptiilor STAS 438/2 .91. Nr. 40.91.320. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi a) Caramizi presate pline cu dimensiunile 240x115x63. marca 100 si vor corespunde prevederilor SR EN 771. b) Caramizi ceramice cu goluri veticale cu dimensiunile 240x115x88 sau blocuri de teracota mari de 290X240X188. e) Blocuri cu goluri din beton cu dimensiunile 200X200X400 conform ASTM C 129 sau similar aprobat. Mobil: 0733. d) Blocuri pline din beton cu dimensiunile 200X150X300 conform ASTM C 129 sau similar aprobat.50. e-mail: catalin. 3. Nr. Sc. Bucuresti Tel/Fax: 021. Marca mortarului: M 50Z Materiale A) Lianţi: var hidratat conform STAS 3201 .89 şi 438/2 .065. D) Apa 124 . 3. Armaturile vor corespunde prescriptiilor STAS 438/1 . CLIDE Design s. Tabelul 2. j) Armaturi din OB 37 si PC 52 0 = 8 .625.c. Bucuresti Punct de lucru: str. g) Blocuri din gips pentru pereti de compartimentare cu sau fara goluri.82 Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială P2 .r.Var pentru construcţii B) Agregate Nisipul natural de carieră sau de râu poate fi parţial înlocuit cu: nisip provenit din concasarea rocilor naturale. J40/1162/2005. i) Elemente ceramice pentru conducte de ventilatie verticale. 87.89. Specificatii pentru mortare Generaliţi Mortarul va respecta: C17 . 65. Betonul trebuie să fie cel puţin tip C8/10. l) Mortare si betoane conform marcilor din proiect. c) Panouri ceramice cu dimensiunile 300X75X300 conform NTR 9059-80 sau similar aprobat. Et. k) Armaturi din STNB 0 = 5. 10. Bl. 6. Caramizile utilizate vor fi numai de calitatea I. Matei Basarab. f) Elemente ceramice pentru conductele de ventilatie. h) Caramizi refractare pentru cosuri de fum.S 2.Var hidratat şi pulbere pentru construcţii var pastă conform STAS 146 . urmatoarele mostre: a) Caramizi presate pline sau Blocuri Pline din Beton. Aceste nisipuri trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice din normele in vigoare. B. Mostre si testari Inainte de comandarea si livrarea pe santier a materialelor necesare executiei zidariilor. 42. Sc. Caramizile ceramice cu goluri verticale vor fi numai de calitatea I.

Bl. e-mail: catalin.Betoane.18 1600 Mortare pentru pereţi din elemente armate: Mortar de poză din ciment şi nisip (1:3 părţi în volume) şi apa până la realizarea unui mortar de consistenţă vârtoasă (determinată cu conul etalon).89. CLIDE Design s. de ciment şi ciment var de marcă 50 sau mai mari.var 230 219 0.minea@clidedesign.50. Et. Mortarele vor corespunde normativului C 17 . Pasta de imbinare pentru blocuri de compartimentare din gips.c. 40. Mortare sau adezivi speciali pentru blocurile din BCA. Mortar pentru umplerea rosturilor verticale circulare din ciment şi nisip (1: 3 părţi în volume) şi apă până la realizarea unui mortar de consistenţă fluidă (determinată cu conul etalon). Nr.82. Delfinului. Ap.065. 65.s. Compoziţia mortarelor de zidărie Dozajele uzuale pentru mortarele de zidărie pe bază de var şi ciment care pot fi utilizate fără încercări preliminare în cazul folosirii nisipurilor naturale sunt speficate în tabelul următor: (conform SR EN 12620) Marca Tipul Materiale pentru 1 mc mortar mortarului mortarului Ciment Var hidratat var Var pastă sau (mc) (kg) şi notaţia şlam de carbid F 25 (kg) M 30 (kg) pastă sau şlam de carbid (mc) (kg) M 50 Z Ciment . Controlul calităţii mortarelor: Determinarea caracteristicilor mortarelor de zidărie şi tencuială se va face conform metodelor prescrise în SR EN 1015 "Metode de incercare a mortarelor de zidarie".l. F) Aditivi 1. pentru ultimul se foloseste cimentul Portland. Clorura de calciu se poate utiliza ca accelerator de întărire pentru mortare de zidărie. 125 . Plastificanţi în cazul mortarelor de ciment se poate utiliza ca aditiv plastifiant antrenor de aer "Disanul". Ap. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Se va utiliza apa de la reţeaua de alimentaţie în cazul utilizării altei surse. Acceleratori de întărire. Mortar de ciment si mortar de ciment cu var In functie de inaltimea peretilor. Prepararea mortarelor: Prepararea mortarelor pe bază de ciment şi var hidratat se face numai prin proceduri mecanice. 3. J40/1162/2005. 24.S 2. Sc. exceptand blocurile din BCA pentru zidarie vor fi mortare marca M 50 Z si M 100 Z. Bucuresti Tel/Fax: 021. Bucuresti Punct de lucru: str. 42. Mobil: 0733. L109. Prepararrea mortarelor se poate face manual sau mecanizat asigurandu-se urmatoarele conditii: dozarea exacta a componentilor mortarului. S.625. numarul etajelor si nivelul de intensitate seismica mortarele folosite la lucrarile de zidarie.090 115 1. Condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească mortarele vor fi conform normativelor in vigoare.320.ro CUI: RO 17147031. Matei Basarab. asigurându-se umătoarele condiţii: dozarea grosimetrică a componentelor solide ale mortarului cu toleranţe de ± 2% pentru lianţi şi ± 3% pentru agregate.r. Sc. 6. apa trebuie să corespundă condiţiilor SR EN 1008:2003. Sediu social: str. Nr. amestecarea îngrijită a mortarului până la omogenizarea completă. la lucrările executate pe timp friguros. B. E) Ciment conform specificaţiilor de la capitolul . amestecarea mortarului pentru omogenizare si obtinerea unei cat mai bune durabilitati. Calitatea mortarelor se verifica pe parcursul executiei zidariei si a furnizarii lor in conformitate cu SR EN 1015 "Metode de incercare a mortarelor de zidarie". 2. 3. 87. Bl. Mortarele trebuie sa fie in concordanta cu cu specificatile Producatorului pentru blocurile din BCA.

ro CUI: RO 17147031. CLIDE Design s. marca 100. INSTALARE. 24. g) Compozitia. 10. 6.r. Transportul materialelor se face cu utilaje speciale iar durata maxima de transport va fi astfel apreciata incat punerea in opera a mortarelor sa se faca in maximum 10 ore de la preparare. Depozitare Caramizile si blocurile se vor aproviziona in containere.c. S. conform STAS 10109/1 82 si Normativul C 140 .625.S 2. 10. Matei Basarab. Nu se admit caramizi/blocuri sparte sau fisurate sau cele ce nu corespund conditiilor impuse prin caietul de sarcini. 87.1. Bl. Ap. MONTARE.2 – 89.79. Sc. in cantitati suficiente asigurarii unui flux continuu de executie. Bucuresti Punct de lucru: str. SR EN 771.89.4.3.4. ASAMBLARE 10.5. consitenta si calitatea betonului din stalpisori. Verificarea calitatii materialelor Aceste verificari trebuiesc efectuate inaintea inceperii executiei lucrarilor pe lotul de materiale aflate in depozit sau soproane si de fiecare data cand se aprovizioneaza santierul cu un nou lot de materiale.s. e-mail: catalin. Et. h) Compozitia. HEBEL sau similar aprobate.3. e) Calitatea caramizilor refractare. . Delfinului. buiandrugi etc. Ap. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Mortarul trebuie sa aiba o consistenta care sa permita imbinarea adecvata pe orizontala si verticala a blocurilor de compartimentare. tip YTONG.4. Se va asigura depozitarea lor sub soproane.82. 3. Livrare.50. transportat si depozitat fara posibilitatea de umezire si inghet. c) Calitatea blocurilor din beton pline sau cu gauri. f) Calitatea elementelor ceramice prefabricate pentru conductele de ventilatie.065. dimensiuni 240x115x88 pentru caramizi pline si 240x115x63 pentru caramizile ceramice cu goluri verticale. Mobil: 0733. 3. Sc.minea@clidedesign. Pentru zidaria de umplutura si portanta pentru caldirile fara etaj sau cu un etaj. b) Calitatea panourilor ceramice cu goluri orizontale. B. 10. 10. Bucuresti Tel/Fax: 021.4. 42. 40. d) Calitatea blocurilor din BCA . Bl.320. Sediu social: str. Nr. Caramizi din argila si blocuri din beton Cand se folosesc caramizi standard din argila arsa se vor folosi numai caramizi calitatea I. Cimentul va fi livrart in saci de 50 kg. Materialele sensibile la umezeala si inghet vor fi depozitate sub soproane sau magazii special amenajate. J40/1162/2005.91. i) Calitatea armaturilor conform STAS 438/1. EXECUTIA LUCRARILOR. consistenta si calitatea mortarului de zidarie. Mortarul folosit pentru lucrarile de zidarie este mortarul var-ciment M 50Z. se pot folosi alternativ: • blocuri din BCA. Zidaria de umplutura si portanta Pentru zidaria de umplutura si portanta se pot folosi urmatoarele tipuri de caramizi si blocuri: • caramizi din argila arsa cu sau fara goluri. • blocuri de teracota mari cu goluri. • blocuri cu gauri din beton.l. Se vor face verificari pentru: a) Calitatea caramizilor presate pline si caramizile ceramice cu goluri verticale conform STAS 10109/1 . evitandu-se spargerea lor. Nr.2. centuri . 65. L109. Armaturile se vor livra evitandu-se deteriorarea lor prin expunerea la umezeala. Manipulare. 126 .

L109. ramificatii si intersectii sunt cele aratate in Normativul P 2 . pentru a obtine valoarea R necesara de 2. lasandu-se neumplute numai pe o adincime de 1 cm de la fata exterioara a zidului. iar cea a rosturilor verticale de 10 mm. Inainte de executarea zidariei intre elementele de beton armat pe suprafata respectiva se aplica un sprit de mortar de ciment. 65. Potiunile de zidarie situate in stanga si dreapta golurilor de usi si ferestre avand lungimea de peste 1 m se vor ancora ca zidaria plina (aratat mai sus). Valoarea k corespunzatoare va fi de 0. 3.3 ori intr-o baie de bitum topit fierbinte. Randul al doilea de la cel de-al doilea zid se executa continuu si se intrerupe la primul zid la intersectii si asa mai departe. Ancorarea zidariei de umputura de structura existenta a cladirii se face cu ajutorul mustatilor de otel beton 0 8 mm avand o lungime de 60 cm l = 50 cm.50. Bl.625. La fiecare gol de usa se vor inzidi cate 4 (patru) gheremele de o parte si alta a golului si 3 (trei) sau 2 (doua) gheremele la fiecare gol de fereastra. Taierea caramizilor/blocurilor necesare pentru realizarea legaturilor la colturi.c. Sc. intersectii si ramificatii se face alternativ si anume: primul rand de caramizi se executa continuu la unul din ziduri si se intrerupe la cel de-al doilea in dreptul intersectiei. ramificatii se face cu ciocanul de zidarie bine ascutit sau cu o unealta electrica cu disc abraziv. 87.63.S 2. Bucuresti Tel/Fax: 021. CLIDE Design s. Terasa se va face obligatoriu la fiecare rand . Verificarea orizontalitatii se va face cu o sfoara de trasat bine intinsa intre extremitatile zidariei.r. ramificatii si colturi sa se faca pe minim % caramida in lungul zidului si pe % caramida/blocul per grosimea lui. iar rostul vertical dintre zidarie si elementele de structura va fi umplut complet cu mortat M 100 Z. caramizile/blocurile se vor uda bine cu apa inainte de punerea lor in lucrare. armatura orizontala din OB 37 2 x 0 6mm de 100 cm lungime. Ap. in functie de inaltime.065. Stalpii verticali din beton vor fi legati cu centuri de ancorare conform prevederilor si normelor legate de masurile anitiseismice in lucrarile de zidarie. Pentru obtinerea unei aderente cat mai bune intre caramizi si mortar. cele cu lungimea egala sau mai mica de 1 m se vor ancora conform Normativ P 2 . intersectii.grosimea rosturilor orizontale va fi de 12 mm. S. Verificarea calitatii zidariilor se va face pe tot timpul executiei lucrarilor iar rezultatele verificarilor se inscriu in Caietul de procese-verbale de lucrari ascunse. 10. fiind interzisa intreruperea in strepi. 42.46 W/m2K. B. Et. Bl. 40. Nr.85 figurile 58 . Detaliile de alcatuire a legaturilor la colturi. J40/1162/2005. in cazul in care nu sunt prevazuti stalpisori din beton armat. Nr. Delfinului. Intreruperea executiei zidariei se va face in trepte.s.ro CUI: RO 17147031. Sc.minea@clidedesign. Rosturile verticale vor fi tesute astfel ca suprapunerea din 2 randuri succesive pe inaltime. e-mail: catalin. Pereti despartitori din zidarie 127 . la colturi. Protectia barelor de ancorare se va realiza prin inglobarea lor in mortar minim marca M 50 Z. fir cu agrafe 0 8 mm l = 50 cm fixate cu bolturi impuscate in beton la cca 60 cm (Normativ P 2 . Teserile se vor face avand grija sa se obtina legatura de cel putin % caramida. fixate la colturile zidariei. figura 64b.85.89. Mobil: 0733. Legaturile dintre ziduri. Gheremelele de lemn vor fi impregnate in carbolineum sau cufundate de 2 . Caramizile/blocurile pline se pot folosi pentru peretii exteriori la cladirile monumente istorice cu o captuseala de izolatie interioara.l.85 figura 65). 24. atat la camp cat si la interspatii. 3. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Pentru peretii exteriori nu se vor folosi caramizi sau blocuri pline. cu bare 0 8 mm.320.3. Bucuresti Punct de lucru: str.0 m2K/W pentru zidaria izolata in exterior (6cm polistiren extrudat) pe mbele parti. Rosturile orizontale. Matei Basarab. Pentru asigurarea conlucrarii peretilor care se intersecteaza se va prevedea la colturile si ramificatiile exterioare. Orizontalitatea rindurilor de caramizi se obtine utilizand rigle de lemn sau metal (abstecuri) gradate la intervale egale cu inaltimea randurilor de zidarie.4. Ap. 6. verticale si transversale vor fi bine umplute cu mortar pe toata grosimea zidului. Sediu social: str.

65. astfel incat sa permita dilatari si contractii termale. Delfinului. Pe parcursul executiei lucrarilor se vor face verificari ale calitatii. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Se vor folosi aceleasi tipuri de caramizi/blocuri. 10. • caramizi refractare cu captuseala interioara din inox sau ceramica sau • un sistem Schiedel (blocuri de beton usoare prefabricate cu tuburi ceramice interioare cu termo-izolatie rezistenta la foc.6. 13. Matei Basarab. cosurile de fum trebuie separate de un rost sau de un strat de izolatie termica. orizontalitatii randurilor se face pe tot parcursul executiei lucrarilor si rezultatele verificarilor vor fi inscrise in procese verbale de lucrari ascunse. Bl. e-mail: catalin. 40. cat si pentru zidaria de protectie a hidroizolatiei verticale pe partea exterioara a peretilor subsolului se pot folosi panouri ceramice. Caramizile cu goluri verticale se vor zidi cu mortar fluid (cu consistenta 10 . fractiunile de caramizi se vor folosi numai pentru realizarea legaturilor din caramida. B.4. 87. fisuri. orizontalitatii randurilor zidariei si vor fi consemnate in procese-verbale. de 7. Bucuresti Punct de lucru: str. Bucuresti Tel/Fax: 021. CLIDE Design s. S. Peretii despartitori se fixeaza la partea inferioara in pardoseala incaperii si la cea superioara prin impanarea cu mortar de ciment marca M 100 Z. Elemente nestructurale din zidarie Tubulatura de ventilatie se va executa din: • caramizi presate pline sau caramizi cu goluri verticale numai calitatea "A" si marca 100. Bl. Verificarea calitatii zidariei.s. Zidaria va fi executata cu rosturile orizontale si verticale bine umplute cu mortar. 6. Pentru peretii despartitori fara o clasa de combustie speciala.065.4. verticalitatii.5. 24. • din prefabricate speciale. 8. pct. Tubulatura de ventilatie se va alcatui din caramizi intregi. Cand se afla in legatura directa cu alte zidarii. Nr. Puturile cosurilor de fum nu trebuie sa aiba legatura cu alte zidarii si normal nu trebuie puse pe peretii exteriori. 3. Peretii despartitori se vor ancora de elementele structurale (stalpi sau difragme) ca si peretii portanti plini sau cu goluri de timplarie (Normativ P 2 .ro CUI: RO 17147031. Se vor monta numai caramizi care nu prezinta defecte sau crapaturi. Blocuri pline pentru peretii despartitori de 15 cm grosime sau blocuri de 12. Et.4. Sc.c.2.S 2. Peretii despartitori se rigideaza pe directia perpendiculara planului lor prin solidarizarea lor cu peretii structurali prin tesere si ancorare cu bare de otel OB 370 8/60 cm in rosturile orizontale. Peretii despatitori de 7. Executarea lucrarilor pe timp friguros 128 .4. J40/1162/2005. Ap. a verticalitatii. 42. Ap.l.85. Intreruperea zidariei se va face in trepte. 10.5 cm grosime.5 cm grosime se vor executa cu mortar marca M 50 Z si vor fi armati conform Normativului P 2 .minea@clidedesign.5. L109.85 pct. Rosturile zidariei ghenelor se vor tese folosind mortat M 100 Z.89.r. Mobil: 0733. Sc. Executia va fi ingrijita.8). cu goluri orizontale. Sporirea rigidatii lor se obtine si prin armarea lor cu bare din otel amplasate in rosturile orizontale la distanta de 4 asize.50. Sediu social: str. astfel ca suprafata interioara a ghenelor sa fie neteda. Nr.5 cm grosime se pot folosi. Cosurile de fum Cosurile de zidarie vor fi din: • caramizi pline din argila presata tencuite in interior si exterior cu captuseala interioara din inox sau interioara din ceramica.625. 10. decat daca se pune o izolatie suplimentara in exterior.11 cm) iar golurile caramizilor se vor umple cu mortar. 3. Peretii de compartimentare din blocuri de gips trebuie ancorate in structura portanta adiacenta. mortare si armaturi ca in cazul peretilor portanti.320.1. fiind interzisa intreruperea in strepi. mai ales cand este necesara o clasa de combustie mai mare (rezistenta la foc).

dintre proiect si executie (goluri.ro CUI: RO 17147031. Se astupă ştuţurile. 87. Nr. o mortarul . 24. Executarea lucrarilor de reparatii ale zidariilor. Nr.se verifica respectarea retetei din proiect.320. J40/1162/2005.89.) la elementele realizate. prin care s-a făcut injectarea şi se desface următorul.4. 6. L109. c) Inventarierea tuturor procevelor-verbale de lucrari ascunse.50. 3. fara impuritati.2.r.procentul de fractiuni sa fie max 15%.minea@clidedesign.1. 1m. Sc. Reteserea zidăriei se decopertează tencuiala existentă se desface zidăria existentă în zona avariată se curătă suprafaţa de contact a zidăriei existente se vopseşte suprafaţa de contact cu lapte de ciment cu adaos de aracet se instalează zidăria nouă asigurându-se ţeserea cu cea existentă Repararea prin injectare cu mortar se decopertează tencuiala existentă se curătă suprafaţa peretelui prin frecare cu perii de sârmă se suflă cu aer comprimat şi se spală cu jet de apă se aplică pe ambele feţe ale peretelui. la intervale de cca.625. Sediu social: str.7. etc. ABATERI ADMISE Verificarea calitatii lucrarilor se va face atat la terminarea unor etape (nivele). 40.065. e-mail: catalin. Bucuresti Punct de lucru: str. gheremele. buiandrugi. • Verificarea etapelor executate anterior ( PV receptie structura realizata anterior).l.c. Cînd mortarul refulează pe la ştuţul de sus. Verificarea in timpul executiei zidariei • Ca operatiune initiala trebuie verificate materialele component: o caramizile . In functie de gradul de degradare se va stabili tipul de interventie . CLIDE Design s. Delfinului. 42.5. Matei Basarab.5. tinând desfacut stutul prin care se injectează şi cel imediat următor. se aşteaptă întărirea mortarului se efectuează injectarea cu mortar fluid M50 cu ajutorul pompelor (p<3atm). Bl. CONTROLUL CALITATII. 10. fara praf. verticalitate. Se incepe de jos în sus. Operaţiunea se repetă pe tot traseul fisurii.s. S. se introduc în fisuri ştuţuri (PVC) cu diametrul de 8mm. cat si la receptia lucrarii.84". 3. se închide cel de jos. Ap. 129 . prin verificarea: a) Verificarea elementelor geometrice inclusiv cele din proiect (grosime. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi La executarea zidariilor pe timp friguros se va tine seama de prevederile "Normativului pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii C 16 . b) Aspectul general si starea fiecarui element in parte. Sc. în zonele unde se va injecta. care va fi descrisa in proiect . 10. Exista doua categorii de reparatii ale zidariilor . Bl. precum si consistenta fiecarei sarje. Et. Verificarea inainte de inceperea zidariei • Verificarea proiectului si a detaliilor de executie. B.5. investitorul si/sau Dirigintele lucrarii va decide demolarea si refacerea elementelor de zidarie necorespunzator executate fata de proiect si caietul de sarcini. 65. Bucuresti Tel/Fax: 021.) Cand datele din proiect si prescriptiile nu au fost respectate total sau partial. etc. Mobil: 0733. • Verificarea trasarii zidariei. d) Corespondenta celorlalte elemente. 10. Ap. un strat de mortar de 3-4 cm concomitent. planeitate. 10.S 2.

3. o daca s-au intocmit Procesul verbal de lucrari ascunse si Procesul verbal de receptie calitativa.r. 3. e-mail: catalin. 40. 10. Mobil: 0733.c. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE . Delfinului. Sediu social: str. o daca se realizeaza teserea rosturilor. o daca se monteaza gheremele in locurile indicate.89. Nr. Ap.4. o daca se realizeaza planeitatea suprafetelor. J40/1162/2005. 6. Sc. 65. o se respecta orizontalitatea rindurilor si uniformitatea rosturilor.l.lucrari de executie zidarie .625. dimensiunilor si a gradului de protectie impotriva umiditatii.3. o daca verticalitatea zidariei este corespunzatoare.lucrari de reparatii fisuri la zidarie Intocmit : Arh. o daca se realizeaza ancorarea zidariei de structura de rezistenta. Bl. Bl.6. Bucuresti Punct de lucru: str. dar cu o frecventa de 1/4. Nr. Ap.50.320. o calitatea materialelor in momentul punerii in opera.10mm. Planeitatea suprafetelor: pentru ziduri portante: 3mm/m pentru ziduri neportante: 5mm/m Verticalitatea suprafetelor si muchiilor: pentru ziduri portante: 3mm/m pentru ziduri neportante: 5mm/m a) b) c) d) - 10.ro CUI: RO 17147031. o daca executia zidariei s-a incadrat in abaterile admisibile. Et. 24. Verificari la terminarea lucrarilor de zidarie • Se vor efectua urmatoarele verificari: o aceleasi verificari ca in timpul executiei.S 2. Abateri admise (devieri de la cotele din planuri) Grosimea zidurilor: pereti din caramida: 4 . corespunzatoare acestei etape. pereti din BCA: 5 .10mm. 10.5. CLIDE Design s. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi o gheremelele . Sc. Catalin Minea 130 . Matei Basarab. 42. Marimea golurilor: pentru ziduri din caramizi: 10mm pentru ziduri din BCA: 20mm. L109. o daca se respecta proiectul tehnic. • Pe parcursul executiei zidariei se va verifica: o daca este respectata procedura tehnica de executie proprie contractorului. Bucuresti Tel/Fax: 021.respectarea formei.minea@clidedesign.s.065.5. B. S. 87.

c. CAIET DE SARCINI . acest tip de tencuiala se intrebuinteaza numai la interior (la pereti si tavane. Sediu social: str. grinzi. L109.) deoarece se utilizeaza la interior pe peretii incaperilor care sunt udati sau spalati cu apa. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de tencuieli. preparat din ciment. bine netezit cu drisca de glet. Bl. netezite cu drisca.320. precum si pe surafetele prevazute ca suport pentru hidroizolatii.l.strat vizibil). 87. c) Dupa modul de finisare al fetei vazute: Tencuieli obisnuite Suprafata tencuielii este numai netezita (driscuita) urmand a primi finisajul prin zugraveli sau tapete. netezit in stare bruta. inca in timpul cat mortarul nu este perfect intarit. grund si strat vizibil. grund si strat vizibil). se intrebuinteaza la inerior in depozite. modul de alcatuire si executie a tencuielilor descrise in paragraful urmator.LUCRARI DE TENCUIELI 11. Et. Bl. 6.625. fiind executate numai dintr-o pasta de ciment in care se pot adauga in unele cazuri si anumite materiale hidrofobe (de exmplu apa-stop. Tencuieli driscuite. Ap. executate in interiorul constructiei pe pereti sau tavane.) care se executa in trei straturi (smir. aceasta se aplica pe pereti si tavanele cladirilor de locuit si cladirilor sociale si publice. 42. plansee) care se executa in mod obisnuit in doua straturi (grund si tinci . • Tencuieli decorative stropite. e-mail: catalin. cu vopsea alchidica etc.065. periere etc. Sc. • Tencuieli pe suprafete acoperite cu plasa de rabia (la tavane) false. Suprafetele interioare ale peretilor care se vopsesc cu vopsea de ulei.minea@clidedesign. La randul lor tencuielile obisnuite se impart in: • Tencuieli brute. coloranti etc. culturale. fie dupa intarire cu diferite scule speciale (tencuieli buciardate) obtinandu-se tencuieli cu aspect de piatra (similipiatra). B. Delfinului. b) Dupa natura suprafetei pe care se aplica: • Tencuieli pe suprafete de caramida (pereti. 131 .50. driscuite mai aspru: aceste tencuieli aplicate pe fatade se stropesc manual sau mecanic si sunt alcatuite dintr-un amestec fluid.1.strat vizibil).S 2. CLIDE Design s. in incaperi in care se cere un finisaj de o calitate superioara).89. 3. • Tencuieli exterioare pe fatade. • Tencuieli pe suprafetele elementelor de beton si pe suprafetele de zidarie de piatra (pereti si stalpi). stalpi. Bucuresti Punct de lucru: str. J40/1162/2005. bolti. Bucuresti Tel/Fax: 021.s. Prevederile prezentului capitol se refera la conditiile. se gletuiesc in prealabil cu glet de ipsos. Matei Basarab. 40. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 11. Tencuieli decorative Care la randul lor se impart in: • Tencuieli decorative la care stratul vizibil se executa din materiale speciale (cu praf de piatra) si se prelucreaza fin prin raschetare. Nr.r. Tencuieli gletuite Stratul vizibil se executa dint-un strat subtire de pasta de ipsos sau var cu adaos de ipsos. 3. Tencuieli sclivisite Stratul vizibil se netezeste cu drisca de otel. Mobil: 0733. • Tencuieli pe suprafete de beton si de beton armat (la pereti. • Tencuieli la tavane din beton cu suprafete plane (plansee din beton armat turnat monolit sau realizate din fasii prefabricate din beton armat) tencuielile pot fi aplicate in doua straturi (sprit si tinci . scafa de racordare a peretilor cu tavanul etc. 65. Sc. care mascheaza intradosul planseelor de beton armat cu si fara grinzi. balcoane etc. S. stalpi si tavane) si pe suprafetele de tencuiala de piatra (pereti si stalpi) care se executa in trei straturi (sprit. var si piatra macinata si cu adaos de colorant. subsoluri etc. in pivnite. alcatuite din mortar de var gras cu sau fara adaos de ciment. Lucrarile de tencuieli pot fi clasificate dupa urmatoarele criterii: a) Dupa pozitia lor in constructii: • Tencuieli interioare. Ap.ro CUI: RO 17147031. 24. Nr. mortarul pentru stratul vizibil fiind preparat cu nisip fin (tinci).

praf de piatra sau nisip de la 0.2.r. Tencuieli subţiri Aplicarea tencuielilor subţiri se face numai după uscarea amorsei. pentru a se permite uscarea lor. 55/20.D.04.ro CUI: RO 17147031. Aplicarea se poate face pentru orice fel de suport prin netezire sau sub formă de stropi.A. 6. 131/05. 87. limitarea tasărilor pentru a se evita fisurările şi desprinderile ulterioare ale materialului.C. umiditate 65% Controlul calităţii stratului suport şi pregătirea acestuia Executarea tencuielilor pe stratul suport se va face la un anumit interval de timp pentru a se asigura: uscarea în limite care să nu afecteze calitatea lucrărilor ulterioare.89. 54/20.C.625. 3. Bl. Bucuresti Tel/Fax: 021. J40/1162/2005. 23/N/03. Sc. 24. 65. 42. Sc. C 70-1986 I. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. Tencuielile interioare se vor executa înaintea celor exterioare.C. B. Sediu social: str. Nr.1977 I.C..50.1mm. dolomit. Matei Basarab.C. • Tencuieli decorative. Nr. e-mail: catalin. CLIDE Design s. Nr. Et.1986 C 6-1975 3.T.12.P. Delfinului.09.320. marmura etc. S.D. Bucuresti Punct de lucru: str.12. corespunzator necesitatilor functionale si estetice ale suprafetelor in care se folosesc si prescriptiilor din proiect. 1. Mobil: 0733.C. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA: Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. în special în cazul tencuielilor exterioare: condiţii de iarnă: tmin = +10°C.minea@clidedesign.1986 C 70-1970 132 . alcatuite din paste colorate. Aplicarea mortarelor pentru toate tipurile de tencuieli se face după controlul şi pregătirea prealabilă a suprafeţelor suport.D.c. Indicativ NE 001-1996 Titlu Normativ privind executarea tencuielilor umede groase si subtiri Ordin de aprobare M. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Nota: Aceasta tencuiala face deasemena parte din sistemele de fatade agrementate in care se aplica plasa armata fixata sau lipita pe izolatia termica exterioara. aracet (E 150 sau similar). 3. Ap. 11.l.s. C 4-1977 Instructiuni tehnice pentru aplicarea tapetelor Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor din faiantã majolicã si plãci ceramice smãltuite CESAROM Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor interioare cu plãci emailate sau melaminate din fibre de lemn I.P. aplicate prin stropire cu pistolul cu aer comprimat.C. preparate cu ciment.. 40. Ap.1996 Înlocuieste C 18-1983 C 3-1976 Caiet VII-IX 2.P. Bl.C. L109.065.P. ipsos etc. care se executa cu mortar preparat din materiale speciale (terasit.C. Lucrările se vor executa cu asigurarea condiţiilor de temperatură şi umiditate pentru a nu se afecta calitatea lucrărilor. Pe parcursul executării lucrărilor de tencuire se va urmări ca în corpurile mari (la faţade).) • Tencuieli interioare si exterioare. Toate aceste tipuri de tencuieli enumerate mai sus vor fi aplicate diferit. C 6-1986 4.S 2. tencuielile să se execute cu aceeaşi şarjă de material pentru a nu se produce diferenţe de nuanţă supărătoare.L. condiţii de vară: t = +10°C + +30°C.

C.s. 1575/15.C . la lucrarile executate pe timp friguros.1986 6. Nr.C. CLIDE Design s.P.T. 6.r.T. 133 .2003 C 202–1980 8.477) in proportie de 3% fata de masa cimentului. Matei Basarab. 42.L. C 223-1986 7. Bucuresti Punct de lucru: str. Bl. Aditivi • Plastifianti. Sc. 87. 2%.var. Clorura de calciu se adauga in apa de amestec.L. 3. 7/11. GP 073-2002 Legenda M. • Pentru evitarea aparitiei eflorescentelor.P. J40/1162/2005.L.c.Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului M.P. Clorura de calciu se poate utiliza ca accelerator de intarire pentru zidarie de ciment si ciment . Sc. GT 041-2002 M. 101/18. B.P. Ap. sub forma de solutie cu concentratia de 10% (cu densitatea 1.C.3.minea@clidedesign. DEPOZITARE Mortarele pentru tencuieli au in componenta urmatoarele materiale: Var hidrat in pulberi pentru constructii Var pasta Ciment Ipsos de constructii Agregate Nisipul natural de cariera sau de rau poate fi partial inlocuit cu: • nisip provenit din concasarea rocilor naturale • nisip de mare Proportia in care se vor utiliza in amestecul de mortar se va stabili prin incercari.89. MANIPULARE. Transporturilor si Turismului I. se va limita adaosul de clorura de calciu la max. 604/21. Bucuresti Tel/Fax: 021.10.C. Proiectare si Directivare in Constructii 11. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. • Acceleratorii de intarire.P.11.1980 I.Institutul Central de Cercetare . .T.L. CONTROLUL CALITATII. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 5.L.04.50.625. Nr.05. • • • • • Apa Se va utiliza apa potabila . Et. L109.S 2.L.320. in cazul constructiilor de locuinte si social culturale. LIVRARE. . e-mail: catalin. 3. Sediu social: str.C.065. Bl. asigurandu-se insa un continut de cel putin 50% nisip natural. S.D.L.2002 M.D.C. Ap.P.C. Mobil: 0733.A.T. 40.P. 65. Dozarea plastificantilor organici se face pe baza de incercari preliminare.C. 24. Delfinului.l. In cazul sorturilor de ciment se poate utiliza si aditiv plastifiant.Ministerul Lucrarilor Publice.D. C 202-1980 Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor exterioare din plãci de argilã arsã Instructiuni tehnice privind executarea placajelor din plãci de faiantã majolicã si plãci ceramice smãltuite aplicate pe pereti prin lipire cu paste subtiri Ghid privind reabilitarea finisajelor peretilor si pardoselilor clãdirilor civile Ghid de proiectare si executie a placajelor ceramice exterioare aplicate la clãdiri I.ro CUI: RO 17147031.083) sau 20% (cu densitatea 1.

Mortarele de la statii sau centrale pot fi introduse in lucrare numai daca transportul este insotit de o fisa care sa contina caracteristicile tehnica ale acestora. • suprafetele pe care se aplica sa nu prezinte abateri de la verticalitate si planeitate. 65. Bl. Consistenta mortarelor pentru executarea tencuielii umede interioare. Sc. 42.minea@clidedesign.2.89. 7-8 cm. ASAMBLAREA Toate materialele vor fi introduse in lucrare numai dupa ce in prealabil s-a verificat ca au fost livrate cu certificate care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor respective. Stratul vizibil al tencuielilor se va executa dintr-un mortar denumit "tinci" de aceeasi compozitie cu a stratului de baza. 3.625. Executarea trasarii suprafetelor de tencuit 134 . CLIDE Design s. Pentru gleturi se utilizeaza pasta de ipsos. iar suprafetele netede (sticloase) de beton vor fi admise in stare rugoasa. o Pentru stratul vizibil (tinci). o aplicarea manuala a mortarelor 9 cm. B.1. 10-12 cm. Nr. 11. Sc. MONTAREA. • suprafetele suport sa fie curate suprafetele din plasa de rabit trebuie sa aiba plasa bine intinsa si sa fie legate cu mustati de sarma zincata de elementele pe care se aplica. iar pe zidarie din blocuri b. var sau pasta de var sau slam de carbid cu adaos de ipsos. Ap. Perioadela maxime de utilizare a mortarelor din momentul prepararii lor. • verficarea executiei si receptiei lucrarilor de protectie (invelitori plansee etc. Et. o Pentru grund in cazul aplicarii manuale. sunt: • La mortar de var marca M 40T. Matei Basarab. 3. 11. Nr.4. Delfinului. Bl. 40. Sediu social: str. Pentru profile se utilizeaza pasta de ipsos.l. Adaosul de clorura de calciu da rezultate bune in cazul mortarelor cu consistenta pana la 8cm la careul Intarzietorii de priza: Pentru mortarele de ipsos se vor utiliza intarzietori de priza. L109.c. 14-15 cm. astfel incat sa fie utilizate in conditii bune la tencuieli interioare. o Pentru smir. Rezistenta mortarelor folosite la diferite straturi trebuie sa scada de la suprafata suportului spre exterior.a. • terminarea sau suspendarea lucrarilor a caror executie simultana sau ulterioaraar putea provocadeteriorarea tencuielilor.a. 6. pentru ca umiditatea sa nu influenteze aderenta tencuielilor. mortarul la zidarii sa se intareasca in rosturi iar suprafetele de beton sa fie relativ uscate. 87. INSTALAREA. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • etalon. mai mari decat cele prescrise pentru elementele de constructii respective prin caietele de sarcini. S. coltari. 11.c.) sau a caror executie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalatii tamplarie) • precum si daca au fost montate toate piesele auxiliare: ghermele praznuri suporti metalici.4. J40/1162/2005. Operatiuni pregatitoare Lucrarile ca trebuie efectuate inainte de inceperea executarii tencuielilor: • controlul suprafetelor care urmeaza a fi tencuite. Bucuresti Punct de lucru: str. suprafetele suport trebuie lasate un timp oarecare pentru ca sa nu se mai produca tasari sau contractii.c. pana la 1 0ore. iar cu intarzietor pana la 16 ore. Mobil: 0733.4. • rosturile zidariei de caramida vor fi curatate pe o adancime de 3-5 mm. 24. executat manual.50. • Aplicarea pe blocurile b. e-mail: catalin. 5-7 cm. EXECUTIA LUCRARILOR. Bucuresti Tel/Fax: 021. • La mortar de ciment (marca M100T) si ciment -var (marca M50T) fara intarzietor.320.r. in cazul aplicarii manuale a mortarelor.ro CUI: RO 17147031. consistent 13-15 cm.065.S 2. vor trebui sa corespunda urmatoarelor aplicatii etalon (valori obtinute prin probele la beton prin vibrare): • Pentru sprit: o aplicarea mecanizata a mortarelor 12 cm. Ap. pana la 12 ore.s. 7-8 cm iar in cazul aplicarii mecanizate.

25:3 (ciment. neregularitati. 3. • Pe suport de plasa de rabit galvanizat se va aplica direct smirul din mortar cu aceiasi compozitie cu a mortarului pentru stratul de baza. Matei Basarab.4.r.4.c.5.3. 11. sa se niveleze suprafata de tinci cu drisca. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Efectuarea trasarii suprafetelor de tencuit se va face prin repere de mortar (stalpisori) cu o latime de 8-12 cm. se executa de pe pardoselile respective. B. Ap.625.S 2. fiind de marca M10T-M100T si care se va preciza in piesele desenate.a. • Pe suprafetele de b.c. "Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala C17-82" . Bl. fara asperitati pronuntate. 87. • Grosimea tinciului la pereti de b. Si o grosime astfel incat sa se obtina suprafetele verticale sau orizontale la tavane) cu o planeitate ce se va inscrie in abaterile admisibile. 42. 24. Sediu social: str. • Grosimea grundului se va incadra in grosimea reperelor de trasare. CLIDE Design s. 135 . S. 3. Ap. var. se va controla suprafata grundului sa fie uscata suficient si sa nu aiba granule vizibile de var nestins. Bl. • Inainte de aplicarea stratului vizibil. si capre mobile.a. • Grosimea tencuielilor de 2-5 mm se va obtine din aruncarea cu mistria a mortarului la intervala de timp. iar intre ele.a. • Suprafetele de zidarie de caramida/bloc vor fi stropite cu apa si amorsate prin stropire cu mortar fluid de grund in grosime de 3 mm. Nr. (stalpisori) si se va verifica in timpul executiei obtinerea unei suprafete verticale si plane. Et. avand o suprafata rugoasa si aspra la pipait. L109. 11. Delfinului. • Gletul de var la incaperile zugravite se va realiza prin inchiderea porilor tinciului cu strat subtire de var si adaos de ipsos.s. Bucuresti Tel/Fax: 021. e-mail: catalin. nisip). J40/1162/2005. Sc.2 mm de pasta de ipsos.065. Executia stratului de baza • Grundul in grosime 5-20 mm se va executa pe suprafete de beton (plan de rabit) dupa cel putin 24 ore de la aplicarea spritului si dupa cel putin 1 ora in cazul suprafetelor de caramida. Executia amorsarii • Suprafetele de beton inclusiv stalpii si planseele vor fi stropite cu epe dupa care se vor amorsa cu un sprit din ciment si apa in grosime de 3 mm.4. • Pe suprafete de b. 100 kg la 1 m3 de var pasta.4.minea@clidedesign.50. • Partea superioara a peretilor si tavanelor incaperilor cu inaltime mai mare de 3 m se vor executa de pe platforme de lucru continue. Nr. cu mortar 1:2:8 (ciment.89. var.c. Mortarul din care se vor executa stalpisorii va fi similar cu cel din care se va executa grundul. Executarea stratului vizibil Stratul vizibil al tencuielilor interioare-tinci va avea compozitia ca si a grundului. • Mortarul folosit la grund are dozajul prevazut. goluri. Mobil: 0733. 6. • Gleturile de ipsos executate pe suprafete ce urmeaza a se vopsi se va realiza prin acoperirea tinciului cu un strat subtire de cca. 11. cu nisip de 0-1 mm. Sc. spritul se va executa cu mortar si ciment-var compozitie 1:0. Amorsarea suprafetelor se va face cat mai unifotm fara discontinuitati fara prelingeri pronuntate.ro CUI: RO 17147031. Daca suprafata spritului este prea uscata sau executata pe timp foarte calduros acesta se va uda cu apa in prealabil executarii grundului: • Aplicarea organizata a spritului si grundului in incaperi pe pereti si tavane la inaltime de pana la 3 m. insa cu nisip fin de pana la 1 mm. nisip). stratul al doilea (grundul) va fi d e10-12 mm. 65. Gros si se va executa dupa zvantarea primului strat. va fi de 1-3 mm din acelasi mortar ca pentru grund. 40.l.320. Bucuresti Punct de lucru: str.c.

vopselii sau placarii folosit nu se poate disocia de straturile suport.c. 65. s-au stropit cu apa. 42. • Verficarea aspectelor tencuielilorse va face vizual cercetand tencuiala forma muchiilor intrande si iesinde. Tipul tencuielii.5. • Receptia pe faza de lucrari se face in cazul tencuielilor interioare prin verificarea: o rezistentei mortarului. • Rezultatul incercarilor pe epruvete de mortar se vor prezenta Investitorului si Proiectantului (inspectorului de santier) in termen de 48 ore de la obtinerea buletinului pentru fiecare lot (transport) de mortar.l. la o temperatura exterioara mai mica de +5°C. 11. cum ar fi izolatia termica si plasa din fibra de sticla fac parte din sistem si pot varia de la un producator la altul. CONTROLUL CALITATII. e-mail: catalin. Mobil: 0733.6. utilizarea tipului si compozitia mortarului indicat in proiect precum si aplicarea stratelor succesive in grosimea prescrisa. • Starat de tencuiala. J40/1162/2005.. 3.c. 3. Sc. Nr. • Contractorul si Proiectantul vor verifica daca masurile de protectie impotriva inghetului si uscarii fortate sunt aplicate si daca in primele zile de la executia tencuielilor peretii din blocuri de b. cel putin un sondaj la fiecare 200 m . • Trebuie incluse margini protective din metal si profile pentru colturi in toate locatiile care probabil vor fi expuse la socuri mecanice si acte de vandalism. S. • In cazul executiei tencuielilor interioare. Ap. CLIDE Design s.065. • Suprefetele tencuite terbuie sa fie uniforme sa nu aibe denivelari. o aderenta la suport si intre straturi. Exista trei tipuri de finisaje: • Tencuiala de finisaj si vopsea. 24. • Muchiile de racordare a peretilor cu tavanele.89.50. ABATERI ADMISE • Suprafetele suport ale tencuielilor vor fi verificate de Contractor si receptionate de Investitor si Proiectant conform prevederilor contractulae pentru verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse. Bl. • La tencuielile sclivisite stratul vizibil se netezeste cu drisca de otel si se executa numai din pasta de ciment.minea@clidedesign. se vor lua masurile speciale prevazute in normativul "Normativul pentru executarea lucrarilor pe timp friguros" indicativ C 16-79. • Tencuielile interioare pe pereti de b. Ap. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • Gletul de ipsos se va aplica numai pe un strat suport care are un anumit grad de umiditate in cantitati strict necesare inainte de terminarea prizei ipsosului. • Caramida aparenta. • Inainte de executariea tencuielilor. colturile. metodele de fixare etc.625. 6. spaletii ferestrelor si usilor. ondulatii fisuri.320.c.a. 87. texturat. Bucuresti Punct de lucru: str. Delfinului. Sisteme de fatada agrementate Tencuiala sistemelor de fatada agrementate este facuta cu masini.4. se va executa dupa trecerea a cel putin 15 zile de la executia zidariei. Straturilor suport diferite. Matei Basarab. Rezultatele verificarilor se inscriu in registrul de procese-verbale de lucrari ascunse si se efectueaza inainte de executia zugravelilor si vopsitoriilor. Sediu social: str.s. Nr. 136 .S 2. L109. 2 o numarului de straturi aplicate si grosimilor respective. 40. impiscaturi de var nestins urme vizibile de reparatii locale. Bl. in functie de caz. glafturile ferestrelor trebuie sa fie vii sau rotunde (cum s-a specificat in desene). B.a. drepte si perfect verticale sau orizontale. Bucuresti Tel/Fax: 021. Contractorul va obtine acordul Proiectantului privind tehnologia de executie. Sc. • Toate marginile tencuielilor care vor fi probabil expuse supuse socurilor mecanice sau actelor de vandalism trebuie protejate de profile metalice.r.ro CUI: RO 17147031. 11. Et. o planeitatea suporturilor si linearitatea muchilor (bucata cu bucata). placare cu piatra naturala sau placi ceramice (in principal pentru socluri).

l. 3. daca se respecta grosimea stratului de mortar. 42.5.r. aderenta cu stratul support este corespunzatoare. 65.5. • Grosimea stratului de tencuiala se va verifica prin batere de cuie sau prin sondaje in locuri mai putin vizibile.S 2.3. Sc.320. • verificarea grosimii straturilor de mortar. 40.50. • Proiectantul in cazul respectarii cerintelor specificate trebuie sa intocmeasca procesul verbal de lucrari ascunse in care se specifica daca s-a respectat caietul de sarcini. • daca suprafetele suport sunt corespunzatoare. • Verificarea planeitatii suprafetelor tencuite se face cu un dreptar de 2 m lungime. aderenta straturilor de stratul suport sunt corespunzatoare. Bl.minea@clidedesign. Abateri admise la receptia calitativa a tencuielilor 137 . Et. Bucuresti Tel/Fax: 021. daca s-au prelevat probe de mortar in vederea incercarii.1. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • Suprafetele tencuite nu trebuie sa prezinte crapaturi. Ap. Sc. Nr.5. Ap. 11. Delfinului.s. L109. • Gradul de netezire a suprafetelor tencuite se va verifica numai la cele gletuite si se va aprecia prin plimbarea palmei pe suprafata respectiva. 24. Mobil: 0733. Verificarea inainte de inceperea tencuielilor • existenta procedurii tehnice de executie in documentatia primita de la antreprenor. 11. J40/1162/2005. daca se respecta procedura tehnica de executie.ro CUI: RO 17147031.89.5. CLIDE Design s. Bl. • verificare a planeitatii suprafetelor tencuite. forma muchiilo . se aplica masurile de protectie impotriva uscarii fortate.c. daca se respecta timpii intermediar de uscare a straturilor individuale. Nr. si daca aspectul general al tencuielii. Verificarea in timpul executarii tencuielilor se respecta reteta de mortar prevazuta in proiect. 11. 3. S. 6.625. scafelor si profilurilor. in spatele radiatoarelor si tevilor etc. • daca au fost terminate lucrarile de zidarie si instalatii ingropate (existenta procesului verbal pentru lucrarile ce devin ascunse). e-mail: catalin. B.4. Sediu social: str. un sunet de "gol" arata calitatea necorespunzatoare si necesita verifcarea intregii suprafete dezlipite. goluri. portiuni neacoperite cu mortar la racordarea tencuielilor cu tamplaria. Matei Basarab.2. • • • • • • • 11. • Aderenta straturilor de tencuiala la stratul suport se va verifica prin ciocanire cu un ciocan de lemn. 87.065. Bucuresti Punct de lucru: str. Verificarea la terminarea tencuielilor • verificare vizuala a calitatii lucrarilor pentru a depista eventualele defecte ce depasesc limitele admisibile. in orice directie pe suprafata tencuita. • daca materialele componente ale mortarului sunt corespunzatoare calitativ si sunt insotite de certificate de calitate.

Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Defecte Tencuieli brute Tencuieli driscuite 2 2 Umflaturi. Max. Nr.065. Maxim 3cm la fiecare m . CLIDE Design s. 11. mm pe toeta inaltimea max. e-mail: catalin. Bl. J40/1162/2005. Sediu social: str. 2 mm pe toata inaltimea sau lungimea elementului. orice directie. B. 87. 3 Pana la 1 mm / m si elemente suport. Pana la 3 mm. Neregularitati ale planeitatii Nu se verifica suprafetelor tencuite pe orice directie (la verificarea facuta cu un dreptar de 2 m lungime). Bucuresti Tel/Fax: 021. Ap. Tencuieli gletuite Nu se admit Nu se admit. ciupituri. 6. 2 orice directie.320. in spatele radiatoarelor si tevilor impuscaturi de var nestins urme vizibile de reparati locale Zgrunturi mari (pana la 3 Maxim 2 la m2. fisuri lipsuri in jurul ferestrelor. Mobil: 0733. Abaterile de raza la suprafete Nu se verifica. Abateri la verticala a tencuielilor peretilor. Sc.S 2. 3 Pana la 1 mm / m si mm de element. 65. intrande si iesinde racordarea tamplariilor cu spaletii.r.s. Nr. Bucuresti Punct de lucru: str. orzontala a muchiilor Suportul elementelor. Nu se admit denivelari.89. Ap. 3. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE . basicari sau zgarieturi in adancime (pana la 3 mm) in driscuiala stratului de acoperire. curbe. L109. cele admise pentru Pana la 1 mm / m si max. Delfinului. Bl. Pana la 5 mm. Et.6. Catalin Minea 138 .50. S. inaltimea incaperii.executie tencuieli exterioare Intocmit: Arh. 42. 3. 40. Max. mm). avand neregularitati/m2 in adancimea pana la 2 mm. Nu se admit. Abaterile de la verticala si Max.625. 24.c. avand adancimea sau inaltimea pana la 1 mm. glafturile ferestrelor.l. Sc. Matei Basarab. cele admise pt.ro CUI: RO 17147031.executie tencuieli interioare si gleturi . max.minea@clidedesign. 2 mm pe toeta incaperii. Pana la 1 mm / m si max. 2 neregularitati/m2 in Max. racordarea peretilor cu tavanul.

Ap.l. J40/1162/2005. LIVRARE. Et. CLIDE Design s. B. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. Sc. in spatii cu umiditati mari. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. EN ISO 1461 Tratamente galvanizate la cald ale pieselor metalice . Delfinului.3.065. placari uscate si tavane nemodulare din gips carton.89.320. Ap. 139 .c.Partea a 3 : masuratori de laborator pentru izolatia fonica din interior la elementelor cladirii EN ISO 140-4:1998 Partea a 4 : masuratori in camp a izolatiei fonice din interior intre incaperi EN ISO 140-9:1985 Masurare de laborator a izolatiei fonice din interior de la o incapere la alta in cazul tavanelor false libere deasupra trecerilor Manualele producatorilor de gips-carton (vezi Knauf. Nu se vor utiliza in spatii tehnologice umede.Masurarea izolatiei fonice in cladiri si la elementele cladirii . Nr. Rigps. Bucuresti Punct de lucru: str.625. e-mail: catalin.minea@clidedesign. 6.LUCRARI COMPARTIMENTARE PLACARI USCATE 12. Sediu social: str. inclusiv incaperi umede/sanitare.ro CUI: RO 17147031.3. Bl. MANIPULARE. S. care se monteaza pe santier. Bucuresti Tel/Fax: 021. ). 24. Bl. Functiile de fizica constructiilor rezulta din grosimea si calitatile Plăcilor de gips carton si din straturile de izolatie care se monteaza intre Plăci. L109. 40. Sc. Peretii cu schelet metalic si Plăci din gips caton se folosesc in mod normal in amenajari interioare la cladiri civile. CONTROLUL CALITATII. DEPOZITARE 12. Nr. Suplimentar. peretii de gips carton pot suporta si incarcarile obiectelor sanitare (dulapuri montate pe pereti) montate pe ei folosind rigle de metal sau prin intermediul unor rigidizari suplimentare si a unor piese speciale. CAIET DE SARCINI .1. MATERIALE SI ECHIPAMENTE.r.50.2.1. 42. in aer liber. 12. 3. Lafarge sau similar aprobate) EN ISO 9001:2000 EN ISO 140-3 : 1995 /Amd 1:2004 Asigurarea Calitatii Ghid de instalare pentru placi de compartimentare usoare modulare 12. Pereti de compartimentare din gips carton si placari Peretii cu schelet metalic si plăci de gips carton sunt pereti interiori despartitori neportanti (cunoscuti deasemena ca placi de gips carton sau tencuiala uscata. Functia de rezistenta a acestor pereti rezulta din conlucrarea scheletului din profile de tabla de otel cu elementele rigide ale constructiei si cu Plăcile de gips carton. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de compartimentari. 65. Matei Basarab.specificatii si metode de testare BS EN 10143:1993 Otel galvanizat prin tratament la cald EN ISO 140-3:1995 Acustica . 3. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 12.S 2. 87.s. Mobil: 0733.

otel galvanizat si vata minerala). 6. Bl.3. placa obisnuita din gips carton. in functie de caz. Ap. Ap.320. Placile din gips carton fixate (prin nituire sau prin insurubare) cu rigle sunt folosite pentru a camufla tamplaria la acoperis si izolatia in mansarde. Delfinului. depinzand de clasa de combustie (F30. iar pe cealalta parte. CLIDE Design s. L109. Sistemele de pereti despartitori indeplinesc prescriptiile protectiei contra incendiilor.0 m2K/W. Izolarea fonica a peretilor de compartimentare poate fi superioara peretilor clasici din caramida si se realizeaza prin diferite straturi de gips carton si prin intermediul straturilor de izolatie mai groase (vata minerala) care se monteaza intre plăci. e-mail: catalin. Numarul straturilor se va specifica de Proiectant si trebuie aprobat de Consultantul pentru Incendiu.065. rezistenta la foc si protectie fonica. Palcile din gips carbon de pe profilele metalice (cum ar fi Sistemul Knauf Wall Liner sau similar aprobate) sau de pe stalpii din lemn vor fi folosite pentru a imbunatati izolatia termica a cladirilor monumente istorice. F60. In acest caz izolatia se aplica pe partea interioara a peretelui exterior intre stalpii din metal. J40/1162/2005. Se recomanda se se foloseasca console speciale de montare pentru a fixa profilele C ca support. 65. F90 etc.in majoritatea cazurilor . cat si numarul de straturi si calitatea placilor de gips carton si izolatia va fi stabilita de Proiectant tinand in planse si in programele de finisare cont de recomandarile Producatorului si de cerintele functionale specifice. Tavane false nemodulare fara imbinari vizibile Tavanele suspendate placate uscat fara imbinari vizibile trebuie facute din placare cu placi de gips carton continue sau placare uscata specifica. Matei Basarab. care . Sediu social: str. cum ar fi masandardele. 40.625.este suspendat de intradosul unei placi din 140 . sa fie egala sau mai mare de 2. Nr.ro CUI: RO 17147031. peretele de compartimentare necesitand protectie fonica standard si/sau protectie antifoc. Bucuresti Punct de lucru: str. incluzand tencuiala.89. Grosimea izolatiei termale trebuie sa fie astfel incat valoare R a intregului sistem de perete exterior. 24. Bucuresti Tel/Fax: 021.S 2.r. 3.2. Nr.50. subsoluri) si nu necesita protectie fonica specifica. sau pereti de compartimentare (langa casele scarii sau casele ascensoarelor). 3. B. se vor folosi placi de gips carton cu caracteristici suplimentare privind protectia la foc (cum ar fi PROMATECT sau similar aprobate). 42. • Placi din gips carton rezistente la apa pe o singura parte a scheletului.s. 12. Rigips sau similar aprobate).c. Rata de absorbtie Rw a sunetului peretilor de compartimentare dintre salile de clasa standard trebuie sa fie de cel putin 40db. gips. Et. Se pot distinge doua cazuri: • Placi din gips carton rezistente la apa pe ambele parti ale scheletului se vor folosi intre camerele cu umiditate (camere sanitare. Mobil: 0733. Sc.l. S. Sc. Alternativ. 87. Protectia antifoc si protectia fonica Gipsul este un material necombustibil (carton impregnat.minea@clidedesign. care au tratament pentru fatada care nu permit aplicarea de straturi de izolatie exterioara. S-ar putea sa fie necesara cresterea ei in scolile de muzica pana la 54db conform prescriptiilor din planurile Proiectantului si planurile de finisare. Rezistenta la apa Peretii din gips carton rezistenti la apa sunt din placi de gips carton cu o captuseala din carton specifica (verde) impregnanta pe ambele parti. rezistenta la foc sprijinita pe un sistem din sina metalica agrementata (sistem Knauf. pentru a reduce puntea termica. Placi uscate pe pereti si sub structurile de acoperis din lemn Placile din gips carton (sistem direct de imbinare Knauf sau similar aprobate) fixate prin lipire directa pe perete se vor folosi pentru a camufla suprafetele peretilor care nu sunt egale in lucrarile de reabilitare.) a peretelui si de numarul de straturi de placi de gips carton. Placarile cu placi de gips carton se vor folosi pentru structurile din otel care necesita protectie antifoc suplimentara. cum ar fi rezistenta la apa. in astfel de cazuri se pot folosi panouri de compartimentare compozite din polistiren extrudat (grosimea variind de la 5 la 10cm) si acoperite pe partea interioara cu palca de gips carton (tip Placomur sau similar aprobate). Bl. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Inaltimea si grosimea pana la care se va realiza structura. Pentru a folosi acest tip de compartimentare in incaperi cu risc ridicat de incendiu.

5.5. Ele sunt depozitate in functie de tip si dimensiuni.065. Vata minerala pentru izolare termica cu folie de aluminiu pe o fata. mobila montata pe perete etc. alte accesorii metalice: o suruburi autofiletante si piulite cu filet. etc.6 mm grosime. o Profile-U care asigura suportul la imbinarea tavanului si peretelui.ro CUI: RO 17147031. grosime 10 . Vata minerala pentru izolare fonica. 87. Structura suport a tavanului este facuta din: o Profilele suport primare UW si CW din tabla zincata de 0. o Elemente de fixare si consolidare: ancore. o profiluri din tabla zincata de 2 mm grosime pentru realizarea golurilor. o suruburi cu diblu din plastic. 12. pentru a avea acces la spatial dintre tavane. o Piese de legatura intre profile.50. Polistiren extrudat (pentru izolarea termica interioara a peretilor exteriori). Sc. etc.15 cm. Alte materiale: chit.s. functie de caz. Matei Basarab. Bucuresti Punct de lucru: str.r. Bucuresti Tel/Fax: 021. Sc. 6. Sediu social: str. Delfinului. Tavane false Principalele materiale folosite sunt: Placi standard din gips carton cu grosimea de 9. 42. banda adeziva. corpurile de iluminat si alte elemente integrate in tavan trebuie protejate in canale inchise conform specificatiilor Producatorului de tavan. o Plăci antifoc de culoare rosie. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi beton. 15 mm. Un numar suficient de chepenguri trebuie asigurat. L109. Fiting-uri metalice: o Suruburi si piulite cu filet. trebuie folosite panouri PROMAT sau similar aprobate. o Plăci rezistente la umiditate de culoare verde.3. Plăcile pot fi: o Plăci normale.6 mm grosime. Bl. Nr. o Piese de legatura la intersectia profilelor. 12. J40/1162/2005. tije. Materiale Pentru toate materialele mentionate in acest paragraf si inaintea inceperii lucrarilor Contractorul va furniza mostre de materiale Proiectantului pentru aprobarea acestora.5 mm si 15 mm .l. Bl. B.S 2. o Sisteme de suspendare. o Profile perimetrale. o Profile din tabla zincata pentru structura. Panouri compozite (cum ar fi Placomur sau similar). Mobil: 0733. grosimea standard 25mm. Nr. 3. o Placi izolante fonice. 65. S.3.minea@clidedesign. 40.. cleme. Imbinarile intre diferite panouri trebuie chituite. Ap. In cazul tavanelor cu clasa de combustie specifica (F30). o Console universale. tije. cleme. CLIDE Design s. Ap. o console pentru montare. in camere inchise si fara umezeala sau alti factori externi. structura de rezistenta a peretilor alcatuita din: o profiluri UW si CW din tabla zincata de 0. o rigle din lemn de rasinoase folosite la realizarea golurilor sau sustinerea obiectelor sanitare.625. Pereti din gips carton si placari ale peretilor Principalele materiale folosite sunt: Plăci uscate de gips-carton cu grosime de 12.89. o elemente de prindere si rigidizare : ancore. bride. o conexpanduri. 141 .320. 3. e-mail: catalin.c. Et. Placile de gips carton sunt manipulate cu grija pentru a evita deformarile sau ruperea acestora. Placile din gips carton sunt depozitate in stive. In acest caz. 24.

Montarea profilelor de tabla de oţel-Zn. Kg/mc Nivel de referinţa 1400 142 . sanitare. Sediu social: str. Montare banda auto-adeziva: Inainte de montarea profilelor orizontale pe suprafata tavanului se monteaza o banda de etansare cu rolul de a limita transmiterea zgomotelor prin structura peretilor. S. Bucuresti Punct de lucru: str.1.S 2. Delfinului.carton. Montarea Plăcilor de gips . Bucuresti Tel/Fax: 021. Se completeaza mai intai o fata a peretilor. Montarea placilor de gips . EXECUTIA LUCRARILOR DE MONTAJ.r. 3.carton Etape de executie: Montare banda de etansare autoadeziva. Ap. Se continua cu montarea profilelor portante verticale CW la o distanta de 600 mm intre ele. Placarea celei de-a doua fete va incepe cu jumatate de placa astfel incat rosturile plăcilor pe cele doua fete sa fie decalate. Finisarea peretilor. Se monteaza vata minerala prin fixare cu cleme metalice pe profilurile portante. 42.minea@clidedesign.c. B. se aplica banda de rost care se preseaza pe toata lungimea pentru asigurarea unui contact corespunzator. Bl. electrice.4. Toata suprafata se pregateste prin chituirea eventualelor stirbituri si a capetelor suruburilor de imbinare. Numai dupa verificarea traseelor instalatiilor se va face inchiderea prin placarea cu gips . prin prinderea cu suruburi autofiletante de profilele orizontale sau prin intermediul unor piese speciale de legatura.l. L109.4. Nr. 40. trebuie folosite profile pentru unghiuri pentru a asigura o buna imbinare. 24. 6. dupa care se executa instalatiile interioare. e-mail: catalin. Compartimentari din gips . Mobil: 0733. obtinute din rasini fenolice si fibre celulozice prin laminare si stratificare la temperaturi si presiuni inalte. CLIDE Design s. J40/1162/2005. ASAMBLARE 12. Sc. 87.89.50. Golurile pentru usi sau scheletele pentru obiecte sanitare se bordeaza cu rigle din lemn de rasinoase.s. b. Panourile trebuie sa respecte urmatoarele caracteristici : Caracteristica Densitate Metoda de incercare STAS 5886-68 U.carton.065. Finisarea peretilor Se aplica chit in rosturile sanfrenate. 65. Plăcile se fixeaza cu suruburi autofiletante dispuse la un diametru de 250 mm pentru un strat de placa sau de 750 mm pentru primul din doua straturi si respective la 250 mm pentru urmatorul. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 12. Bl. termice. Montarea Plăcilor nu poate incepe decat dupa terminarea structurii de rezistenta.625. Dupa montarea benzii se aplica inca un strat de chit peste aceasta.ro CUI: RO 17147031. 3. Et. Placaje cu panouri din placi stratificate decorative de inalta presiune (HPL ) pe baza de rasini termorigide. Montarea profilelor de tabla de OL-Zn: Se monteaza mai intai profilele orizontale UW prin prinderea pe structura existenta prin intermediul diblurilor si holtsuruburilor sau conexpandurilor. Matei Basarab. Cand placile de gips carton prezinta decupari sau formeaza unghiuri. Compartimentari uscate a.carton a celei de a doua fete. Nr. Sc.M. Ap. INSTALARE.320.

r. Bucuresti Tel/Fax: 021. Executia instalatiilor (de catre celelalte specialitati): Lucrari electrice: Cablare. 12. Sediu social: str. Bucuresti Punct de lucru: str. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Grosime SR ISO 4593:1998 Variatia dimensionala STAS 10681-85. 3. difuzoare. 42.830. apa pentru hidrant. de catre celelalte specialitati. Montarea tuturor elementelor de instalatie (de catre celelalte specialitati): Electrice: Corpuri de iluminat. Et. CLIDE Design s. sau pentru inchiderile verticale intre tavane la diferite inaltimi de suspendare.89. Profilele perimetrale reprezinta suportul pentru imbinarea tavanului cu peretele. Finisarea suprafetelor. Montarea tuturor celorlalte elemente.minea@clidedesign. 65. ventilatii si aer conditionat. Dupa aceasta se monteaza profilele secundare.4.1.c. detectoare de fum. Bl. 40. Trebuie prevazut un numar suficient de chepenguri pentru a permite accesul personalului pentru intretinere la spatiual dintre tavane. 87. e-mail: catalin.ro CUI: RO 17147031.. Montarea placilor de gips carton: La fel ca la pereti.065. 6. Acest schelet se fixeaza pe pereti prin dibluri si si suruburi de prindere.50. conform instructiunilor producatorului.2.s.320. S. Mecanice: difuzor de aer.l. admisii de aer etc.2. Delfinului. 3. > 80 > 100 > 1000 - Fara modificari Fara zgarieturi Clasa de clasa C1 combustibilitate Rezistenta in medii Fara modificari chimice Placile se monteaza pe un schelet de lemn fixat in peretele holurilor si caselor de scari. cu bila Rezistenta la zgariere Rezistenta la zgariere mm % N/mmp N/mmp N/mmp 10 .625. cu umiditate Rezistenta la rupere SR EN ISO 527 . Bl. 143 .1:2000 prin tractiune Rezistenta la rupere SR ISO 178 :1998 prin incovoiere Modul SR ISO 178 :1998 elasticitate la incovoiere Rezistenta la lovituri STAS 10681 .transv: 0.long: 0. Tavane suspendate din gips-carton Etapele lucrarii: Montarea structurii metalice. Nr. J40/1162/2005. Sc.85. Finisarea suprafetelor: Se face ca la pereti: gletuire a imbinarilor. pct 3. canalizare etc. pat de cabluri etc. B. Realizarea instalatiilor.S 2. Matei Basarab. Ap. 24. Lucrari mecanice: tevi si conducte pentru termice. Conducte sanitare: alimentare cu apa. si se fixeaza cu piese speciale la fiecare intersectie.505. L109. pct 3. Montarea Plăcilor de gips .carton. Sc.. Mobil: 0733. . Nr. Ap. vopsire etc. Montarea structurii metalice suspendate: Ca prim pas structura metalica de rezistenta trebuie sa fie terminata. indicatoare luminoase pentru iesirirele de urgenta etc. Urmeaza montajul profilelor principale prin prinderea acestora cu tije si tiranti (cum ar fi Consola Universala Knauf sau similar aprobate) care se suspenda de structura existenta.

5. Ap. Pentru peretii despartitori: daca dupa fixarea primei fete de gips-carton. 65.ro CUI: RO 17147031. J40/1162/2005.065. latime. care se fixeaza cu cleme metalice de profilele CW.c. daca placarea celei de-a doua fete se face dupa terminarea tuturor lucrarilor de instalatii si izolatii. in special la rosturile cu tavanele false sau alte structuri existente. Ap. Bl.1.3. care trebuie sa se inscrie in urmatoarele abateri : a) Dimensiuni: Lungime. daca se respecta proiectul tehnic. CLIDE Design s. Bucuresti Punct de lucru: str. ABATERI ADMISE 12.minea@clidedesign. a agrementelor tehnice). daca operatiunea anterioara este incheiata (existenta Procesului verbal de receptie pentru lucrarea anterioara). e-mail: catalin. gauri si pete. Delfinului. Sc. S. daca exista Procedura tehnica de executie a lucrarilor de compartimentari cu gips carton in documentatia prezentata de constructor.5. 87. Mobil: 0733.2. peretele este suficient de stabil si daca dupa fixarea primei fete sunt necesare lucrari de instalatii: trecerea tevilor si a cablurilor prin profilele portante CW se va face prin orificiile prestantate din profil.625.5. daca pentru comutatoare. 42.320.5mm.4. controlandu-se certificatele de calitate si de conformitate. latime: 2.S 2. Nr.5. grosime.25mm.l. Verificari in timpul executiei Trebuie verificat: daca este respectata procedura tehnica de executie proprie constructorului. Verificarea la livrare Calitatea placilor de gips-carton trebuie facuta la livrare. Bucuresti Tel/Fax: 021. B. daca inaltimea partitionarii este corecta. 3.89. Grosime: 0. a declaratiilor de conformitate. - 144 . 6. Sc. 3. 24. fara exfolieri. Se va face si o verificare vizuala a placilor. daca profilele tavanelor sunt perfect drepte. 12. pereti bi-strat: daca rosturile panourilor de pe aceeasi fata a peretelui sunt decalate. profile respecta cerintele indicate (existenta certificatelor de calitate. pentru a reduce transmiterea sunetelor si de imbunatati rezistenta la foc. 12.5. in numar suficient si instalate le inaltimea corecta. Matei Basarab.50. daca profilele portante intermediare CW se introduc la extremitati in profilele UW la o distanta de 60 cm intre ele. Bl. L109. • Marcajul: Placile trebuie sa fie marcate individual cu indicatii despre tipul placii. lungime. Sediu social: str. CONTROLUL CALITATII.r. daca materialele componente plăci. Et. 40. doze si prize se utilizeaza doze speciale si daca dupa terminarea lucrarilor de instalatii se monteaza straturile de izolatie prevazute in proiect. Nr.s. cand cea de-a doua fata (de pe fata opusa) este montata: daca Contractorul a inceput placarea cu jumatate de placa astfel incat rosturile placilor pe cele doua fete a fie decalate. daca depozitarea materialelor in santier este corespunzatoare. deviatiile admise fiind de 3 mm. Verificari la terminarea lucrarilor La terminarea lucrarilor se verifica: verticalitatea orizontalitatea si planeitatea peretilor executati. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 12. b) Aspect: Placile trebuie sa fie intacte pe toata suprafata. Verificarea inaintea inceperii lucrarilor Se vor verifica urmatoarele: daca trasarea este conform proiectului. 12.

CLIDE Design s. J40/1162/2005.50. Sc. rezistente la foc) . 12.executie compartimentari usoare din gips carton (normale. e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031. S. Bucuresti Punct de lucru: str.320. Bl. rezistente la apa.executie placari uscate cu structura si panouri gips carton. Intocmit : Arh. 3. Bucuresti Tel/Fax: 021.executie tavane false cu placi gips carton.6. Bl. 6.s.625.S 2. 40. 65.r. nu se accepta diferente de nivel vizibile la imbinarile tavanelor false. 3. 42. Sc. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE .065. Ap. Et. Ap. Catalin Minea 145 . 87.l.89. Nr. Nr. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi - daca tavanele false au acelasi nivel. Sediu social: str.c. Delfinului. 24. Matei Basarab. daca peretii/tavanele realizate indeplinesc cerintele proiectului. . B. daca s-au intocmit Procesele verbale de lucrari ascunse si de receptie calitativa. Mobil: 0733. L109.

Ap.50. gips. LIVRARE. Sediu social: str.S 2. gips carton sau panouri din vata de sticla. B. L109. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru executia tavanelor false modulare cu sisteme de prindere si sustinere din otel galvanizat. CLIDE Design s. HunterDouglas. Et. Delfinului.2. Mobil: 0733. Nr. Knauf. Matei Basarab.Partea a 3: masuratori de laborator pentru izolatia fonica din interior la elementelor cladirii EN ISO 1182:2002 Reactie la testele pentru incendiu a materialelor de constructie Test de necombustibilitate EN ISO 1716:2002 Reactie la testele pentru incendiu a materialelor de constructie Test de necombustibilitate Manualele producatorilor pentru tavane false (vezi AMF. Bucuresti Tel/Fax: 021. DEPOZITARE 13. 3. S. 13. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE.TAVANE FALSE MODULARE SI LINIARE 13.1. 40.89. Placile de tavan pot avea urmatoarele finisaje: neteda.l.ro CUI: RO 17147031. EN ISO 140: Part 9 Masurare de laborator a izolatiei fonice din interior de la o incapere la alta in cazul tavanelor false libere deasupra trecerilor BS EN 20-354 Absorbtie fonica EN ISO 140: Part 3 Acustica .065. texturata de model de suprafata fin granulata. Bl.c. Nr. Ap. panouri metalice liniare. CAIET DE SARCINI . MANIPULARE.320. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. b) Placile vor avea margini drepte sau tagulare pe toate partile si vo fi disponibile la urmatoarele dimensiuni: 600 x 600mm 600 x 1200mm Pentru placile din vata de sticla deasemenea se pot folosi urmatoarele dimensiuni aditionale: 600 x 1600mm 146 .625.r. 65. 42. Sitemul va fi proiectat pentru suport dintr-un sistem compatibil de montare in forma de T sau o sectiune din aluminu in forma de T. Sistem de tavan din fibra minerala cu profile metalice vizibile pentru montare Descriere a) Acest tip de tavan va cuprinde placi de tavan fals demontabile complet din fibra minerala.s. 3. 24. sau similar aprobate) EN ISO 9001:2000 Asigurarea Calitatii 13. Armstrong. micro-perforata. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 13. Bucuresti Punct de lucru: str. J40/1162/2005. CONTROLUL CALITATII.3.1. placa cu particule sau vata de sticla. e-mail: catalin. 87.minea@clidedesign. sistem cu efect drept sau tegular. placate cu panouri din fibra minerala. Bl. Sc. Sc.Masurarea izolatiei fonice in cladiri si la elementele cladirii .3. Rigps. 6.

sunt alcatuite din placi metalice liniare (din placi din aluminiu vopsite sau din otel). profile perimetrale. Sc. care sunt necesare pentru a finaliza montarea si pentru a obtine eficienta specificata. Bucuresti Punct de lucru: str.3. profile secundare. e) Placile de tavan vor avea penetrari din fabrica pentru a monta obiecte de iluminat. f) Grosimea placilor de tavan si materialul necesar pentru montare trebuie sa fie adecvat privind cerintele de calitate stipulate.320. In acest caz coeficientul de absorbtie fonica as a tavanului va avea valori cuprinse in urmatoarele limite: cel putin 0. asa numitele tavane lamerale cu profile negre din plastic pentru imbinare. 24. conectori etc. Ap. difuzoare de tavan cu amplificare. alte culori se vor stabili de Proiectant in graficul sau de finisaje. bratari. Bucuresti Tel/Fax: 021. Matei Basarab. Vezi planurile Proiectantului si graficele pentru finisaje.c. Ap.3. cum ar fi incaperile sanitare.30 pentru frecvente foarte joase sau inalte (100Hz si 3000 Hz) si 0. profile principale. B. Delfinului. Nr.s. 13.89. Sc.l. placi cu particule si de gips carton fara calitati acustice specifice. 3cm..minea@clidedesign. Limite de folosire Acest tip de tavan se va folosi in exterior si in incaperile umede.065. Mobil: 0733. Materiale Tavane cu suport modular Principalele materiale care se vor folosi pentru placile de tavan cu suport modular sunt: fibra minerala neteda. difuzoare de aer sau alte obiecte necesare. Culoarea standard este alb. CLIDE Design s. Absorbtia fonica In cazul in care este necesar o clasa mai mare de absorbtie fonica (in special in salile de clasa. piese de imbinare. g) Nu trebuie sa existe taieturi vizibile. unde folosirea altor tipuri de tavane nu este adecvata.S 2. deoarece au tendinta de a se indoi sub influenta aburilor. 147 . 13. 6. Cand sistemele de tavane metalice sunt folosite in exterior. 87. vata de sticla.50. late de 100. trebuie sa se ia masuri speciale impotriva ridicarii lor de vant (viteza max. bucatariile si spalatorii. cleme. 150 sau 200mm.2. d) Sistemele pentru fixare si suspendare vor include carlige. 3. Se vor lua in considerare toate suporturile aditionale pentru penetratii necesare pentru montarea unor astfel de fiting-uri. J40/1162/2005. vezi garficul pentru finisaje al Proiectantului). placile sunt perforate si acoperite de un strat de vata minerala. Sediu social: str. in grosime de aprox. e-mail: catalin.ro CUI: RO 17147031. fixate pe profile. 42. Sisteme de tavane false metalice liniare Descriere Aceste sisteme. 160 km/h).625. Limite de folosire Tavanele modulare din placi non-metalice nu se vor folosi in exterior sau in incaperi umede. Bl. L109.r. detectore de fum. In cazul in care este necesara o clasa mai mare de absorbtie fonica (de exemplu pentru piscine).3. Nr. 65. Bl. S. Et. elemente de ancorare.75 pentru frecventele critice de la 150 la 1000 Hz. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 600 x 1800mm 600 x 2000mm 600 x 2400mm 1200 x 1200mm c) Profilele metalice vizibile pentru suport se vor vopsi in camp electrostatic (RAL9010 alb). care sunt suspendate cu carlige reglabile sau din tije de suspendare. Clasa de combustie Pentru clasa de combustie specifica (F30) se vor lua masuri speciale. 3. 40. scenariul de siguranta la foc (daca exista) si prescriptiile din manualul de montare al Producatorului. Tavanele lineare pot avea imbinari inguste (de exemplu Armstrong "Siteme de Legatura") sau imbinari late (de exemplu Armstrong "Sisteme de Contrast"). se pot folosi placi texturare si/sau cu particule sau placi perforate din gips carton.

Matei Basarab. fibra minerala texcurata. o Profile secundare pline in forma de T.625. Sc. Ap. late de 100 mm sau 200 mm. Alte elemente pentru tavan: Goluri de vizitare si chepenguri. o Fiting-uri metalice.5. din otel sau aluminiu vopsite in alb. o Elemente de fixare si ancorare la schimbarile de nivel si goluri de vizitare. in functie de clasa specificata in proiect. Nr. vata de sticla. Structura suport pentru tavane este facuta din: o Profile principale in forma de T. Sisteme de tavane metalice liniare Principalele materiale care se vor folosi pentru placile liniare de tavane: Placi neperforate sau perforate din aluminiu sau otel vopsite.052 mm grosime.065.l. o Profile perimetrale in forma de C si profile perimetrale pentru prindere. Bucuresti Tel/Fax: 021. difuzoare de aer etc. Mobil: 0733. S. vata de sticla. Nr. Rezistenta la foc 148 . Ap. Demontarea Toate panourile de tavan si sistemele de sustinere ale acestora vor fi demontabile astfel incat sa permita interventia locala acolo unde este necesara. Tavanele liniare metalice trebuie sa aiba certificate de folosire in zonele seismice.5 – 5 cm grosime. L109. o Sectiuni de unghi. Delfinului. o Carlige reglabile din otel galvanizat. 3. o Profile negre din plastic (pentru imbinarea placilor lamelare). o Suruburi si piulite cu filet.) integrate in tavan.4. din otel sau aluminiu vopsite in alb. 40. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi - fibra minerala.S 2. e-mail: catalin.3. o Fiting-uri metalice. Copii ale informatiilor de specialitate si ale specificatiilor tehnice pentru materialele care se vor utiliza vor fi in anexa pentru oferta de licitatie.320. In cazul tavanelor cu clasa de combustie sau acustice: strat de vata minerala de 1. placi cu particule si de gips carton cu clasa medie de absorbtie fonica.c. Sediu social: str.ro CUI: RO 17147031. Inchideri verticale pentru modificarile de nivel sau formarea compartimentelor pentru incendii.89.r. Bl. In cazul tavanelor cu clasa de combustie: placi de gips carton sau placi speciale (PROMATECT sau similar aprobate) pentru a proteja in canale inchise elementele (corpuri de iluminat.50. Placile din gips carton rezistente la foc trebuie sa cuprinda placi din gips carton cu fibra de sticla si aditivi pentru a imbunatati rezistenta la foc SB 1230: Partea 1 Tip de Clasificare 5 (Pereti de gips carton F) sau echivalent in concordanta cu normele Romanesti. placi cu particule si de gips carton cu clasa de combustie F30. CLIDE Design s. 13. folosite la tavane lamelare. Structura suport a tavanelor este facuta din: o Profile simple sau duble din aluminiu sau otel cu cleme de prindere pentru fixarea placilor. Fibra minerala micro-perforata sau placi cu particule cu clasa de absorbtie fonica mare. late de 100 mm sau 150 mm. Bl. Et. 87. Inchideri verticale pentru modificarile de nivel sau formarea compartimentelor pentru incendiu. o Suruburi si piulite cu filet. o Carlige galvanizate pentru suspendare si tije de suspendare de 2. 3. Sc.s. Placi neperforate din aluminiu sau otel vopsite. Copii ale informatiilor de specialitate si ale specificatiilor tehnice pentru materialele care se vor utiliza vor fi in anexa pentru oferta de licitatie. Alte elemente de tavan: Goluri de vizitare si chepenguri. 13. 24.3. 6. o Elemente de fixare si ancorare la modificarile de nivel sau pentru golurile de vizitare. din otel sau aluminiu vopsite in alb. Bucuresti Punct de lucru: str. B. 42.minea@clidedesign. 65. J40/1162/2005.

625. Mobil: 0733. Et.50. Bucuresti Tel/Fax: 021. garnituri si accesorii. tevi alte elemente etc.065. perioadele de inlocuire si metodele de inlocuire. 65. Barierele trebuie fixate la zonele perimetrale si la imbinari deoarece este necesar sa se asigure o stabilitate permanenta si continua. c) Goluri de vizitare. CLIDE Design s. Bl. bariere. trebuie etansate folosind vata minerala.r. Fixarea la tavanele false nu trebuie sa impiedice dilatarea sistemului de profilele altfel afecteaza eficacitatea rezistentei la foc. a) Panouri si placi de tavan.3. Clasa de raspandire a Focului: Clasa 0 pentru raspandirea focului pe suprafata cand se testeaza in concordanta cu SB 476: Partile 6 and 7 si/sau cu normele aplicabile in Romania. Matei Basarab. Toate marginile si imbinarile trebuie etansate eficient pentru a impiedica scurgerile de aer. e-mail: catalin. Unde sunt definite ca 'placi din gips carton rezistente la foc' trebuie verificat daca compozitia placii din gips carton este in concordanta cu specificatiile necesare pentru acest tip de produs. Componentele trebuie sa se poata inlocui fara a demonta progresiv tavanele false 149 .7. etansator intumescent sau alt material rezistent la foc pentru a impiedica patrunderea fumului si a focului conform SB 5588 si/sau Standarde Romanesti importante.320. Sediu social: str. Bl. fara goluri in acest mod asigurandu-se o bariera completa impotriva fumului si focului. B. barierele din spatiile goale trebuie fixate la ariile perimetrale si la imbinari. Bariere in spatiile goale Barierele din spatiile goale (in cazul spatiilor goale dintre tavane ventilate pentru sistemele de ventilatie fara conducte) trebuie sa aiba table rigide sau semi-rigide neporoase avand aceeasi clasa de combustie ca si cea necesara pentru materialele de etansare din spatiile goale. Delfinului.ro CUI: RO 17147031. 3. Ap. Bariere pentru goluri Toate spatiile mascate de deasupra tavanelor false trebuie sa aiba bariere pentru incendiu in concordanta cu normele de constructie pentru a imparti spatiul gol dintre tavane in suprafete care nu depasesc 20 m2. folosind metodele recomandate de producatorul barierei pentru a asigura stabilitate permanenta.6. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Clasificare Tavanele false trebuie clasificate ca 'materiale cu combustie limitata' cum sunt definite in Normele Romanesti pentru Constructii. J40/1162/2005.minea@clidedesign. Bucuresti Punct de lucru: str. 42. Sc. Rezistenta la foc Sistemul de tavane false trebuie sa fie rezistent la foc cel putin conform SB 476: partile 21. Durabilitate Durata de viata a componentelor principale Componentele primare trebuie sa fie toate componente cu o durata de exploatare nu mai mica decat garantia tavanelor false fara a fi necesara o intretinere speciala. Durata de exploatare a componentelor secundare Componentele secundare au o durata de exploatare mai mica decat garantia pentru tavanele false si includ elemente de fixare. 13. decat curatire regulata. Sc.3. Unde se poate. Tavanele false trebuie sa aiba "Clasa A ca suprafata de raspandire a focului" cand se testeaza in concordanta cu SB 476: Partea 6 si 7 sau minim Clasa C2 conform standardelor Romanesti. Durata de exploatare a tuturor componenetelor secundare trebuie declarata si trebuie oferita asistenta in ceea ce priveste intretinerea necesara. Barierele pentru foc trebuie localizate pe linia compartimentelor. 40. Nr.S 2.l. Urmatoarele componente vor fi considerate componente primare. S.89. 6. Componentele secundare trebuie sa se poata inlocui usor fara a compromite integritatea vizuala sau structurala a tavanelor false. 24. conducte. 22 si/sau 23. b) Sistem de suspendare.c. Oprirea focului Toate golurile de la imbinarile dintre tavanele false si pereti. L109. Nr.s. 87. 3. Ap. 13. Standardele Romanesti se vor aplica cand sunt mai stricte.

Nr. Sectiunile T vizibile trebuie livrate astfel incat sa nu se zgarie sau sa se deformeze in timpul transportului. ASAMBLARE Faze de lucru: Montarea structurii metalice de suspendare.Livrare si depozitare Toate placile de tavan trebuie livrate in invelisuri din plastic impermeabile. CLIDE Design s. Ap.4. Asezarea placilor de tavan si a profilelor metalice: Trebuie prevazute un numar suficient de goluri de acces. S. Montarea tuturor celorlalte elemente integrate (de alte specialitati).ro CUI: RO 17147031. Gaurile vor fi perforate sau taiate in tavanele false pentru a permite corpurilor de iluminat sa fie fixate in placile de tavan. Sistemul de tavane false se va monta astfel incat sa nu se compromita integritatea placilor. Sc. Ele sunt depozitate in functie de tipuri si dimensiuni. Bucuresti Tel/Fax: 021. Asezarea placilor de tavan si profilelor metalice. Ap. Sediu social: str. apa pentru hidranti. L109. 3. INSTALARE.89. 24.. Executarea Instalatiilor (de alte specialitati). e-mail: catalin. admisii aer etc. Proiectul pentru tavane trebuie sa cuprinda toate tolerantele si diferentele specifice dintre dimensiunile de la locul de montare si cele din proiect. trebuie verificate toate dimensiunile la locul de montare.50. Lucrari mecanice: tevi si conducte pentru termice. 13. 13. difuzoarde. Sc. - EXECUTIA LUCRARILOR.minea@clidedesign. Bucuresti Punct de lucru: str. Inainte de inceperea lucrarilor. MONTARE. inclusiv pentru a permite introducerea tuturor suporturilor aditionale pentru corpurile de iluminat. Tevi sanitare: alimentare cu apa. Et.c. conform instructiunilor Proiectantului. lumini de avertizare etc. descarcarii sau depozitarii.4. 40.s. B. Delfinului.1. Sisteme de tavane metalice liniare Montarea structurilor metalice pentru suspendare: 150 .625. Sectiunile T secundare sunt montate si fixate de sectiunile primare. Placile de tavan se pot depozita in stive.r.l. Mobil: 0733.320. 6. 13. 65. in camere inchise si fara umiditate sau alti factori externi.S 2. J40/1162/2005. Bl.065. Tavane false cu suport modular Montarea structurilor metalice de suspendare: Carligele si sectiunile T primare sunt montate si fixate cu carlige reglabile suspendate de strucura principala existenta. detectoare de fum. Matei Basarab. Executarea instalatiilor (de alte specialitati): Lucrari electrice: Cablare. canalizare etc. Mecanice: Difuzoare de aer. Nr.2. Profilele perimetrale asigura suport la imbinarea tavanului cu peretele. Montarea tuturor elementelor pentru instalatii (de alte specialitati): Electricitate: Corpuri de iluminat. Bl. 42. paturi de cabluri etc.4. ventilatii si aer conditionat. 87. Placile de tavan si profilele metalice pentru suspendare sunt manipulate cu grija pentru a evita zgarierea. Corpurile de iluminat integrate in salile de clasa trebuie asezate conform asezarii mobilei (de exemplu luarea in considerare a numarului de randuri de banci). Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi . Coordonarea necesara trebuie asigurata pentru toti ceilalti Contractori asociati. sau la inchiderile verticale intre tavane aflate la diferite niveluri de inaltime. Tavanele din incaperi care nu se potrivesc cu dimensiunea standard pot fi adaptate cu ajutorul panourilor nemodulare din gips carton. deformarea sau ruperea lor. pentru a permite accesul personalului pentru intretinere la locul gol dintre tavane. 3. Marcarea trebuie facuta astfel incat panourile pentru margine sa nu fie mai mici de jumatate din placa standard.

incluzand golurile de vizitare. 42. dimensiunile panourilor.De alte specalitati. 13. Otelul trebuie adecvat protejat imbotriva coroziunii. Nr. S. placile. si pentru a elimina riscul de deformare la suprafetele finisate. Sc. Lucrarile trebuie protejate pana se face receptia lor. Daca materialele au fost depozitate corect.r. Executarea instalatiilor: . sunt in concordanta cu cerintele specifice (exista certificate de calitate. In cazul imbinarilor mari: profilele din plastic pentru imbinare se prind pe partea superioara a rosturilor. Sediu social: str. Matei Basarab.l. 40.1. Nr.065. Tavanele false trebuie sa reziste la variate incarcaturi determinate de alte fiting-uri care sunt fixate. 6. profilele etc. Sc. profilele suport etc. trebuie mentinute. daca nu este astfel specificat. 24. 65. toate lucrarile de tevi si conducte si cablare de sub tavan trebuie terminate inainte de asezarea carligelor si a structurii suport pentru tavan. Bl. e-mail: catalin. Calitatea placilor de tavan si a sectiunilor metalice trebuie verificata vizual si aprobata de Dirigintele lucrarii.5. B.89.S 2. Ap. tavanele trebuie mai intai marcate cu nivela cu fascicul laser. J40/1162/2005. Et. L109. Daca materialele componente. Se permite consolidarea si fixarea conform cerintelor pentru sustinerea urmatoarelor elemente care interactioneaza cu tavanul fals: amortizoare de zgomot si alte dispozitive mecanice si electrice.s. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Profilele principale portante sunt montate si fixate folosind cleme galvanizate de suspendare si tije de suspendare fixate de placa existenta de deasupra. inainte. Mobil: 0733.minea@clidedesign. CLIDE Design s.c. Bl. 151 . Trebuie verificate urmatoarele: Daca marcarea este facuta conform proiectului.4. aprobari tehnice?).50.625. Cerinte specifice pentru lucrarile metalice la tavane Grosimile extrudarilor si materialelor. nu trebuie modificate pentru a obtine cerintele proiectului. Verificarea inainte de inceperea lucrarilor Inainte de executarea lucrarilor pentru tavane false. Bucuresti Punct de lucru: str. Capetele taiate se aseaza pe profilele perimetrale in forma de C. Delfinului. 87.320. 13. si Standardele Romanesti importante pentru Constructii etc.ro CUI: RO 17147031. Montarea panourilor liniare si a profilelor din plastic pentru imbinare: Panourile liniare se prind pe profilurile principale portante.5. declaratii de conformitate. Daca procedura tehnica de executare a lucrarilor pentru tavane false exista in documentatia prezentata de Contractor. Capetele profilelor principale portante sunt legate de profilele perimetrale in forma de C. fiting-uri generale: toate fiting-urile generale trebuie sa aiba inclus cadrul suport necesar. Toate sistemele suport trebuie sa aiba grosimea si rezistenta adecvata pentru a fi in concordanta cu cerintele structurale. Bucuresti Tel/Fax: 021. in timp ce se inainteaza cu montarea panourilor liniare. Pentru ca materiale sau elementele sa aiba aceeasi calitate trebuie obtinuta de la acelasi Furnizor sau Producator.3. CONTROLUL CALITATII. care trec prin tavane sau conectate la tavane. in timpul si dupa darea in exploatare si pana la inspectia finala pentru a evita deteriorarea elementelor finisate. Toate materialele si componentele trebuie sa fie rezistente si sa satisfaca standardele minime stabilite in aceste Caiete de Sarcini. Ap. vezi tavane cu sisteme suport modulare. Daca faza anterioara este finisata (exista procesul verbal de receptie pentru lucrarile anterioare?). 3. ABATERI ADMISIBILE 13. 3.

42. 24.ro CUI: RO 17147031. J40/1162/2005. Greutatile moarte care deriva de la accesoriile permanente sau dispozitivele atasate la sau prin tavanele false trebuie ajustate local. In timpul lucrarilor de executie. Trebuie verificat daca tavanele sunt etansate la toate marginile. Bl. in special in ceea ce priveste imbinarile cu peretii de compartimentare sau cu alte structuri existente. in jurul corpurilor de iluminat. Trebuie incorporate elemente de prindere si suporturi adecvate pentru a fi folosite cu structura de care sunt fixate. Planurile si detaliile propuse pentru fixarea tavanelor trebuie livrate de Contractor. pentru a evita deformarea datorita umezelii.s. Contractorul trebuie sa se asigure ca nu sunt posibile infiltratii ale apei de ploaie si ca nu mai exista scurgeri de la sistemele de incalzire.50. Se recomanda sa se finalizeze cel putin primul strat de vopsire a peretiilor si sa se lase sa se usuce inainte de inceperea montarii panourilor pline. b) absorbtia sunetului: EN 20-354. Bucuresti Punct de lucru: str.2. 87. pentru revizuire si aprobare de catre Beneficiar. Toate componenetele. Daca inaltimea la care se monteaza tavanele este corecta si este in limitele abaterilor admisibile. Ap. S. modificari rezultate din variatii la umezeala ale aerului in interiorul si in exteriorul cladirii.5. fara a cauza deviari sau miscari ale sistemului suportului sau ale elementelelor care interactioneaza.3. Matei Basarab. 3. Nr.320. pereti portanti). c) reducerea sunetului: EN ISO 140: Partea 3 13. Contractorul trebuie sa asigure suficienta ventilatie naturala si mecanica. presiuni si miscari care pot aparea.l. Et. CLIDE Design s. L109. Delfinului. Trebuie luate in considerare cerintele structurale privind accesoriile si fiting. Verificarea in timpul executiei lucrarilor Trebuie verificate urmatoarele: Daca se respecta procedura tehnica de excutie a Contractorului. Verificarea dupa finalizare lucrarilor Trebuie verificate urmatoarele lucruri cand lucarile sunt finalizate: 152 . fortari. 65. aer conditionat.c. Mobil: 0733.5. sa nu se deplaseze si sa nu se deformeze permanent din cauza functionarii in regim normal. daca nu sunt transmise de Investitor sau Proiectant.r.625. ca rezultat al modificarilor elementelor la umezeala. Sc. Izolarea intregului tavan trebuie facuta in concordanta stricta cu proiectul si trebuie executata conform EN ISO 140: Partea 4 si pentru: a) atenuare fonica de la o clasa la alta: EN 20-140: Partea 9. Tavanele false trebuie sa ramana rigide. B. 3. Tavanele false vor fi rezistente in toate conditiile (inclusiv seismice si de incendiu). 6. peretii in gips carton si alte lucrari umede trebuie finisate si uscate inainte de montarea panourilor pline pentru tavanele modulare. e-mail: catalin. Sistemele de tavane false trebuie sa formeze un rost complet etansat fonic la imbinarile cu elementele cu care interactioneaza (pereti de compartimentare. pentru a mentine umezeala in aer.S 2.065. Nr. Sapa. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Greutatea proprie a tavanelor suspendate trebuie ajustata local. elemetele de cuplare si de fixare trebuie instalate astfel incat sa se ajusteze devierile si tolerantele. pentru alimentare cu apa si pentru canalizare. fara a determina deviatii sau miscari. golurile de vizitare si celelalte elemente pentru a minimiza transmiterea sunetului doar daca nu este specificat altfel. 13. Dispozitive adecvate pentru atenuarea unor astfel de vibratii trebuie incluse. 40. Tavanele false trebuie sa fie executate astfel incat sa rezisite la toate vibratiile sau la alte socuri. Bl. fara a fi strambate si deformate. Aceste nu trebuie sa determine ruptura sau deteriorarea nici unui element in special a elementelor mobile sau care se deschid. Bucuresti Tel/Fax: 021. Daca se respecte proiectul tehnic.minea@clidedesign. ventilatie. Ap.89. Sediu social: str. Trebuie sa se asigure ca tavanele false sunt rezistente la miscare fara sa se deterioreze permanent sa fara sa se reduca eficacitatea indicata in Caietele de Sarcini.urile pentru a fi fixate in tavanele false. Umezeala care rezulta de la lucrarile finale de vopsire nu trebuie sa determine deformari ale panourilor pline. Daca profilele pentru tavanele false sunt la acelasi nivel si fixate cu suficiente carlige. Sc.

Bl. Tavanele false nu trebuie sa se deteriorze in nici un fel la stfel de sarcini deoarece este in detrimentul oricarui element. B. Catalin Minea 153 . Tavanele false trebuie executate astfel incat sa nu se produca condensari.S 2. de la zonele cu frecare.5mm din lungimea totala.lucrari de executie tavane false modulare. Ap.320. Trebuie luate in considerare toate cerintele de tolenrante pentru montarea tavanelor false pentru ca panourile sa fie corect localizate. Tavanele false trebuie sa fie rezistente la sarcinile impuse la golurile de vizitare si la sarcinile moarte ale acestor goluri de vizitare. 87. e-mail: catalin.r. 13. 65.625. CLIDE Design s. S. Golurile pentru lucrarile de interactiune trebuie sa fie la dimensiunile date: ± 1mm. 3.5. din panouri metalice liniare Intocmit : Arh.065. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Daca tavanele false au limitele de nivel din abaterile admisibile. 3. 42. Dezalinierile dintre imbinari nu trebuie sa fie mai mari de 2 mm.minea@clidedesign. Tavanele si goluile de vizitare vor trebui sa sustina incarcarile inpuse in momentul curatarii spatiului dintre tavan si structura. oricarei structuri adiacente.ro CUI: RO 17147031. oricaror elemente sau dispozitive de constructie. Nr.l.5mm. cauzate de vibratii interioare sau alte miscari. Bucuresti Tel/Fax: 021. dintre carlige). Nr. Sc. Matei Basarab. 13. Variatia maxima in ceea ce priveste nivelul trebuie sa fie 1:400 fata de orice lungime pentru orice component posibil de maxim: ± 4mm.c. nu trebuie sa fie mai mare de 400/deschizatura unde deschizatura are maxim 1. Deformarea profilelor in sistem nu trebuie sa depaseasca: ± 1. plus greutatea echipamentelor cu care se face curatarea. Bucuresti Punct de lucru: str.. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE .89. Ap. L109. de la elementele de ajustaj. Delfinului. J40/1162/2005. utilizand materiale pentru izolatie fonica in toate zonele si deasupra tavanelor false unde este necesar.500mm (= spatiul max. Zgomotul de fond provenit de la vibratiile locale ale tavanului. Abateri admise Rigiditate: deformarea maxima permisa a deschizaturii pentru profilele de suspendare. Imbinarile dintre panouri: latimea oricarei imbinari nu trebuie deviata de la latimea nominala cu mai mult de: ± 1 mm sau 10% de la latimea normala.4. 6. Mobil: 0733. Et. Orice variatie trebuie sa fie egal distribuita fara modificari bruste. Deviatia maxima in plan sau sectiune intre oricare 2 panouri adiacente trebuie sa fie de ± 0. fara sa se deformeze permanent sau sa se strice componentele. 24. Sediu social: str. Variatia maxima in plan pentru cotele date. si trebuie sa transmita fara riscuri astfel de sarcini suportului. sub sarcina impusa. Tavanele false trebuie montate in rand in raport cu liniile si profilele stabilite.6.50. tensiuni etc. Bl. socuri. Tavanele false trebuie sa impiedice transmiterea zgomotelor care rezulta din vibratii. Daca s-a intomit proces verbal pentru lucarile de acoperire si pentru receptia calitatii. Sc. Sistemul de tavane false nu trebuie sa prezinte zgomote de fond rezultate de la fiting-uri. supuse la maxim: ± 1. Toate sectiunile tavanului fals de pe profile trebuie aliniate in limitele tolerantelor admise pentru a satisface cerintele vizuale stabilite in aceste Caiete de Sarcini. a fiecarei parti de tavan. vor fi eliminate prin verificari atente ale ansamblurilor si instalatiilor. 40. nu trebuie sa fie mai mica de 1:1000 peste orice lungime. Tavanele false trebuie sa fie rezistente la toate sarcinile statice si dinamice impuse.5mm.s.

s. placarea pardoselilor si placari cu faianta sunt: Placi portelanate (mate) inclusiv ornamentele speciale din placa. Sediu social: str. instructiunile din specificatii vor avea prioritate.PLACARI CU PIATRA. Bucuresti Tel/Fax: 021.4.78 Pietre naturale fasonate pentru constructii. STAS 233 .3.50. 3. 14. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 14. Pe timp friguros s-ar putea sa fie necesar sa se acopere lucrarile inainte si dupa placare.2. LIVRARE. Mobil: 0733.80 Plăci din faianta pentru placarea peretilor interiori STAS 9110 ..320. declaratie de conformitate şi procesul verbal de recepţie pe santier. B. 6. EXECUTIA LUCRARILOR.minea@clidedesign.1. piatra naturala. Nr. Nr. Bl. cat si placarea peretilor cu placi de ceramica si mozaic. ASAMBLAREA Lucrarile de placare se executa dupa montarea conductelor. Deasemenea sunt cuprinse placarile cu panouri din placi stratificate decorative de inalta presiune (HPL) pe baza de rasini termorigide. 65. 24. e-mail: catalin. MONTAREA. ancore galvanizate sau din inox pentru placarea cu piatra. Bl. 40. CLIDE Design s. caramida aparenta .l. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru executia lucrarilor de placare cu piatra naturala si artificiala si pentru placarea pardoselilor cu mozaic prefabricat. Et. chituri pentru rosturi. special amenajate. MANIPULARE Materialele principale folosite pentru placarea cu piatra si mozaic. distantieri. 87. S. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. Matei Basarab.ro CUI: RO 17147031. 14. Toate materialele trebuie sa aibă certificate de calitate. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. CAIET DE SARCINI .r. Delfinului. PLACARI CU PANOURI DIN PLACI DECORATIVE DE INALTA PRESIUNE ( HPL ) 14. Sc. Reguli de verificare a calitatii 14. MOZAIC PREFABRICAT . DEPOZITARE. adeziv sau mortar. Plăci ceramice smaltuite. Sc. ferite de intemperii.89. Bucuresti Punct de lucru: str. 154 . Ap. PLACARI CERAMICE . Placi portelanate (rezistente la acid pentru laboratoare). care trebuie manipulate cu grijă pentru a se evita spargerea lor. În general. 42. livrarea placajelor se face în cutii de carton (sau de lemn).S 2.625. 3. L109. J40/1162/2005. Ap. INSTALAREA. Depozitarea se face în locuri închise.c. CONTROLUL CALITATII.065. adezivii se vor depozita în încăperi cu umiditate (constantă) redusă.

ABATERI ADMISE 14. 3. Dupa 5-6 ore de la montare.c.minea@clidedesign. Abateri admise 155 . B.5. Respectarea detaliilor de montaj. cu abatere de la planeitate cuprinsa intre 3mm/m pe verticală şi 2mm/m pe orizontală. cel putin unul la 100 mp. Prelevarea de probe pentru determinarea incercarilor mortarului utilizat. e-mail: catalin. Sc. Existenţa agrementelor tehnice pentru produse şi procedee noi.5.3. Nu este necesar sa se intocmeasca procese verbale de acceptare a lucrarilor dupa finalizarea lucrarilor.S 2. 1 m2 la fiecare 5m2. Vizual. Se vor face aceleasi verificari in timpul executiei dar cu o frecventa de 1/5. Bl. respectând trasarea pentru placarea făcuta cu dreptarul pe orizontală / verticală şi cu nivela cu bulă de aer.1. Ap. CLIDE Design s. Uniformitatea si continuitatea rosturilor. chiar si dupa finalizarea intregii lucrrai. Verificari la sfarsitul lucrarilor Existenta procesului verbal de receptie calitativa al lucrarilor de placaje. 6. Bucuresti Tel/Fax: 021.5.r. determinate prin sondaje. 40. 3. ex. 24. 87. Plăcile de faianta se aplică pe suprafaţa pregătită numai la nivelul şpriţului de ciment. Ap. Mobil: 0733.4. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Montarea tocurilor la ferestre şi căptuşelile la uşi se face după efectuarea placajelor astfel ca pervazurile şi căptuşelile să acopere rostul dintre toc si peretele placat. După o oră de la rostuire se şterge suprafaţa placajului cu cârpă umezită cu apă. Delfinului. plăcile se vor curăţa de mortar prin frecarea cu o cârpă umezită.625. Terminarea lucrărilor destinate a proteja lucrările de placaje (învelitori. 65.ro CUI: RO 17147031. 14. J40/1162/2005. eventualele neregularităţi neputând depăşi 2mm/m.5. Bl.s.2. Rostuirea se va face la un interval de 6-8 ore de la începerea aplicării placajului şi se va executa cu chit de rost cu burete şi cu şpaclu de plastic. 14. calitatea in ansamblu a intregii lucrari pentru a depista eventuale deficiente care depasesc abaterile admisibile. Calitatea materialelor ce se vor utiliza prin examinări vizuale. Et. Existenţa certificatelor de calitate pentru materiale. grundul aplicându-se pe spatele fiecărei plăci. Nr. Sc. Matei Basarab.320.5. L109. Grosimile si numarul straturilor componente. Existenţa procesului verbal de recepţie pentru stratul suport. Nr.89. Asigurarea unei aderente corespunzatoare intre placaj si stratul suport. 14. pregatite dinainte. Sediu social: str. Placarea cu piatra a peretilor in grosime mai mare de 12mm se va fixa cu ancore galvanizate sau inoxidabile. Verificarea inainte de incepere lucrarilor Existenta procedurii tehnice de execuţie pentru lucrări de placaje în documentaţia contractorului. Nota: lucrarile de placari raman intotdeauna vizibile si calitatea ei privind aspectul verificata dupa finalizare. CONTROLUL CALITATII.065. După montarea a 3-4 rânduri de plăci se va verifica planeitatea peretelui. Bucuresti Punct de lucru: str. S. planşee) sau a căror execuţie ulterioară ar putea provoca deteriorarea lor (ţevi pentru instalaţii). Respectarea planeitatii si verticalitatii placajului la montare.l. Aplicarea plăcilor ceramice la pereti se face numai pe suprafete uscate. - 14.50. Respectarea tipului de mortar sau de adeziv indicat in proiect. 42. Verificarea in timpul executiei lucrarilor Respectarea procedurii tehnice de execuţie.

Catalin Minea 156 . Matei Basarab.5mm. 2 stirbituri pe 1mp si o adancime de max. 3.executie placari cu mosaic prefabricat .executie placari cu piatra . Devierea de planeitate: 2mm. Et. Stirbituri la muchiile Placilor: maxim 2 cracpaturi pe 1mp cu o adancime de 0.l. S.ro CUI: RO 17147031. L109. Pentru sape. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Placaje exterioare a) Placaje din piatra naturala. Nr. e-mail: catalin. placarile ceramice si cu piatra a pardoselilor vezi capitolul Lucrari Placari Pardoseli. Denivelarea relativă a plăcilor la suprafeţele şlefuite sau lustruite: din roci vulcanice: 0.320. Mobil: 0733.5 mm. Bl. 0.5mm în sens orizontal şi 1mm în sens vertical.5 x 2. Sc. Nr.c. placari cu mosaic in-situ. una la o placa pe o suprafata de 4mmp. 0.89. Deviarea rosturilor dintre Placi: 0. c) Placaje din caramida aparenta.r. Devierea de la verticalitate: nu se admit. Sc. Devierea rosturilor de la verticala sau orizontala la suprafetele slefuite sau lustruite: din roci vulcanice: pe verticala nu se admite iar pe orizontala se admite max. 6. Bucuresti Tel/Fax: 021. lipite pe hartie (distanta dintre dreptar si suprafata placajului): 2mm. 65.50.065. 3.5.s. Fisuri pe suprafata placajului: nu se admit. B. Ap. Bl. 3 stirbituri pe 1 mp si o adancime de max. Portiuni neumplute cu mortar in rost: nu se admit. 42. Ap.2mm. Pete pe suprafata placajului: nu se admit.S 2.executie placaje ceramice la pereti si pardoseli . Devierea de la verticalitate a Plăcilor de formate mici. Stirbituri sau lipsa de glazura la muchiile plăcilor: max. din marmura si piatra calcaroasa: 0.minea@clidedesign.625.6. CLIDE Design s. J40/1162/2005.5mm/placa. b) Placaje din Plăci ceramice smaltuite. 1mm la o placa. Deverea rosturilor orizontale dintre caramizile aparente: 1mm/caramida. 4 x 4. 14.5 mm. 87.Placaje din faianta si piatra Devierea de la planeitate si verticalitate a suprafetei placajului: 2mm Devierea rosturilor dintre Plăcile placajului: 1mm/placa. 2. Sediu social: str. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE .executie placari cu placi decorative de inalta presiune (HPL) Intocmit : Arh. 1.05 % din lungimea totala a rostului si max. Devierea de la planeitate a Plăcilor de formate mici (2x2. 5 x 5cm) lipite pe hartie (devierea dintre dreptar si suprafata placajului): 2 mm. Stirbituri la muchii la suprafetele slefuite sau lustruite: din roci vulcanice: max. Delfinului. 40. din marmura si piatra calacaroasa: max. 24. din marmura si piatra calcaroasa: 1 mm dar cel mult in 2 locuri pe 1mp. Bucuresti Punct de lucru: str. Latimea rosturilor dintre plăci: perfect uniformă.

40. Bucuresti Tel/Fax: 021.25 mm -Ondulatii in urma expunerii la caldura (SR EN 434). min.c. 0. cu latimea de 2 metri. Bl. ci numai pentru fazele de lucrari. e-mail: catalin. 24.625.minea@clidedesign. 87.fie folosirea profilelor pentru pasuirea trecerii de la grosimea plintei din covor PVC (2mm) si pana la cota peretelui pentru care antreprenorul/ofertant va include acest profil in oferta sa de material 157 .90 mm -Grosime strat uzura (SR EN 429). Invelitorile PVC pentru pereti. Et. Invelitorile PVC pentru pereti vor fi eterogene. vor respecta prevederile SR EN 259 si vor avea urmatoarele caracteristici: -Grosime totala (SR EN 428). se vor pune in opera numai dupa verificarea de conducatorul tehnic al lucrarii a corespondentei lor cu prevederile si specificatiile din prezentul proiect. Sc.50. 15.10 mm -Clasificare utilizare (SR EN 259) utilizare foarte intensa (heavy dutty) -Stabilitate dimensionala (SR EN 434) -lungime.1. max. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Tapete in rulouri. unde este cazul.80 % -Rezistenta la bacterii si ciuperci (SR EN ISO 846) sanitarizat. 65.S 2. Bl.4.320. pentru lipire pe glet/superglet de ipsos. min. 0. Ap. 3. cu prevederile standardelor in vigoare. Invelitorile PVC pentru pereti implica . Nr. Sc.r. J40/1162/2005. Bucuresti Punct de lucru: str. Tapete de utilizare intensa SR EN 259 15. MATERIALE Toate materialele si semifabricatele care se folosesc la executarea lucrarilor. Matei Basarab. CLIDE Design s. Delfinului. completate. calitatea lor din punct de vedere al aspectului poate fi verificata oricind. GENERALITATI Prevederile prezentului capitol se aplica la lipirea invelitorilor PVC pe pereti. fiind lucrari destinate de regula a ramane vizibile. 0. L109. B. Nr.s.ro CUI: RO 17147031. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 15. MONTAJUL Orice lucrare de lipire invelitori PVC pe pereti va fi inceputa numai dupa verificarea si receptionarea suportului. d0 -Culoarea aleasa de proiectant in conformitate cu paletarul de culori pus la dispozitie de antreprenor/ofertant. max. Ap.2. 0. in consecinta.89.065.l. 15. Lipirea invelitorii PVC se va face cu un adeziv specializat folosind eventualul grund indicat de producatorul adezivului. nu este necesar a se incheia procese-verbale de lucrari ascunse. 42. max. se vor prezenta sub forma de rulouri. CAIET DE SARCINI – TAPETE PVC 15. chiar dupa terminarea intregului obiect si. Sediu social: str. operatii care se efectueaza si se inregistreaza conform prevederilor capitolelor respective. 6. 3.70 mm -latime. nu favorizeaza dezvoltarea -Clasa de foc (SR EN 13501-1) B-s2. 0. S. Mobil: 0733.3.

plastic.89. Costul profilului (baza si suprastructura) si a adezivului vor fi incluse de antreprenor/ofertant in costul materialelor . Bl. plastic. in cazul utilizarii lor.profil de inchidere. utilizarea tipului mortarului indicat in proiect. Nr. Sc. este necesar a se verifice daca au fost executate si receptionate toate lucrarile: . eventual constituit dintr-o baza si o suprastructura.50. Bl. Sediu social: str. Bucuresti Punct de lucru: str. pregatirea suprafetei suport conform indicatiilor producatorilor. 24.9mm) si pana la cota peretelui executata cu masa de glet pe baza de ciment pentru care antreprenorul/ofertant va include aceasta operatie in oferta sa de manopera.necesare executarii lucrarilor care sunt prevazute in prezentul capitol .S 2. deasemenea .l. profilul/baza montandu-se prin lipire cu adeziv de contact (neoprenic) Culoarea profilelor. precum si tehnologia de aplicare si conditiile de mediu prevazute in normative. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi . Bucuresti Tel/Fax: 021. Invelitorile PVC pentru pereti implica.minea@clidedesign. J40/1162/2005. in oferta sa de material. Nr. Mobil: 0733.r.a caror executie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lucrarilor prevazute in prezentul. prezentul proiect si prescriptiile producatorilor.0. antreprenorul/ofertant va include aceasta operatie. eventual constituit dintr-o baza si o suprastructura. 87.s. Prevederi pentru executie Inainte de inceperea lucrarilor prevazute in prezentul capitol. Elemente plastice de folosit .320.fie fie montarea unui profil de inchidere. CLIDE Design s.ro CUI: RO 17147031.065. 42. 3. 158 . Ap. Sc. in oferta de manopera.fie executarea pasuirea trecerii de la grosimea invelitorii PVC (min. Delfinului. montandu-se prin lipire cu adeziv de contact (neoprenic) .625.destinate protejarii lucrarilor prevazute in prezentul capitol . e-mail: catalin. Matei Basarab. L109.profile pentru pasuirea trecerii de la grosimea plintei din covor PVC (2mm) si pana la cota peretelui. profilul/baza montandu-se prin lipire cu adeziv de contact (neoprenic).c. Et. semi-rigid. semi-rigid. Deoarece invelitorile PVC pentru pereti implica sudarea/etansarea la rece a imbinarilor dintre fasiile de invelitoare PVC.fie executarea pasuirea trecerii de la grosimea plintei din covor PVC (2mm) si pana la cota peretelui executata cu masa de glet pe baza de ciment pentru care antreprenorul/ofertant va include aceasta operatie in oferta sa de manopera. 40. S. precum si materialele pentru sudura/etansare. 6. Ap. B. va fi stabilita de proiectant functie de paletarul de culori pus la dispozitie de antreprenor/ofertant. 3. 65. Pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de executie prevazuta in prescriptiile tehnice.

racordarile invelitorii cu plinta. atunci. lipire care se va face cu adeziv de contact (neoprenic). Se va verifica respectarea conditiile de mediu. Bl. a profilului de pasuire. 3.croiul conform detaliilor stabilite de proiectant . PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE .acuratetea sudurilor . 24. Ap. care sa confirme ca respecta prescriptiile prezentului proiect si sunt corespunzatoare normelor in vigoare . atat cu privire la executarea lucrarilor. RECEPTIA CALITATIVA Principalele verificari de calitate sunt: .au fost livrate cu certificat de calitate. tot perimetral. Bucuresti Tel/Fax: 021. Mobil: 0733.s. Nr. 42. 3. Montajul va incepe cu lipirea.065. baza profilului de inchidere. 65. in prealabil. daca acesta este munocomponent. Dupa montarea profilului de pasuire. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Executia poate incepe numai daca. daca va fi folosit. Materialul se va monta conform croiului elaborat de antreprenor/ofertant si accept de proiectant.l.50.5. Ap. respectiv insasi profilul de inchidere.c. dupa cum urmeaza: .625. folosindu-se solutia speciala de etansare furnizat de antreprenor/ofertant si aplicata dupa lipirea in prealabil. se va face cu petrecere.aspectul si starea generala . .ro CUI: RO 17147031. peste rost. ulterioare pentru protejarea lucrarilor 15. Montarea suprastructurii se va face pe un pat din silicon sanitar si prin clipsare. peste profilul de pasuire. conducatorul tehnic al lucrarii a verificat materialele care urmeaza a fi folosite. Pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de executie. precum si in prescriptii tehnice date de producatorii materialelor la care se face referinta in prezentul capitol.6. 87. 6. Dupa lipirea invelitorii PVC se vor suda la rece / etansa toate rosturile dintre fasiile acesteia.S 2. Bl. Delfinului.r. a unei benzi autoadezive din hartie. Montajul invelitorilor PVC pentru pereti se va face dupa montarea covoarelor PVC antiderapante si luand toate masurile de protejare a acestora. Nr. Sc. Sediu social: str. cat si cu privire la protectia ulterioara a acestora. In cazul in care nu se vor folosi astfel de profile. Bucuresti Punct de lucru: str. prevazuta in prezentul proiect.lucrari de montare tapet PVC Intocmit : Arh. daca se foloseste acesta.89. Et. se va monta. 15. Catalin Minea 159 . L109. Se vor avea in vedere si eventualele masuri suplimentare. Matei Basarab. la inaltimea de 2m. . specificate in prescriptiile notificate mai sus. S. Lipirea invelitorii PVC pe verticala. in prima etapa se va face pasuirea (cu glet de ciment alb) a plintei din covor PVC. 40. e-mail: catalin. pe plinta realizata din covor PVC antiderapant cu aproximativ 30mm. B. CLIDE Design s.320. Dupa lipirea invelitorii PVC pe pereti se va monta suprastructura profilului de inchidere. pana la cota peretelui. de-asupra plintei executate din covor PVC antiderapant.au fost corect transportate si depozitate.minea@clidedesign. Sc. J40/1162/2005. respectiv prescriptiile normativelor in vigoare. perimetrala. care se dezlipeste dupa uscarea etansarii.

Sediu social: str.C. 40. 87. ipsos.C. emailuri . Nr. Materialele utilizate la executarea zugravelilor si vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor in vigoare.50. Proiectare si Directivare in Constructii I.1.minea@clidedesign. C 3-1976 C 3/61 C 66-70 C 96-70 C 124-72 C 143-72 Legenda I.S. J40/1162/2005. ferite de umezeala.LUCRARI DE ZUGRAVELI SI VOPSITORII 16.1976 I.D. Materialele livrate in bidoane de tabla sau PVC vor fi depozitate separat.C.D.Inspectoratul General de Stat in Constructii 16.ro CUI: RO 17147031. chituri.02. Bl.S 2.P.06. L109. Sc. 6.C .D. instructiunile din specificatii vor avea prioritate.065. 1989 Inlocuieste 1. recomandandu-se ca temperatura de depozitare sa fie cuprinsa intre 7 . GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de zugraveli si vopsitorii.c.l. 16. e-mail: catalin.P. 3.C. B. CAIET DE SARCINI .625. Et.C.G. Bucuresti Punct de lucru: str. Nr. Ap.11. Bucuresti Tel/Fax: 021.2. CLIDE Design s.C.20°C. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. Sc.320. vopseaua pe baza de ulei. Ap. S. 44/23. Matei Basarab.G. MANIPULARE.r. Depozitele trebuie sa satisfaca conditiile de securitate impotriva incendiilor.Institutul Central de Cercetare .s.1977 I.C. 65.C. grunduri.C. ambalajele fiind inchise ermetic si etans.C. VERIFICAREA CALITATII. 24. 35/3.89. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. Veparom Vepatim si a vopselelor strop‖ Ordin de aprobare I.3. 42. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 16.S. 74/17. - 160 . Depozitarea materialelor pentru zugraveli se face in spatii inchise. DEPOZITARE Principalele materiale sunt: vopseaua lavabila pentru pereti si tavane. lacuri pentru tamplarie de lemn sau metalica. Bl. Delfinului. Indicativ Titlu Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli si vopsitorii Completare cu caietul VII "Prepararea si aplicarea pastei Gipac" Completat cu "Instructiuni tehnice pentru utilizarea vopselelor Dasirom. LIVRARE. Mobil: 0733. . Nr.P. 3.

nichelate sau lăcuite din fabricaţie. Se poate verifica umiditatea şi cu o soluţie feolftaleină 1%. În condiţii de umiditate a aerului de până la 60% şi temperatura +15-20oC. 65. Pasta de ipsos folosită pentru chituire: preparată în volume (2 părţi ipsos la 1 parte apă) în cantităţi mici. vopsea veche. spacluri de oţel. L109. Petele de grăsime se şterg de grăsime cu solvenţi. Pentru suprafeţele mai mari se prepară pastă ipsos-var. 24. Finisajele lucarilor exterioare de vopsitorii nu se vor executa pe timp de ceaţă şi nici la un interval mai mic de 2 ore de la încetarea ploii şi nici pe timp de vânt puternic sau arşiţă mare. Bl. Nr. Executia lucrarilor Generalitati Zugrăveli şi vopsitoriile se vor executa în conformitate cu proiectul de execuţie şi prevederile din prezentul Caiet de sarcini.4. acestea se obţin în 30 zile de la tencuire şi 15 zile de la gletuire.c.4. fără desprinderi şi fisuri. Vopsitorul verifică şi corectează suprafeţele de lemn astfel ca nodurile să fie tăiate. Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii (exceptand zugraveala cu var) se va verifica dacă suprafeţele suportau umiditatea de regim: 3% suprafeţele tencuite şi 8% suprafeţele gletuite. Suprafete de lemn Inainte de inceperea lucarilor de vopsire tâmplăriile trebuie să fie revizuite şi reparate degradările acolo unde este cazul.2. Mobil: 0733. S. în cazul zugrăvelilor.Suprafeţele de tencuieli gletuite (var sau ipsos). regim de temperatură ce se va ţine în tot timpul execuţiei lucrărilor şi cel puţin 5 ore pentru zugrăveli şi 15 zile pentru vopsitorii. Toate fisurile şi neregularităţile din suprafetele gletuite se chituiesc sau se spăcluiesc cu pastă de aceeaşi compoziţie cu a gletului. După uscare suprafeţele reparate se slefuiesc cu hârtie de şlefuit. Suprafete metalice Suprafeţele metalice nu trebuie să prezinte pete de rugină. 1 parte 1 şi 1 parte lpate de var folosită în cel mult 20 minute de la preparare. in functie de tipul iregularitatilor.ro CUI: RO 17147031. 6. şi se curăţă cu perii sau bidinele curate şi uscate. Et. Diferenţa de temperatură între aerul înconjurător şi suprafaţa care se vopseşte nu trebuie să fie mai mare de 6oC. Sc. Ap. Rugina se îndepărtează prin frecare cu peria de sârmă. după executarea lor. stratul respectiv are umiditate mai mare de 3%. Bucuresti Punct de lucru: str.s. Sediu social: str. pereţii de sus în jos. e-mail: catalin. vor fi grunduite anticoroziv şi vopsite cu vopsea de ulei.minea@clidedesign. Tâmplăria metalică se aduce pe şantier grunduită cu un grund anticoroziv corespunzător vopselelor de ulei. dacă se colorează în violet sau roz. Pregatirea suprafetelor Suprafete gletuite si tencuite . 161 . Ap. 16. J40/1162/2005. PREGATIREA SI EXECUTIA LUCRARILOR 16. Delfinului. 42.1. 40. ce se aplică cu pensula pe o suprafaţă mică.065. Umiditatea se verifică cu aparatul "Hygromette" sau similar. verificată cu aparatul electric tip "Hygromette" sau similar. Nr. cuiele îngropate şi bine curăţate. hârtie sticlată sau soluţii decapante (feruginol etc.r. în mediu ambiant. noroi etc. 87. Bl. 3. din transport sau montaj.320. Fisurile si neregularitatile din suprafetele tencuite se pot repara folosind aceea tencuiala sau glet. 3. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 16. Sc. de cel puţin +5oC.. Matei Basarab. Lucrările de finisare a pereţilor şi tavanelor se vor începe la temperatura aerului. Accesoriile metalice ale tâmplăriei care nu sunt alămite. grosimi de orice fel.50. exclusiv petrol lampant şi benzină auto. B.l. Umiditatea tâmplăriei înainte de vopsitorie să depăşească 15%.).89.4. pentru evitarea condensării vaporilor. trebuie să fie plane şi netede.S 2.625. Bucuresti Tel/Fax: 021. CLIDE Design s.

Sc. Varul nu trebuie sa fie aplicat pet imp friguros sau cand exista risc de inchet. Sediu social: str. 42.r. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Contractorul nu trebuie sa foloseasca vopsele cu termen de utilizare depăşit. in functie de netezimea si porozitatea suprafetei.s. condiţiile şi modul de execuţie a vopsitoriei cu vopsea lavabila aplicata la interior pe tencuieli gletuite cu glet de ipsos în încăperi cu umiditate relativă a aerului până la 60. În prealabil se face verificarea gletului şi rectificarea eventuală a suprafeţei acestuia. 65. CLIDE Design s.50.ro CUI: RO 17147031. Mobil: 0733. Ap. Recepţia lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii se va face numai după uscarea lor completă. vopseaua va fi bine omogenizată . calitatea principalelor materiale introduse în execuţie. Vopsirea tamplariei din lemn si metal Executia lucrarilor de vopsitorie se va face dupa efectuarea unor operatiuni pregatitoare dupa cum urmeaza: 162 . Aceasta zugraveala se poate aplica folosind bidineaua sau trafaletul. Varul trebuie aplicat in strat subtire. subsoluri si incaperile tehnice pot fi zugravite cu var. Delfinului. 3.c. Pe parcursul executării lucrărilor se verifică în mod special de către investitor (dirigintele de lucrare): îndeplinirea condiţiilor de calitate a suprafeţei suport specificate mai sus. zugravul trebuie sa foloseasca protectie pentru ochi si piele. Varul trebuie aplicat intr-un numar de starturi suficient pentru a sigura un aspect alb continuu. Bidoanele şi vasele cu vopsea se vor închide etanş de fiecare data cand se intrerup lucrarile. conform standardelor şi normelor interne de fabricaţie. Fiecare strat trebuie lasat minim 2 zile sa se usuce. Matei Basarab. Se pot folosi numai pe bază de confirmare a unui laborator de specialitate a păstrării calităţilor vopselelor în limitele standardelor şi normelor de fabricaţie.89.320. in timp ce se usuca. Se recomanda 4 straturi de zugraveala de var pe tencuieli exterioare noi si 3 straturi la tencuieli interioare noi. Bl. timpul de uscare este de minimum 2 ore la temperatura +15oC şi o oră la +25oC mai mare. Zugraveala cu var Suprafetele peretilor si plafoanele din caldirile monumente istorice. aplicarea se va face cu pistolul sub presiune.l. Se pot alege alte culori cu acordul Proiectantului si Investitorului. Nr. Vopsitoria cu vopsea Vinarom se realizează în următoarea ordine.minea@clidedesign. Cu un litru de var poate acoperi de la 3 la 6 mp intr-un singur strat. Bucuresti Punct de lucru: str. 3. Vopsitorie cu vopsea lavabila În acest subcapitol se cuprind specificaţiile tehnice. J40/1162/2005. S. Vopsitoria cu vopsea Vinarom se realizează în următoarea ordine: Vopsitoria cu vopsea Vinarom se va aplica pe suprafeţele interioare tencuite şi gletuite cu glet de ipsos. Varul trebuie protejat impotriva soarelui puternic.S 2. Nr. e-mail: catalin. respectarea prevederilor din proiect şi dispoziţiilor de şantier. Sc. Varul pe suprafetele poroase se va aplica ca o pasta. înainte de folosire vopseaua se strecoară prin sită cu 900 ochiuri/cm2. 40. Deoarece varul este caustic.065. Bucuresti Tel/Fax: 021. 24. Contractorul va amesteca pasta de var inainte de folosire pentru a evita sedimentarile. 87. L109. 6. Grundul se aplică numai manual cu bidineaua sau cu pensula lată. La reluarea lucrului. Lucrările executate fără respectarea celor menţionate în fiecare subcapitol şi găsite necorespunzătoare se vor reface sau remedia. Vopsitoria de Vinarom se realizează aplicând două straturi de vopsea diluată cu apă în proporţie de 4:1 (volumetric). la pereţi şi tavane. Bl. Pentru preaprarea grundului se introduce în vasul de pregătire un volum de vopsea Vinarom şi un volum egal de apă şi se omogenizează. Ap. B. Caseina se poate adauga pentru a imbunatati aderenta zugravelii pe suprafetele mai putin poroase. Et. corectitudinea execuţiei cu respectarea specificaţiilor producatorului de vopsea.625.

tencuieli.625. Executarea vopsitoriei pentru tamplarie: o Inceperea lucrarilor de vopsitorie pentru tamplaria din lemn si metal se va face la o temperatura a aerului in mediul ambiant de cel putin 15°C. J40/1162/2005. Verificari inainte de inceperea executiei Se vor verifica urmatoarele: Daca etapa anterioara a fost integral incheiata (existenta PV receptie pentru stratul suport: glet. fara curenti puternici de aer. crapaturi sau fisuri). Ap. Utilizarea retetelor si compozitiei amestecurilor indicate in prescriptiile tehnice ale produselor utilizate. 65. e-mail: catalin.065. L109. Bl.l. 87. B. Bucuresti Punct de lucru: str.s. 16. Corespondenta zugravelilor si vopsitoriilor care se executa cu cele din proiect. Aderenta zugravelilor interioare si interioare la stratul suport prin frecare usoara cu palma de perete. se va controla ca accesoriile (silduri.5. Ap. streasini).320. spalarii prin ploaie sau inghetarii.5.minea@clidedesign. Existenta procedurii tehnice de executie pentru zugraveli si vopsitorii in documentele prezentate de constructor. suprapuneri). Incaperile unde se vopseste trebuie sa fie lipsite de praf si bine aerisite. S. drucare. Aspectul zugravelilor. Matei Basarab. lacuri trebuie sa prezinte pe toata suprafata acelasi ton de culoare si acelasi aspect lucios sau mat. pete. 42. indepartarea de pe suprafetele metalice a petelor de rugina sau grasime. Mobil: 0733. Sc. Aspectul zugravelilor. b) Vopsirea si lacuirea tamplariei din lemn si metal Trebuie verificate urmatoarele: Suprafetele vopsite cu vopsele de ulei. CLIDE Design s.c. verificarea corectitudinii montarii si functionarii tamplariei. PV de receptie pentru lucrarile destinate a proteja zugravelile si vopsitoriile (invelitori. Aplicarea masurilor de protectie impotriva uscarii bruste. Certificatele de calitate pentru materialele folosite care sa ateste ca sunt in conformitate cu normele si cu cerintele Investitorului. Nr. Et.ro CUI: RO 17147031. bine chituite si slefuite in prealabil. dupa cum este prevazut in proiect (nu se admit straturi stravezii. 24. Agrementele tehnice pentru produse si procedee noi.1. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi aplicarea primului strat de vopsea se face dupa terminarea completa a zugravelilor si pardoselilor cu luarea de masuri de protejare a acestora. 16. Bl. 40. Rectiliniaritatea liniaturilor de separatie se va verifica cu ochiul liber si cu un dreptar (trebuie sa fie fara innadiri si de latime uniforma pe toata lungimea). cremoane. desprinderi. regim ce se mentine pe tot parcursul executiei lucrarilor si cel putin 15 zile dupa executarea lor. verificarea suprafetelor de lemn din punct de vedere al planeitatii si umiditatii care nu trebuie sa depaseasca 15%. 6. CONTROLUL CALITATII. ABATERI ADMISE etc.). Sediu social: str. Verificari in timpul executiei lucrarilor a) Zugraveli si vopsitorii ale peretilor si tavanelor Se vor verifica urmatoarele: Daca este respectata procedura tehnica de executie. olivere) sa nu fie patate cu vopsea.5. Nr. La vopsitoriile executate pe tamplarie se va verifica buna acoperire cu pelicula de vopsea a suprafetelor . Sc.2. emailuri. Uniformitatea zugravelilor pe intreaga suprafata (nu se admit pete . 16. 3. Delfinului. beton 163 .89. Bucuresti Tel/Fax: 021. 3.50. Se recomanda ca suprafetele vopsite sa fie in pozitie orizontala.S 2.r.

Matei Basarab. e-mail: catalin. efectuandu-se aceleasi verificari ca la punctul anterior.3. 40. Sediu social: str.625. 87. dar cu o frecventa de 1/5. 16.ro CUI: RO 17147031. precum si cele dintre zugraveala peretilor si a tavanelor terbuie sa fie distincte . Sc. Catalin Minea 164 . Ap. Nr. Ap. CLIDE Design s.minea@clidedesign.5. fara suprapuneri si separatii. 6.Verificari la terminarea lucrarilor La terminarea unei faze de lucrari .) trebuie verificate foarte atent deoarece sunt cele mai vizibile parti ale lucrarilor executate. 65. vopsitorii si tapete se pot receptiona si la Receptia la terminarea lucrarilor obiectivului de investitie. 24.r.l. Lucrarile de zugraveli.6. Nr. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Separatiile dintre zugraveli si vopsitorii pe un acelasi perete . Sc.s.c. Bl. Lucrarile de zugraveli .320. verificarile se efectueaza cel putin una pentru fiecare incapere si cel putin una la fiecare 100 mp.065.  PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE Executie zugraveli si vopsitorii Intocmit : Arh. Et. S.50.S 2. 3. 3.89. J40/1162/2005. L109. vopsitorii si de decoratiuni (tapet etc. Bucuresti Punct de lucru: str. Delfinului. 11. Mobil: 0733. B. Bucuresti Tel/Fax: 021. 42. Bl.

Sc. rezistenta la sarcini statice si dinamice. respective 10 minute.si in cazul in care exista subsol sau parter fara subsol beton de egalizare. din elemente prefabricate dispuse cu rosturi inchise etans sau neetans (piatra naturala sau artificiala. Et. pardoseli din lemn. pardoseli din mozaic turnat in-situ.l. CLIDE Design s. Nr.rece. turnate monolit cu sau fara rosturi (mosaic.320. Bl. masa de spaclu pe baza de polimeri). In cazul unor cerinde pentru izolatii fonice mai mari si folosirii sapai auto-nivelanta: un strat isolator din 15mm Polistiren. Sc. covor din mase plastice fara suport textil). mosaic. c) In cazul subsolurilor si parterurilor fara subsol: straturi care sa asigure ruperea capilaritatii (membrane hidroizolatoare). 17. se impart in: pardoseli calde (covor textil. cuantificata prin energia disipata la contactul piciorului neincaltat al unei persoane. placari de pardoseala cu PVC pentru salile de sport.minea@clidedesign. expuse intemperiilor.s.89. un strat hidrofug (vopsea bituminoasa rece sau panza bituminoasa) este necesar inainte de stratul de uzurar. aflate in interiorul spatiului construit. piatra naturala . B. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de mortar. pardoseli reci (beton de ciment turnat monolit. Ap. aflate in exteriorul spatiului construit sau destinate balcoanelor si teraselor circulabile.ro CUI: RO 17147031. lemn. pardoseli intreioare. In acest capitol.1. L109. pardoseli semicalde (mortare polimerice. Incaperile de langa piscine. 3. In cazul incaperilor umede (cum ar fi bucatarii. pat de nisip si pietris sub. placi ceramice portelanate).S 2. in cazul unui nivel ridicat de apa freatica). 6. doar straturile mentionate la punctele b) si d) sunt specifice. Alcatuirea pardoselilor In general pardoselile sunt alcatuite din urmatoarele straturi: a) Stratul suport care poate fi din beton sau pamant . piatra si parchet. Alte straturi suport. covor din mase plastice cu suport textil). Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 17. b) Dupa continuitatea suprafetei pardoseli continui.2. Sediu social: str. 40. e-mail: catalin.1.1. sa asigure ruperea capilaritatii si impiedicarea patrunderii apelor freatice si sa permita mentinerea calitatii stratului de uzura. J40/1162/2005. 65. in interval de 1 minut.c. 24. 42. mosaic turnat. Pentru a) si c) vezi capitolele relevante pentru Lucrari de Hidroizolatie si de Reabilitate Termica. clasa de combustibilitate prescrisa. b) Straturi intermediare (cum ar fi sapa din ciment. placarea pardoselilor cu ceramica. CAIET DE SARCINI . Ap. pentru a bloca patrunderea apei featrice (membrane impermeabila.50.LUCRARI DE PARDOSELI 17. S.r. deasemenea necesita masuri speciale pentru protectie impotriva apei (vezi Anexa de la Caietele de Sarcini pentru cladirile respective). 165 . Nr. 3. 87. Matei Basarab. polimeri). sapa din ciment sclivisit. d) Stratul de uzura care trebuie sa asigure: siguranta in utilizare. c) Dupa senzatia cald . Delfinului. Bucuresti Punct de lucru: str. pentru a evita orice punte termica (8 la 10 cm din Polistiren sau Poliuretan).625. in cladirile mai vechi. pat de mortar sau "sapa uscata" din placi de gips carton) care trebuie sa transmita stratului suport sarcinile statice si dinamice. Clasificari a) Dupa pozitia lor fata de constructie: pardoseli exterioare. Mobil: 0733. spalatorii) si incaperile sanitare.065. pardoseli discontinui . sis a permita durabilitatea calitatii a stratului de uzura. confortul termic si acustic. 17.1. pot fi: pardoseli din lemn din imbinari din elemente din lemn si deasupra placi pentru pardoseli. Bl. Bucuresti Tel/Fax: 021.

.C. CLIDE Design s.1998 C 35–1982 3.T.L. Sc.C.ro CUI: RO 17147031.Inspectoratul General de Stat in Constructii 166 .1974 I.L. J40/1162/2005. executia si asigurarea calitãtii pardoselilor la constructii în care se desfãsoarã activitãti de productie Normativ privind proiectarea.12.320.2002 C 174–1974 4.1. Nr.Institutul Central de Cercetare .P.r. e-mail: catalin.1979 I.08. Ap.89. 40.T. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. . executia si asigurarea calitãtii pardoselilor la clãdiri civile CAIET I: Prevederi generale CAIET II: Pardoseli calde CAIET III: Pardoseli semicalde CAIET IV: Pardoseli reci Ordin de aprobare M.11.C . . Mobil: 0733. Bucuresti Punct de lucru: str.3.A. 50/N/17. 1004/10.T. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. 87.C.C.12. 6.P.C.max 10 mm fata de dreptarul de 2m lungime la suprafata stratului suport rigid (sarpanta din ciment sau scanduri pentru pardoseala din lemn).D.L. L109.T.T.P.Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului I. Nr.C. C 174-1979 5.625.2003 Legenda M.D. 1994/13. C 187-1978 6.T. 18/19.C.C. GP 089-2003 Ghid privind proiectarea scărilor si rampelor la clădiri M.04. 65. Delfinului.P.C.s.A.P. 95/24. GP 037/0-1998 M. Matei Basarab.09.1996 Înlocuieste 2. Sc. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 17. 1. 42.1978 M. Proiectare si Directivare in Constructii I. Indicativ NP 013-1996 Titlu Ghid privind proiectarea. Nr. Abateri admisibile Abaterile de la planeitate ale stratului suport nu trebuie sa depaseasca: . 3.C.P.065. 68/N/28.C. Sediu social: str.2. Ap.06.A.S. 157/07.max 20 mm fata de dreptarul de 2m lungime la suprafata terenului de fundatie. Bucuresti Tel/Fax: 021. Et.l. 17. 3. C 55-1974 Instructiuni tehnice privind montarea profilului mânã curentã din PVC semirigid Instructiuni tehnice de aplicare a profilelor apãrãtor muchie de treaptã din PVC Instructiuni tehnice pentru folosirea în constructii a produselor din bazalt topit si recristalizat Normativ privind criteriile de performantă specifice scărilor sl rampelor pentru circulatia pietonală în constructii I. Bl.G.c.S 2. Bl.C. S. NP 063-2002 7.S.G.T.50.minea@clidedesign. B.D. 24.

sau similar aprobate. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE.l. Sediu social: str. C 56/85. de grosime 5mm ca strat izolator sub parchet sau de 15 mm pentru sapa autonivelanta. LIVRARE. Cuie din otel. 65. to STAS 1667 . Matei Basarab. Cement Pa 35.Industria Chimica Adeziv "Prenadez 300".c. 40. Mobil: 0733. b) Placi si piatra naturala piatra naturala. incluzand stratul suport din lemn de esenta moale. culoarea conform STAS 5939 .minea@clidedesign. 17.r.065. conform STAS 601/1 .89. conform STAS 44-67 Corpuri abrazive. Suruburi si dibluri din plastic pentru pereti. conform STAS 2111/90. J40/1162/2005. Sc.76.s. CLIDE Design s. Bl. trafic intens pentru cladiri publice). elemente prefabricate (inaltimea de 10cm).84 Acidul oxalic. conform STAS 339 . Ciment alb Portland. Placi mozaicate pentr pardoseli. conform STAS 228/1-87. Natural agregates. agregate din piatra pentru mozaic.80. pinul etc. antiderapante. Bl. pentru mozaic in-situ. Sc. conform STAS 1134-71. Bordura laminata din lemn de stejar (inaltimea de 8cm.S 2. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Conditiile tehnice de calitate pentru fiecare tip de pardoseli va fi in concordanta cu prevederile "Normativul pentru controlul calitatii lucrarilor in constructii si aferent instalatiilor". B. conform SR 7055/96. 24. c) Placari sintetice continue pentru pardoseli. Hidrat de clor tehnic. conform NTR 2830-75. grosimea de la 12 la 15mm) cu muchia superioara rotunda sau oblice. 42. de grosime de aprox. capitolul 8 "Pardoseli". conform STAS 790-84 Nisip conform STAS 1667 . e-mail: catalin.76. cum ar fi bradul.Binder Standards L 17 . Adeziv pentru pardoselile din salile de sport. S. conform SR 388/95.625. Finisaje pentru salile de sport din PVC special pentru salile de sport. 6. MAIPULARE. a) 167 . L109. incluzand placi speciale pentru scari. Et. Ap. Ap. acc. conform STAS 4992-68 Oxizi de vopsire . to SR 1500/96. d) Parchet Lamele de parchet traditionale din lemn masiv de esenta tare (stejar). 87. de dimensiuni mici medii. aranjate pe carton. 14mm. VERIFICAREA CALITATII. 3. Placare cu PVC . TRANSPORT Principalele materiale folosite folosite pentru finisajele si tencuielile de pardoseala sunt: Sape sau alte finisaje pentru pardoseli turnate in-situ apa pentru constructii. Bordura din PVC pentru pardoseli din PVC. Ciment Portland. Placi ceramice portelate pentru pardoseli (rezistente la acid pentru laboratoare). Delfinului. Nr. acc.320. cum ar fi AltroFix 19 sau similar aprobate. Bucuresti Punct de lucru: str. Bucuresti Tel/Fax: 021.50. 3. e) Borduri Borduri din mozaic.76 Spirt alb rafinat tip C.3. Folie PE ca bariera pentru vapori. f) Acesorii Strat Poliuretanic sau din Polistirene izolatie fonica. cu lamba si uluce. Nr. conform STAS 7915-71.ro CUI: RO 17147031. Placi ceramice glazurate (finisaj mat. in aceeasi culoare cu pardoseala.

. Panza bituminoasa si mastic bituminos cald sau rece. Bucuresti Punct de lucru: str.. a plintelor şi bordurilor se va face numai în vehicule curate şi acoperite.50. 3. 24. care vor fi închise cu dopuri de sticlă sau de plastic. Dacă se vor desface ambalajele şi materialul nu se va consuma în întregime.r. în vehicule curate şi acoperite.. dispersie apoasă (aracet) se va depozita în magazii acoperite. materialele vor fi verificate de Contractor. Sc.Poliacetatul de vinil. ferite de acţiunea luminii solare directe. Nr. temperatura de depozitare va fi între + 15oC şi + 20oC pentru "Prenadez 300. CLIDE Design s. Bl. . conform NII 1564 . îngheţului şi de amestecul cu corpuri străine. se vor depozita în încăperi închise..ro CUI: RO 17147031. . 168 . Nr. ferite de posibilitatea de explozie. +35oC. B. Ap. în magazii sau soproane. . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Fasii autoadezive pentru pardoseala din PVC si punerea covorului. e-mail: catalin. ferite de umezeală şi de razele soarelui.c. livrată în saci de 50 Kg. Mobil: 0733. Transportul se face cu mijloace de transport acoperite. Transportul se va face în ambalaje de sticlă sau material plastic. al dozajelor.320.l. S. 87. se vor depozita în magazii uscate. Stivuirea se va face pe specii. Materialele folosite trebuie sa aiba caracteristici conform standardelor in vigoare specifice si normelor tehnice folosite in constructii .Plăcile de gresie ceramică se vor livra şi transporta în cutii de carton (max. Toate materialele vor avea Agrement tehnic şi/sau Certificate de calitate şi se va indica tehnologia de execuţie conforme cu fişa producătorului. curate şi închise. Palci speciale din metal sau plastic pentru scari. Sc.Acidul clorhidric tehnic se va depozita. frizurile de perete şi pervazurile ambalate în pachete şi respectiv legături. inox) pentru rosturile dintre diferite finisaje pentru pardoseli. mozaic si si mortar va fi ferit de acţiunea umezelii. Piesele de parchet. "Victoria" sau similar aprobate.Ambalajele cu white-spirit se vor depozita în magazii aerisite sau aer liber. cu respectarea normelor de pază contra incendiilor. + 35o C. la temperatura de + 5o C. Sediu social: str.Transportul şi depozitarea bidoanelor cu adeziv şi diluant se va face cu respectarea dispoziţiilor privind transportul şi depozitarea materialelor inflamabile.89. . Bl. 6. 42. Depozitarea se face în locuri uscate şi acoperite. Et. g) Echipamente Masina pentru raschetare si lustruire.Transportul pieselor de parchet.Acidul oxalic tehnic livrat în butoaie de lemn sau alte ambalaje. Termenul de garanţie este de 3 luni de la data fabricaţiei. Depozitarea se face în spaţii acoperite.minea@clidedesign. L109.Transportul covoarelor de PVC se face cu mijloace obişnuite de transport. Masina pentru lustruit mozaic.S 2. Finisaj Poliuretanic sau ulei pentru parchet masiv. sulurile fiind aşezate vertical. Bucuresti Tel/Fax: 021. cât şi în timpul depozitării.).s. . Contractorul trebuie sa se asigure ca depozitarea s-a facut conform previziunilor si normelor standardelor si normelor tehnice in vigoare. J40/1162/2005. Delfinului. 3. Tabla de acoperire (inox sau aluminiu) pentru rosturi.40 Kg/buc. al modului de execuţie şi al procesului tehnologic pentru executarea pardoselilor se va face pe toată durata lucrării. . sa se constate daca au fost corect transportate si impachetate. transporta şi manipula cu respectarea prevderilor în vigoare referitoare la securitatea muncii privind produsele corozive. . .69. acesta trebuie legat (închis) imediat. acoperite.625.Cimentul pentru sape. Rosturi de separare din alama in mozaic. ceara pentru parchet. 65. Ap. uscate. se vor depozita în stive în încăperi închise (pentru a asigura temperatura constantă) pardosite cu lemn. pe sortimente şi culori diferite. . Matei Basarab. Transport si depozitare De indata ce sunt sunt livrate pe santier.Transportul pervazurilor se face cu legătura. în poziţie verticală. . Trebuie verificate urmatoarele lucruri: . Controlul materialelor întrebuinţate. la temperaturi cuprinse între + 5°C. 40. ce se face pe sorturi. clase de calitate şi dimensiuni.Piatra de mozaic se va contracta. Tabla de acoperire (alama.065. Depozitarea parchetului în subsoluri este interzisă. atât în timpul transportului (ce se face în saci). ferite de razele solare.

pentru a se exclude orice contact direct al conductelor cu planşeul şi pardoseala. Armăturile sau sârmele care eventual ies din planşeul de beton armat vor fi tăiate sau îndoite. Atunci când este necesar se va face o nivelare a suprafeţei stratului suport existent cu ajutorul unui strat de beton sau mortar de nivelare (egalizare). cu mortar de ciment. Suportul trebuie sa aiba umiditate maxima 2% masurata cu umidometrul cu carbit. Bucuresti Punct de lucru: str.1. deci ramanand invizibile. INSTALAREA. Mobil: 0733. respectiv cu umidometrul electronic in rest. 65. 17. Sediu social: str. B. Nr. operatii care se efectueaza si se inregistreaza conform prevederilor capitolelor respective. după caz.S 2. Sc. în funcţie de solicitările la care este supusă pardoseala. S. 40. 24. Pardoselile vor fi plane.4. Delfinului. 6. Bucuresti Tel/Fax: 021. 42. Executia stratului suport Prevederi generale Lucrarile din acest capitol. sanitare. care străpung planşeul. Matei Basarab. Lucrari executate inaintea inceperii lucrarilor de pardoseli Executarea pardoselilor se va face numai după terminarea lucrărilor prevăzute sub pardoseli (canale.ant. deci este necesar a se incheia procese-verbale de lucrari ascunse. a căror execuţie ulterioară ar putea deteriora pardoseala. or fac sapele de egalizare ranforsate cu corindon care nu necesita intocmirea de procese verbale de lucrari ascunse. etc se vor astupa sau chitui. Orice lucrare de prevazuta in acest capitol va fi inceputa numai dupa verificarea si receptionarea suportului din beton.3. conform normativelor in vigoare. CLIDE Design s. precum şi după terminarea în încăperea respectiv a tuturor lucrărilor de construcţii montaj. va coincide cu proiecţia pe pardoseală a mijlocului grosimii foii uşii în poziţie închisă.2. rosturile dintre elementele prefabricate ale planşeului. precum si conform specificatiilor din fisele tehnice ale producatorilor materilalelor care fac obiectul prezentului capitol. Fac excepţie pardoselile care au denivelări şi pante prevăzute în proiect. Executarea fiecărui strat component al pardoselii se va face numai după executarea stratului precedent şi constatarea de catre Dirigintele lucrarii că acesta a fost bine executat. Diversele străpungeri prin planşeu. Ap. adânciturile mai mari. 17.89. care trebuie să fie suficient de întărit când se va aşeza peste el îmbrăcămintea pardoselii. Sc. de încălzire. fiind lucrari care urmeaza a fi acoperite. 169 .s.l.50. Curăţarea se va face cu mături şi perii. conducte. Compoziţia. Et.625. Atunci când stratul suport al noii pardoseli este constituit din planşee de beton sau beton armat este necesar ca aceste suprafeţe suport să fie pregătite prin curăţarea şi spălarea lor cu apa de eventualele impurităţi sau resturi de tencuială. ASAMBLAREA 17. Nr. MONTAREA. dozajul şi natura acestui strat de egalizare se vor indica prin proiect la fiecare tip de pardoseală în parte. EXECUTIA. Conductorii electrici care se montează sub pardoseală (pe suprafaţa planşeului) vor fi acoperiţi cu mortar de ciment în grosimea strict necesară pentru protejarea lor. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 17. Inainte de executarea pardoselilor se va verifica dacă conductele de instalaţii sanitare sau de încălzire centrală. L109. etc) şi efectuarea probelor prescrise. Reguli generale In cazul că proiectul nu prevede altfel. Bl.ro CUI: RO 17147031.320. se va realiza o legătură cât mai perfectă între straturi. La trecerea de la execuţia unui strat la altul. pentru etalonare. Ap. instalaţii electrice. 87.c.4.4. au fost izolate corespunzător. fundaţii. 3. orizontale şi fără denivelări în aceeaşi încăpere şi la trecerea dintr-o încăpere în alta. J40/1162/2005.minea@clidedesign. 3.4.r. care se execută în încăperi vecine. linia de demarcaţie dintre două tipuri de pardoseli.065. Exceptie de la prevederile art. Pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea pregatirii suprafetei suport conform specificatiilor din prezentul proiect. calitatea lor din punct de vedere al aspectului si corectitudinii executiei va trebui verificata inaintea executarii pardoselilor finite. e-mail: catalin. Bl.

a caror executie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lucrarilor prevazute in prezentul. unde este cazul. Caracteristicile tehnice ale acoperirilor autonivelante vor fi (SR EN 13813): Rezistenta la compresiune. Sediu social: str.S 2. 6. S. Acoperirile autonivelante vor fi realizate din mortar predozat insacuit amestecat cu apa. max. Sc. dupa 28 de zile. 1. prezentul proiect si prescriptiile producatorilor. 24. Caracteristici si cerinte. dupa 28 zile. 3. 32.minea@clidedesign.4 N/mm2 Timp uscare pentru montarea covorului PVC. Agregatele vor fi 70% nisip sort 0-4 mm si 30% pietris sort 4-8 mm. Executia poate incepe numai daca. agregate 1. 48 ore Timp uscare pentru montarea parchetului. in conditii normale. Bucuresti Punct de lucru: str. se vor pune in opera numai dupa verificarea de conducatorul tehnic al lucrarii a corespondentei lor cu prevederile si specificatiile din prezentul proiect.065. Ap. dupa 28 de zile.0 N/mm2 Rezistenta la incovoiere. min.850kg si apa 120-140litri).s. conform dozajului indicat de producatorul liantului (orintativ. Materiale pentru sape. in conditii normale. In toate cazurile.r. J40/1162/2005. dupa 28 de zile (EN 13892). un amestec de liant. min. CLIDE Design s. 8. modificarile si completarile acestuia -SR EN 13813 Materiale pentru sape si pardoseli. B. 30 N/mm2 Rezistenta la incovoiere. 3. 72 ore Instructiuni. utilizarea tipului/clasei de calitate a materialelor indicate in proiect. pentru asigurarea aderentei aplicandu-se grundul indicat de producatorul liantului (in principiu. este necesar a se verifice daca au fost executate si receptionate toate lucrarile: . latex si apa). Bl. care sa confirme ca respecta prescriptiile prezentului proiect si sunt corespunzatoare normelor in vigoare . max. Nr.ro CUI: RO 17147031. in prealabil. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Se vor verifica. in proportia indicata de producatorul mortarului. Delfinului. min. dupa cum urmeaza: . primeaza specificatiile din prezentul proiect.au fost livrate cu certificat de calitate. 1 2 Ciment sau amestec de cimenturi si aditivi In coditiile folosirii grundului de aderenta indicat de producatorul mortarului predozat si in conditiile respectarii specificatiilor sapei de egalizare. insacuit. conducatorul tehnic al lucrarii a verificat materialele care urmeaza a fi folosite. dupa 28 zile (EN 13892). max. min. 10 zile Sapele de egalizare vor fi de grosimea indicata in planse si detalii asigurand si aducerea la aceeasi cota a diverselor finisaje. Sapele rezultate vor avea urmatoarele caracteristici: Rezistenta la compresiune. Nr. Sapele vor fi executate aderente pe placa de beton.au fost corect transportate si depozitate. per m3 de sapa: liant 200-250kg . 65. Bl. Sc.necesare executarii lucrarilor care sunt prevazute in prezentul capitol . e-mail: catalin. completate. standarde: -C35/1982 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor. precum si tehnologia de aplicare si conditiile de mediu prevazute in normative. Prevederi pentru executie Inainte de inceperea lucrarilor prevazute in prezentul capitol.89. Sapele vor fi sape uscate si vor fi executate din liant aditivat predozat1. L109. Prepararea sapelor si aplicarea acestora se vor face conform prescriptiilor producatorului liantului. 6 N/mm2 Timp uscare pentru montarea parchetului. 170 . normative. amestecat cu agregate si apa. deasemenea. min. Et. Mobil: 0733. Prevederi pentru materiale Toate materialele si semifabricatele care se folosesc la executarea lucrarilor. in conditii normale.625. Ap.l. 87. 42.320.c. Bucuresti Tel/Fax: 021.0 N/mm2 2 Aderenta la suport .destinate protejarii lucrarilor prevazute in prezentul capitol . 40.50.6501. cu prevederile standardelor in vigoare. Matei Basarab.

Sc.l. Atat sapele de egalizare cat si acoperirile autonivelante vor fi aderente la suport – nu se admit desprinderi sau aderente partiale (sunet neadecvat la ciocanire).diferenta de nivel dintre sapa dintre diferitele finisaje. respectiv denivelari intre placi alaturate max.4.320. 17.finisaj Executarea stratului de uzură (finisaj) pentru fiecare tip de pardoseală se va face conform prevederilor din capitolele ce urmează. pentru etalonare. pentru sape cele de mai jos). Bucuresti Tel/Fax: 021. 40. cu o frecventa de minim 1/5 din frecventa precedenta. Se va verifica respectarea conditiile de mediu. Ap. Nr. B. de 5mm grosime. Sapele de egalizare vor fi compate. 65. se vor face cel putin cite una lafiecare incapere si cel putin una la fiecare 100 m2. Mobil: 0733. imbinarile dintre placile de lemn fiind umplute cu mastic bituminos cald sau rece.La receptia preliminara se va efectua direct de catre comisie aceleasi verificari. Acoperirile autonivelante vor fi plane si netede – nu se admit denivelari si nici rugozitati. Verificarile care se efectueaza la terminarea unei faze de lucrari. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Umiditatea suportului. Bl. 6. Suportul trebuie sa fie: . Pardoseli din parchet masiv Parchetul din lemn masiv trebuie sa potriveasca cu tehnologia de executare.4. va fi de maximum 2% determinata cu umidometrul cu carbit. ± 4 mm la 2 m.50. adica absorbtie de apa 2-6% .s. care a fost acoperita anterior cu mastic (si/sau memebrana termo-sudabila). Pardoseli din parchet Prevederile prezentului subcapitol e referă la condiţiile tehnice privind repararea pardoselilor de parchet de lemn de stejar masiv lamba şi uluc asezat pe stratul suport facut din brad sau pin. J40/1162/2005. respectiv prescriptiile normativelor in vigoare. diferentale de planeitate maxim admise fiind de 2mm/2m. dar nu mai mult de 3mm medii/fiecare spatiu. Pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de executie. Bucuresti Punct de lucru: str. Nr.executarea cuvelor in care vor fi pozate stergatoarele de picioare . fara fisuri.consistent.c. 42. in special la: . ± 0. acesta va fi desprafuit prin aspirare. S. Receptia caIitativa Sapele de egalizare se vor verifica din punct de vedere al respectarii cotelor de turnare. Bl. atat cu privire la executarea lucrarilor. specificate in prescriptiile notificate mai sus. L109. cat si cu privire la protectia ulterioara a acestora. dimensiunile si grosimea parchetului existent. CLIDE Design s.plane.625. Sapele vor fi turnate cu respectarea stricta a cotelor de turnare. 24. b) Cu izolatie fonica: placi asezate pe un strat din membrana termo-sudabila si un strat elastic din Poliuretan (sau Polistiren).89. prevazuta in prezentul proiect.slab sau mediu absorbant. admitandu-se numai fisurile capilare datorate reactiei de hidratare a cimentului. 87.S 2. conform tolerantelor impuse prin prezentul proiect (pentru placile de beton max. Dupa verificarea suportului. e-mail: catalin. imbinarile dintre placile din lemn fiind umplute cu mastic bituminos rece sau 171 . pe care se aplica lucrarile prevazute in prezentul capitol. precum si in prescriptii tehnice date de producatorii materialelor la care se face referinta in prezentul capitol. curat . Executia pardoselilor .065. Delfinului. Se vor avea in vedere si eventualele masuri suplimentare.r. Ap. 3.5 mm. ulterioare pentru protejarea lucrarilor. Sapele de egalizare vor fi plane. Exista mai multe metode pentru executarea staratului suport din lemn in functie de locatia din cladire: La parterul cladirilor vechi fara subsol si fara membrana hidroizolatoare eficienta sau fara reabilitate termica in pardoseala executata si: a) Fara izolatie fonica: placi asezate pe o placa din beton pentru pardoseala.ro CUI: RO 17147031. Matei Basarab. 3. Sediu social: str. verificarea facandu-se cu dreptareul cu bula de nivel. Et. Sc.minea@clidedesign. respectiv cu umidometrul electronic in rest.

6. 172 . locul gol de sub stratul suport din lemn fiind ventilat natural prin sipcile din lemn. eventualele neregularităţi ale scândurilor se elimină prin rectificare locală. Lamelele de parchet din câmp se vor bate începând de la frizul situat la peretele opus uşii de acces. Bl. e-mail: catalin. Bucuresti Punct de lucru: str. acest lucru permitand dilatarea sau ventilarea. se va monta duşumeaua oarbă realizată din scânduri de brad de 15-18 cm lăţime. Mobil: 0733. 24 mm grosime şi minim 3 m lungime. La etajele superioare. 42. Nr. Imbinarea frizurilor la colţurile încăperii se face la 45o.sudabila).ro CUI: RO 17147031. Sc. care au gauri de ventilatie.2 mm sub dreptare montat în toate direcţiile. Ap.s. Montarea Parchetului De-a lungul pereţilor se vor fixa cu cuie frizurile de perete.89. umiditatea relativă a aerului.r. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi c) Cu loc gol ventilat: placi asezate pe un strat de sipci din lemn care sunt fixate pe placi din beton acoperite cu mastic (si/sau membrana termo. Matei Basarab. sau paralel cu peretii. cu o bordura de latimea a 4 lamele. Frizurile se vor înţepeni faţă de perete cu pene aşezate la 50 cm distanţă una faţă de alta. J40/1162/2005. umiditatea aerului în încăperi trebuie să fie sub 60 Suprafaţa obţinută de duşumeaua oarbă trebuie să fie plană şi orizontală. membranei termo-sudabila.c. Masticul nu se pune in locurile goale la pardoseala ventilata. L109.625.S 2. Bl. în momentul începerii montării parchetului trebuie să fie următorul: lucrările de instalaţii sanitare.320.l. Conditii pentru montarea parchetului Stadiul lucrărilor pe şantier. Nr. In cazul startului suport ventilat: sipcile suport for fi asezate pe un strat din fibra. CLIDE Design s. in functie de parchetul existent. minimum + 5oC. Sediu social: str. In salile de clasa se vor aplica doar solutii cu izolare fonica. Montarea startului suport din placi de brad sau pin si umplerea cu mastic a locurilor goale. B. Stratul final de parchet este facut din lamele din stejar prinse in cuie la lambe pe stratul suport din lemn. în lung scândurile vor avea un rost de 5 mm şi vor fi ţesute.065. pentru a împiedica orice deplasare în timpul montării parchetului. In Incăperile în care se execută îmbrăcămintea din parchet se va asigura următorul climat interior: temperatura. Sc. Montarea duşumelelor oarbe Dusumeaua oarba poate reprezenta stratul suport pentru montarea pardoselilor din parchet la Sali de clase sau la salile de sport . Lamelele de parchet se vor bate strâns.50. vor fi terminate. stratul din mastic sau memebrana termo-sudabila se pot inlocui cu un strat din folie polietilena ca bariera pentru vapori .minea@clidedesign. Sipcile din lemn sunt asezate pe suporturile din fibra pentru a reduce transmiterea sunetului. la o distanţă de 10-15 mm de aceasta. se admit săgeţi de max. Ap. prin batere cu cuie de fixare de cca 40 mm lungime. S. Inainte de montaj. 40. Optional: asezarea unui strat poliuretan pe membrana termoizolatoare sau bariera pentru vapori. maximum 60 %. cu ciocanul astfel încât lamba sa între strâns cu ulucul piesei alăturate. foliei din polietilena peste intreaga suprafata a pardoselii. precum şi toate finisajele pereţilor cu care se racordează îmbrăcămintea din parchet. cu capătul înfundat. porţiunile de mozaic si ceramica care se vor afla în contact cu parchetul (pragurile) vor fi turnate şi frecate. de 2 m lungime. se vor bate la o scândură două cuie în dreptul fiecărei fâşii. bine prinse de şapă. dar si pe intradosul acestora se va aplica adeziv. 3. Et. 87. zugrăvelile şi vopsitoria. stratul suport va avea un grad de umiditate mai mic de 5 %. 3. Bucuresti Tel/Fax: 021. Executarea lucrarilor la stratul suport din lemn Sapa din ciment se va curata bine inainte de aplicarea startului din mastic. 24. pe lamba si ulucul lamelelor de parchet. usile de la balcoane si de la terase vor fi montate inainte. între scândurile duşumelei oarbe se va lăsa la batere o distanţă de cca 15 mm aceeaşi distanţă se va lăsa între scânduri şi peretele încăperii. Lamelele din stejar se pot aseza pe diagonala. Delfinului. Pe scândurile suport. 65. electrice şi de încălzire si care sunt integrate in realizarea pardoselii vor fi terminate.

stratul suport să îndeplinească condiţiile prevăzute la capitolul respectiv din aceste Caiete de Sarcini. Alcatuirea pardoselii Pardoseala din covor PVC este alcătuită din: şapa de egalizare a planşeului. 24. Executarea finisarilor pardoselilor MATERIALE UTILIZATE Covor din PVC. e-mail: catalin.065. Caracteristicile care trebuie respectate de covoarele PVC de trafic intens 173 . plinte din PVC din acelasi tip de material ca cel aplicat pe pardoseala. planeitatea şi orizontalitatea. defectele stratului suport nu vor fi invocate ca motiv pentru o calitate necorespunzătoare a îmbrăcăminţii de parchet. Sapa autonivelanta .4. Matei Basarab. îmbrăcăminte alcătuită din covor de PVC pe suport textil sau pardoseli polivinilice. Bl. Sediu social: str. plinta va fi din lemn de stejar batuta in cuie sau PVC fixat in diblurimontate in stratul de sapa. care sunt necesare pentru realizarea unei îmbrăcăminţi de parchet corespunzătoare din punct de vedere al planeităţii.r. peste şapa de egalizare.minea@clidedesign. identitatea cu proiectul a materialului şi modelului prevăzut. Sc. Bl. aderenţă la stratul suport. Nr. Ap. S. Mobil: 0733. 6. lipit de perete. 3. Conditii tehnice de calitate Pe parcursul executării lucrărilor. orizontalităţii. pentru îmbrăcămintea de pardoseală din parchet. Et.4. etc. modul de racordare cu suprafeţele verticale. Sc. Nisip. Dacă este necesar.l. Adeziv . starea generală a suprafeţelor. Nr.5. Delfinului. se va face şi o verificare în adâncime prin sondaj de control al celorlalte elemente ascunse ale pardoselii.s. 42. Pardoseli din pvc Prevederile prezentului subcapitol se referă la condiţiile tehnice privind executarea pardoselilor din covor PVC suport textil sau pardoseli polivinilice antiderapante de trafic intens. 3. realizată din mortar de ciment M 100 T. J40/1162/2005. La colţuri. montarea. 87.6. Bucuresti Tel/Fax: 021. Cuie din sârmă de oţel conform STAS 2111/90.625. 40. Bucuresti Punct de lucru: str. 17. b. sapa autonivelanta. 17. Proiectantul verifica în mod special respectarea următoarelor condiţii: a. CLIDE Design s. 65.50. conform STAS 1667 .c. la recepţia pardoselii executate.320. B. Ap. Snur plastifiant : Adeziv "Prenadez 300" conform NTR 2830-75. pervazul se taie la 45o şi se păsuieşte.ro CUI: RO 17147031. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Se fixează pervazurile cu cuie bătute în frizuri la 40-50 cm distanţă. conform STAS 7915-71. L109. la acelaşi nivel. Pardoseli polivinilice de trafic intens . Pardoselile cu îmbrăcăminte aplicată prin lipire se vor executa cu etanşarea rosturilor prin sudură cu şnur din PVC plastifiat.76. mărimea rosturilor. montat cu adeziv adecvat sau prenandez sau similar aprobat. Calitatea execuţiei pardoselilor se va constata prin verificarea condiţiilor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească suprafeţele îmbrăcăminţilor din parchet şi anume: aspectul.S 2. a pieselor de parchet alăturate.89.

7.0005 7. CLIDE Design s. Mobil: 0733.7 0. L109. cu mătura. Bucuresti Punct de lucru: str.0. Executarea finisajului pentru pardoseala In încăperile în care urmează să se monteze dalele sau covorul se va asigura.4 .s. interzicându-se accesul persoanelor străine.minea@clidedesign. Suprafaţa stratului suport din mortar se va răzui cu ajutorul unei rachete metalice pentru înlăturarea eventualelor resturi de mortar şi de material provenit din zugrăveli. Sc.r. Pentru îndepărtarea completă a prafului se va curăţa apoi suprafaţa cu o perie cu părul scurt. stratul suport are o umiditate mai mare de 3 %. Sc. 42.0003 .8 .0.3 .1 . în concentraţie de 1 %. In cazul când după această operaţie rămân bavuri sau urme în relief.1. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Caracteristica Grosime Rezistenta la foc Grad de gelifiere Absorbtia la apa Rezistenta la uzura Rezistenta la tractiune longitudinal transversal Unitate de masura mm mg/cm 2 g/cm2 N/mm2 Valori admisibile 2. Nr.71 Previziunile acestui subcapitol se refera la conditiile tehnice privind executarea pardoselii din PVC . Din acest moment încăperea în care se lucrează se închide. un regim climatic cu temperatura de cel puţin + 16oC şi umiditatea relativă a aerului de maximum 60%. Ap. "Prenadez" sau similar aprobate. umiditatea stratului suport se poate verifica astfel: cu ajutorul unei pensule curate se aplică pe o porţiune mică (circa 2 x 5 cm) din suprafaţa stratului suport.8 Rezistenta la compresiune mm 0.89. 65. Et. Bl. B.9 Duritatea Grade 70 . Matei Basarab. Acest regim se va menţine în tot timpul executării îmbrăcăminţii pardoselii şi cel puţin 30 zile după terminarea acestei operaţiuni.065.7.l. nu trebuie să depăşească 3 % (în procente de greutate).S 2.3 Neinflamabil . si se intinde pe sapa din ciment.7 7. S. înainte de montarea îmbrăcăminţii. Sediu social: str. e-mail: catalin. 6. Paroseala din pvc lipita cu adeziv se poate executa cu sau fara elemente de etansare. clasa C1 Fara fisuri sau crapaturi 1.c. o soluţie de fenolftaleină în alcool. 24. acestea se vor îndepărta cu o piatră abrazivă. 3. dacă porţiunea respectivă se colorează în violet sau în roz intens. J40/1162/2005. Nr. acordându-se o atenţie deosebită colţurilor intrânde. In lipsa acestui aparat.625. 174 . 3. Umiditatea stratului suport din mortar de ciment sau beton. Ap. în cazul lipirii covorului sau dalelor cu prenadez 300 sau similar aprobate. Bl. Praful se va înlătura. 87. iar muncitorii care execută lucrările vor purta încălţăminte curată cu talpă moale. este interzisă folosirea acestei încălţăminţi în afara încăperilor respective.5 .ro CUI: RO 17147031. Structura pardoselii Pardoselile din PVC se executa dupa cum urmeaza: se foloseste pentru covorul din pvc adeziv adecvat. 40. din întreaga încăpere.7 . plinta este din lemn de stejar sau PVC fixate in cuie sau in suruburi.0.50. Măsurarea exactă a umidităţii stratului suport se face cu ajutorul aparatului tip "Higrodette" (bazat pe principiul variaţiei rezistivităţii electrice a materialelor în funcţie de umiditate lor sau cu un alt aparat similar. Bucuresti Tel/Fax: 021. Delfinului. In incaperile cu instalatii de apa si current este obligatoriu sa se etanseze imbinarile de la pardoseala cu o banda din PVC.320. dacă între timp nu s-a trecut la regimul de exploatare normală a încăperilor.3 Elasticitatea mm 0.

L109. se va derula sulul şi se va tăia în fâşii. covorul se va croi în conformitate cu un plan de montaj. vor fi aşezate din nou (nelipite) în poziţie de montaj. utilizând un cuţit pentru croit. şpaleţi de uşi. Covorul va fi adus în încăperile în care va fi montat. 3. 42. atunci rostul dintre fâşiile colorate diferit sau rostul de racordare a celor două tipuri de pardoseli se va plasa la mijlocul grosimii foii uşii. La porţiunile curbe din dreptul buclelor formate de fâşiilor de covor.r. după frecarea cu piatră abrazivă. cu 2. 87.200. atât suprafaţa stratului suport. pentru a împiedica. rămase după tăierea fâşiilor la dimensiunile necesare. Se va aplica câte un strat adeziv.3 cm mai lungi decât dimensiunea respectivă a încăperii. cât şi capetele fâşiilor de covor.l. nu se admit aglomerări (cuiburi de adeziv).c.0. se va urmări repartizarea cea mai economică a fâşiilor de covor în încăperea cu minimum de rosturi şi de fâşii mai înguste de 50 cm. se admite ca o fâşie să se realizeze din două părţi. 40. fâşiile covor se vor tăia şi ajusta după conturul respectiv. Bl.S 2. Mobil: 0733. Nr. sobe.50. Delfinului. CLIDE Design s. întocmit în prealabil.250 Kg/mp pentru fiecare strat) şi cât mai uniform.320. adezivul se va aplica cu muchia largă a unei bucăţi dreptunghiulare de covor PVC tăiate la dimensiunile 2 x 12 cm. J40/1162/2005.625. iar spatele covorului va fi la exteriorul fiecărei bucle astfel formate. Aplicarea adezivului atât pe stratul suport cât şi pe spatele fâşiilor de covor din PVC se va face cu ajutorul unui şpaclu dinţat.s. de-a lungul tuturor marginilor longitudinale ale fâşiilor de covor cât şi a marginilor înnăditurilor se va lăsa câte o zonă de cca 5 cm lăţime. Bucuresti Punct de lucru: str. Bucuresti Tel/Fax: 021. Pentru valorificarea capetelor de material. 3. cu rosturile dintre ele orientate în direcţia de circulaţie maximă şi dacă este posibil şi în direcţia principalei surse de lumină naturală.ro CUI: RO 17147031. concomitent.Fâşiile de covor curăţate. Sc. B.3 mm mai scurte faţă de profilul peretelui. Pregatirea covoarelor pentru aplicare Pentru montare. Fâşiile tăiate se vor aşeza în poziţiile de montare şi se vor lăsa desfăşurate timp de minimum 24 ore. Pentru lipirea cu adeziv se va începe cu fâşia de covor de lângă peretele cel mai apropiat de uşa de acces din încăpere.. Fâşia înnădită se va amplasa lângă perete. rosturile perpendiculare pe peretele care cuprinde uşa nu trebuie să cadă în dreptul golului uşii. lipirea covorului în dreptul marginilor. când în două încăperi alăturate fâşiile cu culori diferite sau la racordarea cu o pardoseală de altă natură. pentru a putea urmări curbarea buclei. 6. e-mail: catalin. de preferinţă opus uşii sau ferestrei şi cu rostul de înnădire întro poziţie cât mai puţin expusă circulaţiei. Sediu social: str. şpaclul se va ţine înclinat faţă de direcţia de întindere a 175 . pentru aclimatizare şi în acelaşi timp pentru eliminarea tensiunilor interne apărute în material datorită şederii în sol a covorului. In cazul unor adâncituri izolate este suficientă o chituire locală. Lipirea covorului cu adeziv Inainte de aplicarea adezivului. După aclimatizare. neunsă de adeziv. cu respectarea următoarelor criterii: fâşiile de covor se vor aplica paralel cu unul din pereţii încăperii. . se va corecta printr-o gletuire subţire (maximum 1.5 mm grosime). cu ajutorul unor perii şi al unei cârpe.minea@clidedesign. se vor curăţa bine de praf.. Adezivul se va aplica în strat subţire (0. astfel ca în urma lui să rămână numai cantitatea de adeziv care trece printre dinţi. întreaga suprafaţă. de către doi muncitori. fâşiile de covor vor fi croite definitiv cu 2. atât pe jumătăţile fâşiilor de covor întoarse cât şi suprafaţa stratului suport care a rămas astfel neacoperită. în dreptul ţevilor de instalaţii etc. La nişe. S. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Atunci când suprafaţa stratului suport prezintă neregularităţi frecvente. Ap.89. Bl. cu margini longitudinale petrecute pe o lăţime de circa 2 cm începând cu ultima fâşie aşezată se apucă unul din capetele fâşiilor şi se aşează peste capătul opus. nu mai mult de una pentru o încăpere. Nr.065. Matei Basarab. se va curăţa bine încălţămintea muncitorilor şi nu se va circula cu ea în afara încăperilor în care se lucrează. 65. astfel ca cele două jumătăţi ale fiecărei fâşii să se suprapună. De asemenea. care se va trage în contact cu suprafaţa pe care se aplică adezivul. 24. Ap. dacă în cele două încăperi alăturate se montează acelaşi tip de covor cu fâşia nu se va întrerupe în dreptul uşii. Sc. radiatoare. Et. în această fază.

Bl. Circulaţia directă pe stratul suport uns cu adeziv este interzis. 42.350 Kg/mp. după care se vor aplica pe stratul suport şi se vor presa puternic cu ajutorul unui dispozitiv special de predare.ro CUI: RO 17147031. adică câte circa 0.320. marginile petrecute ale fâşiilor de covor rămase nelipite. tăierea se va face cu ajutorul cuţitului pentru croit. e-mail: catalin. avându-se grijă ca platbanda de ghidare să fie permanent în contact cu muchia covorului. Adezivul se va aplica în strat subţire şi cât mai uniform. Matei Basarab. Bucuresti Tel/Fax: 021. Sc. Nr. După tăiere se vor înlătura ştraifurile. se obţine prin aplicarea degetului uscat pe stratul de adeziv. atât pentru stratul suport cât şi pentru fâşia de covor. având greutatea de 25. Lipirea covorului se va face după 20. In cazul folosirii cuţitului pentru croit. Delfinului. CLIDE Design s.strat suport pentru a nu se produce aglomerări de adeziv.r. Eventualele urme de adeziv rămase pe suprafaţa covorului se vor îndepărta imediat. Această aşezare a fâşiilor de covor prin lipire se va face pe porţiuni mici şi în mod succesiv pentru a evita prinderea de aer sub fâşia de material. 65. ruloul este îmbrăcat la exterior cu un bandaj elastic din cauciuc moale. se vor ridica (răsfrânge) marginile fâşiilor. se va curăţa bine din nou suprafaţa stratului suport şi se va aplica adezivul cu grijă. pardoseala se va presa cu mâna prin intermediul unei cârpe. suprafaţa pardoselii se va curăţa de toate urmele de adeziv nou apărute. Tăierea se va face începând din apropierea unui perete şi se va executa prin tragere. având grosimea de 1. 40. J40/1162/2005. lungimea de 40.1000 gr. pardoseala se va presa cu un rulou metalic (cu mâner lung).15 cm. al unei role de circa 20 cm lungime sau în lipsa acestora. Sc. 24. in cazul suprafetelor mici.c. S. L109. Cu ajutorul unor distanţiere de lemn se vor menţine răsfrânte marginile covorului timp de 20.065. La capetele covorului dinspre pereţi. După minimum 24 ore de la lipirea covorului. Jumătate de fâşii de covor care au fost unse se vor aşeza peste suprafeţele respective ale stratului suport.l. nu se admit aglomerări (cuiburi) de adeziv. după fiecare operaţie de lipire. Contractorul va presa manual fiecăre fâşie în parte. cu o lăţime de cca 5 cm care vor fi plasate cu faţa în jos. 3. aplicarea adezivului şi lipirea covorului se va face într-o singură etapă pe întreaga suprafaţă a pardoselii. fâşiile aşezate anterior pe stratul 176 . Nr.50. 87. se consideră că lipirea se face numai atunci când degetul nu mai este murdărit şi se simte o oarecare aderenţă. prin frecare cu o cârpă aspră şi uscată. După lipirea marginilor covorului la fiecare rost. care variază în funcţie de umiditate şi gradul de ventilaţie a încăperii. interval de timp necesar pentru zvântarea excesului de solvent din adeziv. 6. atât pe stratul suport şi pe marginile covorului. care şi ele au fost unse.40 minute. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi adezivului în aşa fel ca excesul de adeziv să se prelingă pe lângă marginea spaclului. cu partea lată a unui ciocan de 500. suprafaţa covorului va rămâne pătată. In cazul încăperilor pentru care fâşiile de covor necesare rezultă mai scurte de 4 m. care se pot aşeza pe stratul suport. Sediu social: str. aceste benzi au rolul să împiedice lipirea fâşiilor cu adezivul din dreptul rostului şi să ajute la tăierea ulterioară a covorului. se vor tăia şi lipi.30 Kg. Et. sub porţiunea de suprapunere a fâşiilor de covor se vor aşeza nişte benzi (straifuri) din aceleaşi materiale. Această aşezare să se facă dintr-o dată.700 Kg/mp. Bl. După lipirea tuturor fâşiilor de covor pe fiecare jumătate de cameră. O indicaţie asupra momentului potrivit pentru lipire. Se va evita introducerea adezivului până la linia de întâlnire covor . Mobil: 0733.S 2. in lipsa acestui rulou. exact pe locul indicat. Bucuresti Punct de lucru: str. B. Ap.2 cm (pentru lipirea covorului).625. operaţia de presare se va face de la mijlocul fâşiei de covor către marginile ei şi din axul fâşiei de covor către marginile sale. la care nu ajunge lama cuţitului de mai sus. Ap. deoarece deplasările ulterioare ale fâşiilor de covor nu mai pot fi făcute fără a provoca deteriorări ale adezivului.40 minute de la aplicarea adezivului.50 cm şi diametrul de 12. Cantitatea totală de adeziv va fi de circa 0. nu se va face pe fâşiile de covor gata lipite sau pe petice curate (neunse) de material. necesar evaporării excesului de solvent. 3.89. Lipirea fâşiilor de covor în cea de-a doua jumătate a încăperii se va face conform instructiunilor arătate mai sus. spre partea încă neunsă cu adeziv.minea@clidedesign.s.5. dacă curăţarea nu se face imediat.

Ceara se va lăsa să se usuce timp de circa 60 minute. umedă şi bine stoarsă. Bucuresti Punct de lucru: str. după care cu o altă cârpă moale. iar la ciocănirea uşoară cu un ciocan de zidar să prezinte un sunet plin. Sediu social: str. B. Bucuresti Tel/Fax: 021. străpungerile. 6. Curăţarea şi îndepărtarea prafului cu cârpe. Alternativ: diblurile din plastic se pot fixa in perete.l. Se vor prinde ca mai sus. lustruită. Et. Nr. nu se admit pete. nu se admit porţiuni în relief sau adâncituri. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi suport pentru aclimatizare.625. Montarea plintelor a) Pentru montarea plintelor de lemn se vor aşeza de la turnarea stratului suport. dispersie apoasă (Aracet) darea în circulaţie se poate face după minimum 16 ore de la lipirea covorului. la distanţa de 40 . după 15 minute se va aplica pe suprafaţa pardoselii din PVC un strat subţire şi uniform din ceară pentru parchet "Victoria" sau similar aprobate. Pardoseala poate fi dată în folosinţă imediat după lustruirea covorului. conform planului de montaj. 3. dintr-o singură dată deoarece deplasările ulterioare ale fâşiei sunt dificile şi se produc defecţiuni. în cazul lipirii cu poliacetat de vinil. petele mai rezistente se vor curăţa cu diluant prenadez 300 sau toluen. Bl. lângă perete. In cazul adezivului prenadez 300.50 cm unul de altul. Ap. Conditii tehnice de calitate Pe parcursul executării lucrărilor Contractorul si Proiectantul vor verifica în mod special respectarea următoarelor condiţii: a) covorul trebuie să fie lipit pe toată suprafaţa. e) racordările la pardoseli de altă natură. dispersie apoasă (Aracet).320. etc trebuie să fie bine păsuite la croire. pe care se insurubeaza pervazurile din lemn. 42. b) fâşiile din PVC trebuie să fie bine alăturate.se vor monta conform instructiunilor producatorului . Sc. 40. 65.S 2. c) suprafaţa pardoselii trebuie să fie complet plată şi netedă. se vor ridica şi depozita într-o încăpere alăturată cu faţa în jos şi peste hârtii curate. Lucrari de finisare pentru pardoselile din PVC Suprafaţa pardoselii din PVC şi a profilelor plintelor din lemn sau PVC se va curăţa de eventualele resturi de adeziv prin frecare cu o cârpă aspră şi uscată. Delfinului. Nr. petele mai rezistente se vor înmuia cu apă circa 30 minute după care se vor curăţa cu o cârpă aspră. modul de tăiere a marginilor longitudinale. Ap. întrucât există pericolul formării electricităţii statice şi deci posibilitatea producerii unui incendiu sau explozii.065. dibluri tronconice de lemn de brad fixate ci gips in caviatatile pregatite din perete.c. In cazul adezivului poliacetal de vinil.minea@clidedesign. nu se admit colţuri şi margini nelipite sau umflături.89. si chiar mai mult cand se folosesc mecanice de curatire.s. în cazul lipirii covorului pvc cu adeziv poliacetat de vinil. Modul de aplicare a adezivului. 177 . timpul necesar pentru evaporarea excesului de solvent. Operaţia de lipire se va executa de doi muncitori care apucă fâşia de ambele capete şi o aplică cu atenţie exact pe locul respectv. prin frecare cu o cârpă aspră.ro CUI: RO 17147031. d) suprafaţa pardoselii trebuie să fie curată. c) Plinte PVC din acelasi material ca cel de pe pardoseala . precum şi modul de lipire a rosturilor vor fi aceleaşi ca şi la lipirea covorului pe jumătăţi de încăpere.5 mm lăţime la covor şi mai mari de 0. L109. curată şi uscată.50. obiectele fixate pe stratul suport. în cazul lipirii cu Prenadez 300. nu se admit rosturi mai mari de 0. b) Plinta din PVC: in loc de plintele din lemn se pot folosi plintele din PVC. această operaţie se va efectua după minimum 16 ore de la lipire. pentru a se putea aplica adezivul pe întreaga suprafaţă a stratului suport şi a fâşiilor de covor. In timpul acestei operaţii se vor ţine ferestrele deschise. e-mail: catalin.r. S. Pentru îndepărtarea prafului se va şterge suprafaţa pardoselii din PVC cu o cârpă moale. 87. 3. se va freca uşor suprafaţa pardoselii din pvc până la lustruirea completă. Mobil: 0733. Bl. Sc. se va face numai după ce se constată lipsa solvenţilor inflamabili. CLIDE Design s. J40/1162/2005. Matei Basarab.4 mm lăţime la dale şi nici denivelări la rosturi. 24. dispersie apoasă (Aracet).

40. apoi se aplica adezivul pe startul suport in concordanta cu instructiunile producatorului.15 kg / mp Depozitarea. Imbinarile incrucisate trebuie taiate drepte si sa se suprapuna aproximativ 15mm. Suprafata trebuie clatite bine si uscate dupa spalare.Sunt alcatuite dintr-un strat suport si un strat de uzura . aceasta temperature trebuie mentinuta pentru cel putin 48 de ore inainte si in timpul punerii si pentru cel putin 24 de ore. Covorul PVC se va lipi cu un adeziv special in conformitate cu insrtuctiunile Producatorului. Masuri care se vor lua dupa finalizarea lucrarilor Protectie Dupa finalizarea lucrrailor pentru pardoselile din PVC se vor acoperi si proteja cu o invelitoare adecvata de protectie. 3. Materialul se va taia pe lungime si se va intinde pentru conditionare.S 2. B. Mobil: 0733. S. CARACTERISTICA TEHNICA CERINTE Luciu < 12 Alungire 5mm Revenire la alungire > 90 % Rezistenta la abraziune < 0. Sc. Et. Pardoseli PVC pentru salile de sport Caracteristicile materialelor Caracteristicile care trebuie respectate de covoarele PVC pentru salile de sport : .01 Grosime strat uzura 0. Bucuresti Tel/Fax: 021. e-mail: catalin. Sediu social: str.625. Ap. 24. 87. Cand este necesar.minea@clidedesign. Bucuresti Punct de lucru: str.6 mm Greutate 3. L109.l. 178 . Montarea perdoselilor din PVC pentru Sali de sport Pardoseala din PVC trebuie montata in concordanta cu Codul de Procedura BS 8203: 2001 sau standarde echivalente romanesti. Nr.065. Materialul se va verifica inainte de punere in caz ca exista defecte si se va conditiona inainte de aderenta la stratul support pentru minim 2 ore.7. CLIDE Design s.c.89. Stratul suport Pardoseala de PVC se lipeste pe sapa. Delfinului. Curatarea inainte de receptie Pardoseala va fi curatat folosind o matura.ro CUI: RO 17147031. Bucata adiacenta trebuie sa se suprapuna 10mm peste prima bucata. Ap. Bucatile nu trebuie trase ci trebuie rostogolite in mijlocul incaperii. un dispozitiv mecanic de maturare sau un aspirator. Sc. Covorul de PVC se va intinde inainte de montaj. Montajul covoarelor PVC pentru salile de sport trebuie facute in conformitate cu instructiunile producatorului. 65.s. J40/1162/2005. Acesta se poate face manual (pe suprafetemici) sau mecanic (pe suprafete medii si mari) folosind o mashina mecanica cu perii. 6.r. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 17. trebuie sa fie tratate antibacterial iar suprafata sa fie prezzuta cu o spuma poliuretanica care sa evite aplicarea unui strat de lustruire . Contractorul trebuie sa se asigure ca materialul folosit pe toata suprafata provine din acelasi lot. pardoseala se va spala cu detergent neutru. Nr. dupa finalizarea lucrarilor. Bl.50.55 mm Grosime totala 3. 42. Matei Basarab. 3.4. Contractorul trebuie sa verifice daca toate marginile sunt drepte si paralele. temperatura si conditionare Pardoselile din PVC pentru Sali de sport se vor depozita pentru aproximativ 24 de ore la temperatura camerei sau nu sub 15°C si peste 27°C.8 g Frecare 80<standard<105 Stabilitate dimensionala < 0.320. Bl.

mozaic turnat in-situ şi gresie ceramică. J40/1162/2005. După executarea sclivisirii. 6. Mortarul de ciment se va prepara în cantităţile strict necesare care pot fi puse în lucrare înainte de începerea prizei.625. 179 .065. de egalizare sau de montaj de 30-50 mm grosime. S. moloz. beton de egalizare.320. care se va introduce ulterior.stratul suport format din beton B 100. 87. Realizarea stratului de mortar de ciment. Imbrăcămintea din mortar de ciment sclivisit se recomandă să se execute imediat după turnarea stratului suport după terminarea prizei betonului.l.50. plinte sau scafe cu margini drepte sau rotunde. Bl. Dacă în încăperile unde se execută pardoselile sunt scurgeri de lichide. înainte de începerea prizei. Sc.5 % spre punctele care colectează aceste scurgeri. Executarea pardoselilor de ciment sclivisit Stratul suport se va executa din beton marca B 100 simplu sau armat (plasa mai mică de 0.8. simplu sau armat (executat pe paturi de nisip. Ap. suprafaţa stratului suport rigid din beton sau a planşeului de beton armat va fi curăţată de praf.10 cm grosime conform prevederilor proiectului. Nr. Pardoseli din ciment sclivisit.s. Delfinului. pete de grăsime. Cantitatea de apă. b) La mozaic turnat in-situ şi gresie ceramică şapă din mortar de ciment. Matei Basarab. ipsos. trebuie să dea un mortar care să se întindă. Bucuresti Punct de lucru: str. 3. Betonul turnat între fâşii se va nivela cu dreptarul rezemat pe fâşiile de ghidaj. Executarea imbracamintilor din mortar de ciment sclivisit Imbrăcămintea din mortar de ciment sclivisit se vor executa dintr-un strat de mortar de ciment de circa 20 mm grosime. B. Executia lucrarilor de pardoseli Alcătuirea structurii pardoselilor de ciment sclivisit. Mobil: 0733. Faţa văzută sclivisită se va obţine prin baterea mortarului de ciment proaspăt aşternut cu mistria (până la apariţia laptelui de ciment). 42. 65. îmbrăcăminte din mozaic turnat de cca 15 mm grosime sau gresie ceramică. Sediu social: str. mozaic turnat si gresie ceramica Prevederile prezentului subcapitol se referă la condiţiile tehnice privind executarea pardoselilor din ciment sclivisit.8 pe umplutură) de 8-10 cm grosime. saci goi. Bl. L109. 40. uleiuri şi se va uda din abudenţă cu apă. Inainte de aplicarea îmbrăcăminţii din mortar de ciment sclivisit. Et. la grosimea indicată în proiect se va face prin turare între şipci de reper (martor). îmbrăcămintea din mortar de ciment sclivisit. va fi: a) La ciment sclivisit: .5 % spre punctul de scurgere. vopsele. a unei cantităţi de ciment şi sclivisirea acestuia prin trecere cu mistria. imediat după sclivisirea ei. prin acoperire cu rogojini.ro CUI: RO 17147031. spre a asigura o bună legătură între îmbrăcămintea şi stratul suport. 3. placi din beton. Nr.c. 24. Ap. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 17.4. mozaic turnat in-situ şi gresie ceramică. CLIDE Design s. cu faţa sclivisită (netedă sau rolată cu ajutorul unei perii cu dinţi). atunci se vor prevedea pante de 1. se vor lua rosturi la turnare la 4-5 mm distanţă în ambele sensuri se va controla nivelul faţă de linia de vegriz (nivel) prin fâşii de beton B 100 executate la distanţe sub 2 m. aruncarea pe suprafaţa stratului de mortar de ciment. Sc. însă înainte de întărirea acestuia. se va proteja după terminarea prizei. Bucuresti Tel/Fax: 021. e-mail: catalin.minea@clidedesign.1.89. etc care se vor stropi cu apă timp de 7 zile. var.S 2. Prepararea mortarului se va face cu un dozaj de 600 Kg ciment la 1 mc nisip. pentru a evita fisurarea datorită acţiunii soarelui şi curenţilor puternici de aer. La început se va amesteca nisipul uscat şi cimentul până la obţinerea unui amestec omogen şi de culoare uniformă. uşor cu mistria.r. fără să fie însă prea fluid. In cazul suprafeţelor rolate se va trece rola cu dinţi pe suprafaţa îmbrăcăminţii din mortar de ciment. îmbrăcămintea de 20 mm grosime din mortar de ciment sclivisit. în încăperile cu sifoane de scurgere sau similare se va da betonului pante de 1 până la 1. hidroizolatie sau izolatie termica in subsoluri si pe terasele acoperisurilor) de 8 . 600 Kg la m3 nisip. plinte monolit de mozaic turnat sau din gresie ceramică.

la suprafeţele mari cu îmbrăcăminţi din mortar de ciment sclivisit se vor prevedea rosturi longitudinale şi transversale.terase. iar golurile se umplu cu acelaşi mortar. pentru a se asigura răspândirea uniformă a granulelor de mozaic în masă.1.5 . Pentru coloarea stratului de mortar de ciment cu piatră de mozaic se pot adăuga coloranţi minerali sau cimenturi colorate în proporţie de cel mult 5 % din greutatea cimentului. Stratul de mortar de ciment cu piatră de mozaic se va întinde cu mistria şi nivela cu dreptarul. Nr. după care se amestecă bine cu lopata.l.s. Sc. de mărirea şi la culoarea comandată cum se specifica in proiect: Imbrăcăminţile din mozaic turnat se vor executa cu piatră de mozaic cu granulozitate continuă sau discontinuă. Nr.S 2. S.320. în stare uscată.89. CLIDE Design s. B. Bl.ro CUI: RO 17147031. negru şi cenuşiu iar cimentul alb pentru culorile alb. după care stratul se va îndesa cu cilindre metalice sau cu mistria de mozaicar. balcoane). verde şi albastru.5/10 de 3050 mm grosime. Apoi se va adăuga apa necesară până se va obţine un mortar care să se întindă uşor.2. acestea se vor obţine folosind şabloane din şipci sau tablă de forma desenului cerut. Cimentul obişnuit se utilizează împreună cu coloranţii minerali pentru obţinerea culorilor: roşu. cimentul şi colorantul. Et. se va turna tot între şipci de reper. la 2-2. In încăperi prevăzute cu sifoane de pardoseală sau cu guri de evacuare. în conformitate cu detaliile din proiect. 3. Când pentru colorare sunt necesare cantităţi mai mari de coloranţi minerali (până la 15% din greutatea cimentului). La îmbrăcăminţile cu desene. de aceeaşi provenienţă şi culoare sau de provenienţă şi culori diferite. După turnarea stratului de mortar de ciment cu piatra de mozaic şi terminarea prizei. Când se va folosi piatra de mozaic de provenienţă diferite. Imbrăcăminţile din mozaic turnat se pot executa într-o singură culoare sau cu desene (carouri. îmbrăcămintea din mozaic turnat se va proteja în primele 180 . In interiorul acestor şabloane se va turna stratul de mortar din ciment cu piatra de mozaic de altă culoare pe locurile din suprafaţa îmbrăcăminţii rămase neumplute cu mortar. La întinderea mortarului de ciment cu piatra de mozaic se va urmări distribuţia uniformă a pietrei de mozaic ca desime şi mărime a granulelor. amestec care apoi se răstoarnă peste piatra de mozaic aşezată în prealabil pe o platformă. se va controla nivelul faţă de linia de vagriz prin şipci de repere aşezate la 1. Prepararea mortarului de ciment cu piatră de mozaic se va face amestecând întâi bine. Bucuresti Tel/Fax: 021. 6. e-mail: catalin.2 m. Sediu social: str. Delfinului. suprafaţa fiind rugoasă. 42. însă înainte de întărirea acestuia. Bl. Bucuresti Punct de lucru: str.minea@clidedesign. Dacă proiectul nu prevede distanţele dintre rosturi. L109.0. se vor lăsa rosturile la turnare la suprafeţele de max.5 %. Executarea pardoselilor din mozaic turnat in-situ Stratul suport se va realiza pe un suport rigid de beton dintr-un strat de beton de poză clasa C 7. Ap.5 m. care să nu conducă la scăderea rezistenţelor mortarului de ciment cu piatră de mozaic. spre punctele de scurgere. pentru a se stabili amestecul optim. Imbrăcăminţile din mozaic turnat se vor executa dintr-un strat de mortar de ciment cu piatră de mozaic. atunci îmbrăcămintea din mortar de ciment sclivisit se va executa în panouri cu laturile de 2. 24. îmbrăcăminţile din mozaic turnat se vor executa cu pante de 1. Imbrăcăminţile din mozaic turnat se vor executa plane şi orizontale. după care se va compacta cu dosul mistriei grele până va apare laptele de ciment la suprafaţă. 87. Sc. 65.5 m distanţă în ambele sensuri. pentru a se evita fisurarea datorită uscării prea rapide din cauza curenţilor de aer sau a acţiunii soarelui (când îmbrăcămintea din mozaic turnat se execută la exterior . fără a fi prea fluid.r. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Pentru a se preveni fisurarea provocată de contracţii. galben. se vor face încercări prealabile. J40/1162/2005.c. rezistenţa la uzură a acestora trebuie să fie egală. Se vor scoate şipcile de ciment cu piatră de mozaic. Mobil: 0733.625. Pentru stabilirea nuanţei culorii şi a mărimii şi uniformităţii mozaicului se vor efectua încercări preliminare. figuri) în mai multe culori.50. apoi se scot şipcile. în intervalul dintre şipci se va turna şi îndesa mortar care se va nivela cu ajutorul dreptarului. Cantitatea de ciment va fi de 600 Kg la 1 mc de piatră de mozaic. Ap. 3. se recomandă ca îmbrăcămintea de mozaic turnat să se execute imediat după terminarea prizei mortarului de şapă. mortarul de ciment cu piatră de mozaic într-un strat standard de 15 mm grosime. După întinderea mortarului de ciment de poză. 40.065. Matei Basarab.

Imbrăcămintea din plăci de gresie ceramică se poate aplica direct după o prealabilă preumezire a plăcii de beton.89.minea@clidedesign. Bucuresti Tel/Fax: 021. 6. între ansamblul de pardoseală îmbrăcămintea din plăci din gresie ceramică şi mortarul de ciment de poză . Sc.s. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi zile de la turnare prin acoperire cu rogojini. Bl. Matei Basarab. în grosime de 30 . Inainte de montare. 65.350 kg ciment la 1 m3.cu restul suprafeţei.25 % ciment obişnuit (în volume faţă de cimentul alb) pentru a se evita apariţia fisurilor datorită contracţiilor. stratul suport rigid din beton format din sapa si placi de beton armat cât şi conturul pereţilor adiacenti. L109. până la netezirea perfectă. 87. Executarea pardoselilor din gresie ceramica Imbrăcăminţile din plăci din gresie ceramică se vor executa pe un strat suport rigid din beton sau pe un planşeu de beton armat. cu ajutorul unei bucăţi de pâslă. pentru evitarea absorbţiei de apă din mortarul de poză. astfel încât o porţiune să nu fie frecată mai mult decât cealaltă. A doua frecare. Bucuresti Punct de lucru: str. Frecarea se face cu maşina de frecat sau manual.3 ore. Sc. prin intermediul unui strat de mortar de ciment de poză. Predarea se va face în mod obligatoriu după 4. După ce îmbrăcămintea din mozaic turnat este şlefuită sufrafaţa se va curăţa de pasta rezultată de la frecare (şlefuire cu rumeguş uscat. asigurându-se la suprafaţa pardoselii o stare de umiditate care se va menţine până la frecarea îmbrăcăminţii. se va avea în vedere că operaţia de frecare să se facă în mod uniform pe întreaga suprafaţă a pardoselii. Finisarea suprafeţei îmbrăcăminţilor din mozaic turnat se va face prin frecare. fie prin benzi. J40/1162/2005. 181 . deoarece pateaza suprafata imbracamintii. 40.S 2.6 zile de la turnarea mortarului de ciment cu piatră de mozaic. mai ales cu maşina.c. când această operaţie este prevăzută în graficul pentru finisaje al proiectului. CLIDE Design s. Nu se va utiliza rumegus de stejar sau alte reziduri. cu aceeaşi compoziţie. acid de potasiu). Ap. pe stratul suport rigid din beton sau pe planşeul de beton armat. după ce acesta a căpătat o rezistenţă suficientă pentru a nu disloca piatra de mozaic la frecare. Nr. se va face cu o piatră abrazivă cu granulaţie fină. Mobil: 0733. Bl. denumită şlefuire. In timpul frecării. 3. B. In locul benzilor de mortar de ciment cu piatră de mozaic se pot folosi baghete de sticlă aşezate pe muchie.ro CUI: RO 17147031. Pentru evitarea cumulării efectelor deformaţiilor diferenţiate. apoi se va spăla suprafaţa cu apă curată şi se va lăsa să se usuce după care se va cerui cu ceară de parchet şi se va lustrui.r. cu piatră abrazivă. In cazul în care se aplică îmbrăcămintea de pardoseală şi mortarul de ciment de poză direct pe planşeul de beton din elemente prefabricate . 3. e-mail: catalin. S. Bordurile si prervazele se vor executa tot din mozaic. care se vor uda periodic cu apa. înlăturându-se toate asperităţile de pe faţa mozaicului.065.40 mm).l. care se va mătura sau prin alte procedee. In tot timpul frecării. la care montarea pardoselii se face după 90 zile de la turnare. suprafaţa îmbrăcăminţii din mozaic turnat se menţine umedă. dar de culoare diferită. şlefuire. se vor lua măsuri care să permită deformarea acestora independent.care şi-au consumat deformaţiile reologice . cu faţa superioară la nivelul îmbrăcăminţii de pardoseală. saci de hârtie sau rumeguş de brad în grosime de 20. Delfinului. stâlpilor. dar având o altă culoare decât câmpul îmbrăcăminţii. 24. Sediu social: str. Ap. după care se va putea executa operaţia de frecare se va determina pe baza probelor care se fac pe îmbrăcămintea de pardoseală respectivă. udându-se suprafaţa pardoselii continuu cu apă. Plăcile din gresie ceramică se vor monta. plăcile din gresie ceramică se vor menţine în apă timp de 2.sau pe planşee turnate monolit.50 mm sau pe un strat de adeziv aplcat pe sapa sclivisita. care se umplu apoi cu mortar de ciment cu piatră de mozaic cu aceeaşi compoziţie.320. despărţite fie prin rosturi de turnare. se mai adaugă şi 15. Intervalul de timp optim. 42. In încăperi cu suprafaţa pardoselii mai mari de 9 mp pentru a se preîntâmpina fisurarea mortarului de ciment cu piatra de mozaic se va turna în panouri cu suprafeţe de maximum 2 m2.625. Inainte de ceruire se poate executa o lustruire cu sare de măcriş (oxalat. ceruire şi eventual lustruire sau prin buciardare. Nr. In cazul mortarelor de ciment cu piatră de mozaic preparat cu ciment alb. având dozajul de 300. prin frecare se înlătură poghiţa de ciment aderentă pe faţa mozaicului şi granula de mozaic devine aparentă totodată se corectează micile denivelări. Et.50.

10 mm care se vor umple cu un material elastic.4 părţi nisip. 42.50. Ap. la plăcile la care se constată denivelări se adaugă sau se scoate local din mortarul de ciment de poză. Bl. factorul apă . astfel încât striurile de pe spatele plăcilor să pătrundă în masa de mortar şi să se asigure planeitatea suprafeţei. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi In cazul în care se aplică îmbrăcămintea de pardoseală pe planşee crude sau pe straturi suport din beton. scafe) pentru a curata usor imbinarile dintre pereti si pardoseli.s. Imbrăcămintea din plăci din gresie ceramică nu se va freca pentru finisare. Sc.320. Delfinului. după două ore de la inundarea cu lapte de ciment şi prin măturarea rumeguşului. 3. 65. Curăţarea îmbrăcăminţii din plăci din gresie ceramică de excesul de lapte de ciment se va face prin aşternere de rumeguş de lemn uscat. prin intermediul unui strat din mortar de ciment.ciment fiind de maximum 0. socluri. fixate cu mortar de ciment astfel încât să depăşească faţa tencuielii cu 5. Ele nu se vor aşeza peste tencuială. In cazul in care se tencuiesc si peretii in aceeasi incapere. cu rosturi de 2. hidratând şi mortarul de poză. Mobil: 0733. 182 . Plăcile din gresie ceramică se vor monta simplu sau în conformitate cu desenele din proiect cum este indicat de Proiectant. Scafele sau plintele din mozaic turnate pe loc se vor executa cu dozajele şi în condiţiile tehnice indicate in paragrafele privind îmbrăcăminţile din mozaic turnat (vezi mai sus). Nr. B. între acestea şi pardoseală se va prevedea un strat de întrerupere a aderenţei . La prepararea mortarului de ciment de poză se va utiliza ciment cu înmuiere normală de tipul Pa 35 şi nisip 0.hârtie. Apoi se face o verificare a planeităţii suprafeţei cu un dreptar aşezat pe diagonalele suprafeţei executate şi ghidat după nivelul porţiunii de pardoseală executată anterior. prin batere uşoară cu ciocanul peste dreptar. turnate din mortar de ciment sclivist cu dozajele şi în condiţiile tehnice indicate la aceste îmbrăcăminţi.l.2 mm să nu depăşească 1/3) în amestec cu 1 parte ciment la 3. iar grosimea lor va fi astfel stabilită încât să depăşească faţa tencuielii de 5. ci direct pe perete. La intersecţia pardoselii cu elementele verticale .8 mm. Mortarul de ciment sau adezivul pentru montarea plăcilor din gresie ceramică se va prepara la faţa locului. 8 mm.ro CUI: RO 17147031. 150 mm înălţime.625. funcţie de modularea structurii. Aşezarea plăcilor se va face montându-se la început plăcile reper.S 2. Executarea scafelor si plintelor La îmbrăcăminţile din mortar de ciment sclivisit se vor executa scafe de 100. 87. 40.5 zile după montarea plăcilor din gresie ceramică. în rânduri regulate. Et. Plăcile se vor monta în patul de mortar astfel pregătit. S.pardoseala nu va fi dată în circulaţie şi se va umezi prin stropire cu apa cel puţin o dată la 24 ore.r. Nu se vor utiliza cimenturi cu întărire rapidă (P40. In cazul suprafeţelor mari se recomandă realizarea unor rosturi de dilatare la circa 30 mp sau 6m. folie de polietilenă.sub plinte . etc. L109. e-mail: catalin. îndesându-se atent plăcile în mortarul de ciment de poză. 6.150 mm. Bl.89.3 mm între plăcile din gresie ceramică. CLIDE Design s. Bucuresti Tel/Fax: 021. La îmbrăcăminţile din mozaic turnat scafele sau plintele se vor executa turnate pe loc sau vor fi prefabricate din beton mozaicat. iar în intervalul de la montare şi până la rostuire . 24. Apoi întreaga suprafaţă se inundă cu lapte de ciment fluid pentru ca aceasta să intre bine în rosturi.minea@clidedesign.065.3 mm (la care parteafină sub 0.c.5. capatul superior al scafei trebuie sa fie in perfecta linie cu marginea exterioara a faiantei.5. ci după curăţarea cu rumeguş de lemn se va şterge cu cârpe înmuiate în apă şi apoi se va cerui. Operaţia se contină în acest mod pe toată suprafaţa care se execută într-o zi de lucru. Matei Basarab.se vor realiza interspaţii de 5. Nr. 3. J40/1162/2005.La îmbrăcăminţile din plăci din gresie ceramică se vor monta elemente de racordare (colţuri speciale interne si externe. Sediu social: str.vârtoasă. Ap. . etc). în cantităţi strict necesare şi va avea o lucrabilitate plastic . Inălţimea scafelor sau plintelor va fi de 100. Umplerea rosturilor se va face la 3. Bucuresti Punct de lucru: str. Sc. După aşezarea plăcilor pe o suprafaţă corespunzătoare razei de acţiune a mâinii muncitorului (circa 60 cm lăţime).

L109. Nr. ca grosimea maxima a sapei sa nu fie mai mare de 3 cm. Nr. se realizeaza compactarea sapei prin baterea mortarului de ciment cu dreptarul si mistria pana la aparitia laptelui de ciment la suprafata. 183 . se realizeaza protejarea suprafetelor pentru evitarea aparitiei fisurilor acoperirea cu rogojini care se vor mentine umede timp de 7 zile.: Atunci cand stratul suport este din pamant trebuie verificat ca straturile successive de umplutura sa nu fie mai groase de 15 .5 mp separate prin rosturi longitudinale si transversale.c. Se va verifica lucrabilitatea betonului. 65.625. stratul de sub pardoseala va fi realizat din pietris ciuruit sau agregate marunte si nisip necesare pentru ruperea capilaritatii.S 2. S. Ap. Existenta personalului de executie specializat pentru lucrari de pardoseli.5. CLIDE Design s.5. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Conditii tehnice de calitate In timpul executării îmbrăcăminţilor din beton de ciment turnat monolit se vor face următoarele verificări: se va controla timpul de lucru pentru un ciclu de turnare (de la turnarea apei în betonieră până la terminarea punerii betonului în operă). Pentru platformele de la intrari etc. Bl.89. Mobil: 0733. acest interval de timp nu trebuie să depăşească o oră pe timp călduros şi o oră şi jumătate pe vreme răcoroasă. 42. 3. Incheierea lucrarii executate anterior (existenta procesului verbal de receptie calitativa pentru stratul suport). CONTROLUL CALITATII 17. Depozitarea corespunzatoare a materialelor pe santier: 17. 87. Proiectantul va da dispoziţii de şantier pentru remediere sau refacere.065. Sc. sa fie bine compactate si udate.minea@clidedesign. 3.50. Bucuresti Tel/Fax: 021. turnarea sapei se face in panouri de max 2. Incheierea lucrarilor de instalatii a caror executare ulterioara ar putea degrada pardoselile.2. Verificarea inainte de inceperea lucrarilor Existenta procedurii tehnice de excutie pentru lucrari de pardoseli in documentatia de calitate a constructorului. Bl.l. e-mail: catalin.ro CUI: RO 17147031. daca s-au prelevat probe de mortar de ciment pentru incercarea lor intr-un laborator autorizat. Pentru lucrările găsite necorespunzătoare. 24. Se va verifica respectarea condiţiilor tehnice de calitate prevăzute în STAS 2560/3-84. 17.1.5. Existenta certificatelor de calitate pentru materiale.s. Bucuresti Punct de lucru: str. planeitatea si pantele sapei executate. Sc.20 cm. 6.320. Existenta proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru pardoseli. Ap.r. Atunci cand stratul suport este un planseu de beton este necesar sa fie asigurata curatarea si spalarea lor cu apa inainte de executia pardoselilor. Verificari in timpul executiei lucrarilor A) Pentru executarea stratului suport din sapa de ciment trebuie verificat daca: sapa de egalizare se realizeaza din mortar de ciment de clasa M 10 T avand consistenta de 5 cm masurata pe conul etalon. Matei Basarab. Sediu social: str. daca fixarea pe stratul suport este corespunzatoare. se respecta detaliile proiectului in ceea ce priveste grosimea. Izolarea conductelor de instalatii care strapung pardoseala. determinată prin metoda trasării cu trunchiul de con având înălţimea de 30 cm. J40/1162/2005. B. Acoperirea cu mortar de ciment a conductelor de instalatii electrice care se monteaza sub pardoseli pentru a se asigura protejarea lor. Agremente tehnice ale Proiectantului pentru produse si procedee noi. 40. Delfinului. Et. se respecta procedura tehnica de executie.

CLIDE Design s. e-mail: catalin.625. sape autonivelante executie pardoseli din dusumele lemn. Bl. Sc. 17.        PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE executie pardoseli brute. 87.S 2. Sediu social: str. 24. L109. S. 42.065. Delfinului. Mobil: 0733. Aspectul vizual al pardoselilor la terminarea lucrarilor.r. Et. Bucuresti Punct de lucru: str.6. Sc. 3.l. Nr. - 17. Matei Basarab. Gradul de aderenta al stratului de uzura la stratul suport. 3. Existenta rezultatelor la incercarile efectuate si consemnarea lor.50. 40. respectarea fisei tehnice a produsului folosit.3. care reprezinta instructiunile producatorului pentru montaj. tarkett executie pardoseli din mozaic executie pardoseli din placaj ceramic executie pardoseli din piatra executie pardoseli epoxidice de interior si exterior Intocmit : Arh. J40/1162/2005. Existenta si continutul proceselor verbale de lucrari ascunse. Bl.minea@clidedesign.5. Catalin Minea 184 .c. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi B) - Pentru executia stratului de uzura trebuie urmarita: respectarea proiectului si a detaliilor de executie. Verificarea la sfarsitul executiei lucrarilor de pardoseli Existenta si continutul certificatelor de calitate pentru materiale. Bucuresti Tel/Fax: 021. Ap.89.ro CUI: RO 17147031. Ap. B. parchet executie pardoseli din covor PVC. 65. Nr.320. 6.s.

T.L.C. 1578/15. Ap. 65. Delfinului.10. Et.1984 NP 36–1982 3.1997 Înlocuieste 1.c.10.l. Nr.50. 24. 1570/15. Bl.L. 3.02. GE 025-1997 Ghid pentru refacerea etanseitãtii rosturilor la clãdirile civile cu fatade realizate din panouri mari prefabricate din beton armat Norme tehnice pentru utilizarea foliilor din pvc la hidroizolarea constructiilor subterane si bazinelor Instructiuni tehnice privind alcãtuirea si executarea hidroizolatiei monostrat cu folie stratificatã din PVC plastifiat la acoperisurile clãdirilor industriale si agrozootehnice. 87.2002 M.04. C 216-1983 I.A. Bucuresti Punct de lucru: str.minea@clidedesign. 607/21. Ap.s. GE 047-2002 6.T. CLIDE Design s.065.C.ro CUI: RO 17147031.L.L.L. necirculabile Normativ privind proiectarea. 62/N/17.625.T. Capitolele inrudite:  Reabilitare termica.P.S 2.P. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. Hidroizolatiile sunt lucrari de constructii cu rolul de a impiedica patrunderea umezelii si a apelor meteorice . Bucuresti Tel/Fax: 021. C 234-1991 M. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru hidroizolatii cu materiale bituminoase si a unor lucrari aferente acestora. J40/1162/2005. 40.mecanice ale materialelor care compun constructiile .320. Nr. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 18.P. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. Bl. Sc.L.1.03.P. in scopul protectiei constructiilor subterane si supraterane. 42. Sc.A.L. freatice sau tehnologice in interiorul cladirii sau in elementele de constructii si asigura pastrarea in bune conditii a caracteristicilor fizico .D. Indicativ Titlu Ordin de aprobare M. Sediu social: str.  Lucrari de tinichigerie 18.10.2002 C 246–1993 5. Mobil: 0733. NP 040-2002 M. L109.89.r.C. 20/28.P.1991 NP 44–1986 4. S.P. 3.T. Nr.2. 11/N/18. B. e-mail: catalin.T.L. Matei Basarab. executia si exploatarea hidroizolatiilor la clãdiri Ghid privind utilizarea chiturilor la etansarea rosturilor în constructii Metodologie privind determinarea permeabilitãtii la apã a finisajelor si protectiilor anticorozive aplicate pe suprafetele elementelor de constructii 2. GT 044-2002 185 . CAIET DE SARCINI – HIDROIZOLATIE 18. 6.2003 M.

T.C. Matei Basarab.320.1986 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrările de constructii Norme tehnice privind alcătuirea si executarea hidroizolatiei cu folii din PVC la acoperisuri Instructiuni tehnice pentru utilizarea foilor cu bitum aditivat la hidroizolatia acoperisurilor Ghid privind proiectarea si executarea lucrărilor de remediere a hidroizolatiilor bituminoase la acoperisuri de beton I.s.c. .T.1993 14. C 246-1993 M.D.T. C 163-1987 I. Ap.1987 C 163–1973 9.065. Et. 40.T. 3.P.C . 87. 3. 6.T. Sc. Transporturilor si Turismului I.D. Mobil: 0733.A. L109.625. NE 031-2004 M.C. Nr. CLIDE Design s.P.Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului M. J40/1162/2005. Bl.S 2.P.P. Nr. S.D.1986 12. GP 065-2001 Legenda M. Bucuresti Punct de lucru: str. 605/21.C.L.04. C 217-1983 13.L.r.L. Bl. e-mail: catalin. Ap.P. Proiectare si Directivare in Constructii 186 . B. 24.2003 C234-1991 8.C. 36/12. Delfinului.P.minea@clidedesign. 65.89.11. C 112 . executia si exploatarea elementelor de constructii hidroizolate cu materiale bituminoase si polimerice Instructiuni tehnice pentru folosirea profilelor încastrate din PVC plastifiat la etansarea rosturilor elementelor de constructii Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor pentru căi de comunicatie cu folii din mase plastice Normativ privind reabilitarea hidroizolatiilor bituminoase ale acoperisurilor clădirilor NORMATIVE CONEXE M.L.C.C.Institutul Central de Cercetare .T. 177/2005 10.T.Ministerul Lucrarilor Publice.04.L. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 7. 1732/2006 11. 42.C. Bucuresti Tel/Fax: 021. .50. 15/N/22.l. NP 121-2006 M. 40/21.L.C.A.P. Sc.ro CUI: RO 17147031.C. NP 064-2002 Ghid privind proiectarea.09.T. Sediu social: str.C.

J40/1162/2005. • La depozitre se vor lua masuri de paza contra incendiilor. conform STAS 558-85. Delfinului. 40.s. Materiale Materiale cu membrane gudronate: • Cartoane gudronate tip CA 300. Manipulare. • Manipularea si transportul materialelor bituminoase se va face cu atentie. • Impaslitura din fibre sticla gudronate tip IA 1000 R. 2.2.l. Nr. e-mail: catalin.50. • Tesatura din fibra de sticla gudronata. conform ST AS 3315-75. Nr. • (SUBIF) suspensie de bitum cu filer granulat. DEPOZITARE 18. Sc. • Bitum cu adaos de cauciuc tip SAC 95/1 05.80.conform STAS 661-71.320. 3.625. conform STAS 11342-79. Bl.r. MATERIALE SI ECHIPAMENTE. Bucuresti Tel/Fax: 021. 15 mm). Bl. conform ST AS 138-80. • Tabla din plumb de 1. conform NTR 9041-80. 6. Sediu social: str. Ap.89. 187 . LIVRARE. conform STAS 1901 -77. • Solutie de bitum tip CITOM. CA 400. IBP 1100 R. 65. Sc. CLIDE Design s. • Tesatura din fibra de sticla gudronata tip TSA 2000. • Materiale diferite si parti de imbinare pentru lucrarile aferente la membrane hidroizolanta. acoperita cu folie de aluminiu tip TBAL. MANIPULARE.minea@clidedesign. conform STI 29-86. conform STAS 6800-63. • Micro-asbest. PI 40. L109. Matei Basarab. • Emulsie anionica gudronata. P A 55 si P A 45.1. Ap. Depozitare • Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate. Et. • Emulsie bituminoasa tip Hidrobet.conform STAS7064-78. • Spirt alb. Bucuresti Punct de lucru: str. conform ST AS 10546-76.c. Livare. Mobil: 0733. conform normelor in vigoare. conform STAS 138 . 3. pitris) de 7 . conform ST AS 44-84. Materiale auxiliare: • Filer de calcar. VERIFICAREA CALITATII. • Filer de talc. • Emulsie cationica gudronata. • Panza gudronata cu bitum aditivat IAA 1200. S.80. chit . • Tabla zincata. conform STAS 7916 . B.ro CUI: RO 17147031. conform STI 17-86.S 2. IB 1200. 87. 3mm grosime. • Membrane hidroizolanta cu bitum aditivat . conform STAS 8067-85. • Carton imbibat CI 300. conform ST AS 2028-80. • Toate materialele in suluri pentru hidroizolatii se vor depozita cel putin sub soproane si vor fi ferite de lovituri.. conform ST AS 491 -70.. pe distante cat mai scurte. • Impaslitura din fibre sticla gudronate tip IA 110. 42. • Panza din fibra de sticla non-gudronata tip I 50. 24. conform NTR 4978-72. • Placi din beton prefabricat si alte materiale de protectie (nisip. conform STAS 1046-78.065. conform STAS 11342-79. fixare si izolare: • Bitum pentru lucrarile de hidroizolatie tip H 68/75 si H 80/90.3. conform ST AS 539-79. IBF 1200. conform ST AS 8050-79. conform STAS 10126-80.3. pentru a nu le deteriora. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 18. 18. Materiale bituminoase pentru amorsare. • Camine de drenaj din plastic (cum ar fi tipul TAGCM de la Oradea si TLSIT).3. • Panza gudronata tip PI 50. • (CELOCHIT) suspensie de bitum cu filer granulat.

vor fi curatate prin periaj energic si vor ramane nemiscate pana se indreapta. Straturi pentru difuzie vapori Sunt din panze gudonate IPB 1200 sau IPB 1100. care va depasi + 150°C. astefel incat suprapunerile sa se realizeze in directia de drenarea a apei. 24. placile termoizolante se vor aplica cu partea neprotejata in masticul bituminous cald pentru a acoperi bariera impotriva vaporilor. Ap.c. inspectiei si concluziile e) verificare directa. cand se aplica.625. Sediu social: str. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 18. 65. Bl.minea@clidedesign. J40/1162/2005. 42. L109. verificare directa a corespondentei cu proiectul si cu normele valide b) Existenta si validitatea documentelor de certificare a calitatii materialelor folosite c) teste de randament cerute de proiect si de prescripetii tehnice trecute in procesul verbal pentru lucrari ascunse d) Verificarea existentei si continutului documentatiei si a procesului verbal. Mobil: 0733. Al doilea si al treilea strat se vor aplica cu imbinari intre suprapunerile sulurilor (aplicarea la marginea acoperidsului o fasie de 50 cm latime la membrane hidroizolatiei in 2 straturi si de 33 cm la membrane hidroizolanta in cateva straturi). Matei Basarab. Bl.4. Sc. Delfinului. cu suprapuneri de 7-10 cm si trebuie acoperita partea inferioara a stratului de izolatie termica. fixat si acoperit cu mastic bituminous. B.065. COMPOZITIA MEMBRANEI HIDROIZOLANTE 18. 3. sub barierele pentru vapori deasupra incaperilor cu umiditate sub 60% sau sub hidroizolatia aplicata pentru izolatie termica sensibila la umiditate. 6.4. Nr. 87. Et.10 cm longitudinal si de minim 10 cm frontal si vor fi presate cu un dispozitiv cu incalzire locala (se accepta ca 10% din suluri sa aiba suprapuneri de minimum 5 cm pe lungime sic el putin 7cm pe latime). Urmatoarele trebuie luate in considerare cand se executa lucrarile: • Conditii de realizare. Pentru pantele de pana la 7%. Sulurile gudronate for fi fixate prin rostogolire succesiva si compactare peste stratul de mastic bituminous. Nr. CLIDE Design s. Caracteristici tehnice ale membranei hidroizolante Lucrari de acoperire beton Proceduri de verificare: a) Masuratori.ro CUI: RO 17147031.S 2. cu acoperiri din beton. Cand se monteaza. Bucuresti Tel/Fax: 021.1. • Masuri pentru protectia muncii si prevenire a incendiilor pe categorii de lucrari Conditii de lucru la membranele hidroizolante Membrane hidroizolanta se vor monta la temperaturi de peste +5°C. evitand formarea de pungi de aer. Ap. Bariera impotriva vaporilor Se va aplica pe un suport din beton peste stratul de difuzie.50. localizate pe suport cu partea protejata. 3. sunt interzise lucrarile pe vreme ploioasa. Suprapunerile la suluri gudronate vor fi de 7. Membrana Hidroizolatoare Pentru aplicarea hidroizolatiei.r. doar cand sunt temperaturi exterioare de pana la + 18°C si cu emulsie pe suport umed la temperaturi de peste +8°C. inspectii. • Instructiuni de intretinere si utilizare. cu suprapuneri de 5 cm. 40. Straturile de difuzie nu se aplica in si pe o raza de 25 cm in jurul gurilor de drenare si penetrare. teste aditionale.320. S. Amorsa Se realizeaza din solutie bituminoasa pe un suport din beton uscat si bine curatat. 188 . • Verificarea calitatii lucrarilor. e-mail: catalin.s. sulul perforat va fi aplicat fara a se lipi.89. Sc. Straturile se vor aplica incepand de la jgeaburile de scurgere sau caminele de drenare. Bucuresti Punct de lucru: str. aplicarea sulurilor se face perpendicular sau parallel cu panta.l. sulurile gudronate se for desface pe suprafata suport.

B. 87. prinse cu bitum IB 70 .95°C.c. la piedestalul exterior al cladirilor.95°C cu 1.065.minea@clidedesign.50. Plasa se va ancora in perete. Protectia membranei hidroizolante: elementele verticale se vor proteja cu mortar M 100 . Lucrarile de hidroizolatii a constructiilor subterane trebuie sa ia in considerare urmatoarele: • Micsorarea si meninerea nivelului apei de suprafata la minim 30 cm sub altitudinea joasa a fundatiei in timpul constructiei.s. Nr.4.l. defectele gasite se vor repara pana la realizarea urmatorului strat. placi pentru tavare din ciment prefabricat). Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Dupa aplicare. Sc. sapa din ciment sclivisit. terasele accesibile si acoperisuri tip terasa. Conditii de executie pentru membrane hidroizolante impotriva umiditatii pamantului si apei fara presiune hidrostatica Lucrarile de hidroizolatie pentru constructii pentru ape fara presiune.ro CUI: RO 17147031.4. Canalele de drenare din tabla zincata de la mansarde se vor fixa cu mastic bituminous intre starturile aditionale de tesatura gudronata si membrane hidroizolanta. Delfinului. Nr.3. Hidroizolatia exterioara a soclului Gips hidroizolant sau un strat de panza gudronata P A 45 si un strat de carton gudronat CA 300 protejat de gips armat extins sub nivelul trotuarului. La sageac suprapuneri cu membrane hidroizolanta orizontala se vor pune in zone de 20 cm. 65.4. Bl. Ap. Pentru inaltimi mai mari. Conform STAS 2355/2-8 prevederile trebuie luate in considerare ca si cataloagele valide detaliate si prevederile proiectului. 189 . Hidroizolatia incaperilor supraterane Hidroizolatia incaperilor umede supraterane folosita continuu va include straturi PA 45 + CA 300 prinse cu mastic bituminous pe orizontala si la plinte 30 cm inaltime pe verticala. suprafata fiecarui strat va fi examinata prin ciocanire. 18. Compozitia membranei hidroizolante supuse presiunii apei Sunt prevazute impotriva umiditatii pamantului cauzata de ploi care nu pot fi colectate si evacuate.4 de mai jos. Bucuresti Tel/Fax: 021. 6. CLIDE Design s. doua straturi P A 45 si un strat CA 300. Sediu social: str. 18. 24. Hidroizolatia pe orizontala de la subsol se va aplica pe beton de egalizare si va consta din gudronare cu emulsie bituminoasa. J40/1162/2005. S.S 2. Pentru executarea hidroizolatiei verticale in exteriorul cladirii si pentru protectie peretelui vezi subcapitolul 13. se vor folosi ancore speciale care se previna scurgerea apei in punctele de fixare.95°C. Bucuresti Punct de lucru: str. Hidroizolatia pe verticala a peretilor se aplica din exterior pe peretele din caramida tencuit si va fi alcatiuta din: amorsa din emulsie bituminoasa. 2 straturi P A 45 si un strat CA 300. taiate la dimensiunile necesare. Et. pentru peretii si pardoselile subsolului. Izolatia va fi protejata cu zidarie plina pe intreg perimetrul. Pentru balcoane. Ap. L109. 3. sub pardoseli incaperilor localizate la parter. pana la 60 cm inaltime. e-mail: catalin. Bl.T de 3 cm grosime cu tencuiala pe plase sudate 04. La mansarde. se pot folosi alte materiale pentru finisaje decat pietris (cum ar fi asphalt din mastic. Sc. Compozitia membranei hidroizolante protectie impotriva umiditatii din pamant Efectul de capilaritate al apei se intalneste la peretii de rezistenta. Hidroizolatia orizontala de sub peretii noi Hidroizolatia orizontala de sub peretii noi de la parter este stipulata pentru intreaga grosime. prinse cu mastic bituminos IB 70 .89. stratificarea fiind facuta din 2 straturi din cartoane gudronate CA 300 prinse cu 2 straturi de mastic bituminos 70 . Protectia membranei hidroizolatiei se va face din pietris de 7-15 mm pusa pe un strat uniform de 4 cm grosime. 3. localizate deasupra nivelului apei de suprafata gasita.4.625. Matei Basarab. si la pardoselile si peretii incaperilor umede. 40. membrane hidroizolanta se va intoarce pe partea orizontala a masardei pe minim 10 cm.5 kg/m la fiecare strat. Mobil: 0733.r. de jos in sus.2. 06 mm / 25x25 cm.4. Suportul a fost aplicat cu emulsie bituminoasa de minim 300g/m2. Hidroizolatia elementelor verticale: executate prin intinderea fasiilor. 42. 18.320.

625. emulsiile doar la temperaturile suportului la minim +15°C. 3. Bucuresti Tel/Fax: 021. • Comunicarea cu exteriorul a difuziei de sub copertinele aticelor se va realiza din fasii de impaslitura bitumata perforata (IBP) de 50 cm latime. La imbinari si penetrari. asezate la 1 m distanta. In cazul unor inaltimi mai mari. CLIDE Design s. Nr. peste incaperi cu umiditate mai mare de 60% sau sub hidroizolatii aplicate pe termoizolatii. Acest tip de hidroizolatie ar trebui protejata cu un perete din caramida solida sau cu alte panouri protective asezate in centura. si scafele cu margini rotunde cu raza de 5cm. 42. Ap. Ap. membrana hidroizolanta va fi intarita cu straturi aditionale din panza sau texturi gudronice de minim 50 cm latime.r. diblurile. 40. Bl.50. acoperisuri si grupuri sanitare La lucrarile de hidroizolatii se pot folosi atat membranele hidroizolante cat si tehnologia clasica . Et. • Temperatura masticului de bitum in cazan nu va depasi 220°C.4. Sc. dupa amorsarea cu emulsie sau cu solutie de bitum cu minimum 300 g/m2. Bucuresti Punct de lucru: str. La membranele hidroizolante se vor respecta instructiunile producatorului . 3. iar in momentul lipirii straturilor va fi de 160°C . • Suprafetele suport pentru aplicarea barierei contra vaporilor sau a hidroizolatiei se vor verifica si controla daca corespund STAS 2355/3 . Sub aceasta temperatura se pot executa lucrarile cu respectarea prevederilor normativului C 16 . Bl. Masticurile se vor aplica doar pe suprafete uscate. La membrane hidroizolante instalate in spatii inchise. foile perforate se vor aplica nelipite cu suprapuneri de 5 cm si asezate cu partea blinds pe suport. 25 cm in jurul gurilor de scurgere si a strapungerilor. membrane hidroizolanta va fi intarita cu fasii din panza sau texturi gudronice de 50. se recomanda ca stratul de amorsa sa fie din emulsie bituminoasa. Delfinului. Matei Basarab. 18.s. eliminarea asperitatilor.84. Acolo unde se foloseste tehnologia clasica trebuie respectate urmatoarele instructiuni : • Hidroizolatiile la cald se vor executa numai la temperatura de peste + 5°C. La scafe si margini. Vezi subcapitolul 18. • Straturile pentru difuzia vaporilor alcatuite din impaslitura bitumata perforate IBP 1200 sau 1100. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Suprafetele suport trebuie sa fie rigide si cu figuri geometrice simple.220°C. masticul bituminous se va aplica doar la o temperatura de 160-180°C pe timpul verii si cu 10-20°C mai mult pe timpul iernii. Sediu social: str. CONDIŢII TEHNICE DE EXECUŢIE ŞI MONTAJ La terase.3.. 87. fixarea conductelor de scurgere.86 privind controlul pantelor.S 2. Mobil: 0733. 6. 3. EXECUŢIA LUCRĂRILOR.l. . 190 .5. 65. e-mail: catalin. Membrana hidroizolanta instalata pe verticala la pereti se va incepe de la scafe si se va finaliza pe intreg conturul constructiei pana la 2m inaltime.5 din normativul C 112 . acolo unde sunt necesare numai lucrari de reparatii ale hidroizolatiei existente executate pe sistem clasic .89. sensibile la umiditate. prevazute sub bariera contra vaporilor. iar cu emulsie de bitum pe suportul umed la temperatura de peste + 8°C.320. a elementelor din tabla si alte lucrari similare.100 cm latime. B. starea de intarire si de uscare a suportului. agrafe de prindere. Nr. • Stratul de amorsare cu solutie de bitum se executa pe suport bine curatat si uscat. J40/1162/2005. L109. legatura dintre straturi trebuie facuta in trepte la cel putin 10 cm de suprapunere. numai in perioade de timp cu temperatura exterioara minima de + 6°C.065. pevazute cu sape din beton. 24. • Straturile de difuzie nu se aplica la dolii si pe o raza de cca.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031.87 si conditiilor de la pct. Sc. si pentru aceasta trebuie luate masuri de ventilatie si paza impotriva incendiilor. S. • Bariera contra vaporilor si stratul de difuzie sau hidroizolatia se vor aplica pe suport din beton sau mortar de ciment.c.

Sc.26 .minea@clidedesign. Matei Basarab.50.20. 20% se va executa prin lipirea foilor bitumate.s. dupa umplerea cu mortar a golului din jurul elementului. • In montarea pe acoperis. Bl.87. S.2 3. reborduri.5 kg/mp mastic de bitum cald.25.) La elementele subterane La lucrarile de hidroizolatie a constructiilor contra apelor. pe toata suprafata. • Protectie cu foi bitumate a Plăcilor termoizolatoare din materiale rigide se va executa in atelier sau fabrici. Ap. 3. ale normativului C 112 . protectia grea (la exterior) din pietris cu granule de 7 . trebuie sa se respecte prevederile STAS 2355/2 . Ap. Mobil: 0733. 42. minimum 10 cm iar in cazul unor elemente verticale inaltimea mai mare se va ridica pana la 50 cm si se va fixa cu platbanda si bolturi impuscate la distante de cca. intins cu peria pe foile bitumate. 3. • Tehnologia si conditiile de aplicare a straturilor de hidroizolatie sunt cele din normativul C 112 . Bucuresti Tel/Fax: 021. cu masticuri din bitum preparate cu maximum 30% filer mineral.86 punctele 3. sape protectie. cu diametrul mai mic de 200 mm si cu flanse. se vor detalia in cadrul proiectului special pentru izolatii. gulerul de plumb si montarea mufei conductei de scurgere etc.320. Bl. se va realiza cu mortar de ciment M 100 T de cca.86 cap. prin mansonare cu doua straturi de panza sau tesatura bitumata lipita cu mastic de bitum si matisare pe element cu sarma sau colier.l. 50 cm. punctele 3. • Pentru executarea hidroizolatiei in campul acoperisului. muchii si alte locuri unde foile bitumate nu se pot derula.ro CUI: RO 17147031. Nr. impaslituri. • Protectia hidroizolatiei elementelor verticale la trasee circulabile si necirculabile. hidroizolatia se va intoarce pe partea orizontala a aticului. • La atice cu inaltimea pana la 60 cm. 3. se vor face conform aceluiasi normativ. cu suprapuneri de 7 . 4. CLIDE Design s. 191 . se admite aplicarea prin intinderea masticului cu canciocul sau gletuitorul pe element si foaia bitumata. tabla etc.8 si ale detaliilor respective ale proiectului. J40/1162/2005. • Etansarea la strapungeri se va face in functie de diametrul elementului si solicitarilor fizice si mecanice astfel: o strapungeri reci si fara vibratii. Nr. 87. 24. 40. Sc. Protectia hidroizolatiei verticale se va realiza din zidarie de caramida plina. L109. se va executa prin asezare in strat uniform de 40 mm grosime. Sediu social: str. armat cu plase otel-beton 0 6 mm la 25x25 cm.86 art.r.24 .625. sape. minimum 12. • La colturi.26. 30 mm grosime. lipite si acoperite cu mastic de bitum. cu sau fara presiune. e-mail: catalin. Bucuresti Punct de lucru: str. controlandu-se aderenta si continuitatea etansarii in aceste locuri.24.50 cm.c. 65. dupa care se vor lasa un timp suficient. • modul de alcatuire a izolatiei hidrofuge la terasa: numarul de straturi.15 mm. • Hidroizolatiile la elementele verticale (atice. incepand de jos in sus. tipul de panaza.5 cm grosime. prin lipirea Plăcilor cu minimum 1. Et. ventilatii. racordarea izolatiei. B.89. la scafe suprapunerile se vor realiza in trepte de 40 . 3.065. cu punctele de inmuiere 1b in functie de panta (pana la 20% bitum H 80/90). etc. cosuri. etansarea hidroizolatiei cu elemente verticale se va executa.2. pentru relaxare si indreptare a foilor. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • Bariera contra vaporilor se va aplica pe suport din beton peste stratul de difuzie.) se vor executa cu fasii croite la dimensiunile respective prin derulare pe stratul din mastic de bitum cald. Izolatia hidrofuga se va realiza pe toata inaltimea peretilor subsolului.7 • terase necirculabile. sulurile din foi bitumate se vor derula pe suprafata suport si se vor curata prin periere energica.6.3. 6.S 2. hidroizolatia se va aplica pe flanse sudate si se va strapunge cu flanse mobile cu suruburi.3.20. • Hidroizolatia alcatuita din straturi multiple pentru terase si acoperisuri cu panta de max. cu lipirea imediata si presarea cu canciocul. Delfinului. Celelalte elemente de constructie ale terasei se vor executa conform prevederilor din planurile de detaliu ale proiectului (izolare termica. • Montarea gurilor de scurgere. o strapungeri reci si fara vibratii cu diametrul mai mic de 200 mm si fara flanse.10 cm si trebuie sa acopere complet partea inferioara a stratului de izolatie termica. o rosturile de dilatare cu rebord se vor etansa si izola conform C 112 . Plăcile termoizolatoare se vor aplica cu partea neprotejata in masticul de bitum cald de acoperire a barierei contra vaporilor care nu va depasi temperatura de 150°C in timpul lipirii.

Bl. 40. aderenta. • Verificarea planeitatii stratului suport. 30 cm sub nivelul cel mai coborat al lucrarii respective. pe o suprafata verificata cu dreptarul de 2 m in orice directie. • latimea de petrecere a foilor (7-10 cm. se fac 5 probe prin desprinderea unei fasii de carton bitumat de 5 x 20 cm lipita de suport. Bucuresti Punct de lucru: str. • Existenta certificatelor de calitate pentru materialele si semifabricatele care intra in componenta hidroizolatiilor. CLIDE Design s. care dupa 2 ore trebuie sa se rupa prin carton sau prin stratul de bitum sau se verifica cu aparate pentru verificarea umiditatii). e-mail: catalin. 87. • Existenta pantelor stratului suport catre gurile de scurgere. pana la 20 % panta se pot monta parallel cu streasina. • pozitionarea si ancorarea pieselor matalice (daca este cazul).065. calitatea lor se va verifica pe etape de executie.ro CUI: RO 17147031. 3. din care sa rezulte ca au fost respectate urmatoarele: • calitatea supotului . planeitate. • Calitatea materialelor livrate si corespondenta cu prevederile proiectului.s. Bl.) si sunt bine ancorate si lipite cu falturi corect executate. 6. frontal). L109. Nr. 65.625. • Calitatea stratului suport prin verificari ale planeitatii.S 2. prin planurile de executie ale proiectului. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Modul de alcatuire a izolatiei hidrofuge sub cota terenului este precizata. nivelelui apelor freatice la min.rigiditate. • respectarea directiei de montare a foilor. porozitatii si curatirii acestuia. • tinichigeria ferenta acoperisurilortrebuie racordata cu hidroizolatia si bine fixata de elementele de constructie.minea@clidedesign. Mobil: 0733. iar termoizolatiile se vor proteja cu foi bitumate sau cu pelicula de mortar special . • strangerea flanselor si platbandelor aferente stapungerilor.. incheindu-se proces-verbal. latime pe conturul si in campul sapelor. 42. S. 3. Inaintea aplicarii stratului de hidroizolatie se va verifica starea de umiditate a stratului suport (pentru care la fiecare 1000 mp. umiditate. longitudinal. peste termoizolatiile noi. • calitatea materialelor de hidroizolatii conform certificatelor de calitate. J40/1162/2005. Sc. Nr. Sediu social: str. 24.r.50. Bucuresti Tel/Fax: 021. Sc.c.89. Et.6. in cazul izolatiilor subterane. etc. incusiv a celorlalte lucrari de constructii aferente. dar peste 20 % numai in lungul liniei de cea mai mare panta. constatari facute conform normelor in vigoare. VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR. 18. Matei Basarab. • mentinerea. minimum 10 cm frontal). • Existenta rosturilor de dilatatie de 2 cm. • Existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi. Verificari inainte de inceperea lucrarilor de hidroizolatii. • Se verifica lucrarile de tinichigerie aferente ce asigura etanseitatea ceruta (copertine. Ap. Verificari pe parcursul executiei lucrarilor de hidroizolatii Dupa verificarea planeitatii . fiind admisa o singura denivelare de ± 5 mm. ca gaurile de scurgere au gratar si functioneaza normal la turnarea apei in locurile cele mai inalte ale terasei. Ap. se admit 10 % din foi cu cu petrceri de minim 5 cm longitudinal si min 7 cm. B. Delfinului. glafuri.320. Inaintea inceperii lucrarilor de hidroizolatii trebuie facute urmatoarele verificari: • Verificarea terminarii etapei executata anterior (PV receptie calitativa strat suport). majoritatea lor fiind lucrari ascunse. 192 . In timpul executiei trebuie verificat: • lipirea corecta a foilor.l. ABATERI ADMISE Lucrarile de hidroizolatii. • calitatea amorsajului si lipirea corecta a fiecarui strat al hidroizolatiei. • racordarea corecta a izolatiilor verticale cu cele orizontale. daca se constata anumite denivelari se va face corectarea lor cu mortar de ciment .

Nivelul apei va depasi cu minimum 2 cm . sau tuburi. S.S 2.executie termohidroizolatii la terase. • Trebuie sa existe acces de siguranta la acoperis. 18. Ap. Cand se excuta membrane hidroizolanta adin bitum. lasand hidrizolatia timp de 48 ore sub presiune maxima. L109. 42. • Materialele trebuie ridicate intr-un container sigur. 290/1 977. Matei Basarab. stipulate la Articolele 7 si 8 din Normele Generale si articolele 5. Catalin Minea 193 . Ap. utilaje.03. aparate. 742/D-1981.s. instalatii. • Reglementarile privind protectia muncii si igiena de munca in constructii. 3. • Masuri specifice de protectie impotriva incendiilor privind oprirea continuarii membranei hidroizolanta la rosturile de dilatatie.065. Et. Se va monta o balustrada de siguranta in jurul terasei. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE . • Normele de protectia a muncii MICh.50. 65. 3. Nr.c. • Instructuni generale pentru protectia muncii PE006/8 I. e-mail: catalin. copertine.l. 24. B. 18.8. se opresc epuismentele. aprobate de Ministerul Muncii si de Ministerul Sanatatii prin Ordinul nr. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • realizarea comunicarii cu atmosfera a stratului de difuzie pe sub sorturi.320. 40. MASURI PRIVIND PROTECTIA MUNCII SI PREVENIREA INCENDIILOR Umatoarele masuri de protectia a muncii trebuie luate in considerare cand se executa lucrarile de hidroiolatie: • Normele nationale pentru protectia muncii. grosimea stratului de apa fiind de 3. manipularea si impachetarea si transportul cisternelor de gaz lichefiat. urmatoarele masuri pentru prevenirea incendiilor trebuie luate in considerare: • Norme generale ale protectie muncii impotriva incendiilor la constructii si instalatii conform conform Deciziei nr. • Norme pentru prevenirea si stingerea incendiilor si norme pentru echiparea cu mecanisme. Sediu social: str.ro CUI: RO 17147031.11 din Noemele Tehnice P 188-83. se interzic accesele imbunatatite. 6. 87.6 cm . J40/1162/2005.625.executie hidroizolatii de protectie impotriva umiditatii din pamant si apei fara presiune hidrostatica . 34/1975 i 60/75. 9/N/15.r. Delfinului. Mobil: 0733. • Muncitorii trebuie sa fie legati cu o centura de siguranta sau trebuie sa existe o sarma care sa reziste la greutatea muncitorului. In cazul in care probele prin inundare nu se pot efectua. dupa asigurarea masurilor de contrapresiune. Bl. Bucuresti Tel/Fax: 021. capitolul 10 si 11 privind depozitarea. Sc. Verificari la terminarea lucrarilor • Etanseitatea hidroizolatiilor prin inundarea cu apa timp de 72 ore a acoperisurilor cu pante pana la 7 % inclusive. Nr. CLIDE Design s.minea@clidedesign. Sc.1993. Bl. • Etanseitatea camerelor unde inundarea va fi efectuata timp de 72 ore. panouri etc.89. • La constructiile supuse presiunii hidrostatice a apelor subterane. verificarea se face vizual prin ciocănire şi eventuale sondaje în punctele dubioase.3 si 6. • Norme nationale pentru protectia muncii NRPM 75. aprobate prin Ordinul nr.7. Bucuresti Punct de lucru: str. aprobate de MLP A T prin Ordinul nr. acoperisuri Intocmit : Arh. punctual cel mai ridicat . echipamente de siguranta si substante chimice pentru prevenirea si stingerea incendiilor in unitati. • Dispozitivele de catarare trebuie sa fie complete si trebuie verificate din toate punctele de vedere si trebuie manipulate doar de personal calificat.

Et. B. care aplică prevederile Directivei europene 89/106/CEE. certificatele de calitate a materialelor puse în opera şi atestatele de producător sau montator. O. 24. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos.S 2.G. Bucuresti Punct de lucru: str. Tâmplăria nu trebuie să producă zgomot sau vibraţii audibile ca urmare a vântului. CAIET DE SARCINI .c. Producatorul tâmplăriei din PVC/aluminiu va respecta următoarele cerinţele de performanţa :  Certificarea sistemului de management al calităţii pentru producerea tâmplăriei conform ISO 9001 : 2008 (existenţă Certificatului pentru sistemul de management al calităţii asigură autoritatea contractantă că firma conduce şi coordonează corespunzator procesul de producţie astfel încât performanţele stabilite de producătorul de sistem sau/şi de agrementul tehnic sunt realizabile de către firma ofertantă)  Certificare sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale pentru activitatea de producere/montaj tâmplărie conform OHSAS 18001-2007 (existenţa Certificatului sistemului de management al sănătăţii şi securităţii operaţionale conform OHSAS 18001. GENERALITATI Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificatii tehnice privind lucrările de montaj la tâmplăria din PVC/Aluminiu/ ce va fi livrată pe şantier de către producător. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 19. Sc. Matei Basarab.ro CUI: RO 17147031. e-mail: catalin. L109. tabelele de calcul şi desene detaliate la scară.U. 65.minea@clidedesign. Nr. Nr. curenţilor de aer sau traficului auto. La execuţie se vor folosi doar materiale şi produse atestate conform HG 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii. Bl. Ap.r. 19.89. Delfinului. 87. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. Bl. Mobil: 0733.2. Bucuresti Tel/Fax: 021. Contractorul va inainta spre aprobare dimensiunile tipului de gol (in masura in care acesta nu este impus de planuri si/sau desene ulterioare). 40.065.174/2002 Privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate C 107/1-94 "Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare termică la clădirile de locuit" RAL GZ 716/1 "Asigurarea calităţii ferestrelor din PVC" ALPROM-1995 194 . nr. 3. Sc. 3. Sediu social: str.625. 6. J40/1162/2005.LUCRARI DE TAMPLARIE DIN PVC/AL/ PENTRU USI SI FERESTRE 19. 42.1.50.s. Producţia poate incepe numai dupa verificarea pe teren şi aprobarea acestora. Ap.l. avizele tehnice.2007 asigura autoritatea contractantă că firma ofertantă va lua toate măsurile stabilite pentru sistem astfel încât riscurile de producere a acccidentelor pe şantier să fie minime) Se vor ataşa la Cartea tehnică a construcţiei agrementele. CLIDE Design s. S.320.

Acest aliaj este recomandat pentru contururi cu rezistenta mecanica ridicata.0 mm (±0. 87.5 mm şi modul de elasticitate 250 KN/cm. fără întreruperi şi fără impurităţi mecanice.065.din oţel zincat cu grosimea de min. si panourile de usa care se monteaza la o distanta de pana la 150cm de podea trebuie echipate cu geamuri securizate. Panourile vitrate mai mari de 25cm trebuie sa fie geam securizat de 4mm sau 6mm. 19. Matei Basarab. va fi curat şi corect sigilat.ro CUI: RO 17147031. Sc. 19. I . Ap.3 W/m2K. L109.pierderi joase de energie. MANIPULARE.sistem pentacameral cu un coeficient de transfer termic K = 1. Caracteristicile mecanice se bazeaza pe NE 195 .2 mm). CONTROLUL CALITATII.3. Materiale folosite pentru tamplaria din aluminiu Tocurile/profilele de aluminiu sunt modelate din aliaj AlMgSi 0. 3. Toate inchizatorile vor livrate cu 3 chei.1.625. S. Bucuresti Tel/Fax: 021. va fi alcătuit din realizat din două foi de sticlă "float" fiecare cu grosimea de 3 mm.3.c.Toughened. 42. Inchizatorile pentru partile care se deschid vor fi atasate si reglate. Spaţiul creat între cele două foi de geam este umplut cu argon.3. J40/1162/2005. Geamul termoizolator are o garnitura din cauciuc. DEPOZITARE 19. Geam termoizolator: . distanţate printr-o baghetă de 16 mm dublu sigilate.5 in conformitate cu NE 573-3:2003. Profilele de separare a ochiurilor de geam sunt deasemenea din aliaj AlMgSi0.3.38 mm la exterior şi una "float" cu grosimea de 4 mm la interior. Nr.minea@clidedesign. B.50.89. Suprafeţele exterioare vizibile ale profilului vor prezenta culoare uniformă.38 mm. categ. Materiale utilizate la realizarea tamplariei din PVC: Profile PVC albe .Geamul interior va fi tratat astfel încât sa fie "Low-E" (low emission) . MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE.Geam termoizolator va fi de două tipuri în funcţie de locaţia unde se va monta: o Parter şi etajul 1: geam termoizolator realizat din două foi de sticlă una laminată cu grosimea de 6. 3.2. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 19.r. Laminated & Georgian Wired (turnate sau laminate). Sc. Bl. Geamul laminat de exterior. e-mail: catalin. Furnizorul de geam va poseda Certificat de la producătorul de sticlă cu depunere Low-E că dispune de dotarea necesară procesării acestui tip de geam.S 2. separate de o folie de trnslucenta de polivinil butiral (PVB) în grosime de 6. Delfinului. Panourile din sticla montate la 30cm pe fiecare parte a usii si la o distanta de pana la 150cm de podea sau de parter trebuie deasemenea sa fie din geam securizat. 6. Geamul nu va prezenta zgârieturi. aliaj inoxidabil care nu permite coroziunea sau aliajul de aluminiu turnat GALMg3. se vor fixa pe intreaga lungime. cel de-al doilea tip se foloseste pentru panouri vitrate mai mari de 70cm. 65. LIVRARE.5. o Etaje superioare: la fel ca mai sus cu excepţia foiii de sticlă exterioară ca va fi realizată din sticlă "float" cu grosimea de 6 mm. Ap. Bl. Sediu social: str. 40.1. Profile de rigidizare . Geamuri securizate posibile:.s.3. 24. Bucuresti Punct de lucru: str. Toate uşile exterioare vor fi echipate cu dispozitive de auto-închidere Incuietori: Inchizatorile sunt din AlMgSi. Nr. Mobil: 0733. Et. Panourile vitrate: panourile vitrate mai mici de 25cm pot fi din geam obisnuit de 6mm.l.320. Înăţimea minimă a profilelor va fi 60 mm iar grosimea pereţilor principali va fi de 3. Usile si toate ferestrele la care geamurile termoizolatoare se monteaza pana la 80 cm distanta de podea sau pamant. Materiale utilizate la realizarea tamplariei PVC pentru usi si ferestre: Feronerie: fabricată din oţel inoxidabil sau aluminiu AlMgSi conform cu cerinţele RAL RG 607/3 "Asigurarea calităţii feroneriei batante şi oscilobatante" Uşile de acces cu funcţiune de evacuare în caz de incendiu vor fi prevăzute cu dispozitive anti panică la interior şi vor fi obligatoriu cu deschidere către exterior. CLIDE Design s.

Se vor folosi instructiunile de supraveghere pentru fiecare system pentru a se asigura ca se comandat dimensiunea si modelul adecvat. Siliconul si alte materiale etansatoare in general nu au efect asupra ramelor. cât şi geamul termoizolator.r. manipulare.625.cu şuruburi protejate anticoroziv (otel inoxidabil. Sc. Generalitati Tamplaria se va monta in golurile pregatite in cladirie noi sau in goluriele existente in zidarie dupa demontarea tamplariei care va fi inlocuita. toate contururile se prevad cu un canal inferior de scurgere (diferenta de inaltime intre marginea geamului si banda poliamidica este de cel putin 8. Mobil: 0733. Fiecare element este alcatuit din 2 contururi inchise extrudate care. fiind mult mai eficient si rapid de utilizat evitandu-se perforarea pentru gauri. se vor utiliza dispozitive speciale adaptate pentru ridicarea/deplasarea cu mijloace mecanizate.065. ce implică o greutate sporită mai mare de 50g. 19. 6. sunt lipite mecanic cu ajutorul a 2 benzi de fibra de sticla poliamidica armata. În cazul suprafeţelor vitrate foarte mari. 3. Materialele abrasive trebuie deasemenea indepartate de partile mobile pentru a evita zgarierea. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 12020. Benzile poliamidice sunt acide si rezistente la caldura (220°C). Tratarea de suprafata se face in urma izolarii. dupa tratamentul de suprafata. MONTAREA. S. Ferestrele si usile sunt finisate. 87. se vor livra in situ însoţite de certificat de calitate şi declaraţie de conformitate emise de producătorul respectiv Pe timpul depozitării se va evita deteriorarea suprafeţelor. Nr. Bl. dar produsele pe baza de solventi se vor evita. J40/1162/2005. 3. pentru geamul termoizolator se vor utiliza numai suporturi oblice/verticale. Sc. Ramele se vor trata ca mai sus si trebuie transportate in siguranta.4. Tâmplăria/geamul termoizolator trebuie depozitate în spaţii protejate împotriva intemperiilor. garnituri din neopren. e-mail: catalin. Sediu social: str. Nr.6 W/m2K. Tamplaria nu trebuie montata pana cand golul nu este finisat sin u trebuie folosit ca model pentru lucrarile de constructie.320.1.4.s. Golul trebuie sa cuprinda pragul. livrare. L109.5 mm). Se va evita deteriorarea suprafetei ramelor.3. si trebuie admise tolerante pentru ca fereastra sa poata fi montata. Se vor aseza pe suporturi orizontale sau verticale. Delfinului. Canalele de drenare si bavurile trebuie sa curatate pentru a evita blocajul. Et. Lucrari in afara santierului Montarea feroneriei . Se obtine astfel o cavitate cu aer stagnant.c. 19. depozitare Ramele cu geam termoizolator sau fara geam se vor transporta in pozitie verticala. 65.2. B. Matei Basarab. vopsea protectiva).4. Depozitarea se va face astfel încât tâmplăria/geamul să nu sufere deformări care ar putea să strice sau să impiedice utilizarea.ro CUI: RO 17147031. Bucuresti Punct de lucru: str. INSTALAREA SI ASAMBLARE 19. 40. 42. Ap. Balamalele pentru toate elementele care se deschid pot fi atasate. Bucuresti Tel/Fax: 021. Pentru a evita zgarierea ramelor este essential sa se evite transportarea de materiale prin ferestre dupa montarea lor.S 2. In cazul transportului de lunga distanta se recomanda utilizarea ambalajelor din carton si a distantierelor din carton. iar golul trebuie sa fie finisate inainte de montare.minea@clidedesign. CLIDE Design s. Ramele trebuie tinute la distanta de gudron si bitum pentru a nu se pata. 196 . Materialele utilizate pentru suporturi nu trebuie să deterioreze tâmplăria/geamul în nici un fel. 24.89.l. In vederea asigurarii unei bune etansari. varianta standard . Contururile de extindere sau pentru lambriuri pot fi usor prinse sau strecurate in profilele de aluminiu. EXECUTIA LUCRARILOR.4.50. iar impactul trebuie evitat.anodica si contin pivoti inoxidabili 18/8 fixati intr-un tub din nailon pentru a preveni galvanizarea cu aluminiul. Balamalele sunt din aliaj AlMgSi. Coeficientul de transfer termal este k = 1. Controlul calitatii. Ap. 19. Tâmplăria asamblată (parţial). Bl.

este foarte important sa se verifice urmatoarele: Sa se verifice structura interna si externa si in caz ca se gasesc deteriorari aceste trebuie raportate Proiectantului inainte de inceperea lucrarilor. Garniturile trebuie sa fie suficiente ca numar si rezistente la presiunea vantului.065. Armarea profilelor . Sudarea profielor PVC . 197 . 19.625.5). Tamplaria din Aluminiu: Debitarea tocurilor şi a cercevelelor se va face cu maşină specială de debitat aluminiu. CLIDE Design s. In cazul in care apa este evacuata prin camera de presiune de colt. Inainte de a fi presate in unghiuri. Et. colturile sunt si ele etansate cu epoxi. aceste elemente trebuie tratate anticoroziv. Contractorul va lua masurile adecvate pentru remedierea situatiei. 6. Sc. Sa se mute orice mobila existenta langa gol pentru a evita deteriorarea in timpul demontarii tamplariei existente si montarii celei noi.50. dupa asezarea unui strat de baza din spuma sintetica (poliuretanică). Toata tamplaria sunt livrate pe santier montate si toate lucrarile in afara de montare se executa in afara santierului. trebuie sa fie curata. Nr.conform instrucţiunilor interne ale firmei furnizoare. Daca tâmplăria este fixată cu elemente metalice. a) Inainte de demontarea tamplariei existente. 40. Rostuirea intre tâmplărie şi structura de bază trebuie executată cu un chit adecvat. J40/1162/2005. Executia tamplariei din PVC pentru usi si ferestre Debitarea tocurilor şi a cercevelelor se va face cu maşină specială de debitat PVC. Fixarea se face direct în perete cu ajutorul diblurilor şi a şuruburilor. Mobil: 0733. 42. Executia tamplariei din Aluminiu pentru usi si ferestre Montarea garniturilor . permanent sau temporar. Cordonul de sudură nu va prezenta pori sau culoare gri-gălbuie.4. Distanţa dintre punctele de fixare nu va depăşi 70 mm. Nu este permisă prezenţa mortarului sau a corpurilor dure între toc şi zidărie. Sa se verifice daca dimensiunile noilor ferestre sunt corecte astfel incat sa se potriveasca in gol dupa demontarea tamplariei existente. 3.320. 65. aerului si a greutatii partilor mobile. Fixarea trebuie astfel facuta încât sa asigure stabilitatea.4. capetele sunt invelite in clei sau silicon (tipul neacetic pentru contururi cu email uscat) pentru a preveni patrunderea apei. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Montarea garniturilor . 24. Ap. vezi Capitolul 1. Asamblarea se efectueaza prin presarea la rece a elementelor de aluminiu taiate diagonal in canelura unghiurilor de aluminiu (AlMgSi 0. Sc. cu axele deschiderilor si la distanta necesara faţă de structură de bază având în vedere ancorarea prevăzuta.l. Îmbinările trebuie să fie suficiente ca număr şi rezistenţă pentru a rezista presiunii vantului. Bl. B. Ap. 87. Matei Basarab.S 2.s. S. Montarea feroneriei .4.cu şuruburi protejate anticoroziv.îmbinare "cap la cap" cu evitarea întinderii sau lipirii. Sediu social: str. Bucuresti Tel/Fax: 021. L109.termosudare cu maşini speciale de sudură. 19. Nr. Delfinului.îmbinare "cap la cap" cu evitarea întinderii sau lipirii. În cazul în care imediat după aşezarea tâmplăriei se observă deteriorarea stratului de suprafaţă protector.r. Montarea geamurilor . Sa se verifice daca tamplaria noua nu a fost deteriorate in timpul transportului si ca sunt fabricate conform cerintelor Investitorului. e-mail: catalin. să permita dilatarea tâmplăriei. 3. presand astfel capetele taiate unul de altul. poliuretan sau silicon neacetic. Montajul tâmplariei in situ se va face perfect vertical. Lucrari pregatitoare (in reabilitare) Demontarea tamplariei existente (deasemenea.ro CUI: RO 17147031. Dupa instalare. Lucrari de demolatii). Bucuresti Punct de lucru: str.3. uscată si fără praf sau grăsimi. Suprafata care se va umple cu spumă.profilele de rigidizare se fixează în camera profilului cu şuruburi autoperforante la 40 cm. tamplaria trebuie curăţită. Bl.89.minea@clidedesign.c.

Montarea Pregatirea ramei: Daca se folosesc dispozitive de prindere acestea nu trebuie atasate foarte starns de rama exterioara. Rosturile verticale vor fi in medie de 5mm latime. chiar daca rosturile orizontale pot fi pana la 10mm latime. Montajul tâmplariei in situ se va face perfect vertical. Ap.c. f) Se indeparteaza partile orizontale ale ramei exterioare din gol. tamplaria trebuie curăţită. apoi se aplica un etansator adecvat. Mobil: 0733. In majoritatea cazurilor acest lucru va minimaliza deteriorarea. Daca se monteaza prin insurubarea prin rama exterioara principala in structura. Se pune tamplaria in gol. S. atunci geamul se demonteaza. Se remonteaza profilele de separare a ochiurilor de geam. Se verifica functionarea adecvata a tamplariei inainte de de a etansa cu mastic sau finisare.5. L109. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Sa se acopere covoarele si mobilierul pentru a minimiza posibilitatea deteriorarii si pentru a facilitate 'operatie de curatenie' dupa finalizarea montarii. 87.S 2. unde se poate colecta apa. 65. Spuma trebuie taiata in exterior astfel incat sa nu se amesteca cu filerul. Nr. 42. b) Sa se foloseasca un cutit sau ceva similar pentru a cresta in zona ramei existente pe interior. Se remonteaza orice geam care a fost demontat asigurandu-se ca sunt montate adecvat pentru a permite drenarea apei. Trebuie asigurat ca spuma izolatoare a intrat suficient de mult in gol pentru a evita puntea termala. Fixarea se face direct în perete cu ajutorul diblurilor şi a şuruburilor. Se termina de finisat partii exterioare a 198 . Et. c) Se demonteaza toate panouri mobile si geamul din rama. cu axele deschiderilor si la distanta necesara faţă de structură de bază având în vedere ancorarea prevăzuta. g) Se curata golul si se indeparteaza masticul din structura. Sc. e) Se taie prin traversele verticale ale ramei principale fara a cauza deteriorarea structurii. Orice defect trebuie rectificat. permanent sau temporar. Daca tâmplăria este fixată cu elemente metalice. Se fixeaza tamplaria in gol folosind fie dispozitive de fixare. se poate scoate geamul. Daca glafuri sunt necesare si s-au livrat separat de ferestre trebuie atasate acum conform instructiunilor. i) Pentru usi: sa se verifice daca s-a instalat DPC si nu este deteriorat Principalele faze de realizare. fie prin gaurire si fixare in rama exterioara. Suprafata care se va umple cu spumă. incepand de la nu mai putin de 150mm de colturi si nu mai mult de 600mm in centru.4. 3. 24. Distanţa dintre punctele de fixare nu va depăşi 70 mm. conform instructiunilor producatorului si avand grija sa nu se deterioreze geamul. Bucuresti Tel/Fax: 021.minea@clidedesign. B. Finisare: Rostuirea intre tâmplărie şi structura de bază trebuie executată cu un chit adecvat. trebuie sa fie curata. În cazul în care imediat după aşezarea tâmplăriei se observă deteriorarea stratului de suprafaţă protector. unde tencuiala se intalneste cu rama. Nr.065.s. Sc. gaurile pentru suruburi nu trebuie sa fie la o distanta mai mica de 150mm de colturi si nu la mai mult de 600mm de centru. d) Se taie traversele si se scot din rama principala. e-mail: catalin. aceste elemente trebuie tratate anticoroziv.r. uscată si fără praf sau grăsimi. Ap. CLIDE Design s. Dupa instalare. 19. Dupa fixarea in acest mod imbinarile temporale se pot desface. 3. Daca se vor atasa cu suruburi de rama intotdeauna sa se insurubeze de dedesupt in cadru. Se remonteza panourile mobile care au fost demontate. Matei Basarab. Orice geam sau orice rama demontata se depoziteaza in siguranta la distanta de zona de lucru. Daca este necesar sa se insurubeze prin partea inferioara a ramei exterioare. 6. Delfinului.l. conform recomandarilor furnizorului si se imbina temporar pentru a vedea daca este adecvata.50. Bucuresti Punct de lucru: str. Daca o fereastra sau o usa este prea grea pentru a fi manipulata adecvat.ro CUI: RO 17147031. J40/1162/2005. Sediu social: str. Bl. 40. h) Moluzul se indeparteaza. dupa asezarea unui strat de baza din spuma sintetica (poliuretanică). Este important ca sistemele de fizare sa nu penetreze canalele de drenare.89.625. Bl. Contractorul va lua masurile adecvate pentru remedierea situatiei.320.

Siguranta pe santier: Montarea tamplariei nu necesita proceduri speciale in ceea ce priveste siguranta pe santier. Atunci cand furnizorul pentru tâmplărie. va indica masurile ce trebuie luate Verificarea pe parcursul execuţiei: Verticalitatea si orizontalitatea cat si positia in goluri Masuri de protectie impotriva deteriorarii de alte specialitati. CLIDE Design s.S 2. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi golului si se indeparteaza banda protectiva transparenta de pe suprafata ramei si de pe glaful exterior inainte ca rosturile sa fie etansate cu filer. Dupa montare. Sc. cu geam dublu: 1/500.ro CUI: RO 17147031. Canalele de drenare rebuie curatate. Mobil: 0733. Nr. Ap. dimensiunile rezultate fizic (in urma executiei) corespund cu cele stabilite in planuri verificarea la recepţia materialelor. Sediu social: str. Et. Delfinului. Se face acest lucru pentru a elimina posibilitatea ca apa sa patrunda prin tencuiala interna. Finisarea si repararea externa a tamplarieie sunt factori importanti in lucrarile de inlocuire. 42. 3. trebuie unse dupa montare. in urma consultarii Contractorului. etanşarea cu silicon. Matei Basarab. cimentul si vopseaua pot deteriora fiting-urile metalice si ar trebui sterse imediat. 19. J40/1162/2005.c. 6. ABATERI ADMISE Verificarea va consta din: După ce structura de bază a fost terminată: Contractorul trebuie să se asigure. B. se poate folosi disc de polizare si se finiseaza cu perie. mânerele uşilor vor fi instalate în aşa fel să prevină vătămari. Sc. Bl. ASIGURAREA CALITATII. a poziţionării corecte a garniturilor şi baghetelor. e-mail: catalin. verificarea aspectului. Verificarea după montaj: se vor verifica fixarea corectă a tocurilor. 24. Bucuresti Punct de lucru: str. Tamplaria trebuie curatata inainte de a parasi santierul.s. S. 65.5. Limite de toleranţă pe verticala la tâmplăria instalată: o Cadru ferestre: 2 mm/m o Cadru usi: 199 .50.89. daca este necesar un finisaj lucios. In cazul in care exista zgarieturi.minea@clidedesign.065. Pentru marcarile care nu se indeparteaza se poate folosi o solutii fine pe baza de apa si un mop din lana. a montării geamului. Mânerele verticale tip bară vor amplasate la distanţă suficientă faţă de rostul dintre cele două foi de uşă pentru a preveni vătămarea (>8cm) Abateri admise: Deformatia maxima: o în directia orizontala cu geam simplu: 1/300. Toate paile mobile. va atentiona proiectantul care. L109.r. a montării feroneriei. a funcţionalităţii ferestrelor.625. Bucuresti Tel/Fax: 021. Bl. 40. Tencuiala. 87. înainte de fabricarea tâmplăriei. Nr. avand in vedere toleranta admisa. 3. va observa ca structura de baza nu este perfect verticala.320. Ap. izolarea corectă a golului dintre toc şi perete cu spumă poliuretanică. Aspecte importante sunt: Masticul pentru etansare se pune intre glafuri si zidaria din caramida.l. Se recomanda utilizarea ochelarilor de protectie cand se folosesc unelte actionate electric si imbracaminte adecvata de protectie cand se manipuleaza geamuri. ramele pentru tamplarie se vor curata cu apa calda care contine detergent.

s.c. Bucuresti Tel/Fax: 021. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE  Executie si montaj tamplarie PVC (usi si ferestre)  Executie si montaj tamplarie aluminiu (usi si ferestre) Intocmit : Arh.r.ro CUI: RO 17147031.625. Mobil: 0733.l. Bl. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 19. 3. 65. 42. Bl. L109.89. Nr. Sediu social: str.50. Et. Sc. 87.320.065. Bucuresti Punct de lucru: str.S 2. J40/1162/2005. Matei Basarab. Nr.minea@clidedesign. Delfinului. e-mail: catalin. 3. B. Sc. 6. Catalin Minea 200 . 40.6. 24. Ap. S. CLIDE Design s. Ap.

Terminologie Modularea constructiilor. Et.D.320.50.C. 6.P. 3.c.C.r. Usile interioare vor fi din foaie dublu placata cu furnir de stejar finisate cu lac incolor. Nr.2. pe rama de lemn de brad la interior (usi celulare).C.S 2. Balamale semiîngropate pentru usi. 24. Bucuresti Tel/Fax: 021. Denumirea conventionala a fetei usilor si ferestrelor.1979 I.Tocurile metalice la usile interioare vor fi conform NI de productie Balamale îngropate cu aripi plane.1987 Legenda I.625.1. Sc. 1301/16/03.P. L109.P. Opritor cu arc pentru ferestre STAS 1547-86 STAS 1548-91 STAS 1587-88 STAS 1588-79 201 . 42. 87. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 20. Bl. Sediu social: str.1986 Înlocuieste C 47–1979 C 207-1981 2 C 199-1979 I. depozitarea. B. Bucuresti Punct de lucru: str.04.C. e-mail: catalin.C. Ap. sectiuni Ferestre si usi din lemn. Bl.l. J40/1162/2005. CLIDE Design s. 65.s.1979 Ordin de aprobare I. 20. Proiectare si Directivare in Constructii STAS 466-79 STAS 799-73 STAS 9322-73 STAS 4670-74 STAS 1637-73 Usi din lemn pentru constructii civile. Nr. a sensului de rotatie pentru închiderea lor si notarea lor simbolica. mânere (zincate sau nichelate). 14/18.C. Nr. 1 Indicativ C 47-1986 Titlu Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor si a altor produse de sticlã în constructii Instructiuni tehnice privind manipularea livrarea. Delfinului. CAIET DE SARCINI – LUCRARI DE TAMPLARIE DIN LEMN STRATIFICAT PENTRU USI SI FERONERIE 20.065. 17/6.C .C. broaste.P. 3.89. Sc.04.C.D.C.C. Conditii tehnice generale de calitate Tâmplarie pentru constructii civile si industriale. transportul si montarea în constructii a tâmplăriei din lemn Modificări la C 199 . Goluri pentru usile si ferestrele cladirilor de locuit si social-culturale Usi si ferestre.minea@clidedesign.D. Tâmplaria va fi echipata cu accesoriile functionale de calitate : balamale. Matei Basarab. S.Institutul Central de Cercetare .D. 40. Inchizătoare cu bare (cremoane).ro CUI: RO 17147031. Mobil: 0733. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatii pentru usile de lemn interioare si pentru feronerie la tâmplaria interioara si exterioară a cladirilor civile si industriale. Ap. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos.C.08.

Criteriile esentiale de durabilitate – mentinerea caracteristicilor mecanice – vor permite o apreciere a durabilitatii materialelor pe o perioada de peste 15 ani. Bucuresti Tel/Fax: 021. CLIDE Design s. 3. Accesorii pentru mobilier si tâmplărie. Este interzisa utilizarea materialelor abrazive sau a solventilor. 40. 24. 65. Broaste îngropate pentru usi. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi STAS 1713/1-87 STAS 1713/2-86 STAS 2419-88 STAS 2676-87 STAS 2846-80 STAS 3778-87 STAS 7380-90 STAS 8086-86 STAS 8865-90 STAS 9849-88 STAS 10565-88 STAS 11216-86 STAS 11217-86 STAS 11318-87 Broaste îngropate pentru usi. Nr.3384/89. silduri si rozete. aplicate Dispozitiv pentru cuplarea ferestrelor Inchizatoare cu bara si bolturi de zavorâre 20. 20.c. Matei Basarab.320. elemente de fixare. Mostre Constructorul va prezenta spre aprobare câte o mostra pentru fiecare tip de usa sau familie de tipuri de usa asemanatoare. DEPOZITATARE Tamplarie Usile de lemn executate conf. Sc. deseuri toxice sau alte substante daunatoare sanatatii oamenilor sau integritatii mediului înconjurator.l.s. Dimensiuni. Intretinerea Materialele utilizate trebuie sa prezinte o buna stabilitate în timp. 202 . L109. rebuturi industriale. Balamale pentru cuplarea usilor de balcon si a ferestrelor din lemn. STAS 466-78 se livreaza cu tocuri din lemn de stejar. TRANSPORT. B. Mobil: 0733. 87. Sediu social: str. Et.137-95 – Legea Protectiei Mediului. Conditii tehnice de calitate. Siguranta la incendiu Din punct de vedere al combustibilitatii. Ap. feronerie. 6. cu toate accesoriile. elemente cancerigene. e-mail: catalin. Ap. Balamale cu aripi îndoite. materialele utilizate trebuie sa se încadreze în clasele de combustibilitate prevazute de normativul P118-99. Suprafetele interioare si exterioare vor putea fi curatate usor cu detergenti neutri.3. Sc. LIVRARE. Durabilitatea.minea@clidedesign.625. Clasificare si terminologie. etc.89. S. iar sarcinile termice degajate de fiecare tip de material trebuie sa se încadreze în prevederile STAS 10903/79 modificat de IRS cu nr. CRITERII ADMISIBILE PRIVIND CERINTELE DE CALITATE Siguranta utilizatorilor Materialele utilizate trebuie sa asigure respectarea criteriilor si conditiilor de siguranta în exploatare prevazute de Normativul privind Alcatuirea Cladirilor Civile din Punct de Vedere al Cerintei de Siguranta în Exploatare (CE 1-95). Sanatatea oamenilor. îngropate.ro CUI: RO 17147031. Materialele utilizate trebuie sa fie reciclabile si sa corespunda cerintelor impuse prin Legea nr. Mânere. 3. Delfinului. Zavoare îngropate pentru usi. Broasca aplicata pentru usi Zavoare aplicate pentru usi Inchizatoare pentru limba. Protectia mediului Materialele nu trebuie sa contina substante sau compusi radioactivi. 42. Bucuresti Punct de lucru: str. Broaste aplicate cu cilindru de sigurata.S 2.065. J40/1162/2005.4. Intretinerea acestora pe durata utilizarii trebuie sa fie posibila prin masuri obisnuite. materiale de etansare.50. butoane. Bl. Balama batant-basculanta. Nr. Bl.r.

203 . Dupa încarcare se va asigura stabilitatea prin consolidare cu sipci si tampoane asezate între acestea si peretii vehiculelor.S 2. Bl. Tâmplaria va fi adusa în santier cu feroneria gata montata (balamale. Nr. Sc. CLIDE Design s. Depozitarea se va face în încaperi uscate. Sc. Piesele de feronenie se vor livra în seturi. pentru a nu se deteriora. 42. Pozitionarea corecta a tocului se verifica cu bolobocul si cu firul cu plumb. 24. S. Usile mai sus descrise se folosesc la culoare si celelalte spatii uscate iar usile de la grupuri sanitare vor fi lacuite.6. Feronerie Piesele de feronerie si accesoriile se vor livra în cutii bine ambalate.5. Delfinului. Transportul se face cu mijloace de transport acoperite.s.minea@clidedesign. Tâmplaria nefinisata se transporta neambalata. conform necesitatilor.trasarea si verificarea axelor de montaj a tâmplariei. conform STAS 7222-90. zavoare). Feronerie. tocurile si foile de usi sunt echipate cu accesoriile necesare pentru actionare.320.625. Inaintea montarii tocurilor se vor face urmatoarele operatiuni : . pentru o mai usoara evidentiere la montajul pe tâmplarie. Etansarea între toc si zidarie se va face cu spuma poliuretanica sau chit siliconic. 87.c.ro CUI: RO 17147031. Toate tocurile pentru usile interioare se vor fixa numai la partea superioara si la partea inferioara. functie de elementele de prindere existente sau pentru pozitionarea acestora. J40/1162/2005. Matei Basarab. Ap. inclusiv balamalele vor fi produse si livrate de catre firme specializate. Bl. .l. Sediu social: str. Etansarea rostului între toc si perete se va face prin umplerea rostului cu spuma poliuretanica sau chit siliconic. Bucuresti Punct de lucru: str. 20. sipci care sa le fereasca de contactul cu apa care s-ar scurge de pe prelate sau ambalaje. inclusiv broasca yale. protejate împotriva coroziunii prin acoperire electrochimica cu zinc sau cadmiu. Nr. întocmit conform dispozitiilor legale în vigoare. In mijlocul de transport. MONTAJUL Montarea foilor de usa se va face numai terminarea executarii lucrarilor cu proces tehnologic umed (tencuieli interioare. Et. spacluirea peretilor ce se tencuiesc). ferite de vânt si degradari prin lovire. având asigurata interschimbabilitatea tocurilor si a foilor de usi dupa montarea în constructii. 65. 40. 6. placajul de faianta. (8) 1336 Feroneria si accesoriile se vor depozita în spatii închise. In ambele cazuri. constituind un ansamblu cu foaie de usa sau pot fi neasamblate si livrate separat de foile de usa. Umiditatea lemnului se va încadra la intervalul 12-15% usi. ferite de ploaie si raze solare. Fiecare lot de livrare trebuie sa fie însotit de documentul de certificare a calitătii. ferite de umezeala si agenti corozivi.verificarea calitatii lucrarilor executate anterior si care pot influenta operatiunile de montaj a tâmplariei. Usile exterioare de intrare se vor monta echipate cu toata feroneria. Ap. tâmplaria va fi asezata pe suporti. cremoane.r. Transportul se va face cu mijloace de transport acoperite. L109. Mobil: 0733.50. Materiale marunte: suruburi pentru lemn de marimi corespunzatoare. MATERIALE SI PRODUSE Ramele usilor se vor realiza din lemn de brad bine uscat sau chiar uscat la cald. 20. 3.89. manevrare si blocare. B. 3.065. Drucarele si sildunile la usile interioare se vor monta ulterior. foarfeci. e-mail: catalin. olivere. Bucuresti Tel/Fax: 021. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Tocurile de usi pot fi livrate montate.

Mobil: 0733.Foaia de usa nu corespunde cu dimensiuni.065.alte elemente ± 1 mm. zgârieturi sau deformari. S.pâna la si inclusiv 50 mm grosime ± 0. se monteaza foile de usa. broaste. Ap.pentru toc : dimensiunea totala ± 3 mm.625. 204 .5 m lungime – max. J40/1162/2005.5 m lungime : .5 mm. Abateri fata de dimensiunile specificate în planse : . L109.pentru elemente pâna la 1. .Foaia de usa are tendinta de a se deschide sau închide din cauza abaterii tocului de la verticala sau fixarii defectuoase a balamalelor. 3. Sediu social: str. Bl. 87. -Usile se închid si se deschid cu greutate. e-mail: catalin. Nr. Feronerie Abaterile limita vor fi conform SR ISO 8062 :1995 pentru piesele din metal si aliaje neferoase.S 2. .1% din lungime. Et. . 40. Sc. Matei Basarab.minea@clidedesign. Feroneria se va fixa pe tâmplaria de lemn cu suruburi pentru lemn cadmiate sau zincate cu cap înecat.8. Balamalele se vor unge cu vaselină pentru a se evita uzura în timp. VERIFICAREA IN VEDEREA RECEPTIEI Urmatoarele defecte se considera minore si se pot remedia prin operatiuni de mica amploare. Inaintea efectuarii lucrarilor de vopsitorii se face o revizuire a tocurilor metalice. SR EN-2:1995 pentru piesele din otel prelucrate prin aschiere si conform STAS 11111-86 pentru piesele prelucrate prin taiere. 3.7. 20.89. fara urme de vopsea. 6.4 mm. tencuieli. cu surubuni autofiletante sau acolo unde este specificat.320. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Dupa realizarea celorlalte lucrari de finisaj interior : pardoseli. . facându-se slefuiri si ajustari de la caz la caz.Tocul nu este fixat pe elementele de structura. fara greutate si sa asigure închiderea etansa a tâmplariei. Feroneria trebuie sa fie curată. Bucuresti Tel/Fax: 021. CLIDE Design s. Nr.c. 1.1:1995. Elementele de închidere (zavoare.l.golul la interiorul tocului : ± 2 mm. Defecte majore se considera urmatoarele : . Abateri de la planeitate (deviatia unui colt fata de planul format cu celelalte 3) : . . B.pâna la si inclusiv 200 mm grosime ± 0.s. Bl. . prin sudură (balamale). 20.ro CUI: RO 17147031. cremoane) trebuie sa functioneze ireprosabil. 24. Feronenia se va fixa pe tâmplaria metalică din profile laminate sau din profile de tabla de otel îndoite la rece. drucare. cu tocul. ambutisare sau îndoire. rostul între toc si foaia de usa nefiind conform cu detaliile.5 cm.50. la cotele prevăzute în proiect.pentru elemente peste 1. -Defecte de montaj al feroneriei. Feroneria si accesoriile se vor monta conform cu desenele de executie. Sc. 42. 65. ABATERI ADMISIBILE Tamplarie Abateri de la grosimea specificata la plansa : . Bucuresti Punct de lucru: str. placaje si vopsirea tocului.r. Delfinului. conform SR EN 22768. la cererea proiectantului pe cheltuielile constructorului. Ap. Piesele de feronenie si accesoriile care nu corespund vor fi înlocuite cu altele care sa functioneze perfect. -Etansari si chituri neregulate.

Nr. e-mail: catalin. Ap. Matei Basarab.S 2. CLIDE Design s. Et. geamul. S. Bucuresti Tel/Fax: 021. feroneriei.625.s.c. Ap. 42.9.89. INTRETINEREA SI PROTEJAREA LUCRARILOR Pâna la receptie lucrarilor se va avea grija ca tâmplaria sa nu fie deteriorata în cursul executarii ultimelor operatiuni de finisare. 40. 24. Bucuresti Punct de lucru: str. Sc. Sc.l. 20.320. B. 87. 20. de usa în conformitate cu articolul din Articolul de deviz cuprinde costul tâmplariei.11. Nr.ro CUI: RO 17147031.minea@clidedesign. Elementele de feronerie se vor proteja în timpul executarii lucrarilor de vopsitorie si zugraveli prin învelirea lor în pânza impermeabila sau folie de polietilenă. Feroneria nu se decontează separat. 20. J40/1162/2005. 6. Bl.r. Bl. Delfinului. materialele de etansare si vopsitorie. Transportul si manipularea elementelor de tamplarie care au feroneria gata montata se va face cu grija deosebita pentru ca aceasta sa nu fie deteriorata. 3.065. MASURATORI SI DECONTARI Tâmplaria de lemn se deconteaza în functie de numarul de mp. Se cuprind în deviz toate tipurile de si cu pretul unitar respectiv. 65. Catalin Minea 205 . accesoriilor de fixare. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE  Lucrari de montaj tamplarie lemn Intocmit: Arh. deviz. Este recomandabil ca usile sa fie protejate cu hârtie în timpul zugravelilor.10.50. 3. L109. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Feroneria care nu este montata în conformitate cu proiectul se va demonta si remonta în conditiile specificate. Sediu social: str. ci se cuprinde în articolul de tâmplărie din cantitativul de lucrari. Mobil: 0733.

c. Orice lucrare va fi inceputa numai dupa verificarea si receptionarea:  suportului. pentru lucrarile de finisaje exterioare se vor respecta urmatoarele conditii minime de mediu: — temperatura ambientala 12° C . Toate materialele de finisaj vor fi aprobate din punct de vedere desingn si culoare de catre proiectanti inainte comandarii. B. Bl. incheindu-se procese-verbale de lucrari ascunse.S 2. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 21.minea@clidedesign. antreprenorul are obligatia de anunta executia lucrarilor si a convoca receptia acestora. Nr. Sc. CLIDE Design s. 87. S.28° C — umiditatea suportului 3% (CM) — se va evita lucrul in bataia razelor solare — se vor evita curentii de aer — se va asigura ventilarea In general si daca nu se prevede altfel in cadrul conditiilor specifice de montaj de mai jos.s.ro CUI: RO 17147031. 3. Delfinului. pentru lucrarile de finisaje si zidarie interioare se vor respecta urmatoarele conditii minime de mediu: — temperatura ambientala 18° C . Nr. 206 .32° C — umiditatea ambientala relativa 55% . 24. J40/1162/2005. Et. L109. respectiv in fisa producatorului. 65.065. Mobil: 0733. GENERALITATI Lucrarile prezentate mai jos vor fi dupa cum urmeaza: a). deasemenea.89. prezentul caiet de sarcini si prescriptiile producatorilor. 42. daca lucrarea se va executa pe un suport existent  lucrarilor care urmeaza sa fie ascunse de noua lucrare Operatiile de mai sus se efectueaza si se inregistreaza conform prevederilor.inaintea executarii lucrarilor ulterioare ca vor acoperi lucrarile definite mai sus (ex. Bucuresti Punct de lucru: str. pe diverse faze ale lucrarilor . precum si tehnologia de aplicare si conditiile de mediu prevazute in normative. Ap. Bl. Ap. primeaza specificatiile producatorului dupa care cele din prezentul. La inceputul si pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tuturor conditiilor de mediu indicate in prezentul caiet de sarcini dar si in fisa tehnica a producatorului In cazul in care indicatiile fisei tehnice a producatorului sunt diferite de cele din prezentul se vor respecta indicatiile producatorului In general si daca nu se prevede altfel in cadrul conditiilor specifice de montaj de mai jos.625.65% — temperatura suportului 15° C . b). CERINTE TEHINCE – PERETI CORTINA 21. In toate cazurile.28° C — umiditatea suportului 4% (CM) — se va evita lucrul in bataia razelor solare — se va evita lucrul in vant Se vor verifica.65% — temperatura suportului 12° C . 3.1.a). e-mail: catalin.320. Bucuresti Tel/Fax: 021.50.r. respectiv in fisa producatorului. Sc.28° C — umiditatea ambientala relativa 55% .inaintea montarii mochetei se vor verifica pardoselile inaltate). Matei Basarab.l.Lucrari care vor ramane vizibile si care pot fi receptionate in orice moment dupa executie In cazul lucrarilor de la 1. 40. 6. Sediu social: str.Lucrari care urmeaza a fi acoperite sau partial acoperite ca atare calitatea lor din punct de vedere al aspectului si corectitudinii executiei va trebui verificata: -pe parcursul executarii acestora. utilizarea tipului/clasei de calitate a materialelor indicate in proiect.

Cerinte de performanta si clasificare Fatade cortina.2. SR EN 573-3 Aluminiu si aliaje din aluminiu. e-mail: catalin. Bl.c. Terminologie. Sediu social: str. Bare. Mobil: 0733. tevi si profile extrudate. Bl. L109. Limite admisibile Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice la cladiri SR EN 1396 SR EN 485 SR EN 1999 SR 12025-2 C 107-05 C 107/0-02 207 . Extruded rod SR N 572-1 Sticla pentru constructii. 3.r. Sticla silico-calco-sodica. benzi si table groase Eurocod 9: Proiectarea structurilor din aluminiu Efectele vibratiilor asupra cladirilor sau partilor de cladire. 87. Etanseitatea la apa.50. Fatade cortina. Partea 3: Compozitia chimica si forma produselor SR EN 755-1. 42. Permeabilitate la aer. instructiunile din specificatii vor avea prioritate.2 Aluminiu si aliaje din aluminiu. Conditii tehnice Aluminiu si aliaje de aluminiu. Sc. 24. Cerinte de performanta Aluminiu si aliaje din aluminiu. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. 3. B. Sc. Geam de securitate de sticla silico-calco-sodica Perete cortina. Cerinte de performanta si clasificare Fatade cortina. J40/1162/2005. Matei Basarab. CLIDE Design s.minea@clidedesign.065. Ap. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Standarde generale P 118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor 21. Delfinului. Et. Compozitia chimica si forma produselor obtinute din aluminiu prin deformare plastica. Table. Ap. 6.89. Rezistenta la incarcarea data de vant. Table si benzi acoperite in rulou pentru aplicatii generale.ro CUI: RO 17147031. Partea 1: Definitii si proprietati fizice si mecanice generale SR EN 12150 SR EN 13119 SR EN 12154 SR EN 12152 SR EN 13116 Sticla pentru constructii. Bucuresti Punct de lucru: str. Partea 1: Conditii tehnice de inspectie si de livrare.s. 65. Partea 2: Caracteristici mecanice Aluminum and aluminum alloys. Nr. Nr.S 2. 40. Bucuresti Tel/Fax: 021. S.320. Produse de baza.l.625.

.clasa ..l. Bl.. S. Limite admisibile si parametri de izolare fonica 21...... 2mm rezistenta la umiditate ......s. Bucuresti Tel/Fax: 021. Bl..... PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE  Executie pereti cortina Intocmit : Arh. Bucuresti Punct de lucru: str.. 2 grad de luciu ...... ..........SR EN 1999 1-1....... 3.0...4. La intocmirea Caietului de sarcini s-a luat in calcul o incarcare datorata vantului de 1.... fiind ulterior protejată cu o acoperire plastica (poliamidica)..... Nr. min.............. zgomot aerian ISO 717-1. J40/1162/2005.....89. Et. avand fetele din aluminiu de grosime minima 0.... 42... B.320.........5mm/m Tabla va fi vopsita in camp electrostatic. 3......minea@clidedesign.25dB conductivitatea termica DIN 52612.5mm.SR EN 13523-9. 6.... DETALII TEHNICE PANOU REPREZENTATIV Conform Anexa A1 21.... ....ro CUI: RO 17147031.065.. Matei Basarab..... basici sub dimensiune de .... .... Sc.35μm Panourile vor avea urmatoarele caracteristici: izolare fonica.... L109....... Ap.... Mobil: 0733.... aprox . (Rw)...... Ap..... Nr. min……………………………... min. SR EN 13523-2. impreuna cu toate detaliile necesare.. CLIDE Design s...S 2........2.dilatare liniara la diferenta de temperatura 100ºC SREN1999 1-1…max..clasa maxima rezistenta la coroziune sare si acizi SR EN ISO 4628...500N... HB rezistenţa la coroziune SR EN 13523-18 .......625..... intre care va fi un strat de polietilena de joasa densitate (LDPE) Tabla de aluminiu va fi conforma cu SR EN 1396 si va avea urmatoarele caracteristici modul de elasticitate.011 W/m2 x K Proiectul tehnologic al placarilor..... 87... 65. Delfinului.. DESCRIEREA MATERIALELOR CARACTERISTICI FOLOSITE SI PRINCIPALELE LOR Sistemul va fi realizat din casete din panouri sandwich..... 40. 21.... 24..... Sc.....4.5% coeficient de...5.. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi STAS 6156-86 Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si industriale..50.35% grosimea acoperirii ... Catalin Minea 208 .... respectand urmatoarele cerinte: rezistenta acoperirii EN 13523-4.. Sediu social: str... al casetelor din placi compozite si al structurii de fixare va fi intocmit.... de catre executant in conformitate cu proiectul furnizat de arhitect...dupa 1000 ore fisuri maxime....r..c......... e-mail: catalin..... max.3.. min………………………70 N/mm2 rezistenţa la rupere SR EN 485.

grosimea foii uşii min.320. 209 . cilindru pentru incuietoare cu buton (în săli de clasă şi toalete) şi cu chei în celelalte încăperi). uşi de lemn.La fel ca la punctul a) cu foaie de uşă şi toc din lemn masiv. 40. 65.s.S 2. Partiţii vitrate: normale. Sediu social: str. Formate si alcătuiri STAS 3366 . a) Uşi interioare pline(Rw 40 db)pentru cancelarii . Clasificare si tehnologii STAS 9317/1 .1. uşi de balcon. furniruite şi lăcuite conform specificaţiilor Proiectantului sau la fel ca cele existente. Bl. pervaz. Materiale utilizate pentru usi interioare de lemn si glazvanduri Confecţiile de lemn vor fi executate conform tabelelor de tâmplărie. Glafuri din lemn masiv sau profile de lemn liniare . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 22. Bl. 3. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. Nr. 40 mm. Elemente de suspendare si închidere 22.3. Prescripţii tehnice 22. STAS 799 .pentru salile de clasa . Baghete de fixare pentru geamuri. c) Uşi cu panouri vitrate integrate .065.50.respectiv profile metalice prefabricate vopsite.625.87 Tâmplarie pentru construcţii civile.Foaie de uşă masivă din lemn/MDF placată pe ambele feţe cu furnir sau melamină.89 Uşi şi ferestre. mânere. Conditii tehnice generale STAS 9322 .minea@clidedesign.l.88 Ferestre şi uşi de lemn. B. Metode pentru verificarea calitatii STAS 5333 . cat si usi metalice pantru interior. Foaie de uşă masivă din lemn/MDF placată pe ambele feţe cu furnir sau melamină. Ap.89. Mobil: 0733. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. CLIDE Design s. cu panouri din placaje incluse.şilduri.86 Ferestre. GENERALITATI Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificaţii tehnice privind lucrările de montaj ale tâmplăriei interioare din lemn . Delfinului. Bucuresti Tel/Fax: 021.87 Tâmplarie pentru construcţii civile şi Industriale. uşi interioare de lemn pentru construcţii. Matei Basarab. Bucuresti Punct de lucru: str. . Nr.r. grosimea foii uşii min. Et. birouri . Elemente componente: Tocuri de lemn pentru uşi şi partiţii vitrate. L109. Sc.89 Glasvanduri cu rame din lemn STAS 466 . LIVRARE. CAIET DE SARCINI.3. e-mail: catalin. MANIPULARE.c. 6. . 3. 42. Sc. . geam clar în grosime de 6 mm.86 Obloane rulante. b) Uşi interioare cu panouri decorative (în clădiri monumente istorice) . Ap. Uşi interioare metalice: normale şi respectiv rezistente la foc. balamale. Foi/panouri uşă din lemn.92 Usi de lemn pentru constructii civile STAS 9317/2 .uşi vitrate.2. 87.1. 40 mm.LUCRARI DE TAMPLARIE INTERIOARA DE LEMN. DEPOZITARE ASIGURAREA CALITATII. 22. J40/1162/2005. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE.Panou de vizionare 10x40 cm. Ferestre din lemn STAS 4923 . Tocuri metalice. S. PARTITII VITRATE SI TAMPLARIE METALICA INTERIOARA 22.ro CUI: RO 17147031. rezistente la foc şi etanşe la fum. 24.Feroneria aferenta tipurilor de confectie .

Finisaj : grund anticoroziv b) Uşi metalice rezistente la foc (F60 şi F90) 210 . 3.La fel ca la punctul d) cu excepţia suprafeţelor vitrate care se vor executa din geam armat (cu plasă din oţel inoxidabil) în grosime de 6 mm. prevăzută cu plăci subţiri din oţel inoxidabil pe o înălţime de 30 cm de la bază pe ambele feţe.Feroneria aferenta tipurilor de confectie .Montanţi şi traverse pentru uşi şi partiţii vitrate. mânere. min.Foaie de uşă cu structură din lemn. Materiale utilizate pentru usi metalice a) Uşi metalice(nerezistente la foc) Foaie de uşă din tablă de oţel galvanizată profilată/cutată rigidizată cu profile din oţel galvanizat. Nr. 45x50 cm. balamale.şilduri. divizarea acestor suprafeţe vitrate este obligatorie. cu inserţii placaje. 65.şilduri. 22. e-mail: catalin. balamale metalice.c. 24. În cazul uşilor etanşe la fum acestea se vor echipa cu dispozitive de etanşare şi de auto închidere. Dacă suprafaţa vitrată nu este divizată se va folosi geam securit sau laminat. S. 6. în grosime de min. Sediu social: str. balamale. . în conformitate cu specificaţiile Proiectantului.ro CUI: RO 17147031. . Fiecare foaie de usa trebuie sa fie prevazuta cu cate 3 balamale . Nr. Opritori pentru uşi. Bucuresti Punct de lucru: str. distanţa de la podea la marginea inferioară 20 cm.625. 3. Ap. Tocuri/glafuri din profile metalice (oţel sau aluminiu) în cazul compartimentărilor uşoare din panouri compacte melaminate cu rame de aluminiu. cilindru pentru incuietoare cu buton (în săli de clasă şi toalete) şi cu chei în celelalte încăperi. h) Accesorii Chituri pentru conturile exterioare si interioare ale tocurilor. Matei Basarab. CLIDE Design s.50. J40/1162/2005.320.minea@clidedesign. L109. broască). 45x90 cm.l. vopsite sau melaminate pe ambele feţe. g) Uşi duble batante (în bucătării) Foaie de uşă la fel ca la punctul c) cu balamale speciale. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi .Feroneria aferenta tipurilor de confectie . glasvanduri cu structură din lemn.2. B. între tocuri şi golurile unde se montează. praguri metalice (drepte sau etanşe). f) Uşi de toaletă semi solide Foaie de uşă cu ramă de lemn.Toc pentru uşă din lemn / metalic . Sc. dim oţel placat cu crom. mânere. Ap. Mobil: 0733. min. Feroneria aferenta tipurilor de confectie . Delfinului. cu geam clar în grosime de 6 mm.s. celulară. . cu îmbinări sudate la colţuri şi dispozitive de fixare rezistente.3. grosimea finită de 45 mm. suprafaţa vitrată este divizată de baghete în diverse panuri. Feroneria .S 2. Et. Bl.profile prefabricate ce se livrează împreună cu foaia de uşă şi elemente de suspendare şi închidere (balamale. 35 mm.065. Toc metalic din profile ambutisate de 2 mm din oţel galvanizat. d) Uşi vitrate sau glasvanduri (nerezistente la foc) . Bucuresti Tel/Fax: 021. Bl. 40. Spumă poliuretanică pentru montaj.r. cilindru pentru incuietoari speciale. Sc.şilduri. balamale.Usile vor fi pe captuseala si vor fi prevazute cu pervazuri . 87. Captuseala si pervazuri . În cazul instalării acestor tipuri de uşi în interiorul unor pereţi despărţitori se vor utiliza: tocuri standard din lemn şi glafuri. 42. mânere din metale cromate sau materiale plastice cu încuietori specifice pentru aceste locaţii(cu blocare din interior şi deschidere de urgenţă din exterior). mânere.89. e) Uşi vitrate sau glasvanduri (rezistente la foc F30) . cilindru pentru incuietoare cu buton (în săli de clasă şi toalete) şi cu chei în celelalte încăperi trebuie sa fie de calitate si sa reziste la socuri repetate si la folosinta indelungata .şilduri.

.3. 42.3. Opţional cu panou de vizionare cu geam armat rezistent la foc. în spaţii încălzite cu o temperatură şi umiditate constantă. verticalitate. EXECUTIA LUCRARILOR. 40. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi La fel ca la punctul a) dar foaia de uşă este umplută cu MDF. Ap.4. glasvanduri. Controlul calitatii. verificarea în urma depozitării / manipulării cu privire la deteriorări.50. existenţa şi calitatea acesoriilor de prindere. manipulare. 24. . Materialele utilizate pentru suporturi nu trebuie să deterioreze tâmplăria/geamul în nici un fel. S. Depozitarea se va face astfel încât tâmplăria să nu sufere deformări care ar putea să strice sau să împiedice utilizarea.89.86. J40/1162/2005. balamale galvanizate cu sistem de securitate. nu se admite folosirea spumei poliuretanice pentru etanşarea acestui rost. tâmplăria de lemn se va depozita în zona de lucru pentru a se realiza aclimatizarea.l. fixarea praznurilor pentru tâmplărie si cele pentru finisarea şpaleţilor şi glafului. Ap. Nr. Tâmplăria trebuie depozitată în spaţii protejate împotriva intemperiilor. 6. Operatiuni pregătitoare de lucrări ce trebuie a fi terminate înainte de începerea montajuIui tâmplăriei: materializarea trasarii pozitiei fiecarui gol. depozitare Tâmplăria se livrează încheiată. Pozarea şi echiparea tâmplăriei: fiecare toc este adus în poziţie si fixat în prima fază prin pene la colţuri şi la interval de maximum 1. penele vor fi tratate în prealabil cu carbolineum sau ulei mineral. Se vor aseza pe suporturi orizontale sau verticale. pregătită pentru finisare sau gata finisată conform tabelelor de tâmplărie.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031. B. etanşare cu garnituri rezistente la foc. Transportul şi manipularea se vor executa manual. 22.S 2.065. cu cel puţin 24 h. centrare. Bucuresti Tel/Fax: 021. 65. uşi metalice care nu sunt rezistente la foc. CLIDE Design s.3. conform specificaţiilor producătorului sau cele specifice rezistenţei la foc.s. Matei Basarab. 211 . Şefii echipelor de montaj vor participa la recepţia tâmplăriei şi a accesoriilor. Bl. L109. MONTARE.r. dispozitiv de auto închidere (amortizor). Pe timpul depozitării se va evita deteriorarea suprafeţelor. adâncime. În cazul uşilor rezistente la foc se vor urma prescripţiile producătorului şi/sau cele specifice acestor tipuri de uşi. Înainte de montaj. Delfinului.c. INSTALARE.4. Sc. e-mail: catalin. înaltime. 3. Bucuresti Punct de lucru: str.Rostul dintre toc şi perete să fie astupat numai cu materiale rezistente la foc. 22. 87. - 22. Sc.5' m. Bl. terminarea tencuielilor în zonele adiacente golurilor precum şi a pardoselilor şi plafoanelor. îmbrăcarea în folie din plastic a tocurilor şi marcarea pe acestea a punctelor corespunzătoare marcate pe conturul golului. Nr. însoţită de certificat de calitate şi declaraţie de conformitate emise de producătorul respectiv. ASAMBLARE Următoarele precizări sunt valabile pentru uşi de lemn.Dispozitiv antipanică la uşile de evacuare în caz de incendiu. Livrare. Mobil: 0733. corespondenţa cu prevederile proiectului. 3. Verificarea calităţii se va face pe faze: Verificarea la livrare Verificarea înainte de punerea în operă Verificarea la recepţia preliminară Se vor verifica: existenţa şi calitatea tuturor accesoriilor metalice.320. Sediu social: str. Livrarea se receptionează conform STAS 799 . Et.625.

CLIDE Design s. drucărele să fie montate la aceeaşi înălţime (înălţime constantă) de la pardoseală. 40. închiderea tâmplăriei în goluri prin pervazuri. Bl.5 cm. J40/1162/2005. Et. panourilor de placare etc. retuşuri si completări. 22. Mobil: 0733.6. Bl. Ap.8 mm). potrivirea corectă a foilor de uşi (luft) precum şi a cercevelelor pe tocuri. între foaia de uşă şi pardoseală să fie un spaţiu constant (3 . 42. L109. B.r.S 2. injectarea cu spumă izolantă a spaţiilor rămase libere între toc şi gol completarea vopsitoriei anticorozive la fixarea tocurilor rnetalice executarea finisajelor la şpaleţi si glafuri. CONTROLUL CALITATII.5. Catalin Minea 212 .accesoriile metalice să fie bine montate şi să funcţioneze perfect. Nr.065. - PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE montaj tamplarie interioara de lemn (usi.ro CUI: RO 17147031. S. cremoanele. 22. Sediu social: str. 24. Ap. abaterea este de 2 mm. înlaturarea protecţiei din folie de plastic. 3.l. Bucuresti Tel/Fax: 021. pentru fiecare în parte. Sc. balamalele.c. 6. . baghete sau prin cordoane de chituri simple sau tiocolice Toate uşile care atunci când sunt deschise pot cauza deteriorări ale pereţilor adiacenţi. abaterile de la planeitatea foilor de uşi sau cercevele mai lungi de 1.s. radiatoarelor.5 m să fie mai mici de 1% din lungimea pieselor respective. Bucuresti Punct de lucru: str. Sc. e-mail: catalin. .320. Nr. 65. nu se admit abateri mai mari de 1mm/ m.89. verticalitatea tocurilor şi căptuşelilor.minea@clidedesign. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi fixarea definitivă a tocurilor şi şpraiţuirea interioară pentru împiedicarea deformării până la momentul întăririi spumei poliuretanice. Matei Basarab.50.între cercevea şi marginea şpaletului tencuit trebuie să fie un spaţiu de minim 3. 3. 87.625. Vor fi prevăzute cu opritori ce se montează în pardoseală. Delfinului. ABATERI ADMISE Se vor verifica: existenţa şi calitatea tuturor accesoriilor metalice. pe toată lungimea falţului respectiv. glasvand) montaj tamplarie metalica Intocmit: Arh.

o evitarea cresterii umiditatii efective ale materialelor. acoperisuri tip sarpanta dinspre podul incalzit.625.50. Sc. B. Intervenţiile se vor face la următoarele elemente de anvelopă : pereţi exteriori. tâmplărie exterioară (vezi capitolul tamplarie din PVC-U/Al). 3. inclusiv soclul. D). Capitole relationare: Lucrari de tencuieli: pentru fatadele izolate. 65. Mobil: 0733.5-1 mm) armată cu plasă deasă din fibre din sticlă.Indeplinirea valorilor de comfort (PMV. 3. 213 . Ap. CLIDE Design s. lucrari de tinichigerie: pentru barierele de vapori. poliuretan protejat cu o tencuială subţire (0. cum ar fi: Aplicarea izolatorului pentru rosturi in rosturile interioare si exterioare ale usilor.Comportarea corespunzătoare a elementelor de construcţie perimetrale la fenomenul de difuzie a vaporilor de apă: o evitarea aparitiei fenomenului de condens in structura elementelor de construcţie. planşeul dinspre terasă. . planşeul dinspre podul neîncălzit. 87. 42. Obiective generale Se iau măsuri care să asigure : Respectarea conditiilor sanitar-igienice pentru fiecare subansamblu constructiv. peretilor cortina si suprafetelor vitrate Cerinte de izolatie pentru diferite parti ale cladirii.S 2. Matei Basarab.1.minea@clidedesign. L109.s.c. peste valorile admisibile.1. S. tâmplăriei exterioare care se îmbunătăţeşte sau se înlocuieşte cu tâmplărie performantă din punct de vedere termic şi energetic (ex. 24. Bl. ferestrelor. La clădirile existente nu este obligatorie atingerea parametrilor termici şi energetic prevăzuţi pentru clădirile noi. planşeului către pod la care se prevede pe suprafaţa dinspre pod un strat de vata de sticla sau vata minerala planşeului de terasă la care termoizolaţia cu cca 15 cm termoizolaţie eficientă din polistiren expandat. Bucuresti Punct de lucru: str. Tamplarie din PVC-U/Al hidroizolatii: pentru barierele de vapori I membranele hidroizolatoare. Nr. . Et. Sc. e-mail: catalin. polistiren extrudat (in cazul teraselor inverse).89. Sediu social: str.Evitarea fenomenului de condens superficial pe suprafaţa interioară a elementelor de construcţie perimetrale.1. Pereti despartitori. CAIET DE SARCINI – TERMOSISTEM FATADA 23.Comportarea corespunzătoare din punct de vedere al stabilităţii termice pentru elementele de construcţie perimetrale (m. GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de reabilitare termica si pentru etansatori.065. Bl. Delfinului.l. Nr. rosturi in pereti. Ap. . invelitori pentru acopris tip sarpanta: pentru barierele de vapori si ainvelitori pentru acoperis. . 40. 23. dolii si coame si acoperisuri din tabla metalica. peretii exteriori in contact cu solul (pentru cladirile care au subsol). Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 23. ramă din PVC/AL tri sau pentacamerală prevăzută cu geam termoizolant tratat low-e). dar ori de câte ori situaţia o permite se tinde către atingerea acestora prin măsurile de intervenţie la nivelul: pereţilor exteriori prin prevederea la faţa exterioară a unui strat de PEX. placa pe sol. PPD).ro CUI: RO 17147031. vată minerală sau de sticlă. J40/1162/2005. in structura elementelor perimetrale.r. de la an la an.320. 6. Bucuresti Tel/Fax: 021. o evitarea acumularii cantitative de umiditate. vata minerala.

65. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos.1 m2K/W tâmplărie exterioară e = 0.clădiri de învăţământ şi pentru sport din C 107/2-97): pereţi exteriori parte opacă a = 1. 6. casa scarii. c.minea@clidedesign. 23.2. Bl. Bucuresti Tel/Fax: 021. holuri. Matei Basarab. Valoarea dominantă a temperaturii convenţionale de calcul a aerului interior este de +18oC pentru incaperi incalzite direct (săli de clasă. Mobil: 0733.energetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente. la care se prevede polistiren extrudat.50. Sc. săli de sport) şi de +10°C pentru incaperi incalzite indirect (magazii exterioare. Sc. Nr. Parametrii necesari pentru calitatea termica Unitatile de invatamant sunt amplasate în Bucureşti în zona II climatică pentru sezonul rece pentru care se consideră temperatura aerului exterior de calcul Te = -15oC şi se încadrează (conform tabel VI din C 107/3) în grupa I de clădiri sociale cu regim normal de temperatură şi umiditate.3 m2K/W Coeficientul global de izolare termică a clădirii G1 va tinde către valorile maxime normate pe considerente termoenergetice G1ref. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru şcoli şi licee b) NP 065-02 Normativ privind proiectarea sălilor de sport (unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii 10/1995 c) C107/3-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor d) C107/5-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie in contact cu solul. hidrofugă şi economia de energie" . CLIDE Design s. e) C107/2 Normativ privind calculul coeficientilor de izolare termica la cladirile cu alta destinatie decat cele de locuit f) NP 060 . ateliere de reparatii).c. 3. anexe. Bl. soclului perimetral clădirii la care se prevede la exterior placare cu polistiren extrudat . Ap. e-mail: catalin. Nr. Bucuresti Punct de lucru: str. L109. Delfinului.exigenţa F) 214 . Sediu social: str. 3.1. Et. Ap. 40.02 Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetice a anvelopei clădirilor de locuit existente • h) NP 048 Normativ pentru expertizarea termică şi energetică a clădirilor existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora .7 m2K/W planşee inferioare c = 1.02 Normativ privind stabilirea performanţelor termo-higro. în vederea reabilitării şi modernizării lor termice g) SC 007 . J40/1162/2005. S.ro CUI: RO 17147031. closete. Recomandarile furnizorului sistemelor de reabilitare termica trebuie respectate 23.43 m2K/W soclu d = 1. e în m2K/ W din Tabelul 1 sau 2 . 10/1995 privind calitatea în construcţii (una dintre cele 6 exigenţe esenţiale conţinute în lege este "izolaţia termică. pentru incaperi incalzite indirect.625. Clădirile cu ocupare continuă sau discontinuă de clasă de inerţie mare trebuie să fie modernizate.2. tinzând către atingerea valorilor rezistenţelor termice minime normate pe considerente termo-energetice (valorile coeficienţilor a.l. b. • j) NP 047 Normativ pentru realizarea auditului energetic al clădirilor existente şi al instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora .1 m2K/W planşee de la ultimul nivel b = 2. laboratoare. peretii perimetrali de la subsol.r. 24.065. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi - planşeului către subsol la care se prevede pe supratavanul subsolului un strat de PEX . 87. conform C 107/2-97. instructiunile din specificatii vor avea prioritate.s.89.320. 42. • Legea nr. • i) NP 049 Normativ pentru elaborarea şi acordarea certificatului energetic al clădirilor existente . cabinete. B.S 2. a) NP 010-97 Normativ privind proiectarea. Umiditatea relativă de calcul a aerului interior (^i) este de 60% pentru incaperi incalzite direct si de 80%.

• Legea nr.04 2003). • C107/2 Normativ privind calculul coeficientilor de izolare termica la cladirile cu alta destinatie decat cea de locuit . • C107/4-97 Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit . CLIDE Design s. Ap. Bucuresti Punct de lucru: str. 42. • C107/1-97 Normativ privind calculul coeficientilor de izolare termica la cladirile de locuit .ro CUI: RO 17147031. • PENTRU REABILITAREA TERMICA A CLADIRILOR EXISTENTE • NP 048 Normativ pentru expertizarea termică şi energetică a clădirilor existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora . Matei Basarab. 29/30.2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice • Legea nr. 215 . Mobil: 0733. 351 din 22 mai 2003).energetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente.82) . Nr. Bucuresti Tel/Fax: 021. L109. 174 din 9 decembrie 2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri multietajate (publicată în Monitorul Oficial nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri multietajate (publicată în Monitorul Oficial nr. • Legea nr 211/16 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. • NP 047 Normativ pentru realizarea auditului energetic al clădirilor existente şi al instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora . Nr.199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei • Ordonanţa de urgenţă nr. 325 din 27 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. Sc.2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţii aferente.04. • GP 058/2000 Ghid privind optimizarea nivelului de protectie termica la cladirile de locuit. 278 din 21. 3. 3. • GT 036-02 Ghid pentru efectuarea expertizei termice şi energetice a clădirilor de locuit existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora . e-mail: catalin.minea@clidedesign. 6.(Revizuire C107.02 Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetice a anvelopei clădirilor de locuit existente . S. • C107/5-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie in contact cu solul . în vederea reabilitării şi modernizării lor termice .01 Soluţii cadru pentru reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor de încălzire din clădiri de locuit. • SC 007 .c. Bl.89.320. 550 din 9. 87. 40. B. 29 din 31.199 din 13 noiembrie 2000 privind utilizarea eficienţă a energiei • Hotărâre din 30 aprilie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.s. Sediu social: str. • NP 060 . 890 din 9 decembrie 2002)." (publicată în Monitorul Oficial nr.2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice. 65. Bl. • MP 017-02 Metodologie privind atestare auditorilor energetici pentru clădiri .01.065.50. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • Ordonanţa guvernamentală nr. Sc. • SC 006 . 24. • MP 024-02 Metodologie privind efectuarea auditului energetic al clădirilor existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora .S 2. Cu caracter general pentru cladiri noi • C107/0-02 Normativ pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de izolaţii termice la clădiri . • C107/7-02 Normativ pentru proiectare la stabilitate termică a elementelor de închidere ale clădirilor (Revizuire NP200/89) . Ap.02 Normativ privind stabilirea performanţelor termo-higro. Et. • C107/3-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor . • C107/6-2002 normativ general privind calculul transferului de masă (umiditate) prin elementele de construcţie (înlocuieşte STAS 6472/4) . • GT 037-02 Ghid pentru elaborarea şi acordarea certificatului energetic al clădirilor existente .01.625. • Ordinul nr. J40/1162/2005. • NP 049 Normativ pentru elaborarea şi acordarea certificatului energetic al clădirilor existente .l.r. Delfinului.

Ap. 23. LIVRARE SI MANIPULARE 23. Se vor respecta tehnologiile date de furnizorii sistemelor de reabilitare termică. Nr. Panourile de izolatie trebuie sa fie rezistente la umezeala si stabile ca dimensiune.3. Materialele utilizate la executarea lucrării vor fi conform standardelor şi prescripţiilor în vigoare. • GT 043-02 ghid privind imbunatatirea calitatilor termoizolatoare ale ferestrelor.2.inclusiv cerinţelor de calitate cerute de nivelul lucrării. L109. Agrafe. Materialele necesare sunt indicate în planşele desenate şi listele de cantităţi de lucrări. Profile metalice pentru baza noua a fatadei termoizolante. în vederea reabilitării termice .Sistemes d'isolation thermique exterieure par enduit .89.Procedură privind tehnologia pentru reabilitarea termică a clădirilor folosind plăci din materiale termoizolante. • mp 013-01 Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor de reabilitare termică a clădirilor şi instalatiilor aferente . Greutatea specifica nu mai mica de 48 kg/m3. Bl. Contract icecon nr. Cuie din otel inoxidabil. e-mail: catalin. 23. • mp 022-02 Metodologie pentru evaluarea performanţelor termotehnice ale materialelor şi produselor pentru construcţii .mai 2001. Izolare termica Panouri de diferite grosimi: Poliester extrudat si expandat. Grosimea cum este aratata in planse. MATERIALE. 24. Delfinului. B.065. dibluri si cleme speciale pentru fixare. trebuind să corespundă cerinţelor exigenţelor de calitate cerute de Legea calităţii în construcţii . Bucuresti Tel/Fax: 021. Materiale de etansare 216 .minea@clidedesign. Suruburi auto-perforante pentru lemn si table metalice.S 2. grosime 10-15cm. 42. 324/2000. Sediu social: str. Se vor utiliza numai materiale omologate care corespund din punct de vedere calitativ prevederilor din standardele in vigoare sau posedă certificate de omologare. 6. Sc. Acesorii: Adezivi. Bl. 65.Cahiers du CSTB .3. la cladirile civile existente . • GT 039-02 Ghid de evaluare a gradului de confort higrotermic din unitatile functionale ale cladirilor existente . Ap.320. • GT 040-02 Ghid de evaluare a gradului de izolare termică a elementelor de construcţie la clădirile existente.50. Bucuresti Punct de lucru: str.l. 3.ro CUI: RO 17147031.c. S. Spuma polisocianura rigida.1. Et. Poliuretan extrudat si expandat. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • GT 032-01 Ghid privind proceduri de efectuare a măsurărilor necesare expertizării termoenergetice a construcţiilor şi instalaţiilor aferente . 87. Plasa din fibra de sticla pentru armare. Benzi de armare pentru colturi pentru fatada.3. Materiale rulate/saltele: Vata minerala. CLIDE Design s. 40. 3. Panou din vata de sticla cu bariera de vapori (folie de aluminiu sau similar) pe o parte. Izolatia trebuie sa nu fie usor ignifuga si rezistenta la apa.625. • "Guide d'agrement technique europeen" . Matei Basarab. Materialele folosite trebuie să respecte prevederile cuprinse în standardele şi normele de produs. J40/1162/2005.s. Mobil: 0733. Nr.r. • PCC-016/2000 . Sc.

Termoizolatia peretilor exteriori Vezi deasemenea capitolul Lucrrai tencuieli. CLIDE Design s. conductelor etc.1. protejat de un start subtire de tencuiala armat cu plasa din fibra de sticla conform prevederilor NP 0472000 si SC 007-02 (§ 2. pentru beton. EXECUTAREA LUCRARILOR. Sediu social: str. 3. Peretii exteriori se vor izola cu un strat de polieter expandat ignifug.Spuma Poliuretanica: se va folosi pentru umplerea golurilor din jurul tevilor.ro CUI: RO 17147031.1. . transparent cum va fi aprobat de Dirigintele lucrarii.15 N/mm2 Clasa de combustie C2 Productie libera de CFC si HCFC 217 . • Tip B . Compus din 2 parti. .Salteaua de termoizolatie se monteaza dupa ce se fixeaza astereala.065. Nr. Ap.2. pentru a asigura rezistenta materialului de etansare. o Dimensiunile nu vor fi mai mici decat cele indicate in Planse. se monteaza sistemul de sustinere cum este indicat in Planse. Et. 42. 24. Delfinului. Bl.Se suprapun rosturile 10 cm si se etanseaza cu banda lata de 5 cm din aluminiu armat. S. Sc.r.Poliuretan va fi in concordanta cu 11S A 5754 sau similar aprobate.c. 23. • Tip E . Pe acoperisurile din beton se monteaza placi conform specficatiilor producatorului si aprobarii Proiectantului Pe partea superioara a a polacilor din beton pentru acoperis: montarea placii se face conform specificatiilor din capitolul Hidroizolatii si specificatiile producatorului.Elemente de etansare prefabricate o Vor fi din polietilena-propilina-polimer. • Tip D .2.125 N/mm2 Resistenta la >0. 87. se foloseste cum este indicat in planse. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • Tipul A .89. Izolatia cu placi a acoperisurilor tip terasa trebuie bagata in mastic sis a aiba intotdeauna bariera de vapori sub.7). o Vor fi incombustibile cu o densitate de 30 kg/m3.Salteaua se mentine cu bariera de vapori din folie de aluminiu (suprafata reflective a foliei se aseaza in jos).4.50. Nu se permit goluri cu aer. 23. 40. Se monteaza placi cu toate marginile Placile se vor instala cu toate marginile apropiate si vor fi fixate la intradosul planseelor. culoare aprobata de Dirigintele lucrarii. • Elementele de etansare trebuie sa fie din spuma de polietilena extrudata sau spuma din poliestiren. Bucuresti Tel/Fax: 021.minim 0.l.minea@clidedesign. 3. simetrice si aliniate cu lucrarile existente pentru tamplaria pentru acoperis. L109.Silicon: material folosit intre geamuri sau intre geam si aluminiu. 6. B.polisulfida: compus din 2 parti. fasii filtru cu fata butil-adeziva.Se prinde izolatia de capriorii si de sipcile din lemn cu cleme. Bucuresti Punct de lucru: str. spongioase.320. • Amorsa va fi cum este specificat de producator si aprobat de Dirigintele lucrarii. mortar.CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE 23.S 2.4.s.4. Va avea culoarea gri. Nr.625. metal. Bl. .2 de mai sus (punctul "a") Densitatea intre 16-18 kg/m3 Rezistenta la compresiune . e-mail: catalin. Cerinte generale de montare pentru termoizolatii Izolatie cu placi: . J40/1162/2005. Sc. . Matei Basarab. Caracteristicile care trebuie respectate sunt urmatoarele: a) Polistiren expandat pentru fatade: Grosimea care trebuie sa respecte cerintele este in subcapitolul 16.Sub acoperisul metalic. Mobil: 0733. • Tip C . Izolatia cu vata de sticla si vata minerala cu bariera de vapori: Planuri uniforme. 65. Ap.

se spala si se usuca (vezi Capitolul Lucrari de Tencuieli). Se respecta instructiunile proeducatorului pentru utilizarea emulsiilor si solutiilor bituminoase necesare in timpul asezarii panourilor izolatoare.4. ca vechea izolatie sa fie indepartata complet (vezi Capitolul 1.r.minim 3 J Aderenta adezivului in timp >0. cand se monteaza tablele termoizolatoare.minea@clidedesign. Matei Basarab.4 mm Densitate . Se monteaza armatura in tencuiala peretilor exteriori. Se aplica ultimul strat de finisaj pe peretii exteriori (vezi Capitolul Lucrari de Tencuieli). conform prevederilor NP 047-2000 si SC 007-02.fara crapaturi Proceduri de montare: Se indeparteaza tencuiala de pe peretii exteriori (vezi Capitolul 1.5 . avand distanta dintre panourile de geam umpluta (plina) cu gaz inert [valoarea coeficiantului k = 1. cu partea interiora tratata (low E : e<0. Lucrari de Demolari). 23. In cazul reabilitarii cladirilor istorice. CLIDE Design s. De demonteaza tamplaria exterioara (vezi Capitolul Lucrari de Tencuieli). L109. Lucrrai de demolare). Nr. 6. se rectifica planeitatea stratului suport.1 N/mm2 Rezistenta la variatiile de temperatura (-30°C.ro CUI: RO 17147031. Et. Trebuie respectate urmatoarele criterii: Inlocuirea tamplariei existente cu tamplaria noua din PVC-U sau AL. de 6mm grosime. J40/1162/2005. unde trebuie pastrate tratamentul exterior al tencuielii exterioare. Ap.3. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi b) Strat de adeziv pentru placile de polistiren: Aderenta polistirenului .S 2. Termoizolarea teraselor/acoperisurilor tip terasa Pentru montare pe partea superioara a placilor din beton si pe sapa din ciment netezita: Se verifica calitatea stratului de difuziune vapori si bariera de vapori (vezi Capitolul Hidroizolatii) Se aseaza termoizolatia noua intr-un mod in care rosturile de la straturi diferite nu sunt direct suprapuse. Ap. Grosimea necesara pentru termoizolatie se va calcula de Proiectant conform performantelor termice ale peretelui exterior existent si se va notain proiectul tehnic. 3. S.s. termoizolatia se monteaza la interior. e-mail: catalin. Se monteaza benzile de armare in diagonala la colturi de la ferestre si usi. Bucuresti Tel/Fax: 021. Se monteaza profilul la nivelul soclului.c.10). Nr. Vezi capitolul Tamplarie din PVC-U/Al. Se monteaza termoizolatia plintei. dupa verificare si consimtamantul Proiectantului. 87.69m2k/W. O valoare R mai mare se va obtine folosind geam securizat laminat la exterior.4. Bucuresti Punct de lucru: str. Panourile de geam termoizolante de minim 4+16+4mm. 40. Se monteaza noua tamplarie (Vezi capitolul tamplarie din PVC-U/AL).l.065.50. cum se specifica pentru parter si primul etaj.minim 0./80°C. B.625.minim 145 g/m2 Rezistenta la intindere >1500 N/5 cm Rezistenta la mediu alcalin d) Verificare in: Rezistenta la soc . Se monteaza tablele termoizolatoare cu agrafe. rezultand o valoare R0 = 0. Delfinului. Valoareav kf pentru rame = 1. Tamplarie exterioara noua Vezi capitolul Tamplarie din PVC-U/Al. Vezi capitolul Lucrari compartimentare placari uscate. Bl. 65. 23.89. 218 . 3. 24. Sc. 42.1W/(m2k)]. In cazul lucrarilor de reabilitare complete: S-a convenit. Mobil: 0733.320. Sediu social: str.6 W/m2K. Bl.4.1 N/mm2 c) Plasa din fibra de sticla: Golurile plasei 3. Sc.) .

Podurile reci ale capriorilor se pot evita folosind sisteme de incalzire pentru acoperis. rezistent la compresiune si in ceea ce priveste grosimea. Terasele cu incaperi incalzite sub necesita un strat eficient de termoizolatie (Polistiren.4.c. cu o sapa din ciment armat pe partea superioara. Daca se intampla acest lucru trebuie redusa grosimea izolatiei. Pentru constructii noi: termoizolatia pardoselii si a peretilor exteriori trebuie sa fie in conformitate cu punctul "c" din subcapitolul 22. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi In cazul lucrarilor de reparatii: Se indeparteaza partile deteriorate ale stratelor de izolatie si se aseaza starte noi de material izolator. 3. Et.6. Bl. Nr. Bucuresti Punct de lucru: str. sau chiar mai bine sub capriorii din lemn se vor instala panouri din vata de sticla compimata ci folie de aluminu pe o parte. astfel incat tipul de material sa fie la fel cu cel existent.2 de mai sus. 6. Termoizolatia podului incalzit sub acoperisurilor tip sarpanta Daca este posibil intre. Termoizolatia pardoselii si peretilor exteriori in contact cu solul Pentru reabilitare: Vezi subcapitolul 22. Delfinului.50.065. 219 . unde panourile se partial puse pe partea superioara a capriorilor (cum ar fi Pro Span sau similar aprobate). Mobil: 0733.ro CUI: RO 17147031. J40/1162/2005. Termoizolatia se va incorpora in pardoseala. vezi Capitolul 1. Poliuretan) de aproximativ 12 .7 de mai sus.5. Grosimea necesara a stratelor de izolatie se va calcula de Proiectant si se va specifica in proiect. Matei Basarab. e-mail: catalin.4.89. gresie etc. CLIDE Design s. Termoizolatia pardoselii de deasupra subsolurilor neincalzite Daca finisajul placii de deasupra subsolului neincalzit este deteriorat si este prevazuta construirea unui alt etaj. Grosimea minima a izolatiei: 15cm. Termoizolarea planseului dinspre podul neincalzit/ultimul etaj In caz de reabilitare: Pe planseul dinspre podul neincalzit se pune un strat aditional de termoizolatie moale (panouri sau saltele) de 10 15cm grosime si si se iau masurile adecvate pentru a permite accesul oricarui element in pod fara a deteriora termoizolatia noua. daca este posibil fara a schimba grosimea totala a acesteia. incluzand sapa din ciment. Vezi Capitolele Lucrari compartimentare placari uscate si Lucrari de tencuieli. Vezi programul pentru finisaj din proiectul tehnic si Capitolul Lucrari de pardoseli. 3.S 2.).minea@clidedesign. Altfel grosimea izolatiei se poate reduce. Vezi capitolul Compartimentare Placari uscate sau Tavane Suspendate Modulare sau Liniare. Ap. Nr. Sc. glafurilor etc si determina costuri suplimentare. (aproximativ 8cm de polistiren extrudat).625. 23.l. Trebuie evitata cresterea in grosime a pardoselii. Alternativ se poate folosi spuma din Polistiren.4. Pentru demontarea finisajelor vechi ale pardoselilor. pentru a ajnge la grosimea pardoselii existente. 65.energetic si pentru confot interior in vigoare. 23.7.15cm grosime. Bl. 40. Sediu social: str.4.s. 42. L109.1. Termoizolatia incaperilor de sub terasa va fi conform cerintelor termo-higro. Polisocianurat de aceeasi grosime. pentru a fi finisat (pardoseala din pvc. 24. Sc. sau saltele din vata minerala cu bariera de vapori din folie de PE. B. Lucrari de demolari. 23.8.r.320. S. protejat cu tencuiala din rabit sau gipscarbon. se va fixa un strat de polistirene extrudat ignifug sub plafonul subsolului. 23. un strat termoizolator de minim 5cm de polistiren sau echivalent poate fi incorporat. Bucuresti Tel/Fax: 021. In cazurile in care izolatia nu poate fi incorporata in parter.4. Alternativ se poate aplica o tencuiala termoizolanta. Ap. 87. deoarece are efect negativ asupra inaltimii usilor. Poliuretan. Alternativ inzolatia se poate monta sub plafon in functie de proiect si de spatiul existent.

625. umiditati relative) corespund proiectului in limitele admisibile care sunt : pentru temperatura interioara ± 0. Verificarea montării tâmplariei exterioare noi din PVC-U/Al si suprafetele din jurul lor.5.5. spalarea si uscarea. Nr. Daca termoizolatia se executa prin lipire aceasta se va fixa suplimentar si cu ajutorul unor cleme pe contur. Bl.c. o Sapele din beton armat de 30 mm grosime. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 23. o Denivelarile mici se vor corecta cu mortar marca M100 T. S. CONTROLUL CALITATII 23.S 2.320. Verificari la sfarsitul executiei lucrarilor de izolatii termice.ro CUI: RO 17147031. 3. o Atunci cand tabla cutata constituie stratul suport al termo. Nr. 220 .hidroizolatie.montarea diblurilor de prindere a plăcilor termoizolante. Verificarea: .Daca nu apare condens in dreptul puntilor termice . poduri Se verifica lucrarile pentru adaugarea/inlocuirea termoizolatiei pentru terasele si planseele dinspre pod. inainte de executarea straturilor de protectie.Daca s-au executat etansari in dreptul strapungerilor accidentale sau tehnologice.50. Sediu social: str. 3. Verificarea la inceperea execuţiei stratului final de finisaj al pereţilor exteriori. 24. Existenta certificatelor de calitate pentru materiale.Terminarea lucrarilor anterioare (existenta procesului verbal de Receptie). . Daca rosturile dintre Plăci sunt de minim 2mm. Daca parametrii climatici interiori ( temperaturi . a agrementelor tehnice pentru materiale si proceduri noi. rectificarea planeitatii stratului suport. 6. Bucuresti Tel/Fax: 021. . şi montarea primelor plăci termoizolante. 87.montarea armaturii din tencuiala pereţilor exteriori pe primele suprafeţe după dezafectarea actualei învelitori. Mobil: 0733. Daca nu s-au produs goluri in Plăci. Fatade noi Se verifica indepartarea tencuielii de pe peretii exteriori. CLIDE Design s.1. Sc. Ap. ea trebuie montata cu cuta lata spre termo . Daca s-au respectat dimensiunule. 42. executate peste termoizolatiile din materiale tasabile vor fi prevazute cu rosturi la distanta de 10 -15 cm de la atic. L109. e-mail: catalin. Existenta de personal calificat pentru executia lucrarilor . fara asperitati si fara contrapante. Matei Basarab. Verificari in timpul executiei lucrarilor de izolatii termice Daca este respectata procedura tehnica de executie a constructorului. . Existenta proiectului si a detaliilor de executie. Ap. Bucuresti Punct de lucru: str. Termoizolatie Verificari inainte de inceperea lucrarilor de izolatii termice: . pozitiile si formele puntilor termice prevazute in proiect. terase. Verificarea montării profilului de bază la nivelul soclului. Subsol Se verifica lucrarile pentru adugarea termoizolatia pentru pardoseala de deasupra subsolului (reabilitare) sau pentru incorporarea ei in planseul subsolului (la cladirile noi).l. Et. Daca este respectat proiectul si detaliile de executie.s. Delfinului.065.montarea fâşiilor de armare pe direcţie diagonală la colţurile ferestrelor şi uşilor.hidroizolatiei .r. Pregatirea suprafetei suport: o Suprafata suport trebuie sa fie neteda. Acoperisuri. J40/1162/2005. Existenta utilajelor necesare lucrarilor.5 ° C si pentru umiditatea relativa interioara ± 2 % . Sc.89. . Verificarea după realizarea noii învelitori. Existenta procedurii tehnice de executie a lucrarilor de izolatii termice in documentatia constructorului. 65. Bl. B.minea@clidedesign. curatarea prafului. 40.

minea@clidedesign. trebuie folosita o pelicula impotriva adeziunii.Filer-ele pentru etansare se vor monta in lungimile maxime existente si practice si se vor monta ferm in rosturi.l.5. . Nr.50. sa nu se miste. Mobil: 0733.89. Montarile nu trebuie sa aiba taieturi. 3. Aceasta pelicula poate sa fie adeziva la material. Intinderea filer-elor elastice nu este permisa. 3.Materialele pentru etansare vor fi puse cu echipamente aprobate. se pune suficient material pentru etansare suficient pentru a evita contactul cu astfel de margini. .2.6. La finalizare. 23.Unde marginile rosturilor sunt rotunde sau altfel. Montarile nu trebuie sa aiba scurgeri sau patrunderi de apa in interior sau in spatiile etansate ale structurii. Et. Delfinului.625. . 24.c. 42. L109. Matei Basarab.Dimensiunile sa fie adecvate pentru imbinarile necesare.S 2. si folosind presiune suficienta pentru a asigura contactul si adeziunea totala si continua. - PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE Executie lucrari de termoizolare la fatade Executie lucrari de reabilitare termica Intocmit : Arh.ro CUI: RO 17147031. Sediu social: str. 65. 87.Se pun materiale prefabricate pentru etansarea rosturilor in locurile indicate si conform specificatiilor producatorului.s.Se curata suprafetele invecinate cu rosturile etansate de murdaria rezultata de la etansare.r. .Filer-ele vor fi montati la adancimile necesare folosind lemn sau unelte pentru acest scop. Ap. - 23.Suprafetele materialelor pentru etansare pot sa fie putin sub. polimeri sau materiale similare nu se vor folosi. S. CLIDE Design s. . bitum. 40. sa nu faca zgomot. gauri care nu sunt necesare sau deteriorari. Catalin Minea 221 . Materialele pentru etansare prefabricate se vor pune intotdeauna comprimate. . . dar nu adeziva la materialul de etansare. e-mail: catalin. Materiale pentru etansare . 6.065. .Suprafetele materialelor pentru etansare sa fie aproximativ la acelasi nivel si paralela cu suprafetle finisate adiacente. Bucuresti Punct de lucru: str. Sc.Toate suprafetele vor fi etansate si grunduite cum se recomanda si se aproba de producator. .Materialele impregnate cu ulei. J40/1162/2005. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • • • Daca temperatura interioara a elementelor de inchidere si a puntilor termice corespunde valorilor proiectate. Ap. Bl. Fiecare modul sau panou trebuie fixat bine. aplicate vor fi aplicate cu acuratete continuu. Bucuresti Tel/Fax: 021. Bl.320. dar niciodata peste suprafetele finisate adiacente decat daca acest lucru este aprobat. In cazurile in care materialul pentru etansare are tendinte adezive la materiale. Sc. Nr. B.

Nr. In toate cazurile. Bucuresti Tel/Fax: 021. incheindu-se procese-verbale de lucrari ascunse. Ap.ro CUI: RO 17147031.Lucrari care urmeaza a fi acoperite sau partial acoperite ca atare calitatea lor din punct de vedere al aspectului si corectitudinii executiei va trebui verificata: -pe parcursul executarii acestora.32° C — umiditatea ambientala relativa 55% . GENERALITATI Lucrarile prezentate mai jos vor fi dupa cum urmeaza: a).r. Mobil: 0733. CLIDE Design s. prezentul caiet de sarcini si prescriptiile producatorilor.c. Sc.28° C — umiditatea suportului 4% (CM) — se va evita lucrul in bataia razelor solare — se va evita lucrul in vant Se vor verifica. respectiv in fisa producatorului.a).625.inaintea executarii lucrarilor ulterioare ca vor acoperi lucrarile definite mai sus (ex. La inceputul si pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tuturor conditiilor de mediu indicate in prezentul caiet de sarcini dar si in fisa tehnica a producatorului In cazul in care indicatiile fisei tehnice a producatorului sunt diferite de cele din prezentul se vor respecta indicatiile producatorului In general si daca nu se prevede altfel in cadrul conditiilor specifice de montaj de mai jos. Toate materialele de finisaj vor fi aprobate din punct de vedere design si culoare de catre proiectanti inainte comandarii.s.28° C — umiditatea suportului 3% (CM) — se va evita lucrul in bataia razelor solare — se vor evita curentii de aer — se va asigura ventilarea In general si daca nu se prevede altfel in cadrul conditiilor specifice de montaj de mai jos. Delfinului.S 2. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 24. daca lucrarea se va executa pe un suport existent  lucrarilor care urmeaza sa fie ascunse de noua lucrare Operatiile de mai sus se efectueaza si se inregistreaza conform prevederilor. pe diverse faze ale lucrarilor . antreprenorul are obligatia de anunta executia lucrarilor si a convoca receptia acestora. e-mail: catalin. Ap. utilizarea tipului/clasei de calitate a materialelor indicate in proiect. b). 87. pentru lucrarile de finisaje exterioare se vor respecta urmatoarele conditii minime de mediu: — temperatura ambientala 12° C . Bl.28° C — umiditatea ambientala relativa 55% . 40. Sc.Lucrari care vor ramane vizibile si care pot fi receptionate in orice moment dupa executie In cazul lucrarilor de la 1. J40/1162/2005. Bl. 42.inaintea montarii mochetei se vor verifica pardoselile inaltate). 24. pentru lucrarile de finisaje si zidarie interioare se vor respecta urmatoarele conditii minime de mediu: — temperatura ambientala 18° C .1. 3.65% — temperatura suportului 15° C . respectiv in fisa producatorului.65% — temperatura suportului 12° C . S. Sediu social: str.minea@clidedesign. 3.l. deasemenea. 222 . Matei Basarab.065. L109. Bucuresti Punct de lucru: str. Et. Orice lucrare va fi inceputa numai dupa verificarea si receptionarea:  suportului. 6. 65. CAIET DE SARCINI – FATADE CU CASETE DIN TABLA 24.89. B. Nr.320. primeaza specificatiile producatorului dupa care cele din prezentul.50. precum si tehnologia de aplicare si conditiile de mediu prevazute in normative.

Cerinte de performanta si clasificare Fatade cortina.625. Extruded rod SR N 572-1 Sticla pentru constructii. Nr. Bl.3.50. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. B. Permeabilitate la aer.c. 24. 24. Ap. Sticla silico-calco-sodica.2 Aluminiu si aliaje din aluminiu.15W/m2 x K 223 . tevi si profile extrudate. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. Sediu social: str.l.89.r.ro CUI: RO 17147031. Fatade cortina. Bl. 65. L109. Geam de securitate de sticla silico-calco-sodica Perete cortina. Partea 2: Caracteristici mecanice Aluminum and aluminum alloys. J40/1162/2005. SR EN 573-3 Aluminiu si aliaje din aluminiu. 87. Cerinte de performanta si clasificare Fatade cortina. Nr.500N/m2  un coeficient de transfer termic 1. Peretele va fi conform cu SR EN 13119 si va asigura: -etanseitatea fata de apa conform SR EN 12154  permeabilitatea la aer conform cu SR EN 12152  rezistenta la incarcare datorata vantului conform cu SR EN 13116 si tinand cont ca incarcarea va fi de min. Sc. Partea 1: Conditii tehnice de inspectie si de livrare. Bucuresti Punct de lucru: str. Cerinte de performanta 24.s.065. Bare. Mobil: 0733. Rezistenta la incarcarea data de vant. Ap. 6. 40.320. Sc. CLIDE Design s. Compozitia chimica si forma produselor obtinute din aluminiu prin deformare plastica.2. 3. Produse de baza. 3. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Standarde generale P 118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor. S.1.2. 42. Etanseitatea la apa. Matei Basarab. DESCRIEREA MATERIALELOR CARACTERISTICI FOLOSITE SI PRINCIPALELE LOR Peretele va avea o structura de profile din aluminiu vopsit in camp electristatic. Terminologie. Delfinului. profile in conformitate cu SR EN 573-3 si SR EN 755-1.minea@clidedesign. Et. Partea 1: Definitii si proprietati fizice si mecanice generale SR EN 12150 SR EN 13119 SR EN 12154 SR EN 12152 SR EN 13116 Sticla pentru constructii. Partea 3: Compozitia chimica si forma produselor SR EN 755-1. Bucuresti Tel/Fax: 021. Peretele va avea un sistem de trei sticle 6-12-4-12-4mm cu interspatii de cate 12mm continand Argon:  sticla exterioara – sticla securit termoizolanta si absorbanta de 6mm  sticla din mijloc – sticla securit de 4mm  sticla interioara – sticla securit cu emisivitate redusa (LowE)de 4mm conforme cu SR EN 572-1 si SR EV 12150-2. e-mail: catalin.S 2.

L109. 24. Bl. Sediu social: str. Ap.c. 65. 3. Ap. CLIDE Design s. Sc.37dB.4. Catalin Minea 224 . Bucuresti Punct de lucru: str.89.r. Et.320.s. J40/1162/2005. 40.625. 24.ro CUI: RO 17147031. Bl.50. Nr. Matei Basarab. B.S 2. Delfinului. Bucuresti Tel/Fax: 021. 6. Nr.l.o izolare fonica a zgomotului aerian min. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE  Executie fatade cu casete metalice Intocmit : Arh. Mobil: 0733.5. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi . 3.minea@clidedesign. S. 24. Sc. CONDITII SPECIFICE DE MONTAJ Montajul se va face conform specificatiilor si detaliilor producatorului peretelui si in concordanta cu detaliile proiectului. e-mail: catalin.065. 42. 87.

320. L109. Et. Ap.s. • Tabla metalica autoportanta (ondulata si tip sandwich) Lucrari de tinichigerie (jgheaburi.L.625. barirele de vapori): vezi Capitolul 13. Ap. titaniu-zinc sicupru. Nr.1984 NP 37–1982 Înlocuieste 2.T. Pantele invelitorilor Natura invelitorii Tabla plana obisnuita si tabla autoportanta Tabla profilata tip tigla Pante (cm/m) minime 15 25 Pante ( cm / m ) uzuale 30 . Indicativ GP 065-2001 Titlu Ghid privind proiectarea si executia lucrãrilor de remediere a hidroizolatiilor bituminoase la acoperisuri de beton. GENERALITATI Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrari de tinichigerie pentru acoperis din tabla neondulata.02. • Pentru izolatia de sub acoperis (membrane hidroizolatoare.c.50.L. 65. Bucuresti Punct de lucru: str. 1. 42.2. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 25. Acoperisul are urmatoarele starturi: . CLIDE Design s.11. care sprijina invelisurile de acoperis care nu sunt autoportante. 24.60 45 . Sc. Elementele de invelitoare cum ar fi tabla plana sau tabla metalica tip tigla. vezi Capitolul 5.065.strat continuu din scandura din lemn. 3.C. B. glafuri) Capitole asociate: • Pentru finisajele acoperisului din tabla de cupru: vezi Capitolul "Zugraveli si Vopsitorii" pentru cerintele de grunduire si finisarea acoperisului din tabla de cupru. Nr. Matei Basarab. Lucrari de Tamplarie. Norme tehnice privind alcãtuirea si executarea hidroizolatiei cu folie din pvc plastifiat la acoperisuri Ordin de aprobare M.C. • Pentru termoizolatie vezi Capitolul 16: Reabilitare termica si etansatori. 1624/02. 87. burlane. 40. J40/1162/2005.175 25. Aceste lucrari pot include atat lucrari noi cat si/sau lucrari de reabilitare. Bl. CAIET DE SARCINI – LUCRARI DE INVELITORI SI TINICHIGERIE 25. peste care se bat sipci din lemn paralele cu panta pe care se vor monta elementele de invelitoare si asigura o protectie suplimentara impotriva patrunderii apelor si zapezilor.S 2. C 217-1983 225 . Hidroizolatii.P.Carton sau panza bitumata sau folie polietilena cu rol de hidroizolatie.D.l.C. Bucuresti Tel/Fax: 021. 21/21. 6.minea@clidedesign. si non-autoportanta cum ar fi tabla galvanizata.2001 I.P. • Invelitori din tabla profilata tip tigla.Astereala . e-mail: catalin. S.r.89. 3. Sc. tabla ondulata si elemente sandwich. Bl. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos.1. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. . Delfinului. Mobil: 0733. Urmatoarele tipuri de invelitori sunt tratate in cadrul acestui capitol: • Invelitori din tabla plana. Nr.ro CUI: RO 17147031. Hidroizolatii. Sediu social: str. vezi Capitolul 13.

Ind. 226 . monolite şi prefabricate NORMATIVE CONEXE M. Ap.T.1972 M.in situ‖ Normativ privind proiectarea şi execuţia învelitorilor subţiri de beton armat şi precomprimat.C.C . CLIDE Design s.T. .P. Atat panourile interioare cat si cele exterioare trebuie sa fie laminate pentru a permite deschideri mari si economice intre pane.09.Tabla exterioara: 6 mm-8 mm grosime. de 8 cm din poliuretan rigid sau de 12 cm din fibra de densitate medie. 87. Mobil: 0733. B.2003 M.P. 219/2005 M. Sediu social: str.C.L. Bl. Materiale a) Invelitoarea autoportanta pentru acoperis intr-un start .T.C. S.Ministerul Constructiilor Industriale 25.C. Delfinului.04.Tabla interioara: 6 mm grosime. Nr.C. executia si exploatarea învelitorilor acoperisurilor în pantã la clãdiri Ghid privind proiectarea. . NP 119-2006 6.T.c.1989 M. MANIPULARE. Bucuresti Tel/Fax: 021.l. .Ind. 161/N/18. Ap.065.C. Matei Basarab. C 172-1974 Legenda: I.table ondulate din aluminiu anodizate si/sau copsite b) Panouri sandwich.11. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. 70 mm. C 151-1972 8. autoportante Table din otel galvantizate si vopsite cu start intermediary termoizolant. Fiecare panou are in mod normal 4 cute plus 1 cuta pentru imbinare cu o suprapunere de aprox.320. Proiectare si Directivare in Constructii M. 606/21.T.3.2006 C 37-1988.D.table ondulate din otel galvanizate si vopsite.89. . Bl.P.L.Panou modular: 1. e-mail: catalin.C..D. 3. Sc.minea@clidedesign. 19.C. DEPOZITARE 25. .00 m. 4/10. 65. Sc.ro CUI: RO 17147031. NP 069-2002 Normativ privind proiectarea.Ind. VERIFICAREA CALITATII. max. J40/1162/2005.Institutul Central de Cercetare. 40.S 2.30 m Grosimea panourilor exterioare din otel depinde de sarcina statica si de spatiul dintre pane. Transporturilor si Turismului M.50.T.1974 C 37-79 7.C. Bucuresti Punct de lucru: str.3.1.C. 24. .r. L109. 6.s. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 3. GP 112-2004 5.P.L. Et. 126/19. LIVRARE. 1.11.Lungime: min. C 37-1988 Normativ pentru alcatuirea si executarea învelitorilor la constructii Instructiuni tehnice pentru folosirea învelitorilor din tabla cutata zincata termoizolate cu polistiren celular Îndrumator pentru prinderea si montajul tablelor metalice profilate la executarea învelitorilor si a peretilor I.L.00 m latime . Nr. Caietul 1 4. 42.Ministerul Lucrarilor Publice.625. 3. 1733/20. execuţia şi exploatarea învelitorilor din membrane polimerice realizate .01.

Inzolatia: Panou din spuma poliuretana extrudata rigida. compozitia pentru cupru 50% cositor si 50% plumb. valoare care corespunde cu o valoare R de cel putin 3. se livreaza componentele necesare pentru sistemul de acoperis complet.90 .89. Culoarea trebuie selectata conform standardelor producatorului si aprobata de Proiectant.ro CUI: RO 17147031. Lipire. e-mail: catalin.r. 24. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Panourile interioare liniare trebuie sa fie usor striate si sa aiba o latime de 1. etansatori si accesorii cum se recomanda de producatorul tablei metalice. 227 . depinzand de imbinarea simpla sau dubla. Se furnizeaza permanent banda elastica. nu este toxica. polisulfidea butil sau etansator din silicon cum se recomanda de producatorul constructiei.50. Tabla din otel galvanizat : o Va fi otel laminat la cald Gauge 24 (0. Sc. Se urmaresc recomdarile producatorului. agrafe. electrod de sudat. 3. o Banda de etansaree: banda etansatoare cu compusi solizi poliizobutilenici sensibila la presiunee 100%.5cm lungime. separatori. Bucuresti Tel/Fax: 021.10kg/m2. Sc.60mm). Sediu social: str. Accesorii: Exceptand cazul in care se indica ca lucrare la alta sectiun a caietelor de sarcini.9kg/m2.005mm + 0. o Etansator pentru rosurile de dilatatie . Ap. Matei Basarab. Bucuresti Punct de lucru: str. Sururburi si bolturi: o Pentru tabla din otel. Cuie: o Pentru tabla din otel sau zinc: otel inoxidabil 0. 40.30 W/m2K. CLIDE Design s. care nu se deformeaza. J40/1162/2005.minea@clidedesign.25mm minim. panourile exterioare trebuie finisate la exterior cu: Plastisol din pvc (grund 0. Bl. incluzand coama. L109. Se potrivesc materialele si finisajele acoperisului.02mm strat de finisaj). Nr. 6. o Zincata nu va fi mai mica de 215 g/m2 conform EN 10143 aplicata prin proces continuu de imersare. materiale de lipire. o Etansator de rost: O parte poliuretan elastomeric.0m intre liniile de centru si rosturi. B. cum ar fi finisaj din Al-Zn. Alte finisaje. Ap. c) Tabla pentru acoperis din cupru: tabla din cupru laminata la rece in conformitate cu indicarea duritatii H00 si cu greutatea de 4. sageac.2cm. dar din cupru sau bronz. Valoarea k (coeficient de pierdere a caldurii) pentru intregul acoperis. scurgeri. etansatori. d) Jgheaburi si burlane: acelasi material ca la tablele pentru acoperis.625.s. ventilatii.005mm + 0.01mm + finisaj 0.320. greutatea minima 4. S.6. Bl. Et. Nr.S 2. Partea expusa a tablei liniare galvanizata trebuie acoperita cu Plastisol din pvc (grund 0. Garantia producatorului: timp de 15 ani panourile nu vor coroda. incluzand tablele din metal trebuie sa fie mai mic de 0.c. Lungimile pot varia. garnituri si banda de inchidere.1 mm) sau cu Florura de polivinilden sau Acoperit cu poliester siliconizat (grund 0. titan-zinc si zinc: otel inoxidabil o Pentru tabla din cupru: Cupru. 5cm largime x 7. Conform STAS 11212/2-84. exceptand daca se indica altfel. bronz sau alama. sipci. Mobil: 0733.005mm + strat de finisaj 0. e) Materiale diverse: se furnizeaza materiale si tipuri de cleme.33 m2K/W. nu mai putin de 2. aprox. 3. o Pentru tabla din cupru: ca mai sus. In medii mai agresive (langa fabrici si uzine cu aer foarte poluat) grosimea startului exterior de finisaj trebuie sa fie mai mare cu 0.1mm strat de finisaj) sau Polivinilden (strat de poliester 0. placa lacuita din aluminiu sau din otel inoxidabil sunt optionale si se vor folosi doar cu acordul Contractorului.l. daca sunt in conexiune. densitatea interioara de 30kg/m2. cu grosimea minima de 8cm.1mm). jgheaburi. clasa I de reactie la foc conform NEN 3883 sau panou din fibra de densitate medie. nu pateaza. daca nu se specifica altfel in planse. Finisaje: in mediu neagresiv. invelisuri protective. table moale si otelita. 65.2mm. 87.065. Delfinului. Pene: acelasi material ca tablele pentru acoperis. cu grosimea minima de 12cm. 42.

1. 3.50.89. S.Montarea invelitorilor din tabla . vor fi de aprox 20cmx20cm din fiecare.320. L109. Nr. Deteriorarile minore se vor repara cu chit . Sc. Mostre (se furnizeaza incazul acoperiselor complet noi): inainte de achizitionarea materialelor si montarea componentelor metalice pentru acoperis. Ap. Materialele trebuie sa fie in conformitate cu instructiunile si recomandarile producatorului. Se indica rosturile de dilatare si conectarile hidroizolante pentru lucrarile adiacente si pentru bariere si penetrari. EXECUTAREA LUCRARILOR.c. recomandarile generale pentru aplicarea tablei pentru acoperis.4. 40. Elemente metalice exterioare cu fete vizibile curate. pentru ca metalul sa asigure montarea adecvata a etansatorului elastomeric. Delfinului. B. burlane. Iminari pentru etansare: unde sunt mobile. CLIDE Design s. ASAMBLARE A. Bucuresti Tel/Fax: 021. detaliile de prindere. Tablele si tiglele se depoziteaza in exterior .l. MONTARE. Lucrarile trebuie sa se potriveasca cu substructura.4. se recomanda sau sunt necesare imbinari tip care nu se dilata pentru performanta adecvata a lucrarii. Stivele nu trebuie sa fie mai mari de 1 m pentru a evita deformarea tablelor care se afla in partea de jos.r.0. Bucuresti Punct de lucru: str. montate in locurile si la nivelurile indicate cu margini vizibile fasonate pentru a forma bordura.3 . 228 . Mostrele de material: din material metalic specific pentru acoperis pentru lucrarile de reabilitare. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi - Nituri: 0. instructiunile de montare. Mostre Contractorul trebuie sa respecte datele produselor incluzand specificatiile producatorului. 3. J40/1162/2005. Trebuie avuta grija la manipularea tablei metalice pentru a evita deteriorarea suprafetelor. Generalitati Se folosesc elemente prefabricate cat mai mult posibil.5cm diametru. Mostra trebuie sa aiba dimensiune asuficient de mare pentru a demonstra modurile de imbinare tipice. 25. textura de finisare si culoarea. 65. 42. e-mail: catalin. Nr.S 2. cu capete solide si saibe din acelasi material cu tabla. Ap. pentru a preveni scurgeri sau deteriorare. INSTALARE. Plansele vor arata modul de formare si imbinare a tablei metalice si a tiglelor . in concordanta cu standardele STAS. tevi pentru evacuare apa pluvila etc.. Sc. 25.625. Imbinari: imbinarile prefabricate la tabla cu imbinati plate. Se recomanda nituri suplimentare pentru imbinari. Matei Basarab. Sediu social: str.065. Et.3. Bl. Mobil: 0733. Daca mostra este acceptata. 25. Se incorporeaza materialele si metodele de excutie si montare identice cu cerintele proiectului. 6.dar se vor acoperi cu o invelitoare impermeabila pentru a le pastra uscate si pentru a impiedica deteriorarea lor. Marginile din tabla galvanizata se vor imbina si lipi. burlane. 24.2. poate fi incorporata ca parte a lucrarii pentru acoperisl metalic. 25. Tabla metalica in timpul depozitarii se va mentine uscata si departe de pamant pentru a asigura ventilatie adecvata. se pregateste o mostra.3. coame pentru hidroizolatie si rezistenta la apa cu previziuni de expansiune pentru lucrarile in desfasurare. constructia marginii. jgheaburi.s.ro CUI: RO 17147031. Depozitare si Manipulare Tabla metalica se va transporta si livra cu folii protectoare. Tabla metalica prefabricata pentru acoperis. Se monteaza mostra pe suprafata acoperisului la indicatia Proiectantului.minea@clidedesign. Se retin mostrele acceptate din puncte de vedere al calitatii. 87.3. Bl.

5 cm in etansator. se incastreaza flanse pentru elementele de imbinare nu mai mici de 2. Bl. titan-zinc si zinc vopsita. Sub-structura va fi neteda si fara defecte. pentru o latime de 1. C.50 cm. COORDONARE Se coordoneaza lucrarile pentru acoperisul metalic cu cele pentru scurgere a apei. Delfinului. Se foloseste adeziv pentru ancorare temporara. CLIDE Design s. Bucuresti Tel/Fax: 021. Cand temperatura ambientala este moderata in momentul monatrii.. 24. e-mail: catalin. Ap. doliile. Se curata suprafetele metalice vizibile de substantele care ar putea interactiona cu oxidarea sau agentii atmosferici. Se etanseaza Imbinarile dupa cum este indicat si cerut pentru evitarea scurgerilor. pentru a minimiza folosirea de elemente de prindere mecanice sub acoperisul din tabla de cupru. solosind sudarea recomandata pentru tipul de lucrari pentru tabla metalica. sau de lac transparent. 42. L109. S.S 2. Bucuresti Punct de lucru: str. Se indeparteaza cu atentie pentru a evita deteriorarea finisajelor.minea@clidedesign. Sc. Nr. sau prin separare permanenta cum se specifica de producatorul metaleleor care nu sunt similare. Imbinari tip etansare: unde se folosesc imbinari de etansare. 5° . E. trebuie sa fie in concordanta cu recomandarile si indicatiile producatorului tablelor care este montat. J40/1162/2005.25 2.625. 87. se aplica un start uniform de ulei de parafina de calitate superioara. Se bat cuiele sau alte mijloace de prindere proiectate in substructura (panseu din lemn). 65.caiciuc. Se regleaza proportional pentru montari la temperaturi ambientale mai mari. se monteaza elemente de imbinare pentru 50% miscare in ambele parti. penele.c. Tablele prefabricate. nu sunt necesare masuri speciale de finisare. 40. Se monteaza o folie( membrana) elastica de protectie cu rol de bariera de vapori pe toata suprafata acoperisului exceptand cazul in care producatorul specifica altfel. pentru profile.50. peretilor si alte lucrari adiacente pentru a impiedica scurgerile. 3. A. imbinarile. Bl. tratamentele marginilor. B. prin aplicarea de ameste asfalt.89. 229 .s. parapetilor.320. Se prevad pentru expansiune si contractia termica a lucrarilor. Mobil: 0733. cum se indica. Se folosesc materiale perfabricate cat de mult posibil. Se ascund elementele de fixare de expansiune unde este posibil in lucrari vizibile si localizati astfel icat sa minimizati posibilitatile de scurgere. FINISARE Pentru tabla din otel.ro CUI: RO 17147031. fasiile. LUCRARI DE PREGATIRE Se curata suprafetele pentru montarea tablei. jgheaburile si alte componente ale tablei metalice pentru acoperisuri. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Separari: pentru separarea metalului se foloseste metal care nu este compatibil sau sub-structura coroziva prin acoperirea suprafetele ascunse la locurile de contact cu invelis bituminos sau alte saparari permanente cum se recomanda de producator. elemente de drenare indicate si dupa cum se cere pentru evitarea scurgerilor. Nr. Pentru tabla din cupru: pentru a incetini actiunea agentilor atmosferici. MONTARE Trebuie respectate recomandarile producatorului cu exceptia zonelor unde este specificat sau indicat altfel. jgheaburi si constructie a planseelor.r. Ap. 6. Nu se monteazaimbinari tip etansare la temperaturi sub 5°C. Se separa metalele care nu sunt similare prin vopsirea fiecarei suprafete din metal in zona de contact cu invelis bituminos. Imbinarea se suprapune minim 5cm. Et. unde este posibil. Acoperiti si etansati elementele de prindere si ancorele cum se cere pentru o montare adecvata. Matei Basarab. PROTECTIE Se asigura protectia finala a intr-un mod acceptabil pentru a se asigua absenta deteriorarii acoperisului in momentul receptiei lucrarilor.065. D.21°C.l. Suprafetele metalice neacoperite de la marginile tablelor se vor lipi cu cositor. F.a securiza si a asigura o instalatie rezistenta la coroziune. Sediu social: str. 3. Sc. CURATARE Se indeparteaza stratul protectiv (daca exista) de pe suprafete vizibile ale tablei metalice pentru acoperis. B.

65. Bl.2. . consistent si dupa un anumit criteriu. Delfinului. 42. Bl.minea@clidedesign.sensul de montaj este de la poala spre coama. J40/1162/2005.Generalitati Trebuie luate in considerare urmatoarele: . Pentru a asigura randamentul adecvat si longevitatea.4.6.Montarea panourilor mai mare cand bate vantul poate sa fie periculos. In dreptul unei sipci trebuie sa rezulte trei tigle suprapuse. Inainte de montarea finala se fac demonstratii pe santier in prezenta Proiectantului. Contractorii trebuie sa ia in calcul urmatoarele situatii: 230 . CLIDE Design s. . dar in principal se va face prin legarea cu sarma zincata si / sau prin baterea in cuie . B.Cand cheresteaua va fi in contact direct cu panourile metalice. 87.Generalitati Toate tablele se vor aseza in concordanta cu metoda de montare Aindicata de producator.S 2. . dolii Se prevad coamele si doliile la toate punctele critice pentru a impiedica infiltrarea apei. timpane prezentate in proiect. Matei Basarab. Sc. Decalarea randurilor succesive de tigla de orice tip se va face cu o jumatate de tigla .320. B. iar intre sipci 2 tigle.se vor respecta detaliile de coame. 40.r.4. Sediu social: str.s. Nu se dau gauri cu obiecte neascutite. Prinderea pe suport a tiglelor se va face in principal prin respectarea instructiunilor producatorului .50.rezemarea pe suport se face pe cuta cea mai larga. Bucuresti Punct de lucru: str. Bucuresti Tel/Fax: 021. Se folosesc suruburi tip TEK pentru streasina acoperisului. Et. . Acestea se aplica intr-un mod curat.625. 3. 6. Sc. 3. . Prindere si fixare Se folosesc conectorii recomandati de producator si aprobati de Proiectant. Panouri autoportante . Se monteaza jgheaburi si burlane folosind nituri oarbe pentru suprapuneri si suruburi autofiletante pentru legatura cu sageacul. La tiglele asezate simplu primul rand de la poala si ultimul rand de la coama trebuie sa fie asezate dublu si cu rosturile decalate . Se retuseaza toate zgarieturile si se acopera capetele suruburilor cu materiale de retusare aprobate de Proiectant.4. in vederea fixarii tiglelor .4.l. Contractorul trebuie sa protejeze panourile metalice de coroziune si alte materiale. Coamele se vor fixa cu mortar de ciment . Vopseaua trebuie sa aiba aceeasi culoare ca a acoperisului pentru toate dispozitivele vizibile de fixare si prindere. 25. 24. 25.3. si din aceasta cauza trebuie sa se evite acest lucru. Generalitati Pe astereala se monteaza randuri din sipci din lemn paralele cu poala .Distanta dintre sipci este data de marimea elementelor de tigla . e-mail: catalin. S.065.ro CUI: RO 17147031. unde ramele acoperisului sunt vizibile. Ap. la distante egale intre ele . iar in cazul depasirii pantelor uzuale se vor folosi prinderi suplimentare prin cuie cu cap conic . Ap. Nr. Coame.4. Asezarea finala va incepe doar dupa ce metoda de montare este probata de Proiectant. Nr. datorita dimensiunilor mai mari.4.c.Montarea invelitorilor din tigle metalice 25. Tabla profilata pentru acoperis .5.89. Exceptand cazul in care se folosesc dispozitive de fixare autofiletante. 25. se vor da gauri pentru suruburi si cuie.Asezarea va incepe de la capatul opus unde se previne vantul. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 25. Mobil: 0733. pazii . L109.

Cand tablele metalice se vor monta pe un acoperis curbat. varul.2m pentru profilele din otel. Cand se folosesc panouri de aluminiu care intra in contact direct cu otelul. Bucuresti Punct de lucru: str. Metalele deosebite au nevoie de bariera protectiva intre ele pentru a preveni corosiunea galvanica. Tabla metalica trebuie sa fie legata la impamantare.r. Contractorul va folosi banda etansatoare pe toate partile si capetele suprapunerilor.S 2. J40/1162/2005. PANOURILE SANDWICH: Panourile sandwich se ataseaza din exterior la substructura din otel cu ancore si suruburi autofiletant.5 . Straturile de separare sunt necesare cand panourile metalice sunt fixate pe astereala din lemn. Bl. Inaltimea cutelor la rostul lateral totusi nu trebuie sa fie mai mica de 3. pentru a evita infiltrarea apei provenita de la ploaie sau din topirea zapezii.minea@clidedesign. Toate doliile vor avea aceeasi grosime si finisaj ca tabla metalica din exterior. Cand panourilemetalice se monteaza peste un arc raza minima a arcului este de 5. dar nu cu cheresteaua tratata cu pentaclorofenal. S. In cazul panelor C si Z. Pentru a asigura o margine adecvata.40m pentru prfilele din aluminiu si 7.065.5cm la streasine. Astfel pentaclorofenalul nu se foloseste sau trebuie introdus un start separator. acizii. Daca o tabla trebuie indoita. Delfinului. necesita o panta de minim 20% (1 in 5) pentru a asigura drenarea adecvata.625. pentru a evita ridicarea de catre vant. vopsea bituminoasa si alte materiale pentru a separa panourile de lemnul tratat si metalele diferite.l. Ap. Contractorul trebuie sa inceapa montarea preimei foi de tabla de la streasina si fronton in partea cea mai indepartata a directiei vantului predominant. Trebuie prevenit contactul dintre panourile metalice si orice materiale corozive. Matei Basarab. 3. Panourile interiaore liniare trebuie sa fie finisajele interioare vizibile. si nici nu trebuie intinsa la loc. Bucuresti Tel/Fax: 021.89.50. Tablele pentru acoperis trebuie fixate la fiecare 15 . 42.320. Suprapunerile laterale ale panourilor trebuie executate astfel incat sa nu permita patrunderea apei de ploaie. 65. suruburi autoperforante. Sediu social: str. CLIDE Design s. Metalul nu ar trebui reindoit o data ce a fost profilata. Ap. si late substante determina coroziunea panourilor din metal. 231 .c. 87.5cm pentru acoperisuri cu o panta minima de 20%. PANOURI METALICE ONDULATE Tipul cutelor (numarul per panou si inaltime) pentru stratul expus din otel poate varia de la un producator la altul. va trebui sa foloseasca un fronton sau o dolie laterala (vezi Lucrari de tinichigerie). numarul de carlige vizibile pe partea exterioara poate fi redus prin fixarea panourilor din interior folosind suruburi autofiletante 14 x 25mm (vezi STAS 9344/1 si 5). se recomanda maximum o indoire gentila de 90-de grade. Vezi detalii de executie. Toate suprapunerile necesita etansare.s. Pe restul tablei se permite distanta standard intre dispozitivele de prindere. 6. B. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi o Otelul galvanizat este compatibil cu cheresteaua tratala la presiune cu arseniat cromat din cupru care se foloseste in prezent. suruburile se vor monta la fiecare suprapunere la capetele pentru a impiedica tendinta naturala a metalului de a nu se arcui.Se pot folosi materiale plastice. Bl. 3. indiferent daca sunt dintr-un singur start sau sandwich. Mobil: 0733. Sc. incluzand saibe hidroizolatoare. 24. Placile izolatoare poroase pot absorbi si retine umezeala si necesita bariera de vapori similara cu cea descrisa in subcapitolul 13. Nr. Nr.25cm de-a lungul marginii frontonului. . el trebuie sa permita o prelungire de 2. 40. Toate rosturile laterale si capetele rosturilor trebuie etansate cu filer care va fi aprobat de Proiectant. La marginile de la frontoane. Cand conditiile atmosferice sunt critice. o Aluminiu nu trebuie sa intre in contact cu lemnul tratat deoarece substantele chimice aunt corozive pentru aluminiu. una din metodele de mai sus se foloseste pentru a separa cele doua metale. L109. sau 12/14 x 25mm TEK 3. Aceasta bariera de vapori trebuie montata in partea interioara astfel incat umezeala sa nu intre in contact cu izolatia si panoul metalic. Contractorul trebuie sa foloseasca banda etansatoare la toate suprapunerile laterale.Acoperis tip sarpanta: panourile metalice. Sc.ro CUI: RO 17147031. Et.4 (folie sau implaslitura bituminoasa). e-mail: catalin. Ingarsamintele. Indoire si curbare: Tablele sunt rulate din metal tare. Suruburile exterioare se vor acoperi materiale rezistente la razele UV si la caldura. .

s. grinzilor profil-I sau grinzilor profil-U). pentru a asigura o etansare de durata. de acelasi tip cu materialul invelitorii ( pot fi din PVC sau tabla prevopsita ). Substructurile din lemn trebuie sa fie rezistente.Suruburile autofiletante care se folosesc pentru panourile din otel sunt galvanizate si apoi aoperite cu polimer organic pentru rezistenta la coroziune.065. Toate doliile vor avea aceeasi grosime si finisaj ca tablele exterioare din metal. cauzand scurgeri. Et. Bl. In cazul profilelor C si Z fabricate din tabla subtire galvanizata din otel. acesta poate rupe saiba si crapa tabla. Sc. Metoda corecta de prindere a panourilor din otel cu cuie este de baga cuiul prin partea superioara astfel incat saiba sa fie perfect lipita de metal.89. se folosesc suruburi autofiletante din inox seria #300. J40/1162/2005. Nr. magazii.Panourile din Al: pentru a face o taietura paralela cu cuta. Contractorul va folosi carlige metalice adecvate in cazul panelor cu grosimi mai mari de 1.S 2.7mm 0. Lucrari Structuri Metalice si Capitolul 5. .625. 24. profilele galvanizate C sau Z. Tamplarie. Ap. Vezi Capitolul 4. prin dispozitive de prindere vizibile. pe care se fixeaza panourile compozite la un interval specificat in proiectul de structura. B. ferme. Taierea panourilor din metal: . sectiunile din otel concave. Jgheaburi si burlane Jgheaburile si burlanele pot fi executate din tabla zincata sau pot fi prefabricate . S. Mobil: 0733. Bl. .Pentru cele mai bune rezultate cu panourile din aluminiu. Bucuresti Tel/Fax: 021. din lemn. care in general vin de la producator pentru toate tipurile de panouri. Daca cuiul este batut prea mult . se pot folosi suruburi autofiletante si autoperforante.l. Sediu social: str. 3. 87.Panouri din Otel: panourile din otel se vor taia cu foarfeci electrice sau pneumatice sau cu dispozitive electrice. Nr.50. Contractorul.320. 6. Suruburile in combinatie cu metalul si saibele neoprene trebuie montate in zona plata a panoului. depozite. 25. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Prindere pe substructura: Panourile se vor fixa pe pane sau pe substructuri. dar sa permita deplasare in timpul actiunilor seismice sau in timpul dilatarii termice. deasemenea poate folosi un ferestrau circular cu o lama metalica. Contractorul poate folosi mese de incarcare. Materialul de care se prind panourile de metal trebuie sa fie la distante adecvate si suficient de tari pentru a asigura un acoperis care sa fie adecvat pentru incarcarile cerute de proiect. etc). Se prinde in cuie pentru a minimiza scurgerile posibile ale acoperisului.8mm. CLIDE Design s. 42. pot asigura si o etansare rezonabila de durata si sunt recomandate pentru panourile din otel cand nu sunt necesare suruburi. L109. Metodele de fixare trebuie sa fie suficient de rezistente sa nu se ridice. . 65.5mm (de exemplu in cazul sectiunilor din otel concave. Pentru taieturi perpendiculare cu cuta s foloseste o foarfeca pentru a taia drept. sau o foarfeca pneumatica. Sc. 3. Daca nu se gasesc in proiect.c. Folosirea de ulei sau sapun pe lama va inlesni taierea. se cresteaza panoul cu un cutit ascutit si se indoaie tabla repetat pana se rupe.ro CUI: RO 17147031. Profilele C si Z in mod normal sunt facute din table din otel galvanizate la rece de 0. Prinderea de substructurile din lemn: . sau cu un dispozitiv electric. Bucuresti Punct de lucru: str.r.Cuiele galvanizate cu garnituri din cauciuc rezistente.4. O grosime nominala de 5cm pentru cherestea asigura valorile maxime de scoatere a suruburilor si cuielor cand dispozitivele de prindere penetreaza 2.minea@clidedesign. Dimensiunile panelor din lemn si metalice pot varia considerabil in functie de structura principala portanta (centuri. e-mail: catalin. 232 . Matei Basarab. Ap. 40. Delfinului.7.5cm lemnul. Acoperisul din metal trebuie conectat la impamantare. de exemplu pentru garage.

denivelarea admisa fiind de 3mm / m. Delfinului. la olane . Jgheaburile se vor fixa cu carlige din platbanda zincata sau protejata anticoroziv . B. Et. . Bucuresti Punct de lucru: str. Verificari in timpul executiei lucrarilor Trebuie sa se verifice: Daca se respecta procedura tehnica de executie. ca foile hidroizolatoare sa fie dispuse parallel cu streasina la acoperisuri cu panta pana la 20 cm/m si perpendicular la acoperisuri cu pante mai mari. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Jgheaburile si burlanele din tabla zincata vor respecta prevederile STAS 2274/81 . astereala din scanduri sa aiba rosturi pana la 2 cm.l. e-mail: catalin. 24. L109. Nr. Matei Basarab. distante dintre axe ).Existenta certificatelor de calitate pentru materiale. VERIFICAREA CALITATII Verificari inainte de inceperea executiei invelitorii Trebuie sa se verifice : . admiterea admisibila este de 1 cm / m . 6. Sc. ca tiglele si olanele sa fie intregi . B) Pentru invelitorile metalice tip tigla se va verifica: asezarea randurilor de tigla sau olane . cositorite. Sediu social: str. 3. executarea corecta a doliilor din tabla zincata cu falturi duble . 3. Bl. pazii. fisurate sau ciobite. Ap. cu petreceri de 10 cm in sensul scurgerii apelor si fixate cu cuie cu cap plat. CLIDE Design s.ro CUI: RO 17147031.065. dolii.c. Ap. jgheaburi. ca foile hidroizolatoare sa fie asezate pe astereala lipite intre ele . cu tronsoanele petrecute etans. parallel cu poala . dar max 5 cm pentru intreaga lungime a versantului. S. . A) Pentru stratul de protectie din carton bitumat sau membrana hidroizolatoare: suprafata invelitorii trebuie sa fie neteda . vor fi bine fixate cu bratari. . in sfoara .625. . 233 . asezare pe suport continuu . Nr.Suportul invelitorii . iar cartonul trebuie adus pe fata inferioara a asterelei si prinse in cuie. Jgeaburile si burlanele vor fi montate vertical. nefiind admise cele sparte . .Existenta procedurii tehnice de executie a invelitorii in documentele de calitate ale constructorului . protejat cu un strat de material bitumat. fixarea si etansarea coamelor cu mortar de ciment.Existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi. 87.s.existenta procesului verbal de receptie calitativa al suportului.Existenta proiectului si a detaliilor de executie.5.r. Sc. 42. la streasina astereala trebuie sa fie scoasa in consola fata de capriori cu 2 -3 cm . 25. burlane). decalarea randurilor successive de tigle cu o jumatate de tigla. Bucuresti Tel/Fax: 021. C) Pentru invelitori din tabla plana se va verifica: planeitatea suportului . la tiglele profilate realizarea rezemarii complete pe cele patru laturi. rectiliniaritate. strapungeri. 65. J40/1162/2005. abaterile de la planeitate nu trebuie sa depaseasca 5 mm in lungul pantei la dreptarul de 3m si 10 mm perpendicular pe panta.320.50.S 2. la tiglele solzi asezate simplu . Daca se respecta proiectul si detaliile de executie. planeitate.minea@clidedesign.89. . primul rand de la poala si ultimul rand sa fie asezate dublu si cu rosturi decalate. Mobil: 0733. toate racordarile acoperisului cu elementele verticale ce ies deasupra invelitorii. 40. lipsita de denivelari. Bl. cel superior in cel inferior pe cca 6 cm .Existenta si corectitudinea lucrarilor de tinichigerie aferente invelitorii (sorturi.Elementele geometrice ale suportului: pante.

50.89. fara valuri . fiind calcata cu piciorul sa nu se indoaie.minea@clidedesign. burlane. saibe) astfel incat la receptie sa nu patrunda apa prin invelitoare.c. amplasarea .ro CUI: RO 17147031. J40/1162/2005. Sc.5 cm / m . Bl. iar la verificarea prin circulatie pe acoperis . Nr. Nr.065. Delfinului. 234 . sa corespunda prevederilor proiectului si sa nu permita stagnarea locala a apei turnate in jgheab pentru verificare. iar la imbinarea cu tuburile de fonta din canal sa nu existe pierderi de apa. Matei Basarab.r. imbinarea tronsoanelor de jgheab sa fie facuta prin lipire cu cositor. Sc. cel superior in cel inferior pe 6 cm. glafurile si sorturile sa aiba panta transversala spre exterior . 40. Ap. Bucuresti Tel/Fax: 021. existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi. fixarea jgheaburilor sa fie facuta cu carlige din platbanda zincata sau protejate anticorosiv prin vopsire. la ploaie sau zapada. cu abateri de max 0. bine fixate cu bratari din tabla zincata. Verificari la sfarsitul executiei lucrarilor Trebuie sa se verifice: existenta si continutul certificatelor de calitate ale materialelor.320. Sediu social: str. saezarea jgheabului sa fie minim 1 cm si maxim 5 cm sub picatura streasinii. glafuri) se va verifica: panta jgheaburilor sa fie minim 5 %. CLIDE Design s. in cazul suporturilor din beton sa fie fixate dibluri din lemn impregnate impotriva umezelii .s. cu tronsoanele petrecute etans . 3. iar strapungerile lipite cu cositor. necesare pentru fixarea copcilor. Et. Bucuresti Punct de lucru: str. Mobil: 0733. respectarea sensului de montaj de la poala spre coama. dolii. D) Pentru invelitori din tabla cutata sau ondulata se va verifica: -petrecerile minime paralele cu panele sa se incadreze in functie de panta invelitorii in urmatoarele limite: Panta 40 acoperisului cm / m 30 15 12 Petrecerea minima cm 9 10 11 20 petrecerile laterale (in lungul pantei) la tabla ondulata sa fie minim jumatate de ondula si sa includa obligatoriu creasta ondulei. asigurand scurgerea apei fara stagnari. 24. 87. L109. B. Bl. E) Pentru elementele de tinichigerie (jgheaburi. 3. montate ingropat in astereala si fixate la distantele prevazute in proiect. 6. doliile sa fie executate din foi de tabla incheiate intre ele cu falturi duble culcate. invelitorile sa indeplineasca functia de indepartare a apei pluviale si de etanseitate la apa. executia si prinderea corecta a sortului si racordarea lui la jghab. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi la examinarea vizuala a invelitorii tabla sa se prezinte bine intinsa si strana aplicata pe astereala . la vant. la coama si la muchii foile de tabla sa se incheie cu falturi in picioare. 65. realizarea pantei spre burlan . sa fie prevazute cu lacrimare si sa fie bine fixate cu cuie . la colturi si la burlane.l. prinderea corecta si etansarea imbinarilor pieselor de racordare in camp . S. e-mail: catalin. respectarea eventualelor sisteme de suplimentare la petreceri si strapungeri (cordoane de chit . garnituri .S 2. Ap. realizarea protectiei anticorozive a panourilor din tabla si a elementelor metalice de montaj. la examinarea invelitorii pe dedesubt nu se admite ca aceasta sa prezinte interspatii prin care sa se vada lumina din exterior.625. 42. burlanele trebuie montate vertical .

6. Bucuresti Punct de lucru: str. Mobil: 0733. Ap.89. CLIDE Design s. 40. Et.c.S 2. 6. J40/1162/2005. 24. Ap. Delfinului. Bucuresti Tel/Fax: 021.s. Matei Basarab. 87. 3. S.lucrari de montaj invelitori din tabla .lucrari de montaj glafuri. L109.50. 3. Sc. 42.r. Sc.625. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE .065.minea@clidedesign.320.l. 65.lucrari de montaj invelitori din panouri autoportante . e-mail: catalin. Nr. Nr.ro CUI: RO 17147031. Bl. jgheaburi si burlane Intocmit : Arh. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 25. B. Sediu social: str. Catalin Minea 235 . Bl.

26. Et. 3.S 2.2 Clasele sub 6A sunt mai puţin performante.2. avand in vedere cerintele de mai sus.s.c. J40/1162/2005.1.8m între ele clasa C3 (SREN 12210 şi 12424) min. Placile laterale ale panoului se imbina liniar prin clipsare cu conectori din aluminiu anodizat realizate din aliaj aluminiu 6060T66. Pentru situaţii speciale se vor stabili euroclase conform EN 13501 şi EN 1634. Matei Basarab.1 Pentru geam. durabilitate) c)Cerintele privind fabricarea ferestrelor si usilor d)Cerintele privind punerea în opera. montate vertical. tratat cu strat de protectie impotriva razelor ultraviolete si strat de eliminare a efectului de neon/ orbire. atunci cand acestea sunt justificate din punct de vedere tehnic si economic. 24. L109. crt. Ap. 87. Tamplaria din aluminiu Tamplaria termoizolanta din aluminiu este realizata din profile cu bariera pentru ruperea puntii termice din poliamida.625. Clasele 7 . Sc. 2 3 Comportarea la încărcare la vânt -uşi şi ferestre -încărcarea elementelor de prindere amplasate la o distanţă de max. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 26. Bucuresti Punct de lucru: str.ro CUI: RO 17147031.3 Litera se referă la clasa tehnică privind deformaţia (cea mai performanta este A). CLIDE Design s. Autoritatea contractanta.minea@clidedesign. Rezistenta la impactul grindinei a sistemului si la razele ultraviolete este garantata pentru o perioada de minim 10 ani. Cifrele se referă la clasa tehnică de rezistenţă (1 este cea mai putin performanta). Sediu social: str. Bucuresti Tel/Fax: 021. Specificatiile se refera la ferestre si usi obişnuite. 0.50. 2. Mobil: 0733. B. Sc.89. 40. 65.065.1.2. Delfinului. Nu pot fi impuse alte conditii decât cele prevazute în standardele romanesti sau europene de referinta. 3. 42. de exploatare. Nr. Nr. La elaborarea prezentelor specificatii s-a avut în vedere: a)Cerinţele esentiale conform HG nr. e-mail: catalin. 6. Ap. MATERIALE 26. S. CAIET DE SARCINI – PLACARI CU POLICARBONAT 26. clasa de rezistenţă se consideră A. pot solicita conditii superioare celor prevazute. 796/2005 b)Cerinţele functionale (arhitectura.l. Conditiile tehnice prevazute sunt stabilite la nivel minim acceptat. 2. valori prag sau condtţii 2 clasa CO – incombustibile clasa 6A conform EN 12207 Preciaări pentru proiectant şi autoritatea contractanta 3 2. Bl. proiectantul. 100 N – fără cedare 236 . 0 1 Cerinta 1 Securitate la incendiu Profile din aluminiu Etanşarea la apă Clasa de performanta. Criterii de performanţă a tamplariei termoizolante din aluminiu Nr. GENERALITATI Sistemul pentru realizarea fatadelor este din policarbonat multicelular.r. Bl.320.9 sunt mai performante iar clasa E xxx (xxx = presiunea maximă mai mare decât 600 Pa la care fereastra este impermeabilă) este mai performantă decât clasa 9.

3. Ap. CLIDE Design s. S.2.320. 28 dB 7 Permeabilitate la aer clasa A3 conform SREN 12207 8 9 Coeficientul de transfer termic (U) -tâmplărie în ansamblu -profile din aluminiu cu barieră termică -geam termoizolant Factorul de transmitere energie solară Factorul transmitere luminoasă de minim 2. Bucuresti Punct de lucru: str.8 Coeficientul de transfer termic se poate stabili prin calcul cu metodele prevăzute în SREN ISO 10077 – 1 şi 2. 24. 65. Valorile propuse asigură. Se consideră risc de accidentare prin cădere prin geam atunci când marginea inferioară a geamului este sub 1 m înălţime.065.1 W/mpoK minim 1.7 Clasele tehnice pentru permeabilite se regăsesc în agrementele tehnice ale producătorului de sisteme sau ale producătorului de tâmplărie. precum si cerintele esentiale stabilite de Legea nr. Bl. 87. va scădea şi factorul de transmisie luminoasă. Et.l. B.ro CUI: RO 17147031. Matei Basarab. conform tipului de geam stabilit de proiectant conform tipului de geam stabilit de proiectant 10 11 Rezistenţa la deschidere/ închidere repetată -ferestre (SREN 12400) -uşi (SREN 12400) 5 000 cicluri 10 000 cicluri 2. 2.6 Izolarea fonică este valoarea declarată de producătorul de sistem şi este stabilită în agrementul tehnic. L109. Se aplică.4 Se referă la rezistenţa geamului. 2. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 4 Rezistenţa la şoc conform tablou tîmplărie 5 6 Capacitatea rezistenţă dispozitivelor siguranţă Indice de izolare zgomot de a de la menţinere 60 secunde cu o forţă de 350 N în poziţia cea mai defavorabilă Min.0 W/mpoK pentru ansamblul tâmplăriei. Ap. 40. acesta trebuie să fie geam de siguranţă sau să fie securizat pe ambele foi ale geamului termoizolant. de regulă. Proiectantul va avea în vedere riscurile de spargere şi accidentare. 26. De asemenea. Bl. se vor consulta recomandările şi coeficienţii daţi de producătorii de sticlă (geamuri). Nr. 237 . Coeficienţii minimi stabiliţi pentru profile şi geam asigură cel puţin coeficientul de 2.r. Acesta este important dacă se doreşte o protecţia solară pentru ferestrele expuse la sud. Delfinului. J40/1162/2005.89.s.625.11 Numărul de cicluri este stabilit de furnizorii de feronerie. 10 din 1995 privind calitatea in constructii modificata cu Legea 123/2007. Bucuresti Tel/Fax: 021.50.0 W/mpoK minim 3. 2. Dacă se doreşte alt tip de sticlă decât cea clară. e-mail: catalin. 2. Sc.S 2. Cu cât factorul de transmitere a energiei solare scade.2.10 Coeficienţii se referă la geamul utilizat.5 Se referă la dispozitivele care trebuie să aibă capacităţile de a menţine partea mobilă într-o anumită poziţie. 3.9. Pentru o izolare fonică mai bună. 2. Mobil: 0733. Placile din policarbonat pot avea o culoare personalizata sau o culoare speciala care elimina efectul de sera. Clasa cea mai puţin performantă este 1. Policarbonat Produsele sunt realizate respectand exigentele legislatiei din Romania in domeniu. uşile dacă sunt prevăzute cu geam. producătorul poate prevedea ca pachetul de geamuri ale geamului izolator să fie realizat cu dimensiuni diferite (de tip 6 + 4) sau cu geamuri speciale conform specificaţiilor tehnice ale producătorilor de geamuri.4 W/mpoK 2. Sediu social: str. o garanţie a funcţionării pentru cel puţin 2 ani în condiţii de utilizare normală. de regulă.c. 6. 2. 42. Sc. Nr. clasa cea mai performantă este 4.minea@clidedesign. la ferestre cu balamale pe orizontală şi mecanisme cu dublă deschidere. De regulă. cei doi factori sunt dependenţi.

Coeficient de dilatare termica liniara intre 0.3. B.orientarea placilor . Lucrari premergatoare Punerea in opera specifica pentru placile din policarbonat. o latura a placilor este etansata prin inchiderea la cald.l.solicitarile de exploatare . CLIDE Design s. Ap. Bl. Nr. 42. montajul Montajul se realizeaza respectand urmatorii pasi: 1.0.3.60 W/m2K. L109.89. 65. Bucuresti Tel/Fax: 021.0. Greutatea placilor este mai mica de 4kg/mp. cu instrument de mare precizie.minea@clidedesign. clasa de combustibilitate este C1.3. Izolarea acustica la zgomot aerian este mai mica de 14 dB. Bl. EXECUTIA LUCRARILOR DE TAMPLARII DE ALUMINIU SI POLICARBONAT 26. Nr. Bucuresti Punct de lucru: str. Sediu social: str.Solventi organici alcool : buna 4. Detergenti: buna 26. Ap.1. placile vor fi inchise ermetic pe cel putin una din laturi. S. Uleiuri lubrifiante : buna 5.S 2. Placile din policarbonat vor respecta urmatoarele performante : 1. .3. placile se inmoaie. Sc. Punerea in opera propriu-zisa. Conductivitate termica la 30 de grade. dupa expunerea la foc. Sc. Pasul 1.2. Delfinului. CONDITII TEHNICE DE CALITATE 26.4. Cerinte de fizica constructiilor Placile din policarbonat avand structura metalica cu distanta intre reazeme de minim 2 metri. 065 W/mK. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Placile multicelulare au 5 celule. 238 . Et. coeficientul de transfer termic este de minim 1. J40/1162/2005. 40. 26.combustibilitate Placile din policarbonat rezista in conditii de variatiuni mari de temperatura (t= -40‖C la + 120‖ C).3. 5. intre 0. 070 mm/mC.625. 3. Clasa de combustibilitate a policarbonatului este C1.06. 2. 87.s. 3.320. 6 pereti.50. Pentru eliminarea fenomenului de capilaritate. fonica. Coeficientul de transfer termic mai mic de 1.065. Matei Basarab.60 k/m2.r.prinderea sistemului din aluminiu de structura de sustinere.Acizi diluati : buna 2.4. e-mail: catalin.c. Mobil: 0733.1. 26. Izolare termica.4. 24. Prelucrarea suprafetelor Placile din policarbonat sunt taiate la lungimea impusa de proiect.2. Rezistenta chimica este urmatoarea pentru substantele: 1. 3. 4. 26.coeficientul de dilatare al placilor 26. 6. se topesc si se strang fara picaturi arzande.Acizi concentrati : medie-buna 3. se va face numai conform prescriptiilor tehnice de montare date de producator sau distribuitor si conform proiectului de executie care trebuie sa aiba in vedere urmatoarele: . rezista la o incarcare mecanica de 150 kg/mp.tipul si grosimea placilor .ro CUI: RO 17147031.060.

Ap.r.c. 26. Catalin Minea 239 . 42. -se aseaza prima placa. 2005.625. Fiecare livrare este insotita de certificatul de garantie si instructiuni de punere in opera si depozitare.ro CUI: RO 17147031.320.065. Matei Basarab. 26. Montajul este ultima operatie dupa executarea celorlalte lucrari de constructive a caror efecte ar putea deteriora placile. Nr. Sc. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE  executia fatadelor din policarbonat multicelular Intocmit : Arh.4.89. Et. 65. Sistemul este impermeabil. zgarierea.l. 6. socio-culturale. Paletii placilor din policarbonat trebuie astfel depozitati si manipulati incat sa se evite deteriorarile mecanice. Influenta conditiilor meteorologice Rezista la soc cu o bila de 1kg de la 1.S 2. CLIDE Design s. S. Rezistenta la inghet-dezghet nu prezinta modificari de aspect ale placilor. Nr. 3.minea@clidedesign.7. Pasul 4. Bl. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR. prin clipsare. murdarirea sau desprinderea foliilor de protectie. 4. Pasul 2. 3. CERINTE SPECIFICE PROIECTULUI Placile din policarbonat sunt agrementate tehnic de Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii din Romania pentru a fi utilizate la realizarea de constructii sportive. 24. 26. Bucuresti Tel/Fax: 021.50. Bucuresti Punct de lucru: str. 3.s. ferite de razele solare si intemperii. J40/1162/2005.6. Pasul 3. RECEPTIA LUCRARILOR La livrare sunt insotite de declaratia de conformitate a producatorului cu agrementul tehnic eliberat pentru acestea. Mobil: 0733. Sediu social: str. Bl. potrivit prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050-1. Structura de sustinere a placilor trebuie sa fie vopsita in stadiul final inainte de montarea placilor. -se prind cele doua placi cu ajutorul conectorului. e-mail: catalin. L109. 26. conform instructiunilor producatorului. -se aseaza a doua placa. 40. 87. Delfinului.3.5m inaltime fara deteriorari. Ap. Sc. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 2. Depozitarea paletilor se face in spatii acoperite. B.5.

min. in sah.625.2. Bucuresti Tel/Fax: 021. J40/1162/2005.la inclinatie de 45°. SR EN 1110.3kg/m2 -rezistenta la rupere.1. numarul acestora fiind in functie de inclinatia acoperisului.la inclinatie de 25°. 150°C Functie de specificatiile producatorului. proiectantul va stabili: . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 27. conforma cu SR EN 1304. 1. 330N/50mm -rezistenta la sfasiere. conforma cu SR EN 13707. cate unul la fiecare a treia tigla. 87. Nr. C 112/1986 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile de constructii si completarile acestea 240 . S.065.minea@clidedesign. min. Delfinului.r. Instructiuni. Pe astereala se va monta o membrana bituminoasa.3buc/ml pazie . DOMENIU DE APLICARE Prevederile prezentului capitol se aplica la: .membrana de hidroizolatii. Ap. avand rezistenta la rupere prin incovoiere min.la inclinatie de 30°.lungimea capriorilor . pe un rand . pe doua randuri. 65. Bucuresti Punct de lucru: str.1.element trecere antena. cate unul la fiecare a doua tigl. min. de tip APP (polipropilena atactica). SR EN 1849. Sc. dolii. 40N ->transversal. 27.89.50. astfel: . CAIET DE SARCINI – LUCRARI PENTRU INVELITORILE CU TIGLA CERAMICA 27. SR EN 12311-1: ->longitudinala.element de tigla de aerisire 1buc/10mp astereala .element capat coama . Et.distanta dintre sipci .s. normative si standarde: SR EN 1304 Tigle si accesorii de argila arsa. Matei Basarab. 3.tigla ceramica . Se vor folosi 12-15 tigle per metru patrat de astereala. 40. Ap. Nr. Sistemul va avea prevazute si elemente speciale cu parazapezi. functie de specificatiile producatorului. PREVEDERI PENTRU MATERIALE Tigla va fi profilata. Sediu social: str.detaliile pentru streasine.3buc/ml coama . min.5N. CLIDE Design s. B. 420N/50mm ->transversal. Mobil: 0733. L109.S 2. min. cate unul la fiecare a doua tigla. e-mail: catalin.element de coama.l. 3. de hidroizolatie. pe un rand . 42.ro CUI: RO 17147031. 24. Bl. Bl. La montaj se vor folosi si accesorii dupa cum urmeaza: . Definitii si specificatii de produse. coame. SR EN 12310-1 ->longitudinala.320. armata cu fibra de sticla si avand urmatoarele caracteristici: -finisaj superior voal netesut de polipropilena (antialunecare) -greutate nominala. 6.c. min. Sc. 30N -stabilitatea la cald. unde este cazul aprox.element de tigla de margine stanga/dreapta aprox.

r. Nr.50.4. Sc. 6. In cazul inclinatiilor de . PREVEDERI PENTRU EXECUTIE Fixarea membranei bituminoase se va face prin fixare mecanica.ro CUI: RO 17147031. 42.panta este sub 30° SI . Matei Basarab. J40/1162/2005.peste 50° se vor fixa mecanic toate tiglele.3. Definitii si caracteristici 27. 65. 40. 3.c. Ap. Catalin Minea 241 .s. Delfinului. e-mail: catalin. 87. Bucuresti Punct de lucru: str. Bl. Ap. CLIDE Design s. Nr.625.minea@clidedesign. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi SR EN 13707 Foi flexibile pentru hidroizolatii.40° se va fixa mecanic tot a doua sau a treia tigla din fiecare rand .89. 3. Tiglele nu se fixeaza mecanic in cazul in care: . B.l. Mobil: 0733. - PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE lucrari de montaj invelitori din tigla ceramica Intocmit: Arh.065. 27. 24. S. L109. Sc. Bl. Bucuresti Tel/Fax: 021. Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperisului.S 2.320.nu sunt specificatii speciale datorate conditiilor meteorologice specifice (si dure). Et. Sediu social: str.

Ap. Bucuresti Tel/Fax: 021. Nr.s. Sc.minea@clidedesign. Delfinului. Bl. Mobil: 0733.320. Bucuresti Punct de lucru: str. CLIDE Design s. Matei Basarab. Nr. Ap. J40/1162/2005. e-mail: catalin. Sc. Sediu social: str. Bl. Et. 3. 42. 40.r.50. 24.ro CUI: RO 17147031.065.l.c. L109. 3. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi H.S 2.89. LUCRARI PENTRU INSTALATII SANITARE INTERIOARE 242 . 65. 87.625. S. 6. B.

Adancimi maxime de inghet. B. S.G.50. Dimensiuni.l. Prescriptii proiectare. J40/1162/2005. Dimensiuni principale. Legea 137/1995 Legea protectiei mediului Legea nr.1. Trasarea pe teren a retelelor de conducte. Nr. Canale ale retelelor exterioare de canalizare. STAS 9827/5/75 Masuratori terestre. Prescriptii fundamentale de proiectare. 24. 766/1997 Hotarâre pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 28.625.Monitorul Oficial 157/1996 Ordinul MI775-98 Norme generale privind stingerea incendiilor 243 .ro CUI: RO 17147031. Ap. Mobil: 0733. Pentru executarea lucrarilor se respecta standardele si normele tehnice in vigoare. Canalizare interioara. Sc. Lavoare. Captari izvoare. Bucuresti Punct de lucru: str. STAS 3051/91 Sisteme de canalizare. Pisoar.89. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. I9-1994 Normativ pentru proiectarea instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare Legea 10/1995 Calitatea in constructii H. Statii de pompare STAS 4165/88 Alimentare cu apa. STAS 1343/0-89 Alimentare cu apa. Prescriptii fundamentale de proiectare. Bucuresti Tel/Fax: 021. GENERALITATI Acest capitol contine specificatiile pentru reparatii generale si pentru instalatiile noi sanitare. Capac si rama de fonta pentru camine de vizitare STAS 6675/1/92 Tevi din policlorura de vinil. e-mail: catalin. Bl. Determinarea cantitatilor de apa de alimentare STAS 10110/85 Alimentare cu apa. canale. Zonarea Republici Socialiste Romania. Conditii tehnice ISO 3213/98 Tevi din polipropilena. CAIET DE SARCINI .minea@clidedesign. Reprezentari. STAS 2066/90 STAS 2383/73 Obiecte sanitare ceramice. Efectul timpului si presiuni asupra rezistentei STAS 7174/90 Fitinguri din policlorura de vinil pentru imbinare prin lipire Obiecte sanitare ceramice. cabluri. CLIDE Design s. 3.LUCRARI PENTRU INSTALATII SANITARE INTERIOARE 28. Dimensiuni principale. 42. Rezervoare de beton armat si beton precomprimat. 65. STAS 1478/90 Instalatii sanitare. Camine pentru bransament de apa STAS 2308/81 Alimentare cu apa si canalizari. Sc. H. 28. 90/1996 Legea protectiei muncii . Ap. STAS 1629/1-81 Alimentare cu apa. Conditii tehnice generale STAS 6686/80 de calitate. STAS 1795/87 Instalatii sanitare interioare. Delfinului. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale.c. 6. Bl. Obiecte din portelan sanitar. 3. Vase de closet. Obiecte sanitare ceramice.R. Matei Basarab.065.G. STAS 297/2/92 Culori si indicatoare de securitate.320. L109. STAS 6054/77 Teren de fundare. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos.S 2. 40. Nr.s. Sediu social: str. 87. Et. 273/1994 Regulament de receptie a lucrarilor in constructii si instalatii aferente acestora. STAS 1540/89 Obiecte sanitare ceramice. STAS 6002/88 Alimentare cu apa.2.R.r.

obiecte sanitare STAS 6686-80 si armaturi STAS 9143-86. Bucuresti Tel/Fax: 021. • Colectoarele orizontale montate ingropat in pamant se vor executa din tuburi si piese de legatura din PVC greu. 6. . montate sub tencuieli la parter si etaj. Mobil: 0733. montate in subsol. lucios.P.2") si robinete cu ventil sferic din alama sau otel (1/2" . 87. imbinate cu dispozitive adecvate. Sc. fara porozitati. • Conductele montate in pereti se vor izola cu izolatii din cochilii.89. Alte materiale trebuie sa fie in concordanta cu specificatiile minime: • Etansarea imbinarilor se va face cu materiale specializate. MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE. 244 . si conducte PVC pentru tronsoane montate in exterior . • Se vor monta armaturi de golire in toate punctele cerute prin proiect. Materiale si Echipamente Pentru alimentarea cu apa rece si apa calda s-au folosit tevi din PP-R. • S-au prevazut conducte din polipropilena ignifuga pentru scurgerea apelor uzate menajere in urmatoarele situatii: . Bucuresti Punct de lucru: str.coloane. Pentru instalatiile de canalizare menajera interioara s-au folosit tuburi.3/4" cu mufe filetate pentru tevi din otel (la puncte de consum montate in perete).minea@clidedesign. Ap.r. Robinetele de golire vor fi drepte cu cep STAS 1602/80. Et.320.) . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi P118/99 Ordonanta nr. • Pentru racordarea la punctele de consum (baterii amestecatoare sau robinete de serviciu) se vor monta armaturi de inchidere si reglaj: . 3. Bl. • Legaturile se vor executa din tevi din polietilena de inalta densitate. coturi si ramificatii din polipropilena . 24. S. • In cadrul aceluiasi obiectiv. Nr.3. Bl. • Prin proiect se solicita dop filetat din PP cu lant pentru protectia racordului pentru port-furtun. 3.065.colectoare orizontale.coltar 1/2" cu racord pentru legaturi flexibile (la puncte de consum montate pe obiecte de portelan sau M. 42. 60/97 C 56/1985 NGPM-1996 Normativ privind siguranta la foc Ordonanta privind apararea contra incendiilor Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente Normele generale de protectia muncii elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Sanatatii 28.2").drept 1/2" . Matei Basarab. cu smaltul dens. Sediu social: str.625. VERIFICAREA CALITATII 28. CLIDE Design s. J40/1162/2005. fara imperfectiuni si porozitati care sa duca la aparitia ruginei in material. care sa permita mentinerea igienei perfecte. Sc. Nr. e-mail: catalin. cu mufe filetate pentru asamblarea cu tevi de PP-R (3/8" .s. L109.legaturi de la obiectele sanitare. 40. imbinate prin mufare având inel de cauciuc pentru etanşarea îmbinării şi cu respectarea strictă a instrucţiunilor producătorului. si vor fi din portelan sanitar vitrifiat cu finisaj deosebit fara imperfectiuni. Delfinului. B. Ap. toate obiectele sanitare si armaturile de utilizare trebuie asigurate de un singur furnizor ale carui referinte sa ateste calitatea produselor furnizate.1. Armaturile prevazute vor corespunde presiunilor de lucru cerute prin proiect: pana la presiuni de 10 bar se vor utiliza robinete de trecere cu cu ventil sferic. . omologate.c. din otel la un capat si racord olandez pentru racordul piesei port-furtun la celalalt capat.3. Dimensiunea in proiect 1/2".ro CUI: RO 17147031. cu corp de alama pentru turnat AmT1 si mufa filetata pentru racordarea la tevi. 65.50.l. • Obiectele sanitare din fonta emailata vor fi cu emailul continu. • Toate obiectele sanitare vor avea culoarea indicata in proiect.S 2. montate accesibil in ghene pe inaltimea parterului si a etajelui.

vor fi supuse incercarilor: o de etanseitate...-> 1200 N/mm2 28...... L109........... . 3.. 6... o de rezistenta.... Materialele utilizate PEHD si PVC trebie să se încadreze .. 2..4 W/m°K. 245 ..S 2. 24... . Coeficientul de conductibilitate termica la 20°C………… .. Manipularea se poate face manual pentru fiecare tub în parte sau cu dispozitive pentru mijloace mecanizate.. etc. În reţelele instalaţiilor interioare de apă .r. incluziuni sau alte defecte vizuale cu ochiul liber. Ap..23 N/mm2.. SDR 17... S.4. Matei Basarab.ro CUI: RO 17147031. stivuire.. lumina solară directă. 40. J40/1162/2005... Conducta de alimentare cu apa potabila va fi din ţeava de polietilena de înalta densitate PEHD-80.. Verificarea caitatii materialelor folosite se va face vizual si se probeaza prin documentatii de certificare a calitatii care trebuie sa insoteasca lotul livrat.....50 m pentru evitarea posibilelor deformări în timp.. având 0 90 x 5. Tuburile din polipropilena/PVC se aranjează ordonat pentru transport/depozitare trebuie prinse convenabil pe toata lungimea pentru evitarea deteriorării la extremităţi (mufe). 3...1...... Bl.50.. ... CLIDE Design s....) manipularea se va face obligatoriu manual pentru evitarea oricăror deteriorări..2. 87. e-mail: catalin...... apa calda menajera... Coeficientul de dilatare lineara ... Generalitati Faze de lucru: • Trasarea locatiei pentru conductele de apa ...14 mm/m.. La temperaturi joase operaţiunile de transport.....l. Manipulare.320......... Robinetele vor fi verificate inainte de montare prin executarea câtorva manevre de inchidere deschidere pentru constatarea asamblarii corecte a tuturor pieselor componente. 65... 6...... Sc.. Verificarea Calitatii.....4. obiectele sanitare si a conductelor de canalizare . 42..... Principalele caracteristici ale PEHD sunt : 1..... 3..... canalizare gravitationala....1 mm .. Et. Stivuirea se va face pe suprafeţe orizontale şi uniforme.. de la punctul cel mai de jos..0 MPa 5. EXECUTIA LUCRARILOR..... Alungirea la rupere . iar protectia termoizolatiei se va face cu folie de material plastic.minea@clidedesign. ferite de intemperii.. • Montarea conductele de apa si obiectele sanitare . Rezistenţa minima echivalenta (MRS)……………………. CONDITII TEHNICE DE EXCUTIE SI MONTAJ 28... 4..065.6........ pentru celelalte materiale utilizate (obiecte sanitare.c.. Bl.. Delfinului.960 kg/m3. pana la invelitoare (inclusiv). din clasa de presiune Pn 6...> 945 .. instalare trebuie efectuate cu grijă maximă ţinând cont de proprietăţile/comportarea materialelor în aceste condiţii climaterice. Nr. Densitate………………………………………………….. Tuburile nu trebuie depozitate la o înălţime mai mare de 1. în prevederile normativului I 1 / 78.. • Imbinarea si montarea conductelor de canalizare ...-> 0........ B....s... Sc... 28.. in ceea ce priveste rezistenţa şi condiţiile de montaj. comune pentru incediu şi consum menajer se vor folosi numai ţevi din OL Zn.. Depozitare Toate materialele aprovizionate trebuie să fie însoţite de Certificatul de calitate şi agremente tehnice respectiv Declaraţie de conformitate ale producatorului. Depozitarea se va face în locuri special amnajate.... Ap......3. Toate conductele sistemelor instalate apa rece...-> 8.... Modulul de elasticitate de fluaj la pliaj ....... Bucuresti Tel/Fax: 021.. Livrare.. Nr.89....... Limita de curgere.625. Sediu social: str.. o de functionare...-> 20 .-> 0....... .> 600 %... Mobil: 0733... Bucuresti Punct de lucru: str.. în locuri ferite de umezeală.. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Izolatia termica a conductelor se va face cu cochilii izolatoare... Pe partea interioara si exterioara tevile nu trebuie sa prezinte fisuri..... 7..

89. Sc. În căminul de ramificaţie pe conducta din material plastic se prevede un organ de închidere care se va închide în caz de incediu.l. Ap. Delfinului. e-mail: catalin. La montarea conductelor in plasa pe un singur rand sau pe mai multe randuri. Acest material este cerut de I9-1995 care nu permite folosirea altui material pentru conducte in cazul in care cladirile sunt prevazute cu hidranti interiori.s. 3. La montarea conductelor zincate.625.50. Executia instalatiilor de apa si canalizare se va face coordonat cu celelalte instalatii (termice.minea@clidedesign. In cazuri specifice in care aceste instalatii au fost recent reabilitate se va prezenta situaţia specifică pentru fiecare scoala. vizitabile.c. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi În cazul în care se folosesc reţele separate pentru incediu făţă de alte reţele pentru care se utilizează materiale plastice . Bl. Pentru legaturile la obiectele sanitare de la coloane si conductele de distributie se prevad tevi zincate.2. CLIDE Design s. Izolatia termica se va face cu material izolant tip ARMAFLEX sau similar montata prin lipire si protejata la exterior cu folie. Se va prezenta in proiectul tehnic conductele ce se vor păstra pe poziţie si cele care vor fi inlocuite. Instalatii Sanitare Interioare Dezafectarea instalatiilor sanitare interioare existente In general toate instalatiile sanitare existente vor fi dezafectate. Dimensiunile variaza intre 1/2" . La montarea conductelor din Ol Zn se vor respecta instructiunile din I9/1995 . acestea se vor separa din exteriorul clădirii. nu se admit imbinari. Ap. 42. Instalatia de distributie se traseaza conform proiectului. se vor folosi imbinari demontabile. Sustinerea conductelor se va face cu bratari. manevrarea robinetelor. precum si pentru intretinere. In portiunile in care conductele traverseaza elementele de constructii. Nr. Montarea conductelor Conductele de apa potabila de distributie. 24.S 2. Bucuresti Tel/Fax: 021.065. Matei Basarab. Se vor face imbinari cu racorduri olandeze numai in locuri accesibile. Et. Distantele minime in cm intre conductele montate pe traseu paralel: 246 . In cazul in care golurile lipsesc se vor executa prin forare.2" In cazurile in care sunt necesare interventii frecvente in timpul exploatarii. se va lasa spatiu suficient intre randurile de conducte si elementele de constructii pentru plecarile derivatiilor. imbinarea trebuie facuta prin fitinguri zincate si ca urmare urmatoarele activitati trebuie executate cu atentie: • Executarea filetului • Polizarea filetului • Imbinare prin infiletare prin fiting-uri si armaturi Inainte de inceperea executiei va studia cu atentie traseele conductelor de apa si canalizare prevazute in proiect. Bucuresti Punct de lucru: str. J40/1162/2005. 87. În această din urmă situaţie instalaţiile interioare de apă de consum se pot executa din PEHD dar instalaţiile interioare de incediu se execută numai din ţeavă de OL Zn cu diametrul de 2 ". L109. 28. Pe coloanele de canalizare se va monta piesele ce curatire. electrice).ro CUI: RO 17147031. 6.4. reparatii etc. 40.r. 3. revizii. Sediu social: str. Mobil: 0733. Nr. Trecerea conductelor prin pereti sau fundatii se va face prin golurile precizate in proiectul de rezistenta pe care executantul constructiei are obligatia de a le executa. Montarea conductelor se va face pe traseele prevazute in proiect cu pantele specificate. Bl. Se va prezenta modul de evacuare a materialelor dezafectate. B. Sc.320. racord si legaturi au fost prevazute din tuburi de polietilena de inalta densitate. S. 65.

1" 1.7 7.r. Nr.l.1/4" .7 6.065.s. Matei Basarab.1.1 5.ro CUI: RO 17147031. e-mail: catalin. 42. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Referinţa Intre conturul conductelor neizolate Intre conturul conductei neizolate si constructia finita Intre fetele exterioare a conductelor izolate Intre fata exterioara a izolatiei si constructia finita Intre flansele armaturilor a doua conducte apropiate Distante minime (cm) 3 3 4 4 3 La conductele izolate. Mobil: 0733.1 6. S.1 6. 24. 3. 3/4" .7.9/1994) Diametrul conductei nominal 3/8" . 40. Et. asa cum sunt prevazute prin proiect.3 4.6/1986.2. Sediu social: str.50. 87. Fata de conductorii electrici (1. Suportii fixi daca nu sunt precizati ca pozitie prin proiect. Nr.0 3. Bucuresti Tel/Fax: 021. Delfinului. Sc. Ap.c. 3. asa cum se mentioneaza prin proiect. B.1/2" 2" .2 5.1.1/2" 3" 4" sau peste neizolate (m) 3. Distantele recomandate intre suportii mobili ai conductelor de apa (I. L109. Bucuresti Punct de lucru: str. Temperatura 40oC Temperatura 60oC (m) (m) 100 115 125 135 150 90 100 110 120 130 ficsi. traseele conductelor instalatiilor de apa vor fi montate la distante normate prin normativul I. Se pot utiliza si alte tipuri de sustineri cu conditia acceptarii lor catre proiectant. CLIDE Design s.0 4. Bl. Sc. se vor monta dupa cum urmeaza (I. Conductele vor fi sustinute prin suporti suspendati. 65.89.625.1/2" 3" 4" 247 . Suportii de sustinere a conductelor trebuie sa asigure deplasarea conductelor prin dilatare fara modificarea geometriei traseului.1/4"" 2" 2.minea@clidedesign. Ap. pozitia armaturilor va fi decalata astfel incat distanta intre flansa armaturii si conducta apropiata sau izolatia acesteia sa fie 3cm. respectiv I.S 2.9/1982): Diametrul nominal Distanta intre suportii Distanta intre suportii ficsi.5 Preluarea dilatarilor conductelor de apa calda de consum se realizeaza prin schimbari de directie si schimbari ale nivelului traseului etc.000V) sau conductele de gaze combustibile. J40/1162/2005.1/2" 3/4" .0 5. 6.320. tipizati. Bl.5 izolate (m) 2.

Nr.8. sudura realizându-se omogena. 3. S. pentru cazul temperaturilor > 5°C sau în cazul temperaturilor < 5°C. 65. acelaşi tip de polietilena PE 80. 3. in zidarie luandu. La efectuarea îmbinarilor prin sudare este foarte important sa se realizeze o buna aliniere axiala a conductelor şi se vor curaţa bine capetele conductelor de impuritaţi. Ap.7(1. Sc. Sudura se poate executa în doua moduri: 1. instruirea şi verificarea cunoştiinţelor sudorului de catre producator sau organisme autorizate. respectarea parametrilor de sudura: presiune (apasarea suprafeţelor) şi timp. racord/racord) în zona de sudura la temperatura necesara şi din aplicarea asupra acestora a unei presiuni necesare. Cunoaşterea procedurii de sudare şi a aparaturii de sudura deperformanţa corespunzatoare.50. Factorii care condiţionează realizarea sudurii şi rezistenţa la presiunea interioara sunt: 1. Sudura cap la cap cu rezistenţă Procedeul consta din pregatirea şi apoi încalzirea pieselor de asamblat (conducta/conducta. Sediu social: str. 4. cu termoelemente. Examinarea vizuala a sudurii. ce poate duce la fragilitatea sudurii. legaturile conductelor spre obiectele sanitare se realizeaza ingropat in slituri orizontale sau verticale. fara aport suplimentar de material. Testele de anduranţa constau în încarcarea cu acelaşi tip de sarcina constanta a ţevii şi a sudurii. Se pot utiliza suporti propusi de constructor cu conditia acceptarii lor de catre proiectant. CLIDE Design s.3) gr/10 min. care permit controlul valorii presiunii aplicate. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Suportii ficsi se vor realiza conform detaliilor omologate. Realizarea acestui procedeu trebuie sa se faca în condiţiile verificarii temperaturii de sudare şi prin utilizarea aparatelor de sudura. 2. Daca nu se precizeaza altfel prin proiect. vântului.De regula. sudorii vor fi instruiţi de producatori sau atestaţi de institutii autorizate. 87. Raportul rezistenţelor realizate ţeava/sudura trebuie sa fie > 0.625. prelata sau folie de plastic) care trebuie sa acopere maşina de sudura şi sudorul şi care va fi încalzita cu ajutorul unui generator de aer cald. temperatura exterioara care poate influenţa sudura. Nr. pentru sudura pieselor electrosudabile (manşoane. Bl. 42. 24. Bl. în prezenţa beneficiarului reţelei. sau. B.4 0. 5. 4. oglinda) şi al presiunilor (presarii) indicate pe afişajul aparatului de sudura.320. nu a sudurii. conducta/racord. în caz de temperaturi > 40 . Bucuresti Tel/Fax: 021. 2. precum şi timpul de racire înainte de îndepartarea clemelor de fixare ale dispozitivului de poziţionare. în scopul obţinerii unei temperaturi niforme pe tot conturul tubului. Calitatea sudurii este determinata de urmatorii factori: 1. iar în masura în care este posibil. etc. care presupune: obţinerea de la producator a schemei şi procedurii de sudura. coliere de priza). Ap. pentru a evita răcirea brusca. protecţia locului de munca prin acoperire.topire MFI sa fie cuprins între 0.45 °C şi expunere directa la razele soarelui.minea@clidedesign.s. Bucuresti Punct de lucru: str. Testarea sudurii se poate realiza prin îndoirea ansamblului sudat pâna la un unghi de180°.c. Mobil: 0733.065. Îmbinarea conductelor şi racordurilor de PEHD Îmbinarea conductelor PEHD se va face prin sudura sau cu flanşe in functie de recomandarile producatorului . extremitaţile opuse ale tubului de sudat se obtureaza pentru a reduce cât mai mult posibil racirea suprafeţelor sudurii prin acţiunea curenţilor de aer. 3. prin necesitatea unei protecţii (cort. proba neprezentând semne de ruptura.l.r. factorul de sudura este egal cu 1. 6. Aceşti factori permit controlul temperaturii termoelementului (disc. L109. sau la un test de tracţiune a ansamblului sudat al carui rezultat trebuie sa fie o cedare a ţevii.se la montaj masurile necesare pentru a permite dilatarea conductelor ingropate. deci o sudura prin fuziunea capetelor. adica indicele de fluiditate . compatibilitatea materialelor sudate. Sc. J40/1162/2005.S 2. 3. Et. Delfinului. 2. Matei Basarab.89. prin timpul de sudura.ro CUI: RO 17147031. 40. e-mail: catalin.. cap la cap cu disc (oglinda) cu rezistenţa. 248 .

Calitatea sudurii este determinata de urmatorii factori: > Aparatul de sudura sa fie ales astfel încât sa aiba posibilitaţile de autotestare şi capacitate de înmagazinare a datelor realizate la fiecare sudura. factorul de sudura este > 1. (gât) se va avea în vedere corelarea flanşelor metalice adiţionale cu cele ale robinetelor. 65. Procedeul de îmbinare cu flanşe este cel clasic. specificaţii de întreţinere a aparatului. Armaturile se vor monta tinand seama de urmatoarele conditii: • usor accesibile • usor demontabile • Toate armaturile in timpul executiei vor fi montate in pozitia inchis. pentru a se evita degradarea lor. prin testul de tracţiune şi/sau îndoire unde ţeava trebuie sa cedeze înaintea sudurii . J40/1162/2005. • de inchidere si reglaj. CLIDE Design s.065.320. Aceasta va fi montata in conformitate cu instructiunile producatorului . e-mail: catalin. Bucuresti Punct de lucru: str. • de golire • de retinere • de siguranta Acestea se vor monta in pozitiile indicate prin desenele proiectului. prin intermediul adaptorului de flanşe. Montajul obiectelor sanitare se va face prin intermediul consolelor. Respectarea prescripţiilor privind factorii de mediu. B. în prezenţa beneficiarului reţelei. Matei Basarab. şuruburilor cu dibluri. 87. > Probele de presiune.ro CUI: RO 17147031. coliere de priză) Procedeul consta din pregatirea şi apoi electrosudarea pieselor (manşoane. Robinetele de golire vor fi drepte cu cep.l. Montarea obiectelor sanitare Obiectele sanitare şi accesoriile acestora se pot monta numai după ce s-au efectuat proble de presiune ale reţelelor de distribuţie apei reci şi calde ce consum şi după ce s-au terminat lucrările de finisare din încăperi. prin intermediul unor dispozitive tip.s.S 2. Sc. instrucţiunile producatorului de ţeava privind procedeul de sudura. sunt mai importante decât aparatul de sudura. coliere de priza) pe tub. S. drept sau coltar. cu lanţ pentru protecţia racordului pentru portfurtun. cu ajutorul rezistenţelor încorporate în piese.625. corp din alamă turnată AMT 1 şi mufa filetată pentru racordarea la ţevi de oţel la un capăt şi racord olandez pentru racordarea piesei portfurtun la celălalt capăt. Nr. > Testele ce se pot realiza pot fi facute prin citirea corecta a codurilor. Îmbinarea cu flanşe La îmbinarea cu flanşe. De regula. condiţiile mediului şi pregatirea. Ap. 3. Bucuresti Tel/Fax: 021. Nr.89. Sudura cu termoelemente a pieselor (manşoane. Obiectele sanitare trebuie montate dupa ce finisajele peretilor au fost executate. Probele de presiune trebuie sa asigure ca raportul rezistenţelor la presiunea de proba şi etanşeitate comparata ţeava/sudura sa fie >1. folosindu-se şuruburi şi piuliţe din oţel cadmiat şi garnituri din carton impregnat cu ulei grafitat Armaturi Se vor prevedea dupa caz urmatoarele armaturi: • de trecere pentru montaj aparent sau ingropat. Delfinului. Ap. 6. înălţimea de montaj prevăzută în proiect se măsoară de la cota pardoselii finite. dupa standardele ISO.50. STAS 1602.r. În cazul acestui procedeu. Bateria trebuie montata pe lavoar dupa ce se monteaza lavoarele .minea@clidedesign. instruirea şi verificarea cunoştiinţelor sudorului de catre producator sau alte instituţii autorizate. după caz. 24. 40. Mobil: 0733. Sc. Se vor uiliza robinete de golire cu dop filetat din PP . în funcţie de presiune. Sediu social: str. Montarea lavoarelor Lavoarele trebuie fixate de elementele cladirii. 3. 6. L109. Se vor monta armături de golire în toate punctele de minim. 249 . Bl. 42. Bl.c. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 5. Et.

se verifica cu polobocul. Et.320. se vor prinde de pardoseala cu bolturi speciale si garnituri din cauciuc. Delfinului.r. ape Distanta intre piesele de curatire.89. Sc. Bucuresti Punct de lucru: str. pentru suporturile conductelor pentru canalizare. • se vor evita traseele pe sub utilaje. indiferent de materialele din care sunt facute. 42.3 nivele. precum si pe traseele liniare lungi.4/0.l. Ap. se vor folosi suporturi galvanizate si omologate sau cele propuse de furnizorul tubulaturii.C. Mobil: 0733. minimum una pe metru de traseu. 6. Vasele de W. 65. Se verifica daca bolturile respective se potrivesc cu pozitia gaurilor vasului. Colecatrea apelor pluviale re relizează prin receptoare de terasă din Ol inox ( opţiunea proiectantului pentru fiecare lucrare ) cu folie de contact şi încălzire electrică. La montarea tuburilor de scurgere. Sediu social: str.S 2.625.50. Curatire si verificare Se vor prevedea tuburi de curatire la schimbarile de directie. L109.minea@clidedesign.70 100 Distanta intre piesele de curatire. 28. Bl.4. Bucuresti Tel/Fax: 021. deasupra ultimei ramificatii si intre acestea la 2. • racordurile la coloane sau colectoare la un unghi de 45o. 3. S. iar piesele speciale vor fi conform STAS 1515/86 si STAS 1694/95. la distantele urmatoare: Diametrul nominal (Dn) 50 . • se vor evita schimbarile de directie la unghiuri de 90o. Daca este nevoie. pentru a aduce vasul in pozitie orizontala. Inaltimea de montaj a pieselor de curatire pe coloane va fi de 0. Sustinerile propuse de contractorul lucrarii vor fi supuse aprobarii.3. La conducte se vor monta sustineri astfel: • la traseele orizontale si veticale. ipsos etc. 3. se vor respecta urmatoarele: • reducerea la strictul necesar a numarului schimbarilor de directie.s.C. 87.065. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Montarea vaselor W. intre vas si pardoseala se pun bucati de teava din plumb si locul se umple cu ciment alb. dupa cum urmeaza: • in grupuri sanitare. daca nu se prevede altfel prin proiect..c. Ap. • La montarea colectoarelor si sifoanelor se vor respecta detaliile din proiect si instructiunile furnizorilor. la fiecare imbinare. Bl. 40. ramificatii greu accesibile pentru curatire. Nr. sifoane simple cu racorduri laterale. Ventilarea conductelor de canalizare 250 . Scurgerea şi colectarea apelor pluviale Scurgerea apelor pluviale se realizează prin conducte şi piese PEHD îmbinate cu mufe cu electrofuziune sau mufe cu garnituri O ring. e-mail: catalin.ro CUI: RO 17147031. J40/1162/2005.8m la pardoseala Scurgeri de la pardoseli Se monteaza sifoane de pardoseala pentru colectarea apelor accidentale sau de la curatenie in pozitiile prevazute in proiect. ape conventional curate uzate menajere 15 20 6 12 Pe coloanele de scurgere se vor prevedea tuburi de curatire la baza coloanei. Pozitia orizontala a vasului W. lnsalatiile de canalizare Conducte de canalizare Produsele trebuie sa corespunda normelor de calitate asa cum s-a specificat anterior si in STAS 1515/86. Toate capetele conductelor trebuie astupate pentru a le proteja impotriva patrunderii de pamant. B.C. Nr. CLIDE Design s. 24.. Matei Basarab. Sc. Bazinul se va monta la vas cu suruburi speciale si garnituri din cauciuc Protectie Obiectele sanitare se vor proteja pana la finalizarea lucrarilor pentru a evita deteriorarea.

10 si toate reglementarile tehnice la care se refera acesta.8mm). B. Cap.3 . • Racorduri elastice intre conductele de distributie si agregatele hidromecanice.l. asa cum sunt prevazute prin proiect: • ventilare principala prin prelungirea coloanelor peste invelitoare. 42. Izolatie fonica a conductelor Se vor respecta cu strictete toate masurile prevazute prin proiect. Conductele interioare de canalizare vor fi supuse la: • Incercarea de etanseitate • Incercarea la functionare Incercarea de etanseitate se va verifica pe traseul conductelor si la punctele de imbinare. • Incercarea de functionare a conductelor de apa rece si apa calda. o prin racordare la o coloana de ventilatie invecinata. CLIDE Design s. Bucuresti Punct de lucru: str. . 28. Verificarea se va face prin deschiderea simultana a robinetelor de consum.prin racordare la o coloana de scurgere invecinata cu iesire directa.4. Incercarea de functionare se va face prin alimentarea cu apa a obiectelor sanitare. TESTE SI VERIFICARI Conductele de apa rece si calda vor fi supuse la urmatoarele incercari: • Incercarea de etanseitate la rece.5.C. 65. Mobil: 0733. Sc.065.5 presiunea de regim dar nu mai mica de 6bari. Presiunea de incarcare va fi egala cu 1. Conductele se vor mentine sub presiune cel putin 20 min. 24.4. 28.625.50.ro CUI: RO 17147031. Delfinului.1. S. In acest interval nu se admite scaderea presiunii. • ventilare in cascada prin gruparea succesiva a ventilatiilor principale de la acelasi nivel sau nivele diferite. Incercarea de etanseitate la presiune la rece ca si incercarea de etanseitate si rezistenta la cald se vor executa inainte de montarea armaturilor de srviciu la obiectele sanitare.320. e-mail: catalin.minea@clidedesign. socluri din beton etc. Bucuresti Tel/Fax: 021. Racordarea coloanelor de ventilatie secundara la coloanele de scurgere se va face sub un unghi ascutit cu varful in jos. 251 . 87. Ap. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Se vor realiza conducte de ventilare primara si secundara. 6. Se vor aplica toate prevederile Normativului I 9-94. Bl.s. verificându-se conditiile de scurgere. extremitatile conductelor fiind obturate de dopuri. 28.V. 40. Sediu social: str. Coloanele de ventilare ale canalizarii se realizeaza din tuburi de P. 3. • Incercarea de etanseitate si rezistenta la cald a conductelor de apa calda. asamblate si montate conform I. in vederea realizarii unei singure iesiri peste invelitoare.S 2. 3. Nr. neplastifiat.r. Sc. de elementele fixe ale constructiei (pardoseli. Incercarea de functionare se va face dupa montarea armaturilor la obiectele sanitare. J40/1162/2005.). Bl.c. Abateri Admisibile La instalatiile sanitare nu e admit pierderi de presiune in timpul testelor cu apa si nici scurgeri de apa la canalizare. • Izolarea fonica prin tampoane de cauciuc a soclului flotant al agregatelor hidromecanice. Ap. • ventilare secundara: -separata pana deasupra invelitorii.0. Incercarea de etanseitate consta in umplerea cu apa a conductelor pâna la nivelul de refulare din sifoanele de pardoseala si a obiectelor sanitare. Matei Basarab.5. Nr.1/1978 sau din fonta de scurgere. impotriva transmiterii zgomotelor si anume: • Bratari de sustinere la conductele din metal cu strat antifonic (cauciuc sau pasla 0. L109.89. Et.

87.S 2. Nr. Sc. Et.c.l. CLIDE Design s. sistemele si obiectele sanitare sunt montate conform proiectului • Daca s-au folosit materiale adecvate si daca traseele conductelor sunt conform proiectului. S. 3. 28. apa calda Executie imbinari cu electromufe tevi PEHD canalizare pluviala Executie imbinari cu mufa si garnitura la tevi PP si PVC Montaj hidranti interiori Executie teste si verificari. Ap. sistemelor si obiectelor sanitare • Functionarea normala a obiectelor sanitare.minea@clidedesign. Ap. - PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE Executie instalatii sanitare interioare Executie termosudura la conducte PPR pentru apa rece. cat si aspectul estetic general al instalatiilor sanitare. 3.50.5. Mobil: 0733. • Montarea corecta a sistemelor pentru sustinerea conductelor.320. Nr.065. Bl. Matei Basarab. e-mail: catalin. 24. J40/1162/2005.ro CUI: RO 17147031. Sediu social: str. Sc. probe la instalatiile sanitare interioare Intocmit: Arh. 40. 6. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 28.r. Delfinului. Bl.s.89.2. B. L109.6. 65. robinetelor. Catalin Minea 252 .625. Verificari • Daca toate robinetele. 42. Bucuresti Tel/Fax: 021. Bucuresti Punct de lucru: str.

625. 40. S. 3.S 2. Nr. Delfinului. Bl. CLIDE Design s. B.50. Sc.LUCRARI PENTRU INSTALATII DE APA SI CANALIZARE EXTERIOARE 253 . Bl. 42. 87. Sediu social: str.r. Sc.89. e-mail: catalin. Ap. Et. 6.l.320.c. Bucuresti Punct de lucru: str. Mobil: 0733. L109.s. 24.ro CUI: RO 17147031. Ap.minea@clidedesign. 3. Bucuresti Tel/Fax: 021. J40/1162/2005. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi I.065. Matei Basarab. Nr. 65.

Prescriptii fundamentale de proiectare. L109. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale.s. de canalizare menajera si instalatiile hidraulice in constructii. Determinarea debitelor de apa de canalizare. STAS 9827/5/75 Masuratori terestre. 3. STAS 3051/91 Sisteme de canalizare. S. Camine pentru bransament de apa STAS 2308/81 Alimentare cu apa si canalizari. Ap.89.065.320. Canale ale retelelor exterioare de canalizare. 65.ro CUI: RO 17147031. 6. STAS 1629/1-81 Alimentare cu apa. Sc. Rezervoare de beton armat si beton precomprimat. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. I9-1994 Normativ pentru proiectarea instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare Legea 10/1995 Calitatea in constructii Legea 137/1995 Legea protectiei mediului Legea nr. Delfinului. Prescriptii proiectare. 87.S 2.r. Prescriptii proiectare. Bucuresti Punct de lucru: str. 42.minea@clidedesign.625. Ap. canaluri. Captari izvoare. Efectul timpului si presiuni asupra rezistentei STAS 7174/90 Fitinguri din policlorura de vinil pentru imbinare prin lipire STAS 7656/90 Tevi din otel sudate longitudinal pentru instalatii. La executarea lucrarilor se vor respecta normativele. 60/97 Ordonanta privind apararea contra incendiilor C 56/1985 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente NGPM-1996 Normele generale de protectia muncii elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Sanatatii 254 .c. 90/1996 Legea protectiei muncii .1. Mobil: 0733. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 29. Sc. Conditii tehnice ISO 3213/98 Tevi din polipropilena. B. 24. Bucuresti Tel/Fax: 021. e-mail: catalin. Nr. GENERALITATI Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificatii tehnice privind lucrarile de alimentare cu apa potabila si de incendiu. Et. Capac si rama de fonta pentru camine de vizitare STAS 6675/1/92 Tevi din policlorura de vinil. 40. STAS 1846/90 Canalizari exterioare. standardele si regulamentele tehnice in vigoare.50.Monitorul Oficial 157/1996 Ordinul MI775-98 Norme generale privind stingerea incendiilor P118/99 Normativ privind siguranta la foc Ordonanta nr. Sediu social: str. Matei Basarab. STAS 1343/0-89 Alimentare cu apa.l. Bl.2. cabluri. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. Nr. STAS 6002/88 Alimentare cu apa. CLIDE Design s. Trasarea pe teren a retelelor conducte. CAIET DE SARCINI – INSTALATII DE APA SI CANALIZARE EXTERIOARE 29. 29. STAS 1478/90 Instalatii sanitare. J40/1162/2005. 3. Bl. Statii de pompare STAS 4165/88 Alimentare cu apa. Determinarea cantitatilor de apa de alimentare STAS 10110/85 Alimentare cu apa.

Daca Proiectantul solicita. trebuie inlocuite pe cheltuiala Contractorului. In caminele de vane au fost prevazute fitinguri conform STAS 7174/90. Ap. Bl. se vor folosi imbinari cu flanse sau mufe. Apele uzate menajere vor fi canalizate prin ţevi PVC cu mufe şi garnituri. Toate conductele.625. tipuri. Generalitati In lucrari se vor incorpora doar materialele si echipamentele noi. accesoriilor si fitingurilor trebuie aprobate de Proiectant. Sc. Nr. 6.minea@clidedesign.c. fiting-urilor si accesoriilor. Nu se vor livra materiale pe santier fara aprobarea Proiectantului. structuri si echipamente trebuie prevazute de Contractor si se vor indeparta dupa finalizarea prospectarii. Pentru conductele de scurgere se folosesc tuburi PVC/ din polipropilenă ignifugă.s. Caminele vor fi acoperite cu capace si rame de fonta conform STAS 2308/81. Bl.320. Nr. fiting-uri sau accesorii defecte dupa montare. Contractorul trebuie sa dea astfel de probe de lucrari sau inisaje.ro CUI: RO 17147031. Armaturile utilizate sunt specifice fiecări tip de ţeavă folosită.89. Statia de pompe si hidrofor pentru alimentare cu apa va fi conform STAS 10110/85. Toate materialele si echipamentele vor fi verificate si aprobate de Proiectant. fiting-urile si accesoriile trebuie mentinute curate pana la utilizare si montarsi trebuie sa fie conform tipului cerut. Caminele de vane se vor prevedea conform STAS 6002/88. Bucuresti Tel/Fax: 021. Apa Lucarile pentru sistemul de alimentare cu apa trebuie sa include dar nu trebuie neaparat sa se limiteze la urmatoarele: • Asezarea si instalarea conductelor de apa si accesoriile de la alimentarea cu apa. L109. 3. J40/1162/2005. MATERIALE SI EXECUTIE 29. fiting-urile si accesoriile trebuie examinate inainte de folosire. Conductele. Rezervorul de apa a fost prevazut conform STAS 4165/88. Et. aici pot fi necesare interventii în timpul exploatarii si din acest motiv. 65. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 29. Ap. Astfel de probe trebuie depozitate. Matei Basarab. 3. Sediu social: str. Sc. fie la inceputul fie in timpul lucrarilor trebuie predate probe de material deoarece s-ar putea sa fie necesar sa se demonstreze ca sunt conform Specificatiilor. Pe conducta de canalizare s-au prevazut camine de vizitare conform STAS 2448/82. transportului si descarcarii pentru a impiedica deteriorarea conductelor.l. Bucuresti Punct de lucru: str. Materialele si echipamentele folosite trebuie sa corespunda probelor abrobate si/sau specificatiilor. 40. Pentru caminele de vizitare sau armaturi se vor folosi tuburi prefabricate din beton .3. Reteaua exterioara va fi dotata cu hidranti subterani Dn=65mm . 29.r.S 2. 42. B.3. livrate si testate cum este indicat de Proiectant pe cheltuiala Contractorului. CLIDE Design s.3. Pentru alimentarea cu apa rece s-au prevazut tevi din polipropilena ISO 3213/98. Trebuie avuta grija in timpul incarcarii. S.1. ex. Orice deteriorare a invelisurilor conductelor trebuie reparata asa cum se indica de catre Proiectant. 255 . Daca se descopera conducte. Pentru a demonstra competenta lucrarilor sau pentru a facilita alegerea unor texturi.3.065. impachetate. 87. Mobil: 0733. finisajeor si suprafete. 29. Conductele de apa potabila si de incendiu vor fi din teava de PEHD si respectiv din teava de otel zincat sudate longitudinal cu filet si mufa avand Dn 3/4 -4". sau va fi utilizata reteaua stradala de incendiu . Santuri de prospectare Santurile de prospectare pentru conductele subterane. 24. Caminele de canalizare vor fi acoperite cu capace si rame conform STAS 2308/81.2. si nici o piesa care este defecta nu trebuie folosita. • Se testeaza si se porneste sistemul de alimentare cu apa pentru a satisface cerintele Proiectantului. Metodele de transport si manipulare a conductelor.3.50. Delfinului. e-mail: catalin. mufe filetate sau flanse sistem ventil sau sertar pentru ţevi Ol Zn sau mufe speciale PEHD livrate de acelaşi producător.

Montarea conductelor de apă şi canalizare direct în pământ se va face sub adâncimea de ingheţ . L109. Dacă pozarea în aceste condiţii nu este posibilă se vor lua măsuri speciale contra îngheţului Conductel de canalizare se vor monta cu pantă de scurgere conform specificaţiilor din proiect.1. hidranti si fiting-uri speciale care sunt incorporate in Lucrari. 65. Nr. 29.4. certificatul producatorului ca robinetele si accesoriile respecta cerintele Caietelor de Sarcini si registru testului. e-mail: catalin. Sediu social: str. Conductele trebuie marcate clar pe suprafata exterioara la interval nu mai mare de 1.5. Atat montarea robinetele cat si a accesoriile. de un inspector international bine cunoscut sau de un departament de verificare a calitatii al producatorului. Scopul lucrarilor Contractorul trebuie sa livreze toate materialele si echipamentele si sa le monteze. Robinete 256 . Conducte HDPE Conductele exterioare de apă şi de canalizare se vor executa din PEHD / PVC. măsurată de la gegeratoarea superioară a conductei până la suprfaţa terenului amenjat. cum este specificat in detaliile de executie si in aceste caiete de sarcini si sa livreze unelte si sase (6) copii ale manualelor de operare si intretinere atat in engleza cat si in romana necesare pentru activitate.0. Bucuresti Punct de lucru: str. 6. Camine de vizitare Caminele de vizitare .065. in concordanta cu standarde si conform specificatiilor.2. Et. diagramele si alte descrieri care se pot solicita de Proiectant pentru robinete. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • Lucrarile adiacente pentru a finalize lucrarile la sistemul de alimentare cu apa conform detaliilor desenelor de executie si/sau caietelor de sarcini.5 x 2.c. Bl.3.ro CUI: RO 17147031. Conducta care trece prin pereti se va proteja cu piese de trecere .3. 29.de difeite tipuri vor avea forma rectangulara cu dimensiunile: 1.625. S.4. Conducte. robinetele. 29. Bl. 3. 42.50. Sc.0.minea@clidedesign. for pipe manufacture. Sc. Pentru accesul la aceste cămine se vor prevedea capace din fontă şi scări din oţel beton in pereti. B. Nr. Matei Basarab.l. ROBINETE SI APARATURA 29.r. 87. accesoriile etc.5 metrii. fiting-uri si accesorii conform desenelor cu detalii de excutie.6. 29. Mobil: 0733. Marcarea trebuie sa indice urmatoarele informatii: • Materie prima • Dimensiunea normala si rata de presiune • Numele producatorului • Anul de fabricatie • Standard de referinta Verificarea calitatii: Contractorul trebuie sa prezinte Proiectantului certificatele de verificarea calitatii pentru producerea conductelor. J40/1162/2005. emis de un institut oficial.4.4.3. CAMINE DE VIZITARE . 24.320. 1.S 2. 3. Imbinarea conductelor de polietilena trebuie facuta la o temperatura intre 5°C si 40°C. 29. Imbinarea conductelor trebuie sa fie prin sudare cap la cap.89. 29. Contractorul trebuie sa dea Dirigintelui lucrarii pentru aprobare. Sudarea trebuie sa fie conform standard 6/PE/2000. Fitting-uri si Acesorii Contractorul trebuie sa procure toate materialele si echipamentele necesare pentru conducte. Pentru executarea căminelor se va studia partea de structura. Ap. Ap.4. Desene de executie Contractorul trebuie sa supuna aprobarii desenele de executie. CLIDE Design s. Delfinului. 40.5 x 2.5 x 2.conform STAS 6054. Bucuresti Tel/Fax: 021.5 x 1.s.3.

4. fie cu flanse. Certificare de Fabricare Contractorul trebuie sa dea Dirigintelui lucrarii. e-mail: catalin. Montaj Capetele robinetelor trebuie prevazute fie cu cuplaje filetate. Ap. Delfinului.0 kg/cm2 Testul de pierderi trebuie sa fie de cel 5 minute. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi General Toate robinetele trebuie sa fie tip fluture din fonta cu garnituri. in concordanta cu ISO 5996. Test Hidraulic Fiecare robinet trebuie testat hidraulic de producator la o presiune a apei nu mai mica de 15 kg/cm2.50. Bl. 29.minea@clidedesign. anul fabricatiei si presiunea de lucru sunt marcate pe robinet prin turnare. Bucuresti Punct de lucru: str. Montare Montarea robinetelor cuprinde suprturi. metoda si detalii privind aplicarea straturilor trebuie supuse aprobarii de carte Proiectant inainte de executare. 24.4.89. Bucuresti Tel/Fax: 021. 40. Acoperiri Toate suprafetele exterioare feroase trebuie sa primeasca doua straturi din grund rosu din plumb sintetic si un ultim strat din vopsea de aluminiu. Acest test trebuie sa indice pierderile de la robinet sau fiting.4. dimensiunea.r. tuburi de protectie si cutii de suprafata. numele producatorului sau marca. 65. J40/1162/2005. Detaliile de montare trebuie specificate in desenele de executie.065. L109.s. 6. Sc. Toate suprafetele care se vor vopsi. Bl. Nr. Marcare Dimensiunea robinetului. In cazul montajului cu flanse bolturile.l. Marcare Numele si marca producatorului.uri.320. 42. 29. Certificatul Producatorului Contractorul trebuie sa dea Proiectantului. CLIDE Design s. Generalitati Robinetele de aerisire proiectate pentru presiune minima de lucru de 15 kg/cm2. Materiale Robinetele trebuie sa fie fie din fonta fie din fonta ductibila si flotorul acoperit cu cauciuc tare. certificate pentru controlul calitatii si pentru testele hidrulice facute de producator sau de o agentie de verificare international binecunoscuta. Robinetul trebuie sa scoata aerul incet in atmosfera. Sc. 3. Mobil: 0733. certificate pentru controlul calitatii si testele hidraulice facute de producator sau de o agentie internationala de verificare bine cunoscuta. anul de fabricatie. Sediu social: str. Et. se vor curata in intregime de toate substantele straine cum ar fi rugina. Nr. presiunea de lucru si numarul de rasuciri pana se deschide sunt marcate prin turnare pe robinet. piulitele si saibele nu trebuie galvanizate prin imersiune. B. Robinetele de aerisire trebuie sa fie atat de aerisire cat si cu functiuni de impiedicare pentru formarea vidului. resuduuri din fonta etc.S 2.c. Apometre 257 . Matei Basarab.625. Robinete de aerisire Contractorul trebuie sa livreze robinete de aerisire conform desenelor de executie. Ap. iar testul hidrostatic de cel putin 10 minute.ro CUI: RO 17147031. IBS5150 si STAS 10933 Teste Hidraulice Metoda de testare hidraulica trebuie sa fie conform STAS 9526-80 • Test de pierderi 10 kg/cm2 • Test hidrostatic 28. 87.5. S. 3.

6. • Specificatiile apometrului:  Domeniu de masurare 0. Este esential ca golirea pentru pompe de drenare ale santului sa fie dirijate spre canalele de naturale drenare. Contractorul trebuie sa sape si sa indeparteze astfel de materiale din latimea si adancimea specificate de Proiectant. pentru a permite asezarea convenabila a suporturilor.5 kg/cm2  Pierderi pe capat 0.5.r. Santul trebuie sa fie drenat ca muncitorul sa poata lucra in el in siguranta si eficient. Nr. CLIDE Design s.5.l.minea@clidedesign. Localizarea conductei de apa Conducta de apa nu trebuie asezata orizontal mai aproape de 3 metri de conducta de canalizare exceptand cazul in care partea inferioara a conductei de apa proaspata va fi la cel putin 30 de centimetri deasupra conductei de 258 . L109.50. Bucuresti Tel/Fax: 021.5. 24. Et. Contractorul trebuie sa livreze si sa monteze apometre cu urmatoarele detalii tehnice: • Apometru trebuie sa fie un ceas magnetic uscat actionat cu o elice actionata de apa.S 2.ro CUI: RO 17147031. Finisarea umpluturii se face cu unelte manuale. Bl. si umplerea sa fie asezata si compactata conform specificatiilor. Santuri pentru conducte Santul trebuie sapat astfel incat conducta sa poata fi asezata la adancimea si in alinierea ceruta. J40/1162/2005. alte materiale organice. Ap. 65. Ap.065. Orice cota inferioara a santului sapat mai mult decat adancimea specificata trebuie corectata cu material aprobat. Nr.320.15-20. 3. sau canalizare. Lucrari de sapare santuri Reconditionarea suprafetelor deteriorate si a proprietatilor Daca o proprietate sau structuri ale suprafetelor au fost deteriorate. MONTARE 29.00  Presiunea de lucru 10. 29. e-mail: catalin. Sc. Bucuresti Punct de lucru: str. Contractorul trebuie sa construiasca o fundatie pentru conducte in concordanta cu recomandarile pregatite de Proiectant.s.1. Excavatii in pamant moale Unde partea inferioara a santului nu este stabila sau include cenusi. 40. scurgeri. Sediu social: str. zgura. Unde cota inferioara a santului este din materiale considerate neadecvate. Matei Basarab. Excavatii la nivel Santul trebuie sa fie sapat la adancimea solicitata pentru a asigura un suport uniform pentru conducte pe pamant solid la fiecare punct intre caminele de vizitare.c. 42. sau bucati mari din materiale anorganice acestea trebuie inlaturate. 29.89. 87. Sc.625. compactat in intregime conform specificatiilor Proiectantului. si acoperirea si fixarea si manipularea elemtelor speciale.035 kg/cm2  Temperatura maxima de lucru 35  Inregistrare minima 100 litri  Montare intre flanse: I/secunda. Camine de vizitare Caminele de vizitare trebuie prevazute in fiecare imbinare pentru a permite imbinarea adecvata. Mobil: 0733. nu se poate indeparta si inlocui cu un material aprobat complet compactat pentru a sprijini adecvat conductele.2. B. astfel de proprietati sau de structuri trebuie inlocuite sau reparate pe cheltuiala Contractorului. vegetatie. S. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Daca apometrele sunt specificate in detaliile de exeutie. Latimea santului Latimea santului trebuie sa fie ampla pentru a permite asezarea si imbinarea adecvata a conductei. care citeste in m3 sau litrii si cu aceasi dimensiune a diametrului nominal a conductei adiacente. Delfinului. Bl. 3. Santurile trebuie sa aiba o latime mai mare unde este necesar. scoase sau deranjate de Contractor.

CLIDE Design s. Bucuresti Punct de lucru: str. Ap. sau alte echipamente adecvate. 24.625. Compactat prin battatorire. Ap. Tipul materialului folosit si metoda de consolidare trebuie sa fie specificata aici.50. Unde legaturile se fac intre lucrari noi si lucrari existente. 6. Contractorul trebuie sa asigure transportul surplusului de material la locurile specificate. Bucuresti Tel/Fax: 021. 87. • Materialul excavat aprobat care trebuie sa fie asezat in straturi nu mai mari de 30 cm si compactat prin batatorire. Umplerea santurilor Materiale Contractorul poate umple materialul excavat care este alcatuit din lut.r. Daca materialul excavat nu este adecvat pentru pentru umplere Contractorul trebuie sa furnizeze cantitatea de nisip. Contractorul trebuie sa asigure materialul. 29. Mobil: 0733. aceste legaturi trebuie facute cu fiting-uri speciale pentru legaturile intre diferite tipuri de conducte. Umplere pana la nivel Santul trebuie umpluc cu mana sau cu metode mecanice aprobate de la 30 cm de deasupra conductei pana la nivel.minea@clidedesign. S. nisip.5. in cantitati suficiente pentru a umple senatul pana la nivelul suprafetei invesinata dupa compactare. Abateri Pentru montarea conductelor abaterile maxime permise de la linia dreapta trebuie sa fie conform recomandarilor producatorului de conducte.c. Materialul de umplere de la 30 cm de deasupra conductei pana la suprafata va consta din: • Materialul excavat aprobat care trebuie batatorit dupa ce santul este umplut. J40/1162/2005.065. Trebuie evitata abraziunea invelisului conductei.ro CUI: RO 17147031.5. umpleti santul pana la suprafata solului. La capetele conductelor care se vor lega mai tarziu se vor instala robinete. 3. acestea trebuie montate conform recomandarilor producatorului de conducte. pietris. fara costuri suplimentare pentru Investitor. Et. Contractorul trebuie saaiba grija cand se executa aceasta parte a umplerii pentru a evita deteriorarea sau deplasarea conductei. Umplere peste conducte Santurile e vor umple cu mana sau cu metode mecanice aprobate de la linia de centru. curele. Sc.s. de la partea inferioara a santului spre linia de centru a conductei. Daca este necesar material aditional pentru umplere. fiting-uri si aceesorii pana la 30 cm deasupra partii superioare a conductei.89. Lucrari de umplere Dupa ce conducta este asezata si imediat dupa testare. 29. 29. caz in care partea superioara a conductei de apa nu trebuie sa fie asezata orizontal mai aprope de (1) un metru de conducta de canalizare. B. simultan accesorii. L109.6. sau. Evacuarea materialelor excavate Dupa excavare. cu material aprobat pus in straturi de 10 cm.5. materialul de umplere trebuie depozitat in sant pe intreaga latieme. 29. 65. argila. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi canalizare. Umplere sub conducte Toate santurile se vor umple cu mana. Matei Basarab. Unde legaturile se fac in linie sub presiune.5. Materialele nu trebuie in nici un caz aruncate sau in sant. Bl. e-mail: catalin. Delfinului.l. 3. pietris sau alte materiale aprobate pentru umplere pe cheltuiala sa. Asezare Conductele si accesoriile trebuie coborate cu atentie in sant cu macaraua. franghii. Sediu social: str. Bl.5. 40.S 2. Tarusii folositi pentru a sprijini conductele pentru a aluneca trebuie sa fie din lemn si trebuie fie lati pentru a preveni deteriorarea conductei sau a invelisului.3. Nr.4. 42. dopuri sau capace. Sc. sau alte materiale care in opinia Proiectantului sunt adecvate pentru umplere. Conducta se va monta in concordanta cu recomandarile producatorului de conducte. Nr. 259 .320.

Toate legaturile se lasa expuse pana se finalizeaza testele pentru presiune si pierderi. fiecare unitate a sistemului complet de distributie trebuie dezinfectat conform Standardului C 56/85. Contractorului trebuie sa furnizeze toate materialele si echipamentele pentru teste. Contractorul va asigura toate aparatele. B.7.s.625. conductelor de canalizare. canalelor. Indepartarea suporturilor Suporturile nu se vor indeparta pana cand santurile nu sunt umplute suficient pentru a preveni deteriorari ale suprafetelor drumurilor.5. pentru pierderi. Toate cheltuielile trebuie suporttae de Contractor.0 pp m.4.320. 40. Conducta principala apoi trebuie spalata cu apa curata pana cand clorura reziduala este redusa la o valoare mai mica de 1. Testul se face in timpul zilei.6. Contractorul este responsabil pentru localizarea si repararea pierderilor mai mari decat cantitatea mentionata mai sus. Pierderile trebuie sa se incadreze in admiterile specificate mai sus. Mobil: 0733. Investitorul poate sa solicite un test de masurare a pierderilor pentru tot sistemul de conducte. CLIDE Design s.6. 29. Sc. Et. Probe de pierderi Pierderile maxime la sistemul sau sectiunea de conducte care sunt testate nu trebuie sa fie mai mari decat rezultatul obtinut dupa aplicare urmatoarei formule (I 9/96 si C 56/85 Standard). decat dac se specifica altfel. 42.minea@clidedesign.50.8. Delfinului. 24. Dirigintele lucrarii va lua probe de apa din cateva puncte pentru examinare bacteriala.1.065.89. e-mail: catalin. Nr. TEST HIDRAULIC 29.2.ro CUI: RO 17147031. materialele chimice. Matei Basarab. Sediu social: str. Ap. 260 . 87.r. robinete si accesorii trebuie supuse testelor de presiune si de pierderi in concordanta cu Standardele I 9/96 si C 56/85.6. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Nu lasati umplerea neterminata mai mult de 150 de metrii dupa terminarea lucrrailor pentru conducte. L109.l. 29. DEZINFECTARE Inainte de accepatarea. J40/1162/2005.S 2. 29. Se repeta testele pana se ajunge la valorile specificate.6. Bucuresti Punct de lucru: str.3.6.c. 6. 3.5. robinet de evacuare conform detaliilor de executie. imbinari mecanice sau infiletare sau cuplare se pot testa hidaraulic. Monatrea accesoriilor Toate conductele se vor furniza si monta cu robinete.7. materiale necesare pentru dezinfectarea conductelor si trebuie sa asigure robinetele pentru acest lucru. Bucuresti Tel/Fax: 021. Testele se fac in prezenta Proiectantului. Bl.verifica oricand dupa finalizarea partiala de umplere. 65. 29. Timp pentru probe Conductele imbinate cu garnituri din cauciuc. Sc. Test Final Inainte sa se puna pavajul permanent peste conducte. Dupa repararea sau inlocuirea conductei si dupa aprobarea acestora de catre Proiectant testele atat pentru presiune cat si pentru pierderi se fac din nou conform specificatiilor de mai sus. Ancorarea conductelor Contractorul va monta blocurile pentru ancorare unde conductele isi schimba directiile. 29. Proba de Presiune Toate sectiunile de conducte noi incluzand fiting-uri. Nr. Toate cotiturile de 45° si 90° si teu-rile trebuie impachettae cu beton amestecat 1:3:5. Ap. Bl. exceptand cazul in care trebuie sa treaca 5 zile de la turnarea blocurilor de beton. S. 29. 3. 29.

Sapaturi pentru conductele de canalizare Santurile pentru conductele de canalizare se vor sapa in linie dreapta.50. suporturi. Saparea mecanica trebuie facuta la cel putin 5 cm deasupra nivelului final al montarii conductelor.065. care ar putea afecta lucratorii si sa diminueze latimea sapaturii. SAPAREA SANTURILOR 29.8.8. Mobil: 0733. Nr. Materialul folosit pentru umplere trebuie asezat in straturi de 30 cm. Pamantul care devine nesatisfacator pentru a sprijini structurile.4.1. Et. 3. L109.8.89. Sediu social: str. Umplerea se va face pana la nivelul terenului. Proceduri de excavatie si compactare Desenele de executie indica dimensiunile finale pentru santuri. trebuie inlocuit cu nisip conform instructiunilor Proiectantului. J40/1162/2005.c. CLIDE Design s. materialul la sau sub nivel nu este adecvat pentru fundatii. 6. Delfinului. e-mail: catalin. Contractorul trebuie sa asigure toate aparatele si echipamentele necesare pentru dezinfectie.320. conform proiectului tehnic. CANALIZARE Lucrarile pentru instalatiile de canalizare trebuie sa includa. Sc. Sc. 24. O autoritate recunoscuta nu trebuie sa faca testele bacteriologice.5. Excavatie si reumplere sub nivel Daca in opinia Proiectantului. Inainte de executarea lucrarilor de excavare. monteze si sa mentina un sistem de sprijinire si sustinere a malurilor din panouri pentru a impiedica deplasarea. 42. Contractorul trebuie sa predea desenele de executie care indica panourile de sustinere si sprijinire pentru a fi aprobate de Proiectant. 29.2. Bl. trebuie indepartat si si inlocuit cu material granular compactat conform cerintelor Proiectantului si pe cheltuiala Contractorului. Contractorul va impiedica dimenisuni suplimentare pentru sustineri.8. B. S.s.625. Bl. si trebuie prevazut un minim de 15 cm de la partea superioara a conductei la marginea santului sau a ramificarii. 65.8.3. 261 . Umplerea De indata ce conductele au fost asezate si testate adecvat. Fiecare strat batatorit folosind echipamente aprobate de Proiectant. 29. Toate cheltuielile implicate in excavare si reumplerea sub nivel trebuie suportate de Contractor. Ap. 29. dar nu trebuie sa se limiteze la urmatoarele lucruri: • Asezarea si montarea conductelor si accesoriile pentru canalizare de la reteaua de canalizare. Daca se daseste apa freatica. Matei Basarab. Sapari aditionale trebuie facute sub fiecare conducta pentru a facilita montarea imbinarilor. trebuie folosite echipamente de pompare pentru executarea lucrarilor in conditii uscate. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Desinfectarea trebuie repetate pana cand testele indica absenta poluarii pentru cel putin 48 de ore. Ap. Unitatea nu va fi acceptata pana cand nu se obtin rezultate bacteriologice satisfacatoare. totusi acest lucru nu scuteste Contractorul de responsabilitatea sa.ro CUI: RO 17147031. Excavatiile si scoaterea apei trebuie facute cu metode care mentin conditia pamantului. Astfel de nivelare trebuie facuta pentru a impiedica apa sa inunde santul.l. 29. monatre pompa. Bucuresti Punct de lucru: str.9. 40. 29.r. Sustineri si sprijiniri ale malurilor Contractorul trebuie sa asigure. drenare si partea inferioara a excavatiei va fi mentinuta ferma si uscata.8. 29. Nr. • Teste pentru sistemele de retele de canalizare pentru a satisface cerintele Proiectantului. Bucuresti Tel/Fax: 021.S 2. 87.minea@clidedesign. 3. va incepe umplerea.

emise de un institut oficial.5 metrii. Scopul lucrarilor Contractorul trebuie sa livreze conductele pentru canalizare in concordanta cu detaliile indicate in proiect si specificate aici incluzand fiting-uri. Sc. Caminele vor fi prevazute cu rama si capac cu acces facil pentru colectorii de pe strada si cu acces ingreunat pentru caminele exterioare. 24.2. se vor folosi conductele si fiting-urile din PVC/rezistente la foc si/sau polipropilena. S. alte materiale de imbinare.l. Conducte Pentru instalatiile de drenare si canalizare. Caminele de vizitare pentru canalizare vor avea rame si capace conform STAS 2308/81. B. Sediu social: str. Ap.r. Nr. Bucuresti Punct de lucru: str. 3.s.625. 42.10. 40. CAMINE DE VIZITARE Conductele de canalizare trebuie prevazute cu camine de vizitare pentru acces pentru verificare si testare si pentru indepartarea blocajelor. Marca trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii: • Materie prima • Dimensiunea normala si rata de presiune • Numele producatorului • Anul de fabricatie • Standard de referinta Controlul Calitatii: Contractorul trebuie sa prezinte Dirigintelui lucrarii certificatele de verificare a calitatii pentru producerea conductelor. inspector international bine cunoscut sau de departamentul de calitate al producatorului.1. Delfinului.12.S 2. si adaptori de conducte necesare pentru legaturile cu conductele existente. Matei Basarab. 29. 6. Bucuresti Tel/Fax: 021. Mobil: 0733. e-mail: catalin. 87. TESTE DE RECEPTIE Conducte Sistemul de conducte trebuie testat conform normativului C 56/85. 29. Bl. Caminele de vizitare vor fi din tuburi prefabricate din beton armat.ro CUI: RO 17147031. Contractorul trebuie sa livreze materiale aditionale conform specificatiilor din caietele de sarcini pentru intretinere. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Lucrarile adiacente pentru finaizarea functionarea retelei de canalizare conform indicatiilor din desenele de executiesi/sau caietele de sarcini.11.50. 3.320. 29. 29. inele din cauciuc. Bl.9. 65. Standarde de Referinta STAS 816/80 sau similar aprobate. J40/1162/2005. Ap.c. Inainte de finalizarea lucrarilor. Conductele trebuie marcate clar pe suprafata exterioara la un internal care sa nu depaseasca 1.minea@clidedesign. CLIDE Design s. Sc. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE Lucrari de trasare retea de alimentare cu apa respectiv de canalizare 262 .9. Et.10. L109.1. 29. Nr.065. Caminele de vizitare vor fi conform STAS 2448/82. MATERIALE 29.89. 29.13.

c. 3. Bucuresti Punct de lucru: str. armaturi Lucrari de imbinare la conducte PEHD Lucrari de imbinare la conducte PVC Lucrari de executie si montaj camine de vizitare (prefabricate.320. Delfinului. 87. PVC) Lucrari de umpluturi la santuri Montaj hidranti exterior Montaj separator de grasimi Montaj fantana publica cu descarcare automata (arteziana de picior) Montaj guri de scurgere ape pluviale cu capac carosabil Lucrari de drenare. grupuri pompare Probe.89. Nr. 3. instalatie de canalizare Intocmit : Arh. 42. Sc. Catalin Minea 263 . curatare retele de canalizare in vederea reparatiilor Montaj rigole Montaj pompe de basa. Matei Basarab. Sediu social: str. 24. 6. Nr. J40/1162/2005. S. 65. B. CLIDE Design s. Mobil: 0733. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi - Lucrari de sapatura santuri retele exterioare Lucrari de sprijinire santuri Lucrari de montaj conducte.minea@clidedesign. 40.l. Bl.s.065.50. monolit. Ap. Bucuresti Tel/Fax: 021. e-mail: catalin.ro CUI: RO 17147031.S 2. Sc. L109. Et. teste si verificari instalatii de alimentare cu apa. Ap.r. Bl.625.

B.89. Mobil: 0733. 87. 65. Bucuresti Punct de lucru: str. Bucuresti Tel/Fax: 021. Bl.065. e-mail: catalin. Et. 3. J40/1162/2005. Delfinului.625. Matei Basarab. L109. Nr. S. CLIDE Design s. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi J. 42. 24. Bl. Ap.320. Sc.l.c. 40.ro CUI: RO 17147031.r.50. Nr. Sediu social: str.minea@clidedesign.s.LUCRARI PENTRU INSTALATII DE GAZE 264 . 3. Ap. Sc.S 2. 6.

065.86 Arzator pentru gaze combustibile cu cap de ardere circular STAS 4326 . Nr. 87.r. Mobil: 0733. 24.87 Firide pentru regulatoare de presiune si control Legea 10/1995 Calitatea in constructii Legea 137/1995 Legea protectiei mediului Legea nr. Aparate de masura si control STAS 10110/85 Alimentare cu apa. Ap.S 2. Statii de pompare STAS 995 .Aceeasi conditie se propune si pentru clasele de sudura III si IV. Sudorii care executa imbinari prin sudura de aceasta calitate trebuie sa fie autorizati ISCIR.s. Bl.320.l. 60/97 Ordonanta privind apararea contra incendiilor C 56/1985 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente NGPM-1996 Normele generale de protectia muncii elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Sanatatii 265 . 3. robineţi şi accesorii instalate.89 Instalatii sanitare. Delfinului. Ap. GENERALITATI Instalaţiile de utilizare gaze naturale sunt compuse dintr-un ansamblu de ţevi.Monitorul Oficial 157/1996 Ordinul MI775-98 Norme generale privind stingerea incendiilor P118/99 Normativ privind siguranta la foc Ordonanta nr.minea@clidedesign. Nr. I6 PE/2000 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de distributie a gazelor naturale utilizand conducte din polietilena de medie si inalta densitate STAS 185 / 189 Instalatii sanitare. instructiunile din specificatii vor avea prioritate.Se vor prezenta documente de atestare a sudorilor.c. Conducte pentru fluide. avizat de Distrigaz . CLIDE Design s. Executarea lucrarilor de instalatii de gaze naturale se face numai pe baza de proiect de executie intocmit de un proiectant autorizat in domeniu. Semne conventionale.Fitinguri si piese auxiliare pentru conducte STAS 1 8 5 / 3 . B. Bucuresti Tel/Fax: 021. Sc. 40. 3. STAS 1 8 5 / 2 . 65. care trebuie sa cuprinda toate datele tehnice si economice necesare realizare instalatiei Fata de gradul de periculozitate. sudurile executate la conductele pentru gaze natural trebuie sa aiba clasa de calitate II.89 Instalatii sanitare. Sc. J40/1162/2005. de incalzire centrala. CAIET DE SARCINI – INSTALATII DE GAZE 30.1. 6. gaze naturale. Sediu social: str. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. 30. Et. 42. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 30. conform prescriptiilor tehnice CR9-96.2. Bucuresti Punct de lucru: str.89 Instalatii sanitare. e-mail: catalin. Matei Basarab.ro CUI: RO 17147031. Bl. gaze naturale .50. conform NTPEE-2008. gaze naturale. gaze naturale. 90/1996 Legea protectiei muncii . Armaturi. S.625. de la branşament până la capătul unde se evacuează gazele arse.89. L109. Semne si culori conventionale. STAS 1 8 5 / 6 .

3. • reteaua instalatiei interioare cu conducte si accesorii si cu robineti de inchidere.50 1 %" 40 3. Delfinului. 65. • aparate de utilizare a gazelor si arzatoare.l. Matei Basarab. Et. MANIPULARE SI DEPOZITARE Elementele componente ale instalatiilor interioare de gaze naturale sunt: • coloane de alimentare plasate la exteriorul cladirii. 24. robinet cu sertar. 6.r.35 %" 15 2.1. Ţeava din oţel folosită va fi conform STAS 404/1 87 cu grosimea peretelui impusă de art.s.ro CUI: RO 17147031. robinet cu clapa. LIVRARE.minea@clidedesign. Bucuresti Punct de lucru: str.320. armaturi (robinet cu cep. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 30. Sc.50 2" 50 3. a elementelor auxiliare si de imbinare . Bl. 9 din I6/98 conform tabelului următor: Diametru (inch) Diametru nominal (mm) Grosime perete (mm) 1 2 3 3/8" 10 2. a elementelor auxiliare si de imbinare Îmbinările demontabile ale conductelor din oţel se execută cu : • fitinguri din fontă maleabilă .c.065.50 3/4 20 2. L109. Nr. Bucuresti Tel/Fax: 021. Bl. o aparate de reglare si siguranta. supape de blocare. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. VERIFICAREA CALITATII. Ap. în montaj îngropat. realizate conform standartului 7656. 87.50 Inainte de punerea in opera trebuie verificate integritatea materialelor. Mobil: 0733. robinet cu sfera. Inainte de punerea in opera trebuie verificate integritatea materialelor .625. 3. dispozitive automate de control. Ap.89. aparate de masura si control (contoare). 266 . Materiale Ţeava va avea certificat de calitate dat de producător. Sc. CLIDE Design s. Nr. 3.25 1 %" 32 3. ventile de siguranta. B.5 1 25 3. fitinguri (din fonta maleabila si flanse din otel asamblate prin suruburi) arzatoare de gaz. 42.S 2. polietilenă cu SDR 11 de tipul PE 80 dispozitive pentru preluarea dilatarilor. Sediu social: str. S. 40. Elemente componenete ale instalaţiei exterioare de gaze : • conducta de racord la reţeaua stradală montată subteran executată din polietilenă. Se interzice utilizarea ţevilor din oţel sudate longitudinal. • flanşe din oţel asamblate cu şuruburi .50. J40/1162/2005. Principalele materiale care se utilizeaza sunt: tevi trase de otel (fara sudura).50 2 %" 65 3. e-mail: catalin. 30.3.

Bl. care sa asigure buna lor conservare. .î. 65. Bucuresti Punct de lucru: str.5.625.ro CUI: RO 17147031. Volumul minim al incaperilor unde sunt instalate aparate consumatoare de gaz este urmatorul : 18 m3 pentru incaperi curente . 3. etc. CLIDE Design s. Conductele şi fitingurile din PE se depoziteză în magazii închise.1. L109.5 m 3 pentru bucătării din construcţii existente cu condiţia : debitul total al aparatelor cu flacără liberă care se pot instala într-o încăpere trebuie să satisfacă condiţia . Sediu social: str. Se livreaza pe paleti de lemn (europaleti). 6.5 m3 pentru bucatarii si oficii din constructii noi. să se evite acţiunea directă a radiaţiilor solare asupra acestora.) au fost prevazute detectoare automate de gaze cu limita inferioră de sensibilitate 2% CH4 în aer.S 2. Pentru introducerea aerului necesar arderii au fost prevăzute orificii către încăperile vecine. Manipularea. transportul şi depozitarea conductelor şi fitingurilor din PE se fac în conformitate cu instrucţiunile impuse de producător trebuie efectuate a.4. transportul . Matei Basarab. DEPOZITARE Pastrarea echipamentelor de instalatii de gaze se face in magazii sau spatii de depozitare organizate in acest scop. în legătură cu exteriorul clădirii. 7. Cele de diametre mari se pot livra si separate. fiind bine sprijinite ( ancorate) de acestea cu benzi (ambalaje) de strangere. 87.r. Încăperile si spatiile in care se vor monta aparate de utilizare a gazelor naturale sunt prevazute cu suprafete vitrate. 3.5.î. amplasat la cel puţin 2 m distanţă de orice sursă de căldură. asigurarea aerului necesar combustiei si evacuarea gazelor arse. ferestre. in asa fel incat. Sc. MANIPULARE. LIVRARE. Cerinte pentru instalatiii de gaze naturale referitoare la introducerea de aer. termopan .s.15 m 3 volum interior de încăpere pentru fiecare m3 instalat de gaze naturale. Nr. s-a prevazut un acces pentru aducerea aerului necesar arderii. montată subteran se va utiliza PE 80 cu SDR 11. Acolo unde volumul camerei nu respectă condiţiile de mai sus şi aportul de aer de 15m3/h nu poate fi respectat. sau cazane in condensatie . Bl. Ap. usi cu geam sau goluri spre exterior cu o suprafata vitrata de minimum 0. Capetele de bransament se livreaza in legaturi cu un numar variabil de bucati (7-10).c. Mobil: 0733. în conformitate cu instrucţiunile impuse de producător.320. bine aerisite sau în locuri acoperite şi ferite de acţiunea directă a radiaţiilor solare sau a intemperiilor.065.l. B. e-mail: catalin. cu condiţia respectării unui aport de aer de 15 m3/h pentru fiecare debit instalat. să nu se producă deteriorări ale acestora. J40/1162/2005. sa nu se deterioreze.05m2 la fiecare 1m3 de volum de încăpere.50. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE SI MONTAJ 30. 30. Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii si. Capetele de bransament se manipuleaza cu atentie pentru a nu fi deteriorate tevile de transport sau straturile de protectie ale tevilor din otel.89. În încăperi cu volum mai mic decât cel menţionat s-au prevazut numai aparate de legate la coş cu următoarele condiţii : 267 . Locul de depozitare va fi uscat. 24. din exteriorul camerei (coridoare) sau exteriorul clădirii. Se folosesc aparate de utilizare a gazelor naturale la care se asigură evacuarea gazelor arse prin coş de fum . care acţionează asupra robinetului de închidere a al conductei de alimetare cu gaze naturale al arzătoarelor. in rame de lemn bine construite sau echivalente. Executantul va asigura manipularea . 42.minea@clidedesign. Sc. 40. S. Ap. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Pentru reţeaua exterioară . Et. altele decât cele cu risc de explozii sau foc. luminatoare. Delfinului. Nr. Pentru cazul în care geamurile au grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construcţie specială (securizat. depozitarea şi conservarea produselor a. 30. EXECUTIA LUCRARILOR. Geamurile au grosimea de maximum 4 mm fără armare. Bucuresti Tel/Fax: 021.

30 mm între conducte ţi elementele de construcţii.r.Folosirea unor aparate de utilizare cu aprindere din exteriorul clădirii . J40/1162/2005. Delfinului. chiar dacă conductele respective sunt prevăzute cu robinete. 3.Pentru toate aparatele de utilizare racordate la coş .. asigurate împotriva stingerii prin blocarea admisiei gazului în cazul stingerii flăcării . Bucuresti Punct de lucru: str. etanşate . 50 mm la pardoseli.5 . Este interzisă amplasarea aparatelor electrice sau a altor instalaţiii în zona parterului peste ţevile de gaze.. CONDIŢII DE AMPLASARE CONDUCTE La punerea în lucru. Sc. urmărind pe cât posibil elementele structurale.minea@clidedesign. Et. sau cu flacără liberă se va asigura aerul necesar arderii şi evacuarea în exterior a gazelor de ardere. fie prin construcţia aparatului . Bucuresti Tel/Fax: 021.Accesul aerului direct din exterior a fost prevazut în toate cazurile acolo unde V/ Q are o valoare mai mică de 30. astfel incat sa nu se produca tensionarea mecanica a acestora. 40. . unde V este volumul camerei (măsurat în m3 ) şi debitul nominal de gaz Q (măsurat în m3 /h) pentru aparatele instalate. etc. Conductele orizontale din instalaţiile de utilizare se montează : 268 . MONTAREA CONDUCTELOR. fie prin dispozitive de protecţie. Trecerea conductelor prin pereti sau plansee se face prin tuburi de protectie . În cazul prevederii de orificii către camerele învecinate şi sunt instalate mai multe aparate ce utilizează gaze naturale raportul dintre volumele însumate ale camerelor şi suma debitelor aparatelor de consum trebuie să fie mai mare sau egal cu 30. . şi vor ieşi din aceste elemente cu cel puţin 3 cm. Se asigură electrosecuritatea porţiunilor aparente prinn legarea directă sau . L109.Accesul aerului necesar arderii şi aprinderea aparatelor de utilizare să se facă din exteriorul încăperii ( coridor .89. astfel încât în atmosfera încăperii să nu se depăşească concentracţia de noxe admisă de normele de protecţie a muncii şi normele de protecţie a mediului. Bl. Tuburile de protecţie pentru instalaţiile interioare se fixează rigid şi etanş de elementele de construcţie şi depăşec faţa finită a cestora cu : 10 mm la pereţi şi plafoane. in tubul de protectie conducta va fi fara imbinari. Nr.50. Distanţele dintre ţevile de gaze şi instalaţiile electrice sunt prescrise în normativele de proiectare şi execuţie de instalaţii electrice.0 m între punctele de susţinere. Conductele se monteaza aparent. Este interzisa ingroparea conductelor de gaz in pardoseala. au fost prevazute guri de aer în legătură directă cu exteriorul. complet şi fără riscuri. la distanţe de : 1.c. ) sau direct din exteriorul clădirii. 42. Sc. Bl.ro CUI: RO 17147031. 65... Capetele tronsoanelor se protejază cu capace Traseele conductelor de instalaţii de gaz vor fi rectilinii. . în cazul reţelelor protejate catodic. Capetele conductelor instalaţiilor de utilizare la care nu sunt legate aparate de consum se închid obligatoriu cu dopuri din fontă sau oţel . Fixarea elementelor de susţinere se face astfel încât să asigure rezistenţa necesară pentru toată perioada de funcţionare. 3. Nu se vor instala conducte în subsoluri sau canale tehnice. CLIDE Design s. Matei Basarab. Traseele de conducte vor respecta condiţiile de siguranţă în detrimentul esteticului.. Traseele vor fi rectilinii şi plasate in spatii bine ventilate . 6. 20. Ap.S 2.. Susţinerea conductelor aparente pe elementele de construcţie de realizează în funcţie de diametru cu brăţări sau console. vestibul . e-mail: catalin.320.625. Tuburile de protecţie vor fi fixate de elementele de rezistenţă prin betonare sau montare în şapă. indirectă ( prin dispozitive de electrosecuritate şi de cuplare electrică ) a acestora la o prizp de împământare de maxim 4 Q. ţevile se curătă la interior şi exterior şi se protejază obligatoriu în timpul montajului împotriva pătrunderii de corpuri străine.6. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi . Se vor alege trasee cat mai scurte si usor accesibile Montarea conductelor se face prin rezemare simpla . B.s. 24. 87.. 30.l.. În cazurile in care aceste condiţii nu au fost îndeplinite.. S. Sediu social: str. Între elementele de susţinere şi conducta metalică se asigură o rezistenţă de izolaţie de minim 1 MQ. Mobil: 0733.8. Nr.065.. Ap.

. Ap. deasupra conductelor pentru alte instalaţii.2 m. prin folosirea la la montaj a mufelor stanga . SR ISO 3059.ro CUI: RO 17147031..s. Sc.50. După stratul de nisip acoperirea conductei din PE se efectueză în straturi subţiri. 3..9 m şi respectiv 0. este 0. 6. în interiorul tuburilor de protecţie... Bucuresti Punct de lucru: str... Consolidarea pereţilor se face în funcţie de natura terenului şi adâncimea de pozare. Nr. prin compactare după fiecare strat. Conductele din polietilenă se aşază şerpuit în şanţ şi se acoperă cu un strat de nisip de minmum 10 cm. J40/1162/2005. Îmbinările sudate la conducte din oţel se execută : a. 3. se curăţe de pietre. Sudurile se marchează conform reglementărilor în vigoare şi a standardelor specifice ( 6726 . din punct de vedere al procedeului de sudură : cu flacără oxiacetilenică .. - 30.5 m la capătul conductei de branşament. 269 . pentru orice diametru. Mobil: 0733. Gropile pentru sudare în punctele de îmbinare a tronsoanelor conductelor se realizează cu următoarele dimensiuni : lăţimea egal cu lăţimea şanţului +0. Bl. 7084/4.. 24. e-mail: catalin. cu arc electric. b..6 m sub partea inferioară a conductei. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi la partea superioră a pereţilor.. Imbinarea tevilor se va face in tronsoane cu lungime cat mai mare . Et.7. Montarea tevilor prin sudura se va executa doar de instalatori autorizati ISCIR . Se acordă prioritate îmbinărilor prin sudură la conductele montate aparent. Îmbinarea ţevilor negre din oţel montate aparent este admisă prin : fitinguri până la diametre de 4" : sudură la diametre peste 4 " la orice presiune .8 mm. cu manşon: la traversări de obstacole . CR 20 şi I 27 sau alte metode de control nedestructiv legal aprobate.. cu pământ mărunţit .2 m adâncimea egal cu 0. Pozarea conductei se realizează numai după răcirea corespunzătoare a îmbinărilor sudate. Ţevile din oţel se îmbină astfel încât capetele sudurrilor eclicoidale sau logitudinale să nu fie în prelungire ci decalate alternativ.. Acoperirea conductei ( pentru primii 50 cm deasupra conductei ) se efectuează într-o perioadă mai răcoroasă a zilei. Tevile sudate vor avea sudura vizibila dupa montare.. Controlul calităţii sudurilor se face vizual şi prin metode nedistructive în conformitate cu prevederile standardelor 6606. Lăţimea minimă a şanţului trebuie să fie diametrul conductei +0.. din punct de vedere al realizării : cap la cap .. Săparea şanţului se face cu puţin timp înainte de montarea conductelor.6 m lungimea egal cu 1.. 15 cm de nisip de granulaţie 0. Ap...l. L109. Clasa de calitate a îmbinărilor sudate se indică în proiectul deexecuţie. SANTURI PENTRU CONDUCTE SUBTERANE Adâncimea minimă a şanţului pentru montajul conductelor subterane din polietilenă măsurate la nivelul terenului până la generartoare superioară a conductei . in general. 10138. Nr. Sc. 42.065. Se va asigura posibilitatea desfacerii instalatiilor interioare fara demontarea lor integrala.89.625.minea@clidedesign. B. Delfinului. Decalajul este în funcţie de diamtrul conductei şi este cel puţin 10 mm. pe zone de 20 . 87. şi prescripţiile tehnice CR 4 . Sudurile se vor executa. cu asigurarea caracteristicilor de sudabilitate. 8539. etc.S 2. iar perţii trebuie să fie fără asperităţi. Matei Basarab. S.c.3 0... Fundul şanţului se acoperă cu un strat de 10 .320... deasupra uşilor şi ferestrelor. Bucuresti Tel/Fax: 021. 40. CLIDE Design s.dreapta . pâna la diametrul de 100 mm .. avansând într-o singură direcţie pe cât posibil în urcare. 8183. cap la cap . Se interzice racirea fortata a sudurilor .30 m. Sediu social: str. 65.. 8299 ). Fundul şanţurilor se execută fără denivelări. Bl.r.

B. 65. 42. Sc. 24.6 în I6/98. pe fiecare conducta care alimenteaza grupuri de arzatoare.ro CUI: RO 17147031. VERIFICARI SI PROBE DE REZISTENTA SI ETANSEITATE A INSTALATIEI Verificările de rezistenţă şi etanşeitate a instalaţiilor de utilizare se efectuează de către executant pe parcursul realizării lucrărilor.89. 87. Sediu social: str. CLIDE Design s. 30.l.s. în locuri ventilate. Înainte de utilizare. S. pe fiecare ramura importanta. MONTAREA ARZATOARELOR SI APARATELOR DE UTILIZARE Arzatoarele si aparatele de utilizare casnice care se vor monta in instalatiile interioare trebuie sa fie omologate . Daca plasarea robinetelor de la baza coloanelor nu se poate face in conditii de siguranta se admite montarea unui singur robinet pentru un grup de coloane care alimenteaza maximum 24 puncte de consum. Bl.9. Mobil: 0733. agrement tehnic si /sau certificat de aprobare conform legislatiei in vigoare . 270 . Delfinului. camere frigorifice sau incaperi care sunt expuse deteriorarii. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi În dreptul răsuflătorilor peste conducta de polietilenă care a fost acoperită pe toată lungimea cu un strat de nisip gros de 10-15 cm se adugă un strat de piatră măruntă gros de 15 cm peste care se aşază calota răsuflătorii. Sunt exceptate derivaţiile din instalaţiile de utilizare aparente în funcţiune care nu depăşesc lungimea de 4 m.50. . Et. în conformitate cu STAS 2250. Se vor folosi doar robineţi conform prevederilor art. L109. la baza fiecărei coloane montate în clădiri cu peste 5 nivele inaintea fiecarui arzator.320. Ap. 9. Nr. J40/1162/2005.la o presiune de 2 bar timp de 2 ore Testele se efectuează cu aer comprimat.8. MONTAREA APARATELOR DE CONTORIZARE În cazul prevederii de aparate de măsură volumetrice acestea se vor monta conform instrucţiunilo producătorilor.la presiune de 4 bar timp de 1 oră • test de etanşeitate . La exinderile de instalaţii de utilizare . Probele de rezistenţă şi etanaşeitate a instalaţiilor se efectueză de către executant în prezenţa delegatului operatorului licenţiat de distribuţie la terminarea lucrărilor în vederea recepţiei. 6.5x presiunea de lucru. Acestea se verifică cu un produs spumant . grupuri sanitare. Toţi robineţii se vor testa înainte de montaj la o presiune de 1. e-mail: catalin. Sc.065. sub presiunea gazelor din conductă. 30.MONTAREA ARMATURILOR Robinetii de inchidere pentru instalaţiile de gaze se montează la vedere. Bucuresti Tel/Fax: 021. mese de lucru.10. de către agenţi economic autorizaţi de ISCIR conform reglementărilor specifice.625. 30. accesibile în următoarele locuri: inaintea fiecarui contor. 3. Matei Basarab. 40. Condiţiile şi metodele de testare vor fi în conformitate cu I6/86 Îmbinările netestate cu aer comprimat vor fi verificate sub presiunea gazelor din instalaţie cu o soluţie de săpun cu apă. Bl. 30. standardelor de specialitate aplicabile şi/sau a altor reglementări specifice tipului de aparat. se vor efecua următoarele teste asupra instalaţiei de utilizare gaze: • testul de rezistenţă . Ap. conductele se probează în aceleaşi condiţii ca orice instalaţie nouă.c.minea@clidedesign.11.r. laboratoare.S 2. 3. Robinetii nu se monteaza in: camere umede. Bucuresti Punct de lucru: str. Nr..Arzatoarele si si aparatele de consum se racordeaza conform intrucţiunilor date de producători.

Sediu social: str. 40. La efectuare probelor de rezistenţa şi etanşeitate. Et. în trei puncte decalate ale sudurii executate. cu o înălţime maximă de 2-3mm peste faţa ţevii şi marginile lipite pe ţeavă. Bl. Sudura cu aparat oxiacetilenă poate fi folosită pentru ţevi din oţel cu un conţinut de C (carbon) de maximum 1. Nr. B. 87. Mobil: 0733. Ap. gaze reci etc. Îmbinarea ţevilor şi fitingurilor din polietilenă se realizează cu aparate de sudură care sunt agrementate tehnic în România de către organismele agrementate. J40/1162/2005. Bucuresti Punct de lucru: str. e-mail: catalin.ro CUI: RO 17147031.50. fără a prezenta praguri şi şanţuri. Aceste aparate vor fi supuse reviziilor tehnice în conformitate cu cărţiel tehnice ale fiecăruia.5-1 1-2 2-4 -5 6-9 9-14 14-20 20-30 În mod usual se folosesc lămpi cu un debit în jur de 100 l/h acetilenă.S 2. În timpul verificărilor şi probelor nu se admit pierderi de presiune. după cum urmează: a.minea@clidedesign. Ap. vânt puternic. Matei Basarab.s.12 şi pentru grosimea peretelui ţevii de 8-10 mm. diametru sârmei (mm): 3456 Lampa pentru sudură se alege în conformitate cu STAS 4137/70 în funcţie de grosimea peretelui ţevii. cu verificarea metrologică în termen de valabilitate şi se montează de către personal autorizat de BRML. şi capetele îmbinărilor au fost pregătite îmbinările provizorii nu prezintă fisuri sau alte defecte. se vor face teste de sudură cu ados de sudură S sau SA. paratele de bază pentru măsurarea presiunii şi temperaturii vor fi de tipul cu înregistrare continuă .12. ploi torenţiale. 42. Bucuresti Tel/Fax: 021.065. Delfinului. 6.c. S. 271 . Diametrul materialului de adaus (sârmă) se alege în funcţie de grosimea peretelui ţevii. grosime perete(mm): 0. Bl. Este interzisă executarea lucrărilor de sudură cu aparat oxiacetilenă pe vreme nefavorabilă: la temperaturi sub -5°C. dimensiunea lămpii (mm) 0 1 2 3 4 5 6 7 b. pentru 1mm de grosime de perete ţeavă (material). astfel încât la terminarea acest cordon să fie convex. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Se supun probelor de presiune şi etanşeitate şi porţiunile de conducte înlocuite sau modificate din instalaţiile existente. sudorul va poansona la o distanţă de 20 mm de cordonul de sudură.r. cu executarea unui cordon de sudură într+un singur strat. grosime perrete ţeavă (mm): 3 4-6 6-8 8-10 b. • • • • 30.625. cele care prezintă defecte vor fi eliminate. Odată terminată sudura. Nr. Sc. curenţi de aer. Pentru ţevile de oţel la care nu se cunoaşte compoziţia materialului.13. Pe vreme nefavorabilă vânt şi ploaie se vor adopta măsuri de protecţie prin amplasarea unor copertine şi panouri. conform STAS 1226/87. ÎMBINAREA CONDUCTELOR DE POLIETILENĂ Îmbinarea conductelor îngropate de PE se face prin sudură ( fuziune ) sau cu fiftinguri mecanice nedemontabile ( etanşare prin presare pe pereţii ţevilor. 24. CLIDE Design s. 3. IMBINARE CONDUCTELOR PRIN SUDURĂ CU APARAT OXIACETILENĂ Începerea sudării se admite atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii: asamblarea provizorie a elementelor corespunde documentaţiei toleranţele pieselor ce se asambează sunt în limitele admise piesele ce se asamblează au fost curăţate de zgură.89. Îmbinările se realizează numai de sudori autorizaţi.5. Temperatura ambientală minimă admisă la executarea sudurilor fără mijloace speciale de protecţie este 5°C. L109. 65. Sc.320.l. Este interzisă răcirea forţată a sudurii cu apă rece. Clasa de exactitate a acestor aparate de măsură trebuie să fie de minimum 1. 30. 3. după cum urmează: a.

Sc.raza minimă de curbură pentru ţeava SDR 11 este 30 Dn. Sediu social: str. Protecţia conductelor aparente se face prin grunduire şi vopsire după efectuarea verificărilor lapresiune Acoperirea de protecţie este stabilită în funcţie de durata de folosire a ţevii ce se protejează si de durata protecţiei. Pentru realizarea schimbărilor de direcţii . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Îmbinarea conductelor şi fitingurilor din polietilenă .minea@clidedesign.r. Legătura branşamentelor din PE cu posturi de reglare sau instalaţii de utilizare se face prin intermediul unui dispozitiv special denumit capăt de branşament care realizează trecerea de la polietilenă la oţel. b. CLIDE Design s. Sc. ABATERIA ADMISIBILE 30.1. în timpul aplicarii straturilor protectoare c. Et. 6. ramificaţii şi reducţii la conductele din polietilenă se pot utiliza: . Bucuresti Punct de lucru: str. temperatura aerului ţi a ţevilorce vor fi protejate între 5 şi 14°C. VERIFICARE CALITATII. Starturile succesive de vopsea se aplică pe suprafeţe uscate. pelicula de vopsea se va usca în aer liber. Aplicarea peliculei de vopsea se va face în condiţii ambientale descrise în cele ce urmează: a. 3. îmbinarea cu fitinguri mecanice. îmbinarea prin sudură cap la cap. fără praf sau alte impurităţi. Protejarea ţevilor de otel prin vopsire Toate echipamentele şi conductele metalice se protejază contra coroziunii . 40.S 2. după aplicarea straturilor protectoare Protecţia ţevilor pentru instalaţii de utilizare a gazelor naturale se face cu vopsea galbenă conform STAS 8589/1970 30. Ţevile de oţel se acoperă prin vopsire. îmbinarea prin electrofuziune c.zis. 65.625.320. Durata de viaţă a protecţiei reprezintă perioada de timp după care protecţia se deteriorează şi este necesară refacerea ei în întregime. fără bucle.14. în conformitate cu STAS10702/1-83. trebuie aplicat un prim strat de protecţie care să nu influenţeze calitatea suprafeţei curăţate. e-mail: catalin.89. Îmbinările între conductele de polietilenă şi conductele din metal se realizează cu fitinguri de trecere pentru diametre nominale cuprinse între 32 şi 630 mm. 30. Conductele din polietilenă se perforează după efectuarea sudurii teului de branşament cu branşamentul propriu . în funcţie de diemensiuni se realizează prin următoarele procedee: a. 3. toate îmbinările trebuie verificate.13. Matei Basarab.l.ro CUI: RO 17147031. Fiecare strat trebuie să fie aplicat continuu.s.50.. concentraţia minim posibilă de gaze agresive b.c. 272 . bule de aer.1. Nr. Bl.curbarea la rece a conductelor după raza de curbură permisă de material în funcţie de diametrul nominal. Conductele sau fitingurile din polietilenă nu se deformeză la cald în vederea montării. exfolieri sau neregularităţi. S. Bl. 42. Mobil: 0733. În maximim 3 ore de la curăţarea fiecărei ţevi . înainte de aplicarea straturilor protectoare b.fitinguri uzinate . avănd acelaşi diametru cu ţeava din polietilenă a branşamentului. Înainte de aplicarea straturilor de protecţie.065. B. L109.14. Nr. Nu se admit nici un fel de intervenţii pentru corectarea oricăror tipuri de îmbinări. calitatea cordoanelor de sudură ce vor fi executate la îmbinări. Bucuresti Tel/Fax: 021. Controlul calităţii sudurilor are la bază prevederile prescripţiei tehnice CR 21. Ap. Verificarea calităţii acoperirilor de protecţie se face: a. 87. Conditii de recepţie si utilizare Recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a lucrărilor se face de operator licenţiat al sistemului de distribuţie prin specialişti delegaţi la cererea instalatorului autorizat al executantului. Delfinului. Ap. curate. Perforarea conductelor se realizează cu freze specifice acestui scop. J40/1162/2005. 24.

Efectuarea recepţiei tehnice şi a punerii în funcţiune se confirmă ăe bază de documente încheiate conform anexelor nr.r. 3. e-mail: catalin.6. Bl.2 d din Normele Tehnice pentru proiectare. PUNEREA IN FUNCTIUNE A INSTALATIILOR Punerea în funcţiune se face pe baza procesului verbal de recepţie tehnică. cu modificăriele survenite pe parcursul efectuării lucrărilor. 6. Sc.625. 24. în următoarele situaţii:  funcţionarea individuală a arzătoarelor şi aparatelor. 273 .l. S.S 2. • verificarea calităţii lucrărilor şi a concordanţei acestora cu proiectul avizat . în prezenţa delegatului operatorului licenţiat al sistemului de ditribuţie şi al beneficiarului. L109.16. Recepţia tehnică se face prin : • verificarea documentelorde recepţie . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Operaţiile tehnice necesare pentru recepţie ţi punere în funcţiune a noilor instalaţii se fac de executant. cu :  toate arzătoarele şi aparatele consumatoare în funcţiune. J40/1162/2005. În cazul funcţionării defectuoase a evacuării gazelor se procedează la amânarea punerii în funcţiune până la remedierea canalelor sau coşului de fum şi se vor sigila robineţii de alimentare.8.  proces verbal pentru lucrări ascunse. CLIDE Design s. 65. după încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale.1. pentru cuplarea noilor instalaţii la cele în funcţiune. executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale / 2004.s. DOCUMENTELE NECESARE PENTRU EFECTUAREA RECEPŢIEI TEHNICE Pentru instalaţiile de utilizare se depune dosar definitiv care conţine toate piesele din dosarul preliminar. prin instalatorul autorizat . Mobil: 0733.065. Nr. 3. Et. La fiecare arzător se va verifica modul de evacuare al gazelor. 30. Ap. Matei Basarab. Bucuresti Punct de lucru: str.  certificat de calitate al ţevilor.7.89.15. Ap. Înainte de de punerea a instalaţiilor de utilizare . Bl. 2. 42. arzătoarelor şi aparatelor de utilizare verificându-se stabilitatea şi aspectul calitativ al flăcării. Controlul arderii se va realiza folosind aparate pentru analiza gazelor arse.320. După această instruire.  funcţionarea simultană a tuturor arzătoarelor şi aparatelor.3. Este obligatorie instruirea angajaţilor ce vor opera aparatele instalate cu privire la modul de utilizare şi funcţionare precum şi corecta utilizare a instalaţiilor.minea@clidedesign.50. Dacă se consideră necesar se convoacă şi proiectantul.4. se verifcă la presiunea din conductă sau din instalaţie. Delfinului. La punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare se urmăreşte comportarea regulatoarelor . se va întocmi un process verbal. Pentru recepţie tehnică a conductelor de branşament se prezintă documentaţie completă la care se adaugă :  fişa tehnică a conductei branşamentului ( anexa 10 / anexa 11). la solicitarea scrisă a instalatorului autorizat care a executat lucrarea. ăn cazul racordării la acelşi coş de fum a mai multor aparate consumatoare de gaze.ro CUI: RO 17147031. Sediu social: str. Bucuresti Tel/Fax: 021.5.8. Sc.c. B. 30. 87. însoţit şi de buletinul de verificare a calităţii izolaţiei Îmbinările care s-au executat după proba de presiune . Racodarea branşamentelor la conductele în funcţiune se face de operatorul licenţiat al sistemulu de distribuţie .  factura de procurare a ţevilor şi armăturilor  buletin de calitate a protecţiei ancorozire eliberat de un laborator autorizat. 40. se face face refularea aerului prin robientele aparatelor de utilizare şi a unui racord flexibil scos în exteriorul clădirii.  un singur arzător în funcţiune ( cu debitul cel mai mic din instalaţie ). • efectuarea probelor de rezistenţă şi etanşeitate de către executant în prezenţa delegatului operatorului licenţiat a sistemului de distribuţie. Nr.

existenta personalului acreditat pentru realizarea lucrarilor. L109. S. Nr.625. existenta avizelor. daca depozitarea materialelor este corespunzatoare.echipament individual de protecţie  Cap. Verificari inaintea inceperii lucrarilor de instalatii gaze. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi În timpul executării. cand se considera necesare( ex. a flanselor .l. Ap.instrucţiuni specifice de construcţii+montaj a instalaţiilor de gaze • Norma tehnica pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale /2004 . daca exista Procedura tehnica de executie a lucrarilor de instalatii de gaze in documentatia prezentata de antreprenor. toate materialele si aparatele se supun unui control vizual pentru a se constata daca nu au suferit degradari de natura sa le afecteze calitatea si performantele (deformari sau blocari la aparate. Nr. Sc. 40. 24.Prevederi generale  Cap 9/1-2 . 1979  Cap II B . trasarea lucrarilor interioare sau exterioare. 30. Contractorul va lua toate măsurile organizaţionale necesare pentru a fi respectate prevederile reglementărilor în vigoare. sudurile sunt executate de sudori autorizati ISCIR sudurile se efectueaza avandu-se in vedere masurile de protectie contra frigului. Sediu social: str. poate efectua probe directe pe santier. PSI şi cele specifice instalaţiilor de acest tip.16. aprobarilor si autorizatiilor necesare inceperii lucrarilor.: probe de etanseitate la armaturi). gaze şi distribuţia gazelor naturale MP nr. ed.ro CUI: RO 17147031. XVIII .1. B.50. in cazul in care acestea sunt prevazute in proiectul de executie sau. materiale la primirea pe santier.I . Sc. permiselor. Verificari in timpul executiei instalatiilor de gaze: imbinarea conductelor ( tevi negre) din otel. 274 . Bl.05 bar) si presiune redusa (2-0.2. VIII . pentru a nu se raci fortat imbinarea. existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi.s.unelte de mână  Cap. Bucuresti Punct de lucru: str.distribuţia gazelor naturale • Norme de protecţie a muncii specifice activităţilor de distribuţie gaze naturale. montate apparent se va face cu fitinguri cu filet la diametre de pana la 100 mm (4") pentru presiune joasa ( sub 0. existenta avizului ISCIR pentru Contractor. Ap..în cazul eventualelor efecte colaterale altor lucrări ce pot intervene pe parcursul execuţiei/utilizării instalaţiilor.testelor şi probelor precum şi utilizării instalaţiilor de utilizare gaze naturale se vor respecta măsurile de protecţia muncii. 65. Mobil: 0733. 87.05 bar).S 2.minea@clidedesign. CLIDE Design s. 3. pentru prevenirea accidentelor/incendiilor. Bucuresti Tel/Fax: 021. Urmatoarele verificari ar trebui facute : existenta certificatelor de calitate pentru aparate. e-mail: catalin. functionarea armaturilor ).89. imbinarile sudate sunt realizate cu aparat de sudura cu oxiacetilena pentru diametre pana la 100 mm si cu aparat de susdura cu arc electric pentru orice diametru.primul ajutor în caz de accidente • Norme unice de protecţie a muncii în domeniul extraxţiei de petrol.c. 30.320.16. 74/1982  Cap 1/1 . starea filetelor. J40/1162/2005. Delfinului.065. existenta buletinelor de omologare pentru echipamente. VII . 3. in conformitate cu: • Legea Protecţiei Muncii • Norme de protecţie a muncii  Cap. Matei Basarab. in cazul in care materialul tubular nu poseda certificate de uzura se va determina calitatea acestuia de catre un laborator de specialitate care sa ateste ca indeplineste calitatile prevazute in proiect. 42. Inaintea punerii in opera.r. Et. Bl.instrucţiuni specifice de utilizare a instalaţiilor de gaze  Cap II. 6.

in cazul in care montajul se realizeaza cu flanse. in "V". consistenta stratului de protectie etc. respective prin injectarea de current. . Et. daca se respecta amplasamentul din proiect si traseul stabilit. indoirea la rece a tevilor este realizata numai cu unelte speciale sau dispozitive hidraulice. 65. . se realizeaza controlul vizual al sudurilor si prin examinari nedistructive (cu radiatii penetrante la 2% din numarul sudurilor si 100 % prin vizualizare) Trebuie facute urmatoarele verificari : daca este respectata procedura tehnica de executie proprie contractorului . montate in acelasi plan.straturile succesive au nuante diferite. .) . sustinerea conductelor este realizata cu bratari sau console dispuse la 1.la schimbarile de directie. acoperite total sau partial cu pamant). mai mici de 6 m nu sunt imbinari.capetele care nu sunt legate de aparate consumatoare sunt inchise cu dopuri. in ambele cazuri evitandu-se aparitia deformarilor sau subtierilor sectiunii perretilor peste limita de 0.320.armaturile sunt montate in pozitia inchis. Bl. colturi.625. .c. distanta minima intre conducte neizolate este de 3 cm. pe suporturi proprii. Sc. Sc. Sediu social: str. goluri de usi si ferestre-pentru a evita modificarile sau demolarile ulterioare. .minea@clidedesign.astfel incat sa se permita demolarea lor totala sau pe parti componente. 3. fascicolele de conducte. sa cuprinda toate elementele din plan. se verifica paralelismul acestora. instalatii. evitandu-se ingreunarea conductelor. prin grunduire si vopsea galbena (in doua straturi). Mobil: 0733. Nr. legaturile orizontale fiind facute la nivelul aparatelor de utilizare. . Matei Basarab. Nr.modul de executare al sudurilor si rezultatele controlului nedistructiv al sudurilor (existenta buletinelor CND). astfel incat sudura sa fie vizibila. aderenta. .tipul izolatiei si tehnologia de aplicare ( gradul de curatenie a tevilor. succesiunea operatiilor.toate echipamentele. sarma de sudura) cu cel al tevii. in timp ce indoirea la cald trebuie realizata prin umplerea cu nisip tasat si indoite corespunzator (tevi nesudate).065. 42. . fundatii. etansarea imbinarilor cu filet este executata cu fuior de canepa imbibat in pasta de miniu de plumb sau pasta de grafit amestecata cu ulei de in fiert.S 2.5 mm. inainte de introducerea conductei in sant. cu prevederile proiectului si normativelor in vigoare.5-5 m si la 20-30mm intre conducte si elemente de constructie.ro CUI: RO 17147031. . Bl.vopsitoriile sunt efectuate dupa realizarea probelor de presiune. tevile sudate longitudinal sunt montate. 40.l. Ap. L109.s. B. e-mail: catalin.la racordarea tevilor cu diametre diferite s-a asigurat o continuitate a generatoarei superioare a conductelor pozate pe orizontala si coaxialitatea pentru cele pe vericala. . in interiorul tevilor de protectie. 6. conductele si suportii de sustinere sunt vopsite. .capacitatea de electroizolare (control cu peria electrica. montajul conductelor de gaze este realizat deasupra conductelor pentru alte instalatii. iar cele cu pereti mai grosi. temperatura la care se aplica materialul izolant. 24.iesituri. .montarea aparatelor este realizata. Bucuresti Tel/Fax: 021. la imbinarile cu flanse sunt folosite garnituri de marsit schimbarile de directie ale conductelor sunt realizate prin intermediul fitingurilor filetate si coturilor sudate.distanta fata de cladiri. CLIDE Design s. pentru a putea identifica numarul lor. .daca se respecta caracteristicile si dimensiunile materialelor . pentru conductele montate in sant. continuitatea. uniformitatea. trasarea trebuie sa fie completa. conform procedeului omologat. Ap. Delfinului. J40/1162/2005. 3. au aceeasi raza de curbura.89. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi tevile cu pereti sub 4 mm grosime sunt sudate in "I".50.r. S. intranduri. 87. trasarea si respectarea pantelor. cu sensul sagetii. in sensul de curgere al fluidului. 275 . .corespondenta intersectiilor cu alte retele edilitare subterane.caracteristicile de sudabilitate a tevilor si concordanta compozitiei materialului de aport (electrozi. Bucuresti Punct de lucru: str.

e) dupa completarea izolarii in locurile de imbinare la pozitie: aspectul. capacitatea de electroizolare. . S. B.89.arzatoarele cazanelor sunt racordate rigid la instalatia interioara. conform proiect) . aderenta la locurile de imbinare. Delfinului. 87. . Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi .d) dupa coborarea conductelor in sant: aspectul.ro CUI: RO 17147031. . continiutatea. CLIDE Design s. conditiile de incercare si rezultatele probelor sunt inregistrate in Procesul-verbal pentru proba 276 . se vor efectua probe de eficacitate a instalatiei pentru a se verifica daca instalatia realizeaza gradul de incalzire prevazut in proiect . .calitatea stratului protector este corespunzatoare. 1.320. 30. verificarea fizica consta dintr-o examinare generala a executiei lucrarilor . L109.c. Nr. uniformitatea.065.l.a) in timpul izolarii in statie (procesul tehnologic) . Ap.50. inainte de punerea in functiune.5 mm pentru izolatia intarita. Sediu social: str. fara denivelari si crapaturi. astfel: in timpul incercarilor nu s-au sesizat pierderi de presiune.3. grosimea masurata cu un dispozitiv de masura pentru exterior.b) dupa terminarea izolarii: aspectul. J40/1162/2005.daca materialele au caracteristicile prevazute in STAS-uri sau in normele interne ale furnizorului si daca sunt insotite de certificate de calitate si garantie.minea@clidedesign. in elice. respective de 2 cm pentru infasurarea de protectie. 24. 3. . grosimea.se verifica. continuitatea. instructiuni de folosire si schema instalatiei . pe circa 1 cm pentru benzile de armare. se realizeaza proba de rezistenta la 1 bar si proba de etanseitate la 0. .evacuarea gazelor de ardere se face separate pentru fiecare cazan.pentru alimentarea cu gaze a cazanelor s-a realizat o conducta de diametru prevat in proiect. la terminarea portiunilor de instalatie. aderenta. Et. care pot functiona sau se pot proba independent se efectueaza verificarea pe faze de lucrari. Bl.16. 65. de obicei pervazuta cu clapa gaz-aer cu bypass la racorduri. Bl. suprapunerile. 40.) capacitatea medie de termoizolare trebuie sa fie de minimum 10000-20000 W/m2. trebuie sa fie regulate. continuitatea. semnat de Contractor si inspectorul de santier. 6.s. cu manevrarea armaturilor (numai dupa egalizarea temperaturii aerului din conducta cu temperatura mediului exterior) durata probelor s-a realizat in functie de volumul conductei. se va verifica indeplinirea tuturor conditiilor de aspect si calitate a executiei . Trebuie verificata existenta : certificatelor de calitate eliberate de intreprinderile producatoare ale componentelor instalatiei . Sc. 1 mm pentru izolatia normala.pentru lucrarile care se ingroapa se va verifica calitatea executiei si se vor intocmi Procese verbale de lucrari ascunse . . Verificari la terminarea lucrarilor de instalatii de gaze. care vor atesta calitatea lucrarilor excutate .625. realizarea tuturor circuitelor pe partea de ardere. continuitatea . . . grosimea. Bucuresti Tel/Fax: 021. Ap. . uniformitatea. 3. e-mail: catalin. daca sunt satisfacute urmatoarele conditii: izolatia trebuie sa fie continua. Nr. Bucuresti Punct de lucru: str.intocmirea Procesului-verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse.S 2. . caracteristicile de electroizolare. la cosul de fum (cu dimensiuni.f) dupa umplerea definitiva a santului: continuitatea.r. Mobil: 0733.2 bar. procesele verbale de lucrari ascunse pentru toate elementele de instalatie ascunse . 42. Matei Basarab. trebuie sa nu difere in nici un punct fata de grosimea nominala ( cu mai mult de: 2 mm pentru izolatia foarte intarita. .Se verifica calitatea izolatiei cu bitum: .c) inainte de coborarea conductelor in sant: aspectul. Sc.daca pastrarea materialelor de instalatii se face cu respectarea prescriptiilor in vigoare cu privire la prevenirea incendiilor.

l. 3. 65. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 30. S.S 2.ro CUI: RO 17147031. probe instalatie de gaze Intocmit Arh. 3. Nr. e-mail: catalin. B. L109. Bucuresti Punct de lucru: str. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE lucrari de executie insatalatii de gaz metan executie imbinari conducte de polietilena executie suduri la conducte metalice executie imbinari conducte prin sudura cu aparat oxiacetilena executie santuri pentru conducte subterane lucrari de imbinari prin filete.50. 87. Ap. verificari.89.17. Nr. CLIDE Design s.minea@clidedesign. Mobil: 0733. Sediu social: str. Sc.320. Ap. Delfinului.r. Sc. etansari lucrari de protejare tevi de otel prin vopsire teste. 6.625.c. 42.s. Bucuresti Tel/Fax: 021. Bl. 40. Catalin Minea 277 .065. Matei Basarab. J40/1162/2005. Et. Bl. 24.

Sediu social: str.ro CUI: RO 17147031. 40. Bl. Bucuresti Tel/Fax: 021.320. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi K. 3. Ap. Delfinului. Sc. CLIDE Design s. Nr. 6.89.l. Sc. Bl. Et.s.minea@clidedesign. 65.LUCRARI PENTRU INSTALATII TERMICE 278 .625. B. Matei Basarab.r. 42. L109.S 2. 24.065.c. 3. J40/1162/2005. Ap. Nr. Bucuresti Punct de lucru: str. Mobil: 0733. e-mail: catalin.50. 87. S.

Sc. Dimensiuni (sau echivalent). Bucuresti Tel/Fax: 021. Matei Basarab. Et. instructiunile din specificatii vor avea prioritate.S 2. Detalii pentru sudarea capilara. Materiale (sau echivalent). 6. Cataloage IPCT de Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala Tevi din otel fara sudura.89.minea@clidedesign. cu filetul tijei la exterior Pn 16 Robinete cu ventil Robinet de golire cu ventil. Mobil: 0733.065. J40/1162/2005.2. executie si exploatare a centralelor termice mici I13-94 STAS 530/1-87 STAS 838-82 STAS 1155-80 STAS 5560-81 STAS 1518-86 STAS 1518-80 STAS 1518-80 STAS 10400/1-87 STAS 10400/2-76 STAS 404/1-87 STAS 7656-80 STAS 7657-80 STAS 424. Lungimi de constructie Tevi de otel fara sudura. I3. Bucuresti Punct de lucru: str. I4 279 . 40. Nr. Sc. laminate la cald. Dimensiuni Robinete cu sertar Pn 6 si Pn 10 Robinete cu ventil. GP 0512000 Ghid de proiectare. Ap. Ţevi de cupru. laminate la rece Profile metalice Vata minerala si produse din vata minerala. 31. 425.c.s.625. pentru constructii Tevi din otel. L109. Piese de asamblare din cupru şi aliaje din cupru Cupru şi aliaje de cupru . CLIDE Design s. Dimensiuni probe Ţevi de cupru pentru instalaţii. GENERALITATI Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificaţii tehnice privind lucrările de instalaţii termice.1.Instalaţii (sau echivalent). Nr. Bl.l. CALITATE Ţevi de cupru. e-mail: catalin. 3. 87. 42.50. Piese turnate. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 31.ro CUI: RO 17147031. Conditii tehnice generale Saltea din vata minerala Contor. Ţevi de cupru .320. Sediu social: str.r. Bl. grupele I2. . sudate longitudinal pentru instalatii Tevi din otel. Delfinului. Conditii tehnice generale. Conditii speciale de calitate Robinet de reglare cu ventil. S. sudate longitudinal pentru instalatii.STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos. 564 STAS 5838/1-76 STAS 5838/3-80 STAS 3589/1-86 BS 2871 BS 6071 DIN 1786 DIN2856(sau echivalent) EN 1057 Proiect EN 133/ 80(sau echivalent) BS 2872(sau echivalent). B. trase sau laminate la rece pentru constructii Fitinguri. 65. Ap. 3. Materiale pentru turnare -Volum I Instalatii de incalzire. CAIET DE SARCINI – INSTALATII TERMICE 31. 24. Conditii generale Flanse din fonta si otel pentru armaturi si conducte Mufe din otel pentru tevi filetate de instalatii.

1 si de cunoasterea lor de catre personalul specializat propriu. agregatelor si aparatelor emisse de catre institute de specialitate abilitate in acest scop. Inaintea punerii in opera.9/1985 C142-85 NRPM Bul. nr. Materialele. TRANSPORT. MANIPULARE. B. de instalatii: Bul. 6. Sediu social: str. 40. 3.320. Mobil: 0733. 87.12/1985 I36-81 Bul. Matei Basarab. Contractorul lucrarilor de instalatii se asigura de existenta certificarilor mentionate la cap. nr. Bl.1. S.constr. Ap.S 2. Delfinului. grupele IC1. nr.s. J40/1162/2005. Nr. 31. elemente si subansamble tip. IC3.c. Sc. si conform celor care vor fi omologate de Biroul Roman Metrologie Legala (BRML).2.r.50. Brosura 1975 Normativ pentru proiectarea. e-mail: catalin. IC4 Instructiuni tehnice pentru proiectarea automatizarii instalatiilor din centrale si puncte termice Instructiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elementele de instalatii Norme republicane de protectie a muncii. 65. executarea si receptionarea izolatiilor termice la constructii civile si industriale 31. Verificarea materialelor La executarea lucrarilor se utilizeaza numai materiale. agregatele si aparatele utilizate la executarea instalatiilor de incalzire vor avea caracteristicile si tolerantele prevazute in standardele de stat sau in prescriptiile tehnice ale producatorilor interni sau externi si vor satisface conditiile tehnice cerute in proiectul de incalzire.l. IC2. Nr.89. CLIDE Design s. Ap. agregate si aparate ce corespund cerintelor proiectului si satisfac prevederile de la capitolul 30. robineti.625. echipamentele centralei termice.minea@clidedesign. radiatoare din tabla de otel.3. Bucuresti Punct de lucru: str. 42. probare. toate materialele si aparatele se supun unui control cu ochiul liber pentru a constata daca nu au suferit degradari de natura sa le compromita tehnic (deformari sau blocari la aparate. starea 280 .C 107-82 .ro CUI: RO 17147031. PP-R/AL fitinguri. 31. intretinere si exploatare a produsului • Certificatul de garantie indicind perioada de timp in care se asigura realizarea caracteristicilor • Certificate de atestare a performantelor materialelor. 3. Elementele recomandate de ISCIR trebuie sa fie conform cerintelor acestuia. 24. Ele vor trebui sa fie insotite de: • Certificatul de calitate al furnizorului care sa confirme realizarea de catre produsul respectiv a caracteristicilor tehnice prevazute • Fise tehnice de detaliu continind caracteristicile produsului si durata de viata in exploatare. in care se mentioneaza aceste caracteristici • Instructiuni de montare. Bucuresti Tel/Fax: 021. tevi PP-R/AL tevi de cupru pentru legaturile la radiatoare si coloane. Bl. DEPOZITARE VERIFICAREA CALITATII.constr. Materiale si echipamente Principalele materiale utilizate sunt: tevi de otel pentru distributie si coloane. termoizolatie pentru conducte. MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE. L109.3. Et.constr.1/1983 . piese de legatura intre cupru si otel. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi detalii. Sc.065.3.Volum C Detalii comune pentru instalatii.2.

L109. se remediaza defectiunile respective sau se inlocuiesc aparatele si materialele ce nu pot fi aduse in stare corespunzatoare prin remediere. Materiale Privind producerea instalatiilor de incalzire termo-mecanice. 42. Se va da o atentie deosebita materialelor casante sau usor deformabile (radiatoare. CLIDE Design s. Ap. functionarea armaturilor.minea@clidedesign. Sc. armaturi mari) se depoziteaza sub soproane si se acopera cu prelate sau foi de polietilena. 87. Nr. uneltelor si echipamentelor pe intreaga durata de executare.50. cu respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor si in conformitate cu instructiunile furnizorului. 31. B. facilitatilor. echipamente de automatizare.r. a flanselor. prefabricate. fitinguri. Se verifica daca recipientele sub presiune (cazane hidrofoare. Supraveghetorul santierului trebuie sa urmareasca permanent daca lucrarile pe etape sunt in concordanta cu documentatia tehnica si aceste caiete de sarcini si trebuie sa participe la controlul calitatii si la confirmarea lucrarilor ascunse.625. Pentru a executa adecvat activitatile prevazute in proiectul tehnic. Bl. pe platforme betonate sau balastate. Sc. Materialele ce se deterioreaza la umiditate sau radiatie solara (armaturi fine.l. 3.c.s. aparate cu motoare electrice precum si produse din materiale plastice) se pastreaza in magazii inchise. panouri incalzitoare. Depozitatre si manipulare Pastrarea materialelor pentru instalatii se face in depozitele de materiale ale santierului. Materialele de instalatii asupra carora conditiile atmosferice nu au influienta nefavorabila pe durata depozitarii. sudand conductele instalatiei termice soi imbinand conductele galvanizate si armaturile prin fonta maleabila. special amenajate in acest scop. etc. in stive sau rastele. in rastele. INSTALATII TERMICE DIN CENTRALA TERMICA 31. 40. din timp. schimbari ale solutiilor si detaliilor proiectantului.S 2.). Bucuresti Punct de lucru: str. etc. Schimbarile din proiect trebuie facute doar cu aprobarea prealabila a proiectantului specializat. Mobil: 0733. J40/1162/2005. daca au placa de timbru si cartea tehnica de exploatare aferenta. Sediu social: str. cat si previziuni ale energiei.065. Ap.3. e-mail: catalin. Delfinului. 24. La aparatele de masura si control. S. stuturi deformate sau lipsa. boilere etc. STAS 7656 • Robinete de inchidere cu sertar cu flanse Pn10 281 . este necesara prezenta pe santier a unui proiectant specializat.89. se depoziteaza in aer liber. Generalitati Aceste caiete de sarcini se refera la lucrarile de instalatii termo-mecanice din centrala termica. Bl.4. tehnologia clasiga de imbinare. Et. Matei Basarab. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi filetelor. Materialele de baza prevazute in proiect: • Conducte si accesorii din otel. Manipularea materialelor se va face cu respectarea normativelor de tehnica securitatii muncii si in asa fel incit sa nu se deterioreze. 65. convectoare. 3. STAS 404/1 • Conducte si accesorii din cupru • Conducte galvanizate.).4. standardele tehnice si instructiunile in vigoare la data executarii.) au fost supuse controlului ISCIR.1. 31.ro CUI: RO 17147031. aparate de masura si control. Materialele ce pot fi deteriorate de agentii climatici (radiatoare. 31.4. in concordanta cu cerintele tehnice adiacente. • Sa ceara posibilele discrepante. Contractorul are urmatoarele sarcini: • Sa studieze proiectul (volumele scrise si scrise). montate de Contractorul instalatiei de incalzire se verifica existenta formelor de atestare a controlului Biroului Roman de Metrologie Legala (BRML). cu respectarea normelor specifice de tehnica a securitatii muncii.320. • Previziuni din timp ale materialelor si a fortei de munca qualificate. • Daca apar probleme neclare in timpul lucrarilor.3. Nr.2. Bucuresti Tel/Fax: 021. 6.

cu capac pentru citire directa Manometru cu elemente elastice si 2 scari barometrice. Bucuresti Tel/Fax: 021. izolatie cu tuburi elastomer Termometre cu mecur.r. Nr. 40. 282 . 6.50. Locurile de depozitare trebuie sa fie uscate si fara expunere la conditiile climaterice. J40/1162/2005.c.4. Se va utiliza ţeava de cupru cu grosimea peretului de min 1 mm. 90°C . Ap.s. Echipamente Functionale Cazan de apa pentru incalzire centrala. Sediu social: str. Pn 10 Robinete cu clapeta de retinere Materiale termoizolante Radiatoare din otel Manometru termometric cu contact electric Semnalizare (acustica si vizuala) Coturi din otel pentru sudura Izolare termica cu vata de sticla pentru tevi si conductele de fum. pentru apa calda.S 2.0 d. 87. Arzatorul se va instala conform proiectului elaborat de specialisti autorizati.l. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • • • • • • • • • • • • • Robinete de inchidere cu bila.5. Bl. 24. echipat cu:  Arzator pentru gaze naturale  Monitorizare si elemnte automatice de control  Elemente pentru protectie automata  Elemente pentru reglare automata  Cazan din fonta sau otel • Instalatie si echipamente de automatizare • Vas de expansiune tip inchis • Pompe pentru circularea apei calde in circuitele termice • Robinete de reglare cu trei cai • Robinete de siguranta • Robinet pentru aerare automata sau dispozitiv de evacuare automata • Robinete motorizate.3. S. 3. 65.320.5. cat si cu normele specifice ale producatorului. in concordanta cu standardele de instalare in vigoare. Sc. B. e-mail: catalin.625. Delfinului.89.STAS 7607. EXECUTIA LUCRARILOR 31. cu prevederile si indicatorii din diagrama de conectare a producatorului. Nr. Et. 31. Bl. Bucuresti Punct de lucru: str. L109.065.1. 3.pentru protejarea isolatiei termice a conductei de fum Diverse materiale conform standardelor citate in vigoare 31. Matei Basarab. Arzatorul se va monta la instaltiile de incalzire centrala. Ţevile dure se vor îndoi la rece până la diametrul exerior de 18 mm numai cu ajutorul dispozitivului de îndoit cu r = 4.minea@clidedesign. Ap. Prevederile de siguranta ale instalatiei de incalzire centrala trebuie sa fie in concordanta cu STAS 713286. CLIDE Design s.70°C.ro CUI: RO 17147031. Sc. 42. Conţinul materialul de lipit şi al pastei decapante se vor stabili de căre furnizorul de ţeavă şi fitinguri de cupru. pentru instalatiile termice Folie de aluminiu . prevazute cu vase de expansiune tip inchise sau deschise. Montarea Conductelor La trasarea suporturilor se va lua in considerare o panta a conductelor de minim 2 %o in sensul curgerii fluidului prin conducte si se vor localiza astfel incat sa existe o distanta minima de 30 mm intre peretele cladirii si suprafata izolatiei conductei . Mobil: 0733.

ro CUI: RO 17147031.2. Infiletarea se va folosi la imbinarea conductelor din otel si a fiting-urilor la intrumente si armaturi prevazute cu mufe infiletate. conform detaliilor de executie ale proiectului. fiecare element se va marca pe elementele de constructie. Matei Basarab. Specificaţiile de mai sus pentru îmbinarea ţevilor şi fitingurilor sunt minimale. Se vor suda urmatoarele: . Punctele fixe se vor executa la punctele indicate de planul de retele. Toate traversările de conducte prin planşee şi noduri se vor face în manşoane de protecţie.01 -2004. Mobil: 0733. 40.minea@clidedesign. Schimbările de direcţie ale conductelor de oţel se vor realiza prin îndoirea conductelor cu diametre până la 2" şi prin curbe de sudură pentru diametre mai mari.320. 3. trebuie acordata atentie speciala in timpul fixarii flansei perpendicular pe axa conductei si si se vor verifica planeitatea flansei si producerea corecta a garniturii in ceea ce priveste diametrul.5. Bucuresti Tel/Fax: 021. Distanţele minime între conductele montate pe traseu paralel vor fi conform normativ I 13. Curbele rezulate prin îndoire vor avea r/d egal cu 1. Faţă de conductorii electrici sau conductele de gaze traseele conductelor de încălzire vor fi montate la distanţele specificate în I 7 .5. Se vor utiliza ţevi de cupru şi fitinguri din acelaşi material ( de exemplu: curpru dezoxidat cu fosfor de calitate . La iesirea conductei din fundatia cladirii se va prevedea o fixare perfecta. Bl. Tronsoanele de conductă vor fi marcate cu norma EN 1057. 6. 1. data producţiei . Sc. Nr. Toate ramificaţiile din conductele orizontale vor fi făcute peste generatoarea superioară a conductei principale.Imbinari cap la cap. Nr. Filetele trebuie sa fie conform STAS 402 si trebuie sa permita insurubarea la cel putin Y2 si pana la % a partii infiletate. La trecere prin pereti. conductelor trebuie sa fie protejate de mansoane care permit miscarea libera a conductelor si spatiul dintre se umple cu material incombustibil. In cazul imbinarii cu flansa. B.S 2. Bl.27 283 . conform Norm.625. sudand conductele instalatiei termice sau imbinand conductele si armaturile prin fitinguri. Inainte de inceperea asamblarii. Imbinarea cu flansa sudata se va face la la elementele prevazute in proiect cu acest sistem de imbinare . marca producătorului. Execuţia instalatiilor de incalzire se face cu tehnologia clasica de imbinare. J40/1162/2005. e-mail: catalin. la montaj se vor avea în vedere şi alte precizări puse la dispoziţie de furnizorul de cupru. Se vor folosi garnituri tip Marsit. respectiv NT . Ap. anul trimestrul şi luna.065. Punctele fixe se vor executa la punctele indicate de planul de retele. Et.50. Sc. Existenta gaurilor de treceri prin pereti trebuie verificate.5. Imbinarea prin infiletare se va face pe bancul de lucru sau pe pozitie. Conductele se vor imbina prin sudare. CLIDE Design s. Sediu social: str. 31. Sudura se va folosi pentru imbinarea conductelor termice. apoi materialul tabular se va taia la lungimea necesara si se va transporta la locul necesar. Dilatarea se asigură prin trasee deviate ale conductelor şi dispunerea judicioasă a punctelor fixe.3.s.c.. S. L109. infiletare sau flanse.l. 31. Nu se admit îmbinări în porţiunile în care conductele traversează elementele de construcţie.DPE. diametrul exterior şi grosimea peretelui. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Se va utiliza teavă de cupru fără îmbinare logitudinală.r. 24. ramificatii. Ap. Imbinarea conductelor Majoritatea imbinarilor se vor face pe pozitie. 3. flanse Calitatea sudurii trebuie sa fie conform clasei de calitate IV.89. Imbinarea conductelor de cupru se va realiza prin lipire sau sertizare . 42. coturi. lmbinare prin sudare Sudarea va fi electrica sau autogena. Pentru etansare se va folosi fuior cinepa imbibat cu pasta de miniu de plumb sau pasta de grafit amestecata cu ulei de in dublu fiert. Bucuresti Punct de lucru: str. 87. Delfinului. 65.

se desfac falcile capului de presare . sau prin insurubare cu fiting-uri tip olandeze. Asamblarea celorlalte elemente. . flanse) • Calitatea materialului aditional (electrod. . producatorul trebuie sa faca teste (probe) de sudura pe fiecare lot de conducte pentru stabilirea materialului aditional. indoire. teava se introduce in piesa de racord pana cand se ajunge la limita opritorului . vasele de expansiune. Et. 87. Bucuresti Tel/Fax: 021.capatul de teava se debazureaza la exterior si interior . Nr. S. 31. . 40. Ap. de specialisti autorizati si instruiti. Bl. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Pentru clasa de calitate IV pentru sudura.l.c.calibrarea capatului de teava .aplicarea materialului de lipit ( livrat de furnizorul tevii ). Sc. Pompele care sunt folosite in centrala termica sunt pompe care se vor monta prin intercalarea printre conductele instalatiei si trebuie sa fie fixate cu flanse pe conducte.89.50. Arzatorul se va monta sub supravegherea directa a personalului calificat. desemnat de producatorul arzatorului.S 2. Bucuresti Punct de lucru: str.ro CUI: RO 17147031. 6. livrate de producator o data cu produsul.minea@clidedesign. Acest echipament contine capete de presare interschimbabile . Conectarea la instalatie se va face in concordanta cu instructiunile cartilor tehnice ale echipamentelor respective. cu ajutorul dispozitivului pentru taiat tevi . Nr. . 3. pana la are in exploatare. 24. Delfinului.320. coturi. Bl. se introduce piesa de racord si se executa operatiunea de sertizare ( strangere ) .imbinarea tevii cu fitingul . 65. Asamblarea centralelor termice murale se va face dor in concordanta cu instructiunile din cartea tehnica. Ap. e-mail: catalin. in conformitate cu tehnologia recomandata de producatorul materialului .625. 284 . J40/1162/2005. tehnologia de sudura trebuie elaborata de producator in concordanta cu standardele in vigoare. Montarea echipamentelor din centrala termica .tevile se taie perpendicular pe ax .065. Acesta va asigura supravegherea tehnica pentru fiecare faza de asamblare. A) Imbinarea prin lipire Daca se foloseste acest procedeu succesiunea operatiilor este urmatoarea : . Probele trebuie date pentru testare de radiatii penetrante si incercari distructive. L109. Imbinarea tevilor de cupru. Mobil: 0733. Sediu social: str. Imbinarea prin sertizare se executa cu ajutorul unui dispozitiv electric de sertizare . .5. STAS 554011-6 si vor fi pentru tractiune. CLIDE Design s. Calitatea este conditionata de urmatoarele: • Calificarea sudorului • Calitatea materialelor de baza (conducte.curatirea suprafetei de lipire a tevii si a fitingului( dezoxidare ) .aplicarea pastei de lipit pe capatul curatat al tevii . Pompele se vor monta doar cu lacasul pentru motor in plan orizontal. . B. se desfac falcile capului de presare si se elibereaza imbinarea . Testele se vor face conform 1. sarme) • Tipul de imbinare • Procedura de sudura • Tehnolocia de sudura Pentru a asigura calitatea.4. 42. 3. Modul de lucru este urmatorul : dupa taierea la dimensiune . Sc. la centrala termica se va face pe suprturile respective sau pe suporturi metalice.s. Imbinarea tevilor din cupru se va realiza prin lipire sau sertizare ( dupa caz ).r. rezistenta la soc si masurarea duritatii.27 si STAS 4203. Matei Basarab. procedura si tehnologia de sudura. cum ar fi pompele. cu cap orientabil la 360° . B) Imbinarea tevilor de cupru prin sertizare . aferente fiecarui diametru de teava .incalzirea suprafetelor de lipit pana la temperatura prescrisa de producator cu ajutorul unei lampi cu gaz . .

inchiderea lor in conducte si canale fara acces de vizitare in pereti si in palsee sau incastrarea lor in elementele constructiei. Mobil: 0733. Proba de presiune se face inainte de finisarea elementelor instalatiei (vopsire.1. 3. 42. 40.320. conform standardelor de siguranta. este necesar sa fie conform presiunii maxime reduse decat cea a restului de instalatie. Probele de presiune sunt obligatorii pentru intreaga instalatie si se va face cand sunt conectate toate echipamentele de la instalatiei termice. Matei Basarab. Bl. • Proba pentru presiune hidraulica. Et.5. 285 . 3. Pentru arzatoarele importate trebuie prezentate Certificate de Omologare in Romania. Sc. Bucuresti Tel/Fax: 021. instrumentelor de masurare.50.minea@clidedesign.). unitatiele de consum (radiatore. prin verificarea functionalitatii adecvate a arzatorului. etc. in special piesele pentru presiune. 65. Pentru orice elemente care folosesc energie trebuie sa se ia in considerare unele reguli fundamentale cum ar fi: • Sa nu se atinga echipamentele cu parti ale corpului ude si/sau goale • Sa nu se scoata cablurile electrice • Sa nu se lase echipamentele expuse la agenti atmosferici (ploaie. Bucuresti Punct de lucru: str. 31. Nr.s. agregate si arii de incalzire). Ap. Instructiile de exploatare se vor afisa intr-un loc vizibil in centrala termica. Bl.625. In cazul in care se folosesc radiatoare cu rezistenta nominala. 24.065. 87. B. J40/1162/2005. Punere in functiune a arzatoarelor Se permite punerea in functiune a arzatoarelor doar dupa verificarea lor de echipa de asamblare cu participarea clientului si a producatorului si daca rezultatele sunt satisfacatoare. fiind inlocuite cu radiatoarele din stoc (rezistente la presiune) sau conducte pentru conectari tur. automatizare. S.5. 31.retur. • • • PROBE Instalatiile termice se supun la urmatoarele probe: Proba la rece Proba la cald Proba de eficacitate Probele se executa conform recomandarilor cuprinse in Normativul I 13/02. Sediu social: str. Protectie Protejarea echipamentului se va fece adecvat prin conectare la priza de impamantare. Nr. • Randamet la tiraj natural de 2 -3 Pa. Arzatoarele proiectate pentru supraveghere permanenta trebuie monitorizate si reparate doar de personal calificat. cat si inainte de finisariel constructiei. a sigurantei unitatii de aerare si a centralei termice ca intreg. Verficarea va include: • Verificarea producerii si asamblarii in concordanta cu cartea tehnica a arzatorului. proba de presiune a instalatiei se va face fara centralele termice respective. Proba de presiune Probele de presiune se fac pentru a verifica rezistenta mecanica si etansarea elementelor instalatiei si consta din umplerea instalatiei cu apa si verificarea presiunii. • Proba la cald. examinand componentele.6. Delfinului.S 2. centralei termice. altfel arzatorul nu se va pune in functiune. CLIDE Design s. control.89.c.ro CUI: RO 17147031. 6. L109. Concluziile si rezultatele se vor inregistra in raport.) • Sa nu se permita ca echipamentele sa fie folositi de copii sau alte persoane care nu se pricep 31. soare etc. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 31.6. Proba se face cand temperatura aerului este mai mare de +5 oC.6.r. fixarea pe circuitele de apa si gaz. e-mail: catalin. izolatie tremica.5. Ap. Defectiunile probabile se vor repara. retelele de conducte. Sc.l.

o data cu aceste probe se regleza si instalatia. pentru partile de instalatii care sint supuse prevederii acestor prescriptii. la instalatiile ce au parti care se mascheaza sub finisaje deosebite • presiunea prevazuta in caietul de sarcini pentru partile din instalatii care se inglobeaza in elemente de constructie (serpentine sau conducte in pereti. Pentru ca verificarea sa fie cit mai concludenta. Bucuresti Tel/Fax: 021. iar celelalte se vor examina vizual. manometrul nu a indicat variatii de presiune si daca la instalatie nu se constata fisuri. Nr.6.s. 6.065. crapaturi.pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala. prin controlul rezistentei si etanseitatii tuturor imbinarilor. dar nu mai mica de 5 bar. Verificarea comportarii instalatiei la proba la rece poate fi inceputa imediat dupa punerea ei sub presiune. cu ajutorul unui manometru. reglarea robinetelor de siguranta de la arzatoare si a vaselor de expansiune inchise inainte de inceperea probelor. inchiderea si reglarea totala a robinetelor.l. Rezultatele probelor la rece vor fi considerate satisfacatoare daca in timpul intregului dest de presiune.c. 65. Sc. se va alege o perioada rece. 24. Proba de eficacitate Se efectueaza proba de eficacitate a instalatiei pentru a verifica daca instalatia realizeaza in incaperi gradul de incalzire prevazut in proiect. Presiunea de proba se va masura de cel putin trei ore dupa conectarea instalatiei la presiune.30. 42. dar nu mai mica de 5 bar. 40. Proba de presiune trebuie sa fie de 6 bari. la instalatiile montate aparent si la cele mascate sub finisaje uzuale • dublul presiunii de regim. se asigura deschiderea. Ap. timp de 3 ore. Probe la rece Aceste probe sunt obligatorii pentru intreaga instalatie si se vor efectua dupa finisarea elementelor. J40/1162/2005. Et. golirea instalatiei de apa este obligatorie daca nu s-au introdus solutii antiinghet. Bl. rezultatele se inscriu in procesul verbal al instalatiei. Probe la cald Probele la cald se vor face conform Normativului I13-02 . Matei Basarab. Bl. B.6. S.2. crapaturi sau scurgeri de apa la imbinari si presgarnituri. 3. Imbinarile sudate se vor verifica prin lovire cu ciocanul.6. L109.r. Sediu social: str. 3. Capitolele 30. La imbinarile sudate controlul se face prin ciocanire iar la restul imbinarilor prin examinarea cu ochiul liber. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Presiunea de proba se determina in functie de presiunea maxima de regim si de modul de executie al instalatiei astfel: • o data si jumatate presiunea maxima de regim. Ea se executa cu intreaga instalatie in functiune si numai dupa ce toata cladirea a fost terminata.625. Bucuresti Punct de lucru: str.50. 87. Ap. In ceea ce priveste proba. Masurarea presiunii de proba se incepe dupa cel putin 3 ore de la punerea instalatiei sub presiune si se face cu un manometru inregistrator sau cu cu manometru indicator clasa de precizie 1. Inainte de probe intreaga instalatie se va curata inautru prin spalare hidraulica.6 prin citiri la intervale de 10 minute.3. se procedeaza la remedierea acestora si se repeta proba. Rezultatele probei la rece se considera corespunzatoare daca pe toata durata probei. Dupa executarea probei. In cazul constatarii unor scaderi de presiune sau a defectiunilor enumerate mai sus.10 . 31.4. cat si inchiderea conexiunilor de aerare. CLIDE Design s. pierderi de apa la imbinari si garniturile pentru presiune. Nr. manometru nu va indica variatii de presiune si daca nu se gasesc fisuri. plafoane sau pardoseli realizate numai cu tevi trase) • la presiunile prescrise de instructiunile ISCIR.minea@clidedesign. 31. Mobil: 0733.89.S 2.17. Sc. Delfinului. e-mail: catalin.320.ro CUI: RO 17147031. 31. cind temperaturile 286 .

65.75 m de la pardoseala. Sediu social: str. Rezultatele probelor de eficacitate se considera satisfacatoare daca temperaturile aerului interior corespund cu cele din proiect. in cadrul probei se urmareste stabilirea si uniformitatea temperaturii aerului din incaperi si durata probei. masuratori ale vitezei aerului. Bucuresti Tel/Fax: 021. Nr. Delfinului. La incalzirea cu aer cald.89.r.c. alte camare dupa apreciere • la ultimul nivel: incaperile din colt in mod obligatoriu si alte incaperi dupa apreciere • la nivelurile intermediare: camerele dorite de Investitor. Mobil: 0733.1/2 0C Verificarea termometrelor se va face inainte de folosire iar in timpul masuratorilor ele vor fi ferite de influiente perturbatorii (curenti de aer. 6. consumului de combustibil. Ap. se incalzeste cladirea cel putin trei zile inaintea probei iar ultimele 48 de ore inaintea probei. temperaturii si continutului gazelor de ardere conform metodologiei ISCIR si a instructiunilor producatorului cazanului • pornirea-oprirea automata a cazanelor si reglarea arderii corespunzator schemei termomecanice si de automatizare adoptate • pornirea-oprirea pompelor de circulatie Se verifica modul de legare al vaselor de expansiune la instalatie si functionarea sistemelor de expansiune. 42. in cazul incaperilor cu o deschidere mai mare de 10 m citirile se vor face pe zone cvasipatrate cu suprafete de maximum 100 mp. Se masoara temperaturile aerului exterior si ale agentului termic pe conductele de ducere si intoarcere. in conformitate cu prevederile "Normativului pentru proiectarea instalatiilor de ventilare" I5. Incaperile in care se masoara temperatura interioara vor fi: • la parter: incaperile de colt si cele alaturate intrarilor neincalzite in mod obligatoriu.75 m. Ap. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi exterioare in momentul efectuarii acestei probe trebuie sa fie 0 oC si valoarea lor medie zilnica in timpul probei sa nu varieze cu mai mult de ±3 oC fata de temperatura exterioara medie a celor doua zile precedente. tot la inaltimea de 0.S 2. Sc. Pentru proba de eficacitate a instalatiei de incalzire centrala cu corpuri incalzitoare.. 40. In incaperi de locuit masurarea temperaturii se face in cel putin 3 puncte din incapere la o distanta de cel putin 2m de la peretele incaperii si la o inaltime de 0. Bucuresti Punct de lucru: str..minea@clidedesign. pe timpul probei instalatia trebuie sa functionaze continuu si toate usile si ferestrele cladirii sa fie inchise. Ina afara de aceste probe se prevad o serie de verificari functionale si de siguranta specifice: • functionarea dispozitivelor de siguranta si a limitatoarelor de temperatura si presiune • masurarea randamentului. de asemenea. S. in limita unor abateri de ±2 oC. Bl. Pentru a asigura precizia masuratorilor se recomanda alegerea de termometre cu gradatii corespunzatoare si anume: • pentru temperaturi exterioare……….065. Bl.625. 24. In vederea asigurarii dezaerisirii si golirii instalatiei se verifica eficienta dezaerisirii in punctele cele mai ridicate ale instalatiei si golirea in punctele cele mai coborite.50. chiar si in cazul combinarii acesteia cu corpuri de incalzire. caldura umana). CLIDE Design s. agentul termic se regleaza conform graficului de reglaj. Sc. 3. 87.l.320. e-mail: catalin. se fac pe linga masuratorile de temperatura mentionate anterior. dar nu mai putin de 10% din ele. rezultatele se inscriu in procesul verbal al instalatiei. la o inaltime de 0. cu o abatere de la -0. in cladirile civile si de la -1 oC pina la +2 oC in incaperile de productie si daca viteza aerului satisface prevederile din prescriptiile de protectia muncii.5 oC pina la +1 oC. 3. Nr.s.75 m de la pardoseala. La instalatia de automatizare se verifica: • functionarea termostatelor 287 . Daca cladirea este expusa soarelui se iau in considerare numai citirile de temperaturi efectuate intre orele 7 si 11. Matei Basarab. Se citesc temperaturile interioare din incaperi cu ajutorul unor termometre montate in mijlocul incaperii. L109.1/5 0C • pentru temperaturi interioare…………1/5 0C • pentru temperaturile agentului termic. Et.ro CUI: RO 17147031. verificindu-se corelarea acestor parametrii conform graficului de reglaj calitativ. J40/1162/2005. La cladirile cu multe niveluri se asigura efectuarea a cel putin cite o masuratoare la fiecare nivel. B. radiatii termice.

Probele de functionare la rece si la cald se vor face la fata locului si dupa remedierea eventualelor defecte si poate incepe faza de intretinere. Beneficiarul trebuie sa autorizeze personal calificat. Et.6.s. Bucuresti Tel/Fax: 021. J40/1162/2005. Bl. de verificare. 87. conform prescribtiilor Art. 40. 3. S. La instalatia de evacuare a gazelor de ardere se verifica: • tirajul • etanseitatea canalelor si a cosurilor de fum • functionarea accesoriilor de reglare si siguranta La instalatiile de combustibil se verifica: • oprirea automata a arzatorului la intreruperea alimentarii cu combustibil sau a scaderii presiunii gazelor sub valoarea minima sau a intreruperii alimentarii cu aer • oprirea arzatorului in cazul neinitierii flacarii • asigurarea trecerii automate de la un combustibil la altul in cazul arzatoarelor mixte • orprea automata a alimentarii cu combustibil la atingerea presiunii si temperaturii limita a agentului termic. Se respecta cu strictete prevederile referitoare la probe din normativele I6 si I31. Conductele de apa rece si apa calda de consum se supun la urmatoarele incercari: • de etanseitate la presiune la rece • de functionare la apa rece si calda. si se stie ca cerintele de calitate sunt mai importante decat criteriile estetice si organizatorice.065. Materialele care nu au Certificat de Calitate de la producator se vor examina si se va atesta calitate de catre laboratoare autorizate. conductele de gaze naturale sau GPL se supun la incercari de : • rezistenta • etanseitate Probele se fac cu aer. e-mail: catalin. Sc. 3.625. reduse.l. Sediu social: str. 3.50. Probe si verificari Orice material si echipament care se va utiliza pentru instalatii mai intai se va verifica din punt de vedere al calitatii.r. Nr. Ap. la presiunile stabilite prin STAS 8281 in functie de destinatia si treapta de presiune a conductelor. Personalul care lucreaza la probele de presiune ale conductelor va fi intruit in prealabil. Altfel intraga responsabilitate va fi a personalului de exeutie. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • modul de amplasare al sondelor de temperatura astfel incit acestea sa dea informatii corecte • functionarea instalatiei de automatizare si a robinetelor motorizate. Nr.320.6.minea@clidedesign. Mobil: 0733. Inainte de punerea in functiune. Ap. B. 31. pentru exploatarea echipamentelor. vopsire. Materialele care sunt defecte sau deformate accidental nu se vor utiliza. izolatie termica. de testare. Bl. L109. in toate regimurile prevazute (nominale. 31. de asamblare. 288 . Instructiuni pentru Protectia Muncii si Prevenirea Incendiilor In timpul executarii lucrarilor in concordanta cu previziunilor proiectului.6. 42.11 din Normele de Protectie a Muncii pentru activitatile de asamblarea in constructii. constructorul trebuie sa furnizeze toate materialele. Pentru echipamentele importate de beneficiar. Bucuresti Punct de lucru: str. Arzatoarele importate de beneficiar trebuie sa fie conform Normelor C31 ISCIR si trebuie sa fie autorizat de ISCIR inainte de punere in functiune.5. Se respecta cu strictete specificatiile din standardul I9 referitoare la probe. acesta trebuie sa prezinte instructiunile de executie. CLIDE Design s. Matei Basarab. Delfinului.c. 24. conform instructiunilor CR 5-82 ale ISCIR-ului. sezoniere). pe baza Crtificatului de Calitate al producatorului. de acceptare si punere in functiune. protectia muncii si prevenirea incendiilor.89.S 2. echipamentele si sa asigure conditiile legale de igiena. 65. 6. Intretinerea consta din grundire. Vasele de aexpansiune inchise trebuie deasemenea sa fir conform Normelor ISCIR si trebuie autorizate de ISCIR inainte de punerea in functiune. Sc.ro CUI: RO 17147031.

In concordanta cu prescriptiile acestor norme. S. Se vor face instruiri periodice privind protectia muncii si prevenirea incendiilor si constructorul va fi responsabil legal pentru aceste lucruri pana la finalizarea lucrarilor. ochelari. Nr. Ap.minea@clidedesign. Elementele de incalzire care se folosesc cuprind radiatoare din otel. Mobil: 0733. 3. 24. de igiena. Panta se va verifica cu polobocul de lungime minima de 70 cm. 42. Nr.625. Ap. Norme interne. Sc. casti si schele. Presiunea maxima a agentului termic este de 120 °C.c. in functie de destinatie si de nivelul de confort. specifice constructorului. Delfinului. Grosimea tablei panourilor este de 1. echipele de lucru trebuie dotate cu unelte si utilaje necesare cat si cu echipamente de lucru adecvate. 1985. etc. Bucuresti Tel/Fax: 021. Agentul termic este apa calda la 90°C . • Paralelismul coloanelor vizibile la suprafetele finisate ale peretilor adiacenti • Mentinerea pozitiei corecte a retelei de conducte montate (conductele de apa calda jos.s.70°C furnizat din sursa proprie localizata la parterul cladirii.. Radiatoarele sunt echipate cu sistem de prindere. • • • 31. 3.r. manusi.20 mm.7. Normele I13-02 pentru proiectare.89.320. Radiatorele sunt confectionate din otel de calitate superioara. tubulatura pentru electrice in mojloc si conductele de gaz sus) • Existenta conductelor de protectie (mansoane) la trecerea conductelor prin placi si pereti si prevederea spatiului dintre mansoane si conducte • Localizarea corecta a utilajelor pentru drenarea apei si de aerare b) Dupa izolatia tremica a conductelor se vor verifica vizual si/sau masura 289 . 87. Bl. de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor. Suprafata exterioara a radiatorului este finisata cu un start de pulbere aplicata electrostatic si uscata in cuptor. Temperaturile interioare sunt intre 15°C . dimensiunea si dimensiunile de asamblare • Orizontalitate si planeitate • Fermitatea fixarilor pe elementele cladirii • Daca robinetele de la elementele de incalzire sunt vizibile si usor accesibile si adecvat inchise/dechise Principalele verificari privind conductele includ urmatoarele verificari: a) Inainte de izolarea termica si mascare: • Se verifica vizual executarea corecta a imbinarilor si indoiturilor • Sprijinirea corecta a conductelor cu bratari. Montarea radiatoarelor se va face după probarea lor prealabilă la o presiune de 6 bari. Elementele de incalzire montate la instalatii trebuie supuse urmatoarelor verificari: • Conformitate cu proiectul privind tipul elementelor de incalire. tratate cu fosfat de fier pasivizat. Panouri de avertizare privind parotectia muncii si igiena vor fi afisate in locuri vizibile. 65. La interior radiatoarele sunt degresate.ro CUI: RO 17147031. INSTALATII INTERIOARE PENTRU INCALZIRE CENTRALA Instalatiile termice trebuie sa asigure temperaturile interioare necesare in fiecare camera. Pentru lucru la inaltime trebuie furnizate centuri de siguranta. L109. spalate si grunduite cu un strat de baza aplicat prin electroforeza si uscate in cuptor. sensul si gradul panteiconform proiectului. Sc. Executarea lucrarilor de monatre si de acceptare se va face in concordanta cu cu prescriptiile normelor pentru instalatii tremice (I. 40. Bl. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Normele minime care vor fi respectate sunt: Normele Romanesti privind Protectia Muncii in Constructii. e-mail: catalin.50. respectiv pardoseală vor fi în conformitate cu STAS 1797/82.S 2. 6. fabricare si exploatarea constructiilor pentru prevenirea incendiilor. J40/1162/2005. B. Bucuresti Punct de lucru: str.13/02). Radiatorele vor fi susţinute cu console (livrate de furnizorul de radiatoare). Distanţele între radiator şi perete. Matei Basarab. consoles. Sediu social: str. Conductele pricipale de alimentare vor fi din otel cu ramificatii din cupru pentru conectarea la radiatoare. robinet aerisire si dop. Et.20°C. halate etc.065.l. Montarea corpurilor de încălzire se va face aparent la faţa pereţilor sau ferestrelor. CLIDE Design s.

rezistentei si a etanseitatii elementelor instalatiei. Proba se executa in perioade de timp cu temperaturi ambiante mai mari de +5 oC. Et. 31. Spalarea consta din conectarea instalatiei la conducta de apa potabila. Mobil: 0733. Probe la cald Probele la cald se vor face cu agentul termic la debitul. Este obligatorie golirea instalatiei dupa proba.89. CLIDE Design s. Testul de presiune trebuie sa fie cu 50% mai mare decat cota de presiune.625. se va verifica incalzirea uniforma a elementelor instalatiei. izolari termice. 3. instalatia se va spala cu apa potabila.50. Probe de presiune la rece Probele de presiune la rece sunt pentru verificare hidraulica.1. Cea de a doua este obligatorie chiar daca s-au facut probe pentru parti din instalatie. Instalatia de incalzire centrala se va verifica din punct de vedere al etanseitatii si circulatia lichidului la probele la rece si la cald. Proba la rece se executa inainte de finisarea elementelor instalatiei (vopsitorii.5 mm • Robinetele care se vor monta vlatime • or fi in pozitie inchisa • In timpul montarii robinetelor cu flanse. umplere. Bucuresti Tel/Fax: 021. Cotele de la manometru se vor citi la fiecare 10 minute si proba se va considera satisfacatoare daca nu se observa variatii de presiune si pierderi la imbinari. In caz de defectiuni. 65. 40. Sc. In timpul executarii montarii si protectiei adiacente.minea@clidedesign.2. Ap. standardul C 142 /85 privind materialele care se vor folosi trebuie sa corespunda urmatoarelor: • Materialele care se vor folosi trebuie sa asigure functionarea corecta a instalatiei • Materialele care se vor folosi trebuie selectate in functie de categoria de risc privind incendiu • Continuitatea izolatiei tremice trebuie verificata • Izolatia sa fie prinsa cu adeziv special In timpul lucrarilor de montare prescriptiile normelor 1-13/02 trebuie respectate: • Conductele indoite nu trebuie sa aiba deformari ale sectiunii transversale sau subtierea peretilor sa depaseasca 0. etc. Fiecare grup de distributie prevazut cu posibilitati de inchidere si de drenare trebuie sa fie aiba sistem de dearare separat. 6.S 2. B. e-mail: catalin. Bl. si temperatura ambientala. 3. temperatura si presiunea stabilite. Bucuresti Punct de lucru: str. 290 .7. de inchiderea acestora in canale nevizitabile sau santuri in pereti si plansee sau inglobarea lor in elemente de constructii.s. aceste se vor repara inainte de inceperea testului. Nr. Sc.c. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi urmatoarele lucruri: • Daca izolatia termica este executata in concordanta cu prescriptiile proiectului • Daca materialele termo-izolante sunt corect aplicate pe peretii care vor fi izolati (grunduirea conductelor si grosimea izolatiei). 42. Dupa verificarea izolatiei.065.7. 24. conectarea conductelor de retur la conductele de drenare care merg la canalizare si mentinerea instalatiei la jet continuu pana cand apa drenata este curata. S. L109.r. Acest lucru se va face cu tub sprai poliuretanica sau in functie de recomandarile proiectului.ro CUI: RO 17147031. cat si pierderile posibile. Nr. precum si de executarea finisajelor de constructii. Se admite o abatere de 10% de la grosimea izolatiei. J40/1162/2005.).320. se poate aplica. Dupa doua ore de functionare. Bl. 31.l. se va verifica paralelismul dintre robinet si flansele conductelor Instalatiile de incalzire pentru apa calda trebuie prevazute cu un sistem individual de drenare a aerului pe fiecare element de incalzire si pe fiecare coloana principala. Delfinului. Se verifica lipirea corecta a izolatiei. Inainte de proba la rece. Sediu social: str. Aceste probe se poate face pentru parti din instaltie sau pentru intreaga instalatie. dar mai mica de 5 bari. Ap. Matei Basarab. Se deschid complet toate robinete inchise si de reglare. 87.

Et.c. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 31. J40/1162/2005. 24. 40. tevi otel negru.l. tevi cupru Lucari de montaj echipamente in centrala termica Lucari de montare radiatoare panou din otel Lucrari de executie instalatie automatizare la centrale termice Montaj cos de fum din inox Montare panouri solare Executie instalatie de incalzire in pardoseala Lucrari de probe. S. 3.89. Bucuresti Tel/Fax: 021. teste. Delfinului. Bucuresti Punct de lucru: str. Ap. 42.50. 3.minea@clidedesign. 65. Nr.625. Nr.ro CUI: RO 17147031.065. 87. verificari instalatii termice Intocmit : Arh.320.s. Sc. CLIDE Design s. Mobil: 0733. Sc. L109. - PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE Executie instalatii termice interioare Lucari de montare si imbinare tevi PPR.S 2.8. Matei Basarab. 6. Bl. e-mail: catalin. Sediu social: str. Bl.r. B. Ap. Catalin Minea 291 .

065. 42. Matei Basarab. B.320.89.LUCRARI PENTRU INSTALATII DE VENTILATII 292 . Ap. Sc.625.S 2. e-mail: catalin. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi L. 87. Mobil: 0733. Bucuresti Tel/Fax: 021. Nr. Et.l. 6. Sc.r. 65. Nr.s.minea@clidedesign. Bl. J40/1162/2005. 3. Bl.50. 3. Bucuresti Punct de lucru: str.c. Sediu social: str. 40. 24. L109. S. Delfinului.ro CUI: RO 17147031. Ap. CLIDE Design s.

r. Protectia impotriva zgomotului in constructiile civile si social-culturale. Clasificare si tipizare Instalatii de ventilare si climatizare. 6. Determinarea puterii termice a bateriilor de racire cu apa Instalatii de ventilare si climatizare. Profil cornier cu aripi neegale.climatizare. Prescriptii fundamentale Instalatii de ventilare si climatizare. Bl.89. Bl. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Regulament privind Agrementul Tehnic pentru produse. Mobil: 0733.50. CLIDE Design s. 3.ro CUI: RO 17147031. Rame cu jaluzele. Bucuresti Punct de lucru: str. J40/1162/2005.625.2-80 STAS 8250-80 STAS 6156 STAS 6472/3 I 13-2002 293 .2.s.G. 40.l. Nr. Sc. Calculul aporturilor de caldura din exterior. e-mail: catalin. Determinarea pierderilor de sarcina ale bateriilor de incalzire si de racire Tabla subtire din otel laminat la rece Tabla zincata Profil cornier cu aripi egale. Et. B.392/1994 M. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 32.minea@clidedesign.S 2. 65. Terminologie Instalatii de ventilare si climatizare.I. Calculul termotehnic al elementelor de inchidere al constructiilor Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrală I 38-1981 O. Delfinului.60/1997 NRPM C 142 Bul. Sc. Forme si dimensiuni Instalatii de ventilare si climatizare. Ap. 1 STAS 4369 STAS 6648/1 STAS 6648/2 STAS 9660 STAS 10750 STAS 12781 STAS 12795 STAS 9624-89 STAS 2028-80 STAS 7836/1. L109. Canale de aer.9/1985 PE 927/E-35 Prescriptii pentru calculul izolatiilor termice ale instalatiilor Instructiuni pentru proiectarea sistemelor de recuperare a caldurii cu fluid intermediar in hale industriale Ordonanta privind apararea impotriva incendiilor M. 3.225/97 Norme republicane de protectia muncii Instructiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elementele de instalatii HGR nr. procedee si echipamente noi in constructii Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor tehnico-sanitare si tehnologice din tevi de PVC neplastificate Instalatii de incalzire.065. Acustica in constructii. GENERALITATI Prezentul Caiet de sarcini cuprinde specificatii tehnice privind lucrările de ventilare. nr.1. Matei Basarab. 87. ventilare si conditionare a aerului. 42.c. S. Fizica constructiilor. CAIET DE SARCINI – VENTILATII 32. Limitele admisibile si parametrii de izolare acustica. Ap. 32. Nr.constr. Parametrii climatici exteriori Instalatii de ventilare si climatizare. 24. Sediu social: str.O.320. Bucuresti Tel/Fax: 021.O. Termotehnica.

Ap. MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE.l. C107-82. 3. Sc. I22-84. e-mail: catalin. Bl. din materiale neferoase sau materiale plastice care sa corespunda conditiilor mecanice. MANIPULARE.320. Bucuresti Punct de lucru: str. C125-87. Elementele de instalatii care fac obiectul instructiunilor ISCIR vor trebui sa corespunda si prevederilor acestora.S 2. P96-86. se vor respecta urmatoarele norme si prescriptii tehnice in vigoare: • Normativul I 5-98 • Normativul I 13/02 • Normativul I 9-94 • Obligatiile si directivele ce decurg din: C 125 Norme si prescriptii: C 16-84.625. Bl. Sediu social: str. Ele vor trebui sa fie insotite de: • Certificatul de calitate al furnizorului care sa confirme realizarea de catre produsul respectiv a caracteristicilor tehnice prevazute • Fise tehnice de detaliu continind caracteristicile produsului si durata de viata in exploatare. C90-83. LIVRARE. 87.c. DEPOZITARE VERIFICAREA CALITATII. agregatelor si aparatelor emise de catre institute de specialitate abilitate in acest scop. 42. Norme generale PSI Ordinul MLPAT nr. Ap.98 al MI. Nr. Sc. 32. 294 . Matei Basarab. Delfinului. termice si de protectie anticoroziva a instalatiei. CLIDE Design s. daca in descriere nu exista alte specificatii. 6. PE924/E35. 775/22. Retelele de conducte se executa folosind tevi din otel. L109. S.r. Ordinul nr. 381/94 pentru aprobarea normelor generale PSI In restul cazurilor. intretinere si exploatare a produsului • Certificatul de garantie indicind perioada de timp in care se asigura realizarea caracteristicilor • Certificate de atestare a performantelor materialelor. I25-72. 65. 273/1994 (Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora). in care se mentioneaza aceste caracteristici • Instructiuni de montare. Materiale si echipamente Materialele. agregatele si aparatele utilizate la executarea instalatiilor vor avea caracteristicile si tolerantele prevazute in standardele de stat sau in prescriptiile tehnice ale producatorilor interni sau externi si vor satisface conditiile tehnice cerute in proiect. B. C56-85. 40.s.065. iar cele care sint supuse conditiilor de omologare ale Biroului Roman de Metrologie Legala (BRML). Bucuresti Tel/Fax: 021.minea@clidedesign. 3. probare. 24.07. NP52-88. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. 1219/MC/94 si nr. Et.3. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice ale cladirilor I36-81 Instructiuni tehnice pentru proiectarea automatizarii instalatiilor din centrale si puncte termice P 118/99 Norme tehnice de proiectare in realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului C300/94 Normativul de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de instalatii si constructii aferente C 56/1985 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatiile aferente Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos.50. J40/1162/2005. sa fie insotite de certificatul de atestare.89. Nr. I 1-78. C4-77.ro CUI: RO 17147031. Mobil: 0733.

coroziunii si temperaturii.9 mm.50. Se foloseşte la confecţionarea flanşelor de îmbinare a tubulaturii.. Saltele din vată minerală tip P .400 mm .89.s. Se foflosesc la izolarea canalelor de aer şi a pieselor speciale. pe platforme special amenajate in acest scop. Continuitatea stratului de zinc trebuie să fie în conformitate cu stat 7221. Se foloseşte la susţinerea aparatelor mai grele. Umiditatea nu trebuie să depăşească 2 %. Se foloseşte la susţineri şi console. higroscopicitate max. Oţel lat ( platbandă )cu lăţimea aripilor de 18-20 mm. Bandă de oţel 20x2 mm ( stas 1945 ) folosite la inelele antiglisante şi anti tasante pentru susţinerea termoizolaţiei.60 mm şi grosimea aripilor de 3 . 87. jos: EXECUTIA LUCRARILOR.5 %. Garnituri de carton bituminat de 5 mm grosime folosite la îmbinarea tubulaturii prin flanşe pentru asigurarea unui etanşeităţi corespunzătoare Transport. Bucuresti Tel/Fax: 021.100 mm şi grosimea inimii de 5 . Bl. Bucuresti Punct de lucru: str. Depozitare si Manipulare Transportul materialelor. 32.4 mm. Se interzice asezarea foilor de tabla direct pe pamint.l.9 .minea@clidedesign. Sc.3 ) coeficient de conductivitate termică 0. Et.155 mm şi grosimea inimii 3.ro CUI: RO 17147031.r. cu respectarea normelor specifice de paza si tehnica securitatii muncii. Delfinului. Oţel U ( stas 564 ) cu înălţimea aripilor de 65-300 mm .5 mm ( stas 424). Matei Basarab. e-mail: catalin.065. Mobil: 0733. 40. Sediu social: str.c. Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii si in asa fel incit sa nu se deterioreze.625. Oţel (stas 565 ) cu înălţimea de 80 .065 kcal/mp h grd. Se foloseşte la confecţionarea canalelor de aer şi pieselor speciale. Foile de tabla se vor aseza orizontal pe grinzi de lemn in magazii sau soproane. echipamentelor si componentelor de instalatii se va efectua mijloace adecvate mecanizate acoperite.320. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE SI MONTAJ Tolerantele admise la executarea canalelor fata de dimensiunile nominale sint indicate in tabelul de mai 295 .14. Grosimea stratului de zinc trebuie să corespundă unei cantităţi depuse de minim 350 g/mp pe ambele feţe. 65. cu respectarea reglementarilor in vigoare privind prevenirea si stingerea incendiilor si in conformitate cu instructiunile furnizorului. Materialele folosite la executarea tubulaturii de ventilare sunt : tabla zincată ( stas 2028 ) obţinută prin laminare din OL 34 şi zincată la cald. 3. Se va da o atentie deosebita materialelor casante sau usor deformabile. asigurate contra deteriorarilor datorate socurilor. 24. L109. Sc. CLIDE Design s. Materialele ce pot fi deteriorate de intemperii sau de actiunea directa a soarelui se depoziteaza in magazii inchise. având lăţimea aripilor 20 . lţimea tălpii 40 . Ap. laţimea aripipilor de 42 . B. J40/1162/2005.SPSI şi SCO ( stas 5838/2.S 2. Nr. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Aceleasi conditii se impun si pentru fitingurile de uz comun sau cele speciale pentru anumite parti ale instalatiei sau pentru un anumit tip de teava.4. 3. 0. Ap. Pastrarea echipamentelor de instalatii se va face in magazii sau spatii de depozitare organizate in acest scop. S. Bl. in concordanta cu indicatiile producatorilor. 42. 6. Nr. Echipamentele asupra carora conditiile atmosferice nu au practic influienta nefavorabila pe durata depozitarii se vor depozita in aer liber. vibratiilor. Oţel cornier cu aripi egale.

2 mm inclusiv • prin sudura cu flacara fara material de adaos. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Diametrul sau latura mare a canalului (dimensiuni nominale) (mm) ABATEREA M 1AXIMA ADMISIBILA (mm) Canale din tabla Canale din zidarie de Canale din Plăci de caramida sau beton materiale plastice Canale din Plăci de fibre minerale 100 . pentru tabla din otel negru si zincat cu grosimi pina la 1.S 2.250 2 5 3 4 280 . acestea se vor dispune alternat pe doua siruri. tolerantele admise se vor stabili asimilind materialele agrementate cu cele din tabel. Nr. e-mail: catalin.c. Canalele circulare se pot realiza si cu falt in spirala (tip spiromatic). la incheierea conductelor cu sectiune rectangulara avind latura mare pina la 1250 mm  falturile simple sau duble vor fi bine etansate. Sc.8 mm inclusiv.89. pentru tabla zincata a carei grosime nu permite imbinarea prin falt. Pentru executarea falturilor simple. urmarindu-se realizarea unor tronsoane cu lungime maxima posibila. Bl. pe o inaltime egala cu de 3 ori grosimea tablelor si prin topirea muchiilor de sudura astfel indoite. Pentru a se asigura o suprafata interioara neteda. Imbinarile longitudinale ale tablelor din otel sau aluminiu pentru confectionarea tronsoanelor drepte sau a pieselor speciale se vor realiza in urmatoarele moduri: • prin falturi. CLIDE Design s. pentru grosimi pina la 0. fara material de adaos. Nr.l. pentru grosimi de 1 mm si mai mari  falturi de colt.r. pasul dintre doua puncte consecutive ale aceluiasi sir fiind de 10 mm.2000 10 15 12 Pentru canalele de ventilare din alte materiale decit cele specificate in tabel. la incheierea conductelor cu sectiune rectangulara • pentru canale cu latura (diametrul) mai mare de 1 m  falturi combinate constind din falturi duble sau simple intarite cu nituri sau sudura. 3. L109. J40/1162/2005. Delfinului. Bucuresti Tel/Fax: 021.8 mm inclusiv. 6.065. Bucuresti Punct de lucru: str.1000 5 8 6 7 1120 . 3.50. falturile vor fi presate numai catre exterior. B. In cazul sudarii prin puncte. Latimea cordonului de sudura realizat in aceste conditii nu va depasi de doua ori grosimea tablelor asamblate. Bl.320. Pentru falturile duble aceste latimi vor fi de 28 mm si respectiv 15 mm. precum si pentru tabla din otel inoxidabil sau tabla de aluminiu Falturile longitudinale pentru asamblarea foilor de tabla se executa dupa cum urmeaza: • pentru canale cu latura (diametrul) sub 1 m  falturi duble.625. 40. de conditiile de transport si montaj. presate uniform si fara ondulatii.8 mm inclusiv  falturi simple. iar distanta dintre siruri de 7 mm  falturi de colt pentru grosimi pina la 0. pentru grosimi ale tablei pina la 0.5 mm sau mai mare • prin nituire. pentru tabla neagra cu grosime de 1. 65. Imbinarile longitudinale prin sudura cu flacara se vor realiza prin indoirea in plan perpendicular a muchiilor foilor de tabla care se asambleaza. 24. Mobil: 0733. Grosimile canalelor de aer se vor incadra in prevederile normativului I5/79 .1400 8 12 10 1600 . Et. 42. Sc. S.500 3 6 4 5 500 . Lungimea tronsoanelor drepte se vor stabili dupa caz in functie de dimensiunile foilor de tabla. Sediu social: str. Ap.ro CUI: RO 17147031. la croirea tablelor se vor lasa margini cu latimi fr 17 mm pe o latura si 8 mm pe cealalta latura.minea@clidedesign. 87. 296 . Ap.s. Matei Basarab. Canalele de tabla trebuie ss respecte dimensiunile standardizate .

42. prin modul de montare. Piesele speciale (curbe. etc.S 2. 87. ventilatoare. mansoane de racord nituite sau prin alte tehnologii agrementate.4.625. Bl.r.2.065. 3. acestea se considera elemente de rigidizare. etc) • la racordarea tubulaturii la masini si aparate de ventilare (baterii de incalzire. Nr. recirculare. imbinarea transversala sa fie solicitata la sarcini admisibile. Sc. nervuri. L109. La canalele de aer rotunde nu se admit abateri vizibile de la forma circulară a secţiunilor. Imbinarea cu eclise mobile se recomanda la confectionarea tubulaturii in ateliere cu dotare adecvata (masini cu role pentru executarea falturilor sau abkant).89. tajas. Rigidizarea se va realiza prin rame de rigidizare. a pieselor speciale ale tuturor tipurilor de instalatii de ventilare-climatizare (introducere de aer proaspat. flanse. 24. la orice grosime de tabla. Ramele de rigidizare se monteaza pe perimetrul canalelor la exterior si se fixeaza pe canale prin nituri. evacuarea gazelor si vaporilor. 32. S. aparate de conditionare. etc • la tubulaturile parcurse de aer cald cu temperatura mai mare de 70 0C • in spatii cu pericol de incendiu sau explozie. 40. Imbinarile transversale prin falturi vor fi presate catre exterior astfel incit suprafata interioara a canalului sa fie cit mai neteda. La imbinarile transversale prin flanse. e-mail: catalin.50. cu sectiune rectangulara avind latura mare pina la 600 mm si se vor executa in conformitate cu fisa tehnologica in vigoare. La canalele regtangulare nu se admit laturi concave sau convexe. 65. J40/1162/2005. Matei Basarab. desprafuire) in cazul in care particulele din aer au forma granulara. racordurila tubulatura flexibila. filtre. organe de reglaj. dupa cum urmeaza: • la canalele circulare se va etansa arcul de cerc de 90 o • la canalele rectangulare se va etansa faltul pe toata lungimea canalului plus 20 mm pe fiecare din laturile verticale adiacente. CLIDE Design s. Imbinarile cu eclise mobile nu se vor folosi in urmatoarele cazuri: • la imbinari supuse la solicitari mecanice (burdufuri la ventilatoare. Nr. ramificatii. B. Imbinarile transversale prin falturi sint admise numai daca se pot realiza prin mijloace mecanizate si daca asigura sustinerea tubulaturii de ventilare-climatizare astfel ca: • la tubulatura orizontala intre doua imbinari transversale consecutive sa se gaseasca cel putin un punct de reazem sau de suspendare • la tubulatura verticala. Sc. culcate. Muchiile canalelor rectangulare vor fi drepte . 32. Mobil: 0733. falturile pentru imbinare transversale vor fi intarite cu nituri sau puncte de sudura electrica. Ap. Falturile pentru imbinarile transversale vor fi executate simple.l.minea@clidedesign. 297 . situate la distante de 250 mm. 6. eclise mobile.1. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Nu se admit deformări vizibile la pereţii canalelor de aer. Imbinarea cu eclise mobile se poate utiliza pentru asamblarea tronsoanelor drepte. 3. partea inferioara a imbinarii prin falturi se va etansa la exterior prin lipire cu aliaj de cositor. sibare) precum si la utilajele tehnologice • la instalatiile de desprafuire in care aerul vehiculat este incarcat cu scame. lmbinarea tronsoanelor si a pieselor speciale Imbinarile transversale (imbinarile pentru asamblarea cap la cap a tronsoanelor drepte si a pieselor speciale) se pot realiza prin falturi. Sediu social: str.c. Ap. Delfinului. piese cu schimbare de sectiune.s.320. Daca aerul vehiculat in interiorul canalelor orizontale contine vapori care pot condensa. Et. Bucuresti Tel/Fax: 021.climatizare din tabla neagra sau zincata.ro CUI: RO 17147031. Bucuresti Punct de lucru: str. Bl.4. La canalele de aer cu diametrul sau latura mare peste 500 mm. realizate prin presare sau prin alte sisteme agrementate.) nu se rigidizeaza. Rigidizarea canalelor de ventilatie Tronsoanele drepte se vor rigidiza in functie de forma si dimensiunile sectiunii precum si de presiunea aerului in canal. Imbinarile transversale cu eclise mobile se pot aplica la tubulatura de ventilatie.

montate intre flanse si confectionate din carton moale (mucava) sau din cauciuc moale. Canalele de aer verticale nu vor avea abateri de la verticala mai mari de 2 . Ap. fiind omise de proiectant sau de constructor spargerile caree trebuie efectuate se vor face de către constructor numai cu avizul proiectantului. Bl. Delfinului.3 mm pe 1 m inaltime. Sustinerea canalelor de aer se va face cu elemente de sustinere tipizate. Bucuresti Tel/Fax: 021. se vor asambla la nivelul pardoselii sau al platformei de lucru. in conformitate cu conditiile de montaj sau cu cerintele specificate ale instalatiei. Cartonul sau cauciucul pentru garnituri se va alege in functie de natura aerului sau a gazelor vehiculate si de gradul de etanseitate necesar. Imbinarile cu flanse se vor folosi in special pentru a realiza conditii deosebite de rigiditate. La canalele rectangulare. numarul maxim posibil de tronsoane si piese speciale alcatuind portiuni de canal avind forme si lungimi determinate de conditiile locale de pe santier. fara sageti sau devieri. etc. S. planşee prevăzute în proiect. sustinerile se vor prevedea la distantele indicate in tabel: Diametrul sau latura canalului rectangular (mm) sub 400 peste 400 Distanta maxima de sustinere (m) 3 4 298 . 65. etanseitate si demontabilitate a tubulaturii de aer. 32. Garniturile vor fi taiate si montate astfel incit marginile lor sa nu patrunda in interiorul canalului de aer. In alcatuirea portiunilor de canal.l. La canalele orizontale.065. trebuie să fie practicate toate golurile în fundaţii .4.4. Dupa executarea fiecarei imbinari transversale este obligatorie verificarea acestei conditii. fundaţii. J40/1162/2005. Portiunile din canal expuse la deformari prin socuri se vor imbina la ambele capete prin flanse cu suruburi. Nr. Bucuresti Punct de lucru: str.4. Sc.c.320. asamblarea tronsoanelor se va face astfel incit falturile longitudinale sa fie dispuse alternat pentru a nu forma o cusatura continua. precum si pentru canale cu diametrul sau latura mare peste 600 mm. 32. pentru a putea fi inlocuite cu usurinta. Sediu social: str. pereţi . Sc. Matei Basarab. L109. 3.3. e-mail: catalin. B.625. Se va face numai după executarea acestora şi întărirea betonului. 6. Dacă unele goluri lipsesc . console platforme .r. Inainte de montarea la pozitie. 24. CLIDE Design s. 40. Bl. pentru a se crea posibilitati de demontare.50. tronsoanele de canal se vor asambla astfel ca la partea inferioara a canalului sa nu existe imbinari longitudinale. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Tubulaturile imbinate cu falturi sau eclise mobile vor avea din loc in loc si imbinari cu flanse. imbinarile longitudinale prin falt se vor alterna de pe o fata pe alta a tronsoanelor consecutive. Mobil: 0733.S 2. Montarea flanselor pe canalul de aer se va face astfel incit planul flanselor sa fie perpendicular pe axa canalului. gaurile pentru suruburi si modul de fixare pe canalele de aer se vor stabili in functie de dimensiunile canalelor. Imbinarile cu flanse se vor prevedea cu garnituri de etansare.ro CUI: RO 17147031. La instalatiile care vehiculeaza aer incarcat cu vapori. 87. 3. Ap. Introducerea în centralele de ventilare a apratelor şi maşinilor care se montează pe postamente . Nr. Construcţia clădirii trebuie să permită introducerea aparatelor şi tubulaturii. 42. Montarea canalelor de ventilare Canalele de ventilare-climatizare se vor monta in linie dreapta orizontala sau verticala. cu grosimea minima de 4 mm. Materialul flanselor.s. Prevederi generale de montaj La montarea instalaţiilor de ventilarea se vor repecta prevederilor normativului I 5 / 79.89. Pentru realizarea unui montaj corect este necesară trasarea şi însemnarea tuturor elementelor componente. Et.minea@clidedesign.

2 ori diametrul pe partea de refulare a ventilatorului • ventilatorele axiale montate in peretii exteriori vor fi protejate contra ploii sau zapezii prin jaluzele si vor avea dispozitive prevazute cu plasa de sirma. pe console fixate in pereti. 32. Bucuresti Punct de lucru: str. sa se prevada intre cot si rotor un dispozitiv celular de paralelizare a vinelor de aer • daca se lucreaza cu aer cu umezeala mare sau incarcat cu praf sau vapori de acizi. 24. 3. pe plansee. flansa sa fie bine fixata in perete sau pe canalul de aer • sa se prevada pe suportul motorului o placa amortizoare de zgomot din cauciuc sau pisla de 3-5 mm grosime • sa se evite intrarea sau iesirea fortata a aerului.625. 3. suspendate de plansee. Et. CLIDE Design s.minea@clidedesign.3. starea izolaţiei motoarelor electrice. luindu-se eventual masuri de consolidare a lor. Bucuresti Tel/Fax: 021. La montarea pe elementele de constructie trebuie sa se verifice rezistenta acestora la sarcinile statica si dinamica. B. Sediu social: str. 32. 6. motorul trebuie montat in exteriorul canalului de aer • sa se prelungeasca carcasa (tubul) ventilatorului cu o portiune de canal dreapta avind o lungime de circa 1. L109. uleiului sau caldurii.5. Înaiante de fixarea definitivă pe poziţie se va regla orizontalitatea aşezării ventilatorului şi motorului. Inainte de montaj este necesar un control pentru a se constata: 299 . Trebuie evitat ca straturile de amortizare a vibratiilor sa fie supuse actiunii apei.ro CUI: RO 17147031.50.1. 42. Nr. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi NOTA: pentru canalele de ventilare-climatizare realizate din materiale noi agrementate. Bl. Fundatiile si postamentele ventilatoarelor trebuie asezate distantat de elementele de constructie ale cladirii.s.5.320. MONTAREA UTILAJELOR 32. Mobil: 0733. Pentru asigurarea condiţiilor normale de funcţionare a unui ventilator se vor lua următoarele măsuri : . Bl.2.c.5 . S. Sc. Nr. Ap. Montarea echipamentelor de ventilatie si climatizare Montarea si punerea in functiune se va efectua in conformitate cu prevederile din cartea tehnica a produsului . pe stilpi de beton armat. Verificarea legăturilor din cutia de borne a motorului electric astfel încât sensul de învârtire a rotorului ventilatorului să fie correct Ventilatoarele centrifuge se pot monta pe fundatii asezate direct pe pamint. Matei Basarab.5.065.legarea la pămnt a motorului electric. neparalela cu axul. Montarea ventilatoarelor pe postamente si fundatii asezate direct pe sol sau pe pardoseli pe sol este recomandata fata de celelalte sisteme din punctul de vedere al evitarii transmiterii vibratiilor in intreaga cladire. Montarea ventilatoarelor centrifuge Înainte de montare ventilatorului se va face verificarea caracteristicilor înscrise pe plăcuţele de identificare datele proiectului.S 2. 32. pe suporturi metalice.se intre orice cot si ventilator o portiune dreapta de canal cu lungimea de cel putin patru diametre sau. 87. Capacele de vizitare se vor monta pe peretele inferior ( eventual lateral ) al canalului. Sc. controlul exterior generat al stării agregatului. 65. Aparatele de contiţionare a aerului se vor monta respectând instrucţiunile firmei producătoare. Delfinului. daca aceasta nu este posibil.5. asigurindu. Ap. J40/1162/2005. Montarea ventilatoarelor axiale Se face pe canale de aer sau in orificii special amenajate in peretii incaperii. Pentru o functionare normala a ventilatorului (fara zgomot si cu vibratii cit mai reduse) se vor respecta urmatoarele masuri: • axele ventilatorului si motorul electric sa fie bine centrate si perfect orizontale. distanta dintre suporti ve fi indicata in agrementul tehnic. e-mail: catalin. existenţei vaselinei de ungere în casetele rulmenţilor .l. 40.r.89.

duritatea.S 2. Sc.5. 32. 6. control si comanda. care permit.6. J40/1162/2005. a precipitatiilor atmosferice si a vietuitoarelor.l. 42. Pozitia de montaj a beteriei ve fi in toare cazurile cea indicata de fabrica producatoare. B. in cazul in care amortizarea vibratiilor nu sa facut prin constructie.50.s. forma. Sediu social: str. Nr. Sistemul de fixare al bateriilor trebuie sa fie solid si independent de canalele de aer si legaturile la instalatia de incalzire.5. Daca bateria se monteaza in goluri de zidarie.5. Ap. o manipulare mai usoara la montare si demontare. CLIDE Design s. se va realiza si se va verifica dupa montaj etanseitatea perfecta de-a lungul perimetrului golului. Delfinului. Matei Basarab. prin dispozitii sau dispozitive mecanice sau electrice de avertizare. Bl. Nr. astfel incit sa nu produca solicitari importante in armaturile ce se prevad la intrarea si iesirea agentului incalzitor. Bucuresti Punct de lucru: str. Sc. in special a spatiului dintre aripioarele tevilor starea aripioarelor. La montarea filtrelor de aer in goluri de zidarie. Mobil: 0733. Se va asigura protectie impotriva patrunderii in instalatie a corpurilor straine. fata de racordurile olandeze. debitul. Bateria se va monta astfel incit sa se asigure aerisirea. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • • • • • starea generala (daca depozitarea sau transportul s-au facut corespunzator) starea de curatenie a interiorului bateriei.4. 32. se va asigura etansarea rosturilor pe intreg perimetrul filtrului. in care nu trebuie sa produca solicitari. Montarea filtrelor Se va efectua in conformitate cu indicatiile sau instructiunile fabricii producatoare. care trebuie sa fie perfect plane. L109. 32.c. Se vor verifica de asemenea: functionarea corecta a dispozitivelor pentru evacuarea prafului. 3. S. prinse cu buloane si prevazute cu garnituri din material rezistent la temperatura. Bl. e-mail: catalin. Ap. Toate echipamentele producatoare de vibratii vor fi prevazute cu: • elemente elastice intercalate intre agregate.065. Racordarea bateriei la canalele de aer se face prin intermediul flanselor din otel cornier. dimensiunile. Prevederi finale Se vor lua masuri impotriva accesului persoanelor neautorizate si neinstruite in centrala de ventilareclimatizare. 87. Instalatiile de ventilare si climatizare se vor executa astfel incit sa fie asigurata protectia persoanelor impotriva ranirii acestora la contactul cu suprafetele accesibile ale elementelor instalatiei.89.C125. Racordarea bateriilor la conductele de incalzire (apa calda si supraincalzita sau abur de joasa sau medie presiune) este de preferat sa se faca prin intermediul flanselor. 24. constanta elestica reiesite din calcul sau indicate de firmele furnizoare in concordanta cu marimea. care trebuie sa fie plane si perpendiculare pe axele tevilor rigiditatea sistemului de fixare a bateriei din tevi in rama starea flanselor de racordare la canalele de aer. 3. la organele de reglaj.625. Et. greutatea. Elementele de constructie pe care sint fixate bateriile trebuie verificare printr-un calcul de rezistenta.ro CUI: RO 17147031.320.r. Elementele elastice vor corespunde dupa caz cu numarul. Bucuresti Tel/Fax: 021.5. golirea si eliminarea condensatului. 300 . aparate si fundatia pe care se aseaza. etanseitatea partilor tronsoanelor sau camerelor de colectare a prafului . • burdufuri elestice atit pe aspiratie cit si pe refularea agregatului (aparatului) cu elemente de legatura intre echipamentul considerat si tubulatura de ventilare. 40.minea@clidedesign. situatia aparatului. Masuri pentru atenuarea zgomotului si vibratiilor Se au in vedere prescriptiile din "Normativul privind proiectarea executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri" . centrul de greutate. Legaturile bateriei de incalzire trebuie prevazute cu posibilitatea de a se dilata. 65.

Pentru eventualele lucrari necesare suplimentar se va inainta spre aprobare conducerii santierului. o oferta suplimentara. performantele si efectele scontate. precum si a documentatiei tehnice cu caracteristicile functionale ale echipamentului din componenta instalatiei. • • • • 32. Materialele specificate pot fi inlocuite numai in cazuri justificate. vor fi indeplinite (personal si din timp) de catre Contractor. solicitarile de controale si receptionare a obiectivului. 3.89. Punerea in functiune si darea in exploatare va cuprinde operatiile specificate mai jos. smulse sau linse Se vor lua masurile de protectie impotriva electrocutarii. conform Normativului I7. Lucrari pregatitoare • cunoasterea si insusirea proiectului • cunosterea modificarilor date de proiectant pe parcursul executiei proiectului • examinarea atenta a instalatiei realizate • stabilirea operatiilor de verificare • procurarea aparatelor de masura necesare operatiilor de verificare • pregatirea fiselor de constatare pentru evidenta datelor culese in cadrul operatiilor de dare in exploatare. toate instalatiile de ventilare climatizare vor fi supuse unui ansamblu de operatii tehnice avind drept scop verificarea instalatiei executate in ceea ce priveste corespondenta cu prevederile proiectului. Nr. cu aprobarea proiectantului. 3.625. B. cu probe de calculatie pe baza ofertei principale. e-mail: catalin. precum si prevederile asociatiei profesionale din care face parte instalatorul Toate formalitatile vor fi indeplinite de organele competente privitoare la declaratia. taioase sau de rugozitati care pot provoca raniri Temperatura suprafetelor fierbinti ale instalatiei nu va depasi valorile maxime admise de NRPM Suprafetele accesibile ale instalatiei vor fi lipsite de produse nocive susceptibile de a fi emise. precum si cu prevederile din normativul I 5/98 301 . Toate materialele vor fi insotite de certificate de calitate. Sediu social: str.6. S. Bl. 65. Ap. 6. ale furnizorilor de energie si pentru depozitarea reziduurilor.minea@clidedesign. VERIFICAREA CALITATII.S 2. L109.065. ABATERI ADMISIBILE Dupa terminarea lucrarilor de montaj si inainte de predarea catre Investitor. Mobil: 0733. Sc.ro CUI: RO 17147031. Et. 87.l.6. Bucuresti Tel/Fax: 021. 24. Ap. 40. Schimburile de materiale se vor consemna in scris.320. inainte de inceputul lucrarilor de executie. pentru executia lucrarilor si pentru materialele utilizate sunt obligatorii urmatoarele: • instructiunile furnizorului de energie si depozitarea reziduurilor • prescriptiile politiei sanitare din zona • prescriptiile de protectie contra accidentelor.50.2. precum si crearea tuturor conditiilor necesare unei functionari corecte. Bucuresti Punct de lucru: str. Bl. Sc.r.c. J40/1162/2005. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi In acest scop: Suprafetele instalatiei vor fi lipsite de muchii ascutite. cu prescriptiile din standardele in vigoare. 42.6.climatizare vor fi verificate cu privire la: • corespondenta cu prevederile proiectului.1. Verificare instalatiei Instalatiile de ventilare . Nr. 32. CLIDE Design s. Delfinului. Conducerea santierului trebuie instiintata concomitent asupra acestor activitati.s. Matei Basarab. In afara conditiilor specificate in documentatia de contractare a proiectului. care vor fi efectuate in urmatoarea ordine: • lucrari pregatitoare • verificarea instalatiei • punerea in functiune a instalatiei • reglarea instalatiei • probarea echipamentului din instalatie • verificarea eficacitatii globale 32.

tipul. Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab. 87. 65. dimensiunile. Bl. Verificarea instalatiei in detaliu: Prizele de aer proaspat: pozitia prizei. modul de montare. dimensiunile. fixarea. fixarea. dimensiunile Ventilatoare: amplasarea. Se va urmari daca au aparut rezistente aeraulice suplimentare fata de cele prevazute in proiect. Ap. tensiunea. racordarea la tubulatura de aer. accesul la comenzi Gurile de introducere: pozitia in instalatie si incaperea ventilata. constructia pieselor speciale. tipul constructiv. presiunea. 24. dimensiunile de gabarit. izolatia termica. tipul constructiv. Bucuresti Tel/Fax: 021. Ap. existenta dispozitivelor de reglare (daca au fost prevazute in proiect) Filtrele si separatoarele de praf: pozitia de montare in instalatie. 40.minea@clidedesign. existenta unor dispozitive de protectie contra vintului si a patrunderii vietuitoarelor Conductele de aer: materialul. 32. existenta dispozitivelor de reglare a debitului de aer (daca au fost prevazute in proiect) Dispozitivele de aspiratie ale instalatiilor de ventilare locala: pozitia in instalatie si fata de surse de generare a noxelor.3. L109. tipul constructiv.ro CUI: RO 17147031.89. apa calda. tipul constructiv. racordarea la retea. tipul constructiv. tipul si caracteristicile functionale.c. sistemul de evacuare al prafului colectat. felul actionarii Motoare electrice ale ventilatoarelor : pozitia. fixarea si caracteristicile functionale Filtrele de aer: pozitia in instalatie. Mobil: 0733.6. Et. tipul.l. accesul aerului din conducta in gura de ventilare. 3.s. Sc. dimensiunile de gabarit.320. CLIDE Design s. Bl. tipul. existenta dispozitivelor de reglare a debitului de aer si pentru orientarea jetului (daca au fost prevazute in proiect) Gurile de evacuare:pozitia in instalatie si incaperea ventilata. numarul. modul de racordare la tubulatura. Sc. Nr. tipul. numarul. fixarea Dispozitivele de reglare: pozitia in instalatie. B. la: • ventilatoare • pompe • filtre de aer • baterii de incalzire si de racire • camere de umidificare • aparate de conditionare • corespondenta dintre geometria instalatiei realizate si cea proiectata • calitatea executiei • functionarea elementelor componente • alimentarea cu energie electrica. 3. J40/1162/2005. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • corespondenta dintre caracteristicile echipamentului instalat si cele prevazute in proiect Se va verifica existenta certificatelor de incercare si de calitate la aparatele si masinile enumerate mai jos si se vor confrunta caracteristicile indicate in aceste certificate cu cele din proiect precum si cu cele scrise pe etichetele fixate pe echipamente. turatia si punerea la pamint Bateriile de incalzire si racire : pozitia.50. Sediu social: str. Capace de vizitare si curatire: pozitia. Nr. apa rece. sensul. turatia. forma. modul de racordare la tubulatura. racordarea la tubulatura. modul de montare. protectia contra patrunderii vietuitoarelor. dimensiuni. 42. dimensiunile 302 . fixarea.S 2.625. e-mail: catalin. fixarea.065. pozitia de montaj.r. fixarea Gurile de evacuare a aerului viciat : pozitia de montare. 6. verificarea. caracteristicile functionale Atenuatoare de zgomot : locul de montare in instalatie. Delfinului. debitul. dimensiunile. agent frigorific • conditiile necesare pentru pornirea instalatiei • conditiile necesare in vederea asigurarii unei durate de serviciu cit mai indelungate • conditiile necesare in vederea asigurarii masurilor de tehnica securitatii indicate in proiect si in NRPM • conditiile necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor • nivelul de zgomot din incaperile ventilate sau climatizate. S.

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

Sistemele de automatizare: schema, pozitia si tipul traductoarelor si a organelor, modul de actionare asupra elementelor instalatiei. Aparate de masura si control : existenta sigiliului si a buletinului de verificare emis de unitatea metrologica respectiva. 32.6.4. Controlul starii de curatenie a instalatiei Se va asigura starea de curatenie in interior si in exterior a tuturor elementelor instalatiei (conducte de aer, ventilatoare, guri de ventilare, aparate de climatizare, centrale de ventilare-climatizare. Inainte de montarea elementelor de filtrare, se vor verifica daca sint curate: • conductele de aer, in interior • plasele de sirma si jaluzelele prizelor de aer • camerele de aer din centrala de ventilare si in special camerele de amestec • rigolele, canalele de scurgere, sistemele si elementele de golire • elementele interioare ale ventilatoarelor (in masura in care este posibil accesul in interiorul carcaselor ventilatoarelor) • bateriile de incalzire si de racire • tevile de colectare a apei de condensatie de la bateriile de racire • bazinele camerelor de umidificare • camerele de umidificare • separatoarele de picaturi • clapetele, jaluzelele cu reglare simultana si orice alt dispozitiv de reglare • gurile de ventilare • elementele sensibile ale traductoarelor. La verificarea calitatii executiei se va observa daca: • dimensiunile canalelor se incadreaza in tolerantele prescrise • nu exista deformari vizibile la peretii canalelor de aer, suprafete concave sau convexe, falturi neetansate, neuniform presate sau cu ondulari • suruburile sint strinse suficient • garniturile de etansare se incadreaza in sectiunile interioare ale canalelor de aer • ramele de rigidizare sint fixate strins pe canale, fara joc intre profile si peretii canalelor. Verificarea modului de montare al canalelor de aer se va face vizual, urmarindu-se daca exista curbari sau sageti ale traseelor drepte. Se vor verifica pantele canalelor indicate in proiect, precum si modul de evacuare al condensului. Se va verifica prin sondaj soliditatea fixarii canalelor. Verificarea calitatii izolarii termice se va face vizual. Verificarea calitatii sistemelor de izolare impotriva transmiterii vibratiilor ventilatoarelor, motoarelor electrice, etc. se va face cu aparate de masura. Verificarea calitatii dispozitivelor de reglare si inchidere se va efectua prin examinarea modului in care isi indeplinesc functiunea. Etanseitatea sistemului de conducte se va verifica prin proba cu fum, proba cu solutie de apa cu sapun sau prin compararea debitelor de aer (debitele din ramificatii si in canalul principal, masurate cu acelasi tip de aparat, vor putea diferi cu cel mult 10%: debitele din gurile de ventilare si in canalul principal, masurate cu tipuri diferite de aparate vor putea diferi cu cel mult 15%). Inainte de punerea in functiune a ventilatoarelor, bateriilor de incalzire/racire, filtrelor, a aparatelor de conditionare a aerului, se vor efectua operatii de verificare a functionarii instalatiilor electrice aferente, cu alimentarea intrerupta si cu instalatia sub tensiune.

303

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

Pe parcursul executarii lucrarilor se va verifica coordonarea si corelarea lucrarilor de montare a instalatiilor de ventilare si climatizare cu lucrarile de constructii auxiliare (platforme, postamente, goluri). 32.6.5. Punerea in functiune a instalatiei Punerea in functiune a instalatiei de ventilare-climatizare comporta urmatoarele operatii: • pornirea in sarcina redusa • pornirea in sarcina normala • functionarea de proba Pornirea instalatiei in sarcina redusa se va realiza prin inchiderea partiala a sibarului sau a altui organ de reglare, montat pe ventilator. Se va constata daca in tubulatura de aer nu se produc suprapresiuni sau depresiuni excesive. Se va verifica daca rotorul ventilatorului se invirteste in sensul corect. Prin deschiderea treptata a organului de reglaj se va trece la sarcina nominala, constatindu-se: • lipsa de vibratii sau zgomote anormale la ventilator, motor si sistemul de transmisie • curentul la pornirea motorului pentru reglarea releelor de protectie • lipsa unor scintei la motor sau la aparatajul de pornire-protectie • lipsa unei incalziri anormale a motorului electric • lipsa de scurgeri de lubrifiant din elementele sistemului de ungere • lipsa de incalzire a lagarelor si palierelor • la motoare cu vitaza variabila se verifica turatia la viteze reduse. Se vor evita porniri repetate la intervale scurte a motorului electric pentru a evita supraincalzirea acestuia. Functionarea de proba se va stabili de la caz la caz, de la citeva ore la citeva zile. 32.6.6. Reglarea instalatiei Toate instalatiile de ventilare-climatizare se vor regla inainte de predarea catre Investitor, astfel incit: • dispozitivele de reglare montate in ramificatii si in gurile de ventilare sa asigure debitele de aer indicate in proiect la toate gurile de introducere si evacuare • dispozitivele de reglare centrala montate la ventilator sa asigure debitul total al instalatiei indicat in proiect • organele de reglare sa asigure alimentarea echipamentului de ventilare- climatizare cu energie electrica, apa calda, apa rece, agent frigorific, la parametrii inscrisi in proiect (temperatura, presiune, etc.). 32.6.7. Probarea instalatiei Inainte de predarea catre Investitor a instalatiilor de ventilare-climatizare se vor verifica, prin masurari, caracteristicile tuturor aparatelor montate in instalatie in pozitie normala de lucru si anume: ventilatoare, baterii de incalzire sau racire, filtre de aer proaspat, separatoare de praf. De asemenea se vor verifica, prin sondaj, caracteristicile gurilor de introducere, a gurilor si dispozitivelor de aspiratie la un numar care se va stabili de la caz la caz in functie de specificul instalatiei. La ventilatoarele centrifugale, precum si la cele axiale montate in canal se va masura debitul de aer furnizat, in situatia racordarii lor normale la instalatie si cu toate dispozitivele de reglare din instalatie fixate in pozitie normala de functionare. Intre debitul de aer masurat si cel prevazut in proiect se admite o diferenta de ±5% ... ±10% din debitul prevazut in proiect. In cazul in care diferenta dintre debitul de aer masurat si valoarea prevazuta in proiect este mai mare decit cea admisa sa va adopta una din urmatoarele masuri: • modificarea turatiei, in limitele admise de intreprinderea producatoare si cu acordul scris a acesteia • modificarea rezistentei aeraulice a instalatiei, prin lucrari de corectare corespunzatoare • modificarea conditiilor initiale ale proiectului, numai cu acordul comun al Investitorului instalatiei si al proiectantului.

304

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

Ventilatoarele axiale de perete, precum si ventilatoarele de acoperis (fara tubulatura de aer), nu vor fi masurate la pozitia de montaj. La receptia instalatiei se vor admite caracteristicile certificate de intreprinderea producatoare. La bateriile de incalzire sau de racire se vor determina valorile marimilor caracteristice care definesc variatia temperaturilor aerului si ale agentului termic, in conditiile de functionare existente in momentul efectuarii probelor si se vor confrunta cu valorile prescrise in proiect, corespunzatoare regimului nominal de functionare. La filtrele de aer proaspat se va masura rezistenta aeraulica cu materialul filtrant in stare curata. Rezistenta aeraulica astfel masurata poate fi cu cel mult 10% mai mare decit rezistenta initiala indicata in norma interna de fabricatie. In cazuri speciale, la cererea Investitorului sau in urma unor indicatii speciale date in proiect, se va masura si gradul de retinere al prafului. Datele rezultate din procesul de probare vor fi inscrise in fise de constatare.

32.7.
-

PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE
executie instalatii de ventilatii si climatizare confectionare si montaj tubulatura din table zincata confectionare si montaj tubulatura din ALP confectionare si montaj tubulatura din PVC montaj tubulatura textila pentru introducere aer cald montaj chillere montaj ventilo-convectori montaj instalatie filtro-ventilare montaj splituri montaj ventilatoare montaj hote montaj centrale de tratare aer executie suduri tevi din cupru prin brazare verificari, controale la instalatii, reglarea instalatiei de ventilatie probele pentru punerea in functiune a instalatiei de ventilare

Intocmit : Arh. Catalin Minea

305

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

M.LUCRARI PENTRU INSTALATII ELECTRICE

306

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

33. CAIETE DE SARCINI - INSTALATII ELECTRICE
33.1. GENERALITATI
Prezentul caiet de sarcini trateaza instalatiile electrice interioare si anume urmatoarele categorii de instalatii electrice: • tablouri electrice de distributie; • instalatii electrice de iluminat si prize; • iluminat de siguranta; • echipamente pentru incalzire si aer conditionat • impamantare si protectie impotriva traznetului ;

33.2.

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos, instructiunile din specificatii vor avea prioritate. Materialele, echipamentele si metodele de montare care cuprind lucrarile de finalizare, trebuie sa fie in concordanta cu cele mai recente coduri, standarde si ghiduri publicate de urmatoarele organizatii: • Standatde si norme electrice nationale pentru sisteme de medie si joasa tensiune • Standarde internationale electrotehnice adoptate ca Standarde romanesti (SR CEI, SR ISO) • Standarde europene adoptate ca Standarde romanesti (SR EN) • Legea romaneasca Nr.1 0/1995 privind calitatea • Legea romaneasca Nr. 9/1996 privind protectia si igiena muncii • Specificatii ale Standardelor Britanice • Standarde europene • Norme industriale Germane • Comisia Internationala Electrotecnica • Asociatia Nationala de Protectie impotriva incediilor • Laboratoare agrementate • Institutul Inginerilor Electrici and Electronici • Standarde ASTM de profil In cazul discrepantelor dintre standardele de mai sus si codurile si legislatia locala, se vor respecta codurile si legislatia locala enumerate mai jos. Orice detaliu care nu este acoperit de standarde/coduri si discrepantele din caietele de sarcini se vor supune aprobarii Proiectantului. In cazul ca exista contradictii intre cerintele Standardelor/ Codurilor si cele ale caietelor de sarcini, se vor respecta specificatiile din aceste caiete de sarcini, doar daca nu se aproba altfel de Proiectant. Legea nr.10/95 Legea Calitatii in Constructii Legea 137/30.12.1995 I 7/2002 I7/2-01 I 18/96 Legea protectiei mediului Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiunea pana la 1000V c.a. si 1500Vc.a. Normativ pentru exploatarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000Vca si 1500Vcc Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de telecomunicatii si semnalizare in cladirile civile si de productie

307

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

I 20-2000

Normativ pentru protectia constructiilor impotriva trasnetului

SR EN 60598-1-1994 SR EN 60898+A1-95 STAS 8779-86 STAS 2612-87 STAS 452/1-73 STAS 452/2-84 STAS 452/3-84 STAS 4173/1-91 STAS 3185-87 STAS 3184/3-85 STAS 6990-90 STAS 6646/1-1997 STAS 6865-89 STAS 9463/3-73

CABLURI SI APARATE Corpuri de iluminat. Partea 1. Presciptii generale si incercari Intreruptoare automate pentru protectie la supracurenti pentru instalatii casnice si similare Cabluri de semnalizare cu izolatie si manta de P.V.C.Protectia impotriva electrocutarii Sigurante cu filet tip D. Conditii tehnice generale de calitate Sigurante cu filet tip D. Socluri. Forme si dimensiuni. Sigurante cu filet tip D. Capace filetate.Forme si dimensiuni Sigurante fuzibile de joasa tensiune. Conditii generale Intreruptoare pentru instalatii electrice fixe casnice si similare. Conditii tehnice generale de calitate. Prize, fise si cuile pentru instalatii electrice pana la 380V curent alternativ si 250V curent continuu pana la 25A. Forme si dimensiuni. Iluminat. Tehnica iluminatului. Terminologie. Protectia impotriva electrocutarii Instalatii electrice fixe - Prescriptii Aparataj de joasa tensiune. Partea 3. Intreruptoare, separatoare si combinatii cu fuzibile Aparataj de joasa tensiune. Partea 2. Intreruptoare automate

STAS 9436/2-80 STAS 12604/5-90 STAS 11054-78 SR CE I 60189-1-1993 Sisteme de detectare si de alarma la incendiu Partea I Introducere SR EN 60947-2-1997 Corpuri de iluminat. Partea 2 SR EN 60947-3+A1Corpuri de iluminat public . Conditii speciale sectiunea 3. 1997 STAS 12604-4-89 Corpuri de iluminat public SR EN 54-1-1998 Tensiuni standardizate de CEI SR EN 60598-2-3-1995 STAS 908-90 SR CE I 60038+A1-1997 SREN 60529-1995 PE 003-84 LUCRARI Legea nr. 4/1989 Ordin MTTc nr.12/80 P 118/99 NSPMTDEE aprobate cu

308

s.c. CLIDE Design s.r.l.
Sediu social: str. Delfinului, Nr. 24, Bl. 40, Sc. B, Et. 6, Ap. 87,S 2, Bucuresti Punct de lucru: str. Matei Basarab, Nr. 65, Bl. L109, Sc. 3, Ap. 42, S. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.320.50.89, Mobil: 0733.065.625; e-mail: catalin.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031; J40/1162/2005; Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi

Ord. 734/2001 HGR nr. 051 din 05.02.1992 Ordonanta G.R. nr.2 din 14.01.1994 PE 116/94 PE 932/93 HGR 964-1998 STAS 10101/23-75 STAS 6535-83 SR 11100-1-93 STAS 10702/1-83 SR EN 50160-1998 SR CEI 61024-1-1-2000 SR CEI 60664-1:1998 1 Re-Ip30-88 SR 6646-1-1997 STAS 6692-83 STAS 2612-87 RECEPTIE SR CEI 60364-3+A1: 1997 1 RE-Ip 35/2-92 C56/85 HGR 264-1999 HGR 273-94

33.3.

MATERIALE

33.3.1. Conditii pentru materiale Toate materialele si echipamentele care se vor livra trebuie sa fie in concordanta cu prevedile din documentatia de executiePlansele si din prezentul Caiete de Sarcini care se vor folosi la testarea si livrarea aceluiasi tip de materiale si echipamente. Contractorul trebuie sa isi assume toate responsabilitatile pentru a comanda cantitatile corecte si suficiente de cabluri si echipamente si inainte de a comanda, mai ales bunuri importate, sa stabileasca cantitatile necesare. Toate materialele care se vor folosi trebuie sa fie noi si in concordanta cu cele mai recente editii ale codurilor si standardelor aprobate mentinonate la paragraful Standarde si Normative de Referinta. Producatorul materialelor si echipamentelor trebuie sa fie dipus pentru verificare de catre Investitor sau de Dirigintele lucrarii in timp ce se produc materialele si echipamentele sau dupa ce au fost produse. Orice materiale si echipamente care in timpul verificarii sunt gasite ca nu corespund cerintelor standardelor relevante sau acestor caiete de sarcini se vor refuza de Investitor sau Dirigintele lucrarii. Testarea materialelor, cablurilor si echipamentelor se va face in concordanta cu Standardele ASTM sau alte standarde internationale aprobate, supuse aprobarii Proiectantului.

309

e-mail: catalin. • Cabluri si conductori conform SRCEI 60189-1-1993 Proprietati fizico-chimice. • frecventa nominala 50Hz • material conductor Cu • temperatura minima ambianta in timpul pozarii +5°C • temperatura minima ambianta in serviciu -33°C • temperatura maxima admisibila a conductorului +70°C 310 . Toate materialele. Caracteristicile tehnice ale materialelor principale: 1.minea@clidedesign.ro CUI: RO 17147031.065. Testarea pe santier se va face conform specificatiilor de aici sau conform instructiunilor Proiectantului. in locul sau in locurile stabilite de el. Nr. armatura. 42.l. • tuburi de protectie din PVC conform STAS 6990-90.89.3. Ap. Conductori de cupru in izolatie PVC : • tensiunea nominala 0. CLIDE Design s. Sc. Cabluri de energie de j.6/1KV.t. 50Hz timp de 1min. 3. Bucuresti Tel/Fax: 021.320. S. J40/1162/2005. Sediu social: str. Matei Basarab. Et. • intrerupatoare automate conform SR EN 60898+A1:95. Bl. 2. Nr. Ap. instrumentelor.c. 33.50. 3) afecta dreptul Proiectantului sa solicite teste aditionale care vor fi facute de o persoana independenta numita de el. De asemenea materialele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor Legii nr. vor fi de cea mai buna calitate. 40. accesorii fie ca se specifica sau nu. Totusi. iar muncitorii sa fie cei mai buni din toate punctele de vedere. 6. Bucuresti Punct de lucru: str. 3. absenta Proiectantlui la testele producatorului nu va: 1) exonera Contractorul de obligatiile sale. 87.r. Materiale si echipamente Materialele si echipamentele folosite sunt: • conducte de cupru cu izolatie din PVC conform STAS 6865-89.S 2. • sigurante fuzibile cu filet conform STAS 452/1 -73 si 452/2-84. 24. 10/1995 privind calitatea in constructii. care indica conformitatea cu caietele de sarcini.625. 2) afecta dreptul Contractorului de la obligatiile sale. Costul tuturor uneltelor. • cabluri de semnalizare cu izolatie si manta PVC conform STAS 8779-86. Sc. • intrerupatoare si comutatoare conform STAS 3185-87.5KV. Bl. Contractorul trebuie sa predea Dirigintelui lucrarii toate certificatele de testare etc. 65. • corpuri de iluminat conform SR EN 60598/1-94.s. (conform SRCEI 60189-1 -1993): • tensiunea nominala 0. B.2. • frecventa nominala 50Hz • material conductor Cu • temperatura minima ambianta in timpul pozarii +5°C • temperatura minima ambianta in serviciu -33°C • temperatura maxima admisibila a conductorului +70°C • tensiunea de incercare 2. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Contractorul trebuie sa ceara certificatul producatorului care sa ateste ca cablurile si echipamentele au fost testate si corespund cerintelor acestor caiete de sarcini. L109. Mobil: 0733. mecanice Toate materialele si aparatele folosite la executia instalatiilor electrice trebuie sa fie omologate sa corespunda caracteristicilor prevazute in proiect si sa fie insotite de certificat de calitatesi garantie emis de fabrica constructoare. Delfinului. personalul necesar pentru efectuarea testelor pornind de la premisele producatorului sau in locurile indicate de Proiectant se vor include in Listele de Cantitati. • cabluri electrice si accesorii: STAS 9436/3-73.6/1KV.

rolului si clasa. 3.s.3. numarul terminal si rolul . Nr. 3. Etichetele trebuie sa indice numarul circuitului si rolul echipamentului. Sc. Bl. B. Corpuri de iluminat echipate cu lampi tubulare fluorescente (conform SREN 60598/1-1994): • tensiunea nominala 230V. Nr.92 • functionare (aprindere) sigura in gama de temperatura +5-45°C • tempereratura de culoare 3500°K 4. Etichetare Toate comutatoarele de tensiune medie. S.IP44.5KV. apa. 24. Tablourile cu acces la echipamente cu tensiune de 500 V si mai mari vor avea in plus avertismentul 'Pericol -Tensiune Inalta'. III • gradul de protectie IP40. Ap. Incercarile si verificarile facute inainte de trimiterea materialelor si echipamentelor la locul de montaj trebuie sa se faca cat mai aproape de conditiile de functionare.5Jouli • montaj compensat • factor de putere min0. 3.5-10KA Aspect Materialele si echipamentele utilizate vor avea un aspect corespunzator coloristic si confort la atingere (absenta rugozitatii.a. Etichetele de avertizare scrise cu alb pe fundal rosu si trebuie fixate pe toate panourile cu acces la echipamente electrice. Tablouri electrice (conform SREN 60947-2-1997 si SREN 60947-3 + A1-1997): • gradul de protectie IP40. Bucuresti Punct de lucru: str. L109.50. Dimensiuni. Se vor lua masuri pentru pastrarea aspectului exterior.320. transformatoarele si alte aparate trebuie etichettae conform cerintelor din caietele de sarcini. Mobil: 0733. absenta muchiilor ascutite. lovire. Delfinului. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • tensiunea de incercare 2.l.625.exemplu control. absenta asperitatilor).89. 65. CLIDE Design s. 50Hz timp de 1min. faza de conectare. Conectorii. cu fundal alb si litere negre. 40. Ap. e-mail: catalin. J40/1162/2005.IP 54 • tensiunea nominala 3x400/230Vc. Et. vizual si prin masuratori de sondaj cu ocazia preluarii din magazie sau depozit conform C 56 cap XXII. 33. Dimensiunea literelor si a cuvintelor se vor supune in prelabil aprobarii producatorului. a integritatii si functionalitatii materialelor si echipamentelor electruice pe timpul transportului si a depozitarii pentru a nu se deteriora prin umezeala.r.ro CUI: RO 17147031. indicare. 6. fuzibilii sau alte articole ale echipamentelor se vor eticheta clar pentru identificarea numarului de circuite. IP55 • energia de soc 0. Bl. 87.II.S 2. Majoritatea echipamentelor vor avea etichetele montate intr-o pozitie proeminenta. Matei Basarab. • frecventa nominala 50Hz • clasa de izolatie electrica I. Verifcarea materialelor si echipamentelor se face scriptic.065. 42. • frecventa nominala 50Hz • curentul nominal conform documentatiei schemelor electrice • capacitatea de rupere 4. Bucuresti Tel/Fax: 021.minea@clidedesign. protectie etc.IP44. tablourile de comanda de tensiune joasa.c. Capetele conductelor vor fi etichetate pentru identificarea numarului de circuite. Sediu social: str. Verificarea Calitatii Probe Verificari se vor face in prezenta reprezentantilor autorizati ai producatorului. Sc.3. La cabluri electrice si conductori se va verifica: 311 . Toate etichetele vor fi din plastic policarbonat sau similar. tolerante Materialele si echipamentele utilizate vor corespunde dimensionarilor din proiect.

Produsele vor fi livrate in cutii pentru a fi protejate impotriva deformarilor sau socurilor mecanice.4. S. B. Depozitare si Manipulare Contractor va manipula. Livrare. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • • • 60529.2. exclusive de la fabrica producatorului sau testele de laborator.4. continuitatea electrica pe fiecare colac. 87. Nr. 65. Produsele trebuie sa fie pe piata comerciala de cel putin (2) ani inainte de afi licitate. vor fi acceptatedoar daca se furnizeaza un raport certificate care cuprinde 6000 de ore de functionare satisfacatoare. 312 . In caz ca perioada de garantie a producatorului nu este aceeasi cu perioada de garantie data de Contractor pentru lucrare. 6. 33.ro CUI: RO 17147031. Matei Basarab. Contractorul va primi instiintare cu 4 zile lucratoare inainte de fiecare teste.4.3. Mobil: 0733. L109. EXECUTIE 33.4. 24.320. Bl.5. 33. Delfinului.50. Sc. verificari si taxe Lucrarile din acest Contract cuprinde montarea totala a sistemului electric in concordanta cu cerintele celor mai recente Standarde si Norme romanesti privind lucrarile electrice si ale companiei de energie locala.c. aceasta perioada se va transfera la Investitor fara plati suplimentare. 42. Nimic din ceea ce este cuprins in Caietele de Sarcini sau din Planse nu trebuie sa fie in contradictie Legile si Ordonantele Nationale si Locale. 33.r.1. rezistenta de izolatie. Ap. J40/1162/2005. intitulata "Intretinere si Depozitarea Echipamentelor in timpul Constructiei". 33.89.l. Toate taxele adiacente verificarilor pentru lucrarile electrice pentru Contract. 3. depozita si proteja echipamentele si materialele in concordanta cu recomandarile producatorului si cu cerintele NEMA 70B. Sediu social: str. Bucuresti Punct de lucru: str. La aparatele electrice in afara verificarii vizuale se va verifica rezistenta la strapungere conform SREN Materialele si echipamentele ce nu corespund probelor si verificarilor vor fi respinse. Cablurile se vor proteja impotriva socurilor mecanice. e-mail: catalin.065. Contractorul trebuie sa respecte cerintele Legilor si Ordonantelor Nationale si Locale. Materialele si produsele sevor depozita in locuri uscate si bine ventilate. se vor obtine de si pe cheltuliala Contractorului. Bucuresti Tel/Fax: 021. Cablurile se vor transporta cu tamburul pentru a evita deformarea formarii buclei. CLIDE Design s. Contractorul va specifica aceasta cerinta in documentele de contract incheiat cu producatorul. Anexa I. Contractorul nu poate cere daune Investitorului si Proiectantului pentru greseli din vina sa.minea@clidedesign. 40. Cei doi (2) ani trebuie sa include folosirea echipamentelor si a materialelor in conditii similare si dimensiuni similare. eventuale scurt-circuite intre faze la cabluri (conform SRCEI 60189-1-1993). Nr. Orice defecte care apar in perioada mentionata mai sus se va remedia de Contractor pe cheltuiala sa. Contractorul va furniza Proiectantului si Investitorului certificatele finale de verificare si aprobare de la autoritatile guvernamentale dupa finalizarea lucrarilor dar inainte de emiterea Certificatului de Receptie. Coduri. si acestea sunt specificate in caietele de sarcini. 3.625. Ca o exceptie care poate fi mentionata in alta parte in Contract. Produsele care au mai putin de doi (2) ani de cand se folosesc pe piata.S 2. Bl. Et. Ap.3. Sc. Produse Catalogate / Service Materialele si echipamentele vor fi materiale produse de producatori implicate in porducerea a astfel de produse. Elementele deteriorate sau defecte se vor inlocui cu elemente noi de catre Contractor pe cheltuiala lui. Garantia Contractorul trebuie sa garanteze ca sistemele electrice ca nu au defecte si ca vor ramane asa pentru un an de la data emiterii Certificatului de Receptie.s.

3. cruce sau alt sistem) va fi comun pentru toate tablourile electrice din clădire. Confectia metalica si amenajarile interioare si exterioare aferente dulapurilorr electrice de joasa tensiune trebuie sa corespunda tipului.S 2. sistemul de încuiere. 87. Ap. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 33.625. panouri din materiale electroizolante vor împiedica accesul direct la elementele aflate sub tensiune. 33. funcţie de sistemul adoptat prin proiect. Mobil: 0733. 3. cu grad de protecţie minim IP40. Tablourile de distributie se executa conform detaliilor din documentatia tehnico. Contractorul va fi responsabil pentru localizarea corecta pentru a le face sa se potriveasca in detaliile de arhitectura si instructiunile de la Proiectant pe santier. broasca tip YALLE cu cheie unica pentru toata cladirea. Sc. Bl. fiecare tablou va fi însoţit de o schemă monofilară clară (lipită de partea interioară a uşii sau într-un buzunar special pentru documentaţie). L109.320. în cazul anvelopelor metalice se va verifica legătura tuturor elementelor conductoare (carcasă. panouri interioare.c. cu cheie specială (triunghiulară. • de manipulare si transport (inele de ridicare . 24. datele si informatiile despre echipamente si aparate se vor transmite Proiectantului inainte de achizitionare. 40. trebuie să fie metalice. Nr. Aprobari Ori de cate ori sunt necesare. Toate tablourile electrice de joasa tensiune vor fi de tip metalic.economica (eventual adaptata de catre atelierul de executie in acord cu tehnologia acestuia. Et. Va fi prevazut un spatiu de rezerva echipat cu toate elementele necesare pentru amplasarea si racordarea de noi aparate modulare. Bucuresti Punct de lucru: str. neprotejate.4.dimensionate corespunzator greutatii dulapurilor electrice de joasa tensiune). conexiunile electrice se vor face conform schemelor electrice din proiect. e-mail: catalin. caracteristicile tehnice ale aparatajului trebuie să fie conform specificaţiilor din proiect. carcasele tablourilor montate aparent.065. protecţia împotriva şocurilor electrice va fi asigurată prin bare de neutru şi de protecţie separate sau comune. Plansele sunt diagramatice si nu arata neaparat toate fiting-urile pentru conditiile de construire. pentru a se asigura de adecventa si adaptibilitatea.s. Bucuresti Tel/Fax: 021. Sc.5. 33.) la bara de protecţie (pe sau pen).ro CUI: RO 17147031.4.1. Matei Basarab. Sediu social: str. prevăzute cu uşă metalică cu sistem de încuiere pot fi din metal sau policarbonat. cu utilizarea accesoriilor de montaj oferite de furnizorii de aparataj. pe uşă vor fi lipite etichete avertizoare privind pericolul de electrocutare. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE 33. etc.r. Tablouri Electrice Tablourile electrice trebuie să respecte următoarele condiţii tehnice: carcasele tablourilor montate în nişe existente. Delfinului. J40/1162/2005. 42.50. 6. Locatiile bornelor. Nr.89. 313 . amplasarea aparatelor în interiorul tabloului se va face cu respectarea distanţelor de izolaţie şi de protecţie specificate de furnizorul de echipament şi a ordinii circuitelor din schema monofilară. 65. S. cu grad de protecţie minim IP44 şi sistem de încuiere. Bl.3.l. prevazute cu dispozitive auxiliare: • de inchidere a usilor (zavoare cu cheie triunghiulara. uşă. gradului de protectie si dimensiunilor indicate in documentatia tehnico-economica. balamale de tip ascuns).minea@clidedesign.4.5. CLIDE Design s. Modificari Minore Plansele sunt intocmite pe baza planurilor si detaliilor si arata conditiile cu o acurateta pe cat se poate la scara la care sunt editate. aparatelor si echipamentelor aratate in ele sunt aproximative. dar numai cu acordul scris al proiectantului si Investitorului). tn-s sau tn-c. B. Ap. EXECUTIA LUCRARILOR.

625. tabelul 5. protejate in tuburi de protectie din pvc tip IPY. S.5. Sunt echipate cu lampi compacte fluorescente si acumulator. 3. Sc. echipamente. rosu. cu autonomie de minim 1. Mobil: 0733.s. La montarea tuburilor de protectie se vor utiliza numai accesorii (coturi. Circuite electrice de iluminat.verde-galben pentru conductorul de protectie. fata de doze. albastru inchis. circuitele vor fi pozate ingropat sau aparent. dimensionate functie de parametrii nominali ai acestora. montate ingropat sub tencuiala. conectarii exterioare.5. Ap. etc. Tevile metalice de protectie si suporturile metalice pentru cabluri trebuie legate la reteaua de impamantare.3. Toate conexiunile electrice se vor realiza numai in doze standard. si conductori din cupru. traseele circuitelor pot fi modificate în şantier. B. 65. rosturi de dilatatie) se vor prevedea tevi de protectie din PVC. Tuburi de protectie 314 . .d. Tuburile de protectie.p.065.50. Sediu social: str. CLIDE Design s. atestarea calitatii acestora facandu-se pe baza certificatelor de calitate emise de firmele fabricante. Tensiunea de functionare este 230 V. 3. dimensionate si izolate corespunzator. hota laborator chimic. 40. prize. reperele si subansamblele aprovizionate de la terti trebuie sa corespunda prevederilor documentatiei tehnico-economice. e-mail: catalin. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Aparatele.4. protejate in plinte sau tuburi. doze) standard. Delfinului. realizate cu conductoare sau cabluri din cupru. În zonele cu pericol de deteriorari mecanice.ro CUI: RO 17147031. Capetele acestora se vor proteja cu tile din material plastic pentru a nu deteriora izolatia conductoarelor.1.v. mufe de imbinare) precum si conductoarele trebuie sa corespunda dimensional si calitativ prevederilor documentatiei de executie si cerintelor din prezentul caiet de sarcini. intretinerii). Nr. dozele vor fi amplasate pe suprafete verticale. dispunerea sirurilor de conectori si realizarea cablajului trebuie sa respecte documentatia tehnico. Conductoarele de protectie se vor amplasa pe trasee protejate impotriva deteriorarii mecanice si vor anea sectiunea conform Circuitele pozate aparent se vor fixa de ferm . Montajul aparatelor.2.S 2. Acolo unde tuburile existente sunt in stare buna ele se vor refolosi. . 33. conform proiectului. în cazul unor neconcordanţe între situaţia din teren şi prevederile planurilor. numai cu acordul dirigintelui de şantier şi al proiectantului de instalaţii electrice. 6. La trecerile prin elementele de constructie (pereti. pentru marcarea fazelor: negru.).r. 33. Culorile conductoarelor vor fi conform normativului I7-02.320.89. 24.c. J40/1162/2005. Circuitele electrice sunt facute din cablu cu invelis exterior din PVC ignifug (cu rezistenta marita la propagarea flacarii) si care se auto-stinge. derivatii. forta Circuitele electrice pentru iluminat si prize se vor realiza cu conductoare din cupru tip FY. Bl. se vor prevedea elemente de fixaresi la 10 cm de la capetele tuburilor si coturilor. se vor folosi tevi de protectie metalice. mufe de imbinare.l. Bucuresti Punct de lucru: str. maro. Matei Basarab. Sc. Nr. reperelor si subansamblurilor electrice. Bucuresti Tel/Fax: 021. respectiv: . Ap. Et.minea@clidedesign. doze. Golurile se vor umple cu mastic sau materiale speciale de etansare care trebuie sa-si pastreze in timp proprietatile elastice. schimbandu-se numai conductoarele si acolo unde este necesar dozele de conexiuni si de aparat.alb sau cenusiu deschis pentru conductorul de nul. plintele si accesoriile (coturi. al montajului la locul de exploatare.culori diferite de cele de mai sus si diferite intre ele. Traseele circuitelor şi amplasarea dozelor vor fi conform planurilor. L109. Iluminat de siguranta Corpurile de iluminat vor fi rezistente la apa si montate aparent. vor fi alimentate prin circuite separate. distantele dintre punctele de sprijin vor fi conform prevederilor din normativul I7-02. plansee. Receptoarele de forta (instalatii de ventilatie si aer conditionat. Bl. albastru.economica asigurand un nivel optim de utilizare a dulapurilor electrice de joasa tensiune (d. 87. cu cleme de conexiuni de buna calitate.5 ore. 42.

320. a) Executa toate operatiile in camp si probele si dirijeaza toate verificarile (exceptand verificarea finala). • Se verifica succesiunea fazelor la circuitul tri-fazic (se deconecteaza toate dispozitivele care ar putea fi deteriorate de aplicarea tensiunii sau de nerespectarea secventei fazelor ). Nr. 42. Bl.c. L109. Sediu social: str. Mobil: 0733. etc.r. J40/1162/2005. echipamentele si testele ocazional cerute.6. din standardele intrenationale. montat in incapere. b) Procedurile pentru probe trebuie sa fie conform sectiunilor din standardele aprobate privind probele.s. legaturile. Bucuresti Tel/Fax: 021.065. Termostatul. in plinte.6. Atentie: schimbarile conectarilor. Cablurile de conexiune dintre termostat si echipamente vor fi cu conductori din cupru si izolatie din PVC. Impamantarea si nulul sunt distribuite separat in reteaua de joasa tensiune . Proiectantul va fi atent la datele si la durata de timp programata pentru teste.89.Generalitati Pe timpul excecutiei Contractorul trebuie sa urmareasca respectarea stricta a normelor de montaj specifice pentru fiecare instalatie in parte. Rezistenta minima a izolatiei trebuie sa fie de 1MQ.l. Probele vor include dar nu se vor limita la: • Inspectarea tututror dispozitivelor si echipamentelor pentru defecte sau sau ajustare defectuoasa cauzate de transport sau montare. incercarile de functionare si la verificarile care necesita prezenta Proiectantului. 315 . 33. CLIDE Design s. Sc.5. Bucuresti Punct de lucru: str. 3. • Se masoara rezistenta de izolatie a circuitelor cu megaohmmetrul de 500 volti current continuu. Toate defectele gasite se vor corecta si lucrarile afectate de astfel de defecte se vor testa din nou in intregime pe cheltuiala Contractorului. S.S 2. insertia si schimbarea instrumentelor si a contoarelor se va face astfel incat circuitele secundare a transformatoarelor de curent sa nu se deschida. c) testele se fac in timpul executiei si dupa montarea completa a fiecarui sistem electric. 33.ro CUI: RO 17147031. • Testarea rezistentei electrozilor de impamantare. Ap. montate ingropat sau aparent. 40. Toate masele echipamentelor si receptorelor electrice precum si masele intermediare (conducte metalice de apa. Delfinului. 24. Teste Electrice .minea@clidedesign. Matei Basarab. Et.1. Instalatie de protectie Schema de impamantare adoptata este TN-S. • Se verifica sigurantele automate de tensiune joasa in concordanta cu instructiunile producatorului. 6. • Se indeparteaza legaturile d scurt-circuit de la transformatoarele de current dupa finalizarea verificarii circuitelor secundare. elementele de fixare montate de producator pentru a impiedica deteriorarea in timpul transportului. Tablourile si circuitele electrice se vor proteja impotriva scurtcircuitelor si de suprasarcinii cu intreruptoare automate. va porni/opri automat echipamentele. Nr. Sc. cosuri de fum. Dirigintele lucrarii va fi prezent la toate probele si incercarile de functionare si la verificari. Ap. Toate circuitele de prize vor fi protejate suplimentar cu relee diferentiale impotriva curentilor de defct cu sensibilitatea de 30mA. • Se verifica tipul. gaze. Se confirma polaritatea corecta a transformatoarelor de curent. B. nici pentru un moment.4. • Se verifica conectarea contoarelor si se asigura calibrarea. • Se indeparteaza calele. VERIFICAREA CALITATII – TESTE 33. Se deconecteaza circuitul controlat de la echipamente inainte de test. e-mail: catalin. Asigura forta de munca.50. 87. • Se verifica rezistenta maxima a sistemelor de impamantare. si conexiunile transformatoarelor.) se vor lega la instalatia de impamantare. Bl. • Test funcional/operational pentru toate echipamentele. 3.625. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Echipamentele vor fi alimentate la tensiunea de 230V sau 3x400V cu cabluri cu conductori din cupru si cu invelis exterior din PVC. 65.

65. Ap.minea@clidedesign. 20 si cuprind: masurarea rezistentei de dispersie.r.50.6. J40/1162/2005. exceptand situatii in care se mentioneaza altfel. g) activitatea Contractorului va fi considerata ca si lucrarea necorespunzatoare si trebuie sa existe motive pentru respingerea lucrarilor. • • 33. Bucuresti Tel/Fax: 021.  verificarea rezistentei de izolatie a aparatelor. Teste demonstrative se vor face pentru: • Echipamentul electric. e-mail: catalin. pentru efortul Contractorului.6.6.  incercarea cu tensiune marita a circuitelor. Sediu social: str. L109. 17. h) cheltuielile se vor putea recupera prin retragerea lor din banii datorati Contractorului. • Fiecare sistem conform cerintelor caietelor de sarcini. Se ung echipamentele inainte de functionare in concordanta cu instructiunile producatorului.625. Delfinului. Lucrarile care nu au fost testate de Contractor pot fi testate de Proiectant sau de agentie atestata de verificare sau de alt personal numit de Investitor sau Proiectant pe cheltuiala si riscul Contractorului. e) Contractorul pe cheltuiala sa trebuie sa asigure personal calificat. 24. 12.5. Sc.2. 6. Nr. Matei Basarab. Se usuca toate mtoarele inainte de functionare conform cerintelor de a asigura si mentine adecvata si constanta rezistenta izolatiei.6.ro CUI: RO 17147031. 42. Urmatoarele verifcari se fac conform PE 116-95 pct. posibil. f) daca lucrraile nu trec testele sau nu respecta cerintele specificate asa cum este indicat in rapoartele pentru teste. Se fac toate reglarile necesare la echipamente pentru a asigura functionarea adecvata conform specificatiilor producatorului echipamentelor. Sc. Bl.s. 87.065. B.conform SREN 60529-1995. 33. 33. 33. Se fac teste demonstrative care trebuie sa includa sisteme de operare in conditii variate necesare pentru a demonstra ca functioneaza conform Contractului.89. timp si materiale suficiente necasare pentru executarea tuturor testelor solicitate. Ap. Verificari si probe pentru tablouri electrice Controlul gradului de protectie .S 2.c.320.3. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi d) testele prezentate aici se vor face in prezenta Proiectantului si in perioadele de timp stabilite inainte. masurarea rezistivitatii solului. • • • • • • 316 . verificare caderi de tensiune pe circuitele interioare. Mobil: 0733. 3.  probe functionare. Nr. Bucuresti Punct de lucru: str. Et. Verificari Preliminare Se pun in functiune toate echipamnetele prevazute si montate. 40. CLIDE Design s.l. Incercari si probe pentru legarea la pamant Aceste verificari si incercari se fac conform PE 116-94 pct. S. Incercari si probe la circuite in cablu sau conductori: Aceste probe si verificari se vor realiza conform PE 116-94 pct. verificarea rezistentei de izolatie. trebuie sa existe motive suficiente pentru a considera lucrarea necorespunzatoare si pentru respingerea ei in intregime.  verificarea aparatelor din componenta echipamentului.4. 3. individual si separat cum s-a montat. trebuie sa i se permita personalului operational al Proiectantului sa participe la astfel de teste sau demonstratii deoarece pot fi de ajutor pentru ei sa inteleaga modul de functionare cand vor fi responsabili dupa efentuarea receptiei de la Contractor. verificarea continuitatii legaturilor de ramificatie la instalatia de legare la pamant. Bl. verificare la continuitate si identificare faze. Cand Proiectantul considera practic.5:  verificarea realizarii corecte ale circuitelor.

320.minea@clidedesign. pe tronsoane. ■ verificarea protectiei prin legare la conductorul de protectie. ■ se va desface piesa de separatie ce realizeaza legatura electrica a prizei de pamant cu centura exterioara a instalatiei de legare la pamant: daca Rd>1 Ohm se va completa cu electrozi priza de pamant pana cand Rd<1 Ohm. cu instrumente de masura adecvate .s. 6. Delfinului. • daca au fost respectate distantele minime admise pana la conductele altor instalatii. golurile necesare au fost executate in conditii bune. • verificarea terminarii etapelor executate anterior ( PV receptie lucrare anterioara ). 33. • existenta procedurii tehnice de executie a lucrarilor de instalatii electrice in documentatia constructorului .r. Mobil: 0733. ■ verificarea rezistentei de izolatie a conductelor electrice inainte si dupa montaj. Bucuresti Tel/Fax: 021.  verificarea definitiva .inaintea punerii in functiune a instalatiei si care consta din: ■ verificarea continuitatii electrice a conductelor electrice inainte si dupa montaj. Pastrarea materialelor si echipamentelor pentru instalatii electrice se face in magazii sau spatii de depozitare care sa asigure buna lor conservare . esafodajele. ■ Pe perioada verificarilor se vor folosi tablite de avertizare. 87.ro CUI: RO 17147031. daca lucrarile constructive efectuate pentru instalatii corespund prevederilor din proiect si prescriptiilor tehnice. 317 . J40/1162/2005.89.625. 3. Bl.6. Ap.6. atat la tablou cat si la corpurile de iluminat. Nr. CLIDE Design s. 40.50. ■ Se va realiza si o verificare scriptica si vizuala a instalatiei. • la aparatele de masura si control se va verifica existenta sigiliului si a buletinului de verificare emis de organele de metrologie. 65. • masurarea rezistentei de dispersie rezultate a conductorului de nul impreuna cu prizele de pamant legate la acesta. Sediu social: str. conform Legii 10/1995. dupa caz. Ap. • toate materialele se supun unui control vizual pentru a se constata daca au suferit degradari de natura sa le afecteze calitatea si performantele . in anumite locuri este interzisa executarea de trasee ale instalatiei electrice. e-mail: catalin. • daca fundatiile. • daca proiectul este verificat de verificatori de proiecte atestati. Nr. • daca au fost evitate locurile in care integritatea instalatiilor ar putea fi periclitata in timpul executarii. Bucuresti Punct de lucru: str. la punerea in functiune si va consta din: ■ verificarea modului de executare a legaturilor in doze. precum si pana la elementele de constructie. • verificare vizuala si. la aparate.c.065. L109.S 2. Bl. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • verificarea tensiunilor de atingere si de pas. ■ verificarea rezistentei de izolatie a conductorilor fata de pamant. • verificarea etanseitatii instalatiei electrice cu conductori in tuburi vor fi verificate cu aer la o presiune de 2. • se verifica continuitatea electrica a retelei de captare si de coborare si a ansamblului. la tablourile electrice precum si legarea corecta a conductoarelor la nul si faza. 42. • daca au fost respectate conditiile in care.5atm. • verificarea instalatiei de paratrasnet se efectueaza conform C 56 cap XXIII in ordinea: • se verifica continuitatea electrica a prizei de pamant (naturala sau artificiala). S. 3.in timpul executiei . • verificarea instalatiei electrice se va desfasura in doua etape:  verificarea preliminara . B. Et. Matei Basarab. din punct de vedere al pozitiilor dimensiunilor si calitatii. Sc. Verificari inainte de inceperea lucrarilor de instalatii electrice • existenta proiectului si a detaliilor de excutie. 24. ■ Verificarea starii instalatiei de legare la pamant si la nul se va face la darea in exploatare a instalatiei si periodic de 2 ori pe an si va cuprinde: ■ masurarea rezistentei de dispersie a instalatiei de legare la pamant (priza). Sc.dupa executarea instalatiei.l. • existenta certificatelor de calitate pentru aparate si materiale la primirea pe santier .

• Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (carlige. fara deformari. o greutate egala de cinci ori greutatea corpului de iluminat. 24. IPF. • Verificarea puterilor instalate/nivel (conform proiect) • Numarul de corpuri de iluminat din fiecare incapere asigura confortul vizual (conform proiect). Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • verificarea echipamentelor electrice si avizarea Procesului verbal de verificare a echipamentelor de catre proiectant. sunt folosite in incaperi uscate sau umede cu intermitenta. iar pe trasee cotite daca sunt montate dupa trei coturi sau curbe. aparate si echipamente fara avizul scris al proiectantului si al verificatorului de proiect. camine etc. camine. pentru eliminarea apei de condensatie din interiorul tuburilor. umede cu intermitenta si in incaperi cu temperaturi ridicate. • daca depozitarea materialelor este corespunzatoare . cu exceptia celor tip buton sau cumpana care pot fi montate si la inaltimi de 0. bolturi. J40/1162/2005. • existenta unui personal atestat care sa execute instalatiile electice. Bl. seful punctului de lucru. se stabilesc pozitiile dozelor de derivatie. 3. PFR) sunt utilizate in incaperi uscate. • Instalatiile de iluminat au tensiunea maxima admisa de 230V si minim 10A. la o distanta de 100-150 mm de acestea. • existenta buletinelor de omologare pentru echipamente .in camere de copii din crese.065. 6. dibluri) trebuie sa suporte. (montate aparent sau ingropat) si in incaperi cu medii corozive (numai ingropat). S. 87.8 m. spre clanta. • Modul de trasare a instalatiei interioare si exterioare. • nu s-au facut modificari sau inlocuiri la materiale. Nr. 33. Traseele orizontale. Verificari in timpul executiei.625. in clase. Bucuresti Punct de lucru: str. Ap. • existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi . Ap. respective dozele de aparat corespunzatoare sunt montate la urmatoarele inaltimi. pe perete. Sc. PEL-A si T sunt utilizate in incaperi umede. fata de pardoseala: 1. Functie de pozitiile corpurilor de iluminat. daca tuburile de protectie (PEL-B. responsabilul CQ. L109. unde exista pericol de deteriorari mecanice (fiind montate aparent). cu degajari de praf incombustibil. e-mail: catalin.c. dozele de aparat corespunzatoare sunt montate la 1. 3. Traseele verticale trebuie sa fie paralele cu liniile golurilor de usi sau ferestre. respective al aparatelor electrice. Delfinului. 40. Mobil: 0733.S 2. daca tuburile IPEY. CLIDE Design s.7.. • Prin traseu se intelege drumul pe care il urmeaza tuburile de protectie sau cablurile. • Daca santurile in ziduri au adancimea cu 8-10 mm mai mare decat diametrul tucului de protectie.50.s. Nr. 65. Functie de traseu se stabilesc pozitiile dozelor de trecere.minea@clidedesign. • Daca tuburile de protectie usor protejate (IP.5 m de la nivelul pardoselii. • Daca prizele. • Tuburile trebuie sa aiba o panta catre doze de aproximativ 1%. 42. in partea spre care se deschide usa .320.5 m . 318 .89. • Daca dozele de trecere sunt montate in linie dreapta la 6 m.l. • daca materialele si echipamentele electrice corespund standardelor si reglementarilor in vigoare si daca sunt utilizate in conditii prevazute de acestea. Matei Basarab. B. Bl.r. Et. se amplaseaza la o distanta de 200-250 mm sub tavan sau la 250-300 mm de pardoseala. in cantitati mari. spitale de copii.6. Modul de realizare a bransamentului electric: • Daca intrerupatoarele. latimea fiind impusa de numarul tuburilor.4 m in incaperi izolate si camere de locuit. hoteluri. IPY si IPFY). Sc. gradinite. daca acestea din urma sunt amplasate pe perete. Sediu social: str. ude. 2 m la scoli. • existenta avizului Contractorului pentru acest tip de lucrari . indiferent de distanta.2-1.ro CUI: RO 17147031. • Verificari efectuate la tablourile generale de lumina si forta. IPFR. • Montarea conductoarelor in izolatie de PVC se efectueaza numai la temperaturi de la -5 pana la +35°C. • daca s-a intocmit si avizat Buletinul de verificare a intrerupatoarelor de joasa tensiune si a motoarelor de joasa tensiune. Bucuresti Tel/Fax: 021. 1. comutatoarele. numai in cladiri de locuit.

Verificari la terminarea instalatiilor electrice calitatea aparatelor si a celorlalte materiale utilizate .ro CUI: RO 17147031. de rezerva cu energie electrica si dupa conditiile de functionare. Ap. • Iluminatul de siguranta .065. relee de presiune (presostate). aparate.8. • Se verifica rezistenta prizei de pamant • Se verifica numarul de prize de circuit. bobine cu actiune directa de declansare care formeaza o parte a unui intreruptor de JT si care actioneaza la curentul de scurtcircuit (sau de suprasarcina). J40/1162/2005. se vor intocmi Procese verbale de lucrari ascunse care sa ateste calitatea lucrarilor executate . • Dupa decofrare. 319 . alimentarea cu energie electrica a fiecarui receptor este realizata prin circuit separate (vezi proiect) • Existenta protectiilor prin legare la pamant.s. poate fi de mai multe tipuri. fabrica) se va verifica daca tuburile nu au fost obdurate sau nu au iesit din doze..50. • Daca s-a intocmit si avizat Buletinul de verificare a cablurilor de joasa tensiune. dupa conditiile de alimentare. • Se efectueaza incercari specifice (cabluri.. • Pentru conductori care se ingroapa. 87. nise pentru aparate. inainte de turnarea betonului in cofraj se va verifica fixarea sigura in numarul prevazut si la locul Stabilit in proiect. B. tablouri. legare la pamant etc. S. daca locul dozelor si carligelor nu s-a schimbat.. 6.c. a uleiului electroizolant. • Daca lucrarile de izolatii sunt corespunzatoare . 65. • Daca sunt respectate pozitiile prevazute in proiect pentru amplasarea de console. • Se verifica sectiunea tuturor conductoarelor din punct de vedere al corespondentei cu valorile curentului de scurtcircuit luand in considerare dispozitivele de protectie asociate.S 2. • Daca s-a intocmit si avizat Buletinul de verificare a cablurilor electrice. Matei Basarab. relee de detectie a gazului (Buchholz). Nr.320. a intrerupatoarelor ce au tensiune mai mare de lucru de 1 kV. e-mail: catalin.de catre seful punctului de lucru si responsabilul CQ. 3. relee ce opereaza pe baza presiunii uleiului)). • Daca s-a efectuat si inregistrat verficarea: transformatoarelor electrice. a tuburilor. Et. 24. • Se verifica distantele de siguranta in grupuri sanitare . a motoarelor electrice de 6 kV. postamenti. relee de temperatura ( termostate). L109. Ap. relee care actioneaza indirect ( relee electrice alimentate de transformatoare de masura de current sau de tensiune.minea@clidedesign. conditiile de instalare si cele de material (in aer. circuite. • Daca este respectata procedura tehnica de executie proprie constructorului . CLIDE Design s. Bl. • Existenta instalatiei de paratrasnet. Sc. in functie de sursa de alimentare.este semnat de Contractor . Bucuresti Tel/Fax: 021. • Daca Procesul verbal de trasare a lucrarilor . Bl. dozelor. Sc. la locul unde s-a efectuat turnarea (santier. carligelor pentru locurile de lampa etc. • Se verifica respectarea Normelor de protectia muncii in activitatea de constructii montaj si Normelor de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si a instalatiilor. a protectiei prin relee. de masura. • Protectia impotriva socurilor si la supratensiuni este strans legata de obtinerea unui sistem eficient de legare la pamant (rezistenta mica) si de aplicarea efectiva a principiului egalizarii potentialelor. cu tensiune mai mare de 1 kV.6. 40. utilaje electrice. Nr.89. in conducte etc. Delfinului.) • Se verifica legatura la pamant corespunzatoare tuturor partilor metalice expuse si exterioare (unde este cazul). 42.625. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • La instalatiile de forta.r. Sediu social: str. Bucuresti Punct de lucru: str. a condensatorilor electrici. Mobil: 0733. • Se verifica modul de protectie la supracurenti (se poate realiza cu : sigurante fuzibile. • 33. tablouri electrice. daca in doze nu a patruns lapte de ciment. rame.l. 3.) • In cazul instalatiilor electrice inglobate in panouri mari.

S. 6. • daca verificarile instalatiei sunt efectuate de persoane autorizate (verificatori autorizati. va obtine avizul de racord. Generalitati Cerintele Generale pentru Lucrari Electrice & Curenti de joasa tensiune prevederile si cerintele esentiale ale acestor Caiete de Sarcini.7. 33.7. care poate functiona sau se poate proba independent. J40/1162/2005.50. Nr. Bucuresti Tel/Fax: 021.C. Investitorul. B. • functionarea instalatiei. din punct de vedere al pericolului de explozie in medii explozive. controlori tehnici de calitate). standarde si alte prescriptii oficiale .625. CLIDE Design s. • existenta certificatelor de calitate pentru pentru materiale . 65.c. Receptia finala se va face dupa trecerea perioadei de garantie stabilita prin contract de Contractor conform HGR 273/1994 cap III.320.9. Verificari receptie Comisia de receptie va verifica pe teren la receptia preliminara conform C 56: • existenta dispozitivelor de protectie si reglarea lor corecta.l. • daca s-a efectuat receptia calitativa a instalatiei. Scopul lucrarilor 320 . 33.minea@clidedesign. caietul XXII. in prezenta Dirigintelui de santier • calitatea lucrarilor executate. Delfinului.7. Bucuresti Punct de lucru: str.6.A. In cazul lucrarilor ascunse (priza de pamant naturala) se pot realiza receptii pe faze si in urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie preliminara sau finala. L109.ro CUI: RO 17147031. si se vor aplica la acest capitol. etanseitate si functionare a instalatiilor . • aspectul si calitatea lucrarilor pentru portiunile vizibile ale instalatiei . chiar daca se face sau nu referire aici. • aspectul si calitatea lucrarilor . 42. Ap. Receptia Conditii de receptie Receptia lucrarilor se face de catre Investitor. Bl. Sediu social: str. Matei Basarab. • functionarea corecta a aparatelor. respectiv la terminarea unor portiuni de instalatie. 3. conform Normativului C 56-85. Sc.065. Ap. Mobil: 0733. 24. 87. • functionarea corecta a instalatiilor de protectie. IMPAMANTARE SI SISTEME DE PROTECTIE PENTRU FULGERE 33. Sc. se efectueaza verificari pe faze de lucrari la care participa Contractorul si Proiectantul. se face o ultima verificare a instalatiei si se iau masuri care sa excluda posibilitatea unui accident la punerea in functiune. e-mail: catalin. 3. • functionarea corecta a instalatiilor de iluminat si prize. La receptia finala se va verifica: • remedierea problemelor semnalate pe parcursul perioadei de garantie.2.89. Electrica S.s. • conditiile de rezistenta. tronsoane. Et. 40. • existenta proceselor verbale de efectuare a incercarilor pe coloane .r.S 2. • corespondenta lucrarilor cu prevederile din proiect .1. Inainte de punerea instalatiei sub tensiune se va face in prezenta comisiei de receptie si a proiectantului daca este necesar o verificare a tuturor documentelor (dosarului pentru receptie inclusiv a procesului verbal in care sunt consemnate observatiile si rezultatele verificarilor efectuate pana la terminarea lucrarilor). la solicitarea Contractorului cand acesta considera ca lucrarile intrunesc conditiile de receptie si au fost executate toate remedierile semnalate la verificari. Bl. 33. • functionarea intregii instalatii la parametrii proiectati. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi • la incheierea unei faze de lucrari. Nr. la tabloul electric . Inainte de punerea sub tensiune. pe baza dosarului inaintat de Contractor la S. portiuni .

in timp ce a electrodului de impamantare sa fie de un ( I )ohm sau mai mica. Coduri si Standarde (Comisia Internationala Electrotehnica) sau similar aprobate.320.3. finalizata din toate punctele de vedere si in concordanta cu aceste Caiete de Sarcini. 33.c. tip retea cu 20m centura. CLIDE Design s. dar trebuie sa fie in conformitate cu ultimele editii ale codurilor si standardelor mentionate in aceste Caiete de Sarcini si enumerate mai jos. Ap.ro CUI: RO 17147031. Sediu social: str. Bl. suduri) 321 . Toate proiectiile metalice. S. sistemul de aer conditionat si pentru alte servicii Suporturi pentru cabluri metalica Parti metalice expuse ale structurilor cladirilor. 87. Coduri si Standarde Romanesti relevante 120-1994. 3) Dispozitive pentru curenti reziduali trebuie sa functioneze in concordanta cu SR CEI 60755+Al +A2:1995.minea@clidedesign.50.7. jgeaburile etc. trebuie conectate la sistemul principal de impamantare. SR CEI 60364-4 443/1999 sau similar aprobate. Cladirile si superstructurile se vor securiza prin montarea unui electrod de OL-Zn 20x3mm pentru fulgere.625. cosurile. 24. Coduri si Standarde aplicabile Echipamentele se vor selecta si se vor monta si testa in conformitate cu aceste caiete de Sarcini. 4) Sistemul principal de impamantare se va conecta la pamant prin sistemul de electrozi de impamantare compus fie din sistem de banda din otel si/sau un numar adecvat de prize de impamantare. 3. B) Sistem de Protectia impotriva trasnetului 1) Sistemul de protectie impotriva trasnetului va cuprinde conductori orizontali si verticali conectati la un sistem de electrozi de impamantare. conductele. L109.s. Et. Lucrarile metalice pentru serviciile publice de gaz si apa nu se vor folosi ca electrozi de impamantare. 33. Matei Basarab. 3. 65.4. 6) Se va prevedea conductor protectie separat pentru toate circuitele. Echipamentele pot fi construite in concordanta cu Standardele Nationale . 2604/1987.S 2. Mobil: 0733.89.065. 17-1998 sau BS 4293 sau similar aprobate. Nr. Bl. din 20m in 20m si conectata pe parti la priza de pamant. tevile de ventilatie. 40. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi Lucrarile din acest capitol includ prevederea impamantarii si sistemelor de protectie pentru fulgere proiectate pentru a atrage fulgerele de la un volum predeterminat si transportarea transportarea in siguranta la impamantare pe o ruta cunoscuta si preferata. Coduri si Standarde relevante SR CEI 60364-4-41/1996. Sc. Sc. cadre metalice pentru sprijinire pentru pereti si finisaje exterioare. etc.l. 6. 42. B. Nr. Bucuresti Punct de lucru: str. 2) La fel pentru toate partile de instalatii expuse cum ar fi: Conducte din metal pentru apa si gaz Tevi/conducte pentru incalzire centrala.7. Cerinte de montare A) Sistemul de impamantare 1) Toate partile conductoare expuse sau mase metalice asociate cu instalatii electrice. e-mail: catalin. Bucuresti Tel/Fax: 021. Delfinului. Ap. 5) Conductorii de legatura vor avea sectiunea in conformitate cu Normativul I7-02 . de pe acoperis se vor conecta la reteaua de conductori orizontali si fac parte din sistemul de protectie si conductorii de conectare vor avea o suprafata cu sectiuni transversale nu mai mica decat cea folosita pentru conductorii principali.r. 2) Rezistenta intregului sistem la impamantare nu trebuie sa fie mai mare de cinci (5) ohmi. 3) Suprapunerile conductorilor la imbinari trebuie sa fie de minim 20mm pentru orice fel de imbinare (suruburi. se vor conecta la sistemul principal de impamantare prin conductori de legatura. J40/1162/2005. Toate cosurile si alte obiecte situate pe acoperis la o inaltime mai mare de 1m se vor conecta la instlatia pentru fulgere. 120604/4/1989. 12604/5/1990 sau similar aprobate. nituri.

ro CUI: RO 17147031. Bl. c) Se prevade conductor protectie separat pentru fiecare circuit. 5) Conductorul orizontal se va monta astfel incat fiecare punct de pe acoperis sa nu fie la o distanta mai mare de 9m de orice conductor de captare. Conductorul orizontal se va monta astfel incat fiecare punct de pe acoperis sa nu fie la o distanta mai mare de 9m de orice conductor.s. Sistemul de impamantare se va dimensiona pentru a obtine o rezistenta generala la impamantare de: • mai mica de patru (4) ohmi pentru sistemele electrice si • mai mica de un (1) ohm pentru conectarile instalatiei paratraznet si electrice Conductorul de impamantare pentru Echipamentul Electric se va dimensiona conform Codurilor si Standardelor Romanesti/Internationale Groapa pentru impamantare Electrodul de impamantare se va pune intr-o groapa placata cu beton. fixat cu dispozitive din otel si beton la intervale de 1. e) Rezistenta sistemului la impamantare nu trebuie sa depaseasca cinci (5) ohmi. Bucuresti Punct de lucru: str. Fiecare electrod va avea minim 3 m lungime. jgheaburi etc. 6. 3. Ap. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 4) Conductorii de coborare se vor conecta la conductorul orizontal si la sistemul terminal de aerisire la acoperis si la electrozii de impamantare la santurile de impamantare prin cleme prinse pe pereti. in timp ce a eletrodului de impamanatare trebuie sa fie de un (1) ohm sau mai mica. tevi de ventilare. Un numar suficient de electrozi vor fi introdusi in pamant la o distanta mai mica de 3 m si conectati cu banda din otel galvanizat (40x4mm sectiune transversala) ingropati la cel putin 600 mm sub pamant. Conductorii descendenti se vor conecta la conductorul orizontal si la sistemul terminal de aerisire la acoperis si la electrozii de impamantare la santurile de impamantare prin cleme prinse pe pereti. Se va prelucra ascutit capatul de penetrare al tijei.065. Nr. 33. Bucuresti Tel/Fax: 021. 17-1998 or B. Conectariel se vor suda exotermic doar daca se specifica altfel.Montare a) Sistemul principal de impamantare trebuie conectat la impamantare printr. Trebuie prevazut accesul la groapa si la legatura dintre electrodul de impamantare conductorul de impamantare. L109. Diametrul conductei din otel din care se confectioneaza electrozii va fi de minim 2". 40. b) Conductorii de legatura vor avea suprafete cu sectiuni transversale nu mai mici decat jumatate suprafetei din sectiunea transversala a conductorului de impamantare al instalatiei. 33. Sc.minea@clidedesign. 24. Bl. Sediu social: str. 42.7.7.r. Conductele metalice pentru serviciile publice de gaz si apa nu se vor folosi ca electrod de impamantare. Conductorul descensent va avea un traseu cat mai scurt intre sistemul terminal de aerisire si nivelul de impamantare. Delfinului. 4293 sau similar aprobate. cosuri. Mobil: 0733. Ap. Et. Materiale si echipamente Materialele si echipamentele trebuie sa fie in conformitate cu specificatiile si standardele respective si cu specificatiile prezentate aici. e-mail: catalin. Matei Basarab. 87.S.320. Sc. Dispozitivele de curent rezidual vor functiona conform SR CEI 60755+Al +A211995. S.625.c. J40/1162/2005. 65.S 2.50. d) Sistemul paratraznet va cuprinde conductori orizontali si verticali conectati la un sistem de electrozi de impamantare. 3. Caracteristicile electrice trebuie sa fie conform indicatiilor.6. de pe acoperis se vor conecta la reteaua de conductori orizontali si fac parte din sistemul de protectie si conductorii de conectare trebuie sa aiba suprafata ci sectiuni transversale nu mia mica decta cea folosita pentru conductorii principali. CLIDE Design s. conducte. Conductorii de coborare vor fi OI-Zn 20x3mm pentru sistemele de paratrasnet cu retea de captare si din cupru 20x3mm pentru sistemele PDA.un sistem de electrozi de impamantare compus dintr-o retea de banda din otel si/sau un numar adecvat de electrozi de impamnatre.l. Toate proeminentele metalice. Executie .89. 322 . Conductorul orizontal va fi OI-Zn 20x3mm montat pe acoperis. B.5. Nr.5 m. Conductorul de coborare va avea un traseu cat mai scurt intre sistemul terminal de aerisire si nivelul de impamantare.

n) Se va masura rezistenta sistemului de impamantare si rezistenta fiecarei bucle. Sc.7.r. teste si probe la instalatiile electrice Intocmit: Arh. 65.c.200mm. Et. Ap.ro CUI: RO 17147031. Bucuresti Punct de lucru: str. Sc.8. Nr. Bl. impamantarea circuitelor. structurale sau de alt fel.065. inchiderea conductorului si echipamentelor se vor testa pentru a se asigura de eficacitatea impamantarii in concordanta cu Standardele Romanesti ST AS 12604/1987. L109. Teste Dupa finalizarea instalatiei. B. l) Stalpii din otel pentru paratraznet si cadrele suport din otel se vor lega la sistemul de impamantare. tablurile de distributie etc.7. Toate lucrarile metalice expuse. i) Se acorda atentie mare la legaturi si la instalatia de impamantare. 6. 33. se vor lega. 24. h) Patul de cabluri metalice se va impamanta cu conductor din otel de dimensiune adecvata si fixat de patul de cabluri la interval de 1. k) Banda de otel care armeaza cablurile se vor lega eficient la tabloul de comanda. 3. CLIDE Design s. J40/1162/2005.625. echipamentelor si locatiilor de inchidere. Ap. nituri sau sudate cu legaturi suprapuse. 42. S. Nr.50. Delfinului.320. 40. j) Toate conductele pentru desuri. Contractorul trebuie sa asigure toate materialele. 87. Bucuresti Tel/Fax: 021. 33. e-mail: catalin.S 2. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi f) Legaturile si conctarile vor fi mecanice si electrice. m) Conductele pentru gaz si apa (conducte metalice) se vor lega la impamantare cat de aproape posibil de punctul de intrare de la o cladire. echipamentele si instrumentele necesare pentru testele cerute. suruburi. g) Sistemul de Distributie de Tensiune Joasa trebuie impamantat solid in statiile de trasformare. Testele se vor face folosind analizator electric de siguranta si rezultatele trebuie inregistrate prin identificarea circuitelor. lungime suprapunerii nu trebuie sa fie mai mica de 20 mm. Bl. Pentru toate tipurile de conductori. 3.l. - PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE Lucrari de instalatii electrice interioare Lucrari de instalatii electrice – retele exterioare de iluminat Executie si montaj tablouri electrice Executie conexiuni electrice pentru echipamente de incalzire si aer conditionat Montaj tablouri de automatizare la centrale Executie impamantare si protectie impotriva traznetului Verificari.89. Catalin Minea 323 . ST AS 12604/4/1989. ST AS 12604/5/1990 sau similar aprobate. de exemplu prinse cu clame. Sediu social: str. conductele calde si reci se vor lega daca sunt metalice si daca sunt la 2 metrii de socul prizei. Matei Basarab.minea@clidedesign. bolturi.s. Mobil: 0733.

B. Sediu social: str. 40. 87. Nr.ro CUI: RO 17147031.l.c. J40/1162/2005.320.89.625. 65. Bl. Ap. Bucuresti Tel/Fax: 021. Nr. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi N. Ap.LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI 324 . Mobil: 0733. 42.50. e-mail: catalin. 3. S.minea@clidedesign.r. Matei Basarab.S 2. 3. Bucuresti Punct de lucru: str. 6. 24. Delfinului. Sc. Bl. Et.s. Sc. CLIDE Design s. L109.065.

• • • • • GENERALITATI Aceste Caiete de Sarcini sunt pentru instalatiile electrice de curenţi slabi.625. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi 34. dar corelate cu norme româneşti BS 5588 BS 62666 BS 4800 BS 5446 Referitoare la: protecţie incendiu. CLIDE Design s. Nr. Delfinului. Telecomunicaţii Normative I.320. 87. Referitor la: prevenirea incendiului 15/1976 EN 54/2 & 4 & 11 Referitor la: calitatea aparaturii de protecţie la incendiu NFS-61-937 BS 5839/1 & 6 Referitoare la: protecţie incendiu.-1998.2. Sc.1999 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor C300 .l. Bucuresti Punct de lucru: str. Sc. 6. Ap. Bucuresti Tel/Fax: 021.ro CUI: RO 17147031.1. instructiunile din specificatii vor avea prioritate. LPC and LPBC Normele britanice independente neguvernamentale LPC si LPCB de calitate a aparaturii Ordinance 2/1991 of Norme pentru prevenirea incendiului MIEEMF Ordinance MICM nr. 3.minea@clidedesign. pentru urmatoarele categorii: Semnalizare incendiu Sistem antiefractie Circuite de sonorizare Telefon Retea de Calculatoare Instalatiile electrice de curenti slabi sistem antiefractie si semnalizare incendiu vor fi proiectate si executate de firme autorizate de Inspectoratul General al Politiei Romane in conformitate cu Legea 333/8 iulie 2003 art 34 si 35 şi cad în sarcina Contractorului. B. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele enumerate mai jos.89. S. Nr. Ap. e-mail: catalin. 42.Instalaţii Electrice. Sediu social: str. J40/1162/2005.7.1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora Indicative I. Mobil: 0733. 34. Normativul privind Proiectarea si Executarea Instalaţilor Electrice la Consumatori cu tensiuni până la 1000 V COCC Normele de Muncă Unificate pe Economie în Construcţii ale COCC.065. 40. Et.S 2. P118 . bunurilor si valorilor G O367/92 Privind: sistemele de pază BS.c. Bl.r. dar corelate cu norme româneşti 325 . 3. Matei Basarab. Bl.Automatizări. L109. 65.-1998. 24. Toate STAS si Normele din Anexele 12 A si 12 B Prescripţiile tehnice ale Ministerului Energiei Electrice valabile la data prezentă Law 18/1996 Privind: paza obiectivelor.s. CAIET DE SARCINI – LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI 34.7.50.

625. Nr. Sediu social: str.c. B. telefonie.5 VDE 295 DIN VDE 0207 ITU STAS 8778/1.3 IEEE 802. 42.86 Standarde româneşti de execuţie a cablurilor electrice pentru semnalizare.5 ISO 8802. Bl.065. comandă si NTR 2033/1 . 2 . 6. 87. Nr. 65. VDE 0888 TSB 36 SP 2840 IEEE 802. Bucuresti Tel/Fax: 021.r. Mobil: 0733. Bl.320.85 alimentare BS 6360 Standarde internaţionale pentru cabluri de incendiu BS 7629 BS 6207 BS 7671-1992 clause 528-01-06 BS 4066 IEC 332/1&3 IEC 331 BC 6387 C.85 m 1991 STAS 6006 . W .s.50. Ap. e-mail: catalin. 3.minea@clidedesign. 40. Z BS 6425 IEC 754/1&2 BFPSA Standarde internaţionale pentru adresare publică şi alarmare vocală BS 5260 Standarde internaţionale pentru iluminat de siguranţă 326 . Sc.S 2. Delfinului. S.ro CUI: RO 17147031. Bucuresti Punct de lucru: str. Sc. CLIDE Design s.l. Et.89. 24. 3. L109. Matei Basarab. J40/1162/2005. Ap. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi BS 5420 BS 5364 BS 4662 LPS 1014 NFPA 72 RLS1 UIPC norms Pentru control acces în zone interzise ISO/IEC 11801 EN 50173 EN50167 Standarde de realizare a cablurilor de reţea voceEN50168 date EN50169 TIA/EIA 568A DIN 44312-5 FDDI.

Et. Bucuresti Tel/Fax: 021. J40/1162/2005. doze de derivaţie si trecere de diferite mărimi.3. Sc. cutii de prize. 40. • Videocamere (opţional).s.r.c. CLIDE Design s. izolatori.625.l.1.ro CUI: RO 17147031. doze de trecere de diferite mărimi. DEPOZITARE VERIFICAREA CALITATII.3. Difuzoare si amplificator de putere Principalele materiale folosite sunt: 327 .065. convertoare. Delfinului. Bl. 87. L109. • Sirena. aparatura specifică instalaţiilor de acest tip. 42.2. 34. Ap.2. Principalele materiale sunt: • Centrală semnalizare efracţie şi detectoare de mişcare. Semnalizare incendiu Principalele materiale folosite sunt: •Butoane. baterii tampon.50. Matei Basarab. cutii de prize. Cod IBAN: RO91 INGB 0000 9999 0139 6946/ING Calarasi BS5499/1/1990 HSE 341/1996 BS 5266 pr EN 50171 pr EN 50172 pr EN 1838 pr EN 60598. e-mail: catalin. 3. 89/654 EEC 89/106 EEC 92/58 EEC 86/666 EEC ICEL 1001/1/1985 ICEL/2/1986 ICEL 1002/1980 ICEL 1004/1996 ICEL 1005/1988 ISO 6309 NE 89/336 + 92/31 + 93/98 NE 73/23 + 93/68 Standarde internaţionale pentru iluminat de siguranţă/panica Norme Europene 34.3. Bucuresti Punct de lucru: str. S. unitate de comandă şi monitorizare care poate fi conectată la un PC dedicat. MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE. Mobil: 0733. Ap. 24. etc.S 2. MANIPULARE.minea@clidedesign. Nr. • Senzori de fum • Alimentare (220 V) si cu baterie de urgenta • Conductori şi cabluri. Sediu social: str. aparatura specifică instalaţiilor de acest tip.89. Sc. LIVRARE. 34.3. 65. B. sirene. 3. Alarma antiefractie. Nr. 6.3.320. • Alimentare (220 V) si cu baterie de urgenta • Conductori şi cabluri. Bl. carcase. 34.22 HD384-5 CP 1007. detectoare adresabile specializate.

. înlocui sau elimina echipament imediat. doze de derivaţie si trecere de diferite mărimi. e-mail: catalin. 6.sa fie un sistem versatil si foarte usor de instalat. 65. 328 .r. 42. • Conductori şi cabluri. Pe bus se conectează centralele. 40. cutii de prize.Comunicatia sistemului sa se faca pe bus permitand astfel conectii multiple ale saloanelor spitalului putand fi extins ulterior foarte usor cu ramificari dealungul sistemului. 24. Telefon Principalele materiale folosite sunt: •Prize de telefon. Sediu social: str.3. 34. • Conductori şi cabluri. Structura sistemului Fiecare pat din saloane va avea buton de apelare surori medicale. putand fi montat intr-o simpla baie sau in camere cu mai multe paturi .50. aparatura specifică instalaţiilor de acest tip 34.065. J40/1162/2005.c.89.5. CLIDE Design s. .transmisie de date şi a protocoalelor de primire vor permite dezvoltarea de aplicaţii personalizate. S. permiţând o gestionare mai uşoară a apelurilor şi cea mai bună fluiditate în comunicare.sa reprezinte o solutie fiabila şi rapida în comunicările dintre pacienţi şi personalul medical. Matei Basarab. Ap. dacă este necesar. doze de derivaţie si trecere de diferite mărimi. 34. Bl.unitate co