ACORDAREA DAUNELOR MORALE IN LITIGIILE DE MUNCA

LEGEA nr. 237 din 12 iulie 2007 a modificat prevederile art 269 Codul muncii. Pana la momentul modificarii art. 269 Codul muncii se referea doar la acordarea de daune materiale. Legislatia actuala prevede: Art. 269 Codul muncii Angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, sa il despagubeasca pe salariat in situatia in care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul. DECIZIA Nr. XL (40)din 7 mai 2007 a ICCJ, pronuntata inainte de modificarea articolulului 269 stipula: În cadrul litigiilor de muncă privind atragerea răspunderii patrimoniale a angajatorilor, potrivit art. 269 alin. (1) din Codul muncii, daunele morale pot fi acordate salariaţilor numai în cazul în care legea, contractul colectiv de muncă sau contractul individual de muncă cuprinde clauze exprese în acest sens. Astfel, prin modificarea adusa de Legea 237/2007 daunele morale pot fi acordate salariatilor deoarece legea- respectiv C. muncii- cuprinde clauze exprese in acest sens Cu privire la cuantificarea prejudiciului moral mentionam faptul ca aceasta nu este supusa unor criterii legale de determinare. Astfel cum s-a retinut si de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie prin decizia nr. 4505/03.07.2008, in privinta daunelor morale nu se poate apela la probe materiale, judecatorul fiind singurul care, in raport de consecintele, pe orice plan, suferite de reclamant, trebuie sa aprecieze o anumita suma globala, care sa compenseze prejudiciul moral cauzat, fara ca prin aceasta sa se incerce o reparare cu mult peste vatamarea produsa, determinand o imbogatire fara justa cauza in persoana reclamantului. Stabilirea cuantumului daunelor morale include o doza de aproximare avandu-se in vedere consecintele negative suferite de reclamant, masura in care i-a fost afectata situatia familiala, profesionala si sociala.

1

Model DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul.....................cu urmatoarea

domiciliul

…………………….,

formulez

CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA ……………………………………………………………………………………

2. sa obligati parata la plata de daune morale in valoare de ….. lei, pentru urmatoarele MOTIVE In fapt, in baza sentintei civile nr. …….. pronuntata de Tribunalul Iasi in dosarul…….., am fost reintegrat de catre intimatul –angajator. Dupa reintegrare, intimatul a declarat recurs la Curtea de Apel Iasi impotriva sentintei mentionate. In cursul judecarii recursului intimatul a emis o decizie de concediere pe motive disciplinare- fara a efectua o cercetare disciplinara prealabila. Astfel, masura nelegala a angajatorului concretizata prin emiterea a doua deciizii de incetare a CIM mi-a produs un prejudiciu moral si suferinte psihice. Mai mult, situatia angajatorului aflat in procedura insolventei de aproximativ un an de zile (si prelungita pana……..) a dus la neplata drepturilor salariale si la neexecutarea hotararilor judecatoresti privind drepturile salariale si m-a afectat atat pe mine cat si pe familia mea iremediabil. Avand in vedere si faptul ca fac parte si din conducerea sindicatului constituit la nivel de societate, presiunile psihice au fost si mai mari. Prin toata aceasta atitudine, se poate retine faptul ca mi-a fost creata o stare de insecuritate juridica cu privire la raporturile de munca si mi-au fost afectate atat drepturile ce tin de personalitatea umana, cat si dreptul fundamental la munca. Potrivit dispozitiilor art. 269 Codul muncii, angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, sa il despagubeasca pe salariat in situatia in care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul.

2

Pana la momentul modificarii art. 269, Codul muncii se referea doar la acordarea de daune materiale. DECIZIA Nr. XL (40)din 7 mai 2007 a ICCJ, pronuntata inainte de modificarea articolulului 269 stipula: În cadrul litigiilor de muncă privind atragerea răspunderii patrimoniale a angajatorilor, potrivit art. 269 alin. (1) din Codul muncii, daunele morale pot fi acordate salariaţilor numai în cazul în care legea, contractul colectiv de muncă sau contractul individual de muncă cuprinde clauze exprese în acest sens. Astfel, prin modificarea adusa de Legea 237/2007 Codului muncii, daunele morale pot fi acordate salariatilor deoarece legea- respectiv C. muncii- cuprinde clauze exprese in acest sens. Cu privire la cuantificarea prejudiciului moral mentionam faptul ca aceasta nu este supusa unor criterii legale de determinare. Astfel cum s-a retinut si de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie prin decizia nr. 4505/03.07.2008, in privinta daunelor morale nu se poate apela la probe materiale, judecatorul fiind singurul care, in raport de consecintele, pe orice plan, suferite de reclamant, trebuie sa aprecieze o anumita suma globala, care sa compenseze prejudiciul moral cauzat, fara ca prin aceasta sa se incerce o reparare cu mult peste vatamarea produsa, determinand o imbogatire fara justa cauza in persoana reclamantului. Stabilirea cuantumului daunelor morale include o doza de aproximare avandu-se in vedere consecintele negative suferite de reclamant, masura in care i-a fost afectata situatia familiala, profesionala si sociala. In drept, imi intemeiez prezenta cerere pe disp. art 269 Codul muncii………..

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful