v

Lu Kuan Ju (Carls Luk)

v

q-.9LO ISq-I C1(.9L Joq.9L

Alhemija i besmrtnost

Prevod, sa predgovorom i napomenama, "Tajni razvijanja sustinskog bica i besmrtnog zivota" (lfsin A(ing Fa Chlleh Ming Chih), dela taoistickog ucitelja tao Pi Cella, rodenog 1860. godine.

Preveo sa engleskog Aleksandar Busic

SADRZAJ

ILUSTRACIJE PREDGOVOR

6 7

Ova knjigo je ponizno posvecena mome kumu_, Bozons/vu Fe n vlodom Sevemog Nebo, kOJi· mije bio od izuzetne pomoau prevodenju ovde predstov(jenth tooisticlah spiro.

Poglavlje

1 Ucvrscenje duha u njegovom izvornom udubljenju 14

2 Mikrokosmicki kazan i pee 21

3 Ciscenje osam psihickih kanala 32

4 Prikupljanje mikrokosmieke spoljasnje alhemijske sile 37 5 Brza i spora vatra 50 6 PrikupIjanje mikrokosmicke unutrasnje

alhemijske sile 68

7 Zadrzavanje u sredistu radi ostvarivanja

jedinstva neb a i zemije 73

8 Poniranje duha u dupIju donjeg tan tiena 85

9 Besmrtno disanje iIi samookrecuci tocak zakona 95

10 Metoda prikupljanja vitainosti 107

11 Upravljanje eliksira besmrtnosti u kazan 116

12 Pripremanje eliksira besmrtnosti 128

13 Prikupljanje makrokosmicke alhemijske sile

za konacni prodor 137

14 Stvaranje i razvijanje besmrtnog zametka 147

15 Izlazak 157

16 Pojavljivanje u prostoru 169

RECNIK 172

NAPOMENE 196

PREDGOVOR

ILUSTRACIJE

llustrac.

1 Cetiri glavne tacke 21

2 Mikrokosmicka orbita i kanali kontrole i funkcije 24

3 Tri podrueja zelje, oblika i izvan oblika 39

4 Potpuno sjedinjenje 40

5 Kolutanje ocima radi jacanja i slabljenja

unutrasnje vatre 68

6 Zmaj i tigar u parenju 74

7 Kanali pete i trupa 95

8 Kanali kontrole, funkcije i potiska 125

9 Polje koncentracije za prikupljanje makrokosmicke

alhemijske sile 135

10 Besmrtni zametak 149

11 Izlazak 158

12 Pet elemenata 161

13 Pet zivotnlh snaga koje se sastaju u glavi 168

14 Nebrojena tela preobrazaja koja se pojavljuju

u prostoru 170

Posle objavljivanja nase cetvrte knjige, Fo/ne kineske medifocl/e, i njenog italijanskog i nemackog prevoda, obradovalo nas je to sto su zapadni citaoci, koji su vezbali indijsku jogu, pokazali interesovanje i za proucavanje njenog kineskog ekvivalenta. Medutim, sarno tri poglavlja te knjige se bave taoistickom meditacijom za poboljsanje zdravlja, tako da zbog nedostatka prostora nismo bili u mogucnosti da potpunije izlozimo taoisticku jogu, koja ukljucuje duhovnu alhemiju i tezi ka potpunom ponistenju smrtnosti.

Ovaj prikaz je prevod To/ni TOZl'lion/o [lIsiinskr;g bieo i besmrlnog zivolo, koje je napisao taoisticki ucitelj Cao Pi Cen (roden 1860) i sadrzi iscrpno i svestrano izlaganje taoisticke joge sa uputstvima starih majstora pogodnim za izucavanje i primenu od savremenih proucavalaca. Sastoji se od sesnaest poglavlja koja poucavaju kako pojedinac moze da se obuci u oblasti duhovne alhemije od pocetka do kraja, da bi pre sao iz smrtnog u vecno bozansko stanje.

Taoisticki tekstovi su prepuni strucnih izraza koji deluju veoma nejasno i nerazumljivo cak i proucavaocima u Kini, posto njihovi au tori nisu hteli da ih ucine pristupacnima ljudima slabe duhovnosti ili sumnjivog karaktera, kao ni nevernicima i bogohulnicima. Umesto da takve izraze doslovno prevodimo, preveli smo ih na jednostavan jezik kako bismo izbegli zabunu. Na primer, oiovo i ziva prevedeni su kao vito/nosl (zivolno snogo) i dlth, sto zapravo i znace, kako bi tekst bio razumljiviji za obicnog citaoca. I pored toga, zadrzali smo neke izraze koji se ne mogu adekvatno prevesti uz popratna objasnjenja iIi fusnote, pa ce citaoci uzeti u obzir cinjenicu da smo se i mi suocili s velikim poteskocama kada smo poceli da proucavarno ave taoisticke spise.

TAOISTICKA JOGA

TAOISTICKA JOGA

Taois~icka alhernija n~pusta svetovni nacin zivota sprecavanjern generanvne (oplodne) slle, koja proizvodi generativnu tecnost da sledi svoj uobicajeni tok koji zadovoljava seksualnu zelju i stvara poto~stvo. Cim se ta sila pokrene da pronade svoj uobicajeni izliv, ona ~lVa okrenuta unazad i potom vodena unutrasnjom vatrom, zapaljenorn kontrolisanim disanjem, u mikrokosmicku orbitu radi oplemenji~anja. Ta orbita zapocinje na dnu kicrne, zvanom prvi prolaz (Vel lu), penje se kicmenim stubom do drugog prolaza ~zmedu bubr~ga (~ia ci), a zatim do potiljka, zvanog treci prolaz (ju cen),. ~re no sto stI~ne do mozga (ni van). Potom se spusta niz lice, grudi I trbuh, da bl se vratila na svoj pocetak i tako dovrsila pun krug.

P~d kontrol~sanim disanjem se misli na duboko udisanje koje ?op!~e do ~~nJeg stomaka, da bi probudilo unutrasnju vatru i zatim izvrsilo ,?ntIsak. na generativnu silu koja se tarno vee nalazi, n~vgoneci I vatru I generativnu silu da se kanalom kontrole penju uz kIC~.U sve do glave. Taj postupak je pracen izdisanjem koji opusta donji stomak, tako da se vatra i generativna sila sto su se podigle do glave tada spustaju u kanal funkcije na prednjoj strani tela da bi obrazovale potpuno obrtno kretanje u mikrokosmickoj orbiti. Ova ponavljajuca podizanja i silazenja preciscavaju generativnu silu koja se potom zadrzava u donjem tan tienu ispod pupka, kako bi mogla da bude preobrazena u vitalnost.

Mikrokosmi~ka o~bita .ima ~etiri glavne tacke: u korenu penisa gd~ ~e ~~neratIv~a sila prikuplja, na temenu, i dye tacke izmedu njih u kicmi i ~ prednje strane tela, gde se mikrokosmicka sila prociscuje tokom mikrokosmickog kruzenja.

D?~ se generativna sila podstice na kruzenje, od presudnog je znacaja da se 10cI~a izvorno udubljenje duha u mozgu, a to je upravo one mesto na kojern se u glavi manifestuje svetlost kada prakticar uspe delotvorno da usredsredi svoje videnje u tacki izmedu i iza o~iju. Ukoliko to nije ucinjeno, unutrasnja vatra, koja se tokom mlkr?kosmiekog kruzen~a podize do glave, moze biti pogresno shv~cena kao ta svetlost I sprovedena u sporedan psihicki centar u gl~VI, odakle ce je biti veoma tesko isterati. Mnogi nepouceni i neiskusni prakticari cine tu gresku koja osujecuje alhernijski proces.

Kada se generativna sila pokrene da se povinuje svojoj svetovnoj tendenciji, svrha kontrole disanjaje u tome da se ona povuce navise do donjeg tan tien udubljenja ispod pupka, kako bi se tu zadrzala i pretvorila u alhernijsku silu koja u solarnom pleksusu biva preobrazena u zivotnu snagu, odnosno vitalnost. Dakle, donji tan tien u donjem stomaku ima ulogu goruce peci koja nosi kotao sto sadrzi generativnu silu spremnu za sledeci uspon do solarnog pleksusa.

Posto je prociscena, generativna sila biva preneta u mikrokosmickom kruzenju do solarnog pleksusa, nazvanog srednji tan tien, koji postaje srednji kotao uzaren od goruce peci u donjem tan tienu ispod pupka. U solarnom pleksusu generativna sila (sad a alhemijska sila) biva preobrazena u zivotnu snagu (vitalnost), koja se podize do mozga (ni vana) gde ce zivotni dab, do tada skriven i neupotrebljen, biti podstaknut pravilno regulisanim disanjem sto ce spreciti njegovo rasipanje. Dragoceni kotao se tada ispoljava u mozgu (ni vanu) dok goruca pee ostaje u donjem tan tienu ispod pupka.

Dakle, dok pee ostaje u donjem stomaku tokom citavog alhemijskog procesa, kotao menja mesto podizuci se od donjeg tan tiena ispod pupka, do srednjeg tan tiena odnosno solarnog pleksusa, i konacno do gornjeg tan tiena u mozgu, gde se naziva dragocenim kotlom. Drugim recima, donji tan tien ima funkciju prvobitnog kotla koji sadrzi generativnu silu na pocetku alhemijskog procesa. Kada je ta sila prociscena tokom mikrokosmickog kruzenja i kada postane alhemijska, ona se podize u solarni pleksus sto tad a ima funkciju srednjeg kotla u kojem generativna sila biva pretvorena u zivotnu snagu. Kada i ona postane prociscena, penje se u ni van odnosno mozak, sto tada postaje dragoceni kotao u kojem se zivotna snaga preobrazava u duh. Tako donji, srednji i gornji tan tien jedan za drugim postaju kotao, sto ce reci udubljenje iIi psihicki centar u kojem se preobrazaj doista odvija.

Prema tome, prakticar "po laze temelj" skupljajuci mikrokosmicku spoljasnju alhemijsku silu 1 da bi povratio generativnu silu koja se rasula i time osnazi mozak. Metoda se sastoji od dubokog i kontrolisanog disanja koje podize unutrasnju vatru kanalom kontrole do mozga trideset i sest puta, i odande je spusta kana lorn funkcije do prednje strane tela dvadeset i cetiri puta, pri cemu su brojevi trideset sest i dvadeset cetiri pozitivan i negativan broj u taoistickoj jogi. Svako kruzenje je dovrseno u potpunom udahu i izdahu tokom kojih se duh i vitalnost zajedno krecu i zaustavljaju u

8

9

TAOISTICKA JOGA

TAOISTICKA JOGA

uporednim putanjama zemlje (tela) i neba (glave), pri cernu se duh aktivira kretnjama ociju, a vitalnost kombinovanim dejstvom vitalne j generativne sile sto su vee sakupljene. To je nacin na koji se prikuplja spoljasnja alhemijska sila u cilju oslobadanja tela od svih slabosti i bolesti.

Mikrokosmicka unutrasnja alhemijska sila' tada biva prikupljena kolutanjern ociju sleva udesno, u spoju sa mikrokosmickom vatrom koja prolazi kroz prociscujuce i oplernenjujuce faze u cetiri glavne tacke mikrokosmicke orbite. Taj proces se naziva "unutrasnje parenje" pozitivnog i negativnog principa. To znaci da se vitalnost, vodena provetravanjem (disanjem) i (unutrasnjom) vatrom, podize navise i silazi dole usled cega se vitalni dah u mozgu sjedinjuje s nervnim sis tern om, izazivajuci razvoj duha i ispoljenje njegove blistave svetlosti; to se obicno naziva pripremanjem "sjajnog eliksira". Ta blistava svetlost je tajanstveni prolaz (hsuan kuan) koji je neopisiv i iz kojeg duh izlazi da izvrsi prodor.

Oci su pozitivne, dok je ostatak tela negativan. Zbog toga je, kada je spoljasnja alhemijska sila prikupljena, neophodno kolutanje ocirna da bi se pozitivni princip ujedinio sa negativnim u svrhu razvijanja duha u blistavoj svetlosti, koja izlazi iz izvornog udubljenja duha izmedu i iza ociju. Ta blistava svetlost pokazuje tacan polozaj tog udubljenja i ne treba da se brka sa sjajnom unutrasnjom vatrom, koja se podize do glave tokom mikrokosmickog kruzenja 0 kojem smo govorili ranije. U taoistickoj jogi negativna zivotna snaga je predstavljena zmajem, a pozitivna tigrom, dok njihovo "parenje" dovodi do ispoljavanja izvornog duha u njegovoj blistavoj svetlosti.

Kada se izvorni ili prenatalni duh na ovaj nacin ispolji, on treba da bude sproveden u centar donjeg tan tiena ispod pupka i da se tu ucvrsti. Taj centar ima spoljasnju i unutrasnju celiju: spoljasnja celija je izvor pozitivnog i negativnog principa, boraviste zivomog daha, izvor disanja zametka i mehanizam udisanja i izdisanja; a unutrasnja celija je mesto u kojem se stvara besmrtni zametak i u kojem boravi zivotni dah; to je dom spokojstva i vedrine. Kada se zivotni dah, pri kretanju navise i nanize u potisnom kanalu (videti ilustraciju 8) ne podigne iznad srca (u kojem je poreklo vatre), niti padne ispod donjeg trbuha (u kojem je poreklo vode), on ce skliznuti u udubljenje ispod pupka, izazivajuci iznenadnu manifestaciju istinskog spokojstva.

Prakticar tad a treba da se usredsredi na udubljenje donjeg tan tiena ispod pupka, sve dok zivotna snaga tame vibrira, a zatim da je podigne do srca (sedista vatre) i da je spusti do donjeg trbuha (sedista vode) kontinuiranim usponima i silascima kroz potisni kanal, sve dok ona naglo ne sklizne u to udubljenje; to se naziva "ponovnim ulazenjem u zametak radi dalje kreativnosti" i predstavlja posledicu povezivanja srca (vatre) sa donjim trbuhom (vodom). Duh koji je tame bio ucvrscen bice obavijen vitalnoscu dok se oboje ne sjedine u celinu, zvanu besmrtni zametak, u stanju potpunog spokojstva.

Kada se dostigne to stanje, potrebno je da se primenjuje besmrtno disanje kroz petni kanal pocevsi od peta i kroz kanal trupa, od donjeg trbuha do mozga (videti ilustraciju 7), kako bi se postiglo samoobrtanje tocka zakona, nazvano makrokosmicka orbita iii slobodan kruzni tok vitalnog disanja kroz petni kanal i nanize kroz kanal trupa da bi se ponovo uspostavilo duboko fetusno disanje koje brise sve postporodajne uslovljenosti, usled cega pretporodajna (prenataIna) vitalnost moze da se pretvori u sjajni biser sto rasvetljuje mozak. To znaci da se posle oplemenjivanja generativne sile, vitalnosti i duha, svi oni okupljaju u mozgu gde ce, pod stalnim pritiskom prenatalne vitalnosti i duha, tokom vremena proizvesti ambroziju. Ambrozija (koju ne treba brkati sa sjajnim eliksirom) zatim proizvodi i hrani besmrtno seme u udubIjenju donjeg tan tiena ispod pupka, odakle zraci raspaljujuci i ozarujuci srce. Ta svetlost razotkriva razvijanje besmrtnog semena kada se cini da je svako disanje obustavljeno i da su sva pulsiranja prestala da kucaju u stanju potpunog spokojstva.

Negovanje besmrtnosti ne odlazi izvan duha i vitalnosti. Duh vodi ka ostvarenju sustinskog bica, a vitalnost ka vecnom zivotu. Kada je generativna sila obi Ina i penje se da se sjedini sa sustinskim bicem, pojavIjuje se bela svetlost vitalnosti; ona je nalik rnesecini, a njen obim po velicini je jednak jednoj polovini celine. Kada je vitalnost potpuna i spusti se da se sjedini s vecnim zivotom, pojavljuje se zlatna svetlost; ona je crvenkastozuta, a obim joj je po velicini jednak drugoj polovini. Ujedinjenje te dye svetlosti stvara tu celinu koja predstavlja besmrtno seme.

10

11

T AOISTICKA JOGA

TAOISTICKA JOGA

Posto se besmrtno serne vratilo svome izvoru u donjem stomaku, usmerena koncentracija na njega ce, s vremenom, uzrokovati pojavljivanje zlatne u beloj svetlosti izmedu obrva. To je embrion besmrtnog semena stvoren udruzivanjern generativne sile, vitalnosti i duha u jednu celinu. Te dye svetlosti su poput muskih i zenskih organa cveta, cije sjedinjenje ce doneti plod.

Pri manifestaciji te pozitivne svetlosti, koja je jedinstvo dye svetlosti, prakticar treba da zaustavi vatru ida u glavi prikupi vitalne dahove iz srca, stomaka, jetre, pluca i donjeg trbuha, da bi proizveo makrokosmicku alhemijsku silu sto se mora prikupiti da bi se postigao konacni prodor, i da bi se usled toga uzdiglo iznad svetovnog do svetackog stanja i, napustajuci stanje spokojstva, pojavilo u nebrojenim telima preobrazaja.

Kada se to stanje dostigne prakticar treba da ujedini dye zivotne snage bica i zivota, kako bi pomogao duhu da obIikuje besmrtni zametak. Tek posto je prakticar video leprsavi sneg i cvece koje pada, duh iskrsava iz zametka da postane besmrtan. On tada treba da "podstakne misao" 0 skakanju u ogromnu prazninu koja ce otvoriti nebesku kapiju na temenu, kako bi duh mogao da napusti ljudsko tela i pokaze se u nebrojenim telima u prostoru.

U tekstu "prenatalno" oznacava pozitivno ili duhovno bice koje iskonski postoji pre rodenja, a "postnatalno" njegov negativni iIi izopacen antipod sto prati uobicajeni pravac materijalnog zivota posle rodenja, pri cemu je onaj prvi autentican i trajan, dok je drugi iluzoran i prolazan.

Donji tan tien ispod pupka se zove i duplja iii okean vitainosti. Prema Arturu Avalonu (ser Dzonu Vudrofu), strucnjaku u oblasti tantricke joge, neki ovovremeni panditi (uceni bramini), skloni su pogresnom lociranju psihickih centara, odnosno udubljenja u telu, Preporucio bih citaocima da se cuvaju tih proizvoljnih spekulacija. Kada postignu stvaran napredak u svom praktikovanju taoisticke joge, automatski ce znati gde se u telu ti psihicki eentri zaista nalaze, posto ce u njima osetiti topiotu kada unutrasnja vatra prode kroz njih tokom svog kruzenja u mikrokosmickoj orbiti. Stetno je odredivati tacan polozaj tih mesta u telu, i treba napustiti tu ideju posto ona ometa kretanje unutrasnje vatre i zivotne snage.

Kao sto zapadnjacki autori koriste brojna slova svoga alfabeta da oznace naredna poglavlja knjige i razlicite delove ilustraeija, tako i njihove kineske kolege koriste deset Nebeskih Stabljika (Cia, i, ping, ting, VU, ci, keng, hsin, den, kuei) da oznace naredne delove svojih knjiga, kao i dvanaest Zemaljskih Grana (eu, COU, jin, mao, cen, zu, VU, vei, sen, ju, su, hai) da ukazu na razne de love svojih ilustraeija. Na primer, dvanaest odeljaka mikrokosmicke orbite, oznaceno sa dvanaest kineskih slovnih znakova koji se nalaze iznad dvanaest Zemaljskih Grana u originalnim dijagramima, a u ovoj knjizi su zamenjeni sa prvih dvanaest slova alfabeta (od A do L), da bi bili primereniji citaocima. Deset Nebeskih Stabljika se upotrebljavaju sa dvanaest Zemaljskih Grana da obrazuju krug odnosno tocak koji pokazuje sate, dane, meseee i godine u kineskom kalendaru. Takode se koriste i u medieinskoj nauci, astronomiji, astrologiji, fiziognomici, vestini gledanja u dIan, itd.

Sve zagrade su moje i dod ate su radi pojasnjenja drevnih spisa.

LuKuanJu

HO/'Jg/cong

12

13

TAOISTICKA JOGA

1 UCVRSCENJE DUHA U NJEGOVOM IZVORNOM UDUBLJENJU

"Povezivanje cetiri telesna kraka zatvara cetiri kapije, kako bi se omogucilo zadrzavanje u sredistu''.

Pitonje: Citao sam taoisticke knjige i sve one preporucuju razvitak svetlosti u izvornom udubljenju odnosno u sredistu duha (eu cjau, u sredistu mozga izmedu i iza ociju) na pocetku vezbe, ali ne razumem zbog cega. Sve taoisticke skole smatraju to za eilj odgajanja (sus tinskog) bica, a da pri tome ne daju nikakve detalje. Da Ii biste bili Ijubazni da mi kazete gde se istinsko bice stvarno manifestuje?

Odgovor: Cu ciao udubljenje u sredistu mozga, grana se na dva manja kanala sleva i zdesna; levi predstavlja tai ci (vrhovni krajnji eilj) , a desni cung ling (nematerijalni duh); oni su povezani sa tien kuom (nebeskim slivom) iznad njih i sa eentrima jung kuana (zuboreceg izvora) u tabanima, posto produ kroz sree u grudnom kosu.

U "Tan Cingu" se navodi: "Bice se nalazi u sreu i ispoljava se putem ociju; zivot je u donjem stomaku i ispoljava se posredstvom genitalnog organa".

(Sustinsko) bice je duhovna zivotna snaga u sreu i ispoljava se pomocu dva kanala koja izlaze iz sredista mozga. Dakle, kada je vid koneentrisan na tacku izmedu ociju, svetlost (sustinskog) bica pocinje da se ispoljava i, posle dugotrajnog uvezbavanja, ujedinjuje se sa (vecnim) zivotom kako bi postali jedna celina. To sjedinjenje se naziva videnjem praznine koja nije bez sadrzaja, i onaj ko ne osvesti to sjedinjenje nece nista postici vezbanjem.

Pitonje: Kada sam poducavan meditaeiji, bio sam podstiean da ispraznim svoje sree (dom vatre) svih misli, da urn usmerim na razvitak (sustinskog) bica ida otvorim oci radi kontemplacije praznine kako bih se uskladio sa pravilnim nacinom; da Ii biste bili ljubazni da mi objasnite sve to?

Odgovor: Dozivljavanje praznine kao da nije bez sadrzaja je ispravno, a njeno dozivljavanje kao da je besadrzajna je pogresno, posto neizvrsenje povratka u (eu Ciao) eentar (koji nije bez sadrzaja) sprecava ispoljavanje svetlosti vitalnosti. Ispod srea, a iznad genitalnog organa postoji prazan prostor u kojem se duhovna vitalnost manifestuje da bi stvorila udubljenje, odnosno prosirenje, Kada se duh i vitalnost vrate u to prosirenje, duhovna vitalnost ce se vinuti da obrazuje kruznu oblast (svetlosti) koja nije ispraznjena od

Moji ucitelji Liao Den i Liao Kung su jednom izjavili: "Kada se zapocinje sa kultivisanjem (sustinskog) bica i (vecnog) zivota, nuzno je da se prvo razvije bice." Pre sedanja u meditaciji, vazno je dokrajciti sve nastajuce misli i olabaviti odecu i opasac da bi se telo opustilo i da bi se izbeglo ometanje nesputanog krvotoka. Posle sedanja, telo treba da bude (neosetljivo) poput cepanice, a srce (urn) ni sa cirri uzbudeno, poput hladnog pepela. Oci treba da gledaju nanize i da se usredsrede na vrh nos a; ne treba da budu potpuno zatvorene, kako bi se izbegla tupost i smetenost; a ne treba da budu ni sirom otvorene kako bi se sprecilo da duh besciljno luta napolju. Pogled treba da je usmeren na vrh nosa, a paznja usredsredena na tacku izmedu ociju; tako ce se tokom vremena pokazati svetlost vitalnosti. To je najbolji nacin da se otarasite svih misli na pocetku spravljanja eliksira besmrtnosti.

Kada je sree (urn) umireno, covek treba da obuzda sposobnost videnja, obustavi culo sluha, vrhom jezika blago dodirne nepee i da kontrolise disanje kroz nozdrve. Ukoliko disanje nije regulisano, osobu ce muciti dahtanje iIi tesko disanje. Kada je disanje uspesno kontrolisano, potpuno se zaboravlja na telo i srce (urn). Tako odvojen od emocija i strasti, covek ce spolja liciti na tupoglavea.

Levu nogu treba poloziti spolja u odnosu na desnu, ali uz nju; to znaci da pozitivno obuhvata i ukljucuje negativno.' Palac i srednji prst leve sake treba da se dodiruju, dok desnu saku treba poloziti ispod nje (sa dlanom navise) sa palcem savijenim preko levog dlana; to znaci da negativno obuhvata pozitivno. To je ono sto su stari pisci nazivali kolom osam psihickih kanala. Taoisticki spisi kazu:

15

TAOISTICKA JOGA

TAOISTICKA JOGA

sadrzaja, Prazan prostor koji ne zraci je relativan, ali prazar prostar koji zraci je apsolutan. Apsolutan prazan prostor nije bez sadrzaja poput relativnog. On je zapravo duhovna svetlost koja je duh-vitalnost sto izvire iz centra zute dvorane (huang tinga ili srednjeg tan tiena, u solarnom pleksusu).

Moj ucitelj Liao Kung je rekao: "Kada se zlatni iliti dragoeeni mehanizam (alhemije) pokrene i rezultira bleskovima svetlosti, ta dvorana praznine (hsu sih, tj. sree koje je ostalo bez emoeija i strasti) bice obasjana belom svetloscu sto otkriva tajanstveni prolaz (hsuan kuan)", cija pojava ne znaci besadrzajnost.

Covek zivi i umire zbog te nematerijalne duh-vitalnosti; zivi kada je ona prisutna, a urn ire kada se raspe. Zbog toga je receno: "Duh bez vitalnosti ne cini coveka zivim; a vitalnost bez duha ne uzrokuje njegovo umiranje". Prenatalni duh u sreu je bice, a prenatalna vitalnost u donjem trbuhu jeste zivot; sarno kada se duh i vitalnost ujedine, moze se postici istinsko ostvarenje.

Pitanje: Da li biste bili ljubazni da protumacite izreku: "Ukoliko covek dopre do izvornog udubljenja duha (eu cjao, u sredistu mozga izmedu i iza ociju), pronaci ce izvor besmrtnog daha".

Odgovor: Svetovni ljudi koji otkriju izvorno udubljenje duha zaista su veoma retki. Ona se nalazi ispod neba (temena), iznad zemlje (donjeg stomaka), zapadno od sunea (levog oka) i istocno od meseea (desnog oka). Iza tajanstvenog prolaza (hsuan kuana), a ispred duha sliva, tj. doline (ku sena), nalazi se istinsko bice (cen hsin) koje je izvor istinskog daha (cen hsia). Premda je taj istinski dah povezan sa postporodajnim (uobicajenim) disanjem, posto taj ulazi i izlazi kroz usta i nosniee, on ne moze da dopre do izvornog udubljenja duha kako bi se vratio svome izvoru. Medutim, besmrtni dah koji pot ice iz unutrasnjeg (vitalnog) cetvorogubog disanja', a ne kroz nos i usta, ipak moze da se vrati izvoru.

U vasoj potrazi za besmrtnim dahom, treba da podesite postnatalno (uobicajeno) disanje kako bi pronasli njegov izvor. Taj besmrtni dah je skriven u izvornom udubljenju duha, blag je i cio i nece se rasturiti kada je postnatalno disanje potpuno kontrolisano. Zato je moj ucitelj Liao Den rekao: "Kada se zivotna snag a (vitalnost) vrati prvobitnom okeanu (svome izvom), zivot postaje neogranicen" .

Pitanje: Da Ii biste mi precizirali polozaj izvornog udubljenja duha?

Odgovor.·To je tacka izmedu ociju (tj. srediste mozga iza te tacke), Lao Cu je to nazvao "kapijom ka nebu i zemlji"; zato je preporucivao ljudima da se usredsrede na taj eentar kako bi osvestili jedinstvo (svih stvari). U tom centru se nalazi biser velicine pirincanog zrna, koji je na sredini izmedu neba i zemlje u ljudskom telu (tj. mikrokozmu); to je udubljenje prenatalne vitalnosti. Nije dovoljno znati gde se one nalazi, posto ne obuhvata cudesnu svetlost (sustinskog) bica, sto je simbolicki predstavljena krugom koji je Konfucije nazivao vrlim savrsenstvom (den);

"Knjiga Promena" ga naziva beskonacnoscu (vu ci), Buda savrsenim znanjem (juan ming), a Taoisti eliksirom besmrtnosti ili duhovnom svetloscu; svi ti nazivi ukazuju na prenatalnu Jedinstvenu Sustu Vitalnost. Onaj kome je to udubljenje poznato moze da pripremi eliksir besmrtnosti. Zbog toga je receno: "Kada je Jedno dostignuto, svi problemi su reseni".

Radi toga, oci tokom obucavanja treba da budu okrenute unutra, ka centru (izmedu i iza njih), kako bi se svest prikovala za to Jedno koje valja zadrzati u izvornom udubljenju duha (eu cjaou), bez naprezanja ali i bez preteranog opustanja; to se naziva ucvrscenjem duha u njegovom izvornom udubljenju, koje treba da se nalazi tame gde je (sustinsko) bice odgajeno i da predstavlja koren iz kojeg iznice (vecni) zivot.

Moj ucitelj Liao Den je rekao: "Ukoliko je izvorno udubljenje duha prevideno, pravilan dah nece se trajno zadrzati, duhu ce nedostajati osnova za oplemenjivanje, alhemijska sila bice nepotpuna i nece biti moguce da se proizvede dragoeeni eliksir". Jer, to udubljenje (izmedu i iza ociju) jeste temelj (duhovne) stabilnosti i srediste svih stvari, sto nema unutrasnjost niti spoljasnjost, kojeg se covek ne moze drzati pomocu paznje, niti ga moze nemarno traziti, buduci da - biti ga svestan znaci prianjati za vidljivo, a biti nepazljiv vodi ka (relativnoj) praznini. Pa kakvu onda vrstu treninga treba preduzeti (da bismo to ostvarili)? Pravilan metod se sastoji od zatvaranja ociju da bi se umirilo sree (urn) kako bi se ornogucilo zadrzavanje u eu Ciao udubljenju, sve dok se svetlost (sustinskog) bica ne pojavi da potvrdi i ucvrsti njegovu delotvornost.

16

17

T AOISTICKA JOGA

TAOISTICKA JOGA

Prakticar treba da zatvori usta i da jezikom dotakne nepce, kako bi duh i vitalnost ucinio nepokretnima. Kada je misao prisebna i valjana onda je takvo i srce izmedu neba (glave) i zemlje (donjeg stomaka), a kada je duh cist vrhovni krajnji cilj (taj ci) bice pravilno shvacen, Ukoliko se postigne nepojavljivanje ijedne misli, to ce tokom vremena voditi ka stanju bistrine i prefinjenosti. U potpunoj ispraznjenosti (od culnih podataka) i savrsenoj mirnoci, bela svetlost ce se pojaviti i obasjati prazno srce (hsu sih), a dragoceni (zlatni) mehanizam pricinjavace bleskove svetlosti. To ce yam razvejati sve sumnje u vezi srca neba i zemlje.

Prema tome, ukoliko vrh jezika dotice nepce, zivotna snaga ce se prikupiti ispred izvornog udubljenja duha (tcu ciaoa izmedu i iza ociju, koje ce lako postati objekt kontemplacije) sto je uvek videno ocima (kada su zatvorene i okrenute ka unutra); uvekje cuto usima (kada su one usmerene ka njemu); uvek se oseca jezikom koji ga podupire, i misli su uvek usmerene ka njemu.

Zbog toga prakticar treba da bude usredsreden na to izvorno udubljenje duha bilo da hoda, stoji, sedi iIi lezi. Tada, potpuno neocekivano, srce postaje cis to, a duh uzvisen, uzrokujuci da zivotna snaga bude velika i neodoljiva, a tela krepko. U takvoj potpunoj umiren?~ti lisenoj misli i osecanja, prakticar ce se u potpunosti probuditi za prazninu koja nije besadrzajna i za svoje (sustinsko) bice. Kada se dostigne taj stupanj njegova se vitalnost se i dalje razvija, njegovo znanje se uvecava, a njegovo duhovno raspolozenje postaje sveprozimajuce. Nenadano se pojavljuje iskra istinskog pozitivnog (principa), otkrivajuci tajanstveni prolaz (hsuan kuan).

Zbog toga je moj ucitelj Ciao Ciao rekao: "Tajanstveni prolaz nema nepromenljiv polozaj; njegov put je centralni prolaz (vidi ilustracij~ 8), (na~injen od kanala P-M koji povezuje srediste mozga sa srcem 1 od potisnog kanala M-A) sto prolazi kroz huang ting (iIi zutu dvoranu) centar N (solarni pleksus)".

Ukoliko vrh jezika ne pritiska nebesko jezerce, zivotna snaga nece teci u udubljenje donjeg tan tiena (ispod pupka) i prenatalni dah ce se rasturiti. To je besmrtni dah besmrtnog coveka (cen djena).

Pitanje: Tek sam poceo da izucavam taoisticku meditaciju i jos n~sa~ u sta!1jl! da p~avim razli~u izmedu pravilnog i pogresnog ucenja. Da h biste bili tako dobn da me poucite?

OdgoFor: U vasem obucavanju jeste zapravo najvaznije to da razlikujete sta je ispravno, a sta pogresno, Autenticni Tao je prenatalna duh-vitalnost. Duh je (sustinsko) bice, a vitalnost je ~vecni) zivot koji je sustinska generativna sila. Prema tome, vitalnost je svojstvena generativnoj sili.

Patrijarh Liu je rekao: "Ukoliko se neprekidno drzite (odnosno koncentrisete) izvornog udubljenja duha (izmedu i iza ociju), zivotna sila ce se razvijati sarna od sebe i stvarace istinsku vitalnost ~oja ce.biti ujedinjena sa (sust~nskim) zivotom u centru donjeg tan tiena (ispod pupka), kako bi proizveli zlatni eliksir (cin tan)".

Pitanje: Sve skole poducavaju svoje ucenike da zatvore usta i da jezikom dodiruju nepce. Neke ih takode navode i da podignu jezik ka nepcu kada izdisu i da ga spuste kada udisu; one jezik nazivaju kljucnim faktorom. Da li je taj stav ispravan?

Odgovor: Sve te stvari uce svetovne ljude da se dolicno ponasaju u svetovnom pogledu kako bi ih se kasnije podstaklo da teze ka besmrtnosti; to nema nikakve veze sa traganjem za (sustinskim) bicem i (vecnim) zivotom.

Ta podizanja i spustanja vazduha sluze iskljucivo tome da obnove generativnu silu i da okrepe mozak kada ljudi pocnu da stare. Jer, vecina ljudi svojim odavanjem strastima i seksualnim uzicima skracuju svoj zivotni vek, ostecujuci tako izvor vitalnosti. Otuda proistice to ucenje 0 odrzanju generativne sile i jacanju donjeg trbuha, s ciljem da se ocuva pozitivni princip radi podmladivanja.

To je razlog zbog kojeg tragaoci za besmrtnoscu treba da pocnu s praktikovanjem metode ocuvanja generativne sile pomocu jacanja donjeg trbuha.

Moj ucitelj Liao Kung je rekao: "Udubljenje Nebeskog Jezera (tien cih hsueh) se nalazi u nepcu, i posto je povezano sa mozgom iznad sebe, ono dopusta zivotnoj snazi da tece nanize i da se odliva; zato se jezik podize da bi podupro to jezero, stvarajuci tako most za istinsku zivotnu snagu" preko kojeg ona moze da se spusti kroz udubljenje hsuan jing (tajanstvenu spojnicu na kanalu funkcije iza nebeskog jezera u nepcu) do centra donjeg tan tiena (podrucja eliksira ispod pupka), u kojem biva zadrzana (u alhemijske svrhe )".

18

19

TAOISTICKA JOGA

Patrijarh je strepeo da ucenici mozda nisu upuceni u pravilan metod kada se vitalnost ispoljava i da bi zato mogli da puste da se ona raspe kroz genitalni kanal (jang kuan) da bi stvorila potomstvo. Kada je generativna sila na pola puta do tog kanala, ukoliko je prakticaru pruzeno pravilno uputstvo od vrsnog ucitelja, on ce biti u stanju da je vrati natrag i upotrebi je za pripremanje eliksira besmrtnosti. Otuda znamo da je generativna sila sklona da se odlije i raspe. Usled toga je, kada je genitalni organ pobuden i penis uspravljen tokom spavanja, neophodno da se udise i izdise kako bi se prikupila alhemijska sila.

Moj stariji brat Cao Kuei I je rekao: "Kada je generativna sila u fazi da sarno sto ne iseuri, ukoliko smrtni prolaz (seng zu Ciao u korenu penis a) nije blokiran (prstom pritisnutim na njega) ona ce oteci kroz taj prolaz, postace teen a i u vidu semene tecnosti bice izlucena, Medutim, ta generativna sila, koja postaje sperma ako biva izlucena na svetovan nacin, pretvorice se u vitalnost ukoliko se vrati natrag (i procisti u mikrokosmickoj orbiti)".

Dakle, kada se ucenik sretne sa uciteljem, on prvo treba da ga pita za pravilan metod i da bude obavesten da li se on sastoji od prikupljanja spoljnog vazduha da bi se ovaj pretvorio u alhemijsku silu. Ukoliko ucitelj to porekne i izjavi da se njegov metod sastoji od okretanja generativne sile unazad kako bi se tela okrepilo i povratilo u svoje prvobitno stanje pre puberteta - sto rezultira time da penis prestane da se uspravlja tokom sna i da se urnes to toga uvlaci - onda je njegov metod autentican.

Sto se tice alhemijske sile, ukoliko se prakticar ne obazire na nju dok je prikuplja, onda je to prenatalna mikrokosmicka sila, ali ukoliko je brizljiv u odnosu na nju onda ce to biti prividna sila, koja vodi jedino ka neuspehu.

v ,

2 MIKROKOSMICKI KAZAN I PEC

=f-

A

20

flus/met/a 1

Cetiri glavne tacke: A podnozje, G vrh, D pozadina, J prednja strana. 1- kanal kontrole (tu rna), 2 - kanal funkcije (djen rna), 3 - srce,

4 - pee, 5 - dragoceni kazan (pogledaj i ilustraciju 8).

Dragoeeni kazan (ju ting) jeste udubljenje u sredistu mozga (izmedu i iza ociju) i predstavlja sediste (sustinskog) bica, sto ce reci izvorno udubljenje duha (juan sen sih ili bastinjeno udubljenje, eu Ciao); njegova leva i desna strana su spojene sa zenieama ociju preko dva (psihicka) kanala; takode je povezan i sa srcem'. Zbog toga se kaze da je sustinsko bice u sreu i da se ispoljava kroz oba oka.

TAOISTICKA JOGA

TAOISTICKA JOGA

Isto tako se kaze da se sustinsko bice nalazi u dragocenom kotlu (kazanu), koji ispocetka nije postojao. Tek kada se prava vitalnost razvije i ujedini sa sustinskim bicern da bi postali jedna celina, to bice dobija naziv dragocenog kazana.

Kaze se i to da se na otprilike 3,5 santimetra ispod pupka nalazi ~dubljenje isti~sk~ vital~osti (cen ei hsueh iIi donji tan tien) koje lezi izmedu prednje 1 zadnje strane donjeg trbuha u razmeri sedam prema tri, i koje se jos naziva i zlatnom peci (cin lu), sedistem (vee~og) ziv~ta . Zato se kaze da je zivot generativna sila koja se razvIJ~ u gellltalno~ organu. Ni zlatna (dragocena) pee isprva nije postojala; ona nastaje kada se razvije i prosiri generativna sila i kada se ispolji vitalnost.

Kada krv stigne do peci, pretvara se u negativnu generativnu silu koja ima svoje poreklo u tom centru.

Pljuvacka tece iz dva kanala ispod jezika. Ukoliko ude u den mo kanal (kanal funkcij~), spusta se u centar donjeg tan tiena (ispod pupka) da se pretvon u negativnu generativnu silu, ali treba pronaci iskusnog ucitelja kako bi se naucio pravilan nacin gutanja pljuvacke"; u suprotnom, ona ce uci u stomak i creva i bice izlucena kao otpadak.

Pitanje: Da li biste bili ljubazni da me poucite pogodnom metodu gutanja pljuvacke?

Odq_ovor: Ovo je najbrzi nacin da se proizvede generativna sila; sas.to~~.se od d~?i~ivanja nepca jezikom da bi priliv pljuvacke postao obilniji od uobicajenog. Kada su usta toliko puna da vise ne mogu da je zadrze i kada osecate da cete morati da ih ispraznite, ispravite vrat i progutajte je. Ona ce tada uci u kanal funkcije (djen mo) da stigne do udubljenja vitalnosti (ispod pupka), u kojem ce se pretvoriti u negativnu i pozitivnu generativnu silu. Kada je generativna sila obilna, takav ce biti i dah, a kada je dah potpun, duh je snazan, a telo ce vam biti krepko.

l!k~liko niste pouceni ovom pravilnom metodu od kompetentnog ~CItelJa, kada progutate pljuvacku ona ce prvo uci u stomak i, posto Je svarena, bice odvedena u srce i kruzice krvnim sudovima pre no sto stigne do kanala funkcije u kojem krv postupno postaje sivobela i lepljiv~; tu ce proizvesti generativnu tecnost koja je skodljiva i uznermrava srce.

Od drevnih vremena, mnogi su muskarci i zene bili upropasceni stetnim dejstvima generativne tecnosti, Kada se genitalni cevovod prosiri, mlade zene su sklone da izgube svoju cednost, a muskarci lako podlezu seksualnim zeljama i cine nemoralna dela.

Kada je penis za vreme spavanja tokom noci uspravljen, taj momenat se naziva cas cua'" i tada je od izuzetne vaznosti da se obustave sve misli dok se prikuplja (cai cu) generativna sila (radi oplemenjivanja). Metod prikupljanja se razlikuje s obzirom na zivotnu dob svake jedinke.

U pubertetu, kada (se mladic jos nije odavao seksualnim zadovoljstvima a njegovo) je telo jos uvek netaknuto, bice dovoljno da se vitalna sila zadrzi u udubljenju donjeg tan tiena (ispod pupka) i da se usredsredi na njega u periodu od oko deset meseci, sve dok se njegova svetlost ne pojavi, a to je trenutak za prod or makrokosmicke alhemijske sile kako bi se ostvarila besmrtnost. To je brz nacin.

Kada se radi 0 sredovecnom coveku, on prvo treba da popravi stetu koju je njegovom telu nanelo rasipanje generativne sileo Kada su generativna sila i vitalnost ponovo obilni, pojavice se svetlo vitalnosti i njegov genitalni organ post ace uvlaciv, a to je trenutak za prod or. To je usporen metod.

Covek stariji od sezdeset i cetiri go dine, ciji je pozitivan princip prestao da se razvija, treba da primenjuje metod "dodavanja goriva" da bi produzio svoj zivot. Ako poznaje taj metod on treba, kada mu se penis uzdigne, da se usredsredi na to da ga obuzda i da pocne vezbu disanja kako bi ga za kratko vreme smanjio.

Pitanje: Kada genitalni organ nije bio pobuden neko duze vreme, sta treba ciniti ukoliko se ne primenjuje gore opisani metod?

Odgovor: Ta nepobudenost pokazuje da je generativna sila iscrpljena; ukoliko ona nije u potpunosti obnovljena, zivotna snaga ce biti dokrajcena i smrt tada nije daleko.

Pitanje: A, ukoliko taj metod ne uspe da obuzda pobudenost i erekciju penisa, sta treba da se radi?

Odgovor: Ako se ni posle njegove primene penis ne sku pi, treba upotrebiti brze i spore vatre (tj. prikladne ritmove disanja), sa koncentracijom na udubljenje smrtnosti (seng zu Ciao) u korenu

22

23

TAOISTICKA JOGA

penisa, sve dok penis nije obuzdan i doveden pod kontrolu. Posto se on skupio i smanjio, prakticar treba da udise kako bi generativnu silu doveo u bazu kicme, a zatim duz kicmenog stuba do mozga; i treba da izdise da bi je poslao nanize, do donjeg tan tien centra (ispod pupka). Brza vatra stvara se pornocu energicnog, a spora pornocu neznog disanja. Od velike vaznosti je to sto svaki potpuni dah treba da preusmeri generativnu silu natrag ka izvoru (ispod pupka), u cilju prekida pobudenosti penisa.

Moj stariji brat Kuei I Tsu je rekao: "Kada pozitivno zavibrira i izazove erekciju penisa, treba udisati i izdisati da bi ga se okrenulo natrag ka donjem trbuhu radi negovanja."

Nebo (glava)

G

Prednja

Zadnja

Ilfl

B1.i

:l.S

A ~

Zemlja (donjl abdomen) vc

fluslroci/a 2

Mikrokosmicka orbita i kanali kontrole i funkcije. A, G, D i J

su cetiri glavne tacke mikrokosmicke orbite. A-B, A-C, A-E i A-F jesu cetiri faze uspona pozitivne vatre kroz kanal kontrole. G-H, G-I, G-K i G-L su cetiri faze spustanja negativne vatre kroz kanal funkcije, M predstavlja Srce, a 0 Vatru (u peci).

24

TAOISTICKAJOGA

Patrijarh Liu rekao je: "Kada se javi pobudenost, primenite metod obuzdavanja i bicete zadovoljni rezultatom".

Pilanje: U "Tan Cingu'' pise: "U osamdesetoj, pa cak i u devedesetoj godini, ukoliko covek naide na strucnog ucitelja, on jos ima ~oguen~st da stv~:i. zlat.r:i eliks!r. (besm~tn?sti)". Ukoliko je sezdeset.cetvorogodlsnJak hsen poz.ltlvnog pnncipa koji se pretvorio u negativan usled postupnog rasipanja njegove generativne sile tokom prethodnih decenija, a jos moze da obnovi svoju vitalnost do te ll_1er~ ~a izgleda ~.ao 5:snaestogodisnjak, onda mora da postoji neki tajni metod kOJI moze po novo da uspostavi generativnu silu. Molim te da me poucis tom metodu.

. Odgovor.: Patrijarh Cang San Feng je rekao: "Stari ljudi koji su impotentm mogu da konste vestacka sredstva (tj. masturbaciju) da pobude genitalni organ. Posle njegovog pobudivanja treba prikupiti generativnu silu iz vitalnosti u telu. Covek zivi usled te vitalnosti koja proizvodi generativnu silu i umire kada je ona isrpljena".

S~da pazlji~'o prouc.ite ovaj dijagram koji je veoma jasan. Cim se pems uspravi udahmte svez vazduh da raspalite pee u donjem sto?:a~u,. kako ~i~t.e gen~rativnu si_I~ doveli u kanal kontrole (tu mo u kicmi) I smestili Je u mikrokosmicku orbitu.

Udahnite deve: pula da podignete generativnu silu od pozicije A do pozicije B.

Ukoliko pe.nis os!ane uspravan, udahnite jos devel pula da podignete gene!at~vnu silu od A do C. Ako erekcija jos nije obuzdana, onda podignite generativnu silu do D ostavljajuci je tu nakratko (radi prociscenja) pre nego sto je vratite natrag u pee (u donjem stomaku).

Po novo udahnite devel pula da podignete generativnu silu od A do D, ostavljajuci je tu nakratko pre nego sto je posaljete navise u E.

Ukoliko erekcija jos uvek nije obuzdana udahnite narednih dellel pula da podignete generativnu silu od A do D ostavljajuci je tu nakratko pre nego sto je posaljete navise u F, a odatle natrag u pee.

Na taj ~acill cete dovrsiti cetiri faze od po devet udaha, dakle UkUp~lO tndeset i sest, sto je pozitivan broj koji kontrolise podizanje pozitrvne vatre.

25

TAOISTICKA JOGA

Ukoliko i pored trideset i sest udaha genitalni organ ostane pobuden, smesta treba da prikupite alhemijsku silu kako biste sabrali zivotnu snagu (vitalnost) u eilju obnavljanja rasute generativne sile.

Da biste to postigli, treba da udahnete jos jednom tako da se generativna sila podigne od A do D gde se nakratko zaustavlja pr~ no sto produzi navise do G; nikakvo zamisljanje nije potrebno za taj uspon. Posto se sila zaustavila nakratko u G, izdahnite zamisljajuci da se generativna sila spusta odatle do H i da se odatle vraca u pee (preko A) u sest silazaka.

Zatim udahnite da biste pustili generativnu silu da se podigne od A do G i izdahnite zamisljajuci kako se spusta do I, vracajuci se potom u pee u sest silazaka.

Zatim udahnite da biste pustili generativnu silu da se podigne od A do G i izdahnite zamisljajuci kako se spusta do J, gde se nakratko zaustavlja radi prociscavanja pre nego sto produzi do K i odande se vrati u pee u sest sf/azaka.

Zatim udahnite jos jednom da biste pustili generativnu silu da se podigne od A do G i izdahniteda biste je poslali dole u J, a odande u A u sest silazaka.

Na taj nacin cete upotpuniti cetiri faze od po sest silazaka iIi dvadeset i cetiri ukupno, a to je negativan broj koji predstavlja silazenje negativne vatre.

Pobudenost genitalnog organa hrani unutrasnju vatru u peci koja pretvara generativnu tecnost dobijenu iz varenja hrane u negativnu generativnu silu, da bi se osnazilo tela i oziveo duh, produzavajuci time zivotni vek.

Stari i sredovecni ljudi ne mogu da praktikuju alhemiju bez pobudivanja genitalnog organa. Kadaje penis uspravan, (sustinsko) bice sa sedistem u sreu treba da bude odvedeno u sediste (vecnog) zivota ispod pupka, da bi se pomocu koneentraeije postiglo njihovo sjedinjenje.

Ptianje: Sta podrazumevate pod sjedinjenjem bica i zivota putem koneentracije?

26

TAOISTICKA JOGA

OdgoJ!(.Jr.· To je ujedinjenje negativnog daha u sreu sa pozitivnim dahom u donjem stomaku. Kada negativni dah dode u vezu sa pozitivnim, i sree i zivot bice umireni na jednom mestu. Kada se pozitivni dah u donjem stomaku sretne sa negativnim dahom koji se spusta iz srea, onaj prvi ce postati snazniji,

Koneentraeija se sastoji od ujedinjavanja moci videnja u oba oka da bi se pogledalo u donje tan tien udubljenje (ispod pupka), gde ce (vecni) zivot biti zadrzan u odredenoj tacki. To se zove odgajanje kako (sustinskog) bica, tako i (vecnog) zivota (hsin ming suang hsiu) da bi se osnazili i duh i vitalnost. Ukoliko je vase vezbanje uspesno, tokom vremena cete iskusiti prijatan sklad u donjem trbuhu i pozitivna vatra ce se odjednom vinuti od baze kicme do temena kada udisete, a kada izdifete spustace se u eentar vitalnosti u donjem tan tienu (ispod pupka). To je pun obrtaj tocka zakona (odnosno jedno mikrokosmicko kruzenje).

Tada treba da prikupite alhemijsku silu radi oplemenjivanja u sprezi sa vasom koneentraeijom i udisanjem i izdisanjem; penis ce se skupiti, a kada ispitate udubljenje vitalnosti (donji tan tien ispod pupka) vremenom cete ugledati svetlost vitalnosti kako se siri iz tog sredista poput kruga, sto dokazuje da je vase telo prepuno generativne i vitalne sile, Ovaj krug (svetlosti) je Vrhovni Krajnji Cilj (tai ci).

Vase tela je nastalo iz roditeljske namere radanja, ali ovaj krug je postojao i pre nego sto je vase tela nastalo, posto su se u njemu nalazili i (sustinsko) bice i (vecni) zivot,

Kada ste bili fetus u utrobi svoje majke, sake su yam obuhvatale usi, a 06 su yam bile u nivou s vasim savijenim kolenima. Niste disali kroz nos i usta i vase disanje je bas kao i vase bice i zivot bilo podredeno majcinom disanju, bicu i zivotu. Iako niste jeli, polako ste rasli. Bili ste spojeni sa majcinorn utrobom preko pupcane vrpee. Posle nekih deset meseei u utrobi, rodeni ste u svetu. Telo yam je bilo meko poput pamuka, ali kada je pupcana vrpea bila presecena, vase prenatalno disanje zametka se prekinulo i bilo je zamenjeno postnatalnim (uobicajenim) dahom, kojije zatim ulazio u vase tela i napustao ga kroz vasa usta i nosniee. Od tada pa nadalje, vasa sposobnost gledanja razdelila se nadvoje, a vas jezik je pres tao da spaja kanale kontrole i funkeije (tu mo i den mo). Vase (sustinsko) bice je vasirn postnatalnim dahom bilo odvedeno navise do srea koje

27

TAOISTICKA JOGA

TAOISTICKA JOGA

je postalo njegovo sediste, a vas (veeni) zivot nar:i~e, do do~je& trbuha da bi se tamo zadrzao. Razmak izmedu (sustmskog) bica 1 (vecnog) zivota je iznosio nesto vise ?d dvades~t santimetara. Posto je duh bio zamenjen svescu, ona vas Je kontrohsala ?d d~tmJstva ~o zrelosti i starosti, i vase bice i zivot se nazalost vise mkada nece

sjediniti.

Posto vitalnost dobija na tezini po sezdeset i cetiri cua" svakih trideset i dva meseca, kada dete ima dve go dine i osam meseci, one je razvilo jednu jedinicu pozitivnog princiI?a (janga) sa. vita:r:os~~ teskom sezdeset i cetiri cua, Kada dete una pet godma 1 cetm meseca, pozitivni princip se povecava na dv~ jedinic~,. d~k v~tal.nost dobija jos sezdeset i cetiri ~ua. Sa osa~ godlI~a,_pozltlvn~ pnJ?-~lp se uvecava na tri jedinice, a vitalnost dobija novl.h sez~~set.l ce.tlIl. cua. Kada je detetu deset godina i osam meseci, P?~I~IVm pnn.c~p ~~ uvecava na cetiri jedinice, a vitalnost narasta za JOs sezdeset 1 cetm cua, Kada ima trinaest godina i cetiri meseca, pozitivni princip ~ma pet jedinica, a vitalnost sezdeset i cetiri cua vi~e. Sa sesna~st godll:a~ pozitivni princip sadrzi sest jedini~a, d?k se vIt.alnost uvecava ~a JO~ sezdeset i cetiri cua. (Ukupna tezina vitalnosti, prema tome, IZllOSI

384 cua).

Ako se dvadeset i cetiri cua, nasledena od roditelja, saberu sa 360 cua dobijenih od neba i zemlje, ukupan broj je takode 384 cua, odnosno jedan keti, i onaj cija vitalnost tezi 384 cua zivi.

Medutim u dobi od sesnaest godina, covekova svest preuzima

, '

kontrolu nad njegovim zivotoI? i tokom. vrem~~a se. puyecava

njegov intelekt. Zbog unutrasnje vatre koja se dize UVlS? ~Jegov~ (sustinsko) bice je zamenjeno njegovim srce~, tako da zelJe.l strasti ispunjavaju njegovu egzistenciju. I, u potrazi ~~ u~!~dom 1 boga,tstvom, on se upusta u lukavstvo 1 prepr~.deno~t 11z_mlsIJ.a sve mo.g~ce trikove da prevari druge, ne shvatajuci da tlIJ?-e skodi svo~~ lStlJ?-skom bicu. Muceci na taj nacin svoje srce 1 telo, on traer svoju zivotnu snagu i uzrokuje neodlucnost i povodenje svoga (sustin-

skog) bica.

To ima za posledicu skracenje njegovog zivotnog veka, a njegova vitalna sila, sa njegovom kapijom smrtnosti sirom otvoreno~, 1 autenticnim bicem ostecenim i umanjenim, istice poput vode lZ cesme. Prokockavsi svoje (sustinsko) bice picem i seksom, on dopusta da mu generativna i vitalna sila iscure i biva odvucen u smrtnost.

Na taj nacin njegova pozitivna (jang) zivotna snaga postepeno opada, dok negativna suprotnost (jin) raste, usled cega on postaje smrtni covek odan ovome svetu.

Od covekove sesnaeste go dine pa nadalje, jedna jedinica negativnog principa se razvije u svakih devedeset i sest meseci. Dakle, sa dvadeset i cetiri godine, razvije se jos jedna jedinica negativnog principa, a usled toga sto ne neguje svoju vitalnost covek izgubi sezdeset i cetiri cua od nje. Sa trideset i dye godine, negativni princip se uveca na dye jedinice, a usled toga sto ne sprecava trosenje vitalnosti ona se smanjuje za jos sezdeset i cetiri cua, Do cetrdesete go dine se negativni princip uveca na tri jedinice, a posto se ne kaje zbog svoje gluposti covek gubi jos sezdeser i cetiri cua zivotne snage. Sa cetrdeset i osam godina, negativni princip se uveca n~ cetiri jedinice, a posto se ne trudi da nadoknadi gubitak svoje vitalnosti, ona se postepeno trosi i iscrpljuje u njegovom donjem trbuhu uzrokujuci da mu kosa i brada sede; on ponovo gubi sezdeset i cetiri cua vitalnosti. Sa pedeset i sest godina, negativni princip iznosi vee pet jedinica; a posto on nastavlja da daje maha ovozemaljskim uzicima i potrazi za ugledom i bogatstvom, jetra mu postepeno slabi, vid mu postaje los, pamcenje ga izdaje, a organizmu nedostaje svezina; kada i pored svega toga on i dalje odbija da se probudi, dolazi do gubitka jos sezdeset i cetiri cua vitalnosti. Sa sezdeset i cetiri godine, negativni princip uvecan je na sest jedinica; ako covek jos ne uvida svoju smrtnost, on nastavlja da sanja iako mu je kosa potpuno bela, energija potrosena, a lice ispijeno, i po novo gubi sezdeset i cetiri cua, Posto nije u stanju da proizvodi generativnu silu da bi potkrepio telo, svih njegovih 384 cua vitalnosti su potroseni dok smrt brzo steze obruc oko njega.

Prvo poglavlje poducava metodu ucvrscivanja duha u njegovom izvornom udubljenju (cu ciaoa u sredistu mozga izmedu i iza ociju), tako da kada generativna sila vibrira u stanju potpunog mirovanja, moze da bude prikupljena da bi okrepila telo i produzila zivot.

Ukoliko se generativna sila prikuplja tokom stotinu (uzastopnih) dana, stice se sezdeset i cetiri cua vitalnosti i stvara se jedna jedinica pozitivnog principa; to je nalik "dodavanju goriva" radi napajanja i produzenja zivota.

28

29

TAOISTICKA JOGA

Ukoliko se sa istom resenoscu generativna sila prikuplja jos sto dana, stice se jos sezdeset i cetiri cua vitalnosti, a pozitiv~i princip s~ uvecava na dye jedinice; telo tada postaje veoma snazno 1 sve bolesti i slabosti nestaju.

Ako se skupljanje generativne sile nastavi narednih stotinu dana, dobijaju se jos sezdeset i cetiri cua vitalnosti sa pozitivnim principorn naraslim na trijedinice; sve rupe (ud~bljen)a) u t~lu su o.~isce: ne i oslobodene za podmladivanje, a prakticarevi koraci su laki i brzi uz ostar vid i pouzdan sluh.

Uz produzeno napredovanje u narednih sto dana, dobija se jos sezdeset i cetiri cua vitalnosti sa pozitivnim principom uvecanim na cetiri jedinice; prakticar se tada oseca veoma ugodno, po put bog~tasa koji raspolaze svim sredstvima za uzivanje u zivotu; koza mu Je sjajna, a seda kosa postaje crna (kao ranije).

Posle jos stotinu dana, sticu se dodatnih sezdeset i cetiri cua vitalnosti, a pozitivni princip se uvecava na pet jedinica; covekovo raspolozenje je veoma uzviseno i cak mu rastu novi zubi, da nadomeste one koji su mu ispali.

Ukoliko se ta praksa produzi za jos sto dana, dobija se jos sezdeset i cetiri cua vitalnosti, dok pozitivni princip iznosi sest jedinica; covek uzima ono najbolje od zivota i u potpunosti dovodi svoje tela u njegovo sve-pozitivno stanje kao u ranom detinjstvu i po novo stie~ ~g tai Cia (Hi Vrhovnog Krajnjeg Cilja) , u kojem se autenticna pOZltlvn~ zivotna snaga i sustinsko bice sjedinjuju da sire svetlost vitalnosti koja je svetlost istinskog bica u dragocenom kotlu (u glavi_),. a takode i svetlost istinskog zrvota u peci (u donjem trbuhu). Ucenici 0 svemu ovome treba pazljivo da razmisle.

Pitanje: Rekli ste da se metoda proizvodenja stvarne generativne sile razlikuje, s obzirom na tri kategorije prakticara: cedni mladic, sredovecni covek i starac; da li biste hteli da. me poucite kako da razlikujem pravu od prividne generativne sile?

Odgopor: Prvi korak jeste taj da se duh ucvrsti u njegovom izvornom udubljenju (cu ciaou u sredistu mozga izmedu i iza ociju) pomocu koncentracije, tako da se svetlo vitalnosti ispolji u sle?~jucem stanju apsolutne umirenosti. U ta~om ods~s.tvu. m~sl~: pozitivni princip ce se tokom vremena ma~vlf~stovatl lzazlvaJ~c~ podizanje penisa. Tada prakticar treba da umsti predstavu 0 svoJoJ

30

TAOISTICKA JOGA

licnosti da bi oslobodio srce od svih uznemirenja, i da se potom usredsredi na svoj duh da bi ga doveo u centar vitalnosti (donji tan tien ispod pupka); to je potapanje vatre u vodu. Element vode u donjem stomaku je na taj nacin spaljen vatrom duha i usled toga preobrazen u istinsku vitalnost. Prakticar bez odlaganja treba da prikupi pravu generativnu silu.

Ukoliko ne zna kako da iskoristi odsustvo misli u takvom stanju umirenosti, da bi prikupio istinsku vitalnost kada se pozitivno manifestuje (uzrokujuci podizanje penisa), on ce dopustiti radanje seksualne strasti sto ce generativnu silu pretvoriti u postnatalnu generativnu tecnost koja (je beskorisna i) ne moze da se prikupi. U tom slucaju on treba ubrzano da udise i izdise kroz nozdrve da bi pozitivni princip vratio natrag (kako se ne bi rasuo). Takvo disanje nema za svrhu skupljanje (nadolazece) generativne tecnosti (izazvane njegovom pogresnom upotrebom) ispoljavanja pozitivnog principa. Ucenici treba temeljno da obrate paznju na sve to.

Ukoliko prakticar hotimicno usmeri svoj urn na prikupljanje generativne sile (tj., ako to promisljeno cini i stoga ne uspeva da isprazni svoj urn od svih misli), on nikada nece proizvesti zlatni eliksir,

31

3 CISCENJE OSAM PSIHICKIH KANALAl2

Kada novajlije u pocetku sednu da meditiraju, uvek se zale da, usled toga sto ne mogu da pokrecu bedra i noge, dobijaju grceve i da ih obuzima nervoza, kao i da su im krvotok i (vitalno) disanje blokirani, a nadolazeci bolovi i utrnutost postaju nepodnosljivi. Ovo poglavlje se bavi metodom ponovnog uspostavljanja nesmetanog krvotoka kako bi se brzo prekinula utrnutost u udovima.

Osam (glavnih) psihickih kanala (kada su liseni zapreka, povezani su zajedno sa svojim grananjima u mrezu koja) ima dve razlicite funkcije: (a) neometan protok generativne sile i (b) nesputanu cirkulaciju vitalnog daha.

a) Neome/an pr%k generativne stle

Slobodan protok generativne sile kroz (rnrezu obrazovanu od) osam psihickih kanala (i njihovih grananja) jeste ono 5tO cemo prvo razmotriti.

Baza pomenutih osam psihickih kanala jeste udubljenje iIi kapija smrtnosti (seng zu Ciao u korenu penisa) koja je povezana sa bazom kicme preko kanala kontrole (tu moa) sto se duz kicmenog stuba penje do potiljka pre nego sto ude u ni van, odnosno mozak.

Iz sredista mozga kanal funkcije (den mo, koji se u mozgu sastavio sa tu moom) se spusta u produzenu mozdinu da bi se spojio sa hsuan jing udubljenjem (tajanstvenom spojnicom iza nebeskogjezerceta u nepcu) sto je, pak, jednim svojim rukavcem povezano sa gornjom vilicnom kosti u kojoj istinska vitalnost (videti napomenu 6) moze (bez poteskoca) pronaci izlaz da se rasiri. Ispod hsuan jing udubljenja se nalazi grlo kroz koje kanal funkcije silazi u plucnu arteriju,

TAOISTICKA JOGA

desn~ srcan~ ~omoru, i~trenu arteriju ispod dijafragme gde se nalaz~ udubIJenJe.~vano clan~ kl1:ng ~ili sola~ni pleksus) sto je ispod srca, I potom naruze do udubljenja vitalnosti (donjeg tan tiena ispod pupk~) I?re no sto. stigne do mosnica odakle se opet vraca u udubljenje smrtnosti (u korenu penisa).

Ova dva.(vertikalna) k~n~la (tu mo i djen mo) idu preko pojasnog ~~nala.(taI ~oa) povezuJu~l ga gore sa srcem, dole sa generativnim lh gem~~~m.~ prolazo~ Gang; ku~nor_n, ~tvorom na kraju penisa kroz kOJ1I~tlCu .genera~IV.na tecnost l.un_n), ispred sa pupkom, pozadi sa bubrezima, I u sredini tela sa potisnim kanalom (cung moom).

T? (pr~blizn~) pr~kazuje.~ako su (cetiri) psihicka kanala povezana r~dI proizvodnje, cirkulacije, praznjenja i prociscavanja generativne sile.

K~da s':1 pomenuti kanali blokirani, generativna sila ne moze da se p'f<;>lZVOdl I covek postepeno stari, poput svetiljke koja prestaje da sin sve!lost ~sled nedostatka petroleja, posto ljudsko tela bez generativne sile propada. Prema tome, prakticar treba da se obrati prosvecenim uciteljima da bi dobio uputstvo kako da stvara i p!eobraZava generativnu silu, da se otarasi bolesti i produzi svoj ZIVOt.

Pt!r:.,n!e: <;Jovorili ~te o. proizvodnji, protoku, izlucivanju i pr?CIS~avanJu generativne sile; da Ii biste bili ljubazni da to detaljno objasnite?

. 0qgovor: ~etod proizvod~nja .g.enera~ivn: .. sile je namenjen IJudlIl:~.a stanJI~ .od sezdeset 1 ~~tl~l, godine CIJe telo je u celosti negatrvno, On~ bl tre?~Io da pr?CltaJ~ pogIavIje 2 i da primenjuju taj metod kako bi stvonh generatrvnu silu u ciIju osnazenja (vitalnog) daha.

Preobr~avanje ~vener~tiv~e ~iIe se sa~t?ji?d njez:og podizanja (u tu ~0':1) }.z. baze. kic~e 1 duz nje do zatiljka I do m vana iIi mozga, spustaJuCI)e zatim (djen mo kanalom) do hsuanjing udubIjenja (iza nebeskogJ~zer~eta u nepcu),.grla, cian~ kung udubIjenja (solarnog pI~ksusa) l.v najzad vdo . dO~J~g tan tiena (ispod pupka); to je mlkro.kosmlcko kr~~enJe (Il~ obrtanje. tocka zakona) Cijih ce nekohko krugova biti dovoljni da se postigne ciIj.

l! ~I~caju nocnog .isticanja s~mene tecnosti treba primeniti metod objasnjen u poglavlju 10, da bi se ono potpuno prekinulo.

33

TAOISTICKA JOGA

Metod prociscavanja generativne sile je objasnjen u poglavlju 6 i sastoji se od slanja pozitivne vatre (jang huo) navise, a negativne vatre (jin fu) nanize u cilju pretvaranja generativne sile u prenatalnu vitalnost. Treba da obratite izuzetnu paznju na cetiri gorenavedena metoda kako biste mogli da ih kombinujete radi pogodne primene; a ukoliko uspete, shvaticete vise od polovine alhemijskog znanja.

b) Nesputalto cirkulocqo vi/alnog daha

Pitonje: Da Ii biste hteli da me poucite kako da se otarasim utrnutosti u nogama, koja mi smeta kada sedim u meditaciji?

OdgoJ'or: (Vitalni) dah kruzi u (mrezi sastavljenoj od) osam (glavnih) psihickih kanala cije uporiste je smrtna kapija (seng zu ciao u korenu penisa) koja je povezana gore sa mozgom, a dole sa tabanima. Dah se akumulira iii razilazi iskljucivo zbog tog udubljenja. AIm krv nesmetano kruzi telom i (vitalno) disanje je snazno, pozitivni princip (jang) se uvecava uzrokujuci slabljenje negativnog (jina); element vatre ce vse razviti u elementu vode i "cvetovi ce se rascvetati u snegu". Citavo tela bice podmladeno posredstvom tog udubljenja smrtnosti koje je centar sto proizvodi zivotnu snagu i sto prost svet zanemaruje uprkos njegovog svakodnevnog funkcionisanja. Ukoliko je njegov cevovod oslabljen, covekov nejak glas smesta ce odati da mu nedostaje podrska vitalnosti i postace slican glasu zene. Srce ce mu trepereti i neodlucno ce postupati; bice slican evnuhu.

Udubljenje smrtnosti je izvoriste covekove krepkosti i energije: ono nije sarno mesto gde se alhemijska sila (generativna sila) prikuplja, nego i sediste hrabrosti koja po maze pravilnom razmisljanju, ozarenom izgledu, podmladenju i jedrini, Kada krv i (vitalni) dah slobodno kruze u telu, sve slabosti iscezavaju.

Ovo udubljenje smrtnosti (u korenu penisa) je izvor iz kojeg (vitalni) dah cirkulise u svim delovima tela. Zbog toga, svakoga jutra posto ustanete iz kreveta treba da rasirite taj (vitalni) dah u svih osam psihickih kanala. To se sastoji od zaustavljanja disanja kroz nos i usta, da biste se usredsredili na udubljenje smrtnosti kao polaznu tacku (kroz sledecih deset faza disanja):

34

TAOISTICKA JOGA

1. Udahnite kako biste (vitalni) dah poterali u kanal kontrole (tu mo u kicmenom stubu) i iz njegove baze do mozga.

2. Iz.dahnite da spustite (vitalni) dah u kanal funkcije (den mo s prednje strane tela) i vratite ga u smrtno udubljenje (u korenu penisa).

3. Udahnite da ga podignete (kroz den mo iIi kanal funkcije) iz smrtnog udubljenja do udubljenja vitalnosti (odnosno donjeg tan tiena) i do pupka, gde pocinje tai mo iIi pojasni kanal, koji stvara pojas (koji okruzuje stomak) sa obe strane pupka i u kojem se (vitalni) dah deli nadvoje da dopre do krsta, a zatim navise do oba ramena, gde se prekida .

. 4. Iz?ahn~te da mu dopustite da tece od ramen a nanize u (pozitivne) jang JU kanale sa spoljnih strana rucnih zglobova i kroz srednje prste, pre nego sto stigne do sredina dlanova u kojima se prekida.

5. Udahnite da podignete (vitalni) dah iz centara dlanova u (negativne) jin ju kanale duz unutrasnjih strana rucnih zglobova, sve do grudi u kojima se zaustavlja.

6. Izdahnite da bi odveli (vitalni) dah nanize do pojasnog kanala, u kojem se njegova dva rukavca ponovo spajaju pre no sto se vrate u smrtno udubljenje.

7. Udahnite da ga podignete iz smrtnog udubljenja u potisni kanal (cung mo), pa kroz njega navise do ciang kung udubljenja (solarnog pleksusa ispod srca) u kojem se prekida; niposto ga ne treba podici iznad srca.

8. Izdahnite da ga s polozaja ispod srca posaljete dole u smrtno udubljenje u kojem se on deli nadvoje da bi se spustio u dva pozitivna ciao kanala na spoljnim stranama butina, pa kroz nozne prste stigao do sredista tabana, sto se nazivaju udubljenjima zuborecih izvora (jung cuan), gde se prekida.

9. Udahnite da ga podignete iz tabana u negativne ciao kanale u unutrasnjim stranama nogu i navise u smrtno udubljenje, pa u udubljenje Vi"~l ·<'ti (ispod pupka), u kojem se prekida.

10. Izdahnite da ga spustite iz udubljenja vitalnosti u smrtno udubljenje u kojem se zaustavlja.

35

TAOISTICKA JOGA

(Vitalni) dah treba da cirkulise u svih osam psihickih kanala da bi se . sva udubljenja ocistila od negativnih necistoca koje osujecuju pnpremanje zlatnog (dragocenog) eliksira.

Ukoliko ova vezba usled svakodnevnog praktikovanja uzrokuje da (vitalnost) zavibrira u kanalima, to pokazuje da su oni ocisceni od svih necistoca. A ukoliko nisu ocisceni, negativne necistoce ne mogu se odstraniti i alhernijska sila se ne moze prikupiti. Cak i ako bi ta sila bila prikupljena, ne bi proizvela eliksir zivota. Treba da obratite narocitu paznju na sve ovo.

Ptitlll/e:Govorili ste 0 slobodnom sirenju (vitalnog) daha kroz svih osam psihickih kanala, ali kad god zelim duze da sedim, u tome me sprecava utrnutost u nogama. Hocete li me, molim vas, pouciti kako da eliminisem tu utrnutost?

Odgovor: Kada sedite u meditaciji i osetite da su yam noge utrnule, to je sarno zato sto niste naviknuti na taj polozaj tela. Utrnutost postaje neizdrzljiva zato sto taj polozaj vrsi pritisak na krvne sudove i psihicke kanale i blokira ih, zaprecujuci na taj nacin slobodnu cirkulaciju krvi i (vitalnog) daha. Ako yam je potrebno ola~sanje, zatvorite usta i prestanite da disete, podignite stopala i lupite petama 0 zemlju; zatim udahnite kako biste podigli (vitalni) dah iz sredista tab ana kroz jin ciao kanale (na unutrasnjim stranama butina), do donjeg tan tiena centra (ispod pupka), a potom izdahnite da biste ga odveli nanize kroz jang Ciao kanale (sa spoljnih strana nogu) do sredista oba tabana. Ponovite tu vezbu nekoliko puta i utrnulost ce se izgubiti.

36

4 PRIKUPlJANJE MIKROKOSMICKE SPOlJASNJE ALHEMUSKE SILE13

.Lju?sko telo je kao stable bez ~orena i oslanja se iskljucivo na ?lS~nJ~ kao na koren i grane. Covecji zivot je tek san, po put lzdlsaJ~ sto ne garantuje da ce posle njega uslediti udisaj, ili danasnjeg dana koji ne garantuje sutrasnjicu, Ukoliko je zivot protekao besciljno, sa smrcu koja uvek dolazi nenadano kosti ce se rasuti, cetiri elementa (metal, drvo, voda i vatra) ce se razici (videti napomenu 15), a zavedena i zbunjena svest (odnosno misljenje, pogledati ilustraciju 4), preci ce u drugo telo iz zatisja bitisanja ne znajuci koji ce oblik preuzeti u sledecem zivotu. I tako ce se zivot i smrt smenjivati u bezbrojnim eonima tokom kojih ce subjekt ostati u neznanju i uzivace u Iencarenju bez izgleda da se probudi za Stvarnost.

Sada kad ste doznali za dragocenu nauku, nemojte otici praznih ruku. (Ukoliko ne obratite paznju na nju) necete umaci bolesti i smrti kada ostarite i tako cete protraciti svoj zivot u svetu ljudi.

Prema tome, donesite odvaznu odluku i pocnite ozbiljno da trenirate. Od danas treba da se zadrzite u iskrenosti gledista i namere; vase oci i usi treba da se odvoje od svojih objekata; prilagodite svoju ishranu; smanjite spavanje; uzdrzavajte se od zaludnog razgovora i sala; prestanite da se premisljate i brinete; odbacite prijatnu udobnost i prekinite da pravite razliku izmedu lepog i ruznog kako biste mogli da postanete poput cvrcka, koji se h!ani rosom da bi odrzao svoje cisto telo i poput kornjace sto upija vitalnost iz sunceve svetlosti kako bi imala dug zivot.

TAOISTICKA JOGA

Treba da prikupljate (vitalni) dah izjutra i da ga oplemenjujete uvece; ukoliko ne budete to cinili, sudbina yam nece biti naklonjena.

Zbog toga se alhemija sastoji pre svega od nadgledanja srca (sedista vatre), tako da ono ne moze da bude uzbudeno putem sedam cuvstava (uzitak, bes, tuga, radost, ljubav, mrznja i zelja), niti porazeno od pet lopova; sest organa cula je inaktivirano i generativna sila ne moze lako da se pokrene.

Pet lopova su: oko, uvo, nos, jezik i telo. Kada oko posmatra neki oblik ili lik, ljubav prema njemu krade generativnu silu; kada uvo slusa zvuk, zelja za njim muti generativnu silu; kada nos oseti privlacan rniris, zudnja za njim rasipa generativnu silu; kada jezik proba hranu, sklonost prema njoj iscrpljuje generativnu siIu; a kada telo zeli dodir, pojavljuje se glupost da naudi generativnoj sili. Ukoliko je ovoj petorici lupeza dozvoljeno da danonocno skode telu, sta ce ostati od generativne sile? A ako ona iscuri, duh je osuden da se rasprsi i telo ce propasti.

Prakticar treba da na svoje telo gleda kao na drzavu, a na generativnu silu kao njeno stanovnistvo, Neuzrujana generativna sila garantuje stanovnistvu bezbednost, a obilje duha i (vitalnog) daha uvecava blagostanje zemlje. Slicno tome, u svome traganju za besmrtnoscu, covek treba naporno da se bori s neprijateljem da bi postigao prenatalnu vitalnost.

Pitanje: Koje je znacenje izraza "polaganje temelja" (cu ci) i samoprociscavanje (lien ci)?

Odgovo/": Pre "polaganja temelja", duh luta napolju u potrazi za culnim podacima, zivotna snaga se rasipa, a generativna sila je razvratna. Morate da oplemenite tri dragocena elementa, sto ce reci generativnu silu, (vitalni) dah i duh, da biste obnovili njihovu izvornu snagu, a temelj ce biti postavljen kada se ta tri element a udruze; jedino tada se moze steci besmrtnost.

Ovaj temelj ce vas podici sa svetovnog na svetacki nivo, umirice vas duh u roku od deset meseci, kroz devet iii deset meseci osposobice vas da se odreknete spavanja, u roku od deset meseci omogucice yam da mozete izdrzati bez jela i pica, da ne osecate hladnocu zimi, ni vrucinu leti, i da steknete neuzrujan duh koji vodi do postojanog spokojstva.

38

TAOISTICKA JOGA

Ukoliko je (vitalni) dah prociscen, on ce se podmiriti i smiriti i nece mu trebati ni udisanje, ni izdisanje u toku stotina i hiljada eona. A duh ce, ako je prociscen, biti nematerijalan i bestelesan, slobodan kako od tuposti koja izaziva pospanost, tako i od uskomesanosti koja navodi na lutanje i zastranjivanje.

To polaganje temelja ce uciniti da zivot traje koliko i nebo i zemlja i dovesce do stieanja natprirodnih moci kojima raspolazu svi besmrtnici. Pod polaganjem temelja pozitivnog duha, misli se na zaustavljanje otieanja pozitivne generativne sile i na proizvodenje zlatnog eliksira. Sve to se postize polaganjem temelja.

o o o

Mze podmcje ,lege: generativna sila uzdignuta u vitalnost - pozitivno izvuceno iz negativnog.

S/"ednje podmqe forme: Vitalnost oplemenjena u duh - razvijanje pozitivnog da bi se negativno postepeno odstranilo.

Vlfe p()dmCje lZvan forme: Potpuno razvijanje pozitivnog da bi se eelokupno negativno iskorenilo - duh vracen u prazninu.

flus/met/a 3

Tri podrucja zelje, oblika i izvan oblika.

Telo, sree i misao nazivaju se "tri domacinstva" (san da), a generativna sila, (vitalni) dah i duh nazivaju se tri blaga (san pao) ili tri osnovna elementa (san juan). Telo, sree i misao predstavljaju upravitelja (dzu), a generativna sila, (vitalni) dah i duh predstavljaju sluzbe iii delatnosti (jung). Sjedinjenje ta tri elementa u jednu celinu dovodi do stvaranja eliksira besmrtnosti.

39

TAOISTICKA JOGA

JUG Vatra, duh, dah

ISTOK

drvo, bestelesna dusa, bi6e

,_ -0-0 ..

,

,

;'

;'

I

t

ZAPAD metal, telesna duSa, strast

i

I ,

I I

I I / /

~

... "" 0---

+

Zemlja, srce, misao

SEVER

Voda, telo, generativna sila

flus/mci./a 4

Potpuno sjedinjenje (videti i ilustraciju 8)

Tri element a (iIi cinioca) mogu da budu kontrolisana i vracena svome zajednickom izvoru jedino u stanju vedre i spokojne praznine. Kada je srce ispraznjeno od svega spoljasnjeg duh i bice se sjedinjuju; a kada je telo mirno i nepomicno, generativna sila i strasti su ugasene, Kada je misao svedena na stanje spokoja, tri cinioca se izmesaju u jedno.

Kada se strast i bice udruze, to se naziva jedinstvom elemenata metala (cin) i drveta (mu). Kada se generativna sila i duh udruze, to se naziva mesanjem elemenata vode i vatre. Kada je misao ustaljena, to je punoca pet elemenata (metala, drveta, vode, vatre i zemlje).

Generativna sila se preobrazava u vitalnost kada je telo nepokretno; vitalnost se pretvara u duh kada je srce neuzbudeno; a duh se vraca u prazninu usled nepromenljive, bezuslovne misli.

40

TAOISTlCKAJOGA

Ako se srce ne uzbuduje, tri (vitalna) daha sa istoka i dva sa juga se sjedinjuju u ukupno pet sklopova. (Videti ilustraciju radi razjasnjenja.) Ako se tela ne pokrece, jedan (vitalni) dah sa severa i cetiri sa zapada se ujedinjuju u ukupno pet. Ako misao miruje, srediste stvara svih pet (vitalnih) dahova. Kada su i telo, i srce i misao nepokretni, tri domacinstva se sastaju da zacnu besmrtni zametak.

Jedinstvena vitalnost (zivotna snaga) se prvo deli na dve, pozitivnu i negativnu koje, zauzimajuci namenske stalne polozaje, zatim proizvode pet elemenata, svaki na drugacijem mestu. Potom element zemlje cini da se element metala razvija, da element drveta napreduje, da se element vode zaustavi i da se element vatre prekine.

Jedino sveci i mudraci znaju metod menjanja pravca zivotnog mehanizma kojim se on vraca svome istinskom izvoru. Da bi obnovili taj prvi i jedinstveni izvor, oni skupljaju pet", uskladuju cetiri", sazivaju tri", i sjedinjuju dva" odeljka jedinstvene vitalnosti.

Jer, ukoliko se tela ne pokrece, generativna sila je dovoljno snazna da preusmeri element vode natrag ka njegovom izvoru. Ukoliko je srce neuzbudeno, (vitalni) dahje dovoljno snazan da vrati natrag element vatre ..

Ukoliko je (sustinsko) bice mirno i nemo, bestelesna dusa ostaje skrovita da bi dopustila elementu drveta da se vrati svome izvoru, Ukoliko se strast utisa, telesna dusa je savladana i element metala se vraca. Ukoliko su cetiri elementa (metala, drveta, vode i vatre)" uskladeni, misao je zadrzana u elementu zemlje koji se tad a vraca svome izvoru, To je povratak svih pet (vitalnih) dahova njihovom izvoru u mozgu (iIi ni vanu), a to znaci ujedinjenje tri blaga (napomena 16) u jednu celinu radi samoprociscavanja,

Pi/all/e: Citao sam u "Hui Ming Dingu" i u "Cin Hsien Cing Lunu"

o blokiranju genitalne cevi radi prociscenja odlivajuce alhemijske sile sve dok prakticar ne primeti njenu proizvodnju. Isto tako, patrijarh Li Hsu An rekao je: "Kada si zauzet. poslom ugrabi trenutak predaha da prikupis spoljasnju silu." Han Cung Lije rekao:

"To je blokiranje genitalnog prolaza (jang kuana odnosno otvora na zavrsetku penisa)." Cung Hsu Cuje rekao: "Oplemenjuj (silu) dokje

41

TAOISTICKA JOGA

ne budes potpuno svestan i tad a ces stvoriti istinsku vit~lnost". Nije mi poznat taj metod blokiranja; molim vas da me poucite,

Odgol/or: Lao Cu je rekao: "Nitkovluk je podloga ~Iem~nitosti, ~ potcinjenost je temelj nadmocnosti", Pos~porodaJ~a. Ishra~a ~ jacanje jesu prost i inferioran metod. Ono sto Je pros~o I m~ko ucitelj ce nazvati necim usled cega covek moze da pocrvem od stida, a ono sto je inferiorno jeste nesto na tlu sto valja podici.

U delu "Hsin Ming Kuei Cih" pise: :'N.eka~asl~ji besmrtni~i su odbijali da to obelodane zbog toga sto Je Iznose~J~ toga na.vI?~I~ izuzetno smesno". A u "Tan Cingu" stoji: "Govoriti 0 osnovi bica I zivota i 0 smrtnom udubIjenju, isto je sto i naterati govornika da pocrveni od stida, tako da metod, koliko god da je mudar, moze da izazove homersko ismejavanje".

No, blokiranje genitalnog kanala dovodi ~o prikupljanj~ (sp9.ljasnje) priticuce sile i nalik je urezivanju z~pls.a na kamenoj plO~I; kamenorezac koristi rezacko dleto da oblikuje slova, a zatim ih pazljivo glanca. Ukoliko generativna sila nije prociscena, pre~atalna vitalnost se nece razviti; ako je tako, kada mozete da sakuplte mikrokosmicku spoljnu (alhemijsku) silu da nadoknadite gubitak generativne tecnosti?

Treba pazljivo da proucite s~e ovo, a. kada je l!1ikrokosmicka spoljna (alhemijska) sila prikupljena duh je (?akle VI) toga svestan. Kada generativna i vitalna sila prsnu nateravsi vase tela da n.aIa:atko zadrhti, treba da pritisnete srednji prst na smrtno udublJ~nJe (u korenu penisa), da biste ustanovili kolicinu generativne. sde k~Ja istice i sacuvanu kolicinu: to je momenat kada se ona dell nadvoje, pri cemu jedan deo odlazi u tecnom obliku koji moze da. vs~ori potomstvo, dok drugi biva vracen u ka~al kontr?le (tu mo u.~lcml)vu kome ce biti prociscen da postane vitalnost sto se kasnije moze

pretvoriti u eliksir besmrtnosti. '

U drugom poglavlju "Cin Hsien Ding Luna" s~oj.i: "Gener~ti::n~ sila je nesto najdragocenije, post? ljudsko telo ~oJ~ Je p_?seduJe ZIVI, dok telo koje je nema umire; Jer, ona neguje I o?rz~va. osnovu (sustinskog) bica i (vecnog) zivota. Niko od svetovI:llh ljudi ne z~~ kako da je proizvede i procisti. Ukoliko je iscrpIJena,. m?ra biti obnovljena reproduktivnim procesom; to se zove obnavljanje generativne sile da bi se okrepio mozak".

42

TAOISTICKAJOGA

Moja knjiga, mada kolokvijalno napisana, od koristi je prakticanrna koji treba pazljivo da procitaju ovo poglavlje; oni cija je duhovnost uzvisena i koji nastoje stalno da napreduju postici ce besmrtnost, dok oni sa nedovoljnom resenoscu barem mogu da produze svoj zivotni vek i da uzivaju u dugovecnosti, posto ovo poglavlje predstavIja i dragoceni vedic za poboljsanje zdravlja.

Hajde sada da ponovo razmotrimo proces skupljanja i prociscenja (mikrokosmicke spoljasnje) alhemijske sile. Moze Ii ta sila zaista da se proizvede i koje je pravo vreme da se prikupi?

Nije dovoljno sarno da znate kada ta sila nije proizvedena, vee morate i da razlikujete njenu preranu proizvodnju od one zakasneIe. Jer, puko skupIjanje manjkave zivotne snage ne vodi ka uspehu; necete izbeci smrt i vasi dugotrajni napori bice uzaludni. Zato je od izuzetne vaznosti da proizvedete i oplemenite (mikrokosmicku spoljnu) alhemijsku silu.

Besmrtni Cao Huan Jang rekao je: "Cak i kada ste zauzeti poslom predahnite nakratko da oplemenite spoIjnu silu da bi skupili prenatalnu vitalnost iz praznine".

Lu Cu rekao je: "Ne smanjujte napore sve dok (mikrokosmicka spoljna) alhemijska sila nije proizvedena i dok duh nije svestan njenog postojanja". Pod "duhom svesnim alhemijske sile" misli se na znanje 0 tome da Ii je proces proizvodnje uspesan iii nije. Ukoliko se proceni da je vitalnost manjkava, ne treba nepromisljeno skupljati tu siIu, vee treba sacekati dok vitalnost ne bude potpuno razvijena; jedino tada generativna sila moze da bude pretvorena u vitalnost kako bi se okrepio mozak.

Vitalnosti u ljudskom telu uglavnom ima dovoljno za njegove potrebe, ali se ona rasipa usled seksualnog zadovoljenja; otuda njeno pomanjkanje. Da bi se to rasipanje nadoknadilo potrebno je da se koristi (mikrokosmicka spoljna) alhemijska sila kako bi se iznova stvorila dovoljna kolicina vitalnosti za upotrebu. Ukoliko sila nije cista, autenticna i celokupna, kako onda moze da posluzi da obnovi vitalnost? Ukoliko je srce naklonjeno seksualnoj strasti, generativna sila postaje pomucena i pretvara se u postnatalnu generativnu tecnost koja ne moze da bude upotrebIjena kao (rnikrokosmicka spoljasnja) alhemijska sila. Ukoliko je (vitalni) dah nepotpun, sila je nezrela (i slaba) i ne rnoze da bude preobrazena u eliksir zivota. Stoga se namece neophodnost oplemenjivanja (mikrokosmicke spoljasnje) alhemijske sile.

43

TAOISTICKA JOGA

Genitalni organ biva pobuden i uspravljen i u odsustvu seksualne strasti; to se dogada usled vibriranja postnatalne generativne sile u telu (kad trazi oduska), kao i zbog nepotpunog kruzenja vatre koja tokom vase meditacije ne uspeva da dopre do penis a i obuzda gao

Zbog toga postoji metod pravilnog disanja koji dovodi do kruzenja brze vatre navise i nanize (u mikrokosmickoj orbiti) ina taj nacin inaktivira generativnu silu uzrokujuci uvlacenje genitalnog organa (cime se zaustavlja odliv zivotne snage). Ova tajna oplemenjivanja je sadrzana u jednoj jedinoj reci "znanje", sto ce reci znanje 0 postupku koji zavisi od starosti prakticara i od kolicine potrosene vitalnosti, i ne sme se vrsiti nasumiee. Jer, taj gubitak vitalnosti moze da bude mali ili znatan; prenatalna vitalnost moze da bude nedovoljna ili prikladna; a postnatalna, kao i prenatalna sila moze i ne mora da bude rasturena; zbog toga postupak oplemenjivanja nije isti za sve prakticare,

Pitanje: Spomenuli ste brojeve kao sto su trideset i sest za svaku pojedinu, odnosno 216 za svih sest faza dizanja pozitivne vatre, kao i dvadeset i cetiri za svaku pojedinu, odnosno 144 za svih sest faza silaska negativne vatre, sto iznosi 360 za svaki potpuni mikrokosmicki obrtaj; a rekli ste i to da su ti brojevi sarno simbolicki i da to ne znaci da treba odbrojati 360 udisaja i izdisaja. Na osnovu cega treba obaviti oplemenjivanje?

Odgovor: Broj 360 predstavlja udisanje i izdisanje koji sacinjavaju potpuni dah. Uspon (generativne i vitalne sile) uz kicmeni stub se zove uzdizanje pozitivne vatre, a opadanje niz prednju stranu tela se zove silazenje negativne vatre.

Kada se udise, sree, duh i misao treba zajedno da se penju iz baze kicme u osnovnoj tacki A (u korenu penisa; videti ilustraeiju 2) do posrednih tacaka B i C pre nego sto stignu do tacke D u kojoj bivaju kratko zadrzani radi prociscenja, a potom odvedeni do osnovne tacke G (tj. temena); to ukljucuje sest etapa podizanja (A, B, C, D, E, F) kroz kanal kontrole (tu mo u kicmi) i naziva se usponom pozitivne vatre.

Kada se izdise, sree, duh i misao treba zajedno da sidu iz mozga u glavnoj tacki G do posrednih tacaka H i I pre no sto stignu do J, gde bivaju kratko zadrzani radi prociscenja, a odatle nastavljaju do A; to ukljucuje sest negativnih faza silazenja kroz kanal funkeije (djen mo) da bi se zivotna snaga vratila izvoru i naziva se silaskom negativne vatre.

44

TAOISTICKA JOGA

Prema tome, ti pozitivni usponi i negativni silasci uzrokovani su udisanjem i izdisanjem.

Kada generativna i vitalna sila pocnu da vibriraju (u donjem tan tien u?ubljenju .isl?O? pupka), treba da udahnete - i na taj nacin zatvonte (ho) disajni aparat (tako da se vazduh spusti da bi izvrsio pritisak na donji trbuh); istovremeno, kolutajuci ocima uvis treba da pratite. diz~!1je generativne sile i vitalnosti od osnove do vrha glave, na ova] naem:

G

OVO,

CI D

A~

. Kada izdisete, treba da otvorite (pi) disajni aparat tako da vazduh izade iz tela (da bi pritisak na donji trbuh popustio); vase oci pri tom treba da prate silazak generativne sile i vitalnosti od vrha do dna na

• V· . ,

ova] nacm:

G J~ oet

"A

D.a~le, da biste upotpunili kruzenje treba da kolutanjem ocima nacinite krug udesno, na ovaj nacin:

Sve ~)vo se u sirem s~isl~ naziva podizanjem pozitivne i silazenjern n.egatlvne vatre; a udisanje, zatvaranje, uspon i otvaranje, izdisanje, silazak predstavljaju faze alhemijskog proeesa.

Sto se tice mehova (to jo, koje cemo razmotriti kasnije u ovom P?glavlju), oni se koriste da izvrse te uspone i silaske. Prenatalna vitalnost se proizvodi i skladisti pomocu tog (disajnog) proeesa, za vrerne dok se vatra u sreu i voda u donjem trbuhu mesaju. Ukoliko generativna i vitalna sila ne vibriraju (u donjern trbuhu), nema

45

T AOISTICKA JOGA

potrebe za koriscenjem unutrasnjih mehova. Jer, vetrenje (pomocu udisanja i izdisanja), dizanje pozitivne i spustanje negativne vatre, kazan i pee, nazivaju se tako i aktiviraju tek posto generativna i vitalna sila zavibriraju.

Sest faza svakog mikrokosmickog kruzenja imaju svoje utvrdene polozaje bez kojih eliksir besmrtnosti ne moze da bude pripremljen. One pocinju da se penju iz smrtnog udubljenja A (u korenu penisa) do DiG (videti ilustraciju 2), i to su prvi, drugi i treci polozaj u podizanju; a onda se spustaju iz G (na temenu) u J i A, i to su prvi, drugi i treci polozaj u silazenju. To je dakle sest faza mikrokosmicke orbite.

Proces prikupljanja (mikrokosmicke spoljasnje) alhemijske sile tece na sledeci nacin: kada generativna i vitalna sila zavibriraju pritisnite srednji prst na udubljenje smrtnosti, i cim se njihov mehanizam pokrene udisite i izdisite da dobijete blag povetarac (sun feng ili provetravanje), koji podstice pre nat alnu generativnu i vitalnu silu da odu navise u tu mo (u kicmi) i nanize u den mo (u glavi i prednjoj strani grudi i tela), kako bi se obavila potpuna rotacija.

Vase oci, glava i udovi treba da sacekaju taj izuzetni dozivljaj, a to je za pocetnika najteza stvar. Medutim, kada se to dogodi nekoliko puta, bicete automatski spremni da zauzmete ispravan stav i ne znajuci zasto, niti sta vas na njega navodi.

Dok se tocak zakona (fa lun, tj. mikrokosmicko kruzenje) obrce, on cini da generativna i vitalna sila sidu (u djen mo kanal) da bi se vratile u donji tan tien (ispod pupka). Sve ovo se odvija automatski; u cemu je onda problem?

No, nikada ne pokusavajte da prikupite svez vazduh da biste nadoknadili rasipanje generativne sile i na taj nacin obnovili zivotnu snagu u telu, jer je to potpuna besmislica.. Treba da se obratite prosvecenom ucitelju i zamolite ga da vas uputi u blagi povetarac (sun feng), mehove (to jo), zatvaranje i otvaranje (ho pi), sest faza (liu hou), podizanje pozitivnog (cin jang) i spustanje negativnog principa (tui jin) i prociscavanje (mu ju).

Pitonje: Rekli ste da sve to - blagi povetarac, upotreba mehova, zatvaranje i otvaranje, sest faza podizanja pozitivne i silazenja negativne vatre, i prociscavanje - pripada mikrokosmickom prociscavanju,

46

TAOISTICKA JOGA

Menije to jasno, ali se bojim da ce buduci ucenici imati poteskoca u razumevanju te doktrine. Nadam se da cete je rastumaciti u knjizi da bi i buduci narastaji imali koristi od nje, kako lazni ucitelji i sarlatani ne bi mogli da varaju i obmanjuju naredne generacije.

Odgovor: BIagi povetarac (sun feng) je postnatal no udisanje i izdisanje kroz nosnice. Svako unosenje svezeg vazduha gura pozitivnu vitalnost navise (u kanal kontrole u kicmi, odnosno tu mo); to se naziva podizanjem. Naredni izdisaj popusta pritisak, pa se zivotna snaga (vitalnost) krece nadole (u kanal funkcije na prednjoj strani tela, odnosno djen mo); to se naziva silazenjem. Svaki uspon ide od baze kicmenog stuba do ni vana ili mozga, a svaki silazak ide od mozga do udubljenja smrtnosti (sen zu ciaoa u korenu penisa). Sve je to izazvano blagim povetarcem.

Mehovi (to jo) ili gajde deluju u telu; oni ne mogu da se pronadu u odsustvu generativne i vitalne sile i ispoljavaju se sarno kada vitalnost vibrira ispod pupka. Vreca je iznad, a svirala ispod; prostor izmedu njih iznosi malo vise od dvadeset santimetara, pri cemu je vreca tamo gde je (sustinsko) bice smesteno (u srcu), a svirala tamo gde se nalazi zivct (ispod pupka).

Kada je postnatalni (svez) vazduh udahnut, prenatalna vitalna sila se podize (u kanal kontrole); to je zatvarajuci (ho) postupak koji se sastoji od udisanja spoljasnjeg vazduha, cime se zatvara disajni aparat, kako bi vazduh sisao kroz tela gurajuci navise prenatalnu vitalnu silu i na taj nacin prociscavajuci sve psihicke kanale. To ima za posledicu udruzivanje zivota sto je ispod sa (sustinskim) bicem, koje je iznad.

Kada je postnatalni svez vazduh izdahnut, prenatalna vitalna sila (sada oslobodena pritiska) se spusta (u kanal funkcije); to je otvarajuci (pi) postupak koji se sastoji od izbacivanja vazduha kroz nozdrve da bi se prenatalnoj vitalnoj sili omogucilo da se vrati svome izvoru (ispod pupka), cisteci na taj nacin sve psihicke kana1e. To uzrokuje da se (sustinsko) bice sto je iznad, ujedini sa zivotom, koje je ispod.

Za vreme ovog procesa oplemenjivanja treba da kolutate (zatvorenim) ocima, da bi jednu za drugom posmatrali cetiri glavne tacke A, D, G, J (i A) na sledeci nacin:

47

TAOISTICKA JOGA

,/ IG3, 2J oet 02 ...... 3A,.I'

Ovo se naziva unutrasnji i spoljasnji ho pi (tj. unutrasnja vitalna sila i spoljni vazduh) koji funkcionisu kao mehovi. Premda je aparatura ista, vazduh u telu drugacije deluje od onog u mehovima. Kada se unutrasnji povetarac pokrece kolutajte ocima da biste osmotrili cetiri glavne tacke A, D, G i J. Dok bice i zivot u telu menjaju mesta u toku zatvarajuceg i otvarajuceg postupka, ovaj drugi stavlja u pokret generativnu silu sto autornatski biva preobrazena u vitalnost (koja se siri navise i nanize). Cak ni sam prakticar ne zna zbog cega telo, oci, udovi i disanje funkcionisu na ovaj nacin, posto se svaki udisaj pracen zatvaranjem i svaki izdisaj kojem prethodi otvaranje spontano odvijaju.

Prirodnih sest faza kruzenja su: podizanje iz A, ciscenje u D, zadrzavanje u G, silazak iz G, prociscavanje u J i povratak u A; te su faze izazvane udisanjem sto pokrece uspon i izdisanjem koje pokrece silazak.

Prema tome, podizanje iz A do DiG obuhvata prvi, drugi i treci stepen uspona, a opadanje iz G u, J i A sacinjava prvi, drugi i treci stepen silaska. Zbog toga u "Tan Cingu" stoji: "Izvedite prve tri faze navise duz leda i naredne tri niz prednju stranu tela, preuzmite i vratite (vitalnu silu) u udubljenje donjeg tan tiena (ispod pupka)."

Sest faza u dizanju pozitivne vatre iz A do B, C, D, E i F su pozitivne; buduci da je devet pozitivan broj, ukupan zbir svih sest pozitivnih faza je: 9x4 (za cetiri smenjujuca godisnja doba) x6 (faza) = 216.

Sest faza u silazenju njene negativne suprotnosti iz G do H, I, J, K i L su negativne; posto je sest negativan broj, ukupni zbir svih sest negativnih faza je: 6x4x6 = 144.

Kako su dye glavne tacke D i J rezervisane za ciscenje i preciscavanje i zato nisu uzete u obzir, ukupan pozitivni broj je u stvari 180, a ukupan negativni broj je 120. Prema tome, uspon i silazak zajedno obuhvataju 300 dahova, koji su sarno simbolicni (a ne konkretni brojevi).

48

TAOISTICKA JOGA

Moj ~~itelj Liao Kung je rekao: "Vezbaj ovo svakoga jutra i veceri kako bi izbegao svaki rizik (vei hsien) nocu (tj. nehoticno isticanje semene tecnosti)."

!itanje: ~~akog d~na okrecem vodenicna kola (ho ce) (tj. rnikrokosrnicke obrtaje), medutim i dalje ne mogu da zaustavim to nehoticno isticanje; sta je razlog tome?

Odg_OI/or.· Su?~e~i po vasem saopstenju, to je uzaludno okretanje p~az~lh vodenicnih kola od kojeg nema koristi. Ranije ste postavili pitanje . 0 ~blagom povetarcu, upotrebi mehova, zatvaranju i otvaranju, sest faza uspona i silaska, Ciscenju i preciscavanju; te etape su sadrzane u svakom udisaju i izdisaju. Sa metodom treba zap?ceti k~da se penis podigne nocu, a sastoji se od blokiranja genitalnog izlaza sa ostrom koncentracijom kako bi se duh doveo u udublje~je vitalnosti (ispod pupka). To je nalik kovacevorn rukovaI;tJu mehom; vazduh iz njega raspaljuje unutrasnju vatru koja po~tavsl sna~n~, yr~tvara.fte!lerat.iynu silu u zivotnu snagu. Dna s~ zatim sakuplja 1 salje navise 1 narnze u mikrokosmicku orbitu.

Vi sad~ sa~o nepomicno sedit~, zaklopite oci i zatim napravite 360 p.~d~zanJa 1 .spustanja; to Je uzaludno okretanje praznih V~de?lCmh kola I n!Je prikladna metoda pripremanja zlatnog e~ikslfa. Razlog. t~me )e tal 8tO, kada pocinjete da meditirate, vas urn biva ometa? mlshm.a? .t0D?-ev~ako yam je receno da napravite 360 obrta, d.a biste postigli ls~IJuClVO mentalnu smirenost. Vase tela je sa~a tol~? slabo ?a, ukoliko ~e uspete da obnovite generativnu silu, necete biti u stanju da poboljsate svoje zdravlje.

49

5 BRZAI SPORA VATRA

Brza i spora vatra predstavljaju postnatalnu toplotu koja se koristi za lecenje bolesti i produzenje zivota, kao i za sjedinjenje sunca s mesecom (tj. pozitivnog janga s negativnim jinom)."

Metoda se sastoji iz koriscenja postnatalne vatre za izvlacenje prenatalne vatre" kako bi se obe ujedinile u nastojanju da se iz hrane i pica izdvoji sveza rosa (kan lu odnosno cista pljuvacka) koja se, silazenjem u kanal funkcije, pretvara u negativnu generativnu silu i pomaze da se ona proizvede.

Spora vatra se stvara putem meditativnog metoda sto se sastoji iz zatvaranja ociju da bi se prosirio urn koji, mada prazan, ne prestaje da deluje; koji, mada zraceci, ne nastavlja (da opstoji); i koji nije ni zanemaren ni podrzavan. Vreme odredeno za upotrebu brze i spore vatre treba da budu u uzajamnom odnosu od tri prema sedam.

Moj ucitelj je, uceci me upotrebi brze i spore vatre, rekao: "Brza vatra gura i premesta, dok spora umiruje." Obe vatre sluze tome da se necistoce u unutrasnjim organima tela pretvore u suze koje se izlucuju; da se postigne uskladenost cetiri komponente", sjedinjenje pet elemenata" i njihov povratak izvoru; i da se povrati unutrasnja, duhovna svetlost da bi samu sebe ocistila i ozarila, cime se sunce sjedinjuje sa mesecorn."

Ne postoji nijedan poznati besmrtnik na svetu koji pati od tuberkuloze ili koji uzima lekove da izleci bolesti iIi da poboljsa svoje zdravlje. Sada kada ste reseni da stremite ka besmrtnosti treba brzo da iskorenite sve bolesti koje su skrivene u telu; i nece biti prekasno da praktikujete Tao posto ih se otarasite. Sveci i mudraci iz davnina nisu cekali da se bolesti ispolje pa da ih onda Ieee; lecili su ih dok su bile latentne, pritajene.

TAOISTICKA JOGA

Ako pogledate ljude, svi oni deluju kao da su u dobrom zdravstvenom stanju i bez bolesti, ali zapravo imaju u svojim telima korene bolesti koji jos nisu izasli na videlo. Za zaljenje je to sto oni obracaju paznju sarno na uzitke, ne uvidajuci svoje greske i zablude. Stalno uvecavaju svoju glupost nastojeci da steknu komforne kuce, pijuci zestoka pica, uzivajuci u nadrazujucoj muzici i plesovima i predajuci se zadovoljstvima. Oni ne shvataju da privlacni oblici mogu da pore mete njihovo videnje, da muzika i pesme mogu da zavedu njihov sIuh, i da odlazak u krevet kada su pijani i puni hrane moze da uzrokuje rasipanje njihove generativne sileo Zdravlje im slabi i prop ada, a oni nisu svesni svoje nerazumnosti. Kada se razbole traze lek, ali je tada prekasno. Ne znaju da su bolesti izazvane viskom hrane, pica i uzitaka. Ne uvidaju da su unutrasnja oboljenja skrivena u njihovom telu, a kada ih tela ispolji ponekad ih je tesko izleciti.

Zbog toga, jos pre nego sto se bolesti pojave, treba da iskoristite brzu i sporu vatru da ih unistite u korenu. Jer, u svakodnevnim aktivnostima, vasa osecanja uzitka, ljutnje, zalosti i radosti su uzroci bolesti, posto uzitak ostecuje srce, ljutnja jetru, zalost bestelesnu dusu, a radost telesnu, povredujuci na taj nacin celu unutrasnjost, Ne zanemarujte uzroke oboljenja sarno zato sto se Cine beznacajnima i nedovoljno razvijenima, jer kada se bolesti ispolje, snaci ce vas teska nevol!a. Zato, pre nego sto se pojave treba ih se osloboditi pomocu ociju 4; kako bi tada bolest mogla da napreduje?

Za vreme formiranja zametka u majcinoj utrobi, u prvoj fazi nebo zacinje element vode u zenicama ociju, koje su povezane sa bubrezima; u drugoj fazi zemlja stvara element vatre u uglovima ociju, koji su povezani sa srcem; u trecoj fazi nebo stvara element drveta u duzicama oka koje su povezane sa jetrom; u cetvrtoj fazi zemlja stvara element metala u beonjacama, koje su povezane sa plucima; a u petoj fazi nebo stvara element zemlje u gornjim i donjim ocnim kapcima, koji su povezani sa stomakom. Prema tome, esencije svih pet unutrasnjih organa se nalaze u ocima, pa se s obzirom na to i izvorni duh, premda je smesten u mozgu, takode ispoljava kroz organe gledanja.

Citavo telo je negativno izuzev ociju, koje su pozitivne. Upravo zahvaljujuci toj maloj kolicini pozitivnog janga u ocima covek nije nadvladan negativnim jinom. Pozitivni jang treba koristiti na pocetku alhemijskog obucavanja da se iskorene sva pritajena oboljenja koja su se namnozila u telu.

51

TAOISTICKA JOGA

Brza vatra se koristi da premesti vatru duha u pee (ispod pupka) i stari pisei su je nazvali "pokretnom vatrom". Pod pokretnom se misli na podsticanje unuttasnje vatre tako da i spoljna i unutrasnja vatra deluju jedna na drugu kako bi prosirile sve zakrcene psihicke kanale i ocistile ih od zacepljenja. Posto je pozitivna vatra snaznija od generativne sile, ona je odvodi u sve delove tela da ukloni sve necistoce, sprecavajuci na taj nacin razvitak oboljenja.

Mozete da koristite hipnotizersku kristalnu kuglu (ili bilo koji okrugli predmet), za svoje vezbanje ujutro i uvece. Prvo sedite u polozaju za meditaeiju dok yam se urn ne umiri, a zatim stavite kristalnu kuglu ispred sebe tako da ne bude ni preblizu ni predaleko, a ni previse visoko iIi nisko, vee da se nalazi u liniji s tackom izmedu ociju. Posle izvesnog vremena zurenja u kuglu poteci ce suze; one su slane i zaudaraju i predstavljaju ostatak od (unutrasnjeg) sagorevanja koji je nalik suzama izazvanim osecanjima i emocijama kao sto su tuga, itd. Posle upotrebljavanja te "pokretne vatre" da se odstrane latentna oboljenja, bez odlaganja treba da upotrebite sporu vatru da umirite zenice, koje bi u suprotnom mogle da budu ozledene od vreline. Jer, spora vatra pomaze psihickim kanalima koji su se prosirili da se skupe kako bi dah koji se rasprostro kroz sve delove tela mogao da sevrati na svoj prethodni polozaj (ispod pupka). Ta spora vatra se naziva "umirujucom vatrom" cija odlika je imobilizacija. Treba da je upotrebite pomocu potpunog zatvaranja ociju i koncentrisanja na tacku izmedu njih, kako bi sproveli dah natrag u donji tan tien (ispod pupka). Ta koncentracija treba da traje sve dok predstava 0 sebi i ostalima ne bude potpuno unistena i dok telo i urn ne prestanu da postoje; jedino tada vasa koncentracija moze da bude delotvorna. (Dok to radite) jezik treba da yam zapusi nebesko jezerce u nepcu. Vremenom ce sveza rosa medenog ukusa da side niz grlo (odnosno niz djen mo kanal u njemu) i da stigne do udubljenja donjeg tan tiena, u kojem se preobrazava u negativnu generativnu silu koja potom silazi u mosnice u kojima proizvodi spermatozoide.

Prema tome, cista pljuvacka je izuzetno dragocena stvar koja odrzava nasu fizicku snagu i zahteva posebnu paznju. Kada je pljuvacka pogodna, element vode je obilan u donjem trbuhu i cini da oci sijaju sa potpuno jasno ocrtanim zenicama i beonjacarna. Kada su u telu pritajena oboljenja, zenice nisu bistre, a beonjace imaju

52

TAOISTICKA JOGA

crvene ili zute zilice. Zato treba da pocnete sa obavljanjem ove pra~se ~o~ v~m .0Ci ~e postanu nalik ocima zdravog deteta cije su zemce sjajne I bistre I okruzene plavicastom belinom· tek tada ste

oslobodeni od latentnih oboljenja. '

Fiziol.ogija saopstava .da se oci prve pojavljuju jos prilikom stv~~a~Ja zametka, a z~mce dvanaest dana kasnije. Anatomija nam ob~asnJava da s~ze rotlcu od.tecnosti koja ispira ocne jabucice; i da ~e ispod nosn~ s~~IFne nalazi kanal koJi prazni suze i sline i povezan Je sa unutrasnjoscu tela. Upravo tim kanalom se odstranjuju (l.at~ntne) un~trasnje bolesti, jer ne postoji nijedan drugi kanal, koji bi bio namenjen za tu svrhu.

Vreme propisano za koriscenje brze i spore vatre treba da bude u srazm~~i od tri prema sedam, kako bi se izbegle nezeljene posiedice nasurmcnog po stupka.

Posto saI? dobio uputstva od svojih ucitelja Liao Dena i Liao Kl!nga, zuno sam u upaljeni mirisni stapic koji sam kasnije zamenio kristalnom kugIom, da izazovem brzu vatru· i zatvarao sam oci da bih posti.g.ao prodoml! ko~cent:aciju kojo~ se pripaljuje spora vatr~,.s ciljem da ~p~stIm (vitalni) dah u srce, kako bih ustalio svoj duh I mtelekt. To Je imalo za posledicu da mi usi nisu cule nikakve ~kove, a dah m~)e ~~sta~ nalik veoma finoj niti koja se nije ni doimala da pOStOJI, all Je bila tu dok sve misli nisu nestale i sva osecanja i emocije se okoncale. Tada je element vatre u mome sreu krenuo n~nize, a vodeni element u donjem stomaku se spontano popeo UVIS. ~sled dodirivanja nepca vrhom jezika, dve vratne zlezde su lucile obilnu pljuvacku i citava usta su mi uskoro bila i~punjena I_ljoll_l; ~il~je sI~tka k.ao .me~ i u je~nom velikom gutljaju je sisla ?ole, .1,:azlvaJucl snazno vibriranje donjeg stomaka. Odjednom suo mr um.l mtel~kt post ali mimi, nepomicni i ispraznjeni, i prvo su rm nestali UdOVI, a potom i citavo telo, ne ostavljajuci ni traga od mene. Poput necega sto je posle dopiranja do svojih krajnjih granica ~enulo .u ~n~g, ta potpuna mirnoca je bila pracena pobudom i vitalna sl!a J~ lz~enada zestoko.z~tr~perila uzrokujuci uspravljanje ~og pemsa, sto ~e do~azalo da Je istinska vatra, koja je neko vreme bila neupotrebljena I uspavana, sarna pocela da se budi i da dejstvuje.

53

TAOISTICKA JOGA

Pitanje: Sve taoisticke knjige govore 0 alhemijskoj sili bez pruzanja uputstava 0 vatri. Da li biste bili ljubazni da razjasnite "faze vatre" (huo hou), kako buduci ucenici ne bi bili dovedeni u zabunu po tom pitanju?

Odgovor: "Faze vatre" je okvirni termin. "Vatra" je unutrasnja toplota, a "faze" su sest stepeni prociscavanja vatrom. Rec "vatra" ovde ima osamnaest znacenja koja pristaju uz sistematske stepenove prociscavanja; zato je funkcija koju ona ima u svakom stepenu drugacija. Ukoliko ne dobijete uputstva od prosvecenog ucitelja nikada yam sve ovo nece biti sasvim jasno. Faze vatre, sto ce reci stepenovi prociscenja vatrom i proizvodnja alhemijske sile idu jedno za drugim i ne smeju se pomesati. To je nalik pravljenju cigle; zemlja se prvo mesa s vodom, a zatim se na vatri pece, tako da postane cigla. Ukoliko cigla nije ispecena na vatri, na kisi ce se pretvoriti u blato. Isto tako, alhemijska sila se moze prikupiti tek posto je (generativna sila bila) prociscena vatrom; jedino tada ona moze da stvori zlatni eliksir, u protivnom ce propasti.

U "Feng Huo Cingu" se navodi: "Kada se u tekstu koriste izrazi kao sto su lozenje vatre; upravfjanje njome, savladivanje uarre vatrom i njeno obuJtavljanje, sve to se odnosi na vatru zapaljenu disanjem.

"Kada se koriste izrazi kao sto su: hladenje varre. njeno navodenje (uruara], spuflanje vatre; njeno prenofenje, smliivanje vatre; uatra u svome vlaslitom domu i srcana vatra, svi oni se odnose na vatru dobijenu iz duha.

"Kada se koriste izrazi kao sto su: kndenje varre; njeno pnkupfjanje, Iljeno podizanje, uatra u domu vode; negalivna vatra, vatra polopljena u vodu i vatra u peel; svi oni se odnose na vatru dobijenu iz prenatalne vitalnosti.

"Vatra zapaljena disanjem pretvara generativnu tecnost dobijenu iz varenja hrane u generativnu silu. Vatra dobijena iz duha pretvara generativnu silu u vitalnost. Vatra dobijena iz (prenatalne) vitalnosti prociscava disanje i potpomaze ispoljavanje duha. Duhovna vatra oplemenjuje duh, koji ce se vratiti u stanje praznine. Prema tome, uspesna praksa besmrtnosti od pocetka do kraja se obavlja pomocu vatre".

Dakle, bez objasnjenja dobijenog od prosvecenog ucitelja, veoma je tesko razumeti pomenutih osamnaest faza vatre.

54

TAOISTICKA JOGA

Pilanje: Da li bi iskusni ucitelj rastumacio tih osamnaest faza, jednu po jednu?

Od,f_0vor: "~asI?aIJi:vat~je v.atre" se radi putem disanja kroz nos sto se sas~~p od udlsanJ~ 1 lZ~hsanJa tokom kojih se proizvede i prikupi mala kolicma le~.a (hsIa~)o~, o~nosno mikrokosmicke alhemijske sile). Vazduh koji s~ podize 1 sp?Sta u. telu, zov~ se "blagi povetarac" (sun feng). Sa sva~m da.hom kop ulazi u telo vasa koncentracija (uzrokuje da se !Se~eratlVna sila) pO?lZe (dill tu mo kanala u kicmi) iz smrtnog udublJ~nJa (u koren~ pemsa) ?O .gl~ve,. a dok naredni izdisaj napusta telo vas.a koncentracija uzrokuje silazenje (generativne siIe niz djen mo ~anal) ~ glave ~atr~g u smrtno u?ub~jenje. D~e, vasa koncentracija je ono sto okrece tocak zakona (tJ. mikrokosmicko kruzenje).

Vatru.raspaljen.u ~~san)em, iako je izvorno opipljivo stvarna, treba smatrati z~ neopII:IJIVU 1 nestvarn~ (tj. ign~:)fisati), jer ukoliko prionete za. nJu postace opasna, J?a bi bila konsna, treba je smatrati za nepostojecu, a ipak ZIVU; pod tim uslovom generativna sila je primorana da se vrati u donji tan tien (ispod pupka)."

~roc.edur.a. podiza~ja} padanja (generativne sile u mikrokosmickoj orbiti) se naziva zatvaranje i otvaranje" (ho pi)" a takode i "svirala bez rupa" na kojoj se svira "u suprotnom pravcu,:.27

U ~?sustvu uskomesanog razmisljanja, dok penis stoji uspravno, praktI~ar. treba da udahne spoljni vazduh koji, stigavsi do smrtnog udublJenJ~v (u kor.enu penisa), navodi tamosnji (negativni) vitalni dah ~a se ~odize (u djen mo kanalu) do centra zivotne snage (donjeg tan nena ispod pupka). Posle toga, on treba da izdahne da bi se (neg~tivni) v~!alni ?ah u cjang ku~g ~entru (solarnom pleksusu) SI?U~tIO u donJ!. t~n tien. Posl~ ponavljanja tog postupka vise puta, pems ce se smanjiti na normalu I prakticar ce se osecati veoma ugodno.

. Dakle, svaki ud~saj. i izdisaj mucka oblast eliksira (donji tan tien ispod pupk_,a), ko~a Je gov~~ana sa mosnicama preko genitalnog c~:vovoda. (cun hsiena) kojim negativna generativna sila stize do njih .da bI se _pret,:orila u seme. Ta tecnost sadrzi spermatozoide; ukohk? sledi ~voJ svetovni tok izlice se da stvori potomstvo; medutim, ukoh~o .obrne ~aj. to~, v~oprinece pr~izvodnji zlatnog (dragocenog). ehk~Ira. T?)e l~kIJuCIVO stvar,: pracenja iIi obrtanja svetovne navike, sto oln.can covek ne moze da shvati. Zato je neophodno da se obratite prosvecenim uciteljima da ne biste upropastili svoju buducnost.

55

TAOISTICKA JOGA

Pitanje: Sta podrazumevate pod "upravljanjem vatrom"?

Odgovor: Dok udisete i izdisete vasa koncentracija uzrokuje da se generativna sila podize i spusta (u mikrokosmickoj orbiti) i na taj nacin lagano okrece tocak zakona. Brojte od jedan do deset, a zatim od deset do sto dahova, sa srcem (umom) koje prati brojanje i time je spreceno da odluta napolje. Kada su srce i disanje uskladeni, to se naziva ''zakljucavanjem llJajmunskog srca" i ''sputavanjem trkackog konja intelekta". U "Tan Cingu" pise:

Neka sve misli dolaze i odlaze; svesnost o njima bez prianjanja je istinska obuka. Svaka je privrzenost pogresna, posto Tromost vodi ka laznoj praznini.

Paznja treba da ustupi mesto bezbriznosti i ravnodusnosti, jer samo ako je srce (sediste bica) ispraznjeno (od svakog nemira i uzbudenja), ono postaje bestelesno i duhovno i izvan radanja i smrti. Ako hocete da se otarasite pogresnih i suvisnih misli treba da se drzite pravilne svesnosti i one ce se same od sebe prekinuti, tako da ce yam srce biti poput blistavog meseca u svemiru, besprekorno cisto i bez ikakvih stranih materija u sebi. Kada se srce privikne na to stanje, bice liseno svih zabluda i to ce na kraju dovesti do smrti srca i do uskrsnuca duha. Jer, ukoliko duh nije smiren, ne pojavljuje se svetlost (sustinskog) bica, a ukoliko intelekt nije zamrznut strasti se ne mogu prekinuti. U tom stanju spokojstva kada ono najdublje i najtajnije sarno od sebe vibrira, smesta treba da iskoristite tu vibraciju za skupljanje mikrokosmicke alhemijske sile. To se zove "upravljanje vatrom" (da bi se prikupila sila).

Pitanje: Svaki udisaj i izdisaj uzrokuju podizanje i spustanje (vitalnog daha). Govorili ste 0 "blokiranju daha" i 0 "upravljanju vatrom". Nisam to najbolje shvatio, pa vas molim za detaljnije

objasnjenje.

Odgovor: Razlog je taj sto ste pogresno razumeli moja uputstva.

Na pocetku, prvi uspon i silazak (vitalnog daha) koji zavrte tocak zakona, sluze poistovecenju misaonog procesa sa vrtecim tockom kako bi se zaustavile sve lutajuce misli. Zatim naredni udisaj i

56

TAOISTICKA JOGA

izdisaj, koji salju (vitalni) dah navise i nanize da bi se upotpunila kruyzna putanja, zaustavljajuci time pobudenost genitalnog organa, sluze tome da sprece odliv generativne tecnosti; ali to treba da bude ucinjeno tek posto je prikupljena alhemijska sila. Molim vas da pazljivo proucite sve ovo. Pomenute dye vrste disanja su motivisane iskljucivo namerom "upravljanja unutrasnjom vatrom" da bi se ~.okre.n~~ toca~ zak~na (r~di dvojnog cilja zaustavljanja svih lutajucih misli I sprecavanJa odliva generativne tecnosti).

Pitanje: Sta podrazumevate pod "obustavljanjem vatre"? Odgovor: Pod "obustavljanjem vatre" misli se na prekid svakog alhemijskog disanja."

Pital1je: Zbog cega je alhemijsko disanje prekinuto?

OdgOl/or: Kada je donj~ trb~h pun generativne sile, unutrasnja vatra se obus.t.avIJa y prekidanjem ukupnog (alhemijskog) disanja kroz nos. Patrijarh Ceng Jangje rekao: "Kada alhemijska sila sazri treba zaustaviti koriscenje vatre jer bi joj neprekidna vatra naskodila." Besmrtni Cung Hsu je rekao: "Tek kada nastupi cas za obustavu vatre makrokosmicka alhemijska sila moze da bude prikupljena radi prodora."

~re?uta~ za prekid vatre nastupa posto se zlatna svetlost dva puta pOJavI: to Je v:em~ za prikupljanje (makrokosmicke alhemijske) sile pomocu prekidanja svakog (alhemijskog) disanja kroz nos. Ukoliko prakticar ~eka do ~~~ce? 'p~javljivanja zlatne svetlosti da bi prekinuo vatru, nece POStlCI cilj I makrokosmicka alhemijska sila bice upropascena .

. Vatra .treba da bude obustavljena pre skupljanja makrokosmicke sile radi prodora. Posle drugog ispoljenja zlatne svetlosti tu silu t~eba pri~upiti da b~ se u p.otp~nosti obnovili generativna sila, vltaln?st. I d~h. Ukol~ko se disanje kroz nos primenjuje za vreme skuplJan].a. sile, ona je osudena da se raspe u toku noci, posto ~d.ahnut 1.lzdahnut vazduh moze da promucka i pokvari generativnu I vitalnu silu, Zbog toga se prekida sveukupno (alhemijsko) disanje kroz nos kako bi se vatra ugasila.

57

TAOISTICKA JOGA

Pitanje: Ukoliko udisanje i izdisanje nisu (alhemijski) primenjeni, kako onda generativna i vitalna sila mogu da idu navise i nanize (u mikrokosmickoj orbiti)?

Odgovor: Iako se disanje kroz nos (alhemijski) ne koristi, unutrasnji (vitalni) dah (u telu) biva pomocu prakticareve koncentracije sprovoden navise i nanize. Zbog toga se svako podizanje i spustanje (vitalnog) daha uskladuje sa njegovom voljom i okrece tocak zakona; to je jedino sto se moze nazvati "obustavljanjem vatre" radi skupljanja alhemijske sile.

Pitanje: Sta podrazumevate pod "savladivanjem vatre vatrom"? Odgomr: Pod tim se misli na koriscenje udis~nja .i ~zdisanj~ za prikupljanje alhemijske sile. Odvodenje generanvne I vltaln~ sIl~ u pee (u donjem stomaku) posredstvom blagog povetarca (disanja) sluzi za obuzdavanje generativne sile i naziva se "savladivanje vatre vatrom".

Element vatre u generativnoj sili, vitalnosti i duhu .fe krece od A do D (radi ciscenja) i potom do G, gde se nakratko zadrzaua, i naziva se uzlaznom pozitivnom vatrom; on se potomponovo pokreceiz G dole do J (radi preciscavanja) da bi se zaustaiuo u A i naziva se silaznom negativnom vatrom. Prema tome, njegovo kretanje (hsin), zadriavanje (cu),ponm-'no pokretanje (6) i zaustal'(janje (cih) predstavljaju cetiri faze alhemijskog procesa koji obuhvata i Ciseenje i precise avanje. Prakticari treba sve to pazljivo da prouce i da postanu svesni procedure.

Svako obrtno kretanje iz A u D, G, J (i nazad u A) sadrzi uspon pozitivnog janga i silazak negativnog )ina, zatvara~je. i <?tva:anje disajnog aparata, upotrebu mehova, sest faza kruzenja 1 pnkuJ?ljanje i prociscavanje alhemijske sile. Prakticarevo razumevanje zavisi od toga da Ii je upoznao prosvecenog ucitelja iIi nije.

Ukoliko niste upoznali iskusnog i proverenog ucitelja, nego se oslanjate sarno na svoj vlastiti intelekt za razumevanje taoistic~ih tekstova, i ukoliko za vreme podizanja pozitivne vatre prosto bvroJI~e (9x4=36x5 faza od A do B, C, E i F) 180 puta, a za vreme sp_ustallja njenognegativnog antipoda (6x4=24x5 faza od G do H, I; KI.L).120 puta, a da pri tom niste upuceni u zatvaranje i otvaranje dlsaJ?<?g aparata, niti u sest faza alhemijskog procesa koje upotpunjuju

58

TAOISTICKA JOGA

uspesno delovanje mikrokosmickog kruzenja, dozivecete neuspeh u svome vezbanju "savladavanja vatre vatrom" i svi vasi napori bice beskorisni.

(Upravo smo naveli cetir! odlike vatre zapaljene pornocu disanja).

Pitanje: U "Feng Huo Cingu" se navodi jos sedam tipova vatre: sta

znaci "hladenje vatre"? '

Odgollor.· "Hladenje vatre" znaci hladenje i odvodenje duha u udubijenj~ vi~al~osti (ispod pup~~). ~ "!an .Cingu" pise: "Svi ucitelji p?ducav~Ju jedino hladenje (III ucvrscenje) duha u udubljenju vitalnosti" .

T? ucvrseenj~ duha se sastoji od koncentracije koja priblizava zemc~ ?,ba okaJednu dru~<?j,~t.o j~ ~o~uee vise. To se zove "hladenje duha, gledanje unazad I. sJedm~enJe sunca sa mesecom" u cilju povra.tka}! prenatalno stanje u kojem su, dok se nalazi u majcinoj Ut~~bl, OCI zam~tk~ ." P?tpunoj saglasnosti, a bice i zivot su jedno. Prilikom rodenja bice 1 zivot se odvajaju I otada su zasebni.

"HI~denje (zamrzavanje) vatre" znaci da oba oka potpuno slozno gle~~Ju dv~le u ud~bljenje vitalnosti (donji tan tien) koje se naziva ~apIJom zivota (~I~g men), a ~al~i .se ispod.i iz~ pupka i ispod i ispred bub~ega, pn cemu Je rastojanje izmedu njega 1 prednje i zadnje strane. dO?Jeg t:?uha u medusobnom odnosu od sedam prema trio Nalazi se ispod i izrnedu bubrega i povezano je sa ni van-om odnosno mozgom iznad i sa tabanima ispod, i predstavlja izvoriste prenatalnog Taoa Jbes~rtnostJ). ~bo.g !oga se kaze: "Ovo udubljenje nije m~te:ljalno l_predstavlJa ~Je~hnjenje muskeg (cien) i zenskog (kun) pnncipa; nazrva ~e udubljenjem duhovne vitalnosti koja obuhvata i ele~e~t vatre 1 eleJ?ent v?de u .. gener~tivn~j sili. Predasnja medlCl?S~a nauka, nazivala ga je "kapijom koja vodi u zivot", a Taoisti "udubtienjem (supljinom) vitalnosti". Moj ucitelj Liao Kungje rekao:

"Kad~ krv stigne ~ ovo udubljenje (ispod pupka), preobrazava se u negatJvnu generatrvnu silu koja nalazi svoj put do mosnica".

Svi ~ce!1ici ~oraju .to da zn~j~, kako bi ucvrstili (i odveli) duh u udubljenje vitalnosti, a ozbiljan prakticar treba da sedne u meditaciju u tihoj prostoriji, okrene oci unazad da bi posmatrao to udubljenje, biv~ju~i ~a svestan ali ne prianjajuci za njega, tj. osetivsi njegovo postojanje 1 potom ga zaboravivsi. Dok ucvrseuje duh njegov urn treba da je ispraznjen (od culnih cinjenica) bez vezanosti

59

TAOISTICKA JOGA

bilo za formu bilo za relativnu prazninu, kako bi se ocuvala njegova blistava mirnoca i bistra nematerijalnost. Na ovom se stepenu oseca jedino disanje, uz unutrasnju uskladenost gornjih i donjih del ova tela koja rezultira neizrecivom ugodnoscu. Iznenada (nastaje utisak da) mu oci padaju sa lica u to udubljenje (donjeg tan tiena ispod pupka) stvarajuci osecaj da tela vise ne postoji i da istinska vitalnost ispunjava boraviste duha koji ce je obuhvatiti i podrzati.

Pi/anje: Na sta mislite pod "navodenjem vatre"?

OdgovorTo je pozitivna vatra koja ce biti objasnjena u poglavlju 6.

U poglavlju 4 smo vee razmotrili sakupljanje rnikrokosmicke spoljasnje alhemijske sile koje ima za cilj da je vrati u pee (u donjem stomaku); buduci da ova silajos nije oplemenjena vatrom, ona moze da iscuri poput caja koji se neprekidno sipa u solju iz koje se preliva napolje. Ta pozitivna vatra moze da pretvori silu u peci u zivotnu snagu (da bi zaustavila njeno prelivanje). Taj stepen predstavlja mnogo vise od pukog prikupljanja sile kakvo je izlozeno u poglavlju 4.

Posle skupIjanja i zadrzavanja spoljne alhemijske sile kao sto je prethodno opisano, prakticar treba, dok sedi u meditaciji, da zatvori oci, zakoluta njima sleva nadesno devet puta i da zastane da bi pogledao da Ii je unutrasnji krug svetlosti otvorio svoju branu. Ukoliko nije, on treba malo da saceka i da onda ucini istih devet krugova ocima po drugi put i da zastane kako bi osmotrio da Ii se izmedu njih ukazala svetlost i podigla svoju branu. Ukoliko nije, on treba da uradi isti broj kolutanja ocima treci i cetvrti put. Na taj nacin on cini isti broj obrtaja cetiri puta. To je "navodenje vatre" radi podizanja pozitivne vatre.

Pitanje Sta podrazumevate pod "spustanjem vatre"? Odgovqr"Spustanje vatre" znaci njeno prinudivanje da se povuce.

U "Tan Cingu" se navodi: "Uspon pozitivne vatre se odvija pornocu trideset i sest obrtaja, a silazak njene negativne suprotnosti pomocu dvadeset i cetiri obrtaja".

Prilikom spustanja negativne vatre, da bi se brana otvorila, prakticar treba da koluta ocima od G unazad do D, Ail sest puta. Zatim treba da zatvori oci da bi osmotrio unutrasnji krug svetlosti. Uverivsi se da brana jos nije otvorena, treba to da ucini ukupno cetiri puta. To je silazak vatre.

60

TAOISTICKA JOGA

Oci su jedine pozitivne, dokje ostatak tela negativan. Te pozitivne oci ~~ 0I?-0 S!O ~e s~vladati i obuzeti citavo negativno tela tako da ce pO.ZIt~Vlll .~nnclp Gang) svakodnevI?-0 napredovati dok ce negativni pnncip (jin) shodno tome opadati. Tokom vremena ce celo telo ~os~ati po~itiv~o. To je ?no _na sta upucuje izreka: "Ukoliko neg ativru pnncip lllJe sasvim izbrisan, nemoguce je postici besmrtnost". To je osim toga i povlacenje negativne vatre.

Izraz "prenosenje vatre" je objasnjen ranije (u pocetnom delu ovog pogla~lja). "Prenosenje" je nepokretna promena, odnosno transmutacija pomocu brze vatre koja rezultira time da vise nista ne poseduje formu ili oblik, bilo da se posmatra izbliza ili sa distance i ukljucuje eliminaciju svih necistih ostataka. ledino se to mofe nazvati stvarnim ucinkom.

Iz.~az "smirivanje vat:e" znac~ nj~no povlacenje iz opticaja (videti ramje u .ovom p<?glavIJu) bez ideje 0 sebi i 0 drugima, kako bi se obezbedila praznma kako tela tako i intelekta; tada sasvim iznenada prakt~~ar im~ ~secaj ~ao da izlazi iz svog fizickog tela da bi pogledao u svoJ tzvorm lik. Jedino se to moze nazvati istinskim postignucem.

Pi/anje: Na sta mislite pod "vatrorn u liu" (tj. vatrom u domu vatre)?

O~lgovor: Srce je dom vatre. Kada je ono uzbudeno penis stoji uzdignuto uprkos odsustvu misli. To je stvarna vatra u svome domu koja pobuduje ~eni~al!1i orga?.' i ?Ia~a ~u m~sli odsutne, ta vatra nij~ ona izvoma koja vibrira u oZlvlJavaJucem casu cua (izmedu 11 i 1 nocu) kada se penis podize." Ukoliko skupljate alhemijsku silu u !1ep?god~o vremeJ ona je nedovoljno zrela posto vitalnost nije lZ.<;>bIlna, llako. moze da se raspe; zbog toga ne treba skupljati silu jer lllJe. odgovara!l!c~ vr~~e d~ se to cini. ledino kada penis stoji uzdignuto ~.ozlvIJavaJuc~m casu cua ta sila se moze prikupiti, i to treba obaviti brzo posto je to pravo vreme, a ukoliko oklevate i taj trenut.ak prode, sila ce ostariti (i bice neupotrebljiva) jer se vitalnost rastunla posle prolazenja vatre kroz njen vlastiti dom.

Pltan/e: Sta je srcana vatra?

Odgovor: Kada oci svetlucaju a srce vibrira od naklonosti to pre~stavlja "glavnu vatru" (cun huo), koja se naziva i srcana vatra. !o Je rdava vatra podstaknuta mislima i prakticar treba da je izbegava.

61

TAOISTICKA JOGA

Kada oci ugledaju suprotni pol i usled toga nadolaze (rdave) misli, srce se uzbuduje od naklonosti i pobuduje genitalni organ, i ukoliko prakticar tada pokusa da prikupi alhemijsku silu, necista generativna tecnost proizvesce prividnu silu, Ta prividna sila je nalik fudbalskoj lopti koja ce, ako bude neprekidno sutirana, izgubiti vazduh i splasnuti. Isto tako, kada misli pojacavaju rdavu vatru ona postaje sve zesca, a genitalni organ je sve ucestalije pobudivan, Ukoliko pogresno pomislite da je stvorena alhemijska sila i nastojite da je skupite, napori ce yam biti jalovi, i sarno cete naskoditi sebi. Vase telo yam deluje snazno (sve dok ta rdava vatra traje), ali vase zdravlje trpi od posledica i zapravo ce oslabiti. Ucestalo budenje seksualne strasti je nalik stavljanju slamnog sesira na glavu dok nameravate da ugasite veliku vatru; sarno cete povrediti svoje telo, i ne sarno sto necete uspeti da postignete besmrtnost nego cete se jos i izloziti opasnosti da skratite sebi zivot.

Eto zbog cega treba da izbegavate skupljanje alhemijske sile kada yam je srcana vatra podstaknuta rdavim mislima.

Navedenih sedam svojstava vatre: hladenje, navodenje i spustanje vatre, prenosenje vatre, smirivanje vatre, vatra u svome domu i srcana vatra, poticu od duha i mogu da pretvore generativnu (oplodnu) silu u zivotnu snagu (vitalnost). Ova vatra duha ima poreklo u duhovnoj moci u ocima, i ukoliko je podrzana postnatalnim disanjem kroz nozdrve, u stanju je da oplemeni generativnu silu i da odrzava unutrasnji vitalni dah.

Moj ucitelj Liao Kung je rekao: "Generativna sila moze da bude u potpunosti oplemenjena u periodu od sto dana i tad a ce ispuniti donji stomak".

To ne znaci sarno nadoknadivanje protracene generativne sile, jer ta sila mora da bude i sacuvana i dalje razvijana kako biste ponovo stekli zalihu koja je u varna bila pritajena u vreme puberteta. Izobilje prenatalne vitalnosti u vasem telu otkriva se po tome sto yam se genitalni organ uvlaci (tokom vezbanja),

Obnavljanje obilne zalihe generativne i vitalne sile odvija se posredstvom sledecih sedam podvrsta, odnosno svojstava vatre: kruzenje vatre, njeno prikupljanje, njeno podizanje, vatra u domu vode, negativna vatra, vatra potopljena u vodu i vatra u peci. Tih sedam vatri poticu od prenatalne vitalnosti i doprinose oplernenjivanju udisaja i izdisaja radi ispoljavanja izvornog duha. Pod izvornim duhom se misli na onaj duh nikakvog duha (koji je neizreciv).

62

TAOISTICKA JOGA

Pitanje: Sta podrazumevate pod "kruzenjem vatre"?

Odgol/or: Kada generativna i vitalna sila zavibriraju treba da upotrebite mehanizam mehova, zatvarajuci i otvarajuci metod disanja, sest faza alhemijskog procesa, kao i pozitivni uspon i negativni silazak radi kruzenja istinske vatre koja se podize (u mozak) kroz prvu kapiju u bazi kicme, drugu kapiju izmedu bubrega i trecu kapiju u potiljku. Sve tri kapije se otvaraju pomocu udisanja. Naredni izdisaj salje vatru nanize iz izvornog udubljenja duha (cu ciaoa u mozgu) u ciang kung centar (u solarnom pleksusu) i potom nat rag u udubljenje vitalnosti (ispod pupka). Prema tome, potpun dah obuhvata uspon i silazak istinske vatre; to je kruzenje vatre.

Pitanje: Sta podrazumevate pod "prikupljanjem vatre"?

Odgol/or: "Prikupljanje" znaci nagomilavanje i sabiranje (vatre).

Stari autori su govorili 0 alhemijskoj sili ne spominjuci vatru koja predstavlja generativnu i vitalnu silu. Vatra je osim toga i alhemijska sila. Zbog toga treba da prikupite istinsku vatru kada ona zavibrira.

Ukoliko negujete iskljucivo (sustinsko) bice, a zanemarujete (vecni) zivot, vasa obuka je nepotpuna i neproduktivna. Jer, sarno negovanje bica obezbeduje jedino silazak pozitivne vatre bez uspona (vitalnog) daha odozdo; to ce imati za posledicu nemogucnost sjedinjavanja bica i zivota.

Zbog toga morate da prikupite vatru da bi podigli (vitalni) dah odozdo.

Pitanje: Sta podrazumevate pod "podizanjem vatre"?

Odgol/or.· Posto je vatra prikupljena, ona je sklona da se razvija; treba da je podignete kroz tri kapije u kicmenom stubu sve do ni vana odnosno mozga, a onda da je spustite (niz djen mo iIi kanal funkcije) do ciang kung udubljenja (solarnog pleksusa) pre nego sto je vratite u centar vitalnosti (ispod pupka); dok to radite treba da primenite nepodeljenu koncentraciju kako biste podigli i spustili vatru i tako dovrsili celovito kruzenje,

Hun Den Cu je rekao: "Kada se ispolji, vitalnost energicno vibrira i vatra se povecava ispod pupka; to je trenutak kada treba da je podignete da biste okrepili telo koje je bilo oslabljeno odlivanjem generativne sile. Ona ce tokom vremena biti potpuno obnovljena da bi yam produzila zivot''.

63

TAOISTICKA JOGA

Pi/anje: Sta podrazumevate pod "vatrom u kanu (domu vode )"? Odgol/or: Kan i li" oznacavaju donji stomak i srce. Vitalnost i duh su funkcionisanja svojstvena kanu odnosno liu. Duh u liju (domu ~~tre) je (sustinsko) bice, a vitalnost u kanu (domu vode) je (vecni) ZIVOt.

Vatra u domu vode predstavlja vitalnost u treperenju sto obrazuje mehove (koji se protezu) od tri santimetra ispod srca do nesto vise od tri santimetra ispod pupka, koji su preko smrtnog udubljenja (seng zu ciaoa u korenu penisa) povezani sa genitalnim izlazom Gang kuanom na vrhu penisa). To je "vatra u domu vode".

Pitanje: Sta podrazumevate pod "negativnom vatrom" (kun huom)?

Odgol/or: Kun predstavlja donji tan tien (ispod pupka), koji se jos zove i pee. Huo je vitalnost koja koristi vatru u domu vode da se spusti u kanal kontrole (tu mo u kicmi) u kojem provetravanje obezbedeno udisanjem i izdisanjem preobrazava generativnu u alhemijsku silu da bije odvelo navise (u mikrokosmickoj orbiti). Jer, pozitivni jang ne moze da se akumulira bez podrske negativnog jina; zbog toga vitalnost mora da se spoji sa generativnom silom da bi postala vatra. To je udruzivanje pozitivnog (vitalnosti) sa negativnim (generativnom silom) koje ce zato da se podigne do glave (kroz tu mo ili kanal kontrole). Ukoliko se na tom stepenu pojave rdave misli, ni generativna ni vitalna sila ne mogu da budu stavljene u pravilnu orbitu nego ce uci u mokracnu cev izazivajuci bolnu upalu u njoj, pracenu temperaturom koja ce prestati tek posto se ispusti crvenkastozuta mokraca. To je stetna posledica uzbudujucih misli na tom stepenu. Ukoliko generativna i vitalna sila produ kroz smrtno udubljenje (u korenu penisa), one ce uti u dva kanala u butinama koji ce biti zakrceni nagomilavanjem ~enerativne tecnosti.

Pitonje: Sta podrazumevate pod "vatrom potopljenom u vodu"? Odgomr: Kada se generativna i vitalna sila nalaze u svome udubIjenju (ispod pupka) one su vatra, ali kada ga napuste (da se iscrpe) uzimaju tecan oblik. Prikupiti alhemijsku silu znaci zadrzati vitalnost u njenom udubljenju sto se naziva udubljenje istinske vitalnosti (cen ci hsueh), odnosno u donjem tan tienu koji se nalazi tame gde se istinska vitalnost manifestuje i povezanje sa genitalnim organom.

t\

. i\I.\

'f,i .~; .

64

TAOISTICKA JOGA

Genera.tivna .sila je vodnjikava i Jeska i sklona potonucu, dok je duh vatren I lak I sklon uzletanju. Covek je obicno nesvestan izobilne st~je vitalnosti i zato je podlozan radanju, starenju, bolesti i smrti. yl~alna s.ila sto se. rasipa nije udahnut i izdahnut vazduh nego istinska vitalnost koja podrzava i hrani generativnu silu. Da li osoba zivi ili umire zavisi iskljucivo od prisustva iIi odsustva vitalnosti. ~mrt je izazv~na .isc~1?lje~jem vitalnosti i cak i ako mrtvo tela ostaje IS to kao dok Je bilo ZIVO, ipak mu nedostaje vitalnost.

Pi/an;e:Govorili ste 0 vitalnosti koja se neprestano odliva: kako se

taj odliv zaustavlja? '

Odgol/or: ~edini .metod jest~.zatvaranje genitalnog prolaza Gang kuana) da bi se osigurao dug ZIVOt osloboden smrti.

Spis "Cing Hsien Lun" kaze: "Osoba kojoj je genitalni prolaz zatvoren raspolaze dugovecnoscu". Svi ucenici treba da traze uputstva od prosvecenih ucitelja i da nastoje da i vodu i vatru zadrze u istom udubljenju (tj. donjem tan tienu ispod pupka). Voda je odo~,?o, a v~~ra O?ozgo. Kada s,e vatra po to pi u vodu, prestace da se podlz~ u ~Ismu 1 ~sle? toga ce srce biti ispraznjeno (tj. nece se uzbl!vdlvatI); a posto Je voda sprzena vatrom, prestace da tece r;amze. To su voda i vat~a.~'postojanoj ravnotezi (sui huo ci 6) koja ce t<;>kom vremena stvonn zivotnu snagu. Kada je penis sam od sebe u_zdlgnU!~ t? se dogada zahvaljuJuCi tome sto se generativna i vitalna sila razvijaju '! svo~e udublj~nju (donjem tan tienu ispod pupka) i zove se vatra ispoljena u vodi,

Moj. ue~telj je. rekao: ':Kada se generativna i vitalna sila presele iz udubl~en~a donjeg tan nena one postaju tecne, ali kada se vrate u to ~dub.IJenJ~ one su prenat~lna vitalnost". Zbog toga, kad god opazite Ispo!Javanje ~atre u VO~I,. smesta treba da Je vratite u udubljenje donjeg tan nena da bi Je oplemenili. Tek kada se ispolji sest izva~~ednih stanja mozete biti sigurni da je besmrtno seme potpuno uobhceno.

Pi/an;e: Na sta mislite pod "vatrom u peci"?

. Odg~V(}r: Kada duh i vitaln<;>st ~avibrir~ju u udubljenju donjeg tan tIen~.(Ispod'pupka), to udubljenje se nazivazer, a kada se podignu u gomjl. t~n nen (u mozgu) taj se naziva k%o (kozanj. U odsustvu duha I vitalnosti, ne moze biti govora, ni 0 peci ni 0 kazanu."

65

TAOISTICKA JOGA

Zbog toga je stari patrijarh Cung Hsu Cu rekao: "Kazan je u pocetku nepostojeci". Patrijarh Lu Cu je rekao: "Sarno oni koji znaju sta pee, kazan i mehovi stvarno predstavljaju, mogu efikasno da ih upotrebe". Da bi se proizvela istinska "vatra u peci" potrebno je verodostojno uputstvo od prosvecenih ucitelja kako bi se saznao nacin za prikupljanje spoljnog leka (spoljne alhemijske sile).

Sve ovo sada detaljno razmatramo da bi od toga imali koristi ucenici koji treba da upoznaju pravilan metod vezbanja. Sto se tice prikupljanja spoljasnje (alhemijske) sile, prakticar ciji penis je uspravljen treba da ustanovi da Ii se to dogada u ozivljavajucern casu eua (izmedu 11 i 1 sat nocu). Ukoliko se tada dogada, treba smesta da blokira genitalnu kapiju (jang kuan iznad genitalnog organa) da bi prikupljao alhemijsku silu sve dok ne bude potpuno svestan uspesnog ishoda.

Ukoliko generativna i vitalna sila prsnu izazivajuci blago povijanje tela, prakticar treba da pritisne srednji prst na smrtnu kapiju (da bi zaustavio njihovo istieanje) i da odmah pokrene proeeduru blagog povetarea, sest faza alhemijskog preciscavanja, mehove, kao i zatvarajuci i otvarajuci postupak disanja, kako bi vratio i sakupio (generativnu i vitalnu silu). Da bi se izbeglo moguce isticanje, koriste se udisaji i izdisaji da potpuno zapecate obe sile. Posto su dovedene pod kontrolu, treba ih bez odlaganja smestiti u mikrokosmicku orbitu radi oplemenjivanja pomocu vatre, tokom kojeg ce generativna sila biti preobrazena u vitalnost. Kada su i generativna i vitalna sila u potpunosti dovedene u prvobitno stanje, prakticarevo telo nece se razlikovati od tela mladica u pubertetu.

U delu "Cui Hsu Pien" stoji:

"Kada blistavi mesee sa jugozapada sija na drum, Besmrtnost razastire svoju beskrajnu stazu".

, ,

,

To je udubljenje donjeg tan tiena (ispod pupka) prepuno alhemijske sile koja ocima otkriva lepotu pozitivnog vitalnog daha. Ma gde da prakticar hoda, stoji, sedi iIi lezi, videce belu svetlost pred sobom i, kako vreme bude prolazilo, ova bela svetlost pretvorice se u zlatnu. To je prvo pojavljivanje zlatne svetlosti, a kada se ona pojavi drugi put, prakticar treba da zaustavi vatru. I najmanja nemarnost sa njegove strane na tom stepenu ce uzrokovati rizik i opasnost koji vode ka potpunoj propasti; to je najnezgodnija faza.

u

t

'I

r

66

TAOISTICKA JOGA

Gorenavedenih sedam svojstava vatre poticu od prenatalne vitalnosti i u stanju su da oplemene sve udisaje i izdisaje u eilju doprinosenja ispoljenju izvornog duha. Taj izvorni duh je duh nikakvog duha koji moze da iskoristi duhovnu vatru da razori svoj (fizicki) oblik da bi se vratio u prazninu u cilju postizanja besmrtnosti. Ta duhovna vatra je zlatna svetlost duha koja se tada pojavljuje. Uceniei treba da zatraze autenticna uputstva od prosvecenih ucitelja da bi stekli tu duhovnu vatru zlatne svetlosti i na kraju pristupili redu zlatnih (sjajnih) besmrtnika.

Ukoliko pomislite da ste ostvarili zlatnu svetlost kada yam se u ocima pojavi mnogo (sicusnih) zlatnih iskri, u velikoj ste zabludi. Jer, ova zlatna svetlost se ispoljava pred varna dok joj vase sustinsko tela (fa sen) u ogromnoj i uzvisenoj praznini postepeno prilazi. Kada se svetlost tog tela spoji i po mesa sa zlatnom svetloscu (pred varna) osvesticete i ostvariti svoje sustinsko telo koje ce onda uci u vase fizicko tela; ovo ce uvuci u sebe to duhovno tela i u roku od tri go dine bice oplemenjeno u cistu vitalnost. To je ispoljenje pozitivnog duha (jang sena) koji ce se uobliciti kada se skupi na jednom mestu, iIi ce pak postati cista vitalnost kada se rasturi da ispuni ogromnu prazninu koja ce biti njegovo beskrajno telo.

J a sam dobio uputstva od svojih ucitelja Liao Dena i Liao Kunga, a uz to sam s~ obratio jos )ridesetorici iskusnih ucitelja, ali jedino su Peng Mou Cang, Cjao Cjao, Tan Ci Ming i moja dva ucitelja znali tajne dvojnog kultivisanja (sustinskog) bica i (vecnog) zivota. Ja sada obznanjujem ove tajne pravim ucenicima tako da, kada sretnu svoje ucitelje, mogu da ustanove da Ii ovi mogu da na zadovoljavajuci nacin odgovore na pitanja postavljena u ovoj knjizi. Ljubazno im preporucujem da ne poklanjaju poverenje jeretieima i sarlatanima koji 0 alhemiji ne znaju nista, a izigravaju kompetentne strucnjake; njihova toboznja ucenja nemaju nista zajednicko sa doktrinom odgajanja (sustinskog) bica i (vecnog) zivota posto im je jedini eilj zarada i zato varaju i obmanjuju svoje ucenike kojima ce zivot uzaludno proci bez ostvarivanja bilo kakvih rezultata.

67

6 PRIKUPWANJE MIKROKOSMICKE UNUTRASNJE ALHEMUSKE SILE:n

flus/roci/o 5

Ovaj simbolicki dijagram je kopiran iz izvornog teksta. On upucuje da posrednik treba da gleda razroko kao sto je pokazano, dok su mu sake polozene na nogama i u blizini donjeg stomaka u uobicajenom meditativnom polozaju.

I'

I:'

" ~

I' II

l

i

Metod sakupljanja mikrokosmicke unutrasnje alhemijske sile se sastoji od kolutanja ocima sleva nadesno i obratno, da bi se podigla i spustila unutrasnja vatra. Posrednik prvo treba da usmeri oci nadole i da ih okrece ulevo navise ka temenu, a zatim da ih spusta udesno da bi video pupak i srediste vitalnosti ispod njega i tako dovrsi pun okret kao sto je to na dijagrarnu naznaceno suncem sto on drzi u svojoj levoj ruci i koje se uzdize od A do DiG i potorn spusta od G do J. To kretanje treba ponoviti trideset sest puta radi podizanja pozitivne uatre, cime se otvara tajanstveni prolaz (videti sledecu stranu). Posle toga, oci treba okretati od G do D, A i J kao sto je naznaceno mesecorn kojeg drzi u svojoj desnoj ruci. To kretanje treba ponoviti dvadeset cetiri puta radi spustanja nego/ivne vatre.

Poglavlje 4 se bavilo sakupljanjem (mikrokosmicke) spoljasnje alhemijske sile kako bi se nadoknadila generativna sila i okrepio rnozak. Taj po stupak se sastoji od podizanja pozitivne vatre (kroz tu rno, odnosno kanal kontrole) do glave trideset sest puta u njenorn

TAOISTICKA JOGA

nadiranju nazvanorn uspon pozitivne vatre, posle cega se vatra spusta (kanalom funkcije odnosno djen moom na prednjoj strani tela) dvadeset cetiri puta u svom povlacenju nazvanom silazak negativne vatre. Svaka rotacija dovrsena je potpunim udisajem i izdisajem tokom kojih se duh i vitalnost zajedno krecu iIi zaustavljaju u naporednim putanjama zemlje (tj. donjeg trbuha) i sunca (tj. glave), pri cemu se duh aktivira kretnjama ociju, a vitalnost zdruzenim dejstvom generativne i vitalne sile koje su vee prikupljene. Ta kretanja i zastoji sluze prikupljanju (mikrokosmicke) spoljasnje alhemijske sile sto oslobada tela od oboljenja, dok (mikrokosmicka) unutrasnja alhemijska sila odrzava (trajni) zivot koji je prenatalna vitalnost.

Ovo poglavlje razmatra metodu upotrebe mikrokosmicke unutrasnje vatre koja prolazi kroz faze oplemenjivanja u glavnim tackama D i J (videti ilustraciju 2 u poglavlju 2), da bi proizvela (mikrokosmicku) unutrasnju alhemijsku silu, a ta metoda se naziva "unutrasnje sparivanje" (nei cjao kou), sto znaci da ce se, posto ste prikupili dovoljno (mikrokosmicke) spoljasnje alhemijske sile, is tinska vitalnost pokrenuta provetravanjem i vatrom vinuti do mozga; tad a treba da kolutate ocima sleva nadesno u punom okretu kako bi gurnuli vitalnost navise i nanize da bi se vitalni dah u mozgu ujedinio sa nervnim sistemom. Mozak ce se na tom stepenu u potpunosti razviti i pojavice se blistava svetlost (izmedu ociju); tad a treba da sakupite (mikrokosmicku) unutrasnju alhemijsku silu; to se obicno naziva pripremanje dragocenog eliksira. Ta blistava svetlost je zapravo tajanstveni prolaz (hsuan kuan) 0 kojern je receno:

"Tvoja usta ne mogu da objasne sta se to pojavljuje pred tobom;

Kada to vidis bices osloboden svih briga".

Moj ucitelj je rekao: "Okreci pozitivni jang i negativni jin (tj. dva oka) da bi prodrmao mozak s ciljem da iz njegovog sredista izvuces duh koji se razvio i koji ce tada izaci kroz tajanstveni prolaz (tj, iz blistave svetlosti koja se pojavila)".

Cen Ni Van rekao je: "Stvarni pozitivni jang i negativni jin su istinski Tao (besmrtnost) koji se nalazi pravo ispred tebe i ne treba ga nigde drugde traziti",

69

TAOISTICKA JOGA

U "Huo Hou Kou" pise: "Da bi se dospelo do tajanstvenog prolaza potrebna je samotna budnost cija se tajna nalazi u ocima".

Cien Feng Lao Den je rekao: "Kada se sunce i mesec" obrcu u krug, oni ujedinjuju pozitivni jang sa negativnim jinom tako da velicanstvena svetlost izbija na povrsinu iz sredista mozga. Ukoliko sarno sakupite (mikrokosmicku) spoljasnju alhemijsku silu za vreme "unutrasnjeg parenja" muskeg i zenskog principa, a ne sakupite i (rnikrokosmicku) unutrasnju alhemijsku silu za vreme faza u D i J (u orbiti), onda ste nalik kolima bez tockova ili ladi bez krme i kormila". Kako onda mozete postici svoj cilj?

Osim toga, kada je (mikrokosmicka) spoljasnja alhemijska sila vracena u pee (ispod pupka), ukoliko pozitivna i negativna vatra nisu po slate navise i nanize (duz psihickih kanala) kroz sve razlicite faze oplemenjivanja u mikrokosmickoj orbiti, generativna i vitalna sila ne mogu da budu preobrazene u cudesnu svetlost, taj velelepni sjaj zlatnog eliksira koji prakticara cini prolecno svezim, cirkulaciju njegove krvi slobodnom, disanje neometanim, a probavu lagodnom. Ukoliko je (mikrokosmieka) spoljasnja alhemijska sila ostavljena netaknutom u peci (ispod pupka), ona se ne moze posredstvom vatre pretvoriti u vitalnost; tada cete ustanoviti da yam je tesko da ponovo uspostavite svoje izvorno (prenatalno) telo koje ne moze da iscuri i izuzetno je dragoceno. (Razlog za to je taj sto) stalno odlivanje generativne tecnosti prazni mosnice (od energije) is to kao sto se prepuna posuda preliva kada se dodaje jos vode, ukoliko nema vatre da tu vodu pretvori u paru. Usled toga ce se generativna tecnost, kada je obilna, pre ili kasnije izluciti, kao sto je potvrdeno nocnim isticanjem semene tecnosti. Bez iskusnog ucitelja koji bi vas poucio, bice veoma tesko razumeti alhemiju, i uprkos vasim naporima necete biti u stanju da zaustavite odlivanje generativne tecnosti, Nije li to u najvecoj meri vredno zaljenja?

Pitfltlje: Rekli ste da posle prikupljanja (mikrokosmicke) spoljasnje alhemijske sile prakticar nece uspeti da generativnu silu pretvori u vitalnost ukoliko ne podigne pozitivnu vatru i ne spusti njenu negativnu suprotnost; ida nece biti u stanju da spreci oticanje eliksira nocu. Nekoliko puta sam uspeo u prikupljanju (mikrokosmicke) spoljasnje alhemijske sile i, uprkos tome sto nisam iskoristio te uspone i silaske, nikada nije doslo do nocnog isticanja semene tecnosti, Koji je razlog za to?

70

TAOISTICKA JOGA

Odgovor: Vase je pitanje veoma dobrodoslo. Kao sto ste rekli, vi ste sarno zapoceli da punite svoje mosnice; kasnije, medutim, kada su on.e n.apu~j~ne, uko.I.iko ne dizete i ne spustate vatru, to je nalik pravljenju cigli bez njihovog pecenja, tako da one nisu tvrde i otporne; ponovo ce se pretvoriti u blato kada budu izlozene kisi. Zbog .~oga s~ ta podi~anja~ i spustanja nuzna (posto imaju istu funkciju k~o t.,vatra .koJa pece cigle), Na to se misli u "Tan Cingu" kada s.e kaze: Ukohko u kazanu nema pravog semena, to je poput kuvanja u praznoj posudi (koja ce biti ostecena)".

. S~da sve to detaljno razmatram. Vasa dva oka, mada odvojena, Im~J~~amo jednu bazu; ukoliko se oba oka kruzno pokrecu, kretace se I njihova baza. Levo oko predstavlja Istok ciji element je drvo, a desno oko predstavlja Zapad ciji element je metal. Element drveta se okrece prem,a Zapadu da bi se udruzio sa elementom metala, koji s~, I?a~, .okr~ce prema Istoku da se po mesa sa onim prvim. SJedmJe.nJe . h.h elemenata dovodi do toga da se (vitalni) dah u m.ozg~. I pSI.hlcka snaga razvijaju, sire i sjedinjuju u jednu celinu Shg~V~1 ?o jezgra .~ozga~ u koj~m p:eob~azava (mikrokosmicku) spolJasnJu ~lhemlJsku silu (vee prikupljenu tamo) u istinsku vltalnost.~oJa od:zava zi~~t; to je (~ecni) zivot koji se vraca (sus tinskom) bicu da bi postah jedna celma; sarno na taj nacin moze se uspesno utieati na bice i zivot.

Prakticar bi ucinio ozbiljnu gresku ukoliko bi nepomicno sedeo sa na~e:o~ da razvij~ i usa~rsi (~u~tinsko) bice i pri tom zapostavio ~vecm) ZIVOt. ~a pnmer, ljusku JaJ~ta l!l0zemo uporediti sa telom, a zuma?ce sa ~lvot~m. K~?a se pile izlegne ljuska je razbijena i nap~st.ena~ al~ a~? J~ razbijena pre vremena ne mozete da ocekujete da ce IZ nje IzaCI pile. Zbog toga prakticar Taoa treba da cuva i odrzava svoje fizicko telo jednako pazljivo kao sto bi to cinio sa dragim kamenom. Treba da zna da:

"Bez tela se ne moze dostici Tao,

Ali sa tel om se nikada ne moze spoznati Istina" .35

i kada je njegova obuka bila valjana i delotvorna doci ce trenutak da napusti telo.

71

TAOISTICKA JOGA

Autenticno bice je prenatalna vitalnost u svojoj celiji na vrhu produzene mozdine. Ukoliko je vitalnosti dopusteno da prode kroz zatiljak i nanize do baze kicme i da iscuri kroz anus i genitalni organ, njeno praznjenje izazvace smrt.

To praznjenje vitalnosti ni na koji nacin ni~e ~o~ezaI_l.o sa dahom koji ulazi i izlazi Ia:0z no_,s_nice! usta. U n<;>cmm l~tlca_nJlma s~mev~e tecnosti ova u sebi sadrzi (nesto malo) vitalnosti koja na taj nacm napustasvoju vibrirajucu celiju u centru mozga da bi usla u kicmu i zatim stigia do njene baze i izlila se. Ova vitalnost koj.a stimulise spermatozoide postaje u njihovom.odsusn:u bezivotn~! ne~lodna:

Ta celija je povezana sa mozgom lzn~d nje, ba~o~ klc~e ls_pod 1 celokupnim nervnim sistemom u telu 1 predstavlja izvonste vitalne energije zivota.

Kada je srce pokrenuto seksuainim strastima, nemoguce je povuci nazad tu vitainu silu koja ce poteci nanize u kicmenu mozdinu da bi napustila telo; tada ce biti nemoguce da se razv~je (vecni) zivot. To sto se na taj nacin iscrpIjuje je prenataina vitalnost, I mada se seksuaini cin zapravo nije odigrao, ona i pored toga istice kroz genitaini prolaz.

72

7 ZADRZAVANJE U SREDISTU RADI OSTVARIVANJA JEDINSTVA NEBA I ZEMLJE

Istrajavanje u sredistu, kako bi se ostvarilo jedinstvo neb a i zemIje, postize se iskljucivo sjedinjavanjem sunca i meseca. Sunce predstavIja srce, a mesec udubijenje donjeg tan tiena (ispod pupka); sunce je simbolicno predstavijeno zmajem (zenska ili negativna vitainost), a mesec tigrom (muska iIi pozitivna vitainost).

Kada se ostvari jedinstvo neba i zemije i svetlosti sunca i meseca se pomesaju u prednjem delu izvornog udubijenja duha (cu ciaoa u centru mozga izmedu i iza ociju), dobija se makrokosmicka alhemijska siIa Jedinstvene Stvarnosti. To je mesto (izmedu i iza oCiju) u kojem se generativna siIa, vitainost i duh udruzuju, u kojem su srce i intelekt prazni, i u kojem ne postoji ni viastita licnost, ni ostali,

S prednje strane udubijenja duha (izmedu i iza ociju) istinska vitalnost izgleda kao (blistavi) krug koji se naziva Vrhunski Krajnji Cilj (taj ci), Ziatni Eliksir (cin tan) i Prvobitna Svesnost (juan cueh).

Otuda se prenatalno nebo i zemlja i postnataino srce i donji tan tien iIi oblast eliksira (ispod pupka) zovu cetiri jin-janga (zu ko jin jang, pozitivni i negativni principi).

Prva cetiri pogiavija izlazu pripremne postupke, a naredna cetiri proucavaju metode preobrazavanja. Jer, pre svegaje neophodno da se obnovi generativna sila kako bi se okrepio mozak u cilju podrzavanja (vecnog) zivota. Zbog toga ovo postepeno obucavanje treba uceniku da bude sasvim jasno pre nego sto pocne da se obucava u oviadavanju kreativnom snagom neb a i zemIje, sejuci na taj nacin istinsko seme (besmrtnosti).

T AOISTICKA JOGA

Sang Jang Cu je rekao: "Na uceniku je da potrazi vrsne ucitelje".

On ne moze sam da proizvede alhernijsku silu jer ukoliko nije potpuno upucen u obuku nece znati sta da radi kada se succi sa ustrojstvorn Kreativnosti; to je tako usled njegove pogresne pretpostavke da zna ono sto u stvari ne zna.

flus/mci/a 6

"Sparivanje" zmaja (negativne vitalnosti) i tigra (pozitivne vitalnosti) u alhemijskom kotlu u mozgu radi ostvarivanja jedinstva neba i zemlje.

Ukoliko se nasumce obucava ne cekajuci da se pojavi ustrojstvo Kreativnosti, njegova praksa ne sarno da ce biti besplodna vee ~ veoma skodljiva, Citaocirna se preporucuje da budu veorna oprezm na ovom stepenu. Za prakticara ce biti daleko bolje da saceka dok mu lice ne zablista pre nego sto pocne da sakuplja alhemijsku silu koju zatirn treba pomocu vatre da oplerneni u mikrokosmickoj orbiti da bi rnogao daje pretvori u zivotnu snagu (vitalnost); kada su generativna sila i zivotna snaga obilni, (sustinsko) bice i (vecni) zivot

74

TAOISTICKA JOGA

ce se sjediniti. Jer, u toku svakog dodatnog prociscavanja posredstvorn mikrokosmicke vatre, prenatalna generativna sila, vitalnost i duh postajace jedno, i prakticar ce opaziti prisustvo kruga svetlosti, donekle slicnog blistavorn suncu usred neb a kako se pojavljuje pred njirn. To proistice iz uspesne prirnene prvih sest postupaka (izlozenih u prvih sest poglavlja), koji prociscuju generativnu silu u telu; taj krug je nazvan Tajanstveni Prolaz (hsuan kuan). Ovaj Tajanstveni Prolaz je najdivnije i najbogatije udubljenje u ljudskorn telu, i predstavlja Vrhovni Krajnji Cilj (taj 6).

Taoisticki Spisi kazu: "avo udubljenje lezi u eentru izmedu neba (glave) i zernlje (donjeg stornaka) u ljudskorn telu". Patrijarh Cjo Cu rekao je: "Pogresno je traziti ga u telu, a jednako je pogresno traziti ga i izvan njega. Jer, kada se obelodani ono postaje vudubljenje, a pre toga je nepronalazljivo". U "Hsin Ming Kuei Cihu" se navodi:

"Tajanstveni Prolaz'" je bezgranican; svest 0 njernu, bez ikakvog prijanjanja uz njega, predstavlja istinsko postignuce. Ovaj Tajanstveni Prolaz se pojavljuje u stanju apsolutne urnirenosti, ali ukoliko nastane neka rnisao, on odmah uzmice u postnatalno podrucje i najednorn iscezava ne ostavljajuci nikakav trag za sobom. Ukoliko se dalje traga za njirn, ne moze ga se pronaci usled prijanjanja za forrnu".

Moji ucitelji Liao Dan i Liao Kung su govorili: "Ovaj Tajanstveni Prolaz ostvarljiv je pomocu uvezbavanja prvih sest postupaka (izlozenih u prvih sest poglavlja). Pojavljuje se sarno kada se generativna sila, vitalnost i duh ujedine u izvornorn udubljenju duha (eu ciaou izmedu i iza ociju) i predstavlja pre nat aInu jedinstvenu vitalnost koja obrazuje krug".

Moj brat Kuei I Cu rekao je: "Kada su generativna sila, vitalnost i duh obilni, oni uzlecu uvis da izazovu pojavljivanje svetlosti (sustinskog) bica; to je svetlost vitalnosti Jedinstvene Stvarnosti".

Kada su sjajne zvezde i bleskovi svetla ucestalo videni, oni uvek najavljuju Tajanstveni Prolaz koji se nalazi u kosmickom prostoru i pojavljuje se s prednje strane izvornog udubljenja duha (izmedu i iza ociju); to je istinska J edinstvena Vitalnost, koja je nas "prvobitni lik" , bezgranican poput ogromne praznine. Zbog toga se kaze:

"Prenatalna Jedinstvena Vitalnost potice iz praznine".

75

TAOISTICKA JOGA

Prakticar ce videti kako se taj Tajanstveni Prolaz (odnosno krug svetlosti) naglo udaljava od njega, a kada se ~on~)Vo vrati. on prv~ treba da ga dopremi i zadrzi u izvornom udubljenju duha (izmedu ~ iza ociju), a zatim da ga uvuce u cjang kung centar (odJ;t~sno solarni pleksus) u kojem ce on vibrirati, sto se moze ustanovrti _na osnovu nesvakidasnje arome u ustima. Prakticar tr~ba ?a se uzdr~I od dopremanja Tajanstvenog Prolaza (usredsredivanjem na nJeg~) neposredno po njegovom pojavljivanju, jer bi to izazvalo sukobljavanje s mozgom i zestok bol u njemu, za cime bi usledile samonametnute nevolje.

Ogromna praznina je,.ta I?aglina .~?ja se spustila i n~iva. s~ Bozanstveno .Iedin.ftvo (cien I) U KnJIZI Promene, SveprozlmajUCe .Iedno (i kuan) u klasicnim konfucijanskirn tekstovima, i £s_tra!a.vanj~ u .Iednom (sou i) u taoistickim spisima, J?ri cerny S~I ti 1~.razI oznacavaju jedinstvo odnosno skladnos~ (svih stvan). JVt!J!.TOzlmajucY! .Iedno prodire u centar. (Stv~rnostl u mo~gu, tJ~ c~ ciaou), a /strajavanje a .Iednom podupire taj centar. Zato Je, posto Je osnovna vitalnost prikupljena u donjem trbuhu, to one na .~ta ~~ u "!anl:? Cingu" misli pod: "Kada je Jedno ostvareno nema VIse mcega sto bi trebalo da se uradi".

Pitanje: Rekli ste da je Tajanstv~ni Prola~ n~lik krugu i. da d~~ge filozofije poucavaju povrata~ J~dmst::-t ~oJe Je. takode sImb.olIc~o predstavljeno krugom. Da II biste bili ljubazni d~ nam objasnite njihove osnovne teorije, saznanja i blagotvorna dejstva?

Odgovor: Taj krug se ostvaruje uspesnim praktikovanjem prvih sest postupaka (izlozenih u prvih sest poglav~ja). ~ada ~e stekJ;t~ prenatalna izvorna vitalnost, svetlos~ &enera!l~ne sile, vltaln?stl. 1 duha podize se i pojavljuje na prednjoj straru izvornog udubljenja duha (cu cjaoa izmedu i iza ociju). Ona je neopisiva j pogodno je nazvana Tao.

Ko nije upoznat s potencijalom izvornog ud_ublje~ja duha .ne m?ze da proizvede osnovnu vitalnost. Ne moze da Je proizvede ru on.aJ k~ ne zna kako funkcionisu kazan i pee. Ko ne zna kako da prikupi alhemijsku silu, ne moze da pretvori generativnu silu ~.o~novnu vitalnost i da je podigne u mozak. Ko ne zna kako da ocisti osa~ psihickih kanala, ne moze kro?: vnj~h. da vr~i kruzno kretanJ~ vitalnosti. Ko ne zna kako da SPOJI cetm pola (tj. prenatalno nebo I

t I

76

TAOISTICKA JOGA

zemlju i postnatalno sree i donji stomak), ne moze da sakupi tu osnovnu vitalnost. Ko ne zna kako da podigne pozitivnu i da spusti negativnu vatru, ne rnoze da razvije svetlost osnovne vitalnosti. Kada se ta prenatalna osnovna vitalnost sakupi da bi se vratila u svoje izvoriste, pogodno je predstaviti je krugom koji je prenatalno istinsko bice cija svetlost proizilazi iz sjedinjavanja generativne sile, vitalnosti i duha i ispoljava se s prednje strane izvornog udubljenja duha (eu cjaoa izmedu i iza ociju).

Ko poseduje takvu vitalnost, taj zivi, dok onaj ko je gubi umire.

Jer, ljudsko tela obavija vitalnost, koja pak sadrzi duh. Zbog toga, kada (vitalni) dah napusti tela covek umire, a kada se vitalnost raspe njegov duh, u nedostatku oslonea, postace utvara .

Krug (odnosno Tajanstveni Prolaz) se ostvaruje uspesnom primenom sedmog po stupka (izlozenog u ovom poglavlju), koji se sastoji od sakupljanja osnovne vitalnosti u eilju zaddavanja u eentru (izmedu i iza ociju) i spoznaje i ostvarenja jedinstva (svega). Ko uspe u sakupljanju ugledace kako se svetlost (sustinskog) bica pojavljuje i potom razilazi. Usled njegovog uspesnog praktikovanja metoda udruzivanja sunea i meseea, kao i podizanja vitalnosti do prednje strane izvornog udubljenja duha, ta svetlost ce se ponovo pojaviti i tokom vremena ce se jos jednom rasprsiti. Videce je kako se ponovo pojavljuje jednako cista i besprekorna kao i ranije, ali kako on ne uspeva da je prikupi i zadrzi, ona ce mu ponovo umaci. Otuda je nece osvojiti i zato ce dopustiti da ustrojstvo Kreativnosti nestane bez postizanja ikakvih rezuItata, sto je zaista vredno zaljenja.

Medutim, ukoliko sjedini element metala (muski) sa elementom drveta (zenskim) i sunee s meseeom na jednom mestu privlaceci zenice jednu drugoj u razrokom gledanju, i ukoliko ih zatim usredsredi i pogleda unutra, ugledace svetIost istinske vitalnosti kako se pojavljuje (izmedu njegovih ociju) s prednje strane njegovog izvornog udubljenja duha koji ce je potom zadrzati da bi onemogucio njeno bekstvo; i sto duze bude zadrzana, bice sve blistavija. Kada postane ustaljena, ona obelodanjuje uspesno ujedinjenje zmaja i tigra (tj. zenskog i muskog vitalnog daha). Kada su sree i donji stomak povezani, nebo i zemlja su u savrsenoj harmoniji; a kada se zmaj i tigar "pare", pozitivan i negativan element zemlje se ujedinjuju, dovodeci na taj nacin cetiri simbola (zu hsiang, tj. prenatalno nebo i zemlju i postnatalno sree i donji trbuh) u sredisnje

77

TAOISTICKA JOGA

udubljenje (cung kung, odnosno solarni pleksus) da bi se proizvela makrokosmicka alhemijska sila. Knjiga Promene to naziva generativnim J'llama neba izemijepomocu kojih se sve stvari iznova stvaraju bez prekida.

Seksualno sjedinjavanje muskarca i zene stvara potomstvo radi produzenja ljudskog roda. Sjedinjavanje pozitivnih i negativnih sila neba i zemlje stvara bezbroj stvari. Alhemija proizvodi makrokosmicku silu posredstvom opstenja pozitivnogjanga i negativnogjina.

Ukoliko se makrokosmicka alhemijska sila sakupi dok je jos nezrela, rasprsice se i ne postoji nacin da se to spreci, ali ukoliko je ucenik dobio uputstva od iskusnog ucitelja i poznaje pravilan metod, on je u stanju da je prikupi i zadrzi u kazanu (u donjem trbuhu), kako bi proizveo zlatninektar.

Pi/anje: Sta je makrokosmicka alhemijska sila i kako ona moze da se pretvori u zlatni nektar i da ovog vrati u kazan (u donjem trbuhu)?

Odgovor: Makrokosmicka alhemijska sila je savez unutrasnje i spoljasnje alhemijske sile koji siri svetlost Stvarnosti. Nektar (odnosno sveza rosa, kan lu) proizvodi se u velikoj kolicini posle mesanja cetiri simbola (prenatalnog neba i zemlje i postnatalnog srca i donjeg stomaka) i sjedinjavanja sunca sa mesecom (pozitivnog janga sa negativnim jinom). Onaj ko zna kako da ga prikupi dobice zlatni nektar, ali onaj ko to ne zna dobice iskljucivo onaj beli (cistu pljuvacku). Ukoliko je nektar nedovoljno zreo, svetlost je zamucena i nepostojana u cung kung udubljenju (solarnom pleksusu). Taj krug svetlosti se pojavljuje u stanju potpunog mirovanja, ali ukoliko se povecava i potom nestane, iIi ako se smanjuje, cepa na tri dela, ili izgleda kao mlad mesec, sve to pokazuje da generativna sila i vitalnost jos nisu obilne. Medutim, ukoliko se svetlost iznenadno podize i spusta tako brzo da 06 to ne mogu da prate, neodlozno je da se smesta prikupi vitalnost i da se svetlosni krug vrati u telo. Zatim, posto su mu se srce i intelekt umirili, prakticar treba da koluta ocima od A do D, G, J i natrag do A, kao sto je prikazano":

/G(3),

J (4) oa 0(2) 'Aw/'

78

TAOISTICKA JOGA

Posle kolutanja ocirna, prakticar treba da ih zatvori i, posto su mu t~da usta pu?a zlatnog nektara, treba da se u celosti usredsredi na vlt.alnost koju Je upravo naveo na kruzno kretanje (kao sto je prikazano), vodec~ je nanize (djen rnoom, odnosno kanalom funkcIJe), prac~n~ zla~mm ne~tarom, u udu~ljen~e vita~osti (ispod pupka). To Je vracanje vitalnosti u kazan da bi u njemu bila zapecacena.

~osto je zlatni nektar p.~ogutan u jedn?m gutljaju koji glasno ?dJekne u s!oma~~, praktl.car treba ~a I?nv_uce zenice ociju blizu ~ednu drugoj da bi ih ~sme~1O na udublJenJe vitalnosti (donji tan tien ispod pupka) !l~ duzi pe~lOd kako bi ~e ~vetlost koja se izgubila to~om ?ot.adasnJeg sedenja po novo pojavila. Tako izgleda metod prikupljanja prenatalne osnovne vitalnosti.

Cang Cu Jang je rekao: "Posto su se bice i zivot vratili u vasionu nema razloga da prakticar ne uspe u proizvodnji zlatnog eliksira (Ci~ tana)."

Patrijarh Lu Cu je rekao: "Sjedinjavanje bica i zivota je temelj Taoa, a uskladenost pet elemenata (metala drveta vode vatre i

zemlje) stvara eliksir besmrtnosti". ' , ,

Moj uCitelj. Liao Kung je r~ka?: "Bi~e i zivo; ne mogu da se oplemene z~)edan dan; zato pozunte da ih dopremite u tela i da ih u njernu zadrzite."

Moj br~t.Ku.ei I Cu jev~ekao: "SakuI?i~e pre~~talnu vitalnost koja se POJ~v~uJe (l~me~~ OCIJU) ~a prednjoj stram izvornog udubljenja duha I kolutajte ocima da je odvedete u donji tan tien (ispod pupka)".

. S~n!. Cu je rekao: "Covek ima dv~ t~.la, ~izicko koje je materijalno ~ oplplJIvo,.I duhov~o koje je nedodirljivo 1 nedokucivo. Fizicko tela J~ ono koje nam Je dat~ od r?di!elja, a duhovno je prenatalna vltalno~t s!Vorena P?mocu prvih sest metoda prakse (prvih sest pog~avIJa) I pre?stavlJa n~~e sustinsko bice. Tajanstveni Prolaz, koji VOdI.od B.eskraJnog (vu ~IJa).?o VrhovnogKrajnjep Cilja (tai cija), otkriva ta] krug (svetlosti) kOJIJe ispoljenje istinske prirode osobe".

.Uce~ik treba da zapocne svoju obuku sa istinskom prirodom kako bi razvI~ nebe_sko (makrokosmicko) telo, tako da njegov autenticni duh moze .da .Izade IZ njegovog srca. Jer, telesni sklop se oslanja na du~ .da bi b_I? oslo~oden od propadanja, a duh se oslanja na (sustmsko) bice da bi mogao da se odupre smrti. Prema tome sada znamo da ta istinska priroda sadrzi u sebi i (sustinsko) bice i (vecni)

79

TAOISTICKA JOGA

zivot, a simbolicno je prikazana krugom koji predstavlja njenu nematerijalnu sadrzinu, oslobodenju od propadanja, koja je njeno duhovno telo; a znamo i to da su svi materijalni oblici podlozni unistenju.

Dakle, tajna se krije u prenatalnoj pozitivnoj vitalnosti koja je postojalapre neba, zemlje i svih stvari koje su nastale; ona je savrsena, blistava, bez primesa i cista; nista je ne zaklanja i imuna je na sva moguca zagadivanja. Ona je taj krug (svetlosti) koji se pojavIjuje pred ocima, i koji je istinska priroda otkrivena pomocu oplemenjivanja bica i zivota.

Pitonje: Da Ii je taj krug covekov istinski Iik pre nego sto se rodio; (ako je tako) kakvi su njegovi izgled i oblik?

Odgovor: Taj krug se ispoljava usled savesnog odgajanja (sustinskog) bica i (vecnog) zivota. Marljiv prakticar ce garantovano ostvariti svetlost vitalnosti koja je crvena i pokazuje kao krv crveni (lazni) Tajanstveni Prolaz, a kada je bela pokazuje zbiljski prolaz kojem nema pocetka ni kraja, nije promenljiv i ne moze se preoblikovati, i niti je postojeci, ni nepostojeci; nije ni okrugao, ni cetvrtast, nije ni prekomeran, ni manjkav, ne povecava se, niti se smanjuje, ne dolazi, niti odlazi, nije ni stvoren, ni unisten, ni unutra, ni spolja, ni zut, ni crven, ni beo, ni play, i nema ni zvuka, ni mirisa; izgleda kao stvaran, a ipak je nestvaran, cini se da je mrtav, a ipak je ziv. Funkcionise u aktivnosti, a kada je neaktivan sakriven je. Za njega nema utvrdenog vremena kada dolazi i odlazi, a njegova boravista ne mogu se otkriti. On je od nezapamcenih vremena postojao izmedu neba i zemlje, bivajuci srz svih stvari i uzrok ponovnog radanja i preobrazaja. Nebo, zemlja i sve stvari mogu njemu da zahvale za svoje postojanje, a onaj ko poznaje ovaj krug moze da pre pozna svoj prvobitni lik pre nego sto mu je od roditeIja bilo podareno telo.

Pitonje: U poglavlju 4 je izlozeno kruzenje (vitalnosti) kroz cetiri glavne tacke, od A do D, G i J; u poglavlju 6 je rastumacen uspon pozitivne i silazak negativne vatre kao i kruzenje (vitalnosti) kroz cetiri glavne tacke A, D, G i J; a poglavlje 7 ponovo izlaze kruzenje (vitalnosti) kroz cetiri glavne tacke A, D, G i J. Zaista sam zbunjen i molim vas da me prosvetite.

80

TAOISTICKA JOGA

OdgOlYJr.·~: tri metode ~?lut~nja ocima.imaju !azlicite svrhe: (a) rnakrokosmicko oplemenjivanje generativne sile, (b) mikrokosmicko preciscavanje vitalnosti i (c) prikupljanje vitalnosti da bi se ojacao duh. Sve tri teze ka oplemenjivanju generativne sile vital-

nosti i duha. '

(a) ~a~okosmi~~o opl.emenjivanje generativne sile ima za cilj sakuplJ.anJe alhemijske sile za vreme (razlicitih) faza sirenja i krl!z~n)a vatre (~ mikrok?smic~oj orbit~ kao sto je ranije objasnjeno). Da bi se alhemijska sila sakupila, prakticar treba da koluta ocima koje predstavljaju sunce i mesec. To se poredi sa suncevom putanjom od 365 3 stepeni; otuda makrokozam (vasiona).

Kada gen~rativna i vitalna sila pocnu da vibriraju, prakticar treba da k?luta .06ma o~ ~ preko D, d~ F ,(videti ~ll!st~aciju ~ ~ poglavlju 2), da bi podigao pozitrvnu vatru koja ce pokriti tndeset 1 sest stepeni u sest faza ili ukupno 216 stepeni, a zatim treba da od G preko J, do L spusta njen negativni antipod koji ce obuhvatiti dvadeset i cetiri stepena u sest faza iIi ukupno 144 stepena.

Prema tome, svaki kombinovani uspon i silazak vatre obuhvata 360 ~tepeni sa ~~stojimva u 1? i J, rad~ ciscenja i preciscavanja. Razhka od pet 1 jedna cetvrtma step em se prostire izmedu cetiri g~avne tac~e A, D, G i J zb<;>g mikrokosmickog kruzenja s povremerum zastojima, dok medutim sunce i mesec nastavljaju da beskonacno kruze na nebu.

Kolutanje ocima da ~i se pr~ku~ila alhemij~ka sila i podizanje blagog povetarca (reguhsano disanje), pokazuju da se duh i vitalnost krecu zajedno.

.U "'!'an Cingu'' pise: "Duhje pobuden kolutanjem ociju a vitalnost disanjem koje pokrece generativnu i vitalnu silu".

To je makrokosmicko oplemenjivanje generativne sile, ali ukoliko su Ciscenje i preciscavanje izostavljeni generativna i vitalna sila se mesaju jedna sa drugom i ne mogu da se razdvoje (u alhemijske svrhe).

(b). Mikrokosmicko oplemenjivanje vitalnosti izlozeno je u poglavlJl! 6. Metoda se sastoji od kolutanja ocima po devet puta u svakoj ?d cetir~ faze (o~;A do D, G i J) iIi trideset sest put a ukupno, kako bi se _podlgla pozI~lvna vatra u svrhu zatvaranja Tajanstvenog Prolaza (pi kuan), a zatim od kolutanja ocima po sest puta u svakoj

81

TAOISTICKA JOGA

od cetiri faze (od G do D, A i J) iIi dvadeset .eetir~ put a ukupno da bi se spustila negativn~ vatra u svrh~ o!".aranJa TaJvanstvenog ~rolaz~ (kai kuan). Ti okreti prolaze kroz ~etm g~avne t~cke A, D, G I J r~dl pretvaranja vee sabrane gener~tIV.ne sIle. u .vltalnost .. Me~utlm, ukoliko su ciscenje i preciscavanje izostavljeni, generatrvna sila ne moze u potpunosti da se pretvori u vitalnost.

(c) avo pog~avlje izla~e metodu ~a~up'lja~ja pre~at~l.ne o~~ovn~ vitalnosti da bi se okrepio duh, spajajuci pn tome cetm pozitrvna I negativna principa (zu ko jin jang) kako .bi se p:oizyel~ makrokosmicka alhemijska sila. Kada se svetlost vI.talnostl pOJaVl, <:ma po~azuje formiranje te sile; a njeno jedva pnmetno delovanje otkriva prisustvo duha.

Prakticar treba da zadrzi duh i vitalnost zajedno u prednjem delu izvornog udubljenja duh~ (cu Cia.oa izmedu ~ ~.a o.Ciju) kak? bi se sv~ troje (generativna siIa, vitalnost I d~h) udruzili ~ jednu .ceh~u. Da bi to postigao, on prvo treba da ~hladl duh ka~o blpa vratl~ u lskon~k~ pomrcinu sve dok ovaj u stanju potpune rmrnoce ne pocne da SIJ~ I dok ne obasja celokupan prazan'prosto~; a. ta?a treba d~.se za~rzl.u centru (izmedu i iza ociju) da bi ostvano jedinstvo u cilju vracanja izvoru.

Bez obzira na to sto je istrajao u centru da bi ostvario to jedinstvo, svetlost duha jos je mlada i nepostojana i moguce je da pokaze sklonost da se povuce iii da se promeni, u kojem slueaju pra~tie~~ treba da koluta ocima od A do D, G i J i natrag do A (tj. kroz cetm glavne tacke mikrokosmiek~ orbit~), usre?sredi~si se na odvodenje vitalnosti natrag u udubljenje donjeg tan tiena (ispod pupka). Kada se vitaInost vrati svome izvoru, zivot je bezgranican, To je preobrazenje osnovne vitalnosti da bi se okrepio duh koji je "moj" duh nikakvog duha (tj. neizreciv).

Zbog toga je moj ucitelj Lia? Kung ~~kao: ,"~osto se .z~aj i tigar "spare" a sunce i me sec se udruze, stvonce se tajanstveni biser usred stanja neodredenosti, tj. nerazlikovanja".

Moj stariji brat Kuei I co je rekao: "Kada s~ pozitivni i negativni (princip) ujedine da se vr~te u centar jTaJ.anstvenog Prola~a), ukoliko je vitalnos! ~ezrela.l s~l?na rasp:s.I~anJu! tre.b.a da ok!.ecete suncani disk (da bl Je nadzirali I zaustavili) . (Videti ilustraciju 5 u poglavlju 6)

82

TAOISTICKA JOGA

To je one 0 cemu "Cin Hsien Ding Lun" govori kada se bavi "rizikom prepunim opasnosti": 'Ukoliko prakticar ne nastavi sa praviInom koncentracijom, propustice priliku da ostvari (goreopisano) "sparivanje i sjedinjenje"'. I dodaje: "Ukoliko je urn zaista usmeren na prikupljanje i sjedinjenje, osnovna vitalnost bice stabilna i nece se rasuti; ona ce tada potpomoci alhemijsku plodnost koja je posIedica odgajanja (sustinskog) bica i (vecnog) zivota''.

Ovaj sedmi korak se razmatra u "Hsin Jin Cingu" koji navodi:

"Metoda upotrebIjavanja tri komponente alhemijske sile (tj. generativne sile, vitalnosti i duha), sastoji se od upravIjanja prve dye u trecu radi njenog osnazenja",

Zbog toga Liu Hua Jang kaze: "Dugotrajna praksa razvice generativnu silu i dovesti je do sazrevanja da bi je pretvoriIa u zivotnu snagu (vitalnost), jer generativna siIa je sarno nezrela vitalnost". On isto tako kaze: "Generativna siIa i vitalnost su nerazdvojne. Sarno pouzdano razumevanje ujedinjenja sunca i meseca rnoze da dove de do istinskog postignuca."

Pitanje: Rekli ste da prvih sest postupaka (prvih sest pogIavlja) pripomazu potpunom razvoju pozitivnog duha kao sto je to obelodanjeno svetloscu vitalnosti koja se naziva Tajanstveni Prolaz, pozitivni duh iIi prvobitni lik. Uprkos mnogim njegovim nazivima, to je sarno blistavi krug iIi svetIosna Iopta (ranije pomenuta). Premda sam tek nedavno poceo da se obucavam, ostvario sam tu blistavu belu svetlost posIe prvog postupka; da Ii je to istinska priroda posto je otkrivena uz pomoc Tajanstvenog ProIaza?

Odgovor: Vi ste predocili sarno negativni duh koji se pojavIjaje tokom uvodnog postupka u obuci. Kada zatvorite oci i ugIedate belu svetIost pred sobom, to je negativni duh koji je apsoIutno beskoristan. Praktikujuci svih sest prvih postupaka prikupicete spoljasnju i unutrasnju alhemijsku silu i na taj nacin obnovicete generativnu silu da biste okrepili mozak kako bi pozitivni duh mogao da se ispolji. Tako videna svetlost vitaInosti dok su yam oci otvorene, jeste Tajanstveni Prolaz koji otkriva istinsku prirodu ostvarenu odgajanjem (sustinskog) bica i (vecnog) zivota, koja predstavlja tajnu alhemije.

83

TAOISTICKA JOGA

Ukoliko pogresno tragate za negativnim duhom zatvarajuci oci da biste posmatrali (relativnu) besadrzajnost praznine, to ce voditi ka oblasti radanja i smrti, koja se nalazi na periferiji svesti; u tom slucaju necete, sve do smrti, nista postici. Ali, ukoliko sledite prvih sest postupaka da sakupite alhemijsku silu u skladu sa doktrinom odgajanja (sustinskog) bica i (vecnog) zivota, ostvaricete pozitivni duh sto je posledica meditacije na prazninu koja nije bez sadrzaja (tj. apsolutna je) i nalazi se s one strane radanja i smrti. Tako stvoreni duh je i s one strane samog duha, posto svetlost (sustinskog) bica potice iz neuslovljenog (vu cija), koje se manifestuje kada vam tela obiluje prenatalnom generativnom silom, a nestaje kada je ova oskudna. Prisustvo te svetlosti (sustinskog) bica vodi ka zivotu, dok njeno odsustvo uzrokuje smrt. Odgajanje bica i zivota dovodi do ostvarenja te svetlosti prenatalne vitalnosti, dok se proizvodnja postnatalnog negativnog duha okoncava sa samosvescu,

84

8 PONlRANJE DUHA U DUPWU DONJEG TAN TIENA

Ova metoda se sastoji od dovodenja u udubljenje vitalnosti (ispod pupka) pozitivnog duha koji je prikupljen u prednjem delu svoga izvornog udubljenja (cu cjaoa izmedu i iza ociju), i naziva se poniranje duha u srediste donjeg tan tiena. To srediste (ispod pupka) ima spoljnu i unutrasnju celiju; spoljna celija je izvor pozitivnog i negativnog principa, boraviste (vitalnog) daha, izvor disanja zametka, i aparat udisanja i izdisanja; unutrasnja celija je mesto u kojem se stvara zametak Taoa i u kojem boravi (vitalni) dah, a takode i dom spokojstva i vedrine. Kada unutrasnji (vitalni) dah u svome kretanju kroz telo ne odlazi vise od srca, ni nize od donjeg stomaka, on postaje istinski (ili uravnotezeni, postojani vitalni) dah, koji ce u svoje vreme uti u pomenutu duplju (ispod pupka da bi se tu zadrzao), izazivajuci neocekivano ispoljavanje sus tog spokojstva.

Svrha prethodnog sedmog postupka (poglavlje 7) u praktikovanju alhemije jeste nalik snabdevanju nerotkinje svime sto joj je potrebno da bi postala sposobna da rodi dete. Na taj nacin steceno istinsko seme (zametak) potice od naviknutog uzdrzavanja od ljutnje i strasti, tihe meditacije i smirivanja uma, sto vodi ka razaranju smrtnoga srca (uma) i vaskrsnucu Tao (besmrtnog) srca (uma). Jer, smrt ovozemaljskog srca otkriva mesecinu (sustinskog) bica koja je stalno skrivena pometnjom strasti, sve dok je smrtnome umu dozvoljeno da postoji.

Ucenik, probuden za obucavanje, treba da nastoji da obuzda svoje srce (dom vatre), tako sto ce dovesti svoj urn u oblast koncentracije kako bi ga utisao i odvojio od culnih podataka. Kada urn prestane da

TAOISTICKA JOGA

tumara napolju, samosvest ce se rastvoriti, ~ pet agregata .bice ispraznjeni od svega spoljasnjeg, p~ ~e se d~h i zivotna snaga pnbrati i ostati unutra i vise nece razilaziti napolje.

Telo je boraviste (vitalnog) daha, a srce (c_lom vatre »)e hram ~uha.

Ukoliko je vitalnost presecena, duh gubi oslo~~c I n~ moze ~a ostane u srcu ni za trenutak. Shodno tome, prakticar kOJI raspolaze dobrim zdravljem osetice kako ':11u vital.ni ?ah vib~i.ra u .telu p~sl~ dugotrajne meditativne prakse~ ~ na kraJu. ~e opaz!tI, svoj prvo?~tm lik koji predstavlja svetlost (sustmskog) b~ca. Os~cac~ se neObICn? ugodno, i usredsredujuci se na duh da bi SakUpI? VItaln?st kul~I~ visace usled toga (vecni) zivot; tek tada ce biti postignut CII] kultivisanja (vecnog) zivota.

On treba da ceka dok svetlost ne postane crvena i ne zatreperi i da tada bez odlaganja prikupi prenatalnu vitalnost ~~ja je prinu?e~a da se rasturi ukoliko se ne cuva u hladnom skladistu u udubljenju donjeg tan tiena (ispod pupka).

Taj metod hladnog skladistenja se sastoj! od odvodenja. sv~tlosti prenatalnog pozitivnog duha iz njegovog izvornog ud~?IJenJa (~u cjaoa izmedu i iza ociju) u donji trbuh ~~ glasan zvuk kOJI potvrduJv~ da je dostignuto dno toga centra. P.raktlcar t~?a treb.a day 0Ia:ene 0vCI prema unutra da bi se usre?S~edIO na donJ~ t.an tien sto Je duze moguce, sve dok ne zatrepen njegova ~nutrasnJa toplota. Tada tre~ ba da zamisli da je ta vitalnost podignuta u. srce (dom ya.tre) I spustena u donji stomak ( dom vode) uz nepreki?ne uspone I sIl~ske (kroz cung mo, odnosno potisni kanal) sve dok iznenada ne skl~zn~ u udubljenje vitalnosti (ispod pupka); to se zove ''ulaZr;K ~ udubijen;e unuiar udubijenja "i predstavlja stvarno 'Po_novno ulaz:en;e_ u zame/aK rudi Krajn;e Krealivnosh"~ sto je posledica povezivanja srca sa stomakom.

Kada covek cvrsto spava, element vatre u duhu silazi da sprzi, element vode u donjem stomaku koji ce biti pn~t_voren u paru .s~o ce s~ podici uvis povezujuci srce i do~ji stomak .. <;I~ se pr?bUv~I I otvon oCi duh se vraca svome organu VIda rastavljajuci na taj nacm srce od do~jeg stomaka, i oni se nece ponovo udruziti makar g~adova~ nedelju dana. Zbog cega? Zbog i~crpljen<?s~i pren?talne vI~alno~t! ciji je izvor snabdevanja bio prekinut. TaJ covek ce onda izgubiti mogucnost da odrzi zivot.

86

TAOISTICKA JOGA

Pi/anje: Ne razumem metod hladenja duha u udubljenju vitalnosti (ispod pupka). Hocete Ii molim vas da ga detaljno objasnite?

Odgovor.·To je ucvrscujuci metod koji se sastoji od povlacenja vida i sluha da bi se srce ispraznilo (od culnih podataka) kako bi se duh ohladio i tako se sakupila vitalnost sto ce tada prestati da se odliva. Sarno svakodnevnom praksom zadrzavanja u centru vitalnosti (ispod pupka) da bi se ostvarilo jedinstvo (svih stvari) moze se postici sjedinjavanje srca i donjeg trbuha u stanju (mentalnog) mirovanja. To ni u korn slucaju ne mogu da ostvare svetovni ljudi u svome spavanju.

Razmotrimo sada ljudsko telo. Uobicajeno odlivanje vitalnosti kroz udubljenje nebeskog jezera (tien ciha) u us tim a moze se zaustaviti podizanjem jezika tako da dodiruje nepce (da bi se napravio most kako bi vitalnost mogla da potece u grlo i grudi pre vracanja kroz djen mo kanal u svoj centar ispod pupka). Medutim, znatno vise vitalnosti istice kroz genitalni izlaz, nego kroz nebesko jezerce i to, ukoliko se ne spreci, moze da upropasti cak i cedne mladice,

Zato vitalnost koja se redovno gubi na taj nacin treba da bude nadoknadena alhemijskim sredstvima kako bi mogla da bude vracena svome izvoru da bi obnovila (vecni) zivot i tako odrzala telo. Otada nastupa "beskrajni zivot'', medutim ukoliko vitalnost nije ocuvana i nastavi Ii se praznjenje generativne sile, prakticar ce ostati smrtan kao i svi ljudi odani uzicima ovoga sveta, jer ukoliko duh luta napolju, vitalnost ce se rasturiti da postane generativna sila cija iscrpenost dovodi do smrti.

Covek zivi i umire zbog svoga tela. To telo nastaje usled zenine trudnoce koja je posledica sjedinjavanja njene generativne sile sa generativnom silom muskarca kroz smrtnu kapiju u njihovim telima. Pre nego sto se presece pupcana vrpca, (sustinsko) bice i (vecni) zivot su nerazdvojni: to stanje se naziva prenatalnim. avo telo je smrtno usled postnatalnog stanja bica i zivota koji vise nisu udruzeni nego su razdvojeni, i stoga postaju nepovezani.

Kada dete poraste, ono trazi suprotni pol i prepusta se seksualnim zeljama i tako trosi sve sto je preostalo od njegovog prenatalnog pozitivnog principa u njegovom pozittpnom stanju. Ubuduce on mora da se oslanja na hranu i pice da bi pribavio pozitivni princip u njegovom negalivnom stanju i tako nadoknadio manjak. Posto ne

87

TAOISTICKA JOGA

uvida vaznost bica i zivota, odaje se svim vr~tama n~umereno~ti i taj pozitivni princip u svome negativnoym stanju postaje n~~ovoIJan da podrzi njegov zivot. Kako onda moze da umakne sm~tl. .

Prema tome, treba da znamo da je radanje tela praceno nJegovom smrcu. Dakle, da bi se izbegla smrtnost, sam~ostva~e.n duh t~:b~ opet da ude u zametak da bi jos jednom stvono (sustinsko) bice 1

(vecni) zivot. . .

Metoda se u pocetku sastoji ?d. pribiranja duha da v bi b~o sproveden u udubljenje vitalnosti (ispod pupka), usled. cega ce vitalnost okruziti duh dok se - kada za~ladayot~una ~mIre.nost - oboje ne sakupe i spoje u jednu cehn~ sto ce s~hznutl u to udubljenje u kojem ce ostati u neuznemIreI_1:om stanju l?oz~~~om kao besmrtni (Tao) zametak. Taj zam~ta~ nIj~ o.n~J pra~1 kOJI una izgled i oblik; to je beste1esno [spoljenje sJe?lllJenosti duha ~~

it I y, Za razliku od obicnog fetusa, on ruje rezultat strasti 1

VI a noscu. d krvi . ostane

liubavi Onaj ko zeli da njegovo telo 0 1 I mesa p ..

6esmrtno jeste poput nekoga ko trlja ciglu da od nje napravi Jasno

ogledalo, sto je nemoguce.

Pzkmje: Taoisticko ucenje kao da stavlj~ veci ~ag~asak ?~ odgajanje (vecnog) zivota i pri tome zapostavlJa odgajanje (sustinskog) bica Jedino se prvo poglavlje bavi ''ucvdcenjem duha u :z;egov_o_m izvo~om udub/jenju (izmedu i iza ociju)", st?, se odnosi na bice. Zbog cega se ucenje vise bavi zivotom, nego bicem?

Odgovor: Poglavlje 1 bavi se ''ucvrScenjem duhc: u Iljegovom isvor-

IIdllbljelljll" zato sto su covekovo telo, duh, llltel~kt, beste~e.sna (~:n) i telesna (po) dusa, svi negativni Gin) _i povinuju se ponv~m~ srca. Kada je srce mirno, takvi su i njih pet, all k~?a se ono UZ~Udl S~l se oni takode uzbude. Samorealizacija se ~astoJl ?,d pre.ob:azavanJa tog ljudskog srca u besmrtno srce; otuda lzr~~~: ?dgaJan]e ~rca ~a bi se odrzalo (sustinsko) bice." Mudro osmlslJe.t;l ~eto? o~uvanJa bica ne odlazi izvan puteva tu mo (kontrohsuceg) 1 djen mo

(funkcionisuceg) kanala. . .

Ukoliko u vasoj svakodnevnoj meditaciji ne mozete =. u~mte srce u cilju ucvrscenja duha u njegovom izvornon: udubljenju (u centru mozga izmedu i iza ociju), treba da se Oslo~llte n~ delovanje peci i kazana i na kanale kontrole i funkcije, kako bi mogli da zausta-

88

TAOISTICKA JOGA

vite misaoni proces. Ukoliko uspete da se zadrzite u tom udubljenju odmah cete ostvariti stanje spokojstva; ali ukoliko ne uspete u tome, razlog lezi iskljucivo u vasoj lenjosti i nemaru.

Svih osam (psihickih) kanala su cisti u prenatalnom stanju, ali prenatalna vitalnost biva veoma umanjena kada covek upadne u postnatalno stanje (tj. kada se odsece pupcana vrpca). Zbog toga je vazno da se prouci pogIavIje 3 i primeni njegovo ucenje u ciIju odrzavanja svih psihickih kanala cistima, kako bi zivotna snag a i krv neometano kruzili telom i pri tome unistili sva oboIjenja.

Ukoliko ne praktikujete meditaciju nikada necete postici taj izvanredni rezultat. Kada je genitalni organ pobuden i stoji uspravno za vreme meditacije, treba da primenite metod izlozen u pogIavlju 4, jer kada ste dobro upoznati sa unutrasnjim mehanizmom, bicete sposobni da pretvorite generativnu silu u vitalnost.

Ukoliko ni posle dugotrajnog sedenja ne uspevate da osetite pobudenost genitalnog organa, onda mora da sa unutrasnjim organima nije sve kako treba. Tada proucavajte poglavlje 5 i primenjujete njegovo ucenje da bi se otarasili svih unutrasnjih uzroka oboljenja.

Kada se pozitivni princip ispolji pretvarajuci pri tome generativnu silu u vitalnost, ukoliko niste upoznati sa ucenjern iz pogIavlja 6 i ne mozete da izbegnete propratne opasnosti, vitalnost ce se opet pretvoriti u generativnu silu. U tom slucaju treba da primenite podizanje pozitivne i spustanje negativne vatre, da bi vitalnost pretvarali u duh sve dok se pred varna ne pojavi svetlost (sustinskog) bica; tek tad a mozete da polozite temeIj besmrtnosti. Medutim, ukoliko nemiri i misli nastave da se pojavljuju i ukoliko vase srce (dom vatre) nije umireno, duh ce odlutati napolje a (vitaIni) dah ce se rasprsiti; tako polozen temelj bice razoren.

Zbog toga je od izuzetnog znacaja da napustite sve misli kako biste ponovo uspostavili temelj koji ste stekli, i da proucite poglavlje 7 sto uci povratku duha u prazninu; jedino tada rnozete da izbegnete rizik od vracanja duha u stanje vitalnosti.

Ovo i prethodno poglavlje su veoma tesno povezani, i ucenik koji je uspesno primenio njihove pouke, stupice na besmrtnu stazu.

89

T AOISTICKA JOGA

Besmrtnost se stice posle uspesnog odgajanja (sustinskog) bica; to je razlog zbog kojeg u poglavlju .1 pocinjemo ,.sa I?oueava~j~m koncentracije na izvorno udubljenje duha (cu ciao izmedu I lZ~ ociju). Jer, onaj ko uspe u odgajanju bica, moze da se nada I ostvarenju (vecnog) zivota.

Pilanje: Na sta mislite pod spajanjem muskeg elementa metala sa zenskim elementom drveta?

OdgoJlor.· Muski element metala je sunce, a zenski.ele~ent ?rveta je mesec. Posto je cove~.dospeo u postna.ta~no stanje (tj .. rodio se), on gubi moe koncentracije; zbog t<?ga s~ III nJ~.govo su~ce .1 ~esec. n~ ujedinjuju. Ukoliko shvati dubo~ s!lllsao nJIhovo.g sjedinjavanja I koncentrise se na zmajevo udubljenje (lung kung ispod pupka) sve dok se oni ne ujedine, istinska vitalnost sarna ce se ispoljiti.

Udubljenje zmaja (donji tan tien ispod pupka) predstavlja sediste elementa vode i sadrzi izvornu vitalnu silu. Srce je sediste elementa vatre i sadrzi izvorni duh. Metod se sastoji od usredsredivanja na donji trbuh ispod pupka, ci~~ se e~ement v~tre ~ duhu usmerava nanize u severna more (donji tan tien) u kojern ce element vode, posto je sprzen, hlapiti i postati para sto se podize uvis.

Potapanje vatre u vodu uzrokuje nji.hov<? "spariva?je'j ~ posle~_ic,~o stanje se zove 'vatm i ~oda II pOj~ojamJl.raJl)'JO!eZI (SUI huo Cl v cI). Ukoliko spoljno sunce 1 mes~c ne IzmesaJu .svoJa s~etla, unutrasnJa voda i vatra ne "sparuju" se 1 prenatalna IStl!1ska vltalnos~ ne moze da se ispolji. Ukoliko su one prepustene sebi da slede svoju p~stna: talnu putanju, element vatre ~~tace s~v, a element vode, vlaz~!~, 1 prvi ce se vinuti uvis, a POt0!1JI kretati ~~dole, v tako da ce OtlCl,U suprotnim smerovima. U~ohko .~oda .1llJe sprzena va~rom, ne~e hlapiti da posta!le p~ra k?Ja s~v dize UVl.S. ~o Je ~ep~st~J't~o st~we vode i vatre, koje prikazuje pnca 0 pastiru 1 tkalji u Nei Cmgu .

Vatra je vrela i dize se uvis; simbolicno je predstavljena devojkom koja naporno danonocno tka, ~ moze d~ se poredi sa srcem (sedistem vatre) koje Je nepostojano, od~lJa da sev o~ane ovo~e: maljskih privrZenosti i podlozno je beskraJnom kruzenju radanja I umiranja. Voda je mokra i tece nan!ze: si~bo!ic~o i.e preds!avljena pastirom koji bez predaha ore zernlju, 1 ohc,enJ.e Je ~TltalnostI kOJ.a se lako rasipa; a kada se ona iscrpe, on nece imati vremena III da okrene glavu (da razmisli 0 sebi).

90

TAOISTICKA JOGA

Taoisticka alhemija koristi (planetarna) znamenja na nebu da nas po~ei metodu priprem~nja .eli~sira besm.rtnosti pomocu analogija koje su veoma dalekovide I rusu namenjene varanju (iIi povredivanju) drugih ljudi.

Hsu Cing J ang kaze: "Ukoliko makrokosmicki eliksir besmrtnosti n~je proizveden pomocu mesanja svetlosti sunca i meseca, i spajanjem neba sa zemljom, sta onda moze da ga stvori?" Toliko 0 cudesnom udruzivanju elemenata metala i drveta.

Pitanje: Da Ii biste mi razjasnili razlicite stepene oplemenjivanja u toku mikrokosmickog kruzenja?

OdgoJlor.· Mikrokosmicka orbita se jos zove i tocak zakona. Vetar i vatra se koriste da vode vitalnost kroz (psihicke) kanale kontrole (tu mo u kicmenom stubu) i funkcije (djen mo na prednjoj strani tela). Kada se pocne sa tom praksom, udisaj i izdisaj treba da se smenjuju da zaustave sve spoljne smetnje i uzbudenja kako bi duh i vitalnost mogli. da se:. spoje. Prakticar ce osetiti toplotu ispod pupka, i taj osecaj kasnije moze da potraje ceo dan. Zatim ce primetiti da se pozitivna vitalnost prvo podize iz baze kicme; ona ce vremenom dok se njegova praksa nastavlja, ici duz kicme i, ukoliko je njegova resenost cvrsta, prodrece kroz potiljak da dopre do temena. Tako on, ukoliko je bio poucen tajni alhemije, moze odmah da usmeri ovu pozitivnu vitalnost kroz tri kapije (u kanalu kontrole).

Jer, kada se pozitivna vitalnost ispolji, ona uvek tezi da se izgubi i rasprsi. Duh sarno privremeno moze da zadrzi vitalnost ali mu nedostaje pokretna sila disanja, tako da bez disanja vitalnost ne moze da bude sprovedena u kanale kontrole i funkcije (da bi kruzila u m~kr~kosmickoj orbiti) i naposletku ce iscuriti kroz genitalni izlaz; ~o )e ~zazvano nedostatkom pritiska koji nastaje udisanjem i izdisanjem.

Kada praktikuje alhemiju, ucenik treba da zatvori usta i da smota jezik (da bi. napravio most kao sto je ranije objasnjeno). Kada udise, postnatalni (svez) vazduh treba da ulazi kroz nosnice i grIo postupno stizuci do udubljenja donjeg tan tiena (ispod pupka); ls.tovremeno, on treba da podize koncentraciju iz smrtnog udubljenja (~ k~renu penisa) ~z kicmu, sve dok ne stigne do vrha glave. A ~ok izdise, postnatalni vazduh treba da izlazi kroz grIo i nosnice; istovremeno treba da prenese koncentraciju sa temena (kroz kanal

91

TAOISTICKA JOGA

funkcije) na tacku izmedu obrva (s prednje strane udubljenja duha), zatim iza jezika, pa niz grlo do cjang kung udubljenja (u solarnom pleksusu) i sredista vitalnosti (ispod pupka) da bi na kraju sti~ao do kapije smrtnosti (u korenu penisa), gde .treba da se zaustavi. .O~o kruzenje treba neumorno da se na~tavl s.ve dok dva udubIJ~nJ.a (sustinskog) bica (u srcu) i (vecnog) zivota (ispod pupka) ne zavibriraju, najavljujuci proizvodnju istinske vitalnosti.

Ukoliko se prakticar osvrne unazad setice se da su mu njeg<?ve prakse delovale kao besciljna okretanja tocka zakona. Jer, ukohko propusti da zgrabi pozitivnu vitalnost ona se ne moze proizvesti, pa cak i kada bi mogla na kraju bi se rasturila kroz ostale kanaIe u telu. Kada se medutim tocak zakona sam od sebe zaustavi, pracen

, ,

stanjem spokojstva, treba ga ostaviti na miru i ne prisiljavati ga da se okrece. Vitalnost tada moze da se vine u visinu odnosno penis moze da se uspravi. U tom slucaju treba prekinuti mikrokosmicko kruzenje da bi se moglo zasvirati na "svirali bez rupa" i na taj nacin proveriti da Ii je vitalnost autenticna iIi nije. Ukoliko nije, penis ce se skupiti, ali ukoliko je istinska, ostace podignut.

Patrijarh Liu Hua Jang je rekao: "Nijedno taoisticko dejstvo nije bolje od tocka zakona i nijedna linija komunikacije nije bolja od besmrtne staze. Tocak zakona je istinska vitalnost, a staza je putanja kroz kanale kontrole (tu mo) i funkcije (djen mo). Svi koji su poslusali moje reci uskoro su stigli do svoga cilja."

Sada cu ponoviti uputstva koja sam dobio od svojih ucitelja i koja mogu citaocima da budu od koristi.

Moj stariji brat Kuei I Cu je rekao: "Kada se sunce i mesec spolja udruze (tj. kada se zenice ociju priblize jedna drugoj u razrokom gledanju radi prodorne koncentracije), srce (dom vatre) i donji trbuh (dom vode) su uruara automatski pov~zani; jedino tada 'pr~natalna vitalnost moze postepeno da se razvija, Kada su funkcionisanja srca i donjeg trbuha preokrenuta, to je~t.kada je.srce spuste~o, a trbuh podignut, vremenom ce se ostvanti spokojstvo. Ukohko prakticar, u daljem toku vezbanja, umesto da kultivise (vecni) zivot, sarno zatvori oci da bi ohladio srce i na taj nacin ga odvojio od svih sest culnih organa, presecajuci time sve veze izmedu prednjih i zadnjih kao i izrnedu gornjih i donjih delova tela, kako moze da uveca prenatalnu vitalnost?" Ucenici treba da obrate paznju na sve ovo.

92

TAOISTICKAJOGA

U "Vu Cen Pienu" se navodi:

"Pre nego sto se eliksir proizvede ne idi u planinu U kojoj prednost (vitalnost) nije pronadena

ni unutra ni napolju.

Taj dragulj je prirodeno vlasnistvo u svakom coveku Ali njegovo postojanje je obicno zanemareno."

To znaci da je dragi kamen svojstven svakom coveku i prisutan u njegovom telu, i da postignuce ne zavisi jedino od tisine i mirovanja u planini.

Moj stari ucitelj Liao Kung je rekao: "Cak i ukoliko yam jos uvek nije sve sasvim jasno po pitanju neba i zemlje, sunca i meseca, srca (doma vatre) i donjeg stomaka (doma vode) i tezista (cetiri glavne tacke) (videti ilustraciju 4 u poglavlju 4), ipak mozete da sakupite svetlost onako kako je to objasnjeno u poglavlju 7 i da je dovedete u svoj donji stomak pomocu koncentracije na udubljenje donjeg tan tiena, sve dok istinska vitalnost ne pocne da vibrira i da se dize u cjang kung centar (u solarnom pleksusu) gde ce se kratko zadrzati pre povratka u donji tan tien, u kojem ce pak jos neko vreme vibrirati pre nego sto se vrati u stanje mirovanja. Ona ce neocekivano ponovo uci u udubljenje vitalnosti (ispod pupka) u kojem ce se umiriti; to je stanje apsolutnog spokojstva (ta ting) sto otkriva povezanost srca i donjeg stomaka, i usredsredenje sve cetiri glavne tacke, koje se naziva i 'postojana ravnoteza vatre i vode (sui huo ci ci)'."

Povratak zivotne snage u donji tan tien (ispod pupka), posto je duh ucvrscen u svome izvornom udubljenju (u centru mozga izmedu i iza ociju, vidi poglavlje 1), omogucice prakticaru, posle jednog dana i jedne noci mirovanja, da se nedelju dana uzdrzi od jela; a sa daijim usavrsavanjem bice u stanju da ne jede sedam nedelja. Tek tada on moze da boravi u istinskom spokojstvu i vedrini.

Divni ucitelj Tan Ci Ming je rekao: "Posle prikupljanja alhemijske sile da bi se nadoknadio gubitak generativne sile, carobna bela svetlost pojavice se u oba oka", sto znaci da se sunce (levo oko odnosno muski princip) sjedinjuje sa mesecom (desnim okom odnosno zenskim principom); tek tada se oba oka mogu usmeriti na donji trbuh u kojem se zamislja ispoljavanje be le svetlosti. PosIe

93

TAOISTICKA JOGA

nekoliko desetina dana gledanja u donji tan tien, iznenada ce se zacuti zvuk, pracen podizanjem istinske vitalnosti iz donjeg stomaka do srca (doma vatre), u kojem ce biti nepomicna, a potom ce se vratiti u donji tan tien. Ova svakodnevna vezba bez racunanja broja dana, smanjice broj udisaja i izdisaja i odvojice srce (sediste vatre) od misli i nemira dok ne ostane ni traga od tela; to je stanje dubokog spokojstva.

94

9 BESMRTNO DISANJE ILl SAMOOKRECDCITOCAKZAKONA

ffi

A

flttJ'/rad/a 7

Kana!i pete i trupa. 1 petni kana! (tung cung) od peta do mozga. 2 kana! trupa (tung ti) od donjeg stomaka do mozga.

(Za/varajuci (ho) i o/}!arajuc?" (PI) proceJ' heJ'mr/nog diran;o, podr/icy pOJ'/na/ahli wia/ni dah da J'epodiZe iz pe/a Kana/om Kon/ro/e KroZ Kr-!jiJ'/iZe u maza/; a zaron s« /cana/om JimKcije.fjJll.f/a do /mpa ((/

TAOISTICKA JOGA

do smrtn« Icapfje). Ti neprestani usponi ist/asci ce wemerzorn izazuar: vibnranje prenatalne iJ1inslce ~italnosti u dOll/em tan tien14 i ona ce .re rada pn'o podiey' Icanalom Icontrole do mozga da ramo pogura partnatalni wialni doh nadole u Icanal fimlcc[ie, Icojim ce on stie.¥" do tmpa, a zatim ce i ona ue.¥" u Icanal fonlccfje do se spusti do baze penisa Icalco bisprowla postnatalni wialni dah Icroz Icanal Icontrole natrag do mozga).

U prethodnom poglavlju smo objasnili metod hladenja duha koji se tako zove zato sto se sastoji od sakupljanja prenatalne iskonske vitalnosti u izvornom udubijenju duha (cu ciaou u centru mozga) a zatim i od njenog sprovodenja u donji tan tien (ispod pupka). Kada se vrsi ta metoda 06 treba usmeriti ka unutrasnjosti da bi se gledalo u tan tien sve dok srce i intelekt ne postanu oslobodeni od dvojnosti pojmova "ja" i "ostali" i sjedinjeni u stanju neodredenost~ i ~erazlikovanja, pri cemu izdisanje postaje jedva primetno, a udisanje se nastavlja neprekinuto, skladno i. ~irn~~. V~~me~om ~e c~ntar donjeg tan tiena (ispod pupka) zavibrirati street polje svoje ~eJs~~nosti od srca do donjeg stomaka. Posle mnogo vremena ta vibracija ce se prekinuti i bice zamenjena mirovanjem,. sa posledico~ da ~v~ unutrasnji (vitaIni) dahovi prestaju da napustaju tel?, dok SVI sp.OIJ~1 dahovi nastavljaju da ulaze u njega; time se ustanovljava obnavljanje fetusnog daha (videti u nastavku teksta) i povratak (prenatalne vitalnosti) svome izvoru koji je "udubljenje unutar udubljenja"; na taj nacin se postize stanje dubokog spokojstva.

To duboko fetusno disanje, sada u potpunosti obnovljeno, ne sabira se niti se rasipa, i nije povezano sa dvojnoscu "ja i ostali"; to spokojsn:.o je postojano, i nije ni unu~ra,. n.it~ spolja, ni mirnoca, n~ nemir, i liseno je vibracija; tako ono sjedinjuje sunce sa ~esecom, ~ spaja pozitivni i negativni princip. Ono okoneava. stanje nereda 1 pometenosti i navodi prakticara da ude u (besmrtm) zametak kako bi otklonio sve postnatalne usIovljenosti.

To fetusno disanje ne oslanja se ni na disanje kroz nosnice iii usta ni na zadrzavanje daha u donjem tan tienu. Neupuceni i jeretici koriste nozdrve iIi usta da bi udisali jedino svez vazduh, i taj proces nema nikakve veze sa proizvodnjom eliksira besmrtnosti u toku odgajanja (sustinskog) bica i (vecnog) zivota.

96

TAOISTICKA JOGA

Postnatalni vitalni dah biva "udahnut" kroz pete i "izdahnut" kroz trup u svrhu vibriranja prenataine iskonske vitalnosti u donjem tan tienu (ispod pupka). Dakle, udisaj iz peta koji podize postnatalni dah u kanal kontrole, pracen je izdisajem kroz trup koji ga spusta u kanal funkcije i, kako vreme prolazi, ti neprekidni usponi i silasci stavice u pokret prenatalnu istinsku vitalnost u centm donjeg tan tiena, i ta ce se onda automatski podici u kanal kontrole i popeti do mozga navodeci tamosnji postnatalni vitalni dah da kanalom funkcije side do smrtne kapije. Zatim se i prenatalna istinska vitalnost spusta kanalom funkcije do smrtne kapije, i tu primorava postnatalni vitalni dah da se kanalom kontrole vrati u mozak. To su cetiri kretanja postnatalnog vitalnog daha i prenatalne istinske vitainosti bez ucesca udaha spoljnog vazduha kroz nosnice iIi usta. Ukoliko su ta podizanja i spustanja izazvana vazduhom koji se udise i izdise kroz nosnice iii usta, onda nemaju nikakve veze sa besmrtnim disanjem sto funkcionise sarno za sebe, nezavisno od voIje prakticara.

Kruzenje prenatalne vitainosti sluzi za stvaranje sjajnog bisera, a metoda se sastoji od koriscenja postnatalnog (vitalnog) daha da se raspiri i promesa udubljenje donjeg tan tiena (ispod pupka) u kojem prenatalna vitalnost i postnataini vitalni dah teraju jedno drugo navise i nanize kao sto je ranije opisano.

Kada na taj nacin regulise postnatalni (vitalni) dah, prakticar treba da se usredsredi na udubijenje vitalnosti (donji tan tien ispod pupka) da bi uspeo da pretvori prenatalnu vitalnost u sjajni biser. Hodanje, stajanje, ustajanje i lezanje (pri obavljanju dnevnog posIa), sve su to pogodna vremena za okretanje tocka zakona, cija svrha je oplemenjivanje prenatalne vitalnosti u cilju odgajanja vecnog zivota. Ta prenatalna vitainost treba da se krece u potpunoj saglasnosti sa postnatalnim (vitalnim) dahom u neprekidnom kontinuitetu; to predstavlja samookrecuci tocak zakona koji je makrokozam (tj. vasiona).

Kada prakticar stigne do tog stepena, treba da se cuva bilo kakvog odliva pozitivnog principa nocu, jer ukoliko je nemaran izvorna generativna sila ce se rasuti i tako ponistiti sve sto je bilo postignuto. Opominjem sve ozbiljne ucenike, da na to obrate posebnu paznju.

97

TAOISTICKA JOGA

Ukoliko prakticarevi napori popuste makar i na sarno jedan dan, bice nocu uznemiren snovima i usled toga ce izgubiti prenatalnu generativnu silu. Treba da zna da su svi marljivi prakticari liseni snova. U "Tan Cingu'' se navodi: "Savrseni covek lisen je snova". To ne znaci da on uopste nema snove nego da je osloboden stetnih snova. Postoje cetiri kategorije valjanih osoba koje su lisene stetnih snova: savrseni, besmrtnik, svetae i mudrac."

Cak i pohotni, lakomi i prozdrljivi svetovni ljudi mogu da praktikuju (alhemiju), sto se za trome i pospane ljude vee ne moze reci. Kada svetovan covek vidi nesto privlacno u svome snu, drugi ljudi oko njega ne vide nista. U snu on moze da seta uIieama, ubere divan evet, slusa kako mu neko nesto govori, zaraduje iIi gubi novae, i sve su to izmisljeni dogadaji. Ali, kada sanja 0 nehoticnom istieanju semene tecnosti, on zaista dozivljava praznjenje generativnog fluida. Prema tome, svi snovi su iluzorni izuzev tog 0 ejakulaciji koji je pracen stvarnim odIivom generativnog fluida.

Ukoliko prakticar zeli da prevazide sanjivost da bi se oslobodio snova, treba da primeni metodu zvanu 'umotavanje tela u pet zmafeva" koji ce prekinuti njegovu pospanost i dokrajciti snove; zbog toga ce se prekinuti i nocna istieanja njegove semene tecnosti i vise nece morati da brine 0 gubitku te najdragoeenije stvari koja odrzava zivot, Tada ce biti u stanju da subIimira generativnu silu u sjajni biser.

Da bi to postigao on treba da se osloni na cetvorostruki alhemijski proees disanja: udisanje, izdisanje, podizanje i spuftanje koji proizvode besmrtni dah koji je nezavisan od disanja na nozdrve iIi usta.

Patrijarh Vu Cung Hsu je rekao:

"Ko kaze da se oplemenjivanje pomocu vatre ne moze poucavati

Posto jedino tiha kruzenja mogu da izmere velicanstvenu dubinu?

U davna vremena hiljade poboznih ljudi su to ostvarile posmatrajuci

Bistro svoj proces disanja da bi stekli besmrtnost".

98

TAOISTICKA JOGA

Pod prestankom disanja se misli na stanje spokojstva u kojem prakticar postaje nesvestan (nehotican), disanje mu se (gotovo potpuno) obustavlja, a njegov puls (skoro da) prestaje da kuea. To se zove hladenje duha.

Prvih osam poglavlja ove knjige se bavi stanjem drugostepenog spokojstva (hsiao ting cingom), dok se ovo poglavlje bavi prekidom (normalnog) disanja koji podrazumeva najvece spokojstvo (ta ting cing),

Kada prakticar prvi put postigne stanje mirovanja, on ostvaruje sarno drugostepeno spokojstvo koje traje jedan dan i u kojem ga otupelost cul a i zbunjenost primoravaju da bude nesvestan, poput umiruce osobe koja gubi dah. Zatim ce iskusiti umereno spokojstvo koje traje tri uzastopna dana, dok najvece spokojstvo traje sedam uzastopnih dana. Taj treci stepen ne treba brkati sa smrcu (kroz preobrazaj), posto on sarno obelodanjuje povratak duha i vitalnosti izvoru, ponovno budenje (vecnog) zivota i pretvaranje alhemijske sile u sjajni biser.

Prakticaru je sada potrebno dobronamerno staranje njegovih saucesnika koji treba da izbegavaju uznemiravanje njegovog pozitivnog duha u njegovom spokojstvu. Pri tom ponovnom budenju (vecnog) zivota on sebi ni u kom slucaju ne sme da dozvoIi da izade i~ stanja. sl?okojstva. Mora da shvati da ce usled te umirujuce vitalnosti njegov duh sam od sebe stupiti u najvece spokojstvo u kojem ce se njegova prenatalna besprekorna vitalnost aktivirati iz praznine.

Jedan davnasnji besmrtnik je rekao: "Ljudi su podlozni radanju i umiranju zbog toga sto udisu i izdisu kroz nosniee i usta; kada bi (skoro) prestali da disu ostvarili bi besmrtnost". Jer, ukoliko prakticar (bezmalo) prestane da dise steci ce najvece spokojstvo. Kada dah ostane (gotovo) nepokretan, (besmrtni) zametak ce biti postojan poput planine, i on ce nastavljanjem svoje prakse postici i drugostepeno i najvece spokojstvo; sve pojave bice usisane u prazninu i, sa duhom u ovom stanju danonocno ohladenim, sjajni biser uoblicice se u toj nenarusenoj praznini. Ukoliko nije ostvareno to spokojstvo, ne moze se proizvesti besmrtno seme. Trenutak kada on ulazi u to spokojs~o moze se uporediti s njegovim priblizavanjem smrti koja prethodi uskrsnucu sto je glavni eilj alhemije. Sto se tice toga kako je smrt pracena uskrsnucem, time se bavi metoda proizvodnje sjajnog bisera.

99

T AOISTICKA JOGA

Kada se (sustinsko) bice i (vecni) zivot spoje u sp.Iete.nom. i maglovitom stanju u udubljenju vitalnosti (ispod pupka), 1 najmanja nesmotrenost prakticara moze da bude uzrok njegovog neuspeha da ih zadrzi zajedno; duh ce tada napustiti to srediste,. a najdrag.o.ee~ija stvar ce nocu iscuriti. To je najkriticniji trenutak u kojem ce on ili sacuvati ili ozlediti (vecni) zivot. I zbog toga treba da bude ~~~to r~sen da odrzi to spokojstvo po svaku cenu prodomo usredsredujuci SVO) duh !1a to udubljenje, jer to je najvaznija stvar na ovom stepenu obucavanja.

Davnasnji besmrtnik rekao je: "Prva uznem~rujuea pomi~ao m~ ~e baeila u more patnje; a sad a me pn:a st.alo~~na m_ISa? izbavljuje saljuci me na drugu obalu (oslobodenJa), jer 1 Jed_na_Jedlll.a uznemiravajuca misao moze da bude uzrok kruga radanja 1 smrti".

Ukoliko prakticar oseti da mu je telo hladno i izdise hlad~!1 vazduh, to se desava zbog nepravilne prakse r= p~~thodnog l!pue.lvanja od strucnih ucitelja. To ne~ativno ~tanJe pot~ee od p~ekldanJa unutrasnjeg (vitalnog) daha koji prestaje da pruza pod~sku duhu ucvrscenom u udubljenju vitalnosti (ispod pupka), hlad~CI zbog tog~ unutrasnju vatru u donjem tan tienu i sprecavajuci pOJavu syetlost~ eliksira. To negativno stanje ima i mnoge druge uzroke, all glavm lezi u hladenju centra donjeg tan tiena.

U "Fa Cuehu" se navodi: "Da se popravi to negativno stanje potrebna je koncentraeija prave unutrasnje vatre, sto se postize uCvrseenj~m duha u donjem tan tienu, izvoristu d~h~ z~metka,. meduso~~m priblizavanjem zeniea ociju d~ ?i s~ udubljenje vitalnosti dovelo u ZlZU, i koriscenjem mehova za aktiviranje brze vatre; kao rezultat prodome koncentraeije podici ce se silna unutrasnja vatra koja ce utieati na t? d~ duhovna svetlost u kotlu obasja citavo telo cija cetiri elementa (videti napomenu 21) na taj naei!1 b~vaju opl~~eJ?j~na .. T<? ce likvi~irati to zlocudno negativno stanje 1 obnoviti sjaj eliksira u njegovom

udubljenju (ispod pupka)."

Ovo odgajanje (sustinskog) bica i (vecnog) z~vota za~t~va stalnu paznju posto i najmanji nemar moze da pornraci unutrasnju svevt.lo.s~ i prouzrokuje odlivanje eliksira, sto ce sve prethodne napore ucinin

uzaludnima.

Postoje takode i meditanti koj~ (!1eh?ticno) p.odst~cu. r~.a':ll vatr~ u jetri i bubrezima, koja zamagljuje njihovo videnje 1 elm da vI~e dvostruko, da im oci postaju astigmaticne, zeniee uvecane, a beonja-

ce poervenele.

100

TAOISTICKAJOGA

Ukoliko prakticar zeli da izbegne to raspirivanje rdave vatre koja nocu m~ze.da izazove odlivanje "dragocene tvari", treba da zna daje ta nevolja izazvana nezdravom hranom i opojnim picima, izopacenim mislima i zeljama, kupanjem u vrucoj vodi koja rastura toplotu eliksira i (nekontrolisanom) vatrom koja przi telo. Uzroci za to su mnogi, ali glavni se nalazi u nedostatku mera predostroznosti protiv pogresne upotrebe vatre za vreme obucavanja. Prakticar osim toga moze da oseti vrucinu u sreu i da mu se zbog toga usta i grlo osuse od zedi pa da pretera s jelom i picem. Ukoliko ne uspe da savlada tu vatru, njegova "najdragocenija tvar" ce iseuriti nocu.

Prakticar treba da zna kako da popravi to ostecenje. Ukoliko one potice od vatre u jetri i bubrezima, treba da primeni metodu izlozenu u poglavlju 5 da je unisti. A, ako potice od vatre u sreu iIi od nezdrave hrane i pica, onda treba, dok sedi u meditaciji, da zamisli pred sobom emu kuglu iIi tamni oblak velicine sake i da ga preuzme na nacin koji je izlozen u poglavlju 7; treba ostro da se usredsredi na to da cvrsto uhvati tamni predmet, da udahne svez vazduh kako bi ga odveo u donji tan tien (ispod pupka) i polako izdahne da bi isterao rdavu vatru koja ce se potom izgubiti; tada ce se osecati zaista spokojno.

Ne postoji utvrdeni broj udisaja za odvodenje tamnog objekta u donji trbuh, niti izdisaja za isterivanje zlocudne vatre; s njima svakako treba nastaviti sve dok ta vatra ne bude u potpunosti ugasena. Prakticar ce posle toga osetiti veliko smirenje i njegovo vedro raspolozenje postace trajno, a nece vise dolaziti ni do odliva vitalnosti.

Pitanje: Govorili ste 0 cetvorogubom besmrtnom disanju koje se ne odvija kroz nozdrve i usta, vee je alhemijsko; kroz koje onda kanaIe one treba da ulazi u tela i da ga napusta?

Odgovor: Ukoliko je postnatalni (vitalni) dah upregnut u vibraeije u eentru donjeg tan tiena (ispod pupka), prenatalna vitalnost ce se podizati dok ce se postnatalni (vitalni) dah spustati, i obrnuto; ti naizmenicni usponi i silasci koji cine cetiri kretanja navise i nanize, nisu izazvani disanjem na nos i usta, nego postnatalnim unutrasnjim dahom koji pocinje iz peta i srnrtne kapije (u korenu penisa); to je postnatalni (vitalni) dah koji, dok se podize i spusta, upravlja prenatalnu vitalnost uz kanal kontrole (tu rno u kicmi) do mozga, a

101

TAOISTICKA JOGA

zatim niz kanal funkcije (djen mo) do udubljenja smrtnosti, sto predstavlja uspon i silazak prenatalne vitalnosti kroz ta dva glavna kanala.

Prema tome, ta cetiri kretanja prenatalne vitalnosti i postnatalnog (vitalnog) daha su nezavisni od disanja kroz nosniee i usta. Ukoliko postnatalni (vitalni) dah nije pravilno kanalisan u svome uspinjanju od peta do glave i silazenju odande do smrtne kapije, daleko je bolje da se ova metoda ne primenjuje. Jer, ukoliko se nosniee i usta nasumee koriste za udisanje i izdisanje vazduha na tom odmaklom stepenu, prenatalna vitalnost rasprsnuce psihicki eentar u sreu zbog cega ce prakticar postati rastrojen, ludacki ce pevati i plesati, govorice besmisliee, kazivati cudnovate pesme, govorice 0 nerazumljivim stvarima, i hvalisace se da je dostigao vrhovnu istinu, ne uvidajuci da sve to potice od oblika svesti koji mu uzrujava sree (dom vatre) i istiskuje duh iz njegovog izvornog udubljenja (u eentru mozga), potresajuci mu na taj nacin mozak i nervni sistem i izazivajuci mentalne porernecaje; poslediea toga bice njegovo plakanje ili smejanje, osecanje tuge iIi radosti bez ikakvog vidljivog razloga. Sve to se dog ada zbog toga sto vitalnost u sreu uznemirava njegov duh i cini ga toliko nespokojnim da je on nepogodan za duhovno obucavanje, A sve to skupa je prouzrokovano nepravilnim postupkom udisanja i izdisanja kroz nosniee i usta (u alhemijskoj praksi na tom naprednom stepenu).

U tom slucaju prakticar treba da zatrazi uputstva od iskusnih ucitelja koji ce mu objasniti da besmrtno disanje pocinje iz peta i smrtne kapije bez prolazenja kroz nozdrve i usta. Posle dobijanja uputstava, on treba da primeni cetvorogubo kretanje besmrtnog disanja.

Ovu makrokosmicku tehniku treba praktikovati uvek i u neprekinutom kontinuitetu. Nije istina da se ona ne moze saopstiti drugima, ali je is tina da sadrzi u sebi velike rizike za ljude bez nadzora.

Razjasnicu yam to na osnovu vlastitog iskustva. Kada moj besmrtni udisaj stigne do peta, on je u stvari otisao iz izvornog udubljenja duha (eu cjaoa izmedu i iza ociju) u produzenu mozdinu" sto je povezana sa dva psihicka kanala koja krecu iz peta. Kada na taj nacin udahnem moja koneentraeija se takode premesta iz tog udubljenja u produzenu mozdinu, terajuci postnatalni (vitalni) dah

102

TAOISTICKAJOGA

iz peta u petni prelaz (tung cung) i u bazu kicme, a zatim uz kicmeni stub do zatiljka pre no sto dopre do mozga (ni vana). To ukazuje da su pete izvoriste besmrtnog udisanja.

Kada se moj besmrtni izdisaj vrati iz produzene mozdine u izvorno udubljenje duha (izmedu i iza ociju) koje je povezano sa smrtnim udubljenjem (u bazi penisa), i moja koneentraeija se premesta iz produzene mozdine gore u udubljenje duha, terajuci postnatalni (vitalni) dah (kojije dospeo do mozga) kroz prelaz trupa (tung ti) do izvornog udubljenja duha, a zatim nanize (djen mo kanalom) kroz grlo (i grudi), ciang kung udubljenje (solarni pleksus) i eentar donjeg tan tiena pre nego 8tO stigne do smrtne kapije. To pokazuje da je smrtno udubljenje izvoriste besmrtnog izdisanja.

Prema tome, postnatalni (vitalni) dah ce se podizati i spustati nezavisno od obicnog disanja na nosniee i usta, a njegovo neprestano penjanje i silazenje ce u svoje vreme pokrenuti prenatalnu vitalnost tako da kada se dah penje ona silazi i obrnuto, sto predstavlja makrokosmicko funkcionisanje koje ce se unedogled nastaviti bez zastoja.

Moj ucitelj je rekao: "Kada yam je sve potpuno jasno u vezi ovog besmrtnog disanja, ostvaricete besmrtnost".

Pi/anje: Rekli ste da pozudni i prozdrljivi ljudi mogu da praktikuju alhemiju, da ucmali, dremljivi ljudi nisu podesni za tu praksu, i da je savrseni covek lisen snova. Kakav je to metod "umotavanja tela u pet zmajeva" koji moze da prekine sve snove kao i nocne ejakulaeije?

Odgovor: Pohota moze da se prevazide tokom sest faza alhemijskog oplemenjivanja koje uzrokuje skupljanje genitalnog organa. Prozdrljivost moze da se prevazide vegetarijanskom ishranom, ali prakticar ne treba da konzumira pet vrsta ljutog korenja (tj. be Ii luk, tri vrste ernog luka i praziluk), jer su to afrodizijaei i povecavaju proizvodnju generativne tecnosti, Medutim, ucmalost i dremljivost je veoma tesko savladati; zato su stari autori preporucivali metodu neprekidnog sedenja u meditaciji da bi se prekinulo sa spavanjem. Svetovni ljudi u svojim snovima sticu ili gube mnoge stvari kao sto su novae iii razni predmeti, ali kada se probude otkrivaju da je sve to bilo nestvarno; no kada sanjaju 0 nocnom istieanju semene tecnosti, to je uvek stvarno. Posto je gubitak generativne tecnosti skodljiv, zasto se ne bi obratili vrsnim uciteljima za uputstva koja ce nam pomoci da odgajimo (sustinsko) bice i (vecni) zivot?

103

TAOISTICKA JOGA

Posmatrao sam podmitljive cinovnike koji posle posedovanja moci i zgrtanja silnog bogatstva nisu mogli nista od toga da ponesu sa soborn kada su umrli; dakle ugled i bogatstvo su poput stvari videnih u snovima.

Medutim, zbog cega se nocna ejakulaeija dogada (cak) i kada nerna snova? Kada je covek budan, njegova svest je smestena u ocima, ali kada spava nocu ona se nalazi u donjern stomaku. Zbog toga njegovo disanje dok spava uzburkava svih sest cul a i pobuduje generativnu silu koja ce iseuriti; otuda dolazi do nehoticne ejakulacije.

Da bi sprecio taj gubitak generativne tecnosti prakticar treba, dok nocu lezi u krevetu, da vrhom jezika dodirne nepee ida odvede duh u udubljenje donjeg tan tiena (ispod pupka) da bi sree (dom vatre) ispraznio od svih misli; zatim treba da udahne spoljni vazduh koji ce (u svome vitalnom obliku) dospeti u donji tan tien i tu se spojiti sa vitalnoscu. To sjedinjenje elemenata vode (u donjem trbuhu) i vatre (dovedene iz njenog sedista u sreu), imace za posledieu fino, dugacko disanje koje ce navesti duh da obuhvati vitalnost i obratno. Prakticar ce uzivati u spavanju koje ce se ciniti da je, iako ustvari nije, duboko, i predstavlja spontani pocinak i mir, au takvom stanju ne moze doci do nocnog istieanja semene tecnosti,

Postoji jos jedna metoda koja se zove "umotavanje tela u pet zmajeva" i sastoji se od "sredivanja" svoje glave (tj. njenog stavljanja u udoban polozaj), izvijanja i pruzanja tela na bilo koju stranu, nalik uvijenom protezanju uspavanog zmaja ili savijenom telu psa, savijanja jedne ruke koja sluzi umesto jastuka dok je druga ispruzena da bi se saka polozila na stomak, i ispravljanjajedne noge i savijanja druge. Jos pre nego sto je sree uronjeno u san, zeniee ociju valja pribliziti jednu drugoj radi koneentracije usmerene na ogromnu prazninu, tako da se u stanju potpunog mirovanja vitalni princip spontano vraca svome izvoru (ispod pupka), disanje se normalno nastavlja i na ovaj nacin je samoregulisano, a (vitalni) dah je doveden pod potpunu kontrolu. Ova metoda spavanja prognace sve snove i tako spreciti odlivanje generativne tecnosti.

Ukoliko nastupi slucajna pospanost bez prethodnog prekidanja necistih dahova i uzbudujucih misli dok covek pada u dubok san, pozitivni dah bice potpuno preplavljen svojom negativnom suprotnoscu tako da ce covek Iiciti na mrtvaea. Uzrok tome je njegova neupucenost u regulaeiju svoga disanja.

104

TAOISTICKA JOGA

Pitanje: Moze li prakticar u takvim okolnostima spavanja ipak da dise usporeno da bi izbegao pospanost?

Odgol/or: On treba da uspori svoje disanje ne sarno kada je u krevetu vee takode i dok sedi u meditaciji. Pre no sto sedne treba da raskomoti odecu, izdahne necist i udahne svez vazduh da bi smirio svoje sree. Treba da zauzme isti mentalni stav kao kada spava, sto ce reci da nista ne gleda i ne slusa, da zatvori usta i vrhom jezika dodirne nepee, da isprazni urn od svih misli, da spusti udahnuti vazduh i da se uzdrzi od pokreta udova. Zatim treba da se koncentrise na duh (izmedu i iza ociju) i da ga spusti u udubljenje vitalnosti (ispod pupka) u kojem duh i vitalnost postaju nerazdvojni, nalik laganoj vatri koja se odrzava u peci. Kako vreme prolazi tako njegov duh postaje snazniji, tako da ce on cak i zaboraviti na spavanje; njegova vitalnost bice tako obilna da ce zaboraviti i na jelo; i njegova ce generativna sila biti obilna i oslobodice ga od svih seksualnih zudnji, a telo ce mu biti snazno i lako; srce ce mu biti cisto i duhovno; vitalnost ce mu biti autenticna; duh ce mu biti besprekoran i bozanski; zato ce on stupiti na stazu besmrtnosti. Ovaj pocivajuci dah je daleko napredniji od daha fetusa.

Pitanje: Rekli ste da je tocak zakona (besmrtno disanje) samookrecuci, ada se ne okrece ukoliko prakticar nije dobio tacna uputstva od iskusnih ucitelja. Hocete li da mi objasnite zasto je to tako?

Odgol/or: Tocak zakona jeste samookrecuci, ali buduci da pozitivna vitalnost ne moze samostalno da napusti svoje vlastito udubljenje (ispod pupka) da bi se penjala i spustala (u mikrokosmickoj orbiti), ona mora da bude vodena postnatalnim (vitalnim) dahom od peta i smrtne kapije kroz kanale kontrole i funkcije kako bi se podigla do glave (neba) i spustila do donjeg trbuha (zemlje). Tehnika se sastoji od primenjivanja postnatalnog (vitalnog) daha da bi se pobudila prenatalna vitalnost, kako bi tocak zakona mogao sam za sebe da se okrece.

Kada mi je bilo sezdeset godina, jednoga dana sam za vreme meditiranja imao osecaj kao da mi mravi mile svuda po telu, a moj centar donjeg tan tiena (ispod pupka) je neocekivano postao neobicno vruc i krajnje opusten preplavljujuci me silnorn radoscu. Iznenada mi se penis podigao i moja prenatalna vitalnost je zavibrirala nateravsi genitalni organ da se uvuce. Posto sam se nesvesno uzdrzavao od popustanja svog zahvata te vitalnosti, ona je bila obuzdana od

105

TAOISTICKA JOGA

mog genitalnog organa kao da se spojila s njim. Na tom stepenu je izgledalo kao da se vitalnost odliva, ali zapravo nije bilo tako. Onda se pozitivna vitalnost spustila i skrenula u bazu kicme da bi se polako penjala. Istovremeno su se kanali kontrole i funkcije sami od sebe otvorili. Smesta sam primenio besmrtno disanje kroz pre laze peta i trupa da bih pokrenuo tocak zakona i postignuti rezultat je bio toliko misteriozan da je to potpuno neopisivo.

Ukoliko ucenicima nije pruzeno nikakvo uputstvo, oni nisu u mogucnosti da praktikuju i ostvare ovo cetvorogubo besmrtno disanje koje ne ide kroz nos i usta. Najbitnije je da Ii su uspeli da nadu kompetentne ucitelje, medutim ko ima smelosti da obznani veliki Tao koji je tako bezdano mudar?

Proucavao sam i praktikovao alhemiju do svoje sedamdeset i trece godine i sada preuzimam na sebe zadatak da je objasnim u ovoj knjizi, kako bi ozbiljni ucenici mogii praviino da je shvate u kratkom vremenskom periodu.

106

10 METODA PRIKUPLjANJA VITALNOSTI

Kada (vitaIni) dah vibrira i penis stoji uspravno, prakticar treba srednjim prstima da pritisne zmajevo i tigrovo udubljenje (na sredinama dianova), da podigne jezik do nepca da bi napravio most koji ga povezuje sa kanalom kontrole, pogleda nagore i ulevo, udahne da bi podigao (vitainost) do regiona mozga (ni vana) i onda izdahne da bi je spustio do smrtne kapije (u korenu penisa). Posle nekoliko takvih podizanja i spustanja, genitalni organ ce se uvuci,

Tako se sakupIjaju generativna sila i vitalnost. Skupiti vitalnost znaci obezbediti njenu slobodnu cirkuIaciju, a skupiti silu znaci cuvati je u rezervi radi prociscenja, Ako tako postupa, prakticar ce biti dugovecan,

Generativna sila treba da bude u celosti uskladistena radi odbrane od gubitka "dragocene stvari" tokom noci (nocnim isticanjem semene tecnosti). Da bi to postigao, prakticar treba da stavi levi dIan na desni, savijajuci dva srednja prsta kako bi pritisnuo zmajevo i tigrovo udubljenje (u sredinama dlanova); da podigne jezik do nepca radi pravljenja most a koji povezuje sa kanalom kontrole; zatim da udahne kako bi podigao vitalnost uvis i da izdahne da je spusti kako bi sprecio oticanje generativne tecnosti, To je metod zadrzavanja generativne sile i vitainosti.

PogIavlje 9 nas uci kako da preobrazimo generativnu silu i vitalnost u besmrtno seme, ali to seme, pre nego sto sazri, ima tendenciju da vibrira tokom noci i da sarno od sebe iscuri cak i u odsustvu misli i snova. U ovoj etapi prakticar treba da bude vrlo oprezan. Medutim, kako on izbegava nocnu ejakulaciju?

TAOISTICKA JOGA

Da bi sprecio gubitak "dragocene stvari" tokom spavanja, treba da sledi metoda koja se izlaze u ovom poglavlju. Ukoliko je pobudio razvratne misli dok je prikupljao generativnu silu, kao i seksualne zelje pri videnju privlacnih zena, iIi je uznemiren sramnim recima, budenje genitalnog organa predskazuje da ce izgubiti "dragocenu stvar" tokom noci cak i u odsustvu misli za vreme spavanja. Bice zaista za zaljenje ukoliko ne primeni ovde predstavljenu metodu radi sprecavanja nocnog isticanja semene tecnosti.

Jedan od mojih ucenika, kojije imao sedamdeset godina, dosao je kod mene i jecajuci rekao: "Prevazisao sam sve poteskoce u mojim vezbama, ali sam prosle noci omanuo u pokusaju da sprecim odlivanje pozitivnog principa; hocete Ii molim vas da me naucite kako da sprecim da se to ponovi?"

Rekao sam mu: "Ukoliko ponovo zapocnes vezbanje od prvog koraka (Poglavlje 1) da bi popravio taj gubitak, jos uvek mozes da uspes kasnije, ali ukoliko ne zapocnes sve ispocetka, vratices se kuci da cekas na smrt, jer drugog metoda nema. Kada sam ti dao uputstvo, rekao sam da, ukoliko ti podrhtava genitalni organ, treba da se branis od gubitka pozitivnog principa tokom noci i insistirao da praktikujes deseti korak (objasnjen u ovom poglavlju) radi prikupljanja vitalnosti. Ukoliko si se ogresio 0 moje instrukcije i sada izgubio pozitivni princip, mozes za to da krivis sarno sebe." On je na to rekao: "Moj genitalni organ je bio uzbuden i podrhtavao je tog dana, pa sam resio da praktikujem deseti korak, ali, posto sam citavog dana bio zauzet domacim poslovima, uvece sam sve zaboravio; to je uzrok moje nevolje."

Ja rekoh: "Vee si u sedamdesetoj, a zanernarujes svoje (sustinsko) bice i (vecni) zivot da bi obavljao kucne poslove. Odsad pa nadalje, treba marljivo da vezbas, sa smirenim umom tokom sedenja, i da potpuno zaboravis na kucne poslove. Zatim usredsredi oba oka na centar donjeg tan tiena (ispod pupka) i duboko disi, tako da ti dah dopre do tog centra. Ukoliko to budes radio tokom stotinu dana tvoj donji tan tien centar postace vruc, 06 ce ti zablistati od svetlosti i cuees u usima nesto naIik duvanju vetra; tako ces povratiti pozitivni princip koji se rasuo. Tada treba da primenjujes mikrokosrnicko kruzenje (okretanjem tocka zakona) da bi popravio stetu, radeci to lagano kako bi izbegao naprezanje. Ukoliko budes tako vezbao, svakako ces proizvesti besmrtno seme koje, medutim, pre nego sto se potpuno razvije, tezi da se pokrene i zatrese penis bez prethodnog upozorenja.

108

TAOISTICKA JOGA

"Svake veceri pre odlaska u krevet opusti svoje srce i sedi u meditaciju. Prvo loci raj zmajevo udubljenje savijanjem srednjeg prsta leve ruke, i gde on dodiruje levi dIan nalazi se to udubljenje koje je puno zivota i povezano sa srcem i donjim stomakom preko kanala (arterije) sto prolazi kroz zglob leve sake. Tada lociraj tigrovo udubljenje savijanjem srednjeg prsta desne ruke, jer tamo gde on dodiruje desni dIan se nalazi to udubljenje, takode povezano sa srcem i donjim stomakom preko kanala (vene) koji prolazi kroz zglob desne sake.

"Sada postavi desni dIan na levi, pritiskajuci vrh srednjeg prsta desne ruke na zmajevo udubljenje (na levom dlanu), a vrh srednjeg prsta leve ruke pritisni na tigrovo udubljenje (na desnom dlanu), blokirajuci na taj nacin oba udubljenja. Uvuci genitalni organ, zatvori usta, dodirni nepce jezikom, udahni kroz nozdrve dok podizes pogled sleva, da bi pogledao uvis i onda izdahni dok spustas pogled kako bi pogledao dole. to okretanje ociju se radi u cilju sprovodenja (vitalnog) daha gore-dole kroz nozdrve.

"Posto si okretao pogled navise i nanize devet puta, napravi malu pauzu i uvuci genitalni organ kao i ranije.

"Ponovi istu vezbu i drugi, treci i cetvrti put, da bi postigao 36 okretaja ociju i time blokirao kanal generativne i vitalne sile (kod smrtne kapije u bazi penisa). Posto si na taj nacin sprecio nocno isticanje semene tecnosti, praktikuj mikrokosmicko kruzenje da bi popravio sve nedostatke i slabosti. Kada su generativna i vitalna sila u potpunosti obnovljene, prenatalna vitalnost ima tendenciju da istekne kroz anus, sto dovodi do ucestalog pustanja vetrova. Ukoliko se to dogada zbog gasova u stomaku i crevima koji su izazvani hranom i picern, dobro je pustiti ih da izadu kroz anus, ali ukoliko je rec 0 prenatalnoj vitalnosti, od velikogje znacaja da se ona zaustavi.

"Fa Cueh kaze: 'Zacepite zmajevo i tigrovo udubljenje (kao sto je prethodno opisano), podignite jezik ka nepcu da biste povezali kanale kontrole i funkcije, stegnite anus i gledajte gore i dole da biste (vitalni) dah nagnali da prode (gore-dole) sedam puta kroz nosni kanal. Ta vezba ce zadrzati prenatalnu vitalnost i rasiriti je po celom telu da bi ga ojacala: tako ce i tendencija da se pustaju vetrovi prestati.'

"Ukoliko ste u neprilici sto morate da idete u toalet cesce nego obicno i ako se on nalazi na izvesnoj udaljenosti od vase sobe, najbolja metoda je da se zacepe zmajevo i tigrovo udubljenje (na

109

TAOISTICKA JOGA

dlanovima), dodirne nepce, stisne anus, pogleda nagore i nadole da bi se (vitalni) dah sproveo (gore i dole) kroz nos, kontrahuju kanali za izlucivanje (urina i izmeta), i otarasicete se nevolje.

"Prethodna predostroznost je dobra radi sprecavanja odliva vitalnosti bez koje se ne moze razviti duhovno seme. Ukoliko je duhovno seme nesavrseno, kako cete onda ugasiti vatru kada to bude potrebno? Ukoliko vatra ne moze da bude zaustavljena na tom stepenu, bice nemoguce probiti se kroz veliku kapiju (izvorno udubljenje duha u centru mozga). A ukoliko taj prodor nije postignut, bice nemoguce zaustaviti odliv vitalnosti i uvuci genitalni organ; ako je tako, kako besmrtno seme moze da se razvije? A bez besmrtnog semena, kako moze da se razvije besmrtni zametak? A kako cete bez besmrtnog zametka da napustite tela kroz nebesku kapiju (Bramin otvor ria vrhu lobanje), da biste postali nebeski besmrtnik (tien hsien)?

Moji ucitelji Liao Den i Liao Kung su rekli: "Pravi Tao znaci iskljucivo duh i vitalnost. Odgajanje vitalnosti je negativno, a odgajanje duha pozitivno. Kada se negativno i pozitivno spoje u jedno, one proizvodi pozitivni duh koji se moze manifestovati u telesnoj formi, vidljivoj drugima, dok se negativni duh ne moze vidljivo ispoljiti."

"Deset koraka koji su do sada izlozeni se sastoje od ujedinjavanja duha i vitalnosti radi proizvodnje besmrtnog semena. Dakle, kako da se proizvede besmrtno seme ako je prenatalna vitalnost iscurila tokom n06? Ukoliko genitalni organ nije pobuden vitalnost nece oteci, ali kada jeste i kada podrhtava sam od sebe, onda je nocna ejakulacija tokom spavanja neminovna.

"Zbog toga, pre spavanja treba da se blokiraju zmajevo i tigrovo udubljenje na dlanovima i da se uradi vezba koju sam objasnio.

"Akumulacija generativne i vitalne sile u dovoljnoj kolicini ce automatski dovesti do stadijuma kada vatra vise nije potrebna i treba je obustaviti (prestankom regulisanja disanja) da bi se proizvela makrokosmicka alhemijska sila neophodna za proboj. Kada dospete do te etape, upraznjavanje (okretanja tocka zakona iIi) tehnike makrokosmicke orbite (hsiao cou tiena) nije vise potrebno.

"Stari autori su takode spominjali odliv pozitivne vitalnosti uzrokovan nemogucnoscu zaustavljanja vatre da bi se prikupila makrokosmicka alhemijska sila, ali u vasem slucaju genitalni organ je pobuden i podrhtava pod dejstvom rdave vatre (strasti) usled

110

TAOISTICKA JOGA

nedostatka vitalnosti i slabosti alhemijske sile; ukoliko ne skupite vise vitalnosti i ne blokirate kanaJe izlucivanja generativne tecnosti, ne mozete spreciti odliv pozitivnog principa."

Ucenici treba dobro da razmisIe 0 svemu ovome. Kada je generativna sila u punoj snazi i eliksir zreo, genitalni organ nece podrhtavati i rasti, vee ce se uvuci, Medutim, nocna ejakulaeija se takode javlja i ukoliko vatra nije zaustavljena kada vise nije potrebna. Ova dva razlicita stanja treba da budu jasno shvacena od svih prakticara,

Gornja metoda prikupljanja generativne i vitalne sile ima za ciij proizvodnju besmrtnog semena. Kada je dovoljno pomenutih sila skupljeno, nece vise dolaziti do nocnih emisija i nece biti odliva vitalnosti kroz anus, sto ne bi trebalo brkati sa pustanjem vetrova. Ukoliko se vitalnost ipak gubi, prakticar bi trebao da blokira zmajev i tigrov eentar (na dlanovima) kao sto je ranije objasnjeno, da podigne jezik do nepea kako bi ga povezao sa kanalom kontrole, da udahne i izdahne (vitalni) dah dok koluta ocima da bi pogurao vitalnost uz kicmu i niz prednji dec tela. Ova vezba, uradena sedam puta, skrenuce vitalnost od anusa i rasiriti je do svih delova tela da bi ga osnazila. Ukoliko postoji cesta potreba da se covek olaksa, prakticar treba da stisne anus i ceka otprilike pola dana pre odlaska u toalet da bi sprecio odliv vitalnosti i pomogao da se ona vrati u svoj izvor (ispod pupka) radi formiranja besmrtnog semena.

Ovo je metoda prikupljanja prenatalne vitalnosti da bi bila vracena u svoje udubljenje (ispod pupka) radi formiranja besmrtnog semena.

Moj stariji brat Cao Kuei I je rekao:

"Kada vitalnost otice jer penis raste i podrhtava treba je vratiti u njen eentar da bi ojacala telo. Nema tog nacina za ostvarivanje sustinskog bica

koji moze da se ne obazire ni na duh, ni na vitalnost."

Ucitelj Liu Ming Dui je rekao:

"Kada uzivate u ukusu proleca

zastitite se od opasnosti po telo blokiranjem zmajevog i tigrovog udubljenja

dok besmrtno seme ne prodre kroz Veliku Barijeru."

111

TAOISTICKA JOGA

Ucitelj Peng Mou Cang je rekao:

"Dovedite do glave vitalnost dok vibrira

i kolutajte ocima da biste kontrolisali (vitalno) disanje kako bi negovali besmrtno seme dan

i noc tako da zraci svetlost iz mozga."

PiltJllje: Slusao sam vase predavanje 0 deset koraka (poglavlja 1 do 10), ali kada se moj genitalni organ povecao i podrhtavao, i pored toga sto sam blokirao kanale oticanja generativne i vitalne sile kolutanjem ociju da bih vodio dah unutra i napolje u cetiri etape, po devet puta svaka, nije mi uspelo da sprecim nocno isticanje semene tecnosti. Sta je razlog tome?

OdgOFOr.· Spoljna sila koju ste prikupili je lazna i iluzorna, stvorena pogresnim mislima; otuda i nocna emisija. Ova iluzorna sila je generativna tecnost koja sadrzi rdavu vatru sto se razvija kada je podstaknuta vitalnom silom. Genitalni organ raste i treperi kada generativna i vitalna sila vibriraju, uzrokujuci da ta rdava vatra przi testise i siri generativni kanal toliko da pozitivni princip rnoze kroz njega da iscuri. Vi ste pogresno koristili tu generativnu tecnost koja ne moze da bude preobrazena u besmrtno seme kada sadrzi rdavu vatru (strasti) i ne moze da se iskoristi za proizvodnju makrokosmicke sile; najvise sto mozete da ocekujete jeste da poboljsate zdravlje uklanjanjem svih nedostataka. Ispravna metoda se sastoji od koriscenja prenatalne vitalnosti koja nije proizvod rdavih misli i koja jedina moze da se preobrazi u besmrtno seme, da bi se izvrsio prodor kroz Veliku Barijeru (odnosno Kapiju u izvornom udubIjenju duha).

Pilonje: Ucili ste nas da pritisnemo srednje prste na zmajevo i tigrovo udubljenje (na dlanovima), podignemo jezik do nep~a, pro~ dorno se koncentrisemo da bi skupili genitalni organ, da udisemo 1 izdisemo kroz nosnice i kolutamo ocima gore-dole da bi blokirali kanal kroz koji se odliva generativna sila, ali ja ne mislim da su centri dlanova i disanje povezani sa tim kanalom i pitam se kako on moze da se blokira da bi se sprecila nocna ejakulacija, Hocete Ii rnolim vas to detaljno da objasnite?

112

TAOISTICKA JOGA

Odgol'Or.· Kanali koji pre nose krv i vitalnu silu do eentara dlanova pocinju od srea. Kanal koji prenosi vitalnost do leve ruke je arterija (zvana) zmaj; prenatalna vitalnost koja dolazi iz srea prolazi kroz zgIob i nosi krv do centra levog diana, sto je zmajevo udubljenje. Kanal koji prenosi krv i vitalnost iz desne komore srea je vena koja je povezana sa kanalom testisa i nervom obuzdavanja; otuda je centar desnog dIana tigrovo udubljenje. Kada su zmajevo i tigrovo udubljenje pritisnuti srednjim prstima, dva kanala do srca i donjeg stomaka su blokirana, a njihov prolaz kroz zglob je zatvoren.

Srce je sediste (sustinskog) bica koje se ispoljava kroz 06, dok je donji stomak sediste zivota sto se manifestuje kroz genitalni organ.

Dok uvezbavate obuzdavanje i uvlacenje genitalnog organa, kada udisete kroz nos vi zapravo podizete vitalni dah podizuci pogled odozdo levo, a kada izdisete vi spustate vitalni dah obaranjem pogleda odozgo desno. Treba da shvatite da, s obzirom na to da je srce povezano sa ocima, ova vezba u cetiri faze od devet kompletnih krugova uzrokuje da vitalnost u sreu kontrolise vitalnost u tigrovom udubljenju kada pogiedate uvis da biste okrenuli oci, i da zatvara genitalni kanal dok gledate uvis kako biste podigli vitaini dah. Ako uradite tako, kako pozitivni princip moze da se odlije?

Pi/onje: Kada je sree uzbudeno i uzrokuje da penis iznenada dobije erekciju, je Ii to zato sto genitalni koren raste i podrhtava?

OdgOllOr.· Ne, posto genitalni koren raste i vibrira u stanju nesvesnosti i odsustva misli; to je uzrokovano vitalnoscu u mosnicama, koja pobuduje testise i siri kana! kojim se generativna tecnost odliva. Ukoliko ne praktikujete deseti korak (kao sto je opisano u ovom pogiavIju) sto se sastoji od kontrakcije genitalne kapije, bicete nesvesni nocne ejakulacije koja ce se nastaviti i tako ponistiti say dotadasnji progres; to ce se desiti zbog vaseg nemara.

Sto se tice erekcije penisa u odsustvu (perverznih) misli, ona se desava zbog ispoljavanja pozitivnog principa tokom ozivljavajuceg casa eua (izmedu 11 i 1 nocu) koji treba da iskoristite da primenite dye faze (dizanja i spustanja u mikrokosmickoj orbiti), radi skupljanja alhemijske sile (kao sto je objasnjeno ranije).

113

TAOISTICKA JOGA

Pilonje.: Rekli ste da alhemijska siIa ne moze da se prikupi ukoliko genitalni koren ne raste i ne podrhtava tokom zivuceg casa eua. Mislim da se s njime to dogada kada vitalnost vibrira u donjem tan tienu (ispod pupka) ida, ukoliko se ona ne okrene natrag, dolazi do nocne emisije pozitivne vitalnosti. Hocete li molim vas da me poucite sta da radim u tom slucaju?

Odgovor.· Tokom vase meditaeije, kada dosegnete potpuni mir, unutrasnji mehanizam iznenada poraste i zatreperi u odsustvu rdavih misli koje uzbuduju strasno sree. To je izazvano vibraeijom vitalnosti u centru donjeg tan tiena (ispod pupka) i pored odsustva misli. Ukoliko prakticar ne prepozna tu vibrirajucu vitalnost, on nece postici nista. Kada se to dogodi, treba da primeni deset postupaka (poglavlja 1 - 10) da bi vratio vitalnost natrag da hrani besmrtno seme. Njegov iskorak iz svetovnog u pobozno stanje bice ornogucen pravilnom upotrebom te drhtave vitalnosti koja u seksualnom cinu stvara potomstvo. Sva ziva bica na svetu su takode stvorena pomocu te vibrirajuce vitalne sile. Medutim, alhemicar je koristi za proizvodnju besmrtnog semena.

Moji uCitelji su rekli: "Besmrtnost ne moze da se kultivise niti ostvari ukoliko seksualna vitalnost ne vibrira. Ali jeretici ne znaju metod koriscenja te vitalnosti."

Stari majstori su cekali to vibriranje i, urnes to da razmisljaju 0 njemu, smesta primenjivali faze dizanja i spustanja (onako kako su prethodno opisane); udisanjem i izdisanjem oni su vracali vitalnost natrag da proizvede i hrani besmrtno seme; to je metoda zaustavljanja nocnog izlucivanja da bi se produzio zivot. I sve to nema nikakve veze sa seksualnim zeljama. Medutim, ukoliko se predate pozudi dok praktikujete alhemiju pocinicete vrlo, vrlo ozbiljnu gresku i ja vas necu prihvatiti za svog ucenika. Kada vitalnost vibrira, ukoliko prakticar, usled pomanjkanja samopostovanja, daje oduska seksualnoj zelji, on ce pouzdano ubrzati kraj svog zivota.

P(lonje: Video sam mnogo starih ljudi i bolesnih mladica koji umiru prerano zbog tog nedostatka samopostovanja, Postoji Ii metoda za izbegavanje prerane smrti?

Odgmy/r.· Kada genitalni organ raste i treperi, neki stariji ljudi pogresno daju oduska seksualnoj zelji i seksualnom cinu, Ukoliko obole zbog vremenskih prilika iIi nezdrave hrane, nema nicega u

114

TAOISTICKA JOGA

njihovim telima 8tO bi podrzalo njihov klonuli duh i vitalnost i zaustavilo odliv generativne tecnosti. To je uzrok njihove prerane smrti. Vecina mladih misli da su zdravi i jaki i da je smrt jos daleko; zato dopustaju da se njihova generativna i vitalna sila odlivaju sve dok se ne potrose i zdravlje im ne propadne; kako onda da izbegnu preranu smrt?

Stari ljudi koji su slabi, treba da se potrude da probude vitalnost kako bi bez odlaganja pomogli sebi cak i pre nego 8tO odagnaju razbludne misli. Treba da usredsrede paznju na smrtnu kapiju (u korenu penisa) i da udahnu da bi podigli (vitalnu silu koja se tamo nalazi) gore do (udubljenja donjeg tan tiena koje se nalazi) 3,3 santimetra ispod pupka, da nakratko zastanu pre nego 8tO se koncentrisu na ciang kung eentar (odnosno solarni pleksus) i potom da izdahnu da bi iz njega spustili vitalnu silu do udubljenja vitalnosti (ispod pupka). Odatle ce se pozitivna vitalnost rasiriti do svih delova tela, prekidajuci sve seksualne zelje. Ovu praksu treba da ponavljaju sve dok se genitalni organ ne skupi. Ukoliko tako postupe, kako bi mogla da se pojavi zelja za seksualnim cinom?

115

11 UPRAVWANJE ELIKSIRA BESMRTNOSTI U KAZAN

1

Kada je duhovni zametak formiran uz pomoc

vatrene kugle,

bela svetlost iz srca obasjava sve stvari

i silni plamen zlatne svetlosti se pojavljuje; kada su svi kanali ocisceni, makrokosmicka sila je spremljena.

2

Sjajni biser osvetljava mozak spravljajuci u devet okreta eliksir. Tek kada kap potone u stomak

covek uvida da besmrtnici zive na zemlji.

Gornje strofe se bave generativnom silom, vitalnoscu i duhom koji se, posto su oplemenjeni, okupljaju u mozgu gde ce, pod stalnim pritiskom prenatalne vitalnosti i duha, kroz izvesno vreme proizvesti ambroziju (kan lu). Ona, kada se ulije u usta, postaje tecnost (pljuvacka) koja, kada je progutana, proizvodi "zvuke" u stomaku. Ta ambrozija stvara i cuva besmrtno seme u donjem tan tienu (ispod pupka), odakle ono isijava, osvetljavajuci srce. Svetlost otkriva formiranje besmrtnog semena kada (se cini da) svako disanje prestaje i (da) puIs prestaje da otkucava. Za to dostignuce treba zahvaliti pre svega stanju potpune mirnoce koje doprinosi proizvodnji besmrtnog semena.

TAOISTICKA .TOGA

Kultivacija vitalnosti ne ide izvan granica duha i vitalnosti. Duh vodi do ostvarenja (sustinskog) bica, a vitalnost do (vecnog) zivota. Duh po.tice iz. oplemenjivanja vitalnosti, a vitalnost iz prociscenja generativne sile. Da bi se postalo besmrtan vrlo je bitno da se oplemeni generativna sila, a kada je (rafinirana) vitalnost obilna ona ce se i pokazati. Ukoliko se vitalnost koristi da othrani generativnu silu ta ce, kada postane obilna, proizvesti besmrtno seme.

Svi taoisticki tekstovi, i pored razlicitosti njihovih ucenja, nikada ne ~alaze van problematike (sustinskog) bica i (vecnog) zivota. Dalje razmatranje bi vodilo do spekulacija koje varaju i pogresno vode neuk~. Mozete da pricate na koliko god hocete nacina, ali, ako ne znate tajne preobrazavanja generativne sile u vitalnost vitalnosti u duh i povratka duha u ogromnu, uzvisenu prazninu, samo cete form~lisati jeres. Ukoliko zelite da dosegnete besmrtnost, morate poceti .da odgajate (sustinsko) bice i (vecni) zivot, koji ce svakako dovesti do ostvarenja vaseg cilja.

~ TaJ duh je on~ sto vas p.rv~h sest koraka (p?&lavlja 1 do 6) poducavaju da ostvante, dakle istinsku svetlost (sustmskog) bica posredstvom odgajanja i bica i zivota; jer ta svetlost je duh.

Sto se tice svetlosti vitalnosti, to je ono sto vas sledecih sest koraka (poglavlj~ o~ 7_ de:' ,12) ~Ci da ostvarite, d~e svetlost (vecnog) zivota putem odgajanja 1 bica I zivota; ta svetlost Je vitalnost u generativnoj sili.

Spoj duha i vitalnosti proizvodi besmrtno seme koje obznanjuju bela svetlost u srcu, svetla koja bljeskaju u glavi, zmajevo brujanje i rika tigra u l1:sima. Ukoliko svetlost ambrozije nije obilna i jasna, razlog za to Je nedostatak uputstava i vodstva prosvetljenih majstor~. U tom slucaju unutrasnja vatra treba da se prikupi i podigne da bi proizvela duhovnu vatru koja ce siriti zlatnu svetlost, pa ce svetlost.~mb~ozije bi~i !askosna ij~sna. Medutim, ne treba predugo da podizete I raspaljujete vatru, jer ona moze da izazove osamucenost i nesvesticu. Ukoliko je besmrtno seme potpuno razvijeno, pokazace se zlatna svetlost; a ukoliko nije, neophodan je dalji trening (kao sto sledi):

S'_'akog .dan~ d~k s~di u .meditaciji, pr;akticar treba da sjedini obe zemce (tj. pnvuce lh zajedno pomocu razrokog gledanja) radi koncentracije ~ navod.enja d.uha i vitalnosti u donji tan tien (ispod pupka) kako bi se proizvelo 1 negovalo besmrtno seme. Kada je ono proizvedeno, prakticar ce imati osecaj da mu je teme podignuto; u

117

TAOISTICKA JOGA

njegovim se usima cuju zmajevo brujanje i tigrova rika"; telo mu lebdi po oblacima i oseca svrab sa svih strana; podize se u prostor i jezdi na vetru uz prateci osecaj bezgranicnog blazenstva. Potom ce osetiti kao da mu paukova mreza prekriva lice iIi da se golicavi mravi roje preko njega iduci s cela ka korenu nosa, ocnim dupljama, obrazima, viIici, zubima i ustima, i izazivajuci neprekidno lucenje pljuvacke koja ne moze da se proguta (odjedanput). On je tada nesklon da otvori usta iIi pokrene telo, padajuci na taj nacin u stanje neodredenosti u kojem kao da nista ne postoji, do te mere da ne moze da nazre ni vlastito telo, a disanje i otkucaji pulsa (kao da) prestaju. Vitalnost je u potpunosti razvijena i hrani besmrtno seme. Zato je i receno: "Punoca vitalnosti cini da prakticar potpuno zaboravi najelo".

U toj etapi, ukoliko nastavi sa jelom, negativni princip ce opstati, a pozitivni nece biti onaj pravi i sarno ce pobuditi njegov apetit za hranom. Kao rezultat toga, besmrtno seme ne moze da se formira zbog nedovoljne vitalnosti.

Prakticar treba da se obucava sve dok ne dostigne mirnocu i blistavost duha koji, kada je sirok i bogat, cini da zaboravi na spavanje. Kada je njegova vitalnost potpuno razvijena i omogucava mu da funkcionise bez unosenja hrane, on dospeva do stepena neprekidne mirnoce i blistavosti u kojem disanje (kao da) prestaje, a masivna zlatna svetlost se ispoljava dok nestaje svako pravljenje razlika sto je postojalo pre njegovog ostvarenja savrsenog spokojstva. To dostignuce biva obelodanjeno mesecevom svetloscu sto se pojavljuje na celu i koja ce tu i ostati ukoliko je cvrsto resen da istraje u izvornom udubljenju duha (izmedu i iza ociju) dok se varnice pojavljuju izmedu obrva; obe manifestacije najavljuju potpun razvitak besmrtnog semena.

Od tog trenutka prakticar treba da se cuva odliva vitalnosti jer mu je preko potrebna u telu radi hranjenja i' razvijanja besmrtnog semena. Dok ono raste, treba da izbegava deset sledecih neumerenosti: 1. preterano hodanje, koje negativno utice na nerve; 2. stajanje, na kosti; 3. sedenje, na krv; 4. spavanje, na krvne sudove; 5. slusanje, na generativnu silu; 6. gledanje (u stvari), na duh; 7. govor, na dah; 8. razmisljanje, na stomak; 9. seksualno zadovoljstvo, na snagu i dugovecnost, i 10. jelo, na srce. Ukratko, trebao bi da izbegava sve neumerenosti, posto su sve one veoma stetne.

118

TAOISTICKA JOGA

Dok sedi u meditaciji, prakticar nikada ne treba: 1. da pobuduje misIi koje uzrokuju neobuzdano razbuktavanje (unutrasnje) vatre; 2. da popusta koncentraciju, da ne bi doslo do potpunog hladenja (unutrasnje) vatre; 3. da posmatra spoljasnje objekte, jer tako duh luta i steti bestelesnoj dusi (hun); 4. da slusa spoljasnje zvukove, jer to rasipa generativnu silu i tako steti telesnoj dusi (po); 5. da ubrzano dise, jer se takav dah lako rasprsuje i ne moze da se regulise; i 6. da prekine ritam disanja, posto nagli prekid cini disanje slabijim kada se nastavi; sem toga, kada naglo prestane da dise, on hladi svoj (vitalni) dah, a kada iznenada ponovo pocne zagreva ga, 5tO skodi besmrtnom semenu. Ukoliko ne obrati paznju na sve ovo, nece postici nikakav uspeh.

Zbog toga, kada se misli pokrenu, prakticar treba da iskoristi unutrasnju vatru koja se rasplamsala da pokrene tocak zakona (tj. da ga upravi u mikrokosmicku orbitu) kako bi ih odstranio, ali niposto ne treba da ga pokrece kada je nepostojana koncentracija preterano ohladila unutrasnju vatru da ne bi ozledio besmrtno seme. OCi ne treba da posmatraju stvari vee treba da su zatvorene i okrenute unazad da posmatraju belu svetlost koja se pojavljuje izmedu njih; to je pravilno gledanje. Ukoliko je pobuden culima i otvori oci da bi pogledao napolje, njegova koncentracija i duh ce se rasprsiti, skodeci besmrtnom semenu. Usi ne treba da slusaju spoljne zvuke i glasove jer, ukoliko je njegovo culo sluha uznemireno, ne sarno da ce mu tela i srce podrhtavati, nego ce i besmrtno seme biti povredeno i rastureno. Ne treba da bude nestrpljiv po pitanju formiranja besmrtnog semena, jer ce nestrpljivost dovesti do uzrujavanja srca i spreciti razvoj semena. Njegova praksa treba da sledi svoj prirodan tok, tako da ne bude ni zanernarena ni napeta. Njegova svest 0 duhu u udubljenju vitalnosti (ispod pupka) ne treba da bude pojacana mislju 0 njegovom obaveznom zadrzavanju na tom polozaju jer, ukoliko sve vreme ne dise pravilno, nikada nece dospeti do potrebnog stanja neodredenosti i nerazlikovanja.

Na ovom stepenu ce se genitalni organ uvuci, ali kada njegov koren nabrekne i podrhtava, prakticar to moze pogresno da protumaci kao pokazatelj formiranja besmrtnog semena. Ukoliko je seme zrelo, treba da zaustavi unutrasnju vatru da bi prikupio makrokosmicku alhemijsku silu. Ukoliko nije, treba da iskoristi ovo vibriranje vitalnosti da pokrene tocak zakona (tj. mikrokosmicku orbitu) radi gajenja tog semena.

119

TAOISTICKA JOGA

Postoji metoda za utvrdivanje da Ii je besmrtno seme zrelo ili nije, koja se sastoji od postavljanja petrolejke ispred prakticara sto oci treba da usmeri na plamen dok ih okrece sleva nadesno devet puta, posle cega ih zatvara. Ukoliko se prekrasna i snazna meseceva svetlost pojavi izmedu ociju, blistava kao blesak munje, i niti se povecava niti smanjuje, besmrtno seme je potpuno razvijeno. Medutim, ukoliko ugleda krug cije je srediste mutno, a ivica sjajna, to znaci da je seme nezrelo; u tom slucaju je potreban dalji trening.

Ova metoda sluzi za budenje unutrasnje vatre da bi ona podstakla duhovnu vatru, kako bi se pojavila zlatna svetlost. Ne treba je cesto praktikovati da bi se izbegla osamucenost i gubitak vitalnosti koja zraci, posto je cilj vezbe u tome da se stekne ova prenatalna vitalnost, a takode i da se pokaze ta svetlost koja je duh sto je smesten izmedu (i iza) ociju. Jer, krajnji cilj hiljada metoda obucavanja ne zadire izvan realizacije vitalnosti i duha.

Tokom svojih meditacija pod vodstvom mojih ucitelja Liao Dena i Liao Kunga, vezbao sam deset koraka da bih prikupio generativnu i vitalnu silu u dovoljnim kolicinama i da bih zatim preobrazio generativnu silu u njenu prenatalnu formu vitalnosti, kako bih proizveo besmrtno seme. Tokom svakog dnevnog sedenja, privlacio sam zenice jednu blize drugoj, da bih se usredsredio na donji stomak sve dok ne bih osetio nesto kao svrab po lieu, paucinu koja ga prekriva i rojeve mrava koji gamizu po njemu; to je ukazivalo da je prenatalna vitalnost prozela sve delove moga tela. Zmajevo brujanje i tigrova rika su se culi u mojim usima, u ustima mi je bilo vise pljuvacke nego sto sam mogao da progutam (u jednom gutljaju). Onda sam iznenada potonuo u stanje neodredenosti gde kao da je nestala sva moja svesnost stvari. Telo kao da mi je lutalo povrh oblaka. To je razotkrivalo prenatalnu vitalnost koja je hranila i razvijala besmrtno seme.

To seme je nezrelo ukoliko sadrzi negativan dah, a zrelo ukoliko tog daha nema u njemu. Kada one sazri, prakticar nema potrebu da spava, a kada je prenatalna vitalnost puna, ne oseca potrebu da jede. Na ovom stepenu nema osecaja prolaska vazduha kroz nozdrve u bilo kom praveu. Tada je pred njim postojano i jasno ispoljena bela svetlost, a njegovo telo nigde ne moze da se pronade.

120

TAOISTICKA JOGA

To je uvodni stadijum spokojstva u kojem treba da se cuva nocnog istieanja semene tecnosti koje iscrpljuje njegovu generativnu silu. Takode treba da izbegava napore i previse rada tokom dana jer, ukoliko je umoran, pozitivni princip ce oteci tokom noci. Treba da se odmara sedeci u meditaciji da bi gajio i razvijao besmrtno seme, jer je to njegov glavni cilj. Ne bi trebao ni za sta da se raspituje kako mu usi nista ne bi slusale i kako bi mu sree (dom vatre) bilo odvojeno od svih culnih podataka. Ukoliko se nehoticno pojave misli, treba odmah da pokrene tocak zakona, da zatvori oci i okrene ih nazad kako bi posmatrao svetlost besmrtnog semena, pa ce se misli automatski izgubiti. Dok boravi u tom stanju bez misli, treba da pogleda u eentar donjeg tan tiena (ispod pupka) u kojem blagi dah podstice vitalnost. Ona zbog toga postaje vruca i iz nje ce se roditi svetlost eliksira tako da ce citav prostor izmedu pupka i ociju biti ispunjen belom svetloscu. Koren genitalnog organa ce tada zavibrirati i on ce mozda pogresno pomisliti da je besmrtno seme zrelo, ali nije. Treba da iskoristi to vibriranje i prikupi alhemijsku silu da bi othranio to seme.

Da bi znao da li je seme potpuno razvijeno iIi nije, treba da sledi prethodno navedena metoda tako sto ce ispred sebe postaviti petrolejku i gledati u plamen dok koluta ocima sleva nadesno devet puta; ukoliko ih zatim zatvori i vidi snaznu belu svetlost okruzenu varnicama nalik munjama, to znaci da je besmrtno seme zrelo. A ako vidi tamni krug okruzen iskrama, seme je nezrelo; u tom slucaju treba da prikupi alhemijsku siIu da poveca tu svetlost, a zatim da jos jednom primeni dvanaest koraka (izlozenih u ovoj knjizi). To se zove proizvodenje i podizanje unutrasnje vatre da bi se stvorila duhovna vatra i na taj nacin ustanovilo da Ii je seme potpuno razvijeno, ali nemojte to suvise cesto da radite posto moze da izazove vrtoglavicu i nesvesticu i da naudi generativnoj sili, vitalnosti i duhu.

Ucitelj Peng Mou Cang je rekao: "Metoda proizvodnje besmrtnog semena se sastoji od "sjedinjavanja" srca sa ocima radi koneentraeije upravljene na donji stomak tako da, ako se u njemu oseti vibriranje, vitalnost odmah moze da se pusti u optieaj (u mikrokosmicku orbitu) radi prociscavanja, ali i najmanja nepaznja prakticara moze da prouzrokuje njeno odlivanje i tako ponisti say dotadasnji napredak.

121

TAOISTICKA JOGA

"Ukoliko se na tom uvodnom stepenu genitalni organ skuplja, to ne dokazuje da je on zaista uvucen. Ukoliko besmrtno seme sarno baca vamice, znaci da nije zrelo. Prakticar treba da nastavi marljivo da radi sve dok se penis (naizgled) ne povuce u donji trbuh. Prvo ce se pojaviti bela svetlost ispred obrva i s vremenom ce ispuniti prostor izmedu njih i centra donjeg tan tiena (ispod pupka); to otkriva zrelost besmrtnog semena. Medutim, ukoliko se ni posle dugotrajne prakse svetlost ne pojavi pred njim, prakticar treba da zapali i postavi pred sebe mirisni stapic, a onda da fokusira svoje oci tako da zuri u njegov upaljeni vrh; posto zakoluta njima sleva nadesno devet puta, besmrtno seme ce biti potpuno zrelo i svetlo. Potreban je dalji trening da bi se ta blistava svetlost eliksira podigla iz centra donjeg tan tiena (ispod pupka) do ociju koje ce tada sevnuti dva iii tri puta. Ta svetlost eliksira blista kao cisto zlato i lici na vatrenu kuglu, sto je znak potpune razvijenosti besmrtnog semena."

Stari majstor Liu Jun Pu je rekao: "Prakticar treba da je upoznat sa metodom gajenja i razvoja besmrtnog semena. Ukoliko duh nije spokojan, seme ne moze da se formira, niti moze da se pripremi eliksir besmrtnosti. Ukoliko (vitalni) dah nije zadrzan u donjem tan tien centro, svetlost semena se ne pojavIjuje. I srce (dom vatre) i dah treba da budu ohladeni u donjem tan tienu; iako (vitaIni) dah moze povremeno da ga napusti, srce ne bi niposto trebalo da odluta od njega. Srce i zenice ociju treba stalno da su usredsredeni na taj centar sve dok se postnatalni (vitalni) dah ne vrati i ne ostane tamo da podrzi prenatalnu vitalnost koja ce odgajati i razvijati seme sto podstice ispoljavanje svetlosti eliksira. Ona je nalik vatrenoj kugli, velicine metka, u centro donjeg tan tiena koji ce postati vruc, navodeci koren genitalnog organa da zavibrira i pokrene prenatalnu vitalnost. Prakticar tad a treba da vizualizuje tu vitalnost kako se podize od korena kicme navise kroz kanal kontrole (tu mo) do ni vana ili mozga, spustajuci se potom (kanalom funkcije) do smrtne kapije (u korenu penisa) da bi se rasirila do svih udova i delova tela. Kao rezultat toga, krv i vitalnost ce postati sveprozimajuci, osnazice telo i gajice i razvijati besmrtno seme."

Besmrtni Tan Cih Ming je rekao: "Veliki Tao se sastoji od preobrazavanja generativne sile u vitalnost cije ce obiIje gajiti i razvijati besmrtno seme, Cija svetlost nam otkriva pravu pozitivnu generativnu silu. To je odgajanje i (sustinskog) bica i (vecnog) zivota, koje ima za cilj ostvarivanje potpunog razvica pozitivne vital-

122

TAOISTICKA JOGA

nosti. Ukoliko se duh koleba, uzrokujuci nocno izlucivanje "najdragocenije stvari", odsusutvo ove svetlosti potvrduje gubitak istinske pozitivne generativne sile. Svi ucenici treba da obrate narocitu paznju na ovaj oplemenjujuci metod jer, ako je besmrtno seme pravilno odgajeno unutra, ono ce podrzati pozitivnu generativnu silu napolje, uzrokujuci ispoljavanje svetlosti (sustinskog) bica i (vecnog) zivota."

. Nan Hua Cing kaze: "Istinska pozitivna generativna sila je mistenozna." Tao Te Cing kaze: "Generativna sila koja je autenticna, postoji unutar onoga sto je duboko i tajanstveno." Ta istinska generativna sila je pravo seme u Jjudskom telu. S obzirom na to da je neodredena, nazvana je tai ci (vrhovni krajnji cilj, iIi savrsena krajnost), a 1?0sto.predstavIja pocetak kreativnosti, nazvana je prenataIn_o~ (hsien tIen). S o~ziro~ .na to da je ona ?epod.eljeni jin-jang (jedmstvo negatrvnog I pozitivnog), nazvana Je Jedmstvena vitalnost. Takode je zovu i zuti pupoljak (huang ja), tajanstveni biser (hsuan cu) i pozitivna generativna sila (jang cing). Ukoliko je ta generativna sila pouzdano fiksirana izmedu neba (glave) i zemlje (donjeg stomaka), ona postaje svetlost besmrtnog semena.

Pitanje: Rekli ste da, ukoliko prakticar nije dobio uputstva od k~~pet:ntn!h. ~ajstora~ unu!rasnja. sve!lost ~oju je proizveo, nece biti izdasna I sjajna. Hocete 11 da objasnite zasto je to tako?

Odgovor: Ona je nazvana svetlost vitalnosti (hui kuang), a kada se potpuno razvije zove se zlatna svetlost (san kuang). Generativna sila koja je jos nezrela ne moze da proizvede belu svetlost vitalnosti, a besmrtno seme koje je nezrelo ne moze da proizvede zlatnu svetlost, Svetlost vitalnosti je poput mesecine, a zIatna svetlost (semen a) sija kao cisto zlato.

Besmrtno seme je kristalizacija pozitivne generativne sile, Kada je ona potpuno razvijena, prakticar treba da zaokrene ocima da bi se koncentrisao i pogledao u centar donjeg tan tiena (ispod pupka), kako bi element vatre u ocima koji je iznad sprzio element vode u stomaku koji je ispod, i da na taj nacin proizvede pozitivnu vitalnost cija se svetlost manifestuje pred njim. Punoca generativne sile se ispoljava kao bela svetlost vitalnosti, a punoca besmrtnog semena kao zlatna svetlost koja otkriva negativnu vitalnost unutar generativne sile .. ~vetl?st oeiJu koje su upravljene nadoIe)e pozitivna i kada se pozitrvna I negativna svetlost susretnu, nastace predivna dragocena svetlost (pao kuang).

123

TAOISTICKA JOGA

To je kao tok elektricne struje koja, kada su negativni i pozitivni pol ujedinjeni, daje jasnu svetlost, osim ako proizvodnja energije nije nedovoljna. Isto tako, ukoliko generativna sila nije u potpunosti obnovljena, tako da poseduje snagu koju je imala u pubertetu, ona ne moze da proizvede svetlost vitalnosti sto je bela poput mesecine.

Kada je generativna sila u potpunosti povracena i kada postane jednako delotvorna kao sto je bila u pubertetu, sto se pokazuje kada je genitalni organ uvucen, pozitivna i negativna vitalnost se sjedinjuju da bi proizvele blistavu zlatnu svetlost sto sija kao cisto zlato. Bela svetlost vitalnosti odaje nesavrseno tela koje sadrzi negativni prineip sto moze da izazove zemaljska stanja, dok zlatna svetlost otkriva punocu generativne sile, vitalnosti i duha koji se ujedinjuju u jednu celinu.

Bilo kakvo pomracenje svetlosti vitalnosti ili zlatne svetlosti je izazvano nocnim izlucivanjem "dragoeene stvari". To je slicno kratkom spoju koji uzrokuje nestanak svetla. Ukoliko je elektricna sijalica napukla, vazduh ce uti u nju i svetlost ce se ugasiti. Isto tako, ako se dopusti mislima da se pojave tokom meditacije, spoljnji vazduh ce uti u telo i ugasiti dragoeenu svetlost. Ucenici treba da na to obrate posebnu paznju.

Pitonje: Rekli ste da praktikovanje pravljenja i pojacavanja vatre radi proizvodnje duhovne va~re k~ko bi se i~po~ila z~atna s~etl<?st, ne treba da bude cesto ponavljano jer uzrokuje osamueenost I rasipa prenatalnu vitalnost. Hocete Ii molim vas da objasnite zasto se to desava?

Odgovor: Organ bica (hsin ken ili srce) je povezan sa udubljenjem zivota (ming cjaoom odnosno donjim tan tienom ispod pupka) preko kanala zvanog cung cjao ili cung mo MNOA (videti ilustraciju 8 na sledecoj strani). Kada je (iserpljena) generativna sila u potpunosti obnovljena alhemijskim procesom, ona ce imati pristup okeanu (sustinskog) bica (hsin haiu): to je (eu cjao) udubljenje u eentru mozga koje je povezano sa oba oka i sreem (videti pocetak poglavlja 2). Ukoliko se i pored te povezanosti dragocena svetlost ne ukazuje u ranim stepenovima vezbe, razlog lezi u tome sto je centar (sustinskog) bica (cu cjao) jos uvek zatvoren.

124

TAOISTICKA JOGA

G

Kanal kontrole (tu mo) ABCDEF:

A (tzugloWlo locka Sever- smrtna kapija (seng zu cjao)

B (cuo) prelazna tacka C Gin) prelazna tacka

D (mao) glovno locka Islok, drvo (ciscenje)

E (cen) prelazna tacka F (zu) prelazna tacka Konol fonkci/e (jen mo) GHIJKL:

G (vu) glovno locka JlIg- mozak (nivan)

H (vei) prelazna tacka I (sen) prelazna tacka

J (ju) glovno IOc'lco Zopod, metal (preciscavanje)

K (su) prelazna tacka

L (hai) prelazna tacka Polism' konol (cung mo) MNOA:

M (li) srce - dom vatre

N (cung tu) eentralna zemlja, solarni pleksus (cjang kung)

o (kan) donji tan tien - dom vode

P eentar mozga (eu Ciao)

lluslroctfo 8

Kanali kontrole, fumkcije i potiska.

Da bi otvorio taj centar (sustinskog) bica, p!ak!~car treba da postavi petrolejku ispred sebe i da usred~re~l .OCI na pl.a~en, okrecuci ih sleva nadesno devet puta kako bi UCInIO da (pozitivna)

125

TAOISTICKA JOGA

vitalnost u tom centru (izmedu i iza ociju) zavibrira i da bi upala u udubljenje (vecnog) zivota (ispod pupka), koje je vee prepuno (negativne) vitalnosti, pa da te dye ujedinjene vitalnosti otvore izvorno udubljenje duha (cu cjao u centru mozga). To se zove proboj izvornog udubljenja iz kojeg se pomalja dragocena svetlost.

To svetlo je blistavo poput mesecevog, otkriva obilje generativne sile i nazvano je svetlost vitalnosti. Kada ta svetlost postane zlatna i zablista kao cisto zlato, otkrivajuci potpunu razvijenost besmrtnog semena, onda se zove zlatna svetlost. Ukoliko centri u FiG nisu povezani, okretanje ociju ce ih spojiti. Ukoliko centri u L i A nisu povezani, proces oplemenjivanja vitalnosti u D i J ce ih spojiti.

Tehnika podizanja vatre ne bi nikako smela da se koristi cesto jer uzrokuje osamucenost i skodi vitalnosti. Svaki okret ociju uzrokuje da vitalnost u udubljenju zivota buja, sireci se do usta, ociju, usiju i nosnica sto predstavljaju sedam otvora kroz koje se vitalnost rasipa. Od tih sedam, udubljenje nebeskog jezerceta (tien cih) iznad ustaje otvor putem kojeg se najveci deo vitalnosti odliva. To je razlog sto je gubitak vitalnosti usled preteranog govorenja i pevanja razmerno veci nego u drugim aktivnostima. Otuda svi prakticari taoisticke meditacije uvek dodiruju nepce vrhom jezika bilo da hodaju, stoje, sede iIi Ide, ne sarno zato da bi blokirali nebesko jezerce i sprecili odliv vitalnosti, nego i zato da naprave most preko kojeg se vitalnost spusta iz hsuan jing centra (tajanstvene spojnice iza nebeskog jezerceta u nepcu) niz grIo, srce (M), udubljenje cjang kung (solarni pleksus) (N), centar donjeg tan tiena (0) i smrtnu kapiju da bi hranila besmrtno seme.

Svi ucenici treba da znaju da se, ukoliko udubljenje nebeskog jezerceta nije blokirano, hsuan jing ne moze otvoriti; da u donjem delu tela, ako kanal funkcije (djen mo) nije blokiran, kanal kontrole (tu mo u kicmi) ne moze da se otvori; i da se u srednjem delu tela, ukoliko ostalih sest kanala (cung mo, tai mo, jang Ciao, jin Ciao, jang vei i jin vei)" nisu blokirani, udubljenje duha (izmedu i iza ociju) nece otvoriti, zbog cega ni vitalnost u besmrtnom zametku ne moze da izade.

Dok sam pisao gornji pasus nisam mogao a da ne zaplacern (zato sto ucenicima nije nimalo lako da nadu prosvecene ucitelje). Podnosio sam sve moguce poteskoce i lisavanja u svome traganju za

126

TAOISTICKA JOGA

znatno vise od trideset ucitelja od kojih su sarno nekolicina bili zaista prosveceni, dok je vecina bila nestrucna. To pokazuje da nije lako naci autenticna ucenja koja sada iznosim u ovoj knjizi. Ukoliko je ucenici pazljivo prostudiraju, u kratkom vremenu ce savladati tajne alhemije.

127

12 PRIPREMANJE ELIKSIRA BESMRTNOSTI

Slabost besmrtnog se~en~ m?ze ~a se ukloni koriscenjem spore i brze,~atre (p,:te.m reguhsa~Ja d~~~nJa) tako d~. ce se genitalni organ UVU~I, ~n~t~asnJa s,,:,etlost ls_polJlce se pred ocima, cuce se zmajevo brujanje 1 tigrova rika u usima, a srce (dom bica) ce biti blistavo. Kada j~ prakticar svestan zrelosti besmrtnog semena, treba da zaustavi va~:u (presta~om re~ulisanj~ disanja) da bi prikupio makro~os~lC~ alhemlJsku. silu radi konacnog proboja (tj. pr?,,:,aIJlvanJa u izvorno udubljenje duha izmedu i iza ociju, koje ce smti dragocenu svetlost).

Posto. je prakt~car iskusio svih sest stanja pomenutih u proslom poglavlju, kao 1 bleskove svetlosti i uvlacenje svog genitalnog org~n~, mozda nece biti u mogucnosti da bilo sta sakupi kada njegov pems iznenada pocne da stoji kao i obicno tokom zivog casa cua (i~me~u 11. i 1 nocu), jer se generativna sila i vitalnost sjedinjuju da bi prOlzv~h ?es!llrtn<? se~e. U tom slucaju on treba da primeni metod gaJenJa 1 razvijanja besmrtnog semena koja se sastoji od "spaj!lnja" .(razrokog gleda~ja) i upravljanja oiiju u centar donjeg !an t~ena (ispod pupk~) radi preobrazaja njegovog (sustinskog) bica lZ nJ~govog. (nerazvijenog, zametnog) stanja (vitalnog) daha u celovito stanje; od tog trenutka ce postojati sarno jedna harmonicna vitalnost sto ce sjediniti say nesavrseni dah i vitalnost u telu u jednu ujednacenu celinu koja ce se pokazati iz grudi kao skladna i jednoobrazna bela meseceva svetlost unutar i izvan prakticara.

U tom stanju proleca punog zivota cini se da postoji autenticni dah, a prenatal.l3i duh postaje primetan, dok se vitalnost neprestano uvecava. Prakticar tada treba da se cuva pokretanja intelekta koji ce

TAOISTICKA JOGA

spreciti razvitak vitalnosti i prostiranje duha: nikada ne treba da prekrsi zabranu kako (potpunog) zapostavljanja tako i (preterane) paznje. Ukol~ko uskomesane m~sli. uzrokuju nestanak duhovnog t~la, to se desava .zbog zapostavljanja; a ako srce ne luta napolje i ~Ik~da se n~ od~aJa od duhovnog tela, to je zbog odsustva zapostavljanja .. ~k?hko je, pa~, preterano konkretan i tvrdoglav i time ometa alheml)skl proces, to Je zbog preterane paznje; ali, ukoliko se mirno suzdrzi od mesanja u ono sto se desava, to je onda sloboda od nep~ikladne paznje. Zapostavljanje dovodi do otupelosti i smetenosh, a preterana paznja do osipanja (duha i vitalnosti); to su

ozbiljne greske kojih svi prakticari treba da se klone. '

(V~talni) dah koji se siri po svim delovima tela jeste umiruci dah; ukoh~? ~~ on cvrsto i p~stojano odrzava, zivot opstaje, ali ukoliko se rasprsi ZlVOt se okoncava; prema tome, u tren oka nastupa iii smrtnost iIi besmrtnost.

Na .tom st~p~m~, kada je temelj _polozen, sa svim eentrima (i k~nahma) ociscerum, u odsustvu svih prepreka, ukoliko prakticar ruje po?dan nepopu~t1jivom. o~llucn?s~~ i. dozvoli da se u njemu probudi ~tr~st kada vl~h IH~ki dl~an lik Ih ljudsku figuru, i dopusti duhu da Jun za podacima cuIa, jednom kada se oklizne say njegov dotadasnji razvoj bice besplodan. To je kao kada okrenete korpu naopacke i sva njena sad dina ispadne napolje.

. G~nerativna sila nije ni materija ni forma; kada ostaje u telu, ona Je vitalnost, dok pustena iz njega izlazi u vidu generativne tecnosti. Unutr.a biva umanjena usled sedam jakih dusevnih uzbudenja (veselje, be~, tuga, strah, zalju.bljenost, mrznja i pohota) koje stete sreu, a sp~IJ.a usled deset stetnih neumerenosti i devet poremecenih dahoya. ~m se u sve nerve, krvne sudove i psihicke kana1e u telu. Ukohko je preusmerena sa svog ovozemaljskog kursa, moze da bude prikupljena i vracena u svoje izvorno udubljenje (ispod pupka), i tada nije nemoguce da se stekne besmrtnost.

Sedam jakih uzbudenja koje stete vitalnosti su: intenzivno uzivanje (odnosno radost) steti sreu; intenzivan bes jetri; tug a pluCi~a;. s.trah z~cnoj kvesi; ljubav duhu; mrznja raspolozenju (tj. naravi); 1, mtenzrvna pozuda stomaku.

, J?eset neume~en?sti koj~ skode ,?talnosti su: preterani hod koji ostecUJe !1erve; staJa~Je ko~tI; sedenje .krv; spavanje puIs; uzivanje (i veselje) generativnu silu; gledanje (u stvari) duh; preterano

129

TAOISTICKA JOGA

govorenje ostecuje dah; razmisljanje stomak; ishrana srce; a previse seksa smeta samom zivotu (tj. snazi i dugovecnosti).

Devet neujednacenih, poremecenih dahova su uzrokovani: besom koji napreze i strahom koji oslabljuje dah; uzivanjem koje ga usporava; tugom koja· ga razbacuje; uzasom koji ga raskida; razmisljanjern koje ga sputava; teskim radom koji ga trosi; hladnocom koja ga skuplja i toplotom koja ga rasprsuje.

Ukoliko prakticar zeli da prikupi makrokosmicku alhemijsku silu za konacni proboj, trebalo bi dase cuva ovih sedamjakih uzbudenja, deset neumerenosti i devet neujednacenih dahova. Ukoliko ne skuplja tu silu za konacni proboj, vee sarno praktikuje ostale metode sto slede dvanaest koraka koje smo do sad a izlozili, moze da produzi zivot i da uziva u njemu.

Oni koji mogu da sakupe rnikrokosmicku alhemijsku silu ali ne znaju kako da je upotrebe iii oplemene vatrom kroz odredene faze, uzaludno se naprezu zbog sedam uzbudenja i seksualnih privlacnosti koje poticu od boje, oblika, drzanja (tela), govora (glasa), neznosti (umiljatosti) i erta liea; kako onda mogu da ostvare besmrtnost?

Neki proucavaju stepene prociscenja vatrom i ocekuju da dose gnu besmrtnost, ali ne uvidaju da je ta upotreba vatre poput gajenja cveca u zimu; preterana top Iota ce sparusiti i unistiti biljke, a kada je nedovoljna one nece evetati i donositi plodove. Vatra ne sme da bude ni prejaka ni preslaba, vee tacno onakva kakva treba. Isti je slucaj i sa praktikovanjem oplemenjivanja vatre po stepenima, jer, ukoliko to radite pravilno, izvesno je da cete proizvesti besmrtno seme.

Pilanje: Sta je besmrtno seme, kako se proizvodi i kako covek da

zna da Ii je zrelo ili ne? .

Odgol'or: Kada se generativna sila penje da se sjedini sa (sus tinskim) bicern, ispoljice se (bela) svetlost vitalnosti; ona je nalik mesecini i odgovara jednoj polovini celine. Kada se vitalnost spusta da bi se sjedinila sa (vecnim) zivotom, pojavice se zlatna svetlost; ona je crvenkastozuta i njen obim je po velicini ravan drugoj polovini. Spajanje ta dva svetla ce proizvesti tu celinu koja je besmrtno seme.

130

TAOISTICKA JOGA

Posto se "duhovni dragulj" vratio u svoj izvor (u donjem stomaku) prodorna ko~ee~traeija na njega ce, tokom nekog vremena, prou~rokovah pojavu zlatne u beloJ svetlosti izmedu obrva. To je embnoI? bes~rtn~g sem~~a, prOlzv~den zahvaljujuci spajanju generativne sile, vitalnosti I duha u jednu eelinu. Kada svetlost ispuni telo, manifestovace se i izvan njega. Ta bela i zlatna svetlost s~ kao pozitivni i negativni pol elektricne zke; a spoj generativne slle~ ~tal~?sti i d~ha je kao protok .st~je bez kojeg nema svetlosti. Na 1St! nacm, ukohko se dye svetlosti msu pomesale unutra nece biti ni osvetljenja spolja. Njihovo jedinstvo je prouzrokovano mesanjem pet (vitalnih) dahova (vidi ispod) u jednu vitalnost da bi se odneg?va!o besmrtno seme u donjem stomaku. Bez medusobnog mesanja tih pet dahova, zlatna svetlost se nece ispoljiti.

Ti dahovi dolaze iz vitalnosti u udubljenju donjeg tan tiena (ispod p~pka), odakle se sire do pet unutrasnjih organa: do pluca kao vitalm dah elementa metala; do srea kao vitalni dah element a vatre: do jetre kao vitalni dah elementa drveta; do stomaka kao vitalni dah element a zemlje; i do donjeg stomaka kao vitalni dah element a ~?de. Tih I?~t da.ho~a mogu da budu iIi jaki iIi slabi, ali ako su prejaki III preslabi izazrvaju bolest; a ako zapuse doticni organ, izazivaju paraIizu i beriberi.

Kada se pornocu vezbanja postigne povratak svih pet vitalnih dahova u izvor (ispod pupka), vitalnost u njemu postaje aktivna i siri se (po telu), podizuci se od korena kicme do vrha glave i reflektujuci srebrnast.u svetlost (kicmene) mozdine; zatim se spusta u grIo i ~~utrasnJe orga~e t~la, povecavajuci njihov sjaj kao pun mesee koji sija u ~:eu. Ukoliko J~ element vatre snazan u sreu, sprzice krv; stoga pr~~Icar treba da. izbegava preterani govor i razmisljanje da bi ummo sr~e. !a urmrenost okrepice telo i dusu, posto duh slabi i gasi se u nemiru I uzbudenju, a jaca i napreduje u mirovanju; razvija se u (neogranicenoj) praznini, a slabi u (osujecujucoj) formi.

Pitanje: Kojih je to sest stanja koja pokazuju da je besmrtno seme zrelo?

Odgol'or: Kada se zlatna svetlost pojavi u ocima, teme glave cujno vibrira, cuju se zmajevo brujanje u desnom i tigrova rika u levom uhu, vatra bukti u centru donjeg tan tiena (ispod pupka), u citavom

131

TAOISTICKA JOGA

telu se podizu mehurici, grcevi tresu nos, a genitalni organ se uvlaci, To su znaei da je razvoj besmrtnog semena dovrsen.

1. Zlatna svetlost u ocima obelodanjuje svetlost (sustinskog) bica koja obasjava donji tan tien (ispod pupka) i koja ce vremenom postati zlatna da pokaze obilje blistave generativne sile, vitalnosti i duha.

2. Zmajevo brujanje ukazuje na punocu vitalnosti u generativnoj sili. Kada vitalnost ispunjava majusne kanale u nervnom (i psihickom) sistemu, ona proizvodi neodredene zvukove.

3. Tigrova rika je glas potpuno razvijene vitalnosti koja je aktivna.

4. Cujna vibraeija u temenu otkriva silinu v-tre u generativnoj sili, vitalnosti i duhu: razlikuje se od pogresnog tipa vatre koja uzrokuje zujanje u usima,

5. Bukteca vatra u udubljenju donjeg tan tiena koja przi bubrege, potice od izobilja generativne sile i vitalnosti iz kojih se podize; nemarnost prakticara moze da izazove nocno izlucivanje "dragoeene stvari" jer postoji opasnost kada je gorivo tako blizu vatre.

6. Sto se tice uvlacivog genitalnog organa, on se skuplja nazad i lici na onaj kod bebe u majcinoj utrobi, koji se pojavljuje kada zaplace pri rodenju. Pre nego sto se uvuce, dakle u vreme kada trening jos nije potpuno uspesan, ne treba prekidati vatru.

Na taj nacin tih sest znakova otkrivaju odgovarajuci trenutak za zaustavljanje vatre (prestankom regulaeije disanja), i to je prvo sto treba uraditi na tom stepenu.

Pi/ollje: Posto smo primeniIi dvanaest koraka kojima ste nas poucili, kada se pojavi zlatna svetlost, sta je sledece sto treba da uradimo?

Odgovor: Provodite sve svoje vreme usredsredujuci oci na donji tan tien eentar (ispod pupka) sve dok udubljenje (sustinskog) bica (u sreu) ne pocne da odasilje vatrene varnice u oci, Mirno posmatrajte (sve ovo) sve dok u tom dugom stanju mirovanja te varnice ne proizvedu zlatnu svetlost koja je prvo ispoljenje pozitivne svetlosti.

N a tom stepenu treba da ste obezbedeni sa cetiri stvari neophodne za alhemiju: priborom, noveem, saucesnicima i i podesnim mestom (za meditaeiju).

132

T AOISTICKA JOGA

Pribor je: okrugli drveni predmet, nalik zemicki i prekriven pamukom za sedenje radi blokiranja anusa; i stipaljka za zatvaranje nozdrva.

Novae sluzi za kupovinu hrane za prakticara i njegove saucesnike. Saucesnici su prijatelji koji takode praktikuju alhemiju.

Mesto je mirna koliba ili hram koji nije preterano udaljen od grada.

Tek posle pribavljanja te cetiri neophodnosti moguce je zaputiti se u planinu radi praktikovanja poslednjih koraka. Ukoliko jedna od njih nedostaje, prakticar ne treba da primenjuje metod obustavljanja vatre; moze, medutim, da prikuplja (mikrokosmicku) alhemijsku silu radi produzenja svog zivotnog veka dok ceka na priliku da nastavi sa treningom.

Pi/onje: Hocete li molim vas da me uputite u metodu obustavljanja vatre tako da, kada se snabdem sa cetiri potrebne stvari, mogu da odem u planinu da nastavim sa treningom?

Odgovor: Posle prvog ispoljavanja pozitivne vatre, kako je to objasnjeno malocas, prakticar treba da pribavi cetiri neophodne stvari i da ode na mirno mesto na kojem treba da nastavi da podrzava savez svetlosti (sustinskog) bica i svetlosti (vecnog) zivota. Kako vreme prolazi, zlatna svetlost ce se iznenada ponovo pojaviti i to mnogo sjajnija; to je drugo ispoljenje pozitivne svetlosti. On tada treba da vezba (metoda) zaustavljanja vatre radi prikupljanja makrokosmicke alhemijske sile. Treca manifestacija pozitivne vatre bice potpuno razlicita od prve dye.

Obustaviti vatru znaci prekinuti regulisanje disanja i cirkulacije (vitalnog) vazduha, i to sada treba da bude zamenjeno sreem, duhom i mislju koji se udruzuju da bi se kretali navise uz kanal kontrole (tu mo u kicmi) i nanize niz kanal funkcije (djen mo). Ne treba, medutim, ni za trenutak da se zanemari unutrasnja toplota, jer to hladi vitalnost na koju stalno treba biti usredsreden da bi se odrzala toplom.

Prakticarevi ortaci treba da ga sluze hranom i picem kako bi mogao da nastavi sa treningom (bez suvisnih briga).

133

TAOISTICKA JOGA

Kako vreme prolazi, prakticaru ce dolaziti demonska stanja u obliku vizija raja u svoj njegovoj velicans!"e!1osti, sa p~edivnim bast~m~ i jezereima, ili vizija pakla sa zastrasujucim demomma sa nastrarum 1 uzasnim glavama i licima koja neprestano menjaju svoj grozni izgled. Ukoliko nije u stanju da ukloni te prikaze, kao ni vizije zena i devojaka sto ga uzbuduju, mora da smiri svoje sree (urn) koje treba da je cisto i spolja i iznutra. Ispravna metoda je u tome da se ne gleda nista sto je vidljivo i da se ne slusa nista sto je cujno, nego ~a se pazljivo koncentrise na ono najunutrasnjije, da se usredsred.l na tacku izmedu njih (ociju) i da se primeni sedmi korak (poglavlje 7) kako bi vitalnost bila vodena kroz cetiri glavne tacke A, D, Gil. To ce odmah ukloniti sva demonska ometanja.

Treba da znate da su ta ometanja izazvana negativnim (vitalnim) dahovima preostalim u unutras~ji~ organ~I?a .. S obzirom !1~ t<? .d~ prakticar sada oseca da su negatrvm dahovi jaki dok su pozmvm JOs slabi, treba da koluta ocima kako bi pustio unutra ove potonje dok rasteruje one prve, da bi otklonio sve smetnje, koje ce tada zaista i nestati. Takve smetnje su izazvane naopakim mislima koje se radaju u srcu (umu) sto pozitivne dahove menja u negativne (vitalne) dahove i sprecava tri pozitivne svetlosti da se ispolje i makrokosmicku alhemijsku silu da se razvije. Ta nezrela sila ne moze da proizvede potpuno pozitivno telo za postizanje konacnog proboja.

Moj ucitelj Liao Kung je ~ekao: "Pri prv?m ispvolj~~anju pozitivn~ svetlosti, treba bez odlaganja da se opremite sa cetin neophodnosti (za naprednu praksu). Kada se ono manifestuje po drugi put, treba odmah da obustavite vatru da biste proizveli makrokosmicku alhemijsku silu. A kada se manifestuje i treci put, treba odmah da prikupite makrokosmicku silu da biste ostvarili proboj radi preo~r~aja vitalnosti u duh i pritom iskocili iz svetovnog u pobozno stanje, 1 da biste se najzad, napustajuci stanje spokojstva, pojavili u nebrojenim telima preobrazaja." Konacno dostignuce je omoguceno probojem kao najvaznijim postupkom.

Pi/onje: Hocete li molim vas detaljno da objasnite ta tri ispoIjavanja pozitivne vatre?

Odgovor: Ukoliko posle zaustavijanja vatre prakticar ne zna opisani metodu prikupljanja makrokosmicke alhemijske sile, pozitivna vatra se nece manifestovati po treci put. Ukoliko je dobio precizna

134

TAOISTICKAJOGA

uputstva od vrsnog ucitelja i zna kako da prikupi silu ?dmah P?sle zaustavljanja vatre, pozitivna vitalnost u centru donjeg tan nena (ispod pupka) podstaci ce besmrtno seme da zablista.

Posto je svetiost (sustinskog) bica u izvornom udubijenju du~~ (eu cjaou, izmedu i iza ociju) sada koneentrisana ispod pupka, pozitrvna svetlost vitainosti u tom centru ce se vinuti da se pokaze ispred ociju, sto ce dovesti do toga da se obe svetlosti sjedine i ostanu postojane, dok ce prostor izmedu ociju i pupka odaslati iskre ervenoziatne svetlosti. Te dye svetlosti su kao muski i zenski organ eveta, cije ce sjedinjavanje doneti plod.

Sledeci dijagram pokazuje poIje koneentracije za sakupljanje makrokosmicke alhemijske sile uz ispoljavanje pozitivne svetlosti.

Tacka izmecfu oeiju

- .. - - -. -.- vitaln06t u mozgu

Svetlost bica " - . - - • - • - ••

_.- ..•••. '" sree (koneentraeija) _._- - •• -_. zmaj

- negativna vitalnost

Svetlost fivota - ••••••. - ••.

3,3 em ispod pupka

flus/Tocijo 9

Polje koncentracije za prikupljanje 1. ~. -okosmicke alhemijske sile.

Metoda se sastoji od stainog gajenja i z: .. e svetlosti bica i zivota putem njihovog utopljavanja u telu. Kada su potpuno razvijene, one ce se spontano sjediniti i nikodo se nece rasprsiti da obrazuju

135

TAOISTICKA JOGA

bezoblicnu spoljnu svetlost. Na ovom stepenu prakticar oseca kao da mu je nazalno disanje prestalo i da nema kucanja pulsa, a to odaje punocu (vecnog) zivota posto su se sve grancice i izdanci vratili korenu.

Razlog za koncentrisanje vitalnih dahova (iz srca, stomaka, jetre, pluca i donjeg trbuha) u glavi je prikupljanje makrokosmicke alhemijske sile za konacni proboj.

Hui Ming Cing Ci Suo kaze: "Kada se svetlost, bilo bela ili zlatna, manifestuje da otkrije (sustinsko) bice, prakticar treba da se obrati vrsnom ucitelju i da zatrazi uputstva 0 njenom prikupljanju. Ukoliko nije koncentrisana, ona ce se rasprsiti, a on ce propustiti retku priliku, posto se svetlost nece ponovo pojaviti."

Metod prikupljanja te svetlosti se sastoji od kolutanja ocima od A u D, G i J (videti pocetak poglavlja 1). Kada je ona prikupljena, prakticar treba da sakupi makrokosmicku alhemijsku silu posto su se sest organa zadrmali. Ukoliko to ne uradi, besmrtno seme ne moze da se podigne do glave i konacni proboj ne moze biti ostvaren.

Prakticar je tad a blizi svome cilju i treba da preduzme poslednji korak.

136

13 PRIKUPLjANJE MAKROKOSMICKE ALHEMUSKE SILE ZA KONACNI PRODOR

Ova metoda se sastoji od sedenja u tihoj meditaciji da bi se duh i vitalnost sproveli u centar donjeg tan tiena (ispod pupka). Prakticar treba da sedi na oblom komadu drveta (velicine omanje zemicke i pokrivenom platnom) da bi blokirao smrtnu kapiju ispod i na taj nacin sprecio vitalnost da se odlije kroz anus, a nosnice imodtreba da zatvori stipaljkom za ves kako bi onemogucio besmrtno seme da umakne kroz nos. Dok prebiva u tom vedrom miru, treba da izbegava svako naprezanje i da iskoristi vibriranje vitalnosti da podstakne i podrzi podizanje makrokosmicke alhemijske sile koja ce zatim u tom stanju mentalnog ravnodusja sarna od sebe i6 navise, ali ni u kom slucaju ne treba da bude hotimicno naterana da se podigne.

Za~im treba da primeni metode "pet zmajeva koji podizu svetinju", "gonjenje tri nosaca uzbrdo", i "usisavanje, pritiskanje, stezanje i zatvaranje", koji ce, ukoliko se efikasno izvedu, stvoriti makrokosrnicku alhemijsku silu u roku od sest, a ne sedam dana, kao sto se navodi u knjigama. Ta sila ne moze da se prikupi u odsustvu predskazujucih okolnosti, niti ukoliko prakticar nije obezbedio cetiri ranije navedene potrebne stvari.

Sest predskazujucih okolnosti, koje se ispoljavaju kada je makrokosmicka alhemijska sila potpuno razvijena kao sto je objasnjeno u poglavlju 12, ne pojavljuju se istovremeno is toga dana. Prvo se javlja toplota u udubljenju donjeg tan tiena (ispod pupka), posle cega bubrezi postaju vreli kao kipuca voda. Zatim oci pokazuju svoje zlatno ustrojstvo. Posle toga se cuje tigrova rika u levom i zmajevo brujanje u desnom uhu. Potom zatiljak vibrira, u telu se podizu

TAOISTICKA JOGA

mehurovi, a nos tresu grcevi. To su predskazujuce okolnosti koje ukazuju na proizvodnju makrokosmicke alhemijske sile, a pracene su susenjem korena pohote (u mosnicama) i preobrazavanjem generativne sile u snaznu i bogatu vitalnost. Kada ona pocne da vibrira, dobice oblik besmrtnog semena i tek tada genitalni organ moze da se smanji kao u odojcadi, To je pravo uvlacivo stanje kada penis ustukne i vise se nece uspravljati, sto dovodi do obustavljanja generativne sile i posledicnog sprecavanja odliva vitalnosti. Na taj nacin ce prakticar steci besmrtnost.

Metoda blokiranja generativnog izlaza (na vrhu penisa) koja je ranije izlozena sluzi iskljucivo tome da spreci odlivanje vitalnosti kako bi se ocuvao zivot. Zbog toga je patrijarh Li Hsu An rekao:

"Blokirajte ga i jos jednom ga blokirajte, jer se jedino tako moze ostvariti besmrtnost; ukoliko nije blokiran (dva puta) ne moze se dospeti do besmrtnosti." Dakle, tragaoci za besmrtnoscu treba da na tu stvar obrate narocitu paznju.

Kada se generativni izlaz blokira po drugi put, to se postiz~ efikasnom vezbom zbog koje se on sam zatvara. Kada se to dogodi, penis se vise nece podizati; i nece vise biti ni najmanjeg ostatka gene: rativne sile za oplemenjivanje. To je pravi trenutak da se obustavi vatra (stvorena kontrolisanim disanjem), tako da sveukupna generativna sila koja je bila prociscena i akumulirana u mosnicama moze sad a da se preobrazi u besmrtno seme.

Kada se zlatna svetlost tog besmrtnog semena prvi put pokaze pred njegovim ocima, prakticar bez odlaganja treba da se snabde sa cetiri potrebne stvari, tj. sa predvidenim prib?rom, namirni~am~, saucesnicima i mirnim mestom za napredno iskustvo, Ukohko Je mlad i ima roditelje i decu 0 kojima treba da se brine, on ne moze da se povuce u planinu da se ospo~o~ljava .za prodor i konacno is~a: kanje iz ovoga sveta; u tom slucaju on Je, 1 pored toga, zemaljski vidovnjak koji raspolaze dugovecnoscu i oslobodenjem od svih oboljenja. A ako su mu roditelji umrli, deca odrasla i samostalna, i niko ne zavisi od njegovog staranja, onda hitno treba da se snabde sa te cetiri potrebne stvari.

Pod priborom se misli na predmete koje koristi u svojoj naprednoj praksi, kao sto su drvena zemicka (za sedenje) i stipaljka za ves; namirnice podrazumevaju zalihu dovoljnu za tri do devet godina; saucesnici su oni koji pro laze kroz iste prakse i zavetuju se da ce mu

138

TAOISTICKA JOGA

pomoci da postigne krajnji cilj; a mirno mesto je drevni taoisticki hram u nekoj povucenoj planini, daleko od naseljenih rnesta i muklih groblja na kojima preovladuju negativni uticaji. Pre porucljivo je da se odabere starinsko boraviste u kojem su nekadasnji majstori ostvarili besmrtnost, jer na takvom mestu nema uznemiravajucih zlih duhova i prakticar raspolaze duhovnom zastitom svojih prosvetljenih prethodnika ..

Besmrtno seme u mosnicama se hrani pozitivnom vitalnoscu, i tek kada se ona vrati svome izvoru (centru donjeg tan tiena ispod pupka) zlatna svetlost se pojavljuje po drugi put.

Posle drugog ispoljenja zlatne svetlosti, pozitivna ce vitalnost, tada takoreci neogranicena, vratiti malaksali (vitalni) dah da bi se on dalje razvijao. U slucaja podrhtavanja daha, prakticar treba da sakupi alhemijsku silu u punoj meri da bi nadoknadio gubitak generativne sile i obnovio njenu prvobitnu punocu iz puberteta.

Kada se radi 0 nameri da se obustavi vatra, to sakupljanje sile ne odvija se pomocn udisanja i izdisanja nego pomocu koncentrisanja srca, duha i misli na penjanje sile duz kicmenog stuba i njeno spustanje niz prednju stranu tela, da bi se besmrtno seme u potpunosti razvilo. Iznenada se izmedu obrva pojavljuju varnice, srce je ispunjeno svetloscu, a vitalnost odaje zlatnu svetlost koja se pojavljuje po treci put, sto je povoljan trenutak za prikupljanje makrokosmicke.alhemijske sile,

Druga pojava pozitivne svetlosti je znak za obustavu vatre da bi se prikupila makrokosmicka alhemijska sila; a treca je znak da se sila zgrabi radi prodora. Njeno cetvrto ispoljenje objavice prakticarev neuspeh da prekine vatru usled nepravilnog po stupka udisanja i izdisanja u ovoj fazi, posto ce sila slediti (vatru koja nije prekinuta) da iscuri u vidu postnatalne generativne tecnosti, ponistavajuci time sve dotadasnje uspehe. Ucenicima se topio preporucuje da sve ovo neizostavno uzmu u obzir.

Sto se tice metode prikupljanja makrokosmicke alhemijske sile u periodu od sedam dana radi zavrsnog prodora, ona se sastoji od svakodnevne (neprestane) usredsredenosti oba oka na centar donjeg tan tiena (ispod pupka) zbog cega ce se, tokom vremena, pokazati sest predskazanja. Prakticar treba da primeni metodu protresanja sest culnih organa da bi podstakao besmrtno seme kako bi one proslo kroz tri kapije (u kicmenom stubu).

139

T AOISTICKA JOGA

Sest culnih organa su: nos, genitalni organ, oci, usi, jezik i intelekt.

Njihove vibraeije poticu od intelekta koji udisanjem pokrece nos i jezik, sto utice i na usi i oci, To ima za posledieu podrhtavanje genitalnog organa koje podstice besmrtno seme i ono postaje veoma aktivno. Kada sest culnih organa zavibriraju, besmrtno seme pomerice se do smrtne kapije (u korenu penisa), koja je zatvorena, ali ce ono i pored toga proci kroz nju da se probije navise do srea u kojem biva zaustavljeno u "potisnom kanalu" (cung mou; videti ilustraeiju 8 u poglavlju 11) koji nije otvoren. Zbog toga silazi da ude u kanal kontrole (tu mo), ali ni baza kicme nije otvorena.

Ukoliko prakticar nije upoznat sa metodima 'Pet zmafeva kOJi" podiiu sJ!ehnju ~ 'usisavanfa, pritirkonjo, stezonjo izatvarania" i ''duho kOJijJOdiie kozje dvokolice~ besmrtno seme nece slediti ispravan put i kod zatvorene baze kicme ce promeniti pravae da pronade izlaz kroz anus koji je prirodni otvor za odlivanje; ako se to dogodi eelokupno prethodno napredovanje bice beskorisno. U tome je opasnost od pada sa donjeg svracjeg mosta (hsi cueh ciaoa, odnosno anusa).

Iz tog razloga su dva besmrtnika Cao i tiu smislila mali obli komad drveta sa ispupcenom gomjom stranom, velicine (male kineske) zemicke (man tou) i pokrivenu pamucnom tkaninom, koja se koristi za sedenje, da bi se zatvono anus i na taj nacin sprecilo rasipanje makrokosmicke alhemijske sile. Ako mu je uz to jos na raspolaganju i saucesnik da mu stegne bazu kicme 43, makrokosmicka alhemijska sila ce uci u kanal kontrole (tu mo u kicmenom stubu) i njime se podici uvis.

Sada znamo da ce makrokosmicka alhemijska sila ostati nepokretna ako joj je onemogucen prolazak kroz trtieu. Ukoliko prakticar odluci da je pogura kroz bazu kicme, ta krivovema nakana da se ona podigne nece uroditi plodom posto ce i najmanja uskomesanost u sreu, na tom stepenu automatski zatvoriti trtieu. Zbog toga je izumljen metod 'Pet zmafeva kOJi" podiiu svetinju" za ubrzavanje njenog prolaska.

Ako je prolazak "dragulja" zaprecen, i ukoliko ni uzbudenje u sreu (sedistu vatre strasti) ni koncentraeija duha ne mogu da ga nagnaju na kretanje, saucesnikovo stezonje (stipkonje) zagreva i olabavljuje kostanu mozdinu u trtici (da mu se omoguci prolaz). Uz to, prakticar treba dapritirneprst na smrtnu kapiju (u korenu penisa), pa ce se vitalnost u dragulju sarna od sebe probiti kroz bazu kicme.

140

TAOISTICKA JOGA

Prema tome, prakticar ne treba da se koncentrise na guranje sile da bi je pokrenuo, nego treba da saceka da se sarna probije i da je onda blago uvede u pravilan kanal. Kada se ona naglo pokrene da se probije u trticu, prakticar treba da joj pripornogne pritiskolljem prsta na smrtnu kapiju i istovremenim dizanjem ociju da podrzi njen uspon. Zatim treba mimo i polako da jedanput zakoluta ocima, nastupajuci kao kozo kojo poloko vuce kolo uzbrdo, da bi porno gao sili u njenom uspinjanju. Isto tako treba taj uspon da podrzi ipntiskonjem jezika na nepce i Usifovonjem daha kroz nos. Najzad, ukoliko protegne krsta uz pueketanje, sila ce se sarna probiti u bazu kicme (prvu kapiju u kicmenom stubu).

Tada njegov saucesnik treba bez oklevanja da stegne kicmu iznad trtice da bi potpomagao draguljevo podizanje (u drugu kapiju) izmedu bubrega. Ukoliko je ova blokirana i dragulj ostane nepomican, njegov ortak i na tom mestu treba da stde i .flipo kicrnu da podrzi njegov uspon. Uz sve to, ukoliko prakticar razmislja 0 njegovom guranju navise, sto je pogresno, nece uspeti da ga podigne, jer cirri ta misao uznemiri njegovo srce, druga kapija ce se sarna od sebe zatvoriti. Zbog toga je smisljen metod 'Pet smafeva kOJi" podiiu svetinju" da bi se uspon dragulja ubrzao.

Ako je prolazak "dragulja'izaprecen, i ukoliko ni uzbudenje u srcu ni koncentracija duha ne mogu da ga nagnaju na kretanje, saucesnikovo stezonje (stipkonje) zagrejace i olabaviti kostanu mozdinu u drugoj kapiji (da mu se omoguci prolaz). Uz to, prakticar treba da pntlsneprst na smrtnu kapiju (u korenu penisa), pa ce se vitalnost u dragulju sarna od sebe probiti kroz drugu kapiju (izmedu bubrega).

Prema tome, prakticar ne treba da se koncentrise na guranje sile (odnosno dragulja) da bi je pokrenuo, nego treba da saceka da se sarna probije i da je onda blago uvede u pravilan kanal, Kada se ona naglo pokrene da se probije kroz drugu kapiju, prakticar treba da je podrzi u tom kretanju pntiskonjem prsta na smrtnu kapiju i istovremenim dizanjem ociju da je povuce navise, Zatim treba jednom brzo da zakoluta ocima, nastupajuci kao jelen kOJi" brzo vucre kolo uzbrdo da bi hitro podigao dragulj. Dok to cini, treba taj uspon da podrzi i pntlskonjem jezika na nepce i usirovonjem daha kroz nos. Najzad, ukoliko protegne krsta uz pucketanje, sila ce se sarna probiti u drugu kapiju.

141

TAOISTICKA JOGA

Tada njegov saucesnik treba brzo da stegne kicmu iznad druge kapije (izmedu bubrega) i "dragulj" ce se postepeno popeti do trece kapije u zatiljku. Ukoliko je ona blokirana i dragulj tu ostane nepomican, njegov ortak treba da stde i itipa zatiljak da bi mu olaksao uspon. Jer, on ne moze da bude prenosen pomocu prakticareve misli i koncentracije vee iskljucivo svojom voljom, pomognut saucesnikovim stezanjem i ilipanjem koji zagrevaju i olabavljuju mozdinu u trecoj kapiji. Prakticar pdtiskom prsta na smrtnu kapiju utice na dragulj da prodre u zatiljak, a onda treba da saceka da on ude u njega, pre nego sto ga uputi u ispravan kanal. Kada se on naprasno sam od sebe probije kroz potiljak, prakticar smesta treba da pogleda uvis da bi potpomogao njegovo podizanje. To je one sto zovemo 'Pet zmajeva koji podiffu sJlelinju"u njenom usponu.

Tada prakticar treba da zadrzi taj pogled uvis nastupajuci kao hik kOJl Jluce kola uzhrdo. Treba da potpomogne to uspinjanje pdtiskonjem jezika na nepce i usiJ'aJlanjem daha kroz nos. Najzad, ukoliko protegne krsta uz pucketanje, dragulj ce se sam probiti u potiljak.

Tada saucesnik treba brzo da stde potiljak njegovog vrata da bi zagrejao i olabavio mozdinu u njemu, kako bi dragulj mogao polako da kroci u "spremiste vetra" (feng fu, udubljenje u zatiJjku), u produzenu mozdinu, u mali mozak i u vitalno udubljenje bica-duha u sredini malog mozga. Kada se zivot-vitalnost sastane sa bicem-duhom, oni se sjedinjuju i ostaju u istom udubljenju; prakticar treba da upotrebi stipaljku da zatvori nozdrve, da brzo zaklopi oci i devet puta koluta njima sleva nadesno, a onda da zastane da bi netremice gledao u svetlost vitalnosti koja se pojavljuje u tom udubljenju. Taj postupak kolutanja ocima treba uraditi cetiri puta, nacinivsi 9x4, dakle ukupno trideset i sest okretaja, tokom kojih oko treba da mu se okrece na sledeci nacin:

da bi se podigao pozitivni jang.

142

TAOISTICKA JOGA

~akon ~oga, treba da otvori oci i da njima koluta zdesna nalevo a zatim da ih zatvori da bi zurio u svetlost vitalnosti. To treba uciniti cetiri put~.' na~inivsi 6x4, dakle ukupno dvadeset i cetiri obrtaja,

tokom kojih OCI treba da se okrecu na sledeci nacin: .

da bi se spustio negativni jin.

. T.o kolut.anje oei.ma r.rinudiee duh i vitalnost da se spoje u jedan J~dm!tve!ll dragulj kOJI se naziva prenatalno istinsko seme (hsien tien cen cung).

Kada o~?ri o.ei nado~~, to !~~insko seme u izvornom udubijenju duha (cu cJa?':1lzmedu i iza OCIJU) spustice se sa cela da potrazi izlaz kroz n_?s, kOJI J~ otvoren, t~o da ce, ':1ko~iko. taj nije zatvoren stipaljko~~ sm~gnu~1 kroz nosmce napolje, I SVI prethodni uspesi bice pOnIS!~nI. To Je opasnost od pada sa gornjeg svracjeg mosta (sang cueh craoa, nosnog kanaIa).

v ~re~a tome, p~akticar treba da se snabde drvenom zemickom i ~tlpalJkom za vc:s da. bi ih up?trebio na tom stepenu. Ukoliko istinsko seme ne iscun kroz nos I ostane stabilno izmedu i iza obrva prakticar treba da obustavi sve misli i kretnje, sa hladnim duhom i da gI~da ~ole dok eek~ ?a se is.tjnsko seme samostalno pokren~. Ono ce o~Jednom n.av~htI I prakticar treba da ga sledi i da ga odvede ~ hsuan JIng. udubljenje (~ajanstvenu spojnicu iza nebeskog jezera Iznad. usta). I u Wlo u kojem se rnoze ocekivati sledeca opasnost. !-1koI~~o nIJe ~OblO uputstva od vrsnog ucitelja, on ce nenamerno izbaciti seme (IZ .usta), al~ ~koliko j~ po~ueen progutace ga, i one ce I??sle prolaska nIZ .grl? snci do srca I do jetre u cijoj bazi je smesteno cjang .ku~g udublJen)e .(solarni pleksus) u kojem se one mesa sa ~e~atlvnIm da~om I~ Jet:e. Ako su 06 usredsredene na njega, Istms~? se~e ce pnspeti do creva usred kojih se nalazi kanal f~nkcIJ.e (djen mo), a zatim ce skliznuti u udubljenje donjeg tan tiena (ispod pupka) u kojem ce ostati nepokretno.

143

TAOISTICKA JOGA

Tako je posle prolazenja kroz tri kapije u kicmenom stubu istinsko seme sad a asimilovano radi postizanja alhemijskog cilja.

Pilonje: Rekli ste da metod 'Pel zmojeJJu koji podau sveklljll" garantuje konacni proboj; da li biste bili ljubazni da to detaljnije objasnite?

OdgoJ'or.· Pel je broj elementa zemlje koji oznacava pravilno glediste, dok zmuj predstavlja prenatalni duh. Otuda 'Pel zmafeva kOji" podizu svelinju" (vu lung peng seng), ta tajna proboja pomocu makrokosmicke alhemijske sile.

Pilunje: Jos mi nije najjasnije to 0 'Pel zmafeva kojipoddu SJJellilju" i preklinjem vas da mi to rastumacite do detalja.

Odgovor Kada prakticar prikuplja makrokosmicku alhemijsku silu radi zavrsnog prodora, treba da iskoristi trenutak kada je svih sest culnih organa uzdrmano, sto ce reci kada besmrtno sebe zavibrira, i da tada odlucno sedne na drvenu zemicku da bi zatvorio anus, zbog cega ce se i smrtna kapija (u korenu penisa) sarna od sebe zatvoriti. Takode treba da zapreci tu kapiju i pritiskom prsta na nju. Pravilno glediste simbolicki je predstavijeno elementom zemlje ciji broj je pel. Duh je zmuj; sto ce reci sledbenik koji je spreman da zrtvuje svoje telo u potrazi za besmrtnoscu. Kada dragulj zavibrira da bi se zaputio u svome (transcendentalnom) pravcu, prakticar treba da napusti telo, a to znaci njegovu (prividnu) smrt, Jer, kada se zaputi stazom suprotnom od one kojom se svet krece, dostici ce besmrtnost. To ponistenje svetovnog nacina zivota se sastoji od podupiranja smrtne kapije sakom, potpomognutog njegovim pravilnim gledistem, usled cega ce se dragulj vinuti u visinu. Gledanje uvis da bi se dragulj u potpunosti primio u sebe jeste njegovo podizanje, odnosno podupiranje. Sveli'ljo je dragulj koji se penje.

Prema tome, metod 'Pel zmujevo koji poddu svelillju" je sarno analogija koju su koristili nekadasnji patrijarsi i ucitelji koji se nisu upustali u pojedinosti. Moji ucitelji Liao Den i Liao Kung su mi nalozili da ga detaljno protumacim da bi svi buduci ucenici imali koristi od njega.

144

TAOISTICKA JOGA

Pi/allje: Sakupljanje makrokosmicke alhemijske sile za sedam dana radi prodora ukljucuje takode j cetiri tehnike ttsisuvolljo (hsi),pTti'i~ ,rKalljO (sih), slezalijo (co) izalvaTUllja (pi). Da li biste i njih detaljnije o bj asnili?

C!dgovo::' Uriralltllljt:' je uvlacenje daha kroz nos nice dok se gleda ~VIS da bi ~e potpom~gao uspon is.tinskog dragulja. I usisavanje i ispravna rmsao podupiru pogled UVIS da bi se obezbedilo uzlazenje istinskog dragulja.

Pni'tj*alljeznaci pritiskanje jezika na nepce. Kada se istinsko seme pOdi.z.e, ~reba ga 'p'odrz~ti dahom u ~osnom kanalu i gledanjem uvis, ~ao I jezikorn prItIsnutIm na nepce; istovremeno treba da se napravi jedan okret _O~lma sleva nadesno. Kad su se oci okrenule, prakticar treba da uVIdI razliku izmedu izdrzljivosti koze, jelena i bika dok vuku kola uzbrdo.

SleZanje vrsi prakticarev saucesnik, koji treba da stisne kana! kontrole (tu mo, u kicmi). Kada dragulj zatreperi, anus je blokiran drven.~m zernickom, a smrt~a kapija (u korenu penisa) je pritisnuta prakticarevim prstorn, da bi se dragulj sprecio da umakne kroz ta dva prolaza. Saucesnik tada treba brzo da stegne bazu kicme i tako ugreje i olabavi kostanu mozdinu da bi se dragulj probio u nju uz prasak. Posle toga saucesnik treba da mu steze kicmu izmedu bubrega, a potom j zatiljak sve dok dragulj ne prode kroz drugu i trecu kapiju i stigne u mozak.

v !all_}aTU?lje s~ vr~i uz pomoc drvene zemicke koja zatvara anus, stlp~lJke za yes koja ~atvara nosni kanal i prsta koji pritiska smrtnu kapiju (u korenu pemsa). Na taj nacin tri kapije bivaju zatvorene da sprece dragulj da umakne.

Pilanj~' P?sle prik_uplj~!1ja m~!rr0kosmicke alhemijske sile i njenog u_zlazenJ.a k:0~!n kaI?IJe (u kicmenom stubu) do mozga (ni vana), ~na ce se ujediniti sa m vanom da postane istinski dragulj. Zbog cega se onda na ovom stepenu jos primenjuje tehnika uspona i silaska?

Odgovor.· Taj istinski dragulj je Zivol-vitaillosl besmrtnog semena koja ~e 'p~nj~ ~a~ise kr?~ tri ~apije v~o mozga (ni ~ana) u k_Ojem se sastaje I ~Je~h~JuJe sa btCem-vtlallloscu da postanu jedna celina koja predstavlja istinsko prenatalno seme besmrtnosti.

145

TAOISTICKA JOGA

Tehnika pozitivnog uspona i negativnog silaska se prirnenjuje da oplerneni bice-vi/alnos/ koja je negativna i zivo/-vi/alnos/ koja je pozitivna, da ih spoji u jedno istinsko serne sto se zatirn preobrazava u zlatni nektar koji se onda spusta, ali nije pljuvacka u ustirna. Ukoliko nosnice nisu zatvorene stipaljkom, taj nektar ce iseuriti kroz njih.

Iz izvornog udubljenja duha (izrnedu i iza ociju) taj zlatni nektar proci ce kroz hsuan jing udubljenje (iznad usta) da potece u grIo. Kada se spusti u dusnik, ukoliko prakticar nije dobio uputstva od iskusnog ucitelja, on ce ga jednostavno iskasljati, Zar nije steta da citavo prethodno napredovanje bude na taj nacin straceno?

Zbog toga Spisi kazu: "Pre nego sto se nektar spusti, prakticar treba da ovlazi dusnik tako da nektar, kada se spusti, bude progutan uz gl~sa~ zvuk. On ce zatirn uci u sree i stici do cjang kung udubIJenJ~ (solarnog pleksusa) ispod jetre u kojern ce ga (vitalni) ~ah O~naZltI. Potorn ce proci kroz ereva i konacno uci u donji tan nen (ispod pupka), u kojern ce stvoriti istinsko serne koje ce proevetati i doneti plod.

Pitanje: Rekli ste da ce zlatni nektar stvoriti istinsko serne koje ce pr?evetati i doneti plod u udubljenju vitalnosti (ispod pupka). Nije mi sve to sasvim jasno; da li biste hteli da to detaljnije objasnite?

Odgovor: Nije lako proizvesti istinsko serne iz zlatnog nektara. To ce serne izrasti u udubljenju vitalnosti (ispod pupka) u zuto stablo koje ce proevetati i doneti plod. Njegov evet je svetlost vitalnosti koja ce se pokazati pred prakticarem. Taj evet irna i prasnik i tuckove i oni ce se sastaviti da naprave plod. Ali ukoliko prakticar ne zna kako da ih spoji, evet ce biti beskoristan i nece dati ploda, posto ce biti iluzoran. Njegov tucak je svetlost vitalnosti koja potice od bica-vitalnosti, a njegov prasnik je zlatna svetlost koja se rada iz zivota-vitalnosti. Njihovo sjedinjenje proizvodi. (besrnrtni) zarnetak koji predstavlja plod.

146

14 STVARANJE I RAZVUANJE BESMRTNOG ZAMETKA

Posle uspesne prirnene prethodnih trinaest koraka (poglavlja 1 do 1~) porn~cu .~oj~~)e ostvari<? prodor, prakticar treba da ujedini dye vitalnosti (bica I zivota) da bi pornogao duhu da uoblici besrnrtni z~rnetak: Nern~rnost (tj. nerazrnisljanje) po pitanju kruzenja te dye vitalnosti (u mikrokosmickoj orbiti), proizvesce fetusni duh koji ce se vratiti u stanje apsolutnog spokojstva i vedrine sto je stvami dah zarnetka.

Pitanje: Da Ii biste bili ljubazni da sve to detaljnije rastumacite? .Odgovor: Posl~ prikupljanja makrokosmicke alhemijske sile i n)enog provodenja kroz tri kapije kicmenog stub a, svi psihicki eentri ~~ kanali) ~u oeiSce?i od zacepljenja tako da dye vitalnosti (bica i zivota] koje su vee potpuno razvijene, mogu neometano da se sa~osvt.alno krecu, pvodizuCi se i spustajuci beskrajno mnogo puta; na taj naem one pomazu duhu da proizvede (besmrtni) zametak.

O~e c~. s vremenom. kru~i.ti same od sebe, a da prakticar toga uopste lllJe svestan; to Je naem da se proizvede duh zametka.

. Posle mnogo vremena, dok se to nesvesno kruzenje nastavlja, prakhear treba da ~sreds.~edi oci na eentar donjeg tan tiena (ispod pupka). De.set meseci kasnije optok dye vitalnosti (bica i zivota) postace tol~ko tal1:an da ce ~e osecati sarno nezno vibriranje u zoni pupka koja deluje kao da Je prazna. Godinu dana kasnije to ce vibriranje p?tp~no prestati. U toj fazi prakticar ne treba da koristi so kada jede lh PIJC:' ~ada preostaje jedino duh, spokojan i blistav, koji je autenticni dah zametka. Disanje ce (naizgled) prestati i cinice se da uopste nema pulsa; postignuto je stanje dubokog spokoja (ta ting).

TAOISTICKA JOGA

Dah zametka ce dugo vremena ostati umiren, a onda ce srce, duh i misao poceti ponovo da vibriraju terajuci ga da se krece poput vasi; to je duhovni zametak koji, posto je oko dye godine posle prodora bio neaktivan u centru donjeg tan tiena (ispod pupka), sada pocinje da dise. Na ovom stepenu prakticar treba da podigne taj istinski dah zametka u tung kung, kojeg zovu i cjang kung centar (solarni pleksus), kojije smesten u podno~ujetre, a to se postize trostrukim metodom uzdizanja (san cien fa). Kada dospe u cjang kung centar (solarni pleksus), duhovni zametak bice hranjen fetusnim dahom.

Donji tan tien ispod pupka je mesto u kojem se generativna sila oplemenjuje i preobrazava u vitalnost; srednji tan tien (solarni pleksus) je mesto u kojem se vitalnost pretvara u duh; a gornji tan tien u mozgu (ni vanu) je mesto u kojem se duh oplemenjuje radi svog poletanja u otvoreni prostor.

Kada se duhovni zametak uoblici, prakticar treba da primeni trostruki metod stalnog uzdizanja koji se zasniva na stanju bez misli u prvoj i stanju bez daha u drugoj fazi (tj. on ne treba ni da mentalno usmerava proces, niti da podesava disanje).

Stanje odsustva disanja zametka se ostvaruje "spajanjem ociju" (tako sto se zenice primicu jedna drugoj u razrokom gledanju) da bi se usredsredile na vitalnost zametka u donjem tan tienu (ispod pupka) i uticale na to da se dah zametka Iagano penje, malo po malo, do srednjeg tan tiena (odnosno solarnog pleksusa). To znaci da se duh, koji je izvesno vrerne bio u (udubljenju) vitalnosti, sada pokrece da bi se podigao u srednji tan tien u kojem ce vitalnost okruziti i zaviti dah zametka sto ce biti slab, haotican i nejasan, kao kod zametka u majcinoj utrobi. To je stanje odsustva disanja. Kada je duh obavijen vitalnoscu u srednjem tan tienu, on se naziva besmrtni zametak (tao ti). Da se taj zametak razvija moze se ustanoviti po vitalnosti zametka koja se pred prakticarevim ocima ispoljava kao svetlost vitalnosti.

Za prakticara je veoma tesko da se uzdrzi od koriscenja te ispoljavajuce vitalnosti (koja je prirnamljiva). On mora da pokopa srce (sediste vatre strasti) da bi vaskrsnuo (sustinsko) bice; ne srne sebi da dozvoli da ga ometaju domaci poslovi, niti da se upetljava u svetovne aktivnosti kako bi sve ovozemaljske stvari mogle zauvek da budu uklonjene. Tada ce znati jedino za ovu svetlost vitalnosti izvan

148

~~!j

"="

J/ustracija 10 Besmrtni zametak

TAOISTICKA JOGA

koje ne postoji nista sto bi ga se tiealo; to je potpuno napustanje svih zemaljskih vezanosti. Ukoliko se zadrzi trag negativnog daha u telu, nastace demonske okolnosti; tada prakticar treba da primeni metodu proterivanja demona (izlozen kasnije u ovom poglavlju).

Sve u svemu, to su cetiri stepena spokojstva, ciji redosled je ovakay: (a) odsustvo misli (nien cu), (b) odsustvo daha (hsi cu), (e) odsustvo pulsa (mo cu) i (d) nestajanje (zaboravljanje, tj. ravnodusnost) svetovne egzistencije (mieh cin).

Pi/ollje: Rekli ste da ce dah zametka, kada se podigne u srednji tan tien (u solarnom pleksusu), on tamo biti obav_ijen prena.talnom vitalnoscu i da ce postati besmrtni zametak; kao I to da se vitalnost zametka pred prakticarevim ocima pokazuje kao svetlost vitalnost~. Kako onda svetovne stvari i demonske vizije mogu da se mamfestuju u toj svetlosti vitalnosti?

Odgovor: Kada se besmrtni zametak odgaja u srednjem tan tienu, sree je nalik lotosovom listu nakvasenom vodom; zato je prakticar (koji je ostvario to stanje) bezbrizan, slobodan, zadovoljan i nezain~ teresovan za bilo sta, Kada je besmrtni zametak u potpunosti razvijen, njegova vitalnost ce mu se ispoljiti pred ocima. Duh koji je sada potpuno pozitivan moze da razvije vitalnost s nj~nih .sest natprirodnih moci i da postigne: 1, prestanak svakog odlivanja (g~nerativne i vitalne sile); 2, bozanski vid; 3, bozanski sluh; 4, znanje 0 prethodnim zivctima; 5, uvid u tude umove; i 6, bozansko ogledalo.

Ucenik je jos ranije, posto je zapoceo svoju praksu, uspeo da zaustavi odlivanje generativne sile; ali tek sada on ostvaruje i ostalih pet duhovnih moci koje ga osposobljavaju da (a) vidi stvari i dog adaje na nebu, (b) cuje bozanske zvuke i glasove, (e) zna sve uzroke posejane u proslosti, (d) cit a tude .UII_love i prorice buducn?st, sa izuzetkom (e) bozanskog ogledala koje ee ostan vezano za svest I ogranice no njome, ukoliko on ne zna kako da oslobodi svoje sree (sediste vatre strasti) od svetovnih privrzenosti, U~oliko. dozv~li da se u njemu pojavi misao 0 trazenju besmrtnosti da bi se njome nasladivao, zao duh ce iskoristiti priliku da mu se usunja u srce, Njegovo pravljenje razlika i njegove naklonosti i nesklonosti izazvace pojavu demonskih okolnosti i tako unistiti say dotadasnji napredak.

150

TAOISTICKA JOGA

Kada ucenik primeti da samosvest (name most) remeti njegovu praksu, treba smesta da se obrati vicnom ucitelju koji ce mu preneti metodu svladavanja demon a pomocu kruzenja svesti kroz cetiri glavne tacke A, D, G i J (u mikrokosmickoj orbiti). Zli duhovi ce se izgubiti cim se negativni dah pretvori u pozitivnu vitalnost. To je smrt samosvesti koja dovodi do uskrsnuca (sustinskog) bica. Tada je na raspolaganju bozansko ogledalo koje je steceno tek posto je pozitivna vatra preobrazila demone u prenatalni (bozanski) duh.

Pi/ollje: Kada besmrtni zametak, koji je bio dovoljno negovan i hranjen od prenatalne vitalnosti u cung kung eentru (solarnom pleksusu), treba da bude gurnut navise do gornjeg tan tiena u mozgu (ni vanu), za to moze ali i ne mora biti predskazujucih znamenja. Ukoliko ih nema, kada treba pogurati zametak navise?

Odgovor.· Uvek postoji predskazanje. Kako bi bez njega prakticar mogao da zna kadaje dosao trenutak za guranje besmrtnog zametka u mozak (ni van)? To znamenje je zlatna svetlost koja se pojavljuje u sjajnoj mesecini koja se ukazuje pred ocima prakticara; upravo tada valja pogurati zametak navise. Prakticar bez odlaganja treba da uvede zlatnu svetlost u svoje (sustinsko) bice, i da objedini negativan i pozitivan duh da bi je odrzao, Pozitivan duh jos je slab i nalik bebi; to je razlog zbog kojeg treba da se primeni metodu nazvan "dojenje" da bi ga se othranilo. Shodno ovoj metodi, ono sto je prazno (bezoblicno) ipak nije besadrzajno, posto se u njemu nalazi zlatna svetlost; dakle nije prazno. Istovremeno ce izvorno udubljenje duha (eu cjao izmedu i iza ociju) isijavati blistavu mesecinu, i kada se te dye svetlosti sjedine, pozitivni duh koji je spokojan i ozaren u gornjem tan tienu (u mozgu iii ni vanu) pornesace se s njima da postane ogromna praznina. Na taj nacin se hrani i odrzava eelo telo (pozitivnog duha), sto je i glavna svrha metoda "dojenja" duhovnog zametka. Kada prakticar to postigne, primetice izlazak duha iz tela. To je uzlazenje besmrtnog zametka u gornji tan tien u mozgu (odnosno ni vanu).

Pod trostrukim neprestanim uzdizanjem misli se na sjedinjenje generativne sile, vitalnosti i duha u jednu celinu koja ce biti oplemenjena i preobrazena u blistavu mesecinu, Tek posto su videni leprsavi sneg i padanje nebeskog cveca, duh izlazi iz zametka da bi postao besmrtan.

151

TAOISTICKA JOGA

Pitonje: Rekli ste da se trostruko uzdizanje odvija kroz centre donjeg, srednjeg i gomjeg tan tiena i da je donji centar (ispod pupka) mesto u kojem se generativna sila preobrazava u besmrtno iIi istinsko seme, srednji tan tien (solami pleksus) je mesto u kojem se vitalnost preobrazava u besmrtni zametak, dokje gomji tan tien u mozgu (ni vanu) mesto u kojem se duh oplemenjuje da bi mogao da izade iz zametka. Nije mi bas najjasnije to 0 generativnoj sili koja moze da postane besmrtno seme i besmrtni zametak i da izade iz gomjeg tan tiena (u mozgu, tj. ni vanu) da bi postala besmrtna. Hocete Ii molim vas da to detaljnije rastumacite?

Odgovor: Znate da polno opstenje stvara potomstvo. Kada muski spermatozoid prodre u zensko jajasce koje pre toga nije bilo podstaknuto, zenina krv ce okruziti semenu tecnost i plod ce biti devojcica koja je spolja negativna, a iznutra pozitivna. Ukoliko je zensko jajasce uzbudeno pre nego sto muski spermatozoid ude u njega, sperma muskarca okruzice zeninu krv i potomak ce biti decak koji je spolja pozitivan, a iznutra negativan.

U skladu sa nasom taoistickom doktrinom, spajanje duha sa vitalnoscu zacinje u ljudskom telu besmrtno seme koje potice od oplemenjenosti semene tecnosti, jer kada se duh i vitalnost sjedine u donjem tan tienu (ispod pupka) oni okupljaju sve spermatozoide i preobrazavaju ih u besmrtno seme. Kada je ovo dovoljno othranjeno i sazrelo, pocinje da sija. Duh i vitalnost ce tad a postati nerazdojivi poput gvozda i magneta.

To postignuce je zavrsno i prakticar ce se osecati bezbednim i nezavisnim. Samosvest ce postepeno isceznuti dok ce se sustinsko bice lagano razvijati. Izopacene misli prestace da se pojavljuju i ustupice mesto ispravnom gledistu. ledinstvo duha i vitalnosti podrazumeva smrt samosvesti (ogranicene privatne svesti) i uskrsnuce sustinskog bica, Srce i misao, koji vise nisu ni unutra ni napolje, postace masa spokojstva i vedrine koja ce dugo vremena ostati mirna i nepomicna pre nego sto opet zavibrira.

To je vibracija istinskog semena koje ce se vinuti uvis do cung kung centra, zvanog i cjang kung (iIi solarni pleksus) i zadrzati se u njemu. Taj centar je mesto u kojem se vitalnost i (vitalni) dah spajaju da proizvedu prenatalnu istinsku vitalnost, koja pripomaze formiranju besmrtnog zametka.

152

TAOISTICKA JOGA

Taj besmrtni zametak je stvoren ujedinjenjem dve prenatalne vitalnosti: prenatalne autenticne bice-vitalnosti u (sustinskom) bicu cija je svetlost nalik mesecini, i prenatalne autenticne zivot-vitalnosti u (vecnom) zivotu cija je svetlost zlatna.

Kada se dostigne taj stepen prakticar ne treba da se nalazi u neaktivnom (vu vei) stanju, vee treba da usmeri (aktivni) unutrasnji (vitalni) dah, tako da on dopre do prenatalne istinske vitalnosti i da ude u nju da bi je osnazio i pomogao joj da formira i odgaji besmrtni zametak.

Prakticar tad a treba da upotrebi vitalnost u svome sreu da primiri unutrasnji dah, jer ukoliko (vitalni) dah nije regulisan, besmrtni zametak ne moze potpuno da se razvije. Treba da se skoncentrise na duh potpuno zaboravljajuci na zametak koji je unutar njegovog duha; to se zove "povrotak bezbrojilih swan" u jednu celtitu':

Ta jedinstvena istinska vitalnost je pozitivna vitalnost (sustinskog) bica, koja ce se spojiti sa negativnom vitalnoscu (vecnog) zivota, da bi postale ona osnovna vitalnost sto obznanjuje potpunu formiranost besmrtnog zametka. A njega treba hitro podici do ni vana odnosno mozga. To je uspon u gornji tan tien u kojem ce spajanje pozitivnog sa negativnim duhom i njihovo vracanje u mozak proizvestijedanjednoobrazni i nepromenljivi prenatalni pozitivni duh.

ledinstvo pozitivnog sa negativnim duhom se postize udruzivanjem (iIi priblizavanjem u razrokom gledanju) zenice levog oka, koje predstavlja pozitivni duh, sa zenicom desnog koje predstavlja negativni duh, radi koncentrisanja na centar gornjeg tan tiena (u mozgu). Na tom stepenu nece biti osecaja da dah ulazi u tela niti da izlazi iz njega, dozivljeno spokojstvo je prepuno blazenstva, a svih sest cul a je zbrisano da bi bilo obelodanjeno jedno jedinstveno sustinsko bice koje je savrseno i ozareno blistavom i prozimajucom svetloscu vitalnosti. Kada se ta svetlost ispolji, nece biti ni dana ni noci; taj blistavi i prozimajuci sjaj ispunice prakticara nadasve uzvisenim raspolozenjem, i on ce steci svih sest natprirodnih moci. To je najvise dostignuce.

Kako vreme bude prolazilo, on ce otkrivati mnoge (cudnovate) stvari; ne treba da koristi tu vitalnost nego da se zadrzi u ni van centro da ne bi bio uznemiravan samosvescu, To je ono sto se obicno naziva utrnucem (svetovnih stvari) koje je prepuno blazenstva. To utrnuce nije ni smrt, ni unistenje, nego potvrduje savrsenu zrelost besmrtnog zametka, koji je nalik blistavom suncu usred neba.

153

..

TAOISTICKA JOGA

To je apsolutna praznina koja n,ije bez sadrZ~ja. Kada izgleda da ~e sneg kovitla u prostoru dok cvece u pometnp pada s n~besa, to Je pravo vreme da duh izade iz zametka. A ukohko duh ne izade u tom trenutku, onda se to zove "bdenje nad lesom".

Pti'anje.·Govorili ste 0 kovitlajucem snegu i padajucem cvecu; gde i zbog cega cvece pada s neba?

Odgovor: Kada se pozitivni d.,!~ ujedinjuje sa neg~tivni.~ da proizvedu jedinstveni nepromenljivi pr~nataln~ duh, ovaj pOtlc~ od jedinstva vitalnosti bica i zivota, kao sto je to pnkazano na sledecem

dijagramu:

besmrtni zametak

vecni zivot

sustinsko bice

Tek kada je taj zametak othranje_n i. odgaje.n. od v~~alnos~i, i ~ada ie snazan i potpuno razvijen, mog,!ce je ylaStI~lm ~clma videti vcve~e koje pada s neb a, i ono ukazuje da je dosa~ cas za ~apu~tanJe zametka, sto treba uciniti bez ikakvog odlaganja. Uskovitlani sneg odaje potpunu razvijenost besmrtnog zametka.

Patrijarh Hua lang, tu~aceei. teks~ "H~i ~ing Cing", rekao )e:

"Ovo je trenutak da se lza~e lZ. ,mlrnO~e .1 spokojstva, Ukohko prakticar ne napusti to. sta~e b~~e zaglibljen u duhov?:om. telu, ogranicen spokojstvorn, I nece st~Cl ~ransc.endentalne I?~CI koje mu omogucuju da se pojavi u nebrojenim telll~a preobrazaja. Kada se ugledaju sneg i cvece, duh treba ?a n4~pustI. smrt~? telo _fodstaknllt misgll 0 ulasku u ogromnu prazmnu .: Onaj ko mje dobio uputstva od merodavnog ucitelja, ne poznaje ovu metodu."

Pti'anje: U "Hui Ming Dingu" ovako pise: "Onaj ko nije ~obio uputstva od merodavnog ucitelja ne zna kako da podstakne mzsao 0 ulasku u ogromnu prazninu". Medutim, ni taj tekst ne i~laze metodu napustanja zametka; hocete Ii molim vas da me poducite?

154

TAOISTICKA JOGA

Odgovor: Treba da podignete duhovnu svetlost u rnozak (ni van) koji ce siriti svetlost vitalnosti u kojoj ce se videti leprsajuci sneg i uskovitlano cvece. To je apsolutna praznina koja se uoblicava. Mada se cini da postoji aktivnost, to je zapravo vu vei (ne-aktivnost), i mada se cini da se razvija oblik, u stvari se radi 0 oplemenjivanju duha; to oplemenjivanje je i unutra i spolja.

Drevni besmrtnik je rekao: "Oblik je razvijen pomocu Taoa (besmrtnosti), a zivot je ucinjen besmrtnim pomocu alhemije sto se sastoji od pozajmljivanja bezgranicne prenatalne vitalnosti koja je istinska srZ pozitivnog i negativnog principa izmedu neba i zemlje, i koristi se da stvori besmrtni zametak koji sada ima oblik." To je savez pozitivnog i negativnog duha koji proizvodi besmrtni zametak. On potice od braka duhovnog oca i duhovne majke u (prakticarevom) telu; drugi recima, to je spoj istinskog pozitivnog i negativnog principa. Postnatalnom (ljudskom) zametku stvorenom polnom vezom oca i majke treba deset meseci da postane novorodence, proizvod vitalnih sila svojih roditelja. Slicno tome, besmrtnom zametku, koji potice od saveza pozitivne i negativne vitalnosti u prakticarevom vlastitom telu, takode treba deset meseci da postane zavrsen i celovit.

Kada se ugleda cvece koje u neredu pada s neba, prakticar treba da primeni metod pods/icon/a misli da bi skocio u ogromnu prazninu, i tad a ce izadi iz besmrtnog zametka.

Kada se svetlosti (sustinskog) bica i (vecnog) zivota sjedine, zametak ce preuzeti oblik (prakticareve) prave prirode koja je stvorena od duhovnog oca i majke, sto ce reci od pozitivne i negativne vitalnosti u njegovom telu. Drugim recima, to je ujedinjenje njegovog pozitivnog i negativnog duha koje kreira njegov istinski duh sto rnoze da pretvori njegovo telesno bice u paru koja se potom sakuplja i zgusnjava da bi se uoblicila, To je prenatalna vitalnost u prenatalnom stanju koja je zapravo u potpunosti pozitivna vitalnost, odnosno pozi/ivan dllh stvoren od pet vrsta ociju (videti ispod) i sest transcendentalnih rnoci, sto je vidljiv za druge, moze da razgovara s njima, moze da hvata stvari i ima ista obelezja kao i njegovo vlastito telo.

Nega/ivan dllh koji je prakticaru vidljiv kada zatvori oci, stvoren je pomocu (prvih) pet transcendental nih moci i predstavlja negativni duhovni dah koji moze da vidi druge ali je za njih nevidljiv, ne moze da im se obrati i ne moze da hvata stvari pa je, prema tome, na kraju smrtan, dok pozitivni duh raspolaze vecnim zivotom i nalazi se izvan radanja i smrti.

155

TAOISTICKAJOGA

Ukoliko nebesk~ ~arija (mia? ~e~.ili. Bramil_l otvor.!la t,emenu~ nije otvorena, POZltlVnI yduh .I_lece izaci (IZ tela) I P!ak.tIcar ce osta,ti glupak; to je zbog toga sto mje upoznao vrsno~y u~lteIJ~: Z?og toga~ svesrdno savetujem ucenicima da se .obr~te ~lc~lm uCltelJl!lla radi verbalnog upucivanja u metod jJods/lcon/o mlsil za ?ytvaranJe n~beske kapije kako bi mogli da iskoce u ogro~nu, uzvI~~n~ praznmu. Svi moji sledbenici znaju tu metodu; zato svim prakticarima preporucujem da im se obrate za verbalna uputstva.

Pi/onje: Kojih su pet vrsta ociju?

OdgovOl:' To su nebesko, zemaljsko, duhovno, .ljudsk~ i ~tvarno oko. Nebesko oko vidi sve sto se dogada u tndeset I tr~ _neba; zemaljsko oko vidi osamnaest paklo,:a; duhovno oko, III o~~ vitalnosti, vidi i prosle i budu~e ~og~daJ~ u svetu; ljudsko ~k? vidi stvari i dogadaje od pre radanja I umiranja; a utvarno oko vidi kroz pla nine, zemlju i metal.

156

15 IZLAZAK

Razmotrili smo uspostavljanje pozitivnog i negativnog duha onako kako 0 njima poucavaju vrsni ucitelji. Pozitivni duh je ljudima ocevidan, medutim negativni duh (je za njih nevidljiv ali on) moze da vidi njih. Kada prakticar stigne do ovog stepena, ukoliko nije dobio prava uputstva proizvesce jedino negativan duh i postace vidilac sablasti i utvara. Pod stvaranjem pozitivnog duha misli se na otvaranje nebeske kapije (miao mena na temenu). Ako je ona zatvorena ispoljice se negativan duh. Otvaranje miao mena obezbeduje realizaciju sest natprirodnih moci, postojanost ozarenog raspolozenja srca i blistavu svetlost vitalnosti.

Prethodni cetmaesti stepen (poglavlje 14) poucava etapama dolaska (besmrtnog zametka) i bavi se metodom njegovog podizanja i hranjenja generativnom silom, zivotnom snagom (vitalnoscu) i duhom. Ta metoda sastoji se od povecavanja praznine koja je jos praznija tako da (sustinsko) bice biva poput praznog prostora i osim toga slobodno je od svake vezanosti; zbog toga se ona naziva apsolutnom, bezuslovnom prazninom. Ukoliko postoji prijanjanje uz pojam praznog prostora ono ce osujetiti ostvarenje apsolutne praznine. Apsolutna praznina treba da bude neusiljena i prirodna, bez ikakve predstave 0 postojanju. To je ispravna metoda sjedinjavanja (sustinskog) bica i (vecnog) zivota, i nema nista zajednicko sa zatvaranjem ociju da bi se nepomicno sedelo u meditaciji.

Spokojstvo zametka zavisi iskljucivo od prakticareve nepokolebljive vere; u toku deset meseci njegovog razvoja, prakticarevom umu treba da je stalo jedino do njega. (Na tom stepenu) ni usta ni srce (sto ce reci, ni reci ni misli) nisu usmereni na zametak cije spokojstvo proizilazi iz obustave misaonog procesa, i regulisanja daha koje dovodi do njegovog potpunog razvoja i formiranosti.

flus/rod/a 11 Izlazak

TAOISTICKA JOGA

Kada prakticar ugleda leteci sneg i cvece koje pada, on treba, da bi napustio besmrtni zametak, da pozuri da podstakne misao 0 skakanju u ogromnu prazninu, sto ce otvoriti nebesku kapiju (miao men) sunca i meseca (tj. oba oka) kojima on, sada lisen osecanja i strasti i uskladen sa (sustinskim) bicem, treba da koluta tako da se dve svetlosti sastanu. To je metoda izlazenja iz zametka koji stari pisci nisu olako iznosili na videlo, jer ga ne valja otkrivati onima koji nisu dobili uputstva od iskusnih ucitelja,

Pitan/e: Da Ii biste bili ljubazni da detaljnije objasnite metodu izvodenja tog izlaska?

Odgovor: Ova metoda je bila iskljucivo usmeno prenosena s ucitelja na ucenike i nije olako izlagana u knjigama, ali menije nalozeno da je ucinim dostupnim svim ozbiljnim prakticarima alhemije. Upravo zbog toga je i razmatram ovde.

Zaista, postojala je metoda izlazenja iz besmrtnog zametka radi pojavljivanja u (nebrojenim) telima preobrazaja, ali njega u sadasnjosti nije lako pribaviti. Nekada je ziveo alhemicar po imenu Lan J ang Su koji je u celosti razvio svoj besmrtni zametak i video kako cvece kovitlajuci se pada s neba, ali buduci da nije dobio uputstva od verodostojnih ucitelja, propustio je da ostvari izlazak; zbog toga je ostao u neznanju kao i bilo koji svetovnjak uprkos mogucnosti dostizanja vecnog zivota koji traje dokle god je neb a i zemlje. Kasnije mu je patrijarh Liu Hai San poslao ovu pesmu:

"Premda realizacija potice od ispoljavanja bozanskog,

nikada ne dozvoli da ti njegova (silna) privlacnost sputa telo.

Sarno sledi metoda oslobodenja besmrtnog Vua

i, kada je zametak potpuno razvijen, skocices iznad svetovnog."

159

TAOISTICKA JOGA

Kada je primio i shvatio ovu pesmu Lan Jang Su je radosno pljesnuo rukama i odmah izasao iz zametka. To je bilo ucenje besmrtnogVua.

Patrijarh Liu Hua Jang je rekao: "Kada vidis kako padaju sneg i cvece i kada dode vreme da napustis ljudsko telo, podstakni misao 0 odlasku i usmeri je prema ogromnoj, uzvisenoj praznini. Onaj ko nije nasao vrsnog ucitelja nije upoznat sa ovim ucenjem."

Moji ucitelji Liao Den i Liao Kung su rekli: "S~upi ~et ~ita~n?st~ i vrati ih u izvor (gornji tan tien u mozgu) u kojem ce sjedinjenje (pozitivne i negativne) vitalnosti stvoriti besmrtni zametak."

Moj stariji brat Kuei I Cu je rekao: "Kada se tri ~~sti~e '~j. generativna sila, vitalnos~ i duh) sakupe u mozgu, me~eclI~a J~,smJe sija; kada se pet (vitalmh) dahova vmu prema glavi, pojavice se zlatna svetlost; a kada se dve (pozitivna i negativna) vitalnosti ujedine i vrate sustinskom telu, duhovno bice pokazace se u njegovom sredistu."

Sva ova ucenja bave se izlaskom iz zametka; mada se razlikuju u nacinu izrazavanja, osnovna doktrina je ista. Kada je zametak potpuno razvijen, vide se sneg i cvece kako u ~ovi~lacu padaju; to je vidljivo (prakticarevim) ocima. Kada se pet (vltaln~h) da~ova u src?: jetri, stomaku, pluCimaJ b~br.ezima s~~upe}~ glavi, d.uh ce p~ovahtl iz svoga izvornog udubljenja (izmedu i iza OCIJU), da bi se podigao do nebeske kapije (miao men), sa koje ce odskociti u ogromnu prazninu. Doktrina svodi na formulu prikupljanje pet (vitalnih) dahova istovremenu navalu cehiiglavne tacke (A, G, D, J) u centar (cung kung odnosno solarni pleksus), mesanje troje (tj. tri komponente - generativne sile, vitalnosti i duha) i sjedinjenje dva (pozitivnog i negativnog) duha u jednu celinu.

Prema osnovnoj doktrini, kada je telo neuzrujano, generativna sila je uravnotezena i postojana i ~le~ent vode odlazi u gl~vu; kada srce nije uzbudeno, dah se sreduje I element vatre odlazi u gla~; kada je (sustinsko) bice vedro i spokojno, bestelesna dusa bl~e skrovita i element drveta ce otici u glavu; kada se strasti okoncaju, telesna dusa je pokorena i element metala odlazi u glavu; kada su ova cetiri elementa (voda, vatra, drvo i metal) u harmoniji, intelekt je stabilan i element zemlje odlazi u glavu. Tako se svih pet (vitalnih) dahova sastaju u glavi kao sto sledi:

160

TAOISTICKA JOGA

3

1 element vade (sever) 2 element vatre (jug)

3 element drveta (istak) 4 element metala (zapad) 5 element zemlje (centar)

(intelekt) 6 glava

flu.rtmeija 12 Pet elemenata

Kada se pet (vitalnih) dahova sastanu u glavi, pojavljuje se zlatna svetlost i spaja se sa svetlom vitalnosti koje se ispoljilo posle mesanja tri sustinska jedinjenja (tj. generativne sile, vitalnosti i duha). To je savez autenticnog pozitivnog i negativnog principa iz kojeg nastaje besmrtni zametak i uoblicava se.

Nikakav zametak ne moze da se proizvede u neplodnom muskom telu, jer da bi se to uradilo mora da postoji tvoracka pobuda koja dovodi (vitalni) dah u udubljenje vitalnosti (centar donjeg tan tiena ispod pupka) da u njemu stvori (duhovni) zametak. Posle njegovog formiranja, prakticar treba da skupi pet (vitalnih) dahova i sprovede ih navise u glavu, kako bi prisilio izvorno udubljenje duha (cu cjao izmedu i iza ociju) da se otvori. Kada se otvori nebeska kapija (miao men na temenu glave), dye svetlosti koje su se okupile u izvornom udubljenju duha pokazace se i razviti u masu zlatne svetlosti velicine velikog tocka, unutar kojeg pozitivni duh (tj. besmrtni covek) uspravno sedi, dok se crvena svetlost njegovog negativnog daha pretvara u demona koji ce upotrebiti sva moguca lukavstva da ga navede u iskusenje. Ukoliko srce (urn) sebi dozvoli da bude omamljeno onim sto vidi i cuje, pozitivni duh ce isceznuti ustupajuci mesto demonu koji ce prakticara prisiliti da se seli kroz sest podrucja postojanja; zato ce svi njegovi dotada ostvareni uspesi biti straceni. Sve to potice od nepravilne prakse i nedostatka resenosti da se okonca sa smrtnoscu.

161

TAOISTICKA JOGA

Pitanje: Molim vas da me naucite kako da uklonim tu demonsku prepreku da bih stekao istinsko neprolazno tela; da Ii je to tela vecno postojece u svetu?

Odgm'or: Neophodno je nepokolebljivo se drzati zlatne svetlosti.

Kada se suocite sa demonom treba da primenite sedmi postupak (poglavlje 7), da bi ujedinili generativnu silu, vitalnost i duh u cilju pretvaranja tog demona u pozitivan dah, koji ce podrzati pozitivan duh i unistiti sve demonske okolnosti.

Da bi ovladao zlatnom svetloscu koja se smanjuje, prakticar treba da je unese u sebe dok koluta ocima kako bi je odveo u more (sustinskog) bica (u srcu)" sto ce se spojiti s njom. Kada vedrina i spokoj potraju sedam dana, ta svetlost ce zasijati i negativni princip ce se pretvoriti u istinski duh koji ce se pokazati pred prakticarem, sa obelezjima identicnim njegovima; to je neumiruca licnost.

Kada se duh prvi put ispolji treba mu dopustiti da napusti fizicko tela iskljucivo po lepom vremenu i 0 njemu se stalno treba starati, kao 0 novorodencetu. Njegov izlazak niposto ne sme da se dogodi u uslovima guste magIe, jake kise, snaznog vetra, sevanja i grmljavine.

Kada pozitivni duh po prvi put izade, treba (ga naterati) da se smesta vrati u telo. U toku prva tri meseea treba ga izvlaciti napolje jednom sedmicno, Potom ce on postepeno razviti svesnost i znanje, ali je veoma osetljiv na pretnju i ulivanje straha, tako da to treba po svaku eenu izbeci.

Njegovo izlazenje iz tela i vracanje u njega treba da bude redovno i u pravilnim vremenskim razmaeima. Svako izlazenje treba odmah da bude praceno ponovnim ulaskom dok prakticar ne postane sroden s praksom. To treba da se odvija po danu, nikada nocu.

Posle sest meseei pozitivnom duhu se moze dozvoliti da izlazi svakog treceg dana; a posle godinu dana jednom dnevno. Za vreme tih vezbi uvek ga treba drzati blizu tela i ne dozvoliti mu da odluta. U slucaju prepadnuca i straha, treba ga hitro vratiti u teio. Ova uputstva treba savesno izvrsavati.

Posle dve go dine prakse, izlazak moze da se odvija i danju i nocu, i postepeno moze da bude sve ucestaliji. Pozitivni duh tada moze da napusta tela da bi lutao unutar i izvan grota (mesta za meditaciju) i da se zatim vraca u telo da sisa",

162

TAOISTICKAJOGA

Posle tri go dine prakse, prakticar moze da salje pozitivan duh na udaljena mesta. Ukoliko naide na ljude i zivotinje treba brzo da se vrati u telo. Od tada pa ubuduce on moze da pokrije razdaljinu od pola milje iIi milje i da se brzo vrati.

Da rezimiramo, pozitivni prineip treba u pocetku prakse da se v:ati u tela tek sto je iz njega izasao sve dok ne bude dobro upoznat s ~lm pos~upkom. Dakle, on treba da boravi u telu znatno duze, nego lzvan. nJega. Pos~e uspesne trogodisnje prakse, pozitivni princip postaje (za zemlju vezani) besmrtnik (sen hsien). Tada nastupa vreme za vid obucavanja koji ce tom besmrtniku omoguciti da se zadrzi u stanju vedrine i spokojstva devet godina, kako bi se vratio ogromnoj praznini preobrazivsi na taj nacin svoje fizicko telo u tela zlatnog besmrtnika (cin hsien).

Moj ucitelj Liao Kung je rekao: "Kada se duh vine do temena posto j~ prodro iz svog izvornog udubljenja (izmedu i iza ociju), ne dozvolite da vas obuzmu strah i bojazan; budite odvazni i usredsredite se iskljucivo na misao 0 izlasku kroz nebesku kapiju (navrh glave). Zatim zatvorite oci, oborite ih, pa ih lagano podizite kao da preskacete preko necega; osecacete se kao da izlazite iz sna i videcete d.mgo telo pored svoga." Kada pozitivni duh napusti teIo, zaustavlja se na oko metar od njega. Ako ugledate iIi zacujete nesto, ne dopustite da yam sree (sediste bica) bude privuceno ka tome, i ne obracajte paznju na vizije roditeIja, rodbine, prijatelja, zene i dece, niti na neke druge okoinosti; ne priznajte ih i izbegavajte njihov uticaj na vas; ni za sta se ne vezujte, nego ostanite neuzbudeni, iskljucivsi sva osecanja i strasti, sa jedinom mislju 0 prebivanju u stanju spokoja dok odbijate da bilo sta vidite i cujete.

Ubrzo posle zadrzavanja u tom spokoju iz tela ce izbiti na povrsinu zlatna svetlost nalik velikom tocku, pokazujuci se pred prakticarem koji tada treba pred nju da dove de svetlost svoga duhovnog bica, i da zamisli da se ziatna svetlost skupIja u maleni krug velicine zlatnika. Zatim treba da koluta ocima i da usisa (ziatnu svetlost) u svoje ?~hovv~? bice koje ce uci u izvorno udubljenje duha (eu cjao, izmedu i iza OCIJU). Posle toga treba da primeni "ponistavajucu'' meditaciju" u svrhu povratka u stanje uravnotezene i postojane vedrine i spokoja.

163

TAOISTICKA JOGA

Jedan stari pisac je rekao: "Zlatna svetlost je cudesna lekarija koja formu preobrazava u prazninu; niposto se ne sme pn?pusti.ti njeno posedovanje." Jer, ukoliko se ona na tom stepenu razide, ~llkada se vise nece vratiti. Ako se nekim osobima dopada da sacuvaju formu, ona ne moze da ispari (u odsustvu zlatne svetlosti).

Ucitelj Liao Den je rekao: :'Ka~a pozitivni duh p~i put n~pust~ telo, ucenik treba, posle p?st1ZanJ~ potpunog ~pokoJa? da 'pr~mem metod usmeravanja pet vitalnosti (u glavu) I podsticanja jedne jedine misli 0 iskoraku u ogromnu prazninu u cilju preobrazaja duha u zlatnu svetlost dimenzija velikog tocka, koja zatim treba da se sjedini sa svetloscu njegovog duhovnog bica u jednu jedinstvenu svetlost u cijem sredistu uspravno sedi figura njegovog pozitivnog duha." Istovremeno ce se negativni dah pretvoriti u toj svetlosti u demona koji ce upotrebiti sve privlacne okolnosti da namami pozitivni duh. Ukoliko prakticar dozvoli sebi da bude zaveden onim sto vidi i cuje, pozitivan ~l!h ce nestati i nece s~ ,!ati~i, sto ce ~rouzrokovati ulazenje prakticara u demonska stanja I selidbu kr~z sest smrtnih podrucja postojanja. Ljudi to pogresno smatraju ~a napustanje sveta dok se sedi u meditaciji i za. ostv~renje osr~dnJe koristi (postignuca), Ukoliko prakticar na taj nacin podbaci, sa,:, njegov prethodni progres bic~ uludo izvgublj~n. Zar to nije ste!a? Ta.] neuspeh je uzrokovan nepravilnom vezbom I nedostatkom resenosti da se okonca sa smrtnoscu.

Metoda da se to popravi se sastoji od istrajavanja u zlatnoj svetlosti dok se prebiva u spokojstvu sa nepokolebljivom_ ~esen?~cu da se demon protera. Tada ce se sve demonske okolno:~tI1ZgubIt~,. a prakticar treba da smanji zlatnu s.vetlost, da koluta oCll_na ?a bI je uvukao u svoje duhovno telo, koje onda treba da vrati u lZV?rnO udubljenje duha (cu cjao izmedu i. iz~ ?Ciju). Posle d~zeg pe!loda zlatna svetlost ce se ponovo pojaviti da preobrazi negatrvnog demona u pozitivan duh, koji ce se pokazati ispred prakticara. ~amo kada se pozitivan duh pojavi sa svim obelezjima istovetnim njegovim, moze se spreciti da umakne.

Ucitelj Liu Ming Dui je rekao: "Kada besmrtni zametak prvi put izade iz izvornog udubljenja duha (cu cjaoa) prakticar treba da se cuva spoljasnjih demonskih uznemirenja, i I_li~ada ne treba dv~ komunicira stirn prividima koji ga pozdravljaju, vee da se drzi ispravne misli (koncentracije). Duh treba da se vrati u telo cim izade

164

TAOISTICKA JOGA

iz njega i ne treba da odlazi na udaljena mesta. Zlatna svetlost velicine golemog tocka, koja se manifestuje na najvise jedan metar od njegovog tela, pripada njemu i treba je usisati natrag u tela; to je cudesna lekarija koja ce oplemeniti njegovo tela i vratiti ga u prazninu.

"Kada prvi put izbije na povrsinu, besmrtni zametak ne treba da prijanja ni za sta spolja; prakticar treba da dovede svoje duhovno tela pred zlatnu svetlost da bi je uvukao u sebe, i da svoje duhovno tela povuce u fizicko tela koje ce progutati svetlost i ona ce ga pretvoriti u paru. Ukoliko ne uspe da uhvati zlatnu svetlost tela mu nece ispariti."

Ucitelj Liu Cuan Jangje rekao: "Kada pozitivan duh izade iz izvornog udubljenja duha i ne uspe da se vrati u telo, to se dogada zbog nepravilnog uvezbavanja. Stoga, kada pozitivan duh izade, najvaznije je nepokolebljivo se zadrzati u zlatnoj svetlosti; tada ce se svi demoni izgubiti. Pozitivnom duhu ne treba dozvoliti da nemarno izlazi, vee treba da bude po novo apsorbovan cim je izasao, jer jednom kada je napolju on moze da oseti odvratnost prema prljavom telu i da odbije da se vrati u svoje necisto boraviste. Treba ga drzati blizu tela i vracati ga u njega sve dok se prakticar potpuno ne srodi s tom praksom.

"Kada pozitivni duh ponovo ude u mozak (ni van) tela ce biti vruce kao vatra, a zlatna svetlost zracice kroz sve pore. Ako se prakticar uplasi iIi pak uziva u toj svetiosti, okliznuce se i dospeti na put demona i pretrpece neuspeh u svojoj obuci.

"Da rezimiramo - prakticar treba da se drzi svoje nepopustljive odluke da ostvari ciIj alhemije i da nepokolebljivo odbije sve strasti ukljucujuci uzitak, bes, zalost i radost."

Stari ucitelj Peng Mou Cang je rekao: "Kada pozitivni duh po prvi put izade, on je jos uvek veoma slab. Ukoliko se od svetiosti vitalnosti ocekuje da se zgusne i prestane da se rasipa, onda treba da bude valjano negovana kako bi dobila na snazi i postala neogranicena. Kada se ziatna svetlost manifestuje, ona treba da se utopi u svetlost vitalnosti; to predstavlja sjedinjenje istinskog negativnog i pozitivnog svetla u jedno jedino sa svetim zametkom u centru. Taj sveti zametak (odnosno duhovno tela koje izlazi iz njega) treba odmah da bude usisan natrag, dakle podvrgnut praksi izlazenja i vracanja, On je u pocetku sklon da se koleba, pa ga treba vracati natrag kako bi bio pod kontrolom i postao stabilan. Zato se kaze: 'Treba ga stalno iznova umirivati', kako bi prirodno rastao i razvijao se."

165

TAOISTICKAJOGA

Ucitelj Liu Hua Jang kaze: "Proucavao sam price 0 dav!la~njim besmrtnicima koji su svi bili oslobodeni posle podvrgavanja istom treningu". Ucenici ce u buducnosti, citajuci ovu knjigu, saznati tajne alhemije. Njima nije nuzno da se penju na visoke planine i da prelaze preko potoka i reka da bi trazili uputstva od strucnjaka, Ukoliko su snabdeveni sredstvima (noveem) i imaju uz sebe ortake (koji su spremni da im pomognu) i ako ozbiljno vezbaju, uspece da se prebaee iz svetovnih u pobozna kraljevstva.

Moj brat Cao Kuei I je rekao: "Dovedite pozitivan duh u gornji tan tien (u mozgu odnosno ni vanu) koji se nalazi ispod nebeske kapije (miao mena na temenu) i pogledajte unutra da bi proizveli bozansku vatru u njemu. Sa vatrom pozitivnog duha u glavi, prakticar treba u tisini da se usredsredi na nju, tako da vatra odozgo silazi, a vatra odozdo da se dize; i da se pet vitalnosti sastanu u giavi i da prodru kroz udubljenje duha (izmedu i iza ociju) da bi stigle do izvora (nervnog sistema, pai huija) iz kojeg ce se obznaniti pozitivan duh. Tada ce mozak bili nalik jezeru ispunjenom zlatnim nektarom sa srebrnastim rnreskanjem,

"Posto se pet vitalnosti poput groma probiju navise u teme, i prinudno otvore unutrasnju nebesku palatu (eu fu, drugi naziv za eu ciao u eentru mozga), iznenada ce se pojaviti bezgranicna ervena svetlost, silovito udarajuci u izvorno udubijenje duha (eu cjao) da bi osvetliia prakticerevu licnost koja je pozitivni duh sto ce zatim biti vracen u telo. Ta praksa izlazenja jednom sedmicno treba da se produzi u periodu od tri godine posle cega ce pozitivni du~ biti u potpunosti razvijen. Na tom stepenu treba da se uvezbava njegovo vracanje u prazninu. Ja sam to ostvario posle prakse vezbanja duze od cetrdeset godina."

Svim navedenim metodama su me naucili moji ucitelji licno i, mada se formulaeije razlikuju, osnovni prineip. je potpuno isti. Belezio sam ono sto su mi govorili kako bi buducim prakticarima ove metode bile potpuno razumljive.

Pittznje: Navedena ucenja 0 izlasku iz zametka su jasna, ali se bojim da ce oni koji nisu upoznali vrsne ucitelje in:ati poteskoca sa citanjem vase knjige. Da li biste mogli da objasnite metod svakodnevnim jezikom kako bi oni koji nisu upoznali ucitelje mogli lako da ga razumeju?

166

TAOISTICKA JOGA

Odgovor.· Metoda se sastoji od zatvaranja ociju dok se sedi u meditaeiji da bi se svetlost (sustinskog) bica dovela ispred prakticara koji treba da "spoji" svoje oci (primakne zenice jednu drugoj) kako bi se blistava svetlost slicna mesecini pojavila u sredini (izmedu ociju), Dugo posle toga on ce ugledati kako na to] mesecini u metezu padaju sneg i cvece, i tada bez odlaganja treba da podstakne misao 0 skakanju u ogromnu prazninu.

To je metoda sjedinjavanja pet vitainosti u srcu, slezini, plucima, jetri i bubrezima u jednu jedinstvenu vitalnost koja ce se onda podici iz baze kicme i proci kroz drugu kapiju (izmedu bubrega) i kroz zatiljak da bi dospeia do mozga (ni vana) i probila se kroz izvorno udubljenje duha (cu ciao izmedu i iza ociju), da izbije na izvoriste nervnog sistema (pai hui),

Prakticar treba brzo da pogleda gore da bi prinudio nebesku kapiju (na vrhu glave) da se otvori; to se sastoji od otvaranja ociju kako bi se pogledalo gore i tako dao pravac da se provali kroz kapiju udruzenim silama srca, intelekta i namere.

Ako su pet vitalnosti snazne i izdasne, zlatna svetlost ce se podici uvis kako bi se ujedinila sa svetlom (sustinskog) bica da postanu jedinstvena svetlost koja predstavlja sjedinjenje blistave vitalnosti pozitivnog principa Ganga) u gIavi i jasne svetlosti negativnog principa Gina) u donjem stomaku u jednu jedinu svetlost koja ce rezultirati izlaskom iz besmrtnog zametka. Prakticar tada treba polako da obori pogled nadole, pre nego sto zatvori oci sa udruzenim silama srca i intelekta, kao da pravi skok. Tada ce imati osecaj kao da se budi iz sna, da bi video jos jedno telo pokraj svoga.

To predstavlja metodu izvlacenja pozitivnog duha (iz zametka).

Ukoliko prakticar ne podstakne misao 0 poletanju u prostranstvo i ne uspe da ujedini pet vitalnosti u glavi, duh nece otputovati. Na sledecoj strani mozete da vidite crtez koji prikazuje pet vitalnosti kako streme prema glavi pred izlazak pozitivnog duha.

Pet vitalnosti se ujedinjuju u jednu koja ce se iz baze kicme podici do glave da se probije kroz izvorno udubljenje duha pre stizanja do temena gde se zlatna svetlost istinskog negativnog principa sastaje sa mesecinorn istinskog pozitivnog principa, u cilju zacinjanja besmrtnog zametka u centru (u kojem se te svetlosti susrecu). Prakticar tada treba da obori oei da bi pogledao dole, kako bi se njegovo duhovno tela pokazalo sa njegovim fizickim telom pored sebe.

167

TAOISTICKA JOGA

Njegovo duhovno telo je po izgledu sasvim slicno fizickorn, ali ce tragovi negativne vitalnosti u njemu prouzrokovati demonsko ometanje pomocu svih oblika iskusavanja pozitivnog duha. Praktiear tada treba da istraje u ispravnoj koncentraciji i da brzo koluta ocima od glavne tacke A do D, G i J (videti ilustraciju 5 u poglavlju 6), dok je usredsreden na demonsku svetlost da bi je uvukao u svoje telo u cilju njenog preobrazavanja u pozitivnu svetlost. Kako vreme prolazi, ta demonska svetlost ce biti preciscena i pretvorice se u svetlost pozitivnog duha koja ce podrzati zametak u njegovom potpunom razvitku. Posle toga prakticar treba da nastavi svoju mirnu meditaciju da bi vratio pozitivan duh u prazninu.

@

, ,

1 Vitalnost u srcu

2 Vitalnost u slezini

3 Vitalnost u plucima 4 Vitalnost u jetri

5 Vitalnost u bubrezima 6 Silazak u bazu kicme pre dizanja duz kicmenog stuba do glave

7 Negativni princip 8 Pozitivni princip

9 Izlazak iz zametka

fllt.ftrociio 13

Pet zivotnih snaga koje se sastaju u glavi

r 168

16 POJAVLjIVANJE U PROSTORU

Moj ucitelj Liao Kung je rekao: "Povratak u prazninu ostvaruje se u zavrsnoj etapi obuke u kojoj prakticar, dok zadrzava spokoj i vedrinu srca, pusta da sveobuhvatni pozitivni duh napusta njegovo telesno oblicje da bi se pojavio u svetu i vrsio svoje dele spasavanja, kao sto je ublazavanje ljudskih patnji, isceljenje bolesnih, itd. Zatim se vraca u svoje izvorno udubljenje (izmedu i iza ociju) da bi bio zasticen u okeanu (sustinskog) bica, Ne treba mu dozvoliti da ponovo napusti telo, koje tada treba da bude zatvoreno i dodatno oplemenjeno u cilju ulazenja u duhovno telo koje je sastavljeno od (sustinskog) bica i (vecnog) zrvota u njihovom prenatalnom stanju. Fizicko relo tad a biva dalje prociscavano tako da ne bude ni postojece ni nepostojece, ni forma ni praznina, ni unutra ni spolja, ni dolazece ni odlazece, i niti pocinjuce ni zavrsavajuce. To se radi sa istom brizljivoscu s kojom zmaj gaji svoj biser dok ostaje skriven i nepomican, i zbog koje kvocka koja lezi na jajima odbija da ih ostavi; to stanje spokojstva i utisanosti treba odrzavati dok ne dosegne svoj najvisi stepen."

Sva prethodna dostignuca kao sto su pojavljivanje u nebrojenim telima preobrazaja, jahanje zmajeva i roda", hodanje po suncu i igranje s mesecom, kao i hiljade transmutacija, treba sada da se okupe u izvornom udubljenju duha (izmedu i iza ociju) da bi bila obracena u stanje potpunog mirovanja i utrnuca. To se naziva stanje hiberniranog zmaja. Ono dovodi do potpunog nestajanja (svih pojava) koje treba pazljivo odrzavati da bi se sprecio pozitivan duh da izlazi (napusta telo), kako bi mogao da bude dalje oplemenjivan da bi dostigao svoj najvisi stepen. To neprekidno oplemenjivanje rezultirace dubljim sakrivanjem duhovne vatre u svetlu vitalnosti da

IlustToc(jo 14

Nebrojena tela preobrazaja koja se pojavljuju u prostoru

TAOISTICKA JOGA

bi pozinvan duh bio zadrzan u svom izvornom udubljenju (eu cjaou). Sa prolazenjem vremena, dok se prebiva u krajnjem spokojstvu, istinska vatra pozitivnog duha u potpunosti ce se razviti i zraciti unutar i van svog udubljenja da na kraju postane sveobuhvatna, obasjavajuci nebo, zemlju i neizmeran broj stvari koje ce se pojaviti u njenom svetlu.

Ma koliko du~o trajalo, obucavanje treba da se nastavi sve dok se cetiri elementa' (koja Cine telo) ne raspu i dok se i sam prostor ne raspsi, ne ostavljajuci ni traga iza sebe; to je zlatno besmrtno stanje neunistivog dijamantskog tela. To je krajnje postignuce obuke koja tako biva privedena kraju.

171

RECNIK

Alhemij~ taoisticVco: Drevna nauka koja prenosi znanje 0 zaustavljanju toka generativne sile prisutne u svakom coveku kako bi, urnes to da bude ispraznjena radi stvaranja potomstva iii naprosto procerdana, bila zadrzana u telu zbog prociscavanja i preobrazavanja u pozitivnu vitalnost kako bi se ponovo uspostavio izvorni duh koji je postojao pre nastanka sveta i vratio se u svoje prvobitno besmrtno stanje.

AlhemijsKa sila_, njene tn" Komponente: generativna sila, vitalnost i duh.

AlhemijsKe stle, tri:

1 MikroKoSmicKa spoiiasnja alhemijska sila se proizvodi spoijiuin svezim vazduhom udahnutim i izdahnutim da se obnovi generativna sila koja se iserpila i da se procisti i pretvori u vitalnost (zivotnu snagu).

2 MiKroKosmicKa unutrasnja alhemijska sila se proizvodi uruarasnjim vitalnim dahom u telu koji preobrazava vitalnost u duh.

3MaKroKosmicKa alhemijska sila, sakuplja se da se prodre u izvorno udubljenje duha da bi smrtan covek postao besmrtan, tj. radi integrisanja mikrokozma u makrokozam (univerzum).

AlhemijsKiproceJ; njegove cetinfaze: kretanje (hsin), zadrzavanje (cu), ponovno pokretanje (6) i zastoj (cih), Element vatre u generativnoj sili, vitainosti i duhu se Krece iz A u D (radi Ciscenja) i zatim u G gde se zaddava kratko vreme, i to se naziva podizucom pozitivnom vatrom; a zatim se ponovo pOKreceiz G u J (radi preciscavanja) i ondazasta;eu A (videti ilustraeiju 2), i to se zove silazeca negativna vatra.

TAOISTICKA JOGA

Ambrozija (lcan lu): oplernenjivanje generativne sile, vitainosti i duha u mozgu proizvodi ambroziju koja, ulivajuci se u usta, postaje tecnost (pljuvacka) koja, kada se proguta, stvara zvukove u stomaku. Ta ambrozija proizvodi i hrani besmrtno seme u donjem tan tienu iz kojeg zraci, obasjavajuci sree da bi obelodanila formiranje besmrtnog semena. Videti Kan Iu i Sveza rosa.

Bden;e nad lesom: Kada duh ne uspe da izade iz zametka posto je prakticar ugledao sneg koji pada i uskovitlano cvece, to se zove bden;e nad Idvm. Uzrok tome je prakticarevo ushicenje u stanju spokojstva, zbog cega zaboravlja da napusti zametak.

BesmrtnizometoK (too fttus ilitstinSKOJ'eme): Bestelesno ispoljenje sjedinjenja vitalnosti i duha kao sto je prikazano sjedinjenjem bele i zlatne svetlosti. Nema oblik, ni izgled i ne liei ni na jedan obican zametak, ishod seksualnog opstenja,

Besmrtnici: Besmrtnici vezani za zernlju (sen hsien) i nebeski besmrtnici (cin hsien).

Besmrtno seme: Kristalizaeija pozitivne generativne sile cije izobilje se pokazuje kao bela svetlost vitainosti, dok se punost besmrtnog semen a ispoljava kao ziatna svetlost koja pokazuje negativnu vitalnost unutar generativne sile. Svetlost ociju usmerena nadole je pozitivna i kada se pozitivna i negativna svetlost sretnu, nastace savrsena svetlost (pao kuang). Videti Besmrtni zametak.

Sest simptoma formiranja besmrtnog semena su: 1. pojava zlatne svetlosti u ocima; 2. zatiljak cujno vibrira; 3. cuje se zmajevo brujanje u des nom i 4. tigrova rika u levom uhu; 5. vatra bukti u donjem tan tienu, rnehurovi se dizu u telu, grcevi u nosu, i 6. genitalni organ se uvlaci.

Bic~ OKeoll J'ustinsKog (hsin hat): Zove se jos i eli cjao, odnosno izvorno udubljenje duha izmedu i iza ociju.

Bic~ Su.rttnSKo: Covekovo pravo bice koje je neumiruce, i cija realizaeija je cilj taoisticke alhemije.

Bloga_, tn" (son pao): IIi tri Osnovna elementa (san juan) su: generativna sila, vitalnost i duh. Videti takode Tri dragoeena elementa i Tri osnovna elementa.

Blogipovetorac (sun fong): Provetravanje putem udisanja i izdisanja. Videti Sun feng.

173

TAOISTICKA JOGA

BUK/eeo vatra u donjem ton /ienu: Ukazuje na izobilje generativne sile i vitalnosti iz kojih se podize,

Coi eu: Prikupljanje generativne sile radi oplemenjivanja,

Co.£.? Pi Ct(n: Taoistickj ucitelj, roden 1860.godine, koji je napisao studiju "Hsin Ming Fa Cueh Ming Cih" iIi "Tajne odgajanja sustinskog bica i vecnog zivota'', koja je predstavljena u ovoj knjizi.

Cos cua: Pocetak pozitivne polovine dana, izmedu 11 i 1 nocu, kada se penis sam od sebe uspravlja u erekeiji u snu, uprkos odsustvu misli i snova. To je pravi trenutak za prikupljanje generativne sile radi oplemenjivanja, posto je njeno prikupljanje u toku negativne polovine dana (izmedu podneva i ponoci) uzaludno.

Cen ci hsueh: Udubljenje stvarne vitalnosti, odnosno donji tan

tien, oko 3,3 em ispod pupka.

Cen den: Besmrtna osoba.

Cen h..ri: Istinski, pravilan dah. Cen hsin: Istinska, prava priroda.

_Cehiipo/rebne stvariza proleh"leoponje o/heml/e (u p/onini): Potrepstine, novae, saucesnici i pogodno mesto za meditaeiju. Potrebni su: o~gli drveni predmet nalik zemicki, prekriven platnom, koji blokira anus kad se sedi na njemu; i stipaljka za yes da se zatvore nosniee. Novae je potreban za kupovinu hrane za prakticara i ucesnike za vreme vezbanja. Ucesnici su prijatelji koji takode praktikuju alhemiju i koji ce mu pornoci i pritisnuti mu kicmu kad je potrebno. Mesto je skrivena koliba ili hram, ne predaleko od naselja.

Ci.feenje i precifeoponje (mu fu}: Ci.feenje pozitivnog uspona i precifeoPOnje negativnog silaska za vreme mikrokosmickog kruzenja, posto je pozitivno vee cisto i treba mu sarno malo korekeije, dok je negativno iskvareno i treba da bude procisceno da bi bilo pretvoreno u pozitivno.

Cu: Tezina ravna dvadeset i cetvrtom delu taela, koji predstavlja kinesku uneu, sto iznosi 1 1/3 oza.

Cun hsien: Genitalni eevovod koji povezuje donji tan tien s mosnicama, u koje generativna sila stize da se pretvori u semenu tecnost.

174

TAOISTICKA JOGA

Cun huo: Glavna ili srcana vatra koja se podstice rdavim mislima i koju prakticar treba da izbegava.

Cung mo: Videti Osam psihickih kanala.

Qang kzt?{f.·Solarni pleksus. Videti takode Zuta dvorana (huang ting). Oen /: Nebesko jedinstvo, naziv dat ogromnoj praznini u "Knjizi promene".

On /u: Zlatna (dragoeena) pee, donji tan tien na oko 3,3 em ispod pupka.

t,n tan: Zlatni eliksir besmrtnosti. Videti Zlatni eliksir.

Do~ PI[o/ni: Zivotni dah koji odrzava funkeionisanje srea, stomaka, jetre, pluca i donjeg trbuha, i bez kojeg tela propada. Kada se bela i zlatna svetlost spoje, koneentraeija tih pet vitalnih dahova u glavi proizvodi makrokosmicku alhemijsku silu koju treba prikupiti radi konacnog proboja sto prakticaru omogucava da skoci iz svetovnog u pobozno stanje, i da se na taj nacin, napustajuci stanje spokojstva, pojavi u nebrojenim telima preobrazaja u univerzumu.

De/ov: JedillJ'lPme pi/ablos/? dua: Pozitivni jang i negativni jin predstavljeni suneem i meseeom.

Dese/ neumerenosa leo;e pozledujtt vi/o/nos/: Preterano hodanje koje smeta nervima; stajanje kostima; preterano sedenje skodi krvi; spavanje pulsu; veselje generativnoj sili; gledanje (stvari) duhu; govorenje dahu; razmisljanje stomaku; previse jela smeta sreu, a previse seksa zivotu.

Dew/ poremec~nih dohopo: Izazvani ljutnjom koja napreze i strahom koji oslabljuje dah; radoscu koja ga usporava; zaloscu koja ga razbaeuje; uzasom koji ga rastavlja; razmisljanjem koje ga sputava; kulucenjern koje ga trosi; hladnocom koja ga skuplja i toplotom koja ga rasprsuje.

Dil'onj~ besmrtno: dize se u petnom prelazu, od peta do mozga, a silazi kroz prelaz trupa, od mozga do srnrtne kapije. Zove se takode i sarnookrecuci tocak zakona, tj. makrokosmicka orbita u kojoj se vitalni dah podize i silazi da bi ponovo uspostavio duboko fetusno disanje, brisuci na taj nacin sve postnatalne uslovljenosti kako bi prenatalna vitalnost mogla da se pretvori u sjajni biser sto obasjava mozak u kojem ambrozija proizvodi besmrtno seme i hrani ga u

175

TAOISTICKA JOGA

donjem tan tienu, u kojem one sija, osvetljavajuci srce koje objavljuje formiranje tog besmrtnog semena, kada se cini da je disanje obustavljeno i da je puls pres tao da kuca u stanju potpunog spokojstva. Videti Samookrecuci tocak zakona.

DiranJ~ cetvorogubo: Potpuno cetvorogubo disanje se sastoji od udisaja i izdisaja uz odgovarajuce podizanje i spustanje unutrasnje vatre u mikrokosmickoj orbiti, sto potpomaze besmrtni dah.

DiranJ~ fetusno: Disanje zametka u materici kroz kanale kontrole i funkcije u mikrokosmickoj orbiti, koje prestaje da funkcionise kada se posle porodaja presece pupcana vrpca i biva zamenjeno disanjem na nosnice.

Domacinstva; tn (san aaj:Telo, srce i misao.

Domovi vatre i vode: Li, srce, jeste dom vatre, a kan, donji stomak, jeste dom vode.

Donji stomale Dom vode kao suprotstavljen srcu koje je dom vatre. Donji stomak se cesto spominje kao udubljenje donjeg tan tiena ispod pupka.

DonJi' ton him: Videti Tan tien.

Duh (smj: Bozansko u coveku, odnosno njegova besmrtna priroda koja potice od prociscenja vitalnosti. Duh vodi ka ostvarenju sustinskog bica, a vitalnost ka vecnom zivotu koji je cilj taoisticke alhemije.

Duh, pozitivan i negativan: Negativni duh Gin sen), prakticaru vidljiv kada zatvori oci, stvoren je pornocu prvih pet od sest transcendentalnih moci, i predstavlja negativan duhovni dah koji moze da vidi druge, a sam je nevidljiv za njih, ne moze da im se obraca, niti da hvata stvari, i zato je na kraju smrtan. Pozitivan duh Gang sen) stvoren je pomocu pet vrsta ociju i sest transcendentalnih moci, vidljiv je za druge, moze da im se obrati, moze da uzima objekte i ima ista obelezja kao prakticarevo fizicko telo. Dobija oblik kada se prikupi na jednom mestu, iii postaje cista vitalnost kada se rasprostre da ispuni ogromnu prazninu koja ce biti njegovo beskrajno telo. Videti Sest transcendentalnih moci,

Pet vrsta ociju su: nebesko oko koje vidi sve stvari i dogadaje u trideset i tri neba; zemaljsko oko koje vidi osamnaest paklova; duhovno iii oko vitalnosti, koje vidi prosle i buduce dogadaje u svetu; ljudsko oko koje vidi desavanja pre svog rodenja i posle smrti; i utvarno oko koje vidi kroz planine, zemlju i metale.

176

TAOISTICKA JOGA

Duh-vitalnosl: Posto su se duh i vitaJnost vratili u donji tan tien ispod pupka, njihovo sjedinjenje, zvano duh-vitalnost, proizvodi duhovnu svetlost koja izvire iz srednjeg tan tiena, odnosno solarnog pleksusa.

D1'Or praznine (hsu sihj: Srce lise no emocija i strasti.

Dvoraaa, zuta (huang ling): Srednji tan tien u solarnom pleksusu.

D/en mo: Videti Kanal funkcije i Psihicki kanali, njih osam.

Element~ pet: Metal (cin), drvo (mu), voda (sui), vatra (huo) i zemlja (tu); sjedinjenje pet elemenata stvara eliksir besmrtnosti.

Element~ tn'dragocena: Generativna sila, vitalnost i duh. Videti i Tri blaga i Tri osnovna elementa.

Elemen/~ tn'osnovno:Generativna sila, vitalnost i duh. Videti i Tri dragocena element a i Tri blaga.

Eliksir besmrtnostt> Zove se takode i Zlatni eliksir; proizvodi se ujedinjenjem generativne sile, vitalnosti i duha.

Feng ./il: Videti Spremiste vetra.

Generotivno Jila (t.7izgj: Sd stvaranja potomstva koja proizvodi generativnu tecnost koja zadovoljava seksualnu strast i zacinje potomstvo.

Genitalni olgOIl, w;/ac1v: Koji otkriva obilje prenatalne vitalnosti u telu, veoma dobar znak za vreme obucavanja u taoistickoj alhemiji.

Glavne lac'l<:e mikroko..l'ffllc'l<:e orbite, c~Iin:' 1. Sever (tzu) u bazi penisa, 2. Jug (vu) na temenu i izmedu njih 3. Istok (mao) na ledima i 4. Zapad (ju) na prednjoj strani tela.

Gon/ell/e tn' nosaca uzbrdo: Tehnika koja pomaze da se makrokosmicka alhemijska sila podigne, prvo polako kroz trticu, prvu kapiju u bazu kicme, kao koza koja polako vuce kola uzbrdo; sledi probijanje kroz drugu kapiju izmedu bubrega, kao jelen koji kola brzo vuce uzbrdo; i na kraju prodiranje kroz zatiljak iii trecu kapiju u zadnjem delu glave, kao sto bik vuce kola uzbrdo.

GomJY ton lien: Videti Tan tien.

177

TAOISTICKA JOGA

Hladenje duha: Alhemijski postupak koji obezbeduje stanje spokojstva u kojem prakticar postaje nesvestan (tj. prekida misaoni proces), disanje mu se skoro obustavlja, a puls gotovo da se ne moze opipati, a sve to u cilju prikupljanja prenatalne iskonske vitalnosti u izvornom udubljenju duha u centru mozga, da bi zatim bila sprovedena u donji tan tien ispod pupka i zadrzana u njemu radi postizanja besmrtnog disanja. Videti Samookrecuci tocak zakona.

Ho de: Mikrokosmicko kruzenje. Vidi Vodenicna kola.

Ho ipi: Ho je zatvaranje disajnog aparata dok se udise tako da vazduh silazi da izvrsi pritisak na donji stomak, primoravajuci generativnu silu da se kroz kanal kontrole podigne do mozga, a pije otvaranje disajnog aparata dok se izdise, tako da vazduh izlazi iz tela da popusti pritisak na donji stomak, primoravajuci generativnu silu da se kroz kanal funkeije spusti iz mozga u donji stomak.

HJ'iao jo: Videti Mikrokosmicka spoljasnja alhemijska sila. Hsien lien i Hou lien: Videti Prenatalno i postnatalno. HJ'iell lien cen cung: Videti Prenatalno istinsko seme.

l/Jin hoi' Videti Okean sustinskog bica.

HJ'in ken: Organ sustinskog bica. Videti Sree.

Hfl;! mlng .luang hJ'iu: Objedinjeno odgajanje sustinskog bica i vecnog zivora.

HJ'u .fih: Dvor praznine, odnosno sree liseno emoeija i strasti. H.ruan cu: Istinska, autenticna generativna sila. Videti Tajanstveni biser.

Hsuan hng: TajanJ'lvena .spojnica, udubljenje iza NebeJ'kogjezera u nepeu, kroz koje vitalnost silazi u kanal funkeije u mikrokosmickorn kruzenju.

Huang Ttng: Zula dvorana odnosno srednji tan tien u solarnom

pleksusu. .

Huallg.la: IIi Zutipupoijak: istinska generativna sila. Videti Zuti pupoljak.

/ kuall: Sveprozimajuce, naziv koji su konfucijanski klasici dali ogromnoj praznini.

lrkonJ'ka (J'u.ftaJ'lvena) suesnosr (juan cueh): Videti Zlatni eliksir.

178

TAOISTICKA JOGA

isticanje seme/ze teC'lloJ't4 nehotic71O: Vei hsien,odnosno "riziei po noci''.

Izvor nen1nog sistema: Pai hui, doslovno "tacka u kojoj se stotine sastaju" na vrhu glave.

/zpomo udubijenje dllha: Juan Sen Sih ili eu ciao (bastinjeno udubljenje), mesto izmedu i iza ociju, u kojem se manifestuje svetlost kada prakticar uspe u svojoj koneentraciji na njega.

.lang: Pozitivno, musko, aktivno, napredovanje, prodiranje. .lang qao: Videti Osam psihickih kanala.

.lang ding: Istinska pozitivna generativna sila. Videti Pozitivna

generativna sila.

.lang/II: Videti Osam psihickih kanala .

.Iallg kuan: Genitalni izlaz, otvor na kraju penisa.

.Ielo ispavanfe: Kada se besmrtno seme potpuno razvije prakticar, ne oseca potrebu. da spava, a kada je prenatalna vitalnost obilna, nema potrebu da jede.

hn: Negativno, zensko, pasivno, povlacenje, opadanje. .lin qao: Videti Os am psihickih kanala.

hn-;an& c~tlii: Prenatalno nebo i zemlja i postnatalno sree i trbuh zovu se cetiri jin-janga (Zu ko jin jang), tj. cetiri pozitivna i negativna prineipa.

.!tn ju.· Videti Osam psihickih kanala.

.Ilion cueh: Iskonska (sustastvena) svesnost. Videti Zlatni eIiksir.

Kan: Kuca vode u donjem stomaku (Videti Kan iIi).

Kan i It:' Donji stomak i srce. Duh u liju (domu vatre) je sustinsko bice, a vitalnost u kanu (domu vode) je vecni zivot.

Kall Ill: Videti Sveza rosa.

Kanalfonkcije (ctJen mo): Kanal na prednjoj strani tela, od mozga do baze penisa.

Kanal kOlltrole (tu mo): Psihicki kanal u kicmi, od njene baze do mozga. Zajedno sa kanalom funkcije (djen moom) obrazuje mikrokosmicku orbitu.

179

TAOISTICKA JOGA

Kazan (kotoo): UdubJjenje u kojem alhemijski proces preobrazava generativnu siIu u vitalnost, a vitalnost u duh. On menja mesto, diZuei se iz donjeg tan tiena ispod pupka u srednji tan tien u solarnom pleksusu, da pretvori generativnu siIu u vitalnost, a potom u gornji tan tien u mozgu, zvani dragoceni kotao, da vitalnost pretvori u duh.

Komponente, cehii·Telo, dah, telesna i bestelesna dusa, simbolicki predstavljeni elementima vode, vatre, drveta i metala.

Konj intelekta, trkockt:- Videti Majmunsko srce i trkacki konj intelekta.

Kreokl/noJ~ ti njen mehonizom: Nacin funkcionisanja procesa stvaranja kojim se smrtnost preobrazava u besmrtnost, sto se dogada kada se generativna sila, vitalnost i duh spajaju da postanu jedno, sto se pokazuje u vidu kruga svetlosti ispred prakticara,

Kmg sl/etlosh:- Kruzna svetlost sacinjena od duhovne vitalnosti koja izvire iz srednjeg tan tiena odnosno solarnog pleksusa posto se duh i vitalnost vrate u donji tan tien ispod pupka; taj krug je ispoljenje istinske prirode licnosti.

Kttn huo: Negativna vatra u peci, tj. donjem tan tienu.

Lao Cu: Roden 604. godine p. n. e. Nazvan Li Erh, a takode poznat i kao Li Po Jang, bio je zitelj oblasti Ku u pokrajini Cu (danasnji Hupeh). Dugo vremena je proveo kao cenzor u sluzbi dinastije Cou, ali uvidevsi da ona pocinje da propada napustio je zemlju u nepoznatom pravcu. Na zahtev sluzbenika koji je branio granicni prelaz napisao je "Tao Te Cing". Prema legendi kojaje tada kolala, cim se rodio bio je star, pa je zbog toga i nazvan Lao Cu iIi "Stari Sin".

Lao Cu je bio resen da ozivi drevnu tradiciju rasprostranjenu u vreme cara Huang Tija (2698-2597. p. n. e.). Posto je Huang Ti bio osnivac Taoizma koji je Lao Cu kasnije obnovio, on se naziva doktrina Huang- Laoa.

Lt:- Srce iIi dom vatre (strasti). Videti Kan iIi.

Lung Kung: Udubljenje zmaja, odnosno udubljenje donjeg tan tiena. Videti Tan tien.

180

TAOISTICKA JOGA

Mojmun.fko srce i trko{xi konj intelekto: Kada covek udise i izdise, njegova koncentracija navodi generativnu silu da se dize i spusta u mikrokosmickoj orbiti i na taj nacin lagano okrece tocak zakona. Pomocu brojanja od jedan do deset a zatim od deset, do stotinu dahova, sa umom koji prati brojanje da bi ga se sprecilo da luta napolju, urn i brojanje bice potpuno uskladeni; to se zove zok(jucolJanje mojmum'i<:og srca isputol/onje Irkackog konjo intelek/o.

MeholJi (to jo).· procedura provetravanja u telu izazvana udisanjem i izdisanjem da bi se potpalila psihicka vatra u donjem trbuhu, poput mehova koji se koriste za raspirivanje vatre.

Mesee: Desno oko koje predstavlja negativni jin. Osim toga znaci i donji tan tien ispod pupka.

Mioo men: Bramin otvor na temenu. Videti Nebeska kapija. Mikrokosmicko orbito (Hsiao COU lien): Pocinje u bazi kicme, zvanoj prva kapija (vei Iu), penje se duz kicmenog stuba do druge kapije izmedu bubrega (Cia ci) i dalje do zatiljka, zvanog treca kapija (ju cen), pre no sto stigne do mozga, a zatim se spusta niz lice, grudi i stomak i na kraju se vraca tamo odakle je pocela i na taj nacin dovrsava pun krug.

Mikrokosmi{xo orbita, njene dw jOze (ein jong tui Jin): Uzdizanje pozitivne vatre (cin janga) kroz kanal kontrole, i silazenje negativne vatre (tui jina) niz kanal funkcije.

Mikrokosmicko orbita, njenih .lest fasa (/iu hou): Podizanje kroz kanal kontrole iz smrtne kapije A do DiG na temenu (videti ilustraciju 2) predstavlja prvu, drugu i trecu poziciju u usponu, a spustanje kanalom funkcije iz G do J i A predstavlja prvu, drugu i trecu pozieiju u silasku.

Ming quo: Videti U dubljenje zivota. Ming men: Videti Vrata u zivot.

Muski izenskipnneip: Muski (cien) iii pozitivni i zenski (kun) ili negativni prineip.

Nebesko kopiju (mtuo men): Bramin otvor na vrhu glave kroz koji pozitivni duh izlazi iz tela.

Nebesko palata (tzu fit): Drugi naziv za eu cjao, izvorno udubljenje duha.

181

TAOISTICKA JOGA

Nebesko jedinstv£! ((1en I): Naziv dat ogromnoj praznini u "Knjizi promene". Videti Cien i.

Nebesko jezerce (lien clh hsueh): Udubljenje u nepcu kroz koje se vitalnost sliva da bi iscurila. Zato se jezik podize da ga zapusi, stvarajuci na taj nacin most za vitalnost da se preko hsuan jing udubljenja (tajanstvene spojnice) spusti duz kanala funkcije do centra donjeg tan tiena.

Nebo i zem(jo: Glava i stomak.

Negolivno obuhv% pozitivno: Videti Pozitivno obuhvata

negativno i obrnuto.

Nei quo kou: Videti Unutrasnje sparivanje.

Nemo/enjulni duh (cung ling): Manji kanal koji povezuje desnu stranu izvornog udubljenja duha sa nebeskom dolinom (tien kuom) iznad njega i sa jung cuan (zuboreci izvor) centrom u sredini desnog stopala, posle prolaska kroz srce.

Ni von: Doslovno "Blatnjavo klupko", tj. mozak odnosno mozdana zona. Cesto se spominje kao izvorno udubljenje duha izrnedu i iza ociju, isto kao sto se donji trbuh obicno naziva donji tan tien oko 3,3 em ispod pupka.

Oblos/ eliksiro (/on lien): Donji tan tien ispod pupka.

OC4 kolu/onje: Postoje tri metoda kolutanja ocima koji imaju razlicite svrhe:

a. makrokosmicko oplemenjivanje generotivne site (videti poglavlje 4);

b. mikrokosmicko prociscavanje vi/olnos/i (videti poglavlje 6); i c. sakupljanje prenatalne osnovne vitalnosti da bi se okrepio duh i proizveo makrokosmicku alhemijsku silu, koja se razvija kada se pojavi svetlost vitalnosti (vidi poglavlje 7).

Okeon vi/olnos/i: Udubljenje donjeg tan tiena ispod pupka. Videti Tan tien.

Olovo: Taoisticki strucni izraz koji oznacava vitalnost ili vitalni princip.

Poihui: Videti Izvor nervnog sistema.

Pec (Iu): Udubljenje u kojem se unutrasnja vatra lozi kontrolisanim disanjem da bi se generativna sila dovela u mikrokosmicku orbitu i preobrazila u vitalnost. Pee ostaje u udubljenju donjeg tan tiena u toku citavog alhemijskog procesa.

182

TAOISTICKA JOGA

Pet vitolmh da/roua: Kada se pet vitalnih dahova (iz srca, slezine, pluca, jetre i bubrega) sastane u glavi, pojavljuje se zlatna svetlost i spaja sa belim svetlom vitalnosti, koje se ispoljilo posle mesanja generativne sile, vitalnosti i duha. To je brak istinskog pozitivnog i negativnog principa iz kojeg nastaje besmrtni zametak da bi se uoblicio.

Pet zmafeva kOJipodiZu sve/inju (vu lung peng seng): Pet je broj elementa zemlje koji predstavlja pravilnu misao; zmoj predstavlja duh, tj. prakticara koji je spreman da zrtvuje svoje telo u potrazi za besmrtnoscu pri podizonju svetinje, sto ce reci prilikom gledanja navise, da bi primio u sebe uzlazni dragulj odnosno mikrokosmicku alhemijsku silu radi zavrsnog proboja.

Pi· Videti Ho i pi.

Pi kuon, Koi kuon: Kineski izrazi koji oznacavaju zatvaranje i otvaranje tajanstvenog prolaza uz pomoc kolutanja ocima trideset i sest puta da bi se pratile cetiri faze mikrokosmickog oplernenjivanja vitalnosti koja se podize iz glavne tacke A u D, G i J, i jos dvadeset i cetiri puta da se isprati njeno silazenje iz G u D, Ai J.

Podsliconje misli 0 skokonju u ogromnu prozninu: Da bi se otvorila nebeska kapija na temenu, sa name rom da se skoci u ogromnu prazninu; u suprotnom, prakticar nece uspeti da izade iz besmrtnog zametka.

Polov4 ce/iri: Prenatalni nebo i zemlja i postnatalni srce i stomak. Ponif/ovojuco meditociju: IIi zatiruca (ugusujuca) meditacija, tj. koja brise sve tragove ovoga sveta.

Ponovni ulozok u zome/ok rodikrojnje kreo/ivnos/i· Rezultat ulazenja u zametak je radanje coveka u svetu, a njegova kasnija praksa taoisticke alhemije navodi ga da po novo ude u duhovni zametak, da bi postao besmrtan.

P%ponje vair« u vodu: Usredsredenost na donji tan tien kako bi se element vatre iz srca usmerio da sprzi element vode u donjem trbuhu, prazneci na taj nacin srce od strasti i sprecavajuci vodu u donjem trbuhu da tece nanize kako bi se postigla postojana ravnoteza vatre i vode. Videti Sui huo ci ci.

183

TAOISTICKAJOGA

PovrataK bezbrojnih swan" u jednu celinu: Da bi u potpunosti razvio besmrtni zametak, prakticar treba da se koncentrise na duh zaboravljajuci sve 0 zametku koji je unutar njegovog duha. To se zove "povratak bezbrojnih stvari u jednu eelinu".

PozitiVlla generalivna silo (fang cing): Autenticna generativna sila.

Videti Jang cing,

Pozitivna i negativna vatra: Tokom mikrokosmickog kruzenja, vatra koja se penje kroz kanal kontrole u mozak je pozitivna vatra (jang huo), a vatra koja se spusta kanalom funkcije je negativna vatra (jin fu).

PozitliJll0 I'O/Ta" njene /n"moniftS/OClj"e: Kada se zlatna svetlost prvi put pojavi prakticar treba da pribavi cetiri stvari potrebne za naprednu obuku, tj. potrepstine, novae, ucesnika i pogodno mesto za meditaciju, kako bi sacuvao jedinstvo svetlosti sustinskog bica i vecnog zivota. S vremenom ce se zlatna svetlost iznenada ponovo pojaviti i to mnogo blistavija; to je drugo ispoljenje pozitivne svetlosti. On tada treba da obustavi vatru da bi sakupio makrokosmicku alhemijsku silu. Obustaviti vatru znaci prekinuti regulaciju svoga disanja i kruzenja vitalnog vazduha i zameniti ih sreem, duhom i mislju udruzenim da se penju kanalom kontrole i spustaju kanalom funkcije. Kad se ta ziatna svetlost pokaze po treci put, prakticar bez odlaganja treba da zgrabi makrokosmicku alhemijsku silu radi proboja koji ima za eilj preobrazaj vitalnosti u duh i posledicni skok iznad ovozemaljskog u bozansko stanje. Eventualno cetvrto ispoljenje zlatne svetlosti objavice prakticarev neuspeh da obustavi vatru zbog nepravilne primene udisaja i izdisaja u toj fazi, radi cega ce makrokosmicka alhemijska sila pratiti tu vatru i na kraju iseuriti u vidu postnatalne generativne tecnosti, ponistavajuci pri tome citav njegov do tada postignuti napredak.

Pozi/lvno (jang) obuhva/a nega/ivno (;in) i obmuto: U meditativnom polozaju, kada je leva noga postavljena spolja i blizu je desne, to je pozitivno, koje obuhvata negativno; a kada palae leve ruke dodiruje njen srednji prst, dokje desna saka smestena ispod nje (sa dianom okrenutim nagore) sa palcem savijenim preko levog dIana, to je negativno, koje obuhvata pozitivno. Svrha toga jeste da se obrazuje kolo od os am psihickih kanala, a osim toga znaci i povezivanje cetiri uda kako bi se zatvorile cetiri kapije radi istrajavanja u sredistu,

184

TAOISTICKA JOGA

Praznina: Praznina koja je relativna i bez sadrzaja ne sija, dok praznina koja je apsolutna i nije besadrzajna predstavlja duhovnu svetiost koja je duh-vitalnost i potice iz srednjeg tan tiena u soIarnom pleksusu,

Prelaz trupa: Videti Prelazi peta i trupa.

Prelazipe/a i /mpa: Petni prelaz (tung cung) od pet a do mozga i prelaz trupa (tung ti) od mozga do trupa, tj. do smrtne kapije. Videti Samookrecuci tocak zakona.

Preno/alno (hsien tien) i poslna/abw (hou tim): "Prenatal no" oznacava pozitivno ili duhovno bice koje je iskonski postojalo pre rodenja, a "postnatalno" znaci njegov negativni iIi izopaceni antipod, koji se posle rodenja ugleda na uobicajeni pravae materijalnog zivota, pri cemu je one prvo stvarno i trajno dok je ovo drugo prividno i prolazno.

Prena/omo is/insKo seme (hsien lien cen cung): Sjedinjenje duha i vitalnosti u jedan jedinstveni pupoljak.

Pn"roda" fs/insko: Prenatalna vitalnost u svojoj celiji (ci paou) navrh produzene mozdine,

ProcY.fcovanje: Videti CiScenje i prociscavanje.

PsihicKi ceruar: udubfjenje, celt/a" boravil/e, sedilte, doni, itd: Ovi strucni termini se koriste u taoistickim tekstovima i prevodilae ima obavezu da ih ne menja. Kada se vitalnost razvije i prozme svaki deo tela, prakticar ima osecaj kao da bezbrojne sicusne ribe plivaju u njegovom telu i udovima ulazeci u misice, nerve, kosti i mozdinu, ispunjavajuci sve supljine, pregratke, rupe, ulegnuca, uvale, udubljenja, itd. koji tada preuzimaju razlicite vidove i oblike, bas kao sto Cuang Tzu opisuje dejstva "vetra" koji cini da golema stabla imaju supljine i pukotine nalik nosevima, ustima, usima, vrcevima, seljarna, avanima, itd. Sarno oni koji su uspeli u pretvaranju generativne sile u vitalnost imaju to izuzetno iskustvo i shvataju na sta Cuang Tzu misli, kao i to zbog cega su stari autori koristili vise od jednog posebnog termina u svojim tekstovima.

Ovu napomenu smo dodali zato sto nam je bilo postavljeno pitanje zbog cega se nismo priklonili jednom strucnom izrazu, bilo daje to "eentar" iii hindi rec "cakra", od pocetka do kraja knjige.

185

TAOISTICKA JOGA

Rrihic/ci /cono/i, njih osam (lfi (1itg po mo): Osam glavnih psihickih kanala:

1. Kanal kontrole (tu mo), podize se iz baze penisa i prolazi kroz trticu, a zatim duf eele kicme sve do mozga;

2. Kanal funkcije (djen mo) podize se iz baze penisa, prolazi kroz ceo stomak i kroz pupak, trbusno udubljenje, grudi i grIo, i odlazi navise do mozga;

3. Pojasni kanal (tai mo), sa obe strane pupka obrazuje pojas koji okruzuje stomak;

4. Potisni kanal (cung mo), podize se iz baze penisa, ide navise izmedu tu mo i djen mo kanala i zavrsava u sreu;

5. Pozitivni rucni kanali (jang ju), na spoljnim stranama obe ruke, povezuju ramena sa sredinama dlanova nakon prolazenja kroz srednje prste;

6. Negativni rucni kanali Gin ju), na unutrasnjim stranama obe ruke, povezuju sredine dlanova sa grudima;

7. Pozitivni nozni kanali (jang ciao), podizu se iz sredine oba tabana i zaokrecu duz spoljnih strana gleznjeva i nogu pre nego sto stignu u bazu penisa u kojoj se spajaju sa ostalim kanalima;

8. Negativni nozni kanali Gin Ciao), podizu se iz sredina tabana i zaokrecu duz unutrasnjih strana gleznjeva i nogu pre no sto stignu u bazu penis a u kojoj se spajaju sa ostalim kanalima.

PuptYII10 wpca: Pre nego sto se presece pupcana vrpea detetovo sustinsko bice i vecni zivot su nerazdvojivi; to stanje zove se prenatalno. Po rodenju njegovo telo postaje smrtno usled postnatalnih uslovljenosti bica i zivota koji vise nisu ujedinjeni, vee su rastavljeni nadvoje, i zato postaju nepovezani.

Sedom strOJ1ikoje povreduju vito/nost: Silna ushicenost koja skodi sreu; silan bes smeta jetri; tuga skodi plucima; strah zucnoj kesici; zaljubljenost duhu; mrznja karakteru; a zarka zelja stomaku.

Seme, isttilS/cO: Videti Besmrtni zametak.

Sevemo more: Udubljenje donjeg tan tiena. Videti Tan tien. Simboli, {'l!ttii (zu hsiong): Prenatalni nebo i zemlja i postnatalni

sree i stomak okupljeni u solarnom pleksusu da bi proizveli makrokosmicku alhemijsku silu.

186

\

TAOISTICKA JOGA

Sisanje: Izvlacenje hrane iz tela.

Smrtllo /copi./o (seng ZlI {(lao).' Baza penisa kroz koju se generativna tecnost odliva.

Sneg i ciece: Kada je besmrtni zametak potpuno razvijen prakticar vidi sneg i cvece kako padaju u pometnji.

S%mip/ek.fUJ:· Srednji tan tien; naziva se i Cjang kung i Huang ting.

Sponvonje (/c0pu/oci/oj, unutrosnje (nei (laO kou): Pod unutrasnjim sparivanjem pozitivnog i negativnog principa misli se na proizvodnju mikrokosmicke unutrasnje alhemijske sile kolutanjem ociju sleva nadesno, u spoju sa prolazenjem unutrasnje vatre kroz oplemenjujuce faze u glavnim tackama D i J u mikrokosmickoj orbiti, a u eilju preobrazaja vitalnosti u duh ciji potpun razvitak uzrokuje blistavu svetlost, zvanu tOjallSlveni proau: (hsuan kuan), i njeno ispoljavanje u izvornom udubljenju duha izmedu i iza ociju.

Spo/cojslvo: Manje (drugostepeno) spokojstvo (hsiao ting cing) traje sarno jedan dan i u njemu otupelost i smetenost uzrokuju da prakticar bude nesvestan, poput coveka na samrti koji gubi dah; umereno spokojstvo (cung ting cing) traje tri uzastopna dana; a najvece spokojstvo (ta ting cing) traje sedam uzastopnih dana.

S'po/co/rt1-'o, Il/egovo cetidstepeno: Odsustvo misli (nien cu), odsustvo daha (hsi cu), odsustvo pulsa (mo cu) i gasenje (potpuno zaboravljanje) svetovne egzistencije (mic cin),

Spremifte verra (follgfo): Udubljenje elementa vetra u zatiljku. Sree: Dom vatre i organ sustinskog bica (hsin kena).

Sree i dOllji tTbuh: Sree je sediste vatre (strasti), a donji trbuh je sediste vode (seksualnog uzitka). Vatra treba da bude dovedena dole u vodu, i voda treba da bude sprzena vatrom, da bi se pretvorila u paru i podigla se da zbrise strast kako bi se postigli postojana ravnoteza i uskladenost vatre i vode. Srce je simbolicki predstavljeno zmajem (zenskom iIi negativnom vitalnoscu) a voda tigrom (muskom iIi pozitivnom vitalnoscu),

Srcono vatra (hsill huo): IIi glavna vatra (cyn huo) podstaknuta rdavim mislima koje treba izbegavati. Videti Cun huo.

Sredllji" tall ae»: Videti Tan tien.

Sunee: Levo oko koje predstavlja pozitivni jang; takode oznacava i sree.

187

TAOISTICKA JOGA

Sunce i mesec: Dva oka.

Sunce i mesec; nJihovo sjedinjenje: Kada su zeniee ociju priblizene jedna drugoj u razrokom pogledu radi prodorne koneentracije, da bi srce (vatra) i donji trbuh (voda) bili spojeni radi proizvodnje prenatalne vitalnosti.

Sun fong: BIagi povetarae, odnosno provetravanje putem udisanja i izdisanja.

Sveprozimojuce: Videti I kuan.

Svet/ost, Bela iZ/atna (Hui kuang i.fan kuang).· Kada je generativna sila prociscena i potpuno razvijena, ona se podize u mozak da se spoji sa sustinskim bicem, uzrokujuci da se be/a svet/ost vitalnosti pokaze jasno kao mesecina; a kada je vitalnost obilna i silazi u donji tan tien da se sjedini s vecnim zivotom, ispoIjava se ziama wet/ost besmrtnog semena. Spajanje te dye svetlosti stvara besmrtni zametak koji se zatim vraca u izvorno udubIjenje duha u mozgu radi zavrsnog prodora.

SVeZa rOJ'O (kan /u):Cista (nezagadena) pljuvacka. Videti Ambrozija.

Svirola bez mpo (koja se svira u suprohlom pravcu): Disajni aparat je zatvoren (ho) tako da udahnuti spoIjni vazduh stize do donjeg stomaka da pogura vitalnu silu gore u kanal kontrole i njime do mozga, a otvoren je (pi) da bi ga isterao iz donjeg stomaka dok se vitalna sila, sada oslobodena pritiska, vraca iz mozga u donji stomak.

S,'raqi most: Gornji svracji most (sang cueh cjao) je nosni kanaI; srednji svracji most (cung cueh cjao) je jezik; a donji svracji most (hsia cueh cjao) je anus.

Seng zu qao: Smrtna kapija u bazi penisa, kroz koju se izlucuje generativna tecnost.

Sest transcendenta/nih mod: Ostvarenje: 1. prestanka svakog odlivanja generativne i vitalne sile; 2. bozanske mati videnja; 3. bozanskog sluha; 4. znanja 0 prethodnim zivotima; 5. moci razumevanja tudih umova; i 6. bozanskog ogledala.

SOlll:' Istrajavanje u jednom, tj. u ogromnoj praznini.

SlIihllo Ct" 6:- Voda i vatra u ravnotezi, Vatra, kada je potopIjena u vodu, prestaje da se dize uvis i tako dovodi do ispraznjenosti srea; a

188

TAOISTICKA JOGA

voda, kada je sprzena vatrom, postaje para i prestaje da tece nadole. To su voda i vatra u postojanoj ravnotezi koja ce vremenom proizvesti istinsku vitalnost. Videti Potapanje vatre u vodu.

Ta ting: Savrseno spokojstvo i vedrina.

Taj Cl:- Videti Vrhovni krajnji cilj i Zlatni eliksir. Tajmo: Pojasni kanal. Videti osam Psihickih kanala.

Tajanstwni biser (hsllan ca}: Istinska generativna sila. Videti Hsuan cu.

Tajanstvenipmlaz (}hllan kllan): Blistava svetlost koja se ispoljava kada je duh potpuno razvijen radi prodora, tj. tajanstveni ulaz u besmrtnost.

Tan tien: Doslovno "podrucje leka", tj. psihicki centar u kojem se proizvodi lek, odnosno alhemijska sila. Postoje tri tan tiena u telu: 1. donji tan tien, oko 3,3 em ispod pupka, u kojem se generativna sila zadrzava da ne bi otisla nadole i iscurila, u svrhu njenog prociscavanja; 2. srednji tan tien, ili solarni pleksus, u kojem se generativna sila pretvara u zivotnu snagu (vitalnost); i 3. gornji tan tien, odnosno izvorno udubljenje duha izmedu i iza ociju, u kojem se vitalnost preobrazava u duh. Donji tan tien naziva se jos i udubljenje ili okean vitalnosti, lung kung, kao i zmajevo udubljenje iii severna more.

Tao: Prenatalni duh-vitalnost; jedinstvo sustinskog bica i vecnog zivota, pri cemu je duh sustinsko bice, a vitalnost vecni zivot.

Tao zametalc Besmrtni zametak. Videti Besmrtni zametak. Tehniko hladnog skladiftenja: Sastoji se od dovodenja svetlosti pozitivnog duha, koja se ispoljava u mozgu, u donji trbuh, uz prodornu koncentraciju na tamosnju vitalnost, sve dok ne zavibrira. Prakticar tada treba da zamisli da se ta vitalnost podize i spusta kroz potisni kanal izmedu srca i donjeg trbuha dok iznenada ne sklizne u donji tan tien; to se naziva lIlaskom u lIdllb(jenje unutar lIdllbljenja i u stvari predstavljaponoJlnililazak II zametak rodikrajnje kreativnosti

Telo, sll.ftinsko (fit .fen): Duhovno tela besmrtnika.

Temefi, njegoJlo po/agan}e (cu ci): Kada duh luta napolju u traganju za culnim podaeima, vitalnost se rasipa, a generativna sila kvari. Zbog toga je neophodno da se oplemene tri dragoeena elementa, odnosno generativna sila, vitalnost i duh, da bi se povratila njihova izvorna snaga, a temelj ce biti postavIjen kada se ta tri element a ujedine, jer je to preduslov za formiranje besmrtnog semena.

189

TAOISTICKA JOGA

Taj temelj ce uzdici prakticara sa smrtne na besmrtnu ravan, umiriti mu duh u roku od deset meseci i u istom periodu ga osposobiti da se odrekne spavanja i da moze da opstane bez jela i pica, kao i to da ne oseca hladnocu zimi ni vrucinu leti, i da stekne neuzbuden duh koji vodi ka postojanom spokojstvu i vedrini.

To polaganje temelja ucinice da zivot traje dok je neba i zemlje i

dovesce do sticanja natprirodnih moci koje poseduju svi besmrtnici.

nen hsien.· Nebeski besmrtnik.

Tigar.· Videti Zmaj i tigar.

Tigrovo !ikonje.· Glas potpuno razvijene vitalnosti koja je aktivna. Toc¥lk zokol1tl (fa lun): Mikrokosmicko kruZenje podstaknuto udisa-

njem i izdisanjem.

Tocok zokono_, SomookrecuCt:- Spontano besmrtno disanje uzrokovano podizanjem postnatalnog vitalnog daha iz peta da bi se kroz kanal kontrole vinuo u mozak, i njegovim silaskom iz mozga kroz kanal funkeije u trup, odnosno smrtnu kapiju, sto ce, ako se neko vreme nastavi, uciniti da prenatalna istinska vitalnost zavibrira u donjem tan tienu i da se i sarna podize kroz kanal kontrole i spusta kroz kanal funkeije. Ti usponi i silasci postnatalnog daha, praceni onima prenatalne iskonske vitalnosti, imace za posledieu spontano besmrtno disanje, nazvano samookrecuci tocak zakona. Videti Besmrtno disanje.

To jo: Videti Mehovi.

Trostepeni neprekldni uspon (son cien fo): Generativna sila, vitalnost i duh sjedinjeni u blistavu mesecinu koja se podize iz donjeg preko srednjeg do gornjeg tan tiena pre nego sto prakticar ugleda padajuci sneg i uskovitlano cvece ispred sebe.

Tu mo: Kanal kontrole. Videti Kanal kontrole i osam Psihickih kanala.

Tungcullgitungti·Videti Prelazi peta i trupa,

Tzu fit: Nebeska palata, drugi naziv za eu cjao, izvorno udubljenje duha. Videti Nebeska palata.

Odub(;e/1je vitolnostt:· Donji tan tien ispod pupka; zove se jos i Okean vitalnosti (Ci hai) i Vrata u zivot (ming men).

Odubljenje istinske vito/nosh" (cell c7 hsueh): Donji tan tien ispod pupka u kojem se ispoljava istinska vitalnost. Videti Cen ci hsueh.

190

T AOISTICKA JOGA

Olazak u udub(;t'l1je uruaar udubljenja: Ulazak u udubljenje donjeg tan tiena unutar donjeg trbuha (doma vode). Videti Tehnika hladnog skladistenj a.

Omotavanje tela 1I pet zmafeva: Metoda koji se sastoji od "pribiranja (sredivanja)" sopstvene glave (tj. njenog stavljanja u udoban polozaj), uvijanja poleglog tela na nekoj od njegovih strana, poput izuvijanog protezanja usnulog zmaja iii savijenog tela psa, savijajuci jednu ruku da posluzi kao jastuk i pruzajuci drugu da bi se saka polozila na stomak, i ispravljajuci jednu nogu dok je druga savijena. Iako je srce utonulo u san, zeniee ociju treba da budu primaknute jedna drugoj radi ostre koneentracije na ogromnu prazninu, da bi se u stanju krajnjeg mirovanja vitalni prineip spontano vratio svome izvoru (ispod pupka), a disanje se normalno nastavlja i stoga je samoregulisano, i (vitalni) dahje doveden pod potpunu kontrolu. Ova metoda spavanja odagnace sve snove i tako spreciti da iseuri generativna tecnost.

OsiJ'awmje (hs~ pnliJ'kanje (.fih), stezanje (co) i zatuaran/e (PI), Metod: Da se prikupi makrokosmicka alhemijska sila i potpomogne njen uspon kroz kanal kontrole pomocu zatvaranja anusa drvenom zemickom,pnllskarijo nepca jezikom, a smrtne kapije prstom, usisaFtll1jO daha kroz nos i J'Iezarijo kicme iznad trtice da se ugreje i olabavi kostana mozdina u bazi kicme.

OspO/1 i sllazak lInutra.rllje varr« u mikrokosmickoj orbtll:· Kada se udise, srce, duh i misao treba zajedno da se podizu kroz kanal kontrole od glavne tacke Au korenu penisa do glavne tacke G na temenu, a kada se izdise, srce, duh i misao treba zajedno da silaze kroz kanal funkcije od glavne tacke G do A (videti ilustraciju 2). Usponje pozitivan, a silazak negativan.

Fatra, baa ispora: Brza vatra se stvara udisanjem i izdisanjem da bi se vitalna sila smestila u orbitu radi prociscavanja; a spora vatra se stvara pomocu meditativne metode koja se sastoji od zatvaranja ociju da se prosiri urn sto, iako ispraznjen, ne prestaje da radi, koji se, iako blistav, ne zaustavlja, i koji nije ni zaboravljen ni podrzavan, Brza vatra prenosi, a spora umiruje, kao sto su to ucitelji rekli, a obe pretvaraju necistoce u telu u suze, koje se izlucuju preko ociju.

191

TAOISTICKA JOGA

Votra, duhoPno: Proizvodi zlatnu svetlost koja zamenjuje belu svetlost sto se pojavila ispred prakticara kada se njegov donji tan tien ispunio alhemijskom silom koja njegovom pogledu otkriva divotu pozitivnog vitalnog daha.

Vatra koja se koristi za prociscavanje ima osamnaest znacenja: (a) Cetiri svojstva vatre zapaljena disanjem da bi se generativna tecnost koja pot ice od varenja hrane pretvorila u generativnu silu:

1. Potpala vatre (da bi se generativna sila vratila u donji tan tien)

2. Upravljanje vatrom (da se pokrene tocak zakona kako bi se prikupila alhemijska sila)

3. Savladivanje vatre vatrom (tj. udisanje i izdisanje da bi se generativna i vitalna sila dovele u pee u donjem stomaku)

4. Obustavljanje vatre (tj. prekid svakog disanja nakon sto se zlatna svetlost dva puta ispolji, da se ne bi pokvarila prikupljena alhemijska sila)

(b) Sedam svojstava vatre koja poticu od duha, da bi se generativna sila pretvorila u vitalnost:

1. Hladenje vatre (tj. hladenje i dovodenje duha u donji tan tien)

2. Navodenje vatre (unutra) je uvodenje unutrasnje vatre u mikrokosmicku orbitu, posle cega ona prolazi kroz faze oplemenjivanja u D i J, da bi se sakupila unutrasnja alhemijska sila kako bi istinska vitalnost mogla da se vine do mozga koji ce se tad a potpuno razviti, prouzrokujuci da se blistava svetlost, zvana tajanstveni prolaz, ispoIji izmedu ociju,

3. Spustanje vatre (da se negativna vatra natera na povlacenje, da bi se pozitivni jang potpuno razvio i zamenio negativni jin.)

4. Prenosenje vatre (oznacava upotrebu brze vatre da se prosire svi zakrceni kanali kako bi bili ocisceni od zacepljenja) - Videti Brze

i spore vatre. .

5. Smirivanje vatre (oznacava upotrebu spore vatre da se psihicki kanali, koji su se prosirili suze kako bi dah koji se rasirio po telu mogao da se vrati na svoje prethodno mesto ispod pupka) - Videti Brze i spore vatre.

6. Vatra u svome vlastitom domu je situacija kada je srce (dom vatre) uzbudeno a penis stoji uspravno uprkos odsustvu misli; to je nepokretna vatra u svome domu koja pobuduje genitalni organ i

192

TAOISTICKA JOGA

nije ona izvorna koja treperi u casu eua (izmedu 11 i 1 nocu) kada je penis uzdignut i kada treba sakupiti alhemijsku silu.

7. Srcana vatra je vatra strasti izazvana rdavim mislima koje pobuduju seksualnu pozudu; to je "glavna vatra" (cun huo) ili zla vatra koju treba izbegavati.

(e) Sedam svojstava vatre koja poticu od prenatalne vitalnosti, i koja prociscuju disanje i potpornazu ispoljavanje izvornog duha:

1. Kruzenje vatre (navise kanalom kontrole do izvornog udubljenja duha i nanize kanalom funkeije do donjeg tan tiena).

2. Prikupljanje vatre predstavlja sakupljanje generativne i vitalne sile kao i alhemijske sile, da bi se podigao vitalni dah u dvojnom odgajanju sustinskog bica i vecnog zivota.

3. Podizanje vatre (koja je vee prikupljena u mozak, pre no sto side u donji tan tien da okrepi telo, koje je bilo oslabljeno isticanjem generativne sile).

4. Vatra u domu vode (kanu) predstavlja vitalnost u vibriranju koje obrazuje mehove od ispod srca do ispod pupka, sto su povezani sa genitalnim izlazom preko smrtne kapije.

5. Negativna vatra u peci odnosno donjem tan tienu koja dovodi vitalnost u mikrokosmicku orbitu.

6. Vatra potopljena u vodu. Kada se generativna i vitalna sila nalaze u donjem tan tienu one su vatra u domu vode, medutim kada ga napustaju da se izliju one uzimaju tecan oblik.

7. Vatra u peci, Kada duh i vitalnost vibriraju u donjem tan tienu, to je vatra u peci.

Vitalni dahovi, pet: Poticu od vitalnosti u udubljenju donjeg tan tiena iz kojeg se pruzaju do pet unutrasnjih organa: u pluca kao vitalni dah elementa metala; u srce kao vitalni dah elementa vatre; u jetru kao vitalni dah elementa drveta; u stomak kao vitalni dah elementa zemlje; i u donji stomak kao vitalni dah element a vode. Njihovo spajanje u jednu jedinstvenu vitalnost utice na zlatnu svetlost da se ispolji.

Vitalnost (6): Vitalni princip izveden iz prociscavanja generativne sile; predstavlja vecni zivot.

Vitalnoskhic¥t izivota.· Bice-vitalnost je negativna, a zivot -vitalnost je pozitivna; njihovo sjedinjenje proizvodi istinsko seme besmrt-

193

TAOISTICKA JOGA

nosti koje ce postati besmrtni zametak. Svetlost bica-vitalnosti je nalik mesecini, dok je svetlost zivota-vitalnosti zlatna.

Viialnos" poztiiFna i Ilegotiwla: Pozitivna vitalnost je muska zivotna snaga koja se podize, a negativna vitalnost je zenska zivotna snaga koja se spusta. Simbolicki su predstavljene tigrom, odnosno zmajem. Videti Zmaj i Tigar.

f/italno.r" Prmalalll{l jedin.rtJJt!Il{l istinska: Stvarna vitalnost koja postoji u izvornom udubljenju duha izmedu i iza ociju, obelodanjena u formi kruga svetlosti koji je Konfucije nazvao "vrlo savrsenstvo (djen)", "Knjiga Promene" zove ga "Beskonacno (vu ci)", Buda "savrseno znanje (juan ming)", a Taoisti "eliksir besmrtnosti ili duhovna svetlost".

Vodenk~/a kola (ho (~): Mikrokosmicko kruzenje.

l'lata a .iil/ot (;ntilg men): Donji tan tien koji se nalazi ispod i pozadi pupka, a ispod i ispred bubrega, pri cemu je rastojanje izmedu njega i prednje i zadnje strane trbuha u proporciji sedam prema trio Zove se takode i okean iIi udubljenje vitalnosti. Videti UdubJjenje vitalnosti i Okean vitalnosti.

I'lhovni KraJilji Citj (taj 6): Krug taj cija u kojem se istinska pozitivna vitalnost i sustinsko bice spajaju da sire svetlost vitalnosti, koja je u isti mah svetlost istinskog bica u dragocenom kotlu u mozgu i svetlost istinskog zivota u peci u donjem trbuhu. Videti Zlatni eliksir.

VlI 6:- Beskonacno; neuslovljeno.

Zameta~ be.rmltni (Tao fetus ili/stinrkoseme): Sjedinjenje zlatne i bele svetlosti proizvodi besmrtni zametak iz kojeg ce nastati duh da bi postao besmrtan posto prakticar, kada vidi padajuci sneg i kovitlajuce cvece,podllaklle misao 0 skoku u ogromnu prazninu. Ta misao otvorice nebesku kapiju na temenu glave kako bi duh mogao da napusti fizicko telo i da se pojavi u nebrojenim telima preobrazaja u svemiru.

Zemfja: Donji stomak.

Zlatna svet/ost: Pokazuje obilnost blistave generativne sile, zivotne snage (vitalnosti) i duha.

194

TAOISTICKA JOGA

Ziatn: eli/air (eliz tan): Svetli krug koji se manifestuje u udubljenju duha izmedu i iza ociju. Predstavlja vrhovni krajnji cilj (taj ci) i iskonsku, sustastvenu svesnost. Videti Eliksir besmrtnosti.

Z/atllinektarTecnost proizvedena pomocu makrokosmicke alhemijske sile koju je prakticar bio uspesno sakupio, Kada su mu usta prepuna tog nektara on treba da ga proguta u jednom velikom gutljaju da bi ga kroz kanal funkcije sproveo u donji tan tien da u njemu zapecati (potvrdi) vitalnost. Ukoliko ne uspe da skupi zlatni nektar dobija jedino cistu pljuvacku.

Zma.h ti Udub(jenje zmaja: Udubljenje donjeg tan tiena (videti tan tien).

Zmaj i Roda: Znamenje dugovecnosti.

Zmaj i Tigar: Zmaj predstavlja negativnu vitalnost, a tigar pozitivnu. Njihovo .rparil/all/e dovodi do manifestovanja izvornog duha u njegovoj blistavoj svetlosti. Videti i Vitalnost, Pozitivna i negativna.

Zmajevo bnt/anje: Objavljuje obilje vitalnosti u generativnoj sili.

Vitalnost, kada ispuni sicusne kanale nervnog i psihickog sistema, stvara jedva cujne nerazgovetne zvukove.

Zmaje~'o i tigrovo udttb(jellje: Negativno i pozitivno udubljenje u sredini levog, odnosno desnog dIana.

Zu ko Jin jang: Videti cetiri Jin-janga,

Z''l1Cna I'loraci.ja u zatiljku: Obznanjuje snagu vatre u generativnoj sili, vitalnosti i duhu. Razlikuje se od pogresne vrste vatre koja izaziva zujanje u usima.

Zti,'(l: Taoisticki strucni izraz koji znaci duh.

Ztvo" njegovo udub(jt!l1je (millg quo): Donji tan tien ispod pupka. ZtiJo" I/ecni' Beskrajni zivot besmrtne osobe, cilj taoisticke

alhemije.

Zutipupoijuk: Istinska generativna sila, Videti Huang Ja,

195

NAPOMENE

1. Videti poglavlje 2, ilustraciju 1, radi detaljn~je& objasnj~nia udisanja i izdisanja spoljasnjeg vazduha u svrhu paljenja unutrasnje vatre da bi se procistila generativna sila tokom mikrokosmickog kruzenja. Mikrokosmicka spoljasnja alhemijska sila se naziva tako zbog toga sto je proizvedena posredstvom udahnutog i izdahnutog svezeg vazduha, da bi se generativna sila pretvorila u vitalnost.

2. Videti poglavlje 6, ilustraciju 5, radi detaljnijeg objasnjenja mikrokosmicke unutrasnje alhemijske sile koja se tako naziva zbog toga sto je proizvedena pomocu vitalnog daha u telu, upotrebljenog da vitalnost pretvori u duh.

3. Ovaj polozaj tela ce pomoci nekim zapadnjacima koji ne mogu da sede prekrstenih nogu.

4. Tajanstveni prolaz u besmrtnost.

5. Potpuno eetvorostruko disanje se sastoji udisaja i izdisaja sa odgovarajucim dizanjem i spustanjem vitalnosti u mikrokosmickoj orbiti.

6. Prava vitalnost je zivotna snaga prociscena alhemijskim procesom.

7. Nadamo se da ce ovo razjasnjenje okoncati uobicajenu raspravu izmedu istocnjackih i zapadnjackih znalaca, u kojoj prvi tvrde da je srce sediste uma, a drugi da je to mozak.

8. Pee u donjem tan tienu postaje zlatna pee, kada pocne da preobrazava generativnu silu u zivotnu snagu (vitalnost).

9. Videti Tojne hileske meditocije, str. 206, prvi pasus. Rider, London. 10. Prema tvrdenju starih pisaca, prva polovina dana je pozitivna, a druga negativna. Prva polovina poCinj~ u casu cua (izm~d~ 11 i 1 nocu) kada je penis sam od sebe uspravljen tokom spavanJa I pored

TAOISTICKA JOGA

o.ds_ustv~ misli i snova. ~a po~etkll Tao obuke, vazno je da se iskor~stI ova) tr.enutak kada Je pems uspravljen da se prikupi generativna s~la r~dI nJe_n~g ople~~enjivanja, posto njeno prikupljanje u negatrvnoj POlOVIllI dana mje delotvorno.

11. Cu je dvadeset i cetvrti deo taela, kineske unee, sto je ravno 1 1/30za.

12. Osam glavnih psihickih kanala: 1. tu mo, odnosno kanal kontrole ide od baze penisa navise, prolazeci kroz trticu i ceo kicmeni stub do mo~ga; 2. djen mo, odnosno kanal funkcije krece od baze penisa i penJ~ .se navise .duz z~luca, prolazi kroz pupak, stomacnu duplju, grudi i grIo da bi zavrsio u mozgu; 3. tai mo, odnosno pojasni kanal sa obe strane pupk~ obrazuje pojas koji okruzuje stomak; 4. cung ~o, odnosno ~ot.lsm kanal se podize iz baze penisa, penje se navise lzm~~u ~u m,? ~ djen ~o kanala ~ z~vrsava u srcu; 5. jangju, odnosno pozinvm rucm ~anah na spoljnim stranama obe ruke povezuju ~amena sa centnma dlanova posto produ kroz srednje prste; 6. jin JU, odn?sno negativni rucni kanali na unutrasnjim stranama ruku povezuJu centre dlanova sa grudima; 7. jang ciao, odnosno pozitivni no~ni. ka~ali krecu ~z ~~edista taba~a i idu duz spoljnih strana gleznJ.eva I ~og~,. dOp'IruCI do baze pemsa gde se povezuju sa ostalim kanahma; I 8. JIll cioa, odnosno negativni nozni kanali krecu iz sredista tabana i idu duz unutrasnjih strana gleznjeva i nogu stizuci do baze penis a gde se povezuju sa ostalim kanalima. Ovih osam glavnih kanala, kada su slobodni od svih zapreka, povezani su tako da sa svojim grananjima obrazuju mrezu kroz koju generativna sila slobodno tece, a tada i vitalni dah nesmetano cirkulise,

13. ~p~l~na.~lhemijs~a sila se ?tvara pomocu svezeg vazduha koji se udise I izdise kako bi generatrvnu silu pretvorio u zivotnu snagu.

14. Pet elemenata metala, drveta, vode, vatre i zemlje. Videti i napomenu 15.

15. Cetiri komponente su: telo, dah, bestelesna i telesna dusa simbolicki predstavljeni elementima vode, vatre, drveta i metala, koji se I_lalaze _na cetiri glavne tacke mikrokosmicke orbite: jugu: severu, istoku 1 zapadu. Kada se njih cetiri udruze sa elementom zemlje u centru koji predstavlja misao (koncentraciju), to se naziva harmonijom cetiri komponente.

197

TAOISTICKA JOGA

U "Hsin Ming Kuei Cihu" se navodi: "Kada oci prestanu da gledaju, bestelesna dusa se nalazi u jetri; kada usi prestanu da slusaju, generativna sila se nalazi u donjem stomaku; kada jezik prestane da se pokrece, duh se nalazi u srcu, a kada nos prestane da mirise, telesna dusa se nalazi u plucima. Kada su cetiri organa besprekorna, cetiri komponente se sjedinjuju sa zemljom u centru."

16. Generativna sila, vitalnost i duh.

17. Pozitivni jang i negativni jin.

18. Videti napomenu 15.

19. Sunce predstavlja pozitivni, a mesec negativni princip.

20. Prenatalna vatra je duhovna iIi pozitivna vatra koja je postojaia pre rodenja, a postnataina vatra je njena iskvarena suprotnost iIi negativna vatra posle rodenja.

21. Cetiri komponente su: telo, dah, bestelesna i telesna dusa, a simbolicno ih, istim tim redom, predstavljaju: voda, vatra, drvo i metal. Vidi napomenu 15.

22. Pet elemenata su metal, drvo, voda, vatra i zemlja. Vidi takode i napomenu 14.

23. Dva odeljka jedinstvene zivotne snage (vitalnosti): pozitivni jang i negativni jin. Vidi takode i napomenu 17.

24. Koriscenje brzih i sporih vatri preobrazava necistoce u telu u suze.

25. Vecina prakticara dozivljava neuspeh u svome vezbanju zbog toga sto ne znaju kako da obuzdaju ovu vatru sto pojacava upravo one strasti kojih oni hoce da se oslobode. Usled toga mnoge religiozne osobe krse pravila cistog i cednog zivljenja i rade nemoralna dela koja obican covek moze glatko da izbegne.

26. Zan/aranje (ho) i owaranje (pi) su dva taoisticka izraza. Kada se spoIjni vazduh udahne, on stize do donjeg trbuha i gura vitalnu silu navise; to je zuwaronje disajnog aparata da bi vazduh mogao da side, a unutrasnja vitalnost da se podigne do glave. Kada se izdise, spoljni vazduh biva istisnut iz donjeg trbuha dok se vitalna sila, tada oslobodena pritiska, vraca u donji trbuh; to je o/voranje disajnog aparata da bi spoljni vazduh mogao da se izbaci napolje, dok se unutrasnja vitalnost spusta.

198

TAOISTICKA JOGA

. 27. Citaoci ne treba da pobrkaju ovaj taoisticki termin sa can (zen) izrazom "~~Irala bez .. rupa" koji oznacava urn zatvoren za sve culne podatke, CIJ~ melodiju mogu da shvate i u njoj uzivaju prosvetljene osobe. OnaJ. ko je stek~o "sviralu bez rupa" rJlzume Darmu Uma onako kako je predstavljena u tri toma nase "Can i Zen Doktrine" Rider, London. '

28. ~eni~alna cev ~e proteze od mosnica kroz smrtnu kapiju u osnovi perusa do genitalnog prolaza na vrhu penisa.

29. I~k~ pra_kti.ca~ ':las~a,:lja da.dis~ na uobicajen nacin, on ne treba da koristi udlsaJe. I izdisaje za izazivanje unutrasnje vatre koja ce zbog toga prestati sarna od sebe.

30. Videti napomenu 10 radi potpunijeg objasnjenja cas a cua.

31. Kan iii su dva dijagrama od kojih prvi simbolicki predstavlja vodu, a drugi vatru, prema Knjizi Promene.

32. Kao u sl~caju neznaIic~ od~~i~ uZival!ji~a ovoga sveta, koje u s~ome t~aganJ~ za seksualnim uzicima pustaju da se generativna i vitalna sila trose.

33. Videti napomenu 2.

34. ~,:,~_oko predstavlja sunce a desno mesec, tj. pozitivni jang i negativni JIll.

35. Telo treba cuvati ~ odr.zavati kako bi moglo da bude upotrebljeno kao sredstvo za postizanje besmrtnosti, ali ukoliko ga se ne odreknete necete spoznati Istinu.

36. Tajans~eni Prolaz i T~ja~s~e':l0 Udubljenje su ista stvar; to je prolaz (kapija) kada se pojavljuje ispred prakticara a udubljenje

kada se nalazi skriveno u telu. '

37. Ove cetiri glavne tacke nalaze se u istom poretku kao i u mikro-

kosmickoj orbiti. ..

38 .. Prem~ ~neskoj mitoIogiji, istocno od nebeske reke je ziveia devojka koja je mukotrpno radila da bi satkala nebeske odore Nebeski kr~lj saz~~o ~~ na njenu usamljenost i odobrio joj je da s~ uda za pastira ~~JI Je ~I~eo. zal?ad~o od reke. Ona je posle vencanja prestal.a d~ r~~~ I. kralj Je bio ljut I nalozio joj je da se vrati na istok, dozvoljavajuci JOJ da prede reku kako bi se sastala sa muzem sarno jedanput godisnje, sedmoga dana sedmoga meseca.

~va prica pokazuje nepostojana stanja zenskog elementa vode i muskog elementa vatre koja uzrokuju Ijudske patnje.

199

TAOISTICKA JOGA

39. Cih den, savrseni covek u kojem moralne odlike i vicna dostignuca dostizu najvisu tacku; cen den, besmrtnik kojim viSe ne upravlja ono 8tO vidi, cuje i oseca: seng den, svetacki covek koji je bozanski nadahnut i intuitivno mudar; i hsien den, mudrae, osoba izvanrednih svojstava i sposobnosti.

40. Prosireni gornji deo kicmene mozdine koji obrazuje najnizi deo mozga i regulise disanje, krvotok, itd.

41. Tigrova rika koja se cuje u levom uhu otkriva punocu vitalnosti, dok zmajevo brujanje u desnom uhu otkriva punocu generativne sile.

42. Videti napomenu 12 radi detaljnog opisa osam psihickih kanala.

43. Ukoliko je prakticar sam i nema nikoga da mu pomogne, moze da primeni drugu metodu koja se sastoji od svojerucnog trljanja rukama donjeg dela kicmenog stuba no/tiie ka njegovoj bazi,da bi se zagrejala kostana mozdina iznad trtice kako bi se sila povukla navise, Trljanje uvek treba da se vrsi /todo/e, nikad nagore; to je najvaznija stvar koju svi prakticari treba stalno da imaju na umu.

44. San cien fa iIi trostruki metod kontinuiranog uzdizanja podrazumeva da su se tri osnovne stvari, tj. generativna sila, vitalnost i duh sjedinile u blistavu mesecinu koja se podize iz donjeg do srednjeg i potom do gornjeg tan tiena pre nego sto prakticar ugleda pred sobom sneg koji pada i uskovitlano cvece.

45. Pods/ico/tje mif(ju (tung nien) je taoisticki izraz koji oznacava urn potpuno usmeren na ulazenje u ogromnu prazninu, taj eilj cit ave alhemije.

46. Sree (dom vatre) je sediste sustinskog bica koje se ispoljava preko ociju, Kada je sree vedro i spokojno ono otkriva sustinsko bice, a kadaje vecni zivot potpuno dozreo, pojavljuje se duhovna svetlost.

47. Sifo/tjeje taoisticki termin koji oznacava izvlacenje hrane iz tela.

48. Doslovno "zatiruca (ugusujuca)" meditaeija, koja ce obrisati svaki trag ovoga sveta i privrzenosti njemu.

49. Zmaj i roda su simboli dugovecnosti,

50. Telo, dah, telesna i bestelesna dusa, Videti takode napomenu 15.

200

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful