BAHASA BAKU DAN PEMBAKUAN BAHASA MELAYU.

Kumpulan 1 :

Siti Nasibah binti Arifin. (0924502) Noraidah binti Awang Damit (0914298) Nor Sakinah binti Omar (0925656) Nik Afra’ binti Nik Mohd Azam (0730184)

 . Sejarah pembakuan bahasa Melayu bermula seawal tarikh kemerdekaan Malaysia. bahasa Melayu dijadikan sebagai Lingua Franca oleh semua pedagang. Pada masa itu bahasa Melayu boleh disamakan taraf penggunaannya dengan bahasa Inggeris yang dijadikan bahasa antarabangsa pada masa kini.SEJARAH BAHASA MELAYU  Pada permulaan sejarah bangsa Melayu iaitu pada zaman Melayu Melaka. Bermula dari tarikh tersebut pelbagai usaha dan cara digunakan untuk mendaulatkan bahasa baku sebagai bahasa bangsa.

warganegara Malaysia. bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara sebagaimana yang termeterai dalam Perkara 152. dan pelbagai lagi fungsinya. Penggunaan bahasa Melayu berlaku secara berterusan dari zaman Kesultanan Melaka hinggalah sekarang. Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan. Perlembagaan Malaysia  Bagi . Tidaklah hairan apabila Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) menganjurkan program yang bertema “Bahasa Asas Pembinaan Negara”. bahasa ilmu. bahasa rasmi.

 Selain daripada subjek bahasa yang diajar. . Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960 adalah asas kepada Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Akta Pelajaran 1961 yang bertujuan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. subjek-subjek lain seperti sejarah juga turut ditambah untuk menyemai rasa tanggungjawab pada negara dalam jiwa pelajar yang akan menjadi pemimpin di masa depan.

. • Kelompok kerja dilakukan untuk kajian bersama agar persetujuan dapat diputuskan.KAEDAH PEMBAKUAN BAHASA Kaedah Korpus • Negara Malaysia & Indonesia melakukan kaedah ini dengan cara tukar menukar bahan. Samada diminta atau tidak diminta.

KONSEP PEMBAKUAN BAHASA Pembakuan Sistem Tulisan • Pembakuan dalam sistem tulisan berlaku apabila kita memutuskan untuk menerima sistem tulisan Rumi sebagai sistem tulisan rasmi bagi bahasa kita. Pembakuan Sistem Ejaan • Pembakuan sistem ejaan ialah proses yang menentukan sistem ejaan sesuatu bahasa itu bersifat baik dan mantap. .

apabila kita ( bersama-sama Indonesia) bersetuju untuk menerima sistem penggunaan ejaan baharu. misalnya penghasilan buku tatabahasa yang diterima sebagai buku rujukan asas bagi kegunaan di sekolah dan orang ramai. Pembakuan Tatabahasa dan Kosa Kata  Dalam bidang tatabahasa. Bagi tulisan Rumi bahasa kita. . tahap pembakuan yang terakhir adalah pada tahun 1972.

• Pembakuan sebutan sahaja yang masih belum mantap. kerana aspek ini susah untuk dicapai. .Pembakuan Sebutan • Pada amnya. boleh dikatakan bahawa bahasa Melayu telah mantap dari segi proses pembakuannya.

 Kurang penghayatan akan peranan bahasa melayu baku. •Persepsi politik yang salah terhadap bahasa melayu. Sokongan Kerajaan •Kerajaan tidak serius melaksanakan dasar bahasa. •Pengaruh kerajaan mengubah dasar penggunaan bahasa. dan sikap yang salah terhadap pembakuan bahasa. .  Konsep dan pemikiran yang salah tentang bahasa. pengetahuan.MASALAH DALAM PEMBAKUAN BAHASA Sikap Pengguna  Mempunyai persepsi.

contohnya: 1. Hilangnya penghormatan kepada bahasa dalam pelbagai majlis. . Persaingan dengan bahasa inggeris. 2.Media Massa • • • Kurangnya pendedahan dari sistem media massa. 3. Bahan-bahan rujukan juga sangat sedikit di pasaran. Nilai Bahasa  Cabaran dari bahasa lain. Lemahnya nilai bahasa dalam pelbagai aktiviti. Media massa kurang memain peranan sebagai perantaraan.

ucapan.PENCAPAIAN BAHASA BAKU Bahasa Rasmi  Pengunaannya di majlis rasmi. dalam persuratan. ceramah 4. . seperti: 1. Bahasa Penulisan  Sebagai bahasa ilmu dalam bidang pendidikan. kempen 3. buku ilmiah dan  Digunakan akhbar. mesyuarat 2.

2. membolehkan pelbagai kaum berkomunikasi. peranan sebagai bahasa kebangsaan: 1. Dalam kuliah.Bahasa Komunikasi  Digunakan  sebagai bahasa penggantar: 1. Aktiviti perdagang. .

SYOR-SYOR PENAMBAHBAIKAN BAHASA BAKU  Individu - - Semangat dan bangga cintakan bahasa dan negara. Pendidikan Mengaplikasikan bahasa baku dalam Sistem Pengajaran dan Pembelajaran (PnP) Mewajibkan penggunaannya di sekolah dan IPTA/IPTS terutama dalam setiap persembahan atau pembentangan gerak kerja serta acaraacara rasmi.  Institusi - - . Menggunakan bahasa baku sebagai bahasa pertuturan.

Menyediakan peruntukan bajet kewangan bagi merealisasikan impian pembakuan bahasa. MABBIM Meningkatkan pemantauan silibus pendidikan. Memperkenalkan cara yang sesuai untuk di aplikasikan oleh masyarakat.  Organisasi - - . Mewujudkan sinergi antara Kementeriankementerian. Kerajaan - - - Penubuhan jawatankuasa khas dalam pemerkasaan bahasa baku. Mengadakan kempen / bulan bahasa. / DBP.

Merujuk kepada DBP setiap pengeluaran bahan. Media - - Massa Menyediakan dan menyiarkan serta menyampaikan menggunakan bahasa baku. Menghasilkan karya di dalam bahasa baku. karyawan termasuk didalam budayawan. .  Budayawan - - Sasterawan.

KESIMPULAN  Memartabatkan bahasa Melayu.  Generasi seterusnya akan dapat mengenali dan menggunakan bahasa baku.  Memelihara bahasa daripada terus tercemar dengan budaya semasa.  Menaikkan taraf bahasa dan jati diri bangsa. .  Mengelakkan bahasa Melayu lama pupus dek zaman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful