UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia

KANDUNGAN

PERKARA

HALAMAN

Modul 1

:

Pemupukan Budaya Keusahawanan

Topik 1 : Konsep dan Perkembangan Keusahawanan……… Topik 2 : Analisis Kompetensi Keusahawanan Diri………... Topik 3 : Etika Keusahawanan……………………………… Topik 4 : Kreativiti dan Inovasi dalam Keusahawanan……..

4 7 15 26

Modul 2

:

Peluang dan Rancangan Perniagaan

Topik 5 : Peluang Perniagaan………………………………. Topik 6 : Kemahiran Memulakan Perniagaan……………… Topik 7 : Merancang Perniagaan…………………………… Topik 8 : Kemahiran Mengurus Projek Perniagaan………...

32 40 55 63

Rujukan……………………………………………………………………

73

1/75

U M W 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia

MODUL 1

PEMUPUKAN BUDAYA KEUSAHAWANAN

Topik 1

:

Konsep dan Perkembangan Keusahawanan

Topik 2

:

Analisis Kompetensi Keusahawanan Diri

Topik 3

:

Etika Keusahawanan

Topik 4

:

Kreativiti dan Inovasi dalam Keusahawanan

2/75

mahasiswa dapat: • • • • Memahami kepentingan bidang keusahawanan Memahami konsep usahawan dan keusahawanan Mengenalpasti ciri-ciri usahawan berjaya Mengetahui perkembangan keusahawanan di Malaysia KANDUNGAN: Konsep dan perkembangan keusahawanan: • • • • Kepentingan keusahawanan Konsep usahawan dan keusahawanan Ciri-ciri usahawan berjaya Perkembangan keusahawanan di Malaysia .UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia MODUL 1 TOPIK 1 : KONSEP DAN PERKEMBANGAN KEUSAHAWANAN OBJEKTIF: Di akhir sesi ini.

3/75 .

1.1. Peranan keusahawanan di dalam pembangunan ekonomi bukan setakat meningkatkan kadar pekapita pengeluaran dan pendapatan.2 KONSEP USAHAWAN DAN KEUSAHAWANAN 1.2. Usahawan selalunya bermula hanya dengan idea dan selalunya idea yang mudah dan menyediakan sumber yang perlu untuk memindahkan idea tersebut kepada perniagaan yang bersesuaian. mengurus dan mengambil risiko di dalam perniagaan. keusahawanan adalah satu proses dinamik untuk .1. Mereka mengesan peluang yang ada. Usahawan adalah individu yang bukan sahaja mencipta kekayaan tetapi turut mendorong pembahagian kekayaan.UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia KONSEP DAN PERKEMBANGAN KEUSAHAWANAN 1. 1. Scarborough dan Zimmerer (1988) mendefinisikan usahawan sebagai yang mencipta satu perniagaan baru dan menghadapi satu keadaan yang tidak pasti demi untuk memperoleh keuntungan dan pertumbuhan dengan mengenalpasti peluang dan menyediakan sumber untuk mencapainya.2 1. Usahawan juga adalah pemangkin kepada perubahan ekonomi yang menggunakan carian dengan maksud tertentu.1 DEFINISI KEUSAHAWANAN Usahawan adalah perintis kepada kejayaan perniagaan hari ini. mendefinisikan usahawan sebagai “seseorang yang berusaha untuk mengatur.1 Keusahawanan menjadi pemangkin kepada perubahan dan perkembangan ekonomi.1 KEPENTINGAN KEUSAHAWANAN 1.1. membawa kepada pendapat baru dan perestasi yang baik menjadi satu piawai di dalam era (free enterprise). ia juga melibatkan perubahan kepada struktur perniagaan dan masyarakat. perancangan teliti dan pertimbangan yang sesuai apabila membuat sebarang proses perniagaan. Menurut Histrich dan Peter (1988). Kuratko dan Hodgetts (2004).3 Keusahawanan melalui kreativiti dan inovasi mencipta produk baru dan memberikan perkhidmatan untuk memenuhi kehendak manusia.

Ia adalah proses mencipta sesuatu yang baru dengan 4/75 . masa dan komitmen kerjaya atau menyediakan nilai untuk sesuatu produk atau perkhidmatan. Kekayaan dicipta oleh individu yang menanggung risiko besar di dalam “equity”.mencipta kekayaan.

4. kaum Cina bekerja di lombong dan berniaga manakala kaum India bekerja di sektor perladangan. Mempunyai kemahiran membuat keputusan. PERKEMBANGAN KEUSAHAWANAN DI MALAYSIA 1. Sentiasa menilai tindakan (bermuhasabah) dan berwaspada. viii.2. Sentiasa berjimat menggunakan sumber. Tidak boros dan tidak tamak dengan kekayaan. 1. British memerintah Tanah Melayu. Berfikiran kehadapan. vi. vii. menjalankan pemerintahan (pecah dan perintah). 1. Semua pihak menggalakkan dan memberi sokongan terhadap pembangunan keusahawanan di Malaysia. Dasar Pembangunan Negara (1990 – 2000) dan Wawasan 2020. .4.2 Bermula seawal zaman kesultanan Melaka apabila penduduk tempatan berurusniaga dengan pedagang asing. psikologi dan sosial serta menerima manfaat dari segi kewangan. xi. Sentiasa menjaga kualiti. kepuasan peribadi dan kebebasan.4. Sejak tahun 2005 hingga kini Kementerian tersebut telah ditukarkan kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Besyukur dengan kejayaan. xiii. ii.3 Selepas kemerdekaan: Dasar Ekonomi Baru (1971 – 1990 ).4 Mempunyai keinginan dan kesungguhan yang tinggi.U M W 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia mengambilkira masa dan usaha dengan mengambilkira risiko kewangan. alam sekitar.4. Menghindari dari aktiviti yang diharamkan Elakkan dari belenggu hutang.1 1. Bertanggungjawab kepada semua yang berkepentingan dengannya. xii. pendidikan dan perlembagaan. dan proses dengan kerjasama rangkaian di dalam kerajaan. xiv. xv.3 CIRI-CIRI USAHAWAN BERJAYA i. ix. iv. Sentiasa membayar hutang jika berhutang. 1.5 Tahun 1995. Kaum Melayu sebagai pentadbir dan petani. Mempunyai kemahiran berkomunikasi. menyediakan barang. v. iii. Mempunyai ilmu dan kemahiran perniagaan yang mencukupi.4.4 1. Mempunyai niat yang betul (mencari rezeki. organisasi. ditubuhkan Kementerian Pembangunan Usahawan sebagai badan yang mengawal dan mempromosi pembangunan keusahawanan di Malaysia. mendefinisikan keusahawanan sebagai satu proses inovasi dan penciptaan melalui empat dimensi iaitu individu. 1. x.2 DEFINISI KEUSAHAWANAN Kuratko dan Hodgetts (2004). beribadat). 1.

5/75 .

Mengukur tahap kompetensi diri. mahasiswa dapat: • • Mengenalpasti 13 kompetensi usahawan yang berjaya.UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia MODUL 1 TOPIK 2: ANALISIS KOMPETENSI KEUSAHAWANAN DIRI OBJEKTIF: Di akhir sesi ini. KANDUNGAN: • • Analisis kompetensi usahawan yang berjaya dan kepentingannya Kaedah pengukuran tahap kompetensi diri mahasiswa .

6/75 .

U M W 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia 2. Sikap berinisiatif penting bagi seseorang yang ingin memulakan perniagaan dengan mencari peluang dan tidak mengharapkan peluang tersebut datang bergolek. mencari dan merebut peluang yang ada di persekitaran saya?. ¬ Merebut peluang-peluang yang luarbiasa dalam memperluaskan pasaran. individu tersebut dapat melihat perkara-perkara yang perlu dilakukan melalui imiginasinya dan intiusinya. peralatan atau bantuan-bantuan yang boleh membantu meningkatkan prestasi perniagaan. Usahawan-usahawan berjaya lazimnya mempunyai daya inisiatif yang tinggi kerana mempunyai kecenderungan untuk melihat dan menganalisis sesuatu keadaan dengan cekap. Peluang-peluang perniagaan wujud hasil . 2.0 ANALISIS KOMPETENSI USAHAWAN BERJAYA 2. keluaran atau perkhidmatan yang baru. penggunaan teknologi baru.1 Inisiatif Sikap individu yang berinisiatif adalah: ¬ ¬ Melakukan usaha atau sesuatu sebelum terpaksa melakukannya. Sikap individu usahawan yang mempunyai daya melihat dan merebut peluang dapat dilihat melalui aspek-aspek berikut: ¬ Sentiasa mencari dan melihat peluang yang wujud di persekitarannya dan kreatif serta mampu merebut peluang-peluang tersebut. Hasil daripada sikap tanpa menunggu diarah atau dipaksa melakukan sesuatu untuk kejayaan diri.2 Melihat dan Merebut Peluang Adakah saya mampu melihat. dipaksa oleh keadaan atau diarah melakukannya. mendapatkan bantuan kewangan. Secara rasionalnya: Daya inisiatif adalah satu dari kompetensi keusahawanan yang paling penting. Giat berusaha untuk mengembangkan perniagaan dalam bidang-bidang yang baru. Berapa kuatkah kemampuan saya dalam mencari peluang?. Secara rasionalnya: Kejayaan seseorang usahawan banyak bergantung kepada kemampuannya melihat dan merebut peluang yang wujud di persekitarannya. mendapatkan tempat perniagaan.

disebabkan oleh 7/75 .dari permintaan yang tidak dapat dipenuhi oleh usahawan lain.

sikap sabar juga penting. Berusaha berulang kali dengan mencari jalan untuk mengatasi rintangan yang menghalang pencapaian matlamat. sumber-sumber alam yang belum diterokai dan kaedah dalam memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang belum diperkenalkan.U M W 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia kewujudan teknologi baru. Secara rasionalnya: Seseorang usahawan akan menghadapi perjalanan hidup yang berliku dan kompleks. Menggunakan rangkaian maklumat atau rakan-rakan untuk mendapatkan maklumat baru dan berguna. Adakah saya cenderung ke arah mencari maklumat sebelum membuat keputusan dan menyelesaikan masalah?.3 Kecekalan Sikap seseorang yang cekal dapat dilihat daripada ciri-ciri berikut: ii. ¬ ¬ ¬ ¬ Mendapatkan khidmat nasihat pakar untuk memajukan perniagaan. 2.4 Mencari maklumat Adakah saya mempunyai maklumat yang cukup?. Selain dari itu. Mencari maklumat dengan bertanya sendiri kepada pelanggan atau pembekal tentang kehendak-kehendak pengguna. Melakukan siasatan sendiri melalui kajian pasaran dan menganalisisnya. iii. 2. Sikap tabah dan cekal memerlukan keyakinan diri yang tinggi. kemahiran baru. sikap ikhtiar dan ketahanan diri dalam mengharungi halangan-halangan tersebut. Berusaha melakukan sesuatu untuk mengatasi halangan apabila menghadapi masalah yang besar tanpa cepat menyerah kalah. Untuk mengatasi masalah dan halangan tersebut usahawan perlu tabah dan cekal. Kemampuan ini perlu wujud dalam peringkat memulakan perniagaan hingga ke peringkat menjalankan fungsi-fungsi utama seorang usahawan sepanjang hayat perniagaannya. Adakah saya mempelajari dari maklumbalas atau maklumat yang diperolehi?. . Seseorang usahawan yang berjaya lazimnya dapat mengharungi segala rintangan dan halangan yang mendatang dalam pencapaian matlamat. Sikap individu usahawan yang mampu mencari maklumat adalah seperti berikut: ¬ Melakukan penyelidikan atau tinjauan untuk mendapatkan maklumat atau maklumbalas dalam usaha memberikan perkhidmatan atau mengeluarkan barangan untuk memenuhi kehendak pelanggan.

8/75 .

Ini akan membantu usahawan dalam meluaskan pasarannya dan dapat meningkatkan prestasi syarikat. prestasi diri dan prestasi syarikat yang sedang diterajui. . Secara rasionalnya: Seorang usahawan perlu sensitif dan sentiasa menitikberatkan mutu kerja yang tinggi dan berasaskan piawaian penghasilan kerja atau perkhidmatan mereka. 2. Sentiasa membuat perbandingan mutu kerja sendiri atau syarikat dengan orang lain supaya setanding atau berada di peringkat yang lebih baik. Usahawan yang sensitif kepada maklumat akan mempelajari dan mengambil iktibar terhadap maklumbalas yang diperolehi sama ada dalam bentuk kritikan atau analisis sendiri. Maklumat tersebut berguna untuk meningkatkan pengalaman. akan tetapi untuk mencari kepuasan terhadap kerja melalui pencapaian yang cemerlang dan bermutu. Kejayaan sesebuah perniagaan banyak bergantung kepada mutu maklumat yang diperolehi.UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia ¬ Melakukan sendiri penyelidikan dan anlisis terhadap maklumat yang diperolehi sebelum membuat keputusan-keputusan perniagaan atau dalam menjalankan tugas harian. Usaha tidak melakukan kerja semata-mata untuk menyelesaikan tugasnya. memperbaiki pencapaian.5 Menitikberatkan Mutu Kerja yang tinggi Sikap usahawan yang menitikberatkan mutu kerja yang tinggi adalah: ¬ ¬ Menunjukkan keinginan menghasilkan atau menjual barangan atau menyediakan perkhidmatan yang bermutu tinggi. Secara rasionalnya: Maklumat memainkan peranan penting dalam sesebuah perniagaan. kecukupan maklumat dan cara penggunaan maklumat dalam pembuatan keputusan.

9/75 .

2. Menggunakan maklumat perniagaan atau kaedah pengurusan perniagaan yang terkini untuk memperbaiki kecekapan syarikat dan diri sendiri. Mengambilberat perkiraan kos atau keuntungan hasil daripada sesuatu pembaharuan.U M W 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia 2. Peningkatan produktiviti dapat dilihat daripada penjimatan kos dngan masa yang lebih pantas tanpa menjejaskan prestasi pengeluaran dan dapat mengelakkan pembaziran. tenaga manusia. seorang usahawan perlu bertanggungjawab untuk menghadapi dan mengatasi rungutan pelanggan. Secara rasionalnya : Seorang usahawan dapat menarik kepercayaan pelanggan melalui sikapnya yang menepati janji berkaitan mutu barangan. . Secara rasionalnya : Usahawan yang berdayamaju sentiasa akan mencari jalan untuk meningkatkan produktiviti syarikat. penghantaran pada masa yang tepat. Sanggup membantu pekerja atau mengambilalih tugas mereka untuk menyelesaikan kerja.6 Komitmen Terhadap Perjanjian Kerja Sikap usahawan yang menepati perjanjian kerja adalah: ¬ ¬ ¬ ¬ Memberi tumpuan kepada perniagaan dan melakukan pengorbanan peribadi dalam mencapai atau menyelesaikan kerja. perubahan dan tindakan. dan jumlah barangan seperti yang telah dipersetujui dengan pelanggan. mesin dan jentera serta teknologi. modal. Seorang usahawan sentiasa mencuba sedaya upaya menggunakan maklumat perniagaan yang baik untuk memperbetulkan tahap kecekapan syarikat terutama dari aspek penggunaan bahan mentah. Melahirkan perasaan mengambil berat untuk memuaskan hati pelanggan.7 Berorientasikan Ke Arah Kecekapan Individu usahawan yang berorientasikan ke arah kecekapan adalah: ¬ ¬ ¬ Sentiasa mencari jalan untuk melakukan sesuatu dengan kos yang lebih rendah dan pantas. Selain itu. harga barangan atau perkhidmatan yang berpatutan. Menerima tanggungjawab sepenuhnya dalam menyelesaikan kerja untuk pelanggan.

10/75 .

Mewujudkan rancangan yang dapat mengatasi masalah-masalah yang dijangkakan. Secara rasionalnya: Seorang usahawan yang berdaya maju akan menyelesaikan masalah dengan mencari dan melahirkan idea-idea baru dalam penyelesaian masalah secara inovatif. Dalam proses perancangan yang sistematik. 2.10 Keyakinan Diri Usahawan yang berkeyakinan diri mampu: ¬ ¬ ¬ ¬ .U M W 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia 2. Perancangan sistematik lazimnya perlu dimulakan dengan mengenalpasti matlamat yang ingin dicapai dan seterusnya mengenalpasti masalah atau rintangan yang akan dihadapi. Dengan mencapai matlamat tersebut seseorang usahawan perlu mengenalpasti aktiviti-aktiviti yang perlu dilaksanakan secara bersistematik. Mengambil satu pendekatan yang logik dan sistematik untuk mencapai matlamat. Menilai dan memilih beberapa alternatif sebagai keputusan. Secara rasionalnya: Perancangan yang baik dan sistematik boleh meningkatkan prestasi dan pencapaian matlamat syarikat. Mencari dan melahirkan idea baru untuk menyelesaikan masalah secara berinovatif.9 Menyelesaikan Masalah Sikap usahawan yang mempunyai kemampuan menyelesaikan masalah adalah berkebolehan dari segi: ¬ ¬ Mencari dan mengambil strategi untuk mencapai matlamat.8 Membuat Perancangan Yang Sistematik Seseorang usahawan perlu mampu membuat perancangan sistematik dalam: ¬ ¬ ¬ ¬ Melakukan sesuatu tugas atau kerja dengan merancang dan mengatur langkah yang sistematik dan mudah untuk dilaksanakan. usahawan sentiasa mencari langkah-langkah alternatif yang berkesan sebagai keputusannya. 2.

Memperolehi dan mengumpul pengetahuan dan pengalaman luar daripada bidang pengkhususannya. keberkesanan dan pendirian diri sendiri dalam menyelesaikan sesuatu tugas. Mengurangkan sikap rasa takut kepada kegagalan. .Melahirkan keyakinan melalui kemampuan. 11/75 Sedia melakukan perubahan dari masa ke semasa.

mengelolakan proses pengeluaran. pembekal dan persekitarannya. 2.12 Secara rasionalnya : Seorang usahawan bergerak untuk mendapatkan sumber-sumber organisasi bahan mentah. Dia perlu berani menonjolkan kebaikan atau kelebihan hasil keluaran atau perkhidmatan berbanding orang lain.U M W 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia Secara rasionalnya: Kebanyakan usahawan gagal dalam mencapai matlamat mereka lantaran sikap ketidakyakinan kepada kebolehan diri sendiri. Seorang usahawan juga berani untuk menghadapi masalah pelanggan yang cuba lari dari dari hutang. 2. penjualan hasil keluaran dan perkhidmatan. Secara rasionalnya: Sebagai seorang usahawan perlu tegas untuk menghadapi masalah pekerja. kualiti diri dan syarikat. Kemampuan meyakinkan orang lain untuk mendapatkan sumber modal atau pinjaman yang mendapatkan kontrak-kontrak perniagaan. . pelanggan. Sikap tersebut perlu ditonjolkan dari segi kemampuan diri dalam membuat keputusan dan menyahut sebarang cabaran. pekerja yang malas dan peraturan-peraturan syarikat yang boleh melemahkan perjalanan perniagaan. Aktiviti tersebut memerlukan kemahiran memujuk dan meyakinkan orang lain. Usahawan yang gagal mempengaruhi pelanggan atau pembekal tidak mampu untuk mencapai matlamat syarikatnya.13 Menggunakan Strategi-strategi Pengaruh Seorang usahawan yang mampu menggunakan strategi-strategi pengaruh mampu: ¬ Berkecenderungan memikirkan strategi mempengaruhi orang lain tanpa tipu helah dalammencapai matlamat perniagaan. Meyakinkan Orang Lain Individu usahawan mampu menunjuk dan meyakinkan orang lain melalui: ¬ ¬ ¬ Penonjolan diri dalam meyakinkan pelanggan untuk membeli barangan atau perkhidmatan yang diniagakan. 2. Keyakinan menonjolkan kemahiran diri sendiri. Seorang usahawan juga perlu mempunyai keyakinan terhadap apa yang dilakukan.11 Ketegasan Usahawan yang tegas mampu: Menyuarakan sesuatu masalah kepada orang lain secara langsung dan mampu mengambil tindakan walaupun menghadapi tentangan pihak lain.

12/75 .

iv. Terdapat lima asas pengaruh yang boleh digunakan dalam strategi pengaruh usahawan: i. Pengaruh berdasarkan kuasa kepakaran. Pengaruh berdasarkan kuasa memberi ganjaran. ii. Pengaruh berdasarkan kuasa mutlak. iii.UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia Secara rasionalnya: Sebagai seorang usahawan perlu mampu mempengaruhi pekerja dan industri yang diceburi. v. Pengaruh berdasarkan kuasa memberi teladan. Pengaruh berdasarkan kuasa menghukum. 13/75 .

mahasiswa dapat: • • • ETIKA KEUSAHAWANAN Memahami nilai-nilai murni keusahawanan. Memahami konsep barakah dalam perniagaan. Etika keusahawanan. KANDUNGAN: • • • • Budaya niaga cemerlang Nilai-nilai murni keusahawanan. Konsep barakah dalam perniagaan. Memahami etika keusahawanan.UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia MODUL 1 TOPIK 3: OBJEKTIF : Di akhir sesi ini. .

14/75 .

3.1 Berani Mencuba Usahawan yang berani mencuba mempunyai jangkaan dalaman yang tinggi.3 Jangkaan Diri Jangkaan diri merulakan nilai yang perlu ada pada diri usahawan. Jangkaan diri memerlukan individu untuk yakin pada diri . Ia menjadikan usahawan lebih bermotivasi untuk mengecapi kejayaan yang dicita-citakan. usahawan hendaklah mengkaji semula serta perlu bersedia memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang menjadi kekangan kepada pencapaian matlamat. Oleh yang demikian penetapan matlamat merupakan satu proses kognitif di mana usahawan perlu sedar dan sentiasa memikirkan apa yang ingin dicapai. Usahawan perlu mempunyai perancangan matlamat jangka pendek dan jangka panjang dan dijadikan kayu pengukur untuk memperbaiki kelemahan dan merancang strategi-strategi baru untuk mengatasinya. Sekiranya usahawan menjangkakan mampu untuk bersaing dengan pesaing serta mempunyai fikiran yang positif.1. Sebagai usahawan tahap ketinggian motivasi adalah bergantung kepada jangkaan usahawan terhadap keupayaan mereka untk melakukan sesuatu tugas dan menerima ganjaran yang dikehendaki. 3.1 BUDAYA NIAGA CEMERLANG 3. Sekiranya matlamat yang ditetapkan gagal dicapai. Teori jangkaan mengariskan bahawa manusia bukan sahaja digerakkan oleh keperluan tetapi perlu membuat pilihan tentang apa yang akan dan tidak mereka lakukan. Usahawan yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan tranformasi. mendefinisikan tugas dan menetapkan bagaimana untuk mencapai matlamat tersebut. Usahawan yang terlalu jumud dan bersikap konservatif tidak akan mampu maju sebaliknya akan terus kekal di takuk lama. Usahawan yang berani mencuba mempamirkan usaha yang berterusan dan lebih sensitif kepada perubahan-perubahan dalam persekitaran perniagaan. mempunyai jangkaan dan kenyakinan diri yang tinggi. sudah tentu kejayaan kan menyebelahi mereka.2 Penetapan Matlamat Penetapan matlamat oleh usahawan mendorong mereka untuk lebih berusaha sehingga berjaya meraih kejayaan yang diidamkan.1. Usahawan sebegini yakin bahawa kejayaan akan tetap menjadi milik mereka selagi mereka memberi komitmen sepenuhnya dengan menggunakan tenaga dan keupayaan.U M W 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia 3.1. Teori penetapan matlamat menegaskan bahawa penetapan matlamat merupakan proses untuk menghasilkan komitmen yang lebih tinggi melalui insentif pencapaian yang realistik.

sendiri dan mampu melakukan yang terbaik dengan mengadun segala kemampuan yang 15/75 .

5 Yakin Diri Kebanyakan kegagalan usahawan mencapai matlamat adalah berpunca dari sikap tidak yakin terhadap kebolehan diri sendiri.Justeru usahawan perlu mempunyai jangkaan diri yang tinggi bagi mencapai prestasi perniagaan yang luar biasa. Yang demikian usahawan menjadi lebih peka dan pro aktif kepada persekitaran yang ada. Ketegasan Diri Usahawan perlu tegas menghadapi masalah pekerja. Usahawan perlu berani dan bersedia untuk bertindak terhadap pelanggan yang gagal menjelaskan hutang.7 16/75 . (Pelanggan *yang engkar arahan dan bersedia mengubah peraturan-peraturan yang menyebabkan *kelembapan perniagaannya. mempunyai daya ikhtiar dan ketahanan diri yang jitu dalam mengharungi dunia keusahawanan. Usahawan mesti berani membuktikan kebaikan atau kelebihan produk atau perkhidmatan yang diberikan berbanding dengan pesaing.1. Dunia keusahawanan yang sangat mencabar memerlukan usahawan yakin kepada kemampuan diri sendiri dalam membuat keputusan serta menyahut sesuatu cabaran. Untuk meningkatkan kenyakinan. Sikap cekal diri memerlukan usahawan untuk memiliki keyakinan diri yang tinggi.U M W 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia mereka yang mereka miliki.1.6 3. usahawan perlu tegas dalam mengambil tindakan walaupun terhadap rakan atau orang yang rapat dengannya. mengelakkan daripada sikap tiada pendirian dan menghapuskan rasa rendah diri apabila berhadapan dengan pesaing mereka. usahawan perlu mengikis perasaan takut kepada kegagalan. Inisiatif Diri Inisiatif diri adalah sikap yang perlu ada pada usahawan kerana daya inisiatif yang tinggi menjadikan usahawan mempunyai kecenderungan untuk melihat dan menganalisis sesuatu situasi dengan berkesan tanpa menunggu arahan untuk melakukan tindakan terhadap peluang yang datang dan memilih strategi yang terbaik untuk mengatasi masalah.1. pelanggan. 3. 3.4 Kecekalan Usahawan perlu mengharung berbagai halangan dan masalah sebelum menikmati kejayaan. Mereka perlu tabah dan mempunyai kecekalan diri yang tinggi.1.) Demi untuk kejayaan syarikat. 3. pembekal dan masyarakat . lebih tabah.

3. 3. Usahawan yang bertanggungjawab yang tinggi akan mempunyai semangat untuk mencurahkan khidmat bakti kepada pekerja dan masyarakat. pentadbiran dan kewangan syarikat. 3. Penglibatan pelanggan dalam mereka bentuk produk dan perkhidmatan melalui maklum balas akan memberikan kepuasan kepada para pelanggan yang akhirnya akan dapat mengekalkan kesetiaan pelanggan terhadap produk yang dikeluarkan dan perkhidmatan yang diberikan. 3. Mereka lebih bersedia mengkaji kelemahan diri sendiri bukan menuding kepada pihak lain.1.U M W 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia 3.1. Sikap yang bertanggungjawab lahir jika usahawan tidak mudah mempersalahkan pihak lain sekiranya berhadapan dengan sesuatu kegagalan. Keterbukaan menerima nasihat kan membantu usahawan dalam menghadapi permasalahan untuk merealisasikan matlamat yang telah ditetapkan. Ketelitian dalam mengambil satu tindakan boleh menjamin ketepatan dalam keputusan .10 Mewujudkan Hubungan Dengan Individu Yang Boleh Membantu Perhubungan yang rapat dengan mereka yang berkepentingan dalam perniagaan akan memberikan kelebihan kepada usahawan untuk memperkembangkan perniagaan serta membolehkan usahawan mendapat peluang dan mengetahui ancaman-ancaman yang bakal dihadapinya.1.9 Belajar Dari Maklumbalas Usahawan perlu bersedia memberi galakan kepada pelbagai pihak untuk memberi maklum balas terhadap setiap tindakan dan hasil yang dikeluarkan oleh syarikatnya. Usahawan hendaklah menjadikan kesediaan meminta nasihat dari pakar sebagai budaya niaga untuk mengukuhkan produk dan perkhidmatan pemasaran. Hubungan dengan individu yang boleh membantu akan menjadi pemangkin kepada kejayaan usahawan.11 Kesediaan Meminta Nasihat Pakar Usahawan perlu menyedari betapa pentingnya mencapai tahap kelebihan bersaing agar produk atau perkhidmatan mendapat sambutan daripada pelanggan.8 Bertanggungjawab Usahawan yang bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya merupakan seorang yang berpandangan jauh serta mencerminkan keperibadian sebenar seorang usahawan.1.1. Daripada maklum balas usahawan dapat mengukur tahap penerimaan terhadap produk atau perkhidmatan syarikatnya.12 Sistematik Dalam Melaksanakan Pekerjaan Usahawan hendaklah bertindak dengan penuh sistematik apabila membuat keputusan.

17/75 .

Di antara panduan tersebut adalah: .2. Islam sebagai agama yang memberi panduan hidup untuk kesejahteraan seluruh manusia di dunia dan di akhirat.3 ETIKA KEUSAHAWANAN Ajaran Islam yang syumul tidak mengenepikan pentingnya perniagaan dalam kehidupan manusia. pengedaran. memandang tinggi kepada aktiviti keusahawanan.2 KONSEP BARAKAH DALAM PERNIAGAAN 3. Islam kaedah pengurusan melihat bidang keusahawanan sebagai suatu bidang yang boleh menyumbang kepada sumber ekonomi dan kekayaan individu bagi menyara kehidupan sehariannya. Islam sebagai agama yang mempunyai prinsip panduan hidup yang menyeluruh (syumul) perlu di jadikan asas kepada para usahawan bagi membina keusahawanan yang mantap dan mencipta kejayaan.1 Pengenalan Keusahawanan dari perspektif Islam boleh didefinisikan sebagai mana-mana aktiviti pekerjaan yang diusahakan secara perniagaan oleh seseorang sama ada dengan menghasilkan sesuatu barangan atau sesuatu perkhidmatan bagi memperolehi rezeki yang halal dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariah. matlamat mencari keredaan Allah SWT yang menjangkau dari hanya kehidupan dunia semata-mata seharusnya membataskan tindakan kepada kaedah yang diberkati dan di tuntut oleh agama.W adalah seorang peniaga sebelum menjadi rasul. penghasilan.UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia dan silap langkah berdasarkan anlisis kos yang akan ditanggung berbanding matlamat yang akan diperolehi. Sebagai seorang muslim. Aktiviti keusahawanan termasuklah bidang perniagaan. 3. panduan khusus untuk menjalankan perniagaan digariskan agar perniagaan mengikut etika Islam. 3.A. pertanian dan perkilangan. Rasulullah S. Rasulullah bersabda “Sesungguhnya 9/10 dari sumber rezeki terdapat dalam perniagaan” Bidang keusahawanan di dalam perspektif Islam adalah termasuk di dalam bidang fardu kifayah. Di dalam Islam. Ini bererti tanggungjawab usahawan adalah besar kerana ia adalah satu kewajipan.

18/75 .

”dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat ( yang dipikulnya dan janjinya)” (Surah Al Mukminun: ayat 8) Melalui ayat ini jelaslah bahawa orang yang beriman itu perlu menunaikan janjinya.3.3. Perbuatan ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam.4 19/75 .2 Penipuan dan Salah Taksir Iklan. Usahawan yang tidak jujur dan menipu timbangan untuk mendapatkan untung yang lebih adalah ditegah oleh ajaran Islam. Itulah yang paling baik dan lebih kesudahannya” (Surah Al Israa: ayat 35) Larangan Menyorok Barang Amalan menyorok barang untuk tujuan mendapatkan keuntungan ketika harga naik atau ketika masyarakat kekurangan barang merupakan satu eksploitasi kepada masyarakat dan pengguna. Usahawan ditegah membuat penipuan di dalam pengiklanan. namun kerap terjadi barangan yang dijual berbeza atau tidak menepati saperti yang diiklankan. kejujuran. Manusia wajib mematuhi perintah Allah SWT.3 1. Di dalam etika islam.3. perkara ini jelas di larang. Firman Allah SWT ”Dan penuhkanlah sukatan. Kadangkala iklan yang disiarkan dalam media mengelirukan pengguna.3. 3. Islam berpegang teguh kepada sikap menunai janji dan nilai-nilai mulia seperti. Peniaga seperti ini 1. Allah SWT berfirman.U M W 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia 3.1 Pematuhan Terhadap Kontrak Usahawan perlu patuh kepada kontrak yang dimeteri. dan amanah. bila kamu menyukat ( menakar ) dan menimbanglah dengan neraca yang betul. Di dalal Quran.” (Hadis riwayat: Bukhari) Timbangan yang Tepat Usahawan perlu sentiasa membuat timbangan atau ukuran yang tepat apabila melakukan urusan perniagaan. kebenaran. Allah SWT memerintahkan agar timbangan dilakukan dengan tepat. Sabda Rasullalah SAW ”Tidak boleh menjual barangan yang rosak kecuali yang rosak itu telah ditunjukkan kepada pembeli.

Allat SWT melarang sifat bakhil ini melalui firmannya” “ janganlah orang-orang yang bakhil memberikan dengan apa yang telah dikurniakan Allah kepadanya mengira bahawa kebakhilan itu baik untuk mereka.” ( Surah Al Imran: ayat 180 ) 3. Pengambilan pekerja haruslah dilakukan dengan adil. 3. 8 Bersikap Adil Kepada Pekerja Tanggungjawab organisasi adalah untuk menjaga kebajikan pekerja. Allah yang mempusakai langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.5 Penghapusan Keluaran Berlebihan Usahawan tidak dibenarkan membazir dan merosakkan barangan yang dihasilkan. Islam melarang perbuatan ini kerana barangan dan sumber adalah milik Allah SWT dan manusia adalah pemegang amanah.UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia masuk dalam golongan yang bersifat bakhil dan tamak. Perkara ini penting dilakukan agar usahawan muslim tidak mengenepikan tuntutan agama. nanti harta yang mereka bakhilkan itu akan digantungkan di lehernya di hari khiamat. Dalam hal ini. “ Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Surah Al Baqarah: ayat 275 ) 3. Firman Allah SWT.3. Manusia sepatutnya mencari jalan untuk menggunakan kelebihan tersebut. memberi gaji yang setimpal dan menyediakan tempat kerja yang baik. .6 Perniagaan Melibatkan Riba Usahawan muslim ditegah daripada terlibat dengan amalan riba di dalam perniagaannya. iaitu orang yang diambil boleh melaksanakan tanggungjawab dan bersikap adil terhadap yang diamanahkan kepadanya.3.3. usahawan perlulah melayani setiap pekerja di bawah pentadbiran sebaik-baiknya tanpa mengira warna kulit atau rupa. 3.3. Terdapat pelbagai altenatif kaedah muamalat yang boleh dilaksanakan untuk mengelakkan dari riba. Tidak ! Melainkan membahaya mereka. 7 Amalan Pengambilan Pekerja Usahawan perlu mengurus sumber manusia secara terbaik.

20/75 .

3 . Usahawan perlu memiliki ilmu yang cukup di dalam bidang yang diceburi. Niat yang kedua adalah berkhidmat untuk orang lain dengan mengeluarkan barangan atau perkhidmatan yang diperlukan oleh masyarakat.4. Niat yang ketiga. Niat yang pertama adalah mencari rezeki dengan cara yang diredhai oleh Allah SWT. pemerhatian atau pengalaman orang lain. Pemilihan bidang tersebut akan memudahkan usahawan mencapai kejayaan. 3. Rasulullah S.1 Mempunyai Keinginan Dan Kesungguhan Yang Tinggi Untuk Berjaya Usahawan perlu mempunyai sifat keinginan dan kesungguhan yang tinggi untuk mengecapi kejayaan.4.W telah menunjukkan bahawa baginda seorang yang sentiasa bersungguh-sungguh menjalankan dalam apa jua perkara. adalah berniaga sambil beribadat kepada Allah swt. “sesungguhnya setiap perbuatan itu dengan niat dan setiap perkara itu bergantung dengan apa yang diniatkan” (Hadis Riwayat: Bukhari dan Muslim ) Mempunyai Ilmu dan Kemahiran Yang Mencukupi Di dalam Bidang Yang Diceburi.9 Penjagaan Alam Sekitar Usahawan tidak harus menjalankan perniagaan untuk memaksimakan keuntungan semata-mata tanpa memikirkan tanggungjawab sosial dan penjagaan alam sekitar. pembacaan.U M W 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia 3. Alam semula jadi adalah anugerah Allah SWT yang boleh digunakan tanpa merosakkannya.A.2 Mempunyai Niat yang Betul Seseorang mempunyai niat yang betul.4. pengalaman sendiri. Ilmu tersebut boleh diperolehi sama ada dari ilmu yang dipelajari. Islam sangat mengalakkan seseorang supaya sentiasa mempunyai keinginan dan kesungguhan yang tinggi di dalam perlakuan mereka. “ Telah kelihatan kerosakan d idarat dan di laut. 3.4 MENJELASKAN LIMA BELAS CIRI USAHAWAN BERJAYA MENGIKUT PERSPEKTIF ISLAM 3. Firman Allah SWT. disebabkan usaha tangan manusia. kerana tuhan hendak merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat buatan mereka supaya mereka kembali” ( Surah Ar-Rum: ayat 41 ) 3.3.

21/75 .

kerajaan. Hubungan yang baik akan memudahkan perjalanan urusan perniagaan. 6 3.4. masyarakat. 7 3. 4 Bertanggungjawab Kepada Semua Yang Berkepentingan Dengannya Usaha perlu menjadi orang yang bertanggungjawab kepada semua orang yang berkepentingan dengannya seperti pelanggan. pengedar dan lain-lain. Usahawan berjaya selalu menjangka dengan tepat mengenai keperluan pelanggan masa hadapan Allah SAW berfirman yang bermaksud. Berfikiran Ke hadapan Islam menyarankan kepada umatnya supaya sentiasa berfikir jauh ke hadapan.4.4. keluarga. Ia termasuklah berjimat menggunakan faktor-faktor pengeluaran yang terdiri daripada tanah dan modal. pembekal.4. 3.4. “ Wahai orang-orang yang beriman. 5 Sentiasa Berjimat Menggunakan Sumber Islam mengajar umatnya berjimat dalam segala aspek kehidupan. 8 22/75 . pelanggan dan pihak yang berada di persekitarannya. hendaklah kamu memerhatikan apa kamu siapkan untuk hari esok ( akan datang ) kamu” (Surah Al Hasyr: ayat 18 ) Mempunyai Kemahiran Berkomunikasi Usahawan perlu memiliki ilmu komunikasi yang tinggi untuk berhubungan dengan manusia pekerja. Mempunyai Kemahiran Membuat Keputusan Membuat keputusan dengan cepat dan tepat adalah suatu kemahiran yang penting bagi menjamin kejayaan usahawan. pekerja. Ini adalah kerana usahawan perlu pandai memilih peluang yang ada di persekitarannya. pemilik organisasi. usahawan digalakkan agar menggunakan sumber secara cekap dan berkesan. Hubungan yang baik dengan pelanggan dan pekerjanya akan dapat menentukan kejayaannya perniagaan. Justeru itu. 3. 3.U M W 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia Usahawan perlu menjadikan semua pengalamannya sebagai gabungan ilmu dan pengajaran yang boleh digunakan dalam bidang yang ingin diceburi. Usahawan juga perlu sentiasa membuat keputusan dengan tepat berasaskan analisis dan telahan yang jitu.

Allah SWT menyuruh manusia agar sentiasa membuat penilaian terhadap semua amalan agar ia sentiasa berjaya. 11 Elakkan Daripada Belenggu Hutang Islam amat tidak menggalakkan umatnya berhutang di dalam berurus niaga. 10 Menghindari Dari Aktiviti Yang Ddi haramkan oleh Allah SWT Usahawan perlu memastikan agar tidak terlibat dalam kegia tan yang diharamkanatau tidak terlibat dengan urusniaga yang haram. 9 Sentiasa menjaga Kualiti Islam menyarankan agar kualiti tindakan dan hasil perlu dijaga dengan baik. penawaran. Aktiviti keusahawanan yang halal akan menyebabkan seseorang usahawan itu berada di dalam rahmat Allah SWT.4. Islam tidak menggalakkan aktiviti hutang kerana ia akan menjerat penghutang daripada kebebasan kewangan. persaingan dan lain-lain. ingatlah azabku amat pedih” (Surah Ibrahim: ayat 7 ) 23/75 . 13 Bersyukur dengan Kejayaan Usahawan muslim perlu bersyukur kepada Allah SWT jika memperolehi kejayaan. Usahawan bertanggungjawab menjaga kualiti produk kerana ia mempengaruhi kesetiaan pelanggan. seboleh bolehnya usahawan perlu memulakan perniagaan berdasarkan modal yang ada kemudian mengembangkan perniagaan hasil peningkatan modal tersebut. 3. 3. Allah SWT akan menambahkan lagi kejayaan tersebut. 12 Sentiasa Menilai Tindakan dan Berwaspada Usahawan yang berjaya SWT sentiasa menilai segala aktiviti keusahawanannya agar sentiasa berada di atas landasan yang betul. Dalam perspektif Islam.4. perancangan. nescaya akan tambah lagi.4. Prinsip ini agak berlawanan dengan prinsip kapitalis yang menggalakkan berhutang. seandaikan kamu kufur. Jika kejayaan disyukuri.4. “ Seandaikan kamu di atas nikmatku. 3.4.U M W 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia 3. Pelanggan akan berpuas hati dengan produk belian yang mempunyai kualiti yang tinggi. 3. Firman Allah SWT. Usahawan berjaya sentiasa mengawasi perubahan persekitaran sama ada dari segi permintaan.

Usahawan sepatutnya bersyukur di atas kerelaan pihak yang memberinya hutang sebagai suatu pertolongan yang patut dibalas balik dan bukannya memberi masalah.4.4. 15 Sentiasa Membayar Hutang jika Berhutang Mengikut perspektif Islam. usahawan bertanggungjawab menjelaskan hutang dengan tepat dan cepat. 14 Tidak Boros dan Tidak Kikir dengan Kekayaan Usahawan yang berjaya sentiasa berhati-hati dalam membuat perbelanjaan agar mempunyai imbangan kewangan yang kewangan yang baik. 3. 24/75 .U M W 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia 3. Segala perbelanjaan mesti dilaksanakan dengan berhati-hati agar tidak melampaui keperluan.

UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia MODUL 1 TOPIK 4: KREATIVITI DAN INOVASI DALAM KEUSAHAWANAN OBJEKTIF: Di akhir sesi ini. mahasiswa dapat: • • • Memahami aspek kreativiti dan inovasi dalam keusahawanan Mengetahui kaedah berfikir secara kreatif dan inovatif Mengenal pasti strategi yang dapat menggalakkan kreativiti dan inovasi KANDUNGAN: • • • • • • • • Definisi kreativiti dan inovasi Proses kreativiti Kepentingan membina idea yang kreatif Ciri-ciri individu yang kreatif Teknik menjana idea kreatif dan inovatif Jenis inovasi Halangan kepada kreativiti dan inovasi Strategi untuk menggalakkan kreativiti dan inovasi .

25/75 .

4.2 Apa itu inovasi? Setelah menjalani proses kreatif dan memperolehi penyelesaian terbaik usahawan kemudiannya melakukan aplikasi inovasi. fasa ini juga dikenali sebagai faktor eureka. Ini bermakna setiap organisasi sama ada berasaskan keuntungan atau tidak.1. Hunt dan Osborn (2003). Dengan ini ia akan memberikan pengetahuan dan menambahkan pengalaman untuk membangunkan produk baru. Akan tetapi pembangkitan idea yang kreatif sangat penting tanpa mengira dari mana sumbernya.1 Apa itu kreativiti?. terdapat empat fasa dalam proses kreativiti. iaitu : i. Menurut Schermerhorn. Inkubator Seorang usahawan mungkin tidak terlibat secara langsung dalam sesebuah perniagaan yang berkaitan dengan aktiviti atau masalah tersebut. produk dan perkhidmatan yang lebih baik. ii. Seorang individu usahawan boleh memperolehi idea menyelesaikan masalah secara tidak sengaja contohnya semasa makan. Inovasi adalah kunci kepada kejayaan sesebuah perniagaan. Pengumpulan pengetahuan Seorang usahawan perlu bersedia mengumpul informasi dan melakukan penyelidikan yang berkaitan melalui pembacaan. Mereka mungkin akan mengabaikan masalah tersebut dan membiarkan minda bawah sedar melakukan tugas tersebut. menghadiri seminar dan bengkel.U M W 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia 4. Ia amat mustahak dalam bertindakbalas kepada masalah yang kompleks dalam persekitaran perniagaan. Menurut Kinicki dan Williams (2003). 4. iii. . tidak boleh berpuas hati dengan apa yang ada. perkhidmatan atau pelaburan. inovasi adalah kaedah menghasilkan produk baru.1 Definisi Kreativiti Dan Inovasi 4. Idea Fasa ini adalah menarik dalam proses kreativiti. Selain itu. kreativiti adalah melibatkan perkembangan yang tiada tolak bandingnya dan merupakan jawapan kepada sesuatu masalah yang bakal diperolehi. berjalan dan sebagainya.2 Proses kreativiti Menurut Kuratko dan Hodgetts (2004). perbincangan dengan rakan sekerja.1.

26/75 .

Seorang yang merendah diri dan bangga diri dalam waktu yang sama. seorang usahawan perlu mempunyai satu kemahiran berfikir yang khusus. Ciri-ciri individu yang kreatif Terdapat lapan ciri individu yang kreatif. viii. Akan tetapi idea tersebut perlu direalisasikan secara jelas. ii. Apabila idea yang telah muncul dari fasa ketiga. tidak tergesa-gesa dan mampu membuat pertimbangan rasional dalam sebarang keputusan. Seorang yang mempunyai kawalan diri yang baik. Mempunyai perasaan yang amat kuat terhadap kerja mereka dan dalam masa yang sama mereka merupakan seorang yang objektif. Penilaian dan Pelaksanaan Dalam fasa terakhir. Usahawan perlu cuba untuk mengeksploitasi peluang ini untuk menjadi satu rancangan perniagaan. iv. kesulitan. Pemikiran kreatif memerlukan kita melihat alam sekitar dan situasi daripada perspektif yang songsang dan berbeza daripada pemikiran logik. sumber dan situasi yang terhad. Seorang yang bersifat terbuka apabila menerima kritikan. usahawan menukar idea tersebut kepada realiti. 4. v. Bagaimanakah kita boleh berfikir secara kreatif?.4 27/75 . iii.3 Bagaimana Membina Idea Yang Kreatif Pemikiran kreatif boleh mewujudkan peluang-peluang perniagaan daripada masalah. Untuk menjadi seorang yang kreatif. usahawan perlu mengubah idea tersebut dan menukarkannya kepada bentuk idea yang terakhir dan jelas. Pemikiran kreatif ini perlu disulami dengan pemikiran inovatif yang boleh mengeksploitasi idea-idea menjadi rancangan perniagaan yang konkrit. 4. Pada peringkat ini ia memerlukan keberanian.U M W 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia iv. disiplin diri. Seorang yang mempunyai matlamat. Seorang yang mempunyai kombinasi sikap yang suka bermain dan pada masa yang sama seorang yang berdisiplin atau bertanggungjawab. Seorang yang berani untuk mencuba idea yang baru. Ini akan menjadikan kita berbeza daripada orang lain dengan melihat masalah sebagai peluang perniagaan. keyakinan yang tinggi dan ketekunan. vii. iaitu: i. Seorang yang sanggup mengambil risiko yang telah dikenal pasti. vi.

Untuk membina sesuatu hubungan ia memerlukan objek atau kad gambar yang membantu untuk menjana idea. Menurut William (2000). Objek atau kad dipilih secara rawak dan dilihat apa kaitannya secara paksa. Setiap ahli kumpulan penyelesaian masalah akan menyatakan idea mereka dan . semakin banyak idea semakin baik. terdapat empat peraturan dalam menggunakan kaedah ini: ¬ ¬ ¬ ¬ Lagi banyak idea lagi baik Semua idea perlu diterima walaupun idea tersebut kelihatan tidak logik. Perhubungan secara paksaan boleh membantu membina pandangan baru dan jalan alternatif yang lain. Akhir sekali.5 Teknik menjana idea kreatif dan inovatif. iii. Gunakan idea daripada kumpulan lain untuk memperolehi input yang lebih banyak. Percambahan Fikiran Kaedah ini sering digunakan di dalam menghasilkan idea. Idea tersebut tidak mengira samada idea baik atau tidak. Langkah seterusnya kajian dan analisis terperinci dilakukan untuk memilih idea terbaik. Peta Minda Teknik ini membolehkan seseorang menggunakan gambar atau perkataan untuk mengurus dan membangunkan pendapat secara tidak linear. Kritikan atau penilaian tidak dibenarkan. iv. Pelaksanaan (DO IT) Dalam teknik ini kita perlu menganalisa masalah dengan memastikan soalan yang betul telah diajukan. jalan penyelesaian akan dipilih melalui idea yang terbaik bagi melaksanakan strategi perniagaan. Setiap ahli akan mencadangkan idea dan kemudiannya dibincangkan bersama. v. Masalah yang besar akan dipecahkan kepada bahagian-bahagian yang kecil dan diringkaskan. Analogi Paksaan Teknik ini amat berguna dalam menjana idea. ii. Kumpulan Nominal Kaedah ini digunakan untuk menjana idea dan mencari jalan penyelesaian masalah secara bersemuka. Dalam kaedah ini sama seperti brainstorming. i. menyelesaikan masalah. merancang strategi dan membangunkan sesuatu proses. Kaedah ini juga boleh digunakan untuk membangunkan produk baru. Mempelajari dan memahami masalah adalah saat kritikal yang membolehkan kita mengenalpasti punca sebenar masalah.U M W 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia 4. Selepas itu idea akan dijana sebanyak mungkin.

28/75 .

menetapkan tempoh tertentu untuk memberi tekanan kepada individu menerbitkan idea kreatif. ¬ ¬ ¬ Teknik Dua Kata menyenaraikan kata frasa alternatif bagi setiap kata. Setiap ahli akan mengundi secara senyap untuk memilih idea yang terbaik.menggunakan deria sensitif dengan menghasilkan kerjasama yang bersifat simbiotik dan kreatif pada persekitaran.menggunakan kata kunci senarai semak dan digabungkan dengan soalan-soalan provokatif. ¬ Teknik songsang menterbalikkan idea lama kepada idea baru dengan menunjukkan sifat berlawanan sama sekali dengan idea lama. Teknik Tarikh Luput . Ia mestilah yang asli atau .teknik perkaitan yang menggabungkan dua objek ataupun lebih yang berbeza sama sekali. ¬ ¬ Teknik Senarai Semak .menggunakan kata kerja dan antonim bagi menerbitkan alternatif lain.menyenaraikan sifat-sifat secara terperinci dan dipinda serta dirombak mengikut kesesuaian kos. Teknik Sensori . Selain itu teknik lain yang boleh digunakan untuk membina idea kreatif antaranya adalah: ¬ ¬ ¬ ¬ Teknik senarai sifat . perkhidmatan dan keselamatan.memperbaiki produk dan menyelesaikan masalah yang bersifat umum dengan mengaitkan matahari sebagai punca tenaga. ¬ Teknik Rangsangan Imej - menekankan penggunaan daya imaginasi dengan menggunakan pelbagai sumber yang bergambar. Teknik Asosiasi . Penciptaan . ¬ Teknik Produk Kontra . Teknik Batu loncatan .memberikan dasar pertimbangan dan penilaian kepada idea tanpa membuat sebarang penilaian benar ataupun salah.melibatkan hubungan mental antara dua objek ataupun idea. 4.6 Jenis-jenis inovasi i. fungsi. Teknik ke Matahari .UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia membincangkan untuk memperolehi penjelasan dan penilaian. Teknik Asosiasi mendesak . perkhidmatan atau proses yang baru.Mencipta produk.

iv.Proses membuat pendua terhadap produk. ii. Perluasan . perkhidmatan atau proses sedia ada tersebut. perkhidmatan atau proses sedia ada dengan bukan sekadar meniru. akan tetapi menambah dari segi fungsian tambahan kepada produk.Penambahan atau tambahan kepada produk. perkhidmatan atau proses yang sedia ada. iii.tidak pernah dicuba. 29/75 . Perpaduan .Proses untuk menggabungkan bahagian-bahagian lain untuk menjadi satu produk atau aplikasi yang baru dengan mengambilkira beberapa idea yang sedia ada. Duplikasi .

Takut kepada kegagalan.8 Strategi untuk menggalakkan kreativiti dan inovasi. Mengenalpasti kebolehan dan kemampuan sendiri agar ia tidak menghalang kepada proses kreatif dan inovatif. Takut untuk melakukan kesilapan. vii. Kurang keyakinan dan percaya kepada diri sendiri. 30/75 .7 Halangan kepada inovasi Halangan-halangan tersebut adalah: i. iii. iii. iv. iii. ii. Masalah dari segi kekurangan sumber merupakan halangan kepada inovasi. i. Ganjaran akan diberikan kepada kakitangan yang kreatif. Menukar budaya organisasi dengan menggalakkan kakitangan menjadi lebih kreatif dan inovatif. viii. v. Terdapat organisasi yang tidak menggalakkan inovasi atau menolak sebarang perubahan. Sanggup menghadapi sebarang kegagalan dan mencari jalan penyelesaian untuk mendorong kemajuan dalam syarikat. vi. Takut untuk mencuba. Menukar persepsi dengan melihat sesuatu masalah sebagai sesuatu peluang dan mempunyai jalan penyelesaian yang terbaik. Terdapat pihak pengurusan yang menghalang atau mengawal kakitangannya daripada menjadi lebih kreatif. 4.U M W 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia 4. ii. Motivasi yang salah atau silap.

UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia MODUL 2 PELUANG DAN RANCANGAN PERNIAGAAN Topik 5 : Peluang Perniagaan Topik 6 : Kemahiran Memulakan Perniagaan Topik 7 : Merancang Perniagaan Topik 8 : Kemahiran Mengurus Projek Perniagaan 31/75 .

mahasiswa dapat: • • Mengenalpasti peluang-peluang perniagaan yang berpotensi. Menilai dan memilih peluang perniagaan. PELUANG PERNIAGAAN KANDUNGAN: • • • Takrif Peluang Proses Mengenalpasti Peluang Perniagaan Menilai dan Memilih Peluang .UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia MODUL 2 TOPIK 5: OBJEKTIF: Di akhir sesi ini.

32/75 .

Membuat penilaian diri iaitu dari segi kebolehan dan kemampuan. SITUASI MENYUMBANG PELUANG PERNIAGAAN Terdapat dua situasi yang boleh berkait dengan penyumbang atau penyebab yang boleh mewujudkan peluang. Pelanggan memerlukan barangan atau perkhidmatan baru yang dapat menyelesaikan masalah atau memuaskan kehendak mereka. Sebagai seorang usahawan adalah perlu untuk merebut setiap peluang perniagaan dan berani untuk mencuba di dalam pasaran. MENILAI DAN MEMILIH PELUANG Sebagai seorang usahawan. 2000). Peluang berkenaan dapat dimanipulasikan dengan mengenalpasti kekuatan. Seorang usahawan melihat setiap aspek sebagai peluang dan berpotensi untuk memberikan pulangan pelaburan yang besar. dan membuat analisis idea perniagaan. Secara amnya peluang perniagaan ini ada hubungkait dengan proses inovasi yang telah dibincangkan. Langkah tersebut adalah: i. Idea-idea baru boleh dijana melalui proses inovasi berkenaan sama ada dengan mewujudkan perniagaan baru atau membangunkan produk atau perkhidmatan baru (Barjoyai Bardai. menggunakan peluang dan mengurangkan ancaman.U M W 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia 5.2 1. Maka daripada situasi berkenaan. Apabila barangan atau perkhidmatan sedia ada belum dapat menyelesaikan masalah atau belum dapat memenuhi kehendak pelanggan. Pemerhatian terhadap pasaran dan kajian terhadap peluang yang ada boleh memberikan gambaran yang jelas berhubung peluang perniagaan yang boleh wujud. Membuat analisis persekitaran dan pasaran dengan memahami kehendak serta keperluan pengguna. ii.3 PROSES MENGENALPASTI. kemahiran mengenalpasti peluang adalah penting.1 TAKRIF PELUANG Persekitaran menjanjikan peluang-peluang perniagaan yang tidak dapat dijangkakan. ii. Membuat pilihan peluang perniagaan dan memulakan rangka rancangan perniagaan. penilaian terhadap masyarakat sekitar. 5. iii. . Situasi berkenaan adalah: i. Secara amnya terdapat tiga langkah untuk mengenalpasti dan memilih peluang serta mengurangkan ancaman. meminimumkan kekurangan. ia akan menyumbang kepada penjanaan idea baru dari kalangan usahawan untuk memenuhi kehendak dan permintaan pelanggan.

33/75 .

Kesediaan sumber-sumber tempatan dan teknologi Hubungan rantaian industri – hubungan antara industri Projek-projek kerajaan dan swasta Undang-undang dan peraturan kerajaan tempatan – penyumbang yang besar dalam perniagaan dan pelaburan. b. Penilaian ini boleh dilihat dari aspek pengalaman perniagaan yang ada. j. e-Dagang – isu yang penting dan lebih praktikal. Masalah dan tanggungjawab sosial – peluang pekerjaan dan pembenterasan gejala. pengetahuan mengurus dan kemahiran perniagaan. Seorang usahawan tidak perlu takut kepada risiko tetapi perlu berhadapan dengan risiko dan cuba untuk mengurangkan risiko kegagalan. Penilaian terhadap kesesuaian perniagaan dan persekitaran perlu diadakan bagi mengukur tahap persaingan dalam pasaran/industri. jantina. Kedua-dua peringkat ini penting untuk menjana idea perniagaan secara kasar sehingga menjadi sebuah idea perniagaan sebenar yang konkrit dan boleh diaplikasikan. i. Dalam proses memilih idea kasar perniagaan untuk diaplikasikan menjadi sebuah idea perniagaan sebenar. status dan ego. Faktor perubahan psikografik – berkaitan dengan keperluan psikologi manusia seperti citarasa. Dari segi masyarakat. 34/75 . dan sebagainya. faktor-faktor persekitaran dan pasaran yang boleh dipertimbangkan adalah: a. Setelah mendapat gambaran persekitaran dan pasaran yang sedia ada. dan keperluan modal serta risiko. h. usahawan perlu memahami dan dapat menilai kesesuaian perniagaan dengan diri. idea perniagaan berkenaan perlulah dapat memenuhi norma-norma dan nilai masyarakat. Data import dan eksport – membantu dalam mengetahui kedudukan permintaan dan penawaran produk dan perkhidmatan berkaitan dalam pasaran dan meninjau peluang yang ada. f.U M W 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia Dalam langkah awal berkenaan. bilangan ahli keluarga. Faktor perubahan demografik – dari segi umur. e. d. k. peraturan dan perundangan yang mengawal dan mengikat perniagaan. dan jaringan perhubungan dengan pihak berkepentingan. pendidikan. Teknologi maklumat dan komunikasi Isu globalisasi – isu yang memerlukan usahawan lebih proaktif dan ada kebolehan bersaing yang kuat. Risiko yang bakal dihadapi oleh seorang usahawan boleh menyumbang kejayaan dan kegagalan sesebuah perniagaan. g. keadaan kewangan. minat terhadap perniagaan berkenaan. c. pendapatan. maka langkah ini diteruskan dengan mengenalpasti keperluan dan kehendak pelanggan sama ada untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi kehendak pelanggan.

Masalah sosial .Kesihatan .Pendidikan .Pengangkutan .Data import dan eksport .e-Dagang .Kewangan .Teknologi Idea Perniagaan secara kasar Menilai Kesesuaian Perniagaan dengan Diri .Risiko Idea Perniagaan yang konkrit Pemilihan Peluang Perniagaan Penyediaan Rancangan Perniagaan 35/75 .Jaringan Perhubungan Menilai Kesesuaian Perniagaan dengan Masyarakat .Makanan .Minat .Tempat Tinggal . Mengkaji.Keperluan modal .Tahap persaingan .Teknologi maklumat dan komunikasi . dan Memilih Peluang Perniagaan Mengenalpasti Keperluan dan Kehendak Menganalisis Persekitaran Pelanggan Faktor-faktor yang boleh dipertimbangkan Contoh keperluan dan kehendak .Rantaian industri .Pakaian .Pengalaman .Perundangan .Budaya Menilai Kesesuaian Diri dengan Persekitaran .Rekreasi .Kemahiran .Pengetahuan .UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia Proses Mengenalpasti.Perubahan faktor psikografik .Hiburan .Globalisasi .Sumber tempatan dan teknologi .Nilai-nilai .Keselamatan .Perubahan faktor demografik .Undang-undang dan peraturan baru kerajaan .Norma .Projek pembangunan kerajaan dan swasta .

a. a. Ya Ya Ya Ya Ya Ya b. a. b. Tidak b. j. Nyatakan ________________________________ 3. e. Adakah keperluan dan kehendak pelanggan yang telah anda kenal pasti berkaitan dengan bidangbidang berikut: a. Tidak b. Tidak b. Tidak b. Adakah anda telah membuat pertimbangan terhadap faktor-faktor persekitaran berkaitan: Struktur Penduduk Data import dan eksport Sumber tempatan dan teknologi Rantaian industri Pembangunan projek kerajaan dan swasta Undang-undang dan peraturan tempatan a. h. d.UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia Senarai Semak Mengenalpasti. c. f. Tidak b. Tidak 4. Persekitaran Perniagaan: 1. a. g. Ya b. i. Makanan Pakaian Pendidikan Kesihatan Pengangkutan Keselamatan Rekreasi Masalah sosial semasa Pembinaan Lain-lain. Mengkaji dan Memilih Peluang Perniagaan A. a. Adakah anda sudah mengenalpasti keperluan dan kehendak pelanggan? a. Jelaskan hasil penilaian anda: _________________________________________ . Tidak 2.

36/75 .

Ya b. Adakah pengalaman yang ada pada diri anda berkaitan dengan perniagaan yang akan diceburi? a. Ya b. Analisis Data 11. Adakah anda mempunyai sumber kewangan yang mencukupi (tunai atau aset) bagi membiayai perniagaan anda? a. Tidak 9. Tidak 8. Ya b. Ya b. Ya b. Adakah anda berminat dengan perniagaan yang diceburi? a. Tidak 7. Tidak . Adakah anda bersedia untuk membuat jaringan perniagaan dengan orang lain? a. Ya b. Tidak 6. Adakah perniagaan yang bakal diusahakan selaras dengan nilai-nilai dan norma masyarakat tempatan? a. Adakah pengetahuan dan kemahiran yang anda miliki dapat membantu anda dalam perniagaan? a.UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia B. Nilai Masyarakat 10. Tidak D. Tidak C. Adakah perniagaan anda mempunyai unsur-unsur yang bertentangan dengan peraturan dan perundangan kerajaan tempatan? a. Ya b. Diri Usahawan 5.

37/75 .

Sumber-sumber perniagaan yang akan anda gunakan adalah daripada sumber: a. Dalaman b. Adakah tahap persaingan terlalu tinggi? a. Tidak . Tidak 17.UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia 12. Ya b. Ya b. Adakah perniagaan yang bakal diceburi atau diusahakan telah dimonopoli oleh pihak pesaing? a. Tidak 15. Adakah anda telah mempunyai rancangan perniagaan? a. Ya b. Adakah anda telah mengenalpasti sumber-sumber pembiayaan projek atau perniagaan anda? a. Adakah anda telah mengenalpasti risiko yang bakal dihadapi dalam perniagaan anda? a. Ya b. Ya b. Tidak 13. Tidak 14. Luaran 16.

38/75 .

Persaingan c. _________ Idea D Masyarakat: a. _________ /90 a. _________ a. _________ c. _________ /90 a. Budaya b. _________ d. _________ c. Tanggungjawab sosial e. _________ e. _________ e. _________ e. _________ b. _________ a. _________ b. _________ c. _________ a. _________ b. Kepercayaan kepada diri ♣ ♣ Idea A:________________________________________ Idea B:________________________________________ Idea C:________________________________________ C Idea A Idea B Idea Idea D:________________________________________ a. _________ a. _________ d. _________ c. Polisi dan Perundangan b. _________ f. _________ c. Ganjaran JUMLAH a. _________ e. Kemahiran d. _________ d. _________ e. _________ f. _________ b. Pengetahuan c. _________ f. _________ e. _________ d. _________ /90 MODUL 2 39/75 . Pengalaman b. Hak asasi masyarakat f. _________ c. _________ f. _________ /90 a. _________ f. _________ c. _________ d. Risiko e. Ancaman d. _________ f. _________ f. _________ Persekitaran: a. _________ b. _________ d. _________ c. _________ b. _________ f. _________ c. _________ d. Bakat f. _________ d. _________ e.UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia LATIHAN : Arahan: Bincangkan dan fikirkan empat idea perniagaan anda. _________ d. _________ c. _________ b. ♣ ♣ Faktor Diri: a. Keperluan Modal f. _________ f. Jaringan Hubungan a. _________ b. _________ d. _________ c. _________ f. Sila berikan markah (1-5) kepada setiap idea perniagaan dengan mengambilkira faktor-faktor yang diberikan. _________ b. _________ e. _________ b. _________ a. _________ f. _________ f. _________ e. _________ c. _________ a. Kebajikan d. _________ e. Minat e. _________ b. _________ e. _________ b. _________ d. _________ d. _________ e. Nilai-nilai c.

.

1 KEMAHIRAN MENGENALPASTI SUMBER .UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia TOPIK 6: OBJEKTIF: KEMAHIRAN MEMULAKAN PERNIAGAAN Di akhir sesi ini. mahasiswa dapat: • • • Mengenalpasti sumber-sumber yang diperlukan bagi memulakan perniagaan Mengetahui teknik perundingan yang berkesan Mengetahui kaedah komunikasi yang berkesan KANDUNGAN: • • • Kemahiran mengenalpasti sumber Kemahiran perundingan Kemahiran komunikasi 6.

40/75 .

3 Lokasi perniagaan Lokasi perniagaan bermaksud tempat untuk menjalankan operasi perniagaan. Contoh teknik ini akan ditunjukkan dalam huraian setiap sumber berkaitan. Salah satu cara yang boleh digunakan untuk membantu mengenalpasti keperluan sumber berkaitan adalah dengan menyenaraikan persoalan bagi setiap perkara sebagai semakan. Which.1 Modal perniagaan Modal perniagaan adalah sumber yang dapat dimanfaatkan dalam persediaan memulakan aktiviti perniagaan.UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia Mengenalpasti sumber merupakan salah satu kemahiran awal yang diperlukan oleh usahawan atau bakal usahawan untuk merealisasikan peluang perniagaan mereka.1. How’). Di antara contoh soalan untuk senarai semakan adalah seperti berikut: • Di mana bekalan produk atau servis akan diperolehi? • Berapa banyak stok yang diperlukan untuk memulakan perniagaan? • Apa kelainan bahan niaga yang dijangka mendapat sambutan bakal pelanggan? • Siapa kumpulan sasar yang akan membuat keputusan belian produk atau servis? 6. Penetapan bahan niaga perlu diperincikan mengikut kategori atau jenis beserta senarai harga yang akan dicadangkan. Where. 6. tenaga kerja. When. Di antara contoh soalan untuk senarai semakan adalah seperti berikut: • Berapa jumlah wang yang dapat diperuntukkan untuk memulakan aktiviti perniagaan? • Apa modal lain yang sedia ada untuk membantu memulakan operasi perniagaan? • Siapa dapat membantu melengkapkan modal awal operasi perniagaan? 6. Kaedah penyenaraian soalan yang boleh digunakan termasuklah teknik pertanyaan ‘5W1H’ (‘What. Di antara perkara penting yang perlu difikirkan dalam membuat pertimbangan memulakan perniagaan ini adalah modal perniagaan.2 Produk atau servis Produk atau servis adalah bahan yang ingin diniagakan di pasaran. bahan mentah dan peralatan. Sebelum memulakan perniagaan seharusnya telah ada tempat atau kawasan pilihan tertentu. Who.1. 41/75 . Ini termasuklah dalam bentuk kewangan. produk atau servis .1. lokasi perniagaan dan kelengkapan perniagaan.

Ianya memerlukan 42/75 . peralatan yang melancarkan urusan perniagaan dan dokumen asas memulakan perniagaan. Di antara contoh soalan untuk senarai semakan adalah seperti berikut: • Apakah lesen atau permit perniagaan tambahan diperlukan di lokasi tersebut? Agensi mana yang mengeluarkan? • Apakah alternatif yang ada berkaitan urusan mendapatkan lokasi berkaitan? Sewa? Beli? Urusan perjanjian? • Berapa kos yang terlibat untuk memulakan operasi perniagaan di lokasi tersebut? Kelengkapan perniagaan Kelengkapan perniagaan merujuk kepada peralatan sokongan untuk melancarkan operasi perniagaan.U M W 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia Pertimbangan dalam memilih lokasi yang sesuai perlu mengambilkira faktor seperti kuasa beli setempat. Pembelian dan penjualan masa kini adalah rumit. peralatan asas keselesaan tempat operasi. 6. Di antara contoh soalan untuk senarai semakan adalah seperti berikut: • Apakah kelengkapan perniagaan yang mesti ada untuk perniagaan mula beroperasi? • Berapa banyak kelengkapan yang belum ada? • Di mana untuk mendapatkan kelengkapan tersebut? • Berapa kos terlibat? • Bagaimana menyusun dan menguruskan peralatan? 6.2 KEMAHIRAN PERUNDINGAN Perundingan adalah merupakan satu daripada aktiviti kehidupan. Ini termasuklah peralatan susun atur di lokasi.4 Secara ringkasnya. kumpulan sasaran. sebelum memulakan operasi perniagaan langkah-langkah awal perlu dilaksanakan dalam mengenalpasti sumber supaya perniagaan yang bakal dilaksanakan dapat berjalan dengan teratur pada masa yang ditetapkan. Situasi perundingan boleh timbul dalam pelbagai aspek contohnya suami-isteri membincangkan pilihan restoran untuk makan malam.1. pengurusan dan pegawai-pegawai kesatuan membincangkan tuntutan dan usahawan menawarkan barangannya kepada pengedar. keselesaan pelanggan dan kemudahan asas untuk menjalankan operasi perniagaan. Semua perkara ini perlu disenaraikan bagi memudahkan proses pembuatan keputusan sebelum mula berniaga. Di dalam alam perniagaan situasi-situasi perundingan biasanya tidaklah semudah transaksi harian biasa.

Ia melibatkan anda. rupa dan gaya Cara berjalan Gerak geri tangan (gestures) Gerak geri badan. Perundingan mungkin merupakan: • Perundingan dalaman seperti antara pihak pengurusan dengan kakitangan • Perundingan luaran seperti dengan pihak bank.UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia proses rundingan yang merangkumi persiapan.2. strategi. Ia melibatkan jangkamasa membuat keputusan atau mencapai sesuatu persetujuan. perancangan.2. syarikat/perniagaan anda dan produk anda. taktik dan kemahiran komunikasi untuk mencapai persetujuan yang sesuai bagi kedua-dua pihak. pelabur dan pelanggan 6. pembekal. 2 Persediaan perundingan a) Beri perhatian kepada komunikasi bukan lisan seperti: ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ Pakaian. berdiri (posture) Eye contact . 1 Konsep Asas Perundingan Keperluan-keperluan asas perundingan ialah:¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ Ia melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak Ada agenda Ada matlamat Ada jangka masa Persekitaran yang kondusif Wakil mesti ada kuasa membuat keputusan bagi pihak yang diwakilinya Konsep asas perundingan dalam perniagaan melibatkan aktiviti penjualan dan komunikasi. 6. cara duduk.

Bau badan (body odour) 43/75 .

Kebanyakan situasi memerlukan penyampaian maklumat sama ada bertulis atau secara lisan. c) Dapatkan maklumat-maklumat penting pihak sebelah.UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia b) Cuba wujudkan tanggapan awal yang positif tentang diri anda. Perundingan yang Berjaya adalah hasil penjualan diri anda dan objektif-objektif anda kepada orang lain. h) Jangan kompromi objektif-objektif anda. Anda perlu memastikan mesej anda difahami dan cuba mendapat seberapa banyak maklumat daripada reaksi pihak sebelah. tangguhkan keputusan anda. dapatkan bil-bil pembekal dan inventori. d) Jual. Contohnya ¬ ¬ ¬ ¬ Perkembangan tahunan Trend jualan Kos upah Kos ansuran Berhati-hati dengan maklumat yang diberi atau yang dilihat. e) Bentangkan sendiri perkara yang hendak dikemukakan. Perundingan biasanya melibatkan kompromi. b) Bersedia untuk bertolak ansur. Misalnya untuk mengesahkan data jualan. 6. 3 Proses perundingan a) Kunci kejayaan perundingan ialah mencapai matlamat pihak-pihak yang berkepentingan. Jika ada keraguan mengenai sesuatu cadangan. Jangan menyerah kepada tekanan untuk mendapat keputusan segera.2. f) Ambil masa untuk memikirkannya. Bersedia untuk tidak meneruskan rundingan . Wujudkan suasana kerjasama dan elakkan suasana mengancam. g) Ingatkan nama-nama ahli-ahli perundingan sebelum atau pada mula pertemuan. c) Bertenang dan jangan cepat marah.

jika anda tidak setuju sepenuhnya dengan permintaan atau cadangan pihak sebelah. Perunding perlu mengenalpasti kekuatankekuatannya dan menggunakannya pada masa-masa yang diperlukan. i) Gunakan kekuatan anda dengan bijak. 44/75 .

l) Akhiri perundingan dengan positif. setiap perundingan ada faedahnya kepada semua yang terlibat. c) Tentukan anda yang mengemukakan isu-isu penting (pada masa yang sesuai). Cuba memuaskan sebelah pihak dalam bidang yang penting bagi anda. tentukan masa dan tempat untuk sesi selanjutnya. jangan hairan jika bidang-bidang yang sudah dipersetujui. Tidak kira apa keputusannya. Jalankan perundingan dengan penuh keyakinan. b) Beri konsesi awal.2. 6. Berhenti berunding dan berbincang sesame sendiri bila-bila sesuai. d) Jika perjumpaan tambahan diperlukan. 6.2. k) Bersikap adil. Dengan adanya agenda dan objektif yang jelas. Ini membolehkan . e) f) Jika berselisih pendapat. anda dapat menimbangkan kesan tiap-tiap perubahan apabila ada kompromi.UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia j) Kepercayaan diri sendiri. 5 Taktik perundingan a) Kesopanan akan menambah keberkesanan anda. b) Berunding dengan yang berkuasa. m) Akhiri dengan ucapan penghargaan. c) Bagi isu-isu penting. dicincangkan semula. elakkan sikap negatif. dapatkan seberapa banyak maklumat dan buat penilaian situasi dan orang-orang yang terlibat. Masa-masa antara perundingan memberi peluang untuk mengubah fikiran. 4 Strategi perundingan a) Sediakan agenda perundingan yang menyeluruh. Mungkin anda terpaksa tukar strategi ataupun objektif. d) Apabila perundingan mengambil masa beberapa hari.

Taktik ini juga digunakan untuk meredakan keadaan yang tegang. 45/75 . g) Tangguhkan perkara-perkara yang sensitive.anda merujuk kepada rakan-rakan jika perlu.

intercom. 6. ii. laporan. seminar dan konferen. iaitu penghantar dan penerima. . Seorang bersikap negatif.UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia h) Berdiam sahaja adalah cara yang paling baik jika dikemukakan dengan tawaran yang tidak boleh diterima. Disamping itu teruskan dengan permintaanpermintaan yang utama. Taktik ini memerlukan pasukan dua (atau lebih) orang perunding. memberi peluang ahli positif merapatkan diri dengan pihak sebelah. iaitu: i.3. Komunikasi Lisan - contoh media yang digunakan ialah mesyuarat. Komunikasi Bertulis - contoh media yang digunakan ialah memo. Proses komunikasi secara umumnya ditunjukkan seperti berikut.3. telefon. i) Terima konsesi-konsesi kecil jika diberi. Penyampai rintangan Mesej/idea Penerimaan Maklumbalas Pembentukan Pentafsiran Penghantaran Pemahaman 6. 2 Bentuk Komunikasi Ada 2 bentuk komunikasi. Komunikasi boleh secara dalaman atau luaran di mana komunikasi dalaman melibatkan hanya pekerja dalam sebuah organisasi sahaja manakala komunikasi luaran melibatkan dua atau lebih organisasi. 1 Pengenalan kepada Komunikasi Komunikasi ialah proses menghantar maklumat dan kefahaman secara lisan atau bertulis yang melibatkan dua atau lebih pihak. perbincangan bersemuka. j) Cuba gunakan taktik positif/negatif.3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 6.

notis. fak.3.mel elektronik. 6. bulletin. brosur. telegram dan telex. minit. jemputan. 3 Kriteria Pemilihan Media Komunikasi 46/75 . pekeliling. iklan. surat rasmi. akhbar dalaman.

Sumber komunikasi? Adakah sumber seperti peralatan atau pekerja akan menjejaskan 6.3. Keselamatan - Adakah memerlukan servis tertentu untuk menjamin keselamatan penghantaran seperti surat berdaftar. Halangan tersebut mungkin menyebabkan . Kos - Apakah kos yang terlibat? Sekiranya tinggi. Kerahsiaan yang dihantar? - Adakah media yang dipilih dapat menjamin kerahsiaan mesej vii.4 Halangan Dalam Komunikasi Terdapat banyak halangan dalam proses komunikasi. Jarak - Adakah penghantaran mesej melibatkan kawasan. adakah penghantar dapat menjustifikasikan media yang dipilih dari segi kos dan faedah? vi.U M W 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia Pemilihan media komunikasi adalah penting dalam memastikan kekesanan mesej yang disampaikan. kurier atau penghantaran secara peribadi? viii. Media yang dipilih bergantung kepada: i. v. negeri atau negara yang sama atau berlainan. Masa/waktu - Adakah mesej perlu dihantar dengan segera atau tidak? Adakah perbezaan zon masa di antara penghantar dan penerima? iv. menyampai maklumat atau membuat tawaran? ii. Tujuan Apakah tujuan komunikasi? Adakah ia bertujuan member arahan. Penerima - Siapakah penerima mesej? Adakah mesej yang perlu dibaca oleh seorang penerima atau lebih dan apakah kedudukan dan jawatan penerima? iii.

mesej yang diterima tidak menepati kehendak penghantar. Di antara beberapa halangan penting dalam proses komunikasi ialah: i. Bahasa Perantaraan Bahasa dan perkataan yang digunakan hendaklah

sesuai dengan latarbelakang pengetahuan dan pengalaman penerima. Penghantar mesti juga peka kepada makna perkataan yang digunakan samada dalam bahasa asing atau dari segi teknikal atau kepakaran tertentu.

ii.

Keperihatinan Mendengar -

Kurang keperihatinan mendengar boleh menjadi

halangan dalam proses komunikasi. Kemahiran mendengar boleh dipelajari dan

47/75

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia

dipertingkatkan. Beberapa cara boleh dipraktikkan untuk meningkatkan kemahiran mendengar, antaranya ialah:

¬

Bersedia untuk mendengar dan menumpukan perhatian kepada perkara yang dibincangkan.

¬ ¬ ¬

Melihat orang yang bercakap. Kenalpasti perkara utama yang dibincangkan dan nota diambil jika perlu. Mendengar dengan fikiran terbuka. Dengarlah apa yang anda dengar dan bukan apa yang anda hendak dengar.

¬

Elak membuat keputusan sebelum mendengar apa yang disebut disebabkan oleh pakaian, jawatan atau kedudukan orang yang bercakap.

¬ ¬

Elak gangguan seperti menjawab telefon. Member maklumbalas.

iii.

Tindakan Emosi -

Perasaan emosi mengenai sesuatu topik boleh menyebabkan

tindakan emosi. Adalah lebih baik menangguhkan proses komunikasi sekiranya penghantar pasti mesej tersebut akan mencetus perkara-perkara yang tak diigini.

iv.

Media Komunikasi

-

Media komunikasi yang dipilih hendaklah sesuai

dengan tujuan dan penerima mesej.

v.

Hubungan antara penghantar dan penerima -

Proses komunikasi akan terjejas

sekiranya penghantar dan penerima tidak mempunyai hubungan yang baik antara satu sama lain. Ini besar kemungkinan akan manggagalkan proses komunikasi.

vi.

Penilaian Awal

-

Penilaian awal oleh penerima mengenai sesuatu perkara boleh

menjejaskan proses komunikasi. Kebiasaanya apa yang difahami bergantung kepada pengetahuan dan pengalaman sendiri. Penerima perlu mendengar atau membaca apa yang disampaikan dan bukan apa yang hendak didengar atau dibaca.

vii.

Kesesuaian masa -

Masa yang dipilih untuk berkomunikasi akan mempengaruhi

kekesanan mesej. Sebaik-baiknya penghantar hendaklah mengelak masa yang kurang sesuai seperti masa di mana penerima dalam keadaan terburu-buru atau marah.

6.3.5

Prinsip Komunikasi Berkesan

48/75

Memilih bahasa yang sesuai Bahasa yang sesuai hendaklah digunakan. iii. ¬ Keadaan/situasi ketika komunikasi berlaku – sama ada bahaya. Maklumbalas Mendapat maklum balas untuk memastikan komunikasi adalah berkesan. pihak pembekal atau pelanggan. ketua. Penghantar mesej perlu member penekanan kepada perkara dan perkataan yang digunakan supaya ia mudah difahami oleh penerima mesej. pekerja. ¬ Siapa penerima maklumat – sama ada rakan sejawat. mendesak atau mempengaruhi.U M W 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia i. memberitahu. ¬ Reaksi penerima – sama ada gembira. Mendengar dengan baik Sentiasa ingat bahawa komunikasi ialah proses dua hala dan penghantar perlu memahami mesej yang dihantar dari perspektif penerima. Memikir dengan baik tentang perkara berikut: ¬ Objektif untuk berkomunikasi – sama ada untuk member maklumat. marah atau bersahaja. ii. iv. Memilih masa yang sesuai mengambilkira pertimbangan tentang waktu dan jangkamasa yang terlibat dalam proses komunikasi. Memilih media yang sesuai Media yang dipilih mestilah sesuai dengan objektif yang hendak dicapai. 49/75 . memohon. Memilih masa yang sesuai Pemilihan masa yang sesuai adalah penting dalam menentukan kekesanan komunikasi. serius. beremosi atau memerlukan tindakan segera. v. vi. Pemilihan media yang betul membolehkan komunikasi mencapai matlamatnya.

Untuk memastikan komunikasi berkesan semasa perbincnagan bersemuka. Kumpulkan maklumat. Jangan biarkan telefon berdering lebih 3 kali. Pihak pengurusan berusaha untuk memberi gambaran yang baik tentang organisasi mereka. Berpakaian sesuai dengan keadaan. perkara berikut perlu diberi perhatian: ¬ Rancang apa yang hendak dicakap/dibincangkan. orang yang menjawab telefon merupakan wakil organisasi tersebut. perbincangan tidak rasmi dengan pekerja atau pelanggan. ¬ ¬ ¬ ¬ Sesuaikan gaya bercakap supaya mengikut keadaan sekeliling atau topic perbualan. usahawan IKS lebih banyak berkomunikasi secara lisan dari bertulis dalam menjalankan urusan seharian.3. temubual konferen dan seminar. Pilih tempat yang sesuai dan elak dari menjawab telefon atau apa-apa gangguan. . Salah satu cara matlamat ini tercapai ialah dengan melatih pekerja supaya menjawab telefon secara ramah. data atau dokumen berkaitan topik tersebut. Mula menjawab dengan ucapan dan nama syarikat. pengetahuan dan pengalaman orang yang akan berbincang dengan anda. efisyen. cekap dan berpengetahuan. ¬ Fikirkan tentang kedudukan.U M W 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia 6. Berikut adalah beberapa tips menjawab telefon secara berkesan: ¬ ¬ ¬ ¬ Jawab dengan segera. b) Komunikasi Melalui Telefon Dalam sesebuah organisasi. a) Perbincangan bersemuka Diantara bentuk perbincangan bersemuka ialah mesyuarat rasmi. Pastikan pen dan kertas untuk mengambil pesanan sentiasa ada Bercakap dengan jelas. jawatan. Di antara kaedah komunikasi secara lisan yang sering digunakan oleh usahawan dibincangkan di bawah. Sentiasa berfikiran terbuka.6 Kaedah Komunikasi Lisan Umumnya.

50/75 .

. Manjawab dalam keadaan tergesa-gesa. Contoh format mesej yang baik: MESEJ Kepada: Tarikh: Pesanan: Daripada: No.Telefon: Pengambil pesanan: Masa: c) Temubual/temuduga Temubual/temuduga telah menjadi semakin penting dalam memastikan perniagaan mendapat pekerja yang sesuai untuk sesuatu jawatan. ¬ ¬ Sentiasa berbudi bahasa. Mengambil pesanan dengan betul dan menyemak dengan mengulangi pesanan tersebut. Perkara-perkara yang patut dielakkan semasa menjawab telefon ialah: ¬ ¬ ¬ ¬ Hanya menjawab dengan “hello” tanpa diikuti dengan ucapan dan nama syarikat.UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia ¬ ¬ Memberi maklumat yang sesuai apabila menjawab pertanyaan. Akhiri dengan ucapan terima kasih. Tidak berbudi bahasa. Menjawab dengan perasaan marah. Untuk memastikan kaedah temuduga berjalan dengan baik. penemuduga dan individu yang menghadiri temuduga perlu memberi perhatian kepada beberapa perkara.

51/75 .

Galakkan cetusan idea dan soalan. . Memilih dan menjemput ahli mesyuarat. d) Mesyuarat Mesyuarat juga adalah satu kaedah komunikasi secara lisan. Menyediakan soalan-soalan yang akan ditanya sewaktu temuduga.UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia Penemuduga: ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ Menyediakan huraian jawatan dan spesifikasi pekerjaan. Mencari maklumat syarikat dan jawatan yang dipohon. Memilih masa dan tempat yang sesuai. Berpakaian sesuai untuk temuduga tersebut. Menyediakan peralatan dan lain-lain keperluan. Memberi masa untuk menjawab. Memastikan tempoh waktu ke tempat temuduga dan cara akan ke sana. tempat temuduga. Rancang untuk tiba lebih awal untuk member anda masa relek dan bertenang. tumpuan perlu diberikan kepada beberapa faktor: ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ Menetapkan objektif mesyuarat. nama dan jawatan penemuduga. Menyediakan agenda. Menyediakan borang penilaian. Jangan tunjuk bahawa anda dalam keadaan tergopoh-gapah. Pemohon: ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ Menyemak tarikh. masa. Untuk memastikan komunikasi yang berkesan sewaktu bermesyuarat. Menanya soalan yang bukan bentuk emosi.

52/75 .

Antara bentuk komunikasi bertulis yang biasa digunakan oleh organisasi ialah: a) Surat rasmi Surat rasmi adalah surat yang ditulis oleh sebuah organisasi kepada organisasi yang lain atau organisasi kepada individu. Memastikan format surat mengikut kelaziman. surat tawaran. . Memastikan surat disediakan dengan baik. Lazimnya format surat rasmi mengandungi maklumat berikut: ¬ Kepala surat – nama.U M W 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia 6.7 Kaedah Komunikasi Bertulis Salah satu kaedah penting berkomunikasi dengan pihak luar ialah secara bertulis.3. beberapa perkara harus diberi perhatian. Ia berfungsi sebagai duta kepada organisasi berkenaan. Dalam menyediakan surat rasmi. Di antara jenis surat rasmi adalah surat tawaran perkhidmatan. Memastikan kualiti kertas yang digunakan adalah sesuai. surat pertanyaan dan jawapan. Memastikan surat menggunakan bahasa yang mudah difahami dan dibaca. Antaranya ialah: ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ Memastikan tujuan utama surat. Sediakan ruang untuk tandatangan. Ia melambangkan imej syarikat apabila berurusan dengan pihak luar. nombor telefon/fak/e-mel organisasi ¬ Rujukan - kebiasaanya nombor fail ¬ ¬ ¬ Tarikh Nama dan alamat penerima Solutatasi seperti Yang Berbahagia Dato’/Tuan/Puan ¬ ¬ Perkara Isi surat - kebiasaanya dalam huruf besar dalam bentuk para ¬ Penutup seperti Yang benar. surat penghargaan dan terima kasih. tanpa kesilapan menaip atau bahasa. alamat.

53/75 .

Kebiasaannya. rajah. Kelebihan fak ialah penghantaran mengambil masa yang cepat serta juga membolehkan gambar. interaktif dan membolehkan gambar. lebih cepat. e) Fak Fak sering digunakan oleh organisasi dalam penghantaran maklumat kepada organisasi lain. Antara tujuan utama iklan ialah untuk menyebar maklumat tentang syarikat. Penggunaan e-mel mempunyai potensi berkembang di peringkat nasional dan global. g) Laporan kepada akhbar (press release) Kaedah ini sering digunakan oleh organisasi untuk mendapat publisiti tentang aktiviti yang dijalankan. f) Mel Elektronik (e-mel) Pada masa kini. c) Brosur/Risalah Brosur dan risalah dikeluarkan oleh syarikat berkenaan dengan tujuan menyebar maklumat tentang syarikat. Organisasi akan memberi laporan bertulis kepada pihak media dengan . penggunaan e-mel semakin popular dikalangan organisasi. rajah. d) Jemputan Jemputan selalu dihantar dan diterima dalam perniagaan untuk majlis-majlis tertentu. jemputan dicetak menggunakan kad atau kertas khas. servis dan lain-lain promosi. produk atau servis.UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia ¬ ¬ ¬ Nama penghantar Jawatan dan bahagian Lampiran sekiranya ada b) Iklan Iklan yang digunakan untuk pelbagai tujuan. Media bercetak biasa digunakan untuk tujuan iklan contohnya akhbar dan majalah. jawatan kosong dan sebagainya. produk. lukisan dihantar kepada penerima. Ini adalah kerana penggunaan e-mel adalah murah. lukisan dan bunyi dihantar kepada penerima.

54/75 .

UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia harapan maklumat itu akan dicetak oleh pihak media. i) Telex Telex juga masih digunakan untuk menghantar mesej ke beberapa tempat. Ini adalah cara yang baik untuk mendapat publisiti percuma. h) Telegram Telegram masih digunakan oleh organisasi perniagaan untuk menghantar mesej ke beberapa tempat. 55/75 . Mesej yang dihantar akan dicetak oleh mesin cetak penerima. Ianya digunakan untuk mesej yang pendek dan memerlukan tindakan atau pemberitahuan segera.

mahasiswa akan: • • • Memahami maksud dan tujuan Rancangan Perniagaan Memahami kepentingan Rancangan Perniagaan Mendapat panduan dalam menyediakan Rancangan Perniagaan MERANCANG PERNIAGAAN KANDUNGAN: Kepentingan rancangan perniagaan Format rancangan perniagaan Senarai semak rancangan perniagaan 56/75 .UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia MODUL 2 TOPIK 7 : OBJEKTIF : Di akhir bab ini.

Antara perkara yang terdapat di muka surat hadapan Rancangan Perniagaan ialah a. objektif. ramalan dan jangkaan dan cara perlaksanaan strategi perniagaan.U M W 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia 7. Tajuk Rancangan Perniagaan Nama dan alamat perniagaan Nama penulis Tarikh disediakan ii. iv.1. 7.2 FORMAT RANCANGAN PERNIAGAAN i. Rancangan perniagaan pada umumnya merangkumi analisis. c. b. .1 DEFINISI RANCANGAN PERNIAGAAN Rancangan Perniagaan ialah suatu dokumen bertulis menerangkan secara menyeluruh tentang perniagaan atau projek yang hendak dijalankan.1.1. KEPENTINGAN RANCANGAN PERNIAGAAN Penyediaan Rancangan Perniagaan penting kerana ia: • • • • Memberi peluang untuk seseorang melihat dan menilai idea atau projek perniagaan dengan teliti. Tajuk muka surat hadapan Helaian tersebut merupakan helaian pertama dalam sesebuah Rancangan Perniagaan. iii. d. kritikal dan praktikal Memberi gambaran tentang daya maju sesuatu projek yang dirancang Membantu seseorang membuat anggaran berkaitan keperluan sumber perniagaan dan seterusnya membuat pengagihan dengan lebih berkesan Menyedarkan seseorang tentang kemungkinan permasalahan yang akan timbul dalam melaksanakan projek perniagaan 7.

rancangan perniagaan. Ia secara Muka surat isi kandungan Muka surat ini menyenaraikan isi kandungan tajuk-tajuk utama mengikut muka surat dalam sesebuah Rancangan Perniagaan. . Badan utama Rancangan Perniagaan Ringkasan Eksekutif Ringkasan eksekutif ialah bahagian utama 57/75 ringkas menerangkan elemen-elemen utama perniagaan yang dicadangkan. Panjang ringkasan eksekutif meliputi satu atau dua muka surat dan mesti dianggap sebagai dokumen penting yang berasingan.

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia

- Pengenalan - Tujuan - Latarbelakang Perniagaan - Latarbelakang Pemilikan - Pemasaran (kaedah dan strategi) - Kewangan (modal dan kos) - Rumusan dan Justifikasi v. Lampiran

7.2.

SENARAI SEMAK FORMAT RANCANGAN PERNIAGAAN

BAHAGIAN PENGENALAN

1. 2. 3. 4.

Apakah nama perniagaan atau syarikat? Kepada siapakah rancangan perniagaan ini ingin dimajukan? Siapakah pemilik atau rakan kongsi perniagaan? Nama, alamat dan nombor telefon pihak utama untuk dihubungi?

BAHAGIAN TUJUAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Apakah matlamat rancangan perniagaan ini disediakan? Adakah rancangan perniagaan disediakan untuk memohon pembiayaan? Siapakah yang memohon pembiayaan? Berapakah jumlah kos perlaksanaan projek? Berapakah jumlah pembiayaan yang diperlukan? Bagaimankah pembiayaan ini akan digunakan? Bagaimanakah pembiayaan ini dapat memberi kebaikan kepada perniagaan atau syarikat? Bagaimanakah pembiayaan ini akan dibayar balik? Apakah sumber-sumber lain yang boleh digunakan untuk memastikan projek ini berjaya?

58/75

U M W 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia

BAHAGIAN LATARBELAKANG PERNIAGAAN MAKLUMAT UMUM

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Apakah jenis perniagaan yang ingin dijalankan perdagangan, pembuatan atau perkhidmatan? Adakah perniagaan yang akan dilaksanakan perniagaan baru atau perniagaan yang ingin dikembangkan? Apakah bentuk perniagaan yang dipilih untuk menjalankan projek? Mengapakah bentuk perniagaan yang dikemukakan ini dipilih? Apakah ciri-ciri yang unik mengenai produk atau perkhidmatan yang ingin ditawarkan? Apakah kekuatan dan kelemahan perniagaan atau syarikat? Bagaimanakah kelemahan akan diatasi? Kenapakah projek yang dicadangkan dijangka menguntungkan?

MAKLUMAT INDUSTRI
1. 2. 3. 4. Adakah industri yang ingin diceburi mengembang atau menguncup? Bagaimanakah kedudukan industri ini jika dibandingkan dengan suasana ekonomi keseluruhannya? Adakah bakal pembekal akan membentuk perniagaan atau syarikat dari segi kemudahan teknikal atau kredit? Apakah syarat-syarat kredit yang akan dikenakan?

BAHAGIAN PEMASARAN
MAKLUMAT BARANGAN ATAU PERKHIDMATAN 1. 2. 3. 4. Apakah barangan atau perkhidmatan yang ingin ditawarkan? Apakah konsep barangan atau perkhidmatan yang ingin ditawarkan? Kenalpasti ciri-ciri khusus produk atau perkhidmatan yang ingin ditawarkan? Adakah pembelian barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh pengguna berulang?

59/75 .

4. 4. 4. 5. 5. Apakah kaedah promosi yang akan digunakan? Mengapakah kaedah ini dipilih? Adakah kaedah yang digunakan sesuai dengan barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan? Adakah perniagaan atau syarikat mempunyai peruntukan untuk aktiviti-aktiviti promosi? Bagaimanakah peruntukan untuk promosi ditentukan? Berapakah jumlah peruntukkan untuk akiviti promosi? Apakah kaedah yang akan digunakan untuk memantau keberkesanan aktiviti promosi? . 3. 3. 7. 6. Siapakah pelanggan perniagaan atau syarikat? Kenalpasti segmen sasaran pasaran perniagaan? Di manakah sasaran pasaran perniagaan? Berapa besarkah saiz pasaran? Berapakah syer pasaran yang dijangkan? Apakah kaedah-kaedah yang digunakan untuk menembusi dan mengekalkan pasaran? Bagaimanakah perniagaan atau syarikat meluaskan pasaran? Adakah barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan berpotensi untuk berkembang? Jikalau pasaran untuk barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan berkembang adakah syer pasaran perniagaan meningkat atau menurun? HARGA 1. 2. 8. Berapakah harga yang akan dikenakan untuk barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan? 2. Adakah perniagaan mempunyai julat harga? Bagaimanakah perniagaan menentukan harga barangan atau perkhidmatan? Adakah harga barangan atau perkhidmatan kompetitif? Adakah harga yang ditawarkan memberi keuntungan kepada perniagaan? Mengapakah pelanggan perniagaan sanggup membayar pada harga yang ditawarkan? PROMOSI 1. 5. 7. 2. 3.U M W 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia MAKLUMAT PASARAN 1. 6. 6.

60/75 .

Adakah perniagaan atau syarikat mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan rancangan perniagaan yang ingin diusahakan? Apakah pengalaman yang dimiliki oleh pihak pengurusan? Apakah tugas-tugas yang perlu dilakukan? Siapakah yang akan menjalankan tugas-tugas yang telah dikenalpasti? Siapakah yang akan membuat keputusan di dalam perniagaan atau syarikat? Bagaimanakah perancangan akan dikendalikan? Apakah jenis personel yang diperlukan oleh perniagaan atau syarikat? Apakah kemahiran dan kelayakan yang diperlukan oleh pengurus-pengurus perniagaan/syarikat? 9. Adakah personel yang . 8. 2. 2. 3. 10. 5.U M W 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia PENGEDARAN 1. 6. 4. Di manakah pesaing-pesaing perniagaan? Siapakah pesaing anda yang paling ketara? Apakah kekuatan dan kelemahan pesaing? Apakah persamaan dan perbezaan barangan atau perkhidmatan perniagaan dengan pesaing? Adakah kaedah operasi yang digunakan oleh perniagaan lebih dari pesaing? Apakah kaedah-kaedah yang akan digunakan untuk memantau pesaing perniagaan? BAHAGIAN PENTADBIRAN/PENGURUSAN 1. Apakah saluran pengedaran yang akan digunakan? Bagaimanakah penghantaran barangan akan dilakukan? Apakah polisi perniagaan atau syarikat berkaitan dengan pemulangan barangan oleh pelanggan? Apakah pendekatan yang akan digunakan untuk membentuk dan mengekal perhubungan pelanggan yang baik? PERSAINGAN 1. 4. 5. 5. 6. 7. 4. Bagaimanakah perniagaan atau syarikat menjual barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan? 2. 3. 3.

diambil. bekerja sepenuh masa atau sambilan? Berapakah imbuhan jasa yang akan diterima oleh personel perniagaan/syarikat? 61/75 .

4. 4. 2. 5. 3. 3. 2. Berapakah kos yang terlibat untuk menjalankan projek yang dirancangkan? Apakah sumber pembiayaan yang akan digunakan? Berapakah modal yang akan disumbangkan oleh pemilik? Bagaimanakah sumber kewangan akan diagihkan? . barang separa siap dan barang siap yang perlu dikekalkan? Berapakah kos yang terlibat untuk menyimpan inventori yang diperlukan? BAHAGIAN KEWANGAN 1.U M W 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia 11. Apakah proses-proses pengeluaran yang terlibat di dalam perniagaan? Adakah proses pengeluaran memerlukan kemudahan tertentu? Apakah jenis mesin dan peralatan yang diperlukan? Berapakah tahap inventori bahan mentah. 12. Adakah latihan diperlukan untuk personel perniagaan/syarikat? Berapakah kos latihan kepada perniagaan dari segi masa dan kewangan? Adakah perniagaan/syarikat mempunyai dasar-dasar yang berkaitan dengan personel? BAHAGIAN OPERASI 1.

62/75 .

pemasaran. operasi dan kewangan Mengetahui cara mengaplikasikan kemahiran mengurus projek perniagaan KANDUNGAN: Asas Pentadbiran Asas Pemasaran Asas Operasi Asas Kewangan .UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia MODUL 2 TOPIK 8 : KEMAHIRAN MENGURUS PROJEK PERNIAGAAN OBJEKTIF : Di akhir sesi ini. mahasiswa akan: • • Memahami aspek pentadbiran.

63/75 .

Empat Fungsi Pengurusan ♣ ♣ ♣ ♣ Perancangan Pengorganisasian Kepimpinan Kawalan 8.1 PENTADBIRAN 8.1.U M W 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia 8.2 Perancangan Definisi Perancangan • Proses merangka aktiviti-aktiviti yang perlu dilakukan bagi mencapai matlamatmatlamat organisasi Faedah Perancangan • • • • Koordinasi yang lebih baik Memfokus kepada pemikiran masa depan Persekitaran kerja berbentuk penyertaan Sistem Kawalan yang lebih berkesan Jenis Perancangan • • • .1.1 Pengenalan Kepada Pengurusan Definisi Pengurusan • Satu proses mentadbir dan mengkoordinasikan sumber-sumber secara cekap dan berkesan ke arah mencapai matlamat organisasi Definisi Organisasi • Organisasi ialah sekumpulan individu yang bekerja bersama-sama ke arah mencapai matlamat yang sama.

• • • Perancangan Strategik Perancangan Operasi Perancangan Tetap Perancangan Sekali Guna Pengurusan Berasaskan Objektif (MBO) Perancangan Kontigensi 64/75 .

UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia Halangan Kepada Perancangan Berkesan • • • Memerlukan masa pengurus Persekitaran operasi yang kabir dan tidak menentu Tentangan terhadap perubahan Mengatasi halangan kepada Perancangan Berkesan • • • Melibatkan pekerja dalam membuat keputusan Toleransi dalam pelbagai pandangan Menggalakkan pemikiran strategik 8.bil aktiviti berlainan yang diperlukan dalam sesuatu kerja dan kekerapan setiap aktiviti dilaksanakan.3 Pengorganisasian Definisi Pengorganisasian Satu proses menentukan dan tugas yang perlu dilaksanakan.1. Perluasan Kerja (Job Enlargement) Program direkabentuk untuk memperluaskan skop kerja (job scope). tersebut siapa akan yang akan diurus dan melaksanakannya dikoordinasikan. Pengkayaan Kerja (Job Enrichment) Program direkabentuk untuk meningkatkan kedalaman kerja (job depth) – darjah kawalan yang diberikan kepada pekerja untuk melaksanakannya. bagaimanakah tugas-tugas Reka bentuk kerja (Job Design) Satu set tugas dan aktiviti-aktiviti yang dikumpulkan bersama untuk mendefinasikan sesuatu kerja Diskripsi Kerja (Job Description) Perincian tentang tanggungjawab dan tugas-tugas yang berkaitan dengan sesuatu kerja. Pusingan Kerja (Job rotation) .

Memberi individu pelbagai posisi kerja 65/75 .

Hubungan Organisasi Hubungan kerja yang wujud dalam organisasi mempengaruhi cara aktiviti disempurnakan da dikoordinasikan Hubungan ini didefinasikan melalui: • • • • Rantaian Arahan (Chain of Command) Span Kawalan (Span of Control) Tanggungjawab Lini dan Staf Delegasi (Delegation) Struktur Organisasi • • • • Struktur Fungsian Struktur Bahagian Struktur Matriks Struktur Rangkaian 8. Ciri-ciri Kepimpinan • • • • • • • Keinginan untuk memimpin Kestabilan Emosi Kejujuran/Integriti Dorongan Kebolehan Kognitif Keyakinan Diri Pengetahuan dalam Perniagaan Komunikasi Pemimpin Perniagaan .1.4 Kepimpinan Definisi Kepimpinan Kepimpinan adalah kebolehan untuk mempengaruhi pekerja untuk cuba mencapai matlamat organisasi secara sukarela.UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia Pekerja akan bergilir melakukan beberapa posisi kerja di mana kerja tersebut hampir sama tarafnya dan memerlukan kemahiran yang sama.

• • Proses komunikasi Halangan komunikasi 66/75 .

1.1 Konsep Pemasaran • Mengkaji tentang pengguna untuk mengenalpasti keperluan dan kehendak pengguna dan seterusnya menjalankan segala aktiviti di dalam firma untuk memenuhi keperluan dan kehendak tersebut dan dalam masa yang sama dapat mencapai matlamat organisasi. 8. Bagi sesuatu usaha teroka baru aktiviti pemasaran perlulah dilakukan sebelum sesuatu usaha teroka itu dimulakan.2 Definisi Pemasaran Usaha yang dilakukan secara sistematik untuk: .5 Kawalan Definisi Kawalan Membuat sesuatu perkara berlaku seperti yang telah dirancang Mengapa Kawalan itu Perlu • • • Mengelak kerosakkan perancangan Mengenalpasti peluang Mengadaptasikan dengan perubahan dan ketidakpastian Tahap Kawalan • • • Kawalan Strategik Kawalan Taktikal Kawalan Operasi 8. • • Matlamat pemasaran ialah untuk memberi kepuasan pembelian kepada pengguna dan memberi keuntungan kepada peniaga.2 PEMASARAN 8. Kedua-dua matlamat ini adalah seiring.U M W 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia Motivasi Definisi Motivasi Satu Kuasa/perasaan dalaman yang mendorong individu untuk berusaha dan menghalatujukan usaha ke arah mencapai sesuatu matlamat 8.2.2.

• • Menawarkan produk atau servis yang memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan Memberikan kepuasan berterusan kepada pelanggan agar sentiasa membuat pembelian berulangan. 67/75 .

3 Tinjauan Pasaran Untuk mendapatkan maklumat mengenai pasaran yang akan diceburi supaya membantu usahawan membuat perancangan perniagaannya. b. Pasaran Kerajaan Terdiri daripada agensi-agensi kerajaan di mana proses pembelian dibuat melalui sebuah jawatankuasa atau lembaga sebutharga atau tender.UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia • • Melariskan dan meningkatkan prestasi jualan produk atau servis Mengekalkan dan meningkatkan keuntungan kepada usahawan. 8.4 Permintaan Dalam Pasaran • Permintaan terhadap sesuatu produk atau servis berdasarkan kepada keperluan dan kehendak pengguna. Pasaran Industri . 8.2. c. Pasaran Penjual Terdiri daripada syarikat-syarikat yag membeli produk untuk dijual semula.2. Perkara-perkara diberi perhatian: • • • • • Permintaan Dalam Pasaran Jenis Pasaran Saiz Pasaran Tahap Persaingan Perubahan Persekitaran Perniagaan 8. d. Pasaran Pengguna Terdiri daripada pengguna terakhir di mana produk atau servis yang diperolehi adalah untuk kegunaan peribadi.5 Jenis Pasaran Terdapat empat jenis pasaran iaitu: a. tanpa mendapat sebarang pengubahsuaian ke atas produk tersebut.2.

68/75

U M W 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia

Terdiri daripada syarikat-syarikat yang membeli produk kebiasaannya dalam bentuk bahan mentah atau komponen untuk diproses atau disatukan dengan komponen yang lain sebelum dijual. 8.2.6 Saiz Pasaran • Potensi pembelian oleh keseluruhan pasaran yang dikenal pasti • Maklumat saiz pasaran boleh diperolehi dari data-data sekunder • Boleh juga dikira sendiri oleh usahawan dengan menggunakan maklumat sekunder untuk mendapatkan anggaran pembelian yang lebih khusus pada pasaran setempat 8.2.7 Tahap Persaingan • • • • • Lain-lain perniagaan yang menawarkan produk serupa atau produk gantian kepada sasaran pasaran. Usahawan perlu mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing bagi membantu mereka merangka strategi perniagaan untuk menghadapi persaingan tersebut. Siapakah pesaing yang menjadi pemimpin dalam pasaran atau industri tersebut? Bagaimanakah pesaing mempromosikan perniagaan mereka dan bagaimanakah mereka mengekalkan pelanggan mereka? Juga mengambilkira tahap persaingan untuk mendapatkan stok atau bahan mentah

8.2.8

Perubahan Persekitaran Perniagaan • Perubahan dan perkembangan teknologi, peraturan dan undang-undang dalam industri, perubahan setempat dan suasana sosio budaya akan mempengaruhi pertumbuhan sesuatu pasaran • Usahawan perlu peka terhadap perubahan tersebut sekiranya ia memberi kesan langsung terhadap perniagaan mereka.

8.3

KOMPONEN-KOMPONEN RANCANGAN PEMASARAN 8.3.1 Produk dan Servis yang Ditawarkan • • • •

Terangkan dengan jelas produk atau servis Kegunaan utama, spesifikasi, pembungkusan, reka bentuk, kelebihan/keistimewaan yang ditawarkan Kaitkan tawaran produk atau servis ini dengan permintaan, kehendak dan keperluan pelanggan. 69/75 dan kelemahan/kekurangan produk atau servis yang akan ditawarkan Faedah-faedah yang akan diperolehi oleh pelanggan

3 Proses Mengenalpasti sasaran pasaran • Mengenalpasti produk atau servis yang boleh ditawarkan kepada sasaran pasaran berpandukan kepada penilaian dan pemahaman tentang keperluan dan kehendak pelanggan • • • Membahagi pasaran yang besar untuk produk atau servis yang ditawarkan kepada beberapa kumpulan pasaran yang kecil atau segmen pasaran Mengenalpasti segmentasi pasaran Memilih sasaran pasaran daripada segmentasi pasaran yang telah dikenal pasti.6 Saiz Pasaran • Jumlah keseluruhan potensi pembeli daripada kumpulan sasaran termasuk pembeli di bawah kawalan persaingan sedia ada di dalam pasaran yang sama .3.3.4 Asas Segmentasi Pasaran • • • Faktor Geografik Faktor Demografik Faktor Psikografik 8.3.U M W 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia 8.3.2 Sasaran Pasaran • Sekumpulan pengguna/pembeli samada individu atau organisasi yang mempunyai ciri-ciri yang sama yang menjadi tumpuan firma bagi memasarkan/menjual sesuatu keluarannya. Pilihan ini bergantuk kepada kebolehan dan kemampuan firma 8. 8.3.5 Elemen Asas Dalam Memilih Sasaran Pasaran Terdiri daripada: • • • • Saiz pasaran Potensi Jualan Syer/Kongsian Pasaran Arah Aliran/Tren Pasaran 8. • Nyatakan siapakah pelanggan yang menjadi sasaran dan di kawasan mana sasaran tersebut.

70/75 .• Maklumat saiz pasaran boleh diperolehi daripada data-data sekunder • Juga boleh dikira sendiri oleh usahawan dengan menggunakan maklumat sekunder untuk mendapatkan anggaran pembelian yang lebih khusus kepada pasaran setempat.

7 Pesaing Utama • • • • Merupakan perniagaan lain yang menawarkan produk/servis yang sama atau barang/perkhidmatan pengganti/alternatif kepada pelanggan sasaran pasaran Senarai tiga pesaing utama yang wujud dalam kawasan pasaran Nyatakan kekuatan dan kelemahan semua pesaing yang telah dikenalpasti Nyatakan samada terdapat lain-lain perniagaan serupa yang telah menamatkan operasi atau menarik diri dan berikan sebab-sebabnya jika diketahui.000 sebulan atau RM2. kelemahan. • Contoh pengiraan saiz pasaran: 1. Setiap isi rumah membelanjakan RM40 sebulan secara purata bagi pembelian daging ayam.9 Analisis SWOT • • • Analisis tentang kekuatan.8 Kekuatan dan Kelemahan Pesaing Contoh analisis kekuatan dan kelemahan pesaing 8.000 setahun 83. peluang dan ancaman bagi sesebuah firma perniagaan (perniagaan anda) Merangkumi analisis dalaman dan luaran firma perniagaan yang boleh memberi kesan ke atas keputusan firma pada masa sekarang dan masa hadapan Membantu firma berada di landasan yang sepatutnya 8. 3.10 Syer Pasaran • Anggaran pembahagian (dalam peratus) pasaran di bawah kawalan perniagaan . 83. 4.3. Mengira penggunaan daging ayam di Alor Gajah Andaikan seekor ayam berharga RM10 dan setiap isi rumah membelanjakan 4 ekor ayam sebulan Andaikan terdapat 5000 isi rumah di Alor Gajah.3. Saiz pasaran = 5000 x RM40 = RM200.400. 2.UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia • Nyatakan saiz pasaran dalam bentuk unit atau ringgit jualan. atau kedua-duanya sekali.

selepas mengambilkira saiz pasaran secara keseluruhan dan pesaing dalam sasaran pasaran yang sama 71/75 Nama Pesaing A B C Kekuatan Xxxx Xxxx Xxxx Kelemahan Xxxx Xxxx Xxxx .

jumlah tunai yang ada.4. dan anggaran dana. dan anggaran kedudukan kewangan sesuatu perniagaan.12 Ramalan Jualan Strategi Pemasaran • • • • Produk Harga Promosi Edaran 8. kegunaan dana. 2.3.11 8.4 Kewangan Dalam Perniagaan 8.3. jumlah tunai yang ada.4.2 Belanjawan Kewangan • • • Salah satu alat penting yang digunakan oleh usahawan dalam merancang operasi kewangan adalah belanjawan Belanjawan membantu pengusaha kecil menukar matlamat perniagaan menjadi realiti Belanjawan yang lazim disediakan adalah . • RK menyediakan satu asas bagi pemantauan perbelanjaan jangka pendek dan membantu menghalang berlakunya salah satu masalah biasa dihadapi oleh perniagaan baru – iaitu masalah kekurangan tunai 8. Jumlah pesaing utama Saiz dan keupayaan pesaing Pengalaman dan jangka masa menjalankan perniagaan Kekuatan dan kelemahan pesaing 8.UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia • • Nyatakan berapa peratusan daripada saiz pasaran produk/servis yang diperolehi setelah semua kemudahan beroperasi Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan: 1.1 Rancangan Kewangan • RK menyediakan gambaran menyeluruh tentang jumlah dan pemasaran dana diperoleh. 3. 4.

o o o Belanjawan operasi Belanjawan tunai Belanjawan modal 72/75 .

untung tahunan mestilah mencakupi pulangan kepada kepada pemilik bagi masa yang diluangkan untuk perniagaan dan pulangan atas pelaburan dalam perniagaan. • Pulang modal adalah volum jualan pada mana perniagaan tidak untung atau rugi. • Lembaran imbangan pro forma akan menggunakan maklumat daripada PP Pro forma dan belanjawan aliran tunai Ia 8.4. 2.UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia • Kebanyakak perniagaan menyediakan belanjawan operasi terdahulu. dan kemudian tentukan tahap jualan untuk mencapai untung tadi. Menyediakan ramalan jualan dan lengkapkan penyata. liabiliti dan ekuiti para pemilik. b. 8. pemilik mempunyai 2 pilihan: 1. .4. (Turut disenaraikan adalah semua belanja yang terlibat untuk mencapai untung itu) Dalam mana-mana perniagaan kecil. Analisis titik pulang modal adalah teknik yang berguna dalam menentukan kuantiti jualan. • Lembaran Imbangan Pro Forma Pemilik juga perlu menyediakan lembaran imbangan pro forma yang menunjukkan kedudukan kewangan perniagaan pada akhir tahun. Penyata Pendapatan Pro Forma Apabila membentuk PP Pro Forma. meringkaskan aset. atau Menentukan sasaran untung dan lengkapkan penyata Kebanyakan pemilik membuat pilihan (2) – membuat sasaran untung.3 Membentuk Penyata-penyata Kewangan Pro Forma a. atau tahap volum jualan yang mesti dicapai untuk pulang modal. usahawan mengetahui bila untung boleh dicapai. Kemudian disediakan belanjawan tunai berdasarkan belanjawan operasi tadi.4 Analisis Pulang Modal • Adalah wajar sekiranya di peringkat permulaan perniagaan.

TPM = Kos Tetap --------------------------------------Harga jualan .kos berubah 73/75 .

Bhd. Mohd. Lily Julienti Abu Bakar. Habshah Bakar. Bhd.UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia RUJUKAN 1. Makbul.3rd ed. Keusahawan dan Perniagaan. Faizuniah Pangil (2005). Prentice Hall. Principles of Entrepreneurship. (2004). Strategic and Resources.F. Salleh Hj. Norashidah Hashim. Hamid. Entrepreneurship . & Hodgetts.. Mohd. Fazilah Mohamad Hasun (2003). Ab Aziz Yusof. 5. Dollinger. Armanurah Mohamad. (2004).. Bhd. Abdul Aziz Yusof & Zakaria Yusof. Prentice Hall Pearson Malaysia Sdn. Selvan Perumal. Shuhymee Ahmad. 7. Shariff. Universiti Utara Malaysia.. Othman A. 6. Din. PTS Publications & Distributors Sdn. Norita Deraman. Kassim. Menjadi Usahawan : Panduan Menubuhkan dan Menguruskan Perusahaan secara Profesional. Percetakan Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuratko. ‘Entrepreneurship. Malaysia. Uitm Entrepreneurship Study Group (2004). ‘Prinsip Keusahawanan’. 3. Prentice Hall Pearson Malaysia Sdn. Prentice Hall Pearson Malaysia Sdn. Mohd Azhar Abd. Cipta Idea Baru: Teknik Praktikal Menghasilkan Idea Kreatif & Inovatif . (2003). Ooi Yeng Keat. Dryden Press 9. 8. & Muhammad Nasri Md. Marc J. A Cotemporary Approach’ 6rd Edt. Barjoyai Bardai (2000). 74/75 . 2. Hoe Chee Hee. Bhd 4. R. London.M (2004). Muhammed Fauzi Othman (2005). Zafir Mohd. D. `Asas Keusahawanan’. Hussain. Fundamentals Of Entrepreneurship. Bhd. Noor Mohd. 2nd Edt. PTS Publications & Distributors Sdn.

UMW 1012 Asas Pembudayaan Keusahawanan Universiti Darul Iman Malaysia 75/75 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful