Kimpalan Arka Sinopsis Kimpalan adalah satu proses pencantuman sesuatu bahan dengan bahan yang lain dengan

menggunakan suatu bahan khas, contohnya logam atau termoplastik. Proses pengimpalan ini melibatkan pencairan sesuatu jenis logam tersebut untuk menjadikannya sebagai pengikat di antara sesuatu struktur dengan struktur yang lain. Kadangkala tekanan juga digunakan di samping haba untuk menghasilkan kimpalan tersebut. Ini berbeza dengan pematerian, yang cuma meleburkan bahan sambungan (pateri) untuk membentuk sambungan, dan bukan struktur itu sendiri. Kimpalan dilakukan dengan menggunakan pelbagai jenis kaedah. Antara kaedah kimpalan yang dikenalpasti adalah kimpalan dengan menggunakan nyalaan api, tenaga elektrik bervoltan tinggi, sinaran laser, tembakan elektron dan ultrabunyi. Objektif: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Mengetahui dan memahami tentang fakta, konsep / prinsip, terminology, proses dan prosedur dalam pelbagai kerja kimpalan arka. Menggunakan pengetahuan dalam bidang kimpalan arka untuk membentuk pendapat yang rasional berhubung dengan masalah-masalah yang terdapat dalam bidang kimpalan. Melahirkan minat dalam bidang kimpalan arka dan lukisan geometri serta dapat memenuhi kerjaya dalam bidang ini. Memperkembangkan pemikiran kreatif menerusi aktiviti intelektual dan praktikal. Menggunakan pelbagai peralatan kimpalan, pemotongan, aksesori dan alatan ujuan dengan berkesan. Bersikap bertanggungjawab, bekerjasama serta mementingkan keselamatan diri sendiri dan insan lain. Mampu menyelesaikan masalah berkaitan kimpalan mengikut tahap sukatan pelajaran. Sukatan Pelajaran MODUL 1 : KESELAMATAN AM DI BENGKEL KIMPALAN - Modul ini memberikan pelajar pendedahan terhadap punca-punca kemalangan yang mungkin berlaku dibengkel kimpalan dan menjuruskan pelajar kepada disiplin serta prosedur kerja yang betul dan selamat.

10. MODUL 2 : KIMPALAN ARKA ASAS - Modul ini mendedahkan pelajar kepada teori dan amali kimpalan arka asas tentang elektrik yang berkaitan dengan kimpalan arka, mesin-mesin kimpalan arka, elektrod yang digunakan, kaedah mengumai pendek dan panjang berterusan serta menilai kumai yang dihasilkan. 11. MODUL 3 : KIMPALAN ARKA PLAT DAN PAIP - Modul ini mendedahkan kepada pelajar secara teori dan amali teknik melaksanakan kimpalan arka ke atas plat ketebalan 6 hingga 9mm. untuk semua jenis sambungan kedudukan rata, menegak dan mengufuk. Modul ini juga menerangkan kaedah melaksanakan kimpal paip schedule 40 dan shedule 60 pada kedudukan 1G dan 2G dengan penekanan diberikan terhadap prosedur mengimpal dan peraturan keselamatan yang ditetapkan. 12. MODUL 4 : PEMOTONGAN LOGAM OKSI-ASITELINA-PLASMA - Modul ini memberikan kefahaman kepada pelajar tentang prosedur keselamatan ketika operasi pemotongan oksi-asetilena secara insani dan separa automatik, peralatan dan kaedah pemotongan dengan oksi-asetilena denganabetul. Modul ini juga mendedahkan pelajar kepada pemotongan plasma logam bukan feros mengikut prosedur yang ditetapkan. 13. MODUL 5 : BAHAN KEJURUTERAAN - Modul ini meliputi tajuk-tajuk yang berkaitan dengan bahan-bahan kejuruteraan yang biasa digunakan seperti logam dan bahan bukan logam dengan mengambil kira sifat-sifat kimia dan mekanikalnya serta rawatan haba keluli dan kepentinganya. 14. MODUL 6 : KIMPALAN MIG (METAL INERT GAS) - Modul ini meliputi tajuk yang berkaitan dengan prinsip, jenis mesin, kegunaan, kelebihan mesin kimpal MIG dengan penekanan diberikan secara teori dan amali untuk mengimpal plat pelbagai sambungan dalam kedudukan rata, menegak dan mengufuk. 15. MODUL 7 : UJIAN MUSNAH DAN TANPA MUSNAH - Modul ini meliputi tajuk yang berkaitan ujian yang dilakukan terhadap sampelsambungan kimpal yang telah dilakukan dalam menentukan kawalan mutu sesuatu kerja amali. 16. MODUL 8 : LUKISAN GEOMETRI - Modul ini mendedahkan pelajar kepada penggunaan pelbagai alat lukisan. Pelajar akan didedahkan kepada asas-asas lukisan geometri yang antara lain melibatkan

penggunaan skala. poligon sekata. . pembinaan segitiga. lukisan ortografik dan isometrik dan juga aspek-aspek kejurupelanan yang baik.pembinaan garisan dan sudut. tangen dan bulatan dan elips.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful