Josef Borocký

Hanácké slovňik
Hanácký slovník
středohanáckyho nářeči

Předmluva

JOSEF WOLF ve své knize „ ABECEDA NÁRODŮ “ na straně 99. píše - HANÁCI, starobylá etnografická skupina západoslovanského původu žijící v úrodné nížině řeky Hané na střední Moravě. Jsou pravděpodobně potomky jednoho z velkých moravských kmenů západních Slovanů, který se usadil na Moravě v 6.a 7. století našeho letopočtu. Zachovali si četné svérázné zvláštnosti nejen jazykové (hanácké nářečí), ale také kulturní (zvykosloví, kroj a folklorní tradice v průběhu celého roku.) V období, kterému se říká co do rozsahu v dějinách lidstva veliký přesun kmenů i celých národů - 5. století našeho letopočtu - který u Slovanů začal asi ve 2. století n.l. a snad někdy v letech 400 - 550 osídloval úrodné nivy při řekách. Na rozdíl od svých keltských a germánských předchůdců si srdce Evropy zvolili za domov a vlast už natrvalo. Z pravlasti ležící severovýchodně od masívu Tater se rozešli do tří směrů, rozdělili se na tři větve - východní, jižní a západní. Na našem území jsou tyto kmeny: Čechy: Čechové, Zápěnci, Ďečané, Domažlici, Doudlebové, Chorvati, kteří se v 10. století n.l. spojili se Zličany; Chodové, Litoměřici, Pšované a Sedlčané. Morava: Hanáci, Holasici, Laši, Moravští Slováci, Slezané - kteří splynuli s Opolany, pak s Bobřany, Dědošany a Třebovany. V 16.století Valaši. Universitní profesor Dr. JOSEF PODPĚRA ve spise „Květena na Hané“, Brno, 1911 v kapitole „Rozsah květeny Hané“ - vymezil její území takto : „Území naší květeny Hané je omezeno asi touto čarou, jež běží od Šumperka přes Bludov, severozápadně ke Klášterci, odtud na jih k Zábřehu, Mohelnici, Lošticím, odkud tvoří k jihozápadní hranici Třebůvka, od Bůsova na jih potok Javoříčka a čára ke Konici vedená. Z floristických (odvětví Fytogeografie, které sleduje zeměpisné rozšíření rostlin v určitém území) ohledů pojato, všechna povodí HANÉ začínají na planině DRAHANSKÉ, takže zde hranice západní vystupuje na 727 m nad mořem západně PROTIVANOVA, postupuje na rozvodí potůčků mezi HARTMANICEMI a MOLENBURKEM, přes KRÁSENSKO, RUPRECHTOV do údolí potoka RAKOVCE až po SV. MARTINA u LULČE. SV. MARTIN a rozvodí ROUSÍNOVSKÉHO potoka, PODHRÁZSKÉ strouhy - jihozápadně VYŠKOVA - jsou spolu jihozápadní hranicí našeho území. Odtud rozvodí mezi LITAVOU a HANOU tvoří jižní hranici, která jde jižně LESONIC přes VĚTRNÍKY, HOLÝ KOPEC, ŘEZAVU, KLÍN, HRADISKO, KLEŠTĚNEC, odkud uhýbá k jihovýchodu, dotýká se severních svahů hor CHŘÍBĚCÍCH - CETECHOVICE, ROŠTÍN, KVASICE - až po řeku MORAVU u KVASIC, obrací se hranice podle řeky MORAVY k jihu, dosahuje nejjižnějšího bodu u NAPAJEDEL, zahýbá k MALENOVICÍM, postupuje odtud k severu podle západních sklonů KARPAT na MYSLOČOVICE, PŘÍLEPY, zahýbá se za BYSTŘICÍ POD HOSTÝNEM, zabírá všechnu pahorkatinu podkarpatskou od JUHYNÉ na západ, údolí BEČVY u HRANIC na západ, jižní sklony hor ODERSKÝCH i pahorkatinu TRŠICKOU, údolí BYSTŘIČKY pod HRUBOU VODOU i planinu ke SV. KOPEČKU u OLOMOUCE. Odtud tvoří západní sklony NÍZKÉHO JESENÍKU po PASEKY, která od PASEK jde obloukem k severozápadu po ČESKOU LIBAVOU, objímá úrodné pole UNČOVSKÉ, sleduje k jihozápadu svahy BRADLA, severně ÚSOVA se obrací k severu, postupuje podle západních sklonů předhoří JESENÍKU přes DUBISKO, LESNICI, KOLŠOV, STUDÉNKU po ŠUMPERK. Jižně BLUDOVA začíná vlastní rovina HANÉ, postupující od severozápadu k jihovýchodu až po les či pas napajedelský. Délka vzdušnou čarou je cca 100 km (Šumperk - Napajedla) - šířka různě kolísá. Má ráz původně širokého údolí a šíří se čím dál tím více k jihovýchodu; po spojení s úvalem UNČOVSKÝM uplatňuje se již silnější ráz nížinný; který pak ve středu HANÉ mezi OLOMOUCEM, PŘEROVEM, PROSTĚJOVEM a KROMĚŘÍŽÍ naprosto převládá. Pas napajedelský mezi horami CHŘÍBĚCÍMI západními výběžky KARPAT mezi DŘEVNICÍ a BURAVOU je přirozenou hranicí na jihu. Širá rovina HANÉ je nejen orografickou (horopis) hranicí mezi pásmem SUDETSKÝM a KARPATSKÝM, ale i floristickou hranicí mezi květenou HERCYNSKO SUDETSKOU a KARPATSKOU. Kdežto severní a jižní hranici HANÉ lze snadno vymezit; ŠUMPERK NAPAJEDLA, je omezení na západ i východ dáno tektonicky (obor geologie zkoumající, jak jsou uloženy horniny zemské kůry) poměry ohraničující pohoří. „Z měst ležících na západní hranici HANÉ uvádíme tyto krajní zeměpisné délky; ZÁBŘEH - LOŠTICE - SLATĚNICE - URČICE - LULEČ; na východě ; ŠUMPERK LESNICE proti Zábřehu ŠTERNBERK - VELKÁ BYSTŘICE - BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - ŽOPY u HOLEŠOVA - NAPAJEDLA.

NÁŘEČNÍ OBLASTI HANÉ. FRANTIŠEK BARTOŠ v DIALEKTOLOGII (jazykovědě) MORAVSKÉ rozdělil nářečí hanácká na dvanáct podřečí a pojmenoval je většinou podle měst a uvádí všude hranice. 1./ 2./ 3./ 4./ 5./ 6./ 7./ 8./ 9./ HOLEŠOV - KROMĚŘÍŽ - PŘEROV PŘEROV - KOJETÍN OLOMOUC - ŠTERNBERK - PROSTĚJOV - VYŠKOV DRAHANY LETOVICE LITOVEL - KONICE - JEVÍČKO ZÁBŘEH SLAVKOV - BUČOVICE - ŽDÁNICE BLANSKO - BRNO - ŽIDLOCHOVICE - KLOBOUKY ROUSÍNOV 10./ TIŠNOV 11./ IVANČICE - KRUMLOV - ZNOJMO - MEZIŘÍČÍ - TŘBÍČ MOR.BUDĚJOVICE 12./ KUNŠTÁT

Shodně se ŠEMBEROU nalézá nářečí hanácké na opravdové Hané i ve smyslu zeměpisném. Universitní profesor BOHUSLAV HAVRÁNEK - „ČESKOSLOVENSKÁ VLASTIVĚDA, díl třetí JAZYK, PRAHA 1934“ uznává rozsah hanáckého nářečí stanovený BARTOŠEM a TRÁVNÍČKEM a dělí hanácká nářečí podle systému krátkých samohlásek na skupinu: A./ centrální prostějovskou B/ západní; letovicko - meziříčskou s typem horským a úsekem východním, nářečím čuháckým C/ jižní; s typem budějovsko - znojemským, vnitřní pás okrajový – nářečí východní, kojetské s typem morkovským , úsek zábřežský a okřížský D/ přechodní pásy a nářečí okrajová; slavkovsko - bučovské, přerovsko – kroměřížské, zábřežský úsek a kunštátsko. Jak je z těchto základních rozborů a klasifikací moravských nářečí vidět, zabralo nářečí hanácké více jak polovinu MORAVY. LITERÁRNÍ TOULKY MORAVOU od VLADIMÍRA KOVAŘÍKA dokladují, že v nářečí HANÉ bylo napsáno spousta knih, ať již povídek, básní a i románů. V zámecké knihovně v Kroměříži je 29 skladeb hanáckého skladatele JANA TOMÁŠE KUŽNÍKA, narozen asi roku 1716 – 1786. V Záhlinicích se narodil FRANTIŠEK SKOPALÍK ( 1822 – 1891), po dlouhá léta starosta obce, který byl na HANÉ velmi populární. Pečlivě se staral, aby bylo uchováno co zůstalo po předcích. Napsal dvoudílnou knihu PAMÁTKY OBCE ZÁHLINIC, v níž popsal obydlí předků, postup hospodářských prací, hospodářské nářadí, správu obce za starodávna i jednotlivé svátky, jak bývaly slaveny na hanáckém venkově. Další obec - Kvasice - rodiště LEOPOLDA JOSEFA HANSMANA (1824 – 1863), který psal do novin dopisy hanáckého sedláka a podepisoval se jako ANTOŠ DOHNAL; druhý rodák kvasický JINDŘICH SPÁČIL (1899 – 1978), který vedle mnoha knih pro dospělé čtenáře s tematikou historickou i soudobou napsal tři knihy pro děti - NA HRADSKÉ CESTĚ, STAN U LIŠČÍ DÍRY a ZÁZRAČNÁ HALENA jsou to většinou hanácké pohádky, ale SPÁČIL je vybral a upravil tak, aby místo hanáckého pohádkového blahobytu bez práce z vyprávění vyplynulo, že půda na HANÉ je sice bohatá a štědrá, ale bez práce a bez lidského potu nic nevydá. V Kojetíně se narodil JAN TOMÁŠ KUŽNÍK narozen asi 1716 - 1786, byl to rázovitý HANÁK, který psal dialektem. Tento veršující kantor a hudebník 18. století patří mezi nejosobitější představitele kantorské poezie. Kojetínským rodákem byl také FRANTIŠEK ZGODA (186l - 19O7), v hanáckém písemnictví známý pod jménem KAREL KŘEN. Byl kaplanem v Dubanech, napsal 14 svazků povídek - NA TÉ NAŠÉ HANÉ, POD HANÁCKYM NEBEM, STRÝČKOVÉ z HANÉ a jiné. Tovačov - kde se narodil ALOIS HLAVINKA (1861 - 193l), který psal kulturně historické obrázky a mnoho povídek z HANÉ - PŘÁSTKE Z TOVAČOVA, NA KRAJO HANÉ a další a další. Věrovany jsou rodištěm OTAKARA BYSTŘINY nar.186l - 193l, jednoho z mála hanáckých autorů, který byl čten po celé MORAVĚ i v ČECHÁCH - vlastním jménem FERDINAND DOSTÁL, syn místního hostinského. Napsal NA VSI,

HANÁCKÉ FIGURKY, HANÁCKÁ LEGENDA a PÁPENI. Oplocany - rodiště VILÉMA DITEINMANA, který psal pod pseudonymem FILIP KŘEMELA (1880 – 1962) humoristické povídky z okolí Tovačova. Vydal je pod názvem HANÁCKÓ KOLAJÓ. Hluchov je rodištěm JANA VYHLÍDALA (186l – 1937), napsal Z HANÁCKÉHO KRAJE, OBRÁZKY Z MÉHO HANÁCKÉHO ALBA, ROK NA HANÉ, HANÁCKÉ DĚTI a jiné. Mnohé jeho příběhy jsou vlastně záznamy literární úpravy skutečného lidového vyprávění. Čechy pod Kosířem - tam prožil část svého života velký český malíř JOSEF MÁNES nar. 1820 - 1871, odkud jsou jeho obrazy hanácké přírody, květiny, kroje, portréty mužů a žen - LÍBÁNKY NA HANÉ. Olomouc - JAN SPÁČIL ŽERANOVSKÝ (1857 - 19O5), žurnalista, autor veršovaných prozaických obrázků z HANÉ, které vydal pod názvem SAMÓ TIHÓ. Z Olomouce je BEDŘICH SLAVÍK (1911 – 1981), který věnoval mnoho úsilí podrobnému studiu moravského krojového písemnictví, zejména hanácké, napsal mnoho monografických studií o moravských autorech a zabýval se otázkami regionalismu. Klášterní Hradisko, kde působil P. IGNÁC PLUMLOVSKÝ ( 17O3 – 1759), rodák z Přerova, který měl řeholní jméno P. ALAN, napsal dvě takzvané opery - nejstarší je opera o LANDEBORKOVI a PARGAMOTÉKA, to je smlóva hanácká stranevá králove cere, veobrazená skrz štere podmistre jakobe ministre ke šterem koronám veslany, pro maló kratochvilo v mozece představená. Roku 175l při šestistém výročí založení kláštera v Hradisku byla provedena další hanácká opera P. ALANA - GRONT A PUVOD PLESÁNI HANÁCKYHO a byl to holt šesti hanáckých vesničanů řádovým kněžím, kteří už 600 let „GRONT HRADISKÉ DRŽIJÓ.“ Další dvě zpěvohry napsal premonstrát MAURITIUS BULÍN a kantor JOSEF PEKÁREK, vznikly před rokem 1774 - JORA A MANDA A KETRODA. Od roku 1953 žil na KOPEČKU u OLOMOUCE zajímavý hanácký autor STANISLAV KREJČÍ (1889 – 1974) z Dolan. Vydal tři sbírky veršů - POD JEDOVOU, ME Z KOPANIN a KOSA NABRÓŠENÁ - dále ještě divadelní hru KOVÁŘ Z HENČLOVA. Další obcí je Senička u Litovle - rodiště JOSEFA KOUDELÁKA (1906 - 1960), který vydal sesbírané hanácké povídky pod názvem MATEŘIDOUŠKA a DĚDINA VE VESELÝCH BOTÁCH. Náklo - kde se narodil ALOIS ZÁBRANSKÝ (1858 - 192l), vlastním jménem FRANTIŠEK ČERVINKA. Pověděl hodně o svém mládí a studentských letech v knize LÁSKO, MILÁ LÁSKO a o svých zkušenostech s HANÁKY u soudu i jinde ve dvou svazcích povídek NA POTULKÁCH SE ŠVANDOU. Jeho nejrozsáhlejším dílem je BŘEHULE čili Poslední hastrman na Hané. Šest kilometrů jihozápadně od Litovle je hanácká vesnice Cholina, pocházeli odtud VALENTIN ŠINDLER (1885 – 1957) a VÁCLAV ŠINDLER (1893 – 1952), představitelé populární dvojice stréčka KŘÓPALA Z BŘOCHOVAN a JOZÉFKA MELHOBE. Valentin Šindler napsal také knížku hanáckých humoresek s názvem PLKAČKE A JEDNO DROHY. Prostějov - jeho důkladným kronikářem se stal místní lékař MUDr. ONDŘEJ PŘIKRYL (1862 – 1936), rodák z Výšovic u Prostějova. Čtyřsvazkové dílo ČERVÁNKY PROSTĚJOVA, v kterém je i mnoho vzpomínek na hanácké spisovatele, kteří se právě koncem století soustředili do Prostějova nebo kolem Prostějova. Ondřej Přikryl byl ve své době známý politický a kulturní pracovník. Byl dlouho starostou města, byl i zemským poslancem a senátorem, ale zvláště populární byly jeho knihy, jichž vydal několik desítek. Téměř všechny, kromě děl historických a vzpomínkových jsou psány v hanáckém nářečí. Byly to svazečky veršů psaných zpěvnou formou v duchu lidové poezie - např. HANÁCKY PĚSŇIČKE, PADESÁTKA Z HANÉ, dále sbírky humoresek, které zachycovaly hlavně vnější stránky života a byly často jen rozvedenými, někdy i mnohomluvnými anekdotami. Zvláštní místo v Přikrylově tvorbě zaujímá veršovaná pohádka HANÁ A ROMŽA. Zároveň s Přikrylem působil v Prostějově advokát JAN HOCH, který pocházel z Hrubčic, využil svých zkušeností od soudu i z advokátní kanceláře a v knize HANÁCKÉ OBRÁZKY vykreslil zajímavé typy hanáckých venkovanů. Z Čehovic pochází FRANTIŠEK LEJSEK, který psal v nářečí hanáckém a napsal knihu pod názvem PLKE, PLKE, PLKAČKE, PRO STRÉČKE A TETIČKE. STANISLAV PROCHÁZKA (186l – 1939) napsal epos o sedmi tisících veršů jež nazval KRÁL JEČMINEK. PLUMLOVSKY PJESNIČKE a VESELÁ HANÁ - DEŽ SE NAŠI SÓĎIVAJÓ napsal ALOIS VÁCLAV PROCHÁZKA z OLOMOUCE. KRISTA NEVŠÍMALOVÁ napsala v nářečí povídky z okolí Brodku u Prostějova a Kostelce na Hané. Všechny tyto uvedené humoresky, povídky či básně v nářečí HANÉ napsané se staly podkladem k práci, která má upozornit a upřesnit čistotu centrálního nářečí - tedy SLOVNÍK. Nejvíce v této práci bylo čerpáno z knih Ondřeje Přikryla, dále pak se sbírky Dr. JANA POLÁČKA, který sesbíral v padesátých létech kolem 3.000 písní hlavně z prostějovska - tedy z oblasti centrálního hanáckého nářečí. Pro porovnání jednotlivých regionů nářečních skupin HANÉ, uvádím podle práce universitního profesora BOHUSLAVA HAVRÁNKA tyto ukázky.

A - SKUPINA CENTRÁLNÍ - LITOVELSKO. Jednó se vracelo procesi z jedné ďeďine do kostela. Starši bratr nesl v náročó Frolejánka. O kostela bel takové vesoké schodek; na ten starši bratr v doše zapomňel. Neďival se na cesto a dež mňel vcházet do kostela, tož zapackoval o ten člopek a natahl se jak dlóhé tak šeroké. Svaté Frolejánek hneď bel na ťisic kosu. Starši bratr, celé dolekané, skoči na nohe a povidá“ DECKE MŇE JAKYHOSE ČERTA STRČIJÓ.“

Jihovýchodní úsek zábřežský: No tak, jak to belo o té krávje. Já sem holt bela na strňiskové řepje a taťik za mnó přejel s krávó. Jož sme bele na vémňeňe a krávo sme si vepučele z hrobé (ze statku) vod Mári. Já sem šla jim naproťi a povdám : „No poď jož, poď, jož to máš nachestany“; bela to Štrina (jméno krávy), taková pjekná kravička. Prostějovsko: Belo ale pul jedné hoďine - tode ťe slešim - tam v dulko, tam nehde o Rampócha, tam to belo - ťi psi tam tak začale ščekat - ťi ten Paňáku mesim a ten Hósirku - a tož já přes zitko a tam - voňi jak mňe mesim očole - tož ťeré (úprkem) a prič. B - SKUPINA ZÁPADNÍ LETOVICKO – MEZEŘÍČSKÁ No, take sem si oš pomeslil, jak to negde bode. De(t) - to je dluhu nejakéch! Deš se mňela vluňi stavjet ta silňica, to se každé vokrčovál : „Sto ťisic? Gde pak to vobec zaplaťit? De(t) - to bodó ešče naše deťi plaťit!“ A sotva silňico postavili: „A to se to pjekňe jezdi, přece je ta silňica jenom véhoda a nepřide nám to tak nejak zle; ešče pré ani dvje leta nebodem muset nic plaťit.“ Z nového Telečkova, jihozápadně od Vel. Mezeříčí: A vono vám belo téch prajzu. Šli vod rána vot pul šesťi hoďine až do devíti a celó šiřkó silňice. Už tři neďele pře(t) - tém přišlo nařizeňi, že všechen šutr se musi zháďet do škarbe, abe mohli dobře jit. Ťi prvni ve fsi nevostali, ale za ňima mňeli přijít pádem (hned) jini. Ešče neš přišli, tak naši, Najmonovi, Ičenskovi a fšici, co só na tito straňe, samém strachem vehnali fšechen dobitek a fšecko, co se dalo na hunem votkliďit, vodvezli do Dobnufke (jméno lesa). To vám tam belo dobitka, to vite inám be se nemohlo za fšeckém, ale tam néňi žádná cesta. Z Kožichovic, jihovýchodně od Třebíče - typ horský: Na vápnech (místní jméno) deš vúře, musí dávat dubré puzur. Tam só takuvi nápaďní kameňe, a dež nedrži dubře rochadlu, tak mo veskuči z brázde anebo za ňe chetne, a dež kuňe nepuvulijó, puláme se rochadlo. Nehde tu z dubetkem tak šklóbne, že be se muhl strhat. Tém se kuňe muc-cochajó; musi bet vupatrné. Nevim jag bode s tém setim. Úsek východní, nářečí čuhácké: A tak až za dvje leta, to deš tam hořel ten panskí dvur, tehdá poníprv velezl z domo, a až na náves. Šfagrová bježela, oviza ho, dom, a belo to fšeckim divni, jak se má ta(k) - sfjeto. Pag mo još belo pořád lepši. Zavezle ho do Luháčovic a otamtáď još přešil o brlách. A na drohí rok, dež ho za(z)-zavezla do tí lázně, přešil zpátke o čaganě. - Z Drahlova na jih od Olomouce. C 1 - SKUPINA JIŽNÍ. Vono je to neska zli, voni ti lidi só nahočeni žit jen tak polechko, jak to bévalo spiš, co veďelál, to prožrál a potom nemá furt nic. Neska to holt tak néde, človjek se musi po každim grécaro vohlidať, abe neco mňel. Tém, co si našpořili, je e neska dobře, ale gdo nešpóroval, ten nemá nic. Je to fšecko zli, aďdáte kloka na řemeslo, vehoči se á zustane duma, dáte ho študovat do školé, veštuduje a potom nedostane misto, abe ho rodiče živili - ze Studence, západně od Náměště.

Typ budějovicko - znojemský. Vo téch pitlácích, to bél ve Věrovicích nejaké Štefl a ho vaši lóke bél vas (druh jílmu) vélké, ho dloňi lóke - te ho još nebodeš pamatovat, ale váš tata ešče han (ano), voňi ho pastévci zkazéli. A tag ho toho vazo seďel na čekáni, no bestohot choďél k vičeró a čekal až dó pul noci - a toho stariho Štefla sem take znal -a tak jak to belo na te kaminke, to mňéli kvere takovi, křesaci kaminke z hupkó a pánvičko a prach a vocilko a to klepl, štréchl vocilkó vo ten kaminek a jiskra zapálela ten prach na pánvici a teprve vešla rana - z Plavče severně od Znojma. Typ budějovicko - znojemský, přešlý do typu nářečí západního. Votpoledne sem kóřel veržinko, ale fajfka je mi némiléši. Večir si nacpo fajfko, sedim pře kucheňi (v místnosti za kuchyní) a pokuřujo. Vo(t) - toho kóřeni se stane moc neščesťi - jak tenkráť ten voheň hu sóseda. Staré vartoval (hlídal) žito, lehl si na mlat a kóřel a belo to neš si pomeslel - a neš hasiči přejeli fšecko schořelo. Tepraf druhé den to dodótlalo. Človjek holt muši bét vopatrné na te vjece. No né? Coš mušel na tom mlatě kóřet! - Z Nových Syrovic,jihozápadně od Mor.Budějovic. C 2 – VNITŘNÍ PÁS OKRAJOVÝ, nářečí jižní (kojetské). Jak to spiž vepadalo f Křenovicich. Tam jag je škola, toš tam bela palérňa a já sen tam chodil neboščékovi stařečkovi pro gořalku, bel tam žit. To já sem chodil do škole, ale tadek do kfartiru. Toš to bévalo tak: - „keré bel špatné hospodář, toš teho vehodile a nasadile tam pořádniho.“ A potom tam grunt přešil g rozděleňó, viš, jag mám te podilke. A potom tam, co je to kolenko, toš to bela stará škola a tó zrušile, než já sem začal chodid do škole. A potom sem chodil na kfartir a do dvora, - tam to, jak só te domke, toš tam bela kovárňa. - z Křenovic u Kojetína - pokud je ve slově poslední nebo předposlední L, vyslovuje se málo zřetelně. Úsek zábřežský - na severozápad od Zábřehu. Za takovó difčečku sem slóžela, neboštik bil ješče svobodné, tak mňe vipravuval: „Najednó pré se valí bečka přede mnó, copak to ale bode, povdám si. Dij sem stál, vono to taki stálo, přesvječím se. Tak sem šil aj za ten vršek tam bil dvúr, tak sem uďál šramot, jak bi kužilki kólel, tag ho to vostrašilo.“ - Jednó mňeli tadi ďifku, bila jako chlap, hospodář jí povdá: „Kačo, ďi viple(t) ten len“, tak vona tam zvostala přes poledne nebo jak to bilo, najedó jede kočár jakési, řmod bil a jak vjetr a najednó se zas ten kočár stratil, tak ju. to voblázňilo. z Drozdova, západně od Zábřehu. Úsek okřížský. Bosáky - Venó se syrovi japka (brambory), nastróhaji se, pak se to pjekňe zmačká a ta voda se s teho vymačká a uďeláse s toho knedla. A to je fšecko, aňi jedna móka tam nepříde. A tak se to dá vařit.-Dyj só vařeny, tak só modry a jednomu je darebňe, dyj se na ňe podivá. De s toho aj tima. Koblihy - Ále gde - ty se nesmažijó - co jich napadá! No holt muské! - To só takovy dolky z véraškovi móky a dává se do nich povidli, ale nélepši hruškovi. A dyj se peče chleba, tak se to dá do pekárně. - z Heraltic u Okříšek. Eno já nevim, co s ťim našim Tómkem. Vono je to smutni žeňeni. Copak vo ženskó be nebelo, ženskéch je dost. Tule take mu namlóvaji jedno s Čichova - z jejich tatikem se znám dobře, řikáme si ti - holku neznám, ale je pré hezká a pořádná - a vo peňize be take nebelo, dvje oš só vdani, řikala Mařka že je to némlači. Von mňe až dřiv take řikal: „Peňize má a fšechno, ale ňic se nám netrefuje šikovniho.“ - Z Nové vsi u Okřížek, západně od Třebíče. D - NÁŘEČÍ OKRAJOVÉ - VNĚJŠÍ PÁS OKRAJOVÝ

Slavkovsko – bučovické: V opci Rašovicích moc kradli koze. Tak šli hledat sósedi. Sósedi šli hledat a u jedneho - teho ti nebudu menovat, třeba je neboštík - ja, našli moc kuží s kozí. Tag ho zebrali, dovedli do hospodi, naprostředku bil slóp, k temu ho uvázali a přivázali řetazama.- Omotali řetazem a dali závitek (šroub na utahování řetězu) a dicki ho přitahli. Diš přestával déchat, tak mu povolili.- Přišla jedna ženská, keré se taki straťila koza, popadla na tabuli jednu kúžu s koze, kerí tam bili rozložení a počala ho s tem mláťit po hubje.- Tak misleli, že už - e dosť potrestané, protože už bíl málo živé, tag-ho pustili - z Raškovic u Slavkova.

Přerovsko – kroměřížsko: Klepáči v Bochoři - bévalo a je to posaváď veliké svátek pro malochi, ale jenom chlapci možó klepať poleďne a klekáňi - ďefčata si fšecko odhrkajó hrkačkama doma. Hdo nemá od loňska skovanó klepačku nehde za kominem, už zafčasu dlóho přet svátkama vraždžé doma tag dlóho, až mu ju kópijó v mjesťe alebo dajó uďelat doma u stolářa. A potom ju skóši, lesi má břank; od rána do večera s ňó palicuje po ďeďiňe, po zahraďe a kolem humen. Syš přinde večir, bes klepački se nenavečeřá a v noci bi bez ňi aňi nespal; Mosé biť v baráku po(d) duchnó - z Bochoře, jižně od Přerova. Úsek zábřežský - severozápadní cíp: Mňe už de na devjetavosumdesáté rok vod března. Inu toť se mňe ješče líbí na svjeťe. Smrti se nebojím. Fčilkaj kvítek si fšímnu, pru (prve,dříve) sem nemňela gdy, ptáčky poslóchám, jak spívají, tak se mňe fšecko líbí.- Uš se mňe toť pravnučka vdávala, už mám prachprachvnóčata. Nekeři só ve svjeťe, chudáci, už ani nevím, gde hdo je. Na Krčmňe je má cera, řikajó ji Krčmářka. Tam só ješče zďi vod zámku - z Bohdíkova, severně od Šumperka. Úsek kunštátský: V Brnóvje - mňe tam švagr namlóval nevjestu - Mňecháček, tohoto Mňecháčka Františka otec - a já sem šel do Bedřichova jak ňe tam vokázali cestu přez Žlebi a k Pilátovímu mlénu a tam, a tak sem se ptal, gde tam ti lidi zvostávajó. To sem tam skusil, jak tam zaďelávali na dolki - ňáké Skořvona bila Skořova - a von se jí ptal -„ Co budeš piknót?“ - „Budu piknót dulke“. Tak tam mluvijó, na Lomnici taki tak zhruba rosprávijó. Já sem tam šel ešče potom dvakrát a potom se mňe to zdálo daleko.A vona se mňe tam nazvala,abich tam přišel,ale kdepak hale, á sem tam nešel. Má neboška bila s Kuňic, její otec bil sluhó f Kuňicích, vona bila hodná, pořádná, pracovitá ženská. Mi sme spolu bili šestačtiřicet roků a za tu dobu, musím říct, jednó sme se spolu nehňevali - ukázka ze Zbraslavce. Hanácká nářečí se mezi sebou liší především v soustavě samohlásek, a to jak se stanoviska dnešní jejich soustavy, tak i se stanoviska jejich vývoje; ostatní rozdíly hláskoslovné mezi jednotlivými nářečími ustupují před touto diferenciaci. Na mapě MORAVY jsou označeny jednotlivé podnářečí podle práce univ. profesora Dr. JOSEFA PODPĚRY pod čísly 1 - 12. Slovník je psán v centrálních - středohanáckých materiálů, tedy má posloužit pro oblast OLOMOUC - PROSTĚJOV - VYŠKOV a okolí.

Díky spolupracovníkům - Ireně Smažinkové z Kroměříže, Evě Provazové z Prostějova, Jaromírovi a Jarmile Nakládalovým z Tovačova, PhDr. Pavlovi Klapilovi CSc. z Olomouce, Oldřichovi Chrobákovi z Olomouce, Františkovi Černému z Pivína, Janovi a Tomášovi Nedbalovi z Pivína, Ladislavovi a Emilovi Nakládalovi z Pivína, Jaroslavovi Nakládalovi z Dobromilic, Jaroslavovi Zlámalovi s manželkou z Pivína, manželům Štefanovým z Křenovic u Kojetína, Josefovi Felnerovi z Chobyně, Jaroslavovi Hlochovi z Přerova, Zdeňkovi Letochovi s manželkou z Duban, Marii Nesvadbíkové z Kralic, Ladislavovi Smetanovi s manželkou z Dolan u Olomouce, Iloně Vánské, Editě Müllerová, Lence Chudožilové, manželům Kožušníkovým - všichni z Prostějova, Městskému kulturní středisku v Němčicích na Hané, agentoře ROSA Prostějov, PhDr Vladimírovi Šaurovi CSc. z Opavy a celé řadě dalších, kteří zapůjčili písemné materiály v nářečí Hané. Jen tak bylo možné

sestavit tento slovník, v jehož konečném uspořádání mi velice pomohla moje manželka Růžena Borocká. Nelze opomenout jména ing. Josef Zatloukal z Kralic, Mgr. Petr Strouhal z Prostějova. Jako odborní poradci s počítačem mně posloužili Jan Češka z Pivína a Jiří Dokoupil z Hrubčic. Všem patří poděkování za přispění a pomoc, což velmi rád touto cestou činím.

Josef Borocký

Pana Josefa Borockého jsem poznal v roce 1995, kdy jsem začal zpívat ve smíšeném chrámovém sboru Kralice na Hané, který pan Borocký dirigoval a pro sbor a orchestr skládal nové a aranžoval známé skladby. Poznal jsem jej jako velice činorodého člověka v oblasti hudby – skladatele, hráče na různé hudební nástroje, dirigenta , vedoucího dechového orchestru z Pivína,. Často jsme spolu mluvili o jeho další zálibě – sestavení Hanáckého slovníku. Velice jej mrzelo, že jeho třicet let práce na tomto slovníku upadne do zapomnění. V rozhovoru s redaktorkou Blankou Oujezdskou z Olomouckého dne 19. října 2001 „Autor slovníku ztrácí naději“, pan Borocký říká, že po třiceti letech trpělivé práce nad sestavováním ojedinělého hanáckého slovníku přestává věřit, že jeho celoživotní práce bude korunována úspěchem. Ani po několikaletém úsilí se mu nepodařilo získat od osvícených sponzorů potřebné peníze. Přitom tuto pomůcku by ocenili nejen studenti filologie či etnografie, ale i národopisné soubory. Na myšlenku vydat hanácký slovník přivedli skladatele a kapelníka Hanácké dechové hudby právě zpěváci z lidových souborů, kteří často některým výrazům nerozuměli. V sedmdesátých letech se v odborné literatuře dočetl, že hanáčtina je mrtvý jazyk. Aby tuto teorii vyvrátil, sedl a napsal desítky zbrusu nových hanáckých lidovek. Originální zpěvník s kresbami byl prý okamžitě rozebrán. Dále píše: „Pomalu ztrácím naději, že slovník někdy vyjde. S prosbou o podporu jsem obeslal moře lidí a firem, ale marně. Navíc tiskárna potřebuje text na disketě, což znamená přepsat tři díly po dvě sta padesáti stranách.“ Slovník obsahuje asi 27 000 hesel. Pana Borockého jsem přesvědčil, že tento přepis do digitální formy dokáže sám. Chrámový sbor Kralice na Hané mu daroval za jeho obětavou práci pro sbor počítač, na kterém celé své dílo přepsal i když je dopisoval při zdravotních potížích, což svědčí o výjimečných, všestranných schopnostech tohoto aktivního člověka. Protože jsem byl poslední, který jsem měl po smrti autora (zemřel 27.2.2003), slovník na disketě k dispozici, rozhodl jsem se jej po menších úpravách umístit na internet. Hanácké slovňik Josefa Borockého tak neupadne v zapomnění a poslouží široké veřejnosti.

Jiří Dokoupil , Hrubčice

PÍSMENO A a, á A, Á Abateša Abdéra Abdikaco Abe Abeceda Abecedář Abeceďňi Abedebe Abech Ábel Abes Abeste Abetorijent Abezme Abgébovat Abnormálňi Abonent Abonentka Abrakadabra Abrhám Abrhamita Abrhámovine Aceklecké Acetilén Acetón Ač – le Ačkolev Adam Adamita Adamitka Adéla Adept Adjonk Adjonkovat Adjotant Adjotantora Admirál a, á A, Á abatyše, představená ženského kláštera starořecké město hanlivě složení úřadu, funkce aby abeceda slovník podle abecedy abecední seznam velmi ledabyle abych syn Adama abys aby jste abiturient abychom zbytečně ztrácet čas vyjímečný předplatitel předplatit zaklínání Abrahám sektář, blízko k židovství padesátiny acyklický důležitý při svařování kovů aceton, organické rozpouštědlo ač - li ačkoliv mužské jméno skupina blouznivců 18. a 19. st. čepice ženské jméno začátečník adjunkt - lesní úřad a pod. vykonávat vojenský pobočník úřad, funkce vysoká hodnost u námořnictva

Admiraleta Adónské Adopca Adoptovat Adrenalin Advent Adventista Advokácija Advokát Advokátka Aetemis Aetesta Afektované Aféra Aforismos Afrecké Afreka Agácija Agát Agátové Agelňi Agenda Agent Agent Agentora Agitaca Agónija Agostiňiján Agrárňi Agrárňictví Agrárňik Agregát Agresa Adres Agronóm Agvent Ach Achát Achich Achilés Achtel Ai Aj Aji Ajnclik Ajncvajdraj Ajštendr Ajzlboňačka Ajzlboňák Akademické Akademička Akademik Akca Akceonář Akceonářka

admiralita adónský verš složený z daktylů a trochejů osvojení osvojit si cizí dítě hormon nadledvinek předvánoční doba stoupenec protestantského náboženství advokacie advokát advokátka dcera Diova artista strojený nepříjemný, pohoršlivý případ stručná a vtipná průpověď africký Afrika akácie - je známo přes 800 druhů akát - ROBINIA PSEUDACACIA akátový horlivě činný souhrn úředních spisů obchodní cestující člen tajné služby jednatelství, zastupitelství rozšiřování politických myšlenek období nemoci před smrtí mužská řehole, mnich zemědělský agrárnictví příslušník agrární strany soustrojí agrese agresor agronom advent ach polodrahokam bolestný povzdech Achilles - Achillova pata osmina míry ano i citoslovce - údiv, podiv ano i samovazba ihned, naráz, jedním rázem posel železničářka železničář akademický akademička akademik akce akcionář, majitel akcií majitelka akcií

přesně nejlepší akustický akustika 40.žen.bot. jméno jinotaj alej stromů spojenecká smlouva Alexandr . aktivní aktovka na spisy divadelní hra o jednom jednání aktuální materiál obsažený ve spisech akvárium provést akvisici manganová ruda bílá.akr pověřený akrobat akrobatka hedvábný samet čepice afrikán . zvonit Albánie Anglie Albín-muž. nejméně. přístav v Egyptě alikvotní chvalte boha alimenty ženské jméno alergie na prach.muž.jméno Alexandrie. právě.TAGETES účetní spisy aktiv strojařů a pod. jemně zrnitá celistvá odrůda sádrovce Alláh poplach na poplach bít. ale alibi anebo anebo Alice .5 aru . přinejmenším mužské jméno abeceda mužské jméno mužské jméno nauka o vztazích mezi čísly . roztoče atd.jméno neschopnost vytvářet pigment album fotografií zapíjení výhry a pod.Akceptovat Akceschopné Akcija Akoráď Akorďňi Akostické Akostika Akr Akreditované Akrobat Akrobatka Aksamit Aksamitka Aksamiťňik Akta Aktif Aktivňi Aktofka Aktofka Aktojálňi Aktové Akvárijum Akvirovat Alabandin Alabastr Alah Alarm Alarmovat Albánija Albijón Albin Albinizmos Albom Aldamáš Ale Alebi Alebo Alebo Aleca Alegórija Álej Alejanca Aleksandr Aleksandrija Alekvóťňi Aleloja Alemente Alena Alergija Alespoň Aleš Alfabeta Alfons Alfréd Algebra uznat akceschopný akcie akorát.

muž.chorál měňavka staň se americký Amerika amerikánský amnestie průhledný fialový polodrahokam starověká dvouuchá nádoba na nápoje amfora .název společenství Amidor. hajdy aloe .jméno milenec sorta višní samouk amatérismus značka houslí Amatovky velvyslanectví nátisk u dechového nátrubkového nástroje kdo hodně pije.jméno alžbětinský Alžír Amálie. rozsah g . jméno nezbednosti rychle alpa Alpy-horský systém v Evropě alpinista alšovský ženský hlas.bylina lahodný pokrm bohů.jméno zuřivost amulet amor. žen. rod ALOE Alois .jméno i příjmení světlík . bůh lásky a láska sama .žen.Alchemija Aljaška Alkalické Alkohól Alkoholické Alkoholik Alma mateř Almanach Almara Almožna Aló Aloje Alojis Alótrija Alovante Alpa Alpe Alpinista Alšovské Alt Altán Alternovat Altofka Alžbjeta Alžbjeťinské Alžir Amálija Amant Amarelka Amatér Amatérismos Amátofke Ambasáda Ambažora Ambažora Ambico Ambit Ambra Ambróš Ambróška Ambrózija Ambrózijanské Améba Amen Americké Amerika Amerikánské Amestija Ametist Amfóra Amfóra Amidór Amok Amolet Amór prvotní forma chemie Aljaška zásaditý alkohol alkoholický alkoholik dříve universita ročenka skříň almužna alou. ambrosie ambrosiánský círk.F1 zahradní besídka střídat altová zobcová flétna Alžběta.bot. má ambažuru ctižádostivost křížová cesta výměšek vorvaně Ambrož.muž. muž.

Kordillery anděl Anděla – ženské jméno andělé Andělice – ženské jméno kdo tajně provádí potraty andělský andělský andílek andílek . animovaný film .se říká malému dítěti pták andulka Andulka – ženské jméno andílek andílek . proudu amplion ampulka uříznout ruku. obdoba ananas.Malá Asie anatomie lidského těla Anastázie .jméno základní jednotka el. muž.Ámos Ampér Amplejón Ampolka Ampotovat Anabáza Anále Analfabet Analfdabetismos Analógija Ananas Anarchija Anáš Anatólija Anatómija Anaztázija Ancejáš Ancekrest Anča Anda Ande Aňďel Aňďela Aňďeli Aňďelica Aňďeličkář Aňďelské Aňďelské Aňďilek Aňďilek Andolka Andolka Andylek Andylek Anebo Anegdóta Anemónka Anenská Aneša Angažmá Angina Angina pektoris Anglecké Anglejo Anglekán Anglesta Anglesteka Angora Angorské Angrešt Angreštové keř Aňi Aňi člápke Aňimátor Aňimované Amos.žen.jméno Anatolie . bot. GROSSULARIA DIACANTHA ani ani stopy animátor filmu atd. srstka GROSSULARIA UVA-CRISPA okrasný keř. pořádku muž.ženské jméno Andulka .se říká malému dítěti anebo anekdota sasanka japonská. rod ANEMONE anenská pouť Anežka – ženské jméno angažmá bolení v krku srdeční choroba anglický Anglii anglikán – chov koní učitel anglistiky studijní obor hlavní město Turecka angorský králík bot. nohu vojenské tažení letopisy analfabet analfabetismus analogie.jméno nezbeda ancikrist Anna . ANANAS COMUSUR anarchie. stav bez řádu.ženské jméno Andy .

děs nepravý. podvržený spis Apolena – ženské jméno apolinář apolitický řecký bůh slunce a umění pes aportuje apoštol lékárna april schválení schvalovat absenci absint .hořký likér s výtažkem pelyňku absentér absentérka . vedení politické strany aparaturu apartmá v hotelu apartní lékárna lékárník lékárnice apatický nástup shromaždiště Apeniny .ANTILOPINAE Antiochie .přístavní město v Belgii srdečnice . bedrník anýz PIUMPINELLA ANISON aniž anděl andělů anketa kladná elektroda zrušit anonym soubor.západní Indie antilopa .aorta auto jako nadávka.Aňina Aniz Aňiž Anjel Anjelo Anketa Anóda Anolovat Anony(i)m Ansábl Anšlus Antekrest Anténa Anténka Antika Antikvareját Antile Antilopa Antizochija Antoka Antón Antonobil Antverpe Aorta Aoto Apač Apanáš Aparát Aparaturo Apartmá Aparťňi Apateka Apatekář Apatekářka Apatické Apel Apelák Apeňine Aplaos Apokalepsa Apokref Apoléna Apolenář Apolitické Apolón Aportovat Apoštol Apotéka April Aprobaca Aprobovat Apsenco Apsent Apsentér Apsentérka Anna – ženské jméno bot. sbor připojení Rakouska k nacistickému.hrůza. jinak severoamerický Indián podíl na rodových statcích fotografický aparát. Německu nepřítel Krista anténa na čepici anténku Antika antikvariát Antily .horstvo v Itálii potlesk apokalypsa .starodávné Sýrie cihlová moučka k úpravě tenisového hřiště Antonín – mužské jméno automobil Antverpy .

řecká mytholog. také nadávka Arábie mužské jméno aramenština aranžer připravit výlohu burský oříšek rozhodčí vůbec arcibiskup Ardeny . vystupuje ze zdiva stavby armáda armatura Armén . vězení vězněný vězení Argentina argument stooký obr arch papíru archa Noemova starobylý archanděl archeolog archeologie archivář archivářka Archimédes – matematik starověku architekt architektura architektka archiv archivář archivářka archiválie árie Ariadna . krytý výstupek s okny. arkýř.Apsentismos Apsolón Apsolotismos Apsoloťňe Apsolotnosť Apsolvent Apsolvoval Apsordita Apstinent Ár Arab Arábija Aram Araménščena Aranžér Aranžovat Arašid Arbitr Arcibiskop Ardéne Areál Aréna Áres Arest Arestované Arešt Argentina Argoment Argos Arch Archa Archajické Archaňďel Archeológ Archeológija Archevář Archevářka Archimédes Architekt Architektora Architetka Archiv Archivář Archivářka Archválija Árija Arijanda Aristón Arizóna Arkáda Arkebuza Arkiř Armáda Armatora Armén absentismus Absolon .zrádný syn Davida absolutismus svrchovaně absolutnost absolvent školy dokončil nesmyslnost nepijící alkohol vůbec ar = 10 x 10 m = 100 arů je jeden hektar Arab.dcera krétského krále Mínoa hrací skřínka Arizona podloubí stará střelná zbraň.hranice Francie a Belgie areál aréna bůh války . 15-17 st.

říše v Mezopotámii Babylónština kostelní předsíň zdržovat se s někým. bot. sídlí na kopcích název kopce od Prostějova směr Olomouc syn porodní báby staré ženské . žena vrchní ovčák . zásobárna vůbec odvod zdrženlivý.panel prha arnika Arnošt – mužské jméno i příjmení Aron . území Rakous a Štýrska babí léto starodávná Babylonie .Arménka Armované Arneka Arnošt Arón Arónek Artikl Artilérija Artur Arzén Arzenál Asenda Asketické Asocijál Aspik Aspiko Aspirant Aspirantka Aspirin Aspirojo Aspoň Asterojid Astma (bele astmové) PÍSMENO B b B Baba Baba Babčen Babe Babenbersky Babi leto Babilónija Babilónščena Babinec Bablat Bábňik Babočka Bábovka Babračka Babračkó Babrák Babské hněv Babskó práco Babstvi Babyka Bác Bacil Bácno Bácnoťi Bacolenka Bača Arménka prokládaný železem . ACER CAMPESTRE pohlavek bacil uhodím. z.jméno arsen zbrojnice.VANESSE bábovka zdlouhavá práce babračkou pomalý člověk babský hněv babskou práci staroba javor babyka. odříkavý vyhraněný sobec rosol rosolu aspirant na funkci na funkci ředitelky lék aspiruji na lepší místo alespoň asteroid astma. botanický rod ARUM předmět obchodu dělostřelectvo muž.baby babenberské dědictví. něčím forma bábovky babočka admirál.bratr Mojžíšův aron plamatý. prásknu někoho bácnutí kulaťoučká holka. r. trpěli astmou b B bohyně přírody.

také lžíce upravená k jídlu u vojáků obsluhuje bagr pracovat s bagrem Bahamy .BITHYNIA bahnivkou bahník ryba.Bačkora Badatel Badeján Badejáňik Baf Bafáňi Bafle Bafňi Bafnóťi Bagán Baganče Bagdád Bagón Bagovat Bagr Bagrista Bagrovat Bahame Bahenka Bahňák Bahňifka Bahňifkó Bahňik Bahňité Bahno Bachař Báchor Báchorka Báchorke Bachořet Bachovina Bachovské Bachroň Bachus Bajac Bajaca Bajacoje Bajadéra Báječné Bajkál Bajke Bajko Bájné Bajonét Bajt Bajtovat Bajtyř Bakalář Bakalářka Bakelit Bakchus Baklažán Bakola Bakolaté Bakoňské papuč. zool.antická mythologie lilek vejcoplodý .hlavní město Turecka vepř domácí žvýkat tabák bagr.pohoří v Maďarsku . zool.oceán sladkovodní plž. zbabělec badatel badyán .sladkovodní jezero Sibiř bajky bajku bájný bajonet lup loupit zloděj první stupeň univerzitní hodnosti totéž bakelit bůh úrody a vína . NECCERATODUS bahnitý rybník bahno bachař. bot.SOLANUM MELONGENA koule se říká stromu. zool. ILLICIUM badyáník udělal bav štěkání chytli někoho.něco chytni bafnutí těžkopádný člověk boty Bagdád . v duchu skladeb Bacha tlustý člověk pohanský bůh opilství šašek nedělej ze sebe šaška šaškuje indická tanečnice báječný Bajkal .koření.dozorce ve věznici břicho pohádka pohádky tloustnout přísný absolutismus bachovský.r. VIVIPARUS pták bahňák plž bahnivka.spolkový stát Atlant. mající nádor bakoňský les .

často sólistka balit zboží. hudební skupina nádoba na vodu loupežník druh vodového pečiva z tmavší pšeničné mouky bandory mozeka velmi hlučná hudba bandurskou. hluk. křik hanácké široké kalhoty skleněná nádobka . druh MUSA TEXTILIS baňatý skupina lidí.baňka banka peníze lhát majitel banky banket . i jako nadávka ty balíku .nadávka balíkovat slámu balkon baloňák balónky balónkovitý balonově klam zhruble hloupý. banalita banánovník. Kozlík lékařský . neotesaný člověk balšánek.bambulena bambulka bambus kulovitá střecha facka báně na kostele maličkost.Bakšiš Baktérija Bál Balada Balalajka Balamota Balamoťit Balancovat Balda Baldreján Baleci Baleňi Balerina Balet Baleťi Balik Baliko Balikovat Balkón Balóňák Balónke Balónkovité Balónovje Balota Balšán Balšánek Balt Baltazar Balvan Balzám Bamberk Bambitka Bambolena Bambolka Bambos Báň Baňa Báňa Banaleta Banánovňik Baňaté Banda Bandaska Bandita Bandor Bandore Bandorská Bandorskó Baňe Baňka Bankál Bankále Baňkat Bankéř Banket úplatek bakterie velká taneční zábava lyricko . neotesanec vonná pryskyřice hrad v Bavorsku střelná krátká zbraň upolín lékařský . máta peprná a jiné vonné rostliny baltské moře jméno jednoho ze tří králů. také nadávka bot.epická báseň strunný drnkací nástroj balamutí lidi balamutit balancovat na jedné noze hůl. mužské jméno veliký kámen.baldrián balící papír balení divadelní tanečnice. balit holku baletí balík.

Bankocedola Bankótla Bankrót Bankrotovat Banovat Banovat Báňské Bantamka Bantovat Baoksit Baptista Bar Bára Baraba Barabizna Baráčesko Baráčňické Barák Baráko Baran Baraňička Baránke Barbar Barbarské Barbiř Barbiřka Barbitorát Barbora Barborka Barča Bardáma Barel Baret Baretón Barevné Barchet Bari(e)káda Barijéra Barkalóra Barman Barokňi Baroko Barón Barón hňida Barónka Baroša Barové Bartolomjejské Bartolomlelská Barva Barvička Barvinek Bařesko Bařťipán inflační peníze papírové peníze bankrot přijít na buben litoval litovat báňský slepice liliputka prohledávat bauxit protestant bar ženské jméno otrhanec.ty berane astrikánka beránci na obloze hrubec. také ostatková basa ženské jméno placená ženská. barva zelená. Paříž přiznal barvu. baret hudební dechový nátrubkový nástroj. století baron tulák zavšivený baronka šiška lesních stromů barový bartolomějský bartomějská noc.barvínek močál nadutý blahobytník . surovec barbarský barvíř barvířka barbiturát. pobuda chalupa ve velmi špatném stavu větší dům baráčnický postel postelí beran. uspávací lék ženské jméno barborka obecná BARBAREA VULGARIS. nadávka . modrá pastelka brčál menší VINCA MINOR. povraždění hugenotů 1572. animírka železný sud pokrývka hlavy.a 18. pravdu. mužský zpěvní hlas barevný silný bavlněná látka barikáda bariéra píseň benátských veslařů barman barokní sloh 17.

aby . batalion baterie vanová.BASILISCUS . sprchová baterie děl lehká. někoho nespal nespala. jistě se někoho. bděla bdělá.Bas Basa štréchaci Basátko Basbombardón Basetka Basetové roh Basfigora Basketara Basklárinet Baskřédlovka Básňické Básňička Basoval Basové Basovéch Bastard Bastila Bastrombón Bastrompeta Bašta Baštyř Bať Bát Batalijón Baterija Batérija Batist Batistové Batolec Batolet Bátoš Baťovák Bavit Bavlna Bavlňik Bavor Bazalka Bazalkovy kvjete Bazar Bazén Bazilišči Bazilišek Baziroval Bázlevec Bažant Baže Bažena Bažet Bďel Bďela Bďelá Bďeňi Bďet Be nejnižší lidský hlas. tenor básnický báseň hrál na basu basový basových hlasů levoboček pařížské vězení basatrombon bastrumpeta vpřed vyčnívající věžovité hradební opevnění.ještěr zdůrazňoval kdo je bázlivý bažant PHASIANUS. mít strach prapor vojska. ostražitá bdění bdít by. OCIUM bazalkové květy bazar bazén velmi zlý pohled z. jistě bažina chtít něco. velmi dobré jídlo porybný ano. něčeho.jemná lněná látka batistový šátek denní motýl APATURA batolit batoh na záda kdo byl zaměstnán u Bati bavit společnost atd. podávaný nechodícím pacientům ovšem. dechový nástroj heligón kontrabas violoncello heligón malé violoncello v dudácké kapele altový klarinet drsnějšího zvuku sólo basových nástrojů baskytara basklarinet baskřídlovka. také příjmení b. bavlna bavlník GOSSYPIUM občan Bavorska.r.r.

Beduín bedrník b. sud stáj pro býky kde se vyrábí bečky byvše bederní houba bedle vysoká LEPIOTA PROCERA bedlivý dobré bydlo. tyčka bydlobytka. nadávka. 30% cukru benefici ve prospěch jednoho herce nebo člena jiného divadla hluk syn biblického Jakoba.CNICUS BENEDICTUS. b. uhlí. nadávka mužům býkárna hanlivě staré ženě. BEGONIA dřívější vládce Tunisu býk.Bebé Beblat Bečeco Bečečka Bečivé Bečka Béčňik Bečvárňa Beďa Bederňi Bedla Bedlivé Bedlo Bedlobetka Bedna Bednařena Bednářské Beďňeni Beďňička Bednové Bedojin Bedrňik Bedřich Bedynka Bedžov Befél Begónija Bej Bék Békárňa Bekavá Bel Beladona Bele Belenkář Belenke Beleše Beletrija Belgija Belhat Belo-nebelo Belošenka Belvedér Belzebob Benátke Benedikt Benediktin Benediktinka Benefico Bengál Benjamin Benzin Benzól Benzón bolístka roztahovat se s prací bečicí bečička. PIMPINELLE muž.r.r. hanlivě hlava bednařina bednářský bednění při stavbě mostu malá bednička bednový kočovný Arab .40 % lihu. muž. krásná próza Belgie špatně chodit bylo .r.jméno člen řádu sladký likér žluté barvy . malá bečka připomínající bečení ovce bečka. Rulík zlomocný byli bylinkář bylinky druh kynutého pečeného moučného jídla beletrie.kníže pekel jméno obcí na Moravě i v Čechách benedikt lékařský. když je vysoký jak bydlo. bekavá ovce byl bot.CETOPBILA bedna na dřevo.jméno i příjmení bedýnka Bydžov rozkaz begonie.nebylo oslovení dítěte letohrádek Belzebub . také poslední z rodu benzín název pro benzen název pro benzen . z.

BERGENIA . hanlivě o člověku beránčí beraní roh stroj na zatloukání pilotů beraninu beránkový beranovitý bércový vřed hruška zakulaceného tvaru bergénie. houfnice ráže 42 cm žebříček. bot. kde žil W.A.r.Bera Beran Beránči Beraňi roh Beraňidlo Beraňino Beránkové Beranovité Bércové Bergamotka Bergónija Berla Berlové Berňák Bernard Bernardín Berňi Bernoláščena Berón Beronka Berónka Beroška Berta Bertrám Bertramka Bes Bes Bescesťi Bescita Besčestné Beseda Besfósé Bescharakterňi Besidka Beskolejné Beskonkorenčňi Beskoré Beskorone Beskořený Beskřédlé Beskvjeté Bespartijňi Bespáteřné Bespáteřňik Bespeči Besplatné Besplodné Bespodminečné Bespohlavňi Bespochebe Bespólové Besporochové Besposkvrné Besprašné Besprávi vzavše beran. b. jméno i příjmení bernardýn pes berní úředník spisovná slovenština Beroun berunka sedmitečná Berounka . ACHILLEA PTARMICA vila na Smíchově.Mozart bez SAMBUCUM bys bezcestí bez citu bez cti beseda se sousedy.řeka oslovení děvčátka ženské jméno. Tlustá Berta. taneční Beseda Hanácká i Česká bezvousý bez charakteru besídka dětí bez kolejí bez konkurence bez kůry bez peněz bez kořenů bez křídel bezkvětý bezpartijní bezpáteřný bezpáteřník bezpečí bezplatný bez plodů bezpodmínečný bez pohlaví bez pochyby bezpólový bezporuchový bez poskvrny bezprašný bezpráví .zahradní rostlina berla berlový berní úřad muž.

název obce bystřina bystřit.Besprizorné Bespródové Besprostřeďňi Besprsá Besprsté Bespředmjetné Bespřizvočné bessloné Besstarostné Bestakťňi Bestalentové Besteho Bestija Bestijaleta Bestlakové Bestravná Bestré Bestrestné Bestřečka Bestřečka Bestřena Bestřet Bestřiďňi Bestvárné Bet Beťár Betelné Beťi Betina Betl Betlém Betlisté Betná Betón Betové Bévajó Bévala Bévalé Bévalo Bévaló Bévat Bezbarvé Bezbožňik Bezbradé Bezbrané Bezbřehé Bezcené Bezďejové Bezďeke Bezďetné Bezdoché Bezdomovec Bezduvodné Bezdymé Beze bezprizorný bezproudový bezprostřední bezprsá bezprstý bezpředmětný bezpřízvučný bezslunný bezstarostný beztaktní bez talentu beztoho bestie bestialita beztlakový plocha bez trávy bystrý beztrestný Bystřička. dávat pozor beztřídní beztvárný být hanlivý výraz . o vánocích pod stromečkem bezlistý bytná stavební materiál. pevný bytí ženské jméno v mariáši žebrák. říčka Hané Bystřička. bydlela bývalý manžel bývalo kdysi dobře bývalou manželku bydlet bezbarvý bezbožník bezvousý bezbranný bezbřehý bezcenný bezdějový bezděky bezdětný bezduchý bezdomovec bezdůvodný bezdýmný beze zbytku . karetní hra město v Jeruzalémě.ty beťáre mohutný. máš v hlavě beton bytový bydlí bývala krásná.

SAMBUCUS NIGRA bezínkové víno hrušeň .Bezedné Bezémené Bezesné Bezesporné Bezestopé Bezešvé Bezezvočné Bezhlasé Bezhlavé Bezhvjezdné Bezinka Bezinkovi vino Bezjaderka Bezmasé Bezmezné Bezmjesičné Bezmocné Bezmotórové Bezmračné Bezmrazné Beznaďejné Beznohé Beznosé Bezoblačné Bezocasé Bezodkladné Bezohledné Bezoché Bezoké Bezostešná Bezóťešné Bezové Bezozdné Bezradné Bezrebné Bezrohé Bezróché Bezroké Bezřasé Bezstroné Bezvadné Bezvéhledné Bezvéznamné Bezveznáňi Bezvjedomé Bezvjedomke Bezvjerec Bezvjetrné Bezvjetři Bezvláďi Bezvládné Bezvlasé Bezvodé Bezvoďi Bezzemek bezedný bezejmenný bezesný bezesporný bezestopý bezešvý bezzvučný bezhlasý bezhlavý bezhvězdný černý bez . holohlavý bez vody bezvodí bez pozemků .plod bez jader bezmasý bezmezný bezměsíčný bezmocný bezmotorový bezmračný den bezmrazný beznadějný beznohý beznosý bezoblačný bezocasý bezodkladný bezohledný bezuchý bezoký bezostyšná bezútěšný bezový bezuzdný bezradný bezrybný bezrohý nahý bezruký bezřasý bezstrunný bezvadný bezvýhledný bezvýznamný bezvyznání bezvědomý bezvědomky bezvěrec bezvětrný bezvětří bezvládí bezvládný bezvlasý.

dlouhý koberec. uzavře nové manželství za trvání dosavadního bijácký bílý rožec CERASTIUM bílek příjmení uvaděč v kině. plotice obecná – rybka. třešeň zvaná bělice bělka . divadle kulečník bílkový bílkovina nepořádek biřmovací kdo je biřmován biskup. letadlo bití rvačka např. bídně bědování dětská hra na běhanou. nohy povětrná ženština úzký.dvojženství bigamista.bílá kráva bělobílý . námořní bitva BIZON BIZON bižuterie běda ti. žerď. bicí souprava bič bičovat bída bídácký bídáctví .Bezzobé Bezzobec Béžové Bi Bibla Bici Bič Bičovat Bida Bidácké Bidáctvi Bidačet Bidlo Biďňik Biflovat Biftek Bigamija Bigamista Bijácké Bilé Bilé zvonek Bilek Bilek Biletář Bilijár Bilkové Bilkovina Binec Biřmovaci Biřmovanec Biskop Bité Bitevňi Biťi Bitka Bitva Bizón Bižotérija Bjeda Bjedák Bjedné Bjeďňe Bjedováňi Bjehačka Bjehe Bjehna Bjehón Bjehón mlénské Bjech Bjelásek Bjelavé Bjeleca Bjelka Bjelobilé bezzubý posměšně . co jsem se naběhal po úřadech běhy.bídák bídačit sebe i ostatní tyč. běhoun mladé prase obojího pohlaví mlýnský kámen běh na 1 km bělásek zelný PIERISBRA SSICAE bělavý např.bezzubec béžový bil. stojí v čele diecéze tlučený bitevní loď. nadávka vysokému člověku bídník stále se jen učit biftek bigamie . tluč do někoho bible bicí hodiny. běda chudák nemajetný bědný člověk velmi zle se nám vede.

z.hora blankytný blankovitý .r.r.r. blafák štěkal pes. KYSTICUS POCESTNÝ nesouvislé povídání . b.zpěvný tažný pták z.EUCALYPTUS tužka ostuda blamují blána blanenský Blaník . CENANTE běloskvoucí bělosrstý bělostrakatý bělouš bělozářka.ATHERICUM bělozubá bělomořský běs věšet běsnější běsnota běsovský běžky lyže běžkyně běžec pavouk.r.r. blafal žvásty blafnutí psa blahý blaho blahobyt blahodárný blahorodí blahořečený blahoslavený bláhová bláhovec blahovičník.LIMENITIS bělopruhý bělorouchý bělořit. b.Bjelóčké Bjelofós Bjelogvarďejec Bjeloh Bjelohlavé Bjelohorské Bjelohřevé Bjelokřédlé Bjelokvjeté Bjelolici Bjelomasé Bjelopásek Bjeloprohé Bjeloróché Bjelořet Bjeloskvóci Bjelosrsté Bjelostrakaté Bjelóš Bjelozářka Bjelozobá Bjemořské Bjes Bjeset Bjesňéši Bjesnota Bjesofské Bješke Bješkeňa Bježec Bježňik Blábol Blábolela Blafák Blafal Blafe Blafnóťi Blahé Blaho Blahobet Blahodárné Blahoroďi Blahořečené Blahoslavené Bláhová Bláhovec Blahovičňik Blajštyf Blamáš Blamojó Blaňa Blanenské Blaňik Blanketné Blankovité běloučký bělovous příslušník bílé armády běloch bělohlavý bělohorský bělohřívý bělokřídlý bělokvětý bělolící bělomasý bělopásek motýl z.blábol blábolila podraz.

jméno blažený bledý bleďoučký velmi bledý bledule LEUCOJUM blecha dům domkáře. strašný zmatek ústav pro choromyslné bláznovina žen. nezkušený člověk třepání s něčím. nevychovanec přívěsek ústřižek látky taneční zábava malé dítě malé dítě se učí chodit capavou chůzi mít cape. proudy vody proudem teklo klacek. svižná dívka hbité.r. chodí capluje. svižné dívky louda člověk loudou se stát čvachtanice pevná bavlněná látka cák do vody.něčím mladý. blýskat se PÍSMENO C c C Cácorka Cácorke Cahél Cahélem bet Cachtaňica Cajk Cák Cáke Cákem teklo Caloň Camfór Cancór Candrbál Capart Capat Capavó Cape Cápe Cápek Caplováňi Caplovat Cápnót c C hbitá. třepat s někým šlápnout do kaluže . b.CALTHA zahaleč blatový blázen blázinec. říčka u Olomouce potok u Vřesovic blátěný blatník blatouch. také proud vody cáky. také domkářská část obce klátit se přeřeknutí blepta bleptal bleptání blyštit se. trhá s někým.Blanokřédlé Blata Blaťák Bláťené Blaťňik Blaťóch Blatošlap Blatové Blázen Blázinec Blázňivá nemocňica Bláznovina Blažena Blažené Bledé Bleďóčké Bleďoch Bledola Blecha Blechufka Blembelat Blept Blepta Bleptal Bleptáňi Bleščet blanokřídlý rašeliniště. někým třást.

pelyněk cicvárový.Capó Capóch Cápota Car Cáre Carevič Carevna Cařehrad Cásáňi Cásla Cásle Cásojó Cavike Caviko Cebéba Cebola Cebolář Cebolářka Cebolenka Cecan Cecek Cecká Ceckat Ceckatá Cecór Cecórem Cecvár Ceďidla Ceďil Ceďila Cedlo Ceďňik Cedola Cedolka Cedolko Cedr Cefka Cefke Cefkó Cegán Cegán Cegáňit Cegánka Cegánské lágr Cegareta Cegórija Cegórka Cehelňa Cehla Cehlář Cehlářka Cech Céch Cecha Ceche jdou dýmník šlápota car cáry. útržky carevič carevna Cařihrad škubání. kdo lže a krade lhát cikánka cikánský tábor cigareta cikorie cikorka cihelna cihla cihlář cihlářka cech cejch cícha cíchy . cívky cívkou cikán říkají tomu. ARTEMISIA přes co se cedí mléko atd. vysává sát struk prsatá proud proudem teklo cicvár. bot. rod. cedil cedila cípek košile v rozparku kalhot cedník cedule cedulka cedulku vzácné vonné dřevo CEDRUS cívka nití atd. tahání za vlasy škubla škubli škubnou zbytečnosti caviků rozinka cibule cibulář cibulářka cibulenka sosák struk saje.

Abramis cinkilinki cinkl cingrlátka cení si ho vysoko ceník zinek platit metrák centilitr centurie .jméno celík zlatobýl.miřík celer.r. b. APIUM GRAVEOLENS klavír s kovovými destičkami místo strun Celestin muž.Cechó Cela Celé Celebrovat Celek Celena Celer Celesta Celestin Celik Celkem Celkové Celkovje Celňi Celó Celodeňi Cembál Cembálofka Cembé Cemr Cemr Cemrat Cen Cena Cena Cenbalo Cének Cengelenke Cengl Cengrlátka Ceňi Ceňik Cenk Cenkat Cent Centilitr Centórija Centorin Centovy Centrické Centrifoga Cenzora Cenzoró Cep Cepař Cepe Cépek Cepin Cepňik Cepňike Cepovňik Cepovňike Cer Cera Cerberos cíchou ve věznici cela celý sloužit mši celek celina zelenina.bot.římská vojenská jednotka hřbitov metrákové kusy centrický odstředivka cenzura cenzurou cep kdo pracuje cepem cepy cípek horolezecká hůl husitský bojovník . SOLIDAGO celkem celkový celkově celní celou celodenní cimbál cimbálovka plať záda srnčí hřbet do všeho mluvit několik cen cena za kus první cena v závodě předchůdce klavíru cejnek .cepník cepníky cepovník cepovníky dcer dcera tříhlavý pes .

hledíš civět.jméno i příjmení cizí kofola a ostatní .cak mazlit hubičkovou pelyněk cicvárový ARTEMISIA CINA ironicky parádní . cetka citlivka citlivý citlivec citu cituplný cituprázdný citovat citový citových citron . hledět cizácký cezan muž.Cerbolát Cere Ceremonijál Cerepeťičke Cerkolárka Cerkolář Cerkos Cerkové Certefikát Certle Cesta Feste Cestička Cesťičke Cestopis Cet Cetát Cete Cetelné Ceťit Cetka Cetlefka Cetlevé Cetlevec Ceto Cetoplné Cetoprázné Cetovat Cetové Cetovéch Cetrón Cetrovňik Cetyrovat Céva Ceviš Cevit Cezácké Cezan Cézar Cezi Cezi sudofku Cezich Cezim Cezoložňica Cezoložňik Cezopasňik Cezorodé Cezota Cezrňik Cibetka Cickovité Cicmat Cicovó Cicvár Cifer špekáček dcery ceremoniál titěrné ozdůbky cirkulárka výrobce cirkulárek cirkus cirkusový osvědčení ztvrdlý bonbon podlouhlého tvaru cesta pro vozidla. za štěstím cesty malá. teplomilná luskovina CICER šelma kočkovitá VIVERRA cickovitý. úzká cestička cestičky cestopis cit citát city citelný cítit zanedbatelná věc.cizí sodovku cizích cizím cizoložnice cizoložník cizopasník cizorodý cizota cizrník.CITRUS LIMON citroník – CITRUS LIMON vychovávat céva civíš. cik .

totálně upejpavý pokoj.Ciferňik Cifra Cifroval Cigára Cihelňa Cihla Cihlář Cihlářka Cihlářstvi Cik . také výrobna pro tělesně postižené . jméno cílit cílevědomý zvonek zvoní cylindr zvonit cílový zvoníš zvonit cement plecháč na kolomaz rozbité na kousíčky. hanlivě obličej číslo čísloval orobinec TYPHALLA TIFOLIA cihelna cihla cihlář cihlářka cihlářství sem .jméno strom CUPRESSUS cypříšek CHAMAECYPERIS dělá ciráty. vagón malá cícha hudeb. drnkací detektivka clo cloumal cloumat cmunda. bramborák škraloup při rozpouštění másla bryndá bryndat ctnost .cak Cikáda Ciklecké Ciklesta Ciklón Ciklos Cil Cila Cilet Cilevjedomé Cililink Cilindr Cilinkat Cilové Cimbrláš Cimbrlat Ciment Ciment Cimprcampr Cimprlich Cimra Cin Cinické Cinoja Cinovat Cip Cipaté Cipriján Cipřiš Cipřišek Cirátné Cirkev Cisař Cisařská Cisterna Ciška Citera Cliftónka Clo Clómal Clómat Cmonda Cmór Cmrndá Cmrndat Cnosť číselník u hodin. naschvály církev císař i jako příjmení bývalá říšská silnice cisterna jako auto i jako žel.nástroj strunný.CICADIDAE cyklický cyklista cyklon cyklus cíl.Cíl Prostějov žen.tam cikáda . místnost cín cynický cínujíc cínovat cíp cípatý Cyprián muž.

jako hrdličky se cukrují cukrovat cukřenka strojvedoucí svázaný pramínek vlasů na malém kousku země házet sebou jako culík culit se coulový cumel . cuckový kouskových.Cnosť Cnosťó Co Cobe Cobes Cobesme Cobeste Cocák Cocat Cocavé Cocek Cockové Cockovéch Cocmat Cocnót Cocnóťi Cóďi Codné Codnéch Cófat Cófe Cóféte Cochaňina Cochat Cochta Cok Cokal Cokať Cokavá Cokavé Cokerin Cokernaťet Cokernaťi Cokr Cokrkandl Cokrlátko Cokrovalo Cokrováňi Cokrovat Cokřenka Coksfira Colék Coléko zeme Colékovat Colet Cólové Comel Comilek Conda Cop Copácká Copak Copaks Copan Cópek ctnost ctností co coby co bys cobychom coby jste mlaďoch cucat cucavý kousek kouskový. cuchta cuknutí cukal cukat cukavá cukavý umělé sladidlo cukernatět cukernatí cukr vzniká při vaření cukru cukrlátko cukrovalo se až moc cukrování buchet. mačkat špinavá ženská.špatná ženská cop copácká copak copak jsi copan vlasů maličký copan .šidítko pro malé děti zdrobnělina cumel cunda .cůpek . cuckových kočkovat se cucnout cucnutí coudí po trošce cudný cudných couvat couvá couvejte cuchanina cuchat.

při domácí zabíjačce někam se cpát posměšně ženám hustě pršet teče voda i prší slabý pramínek vody teče cvrnkli cvrknout muž.velmi špatná žena sem a tam dojít.prostě stát a nehnout se z místa druh látky z hrubší příze do podrážky bot. také žranice např. také karetní hra cvikací kleště cviknout cvikr ani krok a ten kousek cvikru . jako nadávka drozd cvrčala . couračka courák .jméno matka představená ctihodný ctitel ctná panna ctný pan kalhoty zpívá hrdlička velmi špatná káva .brynda culifindou cvaknutí cvakot cval koní cvalík cvalu cvalový cvalových cvrček špekáček cviboch cvičák cvičební cvičenec vojenské cvičení. hudební cvičky cvičný let cvik. školní.Coplék Copovačka Córa Córačk Córák Córal Corďik Corketla Corych Cose Cosek Coš Cpaňica Cpat se negde Crbolena Crbolet Crcoli Crčet Crkle Crknót Cťibor Cťihodná Cťihodné Cťitel Ctná Ctné Ctnoške Cukrů Culifinda Culifindó Cvak Cvakot Cval Cvalik Cvalo Cvalové Cvalovéch Cveček Cvek Cviboch Cvičák Cvičebňi Cvičenec Cvičeňi Cvičke cvičné let Cvik Cvikaci Cviknót Cvikr Cvikra aňi krok Cvilik Cvok Cvrčala culík cupovačka coura .TURDUS .osobní vlak loudal se curdík .malá komůrka hanlivý název pro ženu Curych cosi cosi což tlačenice.

růže čajová čajovna čajovník CAMELIA noha nohy vyhlídka. hastroš na poli ozdobná pokrývka koně čadit čadivý čadivou čakan čekanka obecná CICHORIUM INTYBUS dlouhán udeřit výměna čachruješ čachrářka čachrařit vyměňovat. cvrček domácí GRYLLUS CAMPESTRIS cvrkat . čachrovat čajník bot. do kalhot cvrlikat jako vrabčák slovanské písmo . zapínaný na šňůrky knoflík na způsob káči nadávka ženám čáp .cyrilice PÍSMENO Č č Č Čabajka Čabalák Čabraka Čaďit Čaďivé Čaďivó Čagan Čaganka Čahón Čáchnót Čachr Čachráš Čachráška Čachražet Čachrovat Čajňik Čajofka Čajovna Čajovňik Čajta Čajte Čáka Čáko mňet Čalamáda Čalóňeňi Čalóňica Čalóňik Čamara Čamrda Čamura Čáp Čapa Čapáček Čapat Čápat Čapaté Čapjet Čapka Čapko Čapkó nesedle Čapkovské Čaplenka Čapnót Čára Čaramura č Č klobása čabajka hanlivě muž.bogdál CICONIIDAE noha malý čapatý hrníček jít do dřepu těžce chodit rozložitý být v podřepu dáma v kuželkách čepici sedli na bobek čapkovský K.Cvrk Cvrkat Cvrlikat Cyrileca malý člověk.cvrček. Čapek žena širší než delší chytnout čára strašidlo . naděje naději mít čalamáda čalounění čalounice čalouník slavnostní černý kabát.

číhat na zloděje volání na tažný dobytek . ACANTHIS anebo sláma z čočky čočka jedlá LENS ESCULENTA bazalt bazaltový dětská hra na číhanou číhaná na zvěř atd.chrpa modrá CENTAUREA CYANUS .vlevo Čechy chytrák. pták. podšívka čechrací čechrat.cikorka např.Čardáš Čárkovaci Čárkovač Čárkované Čárkové Čárkovité Čarovat Čárové Čářela Čářele Čářet Čáři Čas Časi se Čáslavka Časné Časňe Časnosť Časnyho rána Časo Časomira Časomjer Časomjeřič Časopis Časovaci Časové Čásť Částečné Částkó Částkové Čásťó Častokráť če Čé Čečetka Če-či Čečovina Čečufka Čeďič Čeďičové Čéhačka Čéhaná Čéhat Čehy Čeche Čechmant Čechraci Čechrat Čechyňa Čejka Čéka Čekaci Čekaná Čekánek Čekánek tanec maďarského původu čárkovací čárkovač čárkovaný čárkový čárkovitý čarovat čárový rozhodčí rychle šla rychle šli rychle jít velice spěchá čas dělá se lepší počasí hruška časný brzy ráno časnost časného rána času časomíra časoměr časoměřič časopis časovací časový část částečný částkou částkový částí častokrát či čaj čečetka zimní. natřípat Češka pták VANNELLUS čejka čekací čekaná kávová náhražka .

kuchyň.uplatnění v lékařství . obojživelník dospívá proměnou čerpací čert . černat černý černobarevný černobílý černobradý černobrvý. Čelčická Čečických čeledi sloužit u sedláka čeledník čeledí čelenka otvor. jímž jde do komína z pece kouř .dešťovka také tasemnice zaklení složený z teček a čárek pták rehek PHOENICURUS černá barva. duše atd. černé obočí černý jak noc rostlina PRUNELLA BRUNELLA kněz čaroděj kostival lékařský . hovorově violoncello jakákoliv nemoc rostlina .Čekanka Čekárňa Čekat Čekatel Čéko Čékó Čelátka Čelčece Čelecká Čeleckéch Čeleďe Čeleďinovat Čeleďňik Čeleďó Čelenka Čelesno Čelet Čeleť Čelisť Čelisťó Čelke v krko Čelné Čelo Čemera Čemeřeca Čeňek Čeňichat Čep Čepce Čepcovitá Čepeňi Čepéřel Čepéřet Čepica Čeprné Čerf Čerchmant Čerchované Čermák Černá Černat Černé Černobarevné Černobilé Černobradé Černobrvé Černočerné Černohlávek Černokabáťňik Černokňežňik Černy kořeňi Černy rebke bezoky Čerpaci Čert čekanka obecná CICHORIUM INTYBUS čekárna čekat čekatel čejku chocholatou VANELLUS čejkou čeládka Čelčice u Prostějova Čelecká. čep u žebřin kola vozů a pod.čemeřice HELLLEBORUS mužské jméno větřit. čichat dřevěná zátka sudu. orlíček obecný AQUILEGIA čepcovitá čepení nevěsty čepýřil se čepýřit se čepice vtipný červí kmen VERMES .přední čelo.SYMPHYTUM pulci.černá kuchyně čelit čeleď čelist čelistí mandle čelní.

SOLANUM DULCAMARA .Čerťi ocet Čerťi pyro Čerťi roh Čerťi tros Čerťica Červánke Červec Červen Červeňák Červeňat Červeňit Červenka Červenka Červenobilé Červeňóčké Červenolici Červeooké Červivé Červotoč Červovité Čestá Čestec Česťička Čestokrevné Čestota Česty Čgál Čgale Čgále Čgále Či Čibok Čicór Čicórem Čičorka Čilé Čilet se Čim Čimčarara Čimčarovat Čimišňik Činčela Činé Činka Činohra Činsky zeli Čipera Čipernéch Čiré Čirka nadávka ženám. pěstuje se hlavně pro kožešinu činný činka činohra pekingské zelí BRASICCA NAPUS čipera čiperných čirý čírka . také potměchuť.EULECANIUM CORNI měsíc červen odrůda chmele HUMULUS do roku 1999 pěstován v Hrdibořicích červenat se barvit červeně červenka obecná ERITHAUS RUBECULA.škůdce červovitý čistá květel LINARIA VULGARIS čistička vody čistokrevný čistota čisté oko cpali do pytla oči oči či čibuk proud vody proudem rostlina CORONILLA čilý rozčilovat se čím vrabčí zpěv zpívat jako vrabec čimišník stromkovitý v parcích CARAGANA ARBORESCENS činčila CHINCHILLA. puklice švestková – škůdce .jed. kapraď samec DRYOPTERIS FILIXMAS kouzelná bylina v pohádkách čertí trus ASA FOETIDA čertice červánky např.kachna divoká rod ANAS . chráněný druh akutní infekční onemocnění u prasat červenobílý červeňoučký červenolící červenooký králík červivý červotoč ANOBIIDAE .

r. kráva. bot. čítat nad zlomkovou čarou nerv čížek lesní CARDUELIS SPINUS výrobce bot vysoké boty článek prstu šlápota nohy hanácký klobouk ve tvaru člunu člun člunek v šicím stroji schodek několik schůdků člověk ďas nehezky psal čmelák . TRICHOLOMA čísi kotouč s číslicemi na telefonu číslice číst rostlina STACHYS čistírna číš číšník kdo sečítá.čmoudí čmouha slídil kouřit kořalka psí fena velmi vzteklá žena čubali čubaný. člověk čubnout do koní ukrást vyjeveně hleděl vyjeveně hleděl hledí čočka jedlá LENS ESCULENTA čoudí petrolejka. šlehaný kůň. jasný. čiročirý houba.BOMBUS čmelík. čítač čítanka počítat.. kouří se kibic načpět kouřem číhá trčí mu noha ze stanu dětská hra na schovávanou Hanák na jih od Olomouce číhal . kdo kouří cigarety .Čiró Čiročiré Čirufka Čise Čiselňica Čisleca Čist Čistec Čisťirna Čiš Čišňik Čitač Čitanka Čitat Čitatel Čiv Čižek Čižmář Čižme Člaňek prsto Člapa Člon Člon Člonek Člopek Člopko Človjek Čmak Čmáral Čmel Čmelik Čmód Čmóďi Čmóha Čmochal Čmóchat Čmrňa Čoba Čoba steklá Čobale Čobané Čobnót Čobnót Čobrňel Čočel Čoči Čočka Čóďi Čoďil Čoďit se Čóhá Čóhá Čóhačka Čohák Čóhal čirou náhodou čistý. parazit ptáků a savců PARASITI FORMES kouř kouří se z kamen.

něco cítím pes čokoláda čolek obecný TRITURUS VULGARIS čumák. čubka čupr holka čupřina čupřinatý čupřinatých čůral nepořádek usmívat se cítit kopat míč čpí je to dobré ku čtení. posměšně obličej zvídá čumí.nadávka vepř domácí špinavec lehká žena. divně hledí čumívše hleděli hledět huba špinavec člověk nadávka jako prase čundr ty čuně . je to čtecí plochá. ď D.Čóhale Čóhale Čoch Čochat Čochavec Čochnóťi Čochové Čojo Čokl Čokoláda Čolek Čomák Čomákoje Čomi Čomiza Čomňele Čomňet Čoňa Čoňák Čonče Čondr Čoňe Čoňik Čoňik Čopka Čopr Čopřena Čopřenaté Čopřenatéch Čoral Čorbes Čořet se Čot Čotat Čpi Čteci Čutora Čvachtaňica Čvale Čvančara Čvaňha Čvat Čviřika Čvó Čvrček číhali trčeli nad ostatní čich čichat čichavec čichnutí čichový předtucha. Ď dá ďábel . ď D. Ď Dá Ďábel d. okrouhlá láhev na vodu čvachtanice štvali nešika. tlachal štvát švitořil štvou cvrček GRYLLOIDEA PÍSMENO D d. popleta žvanil.

Dacan Dačkal Dačkat Ďách Ďáchmantem Daja Dakota Dal Dál Dalamánek Dale Dáleba Dalebor Daleké Dálet se Dalimil Dálka Dálke Dálkohled Dálné Dálňica Dalši Dám Dáma Damaškové Dáme-le Dám-le Dámské Dana Dané Daňek Dáňka Dare Dareba Dárkové Darmé Darmošlap Darmožrót Darovaci Dařet Ďas Dáseň Dat Datel Datlik Datlovňik Datom Dav(f) Dáv(f)ke Dávat Dávavé David Dávidlo Dávné Dávnosť

darebák mačkal, stískal stískat ďábel ďáblem dajíc dopravní letadlo dal dál malý chléb dali dálava Dalibor muž. jméno daleký vzdalovat se muž.jméno dálka dálky dalekohled dálný dálnice další dám dáma, ale také hra damaškový dáme-li dám-li dámský ženské jméno daný daněk DAMA daň dary dareba dárkový zbytečné povaleč, zahaleč lenoch, darmožrout darovací dařit ďábel dáseň dát datel černý DRYOCOPUS MARTIUS datlík tříprstý PICOIDES TRIDACTYLUS palma datlovník PHOENIX DACTYLIFERA datum dav lidí dávky na den atd. dávat štědrý muž. jméno dávidlo dávný dávnost

Dbale Dbalé Dbat De Dé Debakl Debata Debe Debech Debechme Debes Debeste Debil Debitór Deci Decimálka Decimovat Decinko Ďecka Ďeckanta Decke Ďecké Ďecko Dedektif Ďeďil Ďeďina Defenestraca Defiliroval Defraodant Degradovat Ďehel Déchánek Déchat Dechťit Ďejine Deka Ďekan Dekl Deklamovat Ďekoja im Dekorovat Dekrét Dekťa Ďeledlo Delfin Delirijum Delirijumtremens Ďelivé Ďelnéch Ďeloha Ďelov(f)ka Ďelové člon Dem Demagóg Demisa

dbali dbalý dbát jde dej úplná porážka rozmluva kdyby kdybych kdybychom kdybys kdyby jste debil dlužník decilitr váha ničit,hubit decinku dítka dítka všeobecně, hlavně odrostlejší vždycky dětský dítě detektiv dědil vesnice defenestrace 23.5.1618 defiliroval defraudant zbavit hodnosti děhel lesní, rostlina ANGELICA SILVESTRIS sešlost dýchat dychtit dějiny přikrývka farář, děkan fakulty poklop přednášet děkujíc jim dekorovat řádem dekret dýně setá CUCUMIS dělidlo delfín obecný DELPHINUS, malé souhvězdí letní oblohy delirium, porucha vědomí, blouznění vyvoláno chronickou alkoholovou intoxikací dělivý pracujících děloha prudká rána pukem ,míčem dělový člun jdem demagog - vůdce lidu demise

Demižón Démňe Deň Deňa Denár Deňi Deňička Deňik Deorgeňa Depešo Depotát Depozetář Deptat Ďes Deseltyr Deseťideňi Deseťikorona Deseťina Desitka Ďesivec Ďesoplné Despota Destament Deš Deš Deš beste Deš bezme Deščeco Deščovec Deškant Deškorovat Dešňik Deť Dete Déte Ďetel Ďev(f)ka Devaterňik Ďevečka Ďevin Deviza Devjet Devjetsil Dezoláťňi Dež Dež ste Ďi Ďiblik Dijadém Dijana Dijář Dikobraz Ďil Ďilem

demižon dej mi den dýně CUCUMIS první ražená mince po roce 995 denní trvalka denivka plavá HEMEROCALLIS - někdy zplaňuje deník, denní noviny, písanka školní jiřina DAHLIA depeši deputát odborně uspořádané sbírky, depozitář utiskovat hrůza dezertér desetidenní desetikoruna desetina desítka kdo někoho děsí -děsivec děsuplný tyran poslední vůle - testament jdeš jdeš když by jste když by jsme deštici mrak,z kterého prší nejvyšší hlas - soprán rozmlouvat deštník vždyť jdete dejte datel, z .r. DRYOCOPUS nemorální ženská bylina až polokeř, devaterník HELIANTHEMUM děvečka na statku Děvín - jméno hradů devize devět devětsil lékařský PETASITES dezolátní když když jste jdi diblík královská čelenka Diana, bohyně měsíce a lovu dijář dikobraz HISTRICIDAE díl dílem

Ďilo Ďilové Dingo Diplóm Ďira Direkca Direktor Ďirka Ďirovač Diškantista Diškreca Dišputaco Dišputát Ďiťátko Ďite Ďiťe Ďitko Ďiv Ďiv(f)ka Ďiv(f)ke Ďivá Ďive Ďivenka Dividirovat Ďiviš Ďiviš se Ďivizna Divizňáček Ďivné Ďivočák Ďivočena Ďivočet Ďivočevá Ďivočeviho Ďivokosť Ďivoženka Ďiža Dlabaci Dlabanec Dlábek Dlapjet Dlask Dlátka Dláto Dlážka Dlóbal Dloh Dlóhá Dlóhán Dlóháň Dlóhé Dlóhé jak tédeň Dlóho Dlohopis Dlóhy obřisla

dílo dílový divoký pes CANIS DINGO diplom díra policejní direkce, ředitelství ředitel dírka dírkovač zpěvák s diskantním hlasem dát něco navíc, diškrece vědecké pojednání, disputace rozhovor, disputát děťátko jděte dítě dítko div služebná služebné divá divy dívenka vyrovnávat divoch divíš se bylina divizna VERBASCUM brouk, z. r. CIONUS divný, nepochopitelný divočák divočina divočit divoká, nezvládnutelná divokého, zdivočelého divokost bájná lesní víla díže dlabací dobré jídlo, dlabanec žlábek sedět pták dlask COCCOTHRAUSTES dlátka dláto dlážka posměváček dluh dlouhá dlouhán dlouhán dlouhý velmi dlouhý dlouho dluhopis dlouhá doba

Dložet Dložňik Dna Dno Do Dó Do petlička dva troňičke Do svyho fokara Do šter uhlu svjeta Doál Dob Dobák Ďobat Dóbči Dobeče Dobeňák Dobeš Dobetčák Dobi Dobihat Dobisko Dobit Dobjenka Dobňák Dóbňák Ďobnót Ďobnóťi Dobodovat Dobohklavé Dobov(f)ka Dobovina Dobrá Dobrá mesl Dobrbléte Dobroťivé Dobry Dobryho dňa Dobřet Docaté Docilet Docnóťi Dočapale Dočapo Dočasné Ďočka Dočkat Dočochat Dočupale Dočupat Dodáček Dodák Dode Dodéchale Dodek Doďelané

dlužit dlužník revma dno nádoby jdu jdou příspěvek při bohoslužbách do plic do čtyř světových stran dvojné číslo dub QUERCUS - strom hřib dubák - jedlý ťukat holí do země dubí porost dobytče kožich duběnkové barvy muž.jméno dobytčák - vagon, auto dubový porost dobíhat dubisko, statný,veliký dub někoho stlouci hnědá barva dubňák - holub i hřib jedlý dubňák - holub i hřib jedlý klvnout klvnutí dostavět, dobudovat tvrdohlavý dubová hůl dubový les budiž dobrá mysl dokončete svoji řeč dobrotivý dobré dobrého dne dobřit se, udobřit se ducatý, obtloustlý docílit, dosáhnout svého drcnutí dosáhli svého, dočapali se dosáhnu dočasný tečka,znaménko, důlek na bradě stískat, mačkat dopátrat se dosáhli dosáhnout něčeho dudáček dudák dudy zemřeli dudek chocholatý UPAPA EPOPS ukončený, dodělaný

Dodke Dodlik Dodňi Dodo Dodrat Dodrnčel Dodržijó-le Dófáňi Dofťipit se Doglvané Doha Dohák Dohazovač Dohležetel Dohňit Dohňiťi Dohojas Dohola Dohopsat Dohov(f)ka Dohovat Dohrčet Dohřit se Dohřmjelo Doch Dochan Dochař Dochna Dochová střecha Dochovica Dochovňi Dochtor Dochvátat Dochvilné Doit Dojimat Dojmót Dokáď Dokapat Dokát Dokde Doklačet Dokláťit Doklinkat Doklóct Doklóct Doklókle Doklókle Dokodrcat Dokojila Dokolibat Dokomente Dokopat Dokópit Dokopnót

dudky dudlík duní vymřelý pták DIDUS INEPTUS dodrát peří dozvonil budík dodrží-li doufání dovtípit se doklvaný duha barvy duhy - duhák dohazovač dohližitel dohnít dohnití duhojas ostříhaný dohola doskákat duhovka oka v barvě duhy malovat zanikl rámus,hrčení zaniká - odchází rozzlobit se dohřmělo duch negerské proso, b.r. FENNISETUM kdo vyvolává duchy - duchař duchna došková střecha došková střecha duchovní lékař, doktor s chvatem dojít dochvilný dojít, ale také podojit krávu kozu - dojit dojímat dojmout dokud dokapat dukát - sporadicky od r. 1325 ražen v Čechách dokdy dostrkat k něčemu, k někomu klátivou chůzi někam dojít dozvonit k někomu se dostat pomocí tlučení na vrata, dveře někoho zmlátit dodělali, dotloukli bednu hodin dotloukly dojít k někomu dokojila dítě dokolíbat dokumenty dokopat někoho, díru dokoupit dokopnout míč

Dokotálet Dokovat Dokročet Dokrojek Dokrvácené Dokvaset Dolane Dolanka Dolena Doléši Dolézavé Doležit Dolit na miro Dolňák Dolňi Doloróza Doložet na zob Dom Dóm Domaraščené Domaťičkované Domavé Domeslet Doméšlevé Dominik Domino Domkař Domlat Domlatke Domnlova bela svatá Domrza Domudrovat Donda Donde ryž Doňivé Donoťit Doočel Ďopa Dopadené Dopadl Dopák Dopal Dopařim Dopat Dopict Dopiďim Dopis Dopit Dópje Ďopka Doplazet Doplela Doplenol Doplojo Doplojo

dokutálet dokovat koně dokročit dokrojek chleba celý od krve, dokrvácený dokvasit Dolany u Olomouce druh peněženky dolina dolejší dotěrný důležitý dolévat na míru bydlící na dolním konci dolní konec vesnice matka sedmibolestná dát něco dobrého k snědku jdu domů hlavní chrám dotlučený opilý zamyšlený domyslet domýšlivý muž.jméno společenská hra; černý maškarní hedvábný plášť s kapucí bezzemek zbytky k mlácení malé zbytky obilí v již vymlácené slámě domluva byla víc jak písemná smlouva člověk, způsobující mrzutosti s rozumem být v koncích přišedší dozrává ryž - obilí dunivý donutit skončil ,již doučil na škole, doučil se řemeslu zadnice dopadený dopadl na zem,dopadl velmi špatně dupák, lidový tanec mít na někoho,něco dopal, být dopálený dopadnu dupat dopéci až já se dozvím dopis dopít doupě mateřské znamínko doplazit od trávy vyčistila záhony, doplela doplul po vodě doplivnu dopluji až do přístavu

Doplot Doplot Doplót Dopnót Dopola Dopoleďňi Dopolopeta Dopoloseta Doporočené Doporočet Doposťit Dopoščeňi Dopřit Doptáčet se Dóra Ďóra Dorák Dorancleja Dorazet Doráživé Dorča Dorďité Ďórek Ďórkama Dorman Doročitel Dorota Dorota Dorozomňele Dorust Dořeťiloval Dořvat Dosah roke Dosavé Dosečo Doseknót Dosele Doset Doschlé Dositko Doslechno-le Doslechnó-le Doslohovat Dosmékat Dosmolet Dosmolet Dosné Dosóďile Dosošet Dosóšet Dospjelosť Dosť Dostavbo Dostavbó Dostavňik

doplivnout doplout doplout dupnout do poloviny dopolední dopolopita se napít dopolosyta se najíst doporučený dopis doporučit dopustit dopuštění dopřát si dozvědět se Dorotka,žen.jméno díra karetní hra durák slivoň domácí, dorancie, DOMESTICA PRUNUS dorazit útočný Dorotka žen .jméno snadno rozčilený dírek dírkama durman jedovatý DATURA doručitel ženské jméno běhna, lehká žena dorozuměli dorůst ukončil a odešel z místa ředitele dořvát být neustále po ruce dusavý dokosím dokosit, doseknout sekyrou dusili někoho přiškrcovat, dusit; také příprava masa dušením dosušený, doschlý dusítko doslechnu-li doslechnou-li dosluhovat dovlekl zloděje s potížemi dopsat dopis dosmolit dusný dosoudili dosušit prádlo, seno dosoušet prádlo pod střechou dospělost dost dostavbu dostavbou dostavník

Dosťih(ch) Dostojné Dostojňik Dostróhal Dostřéknót Dostřilet Dosvječel Doša Došátrat se Došečka Došečke Došečkové Došegrejka Dóšek Došeroka Došestr Došet Došil Doškář Dóške Doškobrtat Doškrábat se Doškrabek Doškvařet Došlápnót Došléch Došné Došno Došnota Došó Došólat Došópat Došóral Došovat se Došprtat Došróbobat Došróbovat se Doštodovat Doťapat Doté Dotečné Doteke Doťerné Doťina Dótnák Dótnák Dótnat Dóťňik Dotrmácet Dotrpjet Dotřit Doty Dovařa Dovico Dovijaky

dostih důstojný důstojník dostrouhal dostříknout dostřílet dosvědčil duše těžce někam dojít dušička dušičky dušičkový ženský kabátek bez rukávů hlt do široka silná bavlněná látka na mužské pracovní obleky - dušestr došít rukáv došel k nám výrobce došků společné pití v obci - doušky doklopýtat namáhavě dojít těsto z díže vyškrabané - doškrabek doškvařit sádlo došlápnout došlých dopisů, došlých posluchačů dušný dusno dušnota duší pomalým krokem dojít s obtížemi dojít - došoupat se s obtížemi dojít - došourat se dušovat se dojít došroubovat šrouby dojít někam dostudovat potichu dojít dutý dotyčný dotyky dotěrný dutina doutnák doutnák doutnat doutník dojít do hospody dotrpět dotřít duté dovařiv oběd kdož ví co kdož ví jaké

Dovijó Dovizco Dovizt Dovjeďel Dovliknót Dovrávoral Dovřit Dóza Dozbirat Dozďiv(f)ko Dozvi-le se Dozvim-le se Dozvite-le se Dozvjeda se Dozvjeďet se Dozvuke Dožebrávat Dožhrat se Dožilé svjet Dožiráňi Dožloťit se Dožóvat se Dožrané Dožrat Drabčik Dračenec Dračka Dráčské Dragón Dragonáda Drahné Drahota Drahovat Drakón Drancovat Drapnót Draslo Drát Drátov(f)ka Drátové Drátovec Drb Drbal Drbané Drbárňa Drbat se Drbavé Drbe Drbek Drbka Drbna Drbnóťi Drcnót

dozví se to kdož ví co dovést dozvěděl se dovléknout divným krokem došel k šenku dovřít dveře, vrata ozdobná skřínka dosbírat dozdívku dozví-li se dozvím-le se dozvíte-li se dozvěděvší se dozvědět se dozvuky doprošovat se dozlobit se starověk, pravěk zlobení rozhněvat se dožadovat se rozhněvaný rozhněvat, také úplně všechno sníst - dojíst drapčík veliký OCYPUS OLENS okrasný strom DRACAENA draní peří bezohledný, vyděračský dragoun voják, látkový pásek na plášti - zádech nájezd dragounů proti lidem dlouhý čas byl v cizině drahota stopovat se psem jemné vyšívací vlákno stříbrné nebo zlaté rabovat chytnout hnojivo, uhličitan drasel. drát knihařský stroj na sešívání listů a knižních složek ve hřbetu drátový larva brouka kovaříka, škodí ohryzem kořínků, škodí všude pomluva pomlouvač; také příjmení mazaný místnost, kde se neustále pomlouvá neustále se poškrabovat neustále se poškrabuje pomluvy výrustek náladička pomlouvačná žena rýpnutí slovem vrazit do někoho - drcnout

z.děti drobná mince drobný.držák lakotný.dřina dření škůdce zeleniny. ale také příjmení Drmola velice rychle jít pohupovat kočárkem řinčet do polévky se dává drobení drobinky do polévky drobotina . veselý nezbedný drhlice na drhnutí lnu hanlivě pro lehkou ženu stroj na vylupování zrn a semen muchlat klepna klepnou vojenský dril třást se zimou třepavý roztřepané hlasy třesavka rychle mluvící . skoupý lakomec těžká práce .Drčivé Drdol Drečné Drejáčňické Drhleca Drhlena Drhlik Drchmat Drchna Drchnó Dril Drkotat Drkotavé Drkotavy hlase Drkote Drmola Drmolet kroke Drncat Drnčet Drobeňi Drobinke Drobisko Drobňák Drobné Drogérija Droh Drohá Drozd zpjevné Drožba Drožeca Drožečka Drožena Drožiňik Drožka Dróžka Drožné Drsny Dršťka Drštkón Drvárňa Drvař Drzák Drzé Držadlo Držák Držgrešla Držkužka Dřena Dřeňi Dřepčik Dřevák Dřevař Dřin Dřišťál Dřit řinčivý drdol z vlasů čilý. HALTICA dřevěná obuv přes léto dřevař modřín evropský LARIX křišťál velmi těžce pracovat . družný drsné huba ale také do dršťkové polévky žvanil dřevník dřevorubec velmi drzý člověk drzý držadlo u chomoutu na postroji tažného dobytka . malý člověk drogerie druh druhá drozd zpěvný TURDUS PHILOMELOS družba družice družička družina příslušník České družiny v Rusku přítelkyně družička přátelský. r.drmolí.

dým mateřidouška. pára dvojaký dvojakých hliněný hrnec. tymián THYMUS okrasná rostlin .Dřiv Duchod Duchovňi Dul Dule Dulek Dulék Dumeslné Duplekát Dura Duraz Dusledné Dustojici Hanák Duv(f)ťip Duvjera Dužena Dva Dvacet Dvirca Dvirka Dvje Dvó Dvóch Dvojačka Dvojaké Dvojakéch Dvóošňik Dvorec Dvorek Dvořák Dvořan Dvořet se Dvur Dvur Dyftyn Dyja Dyl Dym Dymiján Dymňifka dotá Dynko Dyščo Dyščové Dyščovéch Dyšné Dyšť Dyťík Džignót Džip dříve. é e. včela atd. dvouuchý prostorný. bavlněná látka řeka na jižní Moravě Dyje déle kouř. statku dvořan dvořit se poplužní dvůr prostor za stavením .dřív důchod duchovní důl dole důlek na bradě dolík důmyslný duplikát zlá žena důraz důsledný důstojný Hanák důvtip důvěra dužina dvá dvacet dvéře na půdu dvéře do chléva dvě dvou dvouch dvoji. džíp -auto Písmeno E e.majitel svobodného dvora.dytík úhorní píchnout vosa. é .CORYDALLIS dynko deště dešťový dešťových dýchavičný déšť řád bahňáků BURHINUS OEDICNEMUS .dvůr silná. větší statek dvorek zeman. dymnivka dutá .

jméno eminence.E.jméno glazura muž.jméno emancipaci Emanuel muž. jméno biblický ráj edice vydavatel hudebních děl Eduard muž.jméno žen. Americe elegantní elegický žalozpěv elektrárenský elektrárna elektřina tramvaj elektrikář elektroměr elektroúdržba Eleonora žen. É E-i Eda Eden Edica Editór Edoard Egojismos Egyptská mozeka Ehlete Ech Echa Ejhle Ejiptskó Ekológ Ekonóm Ekrazit Ekvipáš Ela Elán Eldorádo Eleganťňi Elegické Elégija Elektrárenské Elektrárňa Elektrika Elektrika Elektrikář Elektromjer Elektroódržba Eleonóra Elepsa Elév(f) Elijáš Eliška Elita Ema Emajl Eman Emancipaco Emanoel Emblém Embólija Embrijo Emeriťňi Emigrant Emil Eminenca Emir Empir Enciján Enejáš Enervované Englické E. É ano i. titul kardinála arabský a turecký kníže výtvarné umění doby napoleonské básnicky hořec . jméno symbol embolie zárodek bývalý emigrant muž.egoismus jedna z nejstarších hudebních kultur no hleďme vyjadřující rozpaky ozvěny ejhle egyptskou ekolog ekonom trhavina kočár se šestispřežím .jméno výkvět společnosti žen.ekvipáž žen. jméno elipsa žák vojenské školy Eliáš muž.lidově encián GENTIANA Eneáš muž. jméno vyčerpaný anglický . také muž. jméno sobectví .jméno elán domněle v Již.

letadel ozbrojený doprovod zdali z Prodané nevěsty eso milovník krásy a umění estetický voj.etnická skupina etuda baryton. jméno příslušník SS seskupení lodí.EUPHRASIA žen. epický epidemie pokračovatel. hudební dechový nástroj subjektivní pocit . od narození Krista státní pokladna muž.jestliže esšálek etapa smyslu nedostupná substance eternit třeba Hanáci .enšpígl obnitkovávat výpravný.jméno výstřednost vyhnanec .jméno znak nejtemnější část podsvětí letadlo erotický auto značky AERO lilek hliznatý SOLANUM TUBEROSUM zemák. epilepsie závěr. drobný příběh ucelené období v dějinách nárameník období např. epilog epištola epizoda. tvar ešalon ještě ještě jsi jestli . brambora Ervín muž. jméno evangelický evangelium eventuální evoluce Evžen .Engliša Enkvizica Eno Enšpigl Entlovat Epické Epidémija Epigón Epik Epilepsija Epilóg Epištóla Epizóda Epocha Epoleta Éra Erár Erazim Erb Erebos Éro Erotické Érov(f)ka Ertepla Ervin Esesman Eskadra Eskorta Esle Esmeralda Eso Estét Estetické Ešalón Ešče Eščes Ešle-ežle Ešos Etapa Etér Eternik Eťňické Etoda Eufónijum Eufórija Eufrázije Eva Evanďelické Evanďelijum Eventojálňi Evoluca Evžén Ex(ks)trém Ex(ks)zolant cukrle inkvizice inu šprýmař.muž. následovník básník padoucnice. hlavně v Německu .euforie světlík lékařský bot.

fafrnochy hanlivě dítě fakule hudební nástroj odborník kouřit dýmku kouřit dýmka. řecký skladatel bajek jestliže Písmeno F f F Fábor Facir Facka Fáč Fáďňi Fafrnoche Fagan Fagola Fagot Fachman Fajčet Faječko Fajfka Fajfkovat Fajn Fajnové Fajront Fajroval Fakir Fakolant Fakolta Fakt Faktorant Falanga Falc Falcov(f)k Fakcovat Fald Falešňik Falirovat Falkón Falšiř Falšovatel Falzet Falzifikát Fáma Famfár Famfarón Famfárum Famfrňet Famfrnoch Familijant Fámulus f F stuha zavěšená pro ozdobu povaleč facka obvaz nezajímavý fábory. ozdůbka dědičný nájemce panského dvora pomocník . Švihovka padělatel bankocetlí padělatel fistule padělatel pověst větroplach mluvka. velmi dobře se mít fajnový konec silně topil v kamnech kouzelník nosič svící. fakul fakulta skutečnost fakturant sevřený šik kopiníků lom na šatech taška na střechu pálená falcovat faldy si natřásá falešník chybovat středověké malorážní dělo. bláznit cetka. ztřeštěnec zbrklý plašit se. prorok z doby židovského vyhnanství policista Ezop. tzv. fajfka zatrhávat číska příjemně.Ezau Ezechijel Ezenbák Ezob Ežle nejstarší syn Izáka Ezechiel.

r . čtverák úřední spis rychtářský odznak moci. také ostatková plácačka pevně fetiš nejmenší peníz těsnění velmi špatně hrát na housle smyčcový nástroj . tryk záludný člověk figura fiala. při němž se prosilo o jídlo šermíř ranhojič vojenský kněz polní maršálek šikovatel Felix muž. fikaný házet vysmát se řízli říznout se fíkus.postupně viola de gamba kapka u nosu pískat nerozhodně fiftififti klička.MATHIOLA parádník fik a prst byl pryč lstivý.jméno Ferda mravenec šprýmař.Faň Fanda Fangla Fánka Fánka Fant Fantář Faona Fára Fáraci Fedrfechtéř Fedroňk Fedrovat Fedrpuš Fedrvajz Féfara Féfl Féfra Fecht Fechtéř Felčar Feldkorát Feldmaršál Feldvébl Feliks Fenďák Fenduňk Fentys Ferda Ferda Ferina Ferman Ferola Fest Fetiš Fetoň Fibr Fidlat Fidola Fifinka Fifolet Fiftefifte Figl Figloň Figora Fijala Fijón Fik Fikané Fikat Fike okázat Fikle Fiknót Fikos Fikovka dobře velký příznivec sportovní prapor zednický šufan Františka žen. bot. jedlé plody FICUS CARICA velmi sladká hruška .jméno exekutor soudní zabavení majetku naverbování Ferdinand muž. jméno zástava věřitel fauna fara fárací oblek šermíř rapírem podpora podporovat chochol na čepici mletý klouzek píšťala utekl parádnice cestování.

také klobouk slamák Florián muž. koně a kočí advokát medik. fíky jablka nevěstka.hře. hlasu rybí tuk chytráka chytračka chirurg fízl zástěra udeřit veliký kus masa jakékoliv dělo povaleč nechutné maso nedobré maso volná kazajka mužský kabátec s červ. jméno pilous černý SITOPHILUS GRANARIUS úskok kdo se rád strojí.Fikovňik Fikulke Filcka Filegrán Filejálka Filek Filka Filóz Finta Finťidlo Firhaňek Fiřpón Fiškál Fiškus. výraz v karet.flauš sklenice náplast flek na kabátě.Fučíka. Fišpán Fišpánka Fistola Fištrón Fištróna Fištrónka Fiurg Fizl Fjertoch Flágnót Flág Flag Flákač Flákota Flaksa Flanda Flanérka Flanylek Flaoš Flaška Flastr Flek Flenta Flibustyr Fliček Fličke Flink Flirt Flok Flondra Florejánek Florentinské Flórin Flos Flosale Flótek Fńóčátko Fňoká Fňokal Fňokat Fňokna stolní ovoce FICUS CARICA. chrchel plivali velmi lehkomyslný člověk vnoučátko fňuká . filiálka svršek v kartách Filomena žen.poplakává poplakával poplakávat neustále poplakává .parádí záclona civilní potahy pro voj.účely vůz.jméno hlen. lehká žena třeba náušnice pobočka. jako pomocník na klin kostice v sukních žen šatů rákoska vysoký rejstřík muž. knoflíky flanel silná látka na pláště . dobré místo puška námořní loupežník flíček flíčky s uzeným kdo se poflakuje nezávazný milostný zájem dřevěný nýtek do podešve děvka Floriánek .patron hasičů Florentinský pochod J.

co neovládám . fujara nepříznivý vítr s padáním sněhu. fošna . také plíce fukarem foukat polotěžký kůň hnědé barvy veliká kniha slídil silně dýchat. také kočí náprsenka vynášení u karetní hry furie ženská bohyně pomsty a kletby furiant kdo rák vypráví anekdoty fůra forman velikost. funět základ domu. pršením vichřice pták čermák fuk. nadlesní klášterní brána myslivna postupovat vous dělat to. fortel lesníkova žena lesmistr.fušařit fušer silná deska. spára fouká. vane vánice fukar na čistění obilí.ty jsi formát dělá formy. tvar. libra asi 30 gramů fuška vtip svobodný dvůr zuřivá ženská furiant přední jezdec.Foč Fočel Foči Fofr Foch Fojara Fojavica Fojerák Fojťik Fok Fóká Fókaňica Fokar Fokarem Fókat Foks Folejant Fóňa Foňet Fondament Fonebrák Foňivé Font Fontovňi jabloň Foška Fór Fórberk Foreja Foreják Forétar Forhementka Forhont Forija Fórija Forijant Fórista Fora Forman Formát Formiř Formindr Forota Foršrift Foršus Fořt Fortel Fořtka Fořmistr Fortna Fořtovna Forykovat Fós Fošařet Fošér Fošna a je pryč vál silný vítr vane silný vítr veliký zhon pracovní stůl kováře atd. fundament funebrák funivý libra rodila librová jablka. obdiv . formíř poručík zásoba předpis záloha lesník šikovnost k práci.

milkování. vyšívaná vesta ptactvo vůbec ptačí trus ptactvo ptačí námel CLAVICEPS a má po ptákách jakýkoliv pták nečistá ženská vyjádření odporu velmi silný vítr fuksie.jméno krátká. uletět nedospělý člověk malý. zálety záletník klučisko.r. klaun hanlivě slečna svobodník František muž. FUCHSIS veliký prak . b.vrabec. děvčisko vnoučátko strojíš se velmi špatně jíst placka na plotně pečená příjmení hanlivě Němec Fridolín muž. holub atd. holič uletěl pouťová hračka kůň frkal frkat frkl poprask. krávy -futrují druh sedacího nábytku odrostlé dítě artista. jméno známkovat dopis furianti mnich laik zastavárna stéblo od součku k součku letět . pobouření nos strojit se uletěl rychlke odejít.Fotr Fotrál Fotro Fotrojó Fotylek Fracek Frajkomštéř Frajla Frajtr Francek Frankovat Franťi Fráter Frc Frček Frčet Frej Frejiř Frfeň Frfňátko Fifňiš se Frfňit Frgál Frgál Fric Fridolin Frigiďňi Frišno Frizér Frk Frkačka Frkal Frkat Frkl Frmol Frňák Frnďit se Frnk Frnknót Frňós Frocek Froliš Frydka Ftačena Ftačenec Ftačeno Ftači Ftači chlib Ftákách Ftoň Fuchtla Fuj Fuják Fuksija Fungačka otec pouzdro zárubeň krmí koně. jméno citově chladný rychle kadeřník. nedospělý člověk Florián muž.

také zárubeň polstrovaný Písmeno G g G Gába Gábl Gabrijel Gabrijela Gagotat Gajde Gajst Galán Galeje Galérija Galileja Galimatejáš Galón Galónke Galoše Gamba Gambrinus Gang Gangréna Gangster Gaoč Garant Gardedáma Gargola Gaťe Gaťiska Gaval Géde natahovat Genijalesta Génijus Genitál Genitálija Germán Germanofil Germanoman Germánstvi g G Gabriela žen.jméno snídaně na vidličku. kachny dudy léčivý lihový výtažek hřebíčkový.54 litru stužky gumová obuv. galoše tlama patron sládků a pijáků tlupa zločinců sněť .gangréna zločinec gauč ručitel průvodkyně dívky do společnosti svatební čepec kalhoty větší kalhoty veliký kus mít do pláče genialista genius pohlavní úd pohlavní ústrojí . také elektrický kabel archanděl Gabriel Gabriela žen.genitálie Němec milovník Němců napodobuje Němce germánství .Furberk Furijó Furo Furt Furverk Furvézna Furvezňák Fusakla Futro Futrované vojenské jezdectvo. krmivo pro dobytek. anglická dutá míra 4.jméno umí husy. povoznictví furií fůru pořád povoznická jízda vozatajstvo vozil munici ponožka píce. také lidově elektřina kavalír nucené práce galerie severní část Palestiny zmatenina galon.. jitrocelový atd.

střední.Gustav plat z milosti dávaný vojenským vysloužilcům malá motyčka .Gestapácké Gesto Gestór Geto Geverec Gézir Gigant Gigolo Giloťina Gipsov(f)ka Girlanda Gizela Gladijola Glagolské Glajcha Gláňa Glanc Glanco Glazora Glcnole dule Glcnole dule Glcnóťi Glej Glejo Glét Glét Gléto Glg Glgal Glgale Glgat Glide Glido Glóbuska Glorifikaca Glórija Glórija Glváňi Glvat Glvó Gobelin Gól Golejáš Golejáš Gomba Gombik Gombike Gomovňik Goráš Gorila Gormán Gostav Gosťik Gracijál Gracka gestapácký gesto gestor.jméno gladiola. část mše Gloria klvání klovat klvou nástěnný koberec branka Goliáš . glazura spadli spadnuli dolů glcnutí hlavy ve spánku klovatina klovatiny klovatina peckovitých stromů ochranný list ochranného listu hlt hltal hltali hltat údy údu cigareta globuska velebení svatozář chvalozpěv. ústřední orgán stavby židovská čtvrť kulatý valašský klobouk gejzír obrovský objekt tanečník v nočních podnicích popravčí nástroj druh dýmky výzdoba z květin žen. bot.mečík GLADIOLUS hlaholský rovina zdí pod střechou ruka lesk lesku tenký sklovitý povlak.obr veliký brouk GOLIATHUS veliký kovový knoflík knoflík knoflíky kaučukovník HEVEA kuráž největší savec GORILLA GORILLA gurmán Gustav muž.jméno Gustík .

mince 1759-1760 krajkový límec ženského kroje hmat stažení obličeje k věšení prasete při zabíjačce chromý. zakrslý člověk hrubec grogy základ domu základy kovová brnkačka hubovat grunt. malý. váha 75 g stříbra kůň grošák grošovaní groteska drobná rybka chlapisko dohled stanovený soudem ženský lékař sádra Písmeno H h H Hababuk Habaďej h H nadávka mnoho . obyčejný tmavě červený drahokam marhaník PUNICA GRANATUM-granátová jablka granátník vyčnívající okraj kachlových kamen těhotenství uličník.kniha obsahuje mešní zpěvy stupňovat tuha psanec límcový plášť kulhají kramle schromlý člověk umí číst a psát dělostřelecký. darebák lumpárna krejcar spojovací hole žebřin pochod granátníků slinták drobná měď.nitkami hustá lněná látka graduál . usedlost. granát. grunt je základ všeho.Gracke Gracón Grádl Gradoál Gradovat Grafit Grafoman Gráglové kabát Grajdajó Gramla Gramlavé Gramotné Granát Granátovňik Granatýr Granec Gravidita Grázl Grázlovina Grécar Gréfina Grenadyr marš Grenták Grešla Grézl Grif Grimasa Grmolec Grňa Grňka Grobiján Groge Gromfešt Gromfešte Gromla Gromlovat Gront Groš Grošák Grošovaňi Groteska Grunde Gryc Guratela Gynekológ Gyps dlouhé mužské vlasy krajka protkaná bílými nebo žlutými kov. nemotorný zlomek nože upraveného k řezání . také příjmení pražský groš Václava II 1300-1357.

totéž co žena nabývat vlastnosti hadru ústřižek látky slavnostní oblečení spousta krásného oblečení borůvčí. také míč kdo skupuje staré hadry ničema vetešník vetešník žena.zlomyslně serpentina k hadu samice k hadu hadice do zahrady pták dravec SAGITTARIOS černý kořen zelenina SCORZONERA HISPANICA osobní vůz Tatra akvárium. hrst něčeho medailonek na krku zavěšený drhlen na česání lnu potupný název staré.brusnice borůvka VACCINIUM MYRTILLUS štěknout.století handrkovat se lumpárna z hader ušitý panáček. papež v 13. starozákonní prorok. člověk mohutné postavy stromová houba POLYPHORUS FORMENTARIUS mohutný matka představená staré šatstvo řeholní roucho zelňačka polévka habr obecný CARPINUS BETULUS čakan vegetační forma CARPINETUM obydlí vůbec. také seknout slovem jako štěknutí psa skupina lidí.ECHIUM vinout se jako had rozepře. chytil malého hádka všežravec. bot. ryba OPHIOCEPHA LIFORMES houba PHALLUS Hadrián. nepořádné ženy pomlouvač .nebo 6.stol před n.kolonistů sedět háček křížovka křížovky háčkovací jehlice háčkový kdo hádá z ruky mladý had. malé dítě hádavý hady ty hade . žijící na pokraji bídy muž.l. 7. velkost.Habakok Habán Habáň Habáňské Habateša Hábe Hábit Hábovica Habr Habrovica Habřena Hacijenda Hačat Háček Háčkov(f)ke Háčkov(f)ke Háčkovaci Háčkové Hádač Háďátko Hádavé Hade Hade Hadec Hádek Haďica Haďica na vodovod Haďilov Haďimord Haďimrška Haďinec Haďit se Hádka Hadohlavec Hadov(f)ka Hadreján Hadrikovat se Hadrláčena Hadrlák Hadrlomp Hadrňické Hadrňik Hadropleťňica Hadropleťňik Hadrovaťet Hadřiček Háf Háfe Hafeňik Hafnót Hafol Hagnósek Hachla Hachla roba Hachliř Habakuk.také rostlin.

husitská noha jarmareční píseň velmi nedbale halapartna neotesaný člověk hluk halda odpadků. také nadávka .měny v ČSR haló přelud. nevlídná místnost rozkošatěný strom . zemědělské nářadí křížem krážem vezmi si své věci a jdi spínací háček na šatech háklivá háček na šatech háčkovat hákový kříž spojoval těžká ruční zbraň . hájí hajloval hajná hajný spinkat hájovna tulák toulat se hajlovat špatný kůň nadávka na zavěšení.vidina rostl. všelijaká ženská na křtinách veselice a pod urovnává a dozírá na pořádek na haldách velmi nesrozumitelně mluvil pokřikoval pracovní oděv halit se brusle lovecké fanfáry haléř. po roce 1918 dílčí jednotka koruny . OENANTHE větev malá větev chrastí v lese velká.hastroš bojovník i zbojník jít spát konejší dítě před spaním brání přítele slovem.Haj Háj Hajcoval Hajcovale Hajdaláček Hajdok Hajene Haji Háji Hajloval Hajná Hajné Hajolenkat Hájovňa Hajsoň Hajsovat Hajtlovat Hajtra Hajzl Hák Hákař Hake Hake mike Hake pake Haklén Háklevá Haklik Haklovat Hakoš Hákoval Hákovňica Haksna Halabačka Halabala Halabarda Halama Halas Halda Haldamáš Haldař Haldebalde Halekal Halena Halet Halifakske Halili Haliř Haló Halocinaca Halocha Haloz Halózečka Halózi Halózna Halóznaté se volá na husy háj zelený topil v kamnech topili v kamnech loutka . halucha. vzal ho spodním hákem háčkař haky.

muž. tažená jedním koněm .halštatský stůj zastavoval sádka na ryby neotesanec. zvenku neviditelné hanba nevěstinec stydět se nestyda Anna žen.Halštatské Halt Haltoval Haltyř Hamala Hamáre Hamatné Hambálke Hamerské Hamižňik Hamóňeňi Hamovat Hamovňik Hampéz Hampézňik Hampézovat Hamr Hamrleska Haňba Haňbinec Haňbit se Haňbola Hanča Handl Handlet Handloval Handrkoval Hanebňik Haňet Hanlevó Hano Hanobit Hanoš Hantyrovat Haozirňikovat Haproval Haprovat Hapták Haraburďi Haradreja Harant Haraska Harašel Hárat Harcoval Harcovat Harcovňica Hárešt = Harfa Harmara Harmonija Hároval Harpona starší doba železná . pomlouvat hanlivou pohanu hanobit Hanuš. hrubec mrzutosti těžký vodorovný trám spojující krovy střechy dělník na vodním hamru chamtivec lakomství brzdit vozová brzda vykřičený dům vyhlášený jako vykřičený dům hrubě křičet. u psovitých šelem bojoval. nadávat malá vodní kovárna s vnitřními kohoutky. také Hana obchod obchodovat obchodoval dohadoval hanebník hanět.jméno.bez povolení chodit po vesnicích za účelem podomního obchodu byl nespokojen vynechávat v práci a pod stát v pozoru nepotřebné věci žena darebnice malé dítě hrubá ovčí vlna.jméno i příjmení nepřesně používat pojmy dříve . hrubá obleková látka šramotil planout.15 století vězení harfa skříň harmonie stopoval se psem harpuna . útočil útočit lehká houfnice ráže 8-9 cm. hořet.

bažinatá louka a pod Agáta žen. rychle jít. vadit se svazky prutů na cestu do mokrých míst . rostlina česnáček. kapradina PTERIDIUM AGUILINUM panák z hadrů.jméno i příjmení houba čirůvka.Hartosel Hasák Haset Haset Hasiv(f)ka Hastroš Haš(s)ple Hašené Hašeňi Hašpla Hašteřet Hať Háta Haťil Hatlaňina Hatmaťilka Hauzbót Hauzirovat Havárija Havel Havelka Havelsky Havéz Havirňa Havjeť Hazard Házel Házet do žeta Hazoka Házov(f)ka Hde Hdehdo Hdejaké Hdekeró Hdekeryho Hdese Hdo Hdose Hdosek Hébadlo Hébat Hébé Hebké = Heble nebelo Hebno Hébnoťi Hebrej Hebrejka Hebrid Hec Héčkat Hedvábi nadával hasák-nářadí hasit žízeň. spěchat hasivka orličí. hořícího domu vrátek. hořící dům atd.jméno bránil. kdosi hýbadlo být hybnější pohni jemný vůbec nic nebylo rychle rychlejší pohyb žid čepice židovka kříženec hec hýčkat hedvábí .. bot. kdo je neupravený potupné označení starých žen hašený hašení vápna.šedivka havelské posvícení havez česnáčková. překážel zpravidla špatné jídlo těžko srozumitelná řeč loď v podobě domku chodit po světě havárie muž. zařízení pro barvení tkanin nebo pletenin v provazcích hádat se. zpravidla černé barvy kde kdekdo kdejaký kde kterou kde kterého kdysi kdo kdosi někdo.ALLARIAE ADENOSTYLES havírna všechno domácí zvířectvo hazard házel starý svatební zvyk mužský hábit kacabajka.

hierarchie obrázkové písmo starého Egypta a Chetitů zaklení .jméno herna zaklení hýřil heřmánek pravý. jméno psa hýl obecný. žel. lesní muž naříkat Hektor.Hedvika Hej Hékal Hekat Hektór Hél Helekat Helena Heligón Heligónovó figoro Hélijós Helikoptéra Helma Helvécija Hemna Hemžeňi Héna Héné Henlajnovec Henol Hepnóza Hepóčké Hepotéka Heraklit Herbář Herberk Herda Herdek Herdek baba Hereša ďelat Herfón Hergot Herka Herkoles Hermelin Hermina Herňa Hernajs Héřel Heřmánek Hések Heslo Hetéra Hetlák Hétman Hever Hex(ks)ament Hezďit Hezká Heža Hic Hihňalka Hijejarchija Hijeroglif Himl žen. hypotéka heraklit atlas květin velmi špatná noclehárna rána do zad zaklení zlá.bůh slunce vrtulník přilba Švýcarsko hymna hemžení hejna hajný henleinovec hynul hypnosa heboučký půjčka.r. silný člověk kožešina hranostaje Hermína žen. MATRICARIA hejsek hesl antická milostnice hitlák. hubatá ženská hrát si na pána šlechtic zaklení starý kůň mohutný. b. pták PYRRHULA povykovat. vagon hejtman zdvihadlo mechanické zkouška i výslech hyzdit krásná chýše horko neustále se směje vysoké kněžstvo . pokřikovat žen.jméno dechový basový nástroj heligon basfigura Hélios .jméno hej vládce lesů.

Hlad Hlaďici Hlaďik Hlaďil Hlaďina Hlaďinář Hlaďitko Hladká Hladko Hládnót Hlado Hladyš Hlahol Hlaholeca Hlasiv(f)ke Hláska Hlásné Hlasovaci Hlasové Hláv(f)ka Hlaváč Hlaváček Hlavaté Hlavaťica Hlavatka Hlave státo Hlaveň Hlavohroď Hlavón Hlavonožec Hlavostojka Hlazené Hleď Hleďi Hleďi Hleďiček Hleďik Hlena Hleňák Hlenař Hleňenka Hleňik Hlenka Hleno Hleno Hlenomaz Hlesnót Hlésta Hléstopodné Hlidaci Hlidka Hlišče Hlišťňik Hliva hlad hladící hoblík hladil hladina rybníka brusič skla hladítko hladká náledí hládnout hladu rostlina hladýš LASERPITIUM hlahol zvonů nejstarší slovanská abeceda hlasivky hláska ponocný hlasovací hlasový hlávka zelí rod dvouděložných rostlin hlaváč SCABIOSA. pavouk vysoce postavený jedinec chobotnice akvarijní rybky hlazený dívej se. CHAENO RRHINUM hledík větší ANTIRRIMINUM MAJUS hlína místo. b.houba PLEUROTUS . také příjmení hlaváček jarní. rostlina ADONIS VERNALIS mající velkou hlavu tesařská sekyra lososovitá ryba HUCHO HUCHO hlavy států hlaveň pušky. kde se kopala hlína na vepřovice kdo kopal hlínu dýmka z pálené hlíny . který vypudí hlísty s organismu hlídací hlídka klíště.r. rod roztočů IXODES jednoděložná rostlina hlístník NEOTTIA hlíva . hleď hledí hledí na pušce hledíček menší. děla atd.hliněnka hliník hlinka na bílení domu hlínu vykašlal spoustu hlenů sochař hlesnout hlísta NEMATHELMINTHES čaj nebo lék.

teče od Seče přes Plumlov k Prostějovu . hmatu mhouřit oči člověk. bot.Hlóbal Hlóbavec Hlobina Hlóbit Hloboké Hlóček Hlóčela Hločet Hlodaci Hlodal Hlodavec Hloh Hloheňa Hlochá Hlochav(f)ka Hlok Hlópák Hlóposť Hlópš Hlošec Hlošena Hlošena Hloza Hlt Hltač Hlte Hltón Hmat Hmaťňik Hmato Hmóřet Hmotař Hmožďenka Hmožďiř Hmyzenke Hnaci Hnanec Hnat Hnáta Hneď Hňedák Hňedásek Hňednót Hnetynka Hňevivá Hňida Hňidák Hňidopich Hňiká Hňikalena Hňilák Hňilečka Hňiloba Hňipal přemýšlel hloubavec hlubina hloubit hluboký hlouček Hloučela.r. hnilák smrkový MONOTROPAHYPOPYTIS hnilička. nic hlt nesmíně žravý hlty hltoun hmat hmatník na houslích atd. přezrálá hruška hniloba neustále spal . bylina INULA CONYZA puntičkář zlobí zlobivé dítě hnilák bylina. b. žijí v půdě bez očí tykadel hnací koho honí policie hnát husy na pastvu noha ihned hnědý kůň motýl MELITAEA hnědnout prosná kaše zasypaná moukou vzteklá vší vajíčko hnidák. PYRACENTHA hluchá hluchavka bílá LAMIUM hluk hlupák hloupost hlouběji hluchý člověk neobdělaná země česká oliva ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA hnis. holota.oman hnidák. u nějž převládají hmotné zájmy hmoždinka dělo hmyzenky PROTURA.říčka hlučet hlodací hlodal hlodavec dřevina CRATAEGUS hlohyně.

první houslista lid.zařízení strojní zařízení stolařů ústa houbová polévka lucifer neustále nadávající starý klobouk hudec. klarinetu hubit hubka na čistění . blbec hnus hnout hnutí za svobodu a pod.jméno myslivecký plášť hubice hubička u saxofonu. nebo také není zde k hnutí ústa houba kdo má veliká ústa jako mladá jedlá.kapely udice hodící se udil maso hodinou . hnojník obecný COPRINUS COMATUS moč dobytka hňup.Hňipat Hňis Hňit Hňiťe Hňizdák Hňizďišče Hnojáček Hnoják Hnojáko Hnojař Hnojeňi Hnojivo Hnojňák Hnojňik Hnojuv(f)ka Hňop Hnos Hnót Hnoťi Hoba Hóba Hobáč Hobáň Hobáň Hóbař Hóbařet Hobatec Hobe dostat Hobenáč Hobeňi Hobeňór Hobert Hobertos Hobica Hobička Hobit Hobka Hobl Hoblárňa Hoblék Hoblene Hobliř Hoblov(f)ka Hoblovačka Hobo Hóbov(f)ka Hocefer Hočavé Hočka Hodec Hoďica Hoďici Hoďil Hoďinó neustále spát hnis hnít nitě bot.po ohoblování dřeva kdo pracuje hoblíkem hoblovka.stroj. parazit na dřevě dát někomu hobla dílna na opracování dřeva hoblárna hoblík hobliny .kde se ukládá hnůj a pak se jedlá houba. choroš oříškový POLYPORUS UMBELLATUS hubka na zapalování houbař chodit na houby hubatý člověk dostat vynadáno velmi hubený člověk hubení hubeňour Hubert muž. hlístník hnízdák hnízdiště žížala z hnoje vůz na odvoz hnoje chlévské mrvy ve hnojáku se ukládá hnůj blízko chléva kdo vozí hnůj hnojení chlévskou mrvou hnojivo umělé nebo přírodní vůz.

obchodník houkl. re Hóf Hofer Hoferkeň Hoferské kočár Hófňica Hófovat Hófrát Hofrecht ďelat Hófrechtář Hohlal Hohňa Hojici Hojná Hojné Hojnó órodo Hojnosť Hókačka Hokaš Hókat Hokenář Hókl Hokot Holá Holách Holákal Holán Holar Holátko Holba Holé Holec Holeco Holečka Holedbavé Holék Holena Holendr Holet Holevňik Holfald Holicim udírnou špatně hrající na hudební nástroj nečistě hrát hodná a také „ je jí kus“ hodný mnoho veliká vesnice veliký kus hodnost hodnota hodonínská zimnice hodovat nadával. huhňal hojící se hojná. nájemník nájemnice trakař dělo s krátkou hlavní ráže do 30 cm shromažďovat se dvorní rada uznávat svrchovanost podkomoří nesrozumitelně mluvil huhňa.lehká jízda zasmažené brusinky holátko stará objemová míra 0.hudroval křik krocana skupina lidí. bohatý bohatou úrodu hojnost houkačka ukaž houkat hokynář. obnažená hůlkách křičel. o peníze úlevník dutý záhyb na sukni holícím . holina stroj na loupání ječmene při výrobě krup holit vousy. hulákal hulán . křikl hukot neoblečená.775 l holý. neoblečený ulic ulici ulička holedbavý dřevěná kůlna na hasičské nářadí neobdělaná zem. zvířat podruh. bohatá hojný.Hoďirnó Hodlař Hodlat Hodná Hodné Hodňe Hodné ďeďine Hodné kos Hodnosť Hodnota Hodoňka Hodovat Hodral Hodre.

jméno skoč houpací . líbání atd. hulvát humánní nejnižší stupeň školy humbuk biblické texty.gardy v Uhrách Jan muž. holomek Olomouc sebranka . houně honící honácká medvěd huňatá vezl se po něm hony honební honec spěchej.holičkých holínka gumová holínky gumové holínku holínkou holírna holírny holírnu holírnou střídá velmi často děvčata holubář holoubek holuběnka objímání. ovšem sprosťák.Holičké Holičkéch Holinka Holinke Holinko Holinkó Holirňa Holirňe Holirňo Holirňó Holkař Holobář Holóbek Holobjenka Holóbkováň Holomek Holomóc Holota Holport Holt Holvát Homáňi Homanijera Hombok Homilija Homno Homola Homor Homplovat Hon Hóňa Hoňaci Honácká Hoňáč Hoňatá Honcoval se Hone Honebňi Honec Honem Hoňička Hoňil Hoňitba Hoňka Honóra Honorárňi Honorář Honoset se Hont Hontovat Honvéd Honza Hop Hópaci prostě holý hodně holých. modlitby mlat u stodoly homole cukru humor trápit.honička.týrat hon na zajíce a pod. neplacený honorář honosit se být na mizině ničit sám sebe příslušník národní. ale také velký spěch při polních pracích honil honitba hra na honěnou honorace čestný. tedy.banda dělení na půl inu. rychle dětská hra . deka.

r.jako projímadlo naříkat hořelo hořec hořepník lidově encián.r. velmi vysoké teplat horkost horlit lesní roh horňácký horní horoucí vysoký jak hora. zapíjí se vínem hořčák hořčice b. u nás asi 20 druhů GENTIANA horní díl kohoutek luční. CORDYCEPS huseník alpský ARABIS ALPINA housenka houser vždy první v práci voda podčeleď kachen.r. které vznikají draním peří larva pilatek.husar husař pase husy housata husička DENDROCYGNA stonky.r. hořčík jestřábovitý B. SINAPIS hořčina magnesium zn. jméno. veliký kopec tlupa hurdiska horečka horentní ceny.r. Mg. b. GENTIANA hořečnatý .. b. také květina jméno podle pěstitelky Hortensie LEPAUTOVÉ hořák hořavka obecná z. husice TADORNA vyrábí housle housle uslyšet . také kdo pochází z hor horor orodovat urputný horský zlobil se hortensie žen. CONRINGIS hořký hořlavina husa velká ANSER ANSER husí kukaň uherské jezdectvo .Hor Koten Hora Horda Hordiska Horečka Horenťňi Horknót Horkosť Horlet Horna Horňácké Horňi Horóci Horoň Horor Horovat Horpotné Horské Horšel Hortenzija Hořák Hořavka Hořčák Hořčeca Hořčena Hořčik Hořec Hořečnaté Hořekovat Hořelo Hořepňik Hořéšek Hořici láska Hořinka Hořké Hořlavena Hosa Hosák Hosar Hosař Hósata Hosečka Hósenči Hóseňica Hóseňik Hósenka Hóser Hóserem v práce Hosi vino Hosica Hóslař Hósle Hoslešet Kutná Hora hora.r. PICRIS hořec b. LYCHNIS hořinka b. RHODEUS sýr.

výskyt např. trus ohlávka na dobytek. MICROTUS ARVALIS. PISIDIUM odrůda aragonitu. surovec ovád hovězí TABUNUS BOVINUS trus hovězí dobytek.PISUM ARVENSE jako pícnina pro vonné květy LATHYRUS plž. krávy tráva nasekaná a daná do travnice. suk na provaze uzené maso uzílek trápit se. dále zvrhlý člověk.r. prolamované vyšívání . vesnice na prostějovsku a ostatní vesnice opevněné území na kopci hrách polní -peluška . také dobytče. lakota . výkal.vrchnost hraběnka hrábnul do peněz polní.hustě houština houští návštěva ředitele v hodině velmi uhlazený podvodník pobídka pro tažný dobytek . plahočit velmi pevný provaz je divoch místo pro slepice .žijící ve výkalech vulgárně řečeno . hrabě .drobné hrušky.Hospocké Hospodář Hospodeň Hosťe Hostén Hosťéš Hosťina Hóstňót Hosty Hóšč Hóščena Hóšči Hošpitaca Hoštapler Hot Hotař Hotel Hotovosť Hovado Hovado Hovinko Hovjezi Hovňik Hovňivál Hovno Hozda Hozel Hozeny Hozilek Hožbjet Hóžev(f) Hr Hrabaňišťe Hrabařik Hrabat Hrabica Hrabivec Hrabje Hrabjenka Hrábnol Hraboš Hraci Hradčane Hraďisko Hrach Hrachor Hrachov(f)ka Hrachovec Hrachovina Hrachuv(f)ke hostinský. koně. peníze záhrabice na zahrabávání po zesečení obilí hamižník hrábě.nic.hrabaniště zahrabává uhynulé živočichy brouk NICROPHORUS hrabat trávu. nenasytnost.více. v Čechách u Karlových Varů hrachová sláma hrachůvky . z. letní jablka. hovězí maso houba rostoucí na výkalech hovník ASCOBULUS. hospodský hospodář na statku hospodyň. také kdo nezřízeně hrabe peníze hrací hodiny Hradčany. také zadnice brouk.prostě hrabat majetek.jdi vpravo polní hlídač hotel hotovost lidový tanec. kuchařka hosty poutní místo Hostýn hustěji hostina houstnout husté hustěji.

mše o desáté. hrubý člověk padoucnice . z. z. lasice hranostaj MUSTELA ERMINEA motýl.škrkavka dětská ASCARIS LUMBRICOIDES padoucnice průtrž mračen. menší pták. také zvoní hranu při úmrtí hranatá postava hranečník hranice státu.Hraji Hrana Hranáč Hranečňik Hraňica Hraňičke Hraňit Hranolec Hranostaj Hranostájňik Hrant Hráš Hráše Hrátke Hratva Hravé Hráz Hrazda Hrazeňi Hrázó Hrb Hrbáč Hrbačka Hrbaťit se Hrbolec Hrbón Hrča Hrčák Hrčna Hrdé Hrdelňi Hrdelňica Hrďina Hrdlečka Hrdlel se Hrdlo Hrdlořez Hrdlovat se Hrdó Hrkačka Hrkot Hrmolec Hrncoje Hrnčiřik Hrnčiřka Hrnec Hrnol Hrobá Hrobá hlesta(malá hlesta) Hrobá nemoc Hrobá škoda Hrobe Hrobé Hrobé břed hrají hrana stolu. těhotná tasemnice CESTODA škrkavka u dětí . škůdce obilí ZABRUS TENEBRIOIDES ženská hrbatá. hrboun boule ráfový vůz ženská . hrnul před sebou sníh hrubá záplata. živící se hmyzem . kdo se hrbatí.r. okresu atd. CERURE šprlení ve chlévě kulička do hry kuličky do hry hrátky beseda se sousedy hravý hráz u rybníka hrazda hrazení hrází hrb na zádech hrbáč osenní. mohutný. hranice dřeva hraničky zahrad a pod sousedit mnohostěn kunovitá šelma. hrbačka hrbatit se hrbol nadávka tomu.r.mluvka hrdý hrdelní trest hrdelní žíla hrdina hrdlička zahradní STREPTOPELIA DECAOCTO hádal se hrdlo vrah namáhat se hrdou dětská hračka hrkot kol grmolec na pověšení prasete hřmotně jde hrnčiřík.FURNARIIDAE vosa. hrnčířka zední. povodeň hroby velký. STROCERUS plechový hrnec na vaření hrnul se do hospody.

dříve konzumován pod názvem grundle hrozen vína hrozit hrst hrstková polévka . trdlice postavená před kostelem kobyla se hřebí kobyla bot. zlatý hřeb večera hřebčín hřebec houba hřib BOLETACEAE hřebelec na česání koní. hřebíček kořenný EUGENIA CARYOPHYLLATA hřebíček do dřeva hřebík k míchání malty ručně hřejivý pocit hřešil . fazolí. špičatý hrůza hrouzek obecný GOBIO GOBIO . hrachu atd. krav hřeben střechy mučidlo. kde hřadují záda hřej železný hřeb.Hrobé kos Hrobé zvon Hrobje Hrobňik Hrobnol Hrobnola Hrobnole Hrobosť Hrobosťó Hroď Hroda Hroďňik Hrom Hromada Hromadná Hrome Hromotřesk Hromská Hrošák Hroščečka Hroška Hroška trestná Hrot Hrote Hrotek Hroťité Hroza Hrózek Hrozen Hrozet Hrsť Hrstková Hrtan Hrzká Hrzké Hrzkéch Hřad Hřbet Hřé Hřeb Hřebčin Hřebec Hřébek Hřebelec Hřeben Hřebeň Hřebi Hřebica Hřebiček Hřebíček Hřebik Hřeblo Hřejivé Hřešel veliký kus něčeho veliký zvon.hrstka čočky.netřesk SEMPERVIVUM strašná ženská kůň žlutavé barvy hruštička hrušeň PIRUS na ucpání úst při útrpném právu hrot kopí hroty hrotek na dojení mléka hrotitý. ale také zaklení rostl. valná hromada hromadná schůze hromy.prsa hrouda hrudník hrom hromada kamení. mohutný tuze hrobník hrubnul hrubnula hrubnuli hrubost hrubostí hruď. krup. hrtan veliká veliký velikých v kurníku pro slepice.

r. nepatřící k cechu hupity.r. jméno hysterik šklebil se šklebila se šklebili se šklebit se šklebíme se šklebíte se Písmeno CH ch ch .CALLITRICHE dostat bití hygiena průhledný. oranžově hnědý a červenohnědý zirkon drahokamové kvality rostlina hyacint. kdo si neustále hvízdá hvězda hvězdička hvězdoš jarní. HYACINTHUS hyena šelma HYAENIDAE patrona patrony patron patronem muž. b. b. stál pro hříbata hříčka hříčky hřídel hřích hřál hřáli hřálo slunce hřiště hříšník hřát hříva hřmění hřmět rachot. hupity se říká dítěti hurdiska hurikán -velmi silný vítr hůř hvizd hvízdák.Hřevna Hřevnáč Hřibárňa Hřička Hřičke Hřidel Hřich Hřil Hřile Hřilo Hřišče Hřišňik Hřit Hřiva Hřmjeňi Hřmjte Hřmot Hú Hulkovité Humoreska Humoresta Huntéř Hupite. hupite Hurdeska Hurekán Huř Hvizd Hvizdák Hvjezda Hvjezďička Hvjezdoš Hybaj dostat Hygijéna Hyjacent Hyjacent Hyjena Hylzna Hylzne Hylzno Hylznó Hynek Hysterik Hyzlel se Hyzlela se Hyzlele se Hyzlet se Hyzlime se Hyzlite se hřivna. předmincovní platidlo holub hřivnáč COLUMBA PALAMBUS hříbárna. hřmot dělá sova tenký jak hůlka humoreska humorista řezník.

vetchý člověk chrpa CENTAUREA charitu. jedna ze tří bohyň půvabu a veselí charitu charitou čárlston.CH Chabašči Chabaščová poliv(f)ka Chabé Chábi Chabzda Chadraba Chachar Chajda Chalát Chaloha Chaloha Chalópecké Chalópka Chalópkám Chalópkář Chalópkářka Chápal Chápala Chápale Chápalo Chápat Charaktér Charaktérem Charaktero Charebél Charebo Chareta Charetka Chareto Charetó Charlestón Charón Charta Charto Chartó Charvát Chasa Chase Chasňičet Chasňik Chasňika Chasňike Chasňikem Chasňiko Chasňikom Chasó Chasu Chata Chatař Chatařel Chatařela Chatařele Chatařka CH chrastí v lese z pokácených stromů a podobně zelňačková polévka slabý. tulák chatrná. jen tři druhy sladkovodní chaluha velká z. jako tovaryš chasník -mladík mladíka mladíky mladíkem mladíku mladíkům mládeží chasu .mládež chata chatař-majitel chaty chatařil. sešlá chaloupka volný dlouhý kabát chaluha PHACOPHYCENA. STERCORARIUS chaloupecký chaloupka chaloupkám chaloupkář chaloupkářa chápal chápala chápali to se nám to spalo. jezdil na chatu chatařila chatařili chatařka . společenský tanec řecká mytologický převozník přes řeku Achneton charta OSN chartu chartou příjmení mládež svobodná mládeže chasničit. malátný křoví bez SAMBUCUS darebák pobuda. řecká mytologie.dobročinná organizace charitka. chrápalo chápat charakter charakterem charakteru starý.

scházeli chátrání chátráním chátrat chátráte chatrná. pohrdání město v západních Čechách chyb chyba chyby chybil chybila chybila-li chybili chybila-li chybil-li chybit chybíte bez černý SAMBUCUS NIGRA bez modrý bez voňavý bezem bezu chycenému checht. chechtání smál se smáli se. chamraď chátral. scházel chátrala. chechtot. chechtali chechtalem chechtalka chechtalku chechtalkou chechtavá .Chatařkám Chatařke Chatařské Chatařskéch Chate Chato Cható Chátra Chátral Chátrala Chátrale Chátráňi Chátráňim Chátrat Chátráte Chatrná Chatrné Chca Chce Chcele Chceme-le Chceš Chceš-le Chcete Chcete-le Chco Chcó Chcó-le Che Cheb Cheb Cheba Chebe Chebil Chebila Chebila-le Chebile Chebile-le Chebil-le Chebit Chebite Chebz Chebz modré Chebz voňavé Chebzem Chebzo Checenymo Checht Chechtal Chechtale Chechtalem Chechtalka Chechtalko Chechtalkó Chechtavá chatařkám chatařky chatařský chatařských chaty chatu chatou lůza. scházela chátrali. sotva stojící chatrný chtěje chce chtěli chceme-li chceš chceš-li chcete chcete-li chci chtějí chtějí-li posměšek.

dívčí hra s kamínky chytat chytáte chytím chytíme chytit chytíte chytlavá nemoc.Chechtavé Chechtavéch Chechtavó Chechtot Chechtotem Chechtoto Chemická Chemické Chemickéch Chemickém Chér Cherobin Chestá Chestal Chestala Chestale Chetaci Chetacich Chetacim Chetača Chetačem Chetačom Chetáňi Chetanka Chetat Chetáte Cheťim Cheťime Cheťit Cheťite Chetlavá nemoc Chetračel Chetračela Chetračele Chetračena Chetračeňi Chetračka Chetračko Chetračkó Chetrák Chetráka Chetráke Chetrákem Chetráko Chetresteka Chetrestekám Chetresteke Chetresteko Chetrestekó Chetroň Chetroňa Chetroňi Chetroňom Chicago chechtavý chechtavých chechtavou chechtot chechtotem chechtotu chemická chemický chemických chemickým chejr CHEIRANTHUS. nakažlivá chytračil chytračila chytračili chytračina chytračení chytrá žena. druh anděla chystá chystal chystala chystali chytací chytacích chytacím chytače chytačem chytačům chytání chytanka. chytračka chytračku chytračkou chytrák chytráka chytráky chytrákem chytráků chytristika chytristikám chytristiky chytristiku chytristikou chytrák chytroně chytroni chytroňům město v USA . lidové označení zimní nebo žlutá fiala cherubín.

lék proti malárii chininovník CINCHONA chirurg chlad chládek chladící zařízení chladič u auta chladírna chladírně chladírnu chladírnou chladivá voda v potoce chladivý chladivých chladivým chladivá chladný chladnou lednička ledničky ledničku ledničkou chladno chladnoty chladnotu chladnotou chlaďounká chlaďounký chlaďounkých chlaďounkým chlaďounkou konejšil konejšila konejšili konejšit chechtal se chechtala se chechtali se chechtat se hlučně se smál hlučně se smála hlučně se smáli hlučný smích hlučně se smát rychle spolknout rychle polykal .Chichot Chichotal Chichotala Chichotale Chichotáňi Chichotat Chilské ledek Chiméra Chiňin Chiňinovňik Chirorg Chlad Chládek Chlaďici Chlaďič Chlaďirna Chlaďirňe Chlaďirňo Chlaďirňó Chlaďivá Chlaďivé Chlaďivéch Chlaďivém Chladnavá Chladnavé Chladnavó Chlaďňička Chlaďňičke Chlaďňičko Chlaďňičkó Chladnota Chladnote Chladnoto Chladnotó Chlaďónká Chlaďónké Chlaďónkéch Chlaďónkém Chlaďónkó Chlácholel Chlácholela Chlácholele Chlácholet Chlachoňil Chlachoňila Chlachoňile Chlachoňit Chlámal Chlámala Chlámale Chlámáňi Chlámat Chlamst Chlamstal chichot smál se.-fantastická obluda. chichotal smála se chichotali se chichotání chichotat se čilský ledek řecká mythologická.divoké kozy s dračí hlavou sršící oheň chinin. kombinace lva.

chlap chlapa. dává tím i chleba pec chlebovka pec chlebovku pec chlebovkou chlebová pec chlebové pece obilí používané k výrobě chleba chlebovník ARTOCAROUS.Chlamstala Chlamstale Chlamstáňi Chlamstat Chlamstáte Chlamstéte Chlap Chlapa Chlape Chlapo Chlapoš Chlapská Chlapské Chlapskéch Chlapském Chlapstvi Chlapstvim Chlast Chlastem Chlasto Chleba Chlebař Chlebařa Chlebaři Chlebařo Chlebařom Chlebiček Chlebňik Chlebňike Chlebňiko Chlebňikom Chlebodárca Chlebofka Chlebofko Chlebofkó Chlebová Chlebové Chlebovina Chlebovňik Chlip Chlipňica Chlipňico Chlípňicó Chlipňik Chlipňikem Chlipňikom Chliv(f) Chliv(f)kom Chliv(f)ská Chlivek Chlivem Chlivom Chlóba Chlóbe rychle polykala rychle polykali rychlé polykání rychle polykat rychle polykáte rychle polykejte muž. mužů kabrňák mužská mužské mužských mužským mužství mužstvím pití pitím piti chleba pekař pekaře pekaři pekařů pekařům chlebíček chlebník chlebníky chlebníků chlebníkům chlebodárce. některé se pěstují pro jedlá plodenství používané jako ovoce nebo zelenina chléb chlípnice.hnůj chlívek. nemrava chlípníkem chlípníkům chlév chlívkům chlévská mrva . muže chlapů. nemravná žena chlípnici. menší chlév chlévem chlévům chlouba chlouby . nemravná žena chlípnicí chlípník. muže chlapy. kdo dává práci.

muž velmi slabý chlup chlupáček GROSSULARIA UVACRISPA.chlubič chlubil chlubilka chlubilkou chlubivý chlubivec chlubná chlubný chlubnější chlubní chloumek. blednička u rostlin zloděj zloděje zlodějnou se živí krást kradete chmel HUMULUS kombajn chmelák chmelař chmelaře chmelařit chmelařka chmelařku chmelařkou divoký chmel chmelnice chmelovina chmelovinou mech SCLERANTHUS. také tenká tráva chlupatici chlupaticí chlupatka chlupy chloupek chlupem chlupů chlupům chlor chlorečnan chlorečný chloroform chlorofyl chlorovací žloutenka. chmerek roční SCLERANTHUS . okrasné ovoce ze Sibiře chlupáčky chlupatá polévka.Chlobič Chlobil Chlobilka Chlobilkó Chlobivé Chlobivec Chlobná Chlobné Chlobňéši Chlobňi Chlómek Chlop Chlopáček Chlopáčke Chlopatá Chlopaté Chlopatec Chlopaťi Chlopaťica Chlopaťice Chlopaťico Chlopaťicó Chlopatka Chlope Chlópek Chlopem Chlopo Chlopom Chlór Chlorečňan Chlorečné Chloroform Chlorofyl Chlórovaci Chloróza Chmaták Chmatáka Chmatáňim se ževijó Chmatat Chmatáte Chmel Chmelák Chmelař Chmelařa Chmelařet Chmelařka Chmelařko Chmelařkó Chmeléňi Chmelňica Chmelovina Chmelovinó Chmérek kdo se chlubí .voda z kyselého zelí a čočka chlupatý chlupatec chlupatí polévka v dřívějších věznicích polévky. bobulovité ovoce případně GROSSULARIA DIACANTHA. vychrtlá žena.

chmury chmurovitý chmuřil se chmuřila se chmuřili chmuřením se nic nespraví chňapl po kosti po všem neustále chňapal chňapou má slon chobotnice město v Čechách chod stroje Chod . skupina u západní hranice Čech od Domažlic po Planou u Mariánských Lázní chudá.Chmérka Chméři Chmure Chmurovité Chmuřel Chmuřela Chmuřele Chmuřeňim Chňap Chňapal Chňapó Chobot Choboťňica Choceň Chod Chod Chodá Chodáci Chodačka Choďačka Chodačke Choďačke Chodák Chodáka Chodáke Chodáko Choďas Choďasa Choďaska Choďaske Chodba Chodbe Chodbo Chodbó Chodé Choďe Chodec Chodeckém Chodéch Chodém Choder Chodera Chodero Choderó Chodi Choďi Choďi hrobá Choďil Choďite Chodka Choďňiček Choďňik Chodoba ANNUUS je nežádoucí plevel chmýří chmýří roste na bradě ponurost.česká etnograf. hubená chudáci chudačka chuďačka chudačky chuďačky chudák. chudý i ubohý chudáka chudáky chudáků chuďas chuďase chuďaska chuďasky chodba chodby chodbu chodbou chudý chudě chodec chodeckým chudých chudým chuder chudera chuderu chuderou chuti Chodové je těhotná chodil chodíte Chodka chodníček chodník chudoba .

k něčemu choulostivá choulostivý chumáče již byly namuchlané schůzka s děvčetem chomáč vlasů chumel chumelenice chumelenicí chumlal. fujavice chuligán akutní střevní infekční onemocnění cholera cholerička člověk energický. výbušné až vášnivé povahy choulit se k někomu. trávy. sedmikráska chudobka BELLIS PERENNIS chochol. slámy sněhová vánice.zpívá na kůře choralistů choralistům chorálů churavec. choralista . nemocný nemocný nemocných choreograf choreografka chórista chóristu nemoc .Chodobinec Chodobné Choďóčká Choďóčké Choďóčkó Chodopka Chochol Chocholatá Chocholóš Chochvalec Chojavica Cholegán Cholera Cholera Cholerička Cholerik Chólet Chólosťivá Chólosťivé Chomáče jož bele nachomlany Chomáčke Chómek Chomel Chomeleňica Chomeleňicó Chomlal Chomlala Chomlaňica Chomlaňicó Chomlat Chomót Chomóta Chomóte Chomóto Chondel Chondeláč Chondeláča Chondeláčo Chondelka Chondelovité Chór Chorá Chorál Choralesta Choralesto Choralestom Chorálo Choravec Choré Choréch Choreograf Choreografka Chórista Chóristo Choroba chudobinec chudobný chuďoučká chuďoučký chuďoučkou chudobka. muchlala chumlanice chumlanicí chumlat chomout chomouta chomouty chomoutů chomáč tráva atd. u nás chocholouš obecný chuchvalec hader. pes chundeláč chundeláče chundeláčů chundelka zdrobněle chundelovitý místo pro zpěváky v kostele nemocná chorál svatováclavský atd. ozdoba hlavy chocholatá chocholouš GALERIDA. muchlal chumlala.

šramotil něčím chramostili chramostit. neobratný člověk nemotorná ženská chrastil. kůrová zpěvačka kůrový zpěvák kůrových zpěváků byl nemocný být nemocný chuť choutka.Chorobe Chorobinec Chorobnéma Chorobopis Choromeslné Choromeslňi Choroš Chórová Chórové Chórovéch Chořel Chořet Choť Chótka Chótkama Chótke Chotná Chotné Chotnéch Chotnéma Choťó Chov Chova Choval Chovala Chovanec Chovanka Chovanke Chovanko Chovankó Chovat Chováte Chovatel Chovatela Chovatelka Chovatelkó Chovatelom Chovné Chovnéch Chovném Chovnéma Chrabrá Chrabré Chrabréch Chrabrosť Chrám Chráme Chrámo Chramosta Chramostél Chramostélka Chramosťil Chramosťile Chramosťit Chrámová nemoci nemocnice nemocnýma. ale i v rodinách chovanky chovanku chovankou chovat např.dítě chováte i chováte .v něčem záliba choutkama choutky chutná ti jíst ? chutný. nebojácných chrabrost chrám chrámy chrámu chramosta nemotorný. ale i příjemný chutných chutnýma chutí chov králíků chůva choval v náručí chovala syna chovanec ústavu chovanka ústavu. nebojácná chrabrý. nebojácný chrabrých.máte slepice chovatel chovatele chovatelka chovatelkou chovatelům chovný hřebec atd. chovných chovným chovnýma chrabrá. chorobnýma chorobopis choromyslný choromyslní choroš POLYPORUS. dřevní houba chórová. chrastit chrámová hudba .

minerál chryzopras chrchel kašlal. jako by dodělával chrčela chrčeli chrčení chryzantéma. statná bylina roste na loukách a stráních od nížiny až do hor chrastavých žab chrastit chrastí chrastice.šramotit. třeba skup. ale také velmi hlasitě spala spali. chráničem chránička. chrastit. silně kašlal silně kašlala .šustit chrčel. pravé chránili chráním svůj majetek chránítka třeba kolem chránítko chránivý neustále ospalý. ale také velmi hlasitě spal neustále spala.Chrámovéch Chráněné Chráněnec Chráňič Chráňičem Chráňička Chráňidla Chráňidlo Chráňile Chráňim Chráňitka Chráňítko Chráňivé Chrápal Chrápala Chrápale Chrápeš Chrápete Chraplavá Chraplavé Chrapón Chrapóna Chrapóne Chrapónko Chrapónkó Chrapónom Chrapot Chrapotné Chrapťeňi Chrapťite Chrastav(f)ko Chrastav(f)kó Chrastavá žába Chrastavá(f)ka Chrastavec Chrastavéch žab Chrasťet Chrasťi Chrasťica Chrasťico Chrasťicó Chrásťit Chrčel Chrčela Chrčele Chrčeňi Chrezantéma Chrezopras Chrchel Chrchlal Chrchlala chrámových chráněný chráněnec chránič loktů a pod. strupatost lidově drůbeží svrab chrastavec KNAUTIA. chrapoun křupana křupane křupanku křupankou křupanům chrapot chrapotný chraptění chraptíte ? chrastavku chrastavkou chrastavá žába. zbarvení. okrasná rostlina CHRYSANTHEMUM MORIFOLIUM a INDICIUM .z Číny a Japonska jablečně zelená odrůda chalcedonu. dávat mnoho stébel jako do chrástu. vysoká tráva. u nás chrastice rákosovitá BALDINGERA ARUNDINACEA chrastici chrasticí dostávat. někteří velmi hlasitě spíš? spíte? ochraptělá chraplavý hlas křupan.lidí chránidla všeobecně chránidlo to jediné.

živí se výkaly chromá chromý člověk chromajzla.východočeský kraj chrochtá chrochtal jak vepř chrochtali chrochtavý chrochtnutí chrobák GEOTRUPES . křupku .Chrchlale Chrchlalen Chrchlalena Chrchlaleno Chrchlalenó Chrchlón Chrchlóna Chrchlónama Chrká Chrkal Chrkale Chrkáňi Chrkáňim Chrkat Chrkavé Chrkavéch Chrlet Chrlim Chrlime Chrliš Chrlite Chrňel Chrňela Chrňele Chrňiš Chrnót Chrnóťi Chrnóťim Chrobnéch Chroďim Chrochtá Chrochtal Chrochtale Chrochtavé Chrochtnóťi Chrokák Chromá Chromajzl Chromajzla Chromé Chromiho Chromó Chromovó Chrop Chrópat Chropav(f)čité Chropav(f)ka Chropav(f)ke Chropav(f)ko Chropav(f)kó Chropavé Chropeň Chropka Chropke Chropko silně kašlali více silně kašlajících silně kašlající žena chrchlalenu chrchlalenou neustále kašlající muž chrchlouna chrchlounama kašle kašlal kašlali kašlání kašláním kašlat kašlavý kašlavých chrlit chrlím chrlíme chrlíš chrlíte spal spala spali chrníš ? chřadnout chřadnutí chřadnutím chorobných Chrudim. křupka třešeň chrupky. křupky chrupku. chromého člověka chromý chromého chromou chromou chrup chroupat chrupavčitý chrupavka chrupavky chrupavku chrupavkou chrupavý Chropyň chrupka.

b.středomoravské Karpaty nejv. hora Brdo 587m nad mořem chřipkatá chřipkatý chřipkatou chřipka . chroustek letní AMPHIMALLON SOLSTITIALIS.chráněný chřest. skupina psů s charakteristickou stavbou těla uzpůsobenou k dosahování vysoké rychlosti chřtán chřtánem chrty chrtu lakomec lakomce lakomci škudlit chřadla. brouk. létá v letních měsících chroustů chroustům chrpa CENTAUREA chrpy chrpou stříkal proudem stříkala vodu kolem sebe stříkali stříkání stříkat chrt. druhy rodu CRIOCERIS škodí chřestu Chřiby . ztrácela se chřadli chřadnout chřapáč houba.Chropťel Chropťela Chropťele Chropťeňi Chropťet Chropťi Chropťivé Chropťivéch Chróst Chrósta Chróste Chrosťik Chrósťik Chrósto Chróstom Chrpa Chrpe Chrpó Chrstal Chrstala Chrstale Chrstáňi Chrstat Chrt Chrtáň Chrtáňem Chrte Chrto Chrtón Chrtóne Chrtóňi Chrtóset Chřadla= Chřadle Chřadnót Chřapáš Chřaplavá Chřaplavé Chřástal Chřest Chřestačka Chřestačke Chřestačkó Chřestová Chřestové Chřestovňik Chřibe Chřipatá Chřipaté Chřipató Chřipka chroptěl chroptěla chroptěli chroptění chroptět chroptí chroptivý chroptivých chroust MELOLONTHA chrousta chrousty chrostík TRICHOPTERA . blízký motýlům chroustek AMPHIMALLON.HELVELLA ochraptělá chraplavý chřástal polní CREX CREX . Asparágus lékařský chřestítko chřestítka chřestítkem asparátová asparátový chřestovník.r. lidově zvaný babka.hmyz.

Chřipke Chřipko Chřipkó Chťeňi Chťic Chťič Chťiča Chťičem Chuza Chuze Chuzo Chuzó Chvadnót Chválaboho Chválet Chvaletebné Chvást Chvástalena Chvástaleno Chvástalenó Chvástat Chváste Chvastón Chvastónke Chvastóno Chvat Chvátal Chvátale Chvate Chvatné Chvaťňi Chvatnó Chvatónka Chvila Chvilka Chvilko Chvilkó Chvilo Chviló Chvjejivá Chvjejivé Chvjejivéch Chvjejivó Chvjet Chvoji Chvojka Chvojke Chvojko Chvojkó Chvojňik Chvojová Chvojové Chvosnatka Chvostek chřipky chřipku chřipkou chtění chtíc chtíč chtíče chtíčem chůze chůze chůzí chůzí vadnout chválabohu chválit chvalitebný chvástání neustále se vychloubala. chvástala chvástalenu chvástalenou vytahovat se chvásty.MACHILIS štětička tvořená delšími chlupy na konci boltců rysa a .r. hmaty chvatný chvatní chvatnou chvastounka chvíle chvilka chvilku chvilkou chvíli chvílí chvějivá chvějivý chvějivých chvějivou chvět se strachem chvojí Chvojka chvojka klášterská JUNIPERUS SABINA. z. jehličkovitý keř prudce jedovatý chvojky chvojku chvojkou chvojník EPHEDROPSIDA chvojová výzdoba chvojový chvosnatka temná. žvásty chvastoun chvastounky chvastounů spěch spěchal spěchali chvaty.

posvátný pták Dolního Egypta ibišek HIBISCUS jedlík. IBERIS iberky iberku iberkou ibis posvátný THRESKIORNIS AETHIOPICUS. jícník jedlík. Í Iberie -antický a byzantský název východní Gruzie iberka.blbe idioti. vytrvalá rostlina b. í I. hlava sovy Písmeno i.blb idiote.blbci idiotka vesnická idyla jídla jídlem jídlo jdu jdou jdoucí .r. jícník jedlíka jedlíkem jedlíku jda jde idea ideál ideálama idealista idealistka idealistku idealistku idealistkou idealistu idealistou idealistům ideální ideálním ideogram ideograf ideolog ideový ideových jdeme jde se jdete idiot.veverky. Í Ibérija Iberka Iberke Iberko Iberkó Ibis Ibišek Icňik Ičňik Ičňika Ičňikem Ičňiko Ida Ide Ideja Idejál Idejálama Idejalesta Idejalestka Idejalestko Idejalestko Idejalestkó Idejalesto Idejalestó Idejalestom Idejálňi Idejálňim Idejogram Idejograv(f) Idejológ Idejové Idejovéch Ideme Idese Idete Idijot Idijote Idijoťi Idijotka Idila Idla Idlem Idlo Ido Idó Idóci I i. í I.

Idócich Idócim Idol Igelit Ignorant Ignoranťi Ignorantka Ignorantkó Ich Ichtijól Ikteros Ilegaleto Ilijada Ilja Iljošen Ilostraca Ilostrátor Ilostrátorka Ilostrované Im Ime Imitaca Imitaco Imitacó Imitátor Imitátorka Imonita Imonitó Imperátor Imperijalismos Implantaca Implantaco Implantacó Impols Imponovala Imponovat Import In memorijam Ináč Inaguracó Incident Indá Inde Indián Indiáne Indická kontora Indijánek Indijánka Indijánkó Indokca Indová Indové Infantérija jdoucích jdoucím druh fetiše . později císař imerialismus. stařecký hrdinný epos od Homéra.pěchota .idol umělá hmota nevzdělanec. obdiv import posmrtně jinak uvedení v hodnost. imunita odolností. inaugurací nepříjemnost jindy jinde indián indiány indická kultura hovorově román s indiánskou tematikou.jméno iljušin. popud imponovala vzbuzovat úctu. má asi 16 000 veršů muž. nejvyšší a poslední stadium kapitalismu implantace. přenesení orgánů implantaci implantací impuls. imunitou vojevůdce. letadlo jak stíhací. bombardovací tak i cestovní ilustrace ilustrátor ilustrátorka ilustrovaný jím jíme napodobenina napodobeninu napodobeninou napodobovatel napodobovatelka odolnost. užívaný v kožním lékařství žloutenka ilegalitu iliada. podnět. ignorant nevzdělanci ignorantka ignorantkou jich ichtiol. cukrářský výrobek indiánka indiánkou indukce jindy jindy infanterie .

podávající operujícímu nástroje instrumentářka instrumenty hrál na hudební nástroj hrál intrády intelektuál . Ingóst Inhalaca Inhaloval Inhalovat Inicijála Injekca Injekco Inkasesta Inkasestka Inkobátor Inkviroval Inkvirovat Inkvizica Inovatka Inovatke Inovatko inovatkó Insignija Inspirovat Instaloval Instrokca Inši Inšich Inšimo Inšpekca Inšpekcó Inšpicijent Inštalatér Inštanca Inštitoca Inštromentář Inštromentářka Inštromente Inštromentoval Intaráďil Intelektoál intelektoálka Inteligent Intendant Intenzita Interijér Intermezo infanterii infanterií princezna princeznu princeznou španělskou infekce infekci infekcí informace informátor infuze. nejčastěji nitrožilní cestou inkoustová tužka inkoust inhalace inhaloval inhalovat iniciála .odznak královské moci. ústav instrumentář. pomocník režiséra instalatér instance.Infanterijo Infanterijó Infantka Infantko Infantkó Infekca Infekco Infekcó Informaca Informátor Infuza Ing. mohutnost interiér. insignie universitní inspirovat instaloval instrukce jinší. síla. dohled inspekcí inspicient. vnitřek budovy intermezzo. vsuvka vůbec .vzdělanec intelektuálka inteligent intendant. úřad jistého stupně instituce.zvýraznění počátečního písmene injekce injekci inkasista inkasistka inkubátor . kontrola. vložka.líheň pro nedonošené děti vyšetřoval vyšetřovat inkvizice jinovatka jinovatky jinovatku jinovatkou insignie . vrchní dozor intenzita. vpravování většího množství tekutin do org.jiné jinších jinému inspekce.

vnitřní lékařství interpelace. také Venuše jitřenky . zdrhovadlo zipy žen.jméno botanicky kosatec. pleticha.jméno jiskra jiskrám jiskrama jiskry poddání se Bohu jistě jistější jistějších jistějším jistota jistoty jistotu jistotou jisté ještěrka LACERTA.išpán jít jitrnice jitrnici jitrnicí jitřenka.jméno Izidor muž. planetka. také akumulátorový vozík ještěrkám ještěrku ještěrkou ischias vrchnostenský úředník . oficiální dotaz intimní správně nasadit tón . IRIS. intrika intrikáni intrikánka intrikáři invalida jiné jiného jinému inzeroval inzert inzulín inženýr inženýrka zip.Internát Interňi Interpelaca Inťimňi Intonovat Intráda Intreka Intrekáňi Intrekánka Intrekáři Invaleda Iny Inyho Inymo Inzeroval Inzert Inzolin Inženyr Inženyrka Ips Ipse Irena Iris Ironická Iřička Iřičke Iřik Isidór Iskra Iskrám Iskrama Iskre Islám Isťe Isťéši Isťéšich Isťéšim Istota Istote Istoto Istotó Isty Iščera Iščerám Iščero Iščeró Išijaz Išpán It Itrňica Itrňico Itrňicó Itřenka Itřenke internát interní.řecká mytologie ironická jiřička DELICHON jiřičky Jiřík muž.intonovat intráda pikle. bohyně duhy .

moravská šafránová jaderník .jméno jívy jívu Isabela žen. sorta jablk .jméno muž. kočičky . světnice světnicím jízda jízdy jízdu jízdou Isabelou isolační materiál Izrael syn Izáka Písmeno J j J Ja Já Jabčák Jabka Jabko Jablečná Jablečné Jablečnéch Jablečném Jablečňik Jabloň Jablonecká Jabloneckó Jabloňi Jabloňim Jablunka Jaderňičke Jaderňik Jádra Jadrná Jadrné Jadrnéch Jadrnó Jádro Jádrové Jádrovina j J ano já jablečné víno jablka jablko jablečná jablečný jablečných jablečným jablečník MARRABIUM . jadrná jadrný jadrných jadrnou jádro jádrový jádrovina .Itřenko Itřenkó Itřňi Iv Ivan Ivana Ive Ivo Iza Izabela Izák. hrušek atd.rostlina jabloň MALUS jablonecká bižuterie jabloneckou jabloní jabloním Jablunka na Moravě jaderničky.jehnědy Ivan muž.jméno.školka ze semen jádra z jablk.jméno Isabela žen.vrba jižní CAPREA. parádní pokoj jizby. ořechů.jméno Ivana žen.plodící jádrové ovoce . ve starém zákoně syn Abraháma světnice. Izba Izbe Izbé Izda Izde Izdo Izdó Izó Izolačňi Izrajel jitřenku jitřenkou jitřní mše jív. bot.

1526 jagellonský jahelka -mlecí složení k výrobě jáhel jahelný jahelník jahelnou kaši první stupeň svěcení . přežvýkavý sudokopytník jak jako by jako bys jak by smet jaký jakýsi jakých si jakýkoliv jakým si jaký pak jako jakoby jakobín. jméno jáchymovský Yak BOS GRUNNIENS.slévárna jádřinec .jaderník u ovoce baba Jaga. čarodějnice doba Jagellonská 147l .Jádrovino Jádrovinó Jádrovitá Jádrovité Jádrovitó Jádrovna Jadřinec Jaga Jagelonská Jagelonské Jahelka Jahelné Jahelňik Jahelnó kašo Jáhen Jáhle Jahoda Jahodářem Jahodářka Jahóďi Jahoďišče Jahoďňik Jahoďňika jahodovéch Jachal Jachala Jachale Jachat Jachet Jacheťňi Jacheťňim Jachtař Jachtařka Jáchym Jáchymovské Jak Jak Jakbe Jakbes Jakbesmet Jaké Jaké se Jakéchse Jakékolev Jakémse Jaképak Jako Jakobe Jakobin Jakobjenka Jakobjenkó Jakole Jakop Jakořka jádrovinu jádrovinou jádrovitá-jádru podobná jádrovitý jádrovitou jaderna .oloupané obilky prosa PANICUM . hrušky dozrávající kolem svátku sv. Jakuba jakuběnkou jakkoli Jakub muž.jáhen jáhly . jméno takřka . příslušník klubu jakobínů jakuběnka.krmivo pro exotické ptáky jahoda jahodářem jahodářka jahodí jahodiště jahodník FRAGARIA jahodníka jahodových spěchal spěchala spěchali spěchat jachet jachetní jachetním jachtař jachtařka Jáchym -muž.

která se pásla s koňmi a zabíjela se v Martinskou sýpku jalovčák jalovec JUNIPERUS jalovice neplodná půda. jalovina jalovinu jalovinou jalovět jaltský Jan muž.jméno jarý rýha.jméno Jana žen.jméno .jarka mezera mezi domy.kořalka jalovcovkou jalovčina jalovčiny jalovčinu jalovčinou jalovice.jméno Japonce japončík Japonka Japonku Japonkou japonština kropenatý jak jarabáček . bláznil vyváděla.Jakosť Jakpak Jaks Jakse Jaksek Jaksepatři Jakťežev(f) Jaky Jakyse Jakysek Jakže Jakževa Jakžtak Jalov(f)cov(f)ka Jalov(f)cov(f)kó Jalov(f)čena Jalov(f)čene Jalov(f)čeno Jalov(f)čenó Jalová hodol Jalovčák Jalovec Jalovica Jalovina Jalovino Jalovinó Jalovjet Jaltské Jan Jana Janek Janek Janek zelené Jankoval Jankovala Jankovaté Jankovité Janošikovské Janus Japonca Japončík Japonka Japonko Japonkó Japonščena Jarabáček Jarda Jaré Járek Jarka Járka Jarke Jarko Jarko jakost jakpak jaksi bylo jaksi jaksi jaksepatří jaktěživ jaké jakési jakési jakže jakživ jakž tak jalovcovka .jméno Janek . bláznila jankovitý kůň jankovitý janošíkovský Janus.pestrý Jarda muž. jančí Jan rosnička obecná HYLA ARBOREA vyváděl. muž. skulina jarky jarku pšenici Jarku žen. hlušina. žlábek pšenice setá z jara .kdo vyvádí.

b.jméno Jarmilky. járkou teče voda jarmak jarmaky jarmaku jarmanka větší. také velmi lehká obuv Jarmilku Jarmilkou jarní jarník.v parcích jasanovec latnatý. ASTRANTIA jarmareční píseň jarmarečnice jarmarečnicí jarmarečník jarmarečníků Jarmila žen.Járkó Jarmak Jarmake Jarmako Jarmanka Jarmarečňi Jarmarečňica Jarmarečňicó Jarmarečňik Jarmarečňiko Jarmila Jarmilke Jarmilko Jarmilkó Jarňi Jarňik Jarňiko Jarňim Jarňimo Jaro Jaromir Jaromjeř Jaroskvóci Jaroslav Jaroslava Jarošomné Jařena Jařene Jařet Jářko senko Jařmo Jásaci Jasan Jasane Jasanojavor Jasanovec Jásat Jaselské Jasmin Jasminové Jasné Jasňe Jasňečervené Jasňemodré Jasňemodró Jasňet Jasno Jasnobilé Jasnobiló Jasňóčké Jasňóčkéch Jasnodoché Jasnolestá Jasnolici Jasnomlovné strouhou. město v Čechách jaroskvoucí Jaroslav muž.jméno Jaroslava žen.jméno jarošumný jařina .na jaře seté obilí jařiny začíná se jařit jářku synku jho jásací dav jasan FRAXINUS .r.jméno Jaroměř. lidově pustoryl PHILADELPHUS CORONARIUS jasmínový jasný den jasně jasně červený jasně modrý jasně modrou jasnět jasno jasnobílý jasnobílou jasňoučký jasňoučkých jasnoduchý jasnolistá jasnolící jasněmluvný .strom jasany jasanojavor NEGUNDOACE ROIDES . lehký kabát jarníku jarním jarnímu jaro Jaromír muž. b.r KOELRE UTERIA jásat jaselský jasmín.

žlutá. hrubě pomlouval. neprůhledná červená. orientální sečná i bodná zbraň jetelinka . vřeštědlo ječel. zelená nebo hnědá odrůda křemence jatagan. souložil pomlouvala.jetel TRIFOLIUM u nás jetel luční TRIFOLIUM PRATENSE jaterník HEPATICA.podkovitá kost v hltanu je to pravda jé.vřeštěl ječela. souložili pomlouvat. vřeštěla vřešti ječmen HORDEUM ječmenný šrot ječmenisko . souložit ječedlo. část Karpat jména obcí Javorníky javorové dříví jazýček u klarinetu veliký jazyk jazyčnatka PENTASTOMIDA cizopasník jazyk jazykolam jazykotvorný jazykový jazykověda jazykozpyt jazylka . souložila pomlouvali.motocykl javor ACER Javorník. v zahrádkách jatky játra Java .on mně neviděl pomlouval. moravskoslovenská hranice. motýl chráněný jasuplný jásot jásotný jásotnou polodrahokam.Jasnomodré Jasnooké Jasnoskvjelé Jasnosť Jasnošedé Jasnovid Jasnovodé Jasnozářici Jasnozelené Jasnozlaté Jasnozraké Jasnozřevec Jasnozvočné Jasoň Jasoplné Jásot Jásotné Jásotnó Jaspis Jatagán Jatelenka Jaterňik Jatke Játra Java Javor Javorňik Javorňik Javorňike Javorovina Jazéček Jazečesko Jazečnatka Jazek Jazekolam Jazekotvorné Jazekové Jazekovjeda Jazekozpet Jazelka Je Jé Jebal Jebala Jebale Jebat Ječedlo Ječel Ječela Ječi Ječmeň Ječmené Ječmeňisko jasnomodrý jasnooký jasnoskvělý jasnost jasnošedý jasnovid jasnovodý jasnozářící jasnozelený jasnozlatý jasnozraký jasnozřivec jasnozvučný jasoň PARNASSIUS.

také král Hané pole oseté ječmenem. jediný jedenáctka ježibaba ježibabou jedináček jediný jedině jedinec jedinečná jedinečný jedinká jedinký jedenkrát jedinou jediností jedinovláda jedle ABIES jedlá houba jedle jedlý jehličí jedlička jedličky jedličkou jedlový les jedloví jedlovinu jednací jednacímu řádu jednak jednání jednatel jednatelka jednatelskou jedné paní jednička jedničkářky jedničky jedničkový jednou jednoaktový jednobuněčný jednobrankový jednoho bratra jednobratrý jednobřitý jednodenní jednodobý jednoduchý jednodomý zjednodušit . b. ječniště jed jede jeden.Ječmenka Ječminek Ječňišče Jed Jede Jeden Jedenástka Jeďibaba Jeďibabó Jeďináček Jeďiné Jeďiňe Jeďinec Jeďinečná Jeďinečné Jeďinká Jeďinké Jeďinkráť Jeďinó Jeďinosťó Jeďinovláda Jedla Jedlá Jedle Jedlé Jedleči Jedlečka Jedlečke Jedlečkó Jedlové Jedlovi Jedlovino Jednaci Jednacimo Jednak Jednáňi Jednatel Jednatelka Jednatelskó Jedné Jeďňička Jeďňičkářke Jeďňičke Jeďňičkové Jednó Jednoaktové Jednoboňečné Jednobránkové Jednobraté Jednobřité Jednodeňi Jednodobé Jednodoché Jednodomé Jednodošet ječmenka evropská.r.HORDELYMUS název piva.

jégrofky jehelníček.Jednohlasé Jednohlavé Jednokolové jednokoňové Jednokopeťňik Jednokvjeté Jednoleté Jednolicňi Jednolistové Jednolužkové Jednomeslné Jednonolka Jednookeňi Jednopatrové Jednoplošňik Jednopólové Jednoradlečné Jednoranové Jednoročňi Jednorožec Jednosmjerné Jednosťené Jednosťežňik Jednostroné Jednosvazkové Jednoška Jednoškář Jednoškářka Jednoške Jednote Jednotédeňi Jednoťit Jednotné Jednotřidka Jednovjeté Jednozobé Jedobaba Jedoplná Jedov(f)ka Jedov(f)kó Jedovatec Jégrofka Jégrofke Jehelňiček Jehla Jehlák Jehlama Jehlan Jehlano Jehlárňe Jehlářka Jehlářkó Jehlec Jehleca Jehlece jednohlasý jednohlavý jednokolový jednokoňový jednokopytník jednokvětý jednoletý jednolícní jednolistový jednolůžkový jednomyslný jednonulka mouka jednookenní jednopatrový jednoplošník jednopólový jednoradličný jednoranový jednoroční jednorožec jednosměrný jednostěnný jednostěžník jednostrunný jednosvazkový jednička jedničkář jedničkářka jedničky jednoty jednotýdenní jednotit řepu jednotný jednotřídka jednovětý jednozubý čarodějnice jeduplná jedovka jedovkou jedovatec pérová podložka teplé spodky.jehlárna prodává jehly jehlářkou jehlic na pletení jehlice ONONIS jehlice k pletení .jehlan jehlanů výroba jehel . jehla jehla zub špičák jehlama mnohostěn .

jémine zvolání . také lesní CERVUS ELAPHUS ženské jméno jelena jelenec ODOCOILEUS.Jehleco Jehlecó Jehlečena Jehleči Jehlečka Jehlečnaté Jehlo Jehló Jehlov(f)ka Jehňe Jehňečeno Jehňečenó Jeho Jehovach Jeji Jejiho Jejich Jejim Jejimo Jekneš Jeknót Jekot Jekotáš Jekotat Jekotavé Jekotavéch Jekotavém Jektáš Jektavé Jektavéch Je-le Jelec Jelekoš Jelemánek Jeleň Jelena Jeleňa Jelenec Jeleňica Jeleňicó Jeleňino Jeleňinó Jelenka Jelet Jeleta Jeletama Jémine Jéminkote Jemná Jemné Jemňéši Jemňéšich Jemňet Jemňi jehlici jehlicí jehličina jehličí jehlička jehličnatý jehlu jehlou pruská puška jehlovka jehně jehněčinu -maso jehněčinou jeho Jahve .židovský bůh její jejího jejích jejím jejímu jekneš jeknout jekot jekotáš jekotat jekotavý jekotavých jekotavým jektáš zubama jektavý jektavých je-li jelec LEOCISCUS jelikož jelimánek jelen evropský.jéminkote jemná jemný jemnější jemnějších jemnět jemní . u nás jelenec běloocasý ODOCOILEUS VIRGINIANUS jelenice jelenicí jeleninu jeleninou jelenka ELAPHOMYCES .houba jelit jelita jelitama zvolání .

naříkavá píseň podle biblického proroka Jeremiáše nad Jerusalemem Jeroným muž.pták. rostlina ježíšmarja .jméno jenom jenomže Jenofa žen. jemná půda jemnozrnný Jan muž.jméno Jeníčku Jenovéfa žen. jeřáb domácí .jméno jeřáb -stavební stroj.r.Jemňičká Jemňičké Jemňijó Jemnó Jemnocet Jemňóčké Jemňóčkó Jemnodochá Jemnolestá Jemnomeslné Jemnosrstá Jemnostpán Jemnostslečna Jemnovlákné Jemnovlasé Jemnovlné Jemnozem Jemnozrné Jenda Jeňičko Jenofa Jenom Jenomže Jenovéfa Jepiči ževot Jepťiška Jepťiškó Jeremijáda Jeronym Jeřáb Jeřabaté Jeřábek Jeřabina Jeřábňické Jesen Jesenec Jeskeň Jesle Jeslečke Jest Jestle Jestlepak Jestřáb Jestřabina Jestřábňik Jesusmarja Ješče Ješčer Ješčerka Ješetná Ješetnó jemňoučká jemňoučký jemní jemnou jemnocit jemňoučký jemňoučkou jemnoduchá jemnolistá jemnomyslný jemnosrstá jemnostpán jemnostslečna jemnovlákný jemnovlasý jemnovlnný jemnozem.plod jeřábu jeřábnický jasan FRAXINUS. nejvyšší hora v hanušovické vrchovině rozcuchaný jeřábek BONASA.jesenec CENTAUREA jeskyň jesle.zvolání ještě ještěr ještěrka LACERTA ješitná ješitnou .jméno velmi krátký život jeptiška jeptiškou jeremiáda . jeřáb SORBUS. GALEGA jestřábník HIERACIUM.oskeruše SORBUS DOMESTICA. ale také jestli jesličky jíst jestli jestlipak jestřáb lesní ACCIPITER ASTUR GENTILIS jestřabina lékařská b. také nesen jelec LEUCISCUS IDUS ryba čeledi kaprovitých chrpa čekánek . dříve lovný nyní celoročně hájen jeřabina . jeřáb GRUIDAE .

tráva ježatého jezdil na kole.loveckých psů jezevcům jezevec .slovanské bájesloví Jezu Kriste tovaryšstvo Ježíšovo.ploskochodec MELES MELES jezinka. také příjmení hranice dřeva do hranolu ježil se ježit se ježibabin manžel ježibabin manžel . obývající lesy a loupící děti . koni.zajatý datel DRYOCOPUS. 1534 Ignácem z Loyoly jezule Jezus Kristus jezový jíst jezte mrzutý.Ješkovitá Jet Jetá robota Jeté Jetel Jetelenko Jetelové Jetelovino Jetó robotó Jetrňica Jetrňicó Jev(f) Jeve Jevil Jevile Jevišče Jeviščo Jevit Jevo Jevopisné Jevová Jevové Jez Jezabel Jezďil Jezdkeňa Jézéďák Jezekoci Jezev(f)čik Jezevcom Jezevec Jezinka Jezo Kriste Jezojita Jezole Jezos Jezové Jezt Jezte Ježatec Ježaťit Ježatka Ježatyho Ježďal Ježďik Ježek Ježek okleščku Ježel Ježet Ježibab Ježibabel ježkovitá jet na kole provádět robotu potahem jatý . také jez na řece manželka izraelského krále Achaba jezdil na kole jezdkyně člen JZD-bývalého exekuci jezevčík-plemen. popisující jevy jevová jevový jez co máš. atd. Ježdík příjmení ježek ERINACEUS. lidově kuří noha . zlá žena. katolický řád založený r. ironický člověk ježatit se ježatka ECHINOCHLOA. také protipěchotní drátěný zátaras. u nás datel černý DRYOCOPUS MARTIUS s červeným temenem jetelinku jetelový jetelovinu jetou robotou jitrnice jitrnicí jev jevy jevil jevili jeviště jevišti jevit jevu jevopisný.

dopustil se zrady.ostružník ježíšek zvolání zvolání Ježíšmarja ježíšmariajosef ježura TACHYGLOSSUS .Ježibabi Ježiďedek Ježiňik Ježišek Ježiškote Ježišmarja Ježišmarjajozef Ježora Ježov(f)ka Ji Jicen Jidáš Jidat Jih Jihnót Jich Jikavec Jikrnáč Jikrnačka Jil Jilec Jilek Jilm Jilmovité Jilovec Jilovišče Jim Jim Jimavá Jimavó Jime Jimka Jimkó Jináč Jinačel Jinačet Jinači Jindá Jinde Jindra Jindřich Jiné Jinéch Jiném Jiňi Jinobarevné Jinojazečné Jinonároďňi Jinorodó Jinotaj Jinovatkó Jinovjerec Jinši ježibabí chaloupka divý muž.jméno muž. některé se loví jí jícen Juda Iškariodský . jeho jméno se stalo označením pro zrádce vůbec jídat jih jihnout jich. jilm vaz ULMUS LAEVIS jílmovitý ULMACEAE např.vzhledem připomínající ježka ježovka ECHINOIDEA.jméno jiný jiných jiným jiní jinobarevný jinojazyčný jinonárodní jinorodnou jinotaj jinovatkou jinověrec jinší . těch ostatních jikavec pěnkava FRINGILLA MONTIFRINGILLA chráněný kapr jikrnáč pohlavně vyspělá rybí samice jíl jílec meče jílek LOLIUM . jílm a břestovec lupek jíloviště. také obec v Čechách jím dali jim brambory jímavá jímavou jíme jímka jímkou jinak jinačil jinačit jinačí jindy jinde ženské jméno i muž.pícní tráva jilm ULMUS. čaroděj bot.

kůže vyčiněná jíchou třeba z jehňat.koželuh jedno z odvětví koželužství.květina jiřinka Jiřina žen. používající soli hliníku k vyčiňování různých usní jirnice POLEMONIUM u nás vzácně jírovec maďal.jméno jitrnici staročeská míra 2 837 m2 jitrocel PLANTAGO Venuše jitřit jitřní mše jíva. oblíbená vánoční rostlina jmeniny jméno jmenovkou jmenovací jmenovaný jmenovec jmenovitou jmění ji jubilant . jméno jiskra lapač jisker jiskrookou jiskřička jiskřičkou jiskřit jistá jistý jistě jistebnický kancionál jistič jistil mne jistojistý jistotu jít Jitka žen. vysoké zvěře jirchář . jméno jiřička obecná DELICHON URBICA Jiřík Jiřinka DAHLIA .Jircha Jirchář Jirchářstvi Jirňica Jirovec Jiři Jiřička Jiřik Jiřina Jiřinka Jiřka Jiskra Jiskrojem Jiskrookó Jiskřečka Jiskřečkó Jiskřet Jistá Jisté Jisťe Jistebňické Jisťič Jisťil Jistoisté Jistoto Jit Jitka Jitrňico Jitro Jitrocel Jitřenka Jitřet Jitřňi Jiva Jizba Jizda Jizdenko Jizerské Jizlevé Jizve Jmeli Jmeňine Jméno (mino) Jmenov(f)kó Jmenovaci Jmenované Jmenovec Jmenovitó Jmjeňi Jo Jobelant jircha .jezdectvo jízdenku jizerský jízlivý jizvy u nás jeden druh jmelí bílé VISCUM ALBUM. botanicky vrba jíva SALIX CAPREA světnice jízda . lidově koňský kaštan AESCULUS HIPPOCASTANUM Jiří muž. kůzlat.

tajná židovská nauka .jméno jódloval jodoškrob tinktura (jodová) jodovodík Judsko jogurt Jan muž.jméno Julián muž. plošná míra 57.jméno Jan muž. hrdinka židovské legendy Judita žen. největší planeta sluneční soustavy jména rybníků v Česku jurista – znalec práva justice bývalý vrchnostenský úředník s civilní soudní mocí. jedna z apokryfních biblických knih Judita.jméno Justina juta.obvykle useň.jméno junáci junák legendární židovský prorok.jméno pražská čtvrť josefovská zábava Josefovskou zábavu jsoucná jsoucnou ji Písmeno K k K Kabala k K Kabala. silně mazaná tukem juchtovina jukaná . psina junior Jupiter. římský mytologický nejvyšší a nejmocnější bůh italických kmenů.Jobilaca Jobilantko Jobov(f)ka Jodit Jodita Jodita Jódloval Jodoškrop Jodová Jodovoďik Jodsko Jogort Johan Johanes Joch Jochta Jochtovina Jokaná Jolča Joleján Jonáci Jonák Jonáš Jonda Joniór Jopiter Jordán Joresta Jostica Josticijár Jostijářke Jostin Jostina Jota Jotařské Jote Jotó Jotovňik Jozef Jozefov Jozefovská Jozefovskó Jsócná Jsócnó Ju melodická ozdoba v gregoriánském chorálu jubilantku velmi špatná správa kniha Judit.dětská hra na jukanou Julča žen.jméno jitro.justiciár justiářky Justin muž. vyrobená hlavně z hověziny. pytlovina jutařský mistr juty jutou jutovník CORCHORUS Josef muž.55 aru juchta . junda. zkoušený a práva znalý . tříselná.

technický. šije kabáty kabátnicí kabátník kabátníky kabátníků brašna. Kateřina žen. přírodovědný kabinový kabát kabátu kabel káblovka -výrobna kabelů kabelovkou mračil se mračila se mračit se kabrňák.kacafírek kácel stromy kácela káceli spolu kácet kacíř kacíře kacíři kacířům kácivá kácivý kácivou se volá na kachny Káča.kač Kača Kačena Kačena Kačenka Kačenó Káčer Káčere Káčerke výrobek masného průmyslu.ženský kabátek. také pokladna a také dětská hra honit káču Kateřina žen.dále trubka z umělé hmoty místo kovových na vodu kabaret kabát zimní výrobce kabátů. také příjmení káčery kruhy po oblázku na vodě.jméno kačena žen. krejčí kabátec kabátnice.kabela kabelka kabelkou pokládal kabely kabelovat kabina kabiny kabinet . jupka kacabajku kacabajkou veselý. vtipný .Kabanos Kabaret Kabát Kabátář Kabátec Kabáťňica Kabáťňicó Kabáťňik Kabáťňike Kabáťňiko Kabela Kabelka Kabelkó Kabeloval Kabelovat Kabina Kabine Kabinet Kabinové Kabiš Kabišo Kábl Káblov(f)ka Káblov(f)kó Kaboňil se Kaboňila Kaboňit Kabrňák Kabřinec Kacabajka Kacabajko Kacabajkó Kacafirek Kácel Kácela Kácele Kácet Kaciř Kaciřa Kaciřo Kaciřom Kácivá Kácivé Kácivó Kač.jméno kačenou káčer.jméno.machr obklady domů do výše oken lehký. házet káčírky .

kadečku kudy mám jít kudy např.1907 čekatelům vonná pryskyřice vyměšoval výkaly . kálela kálet slivoň domácí botanicky. dále v krasobruslení skok s půlobratem ve vzduchu (180 stupňů). konstitučně demokratická strana v Rusku v letech 1905 . točený ve smyslu nájezdového oblouku trojky čekatelem čekatelé. švestku kadlátkou. kafešálek kavárna -kafeterie kafíčkář kafíčkářka kafíčkářkou kavárník kavárníků kavárníkům kávová kávový kávovou kafr žvanil . švestkou tkadlec tkalce kadlecký kádr -záloha na funkci hrnek na kávu velmi ráda pije kávu kafařky kafařku kafařkou kafemlejnek kafesídr hrníček na kávu. nebo sólová vložka v instrumentálním koncertě kadeřavá hlava kadeřavý klučina kadeřavých kadeřavou kadeřnická učnice kadeřnickou důstojnický čekatel. kamínkem kudy bečka na zelí bečkou. švestky kadlátku. rychlost střelby.kálel kadila. švestka kadlátky.Káčerom Káčirek Kade Kadečka Kadečkó Kadečku Kadem Kadema Kadenca Kadeřavá Kadeřavé Kadeřavéch Kadeřavó Kadeřnická Kadeřňickó Kadet Kadetem Kadeťi Kadetom Kaďidlo Kaďil Kaďila Kaďit Kadlátka Kadlátke Kadlátko Kadlátkó Kadlc Kadlca Kadlcké Kádr Kafáč Kafařka Kafařke Kafařko Kafařkó Kafémlének Kafesidr Kaféšálek Kafetérija Kafičkář Kafičkářka Kafičkářkó Kafirňik kafirňiko Kafirňikom Kafová Kafové Kafovó Kafr Kafral káčerům se říká kruhu na vodě po vhození pleskáčkem. kadečkou bečku .

židovský velekněz soudce Ježíšův syn Adama. zabil bratra Ábela kajuta na lodi kajuty kajutou mrzout. kachličkoval kachličkovat Kajetán muž. ze semen se dělá kakaová hmota kálel kálela kálení kálet kakofonie .jméno.používá se v lékařství kafrovníků dlouhý volný plášť kaftany. morous nočník velký chocholatý papoušek dožívá se až 70 roků kakaovník THEOBROMA 5-8m vysoký strom. ze dřeva a kořenů se destiluje silice kafr . tanec 2/4 tempa kalamajku kalamajkou ožanka kalamandr TEUCRIUM CHAMAEDRYS. THEOBROMA CACAO. člen mnišského řádu založeného sv.Kafrala Kafrale Kafrat Kafrovňik Kafrovňiko Kaftan Kaftane Kaftano Kahan Kahane Kahano Kahanom Káchá Káchat Kachla Káchla Kachlečka Kachlečke Kachlečkoval Kachlečkovat Kajetán Kajicňica Kajicňico Kajicňik Kajicňike Kajicňikom Kajifáš Kajin Kajota Kajote Kajotó Kakabos Kakáč Kakadu Kakajovňik Kakal Kakala Kakáňi Kakat Kakofónija Kakosť Kaktos Kaktosář Kal Kalabjena Kalafóna Kalamajka Kalamajko Kalamajkó Kalamandra Kalamář žvanila žvanili žvanit kafrovník CINNAMOMUM CAMPHORA.kaftanu kahan .havíř kahany kahanů kahanům káchá hejno hus káchat kachle káchla husa kachlička kachličky obkládal zeď. pláště kabátu. fialově kvete kalamář . pláště.nelibozvuk Kakost GERANIUM zobanité plody kaktus CACTACEAE kaktusář nečistota trampoty kalafuna český lid. Kajetánem z Thiene kajícnice kajícnici kajícník kajícníky kajícníkům Kaifáš. bratrovrah.

čtveráctví kalibou kalich kalicha kalichy kalichovka.roste na březích rybníků klenba lební . prýmek spěch.r. chvat Kalupinka.kalužník šruchový.čtveráctví kalibou průměr hlavně. šije jen kalhoty kalhotářka kalhotářky kalhotářkou kalhotářů pestvo.husita kališníky kališníků kalit vodu vyměšovat kalfas na maltu kalfasů kalhotář. b. Kašpárkova milá kalorie kalorií kalous ASIO . náboje chuť k pití zamlouvána nemocí kalkulačka kalkulačkou kalná je voda kalný pohled očí kalnější kalnějším indiánská dýmka míru netopýr PTEROPIDAE stužka.OMPHALIA kalichovka jehlicovitá kalina VIBURNUM kalendář kalendáři hřeben střechy hřeben střechy kalenicí galéra-římská loď mělká bahnitá voda kališnickou víru kališník .sova kalové čerpadlo kaluž vody kaluže kalužník PEPLIS .Kalamářom Kalamita Kalamitó Kalcijum Kaleba Kalebó Kalech Kalecha Kaleche Kalechovka Kalena Kalendář Kalendářo Kaleňica Kaleňica Kaleňicó Kaléra Kalesko Kalešňickó Kalešňik Kalešňike Kalešňiko Kalet Kálet Kalfas Kalfaso Kalhotář Kalhotářka Kalhotářke Kalhotářkó Kalhotářo Kaliba Kalibó Kalibr Kaliga Kalkolačka Kalkolačkó Kalná Kalné Kalňéši Kalňéšim Kalomet Kaloň Kalón Kalop Kalopenka Kalórija Kalorijó Kalós Kalov(f)ka Kalož Kalože Kaložňik Kalva kalamářům sněhová kalamita kalamitou kalcium -vápník pestvo.

polní plevel kamélie CAMELLIA prodavač novin prodavačka novin prodavačkou novin kámen břidlice. střešní krytina k mletí obilí malý hrnek kameninový. kamenomet kamenosochař kamenovat hrubnout . staví a opravuje kamna kamnařit. zakladatel Kalvín kalvinista kalvínka kamarád kamarádka chránítko kotníků kamejka LITHOSPERMUM . pták z řádu bahňáků kameninový hrnec .zimní hruška PIRUS kamenictví kameník kameníků kamenina kam enolomy válečný vrhací stroj.jméno ženské jméno heřmánek .kamenovatět kamera kamerou kamyšník BOLBOSCHOENUS vysoká trávovitá bylina kamion kamionu muž.Kalvárija Kalvinismos Kalvinista Kalvinka Kamarád Kamarádka Kamaše Kamejka Kamélija Kamelot Kamelotka Kamelotkó Kameň Kameň kreci Kameň mlénské Kameňáček Kameňáček Kameňák Kamené Kameňem kreté Kameňi kreci Kameňica Kameňica Kameňictvi Kameňik Kameňiko Kameňina Kameňolome Kameňomet Kameňosochař Kameňovat Kameňovaťet Kamera Kameró Kaméšek Kamijón Kamijóno Kamil Kamila Kamilke Kamilko Kaminek Kamizola Kamizoló Kamkerá Kamkeré Kamkolev(f) Kamna Kamnář Kamnařet Kamnové Kamnovec Kamofláš Kampánija Kalvárie. mít firmu kamnový zazděný kotel maskování. obcí kamenice .kamilky kamilků kamínek kamizola (zelená) kamizolou kamkterá kamkterý kamkoliv kamna kamnář.kameňák kamenný břidlicí krytý břidlice Kamenice -jména měst. vrch u Jeruzaléma kalvinismus. ARENARIA. kamufláž řepná kampaň .

nejmenší kopytník o velikosti do 30 cm kančím kandidát kandidátka kandidoval kanididovala stojan pouliční svítilny v sešitu od inkoustu samec všech druhů prasat kanečník . podle Kanárských ostrovů zdomácnělá forma volně žijícího kanára divokého SERINUS CANARIS Kanárské ostrovy při severním pobřeží Afriky kanasta. vysoké šněrovací boty.hlupák.bájné plemeno loveckých psů výstřední tanec franc.Kampelička Kampeličkó Kamrlik Kamrlike Kamrliko Kamrtuška Kamse Kamzičňik Kamzik Kaňa Kanaán Kanade Kanafas Kaňák Kanál Kanálo Kanár Kanársky ostrove Kanasta Kanastó Kancejonál Kancelář Kancelesta Kancelestka Kancléř Kancóna Kanči Kančich Kančik Kančil Kančim Kandedát Kandedátka Kandedoval Kandedovala Kandelábr Kaňe Kanec Kanečňik Kangán Kaňhal Kaňhalo Kaňibal Kaňimora Kaňkat Kaňke Kaňkováňi Kánoje Kanojistika Kanojistka Kanón záložna a spořitelna na vesnici do roku 1952 kampeličkou malá místnost malé místnosti kamrlíků jemná košile na svátek kamsi kamzičník DORONICUM kamzík RUPICAPRA. vrták dělat kaňky kaňky kaňkování . kanady se jmenují brusle peřiny .nadávka ty kanála kanálů kanár. mazalů lidojed.jejich povlečení samec káně kanál. původu břídil. Lužické hory káně BUTEO země zaslíbená Židům kanady. kanceláře světských a duchovních činitelů milostná píseň trubadúrů kančí kančích kančík CHICHLASOMA rod ryb chovaný v akvariu kančil TRAGULIDAE . karetní hra kanastou kancionál.lidožrout -kanibal kanimůra .období páření psovitýc a kočkovitých šelem kanoe kanoistika kanoistka dělo . jeden druh kamzík horský RUPICAPRA –Jeseníky. modlitební knížka kancelář kancelářský úředník -kancelista kancelistka ve středověku předst.kdo je vulgární . mazal břídilů.

hlas . dělem lidé hnaní do války vyhovující církevním zákonům kanonie .orgánů kapavky kapavkou kapavý kapička kapičkou orchestr. trochu kaňonovitý oslavná skladba kantiléna.bas kanout slzy trošku. původně pěvecký sbor. kantořil učila.svatořečit továrna na děla kanec.Kaňón Kánon Kanonáda Kanóne Kanónel Kanónem Kanónenfutr Kanoňické Kanónija Kanonizovat Kanónka Kaňór Kanót Kanótko Kaňovité Kantáta Kanťiléna Kantor Kantorka Kantorkó Kantořel Kantořela Kantořet Kantyna Kantynó Kantynská Kanystr Kaočok Kaočokovňik Kaolin Kapaceta Kapacetó Kapaci Kapale Kapalena Kapalenó Kapalné Kapalňet Kapalňi Kapalňit Kapalo Kapané Kapánkovó Kapat Kapat ovoce Kapav(f)ka Kapav(f)ke Kapav(f)kó Kapavé Kapečka Kapečkó Kapela kaňon souhrn biblických textů starého a nového zákona dělostřelecká palba děla. kanony malé dělo kanonem. také hluboký muž. který zpíval duchovní zpěvy . kantořit jídelna jídelnou kantynská kanystr na benzín kaučuk. získává se z kaučukovníku HEVEA BRASILIENSIS kaučukovník HEVEA porcelánová hlinka kapacita kapacitou kapací kapali kapalina kapalinou kapalný kapalnit kapalní kapalnit kapalo něco ze střechy kapaný kapánkovou polévku padat padá ovoce kapavka GONORRHOEA . kantořila učit.infekční onemocnění zejména pohl.klášter premonstrátů kanonisovat . zpěvná melodie učitel učitelka učitelkou učil.

vůdce . rozmar . používá se ke hno jení a na výrobu podřadných hnojiv kapucínek brojler na dokrmení kapouni kapota auta kapotu kapotou kapr obecný CYPRINUS CAR PIO chován u nás od dob císaře a krále Karla IV kapraď POLYPODIOPSIDA kapradina kapradinka WOODSIA u nás vzácně kapradinka skalní WOODSIA ILVENSIS .kapitule kapitulace kapitulací kapitulant kapitulantkou kapka deště kapku víc kapkou vody kaple v římskokatolické církvi kněz určený za pomocníka faráři v du.kápo kapucín – katolický mnišský řád u nás od roku 1600. rozumněl chápala.Kapelo Kapeló Kapesňi Kapesňim Kapinka Kapinkó Kapiroval Kapirovala Kapirovat Kapitál Kapitalestó Kapitálňi kósek Kapitálňim Kapitána Kapitánka Kapitánke Kapitánskó Kapitola Kapitolaca Kapitolacó Kapitolant Kapitolantkó Kapka Kapko Kapkó Kapla Kaplan Kaplanoval Kaplečkoval Kaplečkovat Kaplo Kaplovité Kapna Kapne Kapnó Kápo Kapocin Kapocinek Kapón Kapóňi Kapota Kapoto Kapotó Kapr Kapraď Kapraďina Kapraďinka Kaprál Kaprálom Kapric orchestru orchestrem kapesní kapesním kapinka kapinkou chápal. rozumnět kapitál kapitalistou kapitální kousek kapitálním kapitána lodi kapitánka kapitánky kapitánskou pásku oddíl knihy.chovní správě kaplanoval od hospody k hospodě jít . také druh měkkého uhlí. rozumněla chápat.kapličkoval kapličkovat kapli pod kopcem kapli podobný .chráněná desátník desátníkům vrtoch. Svatovítská katedrála . kapitula.kaplovitý kapna kapny kapnou vedoucí.

plísnil napomínala srážka dvou aut a pod. dvoukolák bič z řemínků karabáčník karabáčníky vojenská lehká puška se zkrácenou hlavní karabiny karabiny karabinu karabinou skleněná láhev na vodu. napomínáním dočasná izolace karas CARASSIUS – ryba váha semene rohovníku.25 g jednotka váhy pro drahé kovy napomínat. víno karafiát – hvozdík rodu DIANTHUS karafiátů karafu karafou napomínal. karambolům barvivo vzniklé zahříváním cukru na 120 0 C. asi 0.Kaprovité Kapřik Kapřika Kapřikom Kapřivec Kapsář Kapsla Kapslik Kára Karabáč Karabáčňik Karabáčňike Karabina Karabine Karabino Karabinó Karafa Karafiját Karafijáto Karafo Karafó Káral Kárala Karamból Karambólom Karamel Káráňim Karanténa Karas Kárat Karátové Karátovém Karavana Karavano Karavanó Káravé Karavela Káravém Karban Karbaňica Karbaňicó Karbaňik Karbaňiko Karbaňil Karbaňile Karbaňit Karbenátek Karbit Karból Karbolena Karborátor Karborundum Karcer kaprovitý malý kapřík chytil malého kapříka kapříkům kapří veš BRANCHIURA kapřivec rybniční ARGULUS JAPONICUS veliká kapsa u pasu kapsle kapslík vozík. plísnit karátový karátovým karavana velbloudů karavanu karavanou káravý plachetní lodě. objevitelské plavby káravým hlasem hraní karet karbanice karbanicí karbaník karbaníku karbanil karbanili karbanit karbenátek z mletého masa karbid vápníku desinfekce. karbolová voda karbolka karburátor značka brousku kázeňský trest .

jméno Praha Staré Město. kardinál CARDINALIS CARDINALIS červený. kardinálka TANICHTHYS kardinálka čínská TANICHTYS ALBONUBES chována v akváriích kardinální kardinální kardiak kardinálních muž. železem červeně zbarvený polodrahokam karneval Karlštejn žen. sytě červený karmínovou.Kardan Kardenál Kardenálka Kardenálňi Kardenálňi Kardijak Kardinálňich Karel Kareta Karete Kareťňik Karetó Karfijól Karfijólo Karijéra Karijérňica Karijérňik Karijérňiko Karikatora Karikatoró Karirovala Karkolka Karkolkó Karlik Karlin Karlovarská Karlovarskó Karmin Karminové Karminovó Kárné Karneól Karnevál Karnštén Karolina Karolinum Karosérija Karotka Karotkó Károvaná Károvanó Karpate Karpológija Karta Kartáč Kartáček Kartáčňica Kartáčňicó Kartáčňik kloubové spojení kardinál nejvyšší po papeži.nauka o rostlinných plodech karta dělová střela naplněná olověnými kuličkami. BOTRYTIS. odrůda chalcedonu.menší pták kardinálka – jablko. zdrobnělina část Prahy karlovarská silnice karlovarskou silnicí sytě červená barva karmínový. často chován v klecích . Karlova universita karoserie mrkev DAUCUS CAROTA mrkví károvaná károvanou Karpaty. horstvo stř. kartáčnice kartáčnicí výrobce kartáčů . jako zelenina květáku kariéra kariérnice kariérník kariérniků karikatura karikaturou kasírovala Karkulka z pohádky Karkulkou Karel muž. kartáč na drhnutí podlahy kartáček na zuby vyrábí kartáče.jméno. sytě červenou kárný tábor nerost.jméno lehký výjezdný povoz karety karetník karetou na výlet květák BRASSICA OLERACEA var. Evropa karpologie .

zabývající se konstrukcí a rozmnožováním map a jejich dějinami kartografka kartografkou kartoun. korespondenční lístek odborník ve zhotovování map kartografie . vykasat bez cíle bloumat.v 16.sukni. pracovní košile. popřít. zpravidla pro dechové nástroje. chodit kasička kasičky kasičkou obvykle přízemní nebo podzemní prostory v hradební valech důstojnické kasino kasíruje peníze kasíruje peníze kasírku kasírkou kasírům kasíroval . zločinec .kartouzník trestance.25 cm. krabice z pevnějšího papíru. kartoun . také výtvarné umění. hlavně v 18.století kdo dělal. zločinců město u Ostravy pokladna vícevětá instrumentální skladba diverdimentového typu. prapory. až 17 století těžké obléhací dělo ráže 15 . zločince trestanců.lepenky a podobného materiálu továrna na kartóny kartonážnice kartonážník sukně z kartonu kartónky kartónový trestanec. vykrádal kasy kasaře kasařů kasařský kasařským vyhrnout např. dále tkanina z bavlněné příze v plátnové vazbě.Kartáčňikom Kartáčoval Kartáčovala Kartáčovat Kartágo Kartář Kartář Kartářka Kartářkó Karťit Karťite Kartka Kartograf Kartografija Kartografka Kartografkó Kartón Kartonář Kartonáž Kartonážňica Kartonážňik Kartónka Kartónke Kartónové Kartózňik Kartózňike Kartózňiko Karviná Kasa Kasaci Kasař Kasařa Kasařo Kasařské Kasařském Kasat Kasátum choďit Kasečka Kasečke Kasečkó Kasemate Kasino Kasír Kasirka Kasirko Kasirkó Kasirom Kasiroval kartáčníkům čistil kartáčem oblek čistila kartáčem čepce čistit kartáčem starověké město nedaleko dnešního města Tunisu vykladač karet výrobce karet vykladačka karet kartářkou Kazit kazíte pohled. výrobce kartonů obor zpracování kartónu.věda.

jméno postava z pohádky jírovec AESCULUM kaštanovník CASTANEA.kaštany kat podstavec pod rakev podzemní chodby historické území v severovýchodním Španělsku katalog katy lehký dvoumotorový bombardovací letoun čs. měkká tkanina z česané příze pro dámskou konfekci kašna na náměstí na loupání prosa kašovitá hmota kašovitý kašovitou muž.jméno . stupňovitý vodopád kaskádu kaskádou kasovní kaspický kaspickou kasta kněží spolubojovníků a pod. CRAMBE katrán katry.Kasirovat Kaskáda Kaskádo Kaskádó Kasovňi Kaspické Kaspickó Kasta Kastaňete Kastelán Kastelánka Kastl Kastlom Kastovňi Kastovňim Kastról Kastrólom Kastroval Kastrovat Kaša Kašečka Kašečke Kašečkó Kašel Kaškét Kašlat Kašmir Kašna Kašňik Kašovitá Kašovité Kašovitó Kašpar Kašpárek Kaštan Kaštanovňik Kat Katafalk Katakombe Katalánija Katalóg Kate Katoša Kaťoša Katovat Katovna Katovnó Katr Katr Katrán Katre Katrena kasírovat malý.r. vězení Kateřina žen. neladěný . kaštanovník setý CASTANEA SATIVA se pěstuje pro plody. hudební nástroj bicí samoznějící. armády v roce 1938 značka B-71 raketomet BM 13 vykonávat katovské povolání katovna katovnou zařízení pily na řezání stromů být za katrem – vězení bylina b.kastaněty kastelán kastelánka skřínka skřínkám kastovní kastovním kastrol na vaření kastrolům vyklestil vyklestit prosná kaše kašička kašičky kašičkou kašel čepice se štítkem kašlat jemná vlna získaná výčesem srsti kozy kašmírské.

Kav(f)če Kav(f)či Kav(f)ka Kavalec Kavalérija Kavalgáda Kavalir Kavaliro Kavárenské Kavárenskó Kavárne Kavárňi Kavárňica Kavárňicó Kavárňik Kavárňike Kaverňa Kavijár Kavijáš Kávňik Kávňiko Kávomjer Kavoňit se Kavoňit se Kávonoš Kávostroj Kávovar Kávovino Kávovinó Kávovňik Kaz Kazajka Kazajkó Kázáňi Kázat Kazatel Kazatelkó Kazatelňica Kazatelňicó Kazeč Kazemate Kázeň Kazesvjet Kazet Kazeta Kazetó Kazi Kazilen Kazimir Kazové Kázovička u nás se vyskytuje kavče žlutozubé PYRRHOCORAX GRACULUS kavčí kavka COLOEUS CULOSA vojenská postel jezdectvo jezdecká skupina.caverna TUBER lososovitých ryb pochoutka jikry z čeledi jeseterovitých ryb chrastavec KNAUTIA .statná bylina kávový ubrus kávovníku kávoměr mračit se mračit se číšník nosící kávu automat na kávu kávovar kávovinu kávovinou kávovník COFFEA kaz krátký lehký kabátek kazajkou nedělní kázání uměl velmi dobře kázat kazatel kazatelkou kazatelnice kazatelnicí kazič kasematy kázeň kazisvět kazit skřínka na šperky skřínkou jedna ze tří Krokových dcer kokotice CUSCUTACEAE parazitující bez kořenů. TBC . kokotice jetelová CUSCUTA TRIFOLII lidové označení kokotice hubilen Kazimír muž.zvl.jméno kazový petrolejová lampa . průvod kavalír kavalírů kavárenský kavárenskou kavárny kavární kavárnice kavárnicí kavárník kavárníky kaverna .

tlučhuba žvanilce žvanilkou v kterém čase kdy v kterém místě kde kdyby kdybych kdybychom kdybys kdyby jste kdeco kde jaká.někdo kdoví. kdejaký kde jakých. kdejaká kde jaký.Kázovičkó Každá Každé Kažďičké Každodeňi Každoneďelňi Každonočňi Každoraňi Každoročňi Každovečerňi Kbele Kbelik Kbeliko Kč Kdák Kdáká Kdákal Kdákalce Kdákalkó Kde Kde Kdebe Kdebech Kdebechom Kdebes Kdebeste Kdeco = Kdejaká Kdejaké Kdejakéch Kdejakém Kdejakó Kdekdo Kdekerá Kdekeréch Kdekerém Kdekeró Kdekeryho Kdekerymo Kdekole Kdekolev(f) Kdepak Kdese Kdese Kdesek Kdeť(k-deť) Kdež Kdeže Kdo Kdokole Kdokolev(f) Kdopak Kdose Kdosek Kdovi petrolejovou lampou každá každý každičký každodenní každonedělní každonoční každoranní každoroční každovečerní Kbely část Prahy kbelík kbelíků korun českých dělají slepice slepice žvanil. kdož ví . kdejakých kdejakým kdejakou kdekdo kdekterá kdekterých kdekterým kdekterou kdekterého kdekterému kdekoli kdekoliv kdepak kdysi někde daleko kdysi dávno vždyť když kdyže kdo kdokoli kdokoliv kdopak kdosi kdosi .

ubrebtaná ženská kejhavá jak husa kýchací kýchavka rýma kýchnul kýchnula kýchnuli kýchnutí kýchnutí kýchnutím výkaly dobytka vůbec kejdy . GONGYLODES kedluby kedlubnem kedlubnů upadl na zem upadla upadli upadnout upadnutí upadnutím kysané kravské mléko kejhají krk. kecnul kecla omáčka na stůl těžce sedli na lavici sednout sednutí kecnutím.po krku dostal kejhaly kejhat ukecaná. kejdavá kejdavý kejdavých kejdavým kejvavou chůzi brukev kedluben BRASSICA OLE RACEA var.hloupé mluvení kecáním kecat kecáte sedl na židli. ku strýci. sednutím kyčle kečup kolébavá chůze. k strejdovi hlava hlavy hlavu hlavou hloupě mluvil kecala hloupě mluvili kecání.Kdože Kdožvi Ke (strécovi) Kebula Kebule Kebulo Kebuló Kecal Kecala Kecale Kecáňi Kecáňim Kecat Kecáte Kecnol Kecnola Kecnole Kecnót Kecnóťi Kecnóťim Kečle Kečop Kédavá Kédavé Kédavéch Kédavém Kédavó Kedlob Kedlobe Kedlobem Kedlobo Kednol Kednola Kednole Kednót Kednóťi Kednóťim Kefir Kéhaji Kéhák Kéhale Kéhat Kéhavá Kéchaci Kéchav(f)ka Kéchavica Kéchnol Kéchnola Kéchnole Kéchnoťi Kéchnóťi Kéchnoťim Kejda Kejde kdože kdožví ke strýci.

kýváním hýbat keks keksu sloní zub -kel kapusta BRASSICA OLERACEA var.řecká myt. kejkle kejklíř kejklíře kejklířka kejklířku kejklířku kejklířkou kejklířů kejklířům kejklířství kejklířstvím kývají sebou kýval sebou kývala sebou kývali kýváním hýbáním.Kejdo Kejdó Kéklal Kéklala Kéklat Kékle Kékliř Kékliře Kékliřka Kékliřko Kékliřko Kékliřkó Kékliřo Kékliřom Kékliřstvi Kékliřstvim Kékló Kékloval Kéklovala Kéklovale Kéklováňi Kéklováňim Kéklovat Keks Kekso Kel Kél Keláň Kelečské Keles Kelesar Kelimek Kelišek Kelka Kelkó Kelkrot Kelkrota Kelkroťi Kelner Kelnerka Kelnerkó Kelnerom Kelt Kém Kemo Kémse Kentaor Kepr Keprnikl Keprov(f)ka Kepská Kepske Kepské kejdu kejdou klátil rukama. kyrysník – kyrysníci. sklepník číšnice číšnicí číšníkům Keltové.čtyřnohý tvor. druh těžkého jezdectva kelímek kalíšek pahýl pahýlem odvedenec odvedence odvedenci číšník. SABAUDA. dále kapusta růžičková atd. napůl člověk a napůl kůň zvláštní druh vazby tkanin koprník MEUM tkanice s keprovou vazbou špatná špatně špatný .. Galové . kýval klátila klátit triky.skupina indoevropských kmenů kým komu kýmsi kentaur . veliký zub kelečský kyrys kyrys.

(Z) keré do keré Keréma Keréms Keres Kerchov Kerós Kerys Keřnaté Keřnatéch Keřové Kesá Kesaci Kesáňi Kesat Kesela Keselačka Keselák Keselé Keselena Keselene Keselenka Keselenotvorné Keselenové Keselenovzdorné Keselet Keselka Keselo Keselóčké Keselosladké Keseloťina Kesely Keser Kesnót Késtka Késtke Késtkó Kešeňa Kešeňe Kešeňo Kéška Kéške Kéško Kéškó Keta Keťas Keťasa Keťasel Keťasela Keťasele Keťaseňi Keťaset keramika setý ANTHRISCUS CEREFOLIUM (třebule) se používá jako koření a v lékařství – nať který (z)které do které kterýma kterým jsi dal kyrys hřbitov kterou jsi které jsi keřnatý keřnatých keřový kyše kysací kysání kysat kysela kyselačka kyselák kyselý kyselina kyseliny kyselinka kyselinotvorný kyselinový kyselinovzdorný kyselit kyselka kyselo kyseloučký kyselosladký nálev kyselotina kyselé rybářská síť ve tvaru pytle kysnout hrstka.Keramika Kerblik Keré Keré do keré. troška do hrsti hrstky hrstkou peněženka peněženky peněženku kyška kyšky kyšku kyškou kýta lichvář vůbec lichváře lichvařil lichvařila lichvařili lichvaření lichvařit .

kila muž.kV kimono kino promítací přístroj zřizování kin kinofilm promítač sečná a bodná zbraň s krátkou dvoubřitou čepelí klábosil klábosila vyprávěli si o ničem klábosení klábosením se nic nepokazí . kotrmelec kývá kývací hodiny kývač kývačka Jawa Ogar motocykl kývačku kyvadlo kýval na mne kývala na nás kývali z okna kývat kyvný kýžená kýžených kýženým kýženou kibic kibicům kibicoval.Keťaska Keťaske Keťasko Keťaskó Keťastvi Keťastvim Kete Ketka Ketke Keto Ketó Ketrbelec Kévá Kévaci Kévač Kévačka Kévačko Kévadlo Kéval Kévala Kévale Kévat Kevné Kéžená Kéženéch Kéženém Kéženó Kibic Kibicom Kibicoval Kibicovat Kikiriký Kiks Kila Kiliján Kiliopond Kilo Kilometr Kilometráž Kilov(f)ka Kilov(f)ko Kilov(f)kó Kilovolt Kimono Kino Kinoaparát Kinofikaco Kinofilm Kinooperatér Kinžál Klábosel Klábosela Klábosele Kláboseňi Kláboseňim lichvářka lichvářky lichvářku lichvářkou lichvářství lichvářstvím kýty kytka kytky kýtu kýtou kotoul.80665 N kilogram tisíc metrů kilometráž kilovka kilovku kilovkou tisíc voltů. radil neustále kibicovat dělá kohout nepodařený tón atd. zn.jméno mezinárodní kilogram = 9.

Kláboset Klacek Klackoval se Klackovala se Klackovale Klackovat Klačele Klačevé Klačevó Klači Klačim Klačite Klada Klade Klaďina Klaďine Klaďino Klaďinó Klaďiv(f)ka Klaďiv(f)ko Klaďivář Klaďivářa Klaďivářo Kladka Kladke Kladko Kladkó Kladl Kladla Kladle Kladná Kladné Klaďňi Kladrube Kladsko Klaksón Klaksónem Klam Klame Klameš Klamete Klanečňik Klaňel Klaňela Klaňele se Klaňet se Kláňi Klaňica Klaňice Kláňim Klaon Klaonem Klaoňi Klaono Klaonom klábosit hrubiján.nářadí cvičební kladiny kladinu kladinou kladívka kladívko kdo hází kladivem kladiváře kladivářů kladka kladky kladku kladkou kladl seno kladla kladli velké nároky na syna kladná kladný přístup kladní jména obcí v Česku někdejší hrabství Koruny České. hulvát potloukal se potloukala se potloukali se potloukat se tlačili tlačivý tlačivou tlačí do má síly tlačím tlačíme kláda klády kladina . nyní patří Polsku houkačka auta houkačkou klam klame klameš klamete řetěz na stahování klanic. násad se zapuštěnými klanicemi klaněl se klaněla se klaněli se klanět císaři souboj i slovní klanice u vozu klanice soubojem klaun klaunem klauni klaunů klaunům .

celým tělem klátila sebou klátili sebou klátit celým tělem u klavíru. zavři tu klapačku dostaneš do klapajzny klapajznu klapavý klapavých klapavým podkůvkám oční víčka klapky na uších klapku klapkou klapnout klapnuti klapnutí dveří klapu klapou má klapací uši klapouchou žen. u nás rozšířen po roce 1234 klarisky klariskou obilí. Klas .klasovec šedavý ASYNEUMA klást otázky klášter kdo bydlí a žije v klášteře klášterníků papežská opak požehnání.František z Assisi.Klapač Klapačke vrát Klapačko Klapajzna Klapajzňo Klapavé Klapavéch Klapavém Klapka Klapke Klapko Klapkó Klapnót Klapnoťi Klapnóťi Klapo Klapó Klapoochá Klapoochó Klára Klarinét Klarinete Klarinétista Klarinétistka Klariska Klariske Klariskó Klas Klase Klasem Klasické Klasifikovat Klasik Klasika Kláskař Kláskaři Kláskařka Kláskoval Kláskovala Klasňovač Klasovec Klast Klášter Klášterňik Klášterňiko Klatba Klatbe Klatbó Kláťil Kláťila Kláťile Kláťit Klávesa Klávesó dětská velikonoční klapačka lišty na vratech.hanácký taneční soubor v Kralicích na Hané klasy klasem klasický známkovat termín pro různá stylová hnutí klasika kdo sbírá klásky na poli kláskaři kláskařka sbíral klásky sbírala klásky olamovač osin b. harmoniky klávesou .-katolický ženský mnišský řád roku 1212. které při zavírání klapaly klapačku.jméno klarinet klarinety hráč na klarinet hráčka na klarinet řím.r. . proklatí klatbou klátil nohama.

klenba klenby klenbu klenbou muž. trouchniví klekal klekala klekali klekání klekánic klekánice klekánice klekánici u oltáře klíčil klenutí. od roku 1556 sídlo jezuitské koleje klempírna dílna . nástroj strunný úderový.jméno původně dominikánský konvent na Starém Městě pražském. obec v Česku kvedlal kvedlala kvedlání kvedláním kvedlat tleje.Klavir Klavirista Klaviristka Klaviristó Klaxón Klaxónem Klcl Klcla Klcle Klebet Klebeta Klebete Klebeťňica Klebeťňice Klebeťňiček Klebeťňiko Klebeťňikom Klebeto Klebetó Klebitárka Klebitárke Klebitárkó Klec Kleč Klečel Klečela Klečeňim Klečet Kleči Klechtal Klechtala Klechtáňi Klechtáňim Klechtat Kleje Klekal Klekala Klekale Klekáňi Klekánic Klekáňica Klekáňice Klekáňico Klekat Klel Klemba Klembe Klembo Klembó Klement Klementinum Klempirňa hud. rozsah A2 C5 hráč na klavír hráčka na klavír klavíristou houkačka u auta houkačkou klopýtl klopýtla klopýtli klevet kleveta klevety klevetnice. 2 i 3 pedály. pomlouvačná klevetnice podlouhlý proutěný košík s nímž se chodilo na besedy a byly v něm pamlsky pro děti klebetníku klebetníkům klevetu klevetou pestrobarevná stuha u zástěr stuhy stuhou na papouška zakrslá borovice klečel klečela klečením klečet Klenčí.

klepnout klepnutí ťuknul.klepetovitý pomlouvačná ženská .klepna klepnu klepnou ťukli. vztyk klínek klenot klenoty.železný v klínu jí sedělo dítě vojenský cvik . klepnuli ťuknout.jméno. kde se pomlouvá klepáni pomluvy. klepnula klepot klepotu klepotům chorobný pud krást všechno a vždy totéž co kleptoman . klínoval klínovala klínovali klínovat muž.l. poslední královna egyptská z rodu Ptolemaiovců roku 69. klepací zařízení vodní mlýn na vratech místo zvonku třesavka třesavku třesavkou na dveře klepala klepali místo.klepetáč ASTACUS . skřínka na klenoty klenotnici klenotnicí klenotník klenotníků zarážel klíny.jméno žen. ale také klepe na dveře velký rak .k zemi. – 30.Klempirne Klempiř Klempiřka Klempiřkó Klempiřo Klempiřstvi Klén Klén Klencák Klének Klenot Klenote Klenoťi Klenoťim Klenoťňica Klenoťňico Klenoťňicó Klenoťňik Klenoťňiko Klénoval Klénovala Klénovale Klénovat Kleofáš Kleopatra Klepaci Klepáč Klepadlo Klepaj(f)ba Klepaj(f)co Klepaj(f)k Klepal Klepala Klepale Klepárňa Klepárňi Klepe Klepetáč Klepetáče Klepetáčem Klepetovité Klepna Klepno Klepnó Klepnole Klepnót Klepnóťi Klepnul Klepnula Klepot Klepoto Klepotom Kleptoman Kleptomanka klempírně klempíř klempířka klempířkou klempířů klempířství klín na trhání dřeva . př.rod desetinohých korýšů chytal klepetáče klepetáčům podobný klepetu . zlato a pod klenutí klenutím klenotnice.n. klepnul ťukla.

klíč k utahování matic klíče. spodní liturgické roucho kleriky-klerik.Klér Klerika Klerike Kleriko Klerikó Klerofašizmos Klesala Klesale Klesáňi Klesáňim Klesat Klesáte Klesťi Klesťič Klesťiča Klesťičom Klešče Kleščené Kleščové Kleščovité Kletá Kletba Kletbe Kletbo Kletbó Kleté Kletéch Kletém Kleťi Klevet Kleveta Klevetář Klevetářa Klevetářka Klevetářke Klevetářko Klevetářkó Klevete Kleveťil Kleveťila Kleveťile Kleveťit Kleveťivá Kleveťivé Kleveťivó Klevetná Klevetné Klevetnó Klicka Klicke Klicko Klickó Klič Kliče Kliče kněžstvo vůbec sutana. svazek klíčů jako souprava klíčů .zvěroklestič zvěroklestiče zvěroklestičům kleště kleštěný kanec klešťový klešťovitý zlořečená kletba kletby kletbu kletbou zlořečený zlořečených zlořečeným zlořečení pomluv. nejnižší svěcení kleriku klerikou klerofašismus klesala klesali klesání klesáním klesat stále hlouběji klesáte roští nunvář .klebet pomluva pomlouvač pomlouvače pomlouvačka pomlouvačky pomlouvačku pomlouvačkou pomluvy pomlouval pomlouvala pomlouvali pomlouvat pomlouvač pomlouvačný pomlouvačnou pomlouvačná pomlouvačný pomlouvačnou klícka na ptáky klícky klícku klíckou klíč od domu.

také mít štěstí kliku křivolaká jak had klikatý klikatina klikatinou kliku i klučku klučkou HILOBYUS LIPARUS PHYTONOMUS.Kličedlo Kličela Kličelo Kličivé Kličivém Klička Kličke Kličko Kličkó Kličňica Kličňico Kličňicó Kličňik Kličňika Kličňike Kličňikem Kličňiko Kličňikom Klid Kliďas Kliďasa Kliďaso Kliďasom Klidná Klidné Klidnéch Klidném Klidnó Klido Klidomilovná Klidomilovnó Klih Klihárenské Kliho Klihov(f)ka Klihová Klihovéch Klihovém Klihovine Klihovino Klihovinó Klije Klijent Klijentela Klijentka Klijentkó Klika Klikatá Klikaté Klikaťina Klikaťinó Kliko Klikó Klikoroh klíčidlo klíčila klíčilo klíčivý klíčivým smyčka na tkanici od bot smyčky kličku v hokeji atd. klient klientela klientka klientkou u dveří.řec. umělá hmota na obaly v masném průmyslu.mytologie. klikoroh borový .jedna z devítí múz . poživatelná náhražka přírodních střev klíhová klihových klihovým klihoviny klihovinu klihovinou Klie . kličkou se dostal blíž k bráně klíčnice klíčnici klíčnicí klíčník klíčníka klíčníky klíčníkem klíčníků klíčníkům ticho.klid zbraní atd. klidný člověk klidného člověka klidných lidí klidným lidem klidná a pokojná klidný klidných klidným klidnou klidu klidumilovná klidumilovnou klíh na klížení a lepení dřeva klihárenský klíhu CUTISIN.

v Sumeru hora v Čechách klínovitý klínovitých klínovitým klíště obecné IXODEC RICINNUS. napadá zvěř.klimakterium klimatický klimatických ospalá ospalý ospalých ospalou kolébal. houpal kolébala. houpat klavír dřevěný hřebík . řemenatka suříková . houpala kolébali kolébání. houpání kolébat.Klikové Klikovéch Klikovém Klikyháke Klimaktérijum Klimatické Klimatickéch Klimavá Klimavé Klimavéch Klimavó Klimbal Klimbala Klimbale Klimbáňi Klimbat Klimpr Klinec Klinika klinkal Klinopisné Klinovec Klinovité Klinovitéch Klinovitém Klišče Klišče Klišťák Klitoris Klivija Kližedlo Klnol Klnola Klnole Klnót Klnóťi Klób Kloba Klobása Klobáse Klobáska Klobáske Klobáso Klobásó Klobat Klobe Klóbe Klobičko Klóbil Klóbila Klóbile HYLOBIUS ABIETIS škodí všem sazenicím jehličnatých stromů klikový mechanismus klikových klikovým čmáranice přechod ženy .l.rod roztočů poštěváček bot. skot i člověka kleště klíšťák ARGAS .klínek klinika cinkal klínové písmo vzniklo na začátku 3 tisíciletí před n.Clívie klížidlo hrubě nadával. klnul hrubě nadávala klnuli klnout klnutí kloub vyčesaný a pak do svazku svázaný len nebo konopí klobása klobásy klobáska klobásky klobásu klobásou klubat se klube se ven klouby klubíčko kloubil kloubila kloubili .

káčerem neodborně vařil vařila vařili vařit vaříte proklubává se kluk kluk klokan MACROPODIDAE klokany klokanů klokanům tlouklo na věži 5 hodin klokoč sveřepý STAPHYLEA PINATS. bitá tlučený. vyrábí klobouky kloboučníků klobouk klobouku klobouky Klobouky. kloboučka kloboučky vyrábí klobouky. obec na Moravě klobouků kloboukům tlouci malý chlapec.Klóbit Klobka Klobko Klobóčka Klobóčke Klobóčňica Klobóčňico Klobóčňicó Klobóčňik Klobóčňiko Klobók Klobóka Klobóke Klobóke Klobóko Klobókom Klóct Klóček Kločená Kločené Kločenéch Kločeném Kločeňi Kločeňim Kločka Kločke Kločko Kločkó Kločó Klódná Klódné Klódnéch Klódném Klódnó Klof Klofan Klofana Klofanec Klohňil Klohňila Klohňile Klohňit Klohňite Kloje se Klok Klok Klokan Klokane Klokano Klokanom Klóklo Klokoč Klokotal Klokotala kloubit klubka klubko dětí apod. pěstuje se pro okrasu a pro dřevo . kloboučnice kloboučnici kloboučnicí kloboučník. klouček tlučená. bitý tlučených tlučeným tlučení tlučením klika u dveří kliky kliku klikou tlukou kloudná kloudný kloudných kloudným kloudnou klovnutí zobákem zobák zobáka klovnutí zobákem .řezbářství potůček klokotal voda vřela .klokotala .

skotu. divoké zvěři atd. tlustčí vytéká při poranění stromů klovatinou klovnutí klovnutím klouzací klouzacích klouzacím bruslař bruslaře klouzačka klouzačky klouzačkou větroň .Klokotat Klokov(f)ská Klokov(f)ské Klokov(f)skó Kloktal Kloktale Kloktáňi Kloktáňim Kloktat Klopa Klope Klopená Klopené Klopenó Klopo Klopoťil se Klopoťile Klopoťit Klos Klostá Klosté Klosteéch Klostém Klostó Klostym hlasem Kloš Klošči Klovaťina Klovaťinó Klovnóťi Klovnóťim Klózací Klózacich Klózacim Klózač Klózača Klózačka Klózačke Klózačkó Klozák Klózák Klózek Klozet (Glozet) Klozišče Kloziščo Klozká Klozké Klozkéch Klozkém Klozkó Klubke Klubov(f)ka Klubov(f)ko Klubov(f)kó klokotat klukovská klukovský klukovskou kloktal kloktali kloktání kloktáním kloktat u kabátu je klopa klopy zatáčka je klopená klopený klopenou klopu dřít se.hřib klozet kluziště kluzišti kluzká kluzký kluzkých kluzkým kluzkou kamna zn.saje krev zvířatům.Club klubovka klubovku klubovkou .kluzák klouzák klouzek borový BOLETUS (SUILLUS) .těžce pracovat těžce pracovali těžce pracovat klus tlustá tlustý tlustých tlustým tlustou basem kloš HIPPOBOSCIDAE .

podvodem zlodějny.podvody zlodějna. kmínka zasmažená polévka kmínky kořalky a kmínky polévky kmínkou kořalkou a kmínkou polévkou používal kmín používala kmín pořádně kmínovat zlodějnou. spěchat kmitnout se kmitočtoměr kmitočtový kmitočtovou skladatel a kapelník v Kolíně 1.1912 kmocháček kmotr u biřmování kmotra kmotry . kmen indiánů kmenový náčelník kmenových kmenovým kmenovitý kmenovitých jemně lněné plátno kmentu stařec starce starče starcem starců starcům kmín CARUM CARVI se pěstuje jako koření obchodník s kmínem kminaře obchodnice s kmínem kminařku kminařkou kminařům.podvod rychle se pohyboval rychle se pohybovala rychlým pohybem rychle se hýbat. obyčejný člověk prostého člověka kmen stromu.4.1848 .8. obchodníkům kořalka a příchutí kmínu.30.Klubovňa Klubovňe Klubovňo Klubovňó Klupal Klupala Klupale Klupáňi Klupáňim Klupat Kmán Kmána Kmen Kmenové Kmenovéch Kmenovém Kmenovité Kmenovitéch Kment Kmento Kmet Kmeta Kmete Kmetem Kmeto Kmetom Kmin Kminař Kminařa Kminařka Kminařko Kminařkó Kminařom Kminka Kminke Kminkó Kminoval Kminovala Kminovat (fest) Kminstvem Kminstvo Kminstvo Kmital Kmitala Kmitáňim Kmitat Kmitnót se Kmitočtomjer Kmitočtové Kmitočtovó Kmoch Kmocháček Kmotr Kmotra Kmotre klubovna klubovní klubovnu klubovnou ťukal ťukala ťukali ťukáním ťukáním ťukat prostý.

kněžourů kněžourům kněžourských kněžourským kniha váže knihy knihařina .povolání knihařka knihařkou knihařů knihařství knihy knihkupec knihomil knihomol. podporovat kmotříček kmotřička kmotřičkou kmotřil se obuvnický nůž obuvnickým nožem knedla knedlík knedlíků knedlíková měl hodně rád knedlíky. podporovali kmotřenka u křtu kmotřenkou pomáhat. byl knedlíkový středověký voják vojákem vojanda vojandou vojákům kněžka bohyně ATHÉNY kněžkou kněžna Libuše kněžny kněžnou hanlivě kněz knězů. věčně leží v knížkách rukopis té které knihy knihosklad kdo provádí zápisy do knih knihovna knihovnice knihovnici knihovnu neustále čte a čte knihtisk . podporoval pomáhali.Kmotroval Kmotrovala Kmotrováňi Kmotrovat Kmotřel se Kmotřele se Kmotřenka Kmotřenkó Kmotřet se Kmotřiček Kmotřička Kmotřičkó Kmotřičkoval Knajp Knajpem knedla (šeška) Knedlik Knedliko Knedliková Knedlikové Knecht Knechtem Knechtka Knechtkó Knechtom Kňežka Kňežkó Kňežna Kňežne Kňežnó Kňežór Kňežóro Kňežórom Kňežórskéch Kňežórském Kňiha Kňihař Kňihařena Kňihařka Kňihařkó Kňihařo Kňihařstvi Kňihe Kňihkopec Kňihomil Kňihomol Kňihopis Kňihosklad Kňihovač Kňihovňa Kňihovňica Kňihovňico Kňihovňo Kňihožróta Kňihťisk při křtu při křtu kmotrování být kmotrem pomáhal.

. pepř ocasatý PIPERCUBEBA klisna koně domácího EQUUS CABALLUS Kobylisy .jméno.století př.l. ty jsi ale kuba střední hranatý doutník z kubánského tabáku kubánský výpočet např. 16. knižnice kňučel strachy kňučela kňučení kňučet žertovné spojení několika písní. zemědělská kultura z mladší a pozdní doby bronzové 13.knih přehrada kníničská knír hrubosrstá skupina služebních plemen psů kníratý kníry knírů knírům kníže knížepán knížka knížka modlitební knížky knížku knížkou knihovna.n.století .objemu dřeva sušené plody pepřovníku PIPER.knodlibet knoflík prodejce knoflíků prodává knoflíky knoflíkářku knoflíkářů divoký kanec divokého kance naříkal naříkala naříkání naříkáním naříkat knot v petrolej..lampě karabáč knoty polínko Knotovka MELANDRIUM rostlina knovízská kultura. seskupení Jakub muž. zpívaly se v různých hlasech současně.a17.Kňihťiskař Kňihvazač Kňihvedóci Kňiňičská Kňir Kňirač Kňiraté Kňire Kňiro Kňirom Kňiže Kňižepán Kňižka Kňižka modletebňi Kňižke Kňižko Kňižkó Kňižňica Kňočel Kňočela Kňočeňi Kňočet Knodlibet Knoflik Knoflikář Knoflikářka Knoflikářko Knoflikářo Kňór Kňóra Kňóral Kňórala Kňóráňi Kňóráňim Kňórat Knot Knota Knote Knotek Knotov(f)ka Knovizká koltora Koaleca Koba Kobánka Kobánské Kobatora Kobéba Kobela Kobelese Kobelo Kobeló Kobercové knihtiskař knihvazač vedoucí odd.část Prahy kobylu kobylou kobercový .8.

bryčka karabáč. jméno hospodáříček. kuckala kuckáním.kubismus souložnice.Kobické Kobik Kobirek Kobismos Kobjena Kobka Kobke Kobko Kobkó Kobleh Kobleha Koblehe Kobleho Koblehom Koblhón Kobov(f)ka Kobra Kobra Kobro Kobró Kobrtal Kobrtala Kobrtale Kobrtáňi Kobrtat Kocanda Kocar Kocijánek Kockal Kockala Kockáňim Kockat Kocór Kocóre Kocórkov(f) Kocóro Kocórom Kocóroval Kocórovala Kocórovale Kocórováňi Kocórovat Kocořena Kocóřet se Kocovina Kocovine Kocovino Kocovinó Koča Kočár Kočáre Kočárem Kočáro kubický metr Jakub muž. kuckal pokašlávala. kuckat kocour. silným řetězem brzdila brzdili brždění brzdit kůže z kocour zlobit se po pijatyce kocoviny kocovinu kocovinou malá místnost nevalného vzhledu . šotek výtvarný směr založený na neperspektivním zobrazení skutečnosti . bič. také nadávka ty starý kocoure kocoure Kocourkov kocourů kocourům brzdil vůz krátkým. symbol božské a královské moci kobru kobrou klopýtal klopýtala klopýtali klopýtání klopýtat hostinec mimo obec. prudce jedovatý had kobra NAJA egyptský mytologický posvátný had.kuča krytý kočár pro cestující. kočár pro mimina kočáry jeli kočárem kočárů . lehký vozík . konkubína. pokašláváním pokašlávat. pletený kocar k velikonoční pomlázce kociánek ANTENNARIA rostlina pokašlával. kuběna žalářní kobka žalářní kobky žalářní kobku žalářní kobkou masopustní koblih koblihu koblihy koblihů koblihům krompáč doutník kubovka cizokrajný.

zahrady škádlil škádlila škádlili škádlení škádlit šelma kočkovitá kočkovitou nomádi kočovníci.kudlit tahejte za vlasy kódování kódováním drkotal se s vozem drkotala se drkotali drkotání drkotání drkotáním drkotat třásl se třásla se . nemívají stálé sídlo kočovníka kočovníků kočovníkům tajný kod u armády atd. Moravě chráněný druh párat podobný noži . závěr hudební skladby Coda kudy kudykoliv koudel kudypak nůž MANTIS RELIGIOSAS kudlanka nábožná. kočka divoká FELIS pytlík z kočičí kůže nelibozvučná směsice pronikavých zvuků kočičí výkaly kočičinu kočičinou kočičí slída kočičím jehnědy AMENTUM kučeravá kučeravý kučeravých kučeravým kočí k potahu kočinky šanghajské slepice řídil spřežení řídila spřežení řídit spřežení kočkodan CERCOPITHECIDA zoolog.Kočeca Kočečák Kočečena Kočečenec Kočečeno Kočečenó Kočeči Kočeči střibro Kočečim Kočečke Kočeravá Kočeravé Kočeravéch Kočeravém Koči Kočinke Kočiroval Kočirovala Kočirovat Kočkodan Kočkoval Kočkovala Kočkovale Kočkováňi Kočkovat Kočkovitá Kočkovitó Kočovňik Kočovňika Kočovňiko Kočovňikom Kód Kóda Kode Kodekolev Kódel Kodepak Kodla Kodlanka Kodlat Kodlaté Kodlet Kodlete Kódováňi Kódováňim Kodrcal Kodrcala Kodrcale Kodrcáňi Kodrcáňi Kodrcáňim Kodrcat Kodrcoval Kodrcovala kočka domácí FELIS DOMESTICA.kudle tahat za vlasy . žije na již.

Kodrcovale Kodrcováňi Kodrcovat Kodrlena Kodrlene Kodrleno Kodrlenó Kodulka Koemidelňiko Kofejin Koflik Kofr Kofrář Kofrářa Kofráře Kofrařka Kofrařo Kohinorka Kohorta Kohót Kohót Kohóte Kohóťi Kohóťit se Kohótke Kochař Kochařa Kochařo Kochařom Kochat Kocháte Koipiroval Koipirovváň Kojila Kojile Kojit Kojite Kojitos Kojná Kojné Kojnéch Kojném Kojnó Kojoťi Koka Kokačka Kokadlo Kokaň Kokaňi Kokarda Kokat Kokátko Kokavjenka Kokcidijóza třásli se třesení třást se kudrlinka kudrliny kudrlinu kudrlinou hmyz MUTILLIDAE. oddíl samec kura domácího kohout kohouty kohouti čepýřit se kohoutky u vodovodu. samice bezkřídlé . kojit kojíte soulož kojná kojné kojných kojným kojnou kojoti pevné tvrdé dřevo se získává z druhu ERYTHROXYLON CUNEATUM kukačka obecná CUCULUS CANORUS oko.samci okřídlení kormidelníků kofein alkaloid obsažený v semenech kávovníku COFFEA šálek např.čaje kufr výrobce kufrů i prodejce kufráře kufráře kufrařka kufrařů vyrábějící tužky starořímský voj. vlčí mák kuchař kuchaře kuchařů kuchařům kuchat slepici kucháte kopíroval kopírování kojila dítě kojili dávat pít dítěti z prsu. kukadlo kukaň kukani ze stužek národní barvy kukat kukačka kukátko kukavěnka COCCODIOSIS. červená úplavice parazitální onemocnění .

na jeteli kohout . některé druhy se pěstují jako okrasné kukmák VOLVARIELLA . nebezpečný obilní plevel kukuřice ZEA kokořík POLYGONATUM rostl kokosová palma COCOS NUCIFERA cizokrajné ovoce kokosové ořechy kokosovník u nás roste kokoška pastuší tobolka CAPSELLA BURSA PASTORIS. je léčivá mužský pyj. koktá kokty koktu koktou koktům kolem koule kola brzdit zeměkoule kolaborant .samec ptáků z řádu hrabavých kohouta kohouty kohoutů kohoutům kdysi módní vysoký ženský čepec nebo klobouk. v zahradách se pěstuje kohoutek Jovišův LYCHNIS FLOS JOVIS kokrhejte dlouhosrsté plemeno loveckého psa ze skupiny slídičů koks koksař.lupenatá houba kouknutí dělá slepice kokodákaly koukol AGROSTEMMA. hanlivě ženský klobouk vůbec. kokrhel RHINANTHUS polocizopasná bylina. kohoutek LYCHNIS. roste na lukách vlčí mák kvete. prodávající koks na topení koksu koksovitý výrobna koksu koksovnou zajiká se. působí značné škody na užitkových rostlinách např.Koketa Koketyroval Koketyrovala Koketyrovat Kokla Koklet Koklik Kokmák Kóknoťi Kokodák Kokodákale Kókol Kokořeca Kokořik Kokos Kokosovňik Kokoška Kokot Kókot Kokota Kokote Kokote Kokoťica Kokrháč Kokrháča Kokrháče Kokrháčo Kokrháčom Kokrhél Kokrhéli kokrhá Kokrhéte Kokršpaňel Koks Koksař Kokso Koksovité Koksovňa Koksovnó Kokta Kokte Kokto Koktó Koktom Kol Kóla Kola kocórovat Kola zemská Kolaborant lidí a všech druhů hospodářských zvířat rafinovaná ženská koketoval koketovala koketovat kukla kuklit se kuklík GEUM. jako nadávka kohout nevěstka nevěstky nadávka – ty kokote kokotice CUSCUTACEAE.

má ráda buchty.koláče koláčový kolej od vozu koleje koleji kolejí kulantní kulantním kolaudoval.Kolaborantka Kolaborantkó Kolaborantom Kolacká Kolacké Kolackéch Kolackém Kolackó Koláč Koláča Koláčem Koláčo Koláčová Koláčové Kolaj Kolaja Kolajo Kolajó Kolanťňi Kolanťňim Kolaodoval Kolaodovala Kolaodovale Kolaodovat Kolárek Kolárňa Kolárňik Kolárňo Kolárňó Kolařena Kolařene Kolařeno Kolařenó Kolářské Kolářském Kolářstvi Kolářstvim Kolať Kolaťet Kolaťim Kolaťime Kolaťina Kolaťine Kolaťino Kolaťinó Kolátiorkó Kolaťite Kolatka Kolatke Kolatko Kolatkó Kolaťóčká Kolaťóčké Kolaťóčkéch Kolaťóčkém kolaborantka kolaborantkou kolaborantům kulacká kulacký kulackých kulackým kulackou koláč trnčený.dřevo kulatiny kulatinu kulatinou kurátorkou kulatíte se peckovina . koláče koláčem koláčů koláčová. makový atd.kulatka kulatky kulatku kulatkou kulaťoučká kulaťoučký kulaťoučkých kulaťoučkým . dokončení stavby kolaudovala kolaudovali kolaudovat nosí kněží kolárna ostnatý obojek oiužívaný při výcviku psů-korálník kolárnu kolárnou kolařina kolařiny kolařinu kolařinou kolářský kolářským kolařstvi kolařstvím kulatí se kulatit se. tloustnout kulatím se kulatíme se kulatina .

vánoční koledy koledníkům kolednice .kulaté plody kulatoplodý kulatoplodou správce. lasice kolčava MUSTELA NIVALIS lasičky lasičku lasičkou kolem koule staré dělo s dlouhou hlavní stará děla staré dělo starým dělem kolíček na prádlo kulička na hraní kuličky kuličku kolečko kuličkou kulečník kulečníku koleda . opatrovník kurátor kurátory kurátorem kurátorka kurátorky kurátorku kurátorů kurátorům k rytířským hrám patří kolbiště kolbištěm kolbišti zool.Kolaťóčkó Kolatohlavá Kolatohlavé Kolatohlavó Kolatoplodá Kolatoplodé Kolatoplodó Kolátor Kolátore Kolátorem Kolátorka Kolátorke Kolátorko Kolátoro Kolátorom Kolbišče Kolbiščem Kolbiščo Kolčava Kolčave Kolčavo Kolčavó Kole Kóle Kolebrina Kolebrine Kolebrino Kolebrinó Koléček Kolečka Kolečke Kolečko Kolečko Kolečkó Kolečňik Kolečňiko Koleda Kolede Koleďfňikom Koleďňica Koleďňice Koleďňico Koleďňicó Koleďňik Koleďňika Koleďňike Koleďňikem Koleďňiko Koledo Koledo Koledó Koledó Koleferda Kolega Kolege kulaťoučkou kulatohlavá kulatohlavý kulatohlavou kulatoplodá .chodí koledou kolednice kolednici kolednicí koledník koledníka koledníky koledníkem koledníků koledu koledu koledou koledou rošťák spolupracovník – kolega kolegy .

postihuje zejména koně kolíka kolikaciferná kolikadenní kolikadílná kolikahodinová kolikatinásobnou kolikaletá kolikaletou kolikaměsíční kolikanásobná kolikaprocentní kolikastránková kolikasvazková kolikasvazkovou kolikátá kolikátý kolikatýdenní kolikátých kolikaterá kolikaterou kolikáti kolikátou vánoční kolekce vánoční kolekci vánoční kolekcí koliký kolíky kolikých .pokrývka hlavy kulicha kulichy kulichem kulichů kulichům ubytovna u vysoké školy ubytovny u vysokých škol kolejnice kolejnici kolejnicí kolejová mašina kolejový automobil kolejových zařízení kolejovým kolejovou 10 korunový kolek kolík kolika .Kolegejaleta Kolegejalete Kolegejaletó Kolegeň Kolegeňa Kolegeňó Kolego Kolegom Kolech Kolecha Koleche Kolechem Kolecho Kolechom Kolej Koleje Kolejňica Kolejňico Kolejňicó Kolejová Kolejové Kolejovéch Kolejovém Kolejovó Kolek Kolék Koleka Koléka kolekaciferná Kolekadeňi Kolekaďilná Kolekahoďinová Kolekalenásobnó Kolekaletá Kolekaletó Kolekamjesičňi Kolekanásobná Kolekaprocenťňi Kolekastránková Kolekasvazková Kolekasvazkovó Kolekátá Kolekáté Kolekatédeňi Kolekátéch Kolekaterá Kolekateró Kolekaťi Kolekátó Kolekca Kolekco Kolekcó Koleké Koléke Kolekéch kolegialita kolegiality kolegialitou kolegyň kolegyně kolegyní kolegů kolegům kulich.colica.

nech ho být koleruje kulisa kulisu kulisový kulisových kulisovým koulet kolem. zdivočelý kůň kolera. silnice a pod. řídce u nás hnízdí NUMENTUS ARQUATA kolie. skotský ovčák město v Čechách .Koleknáct Koleknáctá Koleknácté Koleko Kolekó Koléko Kolékom Kolékovat Kolékové Kolékovitá Kolékovité Kolekpak Kolekráť Koleksetkráť Kolektant Kolektanta Kolektantom Kolektiv Kolem Kolemdóci Kolemdócich Kolemstojici Kolenáč Kolenáča Kolenáči Kolenáčo Kolenáčom Koleňi Koleňim Kólenka Koleno Kolenštrych Kolepatrovó Koler Kolera Koleroje Kolesa Koleso Kolesové Kolesovéch Kolesovém Kólet Kolevá Kolchoz Koliba Kolibá Kolibe Kolibé Kolibo Kolibó Kolibřik Koliha Kólija Kolin koiliknáct koliknástá koliknáctý koliku kolikou kolikou kolíkům kolíkovat při měření polí. kolíkový kolíkovitá kolíkovitý kolikpak kolikrát koliksetkrát majitel loterní sběrny majitele majitelům kolektiv okolo. kolem kolemjdoucí kolemjdoucích kolemstojící kolenatý člověk -kolenáč kolenáče kolenáči kolenáčů kolenáčům kolenní kolenním kloubem koulinka koleno matinoha kolikapatrovou nadávka. také přístřešek pastevců kolébá kolíbe kolíbej kolibu – nepříjemnost nebo přístřešek kolíbou TROCHILIDAE -kolibřík. kolevá zemědělské družstvo nepříjemnost. nejmenší pták světa koliha velká NUMENTUS.

uhlí bot.tuřín.tuřínové zelí kolo koloběžkou jak jde život koloběžka koloběžky koloběžku hřib-jedlý hromotluk kolohřivec. pěstuje se jako zelenina . odvážná postava staré italské komedie kolumbína vojenská kolona aut lázeňská kolonáda kolonie např.britská prodejna kolonizátor kolonová kolonové .Kolinkatá Kolinkató Kolinská Kolinskó Koliza Kolizo Kolizó Kolkolem Kolkovaci Kolmá Kolmé Kolméch Kolmém Kolmica Kolmico Kolmicó Kolmó Kolňa Kolňik Kolo Koloběškó Kolobjeh ževota Kolobješka Kolobješke Kolobješko Koloďej Kolohnát Kolohřevec Kolóch Kolomastika Kolomastiková pocka Kolomastiková střilačka Kolomaz Kolomazňica Kolomazňik Kolombáč Kolombáča Kolombáčo Kolombal Kolombala Kolombali Kolombáňi Kolombáňim Kolombat Kolombina Kolóna Kolonáda Kolónija Kolonijál Kolonizátor Kolónová Kolónové kolínkatá kolínkatou voda po holení kolínská kolínskou srážka srážku srážkou kolkolem kolkovací kolmá kolmý kolmých kolmým kolmice kolmici kolmicí kolmou kůlna na dříví. čilá. starší označení kosa horského TURDUS TORQUATUS mládě jelení zvěře obojího pohlaví do stáří 9-10 měsíců kolouch pneumatika gumový míč prak mazadlo na nápravy vozů staromódní čepice kdo prodává kolomaz houpavá kolébka z travnice pověšené mezi stromy kolumbáče kolumbáčů kolébal kolébala kolébali kolébání kolébáním uspat dítě kolébat mladá.

bicyklbal koulovačka. obsluhuje kombajn kombajnérka kombiné kleště kombinéza kombinovaný kombinovat komedie komediant komediantům komenda obročí.r. v dolech atd. kolorovala kolorovat kolos rhódský ohromný. v zimě sněhové koule kulovaný kulovaných kulovaným koulovat kulový blesk kulovitý kulovitých kulovitým kulovitou automatofony.Kolónovéch Kolónovém Kolónovó Koloratora Koloresta Kolorestkó Koloroval Kolorovala Kolorovat Kolos Kolosálňi Kolosálňich Kolosálňim Koloseum Kolotoč Kolotočňik Kolová Kolovačka Kolované Kolovanéch Kolovaném Kolovat Kolové Kolovité Kolovitéch Kolovitém Kolovitó Kolovrat Kolozobá Kolozobé Kolozobéch Kolozobém Kolozobó Kolpik Kolt Kolumbus Kolumbuske Kóma Kómaja Komár Kómat Komba Kombajn Kombajnér Kombajnérka Kombinačka Kombinačke Kombinéza Kombinované Kombinovat Komedija Komedijant Komedijantom Komenda kolonových kolonovým kolonovou výzdoba zpěvní melodické linie kolorista . saje často krev na člověku zjišťovat. benefikum udělované zpravidla . koumat konev zahradní na obilí. italský mořeplavec brusle hluboké bezvědomí zkoumaje obecný AEDES CANTANS.TELEKIS. kolovrátek křivozubá křivozubý křivozubých křivozubým křivozubou kolpík bílý PLATAELA LEUCORODIA. pták u nás chráněný druh několikaranový revolver bubínkový Krištof. barvil atd. obrovský kolosálních kolosálním nejstarší amfiteátr v Římě kolotoč pro malé i velké kolotočník ozdobný b. obsluha kolotoče kolová.kladoucí hlavní váhu na kolorit koloristkou zdobil.

komando velitel velitele velet. poroučet komentář komerční rada komerčních komerčním kometa komety kometu kometou. komínkovitý komínkovitou komise vojenský příděl komisař policie atd.chráněné kominík připomínající komín. letecká hodnost nesmysl .kominíček PHOENICURUS PHOENICURUS. dále sídlo a okrsek -působiště kontura rytířského řádu poroučení.Komenda Komendant Komendanta Komendovat Komentář Komerčňi Komerčňich Komerčňim Kometa Komete Kometo Kometó Komfort Komická Komické Komickéch Komickém Komickó Komik Komin Kominář Kominářa Komináře Kominářka Kominářo Kominářom Komiňiček Komiňik Kominkovité Kominkovitó Komisa Komisárek Komisař Komisařa Komisařka Komisařkó Komisařo Komisařom Komisijonálňi Komisijonář Komisijonářka Komisňi Komisňim Komodor Komoleňina Komoleňino Komoleňinó Komoň Komona Komonál bezvýslovného závazku vykonávat duchovní úřad spojený s tímto obročím. oba druhy jsou . i název výstředních žen se vším zaopatřením komická role komický komických lidí komickým komickou komik komín čistí komíny komináře komináře kominářka kominářů kominářům rehek domácí PHOENICURUS OCHRUROS a rehek zahradní .zkomolenina zkomoleninu zkomoleninou ušlechtilý kůň komuna komunál . rozkazování. komisaře komisařka komisařkou komisařů komisařům komisionelní obchodník obchodnice komisní komisním vyšší námořní.

kompanie velké množství lidu statisté ve filmu kompas kompasu kompletní kompletním komplexní spoluviník spoluviníka spoluviníkům komplikovaný komplikovanou situaci poklona.Komonálo Komonismos Komonita Komonstvo Komora Komore Komorná Komorňik Komorňiko Komorňikom Komornó Komorové Komorovéch Komorovém Komorovó Komoři Kompaktáta Kompakťňi Kompakťňim Kompán Kompanija Kompaňina Kompars Kompas Kompaso Kompleťňi Kompleťňim Komplexňi Komplic Komplica Komplicom Komplikované Komplikovanó Kompliment Komplimentom Komplot Komponista Komponiste Komponistka Komponistkó Komponisto Komponistom Kompost Komposto Kompote Kompoto Kompotom Kompresór Kompresóro Kompromis Komsomol Komštyř Komštyřka Komštyřkó Komštyřo komunálu komunismus společenství dvořanstvo komora komory komorná komorník komorníků komorníkům komornou komorový odstřel komorových komorovým komorovou komoří úmluva mezi českými kališníky a basilejským koncilem souvislý souvislým společník rota vojáků . skladatel skladatele skladatelka skladatelkou skladatelů skladatelům na zahradu je třeba kompost kompostů kompoty kompotů kompotům kompresor kompresorů dohoda komsomol kumštýř kumštýřka kumštýřkou kumštýřů . lichotka komplimentům spiknutí komponista..

lihovina koňak kdo jezdí s koňmi prodává koně koncentráčnický koncentráčnickou dopisu koncern koncert koncertů shromáždění nejvyššího kléru koncilu koncilům kandidát advokacie nebo notářství koncipientka končil končila končili končit končina končiny končinu končinou noha.komůrka komůrky komůrku komůrkou konev konve konev konví komže komži komží kůň domácí EGUUS CABALLUS kuna.Komtesa Komteso Komtesó Komurka Komurke Komurko Komurkó Komva Komve Komvo Komvó Komža Komžo Komžó Koň Kona Koňácká Koňácké Koňáckém Koňáckó Koňáček Koňák Koňák Koňař Koncentráčňické Koncentráčňickó Koncept Koncern Koncert Koncerto Koncil Koncilo Koncilom Koncipijent Koncipijentka Koncoval Koncovala Koncovale Koncovat Končena Končene Končeno Končenó Končeťina Končeťinó Končici Končicim Kondelikov(f)ské Kondica Kondicó Kondolenca Kondom Kondome Kondomo komtesa komtesu komtesou malá místnost .končetina končetinou končící končícím kondelíkovský kondice kondicí kondolence. u nás kuna lesní MARTES MARTES a kuna skalní MARTES FOINA požírají živočichy do velikosti králíka koňácká koňácký koňáckým koňáckou koňaček . ruka . projev účasti gumový antikoncepční prostředek kondomy kondomů .

znovu provdána za Záviše z Falkenštejna Kunhutu Kunhutou koně .kongresovka kongresovkou konkrétní konkrétnímu Kunhuta. průvodčí průvodčího průvodčí průvodčích pohřební obřad v kostele pořádková služba armády konec konečná stanice konečný konečných konečným konečník konečníků konečnost zloděj koní konejšitel konejšitelů vlivná známost konexi konexí jmenovaná jmenovanou konfekce konfekcí konference konferenciér konferenciérkou konferencí pestrobarevné kruhovité papírky rozhazované zejména při plesech pomocník policie pomocnici pomocnicí pomocníků úředně zabavený majetek rozpor rozporů rozporům srovnání srovnáním veletok v Africe sjezd vědeckých pracovníků kongresů podzimní hruška .Kondor Konduchtér Konduchtéra Konduchtérko Konduchtéro Kondukt Koňeberke Konec Konečná Konečné Konečnéch Konečném Konečňik Konečňiko Konečnosť Koňelapka Konéšitel Konéšitelo Konexa Konexo Konexó Konfederovaná Konfederovanó Konfekca Konfekcó Konferenca Konferencijér Konferencijérkó Konferencó Konfeta Konfident Konfidentko Konfidentkó Konfidento Konfiskát Konflikt Konflikto Konfliktom Konfrontaca Konfrontacó Kongo Kongres Kongreso Kongresov(f)ka Kongresov(f)kó Kongréťňi Kongréťňimo Konhota Konhoto Konhotó Koňi CATHARTIFORMES . česká královna. druhá manželka Přemysla Otakara II. matka Václava II a abytaše Kunhuty.nejvzácnější pták světa. kritické ohrožení průvodčí vlaku osobních i nákladních.

pole konopka LINARIA konopná konopný konopných .u nás je zavlečený koník skleníkový TYCHYCINES ASYNAMORUS .kobylinec konipas MOTACILLIDAE MOTACILLIDAE koňař koňaře koňaře koňařem koňařů koňařům koníčkářů lékařský.GRATIOLA . koniklec obecný velký a další koníkovitý koníkovitým nesmysl.koňmo konipase konipasů konipasům konopí CANNABIS variace INDICIA .27.rostlina konopiště . ale také koňská kůže.Koňi chvost Koňici Kónické Koňiček Koňiček Koňičkář Koňičkáře Konijáš Koňiklec Koňikovité Koňikovitém Koňina Koňine Koňinec Konipas Koňipas Koňiř Koňiřa Koňiře Koňiřem Koňiřo Koňiřom Koňiškářo Koňitrud Konjoktora Koňk Koňka Koňkal Koňkala Koňkale Koňkáňi Koňkáňim Koňkat Konkobina Konkobinát Konkorenci Konkors Koňmo Konopasa Konopaso Konopasom Konopi Konopica Konopišče Konopka Konopná Konopné Konopnéch koní ocas koníci GRYLLAERIDOIDEA bez křídlí a všežraví .léčivá bylina konjuktura kuňk dělá žába kuňka DISCOGLOSSIDAE.r. kuňka obecná BOMBINA BOMBINA kuňkal kuňkala kuňkali kuňkání kuňkáním kuňkat souložnice. konkubína žít na knížku konkurenci konkurs koňmi .10.indické konopí droga konopice GALEOPSIS .1760 . u nás roste a jsou chráněny koniklec jarní.škodí ve sklenících kuželovitý mořský HIPPOCAMPIDAE kobylka majitel kolotoče koníčkáře Antonín 1691 . samozřejmě koňské maso. b. pitomost. nesmyslnosti koňské lejno . dal spálit na 30 tisíc reformačních knih PULSATILLA.protireformační fanatik. kabanos pitomosti.

konstribce název pro všechny druhy dávek a daní . mnich.konsistoř konsilium lékařské koňská hlava koňský postroj koňských dostihů koňským masem koňskou konsul konsula konsulka konsulky konsulku konsulkou konsulů konsolům libozvuk. byzantský učenec. .Cyril.století.jméno konzervatoř svolení církevní poradní sbor . souznění osnoval osnovala osnovali osnováním osnovat muž.Konopném Konopnó Konovita Koňovitá Konovité Konovitéch Konovitém Konovitó Konrád Konservatoř Konses Konsestóř Konsilijum Koňská Koňské Koňskéch Koňském Koňskó Konsol Konsola Konsolka Konsolke Konsolko Konsolkó Konsolo Konsolom Konsonanca Konspiroval Konspirovala Konspirovale Konspirováňim Konspirovat Konstantin Konstantin Konstelaca Konstroktér Konstroktérka Konstroktérkó Konstroktéro Konstroktérom Koňstvo Konšel Konšela Konšelka Konšelkó Konšelo Konšelom Konštetoci Konštitoco Konštitocó Konštriboci konopným konopnou kunovitá koňovitá kunovitý kunovitých kunovitým kunovitou Konrád muž. Položil základy samostatné církevní organizace na území Velkomoravské říše.19. sestavil slovanské písmo hlaholici konstelace hvězd konstruktér konstruktérka konstruktérkou konstruktérů konstruktérům koňstvo konšel konšela konšelka konšelkou konšelů konšelům stavba těla.jméno Konstantin . konstituci konstituci konstitucí nucené peněžní i naturální dávky vymáhané na obyvatelích k válečným účelům v 17.

Kontakt Kontakte Kontaktech Kontaktem Kontakto Kontaktom Kontejner Kontejnere Kontejnero Kontejnerom Kontigent Kontigente Kontigentem Kontigento Kontigento Kontigentom Kontigentom Kontinent Kontinente Kontinentech Kontinento Kontinentom Konto Kontokorent Kontovaci Kontovacich Kontováňi Kontováňim Kontové Kontovéch Kontovém Kontovňi Kontovňim Kontovó Kontra Kontraband Kontrabas Kontradikca Kontrafagot Kontrahent Kontracht Kontrachte Kontrachtem Kontrachto Kontrachtom Kontrakt Kontrakto Kontraktom Kontralaterárňi Kontramarka Kontrapozica Kontrapunkt Kontrasignaco Kontrast Kontraste styk. kontakt kontakty kontaktech kontaktem kontaktů kontaktům kontejner kontenjery kontejnerů kontejnerům dodávky státu obilí. kontrapozice nota proti notě spolupodpis. masa. kontrasignace opak opaky .Afrika kontinenty kontinentech kontinentů kontinentům mít v bance konto běžný účet kontovací kontovacích kontování kontováním kontový kontových kontovým kontovní kontovním kontovou proti podloudnické zboží kontrabas protiklad kontrafagot smluvní strana smlouva na dodání zboží smlouvy smlouvou smlouvu smlouvám smlouva kontraktů smlouvám jsoucí na druhé straně uznávací značka na cizích mincích protiklad. kontingenty kontingentem kontingentů kontingentů kontingentům kontingentům kontinent . vajec apod.

kde se shromáždění konají konvice na čaj konvičky konvičku konvičkou školní internát mládeže při klášteře. kontrovat název kořalky -kontušovka kontušovkou konvalinka CONVALLARIA MA JALIS – vonná konvaliky konvalinku konvalinkou výrobce konví . kde společně bydlí a stravují se chovanci a studenti klášterní budova vojenský konvoj konvová konvový konvových konvovým konvovou konserva kdo konzervuje konservatoří kozervovala konservovat konzuch .století konzucha konzuchy konzuchem konzuchů konzuchům konsultaci konsonanci konsonací kup např. 60 vajíček veselý člověk. hlavně luční rostlina kontrola kontroly kontrolu kontrolou druhým hlasem spoluzpíval kontrovala kontrovali kontrování kontrováním spoluzpívat.úředník výběrčího úřadu v 19.konvář shromážění všech řadových příslušníků kláštera v konventě místo.Kontráš Kontrašpijonáš Kontrhél Kontróla Kontróle Kontrólo Kontróló Kontroval Kontrovala Kontrovale Kontrováňi Kontrováňim Kontrovat Kontušov(f)ka Kontušov(f)kó Konvalenka Konvalenke Konvalenko Konvalenkó Konvář Konvent Konvička Konvičke Konvičko Konvičkó Konvikt Konvikt Konvoj Konvová Konvové Konvovéch Konvovém Konvovó Konzerva Konzervátor Konzervatořó Konzervovala Konzervovat Konzoch Konzocha Konzoche Konzochem Konzocho Konzochom Konzoltaci Konzonanco Konzonancó Kop Kopa Kopa Kopaci Kopacich druhý hlas kontrašpionáž kontryhel ALCHEMILLA. veselá kopa kopací míč kopacích míčů . nebo samostatná budova podřízená jen klášternímu dozoru.

vyplácí ferulí při ostatkové zábavě kopaře kopařem kopařů kopařům např. kopečnatá kopečnatý. obchodník kopec. kopcovitou krajinu kupé ve vlaku kupec.koperky . koupat se kopavá kobyla kopavý kůň kopavých kopavým kopavou kupcová kupcové kupci kopcovitá. ale také fotbalista – kopáč kopanec kopanina pasekář.Kopacim Kopacimo Kópacimo Kopáč Kopanec Kopaňica Kopaňičář Kopaňičářa Kopaňičáře Kopaňičářo Kopaňičářom Kopaňina Kopaňine Kopaňino Kopaňinó Kopař Kopařa Kopařem Kopařo Kopařom Kopat Kópat Kopavá Kopavé Kopavéch Kopavém Kopavó Kopcová Kopcové Kopcovi Kopcovitá Kopcovité Kopcovité Kopcovitéch Kopcovitó Kopčitá Kopčité Kopčité Kopčitéch Kopčitéch Kopčitém Kopčitó Kopé Kopec Kopec Kopeček u Holomóca Kopečnatá Kopečnaté Kopečnatéch Kopečnató Kópeňi Kópeňim Kópeny Koperdeka Koperke kopacím kopacímu koupacímu kopáč hlíny atd. kopaničář pasekáře pasekáře pasekářů pasekářům ručně skopávané políčko na svahu nebo kopci – kopanina kopaniny kopaninu kopaninou příručí stárka.motykou. kopcovitý kopečnatých kopečnatou koupení koupením koupené přikrývkou zastlaná postel zimní hrušky . kopčitá krajina kopcovitý kopcovitý kopcovitých kopcovitou kopcovitá krajina kopcovitý kraj kopčitý kopčitých krajin kopcovitých kopcovitým kopčitou. vrch Kopeček u Olomouce kopcovitá.. kopat do míče atd.

indigo kopíráka kopírákem kopíráku kopírákům kopírovala kopírovali kopírováním kopírovat kopit seno do kopek koupit koupit koupíte kdo kupuje kupitel koupitele kupitelem kupitelů kupitelům koupivše kopka sena kopky kopku kopkou kuplet kuplety kupletů kupletům kuplíř kuplíře .Kopesť Kopetář Kopétkem Kopétko Kopeťňik Kopeťňika Kopeťňike Kopeťňikem Kopeťňiko Kopeťňikom Kopiďino Kopija Kopijo Kopijó Kopil Kópil Kopila Kópila Kopile Kópile Kopiňik Kopiňika Kopiňike Kopiňikem Kopiňiko Kopiňikom Kopirák Kopiráka Kopirákem Kopiráko Kopirákom Kopirovala Kopirovale Kopirováňim Kopirovat Kopit Kópit Kópit Kópite Kópitel Kópitela Kópitelem Kópitelo Kópitelom Kópja Kopka Kopke Kopko Kopkó Koplet Koplete Kopleto Kopletom Kopliř Kopliřa veliká vařečka .kopisť výrobce dřevěných kopyt do botů kopýtkem kopýtko kopytník kopytníka kopytníky kopytníkem kopytníků kopytníkům město v Čechách kopie kopii kopií dával seno do kopek koupil kopila koupila kopili koupili voják ozbrojený kopím .kopiník kopiníka kopiníky kopiníkem kopiníků kopiníkům kopírovací papír .

jednoletá bylina bílá tvrdá hmota .Kopliřka Kopliřke Kopliřko Kopliřkó Kopliřo Kopliřom Kopná Kopňák Kopňáke Kopňákem Kopňáko Kopňákom Kopné Kopnéch Kopném Kopňi Kopňikijáda Kopnó Kopnóťi Kopnóťim Kopojici Kopojicich Kopojicim Kopojicimo Kopokráť Kopolaca Kopón Koporečke Kopoval Kopovala Kopovale Kopováňi Kopováňim Kopovat Kopové Kopovitá Kopovité Kopovitéch Kopovitém Kopovitó Kopr Kopra Kopračka Kopračke Kopračko Kopračkó Koprák Kopreťina Kopreťine Kopreťino Kopreťinó Koprňik Koprolet kuplířka kuplířky kuplířku kuplířkou kuplířů kuplířům kupná vůz na svážení kopek sena .kopračka kopračky kopračku kopračkou kopírák CHRYSANTHEMUM kopretiny kopretinu kopretinou Meum.zkamenělý trus fosilních zvířat .známý jediný druh koprník štětinolistý MEUM ATHAMAN TICUM.roste na horských lou kách a pastvinách koprolit. vozy kopňákem kopňáků kopňákům kupný kupných kupným kopni klamání úřadů kopnou kopnutí kopnutím kupující kupujících kupujícím kupujícímu mnohokrát kopulace.kopňák kopňáky. soulož kupon zimní hrušky kupoval kupovala kupovali kupování kupováním kupovat kopový kupovitá kupovitý kupovitých kupovitým kupovitou ANETUM.bílek kokosových ořechů koprová omáčka .

instituce opatrovníka.kůr v kostele kůra stromů koráb koráby korábem korábů korábům skleněná ozdoba.notnické potřeby má na krku korály z.Koprov(f)ka Kopřev(f)ka Kopřev(f)ke Kopřev(f)ko Kopřev(f)kó Kopřeva Kopřeve Kopřevo Kopřevó Kopt Kopt Koptedriv(f) Kopula Kopulatá Kopulatéch Kopulatém Kopulató Kopuletá Kopuleté Kopuletéch Kopuletém Kopuletó Kopulovitá Kopulovité Kopulovitéch Kopulovitém Kopulovitó Kór Kór Kora Koráb Korábe Korábem Korábo Korábom Korál Korále Korálovec Koráš Korát Koratela Koravé Koravéch Koravém Korba Korba Korbe Korbel Korbo Korbó Korbóna Korbové Korbovéch koprová omáčka kopřivka CHAULELASMUS podrod ptáků z rodu kachen je chráněná kopřivky kopřivku kopřivkou kopřiva URTICACEAE.věkých Egypťanů saze přeneseně hlupák kopule chrámu kopulatá kopulatých kopulatým kopulatou velmi stará-kopuletá velmi starý velmi starých kopuletým. má žahavé chlupy kopřivy kopřivu kopřivou Koptové křesťanští potomci staro.žlutavý.korál.kuratela okoralý chléb okoralých chlebů okoralým chlebům dřevěná nebo proutěná korba vozu vazba mužský. MICRURUS.velmi starým velmi starou kopulovitá kopulovitý kopulovitýcch kopulovitým kopulovitou docela sbor.r.pří buzný kobře – cizí had kuráž vojenský kněz – polní kurát opatrovnictví.nádoba k pití korbu korbou společná pokladna cechu korbový korbových .dále schránky odumřelých živočichů korálnatců-pro kle.ten má ale korbu korby na víno – korbel.

široký dvojsečný meč.pevniny korejec korejka těží se z dubu korkového výroba zátek-korek suber korektní korektních pracovníktiskárny opravující tiskové chyby podle originálů korektorky korektorů korektorům papoušek NYMPHICUS.opereta atd.pochází z Austrálie korely korelu korelou úřední oběžník korendu.-20. a na přilehlé části asij.936 hl a plošná míra 2877 m2 Korea-sever Korejského poloostr. při mletí se třepal Kurd národ ve východním Turecku a dalších státech dlouhá sečná uzbraň-bodná kordy kurděle-skorbut-avitaminóza C Kurdistán.v Čechách kordulka kordulky kordulku kordulkou policejní kordon kordony kordonem kordonu kordonům obarvená jemná zpravidla kozí kůže.kozí kůže a z ní vyrobené boty-kordovánky korodovánu korodovánů stará dutá míra.země Kurdů.dutá míra0.stol.a16. korepetice korepetici korepeticí korespodenci .století nacvičování se zpěváky v divadle opera.15.Korbovém Korbovó Korčák Kord Kord Korde Korďeje Kordestán Kordilere Korďiska Korďiskem Korďisko Kordola Kordoláč Kordolka Kordolke Kordolko Kordolkó Kordón Kordóne Kordónem Kordóno Kordónom Kordován Kordovánem Kordovánke Kordováno Kordováno Korec Koreja Korejec Korejka Korek Korekťňi Korekťňich Korektor Korektorke Korektoro Korektorom Korela Korele Korelo Koreló Korenda Korendo Korendó Korent Korepetica Korepetice Korepetico Korepeticó Korespodenco korbovým korbovou část mlecího zařízení pod košem.oblečení kordula těžký.nemá přesně stanovené hranice Kordillery-západní pobřeží USA velké kordy kordiskem kordisko část žen.boty z ní jsou velmi jemné kordovánem kozlí.chován vklecích.oběžník oběžníkem latinská gotická kurzíva15.

jméno Kornelie žen.jméno hudební nástroj dech.století římskoněmeckého krále(císaře). dále-kornet-nejmladší důstojn ík jezdecké kumpanie.nejvyšší číšňík král český kůrka chleba korkárna – výroba korků korkárny korkárnu korkárnou kůrky kůrku kůrkou kormidelní kormidelnice kormidelník kormidelním kormorán PHALACROCORAX u nás se vyskytuje velmi vzácně kormorány kormoránům kormoutil se kormoutila kormoutili kornatá. také výrobce koryt korytáře korytářem korytářka korytářky korytářku korytářkou korytářů korytářům korýtka korýtkem korýtko velmi zlá a nepřejícná povaha kurevnická kurevnický kurevnickou kurfiřt-říšská duchovní a světská knížata oprávněná volit od 13.kornatění cév kornatý zool.mouky a moučných výrobků kornatých cév kornatým kornatění kornatět kornatou Kornel muž.Kornatec skladištní TENE BRIODES MAURITANICUS škodí ve skladech obilí.nátrubkový.Korespodencó Koretář Koretářa Koretářem Koretářka Koretářke Koretářko Koretářkó Koretářo Koretářom Korétka Korétkem Korétko Korevňická Korevňické Korevňickó Korfiřt Korka Korkárňa Korkárňe Korkárňo Korkárňó Korke Korko Korkó Kormidelňi Kormidelňica Kormidelňik Kormidelňim Kormorán Kormoráne Kormoránom Kormóťil Kormóťila Kormóťile Kornatá Kornaté Kornatec Kornatéch Kornatém Kornaťeňi Kornaťet Kornató Kornel Kornélija Kornet Korňik Korňik (šopa) korespodemcí mající velmi dobré místo.ve svém vyba vení měl stejnojmenný hud.nástroj kurník zaklení .

patří k nim např. bělokaz . také královská koruna korunáč-jelen korunatý strom korunatých korunatým korunatou korupci korupce korupcí Korutany – spolková země na jihu Rakouska Koroptev polní PERDIX PERDIX koroptve koroptev koroptví kůrovec SCOLYTIDAE.r.koruna česká.prapor korouhve korouhev korouhví koromáč SILAUM. lýkožrout.korovnicovití ADELGIDAE . IPIDAE . korovnice . korohrod atd. u nás koromáč olešníkový SILAUM SELINOIDES roste zvláště na vlhkých loukách jednoduchý b.Korňike Korňikem Korňiko Korňikom Kornót Kornóte Kornóto Kornótom Koróba Koróbe Koróbo Koróbó Koromáč Koromáček Korona Koronáč Koronaté Koronatéch Koronatém Koronató Korop(b)co Koropca Koropcó Korotane Korotva Korotve Korotvo Korotvó Korovec Korovňica Kors Korsporativňi Kortezón Kortezóna Kortezóna Kortezóne Kortezóno Kortezónom Korva Korve Korveta Korvo Korvó Korzár Korzára Korzáre Korzárem Korzárka Korzárke Korzárko Korzárkó Korzáro kurníky kurníkem kurníků kurníkům kornout kornouty kornoutů kornoutům korouhev . NEOGAYA platidlo .čeleď mšic škůdci lesních dřevin kurs korporativní kejklíř kejklíře kejklíře kejklíři kejklířů kejklířům vulgární oslovení lehké ženy nadávka pro muže kurvy menší třístěžňová francouzská válečná plachetnice kurvu kurvou námořní loupežník korzára korzáry korzárem korzárka korsárky korsárku korsárkou korsárů .

kdo často a hodně pije kuřátka RAMARIA – houby některé jsou jedlé kuřátko kořen stromu.Korzárom Korzet Korzetem Korzeto Korzetom Korzika Korzikán Korzo Kóř Kóřa Kořačka Kořačke Kořačko Kořačkó Kóřadlo Kořák Kořáka Kořáke Kořákem Kořáko Kořákom Kořala Kořátka Kořátko Kořeň Kořeňa Kořenáč Kořenáča Kořenáčem Kořenáčom Kořenář Kořenářa Kořenářem Kořenářka Kořenářke Kořenářko Kořenářkó Kořenářo Kořenářom Kořenášo Kořence Kořencem Kořenco Kořencom Kořeňenka Kořeňenke Kořeňenko Kořeňenkó Kořeňi Kořeňim Kořenka Kořenkář Kořenkářa korsárům šněrovačka šněrovačkou šněrovačku šněrovačkám ostrov ležící západně od italské pobřeží plemeno koní malého vzrůstu.také nadávka tomu.jakékoliv značky.také nádoba na koření v kuchyni sbírající kořínky a byliny kořínkáře .komín kuřák kuřáka kuřáky kuřákem kuřáků kuřákům kořalka.bylinkářka bylinkářky bylinkářku bylinkářkou bylinkářů bylinkářům květináčů slepičí lejno-kuřince kuřincem kuřinců kuřincům hruška s kořennou vůní kořeněnky kořeněnku kořeněnkou kuchyňské koření kořením dřevěná dýmka-kořenka.fešáka květináč květináče květináčem květináčům bylinkář bylinkáře bylinkářem babka kořenářka.také fešák kořene. nazváno podle Korsiky korsikán promenáda kouř kouře kuřačka kuřačky kuřačku kuřačkou kouřidlo.

třída prvoků RHIZOPODA kořenovitá zelenina atd kořenovitý kořenovitých kořenovitým kořenovitou kořist kořistí kořir se. okrasná rostlina podélná plachta u plachetní lodě.měňavka.Kořenkářem Kořenkářka Kořenkářke Kořenkářko Kořenkářo Kořenkářom Kořeňokaz Kořeňokaza Kořeňokaze Kořeňokazem Kořeňokazo Kořeňokazom Kořeňonožec Kořeňovitá Kořeňovité Kořeňovitéch Kořeňovitém Kořeňovitó Kořesť Kořesťó Kořet se Kořinkář Kořinkářa Kořinkářem Kořinkářka Kořinkářke Kořinkářko Kořinkářkó Kořinkářo Kořinkářom Kořivo Kóřlavá Kóřlavé Kóřlavéch Kóřlavém Kořženkářkó Kos Kós Kosa Kósadla Kósadlem Kósadlo Kósadlom Kósat Kosatec Kosatka Kosatke Kosatko Kosatkó Kosé Kósek Kosem Koseňik kořínkářem kořínkářka kořínkářky kořínkářku kořínkářů kořínkářům b.r.RHIZOCTONIA.zol.ponižovat kořínkář kořínkáře kořínkářem kořínkářka kořínkářky kořínkářku kořínkářku kořínkářů kořínkářům kuřivo kouřová kouřový kouřových kouřovým kořínkářkou MERULA. kosatka dravá ryba kosatky kosatku kosatkou kusý kousek šikmo bojovník ozbrojený kosou . trojúhelníkového tvaru mezi stěžněm a přídí. podrod ptáků rodu drozd ostrov v Řecku v Egejském moři kosa kousadla kousadlem kousadlo kousadlům kousat IRIS.houba cizopasí na kořenech kořenokaza kořenokazy kořenokazem kořenokazů kořenokazům např. ORCINUS ORCA.

1125 . děkan pražské fakulty narozen asi 1045 . také krásná žena. obec v Čechách šikmooká šikmookých šikmookým šikmookou vesmír.kostěnky .25.Kosiř Kosiř Kosiřka Kosiřke Kosiřko Kosiřkó Kosiřo Kosiřom Koslev(f)čim Kosmas Kosmatka Kosmetické Kosmetickéch Kosmetickém Kosmetickó Kosmická Kosmické Kosmickéch Kosmickém Kosmickó Kosmonose Kosmooká Kosmookéch Kosmookém Kosmookó Kosmos Kosodřevina Kosodřevine Kosodřevino Kosodřevinó Kosť Kostálňi Kostálňich Kostálňim Kostarika Kostečka Kostečke Kostečko Kostečkó Kostečkovaná Kostečkované Kostečkovanéch Kostečkovaném Kostečkovanó Kostel Kostela Kostelec Kostelem Kostelom Kosťená Kosťené Kosťenéch Kosťeném Kosťenke kopec u Prostějova zahradnický nůž žena .dělá zahradnickým nožem kosiřky kosiřku kosiřkou kosiřů kosiřům kostlivčím český kronikář.jeho hlavním dílem je Kronika Čechů pšenice fouska kosmetický kosmetických kosmetickým kosmetickou kosmická kosmický kosmických kosmickým kosmickou Kosmonosy.kostěná kostěný kostěných kostěným kostěné brýle . to je kost žeberní žeberních žeberním stát ve Střední Americe kostička kostičky kostičku kostičkou kostičkovaná kostičkovaný kostičkovaných kostičkovaným kostičkovanou kostel kostela města na Moravě i v Čechách kostelem kostelům vytvořená z kosti .10.svět borovice kleč PINUS MUGO kosodřeviny kosodřevinu kosodřevinou kost hovězí.

nesourodý růstem dolní konec páteře kostrotvorná kostrotvorný kostrotvornou velmi chudá postava. ale také polosuchý strom. také neupravený muž kostrbála kostrbály kostrbálem kostrbálů kostrbálům kostrbatec. tráva. karies kostka cukru a pod. roste na loukách kostel kostým .Kosťenó Kosterňi Kosterňich Kosterňim Kosťica Kosťico Kosťicó Kosťičkovaná Kosťičkovanó Kosťik Kosťitvorná Kosťitvorné Kosťitvornéch Kosťitvorném Kosťitvornó Kosťižer Kostka Kostke Kostko Kostkó Kostlev(f)či Kostlev(f)čich Kostnatá Kostnatách Kostnaté Kostnatém Kostnató Kostňi Kostňica Kostňich Kostňim Kostňimo Kosťové Kosťovém Kostra Kostrbál Kostrbála Kostrbále Kostrbálem Kostrbálo Kostrbálom Kostrbatec Kostrč Kostrotvorná Kostrotvorné Kostrotvornó Kostrovitá Kostrovité Kostrovitéch Kostrovitém Kostrovitó Kostřava Kostylek Kostym kostěnou kosterní kosterních kosterním kostice kostici kosticí kostičkovaná kostičkovanou fosfor kostitvorná kostitvorný kostitvorných kostitvorným kostitvornou kostižer. kostrovitá kostrovitý kostrovitých kostrovitým kostrovitou kostřava červená FESTUCA. kostky kostku kostkou kostlivčí kostlivčích samá kost .kostnatá kostnatých kostnatý kostnatým kostnatou kostní k uložení kostí -kostnice kostních pozůstatků kostním kostnímu kosťový kosťovým kostra neupravený.

Kostyme Kostymem Kostymo Kostymom Koš Košaťi Košaťina Košaťine Košaťino Košaťinó Košeláč Košeláča Košeláči Košeláčo Košeláčom Košelová Košelovéch Košelovém Košelovó Košena Košene Košeno Košenó Košerák Košiček Košolenka Košolenke Košolenko Košolenkó Košová Košové Košové Košovéch Košovém Košťál Košťatář Košťatářa Košťatářem Košťatářka Košťatářke Košťatářko Košťatářkó Košťatářo Košťatářom Koštér Koštéra Koštére Koštérem Koštoval Koštovala Koštovale Koštovat Koštové Koštovéch Koštovém kostýmy kostýmem kostýmu kostýmům koš strom se košatí dětský kočárek košatiny košatinu košatinou malé dítě-košiláč košiláče košiláči košiláčů košiláčům košilová látka košilových košilovým košilovou košina košiny košinu košinou židovský řezník košíček košilenka košilenky košilenku košilenkou příbuzná koši. koštýře koštýře koštýřem chutnal chutnala chutnali chutnat koštový koštových koštovým . košová košový košový košových košovým košťál ze zelí atd. výrobce košťat košťatáře košťatářem košťatářka košťatářky košťatářku košťatářkou košťatářů košťatářům koštýř vína a pod.

kutálka kutálky kutálku kutálkou kamenitá půda -kotár kutat koťátka koťátkem koťátko koťátkům nožičky zabitého zvířete mládě kočky FELIS pro králíky a pod. starý lidový svatební tanec kotel kotevní řetěz kotevních kotevním kotevnímu kůň je bez podkov kotník kotníky kotníků kotníkům domácí kutil kutila kutily kutilů kutilům koutky úst.kout kout v kuchyni kouta stará. koutkům ložnice schovával se schovávala se schovávali se schovávat se kotlárenská parta kotlárenský kotlárenských kotlárenským . nevzhledná místnost .Koštovém Kot Kot Kót Kóta Koťa= Kotaci Kotálel Kotálela Kotálele Kotáleňi Kotáleňim Kotálet Kotálka Kotálke Kotálko Kotálkó Kotár Kotat Koťátka Koťátkem Koťátko Koťátkom Kote Koťe Kotec Kotek Kotel Kotevňi Kotevňich Kotevňim Kotevňimo Koťi (nemá) Koťik Koťike Koťiko Koťikom Koťil Koťila Koťile Koťilo Koťilom Kótke Kótkem Kótkem Kótko Kótkom Kótkoval Kótkovala Kótkovale Kótkovat Kotlárenská Kotlárenské Kotlárenskéch Kotlárenském koštovým kocour kovat koně . v koutku úst koutkům úst. koutkem úst koutkem prohodil v koutku světnice.kuťa kutací právo kotoulel koulela kouleli koulení koulením koulet malá dechová hudba . dále kouty v kuchyni atd.

Kotlárenskó Kotlena Kotlene Kotleno Kotlenó Kotleta Kotlete Kotleto Kotletó Kotna Koťňák Koťňáke Koťňáko Koťňákom Kóťňi Kóťňica Kóťňice Kóťňico Kóťňicó Kotnohorská Kotnohorskó Kotóč Kótola Kotólel Kotólela Kotólele Kotóleňi Kotóleňim Kotólet Kotor Kótová Kótové Kótovéch Kótovém Kótovó Kotrba Kotrbe Kotrbelec Kotrbo Kotrbó Kotrč Kotrčňik Kotrlák Kotrláka Kotrláke Kotrlákem Kotrláko Kotrlákom Kotrmelcoval Kotrmelcovala Kotrmelcovale Kotrmelcováňi kotlárenskou kotlina za lesem kotliny kotlinu kotlinou kotleta vepřová kotlety kotletu kotletou mnišská kutna hanlivě knězi . ostatní se živí nektarem rostlin kotoulel kotoulela kotouleli kotoulení kotoulením kotoulet se město a přístav v Jugoslávii koutová koutový koutových koutovým koutovou hlava hlavy kotoul hlavu hlavou jedlý kotrč kadeřavý SPARASSIS CRIPSA zadní veslař.kuťňák kuťňáky kuťňáků kuťňákům koutní.koutulovití PSYCHODIDAE. která dělila kuchyň na kout kde byla matka s novorozenětem koutnice koutnici koutnicí kutnohorská kutnohorskou kotouč koutola . patřící ke koutu plachta. čeleď dvoukřídlého hmyzu druhy rodu PHLEBOTOMUS sají krev. kotrčník holub domácí .kotrlák kotrláka kotrláky kotrlákem kotrláků kotrlákům dělal kotouly dělala kotouly dělali kotouly dělání kotoulů . kormidelník.

kozy domácí i divoké kotrmelec. chod Koziny.Kotrmelcovat Kotva Kotve Kotvičňik Kotvičňike Kotvičňiko Kotvičňikom Kotvo Kotvó Kotylek Kov Kov(f)kop Kovboj Kovová Kovové Kovovéch Kovovém Kovovó Koza Koza Kozácká Kozácké Kozáckéch Kozáckém Kozáckó Kozák Kozák Koze Kozelec Kózelňik Kózelňike Kózelňikem Kózelňiko Kózelňikom Kozena Kozena Kozene Kozeno Kozenó Kozi brada Kozi lest Kozi noha Kozilek Kozilka Kozilke Kozilkem Kozilko Kozilkom Kozinec Koziřetka Koziřetke dělat kotouly u každé lodi je kotva kotvy kotvičník TRIBULUS. iluzionista kouzelníky kouzelníkem kouzelníků kouzelníkům kozí vydělaná kůže Jan Sladký Kozina. bot. samec kozy domácí kozílka kozílky kozílkem kozílku kozílkům kozinec ASTRAGALUS bradavice bradavice . příjmení Kozinu příjmení Kozinou příjmení kozí brada TRAGOPOGON . zimolez LONICERA CAPRIFOLIUM rostlina kozí noha bot.houba kozí list. kozák březový BOLETUS SCABER. bršlice kozí noha AEGOPODIUM PODAGRARIA . kotoul kouzelník. kozák habrový BOLETUS RUGOSUS dámské poprsí. kozel.plevel kozílek. rostlina kotvičníky kotvičníků kotvičníkům kotvu kotvou malý kotlík kov horník kopající rudu pasák dobytka kovová-železná kovový kovových kovovým kovovou koza domácí CAPRA HIRCUS koza domácí CAPRA HIRCUS kozácká šavle kozácký kozáckých kozáckým kozáckou donský kozák kozák dubový BOLETUS RIMOSUS.

kozorožec horský CAPRAIBEX.významná léčivá rostlina kozou lidové označení ptáka lelka lesního CAPRIMULGUS AUROPAEUS koza kozy kozu kozou satyr pase kozy-kozopas kozopasa kozopasy kozopasem kozopaska kozopasky kozopasku kozopasů kozopaskou kozopasům kozorožec české označení pro několik druhů přežvýkavých sudokopytníků ze skupiny koz .Koziřetko Koziřetkó Kozlena Kozlene Kozleno Kozlenó Kozliček Kozlik Kozó Kozodoj Kozolenka Kozolenke Kozolenko Kozolenkó Kozonoh Kozopas Kozopasa Kozopase Kozopasem Kozopaska Kozopaske Kozopasko Kozopasko Kozopaskó Kozopasom Kozoroch Kozorožec Kozové Kozovéch Kozovém Kozovó Kožák Kožáke Kožákem Kožáko Kožákom Kožař Kožařa Kožařem Kožařka Kožařke Kožařko Kožařkó Kožařo Kožařom Kožečka Kožečke Kožečko Kožečkó Kožel bradavici bradavicí kozlina. ACANTHOCINUS brouk . zool. kůže z kozy kozliny kozlinu kozlinou kozlíček. kozorožec CA.PRICORNUS souhvězdí zvěrokruhu kozový kozových kozovým kozovou kožený kabát kožáky kožákem kožáků kožákům vydělává kůže kožaře kožařem kožařka kožařky kožařku kožařkou kožařů kožařům kůžička kůžičky kůžičku kůžičkou kužel .ničí stromy kozlík lékařský VALERIANA OFFICINALIS .

kradmou tajně odstraňoval odstraňovala odstraňovali .Kožela Koželka Koželke Koželko Koželo Koželom Koženáč Kožeňica Kožeňico Kožeňicó Kožojed Kožóšek Kr Kra Krá Krab Kraba Krabaté Krabátl Krabe Krabem Krabi Krabica Krabico Krabicó Krabilica Krablatá Krablaté Krablatéch Krablató Krabo Krabom Krabovaci Krabovacim Krabovité Krabovitó Kráčivá Kráčivé Kráčivéch Kráčivém Kráčivó Kradeš Krádeš Kradmá Kradmé Kradméch Kradmém Kradmó Kraďó Krágloval Kráglovala Kráglovale kužele kuželka kuželky kuželku kuželů kuželům kožená reneta . koženáč ledovice.jablko. u nás se vyskytuje vzácně kraba krabatý. vráštitý atd. hladká jako kůže koženice koženici . kradmých pohledů skrytým. kradmým skrytou. krabovitý krabovitou kráčivá kráčivý kráčivých kráčivým kráčivou kradeš krádež skrytá.tajná skrytý skrytých.ledovici koženicí ledovicí kožojedovití DERMESTIDAE čeleď středně velkých brouků v přírodě žijí na zbytcích zdechlin a někteří na květech kožíšek značka pro krejcar (grejcar) obrovský kus ledu dělá havran BRACHYURA. krab říční ERIOCHEIR SINENSIS. límec kabátu kraby krabem krabi krabice krabici krabicí krabilice CHAEROPHYLLUM rostlina krabatá krabatý krabatých krabatou krabů krabům kramovací kramovacím připomínající kraba.

úpadek bankroty udělal bankrot udělala bankrot krachli bankrotu velký hliněný hrnec na mléko nůž na krájení usně krajan mlynářský tovaryš . ACCIPITER NISUS bankrot.Kráglovat Kraholec Krach Krache Krachl Krachla Krachle Kracho Krajáč Kraják Krajan Krajánek Krajaňi Krajanka Krajanke Krajanko Krajankó Krajano Krajanom Krajanská Krajanské Krajanskéch Krajanském Krajanskó Krájeci Krájecich Krájecim Kráječka Kráječke Kráječko Kráječkó Krajic Krajica Krajice Krajicem Krajico Krajicom Krajina Krajine Krajino Krajinó Krajka Krajke Krajko Krajkó Krajňi Krajňica Krajňico Krajňicó Krajňich Krajňik Krajňim Krajňimo Krajnosť Krajnosťe odstraňovat krahujec ACCIPITER obecný.krajník krajním krajnímu krajnost krajnosti .mládek krajané krajanka krajanky krajanku krajankou krajanů krajanům krajanská krajanský krajanských krajanským krajanskou krájecí krájecích krájecím kráječka kráječky kráječku kráječkou krajíc krajíce krajíce krajícem krajíců krajícům krajina krajiny krajinu krajinou krajka krajky krajku krajkou krajní krajnice u silnice krajnici krajnicí krajních v řadě stojící krajní .

od savců z řádu zajíců LAGOMORPHA králíka králíky králíků králíkům .oblastní krajový krajových krajovým krajovou zvláštnost krajská krajský krajských krajským krajskou bájný mořský živočich skřek havrana krakatice TEUTHOIDEA krakatici krakaticí hlas podoby havrana krákavý krákavých krákavým krákavou pohádková bytost žvanění užvaněná.zřícenina hradu u Rakovníka. krák Krakaťica Krakaťico Krakaťicó Krákavá Krákavé Krákavéch Krákavém Krákavó Krakonoš Krákor Krákoravá Krákoravé Krákoravéch Krákoravém Krákoravó Krákorka Krákorke Krákorko Krákorkó Krákot Krákote Krákoto Krákotom Krakovec Krakovská Krakovskó Kraksna Kraksno Kraksnó Král Kralecké Králecké Kralečeca Kralečeco Kralečecó Králék Králeka Králeke Králeko Králekom krajností krajová. králičice ramlici ramlicí králík ORYCTOLAGUS .Krajnosťó Krajová Krajové Krajovéch Krajovém Krajovó Krajská Krajské Krajskéch Krajském Krajskó Krak Krák. působiště Jana Husa moravský salám krakovskou stará věc.ukecaná krákoravý krákoravých krákoravým ukecanou ženu slepice-krákorka krákorky krákorku krákorkou krákot havranů krákoty krákotů krákotům Krakovec . auto a pod kraksnu kraksnou král kralický ke Kralicím na Hané králický ke Králíky v Čechách ramlice králíka.

panoval kralovala kralovali královedvorský královedvorskou královehradeckou králových královým královen královopolský královopolskou mladá. váží jen 6g královna královny královnu královnou Kralupy nad Vltavou králová kraloval. ale i obchodu zbytečným krámům. dosud neoplodněná včelí královna královna královny královnu královnou královou královrah královrahů královrahům obchod obchody nepotřebné věci k vyhození staré krámy podpatek podpatku podpatky podpatků podpatkům železná spona na spojování trámů vazby spona sponu sponou zbytečných krámů. i obchodům obchodový obchodních obchodním obchodní vetešník vetešníka vetešníkem vetešníků vetešníkům obchodnická obchodnický obchodnických .Kralevic Králiček Králka Králke Králko Králkó Kralope Králová Kraloval Kralovala Kralovale Královedvorské Královedvorskó Královehradeckó Královéch Královém Královen Královepolské Královepolskó Královinka Královna Královne Královno Královnó Královó Královrah Královraho Královrahom Krám Kráme Kráme Kramflék Kramfléka Kramfléke Kramfléko Kramflékom Kramla Kramle Kramlo Kramló Krámo Krámom Krámové Krámovéch Krámovém Krámovó Krampéř Krampéřa Krampéřem Krampéřo Krampéřom Krámská Krámské Krámskéch kralevic králíček obecný REGULUS REGULUS nejmenší pták.

druh cukroví s pří sadou silice z máty peprné MENTHA CRIPSA kadeřavá trošičku velmi malé množství kapičku cukroví z máslového těsta krápník krápnutí krůpěj Macocha krása jméno princezny krasavice krásná krásný krásných krásnou krasnoarmějec velice hezká. prodavačku římsa. kranec (granec) u kamen kraul . jak obrázek velice hezký velice hezkých velice hezkým velice hezkou krásnohlasý krásnohlasou krásnolící krásnoočkou krásnooká krásnooký krásnookou krásnoruká krásnorukou krásnotvárnou krásnovlasý krásné krasobruslař krasobruslařů kaleidoskop. krámu.Krámském Krámskó Kranec Kraol Kraozaminz Krapánek Krapet Krapetko Krapla Krápňik Krápnoťi Krápota Kras Krása Krasava Krasava Krásná Krásné Krásnéch Krásnó Krasnoarmjejec Krásňóčká Krásňóčké Krásňóčkéch Krásňóčkém Krásňóčkó Krásnohlasé Krásnohlasó Krásnolici Krásnoočkó Krásnooká Krásnooké Krásnookó Krásnoroká Krásnorokó Krásnotvárnó Krásnovlasáč Krásny Krasobroslař Krasobroslařo Krasohled Krasohlede Krasohledo Krasohledom Krasochoť Krasojezdec Krasokvjet Krasomil Krasomil Krasomlova Krasomlovó Krasopaňi Krasopis Krasořeč obchodnickým krámskou .nejrychlejší a nejúspornější způsob plavání krauzaminc . krasohled krasohledy krasohledů krasohledům vnímat krásno krasojezdec krasokvět estét princ pohádkový krasomluva krasomluvou Venuše krasopis vzletná řeč .majitelku obchodu.

krátkodechá krátkodechý krátkodechou krátkodobá krátkodobý krátkodobou krátkohlavý krátkohlavou krátkokrká krátkokrký krátkokrkou krátkokřídlou krátkolebý krátkolebou krátkonohá krátkonohou krátkoocasý krátkocasou .krasovědy estetiku .krasovědou krást krášlicí krášlit krášlivá. kratinoha kratinohou krátit krátíte krátká krátký krátkých krátkým krátkou krátký dech.Krasořečňik Krasořečňikom Krasoťinka Krasoťinke Krasoťinko Krasoťinkó Krásové Krasovjeda Krasovjede Krasovjedo Krasovjedó Krast Krášleci Krášlet Krášlevá Kráter Kraťičká Kraťičké Kraťiknot Kraťina Kraťine Kraťinká Kraťinké Kraťinkéch Kraťinkém Kraťinkó Kraťino Kraťinó Kraťinoha Kraťinohó Kráťit Kráťite Krátká Krátké Krátkéch Krátkém Krátkó Krátkodechá Krátkodeché Krátkodechó Krátkodobá Krátkodobé Krátkodobó Krátkohlavé Krátkohlavó Krátkokrká Krátkokrké Krátkokrkó Krátkokřidló Krátkolebé Krátkolebó Krátkonohá Krátkonohó Krátkoocasé Krátkoocasó krasořečník krasořečníkům posměšně krasotinka krasotinky krasotinku krasotinkou krasový estetika . krátký. kratičký zkracování knotu u petrolejových lamp krátká prkna .krasověda estetiky .kratičká velmi malý. vykrášlená kráter sopky velmi malá .krasovědu estetikou .kratina kratiny velmi krátká velmi krátký velmi krátkých velmi krátkým velmi krátkou kratinu kratinou kdo má krátké nohy.

Krátkoplátečná Krátkoprstá Krátkoprsté Krátkoprstó Krátkoročka Krátkoročkó Krátkorohé Krátkorohó Krátkosrsté Krátkosrstó Krátkosť Krátkosťó Krátkostopka Krátkostopko Krátkostopkó Krátkovjeká Krátkovjekó Krátkovlasá Krátkovlasé Krátkovlasó Krátkozraká Krátkozraké Krátkozrakéch Krátkozrakó Kraťóčká Kraťóčké Kraťóčkéch Kraťóčkém Kraťóčkó Kraťóčkó Kratochvila Kratochvilo Kratochviló Kraťólinká Kraťólinkó Kraťónká Kraťónké Kraťónkéch Kraťónkém Kraťónkó Krav(f)čák Krav(f)ské taliř Krav(f)skó vodo Kráva Kravařsko Kráve Kravjenec Krávo Krávó Krb Krbál Krbe Krbem Krbik rostlina rezec CERASTIUM krátkoprstá krátkoprstý krátkoprstou krátkoručka krátkoručkou krátkorohý krátkorohou krátkosrstý krátkosrstou krátkost krátkostí krátkostopka krátkostopku krátkostopkou krátkověká krátkověkou krátkovlasá krátkovlasý krátkovlasou krátkozraká krátkozraký krátkozrakých krátkozrakou kraťoučká kraťoučký kraťoučkých kraťoučkým kraťoučkou kraťoučkou kratochvíle kratochvíli kratochvílí velmi krátkou. také pařez krby krbem toulec na brousek – krbík . kraťoulinkou chvíli kraťoulinkou kratinká kratinký kratinkých kratinkým kratinkou lehký kravský vůz kravské lejno močůvka samice skotu. nadávka ženám – vy krávy kravské lejno – kravěnec krávu krávou krb sukovitá větev. popřípadě jiných příslušníků čeledě turovitých kraj na Moravě .horní Odra krávy.

krčních chorob krčním kraj bankrotům stvůra . brambor krechta krechty krechtu krechtům čistidlo na boty. cukrářský výrobek kremace . lavice a pod krčemních krčemním krčit se hospoda horšího řádu hospody hospodu hospodou krční odd.kreatura kreatury kreaturu kreaturou krejcar (grejcar) šedesátina zlatníku stříbrná mince zavedená v Čechách roku 1561 krejčí krejčíře krejčích krejčím křída křídy kredenc v kuchyni úvěr křídu věřím v Boha křídou krychle krychli krychlí v zemi vykopaná díra na uskladnění řepy.hospodský stůl.Krbike Krbikem Krbiko Krbikom Krbo Krbom Krcálek Krcálko Krcálkom Krč Krčař Krčařa Krčařo Krčařom Krček Krčemňi.krcálek krcálku krcálkům křeč lékař chorob krčních krčaře krčařů krčařům krk-krček krčemní . Krčemňich Krčemňim Krčet Krčma Krčme Krčmo Krčmó Krčňi Krčňich Krčňim Kré Kreachom Kreatora Kreatore Kreatoro Kreatoró Krécar Kréčiř Kréčiřa Kréčiřo Kréčiřom Kreda Krede Kredenc Kredikt Kredo Kredo Kredó Krechla Krechlo Krechló Krecht Krechta Krechte Krechto Krechtom Krém Kremaca krbíky krbíkem krbíku krbíkům krbu krbům malá místnost .

století kremonky krémová krémový krémových krémovou okraj klobouku krempy marodil marodila marodili marodit cukrářský výrobek . Kristýna žen.trubička trubičky trubičku trubičkou město v Rakousku krajní krinolína krinolíně krinolínu krinolínou kreol. potomek španělských nebo portugalských kolonizátorů v Jižní a Střední Americe kreola kreolem kreolů kreolům krepových krepovým krepovou krypta krypty kryptu kryptou kryptovitá kryptovitý kryptovitých kryptovitým kryptovitou krysa RATTUS RATTUS statný hlodavec z čeledi myšovitých krysy krysu krysou Krista. jméno cukr krystal krystalka krystalky krystalku .Kremaco Kremacó Kreminál Kreminálo Kreminálom Kremonka Kremonke Krémová Krémové Krémovéch Krémovó Krempa Krempe Krempiroval Krempirovala Krempirovale Krempirovat Kremrola Kremrole Kremrolo Kremroló Kremža Kréňi Krenolena Krenoleňe Krenoleno Krenolenó Kreól Kreóla Kreólem Kreólo Kreólom Krepovéch Krepovém Krepovó Krepta Krepte Krepto Kreptó Kreptovitá Kreptovité Kreptovitéch Kreptovitém Kreptovitó Kresa Krese Kreso Kresó Kresta Krestal Krestalka Krestalke Krestalko kremaci kremací vězení vězení vězením značka houslí ze 17.

slzet levák levákem hřbitov citoslovce zvolání mrzák mrzáka mrzákem kriplen mrzáků mrzákům zvolání Kristian muž. jméno Kristýnky Kristýnkou Kristýnkou Kristus kristovský Krišpín muž. jméno kristiánka kristiánkou Kristýnka žen. bavlněná tkanina v plátnové vazbě – záclony. měřítko pro srovnávání více zjevů kritická kritický . závěsy atd. rody brouků z čeledi nosatcovitých krytový krytových krytovým krytovou PALAEMONIDAE.jméno kritickou kriterium. kretenismus krytím krytina střešní krytiny krytinu krytinou krytolebec STEGOCEPHALIA souborný název pro vymřelé sta.bylé obojživelníky kreton. krytonosec CEUTORRHYNCHUS BARIS.Krestalkó Kret Kretá Kréta Krete Kretéch Kretém Kreténismos Kreťim Kreťina Kreťine Kreťino Kreťinó Kretolebec Kretón Kretonosec Kretové Kretovéch Kretovém Kretovó Kreveta Krevete Kreveto Krevetó Krézl Krhat Krchňák Krchňákem Krchov Krindapána Kripl Kripla Kriplem Kriplen Kriplo Kriplom Kristapána Kristiján Kristijánka Kristijánkó Kristinka Kristinke Kristinko Kristinkó Kristos Kristov(f)ské Krišpin Krit(ť)ickó Kritérijum Kritická Kritické krystalkou kryt krytá hala administrativní oblast v Řecku kryty krytých krytým poškození mozku. čeleď mořských korýšů z podtřídy rakovců krevety krevetu krevetou široký nabíraný límec chorobně mokvat.

Kritickéch Kritickém Kritička Kritičke Kritik Kritika Kritikastr Kritiko Kritikos Kriza Krk Krkáč Krkal Krkala Krkale Krkáňi Krkáňim Krkat Krkatá Krkaté Krkatéch Krkatém Krkató Krkav(f)če Krkav(f)čeca Krkav(f)čeco Krkav(f)čecó Krkavé Krkavec KrkavecKrkavém Krkavéma Krkavica Krkavó Krkohlavec Krkón Krkóna Krkóne Krkóno Krkónom Krkonoše Krkovico Krkovico Krkovicó= Krleš Krmelec Krmeňi Krmeňim Krmič Krmiča Krmička Krmičke Krmičko Krmičkó kritických kritickým kritička kritičky kritik kritika hanlivě kritik kritiku kritikus krize krk kdo často po jídle říhá.Kyrie eleison krmítko pro srnčí zvěř krmení krmením krmič dobytka krmiče krmička krmičky krmičku krmičkou . ty jeden lakomče lakomče lakomcům Krkonoše uzenou krkovičku krkovičku krkovičkou ivokace zkomolená v staročeské duchovní písni . krká říhal říhala říhali říhání říháním říhat s dlouhým krkem krkatý krkatých krkatým krkatou mládě krkavce krkavčice krkavčici krkavčicí říhavý chamtivec krkavec velký CORVUS CORAX říhavým říhavýma největší krevní tepna krkavice říhavou krkavec velký lakomec lakomce lakomče.

Krmičo Krmičom Krmik Krmika Krmike Krmikem Krmiko Krmikom Krmil Krmila Krmit Krmitka Krmitkem Krmitko Krmivář Krmivářa Krmivářka Krmivářke Krmivářko Krmivářkó Krmivářo Krmivářom Krňavá Krňavé Krňávek Krňavó Krobiján Krobijánka Krobijánke Krobijánkó Krobót Krocan Krocana Krocane Krocanem Krocano Krocanom Krocefósek Krócená Krocenágl Krocenál Krócené Króceňina Króceňine Króceňino Króceňinó Kroci Krocifagot Krocifix Krocifósek Krocihiml Krocijáda Krocijáde krmičů krmičům krmné prase krmíka krmíky krmíkem krmíku krmíkům krmil dítě krmila krmit .kruci nadávka. zaklení .dom. forma krocana divokého krocana krocany krocanem krocanů krocanům krucifix.kříž kruciáty . nezdar křižácké výpravy proti husitským Čechům . zaklení -krucifagot krucifix krucifousek krucihiml kruciáta. zakrnělá -krňavá nevyvinutý maličký předmět nevyvinutou grobián grobiánka grobiánky groviánkou Chorvat MELEAGRIS GALLOPAVO .dát najíst krmítka pro sýkorky krmítkem krmítko krmivář na statku krmiváře krmivářka krmivářky krmivářku krmivářkou krmivářů krmivářům nevyvinutá. ukřižovaný zatočená cesta atd. točitý kroucenina krouceniny krouceninu krouceninou nadávka.od latinského crus . krucinágl krucinál kroucený.

pochází z doby Kroka krokový trám.Krocijádo Krocijádó Krocilaudón Krocimilijón Krocinálfagot Krocipisek Krocisakra Krocityrkn Kročenka Kročenke Kročenko Kročenkó Kroči Kročitá Kročité Kročitéch Kročitém Kročitó Kroh Króhadlo Krohatka Krohe Krohem Kroho Krohom Krochta Krochte Krochto Krochtó Kroj Krojidlo Krok= Krokoďil Krokomjer Krokov(f)ské Krokové Krokvové Kromflék Kromfléke Kromfléko Kromflékom Kromje Kromjeřiš Kromlevá Kromobečéná Kromplováňi Kromplováňim Kroneka Kronekář Kronekářa Kronekářem Kronekářka Kronekářke kruciátu kruciátou zaklení. tribuna atd. podpírající nosnou konstrukci pro krytinu krokvový knoflík knoflíky knoflíků knoflíkům kromě tebe Kroměříž kroměvá kromobyčejná vyšívání zlatem. stříbrem -krumplování krumplováním kronika kronikář kronikáře kronikářem kronikářka kronikářky . krucilaudon krucimilion krucinálfagot krucipísek krucisakra krucityrkn -zaklení kručinka.CROCODYLUS krokoměr krokovský.r. kruchty kruchtu kruchtou kroj nůž připevněný před radlici pluhu .GENISTA. b. chlupatá. polokeřík kručinky kručinku kručinkou kručí mu hlady v břiše dělající dlouhé kroky -kročitá kročitý kročitých kročitým kročitou kruh struhadlo na zelí -krouhadlo kruhatka. barvířská německá.krojidlo krok krokodýl z. CORTUSA MAT TIOLIHO -rostlina kruhy kruhem kruhu kruhům kruchta.r. b.r.

b. kropenatá látka třeba na zástěry atd. EPIPACTIS slepice krocana -krůta kruťas .r.FRANGULA žemle. b. krušinka drtit. příbuzný orchidejím b. rozmačkávat krušnohorský Krušnohoří zimostráz-krušpán krušpánek kruštík tmavočervený. na svěcenou vodu kropenky kropenku kropenkou krupice kropicí vůz kropících kropícím krupici krupicí krupičná kaše krupičný krupičnou bohatě zdobená. kropeniny kropeninu kropeninou druh slepic.r.r.kropáč kroupárna. kde se dělají kroupy kroupy kropená vodou kropenáč vytrvalý. široká pokrývka rytířského koně kroupka kroupný kroupník krupobití kroupová polévka kroupovky kroupovku kroupovkou kroupovou tlumok na záda krušina olšová. SWERTIA rostlina kropenáče kropenáčů kropenáčům stává se kropenatou kropenina.Kronekářko Kronekářkó Kronekářo Kronekářom Kroňkat Kronos Kronyř Kropáč Krópárňa Krópe Kropená Kropenáč Kropenáča Kropenáčo Kropenáčom Kropenaťi Kropeňina Kropeňine Kropeňino Kropeňinó Kropenka Kropenke Kropenko Kropenkó Kropica Kropici Kropicich Kropicim Kropico Kropicó Kropičná Kropičné Kropičnó Kropiř Krópka Krópné Krópňik Kropobiťi Krópovka Krópovke Krópovko Krópovkó Krópovó Krosna Krošena Krošenka Krošet Krošnohorské Krošnohoři Krošpán Krošpánek Krošťik Krota Kroťas kronikářku kronikářkou kronikářů kronikářům postonávat nejmladší z Titánů krunýř svěcení vodou .

r.. SANGUISORBA .SCROPHULARIA statná jarní bylina krtonoška obecná z. r. . kopeček na zahradě krtičník b.krvavec .r.menší luční bylina .JYNZ . GRYLLOTALPA -škodlivý hmyz kruhovka kruhovky kruhovkou krupon z prasete krupony kružidlo krvácení krvácením hruška s červenou dužinou b. zool.u nás je krtek obecný TALPA EUROPAEA krtičinec.Kroté Kroťi Króťi Kroťibrko Kroťihlav Kroťil Króťim Kroťina Kroťitel Krotká Krotké Krotkéch Krotkém Krotkó Krotovláda Krov(f) Krov(f)ke Krovec Krózla Króžek Krožitka Krožitkem Krožitko Króžkoval Króžkovala Króžkovale Króžkovat Króžkovec Króžkovitá Króžkovité Króžkovitéch Króžkovitém Króžkovitó Krožňi Krožňica Krpce Krpi Krpjet Krskovec Krt Krtči Krtek Krťičinec Krťičňik Krtonoška Kruhov(f)ka Kruhov(f)ke Kruhov(f)ko Krupón Krupóne Kružedlo Krváceňi Krváceňim Krvav(f)ka Krvavec krutý krutí kroutí vyjadřující podiv krutihlav. r.příbuzný datlu krotil kroutím krutina krotitel krotká jak beránek krotký krotkých krotkým krotkou krutovláda krov na střeše první pár pevných křídel brouků chroustů a pod horní část kuchyňských kamen nad troubou vlna ve vlasech umělá kroužek kružítka kružítkem kružítko kroužkoval kroužkovala kroužkovali kroužkovat žížala podkmen ANNELIDA kroužkovec kroužkovitá kroužkovitý kroužkovitých kroužkovitým kroužkovitou kružní kružnice opánkové střevíce mrzí stát šikmo starý český tanec krtek krtčí krtek TALPA .

skrblil skrblila skrblili skrblit poklice Křídlatka b.Krypl Krypla Krzlevá Krzno Křachl Křachla Křachle Křachnót Křáp Křapáč Křapat Křápat Křápe Křáple Křápne Křástal Křeco Křecovitá Křecovité Křecovitéch Křecovitém Křecovitó Křeč Křečci Křečel Křečela Křečele Křečet Křeči Křéčke Křečkoval Křečkovala Křečkovale Křečkovat Kředla Kředlatka Kředleca Kředleco Kředlecó Křédlel Křédlela Křédlele Křédlet Kředlo Kředló Křédlov(/f)kó Křédlov(f)ka Křédlov(f)ke Křédlov(f)ko Křédlová Křédlové Křédlovéch Křédlovém Kředobilá Kředobiléch krypl i nadávka krypla skrze svrchní kožené roucho spadl dolů spadla dolů spadli dolů spadnout dolů stará nepotřebná obuv velkoplodá odrůda ořechů s tenkou skořápkou -křapáč co je prasklé křape hřmotně jít staré opotřebované boty spadli do potoka spadne s kola chřástal HELIORNITHIDAE kštici kšticovitá kšticovitý kšticovitých kšticovitým kšticovitou křeč křečci CRICETUS CRICETUS křeček polní křičel křičela křičeli křičet křičí kříčky schraňoval. PLEUROPTERUS zahradní vysoká rostlina křidlice na střechu křidlici křidlicí pomalu a ze široka usedal usedala usedali usedat poklici poklicí křídlovkou křídlovka křídlovky křídlovku křídlová matka křídlový křídlových křídlovým křídobílá křídobílých .r.

také neohrabaný člověk dub letní QUERCUS ROBUR dub křemelák křemeláková křemelákových křemelákovým křemelákovou kameni kamení tvrdý jako křemen houba kozák -křemenáč kvarcit silicium zn. ARMORACIA hnít. napodobenina hlasu křepelčího kohoutka .r. křehký. puchřet culil se culila se culili se culit se křenu bujně tančil bujně tančila bujně tančili bujně tančit bujný. neprůbojný člověk křehulu křehulou velmi křehký předmět. člověk křehotiny křehotinu křehotinou mazanec hlavně v Čechách křehtík křik křikem křiklavá křiklavý křiklavých křiklavým křiklavou křikloun křiklouni křiklounů křiklounům kámen. Si křen selský b. bojácný.Kředobiló Kředylka Křédylka Kředylke Kředylko Kředylkó Křehkéř Křehkosť Křehkosťó Křehnót Křehola Křeholo Křeholó Křehoťina Křehoťine Křehotino Křehotinó Křehťik Křechlik Křek Křekem Křeklavá Křeklavé Křeklavéch Křeklavém Křeklavó Křeklón Křeklóňi Křeklóno Křeklónom Křemela Křemelák Křemeláková Křemelákovéch Křemelákovém Křemelákovó Křemele Křemelo Křemeló Křemenáč Křemenec Křemik Křen Křenčet Křeňil se Křeňila Křeňile Křeňit se Křeno Křepčel Křepčela Křepčele Křepčet Křepé Křepelec křídobílou poklice křidýlka poklice poklici poklicí křehčej křehkost křehkostí křehnout vrba křehká. pohyblivý vábnička.

z.rolní.GAGEA nakřivená nakřivený nakřivených nekřiveným křivý křivých křivým rachitis -křivice křivici křivicí křivina křivit se pomůcka k rýsování křivek křivítko křivníček křivonosá křivočará křivočarou křivoústá křivoústou Křivoklát křivokrká křivokrkým . b.r.Křepelka Křepelke Křepelko Křepelkó Křepké Křesaci Křesacich Křesacim Křesla Křeslo Křeslom Křest Křesťan Křesťane křesťané Křesťanech Křesťanem Křesťanka Křesťankó Křesťanom Křesťasna Křev(f)ka Křev(f)ke Křev(f)ko Křev(f)kó Křevá Křevák Křeváke Křevákem Křeváko Křevákom Křevatec Křevavá Křevavé Křevavéch Křevavém Křevé Křevéch Křevém Křevica Křevico Křevicó Křevina Křevit Křevitka Křevitko Křevňiček Křevobosá Křevočará Křevočaró Křevohobá Křevohobó Křevoklát Křevokrká Křevokrkém křepelka polní.COTURNIX křepelky křepelku křepelkou hbitý.svižný křesací kámen křesacích křesacím křesla křeslo křeslům křest křesťan křesťany křesťané křesťanech křesťanem křesťanka křesťankou křesťanům křesťana křivka křivky křivku křivkou křivá větší zavírací nůž křiváky křivákem křiváků křivákům křivatec luční.r.

r. DIPLOTAXIS křížalka křížalky malý keřík křísil křísila křísili křísit křišťál křišťálem kříž křižácká výprava křižácký křižáckých křižáckým křižáckou křížala křížaly křížalou křížalu křížek křížem kříženec křížem vyšíval křížkovala .Křevokrkó Křevola Křevolačebnó Křevolačena Křevolačene Křevolačeno Křevolaká Křevolaké Křevolakéch Křevolakém Křevolakó Křevole Křevolo Křevoló Křevonohá Křevonohó Křevonosó Křevopřésaha Křevopřésaho Křevoroká Křevorokó Křevosť Křevosťó Křevotoké Křevotokó Křevovjerec Křevozobá Křevozobé Křevozobéch Křevozobó Křez Křéžalka Křéžalke Křiček Křisel Křisela Křisele Křiset Křiščál Křiščálem Křiž Křižácká Křižácké Křižáckéch Křižáckém Křižáckó Křižala Křižale Křižaló Křížalo Křižek Křižem Křiženec Křižkoval Křižkovala křivokrkou křivule -skleněná destilační nádoba nechutenstvím nechutnost nechutenství nechutenství zakřivená zakřivený zakřivených zakřiveným zakřivenou křivule křivuli křivulí křivonohá křivonohou křivonosou křivopřísaha křivopřísahu křivoruká křivorukou křivost křivostí křivotoký křivotokou křivověrec křivozubá křivozubý křivozubých křivozubou křez zední. úzkolistý b.

krávy stát .Křižkovale Křižkovat Křižmolestá Křižmostojná Křižňi Křižňik Křižňike Křižňikem Křižňiko Křižov(f)ka Křižov(f)ke Křižov(f)ko Křižov(f)kó Křižoval Křižovala Křižovale Křižovat = Křižovatka Křižovatke Křižovatko Křižovatkó Křižové Křižovéch Křižovém Křižovitá Křižovité Křižovitó Křižovó Křómal Křómala Křómale Křómat Křopan Křopana Křopane Křopanka Křopanke Křópat Křopka Křópne Křópó Křovák Křovi Křovňik Křťine Ksicht Ksindl Kšaft Kšc Kšeca Kšeft Kšilt Kšir Kštát křížkovali křížkovat křižmolistá . lůza poslední vůle. kšice obchod štítek čepice postroj na koně. záludného křoví křovník z. závěť odhánění ptactva a pod.hluchavka hluchavka křižmostojná křižní chvat křižník křižníky křižníkem křižníků křížovka křížovky křížovku křížovkou žehnal křížem . buran křupana křupany křupanka křupanky křoupat křupka křoupne křoupou kmen v Již. hryzal chroupala chroupali chroupat křupan.křižoval žehnala křižovali se křižovat křižovatka křižovatky křižovatku křižovatkou křížový výslech křížových křížovým křížovitá křížovitý křížovitou křížovou cestu chroupal.Americe.Rehek křtiny obličej sebranka. nadávka pro člověka neúpřímného.

čeleď GALLIDAE kurovitých kurovitým kurovitým kurovitou kurovitou kadidlo kuřinka. kukadla okem. marodili polehávat. kukadlo očím. drobný mech. kukadlem oko. marodil polehávala.r. marodit kurovitá . kukadlům volá kukačka kulík zlatý z. b.r. b. kulobití kůr v kostele proháněla proháněli prohánět prohánět šípový jed kuriál . SPERGULARIA plevel polní kusový kusových kusovým kusovitým kusovitým kusovitou . kuru příbuzný zool. filuta šibala šibaly šibalem šibalů šibalům oči.BARTRAMIA kuloár hustá střelba.např. marodila polehávali. kurovitý kurovitých kurovitý.r.člen kurie polehával.Které Kterékolev(f) Kterépak Kterése Kterések Kujná Kujné Kujnéch Kujném Kujnó Kujón Kujóna Kujóne Kujónem Kujóno Kujónom Kukadla Kukadlem Kukadlo Kukadlom Kuku Kulék Kulesa Kulet Kulistec Kuloár Kulobiťi Kur Kurancovala Kurancovale Kurancovat Kurancovat Kurare Kurijál Kurizoval Kurizovala Kurizovale Kurizovat Kurovitá Kurovité Kurovitéch Kurovitéch Kurovitéch Kurovitém Kurovitém Kurovitó Kurovitó Kuřadlo Kuřinka Kusové Kusovéch Kusovém Kusovitéch Kusovitém Kusovitó který kterýkoliv kterýpak kterýsi kterýsi kujná kujný kujných kujným kujnou šibal. koulit je kulistec.slepice atd.CHARADRIUS kulisa vyvalovat sudy.

kuchyňské nářadí kvadlačky kvadlačku kvadlačkou žulové kvádry na stavbu čtverec kněžský biret čtvrečkovaný naznačoval stavbu.r. vrána spěchal spěchala spěchali spěchat příslušník germánského kmene na území Moravy 1.keř houba kustřebka b.l. kůže kůžička kuželkou dělá havran. na kvedlání vajíček. stol. b. PEZIZA kuše postel kutý jít spát kutých kutým kutit něco sám si doma kutíte nuzné lidské obydlí kutou kůže králičí atd. byt kvartýra kvartýry . skladbu zdiva dělají žáby žvanil žvanila žvanili žvanit kvalita kvality kvalitu kvalitou kvalifikovaná kvalifikovanou spěch spěchy spěchu spěchům kvartýr.r. n.Kustka Kustke Kustko Kustkó Kustod Kustovňica Kustřebka Kuša Kuťa Kuté Kuťe it Kutéch Kutém Kuťit Kuťite Kutloch Kutó Kuža Kuže Kužečka Kuželkó Kvá Kvačel Kvačela Kvačele Kvačet Kvád Kvadlačka Kvadlačke Kvadlačko Kvadlačkó Kvádr Kvadrát Kvadrátek Kvadrilované Kvadroval Kvak Kvákal Kvákala Kvákale Kvákat Kvaleta Kvalete Kvaleto Kvaletó Kvalifikovaná Kvalifikovanó Kvalt Kvalte Kvalto Kvaltom Kvaltyr Kvaltyra Kvaltyre rybí kůstka kůstky kůstku kůstkou správce knihovny. sbírek kustovnice.LYCIUM .

naříkali k večeru. uspěchaný kvapných kvapným kvapnou kvarta čtvrtletí 4 noty na jednu. naříkal kvičela. příp.Kvaltyro Kvaltyrom Kvanteta Kvantete Kvanteto Kvantetó Kvantlik Kvantlike Kvantliko Kvantlikom Kvapem Kvapik Kvapike Kvapiko Kvapikom Kvapné Kvapnéch Kvapném Kvapnó Kvarta Kvartál Kvartola Kvartové Kvas Kvaso Kvašeňi Kvašeňim Kvatembr Kvedlal Kvedlala Kvedlale Kvedlat Kvelb Kvelbená Kvelbené Kvelbenéch Kvelbeném Kvelbenó Kvér Kverolant Kverolanta Kverolantka Kverolantko Kverolantkó Kverolanto Kverolantom Kvérovat se Kvestář Kvičala Kvičel Kvičela Kvičele Kvičerek Kvičet kvartýru kvartýrům množství kvantity kvantitu kvantitou kousek cihly apod. kvantlíky. míchal míchala míchali míchat tmavý kupecký krám místnost s klenutým stropem kvelbený kvelbených kvelbeným kvelbenou puška věčně nespokojený kverulanta věčně nespokojená kverulantku nespokojenou kverulantů kverulantům.kousky kvantlíků. naříkat .kouskům spěchem rychlý tanec ve 2/4 tempu. naříkala kvičeli. kvapík kvapíky kvapíků kvapíkům kvapný.kousků kvantlíkům.opakuje se jednou za čtvrť roku půst kvedlal kvadlačkou. odejít sbírky pro chudé kláštery kvíčala obecná TURDUS PILARIS . podvečer kvičet.podobný drozdu kvičel.dvě doby kvartový kruh kvas kvasu kvašeni kvašením suché dny. třídenní . nespokojencům pakovat se.

k vůli někomu věčně ukecaný . b. otázky a odpovědi květ Květa žen. kvikavá upištěný upištěných upištěným upištěnou kvílet.společenská hra.kybic kbelík na vodu kýč kyčelnice devítilistá.naříkat odmítnutí kvinta 5. stupeň kvinty čtvrtina lotu.jméno květování květováním kvočna kvočny kvočnu kvočnou slepice dělá kvok kvóta peněz a pod.Ukrajiny . dolní část tenkého střeva . květ potvrzoval potvrzovala potvrzovali potvrzovat kvíz . DENTERIA kyčelník.květák květy květy.m.jméno zelenina .ileum kýčovitá kýčovitý kýčovitých kýčovitou kyj Kyje u Prahy hl.jméno upištěná. necelých 5 gramů kvintu kvintou kvést líh písemné potvrzení o příjmu květávají kvítko.Kvido Kvikavá Kvikavé Kvikavéch Kvikavém Kvikavó Kvilet Kvinde Kvinta Kvinte Kvintlik Kvinto Kvintó Kvist Kvit Kvitanca Kvitávajó Kvitko Kvitoval Kvitovala Kvitovale Kvitovat Kviz Kvjet Kvjeta Kvjeták Kvjete Kvjete Kvjeten Kvjeto Kvjeto Kvjetom Kvjetom Kvjetoslava Kvjetováňi Kvjetováňim Kvočna Kvočne Kvočno Kvočnó Kvok Kvóta Kvulevá Kybic Kybl Kyč Kyčelňica Kyčelňik Kyčovitá Kyčovité Kyčovitéch Kyčovitó Kyj Kyje Kyjev(f) muž. časopis Květy květen květu květů květům květům Květoslava žen.r.

vrbice prutnatá .r.Kyjov(f) Kyjov(f)ka Kyjovitá Kyklop Kykyryký Kyl Kyla Kylové Kylovéch Kylovém Kylovó Kymácel Kymácela Kymácele Kymácet Kyneta Kynológ Kynoté Kynotéch Kynotém Kynotó Kynžvart Kyperská Kyperské Kyperskéch Kyperském Kyperskó Kypjet Kyprá Kypré Kyprej Kypřena Kypřevá Kypřevé Kypřevéch Kypřevém Kypřevó Kypřič Kyreleca Kyreleca Kyrelecó Kyrije Kyslik Kysliko Kyslikové Kyslikovéch Kystna Kyš Kyt Kytara Kytare Kytaro Kytaró Kyťica Kyťico KYJOV město na Moravě kyjovka z.cyrilice cyrilice cyrilicí kyrie kyslík kyslíku kyslíkový kyslíkových bedna vyjadřuje mírný výsměch tmel kytara kytary kytaru kytarou kytice kytici . nakynutá načechraný b. tříselná kýla kylový kylových kylovým kylovou klátil sebou klátila sebou klátili sebou klátit sebou vykopaná pro položení kabelů kynolog .nauka o psech kynutý kynutých kynutým kynutou lázně v Čechách kyperská kyperský kyperských kyperským kyperskou polévka kypí při varu načechraná. LYTRUM.vlhkomilná rostlina kyprá půda. kypřina kypřivá kypřivé kypřivých kypřivým kypřivou kultivátor kyrilice .r.PINNA OBROVSKÁ kyjovitá obr s okem uprostřed čela hlas kohouta lodní kýl pupeční.

slečna lafeta děla lavice lavice. nepevnost druh hry v kuželky laboratoř labuť CYGNUS nezřízeně jedl a pil nezřízeně jedla a pila přejídali se přejídat se mlsně si pochutnávat Labrador poloostrov sever USA spleť cest opratě přišívá latu na díru -látá opratě lacino lesklá ozdoba šatů horní díl tesařské zástěry z. lačný část tenkého střeva za dvanáct. lavky lavici lavicí . kytoval tmelila tmelili tmelit b. harmonie bohyně krásy a lásky . drobná kapradina pyrit . dříve se držívala lačná hodina.CETERACH lékařský. nestálost.r.jméno neobdělaná pole ladění hudebních nástrojů Ladislav Ladislav ladný neuspořádanost ladoňka.Kyťicó Kytoval Kytovala Kytovale Kytovat Kyvor Kyz kyticí tmelil okno.kyz železný Písmeno L l L Labe Labileta Labinét Laboratóř Laboť Láboval Lábovala Lábovale Lábovat Labožet Labradór Labyrint Lácare Láce Lácele Laceno Laceta Lacl Láčkovec Lačňet Lačňik Lačnó hoďino Lad Lada Laďa Ladem Laďeňi Laďik Laďislav Ladné Lado Laďonka Ládovačka Ládrované Lady Lafeta Lafka Lafke Lafko Lafkó l L řeka labilita.ládrovaný lejdy .slovanská mythologie.bezobratlý měkký živočich být nenajezený. nic se nejedlo a nepilo pořádek. jméno princezny v pohádkách Ladislav muž.SCILLA DVOULISTÁ drobná cibulnatá rostlina ručnice nabíjená zpředu .r. b.kmen COELENTERATA .ládovačka pokrytý pancířem .

červená nebo fialová houba lakovky boty lakovací lakový průjem laksírku průjmem.EUMETOPIAS.ušatý vesta lajdácký lajdáckých lajdáckým věčný nepořádník .laictví sibiřský lovecký pes lajnu.lakonický lakota b.Lagona Lagramente Lágrovat Lagyrov(f)ke Lahoda Lahode Lahudka Lahvárenské Lach = Lachtan Lajbl Lajdácké Lajdáckéch Lajdáckém Lajdal Lajdala Lajdale Lajdat Lajictvi Lajka Lajno Lajnó Lajsna Lajstnót Lajtnant Lak Lák Lakodajmón Lakomec Lakonické Lakota Lakov(f)ka Lakov(f)ke Lakovaci Lakové Laksirka Laksirko Laksirkó Laktóza Lakušňik Lakyrka Lakyrňa Lakyrňica Lakyrňik Lakyrňo Lakyrňó Laločnatá Laločnaté Laločnatéch Laločnatém Laločnató Laločňik Lalokonosec Lalóšek mělká pobřežní zátoka . CALLORHINUS .r. laločnatá laločnaté laločnatých laločnatým laločnatou z.lakýrky pohoda. čáru lajnou. lahoda lahody lahůdka lahvárenský ostravský kraj z. čárou lať dovolit si poručík umělá pryskyřice -lak maso v láku naložené před uzením starověká Sparta lakomec stručný.r.vodní bylina lakušník bota lakovna lakýrnice lakýrník lakýrnu lakýrnou mající velký lalok. úsečný .r. neodbornost . podobný havranu z.r. laksírkou mléčný cukr b.lajda lajdala se lajdali se lajdat se neznalost.LACCARIA .HETEROLOCHA OSTROZUBÝ. lágru ženská i mužská obuv .laguna nadávka sakramente ubytovat na ubytovně.černý a révový brouk ušní boltec .BATRACHIUM .OTIORRHYNCHUS a PERITELUS .r.

hromotluk samice jelena lán obilí lana lanárna k výrobě lan lanař .17 stol.lamie skelný laminát lamináty laminátů lampa elektrická i petrolejová důstojnické lampasy lampasy lampasů lampice olejová lampion lampiony lampionů lampionům silák.dílna bavlněná látka měknutí kostí u zvířat lámavky lámavku lámavkou lámavý lamela spojky nářek. dále kdo jen slibuje. hrabě s pravomocí nad větším územím i zemí louda loudala loudaly loudat kočár se střechou sklápěnou vpřed i vzad tulák.r.Palinurus .velký mořský rak laní držitel lánu lovecká puška zadovka podobná lani.lámání lámárna . prostě lanaří druhé dvojsečný špičatý nožík lancetu lancetou pěší žoldnéř 15 .výrobce lan. naříkavě lamí obluda řecké mythologie .r. bědování naříkavě žalně. lamačský . pobuda laně Lány zemský mír z. laňkovitá .Lama Láma Lámaci Lamačské Lámárňa Lamas Lámav(f)ka Lámav(f)ke Lámav(f)ko Lámav(f)kó Lámavé Lamela Lamentaca Lamentálibe Lamentóso Lami Lamija Laminát Lamináte Lamináto Lampa Lampas Lampase Lampaso Lampica Lampijón Lampijóne Lampijóno Lampijónom Lamželezo Laň Lán Lana Lanárňa Lanař Lanceta Lanceto Lancetó Lancknecht Lanckrabi Landal Landala Landale Landat Landaur Landfaléř Laňe Láne Lanfryd Langosta Laňi Láňik Lankasterka Laňkovitá z.LAMA kněz tibetských buddhistů lámací metr a pod.

chyba pera líčení střevíce. b.poněkud široce široce.malichernost. líko láryfáry larghetto ..lanckraběnka churavěl lano tuk z ovčí vlny lanovka lanovkář lanovka Lánský i příjmení Lanškroun domobrana za Rakouska -Uherska příslušník domobrany za C. nedorozumění rychle chytat lapačka.r.Laňkoviťe Lankrabje Lankrabjenka Lankvařel Lano Lanolin Lanov(f)ka Lanov(f)ka Lanov(f)kář Lánské Lanškrón Lanštorm Lantvér Lanyž Lanžhotská Lanžhotské Lanžhotskéch Lanžhotském Lanžhotskó Laoerát Laoerátke Laoerátko Laof Laofšret Laokón Laorenka Lapač Lapadlo Lapák Lapálija Lapat Lapav(f)ka Lapidárijum Lapidárka Lapidárňi Lapidoch Lapidoška Lapis Lapit Lapjet Lapka Laplik Lapnót Lapnót ošáka Lapovat Lapsos Lapťe Lárefáre Largeto Largo Larva Larve Larvo Larvó Laska po způsobu laní správce území .TUBER ČERNÝ.také kdo chytá zvěř lapálie .lékaře pomocnice k potírání bradavic chytit sedět lupič laplík . klopa sednout chytit zajíce v pelechu zabrušovat přepsání. psů a pod.silně aromatická houba lanžhotská ulice lanžhotské ulic lanžhotských lanžhotským lanžhotskou laureát lauerátky lauerátku hlaveň poklus laufšrit trojský kněz. sbírka starožitností velké písmeno výrazný lapiduch.cíp. varoval před trojským koněm laurinka automobil lapač ptáků. pomalu larva motýla larvy larvu larvou lasička . pomocník voj.lanckrabě jeho manželka . také název pohostinství lapadlo na dravou zvěř vězení. lapavka lapidárium.a K.

Laskavca Laskavec Láskehodné Láskechťivé Láskeplné Laskomina Laskomine Laskonka Laskonke Laskonko Laskonkó Laso Lastora Laškoval Laškovala Laškovale Laškovat Lašsko Laštov(f)ka Laštov(f)ke Laštov(f)ko Laštov(f)kó Lať Lát Lata Látajó Laťák Látala Látale Látaňina Látaňine Látaňino Látaňinó Latař Latařka Latařke Latařko Latařkó Latečka Latečke Latečko Latečkó Latén Laťeňi Latenťňi Laterňa Láterňik Láteřet Latex Latifondista Látijum Latimétija Laťina Laťinář Laťinářka laskavce rostlina i kdo je laskavý b. malá dřevěná laťka latičky latičku latičkou druhé období doby železné latění latentní laterna lesní dělník skládající dřevo do láter láteřit. bílý ocasatý láskyhodný láskychtivý láskyplný chuť na něco dobrého laskominy laskonka cukrovinka laskonky laskonku laskonkou laso lastura . opravující šaty latařky latařku latařkou malá latička.skořápka mlžů dováděl. AMARANTHUS.r. laškovat Lašsko vlaštovka HIRUNDINIDAE vlaštovky vlaštovku vlaštovkou lať u plotu nadávat lata na kalhotech zašívají smrková lať .r. rozsáhlé plochy zemědělské půdy látium .LATIMÉRIE .deska zašívala zašívali slátanina. nadávat kaučukové mléko držitel latifundií. čtveračil dováděla dováděli dovádět. všelijak slepená slátaniny slátaninu slátaninou krejčí. který opravuje .látá šaty žena.ryba latina latinář latinářka .území ve starověké Itálii z.

Látka Látka mlika Látke Látko Látkó Laťkové Laťkové Laťkovéch Laťkovém Laťkovó Laťovák Latoval Latovala Latovale Latovat Látra Latrina Latrine Latrino Latrinó Látro Laude Laudémija Laudémijo Laudémijum Laudón Lauerátkó Laufka Lav(f)ka Lav(f)ke Lav(f)ko Lav(f)kó Láva Lavábl Lavica Lavina Lavine Lavino Lavinó Lavirovat Lavór Laxňi Lazar Lazaret Lazareta Lazarete Lazareto Lazaretom Lazebna Lazebňica Lazebňik Lázeň Laznót Lažiroval textil.chvály laudemie. poplatek laudemii laudemium Laudon rakouský maršál laureátkou děvče pro posílku lávka přes potok lávky lávku lávkou láva. úzké hrdlo sněhová lavina laviny lavinu lavinou manévrovat. také hliněná vypalovaná nádoba látka mléka látky. nádobí látku. jméno polní lazaret lazareta lazarety lazaretu lazaretům lázně lazebnice lazebník lázeň praštit. převodní taxa. dřevěná nádoba na vodu ve tvar pecna. nádobu látkou. udeřit dveřmi a pod. nádobou laťkový dřevěný plot laťkový laťkových laťkovým laťkovou ohradu delší hřebík do latí opravoval šitím latí opravovala opravovali opravovat stará délková míra asi 2 m hromadný záchod .latrýna latrýny latrýnu latrýnou látro laudy . magma prací hedvábí školní lavice. muž. kolísat plechové umyvadlo lhostejný vzkříšený Ježíšem. lenošil .

můj Bože rybí tuk .plevel lahodit si lahodu lebedu plevel líbí líbil líbila líbili líbilo líbit nebo. pořádný vyšívaný kovovými s třásněmi lebeční lebeční lebka lahodit si.r.Lažirovala Lažirovale Lažirovat Lážové Lážové pás Lbové Lbovó Leb Lebeda Lebeda Lebeďit si Lebedo Lebedo Lébi Lébil Lébila Lébile Lébilo Lébit Lebo Lebodech Lebohlas Lebochoť Lebomodrc Leboňské Lebosť Lebostka Leboša Lebovale Lebované Lebovat Lebové Lebovola Lebovole Lebra Lébrgot Lébrtrán Léc Léc aji rob Lecco Lecčim Lecjak Lecká Leckam Leckde Leckdo Lecké Leckerá Leckeré Lecky Lécňi Lécňich Lécňim Leč Léčba lenošila lenošili lenošit pěkný lážový. anebo libý dech libý hlas libochuť libomudrc liboňský libost libůstka Libuše žen.lebrtrán líc líc i rub lecco lecčím lecjak lidská leckam leckdy leckdo lidský leckterá leckterý lidské lícní lícních lícním poslední leč léčba . jméno libovali libovaný libovat libový libovůle libovůle libra zvolání .ATRIPLEX . libovat b.

lednatec padá led ze střechy .poléhavá rostlina lidé lidičky z.r. mládě se rodí v lednu lidnatý komu je pořád zima.koroptve a pod. přikazoval lifrovala lifrovali lifrovat liga zákonný stav . ALCEDO. nařizoval.r.ledupád majitel hry v kostky .legalita legality . ledaskomu ledárenský ledaže hnojivo ledek leden b. jehlový zápal nábojnice lefošky lefošku lefoškou lifovral. dlouhozobý pták.liduškář ledutvorný ledovec ledoví muži lidská lidsky lidský sotva chodí ledvina ledviny ledvinu ledvinou lehkopernatá zvěř .Léčka Léčné Lečo Led Led Leda Ledabylec Ledaco Ledacos Ledačena Ledačene Ledačeno Ledačenó Ledači Ledajačena Ledajaké Leďák Ledakde Ledakemo Ledárenské Ledaže Ledek Leden Ledenec Leďi Leďičke Leďňáček Lednaté Lednatec Ledopád Ledoškář Ledotvorné Ledovec Ledovi Ledská Ledske Ledské Ledva Ledvina Ledvine Ledvino Ledvinó Lefkoperná Lefky Lefoška Lefoške Lefoško Lefoškó Lefroval Lefrovala Lefrovale Lefrovat Lega Legaleta Legalete léčka léčivý lečo zamrzlá voda led lid leda že by nedbalec ledasco ledacos nicota nicoty nicotu nicotou ledasčí nicotná věc ledajaký se dává do podešví proti sklouznutí kdovíkde ledakomu. lehké stará lovecká puška.TETRAGONOLOBUS .

r.Legaleto Legaletó Legát Legáťi Legáťi Legátka Legátke Legátko Legátkó Legatora Legátová Legátovó Legátská Legátské Legátstvi Legenda Legendárňi Legendárňim Legendář Legende Legendo Legendó Legendová Legendové Legendovéch Legija Legislativa Legista Legitka Legoán Legoval Legovala Legovale Legovat Legové Legraca Legrot Legrota Legrote Legroťi Legroto Lehaci Lehavá Lehavé Lehavó Lehčené Lehe Lehká Lehké Lehle Lehlé Lehnót Lehóčká Lehóčké legalitu legalitou vyslanec senátu . legáta-vyslance legáti legáti legátka žena legátky legátku lkegátkou ligatura starý tanec .starý Řím.ještěr legoval stříbro mědí legovala legovali legovat ligový legrace regrut regruta regruty regruti regrutů lehací ložní prádlo lehavá lehavý lehavou odlehčený podstavec pro pivní džbánky lehká lehký ejhle lehlý lehnout lehoučká lehoučký .IGUANA .legátková legátkovou legátská legátský legátství o kněžně Libuši legendární legendárním legendář legendy legendu legendou legendová legendový legendových legie zákonodárství středověký znalec práva legitimace z.štokrdle. židle bez opěradla .

luční dostat v lén polnosti atd.Lehóčkó Lech Lecha Leché Lechtadlo Lechva Lechvo Lechvó Leják Lejch Lejno Lejtmotiv(f) Lek Lekal Lekale Lekat Lekat rebe Lekca Lekcijonář Lekňin Leknót Lékopis Lékořeca Lektor Lektora Lektore Lektorka Lektorke Lektorko Lektorkó Lektoro Lektvar Lelek Lelek Leléka Leléke Lelkoval Lelkovala Lelkovale Lelkovat Leloja Lem Lemón Lemonáda Lemóne Lemovaci Lemovacich Lemozena Lempl Lemuz Len Lén Lena Léna lehoučkou staročeský kmenový vůdce .trus příznačný motiv v hudbě lek lekal lekali lekat hynout ryby lekce lekcionář .vodní bylina leknout recept lékořice b. žen.r.LINUM SETÝ.r.r.bot.jméno . motýlokvětá rostlina lichý lechtadlo lichva lichvu lichvou liják středověká strofická forma výkal.OROBUS JARNÍ.lech b.jméno žen. NYMPHAEA .r.kniha výňatků evangelií a epištol k církevním obřadům b.LILIUM okraj látky citron limonáda citrony.r. hloupý člověk příslušník staročeského kmene v severozápadních Čechách b.noční pták pletenec vlasů cop pletence vlasů pletence vlasů okouněl okouněla okouněli okounět lilie.GLYCYRRHIZA lysá lektor vysoké školy lektora lektory lektorka lektorky lektorku lektorkou lektorů léčivý sirup z.CAPRIMULGUS lesní . také ženská ňadra lemovací lemovacích limuzína nekňuba.

jméno lep lepačka na mouchy lepačky lepačku lepačkou pohlavkoval pohlavkovala pohlavkovali pohlavkovat gluten. směs bílkovin v semenech obilovin srub vymazaný hlínou proti ohni vepřovice cihla vepřovice vepřovici vepřovicí tuhý. lípa TILIA lepal mouchy lepala lepali lepat mouchy lepkavý lepobarvý drahokam lepolepý lepolící .BRADYPUS CHOLOEPUS tříprstý. POPULUS ALBA linduška ANTHUS .r. máš lenóru lenošil lenošila lenošili lenošit leghornku leghornkou velmi pomalu Leo muž. asfaltový papír malá lipka. jméno leopoldovský Leoš muž.jméno Leontyna žen jméno zool.Léňá Léňat Lenda Lendoška Lendoška Leňi Leňik Leňinec Leňivé Leňivec Lenka Lenochod Lenóra Lenóra Lenošel Lenošela Lenošele Lenošet Lentgforko Lentghorkó Lento Leo Leonóra Leontýna Leopard Leopold Leopoldovské Leoš Lep Lepačka Lepačke Lepačko Lepačkó Lepancoval Lepancovala Lepancovale Lepancovat Lepek Lepenec Lepeňica Lepeňice Lepeňico Lepeňicó Lepenka Lepka Lepkal Lepkala Lepkale Lepkat Lepkavé Lepobarvé Lepokam Lepolepé Lepolici pelichá pelichat linda b. topol bílý. jméno z. lenní pán lenník leninec lenivý lenivec Lenka žen.pták Linduška příjmení lenní právo. jméno nic se ti nechce dělat. jméno Leonora žen. dvouprstý lenochod Eleonora žen. levhart Leopold muž.r.

knížka leporostlý lepotvarý lepový pás na stromech proti hmyzu.Leporelo Leporostlé Lepotvaré Lepové Lepové Lepovec Lepra Lepši Lept Lera Lernghorka Lernghorke Les Lesá Lesák Lésat se Lesbičanka Lesé Lések Lesk Léska Leska. lejstra . NOTOSTRACA . mravencům a housenkám lipový čaj lípovec malomocenství lepší lepty Švabinského lyra druh slepic lenghornky les Lysá nad Labem lesák lísat se lesbická láska stejného pohlaví lysý lejsek. lejskovití MUSCICAPIDAE lesk líska liska na čele koně a pod poličkoval poličkovala poličkovali liskanec liskat lesklý lesklobarevný lesklohlavý lesklošedý leskňáček.fanfára lesovací lest lest listí listina lístkovat listnáč listokaz PHYLLOPERTHA ANISOPLIA .brouk listonoh.lesklá polovlněná tkanina listy. Leskal Leskala Leskale Leskanec Leskat Lesklé Lesklobarevné Lesklohlavé Lesklošedé Leskňáček Leskňica Lesknót se Lesknota Leskochťivé Leskoplné Léskovák Lesmistr Lesňácké Lesňica Lesovaci Lest Lesť Lesťi Lesťina Léstkovat Lestnáč Lestokaz Lestonoh Lestopad Lestoval Lestr Léstra dětská skládanka. PHALARIS.r. NIKIDULA drobná tráva lesknice. b. statný lesklý brouk lesknout se lesknota leskuchtivý leskuplný lískovák lesmistr lesňácký lesnice .r. b.řád korýšů listopad listoval v knize listr .

r.letka letky letku letkou lýtko.VULPES lašsky lišta let sudová nádoba na močůvku .rostliny jednoroční letniště léto letoucí letokruhy Litomyšl město v Čechách Litoměřice město v Čechách letoun netopýr. olovněný galenit lišej. anuely .podřád savců z řádu letounů povaha .létavice lety nad městem letem letitá letitý letitých letitým letitou křídlo ptáka. také základní letecká jednotka . lejster lišácký leštěný nábytek leštěnec. MICROCHIROPTERA . chorob.Léstro Lešácké Leščené Leščenec Lešé Lešeňi Lešenské Lešeťinské Leška Lešsky Lešta Let Léta Leták Letargija Létav(f)ka Létav(f)ke Létav(f)ko Létav(f)kó Létavica Lete Letem Leťitá Leťité Leťitéch Leťitém Leťitó Letka Letke Letko Letkó Létko Létkovice Letmá Letmé Letmó Leťňák Leťňáka Leťňáke Leťňáko Leťňákom Letné Leťňi Leťňica Leťňička Leťňišče Leto Letóci Letokrohe Letomešl Letomjeřece Letón Letopéř Letora listů.spavý stav včela dělnice.RHACOPHORUS létavky létavku létavkou padající hvězda . část nohy lýtkovice. zool.léta leták letargie.letnice efeméry. úzké kalhoty letmá známost letmý letmou letní host letního hosta letní hosty letních hostů letním hostům letný letní svatodušní svátky . lidové označení pro ekzém lešení lešenský lešetínský kovář liška. létavka žába z.

v tomto roce letošní letošník letovací pálka k letování litovat Litovel lázně létovné zdržovat zool. černá zvěř .drobný vodní plž levý levice levička mořský netvor – židovská mythologie domluvy. vlezlou zimu lezecký lež ležatý ležácký . levhart skvrnitý PANTHERA PARDUS lev-PANTHERA LEO Lev muž.r. zima atd.b.roční letošní rok letošní letuška v letošním roce.Letore Letorgijo Letorgijó Letoro Letoró Letosť Letošák Letošek Letoši Letoška Letošňe Letošňi Letošňik Letovaci Letovadlo Letovat Létovel Letovisko Létovny Letyrovat Lev (fúhart) Lev(f) Lev(f) Levá Levandola Levanta Levatka Levé Levica Levička Levijatan Levita Levné Levňit Lexikálňi Lexikograf Lexikológ Lexikón Lézačka Lézačke Lézačko Lézačkó Lézal Lézal Lézala Lézale Lézat Lezavá Lezavé Lezavó Lezecké Lež Ležaci Ležácké povahy liturgii liturgií povahu povahou letost letošní zajíc.PHYSA OBECNÁ . jméno levá levandule.r. jelen. důtka levný činit levným slovníkový slovníkář slovní zásoba jazyka naučný slovník lízačka při vaření trnek lízačky lízačku lízačkou lízal Lízal příjmení lízala lízali lízat lezavá zima vlezlý vítr.LEVANDULA LÉ KAŘSKÁ starší název přímořských zemí při východní části Středozemního moře z.

líčila . člověk volných názorů líbezný pohlavní pud Libuan Libor muž.r. licoměrný licoměrník licousovitý licousovitým líčil strop líčila vyprávěla .jméno stará váhová jednotka 1/2 kg anglická měna libra libreto líc licence dražba dražbě dražbu dražbou lícný lítám pokrytecký.Ležáke Ležan Ležatá Ležaté Ležatéch Ležatém Ležató Ležeňi Ležérňi Ležesko Ležet Lhal Lhala Lhale Lhat Lhostéňet Lhotecká Lhotecké Lhut Lhuta Lhute Lhuto Lhutó Liba Libčecké Libé Libeček Libela Libeň Liberec Libernáč Liberňi Libertin Libezné Libido Libona Libor Libra Libra Libreto Lic Licenca Licitaca Licitace Licitaco Licitacó Licné Lico Licomjerné Licomjerňik Licósovité Licósovitém Ličel Ličela Ličela Ležáky.léčivá bylina hanopis část Prahy město v Čechách sorta jabloně liberní propuštěný otrok. jméno libčický libý libeček. LEVISTICUM LÉKAŘ SKÝ . b.ležan ležatá. Libuše žen. tábor nenucený leželi na číhané ležet lhal lhala lhali lhát lhostejnět lhotecká lhotecký lhůt lhůta lhůty lhůtu lhůtou Liba. ležící ležatý ležatých ležatým ležatou vojenské ležení. široký úl . osada na Chrudimsku vypálená nacisty nízký.

pomalý. lichotník liána lék lékařský léky pomerančový likér váhavý. b. liknavý člověk recept.r. cibulkatá luční tráva Lipnice Lipník nezhoubný novotvar z tukové tkáně lipský .r.THYMALLUS podhorní lososovitá ryba lipanský lipenský . LILEK VEJCOPLODÝ.LILIUM . jméno Lidice.ANTEDON růžová ostnokožec b. LIOYDIA POZDNÍ . být čistý jako lilie lilipud .Ličele Ličeňi Ličeňim Ličeňim Lida Liďice Lidka Ligér Lignit Lih Lihe Liheň Licheológ Lichevňiček Lichevňik Lichomeťňik Lijana Lik Likařské Like Likér Liknavec Likopis Likvidaca Lilek Lilija Lilijálňi Lilijica Lilijka Lilijovňik Lilijum Lilipot Lilkové Lilkové Limborské Limbos Limcovité Limit Liné Lineja Linejál Lingvista Linija Linijatora Linojelum Lip Lipan reba Lipanské Lipenské Lipňica Lipňica Lipňik Lipom Lipské líčili líčení.r. b.POA ROČNÍ.LIRIODENDRON lilium. květ lilkový (potměchuť) limburský skot .drobná bylina liliovník. SOLANUM lilek potměchuť lilie.Belgie limbus .lilie bělostná liliově bílý lilijice.r. lékopis likvidace bot. baklažán b.zešikmený trámec pro posun těžkých břemen líheň zkoumá lišejníky malíček malíček pochlebník.předpeklí límcovitý stanovený počet . vesnice u Kladna vypálená nacisty Lidka likér mladší hnědé uhlí líh líhy . vyprávění líčením vyprávěním Ludmila žen. liniatura linoleum na podlahu lépe z.r.r.r.vybájená země trpaslíků lilkový plod. z.limit líný linie pravítko jazykozpytec linie linkování.

klavírista. zuřivá žena.Lipské Liptov(f)ské Lira Liro Liró Lis Lisař Lisařka Liso Lišaj Lišej Lišéňik Lišeňské Lišet Liška Liško Lit Litá Litat Litavec Lité Litec Liteňské Litera Literácké Literárke Literárňi Litev(f)čeno Litev(f)čeno Litev(f)čenó Liťica Liťice Liťico Liťicó Liťina Lito Litr Litra Litre Litrem Litro Litvinov Livancovité Livancovitéch Liverpól Livorno Livrej Liza Liza Lizt Lizt Lkavá Lkavé Lkavéch Lipský příjmení liptovský platidlo Itálie liru mají ve znaku hudebníci lirou lis kdo obsluhuje lis . pták létá létat létavec litý. výborní letci lišej lišejník . hotová lítice litice litici liticí litina líto litr litra litry litrem litrů Litvínov lívancovitý lívancovitých Liverpool.literácký literární noviny .čeleď nočních motýlů. odlévaný výrobek. dirigent uplakaná uplakaný uplakaných . písmeno kostelní bratrstvo .literárky literární litevčinu litevčinu litevčenou fúrie. jméno koza jménem Líza lézti Liszt Ferenc 1811-1886 maďarský skladatel. bezohledný člověk lijec kovů liteňský litera zákona.lisař lisařka lisu SPHINGIDAE . přístavní město Anglie přístavní město Itálie livrej Líza žen.LICHENEC líšenský lišit se kolem krku kožešina lišku kolem krku lít vodu litá saň.

r.LOBELIA v trsech rostoucí bylina. LINARIA. častě jako plevel b.r.143O Lucina. b.LACTUSA SETÁ . THESIUM LUČNÍ. Lucka žen. lodyha Luděk muž.Lnář Lnavé Lňelka Lňená Lňené Lňenéch Lňica Lňička Lnovy Lob Lóbaci Lóbal Lóbala Lóbale Lóbat Lobeček Lobeček Lóbek Lobélija Lobelka Lóbi Lóbince Lobkové Lobkovic Lobkovice Lóbov(f)ka Lóbové Locan Locembork Locena Locerka Locerna Locika Lociper Locka Lóč Lóča Ločav(f)ka Ločebna Ločec Loček Ločena Lóčet Lóčka Lóčňi slze Lóčňik Lóčové Loď Loďácké Lodař Loďař Lodařet Lodeha Loďek pěstitel lnu lnoucí.r.lobelka drobná.hlávkový salát luciper Lucka louč louče lučavka královská lučebna lučec louček lučina loučit loučka rosa na kalíšku listu kontryhelu luční slzy výrobce loučí .loučník loučový loď luďácký vulgární člověk .r.lobelka drobná bot. drobná loubí loubince lobkový Lobkovic Lobkovice . CAMELINA. pícnina lucerna b.r.královský rod v Čechách 1310 .ludař loďař poflakovat se atd.lnový b. pěstovaná jako olejnina lnové ke lnu lub houslí líbaci líbal líbala líbali líbat líbeček lékařský líbeček lékařský loubek bot. drobná cizopasní rostlina lněná pokrývka lněný lněných b. jméno lucerka. jméno .okrajem loubový starý neforemný klobouk Lucemburk .Brandýs nad Labem řičice s vysokým lubem .

lufťák lokál. jméno hlt luk louka lokaj pil lokál pila pili duchovní v lokálii lokalita lokalitu lokalitou místní duchovní správa lokalizace lokálka místní místních lokálový Lukáš muž. jméno lodžie letní host .porucha řeči kávová sedlina louh luhačovka luhačovický ukrást skrýš. jméno luky louky pramen vlasů na konci stočený lokny loknu loknou loknutí parní oračka lokomotiva . hostinec logaritmus logický logopatie . vězení loajalita lojnatá lojnatý lojnatou Alois muž.Loden Loďeňica Lóďil Loďime Lóďit Loďivod Loďmo Lodrácké Loďstvo Lodvik Lodžija Lofťák Logál Logaritmos Logické Logopatija Lógr Lóh Lohačov(f)ka Lohačovické Lohnót Loch Lojaleta Lojnatá Lojnaté Lojnató Lojza Lok Lok Lóka Lokaj Lokal Lokál Lokala Lokale Lokalesta Lokaleta Lokaleto Lokaletó Lokálija Lokalizaca Lokálka Lokálňi Lokálňich Lokálové Lokáš Loke Lóke Lokna Lokne Lokno Loknó Loknóťi Lokomobila Lokomotiva hrubší vlněná látka loděnice loudil lodíme se loudit lodivod lodí ludrácký. hnusný loďstvo Ludvík muž.

jméno nudle nudle pohádková bytost.skalnička lumírovec lomit rukama choroba kostí. stoupenci Viklefa kamenolom.kolo vozu loukotka lukrativní Lukrécie žen. lidově lomivka lomivý lomný lomnický lomový kámen hluk lump měsíc.lopatáč loupatelný . brada dlouhá loket loktová loktový velký šátek .dříve venkov zabezpečovací lano při výcviku artistů lup lupa loupací loupáček loupání v křížích loupanina .r.štít domu b.tam je lom bederní Lombardie severní Itálie třásl s ním. luna vrtidlo při vaření trnek na kosisku při sečení obilí luňákem luňan dvouletý jedinec černé zvěře Londýn lounek loňského roku lunapark jeli na lunt .loupání řepy loupárna koupil deset lopat lopata dospělý los.Lókoť Lókotka Lokrativňi Lokrécija Lokša Lokše Lokťibrada Lokťová Lokťové Loktuša Lokynka Lolard Lom Lombálňi Lombardija Lomcoval Lomcovala Lomcovale Lomcovat Lomčik Lomené Lomeňica Lomikameň Lomirovec Lomit Lomiv(f)ka Lomivé Lomné Lomňické Lomové Lomoz Lomp Lona Loňák Loňák Loňákem Loňan Lončák Londyn Lónek Loňi Lonopark Lont Lonža Lop Lopa Lópaci Lópáček Lópáňi Lópaňina Lópárňa Lopat Lopata Lopatáč Lópatelné loukoť . v místě.nedostatek vápníku. SAXIFRAGA . lomcoval třásla třásli třást lumčík BRACONIDAE blanokřídlý hmyz lomený lomenice . daněk . kde se něco zlomí .loktuše lokna člen středověké náboženské sekty.

lístek těžká práce .pleťový kosmetický prostředek loutka loutna mythický národ živící se jen květy lotosů .r.indická poloopice Eleonora lorňon los loterie z.5 g Lot .ryba losový lustr b.Lopaťica Lopatovité Lopen Lópeš Lopič Loping Lópnoťi Lopón Lopota Lopote Lopoto Lopotó Lopta Lóra Lord Lordóza Loreta Lori Lori Lorňón Los Los Lose Losi Losk Loska Lóskáček Loskat Loske Losknóťi Loskón Loskoták Losos Losové Lostr Lošák Loščeňina Loščič Loščinec Lošeň Lošňa Lošťirna Lošťitelné Lot Lot Lota Lotar Lóteňik Loterán Loterija Lotijón Lótka Lótna Lotofág na boku menších plachetnic zvyšuje jejich stabilitu lopatice lopatovitý lupen loupež lupič letecká akrobacie loupnutí v zádech lopoun.pták losos.těžce stravitelná houba luštěnina kdo luští křížovky .lopota lopoty lopotu lopotou kopací míč Eleonora žen.r.r. los kanadský.r.český lot 16 g. jméno Lothar muž.HYDNUM . SALMODINAE .Loris . evropský losy losi lusk hrachu lusk louskáček luskat prstama lusky lusknoutí luskoun posvátný pták podobný špačku z. rakouský 17. BEO loskuták .luštič luštinec u kola vozu líšeň líšeň vozu luštírna luštitelný stará jednotka váhy . jméno louteník. jméno lord prohnutí páteře dopředu lordosa kaple na Hradčanech z. hráč na loutnu luterán loterie lotion .biblická osoba Charlotta žen.ALCES.

bývalá součást české koruny ložený ložisko ložit fůru luhovat kůže být ubytován.r. poléhavá bylina hlavní město Slovinska město v Polsku město a lázně v SR Lubomír muž. NELUMBO. bohatý. ležet táborem místo upravené k ležení lůžka ložný prostor ložní prádlo lůžkový .plesknutí .r.Lotos Lotové Lotr Lov(f) Lovosice Loxos Loza Lozet Loža Lóža Ložece Ložené Ložesko Ložet Lóžet Ložirovat Ložišče Ložka Ložné Ložňi Ložové Ložovina Ložuv(f)ka Lpjet Lsťivá Lsťivé Lsťivéch Lsťivém Lsťivó Lub Lube Lubeňica Lublaň Lublin Lubochňa Lubomir Lubor Luboš Lubové Lubovňik Luft Lufto Luftoval Luj Lukša Lukše Lukulské Lumek Lumik Luň Luno Lupek Lupkat Lupnóťi b. hojný dle starořímského boháče a hýřila LUKULLUSE z. LEMMUS NORSKÝ. jméno Lubomír Lubomír lubový devaterník ovzduší vzduchu větral místnost lůj nudle nudle lukulský.k ležení lůžkovina močůvka lpět na rodném statku lstivá lstivý lstivých lstivým lstivou na houslích luby na houslích lubenice b.Leknín lotos lotový lotr lov Lovosice luxus lůza lozit po stromech močůvka divadelní lóže Lužice . ICHNEUMON AMBLYTELES velmi drobný hmyz z.r.CITRULLUS. podobný hraboši loni lunu vrstevnatý zpevněný jíl pleskat lupnutí. bot.r.

r.nádherný zpěvný australský pták lyrovitý Lysolaje u Prahy lyzol lyže lyžina lyžinu lyžinou lžíbásník lžibůh lžíce vrtat do hloubky .DAPHNE . provaz z lýčí Lýdie žen.r. kachní drobounký hmyz chmelová nažloutlá moučka hudební nástroj bronzové doby luskal prsty luskala luskali luskat luskokaz hrachový BRUCHUS PI SORUM letohrádek.r. SPATULA PESTRÁ .Lupotat Lupové Luptóš Lupulin Lura Luskal Luskala Luskale Luskat Luskokaz Lusthaus Lustrovat Lutr Lužena Lužko Lužnaté Lužňica Lvica Lvón Lvov Lvové Lybija Lycejista Lyčák Lýdija Lýdija Lyjón Lyko Lykodra Lykov (f)cové Lýkovec Lykožravé Lymfa Lynč Lyrické Lyrochvost Lyrovité Lysolaje Lyzól Lyže Lyžena Lyženo Lyženó Lžebásňik Lžebuch Lžeca Lžecovat Lžečák Lžedemogracija Lžedimitr Lžehodnota Lžehomanismos Lžekňez Lžekrál pantofle lupotají. listnatý les na mokré půdě postel lužnatý les Lužnice řeka v Čechách lvice zool.vonný hájový keř z. jméno starověká krajina v Malé Asii . slyšíš ho lupotat lupový z. déšť lupotá.MENURA . Lachtan .Lýdie Lyon .lvoun Lvov .Ukrajina lvový Lybie absolvent školy pro vyšší vzdělání staré Řecko a pod.slepičí.lžícovat z. IPS SMRKOVÝ .r.malý brouk lýkožravec míza lynč lyrický z. besídka vypisovat údaje odpadová tekutina při výrobě lihu lužina.pestrobarevná kachna lžidemokracie lžidimitrij lžihodnota lžihumanismus lžikněz lžikrál .r.Francie lýko jilm lýkovcový b. HOLOMENOPON .MENOPON.

PROTEUS jeskynní. VIOLKA. škádlit udeřit svalit se Macocha kocourek bot.bílý protáhlý mlok tlustý.Lžekultora Lžemoderňi Lžemorálka Lžena Lžeomjeňi Lžeóstavňi Lžepojesija Lžeprorok Lžesvoboda Lževé Lževjeda Lževjedec Lževjedecké Lževlastenec Lževlastenecké lžikultura lžimoderní lžimorálka lžina lžiumění lžiústavní lžipoesie lžiprorok lžisvoboda lživý lživěda lživědec lživědecký lživlastenec lživlastenecký PÍSMENO M m M Ma Má Má . macatý macbethovský macbethovský macecha – nevlastní matka macechy macechu macechou kocour.macerace židovský nekvašený chléb zdrobnělina k mackovi muškátový květ bot. kočka.li moje úcta z.mačinka matčino máčírna dlouhý šavlovitý nůž .máčeni srdíčko hlávkového salátu .r. kopané máčecí . omáčka zařízení k namáčení.le Má ócta Macarát Macaté Macbetov(f)ské Macbetov(f)ské Macecha Maceche Macecho Macechó Macek Maceraca Maces Macik Maciz Macizeň Mackovat Macnót Mácnót sebó Macocha Macórek Macoška Mač Mač Máčeci Máčedlo Máčedlo Máčené Máčeňi Mačenka Mačeno Máčerňa Mačet m M ma má má .určený k máčení šťáva z masa. těžký zajíc i králík .prostě macek máčení rostlin v kapalině . macizeň vonná .muškátovník pravý poštuchovat se. máčený zákusek ke kávě . maceška ovocný kvas zápas v boxu. vana atd.

ERYNGIUM.krátká lyrická píseň chorobně zduřelá noha s pištělovými vředy maestozo.r. meruňky jako sorty . větvičky a pod. kouzelník noční strašidlo skladiště likér podle portskémo města osel ze srbštiny . chystat ku praní mačeta mačety mačetu mačetou srdíčka.jméno Magdalena žen.Máčet Mačeta Mačete Mačeto Mačetó Mačišče Máčka Máčka Máčka Mačkaci Mačkaná Mačkaňica Mačkárňa Maďal Madam Maďar Maďárija Maďarka Maďarsko Made Madejra Maďera Madla Madlenke Madlo Madona Madred Madregal Madurská Maestózo Maestro Mafiján Mág Maga Magacin Magador Magar Magarec Magazin Magda Magdaléna Magdalénka Magdalénské Magdebork Mageloňa Magestrála Magestrát Magi Magické Magika Magistr Maglajz Magma Magnáš máčet prádlo.osel skladiště Magda žen. tekutá hmota boháč.jméno letní sorta hrušek magdalenský Magdeburk . chroust maďal. velebně vynikající hudebník. kaštan. mačiště b. vznešeně. m. úřad do polévky se přidává magi magický laterna magika mistr svobodných umění pranice.Španělska madrigal .jméno hrušky.jméno magistrála magistrát. zpěvák a pod mafián staroiránský kněz. jírovec maďal. dílna bot. rvačka žhavá. SCYLLIUM .malý skvrnitý žralok omáčka s masem mačkací mačkaná mačkanice mačkárna skla a pod.madlenky horní část zábradlí Panna Maria Madrid .r..město v Německu Majolena žen. přímořská bylina rostoucí na mezích z.. velký pán . zool.hl. drvopleň maďal oslovení ženy vůbec Maďar Maďarsko Maďarka Maďarsko made in ČR Madeira ostrov vysoká čepice Madla žen.

jméno nejvyšší panovnická moc majetek majetnice .MAHONIA .maharání vodič slona Mohamed mahonie b. strom .třešeň mahalebka .keř makabejský káď na máchání prádla machinace podvodník muchlat tlustá žena tlustá žena mávnout rukou machmét.jméno maják jarní studentská slavnost Magdalena žen.opice mág staroindický epos čeleď MELIACEAE. podivínský člověk mohamedán hrubý tabák fajfkový máchovský dovedný člověk dovední lidé -machři květen Máj .keř.ŠÁCHOLAN . INNUS BEZOCASÝ .r.magnolie pomatenec. cenné hnědočervené dřevo bot.nejedlá indický panovník indická panovnice. nebo manželka maharádži . blázen psychiatrická nemocnice z. Marie . magnesiový magnet magnetismus magnetka magnetný magnetoelektrický magnetofon k měření změn zemského magnetismu magnetochemie magnetometr jednotka magnetismu pyrhonit magnetovat magnetit chvalozpěv P. bankovní magnát ohnivzdorný.r.součást nešpor titul rektora univers titul rektora vysoké školy bot.Magnát Magnesijové Magnét Magnetismos Magnetka Magnetné Magnetoeletrické Magnetofón Magnetograf Magnetochémija Magnetometr Magnetón Magnetopyrit Magnetovat Magnetovec Magnificat Magnificenca Magnificus Magnólija Magor Magorka Magot Mágus Mahábhárata Mahagón Mahalebka Maharadža Maharáňi Mahaut Mahomed Mahónija Machabejské Máchaň Machenaca Machliř Machlovat Machna Machňa Máchnót Machomét Machometán Máchorka Máchov(f)ské Machr Machři Máj Máj Maja Mája Maják Majáles Majdaléna Majestát Majetek Majeťňica průmyslový.báseň majíce Marie žen.

le Majoleka Majolena Majolena Majonéza Major Majoránka Majorát Majordomát Majordomus Majoreta Majorské Majoskole Májov(f)ka Májov(f)ka Májov(f)ka Májov(f)ské Májová Májové Májovec Majstr Majzlik Majznót Mak Makabejské Makabejské Makačka Makadám Makadlo Makajo Makak Makanda Makarenkovské Makarón Makaronismos Makat Makat Makatelné Makavé Makedón Makedonec Makedónija majetnický majetník majíce všeho dost májistka majitel Marie z. Bulharsko a Řecko .r. jméno kyprá. mladá žena majonéza major b. veselice májový deštík májovec mistr majzlík ukrást b.l. setý. MELOE OBECNÁ.Majeťňické Majeťňik Majici Májistka Majitel Majka Májka Májka Majland Majó Majó .dobrodružné čtení májovský májová oslava.houba mayovka .r.čirůvka májovka . MAJORANA zahradní dědictví nejstaršímu rodu hodnost majordoma první dvorský hodnostář většina .stol.užívání dvou jazyků v témže jazykovém projevu pracovat hmatem poznávat hmatatelný hmatatelný příslušník starověké národnosti Makedonec Makedonie . před n.stavění májky velké množství hodnot mají mají-li majolika .keramická hmota Magdaléna žen.r.dnes Jugoslávie.brouk májka . opice středně velká Starého světa makačka makarenkovský těstovina rourkovitého tvaru z pšeničné mouky makaronismus . MACACA medvědí. alpský makabejský .majorita majorský velké písmeno psané v dvojřádkové osnově sorta třešní s rannými plody bot.PAPAVER vlčí. fialová .r. bratři a synové Judy Makabejského makabejský velmi namáhavá práce směs štěrkoviny různých velikostí článkovitý přívěsek ústních orgánů členovců druh starší hazardní hry v karty nazvané podle MACAA z.území na Balkánském poloostrově .2.

Makedónka Makesta Maketa Makliř Makliřka Máknót Máknót Makolář Makolatora Makolovat Makota Makoťina Makotřas Makotřase Makrela Makuv(f)ka Makuv(f)ke Makuv(f)ko Makuv(f)kó Malácija Malacke Malachit Malajka Malárija Malátná Malátné Malažské Malba Málča Male Malé Malebná Malebné Malebnéch Maléček Malečkosť Málem Malena Malenáč Malene lesňi Maleňi Malenko Malenov(f)či Malenov(f)ka Malenové Malenové keř Malenové lest Malenovňa Malér Máli Maličkatá Maličkaté Maličké Maličkéch Maličkém Makedonka makista .r. zprostředkovatel .Francie maketa letadla.domácí odboj proti Němcům . dohazovač. jméno skromně. nuzně malý malebná malebný malebných malíček maličkost téměř. rozmělněné . tanku a pod. znehodnocovat prostě k ničemu rozdrcené. pořádně zabrat v práci hmátnout si koncept dopisu na nečisto odpadový papír potištěný atd.makléř dohazovačka máknout. název jablka maliny lesní maliní malinko malinovčí malinovka malinový malinový keř RUBUS IDAEUS malinový list malinová plantáž průšvih Amálie žen. MALIŇÍK . jméno maličkatá maličkatý maličký maličkých maličkým .malárie malátná malátný malažský malba Málka žen.měknutí tkáně Malacky město SR polodrahokam. SCOMBER obecná . skoro bot. obec u Kladna z. smaragdově až měděnkově zelený druh slepice bahenní zimnice .malina malináč.prostě k ničemu bázlivý. ustrašený Makotřesy.ryba makovice makuvky makuvku makuvkou malácie .

ateliér starší odrůda zahradních růží malmezonky malmezonku malmezonkou málo malý mocipán máloco téměř nic maloučký velmi málo. maloučko málodětný malodomkař malodomkářka maloduchý malá. krátká dráha pro vlak atd. ztrácet moc .Maličko Maligňi Maligňita Malichená Malicherné Malicherňi Malik Malik Maliličké Málinka Malinkaté Malinské Malirňa Malmezónka Malmezónke Malmezónko Malmezónkó Málo Maloburžoja Máloco Maloči Malóčké Malóčko Máloďetné Malodomkař Malodomkářka Malodošné Malodráha Malodul Málohlasé Malohodové Malochov Málokam Malokariberňi Málokde Málokdo Málokeré Málokráť Málokrevné Málokvjeté Malólinké Malolisté Malomeslné Malomeslňet Malomjestké Malomjesto Malomješčan Malomješčaňi Malomješťák Málomlovné Malomoc Malomocenstvi Malomocné Malomocné Malomocňet krátce zhoubný zhoubnost malicherná malicherný malicherní malíček Malík příjmení velmi malý. hodky malý chov drůbeže atd. málokam malokaliberní málokdy málokdo málokterý málokrát chudokrevný málokvětý velice maličký málolistý malomyslný malomyslnět maloměstský malé městečko maloměšťan maloměšťani maloměšťák malomluvný malomocný malomocenství mající malou moc málomocný malomocnět. malý důl málohlasý malohodový. malé hody. maliličký Amálie malinkatý malinský malířská dílna.

malvice Malvína žen. maltárna maltézský ozdobná malba domů malůvky malůvku malůvkou b. hrubý člověk mámení matčin hrubec.hulvát maminka mamon .r.jméno mám mámy máme neotesaný. malá živnost. středně velká opice malta k spojování cihel Malta ostrov v Středozemním. hruška .MALVA.do18.Maloňinké Maloobchod Malopanské Maloplodé Málopočetné Malopoďňik Malopolsko Maloprodej Malopromesl Malopromeslňik Maloráška Maloresé Malorolňik Maloros Malosérijové Máloslebné Máloslov(f)né Malosť Malostraňák Malosvjet Malovaci Malovéroba Malovjerné Malozemjeďelec Málozobé Malozraké Malozrné Maloževnosť Maloževnosťňik Malpa Malta Malta Maltán Maltárňa Maltezánské Maluv(f)ka Maluv(f)ke Maluv(f)ko Maluv(f)kó Malva Malvaz Malvazinka Malvica Malvina Mám Mame Máme Mamelok Mámeňi Mamičské Mamlas Mamňenka Mamón maličký maloobchod malopanský mající malé plody malopočetný malý podnik jižní území dnešního Polska od 14.Malá Strana. malozraký malozrnný ječmen atd. také hanlivě pro lihovinu sorta jabloně jablko. likérové vína a pravý malvaz z Kyklad. maltézský rytíř kde se dělá malta.r. malověrný malozemědělec málozubý mající malé oči. Praha malosvět malovací malovýroba málo věrný. maloživnost maloživnostník z.století maloprodej maloprůmysl maloprůmyslník malorážka malorysý.CEBUS kapucínská. nezřetelný malorolník malorus malosériový máloslibný máloslovný malost Malostraňák . charakteristický plod dřevin růžových jabloň atd.moři johanita.

připomínající lidské tělo mandragorový z.opice maně manévry Emanuel muž. MELASOMA PHYTODECTA.r. loutka Maňas příjmení manko manažer kusy něčeho rozbitého. bramborová mandlování prádla majitel mandlu b. výborný člověk b. kyprá žena Magdaléna žen.r. jméno příkazce čínský hodnostář . jméno manekýn malíř Mánes . pestrý pták velikosti kavky mandelík z.CERCOCEBUS obecný . oslovení komorné kdo měl propůjčené léno . drnkací strunný nástroj ladění a notace contrabasso hráč na mandolinu hráčka na mandolinu středověký hudební nástroj podobný mandolíně svatozář kolem postav b. drobná. podle domorodého názvu MANDARO pověření.r. roztrhaného Marie mužstvo tlustá. plná moc stará míra 15 kusů z.vazal mana nebeská Marie panák.Mamot Mamotrek Mamzel Man Mana Máňa Maňas Maňas Maňas Manažér Mancáre Manča Mančaft Manda Manda Mandant Mandarin Mandarinka Mandát Mandel Mandelik Mandelinka Mandl Mandlář Mandloň Mandolena Mandoleta Mandoletář Mandoletářka Mandóra Mandórla Mandragora Mandragorové Mandril Maňe Manébre Mánek Manekyn Mánes Manet Manéž Manfréd Mangabej Máňička Manifest Manifik Manihot Manijak Manijok Maňik Maňikora vymřelý chobotnatec.MANDRILLUS . AMYGDALUS obecná . neohrabaného člověka druh středověkých biblických slovníků.r. LEPTINOTARSA topolová. MANDRAGORA LÉKAŘSKÁ se říká kořenu.příjmení motocykl manet manéž Manfréd muž. rostlina pryšcovitá člověk podléhající chorobným vášním škrob z hlíz manihotu velmi šikovný člověk manikura . MANIHOT. také nadávka pro hřmotného.stromová opice Afrika Marie manifest báječný. jméno z.mandarín z rodu CITRUS. CORACIAS OBECNÝ.r.r.peckovina mandolina.r.

kočka manul. senilnost bláto. Marathín.hrací skříňka rukopis půdní prostor podle francouzského architekta Mansarda manský kmen manšestr starověké věštectví mantinel plášť město v Itálii šablona manžel manšestr manžeta manžílek Maur jedna z nejvzácnějších známek světa vydaná v roce 1847 na ostrově MAURITIUS mauzoleum maušl . jméno zool.LAPTOPTILUS africký . Mařena.poznámky k textu na okraji listů . SÍH SEVERNÍ. divoká sibiřská kočka podobný aristonu . starověké Řecko roku 490 př.náboženství založené na kultu mrtvých předků jasanový cukr manko vyjadřující údiv.Maňila Maňina Manipolaca Manipul Manirismos Manismos Manit Manko Mankote Manlicherov(f)ka Maňó Manoál Manoálňi Manofaktora Manograf Manol Manopan Manoskript Mansarda Manské Manšestr Mantika Mantinél Mantl Mantova Manyra Manžel Manžestr Manžeta Manžilek Maor Maoritijus Maosolejum Maošl Maozerov(f)ka Mapa Marabu Maral Maraska Maraskino Marasmos Marast Maratón Marcel Marcepán Máre Marek Maréna Margareta Margareta Margarin Marginálije město na Filipínách místo bez cest.ruční manufaktura záznam tlaku v pístových strojích zool. neschůdné manipulace starořímský oddíl (dvě setniny vojska) manýrismus manismus . hlavně za 2. jméno umělý jedlý tuk. Marcel muž. lososovitá ryba.jméno kopretina bílá žlutý střed Margareta žen. Marie.2 km. žen.látka opakovací vojenská a lovecká puška z roku 1889 mapa z.l. úlek starší kulovnice podle konstruktéra Mannlichera maně manuál manuální .války marginálie .běh na 42.vysoký čápovitý pták zool. bahno maratón .n.r.jméno marcipán – jemný druh perníku pohřební máry Marek muž. jelen MARAL višně planě rostoucí likér z plodů planých višní stařeckost.sv.

pol.jméno markétský.MAJORANA HORTENSIS. století n. používaná jako koření v lékařství a kosmetice zvolání dovolávat se Panny Marie platidlo . germánský kmen žijící na našem území v l. sjezd u sv.ozdobné vykládání dřeva prováděné zejména mědí Markétka žen. churavý.Německo. nemocný počítat hodnotu prodávaného zboží markový k marce markrabě Moravy (Jošt) markýz – šlechtický titul mezi hrabětem a vévodou marmarošský diamant – Zakarpatská Ukrajina marmeláda marný marně márnice neužitečně trávil čas marnila marnili marnit marnivý člověk ješitný člověk marnomyslný marnost marnotratník marné marocký nemocný Marokánka . dem. jméno markytán marketerie .jméno majoránka . stol. PUNICA .l.barokní literární manýra 2.Marhaňik Marhola Mári Marica Marija Marijáš Marijoneta Marina Marina Marináda Maringotka Marinismos Marinka Márinka Marjána Marjánek Marjapano Marjovat Marka Markanťňi Markéta Marketán Marketérija Markétka Markétské Markoman Markótné Markovat Markové Markrabje Markyz Marmarošské Marmeláda Marné Marňe Márňica Marňil Marňila Marňile Marňit Marňivec Marnochlobné Marnomeslné Marnosť Marnotraťňik Marny Marocké Maród Marokánka b. nabubřelý sloh krátký kabátek zdrobnělina Marie žen.granátový marhaníkový keř s karmínově červenými květy a bobulemi. Markéty soc. Finsko atd. výrazný. nápadný Markéta žen. ženské jméno Marie karetní hra mariáš vodící loutka Marie námořnictvo tekutina s kořením k naložení masa maringotka marinismus . Markoman.r. ARMENIACA VULGARIS Marie řeka v Bulharsku. granátovými jablky meruňka obecná. 17.

r. klouzek – jedlá houba masér masitý oběd masíčko .Marokén Maroko Marolka Marón Marona Maroša Marošovňik Mars Marš Maršál Maršálka Maršbatalijón Marta Marťan Marťin Marťináč Marťinka Marťinská sépka Martovské Martýrijum Martyrológija Marxismos Mary Máry Maryčka Maryjánko Maryjáš Marynka Maryša Maryša Marzijále Mářa Mařet Maři lest Maři lesťi Mařidróška Mařka Masák Masák Masakr Masař Masařena Masařka Masařské Masáš Masaté Máselňica Máselňik Masér Maseté Masičko vydělaná surová kůže na useň Maroko .soustava pochod hodnost vyšší než generál sorta čajovek. kopretina. GALAMINTHA .bůh války. Mrštíků marziale . jméno lidový název ťuhýka obecného bot. rostlina jedlý kaštan Maruna žen.klinopád. marulka. WOHLFA HRTIA obecná masařský. SATURNIA.ATHERAEA hrušňový.jméno z.dubový – motýl martinská pec na Martina se „sypalo“ obecním zřízencům martovský – k Marsu mučednictví liturgický seznam svátků. římský mythologický název cigaret. pamětník. původně seznam křesťanských mučedníků marxismus Marie Marie Maryčka Magdonova majoránku mariáš – karetní hra krátký teplý kabátek žen. masný průmysl léčebná kůra. maří list mařídouška Mařka žen.jméno marťan Martin muž. SARCOPHAGA. masáž masatý máselnice ke stloukání másla bot.hřmotně. MARÉCHAL NIEL maršbatalion odchází na frontu Marta žen. tzv.ostružiník RUBUS CHAMAEMORUS Mars .r. Muchomůrka načervenalá hromadné vraždění řezník poslední zápas to byla masařina z. bojovně Marie mařit maří list bot. sluneční.Afrika b. jméno morušovník MORUS .jméno divadelní hra bří.r.MORUS NIGRA plody jsou fialově černé bot.

šibal maso pohlavní zvrácenost lidový název ťuhýka obecného masojídek.r. nadávka pro nemotoru onanie masťový masťovitý Máša žen.jakýkoliv stroj mašinerie strojvedoucí mašinismus řidič. jméno mašina . vybavený stroji kulomet pochodující pochodovat masopustní maškara mašle do vlasů peroutka .klobásy. masožravý krejčovská křída mastící mastidlo čtverák.posmrtná maska lidský obličej s komickým. jitrnice atd. masový masová hmota. tragickým výrazem Maskat. východní cíp Arábie talisman houba klouzek výrobna másla masný filuta. má rád hlavně maso masokostní masopust masová konzerva masové konzervy masovou konzervu masovou konzervou masový den.hlavně v Čechách chlév mat b. např. také hromadný. máslo mohutný horský celek např. MENTHA .Másilko Masiv(f) Maska Maskarón Maskat Maskot Máslák Máslárňa Masné Masné kostelňik Maso Masochizmos Masojed Masojidek Masokosťňi Masopost Masov(f)ka Masov(f)ke Masov(f)ko Masov(f)kó Masové Masovina Masožravé Mastek Masťici Masťidlo Masťikolka Mastitida Masťňica Mastodont Mastorbaca Masťové Masťovité Máša Mašena Mašinérija Mašinfira Mašinismos Mašinista Mašinizované Mašinkvér Maširovaci Maširovat Maškara Mašla Mašlovačka Maštal Mat Máta Matadór Matat Máte Matečné Matečňi másilko. podobný slonu. šelma člověk zánět prsu masná hlína cihlářská vymřelý savec z třetihor. stroje vedoucí mašinizovaný.máta peprná zápasník s býky hmatem hledat máte matečný – k rybám mateční – k rybám .

matení pro domácí zvířectvo jde jak přízrak. MOCHRINGIA . nelogická řeč materiál materník .včelstvo matějohavelský. statná bylina máma.trojžilná drobná bylina mateřkost mateřský mateřskost mateřství Matěj muž.děloha mateřství mateřské včelstvo mateřčina mateřin mateřinec . jméno popleta koncentrák . OSTERICUM BAHENNÍ. střídavý takt . jméno Matijáš muž.pevné zbytky vinných hroznů . jméno máte-li matematický matematička matematik spleť. nebo i matěhavelský Matěj muž.Matečňik Maťehavelské Maťej Matejáš Matelda Máte-le Matematické Matematička Matematik Mateňica Mateňik Mateňina Materijál Materňik Maternita Mateřák Mateřčena Mateřen Mateřenec Mateři Mateřiličko Mateřinské Mateřka Mateřkosť Mateřské Mateřskosť Mateřstvi Mates Mates Mathaózen Matické Matiné Matinoha Maťizna Matka Matke Matkobijca Matkové Matkovrah Matlafós Matlaňina Matlat Matle Mátle Matné Máťňik Mátoha Matoline Matonoha Matora Matorant Matorantka Mátořet Matóš buňka pro mateřskou larvu . kde se připravují novicky mateřský. u šroubu je matka matky matkovraha matkový klíč matkovrah nekňuba člověk nevalná všehochuť mazat. matlat se maže se. mátoha matoliny . mateří mateřílíčko zvláště podbělu mateřinský.Mauthausen matematický dopolední koncert popleta b.r.výlisky popleta maturita maturant maturantka sotva jít. jméno . mateřský b.jméno Matylda žen. matenice lidový tanec z Hořicka. sotva se vláčet Matouš muž.klášter.r. špiní záměrně mátli matný lesk místnost pro chystání krmiva .mateník blouznivá.

matrona jitřní hodinky kněží matematický zmatkař. jméno maximální horní čelist obratlovců těžký kulomet H. PLEUROSPERMUM rakouský .tanec destilační zbytek z nafty mazový nádoba na l máz mdlý matový.S. linie určená podle matky matrika matrikář matrikářka úctyhodná starší žena .r. rychle utíkat opilec mazavý tenký povlak. popleta. na chleba a pod. mazat kola u vozu. prezenční vojenské služby chytrá chytrý mazaný krajíc chleba máslem velikonoční pečivo maminčin mazánek mazání na revma.mátožina sotva se vléci sváteční košile matrace matriarchát. také maz na hliněné podlahy domků . ale také pospíchat.4 litru mazací mazlíček druhoročák. stará dutá míra asi 1. mdlený působící mdlobu mdlo .kobylince míchané s vodou a tím se natírala podlaha máz.vysoká bylina dostal mazec od táty mazel mazlavina mazný maznice štětcem máznout na plátno dát facku máznout krajíc pírkem příslušník kmene v Polsku . otep zmrvené slámy mávat mávnutí mávnutím Maxmilián muž. nevýrazný sotva se vlekoucí . blána b.Mazur mazurka na ľ takt .Matové Mátožena Mátožet Matrabasová Matraca Matrejarchát Matreka Matrekář Matrekářka Matróna Matutinum Matycké Matynka Mávat Mávnoťi Mávnoťim Max Maxemálňi Maxila Maxim Maz Máz Mazaci Mazáček Mazák Mazaná Mazané Mazané Mazanec Mazánek Mazáňi Mazat Mazav(f)ka Mazavé Mázdra Mázdřinec Mazec Mazel Mazlavina Mazné Mazňica Máznót Máznót Máznót Mazor Mazorka Mazot Mazové Mázovec Mdlé Mdlené Mdlivé Mdlo matový.Maxima mazadlo na kola vozů.

r. dřeňový květová hlava jetele .XIPHOPHORUS zelená drobná živorodá rybka med obyvatel starověké Médie čmelák medalion medalie Medard muž. jako když med maže b. jako když mečí koza krátká sečná a bodná zbraň b. velká mořská ryba z. mít pohodlí meditace mydlák mydlice u nás SAPONARIA OFFICINALIS .r.pamlsek pro děti medník libovat si.Me Meakolpa Mébl Mece po komiňe Mecenáš Mecenáška Mecké Meč Mečból Mečet Mečik Mečik Mečón Mečov(f)ka Med Méd Meďák Medalijón Medalja Medard Medecina Médeja Medijálňi Medijňi Medijňim Medijum Medik Medikament Medilko Meďišče Meďit si Meditaca Medlák Medleca Medlecové Médličko Medlokaz Meďňik Meďňikové Medohobé Medokvjeté Medokyš Medolárňi Medolka Medomet Medomlovné Medoňka Medonosné Medoplné Medosav(f)ka Medosladké Medov(f)ka Medovat my mea culpa kancelářský nábytek čistí komín kominář podporovatel podporovatelka mecký k Mece meč mečbol mluvit. GLADIOLUS obecný z. také cukroví dříve kdo se hodně a často mydlil a koupal medová žláza u květů medníkový medoústý medokvětý voda kyselka míšní.drobný ptáček sající nektar z květů medosladký sorta hrušek pojídat med .meduňka medonosný meduplný z. MELISSA lékařská .medulka odstředivka mluví. jméno medicína dcera kolchidského krále .řecká mythologie mediální medijní medijním medium medik medikament mydýlko . která obsahuje saponin mydlicový mejdlíčko.r.XIPHIAS velký. NECTARINIA drobná .r.bylina.r.

zuřivá. vodní živočich žije v trsech něco si začít. obludná ženská postava.zběsilá.ušatá mořský živočich z. vlnatý.r. z.megera třpytit se bot. zkoumání zločineckých nástrojů mechatý.r.mech mechanický mechanofobie .Medové Medovec Medovica Medovňik Medóza Medozvjestka Medvjeď Medylko Medyňek Mééééé Mefetické Mefisto Megafón Megaherc Megalet Megaloman Megalománija Megaóm Megavat Megavolt Megera Megota Mech Mechanické Mechanofóbija Mechanoskópija Mechaté Mechošlap Mechov(f)ka Mechov(f)ka Mechtle Mejdan Mejli Mejom Mejóza Mek Meka Mekat Meknót Mekot Mekské Mektat Mela Melanémija Melanézija Melancholické Melánija Melaňin Melantrich Melasa Meldovat medový sorta vinné révy sladký povlak na listech. zařízení k zesílení hlasu atd. předhistorická stavba z velkých balvanů slavomam megalománie milion ohmů milion wattů milion voltů jedna z Erinyl .r. chaos melanémie . zuřivá . brebtat zmatek.řecká mythologie.r. mechtle . milion hertzů megalit. výměšek mšic a červů b. HOLCUS měkký. tmavé zbarvení Melanésie .tráva dělá koza mefitický.choroba krve.techtle flám jmelí. CRISTATELLA PLUMATELLA plíživá.strach ze strojů mechanoskopie. obrostlý mechem myslivec mechová růže z.INDICATOR africký. jméno organické barvivo hnědé. příbuzný pták kukačce URSUS – medvěd mydýlko b.třída MUSCI .u nás VISCUM ALBUM.MELITTIS . odporně zapáchající ďábel megafon.ostrovní skupiny jihozápadní Oceánie melancholický Melánie žen. láčkovců AURELIA aj. velmi svárlivá žena . místo vlasů hady .r.hájová rostlina Medúza. černé Melantrich tiskárna cukerný sirup podat hlášení . jmelí bílé mijom mijoza kozí hlas Mekka .rodiště a první působiště Mohamedovo přestaň mekat jak koza meknout mekot mekský k Mece koktat.řecká mythologická.

Mendel středověký žebravý student středověký potulný žebraví mnich spočteno.nauka o dědičnosti.cigarety membrána připomínka. výstraha.Ř. hudební . vzpomínky. varování paměti. jeden ze tří králů melodie hudební věty . také pro malé děti strašidlo silná vichřice. vášnivá. také mylné melodický melodram melouch CUCUMIS MELO . zváženo. zápisky prohlášení memorialista k memoárům bujná. různobarevné kusový cukr horší jakosti melodická ozdoba bot. meluzína náhražka kávy vlněná tkanina z mykané příze meltonky.meloun mythologická bytost. tlachal jmelí zpěvný. moravský biolog J.Mélel se Mélela Mélele Mélet Melhoba Meli Melické Melichar Melika Melioraca Melirka Melis Melis(z)ma Melisa Melivo Melny Melodické Melodram Melóch Melón Melozina Melozina Melta Meltón Meltónke Meltónke Membrána Memento Memoáre Memorandum Memorejalesta Menáda Menář Menářka Menářská Menářské Menářskéch Menářském Menáš Menažérija Menažirovat Mendelismos Menďik Mendikant Mene tekel Menešsky Menfis Menfiske Menhir Meniskos Menoet Menojo se Menstroaca Mensura mýlil se mýlila mýlili mýlit se je lidské žvanil. MEDUŇKA obilí určené k mletí poplatek za mletí. smyslná žena mlynář mlynářka mlynářská mlynářský mlynářských mlynářským vězeňská nebo vojenská strava zvěřinec stravovat se ve vězení nebo na vojně mendelismus .měsíčky středověká notace .melický Melichar.melika meliorace melírované punčochy. rozděleno menešské červené maďarské víno Menfis město v starověkém Egyptě memfisky – cigarety prehistorický vysoký balvan vztyčený jako pomník meniskus menuet jmenuji se menstruace . zimní teplá obuv meltonky .

r. poskytuje velmi jemnou vlnu týkající se věci samé jádro věci Merkur . francouzská dynastie Merovejců 6 – 8.myšař myšařka myšilapák .past káně lesní BUTEO BUTEO mešita SICISTA BETULINA.Menšena Menšenář Menšenec Menšestr Menšet Menšetel Menševik Menši Mentaleta Mentlik Mentól Mentórovat Menu Meokard Meokardetyda Mercedeska Merčet Merediján Merenda Mergle Merha Merheň Merhované Merinka Meritorňi Meritum Merkor Merkovat Merlik Mermomocó Merona Meroňka Merovejské Merozalka Meršánka Mesalijanca Mesalina Mesijáš Mesl Meslevárňa Meslo Meslovin Mesmerismos Mesolet Mesozojikum Mestic Meš Mešák Mešař Mešařka Mešilapák Mešilov(f) Mešita Mešiv(f)ka menšina příslušník národní menšiny číslo. nejstarší droga . století bot.mentol poučovat.asi 4. mezi paleolitem a neolitem druhohory míšenec bělocha s indiánem MUS MUSCULUS-myš domácí myšák samec kdo chytá myši . bavlněná vlasová tkanina menšit číslo. příbuzná tarbíkům .meruzalka zlatá dýmka pěnovka nerovné spojení prostopášná ženština mesiáš mysl myslivárna odměřená plocha několik odměřených ploch léčení živočišným magnetem mesmerismus střední doba kamenná.bůh obchodu a posel bohů oběžnice sluneční soustavy dávat pozor b. kárat jídelní lístek myokard myokarditida auto zn. myšivka horská. CHENOPODIUM . které se odčítá oportunista v dělnickém hnutí menší mentalita menší soukenný kabátek hlavní součást éterického oleje z máty peprné . vidět zemský poledník maškarní veselice peníze myrha COMNIPHORA. ARMENIACA obecná – meruňka merovejský.000 let nevěstka strakatě pruhovaný merinová ovce .lebeda vší mocí kopací míč b. od kterého se odečítá manšestr. mercedes pozorovat.r.

jméno metoda metodický metodolog . očistný mytím převtělování duší meteor meternichovský mýtický metiér. mše metací vyznamenání.řeka v Čechách starozákonní patriarcha také nadávka.Meškač Meškat Mešleňi Mešlenka Mešlenkové Mešné Mešňi Metaci Metál Metalické Metalismos Metalograf Metalorg Metálové Metan Metanól Metař Metař Metařka Mete Meteleca Metelné Metempsychóza Meteór Meterňichov(f)ské Métické Meťijér Méťina Metla Metó Méto Metód Metóda Metodické Metodológ Metól Metr Metrák Metráš Metresa Metrické Metridita Metrika Metrňica Metro Metronóm Metropoleta Metrov(f)ka Metrové Metrum Metud Metuja Metuzalém neustále chodí pozdě meškat. zápalný a silně jedovatý metař ulic mýtný metařka mety metelice mytelný. hanlivě řemeslo jakékoliv mýtina koště zametají.délka filmu v metrech vydržovaná milenka metrický zánět dělohy nauka o básnickém rytmu velmi přísná žena metro metronom metropolia.mešní porostlí mechem. nejjednodušší alkohol. příp. bezbarvý. metál metalický metalismus určení vlastností kovů nauka o výrobě kovů. opozdit se myšlení myšlenka myšlenkový porostlý mechem . také ojediněle – mešní. ale také ostrý člověk l cent metráž . metalurgie metálový methan. jsi starý jak Metuzalém .arcibiskup v hlavním městě církevní provincie metrovka metrový míra verše Metoděj Metuje .nauka o metodách vůbec vývojka. ale spíše utíkají mýtné Metoděj muž. hořlavý methanol. její základní součást metr na měření.

Metyja Metyl Metylén Metylnaté Mez Mezaňin Mezči Mezďňi Meze Mezeakťi Mezearši Mezeatomové Mezebjeh Mezečas Mezečelesť Mezečelesťňi Mezečlánek Mezedobi Mezedohodové Mezedrohové Mezedveři Mezegeneraca Mezehorské Mezehoři Mezehosťitel Mezehra Mezehrobi Mezehroďi Mezeinštanca Mezejaderné Mezejev(f) Mezejizda Mezek Mezek Mezekledové Mezeklobové Mezekmeň Mezekmich Mezekoleji Mezekolo Mezekoltora Mezekontinentálňi Mezekrajové Mezekrok Mezekroži Mezeledsky Mezelehlé Mezelesi Mezeloďňi Mezemisťňi Mezemjestské Mezenároďňi Mezeobdobi Mezeobchod Mezeobchoďňik

zemáková kaše a pšeničná mouka metylalkohol metylén metylnatý mez mezi polnostmi mezipatro mezčí mládě mezdní, mzdový meze byli dvě; mezi nimi se ztratil meziaktí meziarší meziatomový meziběh mezičas mezičelist mezičelistní mezičlánek mezidobí mezidohodový mezidruhový mezidveří mezigenerace mezihorský mezihoří mezihostitel mezihra mezihrobí mezihrudí meziinstance mezijaderný mezijev mezijízda kříženec koně a oslice omezený a hloupý člověk meziledový meziklubový mezikmen mezikmih mezikolejí mezikolo mezikultura mezikontinentální mezikrajový mezikrok mezikruží mezilidské mezilehlý mezilesí mezilodní mezimístní meziměstský mezinárodní meziobdobí meziobchod meziobchodník

Mezeobratlové Mezeobraťňikové Mezeodrudové Mezeokeňi Mezeokňi Mezeokresňi Mezeošňi Mezepalobňi Mezeparlamenťňi Mezepásmové Mezepatro Mezepatrové Mezepevňinové Mezeplanetárňi Mezeplav(f)ba Mezeploďina Mezeplyn Mezepoďňikové Mezepohlavňi Mezeposchoďi Mezeposchoďové Mezeprodej Mezeprodokt Mezeprsťi Mezera Mezeřádek Mezeřádkové Mezeřiči Mezeřtim Mezesadba Mezesdrožstevňi Mezesedba Mezeskok Mezeslópi Mezeslópovi Mezeslovanské Mezeslovné Mezeslovňi Mezesóčet Mezespojeneckéch Mezestaňica Mezestáťňi Mezesťena Mezestopeň Mezestrop Mezestřešňi Mezesvalové Mezeščepováňi Mezešlechťeňi Mezeťimňi Mezetřida Mezetřiďňim Mezetvar Mezevá Mezeválečné

meziobratlový meziobratníkový meziodrůdový meziokenní meziokní meziokresní meziušní mezipalubní meziparlamentní mezipásmový mezipatro mezipatrový mezipevninový meziplanetární meziplavba meziplodina meziplyn mezipodnikový mezipohlavní meziposchodí meziposchoďový meziprodej meziprodukt meziprstí mezera meziřádek meziřádkový Meziříčí mezitím mezisadba mezidružstevní mezisetba meziskok mezisloupí mezisloupoví mezislovanský mezislovný mezislovní mezisoučet mezispojeneckých mezistanice mezistátní mezistěna mezistupeň mezistrop mezistřešní mezisvalový mezištěpování mezišlechtění mezitímní mezitřída mezitřídním mezitvar mezi meziválečný

Mezevérobek Mezevjeta Mezevláďi Mezevláďňi Mezevrstva Mezezávoďňi Mezezobné Mezezobňi Mezežeberňi Mezežebři Mezirka Mezka Mezkalin Mezkař Mezňi Mezňik Mezoforte Mezolán Mezopotámija Mezosoprán Mezovat Mg Mh Mhla Mhóřet Mi Micka Mič Mičorin Mičoriniovec Midas Midinetka Midr Migádo Migat sebó Migle sebó Migňonka Mignót Migotat Migraca Migréna Migrovat Mihat Mihola Micha Michaci Michajel Michal Michal Michala Michale Michané Michaňica

mezivýrobek mezivěta mezivládí mezivládní mezivrstva mezizávodní mezizubný mezizubní mezižeberní mezižebří proluka mezi domy, mezírka malá mez mezi polem alkaloid, opojení spojené s halucinací vodí mezky mezní, krajní situace mezník středně silně mezulán Mezopotámie - mezi Tigridem a Eufratem mezosoprán mít společné hranice polí atd. miligram vyjádření pochybnosti mlha mhouřit solmizační slabika pro tón e kočka míč Mičurin mičurinovec Midas, mytický frýžský král s oslíma ušima pařížská švadlena žijící s mladým mužem - studentem i u nás šněrovačka mikádo rychle se pohybovat uskočili rychle miňonka udeřit vrtět sebou stěhování obyvatel, migrace silné bolesti hlavy, migréna stěhovat se rychle se pohybovat z.r. LAMPETRA PETROMYZON aj.- říční, potoční, mořský, protáhlý kruhoústý obratlovec mícha míchací Michael muž. jméno Michal muž. jméno míchal vařečkou míchala míchali míchaný míchanice z hříbků

Michaňina Michl Michlov(f)ka Michomozečkové Mijazma Mijet Mijocén Mijóza Mik Mikádo Mikoláš Mikoláš Mikroampér Mikrób Mikrobar Mikrobiológ Mikrobus Mikrocefal Mikrocefálija Mikrocet Mikrofaona Mikrofilm Mikroflóra Mikrofón Mikrofotografické Mikrofyzik Mikrogamet Mikrochemické Mikrochémija Mikroklima Mikrokokus Mikrokosmické Mikrokosmos Mikrolet Mikrológ Mikrometr Mikroskop Mikroskopik Mikrospóra Mikrotóm Mikrováhe Mikter Mikulášenec Mila Milá Miláček Milada Milan Milán Milánek Milař Milaři Milařka Milařke

míchanina hanlivě Němcům pletená čepice přes uši míchomozečkový nakažlivina - miazma míjet bez povšimnutí miocén, oddělení ml.třetihor zúžení zornice prudký úder, švih mikádo Mikuláš muž. jméno svatý Mikuláš, chodí s čertem a andělem miliontina ampéru mikrob miliontina baru mikrobiolog mikrobus pro 9 osob malá hlava u člověka mikrocefalie mikrocyt, malá červená krvinka mikrofauna mikrofilm mikroflora mikrofon mikrofotografický mikrofysik samčí pohlavní buňka mikrochemický mikrochemie mikroklima drobný kulovitý mikrob mikrokosmický mikrokosmos mikrolit, v mezolitu drobný kamenný nástroj mikrolog mikrometr mikroskop mikroskopik samčí výtrus rostlin nekvetoucích - tajnosnubných přístroj na rozřezávání preparátu na jemné plátky mikrováhy slinivka břišní stoupenec pohusitské sekty založené Mikulášem z Vlásenice Míla žen. jméno milá miláček Milada žen.jméno Milan muž. jméno Milan milánek běžec na míli mílaři mílařka mílařky

Milé Milec Mileca Milejarda Milejárňi Milena Milenec Milénijum Milerád Mileskovat Miletant Miletarismos Miletarista Miletárňi Milev(f)sko Mili Miliampér Milibar Milička Miličnik Miligram Milijón Milijus Mililitr Milimetr Milinka Miliř Miliřňik Milka Milka Milkovat Milňik Milny Milo se osmile Milobarevné Milóčké Milodar Milodeché Milodyšné Miloháj Milohrad Milohravé Milohřejné Milohřivé Milojasné Milojemné Miloješ Milokrásné Milolici Milomilé Milomlovné Miloňežné Miloskvóci Milosladké

milý oblíbenec - družina milců krále Václava milice miliarda miliární - rozsev tuberkulózy po celém těle -miliární tuberkulóza Milena žen. jméno milenec milénium - tisící výročí úmrtí např. sv.Václava milerád mazlit se, miliskovat bojovný zastánce jakékoliv myšlenky militarismus - vojácký duch militarista vojenský, militární Milevsko milí přátelé tisícina ampéru ;zn. mA tisícina baru; zn. mB b.r. ERAGROSTIS větší - suchomilná drobná tráva milicionář tisícina gramu; zn.mg milion mílius tisícina litru; zn. ml tisícina metru; zn. mil. Mílinka žen. jméno milíř - výroba dřevěného uhlí milířník to byla mýlka Milka žen.jméno mazlit se s děvčaty, milkovat milňík milné mile se usmáli milobarevný miloučký milodar miledechý miledyšný miloháj milohrad milohravý milohřejný milovlasý milojasný milojemný miluješ milokrásný milolící milomilý milomluvný miloněžný miloskvoucí milosladký

Miloslav Milosrdné Milosť Milostenka Milosťiplné Milosťivá Milosťivé Milostka Milostkováňi Milostné Milosťňica Milosťňik Miloš Milóš Miloša Milošeré Miloška Milota Milovábné Milované Milovánke Milovat Milové Milovňica Milozvočné Milozvoké Mim Mimetické Mimetismos Mimik Mimikry Mimino Mimo Mimo Mimobježka Mimočasové Mimočeské Mimočitankové Mimodóci Mimoetické Mimoevropské Mimochodce Mimochodem Mimochoďňici Mimochoďňik Mimochťe Mimojazekové Mimojda Mimojedóci Mimokořeňové Mimolet Mimoleterárňi Mimomanželské Mimoň

Miloslav muž. jméno milosrdný milost milenka, obrozenecké jméno římské bohyně Grácie milostiplný milostivá paní, slečna milostivý pane milenka milování,miliskování milostný milostnice, metresa milostník; Jan ze Smržova, milostník a sekretář krále Václava Miloš muž. jméno miláček - milouš Miloše muž. jméno milošerý Miloška zdrob. vše co je milé, milostnost milovábný milovaný milovánky milovat mílový milovnice milozvučný milozvuký mim mimetický; herecký, divadelní, dramatický mimetismus, napodobivost herec dobře ovládající mimiku přizpůsobení se okolí malé dítě mimo mimo mimoběžka mimočasový Mimočeský mimočítankový mimojdoucí mimoetický mimoevropský velbloudy mimochodem žirafy mimochodník bezděky mimojazykový jíti kolem, mimo mimojedoucí mimokořenový mimolet, mimo letět mimoliterární mimomanželský Mimoň - město v Čechách

Mimoomjelecké Mimoóřeďňi Mimoosobňi Mimoóstavňi Mimopoďňikové Mimopracovňi Mimoprávňi Mimorozomové Mimořádné Mimós Mimós(z)a Mimosložebňi Mimosóďňi Mimostáťňi Mimostraňické Mimostředné Mimosvjetské Mimoškolňi Mimotarifňi Mimotné Mimoťňi Mimoto Mimotřiďňi Mimová Mimovat Mimovjedecké Mimovláďňi Mimovojenské Mimovolke Mimovolňe Mimozákoné Mimozemské Mimoževotné Miň Mina Mina Mina Miňá Mína Minaret Minařet Mináš Miňat se Minca Miňcené Mincéř Miňčlené Mindrák Minej Minelka Miňeňi Minér Minerál

mimoumělecký mimoúřední mimoosobní mimoústavní mimopodnikový mimopracovní mimoprávní mimorozumový mimořádný krátká komická scénka z denního života v antickém světě citlivost, nedůtklivost, dále kvetoucí větvičky akácie mimoslužební mimosoudní mimostátní mimostranický mimostředný mimosvětský mimoškolní mimotarifní mimotní, vedlejší, postranný mimotní, vedlejší, postranní a mimoto ještě mimotřídní mimová umění ovládání mimiky mimovědecký mimovládní mimovojenský mimovolky mimovolně mimozákonný mimozemský mimoživotní méně jména jako taková; mina - minové pole starořecká jednotka váhy u Sumerů asi 0,5 kg; mincovní jednotka -šedesátina talentu minuvše ztrácí se, míjí se Hermína, Vilemína žen.jméno věž mešity minařit - k mině jídlo ztrácet se mince méněcenný závěsná párová váha méně členný pocit méněcennosti východní církev - kniha obsahující zpěvy na všechny měsíce roku v kartách sedmička mínění kdo ukládá miny - minér minerál

Minerálka Minerva Minesong Minet Minijatora Miňijó Miňimálňi Minimax Minimum Ministerijál Ministerské Ministrant Ministrovat Miňit Mink Miňkrát Miňmhodnotné Minmoledské Minoha Minole Minolé Miňonka Minór Minorát Minoreta Minoreta Minorke Minos Minót Minota Minoté Minotka Minótka Minoťňik Minotové Minovač Minovat Miňprávné Miňschopné Miňtřiďňi Minulo Minulosť Minulosťňi Mir Mira Mira Mirabelet Mirabelka Mirabelkové Mirakulózňi Mirakulum Miráž Mirča

minerálka bohyně moudrosti, římské mythologie od 12. do počátku 14. století milostná poesie německá menuet miniatura míní minimální minimax velmi málo, minimum ministeriál; původně nesvobodný služebník, později nižší šlechta ministerský posluhuje knězi u oltáře posluhovat u oltáře mínit zool. NOREK AMERICKÝ méněkrát méněhodnotný mimolidský larva mihule minule minulý měsíc miňonka automobil značky MINOR dědický řád - dědil nejmladší z nejbližších příbuzných, pokud nebyl přímý dědic minorita - františkán menšina plemeno slepic - minorky minus minout minuta minulý minutka minutka minutník např.na hodinách minutový zařízení k minování terénu pokládat miny méněprávný méněschopný ménětřídní dávno všechno minulo, odešlo minulost minulostní mír míra Míra, Miroslav, Miroslava - jména mužská a ženská Glauberova sůl - mirabilit pomologická skupina slivoní - PRUNUS DEMESTICA mirabelkový zázračný středověká náboženská hra, hlavně o zázracích světců přelud, klamná představa Mirča, Miroslava žen. jméno

Mirek Mirka Mirka Mirná Mirné Mirňitel Mirňitelka Mirolibé Miromilovné Mironosné Miroplné Miroslav Mirotvorca Mirové Miřet Miřič Miřidlo Miřik Miřitko Miřnosť Misa Misál Misandrija Misantrop Misčité Misečka Miserabilismos Miserere Miserére Misič Misička Misija Misijonář Misijonářka Misis Miska Misogyn Misoliz Misovité Miss Mista Mistecké Mistečko Mistem Mistenka Mister Misterstvi Misťička Misťit Mistko Mistné Misťňe Mistnosť Misto

Mirek, Miroslav muž. jméno měrka; jednotka duté míry asi 2,74 litru jen ojediněle - měřice mírná mírný kdo se snaží zmírnit kdo se snaží mírnit, mírnitelka mírulibý mírumilovný míronosný míruplný Miroslav muž. jméno mírotvůrce mírový,kdo chce vytvářet mír; kdo měří - mírový mířit mířič u děla a pod. mířidlo b.r. APIUM - celer mířítko u minometů miřnost mísa mešní kniha nechuť ženy k muži, misandrie kdo se straní, nenávidí lidi misčitý malá miska názor, že všechno na světě je špatné, ubohé miserabilismus neprůchodnost střev počátek a název kajícného žalmu kdo mísí, míchá mistička na míchání misie k pohanům - hlásání křesťanství misionář misionářka slečna miska nepřítel žen (z řecké mytologie) příživník mísovitý slečna místa k sezení atd. místecký místečko místem místenka oslovení pane, Anglie, USA atd. kandidát svobodných umění malá miska, mistička umisťovat místo vhodný, oprávněný místně místnost místo k sezení, dostal dobré pracovní místo

Mistoadmirál Mistodržici Mistodržitel Mistodržitelka Mistodržitelské Mistogovernér Mistokrál Mistokrálov(f)ské Mistopis Mistopisař Mistoporkmistr Mistopřeceda Mistopřecedkeňa Mistopřeceďňické Mistopřisežné Mistořeďitel Mistosoďi Mistostarosta Mistovladař Mistr Mistra Mistrák Mistrál Mistrné Mistrová Mistrovat Míša Mišaňina Mišek Míšeň Mišenec Mišeňské Mišet Miškář Miškolaca Miškovat Mišňe Mišňi Mišňik Mišónek Mišoňk Mišpo(u)lant Mišpolaci Mišuge Miting Mitisové Mitiťok Mitóza Mitra Mitrálňi Mival Mix Mixovaci Mixtura

zastupující admirála místodržící místodržitel místodržitelka místodržitelský místoguvernér místokrál místokrálovský místopis místopísař místopurkmistr místopředseda místopředsedkyně místopředsednický místopřísežný místoředitel místosudí místostarosta místovladař mistr mistra mistrovský zápas mistrál – vítr mistrný mistrová mistrovat Míša, Michal muž. jméno směska na zeleno sečená pro dobytek na krmení míšek Míšeň – porcelán - Německo míšenec míšeňský porcelán míchat zvěroklestič směs koření zvěroklestič, zbavovat mužnosti míšně - k mícha míšní hmota míšník na míchání pytlíček namíchaný beton chytrák směsí koření bláznivý, potrhlý mítink ostře zelené barvy nemotora, hlupák nepřímé dělení buněčného jádra infule pro biskupa mitrální - dvojcípý PROCYONIDAE - medvídkovití mix mixovací tekutá směs několika léků; také smíšený pomocný hlas u varhan zpravidla z kvinty a oktávy

lidský.KRASAVEC MĚĎÁK – brouk mědiryt mědikovec měditepec měditisk mědlice . podobný škrkavkám z. nafouklý jako měch měchýř ŽANOVEC MĚCHÝŘNÍK.Miza Mizdra Mizera Mizeračka Mizerák Mizérija Mizerné Mizet Mizga Mizina Miznaté Mizotok Mižmaš Mje Mjeď Mjeďák Mjeďeret Mjeďikovec Mjeďitepec Mjeďiťisk Mjedlica Mjeďňaté Mjeďobarevné Mjeďoreťina Mjeďové Mjech Mjecháč Mjechačka Mjechař Mjechaté Mjechéř Mjechéřňik Mjechna Mjechořana Mjechovec Mjechožel Mjekčet Mjekéš Mjeknóťi Mjekóčké Mjekohobé Mjekónké Mjekopatrové Mjekorohé Mjekota Mjel Mjela Mjelas Mjelčena Mjele Mjele křevé prach Mjele třepavico Mjelebeste Mjelesme míza proudí stromem podkožní vazivo bídák.ANCYLOSTOMA.šlape měchy u varhan měchatý.ECHINOCOCCUS ZHOUBNÝ. měchuřina z. tasemnice psí měkčit měkkýš MOLLUSCA měknutí kost atd. třesavku měli by jste měli jsme . měla jsi mělčina měli měli špatnou mušku zimnici. darebák mizeračka mizerák mizérie mizerný mizet míza mizina míznatý chorobný výtok mízy po poranění svazků cévních zmatek mě měď měďák peníz. měkoučký měkkohubý měkounký mající měkké patro měkkorohý měkota měl měla mělas.trdlice k ručnímu lámání lnu mědnatý barvy mědi měďorytina měďový pytel tlusťoch měch u výhně v kovárně vařečka v kuchyni kalkant .r.bot. NECATOR aj.r. zool. keř tlustá žena tlouštík.

MNIUM měsíc měsíční měsíčnice . penězoměnec měnící měnič měničový platidlo měnírna měnitel měnový měrka měrkový měrný měrnice měřice měřit měřitelný měřící měřičné.mláďátko mladší tovaryš mládenec mladěvroucí mládež mládežnici mládežníka mladí mladice mladíci .roční bylina měsíčník nádoba na míchání těsta atd. středověk – kdo měnil peníze.r.r.městka město městys měšcový měšťácký mladší mladších mladším mláďátka mládě . městec křečová žíla .Mjeleste Mjelké Mjelknót Mjelkóčké Mjelkokořené Mjelňičena Mjelňik Mjelňit Mjena Mjeňav(f)ka Mjeňavé Mjenec Mjeňici Mjeňič Mjeňičové Mjeňidlo Mjeňirňa Mjeňitel Mjenové Mjerka Mjerkové Mjerné Mjerňica Mjeřeca Mjeřet Mjeřetelné Mjeřici Mjeřičny Mjeřik Mjesic Mjesičné Mjesičňica Mjesičňica Mjesičňik Mjesidlo Mjestec Mjestka Mjesto Mjestys Mješcové Mješťácké Mlači Mlačich Mlačim Mláďátka Mláďátko Mládek Mládenec Mlaďevróci Mládež Mládežňico Mládežňika Mlaďi Mlaďica Mlaďici měli jste mělký mělknout mělkoučký málo kořeněný mělničina Mělník město Čechy na soutoku Vltavy s Labem mělnit měna z.r. prvoků AMOEBA OBECNÁ měňavka měňavý starověk. co je možné změřit mech b.pohádková postava b. LUNARIA TRVALÁ.

rumištní rostlina sůl kyseliny mléčné mléčnatý zrno mléčnatí mlýn mlýna mlýnek mlýnu mlet obilí .MULGEDIUM ALPSKÝ. JAVOR MLÉČ lístek na mléko pryžec.r.někoho mlátit součást mlátícího ústrojí vyložený slad pálenka z hroznových matolin malá stodola mladý les nic neříkej mlčená mlčenlivec mlecí bot. MYCELIS ZEDNÍ .bažiny mlasknutí dát jednu přes hubu humno na mlácení obilí kdo mlátil obilí cepem mlatevna mlátiči mlátička obilí obsluhuje mlátičku mlátit obilí.roní při poranění mléko b.r.Mlaďičké Mlaďik Mlaďina Mlaďistvé Mlaďit se Mládkovat Mládnót Mladobojné Mladoboleslav(f)ské Mladočech Mlaďoch Mladokomické Mladokomik Mladolamač Mladomanžel Mladoňemec Mladoňemectvi Mladosť Mladotorecké Mladotorek Mladožeňich Mladoženka Mladoženstvo Mlaka Mlask Mlaščet Mlat Mlatec Mlatevňa Mlaťiči Mláťička Mlaťičkář Mláťit Mlatka Mláto Mlátovica Mlatyv(f)ka Mlázi Mlč Mlčená Mlčenlevec Mleci Mléč Mléčenka Mléči Mléčivec Mléčka Mléčnan Mléčnaté Mléčnaťet Mlén Mléna Mlének Mléno Mlet mladičký mladík omladina mladistvý omlazovat být mládkem mládnout mladobujný mladoboleslavský mladočech velmi mladý mladokomický mladokomik zaučující se horník mladomanžel mladoněmec mladoněmectví mladost mladoturecký mladoturek mladoženich novomanželka novomanželé blata.horská bylina b.

SONCHUS ROLNÍ. ty jsi ale mlsák. rákosový košík. mlsný mlsy mlsná mlsný mlsných mlsník. černý. mluvkaření mluva mluvy mluvení mluvením mluví mluvila mluvili mluvíme mluvit mluvítko mluvíval mluvívala mls mlsačka mlsák. ZELIN NÝ kdo vozí mléko – mlíčák mlíčí mlíčko mléčná polévka mladíček . první mléko od krávy po porodu mlhořasný mlhotavý mlhou tkaný mlhotvorný mlhovka na autě mlhovice mlhovina b.r. mlékobradý velmi mladý velmi mladý mlékojem mlékoměr mlékotvorný mlékovitý mlékovitost mlékovod z.ocasatý obojživelník mluv žvanění.mlíčňák první zoubky u dítěte rybí samec – kapr mléčnatý kapr mlíčný kapr samec – mlíčník mléko velmi mladý.r.Mleté Mleťi Mlezevo Mlhořasné Mlhotavé Mlhotkané Mlhotvorné Mlhov(f)ka Mlhovica Mlhovina Mlič Mličák Mliči Mličko Mličná Mličňák Mličňák Mličnaté Mličné Mličňik Mliko Mlikobradé Mlikobráďe Mlikobrádek Mlikojem Mlikomjer Mlikotvorné Mlikovité Mlikovitosť Mlikovod Mlok Mlov(f) Mlov(f)kařeňi Mlova Mlove Mloveňi Mloveňim Mlovi Mlovila Mlovile Mlovime Mlovit Mlovitko Mlovival Mlovivala Mls Mlsačka Mlsák Mlse Mlsná Mlsné Mlsnéch Mlsňik Mlsón mletý mletí mlezivo. SALAMANDRA. skvrnitý . také klebetníček mlsoun .

měl-li měla. mňam mňau dělá kočka mne mněj pytel měl. mněli-li pomůcka mnemotechnik domněnka mít mějte mnich Mnichov . mněli měli-li.r. BEKYNĚ MNIŠKA . KUKLICE MNIŠKOVÁ zdravé dřevo napadené mniškou částečný souhlas i rozpaky ministerstvo národní obrany mno mnou naříkal naříkala naříkali naříkat mnohodenní mnohá mnohdy .CLÍTOCYBE NEBULARIS druh strmělky.dohoda z roku 1838 mník z. LOTA JEDNOVOUSÝ sladkovodní ryba mnich Mníšek jména obcí mniši jeptiška bot. mněl mněl-li. mněla měli. mlžidlo mlžinatý mlžený bot. mlží třída BIVALVIA rozprašovač vody.les napadený mniškou zool.houba mlžit mlží mlživý den mlžnatý mlžný milimetr mna to byla dobrota. šedavý klobouk .pamlsek mlsoty mlsotu mlsotou zool.Mlsónek Mlsónka Mlsota Mlsote Mlsoto Mlsotó Mlž Mlžedlo Mlženaté Mlžené Mlženka Mlžet Mlži Mlživé Mlžnaté Mlžné mm Mna Mńam Mňao Mńe Mňé Mňech Mňel Mňel -le Mňela Mňele Mňele-le Mnemonika Mnemotechnik Mňenka Mňet Mňéte Mňich Mňichov(f) Mňik Mńišek Mňišek Mňiši Mňiška Mňiška Mňišková Mno MNO Mno Mnó Mňočel Mňočela Mňočele Mňočet Mnodeňi Mnohá Mnohde mlsounek mlsounka mlsota.

Mnohde Mnohdekráť Mnohé Mnohé Mnohéch Mnohem Mnohoarchové Mnohobarevné Mnohobarvé Mnohobleské Mnohobožstvi Mnohobuňečné Mnohočetné Mnohočeťňe Mnohočetnosť Mnohočlen Mnohočlené Mnohoďetné Mnohoďilné Mnohohlas Mnohohlasé Mnohohlaséch Mnohohlasém Mnohohlavé Mnohohoďinové Mnohohran Mnohojazečné Mnohoklané Mnohokolejné Mnohokopeťňik Mnohokráť Mnohokvjeté Mnoholeleté Mnoholesté Mnoholeté Mnoholiberňi Mnohomilijónové Mnohomistné Mnohomjesičňi Mnohomlov(f)ka Mnohomlovec Mnohomlovné Mnohonácté Mnohonácteré Mnohonároďňi Mnohonárodnosťňi Mnohonásobné Mnohoóhlé Mnohořadé Mnohosatrané Mnohotvárné Mnohotvářné Mnohozvoké Mnohoženstvi Mňóká mnohdy mnohdykrát mnohý mnohý mnohých mnohem mnohoarchový mnohobarevný mnohobarvý mnohobleský mnohobožství mnohobuněčný mnohočetný mnohočetně mnohočetnost mnohočlen mnohočlenný mnohodětný mnohodílný mnohohlas. vícehlas mnohohlasý mnohohlasých mnohohlasým mnohohlavý mnohohodinový mnohohran mnohojazyčný mnohoklaný mnohokolejný mnohokopytník mnohokrát mnohokvětý mnoholiletý mnoholistý mnoholetý mnoholiberní mnohomilionový mnohomístný mnohoměsíční mnohomluvka mnohomluvec mnohomluvný mnohonáctý mnohonácterý mnohonárodní mnohonárodnostní mnohonásobný mnohoúhlý mnohořadý mnohostranný mnohotvárný mnohotvářný mnohozvuký mnohoženství mňouká .

nábytek atd. kdo množí majetek množitelka množství movitý mobilita. mňourá vzlykají.Mňókajó Mňókal Mňókala Mňókale Mňókat Mnoličné Mňórá Mňórajó Mňóral Mňórala Mňórale Mňórat Mnót Množárňa Množelka Množena Množetel Množetelka Množstvi Mobilárňi Mobileta Mobilijář Mobilizaca Moc Mocarchové Mocbarevné Mocbarvé Mocbleské Mocbožstvi Mocbuňečné Mocčetné Mocčeťňe Mocčetnosť Mocčlené Mocdeňi Mocďetné Mocďilné Mocepán Moci mermo Mocjaderné Mocjazečné Mockat mockilometroné Mockráť Mockráť-le Mockvjeté Moclaskavé Moc-le Moclelesté Mocleleté Mocliberňi Mocmlov(f)ka Mocmlov(f)ka Mocmlovec Mocmlovné mňoukají mňoukal mňoukala mňoukali mňoukat mnoholičný vzlyká. mobilnost vybavení kanceláře. mňourala vzlykali.BULBUS. mňourali vzlykat.li. plná moc mnohoarchový mnohobarevný mnohobarvý mnohobleský mnohobožství mnohobuněčný mnohočetný mnohočetně mnohočetnost mnohočlenný mnohodenní mnohodětný mnohodílný mocipán vší mocí mnohojaderný mnohojazyčný muckat se. mazlit mnohokilometrový mnohokrát mockrát-li mnohokvětý moc laskavý moc. mňoural vzlykala. mít vliv. mňourat mnout skleník na přísadu bot. mobilizace mít všeho hodně. šalotka cibule množina množitel. ukecaný mnohomluvec mnohomluvný . pohyblivost.mnoho -li mnoholilistý mnoholiletý mnoholiliberní mnohomluvka mnohomluvka. mňourají vzlykal. státní moc.

urát močál .Mocnároďňi Mocnář Mocnářa Mocnářka Mocnásobné Mocnáste Mocnásteré Mocné Mocňet Mocňik Mocňina Mocňit Mocnohé Mocnosť Mocnoška Mocó Mocohelné Mocohlé Mocokené Mocpatrové Mocpočet Mocposchoďové Mocpovjestné Mocramené Mocroké Mocrozmjerné Mocrozomné Mocřadé Mocřečné Mocsemené Mocsetkráť Mocsetlelé Mocslebné Mocslovné Mocsmeslné Mocsťen Mocstopé Mocstrané Mocstrané Mocstránkové Mocsvazkové Mocšťeťinatec Moct Moctédeňi Moctvárné Moctvářné Mocvéznamové Mocvjedóci Mocvjeké Mocznačné Moczpjevné Moczvoké Moč Močan Močár mnohonárodní mocnář mocnáře mocnářka mnohonásobný mnohonáctý mnohonácterý mocný stávat se mocným vlivný člověk mocnina mít ve vlastnictví mnohonohý mocnost stonožka mocí mnohoúhelný mnohoúhlý mnohookenný mnohopatrový mnohopočet mnohoposchoďový mnohopověstný mnohoramenný mnohoruký mnohorozměrný mocrozumný mnohořadý mnohořečný mnohosemenný mnohosetkrát hodně zetlelý mnohoslibný mnohoslovný hodně smyslný mnohostěn mnohostopý mnohostranný mnohostranný mnohostránkový mnohosvazkový mnohoštětinatý moci mnohotýdenní mnohotvárný mnohotvářný mnohovýznamový mnohovědoucí mnohověký mnohoznačný mnohozpěvný mnohozvuký moč sůl kyseliny močové .

nebo úprava zhotovuje klobouky pánské .mučící mučební na odmoknutí konopí na odmoknutí konopí mučedník mučený skrojek chleba skrojek chleba moučit máčet prádlo močit opilec močící skrojek chleba při kouření fajky vzniká močka moučný larvy brouka potemníka moučného – moučný červ moučnice všechno to. způsob skladebné práce využívající půltónové a celotónové intervaly. ale v jiném uspořádání než dur a moll modální kdo se řídí módou kdo se řídí módou průtrž šourková model modelář modelářka modelátor modelátorka navrhuje modely předvádí modely . co moučnatí moučné močopudný močovina močovod močůvka poléval močůvkou močůvkovala močůvkovali móda modalita.modelka modelovat Modéna .Močáre Močebňi Močebňi Močedilko Močedlo Močelňik Močené Močenka Močenka Móčet Močet prádlo Močet(scat) Močhoba Močici Močinka Močka Móčné Móčné červ(f) Móčňica Móčňiv(f)ka Móčny Močopodné Močovina Močovod Močuv(f)ka Močuv(f)koval Močuv(f)kovala Močuv(f)kovale Móda Modaleta Modálňi Módař Módařka Mode Model Modelář Modelářka Modelátor Modelátorka Modelér Modelka Modelovat Modéna Moderaca Moderant Moderato Moderátor Moderátorka Moderna Modernisovat Moderovat Móďi se Modifikaca Módista močály mučební.město v Itálii zpomalování rychlosti umírněnec umírněně.mírně kdo řídí diskusi řídí diskusi moderna modernizovat činit mírným kdo se obléká podle poslední módy obměna.

kdo předříkává modlitelka. předříkává modloslužebník modlosloužení moudník zool. POLYONMATUS obecný jetelový.modrý pracovní oblek modř oblohy modranský modrat cokoliv modrého . slavík modráček modráčkový modrají bot. modrák chrpa.konipas bílý modráctví z. motýl denní zool.Módistka Modla Modlář Modlářka Modlářstvi Modlel Modlela Modlele Modleňi Modlet se Modletba Modletbe Modletbo Modletbó Modletebňi Modletel Modletelka Modlosložebňik Modloslóžeňi Módňik Modrá pleska Modráctvi Modráček Modráček Modráčkové Modrajó Modrák Modráke Modránek Modranské Modrat Modrava Modravé Modravjet Modré chebz Modrchat Modrlant Modrlanta Modrlante Modrlantem Modrlanťi Modrlantka Modrobilá Modrobilé Modročerné Modročervené Modrofijalové Modrofós Modrojas Modrokabáťňik Modrokrevné Modrokvjeté Modrolesklé Modronachové Modroočka zhotovuje klobouky dámské modla kdo se klaní modle klaní se modle modlářství modlil modlila modlili modlení modlit se modlitba modlitby modlitbu modlitbou modlitební modlitel . také houba modrák modráky .modř modravý modravět modrý šeřík všechno splést mudrlant. všechno zná a ví.r. do všeho mluví mudrlanta mudrlanty mudrlantem mudrlanti mudrlantka modrobílá modrobílý modročerný modročervený modrofialový modrovous modrojas modrokabátník modrokrevný se říká šlechtě modrokvětý modrolesklý modronachový modroočka .

OVIS MUSIMON . MUSCARI HROZNATÝ cibulovitá rostlina modřinka zool.muflík muflon. barvil modřili modřín . SATERIA ITALICA. bot. vyhynulý severoamerický indiánský kmen mohyla ozdoba hrobu v podobě popelnice. obaleč modřínový modulace modulátor nosných vln správně a čistě modulovat.Modroočke Modroočko Modroočkó Modrooká Modrooké Modrookó Modropopkáč Modrosevá Modrosevé Modrosevéch Modrosevém Módrosť Módrosťó Módrosvit Modrošedé Modrošeré Modrota Modroťisk Modroťiskové Modrozelené Modrožilé Modrožlotá Modrožloté Modrožlotéch Modrožlotém Modředla Modředlem Modředlo Modřel Modřele Modřen Modřenec Modřenka Modřet Modřin Modřinové Modulaca Modulátor Modulovat Modus Modylek Moflik Mofloň Mofna Moháč Mohamed Mohamedánka Mohan Mohár Mohekán Mohela Mohelňica modroočky modroočku modroočkou modrooká modrooký modrookou modropupkáč.k vedení topení. rostlina Mohykán. podle nálezu u . tlustý modrosivá modrosivý modrosivých modrosivým moudrost moudrostí modrosvit modrošedý modrošerý modrota. trubek město v Maďarsku. vypasený.evropský mufna . rytmický vzorec s určitým uspořádáním dlouhých a krátkých dob model drobný psík . zool. PARUSCAERULEUS modřit modřín LARIX modřínový. zool. modrý modrotisk modrotiskový modrozelený modrožilý modrožlutá modrožlutý modrožlutých modrožlutým modřidla modřidlem modřidlo modřil. 1526 bitva u Moháče s Turky zakladatel Islámu mohamedánka řeka v Německu bot. r. vodo vodu na spojování přívodu. klouzek modřínový. čumiza.LARIX DECIDUA OPADAVÝ b.bér vlašský.r. sýkora modřinka. zpívat starocírkevní hudba.

b. b.bylina b. SVÍZEL MOKŘADNÍ zool. MUSCA souhvězdí jižní oblohy MUSCA muchovití MUSCIDAE MUSCICAPIDAE . CHRYSOSPLENIUM vlhkomilná bylina mokrýš Mokropsy obec v Čechách vlhčina mokřina mokřiny.strom nebo keř vícehran moje mé ženy. černá káva mouka výsměšný mokasín – indiánská obuv zool.židovská třešeň. ploskolebec mokasín mokvat začala rána mokavý moknout vlhnout b.r. chytá mouchy hanlivě včelaři mouchy b. WALDSTEINIA trojlistá . stříbrná.r.Mohér Mohl Mohóci Mohoťňet Mohovitosť Mohuč Mocha Mocha Mocha Mochárek Mochař Moche Mocheňa Mochlaňina Mochlas Mochlasá Mochlat Mochlavé Mochna Mochňica Mochňička Mocholapka Mocholapke Mochomura Mochovňik Mochran Moja Mojé Mojmir Mojžiš Mok Moka Móka Mokanťňi Mokasin Mokasin Mokat Mokavé Moknót Mokrat Mokréš Mokropse Mokrota Mokřaď Mokřaďi Mokřadlo Mokřaďňi Mokřaďňi Mokřavé Mokřen Mokřena Mohelnice lesklá. rostlina muchlanina mnohohlas. mokřiska mokřisko bot. dvoukřídlého hmyzu z.drobná bylina mucholapka mucholapky AMANITA RUBESCENS – masák .CHIER OVALIS .r.lejsek šedý. hubí mouchy muchovník oválný AMELAN . mohoucí mohutnět zámožnost město v Německu r. pružná srst z angorských koz.r. vícerohlas mnohohlasá muchlat mnohohlavý spis mochna husí.r. . tkanina z této srsti mohl schopný.bylina mochnice .jméno Mojžíš muž. hraboš mokřadní mokřivý mokřin mokřina . mojí ženy Mojmír . židovský vůdce a zákonodárce tekutina.POTENTILLA .muž.jedlá houba. nápoj silná. EMPUSA plíseň. jméno. PHYSALIS .

bez břinku základní. BEZKOLENEC režná bavlněná tkanina v plátnové vazbě mollová stupnice přístavní molo chlapík. vlhčit rána začíná mokvat z. novoplatónská filozofie mnich v pravoslavné a řeckokatolické církvi zvědavec jednomužství monarcha monarchista monarchistka klášter východních církví . ALEURODES. také zubolékařské kleště retná píšťala z rákosu.natahuješ moldánky Vltava Moldávie .TINES. slunce a války. velmi vlhký mokřisko mokřit. vlněná látka sukně moltonka multra . těžko tavitelný prvek chviličku. trýznit kulatý. byl na mol moula stolička savců. TRITONIA .bývalá republika SSSR meteorické sklo molekule silná a pevná bavlněná látka kalhotová trápit. některé semitské národy symbol krutosti molovitý molton. buclatý molí křídla z.r. TINEOLA .kupecká lžíce zn Mo. bot. kovový.bez nálady. moment momentální momentka fotografie momentní momentový mumie mumlal jednočlen mumraj.zahradní rostlina . také nabírá k pláči .Rusko bůh ohně. plný.hlavně pravoslavné monazit. blázinec bručet sám pro sebe zool.mol obilní.dubová. lemur poloopice muňa . ALEUROCHITÓN . jednoklonný fosforečnan rod. mol šatní.r . hrdina . nejmenší a nedělitelná částečka světa. bavlněná.Mokřenaté Mokřesko Mokřet Mokvat Mol Móla Molár Moldánke Moldava Moldávija Moldavit Molekola Moleskin Molestyrovat Molet Moli křédla Molica Molínija Molino Moll Molo Moloďec Moloch Moloch Molovité Moltón Moltónka Moltra Molybdén Moment Momentálňi Momentka Momenťňi Momentové Momija Momlal Momon Momraj Momtat Mona Moňa Monáda Monach Móňal Monandrija Monarcha Monarchesta Monarchestka Monastyr Monazet Monbrécija mokřinatý. javorová podobná mšici molínie.

také modrá skvrna po ráně do obličeje smrková monokultura monolit monolog řeč nad sebou samým.vědecké dílo o jedné osobě monografista .kdo píše v žánru literatury věcné vědecká práce o jedné osobě monografistka . souboj dvou jedinců chorobné zaujetí pro jednu myšlenku jednoplošník .melodie jednoho hlasu ostatní hlasy jen doprovázejí samohláska člen křesťanské sekty .hnilobu ovoce moučnivka.r.tisk rostliny.monismus. Mungos indický malá šelma tkanina z umělého hedvábí .parazitní houba.totéž co monografista monogram přístroj o jedné struně k akustickému studiu chvění strun jednobarevný obraz . peníze mungo.století monogamický .uznává jen jednu přirozenost Krista a to božskou 5. choroba ovocných stromů učení.rozhlas.krepu.Mond Mondat Mondéna Mondénosť Mondéra Mondijálňi Mondor Moneta Mongo Mongol Mongól Mongolismos Mongólka Mongolojiďňi Monica Monificenca Monijérka Monika Monilija Monilijóza Monismos Monitór Monobrachija Monofágňi Monofil Monofónija Monoftong Monofysista Monogamické Monogamija Monografija Monografista Monografistka Monogram Monochord Monochrom Monokarpické Monokl Monokoltora Monolet Monológ Monologista Monologistka Monomachija Monomanijak Monoplán po škýzu nejvyšší taroková karta mundat žena světačka světáctví starořímská válečná loď s jednou stranou vesel na každé straně .soužití jednoho muže a jedné ženy monografie . z.monéra světový .mondiální vojenský mudur mince. směr . mongol. jméno rod MONILIA . vyvolávající moniliózu .soužití v páru monogamie . jediná podstata monitor . podšívkový mongol Mongol forma vrozené slabomyslnosti Mongolka člověk postižený mongolismem munice štědrost miniérka. nebo se sebou samým mluvící sám k sobě monologistka monomachie. vytvářející plody jen jednou monokl. televize vrozená jednorukost býložravci .monofágní chemické hedvábí monofonie . samonosná železobetonová příčka Monika žen. základem světa jediný princip.

národ v Povolží mordiánský kluk. také řeka Morava. odklad něčeho vůbec moravština moravský Morava země. Mordva . bílý vodní pták příbuzný kachnám z.r. Velkomoravská říše Moravan Moravanka.r. pobízející k moralizování moralista morálka bohyně smrti a zimy moratorium.domácí pes mor tkanina moaré můra .vlastnost látek vyskytovat se v jediném charakteristickém stavu sázecí stroj.víra v jednoho boha jednotvárnost.Monoplégija Monopódija Monopol Monopolismos Monoskop Monotejismos Monotónija Monotropija Monotyp Monsiňore Monstranca Monstrózňi Monsun Montanista Montáž Montér Montérke Montgomerák Montovaci Montura Mopéd Mopslik Mor Mór Mora Morák Morali(e)stka Moralin Moralista Morálka Morana Moratórijum Morav(f)čena Morav(f)ské Morava Morava Velká Moravan Moravanka Moravec Moravikum Moravjenka Morbidita Morčák Morče Mord Morda Mordec Mordev(f)ské Mordijánské Mordije monoplegie . montérky plášť vojenského střihu podle britského generála Montgomeriho montovací uniforma moped mopslík . bylina mordevský. monotonie monotropie .systém hospodářství snímací televizní elektronka monotheismus . také zeleninový salát do bramborového salátu obyvatel Hlučínska. MERGUS VELKÝ. PODOSOERMUM dřípatý. zpropadený zaklení . lašské nářečí českého i polského typu kniha nebo listina vzniklá na Moravě dechová hudba Moravěnka nezdravý.r.látka.CAVIA PERUÁNSKÉ vražda tlama psa b. nestvůrný proudění vzduchu báňský odborník montáž montér pracovní oděv.ochrnutí jednoho údu verš nebo jeho část tabákový monopol monopolismus . chorobný z. který odlévá jednotlivá písmena čestný titul římskokatolického duchovního monstrance zrůdný. domestikovaný MELEAGRIS GALOPAVO moralistka žertovně myšleno .několik rodů nočních motýlů krocan.

kulatý salto mortále úmrtnost mortifikace . způsobující tvarové změny morfologie . sestavil značky písmen a čísel -morseovku zaklení salám z hovězího masa a vepřové slaniny .asketické umrtvování tělesných žádostí bot. OSTRUŽINÍK MORUŠKA drobná horská bylina b. buk a pod.Morsem .cizokrajný strom morušovník moře mořidlo bot.stavovsky nerovný sňatek Moric muž.název podle mytologického proroka Mormona mormonka morní . RUBIA barvířská Morana mořený akát. jméno morion .Morďiř Morďiřa Morďiřka Morďiřke Morďiřko Morďiřkó Morek Mórek Moréna Mórese Moretát Morfeus Morfin Morfinismos Morfogeňi Morfológija Morgána Morganatické Móric Morijón Morka Morkové Mormón Mormónka Morňi Morola Morós Moróset Moroša Morótné Mórov(f)ka Mórovaté Morové Mórové Morové deň Morové slóp Morseov(f)ka Morsetsakra Mortadela Mortále Mortaleta Mortefikaca Moruška Morušovňik Moře Moředlo Mořena Mořena Mořené mordíř . mourovatý velmi špatný. bílý . bot. nešťastný den morový sloup morseova abeceda.F. také jarmareční píseň o vraždě bůh spánku .fyzik USA.k moru vytvářející se plod moruše morous mrholit moruše.nauka o tvarech fata morgana morganatický . mořena rod.MORUŠOVNÍK unavený mourovka mourovatý morový sloup mourový.ozdobný kámen.zbojník mordíře mordířka mordířky mordířku mordířkou kostní dřeň kocour mourek skalní suť unášená ledovcem moresy vražda.řecká mythologie hlavní alkaloid opia morfinismus. chorobné užívání morfia morfogenní.MORUS černý. hnědočerně zbarvená odrůda křemene krůta morkový kus kosti příslušník severoamerické náboženské sekty připouštějící mnohoženství .r.listy potravou bource morušového .B. . S.

Mořené Móřeňin Mořet Mořic Mořici Mořské Mos Mosajika Mosajista Mosaz Mosela-le Moselálija Moselin Mosel-le Moset Mosi Moskardina Moskarin Mosket Moskolárňi Moskvič Moslim Most Mostang Moste Mostek Mostmistr Mosťňi Mosťňica Mosťňice Mosťňico Mosťňicó Mostr Mošák Mošák Mošec Moši Moška Moška špaňelská Moškát Moškatelka Moškátovňik Mošketa Moškovaté Moškové Mošla Mošna Mošt Moštoval Moštovala Moštovale Moštovat Motaci mořený hladem mouřenín mořit dřevo. hnědé. způsobuje hynutí housenek bource morušového BOTRYTIS BASSIANA jed v muchomůrce moskyt .komárovití CULICIDAE svalový. muskulární značka automobilu muslim most mustang . mořit hladem Mořic muž.MACIZEŇ VONNÁ .zdivočelý kůň mosty můstek mostmistr mostní mostnice mostnice mostnici mostnicí mustr samec mouchy bílý kůň s tečkami barvy černé. Mošna -příjmení mošt moštoval moštovala moštovali moštovat motací . jméno mořící zařízení na obilí mořský mus mozajika vyznavač mojžíšského náboženství .muškátovník mušketa pihovatý muškový l mušce mušle mošna. sorta vinné révy sorta ranných hrušek bot. rezavé mušák mušec muší muška muška španělská muškát. svalnatý.žid mosaz musela-li muzejní exponát mušelín musel-li muset musí parazitní houba.

psí. prohledával prohledávala prohledávali prohledávat muž muže . způsobují onemocnění zvané motoličnost motor motorák na kolejích motoráky motorista motoristka motovidlo. pohyblivost motiv motivy motivem motivu motorka z.Moták Motal Motala Motale Motaňica Motaňice Motaňico Motaňicó Motat Moteka Motél Moteto Motileta Motiv(f) Motive Motivem Motivo Motocykl Motoleca Motór Motórák Motóráke Motoresta Motorestka Motovidlo Motóz Motyrovat Mozece zpivá Mozeja Mozejom Mozek Mozek Mozek Mozeka Mozekanťi Mozekantka Mozekář Mozekařet Moziciroval Mozicirovala Mozicirovale Mozicirovat Mozková mrtvica Mozol Mozolec Mozórňik Mózoval Mózovala Mózovale Mózovat Mož Moža poslal z vězení moták motal se motala se motali se motanice motanice motanici motanicí motat se. jaterní. velmi pracovitý člověk mouzoval. motá se sem a tam atd. OPISTHORCHIS a j.FASCIOLA.r. cizopasné hlísty. motouz mutyrovat dříve předzpěvák muzea muzeum hudebních zábav bylo tam několik orchestrů -muzik v hlavě mozek byla tam muzika .. motat klubko motyka motýl vícehlasá skladba bez doprovodu na texty náboženské i světské motilita.hudební zábava hudebníci hudebnice muzikář provádět hudební povolání muzicíroval muzicírovala muzicírovali muzicírovat mozková příhoda mozol u koní zduřenina podkožního vaziva dříč.

mračivý soused mračivec mráčky zachmuřený mračna mračný den mračno mračoun mrak temnota mrákavý. pomračený den mít trápení mraky mrakodrap mdloba.mravenec mravenečník z. nebo jiném alkoholu sůl kyseliny mravenčí .Možák Možatka Možči Možďiř Moželosť Možesko Móžeš Možeš-le Možná Možné Možňéši Možnosť Možo Možo-le Mračedlo Mráček Mračesko Mračet Mračevé Mračevec Mráčke Mračlevé Mračna Mračné Mračno Mračón Mrak Mrákava Mrákavé Mrákavo Mrake Mrakodrap Mrákota Mrákota Mrákotné Mrákotnosť Mrakové Mrakovité Mramor Mrámora Mramorové slóp Mrav(f) Mrave Mravencomilné Mravencov(f)ka Mravenčan Mravenčeňi Mravenči Mravenec Mravenečňik Mravňe Mravoočeňi Mravoočné Mravoočné ženáč žena vypadající jako muž mužští moždíř zmužilost chlapisko Mojžíš můžeš-li možná mužný mužnější mužnost mohu mohu-li škaredohlíd. bezvědomí to je slaboch mrákotný mrákotnost mrakový mrakovitý mramor mátoha mramorový sloup mrav mravy mravencomilná akácie mazání z lesních mravenců naložených v lihu. začíná se mračit mračivý den. mrzout mráček na obloze veliký mrak mračit se.mravenčan draselný brnění v těle mravenčí FORMICOIDEA .MYRMECO PHAGA chovejte se mravně mravoučení mravoučný mravoučným .r.

chytrý mrskat. ty jsi ale mrkva .středověcí mrskači mrskače mrskačů mrskaný. brblat. říká se mu mrož mroži flagelant . mrskáním trestat pohnout sebou.mrkev.r. mrmlat neotesanec malý člověk malé dítě vrnět loudat se s prací malé dítě pářit se umírající mručák mručet z. SUP MRCHOŽROUT živí se mršinami mrk mrkající světlo b. ODOBENUS LEDNÍ. kdo má velké kníry. DAUCUS OBECNÁ – zelenina .mrskat nohama z. rozhazovat mrholit zlá žena i zlý muž mrtvola zvířete zde se zakopávají mršiny zool.r.planá mrkev mrkvová polévka mrkvový mrkvovitý mrkvově bručet. obrvený přisedlý nálevník mrskavky . trestaný ty jsi ale mrskaný .r. svraštělý kořen drobný kořínek kníry pod nosem mručet mrhat.Mravoočnéch Mráz Mrazék Mrazené Mrazirňa Mrazové Mražené Mrcasaté Mrcásek Mrcóse Mrčet Mrhat Mrholet Mrcha Mrcha Mrchovišťe Mrchožravé Mrchožrót Mrk Mrkátko Mrkva Mrkvanec Mrkvička Mrkvičke Mrkvičko Mrkvičkó Mrkvós Mrkvová Mrkvové Mrkvovité Mrkvovje Mrmlat Mrmola Mrňavec Mrňe Mrňet Mrnkat Mrňós Mrócat se Mróci Mročák Mrókat Mrož Mroži Mrskač Mrskača Mrskačo Mrskané Mrskané Mrskat Mrskat Mrskav(f)ka Mrskav(f)ke mravoučných mráz mrazík zmrazený mrazený mrazírna mrazový mražený silný.nadávka vdolek plněný mrkví mrkvička mrkvičky mrkvičku mrkvičkou bot . pospíšit. STENTOR MODRÁ.DEJVOREC MRKVOVÝ .

hodit něčím mrskut z. VULPIA . . teplomilná tráva chlévská mrva .r.opovržení mrzutost. porostlý tuhými chloupky .mršník bot.HISTERS OBECNÝ .hnůj zrádce polévka s drobením kazil kazila kazili kazit mrzácký mrzačil mrzačila mrzačili mrzačit mrzačíš mrzáčky mrzáčku nadávka .myší ocásek. mrtvá zem list.r. nízký mrzlo až praštělo mrznout mrzout NOEMACHEILUS sladkovodní rybka mříží kolem oken a pod. HYGROSKOPICKÁ vlákna ve výtrusnicích přesličky mršina mrší mrška mrštit mrštný odumřelé tlející jehličí neotesanec do poslední mrtě neobdělaná zem.Mrskav(f)ko Mrskav(f)kó Mrskavé Mrsknót Mrskot Mrsňik Mrsťňik Mršena Mrši Mrška Mršťet Mrštné Mrť Mrťafa Mrťe Mrťina Mrtnaté Mrtohlavé Mrtvica Mrtvico Mrtvicó Mrtvino Mrtvjet Mrtvol Mrtvola Mrtvole Mrtvolo Mrtvoló Mrv(f)ka Mrva Mrva Mrveňica Mrvil Mrvila Mrvile Mrvit Mrzácké Mrzačel Mrzačela Mrzačele Mrzačet Mrzačiš Mrzáčke Mrzáčko Mrzák Mrzeňi Mrzeňim Mrzi Mrzké Mrzlo až praščelo Mrznót Mrzót Mřenka Mřeži mrskavku mrskavkou mrskavý švihnout.je mrtnatý tvrdohlavý mrtvice mrtvici mrtvicí mrtvinu mrtvět mrtvol mrtvola mrtvoly mrtvolu mrtvolou b. mrzení mezením moc mne to mrzí hubený.

srstková. . mohamedán muslimka mutace.r.r.r. PHALAENA.z. třešňová mši mší moci mohla-li mohamedán můj vlastní tkanina k výrobě obvazů. dále nadávka ženě můry z. dále kříženec klisny koně s hřebcem osla kříženec . dále silněji tužená velmi řídká bavlněná tkanina v plátnové vazbě nejsložitější forma humusu. z. řecká mythologie můžeš-li můžete-li mohu mohou mohu-li mohou-li mohou-li .Mřežka Mřežke Mřiž Msta Mste Msťivec Msto Mstó Mša Mše Mšeca Mšo Mšó Muct Muhla-le Muchametán Muj Mul Mul Mulat Muntjak Mura Mure Muréna Muréne Muró Muři Mus Mustek Mustkové Mustrovat Musulman Musulmanka Mutaca Muteto Mutilaca Mutr Mutujalismos Mutyna Muza Mužeš-le Mužete-le Mužo Mužó Mužo-le Mužó-le Mužó-le mřížková krajka mřížkové krajky mříž msta msty mstivý člověk mstu mstou mše mše mšice. ochránkyně umění a vědy . MUNTIACUS INDICKÝ.noční motýl.MURAENA ŘÍMSKÁ .jedna z devíti bohyň. malý jelínek podobný srnci můra. APHIS APHIDULA. mutování vícehlasá skladba bez doprovodu zkomolení matka soužití dvou nebo více organismů -volněji než symbióza matka Múza.míšenec bělocha s černochem z. bezová.r .mořská ryba podobná úhoři murény můrou muří donucení můstek můstkový oblékat muslim. XYLENA a j.

My Mycélijum Myho Myjava Mykéne Mykológ Mykóza Mym Myno Myrobalán Myrta Myrto Myrtó Mys Mystagog Mystifikaca Myval Myvalovec Myxomatóza Mzda Mzde Mzdo Mzdó Mža Mžek Mžeňi Mžet Mžetka Mžetke Mžetkovité Mživé Mžórá Mžórajó Mžóral Mžórala Mžórale Mžóráňi Mžórat Mžóráte Mžóré mé mycelium .úmyslné oklamání zool.podhoubí mého Myjava město v SR Mykény .nauka o houbách choroba způsobená plísněmi mém jméno bot.r. mžitky mžitkovitý. hrad v starověkém Řecku mykolog .okamžik slabé pršení . (slivoň) MYROBALÁN . krátce trvající mživý déšť.mžení mžít okamžik okamžiky.město. velmi drobný mžourá mžourají mžoural mžourala mžourali mžourání mžourat mžouráte mžourej PÍSMENO N n N Na Na oštaro Na plné mjesic Na potvoro Na rabošo Na tře facke Nabalet Nabalet n N na dobíravě.NYCTEREUTES KUNÍ . zlomyslně úplněk schválně na dluh klobouk na bok nasazený nabalit.psovitá šelma nakažlivá choroba králíků mzda mzdy mzdu mzdou Mže -řeka v Čechách mžik. MYRTUS OBECNÁ myrtu myrtou mys dobré naděje zasvěcovatel do mystérií mystifikace . zabalit balík namluvit si děvče .r.plody podobné třešním b. MEDVÍDEK MÝVAL z.

skupina francouzských malířů .pytel přidělal si na boty cvočky nacvokovali si boty nacvokované boty nácvik nač na určitou dobu načechraný . napěchovaný pytel nacpu sebe.symbolismus spartský tyran nabitý. případně zděděné nabídka nabídky nabídku nabídkou čižmy nabírané sukně atd.Nabaňkal Nabaňkala Nabaňkale Nabaňkat Nabel Nabela Nabele Naber Nabet Nábetek Nabety Nabidka Nabidke Nabidko Nabidkó Nabirany bote Nabirke Nabis Nabis Nabité Nabizel Nabizi Nabob Náboj Nábojňica Nábor Nábore Náboženstvi Nabuchodonozor Nacásanče Nacásat se Nacecoňil Nacecoňila Nacecoňile Naci(j)onále Naci(j)onalesmos Naci(j)onalista Nacismos Nacista Nacpal se Nacpala se Nacpale se Nacpané Nacpané Nacpe Nacvekoval Nacvekovale Nacvekovany Nácvik Nač Načas Načechrané navedl navedla navedli navést nabyl. základ tvoří myšlenka o národní nadřazenosti nacionalista nacismus nacista pořádně se najedl. dýmku. získal nabyla nabyli naber nabýt kupem nábytek nabyté. nabitý na zeď nabízel nabízí k prodeji zkomoleně nadutý boháč náboj do ručnice nábojnice nábor učňů nábory náboženství babylonský panovník špinavče špinit se naplakal se naplakala se naplakali se nacionály nacionalismus. zmlácený. maloburžoazní ideologie a politika v národnostní otázce.nacpal -vecpal se kam neměl vecpala se vecpali se najezený nacpaný. nacpal si dýmku.

Náčelňica Náčelňik Náčeňi Náčeňim Načepéřovat Načesaná Načesané Načesaňi Načesto Načgal Načgal se Načgaňi Načgat Načňi Načpak Nad Nadáňi Nadáňim Nadáv(f)ka Nadával Nádba Nadbetečňi Nadecke Naďeďil Naďeja Nadendem Nadev(f)šecko Nadháňka Nádhera Nádhlavňik Nadhoďil Nadjezd Nadlesná Nadočetel Nádoči Nadotec Nádpaďité Nadpomenši Ňadra Nádrabi Nádrž Nadržoval Nadřekl Nadřekle Nadřeknoťi Nadvéroba Nádvraťa Nádvrh Nadzvokáč Nadzvokovéch Nafákať Naflágany listečke Nafotroval Nafrčené Nafruďená náčelnice náčelník nářadí.pokálet hustě našité lístečky najedl naparáděný nastrojená . nádobí k vaření nářadím načepýřit se. nadýmat se pýchou načesaná načesaný načesaní načisto nacpal si dýmku. nacpal pytel nacpal sebe k prasknutí nacpaní nacpat načni tu otep načpak nad nadání nadáním nadávka nadával naděje nadbyteční navždycky podědil naděje nadejdem nadevše nadehnání nádhera obloha nadhodil nadjezd manželka nadlesního nadučitel obočí nadutec. náfuka nápaditý téměř malý ňadra nádobí nádrž nadržoval nadřekl nadřekli nadřeknutí nadvýroba návratí návrh nadzvukový letoun nadzvukových zašpinit.

opasků a koňských postrojů nakoupivše nakopla nakopni . dírkovaná železná destička na plužním ojku naházel naházet koláč nešikovného tvaru namluvil se do ní nahá čistota náhoda nahodilá nahodilost náhodný chodec náholník ACHYROPHORUS rostlina náhon u mlýna síť k odchytu pernaté zvěře náhrada náhrady náhradní náhrdelník náchylnost nachytal je v zahradě Náchod město v Čechách namanul se k něčemu. náklad. ozdobné nášivky na konci řemenů. přišel k dobré roli Dcera Diova – řecká mythologie najedl najíst nalézt naivka naivní nakácené stromy nakácet nákaza nakažená náklad nakladač nakládali nakládat nakladatelství náklady finanční nákladní auto. loď.naháňka.Nafta Naftalin Naftové motór Nágové Nahajka Nahál Nahál Naháňka Naházel Naházet Nahébáč Nahočel Nahočesťe Náhoda Nahoďilá Nahoďilosť Náhodné Náholňik Náhon Náhonec Náhrada Náhrade Náhraďňi Náhrdelňik Náchelnosť Nachetal Náchod Nachométl Najáda Najedl Najest Najit Najiv(f)ka Najivňi Nakáceny Nakácet Nákaza Nakažená Náklad Nakladač Nakládale Nakládat Nakladatelstvi Náklade Náklaďňi Naklápjeci Nákolňi Nákolňik Nákonči Nakópja Nakopla Nakopňi nafta mezi šaty se dával naftalín naftový motor polobožské bytosti. hadí tělo a lidská hlava – staroindická mythologie karabáč ocún .list naklápěcí plošina část vozu nákolník nákončí.COLCHICUM kdo je neoblečený společný lov .

pytlů naložit pytle. okurků. brambory nám náma námaha namáhání námahy namydlil namydlení před koupelí a nedostali vůbec nic namydlit CLAVICEPS . hlávkový salát nálevka nálevkovitý nález nalezený nalezenec nálezový nimra. fůru sena naložený vůz naložených aut. látka naprasklý nálada nalakoval dveře nalakovaný ošizený ale náledí pivní nálepka nálepky nálet letadel.používaný v lékařství na místě samém. řepu. hlupák nalomil si ruku nálož naložili okurky. zde na místo druhého namítl-li náměsíční náměstí náměstí náměstím namlouvání námluvy námořní námořnictvo na mou duši námraza namrskat . komárů nálev na okurky.Nakopťeny Nakósnoté Nákrčňik Nakrócené Nakrocoje Nakrocovat Nakřápané Nakřápené Nakřápnoté Nálada Nalakoval Nalakované Nalakované Nále Náleďi Nálepka Nálepke Nálet Nálev(f) Nálev(f)ka Nálev(f)kovité Nález Nalezené Nalezenec Nálezové Nalivaja Nalomil Náloš Naložele Naložené Naloženéch Naložet Nám Nama Námaha Namáháňi Námahe Namedlel Namedleňi Namedlet Námel Namisťe Namisto Namitl-le Námjesičňi Námjesťi Námješči Námješčim Namlóváňi Námlove Námořňi Námořňictvo Namóťe Námraza Namrskat natřené koptem nakousnutý nákrčník nakroucený nakrucuje se nakrucovat se nachraptělý puklý kameninový hrnec.

poledne být k ruce . něco mne napadlo nápadu naparovat se.. napěchovat nápad nápad nápady napadli souseda napadlo sněhu.nanismus nauč se báseň naučil se počítat naučila se líbat naučit se hrát něco napovídal . napravovač na vesnici napravovačka .obyčejně to byla porodní bába napresovaný .nápomocná napumpoval napumpovat nenadát se naporučili být k ruce napráchnivělý náprava u vozu. nadouvat pýchou napekli buchty napéci kde keho navedl naplivl naplivla nadutci. napravit sebe i jiné k lepšímu napravuje zlomeniny a pod. PTEROCNEMIA rody nelétavých ptáků trpasličí vzrůst u lidí . nafoukanci nafoukaný napodobovat napodobil potkat známého napojí koně napije se napojit koně.naočkoval druhé kožené klapky nad okem koní naučte naoral pole naorej naoře nejjasnější hvězda v souhvězdí. sebe je k době oběda . lodní záď nacpat. krávy.Namrské Nanášel Nanášet Nanáši Nande Nanďite Nando Nandó-le Nandu Nanismos Naoč Naočel Naočela Naočet Naočkoval Náočňik Naočte Naoral Naoré Naoře Naos Napácovat Nápad Nápad Nápade Napadle Napadlo Nápado Naparovat se Napekle Napict Napiská Naplol Naplola Napočenci Napočené Nápodobit Nápodobňil Napodpáďet Napoji Napoji se Napojit Napoleďňa Nápomocná Napompoval Napompovat Naponadát se Naporočele Naposkoko Napráchňivjelé Náprava Napravovač Napravovačka Napresované namrskej nanášel barvy nanášet nanáší najde najděte najdu najdou-li nandu RHEA.

natlačit vší sílou naproti nás naprotivnější potřebný při šití napřed dobytek a pak ostatní napřáhl napřáhli špatně mimo stávající cestu napřímil se napřímiv se napíši vám napíší dopis nachystal nachystané nachystat náramek pouta-náramky narabovat najednou náraz nárazník u vagónu nárazová vlna narážel pivo narážení naráží bečku NARCISSUS – rostlina narcis. po pravé ruce náruč náročnější národ národní národnost narovnal se narovnal křivé narovnání.Napresovat Naproťi Naproťivjéši Náprstek Napřeď Napřihl Napřihle Napřike Napřimenó cestó Napřimil se Napřimja Napšo Napšó Narafičel Narafičeny Narafičet Náramek Náramke Naraubčikovat Naráz Náraz Nárazňik Nárazová Narážel Narážeňi Narážijó Narcis Narcismos Narkolepsija Narkoman Narkománija Narkomanka Narkós(z)a Narkotikum Narkóza Narkozitér Naroc Nároč Náročevjéši Národ Nároďňi Národnosť Narovnal Narovnal Narovnáňi Nároživosť Nárt Nárto Nártón Naruste Náruste Narustla Narustó Narval napresovat. krásný jinoch řecká mythologie narcismus chorobná spavost. vyrovnání dluhů náruživost nárt nártu TARSIIDAE . narkolepsie narkoman narkomanie narkomanka narkóza narkotikum narkóza narkoziter náruční kůň.čeleď mořských savců z řádu .čeleď primátů z podřádu poloopic naroste nárosty narostla narostou MONODONTIDAE .

nasypat násypka násypný vagón nahlížel najedl se. dříví. toporo násady.Nářaďi Nářaďim Nářeči Nářek Nářetek Nářetek Nařizeňi Nás Násada Násade Násadka Násadkó Nasaednó Násav(f)ka Nasával Nasázel Nasázel Nasecená Nasecené Nasedl Nasednóťi Nasekal Násep Nasepal Nasepaňina Nasepat Nasépat Násepka Násepné Nasesoval Naseťil Naseťit Nasezenéch Nasezeny Násili Následek Následke Následovaná Následované Následovanéch Následovat Naslóchaja Naslóchale Násobek Násobeňi Násobilka Násobilkó Násoska Naspjech Nastav(f) Nástopišťe Nástraha Nastražojó Nastrmačel kytovců nářadí nářadím nářečí nářek trochu trávy v travnici . topora násadka násadkou nasednou násavka pil. nasával nasázel brambory hovorově.nářitek nářitek nařízení nás násada. nasekal na zadek násep nasypal nasypanina nasypat nandávat do pytlů. nasytit se nasezených vajec nasezené násilí následek následky pronásledovaná pronásledovaný pronásledovaných pronásledovat naslouchajíce naslouchali násobek násobení násobilka násobilkou při stáčení vína je potřebná násoska měli naspěch nastav ruku nástupiště nástraha nastraží navršil . nasytil se najíst se. nasázel 5 gólů nasycená nasycený nasedl na kolo nasednouti nasekal trávu.

nářadí naše naštěstí navštívená navštívený navštívil navštívit naše naších přátel naším kamarádům našima doma našemu našla by jsi našla by jste nášlap našlapoval našlapovat našli našli-li bramborová nať natáčení natáčet natáhl ruce. natáhnutý .Německo 16-18 století naváděl navádět dej mi to rychle nával.Nastrmačet Nástroje Nástroje Naša Naščesťi Naščivená Naščivené Naščivil Naščivit Naše Našech Našém Našema Našemo Našlabes Našlabeste Nášlap Našlapoval Našlapovat Našle Našle-le Nať Natáčeňi Natáčet Natahl Natahle Natahnó Natahnoté Natáhnóťi Natahoval Natahovat Natahovat géde Nataleta Natálija Natálija Nátažka Náťer Náťestek Naťiral Naťirat Náťisk Náťisk Natorálija Natrhal Natrhl Nátrobek Naturel Náturnosťó Nautilus Naváďel Naváďet Naval Nával Naválel navršit hudební nástroje lékařské nástroje. tlačenice naválel se po setí .jméno námaha nátěr nátěstek natíral natírat na dechový nátrubkový nástroj ten má ale nátisk – kdo hodně pije naturálie natrhal natrhl nátrubek přirozená povaha náturností stojatý pohár zhotovený z nautilu .mrtvý natáhnutí natahoval natahovat nabírat na pláč natalita-porodnost.provaz natáhnou natáhnutý pře cestu. množivost Itálie Natálie žen. natáhl se u vody na trávu natáhli lano.

roste na návsi navigátor naviják náviděný návěs železniční návěst návěstí navleče si rukavice navléci navlékli navléknout návnada návnadu návod zdráhal se nezapomeň vrátit Navrátil příjmení vratný vratič obecný TANACETUM VULGARE navrtávačka návsí Nazaret v severním Izraeli nazaretský prozatím natrhal natrhat nazíravý naznačená naznačených naznačit naznačky.Naválet Návalke Návalo Navařovaci Naváška Navázany Navazojo Navazoval Navazovat Navážet Navážet Návek Navekróžel Náves Návesňiček Navigátor Naviják Náviné Návjes Návjesť Návjesťi Navleče Navlict Navlikle Navliknót Návnada Návnado Návod Navošéval Navráťil Navráťil Návratné Návraťňik Navrtávačka Návsó Nazaret Nazaretské Nazatim Nazdrhoval Nazdrhovat Nazéravé Naznačená Naznačenéch Naznačet Naznačke Náznake Nazpátek Né Ňe Neandrtálec Neandrtálk Nebál se Nebe Nebeč Nebel navalovat sudy. navážet se do někoho návyk vykrojil náves mochna husí POTENTILA. na zádech náznaky zpět ne ně neandrtálec neandrtálka nebál se nebe neplač nebyl . krátký provaz navazovat známost navážet k mlácení neustále šťárat. naválet kůly k navalování kmenů na vůz při takovém návalu navařovací agregát navážka navázané snopy navazuji navazoval na předřečníka.

necumlal necumlej nečas.Nebelé Nebelo Nebička Nébleši Nebo Nebode Nebohá Nebohéch Neboť Nebozis Nebožka Nebožťék Nebrblal Nebrblé Nebromtal Nebromté Nebuj Necágé Necágéte Nececoň Nececoňte Necke Neco Neco-be Necomlal Necomlé Nečas Néčasťéš Néčasťéši Néčasťéšim Nečeho Nečekajó Nečekal Nečekaná Nečeké Nečekéte Nečemo Nečestota Neči Nečib Nečibi Nečibijó Nečibjela Nečoješ ňic Nečojo Nečol Nečot Nedá Nedajó Nedal Nedáme Nedat Nedáte Nedbalosť Nedbalosťó nebývalý. špatné počasí nejčastěji nejčastější nejčastějším něčeho nečekají nečekal nečekaná návštěva nečekej nečekejte něčemu nečistota něčí neplač nepláče nepláčou neplakala necítíš nic? necítím necítil necítit nedá nedají nedal nedáme nedát nedáte nedbalost nedbalostí . nebrblej neboj se ničeho necákej. nestříkejte neplač neplačte necky něco něco . nestříkej necákejte. nebylý nebylo nebíčka nejbližší nebo nebude nebohá nebohých nebuď nebozez nebožka nebožtík téměř do ničeho nemluvil nemluv do všeho nebručel nemluv do všeho.by necucal.

Nedéchal Nedéchat Nedéché Neďela Neďelal Neďelitelná Neďelitelnéch Neďeló Neďiv(f) se Neďival Neďivé Neďivim Nedobrota Nedočkavá Nedočkavca Nedočkavec Nedodlal Nedodlé Nedodléte Nedokázal Nedoloha Nedomeslel Nedomirka Nedomlatke Nedomrlé Nedomžékne Nedopitá Nedoposťi Nedopóščé Nedopóščéte Nedosknotelná Nedosléchavé Nedoslocha Nedošetá Nedotknotelnosť Nedov(f)ťipa Nedožločel Nedožločet Nédravjéši Nedržny Nédyl Nefalšoval Nefalšovale Nefalšovanéch Neféfaroje Neféfarovala Nefijurgija Nefóká Nefókal Nefókám Nefóké Nefókéte Neforeba Nefridita Nefrit nedýchal nedýchat nedýchej neděle nepracoval.nedomírka nedomlatky nedorostlý nedosvítí nedopitá láhev nedopustí nedopouštěj nedopouštějte nedotknutelná nedoslýchavý špatně slyší nedošitá halenka nedotknutelnost nedovtipa nerozčílil se nerozčílit se nejdravější neudržitelné nejdéle nefalšoval nefalšovali nefalšovaných nehraje nehrála nechirurgie nefouká nefoukal. nevál vítr nefoukám do polévky nefoukej nefoukejte neforemný zánět ledvin nefrit . nedělal nedělitelná nedělitelných nedělí nediv se nedíval nedívej se nedivím se nedobrota nedočkavá nedočkavce nedočkavec nehuboval nehubuj nehubujte nedokázal nemoc nedomyslel pivo pod míru .výroba ozdobných předmětů .

skutků nechutí nechráněná nechráněný nechráněných nechráněným nechránil nehet nechť je po tvém nechtíc nechte jak je nehty nechte být .místo něj nehod nehodu nepozorně nechal nechala nechaného nechanému nechat nechce nechtějí nechme nechoď nechodí nechodí nechodila nechuť k jídlu nechutě nechutenství nechutenstvím nechutná nechutnal mu guláš byl nechutný nechutných jídel.nenávist k černochům nehybný člověk nehybná nehybo neherec nejásal nehlásal nehlásil nehli se nejhlouběji nejhlubší nehnu sebou nehnou prstem něj . popírání negativ negativní někde někdo negrofobie .Nefros Negaca Negativ(f) Negativňi Negde Negdo Negrofóbija Neheba Nehebná Nehebo Neherec Nehésal Nehlásal Nehlásel Nehle se Néhlóbš Néhlobši Nehno Nehnó Ňeho Nehod Nehodo Nehrobje Nechal Nechala Nechanyho Nechanymo Nechat Nechce Nechcó Nechme Nechoď Nechoďi Nechoďijó Nechoďila Nechoť Nechoťe Nechotenstvi Nechotenstvim Nechotná Nechotnal Nechotné Nechotnéch Nechoťó Nechráňená Nechráňené Nechráňenéch Nechráňeném Nechráňil Necht Nechť Nechťa Nechte Nechte Nechte ledvina popření.

Nechťé Nechťel Nechtovec Neicná Neicné Neicnéch Neicném Neide Neidete Neidó Neináč Neistá Neisté Neistéch Neistém Neistota Neistote Neistoto Neistotó Nejak Nejaká Nejaké Nejakéch Nejakém Nejakó Nejapná Nejapnéch Nejapném Nejasná Nejasné Nejasnéch Nejasném Néjasňéš Néjasňéši Néjasňéšich Néjasňéšim Nejedla Nejedlá Nejedle Nejedléch Nejedlém Nejez Nejezme Nejezte Nejijó Nejim Nejime Nejite Nekapitalistické Nekatolék Nekemo Nekerá Nekeré Nekeró nechtěj nechtěl nehtovec přeslénkatý . nehodící se k jídlu nejedli nejedlých nejedlým nejez nejezme nejezte nejedí nejím nejíme nejíte nekapitalistický nekatolík někomu některá některý některou .rostlina nejedlá nejedlý nejedlých nejedlým nejde nejdete nejdou nejinak nejistá nejistý nejistých nejistým nejistota nejistoty nejistotu nejistotou nějak nějaká nějaký nějakých nějakým nějakou nejapná nejapných nejapným nejasná nejasný nejasných nejasným nejjasněji nejjasnější nejjasnějších nejjasnějším nejedla nejedlá.ILLECEBRUM VERTICILLATUM .

Neklasická Neklid Neklň Neklňme Neklňte Neklupe Neklupé Nekolek Nekolekerá Nekolekráť Nekonečná Nekonečno Nekonečnosť Nekópil Nekopoj Nekopoje Nekopojó Nekopojte Nékósavjéši Nékósavjéšich Nékósavjéšim Nekove Nekové Nékréňéši Nékréňéšich Nékréňéšim Nekrmi Nekrmiš Nekrobijósa Nekrológ Nekropola Nektar Nektárijum Nelap Nelebosť Neleká Nelekl Neleňil Nelenovat Nélepši Nélepšich Nélepšim Neleťel Neleťi Neleťite Neletoval Neletovat Neletuj Nelibi Nelibosť Nelibosťó Nelice Nelicó Nelma neklasická neklid nenadávej nenadávejme nenadávejte neklepe neklepej několik několikerá několikrát nekonečná nekonečno nekonečnost nekoupil nekupuj nekupuje nekupují nekupujte nejkousavější nejkousavějších nejkousavějším nekovy.zpráva. projev o úmrtí člověka.. článek. nekropole .třeba dřevo a pod. není to z kovu nekovej koně nejkrajnější nejkrajnějších nejkrajnějším nekrmí nekrmíš pozvolné odumírání organismu .pravěké nebo starověké pohřebiště nektar medník. vědce atd. ryba .nekrobióza nekrolog . NECTARIUM neseď nelibost neleká se nelekl nelenil nelenit nejlepší nejlepších nejlepším neletěl neletí neletíte nelitoval nelitovat nelituj nelíbí nelibost nelibostí nelétá nelétají nelma. STENODUS LEUCICHTHYS.

nejmíň neměl nejmladší nemluv nemluvící nemluva nemluva nevyjadřuje se slovem nemluví s tebou nemluvím nemluvíš nemluvnost nemluvností nemluvu nemoc nemocenská nemocnice nemovitost nemovitostí nemožná nemožný nemožnější nemožnějších nemožnějším nemožní nemrač se nemračila nemračit nemračí nemračí se nemračím se .Nelzón Nelzónem Ňem Ňém Nemá Ňema Nemajó Nemám Nemáš Nemáte Ňemci Ňemecká Ňemečťi Ňeméch Nemenoval Nemenovaná Némesis Nemeslel Nemesli Nemeslijó Nemeslim Nemeslime Nemeslite Ňemi Némiň Nemjel Némlači Nemlov(f) Nemlov(f)ci Nemlova Nemlova Nemlovec Nemlovi Nemlovim Nemloviš Nemlovnosť Nemlovnosťó Nemlovo Nemoc Nemocenská Nemocňica Nemovitosť Nemovitosťó Nemožná Nemožné Nemožňéši Nemožňéšich Nemožňéšim Nemožňi Nemrač Nemračela Nemračet Nemrači Nemračijó Nemračim zápasnický chvat .řecká mythologie nemyslel nemysli nemyslí nemyslím nemyslíme nemyslíte němí nejméně.nelzon nelzonem nim ním nemá nima nemají nemám nemáš nemáte Němci německá němečtí němých nejmenoval nejmenovaná bohyně pomsty a spravedlnosti .

nedát pít nenapravená nenapraví nenapravil nenapravíš nenapravit nenapíše nenapíši nenaříká nenaříkají nenaříkal nenaříkej nenaříkejte hladná nenašel nenáviděl nenávidí nenávist nenávistí nejda nejde nejdu není není žalozpěv. starobylý rituál. pláč nad nebožtíkem není-li nejnižší nejníž neobjal neobstál .Nemračte Nemrgas Nemrznóci Nemrznócich Nemuhl Nemužeme Nemužeš Nemužeš-le Nemužete Nemužo Nemužó Nenabrósel Nenabróšená Nenačmarykoješ Nenačmarykojó Nenačmarykoval Nenačmarykovat Nenadáňi Nenadhazovat Nenáhlela Nenáhlet Nenáhlijó Nenajit Nenapadlo Nenapojil Nenapojit Nenapravená Nenapravi Nenapravil Nenapraviš Nenapravit Nenapše Nenapšo Nenařiká Nenařikajó Nenařikal Nenařiké Nenařikéte Nenasecená Nenašil Nenáviďel Nenáviďi Nenávisť Nenávisťó Nenda Nende Nendo Neňi Néňi Néňija Neňi-le Néňiši Néňiž Neobestal Neobestál nemračte se není po chuti nemrznoucí nemrznoucích nemohl nemůžeme nemůžeš nemůžeš-li nemůžete nemohu nemohou nenabrousil nenabroušená nenapíšeš nenapíší nenapsal nenapsat znenadání nenadhazovat nespěchala nespěchat nespěchají nenajít to mne nenapadlo nedal pít koňům. nenapojil je nenapojit.

po 2 světové válce .soudobé vzniklé podoby fašismu mladší třetihory .neogén přeohromná lichotník lichotnice neujedu neujel neujeli-by neošidí .Neobestala Neobestála Neobestanó Neobestat Neobestát Neoboje Neobol Neobot Neobsejó Neobsel Neobsetéch Neobstál Neobstálebe Neobšobrstnót Neoč Neočel Neočet Neočijó Neodendo Neodešil Neodešla Neodmjeřel Neodmjeřeny Neodmjeřet Neodnesl Neodnesó Neodos Neodosel Neodoset Neodosijó Neodpirá Neodpiral Neodpiráš Neodpirat Neodpiré Neodposťil Neodposťit Neodpoščeny Neodržel Neodrži Neodržijó Neodržitelná Neodržitelňe Neodržitelny Neodstópim Neofašis(z)mos Neogén Neohromná Neochaleba Neochalebná Neojedo Neojel Neojele-be Neokmiňi neobjala neobstála neobejmou neobejmout neobstát neobuje neobul neobut neobsejí pole neobsel pole neobsetých neobstál neobstáli by neobcházet potichu neuč se zlu neučil neučit neučí neodejdu neodešel neodešla neodměřil neodměřené neodměřit neodnesl neodnesou neudus neudusil neudusit neudusí neodpírá neodpíral neodpíráš neodpírat neodpírej neodpustil neodpustit neodpuštěné neudržel neudrží neudrží neudržitelná neudržitelně neudržitelné neodstoupím neofašismus.

ty můj neúročku neostýchat se se říká těm.Neokmiňijó Neokmiňil Neokmiňiš Neolezeš Neolezla Neolezlá Neolezle Neolezlé Neomezená Neomi Neomiš Neomjet Neomňa Neón Neonde Neopomenotelná Neorčel Neorčená Neorčetá Neorčety Neóroko Neosléchat Neostaťňici Neostré Neostréch Néostřéš Néostřéši Neoškoď Neoškoďi Neoškoďil Neotahl Neotahneš Neoťekal Neoťekáme Neoťekéte Neotevře Neotoneš Neotonó Neotopil Neotopit Neotopit se Neotraťijó Neotraťil Neotrhoj Neotrhovala Neovizem-le Neovjedomňelá Neozévajó Neozévala Neozévé Neozval Neožeňené Neožeňeni Neožeňi Neožeňijó neošidí neošidil neošidíš neulezeš neulezla neulezlá neulezli neulezlý neomezená neumí neumíš neumět neumivše neon neujde neopomenutelná neurčil neurčená neurčitá neurčité rčení . neženatý neženatí. svobodní neožení se neožení se . neutopíš se neutonou neotupil se neotupit neutopit se neutratí neutratil neubírej neubírala neuvidím-li neuvědomělá neozývají se neozývala se neozývej se neozval se svobodný. kdo nedal (složné) na ostatky neostrý neostrých nejostřej nejostřejší neuškoď neuškodí neuškodil neutáhl neutáhneš ten dluh neutíkal neutíkáme neutíkejte neotevře neutoneš.

Neožeňil Neožeňile Nepáčel se Nepáčet Nepáčijó Nepárové Nepeča Nepečeme Nepečeme Nepečete Nepečete? Nepečó-le Nepečó-le Népjekňéši Népjekňéšim Nepjekny Neplačó-le Neplakal Neplkoc Neplkotajó Neplkotala Neplkoté Neplkotéte Neplodnosť Nepočas Nepočaso Nepodařel Nepodařené Nepodařenéch Nepodařeny Nepodepišo Nepodepišó Nepodepsal Nepodepsala Nepodepša Nepodobá Nepoďvá Nepoďvaji Nepoďvala Nepoďváte Nepoěšesťi Nepohrdl Nepohrdnó Nepokal Nepokal Nepokala Nepokale Nepokale Nepoklózel Nepolámal Nepolámat Népomaléš Nepoočel Nepoočená Nepoočeňi neoženil se neoženili nelíbil se nelíbit se nelíbí se nepárový nejsou s ním nejsme se všemi dnes nepečeme buchty nejste s ním nepečete ani chleba? nepečou-li nejste-li s nimi nejpěknější nejpěknějším nepěkné nepláčou-li neplakal nepovídej nepovídají nepovídala nepovídej nepovídejte neplodnost nečas nečasu nepodařil se nepodařený nepodařených nepodařené nepodepíši nepodepíší nepodepsal nepodepsala nepodepsavše nepodobá se nepodívá se nepodívají se nepodívala se nepodíváte se nepoštěstí se mi nepohrdl nepohrdnou nestřílel nekouřil (nepukal) z fajky nepukala smíchy nepukali smíchy nestříleli ani nekouřili nepoklízel v maštali nepolámal nepolámat nejpomaleji nepoučil se nepoučená nepoučení .

nepovstal nevzniknutí nepozoruje nepozoruješ nepozorují nepozoroval nepozorovala nepozorovat nepravda nepravdivá neprotoulal neprotoulej neprodal neprobral ploché nohy neprospi neprojel neprojetá neprokleji neproklel neproklínej neprosákla voda neprosákne nepřátelský nepřibude nepřibudem nepřechytl nepřechytnout nepřijede k nám nepřijela nepřijdu nepřesný nepřestane nepřestanou nepřestat nepřišel nepřišla nepřál mi nic nepřímý nepřát nepřítel nepříznivce nepříznivec nepíše .Nepoožel Nepopózé Nepopózéme Nepopózéte Neporóčel Neporóčet Neporóči Nepoščesťilo Nepotorčel Nepotorčet Nepotřeboje Nepov(f)stal Nepov(f)staňó Nepozoroje Nepozoroješ Nepozorojó Nepozoroval Nepozorovala Nepozorovat Nepravda Nepravďivá Neprocembal. Neprocembé Neprodal Neprodrahňil Neprohnoty člape Neprochrň Neprojel Neprojetá Neproklejo Neproklel Neprokliné Nepropiskla Nepropiskne Nepřátelské Nepřebode Nepřebodem Nepřechetl Nepřechetnót Nepřejede Nepřejela Nepřendo Nepřesné Nepřestane Nepřestanó Nepřestat Nepřešil Nepřešla Nepřil Nepřimé Nepřit Nepřitel Nepřizlev(f)ca Nepřizlevec Nepše nepoužil nepopouzej nepopouzejme nepopouzejte neporoučel neporoučet neporoučí nepoštěstilo nezbláznil se nezbláznit se nepotřebuje nevznikl.

stol. l.Nepškle slovo Nepškna Nepton Nepudo Nepudó Nérač Nerád Neráda Néraďéš Neráďi Nerajcal Nerajcé Nerajcéte Neraňi Neraňim Nérechléš Nerépat Nerépé Nerépéte Nerépó Nero Neronov(f)ská Nerostřékl Nerostřékne Nerostřéknó Nerošel Nerošeňe Nerošet Nerošite Nerovnosť Nerozežene Nerozeženó-le Nerozhongané Nerozlóčel Nerozlóči Nerozlóčijó Neroztočel Neroztočijó Neroztočim Neroztočiš Nerozvede Nerozvedle Nerozvedó Neruste-le Nerustla Nerustó Nerv(f) Nerve Nervovy Nervóza Nervózňi Néřečňéši Neřekl nezašeptal by ani slovo neřeknuvší Neptun – římské mythologické božstvo pramenícího vodstva.n. neronovská nerozstříkl nerostřikne nerostříknout nerušil nerušeně nerušit nerušíte nerovnost nerozežene nerozeženou-li nerozhoupaný.l. adoptivní syn císaře Claudia. zemřel v roce 1941. jméno planety sluneční soustavy nepůjdu nepůjdou nejraděj nerad nerada méně rád neradi nechodil po okolí nechoď nechoďte neraní nikoho neraním nejrychleji nerýpat nerýpej nerýpejte nerýpou do mne italský filmový herec. nerozmyšlený nerozloučil se nerozloučí nerozloučí neroztočil neroztočí neroztočím neroztočíš nerozvede nerozvedli nerozvedou naroste-li nerostla nerostou nerv nervy nervové jsi stará nervóza nervózní nejřečnější neřekl .

čeleď motýlů nesla nejsladší nesli není slepá. vidí neodnese něco ? neslučitelnost nesmí nesmím nesměla nesmělá nesměli nesmělý nesmělých nesmrtelná nesmrtelnost nesnášenlivost nesnese se s nikým nesnese vajíčko nesnesla se s ním nesnesla vajíčko nesnesli se s nikým nesnesu tu židli atd. nesnesou se mezi sebou nesní nesním nesu k vám peníze nesou již slepice? nejsem tady nejsou nepokazí nepokazil nepokazím .Neřekno Neřeš Neřeš Neřešel Neřešetelná Neřešijó Neřešim Neřešime Neřešiš Neřešite Neřikaja Neřikal Neřikám Neřikat Neřko Nese Nése Neseda Neseda a vésesa Néselňéši Neseš Nesetka Nesla Néslači Nesle Neslepá Neslézne neco? Nesločetelnosť Nesmi Nesmim Nesmjela Nesmjelá Nesmjele Nesmjelé Nesmjeléch Nesmrtelná Nesmrtelnosť Nesnášenlivosť Nesnese Nesnese Nesnesla Nesnesla Nesnesle Nesneso Nesnesó Nesňi Nesňim Neso Nesó Néso Nésó Nespackaji Nespackal Nespackám neřeknu neřež tou pilou neřeš ten případ neřešil neřešitelná situace neřeší neřeším neřešíme neřešíš neřešíte neříkajíce neříkal neříkám neříkat neřku-li nese nejsi neposeda neposedí. nevydrží na jednom místě nejsilnější neseš nesytka sršňová SESIA APIFORMIS škůdce.

Nespackat Nespacké Nespal Nespánek Nespat Nespávajó Nespával Nespávat Nespavosť Néspiš Nespiš-le Nespletl Nespletó Nespolehlev(f)ca Nespolehlevá Nespolehlevé Nespolehlevec Nespolehlevéch Nespolehlevém Nespominá Nespominajó Nespominé Néspravedlevjéši Nespřihal Nespřikal Nespřikat Nesrazel Nesrazet Nestabileta Nestalo Nestane Néstarši Nesteď Nesteďela Nesteďi Nesteďijó Nesteďim Nestor Nestrká Nestrkajó Nestrké Nestrkéte Nesváďé Nesváďela Nesváďéte Nésvedeňéši Nesvedl Nesvedo Nesviťici Nesvořlev(f)ca Nesvořlev(f)ce Nesvořlevec Neščápená Neščápeňe Neščápeňi nepokazit nepokaz nespal nespánek nespát nespávají nespával nespávat nespavost nejspíš nespíš-li nespletl. nepopletl nespletou nespolehlivce nespolehlivá nespolehlivý nespolehlivec nespolehlivých nespolehlivým nevzpomíná si nevzpomínají si nevzpomínej nejspravedlivější nespřahat se s druhým. nechtěla ho to já nesvedu nesvítící svárlivce svárlivce svárlivec prohnaná prohnaně prohnaní . nestyď se neostýchala se neostýchá se neostýchají se neostýchám se nejstarší nestrká nestrkají nestrkej nestrkejte nesváděj nesváděla nesvádějte to na druhé nejzvedenější nesvedl nic. nedávat se dohromady neodporoval neodporovat nesrazil nikoho nesrazit nestabilita nestalo nestane nejstarší neostýchej se.

MICROCHIROPTERA netradiční netrap mne netrápí nikoho netrápí netrápil netrapte netrhají netrhal netrhejte netrucuj netrucují netrucoval netroufají netroufal si netroufám si na něj netroufáte netřesk SEMPERVIVUM .Neščápeny Neščasná Néščasňéši Néščasňéšiho Néščasňéšim Neščépéte Neškročelo Neškroči Nešla Nešle Nešpore Neštovice Nešvinglařel Nešvinglařet Nešvinglaři Nešvinglařim Nešvinglařite Netak Netálija Netéká Netékalo Netékav(f)ka Netékav(f)kó Neťik Netkaná Netkanéch Neto Netopéř Netraďičňi Netrap Netrápi Netrápijó Netrápil Netrapte Netrhajó Netrhal Netrhéte Netrocoj Netrocojó Netrocoval Netrófajó Netrófal Netrófám Netrófáte Netřesk Netvařec Neuma Neurčetá Neurológ Neurolóška Néurostléši Néurostléšich prohnaně hromské ženské nešťastná nejšťastnější nejšťastnějšího nejšťastnějším neštípejte neškručelo mu v břiše.u nás se vyskytuje pouze jedovatý keř AMORPHA FRUTICOSA gregoriánský chorál.pěstuje se pro okrasu netvařec .nauka o nervstvu neuroložka nejurostlejší nejurostlejších . v zahradách se pěstuje druh ADIANTUM PEDATUM rod kapradin netkaná netkaných netto netopýr .BALSAMINACEAE bylina netýkavkou netík. předposlední část kněžských a řádových hodinek neštovice nepodváděl nepodvádět nepodvádí nepodvádím nepodvádíte jinak Itálie netýká netýkalo netýkavka . notové značky neurčitá neurolog . neměl hlad neškručí nešla nešli nešpory.

chronické neuropsychické poruchy neuróza neútočení neutrál neutralita neutron spolu s protony tvoří jádro atomů neutronová bomba neuvědomělost nevšímal si nikoho nevšímat nevšiml si nevadí nevadl nevadni nevadnou nevdají nevdala nevdáš se holka nevdát nevdává nevybojuje nevybojoval nejvýbornější nevýbušná nevycítil nevyčítá nevyčítají nevyčítej nevyčítejte nevyčti nevyčetli nevyčtou nevydržel Nevydrží nevykoumal nevykoumat nevykousl nevykousne nevykousni nevykousnu nevykroutil se nevyminul nevyslídí nevyslídila nevypadl nevýrobní nevyrušuj nejveselejší nevyschl nevysloužil nevysušil nevsypání nevyspání nevyspat se nevystrašil .Neurotik Neuróza Neutočeňi Neutrál Neutraleta Neutrón Neutrónová Neuvjedomňelosť Nev(f)šimal Nev(f)šimat Nev(f)šiml Nevaďi Nevadl Nevaďňi Nevadnó Nevdajó Nevdala Nevdáš Nevdat Nevdává Nevebojoje Nevebojoval Névéborňéši Nevébošná Neveciťil Nevečitá Nevečitajó Nevečité Nevečitéte Nevečťi Nevečtle Nevečtó Nevedržel Nevedržijó Nevekómal Nevekómat Nevekósl Nevekósne Nevekósňi Nevekósno Nevekróťil Neveminol Neveňórá Neveňórala Nevepadl Nevérobňi Neverošoj Néveselši Neveschl Neveslóžel Nevesošel Nevespačka Nevespáňi Nevespat Nevestrašel neurotik .

Nevestrašet Névéš Néveši Nevešňopal Nevešňopat Nevetahl Nevetřepal Nevetřepat Neveveskoj Névic Neviďel Neviďet Nevidomke Nevim Nevite Nevizo Névječi Névječiho Névječim Nevjeďel Nevjeďele Nevjedomi Nevjedomke Nevjesta Nevlasťňi Nevlasťňim Nevolňictvi Nevratná Nevratnéch Nevtón Nevyspal Névzácňéši Névzácňéšim Nevzal Nevzany Nezačvrči Nézaďňéši Nézaďňéšich Nezadřel Nezadřó Nezahéká Nezahlidl Nezahoďi Nezachetl Nezacheťňi Nezachetnó Nezaklnol Nezakockal Nezakockat Nézalátaňéši Nezapadl Nezapadnó Nezapomeň Nezapomeno nevystrašit nejvýš nejvyšší nevyčuchal. 1643-1727. fysik a astronom nevyspal nejvzácnější nejvzácnějším nevzal nevzané nezavrká nejzadnější nejzadnějších nepomohl nepomohou nezahýká nezahlídl nezahodí nezachytl nezachytni nezachytnou nezaklel nezakuckal se nezakuckat se najzáplátovanější nezapadl nezapadnou nezapomeň nezapomenu . britský matematik. nevyslídil nezjistit nevytáhl nevytřepal nevytřepat nevykřikuj nejvíc neviděl nevidět nevědomky nevím nevíte nevidím největší největšího největším nevěděl nevěděli bezvědomí nevědomky nevěsta nevlastní nevlastním nevolnictví nevratná nevratných Newton. nezjistil.

nespěchejte nežeňte se. nespěchejte ni nibeliňská . ještě máš čas neženu.Nibelungové druh rafinovaného cukru nic nicotný nikdy Nigerie.nezbeda nezdřevěněl nezdřevěníš nevzejde nezkouskoval nezkouskovat nezhrbatěl nezkřiví nezkřiví neznající hanbu neznal nezůstal nezůstane nezruší smlouvu. stát v západní Africe nigerijská nikdy nikdy .uličník nejzbytečnější nezbývá nezbývalo nezdara neplecha. dohodu nevzpomene nezradil nezradím neztrouchnivěl neztrouchniví netrhat ovoce ze stromů než nestrká nestrčil nestrčit nežeň se do neštěstí nežeň se. nespěchám nežeňte se.Nezapominal Nezapominka Nezarostl Nezaslóžel Nezaslóži Nezaslóžijó Nezaslóžim Nezaspal Nézáš Nezatekl Nezaťikne Nezbeda Nézbetečňéši Nezbévá Nezbévalo Nezdara Nezdoba Nezdřevjeňel Nezdřevjeňiš Nezende Nezešošňoval Nezešošňovat Nezhrbaťel Nezkřevi Nezkřevijó Neznahaňba Neznal Nezostal Nezostane Nezpáčijó Nezpomene Nezraďil Nezraďim Nezteřel Nezteři Nezvoštvrlizovat Než Neždurchá Neždurchl Neždurchnót Nežeň Nežeň Neženo Neženťe Nežeňte Ňi Nibeliňská Nibs Ňic Ňicotné Ňigdás Nigérija Nigerijská Ňihdá Ňihdes nezapomínal pomněnka nezarostl nezasloužil nezaslouží nezaslouží nezasloužím nezaspal co nejdál nezatekl nezatikne nezbeda.

myslivec kolovrátek. organistrum . svatozář nimrod.tisíciletí před naším letopočtem niť nitě potrava ryb . valoun zlata .řeka v Africe. zn.hudební nástroj strunný třecí ninivská Ninive .zn.privilegovaná vrstva občanů ve starověkém Římě nobelium .Ni .obecně.Ňihilismos Ňich Ňijačena Ňijačeno Ňijaké Nikl Niklem Niklo Niklová Ňikoťin Nil Nimbus Ňimród Niňera Niňiv(f)ská Niňive Ňiť Ňiťe Ňiťenka Ňiťó Ňitra Nitrogricerin Nivelaca Nivelačňi Ňizká Ňizkéch Ňizkozdižná Ňiž Ňižen Ňižena No Ňo Ňó Nobel Nobeleta Nobélijum Nóblesa Nóblpán Noc Noce Nocená Noceňi Noceňi Noceňim Nocó Nocov(f)ka Nočňi Nočňik Nočňimo Nogát Noget nihilismus .nitěnka TUBIFICIDAE nití Nitra .Irák.671 km gloriola. No jemnost. vynálezce výbušnin nobilita . negativní vztah k všeobecně přijímaným hodnotám nich nic neznamenající nijačenu nijaký nikl. uhlazenost lepší člověk noc noci nucená nucení k práci.SR nitroglycerin nivelace .určuje se rozdíl dvou bodů nivelační nízká nízkých nízkozdvižná plošina níž nížin nížina no ni ní švédský průmyslový podnikatel. cukrářský výrobek nugget. činnosti nucení k močení nucením nocí noční bdění noční nočník nočnímu nugát. dlouhá 6. kolovratec. osídleno od 4.nicolum niklem niklu niklová nikotin Nil .

normálka normální norování norská Norsko nos NOSÁL ČERVENÝ NASAU.norek evropský Norimberk. hledat čichem pátráte? severská rasa lidí LUTREOLA .PEDETIDAE. podobající se tarbíkům nohách nohama nohatka.Noh Noha Noháč Nohách Nohama Nohatka Nohe (vzale nohe) Nohébal Ňohňal Ňohňat Ňochá Ňochal Ňocháňi Noje Nomád Nomáda Nomáďi Nomádismos Nómen Nomenklatora Nomera Nominaca Nominálňi Nóna Noncijos Nonét Noneto Nora Ňórá Ňóral Ňóráňi Ňórat Ňóráte? Nordická Norek Norimberk Norimberské Norma Norma Normaleta Normálka Normálňi Norováňi Norská Norsko Nos Nosál Nosel Nosi Nosič Nosim Noso Nosorožec Nosorožik pták Noh noha noháč . PANTOPODA.nosorožík kapucínek ORYCTES . zástupce Vatikánu v cizině nonet noneto liščí nora pátrá. město v Bavorsku norimberský norma práce Norma žen. hledá pátral.jeho archa kočovný pastevec rod hmyzu z nadčeledi včel nomádi kočovnictví jméno nomenklatura čísla nominace jmenovitý nona – hudební útvar. hledal pátrání. jméno normalita normální stav. hledání pátrat.huhňal ňuhňat čichá čichal čichání Noe . vzdálenost nuncius. třída členovců z podkmene klepítkatců nohy (utekli) nohejbal mluvil přes nos . šelma nosil vodu nosí nosič nosím nosu býložravec RHINOCERATIDAE rod brouků .

novicka novin novinářství noviny novinka novinu novinou novodur novofundlandský novorozenec novotisk novotisky novinka nové koření .usušené plody tropického vždy zeleného stromu PIMENTA OFFICINALIS .charakteristická hudební skladba novelu novým novýma kandidát členství v roční lhůtě alespoň jeden rok trvající zkušební lhůta kandidátka .Noša Nošama Nošo Nošó Nota Nóta Notábl Notaca Notár Notára Notárijus Note Noťi Noticka Noťil Noťit Notná Notné Notnéch Notném Noťňi Notopis Notoťisk Notové klič Notrija Notula Nova Nová Nováci Nové fták Novéch Novela Novele Noveleba Novelo Novém Novéma Novic Noviciját Novicka Novin Novinářstvi Novine Novinka Novino Novinó Novodur Novofulanské Novorozenec Novoťisk Novoťiske Novum Novy kořeňi NASIORNIS nůše nůšema nůši nůší nota diplomatická nóta hodnostář notace notář notáře městský písař noty nutí drobná zpráva nutil nutit nutná nutný nutných nutným nutní notopis nototisk notový klíč na začátku skladby nutrie.-15. vodní hlodavec MYOCASTOR zběžné písmo užívané ve 13. století nová hvězda nová nově přistěhovaní letadlo nových novela zákona novely noveleta .

naháč nudistka cukrovinka valoun zlata nula čísel číselná nunciatura .Novyho Nozdre Noža Nožař Nože Nožéc Nožécama Nožéce Nuanca Nucená Nudista Nudistka Nugát Nuget Nula Numer Numerická Nuncijatora Nuncijus Nutaca Nutná Nutrija Nužkama Nužke Nydr Nylón Nylónem Nylónová Nymbork Nymfa Nymfománija nového nozdry nože výrobce nožů nože nožic nožicama nožice jemný odstín nucená nudista. periodicky vlnivý pohyb osy setrvačníku nutná nutrie nožicama nožice povel k zemi nylon nylonem nylonová Nymburk město v Čechách řecká mythologie . vesnice obecní obecní obecních obecním obecníma obecnímu obyčej obyčejná obyčejný obyčejně obyčejnou .úřad a sídlo nuncia nuncius . výrazně zvýšená pohlavní vzrušivost ženy PÍSMENO O O Oba Obá Obal Občena Obďelávajó Obďelávat Obec Obecňi Obecňi Obecňich Obecňim Obecňima Obecňimo Obečé Obečéná Obečéné Obečéňe Obečénó O oba obá obal občina obdělávají obdělávat obec.dcera Diova nymfomanie.papežův trvalý zástupce nutace.

pozvracel obletí obletují obletoval obletovaných obletovanou obleva oblíznout oblizuje oblizoval oblizovat obhlédl obhlédnou obligace např.cenné papíry vydávané na menší zaokrouhlené částky obligátní klavír ublížit .Obelisk Obelo Obendó Obestal Obestano Obezita Obezlička Obézňi Obilňica Objed Objeda Objedák Objedo Objedo Objedvajó Objedval Objedvat Objeh Objekt Objektiv(f) Objesel Obješenca Objeť Objeťima Objetoj Objetoval Objetováňi Obježná Obježnéch Obježňica Objižďka Objižďka Obláček Oblámal Oblámat Oblámó Oblé Obleje Oblel Obleťi Obletojó Obletoval Obletovanéch Obletovanó Obleva Obléznót Oblezoje Oblezoval Oblezovat Oblidl Oblidnó Obligaca Obligáťňi Obližet obelisk ubylo obejdou objal obejmu tlustý až příliš zbavovat se osobní odpovědnosti obézní. obtloustlý obilnice oběd oběda vůz na dovážení oběda v době roboty obědu objedu to kolem obědvají obědval obědvat oběh objekt objektiv oběsil se oběšence oběť obětima obětuj obětoval obětování oběžná oběžných oběžnice objížďka objížďka obláček oblámal roští kolem oblámat oblámou oblý oblije ho studený pot oblil.

Obliži Obližojó Obloda Obloha Obmel Obmet Obmetl Obmist Obmjekčel Obmjekčela Obmjekčená Obmjekčet Obmjekčijó Obmjekčim Obmjekčime Obmjekčite Obnova Obnove Obnovenéch Obnoveny Obnovijó Obnovil Obnovit Obnovo Obnovó Obóch Obóm Obóma Obor Obora Obore Oborka Oborke Oborko Oborkó Obozi Obožáci Obožačka Obožačko Obožák Obožákama Obožáke Obožáko Obr Obra Obrábjeci Obrábjeňi Obraceč Obrana Obránkeňa Obránkeňo Obrat Obrať Obráťa Obratel ublíží ubližují obluda obloha obmyl obmýt zametl obmést obměkčil obměkčila obměkčená obměkčit obměkčí obměkčím obměkčíme obměkčíte obnova obnovy obnovených obnovené obnoví obnovil obnovit obnovu obnovou obou oběma obouma. obránkyni obrat obrať se. oběma učební obor obora obory oborávka oborávky oborávku oborávkou ubozí ubožáci ubožačka ubožačku ubožák ubožákama ubožáky ubožáku obr obra obráběcí obrábění kovů obraceč sena obrana ochránkyně. obránkyně ochránkyni. otoč se obrátivše se obratel .

obrnění rytíři bičíkovec z kmene CHROMOPHYTA obročí .kartou obrazovka odrážel obraženina po úderu podlité paty odrážet si patu odráží odráží odrážím obry obrna lidí i vepřového dobytka pancéřovaná divize atd. úřad a s ním spojeného majetku a důchodu obroučka krmivo pro koně obrům obrovská obrovští obři povřísel povřísla povříslama povříslo obsadivše obsazovaná obsazovaných otočil si ho kolem prstu obseji obsejí obsel obsypaný obsidián .sopečné křemičitanové sklo obsílka obsloužil obsloužená obsloužit obstál obstáli obstát obstojí obstojíte obstříhal .Obráťi Obráťijó Obráťil Obrátka Obraťó Obraz Obrazela Obrazet Obrazijó Obrázkama Obrázkem Obrazov(f)ka Obrážel Obražeňina Obraženy pate Obrážet Obráži Obrážijó Obrážim Obre Obrna Obrňená Obrňeňi Obrňenka Obroči Obróčka Obrok Obrom Obrov(f)ská Obrov(f)šťi Obři Obřisel Obřisla Obřislama Obřislo Obsáďa Obsazovaná Obsazovanéch Obsedlal Obsejo Obsejó Obsel Obsepané Obsidiján Obsilka Obslóžel Obslóžená Obslóžet Obstál Obstále Obstát Obstoji Obstojite Obstřehal obráti obrátí obrátil obrátka obratem obraz odrazila odrazit si palec u nohy dotknou se obrázkama.v lenním právu.kartama obrázkem.

jednotka váhy. ocasa hadinec myší ocásek truhlářská pila jednoruční ocásky ocásků oceán ocelárna ocilka oceloryt kočkovitá šelma. šestina drachmy obvyklá obvyklé obhlédl se obhlédla se obhlédnout se dostat výprask dostat něco zlého . LEOPARDUS zlíbal ocelový zlíbej otcem ocet ocitnuvší se ucítí .Obstřehám Obstřehaňi Obstřehat Obšajz Obšata Obšobrstnót Obšobrstovat Obťežojo Obťežoval Obťežovat Obťiž Obťižná Obťižňi Obulus Obveklá Obvekly Obvéřel Obvéřela Obvéřet Obzobal Obzobat Obzol Obzor Obzore Obzoro Obzoro fšecko Obzvlášč Obževa Obževó Oca Ocabořel Ocabořet Ocáď Ocapkaná Ocapkat Ocas Ocasa Ocasáč Ocásek Ocaska Ocáske Ocásko Oceján Ocelárňa Ocelka Oceloret Ocelot Oceloval Ocelové Oceluj Ocem Ocet Ociťa Ociťijó obstřihám obstřihaní obstřihat propuštění oblečení mít se k někomu potichu odcházet obtěžuji obtěžoval obtěžovat obtíž obtížná obtížní drobná mince starých Řeků. zool.výprask obral obzor obzory obzoru přijít o všechno obzvlášť obživa obživou otce osopil se osopit se odtud uchozená uchodit se ocas koňský. čertí atd.

jedovatá bylina úcta octan hlinitý octanu octanový obklad úcty uctěná uctil uctila uctít uctivost uctivostí úctou oč jde opálil se na slunci opálenou opálíš se opálíte se opálí se opálit se očima účastná účastnil se účastníme se účastnit se oči vepřový žalud učil účel učila učili účelu učená modlitba Otče náš učený učených účinek učenější učenějších učenějším učinil účinky účinkuji účinkoval očistce očistec očistil očistit očistný očištěná očištění .Ociťil Ociťile Ociťit Oco Ocón Ócta Octan Octano Octanové Ócte Ocťená Ocťil Ocťila Ocťit Ocťivosť Ocťivosťó Óctó Oč Očadl Očadló Očadneš Očadnete Očadnó Očadnót Očama Óčasná Óčasňil Óčasňime Óčasňit Oče Očék Očel Óčel Očela Očele Óčelo Očená Očenáš Očené Očenéch Óčenek Očeňéši Očeňéšich Očeňéšim Očeňil Óčenke Óčenkojo Óčenkoval Očestca Očestec Očesťil Očesťit Očestné Očeščená Očeščeňi ucítil ucítili ucítit o co jde ocún COLCHICUM .

kráva po otelení odbýval svoji práci odboj přebolelo přebolí odbory odborný odbornice odborník odcizil se odcizení odčítal odčítání odčítat oddechl si oddýchl si oddychuji .očnice učnice ucítit okuřovaná. cítit kouřem okuřoval okuřovaní okuřovat od óda na radost umačkal umačkat uvedou ve známost uvedl ve známost udal souseda otrokyně v harému udání udáním oznámit všem.Óčet Očetel Očetelka Óčeťňi Oči Očibená Očibeném Očibenó Očijó Očim Očim Očime Očite Očivat Očkoje Očkoval Očkováňi Očňica Očňica Očot Očozená Očozoval Očozovaňi Očozovat Od Óda Odačkal Odačkat Odajó Odal Odal Odaleska Odáňi Odáňim Odat Odbel Odbetéch Odbeťi Odbévá Odbéval Odboj Odbolelo Odboli Odbore Odborné Odborňica Odborňik Odcezel Odcezeňi Odčétal Odčétáňi Odčétat Oddechl Oddéchl Oddechojo účet učitel učitelka účetní učí uplakaná uplakaným uplakanou učí učím očím učíme učíte učívat očkuje očkoval očkování orbita . udat policii odbyl odbytých odbytí odbývá .

někde udeří druh dřevěné dýmky odestelou odestlal odešla odfoukl odfouknu oddechuje.hrom udeřená udeřený hrom bije. odfukuje oddechoval.Oddlábl Oddlábnót Ode Óde Odedávna Oďeďil Oďelajó Oďelám Oďelat Oďeláte Oďelé Odemč Odemčel Odemčeny Odemčó Odemkl Odendo Oder Oderel Oderelo Oderená Oderené Oderi Oderka Odesteló Odestlal Odešla Odfókl Odfókno Odfokoje Odfokoval Odfrkl Odfrkno Odhad Odhanačel Odhanačet Odhoďil Odhoďit Odhozená Odhozenó Odchlopeňi Oďil Oďila Oďile Odjeď Odjedo Odjel Odkáď Odkáťse Odkaz Odklapil Odkleďil Odkopal Odkorek Odkorko vydlábl dlátem vydlábnout od.odkorek odkorku . odfukoval kůň odfrkl oddechnu si odhad zapomněl na svůj původ zapomenout na svůj původ odhodil odhodit odhozená odhozenou ostříhání udil maso udila udili odjeď odjedu odjel odkud odkudsi odkaz otevřel odklidil odkopal odpad dřeva .ode všeho zlého ódy odedávna našetřil věno pro dceru udělají udělám udělat udělejte udělej odemkni vrata odemkl odemčené odemknou odemkl odejdu udeř udeřil udeřil blesk.

dozor . nést odpovědnost za svěřenou práci.nech toho. statek připadl vrchnosti odúmrtí odnaučil se odnaučit odnaučí odnedávna odnesl odnesu odnesou udobřit se odpad odpadni. odejdi odpadu utéct odpásal řemen odpásat. odepnout odpásám odpírá poslušnost odpírají odpíral odpírat odpisy odpisuje odpisoval odplivnu si odplivnul si odplivnout si odplivoval si odplouval po řece odpočinu odpočinutý odpočiňte si odpočítat odpočítával odpočítávat odpoledne byli znepřáteleni odpustil odpuštění odpuštěné odpovídal odpovídat na otázky odpovídat.Odlev(f)ja si Odlevil Odlevile sobje Odlitke Odmitá Odmital Odmitat Odmitnol Odmitnoťi Odmitnóťi Odmjena Odmocňina Odmrť Odmrťó Odnaočel Odnaočet Odnaoči Odnedávna Odnesl Odneso Odnesó Odobróchat Odpad Odpaďňi Odpado Odpálet Odpásal Odpásat Odpášo Odpirá Odpirajó Odpiral Odpirat Odpise Odpisoje Odpisoval Odplojo Odplol Odplot Odplóval Odplóval Odpočeno Odpočenoté Odpočeňte Odpočétat Odpočétával Odpočétávat Odpoleďňa Odporňictvi Odposťil Odpoščeňi Odpoščeny Odpovidal Odpovidat Odpovidat uleviv si ulevil si ulevili sobě odlitky odbírá za sekáčem odebíral odebírat odmítnul odmítnutí odmítnouti odměna odmocnina nebyl-li dědic.

Odpovidé Odpřesáhl Odpřesáhnót Odpusťil Odpustke Odrabal Odrabaná Odrabaňi Odranec Odrha Odrobinka Odruda Odryglovat Održel Održet Odřiml Odřmnót Odseďel Odsóďil Odsóďit Odsózená Odsózenéch Odsózeňi Odsťehojo Odsťehoval Odsťehovat Odstéňit Odstéňit Odstéňoval Odstéňoval Odstéňovat Odstéňovat Odstopny Odstrájel Odstrájet Odstrojil Odstrojit Odstřelnosť Odščeřópená Odšpihlajó Odšpihlal Odtahl Odtahnót Odtróbja Odvedl Odvedl Odvoďňeňi Odvyst Odvzdošňeňi Odyseja O nás Odzemek Odznak(oznak) Odžébroval odpovídej odpřisáhl odpřisahnout odpustil odpustky otloukl omítku otlučená špatně oblečení otrhanec trhan drobty z jídla odrůda odstrčit okno udržel udržet zdříml udřímnout odseděl v kriminále odsoudil odsoudit odsouzená odsouzených odsouzení odstěhuji se odstěhoval odstěhovat odlišit odlišit odlišoval odlišoval odlišovat odlišovat odstupné svlékal se svlékat se svlékl se svléknout se odstřelnost odloupnutá neodborně odřežou uřezal odtáhl odtáhnout odtroubivše odvedl dobrou práci odvedl ji k sobě odvodnění odvést odvzdušnění Odyssea.000 verších. odklátil se . starořecký epos asi o12. připisovaný Homérovi u nás zbojnický tanec odznak odešel.

CUCUMIS SATIVUS okurky okurkem okurkový stavěč .Odžébrovat Oféfl Oféfno Oféfnót Ofenziva Ofertórijum Oficijál Oficijaleta Oficijálňi Oficijálová Oficijum Oficina Oficir Oficirem Ofiklejda Ofina Ofjera Ofkšot Ofóňet Ofrnkl Ofrnklo Ofrnknót Ofsajd Ofset Ofsetem Ofukovač Ogrňa Ogrňó Oharek Oharke Oharkem Oharkové Ohař Ohařa Ohařem Ohasel Ohaset Ohasijó Ohašená Ohašenéch Ohašenó Oheň Oherská Oherském Ohl Ohla Ohláška Ohláškó Ohlav(f) Ohláv(f)ke Ohláv(f)ko Ohláv(f)kó Ohle Ohlozená odejít nepozorovaně zmizel zmizím zmizet ofenzíva.jiný název pro modlitbu breviáře oficína např. dnes již neužívaný zástřih nad čelem část mše . oheň uhasí uhašená uhašených uhašenou oheň uherská uherským zemřel zemřela ohláška před svatbou v kostele ohláškou ohlávka – u koní bez udidla ohlávky ohlávku ohlávkou zemřeli ohlodaná kost atd. důstojník důstojníkem jazýčkový hlas ve varhanách . hokeji způsob tisku ofsetem ofukovač. kterým se stáhly boky vozu ogrňou . rozsáhlá vojenská akce ofertorium .holírna atd.žesťový dechový nástroj.část mše představený církevního soudu oficialita oficiální manželka oficiála oficium .ofěra pozor okounět uletěl uletělo uletět ve fotbale. fukar řetěz. nebo silný provaz. . dýně setá .lovecký pes ohaře ohařem uhasil uhasit žízeň.řetězem nebo provazem okurek bot.

okusoval ohryzovat. země neobdělaná. ohrnula hromádky řepy ohrnutých ohrnoval ohřej pohřebla na česání koní pohřeblem pohřeblo ohřál ohřát ohřívají ohříval zakřiknutá zakřiknutec zakřiknutých zakřiknutí uhýlky uhýlkům uši krajáč. ohrazuje se proti nařčení ohrazoval se ohrazovat se Uhry ohryzoval. ředkev ostrovní – RAMPHANUS RAPHANISTRUM ohnici uhněte stal se hnusným stát se hnusným zemřít zemřelá zemřelých uhodne uhodnou přesně .na vous uhoněná uhonil sebe i koně uhoníme se uhonit se uhoníte úhor.Ohlozenéch Ohlozeňi Ohňi Ohňica Ohňico Ohňite Ohňósel Ohňóset Ohnót Ohnotá Ohnotéch Ohódne Ohódnó na fós Ohoňená Ohoňil Ohoňime Ohoňit Ohoňite Óhor Óhorem Óhorlik Óhoro Ohrabečňica Ohrabečňik Ohrančevá Ohrančevéch Ohrařďená Ohražoje Ohražoval Ohražovat Ohre Ohrezoval Ohrezovat Ohrnoje Ohrnola Ohrnotéch Ohrnoval Ohřé Ohřebla Ohřeblem Ohřeblo Ohřil Ohřit Ohřivajó Ohřival Ohukaná Ohukanec Ohukanéch Ohukaňi Ohylke Ohylkom Ocha Ocháč ohlodaných ohlodaní na kost uhni. bot. ohrnuje rukáv atd. velký koš veliký koš na ohrabky uhrančivá uhrančivých očí ohrazená pastvina atd. okusovat ohrnuje nos. ucháč . kamenný hrnec na mléko.odstup ohnice.u nás vzácně úhoru ohrabečnice. ležící ladem úhorem ouhorlík stepní GLAREOLA PRATINCOLA .

také schvácenost . dělat jak s malovaným vajíčkem piják piva u nás jeden druh . chodbu ochrana ochrání ochránit ochranka ochraňuje ochraňoval ochraňovat ochraptěl ochraptěný ochraptět ochrnul ochrnout ochrnutí druh nemoci. krajáčem úlisnost úlisná úlisný uchycená útulek pro vandrovní a tuláky útulkem uchem uchystané uchyť uchytí uchytl. krajáče ucháčem.Ocháča Ocháčem Ochaleba Ochalebná Ochalebné Ochecená Óchelňa Óchelňó Ochem Ochestany Ocheť Ocheťi Ochetl Ochetnót Ochlemtal Ochlemtaná Ochlemtanče Ochlemtané Ochlemtanec Ochlemtaňi Ochlopeňi Ochmansky kapke Ochmara Ochmarovat se z nekém Ochmela Ochmet Ochořela Ochořené Ochořeňi Ochořet Ochoři Ochořim Ochoťňické Ochoťňickéch Ochovajó Ochoval Ochovéte Ochoz Ochozem Ochozo Ochrana Ochráňi Ochráňit Ochranka Ochraňoje Ochraňoval Ochraňovat Ochrapťel Ochrapťené Ochrapťet Ochrnol Ochrnót Ochrnóťi Óchvat ucháče.ochmet evropský LORANTHUS EUROPAEUS onemocněla onemocnělý onemocnění onemocnět onemocní onemocním ochotnický ochotnických zachovají zachoval zachovejte ochoz. krytá i otevřená chodba ochozem.chytl uchytnout opil se opilá opilče opilý opilec opilí ochlupení hofmanské kapky mrzutost mít ohledy. chodbou ochozu.

Ojal Ojala Ojale Oje Ojednal Ojednat Ojete Ojimáňi Ojisťil Ojisťit Ojiščeňi Ojiščoje Ojiščoval Ojiščovat Ojit Ojitéch Ojitém Ojko Ojmo Ojmó Ojmol Ojňica Oka Okáč Okap Okapaná Okape Okapem Okapi Okapňica Okarina Okázaja Okázal Okázat Okázat fike Okazojo Okazovák Okazoval Okaž Okážka Okažme Okážo Okažte Okeňica Okeseleňi Oklačel Oklačel Oklačená Oklačijó Oklačiš Oklačiš Oklačite Oklačite ujal se ujala ujali se jej oje u vozu ujednal ujednat ojete k vozu ujímání. má dvě snice újmu újmou se ujal se dítěte ojnice oka na zajíce denní motýl. vejčitého tvaru z pálené hlíny ukázavši ukázal ukázat absolutně nic ukazuji ukazovák ukazoval ukaž jak se ukazovalo.u spodní hrany oken okarína. hudební nástroj dechový hranový. byl krásný den ukažme ukáži ukažte okenice okyselení utlačil otlačil si nohu otlačená utlačí utlačíš otlačíš si nohy utlačíte otlačíte si . moření ujistil ujistit ujištění ujišťuje ujišťoval ujišťovat ujít několik km ujitých ujitým vodič plužných koleček. SATYRIADE okap u střechy oprchlá slepice okapy se musí udělat nové okapem jediný druh na světě – okapi pruhovaná OKAPIA JOHNSONI z čeledi žirafovitých okapnice .

snop z prvního zrna omlácený otlučená otlučené ukliď uklidí uklidil po sobě ukliďme ukliďte koho pořád otloukají otloukají otloukám otloukáme otloukání.Oklačojo Oklačoval Oklačováňi Oklačovat Okládajó Okládal Okládám Okládat Ókladné Óklaďňe Óklaďňi Ókladnosť Okláňijó Okláňim Óklej Óklejka Oklep Oklepojo Oklepoval Oklipke Okločená Okločeny Okloď Okloďijó Okloďil Okloďme Okloďte Oklok Oklókaji Oklókám Oklókáme Oklókáňi Oklókat Okloň se Okloňte se Oklozeny Oklózi Oklupal Oklupat Oklupeny Okna Oknách Okno Okno zařenčelo Oko Oko za oko Okoličňe Okoličňi Okoličňima Okolnosť Okolo Ókolo Okón utlačuji utlačoval utlačování utlačovat ukládají ukládal ukládám ukládat úkladný úkladně úkladní vrahové úkladnost uklání se ukláním se u nás pouze ouklej obecná .ALBURNUS ALBURNUS ouklejka pruhovaná ALBUR NOIDES BIPUNETATUS potrava dravých ryb snop z prvního zrna omlácený oklepávám oklepával oklipky .rážení ořechů otloukat ukloň se ukloňte se uklizené uklízí odrabal odrabat odrabané okna oknech okno okno zařinčelo oko oko za oko po okolí okolní domy okolními okolnost okolo úkolu okoun říční PERCA FLUVIATILIS .

schoval ukryté ukrutánská bolest ukrutánské okrotice.LANTHERA otočil. bylina CEPHHA . všechno co se musí okopávat na poli. okounět zevluje. uzmout na okrajování řepy specielní nůž nebo srp skrojky ukřičet okřikl okřikni okřiknu okřiknutá okřiknutí oktan – benzín má oktany oktanový . sebrat. okouní okop ležícího střelce okopej tu zeleninu okopal okopanina.Okóňeč Okóňeči Okónek Okóňel Okóňeňi Okóňet Okóňi Okop Okop Okopal Okopaňina Okopany Okopat Okopáv(f)ka Okope Okope Okopo Okopó Okořováňi Okořovat Okosoval Okosovat Okov(f) Okove Okove Okovech Okovech Okovina Okovino Okovo Okr Okrajojo Okrajoval Okrajováňi Okrajovat Okrajové Okrejo Okrel Okrety Okrotánská Okrotánsky Okroťica Okróťil Okróťit Okružák Okružke Okřečet Okřékl Okřékňi Okřékno Okřéknotá Okřéknoťi Oktan Oktanové zevloun jen okouní zevlouni okounek pstruhový MICROPTERUS SALMOIDES zevloval. uzmul otočit. okounění zevlovat. zahradě okopané okopat na zahradě. okouněl zevlování.okopat vadnou omítku na domě okopávka okopy okope na zahradě okopu zeleninu. spadl do zapomenutého okopu okopou okuřování okuřovat okusoval okusovat vědro u rumpálu studny okovy na rukou okovy u studny okovech okovech vězeňských škvára škváru okovů okr barva ukrajuji si uzené ukrajoval kousky okrajování řepy ukrajovat. okrajovat okrajový ukryji ukryl. sebral.

státní moc je v rukou hrstky lidí ulili. olivovník evropský OLEA EUROPAEA úleva olivama úlevama olivu olivou úlevou úlevou olivový úlevový olivového olivovník OLEA oligarchie. úlisná úlisnost ulomí ulomí ulomil ulomit úlovky úlovek olovnice pro zedníka olovo .vzdálenost mezi prvním a osmým stupněm oktet .tajně sebrali atd.Oktáva Oktet Okuje Okupaca Okupant Okupanťi Okvákal Okvákat Okvapená Okvapencem Okvapenče Okvapené Okvapeňe Okvapeňi Olé Oleandr Olec Oléčel Oléčet Olečka Olečkó Olefčel Olefčet Olefči Olékář Olékářka Olémalba Olémalbó Oléňal Olety Oleva Óleva Olevama Ólevama Olevo Olevó Ólevó Ólevó Olevové Ólevové Olevoviho Olevovňik Oligarchija Olile Ólisná Ólisnosť Olomi Olomijó Olomil Olomit Ólov(f)ke Ólovek Olovňica Olovo oktáva .je jedovatý ulic zalíčil zeď zalíčit ulička uličkou ulehčil ulehčit ulehčí olejkář olejkářka olejomalba olejomalbou olínal ulité oliva. pro okrasu se pěstuje oleandr obecný NERIUM OLEANDER .osm hudebníků vznikají při kutí koní okupace okupant okupanti hrubě odbyl hrubě odbýt ukvapená ukvapencem ukvapenče ukvapený ukvapeně ukvapeni olej dřevina.

kněz pověřený liturgickými službami u určitého oltáře v kostele oltáře tužka olympiáda olympiádu olympionik olympijská olympijských olympijské óm. omeškaní umýt . název posledního písmene řecké abecedy umyju umyl ohlásil se ohlášení ohlásit se omyli se omyly se stávají omýlil se. zmýlených omýlení. zmeškaným zmeškaní.Oložel Oloženy Oložet Olša Olšó Oltář Oltářem Oltářňik Oltářo Oluv(f)ko Olympijáda Olympijádo Olympijonik Olympská Olympskéch Olympsky Óm Omaloval Omalovaná Omalovaňi Omamny Oman Omasťijó Omasťil Omasťit Omaščená Omaščenéch Omdlel Omdlelá Omdlele Omdli Omdlim Omega Omejo Omel Omeldoval Omeldovaňi Omeldovat Omele Omele Omélel Omélená Omélenéch Oméleňi Ómesl Ómeslo Omeškajó Omeškaná Omeškaném Omeškaňi Omet uložil v bance uložené uložit olše ALNUS . zmýlení úmysl úmyslu zmeškají zmeškaná schůzka omeškaným. posvátná slabika (mantra) v hinduismu a buddhismu omaloval omalovaná omalovaní omamné látky oman pravý INULA HELENIUM léčivý kořen omastí omastil omastit omaštěná omaštěných omdlel omdlená omdleli omdlí omdlím značka hodinek. zmýlil se omýlená.rod dvouděložných rostlin z čeledi břízovitých olší oltář oltářem oltářník . zmýlená omýlených.

Omeť Ometená Ometenéch Omeťi Ometl Omezená Omezenéch Omezo Omi Omigl Omignó Omignotá Omignotéch Omignoťi Omijó Omime Omiňa si Omiňoje Omiňoval Omiňovat Omiráček Omiráčke Omist nekeho Omitáňi Omite Omitka Omitkó Omjej Omjel Omjela Omjelá Omjele Omjelé Omjeták Omklo se mo Omlada Omládl Omládno Omládnóťi Omlado Omlóvajó Omlóval Omlovja Omňelá Omňeléši Omňeňi Omňeňim Omočená Omočenéch Omočeňi Omokřeňi Omokřim Omokřiš Ómor Omordoval ošiď ošizená ošizených umytí ošidil omezená omezených omezení umí ošidil ošidí ošizená ošizených ošizení umí umíme umíniv si umiňuje umiňoval umiňovat si umíráček umíráčky ošidit někoho omítání zdiva umíte omítka omítkou uměj uměl uměla umnělá ledvina uměli umnělý kloub ocas zvířete. krávy. spletl se a nic nedostal omladina omládl omládnu omládnouti omladinu omlouvají omlouval omluvivše umělá umělejší umění uměním umučená umučených umučení mokří. koně atd. umokření poleju poleješ úmor umordoval .

pracoval do úmoru obhlédl omrknul situaci obhlédnout obhlížel umrtvená umrtvených umrtvil umrtvím umrtvit omrzlina umřel umřít umřu prohlédl prohlédnu prohlédnout na okamžik se ukázat on ona obléhací prak masturbace udře se udřou se udřel se udřená udření udřít se unavená unavenost ondatra pižmová ONDATRA ZIBETHICUS .Omordovaná Omordovat Ómoro Omrkl Omrknol Omrknót Omrkoval Omrtvená Omrtvenéch Omrtvil Omrtvim Omrtvit Omrzlena Omřel Omřit Omřo Omžékl Omžékno Omžéknót Omžet se On Ona Onagér Onanija Onatáhá Onatáhajó Onatáhal Onatáhaná Onatáhaňi Onatáhat Onavená Onavenosť Ondatra One Onehdá Onehdy Oňi Oňiká Oňikajó Oňikal Oňikat Onkológija Onoc Onoca Onocama Onoce Onoco Onočka Onočkama Onočke Onočkó Oňochal Oňochaná Oňochanéch umordovaná umordovat úmoru.jediný druh ony není to dávno není to dávno oni oniká onikají onikal onikat onkologie .nauka o nádorech onuc onuce onucema onuce onuci onučka onučkama onučky onučkou očichal očichaná očichaných .

upalovat upalovat ohněm opalovat se červeň kožní opařil opařená . velmi pospíchal opaloval se na sluníčku upalovala z dosahu opalovala se na sluníčku mizet.jablko polodrahokam onyxová ozdoba oučit ooral oorané oorat oorej oorejte oořu. dřel do úpadu upadl upodne upadnout upadnutá úpadu tajně vzal tajně vzali tajně vzít tajně vzitý opakuji opakoval opakovat úpal upálil úpalem upálí upálím upálíš ošatka úpalu upaloval.Oňochával Oňochávat Oňoché Onomasťika Ontárijo Onyx Onyxová Oočet Ooral Oorany Oorat Ooré Ooréte Oořo Oořó Opackno Opacknó Opackoval Opackovat Opačeťe Opačeté Opačetéch Opačná Opačné Ópad Opadl Opadne Opadnót Opadnotá Ópado Opajtl Opajtle Opajtnót Opajtnoté Opakojo Opakoval Opakovat Ópal Opálel Ópalem Opálijó Opálim Opáliš Opálka Ópalo Opaloval Opaloval Opalovala Opalovala Opalovat Opalovat Opalovat Opar duhové Opařel Opařená očichával očichávat očiché nauka o vlastních jménech ontario . obořu oořou. obořou klopýtnu klopýtnou klopýtl klopýtnout opačně opačný opačných opačná opačný úpadu.

operátor totéž ako operátor obrostlá peřím obrostlých peřím obrostlí peřím obrostlé peřím opevnění bodne komár. ty jsi ale opice úpéct být popelkou být tím posledním opiát upíjel opíjel se opium opékal opékat opil se . operátor výpočetní technik . kachnu opaříte se opat .představený kláštera opaty opatrná opatrných opatrně opatrní opatrnost opatroval opatrování opatrovník opatrovníkem opatrovníkům operoval operovaný operovaných operovaní operovat zahaleč zahalečem toulal se toulat se opentlená. omašlit opera operace kdo operuje. omašlených opentlenou. ovád a pod. omašlenou opentlit. Opchnó Opchnotá Opchnotéch Opica Opict Opich Opichem bet Opiját Opijel Opijel Opijum Opikal Opikat Opil opařených opaří se opařím se opařím zabitou slepici. omašlená opentlených. bodnou bodnutá bodnutých Majko.Opařenéch Opařijó Opařim Opařim Opařite Opat Opate Opatrná Opatrnéch Opatrňe Opatrňi Opatrnosť Opatroval Opatrováňi Opatrovňik Opatrovňikem Opatrovňikom Operiloval Operinované Operinovanéch Operilovaňi Operilovat Openda Opendó Opendoval Opendovat Opentlená Opentlenéch Opentlenó Opentlet Opera Operácija Operátor Operátor Operátorka Opéřená Opéřenéch Opéřeňi Opéřeny Opevňeňi Opchne.

odporovat opouštěl opuštěná opuštěným opouštět opouští opovážílí se opovrhuje opovrhoval opovrhovaná opovrhovaných opovrhovat sám sebou opozice upozorní upozornil upozornit upozorňují opratě k vedení koní opratě sám sebe dostat do nepříjemností . vrabec polní PASSER MONTANUS pupenec GLECHOMA HEDERAC oponoval. odporoval oponovat. oplakat oplatí oplatil oplatím oplatit plavil koně plavit koně výhonek na stromě mrzutost. dobře rostlá opleskaných opleskaní mýdlové kafrové mazání úpolín evropský TROLLIUS EUROPAEUS. opletený plot úplněk úplňku opleskaná. rostlina úpolinu úpolník.Opil Opuilstvi Opjerák Opjeráko Oplácé Oplácel Opláceňi Oplácet Oplača Oplačo Oplačó Oplakal Oplakaná Oplakanéch Oplakaňi Oplakat Oplaťijó Oplaťil Oplaťim Oplaťit Oplavil Oplavit Oplégr Opleta Óplňek Óplňko Oploskaná Oploskanéch Oploskaňi Opodeldok Ópolin Ópolino Ópolňik Opoňka Oponoval Oponovat Opóščel Opoščená Opoščeném Opóščet Opóščijó Opováži-le Opovrhoje Opovrhoval Opovrhovaná Opovrhovanéch Opovrhovat Opozica Opozorňijó Opozorňil Opozorňit Opozorňojó Oprate Opraťe Oprátka nepatrně upil opilství opěrák opěráku uplácej uplácel uplácení uplácet oplakavši opláči opláčí oplakal uplakaná uplakaných uplakaní oplakávat někoho.

vezmu uchytí.opulbiruji ostříhaná ostříhat. odešel kohout ztratil peří . okolky.odešla oprchala vám slepice uprchlenci.pro mnoho zájemců oráčem oráči oračka oračkama oračky oračku oračkou uchytili se na dobrém místě velmi rychle vzali knihu uchytím. skladbu opýlení opýlením orace . skratka pro dílo. vezmou uchytit. vzití osvětlím ohňostrojem .slavnostní projev.oholím . utečenci uprchnou až oprchnou všechny slepice uprosili upadl na zem upadlo upadané ovoce na zahradě úpřimná úpřimně úpřimní úpřimnost úpřimností optická optička optik optimismus .Oprátko Oprató Opravďenská Opravďenskó Opravďenskosť Opravdo Opravdová Opravdové Opravdovéch Opravdovém Oprchl Oprchl Oprchla Oprchla Oprchlenci Oprchnó Oprchnó Oprosele Opršel Opršelo Opršeny Opřimná Opřimňe Opřimňi Opřimnosť Opřimnosťó Optická Optička Optik Optimismos Optimista Opružeňi Opulbirojo Opulbirovaná Opulbirovat Opus Opyleňi Opyleňim Oraca Oráč Oráča Oraček Oráčem Oráči Oračka Oračkama Oračke Oračko Oračkó Orafle Orafno Orafnó Orafnót Orafnoty Orachétlojo sám si navlékl oprátku opratí opravdovská opravdovskou opravdovost opravdu opravdová opravdový opravdových opravdovým utekl.oprchl utekla. cavyky oráč oráče mám hodně oraček .oholit opus. vzít uchycení.pozitivní hodno cení světa optimista akutní zánět kůže v místech záhybů ostříhám.

vzácný. sluha pokyn orebice ALECROTIS .starý Řím a Řecko oral Ural orangutan PONGO PYGMAENUS vynikající řečník. kostele úraz úrazy orba soustavný soupis poddanského majetku . spojka.je chráněný orlík krátkoprstý CIRCAETUS GALLICUS . chráněný ornament ornát pro kněze ornátů ornitolog .urbář urbáře orby určil určená určit ordinace řádný profesor na vysoké škole příslušník SdP ordnery vojenský posel. výstřední zábava orcjideje dovolená orlíček obecný AGUILEGIA VUL GARIS .Orachétloval Orachétlovany Orajó Orákulum Oral Orál Orangotan Orátor Oratórijum Oratóř Óraz Óraze Orba Orbář Orbářa Orbe Orčel Orčená Orčet Ordinaca Ordinář Ordner Ordnere Ordonanc Ordrecht Orebica Orel Orenflečka Orenflečko Orfeos Orgán Organda Orgáne Orgaf Orgija Orchideja Orláb Orliček Orlik Orloj Orlosop Orlovany spise Orlovec Ornament Ornát Ornáto Ornitológ Ornitológija Orobinec Orobotovaná Orobotovanéch Óroda Órodná osvětlil ohňostrojem osvětlené ohňostrojem orají věštba .rozměrná hudební skladba oratoř-oddělené čestné místo v kapli. orobotovaných úroda úrodná .nauka o ptácích ornitologie orobinec TYPHA kdo robotuje kdo robotuje.podobná koroptvi orel sklaní AGUILA CHRYSAETOS naušnice naušnici Orfeus orgán státní moci hedvábná tkanina plátnové vazby orgány naušnice orgie. zástupce panovníka u cizí vlády oratorium . chráněný orloj orlosup bradatý GYPAETUS úřední doklady. spisy orlovec říční PANDION vzácný.

živí se hmyzem a semeny dřevin . ostrouhaná tužka ořezaných ořezaní ořezat ořezávač tužek. pastelek atd oříšek ořížky uřkli oškliví si sobě ošklivá ošklivinu uřknuv uřkne uřknou uřknul uřknout uřknutá .chráněný ořezal ořezaná.Óroďňéši Órodo Orodojo Orodoval Orodovat Órok Órokama Oravikovacovany pjesťe Óroke Órokem Orósal Orósaná Orósanó Orovnajó Orovnal Orovnat Orovnat Orovnával Orustl Orustla Óřad Óřade Óřadem Óřaďe Óřado Oře Oředlňi Oředlňich Ořech Ořechem Ořešák Ořeši Ořešim Ořešňik Ořezal Ořezaná Ořezanéch Ořezaňi Ořezat Ořezávač Ořišek Ořižke Ořkle Ořklevijó Ořklevivá Ořklevino Ořkna Ořkne Ořknó Ořknol Ořknót Ořknotá úrodnější úrodu oroduji orodoval orodovat úrok úrokama boxerské rukavice úroky úrokem urousal se urousaná urousanou urovnají urovnal urovnat spory urovnat prostranství urovnával urostl urostla úřad úřady úřadem úřadě úřadu oře úřední úředních ořech CARYA ořechem ořešák královský (vlašský) JUGLANS REGIA označení hrachoru hlíznatého LATHYRUS TUBEROSUS lískového porostu ořeším ořešník kropenatý NUCIFRAGA CARYOCATACTES .

dětská nemoc osýpky prohlížel prohlížení uschl uschlý jitrocel PLANTAGO usíná usínají usínala usínáte pšenice vouska .topol osika POPULUS TREMULA osil pole osel .Ořknotéch Ořknoťi Ořo Ořó Orsej Os Osa Osada Osáďa se Osade Osádlel Osado Oscapek Oscapke Ose Osedavá Osedavo Osedavyho Osedlé Oseka Osel Osel Osépkama Osépke Osesoval Osesováňi Oschl Oschlé Osi jazek Osiná Osinajó Osinala Osináte Osinatka Osiné Óskok Osladca Osladcem Oslaďič Oslavijó Oslavil Oslavit Oslavovaná Osleca Osléchá Osléchal Osléchat Oslepená Oslepenci Oslepencom Oslepené Oslepenéch Oslepeňi uřknutých uřknutí ořu ořou orsej cibulkatý FICARIA BULBIFELIA. usedlík bot. orsej blatoucholistý FICARIA CALTHIFOLIA vos vosa osada usadiv se osady usadil se osadu úšklebek úšklebky vosy usedavá usedavo plakala usedavého usedlí. také nadávka osýpkama .jediný druh osel africký EGUUS AFRICANUS.lidové označení pšenice obecné usínej úskok osladič obecný POLYPODIUM VULGARE osladcem osladič oslaví oslavil oslavit oslavovaná oslice stydí se styděl se stydět se oslepená oslepenci oslepencům oslepený oslepených oslepení .

pomocí silné větve ošidit osmyslel si usmyslet se usmyslí se osmin osminku osminu usmát se usmívají se usmíval se usmívat se usmívej se osumnáct usne usnu usnul usnout usnutí usnutému notová osnova osu osou osoba osobní osobou osud usoudivše osudem osuš usušená usušeného usušil se udýchaná udýchal udýchat se usuzovat osrdí usrkl usrknu usrknouti usrkoval. opálených osum připekl. osmahl maso v troubě osmý brzdění vozu smykem.Osleša Oslešel Oslešijó Oslešiš Ósloha Osloňená Osloňenéch Osm Osmahl Osmé Osmek Osmeknót Osmeslel Osmeslet Osmesli Osmin Osminko Osmino Osmit se Osmivajó Osmival Osmivat Osmivé Osnáct Osne Osno Osnol Osnót Osnóťi Osnotymu Osnova Oso Osó Osoba Osobná Osobó Osod Osóďa Osodem Osoš Osošená Osošenyho Osošel Osotoňená Osotoňil Osotoňit Osozovat Osrďi Osrkl Osrkno Osrknóťi Osrkoval Ostanovil Ostanovit se o sebe Ostanovja uslyšev uslyšel uslyší uslyšíš vysvětlrní. malými doušky upíjel umínil si umínit si. vyšetření osluněná osluněných. předsevzít si uspokojiv se .

zaplatil (složné) na výlohy ústava ustavičně polštář z ostenek pápěrka. pcháče ustlal ostralka štíhlá ojediněle hnízdí u nás ANAS (DAFILA) ACUTA ostříhaný ostříhat zaměřilse na druhého schladit si žáhu na druhém ostříbňoval ostříbňovat ostříž lesní FALCO (HYPOTRI ORCHIS) SUBBUTEO -chráněný ostružiník maliník RUBUS IDAEUS osvícená osvícených osvětluji osvětloval osvěta oblečená oblečených brouk.Ostaranosť Ostarčena Ostatke Ostaťňi Ostaťňikem Óstava Ostavičňe Ostenčeca Ostenka Ostenkové Osťi Ostlal Ostralka Ostřehané Ostřehat Ostřehl Ostřehnót si na nekem Ostřibňoval Ostřibňovat Ostřiž Ostrožiňik Osvicená Osvicenéch Osvicojo Osvicoval Osvjeta Ošacená Ošacenéch Ošál Ošála Ošáli Ošala Ošaló Ošaťil Ošaťit Oščádal Oščádal Oščádat Oščekl Oščeknót Oščep Oščepem Oščepek Óščepek Óščepke Oščépl Oščépnót Oščépnóťi Oščoralé Oščořel Oščořoje Oščořoval ustaranos kůže z telete. které kromě mléka přijímalo i rostlinnou potravu ostatky ostatní je ten z chasy. rád leze so uší brouka ušála ušáli filuta filutou oblékl obléci se ostýchal Ošťádal příjmení ostýchat se utrhl se na něj utrhnout se oštěp oštěpem odštěpek úšklebek úšklebky uštípl uštípnout uštípnutí okoralý pousmál se usmívá se usmíval se . kdo složil. zůstává po draní peří ostenkový ostí.

Oščořovat Oše Ošejo Ošel Ošel Ošema Ošeska Ošeskách Ošeskama Ošet Ošetřel Ošetři Ošety Ošklevá Ošklevena Ošklobaná Ošklobanéch Ošklobaňi Oškoďil Oškrabaja o Maryše kolečka Oškrabal Oškrabanéch Oškrabo Oškrt Oškrte Oškvarek Oškvarkama Oškvarke Oškvarková Oškvarkovém Oškvrklé Óšlapek Óšlapko Ošlejch Ošmóraná Ošmóranec Ošmóranci Ošmóraňi Ošňica Ošpaťňel Ošpaťňet Ošpidlat Ošpoňkaná Ošpoňkaňi Ošpóroval Ošpórovat Oštara Oštaró Ošťiřit Ošknol Ošvajcl Ošvajcnoté Ota Otáčka Otáď usmívat se uši ušiji ušil ušel ušima ušiska ušiskách ušiskama ušít ušetřil ušetří ušité nehezká. ošklivá ošklivina ošklubaná. oškubaných ošklubaní. ušpidlat ušmudlaná ušmudlaní ušetřil ušetřit ostuda ostudou ušklíbnout se uštknul ho had uřezal uřezaný Ota. oškubaná ošklubaných. oškubaní uškodil dostal košem očistil očistěných očistím okřesaný mlýnský kámen oškrty škvarek škarkama škvarky škvarková pomazánka škvarkovým od sluníčka opálený výškrabek výškrabků česnek umouněná umouněnec umouněnci umounění na uši vázaný lipský šátek onemocněl onemocnět neodborně uřezat. Otík. Otakar zatáčka odtud .

otřepat ovoce ze stromu otřes utrhni utrhnout si jablko utrhnout si od úst odejít na chvíli. otevřou utéci rukojeť otky otka outloň váhavý NYCTICEBUS COUCANG . odtrhnout se odcházel na chvíli otřípá se otřípat se otřásl se otřásti se obeznámiv se obeznámená obeznámit se .primát z podřádu poloopic tajně vzal otočil se tajně vzít. oči otevřivše otevřel Otevřel příjmení otevřená stodola otevrou. otevř ústa.Otajená Otajil Otajoval Otakar Otakárek Otava Otázka Otcovčéši Otcovi Otcov(f)stvi Otčem Oteč Otečenosť Otečó Ótek Oťeké Otelosť Otevř Otevřa Otevřel Otevřel Otevřená Otevřó Otict Oťisko Otka Ótloň Otočel Otočel Otočet Ótok Ótrata Ótrata Otrávená Otrávená Otráveňe Otrávila O tře zdeche Otřepal Otřepaná Otřepat Otřes Otrhňi Otrhnót Otrhnót Otrhojó Otrhoval Otřipá Otřipat Otřisl Otřisnót Otrkaja Otrkaná Otrkat utajená utajil utajoval Otakar muž. otočit se útok útrata rozhazovačný člověk znechucená otrávená jedem znechuceně otrávila se o tři vzdechy otřepal se otřepaná fráze otřepat se. jméno denní motýl PAPILIONIDAE druhé sečení otázka otcovčejší otci otcovství otčím uteč útěk utečou příčná niť utíkej otylost otevři vrata.

upleť věnec uvil věnec když uviděl uvidíme uvíznout uvidím uvědomujíce si uvědoměných ověnčil ověnčit ovladač .utrousit utrousí útrpně utržil utrží otvírá otep slámy otýpky slámy zmizení.Otrobe Otroci Otrokářstvi Otroke Otrósel Otrósijó Ótrpňe Otržel Otržijó Otvirá Otypka Otypke Oťečenosť Óťecha Óťechó Oťeká Oťeká ocho Oťekaji Oťekajó Oťekat Oťišel Oťišoval Oťišovat Oťirá Oťirák Oťiral Oťiréte Ovacama Ovarovica Óvazek Óvazkem Óvazkem Ov(f)ca Ov(f)čin Ov(f)có Ovelebile Ovelebojó Overal Overe Overtora Oves Oviďa Oviďel Oviďite Ovij Ovil Oviza Ovizeme Oviznót Ovizo Ovjedomja Ovjedomjenéch Ovjenčel Ovjenčet Ovládač otruby . montérky ovary při zabíjačce overtůra oves setý AVENA SATIVA uviděv uviděl uvidíte uvij.odpad při mletí obilí otroci otrokářství otroky říci na půl úst . útěk útěcha útěchou utíká otok ucha. otiká utíkaji utíkají utíkat utišil se vítr utišoval utišovat utírá ručník utíral utírejte ovacema ovarová polévka při zabíjačce obvaz obvazem úvazkem ovce domácí OVIS ARIES ovčín ovcí uvelebili uvelebují se ochranný oblek.

ojedl ozubená kola ozubení ozon uzounká cesta nepěkná věc.újma na zdraví ožebračit sebe i jiné . ječmen. pšenice oziminu ozývají ozývání ozývat úzkost označil označení ozobal.majetek ožebračit se . obral.Ovoc Óvod Óvoďňica Óvoďňicó Óvodu Óvrať Óvraťi Ov(f)sík Ov(f)siř Ozaled Ozdobená Ozdobeňi Ozembóch Ozeme Ozemino Ozévajó Ozéváňi Ozévat Ózkosť Označel Označeňi Ozobal Ozobená Ozobeňi Ozón Ózónká Ozora Ozrá Ozrajó Ozráléch Ozráté Ozval Ozvje se Ozvjena Ozvó Ozvolet se Ozvolijó Ozvolovat Ož Ožal Ožanka Ožat Ožatá Ožebračel Ožebračel Ožebračet Ožebračet Ožebračite Ožebračet Ožejó Ožel Oželel Oželijó Oželim Oželiš ovoce úvod vyšívaná křestní plachta úvodnicí úvodu souvrať souvratí ovsík vyvýšený ARREHENA THERUM ELATIUS ovsíř HELICTOTRICHON rostlina ozalid .újma na zdraví ořebračíte sebe i jiné nelezte tam. člověk uzrá uzrají uzrálých uzrátý ozval se ozvi se ozvěna ozvou se uvolit se uvolí se uvolovat se již užal srpem okrasná rostlina ožanka TEUCRIUM užat srpem užatá tráva ožebračil sebe i rodinu ožebračil se . ožebračíte se užijí užil si oželel oželí oželím oželíš .plánografie ozdobená ozdobení neladící hudební nástroj bicí ozimy.

Oželite Ožene Oženo Ožetečná Ožetečňéši Ožetečňéšima Ožetečňi Ožéval Ožéváme Ožéváte Oževená Oževeňi Oževijó Oževite Ožiral Ožiral se Ožirat Ožirat Ožral Ožraléch oželíte užene si nemoc. první pád padají padák máš výpověď padal zbabělec padané ovoce zbabělcem padaným ovocem padavý . vajíčka klade samice do plástů čmelákům PSITHYRUS RUPESTRIS na první bílení omítky pád z koně atd. ožene se po mouše uženu si. oženu se užitečná užitečnější užitečnějšíma užiteční užíval si svobody užíváme užíváte oživená oživení uživí uživíte ujídal trápil se trápit se opíjet se opil se opitých PÍSMENO P p P Pabjerkojo Pabjerkovat Pabócet Pabócijó Pac Pacifické Packo Packó Packojo Packoval Packovat Pácnót sebó Pačesách Pačesama Pačese Páči Pačmelák Pačok Pád Pád Padajó Padák Padáka Padal Padav(f)ka Padav(f)ka Padav(f)kó Padav(f)kó Padavé p P dosbírávám zbytky dosbírávat motat se motají se dává pac pacifický packu.dej packu packou klopýtám klopýtal klopýtat svalit se vlasech vlasama vlasy pcháčí podobní čmelákům.

perština padouch padouchům Paganini.k pokusům rychle se měj k odchodu připravte se pakůň běloocasý CONNOCHAETES GNOU téměř vyhubený rychle se připravoval k odchodu rychle se s pakovat pakt o neútočení palác ochránce. padej pády název pole. zastánce paragraf bodná. místní název padělaná listina hned mu dali za vyučenou zmizme.Padé Páde Paďelek Paďelek Pádem Padéme Padesát Padesátka Paďišoch Paďóch Paďóchom Pagaňiňi Pagnét Pagnéto Pagoda Pach Pacholátka Pacholci Pachole Pacholkom Pacht Pajdavé Pajdrlák Pajmáma Pajmámó Pajt Pajtojó Pajtováňi Pajtovat Pajzl Pak Páka Pakfón Pakfónové prstynek Páko Pákó Pakobelka Pakoj se Pakojte Pakoň Pakoval Pakovat Pakt Palác Paladyn Palagraf Palaš Palaši Palaška Palašňiček Palašňik Palatyn rychle zmiz. bordel pak páka falešné stříbro prstýnek z falešného stříbra páku pákou pakobylka indická v laboratořích CARAUSIUS MOROSUS .obránce. sečná zbraň rákos rákoska palašníček tamaryškový ACROCEPHA LUS (LUSCIONALA) MALANOPOGOL rákosník ACROSEPHALUS nejvyšší dvorní úředník . houslový virtuos bajonet bajonetů věžovitá chrámová stavba pach pacholátka čeledínové pachole čeledínům pronájem pole chromý komediant panimáma panimámou lup loupí loupení loupit vykřičená hospoda. padejme odtud padesát padesátka pádišáh – velkokrál .

ostrý polemický leták.pampa lidové označení pro smetanku lékařskou LEONTODON pampeluší pampeliška pánev pánví kněz .umíněná palička chmelu palička na velký buben paličkama se hraje na tambur paličky okolíku UMBELLA paličku potulovat mučící nástroj.pomluva paměť pamlok sibiřský HYNOBIUS KEYSERLINGI zlatý modřín PSEUDOLARIX AMABILIS pastvina skotu .keř.starořímské zápasiště pálka paleta palivo pálka palma . kdo byl zastupován advokátem u soudu palmy pálivé paluba palubu prkno s drážkou a pérem . palicoval se paličák paličatá.palubka památka památkou kdo má dobrou paměť pamatovat Bůh pámelník . palečník palisáda palestra .PALMAE platí.Palazór Palazórňik Palazóro Palba Palca Palcát Pálček Palčevá Palčevjéši Palčevó Palebná Palec Palecojo Palecoval Palečák Palečatá Palečka Palečka Palečkama Palečke Palečko Palečkova Palečňik Palesáda Paléstra Paléstra Paleta Palevo Pálka Palma Palmáre Palme Palné Paloba Palobo Palubka Památka Památkó Pamatováka Pamatovat Pámbu Pámelňik Pamflét Pamjeť Pamlok Pamodřin Pampa Pampeliška Pampeloši Pampeloška Pámva Pámvó Panáček deštník výrobce deštníků deštníků palba zbraní palce palcát Paleček palčivá palčivější palčivou palebná síla palec bez cíle chodím bez cíle chodil. SYMPHORICARPUS pamflet. článek proti jednotlivci i skupině .

chorobný strach ze všeho páni panictví panika panimáma pulec panuje Panonie.ozbrojený průvodce velmože pandraba. výrobce i prodejce papíru lehce ovladatelný člověk pápěrou papuč plná. přestávka stébla shořelé slámy papež papeženci papežík PASSERINA CIRIS dříve často chovaný v kleci. velmi pestře zbarvený pták bradavka papírové peníze papírník. roští rod kapradin ANTHYRIUM tlapama tlapy .nejmenší druh MICROPSITTA suché proutí. někdy název pro celé Uhry panoš panoval panovat panovník řídící učitel panská služba mít se pansky panský panství dlouhé úzké kalhoty hospodář panty chrám zasvěcený všem bohům koruna hanácké nevěsty pauza.Panáčkova čepička Panáda Panama Panama Pancerfaost Pancéř Pancéřová Pančava Panda Pandor Pandrap Paňe Panenka Panenská Panfóbija Páňi Paňictvi Panika Paňmáma Panohlavec Panoje Panónija Panoš Panoval Panovat Panovňik Panrechtor Panská Panske Panské Panstvi Pantaloške Pantáta Pante Panteón Pantlék Paoza Pápeňi Pápeš Pápeženci Papežik Papila Papirke Papirňik Pápjera Pápjeró Papoč Papola Papóšci Papóšinek Papraťi Papratka Paprčama Paprče plody brslenu žemlová nebo chlebová polévka režná bělená textilie Panama – střední Amerika pancéřová pěst. baculatá tvář papoušci papoušínek . pancéřovka pancíř pancířová ironicky hospoda Panda velká AILUROPODA MELANOLEUCA pandur . panrava paní panenka panenská panfobie .

parta .kajenský pepř paprikáč . parejnok elektrický TORPEDO MARMORATA parfen parkán. bot. šáchor papírodárný CYPERUS PAPYRUS dva pára parabola která se ráda parádí parádnicí paradox parafin paragon parapet paraván deštník parcela pardál obláčkový NEOFELIS NEBULOSUS páry dostatek páry v kotle paryby CHONDRICHTHYES .cukroví tlapu paprika roční CAPSICUM ANNUUM -zelenina.guláš paprsky papyrus.paroměr houslový part společenství. po usušení jako koření paprika křovitá CAPSICUM FRUTESCENS.žralok. levoboček park párka parketa parku parlament parma obecná BARBUS BARBUS italský sýr zvaný též grana parmice nachová MULLUS BARBATUS parmička velkoskvrnná-akvárium CAPOETA ARULIUS parní lokomotiva sauna druh do páru parné páru koní mít sílu párou koní sílou parohy měřič páry . rejnok atd.Paprči Paprčka Paprčke Paprčo Papreka Papreka Paprekáč Paprske Papyros Pár Pára Parabola Parádistka Parádistkó Paradox Parafin Paragón Parapét Paraván Parazól Parcela Pardál Páre Páre Parebe Parejnok Parfén Pargán Parchant Park Párka Parketa Parko Parlament Parma Parmazán Parmica Parmička Parňi Párňiček Párňik Parny Páro Páro Páró Páró Parohe Páromjer Part Parta suché proutí tlapka pracky . prostor mezi hlavní a před ní předloženou nižší parkánovou hradbou syn nevolníka. poskytuje koření .

DASYPODIDAE sledovat někoho.zápas pasu husy pasou husy souhlasí pasuji pásovec . nepříjemnost nešvarem obstojná obstojný pásával páskem pruhovaná látka vyváděl vyvádět neupřímný člověk chytli se se v pasu .léky plod slézu obecného patálie .Parte Partezán Partezána Partezánka Partezánka Parto Parto Partó Pářeňi Pařez Pařez Pařizek Pás Pas(bode klid) Pasáre ďela Pase Páse Paseka Pasekó Pasirná Pasirné Pásival Páskem prohovaná Paskoďil Paskoďit Paskřevec Paso Paso Pasó Pasoje Pasojo Pásovec Pást po nekem Pastéř Pastéř Pastéřka Pastorále Pastorek Pastorela Pastoši tobolka Pastva Pastva pro oče Pastvina Pastvo Paščečka Paščekovat Pašeje Paškálovy svice Pat Pata Patáči Patáčke Paták Patálija Pate notové party partyzán partyzána partyzánka cigarety – partyzánka smuteční parte skupinu lidí .nepříjemnost paty .partu partou páření pařez stromu stojíš jak pařez pařízek malého stromku pás klid provádět lotroviny zápasení pásy nešvar. něco pastýř velmi hlučný člověk pastýřka vánoční pastýřská koleda pastorek pastorela rostlina pastuší tobolka pastva pro dobytek pastva pro oči louka. velké ozdobné kostelní svíce trefil se mu do pat pata sléz obecný patáčky . pastvina pastvu hledík větší odmlouvat pašije paškálové svíce.

mám malou přestávku pauzíroval páv-PAVO vycpaný pytlík jako jelito. pazdeří padalo při předení do klína a chlapci je děvčatům otřepávali pazdeří u zvířat pazourek pazourky pažení pažením pažitka.jméno pavéza .PAPIO pavilon pavlač pavouci pavučina pazderna -obecní domek pazdernou štípat do lýtek obrazně. šnytlich pažitkou na pečení chleba kachlová kamna vymetač a vymazávač chlebové pece . velký štít pavián .Patent Patentka Paterka Paterkó Paternita Paternitó Páteř Patizón Patizóne Pato Pató Patra Patrech Patrejarcha Patrija Patrijo Patro Pátrojo Pátrojó Patrón Patrón Pátroval Pátrovat Patřel Patřet Patři Patřijó Patřiš Pauzerojo Pauzeroval Páv Pavel Pavel Pavéza Paviján Pavilón Pavlač Pavóci Pavočena Pazderňa Pazderňó Pazdeře střásat Pazdeři Pazhnet Pazórek Pazórke Pažeňi Pažeňim Pažetka Pažetkó Pec chlebová Pec izbová Pecák patent.to je patent zavírací špendlík pětibarevná stuha paterkou určení otcovství určením otcovství páteř patison. dával se do šátku Pavel muž. druh tykve s diskovitými plody používanými jako zelenina patisony patu patou patra na stodole patrech patriarcha baterie děl baterii patro u domu klopýtám klopýtají patron kostela nábojnice klopýtal klopýtat patřil patřit patří patří patříš pauzíruji . ironicky .

hodnostní označení pálená lihovina z peckovin pecen chleba pecnem chlebová pec chlebovou pecí pečeť pečená pečených pečeť pečetěné pečetí pečetil pečetit pečetní prsten pečínce pečínka pečínku pedál u kola pedant. puntičkář poduška utekl utekl utéci litují litoval litoval pekárna litovat pekelný pekelným pekelník peklem peklo nesnesitelné vedro pelargónie – muškát PELARGONIUM belhavý člověk Pelikán příjmení pelikán PELECANUS peluška botanicky hrách setý polní PISUM SATIVUM hořká jak pelyněk . THLASPI ARVENSE peprná peprnější .Pecákem Pecka Peckovica Pecna Pecnem Pecóch Pecóchem Pečaft Pečená Pečenéch Pečeť Pečeťeny Pečeťijó Pečeťil Pečeťit Pečeťňi Pečince Pečinka Pečinko Pedál Pedant Pedoška Péchl Péchnol Péchnót Pékajó Pékal Pékal Pekárňa Pékať Pekelné Pekelném Pekelňik Peklem Peklo Peklo Pelargónija Pelha Pelikán Pelikán Peloška Pelyňek Penál Penále Penále Pendlov(f)ke Pendloval Pendlovat Pendrekovy pivo Peňez Peňize Peňizek Peprná Peprňéši vymetačem frčka .ARTEMISIA pouzdro na psací potřeby pouzdra penále hodiny pendlovky chodil z místa na místo chodit z místa na místo černé pivo peněz peníze penízek rolní. plevel.

korpulentní dáma atd.l.PIPER pepřem pepře pepřují pepřoval pepřovat pepřovník PIPER třískám.je chráněná permoník nevdát se nádražní peron letka křídla peroutka peroutku persóna .stol. obcházející domácnost vinohradský vrchní . perlenka perlík perlíků perlorodka říční MARGARITANA MARGARITIFERA . bouchám třískal.před n. zdomácněla v Evropě v 5. persónou peřin peřina peřince peřiny peřinka peřinkou peřinu peřinou peří peřím pes rtech . bouchal třískat.perkmistr perkmajstři malý nebozízek perlička kropenatá NUMIDA MELEAGRIS.Pepř Pepřem Pepřo Pepřojó Pepřoval Pepřovat Pepřovňik Perencojo Perencoval Perencovat Pergál Pergálo Pergálové Pergamen Perchta Perkmajstr Perkmajstři Perléček Perlečka Perlenka Perlik Perliko Perlorodka Permoňik Peródke prodávat Perón Perótka Perótko Persóna Persónó Peřen Peřena Peřence Peřene Peřenka Peřenkó Peřeno Peřenó Peři Peřim Pes Peskách Peskál Peskálem Peske Pesko Pestva Pestvo Pešet se Pešná Pešňe Pešňéši Pešňéšich pepř . bouchat velmi jemná bavlněná látka perkálu perkálový pergamen.pyskách kdo má velké rty pyskáčem rty rtu rozpustilosti rozpustilost pyšnit se pyšná pyšně pyšnější pyšnějších . předchůdce papíru ženská bytost.

Pešňi Pešňijó Pešňil Pešňime Pešňit Pešňite Petarda Petardó Petel Petla Petláci Petláctva Petlák Petlákama Petláke Petle Petlik Petlika Petlike Petlikem Petliko Petrolin Petrolinem Petrolino Petroželi Petroželová Petroželovó nať Pevná Pevné Pevňéši Pevňéšim Pevnyho Pevnym Pcháč Pcháč Pcháče Pcháči Pcháčo Pchajó Pchal Pché Pchéte Pi Pict Piď Piďalka Piďe Pichajó slovama Pichl Pichla Pichle co nejveďele Pichleči pyšní Pyšní se pyšnil pyšníme pyšnit pyšníte velmi silná rána . co nevěděli jehličí .některé druhy jsou obtížný plevel se říká tomu.výbuch petardou pytel pytle pytláci pytláctví pytlák pytlákama pytláky pytle pytlík pytlíka pytlíky pytlíkem pytlíku petrolej petrolínem petrolínu petržel setá PETROSELINUM SATIVUM petrželová Petrželovou nať pevná pevný pevnější pevnějším pevného pevném pcháč (bodlák) obyčejný CIRSIUM . kdo do něj neustále „pchá“ pcháčí bodláčí pcháčí. bodláků pchají pchal pchej pchejte pij péct buchty a pod. kdo se do někoho neustále naváží. píď asi 20 cm píďalka tmavoskvrnáč BUPULUS PINIARIUS škodí v borových lesích – škůdce pídě rýpou slovama píchl píchla řekli i to.

Pichnót neco Pichnót nekeho Pichnoty Pijalena Pijan Pijanem Pijav(f)ka Pijavica Pijavica Pije Pijo Pijó Pijovár Pijovárke Pik Pike Pikó Pila Pila Pilatka Pile Pilka Pilkó Pilná Pilňéši Pilňi Pilňik Pilňikem Pilňiko Pilořetka Pilós Pimprle Pinďór Pinďór Pinďóra Pinďóra Pinka Pinkav(f)ka Pinkavo Pinkl Pinklem Pinožel Pinožela Pinožet Pinoži Pinožijó Pinožim Pinzeta Píp udat. kukuřice.se naparovala naparovat se naparuje naparují se naparuji se pinzeta ani píp .škůdce skladovaného obilí. říci něco udat někoho píchnuté žena alkoholička muž alkoholik pijanem pijavenky BDELLOIDEA. která se drží jako pijavice pije piji pijí pivovar pivovárky píka píky píkou pila na řezání dřeva pilatka švestková HAPLOCAMPA MINUTKA škůdce i na jiném ovoci pili pilka pilkou pilná pilnější pilní pilník pilníkem pilníku pilořitka velká UROCERUS GIGAS hojně v jehličnatých lesích beznohé larvy se vyvíjí 2-3 roky v odumřelém dřevě . žijí ve vodě. loutka malý člověk mužský pohlavní úd malého člověka ukaž svůj pohlavní úd pěnkava obecná FRINGILLA COELEBS malá pěnkavka pěnkavu kdo se vrací po nezdařeném zaměstnání .jsou to techničtí škůdci lesa pilous SITOPHILUS . rýže atd. půdě-známe jen samičky.hlásku nevydat . množení neoplozenými vajíčky pijavice HIRUDINEA žena.jde s pinklem zpět přišel s pinklem naparoval.

kvičí kdo se šklebí a dělá grimasy piškot piškoty pištucha velkouchá OCHOTONIDAE z řady zajíců. kvičením ječet ječí. také teče krev a pod.Pipa Pipajó Pipal Pipnót Pipó Pipóťi Pira Piraňa Pirem Pirka Pirko Piro Pisek Pisik Piskal Piskale Piskat Piskem Piskl Piskle Pisko Piskomil Piskoř Pismenka Pismenko Pist Pistem Pistola Piščel Piščela Piščela Piščela z roke kriv(f) Piščele Piščelka Piščelkó Piščelo Piščelo Piščeló Piščeňi Piščeňim Piščet Pišči Piščijó Pišišvór Piškót Piškóte Pišťocha velkoochá Pit Pitanceja Pite Piťi pípa pípají pípal pípnout pípou pípnutí péra piraňa .biskupa a pod.SERRASALMUS útočí v hejnech.tloukem pistole ječel ječela holenní kost silně tekla z ruky krev ječeli píšťalka píšťalkou holenní kost ječelo. žije ve stojatých vodách MISGURNUS písmenka písmenko dřevěný tlouk na prádlo pístem . kvičení ječením. dravá ryba pérem pírka pírko péro písek pisík obecný ACTITIS HYPOLE UCOS. pijte pití .ryba. krátké uši pít hostina pro kanovníky a vikáře po zádušní mši za krále. hnízdí na březích řek pískal pískali pískat pískem pískl pískli písku v zajetí často chován pískomil mongolský MERIONES UNQUICULATUS piskoř . ječí. kvičelo holenní kostí ječení.

čeleď malých ptáků z řádů pěvců pěnkava pěnu písniček písnička písničkama písničky písničkou pěst pěstě pěsti pěstí pěšáci pěšák pěšáky pěšákem pěší robota pěšky pětiprstka GYMNADENIA. roste na loukách a v lesích pěťour plevel GALINSOGA pěťour srstnatý .CAIRINA.pěkně pěknější celkem je velmi pěkně pěnkava FRINGILLIDAE pěna na vodě. pivu pěnkava pěnička-FRINGILLIDAE . krásná pěkný velmi hezké počasí .Piva Pivem Pivo Pivoňka Pivoňkama Pivoňke Pivoňko Pivoňkó Piznol Piznole Piznót Pižmo Pižmoň Pižmov(f)ka Pižmov(f)ka Pječek Pječek Pječka Pječkem Pjechórem Pjechota Pjechotó Pjekná Pjekné Pjekňe Pjekňéši Pjeknota Pjena Pjena Pjeňica Pjeňička Pjenkava Pjeno Pjesňiček Pjesňička Pjesňičkama Pjesňičke Pjesňičkó Pjesť Pjesťe Pjesťi Pjesťó Pješáci Pješák Pješáke Pješákem Pješi robota Pješke Pjeťiprstka Pjeťór Pjeťór piva pivem pivo pivoňka lékařská PAEONIA pivoňkama pivoňky pivoňku pivoňkou udeřil udeřili udeřit zastarale mošus k výrobě voňavek pižmoň OVIBOS .sudokopytník kachna pižmovka . také lidové označení pro ondatru pižmovka mošusová ADOXA MOSCHATELLINA roste ve vlhkých křovinatých lesích dřevěný špaček Pěček příjmení špačka špačkem pěšky pěchota pěchotou pěkná.

strom platýs. mořská ryba PLEURONECTI FORMES platina plavím koně .Pjev(f)ca Pjev(f)ci Pjev(f)co Pjevoška Plac Placák Placo Plač Plače Plačeš Plačo Plačó Placheťňica Plakal Plakale Plakat Plameň Plameňa Plameňách Plameňák Plameňe Plamenéch Plance Plancó Plantajó Plantal Plantala Plantale Plantat Plantať Pláská Pláskal Pláskala Pláskale Pláskance Pláskáňi Pláskáňim Plastiko Plastikó Plášč Plášča Plášče Pláščem Plašel Plašela Plašele Plaši Plašijó Plašim Plašime Plašite Platan Platés Platina Plavim pěvce pěvci pěvců pták pěvuška modrá PRUNELLI DAE místo krajkový límec obojek místa pláč pláče pláčeš pláči pláčí plachetnice plakal plakali plakat plamen plamene plamenech plameňák PHOENICOPTERI FORMES plameny plamenných plete jedno přes druhé pletou motají se motal se motala se motali se motat se motat se tleská tleskal tleskala tleskali tleskance tleskání tleskáním plastiku plastikou plášť do deště pláště pláště pláštěm plašil plašila plašili plaší plaší plaším plašíme plašíte platan PLATANUS .

vrazím praštíte. vrazit praští. plavisko plavuň vidlačka LYCOPODIUM CLAVATUM rod kapraďorostů plavuň pučivá LYCOPODIUM ANNOTINUM plazil se plazila plazili plazením plazit se pléd plyň plyny plynu plynou plynul plynula plynuli plynout tleskal tleskala tleskali tleskat pleskatá pleskatý pleskatou puchýř puchýře puchýře puchýřem pleskl pleskla pleskli pleskli plesknu plesknu plesknou praštil sebou o zem vrazil mu facku praštila sebou o zem. vrazí praštím. vražením facky praštit. vrazíte rozpůlený kůl na dřevěný plot pléšťky tyčku k plotu tyčkou plete svetr plete nohama vůz.rybník atd.Plavime Plaviska Plavisko Plavoň Plavoň Plazel Plazela Plazele Plazeňim Plazet Pléd Pleň Plene Pleno Plenó Plenol Plenola Plenole Plenót Pleskal Pleskala Pleskale Pleskat Pleskatá Pleskaté Pleskató Pleskéř Pleskéřa Pleskéře Pleskéřem Pleskl Pleskla Pleskle Pleskle Pleskno Pleskno Plesknó Pleščel Pleščel Pleščela Pleščele Pleščeňi Pleščeňim Pleščet Pleščijó Pleščim Pleščite Pléščka Pléščke Pléščko Pléščkó Plete Plete Pleteňák plavíme kde se plaví koně . vražení praštěním. vrazila mu facku praštili sebou o zem. vrazili mu facku praštění. bočnice vyplétané .

nádoba z pálené hlíny atd. je v něm pití o žních nádoba z pálené hlíny atd. kecali plkotou je žvanil plná. plch lesní DRYOMYS NITEDULA. vrchovatá plný plných plným plní plic plíce nádoba z pálené hlíny. plšík lískový MUSCARDINUS AVELLANA RIUS plést se veselé povídání . plody . plch velký GLIS GLIS. plch zahradní ELIOMYS GUERCINUS.plk povídačka povídačky povídačku povídačkou kalhoty širokých nohavic hloupě mluví hloupě mluvíš žvanil žvanil žvanila žvanili žvanění žvaní mluvil o ničem mluvila o ničem mluvili o ničem žvanili.plch.Pleteňáke Pletete Pletka Plétká Pletke Plétké Pletko Plétkó Pletl Pletla Pletle Pleto Pletó Pletynka Pletynkama Pletynko Pletynkó Plezirované Plezirovanéch Plch Plist se Plk Plkačka Plkačke Plkačko Plkačkó Plke Plkoce Plkoceš Plkota Plkotal Plkotala Plkotale Plkote Plkoťijó Plkoťil Plkoťila Plkoťile Plkoto Plkotó Plná Plné Plnéch Plném Plňi Ploc Ploca Plocák Plocar Plocárek Plode pleteňáky pletete svetr? spřádat pomluvy plytká pletky. úzké hrdlo na zátku. pomluvy plytký pletku plitkou pletl pletla pletli pletu pletou pletynka pletynkama pletynku pletynkou raněný raněných hlodavec .

střízlík obecný TROGLODYTES -váží necelých 9 gramů samička střízlíka součást kněžského roucha . na vlhkých lukách podél potoků tleskal tleskala tleskali tleskání tleskáním tleskat ploskoroh pestrý ASCALAPHUS MACARONIUS. plodí plodil plodila plodili plodit plodu pluh pluhu pluhy pluhem pluhu ploché nohy plivátko plivátka plivátka plivátku plivance plivanec plivala plivali pluli řekou plomba Plumlov u Prostějova lehká ženština kalhoty plundry lehkou ženštinu plenil plenila plenili plenit ploník obecný POLYTRICHUM roste v lesích.pluvijál kolečka u pluhu plšík lískový MUSCARDINUS AVELLANARIUS drobný hlodavec plést svetr. ploskoroh žlutý ASCALAPHUS LIBELLULOIDES žijí u nás. rod hmyzu pryskyřice pryskyřicí plot střízlík střízlíci. plést nohama plyš .Ploďi Ploďijó Ploďil Ploďila Ploďile Ploďit Plodo Ploh Ploha Plohe Plohem Ploho Plochavy nohe Ploják Plojáka Plojáke Plojáko Plojanca Plojanec Plola Plole Plole Plomba Plomlov(f) Plondra Plondre Plondro Plondroval Plondrovala Plondrovale Plondrovat Ploňik Ploskal Ploskala Ploskale Ploskáňi Ploskáňim Ploskat Ploskoroh Ploskořeca Ploskořecó Plot Plotˇňiček Ploťňičci Ploťňička Plovijár Pložny kolečka Plšik Plyst Plyš plodí jabloň rodí.

spojeno s obřady přísaha. kožené kalhoty poctivost poctivostí poctu poctou počasí pavučin pavučina náladová. vznětlivým pavučiny pavučině rád vyvolává nesvár nesváry nesvár nesvárama pavučinu pavučinou . správná míra poctivý člověk poctivých poctivým pravé.Plyšová Plyšové Po Po ptaňó choďit Pobidl Pobidla Pobidle Pobidnó Pobidnóťi Pobidnóťim Pobizel Pobizela Pobizele Pobizeňi Pobizet Pobraťim Pobrčoje Pobrčojó Pobrčovale Pobrčovat Pobřeskojó Poce Pocevňi Póci Pocka Pocke Pocko Pockó Pocta Pocte Pocťivá Pocťivé Pocťivéch Pocťivém Pocťivice Pocťivosť Pocťivosťó Pocto Poctó Počasi Póčen Póčena Počénavá Počénavé Počénavéch Počénavém Póčene Póčeňe Počénka Počénke Počénko Počénkó Póčeno Póčenó plyšová plyšový po žebrat pobídl pobídla pobídli pobídnou pobídnutí pobídnutím pobízel pobízela pobízeli pobízení pobízet patriarchální obyčej . míšení a pití krve . vznětlivých náladovým. vznětlivá náladový.vztah mezi muži pobručuje pobručují pobručovali pobručovat pokřikují podsední kůň podsední pavouci míč z kravských chlupů míče míč míčem pocta pocty poctivá. vznětlivý náladových.

je pod šátkem dna dnu dnou podal podala podali poddanost poddaností . traktorem počkal počkala počkali počkám počkáme počkat počkáte začne začnou švihnout bičem koně pošta zaměstnankyně pošty pošťačky pošťačku pošťačkou pošťák pošťáky pošťáku pošťákům pošty matematika. pole. podělala obdělali obdělat něco na zahradě obdělat koněma. rovnáte se počívka. s někým se rovnal počítala. rovnat se počítáte.Počétal Počétala Počétale Počétat Počétáte Počév(f)ke Počév(f)ko Počév(f)kó Počiďijó Počiďil Počiďila Počiďile Počiďit neco Počiďit nečém Počkal Počkala Počkale Počkám Počkáme Počkat Počkáte Počne Počnó Počobnót Počta Počťačka Počťačke Počťačko Počťačkó Počťák Počťáke Počťáko Počťákom Počte Počte Počto Počto Počtó Počtó Počval Počvala Počvale Počvat Pod Poď Pod beraňicó Pod šátkem Podagra Podagro Podagró Podal Podala Podale Podanosť Podanosťó počítal. rovnali se počítat. původce nepříjemností počívku nepravostí počívkou obdělají půdu. počty poštu matematiku. rovnala se se sousedem počítali. tedy je chytrý ale také opilý je vdaná.zahradu obdělal obdělala. počtu poštou počtou si v novinách poštval poštvala poštvali poštvat pod stromem ležela pojď má pod čepicí.

král český podagra .dna podepře podepřel podepřela podepřeli podepřete podepři podepřu podepřou podešev podevši podhradí podhradím podhradí podchycená podchycený podchycení podchytil podchytila podchytili podchytit podchod podium podíval podívala podívali podívám podíváme podívaná podívané podívanou podívej podívejme podívejte podivnost podivností podkornice ARADUS CINNAMO MERUS. slámy podávky podávají podával podávat podávej podávejte podběl obecný . ploštice.TUSSILAGO FARFARA podběrák podběráky podběrákem podej Jiří Poděbradský. škůdce borovic podkova podkovy .Podat Podáte Podáv(f)kama Podáv(f)ke Podávajó Podával Podávat Podávé Podávéte Podbili Podbjerák Podbjeráke Podbjerákem Podé Poďebrada Podegra Podepře Podepřel Podepřela Podepřele Podepřete Podepři Podepřo Podepřó Podešva Podevšo Podhraďi Podhraďim Podhraďó Podchecená Podchecené Podcheceňi Podcheťil Podcheťila Podcheťile Podcheťit Podchod Pódijum Poďival Poďivala Poďivale Poďivám Poďiváme Poďivaná Poďivané Poďivanó Poďivé Poďivéme Poďivéte Poďivnosť Poďivnosťó Podkorňica Podkova Podkove podat podáte vidle na podávání sena.

bývaly z pergánu podletěl podletěla podletěli podletět podletí podle tebe podlevá podloubí podlomený došek podlomenýma doškama podlomky podlomků podat. něco podložka podložku podložkou lichotil lichotila lichotili lichotit starosta starostu starosty starostou po žních obracel strnisko. podložit si někoho. podmítal podmítala podmítat co vzejde po zaorání strniska podmítky podmítku podmítkou potměšilá potměšilý potměšilým potměšilých zamračení podnebí podoba poďubaná od neštovic . punčochy jako podléčka.Podkovo Podkovó Podkrokevňik Podkuv(f)ka Podkuv(f)ke Podkuv(f)ko Podkuv(f)kó Podlaha Podlahe Podlaho Podlahó Podle Podléčka Podléčkama Podléčke Podléške Podleťel Podleťela Podleťele Podleťet Podleťi Podli Podlivá Podlóbi Podlomek Podlomkama Podlomke Podlomko Podložet si nekeho Podložka Podložko Podložkó Podmašťoval Podmašťovala Podmašťovale Podmašťovat Podmistr Podmistra Podmistre Podmistrem Podmital Podmitala Podmitat Podmitka Podmitke Podmitko Podmitkó Podmješelá Podmješelé Podmješelém Podmješiléch Podmrači Podnebi Podoba Poďobaná podkovu podkovou podkrovní trám podkůvka na botách podkůvky podkůvku podkůvkou strop stropy stropu stropem podle sebe kryje nohu mezi holínkou a kalhotama jako punčocha jako punčochama podléčky.

Poďobané Poďobanéch Poďobaném Poďobaňi Poďobanó Podobe Podobná Podobné Podobnéch Podobňi Podobo Podobó Podpaloval Podpalovala Podpalovale Podpalovat Podpasoj Podpasovala Podpasovale Podpasovat Podpichojo Podpichojó Podpichoval Podpichovala Podpichovale Podpichovat Podpinka Podpinke Podpinko Podpinkó Podpiračka Podpiračke Podpiračko Podpiračkó Podpirajó Podpiral Podpirale Podpiráňi Podpirat Podpis Podpisa Podpiso Podpjera Podpjere Podpjero Podpjeró na člono Podpózel Podpózela Podpózele Podpózeňi Podpózeňim Podpózet Podražec

poďubaný poďubaných poďubaným poďobaní poďobanou podoby podobná podobný podobných podobní podobu podobou dráždil, ponoukal dráždila, ponoukala dráždili, ponoukali dráždit, ponoukat podkasej si sukni podkasala podkasali podkasat podpichuji tě podpichují podpichoval souseda podpichovala podpichovali podpichovat, navádět podpínka u postrojů koní, krav podpínky podpínku podpínkou čakan čakany čakan čakanem podpírají podpíral podpírali podpírání podpírat podpis podpise podpisu podpěra podpěry podpěru z vršku klobouku vzadu volně jsou spuštěny 3 stuhy - podpěry naváděl naváděla naváděli navádění naváděním navádět podražec křovištní ARISTOLOCHIALES, bylina i dřevina parazitická, často popínavé a oplétavé

Podrovaná Podrované Podrovanéch Podrovaném Podrováňi Podrováňim Podrovnáv(f)ka Podrovnáv(f)ke Podrovnáv(f)ko Podrovnáv(f)kó Podrovnával Podrovnávala Podrovnávale Podrprdna Podruh Podruheň Podřená Podřené Podřeném Podřeňi Podseďňica Podseďňicové Podseďňicovy Podstópijó Podstópil Podstópila Podstópile Podstópit Podstrčel Podstrčela Podstrčele Podstrčená Podstrčené Podstrčet Podstrčte Podšel Podšela Podšele Podšet Podšetá Podšeté Podšetéch Podšetém Poďubaná Poďubané Poďubanéch Poďubaném Poďubaňi Podváďač Podváďača Podváďače Podváďačem Podvázal Podvázala

pudrovaná pudrovaný pudrovaných pudrovaným pudrování pudrováním podrovnávka na domě podrovnávky podrovnávku podrovnávkou podrovnával při malování podrovnávala podrovnávali stavěla se na lávku a přástevnice jí seděli na podrprdně podruh podruhyně podřená podřený podřeným podření podsednicový trám podsednicový trám podsednicové trámy podstoupí podstoupil podstoupila podstoupili podstoupit podstrčil podstrčila podstrčili podstrčená podstrčený podstrčit podstrčte podšil podšila podšili podšít podšitá podšitý podšitých podšitým poďobaná poďobaný poďobaných poďobaným poďobaní podvodník podvodníka podvodníky podvodníkem podvázal podvázala

Podvázale Podvázat Podvazek Podvazke Podvazkem Podvazko Podvaž Podváže Podvážo Podvážó Podvečir Podvod Podvode Podvodem Podzem Podzemňi Podzemňica Podzemňico Podzemňicó Podzemňich Podzemňim Podzemo Pofifoloja si Pofifoloval Pofifolovala Pofifolovale Pofifolovat Pohádce Pohádka Pohádke Pohádko Pohádkó Pohanka

Poháňka

Pohanke Pohanko Pohankó Pohankovó kašo Pohanstvi Poheblevosť Poheblevosťó Pohled Pohled Pohlede Pohledem Pohledem Pohleďňica Pohleďňice Pohleďňico Pohleďňicó Pohledy

podvázali podvázat podvazek podvazky podvazkem podvazku podvaž podváže podváži podváží podvečer podvod podvody podvodem podzim podzimní podzemnice olejná - ARACHIS podzemnici olejnou podzemnicí olejnou podzimních podzimním podzimu popiskávaje si popiskoval popiskovala popiskovali popiskovat si pohádce pohádka pohádky pohádku pohádkou pohanka FAGOPYRUM VULGARE - pohanka obecná; FAGOPYRUM TATARICUM - pohanka turecká pohanka CYNOSURUS CRI STATUS -pohanka hřebenitá roste na suchých loukách a pastvinách od nížiny do hor pohanky pohanku pohankou pohankovou kaši pohanství pohyblivost pohyblivostí pohled k poslání hor, krajiny, řeky jeden jediný pohled pohledy posílám pozdrav pohledem roztouženým pohledem sledoval pohlednice pohlednice pohlednici pohlednicí svůdný pohled očí

Pohltl Pohltla Pohltle Pohltno Pohltnó Pohltnoťi Pohltnoťim Pohoda Pohode Pohodo Pohodó Pohončák Pohongal Pohongala Pohongale Pohongáňi Pohongat Pohrabal Pohrabala Pohrabale Pohrabaná Pohrabané Pohrabat Pohrál Pohrála Pohrále Pohrát Pohrdlel Pohrdlela Pohrdlele Pohrdlevá Pohrdlevé Pohrdlevéch Pohrdlijó Pohrdno Pohrdnó Pohrdnót Pohroza se do vode Pohrozel Pohrozela Pohrozele Pohrozeňi Pohrozeňim Pohrozet Pohrožená Pohrožené Pohroženéch Pohroženém Pohrožeňi Pohrožeňim Pohřebla Pohřeblem Pohřeblo Pohunek

polkl polkla polkli polknu polknou polknutí, pohltnutí polknutím, pohltnutím pohoda pohody pohodu pohodou zeman, svobodný „dvořák“ - byl bráván k soudním pohonům pohoupal pohoupala pohoupali pohoupání pohoupat hrabáním urovnal, pohrabal pohrabala pohrabali pohrabaná, uhrabaná pohrabaný, urovnaný záhon pohrabat, urovnat pohrál si s dětmi pohrála pohráli pohrát si s dětmi pohrdl pohrdla pohrdli pohrdlivá pohrdlivý pohrdlivých závistivci, aby pro ně bylo co nejvíc pohrdnu pohrdnou pohrdnout ponořiv se do vody pohrozil pohrozila pohrozili pohrození pohrozením pohrozit ponořená ponořený ponořených ponořeným ponoření ponořením pohřebla na míchání malty - ručně pohřeblem pohřeblo pacholek, pohůnek na gruntě

Pohunek Pohunka Pohunko Pohusovale hlase Pohusováňi Pohusovat se Pochcó Pocheb Pochebama Pochebe Pochebit Pochelá Pochelé Pocheli Pocheťil Pocheťila Pocheťile Pochetnol Pochetnola Pochetnole Pochetnót Pochlámaná Pochlámané Pochlámanéch Pochlámaném Pochlápat se Pochlapit Pochlebi Pochlebil Pochlebila Pochlebile Pochlebojó Pochleboval Pochlebovala Pochlebovale Pochlebovat Póchlena Pochlópal Pochlópala Pochlópale Pochlópaná Pochlópané Pochlópanéch Pochlópáš Pochlópat Pochop Pochopa vzit Pochoval Pochovala Pochovale Pochovaná Pochovaná Pochované Pochovanéch Pochovaném

Pohůnek příjmení pacholka pacholků štěbetaly hlasy, jako hejno hus leknout se, naskočí husí kůže leknout se chtějí pochyb pochybama pochyby pochybit vadná, bolavá vadný, bolavý vadní, bolaví pochytil pochytila pochytili odkoukal odkoukala odkoukali odkoukat po úraze nemocná nemocný po úraze nemocných nemocným úrazem onemocnět ukázat se pochválí pochválil pochválila pochválili pochvalují pochvaloval pochvalovala pochvalovali pochvalovat stuchlina rozcuchal rozcuchala rozcuchali rozcuchaná rozcuchaný rozcuchaných rozcucháš rozcuchat vzít pochop - klopýtnout ztrácet rovnováhu choval v náručí chovala v náručí chovali v náručí pochovaná v náručí pohřbená pohřbený, pochovaný pohřbených, pochovaných v náručí pohřbeným, pochovaným v náručí

Pochovaňi Pochovat Pochrómat se Pochťivaji Pochťival Pochťivala Pochťivale Pochťivat Poisťijó Poisťil Poisťila Poisťile Poišťená Poišťené Poišťeném Poišťeňi Pojedem Pojedeme Pojedete Pojedl Pojedla Pojedle Pojedo Pojedó Pojez Pojezme Pojezte Pojijó Pojim Pok Pók Póka Pokač Pokač Pokača Pokače Pokačem Pokajó Pokal Pokala Pokale Pokat Pokaváď Pokazel Pokazela Pokazele Pokazet Pokažená Pokažené Pokaženéch Pokaženém Pokažeňi Poke Poke Poke

pochovaní v náručí, pohřbení pochovat v náručí, pohřbít ublížit si na zdraví neustále chtějí něco po druhých pořád něco chtěl pořád něco chtěla pořád něco chtěli pořád něco chtít pojistí pojistil pojistila pojistili pojištěná pojištěný pojištěným pojištění pojedem pojedeme pojedete najedl se najedla se pojedli pojedu pojedou něco málo pojez něco snězme, pojezme pojezte pojí (sní) něco málo pojím pupenec pavouk pavouka střílečka z bezového prutu nadívaný knedlík střílečku střílečky střílečkou pukají z fajfky - kouří pukal pukala pukali pukat z fajfky pokud pokazil pokazila pokazili pokazit pokažená pokažený pokažených pokaženým pokažení pupenec na stromě puky v hokeji puky na kalhotech

Póke Pokevojo Pokevojó Pokevoval Pokevovala Pokevovale Pokevovat Pokla zaica Poklasná Poklasné Poklasnéch Poklasném Poklasňi Pokle zaica Poklena Poklóct Pokločeny Poklókle Poklóklo Poklona Poklone Poklono Poklonó Pokno Poknó Poknol Poknola Poknole Poknót Pokópja Pokorlevá Pokorlevé Pokorlevéch Pokorlevém Pokorlevi Pokóřel Pokóřela Pokóřele Pokóřeňi Pokóřet Pokos Pokose Pokosech Pokosem Pokosoval Pokosovale Pokosovat Pokóšel Pokóšela Pokóšele Pokošeňi Pokošeňim Pokóšet Pokošetel Pokošetela

pavouky pokyvuji pokyvují pokyvoval pokyvovala pokyvovali pokyvovat střelila zajíce poklasná poklasný poklasných poklasným poklasní střelili zajíce puklina potlouct potlučené potloukly kroupy potlouklo poklona poklony poklonu poklonou puknu si s fajfky zastřelí srnce puknul si puknula si puknuli zastřelit kočku, psa pokoupivše pokorná pokorný pokorných pokorným pokorní pokouřil pokouřila pokouřili pokouření pokouřit pokos pšenice pokusy pokosech pokosem pokusoval pokusovali pokusovat pokoušel pokoušela pokoušeli pokušení pokušením pokoušet pokušitel pokušitele

Pokošetelka Pokošetelke Pokošetelko Pokošetelkó Pokrenťijó Pokrenťil Pokrenťila Pokrenťile Pokrenťit Pokrenťit mašino Pokrócená Pokrócené Pokrócenéch Pokróceňi Pokróceňina Pokróceňine Pokróceňino Pokróceňinó Pokropijó Pokropil Pokropila Pokropile Pokropim Pokropime Pokropit Pokropite Pokřťená Pokřťené Pokřťenéch Pokřťeném Pokřťenosť Pokřťenosťó Pokuj Pól Pola Póla Polách Polák malé Polama Polámal Polámala Polámale Polámaná Polámané Polámanéch Polámaném Polámaňi Polámat Polámete Polárňik Poleca Polecajt Polecajta Polecajte Polecajťi

pokušitelka pokušitelky pokušitelku pokušitelkou něco nemilého vyvést, spískat vyvedl vyvedla vyvedli vyvést, pokazit pokazit stroj pokroucená pokroucený pokroucených pokroucení pokroucenina pokrouceniny pokrouceninu pokrouceninou pokropí pokropil pokropila pokropili pokropím pokropíme pokropit pokropíte pokřtěná pokřtěný pokřtěných pokřtěným pokřtěnost pokřtěností klid, pokoj severní pól pole, role póla polích polák malý - kachna AYTHYS polema polámal polámala polámali polámaná polámaný polámaných polámaným polámaní polámat polámete polárník police policajt policajta policajty policajti

Polece Poleceja Polecejo Polecejó Polecéňi Polecéňim Polecéňimo Poleďňe Poleďňiho Poleďňim Poleďňimo Polejo Polejó Polekajó Polekal Polekala Polekale Polekaná Polekané Polekanéch Polekaném Polekaňi Polem Polének Polénka Polénke Polepe Polepšel Polepšela Polepšele Polepšená Polepšené Polepšenéch Polepšeném Polepši Polepšijó Polepšim Polepšime Poletocha Poletoja Poletojo Poletojó Poletoval Poletovala Poletovale Poli Polihoval Polihovala Polihovale Polihovat Polich Polil Polila Polile Polinka

polici policie policii policií policejní policejním policejnímu poledne poledního poledním polednímu poleji polijí polekají polekal polekala polekali polekaná polekaný polekaných polekaným polekaní polem pelyněk ARTEMISIA pelyňku pelyňky polypy polepšil polepšila polepšili polepšená polepšený polepšených polepšeným polepši se polepší se polepším se polepšíme poletucha veverka PETAURISTINAE poletujíc poletuji, polituji poletují, politují poletoval, politoval poletovala, politovala poletovali, politovali polej polehával polehávala polehávali polehávat polích polil polila polili dříví naštípané na polínka

Polinkem Polinko Polir Politiko Politikó Politirované Poliv(f)čák Poliv(f)čáke Poliv(f)čákem Poliv(f)čáko Poliv(f)ka Poliv(f)ke Poliv(f)ko Poliv(f)kó Poliv(f)ková Poliv(f)kové Poliv(f)kovéch Poliv(f)kovém Polmistr Polmistre Polmistrem Polňi Polňica Polňico Polňicó Polňich Polňim Polnočňi Polnočňi mša Pólo Polóbne Polóbnem Polóbno Polóbnó Polóbnotá Polóbnoté Polóbnotéch Polóbnotém Polóbnoťi Polovica Polovica Polovico Polovicó Polovička Polovičke Polovičko Polovičkó Polož Položel Položela Položele Položijó Položte Poltrét

polínkem polínko polír na stavbě politiku politikou napouštěný zdobený džbán na polévku, nosívalo se v něm do „neděl“ šesti nedělkám polivčáky polivčákem polivčáku polévka polévky polévku polévkou polévková mísa polévkový polévkových polévkovým purkmistr polností patřící vrchnosti purkmistry purkmistrem polní polnice polnici polnicí polních prací polním strana severní půlnoční mše pólo políbí políbíme políbím políbí políbená políbený políbených políbeným políbení polovice manželka - polovice, polovička polovici polovicí, manželkou polovička, moje polovička, manželka manželky, polovičky polovičku polovičkou polož položil položila položili položí položte portrét

hojná u potoků.Poltréte Poltréto Poltrétom Pomáhajó Pomáhal Pomáhala Pomáhale Pomáhat Pomáhé Pomáhéte Pomalá Pomalé Pomaléch Pomalém Pomaléši Pomaléšich Pomaléšim Pomaširojem Pomaširojete Pomatená Pomatené Pomatenec Pomatenéch Pomateném Pomátl Pomátla Pomátle Pomerančovňik Pomerančovňike Pomeslel Pomeslela Pomeslele Pomeslijó Pomešleňi Pomešleňó Pomešleny Pomišet se Pomjerama Pomjere Pomjero Pomjerom Pomlova Pomlóval Pomlóvala Pomlóvale Pomlóvat Pomlove Pomlovijó Pomlovil Pomlovila Pomlovile Pomlovit Pomlovo Pomlovó Pomňenka portréty portrétu portrétům pomáhají pomáhal pomáhala pomáhali pomáhat pomáhej pomáhejte pomalá pomalý pomalých pomalým pomalejší pomalejších pomalejším půjdem půjdete pomatená pomatený pomatenec pomatených pomateným pomátl se pomátla se pomátli se CITRUS SINENSIS pomerančovník pomerančovníky pomyslel pomyslela pomysleli pomyslí pomyšleni pomyšlení pomyšlené splést se dohromady poměrama poměry poměrů poměrům pomluva pomlouval pomlouvala pomlouvali pomlouvat pomluvy pomluví pomluvil pomluvila pomluvili pomluvit pomluvu pomluvou pomněnka bahenní. MYOSOTIS .

stříbrníček. rostlina mnoha mezidruhových kříženců mochnu husí mochnou husí pumpy pampeliška pumpu pumpou pomrkávají pomrkával pomrkávala pomrkávali pomrkávat pomoci pomohl pomohla pomohli pomohu pomohou pomrkává pomrkávají pomrkával pomrkávala pomrkávali pomrkávat pospíšit si ponejprv nešťastná nešťastný nešťastných nešťastným nešťastnou nešťastná nešťastný nešťastni nešťastného nešťastnému mít neštěstí poničil poničila poničili poničit poník poníky . POTENTILLA.Pomňenke Pomňenko Pomňenkó Pomodle se Pomodlel Pomodlela Pomodlele Pomodlet Pompa Pompadura Pompava Pompavo Pompavó Pompe Pompelocha Pompo Pompó Pomrkávajó Pomrkával Pomrkávala Pomrkávale Pomrkávat Pomuct Pomuhl Pomuhla Pomuhle Pomužo Pomužó Pomžékává Pomžékávajó Pomžékával Pomžékávala Pomžékávale Pomžékávat Ponáhlet si Ponéprv(f) Poneščesťelá Poneščesťelé Poneščesťeléch Poneščesťelém Poneščesťeló Poneščesťená Poneščesťené Poneščesťeňi Poneščesťenyho Poneščesťenymo Poneščesťit se Poňičel Poňičela Poňičele Poňičet Poňik Poňike PALUSTRIS pomněnky pomněnku pomněnkou pomodli se pomodlil se pomodlila se pomodlili se pomodlit se pumpa na vodu. dámská kabelka mochna husí . na nahuštění pneumatik na kole atd.

ponk ponky ponkem ponku období vlády jednoho papeže ponton poučil poučila poučili poučená poučený poučených poučeným poučení poučením poučení poučit poučí poučí poučím poučíme poučíš pookřejíc pookřeji pookřejí pookřál pookřála pookřáli použije použiji použijí použil použila použili používal používala používali používání používáním používat kněz pravoslavné církve obuvnický pop popadl popadla popadli popadnuvši popadne popadne popadnu popadnou popálená ohněm. sluncem popálený popálení .Poňiko Poňižé Ponk Ponke Ponkem Ponko Pontifikát Pontón Poočel Poočela Poočele Poočená Poočené Poočenéch Poočeném Poočeňi Poočeňim Poočeňó Poočet Pooči Poočijó Poočim Poočime Poočiš Pookřeja Pookřejo Pookřejó Pookřel Pookřela Pookřele Poožeje Poožejo Poožejó Poožel Poožela Poožele Poožéval Poožévala Poožévale Poožéváňi Poožéváňim Poožévat Pop Pop Popadl Popadla Popadle Popadna Popadne Popaďňi Popadno Popadnó Popálená Popálené Popáleňi poníku níže pracovní stůl v dílně .

trpět poplakat si poplakávat poplakávají poplakával poplakávala poplakávali poplakávat poplašil poplašila poplašili poplašená poplašený poplašených poplašeným poplašení poplatek popleská popleskat popleskej popleskejte popleskává . popelivka sivá LIGULARIA GLAUCA popelnice popelnice popelnici popelnicí popelu pupenec poklidím popíchal popíchala popíchali popíchaná popíchaný popíchaných popíchaným popíchaní navádím. popichuji navádí. popichují naváděl naváděla naváděli navádět. popichovat popílek poupat poupata poupátko velmi zle se mít. velmi jakostní tkanina bavlněná nebo hedvábná popelivka sibiřská LIGULARIA SIBIRICA.Popálet Popel Popela Popelem Popelin Popeliv(f)ka Popelňica Popelňice Popelňico Popelňicó Popelo Popenec Poperavim Popchal Popchala Popchale Popchaná Popchané Popchanéch Popchaném Popchaňi Popichojo Popichojó Popichoval Popichovala Popichovale Popichovat Popilek Pópjat Pópjata Pópjátko Popjeťi se mňet Poplakat Poplakojo Poplakojó Poplakoval Poplakovala Poplakovale Poplakovat Poplašel Poplašela Poplašele Poplašená Poplašené Poplašenéch Poplašeném Poplašeňi Poplatek Popleská Popleskat Popleské Popleskéte Popleskoje popálit popel popele popelem popelín. jemná hustá.

dopřáli si popřát si popřejte si. dopřála si popřáli. poklizení popravou. vykonají popravu poklidil poklidila poklidili poklidíme poklidit popravu.pór porada porady poradí poradil poradila si poradili sobě i druhým poradit poradu poradou porcelán porcelánu . dopřejte si populace pór zahradní ALLIUM PORRUM potní žláza . poklizením vykonávat popravu. poklízet popřál. dopřál si popřála. poklízení dobytka poklidí dobytek.Popleskojo Popleskojó Popleskoval Popleskovala Popleskovale Popleskovat Popokajó Popokal Popokala Popokale Popokanéch Popokaňi Poposťi Poposťil Poposťila Poposťile Poposťim Poposťime Poposťit Popoščené Popoščeňi Popoščeny Popóščijó Poprav(f)či Poprav(f)čim Poprava Poprave Popravijó Popravil Popravila Popravile Popravime Popravit Popravo Popravó Popravovat Popřil Popřila Popřile Popřit si Popřite Populaca Pór Pór Porada Porade Poraďijó Poraďil Poraďila Poraďile Poraďit Porado Poradó Porcelán Porceláno popleskuji popleskují popleskával popleskávala popleskávali popleskávat popukají smíchy popukal popukala popukali popukaných popukaní popustí popustil popustila popustili popustím popustíme popustit popuštěný popuštění popuštěné popouští popravčí popravčím poprava katem. poklízení dobytka popravy.

zvláštní forma archit.lemovku portou . obruba portál. SCHIZOPORA pornografie pornografii pornografií pobitá pobitý pobitých pobitým pobití kdo neustále poroučí poroučeče poroučečem poroučeči poroučečů poroučečům poroučel poroučela poroučeli poručenství poručené poroučet poroučí poručím porod porodnice porodnici porodnicí porucha poruchy poruchu poruchou poroste porostli houba porostnice mnohotvárná . portiéra . neustále .Porcelánová Porcelánové Porcelánovó Porclék holob Pórnatka Pornografija Pornografijo Pornografijó Poróbaná Poróbané Poróbanéch Poróbaném Poróbaňi Poróčeč Poróčeča Poróčečem Poróčeči Poróčečo Poróčečom Poróčel Poróčela Poróčele Poročenstvi Poročeny Poróčet Poróčijó Poročim Porod Poroďňica Poroďňico Poroďňicó Porocha Poroche Porocho Porochó Poroste Porostle Porosťňica Porosto Porostó Porozomlevjéšich Porozomlevjéšich Porozomlevjéšim Port Porta Portál Portijéra Porto Portó Portorika Portoriko Portviš Portyr Pořáď porcelánová porcelánový porcelánovou purclík holub dřevní houba pórnatka.lemovkou doutníky portorika doutník portoriko smeták vrátný poořád.MARCHANTIA POLYMORPHA porostu porostou houby porozumlivějších porozumlivějších porozumlivějším přístav lemovka.závěs ve dveřích portu .

ku konci roku pořádná. posekala posekli. posekal louku posekla.posády na každém pokosu. posádu doposud poseč kosou trávu poseče posečené poseču posečou posed. posed dvoudomý BRYONIA DIOICA rostlina poseděl poseděla poseděli posedět posedí posedlá čertem posedlý posedlých posedlým posedlí posekl trávu. čistotná pořádný pořádně pořádných pořádným pozítřek pozítřkem pozítřku pokos .Pořádek Pořádko (šle k pořádko) Pořádná Pořádné Pořáďňe Pořádnéch Pořádném Pořéček Pořéčkem Pořéčko Posád Posáda Posáde Posádo Posaváď Poseč Poseče Posečeny Posečo Posečó Posed Posed bilé Poseďel Poseďela Poseďele Poseďet Poseďijó Posedlá Posedlé Posedléch Posedlém Posedli Posekl Posekla Posekle Posel Poselojo Poselojó Poseloval Poselovala Poselovale Poselováňi Poselováňim Poselovat Posep Posepáňi Posepáňim Posépátkem Posépátko Posilá Posilajó Posilal Posilala Posilale pořádek šli se vyrovnat např. zařízení k pozorování nebo lovu zvěře posed bílý BRYONIA ALBA.posádu pokosy . posekali posel posiluji posilují posiloval posilovala posilovali posilování posilováním posilovat cukrování buchet posypání posypáním posýpátkem posýpátko posílá posílají posílal posílala posílali .posád pokosu .

Posilaná Posilané Posilaňi Posiláňi Posilat Posketnoty Posketoje Posketojete Posketojo Posketojó Posketojte Posketoval Posketovala Posketovale Posketovat Poskládajó Poskládal Poskládala Poskládale Poskládany Poskládat Poskládé Poskládéme Poskládéte Poskočka Poskoval Poskovala Poskovale Poskovany Poskovat Poskovim Poskovime Poskovjel Poskovjela Poskovjele Posla Posle Posleďňi Posleďňiho Posleďňim Poslech Poslechem Poslecho Poslem Poslinek Poslinkem Poslinko Poslóchá Poslochač Poslochača Poslochače Poslochači Poslochačka Poslochačke posílaná posílaný posílaní posílání posílat poskytnuté poskytuje poskytujete poskytuji poskytují poskytujte poskytoval poskytovala poskytovali poskytovat poskládají poskládal poskládala poskládali poskládané poskládat poskládej poskládejme poskládejte být neustále po ruce uschoval uschovala uschovali uschované uschovat počkám počkáme počkasl počkala počkali posla posly poslední posledního posledním poslech poslechem poslechu poslem sušené ovoce. dávalo se při draní peří. aby „dračky“ měly dost slin poslínkem poslinku poslouchá posluchač posluchače posluchače posluchači posluchačka posluchačky .

Poslochačko Poslochačkó Poslochačo Poslochačom Poslóchajó Poslóchal Poslóchala Poslóchale Poslóché Poslóché Poslošná Poslošné Poslošnéch Poslošném Poslošňi Posňidajó Posňidal Posňidala Posňidale Posňidám Posňidáme Posňidat Posňidáte Posňidé Posňidéte Post Posť Postarajó Postaral Postarala Postarale Postarám Postaráme Postarat Postaťina Postaťine Postaťiňe Postaťinó Postav(f) Postava Postave Postavi Postavijó Postavil Postavila Postavile Postavim Postavime Postavit Postavo Postavó Posté Postéskajó Postéskal Postéskala posluchačku posluchačkou posluchačů posluchačům poslouchají poslouchal poslouchala poslouchali poslouchej poslouchej poslušná poslušný syn poslušných dětí poslušným poslušní posnídají posnídal posnídala posnídali posnídám posnídáme posnídat posnídáte posnídej posnídejte stráž pusť postarají postaral postarala postarali postarám se postaráme postarat pustina pustiny pustině pustinou postav postava postavy postaví dům postaví postavil postavila postavili postavím postavíme postavit postavu postavou pustý postýskají postýskal postýskala .

louče dračku. loučí poušť pouštěl pouštěla pouštěli puštěná puštěný puštěných puštěným puštění puštěného puštěnému poštipovat pouštět štvaná žena štvaný štvavě štvaní pomočí se . postí se pustila. postili se pustím.Postéskale Postéskám Postéskáme Postéskat Postéskáte Posťežoj Posťežojo Posťežojó Posťežoval Posťežovala Posťežovale Posťežovat Posťih Posťihe Posťihnót si Posťijó Posťila Posťile Posťim Posťime Posťina Posťine Posťino Posťinó Posťit Posto Postrk Postrkem Postrko Posuv(f)ka Posuv(f)ke Posuv(f)ko Posuv(f)kó Posvjeta Posvjete Posvjeto Posvjetó Póšč Póščel Póščela Póščele Poščená Poščené Poščenéch Poščeném Poščeňi Poščenyho Poščenymo Poščepovat Póščet Poščevačná Poščevačné Poščevačňe Poščevačňi Poščijó postýskali postýskám postýskáme si postýskat si postýskáte si postěžuj si postěžuji postěžují postěžoval si postěžovala si postěžovali si postěžovat si postih postihy postihnout si na někom pustí. postíme se pustina pustiny pustinu pustinou pustit. postím se pustíme. louč dračkou. postit se pusto postrkem do rodné obce na státní útraty postrkem postrku posuvka posuvky posuvku posuvkou dračka peří. také louč na svícení dračky. postila se pustili.

škodím si ubližují si .Póščijó Poščim Póščo Póščó Pošeka Pošekó Poška Poškama Poške Poško Poškó Poškozená Poškozené Poškozenéch Poškozeném Poškozeňi Poškozeňim Poškvrna Poškvrne Poškvrno Poškvrnó Pošle Pošlem Pošlo Pošló Pošmérajó Pošméral Pošmérala Pošmérale Pošméraňi Pošméráňim Pošmérany Pošmérat Pošméré Pošoškajó Pošoškal Pošoškala Pošoškale Pošoškany Pošoškat Pošošké Pošoškéte Pošpaťijó Pošpaťil Pošpaťila Pošpaťile Pošpaťim Pošpaťime Pošpaťit Pošpaťňil Pošpaťňila Pošpaťňile Pošpaťňit Pošpaťňojo Pošpaťňojó pouští pomočím poušť pouští šikmina šikminou puška puškama pušky pušku puškou poškozená poškozený poškozených poškozeným poškození poškozením poskvrna poskvrny poskvrnu poskvrnou pošli pro souseda pošlem pošlu pošlou pošimrají pošimral pošimrala pošimrali pošimraní pošimráním pošimrané pošimrat pošimrej pošeptají pošeptal pošeptala pošeptali pošeptané pošeptat pošeptej pošeptejte uškodí si uškodil si uškodila si uškodili si uškodím si uškodíme si uškodit si ublížil si ublížila si ublížili si ublížit si ubližuji si.

hmyz pošvatky pošvatku pošvatkou pokukují pokukoval pokukovala pokukovali pokukovat pokukuj pokukujem pokukuješ pokukujete pot na čele pouť vřeteno plné natočených nití vřetenu vřetena vřetenem potají potápěč potápěče potápěčů divoká kachna. potápka roháč PODICEPS ERISTATUS potápky potápku potápkou potáplice severní GAVIA ARCTI CA.čeleď brouků DYTISCIDAE pojďte cestička ve vlasech . poštolka rudonohá FALCO (ERYTHROPUS) VESPERTINUS poštolky poštolku poštolkou poštovská poštovský panáček poštovských poštovským poštovského poštovskému pošvatka PLECOPTERA.poutec poteče poteče-li .Pošpaťňoval Pošpaťňovala Pošpaťňovale Poštolka Poštolke Poštolko Poštolkó Poštov(f)ská Poštov(f)ské Poštov(f)skéch Poštov(f)ském Poštov(f)skyho Poštov(f)skymo Pošvatka Pošvatke Pošvatko Pošvatkó Pošvidrávajó Pošvidrával Pošvidrávala Pošvidrávale Pošvidrávat Pošvidroj Pošvidrojem Pošvidroješ Pošvidrojete Pot Póť Potáč Potáča Potáče Potáčem Potajó Potápječ Potápječa Potápječo Potápka Potápke Potápko Potápkó Potápleca Potáplece Potápleco Potáplecó Potápňik Pote Pótec Poteče Poteče-le ubližoval si ubližovala si ubližovali si poštolka obecná FALCO(CERCHNEIS) INNUNCULUS. poštolka jižní FALCO (CERCHNEIS) NAUMANNI. potáplice malá GAVIA STELLATA potáplice potáplici potáplicí potápník .

znevažování potesknil si potesknila si potesknili si potesknit si je jim teskně po dceři.Potečo Potečó-le Potemňik Potenca Potenco Potencó Potentát Potentáta Potentáte Potentátka Potentátke Potentátko Potentátkó Potentáto Poteskňil Poteskňila Poteskňile Poteskňit Poteskňojó Poteskňoval Poteskňovala Poteskňovale Poteskňovat Poťešeňi Poťešeňim Poťešojo Poťešojó Poťešoval Poťešovala Poťešovale Poťešovat Poťicho Poťichónko Poťirka Poťirko Poťirkó Potkán Potkaná Potkána Potkáne Potkanó Potkáno Potlach Potlache Potlacho Potmjechoť Potmjelocha Potmjelocho Potmjelochó Potmjelóťňe Potna Potnama poteču potečou-li potemník brouk TENEBRI ONIDAE . trdlici potírkou. potichounku trdlice na vytírání pazdeří z vláken konopí. jedovatá rostlina SOLANUM DULCAMARA potměšilec potměšilce potměšilcem potměšile putna putnama .vlivný člověk potentáta potentáty potentátka potentátky potentátku potentátkou potentátu panovník.různorodí potence potenci potencí potentát . vysoký hodnostář. trdlicí potkan RATTUS NORVEGICUS setkaná. jako výraz odsudku. náhodné setkání potkana potkany potkanou potkánu vzpomínka na setkání nezávazné povídání potlachy potlachů potměchuť jílek. obouruká potírku. lnu. posteskňují tesknil tesknila tesknili tesknit potěšení potěšením utěšuji utěšují utěšoval utěšovala utěšovali utěšovat tiše velmi tiše.

potutelník provádět něco nedefinovatelného putuji putují potok potoka potokama potoky potokem později putoval putovala putování putováním putovat křepelka polní COTURNIX COTURNIX křepelka máslo potrat potraviny poskakovat másla potrestal potrestala potrestali potrestaná potrestaný .Potne Póťňica Póťňice Póťňico Póťňicó Póťňiček Poťňičke Poťňičko Poťňičkó Póťňik Póťňika Póťňikama Póťňike Póťňikom Potno Potočel Potočela Potočele Potočet Potoči Potočijó Potočojo Potočovat Poťóchle Poťóchlé Poťóchlenca Poťóchlencem Poťóchlencom Poťóchlenec Poťochmat se negde Potojo Potojó Potok Potoka Potokama Potoke Potokem Potom Potoval Potovala Potováňi Potováňim Potovat Potpoliš Potpoliška Potra Potrat Potravine Potrckávat Potre Potrestal Potrestala Potrestale Potrestaná Potrestané putny poutnice poutnice poutnici poutnicí poutníček potničky potničku potničkou poutník poutníka poutníkama poutníky poutníkům putnu potočil potočila potočili potočit potočí potočí potočím potočit potutelně Poťouchlý poťouchlence poťouchlencem poťouchlencům poťouchlenec.

povyprávěl povykládala povykládali povyprávět povyprávěj povyprávějte povídá se povídají povídal povídala . označení nepěkného zvířete potvory potvoru potvorou šibalstva šibalstvo poučil poučila poučili poučená poučený poučených poučeným poučení poučí se poučím se povídal povídala povídali povídejte povyčítají povyčítal povyčítala povyčítali povyčítané povyčítat povedu povedou povykládají povykládal. noze trnutím potrubí potrubím na máslo potůček potůčka potůčky toulat se.Potrestanéch Potrestaném Potrestaňi Potrestat Potrnoťi Potrnoťim Potrobi Potrobim Potřečka Potuček Potučka Potučke Potulka Potulke Potulko Potulkó Potvora Potvore Potvoro Potvoró Potvorstvja Potvorstvjo Poučel Poučela Poučele Poučená Poučené Poučenéch Poučeném Poučeňi Poučijó Poučim Pov(f)dal Pov(f)dala Pov(f)dale Pov(f)déte Povečétajó Povečétal Povečétala Povečétale Povečétany Povečétat Povedo Povedó Povekládajó Povekládal Povekládala Povekládale Povekládat Povekládé Povekládéte Povidá se Povidajó Povidal Povidala potrestaných potrestaným potrestaní potrestat trnutí v ruce. potulka potulky potulku potulkou nadávka.

pouzovat zůstává při mlácení obilí pozadky krmení pro slepice pozadku pozadu jsi s učením pozapínají pozapínal pozapínala pozapínali pozapínám pozapínáme pozapínat pozapínáte . kokotici kokoticí podrážděná podrážděný podrážděných podrážděným podrážděné oči podráždit povědomá povědomý povědomých povědomým povědomost povědomostí kraj kraji větrný mlýn větrného mlýna větrné mlýny větrných mlýnů větrným mlýnům přede jako kočka. ale také dělat pózy. vrnět povéza žebřinového vozu k žebřinovému vozu.Povidale Povidám Povidáňi Povidé Povidéme Povidéte Povijáko Povijan Povijanem Povinosť Povinosťe Povinosťó Povitka Povitke Povitko Povitkó Povitřená Povitřené Povitřenéch Povitřeném Povitřeny oče Povitřet Povjedomá Povjedomé Povjedoméch Povjedomém Povjedomosť Povjedomosťó Povjet Povjeto Povjetrňák Povjetrňáka Povjetrňáke Povjetrňáko Povjetrňákom Povrňoje Povrňojo Povrňojó Povrňovat Póz Póza Pozadek Pozadke Pozadkem Pozadko Pozado Pozapinajó Pozapinal Pozapinala Pozapinale Pozapinám Pozapináme Pozapinat Pozapináte povídali povídám povídání povídej povídejme si povídejte povijanu povijan povijanem povinnost povinnosti povinností kokotice jetelová CUSCUTA TRIFOLII. vrní příst jako kočka. vrním předou jako kočka. působí škody na jeteli povídky povítku. vrní předu jako kočka.

kterým se povéza na fůře sena přitahovala provazy provazem pozval .Pozapiné Pozasivá Pozasivajó Pozasival Pozasivala Pozasivale Pozasivat Pozbel Pozbela Pozbele Pozbety Pozdaleka Pozďe Pozďéš Pozďéši Pozďéšich Pozďéšim Pózdra Pozdrav(f) Pozdrave Pozdraveňi Pozdraveňim Pozdravijó Pozdravil Pozdravila Pozdravile Pozdravit Pozdravojo Pozdravojó Pózdrem Pózdro Pózdrovňiček Pozitora Pozlev(f)ka Poznajó Poznal Poznala Poznale Poznáňó Pózňik Poznova Pozochetovale Pozón Pozor Pozorlevá Pozorlevé Pozorlevéch Pozorlevém Pozorlevjéš Pozorlevjéši Pozorlevó Pózovňik Pózovňike Pózovňikem Pozval pozapínej zaseje zasejí zasel zasela zaseli zaset pozbyl pozbyla pozbyli pozbyté zpovzdaleka pozdě později pozdější pozdějších pozdějším pouzdra pozdrav pozdravy pozdravení pozdravením pozdraví pozdravil pozdravila pozdravili pozdravit pozdravuji pozdravují pouzdrem pouzdro pouzdrovníček pozitúra polehku poznají poznal poznala poznali poznání provaz opakovat pozachytovali pozoun pozor pozorná pozorný pozorných pozorným pozorněj pozornější pozornou provaz.

poživatina poživatiny poživatinu poživatinou práce práci prací pracovitá pracovitý pracovitých pracovitým pracovití práčata práče pračka pračky pračku pračkou pračlověk pračlověka pračlověku pračlověkům .Pozvala Pozvale Pozvaná Pozvané Pozvanéch Pozvaném Pozvaňi Pozvat Pozvje Požal Požala Požale Požat Požat nečém Požaté Poždurchl Poždurchla Poždurchle Poždurchnót Poždurchnotá Poždurchnoté Požehnajó Požehnal Požehnala Požehnale Požehnám Požehnáme Požehnaná Požehnané Požehnanéch Požehnaném Požehnaňi Požehnáš Poževa Poževe Poževo Poževó Práca Práco Prácó Pracovitá Pracovité Pracovitéch Pracovitém Pracoviťi Práčata Práče Pračka Pračke Pračko Pračkó Pračlovjek Pračlovjeka Pračlovjeko Pračlovjekom pozvala pozvali pozvaná pozvaný pozvaných pozvaným pozvaní pozvat pozvi požal požala požali požat trávu požat srpem.kosou požatý postrčil postrčila postrčili postrčit postrčená postrčený požehnají požehnal se požehnala požehnali požehnám požehnáme požehnaná požehnaný požehnaných požehnaným požehnaní požehnáš jídlo.

střelným vůbec nic prachu prachu střelného prachovou peřinu prak praky prakem praku bil se. rvali se mezi sebou pralinka rumová pralinky pralinku pralinkou dřevěný prám na řece prámy pramen pramení pramenil pramenila pramenily tam tři řeky prameniska řek.Prádla Prádlem Pradlena Pradlene Pradleno Pradlenó Prádlo Prah Praha Prahanáci Prahanák Prahanáke Prahanáko Prahe Prahem Prahmota Prahmote Prahmotó Praho Prach Prach střelné Prachél Prachem Prachňic Pracho Pracho střelnyho Prachovó Prak Prake Prakem Prako Pral Prala Prale Pralinka Pralinke Pralinko Pralinkó Prám Práme Prameň Prameňi Prameňil Prameňila Prameňile Prameňiska Prameňiskem Prameňisko Praňi Praňim Pranosteka Pranostekám Pranosteke Pranosteko Pranostekó prádla prádlem pradlena pradleny pradlenu pradlenou prádlo práh u dveří Praha hl. prahanáci prahanák prahanáky prahanáků prahy prahem prahmota prahmoty prahmotou prahu prach na cestě prach střelný práchnivina prachem na cestě. prala prádlo bili se.m. potoků prameniskem pramenisko praní prádla praním pranostika pranostikám pranostiky pranostiku pranostikou . pral se s někým bila se.

co nevěděli prásknu do koní. prášci prášek ve mlýně Prášek příjmení na spaní prašivina stará odrůda hrušek práška ve mlýně praškama prášky na spaní praškou hruškou pravá pravda pravdy pravdu nemá nikdo pravdou pravý pravým řekl řekla řekli říct pravěk pravěkem pravěku pravou právo ostatkové právo pražky hrušky pražku hrušku maličký člověk prcka maličkého . souseda udám prásknou do koní. to jsou prasata kupovali vepře divočák vepř domácí stáj pro prasata práskat dlouhým bičem na stádo práskl do koní udal souseda do koní.Pranyř Prápor Prápora Prápore Práporec Práporečňik Práporem Prasat Prasata Prasatech (bele) Prase ďivoky Prase domáci Praseťňik Práskat Práskl Práskl sóseda Práskla Práskle Práskle aji co nevjeďele Práskno Prásknó Prásknót Prásknoťi Prásknoťim Prášci Prášek Prášek Prášek Praševina Praška Práška Praškama Práške Praškó Pravá Pravda Pravde Pravdo Pravdó Pravé Pravém Pravil Pravila Pravile Pravit Pravjek Pravjekem Pravjeko Pravó Právo Právo Pražke Pražko Prcek Prcka pranýř prapor prapora prapory praporec praporečník praporem vepřů vepři domácí. ti lidé. udají každého prásknout prásknutí do koní. udala souseda práskli do koní udali i to. bičem prásknutím pomocníci mlynářů.

nadávka prezenty prezentů prezident prezidentka léčivá rostlina .malé lidi i předměty.prha horská .prckem brdečko se na váhovisko zavěšuje železným prclíkem prclíky prclíkem zbabělec zbabělče zbabělcem jitrnicový prejt a má volnost preclík preclíka výrobce preclíků preclikáře preclikářem výrobkyně preclíků preclikářky preclikářku preclikářkou velitel vojenských a pomocných sborů prefekta prefektů představený v římskokatolické církvi prémie předseda vlády zdobená šňůrami . voda atd. prýštilo prejt pretence . děti maličkým člověkem .Prcke Prckem Prclék Prcléke Prclékem Prďikéška Prďikéško Prďikéškó Pré Pré Preclik Preclika Preclikář Preclikářa Preclikářem Preclikářka Preclikářke Preclikářko Preclikářkó Prefekt Prefekta Prefekto Prelát Prémija Premijér Premovaná Premované Premovanéch Premovaném Préšč Préšča Préščem Préšťi Préšťilo Prét Pretenca Préto Previt Prezent Prezent Prezente Prezento Prezident Prezidentka Prha Prim Primadóna Primadóne Primadóno Primadónó Primájirus Primár Primára prcky .otcovské podíly prejtu špatný člověk .arnika ARNICA MONTANA kdo má první místo. hraje prim primadona primadony primadonu primadonou první houslista v komorním orchestru primář primáře .premovaná premovaný zdobených šňůrami zdobeným šňůrami pryžec chvojka EUPHORBIA CYPARISSIAS nejrozšířenější pryžce pryžcem prýští krev.prevít prezent ku svatbě ty prezente .

prubírovaných zkoušeným. prubírovat probuď se probudil probudila probudili probodl probodla probodli probodnutá probodnutý probodnutých probodnutým probodnutí .Primárem Princ Princa Princem Princezna Princezne Princezno Princeznó Principál Privileja Privileji Privilejich Prlék Prlékem Prléko Pro Próba Probantoval Probantovala Probantovale Probantovaná Probantované Probantovanéch Probantovaném Probantovat Probenďit Probiral Probirala Probirale Probiraná Probirané Probiranéch Probiraném Probirat Probiroj Probiroval Probirovala Probirovale Probirovaná Probirované Probirovanéch Probirovaném Probirovat Proboď se Proboďil Proboďila Proboďile Probodl Probodla Probodle Probodnotá Probodnoté Probodnotéch Probodnotém Probodnoťi primářem princ prince princem princezna princezny princeznu princeznou majitel divadla. zkoušej prubíroval. zkoušel zkoušela zkoušeli zkoušená. prubírovaná zkoušený zkoušených. kočovného cirku privilegia privilegií privilegiích brdečko se na váhovisko zavěšuje železným perlíkem prlíkem prlíku pro průba prohledal prohledala prohledali prohledaná prohledaný prohledaných prohledaným prohledat probdět zbytečně. prubírovaným zkoušet. neúčelně noc probíral probírala probírali probíraná probíraný probíraných probíraným probírat prubuj.

uherska pruh látky pruh pupeční prodělal prodělala prodělali prodělám proděláme prodělat proděláte pruhy látky pruhem prohodil.vzbuďte se zvolání proboha představený kapitoly .přehnaná. pronesl slovo prohodil ho oknem .sexuální puritánství .Proboďte se Proboha Probošt Probošta Probošte Proboštem Procestojó Procestoval Procestovala Procestovale Procestovat Procestvja Procestvjem Prodá Prodajó Prodal Prodala Prodale Prodaná Prodané Prodanéch Prodaném Prodat Prodérija Prodéte Prodrahňijó Prodrahňil Prodrahňila Prodrahňile Prodrahňit Prodrahňovat se Profesór Profesóra Profesóre Profesórem Profesórka Profesórke Profesórko Profesórkó Profós Proh Proh popečňi Prohádal Prohádala Prohádale Prohádám Prohádáme Prohádat Prohádáte Prohe Prohem Prohoďil Prohoďil probuďte se. často předstíraná stydlivost prodejte proberou se z dřímoty probral se probrala se probudili se probrat se probírat se z dřímoty profesor profesora profesory profesorem profesorka profesorky profesorku profesorkou profous .výkonný orgán vojenského soudnictví v bývalých armádách rakousko .probošt probošta probošty proboštem procestují procestoval procestovala procestovali procestovat proceství procestvím prodá prodají prodal prodala prodali prodaná prodaný prodaných prodaným prodat pruderie .

Prohoďila Prohoďila Prohoďile Prohoďile Prohoďit Prohoďite Proižďel Proižďela Proižďele Proižďet Proižďijó Projatci Projatco Projaté Projatec Projedo Projedó Projel Projel Projela Projela Projele Projele Projet Projet Proklejo Proklejó Proklel Proklela Proklele Proklet Proklinajó Proklinal Proklinala Proklinale Proklinat Prokopal Prokopala Prokopale Prokopat Prokópek Prokopo Prokopó Prokorátor Prokorátorka Prolezl Prolezl Prolezla Prolezla Prolezle Prolezle Prolizajó Prolizal Prolizala Prolizale prohodila sečku prohodila kočku oknem prohodili slova nevhodná prohodili psa vratama ven prohodit prohodíte projížděl projížděla projížděli projíždět projíždí nezbedníci. rozpustilci nezbedníků projatý nezbeda projedu projedou projel vratama prohrál soudní spor projela stodolou prohrála soud projeli dvorem prohráli každou při projet ulicí prohrát všechno prokleji proklejí proklel proklela prokleli proklet proklínají proklínal proklínala proklínali proklínat prokopal prokopala prokopali prokopat Prokoupek .mužské jméno prokopu prokopou prokurátor prokurátorka prolezl oknem prolezl první třídu tak tak prolezla hned za ním prolezla s jednou čtyřkou prolezli za sebou prolezli první třídou prolézají prolézal prolézala prolézali .

protoulala prochodili. protoulali prochodit. protoulal prochodila.Prolizat Promeslel Promeslela Promeslele Promeslet Promeslijó Prominol Prominola Prominole Prominót Prominóťi Promlova Promlove Promloveňi Promloveňim promlovijó Promlovit Promlovo Promlovó Promoca Promoco Promocó Promodrajó Promodral Promodrala Promodrale Promodraná Promodrané Promodranéch Promodraném Promodrat Promovaná Promované Promovanéch Promovaném Promovaňi Promózovat Pronda Pronďi Pronďite Prondo Prondó Propabócel Propabócela Propabócele Propabócet Propadl Propadl Propadla Propadla Propadle Propadle Propadno Propadnó Propadnót prolézat promyslel promyslela promysleli promyslet promyslí prominul prominula prominuli prominout prominutí promluva promluvy promluvení promluvením promluví promluvit promluvu promluvou promoce promoci promocí promodrají promodral zimou promodrala promodrali promodraná promodraný promodraných promodraným promodrat promovaná učitelka promovaný promovaných promovaným promovaní inženýři prohledat projdouc projdi projděte projdu projdou prochodil. protoulat propadl se do sklepa propadl hned v první třídě propadla se do sklepa propadla hned v první třídě propadli oba dva do sklepa propadle v první třídě propadnu propadnou propadnout .

od chomoutu k brdečku pobočáky pobočákem pobočáku . ALTHAEA OFFICINALIS prosnou kaši proso seté PANICUM MILIACEUM proso zakladatel Prostějova říčka prostíral prostírala prostírali prostírání prostíráním prostírat prostituci prostitucí prostituce pobočák . proseli víc prosit. proset víc prosívá písek prosíval prosívala prosívali prosívat proskurník lékařský .Propasť Propasťi Propasťó Propiskne Propiskoval Propiskovala Propiskovale Propiskovat Propučoval Propučovala Propučovale Propučovat Prorok Prorokoval Prorokovala Prorokovale Prorokovat Prosba Prosbe Prosbo Prosbó Prosekával Prosekávala Prosekávale Prosekávat Prosel Prosel Prosela Prosele Proset Prosévá Proséval Prosévala Prosévale Prosévat Proskurňik Prosnó kašo Proso Proso Prosťej Prosťejka Prosťiral Prosťirala Prosťirale Prosťiráňi Prosťiráňim Prosťirat Prostitoco Prostitocó Prostituca Prostraňek Prostraňke Prostraňkem Prostraňko propast Macocha propasti propastí prosakuje voda prosakoval pramínek vody prosakovala voda každé jaro prosakovali vody z potoka jak začne prosakovat voda propůjčoval propůjčovala propůjčovali propůjčovat prorok prorokoval prorokovala prorokovali prorokovat.ibišek. prosela mnohem víc prosili. předpovídat prosba prosby prosbu prosbou prosekával led prosekávala prosekávali prosekávat prosel o hodně víc prosil na kolenou prosila.

Prostranó Prostrany Prostřeďňi Prostřeďňich Prostřeďňim Próškovaná Próškované Próškovanéch Próškovaném Próškovaňi Prošpléchá Prošpléchajó Prošpléchal Prošpléchala Prošpléchale Prošpléchno Prošpléchnó Prošpléchnót Prótek Protestirojo Protestirojó Protestiroval Protestirovala Protestirovale Protestirovat Proťi Proťikókolová Proťikókolové Proťikókolovéch Proťikókolovém Proťiv(f)ka Proťiva Proťive Proťivná Proťivné Proťivnéch Proťivném Proťivo Proťivó Prótke Prótkem Prótko Prótkom Protokól Protokóla Protokóle Protokólem Protože Protře Protřel Protřela Protřele Protřo Protřó Provaz prostornou prostorné prostřední prostředních prostředním proužkovaná proužkovaný proužkovaných proužkovaným proužkovaní vyzrazuje vyzrazují vyzradil vyzradila vyzradili vyzradím vyzradí vyzradit proutek protestuji protestují protestoval protestovala protestovali protestovat proti protikoukolová protikoukolový protikoukolových protikoukolovým protivka protiva protivy protivná protivný protivných protivným protivu protivou proutky proutkem proutku proutkům protokol protokolu protokoly protokolem protože protře si oči protřel si zrak protřela protřeli protřu protřou provaz .

ať to stojí co chce provedou všechny ženy kolem provedou zase něco povřísla povříslem povříslo provisor . kláštera.Provaza Provaze Provázek Provazem Provázke Provázko Provázkom Provazo Provazom Provedl Provedl Provedla Provedla Provedle Provedle Provedo Provedo Provedó Provedó Provisla Provislem Provislo Provizór Provyst Prozpytovale svjedomi Prozraďijó Prozraďil Prozraďila Prozraďile Prozraďit Prozraďite Prská Prskal Prskala Prskale Prskav(f)ca Prskav(f)cem Prskav(f)ci Prskav(f)co Prskav(f)com Prskavec Prskl Prskla Prskle Prskno Prsknó Prstama Prste Prstech Prsteňik Prsteňika Prsteňiko Prsto provazu provazy provázek provazem provázky provázků provázkům provazu provazům provedl koně provedl.odpovědný správce lékárny. správce a dozorce veřejného majetku provést. udělat zpytovali svědomí prozradí prozradil prozradila prozradili prozradit prozradíte prská prskal prskala prskali drozda drozdem drozdi drozdů drozdům drozd brávník .TURDUS prskl prskla prskli prsknu prsknou prstama prsty prstech prsteník prsteníka prsteníku prstu . udělal pěknou lumpárnu provedla pěknou pitomost provedla je vesnicí provedli koně provedli lumpárnu provedu tě kolem v tanci provedu to. správce majetku školy.

prstýnku prstenama prsteny. prstýnkem prstenu. alejích při přej příbytek příbytku příbytky příbytku příbytkům přebývá přebývají přebýval přebývala přebývali přebývám ve městě přebýváme na chatě přebývat přebýváte přebijí esem přibijí ke stěně přibil přebil . zahradách. prstýnky prstenem. prstýnku prstenům. prstýnek prstenu.Prstom Prstynek Prstynka Prstynkama Prstynke Prstynkem Prstynko Prstynkom Prťáček Prťáčke Prťáčko Prťáčkom Pruduch Pruducha Pruduche Pruduchem Pruducho Pružena Pružene Pruženo Pruženó Prv(f) Prvňi Prvňich Prvňim Prvňimo Pryč Pryžec Přadena Přadenem Přadeno Přáňi Přáňim Přástevňiček Pře Přé Přébetek Přébetka Přébetke Přébetko Přébetkom Přebévá Přebévajó Přebéval Přebévala Přebévale Přebévám Přebéváme Přebévat Přebéváte Přebijó Přebijó Přebil Přebil prstům prsten.obsahuje jedovaté mléko latex předena předenem předeno přání přáním přástevníček motýl HYPHANTRIA CUNEA . prstýnkům zakrslík zakrslíky zakrslíku zakrslíkům průduch. dýchací otvor průduchu průduchy průduchem průduchu pružina pružiny pružinu pružinou prve první prvních prvním prvnímu pryč pryžec EUPHORBIA .škodí v sadech.

přebitým přemůžu přemůžou přemohl přemohli přemoci přebolestná přebolestný přebolestně předsevzetí přece předci předcích přitakáváš přitakávám přitakávají přitakával přitakávala přitakávali přitakávat představená představený představených představeným představení představenou chytnout při nekalosti přivoněl si přivoněla si přivoněli si přičichnuv si přivoň si přivoním přivoní si přičichnout před předají přidají předají přidají předal přidal přidala předala přidali předala velmi daleká cesta . přebila přibili. přebitá přibitých. přebitých přibitým.Přebila Přebile Přebit Přebitá Přebitéch Přebitém Přebojojo Přebojojó Přebojoval Přebojovale Přebojovat Přebolestná Přebolestné Přebolesťňe Přecevzeťi Přeci Přeci Přecich Přecmrndoješ Přecmrndojo Přecmrndojó Přecmrndoval Přecmrndovala Přecmrndovale Přecmrndovat Přectavená Přectavené Přectavenéch Přectaveném Přectaveňi Přectavenó Přečapnót Přečochl Přečochl Přečochle Přečochna Přečochňi Přečochno Přečochnó Přečochnót Před Předaji Předaji Předajó Předajó Předal Předal Předala Předala Předale Předale Předaleká Předaleké Předalekéch Předalekém přibila. přebili přibít. přebít přibitá.předaleká předaleký předalekých předalekým .

pyšný hrdých.předina předinu předinou předjel předjela předjeli předjet která svobodná dívka přišla do „hanby“.Předaleko Předalekó Předám Předáme Předat Přeďina Přeďina Přeďino Přeďinó Předjel Předjela Předjele Předjet Předkostel Předmodlovač Předmodlovača Předmodlovače Předmodlovači Předmodlovačka Předmodlovačke Předmodlovačko Předmodlovačkó Přeďňi Přeďňim Přeďňimo Předpekla Předpeklo Předpekló Předřikávač Předřikávačka Předsebevzitá Předsebevzité Předsebevzitéch Předsebevzitém Představja se Představo Představó Představoval Představovala Představovale Představovat Předzpjevačka Předzpjevačke Předzpjevačko Předzpjevačkó Předzpjevák Předzpjeváka Předzpjeváke Předzpjevákem Předzpjevoval Předzpjevovala Předzpjevovale Předzpjevovat předaleko předalekou přidám přidáme přidat Předina . stála před kostelem a říkala „toho jsem se dopustila“ . pyšných hrdým. pyšným představiv se představu představou představoval představovala představovali představovat předzpěvačka předzpěvačky předzpěvačku předzpěvačkou předzpěvák předzpěváka předzpěváky předzpěvákem předzpěvoval předzpěvovala předzpěvovali předzpěvovat .Dobrochov přední díl pole .a každý ji mohl potrestat březovou metlou předříkával při modlitbě v kostele předmodlovač předmodlovače předmodlovači předmodlovači předmodlovačka předmodlovačky předmodlovačku předmodlovačkou přední hovězí předním přednímu předpekla předpeklo předpeklí předříkávač při modlitbě předříkávačka hrdá. pyšná hrdý.

přejetí autem přijetím. hrstkou schvaluji schvalují schvaloval schvalovala schvalovali schvalovat přijít právě příchozí příchozí příchozích příchozím přijedu přijedou přijedu-li přijedou-li přijel přijela přijeli přijet. přejet někoho přijet polní cestou přijetí.hrstka přehršlím. přejetím přišel o nohy přeji přejí překombinoval překombinovala překombinovali překombinovat příkaz .Přefarážená Přefarážené Přefarážeňi Přehlásel Přehlásela Přehlásele Přehláset Přehlášená Přehlášené Přehlášenéch Přehlášeném Přehližel Přehližela Přehližele Přehližet Přehližijó Přehližijó Přehlošel Přehlošela Přehlošele Přehlošená Přehlošené Přehlošeňi Přehlošet Přehršli Přehršlim Přechvalojo Přechvalojó Přechvaloval Přechvalovala Přechvalovale Přechvalovat Přeit Přeitá Přeité Přeitéch Přeitém Přejedo Přejedó Přejedo-le Přejedó-le Přejel Přejela Přejele Přejet Přejet Přejeťi Přejeťim Přejo Přejó Překapuliroval Překapulirovala Překapulirovale Překapulirovat Přékaz přifařená přifařený přifaření přihlásil se přihlásila přihlásili přihlásit přihlášená přihlášený přihlášených přihlášeným přihlížel přihlížela přihlíželi přihlížet přehlíží přihlíží přehlušil přehlušila přehlušili přehlušená přehlušený přehlušení přehlušit přehršlí .

Překázal Překázala Překázale Přékazama Překázáňi Překázáňim Přékaze Přékazom Překesalo Překévl Překévla Překévle Překévno Překévnó Překevojo Překevojó Překevoval Překevovala Překevovale Překevovat Překlač Překlačel Překlačela Překlačele Překlačet Přéklaďňik Přéklaďňiko Překotólel Překotólela Překotólele Překotólet Překotólijó se Překvašené Přélazek Přelba Přelbe Přelbo Přelbó Přelebeďil Přelebeďila Přelebeďile Přelebeďit Přelep Přelepi Přelepijó Přelepil Přelepila Přelepile Přelepim Přelepime Přelepit Přelepšojo Přelepšojó Přelepšoval přikázal přikázala přikázali příkazama přikázání přikázáním příkazy příkazům překysalo přikývl přikývla přikývli přikývnu přikývnou přikyvuji přikyvují přikyvoval přikyvovala přikyvovali přikyvovat přitlač přitlačil přitlačila přitlačili přitlačit pícník v maštali pícníku překulil se překulila se překulili se překulit se překulí se překvašený nízký dřevěný plot mezi dvorem a zahradou. přelézal se. překračoval přilba přilby přilbu přilbou přistoupil přistoupila přistoupili přistoupit přilep přilepí přilepí přilepil přilepila přilepili přilepím přilepíme přilepit přilepšuji si přilepšují si přilepšoval si .

Přelepšovala Přelepšovale Přelepšovat Přelet Přelete Přeleťi Přelóskal Přelóskala Přelóskale Přelóskat Přelóskl Přelóskla Přelóskle Přelóskno Přelósknó Přemasťil Přemasťila Přemasťile Přemasťit Přemasťite Přemaščená Přemaščené Přemaščeňi Přemaščeňim Přemeslovec Přeméšlel Přeméšlela Přeméšlele Přeméšleňi Přeméšleňim Přeméšlet Přeméšlijó Přémete Přemosťil Přemosťila Přemosťile Přemosťit Přemrazená Přemrazené Přemrazenéch Přemrazeném Přemrazeňi Přemrazeňim Přemřeló roko Přemřitá Přemřité Přemřitéch Přemřitém Přemuct Přemuhl Přemuhla Přemuhle Přenachométnót Přenďa Přende přilepšovala přilepšovali přilepšovat přílet přílety přiletí přečetl přečetla přečetli přečíst přečetl přečetla přečetli přečtu přečtou přemastil přemastila přemastili přemastit přemastíte přemaštěná přemaštěný přemaštění přemaštěním Přemyslovec přemýšlel přemýšlela přemýšleli přemýšlení přemýšlením přemýšlet přemýšlí přemety přemostil přemostila přemostili přemostit přemrzlá přemrzlý přemrzlých přemrzlým přemrzlí přemrznutím ztrnulou ruku ztrnulá ztrnulý ztrnulých ztrnulým přemoci přemohl přemohla přemohli dostat se k něčemu nechtíc přišedší přijde .

dorazit. chystat připůjčit přirazil přirazila přirazili přirazit. přijít. dojít přirazí. přijdou . postoupit přines přinese přenesl přinesl přenesla přinesla přenesli přenesli přenos přinést přenést připadá připadlo připadne přepepřil přepepřila přepepřili přepepřené přepepřit přepiš přepíši nenápadně se připojit připomenout se připomněl se připomněla připomněli připomnět připouštěl připouštěla připouštěli připuštěný připouštět připustiv si připraví nepříjemnost připravil připravila připravili připravivše si připravují připravoval připravovala připravovali připravovat.Přendo Přendó Přenechal Přenechala Přenechale Přenechat Přenes Přenese Přenesl Přenesl Přenesla Přenesla Přenesle Přenesle Přenos Přenyst Přenyst Přepadá Přepadlo Přepadne Přepepřel Přepepřela Přepepřele Přepepřeny Přepepřet Přepiš Přepišo Přeplechťit Přepomenót Přepomňel Přepomňela Přepomňele Přepomňet Přepóščel Přepóščela Přepóščele Přepoščené Přepóščet Přepóšťa si Přepravijó oštaro Přepravil Přepravila Přepravile Přepravja si Přepravojó Přepravoval Přepravovala Přepravovale Přepravovat Přepučet Přerazel Přerazela Přerazele Přerazet Přerazijó přijdu přijdou přenechal. postoupil přenechala. postoupili přenechat. postoupila přenechali.

Přerostl Přerostla Přerostle Přerovnal Přerovnala Přerovnale Přerovnáňó Přerovnat Přerozeňe Přérustek Přérustke Přérustkem Přeřekl Přeřekla Přeřekle Přeřeknol Přeřeknola Přeřeknole Přeřeknót Přeřeknoťi Přes Přesaď Přesaďijó Přesaďil Přesaďila Přesaďile Přesaďim Přesaďit Přésaha Přésahal Přésahala Přésahale Přésahe Přésaho Přésahó Přesázel Přesázela Přesázele Přesázeny Přesedal Přesedala Přesedale Přesedat Přésinek Přésinko Přeskó Přeskočela mje smrť Přesládlá Přesládlé Přesládléch Přesládlém Přesládne Přesládno Přesládnó Přesládnoty přerostl přerostla přerostli přirovnal přirovnala přirovnali přirovnání přirovnat přirozeně přírůstek přírůstky přírůstkem přeřekl se přeřekla se přeřekli se přeřekl se přeřekla se přeřekli se přeřeknout se přeřeknutí přes přisaď přisadí přisadil si přisadila přisadili přisadím přisadit přísaha přísahal přísahala přísahali přísahy přísahu přísahou přesázel přesázela přesázeli přesázené přesedal přesedala přesedali přesedat předsíň mezi kuchyní a dvorem předsíně přezkou přešel mi mráz po zádech přesládlá přesládlý přesládlých přesládlým přesládne všechno ovoce přesládnu přesládnou přesládnuté .

část stodoly přístodůlky přístodůlku přestoupená přestupuji přestupují přestupoval přestupovala přestupovali přestupovat převlékal se převlékala se převlékali se převlékat se převlékají se přesvědčí mne přesvědčil přesvědčila přesvědčili mne přesvědčený přesvědčení přesvědčením přesvědčenou přesvědčím přesvědčíš přetrhnu přetrhnou přetrhnul přetrhla přetrhnout přetržený přeštípl přeštípla .Přeslébeny Přesleboje Přeslebojete Přeslečka Přeslečke Přeslečko Přeslečkó Přesolel Přesolela Přesolele Přesolet Přespišel si Přespišela Přespišele Přestal Přestala Přestale Přestaň Přestavjená Přestavjené Přestavjenéch Přestavjeném Přéstodulek Přéstodulke Přéstodulko Přestópená Přestopojo Přestopojó Přestopoval Přestopovala Přestopovale Přestopovat Přestrájel Přestrájela Přestrájele Přestrájet Přestrájijó Přesvječ Přesvječel Přesvječela Přesvječele Přesvječené Přesvječeňi Přesvječeňim Přesvječenó Přesvječim Přesvječiš Přeščekno Přeščeknó Přeščeknol Přeščeknola Přeščeknót Přeščeknoté Přeščépl Přeščépla přislíbené přislibuje přislibujete přeslička EGUISETOPSIDA přesličky přesličku přesličkou přesolil přesolila přesolili přesolit přispíšil si přispíšila přispíšili přestal přestala přestali přestaň představená představený představených představeným přístodůlek.

napadl převalil se převalila se převalili se převalit se převalení přišourat se převalit se přešla přišla přešli přišli přišli kroupy přišlo tiše se přiblížit přibelhal se přibelhala se přibelhali se přibelhat se předhonil předhonila předhonili předhonit předhonění přitáhl přitáhla přitáhli přitáhnu přitáhnou přetažený přetažení přetažené přeteče voda přetečené přetečou přetekl přetekla přetekli přidá se ke mně přidal se přidala se přidali se .Přeščéple Přeščepoje Přeščepojo Přeščepojó Přeščepoval Přeščepovala Přeščepovale Přeščepovat Přešejo Přešejó Přešel Přešel Přešil Přešil sňih Přeškobrtnol Přeškobrtnola Přeškobrtnole Přeškobrtnót Přeškobrtnóťi Přeškrábat se Přeškrbrtnót se Přešla Přešla Přešle Přešle Přešle krópe Přešlo Přešopotat se Přešprtal Přešprtala Přešprtale Přešprtat Přeštechl Přeštechla Přeštechle Přeštechnót Přeštechnóťi Přetahl Přetahla Přetahle Přetahno Přetahnó Přetažené Přetažeňi Přetaženy Přeteče Přetečeny Přetečó Přetekl Přetekla Přetekle Přeťelópi Přeťelópil Přeťelópila Přeťelopile přeštípli přeštipuje přeštipuji přeštipují přeštipoval přeštipovala přeštipovali přeštipovat přešiji přešijí přešel přes cestu přešel přišel přišel sníh.

Přeťelópit Přeťiká Přeťikal Přeťikala Přeťikat Přeťol Přeťolel Přeťolela Přeťolele Přeťolená Přeťolené Přeťolenéch Přeťoleném Přeťolet Přetrefijó Přetrefil Přetrefila Přetrefile Přetrefit Přetrhl Přetrhla Přetrhle Přetrhno Přetrhnó Přetrhnót Přetróblá Přetróblé Přetróbléch Přetróblém Přetrtal Přetrtala Přetrtale Přetrtat Převalel se Převalela se Převalele se Převalená Převalené Převalenéch Převaleném Převaleňi Převalet Převali Převalijó Převalim se Převalime se Převališ Převelebit se Převist Převital Převitala Převitale Převitat Převješoje Převješojo přidat se přetéká přetékal přetékala přetékat přitul se přitulil se přitulila přitulili se přitulená přitulený přitulených přituleným přitulit se přitrefí se k něčemu přitrefil se přitrefila se přitrefili se přitrefit se zhatil mu plány zhatila zhatili zhatím zhatí zhatit přihlouplá přihlouplý přihlouplých přihlouplým drobným krokem přišel drobným krokem přišla drobným krokem přišli drobným krokem přijít přivalil se přivalila se přivalili se přivalená přivalený přivalených přivaleným přivalení přivalit se přivalí se přivalí se přivalím se přivalíme se přivalíš se ráčit přijít přivést přivítal přivítala přivítali přivítat přivěšuje přivěšuji .

Převješojó Převješovat Převlict se Převod Převodama Převode Převodo Převráťil Převráťila Převráťile Převráťit Převyst Přeza Přeze Přežvechojo Přežvechojó Přežvechoval Přežvechovala Přežvechovale Přežvechovat Přežvekojo Přežvekojó Přežvekoval Přežvekovala Přežvekovale Přežvekovat Přičen Přičena Přičene Přičeno Přičenó Přihoda Přihode Přihodo Přihodó Přihrazda Přihrazdo Přihrazdó Přichod Přichode Přichodo Přijme Přiklad Přiklade Přikladná Přikladné Přiklado Přikladom Přikořesťe Přil Přila Přile Přiležetny Přimňeňi Přimňeňim přivěšují přivěšovat převléci se převod u kola převodama převody převodu převrátil se převrátila kolečka převrátili auto převrátit bečku převézt příze přízi přežvykuji přežvykují přežvykoval přežvykovala přežvykovali přežvykovat přežvykuji slova přežvykují přežvykoval přežvykovala přežvykovali přežvykovat příčin příčina příčiny příčinu příčinou příhoda příhody příhodu příhodou přehrada přehradu přehradou příchod příchody příchodu příjmy příklad příklady příkladná příkladný příkladu příkladům příkoří přál přála přáli příležitostné příjmení příjmením .

Přimorožec Připadnosťi Přispivajici Přispivajicich Přispivajicim Přiščim Přiščimo Přišer Přišera Přišera Přišere Přišere Přišero Přišero Přišeró Přišeró Přit Přival Přival Přivala Přivale Přizeň Přizňe Přizňó Psal Psala Psale Psárka Psék Psena Psene Psenka Psenke Psenko Psenkó Pseno Psenó Psi hlavo Psi vino Psi vino Psi zob Psirňa Psón Psóňi Psota Psote Psote Psoťe Psoto Psotó Pstroh Pše Pšeňica přímorožec .podobný svišti psouni nepříjemné počasí psoty psoty psotě psotu psotou pstruh obecný SALMO TRUTTA píše pšenice TRITICUM .ERYTHRONIUM DENSCANIS útulek pro psy .pícninová tráva ALOPECURUS PRATENSIS psík psina . psí zub .nezralé ovoce psiny psinka .sudokopytník ORYX případnosti přispívající přispívajících přispívajícím příštím příštímu příšer příšera příšera příšery příšery příšeru příšeru příšerou příšerou přát příval přával přávala přávali přízeň přízně přízní psal psala psali psárka luční .psinec psoun CYNOMYS .nezralé ovoce psinky psinku psinkou psinu psinou nasadit někomu „psí hlavu“ plané víno loubinec pětilistý PARTHENOCISSUS QUINQUEFOLIA kandík.

Pšeňice Pšeňico Pšeňicó Pšeňičná matynka Pšeňičnyho Pšknol Pšknola Pšknole Pšknót Pšknót Pštros Ptaji Ptaji Ptajó Ptajó Ptal Ptala Ptale Ptale Ptéte Ptéte Pučálka Pučálke Pučálko Pučálkó Pučel Pučela Pučele Pučeňi Pučeňi Pučijó Pučim Pučime Pučival Pučivala Pučivale Pučivat Pučka Pučke Pučko Pučkó Pude Pudeme Pudete Pudmistr Pudmistra Pudmistrem Pudo Pudó Pudrábi Pul Pulbir Pulbira Pulbiro Pulbirom pšenice pšenici pšenicí pšeničná mišanina pšeničného říhnul říhnula říhli říhnout říhnout pštros STRUTHIONIFORMES ptaji se žebrají ptají se žebrají ptal se souseda ptala se na cestu žebrali ptali se ptejte se žebrejte u bohatých hrách namočený až pučí. pak upražený -postní jídlo pučálky pučálku pučálkou půjčil půjčila půjčili půjčení stromy z jara pučí půjčí půjčím půjčíme půjčíval půjčívala půjčívali půjčovat půjčka půjčky půjčku půjčkou půjde půjdeme půjdete starosta. rychtáře starostou. rychtář starosty. rychtářem půjdu půjdou vrchnostenský půl holič holiče holičů holičům (od) půldne .

hubička hubičky hubičku hubičkou hubičkoval hubičkovala hubičkovali hubičkování hubičkováním hubičkovat působí působí působil působila působili působit pyramida pyramidy pyramidu pyramidou pérem péro PÍSMENO r R Rabin Rabina Rabinem Rabiňi Rabiř Rabiřa Rabiřem Rabiřo Rábka Rábka Rábke Rábko Rábková Rábkové Rábkovice R r R rabín. původně čestný titul znalce učitele a vykladače posvátných textů judaismu rabína rabínem rabíni loupežník loupežníka loupežníkem loupežníku hlava nelichotivě krmení pro dobytek rábky rábku rábková polévka rábkový salát rábkovice polévky .Pulďňa (do pulďňa) Pulka Pulke Pulko Pulkó Pulnoc Pulnocó Pumr Pumra Pumre Pumrem Pusenka Pusenke Pusenko Pusenkó Pusenkoval Pusenkovala Pusenkovale Pusenkováňi Pusenkováňim Pusenkovat Pusobi Pusobijó Pusobil Pusobila Pusobile Pusobit Pyramida Pyramide Pyramido Pyramidó Pyrem Pyro od půldne do půldne půlka půlky půlku půlkou půlnoc půlnocí pes samec psa samce psy samce psem samcem políbení.

rabovka rabůvky rabůvky rabůvku rabůvkou trumfa racek chechtavý LARUS RIDIBUNDUS trumf trumfy trumfem raci klepetáči ASTACURA (MACRURA) raděj ráčci raději račím tempem dám ti několik rad konsistorní rada radar rady radí rádio radium Ra radil radila radili rádi radlice u pluhu radlicama radlici radlicí mám tě rád ráda jednoduché nářadí na zpracování půdy. loupení. rozrývá a kypří. ale neobrací jako pluh radnice .Rábkovico Rábkovicó Rábkó Rablojo Rablojó Rabloval Rablovala Rablovale Rablovat Rabojo Rabojó Raboša Rabošo Rabošó Raboval Rabovala Rabovale Rabováňi Rabováňim Rabovat Rabuv(f)ka Rabuv(f)ke Rabuv(f)ke Rabuv(f)ko Rabuv(f)kó Ráca Racek Rác Ráce Rácem Raci Rač Ráčci Rači Račim Rad Rada Radar Rade Raďi Rádijo Radijum Raďil Raďila Raďile Ráďi Radleca Radlecama Radleco Radlecó Rád Ráda Rádlo Raďňica rábkovici rábkovicí rábkou lomozím lomozí lomozil lomozila lomozili lomozit loupím loupí tabulka na psaní útraty v hostinci tabulku tabulkou loupil loupila loupili loupení loupením loupit rabování.

ukazovací hůlka. shony cirkusový krasojezdec . někom slovem ráfy ráfek žezlo. taktovka rafiky u hodin. velmi hubená žena žezlo třeba žezlem ráfky raketa raketami výrobce raket výrobce raket rakety raketu raketou ošklivě chodí ošklivě chodil ošklivě chodila ošklivě chodili ošklivě chodit rajón rajóny rajská hudba rajská omáčka rajské omáčky rajskou polévku shon. rak kamenáč ASTACUS TORENNTIUM raka raky rakem tenisová raketa rakodavské hodiny. Rakodavy neměly hodiny rákos obecný PHRAGMITES COMMUNIS rákosník pták ACROCEPHALUS rákosníka rákosníky .rajterák rajtky jezdil na koni jezdila na koni jezdili na koni jezdit na koni cestoval cestovala cestovali cestovat rak říční ASTACUS FLUVIATILIS.spěch spěchání.Raďňice Raďňico Raďňicó Radosť Radosťó Ráf = Rafat Ráfe Ráfek Rafika Rafike Rafiko Rafikó Ráfke Rachétla Rachétlama Rachétlář Rachétlářa Rachétle Rachétlo Rachétló Rajcajó se Rajcal Rajcala Rajcale Rajcat Rajón Rajóne Rajská Rajská Rajské Rajskó Rajt Rajte Rajterák Rajtke Rajtoval Rajtovala Rajtovale Rajtovat Rajzoval Rajzovala Rajzovale Rajzovat Rak Raka Rake Rakem Raketa Rakodav(f)sky hoďine Rákos Rákosňik Rákosňika Rákosňike radnice radnici radnicí radost radostí železný ráf na kole vozu chytat po něčem.

Rákosňikem Rákusko Rákuskó Rakuv(f)ka Rakuv(f)kó Ramšl Ran Rana Rána Randléčka Randléčke Randléčko Randlék Randléka Randléke Randléko Rane Raňe Ránem Raňi Rano Rán Ráno Rantama Rante Rantle Rapatá Rapaté Rapaťi Rapató Raport Raporto Rarach Raracha Rarache Rarachom Rarášek Raroh Ras Rasa Rasismos Rasov no Rasovi Rasovňa Rasovňák Rasovňáka Rasovňáke Rasovňákem Rasovnó Rašelena Rašpla Raťafák Raťafáke Raťafákem rákosníkem rákosku rákoskou rak ji má na konci ocasu . drsná.rasovna chlupatý. kakosty luční rendlíčku.rapatý drsní. HIEROFALCO pohodný pohodného. rasa lidí rasismus rasovnu pohodnému obydlí pohodného . rapatou raport raportu má v těle kus čerta . malý čertík raroh. kakostů lučních rendlík rendlíku rendlíky rendlíků rány ráně ránem ranní mše ránu jak z děla slunečních rán ráno zbytečnýma řečima zbytečné řeči obruby.rakůvka rakůvkou hazardní karetní hra hnisavých ran ošklivá rána na čele deštivá rána kakost luční GERANIALES rendlíčky. jednoduchý kožich bez ozdob z vyčiněných ovčích kůží rasovňáka rasovňáky rasovňákem rasovnou rašelina rašple veliký nos . rapatá drsný. rapatí drsnou. podrod dravců z rodu sokol. lem šatů atd.rarach raracha .kus čerta rarachy rarachům rarášek.raťafák veliké nosy velikým nosem .

podčeleď ptáků z čeledi rackovitých rybáře rybařil rybařila rybařili rybařit rybaří rybář rybářka rybák obecný rybářky rybáci obecní rybářku rybáka obecného rybářkou rybákem obecným rybářů rybička rybičky rybičku rybičkou zlá.rebeka neposlušný . spěchali.Raťafáko Ratlik Ratolesť Ratolesťó Raubiř Raubiřa Raubiřo Razar Razel Razela Razele Razelo Razijó Ráža Rážama Ráže Ražňéš Ražňéši Ražno Ráž Reb Reba Rebák Rebářa Rebařel Rebařela Rebařele Rebařet Rebaři Rebář Rebářka Rebářka Rebářke Rebářke Rebářko Rebářko Rebářkó Rebářkó Rebářo Rebečka Rebečke Rebečko Rebečkó Rebeka Rebelant Rebelna Rebelné Rebelnéch Rebelném Rebelňi Rebenťil Rebenťila Rebenťile Rebenťit velikého nosu ratlík . hašteřivá žena . razí mince ráže u pušky rážemi kuličky rychleji rychlejší rychle kuličky do hry ryb ryba rybák obecný STERNA HIRUNDO. razila mince razili. spěchají. razili mince razilo se razí.malý psík ratolest ratolestí zbojník zbojníka zbojníků Lazar muž. rebelující neposlušná neposlušný. spěchala. jméno razil. razil mince razila. rebelný rebelných rebelným rebelní hlučel hlučela hlučeli hlučet . spěchal.

motocykl řídil řídila řídili řídit reduta reflex reflexu reformace reformací regál diriguji dirigoval dirigovala dirigovali dirigovat revma revmy revmou regulace regulaci regulací rehek domácí PHOENICURUS OCHRUROS.Rebňik Rebňika Rebňike Rebňiko Rebňikom Reboloca Reboloce Recepis Recepisama Recepise Réďijó Réďil Réďila Réďile Réďit Redota Reflex Reflexo Reformaca Reformacó Regál Regirojo Regiroval Regirovala Regirovale Regirovat Regma Regme Regmó Regolaca Regolaco Regolacó Rehek Rechlá Rechlé Rechló Rechta Rechtář Rechtářem Rechtáři Rechtářka Rechtor Rechtora Rechtorem Rechtoroval Rechtorovala Rechtorovale Rechtorovat Rechtorovi Rejálka Rejo Rejo Rejó Rejó rybník rybníka rybníky rybníku rybníkům revoluce revoluce recept receptama recepisy řídí auto. rehek zahradní PHOENICURUS PHOENICURUS rychlá rychlý rychlou rychta rychtář rychtářem rychtáři rychtářka ředitel školy ředitele ředitelem řediteloval ředitelovala ředitelovali ředitelovat řediteli reálka ryji na zahradě ryji do každého ryjí na zahradě ryjí do každého .

také nadávka pro ženu. rejsec černý NEOMYS ANOMALUS hmyzožravci rejsek SORICIDAE hmyzožravec rejtar rejtarka. rajtuje koně.nadávka rypáky rypáku-nadávka rypák k vykopávání řepy rypáků šťoural Répal příjmení šťourala šťourali šťouralo šťouralem rýpance rýpance rýpanců slovní rýpanec rýpanec rýpavá rýpavý rýpavých .vojenský obvod rektefika .Rejsec Rejsek (Rések) Rejtar (Rétar) Rejtarka (Rétarka) Rekroťilka Rektefika Rektor Rektorka Rékvija Rele Rele Rél Réla Rélem Relikvijo Relikvijó Remcal Remcala Remcale Remcáňi Remcáňim Remcat Remleca Remleco Remlecó Remontérke Remorkér Remplovat Remuláda (Remoláda) Renšťáka Renšťáke Rénšťák Renta Repák Repáke Répáke Repáko Répák Répáko Répal Répal Répala Répale Répalo Répaló Répanca Répance Répanco Répanec Répanec Répavá Répavé Répavéch rejsec vodní NEOMYS FODIENS. také krátká vojenská ručnice rekrutýrka .upravení katastru ředitel. nejvyšší funkcionář vysoké školy rektorka relikvie ryli zahradu šťourali do lidí rýč rýče rýčem relikvii relikvií nesouhlasil nesouhlasila nesouhlasili nesouhlasení nesouhlasem nesouhlasit samice -králík samici samicí kapesní hodinky remontérky loď táhnoucí nebo tlačící vrážet do protihráče druh majonézové pikantní omáčky rýnského zlaťáka rýnské zlaťáky rýnský zlaťák důchod ty máš ale rypák-nadávka rypáky .

kolt revírník rezeda vonná RESEDA ODORATA. hojný v lesích rozvažoval rozvažovala rozvažovali rozvažovat rozvažovat dluh.repetýrka republikán republikána republikáni rejsec vodní NEOMYS FODIENS rejsec černý NEOMYS ANOMALUS hmyzožravci rejsek malý SOREX MINUTUS rejsek obecný SOREX ARANEUS hmyzožravec. rezeda barvířská RESEDA LUTE OLA rezedy rezidenci rezedka rezedku rezedkou rezedu rezedou režie alkohol režná kořalka placka z chlebového těsta výškrabků díže.Répavém Repcáňi Repcáňim Repce Repcó Répé Répéte Repetyrka Repoblekán Repoblekána Repoblekáňi Résec Rések Resomyroval Resomyrovala Resomyrovale Resomyrovat Resomyrovat Rešt Rešte Rešto Reštom Reštóraca Reštórace Reštóraco Reštóracó Rétar Rétarka Revanš Reveň Revers Revir Revira Revire Revirem Revirňi óřad Revirňika Revirňike Revirňim Revolver Revrňik Rezeda Rezede Rezedenci Rezedka Rezedko Rezedkó Rezedo Rezedó Režija Režná Režňák rýpavým reptáni reptáním reptá reptají jen si rýpej rýpejte puška opakovačka . rest dluhy dluhů dluhům restaurace restaurace restauraci restaurací rejtar rejtarka oplátka rebarbora RHEUM písemné prohlášení revír revíru revíry revírem revírní úřad revírníka revírníky revírním ruční střelná zbraň . kde se .

vdaná i svobodná rubanisko záletník záletníci záletníků ženský rubanisko ženská ženské robku ženskou na zavazování povřísel u snopů po bodnutí hmyzem roubla roublem roublu ženu robota roboty robotu robotou robou.Režňáka Režňáke Režňáko Režné Režňiska Režňisko Režnó slámo Réžovňik Rmen Rob Roba Robaňisko Robař Robaři Robařo Robe Robisko Robka Robke Robko Robkó Róbl Róbl na kadlátce Róbla Róblem Róblu Robo Robota Robote Roboto Robotó Robó Robské plač Robsky řeče Ročečka Ročečkama Ročečke Ročečko Ročečkó Ročka Ročke Ročko Ročkó Rod Rod Roda Rode Rodem Roďič Roďiči Roďičo Roďičom Rodné dul zadělává na chleba placku placky placků režný chléb strniště po zesečení rže režnisko režnou slámu na vycpání slamníku a dělání povřísel kartáč rýžovník . obilí zežloutne -padá ruda rudy rodem rodák rodáci rodičů rodičům rudný důl .ORYZA rmen rolní .ANTHEMIS ARVENSIS ženských je každá ženská. mladá i stará.plevel . ženskou ženský pláč ženské řeči ručička ručičkami ručičky ručičku ručičkou ručka ručky ručku ručkou železných rud lidský rod kaz .prší-li za svitu slunce.

kněžské bílé roucho rochetky rochetku rochetkou rochetu rochetou roj včel roje roje roji rojí se včely rojili rojovník bahenní .kachna PEDICEPS CRISTATUS čert roháč obecný .Rodo Rodo Roháč Roháč Roháč Rohál Rohál Rohama Rohatka Rohe Rohlék Rohlék Rohléka Rohlékama Rohlékem Rohléko Rohovňik Rocheta Rochete Rochetka Rochetke Rochetko Rochetkó Rocheto Rochetó Roj Roja Roje Roji Rojijó Rojile Rojovňik Rok Rokáv(f) Rokáv(f)ca Rokáv(f)ce Rokáve Rokávem Rokavice Roke Roke Rokecana Rokem Roko Roko Rokó Rola Rolách Rolák Rolama Role Role Rolék rudu rodu lidského čert brouk roháč obecný LUCANIDAE potápka roháč .keř . kněz je obléká přes kleriku rochety rochetka .rolích rolák rolemi.brouk rohama žába rohatka CERATOPHRYS rohy rohlík rorýs rohlíka rohlíkama rohlíkem rohlíku svatojánský chléb .CERATONIA bílé roucho sahající ke kolenům.pole polích. poli divadelní role pole rulík zlomocný ATROPA BELLADONNA.LEDUM PALUSTRA rok rukáv rukávce rukávce rukávy rukávem rukavice ruce roky Rokycana příjmení rokem ruku roků rukou role.rohovník . prudce jedovatá rostlina .

ruční setí obilí rozsívky rozsívku rozsívkou rousá orosuje se tráva rosnatka-rosnička DROSERA hmyzožravá rostlina rosu rozsudek rosou rozsoudí rozsoudil rozsoudila rozsoudili rozsoudím rozsoudit rosomák GULO.mží rousání rousáním rozsekal rozsekala rozsekali rozsekni rozsekněte rousat rozsívka .živí se mršinami rozsoška rozsuzuji .Rolňici Rolňik Rolňikem Rolňikom Rompál Rompála Rompále Romplovat Romža Róna Rónama Rónem Ront Ronťeňi Ronťeňim Ronťijó Ronťila Ronťile Ronťit Rópama Rópe mňet Rorés Rorésa Rorési Rosa Rosádlet se Rósá Rósáňi Rósáňim Rosekal Rosekala Rosekale Rosekňi Rosekňite Róset Rosiv(f)ka Rosiv(f)ke Rosiv(f)ko Rosiv(f)kó Rósi Rósi se Rosnatka Roso Rosodek Rosó Rosóďijó Rosóďil Rosóďila Rosóďile Rosóďim Rosóďit Rosomák Rosóši Rosozojo rolníci rolník rolníkem rolníkům rumpál rumpálu rumpály třískat Romže.čeleď ptáků z řádu svišťounů rorýse rorýsi rosa rozesednout se velmi slabě prší . říčka u Prostějova rouna rouny rounem hřmot hřmoceni hřmocením hřmotí hřmotila hřmotili hřmotit roupy roupy mít rorýs obecný APUS APUS za letu loví hmyz.

rozdělili roztrkaní. rozdělila roztrkali.roztluč rozbiji rozbijí rozbil rozbila . rozdělí roztrkal.Rosozoval Rosozovala Rosozovale Rosozovat Rosťat Rosťaté Rostl Rostla Rostle Rostó Rostrkajó Rostrkal Rostrkala Rostrkale Rostrkaňi Roštárajó Roštáral Roštárala Roštárale Roštaroval Roštarovala Roštarovale Roštarováňi Roštarováňim Roštarovat Roštáře Rota Róta Rote Roto Rotó Rovňačka Rovňačke Rovňačko Rovňačkó Rovňák Rovňáka Rovňáke Rovňákem Rovnéma nohama Rovňik Rovňikem Rovňiko Rovnováha Rovnováhe Rovnováho Rovnováhó Rovnó Rozbi Rozbijo Rozbijó Rozbil Rozbila rozsuzoval rozsuzovala rozsuzovali rozsuzovat rozseknout rozseknutý rostl rostla rostli rostou roztrkají. rozdělení rozkopají rozkopal rozkopala rozkopali rozštaroval rozštarovala sousedské vztahy rozštarovali rozštarování rozštarováním rozštarovat rozkope rota vojáků podpis na slavnostních papežských privilegiích ve formě dvou soustředných kružnic dělených křížkem se jménem papeže a devizou papeže roty rotu rotou vrstevnice vrstevnice vrstevnici vrstevnicí vrstevník vrstevníka vrstevníky vrstevníkem rovnýma nohama rovník rovníkem rovníku rovnováha rovnováhy rovnováhu rovnováhou rovnou rozbij. rozdělil roztrkala.

poživačný člověk poživačný člověk rozbouraná rozbouraný rozbouraných rozbouraným rozveselí rozveselil rozveselila rozveselili rozveselená rozveselený rozveselení rozveselit rozveselí roztržená roztržený roztržených roztrženým roztržené rozčepýřená rozčepýřený rozčepýřených rozčepýřeným rozčepýření rozcestí rozcestí rozmačkal rozmačkala rozmačkali rozmačkaná rozmačkaný rozmačkaní rozmačkat rozdal rozdala rozdali rozdával rozdávala .Rozbile Rozbit Rozbjehl Rozbjehla Rozbjehle Rozbjehno Rozbjehnoťi Rozbjehnoty Rozbjehnó Rozblenkajó Rozblenkal Rozblenkala Rozblenkale Rozblenkat Rozbóchaná Rozbóchanci Rozbóchanec Rozbóchané Rozboróchaná Rozboróchané Rozboróchanéch Rozboróchaném Rozbrnkajó Rozbrnkal Rozbrnkala Rozbrnkale Rozbrnkaná Rozbrnkané Rozbrnkaňi Rozbrnkat Rozbrnká Rozcásnotá Rozcásnoté Rozcásnotéch Rozcásnotém Rozcásnoty Rozcepéřená Rozcepéřené Rozcepéřenéch Rozcepéřeném Rozcepéřeni Rozcesťi Rozcesťó Rozdačkal Rozdačkala Rozdačkale Rozdačkaná Rozdačkané Rozdačkaňi Rozdačkat Rozdal Rozdala Rozdale Rozdával Rozdávala rozbili rozbít rozběhl se rozběhla se rozběhli se rozběhnu se rozběhnutí rozběhnuté rozběhnou se rozezvoní rozezvonil rozezvonila rozezvonili rozezvonit poživačná žena poživační lidé rozbouchanec.

Rozdávale Rozdávat Rozdé Rozďelel Rozďelela Rozďelele Rozďelet Rozďelijó Rozďeloval Rozďelovala Rozďelovale Rozďelovat Rozdéme Rozdéte Rozďiral Rozďirala Rozďirale Rozďirat Rozďirá Rozďivená Rozďivené Rozďivenéch Rozďiveném Rozďiveňi Rozdrhl Rozdrhla Rozdrhle Rozdrhno Rozdrhnotá smeca Rozdrhnó Rozdrťijó Rozdrťil Rozdrťila Rozdrťile Rozdrťit Rozedřel Rozedřela Rozedřele Rozedřete Rozedřit vrata Rozehraná Rozehrané Rozehranéch Rozehraném Rozehranó Rozehžrané Rozekvete Rozekvetle Rozekvetló Rozekvetly Rozendo Rozendó Rozepla Rozeple Rozepno rozdávali rozdávat rozdej rozdělil rozdělila rozdělili rozdělit rozdělí rozděloval rozdělovala rozdělovali rozdělovat rozdejme rozdejte otvíral otvírala otvírali otvírat otvírá udivená udivený udivených udiveným udivení rozvázal rozvázala rozvázali rozvážu rozvázaná smyčka rozvážou rozdrtí rozdrtil rozdrtila rozdrtili rozdrtit rozevřel.nenasyta rozkvete rozkvetli rozkvetlou rozkvetlé rozejdu se s ní rozejdou rozepjala rozepnuli se rozepnu .otevřela rozevřeli.otevřeli rozevřete.otevřete rozedřít.otevřel rozevřela.otevřít vrata rozdováděná rozdováděný rozdováděných rozdováděným rozdováděnou rozjezený .

rozchodila po úraze na noze rozešli se v dobrém rozeznají rozeznal rozeznala rozeznali rozeznám rozeznáme rozeznat rozfňukal se rozfňukala rozfňukali se rozfňukanče rozfňukanec rozfňukaný rozkejhal se rozkejhala se rozkejhaly se rozkejhaná rozkejhaný rozkejhaných rozkejhaným rozkejhat se rozviklaný.Rozepnoté Rozepnotó Rozepnoty Rozepnó Rozesmil Rozesmila Rozesmile Rozesmit Rozesmit Rozešla Rozešla Rozešle Rozeznajó Rozeznal Rozeznala Rozeznale Rozeznám = Rozeznáme Rozeznat Rozfňokal Rozfňokala Rozfňokale Rozfňokanče Rozfňokanec Rozfňokané Rozgagotal Rozgagotala Rozgagotale Rozgagotaná Rozgagotané Rozgagotanéch Rozgagotaném Rozgagotat Rozglajdané Rozglejená Rozglejené Rozglejenéch Rozglejeném Rozglejeňi Rozházel Rozházela Rozházele Rozházená Rozházené Rozházenéch Rozházeném Rozházijó Rozhazojme Rozhazojte Rozhazovačná Rozhazovačné Rozhazovačnéch Rozhazovačném Rozhazovačnó Rozhleďňa rozepnutý rozepnutou rozepnuté rozepnou rozesmál se rozesmála rozesmáli rozesmát se rozesmátý rozešla s ním konečně se rozešla. klátivá chůze rozkližená rozklížený rozklížených rozklíženým rozklížení rozházel rozházela rozházeli rozházená rozházený rozházených rozházeným rozhází rozhazujme rozhazujte rozhazovačná rozhazovačný rozhazovačných rozhazovačným rozhazovačnou rozhledna .

suchomilná rostlina SEDUM rozjímají rozjímal rozjímala rozjímali rozjímat rozjímá rozčílil rozčílila rozčílili rozčílená rozčílený rozčílení rozčílit rozčílí rozjásal všechny kolem sebe rozjásala rozjásali rozjásaná rozjásaný rozjásaných rozjásaným rozjásaní rozjásat rozcuchaná rozcuchaný rozcuchaných .Rozhleďňe Rozhleďňo Rozhleďňó Rozhodl Rozhodla Rozhodle Rozhodno Rozhodnoťi Rozhodnoťim Rozhodnó Rozhongajó Rozhongal Rozhongala Rozhongale Rozhongat Rozhongávat Rozhřešeňi Rozhřešeňim Rozhřešeňó Rozchlóipaňi Rozchlópal Rozchlópala Rozchlópale Rozchlópaná Rozchlópané Rozchlópanéch Rozchlópaném Rozchlópat Rozchoďňik Rozimajó Rozimal Rozimala Rozimale Rozimat Rozimá Roziskřel Roziskřela Roziskřele Roziskřená Roziskřené Roziskřeňi Roziskřet Roziskřijó Rozjásal Rozjásala Rozjásale Rozjásaná Rozjásané Rozjásanéch Rozjásaném Rozjásaňi Rozjásat Rozjeřabacená Rozjeřabacené Rozjeřabacenéch rozhledně rozhlednu rozhlednou rozhodl rozhodla rozhodli rozhodnu rozhodnutí rozhodnutím rozhodnou rozhoupou rozhoupal rozhoupala rozhoupali rozhoupat rozhoupávat rozhřešení rozhřešením rozhřešení rozcuchaní rozcuchal rozcuchala rozcuchali rozcuchaná rozcuchaný rozcuchaných rozcuchaným rozcuchat rozchodník.

roztřásl své kroky zakolísala. rozmluvil rozkodkodákala se jako nejhorší drbna rozpovídali se rozpovídaná ženská rozkodkodákaný.Rozjeřabaceném Rozjeřabaceňi Rozjimal Rozjimala Rozjimale Rozjimat Rozjimé Rozjiméte Rozkabošel Rozkabošela Rozkabošele Rozkabošet Rozkéchajó Rozkéchal Rozkéchala Rozkéchale Rozkéchaná Rozkéchané Rozkéchaném Rozkéchat Rozkéval Rozkévala Rozkévale Rozkévám Rozkéváme Rozkévané Rozkočel Rozkočela Rozkočele Rozkočet Rozkočijó Rozkočim Rozkočime Rozkodkodáče Rozkodkodákal Rozkodkodákala Rozkodkodákale Rozkodkodákaná Rozkodkodákané Rozkodkodákanéch Rozkodkodákaném Rozkodrcal Rozkodrcala Rozkodrcanéch Rozkodrcat Rozkohóťená Rozkohóťené Rozkohóťenéch Rozkohóťeném Rozkohóťeňi Rozkohóťil Rozkohóťila Rozkohóťile Rozkohóťit Rozkohóťite rozcuchaným rozcuchaní rozjímal rozjímala rozjímali rozjímat rozjímej rozjímejte vymotal se z kožichu vymotala se z vlňáku vymotali se vymotat se rozkýchají se rozkýchal se rozkýchala se rozkýchali se rozkýchaná rozkýchaný rozkýchaným rozkýchat se rozhýbal se rozhýbala se rozhýbali se rozhýbám se rozhýbáme se rozhýbaný rozskočil se rozskočila rozskočili rozskočit rozskočí rozskočím se rozskočíme rozkodkodáče se slepice rozkodkodákal se jak slepice. znejistěla znejistělých. rozpovídaný rozpovídaných rozpovídaným zakolísal. roztřesených kroků znejistět v chůzi rozčílená rozčílený rozčílených rozčíleným rozčílení rozčílil rozčílila rozčílili rozčílit rozčílíte se .

roztřískat rozbitá. roztřískali potlouct.Rozkopajó Rozkopal Rozkopala Rozkopale Rozkopaná Rozkopané Rozkopaňi Rozkopat Rozkošaťel Rozkošaťela Rozkošaťele Rozkošaťet Rozkošaťijó Rozkročel Rozkročela Rozkročele Rozkročená Rozkročené Rozkročenéch Rozkročeném Rozkročeňi Rozkročet Rozkročijó Rozlejo Rozlejó Rozleťel Rozleťela Rozleťele Rozleťená Rozleťené Rozleťeňi Rozleťi Rozleťim Rozlil Rozlila Rozlile Rozlit Rozlival Rozlivala Rozlivale Rozlivat Rozlivá Rozlóčel Rozlóčela Rozlóčele Rozlóčeňi Rozlóčeňim Rozlóčijó Rozlóčim Rozlóčime Rozmarasťil Rozmarasťila Rozmarasťile Rozmarasťit Rozmaraščená rozkopají rozkopal rozkopala rozkopali rozkopaná ulice. rozbitá rozletěný. rozbil se rozletěla. rozbiji rozlil rozlila rozlili rozlít rozléval rozlévala rozlévali rozlévat rozlévá rozloučil rozloučila rozloučili rozloučení rozloučením rozloučí rozloučím rozloučíme potloukl. rozbitý rozletění. rozbili se na kousky rozletěná. rozbití rozletí. roztřískal potloukla. rozbije rozletím. roztřískaná . rozbila se rozletěli.rostřískala potloukli. chodník rozkopaný park rozkopaní fotbalisté rozkopat rozkošatil se rozkošatila se lípa rozkošatili se stromy rozkošatit rozkošatí rozkročil se rozkročila se rozkročili se rozkročená rozkročený rozkročených rozkročeným rozkročení rozkročit se rozkročí se rozliji rozlijí rozletěl.

roztřískaný rozbitých. onemocněl rozmohla. onemocněla rozmuhli.Rozmaraščené Rozmaraščenéch Rozmaraščeném Rozmaraščeňi Rozmaryna Rozmaryne Rozmarynem Rozmaryno Rozméšlel Rozméšlela Rozméšlele Rozméšleňi Rozméšleňim Rozméšlijó Rozmjetal Rozmjetala Rozmjetale Rozmjetaná Rozmjetanéch Rozmjetaném Rozmjetat Rozmláskal Rozmláskala Rozmláskale Rozmláskaná Rozmláskané Rozmláskanéch Rozmláskaném Rozmláskaňi Rozmohl Rozmohla Rozmohle Rozmohlo Rozmokno Rozmoknó Rozmoknót Rozmoknóťi Rozmrzelá Rozmrzelca Rozmrzelce Rozmrzelce Rozmrzelco Rozmrzelcom Rozmrzelé Rozmrzeléch Rozmrzelém Rozmrzelosť Rozmrzelosťó Rozmuhl Rozmuhla Rozmuhle Rozneseny Roznesl Roznesla rozbitý. roztřískaným rozbití. rozmarýna rozmarýny rozmarýnem rozmarýnu rozmýšlel rozmýšlela rozmýšleli rozmýšlení rozmýšlením rozmýšlí rozmetal rozmetala rozmetali rozmetaná rozmetaných rozmetaným rozmetat rozbil rozbila rozbili rozbitá rozbitý rozbitých rozbitým rozbití onemocněl onemocněla onemocněli onemocnělo rozmoknu rozmoknou rozmoknout rozmoknutí rozmrzelá rozmrzelce rozmrzelce rozmrzelce rozmrzelcu rozmrzelcům rozmrzelý rozmrzelých rozmrzelým rozmrzelost rozmrzelostí rozmohl. roztřískaní rozmarýn lékařský ROSMARINUS OFFICINALIS. roztřískaných rozbitým. onemocněli roznesené roznesl roznesla .

CIEUTA VIROSA .Roznesle Rozneso Roznesó Rozom Rozomama Rozome Rozomem Rozomiš Rozomite Rozomjels Rozomné Rozomnéch Rozomňel Rozomňela Rozomňele Rozomňet Rozomňi Rozomnó Rozomoval Rozomovala Rozomovale Rozomovat Rozoťikal Rozoťikale Rozpačetá Rozpačeté Rozpačeťe Rozpačeťi Rozpačetosť Rozpačeťosťó Rozpadl Rozpadla Rozpadlé Rozpadne Rozpadnoťi Rozpálela Rozpálele Rozpálená Rozpálenéch Rozpáleném Rozpálkené Rozpjeň Rozpjeňené Rozpjeňila Rozpjeňile Rozpleskl Rozpleskla Rozplesknót Rozpok Rozpokl Rozpokla Rozpokle Rozpráskaná Rozpráskané Rozpráskanó roznesli roznesu roznesou rozum rozumama rozumy rozumem rozumíš rozumíte rozuměl jsi rozumný rozumných rozuměl rozuměla rozuměli rozumět rozumní rozumnou rozumoval rozumovala rozumovali rozumovat rozutíkal se rozutíkali se rozpačitá rozpačitý rozpačitě rozpačití rozpačitost rozpačitostí rozpadl rozpadla rozpadlý rozpadne se rozpadnutí rozpálila rozpálili rozpálená rozpálených rozpáleným rozpálený rozpěň rozpěněný rozpěnila rozpěnili rozpleskl se na zemi rozpleskla rozplesknout rozpuk jízlivý . velmi silný muž neforemnou. velmi silná žena neforemný. velmi silnou ženu .prudce jedovatý rozpukl se rozpukla rozpukli neforemná.

Rozpukno Rozrazel Rozrazel Rozrazele Rozrazet Rozrazijó Rozrépal Rozrépala Rozrépale Rozrépaná Rozrépané Rozrépanéch Rozrépaném Rozrépaňi Rozrépanó Rozrépat Rozrépé Rozrépéte Rozrostl Rozrostla Rozrostle Rozrostó Rozšafná Rozšafné Rozšafnéch Rozšafném Rozšafňi Rozšafnosť Rozšafnosťó Rozštáral Rozštárala Rozštárale Rozštárat Rozštaroješ Rozštarojo Rozštarojó Rozštaroval Rozštarovala Rozštarovale Roztáčel Roztáčela Roztáčele Roztáčet Roztáči Roztáčijó Roztáčim Roztáčime Roztahl Roztahla Roztahle Roztahoje Roztahojete Roztahojo Roztahojó Roztahoval rozpuknu rozrazil . VERONICA .hlavně plevel rozrazil dveře rozrazili rozrazit rozrazí rozrýpal celou partu rozrýpala rozrýpali rozrýpaná rozrýpaný rozrýpaných rozrýpaným rozrýpaní rozrýpanou rozrýpat dovedou všechno rozrýpej rozrýpejte rozrostl rozrostla rozrostli rozrostou se rozšafná rozšafný rozšafných rozšafným rozšafní rozšafnost rozšafností rozeštval rozeštvala rozeštvali rozeštvat zase rozeštváváš rozeštvávám rozeštvávají rozeštvával rozeštvávala rozeštvávali roztáčel se v kole roztáčela roztáčeli roztáčet roztáčí roztáčí roztáčím roztáčíme roztáhl roztáhla roztáhli roztahuje roztahujete roztahuji roztahují roztahoval .vrací paměť.

vodule atd. šprýmovním rozverní. roztočím pivo roztočíme roztodivná roztodivný roztodivných roztodivným roztodivní velmi divně se rozesmál velmi divně se rozesmála velmi divně se rozesmáli. šprýmovních rozverným.klíště čmelík. jako když zpívá ťuhýk velmi divně se rozesmát rozestupuje se rozvalil se do trávy rozvalila se do trávy rozvalili se v seně rozvalit se v přístodůlku rozvážlivá rozvážlivý rozvážlivých rozvážlivým rozvážlivě rozvážlivost rozvážlivostí rozpustilost rozpustilostí šprýmař rozverná. šprýmařka rozverný. šprýmovní rozverných.Roztahovala Roztahovale Rozťal Rozťala Rozťale Roztažená Roztažené Roztaženéch Roztaženém Roztažeňi Roztažeňim Rozteskevjenosť Rozteskevjenosťó Roztočel Roztočela Roztočele Roztoči Roztoči Roztočim Roztočime Roztoďivná Roztoďivné Roztoďivnéch Roztoďivném Roztoďivňi Rozťohykal Rozťohykala Rozťohykale Rozťohykat Roztopoje se Rozvalel Rozvalela Rozvalele Rozvalet Rozvážlevá Rozvážlevé Rozvážlevéch Rozvážlevém Rozvážlevje Rozvážlevosť Rozvážlevosťó Rozvelosť Rozvelosťó Rozvera Rozverná Rozverné Rozvernéch Rozverném Rozverňi Rozvéřená Rozvéřenci Rozvéřené Rozvéřenéch Rozvéřeném Rozvila roztahovala roztahovali rozsekl rozsekla. šprýmovní rozdováděná rozdováděnci rozdováděný rozdováděných rozdováděným rozvila se růže . rozťala rozsekli roztažená roztažený roztažených roztaženým roztažení roztažením rozteskněnost rozteskněností roztočil roztočila roztočili roztočí roztoči ACARINA .

mělo zahrocené dřevěné ručky kosisek rozžhavená rozžhavený rozžhavených rozžhaveným rozžhavit růžky rozsvítil rozsvítila rozsvítili rohatina rohatině rozsvítil rozsvítila rozsvítili rohatinu rohatinám včelí roj včelí roje včelímu roji rukev RORIPPA . souhvězdí zvěrokruhu kozorožec horský CAPRA IBEX rohatina. škodí v domácnostech růst .rostlina.švábů. vysává suché plody lip rus domácí BLATELLA GERMANICA . roste na mokrých loukách atd. rozkvetlou rozvine rozvinu rozvinou rozvitá rozvitý rozvitou zamilovaní. rozvrkanci zamilovaný.kozorožec CAPRICORNUS.hmyz z řádu . na níž se v komíně udilo maso rožíhají rozžíhal rozžíhala rozžíhali rozžíhat kosisko.Rozvile Rozviló Rozvine Rozvino Rozvinó Rozvitá Rozvité Rozvitó Rozvrkanci Rozvrkanec Rozvrkanosť Rozvrkanosťó Rozvrzgal Rozvrzgala Rozvrzgale Rozvrzgat Rožca Rožec Rožec Rožeň Rožihajó Rožihal Rožihala Rožihale Rožihat Rožinek Rožinko Rožižlavjená Rožižlavjené Rožižlavjenéch Rožižlavjeném Rožižlavjet Rožke Rožl Rožla Rožle Rožňa Rožňe Rožnol Rožnola Rožnole Rožňo Rožňom Ruj Ruje Rujo Rukev(f) Rumjeňica Rumjeňica Rus Rust rozvili rozvitou. rozvrkanec zamilovanost zamilovaností rozehrál rozehrála rozehráli rozehrát kozorožce kozoroh . ruměnice OSOZMA .rostlina ruměnice pospolná PYRRHOCORIS APTERUS. pestře zbarvená ploštice.

kožní nemoc růžová růžový růžovoučká růžovoučký růžovoučkou růží .rod brouků žijících na květech různice různo růže ROSA růže .květina. kožní nemocí trhal trhala trhali trhat trhám trhají rybíz rod MERUZALKA rybízem rybízu rybízová rybízový rybízových rybízovým rybízovou zastrkovadlem kočka bažinná FELIS CHAU rytíř rytíře rytířce rytířem rytíři rytířka rytířky rytířku rytířkou žito žito žita žito žitem .Rustl Rustla Rustle Rustlo Rušňik Ruzňica Ruzno Ruža Ruža Ružama Ruže Ruženca Ružence Ruženco Ruženec Ružňica Ružo Ružová Ružové Ružovóčká Ružovóčké Ružovóčkó Ružó Rval Rvala Rvale Rvat Rvo Rvó Rybiz Rybizem Rybizo Rybizová Rybizové Rybizovéch Rybizovém Rybizovó Ryglem Rys Ryťiř Ryťiřa Ryťiřce Ryťiřem Ryťiři Ryťiřka Ryťiřke Ryťiřko Ryťiřkó Ryž Rža Rže Ržo Ržó rostl rostla rostli rostlo rušník ANTHRENUS .květinou.akutní horečnaté onemocnění kůže růžemi růže růžence růžence růženci růženec různice růži .

PÍSMENO Ř ř Ř Řada Řadách Řadama Řade Řaďe Řado Řadó Řád Řád Řáde Řáďi Řáďijó Řáďil Řáďila Řáďile Řáďit Řásná Řásné Řásňik Řásnó Řbet Řbeta Řbetem Řebčik Řebla Řeblem Řeblo Řebřiček Řeč Řečama Řečám Řeče Řéček Řečeny Řečim Řéčka Řečňojo Řečňojó Řečňoval Řečňovala Řečňovale Řečňovat Ředkva Řehce Řehco se Řehcó se Řehoňeňim Řehoňijó Řehoňil ř Ř řada řadách řadami řady řadě řadu řadou společenský řád řád čestné legie atd. ředkev ohnice RAPHANUS RAPHANISTRUM . řečním řeční řečnil řečnila řečnili řečnit ředkev setá RAPHANUS SATIVUS. bláznivě se smát řehtám se řehtají se chechtánim chechtají se chechtal se .hojný plevel řehce kůň.na vosách a včelách řasnatou hřbet hřbetu hřbetem řebčík kostkovaný FRITILLARIA MELEAGRIS shrnovač chlévské mrvy shrnovačem shrnovač řebříček obecný ACHILLEA MILLEFOLIUM rostlina řeč řečmi řečem řeči zítřek řečené řečem se neubráníš zítřka mám řeči. řády řádí řádí řádil řádila řádili řádit řasnatá řasnatý řásník STREPSIPTERA cizopasník .

a 15. řehotání chechtáním. mužský hlas -řehtoň tenorem. století řemenáře řemenářem řemenáři řemen řemene řemenáč výrobce řemenů řemeny řemenů řemeslník prováděl řemeslo prováděla řemeslo prováděli řemeslo prováděl řemeslo řep.Řehoňila Řehoňile Řehoňit Řehoř Řehot Řehotajó Řehotal Řehotala Řehotale Řehotáňi Řehotáňim Řehotat Řehoto Řehtajó Řehtal Řehtala Řehtale Řehtoň Řehtoňem Řeka Řeke Řekl Řekla Řekle Řekne Řekneš Řekňi Řekno Řeko Řekó Řembolák Řemboláka Řemboláke Řembolákem Řemboláko Řembolákom Řemdih Řemenářa Řemenářem Řemenáři Řemeň Řemeňa Řemeňáč Řemenář Řemeňe Řemeňo Řemeslňik Řemeslňil Řemeslňila Řemeslňile Řemeslňit Řep Řepa chechtala se chechtali se chechtat se Řehoř muž. řehtali se chechtání.řembulák řembuláka řembuláky řembulákem řembuláků řembulákům husitská zbraň řemdih. řehtoněm řeka řeky řekl řekla řekli řekne řekneš řekni řeknu řeku řekou veliký knoflík do hry . řehtáním chechtat. jméno chechtot chechtají se chechtal se chechtala se chechtali. také tenor. řepa BETA řepa . řehtat se chechtotu. dřevcová úderná zbraň 14. řehotu řehtají řehtal kůň kobyla řehtala koně řehtali kdo se pořád a všemu směje.

zadnice řiti. sečky drtinami řezničil řezničila řezničili řezničit řezničí řezník řezníka řezníky řezníkem řezníku řezníkům revma říct řičíce řičíce řičici řičicí říjen října říjny říjnu . vzácný řezat drtin. zadnici řezací stolice.Řepe Řepik Řepka Řepo Řepó Řeřešňica Řeřicha Řešetlák Řetaz Řetaza Řetaze Řetázek Řetazem Řetázka Řetázkama Řetázke Řetázko Řeť Řeťi Řezaci stoleca Řezacim Řezacimo Řezal Řezala Řezale Řezan Řezat Řezen Řezenama Řezňičel Řezňičela Řezňičele Řezňičet Řezňičijó Řezňik Řezňika Řezňike Řezňikem Řezňiko Řezňikom Řežma Řict Řičeca Řičece Řičeco Řičecó Řijen Řijna Řijne Řijno řepy řepík lékařský AGRIMONIA EUPATORIA poskytuje léčivou nať řepka olejka BRASSICA NAPUS. botanicky brukev řepka řepu řepou řeřišnice luční CARDAMINE PRATENSIS řeřicha setá LEPIDIUM SATIVUM semena bohatá olejem řešetlák počistivý RHAMNUS CATHARTICA poskytující projímavé plody a kůru řetěz řetězu řetězy řetízek řetězem řetízku řetízkama řetízky řetízku řiť . roste ve stojatých vodách. stůl řezacím řezacímu řezal řezala řezali řezan pilolistý STRATIOTES ALOIDES.

sádlil usazovala usazovali sádlem usazovat se hranečníku . kdy se ustávalo v práci sabotážník sabotáží dohlížitel nad pořádkem v ostatky sádla usazují se sádlo hranečník hranečníky usazoval se pohodlně .označení jakéhokoliv dne. neotesanec řuponě. neotesanci PÍSMENO S s S Sa Sábat Sabotážňik Sabotážó Sáči Sadla Sádlijó Sadlo Sád Sáde Sádlel Sádlela Sádlele Sadlem Sádlet Sádo s S jsa sabat . neotesancem řuponi.Říjnová Řijnovéch Řijnovém Říjnové Řika Řikaji Řikajó Řikal Řikala Řikale Řikám Řikáme Řikat Řikával Řikávala Řikávale Řike Řikéte Řiko Řikó Řim Řimská Řimské Řmi Řmjelo Řmjeňi Řmjet Řókala Řóká Řopoň Řopoňa Řopoňem Řopoňi říjnová říjnových říjnovým říjnový řeka říkají říkají říkal říkala říkali říkám říkáme říkat říkával říkávala říkávali řeky říkejte řeku řekou Řím římská římský hřmí hřmělo hřmění hřmět běhala se prasnice běhá se prasnice řupoň. neotesance řuponěm.

Safir Sáh Sáhe Sáho Sak Sakem Sako Saláťňiček Salerovské hrabje Salmonéla Salón Salto Salva Sám o sebe ostanovil Sama Samaretán Samaretána Samaretáne Samaretánem Samaretáňi Samaretánka Samaretánke Samaretánko Samaretánkó Same Sametka Samé Sami Samo Samochťa Samolebá Samolebé Samolebi Samolebje Samoraj Samorostlik Samospráva Samospráve Samosprávo Samosprávó Samostrk Samostrka Samostrkem Samostrko Samostřil Samoťinká Samoťinké Samoťinkó Samotná Samoťňi Samozřémi Samozřémje safír. tato ves byla založena hrabaty ze SEILERNU salmonelóza .délková míra. samotinkou samotná samotní samozřejmé samozřejmě .792 m sáhy sáhu čeřen čeřenem čeřenů salátníček -zvonohlík zahradní SERINUS SERINUS pták z rodu pěnkavovitých posměšek pro občany Sajlerova. modrá odrůda korundu sáh . samotinký samu.infekční střevní onemocnění salon salto salva sám se rozhodl. samotinká sám. staročeský sáh = tři pražské lokty = 1. ustanovil sama samaritán samaritána samaritány samaritánem samaritáni samaritánka samaritánky samaritánku samaritánkou samy sametka samotný sami samo sám chtít samolibá samolibý samolibí samolibě samuraj samorostlík samospráva samosprávy samosprávu samosprávou motocykl motocyklu motocyklem motocyklu samostříl sama.

spodní čelistí sanitář sanitářka santál.dřezovec patřící . pěstují se v parcích GLEDITSCHIA . spodní čelist sanici.stromy.hašteřivá žena saze sázel sázela sázeli sázet sazí sází sází snopy se oklepou a pak v řadách rozprostřené domlátí cepem sázím sází sbírají sbíral sbírala sbírali sbírali jsme sbírat sbírej sbírejme sbírejte žezlo unavil unavila unavili unavená .obludná zvířata sáně sani sanice v zimě.Samó Sám Sámek Saň Saňama Sanatórijum Saňe Saňe Saňi Saňica Saňico Saňicó Sanitář Sanitářka Santal Sapan Sapér Sasanka Sasanka Satorejka Satorejka Satorejke Satorejko Satorejkó Satórija Saze Sázel Sázela Sázele Sázet Sazi Sázi Sázijó Sázka obili Sážo Sážó Sbirajó Sbiral Sbirala Sbirale Sbiralezme Sbirat Sbiré Sbiréme Sbiréte Sceprom (Sceptron) Scochal Scochala Scochale Scochaná samou sám prošitý záhyb na látce saň saněmi sanatorium saně .velmi hašteřivá žena saturejka zahradní SATUREJA HORTENSIS. liány nebo keře. používané jako koření saturejky saturejku saturejkou satorie . pěstuje se pro nať. dřevina SANTALALES sapan .spodní čelistí sanicí.k dřevinám sapanovitým ženijní vojsko sasanka cizokvětá ANEMONE NARCISSIFLORA. sasanka lesní ANEMONE SILVESTRIS sasanka ACTINIARIA mořský láčkovec satorie .

Scochané Scochanéch Scochaném Scochaňi Scochaňinó Scochat Scvrklá Scvrklé Scvrkléch Scvrklém Scvrklene Scvrkleno Scvrklenó Se Sebe Sebó Sec Seč Seče Séček Sečeňi Sečeňim Sečenó Sečet Seči Sečijó Sečka Sečke Sečko Sečkovica Sečkovice Sečkovico Sečkovicó Sečkó Sečo Sečó Sedám Sedáme Sedáte Seďel Seďela Seďele Seďijó Seďim Seďime Sedl Sedlačena Sedlačene Sedlačeno Sedlačenó Sedlák Sedláka Sedláke Sedlákem Sedle unavený unavených unaveným unaveni zcuchaninou unavit vráštitá vráštitý vráštitých vráštitým scvrkliny scvrklinu scvrklinou jsi sebe sebou sic seč trávu seče sýček obecný ATHENE NOCTUA. v base seděla v lavici seděli sedí sedím sedíme sedl si sedlačina sedlačiny sedlačinu sedlačinou sedlák sedláka sedláky sedlákem sedli si . sečky sečkovice sečkovici sečkovicí řezankou seču sečou sedám si sedáme si sedáte si seděl na židli. z řádu sov sečení sečením sečenou trávu syčet syčí syčí jak had řezanka řezanky řezanku sečkovice na řezání řezanky.

žije hlavně ve stojatých vodách syká seky sekerou do dřeva provádí jeden zmatek za druhým seky sekyrka sekyrkami sekyrku sekyrkou sekerníci sekerník sekerníka sekerníky sekerníkem nemluvil jen sykl .pták. květina TRIENTALIS EUROPAEA sedmikvítkem sedmikvítko sedm sedmnáct plachtovina kdo kosí trávu je sekáč sekáč pavouk. živící se hmyzem sedmihláska sedmihlásky sedmihláskem sedmikráska chudobka BELLIS PERENNIS .květina sedmikvítek evropský sedmikvítka. sekáči na loukách sekačka sekáčka sekačky sekáčky sekáčkem syčí jak had trápení.OPILIONES sekáče pavouka sekáče s kosou sekáček na maso sekáčem pavoukem. sekáčem na louce sekáči pavouci.Sedleskem Sedlesko Sedlesko Sedlka Sedlke Sedlko Sedlkó Sedm Sedmé Sedmi Sedmibolestná Sedmihlásek Sedmihláska Sedmihláske Sedmihláskem Sedmikráska Sedmikvitka Sedmikvitkem Sedmikvitko Sedn Sednáct Ségl Sekáč Sekáč pók Sekáča Sekáča Sekáček Sekáčem Sekáči Sekačka Sekáčka Sekačke Sekáčke Sekáčkem Sékajó Sekaturo Sekavca Sekavci Sekavec Séká Seke Seke Sekerka Sekerkama Sekerko Sekerkó Sekerňici Sekerňik Sekerňika Sekerňike Sekerňikem Sékl sídlištěm sídliště sídliště selka selky selku selkou sedum sedmý sedmi sedmiletá válka sedmihlásek hajní HIPPOLAIS IETERINA .týrání piskoře piskoři piskoř pruhovaný ryba MISGURNUS FOSSILIS. živí se hmyzem .

modřinka.Sékla Sékle Sekňica Sekňico Sekňicó Sékno Sekócija Sekócijo Sekócijó Sékora Sékorka Sékorke Sékorko Sékorkó Sékořeca Sekutór Sekutóra Sekutórem Sekutóři Sekvestr Sekvestra Sekvestrem Sel Sela Sela Seláš Selce Sele Sele Sele Selel Selela Selijó Selka Selkama Selke Selko Selkó Selná Selné Selnéch Selném Selňéš Selňéši Selňéšich Selňéšim Selňi Selňica Selňice Selňico Selňicó Seló Sem sykla sykli světnice světnici světnicí syknu exekuce exekuci exekucí sýkora koňadra. babka. parukářka. azurová a lužní PARUS sýkorka sýkorky sýkorku sýkorkou sýkořice vousatá PANURUS BIAR MICUS pták podobný sýkorce exekutor exekutora exekutorem exekutoři opatrovník opatrovníka opatrovníkem mám málo sil síla. bylo jich mnoho .síla síla v pažích siláž selce síly síly sele sílil sílila sílí selka selkami selky selku selkou silná silný silných silným silněji silnější silnějších silnějším silní silnice silnice silnici silnicí sílou sem . uhelníček.

sypanou sypané sypané buchty sypaného platit sype obilí martinská sejitá martinskou sejitou martinská sejitá sépie SEPIE sýpka sýpkami sýpky sýpku sýpkou platí sýra zápalka .Semena Semenama Semenca Semencem Semenco Semenec Seminka Seminkář Seminkářa Seminkářo Seminkářom Seminkem Seminko Semiš Semka Sen Sen Sena Senát Senátor Sene Seneček Senečka Senečkama Senečkem Senečko Senečkom Seno Seno Senom Sentencija Sep = Sepal Sepala Sepale Sepaná bochta Sepanó Sepany Sepany bochte Sepanyho Sepat Sepe Sépečná Sépečnó Sépečny sisi Sépija Sépka Sépkama Sépke Sépko Sépkó Sepó Séra Serečka semena semeny semence semencem semence semenec. plody nažky konopí setého CANNABIS SATIVA -krmivo pro exotické ptactvo semínka semínkář semínkáře semínkářů semínkářům semínkem semínko semiš sem sen syn syna senát senátor syny synáček synáčka synečkama synáčkem synáčku synáčkům seno synu synům úmysl jdi platil platila platili pocukrovaná buchta výminek odváděný v zrní .

sírou polévka ze sýrů sirotek sirotčí peníze syrovátková polévka syrovátka syrovátky syrovátku syrovátkou brambory hledí hleděla hleděli hledí hledíš hledět sysel obecný CITELLUS CITELLUS hlodavec schůzka vyhlédla vyhlédli vyhlédnout sestřenice sestřenice sestřenici sestřenicí jsi (kde jsi ) najezená najezený setí obilí najezení sítka sítkama sítko sever severák. síra zápalky. síru sirnatá voda výrobna zápalek zápalkou. síry zápalku.Sér Sére Sérija Serka Serke Serko Serková voda Serkovňa Serkó Seroči poliv(f)ko Serotek Serotek peňize Serovačná poliv(f)ka Serovátka Serovátke Serovátko Serovátkó Serovy jabka Sésajó Sésala Sésale Sésá Sésáš Sésat Sesel Sesi Sésla Sésle Sésnót Sestřeňica Sestřeňice Sestřeňico Sestřeňicó Seš (gdeseš) Setá Seté Seťi Seťi Sétka Sétkama Sétko Sever Severák Severáke Severáko Severo Seznámijó Seznámil Seznámila Seznámile Seznámit Sfinga Sfókl Sfókla Sfókle sýr sýry série zápalka. studený vítr severáky severáku severu seznámí se seznámil seznámila seznámili seznámit se sfinga sfoukl sfoukla sfoukli .

pomluvil. pošpinil zhaněla sháněla zhaněli sháněli shánění shánění sháněním shánět sehnul sehnula se sehnuli se sehnul se sehnula se sehnuli se sehni se sehněte se sehnu se sehnutá sehnutý sehnutí sehnou se sehnout se ztrácel se ztrácela se ztráceli se ztrácet se ztrácí se nachystají nachystal nachystala nachystali nachystat nachystej schladiv se schladí se schladil se schladila se schladili se schladím se schladíme se rychle snědl rychle snědla rychle snědli rychle snědl rychle sníst schlazená schlazený schlazení schod .Sfókňi Sfókňite Sfókno Sfóknoty Sfóknó Shaňel Shaňela Sháňela Shaňele Sháňele Sháňeňi Sháňeňi Sháňeňim Sháňet Shébal Shébala Shébale Shébl Shébla Shéble Shébňi Shébňite Shébno Shébnotá Shébnoté Shébnoťi Shébnó Shébnót Scházel Scházela Scházele Scházet Scházi Schestajó Schestal Schestala Schestale Schestat Schesté Schlaďa se Schlaďijó Schlaďil Schlaďila Schlaďile Schlaďim Schlaďime Schlamstl Schlamstla Schlamstle Schlamstnol Schlamstnót Schlazená Schlazené Schlazeňi Schod sfoukni sfoukněte sfouknu sfouknuté sfouknou zhaněl.

jelen sika CERVUS NIPPON silenka. sytí síťnatka hrušková STEPHANITIS PYRI škůdce ovocných stromů sítí na lov zajíců sněm sněmy sněmu sněmoval sněmovala sněmování sněmováním sněmovat sjíždí sjíždí sjíždím sjíždíme .Schodama Schode Schodem Schop Schop Schoř Schoř obili Schořovica Schraňovat Si Sibélija Sibériju Sicflajš Sict Sifón Signem Signum Sih Siha Siho Siholeňi Siholi Sihó Sika Silenka Simfónija Siň Siňi Siréna Siréna Sisi Siť Siťenka Siťi Siťňatka Siťó Sjem Sjeme Sjemo Sjemoval Sjemovala Sjemováňi Sjemováňim Sjemovat Sjižďi Sjižďijó Sjižďim Sjižďime schody schody schodem schopnost schopnost tchoř tmavý PUTORIUS PUTORIUS. rostlina SILENE symfonie síň síni siréna ochechule SIRÉNIA. škodí na řepě cukrovce najezení. sasanka lesní ANEMONE SILVESTRIS síť sítěnka řepná PIESMA QUADRATA. tchoř stepní PUTORIUS EERSMANNI odcizené a pod rukou prodané obilí vydrovka s kožešinou tchoře schovávat sobě Sybila Sibiř mít trpělivost kosit kosou sifon znakem znak-znakem ryba COREGONUS. půl ptáka siréna sasanka narcisokvětá ANEMONE NARCISSIFLORA. půl dívky. rod ryb z čeledi lososovitých síha síhu mrholení mrholí síhů menší asijský jelen zool. ve starověkém Řecku mytické bytosti.

schovejme než začne pršet ukliďte.Sjižďite Skákadla Skákadlo Skákavá moška Skákavá žela Skakón Skala Skalař Skalňák Skalňik Skalňik Skaot Skeva Skeva Skevo Skevó Skevó Sklačel Sklačela Sklačele Sklačet Sklačijó Sklad Skládanka Skládanke Skládanko Skládankó Sklade Skladem Sklenáček Sklenář Sklenářka Sklepňik hanáckyho práva Skleróza Sklinkař Sklinkařel Sklinkařele Sklinkařijó Sklipkan Skločená Skločené Skločenéch Skločeném Skločeny Skloď Skloďil Skloďila Skloďile Skloďit Skloďme Skloďte Sklókajó sjíždíte nohy luční kobylky nohy luční kobylky drabčík houbový OXYPORUS RUFUS. schovali uklidit.dřevina COTONEASTER skalník zpěvný MONTICOLA SAXATILIS. ORTHOGNATHA stlučená. schovejte stloukají . schovala uklidili. schovej uklidil. bitá stlučený stlučených stlučeným stlučené desky ukliď to seno.většinou býložravci tepna chovný býk skála kdo pracuje v kamenolomu pták. rod ptáků z čeledi drozdovitých skaut stříška klobouku patka chleba patku stříškou klobouku patkou chleba stlačil stlačila stlačili stlačit stlačí sklad druh koláče . řád pěvců. drabčík veliký OCYPUS OLENS . sukně z tenkého plátna sklenář sklenářka měl pod dozorem pivo. skalňák RUPICOLA skalník . schoval na stodolu uklidila. schovat ukliďme. které si chasa sama opatřila a v ostatky čepovala skleroza .SELEROSIS chodící sklenář sklenil okna sklenili okna sklení okna sklípkan pavouk.skládanka skládanky skládanku skládankou sklady na skladě. skladem fěrtoch.

projímadlo. vylisované zbytky semen po odstranění ricinu se používají jako krmivo skočil skočila skočili skočí skočí skočím skočíme skočte skokan zelený RANA ESCULENTA . skoč pro brambory skočec obecný RICINUS COMMUNIS .pěstuje se pro olej ze semen.žába atlet-skokan skokana skokany skokany v atletice skokany žáby skokanem žábou skokanem skokani žáby skokani do dálky skončil skončila . uklízel sklízela sklízeli sklízet sklízí skoba do zdi nos jak skoba skoby skobu skobou skoč z toho stromu.Sklókala Sklókale Sklókáňi Sklókl Sklókla Sklókle Sklókno Sklóknoťi Sklóknoťim Sklóknó Sklóknót Skloňijó Skloňil Skloňila Skloňile Skloňit Sklopec Sklóščka Sklóščke Sklóščko Sklóščkó Sklózel Sklózela Sklózele Sklózet Sklózijó Skoba Skoba Skobe Skobo Skobó Skoč Skočec Skočel Skočela Skočele Skoči Skočijó Skočim Skočime Skočte Skokan Skokan Skokana Skokanama Skokane Skokane Skokanem Skokanem Skokaňi Skokaňi Skončel Skončela stloukala stloukali stloukání másla stloukl stloukla stloukli stluču stlouknutí stlouknutím stlukou stlouci pokoří se pokořil se pokořila se pokořili se pokořit se sklopec ve štítu domu tloušťka tloušťky tloušťku tloušťkou sklízel.

pták .rod šelem z čeledi kunovitých velikosti kočky. SPILOGALE . lakota lakomou skoupou každého.kůra se dvakrát ročně loupe a po odstranění pokožky se vlivem sušení stáčí do jednoduché trubičky červenavě hnědé barvy zkusil zkusila zkusili zkusí zkusí zkušený zkušení zkušený skutečná. opravdová skutečný. opravdovým schovají schoval schovala schovali schovaná schovaný schovaných schovaným schovanýma schovaní . poskytují kožešinu lakomá lakomý lakomých lakomým lakomí lakomec lakomství. slovem. opravdových skutečným. opravdový skutečných.Skončele Skončelo Skončelu kožoch Skončené Skončeny Skončijó Skončte Skonk Skópá Skópé Skópéch Skópém Skópi Skópoň Skópota Skópó Skópó Skorá Skorec Skoré Skoréch Skoro Skoro-le Skořápka Skořápke Skořápko Skořápkó Skořeca Skosel Skosela Skosele Skosi Skosijó Skošené Skošeňi Skošeny Skotečná Skotečné Skotečnéch Skotečném Skovajó Skoval Skovala Skovale Skovaná Skované Skovanéch Skovaném Skovanéma Skovaňi skončili skončilo výměnkář skončený skončené skončí skončete. ukončete skunk MEPHITIS.pěvec skorý skorých brambor skoro skoro-li skořápka z vajíčka skořápky skořápku skořápkou skořice. CONEPATUS. skořicovník CINNAMOMUM . činem skorá jabloň skorec vodní CINCLUS CINCLUS .

Skováš Skovat Skováte Skovával Skovávala Skovávale Skovávaná Skové Skrajkama Skrajke Skrajko Skrčeny hrobe Skrócená Skrócené Skrócenéch Skróceném Skróceňi Skropi Skróťijó Skróťil Skróťila Skróťile Skróťim Skróťime Skróťiš Skrzevá Skrzlevá Skřečci Skřeček Skředla Skředle Skředlecová Skředlo Skředlov(f)ka Skředlov(f)ke Skředlov(f)ko Skředlov(f)kó Skředlovák Skředlováka Skředlováke Skředlovákem Skředló Skředylka Skředylke Skředylko Skředylkó Skřepina Skřevák Skřeváke Skřevákem Skřeváko Skřevan Skřevánci Skřevánka Skřevánke schováš schovat schováte schovával schovávala schovávali schovávaná schovej odřezky z řepné okrajky. křivákem nožů. křiváky nožem. křiváků skřivan polní ALAUDA ARVENSIS skřivánci skřivánka skřivánky . někomu skrze křečci křeček polní CRICETUS CRICETUS poklice poklice břidlicová střecha. křidlicová poklici křídlovka křídlovky křídlovku křídlovkou křídlovák křídlováka křídlováky křídlovákem poklicí poklice poklice poklici poklicí střepina nůž s dřevěnou střenkou nože. skrajky skrajky skrajků hroby skrčenců skroucená skroucený skroucených skrouceným skroucení skřípe skroutí skroutil skroutila skroutili skroutím skroutíme skroutíš k vůli něčemu.

zladíme slaďte jen cukrem zlaďte všechny nástroje svlačec svlačec polní CONVOLVULUS ARVENSIS . manželka delší čas v lázních slaměných slaměným slaměnka na chléb. poloviční vdova.Skřevánkem Skřevánko Skřišeňi Skřišeňim Skřópalo Skylka Skylkama Skylkem Skylko Slabikář Slabikářa Slabikářem Slabikářo Slabó hlavo Slaboťi Slaboťijó Slaboťim Slaboťime Slači Sladká Sladká žela Sladké Sladkó Sladky Slaď Slaďi Slaďijó Slaďil Slaďila Slaďile Slaďime Slaďte Slaďte Slak Slakem Slako Sláma Slamerná Slamerné Slamernéch Slamernó Sláme Slamjená Slamjené Slamjenéch Slamjeném Slamjenka Slamjenka Slamjenke Slamjenke Slamjenko Slamjenkó Slámo skřivánkem skřivánků vzkříšení vzkříšením skřípalo sklíčka sklíčkama sklíčkem sklíčko slabikář slabikáře slabikářem slabikáře slabá paměť slábne slábnou slábnu slábneme sladší sladká mrskutová žíla ze sladkého dřeva sladký sladkou sladké slaď sladi sladí sladil. zladila. ošatka slaměnka slaměnky na chléb slaměnky slaměnku slaměnkou slámu .obtížný plevel svlačce sláma slabá jak sláma slabý jak sláma slabých jak sláma slabou jak slámu slámy slaměná. zladil věci k sobě sladila. dala dohromady sladili. zladili sladíme. manžel dlouhodobě na montáži v cizině slaměný vdovec.

slídila nepřátelsky hleděli. slídit slídit po něčem. slídili svlečená svlečený svlečených svlečeným nepřátelsky hledět. slavnost slavná slavný slavných slavným slavnost slavností slavobrána se staví před svatbou slavobrány slavobránu slavobránou slávu slávou slíbená slíbený slíbených slíbeným slíbí slíbil slíbila slíbili slíbíme slíbit slíbivše sliboval slibovala slibovali slibování slibováním slibovat nepřátelsky hleděl.uzeným špekem sláva slávy slavík obecný LUSCINIA MEGARHYNEHOS veliká sláva. někom svléknu se svléknou se slýchají slýchala slýchali slýchával slýchávala slýchávali . slídil nepřátelsky hleděla.Slámó Slaňina Slaňine Slaňino Slaňinó Sláva Sláve Slavik Slávisko Slavná Slavné Slavnéch Slavném Slavnosť Slavnosťó Slavobrána Slavobráne Slavobráno Slavobránó Slávo Slávó Slébená Slébené Slébenéch Slébeném Slébijó Slébil Slébila Slébile Slébime Slébit Slébja Sleboval Slebovala Slebovale Slebováňi Slebováňim Slebovat Slečel Slečela Slečele Slečená Slečené Slečenéch Slečeném Slečet Slečet po nečem Slečo Slečó Sléchajó Sléchala Sléchale Sléchával Sléchávala Sléchávale slámou uzený špek uzeného špeku slaninu slaninou.

Sleď Slemák Slemák Slena Slene Sleno Slenó Slepá Slepé Slepéch Slepém Slepéš Slepi Slepiči Slepičich Slepičim Slepóš Slešel Slešela Slešele Slešet Sleši Slešijó Slešim Slešime Sleťa Sleťel Sleťela Sleťele Sleťet Sleťi Slez Sleza Slezl Slezla Slezle Slezo Slezó Sléz Slikl Slikla Slikle Slikno Sliknotá Sliknoté Sliknoťi Sliknó Slipka Slipka Slipkama Slipke Slipko Slipkó Slizová ruža sleď obecný CLUPEA HARENGUS kdo velmi pomalu chodí hlemýžď zahradní HELIX POMATIA slina sliny slinu slinou slepá slepý slepých slepým slepýš křehký ANGUIS FRAGILIS slepí slepičí slepičích slepičím slepýš slyšel slyšela slyšeli slyšet slyší slyší slyším slyšíme sletivše sletěl sletěla sletěli sletět sletí slez hned dolů slezouc slezl slezla slezli slezu slezou sléz přeslenitý MALVA VERTICILLATA pěstuje se jako léčivá rostlin svlékl se svlékla se svlékli se svléknu se svléknutá svléknutý svléknutí svléknou se slepice slepice se říká některým ženám slepicemi slepice slepici slepicí slézová růže .MALVA .

sluníčka sluncem slunovrat slunovratu slonu sloup sloupu sloupy říkávali manželkám . slunéčko vojtěškové býložravec SUBCOCCINELA VIGINTIQUATTUORPUNCTATA sluníčko . živí se mšicemi a červci.rybka LEUCASPIUS DELINEATUS.napsal písničku střelila sloužil u sedláka sloužila na faře sloužila . slon indický ELEPHAS MAXIMUS slony sloni slunka obecná .Slóčka Sloj Sloje Sloji Slojich Slojo Slojó Slóna Slóňata Slóňatama Slonečka Slonečko Slonečňica Slonečňico Slonečňicovi seminka Slonečňicó Slón Slóne Slóňi Slonka Slonka Slonkem Slonobrat Slonobrato Slóno Slóp Slópa Slópe Slópe zlaté Slošná Slošné Slošnéch Slošném Slov(f)kem Slova Slovan Slovo Slož Složebňik Složebňika Složebňike Složebňikem Složebňiko Složebňikom Složel Složela Slóžel Slóžela Slóžela slučka malá LYMNOCRYPTES MINUMUS rod ptáků z čeledi slukovitých sluj sluje sluji slojích sluji slují slona slůňata slůňaty slunéčko sedmitečné COCCINELA SEPTEMPUNCTA TA.kvítí slunečnice pestrá LEPOMIS GIBBOSUS slunečnici slunečnicové semínka slunečnicí slon africký LOXODONTA AFRICANA. složil . v pomalu tekoucích vodách a rybnících slunka.sloupe zlatý slušná slušný slušných slušným slůvkem slova Slovan slovo zastřel služebník služebníka služebníky služebníkem služebníku služebníkům střelil.

Vavřince slzy slzička slzičky slzičku slzičkou slzu slizkost slizkosti slizkostí slzou jsme smyčka smyčce smyčku smyčkou smekl se smekla se smekli se smýkl sebou smýkla se smeknu se smýknu sebou smeknou se po trávě smýšlel stejně smýšlela smýšleli smyšlenka smyšlenkami smyšlenky smyšlenku smyšlenkou smýšlet smýšlí smýšlíval smýšlívala jako já smýšlívali smýšlívat smetana Smetana Bedřich smetany smetánka smetanu smetanou trefa trefu trefou smích smíchem . tím zve sv.Složele Složim Složime Slóžim Slóžime Slza svatyho Vavřenca Slze Slzečka Slzečke Slzečko Slzečkó Slzo Slzovaťina Slzovaťine Slzovaťinó Slzó Sme Smeca Smece Smeco Smecó Smekl Smekla Smekle Smékl Smékla Smekno Smékno sebó Sméknó Sméšlel Sméšlela Sméšlele Smešlenka Smešlenkama Smešlenke Smešlenko Smešlenkó Sméšlet Sméšlijó Sméšlival Sméšlivala Sméšlivale Sméšlivat Smetana Smetana Smetane Smetánka Smetano Smetanó Smetka Smetko Smetkó Smich Smichem střelili střelím střelíme sloužím sloužíme na zámku padání hvězd.slzami sv. Vavřinec .

napadené stromy výrazně smolí smoly. štíhlý .smíte smějí se smělek sivý. rychle spěchal pelášila.smůla smolák jedlový PISSODES PICEAE. rychle spěchala pelášili.Smicho Smichota Smichote Smichoto Smil Smil Smila Smile Smilka Smim Smirek Smiřel Smiřela Smiřele Smiřeňi Smiřeňim Smiřet Smiřlenó Smiřlevje Smiš Smišek Smiška Smiške Smit Smite Smite Smjejó Smjelék Smjetal Smjetala Smjetale Smjetat Smlóva Smloveňi Smlóve Smlovil Smlovila Smlovile Smlovit Smlóvo Smlóvó Smňé se Smňeje se Smňejó Smňéte Smola Smolák Smole Smolňička Smolo Smoló smíchu smíšek smíšky smíšku smál se smil písečný HELICHRYSUM ARENÁRIUM . rychle spěchali pelášit. smutný.trsnatá tráva smím smirkový papír smířil se smířila smířili smíření smířením smířit smířenou smířlivě smíš smíšek smíška smíšky smát se smějte se můžete. smůlu smolou. rychle spěchat smlouva smluvení. rostou na suchých.roste na písčitých půdách smála se smáli smilka tuhá NARDUS STRICTA . travnatých místech pelášil. VISCARIA ALPINA se pěstuje jako skalnička smolu. smolák sosnový PISSODES PINI .domluvení smlouvy smluvil smluvila smluvili smluvit smlouvu smlouvou směj se směje se smějí se smějte se smola. smůlou .KOELERIA. smůly smolnička obecná VISCARIA VULGARIS.

lišaj smrtihlav ACHERONTIA ATROPOS . bezkolenec rákosovitý MOLINIA ARUNDINACEA roste na vlhkých místech páchne zapáchají smrk PICEA rýma rýmy rýmu rýmou smršť smrště smršti smrští smrt smrtihlav. byli smutní smutnit. byl smutný zápach léčivá voda léčivé vody léčivou vodu léčivou vodou páchl páchla páchli smeták na způsob dnešních rýžových smetáků smetáky smetáku smetákem páchnout bezkolenec modrý MOLINIA COERULEA.motýl smrtihlavy smrtihlavu smrtná neděle pohřební hostina smůla smůly smůlu smůlovatá smůlovatý smůlovatých . byl smutný smutnila. byla smutná smutnili.Smotek Smotkem Smotko Smotnavá Smotnavé Smotnavéch Smotnavém Smotná Smotné Smotnéch Smotném Smoťňil Smoťňila Smoťňile Smoťňit Smrad Smradatka Smradatke Smradatko Smradatkó Smrďel Smrďela Smrďele Smrďenka Smrďenke Smrďenko Smrďenkó Smrďet Smrďi Smrďi Smrďijó Smrk Smrkavica Smrkavice Smrkovico Smrkovicó Smršč Smršče Smrščo Smrščó Smrť Smrťihlav(f) Smrťihlave Smrťihlavo Smrtná neďela Smrtná svajba Smula Smule Smulo Smulovatá Smulovaté Smulovatéch smutek smutkem smutku posmutnělá posmutnělý posmutnělých posmutnělým smutná smutný smutných smutným smutnil.

snědek jehlancovitý . zimní obuv sněhule severní PLECTROPHENAX NIVALIS na zimu táhne až do střední Evropy. snědek nící. pozřeli sněhule. v té době se vyskytuje v ČR sněm sněmy sněmu sněmům sněmoval sněmovala sněmovali sněmování sněmovat vydrží hodně.Smulovatém Smuló Smyca Smyce Smyco Smycó Snách Snáď Snář Snářa Snářem Snářo Sne Sňedek Sňedla Sňedle Sněhole Sňehole Sňem Sňeme Sňemo Sňemom Sňemoval Sňemovala Sňemovale Sňemováňi Sňemovat Snese Snesete Snesetelny Sneso Snesó Sňest Sňeste Sňeženka Sňih Sňihem Sňiho Sňijó Sňime Sňite Sno Snop Snopa Snope Snopem Snopke Snopko Snopkom Snopo So smůlovatým smůlou truskavec jahodník FRAGARIA MOSCHATA poskytuje jedlé plody truskavce truskavca truskavcem snech snad snář snáře snářem snáře sny snědek ORNITHOGALUM. kdy snesete nějaké vejce snesitelné vydržím hodně vydrží velmi moc.rostou převážně na travnatých stráních snědla. snesou jedno vajíčko sníst snězte sněženka podsněžník GALANTHUS NIVALIS sníh sněhem sněhu sní sníme sníte snu snop snopu snopy snopem snopky snopků snopkům snopů jsem . snese vajíčko vydržíte. pozřela snědli.

husité sudličník souhlas souhlasil souhlasili souhlasit souhlasí socha sucha chudobka.Só bez ňafa Sobca Sobcama Sobci Sobec Sobje Sobolena Sobolene Soboleno Sobolenó Sobotáles Sobreta Sobvenci Socan Sóci Sócim Sod Soda Sodlečňika Sodlečňike Sodlečňiko Sodoma Sodómija Sód Sóda Sode Sóde Sódeček Sódečke Sódečko Sódečkom Sódek Sódkama Sódke Sodlečňici Sodlečňik Sóhlas Sóhlasel Sóhlasele Sóhlaset Sóhlasijó Socha Socha Sochá bjeta Soche Sochem Socho Socho Sochopár Sochor Sochore Sochorem Sochoro jsou bez peněz sobce sobci sobci sobec sobě sobolí kožišina sobolí kožišiny sobolí kožišinu sobolí kožišinou školní plat učitele na vesnici subreta.sodoma sodomie . veselých sopránových úloh subvenci.roste na vlhkých půdách sochor sochory sochorem sochorů .děs . sedmikráska BELLIS PERENNIS sochy suchem sochu sucho suchopýr ERIOPHORUM . v operách a operetách zpěvačka mladistvých. podpora poskytována z veřejných prostředků socialista soudce soudcem sud sudu sudličníka sudličníky sudličníků hrůza.pohlavní úchylnost soud soudu sudy soudy soudeček soudečky soudečku soudečkům soudek soudky soudky sudličníci .

Sochota Sochó Sochó vrbo stavjet Sochokvjet Sóchotama Sochote Sóchote Sóchoťine Sója Sok Sok Sok Sókajó Sókal Sókala Sókale Sokama Sóká Sokdol Soke Sókl Sókla Sókle Sokňa Sokňe Sokňi Sokňó Sóknó Sokol Sokola Sokolem Sokoli Sokoli v mako Sokoval Sokovala Sokovale Sokovat Sókrvica Sókrvice Sókrvico Soku Soku Soldateska Só-le Sole Solel Solela Solele Solená Solené Soleňi Solet Solicitátor velké sucho . kryptorypec běloskvrný sukoval sukovala sukovali sukovat krvavý hnis krvavého hnisu krvavého hnisu suků soků najaté vojsko.li soli solil solila solili solená solený solení solit advokátní úředník .suchota suchou stavět se na hlavu suchokvět roční XERANTHEMUM ANNUMM.soky přistoupil přistoupila přistoupili sukně sukně sukni sukní přistoupí sokol stěhovavý FALCO PEREGRINUS sokola sokolem sokoli sokoli v máku. roste na výsluní souchotami . CURCULIONIDAE nosatec.tuberkulosou velké sucho tuberkulosa souchotiny sója luštinatá GLYCINE SOJA suk na větvi stojíš jak suk sok v lásce soukají soukal soukala soukali sukama souká Suchdol suky. neukázněné vojsko jsou .

polévky sopka sopky sopku sopkou usmrkaná usmrkaný usmrkaných usmrkaným usmrkance usmrkance usmrkanci usmrkaní prosebný dopis.Solňička Solňičke Solňičko Solňičkó Somec Someček Sometka Sometke Sometko Sometkó Somirojo Somirojó Somiroval Somirovala Somirovale Somirovat Somťel Somťela Somťele Somťeňi Somťeňim Somťet Somťijó Somťiš Sop Sopa Sope Sopka Sopke Sopko Sopkó Soplavá Soplavé Soplavéch Soplavém Soplev(f)ca Soplev(f)ce Soplev(f)ci Soplevi Soplikaca Sopo Sopó Sopóch Sopócha Sopóchem Sopócho Sorta Sorte Sorto Sortó Sósed Sóseda Sósedčena Sósedčene Sósedčeno solnička solničky solničku solničkou sumec velký SILURUS GLANIS sumeček americký LETALARUS NEBULOSUS sametová pentle do vlasů sametky sametku sametkou počítám počítají počítal počítala počítali počítat supěl supěla supěli supění supěním supět supějí supíš sup AEGYPIINAE . jímž průvan hnal kouř do komína sopouchu sopouchem sopouchu zvláštní skupina lidí zvláštní skupiny lidí sorta podzimních jablk sortou třešní soused souseda sousedčina sousedčiny sousedčino . suplikace supu.vzácně v ČR 3 druhy supa. polévka supy.polévku polévkou otvor nad ohništěm.

oslovení sousede sousedem sousedi sousedila sousedili sousedím sousedíme sousedit sousedka sousedky sousedku sousedkou sousedovi sousedovo sousedstvo můra sosnokaz PANOLIS FLAMMEA. sova krahujcová sovy soví hnízdo soví vejce souvislost souvislostí souhvězdí souhvězdím sovu sovou trápil se trápila se trápili se trápení trápením . klestí sošku v plotě suchý kmen suchým klestím chlebník chlebníku chlebníky chlebníku sotva suť. housenky ožírají jehličí i pupeny sušil seno sušila prádlo sušili sušení sušené sušit suší kůl v dřevěném plotě soškou v plotě suché klestí.Sósede Sósedem Sóseďi Sóseďila Sóseďile Sóseďim Sóseďime Sóseďit Sósedka Sósedke Sósedko Sósedkó Sósedovi Sósedovo Sósedstvjo Sosnokaz Sošel Sošela Sošele Sošeňi Sošeny Sošet Sošijó Soška Soškó Sóš Sóška Soške Sóške Soško Sóško Sóškó Soturek Soturka Soturke Soturko Sotvá Soť Soťe Sova Sove Sovi hňizdo Sovi véca Sóvislosť Sóvislosťó Sóvjezďi Sóvjezďim Sovo Sovó Sóžel Sóžela Sóžele Sóžeňi Sóžeňim sousedy. drť suti sova pálená TYTO ALBA. kmen stromu suché klestí. kmeny sošky v plotě soušky kmenů. sesypaná hlína.

udělali spáchané. spálenisko spálí vzpamatoval se vzpamatovala vzpamatovaný vzpamatovaných vzpamatovaným vzpamatovat . udělal spáchala.Sóžet Sožojo Sožoval Sožovala Sožovale Sožovat Spáč Spáča Spáče Spačka Spačke Spačko Spačkó Spáčo Spáčom Spadnotá Spadnoté Spadnoté Spadnoťi Spadnót Spád Spáde Spadl Spadla Spadno Spadnol Spadnola Spadnole Spadnó Spádo Spádom Spadované střeche Spáchajó Spáchal Spáchala Spáchale Spáchany Spal Spala Spale Spálel Spálela Spálele Spálenéch Spáleném Spáleska Spáleskem Spálesko Spálijó Spamatoval Spamatovala Spamatované Spamatovanéch Spamatovaném Spamatovat trápit se trápím se trápil se trápila se trápili se trápit se spáč spáče spáče spací nemoc spací nemoci spací nemoc spací nemocí spáčů spáčům upadnutá upadnutý upadnutý upadnutí upadnout záliba záliby upadl upadla upadnu upadnul upadla upadli upadnou zálib zálibám padající střechy spáchají spáchal. udělané spal spala spali spálil spálila spálili spálených spáleným spáleniště spáleništěm spáleniště. udělala spáchali.

spánky spánku spaní neschůdná krajina neschůdnou krajinou neschůdné krajiny spáry ve zdivu zpět tajně vzal tajně vzala tajně vzali tajně vzít spi spěchají spěchal spěchala spěchali spěchá spěchání spěcháním spěchat spí spíme hádka hádky hádku hádkou spis spisy spisem spisu spíš dříve dřívějšího dříve. o něco dřív spi nechal shořet nechala shořet nechali shořet nechat shořet nechat shořet smíchají smíchal smíchala smíchali smíchat smícháte splav splavem splavu zplichtí.Spánek Spánke Spánko Spaňó Spara Sparama Spare Spáre Spátke Spéznol Spéznola Spéznole Spéznót Spi Spichajó Spichal Spichala Spichale Spichá Spicháňi Spicháňim Spichat Spijó Spime Spirka Spirke Spirko Spirkó Spis Spise Spisem Spiso Spiš Spišé Spišéšiho Spiševá Spje Spláchl Spláchla Spláchle Spláchnót Spláchnót ohňem Splantajó Splantal Splantala Splantale Splantat Splantáte Splav(f) Splavem Splavo Splechťijó Splechťil Splechťila Splechťile spánek spánkové kosti . provedou nemilou věc zplichtil zplichtila zplichtili .

udělat pořádek spořejší. sponky sponku sponkou sponu sponou společně se radit spořádal spořádala spořádali spořádaná spořádaný spořádaní spořádat. sníst.Splechťit Splechťite Splej Splel Splela Splele Splešťola Splet Spocená Spocené Spocenéch Spoceném Spoceňi Spocenó Spoďňica Spoďňice Spoďňico Spoďňicó Společňátka Spomeno Spomenó Spomeň Spominajó Spominal Spominala Spominale Spominá Spomináňi Spomináňim Spomňel Spomňela Spomňele Spona Spone Sponka Sponke Sponko Sponkó Spono Sponó Sponterovat Spořádal Spořádala Spořádale Spořádaná Spořádané Spořádaňi Spořádat Spořéš Sposť Sposťi Sposťijó Sposťil Sposťila zplichtit zplichtíte zbaví se zbavil zbavila zbavili splešťule blátivá NEPACINEREA.spodní deska vozu spodnice spodnici spodnicí dvojčata vzpomenu vzpomenou vzpomeň vzpomínají vzpomínal vzpomínala vzpomínali vzpomíná vzpomínání vzpomínáním vzpomněl vzpomněla vzpomněli spona do vlasů spony sponka na spisy atd. vodní ploštice dravec zbavit se zpocená zpocený zpocených zpoceným zpocení zpocenou spodnice . úspornější spusť spustí spustí spustil spustila .

byt pustiny spouštěl spouštěla spuštěná zpustlíci zpustlíku zpustlíkům zpustlík spuštěný zpustlíků spustím spuštěné spouštět spouštíme se spouští spouští se spouští se na šikmou plochu spouštíte se zavrávoral zavrávorala zavrávorali zavrávorat kalhotách kalhoty dostal za vyučenou zpráv správcem správcuji správcoval správcovala správcovali správcovat správcová správce opravář opraváře opraváři správcují správce spravedlivá spravedlivý spravedlivých spravedlivým spravedlivou opravený opravenýma zprávy opraví opraví opravil opravila opravili opravit .Sposťile Spóšč Spóšče Spóščel Spóščela Spoščená Spoščenci Spoščenco Spoščencom Spoščenec Spoščené Spoščenéch Spoščeném Spoščeny Spóščet Spóščime Spóščó Spóšťi Spóšťijó Spóšťite Spotácel Spotácela Spotácele Spotácet Spotkách Spotke Sprask Správ(f) Správ(f)cem Správ(f)cojo Správ(f)coval Správ(f)covala Správ(f)covale Správ(f)covat Správ(f)cová Správ(f)či Správ(f)kař Správ(f)kařa Správ(f)kaři Správ(fúcojó Správca Spravedlevá Spravedlevé Spravedlevéch Spravedlevém Spravedlevó Spravené Spravenéma Správe Spravi Spravijó Spravil Spravila Spravile Spravit spustili pustina. neladná krajina.

léčivá rostlina srha laločnatá DACTYLIS GLOMERATA . spřahala se spojovali .trsnatá luční . čaj. spřahat se spoj spoje spoji sešlost sešlosti sešel se sešla se sešli se sejít se příkrá příkrý příkrých příkrým sešlostí scházeli se u cesty sražené.označena říznačka nebo tráva. upil srkla si srkli si srknu si srknou si .Správňe Správnota Správnote Správnoto Správnotó Spravojó Spravoval Spravovala Spravovale Spravovat Správo Správó Sprostá Sprosté Sprostéch Sprostém Spřihal Spřihala Spřihale Spřihat Spuj Spuje Spujo Sraz Sraze Srazel Srazela Srazele Srazet Srázná Srázné Sráznéch Srázném Srazo Srážele ceste Sraženy Srca Srcich Srco Srdeček Srdečka Srdečko Srdečňik Srha Srkajó Srkal Srkala Srkale Srkl Srkla Srkle Srkno Srknó dobře správnost správnosti správnost správností řídí řídil řídila řídili řídit zprávu zprávou prostá prostý prostých prostým spojil. zdrštěný srdce srdcích srdci srdíček srdíčka srdíčko srdečník obecný LEONURUS CARDIACA . polévku srkal srkala srkali malý doušek usrkl. spřahali se spojit. spřahal se spojovala. lidově kluběnka srkají kávu.

srpek. roste ve světlých lesích.hmyz srpna srpnu srpnová neděle srpnový srpnových srpnovým srpu srstka angrešt GROSSULARIA UVA . srpek obyčejný FALCARIA VULGARIS. srpice MECOPTERA .Srnca Srnci Srnec Srnka Srnke Srnko Srnkó Srp Srpa Srpe Srpek Srpek Srpen Srpica Srpna Srpno Srpnová Srpnové Srpnovéch Srpnovém Srpo Srstka Srstke Srstko Srstkó Sršáň Sršáňa Sršáňe Sršel Sršela Sršele Sršeň Sršet Sršňa Sršňem Sršňi Sršňim rojem Stabileta Stačedlny Stačel Stačela Stačele Stači Stačijó Stačime Stáda Stádem Stadlavje Stádo Stahl Stahla Stahle Stahne srnce srnci srnec obecný CAPREOLUS CAPREOLUS srnka srnky srnku srnkou srp srpa srpy maličký srp .CRISPA srstky srstku srstkou sršeň obecná VESPA CRABRO sršně sršni sršel hněvem sršela sršeli sršeň sršet hněvem sršně sršněm sršni sršním rojem stabilita postačující stačil stačila stačili stačí stačí stačíme stáda stádem stydlivě stádo schoval schovala schovali schová . roste na mezích srpek měsíce srpen srpice barvířská SERRATULA TINCTORIA.

vykonáno ČR stát stát na místě seťatý. nadávka stala přihodila se stál stála vstali přihodili se stáli stálice stálici stálicí přihodilo se stane se vstane stání ve chlévě pro dobytek stání. řízení u soudu stáním ve chlévě stáním u soudu vstanu vstanou stáním u soudu stará starček krvavý SENECIO ERUENTUS. rostlina starý stárek starodružiník. ženatý . první legionáři od Zborova prahanák starosta starosty starostky starostlivá starostlivý starostová starost starosvětská starosvětský starosvětskou potok.Stahňi Stahno Stahnó Stakryš Stala Stala Stál Stála Stále Stále Stále Stáleca Stáleco Stálecó Stalo se Stane Stane Stáňi Stáňi Stáňim Stáňim Stano Stanó Stáňó Stará Starček Staré Stárek Starodrožeňik Starohanák Starosta Staroste Starostke Starostlevá Starostlevé Starostová Starosť Starosvjecká Starosvjecké Starosvjeckó Stařechov(f)ka Stařék Stařenka Statečná Statečné Statečnó Statek Staty Staty je Stát Stát Sťaté Stav(f) Stav(f) schovej schovám schovají zaklení. lidově označený cinerárie. popravený setětím na potoce je splav svobodný. teče z Čech pod Kosířem do Stařechovic stařík babička statečná statečný statečnou statek již se stalo je domluveno.

stává u čekárny stavení stavením vstávej staví nový dům staví na cestě do města stavíme dům stavíme každému stavíš dům stavíš se stavíc se u nás stavěla za humny stavila se u nás doma stavěli nový obchod stavili se na kus řeči jste stydlivá stydlivý stydlivých stydlivým stydlivý stehlík obecný CARDUELIS CAR DUELIS zlobí se zlobil se zlobila se zlobili se zlobení zlobením stejnak stejná stejný stejných stejným stejná stěna stejný stejných stejným stěny stejní stejní se stejnil se stejnila se stejnili se stejnit se stěnu stěnou rozetřený semenec při tlačení oleje ztrouchnivěl ztrouchnivěla ztrouchnivěli .Stával Stával Stávale Stávale Stává Staveňi Staveňó Stávé Stavijó Stavijó Stavime Stavime Staviš Staviš se Stavja se Stavjela Stavjela Stavjele Stavjele Ste Stedlevá Stedlevé Stedlevéch Stedlevém Stedlevi Stehlik Sťekajó Sťekal Sťekala Sťekale Sťekáňi Sťekáňim Sténak Sténaká Sténaké Sténakéch Sténakém Sténá Sťena Sténé Sténéch Sténém Sťene Stéňi Stéňijó Stéňil Stéňila Stéňile Stéňit Sťeno Sťenó Sťer Steřel Steřela Steřele vstával stával na rohu ulice stávali každý den na cestě vstávali vstává.

na okov s rumpálem vrabec domácí PASSER DOMESTICUS. vrabec polní -úpolník .žije hlavně pod kameny ve vlhku.Steřelo Steřeny Steřet Steři Sťikajó Sťikal Sťikala Sťikale Sťikat Sťinadla Sťinadlem Sťinadlo Sťinka Sťiskl Sťiskla Sťiskle Sťiskno Sťisknó Sťisknót Sťižnosť Sťižnosťó Stmivalo Stmivá Stmiváňi Stmiváňim Stodeňaji Stodeňajó Stodeňal Stodeňala Stodeňale Stodeňá Stodené Stodenéch Stodeném Stodeňi Stodeňim Stodeňime Stoďňa Stoďňák Stoďňáka Stoďňáke Stoďňákem Stoďňe Stoďňo Stoďňová voda Stoďňové Stoďňovó Stoďňó Stodola Stodole Stodolo Stodoló Stodynka ztrouchnivělo ztrouchnivělé ztrouchnivět ztrouchniví stékají stékal stékala stékali stékat popraviště popravištěm popraviště stínka zední ONISCIDAE .PASSER MONTANUS vrabce vrabce vrabcem studny studnu studnová voda studnový okov studnovou vodu studní stodola stodoly stodolu stodolou studánka . stínka obecná PORCELLIO SCABER stiskl stiskla stiskli stisknu stisknou stisknout stížnost stížností stmívalo se stmívá se stmívání stmíváním chladnou chladnou chladl chladla chladli chladne studený studených studeným studení chladnu chladneme studna na hák.

stul se ke mně stolař manželka stolaře.stolístek stou přitul se.svatá stolice stolice.Stodynke Stodynko Stodynkó Stoh Stohe Stohem Stoho Stochlena Stoji Stojijó Stojime Stojite Stoléstek Stó Sťol se Stolář Stolářka Stole Stoleca Stoleca Stoleca Stolece Stolece Stoleco Stoleco Stolecó Stolecó Stolečka Stolečke Stolečko Stolečkó Sťolel Sťolela Sťolele Sťolet Sťoli Sťolim Stonajó Stonal Stonala Stonale Stonat Stone Stone Stonoška Stop Stop Stopa Stópal Stópale Stopama Stópat Stópá Stope Stopeň studánky studánku studánkou stoh slámy stohy stohem stohu řepy ztuchlina stoji stojí stojíme stojíte zázračná rostlina .jsou nemocní byl nemocný byla nemocná byli nemocní být nemocný je nemocný steny stonožka CHILOPODA .vlhkomilní noční dravci bylo tam několik stop od zajíců stůj stopa stoupal stoupali stopami stoupat stoupá stopy stupeň . stolařka stoly stolice . ve škole svatou stolici lavici svatou stolicí lavicí stolička stoličky stoličku stoličkou stulil se stulila stulili stulit se stulí stulím stonají. výměšek lidský lavice svaté stolice lavice v kostele.

strany světové strany ohledně stranu stranou strašák do zelí atd. pozbyl neopatrností ztratila ztratili stráž hlídal. strakapoud malý DENDROCOPUS MINOR se vyskytuje zřídka straku ťuhýk obecný LANIUS COLLURIO. žije v lesích. loven strašilka. ťuhýk . strážil hlídala hlídali hlídat . strašáky strašáku strašek kudlankovitý SQUILLA MANTIS . sklenička stoupl stoupla stoupli stoupni stopu stopou stovka stovky stovku stovkou ztracená ztracený ztracených ztraceným ztracení strakatá kráva .korýš. jižní atd. čeleď turovitých savců stračeny stračenu stračenou strachují se strachoval se strachovala se strachovali se kdo krade je straka straka obecná PICA PICA strakapoud velký DENDROCOPAS MAJOR.Stopka Stópl Stópla Stóple Stópňi Stopo Stopó Stov(f)ka Stov(f)ke Stov(f)ko Stov(f)kó Stracená Stracené Stracenéch Straceném Straceňi Stračena Stračene Stračeno Stračenó Strachojó Strachoval Strachovala Strachovale Straka Straka Strakapud Strako Strakoš Strakó Strana Strana Strane Strane Straňivá Strano Stranó Strašák Strašáke Strašáko Strašek Strašelka Straťijó Straťil Straťila Straťile Stráž Strážel Strážela Strážele Strážet kalíšek.řád hmyzu. PHASMOPTERA ztratí ztratil.řád pěvců strakou politická strana strana severní.stračena.

křeček stříhal metr.2877 ha strž střapce vína střapcem rybízu čepýřit se třásně křeček polní CRICETUS ERICETUS. neustále hromadící zásoby. tuřín. vyčnívali strnad obecný EMBERIZA CITRINELA. třída hlístů ostružina. peníze a pod. rábka strouha strouhal jablka Strouhal příjmení strouhala strouhali strouhátko strom stromy stromky struna strunovec NEMATOMORPHA. strmí nad okolí vyčnívající předmět strměl.stará dutá míra 0.936 hl. strnad zahradní EMBERIZA HARTULANA poblázněná poblázněný strniště na poli po žních strniště vousy vodnice. ostružiník maliník RUBUS RUBUS IDAEUS ryba ze strouhy ostružinový keř oblek postroj na koně strych .Strčná Strčné Strčnéch Strčném Strčňi Stréc Stréček Striga Striptér Strk Strmači Strmél Strmjel Strmjela Strmjele Strnad Strnčená Strnčené Strňiska Strňisko Strňisko na braďe Strňisková řepa (strmisková řepa) Stroha Stróhal Stróhal Stróhala Stróhale Stróhátko Strom Strome Stromke Strona Stronovec Strožena Strožná reba Strožné keř Struj Struj Strych Strž Střapce Střapcem Střapčet se Střásno Střeček Střeček Střehal Střehala Střehale kdo se všude vecpe strčný strčných strčným strční strýc strýček čarodějnice striptér nešika zvyšuje se. vyčnívala strměli.877m2 = 0. látku a pod. křeček zlatý CETUS AURATUS MESOCRI . stříhala stříhali . plošná míra 2. vyčníval strměla.živí se polními plodinami člověk.

šerhovna sabat šavle šavlička dělil se dělila se dělili se dělit se .šáblý střemcha hroznovitá PADUS RACEMOSA. vnitřek chleba dávat pozor na určitého člověka střílet střípej střízlík obecný TROGLODYTES TROGLODYTES pěvec pták hustá.Střeháňó Střecha Střechatka Střékač Střékačka Střékačkama Střéká Střel Střelec Střelel Střelela Střelená Střelená Střelené Střelené Střemcha Střešňa Střešňe Střešňo Střešňó Střevičňik Střevla Střevlečka Střevlik Střida Střihnót Střilet Střipé Střizlik Střižeha Stuj Sťulik Stvořetel Svábola Sváďel Sváďel Svajba střihání střecha střechatka obecná SIALIS FLAVILATERA . rostlina třešeň třešně třešni třešní střevíčník pantoflíček CYPRIPE DIUM CALCEOLUS. rozlehlá mlha stůj stulík žlutý NUPHAR LUTEA . těžká.šáblá střelený srnec mírně střelený .hmyz stříkač stříkačka stříkačkami stříká střel. vystřel střelec střelil střelila střelená zvěř mírně střelená . roste ve světlých lesích střevle potoční PHOXINUS PHOXINUS rod ryb z čeledi kaprovitých střevlička východní PSAUDORAS BORA PARVA drobná rybka střevlík CARABUS .brouk střída.leknín stvořitel svévole sváděl bitvy sváděl děvčata svatba PÍSMENO š Š Šabala Šábes Šabla Šablečka Šáboval Šábovala Šábovale Šábovat Š š Š vězení.

drak z pohádky jasně červená barva podvodník šarže dvousečný. hádka nápadník četník kšandy u trakaře prokladky mezi 1. šafrán setý CROCUS SATIVUS pěstuje se pro blizny používané jako koření šach šáchor tmavý CYPERUS FUSCUS. roste na vlhké a mírně slané půdě rákos obecný PHRAGMITES COMMUNIS rákosí papírové peníze za Rakouska však šakal CANIS tvrdá.století sítina šaty šáteček šátek šater GYPSOPHILLA . deštěná postel okenice šalůvky Šalomoun šalvěj lékařská SALVIA OFFICINALIS spor. dvouruční meč dělostřelecký granát v 17.roste na písčitých a travnatých místech šátek vesnické vězení Šavel mužské jméno šalvěj lékařská SALVIA OFFI CINALIS prýštilo šťastná šťastný šťovík zahradní RUMEX PATIENTIA velbloud šťovík štěbetání štěbetal pomlouvačná pomlouvačný užírá štědrá .šarapatky šarkán .Šafář Šafářka Šafolovy šate Šafrán Šach Šáchor Šáchoš Šáchoši Šajne Šak Šakal Šalanda Šalofenstre Šalomón Šalvjej Šampleca Šamstr Šandár Šande Šandrle Šanostlevé Šanta Šár Šarapatke Šarkan Šarlach Šarlatán Šarša Šaršón Šaršón Šáši Šate Šáteček Šátek Šatér Šatka Šatlava Šavel Šalvija Ščágalo Ščasná Ščasné Ščava Ščava Ščavik Ščebet Ščebetal Ščebetná Ščebetné Ščebře Ščedrá šafář šafářka šaty z ovčí vlny šafrán bělokvětý CROCUS ALBI FLORUS.a 2.vrstvou klád spořivý šanta kočičí NEPETA CATARIA léčivá rostlina šár cihel ve zdivu patky na zádi saní .

Ščedré Ščep Ščépajó Ščépanó Ščépavá Ščepinka Ščépitka Ščépl Ščepná jabloň Ščépnol Ščépnola Ščépnole Ščerbák Ščerboša Ščerchat Ščerk Ščerkoval Ščerkovale Ščerkováňi Ščermáček Ščermák Ščesťi Ščetečka Ščihlena Ščihli Ščihlijó Ščipa Ščipal Ščipáňi Ščiřel Ščiřela Ščiřet Ščit Ščohlena Ščohlet Ščochl Ščochla Ščochle Ščochnotá Ščochnoté Ščochnót Ščoka Ščokáňi Ščókavec Ščóplá Ščóplé Ščór Ščoř se Ščořánek Ščořánek Ščořel Ščořela Ščořet Šebeňica Šebinke štědrý štěp štípají štípanou hubičku štípavá je jako třískou v oku špetka štípl štěpná jabloň štípnul štípnula štípnuli luční plevel tráva jak pelyněk chrastit štěrk štěrkoval štěrkovali štěrkování rehek domácí PHOENICURUS OCHRUROS čermáček fojtík štěstí štětička smíšek směje se neustále se smějí poleno štípal štípáni smál se smála se smát se štít neustále se smějící žena smát se sblížil se sblížila sblížili se sblížená sblížený sblížit se štika obecná EXOS LUCIUS škytání škytavec štíhlá štíhlý štír kýlnatý EUSCORPIUS CARPATHICUS směj se štírek domácí CHELIFER CANCROIDES -pavouk usměvavý usmíval se usmívala se usmívat se šibenice část trakaře nad kolečkem vzad ohnutá .

šedivět šedý šedesát šedobradý šídlo vedoucí. šéfka šéfoval šéfovala šéfovat čert šek na peníze velmi šikovný řemeslník šikovná šikovný šil nové kalhoty šila košile šelmovsky šentyš.šíbr .Šeci kolečko Šeborovica Šedá Šeďá Šeďat Šedé Šedesát Šedobradé Šedlo Šéf Šefc Šefcová Šefcoval Šéfka Šéfoval Šéfovala Šéfovat Šejtan = Šek Šekovácké řemeslňik Šekovná Šekovné Šel Šela Šelmov(f)ske Šenkoz Šenteš Šépči Šereda Šereďňe Šerha Šerhovňa Šero Šeroká Šeroké Šeroko Šery nebe Šešár Šeška Šest Šesta Šesté Šestka Šetá Šeté Šétrok Šev(f) Šev(f) Šéza Šibal Šibalka Šibalske Šibr šicí stroj upomínka na ves Šeborovice.ševcová obuvničil vedoucí. šenkovna. hospoda nálevní místnost šípkoví šereda šeredně pochop vzít vězení šero široká široký široko širé nebe knedla knedla šest druh velkých bobů šestý šestka šitá šitý šejtrok .šéf obuvník jeho manželka . které roku 1542 zpustly a více nevznikly šedá začíná šedivět začíná prokvétat.sedadlo pro kočího na předku nákladního vozu jizva šev na kalhotech krytý kočár šibal šibalka šibalsky posunovač .

kvete drobným kvítkem švadrona stupnic stupnice stupnice nejmenší karta ve hře ochozená obuv škarda sibiřská CREPIS SIBIRICA roste na výslunných stráních ošklivější popeleční středa mračit se kornout skořápka škeble hrabe škleb šklebil trhan trhá. ovce domácí atd. zakopne málo pití a málo tabáku byli ve škodě.beran.EMPETRUM šel kůň šiml šíp šípák dub QUERCUS PUBESCENS šípatka vodní SAGITTARIA SAGITTIFOLIA rostlina.štír EUSCORPIUS . poškození byl ve škodě. poškozená škodný v životě. roste na březích rybníků a řek široširý plevel. čachrář šídlo. byla ve škodě mít škodu škola školáci školačky školník skopec.rve nevyšlo to podle plánu převrací klopýtne. finančně. škodoval škodovala. měli škodu byla škodná.Šibr Šidlo Šifla Šiflečka Šifr Šifrák Šifrovó Šicha Šil Šimlečka Šip Šipák Šipatka Široširé Šišvoři Švadróna Škál Škála Škále Škapa Škárbale Škarda Škareči Škaredá středa Škareďit Škarnótka Škařópka Škebla Škebře Šklib Šklibil Škloban Šklobe Škobrc Škobrce Škobrcne Škobrtale s piťim aji s tabákem Škoda Škodná Škodné Škoďňi Škodoval Škodovala Škodovat Škola Školáci Školačke Školňik Škopec Škopek Škopiček Škorpijón překupník. v lásce škodní. vážka ploská LIBELLULA DEPRESSA čtyřhranný kousek kostka cukru břidlice kámen šifrák břidlicovou střechu rostlina šicha . škopek škopíček škorpión . vykastrovaný samec .

čerta. škvor velký LABIDURA RIPARIA. staré boty ledová kra šmajdá šmajdají škvára škvor obecný FORFICULA AURICULARIA. škrknout zápalku mrskat sebou. čert mrtvice kterého šlaka. noční živočichové.řád hmyzu cvrček polní GRYLLUS CAMPESTRIS.šlahal roztlučený semenec a pražil jej na pánvi šlahoun brzda na voze. cvrček domácí ACHETA DOMESTICUS skřípal zubama skřípání skřípe skřípat scvrklá kluk nejvyšší karta župan šlehanec vedoucí olejové dílny . škrtat zápalkou skřehotat mrskli sebou škrtli zápalkou mrsknout. běsa. škrtnout nemít vůbec nic broučci broučku brouk škrobenou škrobila škrobili kručí v břiše stará bota. šlape motor šli . kozla mrtvicí nemocný šla-li šlape pěšky. běs.Škrabanková poliv(f)ka Škrabák Škrabat fósa Škrábek Škrablačka Škrabot Škralóp Škrambale Škramoša Škraň Škrob Škrk Škrkat Škrkat žabe Škrkle sebó Škrkle serečkó Škrknót Škrko (aňi škrko) Škrobáčci Škrobáčko Škrobák Škrobenó Škrobila Škrobile Škroči= Škrpál Škruta Škrutá Škrutajó Škvára Škvór Škvrček Škvrčel Škvrčeňi Škvrká Škvrkat Škvrklá Škut Škyza Šláfrok Šlahanec Šlahař Šlahón Šlajf Šlak Šlak Šlaka (keryho šlaka) Šlakem trefené Šla-le Šlape Šle strouhanková polévka písař oholit vousy sedřený jak slupka z jablk opotřebovaná metla šramot škraloup na mléce neforemná obuv potupně tvář skráně škrob mrsknout sebou. všežraví . ruční kozel.

jídlo připravované z husího masa pečeného s vařeným hrachem a kroupami šumí šuměli .Šléfovany sklinečke Šlechta Šlechta Šmahola Šmajchliř Šmajchliřka Šmajchliřke Šmajchloval Šmajchlovat Šmaňďa Šmaňďák Šmatlák Šmatlavá Šmátral Šmátřeš Šméďeňi Šméďil Šméďile Šmédroval Šmédrovat Šméral Šmérale Šmérat Šmike hake Šminkováňi Šmizla Šmodrcha Šmóranec na nebi Šňopal Šňopal Šňopala Šňopala Šňopale Šňopale Šňopat Šňopat Šňopeš Šňopeš Šňopka Šňura Šňurka Šňuroval Šobrst Šobrstnót Šofánek Šófke Šókal Šókala Šókat Šókavo Šolek Šólet Šómá Šómale zdobené skleničky šlichta pro dobytek šlechta smaženice úlisný člověk úlisná žena úlisné ženy úlisně mluvil úlisně mluvit levá ruka levák špatně chodící šmatlavá tápal tápeš lození lozil. sem tam líčení. malování se náprsenka všechno zašmodrchá mračno na nebi šňupal tabák hledal šňupala tabák hledala šňupali tabák hledali šňupat tabák hledat šňupeš hledáš rána do nosu šňůra šňůrka šněroval boty šustot šustnout naběračka na polévku šoufky . hledal tajně lozili. hledali řídil řídit šimral šimrali šimrat jít nerovně.dělat si z někoho blázna louda loudala loudat se loudavě šulek šoulet .

peckovina poddruh švestky .čeleď ptáků z řady pěvců loutková jesličková hra .Šópal Šópal Šópálek Šopka Šopka Šopotavá Šorec Šórem Šorém Šoša Šose Šošeň Šošeň Šošeň Šošeň Šošeň Šošeň človjek Šošňil Šošk Šoškal Šoškala Šoškale Šoškat Šoškl Šošklo Šošňit Šošotaja Šošotal Šošotáňi Šošotat Šosťil Šosťit Šot Šotořel Šotořeňi Šotořet Špacirka Špacirojo Špalke Špaňhel Špaňhelka Špata Špaťené Špatné Špehéř Špekolaca Špekolirovat Špéchnót Špél Špél Špélka Špélka Špélo Špendlék šoupal Šoupal příjmení šoupálek CERTHIIDAE . mužský šosy meteorit uhořelá část knotu zbytek okvětí nadávka malému člověku v nose .Polsko malá kůlna šepotavá sukně pěšky šikmo nepořádná ženská.šušeň malý člověk piplal se s prací šept šeptal šeptala šeptali šeptat šeptl šeptlo piplat se s prací šepotajíc šepotal šepotání šepotat šustil šustit šotek. šibal pohodlně se uložil uložení sebe samého uložit se pohodlně procházka procházím se špalky dřeva Španěl vycházková hůl .španělka špatnost podezřívavý špatný vyzvědač spekulace spekulovat strčit spoj mezi předkem a zadkem vozu špejl spojnice špejle špejli špendlík PRUNUS DOMESTICA.

křivě dýmka. jejíž vrch se šroubuje závitová matice šrotoval .šperky špetka špetička šeptnout si nedovolí krajky boudnice špičatý krumpáč krajku sledovat. knot mizera špeh vařečka kdo chodí otrhaný šplouchlo šubry pulec . dávat na někoho pozor hroty špičák ostrý. lidové označení ryby vranky obecné zátka šetřil ostruhy ostruhy šetřit zakrslík brdlinky .šprlení povídání příčka žebříku šplhat po něčem strkat se peněženka plížit se hluk šramot věšáku šikmo.larva obojživelníků žijící ve vodě.Špendlék Špendlel Špendlela Špendlele Šperechta Šperke Šperke Špeta Špetečka Špetnót Špice bóďňice Špičák Špico Špicovat Špidle Špidloň Špichál Špik = Špišek cokro Špišéši Špijón Špimberk Špinavá Špinav(f)ca Špino Špino Špinó Špirancl Špiterák Špjeh Šplechtačka Špódijant Šplóchlo Špoňke Špolec Špont Špóroval Šporne Šporňe Špórovat Šprček Šprleňi Šproch Šprošel Šprtat po nečem Šprtnót Šrajtofla Šrákat Šramot Šramot leštve Šrégó Šróbka Šróbová Šrotoval zavírací špendlík špendlil špendlila špendlili chodil o Štědrém dnu zlaté šperky výslužka ze zabíjačky . špidlatý trn morek z kosti homole cukru dřívější špehoun Špilberk špinavá špinavce špínu špínu chlapa špínou malý člověk.

štaficirováni šikmě čtrnáct žertu žerty žertem pospíchat čtveračivě čtverák čtveřice čtyrák čtvrtláník švabach povídat si krájet vysoká hůl se sekyrkou hodinky švarcvaldky . hřmot vladař vzkaz s pozváním štafeta třmen štamprlka zastaveníčko účastnili se dostaveníčka kdo rád do druhého slovem šťárá šťárat do někeho štýrští valaši šťastná šťavel kyselý OXATIS ACETOSELLA kštice štych štěnice postelní CIMEX LECTUARIUS štěničník paprskující BIFORA RADIANS čtyř čtyři čtyřicet čtyřiadvacet čtyřlístek štěstí štika obecná EXOS LUCIUS štír kýlnatý EUSCORPIUS CARPATHICUS štírek obecný CHELIFER CANCROIDES -pavouk. LOTUS CORNICULATUS pěstuje se jako pícnina štoček studie studuje vlněná tkanina štol štola šťovík kyselý RUMEX ACETOSA útrapy.Šršňu Šrutka Štabarc Štacfira Štaféta Štafeta Štajpigl Štamfrlka Štandrle Štandrlovale Štarák Štárat nekeho Štajeráci Šťasná Šťavel Šťeca Štech Šťeňica Šťeňičňik Šter Štere Šterecet Šterejadvacet Šterléstek Šťesťi Šťika Šťir Šťirek Šťirovňik Štóček Štodyje Štodyroje Štof Štól Štóla Šťovik Štraficirováňi Štrégó Štrnáct Štrycha Štryche Štrychem Šturmovat Štveračevje Štverák Štveřeca Štverka Štvrťňik Švabach Švadroňit Švajcat Švancara Švarcvaldke sršňů šrůtka uzeného masa hluk. žije v domech štírovník růžkatý.

ženský kroj . tahal tahy tahejte táhli se.tacle tady tudy tkanina z přírodního nebo umělého hedvábí potahování k soudu atd.14 cm má neustále dobrou náladu lehce pošvihávali bičíkem cvrlikání rychlost doklad k postrku do rodné obce postrkem do rodné obce pomatenec nepořádná ženská. aby se panímámy nezapotily tajnost tak taky takhle takřka taková talár .17 století. šli pomalu táhnem tkanička u šněrovacích bot tak jako valčík pomalého tempa. špindíra dlážděnou cestu kamenem Písmeno T t T Ta Tá Tabák Tabáková Tabarin Tabu Tacle Tadek Tadema Taft Táhačka Táhal Tahe Táhéte Tahle se Tahnem Tahónek Tajak Tajč valčék Tajnosť Tak Take Takle Takořka Taková Talár t T ta tá tabák tabáková noční zábavní podnik něco posvátného. nedotknutelného krajkové ozdoby u rukávů . ráže 10 .Švarná Švarné Švarňe Švidlik Švidlikat Švidral Švidrat Švidrat nohama Švidraté Švidrnoha Švihne Švinglař Švinglařet Švinglařka Švihov(f)ka Švrďola Švrlinkale Švrlinkáňi Švunk Šupcetla Šupem Šus Šuša Šutrovanó cesto švarná švarný švarně dělají ptáci švitořit šilhal šilhat plést nohama šilhavý matinoha švihne bičem šejdíř šidit šejdířka těžké polní dělo 16 .

drobná. ráže malá 40 . roste na výslunných skalách tařička AUBRIETIA . pevnostní dělo používané do začátku 15. také mírně přihlouplý táta tátou tavolník SPIRAEA . karetní hra tarpan. tancuje taneční zábava tančírna část čistého zisku vyplácená členům. správní radě tapír TAPIRIDAE tarantule.Taliř Taliř mozekantské Taliřke Talovin Tam Tambor Tamocáď Tamotáď Tancoje Tancovačka Tančirňa Tantiléna Tapir Tarantela Tarasňica Tarmak Taroke Tarpan Tařica Tařička Tasemňica Tatar Ťaté Taťik Taťkem Tavolňik Tažeté Te Té Ťe Tebe Teda Tédeň Teflón Tehdá Tehdovjéši Teho Tehoto Tech Techto Teklo Telacko Telata Tele Telo Tem Tema Temnota Temoto Temtok Témtok kravské lejno na silnici.raně kvetoucí bylina s žlutými květy ERANTHIS tam bubeník u pěchoty tam odtud tam odtud tančí.většinou keře protáhlý ty té tě tebe tedy týden teflon tehdy tehdejší toho tohoto těch těchto teklo proudem větší tele telata tele týlu těm těma temnota tomuto tímto tímto .l00 mm jarmak taroky. cestě činel talíře talovín .století. slíďák tarentský LYSOCA TARENTULA tarasnice.rostlina tasemnice bezbranná TAENIARHYNCHUS SAGINATUS tatar ťatý. divoký stepní kůň vyhynul roku 1876 tařice skalní ALYSSUM SAXATILE.

mohlo se stát.Temtom Ten pád muže se stat Tenkozobec Tenkráť Tento Teplavá Teplavéch Teplece Ťepno Ťepnoté Teprov(f) Ťeré Teremtete Terenťil Ťercha Terka Termit Terno Térová Térová Terpentykl Tes Tesařik Tesil Tesklevo Teskňička Teskňile Ťesné Ťesnota Ťesto Ťešel Ťešet Ťešlevje Teťičko Teťičkoval Tetka Tetlocha Teto Teto Této Tetřev(f) hlošec Tetřivek Ťežké Ťežkosťňe vemlóvale Tchoř Ťi Ťiha Ťihelňa Ťihelné Ťihla těmto i tak to může být.nadávka nadával s mručením zátěž Tereza žen. pisila čáponohá HIMANTOPUS HIMANTOPUS .ptáci tenkrát tento teplá noc teplých nocí teplé lázně tepnu tě típnutý teprve a rychle zmizet zaklení.jméno všekazi ISOPTERA .termiti štěstí černá mast térová střecha kyvadlo v hodinách ty jsi. může se stát tenkozubec opačný RECURVIROSTRIDAE AVOSETTA.tys byl tesařík smrkový TETROPIUM CASTANEUM škůdce dřeva tesil tesklivě neustále teskní tesknili těsný těsnota těsto těšil se těšit se těšlivě tetičku každou ženu oslovoval teto tetka tetlucha .kozí pysk AETHUSA CYNAPIUM -roste ve stinných pobřežních houštinách -rostlina tyto teto této tetřev hlušec TETRAONIDAE tetřívek obecný TETRAO TETRIX těžký jen s velkým úsilím vymlouvali tchoř tmavý PUTORIUS PUTORIUS. prach cihla . tchoř stepní PUTORIUS EVERSMANNI tobě tíha cihelna cihelný odpad.

Ťihla Ťihlečka Ťiktakale Ťin Ťiňit Ťipec Ťiplica Tis Ťisař Ťisařovna Ťisic Ťisicov(f)ka Ťiskla Ťiskla Tisovec Ťiščená Titán Ťiťerka Titol Tlach Tlachale Tlama Tlomeny Tlóšť Tma Tmavé Tmo Tmó To Tobje Točet Toči Tode Tófarská misa Ťohyk Ťohyka Ťohyká Ťochmat Ťokajó Ťokajó Ťokl Tólá Tolák Ťoldo Toleja Tolekató Toleň Tolepán Toleta Toli cihla žehlička tikali jak hodiny stín stínit tipec tiplice TIPULIDAE . nejznámější a nejrozšířenější je tulipán GESNE RIANA tolita lékařská CYNANCHUM VINCETOXICUM rostlina tolik .roste na rašeliništích a mokrých lukách tolikátou tuleň PHOCIADE tulipán TULIPA. zde malovaná mísa na ovoce ťuhýk obecný LANIUS COLLURO .hmyz tis červený TAXUS BACCATA císař císařovna tisíc tisícovka tiskla tiskla peníze tisovec dvouřadý TAXODIUM DISTICHUM tištěná řecká mythologie bohů .škodí v zelinářských zahradách . žvanile tlama tlumené tloušť jelec LEUCISCUS CEPHALUS tma tmavý tmu tmou to tobě točit toči tady.nejhojnější pěvec ťuhýka zpívá skrývat tokají jak tetřev ťukají ťukl toulá se tulák ty ťuldo tolije bahenní PARNASSIA PALUSTRIS .nejmocnější Kronoc a Rhea titěrka titul žvást žvatlali.

místně . topol černý POPULUS NIGRA.roste na vápencových travnatých stráních tak tak poslouchej dál tušil toť. považuje se za čarodějnou rostlinu kukuřice ZEA. utrpení tořice TORILIS .Ťololine Tomka Tomkovica Tompón Tón Toňa Tondra Tóňina Topená Topi Topi se Topič Topja Toploval Topol Torale Torán Toránek Torkeň Torňa Tornyš Tortora Tořeca Tořič Toš Toš sleš dál Tošel Toť Toť se vi Totem Toten Toťka Toto Tótok Toze Tožák Tóžet Trable Tragač Tragačňica Tragačoval Trágat se Trachta Trám Transplantaňica Trantáreja Trápi Travňica ťululum tomka vonná ANTHOXAN THUM ODARATUM trsnatá tráva tomkovice jižní HIEROCHLOE AUSTRALIS.polské zubrovky tampon tón tůně tundra tónina utopená topí pod kotlem topí se topič topivše se tuploval topol linda POPULUS ALBA. hašteřivá ženská všechno vozil na trakaři líně jít hostina trám transplantace tramtárie trápí se travnice . tady toť se ví totem SANGUIORBA OFFICINALIS časově teď.roste v teplejších krajích na výslunných stráních a na rumištích tořič OPHRYS . kukuřice cukrová ZEA MAYS věž kdo se zúčastnil turnaje je turnyš muka. užívá se k přípravě destilátu .zde toto toutok tuze dřevěný lis na tvaroh toužit nepříjemnosti. tady. trápení trakař hubatá. topol osika POPU LUS TREMULA tolary turan kanadský ERIGERON CANADANSE -roste většinou jako rumištní plevel nátržník ERIGERON ACRE.

Trávňica Trávňica Trávňička Trávňik Trávňiko Trávo Trckajó Trckavá Trckavé Trčet Trdelňica Trdelňik Trdleca Trdlo Trdlovat Trečaf Trečaf Trefil Trefné Tremterem Treska Tretka Tretke Trezna Trháček Trháček Trhan Trhé Trhéte Trhlá Trhleno Trhovica Triangl Trile ďelat Trkačka Trklá Trklé Trmácel Trmácela Trmácele Trmácet Trn Trnčák Trnčák Trnčená Trnčené Trnčenó Trnka Trnke Trnke rok a kadlátke tédeň Trnola Trnoš Trnovňik travnice trávnice jahodník FRAGERIA VIRIDIS -pěstuje se pro jahody trávnička ARMERIA .tretka nicotné věci. švestka. trčet tam tanečnice tanečník trdlice. vystavená na trhu jako vzorek triangl vyvádět posměšně kráva trklá beranem. k tresce patří i mník.rostlina trávník trávniku trávu hopkají hopkavá hopkavý někde zůstat. o kom se bavíme a on se najednou objeví trefil se trtefný splašeně pobíhat treska obecná GADUS MORHUA. tretky tryzna za zemřelé popruh na loktuši šle na kalhotech velmi nedbale oblečený trhej trhejte trhlá. krávou trklý ujížděl ujížděla ujížděli ujíždět trn buchta trnčená rozbitý nos trnčená trnčený trnčenou strom i ovoce. durancie PRUNUS SPINOSA povidla nikdy trnula trojnožka akát trnovník ROBINIA . žije ve sladkých vodách nicotná věc . mírně rozdivočelá trhlinu měřice obilí. ruční nástroj na zpracování stonkového lnu tančíš jak trdlo těžce tančit káď na vodu pod okapem je ten.

bas trouby troubila železné trubky na vodu vodovod troubský šiška chleba trucuji trucoval trucovala trucovali trucovat troufal si troufalci truhla na šaty pohřební truhla truhlice truhlička truchlivá truchlivec truchlí trochu trojmezí.Trnožové Tróba Tróba Tróba Tróbe Tróbila Tróbka Tróbkovó vodo Tróbské Trocilka Trocojo Trocoval Trocovala Trocovale Trocovat Trófal Trófalci Trohla Trohla Trohleca Trohlečka Trochlevá Trochlevec Trochlijó Trocho Troják Troje Trojfus Trojišťet Tromšajt Troňik Trósela Trósijó Troskavec Troško Tróvé deň Trpjelka Trpkat Trtat Trte frte Trum Trumpéta Trumpétři Trvá Tryska Tryzel Třasák Třásňenka Tře Tře Třeba Třecet Třelá trnožový stůl trouba člověk trouba na pečení hráli na velikou troubu . hojná ve světlých lesích. hranečník troják troje trojnožka na ohniště trojštět TRISETUM . vtlačí . jedlé plody trošku trhový den chocholouš obecný GALERIDA CRUSTATE-trpělka poskakovat drobným krokem jít třesky plesky trůn trumpeta trumpetisté trvá troubel dýmky trýzel rostlina ERYSISMUS tanec třasák třásněnka hrachová KAKOTHRIPS ROBUSTUS škůdce rostlin tři tře se třeba třicet kdo se všude vetře.luční tráva trumpeta troník trousila trousí se jeden za druhým truskavec jahodník FRAGARIA MOSCHATA.

plody slezu obecného syreček tvářil se tvoje tvořil tvořila tvoření tvořit tvrdší tvrdá mochna husí POTENTTILA ERECTA .léčivá bylina tvrdník.rostlina třesu stromem třesu se strachy třesou stromem třesou se strachy křest třešeň CERASUS třezalka tečkovaná HYPERICUM PERFORATUM rostlina tři třída tříska tloukl. mysli utužuje tvrdost tvrdostí tvrz tvrzení popruh na stažení uzlu trávy tvůj tvé tvého . třesklo něco třeslice prostřední BRIZA MEDIA roste na sušších loukách . tvrdí rány.rostlina třináct zimnici zimnicí třásli se třást se třírohý třísklo.Třélecká Třemdava Třenáct Třepavico Třepavicó Třepolele se Třepolet Třérohé Třesklo Třesleca Třeso Třeso Třesó Třesó Třest Třešňa Třezalka Tři Třida Třiska Třiskal Třisl Třisl Třisla Třit Ťuhék Tumpachová Turek Turek Turpan Tužebňik Tvaroh Tvaruške Tvaružek Tvářel Tvoje Tvořel Tvořela Tvořeňi Tvořet Tvrči Tvrdá Tvrďňiček Tvrďňik Tvrdosť Tvrdosťó Tvrz Tvrzeňi Tvrzeňi Tvuj Tvy Tvyho tříletá třemdava bílá DICTAMNUS ALBUS . třískal třásl se strachy třásl stromem třásla třít ťuhýk zkoprnělá káva turek tykev jedlá CUCURBITA turpan černý MELANITTA NIGRA kachna tužebník jilmový FILIPENDULA ULMARIA -roste u potoků tvaroh syrečky.

látka PÍSMENO U u U Ubce Ubcó Ubec Ubecňi Ubikaca Uďam Uďama Udatná Uhoř Uhořik Uniforma Unija Unor Upolin Upolňik Uročňik Usádlel Usádlela Usádlele Usádleňi Usádlite Uschl Uschlo Usm Usmó Usn Usné Uspore Ustřičňik Utopila Utrejch Utrum Užov(f)ka u U obce obcí obec obecní ubikace obr obra udatná úhoř říční ANGUILLA ANGUILLA úhořík trojprstý AMPHIUMA MEANS .Tyct Tyglék Tyntych téct tyglík . organtin . menší nádoba obráceného komolého kužele mušelín.kyblík. jed vůbec nic užovka COLUBRIDAE PÍSMENO V v V Vaďi Vadná Vaďňi Vagaci Váha v V vadí vadná vadní odpočinek váha .nežije v ČR uniforma unie únor upolín evropský TROLLIUS EUROPAEUS -roste na vlhkých loukách úpolník vrabec polní PASSER MONTANUS úročník bolhoj ANTHYLLIS VULNERARIA -pěstuje se jako pícnina usadil se konečně usadila usadili usazení usednete uschl uschlo osm osmou osm osmý úspory ústřičník velký HAEMATOPUS OSTRALEGUS vzácně v ČR čeleď ptáků z řádu bahňáků utopila se otrušík. kysličník arsenitý. spíše kelímek.

z Romže a Hloučely vám váma vandroval vandrovala vandrovat vandrovní vánek dřevěné koryto na mlýnském náhoně vápenná malta vápeník. stráží hlídal. válela se na zahradě valila se jak velká voda válet valit se války stavební materiál.Vachkompanija Vachmajstr Vajčiska Vajičko Val Vál Valach Valašel Valašela Valašena Válcoje Válcovaná Valdhorna Válec Válec Válek Válek Válel Valel se Válela Valela se Válet Valet se Válke Válke Valová Vám Vama Vandroval Vandrovala Vandrovat Vandrovňi Vánek Vantroke Vápaná Vápeňik Vápno Var Var Vare Varhánke Varhánkoval Varmoška Varojo Varojó Varováňi Varto Vartó Vartoval Vařet Vařite Vás Vastrč Vaščena Vaši strážní rota strážmistr velká vejce vajíčko val vál kůň. nepálený války světové řeka u Prostějova. hlídku hlídkou.válcovaná lesní roh válec na válení válec válek na nudle malý válek na zahradu válel pole valil se válela pole. kůň domácí EGUUS CABALLUS lenošil lenošila lenost válcuje pevná cesta . prodává vápno vápno var var vary varhánky hrál na varhánky škraloup. který se tvoří při rozpouštění másla varuji varují varování držet stráž. strážil vařit vaříte vás průtok vlhkost vaši .

včelník DRACOCEPHALUM rostlina včelojed PERNIS. včelojed lesní PERNIS APIVORUS . vymlátivše se vykřikovala vymlátila všechnu drůbež vybírat vybíravější vybílil vybledlá vyblednou vybubnoval vzbudil se nešikovně vycházet vykřikni vykřikoval vejce vejcema natloukl vejce . vážení spoluobčané vážku ODONATA .včela medonosná včelín. čmeláků a j.jsou dravé v dospělém i larválním stadiu vážně teď nynější včelka APIS MELLIFICA .Vavřin Vázala Vážel Vážel Vážela Vážeňi Vážeňi Vážko Vážňe Včel Včeléši Včelka (fčelka) Včelňik (fčelňik) Včelojed (fčelojed) Včerá (fčerá) Včeréšek (fčeréšek) Vdala Vdanó Vdav(f)ke Vdávat Vďečnosť Vďečnosťó Vďek Vdoláň Vdoleček Vdolek Vdov(f)cojó Vdova Vdovec Ve Vebabrávat Vebáral Vebárat Vébava Vebavená Vebet cero Vebija se Vebikovala Vebila Vebirat Vebiravjéši Vebjelel Vebledlá Veblednó Vebobnoval Vebóřel Vebrabávat Vebřéskňi Vebřeskoval Véca Vécama Vecápal Véce vavřín vázala vážil obilí vážil cestu do města vážila cukr. včera včerejšek vdala se vdanou vdavky vdávat se nechce vděčnost vděčností vděk veliký vdolek vdoleček vdolek jsou vdovcem vdova vdovec vy nešikovně vycházet vybíral vybírat výbava vybavená vyvdat dceru vybijí se. živí se larvami vos. cestu do města vážení řepy atd.dravec.

Vececikat Vecegáňet Vecengávat Vecepoval Vecibrovat Vecocával Vecóďit Vecvičela Večerňica Večerňica Večeřa Večesala Večétal Večétal Večital Večóhlá Večoja Večtle Večtle Večval Vedajó Vedany Vedařená Vedařet Vede Vedé Vedéchno Vedléši Vedlivá Vedobéval Vedra Vedra Vedrahované Vedrážďoval Vedrobil Vedrž Vedržijó Vedřela Vefasoval Vefasovat Vefóknót Vefokoval Vefokovala Vefokovale Vefokovat Vefrfňit Vefrknót Vefrkoval Vefrkovala Vefrkovale Vefrkovat Veglgal Veháňela Vehaviřovany vysát vylhat vycinkávat vycepoval odnaučit vysával vyprázdnit vycvičila večernice vonná.Večernice večeře vyčesala vyčítal Vyčítal . lidově svatodušní fiala HESPERIS MATRONALIS rostlina planeta Venuše .vedra vydra říční LUTRA LUTRA vystopovaný vydráždil vymrvil vydrž vydrží vydřela vyfasoval vyfasovat vzít potají něco.příjmení vyčítal vyčouhlá vycítivše vyčetli vyčetli z knih vyštval vydají vydané vydařená vydařit vede vydej vydechnu vedlejší vedle dobýval strašná horka . udělat vyletět pokřikoval pokřikovala pokřikovali pokřikovat rychle vypil vyháněla havířem vytěžené . vyfouknout druhému vyfukoval vyfukovala vyfukovali vyfukovat špatně provést.

vyhrávala muzika přiloudal se přiloudala se přiloudali se přiloudat se vychází vychystával vychystávala vychystávali vychystávat vychloubá se východ vycházka vycházka za pannou pochopil pochopila vychovej vychovají vychovávají vychozené vystříkla vyjížděla vyjížděli vyjíždět vyjádřil vyjádřila vyjádřili vyjádřit se vyjedla vyjedli vyjevená vyjevený vyjeveně vyjevil se vyjedené vyježděné vyjít z domu výtisk .Vehebajó Vehle Vehledával Vehlidna si Vehližijó Véhňa Vehnanci Vehnanstvjo Vehňipal Vehobloval Vehoďit Vehořele Vehovim Vehozené Vehozené Vehráls Véhranek Vehrávala Vechabral Vechabrala Vechabrale Vechabrat Vecházi Vechestával Vechestávala Vechestávale Vechestávat Vechlóbá Véchod Véchodná Véchodná za panó Vechopil Vechopila Vechov(f) Vechovajó Vechovávajó Vechozeny Vechrstla Veižďela Veižďele Veižďet Vejádřel Vejádřela Vejádřele Vejádřet Vejedla Vejedle Vejevená Vejevené Vejeveňe Vejevil Vejezeny Veježďeny Vejit Véklaček vyhýbají se vyhnuli si na cestě vyhledával vyhlídnuv si vyhlíží výheň kovářská vyhnanci vyhnanství vyspal vyhladil hoblíkem vyhodit vyhořeli vyhovím vyhozený vyuzený vyhrál jsi výhra vyhrávala v kartách.

Véklad Vekládat Vekómat Vekonala Vekonale Vekonat Vékop Vékop Vékope Vékope Vekópeňi Vekópil Vékopke Vekoriloval Vekorilovala Vekósal Vekósala Vekósale Vekósat Vekoté Vekroji Vekrojijó Vekrojil Vekrojila Vekrojile Vekrojit Vekřékl Vekřékla Vekřékle Vekřel Vekřela Vekřele Vekřeša se Vekřet Vekslpolk Vekvéroval Vekvérovala Vekvérovale Vekvérovat Vekvist Velebená Velebené Velebenéch Velebeném Velebil Velebila Velebile Velebit Velebná Velebné Velebnéch Velebném Velece Velečansky Veleká výklad vyprávět vykoumat vykonala vykonali vykonat výkup masa výkop balonem výkupy výkopy vykoupení vykoupil výkopky na poli po sklizni vyléčil vyléčila vykousal jej z místa vykousala vykousali vykousat vykutý vykrojí vykrojí vykrojil vykrojila vykrojili vykrojit vykřikl vykřikla vykřikli vyzdravěl vyzdravěla vyzdravěli dostane se z nepříjemností vyzdravět podložené dítě vyvedl vyvedla vyvedli vyvést vykvést velebená velebený velebených velebeným velebil velebila velebili velebit velebná matka velebný otec velebných velebným velice velikánské veliká .

roste na horách vemeník dvoulistý PLATANTHERA BIFOLIA. vemeník zelenavý PLATANTHERA CHLORANTHA. ale i stinných listnatých lesích vymetou vynímečná vynímečný . rostou pře vážně ve světlých.Velekánskó Veleké Velekosť Velekosťó Velepojo Velepojó Vélet Vélete Veleťel Veleťela Veleťele Veleťet Veleza Velico Velicó Veliči Veličim Veličime Velihl Velihla Velihle Velitá Velité Velizt Velkonoce Velkoobchod Velocipéd Velópne Velópno Velópnó Veložel Veložel Veložela Veložela Veložele Veložele Véložke Vem Vemalovaná Vemalované Vémaz Vemazoval Vemazovala Vemazovale Vemazovat Vemele Vemeňiček Vemeňik Vemetó Véminečná Véminečné velikánskou veliký velikost velikostí vylepuji vylepují výlet výlety vyletěl vyletěla vyletěli vyletět vylezl vyběhám. opatří vylíčí vylíčím vylíčíme vylíhl se nám vylíhla vylíhli vylitá konev vody vylitý vylézt Velikonoce velkoobchod kolo vyloupne vyloupnu vyloupnou vyložil auto desek vyložil nám karty vyložila co bylo třeba z auta vyložila karty vyložili uhlí vyložili všem karty výložky vezmi vymalovaná kuchyň vymalovaný pokoj výmaz pece vymazoval vymazovala vymazovali vymazovat vymyli vodou vemeníček zelený COELOGLOSSUM VIRIDE. opatřím vyběhají.

Véminek Veminoty Vémjena Vémjeňica Vémjeňik Vemjetat Vemknót Vemo Vemó Vemrskle Vemte Vemuhl Vemuhla Vemuhle Vemuhnó Vemustrované Vémutov(f)ka Ven Venahraďijó Venajal Venáloha Venande Venclov(f)ka Vende Vendlov(f)ka Vénešňe Venko Venkov(f) Veňóral Veňórat Venoša Veočováňi Veóčtoval Veóčtovala Veóčtovale Veóčtovat Veopichaná Veopichané Veopichanó Veopichat se Veožet Vepadal Vepadala Vepadávala Vepadávale Vépadek Vépalek Vepalováňi Vepasená Vepasené Vepereš Vepereš Vepil Vepila výměna.výminek vymíněno výměna výměnkářka výměnkář vymetat komín vymknout si ruku vezmu vezmou vymrskli vezměte vymohl vymohla vymohli vymohou vystrojený vejmutovka borovice PINUS STROBUS .zbytek vystřelování moždířů vypasená vypasený vypereš prádlo vyhodíš je všechny ven vypil vypila .pěstuje se v parcích ven vynahradí pronajal vydání najde puška předovka vejde puška zadovka honosivě venku venkov vyslídil vyslídit Venuše vyučování vyúčtoval vyúčtovala vyúčtovali vyúčtovat ostřílená ostřílený ostřílenou ostřílet se využít vypadal vypadala vypadávala vypadávali výpadek výpalek .

Vepile Vepiskl Veplácijó Veplač se Veplače Veplačo Veplačó Veplakal Veplakala Veplakale Veplakat Vepláňit Veplašená Veplašené Veplašenéch Veplašeném Veplaza Veplazoje Veplkl Veplknót Veplňil Veplňila Veplňile Veplňit Vepočenót Vepočétal Vepočétala Vepočétale Vepočétat Vepočétavá Vepočétavé Vepočétavéch Vepočétavém Vepoči Vepočovat Vepodobizňit Vepoklo Veponókale Veponókat Vepoťi Vepoťim Vepoťime Vepotřebovany Vepovim Vepovjeďel Vepovjez Vepozoval Veprášel Vepravil Veprázňil Veprosel Veprosela Veprosele Veproset Véprovajz vypili vytryskl pramen vody vyplácí vyplač se vypláče vypláču vypláčou vyplakal vyplakala vyplakali vyplakat vyplanit vyplašená vyplašený vyplašených vyplašeným vyplazivše jazyk vyplazuje vyzradil vyzradit vyplnil vyplnila vyplnili vyplnit odpočinout vypočítal vypočítala vypočítali vypočítat vypočítavá vypočítavý vypočítavých vypočítavým vypůjčí vypučívat. vystrkovat vyfotografovat vypuklo vyprovokovali vyprovokovat vypotí vypotím vypotíme vypotřebované vypovím vypověděl vypověz vypuzoval vyprášil vypravil vyprázdnil vyprosil vyprosila vyprosili vyprosit výprask .

Veprovázeňi Veprubiroval Vépřaha Vépřaho Vepřovica Vepřovica Veptat Vepuča si Vepučel Vepučet si Vepuči Vér Verábjel Verbéna Verbujó Vercajk Vére Véreček Verel Vergl Verona Veronka Verošovat Verovnal Verovnala Verovnale Verovnané Verpánek Verust Veržinka Veřéno Véřet Véři Veřict Veřiďi Veřiďilka Veřiďit Véřiš Veřkne-le Veřknoty Vésada Vésade Vésado Vésadó Veselá Veselé Veselé Veseléch Veselém Veselet Veselosť Veselosťó Veselóšč Vesepal Vesepala vyprovázení vyzkoušel dvojí párou koní dvojí párou koní nepálená cihla kůže z vepře vyprosit vypůjčiv si vypůjčil vypůjčit si z jara všechno vypučí výr velký BUBO BUBO vyráběl sporýš lékařský VERBENA OFFICINALIS verbují nářadí výre výreček malý OTUS SCOPS sova vyryl kolovrátek Verunka ženské jméno sluníčko sedmitečné .verunka vyrušovat vyrovnal vyrovnala vyrovnali vyrovnaný obuvnický verpánek vyrůst veržinka veřejnou hledět jako výr vejří .hledí jako výr vyříct vyřídí vyřídilka vyřídit hledíš bystře jako výr vyřkne-li vyřknuté výsada výsady výsadu výsadou veselá veselý Veselý příjmení veselých veselým veselit se veselost veselostí veseleji vysypal vysypala .

vysměváček všem se vysmívá.Vesepale Vesésnót Vesesovat Vesévá Vesezovat Veschla Veschle Veskakoje Véskoček Veskoči Véskočka Véskotat Véslech Veslepičel Vésloha Veslóželec Vésložka Vesmékl Vesmékla Vesmékle Vesmékno Vesméknó Vesmivač Vesmiváček Vesmivačka Vesmival Vesmivala Vesmivale Vesmjeváček Vesmolet Vesokánské Vesoko Vespal Vespaná Vespaňi Vespinkaná Vespinkané Vespravil Vespravila Vespravile Vestál Vestála Vestále Vesto Vestó Vestópi Vestópil Vestópila Vestópile Vestópim Vestrájel Vestrájela Vestrájele Vestrájet Vestrašená vysypali vyhlédnout vyhlížet vysévá. provedl výsluha vysloužilec výslužka vysmekl vysmekla vysmekli vysmeknu vysmeknou všem se vysmívá. vysměvačka vysmíval vysmívala vysmívali vysměváček vysmolit bečku na víno vysokánský vysoko vyspal vyspaná vyspaní vyspinkaná vyspinkaný opravil opravila opravili vystál tam důl vystála mnoho bolesti vystáli si vestu vestou vystoupí vystoupil vystoupila vystoupili vystoupím vyváděl vyváděla vyváděli vyvádět vystrašená . kdo hledí do světa a rád do světa jde vysedávat vyschla vyschly vyskakuje výrostek vyskočí první litr při pálení výskat výslech špatně udělal. vysměvač kdo se druhým vysmívá.

Vestrašené Vestrašenéch Vestrašeném Vestrčená Vestrčená Vestrčené Vestrčené Vestrčenéch Vestrčenéch Vestrčeném Vestrčeném Vestřelel Vestřeli Vesvjetlev(f)ko Vesvjetlev(f)kó Veš Véš Veščerbraná Veščerbrané Veščerbranéch Veščerbraném Veščiřel Veščiřela Veščiřele Vešévaná Vešévané Vešévanéch Vešévaném Vešévat Veši Vešich Vešil Vešlapaná Vešlapané Vešlapanéch Vešlapaném Vešlapat Vešlapoval Vešlapovala Vešlapovale Vešlapovat Vešmatlany Vešňopal Vešňopala Vešňopale Vešňopat Vešpidlaná Vešpidlané Vešpidlanéch Vešpidlaném Vešpidlat Vešprtal Vešprtala Vešprtale Vešprtat vystrašený vystrašených vystrašeným vystrčená vystrčená vystrčený vystrčený vystrčených vystrčených vystrčeným vystrčeným rychle odešel. vylézt . vylezl pomalu vyšla. vylezli pomalu vyjít. vystřelí vysvětlivku vysvětlivkou veš. vylezla pomalu vyšli. vystřelil rychle odejde. lidové označení vodních korýšů perlooček výš vykotlaná vykotlaný vykotlaných vykotlaným vycenil zuby k úsměvu vycenila zuby k úsměvu vycenili zuby k úsměvu vyšívaná vyšívaný vyšívaných vyšívaným vyšívat vyšší vyšších vyšel vyšlapaná vyšlapaný vyšlapaných vyšlapaným vyšlapat vyšlapoval vyšlapovala vyšlapovali vyšlapovat si vyšmatlané vyslídil vyslídila vyslídili vyslídit vykrojená vykrojený vykrojených vykrojeným vykrojit pomalu vyšel.

Veštáral Veštárala Veštárale Veštárat Veštochal Veštochala Veštochale Veštochat Veštréchl Veštréchla Veštréchle Veštréchlé Veštréchno Vešvihlá Vešvihlé Vešvihléch Vešvihlém Vešvihnót Vetahňi Vetahoval Vetahovala Vetahovale Vetahovat Vetápi Vétažné Vetékal Vetékala Vetékale Vetékat Veťelópit se Veterán Veteráňi Veteráno Véťerka Veťiskla Veťiskle Veťiskno Veťisknó Veťišťená Veťišťené Veťišťenéch Veťišťeném Vetošel Vetošela Vetošele Vetošet Vetrágat Vetraťil Vetraťila Vetraťile Vetraťit Vetrčené Vetrobojete Vetřeščená Vetřeščené objevil objevila objevili objevit vystrkal vystrkala vystrkali vystrkat vypodobnil vypodobnila vypodobnili vypodobněný vypodobním vyšňořená vyšňořený vyšňořených vyšňořeným vyšňořit se vytáhni vytahoval vytahovala vytahovali vytahovat vytápí pohodný . vytrubujete vytřeštěná vytřeštěný . krav vytiskla vytiskli vytisknu vytisknou vytištěná vytištěný vytištěných vytištěným vytušil vytušila vytušili vytušit nepřesvědčivě vyjít vytratil se vytratila vytratili se vytratit se vystrčený všechno řeknete.ras vytýkal vytýkala vytýkali vytýkat nenápadně se objevit veterán veteráni veteránu výtěrka. na vytírání prachu ze srsti koní.

vyviklaných vyviklat.vyvalit vyvalila vyvalili vyvalený. uvolnit vyvinul vyvinula vyvinuli vyvinout potichu zmizet vyvětral vyvětrala vyvětrali vyvětrat vyvětrával každý den vyvlékl vyvlékla se vyvlékli se vyvléknou se vyvléknout se vévoda dražbu dražbou úvoz úvozem vývrat vývraty vyvrátil fůru vyvrátila vyvrátili vyvrátit špatně provést vyvrtla vyvrtli vyvrtnu si nohu vyvrtnou vyvrtnout . vyviklaný uvolněných.udivený vyvaluj třeba i oči vyvažuji vyvažují vyvedená vyvedený vyvedenou veverka obecná SCIURUS VULGARIS veverky veverku veverkou vyvýšené vyvýšit vyvyšování uvolněný.Vetřešťeňe Vevabrat Veváďiš Véval Vevalela Vevalele Vevalené Vevaloj Vevažojo Vevažojó Vevedaná Vevedené Vevedenó Veverka Veverke Veverko Veverkó Vevéšeny Vevéšet Vevešováňi Veviglané Veviglanéch Veviglat Vevinol Vevinola Vevinole Vevinót Veviznót se Vevjetral Vevjetrala Vevjetrale Vevjetrat Vevjetrával Vevlikl Vevlikla Vevlikle Vevliknó Vevliknót Vévoda Vevoláv(f)ko Vevoláv(f)kó Vévoz Vévozem Vévrat Vévrate Vevráťil Vevráťila Vevráťile Vevráťit Vevrbit Vevrkla Vevrkle Vevrkno Vevrknó Vevrknót vytřeštěně vybabrat vyvádíš výval.

Vevrzno Vevrznó Vevyst Vevzdéchat Vezdvihoje Veze Veziblá Veziblena Veziblenca Veziblenco Vezkóšel Vezkóšela Vezkóšele Vezkóšet Vezňa Veznačel Veznačela Veznačele Veznačet Véznačňe Vezo Vezó Vezov(f) Vezváňel Vezváňele Vezváňijó Vezvidá Vezvidé Vezvidéte Vezvihoval Vezvihovala Vezvihovale Vezvihovat Vézvo Vézvó Veža Vežébroval Vežébrovala Vežébrovale Vežébrovat Vežénaja Vežénajó Vežénal Vežénala Vežénale Vežénat Vežhraná roka Vežhrané Vežhranó Vežo Vežó Vi Vic Vickráť Vičenec zmizím zmizí způsobit povzdychnout si vyvést vyzdvihuje veze vyzáblá vyzáblina vyzáblince vyzáblinců vyzkoušel vyzkoušela vyzkoušeli vyzkoušet vzavše vyznačil vyznačila vyznačili vyznačit význačně vezu vezou Vezuv vyzváněl vyzváněli vyzvání vyzvídá vyzvídej vyzvídejte vyzvedával vyzvedávala vyzvedávali vyzvedávat výzvu výzvou věž vyšel vyšla vyšli vyjít vyžínajíc vyžínají vyžínal vyžínala vyžínali vyžínat vymočená ruka ve vodě vymočený prst vymočenou nohu věž věží ví víc vícekrát vičenec ligrus ONOBRYCHYS VICIIFOLIA -pícnina .

rámus visel visela viseli víš vích.fialka VIOLA LUTEA vikev VICIALEC víko vím vina vinohradský dozorce vindra-platidlo viníš vinohrad přeji všechno nejlepší . patří k peci výrobce vidlí vidlice vidlice vidlici vidlicí vidlička vidličky vidličku vidličkou viditelná viditelných viditelným kdo hodně ví a zná silný vítr . výčep vína víš-li višeň .vichor vichru vichor pobídka potahu k jízdě vědí violka vonná .puška vír na vodě u splavu hluk. různě veliký svazek slámy. z višňového dřeva pálenka z višní vítal vítala vítali vítat . křik.Viďi Viďim Viďime Viďimus Vidlák Vidlař Vidleca Vidlece Vidleco Vidlecó Vidlečka Vidlečke Vidlečko Vidlečkó Vidná Vidnéch Vidném Vidomec Vich Vicho Vichor Vijé Vijó Vijolka Viko Viko Vim Vina Vincór Vindra Viňiš Vinohrad Vinšojo Vinšojó Vint Vinte Vintov(f)ka Vir Virvál Visel Visela Visele Viš Višek Viš-le Višňa Višňo Višňov(f)ka Višňov(f)ka Vital Vitala Vitale Vitat vidí vidím vidíme úředně ověřené kuchyňské nářadí.botanicky třešeň obecná CERASUS VULGARIS višni dýmka višňovka. dříve se také víchem pokrývala střecha.vinšuji vinšují závit závity opakovačka .

be Vjenca Vjenec Vjeneček Vjenečke Vjenečko Vjeno Vjerno Vjerolomci Vjerolomec Vjeř Vjeřel Vjeřela víte vymlácené obilí se házelo proti větru tím se čistilo od plev vítka vítky vítku vítkou vítod POLYGALA .be Vjele Vjele .by vjeli vjeli .Vite Vitka Vitka Vitke Vitko Vitkó Vitod Vitřel Vitřela Vitřele Vitřet Vizo Vje Vjece Vječena Vječeňe Vječi Vječinó Vječná Vječné Vječnosť Vječnosťó Vječny Vjeda Vjeďel Vjeďela Vjeďele Vjeďet Vjedyrko Vjecheť Vjejico Vjejicó Vjek Vjeke Vjeko Vjekom Vjel Vjela Vjela .rostlina. roste na sušších pastvinách a loukách jitřil jitřila jitřili jitřit vidím pobídka potahu k jízdě věci většina většině větší většinou věčná věčný věčnost věčností věčné vědouc věděl věděla věděli vědět vědérko vjechet vějici vějicí věk věky věků věkům vjel vjela vjela .by věnce věnec věneček věnečky věnečku věno věrno věrolomci neupřímný člověk věř věřil věřila .

tam plášť mlynář větrného mlýna vjezd do dvora hvězda hvězdář hvězdice. DATU RA ARBOREA pěstuje se jako .Vjeřele Vjeřet Vjesi Vješenka Vjetr Vjetrák Vjetroplach Vjetřácké menář Vjezd Vjezda Vjezdář Vjezďica Vjezďička Vjezďičkoval Vjezi Vjo Vkládal Vkládala Vkládale Vkládat Vkořeňil Vkořeňila Vkořeňile Vkořeňit Vkročel (fkročel) Vkročela (fkročela) Vkročele (fkročele) Vkročeňi (fkročeňi) Vkročeňim (fkročeňim) Vkročet (fkročet) Vlaďislav(f) Vládl Vládla Vládle Vládno Vládnó Vlak Vláple Vlasaté Vlasaťica Vlase Vlásňe Vlasňi Vlasť Vlášeňi Vlaštovičňik Vlaštuv(f)ka Vlči bob Vlči jabko věřili věřit věsí věšenka nachová PRENANTHES PURPUREA-roste ve stinných lesích vítr větrák větroplach. břehule říční RIPARIA RIPARIA bob mnohalistý LUPINUS POLYP HYLLUS pícnina durman obecný DATURA STRAMONIUM -široce rozšířený. kde vítr . kopretina hvězdička hleděl po hvězdách kde vězí pobídka potahu k jízdě vložil vložila vložili vložit usadil se usadila se usadili se usadit se vešel vešla vešli vejití vejitím vejít Vladislav mužské jméno vládl vládla vládli vládnu vládnou vlak uhodili vlasatý kometa vlasy vlásenky vlastní vlast žíně vlaštovičník větší CHELIDONI UM MAJUS. jiřička obecná DELICHON URBICA. roste na rumištích lužních lesích a pobřežních křovinách vlaštovka obecná HIRUNDO RUSTICA.

žije u vod.káča listy lopuchu ARCITUM vlňáček vlňák roztoč vlnovník ERIOPHYIDAE sají na rostlinách vmísí se vnitřnosti kupecký krám odnož ovoce odtud oči voda voda. do níž bylo střeleno voda tekoucí nazpátek z mlýnského kola voděnka odešel tanečnice vodnatelnost ledňáček říční ALCEDO ATTHIS vodouch stříbřitý ARGYRONETA AQUATICA pavouk vodomil černý HYDROUS PICEUS .Vleťim Vleťime Vlevo Vlezná Vlezné Vlfčeno Vlfčenó Vlha Vlikle Vlizt Vlk Vlk Vlk lopónové Vlňáček Vlňák Vlnovňik Vmišijó se Vňitřnosťe Vobchod Vobnož Voboce Vocáď Voče Voda Voda střelná Voda zpátková Voďenka Vodešil Voďička Vodnatelnosť Voďňi kos Vodóch Vodomil Vodomjerka Vodóš Vodovod Vodročeny Vodtáď Vodvážel Vodvážela Vodvážele Vodvážet Vodvezte Vogrňa Vohrnojo Vohrnojó Vochla Vochle Vochtrovňa Vojanske Vojťeška ozdobný vletím vletíme vlevo vlezná vlezný vlhkost vlhkostí vlha pestrá MEROPS APIASTER. u nás žije vodouš rudonohý TRINGA TOTANUS vodovod odročené odtud odvezl odvážela odváželi odvážet odvezte přední rozvora u vozu ohrnuji nos nad tebou ohrnují neučesaná. neupravené ženské strážní domek ČD vojensky vojtěška setá MEDICAGO SATIVA pěstuje se jako .vodní brouk vodoměrka štíhlá HYDROMETRA STAGNORUM ploštice vodních ploch vodouš TRINGA . pták vlekli se vlézt vlk CANIS LUPUS dětská hra . neupravená ženská neučesané.

žije u vod volba volby volbu volbou volej vůl .Vokno Vokolo Vokřékl Vokřékla Vokřékle Vokřékno Vokřéknó Vokynko Volaná Volané Volanéch Volaném Volav(f)ka Volav(f)ka Volba Volbe Volbo Volbó Volé Volek Volgárňi Voli ocho Volotrk Volovec Volovo Von Voňavé gajst Voňavé chebz Vonehdá Vonéch Voňička Voperácija Voposťil Voposťila Voposťile Vopoščeňi Vopovažoješ Vopusťit Vosa Vosk Voskov(f)ka Voskov(f)ka Vostózet Vosvobozená Vosvobozené Vosvobozenéch Vosvobozeném Voznámeňim Vozňica Vozňico Vozňicó pícnina okno okolo okřikl okřikla okřikli okřiknu okřiknou okénko volaná volaný volaných volaným volavka volavka bílá EGRETTA ALBA . vosa obecná VESPA CRABO .jitrocel větší PLANTAGO MAJOR hlupák volovec vrbolistý BUPHTHALMUM SOLICIFOLIUM.sršeň vosk voskovka větší CERINTHE MA JOR. roste ve světlých lesích olovo on voňavka šeřík SYRINGA nedávno vonných voňavé kvítí operace opustil opustila opustili opuštění opovažuješ opustit vosa útočná PARAVESPULA GERMANICA. pěstuje se jako okrasná rostlina vosková svíce větší zlobit osvobozená osvobozený osvobozených osvobozeným oznámením plachta na vůz plachtu plachtou .volek vulgární volí ucho .

ušatá.dále vrba popelavá. rychle vejít vrazi vrazím vrazíme vražená vražený vražených vraženým vrba jíva SALIX CAPREA . roste na pasekách a lesních světlinách vrbovka EPILOBIUM . přijdu vpadnou. košařská. přijdou dát do sebe. barva vrané koně vráska vrápenec malý . přišel vpadla.Vpadl Vpadla Vpadle Vpadno Vpadnó Vpakosťit do sebe Vpijavá Vpijavé Vpravo Vpravy Vpředko Vrabec Vraca se Vracel Vracela Vracele Vracet Vrana Vraneček Vraňi Vrany Vrap Vrápenec Vrať Vrát Vrátka Vrazel Vrazela Vrazele Vrazet Vrazi Vrazim Vrazime Vražená Vražené Vraženéch Vraženém Vrba Vrbina Vrbka Vrbov(f)ka Vrce Vrdnót Vrch Vrchnosť Vrchovato Vričet Vrká Vrká vpadl.netopýr RHINOLOPHUS HIPPOSIDEROS vrať vjeli do vrat vrátka vrazil. vrba bylinná SALIX HERBACEA je chráněná vrbina LYSIMACHIA . rychle vešla vrazili. oko. rychle vešel vrazila. přišla vpadli.rostlina u stojatých vod vrbka úzkolistá CHAMAENERION ANGUSTIFOLIUM. sníst pijavá zem pijavý papír vpravo v pravé poledne vpředu vrabec vrátivší se vracel se vracela se vraceli se vracet se vrána obecná CORVUS CORONE vraneček SILAGINELLA rostlina vraní křídlo. rychle vešli vrazit. přišli vpadnu.rostou pospolitě na vlhkých místech vrtá obrátit se kopec vrchnost vrchovatě vrčet holub vrká zamilovaný mládenec vrká jako holub .

rostlina veš hmyz. péřovka slepičí GONIOCOTES GALLINAE všivka obecná PEDICULOPSIS AVENAE .Vrkle Vrkolena Vrkolene Vrkoleno Vrkolenó Vrkós Vrš Vršek Vršena Vrtal Vrtala Vrtale Vrtat Vrtavec Vrtavec Vrťik Vrťik Vrťike Vrtola Vrubón Vrzák Vrzgá Vrzgala Vrzgale Vrzgalo Vrzgolet Vrzle Vřes Vřesovec Vřeteňi Vřeteno Vřetenoška Vřéťim Vsikla Vsikle Vsikno Vsiknó Vsókla Vsókle Vsókno Vsóknó Vstávač Vša Vše Všeci Všehomir Všelecos Všemohóci Všenka Všev(f)ka vrkli svobodná dcera svobodné dcery svobodnou dceru svobodnou dcerou holub verš vršek návrší vrtal vrtala vrtali vrtat kdo neustále do někoho vrtá. žije na ptácích a savcích. bezkřídlý hmyz. drobný keřík vřesovec pleťový ERICA HERBACEA vřesovec čtyřřadý ERICA TETRALIX . ale vrže na housle vrzala vrzali vrzalo vrzat vrzli. např. zahráli vřes obecný CALLUNA VULGARIS. byl považován za posvátného brouka varhany nehraje.vrtík roupy vrtule vruboun posvátný SCARABAEUS SACER.roztoč . ve skladech atd.motýl vřítím se vsála vsáli vsaji vsají vsoukla vsoukli vsouknu vsouknou vstavač ORCHIS . lidové označení vodních korýšů perlooček vši všichni Všehomír. vrtihlav.škodí v potravinách.dřevina vřetení kost vřeteno vřetenuška ZYGAENIDAE . štáře vrtavec zhoubný PTINUS FUR. slovanský bůh všelicos všemohoucí všenka MALLOPHAGA. pták kdo neustále vrtí hlavou .

manželka Sokrata xylofon. pěstuje se jako koření nebo léčivá bylina .rostlina všudy anekdota vtipné obce vůbec vůdce vojna vůli vůlí vůni vůní vůz vést vzadu vzal vzdychá vzdychavka vzdychal vzdychali vzdychalena vzít vzitý (pěkně opivněný) vzkázání vzkázáním vzkazuje vzkazuji vzkazují vzlyk vznést vztažitost PÍSMENO X Xantipa Xylofón PÍSMENO Yzop Y yzop lékařský HYSSOPUS OFFICINALIS. hudební nástroj bicí samoznějící.Vševec Všode Vťip Vťipny Vubce Vubec Vudca Vujna Vulo Vuló Vuňo Vuňó Vuz Vyst Vzado Vzal Vzdéchá Vzdéchačka Vzdéchal Vzdéchale Vzdéchalena Vzit Vzité Vzkázáňi Vzkázáňim Vzkazoje Vzkazojo Vzkazojó Vzlek Vznyst Vztažetosť všivec statný PEDICULARIS EXALTATA .aromatická bylina Xantipa. ladící PÍSMENO Z z Z Za Za miro dvacet Za voneho časo Zabablaná Zabablané Zabablanéch Zabablaném z Z za za 1 míru vysetého obilí 20 mír sklidit za onoho času zašpiněná zašpiněný zašpiněných zašpiněným .

zajdi zaběhnutá zaběhnutý zaběhnutých zaběhnutým zaleskne se trumpeta spěšně šel. rychle rychle šla. spěšně rychle šli.Zabábnót Zababošená Zababuš se Zabaraňit se Zábarka Zábarke Zábarko Zábarkó Zabeďňenosť Zabijačka Zabijet Zabil Zabil Zabila Zabile Zabitá Zabitá Zabité Zabité Zabjehň Zabjehnotá Zabjehnoté Zabjehnotéch Zabjehnotém Zablešťi Zabobroval Zabobrovala Zabobrovale Zabrbošel Zabrbošela Zabrbošele Zabrmtat Zabróbit Zabróbite Zabrósel Zabrósela Zabrósele Zabróset Zabřenči Zacecoňil Zacecoňila Zacecoňile Zacecoňit Zacengal Zacengala Zacengale Zacengat Zacpo Zacpó Začal Začala Začalápat Začerňi Začerňi-le Začiná zachtít zamotaná ve vlňáku zamotej se tvrdošíjně se do něčeho zabrat záminka záminky záminku záminkou zabedněnost zabíjačka zabíjet prase zabil kohouta vraždil vraždila vraždili zavražděná zabitá slepice zavražděný zabitý kůň zaběhni. zabrblat zavinit zaviníte zašel na návštěvu zašla zašli zajít zabřinčí uronil slzu uronila uronili uronit zacinkal zacinkala zacinkali zacinkat ucpu ucpou začal začala zatoulat se začerní začerní-li začíná . spěšně zamotal se zamotala se do vlňáku zamotali se zabručet.

zaháleli zabrzdil zabrzdila zabrzdili zabrzdit zahání zaháním zaháníte zahazovaná díra zahazovaný klacek zamračil se zamračila se zamračili se mračí se zahubí záhon . zakouřená začuzených. sednout zadkem na židli jít humnama. zakouřených začuzeným. zahálela nepracovali. zahálel nepracovala. začuzený zakouřený.Začkal Začkala Začkale Začkat Začmochat Začno Začnó Začózená Začózené Začózenéch Začózeném Záda Zadarmo Zaďivit Zadkem Zadkem Zadlábit Zaďňi Zadoďňet Zadošet Zadrchmat Zadrkotat Zadržená Zadržené Zadrženéch Zadrženém Zafifoli Zafifolim Zafremačel Zafremačela Zafremačele Zafremačet Zaglgat Zagromloval Zagromlovala Zagromlovale Zagromlovat Zahálel Zahálela Zahálele Zahamoval Zahamovala Zahamovale Zahamovat Zaháňi Zaháňim Zaháňite Zahazovaná Zahazované Zahlidl Zahlidla Zahlidle Zahližijó Zahobi Záhon zaštkal zaštkala zaštkali zaštkat zakouřit začnu začnou začuzená. přikrýt zaradovat se zadržená zadržený zadržených zadrženým zahvízdá zahvízdám zašantročil zašantročila zašantročili zašantročit hltavě se napít zahuboval zahubovala zahubovali zahubovat nepracoval. zadem zaškrtit zadní zadunět zaručit se ledabyle se zamotat. zakouřeným záda zdarma podivit se zadkem.

úzké hrdlo džbánem džbánu zahřešil zahřešila zahřešili zahřešit zahřívá zahříval zahřívala zahřívali zahřívat zachycuji zachycují nastydl se nastydla se nastydli se nastydnout zasmál se zasmála se zasmáli se zasmát se zachoval zachovala zachovali zachovat se dobře zachovává zardousil zardousila zardousili zardousit .Zahořekoval Zahořekovala Zahořekovale Zahořekovat Záhoři Zahořkl Zahořkla Zahořkle Zahořknót Zahrabal Zahrabala Zahrabale Zahrabat Zahrada Zahrádka Zahraďňica Zahraďňik Zahrado Zahradó Zahrál Zahrála Zahrále Zahrát Zahrbócet Záhrlák Záhrlákem Záhrláko Zahřešel Zahřešela Zahřešele Zahřešet Zahřivá Zahřival Zahřivala Zahřivale Zahřivat Zachecojo Zachecojó Zachlaďil Zachlaďila Zachlaďile Zachlaďit Zachlachoňil Zachlachoňila Zachlachoňile Zachlachoňit Zachoval Zachovala Zachovale Zachovat Zachovává Zachrtósel Zachrtósela Zachrtósele Zachrtóset zahořekoval zahořekovala zahořekovali zahořekovat Záhoří zahořkl zahořkla zahořkli zahořknout zahrabal zahrabala zahrabali zahrabat zahrada zahrádka zahradnice zahradník zahradu zahradou zahrál zahrála zahráli dali mu zahrát sólo zahrboucet hliněný džbán na vodu.

rostlina zaječí pysk .Zaic Zaica Zaico Zaiščená Zaiščené Zaiščenéch Zaiščeném Zaječi nemoc Zaječi ocas Zaječi pesk Zaječi zeli Zajedo Zajedó Zajeťó Zajit Zakabošel Zakabošela Zakabošele Zakabošet Zákalec Zakavoňil Zakavoňila Zakavoňile Zakavoňit Zákeřňik Zákeřňika Zákeřňike Zakládal Zakládala Zakládale Zakládat Zakládka Zakládke Zakládko Zakládkó Zaklénačka Zaklénačke Zaklénačko Zaklénačkó Zaklepal Zaklepala Zaklepale Zaklepat Zaklet Zakletá Zakleté Zakleťi Zakličená Zakličené Zakličenéch Zakličeném Zakločo Zakločó Zaklókl Zaklókla zajíc polní LEPUS EUROPAEUS zajíce zajíců zajištěná zajištěný zajištěných zajištěným TULARÉMIE .rozštěp horního rtu a patra zaječí zelí zajedu zajedou zajetí zajít zamračil se.infekční onemocnění zaječí ocásek vejčitý LAGURUS OVATUS . mračí se zamračila se zamračili se zamračit se brousek na chlebě zamračit se hrozivě zamračila se hrozivě zamračili se hrozivě zamračit se hrozivě zákeřník zákeřníka zákeřníky zakládal zakládala okurky zakládali stoh zakládat rolnické družstvo sázka sázky sázku sázkou zaklínáni zaklínání zaklínačku zaklínáním zaklepal zaklepala zaklepali zaklepat zaklít zakletá v hada zakletý zakletí zaklížená zaklížený zaklížených zaklíženým zatluču desku zatlučou okna zatloukl desky do vrat zatloukla hřebík .

Zaklókle Zakloznal Zakloznala Zakloznale Zakloznat Zaklupal Zaklupala Zaklupale Zaklupat Zakockal Zakockala Zakockale Zakockat Zakocořel Zakocořela Zakocořele Zakocořet Zakodrcal Zakodrcala Zakodrcale Zakodrcat Zákoňik Zákoňike Zákoňikem Zakopal Zakopala Zakopale Zakopat Zakopnol Zakopnola Zakopnole Zakopnót Zakopnóťi Zakořoval Zakořovala Zakořovale Zakořovat Zakotaná Zakotané Zakotanéch Zakotaném Zákov(f)ka Zakrabaťená Zakrabaťené Zakrbošená Zakrbošené Zakrbošet Zákresteja Zakret Zákret Zákrete Zakreťi Zakrkav(f)čel Zakrkav(f)čela Zakrkav(f)čele zatloukli díravou střechu zakázal zakázala zakázali zakázat zaťukal zaťukala zaťukali zaťukat zakuckal se zakuckala se zakuckali se zakuckat se rozzlobil se rozzlobila se rozzlobili se rozzlobit se zatřásl zatřásla zatřásli zatřást zákoník práce zákoníky zákoníkem zakopal zakopala zakopali zakopat zakopnul zakopnula zakopnuli zakopnout zakopnutí vysedával v hospodě vysedávala vysedávali vysedávat zavrtaná třeba v seně. zavrtaný zavrtaných zavrtaným železný kroužek na bičišti zamračená zamračený zamuchlaná zamuchlaný zamuchlat se sakristie zakrýt zákryt zákryty zakrytí zakrákal zakrákala zakrákali . v duchnách atd.

Zakrkav(f)čet Zákrot Zákrote Zakróťil Zakróťil Zakróťila Zakróťila Zakróťile Zakróťile Zakrslék Zakřékne Zakřékno Zakřéknó Zakřéknoté Zakřéknotéch Zakřéknotém Zakřeša Zakřopjel Zakřopjela Zakřopjele Zakřopjet Zalamoval Zalamovala Zalamovale Zalamovat Zalátany Záleba Zálebe Zalébila Zalébile Zalébit Zálebňéši Zálebo Zálebó Zalepja Záleťňica Záleťňico Záleťňicó Záleťňik Záleťňika Záleťňike Záleťňiko Záleťňikom Zalikovat Zalile Zalitale Zalivat Záloda Záloha Zálohe Záloho Zálohó Zálom Zalomcoval Zalomcovala

zakrákat zatáčka, oklika zatáčky, okliky zakroutil zmizel, ztratil se zakroutila zmizela zakroutili zmizeli zakrslík zakřikne zakřiknu zakřiknou zakřiknutý zakřiknutých zakřiknutým zakřesavši - rozdělat oheň zaskřípal zuby zaskřípala zaskřípěli zaskřípat zuby zalamoval zalamovala zalamovali zalamovat zalátané záliba záliby zalíbila zalíbili zalíbit zálibnější zálibu zálibou zalepivše záletnice záletnici záletnicí záletník záletníka záletníky záletníků záletníkům svatebčanům zatahovat cestu zalili zahradu zalítali si zalévat záluda záloha zálohy zálohu zálohou pití zatřásl zatřásla

Zalomcovale Zalomcovat Zalomja Zaloskla Zaloskle Zálozek Založel Založela Založele Založet Založet blechám Záložňa Zámecká Zámecké Zámeckéch Zámeckém Zamegotal Zamegotala Zamegotale Zámek Zámek Zamesla Zameslel Zameslele Zameslet Zamišel Zamišela Zamišele Zamišeny Zamišet Zamjestnáňi Zámjet Zámjete Zamodrchat Zámořa Zámraske Zámraz Zamrazelo Zamykal Zamykala Zamykale Zamykat Zamyst Zanda Zando Zandó Zanoťi Zanoťim Zanoťime Zanyst Zaočel Zaočela Zaočele Zaočet Zaochelebit

zatřásli zatřást zalomivše luskla prsty luskli prsty zákolník u vozu založil založila založili založit jít spát záložna zámecká zahrada zámecký pán zámeckých sluhů zámeckým schodům zatřpytil se zatřpytila se zatřpytili se zámek na dveřích zámek - panství zamysliv se zamyslel se zamysleli se zamyslet se zamíchal zamíchala zamíchali zamíchané zamíchat zaměstnání závěj závěje zamotat zámoří zámrazky-z rána ještě přimrzá zamrzlo až mne zamrazilo zamykal zamykala zamykali zamykat na noc zamést zajdouce zajdu zajdou zazpívá zazpívám zazpíváme zanést zaučil zaučila zaučili zaučit zalichotit se

Zaojal Zaojala Zaojale Zaojat Zaopatřel Zaopatřela Zaopatřele Zaopatřet Záosek Zaošéval Zaošévala Zaošévale Zaošévat Zaozéval Zaozévala Zaozévale Zaozévat Zapackoval Zapackovala Zapackovale Zapackovat Zapáčet Západ Západ Zapadle Zapadlo Západo Zapála Zápala Zápaleca

Zapálela se Zapálele Zapálet se Zapalovalo se Zapaščekovat Zapéřele Zapchlo Zapinožet se Zapiščela Zapiščenco jeden Zapit Zaplantal Zaplantala Zaplantale Zaplantat Záplata Záplate Zaplaťil Zaplaťila Zaplaťile Zaplaťit Zapomeň Zápor

zaujal zaujala zaujali zaujat zabezpečil zabezpečila zabezpečili zabezpečit zákolník ošil se ošila se ošili se ošít se ozval se ozvala se ozvali se ozvat se klopýtl klopýtla klopýtli klopýtnout zalíbit se západ slunce světová strana -západ zapadli zapadlo západu zapáliv si fajfku záplava zapalice žluťochovitá ISOPYRUM THALICTROIDES - roste ve světlých listnatých lesích červenala se červenali se červenat se červenalo se jablko na stromě zahubovat zapýřili se píchlo udělat se důležitým zaječela uječenče jeden zapít zapletl se zapletla se zapletli se zaplést se zaplacení zaplacení zaplatil zaplatila zaplatili zaplatit zapomeň zápor

Zapovidám Zápovjeď Zapovjeďel Zapražená Zapražené Zapraženó Zapražet Zaprofantirovat Záprtek Záprtek Zapřihňi Zapšknót Zarablovat Zaracené Zaracenéch Zarano Zaraťit Zaraťite Zaraza Zarazel Zarazela Zarazele Zarazet Zarévá Zarmócená Zarmócené Zarmócenosť Zarmócenosťó Zaromploval Zaroste Zároveň Zarygloval Zaryglovala Zaryglovale Zaryglovat Zařechtal Zařechtale Zařezaná Záři Záři Zas Zasaďil Zasaďit se Zasáhl Zasáhla Zasáhle Zasáhnót Zasalotyrovat Zasel Zasela Zasepaná Zaseté Zasetéch Zaske

zakazuji zákaz pastvy zakázal zasmažená polévka zasmažený guláš zasmaženou polévku zasmažit zásobit se zkažené vejce nadávka zapřáhni kýchnout udělat hluk ztracený ztracených najednou založit,ztratit založíte,ztratíte záraza ORABANCHE - cizopasník na kořenech různých rostlin zastavil zastavila zastavili zastavit zarývá se do někoho zarmoucená zarmoucený zarmoucenost zarmouceností zatloukl na vrata zaroste zároveň zastrčil zastrčila zastrčili zastrčit zařehtal kůň zařehtali zařezaná měsíc záři jasným světlem září zas zasadil zasadil se o novou školu zasáhl zasáhla zasáhli zasáhnout zasalutovat osel (zasel) pole osela (zasela) pole zasypaná oseté (zaseté) pole osetých (zasetých) polí zase

Zaskoč Zaskřepi Zásloha Zaslóžel Zaslóžela Zaslóžele Zaslóžet Zásložny Zasmjeja se Zasmrádle Zasmuťňil Zásobe Zaspja Zastáv(f)ka Zastavatel Zastavil Zastavil Zastavja se Zastésklo Zástopca Zastopoval Zastopovala Zastopovale Zastopovat Zastrčel Zastrčel Zastrčela Zastrčele Zastrčet Zastrčijó Zastrkovala Zastrkováňi Zastřehl Zastřehle Zastřehle Zástřešek Zaščihlela Zaščihli Zaščiřel Zaščiřela Zaščiřele Zášerek Zaškareďil Zašklibit se Zaškňořel Zaškňořenec Zaškňóřenec Zaškňóřet Zaškrč Zaškrčet Záškrt Zaškrutal Zaškvrčet Zašle Zašle

zastupuj pousměje se zásluha zasloužil zasloužila zasloužili zasloužit záslužné zasměvši se zasmrádli, zapáchli posmutnil zásoby zaspavši zastávka zástupce zastavil se na kus řeči dal do zástavy zastaviv se zastýsklo se zástupce zastupoval zastupovala zastupovali zastupovat uzamkl zastrčil talíře do kredence uzamkla uzamkli uzamknout uzamknou uzamykala uzamykání zahlédl, zastřihl ofinu zahlédli, zastřihli zahleděli se dolní okraj doškové střechy zasmála se zasměj se pousmál se pousmála se pousmáli se v podvečer, ještě se nestmívá zamračil se zašklebit se pousmál se kdo se neustále usmívá na půl koutku ušklíbenec ušklíbnout se, zašklebit se zaskřípej zaskřípat záškrt neforemně jde, škruntá zaskřípat zubama pošle zašli za vesnici

Zašle Zašméďil Zašmérat Zašmóranci Zašmórané Zašómá Zašoškala Zašošknót Zaštorcoval Zašturmoval Zašvidrat Zašvrďolet Zaťápat Zateskňile Zateskňiš-le Zaťešet Zatchla se Zaťim Zaťinal Zaťinala Zaťinale Zaťinat Zato Zatočel Zatočela Zatočele Zátočena Zatochlena Zaťokla Zatracená Zatrachanci Zatrachanci Zatrachané Zatrachťilé Zatrápeňi Zatraťil Zatraťila Zatraťile Zatraťit Zatrnčená Zatróset Zaučel Zaučela Zaučele Zaučet Zav(f)čas Zavadl Zavadla Zavadle Zavadló Zavangloval Zavangloval Václava Zavazel Zavazela

zašli zadováděl si zašimrat umazanci umazaný zašumí zašeptala zašeptnout vyrazil jako odpíchnutá koule biliáru svolal všechny zašvidrat říci na půl úst zatápat zatesknili zateskníš-li potěšit zalkla se zatím zaťal zaťala zaťali zaťat zato zatočil zatočila zatočili zátočina, zatáčka zatuchlina zaťukala založená zatracenci - jako nadávka zpackanci spackaný zatrachtilý, zatracený zatrolení uličníci založil založila založili založit zatrnčená zapálit zaučil zaučila zaučili zaučit včas uvadl uvadla uvadli uvadlou občasné vybočení ve svých plánech se nechtíc přiblížil ke svátku Václava překážel překážela

Zavazele Zavazet Zavde Zavdé Zavéřet Závirka Závisť Závistlevec Závitek Zavolá Závora Zavoral Zavorale Zavrzé Zavrzéme Zavrzéte Zavřel Zavřela Zavřele Zavševená Zavševené Zavševenéch Zavševeném Zavzďechal Zavzďechala Zavzďechale Zavzďechat Zazadóšel Zazadóšela Zazadóšele Zazadóšet Zazenklo Zazerzená Zazerzené Zazobaná Zazobané Zazobanéch Zazobaném Zazobil Zazobila Zazobile Zazobit Zazpival Zazpivala Zazpivale Zazpivat Zázvar Zázvor Zažblóchal Zažblóchala Zažblóchale Zažblóchat Zažé Zažel Zažela

překáželi překážet občas, někdy zavdej zahledět se jak výr uzávěr pušky závist závistivec řetěz ku stažení dřeva na voze zavolá závora zaoral zaorali zahraj zahrajme zahrajte zavřel zavřela zavřeli zavšivená zavšivený zavšivených zavšiveným zavzdychal zavzdychala zavzdychali zavzdychat zadusil zadusila zadusili zadusit zaznělo zarezavělá zarezivělý zámožná zámožný zámožných zámožným zazubil, zasmál se zazubila, zasmála se zazubili, zasmáli se zazubit, zasmát se zazpíval zazpívala zazpívali zazpívat závar zázvor koření ZINGIBER zažbluňkal zažbluňkala zažbluňkali zažbluňkat zažij zažil zažila

Zažele Zažet Zbajal Zbajala Zbajale Zbajaňi Zbajat Zbel Zbela Zbele Zbely Zbestřel Zbestřela Zbestřele Zbestřet Zbet Zbetečná Zbetečné Zbetečnéch Zbetečném Zbetečnosť Zbetečnosťó Zbetek Zbeťi Zbirajó Zbirka Zbirke Zbirko Zbirkó Zbjeh Zbjehle Zbjehnóťi Zbléžel Zbléžela Zbléžele Zbléžet Zblochan Zboďil Zboďila Zboďile Zboďit Zboďte Zbohdarma Zbor Zbor Zbórat Zboro Zboro Zboro českéch bratro Zbóřem Zbořet Zbózeč Zbózeč Zbózi

zažili zažít navedl, způsobil, nastrojil navedla navedli navedení navést zbyl zbyla zbyli zbylé zbystřil zbystřila zbystřili zbystřit zbýt zbytečná zbytečný zbytečných zbytečným zbytečnost zbytečností zbytek zbytí sbírají sbírka sbírky sbírku sbírkou zběh zběhli zběhnutí sblížil sblížila sblížili sblížit zblochan vodní GLYCERIA AGUATICA -rostlina roste na březích stojatých vod vzbudil vzbudila vzbudili vzbudit vzbuďte zbytečně zbořisko, rozvalina sbor pěvců zbourat sboru zbořisek sboru českých bratrů zbouráme zbořit buditel kohout budí

Zbrčené Zbrklá Zbrklenci Zbřeďit Zbuhviodkáď Zbuňik Zcepeňel Zcepeňela Zcepeňele Zcepeňet Zcokrovaťi Zcokrovaťil Zčervotočel Zčestajasna Zdá Zdálo Zdav(f)ke Zďeďil Zďeďila Zďeďile Zďeďit Zdech Zďelat Zďirale Zďiráňi Zdlóha Zdobeňi Zdobeňim Zdobil Zdobila Zdobile Zdobit Zdohnal Zdohnala Zdohnale Zdohnat Zdohoňit Zdokumentyroval Zdol Zdola Zdole Zdorokrál Zdot Zdotá Zdoté Zdovim Zdovjeďela Zdrachťovat Zdrávas Zdravé Zdravinek Zdrhal Zdrhala Zdrhale

divoký, rozvztekaný neuváženě zbrklá unáhlenci chytnout křeč bůh ví odkud zbojník uhynul uhynula uhynuli uhynout zesládne zesládl napadený červotočem najednou, znenadání zdá zdálo sezdání, vdavky zdědil zdědila zdědili zdědit vzdech sundat odněkud utíkali útěk zdlouha zdobení zdobením zdobil zdobila zdobili zdobit doběhl doběhla doběhli doběhnout dohonit zdokumentoval zdul se zdula se zduli se vzdorokrál zdut se zdutá zdutý dozvím se dozvěděla zbraňovat zdrávas zdravý zdravínek červený ODONTITES RUBRA -roste hojně na neobdělávaných pozemcích utíkal, zdrhal utíkala utíkali

Zdrhat Zdrhnót Zdur Zdure Zdurovec Zdylka Ze Zebe Zebera se Zeberte se Zebřečka Zeďňik Zedrale Zedráňi Zejitá Zejité Zelenář Zelenářka Zelene Zelené Zelenkavé Zeleny koňe Zelňica Zem Zema Zemák Zemáke Zeman Zemaňi Zemanka Zemanka Zemanke Zemjedym Zemjetřas Zemježloť Zemolez Zemostráz Zemostrázek Zende Zende Zendó se Zengla Zepnol Zepnola Zepnole Zepnót Zepsal Zepsala Zepsale Zepsat Zeptal

utíkat utéci vzdor vzdory vzdorovec délka ze studí,zebe seberu se a odejdu seberte se a jděte, vzpamatujte se zebřička TAENIOPAGIA - jsou chovány v klecích – pták zedník sedrali peří sedrání schůzka schůzce zelinář zelinářka byliny zelený zelenkavý kobylky luční – všežravé - ENSIFERA polévka zelnice, voda z kysaného zelí země zima brambor brambory zeman zemani zemanka chaloupka,která sloužila panským za vězení robotníku zemanky zemědým lékařský FUMARIA OFFICINALIS -jinak většinou plevel zemětřesení zeměžluč CENTAURIUM - poskytuje léčivou nať zimolez LONICERA rostlina - většinou dřevina zimostráz vždyzelený BUXUS SEMPERVIRENS – keř zimostrázek alpínský CHAMAEBUXUS ALPESTRIS - rostlina s neopadavými listy zajde vzejde sejdou se cinkla sepjal sepjala sepjali sepnout sepsal sepsala sepsali sepsat zeptal se

zmenšil se scvrkla se scvrkli se zcvrklých zcvrklým scvrknu se scvrknou se vzešlá ujala se. roste .Zeptala Zeptale Zeptat Zerz Zerzavé Zerzavó Zerzi Zeselel Zeselela Zeselele Zeselelo Zeselet Zeschlá Zeschlé Zeschló Zesk Zeskem Zesko Zeslečená Zeslečené Zeslečenéch Zeslečeném Zeslečenó Zeslikajó Zeslikl Zeslikla Zeslikle Zeslikno Zesliknó Zesmoťňi Zesmoťňim Zesmoťňime Zesomiroval Zesomirovala Zesomirovale Zesomirovat Zestařel Zestařela Zestařele Zestařet Zestavile se Zestópeňi Zešéřel Zešéřela Zešéřele Zešéřet Zeškvrkl Zeškvrkla Zeškvrkle Zeškvrkléch Zeškvrklém Zeškvrkno Zeškvrknó Zešlá Zešla ryž zeptala se zeptali se zeptat se rez rezavý rezavou rezaví zesílil zesílela zesíleli zesílelo zesílet uschlá uschlý uschlou zisk ziskem zisku svlečená svlečený svlečených svlečeným svlečenou svlékají svlékl se svlékla se svlékli se svléknu se svléknou se zesmutní zesmutním zesmutníme spočítal spočítala spočítali spočítat zestárl zestárla zestárli zestárnout seskupili se seskupení rozšířil se rozšířila rozšířili rozšířit scvrkl se.

Zešle se Zešle z ceste Zešléch Zešmodrchala Zešmodrchale Zešmodrchat Zešnédroval Zešnédrovala Zešnédrovale Zešnédrovat Zešrotoval Zešrotovala Zešrotovale Zešrotovany Zešrotovat Zešvrklá Zešvrklé Zeťit Zétra Zétřek Zetřepaja Zetřepal Zetřepala Zetřepale Zetřepat Zetřo Zévl Zezot Zgarbe Zgeblé Zgebne Zgebno Zgebnó Zgére só to Zglejit Zglejitá Zglejité Zglejitó Zgramloval Zgramlovala Zgramlovale Zgramlovat Zgrblel Zgrblela Zgrblele Zgrblet Zháňka Zháňke Zháňko Zháňkó Zhasla Zhasle Zhasno Zhasnó Zhasnóťi sešli se sešli z cesty sešlých zamotala zamotali zamotat vybočil vybočila vybočili vybočit prodebatoval prodebatovala prodebatovali prodebatované prodebatovat zcvrklá zcvrklý setnout zítra zítřek setřepajíc setřepal setřepala setřepali setřepat setřu zívl vyzout harampádí zhynulý zhyne. uhyne zhynu zhynou neskutečnosti sklížit sklížená sklížený sklíženou spojil kramlí spojila kramlí spojili kramlí spojit kramlí lakotil lakotila lakotili lakotit pátrání pátráni pátrám po tobě pátráním zhasla zhasli zhasnu zhasnou zhasnutí .

Zhasnóťim Zhebe Zhlavec Zhlidáňi Zhlidavá Zhlidavé Zhlidavéch Zhlidavém Zhlidl Zhlidla Zhlidle Zhlidná Zhlidné Zhlidnó Zhlidny ďev(f)če Zhližet Zhlóba Zhlóbe Zhlóbo Zhlóbó Zhltal Zhltala Zhltale Zhltat Zhňilá nemoc Zhňiloťina Zhňity Zhobená Zhobené Zhobenéch Zhobeném Zhoďil Zhoďila Zhoďile Zhoďit Zhófja se Zhok Zhorta Zhoščená Zhoščené Zhrknó se Zhrknót se Zhuro pácem Zchabral Zchabrala Zchabrale Zchabrat Zchlóba Zchlóbe Zchlóbenci Zchlóbo Zchlóbó Zchňápale Zchňápat Ziblo zhasnutím shyby polštář mračení mračivá mračivý mračivých mračivým zhlédl se v zrcadle zhlédla zhlédli sličná sličný sličnou sličné děvče mračit se chlouba chlouby chloubu chloubou rychle snědl rychle snědla rychle snědli rychle sníst lenost hniloba shnilé zničená zničený zničených zničeným shodil nějaké kilo shodila shodili shodit seběhnou se do houfu hluk zhurta zahuštěná zhuštěný sběhnou se sběhnout se vzhůru nohama těžce se zvedal těžce se zvedala těžce se zvedali těžce se zvedat chlouba chlouby chlubivci chloubu chloubou hltavě jedli hltavě sníst záblo .

sebral tajně vzala. zkusil okusila. zmařila pokazili. zmařili zkroušená zkroušený zkroušených zkroušeným tajně vzal. vyzkoušená věc zkouška zkoušky skulit se zkraje pokazil. sebrala tajně vzali. sebrali tajně vzít. zkusili ověřená.Zinačená Zinačené Zinačenéch Zinačeném Zinačovat se Zisťa Zisťijó Zkamaráďa sa Zkarťit Zkarťite Zkáza Zkazoval Zkazovala Zkazovale Zkazovat Zkážo Zkážó Zkažte Zkeselel Zkeselela Zkeselet Zkormócená Zkormócené Zkormóceňi Zkormóťil Zkormóťila Zkormóťile Zkormóťit Zkosel Zkosela Zkosele Zkošená vjec Zkóška Zkóške Zkotólet Zkrajo Zkrenťil Zkrenťila Zkrenťile Zkróšená Zkróšené Zkróšenéch Zkróšeném Zkróťil Zkróťila Zkróťile Zkróťit Zkrpjel Zkrpjela Zkrpjele Zkrpjet Zkřenčel Zkřenčela Zkřenčele Zkřenčet zjinačená zjinačený zjinačených zjinačeným vylepšovat se. zjinačit se zjistiv zjistí kamarádit se zkazit zkazíte zkáza vzkazoval vzkazovala vzkazovali vzkazovat vzkáži vzkáží vzkažte zkyselil zkyselila zkyselit zkormoucená zkormoucený zkormoucení zkormoutil se zkormoutila zkormoutili zkormoutit se okusil. zkusila okusili. zmařil pokazila. sebrat zvrznul se zvrznula se zvrznuli se zvrznout se stal se křehkým stala se křehkou stali se křehkými stát se křehkým .

larvy se živí mšicemi zlatého deště .okrasná rostlina zle mrtvice .Zkvičerek Zkvitá Zla Zlá Zlámaňina Zlámaňine Zlámaňino Zlámaňinó Zlášč Zlášťňi Zláštnosť Zláštnosťó Zlatá Zlaté Zlatéch Zlatém Zlato Zlató želo Zlatofós Zlatohlav(f) Zlatohlav(f) Zlatoočka Zlatyho dyšča Zlatyho dyšča Zle Zlé vjetr Zlefčoval Zlefčovala Zlefčovale Zlefčovat Zlem Zletyroval Zletyrovala Zletyrovale Zletyrovat Zlo Zlobi Zlobil Zlobila Zlobit Zlobite Zloboch Zlobotó Zlodařel Zlodařela Zlodařele Zlodařet Zlomeňina Zlomeňine Zlomeňino Zlomeňinó Zlomil podvečer rozkvétá zla zlá zlámanina zlámaniny zlámaninu zlámaninou zvláště zvláštní zvláštnost zvláštností zlatá zlatý zlatých zlatým zlato zlatou žílu .(štědřenec odvislý) LABURNUM ANAGYROIDES forzýtie FORSYTHIA .zlý vítr zlehčoval zlehčovala zlehčovali zlehčovat zlem vzpamatoval vzpamatovala vzpamatovali vzpamatovat zlo zlobí zlobil zlobila zlobit zlobíte neposlušný zlobou zkazil se zkazila se zkazili se zkazit se zlomenina zlomeniny zlomeninu zlomeninou zlomil stromek . POTOSIA brouci zlatoočka obecná CHRYSOPA VULGARIS -hmyz.hemeroidy zlatovous jižní CHRYSOPOGON GRYLLUS -roste na výslunných stráních zlatohlávek lilie LILIUM MARTAGON zlatohlav CETONIA.

zpustošeností zlomit násadu zlost zlostí zlé zlým zmaření. zmatenec zmátl se zmátla se zmátli se zmýlí se zmýlím se zmýlíme zmýlenou zhlédl zhlédla zhlédli zhlédnout třetí den po křtu přichází porodní bába pro peníze „vinkové“ zmije obecná VIPERABERUS zmiji zmijí zmizet zmínka zmínky zmínku zmínkou smíchat změna sněť zmohl se zmohla zmohli se výmol výmolem padlá ženská padlé ženské padlou ženskou. zmrhalku padlou ženskou.Zlomila Zlomile Zlomiroje Zlomirojo Zlomirojó Zlomirovanosť Zlomirovanosťó Zlomit Zlosť Zloščó Zly Zlym Zmar Zmata Zmatenec Zmátl Zmátla Zmátle Zméli Zmélim Zmélime Zmélkó Zmerčel Zmerčela Zmerčele Zmerčet Zmévat vinke Zmija Zmijo Zmijó Zmiňat Zminka Zminke Zminko Zminkó Zmišet Zmjena Zmjeť Zmohl Zmohla Zmohle Zmola Zmoló Zmrhalka Zmrhalke Zmrhalko Zmrhalkó Zmrznol Zmrznola Zmrznole Zmrznót Zmužo Zmužó Znaja móres zlomila si ruku zlomili si obě nohy zpustoší zpustoším zpustoší zanedbanost. zpustošenost zanedbaností. zmar zmatek pomatený. zničení. zmrhalkou zmrznul zmrznula zmrznuli zmrznout zmohu zmohou znajíce vychování .

Znajó Znalec Známé Známéch Znamená Znamenajó Znameňó Známka Známko Známkó Známosť Známosťi Známosťó Znémiléši Znémiléšich Znémiléšim Zňiknó Znovo Zob (na zob doložet) Zobá Zobáme Zobatá Zobaté Zobatéch Zobatém Zobaťica Zobečke Zobil Zobila Zobile Zobit Zóbke Zóbkovany Zobr Zočet Zočklevil Zočklevila Zočklevile Zófalá Zófalé Zófaléch Zófalém Zófat Zoft Zohle Zohle Zohnót Zohnoté Zohnoté Zól Zómeslňe Zořklevil Zořklevila Zořklevile Zořklevit znají znalec známý známých znamená znamenají znamení známka známku známkou známost známosti známostí znejmilejší znejmilejších znejmilejším objeví se znovu zub (dát něco k jídlu. pití) zobe zobeme zubatá zubatý zubatých zubatým zubatice zoubečky zubil se zubila zubili zubit se zoubky zoubkované zubr BISON BONASUS zvučet zošklivil si zošklivila si zošklivili si zoufalá zoufalý zoufalých zoufalým zoufat si šťáva z pečeného masa sehli se ohnuli kus železa ohnout sehnutý ohnutý taneční sál úmyslně zošklivil zošklivila zošklivili zošklivit .

Zostal Zostala Zostale Zostat Zotročel Zotročela Zotročele Zotročet Zóvjeřel Zóvjeřela Zóvjeřele Zóvjeřet Zóvjeři Zpáčet Zpakosťil Zpakosťila Zpakosťile Zpakosťit Zpamatoje Zpamatojo Zpamatojó Zpátke Zpical Zpicala Zpicale Zpicat Zpiral Zpirala Zpirale Zpirat Zpivá Zpivajó Zpival Zpivala Zpivale Zpivat Zplantal Zplantala Zplantale Zplantat Zplesňivjel Zplesňivjela Zplesňivjele Zplesňivjet Zplondrovaná Zplondrované Zplondrovanéch Zplondrovaném Zpohřeboval Zpohřebovala Zpohřebovale Zpohřebovat Zpola Zpomeneš Zpominá zůstal zůstala zůstali zůstat zotročil zotročila zotročili zotročit zpronevěřil zpronevěřila zpronevěřili zpronevěřit zpronevěří se zvrátit provedl provedla provedli provést vzpamatuje vzpamatuji vzpamatují zpět pokazil pokazila pokazili pokazit dohadoval se dohadovala se dohadovali se dohadovat se zpívá zpívají zpíval zpívala zpívali zpívat popletl popletla popletli poplést měl prokvetlé vlasy měla prokvetlé vlasy měli prokvetlé vlasy mít prokvetlé vlasy vydrancovaná vydrancovaný vydrancovaných vydrancovaných pozbyl zdraví pozbyla zdraví pozbyli zdraví pozbýt zdraví napůl vzpomeneš vzpomíná .

spřahala se spřahali se spřahat se zdráhal se zdráhala se zdráhali se zdráhat se napříč vzpřímíš se způsoby zraje zraji zrají zrál zrála zralý zráli zrcadélko zrcadlo zrno zrnokaz hrachový BRUCHUS PISORUM.Zpominal Zpominala Zpominale Zpominat Zposocha Zpoščenec Zpošeka Zpotvořel Zpotvořela Zpotvořele Zpotvořet Zpovidal Zpovidala Zpovidale Zpovidat Zpovjeď Zpovjedlňica Zpovjeďňica Zpózel Zpózela Zpózele Zpózet Zpráchňivjelá Zpráchňivjelé Zpráchňivjet Zprostá Zprosté Zprostéch Zprostém Zpřihal Zpřihala Zpřihale Zpřihat Zpřikal Zpřikala Zpřikale Zpřikat Zpřike Zpřimiš Zpusobe Zrá Zrajo Zrajó Zrál Zrála Zralé Zrále Zrcadilko Zrcadlo Zrno Zrnokaz Zroďi Zroša vzpomínal vzpomínala vzpomínali vzpomínat zesucha zpustlík zboku pošpinil pomluvou pošpinila pošpinili pošpinit zpovídal zpovídala zpovídali zpovídat zpověď zpovědnice zpovědnice lozil lozila lozili lozit ztrouchnivělá ztrouchnivělý ztrouchnivět hloupá hloupý hloupých hloupým se sousedem se připřahal koně. zrnokaz fazolový ACANTHO SCELIDES OBTENCTUS se vyvíjí jak na poli tak ve skladech zrodí se zrušivše . kůň a kráva a pod.

paráda zvelebení. parády parádu parádou kráva před otelením. vemeno nalité mlékem zotavil se .Zrošená Zrošené Zrošenéch Zrošeném Zrovna Zrust Zruste Zřekla se Zřekle Zřekle se Zřekno Zřeknó Zťeka mňet Zteřel Zteřela Zteřele Zteřet Ztoži Ztracená Ztracenci Ztracenco Ztracené Ztracenec Ztracenéch Ztraceném Ztracenosť Ztracenosťó Ztrácet se Ztrdlena Ztrnčela Ztrnčele Ztrnčená Ztrnčené Ztrnčené Ztrnčenéch Ztrnčenéch Ztrnčeném Ztrnčeném Ztrpčel Ztrpčet Ztrpči Zvadla Zvadle Zvekal Zvekala Zvekale Zvekl si Zveklosť Zveklosťó Zvelba Zvelbe Zvelbo Zvelbó Zvemnót Zvenťil zrušená zrušený zrušených zrušeným zrovna teď vzrůst vzrůsty zřekla se zřekli se syna zřekli se při rozhovoru zřeknu se zřeknou se mít vztek ztrouchnivěl ztrouchnivěla ztrouchnivěli ztrouchnivět ztuží ztracená ztracenci ztracenců ztracený ztracenec ztracených ztraceným ztracenost ztraceností mizet zkamenělina zatrpkla zatrpkli poplašená poplašený poplašený poplašených poplašených poplašeným poplašeným zatrpkl zatrpknout zatrpkne uvadla uvadli zvykal zvykala zvykali zvykl si zvyklost zvyklostí zvelebování sama sebe.

rostlina roste v listnatých lesích zvonek vousatý CAMPANULA BARBATA -okrasná rostlina zvonek CHLORIS .pták zvonovec liliolistý ADENOPHORA LI LIIFOLIA roste na křovinatých stráních zvonovec PROCNIAS . jako by se nafoukl pozvedla se pozvedli se pozvednutí .Zvenťila Zvenťile Zvenťit Zvéška Zvéške Zvéško Zvéškó Zveťil se Zveťit se Zvihl Zvihla Zvihle Zvihno Zvihnó Zvitřel Zvitřela Zvitřele Zvitřelé Zvitřené Zvitřet Zvizityroval Zvizityrovala Zvizityrovale Zvizityrovat Zvječel Zvječela Zvječele Zvječet Zvječňel Zvječňela Zvječňele Zvječňet Zvjeďel Zvjeďela Zvjeďele Zvjeďet Zvjerolikař Zvjeř Zvjetral Zvočná Zvočné Zvolávňik Zvoneček Zvonečňik Zvonek Zvonek Zvonohlik Zvonovec Zvonovec Zvostal Zvostala Zvostale zotavila se zotavili se zotavit se po nemoci výška výšky výšku výškou zvedl se zvednout se zvedl zvedla zvedli zvednu zvednou pozvednul se.sebevědomí pozvednutý pozvednout se prohlédl prohlédla prohlédli prohlédnout svědčil svědčila svědčili svědčit zvěčnil zvěčnila zvěčnili zvěčnit dověděl dověděla dověděli dovědět se zvěrolékař zvěř zvětral zvučná zvučný vykřičník zvoneček zvonečník PHYTEUMA .pták zůstal zůstala zůstali .zpěvný pták zvonohlík zahradní SERINUS SERI NUS .

vysazuje se v parcích žár žáru pryskyřník RANUNCULACEAE roste téměř po celém zemském povrchu žárový žároviště džbánek žblunknutí do vody bryndá bryndálek bryndat se žduchanec žduchla žduchli žduchnout žduchnutí trkanec trkat žduchnout že že .glans penis u muže.nažka dubu .rod bahenních rostlin žádat žádný žádných žádost žádostí žalud.by že bychom Žárové Žárovisko Žbánek Žblóch do vode Žbrndá Žbrndálek Žbrndat se Ždorchanec Ždorchla Ždorchle Ždorchnót Ždorchnóťi Ždrcanec (ždrchanec) Ždrcat Ždurchnót Že Že-be Žebechme . glans clitoridis u ženy žaludek sbírka žalmů žanovec měchýřník COLUTEA ARBORESCENS dřevina.glans žalud .Zvostat Zvrcho Zvrskl Zvrskla Zvrskle Zvula Zvule Zvulo Zvuló zůstat dívat se spatra stiskl stiskla stiskli zvůle zvůle zvůli zvůlí PÍSMENO ž Ž Žaba Žabe Žabjena Žabňik Žádat Žádné Žádnéch Žádosť Žádosťó Žalod Žalod Žalódek Žaltář Žanovec Žár Žáro Žaróch Ž ž Ž žába žáby žabinec STELLARIA MEDIA žabník ALISMA .

ptali žebrat. mechu atd.kocar žíla zlatá železa ČD dávka „z kostelních krav“ vtělených do gruntů železo mochna stříbrná želvuška TARDIGRADA . ptát žebratka bahenní HOTTONIA PO LUSTRIS -roste ve stojatých vodách fukar fukarují fukarovala fukarovali fukarování fukarovat zvolna se pohybovat nemotorně chodit žebrovice různolistá BLECHUM SPICANT -roste ve stinných borových lesích žebř žebříček žebřiňák žebří lžíci zednickou lžíci k jídlu lžičenka lžíce špatný jedlík lžičník žid vřídelná voda zřídlo žihadlo vosí židovka žehná kropenka v kostele žijí žíla žíla mrskutová .Žebračka Žebračke Žebračko Žebračkó Žebrák Žebrák Žebráka Žebráke Žebral Žebrala Žebrale Žebrat Žebratka Žébro Žébrojó Žébrovala Žébrovale Žébrováňi Žébrovat Žébrovat se Žébrovica Žebř Žebřéček Žebřeňák Žebři Žeco Žeco Žečenka Žečka Žečkó na robe Žečňik Žed Žédélná voda Žédlo Žédlo osi Žedov(f)ka Žehná Žehnáček Žejó Žela Žela mrskotová Žela zlatonosná Železa Železná dráha Železná kráva Železo Želny kořeňi Želvuška Žena Žeňa Ženáč Žénáňi žebračka žebračky žebračku žebračkou kdo žebrá je žebrák nadávka žebráka žebráky žebral. žena ženíc se ženáč žínání . ptala žebrali. ptal žebrala. žijí ve sladkých vodách.bezobratlovci.

kosili o žních vodní vážka jehla na navlékání tkaniček ženich ženila syna ženská ruční mlýnek úroda.Ženaté Ženci Žengla Žengla (ženglečka) Žeňich Žeňila sena Ženská Žerno Žertva Žet Žeťňák Žeťňica Žetny Žeto Ževá Ževé vlas Ževica Ževjéš Ževná Ževó Ževobeťi Ževot Ževoťe rozpakoje Ževy střibro Žežolka Žhrádlo Žhralo Žhraňi Žihav(f)ka Žizeň Žizňivá Žižala Žižlavá Žižlavé Žižlavina Žlabatka Žláteňica Žleb Žloč Žlona Žlotá Žloťalo Žloťásek Žloťucha Žloty kolečko Žlova Žmólal Žmóláňi Žňa Žneš Žochlal Žochlala Žochlale ženatý ženci . ujímání pálivá kopřiva žízeň žíznivá žížala LUMBRICIDAE .rostlina označení židů žluva hajní ORIOLUS ORIOLUS žmoulal žmoulání žně žneš žvatlal žvatlala žvatlali .motýl žluťucha THALICITRUM .na l m2 může žít až 500 jedinců žhavá žhavý rozžhavený předmět žlabatka růžová DIPLOLEPIS ROSAE -blanokřídlý hmyz žloutenka ICTERUS žlab ve stáji žluč žluna zelená PICUS VIRIDIS žlutá žlutalo se žluťásek čičorečkový COLIAS HYALE . sklizeň žít žitný chleba žitnice žitné pečivo žito živá nitkovitý červ GORDIUS AQUATICUS živice živěji živná živou živobytí život o životě uvažuje rtuť žežulka píce pro dobytek užíralo užírání.

nijačeno. zbytek si nech pro sebe jdou na mne chutě a tak přemýšlím do které hospody si mám zajít ještě ke všemu mu začalo v hlavě zvonit. do keré hospode bech se mjel posťit Ešče mo v hlavje začalo hločet Ešče ťe neco krpi E ďi. brouky a obojživelníky kněz starých Slovanů žudr .stavba povídat povídal povídala povídali povídání povídat tlachal tlachala tlachali tlachat žvanec žvanec Ázijatské pók tarantola Až se mo vjedyrko třepalo A což teprov(f) debe zvjeďel Abe se očeťe A karé pryč A dá ťe pár po tlamje Bode čekankó Bele v próhranko Bel rozmaširované Bele rozčepéřené jak morák Bele o hráča Celé deň roznosel na patách Co se to šeje Co z teho vekvete Co zas majó pod počéfkó Co s tó palétó Co se oháňel tó rafikó Co to tade slešim Domlova bela statá Dlóhy véklade drživale Do zemlavéch ďňu Deť se mo nese. kdyby se dozvěděl aby se na vlastní oči a rychle zmizet.že bys i mrtvého vystrašil . rozjetý byli rozčílený jak morák byli v kuželně celý den chodil bez cíle co se to chystá. lístkem ten co dirigoval co to tady cítím . hučet ještě tě něco mrzí když jsi k ničemu. utéct a dá ti pár po hubě copak bude čekat až si pro ni některý chlapec přijde prohráli byl rozbitý. aby to každý viděl domařekni jen nejnutnější. tak nos zástěru a já si obuji holínky (budu dělat mužskou práci) funíš celou noc jak bouřkové (kroupové ) mračno. slyším domluva byla stvrzena podáním ruky mívali dlouhé proslovy do zimních dnů nabízí se chlapci. že bes e mrtvyho vestrašel asijský pavouk tarantule až se mu břicho třáslo a což teprve.často se na Hané říkávalo místo cítím. jak na ofjerové misce Doma odsep jenom zkrátka a posledek neché v mjecho Dó na mňe tahe.Žochlat Žoldák Žoldnéř Žompa Žopan Žóžel Žrec Žudr Žvachat Žvachtal Žvachtala Žvachtale Žvachtáňi Žvachtat Žvancal Žvancala Žvancale Žvancat Žvéchánek Žvékanec žvatlat žoldák žoldnéř žumpa župan souborný název pro plazy. nos podolek a já si vobojo holinke Foňiš celó noc jak krópovy mračno. připravuje co z toho bude co zase mají za lubem co s tou cedulkou. tož přeméšlim.

jak lopónovi vlci na visíš na něm očima chlopatym kožocho Opatrnosť je dobrá kosť opatrnost je jako dobré jídlo Ošil mňe rozom nevím si rady Panáčkovi se ďivá do miška má na kahánku Po dvóch jalov(f)covéch sposťil klapke přes po dvou jalovcových zavřel oči. které sám zapříčinil jejich kroky se ztrácely jeho jistota se změnila na nejistotu jedouce svážet ryž již jsme se neviděli velmi dávno . hlava mu spadla na panenke. nemusí tak navždy zůstat natrpklá hroška pecó zesládne. stává se náviném. po neštovicích zůstávaly na tvářích důlky a o tom se vepadá to. rozčarovaný Jak je dobře.a ten ne mine jednyho roha ani pes se u něj nezastaví Ten. mléko je od krávy a kráva je hovězí dobytek sopka Jejich kroke zalihale Jeho isťe zkrpjelo na neisto Jeda na svážko rže Jož zme se neviďele jak f trnke rok a kadlátke tédeň Jedl a pil až mo za ošama vrzgalo jedl a pil až mu za ušima vrzalo Je z teho jak na hřebikách. když na mne nikdo nezahlídá a ani se nešklebí Kesely jabko. zcokrovaťi Mjele křevé prach byl velmi špatný m střelcem Mjelo-le tak bet mělo-li to tak být Mešlenke hoňil jak komáre. že se něho aňi jsi velmi špatný hospodář a grunt přivedeš na mizinu. stréc só zas dnes v maršo vida. dež nevidim aňi zhlidu aňi šklibu jak je dobře. jak na vochle je z toho zmatený. oleža se. ani kdyby kroupa byla za dukát No. co mo bzočeke myšlenky se mu velmi rychle honily hlavou nad hlavó Mńela na ňeho devjet plamenéch jazeko jak byla na něho jak devítihlavá saň saň Mňe tak lehko neokmitnete mne tak lehce neošidíte Maťička bele v mjesťe v hrncich a taťiček máma byla kupovat hrnce a táta prasata v prasatech Mo dale pádem mu dali hned Na mancére roztrhal psaňó na kousíčky roztrhal psaní Nepoposťim aňi debe krópa bela za dokát nesvolím. ale chce se dostat velmi lacino z nepříjemností. tahá po mládenec. gde se vetápi serkó Chce velizt z kéške po obrácené vařeše lenošíš již tři hodiny tvarůžky z tvarohu. strýc jsou zase dneska v náladě Nehoč. tvaroh je z mléka. hlavó migl na stul a jož bel v páňe stůl a usnul Proháňijó mňe jak pozadek na fukaro pomlouvají mne Přende k promňeňeňó bude se vdávat Rač bodo po smrťi táhat mračna jak staré kdo se neožení a zemře jako starý mládenec. ať se nerozčílím So na posleďňi ďirko jsem na umření Oče ťe na ňem trčijó.Hňiješ pod kamnama ale tře hoďine Hovjezi řizek Heské kos hore zarazel se ešče hlóbš než ke spoďňim vodám a otevřel kominke do zemské kocheňe. než bech si vzal staró smrti mraky po obloze Stálo to hrotke slz košeno hamáro stálo to hrotky slz a plný koš nepříjemností Senko. co je kyselé a natrpklé. mluví jak profesor. te máš škraňe same dulke a ďobke. nebo že be na tobje říkalo. ať se nedožločim nehudruj. psék nezastavi . kdo se cítí povznešený Vepadáš jak krmené šendel vypadáš velmi špatně Včel má každé nos jak modrc v novinách. žes mjel osépke. že na něm mlátil čert hrách čert mláťil hrach Šil hneď do prosa začal hned prosit Te ten gront tak zlomiroješ. teď má každý nos v novinách. ciťa se vesazované na sklopec ten.

že mne neslyšíš ? zpívali velmi špatně . dež mo zaskoči zrnko v hospodářstvi sotva kolomaz od podmásli rozezná zase děláš.mlovi jak profesór. ale pře hospodářstvi sotva kolomaz od podmásli rozezná Zas máš v ocho ošála ? Zpivale jak hóser.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful