Mata pelajaran : Pendidikan Jasmani & Kesihatan Tingkatan : 1 Arif Bestar Masa : Tarikh : PSA : Pernah melihat @ mengalami situasi

pengsan Cerdik Dinamik Ehsan Fikir Gemilang

Tajuk : Pertolongan Cemas -Tatacara D.R.A.B.C Objektif : Di akhir pelajaran, diharapkan pelajar dapat : i) Kognitif –Menyatakan kepentingan dan kegunaan tatacara D.R.A.B.C ii) Psikomotor-Melakukan pertolongan cemas mengikut turutan D.R.A.B.C. 1) Bermula dengan pemeriksaan saluran pernafasan, pemeriksaan nafas. 2) Melakukan hembusan untuk pada mangsa dalam 2 situasi, separa sedar dan pengsan penuh. 3) Resusitasi dilukan pada mangsa pengsan penuh, dengan menekan kebahagian dada (2 jari dari sternum) dalam 5 tekanan dengan kaedah yang betul. 4) Diteruskan dengan hembusan iii) Afektif-Menyanyangi diri sendiri, memberi pertolongan yang sepatutnya anugerah daripada Tuhan KBKK : Mencirikan, , menjana idea, mengumpul dan mengelas, menilai, kerjasama Aktiviti : Melakukan aktiviti seperti psikomotor, secara berpasangan ABM : Buku teks, rujukan, Refleksi : _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful