TAJUK : SERBA SEDIKIT MENGENAI TESIS MASTER PROGRAM : PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP (AT 31) SEMESTER : 7 SESI : SEMESTER 1 2010/2011

KUMPULAN KULIAH: B ( ISNIN : 4 – 7 PTG)

NAMA ZURAIDA BTE INSON

NO. MATRIK D 2007102977 6 D 2007102978 0 D 2007102985 0 D 2007102978 1 D 2007102988 9 D 2007102999 0 D 2007102990 6

NURUL SHUHAIRIANI BTE ISHAK

SITI AISYAH BTE MUSTAFA

MOHD RIZZUAN BIN MOHD THAZALI

NOR AZWA BTE AMINUDIN

NURDADILLA FARHANNA BTE JAMALUDIN

NOOR WAHIDA BTE ZAKARIA

1

KAEDAH MEMBUAT TESIS MASTER 1.0 PENDAHULUAN

Penyelidikan dan penemuan merupakan satu pautan yang saling berkait antara satu sama lain. Tanpa aktiviti penyelidikan maka tidak wujud sebarang teori baru dalam sistem pengajaran dan tidak wujud kemajuan di sesebuah negara.penyelidikan merupakan sebuah kajian terhadap sesuatu fenomena dan metod mencari jalan penyelesaian. Metod ini juga merupakan salah satu cara untuk membuktikan, menemukan ataupun menyanggah suatu analisis atau teori dengan penggunaan kaedah pembuktian. Hakikatnya, kebenaran itu tidak dapat dipercayai tanpa bukti – bukti yang sahih. Di dalam sistem pendidikan di negara kita, di peringkat pengajian tinggi khususnya seperti penuntut sarjanan atau master, istilah tesis tidak asing lagi bagi mereka. Hal ini berikutan sememangnya prosedur pembelajaran di Malaysia atau di beberapa negara luar yang lain dimana mereka dikehendaki menyiapkan sebuah tesis pada akhir semester atau tahun pengajian. Mereka perlulah melakukan satu operasi penyelidikan berdasarkan tidak kira apa sahaja topik yang ingin dipersembahkan. Namun begitu, tunjangnya hanya satu iaitu menjalankan penyelidikan bagi mencari jalan penyelesaian sesuatu permasalahan. Semuannya sedia maklum bahawa perlaksanaan pengajaran di negara kita mempunyai beberapa peringkat iaitu pemegang sijil, diploma, ijazah , master, dan PHD. Tahap dimana pelajar didedahkan dengan tesis ini ialah diperingkat ijazah sarjana muda (ISM). Di peringkat ini, pelajar didedahkan dengan membuat tesis awalan atau dengan kata lain penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah ini merupakan salah satu daripada yang disebut penyelidikan. Namun begitu 2

Selain itu ianya merupakan satu pemikiran yang sistematik mengenai pencarian dan pengumpulan pelbagai jenis masalah yang a memerlukan pengumpulan dan penafsiran faktafakta. Tesis juga merupakan satu usaha untuk menemukan. Dalam konteks ini penyelidikan ilmiah bermaksud suatu penyaluran rasa ingin tahu manusia dalam perkara yang bersifat keilmuan.0 PENGERTIAN DAN LATAR BELAKANG BERKENAAN TESIS MASTER 2. mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. hati-hati serta sistematik. 3 . ianya merupakan penyedilidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar. berdasarkan ilmu pengetahuan mengenai suatu masalah atau fenomena dengan menetapkan faktor-faktor utama atau akan menemukan pemahanan yang baru dalam mengembangkan metode-metode baru. dan bahasa setiap gejala dilihat dapat diberi penjelasannya secara ilmiah. Manusia mempunyai pendapat bahawa ada sebab bagi setiap akibat. Ini bagi mempersiap sediakan mereka untuk melaksanakan tugasan penyelidikan di aras yang lebih sukar iaitu pada peringkat master.Tesis juga merupakan suatu penyelidikan yang sistematik. 2. Secara kesimpulannya ialah tesis merupakan satu usaha untuk memperoleh fakta-fakta atau mengembangkan prinsip-prinsip (menemukan/mengembangkan/ menguji kebenaran).tahap penyelidikan ini diperingkat atau aras yang paling mudah.1 Definisi Tesis Tesis merupakan salah satu cara manusia mencari kebenaran dan ketepatan. Selain itu . mencatat dan menganalisa sesuatu masalah dan maklumat bagi menambah pengetahuan dan pemahaman kita terhadap sesuatu fenomena. Tesis merupakan Suatu usaha untuk mengumpulkan.

2. mencatat dan menganalisa data (informasi/keterangan) perlaksanaan dan penghasilan tesis perlu dilaksanakan dengan sabar. nama penulis dan kelayakkan. Melampirkan atau menyatakan kajian yang telah dilakukan dari negara atau pun individu lain. Kebiasaan garis panduan untuk penulisan ilmiah mengandungi : • Tajuk penulisan ( yang mengandungi tajuk. Maklumat dan hujah-hujah hendaklah disokong dengan sumber-sumber dan bukti yang sangat kukuh. Maklumat yang terkandung di dalam laporan tesis ini lebih releven serta berkaitan dengan masalah yang terdapat pada tajuk laporan yang hendak ditulis. sistematik dan berdasarkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah. Selain itu.2 Latar Belakang Tesis Tesis master adalah merupakan satu laporan lebih terperinci dan berharga. serta tarikh hantar) 4 . Menggunakan maklumat yang sudah diketahui tetapi hendaklah diolah dengan cara yang baru. Bagaimana suatu laporan tesis itu tersusun adalah bergantung pada hasil penyelidikan yang telah dijalankan tetapi di cadangkan untuk melakukan lakaran garis panduan pada awal satu laporan tesis yang hendak dijalankan. Membawa bukti baru untuk mempengaruhi satu isu lama. tahap pendidikan.Ianya dapat dilaksanakan dengan cara/kegiatan mengumpulkan. laporan yang ditulis mesti asli sepenuhnya. Hal ini kerana semua maklumat yang terdapat di dalam tesis ini mestilah tepat dan tidak dapat dipertikaikan. berhati-hati. Setiap laporan tesis hendaklah mengandungi : • • • • Melaksanakan kerja empirikal yang belum pernah dilakukan. Garis panduan sementara ini mungkin akan berubah semasa proses penyelidikan atau semasa sepanjang proses penulisan dijalankan tetapi dengan adanya garis panduan ini akan membantu penulis untuk menstruktur dan dijadikan panduan sepanjang penulisan tesis dijalankan. nama institusi yang sedang diduduki.

adalah merupakan bab yang paling penting. analisis dan kesimpulan serta cadangan.meletakkan kerja dalam tempoh satu konteks lebih meluas. Ini menyediakan satu konteks untuk dicadangkan mengkaji dan menunjukkan mengapa ia penting dan tepati masa. pembaca akan membaca untuk mengingat semula keseluruhan laporan tesis yang telah dijalankan. tajuk setiap bahagian termasuklah beberapa bab membincangkan kajian semula risalah dan mengandungi teorikal isu-isu dan hujah-hujah ( mengingat semula bab). Di dalam bab pertama dan yang terakhir.dilihat daripada perspektif apa yang telah dipelajari Garisan laporan yang jelas apa yang telah tercapai. Taklimat penyataan masalah .• • • • Abstrak ( merupakan rumusan-tidak melebihi 300 patah perkataan untuk menggambarkan keseluruhan laporan tesis yang ditulis) Isi kandungan ( senarai tajuk yang terdapat didalam setiap bahagian laporan tesis berserta nombor muka surat) Penghargaan ( ucapan penghargaan kepada pihak yang terlibat dalam menjayakan penghasilan laporan tesis) Bahagian utama laporan tesis. Dalam 5 . Di antara bab-bab ini. Garisan laporan tesis . ulasan kerja sangat penting. pencarian kaedah( Metodologi). Perbincangan cadangan utama untuk kerja pada masa akan datang. Hal ini kerana di dalam bab ini. Mengandungi pengenalan.menunjukkan bagaimana masalah itu telah ditemui. penemuan-penemuan faedah. Bab pengenalan biasanya ditulis selepas menyiapkan proses penyelidikan yang mengandungi : • • • • • • Ulasan yang meluas . • • Lampiran Rujukan. Satu pertikaian yang koheran untuk kepentingan masalah itu sedang dipertimbangkan.

seminar perniagaan dan sebagainya. Pemilihan Topik Pada tahap ini. menyediakan fakta yang relevan tentang tesis berkenaan. Penulis tesis harus melaporkan tesis tersebut dengan segenap kemampuannya. A. Mahasiswa tidak boleh meneruskan 6 ..0 CARA MENGHASILKAN TESIS MASTER Pada umumnya. C.melakukan tugas ini. ia bertolak untuk menyelaraskan hubungan antara kajian dan kajian sebelumnya pada topik. B. Berhubungan Dengan Organisasi Perusahaan Setelah mengetahui sumber-sumber informasi yang boleh dijadikan sebagai pendukung penulisan tesis. Mahasiswa hendaklah menyesuaikan kompetensi yang dimiliki dengan tesis yang akan ditulis. Pada tahap ini. sebuah tesis ditulis berdasarkan sudut pandang seseorang penulis yang berkaitan. jurnal. mahasiswa perlu memikirkan topik yang akan ditulis dan mengetahui mengapa memilih topik berkenaan. Beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam proses penulisan tesis dihuraikan di bawah ini. alumni. tahap selanjutnya adalah pencarian sumber informasi. Pencarian Sumber Informasi Setelah memilih tajuk yang sesuai untuk ditulis. mahasiswa perlu mengenalpasti apa dan siapa yang dapat membantu dalam pelaksanaan penulisan tesis tersebut. 3. Sumber informasi tersebut dapat diperoleh dari pelbagai saluran contohnya dari tempat bekerja. langkah selanjutnya ialah mengenalpasti apakah organisasi (perusahaan) yang berkaitan dengan kajian boleh bekerjasama atau tidak.

Membuat perjanjian terlebih dahulu sebelum berjumpa pihak perusahaan yang berkaitan. diantaranya dapat dilakukan menggunakan internet. Data yang mudah ditemukan di luar perusahaan baik yang terpublikasi mahupun tidak. 1. Mencari informasi mengenai perusahaan sebanyak mungkin.penulisan tesis apabila tidak mendapat persetujuan dari perusahaan dan dari institusi berkaitan. 2. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dan pihak perusahaan merasa tidak membuang waktunya untuk menjawab pertanyaan yang sama. 7 . Ia adalah seperti berikut. 1. Data yang ditemukan di dalam perusahaan. di sini terdapat beberapa tahap yang perlu diperhatikan sebelum berurusan dengan pihak perusahaan. 3. Pengumpulan Data Merupakan proses pengumpulan informasi yang relevan dengan penulisan tesis. 2. Terdapat beberapa sumber data seperti berikut. D. akan memudahkan pihak perusahaan menyediakan data yang diperlukan dan menyediakan waktu yang tepat untuk berdiskusi. Mahasiswa perlu melakukan pertemuan dengan pengarah perusahaan yang dipercayai dapat mendukung penulisan tesis yang dilakukannya. 3. ada yang mudah diakses dan ada pula yang susah untuk diperoleh (memerlukan usaha yang lebih lagi untuk memperolehnya). lakukan wawancara untuk mendapatkan data tersebut. Data yang ditemukan di dalam perusahaan. Pastikan tiada mahasiswa lain yang mengunjungi pihak pengurusan tersebut dengan kajian yang sama. Dengan demikian. tidak dalam bentuk bertulis. bentuk bertulis. Hal ini akan memperluas pengetahuan mahasiswa untuk lebih mengenal perusahaan yang akan diteliti. Sehubungan dengan itu.

yaitu seperti berikut. 5. Data yang tidak dapat ditemukan dalam apa-apa bentuk sekalipun. dengarkan dengan teliti dan jangan bercakap. Konsentrasi. dan yang tidak boleh diungkapkan tanpa bantuan. atau secara eksplisit/implisit menyatakan dalam tesis bahawa informasi tidak tersedia. Pada umumnya. Dengarkan apa yang diungkapkan. 1. ada beberapa peraturan yang harus diperhatikan sewaktu melakukan wawancara. 6. Gunakan segenap konsentrasi terhadap wawancara yang sedang dilakukan 2. Mahasiswa bertindak sebagai pewawancara bukan sebagai seorang konsultan ataupun jaksa. 4. Dengarkan dengan teliti. Jangan menyanggah ataupun menasihati.4. Gunakan segenap kemampuan untuk mengorek informasi yang benar dari sumber informasi. Untuk itu. Ingat bahawa orang yang diwawancarai telah mempersiapkan diri sebelumnya tentang apa yang akan diucapkan. mahasiswa dapat melakukan ulangan. karana hal itu memberi kesan seperti sedang menghakimi. Untuk tesis seperti ini. Menghargai orang yang diwawancarai. Ketika orang yang diwawancarai sedang bercakap. 3. Jangan menyanggah apa yang dikatakan ataupun menasihati.Untuk itu. 8 . yang tidak mahu diungkapkan. mahasiswa perlu memilih untuk tidak melanjutkan penulisan tesis. hampir sebahagian besar data diperoleh dari hasil wawancara.

• Setiap bab baru harus dimulakan dengan muka surat yang baru. • Setiap tajuk di dalam bab harus ditaip menggunakan huruf besar dan di letakkan sama saiz dari segi kelebaran. lampiran dan sebagainya.7. (d) Jarak penulisan • Tesis ditulis di satu bahagian kertas sahaja • Penulisan haruslah langkah dua baris pada seluruh tesis termasuk mempunyai catatan dibawah (“footnote”). E. 4. kepala penulisan. jika mahasiswa telah lulus ujian tesis. mereka juga perlu menyerahkan suatu naskah publikasi. dan sebagainya perlu dilangkau dua baris 9 (a) Bahasa . (b) Cara penulisan • Tesis hendaklah menggunakan perkataan dimana saiz dan jenis tulisan menggunakan cara akademik. • Bahasa yang digunakan di dalam penulisan tesis mestilah sederhana dan mudah difahami yang mana isi tajuknya dapat dikenalpasti.0 FORMAT TESIS SARJANA MASTER • Tesis hendaklah ditulis dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris. Hasil wawancara pelu didokumentasi sebagai bukti telah melakukan wawancara dan validitasnya. • Bab dan bahagian-bahagian kecil perlu diletakkan tajuk di hitamkan dan tidak perlu digaris. (c) Tulisan • Penyelidik harus menggunakan jenis tulisan Times New Roman dengan saiz tulisan 12. • Jarak bagi setiap perenggan. jadual. Naskah publikasi adalah ringkasan tesis yang telah disetujui oleh pembimbing. Penyerahan Naskah Publikasi Selain menyerahkan laporan hasil tesis.

lebar dan bahagian kiri muka surat perlu mempunyai ruang tepi berukuran 3 cm supaya mempunyai ruang apabila dijilidkan.5 cm.1 SUSUN ATUR PENULISAN TESIS MASTER 10 . • Bahagian kanan muka surat perlu mempunyai ruang tepi sekurang-kurangnya 2.• Setiap titik noktah.5 cm. 4. • Nombor muka surat perlu diletakkan di bahagian tengah-tengah muka surat. • Mempunyai kualiti yang bagus iaitu kertas 80 gram • Saiz kertas A4 berukuran (210 x 297 cm). (e) Kualiti penulisan • Setiap penulisan yang dihantar perlulah dijilid dan dicetak menggunakan pencetak atau lain-lain. • Nombor muka surat bermula pada muka surat pertama bab satu. jadual dan lampiran. (g) Muka Surat • Setiap penulisan tesis perlu diletakkan muka surat termasuk angka. . • Lebih baik meletakkan jadual dan angka pada muka surat yang berlainan supaya ianya tidak terletak pada bahagian teks. (f) Margins • Bahagian atas dan bawah mempunyai ruang tepi sekurang-kurangnya 2. (h)Kertas • Kertas yang digunakan perlulah berwarna putih. koma dan sebagainya pada setiap penulisan haruslah dilangkau satu baris.

ibu bapa dan sebagainya dalam membantu menyiapkan tesis bekenaan. Penyelidik haruslah mengingat bahawa penilaian tesis bukan bergantung kepada banyak muka surat tetapi hasil dan kualiti penulisan tersebut. • Penyelidik bertanggungjawab untuk meletakkan hak cipta mereka dari sebarang masalah. Tajuk mesti sama dengan apa yang ada di dalam teks tesis. 11 . Format yang perlu ada di dalam tesis ialah: (a) Tajuk Tesis • Tajuk tesis perlulah ringkas dan perlu memberi penerangan yang tepat tentang tajuk tesis • Bahagian setiap bab dalam penulisan tesis perlulah berkaitan antara tajuk. (c) Persembahan • Persembahan tesis perlulah ringkas dan lebih daripada satu perenggan dan tidak termasuk nombor.Setiap penulisan tesis perlu dibahagikan sama rata mengikut setiap bab. carta atau perenggan. (d) Penghargaan • Kebanyakkan penulis tesis akan meletakkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada mereka-mereka yang terlibat secara lansung atau tidak langsung seperti pensyarah pembimbing. (b) Hak cipta • Setiap hasil tesis perlulah disertakan dengan rujukan supaya tidak meniru hasil karya lain. (e) Isi Kandungan • Tajuk bahagian. bab dan bahagian utama bersama-sama dengan nombor halaman yang dipaparkan harus didaftarkan dalam isi kandungan.

Sistem pernomboran tersebut digabungkan dengan penggunaan huruf kecil. Bab ini harus diakhiri dengan hipotesis (jika ada) dan tujuan kajian Bab 2 Bahan dan Kaedah Semua teknik eksperimental yang relevan.1. Semua jadual. 12 . metodologi penyelidikan. Bab 2. gambar dan sebagainya harus diberi nombor berturutan di seluruh teks. (g) Abstrak • • • Abstrak adalah ringkasan dari keseluruhan tesis.penemuan Abstrak tidak boleh melebihi dua ruang laman teks (300-1000 Perkataan) dengan ukuran font 12 (h) Teks utama tesis • Tesis biasanya disusun dalam beberapa bab atau bahagian berturut-turut secara bernombor. • Semua bab dan sub-bahagian harus diberi label dan nombor. Bab-bab diberi nombor dengan menggunakan nombor Arab. Sub-bahagian harus diletakkan dan ditetapkan secara berstruktur . Bab 3 dan sebagainya. gambar dan sebagainya yang muncul dalam tesis. Organisasi dalaman tesis adalah tanggungjawab calon sesuai dengan format yang diberikan dalam bahagian Isi Kandungan. 1. sehingga kajian boleh diulang oleh penyelidik lain.2 dan sebagainya. • Tesis ini sering akan meliputi bab-bab berikut : Bab 1 Pengenalan Penulis menyoroti kajian masa lalu yang berkaitan dengan subjek tesis. teori dan analitis yang digunakan dalam kajian harus diterangkan.• Gunakan sistem penomboran untuk tajuk seperti 1. Rujukan kaedah untuk penyelidik lain harus dilakukan apabila sesuai. (f) Senarai jadual atau angka • Senarai ini terdiri daripada tajuk (termasuk pernomboran) dari semua jadual. iaitu Bab 1. dan huruf condong untuk menunjukkan hubungan yang jelas antara bahagian tesis. Abstrak harus menggariskan masalah kajian.

b. Jika beberapa makalah oleh penulis yang sama (s) dan dari tahun yang sama dikutip. keputusan dan kesimpulan utama / cadangan yang timbul dari taju. misalnya Chazdon dan Ibrahim (1988b). di mana ada lebih dari dua penulis. (Iii) Dalam Sebaliknya. harus mengandungi senarai bibliografi. keputusan dan perbincangan (i) Rujukan • Setiap tesis yang menggunakan karya-karya lain. kaedah. misalnya. huruf a. Sumbangan hasil kajian dengan bidang kajian harus digaris bawah Bab 5 Kesimpulan Bab ini mengandungi ringkasan pendek termasuk kaedah. Keputusan harus ditafsirkan. 1989) 7 13 . misalnya: (Nabi Yaakub & Chan. Dalam teks. Chong (1986) atau Azis dan Harrison (1987) atau. tahun penerbitan muncul dalam kurungan selepas nama pengarang jika bahagian bentuk akhir kalimat. menekankan signifikasi dan implikasi penemuan dari projek penyelidikan yang dilakukan. Yamakura et . tetapi rujukan yang luas untuk berkaitan lain tidak perlu dimasukkan.Bab 3 Keputusan Keputusan dapat dikumpulkan sebagai satu bab. (1990). Cadangan juga boleh dimasukan kerana ia dapat diterima untuk bab individu termasuk pengenalan mereka sendiri. dll harus diletakkan selepas tahun penerbitan. dibahagikan secara berasingan ke bahagian yang betul atau dalam dua atau lebih 6 bab untuk memasukkan analisis dan penyajian data. sumber-sumber secara tidak langsung atau dengan rujukan. c. Ringkasan boleh ditulis dalam satu bahagian atau di bahagian berasingan bernombor. • Rujukan yang dibuat dengan memberikan nama belakang penulis bersama- sama dengan tahun penerbitan. nama baik penulis dan tahun penerbitan muncul dalam kurungan jika nama penulis tidak merupakan sebahagian sebuah kalimat. Bab 4 Perbincangan Ini termasuk perbincangan umum tentang keputusan kajian. al.

A Simple Device To Illustrate Angular Momentum Conservation And Instability.M. Proceedings of the 8th National Biotechnology Seminar (Hasanah. & Lee. & Doi. American Journal of Physics.). & Marziah. 58. pp. Bruenmig. M. Oleh : Rosnah Binti Mustaffa. G. Bibliogarfi dari prosiding persidangan : Hassan. (1990). pp. New York: John Wiley & Sons.0 Latar Belakang Pernyataan Masalah Tujuan Kajian 14 .81. 172-174. A.• Contoh bibliografi : Bibliografi dari jurnal: Kalotas. Bibliografi dari buku : Conn. T. Outlines of Biochemistry.K.H. Kandungan : Pengakuan Penghargaan Abstract Kandungan BAB 1 PENGENALAN 1. M. M.0 3.E. 5. &.: Khatijah. M. E.G.. (1987).R. (1996).0 2. H. Stumpf. Designing of Primers For Cloning of Papaya Ringspot Virus Coat Protein Gene.D.Y.. Norshimah. P.0 CONTOH TESIS MASTER Contoh Tesis Master Tajuk : PENILAIAN PELAJAR TERHADAP KEBERKESANAN PERLAKSANAAN MATA PELAJARAN SENI REKA TANDA DALAM PROGRAM MATA PELAJARAN VOKASIONAL DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK.. R. 2004. 5th ed.80 . Vol.

0 2.0 5.3 5.0 4.4.3.4 3.1 Reka Bentuk Kajian Sampel Kajian Intsrumen Kajian Prosedur Kajian Analisis Data Pengenalan Jenis-Jenis Kajian Yang Dikuasai Faedah Dari Pembelajaran Seni Reka Tanda Masalah Pelajar Pengenalan Rumusan Data Kajian BAB 4 ANALISIS DATA DAN DAPATAN KAJIAN BAB 5 RUMUSAN.5 4. IMPLIKASI.3.1 3.3 Pengenalan Konsep Sekolah Ke Kerjaya Di Amerika Syarikat Dan Negeri China Konsep Mata Pelajaran Vokasional (MPV) Di Sekolah Menengah Akademik Seni Reka Tanda (SRT) Sebagai Mata Pelajaran Vokasional Di Sekolah Menengah Akademik 2.2 Objektif Mata Pelajaran SRT 2.0 Soalan Kajian Rasional Kajian Signifikan Kajian Batasan Kajian Difinisi Kajian BAB 2 TINJAUAN KAJIAN BERKAITAN 2.4 2.0 8.3 3. DAN CADANGAN 15 .3 Pendekatan Dan Penekanan Dalam Mata Pelajaran SRT 2.2 3.0 5.0 6.1 Matlamat Mata Pelajaran SRT 2.1 2.1 4.0 7.5 Konsep Pembelajaran Seni Reka Tanda Dalam Program MPV Tinjauan Kajian Berkaitan Di Luar Negara BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.3.2 4.2 2.

KOMPUTER AIDED SIGHAGE .3 Rumusan Masalah Pelajar Dalam Proses Pembelajaran Mata Pelajaran SRT Rumusan Analisis Pelajar Dalam Proses Pembelajaran Mata Pelajaran SRT Berdasarkan Jadual 4. JPN 3.JABATAN PENDIDIKAN NEGERI .5 4. MPV 5. CAS 2.5.4 4.MATA PELAJARAN VOKASIONAL .6 Rumusan Analisis Jenis-Jenis Kemahiran Yang Dikuasai Rumusan Analisis Jenis-Jenis Kemahiran Yang Dikuasai Berdasarkan Jadual 4. NCRVE EDUCATION 16 .1 Rumusan Analisis Faedah Yang Diperolehi Dari Pembelajaran SRT Rumusan Analisis Faedah Yang Diperolehi Berdasarkan Jadual 4.1 Rangka Konsep SRT SENARAI SINGKATAN 1.3 4.2 4.2 5.1 4.NATIONAL CENTER FOR RESEARCH IN VOKASIONAL .3 Implikasi Dan Cadangan Cadangan Kajian Lanjutan BIBLIOGRAFI SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN LAMPIRAN LAMPIRAN A : Surat Kebenaran Bahagian Perancangan Dan Dasar Pendidikan (BPPDP) LAMPIRAN B : Surat Kebenaran JPN Perak LAMPIRAN C : Borang Temubual Pelajar LAMPIRAN D : Transkripsi Temubual Berstruktur LAMPIRAN E : Senarai Sekolah Yang Melaksanakan MPV Seni Reka Tanda SENARAI JADUAL 4. KPM 4.5 SENARAI RAJAH 2.KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA .

Kandungan : Pengakuan Declaration Penghargaan Abstrak Abstract BAB 1 PENGENALAN 1.OVERHEAD PROJECTOR . Oleh : Adnan Bin Abd.NATIONAL SCHOOL-TO-WORK LEARNING AND INFORMATION 7.6.1 1.PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM . Aziz. NSLIC . FAKULTI SENI DAN MUZIK.SENI REKA TANDA Tajuk : PERSEPSI PELAJAR TAHUN 2.PEPERIKSAAN MENENGAH RENDAH . UPSI TERHADAP KEBERKESANAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASAS LUKISAN MELALUI PEMBELAJARAN BANTUAN KOMPUTER. 2004. SKK 11. PPK 10. SRT .3 1. PMR 9.SEKOLAH KE KERJAYA . OHP 8.4 Latar Belakang Integrasi Multimedia Interaktif Dengan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Penyataan Masalah Objektif Kajian 17 Lakaran Asas .2 1.

3 2.4.7.5 Lokasi Kajian 3.5 1.2.2.4 Persampelan 3.3 Aplikasi Komponen Motivasi Dalam Reka Bentuk ‘Courseware’ 2.9 2.2 Reka Bentuk Penyelidikan 3.5.4.5.5 Teori Pembelajaran Dan Reka Bentuk Pengajaran 2.7 Instrumen Rawatan 3.6.3 3.6 Kesimpulan BAB 3 METODOLOGI 3.4 Teori Multimedia Interaktif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kajian-Kajian Terhadap Pembelajaran Bantuan Komputer 2.1 3.1.1 Pengenalan 3.2 Soal Selidik Kajian Rintis Kesahan Dan Kebolehpercayaan Pra Ujian Pasca Ujian 3.2 Teori Dalam Negara BAB 2 TINJAUAN LITERATUR 2.3 Populasi Kajian 3.1 3.1 Konstruktivisme Dan Reka Bentuk Pengajaran Dalam Kaedah Pembelajran Bantuan Komputer 2.6 Alat Kajian 3.2 Model Pengajarand An Pembelajaran 2.1 Kajian Luar Negara 2.6 1.6.6.2 Kajian Dalam Negara 2.2 3.8 1.7.7 1.8 Prosedur Penyelidikan 18 .5.2 Hipotesis Kajian Batasan Kajian Kerangka Teori Kerangka Konseptual Kesimpulan Pengenalan Teori Pembelajaran Lukisan 2.1 2.1 Teori Luar Negara 2.

9.1 5.5.8 Pempakejan Dan Penggunaan ‘Courseware’ Kesahan ‘Courseware’ (Rawatan) Kesimpulan Komputer Lukisan BAB 5 DAPATAN KAJIAN 5.10 Kesimpulan BAB 4 MODUL ‘COURSEWARE’ INTERAKTIF ASAS LUKISAN 4.5.9 Pengumpulan Dan Analisis Data 3.1 Audio 4.5.3 Skrin Permulaan 4.7 4.5.9 Isi Kandungan ‘Courseware’ Bahagian Latihan 1 4.4 Struktur Utama Reka Bentuk Skrin ‘Courseware’ (Menu Utama) 4.5 Struktur Utama Reka Bentuk Skrin ‘Courseware’ (Latihan Asas) 4.5.2 5.4.8 Isi Kandungan ‘Courseware’ Bahagian Pengenalan 4.10 Isi Kandungan ‘Courseware’ Bahagian Latihan 2 4.3 4.5.5 Kandungan ‘Courseware’ 4.5.6 Struktur Utama Reka Bentuk Skrin ‘Courseware’ (Perspektif) 4.5.1 3.7 Struktur Utama Reka Bentuk Skrin ‘Courseware’ (Galeri) 4.2 Klip Video 4.2 ujian-t analisis ANOVA 3.1 4.5.2 4.4 Pengenalan Strategi Motivasi Dalam Reka Bentuk ‘Courseware’ Konstruktivisme Dan Reka Bentuk Pengajaran Dalam Pembelajaran Bantuan Proses Reka Bentuk ‘Courseware’ Pendidikan Multimedia Interaktif Asas 4.5.12 Isi Kandungan ‘Courseware’ Bahagian Latihan Perspektif 4.6 4.1 Ikon Butang 4.3 Pengenalan Analisis Responden Kajian Pengujian Hipotesis 19 .3.11 Isi Kandungan ‘Courseware’ Bahagian Latihan 3 4.5.5.9.

4 6.8 Cadangan Kajian Lanjutan Kesimpulan BAB 6 PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN Berkesan RUJUKAN LAMPIRAN 20 .2 Memperkenalkan Pembelajaran Bantuan Komputer Kepada Pelajar 6.5 6.3 Hipotesis 6 Kesimpulan Pengenalan Ringkasan Kajian Perbincangan Dan Dapatan Kajian 6.6.6.3.6 Rumusan Dapatan Kajian Implikasi Dapatan Kajian Cadangan Untuk Melaksanakan Pembelajaran Bantuan Komputer Yang 6.1 Tidak Terdapat Perbezaan Min Yang Signifikan Antara Pencapaian Pelajar Dan Jantina 6.3.4 Tidak Terdapat Perbezaan Min Yang Signifikan Antara Pembelajaran Bantuan Komputer Dengan Pembelajaran Konvensional 6.2 Hipotesis 2 5.3.4 6.3 Tidak Terdapat Perbezaan Min Yang Signifikan Antara Pencapaian Pelajar Berdasarkan Faktor Pemilikan Komputer 6.1 Reka Bentuk ‘Courseware’ Asas Lukisan 6.3 Hipotesis 3 5.3.6.3.3.4 Hipotesis 4 5.5 Hipotesis 5 5.5 Tidak Terdapat Perbezaan Min Yang Signifikan Antara Pencapaian Pelajar Berdasarkan Faktor Umur 6.3.1 6.6 5.7 6.5.2 6.3 Pengajaran Pensyarah Dan Bahan Bantu Mengajar 6.3.3.3.1 Hipotesis 1 5.2 Tidak Terdapat Perbezaan Min Yang Signifikan Antara Pencapaian Pelajar Dengan Bangsa 6.3.

2 3.10 5.3 3.SENARAI LAMPIRAN A. Borang Soal Selidik Pasca Ujian SENARAI JADUAL 2.1 5.1 5.6 5.16 Ringkasan Model ARCS Reka Bentuk Rawak Pra Ujian Pasca Ujian Satu Kumpulan Penumpuan Pengajaran Dan Pembelajaran Melalui Block Sampel Taburan Set Soal Selidik Kaedah Pemberian Skor Soal Selidik Prosedur Penyelidikan Perisian Program Dan Fungsi Jantina Responden Kategori Umur Responden Kelulusan Akademik Gred Pendidikan Seni SPM Memiliki Komputer Peribadi Latihan Penggunaan Komputer Ujian-T Perbezaan Skor Pra Ujian Dan Pasca Ujian Dari Aspek Kognitif Ujian-T Perbezaan Pembelajaran Bantuan Komputer Dan Pembelajaran Konvensional Ujian-T Perbezaan Pencapaian Pelajar Dan Jantina Dari Aspek Kognitif Analisis Varian (ANOVA sehala) Di Antara Pencapaian Kognitif Ujian-T Perbezaan Pencapaian Pelajar Dari Aspek Kognitif Dan Faktor Umur Ujian-T Perbezaan Pencapaian Pelajar Dari Aspek Kognitif Dan Faktor Pemilikan Komputer Rumusan Pengujian Hipotesis 5.13 5.1 3.9 5.5 5.11 5.4 5. Borang Soal Selidik Pra Ujian D.12 5.5 4. Universiti Pendidikan Sultan Idris C.1 3.15 5.14 5. Surat Memohon Kebenaran Menjalankan Kajian Dari Fakulti Seni Dan Muzik.8 Keyakinan Peningkatan Prestasi Pembelajaran Dengan Menggunakan Komputer 21 .7 5. Surat Kebenaran Menjalankan Kajian Dari Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia B.4 3.

B = Teknik Yang Betul Latihan Mengawal Tekanan Latihan Asas Kualiti Garisan Secara Horizontal Latihan Asas Kualiti Garisan Secara Vertical Pelbagai Kualiti Garisan Dalam Garisan Horizontal Kualiti Garisan Dalam Garisan Horizontal Dari Zarah Latihan Siri Titik Menjadi Garisan Latihan Secara Horizontal Dan Bergetar Latihan Titik Rawak 22 .21 4.16 4.8 4.1 4.13 4.17 4.1 4.23 4.6 4.1 2.24 4.15 4.19 4.11 4.26 Kerangka Konseptual Kajian Hierarki Lukisan Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Reka Bentuk Metodelogi Kajian Model Reka Bentuk Pengajaran ISD Dick dan Corey (1996) Struktur Asas Navigasi ‘Courseware’ Ikon Butang Keluar ‘Courseware’ Ikon Butang Keluar ‘Courseware’ Ikon Butang Kembali Ke Menu Utama ‘Courseware’ Ikon Butang Audio ‘Courseware’ Ikon Butang Pertanyaan ‘Courseware’ Contoh Klip Video ‘Courseware’ Skrin Permulaan ‘Courseware’ Multimedia Interaktif Pendidikan Asas Lukisan Menu Utama ‘Courseware’ Struktur Utama Skrin Bahagian Latihan Perspektif ‘Courseware’ Multimedia Interaktif Pendidikan Asas Lukisan Struktur Utama Skrin Bahagian Latihan Perspektif ‘Courseware’ Multimedia Interaktif Pendidikan Asas Lukisan Struktur Utama Skrin Bahagian Galeri ‘Courseware’ Multimedia Interaktif Pendidikan Asas Lukisan Gred Pensel Dan Kesan Pada Permukaan Kertas Pergerakan Gaya Bebas Latihan ‘The Palmer Handwriting Method’ Latihan Garisan Vertikal Dan Horizontal A= Teknik Yang Salah.12 4.1 3.14 4.25 4.3 4.20 4.9 4.7 4.5 4.18 4.22 4.SENARAI RAJAH 1.2 4.10 4.4 4.

4. Dan Ruang Ilusi Latihan Mencipta Irama (Rhythm) Latihan Pemanasan Pergelangan Tangan Jenis-Jeni Stroke Garisan Latihan Mencipta Gesture 1 Latihan Mencipta Gesture 2 Kesan Daripada Enam Jenis Media Lukisan Latihan Asas Penghasilan Ton Latihan Asas Hatching Latihan Asas Cross-Hatching Latihan Asas Memanipulasi Hatching Dan Cross-Hatching Latihan Lanjutan Garisan Dan Jalinan 1 Latihan Lanjutan Garisan Dan Jalinan 2 Latihan Asas Ciptaan Sfumato Latihan Ciptaan Sfumato Dalam Bentuk Komposisi Still Life Latihan Gabungan Proses Sfumato Dan Jalinan Latihan Gabungan Garisan.4 Latihan Gian Ketepatan Dan Kebolehan Mata Latihan Mencipta Imbangan.33 4.48 4.32 4.51 4.50 4.42 4. Hatching.31 4.28 4.39 4.1 5. Arah.44 4.40 4. Hatching. Jalinan.47 4.49 4. Niali Garisan.38 4.41 4.52 5.36 4.2 5.34 4.3 5.43 4. Cross-Hatching. Cahaya Dan Ton Contoh Latihan Pengukuhan Komposisi Asas Lukisan Lanskap Latihan Gabungan Kualiti.46 4.45 4.29 4.30 4.27 4. Ton Dan Cahaya Contoh Perspektif Satu Titik Contoh Perspektif Dua Titik Contoh Perspektif Tiga Titik Aliran Proses Kesahan Instrument Kerangka Pembinaan ‘Courseware’ Interaktif Multimedia Pendidikan Asas Lukisan Umur Responden Kelulusan Akademik Gred Pendidikan Seni SPM Perbezaan Skor Pra Ujian Dan Pasca Ujian Dan Aspek Kognitif 23 . Cross-Hatching.37 4.Harmoni.35 4.

reka bentuk kajian. pengujian hipotesis 1 hingga 6 seterusnya dilengkapi dengan rumusan dapatan kajian serta terdapat perbincangan dan kesimpulan . Dalam huraian tesis master ini terdapat kandungan yang merangkumi pengakuan.6. prosedur pengumpulan data dan analisis data. kerangka model kajian. teori persamaan adams dan kajian –kajian kepuasan kerja. terkandung tinjauan literatur yang merangkumi pendahuluan.1 Persepsi guru terhadap kepuasan kerja : kajian di Sekolah Menengah Daerah Lenggong . teori hierarki maslow. pernyataan masalah. teori faktor Herzberg. teori jangkaan vroom . Dalam bab 3 iaitu metodologi yang mengandungi pendahuluan. Juga terdapat ringkasan kajian. Bermula dengan pengenalan yang terkandung pendahuluan. teori-teori kepuasan kerja . ciri-ciri demografi responden. tahap kepuasan kerja guru. batasan kajian.0 HURAIAN BERKENAAN CONTOH TESIS MASTER Antara tiga contoh tesis master ialah : 1. Perak Darul Ridzuan. Seterusnya. dan abstrak . populasi dan sampel kajan. 24 . objektif kajian. kepentingan kajian dan definisi. Hulu Perak . penghargaan. hipotesis. teori alderfer’s ERG. Skop dapatan kajian bermula dengan pendahuluan. instrumen kajian.

golongan kajian lanjutan dan kesimpulan. pendapatan bulanan. konsep mata pelajaran vokasionl (MPV) di Sekolah Menengah akademik . pengalaman mengajar dan tahap kepuasan kerja keseluruhan. Pada bahagian B adalah surat kebenaran JPN Perak . implikasi kajian . rumusan analisis faedah yang diperolehi dari subjek pembelajaran tersebut . Antara senarai singkatan yang digunakan seperti CAS (Computer Aided Signage) . Ia juga mengandungi senarai sekolah yang melaksanakan MPV bagi subjek Seni Reka Tanda. Dalam analisis data terdapat jenis-jenis kemahiran yang dikuasai faedah dari pembelajaran Seni Reka Tanda . jantina serta taraf perkahwinan juga terdapat senarai rajah yang merangkumi kerangka model kepuasan kerja dan teori hierarki keperluan Maslow .2 Penilaian pelajar terhadap keberkesanan perlaksanaan mata pelajaran Seni Reka Tanda dalam program mata pelajaran vokasional di sekolah Menengah akademik Oleh Rosnah mustaffa (2004) Berdasarkan tesis ini dapat dikaitkan dengan tinjauan berkaitan konsep sekolah ke kerjaya di Amerika Syarikat dan negeri China. bahagian item mengikut aspek kepuasan kerja . profail responden .Taburan responden pula dipecahkan mengikut jantina. kumpulan etnik. Dalam bibliografi terdapat lampiran mengenai soal selidik kajian dan lampiran kedua adalah surat kebenaran daripada bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia . umur yang berkaitan dengan kepuasan kerja. taraf perkahwinan. Terdapat borang temubual pelajar dan transkripsi berstruktur .perbincangan kajian. Seterusnya dalam menganalisis varians (ANOVA) antara gaji.Di dalam senarai jadual terdapat pengelasan teori –teori kepuasan kerja . prosedur pengumpulan data . 1. JPN ( Jabatan Pendidikan Negeri ). pendekatan dan penekanan dalam mata pelajaran SRT juga turut menghuraikan konsep pembelajaran SRT . Seterusnya berkaitan ujian-t perbezaan kepuasan kerja mengikut bangsa. Dalam bahagian senarai jadual terdapat rumusan analisis jenis-jenis kemahiran yang dikuasai . sistem penskoran pilihan responden dan tahap kepuasan kerja . objektif. faktor kepuasan kerja Herzberg . Rumusan masalah juga merangkumi rangka konsep SRT . 25 . KPM (Kementerian Pendidikan Malaysia ) dan sebagainya. pengalaman kerja. Dalam Seni Reka Tanda (SRT) sebagai matapelajaran vokasional serta dipecahkan kepada matlamat. Dalam bahagian lampiran tesis ini pada bahagian A terdapat surat kebenaran bahagian perancangan dan dasar pendidikan .

kelulusan akademik. latihan asas. serta struktur utama reka bentuk dari segi perspektif dan galeri . 26 . perisian program dan fungsi .3 Persepsi pelajar tahun 2 . reka bentuk rawak pra ujian pasca ujian satu kumpulan. Manakala dalam senarai rajah terdapat kerangka konseptual kajian. skrin permulaan. konstruktivisme dan reka bentuk pengajaran dalam pembelajaran bantuan komputer. klip video. Seterusnya proses reka bentuk “courseware” pendidikan multimedia interaktif asas lukisan . gred pendidikan . Pernyataan masalah adalah mengenai objektif kajian. hierarki lukisan dalam proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan Seni Visual . bahagian C iaitu borang soal selidik . taburan set soal selidik . Bahagian B mengenai surat memohon kebenaran menjalani kajian . Dalam bahagian ini juga membincangkan pembelajaran dan reka bentuk pengajaran . kaedah pembelian skor soal selidik . Pada bahagian lampiran mengandungi surat kebenaran dari bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan . latihan perguruan komputer. prosedur penyelidikan . penumpuan pengajaran dan pembelajaran melalui blok sampel . model pengajaran dan pembelajaran dan aplikasi komponen motivasi dalam reka bentuk “courseware”. Manakala senarai jadual mengandungi ringkasan model ARCS . Kemudian dibahagikan kepada kaedah pembelajaran bantuan komputer. Model reka bentuk pengajaran dick & carey (1996) juga menerangkan struktur utama skrin bahagian latihan perspektif “courseware” multimedia interaktif iaitu pendidikan asas lukisan . dalam courseware terkandung ikon butang. Fakulti Seni dan Muzik (UPSI) terhadap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran asas lukisan melalui pembelajaran bantuan komputer Oleh Adnan bin Abd aziz (2004) Di dalam pengenalan yang membincangkan mengenai integrasi multimedia interaktif dengan proses pengajaran dan pembelajaran lakaran asas . kategori umur responden. Dalam bahagian perbincangan dan kesimpulan antara yang dikaji salah satu daripadanya tindakan terdapat perbezaan min yang signifikan antara pembelajaran bantuan komputer dengan pembelajaran konvensional . hipotesis kajian juga menyenaraikan batasan kajian yang merangkumi teori dan konseptual . Bahagian tinjauan literatur yang membincangkan teori pembelajaran lukisan serta membuat perbandingan dalam dengan luar negara. Di dalam “courseware” merangkumi strategi motivasi dalam reka bentuk.1. Manakala dalam rumusan dapatan kajian adalah cadangan untuk melaksanakan pembelajaran bantuan komputer yang berkesan . jantina responden .struktur utama reka bentuk skrin.

Hasil kajian yang baik memungkin tesis dapat dilaksanakan dengan lebih sistematik. ia bukan melibatkan pemindahan kenyataan ataupun sesuatu kebenaran atau fakta. 27 . tesis merupakan salah satu bentuk penyelidikan. dengan erti kata lain. Sebaliknya ianya melibatkan pemindahan maklumat daripada satu tempat ke tempat yang lain bagi menambahkan pengetahuan penyelidik. Penyelidikan pula merupakan satu proses penghasilan pengetahuan. Menurut kamarudin Ngah (1990). seseorang pengkaji yang baik haruslah mempraktikkan segala proses pemikiran dalam menjayakan satu – satu kajian. Ianya menjadi input utama kepada sebarang cadangan perubahan yang berkesan.0 PENUTUP Sebagai kesimpulannya..7. peranan penyelidikan amat penting dalam proses pembanggunan manusia. Tesis merupakan salah satu bentuk tugasan yang bersifat individual yang harus dilaksanakan oleh setiap pelajar tahap master.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful