SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CONVENT 84000 MUAR JOHOR

,

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 5

LAPORAN PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT TEMA : CABARAN MASA DEPAN TAJUK PROJEK : KEMPEN
Disediakan oleh : Prashantha a/p Vespanathan Nur Amira bte Said Roshni Mala a/p Muruga Ras Fadzilah bte Razali

ANTI

DADAH

........... OBJEKTIF PROJEK................................... ....... CONTOH SENARAI TUGAS JAWATANKUASA......................... CADANGAN....... .................. 4........................ 5............................. C.................. LAMPIRAN........... PENGHARGAAN ..........2 KERJA AMALI.... 3................................................................................................................................ D............................................ ............................. NAMA PROJEK : KEMPEN ANTI DADAH.....1 PERANCANGAN... BORANG REFLEKSI AHLI KUMPULAN................................... SENARAI AHLI DAN TUGASAN....................................................3 REFLEKSI.................................... TARIKH TEMPOH PELAKSANAAN PROJEK.............................. 9................................ PELAKSANAAN PROJEK.. 7................................................................................................... A.................................................................................................................................................................. 8................................................................................................................................................................................................................... 2.......................... 6.................................................... .......................... B............................................................................. CONTOH SURAT PERMOHONAN KEBENARAN MENJALANKAN KHIDMAT MASYARAKAT........... 6..................... 6................. 6............... GAMBAR ² GAMBAR YANG BERKAITAN DENGAN PROJEK........ TEMA....ISI KANDUNGAN 1..

* Memberi kefahaman kepada kumpulan sasar akan bahaya salahguna dadah terhadap warga dan negara sejak dahulu.TEMA :CABARAN MASA HADAPAN : KEMPEN ANTI DADAH : 1 APRIL 2011 : SMK CONVENT MUAR 2.kini dan akan datang. CBO.TARIKH PELAKSANAAN TEMPAT 4. NGO.OBJEKTIF PROJEK * Memberi kesedaran kepada kumpulan sasar akan pentingnya memerangi penyalahgunaan dadah sebagai tanggungjawab individu. swasta dan kerajaan dalam merealisasikan Malaysia bebas dadah menjelang 2015. * Memberi nilai kepada semua pihak melalui aktiviti yang dilaksanakan di bawah kempen yang diadakan ini.1. *. Mempamerkan kesungguhan pihak individu.NAMA PROJEK 3. .

SENARAI AHLI & TUGASAN 5.langkah harus diambil bagi menangani najis dadah ini dengan segera. Pelaksanaan Projek 6.1 Perancangan Kami berempat dalam kumpulan telah membuat perancangan projek dalam masa satu minggu dan tetapkan masa dan membuat jadual untuk melaksanakaan projek kami dengan lancar. Langkah . Kami telah menetapkan beberapa program di sekolah untuk membendung masalah dadah dalam kalangan pelajar. Pelajar merupakan aset Negara yang paling berharga. . Mereka akan bakal menjadi pemimpin pada suatu hari nanti. Walaupun gajala ini semakin serius tetapi tiada mana -mana pihak yang cuba membendungnya .1 Guru Penasihat : Cik Yau Poh Gek 5.5.2 Ahli Kumpulan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari : Prashantha a/pVespanathan : Nur Amira bte Said : Roshni Mala :Ras Fadzilah bte Razali 6.

Walaupun maklumatnya serba sedikit namun kami menggunakan segala yang kami peroleh di perpustakkan . Pada mulanya kami agak sukar untuk menguruskan masa kami dengan bijak . Kami berempat telah mengabil inisiatif untuk mengumpul maklumat tentang ´ Anti Dadahµ di sekolah mahupun di perpustakaan awam. .LOKASI Kami telah menjalankan aktiviti kami di SMK CONVENT MUAR dan PERPUSTAKAAN AWAM MUAR. akhirnya kami berjaya mengumpul sedaya maklumat yang kami cari di tempattempat yang dinyatakan.

perjumpaan dengan ahli kumpulan diadakan untuk berbincang tentang tugas dan perkara-perkara yang akan dilakukan. dan jurnal tentang Program Anti Dadah. Seterusnya. Mereka bersetuju dengan tarikh yang k ami tetapkan untuk menemu bual. majalah. Mereka telah memberi kerjasama yang baik kepada kami. . kami mendapatkan surat makluman daripada pihak sekolah untuk disampaikan kepada ibu bapa dan kemudiannya mendapatkan surat kebenaran daripada ibu bapa. kami mula mencari maklumat melalui Internet. Mulai 4 April hingga 6 April 2011. Dalam hal ini. buku. kami telah membahagikan tugas antara kami. kami menghubungi pihak yang berkenaan untuk memberitahu mereka tentang projek yang kami jalankan dan seterusnya meminta kerjasam mereka untuk ditemu bual. akhbar. Pada 8 April hingga 12 April 2011.TEMPOH PELAKSANAAN Pada 3 April 2011.

kami telah menemu bual dengan membawa bahan dan maklumat masing. sesi temu bual dijalankan mengikut tarikh dan tempat yang telah ditentukan iaitu di rumah responden. Pada 5 Mei. Pada 30 Mei 2011. Folio diserahkan kepada Cik Yau Poh Gek untuk tatapan dan rujukan warga sekolah. kami telah berbinacang tentang reka bentuk dan susun atur serta maklumat dalam folio. Pada 27 April 2011 hingga 29 April 2011.Mulai 15 April 2011 hingga 23 April 2011. setiap ahli kumpulan diberi masa untuk merumus dan menyusun bahan serta maklumat yang dipe roled. . tugas menghasilkan folio ¶Progra m Anti Dadah· telah siap sepenuhnya.masing. Dalam masa 2 jam 30minit.

20 RM 1.60 dan seorang ahli kumpulan harus membayar sebanyak     Disediakan oleh : Ras Fadzilah bte Razali .KOS PELAKSANAAN PROJEK Kesimpulanya.60 Jumlah yang telah dikeluarkan ialah sebanyak RM 20. BIL 1 2 3 4 5 BARANG KERTAS A4 PLASTIK DEPAN BINDING COMB CETAKAN GAMBAR KUANTITI 30 helai 2 helai 1 30 kpg 4 JUMLAH KOS RM 1. Razali.00 RM 15.00 RM 2.00 RM 1.40 RM 20. Kami telah medatakan kos kami dalam bentuk jadual dan disemak oleh bendahari kumpulan kami iaitu Ras Fadzilah bte. tiada banyak kos yang kami peruntukan untuk projek ANTI DADAH ini.

kami tidak boleh menjalankan sesi temu bual pada hari persekolahan dan berpeluang melakukannya hanya pada hari Sabtu dan Ahad. Masalah seterusnya yang kami hadapi adalah kekangan masa. Selain itu. tiba tiba temu bual itu terpaksa dibatalkan kerana pihak yang terbabit mempunyai hal lain yang lebih penting dan tidak dapat dielakkan. .MASALAH KETIKA PELAKSANAAN PROJEK Terdapat beberapa masalah yang kami hadapi semasa melakukan projek ini. Misalnya. Begitu juga dengan soalan soalan temu bual kepada pihak pihak yang terlibat dalam projek A nti Dadah.masing. apabila telah ditentukan hari dan masa untuk sesi temu bual. kami lambat mendapat maklum balas daripada pihak yang terbabit dalam temu bual. Pertamanya. yang telah memakan masa yang lama untuk dijawab kerana sibuk dengan urusan masing-masing. Malah beberapa kali sesi temu bual terpaksa ditunda kerana masa yang ditentukan kurang sesuai. kami sukar menghubungi pihak yang terbabit kerana kesibukan mereka dengan tugas masing.

. Namun. kami bersyukur kerana berkat kesabaran kami. akhirnya kami berjaya juga menadakan dan menyelesaikan sesi temu bual tersebut dan memperoleh maklumat yang diperlukan. hari Sabtu dan Ahad pula merupakan hari palaing sibuk bagi mereka yang terbabit.Malangnya.

TEL:__________________ SEKOLAH: ________________________________ HOBI :___________________________________ CITA.CITA: _____________________________ MOTO :_________________________________ .NAMA:________________________ USIA:_________ ALAMAT:__________________________________ __________________________________ NO.

masa dan wang untuk menjayakan sesuatu kempen agar najis dadah dalam kalangan pelajar dapat dibanteraskan .CADANGAN Kami mencadangkan supaya program ANTI DADAH ini perlu diteruskan pada masa yang akan datang. . Semua pihak perlu menggembeleng tenaga. Kita perlu mengenal pasti gajala social yang lain seperti pergaulan bebas dan gejala rempit.

Ibubapa kami yang telah memberi kebenaran dan sokongan dari mula hingga akhir pelaksanaan projek ini. Puan Fuziah bte Mahdan . Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi -tinggi penghargaan kepada: Guru Pendidikan sivik dan Kewarganegaraan kami . iaitu Cik Yau Poh Gek yang sentiasa member bimbingan dan menguatkan semangat kami sepanjang tempoh pelaksanaan projek ini. Puan Pengetua.yang telah mem berikan kebenaran kepada kumpulan kami untuk menjalankan projek seterusnya mengizinkan kami menggunakan internet di Pusat Sumber sekolah secara percuma. sokongan . termasuk meluangkan masa untuk menghantar dan mengambil kami ketika sesi temu bual di rumah penemu bual kita. Terima kasih yang tidak terhingga kepada guru-guru dan kaunselor sekolah dan raka-rakan yang sudi berkongsi bahan atau maklumat tentang ´DADAHµ. .Penghargaan Keseluruhan projek dapat dilaksanakan dengan lancar dan sempurna kerana mendapat bantuan . dan kerjasama daripada beberapa pihak.

Kerjasama. kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menghasilkan projek ini secara langsung da tidak langsung.Akhir sekali. . sokongan dan semangat tinggi yang memungkinkan terhasilnya folio ´ANTI DADAHµ yang berguna dan menarik untuk tatapan warga sekolah.

GAMBAR .

Morfin. Ganja (Cannabis) OPAIT Dadah yang paling merbahaya dan banyak sekali disalahgunakan. Candu. samada asli atau tiruan. Kodein. Apabila pergantungan ini telah dibina. Pergantungan psikologi atau jiwa ialah satu istilah biasanya dimaksudkan kepada satu idaman kuat yang berlebih -lebihan terhadap bahan-bahan tertentu tetapi tidak ada pergantungan badan. 1. dihisap atau dimakan boleh mengubah fungsi tubuh badan seseorang atau organisma dari segi fizikal atau mental.Asli. sekiranya dadah itu diberhentikan bekalannya serta merta. Perangsang (stimulants) 3. badan bertindak dengan tanda-tanda yang boleh diteka.PENGERTIAN DADAH Dadah ialah apa-apa juga bahan kimia. apabila dimasukkan kedalam tubuh badan secara disuntik. Sifat dan kekuatan tanda -tanda . Opait 2. yang ujud daripada penggunaan dadah yang berterusan atau diwaktu-waktu tertentu. Ganja PERGANTUNGAN PADA DADAH (DRUG DEPENDENCE) Pergantungan pada dadah adalah keadaan keperluan secara fizikal atau p sikologi atau kedua-duanya. JENIS-JENIS DADAH Dadah boleh dibahagikan kepada lima bahagian. Pergantungan fizikal atau badan ialah penyesuaian badan secara jasmaniah terhadap ujudnya sejenis dadah secara berterusan. dihidu. Heroin. Hallucinogen 5. Penekanan (Depressants) 4. Dadah dalam golongan ini ialah:.

Candu. JENIS-JENIS DADAH YANG KERAP DIGUNAKAN DINEGERI INI Walaupun penggunaan dadah yang ditentukan oleh doktor telah mendapat perhatian pihak berkuasa. 4. Kerana tidak ada kemesraan yang baik diantara ibubapa dan anak-anak. Kerana ingin berlagak dengan cara hidup yang lebih tinggi daripada yang termampu olehnya. Kerana adanya dadah dan kebijaksanaan pengedar-pengedar dadah untuk menjalankan pengaruhnya. Kerana keporak perandaan rumahtangga. 5. APAKAH FAKTOR-FAKTOR MEMBAWA KEPADA SALAHGUNA DADAH Mengikut kajian oleh pakar-pakar perubatan dan juga pakar-pakar yang membuat penyelidikan atas penagih-penagih dadah dan juga mereka-mereka yang menyalahgunakan dadah adalah seperti berikut: - 1. 6. Ingin mengetahui dan seterusnya ingin mencuba-cuba oleh dirinya sendiri. Mengikut tekanan darah mudanya dengan sekehendak hatinya. 3. 12. 8. Dadah-dadah yang kerap digunakan adalah Heroin. 2. barbitured. Mencari ketenteraman jiwa kerana terlibat dengan sesuatu masalah kehidupan. ganja (hashish atau marijuanan atau cannabis). Dipengaruhi oleh kawan-kawannya dan oleh sebab hendak menyesuaikan dirinya dengan sesuatu kumpulan yang sebaya dengannya. Menghilangkan sesuatu kesusahan yang dideritainya. Tidak menggunakan masa lapangnya dengan perkara -perkara yang berfaedah. Untuk menghilangkan kerunsingan yang didatangkan oleh desakan ibubapa. 11. 7. Tidak mengetahui dengan sebenarnya bahaya-bahaya tiap-tiap jenis dadah itu. kokain dan lain-lain. pill mx. amphetamin. 10.pengunduran itu bergantung pada dadah yang sedang digunakan dan banyak dose yang diperolehi tiap-tiap hari. Morfin. . 9.

Kurang pengetahuan Agama dan penghayatan nilai -nilai Agam .13.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful