8. Vállalatánál Ön radioaktív anyagok közúti szállításának megszervezésével foglalkozik.

Ebben az esetben mit foglal magában, milyen tevékenységekre terjed ki a „szállítás” kifejezés? Felettese azzal bízta meg, hogy radioaktív anyagok fuvarozására kérjen engedélyt. Milyen dokumentumokat és hová kell benyújtania az engedélyezéshez? Az ADR-ben előírt, a sugárzási szintre, illetve a szennyezettségre vonatkozó határértékek túllépése esetén kit kell értesítenie? Információtartalom vázlata A „szállítás” kifejezés értelmezése Súlyossági szintek A radioaktív anyagok fuvarozására vonatkozó engedélyezési eljárás A fuvarozási kérelemben megadandó adatok A fuvarozási kérelemhez csatolandó okmányok A fuvarozási kérelemhez csatolandó nyilatkozat Teendők a sugárzási szintre, ill. a szennyezettségre vonatkozó határértékek túllépése esetén Radioaktív anyagok A „szállítás” kifejezés értelmezése: A radioaktív anyagok közúti szállítására az ADR előírásait kell alkalmazni, beleértve az anyagok használatával együtt járó szállításokat is. A "szállítás" magában foglalja a radioaktív anyagok mozgatásával kapcsolatos minden tevékenységet. A csomagolóeszköz tervezését, gyártását, karbantartását, javítását, a radioaktív rakomány előkészítését, feladását, berakását, szállítását, közbenső tárolását, kirakását, átvételét a rendeltetési helyen. Súlyossági szintek: Az ADR által a minőségi követelmények meghatározásánál alkalmazott különböző fokozatok: -A: szokásos szállítási körülmények (rendkívüli esemény nélküli) -B: kisebb balesetek fellépése során fennálló szállítási körülmények -C: a szállítás során bekövetkező baleseti körülmények A radioaktív anyagok fuvarozására vonatkozó engedélyezési eljárás: A radioaktív anyagok szállítása különleges engedélyezést igényel. Szállításukra Az ADR olyan szabályokat állapít meg, amelyek az IAEA (Nemzetközi Atomenergia Ügynökség) „Előírások a radioaktív anyagok biztonságos szállítására” 2005-ös bécsi kiadványán alapulnak. Magyarországon a „14/1997. (IX.3.) KHVM rendelet a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról, és csomagolásáról” szabályozza jogilag a radioaktív anyagok szállítását.

telephelyének címét 8. A vállalkozás nevét. telefonszámát 9. fővárosi intézete (szállítási engedély) adja a szakhatósági hozzájárulást. A használatos fuvarlevél mintája 10. a tényleges radioaktív tartalom adatait 3. sugárvédelmi végzettségét 10. Forgalmi engedély 3. a feladónak. teherbírás) A fuvarozási kérelemhez csatolandó okmányok: 1. Radioaktív anyagok fajtáit. valamint a cég vezetőjének nyilatkozata. a szennyezettségre vonatkozó határértékek túllépése esetén: a. 7. Közúti árufuvarozói engedély 2. A biztonsági tanácsadó foglalkoztatását igazoló dokumentum 8.azonnal intézkedni kell a következmények elhárítására . illetve . amelyhez az ORFK (rendészeti engedély) és az ÁNTSZ megyei. Jármű típust 5. A veszélyes áru biztonsági tanácsadó végzettségét igazoló bizonyítvány 7. csak ha bérelt a jármű 4. székhelyének. erről a hiányosságról értesítenie kell a feladót: . Milyen módon hajtják végre az engedélyokiratban.a szállítónak. körülményeket és a következményeket .címzettnek. ill.ki kell vizsgálnia az okokat. a címzettnek: .A radioaktív anyagok szállításának engedélyezését az NKH (Nemzeti Közlekedési Hatóság) végzi. ADR szerinti besorolását. ha átvételkor észleli b. Az érdemi ügyintéző nevét. Bérleti szerződés. típus. A fuvarozásra használt járművek felsorolását (rendszám. a szállítónak. A gépkocsivezető ADR oktatási bizonyítványa 5. A gépkocsivezető sugárvédelmi oktatási bizonyítványa 6. A szállítási időszakot. Teendők a sugárzási szintre. A fuvarozási kérelemben megadandó adatok: 1. ill. nevesített óvórendszabályokat (sugárzásmérő típusa) és adminisztratív vagy üzemi ellenőrzéseket. A jóváhagyásra kötelezett küldeménydarab-minták engedély okirata A fuvarozási kérelemhez csatolandó nyilatkozat: A kérelem és a hivatalos okirat hitelesített másolata. amelyre az engedélyt kérik 2. Az írásbeli utasítások mintája 9. ha ezt a szállítás alatt észleli. A sugárvédelmi megbízott és helyettesének nevét. A lehetséges vagy tervezett szállítási útvonalat 6. hogy a benyújtott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. A tervezett szállítási módokat (csomagolási módok) 4.

az állategészségügyi és élelmiszer ellenőrzési állomást 2. . illetve az illetékes hatóságokat. azonnal tájékoztatni kell a feladót.közúti szállítás során a Nemzetközi közlekedési Hatóság Tájékoztatni kell továbbá: 1.területileg illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség . Ha veszélyhelyzet alakul ki.a környezetvédelmi felügyelőséget .A Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főfelügyelete . a végrehajtott intézkedésekről..a területileg illetékes vízügyi igazgatóságot .az illetékes hatóságokat tájékoztatni kell a hiányosságok okairól. megelőzésről c. Illetékes hatóságok baleset esetén: .az ÁNTSZ területileg illetékes intézete . Minden rendkívüli eseményt az OAH-nak (Országos Atomenergia Hivatal) is be kell jelenteni. A környezetszennyezéssel járó rendellenességről: .meg kell akadályoznia az ismételt előfordulást .megfelelő intézkedéseket kell tennie a kiküszöbölésükre . ill.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful