Sekolah Menengah Kebangsaan St. Dominic, Lahad Datu, Sabah .

Pencemaran Alam Sekitar di Pasar ikan Lahad Datu .

Nama : Oretha Patrick Balinu . Tingkatan : 3 Dedikasi Nama Guru Penilai : Cikgu Lau Pau Tak

Kawasan kajian .Dapatan kajian .Kaedah kajian .Lampiran .Pendahuluan .Senarai kandungan .Rujukan .Rumusan .Senarai Kandungan .Objektif kajian .Penghargaan .Bahan grafik .

Mereka telah memberi dorongan dan galakan. Tidak lupa juga kepada pihak sekolah khususnya pengetua sekolah saya iaitu Encik Ganasan a/L Ramasamy kerana membenarkan kami menjalankan kajian ini.Terima kasih diucapkan juga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kajian ini seperti orang sumber yang berada di tempat kajian tersebut atas kerjasama yang diberikan. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua ibubapa saya iaitu Patrick Balinu dan Gillin Sulukan . ucapan terima kasih juga ditujukan kepada rakan sekumpulan dalam kajian ini iaitu Wafaa Iznie Syairah Binti Mohd Wahab. bantuan dan tunjuk ajar semasa saya menjalankan kajian ini. Nuraqiena Mazlan. . Nur Arisa Binti Mohd Azim Khan dan Dayang Safra Farzana atas kerjasama dan bantuan semua sehinggalah saya dapat menyiapkan kajian ini dengan jayanya.Penghargaan Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada guru geografi saya iaitu Cikgu Lau Pau Tak atas tunjuk ajar dan bimbingan beliau dalam menjalankan Kajian Geografi Tempatan (KGT). Akhir sekali .

kami diwajibkan membuat satu kajian luar iaitu Kajian Geografi Tempatan (KGT). Saya telah menjalan kan tugas saya membuat kajian ini selama 2 bulan ketika pada bulan 2 sehingga kini.Dominic.Pendahuluan Saya Oretha Patrick Balinu . Sekolah Menengah St. merupakan pelajar Tingkatan 3 Dedikasi. Bagi memenuhi keperluan mata pelajaran Geografi. Saya memilih tajuk kajian ini kerana ia lebih senang bagi saya untuk mencari maklumat di tempat kajian tersebut dan tempat kawasan kajian ini juga tidak jauh dari rumah saya dan ia juga berdekatan dengan Bandar Lahad Datu. Lahad Datu.Kami diberikan tajuk Pencemaran Alam Sekitar. . Saya telah memilih satu kawasan iaitu Pasar Ikan Lahad Datu .

Pasar ikan di kawasan ini terdapat pencemaran air kerana pasar ikan ini berdekatan dengan laut yang tercemar disebabkan pembuangan sampah-sarap ke dalam laut . . .Objektif Kajian Yang berikut adalah objektif-objektif kajian yang saya jalankan. .Cadangan dan nilai patriosme Pihak kerajaan harus mengambil tindakan untuk membersihkan kawasan tersebut dan membuat kempen untuk bekerjasama berdisiplin membersihkan kawasan tersebut. Peniaga di pasar iakn ini dan peniaga yang berdekatan membuang sampah ke dalam laut.Jenis pencemaran kawasan kajian.Kesan pencemaran alam sekitar. .

Di hadapan pasar ikan tersebut mempunyai pasar ayam. Pasar ikan Lahad Datu berdekatan dengan Bandar utama Lahad Datu . Pandang darat fizikal di kawasan kajian ini berdekatan dengan laut dan bersebelahan dengan pusat membeli-belah dan manakala di sebelah kiri pula terdapat kedai-kedai runcit dan juga pelabuhan. di tepi kedai runcit dan berada di merata-rata tempat yang lain. Sabah. . Lokasi kawasan ini terletak kira-kira 1 km dari Pekan Lahad Datu.Kawasan Kajian Kajian ini telah dijalankan di sekitar Jalan pantai . Sabah. Ia bersebelahan dengan pasar rakyat dan juga ko-nelayan.pasar ikan Lahad Datu tidak tersusun dan peniaga hanya menjual ikan di atas jalan raya. Pekan Lahad Datu. ia hanya 2 km jauh dari Bandar. Pada masa dahulu. Kebanyakkan pembeli yang berada di kawasan ini biasanya mereka menaiki bas tambang atau teksi kerana mempunyai tempat perhentian bas tambang dan juga teksi .

Rujukan : Saya juga telah mencari maklumat tentang pasar ikan tersebut sebagai rujukan saya untuk melakukan kajian ini. Sabah untuk menjalankan kerja kursus ini. . Berikut merupakan kaedah yang telah saya gunakan : . .Kaedah Kajian Saya telah menggunakan kaedah pemerhatian kerana sesuai dengan keadaan persekitaran Bandar Lahad Datu.Soal selidik : Saya telah mengedarkan borang soal selidik kepada di tempat kawasan kajian tersebut.Pemerhatian : Kami telah menggunakan kaedah ini untuk mengenal pasti jenis pencemaran dan punca pencemaran berlaku di kawasan kajian kami. .

Pencemaran dapat dikategorikan dan disenaraikan kepada pelbagai bentuk pencemaran alam.Hal ini sangat merungsingkan kerana terjadinya pencemaran udara yang darsya t.Dapatan kajian Pencemaran boleh ditakrifkan sebagai pembuangan benda -benda atau bahan-bahan hasil dari aktiviti manusia ke alam persekitaran menyebabkan terganggunya keselesaan atau kemahiran kehidupan. mengeluarkan atau meletakakn buangan hingga menjejaskan kegunaan -kegunaan berfaedah . a) Pencemaran air b) Pencemaran udara c) Pencemaran bau d) Pencemaran bunyi Daripada pemerhatian saya jalankan bersama rakan-rakan saya berhasil daripada jenis-jenis pencemaran di kawasan kajian tersebut. tumbuhan dan haiwan. Takrifan pencemran yang lebih bermaklumat adalah menurut Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang menyatakan bahawa pencemaran adalah sebarang perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat sivik. Selain itu. kami dapati sampah sarap yang dibuang di belakang bangunan pasar menutupi hampir setengah permukaan jalanraya. kimia. keselamatan atau kebajikan awam atau organisma-organisma lain. yang menimbulkan sesuatu keadaan berbahaya kepada kesihatan . . biologi atau aras-aras radiasi mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan .

Bukan itu sahaja .a) Jenis pencemaran alam sekitar di kawasan kajian Jenis pencemaran alam sekitar di kawasan kajian mempunyai 4 jenis iaitu pencemaran air . Ia juga boleh menyebabkan penyakit terhadap manusia. pencemaran udara . Ia juga akan . Asap kilang boleh menjejaskan persekitaran udara di pasar ikan. Seterusnya iaitu pencemaran bunyi. Di kawasan pasar ikan terdapat kilang yang berdekatan dan setiap hari ia akan mengeluarkan asap. pencemaran udara. Di pasar ikan tentulah ramai penjual menjerit-jerit dan ini akan menjejaskan ketengan orang lain. pencemaran bunyi . Pencemaran air disebabkan longgokkan sampah telah dibuang ke dalam longakng hingga ke kawasan laut. oleh kerana pasar ikan tersebut berdekatan dengan pusat membeli-belah maka banyak kenderaan yang lalu dan mengeluarkan asap-asap. Kedua . Air laut akan terjejas dan membuat kawasan tersebut menjadi kotor dan juga boleh menyebabkan ikan-ikan di dalam laut akan mati. dan pencemaran bau.

punca pencemaran air ialah peniaga membuang sampah sarap ke dalam laut sehingga air laut tercemar lalu peniaga-peniaga menggunakan air laut berdekatan dengan sampah-sampah di dalam laut untuk mencuci ikan yang telah ditangkap untuk dijual. Maka udara di sekitar pasar iakn tersebut tercemar. Di kawasan pasar ikan tersebut juga mempunyai pencemaran bau. Seterusnya.mendatangkan penyakit gegendang telinga dan menyebabkan telinga boleh jadi pekak. Pencemaran-pencemaran di pasar ikan Lahad Datu terdapat pencemaran bau . pencemaran air. pencemaran bunyi dan pencemaran bunyi. Di pasar tersebut juga mengalami kesesakan jalan raya dan pemandu selalu menghonkan kereta . Situasi di dalam pasar ikan mempunyai ramai penjual ikan yang berseru-seru memanggil pembeli untuk membeli jualan mereka.ia juga memberi kesan yang buruk .Jelas sekali kita lihat bahawa kawasan tersebut tterdapat longgokkan sampah yang terbiar dan ini boleh mengeluarkan bau-bau yang tidak menyelesakan kita di kawasan tersebut. b) Punca pencemaran alam sekitar di kawasan kajian. Pasar ikan Lahad Datu terletak berdekatan dengan kilang. Punca pencemaran bau di pasar ikan Lahad Datu ialah peniaga di pasar ikan tersebut membuang sisa-sisa makanan merata-rata tempat dan menyebabkan sisa-sisa tersebut telah lama terbiar dan mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan. kilang tersebut akan mengeluarkan asap yang banyak setiap hari .

terhadap ikan-ikan yang dijual kerana ia akan menjejaskan kesegaran ikan tersebut. Kita haruslah menjaga hidupan akuatik dengan baik agar laut kita sentiasa bersih. Kita tahu bahawa orang-orang yang berada di sana kebanyakkannya membuang sampah merata-rata tempat . mendapat penyakit . c) Kesan pencemaran alam sekitar di kawasan kajian Kesan-kesan pencemaran alam sekitar di pasar ikan Lahad Datu ialah jerebu. Jerebu ini sangat berbahaya kerana ia juga akan menjejaskan nyawa kita. Akibat air tercemar. Di pasar ikan Lahad Datu berdekatan dengan kilang yang selalu mengeluarkn asap setiap hari. penyakit selesema dan banyak lagi. hidupan akuatik terancam dan mengeluarkan bau busuk. air tercemar. Kesan daripada perbuatan orang-orang yang berada di pasar tersebut telah membuang sampah sarap ke dalam laut lalu air tercemar dan tidak bersih.maka hidupan akuatik di dalam laut tersebut terancam. Pencemaran-pencemaran yang terdapat pada pasar ikan tersebut sangat merbahaya kepada manusia kerana ia akan memberi penyakit yang boleh meragut nyawa manusia seperti penyakit H1N1. kesan perbuatan ini akan berlakunya jerebu.

dan kesan daripada perbuatan ini terhadap tempat mengeluarkan bau busuk yang tidak menyenangkan. Bahan Grafik .JADUALBil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Nama Codyiea Simpisono Saad Bin Meenitd Aamir Khan Bin Shahruk Khan Justieneiah Bin Biebah Ramlah Bin Adam Abdul Hakim Bin Samuri Muslimin Bin Fadzli Tan Boon Kim Ganakumaran Subramanian Sariza Bin MD Salleh Domo Kun Jaahm Bin Haari Awanino Binti Langitamo Clarke Max Bautista Hanafi Napi Haho Bantalino Bin Selimutito Talittha Shqaaf Jenis pencemaran Bau Bau Bunyi Udara Air Bau Bunyi Udara Air Bau Bunyi Udara Udara Bau Bau Air Bau L/P L L L L L L L P L P P L P L L L P Umur 23 47 32 21 39 46 47 35 32 51 31 43 29 18 18 40 20 .

GRAF - 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Bau Udara Air Bunyi . Adha Quew Kay Shah Lindsina Lohanae Bunyi Air Bunyi L L P 25 38 31 .18 19 20 Beruneow Maraskh Mohd.

C R - 20% B 35% 20% B y 25% £¢ Jadual 2: peratus bagi setiap pencemaran di kawasan kajian Jadual 2 menunjukkan pencemaran bau ada yang terbanyak dan pencemaran udara dan pencemaran air adalah sama nilai peratus iaitu 20 peratus sebanyak 4 orang. ¡  ¤  © §¨§¦¥ .. Manakala bagi pencemaran bunyi pula adalah sebanyak 25 peratus.

Kita juga haruslah kaitkan dengan pendidikan alam sekitar dan menceritakan tentang keadaan bumi kita pada masa kini kepada peniaga di pasar tersebut supaya peniaga lebih bersemangat untuk menjaga alam sekitar. Oleh kerana pasar ikan Lahad Datu berdekatan dengan kilang yang setiap hari mengeluarkan asap. Untuk membersihkan air-air yang telah kotor . maka kita boleh menggunakan penapis asap supaya udara di pasar ikan tersebut tidak lagi tercemar dengan udara yang kotor. kita boleh menggunakan rawatan air kumbahan supaya air tidak lagi kotor seperti sebelum itu.d) Cadangan untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar di kawasan kajian Cadangan saya untuk mengurangkan kesan pencemaran ialah pihak kerajaan haruslah menguatkuasakan undang-undang di pasar ikan tersebut agar kurang pencemaran timbul. Pihak kerajaan juga haruslah melakukan kempen µCintai Alam Sekitar¶ agar peniaga-peniaga di pasar tersebut mengetahui kepentingan menjaga alam sekitar dan mengubah sikap lama mereka yang suka menimbulkan pencemaran tersebut. .

. Peniaga perlu menjaga kebersihan pasar ikan agar dapt mengurangkan pencemaran di pasar ikan tersebut. Pasar ikan ini juga berdekatan dengan laut . ini juga memudahkan peniaga untuk menangkap ikan untuk dijual. pasar rakyat . kita perlu menyahut baik kempen ³Kepentingan Kebersihan Pasar Ikan´ yang dianjurkan oleh kerajaan untuk menjaga kebersihan pasar ikan. Untuk meneruskan kebersihan di pasar ikan berlaku . Di kawasan pasar ikan tersebut juga berdekatan dengan pasar-pasar yang lain seperti pasar ayam.Rumusan Kami bersyukur kerana walaupun wujudnya pasar ikan ini dengan kebersihan yang tidak memuaskan kerana pihak kerajaan juga dapat menyelesaikan masalah-masalah di pasar ikan ini daripada pencemaran-pencemaran yang ada di kawasan kajian tersebut. konelayan dan banyak lagi.

Lampiran . (: ..

Rujukan Semasa saya menjalankan kajian ini.. a) Peta .Peniaga ±peniaga di pasar ikan Lahad Datu c) Buku rujukan .Buku teks Geografi tingkatan 3 .Cikgu Lau Pau Tak. saya telah merujuk kepada beberapa perkara iaitu. dan peta pasar ikan Lahad Datu.Peta pekan bandar Lahad Datu. b) Orang sumber . . guru mata pelajaran Geografi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful