Dibentang oleh NORMI ZARIFAH BINTI MOHD ISHA NURUL HUSNA BINTI JAMALUDDIN Pensyarah PUAN ZALEHA BINTI

TAMBI ADAM

Pengajaran

Pembelajaran

Bahan Bantu Belajar


-

Pengajaran merupakan satu bentuk komunikasi. Komunikasi bertujuan untuk memberitahu, mempengaruhi dan menghibur. Dalam pengajaran, penggunaan bahanbahan bantu belajar memerlukan kita mementingkan dua tujuan iaitu: Mempengaruhi Menghibur

-

Dalam situasi kelas, pembelajaran dikatakan berlaku apabila guru berjaya dalam usaha komunikasinya. Pembelajaran dapat dicapai melalui perkara berikut: Penerangan yang jelas daripada guru Pengalaman murid yang bermakna Kegiatan yang menyeronokan antara guru dan murid.

1. 2. 3.

Merupakan segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya dalam penyampaian ilmu di dalam kelas. Atan Long membahagikan bahan bantu belajar kepada tiga kumpulan: Bahan-bahan pendengaran Bahan-bahan pandangan Bahan-bahan pandang-dengar

KEPENTINGAN BAHAN
Merangsang minat yang tinggi dalam kalangan murid

Menyediakan satu dasar kukuh untuk perkembangan kefahaman dan corak pemikiran dan dapat mengurangkan gerak balas lisan daripada murid.

Membekalkan satu dasar untuk perkembangan pembelajaran murid dan dapat menjadikan pembelajaran mereka lebih kekal.

KEPENTINGAN BAHAN
Membantu dalam kefahaman dan dapat mempercepatkan perkembangan perbendaharaan kata.

Memberikan pengalaman sebenar dan dapat merangsang kegiatan murid.

PELBAGAI MEDIA

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

 

GAMBAR SEBENAR MODEL

  

KAD IMBASAN CARTA BUKU TEKS

   

ALAT RAKAMAN RADIO KOMPUTER LCD

   

Penggunaan bahan yang terancang dan menarik . Meransang minda murid. Sesuai dengan tahap dan kognitif murid. Sesuai dengan aktiviti pengajaran. Mempunyai perkaitan dengan isi pelajaran.

   

Melibatkan pelbagai deria murid. Penggunaan bahan pelbagai sumber. Boleh digunakan dalam pelbagai situasi. Pelbagi bentuk supaya murid tidak cepat bosan.

   

Mudah dibawa ke mana sahaja. Mudah untuk disimpan. Tidak mudah rosak. Mudah dihasilkan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful