© 2003-2007 Geotop

MapSys 7
© 2003-2007 Geotop
Nota copyright Toate drepturile rezervate. Reproducerea totala sau partiala în orice forma - grafica, electronica a acestei lucrari este interzisa fara acordul S.C. Geotop S.R.L. Produsele hardware si software la care se fac referiri în acest document sunt marci înregistrate ale producatorilor acestora. Cu toate eforturile depuse în crearea unei documentatii cât mai complete si cuprinzatoare, nu se poate elimina existenta unor erori sau omisiuni. Producatorul nu îsi asuma nici o raspundere pentru eventualele consecinte negative care pot rezulta din acestea, pe parcursul folosirii manualului sau al programului. Geotop S.R.L. îsi rezerva dreptul de a efectua schimbari în sistemul de programe si în continutul manualului, fara notificare prealabila. Autorii asteapta cu interes eventualele observatii si comentarii referitoare la program si acest document, pentru a realiza o documentatie utila. Odorheiu Secuiesc, December 2006

Autor Huba Márton - S.C. Geotop S.R.L. Editor S.C. Geotop S.R.L. Corectura de specialitate Zoltán Bokor Coperta Geotop Coordonator Prof. Dr. Gherasim Márton Imprimare Imprimare locala din format Adobe PDF

Multumim utilizatorilor initiati sau începatori ai softului MapSys pentru sugestiile si ideile aduse îmbunatatirii programului si Manualului de referinta. Parerile lor sunt foarte importante si folositoare în continuare în realizarea unui sistem de programe GIS cadastral care sa acopere necesitatile impuse de proiectele specifice activitatii fiecaruia. Cu toate acestea, cu siguranta au ramas explicatii sau detalii care au fost omise din acest manual, care este o documentatie minima având ca scop principal descrieriea pe scurt a tuturor functiilor sistemului MapSys, fara a prezenta în adâncime tehnologia de realizare a GIS-ului, care este o problematica care depaseste cadrul manualului. Cu toate acestea, sunt prezentate câteva lucrari test de diferite tipuri, care ajuta la întelegerea functionalitatii sistemului în realizarea produselor GIS specifice.

Generat cu aplicatia Help&Manual (C) 1997 - 2004 EC Software

S.C. Geotop S.R.L. 535600 Odorheiu Secuiesc, Str. Mihai Eminescu nr. 6, Jud. Harghita, Tel./Fax 0266 218069, e-mail geotop@geotop.ro, web: www.geotop.ro

Cuprins

I

Cuprins
Foreword 0

I - Func ionalitate general II - Exemple

10 20

1 Cadru40 ................................................................................................................................... 20 2 Cadru50 ................................................................................................................................... 21 3 Demo 4 Niv 6 Profil 7 Raster 8 Cartus 9 Ped 10 Interfa ................................................................................................................................... 22 ................................................................................................................................... 26 ................................................................................................................................... 28 ................................................................................................................................... 30 ................................................................................................................................... 31 ................................................................................................................................... 33 MSCI ................................................................................................................................... 33

5 Poloni a ................................................................................................................................... 27

III - Lucrare

36

1 Lucrare nou ................................................................................................................................... 36 2 Deschide lucrare ................................................................................................................................... 36 3 Import ................................................................................................................................... 37
Import ASCII ......................................................................................................................................................... 37 ......................................................................................................................................................... 39 Import DXF Import MDB ......................................................................................................................................................... 41 ......................................................................................................................................................... 42 Import SHP

4 Referinte................................................................................................................................... 42 5 Construire simbol ................................................................................................................................... 44
Editare simbol ......................................................................................................................................................... 45 Simbol curent .................................................................................................................................................. 45 Trasare linie .................................................................................................................................................. 45 Cerc .................................................................................................................................................. 46 Poligon .................................................................................................................................................. 46 Text .................................................................................................................................................. 46 Raster .................................................................................................................................................. 46 Completare cu alt simbol .................................................................................................................................................. 46 Selectare.................................................................................................................................................. 47 cu fereastra Selectare.................................................................................................................................................. 47 toate Sterge .................................................................................................................................................. 47 Copiere .................................................................................................................................................. 47 Deplasare .................................................................................................................................................. 47 Marire .................................................................................................................................................. 47 Reflectare orizontala .................................................................................................................................................. 47 Reflectare verticala .................................................................................................................................................. 47 Rotire .................................................................................................................................................. 47 Centrare .................................................................................................................................................. 47 Deplasare vârf poligon .................................................................................................................................................. 47 Ordine .................................................................................................................................................. 48 În fata ........................................................................................................................................... 48

© 2003-2007 Geotop

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 68 imagine tip rire Încarc imagine tip rire .................................................................................................... 71 15 Securitate ................................................. 104 recent © 2003-2007 Geotop .......................................... 48 7 Salveaz ....................................................................................................................................................... 104 recent 22 Lucrare..................................................... 48 O pozi ie în spate ............................ 104 recent 24 Lucrare......................................................................................................................................................... 48 Salvare simbol .................................. 49 10 Export ............................................ 56 Export SHP ............. 49 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................II MapSys 7 În spate ............ 60 Configurare imprimanta ................................................................................. 79 Închide extras cu salvare ........................................................................................... 81 17 Op iuni ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 48 6 Închide lucrare .......... 104 recent 23 Lucrare.......................................................................................................................................................................................................................................................... 59 Export Raster 11 Corectare lucrare ............................................................................................................................................................................................................................. 102 19 Lucrare.. 78 Generare ........................................................................... 60 12 Tiparire ............. 77 Op iuni de securitate 16 Extras ....................................................................................................................................................................................................... 49 Export ASCII .................................................................................................................................................................................... 48 O pozi ie în fa .................................................. 56 Export MIF .................................... 69 14 Orientare digitizor .......................................................................................................................... 57 Export E00 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 72 sistem Ie ire din ....................... 104 recent 21 Lucrare.................................................................................................................................................................................................................. 79 extras Administrare extrase ...................................................................................................................................................................................................................... 104 recent 26 Lucrare.............................................................................................................................................................................................................................. 68 Salveaz ............................................................................................................................... 84 COM Interface ............................ 53 Export DXF Export SQD ................................................................................................................................................................................................................. 103 recent 20 Lucrare.......................................................................................................................................................... 76 ... 48 ca 9 Lucr ri deschise ...... 68 13 Configurare Digitizor .................................... 82 MSCI Func ii MSCI ...................................... 73 i drepturi de acces Afi are jurnal .............................................................................................................................. 82 18 Interfa ........................ 72 sistem Utilizatori..................................................... 58 ....................................................................................................................................................................................................................... 55 Export WMF Export MDB .................................................................................................................................................................. 71 Intrare în ................................................................................................................................................................................................................................. 48 8 Salveaz .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 80 Închide extras f r salvare ............................................................................. 104 recent 25 Lucrare.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 60 Imagine tiparire .......................................... 54 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 60 Tiparire ........

.......................................................... 108 11 Selectare cu fereastr ................................................................................................................................ 109 17 Selectare/Deselectare ................................................................................................................................................................................................................................................... 108 8 Sterge element .............................................. 110 18 Resetare selectie ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 109 16 Invertare selectie ... 112 icon Modific ...................................................................................................... 108 12 Selectare cu poligon .. 106 ..................... 110 19 Obiecte.............................................................................................................................................................................................................. 107 7 Editare element .......................................................................................................... 107 5 terge .................................................. 119 .............................................................................................................. 115 surs ................................................................... 106 4 Inserare ..................................................................................................................................................................................................................................................................Cuprins 27 Ie ire III ............................................. 118 6 Limite ................................................................................................................... 118 2 Deplasare ...................................................................................................................................... 109 14 Selectare toate ............................................................................................................................. 115 Actualizare Dimensiune obiect ..................................................................................................................................................................... 108 13 Selectare cu poligoane selectate ............................................................................................................................................................................................................................................................... 106 3 Copiere........................ 107 6 Mutare în stratul curent .................................................................................................................... 113 icon Dimensiune original ................................................... 118 4 M rire ................................................................................................................................................................................................................... 113 Propriet ....................................................................................................................................................................................................................... 118 5 Mic orare .................... 108 ................................................. 112 Afi eaz ....................................................... 110 ................................................................................................................................................................. 104 IV ........................................................................................................................................... 119 7 Scar afi aj 8 Caut coordonat ......................................... 119 10 Setare palete .................................................................................................................................................................................................................................... 108 9 Strat element 10 Selectare unul câte unul ............................................ 110 OLE Creare obiect nou ........................................................................................................................................................................................................ 120 © 2003-2007 Geotop ....................................... 113 i Modific .........................................Afi aj 118 1 Actualizare ......Edit 1 Undo 2 Taie 106 .............................................................................................................................................................................................................................................. 119 9 Dimensiune ................................................................................... 118 3 M rire/Mic orare ................................................................. 111 Obiecte on-line (links) Obiecte ............................................................................................ 115 V ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 112 con inut Afi eaz ................................................................... 115 Object ........................................................................................................ 109 15 Caut selec ie ..............................................................................................................................................................................

IV

MapSys 7 11 Editare ortogonal ................................................................................................................................... 122 12 Sincronizare Afi aj ................................................................................................................................... 123 13 Fereastra baza de date ................................................................................................................................... 123
Baz de ......................................................................................................................................................... 124 date Deschide baz de date .................................................................................................................................................. 125 Închide .................................................................................................................................................. 129 baz de date Creare baz de date nou .................................................................................................................................................. 129 Tabel ......................................................................................................................................................... 129 Deschide tabel .................................................................................................................................................. 130 Deschide tabel MapSys .................................................................................................................................................. 131 Închide .................................................................................................................................................. 132 tabel Actualizare .................................................................................................................................................. 132 Adaug .................................................................................................................................................. 132 înregistrare Modific .................................................................................................................................................. 132 înregistrare .................................................................................................................................................. 133 terge înregistrare Caut .................................................................................................................................................. 133 Selecteaz .................................................................................................................................................. 134 .................................................................................................................................................. 135 Statistici Creare tabel .................................................................................................................................................. 135 Modific .................................................................................................................................................. 137 structur tabel Copiere .................................................................................................................................................. 137 tabel terge tabel .................................................................................................................................................. 138 Modific .................................................................................................................................................. 138 indec i Interogare ......................................................................................................................................................... 138 Creeaz .................................................................................................................................................. 138 Modific .................................................................................................................................................. 138 terge .................................................................................................................................................. 139 Ruleaz .................................................................................................................................................. 139 Extras ......................................................................................................................................................... 139 .................................................................................................................................................. 139 Generare extras (pe baza atributelor)

VI - Grafic

142

1 Punct ................................................................................................................................... 142
Creare/Digitizare punct ......................................................................................................................................................... 142 C utare ......................................................................................................................................................... 143 punct ......................................................................................................................................................... 143 Editare punct terge punct ......................................................................................................................................................... 143 ......................................................................................................................................................... 143 Deplasare punct Inserare ......................................................................................................................................................... 143 punct Racordare punct ......................................................................................................................................................... 144 Selectare punct ......................................................................................................................................................... 144 Modificare puncte selectate ......................................................................................................................................................... 144

2 Linie

................................................................................................................................... 145

Creare/Digitizare linie ......................................................................................................................................................... 145 Trasare linie ......................................................................................................................................................... 146 C utare ......................................................................................................................................................... 146 linie Editare linie ......................................................................................................................................................... 146 ......................................................................................................................................................... 147 terge linie Selectare linie ......................................................................................................................................................... 147 Modificare liniile selectate ......................................................................................................................................................... 147 Informa ......................................................................................................................................................... 148 ii linie Invertare direc ie ......................................................................................................................................................... 149

3 Arc de cerc ................................................................................................................................... 149
Creare arc - în l ime cunoscut ......................................................................................................................................................... 149 Creare arc - raza cunoscuta ......................................................................................................................................................... 149

© 2003-2007 Geotop

Cuprins

V

Creare arc - cu punct ajutator ......................................................................................................................................................... 149 Cerc ......................................................................................................................................................... 149 Cerc cu punct ajut tor ......................................................................................................................................................... 149 Generare centru cerc ......................................................................................................................................................... 149 Cautare ......................................................................................................................................................... 150 arc ......................................................................................................................................................... 150 Editare arc Informatii arc ......................................................................................................................................................... 150 ......................................................................................................................................................... 150 terge arc Selectare arc ......................................................................................................................................................... 151 Modifica......................................................................................................................................................... 151 arce selectate

4 Curba ................................................................................................................................... 152
Creare/Digitizare curba ......................................................................................................................................................... 152 Trasare curb ......................................................................................................................................................... 152 C utare ......................................................................................................................................................... 153 curb Editare curb ......................................................................................................................................................... 153 ......................................................................................................................................................... 153 terge curb Selectare curb ......................................................................................................................................................... 153 Modificare curbe selectate ......................................................................................................................................................... 154

5 Simbol ................................................................................................................................... 155
Creare/digitizare simbol ......................................................................................................................................................... 155 C utare ......................................................................................................................................................... 156 simbol Editare simbol ......................................................................................................................................................... 156 ......................................................................................................................................................... 157 terge simbol Copiere ......................................................................................................................................................... 157 simbol ......................................................................................................................................................... 157 Deplasare simbol Selectare simbol ......................................................................................................................................................... 157 ......................................................................................................................................................... 159 Modificare simboluri selectate

6 Text

................................................................................................................................... 160
Creare/digitizare text ......................................................................................................................................................... 160 ......................................................................................................................................................... 161 Creare/digitizare num r Cadastral ......................................................................................................................................................... 162 Creare din fi ier text Creare din atribute afisate ......................................................................................................................................................... 163 C utare ......................................................................................................................................................... 163 text Editare text ......................................................................................................................................................... 163 ......................................................................................................................................................... 165 Sterge text Copiere ......................................................................................................................................................... 165 simbol Copiere ......................................................................................................................................................... 165 text Deplasare text ......................................................................................................................................................... 165 Selectare text ......................................................................................................................................................... 165 Modificare texte selectate ......................................................................................................................................................... 166 Înlocuire text ......................................................................................................................................................... 168 Creare texte SIPA ......................................................................................................................................................... 168

7 Calcule ................................................................................................................................... 169
Distan /Orientare ......................................................................................................................................................... 169 Distan ......................................................................................................................................................... 169 punct-linie Suprafa ......................................................................................................................................................... 169 punct cu punct Suprafa ......................................................................................................................................................... 169 poligon închis

8 Constructii ................................................................................................................................... 169
Intersc ie linie - linie ......................................................................................................................................................... 169 Proiec ie ......................................................................................................................................................... 169 Intersec ......................................................................................................................................................... 170 ie distan e Radiere ......................................................................................................................................................... 170 Puncte ortogonale ......................................................................................................................................................... 170 Împ r ire ......................................................................................................................................................... 170 Intersectie+racordare, inserare ......................................................................................................................................................... 170 Intersec ......................................................................................................................................................... 170 ie arc de cerc - line

© 2003-2007 Geotop

VI

MapSys 7
Intersec ......................................................................................................................................................... 170 ie arce de cerc Paralel ......................................................................................................................................................... 170 la distan dat Paralel ......................................................................................................................................................... 171 prin punct dat Ortogonal ......................................................................................................................................................... 171 Perimetrare ortogonal ......................................................................................................................................................... 171 ......................................................................................................................................................... 171 Scar Construc ii distan e ......................................................................................................................................................... 171 ......................................................................................................................................................... 172 Dimensiuni

9 Corectii................................................................................................................................... 173
Aliniere ......................................................................................................................................................... 173 ......................................................................................................................................................... 173 Ortogonalizare Paralelizare ......................................................................................................................................................... 173 Corec ie......................................................................................................................................................... 173 distan Echidistan iere ......................................................................................................................................................... 173 Aliniere text ......................................................................................................................................................... 174 ......................................................................................................................................................... 174 Echidistan iere text

10 Curbe de nivel ................................................................................................................................... 174
Verificare continuitate ......................................................................................................................................................... 174 Verificare cote ......................................................................................................................................................... 175 Cotare curbe de nivel ......................................................................................................................................................... 175

11 Numerotare ................................................................................................................................... 176
Primul num r de punct ......................................................................................................................................................... 176 Renumerotare puncte pe contur ......................................................................................................................................................... 176 Renumerotare puncte active ......................................................................................................................................................... 176 ......................................................................................................................................................... 176 Renumerotare linii active ......................................................................................................................................................... 177 Verificare num r cadastral Incrementare num r cadastral ......................................................................................................................................................... 177

12 Transformare ................................................................................................................................... 178
Transformare ......................................................................................................................................................... 178 Transformare prin digitizare ......................................................................................................................................................... 180 Rotire ......................................................................................................................................................... 183 ......................................................................................................................................................... 183 Geografic <=> Proiectie Gauss .................................................................................................................................................. 184 Stereo .................................................................................................................................................. 187 UTM .................................................................................................................................................. 189 Transformari standard ......................................................................................................................................................... 192 ......................................................................................................................................................... 192 Istoric sistem de referinta coordonate

13 GPS

................................................................................................................................... 193
GPS- Configurare ......................................................................................................................................................... 193 GPS - Calcul coordonata ......................................................................................................................................................... 194 GPS - Cautare punct ......................................................................................................................................................... 195 GPS - Traseu ......................................................................................................................................................... 195 GPS - Download ......................................................................................................................................................... 195

14 Setari ................................................................................................................................... 196
Înc rcare parametrii ......................................................................................................................................................... 196 ......................................................................................................................................................... 196 Salvare parametrii Parametrii ......................................................................................................................................................... 197 Setare strat ......................................................................................................................................................... 199 Transformare strat ......................................................................................................................................................... 203

15 Informatii ................................................................................................................................... 204 16 Profil ................................................................................................................................... 205 17 Plan de ................................................................................................................................... 206 dispunere 18 Harta Bloc ................................................................................................................................... 208 19 MapSys................................................................................................................................... 210 view

© 2003-2007 Geotop

Cuprins

VII

VII - Topologie

214

1 Construire topologie ................................................................................................................................... 214 2 Suprapunere straturi ................................................................................................................................... 216 3 Numerotare obiecte ................................................................................................................................... 218 4 Culegere atribute ................................................................................................................................... 220 5 Editare obiect ................................................................................................................................... 220 6 Selectare obiect ................................................................................................................................... 221 7 Deselectare obiect ................................................................................................................................... 221 8 Ortogonalizare poligon ................................................................................................................................... 222 9 Parcelare ................................................................................................................................... 222 10 Imagine................................................................................................................................... 223 pentru FBI 11 Definire................................................................................................................................... 223 extensii 12 Configurare c utare adres ................................................................................................................................... 225 13 C utare................................................................................................................................... 226 adres 14 Actualizare selec ie ................................................................................................................................... 227 15 Generare zon buffer ................................................................................................................................... 227 16 Suprapunere i analiz parcel ri ................................................................................................................................... 228 17 Generalizare linii ................................................................................................................................... 229 18 Poligoane vecine ................................................................................................................................... 229 19 Creare componente geometrice ................................................................................................................................... 232 20 Atribute................................................................................................................................... 232 externe 21 Aplicatii................................................................................................................................... 233

VIII - Strat tematic

238

1 Generare strat tematic ................................................................................................................................... 238 2 Setare straturi tematice ................................................................................................................................... 243 3 Adaug ................................................................................................................................... 245 legend 4 Deplasare legend ................................................................................................................................... 245 5 In l ime................................................................................................................................... 245 legend 6 terge legend ................................................................................................................................... 245 7 Editare tematic obiect ................................................................................................................................... 245

IX - Raster

248

1 Deschide raster ................................................................................................................................... 248 2 C utare................................................................................................................................... 249 raster 3 Orientare raster ................................................................................................................................... 249 ................................................................................................................................... 251 4 Deplasare raster 5 Transformare raster cu parametrii ................................................................................................................................... 251 6 Resetare orientare raster ................................................................................................................................... 252 7 Informatii raster ................................................................................................................................... 252 8 Segmentare raster ................................................................................................................................... 253 9 Decupare fereastr ................................................................................................................................... 253

© 2003-2007 Geotop

VIII

MapSys 7 10 Unificare raster ................................................................................................................................... 253 11 Mozaic raster ................................................................................................................................... 253 12 Paleta reaster ................................................................................................................................... 255 13 Editare culoare raster ................................................................................................................................... 257 14 Acoperire cu raster ................................................................................................................................... 257 15 Extrage................................................................................................................................... 258 culori 16 Conversie la scar gri ................................................................................................................................... 259 17 Vectorizare automata ................................................................................................................................... 259 18 Vectorizare locala ................................................................................................................................... 261 19 Op iuni ................................................................................................................................... 262 raster

X - Metadate

264

1 Deschide baza metadata ................................................................................................................................... 264 2 Cauta in baza metadata ................................................................................................................................... 264 3 Cauta metadata in grafica ................................................................................................................................... 268 4 Afiseaza metadata la grafica ................................................................................................................................... 269

XI - IMS

272

1 Siteuri IMS ................................................................................................................................... 272 2 IMS - Cautare adresa ................................................................................................................................... 273 3 IMS - Cautare numar cadastral ................................................................................................................................... 273 4 Interogare ................................................................................................................................... 274

XII - Fereastra

276

1 Fereastr nou ................................................................................................................................... 276 2 Aranjare in cascada ................................................................................................................................... 276 3 Aranjare orizontala ................................................................................................................................... 276 4 Aranjare verticala ................................................................................................................................... 276

XIII - Help

278

1 MapSys................................................................................................................................... 278 Help 2 Descarcare versiune noua ................................................................................................................................... 278 3 Versiune ................................................................................................................................... 278

Index

279

© 2003-2007 Geotop

Capitolul I .

TopoSys. functioneaza ca programe native Windows. Cu o singur licen . suprapunere straturi topologice. înlesnind culegerea i introducerea concomitent a informa iilor cu specific imobiliar-edilitar de la un numar nelimitat de statii de lucru. sau din MapSys 7 cu posibilitatea edit rii tuturor datelor alfanumerice. Attrib 7 con ine aplica iile FBI (Fi a Bunului Imobil). MapSys COM Interface ofer extinderea func ionalit ii programului prin posibilitatea cre rii aplica iilor proprii. culegere atribute. în primul rând datorit existentei unei structuri de date i de exploatare bine definite . având la dispozi ie func iile limbajului de programare i func iile interne MapSys. precum i posibilitatea catalog rii opera iilor efectuate.în format digital -. acest pachet se poate instala pe toate calculatoarele beneficiarului. Atunci când toate informa iile sunt ordonate dup reguli rela ionale. tip rire direct sau PDF a foilor de plan sau a fi elor de date standardizate. permit o mai bun protejare i urm rire a consisten ei datelor. Se poate aprecia c un procent de 85 la sut al bazelor de date în circula ie con in unul sau mai multe componente legate de pozi ia geografic a obiectelor inventariate. i sunt administrate de un sistem de programe proiectat pentru acest scop. Informa ii geografice MapSys MapSys concentreaz func ii puternice dar u or de utilizat de generare i valorificare a planului digital. dar i prin func ii specifice cadastrului de parcelare prin suprapunere sau de c utare adres po tal . Crearea i exploatarea comun într-un Sistem Informa ional Geografic a informa iilor cu referin spa ial i a reprezent rii grafice a obiectelor de suprafa sau aflate în subteran aduce beneficii mari utilizatorilor sau administratorilor informa iilor respective. cu referin geografic . care se pot apela separat. toate informa iile sunt legate într-un mod sau altul de pozi ia geografic a propriet ii imobiliare definite prin limitele geografice ale unit ii de baz cadastrale. pentru grupuri tot mai largi de utilizatori. datorit posibilit ilor aproape nelimitate de administrare i exploatare asigurate de p strarea acestor informa ii în form digital . în baze de date rela ionale. © 2003-2007 Geotop . Definirea dreptului de acces la func iile programului i la date. Pe lâng func iile principale ar tate mai sus. MapSys 7 ofer interogarea i editarea direct a datelor alfanumerice cu specific imobiliar-edilitar din fereastra grafic i con ine func ii intuitive de editare grafic . Exploatarea eficient a geo-datelor create în MapSys sau importate din alte sisteme este asigurat de func ii GIS standard cum sunt cele de georeferen iere. cu ajutorul c rora sunt acoperite toate cerin ele ridicate de crearea. se deschid noi posibilit i de administrare i utilizare. În cazul bazelor de date cadastrale se poate afirma c . DPG (Descrierea Punctului Geodezic) si FCE (Fi a C minului Edilitar).cerin e primare pentru orice Sistem Informa ional. func ii de geo-referen iere i administrare a informa iilor cu referin spa ial . Aplicatiile Attrib 7 care fac parte integrat din pachetul MapSys . intr-o singur aplica ie GIS.10 MapSys 7 1 Func ionalitate general Volumul informa iilor percepute de orice om al zilelor noastre este în continu cre tere. actualizarea i interogarea B ncii de Date Urbane. crearea interog rilor utilizator sau generare zon buffer.

edita i salva pentru modificare ulterioar . programul este activ numai în bara de stare (celelalte zone nu reac ioneaz ). apelabile prin meniurile acestuia sau butoanele de func ii. Dup introducerea parametrilor ceru i. Datele grafice sunt con inute în lucr ri care se pot înc rca. Datele alfanumerice sunt con inute în baze de date care fac parte din lucrare. În cazul în care se apeleaz func ii care necesit date sau specific ri din partea utilizatorului. Bara de stare con ine i informa ii/set ri referitoare la: • • • • • • • scara de afi are coordonate distan /orientare mod selectare-deselectare (SEL) editare ortogonal sau liber (ORT) func ia intuitiv (MARK) pozi ionare pe element (SNAP) © 2003-2007 Geotop . i fereastra Explorer în partea dreapt . parametrii necesari ceru i de func iile programului. Bara de stare în partea de jos. Editarea datelor grafice i alfanumerice a lucr rii se poate face cu func iile specializate ale programului. Pozi ia acestor elemente se poate modifica în func ie de necesit i. este efectuat opera ia început i toate zonele devin active. Fereastra Grafic în centru. Informa iile specifice func iilor sunt afi ate în Bara de stare. Tot aici trebuie introduse folosind tastatura.Func ionalitate general 11 Utilizare Fereastra principal MapSys se compune din urm toarele elemente: Bara de func ii i Bara de butoane în partea superioar .

sau la opera iile de Trasare/Digitizare elemente grafice (Punct. se pot valida pentru afi are straturile grafice. dup care se apas OK. sunt afi ate câteva exemple: • Marcarea elementului text aflat în apropierea cursorului (la func ia Editare text) • Marcarea elementului grafic de tip linie aflat în apropierea cursorului (la func ia Intersec ie Linie-Linie) • Marcarea direc iei paralele Marcarea punctului pe linie • Marcarea piciorului perpendicularei Marcarea medianei Crearea elementelor grafice este posibil i prin digitizare folosind planuri raster orientate sau folosind un digitizor configurat (vezi meniul Configurare Digitizor). În cazul în care portul setat pentru digitizor coincide cu portul folosit de mouse sau alt periferic. Curb . afi area informa iilor numerice (distan . pe suprafa a corespunz toare din bara de stare. Text. fi ierele rastre. orientare fa de baz ). Simbol) din meniul Grafic se afi eaz mesajul Access is denied. În fereastra Explorer. Linie. Obiectele OLE ata ate. În acest caz trebuie setat portul corect în fereastra Configurare Digitizor sau trebuie ters driver-ul digitizorului din câmpul Driver curent. nu este posibil folosirea mouse-ului. prin marcarea elementelor aflate în proximitate. Func ia intuitiv este adaptiv fiec rei opera ii grafice. Func ia ajut toare intuitiv .12 MapSys 7 Acestea din urm se pot activa sau dezactiva prin clic cu mouse-ul. permite vizualizarea prin marcare temporar a pozi iilor specifice pentru construirea elementelor grafice aflate în apropierea cursorului. Aceasta u ureaz munca de construire grafic a operatorului. Mai jos. © 2003-2007 Geotop . fereastra Internet Map Server i lucr rile de referin . straturile tematice.

se precizeaz aceast baz sau un punct existent i se apas tasta SHIFT. Exist func ii specializate pentru crearea. sub form de fi iere. MIF. Direc ia este afi at în linia de stare a programului. Generarea imaginilor de plotare se poate efectua în mod batch dup definirea ablonului. t iate sau unificate i afi ate în scopul vectoriz rii. informa iile grafice i alfanumerice sunt men inute în formate proprii. f r a ie i din func ia curent . suprapunerea multipl a planurilor sau plasarea pe foaia de lucru a ferestrelor grafice deschise. text sau simbol. curb . Multiplele func ii geometrice sunt specializate pentru construc iile grafice a planurilor topografice i cadastrale. Ca rezultat. Cuplarea/decuplarea acestei func ionalit i se poate face i cu tasta F8. Acestea con in toate informa iile introduse sau create pân la un moment dat. E00. etc. line. selectarea i modificarea punctelor. linie sau poligon. liniilor. SHP. generarea profilelor transversale i longitunale. Dac nu se specific o baz . cursorul se va pozi iona pe direc ii multipli de 15 grade fa de axa X. Func iile grafice creaz informa ii de tip punct. Direc ia este afi at în linia de stare a programului. identificator obiect i atribute obiect. SQD. textelor i simbolurilor. Pentru crearea unor elemente grafice aflate pe direc ii multipli de 15 grade fa de axa X. arc. c utarea. cum ar fi DXF. © 2003-2007 Geotop . curbelor. Unit ile de lucru MapSys se numesc Lucr ri. Func iile de import/export permit transferul informa iilor grafice i alfanumerice în cele mai cunoscute formate grafice sau GIS. Planurile scanate pot fi orientate. Pentru imprimarea planului digital exist func ii de generare a foilor de plan standard. utilizatorul are la dispozi ie func iile de import din formate uzuale. se precizeaz o linie de baz din dou puncte i se apas tasta CTRL. În cadrul lucr rilor. Cursorul se va pozi iona pe direc ii multipli de 15 grade fa de axa X. Func iile topologice genereaz obiecte topologice cu referin spa ial de tip punct. digitizare/vectorizare i func iile de construc ie grafic . Date primare i planul digital Pentru generarea datelor grafice. Aceste obiecte sunt compuse din elemente grafice. cursorul se va pozi iona pe direc ii multipli de 15 grade fa de aceast baz .Func ionalitate general 13 Crearea elementelor grafice în sistem ortogonal relativ sau absolut se poate face prin ap sarea tastelor CTRL sau SHIFT în felul urm tor: Pentru crearea unor elemente grafice aflate pe direc ii multipli de 15 grade fa de o baz .

14 MapSys 7 Topologie MapSys este un Sistem Informa ional Geografic care permite crearea. X. i se pot sintetiza în trei categorii: Nr. coordonate punct identificator. Lungime. administrarea i valorificarea informa iilor cu referin spa ial . Num.Z NRCAD. Num. Acestea obiecte se numesc obiecte topologice. Nr. © 2003-2007 Geotop . Men inerea acestora în baze de date rela ionale impune definirea unor categorii foarte generale de obiecte. care satisfac condi ii minime de consisten grafic i de pozi ionare. 1 2 3 tip obiecte topologice punct linie (arc) poligon defini ie identificator. Num. Num Structura dat mai sus este creat automat de MapSys odat cu generarea topologiei pentru o categorie de obiecte grafice i alfanumerice con inute într-o combina ie de straturi grafice. Suprafa . Cota medie tip atribute Text. Perimetru. fiec rui tip de obiect topologic î-i corespunde o structur de baz de date predefinit . Num. coordonate puncte identificator. 1 2 3 tip obiecte topologice punct linie (arc) poligon atribute de baz NRCAD. Num Text. Num Text. coordonate puncte de frângere f r întreruperi s fie un contur închis s fie definit univoc* *detalii în condi ii meniul Construire topologie În MapSys. Cota medie NRCAD.Y. Num.

Prelucrarea pe mai multe sta ii de lucru specifice opera iilor de actualizare al unui sistem GIS func ional este asigurat prin func iile de administrare a extraselor de lucrare care se pot distribui la sta iile de lucru urmând ca dup finalizare. atât ca structur . generare de reprezent ri tematice. se pot imprima Fi ele standardizate în fi iere PDF sau direct la imprimant . Func iile de interogare a bazei de date permit crearea. La terminarea edit rii. generare zon buffer. pe baza unei structuri definite de utilizator. se pot genera u or i în mod interactiv b ncile de date urbane cu specific imobiliaredilitar. Aceast capabilitate ridic MapSys în rândul softurilor GIS cu care se pot crea b nci de date cu referin geografic . cât i în ceeace prive te con inutul. afi area rezultatelor interog rilor sau crearea reprezent rilor tematice. Administrare Informa iile topologice i atributele aferente sunt men inute în Sisteme de Gestionare Baze de Date de tipul celor precizate mai sus. Informa iile alfanumerice referitoare la obiectele topologice se pot introduce sau modifica direct din fereastra MapSys .Func ionalitate general 15 Structura standard se poate extinde de utilizator. sau prin crearea de tabele sau baze de date rela ionale. suprapunere i analiz parcel (reparcelare). salvarea i rularea interog rilor SQL complexe. având în fa imaginea grafic a obiectului. © 2003-2007 Geotop . Descrierea Punctului Geodezic). s se poate integra în lucrarea de baz . pe baza obiectelor topologice de baz create i validate de MapSys. Utilizând aplica iile Attrib (Fi a Bunului Imobil. prin crearea de câmpuri noi. Exist func ii speciale de c utare grafic a adreselor po tale. Fi a C minului Edilitar.

16 MapSys 7 © 2003-2007 Geotop .

Utilizatorii sunt identifica i de sistem prin nume i parol . © 2003-2007 Geotop . pentru publicarea acestuia în re eaua Intranet sau Internet. Tot în aceast sec iune se define te configura ia unei lucr ri.Func ionalitate general 17 Acces Accesul la func ii i date poate fi restric ionat în a a fel încât fiecare utilizator înregistrat s poat accesa numai acele func ii i date care le-au fost acordate de o persoan autorizat denumit administrator. Astfel se asigur accesul autorizat în sistem i lucrul la nivele diferite. ceeace contribuie la men inerea consisten ei datelor. administratorul are posibilitatea definirii accesului la func ii i date în mod nominal. care are împuternicirea s acceseze i s modifice toate func iile i toate datele. Prin fereastra de creare a profilelor utilizator. în func ie de atribu iile fiec rui utilizaror.

www. Lucr rile MapSys configurate pot fi cele originale .18 MapSys 7 Internet Prin utilizarea Mapsys Internet Map Server. func iile de configurare i utilizare sunt acelea i ca în cazul re elei Internet. utilizatorul are la dispozi ie manualul de utilizare MapSys în format PDF care se poate copia de pe discul de instalare. i lucr rile exemplu care se pot instala odat cu programul i care se g sesc în subdirectorul Samples din directorul de instalare MapSys (implicit \Program files\Geotop\MapSys7). Pentru însu irea func iilor programului.sau copiile acestora.ro © 2003-2007 Geotop . imediat ce administratorul datelor i poten ialii clien i sunt conecta i la Internet.geotop. Astfel exist un control permanent asupra actualit ii informa iilor puse la dispozi ie. Informa iile puse la dispozi ie în re ea sunt reprezentate de lucr ri MapSys obi nuite aflate pe server care pot avea un grad de detaliere stabilit în func ie de utilizator. Pentru utilizatorii de tip Intranet conecta i printr-o re ea local . valoarea datelor geo-informa ionale este multiplicat prin faptul c acestea sunt puse la dispozi ia utilizatorilor poten iali acolo unde i atunci când ace tia au nevoie de ele.aflate în permanent schimbare .

Capitolul II .

conform celor descrise la meniul Tiparire. © 2003-2007 Geotop . Suprapunerea efectiv se va realiza la imaginea de plotare. Descrierea scurt i rezumatul modului de creare a acestor lucr ri este descris în paginile urm toare. 100000. sau configura ia lor poate fi importat în lucr ri noi.Imagine tiparire sau Tiparire. Plotarea se face prin selectarea butonului Print din fereastra de plotare. Pentru generarea primei foi de plan standard se selecteaz func ia Foaie de plan standard. Folosind acest cadru.5\Samples. Fereastra care con ine cadrul se deplaseaz în col ul din stânga-sus a foii.1 Cadru40 Lucrarea Cadru 40 con ine un exemplu de cadru standard cu dimensiunile de 40X40 cm. 50000 i 100000. Deplasarea la foaia de plan vecin se face prin atingerea cursorului de latura dorit i selectarea butonului din dreapta al moseului.lucrare exemplu pentru generarea profilelor longitudinale i transversale Cadru 40/Cadru 50 . Nomenclatura foii curente i a foilor vecine va fi înscris pe fiecare plan. 50000.lucrare de cadastru imobiliar edilitar Polonita .Tip rire . Posibilit ile de setare proprii imprimantei alese se afi eaz prin selectarea butonului Properties i depind de tipul imprimantei. Lucr rile exemplu se g sesc în directorul C:\Program Files\Geotop\MapSys 5. Dup selectarea butonului Ok programul va efectua dimensionarea i suprapunerea ferestrelor. Pentru aceasta se deschid ambele lucr ri. Fixarea parametrilor seta i se face cu butonul Ok. În aceast fereastr vor apare suprapus cele dou ferestre de lucrare. Pentru desenarea cadrului.lucrare care con ine curbe de nivel Profil . se pot genera automat foi de plan standard la sc rile 25000.cadru pentru gnerarea planurilor standard Fiecare lucrare are alt distribu ie de straturi în func ie de scopul lucr rii. i anume: • • • • • • Demo.lucrare de cadastru general Raster . 2. unde se alege formatul A1.20 MapSys 7 2 Exemple Lucr rile din acest capitol sunt exemple extrase din lucr ri reale de diferite tipuri. se alege meniul Tip rire . plotterul/imprimanta trebuie s permit foi de dimensiunea A1. Se alege una din sc rile 25000. dar înainte de acest lucru se seteaz imprimanta i dimensiunea foii în meniul Lucrare .lucrare care con ine imagine raster orientat Niv . Lucr rile exemplu pot fi deschise în MapSys. care se poate suprapune peste lucrarea de con inut. În fereastra care apare se introduc parametrii ceru i. Completarea automat a foilor vecine se face prin selectarea butonului cu acela nume.Configurare imprimanta. Dup setarea imprimantei i a foii.

Pentru desenarea cadrului. plotterul/imprimanta trebuie s permit foi de dimensiunea A1. În aceast fereastr vor apare suprapus cele dou ferestre de lucrare. Deplasarea la foaia de plan vecin se face prin atingerea cursorului de latura dorit i selectarea butonului din dreapta al moseului. Se alege una din sc rile 500. În fereastra care apare se introduc parametrii ceru i. Fereastra care con ine cadrul se deplaseaz în col ul din stânga-sus a foii. care se poate suprapune peste lucrarea de con inut. Fixarea parametrilor seta i se face cu butonul Ok. Completarea automat a foilor vecine se face prin selectarea butonului cu acela nume. 5000.Exemple 21 2. Posibilit ile de setare proprii imprimantei alese se afi eaz prin selectarea butonului Properties i depind de tipul imprimantei. 2000. Folosind acest cadru. Dup setarea imprimantei i a foii. 10000. se alege meniul Tip rire .Tip rire . Nomenclatura foii curente i a foilor vecine va fi înscris pe fiecare plan. unde se alege formatul A1. Dup selectarea butonului Ok programul va efectua dimensionarea i suprapunerea ferestrelor. dar înainte de acest lucru se seteaz imprimanta i dimensiunea foii în meniul Lucrare . © 2003-2007 Geotop . 1000.Configurare imprimanta. Suprapunerea efectiv se va realiza la imaginea de plotare.2 Cadru50 Lucrarea Cadru 50 con ine un exemplu de cadru standard cu dimensiunile de 40X40 cm. conform celor descrise la meniul Tiparire. Pentru generarea primei foi de plan standard se selecteaz func ia Foaie de plan standard.Imagine tiparire sau Tiparire. Plotarea se face prin selectarea butonului Print din fereastra de plotare. se pot genera automat foi de plan standard la sc rile 25000. Pentru aceasta se deschid ambele lucr ri. 50000 i 100000.

subparcele. Validarea const în faptul c toate obiectele de tip poligon sunt închise i toate obiectele au identificatoare unice. Planul digital a fost realizat în concep ia de obiecte topologice. Cl dirilor i Subparcelelor. © 2003-2007 Geotop . re ele edilitare. Partea edilitar con ine în stratul 200 capacele c minelor de vizitare canalizare. cl dire. Lucrarea con ine toate straturile necesare acestui tip de lucrare. capace c mine de vizitare. Din elementele grafice au fost constituite obiecte topologice de tip poligon (parcele. Datele text referitoare la obiectele principale au fost introduse dup importarea în aplica iile amintite a obiectelor topologice de baz . cvartal. Obiectele au fost validate i create cu func iile topologice. cu func ia Înc rcare parametrii. compuse din elemente grafice preluate din diferite straturi. subparcela.5\Samples\Demo\Attrib\Date. cu meniul Setare strat. Denumirea i configura ia straturilor se poate afi a dup deschiderea lucr rii. în urma c ruia este afi at Fi a Bunului Imobil (Strat 1 = parcela) i Fi a C minului Edilitar (Strat 200 = C min edilitar). Planul digital din aceast lucrare a fost creat cu func iile grafice. definite la func ia Construire topologie. încât s respecte noremle MTCT de defin ie a elementelor principale a lucr rilor de cadastru imobiliar-edilitar: Parcela. strad . ap .3 Demo Lucrarea Demo con ine un cvartal de cadastru imobiliar-edilitar. La aceste obiecte au fost ata ate informa ii de tip text care se pot apela prin editarea obiectului. Configura ia straturilor se poate copia în orice alt lucrare deschis . cl diri) i de tip punct (c min edilitar). Straturile de baz sunt cele destinate Parcelelor.22 MapSys 7 2. Baza de date text a imobilelor respectiv a c minelor sunt create cu aplica iile FBI (Fi a Bunului Imobil) i FCE (Fi a C minului Edilitar) i p strate separat în directorul C:\Program Files\Geotop\MapSys 5. cu identificatorii numerici sau text necesare pentru generarea b ncii de date de cadastru imobiliar-edilitar.

tabel SUBPARCELA Câmp NRCAD SUPRAFATA NRSUBP NRID Con inut Num rul cadastral al subparcelei (Identificator unic) Suprafa a subparcelei Se completeaz la Construire topologie Construire topologie Num r de ordine în cadrul parcelei (1.Exemple 23 În continuare este descris pe scurt structura bazei de date imobiliar-edilitare. Baza de date primar este generat prin func iile topologice dup definitivarea planului digital i a numerot rii cadastrale a obiectelor principale (parcela. Câmpurile de baz a tabelelor topologice create pentru segmentul imobiliar: a. Numerotarea celelaltor obiecte topologice (subparcel . cl dire este efectuat prin suprapunerea straturilor topologice cu func ia Suprapunere straturi. 2. tabel PARCELA Câmp NRCAD SUPRAFATA Con inut Num rul cadastral al parcelei (Identificator unic) Suprafa a parcelei Se completeaz la Construire topologie Construire topologie b. tabel CLADIRE © 2003-2007 Geotop . c min edilitar).) Nr.. Culegere atribute 3.. cadastral al parcelei la care apar ine Suprapunere straturi Parc->SubP subparcela c.

Crearea lucr rii MAPSYS • Crearea straturilor de lucru sau • Copierea parametrilor de la o lucrare existent configurat Straturi necesare: © 2003-2007 Geotop . cadastral al parcelei la care apar ine Suprapunere straturi Parc->Clad cl direa Câmpurile de baz a tabelelor topologice create pentru segmentul edilitar: Câmp NRCAD X Y Z CODRET Con inut Num rul cadastral a c minuluii (Identificator unic) Coordonata X centru capac Coordonata Y centru capac Coordonata Z centru capac Codul re elei edilitare Se completeaz la Construire topologie Construire topologie Construire topologie Construire topologie Atribuire la importare în baza de date a re elelor Leg turile dintre câmpuri ale tabelelor de cadastru imobiliar (generate automat): Crearea bazei de date grafice primare rela ionale Opera iile care trebuie executate pentru crearea bazei de date primare rela ionale: 1.. Culegere atribute C2..) Nr.24 MapSys 7 Câmp NRCAD SUPRAFATA CORP NRID Con inut Se completeaz la Num rul cadastral a cl dirii (Identificator Construire topologie unic) Suprafa a subparcelei Construire topologie Num r de corp în cadrul parcelei (C1. C3.

Numerotare obiecte CLADIRE(2) .liniile de subparcel se traseaz numai unde nu se suprapun peste liniile de parcel . 5(ContHidr). n) .. Crearea planului digital .Straturi active: 1(Parcela). 7(Subparc).CORP Text(5) Text(10) Text(5) Text(5) Text(20) © 2003-2007 Geotop .strat destina ie: IdSubP(15) 6..câmp: NR .Straturi active: 2(Cladire).numerotarea subparcelelor dintr-o parcel (1.numerotarea construc ilor anexe (a1. C2. 5(ContHidr). . Cn) . 5(ContHidr).NRID tabela 'Cladire' . drum Con inut 1 11 14 7 15 6 12 2 16 13 5 8 Num r strat 25 2. a2.CATFOL .crearea parcelelor .. Construire topologia SUBPARC(7) . 15(IdSubp) 5.Straturi active: 1(Parcela).Exemple Denumire strat Parcela NrPostal NrCad SubParc IdSubp CatFol NrSubp Cladire IdClad Corp ContHidr Drum Limit parcel Num r po tal Num r cadastral parcel Limit subparcel Identificator unic subparcel Categoria de folosin Num r subparcel în cadrul parcelei Limite cl diri i construc ii anexe Identificator unic cl dire Corp cl dire Contur hidrografic Limita strada...crearea cl dirilor i construc iilor anexe . 8(Drum).strat destina ie: IdClad(16) 9.numerotarea cadastral a parcelelor . Construire topologia CLADIRE(2) Straturi active: 2(Cladire).. Numerotare obiecte SUBPARC(7) .. 16(IdClad) 10. 15(IdSubp) 7. .Creare coloane noi: tabela 'Parcela' .NRPOSTAL tabela 'Subparc' .NRSUBP .2.numerotarea corpurilor (C1. 16(IdClad) 8.crearea subparcelelor .. Construire topologie PARCELA (1) . 8(Drum). Construire topologie SUBPARC(7) . 14(NrCad) 4. 8(Drum). .Straturi active: 1(Parcela).. Editare baze de date . 7(Subparc). an) 3. Construire topologia CLADIRE(2) .câmp: NR .

strat destina ie: strat SubParc(7) .Câmp: NRID Valoare: Parcela.Câmp: NRPOSTAL 12.Câmp: NRSUBP . Culegere obiecte PARCELA(1) . Culegere obiecte SUBPARC(7) .strat surs : strat Parcela(1) .strat surs : strat Parcela(1) . i selectarea butoanelor create la Definire extensii.4 Niv Lucrarea con ine curbe de nivel principale i secundare rezultate din vectorizare.Câmp: CORP Strat: Corp(13) La sfâr itul procesului de creare a bazei de date rela ionale primare. Culegere obiecte CLADIRE(2) .strat destina ie: strat Cladire(2) .NRSPARC . la editarea obiectelor din straturile topologice principale (parcel .NRSUBP . c min edilitar . cu aplica ii specializate de b nci de date.1.Straturi active: 2(Cladire). 2. constând în: • Verificare continuitate • Verificare cote • Cotare curbe de nivel © 2003-2007 Geotop .Câmp: NRSUBP (se devalideaz ) . Suprapunere straturi SUBPARC(7) .Straturi active: 2(Cladire).strat destina ie: strat Cladire(2) .Câmp: NRID Valoare: Parcela.26 MapSys 7 . Construire topologia CLADIRE(2) . Suprapunere straturi CLADIRE(2) .Câmp: CATFOL Long Text(20) Strat: NrPostal(11) Strat: NrSubP(12) Strat: Catfol(6) 13. Construire topologia CLADIRE(2) . se pot afi a fi ele standard.NRCAD . MapSys se poate configura la meniul Definire extensii s apeleze aplica iile cu care se pot afi a atributele text legate de obiectele topologice. 16(IdClad) 18.NRID 11. Aceast structur se va extinde i se va înc rca cu informa ii specifice cadastrului Imobiliar-Edilitar.strat surs : strat Subparc(7) .Câmp: NRPOSTAL (se devalideaz ) 15.Câmp: CATFOL (se devalideaz ) 17. rezult o structur rela ional care reprezint esen a oric rui sistemi GIS. Suprapunere straturi CLADIRE(2) .200) cu func ia Editare obiect.Câmp: NRPOSTAL (se devalideaz ) 14.Câmp: NRSPARC Valoare: Subparc. Astfel. Func iile MapSys permit validarea curbelor de nivel dup digitizare/vectorizare. Dup aceasta. 16(IdClad) 16.NRCAD .

dup setarea stratului curent (Alt+S) sau Setare strat.Exemple 27 2. sunt asem n toare cu cele de la lucrarea Demo.5 Poloni a Lucrarea reprezint planul digital i baza de date cadastral primar a intravilanului i extravilanului unei comune. © 2003-2007 Geotop . Stratul curent trebuie s fie unul dintre straturile topologice de tip poligon precizate mai sus.Parcela (4) . Fereastra baza de date.Cl diri (6) Afi area înregistr rilor pentru un obiect topologic dintr-un strat topologic se face cu func ia Editare obiect. Opera iile care se efectueaz pentru realizarea lucr rii în stadiul în care este. din stratul 12. Tabelul topologic al stratului de subparcele a fost extins cu câmpul Catfol folosind func ia de editare a bazei de date a lucr rii. Straturi topologice: . Baza de date con ine informa ii specifice de cadastru general. Câmpul creat a fost completat pentru toate subparcelele cu simbolul categoriei de folosin . având o distribu ie de straturi specific lucr rii. Configura ia de straturi necesar pentru aceast opera ie se poate afi a pentru fiecare strat prin selectarea butonului Straturi din fereastra de generare a topologiei.Subparcela (5) . Pentru straturile principale de mai jos a fost generat topologia de tip poligon cu func ia Construire topologie. cu func ia Culegere atribute.

THM corespunz tor. Lucrarea con ine straturi tematice generate cu func ia Generare strat tematic pentru straturile topologice de subparcele i cl diri. în directorul \Program Files\Geotop\MapSys 5. începând cu punctul 520 pâna la punctul 714 în stratul 15 . Afi area straturilor tematice se face cu func ia Setare straturi tematice prin înc rcarea fi ierului . cu func ia Creare/Digitizare linie prin unirea punctelor în ordine. Numele.5\Samples\Profil i se pot importa într-o lucrare nou în scopul edit rii i scoaterii la plotter. Completarea acestora cu valorile corespunz toare a fost efectuat manual. generarea profilelor se face folosind func ia Profil. Profilele transversale au fost luate în ordine de la stânga la dreapta. în a a fel încât s intersecteze axul drumului. sunt generate fi iere AutoCad DXF cu profilul longitudinal (MAPSYS 5_long_Longitudinal_56. În MapSys. Fiecare profil transversal a fost luat ca o polilinie. Partida. Dac exist întreruperi sau puncte nodale rezultate prin terminarea pololiniei i reînceperii acesteia din acela punct. rezultând o polilinie. 2.Transversal. pe care au fost luate profile transversale. cu op iunile Topologie tip linie i Unificare segment linie.Longitudinal. Ca rezultat. traseul a fost creat ca arc. care se afl în directorul lucr rii.dxf) în directorul \Program Files\Geotop. Linia nu a fost întrerupt . Ordinea de unire a punctelor pentru i modul de definire a poliliniilor este important pentru generarea profilelor. având numele identic cu numele stratului.28 MapSys 7 Tabelul topologic al stratului de parcele a fost extins cu câmpurile Amplasare. acestea se pot elimina folosint func ia Topologie pentru stratul de linie. Dup ce desenul în plan al traseului a fost validat s satisfac condi iile de mai sus.dxf) i profilele transversale (MAPSYS 5_tran_Transversal_11. cu aceea i func ie n stratul 16 . Aceste dou fi iere sunt generate în lucrarea exemplu. Adresa.6 Profil Lucrarea Profil con ine un traseu de ax drum. Set rile pentru generarea profilului longitudinal: © 2003-2007 Geotop .

Exemple 29 Profilul longitudinal înc rcat într-o lucrare nou : Set rile pentru generarea profilelor transversale: © 2003-2007 Geotop .

Rasterul este orientat © 2003-2007 Geotop . rezultat din scanare color.7 Raster Lucrarea Raster con ine o imagine scanat în format BMP al unui intravilan. a fost efectuat orientarea imaginii pe baza punctelor comune.30 MapSys 7 Profilele transversale înc rcate într-o lucrare nou : 2. Imaginea se poate înc rca în lucrarea MapSys cu meniul Deschide raster. conform celor descrise la Orientare raster. Pentru aducerea imaginii la coordonatele proiec iei.

Pentru a exista o coresponden de 1:1000. Imaginea raster apare ca un strat plasat sub elementele grafice. 31 Coordonatele teren ale punctelor de orientare se pot afi a la Fereastra baza de date. se poate suprapune peste o lucrare de con inut. dimensiunile în mm a cartu ului au fost introduse ca dimensiuni © 2003-2007 Geotop . Crearea tabelului i a inscrip iilor a fost efectuat cu func iile grafice din meniul Grafic . Dup ce a fost orientat imaginea. 2.8 Cartus Lucrarea Cartu sau o lucrare similar care con ine informa ii prezentate într-o form standardizat . se pot folosi toate func iile grafice din meniul Grafic pentru redactarea planului digital.Exemple pe baza punctelor corespondente care apar pe imaginea raster i a c ror coordonate sunt cunoscute.

la meniul Configurare imprimanta. cealalt fereastr se poate pozi iona exact fa de acesta. Acest lucru nu este obligatoriu. dup ce s-a selectat o fereastr cu mouse-ul. Trecerea de la o fereastr la cealalt se face cu tasta Tab. col ul stânga-jos a ferestrei desen se poate corela la col ul din stânga-jos a acestuia. Pentru aceast opera ie. dar în acest caz. se dau dimensiunile de 180/50. vor apare suprapus cele dou lucr ri deschise. folosind butonul Corelare. ultima fereastr selectat trebuie s fie fereastra desen. se seteaz dimensiunile în mm a fiec rei ferestre. Folosind scurt tura Alt+D. rezultând desenul compus de mai sus. dac se pozi ioneaz fereastra cartu în partea inferioar a foii. se m re te la extensii. Pozi ionarea acestora pe foaie se poate face cel mai u or la meniul Imagine tiparire. De exemplu. se deschide i lucrarea de con inut. introducând parametrul e i ap sând tasta Enter. Corelarea se realizeaz prin selectarea butonului OK. cu deplasarea pe vertical de 50 mm. deoarece corelarea se face întotdeauna fa de penultima fereastr selectat . se pot dimensiuni la a orice raport desen:teren. © 2003-2007 Geotop . Celelalte scurt turi prin combina ii de taste care se pot utiliza în fereastra de plotare pot fi v zute la meniul Imagine tiparire. textele definite vor avea dimensinile corecte numai dac la parametrul Factor m rire text/simbol se introduce valoarea numitorului sc rii la împ r it la 1000. Dac se pozi ioneaz una din ferestre pe foaie. a a cum se dore te imprimarea acestuia. Al turi de lucrarea care con ine cartu ul. Presupunând c se dore te imprimarea pe o foaie A4. folosind scurt tura F5. se poate dimensiona fereastra lucr rii de con inut la dimensiunile 180/225.32 MapSys 7 teren în MapSys (1mm =1 m). În imaginea de tip rire în fundalul c reia se afl foaia setat . Pentru fereastra care con ine lucrarea Cartu . Dup acestea scara desenului ar trebuie s fie 1:1000. Dup aceasta. dup ce s-a selectat imprimanta sau plotterul curent i dimensiunea foii.

Definirea culorilor care se vor extrage se face cu butonul Din MapSys. Elementele vectoriale se creaz în stratul curent. În câmpul Fi ier se d calea de acces i denumirea fi ierului raster rezultat. 2. Conversia în nuan e de gri a rasterului rezultat. Pentru culoarea de fond se alege culoarea alb . Conversia se face apelând func ia Conversie la scar gri .h" #include <stdio.bmp. cu meniul Extrage culori. Se afi eaz rasterul care con ine culorile extrase (Deschide raster) i se scoate rasterul original din lista raster. rasterul convertit are denumirea pedologie2. din care au fost extrase limitele pedologice i vectorizate cu func iile de vectorizare automat . Procesul de preg tire i vectorizare decurge în urm toarele faze: 1. Set rile care apar în fereastra de configurare nu se modific . Culoarea de fond se alege alb . În exemplul prezentat. Pentru pornirea vectoriz rii automate se alege meniul Vectorizare automata. rasterul convertit are denumirea pedologie1.bmp.Crearea unui fi ier raster nou care con ine numai acele detalii care ne intereseaz .10 Interfa MSCI Visual C++ #include "stdafx.9 Ped Lucrarea Ped con ine un plan pedologic. Se afi eaz rasterul care con ine nuan ele de gri (Deschide raster) i se scoate rasterul anterior din lista raster. se terg elementele care nu reprezint limite. 2. Dup selectarea butonului OK. Se atribuie un nume fi ierului care se va crea. 3. va începe generarea rasterului.bmp în lucrarea MapSys (Deschide raster). Dup aceasta.Exemple 33 2. Pentru aceasta se încarc fi ierul raster pedologie. Vectorizarea automat a fi ierului în nuan e de gri creat la punctul anterior.h> © 2003-2007 Geotop . prin extragerea culorilor care reprezint limite pedologice. În exemplul prezentat.

x2. Set pApplication = Nothing © 2003-2007 Geotop .&y2). } MSCIDone().hpp" extern IApplication* Application object.y2).3)" ' Apelarea functiei MSCI pApplication.pr5\".y2.y1.Application") ' Deschide lucarea demo cs = "FileOpen(""C:\Program Files\Geotop\MapSys 5. if (MSCIInit()) { // Deschide lucarea demo cs. // Apelarea functiei MSCI MSCIExecute(cs).5\Samples\Demo\demo.x2.Format("ViewZoom(e)").&x2.Execute(cs) ' Zoom la extensii cs = "ViewZoom(e)" ' Apelarea functiei MSCI pApplication. // Apelarea functiei COM Interface pentru citirea limitei lucrarii dupa zoom la extensii pApplication->ViewGetLimit(&x1. // Zoom la extensii cs.pr5"".&y1.5\\Samples\\Demo\\demo.3)").34 MapSys 7 #include "MSCI-ComInterface. // IApplication interface of int _tmain(int argc.y1. // Apelarea functiei MSCI MSCIExecute(cs). return 0.Format("FileOpen(\"C:\\Program Files\\Geotop\\MapSys 5. } Visual Basic Dim pApplication As Object Dim Dim Dim Dim Dim cs x1 y1 x2 y2 As As As As As String Double Double Double Double Set pApplication = CreateObject("MapSys.Execute(cs) ' Apelarea functiei COM Interface pentru citirea limitei lucrarii dupa zoom la extensii call pApplication. double x1.ViewGetLimit(x1. _TCHAR* argv[]) { CString cs. pApplication.

Capitolul III .

la fel ca i extensiile fi ierelor apar inând structurilor lucr rii. Fiecare lucrare are în componen un fi ier care con ine parametrii lucr rii. De aceea suprascrierea prin salvare a lucr rii peste o lucarea de format vechi nu este posibil . Lucrarea creat nu va con ine date. i formatul coordonatelor (X. se tasteaz sau se caut calea de acces i numele lucr rii. Dup acceptarea set rilor este afi at fereastra standard de salvarea a fi ierelor. chiar dac numele lucr rii în format vechi este acela cu numele lucr rii în format MapSys 5. iar toate set rile parametrilor vor fi cele implicite. Dac lucrarea este în formatul versiunilor MapSys anterioare începând cu versiunea 4. precizat de utilizator. Toate fi ierele care apar in unei lucr ri se men in în directorul lucr rii. dac se r spunde afirmativ la mesajul care este afi at în acest caz. La).2 Deschide lucrare Deschide o lucrare MapSys existent . La apari ia ferestrei utilizatorul trebuie s aleag tipul bazei de date în care va fi creat lucrarea. tot sub forma de fi iere. informa iile grafice i alfanumerice sunt men inute în formate proprii. Dup aceasta va fi afi at fereastra de setare a modului de deschidere a lucr rii. Acestea con in toate informa iile introduse sau create pân la un moment dat. În cadrul lucr rilor.36 MapSys 7 3 Lucrare Unit ile de lucru MapSys se numesc Lucr ri. Informa iile topologice i atributele aferente sunt men inute în Sisteme de Gestionare Baze de Date. 3. © 2003-2007 Geotop . unde se precizeaz numele i calea de acces a noii lucr ri.pentru lucr ri MapSys în format vechi. Suprascrierea prin salvare a lucr rii peste o lucarea de format vechi nu este posibil . se poate face o conversie a lucr rii în noul format.1 Lucrare nou Cu aceast func ie se poate crea o lucrare MapSys nou . 3. Formatul lucr rii este diferit de formatele versiunilor anterioare MapSys. sub form de fi iere. Y) sau geografic (Fi. care are extensia pr5 pentru lucr ri MapSys 5 sau prm . În fereastra standard de c utare al fi ierelor.00. chiar dac numele lucr rii în format vechi este acela cu numele lucr rii în format MapSys 5. În acest caz lucrarea se va salva sub formatul MapSys 5. care trebuie cunoscute de utilizator în prealabil i precizate în sec iunea Coordonate.

3 Import Func iile de import permit introducerea datelor grafice aflate în diferite formate uzuale. Dac datele importate sunt structurate în straturi. 3. atunci acestea se vor reg si în straturi cu acela nume sau num r. © 2003-2007 Geotop . Formatul se seteaz în sec iunea Format.Lucrare 37 Lucrare se poate deschide în dou moduri: Numai citire Lucrarea poate fi deschis chiar dac este deschis deja de un alt utilizator. 3. chiar dac sunt deschise în modul Modificare Exclusiv . în lucrarea MapSys curent . Modificare exclusiv Lucrarea poate fi deschis numai dac nu este deschis deja de un alt utilizator. acestea nu se pot salva. modific rile efectuate nu se pot salva. în fi ierul ASCII de importat. fiecare ir de segmente de linie trebuie terminat cu un ir de caractere (End) (Vezi Exemplu). modific rile efectuate se pot salva. Aceast ordine se poate modifica prin selectarea c mpului dorit i apoi prin selectarea butoanelor sau . Informa iile alfanumerice se pot introduce prin importare direct în baza de date a lucr rii.1 Import ASCII Import un fi ier de coordonate ASCII. Ordinea pe linie (capul de tabel) al datelor importate va fi cel setat în coloana Câmp. Dac sunt deschise lucr ri care con in extrase deschise. Set rile ulterioare se fac în sec iunea Linie sau Punct în func ie de formatul ales. cu ajutorul sistemelor de programe care gestioneaz aceste baze de date. În cazul formatului linie.3.

© 2003-2007 Geotop . Indicatorul de existen Setat: câmpul respectiv exist în fi ier în pozi ia precizat . Sfâr it linie Fiecare ir de puncte care definesc o linie trebuie terminat cu un ir text. Nesetat: câmpul respectiv nu exist în fi ier. adic cele care au indicatorul de existen nesetat. adic cele care au indicatorul de existen nesetat. Pentru formatul linie se aplic amândou set ri de câmpuri (sec iunea Linie i sec iunea Punct) iar pentru formatul punct se aplic numai set rile de la sec iunea Punct. Valoare implicit Valoarea din acest câmp se va aplica asupra câmpurilor care nu se afl în fi ier. Coordonate Coordonatele punctului. Valoare implicit Valoarea din acest câmp se va aplica asupra câmpurilor care nu se afl în fi ier. Sec iunea Punct Num r punct Identificatorul punctului.38 MapSys 7 Sec iunea Linie Num r linie Identificatorul liniei Strat linie Num rul startului unde va fi creat linia Butoanele i . Strat punct Num rul stratului în care se va crea punctul. Indicatorul de existen Setat: câmpul respectiv exist în fi ier în pozi ia precizat . Mut câmpul curent cu o pozi ie mai sus sau jos. Nesetat: câmpul respectiv nu exist în fi ier. Format Seteaz formatul de date.

00 Strat | 0 0 1 1 3.3.00 0. Atribute Arc de cerc Text Elementele de tip INSERT con in blocuri DXF (BLOCK).98 833608.78 833655.98 Y | 348104.00 0.43 Z | 0.2 Import DXF Import un fi ier AutoCAD DXF.Lucrare Formatul linie: Num rLinie | 266 Nrp | 183 187 188 49 106 147 Strat | 1 X | 833654. Ap sând butonul apare fereastra de selectare a fi ierelor DXF.00 0.43 348082. Atributele elementelor INSERT © 2003-2007 Geotop .00 0.00 0. Convertorul DXF recunoa te i face conversia urm toarele tipuri de entit i: Element POINT DXF Element Punct MapSys LINE Linie POLYLINE ARC Arc TEXT INSERT Simbol. texte).38 833605.50 348102.46 833659.00 0.46 833659.66 833656.66 833656.76 Y | 348104. poligoane.50 348102.00 0.66 348101.66 348101. Grafic .32 348094. Acestea pot fi convertite în simboluri MapSys sau elemente grafice (puncte.00 39 END 269 1 END END Formatul punct: Nrp | 183 187 188 49 X | 833654.73 348087.32 348094.79 Z | 0.78 833655. linii.00 0.

Pentru blocurile la care nu se face coresponden a simbolurilor. entitatea va fi creat în stratul respectiv. Font Num rul fi ierului de fonturi MapSys. Tabelul de coresponden al blocurilor DXF se afi eaz dup efectuarea primului pas al import rii. Pentru fiecare entitate citit se caut un strat cu numele identic cu cel citit din DXF. Simbolurile sunt preluate din blocuri numai dac numele blocului con ine dou numere desp r ite. Dac se g se te. Nume Numele blocului. implicit se face o conversie în elemente grafice. Import Setarea import rii sau ignor rii blocului. Simbol Num rul simbolului din fontul dat. © 2003-2007 Geotop . în baza de date a lucr rii curente i în acela i timp se creeaz i elemente grafice de tip text cu valorile atributelor. Blocurile con inând simboluri MapSys au numele blocului compus din dou numere desp r ite. unul pentru font si unul pentru num rul simbolului.40 MapSys 7 (ATTRIB) vor fi plasate într-un tabel Microsoft Access cu numele fi ierului. se introduce num rul fontului i pozi ia din fontul de simboluri. altfel se va crea în primul strat care nu are nume iar acel strat va primi numele stratului din fi ierul DXF. Simboluri MapSys Efectuarea coresponden ei simbolurilor. definit prin font i num r simbol. În acesta se poate seta modul de interpretare a blocurilor.:SYM3-65. unul pentru font si unul pentru num rul simbolului Ex. Pentru crearea simbolurilor inexistente în bibliotecile de simboluri MapSys se seteaz în plus i câmpul Creare simboluri. Pentru blocurile din fi ierul DXF care se doresc convertite în elemente simbol. Simbolurile sunt preluate din blocuri numai dac se face coresponden a dintre numele blocului i un simbol. Conversia straturilor din fi ierul DXF în straturi MAPSYS se face pe baza numelor straturilor DXF.

trebuie precizat num rul de ordine al fisierului de font si pozi ia destina ie din tabela de simboluri.Identificator punct .3 Import MDB Import un fi ier Access MDB.Strat .Num r punct . Pentru a crea simboluri MapSys noi din blocuri DXF care reprezint simboluri.Coordonata Y . con inând baza de date grafic a unei lucr ri MapSys.Coordonata Z . Structura bazei de date trebuie s fie urm toare: Structura datelor trebuie s fie cea de mai sus.Lucrare 41 Creare simboluri Validarea cre rii de simboluri noi.Identificator linie .Num r de ordine al punctelor pe linie . se poate selecta un simbol cu 3. Dac aceste câpuri con in valori nule. Cu butonul mouse-ul.Tabel de defini ie a punctelor .Coordonata X . atunci blocul curent nu se va converti în simbol.3. Num rul fontului de simboluri i al simbolului corespondent pentru blocul curent se pot introduce de la tastatur în câmpurile din partea inferioar a listei. Descrierea tabelelor: NODE_DEF NODE_ID NODE_USERNR NODE_LAYER NODE_X NODE_Y NODE_Z ARC_ NODE ARC_ ID NODE_ORDER NODE_ID . chiar dac unul sau mai multe tabele nu con in informa ii. pentru fiecare bloc de acest tip.Identificator punct © 2003-2007 Geotop .Tabel de defini ie a punctelor aflate pe linii .

Strat linie .Num r linie .Coordonata X .Identificator linie . 3.Identificator text . 2 . 4 – Încercuit.Arc de cerc.4 Referinte Func ia Referin e permite înc rcarea unei sau mai multor lucr ri MapSys în lucrarea curent .Identificator arc . 2 – Încadrat. 128 – Simbol .Tabel de defini ie a liniilor .Strat topologic de tip linie . Num rul lucr rilor referin deschise simultan este limitat doar de memoria liber disponibil .Coordonata Y referin .Identificator linie . dar pot fi desenate la imprimant sau plotter. cât i lucr rile precizate în fereastra Referin e.În l ime arc .Con inut text 3. în acela sistem de coordonate vor fi reprezentate atât lucrarea de baz . 16 – aliniat la centru.Identificatorul poligonului aflat pe partea stâng a liniei .Tabel cu informa iile topologice legate de linii .Tabel de defini ie a textelor .Font . Aceasta înseamn c .3.Tip arc: 1 .4 Import SHP Import date grafice aflate în format Shape ArcView/ArcInfo Esri.Coordonat Z .Direc ia de rotire .42 MapSys 7 ARC_LAYER ARC_ID ARC_LAYER ARC_TYPE ARC_TOPO ARC_ID ARC_TOPO ARC_LEFT ARC_RIGHT ARC_DEF ARC_ID ARC_USERNR ARC_D TEXT_DEF TEXT_ID TEXT_LAYER TEXT_FONT TEXT_FLAGS TEXT_HEIGHT TEXT_ANGLE TEXT_X TEXT_Y TEXT_X1 TEXT_Y1 TEXT_Z TEXT_TEXT .Coordonata X referin . Lucr rile de referin pot fi deschise în mai multe lucr ri. de sus în jos.Identificatorul poligonului aflat pe partea dreapt a liniei .Strat text . Punctele din lucr rile de referin pot fi folosite la majoritatea func iilor de editare grafic . 3 – Curb .Tabel de defini ie a liniilor pe straturi . Ordinea de afi are a acestora este în aceea i ordine ca în lista lucr rilor de referin .Înclinat. Lista lucr rilor de referin deschise este salvat la ie irea din program sau la închiderea lucr rii.Linie. © 2003-2007 Geotop . 8 – Cu linie de referin . Lucr rile referin nu pot fi modificate. 64 – Din fi ier text.Tip text: 1 .Coordonata Y .În l ime text .

Lucrare 43 Lista lucr rilor de referin Lista tuturor lucr rilor de referin deschise în lucrarea curent . Adaug * © 2003-2007 Geotop . Câmpul dispare la scara Lucrarea de referin nu este afi at la sc ri ale afi ajului care sunt mai mari decât scara setat în acest câmp. Câmpul Fi ier Calea de acces i numele fi ierului parametru a lucr rii de referin . Câmpul apare la scara Lucrarea de referin este afi at la sc ri ale afi ajului care sunt mai mari decât scara setat în acest câmp. Afi area sau neafi area unei lucr ri din list se face selectând dreptunghiul din dreptul numelui. Adaug Deschide o fereastr de selectare lucrare în care se selecteaz lucrarea de referin . Se pot ad uga împreun mai multe lucr ri situate în subdirectoaele unui director folosind butonul Adaug * Câmpul ID Num rul de ordine al lucr rii de referin . care se va ad uga la lista de lucr ri.

Originea re elei se afl în centru având cordonatele (0. La selectarea meniului programul deschide lucrarea Symedit cu o structur de meniuri specializat pentru desenarea caracterelor i simbolurilor. terge Eliminarea lucr rii de referin curente. Selectarea componentei simbolului curent al c rui caracteristici de afi are se doresc a fi modificate se face prin clic pe linie sau în interiorul poligonului respectiv. Parametrii Deschide fereastra Parametrii a lucr rii de referin selectate din list .5 Construire simbol Aceast func ie permite editarea i crearea simbolurilor i fonturilor de caractere.44 MapSys 7 Deschide o fereastr de selectare a directorilor. Strat Deschide fereastra Setare straturi a lucr rii de referin Straturi tematice Deschide fereastra Straturi tematice a lucr rii de referin Lucr rile de referin principal . care se pot activa din meniul Setare strat. 0). Dup intrarea în meniu urmeaz s fie înc rcat lucrarea având numele SYMEDIT i care con ine o re ea de puncte în intervalul [-125. selectate. Pentru crearea unui font nou copia i unul existent sub un nume diferit. Fereastra secundar afi at . deschide i lucrarea ca lucrare normal . 3. Num rul fonturilor nu este limitat. Exist re ele cu diferite densit i. © 2003-2007 Geotop . se afi eaz dup parametrii seta i la ultima lui deschidere ca lucrare Pentru a modifica set rile unei lucr ri de referin . cu o anumit tematic respectiv de un anumit tip de litere. selectate. Toate lucr rile care se afl în interiorul directorului selectat sau într-un subdirector al acestuia se vor ad uga la lista de lucr ri. Butoanele Sus/Jos Mut lucrarea selectat din list cu o pozi ie mai sus sau jos. cu numele Construire simbol con ine set ri referitoare la tipul i culoarea liniei. ha urii curente i denumirea simbolului curent. Un font reprezint un grup de maxim 255 simboluri sau caractere. apoi seta i parametrii dori i. care se g sesc în directorul unde a fost instalat programul. Simbolurile sunt stocate în directorul programului sub forma unor fi iere de fonturi cu extensia FNT.125] cu densitatea de 5 unit i. Selectarea simbolului curent pe care se lucreaz se face din meniul Simbol curent.

Pentru desenarea simbolurilor la o scar diferit .5. iar ap sând butonul simboluri se poate alege un simbol din fontul selectat.1 Editare simbol Începerea opera iilor de editare al unui simbol se pot face dup ce s-a selectat simbolul curent. Dimensiunile unui simbol sunt date în valori locale absolute. fiind determinate de l imea. Densitatea se schimb automat în func ie de scara curent . 3. la scara de 1:1000.5. atunci când se dore te atribuirea unui simbol la toate punctele unui strat Dimensiunea real a simbolurilor este dat în milimetri.Lucrare 45 Crearea simbolurilor i a caracterelor se face în mod similar. Ap sând butonul pentru fonturi se poate selecta un fi ier font. Selecta i un simbol existent pentru modificare sau unul gol pentru a crea un simbol nou.1 Simbol curent Simbol Curent Selectare fontului i a simbolului curent care va fi afi at. Dimensiunea real în milimetri al unui simbol va fi dat la câmpul În l ime în fereastra func iei Creare/digitizare simbol sau în fereastra de configurare a straturilor. © 2003-2007 Geotop . respectiv în l imea simbolului. 0) caracterelor trebuie definit la col ul stânga jos. Aceast re ea are o densitate diferit . 0) simbolurilor trebuie definit la centru.1. iar originea (0. seta i op iunea Factor m rire text din fereastra Parametrii la valoarea numitor scar /1000.5. la creare lor în lucr ri. Opera iile ce se pot efectua în scopul edit rii simbolurilor se afl în meniul Editare simbol. singura diferen este c originea (0 .2 Trasare linie Traseaz o linie între punctele de re ea selectate. pentru 3. Punctele de frângere ale elementelor vectoriale al simbolului pot fi numai puncte de re ea existent . dar având multipli de distan a minim . Apari ia sau dispari ia grilajelor de puncte în func ie de scara curent se poate face în fereastra Setare strat care se apeleaz cu combina ia de taste Alt+S. 3.1.

1.5.5. 3.1. JPEG. Fontul se poate selecta cu butonul din dreptul câmpului cu acela nume.5. 3.46 3. 3. Modificarea culorii conturului sau al ha ur rii se face prin selectarea poligonului i setarea noilor parametrii. Poligonul va avea conturul i va fi ha urat conform set rilor din fereastra Construire simbol. identic cu cea de deschidere simbol. la pozi ia cursorului. GIF.5 Text Creaz un text cu parametrii defini i de utilizator. Direc ia textului se poate introduce în câmpul din dreptul respectiv. imaginea raster nu este salvat . pozi ionat i vectorizat în scopul cre rii unui simbol.3 MapSys 7 Cerc Creaz un cerc cu centrul dat i raza introdus de la tastatur . Imaginea afi at poate fi scalat . © 2003-2007 Geotop .4 Poligon Traseaz un poligon închis pe punctele selectate cu mouse-ul.6 Raster Afi eaz un fi ier raster în format BMP. Dup salvarea simbolului.1.1. 3. care se selecteaz cu ajutorul ferestrei de mai jos.5. PNG în centrul re elei. sau se poate da o direc ie prin selectarea a dou puncte cu butonul câmpului Direc ia.5.7 Completare cu alt simbol Completeaz simbolul curent cu un simbol existent.1. TIFF.

5.5.16 Rotire Rote te simbolul curent în sens antiorar cu unghiul dat.9 Selectare toate Selecteaz toate elementele apar inând simbolului curent.1. iar al tuturor elementelor cu func ia Selectare toate. Resetarea selec iei se face prin ap sarea butonului din stânga al mouse-ului. Elementele de tip raster se pot selecta prin punctarea în interiorul acesteia.5. Elementele de tip raster se pot selecta prin punctarea în interiorul acesteia.1. Selectarea unui element se poate face cu func ia Selectare cu fereastra. 3.1. Având selec ia f cut . cu ajutorul unei ferestre definite de utilizator. Unitatea unghiurilor introduse este grade sexagesimale. se selecteaz un punct origine i un punct destina ie.1.8 Selectare cu fereastra 47 Selecteaz elementele grafice ale simbolului.5. © 2003-2007 Geotop .5.17 Centrare Centreaz simbolul curent în a a fel încât centrul de greutate al acestuia s fie mutat în originea sistemului de coordonate al editorului. Selectarea unui element se poate face cu func ia Selectare cu fereastra.1. 3. Ie irea din func ia de selectare se face cu butonul din dreapta al mouse-ului. se selecteaz un punct origine i un punct destina ie..12 Deplasare Deplaseaz elementele selectate ale simbolului curent curent într-o pozi ie nou . 3.5. cu p strarea originii.1.15 Reflectare verticala Rote te simbolul curent 180 grade în jurul axei orizontale.Lucrare 3. Având selec ia f cut . creat cu func ia Poligon.5. 3. 3. 3. Pentru selectarea vârfului se va m ri corespunz tor scara de reprezentare i se va seta apari ia re elei de puncte corespunz toare în fereastra Atribute strat.14 Reflectare orizontala Rote te simbolul curent cu 180 grade în jurul axei verticale. Selec iile multiple se adaug la selec ia curent .1.5.5. dup care se selecteaz noua pozi ie. iar al tuturor elementelor cu func ia Selectare toate. Vârful care va fi deplasat se selecteaz cu mouse-ul. Elementele selectate se vor copia p strându-se aceea i distan i direc ie fa de punctul origine. 3.1.18 Deplasare vârf poligon Deplaseaz într-o nou pozi ie vârful unui poligon existent.5. Elementele de tip raster se pot selecta prin punctarea în interiorul acesteia. Elementele selectate se vor deplasa p strându-se aceea i distan i direc ie fa de punctul origine. 3. dup ie irea din func ia de selectare.1.11 Copiere Copiaz elementele selectate ale simbolului curent curent într-o pozi ie nou . 3. 3.13 Marire M re te sau mic orez elementele selectate cu un factor dat de utilizator.10 Sterge terge selec ia curent .1.1.5.

2 În spate Modific ordinea elementului selectat în a a fel încât s apar sub elementele simbolului. Dac lucrarea a fost convertit dintr-un format Mapsys mai vechi.6 Închide lucrare Închide lucrarea curent . Pentru modificarea ordinii. chiar dac numele lucr rii în format vechi este acela cu numele lucr rii în format MapSys 5. salvarea acestuia se va face în formatul MapSys 5. în ordinea dat . f r transparen .5.8 Salveaz ca Salveaz lucrarea curent sub un alt nume. exist posibilitatea copierii fi ierelor din directorul 'BACKUP' în directorul lucr rii. i încercarea înc rc rii din nou a acestuia. Înainte de oprea ia de salvare.19. 3. întrerupere de curent).20 Salvare simbol Salveaz simbolul curtent. în pozi ia curent din tabelul de simboluri.7 Salveaz Salveaz lucrarea curent .5. La urm toarea deschidere.19. În cazul unei erori de salvare (eroare de re ea. 3.1. având ca rezultat o înc rcare imposibil a lucr rii.1. în directorul lucr rii curente.19.5.1.3 O pozi ie în fa Modific ordinea elementului selectat în a a fel încât s apar cu o pozi ie deasupra. ele vor fi afi ate una peste alta. programul creaz o copie de siguran a lucr rii curente.19 Ordine Cu aceast func ie se poate seta ordinea de afi are a elementelor grafice sau a rasterelor importate. 3.5. 3. lucr rile de referin selectate la ultima sesiune de lucru pentru fiecare lucrare principal .1 În fata Modific ordinea elementului selectat în a a fel încât s apar deasupra tuturor elementelor.48 MapSys 7 3. 3.1. Ordinea implicit de afi are a elementelor unui simbol este aceea i cu ordinea de creare. mai întâi se selecteaz elementul cu clic pe acesta sau în interiorul acesteia (pentru poligon sau raster). 3. © 2003-2007 Geotop .4 O pozi ie în spate Modific ordinea elementului selectat în a a fel încât s apar cu o pozi ie dedesubt. Suprascrierea prin salvare a lucr rii peste o lucarea de format vechi nu este posibil .5. dar cu parametrii de afi are i de configurare a straturilor conform ultimei modific ri a lucr rilor de referin deschise ca lucr ri principale. în subdirectorul 'BACKUP'. Dac lucrarea nu a fost salvat apare un mesaj dac lucrarea respectiv se va salva sau nu. 3. Dac exist suprapuneri între aceste elemente.1. 3.19.5.1. vor fi i ele deschise.

num rul punctelor de frângere. Pentru exportarea unei selec ii de date grafice.Lucrare 49 3. sau se face o selec ie de elemente grafice. care pot con ine elemente grafice din mai multe straturi grafice al turi de atributele fiec rui obiect topologic. Se pot distinge dou tipuri de export. în func ie de tipul datelor exportate: Exportarea informa iilor grafice Entit ile grafice exportate vor fi cele curent vizibile. Pentru a men ine consisten a datelor. p strându-se denumirea straturilor.10. Export MapSys permite exportarea informa iilor grafice i alfanumerice în numeroase formate. i se seteaz op inea Numai cele selectate în fereastra Parametrii. Ordinea pe linie (capul de tabel) al datelor exportate va fi cel setat în ferastra Câmp. Sec iunea Linie Num r linie Identificatorul liniei © 2003-2007 Geotop . Acestea sunt exportate în acela fi ier. Aceste fi iere se import apoi pe rând în sistemul destina ie. se seteaz vizibilitatea exclusiv a acestora în tabelul de straturi. Aceast ordine se poate modifica prin selectarea c mpului dorit i apoi prin selectarea butoanelor sau . Exportul se repet pentru toate straturile topologice. i suprafe ele obiectelor topologice.1 Export ASCII Export un fi ier de coordonate ASCII în format punct sau linie pentru straturi grafice sau un raport al obiectelor topologice de tip poligon care con ine înregistr ri din baza de date. Dup aceste opera ii se alege destina ia de export.10 Lucr ri deschise Calea de acces i denumirea lucr rilor deschise. 3. Set rile ulterioare se fac în sec iunea Linie sau Linie i Punct în func ie de formatul ales. orientarea i lungimea laturilor. Formatul se seteaz în sec iunea Format. se recomand ca în acela fi ier s se exporte numai informa iile dintr-un singur strat topologic.9 3. Exportarea informa iilor alfanumerice Informa iile alfanumerice con in atât defini ia grafic cât i identificatorul i atributele fiec rui obiect topologic. Obiectele topologice având aceea i tematic i structur grafic sunt create în straturi topologice distincte. rezultând câte un fi ier pentru fiecare strat topologic.

Mut câmpul curent cu o pozi ie mai sus sau jos. .50 MapSys 7 Strat linie Num rul stratului unde se afl linia. Valoare implicit Aceast setare are efect numai la importul de date. Dup precizarea formatului fi ierului apare fereastra cu op iunile de export. Pentru formatul linie se aplic amândou set ri de câmpuri (Sec iunea Linie i sec iunea Punct) iar pentru formatul punct se aplic numai set rile de la sec iunea Punct. Indicatorul de existen Setat: câmpul respectiv va exista în fi ierul de exportat în pozi ia precizat . Fi ierul va fi creat în directorul MAPSYS. Format Seteaz formatul de date. Pentru a specifica o alt pozi ie folosi i butonul Op iuni de export Sec iunea Suprafa a exportat seteaz modul de definire a con inutului de exportat. în formatul dat anterior (Punct sau Linie). Sec iunea Punct Num r punct Identificatorul punctului. Limit lucrare Taie la limitele lucr rii Limit afi aj Taie la limitele afi ajului grafic Sec iunea Entit i exportate seteaz tipul con inutului de exportat. Coordonate Coordonatele punctului. Elemente grafice Export toate elementele de tip punct sau linie. din © 2003-2007 Geotop . Nesetat: câmpul respectiv nu va exista în fi ierul exportat. Strat punct Num rul stratului în care se afl punctul. Butoanele i .

879 485. Acesta poate fi editat cu orice editor text i se poate afi a în suprafa a lucr rii cu ajutorul func iei Creare din fi ier text.542 535251.635 535254.419 484. Atribute Afi eaz fereastra de selectare i de sortare a atributelor de exportat (în cazul exportului de topologie).808 522142.898 482.014 485.235 522066.120 535262.970 522140.192 484. Tipul fi ierului generat se precizeaz prin acordarea extensiei numelui fi ierului.967 522080.248 522084.094 535255.0 sau mai recent.521 522073.071 522078. Con inutul tabelelor se seteaz în fereastra Format Import/Export (coordonate) i în fereastra Export atribute (informa ii din baza de date) care se afi eaz dup selectarea butonului Atribute.461 535233. se va genera un fi ier text.018 535296. dup numele fi ierului se introduce extensia .865 484. Pentru editarea acestuia.HTML.885 522069. Pentru generarea tabelului de suprafe e a obiectelor topologice nu este necesar selectarea ob iunii Elemente grafice.851 493.951 535259.HTM sau .873 522083.657 522075.807 535266.216 535263.910 535257.741 522070. punct) create prin construirea topologiei pentru stratul curent.590 535234.037 535257. linie.475 0.702 484.500 522064. Dac se introduce extensia TXT sau orice alt extensie. cu acela con inut.343 535260. Exemplu de fi ier de coordonate generat pe baza elementelor grafice: 1 1004 1005 100 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 533635.095 522980. pe calculatorul respectiv trebuie s fie instalat un software de tip Microsoft Internet Explorer 5.278 484. sau un alt editor HTML.058 © 2003-2007 Geotop .000 482.485 484.104 484. atunci se va crea un fi ier HTML. Dac în fereastra de salvare a fi ierului.664 484. 51 Obiecte topologice Generez un tabel în format HTML sau ASCII cu datele geometrice specifice i datele alfanumerice (atribute) pentru obiectele (poligon.Lucrare straturile active.716 522083.

00 Z: 474108524.52 MapSys 7 Exemplu de fi ier generat pe baza obiectelor topologice în format HTML: Exemplu de fi ier generat pe baza obiectelor topologice în format ASCII: NR: 105 NRCAD: 42-1 SUPRAFATA: 997138549.000 © 2003-2007 Geotop .0000 PERIMETRUL: 124755557.

476 534423.1616 Distanta 25.806 522732.obiecte topologice cu sau f r atribute .65 31.5661 298.79 X Y Z 53 534420.330 474.880 534453.476 534423.364 534431.429 522706.90 8.476 3. punct 2 751 752 753 754 755 1448 9224 9223 752 753 754 755 1448 9224 9223 751 Orientare 95.801 522733.324 534457.Lucrare Nr.428 474. ca polilinii.56 2.4680 185. Elemente grafice Export toate elementele grafice. Sec iunea Entit i exportate seteaz tipul con inutului de exportat. Acest fi ier poate con ine entit i de diferite tipuri.2298 173.1792 311.876 474.elemente grafice vectoriale .10.38 0.polilinii închise (aplica ia "Generare CP") Sec iunea Suprafa a exportat seteaz modul de definire a con inutului de exportat.712 474. punct 1 Nr.632 534422. a a cum au fost create (neînchise).599 473.827 474.9620 195.016 473. i anume: .2460 398.02 20. Limit lucrare Taie la limitele lucr rii Limit afi aj Taie la limitele afi ajului grafic.300 522706.292 522702.4232 85.887 522708.461 522704. © 2003-2007 Geotop .586 473.24 25.459 522712.22 10.2 Export DXF Export un fi ier AutoCad DXF cu sau f r atribute.239 534457.

10. se va crea în prealabil topologia de tip poligon pentru straturile dorite. Blocurile se vor exporta în ordinea dat în op iunea Sort.3 Export SQD Export un fi ier SICAD/SD SQD. din 3. atunci nu mai este necesar validarea set rii Elemente grafice. Dac se dore te exportarea de polilinii închise.se devalideaz oip iunea Elemente grafice Atribute Afi eaz fereastra de selectare i de sortare a atributelor de exportat (în cazul exportului de topologie). Dac se valideaz setarea Obiecte topologice. i în fereastra Format Import/Export se opereaz urm toarele set ri: . © 2003-2007 Geotop . Fi ierul va fi creat în directorul MAPSYS. Atributele blocurilor se seteaz cu selectarea butonului Atribute.54 MapSys 7 Obiecte topologice /Polilinii închise Generez blocuri DXF din obiectele topologice ale stratului curent. Pentru a specifica o alt pozi ie folosi i butonul fereastra Import/Export.se devalideaz op iunea Cu atribute (deci nu se export atribute) .se valideaz Obiecte topologice din stratul curent sau din toate straturile (dac se va importa în "GenerareCP") .

Simbol .10.TX 55 Obiecte topologice Creeaz elemente de tip FL cu datele geometrice (coordonate) pentru obiectele (poligon) create prin construirea topologiei pentru stratul curent. Prin butonul Atribute se pot selecta atributele care vor fi exportate în cazul exportului de topologie.Linie. Curb . Conversia tipurilor de elemente MAPSYS în entit i SQD se face în modul urm tor . atunci nu mai este necesar validarea set rii Elemente grafice. Pentru a specifica o alt pozi ie folosi i butonul fereastra Import/Export. Atribute Afi eaz fereastra de selectare i de sortare a atributelor de exportat (în cazul exportului de topologie).Dimensiune.LY . Elemente grafice Export toate elementele grafice.Arc de cerc . Fi ierul va fi creat în directorul MAPSYS.Punct .SY . Blocurile se vor exporta în ordinea dat în op iunea Sort.Text . Limit lucrare Taie la limitele lucr rii Limit afi aj Taie la limitele afi ajului grafic Sec iunea Entit i exportate seteaz tipul con inutului de exportat. din 3.4 Export WMF Export în format Windows Metafile suprafa a din lucrarea curent . © 2003-2007 Geotop .BO .PG .Lucrare Sec iunea Suprafa a exportat seteaz modul de definire a con inutului de exportat. Dac se valideaz setarea Obiecte topologice. M rimea suprafe ei este definit de valorile date în meniul Afi aj .

Atributele obiectelor se seteaz cu selectarea butonului Atribute.10. Obiecte topologice din stratul curent Export obiecte din toate straturile topologice. 3.6 Export MIF Export date topologice în format MIF MapInfo din stratul curent care trebuie s fie un strat topologic. poligon sau text. con inând baza de date grafic a lucr rii curente. în func ie de tipul topologiei stratului curent. © 2003-2007 Geotop . Structura bazei de date exportate este aceea i ca cea descris la meniu Import MDB. Sec iunea Suprafa a exportat seteaz modul de definire a con inutului de exportat. în acela fi ier . Limit lucrare Taie la limitele lucr rii Limit afi aj Taie la limitele afi ajului grafic Entit i exportate Elemente grafice Export toate elementele grafice .5 Export MDB Export un fi ier Access MDB.op iune nesuportat la acest format. linie. În baza de date exportat se pot efectua opera ii specifice bazelor de date Access.10. Atribute Afi eaz fereastra de selectare i de sortare a atributelor de exportat (în cazul exportului de topologie).56 MapSys 7 3. Obiecte topologice din stratul curent Generez obiecte MapInfo de tip punct.op iune nesuportat la acest format. Pentru exportarea elementelor topologice din mai multe straturi (topologice). se repet exportorarea în fi iere distincte în a a fel încât stratul curent s fie stratul din care se doresc a fi exportate datele.

7 Export SHP Export date topologice în format Shape ArcView/ArcInfo Esri din stratul curent care trebuie s fie un strat topologic. în func ie de tipul topologiei stratului curent. Pentru exportarea elementelor topologice din mai multe straturi (topologice). Obiecte topologice din stratul curent Generez obiecte ArcView/ArcInfo de tip punct. linie.op iune nesuportat la acest format. se repet exportorarea în fi iere distincte în a a fel încât stratul curent s fie stratul din care se doresc a fi exportate datele. Limit lucrare Taie la limitele lucr rii Limit afi aj Taie la limitele afi ajului grafic Entit i exportate Elemente grafice Export toate elementele grafice . poligon sau text. © 2003-2007 Geotop . Sec iunea Suprafa a exportat seteaz modul de definire a con inutului de exportat. din 3. Fi ierul va fi creat în directorul MAPSYS. Atributele obiectelor se seteaz cu selectarea butonului Atribute. Pentru a specifica o alt pozi ie folosi i butonul fereastra Import/Export.Lucrare 57 Obiectele se vor exporta în ordinea dat în op iunea Sort.10.

58 MapSys 7 Obiecte topologice din stratul curent Export obiecte din toate straturile topologice.8 Export E00 Export date topologice în format E00 ArcView/ArcInfo Esri din stratul curent care trebuie s fie un strat topologic. din 3.op iune nesuportat la acest format. Pentru a specifica o alt pozi ie folosi i butonul fereastra Import/Export. Obiectele se vor exporta în ordinea dat în op iunea Sort. Pentru exportarea elementelor topologice din mai multe straturi (topologice). Sec iunea Suprafa a exportat seteaz modul de definire a con inutului de exportat.10. Fi ierul va fi creat în directorul MAPSYS. se repet exportorarea în fi iere distincte în a a fel încât stratul curent s fie stratul din care se doresc a fi exportate datele. Limit lucrare Taie la limitele lucr rii Limit afi aj Taie la limitele afi ajului grafic © 2003-2007 Geotop . Atribute Afi eaz fereastra de selectare i de sortare a atributelor de exportat (în cazul exportului de topologie). în acela fi ier .

9 Export Raster Exporta imaginea curent în format raster de tip bitmap BMP (implicit).Lucrare Entit i exportate Elemente grafice Export toate elementele grafice . . 59 Obiecte topologice din stratul curent Generez obiecte ArcView/ArcInfo de tip punct.op iune nesuportat la acest format.10. Obiectele se vor exporta în ordinea dat în op iunea Sort. linie. Alte formate posibile sunt Selectarea dimensiunilor imaginii în pixeli i a adâncimii de culori se face în fereastra Export raster. GIF. se selecteaz butonul JPEG. Dimensiunea fi ierului creat este în func ie de parametrii introdu i în acest fereastr . în func ie de tipul topologiei stratului curent. Fi ierul va fi creat în directorul MAPSYS. Pentru exportarea într-un format diferit. © 2003-2007 Geotop . Obiecte topologice din stratul curent Export obiecte din toate straturile topologice. sau într-o loca ie precizat . Atribute Afi eaz fereastra de selectare i de sortare a atributelor de exportat (în cazul exportului de topologie). TIF i PNG. Pentru a specifica o alt pozi ie folosi i butonul fereastra Import/Export.op iune nesuportat la acest format. Atributele obiectelor se seteaz cu selectarea butonului Atribute. poligon sau text. în acela fi ier . din 3.

2 Imagine tiparire Deschide fereastra de plotare MapSys. Ferestrele de lucrare apar pe suprafa a foii în pozi ia i dimensiunile relative la foaia de lucru selectat . fereastra curenta se poate alege prin selectarea unui punct în interiorul ferestrei dorite sau prin selectarea chenarului de deasupra i ap sarea butonului Tab. Modul de interpretare a culorilor se face din set rile detailate ale imprimantei. în submeniul Configurare Plotter. Opera ia de corec ie se poate face în cazul când lucrarea dat este înc rcat cu erori sau dac în timpul edit rii apar efecte nedorite (de ex. 3. MapSys genereaz culorile a a cum sunt setate pentru fiecare strat. Aceast func ie apeleaz fereastra Windows de setare a imprimantei. se pot modifica manual dimensiunile acesteia.12. Dac sunt deschise mai multe ferestre. În fondul acestei fereastre apare foaia configurat pentru plotterul/imprimanta. Configurarea plotterului trebuie efectuat înaintea gener rii desenului cu func ia Tip rire.12.1 Configurare imprimanta Configurarea plotterului sau imprimantei curente. elementele create i vizibile pe afi aj nu pot fi editate). driver-ul acestuia trebuie instalat în prealabil. Prin selectarea i deplasarea dreptunghiurilor negre mici de pe încadrarea ferestrei. Culoarea alb nu apare la plotarea unui desen vectorial. prin selectarea butonului Properties. Deplasarea © 2003-2007 Geotop .12 Tiparire Acest meniu con ine set ri referitoare la configurarea tip ririi. Dimensiunile ferestrei curente se pot modifica cu ajutorul mouse-ului sau prin introducerea valorilor exacte în mm de la originea foii. adic fa de col ul din Stânga-Sus cu ajutorul butonului Dimensiune.11 Corectare lucrare Aceast func ie efectueaz o corec ie a bazei de date grafice a lucr rii curente. 3. Pentru selectarea unei imprimante sau plotter.60 MapSys 7 3. sub forma de dreptunghiuri care încadreaz zona de lucrare curent . 3.

se valideaz op iunile corespunz toare din meniul Parametri.Lucrare 61 ferestrelor se face prin selectarea unui punct în interior i deplasarea cu mouse-ul. Setup Afi eaz fereastra Configurare imprimant . Acestea sunt: Alt+A Alt+C Alt+D Alt+L Alt+P Alt+R Alt+S Alt+X F1 F2 F3 F4 F5 Redesenare Scara Dimensiuni afi aj Limite afi aj Parametrii Referin e Straturi Ie ire Help Salvare Deschide lucrare Deplasare M rire/Mic orare Func iile oferite de butoanele ferestrei de plotare sunt descrise mai jos.Adobe) sau trimiterea acestora la plotter. coordonatelor. Func iile apelabile prin combina ii de taste se pot folosi în ferestra de plotare. © 2003-2007 Geotop . Datele de pozi ionare i dimensiunile implicite ale ferestrei lucr rii sunt cele date în meniul Afi aj Dimensiuni. cu racordare perfect între foile vecine i cu înscrierea textelor extracadru conform normelor ANCPI. Distan ele sunt m surate de la col ul din stânga-sus a foii de lucru curente. cadrului ornamental sc rii. i se refer la col ul din stânga-sus a ferestrei lucr rii. Dimensiune Setarea pozi iei i dimensiunilor ferestrei lucr rii. Print Apeleaz fereastra comenzilor de imprimare al plotterului/imprimantei selectate. Cu func ia Layout este posibil automatizarea gener rii desenelor i arhivarea acestora în format PDF (Portable Document Format . în fereastra de plotare. Acestea se pot modifica prin introducere de la tastatur i din fereastra de plotare prin selectarea butonului Dimensiune sau prin deplasarea punctelor marcate de pe marginea ferestrei lucr rii. sau cu valori exacte selectând butonul Corelare. Cu ajutorul butonului Foaie de plan este posibil crearea unor foi de dimensiuni standard la o anumit scar . Ferestrele se pot suprapune manual prin deplasare. în timp ce butonul din stânga al acestuia este ap sat. Pentru desenarea caroiajului.

în fereastra Corelare. Fa de aceast pozi ie se poate da o deplasare vertical sau orizontal . în mm. Corelarea se efectueaz prin suprapunerea punctului de corelare al ferestrei curente peste punctul de corelare al ferestrei anterioare. Aceste puncte sunt definite unic în ambele ferestre de lucrare.sus .jos .centru . Se pot corela mai multe ferestre.dreapta Orizontal: Combinarea acestor pozi ii caracteristice definesc pozi ia punctelor de corelare.centru . Setarea punctelor de caracteristice standard se face cu mouse-ul prin deplasare cursorilor în pozi ia dorit .62 MapSys 7 Apelarea acestei ferestre se poate face i prin dublu-clic în fereastra lucr rii. sec iunea Laturi corelate. © 2003-2007 Geotop . Pozi iile punctelor caracteristice pot fi: Vertical: . Corelare Efectueaz corelarea ferestrei curente fa de ultima fereastr deschis sau selectat . Punctele de corelare sunt definite de puncte caracteristice ale ferestrelor în câte trei pozi ii pe orizontal i pe vertical .stânga .

Datele obligatorii care trebuie precizate este o iunea din grupul Pozi ionare pe. prin deplasare) a foilor de plan cu dimensiuni i scar standard.Lucrare 63 Foaie de plan Aceasta func ie se utilizez pentru generarea în regim manual (una câte una. Celelalte inscrip ii (Jude . Op iunea Imagine afi at înseamn c se va genera foaia de plan standard care con ine col ul din stânga-sus a ferestrei curente.. Aici se pot ad uga inscrip ii definite de utilizator. Prin validarea op iunii Foaie de plan standard se pot genera foi de plan conform nomenclaturii standard ANCPI în proiec ia Sterografic 1970. Detaliile de desenare se seteaz în câmpurile corespunz toare din fereastra Foaie de plan. ter. Acestea trebuie completate înainte de orice opera ie.) se pot completa în fereasta care apare dup selectarea butonului FP Standard la sec iunea Inscrip ii adi ionale. etc. cu în l imea dat în mm. Adm. în pozi iile specifice. Informa iile introduse © 2003-2007 Geotop . Detaliile cu privire la foile de plan standard se pot afi a prin selectarea butonului FP Standard.

Generarea unei foi vecine se poate face prin deplasarea cursorului în direc ia dorit i ap sarea butonului din dreapta al mouseului.Text stanga-sus data=SV. Coresponden a inscrip iilor cu foaia de plan este ar tat mai jos. Salvarea/înc rcarea configura iei de inscrip ii se face cu butonul cu acela nume.2. Completarea celorlalte informa ii sunt op ionale. Inscrip iile odat create vor fi p strate. Cele care sunt validate. i se pot valida sau devalida cu selectarea c su ei din dreptul textului.dat data=NV.Text mijloc-sus data=NE.3.4. Acceptarea set rilor i generarea foii de plan se face cu butonul OK. © 2003-2007 Geotop .Text dreapta-sus data=NN.3.Text stanga-jos Imagine de tip rire cu pozi ionarea inscrip iilor în afara cadrului planului Compleatrea automat a sec iunilor vecine se poate face prin selectarea butonului Completare nomenclatura vecini. vor fi imprimate pe plan în pozi ia lor.64 MapSys 7 se men in în fi ierul mapsheet. Fi ier mapsheet.Text dreapta-jos data=SS.dat.5.Text centru-jos data=SE.3.

lista este goal . validând op iunea Numerotare local • Se creaz o lucrare separat în care se copiaz sau se genereaz foile de plan cu numerotare identic cu lucrarea de con inut • Se creaz topologia poligon în ambele lucr ri pentru stratul care con ine limitele planurilor de dispunere în a a fel încât câmpul NRCAD s con in numerotarea local a plan elor • În fereastra de plotare lucrare curent trebuie s fie lucrarea de con inut • Stratul curent în ambele lucr ri trebuie s fie stratul topologic în care sunt definite foile de plan Feraestra care apare la apelarea butonului Layout con ine defini ia plan elor create. La prima deschidere. © 2003-2007 Geotop .Lucrare 65 Layout Pentru utilizarea func ionalit ii Layout trebuie efectuate urm toarele opera ii: • În lucrarea de con inut se genereaz foile de plan în strat separat cu ajutorul func iei Plan de dispunere din meniul Grafic .

cu diferen a c apare o op iune în plus: Plan dispunere. Prin validarea acestuia se genereaz o fereastra mic în care va apare dispunerea plan elor. Print Layout . Fereastra care este afi at este similar cu cea descris la Foaie de plan. Prin acceptarea set rilor cu OK se afi eaz fereastra standard Save as unde se precizeaz directorul lucr rii de con inut i se d un nume i extensie de fi ier unde se va salva lista de de defini ie a planurilor. Se vor genera pe rând. Pozi ia originii i dimensiunile foii se seteaz cu butonul Dimensiune. Generare automat începe dup aceast opera ie.Incarca © 2003-2007 Geotop . În paralel se vor genera i ferestrele de dispunere a planurilor. toate plan ele definite în startul în care sunt definite foile de plan. Afi area plan elor generate se face cu butonul cu acela nume.66 MapSys 7 Crearea plan elor se face cu butonul Generare. cu plan a curent desenat conform set rilor de grosime i culoare precizate în fereastra Parametrii a lucr rii care con ine defini ia foilor de plan.

M rirea/mic orarea imaginii se poate face i atinci când apare cursorul Lup . Pentru crearea fi ierelor PDF se seteaz op iunea Fi ier i Folosire denumire plan . prin ap sarea butonului din stânga al mouse-ului. Zoom In M rirea imaginii ferestrei de plotare. Fi ierele se vor genera în directorul lucr rii i vor avea aceea i denumire cu num rul plan ei. În acest caz trebuie instalate în prealabil driver-ele CutePDF Writer i GNUGS de pe CD-ROM-ul de instalare MapSys. Zoom Out Mic orarea imaginii ferestrei de plotare.Print 67 Cu acest buton plan ele selectate se pot trimite la imprimant /plotter sau se pot genera fi iere PDF.Afi are Afi area pe foaia de lucru a foii de plan curente din list . Print Layout . Print Layout . Aceste set ri se efectueaz în fereastra de mai jos.Lucrare Înc rcarea unui fi ier de defini ie a plan elor existent. © 2003-2007 Geotop . Close Închiderea ferestrei de plotare. Dup instalare la Configurare imprimanta se seteaz CutePDFWriter i dimensiunea foii la ISO-A1.

4 Salveaz imagine tip rire Salveaz configura ia ferestrelor de lucrare existente în pozi ia actual .PRV. 3. Definirea dimensiunilor foii de lucru se face la meniul Configurare imprimanta.5 Încarc imagine tip rire Încarc o imagine de tip rire salvat anterior. Fi ierul imagine con ine set ri referitoare la: .12. Aceast configura ie poate fi rechemat ulterior. cu toate set rile existente la momentul salv rii. înc rcându-se lucr rile componente care vor apare pe foaia de lucru în pozi ia salvat .dimensiunea i pozi ia foii de lucru .68 MapSys 7 3. Fi ierele de imagine tip rie au extensia . Numele fi ierului imagine va fi dat de utilizator.12. 3. © 2003-2007 Geotop .PRV.pozi ia i dimensiunea fiec rei ferestre de lucrare pe foaia de lucru Pozi ionarea i dimensionarea ferestrelor de plotare pe foaia de lucru se face la meniul Imagine tiparire.12.3 Tiparire Afi eaz fereastra de tip rire. iar extensia fi ierului va fi . Func iile sunt identice cu cele de la Imagine tiparire. Lucr rile componente se vor înc rca i vor apare a a cum au fost la momentul salv rii fi ierului imagine.

Configurare Fereastra de setare al portului selectat. trebuie cunoscut formatul de date trimis de digitizor: pozi ia. selecta i un câmp gol din fereastra Drivere Digitizor dup care selecta i butonul Setare. setarea parametrilor de comunica ie i al func iilor se face prin selectarea butoanelor Configurare respectiv Setare. Pentru a crea un driver digitizor. Driverul curent va fi afi at în fereastra Driver curent. Port Selecteaz portul serial la care este legat digitizorul.Lucrare 69 3. Pentru digitizoarele care nu au drivere Wintab. Curb . Linie.ul în list pe numele digitizorului dorit. nu este posibil folosirea mouse-ului. Portul setat aici trebuie s fie un port serial valid i diferit de portul folosit de mouse sau de alte periferice. la Setare se completeaz numai câmpurile con inute în sec iunea Func ie/Descriere i Factori de scar . Driver curent Numele driverului curent de digitizor. lungimea I semnifica ia fiec rei valori din irul de date. acestea trebuie instalate înaintea configur rii digitizorului în MapSys. sau la opera iile de Trasare/Digitizare elemente grafice (Punct.13 Configurare Digitizor Configurarea i setarea digitizorului curent. În cazul digitizoarelor care sunt livrate cu drivere Wintab. Drivere Numele fiec rui driver digitizor existent. Simbol) din meniul Grafic se afi eaz mesajul Access is denied. În cazul în care portul setat coincide cu portul folosit de mouse sau alt periferic. Setare Setarea parametrilor driver-ului de digitizor curent. Pentru a crea un driver de digitizor nou. Set rile efectuate trebuie s fie identice cu cele ale digitizorului. © 2003-2007 Geotop . Pentru asta consulta i manualul de utilizare a digitizorului sau citi i fi ierul ce con ine date trimise de digitizor. Text. Pentru utilizarea drivere-lor WINTAB. Selectarea se face prin punctarea cu mouse . În acest caz trebuie setat portul corect.

TERGE PUNCT(ultimul). Prima pozi ie are num rul unu. Pentru fiecare func ie de mai sus se poate atribui un sub ir. Func ie/Descriere Defini ia driverului permite utilizarea urm toarelor func ii: PUNCT. Flux coordonate Specific dac pentru un punct m surat coordonatele sunt trimise în acela i rând sau în r nduri separate pentru fiecare coordonat (desp r ite de CR/LF) irul de date irul de caractere consecutive trimise de digitizor la calculator. la ap sarea unei taste sau la trimiterea în continuu a datelor. SFÂR IT LINIE. Trebuie setat astfel încât coordonatele rezultate s fie în MILIMETRI © 2003-2007 Geotop .Y). TERGE LINIE. dar în cazul aparatelor de restituire a fotogramelor se trimit 3 sau 4 coordonate. PUNCT CONTINU.70 MapSys 7 Dup ap sarea butonului Setare apare fereastra cu câmpurile necesare pentru crearea unui driver digitizor nou. Start Pozi ia de start a sub irului de Coordonate/Buton în irul de date. Factori de scar Factorul de scar pentru înmul irea coordonatelor trimise de digitizor. În acest mod func iile listate pot fi executate direct de la tastatura digitizorului. trimis la ap sarea unuia din butoanele digitizorului. Num r coordonate Num rul de coordonate trimis de digitizor. În cazul digitizoarelor normale sunt trimise 2 coordonate (X. Lungime Lungimea în caractere a sub irului de Coordonate/Buton în irul de date.

Acces Exist set ri separate pentru accesul la func iile programului.15 Securitate Acest meniu con ine set rile legate de utilizarea protejat a func iilor programului i a datelor. Selecta i butonul din fereastra Transformare pentru a accepta transformarea. Administratorii au dreptul de a defini utilizatori simpli sau al i administratori. © 2003-2007 Geotop . respectiv la lucr rile i entit ile de lucrare precizate de un administrator.Lucrare 71 3. Dac se accept punctele de orientare. i pot fi de dou tipuri: administratori i utilizatori simpli. Accesul la date poate fi de tipul Citire sau de tipul Modificare. Selectarea punctelor care se vor folosi pentru orientare. Dac tabelul ORIENTAT nu con ine înregistr ri sau se dore te editarea ei. unde apar numerele punctelor comune din tabelul ORIENTAT al bazei de date a lucr rii. Utilizatorii sunt identifica i prin Nume i Parol . se face în ferastra Orientare. Pentru transpunerea punctelor cunoscute din colana Cunoscute în coloana Folosite. pe baza a cel pu in trei puncte comune. în coloana Cunoscute. i la date. Pentru tergerea unui punct din coloana Folosite se efectueaz un dublu-clic pe punctul dorit. Dup terminarea prelu rii punctelor. se face cu butonul Resetare. Set rile efectuate în meniul Securitate au efect atunci când este validat func ia de meniu Utilizare drepturi de acces din submeniul Op iuni de securitate. se efectueaz dublu-clic pe punctul dorit. cu coorodnate proiec ie cunoscute. Acest mod de lucru presupune definirea urm toarelor entit i: Utilizatori Utilizatorii sunt persoane care au acces total sau limitat la func iile i lucr rile MapSys. 3.14 Orientare digitizor Efectueaz orientarea digitizorului curent setat. Set rile permit acordarea accesului la func iile precizate de un administrator. Din acest calcul vor rezulta parametrii de transformare care se aplic în continuare la toate punctele digitizate. Transformarea se poate reface dac au fost g site puncte cu erori inacceptabile. Utilizatorii defini i implicit la instalarea programulu sunt admin i public. se va selecta butonul Puncte cunoscute. Acest tabel poate fi completat folosind Func iile de editare al bazei de date . în ordinea din lista Folosite. prin selectarea butonului OK se poate începe digitizarea punctelor cunoscute. se va efectua o Transformare plan cu punctele de orientare. tergerea tuturor punctelor din coloana Folosite.

Aceast op iune poate fi acceesat numai de utilizatori de tip administrator. Jurnal Catalog în ordine cronologic cu toate opera iile executate de un utilizator începând de la Intrare în sistem pân la Ie irea din sistem. Baza de date sistem Baza de date în care sunt men inute utilizatorii i set rile acestora. Dac acestea sunt introduse corect. se termin sesiunea de lucru a utilizatorului curent i programul se comut în starea ini ial .72 MapSys 7 Login (Intrare în sistem) Precizarea numelui utilizatorului i a parolei acestuia pentru a putea efectua opera ii în program i în date.1 Intrare în sistem Aceast op iune permite introducerea numelui Utilizatorului i al parolei acestuia.15. Introducerea incorect a utilizatorului i a parolei. se vor închide lucr rile care sunt curent deschise.2 Ie ire din sistem Ie irea utilizatorului curent din sesiunea de lucru. Deschiderea unei noi lucr ri se va putea face numai dup parcurgerea meniului Intrare în sistem. © 2003-2007 Geotop . programul cere mai întâi ie irea din sistem (vezi Iesire din sistem). 3. Fereastra Login apare automat la lansarea programului. atunci când este validat op iunea Utilizare drepturi de acces în meniul Op iuni de securitate. nu permite continuarea lucrului în program. 3. Programul afi eaz mesajul: Dac se alege Da. utilizatorul poate accesa func iile i datele la care un administrator a permis accesul. Logout (Ie ire din sistem) Ie irea din sesiunea de lucru al utilizatorului curent.15. Dac func ia Intrare în sistem se apeleaz atunci când deja s-a înregistrat un utilizator.

iar în grupul Entit i sunt afi ate entit ile care se vor folosi ca segmente de date la interogarea datelor prin MapSys IMS. lucr ri i entit i. în grupul Acces la func ii sunt afi ate func iile segmentului client al MapSys IMS. Utilizatorul curent se selecteaz din lista din partea stâng al segmentului Utilizatori. Configura ie IMS Fi ierul de configura ie IMS denumit în mod implicit mapsys_engine. Existen a bazei de date sistem este obligatorie pentru crearea profilelor de utilizatori i a drepturilor de acces. Selectarea fi ierului se face cu butonul Select din partea dreapt a câmpului.3 Utilizatori i drepturi de acces Aceast func ie permite administrarea utilizatorilor i a drepturilor de acces referitoare la func ii. Selectarea fi ierului de configura ie care se g se te în structura de directori a aplica iei MapSys IMS se face cu butonul Select din partea dreapt a câmpului. Aceast baz de date se g se te în mod implicit în directorul de instalare a programului. utilizatorul curent va avea acces la toate func iile i datele lucr rii selectate. Dac a fost selectat un fi ier de configurare MapSys IMS. Utilizatori Set ri referitoare la utilizatori. ad ugarea utilizatorului este imposibil Descriere : descrierea atribuit utilizatorului Adaug : ad ugarea utilizatorului curent la list Modificare : acceptarea modific rilor efectuate pentru utilizatorul curent terge : tergerea utilizatorului curent © 2003-2007 Geotop . Sursele de date ale acestei aplica ii sunt lucr ri MapSys care se copiaz în structura de directori proprie a aplica ie MapSys IMS (implicit \IMS\NumeLucrare\server\app). Configurarea utilizatorilor i drepturilor de acces la lucr rile MapSys preg tite pentru interogarea prin Internet se face în acest meniu. Se poate accesa numai de c tre un utilizator de tip Administrator. Nume login : irul de caractere folosit pentru descrierea numelui unui utilizator (se introduce în câmpul Nume utilizator al ferestrei Login .15. Fereastra principal con ine urm toarele segmente: Baza de date sistem Acest câmp permite setarea c ii de acces i denumirii bazei de date a sistemului MapSys. Dac dup precizarea unei lucr ri MapSys nu se fac modific ri în drepturile de acces la func ii i date. modific rile având efect pentru utilizatorul curent selectat din lista de utilizatori. dac s-a introdus incorect.MapSys care se atribuie unei persoane care va utiliza programul) Parola : irul de caractere folosit pentru identificarea unui utilizator (se introduce în câmpul Parola al ferestrei Login .MapSys care se atribuie unei persoane care va utiliza programul) Confirmare parol : confirmarea parolei introduse.dat con ine informa ii referitoare la utilizatori i drepturile de acces la segmentele de date puse la dispozi ie în re eaua Intrenet sau Intranet folosind aplica ia MapSys Internet Map Server.Lucrare 73 3.

prm g site. La selectarea butonului. Fiecare meniu se poate deschide pentru a afi a numele submeniurilor sau a func iilor. La selectarea butonului apare fereastra standard de selectare a fi ierelor. prin selectarea cu mouse-ul. Func iile propriu-zise sunt notate cu semnul . Pentru luarea în considerare a set rilor efectuate. © 2003-2007 Geotop . Adaug * Ad ugarea unei liste de lucr ri la cele existente aflate în acela director. Setarea efectuat asupra unui meniu are efect asupra tuturor submeniurilor aferente. marca i cu semnul . În fereastr sunt afi ate meniurile programului sub forma unei ramifica ii de directori i subdirectori. Lucr ri Mapsys Lista lucr rilor la care are acces utilizatorul curent. cu ajutorul c rora se poate valida accesul sau restric ionarea meniului sau a func iei curente. cu ajutorul c reia se caut fi ierul cu extensia . Verificarea set rilor curente se poate face cu butonul Raport. Tot în drepul meniului se g sesc i dreptunghiurile conturate cu linie mai groas . ad ugându-le list .74 MapSys 7 Acces la func ii În acest segment se pot seta func iile care vor fi acessibile respectiv inaccesibile utilizatorului curent. este afi at fereastra de selectare a directoarelor. La selectarea unui director programul caut toate subdirectoarele i selecteaz toate toate fi ierele ." din dreptul numelui meniului. Acces la date În acest segment se pot seta lucr rile MapSys i entit ile de date care vor fi accesibile utilizatorului curent. Deschidere/închiderea acestora se poate face prin selectarea cu mouse-ul al dreptunghiului cu semnul " + " respectiv " . este necesar selectarea butonului Aplic . Adaug Ad ugarea unei lucr ri la lista de lucr ri existente.prm a lucr rii dorite.

terge tergerea set ului de coordonate selectat. Pentru afi area corect a set rilor.Vizualizarea informa iilor cu drept de modificare Atunci când nu este selectat nici o op iune datele nu sunt vizibile. se va selecta în prealabil butonul Aplic .Lucrare terge tergerea lucr rii sau selec iei de lucr ri f cute în list . Într-o lucrare se pot preciza patru zone dreptunghiulare definite prin coordonatele col urilor din stânga-sus i dreapta-jos. 75 Entit i Setarea entit ilor lucr rii curente la care utilizatorul curent are acces. La selectarea butonului Aplic este afi at fereastra de mai jos. Efectuarea modific rilor se face în mod similar ca la segmentul Acces la func ii. cu ajutorul c ruia se permanentizeaz modific rile efectuate.Resetarea set rilor existente i ad ugarea drepturilor setate Zona de acces Permite setarea zonelor de pe suprafa a lucr rii la care are acces utilizatorul curent. Selectarea op iunii Modificare duce de la sine la aplicarea op iunii Citire. Op iuni Pastrare drepturi existente . Starea entit ilor este afi at în segmentul Entit i. Modific Modificarea setului de coordonate selectat. unde trebuie precizate: Tipul dreptului de acces Citire . Adaug Ad ugarea unui set de coordonate la lista existent . © 2003-2007 Geotop .Vizualizarea informa iilor f r drept de modificare Modificare . este necesar selectarea butonului Aplic . cu urm toarea semnifica ie: Scriere Citire Nu se afi eaz Pentru aplicarea set rilor efectuate. Aplic Aplicarea defini iilor de zon pentru utilizatorul curent i lucrarea curent . Butoanele Raport Generarea unui raport care con ine starea fiec rei func ii respectiv entit i. Verificarea set rilor curente se poate face cu butonul Raport.P strarea set rilor existente i ad ugarea drepturilor setate Resetare drepturi existente .

Func iile de editare i modificare sunt devalidate în cazul când accesul a fost f cut de c tre o persoan care nu are drepturi de administrator. Validând dreptunghiurile din fa a tabelelor jurnal se pot selecta acele jurnale care vor fi afi ate dup selectarea butonului Ok.15.76 MapSys 7 Butonul Închide Închiderea ferestrei curente f r permanentizarea modific rilor.4 Afi are jurnal Afi eaz jurnalul de opera ii efectuate de utilizatorul curent. fiecare tabel con inând opera iile i detaliile legate de acestea. © 2003-2007 Geotop . 3. Fereastra care apare la selectarea butonului OK este identic cu interfa a bazei de date. Tabelele jurnalului sunt afi ate i ele în ordine cronologic i numele acestora apar la selectarea func iei. în ordine cronologic . descris la meniul Ferestra baz de date. Jurnalul este generat în form de tabele zilnice.

indexul de timp la terminarea func iei ID .parametrii folosi i pentru executarea func iei OK .numele func iei PARAM .5 Op iuni de securitate Op iunile de securitate sunt accesibile utilizatorilor de tip administrator i includ urm toarele set ri: Op iuni Utilizare drepturi de acces În starea validat . © 2003-2007 Geotop .Lucrare 77 Câmpurile ferestrei jurnal COMPUTER .valoarea 1 reprezint executarea func iei cu succes.indexul de timp la lansarea func iei DATA2 .identificatorul func iei CTEXT . iar 0 f r succes 3. programul nu deschide nici o lucrare f r introducerea numelui i a parolei utilizatorului.15.identificatorul calculatorului de pe care s-a f cut accesul USERNAME .numele utilizatorului DATA1 . Generare înregistr ri jurnal Crearea înregistr rilor jurnal pentru fiecare opera ie efectuat înrt-o sesiune de lucru MapSys.

Pentru a debloca posibilitatea salv rii lucr rii de baz f r a se lua în considerare modific rile efectuate în extras. Se pot crea oricâte extrase. dar nu se mai pot îngloba în lucrarea de baz . se utilizeaz func ia Închide extras f r salvare. Crearea altor extras este permis . În acest caz se vor p stra datele originale. Pelucr rile efectuate pe extrase se pot face în mai multe sesiuni de lucru MapSys. Lista extraselor create i starea acestora se poate consulta în meniul Administrare extrase. urmând ca la terminarea prelucr rii setul de date modificat s fie înglobat la locul de unde a fost extras. În timpul prelucr rii. lucrarea de baz nu se poate salva. Pentra a se efectua aceast opera ie de încorporare a segmentului de date din extras în lucrarea de baz . Extrasele nou-create vor fi implicit în stare deschis . folosind func iile Deschide lucrare i Inchide lucrare. sau nu con in elemente grafice i topologice comune. extrasele r mân în stare deschis . Caracteristicile extraselor: • sunt salvate sub form de lucr ri MapSys • se pot opera modific ri asupra lor în sesiuni de lucru diferite i se pot salva (cu func iile obi nuite de salvare a lucr rilor) • mo tenesc parametrii lucr rii de baz • con in o copie exact a segmentului grafic i din baza de date a lucr rii surs • con in informa ii despre starea lor (deschis/închis) • con in informa ii despre numele i calea de acces a lucr rii din care au fost create • înglobarea modific rilor finalizate în lucrarea de baz se poate face numai odat . se va utiliza func ia Închide extras cu salvare. cu func ia Inchide extras cu salvare din meniul Extras • mutarea lucr rilor extras într-o alt loca ie decât cea ini ial duce la imposibilitatea înglob rii extrasului în lucrarea de baz Caracteristicile lucr rii de baz din care au fost create extrase: • • • • nu permit salvarea decît dac toate extrasele au fost închise con in informa ii despre starea extraselor (deschis/închis) con in informa ii despre numele i calea de acces a lucr rilor extras create mutarea lucr rii de baz într-o alt loca ie decât cea ini ial duce la imposibilitatea înglob rii extraselor create din lucrarea de baz © 2003-2007 Geotop .78 MapSys 7 Dac se valideaz op iunea Generare înregistr ri jurnal i se selecteaz OK. distribuirea prelucr rii pe o sta ie de lucru (în re ea) sau pe acela calculator. Atâta timp cât exist extrase în starea aceasta. atâta timp cât acestea nu se suprapun grafic. Extrasele închise cu op iunile din urm se pot deschide în continuare ca lucr ri MapSys. Func ionalitatea Extras ofer posibilitatea extragerii unui set de date omogen din lucrarea curent . 3. Extrasele pot fi în stare închis sau deschis i sunt luate în eviden în lucrarea de baz . adic ele nu se înglobeaz în lucrarea de baz . extrasele se vor deschide i închide cu sau f r salvare ca lucr ri MapSys obi nuite. eliminând necesitatea deschiderii întregii lucr ri de baz atunci când se efectueaz opera ii pe o suprafa restrâns . va apare urm toarea fereastr .16 Extras Aceast func ie permite crearea extraselor grafice i de baz de date definite de utilizator din lucrarea curent . Utilizând aceste func ii.

nepermi ându-se crearea extraselor care se suprapun sau care con in elemente topologice comune. sau dou puncte consecutive al unei polilinii. Apelarea acestei func ii se poate face din orice lucrare MapSys.con inutul topologic (tabelele lucr rii surse cu înregistr rile corespondente) Extrasele sunt luate în eviden automat de c tre program.16. Dac lucrarea curent este o lucrare din care s-au creat extrase. Pentru aceasta se selecteaz o linie dintr-o polilinie. Suprafa a selectat va fi cea aflat în partea dreapt a liniei. tipul bazei de date i descrierea lucr rii. © 2003-2007 Geotop .parametrii . Cu butonul se poate selecta într-o fereastr standard directorul i numele lucr rii noi care va con ine extrasul. Suprafa a care va fi cuprins în extras este definit de utilizator prin precizarea unui contur închis definit anterior.Lucrare 79 3.con inutul grafic (inclusiv al straturilor invizibile) . 3. câmpul Lucrarea este extras din va fi completat cu numele i calea de acces a lucr rii surs .2 Administrare extrase Afi area parametrilor extraselor se poate face folosind func ia Administrare extrase.16. numele i calea acestora se va afi a în ordinea cre rii în tabelul Extrase efectuate din aceast lucrare.1 Generare extras Aceast func ie permite crearea unui extras din lucrarea curent . se va introduce calea de acces i numele lucr rii care se va crea. În fereastra Generare extras care apare dup selectarea cu succes a suprafe ei. care definesc o suprafa închis . Stratul curent trebuie s fie stratul în care se g se te conturul închis. adic : . Lucrarea extras va con ine toate set rile i segmentul de baz de date a lucr rii surs . Dac lucrarea respectiv este un extras dintr-o alt lucrare.

extrasul va fi scos din eviden a lucr rii curente.identificatorul sta iei de lucru pe care a fost creat extrasul Utilizator .identificatorul poligonului de selectare Strat .80 MapSys 7 Butonul Selectare Lucrarea extras selectat din list va fi selectat i pe suprafa a grafic . Înainte de începerea opera iei este afi at mesajul de mai jos. odat cu selectarea grafic a elementelor din interiorul limitelor extrasului.stratul în care se afl arcul/poligonul Arc .numele utilizatorului Poligon . resetarea st rii extrasului în pozi ia Închis i închiderea lucr rii extrasului.identificatorul arcului de selectare Parte . © 2003-2007 Geotop .latura pe care se afl arcul sau poligonul de selectare Statut .16.num rul de ordine al extrasului Data cre rii Data închiderii Descriere Calculator . Dac se r spunde cu Yes.starea lucr rii (deschis/închis) 3. Este afi at mesajul: Semnifica ia câmpurilor ferestre Extrase Identificator . se poate alege op iunea Închide extras f r salvare. Închide f r salvare Dac extratsul creat nu se p streaz .3 Închide extras cu salvare Comanda Închide extras cu salvare are ca rezultat înglobarea extrasului curent în lucrarea surs .

este afi at mesajul: Dup actualizarea elementelor grafice i a tabelelor cu atributele elementelor topologice.4 Închide extras f r salvare Comanda Închide extras f r salvare are ca rezultat resetarea st rii extrasului în pozi ia Închis i închiderea lucr rii extrasului. este afi at mesajul: © 2003-2007 Geotop . Modific rile care au fost perate în extras nu se vor îngloba în lucrarea de baz .Lucrare 81 Dac extrasul a fost deja închis. cu Yes.16. 3. este afi at mesajul: Modific rile înglobate în lucrarea de baz sunt salvate numai dup acceptarea salv rii lucr rii. Dac extrasul a fost deja închis.

Astfel este posibila realizarea unor noi functionalitati sau automatizarea celor existente din MapSys. La instalare fi ierele de fonturi se copiaz implicit în directorul \Program Files\Geotop\MapSys 6\. Descrierea detailata a functiilor MSCI si COM interface se gasesc in capitolele: Func ii MSCI COM Interface Exemple: Interfa MSCI Ferastra MapSys Command Interface permite afi area i executarea individual sau în form de script a func iilor MSCI. limba meniurilor i stilul interfe ei utilizatorului. © 2003-2007 Geotop .82 MapSys 7 3.17 Op iuni În acest meniu se poate seta calea de acces al fi ierelor de fonturi folosite în program. 3.18 Interfa MSCI Interfetele COM (Component Object Model) si MSCI (MapSys Command Interface). permit dezvoltarea si rularea unor aplicatii externe prin executarea de functii MapSys într-o ordine data sub forma de script sau apelabile din programe dezvoltate de utilizator (de exemplu in Visual Basic si Visual C++).

recomandat Visual Studio.5 build 1266 sau mai recent Visual Basic or Visual C++ pentru dezvoltare aplica ii.hpp in fi ierul surs #include "MSCI-ComInterface.hpp o MSCI-ComInterface.Lucrare 83 Arhitectur MSCI = MapSys Command Interface COM = Component Object Model Cerin e sistem • • • MapSys 5.hpp" i crea i o referin extern la variabila apliac iei MapSys.cpp Pa ii de dezvoltare • • • Crea i un proiect Visual Studio Ad uga i cele patru fi iere necesare Include i MSCI-ComInterface. declarat în MSCI-ComInterface.h o mapsysw_i2.h o MSCI-ComInterface.cpp © 2003-2007 Geotop .Net 2002 sau mai recent Pentru dezvoltare Visual C++: o mapsysw_i1.

TipBd – Întreg (long) Tipul bazei de date a lucr rii 4 – Baza de date MS Access tip 97 5 – Baza de date MS Access tip 2000 i XP 9997 – Baza de date Oracle 9998 – Baza de date SqlServer PathBd – Text (LPCSTR) Numele lucr rii a bazei de date în cazul bazelor de date Oracle i SqlServer Proi – Întreg (long) Formatul coordonatelor 0 – Proiec ie (X. La începutul (ini ializarea) programului apela i func ia MSCIInit o singur dat ."".proi) Parametrii: Path – Text (LPCSTR) Calea lucr rii ca va fi creat.0) Va fii creat o lucrare MapSys cu baza de date tip MS Access 2000 sau XP.84 • • • • MapSys 7 extern IApplication* pApplication.18. Aceast func ie porne te i ini ializeaz MapSys Apela i func iile MSCI (prin func ia COM Interface Execute sau MSCIExecute) i alte func ii COM Interface La sfâr itul programului apela i func ia MSCIDone Compila i i rula i aplica ia 3.5.tipBd. LA) Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: Exemplu: FileNew ("c:\lucrari\test. Meniu MapSys: Lucrare / Deschide … FileOpen(path.pr5". Z) 1 – Geografic (FI. Fi ierele precizate trebuie s existe.pathBd.1 Func ii MSCI FileNew Creeaz o lucrare nou în MapSys Meniu MapSys: Lucrare / Noua FileNew(path. în proiec ie. mod) Parametrii: Path – Text (LPCSTR) © 2003-2007 Geotop . FileOpen Deschide o lucrare MapSys.

Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: Exemplu: FileClose(1) Salveaz i închide lucrarea actual . 1 – Salveaz lucrarea i închide. 85 FileSave Salveaz lucrarea curent . Meniu MapSys: Lucrare / Inchide FileClose(val) Parametrii: Val – Întreg (long) 0 – Închide lucrarea f r condi ii. 3) Deschide lucrarea „test. © 2003-2007 Geotop .Lucrare Cale de acces a lucr rii MapSys Mod – Întreg (long) Mod de deschidere a lucr rii 1 – Numai citire 3 – Modificare exclusiv Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: Exemplu: FileOpen("c:\lucrari\test.pr5" din fi ierul "lucrari" pentru modificare exclusiv . Meniu MapSys: Lucrare / Salveaza Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: Exemplu: FileSave() FileClose Închide lucrarea curent . modific rile efectuate dup ultima salvare nu vor fi salvate.pr5".

Meniu MapSys: Edit / Copiere Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: Exemplu: EditCopy() EditPaste Insereaz în lucrarea curent con inutul clipboard-ului. Meniu MapSys: Edit / Sterge © 2003-2007 Geotop . dac acesta este un obiect MapSys.86 MapSys 7 EditUndo Cu aceast opera ia se pot anula treptat modific rile f cute de ultimele opera ii de editare grafic . Meniu MapSys: Edit / Undo Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: Exemplu: EditUndo() EditCopy Copiaz în Clipboard elementele selectate. Meniu MapSys: Edit / Inserare Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: Exemplu: EditPaste() EditDelete terge selec ia curent .

Meniu MapSys: Edit / Mutare in stratul curent Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: Exemplu: EditSelMove() EditSelAll Selecteaz toate elementele grafice afi ate ale lucr rii curente. Meniu MapSys: Edit / Selectare toate Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: Exemplu: EditSelAll() © 2003-2007 Geotop . EditSelMove Mut toate elementele selectate în stratul curent.Lucrare Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: Exemplu: EditDelete() 87 EditCut Taie din lucrarea curent Meniu MapSys: Edit / Taie Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: Exemplu: EditDelete() i copiaz în Clipboard elementele selectate.

Optiuni.Y2 – Real. Meniu MapSys: Edit / Selectare cu poligon … EditSelPoly(Nr. câmpul NR a tabelului topologic Optiuni – Op iuni referitoare la modul de selec ie 0 – Contur i interior 1 – Numai contur 2 – Numai interior Linii – Op iuni referitoare la liniile par ial incluse în poligonul selectat 0 – Nu selecteaz liniile par ial incluse 1 – Selecteaz liniile par ial incluse Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: Exemplu: EditSelPoly(25. Real (double. Se vor selecta i liniile par ial incluse.Y2) Parametrii: X1. double) Coordonata Stânga – Jos a ferestrei X2.100 EditSelPoly Selecteaz elementele care sunt activate pe ecran i care cad în suprafa a sau numai pe conturul poligonului care se închide în stratul curent. double) Coordonata Dreapta – Sus a ferestrei Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: Exemplu: EditSelWin(0.100.X2.88 MapSys 7 EditSelWin Selecteaz elementele care sunt activate pe ecran i care cad în suprafa a ferestrei definite de coordonatele introduse ca parametrii.Y1 – Real.Y1.0.0 Col ul dreapta – sus a ferestrei de selectare va avea coordonatele 100.100) Col ul stânga – jos a ferestrei de selectare va avea coordonatele 0. © 2003-2007 Geotop . Real (double.2.Linii) Parametrii: Nr – Identificator poligon.1) Comanda selecteaz interiorul (2) poligonului cu identificatorul 25 împreun cu liniile par ial incluse în poligon (1). Meniu MapSys: Edit / Selectare cu fereastra EditSelWin(X1.

– factor subunitar: mic orarea sc rii de reprezentare – factor supraunitar: m rirea sc rii de reprezentare – e: mic orarea la limitele lucr rii – p: redimensionarea la scara i pozi ia anterioar Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: © 2003-2007 Geotop . Meniu MapSys: Afisaj / Actualizare Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: Exemplu: ViewRefresh() ViewZoom Aceast opera ie efectueaz modificarea sc rii de reprezentare grafic prin m rirea sau mic orarea ferestrei curente.Lucrare 89 EditSelReset Deselecteaz toate elementele selectate. Meniu MapSys: Edit / Resetare selectie Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: Exemplu: EditSelReset() ViewRefresh Redesenarea ferestrei curente. Meniu MapSys: Afisaj / Marire/Micsorare ViewZoom(set) Parametrii: Set – Text (LPCSTR) Define te modificarea sc rii de reprezentare grafic .

2") M rirea sc rii afi ajului cu factor de 1.326.0) Lucrarea va fi mi cat în dreapta cu zece unit i ViewCenter Deplaseaz fereastra curent la valorile de coordonate introduse. © 2003-2007 Geotop .2 ViewMove Deplaseaz lucrarea cu valorile precizate. Coordonata indicat va fii în mijlocul ferestrei.325 i 478965.325. Meniu MapSys: Afisaj / Deplasare ViewMove(dx.326) Se deplaseaz fereastra lucr rii la coordonatele 247235. Meniu MapSys: Afisaj / Cauta coordonata ViewCenter(x.dy) Parametrii: Dx – Întreg (long) Deplasare lucr rii pe orizontal Dy – Întreg (long) Deplasare lucr rii pe vertcal Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: Exemplu: ViewMove(10.8 ViewZoom("1.478965.90 MapSys 7 Exemplu: ViewZoom("e") Mic orarea sau m rirea sc rii la limitele lucr rii ViewZoom("0.y) Parametrii: X – Real (double) Y – Real (double) Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: Exemplu: ViewCenter(247235.8") Mic orarea sc rii afi ajului cu factor de 0. cu p strarea sc rii curente.

Y1.Y2 – Real.Jos i Dreapta . Real (double. Meniu MapSys: Afisaj / Limite … ViewSetLimit(X1.100) Col ul stânga – jos a ferestrei active va avea coordonatele 0. double) Coordonata Dreapta – Sus a ferestrei va fi coordonata introdus Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: Exemplu: ViewSetLimit(0. Real (double.Sus a ferestrei curente. Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: Exemplu: ViewSetScale(500) Scara lucr rii va fi setat la 1:500 LayerCurrent Schimbare strat Meniu MapSys: – LayerCurrent(strat) © 2003-2007 Geotop .X2.100.100 ViewSetScale Seteaz scara ferestrei curente.Y1 – Real. Meniu MapSys: Afisaj / Scara afisaj … ViewSetScale(val) Parametrii: Val – Întreg (long) Valoare a sc rii dorite.0 Col ul dreapta – sus a ferestrei active va avea coordonatele 100.Lucrare 91 ViewSetLimit Setarea coordonatelor Stânga .Y2) Parametrii: X1.0. double) Coordonata Stânga – Jos a ferestrei va fi coordonata introdus X2.

ParamLoad Încarc parametrii dintr-o lucrare MapSys.pr5" din fi ierul "lucrari". Valoarea parametrului trebuie s. NumberContour Renumeroteaz num rul punctelor la obiectul selectat. câmpul NR a tabelului topologic Start – Primul num r cu care începe renumerotarea Increment – Incrementarea numerelor. Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: © 2003-2007 Geotop .Increment) Parametrii: Nr – Identificator poligon. Meniu MapSys: Grafica / Numerotare / Renumerotare puncte pe contur NumberContour(Nr. Meniu MapSys: Grafica / Setari / Incarcare parametrii… ParamLoad(path) Parametrii: Path – Text (LPCSTR) Cale de acces a lucr rii MapSys Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: Exemplu: ParamLoad("c:\lucrari\test.92 MapSys 7 Parametrii: Strat – Întreg (long) Stratul curent va fi stratul indicat în acest parametru.Start.încape în intervalul 1 i 256 Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: Exemplu: LayerCurrent(3) Dup executarea comenzii stratul curent va fi stratul cu num rul 3.pr5") Încarc parametrii din lucrarea „test.

0 – Op iune deselectat 1 – Op iune selectat 2 – Op iune nu luate în seam Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: Exemplu: TextSelect("0".9999.0.0.z1. TextSelect("text1".5.0. Cu linie de referinta.256.0.layer1.1) Comanda renumeroteaz poligonul cu identificator 25.1. True Type Font (TTF). Meniu MapSys: Grafica / Text / Selectare text.layer2.font2.0.dir2.1. Meniu MapSys: Grafica / Text / Creare din atribute afisate Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: Exemplu: TextFromAttrib() TextSelect Selectare text. Numerotarea începe cu 5 i numerele vor fii incrementate cu câte 1.. Din fisier text.z2. Incercuit."z"."text2".h1.. 93 TextFromAttrib Creeaz text din atribute afi ate.9999.0.dir1."2222222") © 2003-2007 Geotop .360. Fiecare optiune trebuie s aib o valoare din valorile din mai jos în ordinea op iunilor precizate.h2.0."optiuni") Parametrii: text1 – textul începutului interval de selec ie text2 – textul sfâr itului interval de selec ie dir1 – direc ia începutului interval de selec ie dir2 – direc ia sfâr itului interval de selec ie h1 – în l ime text începutului interval de selec ie h2 – în l ime text sfâr itului interval de selec ie layer1 – stratul începutului interval de selec ie layer2 – stratul sfâr itului interval de selec ie z1 – în l imea începutului interval de selec ie z2 – în l imea sfâr itului interval de selec ie font1 – fontul începutului interval de selec ie font2 – fontul sfâr itului interval de selec ie optiuni –Modul de selec ie a op iunilor: Inclinat. Incadrat.font1.0.0. Aliniat la centru.Lucrare Exemplu: NumberContour(25.20.

999999.0. în l ime(0."optiuni") Parametrii: text – creare text cu textul precizat x – coordonata x a textului y – coordonata y a textului dir – direc ia textului h – în l imea textului layer – stratul textului z – în l imea textului font – num rul fontului optiuni –creare text cu op iunile precizate: Inclinat.z. Fiecare optiune trebuie s aib o valoare din valorile din mai jos în ordinea op iunilor precizate.-1.x. Incadrat. Din fisier text. Aliniat la centru.font.-1.0-360. Cu linie de referinta.h.. True Type Font (TTF). TextModify("text".. direc ia(0.h. Incadrat. Meniu MapSys: Grafica / Text / Creare/digitizare text TextCreate("text". strat(1-256). © 2003-2007 Geotop . Incercuit.-1.font. Incercuit.0). Fiecare optiune trebuie s aib o valoare din valorile din mai jos în ordinea op iunilor precizate. font(1-20) i op iunile nu sunt luate în seam .0-9999. Aliniat la centru."2222222") Comanda cu op iunile date nu modific textele selectate.0.0).layer. TextCreate Create text.z. Cu linie de referinta.0-9999.dir. în l ime text(0.layer.-1.y. 0 – Op iune deselectat 1 – Op iune selectat 2 – Op iunea nu se modific Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: Exemplu: TextModify("".dir.94 MapSys 7 Comanda selecteaz text cu intevalele între: text("0"-"z").0). True Type Font (TTF). Meniu MapSys: Grafica / Text / Modificare texte selectate. Din fisier text.0."optiuni") Parametrii: text – modific textele selectate la textul precizat dir – modific textele selectate la direc ia precizat h – modific textele selectate la în l ime precizat layer – modific textele selectate la stratul precizat z – modific textele selectate la în l ime precizat font – modific textele selectate la fontul precizat optiuni –modific textele selectate la op iune precizat : Inclinat. TextModify Modificare texte selectate.

font(1-20) i op iunile nu sunt luate în seam . i nici o op iune nu este selectat . Din fisier Symbol. cu direc ionare normal (0.9999. Fiecare optiune trebuie s aib o valoare din valorile din mai jos în ordinea op iunilor precizate. strat(1-256)."255". cu în l ime (z) 0.0-360."0000000") Comanda creaz textul ‚MapSys' la coordinata (x. © 2003-2007 Geotop . în l ime Symbol(0."2222222") Comanda selecteaz Symbol cu intevalele între: Symbol("0"-"255").0).503.0.0.503. Aliniat la centru.0.h1.layer2.2.. la stratul num ru 1.z2.040. SymbolSelect("Symbol1". cu fontul num ru 5.0)."Symbol2". SymbolModify Modificare Symboluri selectate.h2.256.layer1. cu în l ime 2. Incercuit.0. Incadrat.font1. Cu linie de referinta.0).040.dir1.412384.dir2.0."optiuni") Parametrii: Symbol1 – Primul simbol din intervalul de selec ie Symbol2 – Ultimul simbol din intervalul de selec ie dir1 – direc ia începutului interval de selec ie dir2 – direc ia sfâr itului interval de selec ie h1 – în l ime Symbol începutului interval de selec ie h2 – în l ime Symbol sfâr itului interval de selec ie layer1 – stratul începutului interval de selec ie layer2 – stratul sfâr itului interval de selec ie z1 – în l imea începutului interval de selec ie z2 – în l imea sfâr itului interval de selec ie font1 – fontul începutului interval de selec ie font2 – fontul sfâr itului interval de selec ie optiuni –Modul de selec ie a op iunilor: Inclinat.5.0.20.0. True Type Font (TTF).font2.Lucrare 0 – Op iune deselectat 1 – Op iune selectat Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: 95 Exemplu: TextCreate("MapSys".y): 543014. Meniu MapSys: Grafica / Symbol / Selectare Symbol.0.0.543014.0.0.0-9999.412384.0-9999.z1. 0 – Op iune deselectat 1 – Op iune selectat 2 – Op iune nu luate în seam Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: Exemplu: SymbolSelect("0".9999. SymbolSelect Selectare Symbol.1..0.0.0.360.0).0.0.1.1. în l ime(0. direc ia(0.

96

MapSys 7 Meniu MapSys: Grafica / Symbol / Modificare Symbole selectate... SymbolModify("Symbol",dir,h,layer,z,font,"optiuni") Parametrii: Symbol – modific Symbolurile selectate la Symbolul precizat dir – modific Symbolurile selectate la direc ia precizat h – modific Symbolurile selectate la în l ime precizat layer – modific Symbolurile selectate la stratul precizat z – modific Symbolurile selectate la în l imea precizat font – modific Symbolurile selectate la fontul precizat optiuni –modific Symbolurile selectate la op iune precizat : Inclinat; Incadrat; Incercuit; Cu linie de referinta; Aliniat la centru; True Type Font (TTF); Din fisier Symbol. Fiecare optiune trebuie s aib o valoare din valorile din mai jos în ordinea op iunilor precizate. 0 – Op iune deselectat 1 – Op iune selectat 2 – Op iunea nu se modific Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: Exemplu: SymbolModify("",999999.0,-1.0,-1,-1.0,-1,"2222222") Comanda cu op iunile date nu modific Symbolurile selectate.

SymbolCreate
Create Symbol. Meniu MapSys: Grafica / Symbol / Creare/digitizare Symbol SymbolCreate("Symbol",x,y,dir,h,layer,z,font,"optiuni") Parametrii: Symbol – creare Symbol cu Symbolul precizat x – coordonata x a Symbolului y – coordonata y a Symbolului dir – direc ia Symbolului h – în l imea Symbolului layer – stratul Symbolului z – în l imea Symbolului font – num rul fontului optiuni –creare Symbol cu op iunile precizate: Inclinat; Incadrat; Incercuit; Cu linie de referinta; Aliniat la centru; True Type Font (TTF); Din fisier Symbol. Fiecare optiune trebuie s aib o valoare din valorile din mai jos în ordinea op iunilor precizate. 0 – Op iune deselectat 1 – Op iune selectat Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: Exemplu:

© 2003-2007 Geotop

Lucrare

97

SymbolCreate("MapSys",543014.503,412384.040,0.0,2.0,1,0.0,5,"0000000") Comanda creaz Symbolul ‚MapSys' la coordinata (x,y): 543014.503,412384.040, cu direc ionare normal (0.0), cu în l ime 2.0, la stratul num ru 1, cu în l ime (z) 0.0, cu fontul num ru 5, i nici o op iune nu este selectat .

PointSelect
Selectare Punct. Meniu MapSys: Grafica / Point / Selectare Punct... PointSelect(Nr1,Nr2,layer1,layer2,z1,z2,count1, count2) Parametrii: Nr1 – Num r punct al începutului interval de selec ie Nr2 – Num r punct al sfâr itului interval de selec ie layer1 – stratul începutului interval de selec ie layer2 – stratul sfâr itului interval de selec ie z1 – în l imea începutului interval de selec ie z2 – în l imea sfâr itului interval de selec ie count1 – num r conexiuni al începutului interval de selec ie count2 – num r conexiuni al sfâr itului interval de selec ie Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: Exemplu: PointSelect(0,999999999,1,256,0.0,9999.0,0,255) Comanda selecteaz punctele aflat în intervalul: Num r punct(0-999999999),strat(1-256), în l ime(0.0-9999.0), conexiuni(0-255)

PointModify
Modificare Punctele selectate. Meniu MapSys: Grafica / Point / Modificare Puncte selectate... PointModify(Num r,layer,z,stare) Parametrii: Numar – modific Punctele selectate la num rul precizat layer – modific Punctele selectate la stratul precizat z – modific Punctele selectate la în l ime precizat stare – modific Punctele selectate la starea precizat 0 – Punct de frângere 1 – Punct nodal Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: Exemplu:

© 2003-2007 Geotop

98

MapSys 7 PointModify(-1,-1,-1.0,-1) Comanda cu op iunile date nu modific Punctele selectate.

PointCreate
Creaz punct. Meniu MapSys: Grafica / Point / Creare/digitizare punct PointCreate(nr,layer,x,y,z,stare) Parametrii: nr – num r punct layer – stratul Punctului x – coordonata x a Punctului y – coordonata y a Punctului z – cota Punctului stare – modific Punctele selectate la starea precizat 0 – Punct de frângere 1 – Punct nodal Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: Exemplu: PointCreate(123,1,543014.503,412384.040,0.0,0) Comanda creaz un punct având num rul (nr) 123 la coordinata (x,y): 543014.503,412384.040, cu cu cota (z) 0.0, ca punct de frângere (stare)

LineSelect
Selectare Linie. Meniu MapSys: Grafica / Line / Selectare Linie... LineSelect(Nr1,Nr2,layer1,layer2,d1,d2,count1, count2,type) Parametrii: Nr1 – Num r Linie al începutului interval de selec ie Nr2 – Num r Linie al sfâr itului interval de selec ie layer1 – stratul începutului interval de selec ie layer2 – stratul sfâr itului interval de selec ie count1 – num r conexiuni al începutului interval de selec ie count2 – num r conexiuni al sfâr itului interval de selec ie d1 – în l ime arc al începutului interval de selec ie d2 – în l ime arc al sfâr itului interval de selec ie type – tip linie 1 – Linie 2 – Arc de cerc 4 – Curb Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei

© 2003-2007 Geotop

Lucrare Descriere:

99

Exemplu: LineSelect(0,999999999,1,256,0.0,9999.0,0,255,1) Comanda selecteaz Liniile aflate în intervalul: Num r Linie(0-999999999),strat(1-256), în l ime arc(0.0-9999.0), conexiuni(0-255)

LineModify
Modificare Linii selectate. Meniu MapSys: Grafica / Line / Modificare Linii selectate... LineModify(Nr,layer,d,tip) Parametrii: Nr – modific Liniile selectate la num rul precizat layer – modific Liniile selectate la stratul precizat d – modific Liniile selectate la în l ime arc precizat tip – modific Liniile selectate la tipul precizat 1 – Linie 2 – Arc de cerc 4 – Curb Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: Exemplu: LineModify(-1,-1,-1.0,-1) Comanda cu op iunile date nu modific Liniile selectate.

LineCreate
Creaz Linie. Meniu MapSys: Grafica / Line / Creare/digitizare Linie LineCreate(nr,layer,d,tip,x1,y1,z1,x2,y2,z2,...,...,...) Parametrii: nr – num r Linie layer – stratul Liniei d –în l ime arc tip – tip linie 1 – Linie 2 – Arc de cerc 4 – Curb x1,x2, ... xn y1,z2, ... zn z1,y2, ... yn Coordonatele punctelor care alc tuiesc linia Valoare returnat – Întreg (int):

© 2003-2007 Geotop

100

MapSys 7 Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: Exemplu: LineCreate(123,1,0.0,1,543014.503,412384.040,0.0,543018.503,412384.040,0.0,543018.5 03,412388.040,0.0) Comanda creaz o Linie având num rul (nr) 123

TopologyBuild
Construire topologie pe stratul curent Meniu MapSys: Topologie / Construire topologie … TopologyBuild(tip,operatii,toleranta,eliminare,cote)

Parametrii: Tip – Întreg (long) Tipul topologiei 0 – Punct 1 – Linie 2 – Poligon Operatii – Întreg (long) Opera ii op ionale 1 – Racordare cu toleran 2 – Unificare segmente linie 4 – Intersectare Pentru a bifa mai multe opera i simultan se adun identificatorul opera iilor dorite. De exemplu: la executarea unei tologii cu op iunile "Racordare cu toleran " i "Intersectare" la parametrul "Opera ii" se va introduce valoarea 5 (1+4). Toleranta – Real (double) Se face o racordare automat a punctelor nodale aflate la o distan mai mic de cea introdus Eliminare – Real (double) Liniile la care unul din capete nu e legat la nici un punct nodal i lungimea lui nu dep e te lungimea maxim introdus , vor fi terse. Cote – Întreg (long) Cu aceast opera ie se pot atribui cote punctelor create prin validarea intersect rii de linii la construirea topologiei. Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: Exemplu: TopologyBuild(2,1,0.2,0.5,0) Se construie te o topologie, pe stratul curent, cu opera ia „Racordare cu toleran " cu valoarea de 0.2 m (20 cm), cu eliminarea liniilor mai scurte de 0.5 m, f r cote atribuite. Valorile introduse în câmpurile „Toleranta" i „Cote" au efect numai împreun cu bifarea op iunilor „Racordare cu toleran " i „Intersectare".

TopologyOverlay

© 2003-2007 Geotop

value1.CLADIRE. num rul stratului din care se preiau valorile atributelor Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: Exemplu: TopologyAttribGet(0.Z.CLADIRE. value2.attrib2..IDLN.NR CAD...intersect.layer1.PARCELA.PERIMET RUL.SUPRAFATA..CLADIRE. câmpul NRCAD) TopologyAttribGet Culegere Atribute pentru stratul curent Meniu MapSys: Topologie / Culegere Atribute … TopologyAttribGet(tol. attrib2. denumirile atributelor create value1.16.CLADIRE.attrib1.. denumirile atributelor în care se preiau atributele layer1.attrib2.CLADIRE.CORP. denumirile atributelor de unde se completeaz valorile atributelor de mai sus Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: Exemplu: TopologyOverlay(1.IDLN.0.NRID.CORP.CLADIRE.layer2...CLADIRE. layer2.NRID..21.NRCAD (tabelul PARCELA. în plus atributul NRID se va prelua din PARCELA.CLADIRE.NR.NR.2) Culegere atribute cu toleran a 0..SUPRAFATA.) 101 Parametrii: layer1 – strat surs layer2 – strat destina ie intersect – opera ie de intersectare 0 – nu se efectueaz intersec ie înainte de suprapunere 1 – se efectueaz intersec ie înainte de suprapunere attrib1....PERIMETRUL.NRCAD.Lucrare Suprapunere straturi Meniu MapSys: Topologie / Supranure straturi … TopologyOverlay(layer1. valorile din campul CORP se preiau din valorile textelor aflate în stratul 21 iar cele din campul NRID din stratul 2 © 2003-2007 Geotop .layer2.) Parametrii: tol – distan a c utare text attrib1.NRCAD) Suprapunerea stratului 1 (parcela) peste stratul 16 (cladire).value2. se p streaz toate atributele din stratul cl dire..2 metri.CORP.IDTX.Z.2..IDTX. attrib2. attrib1.

String.layer.0. textele se creeaz din valorile con inute în câmpul NR.text (VB .logic (VB . VC++ int) Func ii Execute Execut o func ie MSCI MapSys … Meniu MapSys: Lucrare / Interfa Execute(command) © 2003-2007 Geotop .dy.2 COM Interface Propriet i Caption Titlul ferestrei MapSys Citire / Scriere Tip .dx. în stratul 11 3.0.11.boolean. VC++ BSTR) Visible Seteaz visibilitatea feretrei MapSys Citire / Scriere Tip .0.102 MapSys 7 TopologyAttribPut Numerotare obiecte Meniu MapSys: Topologie / Numerotare obiecte … TopologyAttribPut(field.0.format) Parametrii: field – denumirea câmpului din tabelul topologic cu care se numeroteaz obiectele layer – stratul în care se vor crea textele dx – deplasarea pe x a textelor fa de punctul calculat automat dy – deplasarea pe y a textelor fa de punctul calculat automat format – formatul care se aplic textelor generate Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei Descriere: Exemplu: TopologyAttribPut(NR.18."") Numerotare obiecte din stratul curent.

double) Coordonata Stânga – Jos a ferestrei X2. Lista poate cuprinde cel mult ultimele nou lucr ri.Sus a ferestrei curente.X2. Real (double.Y2) Parametrii: X1.Y1 – Real.Y2 – Real.Y1. Meniu MapSys: Afisaj / Limite … ViewGetLimit(X1. double) Coordonata Dreapta – Sus a ferestrei Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei ViewGetScale Citirea valorii sc rii a ferestrei curente. VC++ LPCSTR) Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei 103 Quit Termin i închide fereastra MapSys MapSys … Meniu MapSys: Lucrare / Interfa Quit() Parametrii: - Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei ViewGetLimit Citirea coordonatelor Stânga .Lucrare Parametrii: command – (VB .Jos i Dreapta .String. Real (double.19 Lucrare recent Afi eaz ultimele lucr ri deschise în ordine cronologic invers . © 2003-2007 Geotop . Meniu MapSys: Afisaj / Scar … ViewGetScale(scale) Parametrii: scale – Real (double) Scara afi aj Valoare returnat – Întreg (int): Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes Zero – eroare la executarea func iei 3.

Lista poate cuprinde cel mult ultimele nou lucr ri.23 Lucrare recent Afi eaz ultimele lucr ri deschise în ordine cronologic invers .20 Lucrare recent Afi eaz ultimele lucr ri deschise în ordine cronologic invers . © 2003-2007 Geotop . 3. Lista poate cuprinde cel mult ultimele nou lucr ri. Lista poate cuprinde cel mult ultimele nou lucr ri. Lucr rile de referin selectate la ultima sesiune de lucru pentru fiecare lucrare principal . 3.22 Lucrare recent Afi eaz ultimele lucr ri deschise în ordine cronologic invers .24 Lucrare recent Afi eaz ultimele lucr ri deschise în ordine cronologic invers . dar cu parametrii de afi are i de configurare a straturilor conform ultimei modific ri a lucr rilor de referin deschise ca lucr ri principale. 3.25 Lucrare recent Afi eaz ultimele lucr ri deschise în ordine cronologic invers . 3. Lista poate cuprinde cel mult ultimele nou lucr ri. vor fi i ele deschise.26 Lucrare recent Afi eaz ultimele lucr ri deschise în ordine cronologic invers .27 Ie ire Încheie sesiunea de lucru în MapSys. Lista poate cuprinde cel mult ultimele nou lucr ri. Lista poate cuprinde cel mult ultimele nou lucr ri.104 MapSys 7 3.21 Lucrare recent Afi eaz ultimele lucr ri deschise în ordine cronologic invers . 3. 3. Lista poate cuprinde cel mult ultimele nou lucr ri. 3.

Capitolul IV .

modific rile f cute de opera iile anterioare nu se mai pot anula.Salvare lucrare .Corectare lucrare . care poate fi i lucrarea curent . se aleg cu mouse-ul punctele comune care trebuie s aib corespondente i în lucrarea destina ie. © 2003-2007 Geotop . adic punctul pân care se poate reveni se reseteaz automat la urm toarele opera ii: . 4. Dac se vlideaz op iunea Copiere numai în format Mapsys.106 MapSys 7 4 Edit Acest meniu include func iile referitoare la selectarea grafic elementelor grafice de orice tip i opera iile ce se pot face cu selec iile existente.Construire topologie Dup efectuarea uneia din aceste opera ii.2 Taie Taie din lucrarea curent i copiaz în Clipboard elementele selectate prin transformare plan sau direct (f r transformare) la coordonatele originale ale obiectelor selectate. În Clipboard se va plasa atât un obiect MapSys. 4. Lista Undo. care poate fi i lucrarea curent . se va folosi meniul Mutare în stratul curent. În Clipboard se va plasa atât un obiect MapSys. dup selectarea meniului se apas butonul din dreapta al mouse-ului. Dac nu se dore te efectuarea unei transform ri.Transformare . nu se creaz un obiect OLE i copierea este mai rapid .1 Undo Cu aceast opera ia se pot anula treptat modific rile f cute de ultimele opera ii de editare grafic . dup selectarea meniului se apas butonul din dreapta al mouseului.Import . Dac se dore te t ierea cu transformare. se aleg cu mouse-ul punctele comune care trebuie s aib corespondente i în lucrarea destina ie. cât i un obiect OLE Windows. 4. Dac se dore te copierea cu transformare. cât i un obiect OLE Windows.3 Copiere Copiaz în Clipboard elementele selectate prin transformare plan sau prin copiere f r transformare la coordonatele originale ale obiectelor selectate. În cazul în care se dore te mutarea elementelor de tip punct care sunt legate prin linie. Dac nu se dore te efectuarea unei transform ri. pentru evitarea tergerii elementelor de tip linie odat cu mutarea punctelor.

Punctele selectate care apar in unor linii se vor terge împreun cu liniile respective. Dup ce sau introdus un num r egal de puncte comune. se va afi a fereastra care con ine perechile de coordonate (coordonate surs i coordonate destina ie) i diferen ele în punctele comune. Dac se dore te precizarea altor coordonate corespondente în lucrarea destina ie. © 2003-2007 Geotop . 4. Eliminarea punctelor care prezint diferen e inacceptabile se face prin selectarea p tratului mic de la începutul liniei respective în tabel.6 Mutare în stratul curent Mut toate elementele selectate în stratul curent. în stratul curent. indicându-se puncte comune. acestea se selecteaz cu mouse-ul sau se introduc de la tastatur . Implicit. Se poate alege metoda Afin sau Ortogonal . Dac obiectul a fost t iat sau copiat în Clipboard cu transformare. Cu ajutorul butonului Recalculare se calculeaz din nou parametrii transform rii pe baza punctelor comune r mase în tabel. la inserare se va cere selectarea punctelor de coresponden în lucrarea curent . cursorul se va pozi iona pe valorile de coordonate egale cu coordonatele punctelor comune din lucrarea surs . con inutul clipboard-ului. dac acesta este un obiect MapSys. 4. elementele selectate vor dispare din stratul lor original i vor ap rea în stratul curent.4 Inserare Insereaz în lucrarea curent . Dup mutare.Edit 107 4.5 terge terge selec ia curent . Elementele din clipboard se vor plasa în pozi ia final dup selectarea butonului OK.

utilizatorul are posibilitatea s efectueze urm toarele opera ii de setare a straturilor: • Strat curent . punct i linie unul câte unul. © 2003-2007 Geotop . Elementele selectate vor fi marcate pe ecran.108 MapSys 7 4.10 Selectare unul câte unul Aceast func ie permite selectarea elementelor de tip text. cu ajutorul mouse-ului. 4. numele stratului. Elementele selectabile sunt elementele afi ate. sunt afi ate în linia din partea de jos a ferestrei: Num rul stratului. Se vor selecta i liniile par ial incluse. 4. tipul elementului. Sterge element terge elementul grafic selectat. Strat element Prin selectarea unui element grafic.8 4. Elementele selectate vor fi marcate pe ecran.stratul în care este elementul selectat va fi stratul curent • Dezactivare . Elementele selectabile sunt elementele afi ate. În grupul Opera ie.stratul în care este elementul va fi dezactivat (nu va apare) • Selectare strat .12 Selectare cu poligon Selecteaz elementele care sunt activate pe ecran i care cad în suprafa a sau numai pe conturul poligonului care se închide în stratul curent.stratul în care este elementul va fi selectat 4.9 Editare element Editeaz atributele elementului selectat.7 4. De asemenea se poate seta modul de selectare a liniilor par ial incluse în contur.11 Selectare cu fereastr Selecteaz elementele care sunt activate pe ecran i care cad în suprafa a ferestrei definite de utilizator.

Selectarea obiectelor topologice se face cu func ia de Selectare obiect din meniul Topologie sau prin selectare din baza de date (manual sau prin rulare de interog ri).15 Selectare toate Selecteaz toate elementele grafice afi ate ale lucr rii curente.Edit 109 Pentru alegerea conturului selecta i o linie care apar ine poligonului.13 Selectare cu poligoane selectate Aceast func ie permite generarea unor selec ii de elemente grafice care se afl în interiorul unor obiecte topologice de tip poligon deja selectate în baza de date.14 4. 4. © 2003-2007 Geotop . 4. relativ la ordinea de selectare ale capetelor liniei. centrul de greutate al acestora va fi adus în centrul ferestrei lucr rii curente. Op iunile de selectare sunt identice cu cele descrise la meniul Selectare cu poligon. Pentru definirea ploigoanelor selectate selec iile grafice nu sunt luate în considerare. la scara de afi are curent . Dac exist mai multe selec ii.16 Invertare selectie Prin selectarea acestei op iuni se vor selecta obiectele care nu au fost selectate. Caut selec ie Afi eaz selec ia f cut pozi ionând-o în centrul ferestrei lucr rii. Se va selecta poligonul aflat la dreapta liniei. 4.

Set rile ferestrei Insert Object sunt detaliate mai jos.1 Creare obiect nou Dup selectarea meniului se precizeaz pozi ia obiectului. 4. i permite legarea obiectului inserat cu © 2003-2007 Geotop . Dup selectarea pozi iei va fi inserat fi ierul selectat.19. Dac meniul Selectare/Deselectare este validat. Link Aceast op iune apare numai la modul Create from file. atunci elementele de tip poligon se adaug la selec ia existent . Create from file La selectarea acestei op iuni se poate ata a crea un obiect OLE dintr-un fi ier existent.19 Obiecte OLE Prin func ionalitatea OLE (Object Linking and Embedding). dimensionabile i editabile pe loc. 4. în locul listei Object type apare câmpul File. unde se introduce sau se selecteaz cu butonul Browse calea de acces a fi ierului obiectului OLE.18 Resetare selectie Deselecteaz toate elementele selectate. Create new Dup selectarea pozi iei. Dac acesta nu este un obiect OLE. 4. iar dac meniul este devalidat. apoi detaliile referitoare la tipul i modul de afi are al acestuia. va fi inserat numai sub form de icon. în care apar aplica iile care genereaz obiecte OLE. Punctul de inserare al obiectului este col ul din stânga-sus ala cestuia. este creat un obiect OLE nou de tipul selectat în lista Object type. Object type Alegerea tipului obiectului care se insereaz se face din aceast list . în ferestrele de lucr ri MapSys pot fi inserate obiecte OLE reprezentând documente sau lucr ri ale altor aplica ii care genereaz obiecte OLE.110 MapSys 7 4.17 Selectare/Deselectare Alegerea meniului Selectare/Deselectare are ca rezultat inversarea modului de selectare grafic prin metoda Selectare cu poligon din meniul Edit. f r s fie nevoie de ie irea din MapSys. atunci elementele de tip poligon se deselecteaz din selec ia existent . Aceste obiecte apar în MapSys sub forma unor ferestre pozi ionabile.

Obiect dorit din list se poate selecta cu mouse-ul. atunci modific rile vor fi întotdeauna actualizate.Edit aplica ia care genereaz obiectul. Astfel dac obiectul OLE inserat va fi modificat. Break link Ruperea leg turii dintre obiectul OLE i sursa acestuia. Dac se accept mesajul care apare. Update Modul de actualizare a fi ierului surs (Automatic sau Manual) © 2003-2007 Geotop . Update now Actualizarea obiectului curent cu modific rile efectuate în surs ... Display as icon Obiectul OLE inserat va fi afi at sub form de icon 111 4. Change source. Open Source Deschiderea fi ierului surs cu aplica ia cu care a fost generat . dar va r mâne în lucrarea MapSys ca obiect OLE simplu. Alegerea unui alt fi ier surs . Butoanele din dreapta ferestrei au efect asupra obiectului selectat. obiectul OLE va fi eliminat din list .2 Obiecte on-line (links) Fereastra Links afi eaz lista obiectelor OLE cu leg tur la surs (setarea Link este validat în fereastra Insert Object din meniul Creare Obiect nou).19.

Obiectul poate fi afi at în mod alternativ ca icon.19.112 MapSys 7 4. Intervalul de scar în care apare un obiect este afi at în coloanele Apare la scara respectiv Dispare la scara. Prin validarea butonului Fundal obiectul inserat va fi afi at pe fundalul aplica iei unde a fost generat. prin selectarea func iei Afi eaz con inut.19.19.5 Afi eaz icon Prin validarea acestei op iuni. iar celelalte ca imagine (Picture). 4. Modificarea valorilor factorilor de scar se face în câmpurile din partea de jos al ferestrei.3 Obiecte Prin acest meniu se poate afi a fereastra care con ine lista i set rile obiectelor OLE ata ate lucr rii curente. a a cum apare în aplica ia surs . terge Eliminarea obiectului curent din list . Butoanele Modificarea pozi iei. OLE selectat este afi at ca icon. prin selectarea func iei Afi eaz icon. Obiectele care au leg tur la surs sunt afi ate cu denumirea aplica iei. © 2003-2007 Geotop . este afi at con inutul obiectului OLE selectat. 4. Obiectul poate fi afi at în mod alternativ în forma în care apare în aplica ia surs . Lista obiectelor OLE Lista fi ierelor raster care se vor afi a în lucrarea curent .4 Afi eaz con inut Prin validarea acestei op iuni. considerând c se face o m rire de la o scar mic la o scar mare. deci i al ordinii de afi are al obiectelor OLE.

C utarea fi ierului se face cu butonul Browse. View i Link.7 Dimensiune original Afi eaz obiectul OLE cu dimensiunile originale.6 Modific icon Modific icon-ul atribuit obiectului OLE.8 Propriet i Afi eaz o fereastr cu propriet ile obiectului OLE selectat.. 4. From file Selectarea unui icon din fi ier. Default Icon-ul implicit al obiectului. Current Icon-ul curent utilizat. selectabile cu mouse-ul.Edit 113 4. © 2003-2007 Geotop .19.19.. Obiectul se poate afi a în form de icon cu func ia Afi eaz icon. 4.19.Op iunile din aceast fereastr sunt descrise ma jos. Ferastra are trei pagini de afi are: General. cu punctul fix din col ul stânga-sus. Pagina Link apare numai în cazul în care obiectul selectat este un obiect cu leg tur la surs .

cu func ii similare descrise la func iile Obiecte on-line. © 2003-2007 Geotop . modificarea icon-ului i scalarea obiectului OLE. View Informa ii legate de modul de afi are a obiectului OLE. cu acelea i func ii ca în meniul Obiecte Online. Link Informa ii referitoare la obiectele cu leg tur la surs . m rimea. calea de acces i denumirea fi ierului.114 MapSys 7 General Informa ii generale despre obiectul OLE referitoare la tipul dre obiect. Op iunile din fereastr permit afi area ca obiectului OLE ca informa ie editabil sau ca icon.

19. actualizarea fiind efectuat manual.Edit 115 4.12 Object Editarea obiectului OLE cu ajutorul aplica iei cu care a fost creat. programul reîncarc fi ierul surs . Meniul este valid numai în cazul obiectelor OLE cu leg tur la surs . Meniul este valid numai în cazul obiectelor OLE cu leg tur la surs . cealalt dimensiune va fi multiplicat astfel încât s se p streze raportul ini ial al dimensiunilor.19.9 Modific surs Editarea pentru modificare a c ii de acces i a numelui fi ierului surs care con ine obiectul OLE. 4. Meniul se poate folosi pentru obiectele care nu au leg tur la surs . 4.19. Prin validarea corel rii unei laturi.10 Actualizare Prin selectarea meniului Actualizare. 4.11 Dimensiune obiect Freastra Dimensiune obiect OLE apare dup selectarea unui obiect OLE i permite introducerea dimensiunilor în mm a acestuia.19. © 2003-2007 Geotop .

.

Capitolul V .

Actualizare Redesenarea ferestrei curente. p strând scara curent . atunci când în prelabil s-a apelat o func ie de editare Mapsys. M rirea/mic orarea se mai poate face introducînd prin tastatur un parametru: .e: mic orarea la limitele lucr rii . 5.3 M rire/Mic orare Aceast opera ie efectueaz modificarea sc rii de reprezentare grafic prin m rirea sau mic orarea ferestrei curente. Opera ia poate fi utilizat i dup ce a fost apelat o func ie de editare MapSys. 5.4 M rire M re te scara de reprezentare de dou ori. atunci când în prelabil s-a apelat o func ie de editare Mapsys.factor supraunitar: m rirea sc rii de reprezentare . © 2003-2007 Geotop .factor subunitar: mic orarea sc rii de reprezentare . 5.1 Afi aj Meniul afi aj con ine func iile legate de manipularea ferestrei grafice a lucr rii.p: redimensionarea la scara i pozi ia anterioar Opera ia poate fi utilizat i dup ce a fost apelat o func ie de editare MapSys.2 Deplasare Deplasarea ferestrei curente prin selectarea punctului surs i al punctului destina ie.5 Mic orare Mic oreaz scara de reprezentare de dou ori. 5.118 MapSys 7 5 5. Aceast opera ie se face cu mouse-ul prin selectarea col urilor stânga-jos i dreapta-sus al unei ferestre care va fi apoi m rit la ecranul întreg. Deplasarea centrului ecranului se poate face i prin rotirea butonului Scroll al mouse-ului. Deplasarea centrului ecranului se poate face i prin selectarea tastei Ctrl (deplasare sus-jos) sau Shift (deplasarea stânga-dreapta) i rotirea butonului Scroll al mouse-ului.

© 2003-2007 Geotop . Coordonatele introduse vor fi în centrul ferestrei. La apelarea func iei este afi at scara curent .9 Dimensiune Setarea pozi iei i dimensiunilor ferestrei lucr rii. în fereastra de plotare.8 Caut coordonat Deplaseaz fereastra curent la valorile de coordonate introduse.Afi aj 119 5. i se refer la col ul din stânga-sus a ferestrei lucr rii. 5. La apelarea func iei sunt afi ate valorile ferestrei curente.6 Limite Setarea coordonatelor Stânga-Jos i Dreapta-Sus a ferestrei curente.7 Scar afi aj Seteaz scara ferestrei curente. 5. 5. Distan ele sunt m surate de la col ul din stânga-sus a foii de lucru curente. cu p strarea sc rii curente.

Majoritatea func iilor MapSys se pot apela i de pe palete grafice care con in butoane a c ror selectare poate fi mai u oar decât c utarea i apelarea func iei dorite din meniu. Apari ia paletelor se face dup necesit i. © 2003-2007 Geotop . selectând grupurile dorite din list .120 MapSys 7 5.10 Setare palete Setarea afi rii grupurilor de func ii MapSys. Paletele coresponz toare vor apare instantaneu.

tematic .Afi aj 121 Fereastra Explorer care con ine categoriile i subcategoriile de date se poate afi a sau ascunde prin selectarea op iunii Explorer din palet . obiect OLE. raster. Selectarea unui element din subcategorie duce la afi area ferestrei de setare a tipului de date corespunz tor: strat grafic. © 2003-2007 Geotop . Deschiderea/închiderea subcategoriilor se face prin selectarea simbolurilor + sau . Internet Map Server. Categoriile de date sunt afi ate în form ramificat . Referin e.din dreptul denumirii.

atunci când cursorul se afl în afara suprafe ei lucr rii i a meniurilor. Modul de setare este afi at în linia de stare a ferestrei. 5.Setare Palete. caz în care este afi at fereastra Customize. La prima apelare a paletelor. ele apar ca ferestre obi nuite.11 Editare ortogonal Prin validarea op iunii Editare ortogonala cursorul se va pozi iona pe direc ii multiplu de 15 grade fa de baz sau fa de direc ia Nord. Prin selectarea butonului SHIFT i deplasarea cursorului se poate schimba modul absolut (fa de N) i modul relativ (fa de baz ). Implicit. Dac paletele se deplaseaz pe suprafa a lucr rii. Apelarea se poate face i din meniul Afi aj . acestea se pozi ioneaz sub bara meniu. Dezactivarea edit rii ortogonale se face prin selectarea din nou a op iunii sau a butonului F8. paletele apar în ultima pozi ie deschis . © 2003-2007 Geotop .122 MapSys 7 Apelarea ferestrei de setare a paletelor se poate face cu butonul din dreapta al mouse-ului. pentru toate func iile care necesit precizarea unei baze. Func ia este activ numai în aceste cazuri.

deschis în lucrarea de baz .Afi aj Relativ: Absolut: 123 5.12 Sincronizare Afi aj Aceast func ie permite sincronizarea lucr rilor MapSys. Oracle. i devine valabil pentru toate ferestrele din sesiunea MapSys curent (Sincronizare în acest MapSys) sau în celelalte sesiuni paralele MapSys (Sincronizare în toate MapSys-urile deschise). 5. În cazul configur rii unui ecran dual (dual screen) care necesit o cartel video dual cu driver soft corespunz tor i dou monitoare.13 Fereastra baza de date Aceast func ie deschide fereastra de administrate a bazelor de date. c utare. i afi area sincronizat a acestora pentru verificare sau compara ie. Prin utilizarea func iei Sincronizare afi aj este posibil înc rcarea lucr rilor MapSys referitoare la aceea i zon cu con inut diferit în feresetre sau lucr ri separate. 2000. prin setarea aceleia i sc ri i pozi ie geografic a centrului ecranului cu lucrarea de baz . Func iile principale a acestei interfe e sunt: • • • • • • • Deschidere baze de date de tipul Access. ferestrele lucr rilor sau a sesiunilor MapSys se pot sincroniza cu afi are pe dou monitoare separate. Anularea sincroniz rii se face prin devalidarea op iunii corespunz toare din fereastra de mai sus. statistici. SQL server Creare baze de date Access 97. indexare) Creare/rulare /salvare interogare SQL Generare extras © 2003-2007 Geotop . XP Deschidere/creare tabel Creare/modificare structura tabel Opera ii tabel (ad ugare/ tergere/modificare înregistrare. Sincronizarea se face întotdeauna cu lucrarea din care s-a apelat func ia Sincronizare Afi aj (lucrare de baz ).

XP Deschidere/creare tabel Creare/modificare structura tabel Opera ii tabel (ad ugare/ tergere/modificare înregistrare. se deschide automat baza de date a lucr rii curente.serverul baz de date . 5. Simbolurile folosite referitoare la baza de date sunt: . statistici.baza de date selectat © 2003-2007 Geotop .13. indexare) Creare/rulare /salvare interogare SQL Generare extras La apelarea meniului Fereastr baz de date.1 Baz de date Aceast func ie deschide fereastra de administrate a bazelor de date.124 MapSys 7 La apelarea meniului Fereastr baz de date. SQL server Creare baze de date Access 97. Func iile principale a acestei interfe e sunt: • • • • • • • Deschidere baze de date de tipul Access. Oracle. se deschide automat baza de date a lucr rii curente. c utare. 2000.

• Use connection string . sec iunea Connection Detalii referitoare la conectarea la datele con inute în baza de date. Cu butonul Refresh se poate actualiza lista surselor de date. Specify the source of data .1. sec iunea Provider Lista interfe elor de baze de date instalate este afi at în fereastra OLE DB providers.1 Deschide baz de date 125 Cu aceast func ie se poate deschide i configura conectarea la o baz de date existent . Fereastra Data Link Properties con ine patru sec iuni care se pot afi a prin selectare cu mouseul.Conectare prin selectarea numelui sursei de date. Enter information to log on to the server . Folosind butonul Build.Afi aj 5. Specifica iile pot diferi în func ie de tipul interfe ei baz de date selectat la sec iunea anterioar .selectarea bazei de date care se va deschide • Use data source name . Dup selectarea interfe ei bazei de date.13. sau se selecteaz sec iunea Connection. Bazele de date MS-Access sunt puse la dispozi ie de interfa a Microsoft Jet 4.informa ii de conectare la baza de date. Informa iile de conectare cerute sunt Numele utilizatorului i Parola. Introduce i aceste informa ii conform © 2003-2007 Geotop . 1. Se recomand ca orice modificare sau interven ie asupra set rilor implicite care apar s se efectueze de c tre speciali ti sau de c tre administratorul sistemului.Sursa de date sau Select or enter a database name . dup ce se face configurarea prin selectarea op iunilor afi ate în ferestrele de setare urm toare 2. din lista apelabil cu butonul .Conectare prin instruc iuni tip linie de comand (nu este afi at la toate tipurile de interfa ). instruc iunile de comand vor fi completate de sistem.informa ii de conectare la server sau Enter information to log on to the database . se alege butonul Next.0 OLE DB.

adresa i-v administratorului de sistem. 3. sau pentru ob inerea lor. Enter initial catalog to use .126 MapSys 7 drepturilor de acces atribuite.Introducerea sau selectarea catalogului ini ial © 2003-2007 Geotop .

Afi aj 127 sec iunea Advanced Con ine set ri detailate referitoare la protec ia datelor accesibile prin re ea i permisiunile de accesare. © 2003-2007 Geotop .

128 MapSys 7 sec iunea All Aceast sec iune permite setarea parametrilor de ini ializare a datelor. Fiecare parametru se poate edita cu butonul Edit value. © 2003-2007 Geotop ...

3 Creare baz de date nou Creeaz o baz de date Access nou . 5.Afi aj 129 5.2 Închide baz de date Închide baza de date selectat .1.13. 5.1.13.2 Tabel Cu func iile meniului Tabel se pot efectua opera ii specifice tabelelor con inute în bazele de date deschise: • Deschide tabel © 2003-2007 Geotop .13.

2.tabel topologic de tip poligon . Se pot valida pentru deschidere mai multe tabele.tabel topologic de tip punct .tabel topologic de tip linie .interogare 5.tabel baz de date .13. în fereastra care apare la selectarea meniului. Deschiderea propriu-zis a tebelelor se face dup selectarea butonului Ok.1 Deschide tabel Deschiderea unui tabel existent se face prin validarea dreptunghiului din dreptul numelui tabelului.130 MapSys 7 • • • • • • • • • • • Deschide tabel MapSys Închide tabel Actualizare înregistr ri Ad ugare/Modificare/ tergere înregistrare C utare/Selectare Statistici tabel Creare tabel nou Modificare structur Copiere tabel tergere tabel Modificare index Simbolurile referitoare la tabele sunt: . În grupul Afi are se poate seta modul de referire la tabelele disponibile din baza de date. Buton bara meniu: © 2003-2007 Geotop .

Afi aj 131 5.2. Buton bara meniu: © 2003-2007 Geotop .2 Deschide tabel MapSys Deschiderea tabelelor create de MapSys în baza de date a lucr rii se poate face prin selectarea unui tabel i selectarea butonului Ok.13.

Buton bara meniu: 5.13.13. oferite pentru completare.4 Actualizare Dac în timpul scurs de la deschiderea tabelului au fost operate modific ri. În cazul în care cheia primar nu este completat .132 MapSys 7 5. Buton bar meniu: 5. sau sunt completate valori existente. Buton bar meniu: © 2003-2007 Geotop .2. afi area acestora în fereastra tabel se poate face prin func ia Actualizare.13.5 Adaug înregistrare Cu aceast func ie se adaug o înregistrare nou în tabelul selectat.13.2.6 Modific înregistrare Cu aceast func ie se poate edita înregistrarea curent . programul va afi a un mesaj de avertizare i înregistrarea nu va fi salvat . Fereastra Inregistrare nou con ine toate câmpurile tabelului curent.2.2.3 Închide tabel Închide tabelul selectat în sec iune din stânga al ferestrei bazei de date. Dup efectuarea modific rilor se apas tasta Enter pentru salvarea modific rilor sau tasta Esc pentru ignorare. Buton bara meniu: 5. Dup efectuarea modific rilor se apas tasta Enter pentru salvarea modific rilor sau tasta Esc pentru ignorare.

Afi aj 133 5.13. Buton bara meniu: © 2003-2007 Geotop .2. operator i valoare.2.7 terge înregistrare terge definitiv înregistrarea curent .8 Caut Op iunea Caut permite introducerea unui criteriu de c utare compus din numele câmpului.13. Buton bar meniu: 5. Înregistrarea care satisface criteriul de c utare va fi selectat i pozi ionat în prima linie a tabelului curent.

9 Selecteaz Cu aceast func ie se pot selecta. Edificare unui criteriu de c utare se face prin selectarea câmpului pe baza c ruia se face selectarea. Rularea interog rii se face cu butonul Ok.134 MapSys 7 5. operatorul de condi ionare (= egal. deselecta. asupra st rii curente a înregistr rilor respective. Operatorul logic selectat în câmpul Operator se utilizeaz pentru definirea rela iei dintre condi ii. Condi ia definit se adaug la cele existente cu butonul Adaug .<= mai mic sau egal.2.<> diferit. inversa sau reseta înregistr rile care satisfac un set de condi ii date de utilizator în fereastra de mai jos.13.< mai mic. Buton bar meniu: © 2003-2007 Geotop .> mai mare. În sec iunea Selec ie se precizeaz efectul produs de înregistr rile care satisfac criteriile date mai jos. în caz c se definesc mai multe.>= mai mare sau egal) i a valorii.

2. Ad ugarea câmpului creat la structura tabelului se face cu butonul Adaug .13.Afi aj 5.11 Creare tabel Aceast func ie permite crearea unui tabel nou în baza de date curent .13. Definirea câmpurilor tabelului se face în linia din centrul ferestrei. © 2003-2007 Geotop . Prin validarea set rii NULL se permite acceptarea valorilor nule pentru câmpul curent. Buton bar meniu: 135 5. împreun cu caracteristicile acestora. prin introducerea denumirii câmpului i a tipului câmpului. În segmentul Campuri vor apare câmpurile (coloanele) create în ordinea definirii lor.10 Statistici Prezenta func ie afi eaz statistici referitoare la câmpul curent. Denumirea tabelului se introduce în cîmpul din partea dreapta-sus a ferestrei.2. În fereastra Structura tabel se poate defini structura tabelului.

Generarea noului tabel se face cu butonul Ok. Prin selectarea butonului terge se va elimina câmpul curent. Cu butonul Modific schimb rile efectuate în linia de definire a câmpurilor se aplic câmpului curent. Cu ajutorul butonului Cheie se poate defini cheie unic pentru câmpul curent. asupra c ruia se pot face opera ii cu butoanele Cheie Modific i terge. În tabelul de mai jos sunt descrise tipurile de câmp. În partea de jos a ferestrei Structur tabel sunt afi ate comenzile de creare a tabelului în limbaj SQL. Buton bar meniu: © 2003-2007 Geotop .136 MapSys 7 În sec iunea Câmpuri se poate selecta un câmp curent.

Buton bara meniu: © 2003-2007 Geotop . prin selectarea acestuia i pozi ionarea pe numele bazei de date su al unui tabel.12 Modific structur tabel 137 Structura tabelului selectat se poate edita prin fereastra Structura tabel.13.2. în baza de date curent .Afi aj 5. În fereastra Copiere tabel se introduce numele tabelului i se seteaz op iunea de copiere corespunz toare. Buton bar meniu: 5.13.13 Copiere tabel Copiaz tabelul curent sub un alt nume.2. Opera ia de copiere se poate efectua i cu mouse-ul. descris în detaliu la meniul Creare tabel.

3.3 Interogare Acest meniu con ine func ii de creare i administrare a interog rilor SQL. i se apeleaz func ia Modific .13.13. 5. Interogarea va fi salvat în baza de date curent .2.2.2 Modific Modificarea unei interog ri existente se poate face cu fereastra Modific .13. de unde se poate rechema i rula oricând. având ca rezultat îmbun tî irea performan elor de lucru. Pentru aceasta se selecteaz o interogare din baza de date curent . Interogarea va fi salvat în baza de date curent . Buton bar meniu: 5. de unde se poate rechema i rula oricând.14 terge tabel terge definitiv tabelul curent. În fereastra Query se editeaz interogarea.3. Aceasta func ie trebuie utilizat atunci când s-au efectuat modific ri de volum în con inutul tabelului i tabelul con ine multe înregistr ri.138 MapSys 7 5.13. Buton bar meniu: 5.15 Modific indec i Reface indexarea tabelului curent.1 Creeaz Crearea unei interog ri const în tastarea comenzilor interog rii în fereastra Query în limbajul SQL. © 2003-2007 Geotop .13. Înaintea tergerii este afi at mesajul: Buton bar meniu: 5.

se pot constitui în lucr ri MapSys.4 Extras Topic under construction.3.13. © 2003-2007 Geotop .3.3 terge terge interogarea curent . afi ându-se fereastra cunoscut de la meniul Lucrare nou . Rezultatele interog rii vor fi afi ate în partea din dreapta a ferestrei Baz de date. Func ia se apeleaz dup efectuarea selec iei.4 Ruleaz Ruleaz interogarea curent . se va afi a mesajul: 139 Buton bar meniu: 5.1 Generare extras (pe baza atributelor) Selec iile de obiecte topologice efectuate prin diferite metode. Buton bar meniu: 5. care pot fi salvate ca lucr ri noi. 5.4. Înainte de tergerea interog rii.Afi aj Buton bar meniu: 5.13.13.13.

.

Capitolul VI .

de modul definirii. arce de cerc. în pozi ia dorit . Punctele aflate în interiorul cercului de toleran minim setat la unul din din meniurile de mai sus vor fi ignorate. MapSys permite men inerea punctelor în straturi diferite. Setarea num rului de punct de start se poate face cu func ia Primul num r de punct.Punct utilizatorul poate atribui un num r de punct la creare. cu posibilitatea utiliz rii pentru creare de linii.digitizând un punct cu digitizorul (orientat) Indiferent. texte. Numerotarea punctelor se face în mod automat. Punctul nou se poate defini în mai multe moduri. © 2003-2007 Geotop . dar cu op iunea Parametrii Confirmare înainte de creare . Dac se creeaz puncte aflate la distan mai mic decât Distan a minim setat la meniul Parametrii. MapSys accept numere de punct identice. . adic nu vor fi legate cu nici o linie i se reprezint cu un cerc mic (cerc nul). Modificare numerot rii punctelor care definesc un contur închis se poate face cu func ia Renumerotare puncte pe contur. aflate în oricare strat grafic. curbe. fiind p strat numai punctul original existent. Punctele create vor fi izolate.1 Punct Elementul grafic de baz al unui plan î-l constituie punctul.1 Creare/Digitizare punct Creeaz un punct nou. în stratul curent.tastând o pereche de coordonate. se poate cere confirmarea cr rii fiec rui punct. înainte de crearea acestuia. nu se vor crea puncte distincte. simboluri. Acela efect î-l are crearea punctelor cu utilizarea func iei Creare/Digitizare linie. în fereastra Parametrii. separate de spa iu (X Y sau X Y Z) . 6.punctând cu mouse-ul în afi ajul grafic.142 MapSys 7 6 Grafic 6. caz în care va apare o fereastr cu datele (editabile) ale punctului.1. unde de asemenea este necesar setarea toleran ei.

4 terge punct Elimin punctul selectat. Dac punctul se afl într-o lucrare de referin . 6. 6. © 2003-2007 Geotop . Dac punctul se afl într-o lucrare de referin . toate propiet tile pot fi editate.1. În acest caz.1.1. linia trebuie re-trasat sau punctele necon inute în linie trebuie inserate în linie. 6.3 Editare punct Editeaz punctul selectat. nu poate fi ters. ecranul va fi deplasat în mijlocul afi ajului grafic. 6.1. vor crea neînchideri la construire topologiei de tip poligon sau linie. dac exist mai multe puncte cu acela num r. împreun cu liniile care se racordeaz cu punctul respectiv. Dac punctul se afl într-o lucrare de referin .1.5 Deplasare punct Mut un punct de la locul original la un loc nou. Punctul inserat va face parte din structura liniei în care a fost inserat.2 C utare punct Caut un punct în lucrarea curent . nu poate fi c utat. Noua pozi ie se poate preciza cu mouse-ul sau prin introducerea unei perechi de coordonate. în ordinea apari iei în baza de date grafic . Punctele care se afl pe o linie. folosind scara curent . vor fi c utate toate. dar nu fac parte din structura liniei.6 Inserare punct Insereaz un punct într-o linie prin legarea punctelor de cap t la punctul respectiv. Punctul se poate selecta cu mouse-ul sau prin introducerea num rului punctului. separate de spa iu. nu poate fi editat. Punctul se poate selecta cu mouse-ul sau prin introducerea num rului punctului. Cu excep ia conexiunilor i a identificatorului grafic. Pentru c utare trebuie introdus num rul punctului. Dac punctul este g sit.Grafic 143 6.

6.num r punct . dar nu constituie un singur punct.num r strat .num rul de conexiuni În mod implicit. vor fi legate la punctul destina ie. Condi iile pot fi definite cu ajutorul urm toarelor intervale: .1.num r strat .8 Selectare punct Selecteaz punctele care îndeplinesc condi iile date de utilizator. Punctele selectate vor fi marcate cu culoarea curent de selectare. Punctul surs va fi ters iar liniile care sunt legate de acesta. Punctele care geometric se suprapun sau sunt foarte aproape unul de cel lalt.cota © 2003-2007 Geotop .1. 6. apar intervalele maxime pentru fiecare parametru. Punctele care nu sunt afi ate pe ecran (stratul respectiv este devalidat) nu vor fi selectate. Selec ia curent se adaug la selec ia existent (dac exist ). Urm toarele atribute pot fi modificate: . Corectarea se face prin aceast func ie.7 Racordare punct Mut punctul selectat la un punct existent.num r punct . vor crea o eroare de neînchidere la construire topologiei de tip poligon.cota punctului .9 Modificare puncte selectate Modific atributele punctelor selectate.144 MapSys 7 6.1.

Grafic

145

Vor fi modificate numai acele atribute la care, în câmpul asociat din fereastra Atribute Punct, se introduce o valoare. Modific rile se efectueaz pentru toate punctele selectate.

6.2

Linie
Liniile pot fi trasate între dou puncte existente, aflate în orice strat vizibil, sau între puncte noi, create prin digitizare.

6.2.1

Creare/Digitizare linie
Creeaz o linie nou precum i punctele care alc tuiesc linia, în stratul curent. Dup intrarea în comand , se afi eaz o fereastr dialog cu toleran a de digitizare în milimetrii, la scara planului, cu valorile implicite de 0.5 mm la scara de 1:1000.

Dac la digitizarea punctelor se g se te un punct existent în toleran a dat , atunci nu se va creea un punct nou, ci se va face un salt la punctul existent. Pentru crearea sau digitizarea curbelor de nivel, se poate seta op iunea de cotare a liniilor. În acest caz, înaintea fiec rei linie se cere cota pentru linia respectiv , iar la terminarea liniei, pentru fiecare punct component al liniei se va atribui cota introdus . În cazul tras rii poligoanelor, se valideaz op iunea Poligoane închise. Pentru închiderea pologonului, dup terminarea tras rii pololiniei, se apas butonul din dreapta (Esc) a mouse-ului. Crearea liniilor într-un sistem ortogonal se poate face prin ap sarea tastelor CTRL sau SHIFT în felul urm tor:

© 2003-2007 Geotop

146

MapSys 7 Pentru crearea unei linii care închide un unghi multiplu de 15 grade fa de ultima linie în punctul final, se creaz o linie de baz din dou puncte i se apas tasta CTRL, f r a ie i din func ia curent . Cursorul se va pozi iona pe direc ii multipli de 15 grade fa de baz . Dac nu se specific o baz , cursorul se va pozi iona pe direc ii multipli de 15 grade fa de axa X. Direc ia este afi at în linia de stare a programului. Pentru crearea unei linii care închide un unghi multiplu de 15 grade fa de direc ia X, se selecteaz un punct al unei linii existente i se apas tasta SHIFT. Cursorul se va pozi iona pe direc ii multipli de 15 grade fa de axa X. Direc ia este afi at în linia de stare a programului. Dup ce a fost trasat o baz prin definirea primelor dou puncte ale liniei, definirea punctelor ce urmeaz se poate face i prin introducerea distan elor în metri la linia de comand . Punctele se vor crea pe direc ia definit de ultimul punct i pozi ia cursorului.

6.2.2

Trasare linie
Creeaz o linie nou pe puncte existente, în stratul curent. Punctele se pot selecta cu mouse-ul sau prin introducerea num rului punctului.

6.2.3

C utare linie
Caut o linie dat în suprafa a lucr rii curente. Pentru c utare trebuie introdus num rul liniei. Dac linia este g sit , afi ajul grafic va fi deplasat în a a fel încât linia s fie pozi ionat în mijlocul acesteia, folosind scara curent .

6.2.4

Editare linie
Editeaz atributele liniei selectate. Linia selectat se poate transforma într-un arc de cerc sau într-o curb prin modificarea op iunii Tip linie. Dac se dore te transformarea liniei într-un arc de cerc, se va introduce în l imea (raza) arcului de cerc.

© 2003-2007 Geotop

Grafic

147

6.2.5

terge linie
terge linia selectat prin capetele ei sau prin punctare pe linie. Punctele prin care trece linia nu vor fi terse.

6.2.6

Selectare linie
Selecteaz liniile, arcele de cerc sau curbele care îndeplinesc condi iile date de utilizator. Condi iile pot fi definite cu ajutorul urm toarelor intervale: - num r linie - num r strat - în l ime arc - tip În mod implicit, apar intervalele maxime pentru fiecare parametru.

Liniile selectate vor fi marcate cu culoarea curent de selectare. Selec ia curent se adaug la selec ia existent (dac exist ).

6.2.7

Modificare liniile selectate
Modific atributele liniilor, arcelor de cerc sau a curbelor selectate. Urm toarele atribute pot fi modificate: - num r linie - num r strat - în l ime arc (pentru arce de cerc) - tip Elementele de tip linie, arc de cerc sau curb existente în selec ie se transform la tipul de elementel date la op iunea Tip linie.

© 2003-2007 Geotop

148

MapSys 7

Vor fi modificate numai acele atribute la care, în câmpul asociat din fereastra Atribute Linie, se introduce o valoare. Modific rile se efectueaz pentru toate elementele selectate.

6.2.8

Informa ii linie
Afi eaz informa ii despre arcul (polinlinia) selectate. Informa iile afi ate sunt descrise mai jos:

Arc Informa ii referitoare la pozi ia i num rul arcului în blocul de arce din baza de date grafic Node1, Node2 Informa ii referitoare la pozi ia i num rul nodului în blocul de date grafie, num rul de arce legate la nod, identificatorul utilizatorului care a modificat nodul Layers Num rul de straturi i denumirea acestora, la care se racordeaz arcul selectat. Polygons informa ii cu privire la poligoanele învecinate liniei selectate

© 2003-2007 Geotop

Grafic

149

6.2.9

Invertare direc ie
Aceast func ie inveretaz sensul de numerotare a liniei, adic schimb punctul de start a liniei cu punctul de închidere a liniei.

6.3

Arc de cerc
Elementele de tip circular sau care includ cercuri sau sec iuni de crec se pot crea cu acest meniu, folosind mai multe metode de definire. Arcele de cerc se vor crea în stratul curent.

6.3.1

Creare arc - în l ime cunoscut
Creeaz un arc de cerc pe dou puncte i cu o în l ime dat . Arcul de cerc va fi creat pe partea stâng a liniei care une te cele dou puncte în ordinea select rii punctelor. Pentru a crea un arc de cerc pe partea dreapt , introduce i o valoare negativ la în l ime. Punctele se pot selecta cu mouse-ul sau prin introducerea num rului punctului.

6.3.2

Creare arc - raza cunoscuta
Creeaz un arc de cerc pe dou puncte i cu o raz dat . Arcul de cerc va fi creat pe partea stâng a liniei care une te cele dou puncte în ordinea select rii punctelor. Pentru a crea un arc de cerc pe partea dreapt , introduce i o valoare negativ a razei. Punctele se pot selecta cu mouse-ul sau prin introducerea num rului punctului.

6.3.3

Creare arc - cu punct ajutator
Creeaz un arc de cerc pe dou puncte care trece printr-un punct ajut tor. Arcul de cerc va fi creat pe partea stâng a liniei care une te cele dou puncte în ordinea select rii punctelor. Punctele se pot selecta cu mouse-ul sau prin introducerea num rului punctului.

6.3.4

Cerc
Creeaz un cerc prin selectarea unui punct existent ca centrul cercului i introducând raza cercului. Cercul se construie te prin crearea a trei puncte i trei arce de cerc, cu unghiul de 120 de grade, pe baza celor trei puncte.

6.3.5

Cerc cu punct ajut tor
Creaz un cerc complet prin precizarea centrului cercului i al unui punct pe cerc.

6.3.6

Generare centru cerc
Genereaz puncte de centru în stratul curent pentru toate cercurile din lucrare.

© 2003-2007 Geotop

Pentru c utare trebuie introdus num rul arcului de cerc.9 Informatii arc Afi eaz informa ii despre arcul de cerc selectat. va fi adus în mijlocul afi ajului grafic. 6. în ordinea apari iei lor în baza de date grafic .3.3. 6.7 Cautare arc Caut un arc de cerc dat.3. dac exist mai multe arce de cerc cu acela num r. 6. Afi eaz coordonatele centrului. © 2003-2007 Geotop . unghiurile de start i de sfâr it precum i raza cercului. acestea sunt afi ate pe rând.150 MapSys 7 6.8 Editare arc Editeaz atributele arcului de cerc selectat.3. Dac arcul este g sit.10 terge arc terge arcul de cerc selectat prin punctele de cap t ale acesteia sau prin selectarea liniei care leag punctele de cap t ale arcului de cerc. Arcul de cerc se poate transforma într-o linie sau într-o curb prin modificarea op iunii Tip linie. folosind scara curent .

num r strat . Condi iile pot fi definite cu ajutorul urm toarelor intervale: . 6.în l ime arc .tip Elementele de tip linie.tip În mod implicit.în l ime arc (pentru arce de cerc) .num r arc .Grafic 151 6.num r arc .3. Selec ia curent se adaug la selec ia existent (dac exist ). © 2003-2007 Geotop . Elementele selectate vor fi marcate cu culoarea curent de selectare. Urm toarele atribute pot fi modificate: . arc de cerc sau curb existente în selec ie se transform la tipul de elementel date la op iunea Tip linie.num r strat .12 Modifica arce selectate Modific atributele arcelor. liniilor sau curbelor selectate.11 Selectare arc Selecteaz arcele. liniile sau curbele care îndeplinesc condi iile date de utilizator.3. apar intervalele maxime pentru fiecare parametru.

4. înaintea fiec rei curbe se cere cota pentru curba respectiv . Dup terminarea cre rii.1 Creare/Digitizare curba Creeaz o curb Spline nou precum i punctele care alc tuiesc curba. iar la terminare.2 Trasare curb Creeaz o curb nou pe puncte existente. 6.4. se afi eaz o fereastr dialog cu toleran a de digitizare în milimetrii. 6. în stratul curent. ci se va face un salt la punctul existent. În acest caz. se va actualiza afi ajul. în câmpul asociat din fereastra Atribute Linie. pentru fiecare punct component al curbei se va atribui cota introdus . Punctele se pot selecta cu mouse-ul sau prin introducerea num rului punctului. Pentru crearea sau digitizarea curbelor de nivel. Curbele se vor crea în stratul curent. atunci nu se va crea un punct nou. folosind mai multe metode de definire. în stratul curent. la scara planului. se poate seta op iunea de cotare a curbelor. Dac la digitizarea punctelor se g se te un punct existent în toleran a dat . Modific rile se efectueaz pentru toate elementele selectate. Dup intrarea în comand .152 MapSys 7 Vor fi modificate numai acele atribute la care. cu valorile implicite de 0. se introduce o valoare.4 Curba Elementele de tip curb sau care includ curbe se pot crea cu acest meniu.5 mm la scara de 1:1000. 6. © 2003-2007 Geotop .

6 Selectare curb Selecteaz arcele.4. 6. Curba se poate transforma într-o linie sau într-un arc de cerc prin modificarea op iunii Tip linie. © 2003-2007 Geotop . 6.în l ime curb .4. sau printr-un segment al acestuia.Grafic 153 6. Punctele componente ale curbei terse vor r mâne ne terse.4 Editare curb Editeaz atributele curbei selectate prin dou puncte ale curbei.num r strat . Dac este g sit . 6.num r curb . folosind scara curent . liniile sau curbele care îndeplinesc condi iile date de utilizator.3 C utare curb Caut o curb dat . afi ajul grafic va fi deplasat în a a fel încât curba s fie pozi ionat în mijlocul acesteia. Segmentele de curb care r mân ne terse se redeseneaz conform punctelor care au r mas în alc tuirea curbei.4.4. apar intervalele maxime pentru fiecare parametru. Condi iile pot fi definite cu ajutorul urm toarelor intervale: .tip În mod implicit. sau printr-un segment al acestuia.5 terge curb terge segmentul de curb selectat prin dou puncte ale curbei. Pentru c utare trebuie introdus num rul curbei.

Modific rile se efectueaz pentru toate elementele selectate.4.tip Elementele de tip linie. în câmpul asociat din fereastra Atribute Linie. Selec ia curent se adaug la selec ia existent (dac exist ).în l ime arc (pentru arce de cerc) . Urm toarele atribute pot fi modificate: . liniilor sau curbelor selectate. se introduce o valoare. Vor fi modificate numai acele atribute la care.154 MapSys 7 Elementele selectate vor fi marcate cu culoarea curent de selectare.num r arc .num r strat . arc de cerc sau curb existente în selec ie se transform la tipul de elementel date la op iunea Tip linie.7 Modificare curbe selectate Modific atributele arcelor. 6. © 2003-2007 Geotop .

c utarea. Coordonate © 2003-2007 Geotop . Tabela bibliotecii de simboluri din fontul curent se poate vizualiza cu butonul . aceasta se selecteaz cu butonul din dreptul câmpului Font. Simbolurile de puncte se pot crea cu ajutorul func iei Construire Simbol. selectarea acestora i efectuarea opera iilor grafice cu acestea. Implicit este setat stratul curent dar se poate schimba la orice alt num r de strat.5. se selecteaz o nou pozi ie. Din acest tabel se alege cu mouse-ul simbolul dorit. apare fereastra Atribute text prin care se seteaz parametrii simbolului. La apelarea meniului. Dup aceste set ri. dac se dore te o alt pozi ionare a simbolului.5 Simbol Acest meniu permite plasarea simbolurilor de puncte pe suprafa a grafic . i se salveaz în fi iere de fonturi plasate implicit în directorul de instalare a programului. Text Num rul simbolului.1 Creare/digitizare simbol Creaz un simbol nou.Grafic 155 6. setarea parametrilor acestora. În l ime simbol În l imea simbolului se poate introduce în milimetri sau se poate m sura ca distan a dintre dou puncte cu ajutorul butonului M soar Direc ia Direc ia simbolului se poate introduce direct sau se poate m sura ca direc ia dintre dou puncte cu ajutorul butonului M soar Strat Num rul stratului în care va fi creat simbolul. implicit în stratul curent. Dac simbolul c utat se afl într-o alt bibliotec de simboluri. 6.

toate simbolurile de acela tip. Tabela bibliotecii de simboluri din fontul curent se poate vizualiza cu butonul . prin ap sarea tastei Enter. încadrat. de obicei. Se poate introduce manual sau se poate selecta din tabela de fonturi cu ajutorul butonului programului. 6.5. se afl în centrul lui. aceasta se selecteaz cu butonul din dreptul câmpului Font. Din acest tabel se alege cu mouse-ul simbolul dorit. Originea simbolului. Dac simbolul c utat se afl într-o alt bibliotec de simboluri.156 MapSys 7 Coordonatele originii simbolului. încercuit sau pe o linie de referin trasat de la un punct la originea simbolului.2 C utare simbol Prin introducerea num rului simbolului din tabelul de simboluri. . 6. În l ime simbol În l imea simbolului se poate introduce în milimetri sau se poate m sura ca distan a dintre dou puncte cu ajutorul butonului M soar Direc ia © 2003-2007 Geotop . Font Num rul fontului de simbol.5. op iunea aduce în centru ecranului. Fi ierele cu fonturi au extensia FNT i trebuie s fie în directorul Op iuni Aceste op iuni permit ca simbolul s apar înclinat.3 Editare simbol Editeaz simbolul selectat cu mouse-ul sau prin introducerea coordonatelor acestuia. Dup g sirea simbolului apare fereastra Atribute text prin care se pot modifica parametrii simbolului. Text Num rul simbolului. pe rând.

4 terge simbol terge simbolul selectat. 6. 6. 6.5 Copiere simbol Copiaz simbolul selectat într-o pozi ie nou .5. 6.5. Selectarea pozi iilor se poate face cu mouse-ul sau prin introducerea coordonatelor de la tastatur . Originea simbolului.7 Selectare simbol Selecteaz simbolurile care îndeplinesc o condi ie dat .6 Deplasare simbol Deplaseaz simbolul selectat într-o pozi ie nou .Grafic 157 Direc ia simbolului se poate introduce direct sau se poate m sura ca direc ia dintre dou puncte cu ajutorul butonului M soar Strat Num rul stratului în care va fi creat simbolul. Selectarea se poate face cu mouse-ul sau prin introducerea coordonatelor de origine ale simbolului. Condi iile pot fi definite cu ajutorul intervalelor afi ate în fereastra Atribute text. Se poate introduce manual sau se poate selecta din tabela de fonturi cu ajutorul butonului programului. Selectarea pozi iilor se poate face cu mouse-ul sau prin introducerea coordonatelor de la tastatur . încadrat. Fi ierele cu fonturi au extensia FNT i trebuie s fie în directorul Op iuni Aceste op iuni permit ca simbolul s apar înclinat.5. Coordonate Coordonatele originii simbolului.5. Implicit. de obicei. se vor afi a intervalele maxime © 2003-2007 Geotop . încercuit sau pe o linie de referin trasat de la un punct la originea simbolului. . Implicit este setat stratul curent dar se poate schimba la orice alt num r de strat. se afl în centrul lui. Font Num rul fontului de simbol.

Z Coordonat a Z al originii simbolului. Din acest tabel se alege cu mouse-ul simbolul dorit.158 MapSys 7 Extremele intervalelor se seteaz folosind urm toarele parametrii: Text Num rul simbolului. . Font Num rul fontului de simbol. În l ime simbol În l imea simbolului se poate introduce în milimetri sau se poate m sura ca distan a dintre dou puncte cu ajutorul butonului M soar Direc ia Direc ia simbolului se poate introduce direct sau se poate m sura ca direc ia dintre dou puncte cu ajutorul butonului M soar Strat Num rul stratului în care este simbolul. Se poate introduce manual sau se poate selecta din tabela de fonturi cu ajutorul butonului programului. Fi ierele cu fonturi au extensia FNT i trebuie s fie în directorul Op iuni Aceste op iuni permit ca simbolul s apar înclinat. încercuit sau pe o linie de referin trasat de la un punct la originea simbolului. încadrat. Tabela bibliotecii de simboluri din fontul curent se poate vizualiza cu butonul . © 2003-2007 Geotop .

Grafic 159 6. aceasta se selecteaz cu butonul din dreptul câmpului Font. Se modific numai acei parametri unde a fost introdus o valoare sau la care s-a modificat o op iune. încadrat. În l ime simbol În l imea simbolului se poate introduce în milimetri sau se poate m sura ca distan a dintre dou puncte cu ajutorul butonului M soar Direc ia Direc ia simbolului se poate introduce direct sau se poate m sura ca direc ia dintre dou puncte cu ajutorul butonului M soar Strat Num rul stratului în care va fi creat simbolul.5. se afl în centrul lui. Text Num rul simbolului. Implicit este setat stratul curent dar se poate schimba la orice alt num r de strat. Se poate introduce manual sau se poate selecta din tabela de fonturi cu ajutorul butonului programului. Din acest tabel se alege cu mouse-ul simbolul dorit. Coordonate Coordonatele originii simbolului. Dac simbolul c utat se afl într-o alt bibliotec de simboluri. Font Num rul fontului de simbol. de obicei. Tabela bibliotecii de simboluri din fontul curent se poate vizualiza cu butonul . Fi ierele cu fonturi au extensia FNT i trebuie s fie în directorul Op iuni Aceste op iuni permit ca simbolul s apar înclinat. .8 Modificare simboluri selectate Modific simbolurile selectate conform parametrilor introdu i în fereastra Atribute text. Originea simbolului. încercuit sau pe o linie de referin © 2003-2007 Geotop .

6. sau prin utilizarea fonturilor instalate din Windows. Fonturile proprii se pot edita/modifica cu func ia Construire Simbol. Dup aceste set ri. Tabela caracterelor din fontul curent se poate vizualiza cu butonul. Dup apelarea meniului se selecteaz pozi ia originii textului sau se introduce perechea de coordonate a acesteia. 6. Text Con inutul textului. Dac se dore te folosirea unui alt font existent. din dreptul câmpului În l ime În l imea textului se poate introduce în milimetri sau se poate m sura ca distan a dintre dou puncte cu ajutorul butonului M soar . implicit în stratul curent.6.6 Text Definirea textelor în MapSys se poate face prin utilizarea fonturilor proprii.160 MapSys 7 trasat de la un punct la originea simbolului. dac se dore te o alt pozi ionare a textului. aceasta se selecteaz cu butonul Font. Direc ia Direc ia textului se poate introduce direct sau se poate m sura ca direc ia dintre dou puncte cu ajutorul butonului M soar © 2003-2007 Geotop .1 Creare/digitizare text Creaz un text nou. se introduc noile valori de coordonate ale originii textului. dup care apare fereastra Atribute text prin care se seteaz parametrii textulului.

6. trasat 6. Text Con inutul textului.Grafic 161 Strat Num rul stratului în care va fi creat textul. Urm toarele numere cadastrale vor fi formate prin modificarea ultimului caracter al irului în urm torul caracter din lista standard de caractere (a . din dreptul câmpului © 2003-2007 Geotop . Implicit este setat stratul curent dar se poate schimba la orice alt num r de strat. încadrat. Fi ierele cu fonturi au extensia FNT i trebuie s fie în directorul Op iuni Aceste op iuni permit ca textul s apar înclinat. 0 . În câmpul Text se introduce o combina ie de caractere.z. Originea textului. încercuit sau pe o linie de referin de la un punct la originea textului (cotare). Coordonate Coordonatele originii textului. se afl în col ul din stânga-jos al dreptunghiului care încadreaz textul. . care va fi primul num r cadastral. Dac se dore te folosirea unui alt font existent.9). Dup apelarea meniului apare fereastra Atribute text prin care se seteaz parametrii textulului.2 Creare/digitizare num r Cadastral Creaz texte sau numere sau combina iile acestora care se incrementeaz automat la fiecare pozi ionare pe suprafa a de lucru. Tabela caracterelor din fontul curent se poate vizualiza cu butonul. Font Num rul fontului de caractere. aceasta se selecteaz cu butonul Font. Se poate introduce manual sau se poate selecta din tabela de fonturi cu ajutorul butonului programului.

3 Creare din fi ier text Creaz un element text prin citirea unui fi ier dat. aflat în col ul din stânga-jos al dreptunghiului care încadreaz prima linie de text. încercuit sau pe o linie de referin de la un punct la originea textului (cotare). Fi ierele cu fonturi au extensia FNT i trebuie s fie în directorul Op iuni Aceste op iuni permit ca textul s apar înclinat. . Coordonate Coordonatele originii textului. © 2003-2007 Geotop . Implicit este setat stratul curent dar se poate schimba la orice alt num r de strat. se afl în col ul din stânga-jos al dreptunghiului care încadreaz textul.6. Se poate introduce manual sau se poate selecta din tabela de fonturi cu ajutorul butonului programului. încadrat. Font Num rul fontului de caractere. Direc ia Direc ia textului se poate introduce direct sau se poate m sura ca direc ia dintre dou puncte cu ajutorul butonului M soar Strat Num rul stratului în care va fi creat textul. Originea textului. trasat 6.162 MapSys 7 În l ime În l imea textului se poate introduce în milimetri sau se poate m sura ca distan a dintre dou puncte cu ajutorul butonului M soar . Calea de acces i numele fi ierului se introduc în câmpul Text al ferestrei Atribute text dup selectarea pozi iei originii textului.

Astfel ele se pot modifica unul câte unul în func ie de necesit i. Toate elementele create din atribute afi ate se vor prelua în stratul curent. trasat 6. Implicit este setat stratul curent dar se poate schimba la orice alt num r de strat. încadrat. Dac se dore te folosirea unui alt font existent.Parametrii. Dup efectuarea opera iei.Grafic 163 Text Con inutul textului. afi ate global pentru una sau mai multe straturi. din dreptul câmpului În l ime În l imea textului se poate introduce în milimetri sau se poate m sura ca distan a dintre dou puncte cu ajutorul butonului M soar . aflat în col ul din stânga-jos al dreptunghiului care încadreaz textul. Originea textului. op iunea aduce în centrul ecranului.6.6. afi area global se poate opri în fereastra Setare strat din meniul Grafic . pe rând. în elemente text sau simbol individuale. Selectarea se poate face cu mouse-ul sau prin introducerea coordonatelor originii textului. Se poate introduce manual sau se poate selecta din tabela de fonturi cu ajutorul butonului programului. © 2003-2007 Geotop .5 C utare text Prin introducerea textului c utat. Dup g sirea textului apare fereastra Atribute text prin care i se pot modifica parametrii. Font Num rul fontului de caractere. Tabela caracterelor din fontul curent se poate vizualiza cu butonul.6. încercuit sau pe o linie de referin de la un punct la originea textului (cotare). Coordonate Coordonatele originii textului. toate elementele text care corespund cu irul de caractere introdus.4 Creare din atribute afisate Aceast opera ie efectueaz conversia elementelor de tip text sau simbol vizibile. 6. se afl în col ul din stânga-jos al dreptunghiului care încadreaz textul. 6. prin ap sarea tastei Enter. Direc ia Direc ia textului se poate introduce direct sau se poate m sura ca direc ia dintre dou puncte cu ajutorul butonului M soar Strat Num rul stratului în care va fi creat textul.6 Editare text Editeaz textul selectat. Fi ierele cu fonturi au extensia FNT i trebuie s fie în directorul Op iuni Aceste op iuni permit ca textul s apar înclinat. aceasta se selecteaz cu butonul Font. .

. se afl în col ul din stânga-jos al dreptunghiului care încadreaz prima linie a textului. Se poate introduce manual sau se poate selecta din tabela de fonturi cu ajutorul butonului programului.164 MapSys 7 Text Num rul textului. trasat © 2003-2007 Geotop . Fi ierele cu fonturi au extensia FNT i trebuie s fie în directorul . Op iuni Aceste op iuni permit ca textul s apar înclinat. încercuit sau pe o linie de referin de la un punct la originea simbolului. Font Num rul fontului de caractere. Implicit este setat stratul curent dar se poate schimba la orice alt num r de strat. încadrat. Coordonate Coordonatele originii textului. Originea textului. Tabela bibliotecii de texte din fontul curent se poate vizualiza cu butonul În l ime În l imea textului se poate introduce în milimetri sau se poate m sura ca distan a dintre dou puncte cu ajutorul butonului M soar Direc ia Direc ia textului se poate introduce direct sau se poate m sura ca direc ia dintre dou puncte cu ajutorul butonului M soar Strat Num rul stratului în care va fi creat textul.

Grafic 165 6. 6. 6. Condi iile pot fi definite cu ajutorul intervalelor afi ate în fereastra Atribute text.9 Copiere text Copiaz textul selectat într-o pozi ie nou .6. se vor afi a intervalele maxime. aflat în col ul din stânga-jos al dreptunghiului care încadreaz prima linie a textului. 6.7 Sterge text terge textul selectat. Simbolurile afi ate global din fereastra Setare strat trebuie transpuse ca elemnte grafice cu func ia Creare din atribute afisate.6. Selectarea se poate face cu mouse-ul sau prin introducerea coordonatelor de origine ale textului.6.10 Deplasare text Deplaseaz textul sau textele selectate într-o pozi ie nou . prin selectarea simbolului i selectarea noii pozi ii.6. Extremele intervalelor se seteaz folosind urm toarele parametrii: Text © 2003-2007 Geotop .11 Selectare text Selecteaz textele care îndeplinesc o condi ie dat .6. 6. Implicit.8 Copiere simbol Copierea unui simbol existent într-o alt pozi ie se poate face cu acest meniu.

Pentru selectarea unui text anume. încadrat. Se face selectarea textelor care con ine combina ia de caractere aflat în intervalul dat. Se modific numai acei parametri unde a fost introdus o valoare sau la care s-a modificat o op iune. Intervalul de cote unde se caut textul. . Fi ierele cu fonturi au extensia FNT i trebuie s fie în directorul Op iuni Aceste op iuni permit ca textul s apar înclinat.12 Modificare texte selectate Modific textele selectate conform parametrilor introdu i în fereastra Atribute text. Z Cota originii textului. în ambele ferestre se introduce acela text. încercuit sau pe o linie de referin de la un punct la originea textului. Tabela de caractere din fontul curent se poate vizualiza cu butonul . © 2003-2007 Geotop . Se poate introduce manual sau se poate selecta din tabela de fonturi cu ajutorul butonului programului. Pentru c utarea într-un singur strat. Font Num rul fontului de caractere.166 MapSys 7 Con inutul textului. În l ime În l imea textului se poate introduce în milimetri sau se poate m sura ca distan a dintre dou puncte cu ajutorul butonului M soar Direc ia Direc ia textului se poate introduce direct sau se poate m sura ca direc ia dintre dou puncte cu ajutorul butonului M soar Strat Num rul stratului în care se caut textul. în ambele ferestre se introduce num rul stratului respectiv. trasat 6.6.

Grafic 167 Text Num rul textului. încercuit sau pe o linie de referin de la un punct la originea simbolului. Font Num rul fontului de caractere. Fi ierele cu fonturi au extensia FNT i trebuie s fie în directorul Op iuni Aceste op iuni permit ca textul s apar înclinat. Implicit este setat stratul curent dar se poate schimba la orice alt num r de strat. Coordonate Coordonatele originii textului. Tabela bibliotecii caractere din fontul curent se poate vizualiza cu butonul Modificarea fontului se face cu butonul din dreptul câmpului Font. încadrat. trasat © 2003-2007 Geotop . Se poate introduce manual sau se poate selecta din tabela de fonturi cu ajutorul butonului programului. . Originea textului se afl în col ul din stânga-jos al dreptunghiului care încadreaz textul. . În l ime În l imea textului se poate introduce în milimetri sau se poate m sura ca distan a dintre dou puncte cu ajutorul butonului M soar Direc ia Direc ia textului se poate introduce direct sau se poate m sura ca direc ia dintre dou puncte cu ajutorul butonului M soar Strat Num rul stratului în care va fi plasat textul.

În câmpul Text nou se introduce valoarea cu care se va înlocui textul c utat.168 MapSys 7 6. definite prin câmpurile de dup setarea Pozi ie+lungime. © 2003-2007 Geotop .13 Înlocuire text Aceast func ie permite înlocuirea textelor selectate sau a unor p r i din acestea cu elemnte text sau numerice noi. Selectarea textelor se poate face prin mai multe metode. Textul ce se va înlocui poate fi: 1. o por iune de text definit prin pozi ia primului caracter i lungimea irului de caractere care urmeaz dup aceasta. În acest caz por iunea de text precizat din toate textele selectate va fi înlocuit cu valoarea înscris în cîmpul Text nou. descrise la meniul Edit i func ia Selectare text. o valoare fix care se poate înscrie în câmpul de dup setarea Text fix sau 2. 6.6.6.14 Creare texte SIPA Prin aceast func ie sunt create identificatorii de obiecte conform specifica iilor SIPA (Sistem de Identificare ale Parcecelor Agricole).

4 Suprafa poligon închis Calculeaz suprafa a unui poligon care se închide prin linii aflate în stratul curent.Grafic 169 6. Ordinea de selectare a punctelor sau sensul de selectare a liniei are importan . Rezultatul este afi at în linia de stare.2 Proiec ie Proiecteaz ortogonal un punct pe o dreapt . 6. Pentru a închide conturul. Rezultatul este afi at în linia de stare.1 Distan /Orientare Calculeaz distan a i orientara fa de direc ia Nord dintre dou puncte. se va selecta baza. Pentru integrarea punctului creat în linie. polilinii (arce) existente. Definirea liniilor care se vor intersecta se face prin selectarea punctelor de cap t sau a liniilor.7.7. Pentru integrarea punctului creat în linie. prin proiectarea ortogonal a punctului pe dreapt . Pentru alegerea conturului se va selecta o linie care apar ine poligonului. Elementele construite se bazeaz pe puncte.8 Constructii Func iile principale de construire a planului digital se g sesc în meniul Construc ii. linii. Rezultatul este afi at în linia de stare. în acest caz ultimul punct se va închide cu primul punct. se va utiliza func ia Inserare punct. 6.3 Suprafa punct cu punct Calculeaz suprafa a unui contur prin selectarea unul câte unul a punctelor de frângere a conturului.2 Distan punct-linie Calculeaz distan a dintre un punct i o linie selectat . Efectuarea acestor calcule pentru întreaga suprafa de lucru se poate face prin func ia Construire topologie. Rezultatul este afi at în linia de stare. se va utiliza func ia Inserare punct.8. 6. © 2003-2007 Geotop . Punctul se va crea în stratul curent. Punctul se va crea în stratul curent. 6. determinând primul punct i al doilea punct al bazei.8.7. 6.linie Creeaz un punct izolat la intersec ia a dou linii. Pentru proiectarea punctului.7 Calcule Acest meniu con ine func ii de calcule simple de distan e/orientare i suprafa ce se pot efectua folosind elementele grafice existente în lucrare (puncte sau linii).7. Precizarea elementelor liniare se face prin selectarea liniei sau a punctelor de cap t. selecta i din nou primul punct sau ap sa i butonul din dreapta a mouse-ului. 6. apoi punctul. 6.1 Intersc ie linie .

6. în ordine: intersec ie linie-linie. 6. se pot introduce perechile de directie/distan pentru calcularea punctelor radiate. Dup selectarea celor dou puncte de baz se cere introducerea num rului de p r i (n) în care se va împarte dreapta.170 MapSys 7 6.8. Dup selectarea celor dou puncte de baz i a direc iei origine.8.6 Împ r ire Împarte distan a dintre dou puncte în p r i egale.8. de la punctele bazei.9 Intersec ie arce de cerc Creaz dou puncte izolate la intersec ia unui arc de cerc cu un alt arc de cerc. Utilizarea se face prin selectarea liniilor de intersectat.3 Intersec ie distan e Creeaz un punct izolat prin intersectarea a dou distan e m surate de la dou puncte de baz . 6. necesare pentru orientare. Pentru a trasa o paralel prin mai multe puncte.4 Radiere Creeaz puncte izolate prin introducerea coordonatelor polare. Dup selectarea punctelor de baz se cere introducerea distan elor m surate pe direc ia bazei i perpendicular pe baz .8.8. cele negative în spatele sau pe partea dreapt a bazei. 6.5 Puncte ortogonale Creeaz în stratul curent puncte prin introducerea distan elor ortogonale. Punctele vor fi calculate fa de primul punct de baz .Punctele vor fi calculate fa de primul punct de baz . Distan ele pozitive creeaz paralela pe partea stâng a bazei. Punctele izolate vor fi create în stratul curent. Se vor crea în stratul curent n -1 de puncte izolate. Punctele izolate vor fi create în stratul curent. 6. punctele dorite se vor selecta consecutiv.10 Paralel la distan dat Creaz o paralel cu o baz dat la o distan dat . 6.8 Intersec ie arc de cerc . 6. inserare Aceast func ie realizeaz un ir de opera ii.7 Intersectie+racordare.8.8. Punctul se va crea în stratul curent. racordare segmente intersectate la punctul de intersec ie i inserare punct. Intersectarea se va face pe partea stâng a bazei. cele negative pe partea dreapt a bazei. Punctele izolate vor fi create în stratul curent. © 2003-2007 Geotop . Dup selectarea celor dou puncte de baz se cer pe r nd distan ele m surate.line Creaz dou puncte izolate la intersec ia a unei arc de cerc cu o dreapt .8. Distan ele pozitive creeaz puncte în direc ia sau pe partea stâng a bazei.

printr-un punct dat i cu lungime dat . 6. se va selecta linia f r punctare pe unul din punctele ce le compune.8. i legarea acestora cu punctul al doilea a bazei. se poate cupla func ionalitatea 'Orto'. La terminarea definirii liniei de baz . Dac se dore te construirea unor linii perpendiculare sau în prelungire. una din valorile Înainte/Înapoi. cele negative în spatele sau pe partea dreapt a bazei. Lungimile pozitive creaz ortogonala pe partea stâng a bazei. La început trebuie precizat o baz prin selectarea unei linii sau a dou puncte.15 Construc ii distan e Func ia Construc ii distan e este similar cu func ia Perimetrare Ortogonal .Grafic 171 Pentru a trasa o paralel cu o linie întreag .13 Perimetrare ortogonal Aceast comand creaz puncte ortogonale. Punctul al doilea va fi punctul de pornire al noii linii. la distan e egale. prin ap sarea © 2003-2007 Geotop . i se va introduce distan a la care va fi creat paralela. fiind cunoscute sensul i lungimile de la baz . Baza se define te prin puncte sau prin linie.12 Ortogonal Creeaz o linie ortogonal pe o baz . cu diferen a c punctele create pot fi la orice direc ie fa de baz . Pentru a trasa o paralel cu o linie întreag . Precizarea direc iei se poate face i prin unghiuri multiplu de 15 grade fa de baz . Pentru definitivarea opera iei se introduce num rul de sc ri (num r întreg) i lungimea treptelor. cele negative pe partea dreapt a bazei. punctele dorite se vor selecta consecutiv. La terminarea definirii liniei de baz .14 Scar Creeaz paralele fa de o linie. Distan ele pozitive creeaz punctele în fa a sau pe partea stâng a bazei. Rezultatul func iei este crearea de puncte la direc ia i distan a specificat fa de o baz . 6. toate în stratul curent. luându-se ca baz linia precedent . 6. Liniile i punctele noi vor fi create în stratul curent. iar capetele paralelelor se vor lega cu linii. Liniile i punctele noi vor fi create în stratul curent. se va ap sa butonul din stânga al mouse-ului.8. Pentru precizarea unor direc ii de multiplu de 15 grade fa de baz .8. Construirea se face continuu. egal cu distan a dintre un punct dat i primul Pentru a trasa o paralel prin mai multe puncte. Construirea începe din cel de-al doilea punct al bazei prin introducerea pentru fiecare nou linie a distan elor m surate pe direc ia bazei i ortogonal pe baz . 6. Stânga/Dreapta trebuie s fie zero. Linia creat va deveni noua baz i se repet opera ia de introducere a distan elor pân la renun area comenzii. la o distan segment de linie a bazei.11 Paralel prin punct dat Creeaz o paralel cu o baz dat . Paralele se vor crea la stânga liniei.8. Direc ia i lungimea liniei se specific prin deplasarea cursorului i ap sând apoi butonul din dreapta al mouse-ului sau prin introducerea de la tastatur a distan ei în metri.8. prin introducerea valorilor Înainte/Înapoi i Stânga/Dreapta. 6. Pentru precizarea bazei se selecteaz dou puncte existente. se va selecta linia f r punctare pe unul din punctele ce le compune. se va ap sa butonul din stânga al mouse-ului.

172 MapSys 7 butonului F8 de la tastatur . Exterior Dimensionarea se face în exteriorul punctelor ce definesc linia cu textul în centru.8. Dup aceast opera ie se introduce de la tastatur valoarea distan ei de la linie a cot rii. Dup acceptarea set rilor de mai jos. m surat perpendicular pe linia de cotat. la stânga liniei ce leag primul punct definit de cel de-al doilea punct definit. care permite precizarea modului de creare a dimension rii.16 Dimensiuni Aceast func ie permite crearea dimension rii prin text i linie a distan elor definite prin dou puncte de c tre utilizator. Dimensionarea se va crea întotdeauna în startul curent. Linie de referin Dimensionarea se face la centrul liniei ce leag punctele definite cu linie de referin . 6. se selecteaz cu mouse-ul punctele care definesc linia de cotat. La apelarea meniului este afi at fereastra de mai jos. © 2003-2007 Geotop . Linia nou-creat reprezint baza pentru urm toarea linie. În l ime În l imea textului de dimensionare. Tip dimensiune Modul de pozi ionarea dimension rii Interior Dimensionarea se face în interiorul punctelor ce definesc linia cu textul în centru. Aliniere text Modul de aliniere a textului afi at.

determinând primul punct i al doilea punct al bazei.4 Corec ie distan Mut punctul al doilea a unei baze.9.9. pe linia bazei. În l ime În l imea simbolulului în milimetri. paralel cu baza. Cu aceasta.Grafic Font Fontul de simboluri utilizat pentru simbolul care se pozi ioneaz la capetele dimension rii. 6. apoi repetat liniile care vor fi ortogonalizate. Prima dat se cere selectarea bazei. 6.5 Echidistan iere Mut punctele aflate la o distan dat pe cele dou p r i a unei baze. © 2003-2007 Geotop .1 Aliniere Mut prin proiec ie punctele care cad în interiorul unei distan e date pe cele dou p r i a unei baze. Precizarea elementelor liniare se face prin selectarea liniei sau a punctelor de cap t. 6. Selectarea unui font de simboluri se poate face cu butonul Simbol Simbolul utilizat pentru capetele dimension rii. Baza se selecteaz cu mouse-ul sau prin dou puncte. Pentru ortogonalizarea unui obiect topologic de tip poligon. apoi repetat liniile care vor fi paralelizate fa de baz . Prima dat se cere selectarea bazei.9 Corectii Elementele liniare care trebuie s satisfac unele condi ii geometrice prin defini ie pot fi corectate prin func iile cum ar fi Aliniere. Ordinea de selectare a punctelor sau sensul de selectare a liniei are importan . apela i la meniul Topologie Ortogonalizare poligon. O func ie special de corec ie este cea de Ortogonalizare poligon care poate fi apelat din meniul Topologie. 6.2 Ortogonalizare Mut punctul al doilea a unei linii astfel încât linia s devin ortogonal fa de o baz .3 Paralelizare Mut punctul al doilea a unei linii astfel încât linia s devin paralel fa de o baz . astfel încât distan a dintre punctele mutate s devin egal . Paralelizare. obiectele topologice care con in ughiuri apropiate de 90 sau 180 grade pot fi corectate la unghi drept sau la 180 grade. . 6. înainte sau înapoi pe direc ia bazei astfel încât distan a dintre cele dou puncte ale bazei s fie egal cu cea introdus de utilizator.9. Corec ie distan . 173 6.9.9.

© 2003-2007 Geotop . Acestea din urm sunt marcate pe ecran.Linii terse Dac parametrii Intersect ri i Erori de neînchidere con ini valori nenule. paralel cu baza. 6.174 MapSys 7 6.Erori de neînchidere . Pentru verificarea i corectarea erorilor ce pot apare la digitizarea curbelor de nivel exista func iile specializate cu care pot fi depistate i corectate aceste tipuri de erori. 6.6 Aliniere text Mut inscrip iile aflate la o distan dat pe cele dou p r i a unei baze.Racord ri . atunci exist curbe de nivel care se intersecteaz sau discontinuit i în curbele de nivel. detecteaz i afi eaz numerele i coordonatele punctelor de intersec ie. Dup terminarea opera iei. în a a fel încât originea textelor s fie aliniate.9. dac exist .7 Echidistan iere text Mut inscrip iile aflate la o distan dat pe cele dou p r i a unei baze. pân când sunt eliminate toate erorile.10 Curbe de nivel Curbele de nivel i elementee componente ale acestora trebuie s satisfac condi ii de continuitate. se afi eaz urm torii parametrii: . astfel încât distan a dintre inscrip iile mutate s devin egal .1 Verificare continuitate Verific continuitatea curbelor de nivel.10.9. Aceste puncte pot fi ulterior c utate i corectate de erorile de continuitate. cotare i nesuprapunere.Uniri de linii . Dup corectarea erorilor se reface verificarea i corectarea. 6. pe direc ia bazei.Intersect ri . prin efectuarea unei topologii de linie.

Grafic 175 6.3 Cotare curbe de nivel Cu aceast func ie se pot modifica cotele tuturor punctelor curbei de nivel selectate. © 2003-2007 Geotop . toate punctele curbei de nivel examinate vor primi aceea i cot . curba respectiv va fi afi at cu linie groas pe ecran i operatorul va trebui s introduc valoarea corect a curbei de nivel. Se cer valorile de margine ale intervalului de cote în care se face verificarea cotelor. Ca urmare.2 Verificare cote Cu aceast func ie se pot verifica cotele punctelor curbelor de nivel sau a punctelor izolate cotate. din stratul curent.10. 6. sau exist puncte care sunt în afara valorilor minime i maxime introduse. În cazul în care o curb de nivel con ine puncte cu cote diferite. La terminarea opera iei este afi at un mesaj cu num rul curbelor de nivel corectate. la o nou valoare dat .10.

6. crea i mai întâi selec ia. Sunt permise numere de punct duplicate. 6. Dac se face import de elemente grafice în format ASCII. apoi activa i selec ia folosind op iunea Numai cele selectate din meniul Parametrii.11. iar restul se vor incrementa cu 1.1 Primul num r de punct Afi eaz implicit num rul ultimului punct din baza de date grafic a lucr rii. Aceast valoare se poate seta liber. Pentru renumerotare se cere num rul primului num r de punct i valoarea cu care se incrementeaz numerele. sau se fac modific ri la numerotarea elementelor existente.176 MapSys 7 6.3 Renumerotare puncte active Aceast func ie atribuie numere de puncte noi pentru toate punctele active din straturile vizibile. Pentru a renumerota o selec ie de linii. Se va selecta întotdeuna poligonul din dreapta liniei. Pentru identificatorii de tip text (num r cadastral).4 Renumerotare linii active Aceast func ie atribuie numere de linii noi pentru toate liniile active din straturile vizibile. 6.11. apoi activa i selec ia folosind op iunea Numai cele selectate din meniul Parametrii. sunt valabile acelea i reguli. 6.11.11. folosi i fereastra de configurare a straturilor din meniul Setare strat. Pentru a renumerota o selec ie de puncte. Renumerotarea se va face începând cu primul punct selectat i se va continua în ordinea punctelor ce definesc poligonul. © 2003-2007 Geotop .11 Numerotare Numerotarea elementelor grafice din MapSys face automat. începând de la un num r de punct i un pas dat. Primul punct nou creat va avea num rul introdus în fereastr . fa de ordinea de selectare a punctelor acesteia. identificatorii acestora vor fi p strate. Pentru a activa sau a dezactiva straturi întregi sau elementele unui snumit strat. chiar dac în baza de date exist numere identice. folosi i fereastra de configurare a straturilor din meniul Setare strat. Renumerotarea elementelor grafice existente se poate face prin func iile prezentului meniu. Pentru a activa sau a dezactiva straturi întregi sau elementele unui snumit strat. începând de la un num r dat i un pas dat.2 Renumerotare puncte pe contur Renumeroteaz punctele unui poligon selectat printr-o linie sau prin dou puncte care apar in poligonului. crea i mai întâi selec ia. în ordinea cre rii acestora.

num rul cadastral cel mai mare va fi ultimul num r.5 Verificare num r cadastral Aceast comand verific numerele cadastrale aflate în stratul curent.Primul num r .Grafic 177 6. Dac la ultimul num r nu se introduce nimic. Fi ierul con ine urm toarele date . Rezultatul se va salva întrun fi ier LOG care se va afi a pe ecran. num rul cadastral cel mai mic va fi primul num r.: 1-11 este folosit de mai 6. Dac la primul num r nu se introduce nimic. © 2003-2007 Geotop .Numere cadstrale duplicate (Ex.Continuitate întrerupt ( Ex.6 Incrementare num r cadastral Incrementeaz fiecare num r cadastral din stratul curent care cade în intervalul definit de utilizator.Erori de numerotare: 1-11) multe ori) . Se cere introducerea primului i ultimului num r cadastral dup care se cere introducerea valorii cu care vor fi incrementate numerele.11.11.Num rul total de numere .: dintre 1-10 i 1-12 lipse te .Ultimul num r .

Introducerea coordonatelor punctelor comune în sistemul surs i în sistemul destina ie selectând butonul Puncte comune 3. 2. Pentru introducerea i administrarea punctelor comune se selecteaz butonul Puncte comune. 8.ortogonal sau afin .(dac este cazul) 7. Eliminarea punctelor comune care dep esc toleran a în fereastra Transformare plan cu puncte comune (dac este cazul) 6. 6. Selectarea butonului Recalculare dac a fost efectuat una sau amândou din punctele 6 i 7. Ad ugarea coordonatelor se face cu butonul . Începerea transform rii cu butonul OK din fereastra Transformare plan 1. Parametrul dZ permite modificarea cotelor tuturor elementelor cu o constant . Parametrii de transformare se pot introduce manual sau pot fi calculate pe baza punctelor comune (minim 3 puncte).1 Transformare Aplic o transformare cu apte parametri întregii lucr ri. Selectarea butonului Transformare cu puncte comune 5.12. care se afl în baza de date a lucr rii. se va afi a un mesaj de avertizare.12 Transformare Transformarea unei lucr ri create într-un sistem de coordonate într-un alt sistem de coordonate este posibil folosind meniul cu acela ume. Pentru validarea introducerii se apas tasta Enter. Schimbarea metodei de transformare . © 2003-2007 Geotop . Tabelul punctelor comune cu numele TRANSFRM. Calculul parametrilor de transformare este f cut pe baza punctelor. Acceptarea parametrilor de transformare calcula i cu butonul OK din fereastra Transformare plan cu puncte comune 9. Introducerea parametrii transform rii în ferastra Transformare plan cu butonul OK sau i începerea transform rii 2. Închidrea ferestrei bazei de date cu butonul 4.178 MapSys 7 6. Ordinea opera iilor de transformare este: 1. unde se introduc de la tastatur valorile cerute. poate fi editat prin ap sarea butonului Puncte comune. dup care se va afi a fereastra de mai jos. Dac acest tabel nu con ine înregistr ri.

Pentru calculul parametrilor de transformare se selecteaz butonul Transformare cu puncte comune. 7. Dac s-a efectuat eliminarea unor perechi de coordonate sau a fost modificat metoda transform rii. Modificarea metodei de transformare se poate face validând op iunea corespunz toare din grupul Metoda. Selectarea sau deselectarea unei linii se face prin punctarea cu mouse-ul al semnului . 6. 4. 3. 5. Eliminarea punctelor cu diferen e inacceptabile de utilizator se face prin deselectarea perechii de coordonate. este necesar recalcularea parametrilor de transformare cu butonul Recalculare. Dup introducerea perechilor de coordonate ale punctelor comune. Va fi afi at ferastra care con ine coordonatele care se folosesc la transformare precum i diferen ele de coordonate în punctele comune. Va apare din nou fereastra cu formula i parametrii transform rii. © 2003-2007 Geotop . Perechile de coordonate vor fi introduse în tabelul Transfrm din baza de date a lucr rii.Grafic 179 Pentru detalii cu privire la opera iile ce se pot efectua în Fereastra baza de date consulta i meniul cu acela nume din directorul Afi aj. se închide fereastra Baza de date cu butonul .

adic nu se poate utiliza func ia Undo. Rezultatele ultimei transform ri sunt plasate în fi ierul text TRANSFRM.LOG.12. Opera ia de transformare este definitiv . Selectarea butonului OK din ferestra Orientare © 2003-2007 Geotop . Con inutul fi ierului este afi at dup fiecare calcul. posibil schimbare a unghiului dintre axe) Recalculare Repetarea calculului parametrilor de transformare. dup care este afi at din nou fereastra Transformare plan . 8. 9. Efectuarea propriu-zis a transform rii se face prin selectarea butonului OK din fereastra Transformare plan . Parametrii de transformare se calculeaz folosind metoda celor mai mici p trate. 6. cu parametrii de transformare completa i.Ortogonal (Factor de scal unic pe cele dou axe. Parametrii de transformare se pot introduce manual sau pot fi calculate pe baza punctelor comune (minim 3 puncte). 2. Totu i.2 Transformare prin digitizare Aplic o transformare cu apte parametri întregii lucr ri. iar cele corespondente din sistemul surs se indic cu mouse-ul prin selectarea unor puncte existente pe suprafa a lucr rii curente.180 MapSys 7 Metoda În op iunea Metoda se poate selecta tipul transform rii aplicate: .Afin (Factor de scal diferit pe cele dou axe. Acceptarea parametrilor de transformare se face cu butonul . Introducerea coordonatelor punctelor comune în sistemul destina ie selectând butonul Puncte cunoscute din fereastra Orientare sau prin digitizarea acestora din lucrarea MapSys curent cu ajutorul butonului cu acela nume. p strarea unghiului dintre axe) . transformarea poate fi ignorat dac lucrarea nu a fost salvat . Punctele din sistemul destina ie se introduc manual. Ordinea opera iilor de transformare este: 1. Parametrul dZ permite modificarea cotelor tuturor elementelor cu o constant . Închidrea ferestrei bazei de date cu butonul 3.

Perechile de coordonate vor fi introduse în tabelul Transfrm din baza de date a lucr rii. Dac acest tabel nu con ine înregistr ri. © 2003-2007 Geotop . dup care se va afi a fereastra de mai jos. Digitizarea punctelor din sistemul de coordonate surs (lucrarea curent ) . Selectarea butonului Recalculare dac a fost efectuat una sau amândou din punctele 6 i 7. se va afi a un mesaj de avertizare. Eliminarea punctelor comune care dep esc toleran a în fereastra Transformare plan cu puncte comune (dac este cazul) 6. Acceptarea parametrilor de transformare calcula i cu butonul OK din fereastra Transformare plan cu puncte comune i efectuarea transform rii 1. Resetare tergerea introducerilor din coloana Folosite Ordona Ordonarea în sens cresc tor a punctelor 2. Introducerea coordonatelor sistemului destina ie se face cu butonul Puncte cunoscute. 8. poate fi editat prin ap sarea butonului Puncte comune. Pentru validarea introducerii se apas tasta Enter. Pentru detalii cu privire la opera iile ce se pot efectua în Fereastra baza de date consulta i meniul cu acela nume din directorul Afi aj. care se afl în baza de date a lucr rii. Schimbarea metodei de transformare .Grafic 181 4. Ad ugarea coordonatelor se face cu butonul . unde se introduc de la tastatur valorile cerute. Pentru introducerea i administrarea punctelor comune se selecteaz butonul Puncte comune. Tabelul punctelor comune cu numele TRANSDIG.(dac este cazul) 7.ortogonal sau afin .în ordinea introducerii 5.

Dup introducerea perechilor de coordonate ale punctelor comune. 6. Eliminarea punctelor cu diferen e inacceptabile de utilizator se face prin deselectarea perechii de coordonate. 7. Selectarea sau deselectarea unei linii se face prin punctarea cu mouse-ul al semnului . Va apare din nou fereastra cu formula i parametrii transform rii. 5. Eliminarea unui punct se face prin dublu-clic pe num r din coloana Folosit . Începerea digitiz rii punctelor din sistemul surs se face cu butonul OK. Ad ugarea unui punct se face prin dublu-clic pe num rul de punct dorit în colaoana Cunoscute.182 MapSys 7 3. este afi at fereastra Transformare plan cu puncte comune. Va fi afi at ferastra care con ine coordonatele care se folosesc la transformare precum i diferen ele de coordonate în punctele comune. Modificarea metodei de transformare se poate face validând op iunea corespunz toare din grupul Metoda. 4. Ordinea punctelor din coloana Folosite reprezint ordinea în care vor trebui digitizate punctele în sistemul surs . Dup digitizare tuturor punctelor din list . Fereastra Orientare con ine coloanele Cunoscute i Folosite unde se pot defini punctele care se vor folosi pentru orientare din sistemul destina ie. este necesar recalcularea parametrilor de transformare cu butonul Recalculare. se închide fereastra Baza de date cu butonul . © 2003-2007 Geotop . 4. Dac s-a efectuat eliminarea unor perechi de coordonate sau a fost modificat metoda transform rii.

Parametrii de transformare se calculeaz folosind metoda celor mai mici p trate. Opera ia de transformare este definitiv . 6. Totu i. posibil schimbare a unghiului dintre axe) Recalculare Repetarea calculului parametrilor de transformare. © 2003-2007 Geotop . Lambda elipsoidale • Din coordonate geografice Fi. Acceptarea parametrilor de transformare se face cu butonul . Pentru efectuarea opera iei trebuie precizat o direc ie. transformarea poate fi ignorat dac lucrarea nu a fost salvat . adic nu se poate utiliza func ia Undo. UTM sau Stereografic 1970 în coordonate geografice Fi.Ortogonal (Factor de scal unic pe cele dou axe. în sensul acelor de ceasornic. iar al doilea punct va determina direc ia care se va roti împreun cu lucrarea întreag pe direc ia Nordului. determinat de dou puncte existente. 8.Afin (Factor de scal diferit pe cele dou axe. Con inutul fi ierului este afi at dup fiecare calcul.Grafic 183 Metoda În op iunea Metoda se poate selecta tipul transform rii aplicate: .3 Rotire Aplic o transformare de tip rota ie întregii lucr ri. Lambda elipsoidale în coordonate rectangulare în proiec ia Gauss.12.4 Geografic <=> Proiectie Acest meniu permite efectuarea transformarilor de coordonate pe acela elipsoid de tipul: • Din coordonate rectangulare în proiec ia Gauss. p strarea unghiului dintre axe) . 6.12. Primul punct selectat va fi centrul de rota ie. dup care este efectuat transformarea propriu-zis a lucr rii. Rezultatele ultimei transform ri sunt plasate în fi ierul text TRANSFRM.LOG.

1. i parametrii proiec iei de pe care se face transformarea sau în care se face transformarea.184 MapSys 7 UTM sau Stereografic 1970 Înaintea efectuarii opera iilor de transformare se recomand salvarea lucr rii sub un alt nume. Dac se alege sistemul Local. Coordonatele elipsoidale sunt date în formatul <grade_sexagesimale. pe un elipsoid de referin selectat.000. Opera ia de transformare presupune c utilizatorul cunoa te i specific pe care elipsoid se face transformarea. 500.1 Gauss Transform coordonatele geografice în coordonate proiec ia Gauss/UTM sau invers. Dup salvare. Totu i. Sistemul surs este sistemul în care se afl lucrarea MapSys.000.fractiunizecimale>. deoarece programul nu permite refacerea opera iei.12. programul cere salvarea lucr rii transformate.4. Elipsoidul pe care se lucreaz trebuie cunoscut de c tre utilizator. nu exist posibilitatea refacerii opera iei cu func ia Undo din MapSys. Programul detecteaz dac acesta este în coordonate elipsoidale sau rectangulare (proiec ie). Dac se utilizeaz un coeficient de scar de 0. se alege unul din submeniurile Gauss sau Stereo. Lambda elipsoidale Sistem General Sistem Local © 2003-2007 Geotop . exist dou posibilit i principale de transformare: 1. i permite efectuarea transform rii c tre cel lalt sistem. Utilizarea coeficientului de scar implicit 1. Opera iile de transformare se vor efectua numai dac utilizatorul cunoa te în detaliu fiecare parametru a transform rii. Programul detecteaz sistemul de coordonate curent (geografic sau proiec ie). 25. ca o copie de siguran . i permite efectuarea transform rii mereu din sistemul curent în sistemul destina ie. 500. transformarea se face din sau în sistemul UTM (Universal Transverse Mercator) General sau Local cu fus de 6 sau 3 grade.9996. Dup efectuarea transform rii. În concluzie. i se precizeaz prin selectarea butonului i alegerea elipsoidului dorit din list . În cazul op iunii General. trebuie precizat origiea acestuia. sunt lua i în considerare parametrii de origine oficiali (46. Posibilit ile de transformare sunt afi ate schematic în diagrama de mai jos. are ca rezultat transformarea din sau în sistemul Gauss General sau Local de 6 sau 3 grade. Din coordonate rectangulare în proiec ia Gauss sau UTM în coordonate geografice Fi.00000). refacerea se poate face prin copierea con inutului subdirectorului Backup a lucr rii în directorul lucr rii (lucrarea trebuie închis în prealabil). 6. În func ie de acest lucru.

Din coordonate geografice Fi.Grafic 185 2. Lambda elipsoidale în coordonate rectangulare în proiec ia Gauss sau UTM Sistem General Sistem Local © 2003-2007 Geotop .

186 MapSys 7 © 2003-2007 Geotop .

Sistemul surs este sistemul în care se afl lucrarea MapSys. În concluzie.000.00000).000. 1. În cazul op iunii General. trebuie precizate parametrii originii acestuia. i se precizeaz prin selectarea butonului i alegerea elipsoidului dorit din list . Dup efectuarea transform rii. Lambda elipsoidale: Sistem General Sistem Local © 2003-2007 Geotop .12. 25. i permite efectuarea transform rii c tre cel lalt sistem. Totu i. Programul detecteaz dac acesta este în coordonate elipsoidale sau rectangulare (proiec ie). Din coordonate rectangulare proiec ia Stereo70 General sau Local în coordonate geografice Fi. pe un elipsoid de referin selectat. nu exist posibilitatea refacerii opera iei cu func ia Undo din MapSys. programul cere salvarea lucr rii transformate.4.2 Stereo 187 Transform coordonatele geografice în coordonate proiec ia Stereografic 1970 sau invers. exist dou posibilit i principale de transformare: 1.Grafic 6. Dac se alege sistemul Local. 500. Dup salvare. 500. Coordonatele elipsoidale sunt date în formatul <grade_sexagesimale. refacerea se poate face prin copierea con inutului subdirectorului Backup a lucr rii în directorul lucr rii (lucrarea trebuie închis în prealabil).fractiunizecimale>. sunt lua i în considerare parametrii de origine oficiali (46. Elipsoidul pe care se lucreaz trebuie cunoscut de c tre utilizator.

Din coordonate coordonate geografice Fi. Lambda elipsoidale în coordonate rectangulare proiec ia Stereo70 General sau Local: Sistem General Sistem Local © 2003-2007 Geotop .188 MapSys 7 2.

Acestea sunt proiectate pe cilindrul pozi ionat transversal. încadrându-se în dreptunghiul elipsoidal cu coordonatele Fi1=43° 35'. refacerea se poate face prin copierea con inutului subdirectorului Backup a lucr rii în directorul lucr rii (lucrarea trebuie închis în prealabil). La2=29° 50'. Valorile extreme de coordonate în sistemul UTM 6 grade sunt definite în felul urm tor: X0 = 0 la Ecuador.000 la Ecuador. România este pozi ionat pe fusurile 34 N i 35 N.3 UTM Transform coordonatele geografice în coordonate proiec ia UTM (Universal Transverse Mercator) sau invers. se introduc valorile din grupul Coeficient respectiv Origine manual. elipsoidul este împ r it în 60 de fusuri cu 6 grade l ime. Programul detecteaz dac acesta este în coordonate elipsoidale sau rectangulare (proiec ie).000 f. În acest caz zonele standard nu sunt luate în considerare.s. Totu i. Sistemul UTM general este o proiectie cilindrica transversala secant cu un factor de scara de 0.4.fractiunizecimale>. Coordonatele elipsoidale sunt date în formatul <grade_sexagesimale. nu exist posibilitatea refacerii opera iei cu func ia Undo din MapSys. În acest sistem de proiec ie. Pentru definirea unei proiec ii TM locale. Dup salvare.9996 Indicarea zonei în care se face calculul se efectueaz prin selectarea zonei standard dorite în meniul cu acela nume. La1=20° 10'. Elipsoidul pe care se lucreaz trebuie cunoscut de c tre utilizator. Parametrii fiec rei zone se vor afi a în dreptul denumirii zonei. Fi2=48° 20'. în sens cresc tor în emisfera Nordic X0 = 10. Proiec ii locale se pot © 2003-2007 Geotop . = 0. i se precizeaz prin selectarea butonului i alegerea elipsoidului dorit din list .9996 la centrul de proiectie. orientat perpendicular pe direc ia N-S i centrat pe centrul de proiec ie al fusului. în sens descresc tor în emisfera Sudic Y0 = 500. pe un elipsoid de referin selectat.Grafic 189 6. i permite efectuarea transform rii c tre cel lalt sistem. Dup efectuarea transform rii. programul cere salvarea lucr rii transformate. Sistemul surs este sistemul în care se afl lucrarea MapSys.000.12.

. . . Sistem General Sistem Local © 2003-2007 Geotop .7851 Y0 = 500. . = 0.99999.190 MapSys 7 defini cu originea aflat în orice punct. dar în acest caz este necesar cunoa terea coordonatelor geografice Fi. Din coordonate rectangulare proiec ia UTM General sau Local în coordonate geografice Fi.99999 În concluzie.s. Pentru zonele locale de 1 grad. Teritoriul româniei se poate acoperi cu 10 proiec ii locale de 1 grad l ime. i a factorului de scar optim pentru l imea fusului ales. toate având Latitidunea Fi=46 grade N.000. La a punctului origine.4. începând cu Longitudinea La=21 grade E pân la La=31 grade E. valoarea optim a factorului de scar este de 0.124. pentru La0 = 22° ).596. . 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 30° 31° . . din grad în grad. Parametrii Proiec iei TM locale cu fusuri de 1 grad pentru teritoriul României: Fi0 = 46° N La0 = 21° 22°. exist dou posibilit i principale de transformare: 1.000 f. . Coordonatele rectangulare ale originii proiec iilor TM locale cu fus de un grad poate fi 500. 500. Lambda elipsoidale (de ex. . E X0 = .000.

pentru La0 = 22° ): Sistem General Sistem Local © 2003-2007 Geotop .Grafic 191 2. Lambda elipsoidale în coordonate rectangulare proiec ia Stereo70 General sau Local (de ex. Din coordonate coordonate geografice Fi.

prima coloan con ine sistemul de coordonate surs .192 MapSys 7 6. aflate în proiec ia Stereo 70. ca o copie de siguran . În cazul transform rilor standard. deoarece programul nu permite refacerea opera iei.6 Istoric sistem de referinta coordonate Acest meniu afi eaz transform rile geografice efectuate în lucrarea curent . În func ie de elipsoidul de referin a proiec iei. cunoscute de utilizator.12. iar al doilea sistemul destina ie. © 2003-2007 Geotop .5 Transformari standard Transform rile standard permit transform ri de pe un elipsoid de referin la altul a coordonatelor proiec ie ale lucr rii. Opera iile de transformare se vor efectua numai dac utilizatorul cunoa te în detaliu fiecare parametru a transform rii.12. se alege transformarea corespunz toare. Înaintea efectuarii opera iilor de transformare se recomand salvarea lucr rii sub un alt nume. 6. Lucrarea de transformat trebuie s se g seasc în coordonate proiec ie.

8. trebuie citite de utilizator din manualul GPS-ului. Dac GPS-ul recep ioneaz i sateli ii WAAS (Wide Area Augmentation System).Grafic 193 În cazul transform rilor Geografic (Fi.13. prin care utilizatorul poate urm ri pozi ia sau traiectoria parcurs în cadrul lucr rii curente.1 GPS. prin cuplarea unui GPS de buzunar la laptop-ul luat pe teren pe care este instalat Mapsys. În lucrarea MapSys se pot înc rca fi iere vectoriale în diferite formate sau imagini raster ortofoto sau satelitare în sistem de proiec ie Stereografic 1970 sau în coordonate geografice. Pentru leg tura cu MapSys. Modul de ini ializare a GPS-ului i operarea set rilor pentru a func iona corect.Configurare În aceast fereastr se poate realiza testarea comunica iei cu receptorul GPS i setarea sistemului de coordonate în care vor fi furnizate coordonatele transmise c tre lucrarea MapSys. La) <==> Proiec ie (X. none se selecteaz butonul Ok pentru salvarea set rilor pân la ie irea din fereastra Configurare digitizor În GPS se opereaz urm toarele set ri (modul de acces a acestora depinde de tipul receptorului GPS9) : • • • la configurarea DATUM-ului (Setup-Map Datum) se seteaz WGS84 sistemul de coordonate poate fi orice se seteaz trimiterea datelor prin portul GPS-ului pentru format NMEA V2. În cazul set rii corecte. set rile necesare sunt: • elipsoid WGS84 • transmiterea datelor în format NMEA (National Marine Electronics Association). 1. 6. Y) este afi at sistemul de coordonate destina ie i parametrii elipsoidului de referin pe care s-a efectuat transformarea. Precizia de determinare a pozi iei depinde de num rul i amplasarea sateli ilor de la care receptorul prime te semnal. 6. pe care se poate urm ri pozi ia i deplasarea utilizatorului. precizia datelor de pozi ionare este sub 6 m. Testarea comunica iei presupune setarea GPS-ului i a parametrilor de comunica ie în meniul Configurare Digitizor. precizia de determinare a pozi iei este sub 3 m datorit datelor de corec ie transmise prin ace ti sateli i. Aici se se efectuez urm toarele set ri: • • • • în meniul Lucrare – Configurare digitizor se seteaz GPS NMEA (National Marine Electronics Association) prin selectarea cu mouse-ul (în câmpul driver curent trebuie s apar GPS NMEA ) se alege portul de comunica ie unde este legat GPS-ul se seteaz parametrii de comunicare cu butonul Configurare la valorile 9600.13 GPS Reg sirea i pozi ionarea punctelor i obiectivelor de teren este posibil cu ajutorul func iei GPS. none.1 GSA (Setup- © 2003-2007 Geotop .

Acceptarea acesteia se face cu butonul Ok dup închiderea ferestrei.194 • • MapSys 7 NMEA) se seteaz parametrii de comunicare la viteza 9600 Baud (Setup – Baud rate) se conecteaz cablul de leg tur la GPS. Starea datelor de pozi ionare este afi at în partea din stânga-jos a ecranului grafic în formatul: <Seria datelor>. dup ce receptorul începe transmiterea datelor de pozi ionare (se recep ioneaz semnal de la cel pu in 4 sateli i). Dup testarea comunica iei se alege butonul Stop. C utare punct. m sur toarea este oprit i este afi at fereastra coordonatelor calculate. Recep ionarea coordonatelor ine pân la ap sarea butonului <Esc> al calculatorului. În cazul unei comunica ii stabilite cu succes. © 2003-2007 Geotop . respectiv la portul serial al calculatorului Dup aceste set ri. <coordonata X>. dup care se pot apela func iile de pozi ionare din meniul GPS (Calcul coordonate.Calcul coordonata Prin acest meniu se pot atribui coordonate rezultate din media datelor de pozi ionare transmise. Din celelalte valori este calculat media coordonatelor. Traseu). Dup alegerea meniului se cere o toleran (în metri). care reprezint eroarea fa de media coordonatelor calculate în cadrul sesiunii de m surare curente. Reînceperea m sur torii se face din acest moment. valorile de mai sus se modific permanent. (Eroarea medie a datelor de pozitionare).13. Valorile care dep esc toleran a sunt marcate cu asterisc. se poate testa func ionarea comunica iei. <coordonata Y> În cazul transmiterii datelor. f r s se deplaseze pân la terminarea m sur torii.2 GPS . 6. Acesta presupune c uilizatorul se afl pozi ionat pe punctul de determinat. Dup aceasta. cu meniul curent. în fereastra de mai jos vor fi afi ate datele transmise în format NMEA.

programul afi eaz distan a i direc ia dintre pozi ia curent transmis de receptorul GPS i punctul introdus de utilizator. <coordonata X>. (Eroarea medie a datelor de pozitionare).3 GPS . a datelor care se preiau i a straturilor destina ie. este afi at traseul parcurs de utilizator prin unirea cu linie în stratul curent a punctelor transmise de GPS. 8. 1. traseele (Route) i registrul (Tracklog) sunt transmise din memoria receptorului GPS la un calculator prin comanda dat de utilizator. se va începe transmiterea datelor de la GPS Datele se transmit separat pentru fiecare tip de date.13. <coordonata X>. iar datumul trebuie s fie WGS84. pân la desc rcarea total a acestora. care va con ine maxim 100 puncte intermediare. Densitatea punctelor depinde de viteza de deplasare i perioada de transmitere a coordonatelor din GPS. automat se va începe un arc nou pornind din ultimul punct al arcului precedent.Off"). Configurarea receptoarelor GPS Se configureaz acelea i set ri ca la meniul GPS. © 2003-2007 Geotop . <coordonata Y> În cazul transmiterii datelor. Linia creat va fi de tip ARC. se selecteaz butonul Start dup aceasta.13. 6.Configurare cu excep ia c se devalideaz transmiterea NMEA ("NMEA . 6. (Eroarea medie a datelor de pozitionare).5 GPS . Starea datelor de pozi ionare este afi at în partea din stânga-jos a ecranului grafic în formatul: <Seria datelor>. unde dup precizarea formatului coordonatelor. <coordonata Y> În cazul transmiterii datelor.Traseu Cu ajutorul acestei func ii.Download Prin acest mod de lucru datele de pozi ionare (Waypoint).4 GPS . Starea datelor de pozi ionare este afi at în partea din stânga-jos a ecranului grafic în formatul: <Seria datelor>.Grafic 195 6.Cautare punct Prin introducerea coordonatelor X. Configurare MapSys • • • • • • în meniul Lucrare – Configurare digitizor se seteaz GPS NMEA prin selectarea cu mouseul (în câmpul driver curent trebuie s apar GPS NMEA ) se alege portul de comunica ie unde este legat GPS-ul se seteaz parametrii de comunicare cu butonul Configurare la valorile 9600. valorile de mai sus se modific permanent. none se selecteaz butonul Ok pentru salvarea set rilor pân la ie irea din fereastra Configurare digitizor se apeleaz meniul GPS – Download. Dac se dep e te acest num r. none. Y al unui punct. valorile de mai sus se modific permanent.13.

14. 6.PRS). Parametrii con in toate set rile lucr rii care apar în fereastra Parametrii i fereastra Setare strat.14 Setari Set rile generale i particulare ale programului respectiv ai straturilor grafice se g sesc în meniurile Parametrii i Setare strat.2 Salvare parametrii Salveaz parametrii unei lucr ri existente din fi ierul de parametrii a lucr rii (*.PRS). 6. © 2003-2007 Geotop .1 Înc rcare parametrii Încarc parametrii unei lucr ri existente din fi ierul de parametrii a lucr rii (*.14. Parametrii înc rca i vor suprascrie parametrii lucr rii curente. Parametrii înc rca i vor suprascrie parametrii lucr rii curente. Parametrii con in toate set rile lucr rii care apar în fereastra Parametrii i fereastra Setare strat.196 MapSys 7 6.

Culoarea se alege prin dubluclic la c su a din dreptul op iunii dorite. în fereastra de imprimare Valori kilometrice Din 5 în 5 cm se marcheaz cu o linii de 8 mm perpendiculare pe cadru valorile rotunde de coordonate. © 2003-2007 Geotop . iar grosimea prin introducerea unui num r întreg în c mpul corespunz tor. se înscriu valorile coordonatelor col urilor în fereastra de imprimare Numai cele selectate Pe afi aj se deseneaz numai acele elemente care au fost selectate. Op iuni Seteaz op iunile de afi are pentru lucrarea curent . se vor plota numai elementele selectate Arbore quadral Afi eaz structura indexului geografic de tip arbore quadral. Pentru fiecare op iune se poate seta separat culoarea i grosimea liniei cu care va fi afi at op iunea respectiv . folosit de MAPSYS pentru optimizarea manipul rii lucr rilor care con in un num r mare de elemente grafice.3 Parametrii Afi eaz fereastra de setarea a parametrilor generali ai lucr rii curente.Grafic 197 6. La toate opera iile grafice se vor lua în considerare numai elementele selectate. Eroare neînchidere Capetele libere ale liniilor dintr-un strat pentru care s-a creat topologia de tip Poligon sunt marcate cu dreptunghiuri de mici dimensiuni Caroiaj Se deseneaz o cruce la fiecare 10 cm pe suprafa a afi ajului grafic Cadru Se deseneaz un dreptunghi în jurul afi ajului grafic.14.

Num r zecimale direc ii Num rul de zecimale pentru afi area direc iilor. Pentru modificare se selecteaz dreptunghiul cu specimenul de culoare i se selecteaz culoarea dorit .coordonate geografice Longitudine.axa oX orientat spre NORD . Latitudine © 2003-2007 Geotop . arc de cerc. Num r zecimale suprafe e Num rul de zecimale pentru afi area suprafe elor. Confirmare la creare La crearea elementelor de tip punct. se introduce o valoare egal cu numitorul scarii /1000.axa oX orientat spre EST Direc ii Unitatea de m sur a unghiurilor: . Coordonate Seteaz modul de men inere i de tratare a coordonatelor introduse. se va afi a o fereastr dialog pentru precizarea atributelor elementului.Centesimal . Num r zecimale distan e Num rul de zecimale pentru afi area distan elor. Distan a minim Distan a minim la care trebuie s se afle un punct nou fa de celelalte pentru a fi creat ca punct distinct. Dac se dore te desenarea lor cu în l imea definit la o alt scar . curb sau punct de referin preluat din lucr rile de referin . La) .Sexagesimal Set ri Factor m rire text/simbol Factorul global cu care sunt înmul ite dimensiunile elementelor de tip text i simbol. Num r zecimale rest Num rul de zecimale pentru afi area restului la suprafe e.198 MapSys 7 Scara Afi eaz scara numeric i scara grafic a planului în fereastra de imprimare de 1 cm de la cadrul ferestrei grafice Cadru ornamental Deseneaz un cadru ornamental la o distan Sistem de coordonate Seteaz orientarea axei sistemului de coordonate a lucr rii: . Y) . Permite desenarea la plotter a inscrip iilor cu dimensiunile dorite la scara respecti . Punctele noi situate mai aproape de valoarea introdus vor face un salt la un punct existent aflat în interiorul distan ei date. Num r zecimale coordonate Num rul de zecimale pentru afi area coordonatelor. (X. Culoare de fond Seteaz culoare de fond a ferestrei grafice. linie.coordonate rectangulare în sistemul de proiec ie (Fi. În l imiile textelor i simbolurilor sunt definite la scara de 1:1000.

apoi se fac set rile respective.Grafic 199 6. Set rile stratului curent apar în Linia de stare a straturilor. i în Linia de stare a atributelor. Num rul stratului curent este afi at în câmpul Set rile straturilor .14. Linia stratului curent apare încadrat în tabelul de straturi. Tot în aceste linii de stare se pot efectua majoritatea modific rilor prin selectarea butoanelor de setare sau prin introducerea valorilor de la tastatur .4 Setare strat Fereastra Atribute strat permite selectarea stratului curent i precizarea op iunilor de afi are i activare a tuturor straturilor. Alegerea stratului curent se face prin selectarea num rului stratului din segmentul Set rile straturilor. Fereastra Atribute strat este alc tuit din urm toarele segmente: Fiecare strat are op iuni de setare proprii. © 2003-2007 Geotop . mai întâi se selecteaz linia stratului dorit din Set rile atributelor. adic fiec rui strat î-i corespunde din Set rile straturilor un grup de set ri din grupul Elemente active i din Fereastra atributelor. indiferent în care segment se afl op iunile care se doresc modificate. Pentru orice tip de set ri.

Toc/Grosime Culoarea i grosimea liniei cu care vor fi afi ate elementele dintr-un strat. În concluzie. Pentru selectarea unei culori se selecteaz c su a culorii în linia stratului dorit. Tip linie © 2003-2007 Geotop . Modificarea denumirii se face prin selectarea c mpului rezervat denumirii stratului dorit i introducerea de la tastatur . În tabelul de straturi. definit considerând prin conven ie c se face o m rire de la o scar infinit de mic la scara 1:1. Parametrii care se pot modifica în Linia de stare a straturilor sunt: Activ/inactiv Straturile active sunt cele în care se pot efectua toate opera iile i care pot fi afi ate dac nu sunt restric ionate de scara de afi are sau de setarea Numai cele selectate din fereastra Parametrii. se poate inverta Nume Afi eaz num rul i denumirea straturilor. valorile introduse la câmpul Apare la scara > Dispare la scara. Elementele din vor fi afi ate la sc ri mai mari decât scara specificat la câmpul Apare la scara i la sc ri mai mici decât cea specificat la câmpul Dispare la scara. sau se selecteaz numele stratului dorit. straturile active sunt marcate cu culoarea verde în dreptunghiul corespunz tor din prima coloan a tabelului. Grosimea liniei este dat în pixeli. Apare la scara/dispare la scara Intervalul de scar pentru care vor fi afi ate elementele din stratul curent. Valoarea se introduce de la tastatur . Modificarea statutului se face prin selectarea dreptunghiului din prima coloan a segmentului Set rile straturilor sau al c su ei de la începutul Liniei de stare a straturilor.200 MapSys 7 Linia de stare a straturilor Afi eaz set rile specifice stratului curent i permite modificarea acestor set ri. apoi butonul din Linia de stare a straturilor. Cu ajutorul butonului selec ia de straturi.

pentru celelalte straturi. arce de cerc. simboluri. Grupul Elemente active Seteaz tipurile de elemente active (vizibile) din stratul selectat în lista straturilor: puncte. Butonul Setare multipl Aceast func ie permite aplicarea set rilor stratului curent. din Font Fi ierul de caractere cu extensia FNT care con ine biblioteca de simboluri. în func ie de scara de reprezentare cu valoarea Numitor scar /1000. . linii.valoare egal cu zero: simbolurile se afi eaz numai pe punctele de cap t ale liniilor Cu simbol Activarea reprezent rii cu simbol ale punctelor i liniilor din stratul dorit. simbolurile se vor afi a la punctele din capetele liniilor. adic starturile vizibile se vor ascunde i invers. Op iunea se activeaz /dezactiveaz cu c su a din cap tul Liniei de stare a straturilor. Alegerea simbolului dorit se face din tabela care apare la selectarea butonului Linia de stare a straturilor. Butonul Activare vizibile Prin selectarea butonului. Elementele setate apar numai dac stratul este activ. Simbol Setarea unui simbol care va fi plasat în toate punctele izolate sau pe liniile din stratul curent. Pentru reprezentarea i plotarea simbolurilor la acelea i dimensiuni se modific Factorul de m rire text din meniul Grafic . din Linia de În l ime În l imea simbolului în milimetri la scara 1:1000. Dist În cazul straturilor care con in linii. la distan a introdus . Pentru selectarea unui tip de linie se selecteaz linia stratului dorit.valoare negativ : se afi eaz un num r constant de simboluri egal cu modulul num rului introdus . apoi butonul din Linia de stare a straturilor.Set ri Parametri. curbe. conform set rilor. Indiferent de valoarea introdus . afi area simbolurilor pe aceste linii depinde de valoarea distan ei introduse.Grafic 201 Tipul liniei cu care vor fi afi ate elementele de tip linie. Butonul Activare Toate Vizualizarea tuturor straturilor va fi setat la valoarea invers . Modificarea setului de carectere se face prin alegerea unui set nou dup selectarea butonului stare a straturilor. arc de cerc sau curb dintr-un strat. setarea Act (vizibil/invizibil) al straturilor afi ate în pagina curent a Fereastrei de setare a straturilor va fi schimbat la valoarea invers .valoare pozitiv : simbolurile se afi eaz echidistant între capetele liniei. În fereastra de configurare a set rii multiple exist dou segmente: Caracteristici preluate Se precizeaz acei parametrii ai stratului curent care vor fi prelua i conform set rii din grupul © 2003-2007 Geotop .

Z Num r strat Distan a . Atributele se afi eaz implicit fa de punct cu valori care se pot modifica. Y. Atributele posibile sunt: Cerc nul stratului.desenarea unui cerc cu diametrul de 0.afi . pentru grupul de straturi precizat la grupul Aplica pe. Atributele afi ate se pot trensforma în elemente de tip text în stratul curent cu func ia Grafic . În raport vor fi incluse numai acele caracteristici care se valideaz în grupul Caracteristici preluate.afi .202 MapSys 7 Aplica pe. Num r punct X.afi area numerelor de punct area coordonatelor punctelor area num rului stratului la puncte area lungimii liniilor Linia de stare a tributelor © 2003-2007 Geotop . text sau numeric caracteristice fiec rui element de tip punct sau linie. Aplic pe În acest grup se va preciza grupul de straturi care vor prelua caracteristicile setate anterior. Butonul Raport Func ia Raport permite listarea caracteristicilor actuali ai straturilor.Creare din atribute afi ate.Text .8 mm la fiecare punct izolat al . din stratul curent. Fereastra atributelor Din baza de date grafic a lucr rii se pot afi a atribute de tip grafic. este afi at fereastra de mai sus. Pentru configurarea raportului.afi .

în ambele sec iuni apar straturile lucr rii surs . Înclinat Reprezentarea cu caractere înclinate al atributului text/numeric.pr5 dorit. dX. de la începutul liniei. i efectuarea transferului de date din straturile lucr rii surs în straturile lucr rii destina ie. În sec iune Strat destina ie va apare lista de straturi ale lucr rii destina ie. se alege butonul . Coresponden a straturilor care se vor transfera dintr-o lucrare în alta se face prin selectarea cu clic simplu în sec iune din dreapta (Strat destina ie) a numelu stratului destina ie. 6. La apelarea func iei. 203 În l ime În l imea atributului în mm la scara 1:1000. Folosi i butonul Reset pentru a terge coresponden ele f cute. dup care se selecteaz fi ierul . Grosime Grosimea atributului reprezentat. Straturile lucr rilor MapSys sunt p strate în fi iere cu extensia . se seteaz Factorul de m rire text/Simbol în fereastra Parametrii. Toc Culoarea de reprezentare a atributului. conform coresponden ei straturilor. Înc rcarea unui tabel de coresponden e salvate anterior se face cu butonul Încarc . care apar în sec iunea din stânga Start surs .5 Transformare strat Func ia Transformare straturi permite crearea coresponden ei între straturile a dou lucr ri MapSys. Setarea modului de reprezentare se face prin selectarea c su ei de la sfâr itul Liniei de stare. Salvarea unei coresponden e efectuate se poate face cu butonul Salveaz . cu valoarea Numitor scar /1000. apoi prin selectarea cu dublu clic a numelui stratului surs în sec iunea Strat surs . Pentru reprezentarea cu dimensiuni corecte la alte sc ri. respectiv cu numele stratului surs între paranteze. Straturile la care s-a efectuat coresponden a.14.pr5 care au numele lucr rii. se alege OK. Straturile surs sunt straturile lucr rii curente. © 2003-2007 Geotop . vor fi marcate cu asterisc. dY Deplasarea fa de element al atributului reprezentat. Font Tipul de caractere pentru reprezentarea atributelor. În partea dreapta a ferestrei. Pentru selectarea straturilor destina ie. Pentru transferul datelor din straturile surs în straturile destina ie. în sec iunea Strat destina ie este afi at lista de straturi în care se transpune datele.Grafic Apari ia individual a atributelor se face prin selectarea c su ei Pentru fiecare atribut se pot seta urm torii parametrii: Scara Atributul apare la sc rile mai mari de aceast scar .

LOG care con ine date despre num rul elementelor din straturile grafice.204 MapSys 7 6. precum i date despre num rul elementelor selectate. © 2003-2007 Geotop .15 Informatii Afi eaz fi ierul log LAYERS.

se vor crea profile longitudinale pentru fiecare. Atributele punct sunt afi ate cu func ia Editare punct. pentru editare sau plotare. Profile transversale Traseul profilelor transversale se traseaz într-un strat separat. Fi ierele DXF generate vor avea denumirea profil_tran_xx. Strat date profil longitudinal/transversal Se introduce num rul stratului care con ine liniile de profil longitudinale respectiv transversale. Atributele punct sunt afi ate cu func ia Editare punct. chiar dac nu se genereaz profile longitudinale. care se pot înc rca în aceea i lucrare sau într-o alt lucrare. Dac nu sunt incluse puncte pe ax. Pentru a reprezenta corect axul pe profilele transversale. cu func ia Creare/Digitizare linie sau Trasare linie dac punctele exist . © 2003-2007 Geotop . Profilele se genereaz într-unul sau mai multe fi iere de format DXF. Pentru a reprezenta punctele comune (pe ax) ale profilelor transversale i longitudinale.16 Profil Aceast func ie permite generarea profilelor longitudinale i transversale pornind din elementele de tip punct i linie reprezentând trasee longitudinale i elemente de profil transversale. Liniile se traseaz în ordinea în care se vor reprezenta în profil. profilele transversale nu vor avea o linie de centru. Profile longitudinale Traseul profilelor longitudinale se traseaz într-un strat separat.Grafic 205 6. Dac exist mai multe trasee separate în acela strat. este necesar includerea acestora în ambele linii de profil. toate de la stânga la dreapta sau toate de la dreapta la stânga.dxf respectiv profil_long_xx. Liniile se traseaz în ordinea în care se vor reprezenta în profil. Parametrii de generare profile În aceast fereastr se seteaz to i parametrii profilelor care se vor crea. cu func ia Creare/Digitizare linie sau Trasare linie dac punctele exist . trebuie introdus stratul de linii al profilului longitudinal.dxf i vor fi plasate în directorul lucr rii.

Modificare ordinii se face prin selectarea unui atribut i a butonului Sus sau Jos. Afi area unui atribut se face prin validarea dreptunghiului din stânga atributului. • generarea fi ierelor profilelor conform set rilor efectuate se face cu butonul Generare 6. Nomenclaturile generate pot fi introduse ca atribute în tabelele topologice precizate de utilizator. Introducerea unei linii goale se face cu butonul Gol.206 MapSys 7 Foaie În aceast sec iune se pot seta urm torii parametrii: • dimensiunile standard sau defini i de utilizator a foii de lucru • amplasarea foii (portrait sau landscape) • modul de amplasare a profilelor pe foaie (pe orizontal sau pe vertical ) • distan ele unde nu se deseneaz elemente grafice fa de marginea foii m surate fa de primul i ultimul profil • tipul profilelor generate • modul de salvare a profilelor . iar numerotarea i nomenclatura în straturile date de utilizator.în acela fi ier sau în fi iere separate • scara orizontal i vertical de reprezentare a profilelor • în l imea inscrip iilor • distan a de la baza profilului a cotei minime a profilului (în metri redus la scara vertical ) • valoarea kilometric a primului profil transversal sau a primului punct al profilului longitudinal • informa ii ce se afi eaz în tabelul de sub baza profilului. limitele foilor de plan împreun cu nomenclatura corespunz toare în centru se vor afi a pe suprafa a de lucru. Limitele foilor de plan se vor genera în stratul curent. Dup generare. Sterografic 1970 standard ONCGC sau împ r ire local cu dimensiuni definite de utilizator. la toate obiectele topogice ale stratului precizat. Ordinea informa iilor este de sus în jos. • salvarea i rechemarea set rilor din fereastra Profil se face cu butoanele Salveaz /Încarc .17 Plan de dispunere Cu aceast func ie se pot genera i afi a limitele foilor de plan în nomenclatura Gauss. © 2003-2007 Geotop . cu acoperirea total sau precizat de utilizator.

000).împ r ire de foi de tip proiec ie Gauss cu col uri de foi calculate în proiec ie Sterografic 1970 Stereo 70 Standard ONCGC . Num r plan e Num rul de plan e care se vor genera de la punctul origine spre drepta i jos.Afi aj: suprafa a afi at i pe vertical . grupul Suprafa a cuprins În acest grup se precizeaz suprafa a care se va acoperi cu foi de plan. Op iune este valid numai pentru dispunere de tip Local a foilor de plan.Lucrare: suprafa a întregii lucr ri . Exist mai multe posibilit i de definire: . Scara Sc rile standard pentru care se poate genera planul de dispunere (de la 1:500 la 1:100.împ r ire de foi de tip rectangular cu col uri de valori rotunde în proiec ia Stereografic 1970 Local . Origine X/Y Coordonatele punctului fa de care se vor genera foile de plan.împ r ire definit de utilizator prin precizarea l imii.Grafic Set rile care trebuie f cute înainte de generarea foilor de plan sunt: 207 grupul Tip dispunere Trapez vechi .Nomenclatur dat : se va genera plan a cu nomenclatura specificat . atunci când suprafa a este definit prin num rul de plan e pe orizontal i pe vertical .Definit: suprafa definit de un punct origine i num rul de plan e pe orizontal Prima plan va fi plan a care cuprinde coordonatele punctului origine dat . L ime/În l ime Dimensiunile în metri a foii de plan. i nu de suprafa a lucr rii. lungimii foii de plan i a sc rii. © 2003-2007 Geotop .

Fereastra care apare la apelarea func iei permite introducerea parametrilor h r ilor bloc. unde apare lista tabelelor topologice. Nomenclatura/Strat Afi area nomenclaturii pentru împ r irea de foi standard Trapez vechi (Gauss) sau Stereo 70 ONCGC i a numerot rii pentru împ r irea local . i anume a sc rii de preprezentare.18 Harta Bloc Func ia Hart bloc permite generarea automat a unor foi de plan de dimensiuni i scar definite. Topologie Nomenclatura standard sau local pot fi introduse ca atribute la fiecare obiect topologic al stratului topologic precizat în dreptul ferestrei de validare Topologie. Pentru utilizarea func iei se va genera în prealabil topologie de tip poligon pentru stratul care con ine obiectele de baz . 6. formatului i dimensiunii foii. Validarea gener rii câmpurilor i complet rii cu nomenclaturile corespunz toare se face separat pentru nomenclatura general i nomenclatura local (num r plan ) prin validarea op iunii Topologie din dreptul op iunii dorite. plasate în centrul planurilor. În câmpurile Strat se introduce num rul stratului în care se vor genera nomenclaturile respectiv numerotarea local începând e la valoarea introdus în câmpul Primul num r. În acest meniu trebuie generat topologia de tip poligon pentru limitele de foi de plan create. i completarea câmpurilor cu nomenclatura i/sau nomenclatura local în care se afl obiectele topologice. pe baza unor criterii de optimizare. © 2003-2007 Geotop . Opera ia are ca rezultat generarea câmpurilor NOMENC i NRPLAN în tabelul topologic dat.208 MapSys 7 grupul Numerotare Func ia de generare a foilor de plan permite crearea nomenclaturii sau a numerot rii foilor în form de text.Imagine tiparire. Configura ia h r ilor bloc create poate servi la generarea automat a plan elor cu func ia Layout din meniul Tip rire . în scopul creeri de foi de plan astfel pozi ionate încât un poligon (o parcel ) s fie reprezentat în întregime numai pe o singur foaie de plan. num rului optim de poligoane pe foaie.

© 2003-2007 Geotop . precum i criteriile de generare. Func ia poate modifica pozi ia foii. (în picioare sau culcat) i a sc rii de reprezentare la urm toarea valoare în sus sau în jos. Dup generarea h r ii bloc. în func ie de forma obiectelor grafice i de criteriile alese. Rezultatul gener rii (exemplu). este afi at un raport care con ine rezultatele opera iei.Grafic 209 stratului în care se genereaz cadrul i stratul de texte.

Ace ti componen i de afi are sunt cele din fereastra Definire MapSys View care este afi at la selectarea butonului Creeaza. © 2003-2007 Geotop .210 MapSys 7 6. se atribuie un nume configura iei. Se poate face o selec ie de parametrii prin clic la dreptunghiul de validare din dreptul fiecarui component. Dup aceasta.19 MapSys view Func ia MapSys View permite salvarea componentelor care definesc modul de afi are a lucr rii curente. care se înscrie în câmpul Denumire.

Se pot salva i înc rca mai multe defini ii. © 2003-2007 Geotop .Grafic 211 Odat salvat . defini ia se poate înc rca în lucrarea în care a fost creat .

.

Capitolul VII .

cota medie a punctelor poligonului Lungimile respectiv suprafe ele se calculeaz luând în considerare lungimea arcelor de cerc i suprafe ele segmentelor de cerc (dac exist ). generându-se un tabel primar în baza de date Microsoft Access MDB a lucr rii. care va con ine elementele numerice i de identificare ale obiectelor topologice. polilinie. Punct num r punct i coordonate Linie num r linie i lungime Poligon num r cadastral. Pentru actualizarea topologiei deja existente pe una sau mai multe por iuni de lucrare. perimetrul. având atribute primare specifice. text/num r cadastral). Opera ii op ionale Racordare cu toleran a de Se face o racordare automat a punctelor nodale aflate la o distan introdus . linie. Func ia de topologie creeaz obiecte topologice din elementele grafice primare (punct. 7.1 Construire topologie Opera ia de generare a topologiei reprezint principalul pas pentru edificarea unui Sistem Informa ional Geografic bazat prin defini ie pe obiecte topologice validate din punct de vedere geometric i logic. respectiv tuturor insulelor. Opera ia este aplicat întregii lucr ri. Tip Se pot crea trei tipuri de topologie. mai mic de cea Unificare segmente Înlocuie te segmentele de linie dintre punctele nodale cu o singur linie. (Se folose te în © 2003-2007 Geotop . se poate utiliza func ia Extras. suprafa a. Topologia este generat întotdeauna pentru stratul curent dar elementele grafice primare ale obiectelor topologice din stratul curent se pot afla în straturi diferite.214 MapSys 7 7 Topologie Func iile meniului Topologie permit generarea b ncii de date primare a Sistemului Informatic Geografic i efectuarea unor opera ii specifice obiectelor cu referin spa ial . Baza de date poate fi editat la meniul Fereastra baza de date. Mai mult. nefiind necesar crearea elementelor grafice noi atunci când acestea se suprapun cu unul deja existent. Aceast func ionalitate permite reducerea redundan ei elementelor grafice. care se vor preciza de c tre utilizator. acelea i elemente grafice pot fi componente ale mai multor tipuri de obiecte topologice.

© 2003-2007 Geotop . 215 Intersectare Caut i creeaz eventualele puncte de intersec ie care apar la trasarea unei linii peste alta. Straturile care apar gravate sunt invizibile. Num rul stratului grafic care con ine liniile cotate (curbe de nivel). Prin butonul Straturi se pot selecta straturile din care vor fi incluse elementele pentru construirea obiectelor grafice i pentru atribuirea numerelor cadastrale. vor fi terse. Stratul de cote trebuie s fie selectat i în tabelul de configurare a straturilor afi at cu butonul Straturi. deci înaintea definiri atributelor suplimentare trebuie ad ugat la fiecare poligon un num r cadastral. Op iunea se poate folosi la generarea profilelor pe baza curbelor de nivel. Eliminare linii mai scurte de Liniile la care unul din capete nu e legat la nici un punct nodal i lungimea lui nu dep lungimea maxim introdus . dup construirea topologiei se p streaz doar atributele (suplimentare) acelor poligoane la care a fost atribuit un num r cadastral. ale c ror cote se vor prelua în stratul curent. Strat cote Cu aceast opera ie se pot atribui cote punctelor create prin validarea intersect rii de linii la construirea topologiei. În cazul în care au fost ad ugate atribute suplimentare la baza de date. Selectarea se face prin dublu-clic la num rul stratului.Topologie cazul topologiei de tip linie). Numele unui strat se poate afi a dac se plaseaz cursorul deasupra num rului acesteia. se poate da distan a care determin un dreptunghi respectiv raza care determin un cerc în care se face c utarea numerelor cadastrale. e te Distan c utare text În cazul obiectelor topologice de tip linie sau punct. Tabel generat Implicit se seteaz pe numele stratului curent. f r ca s fi definit un punct la intersec ia celor dou linii. se înscrie în câmpul Strat cote.

Obiectele topologice din ambele straturi trebuie s fie numerotate cadastral. precum i referiri la fostul obiect topologic din Stratul destina ie din care a rezultat în urma intersect rii. Astfel este posibil calcularea a unui bloc de suprafe e. Pentru aceasta se alege un Strat surs care se va intersecta cu Stratul destina ie. în cazul topologiei poligon se cere definirea conturului exterior în cadrul c ruia se vor construi poligoanele i se vor calcula suprafe ele.216 MapSys 7 Dup ap sarea butonului Ok. f r selectarea conturului. Conturul selectat trebuie s fie în stratul curent. Punctele care creeaz erori de neînchidere se marcheaz cu un p trat.2 Suprapunere straturi Combin dou straturi topologice de tip poligon prin intersectarea geometric a obiectelor topologice. se apas butonul din dreapta al mouse-ului (ESC). Practic. i crearea unei baze de date aferente din componentele bazelor de date ini iale ale cele dou straturi. prin aceast opera ie. © 2003-2007 Geotop . fiec rui obiect topologic nou-creat în Stratul destina ie î-i va corespunde o înregistrare care poate con ine referiri la obiectul topologic cu care se suprapune (în parte sau total) din Stratul surs . Obiectele topologice rezultate prin intersec ie se vor crea în Stratul destina ie i vor putea mo teni date atât din obiectele Stratului surs cât i din obiectele originale ale Stratului destina ie. Dup terminarea opera iei se afi eaz un fi ier raport care con ine informa ii despre parametrii i rezultatele construirii topologiei. 7. Dac se dore te calcularea întregii suprafe e. Formatul bazei de date rezultate se poate construi din câmpurile bazelor de date ale Stratului surs i Stratului destina ie. iar liniile care nu fac parte din dou poligoane diferite (unul pe partea stâng i unul pe partea dreapt a liniei) vor fi selectate.

dar care vor putea lua valori din câmpurile ambelor baze de date (al Stratului surs i al Stratului destina ie). 2. Alegerea câmpurilor este la discre ia utilizatorului. Punctele obiectelor topologice din cele dou straturi nu coincid (par ial sau total). câte au existat în Stratul destina ie. În acest caz. pentru constituirea bazei de date rezultante. în Access. rezultatele grafice vor suprascrie Stratul destina ie. i reprezint valoarea atribuit coloanei rezultante. ne stau la dispozi ie toate câmpurile bazelor de date componente (al Stratului surs i al Stratului destina ie). Validarea sau eliminarea acestora se face prin selectarea c su elor cu semnul. Strat surs Stratul care intersecteaz .câmpurile originare Stratului surs vor con ine atributul corespunz tor obiectului topologic care se suprapune (în parte sau total) cu obiectul din Stratul destina ie . Acestea vor fi mai multe la num r. Dac se dore te p strarea coloanelor vechi dar i preluarea altelor noi din baza de date al Stratului surs .câmpurile originare Stratului destina ie vor con ine atributul corespunz tor obiectului topologic din care a rezultat noul obiect topologic Stratul surs va r mâne neschimbat. pentru crearea bazei de date rezultante dup efectuarea opera iei de Suprapunere straturi. este necesar intersec ia obiectelor. se intersecteaz . decât cele din Stratul destina ie. creându-se obiecte noi. în modul urm tor: . în prealabil se va crea cel pu in o coloan nou . se face de c tre MapSys.Numecoloan . creându-se pologoane noi.Topologie 217 Exist dou cazuri: 1. Obiectele topologice noi i baza de date creat în urma suprapunerii va suprascrie acest strat. Completarea câmpurilor aferente obiectelor topologice rezultante în urma intersect rii. În colana Valoare pot apare nume ale coloanelor din baza de date al ambelor straturi. Strat destina ie Stratul care este intersectat. În ambele cazuri. © 2003-2007 Geotop . Interesctare Liniile din cele dou straturi care trec una peste alta. Atribute Tabel cu coresponden a atributelor bazelor de date componente. al c rui baz de date va con ine implicit coloanele existente înaintea opera iei de Suprapunere straturi. Punctele obiectelor topologice din cele dou straturi coincid. în format Numetabel. Obiectele topologice i baza de date a acestui strat r mân neschimbate. Modificarea acestei valori se face prin dublu-clic pe linia dorit . În coloana Nume apar implicit numele coloanelor existente în baza de date al Stratului destina ie. În acest caz. se creaz atâtea obiecte topologice noi.

3 Numerotare obiecte Eticheteaz automat sau manual toate obiectele având topologie tip Punct. apare lista tuturor câmpurilor existente în ambele baze de date (al Stratului surs i al Stratului destina ie). Valorile acestuia vor completa coloana corespondent din baza de date rezultant . Rezultatul grafic va con ine poligoanele compuse prin suprapunerea poligoanelor din cele dou straturi. având baza de date format din câmpurile specificate în fereastra Atribute generate. Stratul curent trebuie s aib una din tipurile de topologie de mai sus. Prin selectarea butonului OK din fereastra Suprapunere straturi opera ia genereaz un nou strat topologic.218 MapSys 7 Prin selectarea butonului din fereastra Selectare câmp de mai jos. 7. © 2003-2007 Geotop . Se selecteaz câmpul dorit. Linie sau Poligon. Elementele te tip text sau numerice pot fi extrase din oricare câmp al bazei de date asociate stratului topologic curent.

Obiectele de tip poligon ale c ror centru de greutate cade în afara suprafe ei. se cere precizarea locului unde se va crea textul. vor fi aduse pe rând în centrul afi ajului. Manual Etichetarea obiectelor în regim manual. © 2003-2007 Geotop . dup care apar numele câmpurilor bazei de date al stratului topologic curent. Format Se poate preciza un prefix i un sufix pentru etichtele create sub format: prefix*sufix. dX. Dac centrul calculat cade în afara obiectului (în cazul poligoanelor). operatorul selectând pozi ia unde se va plasa eticheta. cu deplasarea dat . dY Deplasarea texturilor de etichetare fa de centrul obiectului. Strat destina ie Stratul în care se vor plasa elementele text de etichetare.Topologie 219 În MapSys etichetele se creeaz implicit ca elemente de tip text cu o în l ime de 2 mm. Câmp Câmpul de etichetare ale obiectelor stratului topologic curent. în stratul dat de utilizator. în centrul obiectelor. Pentru obiecte de tip linie. Alegerea câmpului dorit cu care se vor eticheta obiectele topologice se face prin selectarea butonului . Se numeroteaz obiectelele ale c ror înregistr ri corespondente din baza de date con in date în câmpul selectat. textele se creaz în la mijlocul liniei. unde * reprezint valoarea etichetei.

audio sau video porne te editorul implicit al acestui tip de fi ier. © 2003-2007 Geotop . Introducerea num rului stratului se face prin selectarea dubl a liniei corespunz toare din tabelul de mai sus.5 Editare obiect Editeaz înregistrarea din baza de date a unui obiect grafic. din interiorul obiectelor topologice al stratului curent. Obiectele grafice se selecteaz prin punctarea cu mouse-ul în interiorul sau pe obiectul respectiv.220 MapSys 7 7. valorile preluate din elementele de tip text.4 Culegere atribute Încarc în câmpurile bazei de date al stratului topologic curent. În coloana strat se introduce stratul din care se preiau atributele în câmpul corespunz tor din baza de date. Dându-se mai multe straturi surs . În coloana Nume sunt afi ate numele câmpurilor bazei de date al stratului topologic curent. Selectarea cu butonul din dreapta al mouse-ului unui câmp text care care con ine numele complet cu calea de acces al unui fi ier imagine. creat prin construirea topologiei. cu o singur opera ie se pot culege atribute din diferite straturi. Distan c utare text În cazul obiectelor topologice de tip linie sau punct. Fereastra care apare la apelarea meniului se compune din dou coloane. se poate da distan a care determin un dreptunghi respectiv raza care determin un cerc în care se face c utarea atributelor de tip text. 7.

Topologie 221 În caz c au fost configurate Atribute externe externe sau Aplicatii. seta i op iunea Numai cele selectate din meniul Grafic . fereastra de mai sus va con ine cîmpuri noi cu atribute externe sau butoane prin care se pot apela aplica ii de editare a atributelor text ata ate obiectelor topologice: 7. 7. Obiectele topologice se deselecteaz prin punctarea cu mouse-ul în interiorul sau pe obiectul respectiv. Pentru a afi a numai elementele selectate.Set ri .7 Deselectare obiect Deselecteaz un obiect topologic selectat anterior. © 2003-2007 Geotop . Se vor deselectate i înregistr rile corespunz toare din baza de date. creat prin construirea topologiei. Obiectele grafice se selecteaz prin punctarea cu mouse-ul în interiorul sau pe obiectul respectiv.6 Selectare obiect Selecteaz un obiect grafic.Parametrii. Se vor selectate i înregistr rile corespunz toare din baza de date.

Se pot corecta numai acele poligoane la care devierea unghiurilor de la dreptunghi nu este prea mare. Suprafa a subparcele Dac se introduce o valoare (s). subparcelele ob inute vor avea suprafa a egal cu s. de aceea pentru corectarea complet a unui poligon. parcela se va împ r i la n p r i egale. Coordonatele celorlalte puncte care compun poligonul vor fi modificate. Dup selectarea poligonului se pot defini puncte fixe.9 Parcelare Împarte un obiect topologic de tip poligon în subparcele. Subparcelele ob inute vor avea suprafa a egal cu suprafa a total / n. altfel parcela se va împ r i la subparcele cu suprafe e egale. Rezultatul împ r irii se poate ob ine prin setarea diferitelor op iuni Sens Sensul de progresie al parcel rii. 7. ale c ror coordonate nu vor fi modificate. Num r subparcele Dac se introduce o valoare (n).3 ori. Direc ii diferite Înaintea fiec rei subparcele se cere definirea direc iei de parcelare. Coordonatele se corecteaz folosind metoda celor mai mici p trate. opera ia trebuie repetat de 2 . Op iuni Suprafe e diferite Înaintea fiec rei subparcele se cere definirea suprafe ei subparcelei. altfel se cere numai o singur dat i laturile parcelelor ob inute vor fi paralele.8 Ortogonalizare poligon Corecteaz unghiurile poligonului selectat la dreptunghi. © 2003-2007 Geotop .222 MapSys 7 7.

Numele fi ierelor BMP se atribuie automat. Zoom Factorul de m rire al imaginii. Generarea automat poate fi oprit cu tasta Esc.11 Definire extensii Cu ajutorul acestui meniu se pot rula în MapSys aplica ii externe create de utilizator sau se pot apela editoare de fi iere specifice care sunt în registrul Windows pentru lansarea automat al unui editor specific la selectarea numelui fi ierului cu o extensie de fi ier dat (în continuare EFE. care apar în fereastra Topologie . Facilit ile descrise mai sus ale MapSys sunt asimilate cu denumirea generic "Extensii". Parametrii aplica iilor externe se pot seta în sec iunea Fi ier *.Topologie 223 7.dat i în partea dreapt a ferestrei Definire Extensii. Dac se las valoarea 1.Editare Obiect. Automat Selectarea automat a obiectelor topologice din care se vor crea imagini WMF. Extension File Edit). Utilizatorul trebuie s precizeze dimensiunile imaginii în meniul Afi aj . obiectul topologic va fi încadrat la limite. Stratul curent trebuie s fie stratul care con ine obiectele topologice ale c ror imagine se va genera. Regim Manual Selectarea manual a obiectelor topologice din care se vor crea imagini WMF. Extensiile configurate genereaz câte un buton. © 2003-2007 Geotop . pentru Fi a Bunului Imobil. cu posibilitatea prelu rii atributelor obiectelor topologice selectate i a preciz rii identificatorului ferestrei de afi at la lansarea aplica iei create de utilizator.10 Imagine pentru FBI Creaz fi iere Windows Metafile (WMF) în directorul lucr rii. con inând imagini centrate i m rite la limitele obiectelor topologice. Prefix Textul care se va ad uga înaintea numelui obiectului la formarea numelui fi ierului WMF. 7. Imaginea WMF al ferestrei curente se poate de asemenea transfera automat în Clipboard la fiecare lansare a DLL-ului. Cu ajutorul op iunii Afi are fereastr din DLL se pot configura DLL-uri (Dynamic Link Libraries) create de utilizator. Transferul de atribute din MapSys se poate realiza prin includerea la redactare aplica iei a func iilor puse la dispozi ie (descrise mai jos).Dimensiune i s seteze modul de generare. acestea fiind identice cu numerele cadastrale ale obiectelor topologice.

DLL / Câmp Numele complet al DLL-ului în cazul set rii Afi are fereastr din DLL sau al numelui câmpului în cazul set rii Afi are din câmp. Grupul Tip Afi are fereastr din DLL Configureaz un DLL definit de utilizator cu posibilitatea prelu rii atributelor înregistr rii curente i afi eaz o fereastr dat la apelarea DLL-ului. identificatorului ferestrei. În câmpurile urm toare. seta i parametrii acestuia. utilizatorul va trebui s introduc numele complet al DLL-ului (cu calea de acces). se plaseaz în clipboard fereastra curent . Copiere WMF în clipboard La fiecare apelare (în fereastra de editare obiect) al unui DLL configurat. fie numele unui fi ier care apeleaz automat un editor (EFE). care va apare pe butonul corespunz tor în fereastra de editare a obiectelor. apoi selecta i butonul Ad ugare. Fi ier *.dat Fi ierul în care este p strat definirea c ilor de acces i a numelor aplica iei i a bazei de date. Pentru ad ugarea unei noi extensii. Dup variabila FBIDIR se înscrie calea de acces i denumirea bazei de date a aplica iei. Dup variabila FBIAPP se înscrie calea de acces i denumirea aplica iei care se va apela. Strat Numele tabelului corespunz tor stratului topologic curent. Numele câmpurilor se pot alege din list . Câmpul respectiv din tabelul stratului topologic poate con ine fie numele unui executabil. © 2003-2007 Geotop . Afi are din câmp Configureaz posibilitatea rul rii unei aplica ii exerne sau al unui EFE referitor la valoarea unui câmp din tabelul topologic curent. care va apare pe butonul corespunz tor în fereastra de editare a obiectelor. În câmpurile urm toare.224 MapSys 7 Extensii definite Numele extensiilor configurate. utilizatorul va trebui s introduc numele fi ierului (cu calea de acces) i numele extensiei. Selectarea unui tabel apar inând unui strat topologic se face cu ajutorul butonului . precum i numele extensiei.

© 2003-2007 Geotop . BOOL MapSysExtFilter(LPMSG lpMsg). cu TAB ca separator de câmpuri Func ia MapSysExtFilter gestioneaz mesajele care circul între MapSys i aplica ie. Numele DLL-ului compilat este MFCDLL. tname . Nume Extensie Acest nume va identifica extensia creat .12 Configurare c utare adres Pentru utilizarea meniului C utare adres este nevoie de configurarea surselor de date i a leg turilor dintre acestea.con inutul înregistr rii curente. pentru fiecare se va crea o extensie.numele bazei de date curente.0 se poate g si în directorul de instalare al programului (implicit C:/Program Files/Geotop/MapSys5/DllExt. dbname .s existe o baz de date care s con in un tabel con inând câmpurile Cod strad (numeric) i Nume strad (text). Butonul terge terge o configura ie din lista extensiilor.char *info).Topologie 225 Identificator fereastr Identificatorul ferestrei care va apare la apelarea DLL-ului definit de utilizator în cazul set rii Afi are fereastr din DLL. S-Cod strad -Num r por iune strad sau Cod strad -Num r por iune strad sau pur i simplu Cod strad ).char *dbname. Se poate alege fereastra dorit . . Headerul acestor func ii în C++ este: void MapSysExtDisplay(UINT resid. se recomand copierea acestui exemplu i dezvoltarea acestuia dup nevoile proprii. în câmpul Identificator fereastr vor apare identificatorii ferestrelor create în DLL.numele tabelulului selectat. Dac se dore te apelarea mai multor ferestr. lucrarea curent trebuie s satisfac urm toarele condi ii: .char *tname.DLL I se poate g si în directorul MapSys5. 7. I trebuie s fie prezent în fiecare aplica ie nou . se vor include dou func ii la crearea aplica iei. Pe baza acestor date func ia C utare adres afi eaz numele de str zi.s existe topologie pentru stratul de parcele cu numere cadastrale. opera ie care se efectueaz în fereastra de configurare care apare la selectarea meniului curent. Func ii de transfer Pentru a prelua atributele puse la dispozi ie de MapSys aplica iei create de utizator. i va apare pe butonul corespunz tor extensiei în fereastra de editare al obiectului. Butonul Adaug Adaug configura ia curent la sfâr itul listei Extensii definite. Pentru configurarea c ut rii de adrese.s existe în tabelul de parcele un câmp completat manual sau prin func ia Culegere atribute con inând numere postale .identificatorul ferestrei. Dup pecizarea numelui DLL-ului în câmpul corespunz tor. Un exemplu complet de aplica ie scris în Visual C++ 6. În elesul variabilelor din func ia MapSysExtDisplay este: resid . iar dup introducerea num rului po tal efectueaz o interogare prin care localizeaz parcela str zii i din parcelele al turate caut parcela cu num rul po tal introdus sau parcela cu num rul po tal cel mai apropiat. într-un format care s cuprind identificatorul Cod strad pentru parcelele de tip strad (de ex. info . La crearea unui proiect propriu.

fereastra © 2003-2007 Geotop . Dac adresa a fost g sit . presupunându-se c au fost efectuate toate set rile de la meniul Configurare c utare adres . de unde se selecteaz stratul topologic al str zilor. i introducerea num rului po tal în câmpul cu acela nume.13 C utare adres Aceast func ie permite localizarea pe lucrarea curent a adreselor po tale. 7. Tabel Denumirea tabelului care con ine lista str zilor în baza de date a str zilor. Câmp cheie Câmpul tabelului cu lista str zilor care con ine Codul de strad . de unde se selecteaz stratul topologic al parcelelor. Câmp Se selecteaz câmpul tabelului de str zi care con ine numerele cadastrale ale str zilor (NRCAD) Baza de date (lista str zilor) Cu butonul din dreapta câmpului se selecteaz baza de date care con ine lista str zilor. C utarea unei adrese se face prin selectarea numelui str zii din fereastra de mai jos. Câmp denumire Câmpul tabelului cu lista str zilor care con ine Denumirea str zilor Grupul Configurare num r po tal Strat Prin selectarea butonului din dreapta câmpului apar denumirile tabelelor straturilor topologice existente în lucrarea curent . Câmp Se selecteaz câmpul tabelului de parcele care con ine numerele po tale (NRPOSTAL) Set rile efectuate se valideaz cu butonul OK.226 MapSys 7 Grupul Configurare strad Strat Prin selectarea butonului din dreapta câmpului apar denumirile tabelelor straturilor topologice existente în lucrarea curent .

se vor selecta i în afi ajul grafic. este afi at mesajul: 7. adic la stânga liniei selectate.14 Actualizare selec ie Prin aceast func ie. legate prin arce de cerc cu raza egal cu distan a dat . 7. trebuie terse înregistr rile corespunz toare din tabelul de selec ie. zona buffer se va crea în afara obiectului selectat. se va c uta num rul po tal cel mai apropiat. iar în interior atunci când se introduce o distan © 2003-2007 Geotop . Limita zonei buffer va fi creeat în stratul curent. dar nu exist num rul po tal introdus. 227 În caz c strada a fost g sit . SEL_PUNCT). atunci când se introduce o distan pozitiv . defint la o distan dat fa de limetele obiectului. obiectele topologice selectate în baza de date printr-o aplica ie extern sau prin introducere manual .15 Generare zon buffer Creeaz o zon în jurul sau în interiorul unui obiect topologic. i se va afi a mesajul: În caz c strada selectat nu exist . Prin defini ie.Topologie lucr rii se va pozi iona astfel încât parcela cu adresa c utat s fie în centrul ferestrei. Obiectele selectate sunt men inute în tabelele care au prefixul SEL (SEL_PARCELA. iar în MapSys se aplic func ia Resetare selectie i dup aceea Actualizare selec ie. Pentru deselectarea tuturor obiectelor sau ale unui grup. Limita zonei buffer va constituit din linii paralele i de lungimi egale cu laturile obiectului. SEL_LINIE.

Raportul cuprinde listarea obiectelor topologice al stratului destina ie. iar pentru fiecare din acestea indicarea obiectelor componente sau a por iunilor acestora din stratul surs . este necesar generarea topologiei de tip poligon pentru ambele straturi separat. Pentru toate obiectele se listeaz num rul cadastral i suprafa a. se vor crea puncte la toate intersect rile de linii ale celor dou straturi.16 Suprapunere i analiz parcel ri Func ia topologic de suprapunere i analiz a parcelei permite generarea unui raport de suprafe e suprapuse pentru dou straturi topologice de tip poligon. Suprafe ele surs care sunt preluate din zone care nu se suprapun cu suprafe ele destina ie primesc identificatorul '-' Exemplu de raport de intersectare: © 2003-2007 Geotop . Înainte de generarea opera iei. Dac se valideaz op iunea Intersectare. Toate obiectele trebuie s aib numere cadastrale. 7. iar cel lalt ca strat destina ie. un strat fiind definit ca strat surs .228 MapSys 7 negativ .

18 Poligoane vecine Func ia topologic Poligoane vecine permite preluarea identificatorilor poligoanelor (NR) aflate în jurul fiec rui obiect topologic de tip poligon din stratul curent.17 Generalizare linii Aceast func ie permite mic orarea num rului punctelor de frângere al liniilor din stratul curent pe baza preciz rii unei distan e fa de linie. acele poligoane care au în comun cel pu in o linie. dac distan a de includere a punctelor se alege corect. în felul urm tor: vor fi p strate numai acele puncte de frângere care nu determin intersectarea noului traseu cu limitele fâ iei. 7. Acest strat precum i stratul în care se afl poligoanele vecine trebuie s aib generat topologie de tip poligon. Se poate preciza acela strat pentru ambele. Definirea celor dou straturi topologice se face în fereastra ar tat mai jos. iar stratul destina ie. Se consider poligoane vecine. Stratul surs este stratul în care se caut poligoanele vecine. Prin aplicarea acestei distan e pe partea stâng i partea dreapt a liniei. punctele inutile generate prin vectorizare automat sau digitizare prea dens a punctelor. stratul de baz pentru se caut vecinii. Identificatoarele se vor prelua în tabelul topologic al stratului curent. se pot elimina într-un mod foarte rapid i eficient.Topologie 229 7. se ob ine o fâ ie care delimiteaz noul traseu al liniei. © 2003-2007 Geotop . Prin acest proces. La terminarea opera iei se va afi a num rul de puncte eliminate.

care va afi a un num r de identificare al unui poligon vecin. generarea unui câmp care con ine identificatorii vecinilor în tabelul stratului topologic destina ie cu denumirea <numestratsurs _NB> 2. deci prin selectarea unei linii din tabel. © 2003-2007 Geotop . În acest tabel se va crea o înregistrare nou pentru fiecare poligon vecin apar inând aceluia poligon de baz . va apare i câmpul nou creat <numestratsurs _NB>.num rul cadastral al poligonului vecin ATTRIB .230 MapSys 7 Opera ia are ca rezultat: 1.identificatorul din coloana NR al poligonului vecin X. La editarea obiectului topologic pentru care au fost detectate poligoanele vecine. Identificatoarele celorlaltor poligoane vecine se pot afi a prin selectarea butonului .coordonatele originii textelor preluate în câmpul NRCAD prin func ia Culegere atribute DIR . nu va fi selectat i poligonul corespunz tor. i va con ine urm toarele coloane: NR . Tabelul va fi generat în baza de date a lucr rii curente.identificatorul (num rul de ordine) a poligonului de baz NRCAD . generarea unui tabel nou care are denumirea compus în felul urm tor: <numestratsurs _numestratdestina ie_NB>. se va folosi num rul stratului.Y. În caz c unul sau ambele straturi nu au denumiri.direc ia textelor preluate în câmpul NRCAD prin func ia Culegere atribute Tabelul rezultat în urma acestei opera ii nu este un tabel topologic.Z .

Pentru preluarea NRCAD al parcelelor vecine în tabelul parcelelor.Y. prin identificatorul poligoanelor învecinate.X.Topologie 231 Câmpul nou <numestratsurs _NB> este legat de tabelul nou <numestratsurs _numestratdestina ie_NB> unde sunt men inute identificatorii i numerele cadastrale ale poligoanelor învecinate. Interogarea se înscrie în fereastra de introducere a interog rilor.NRCAD AS ATTRIB. în tabelul poligoanelor de baz trebuie creat un câmp de tip text nou cu denumirea NRCADVECIN. Pentru a se putea afi a numerele cadastrale con inute în câmpul NRCAD ale poligoanelor învecinate. prin rularea unei interog ri SQL.NRCAD.Creeaz . Aici se creaz un camp nou de tip text (VarChar). Deschiderea bazei de date i a tabelului poligoanelor de baz se face în meniul Fereastra baza de date submeniul Modific structur tabel. © 2003-2007 Geotop . care poate fi completat cu valorile NRCAD ale poligoanelor învecinate. prin apelarea submeniului Interogare . interogarea are urm toarea form (numele câmpului creat pentru num rul cadastral fiind de exemplu NRCADVECIN): SELECT NR.DIR into PARCELA_NRCADVECIN FROM PARCELA_PARCELA_NB Interogarea genereaz un tabel nou cu denumirea PARCELA_NRCADVECIN care este legat de campul NRCADVECIN.

Definirea câmpului de leg tur de face printr-o interogare în limbaj SQL care se introduce în câmpul Interogare extern . Este posibil configurarea mai multor atribute externe. În câmpul Denumire atribut extern se tasteaz denumirea atributului extern (va apare ca denumire de câmp) Baza de date extern care con ine atributele se precizeaz prin selectarea butonului în fereastra Data link properties. Configurarea bazei de date externe este descris în meniul Deschide baz de date. atributele externe pot fi utilizate pentru realizarea diferitelor tematici în meniul Strat tematic.232 MapSys 7 7. Odat creat leg tura. 7. care selecteaz valorile unui un câmp care la rîndul s u extrage valori din câmpul unui alt tabel aflat în baza de date legat . Exemplu: © 2003-2007 Geotop . Valoarea NRCAD este între apostrof i paranteze drepte ceeace înseamn c este întotdeauna înlocuit cu valoare NRCAD a obiectului topologic editat. Se pot defini i interog ri succesive. se alege butonul Adaug . pe baza unui câmp de leg tur precizat de utilizator.Numerotare obiect. Forma unei interog ri SQL simple este SELECT <NUME CAMP> FROM <NUME TABEL> WHERE <NUME CAMP IDENTIFICATOR>='[NRCAD]' SELECT ADANC FROM CAMIN WHERE NRCAM='[NRCAD]' Interogarea de mai sus selecteaz din baza de date configurat valoarea Adâncime din tabelul C min pentru cazurile în care identificatorul c minului NRCAM este identic cu campul NRCAD din baza de date a lucr rii MapSys curente.19 Creare componente geometrice Prin aceast func ie sunt generate elemente grafice care definesc geometric prin punct sau dreptunghi de încadrare obiectul topologic selectat. Mod de configurare În fereastra Atribute externe care apare la selectarea meniului.20 Atribute externe Func ia Atribute externe permite afi area atributelor din baze de date externe în fereastra Editare obiect a obiectelor topologice din stratul curent. În fereastra afi at Definire atribut extern: În câmpul Se ata eaz la câmpul topologic se alege câmpul topologic dorit prin selectarea butonului . sau pentru numerotarea obiectelor topologice în meniul Topologie .

detalii alfanumerice legate de C mine Edilitare (obiecte topologice de tip Punct) • Descrierea Punctului Geodezic (DTPG) . MapSys se poate configura în a a fel încât la © 2003-2007 Geotop .Topologie SELECT NUME FROM PERSOANA. ata ate straturilor topologice.CODPERS 233 Set rile se accept cu OK. 7.Editare obiect va apare un câmp nou încadrat cu ro u cu denumirea dat .21 Aplicatii Acest meniu permite apelarea aplica iilor executabile externe. În fereastra Topologie .detalii alfanumerice legate de Puncte Geodezice (obiecte topologice de tip Punct) Aceste aplica ii se pot instala i apela separat i creeaz baze de date proprii. cu detalii alfanumerice specifice. Aplica iile trebuie instalate odat cu MapSys. Cl diri (obiecte topologice de tip Poligon) • Fi a C minului Edilitar (FCE) . ele fiind con inute în grupul Attrib: • Fi a Bunului Imobil (FBI) .CODPERS=PERSOANA.LEGATURA WHERE NRCAD='[NRCAD]' AND LEGATURA. Folosind meniul Aplica ii.detalii alfanumerice legate de Parcel . Subparcel .

Aplica ii noi se pot asocia straturilor topologice existente prin selectarea butonului Adauga. va apare fereastra principal a aplica iei de introducere a datelor alfanumerice. de pe CD-ul de instalare. se poate edita configura ia unei leg turi. avînd denumirea dat la cîmpul În cazul unei configur ri corecte i existen a bazei de date ata ate corespunz tare. ). În ambele cazuri este afi at fereastra de mai jos. prin selectarea butoanelor de apelare a aplica iilor.. se valideaz GenerareWMF Dup efectuarea set rilor de mai sus. apare fereastra standard de selectare a fi ierelor) • pentru crearea imaginii grafice pentru schi . unde dac este cazul se pot modifica datele alfanumerice. de ex. în fereastra Editare Obiect a stratului topologic setat va apare un buton nou (de ex. s se poat edita toate atributele de tip text ale obiectului selectat.234 MapSys 7 selectarea grafic a unui obiect topologic.. se recomand instalarea aplica iilor de creare i editare a documentelor în format Adobe PDF. Fereastra con ine denumirile straturilor/tabelelor topologice standard i aplica iile apelabile implicit prin editarea obiectelor acestor straturi. Descriere. FCE sau DPG) • calea de acces a bazei de date create cu aplica iile enumerate mai sus (prin ap sarea butonului .: © 2003-2007 Geotop . Cu butonul Modifica. Pentru utilizarea tuturor facilit ilor oferite de aplica iile externe. unde se precizeaz urm toarele: • tabelul topologic la care asociaz aplica ia • denumirea aplica iei (FBI.

cu schi a parcelei preluat din fereastra lucr rii MapSys: © 2003-2007 Geotop . este afi at Fi a Bunului Imobil. prin selectarea butonului Tip rire.Topologie 235 În cazul aplica iei FBI.

236 MapSys 7 © 2003-2007 Geotop .

Capitolul VIII .

punct). Odat create. este setat stratul curent. Se pot face reprezent ri tematice pentru orice tip de obiecte topologice (poligon. în func ie de valoarea unui câmp dintr-o baz de date precizat de utilizator. aceasta se poate înc rca i afi a în fereastra lucrare cu meniul Strat tematic . Reprezent rile tematice sunt salvate imediat dup generare sub forme de fi iere tematice care pot fi înc rcate apoi în orice combina ie.Setare straturi tematice. Singura condi ie este ca baza de date folosit pentru reprezentarea tematic s aib un câmp de leg tur cu baza de date al stratului topologic din care deriv stratul tematic. Dup crearea stratului tematic. dac au fost efectuate schimb ri în topologia obiectelor. reprezent rile pot fi de tipul culoare plin . Configura ia ferestrelor de setare depinde de tipul topologiei stratului curent (punct. Câmpurile de atribute pe baza c rora se face reprezentarea trebuie s se creeze dup generarea topologiei în tabelul topologic corespunz tor stratului topologic. Dup terminarea configur rii se selecteaz butonul Continu . individual sau pe intervale. © 2003-2007 Geotop .238 MapSys 7 8 Strat tematic Straturile tematice sunt reprezent ri grafice ale atributelor obiectelor topologice. dar se poate selecta oricare strat topologic i orice baz de date MDB. reprezent rile tematice pot fi actualizate oricând. i baza de dat al stratului topologic curent. linie. 8. Din punct de vedere grafic. simbol sau bitmap. Atributele pot fi de tip text sau numeric. manual sau cu ajutorul unor aplica ii externe. poligon) i de set rile efectuate în grupul Tip. linie. Implicit.1 Generare strat tematic Aceast func ie genereaz o reprezentare a obiectelor topologice al unui strat. Completarea câmpurilor de atribute se poate face prin func iile specifice din meniul topologie. ha urare. Clasificarea atributelor tematice se poate face uniform. Crearea unui strat tematic se compune din doi pa i c rora le corespund dou ferestre de setare: Generare strat tematic i Caracteristici strat tematic.

Strat tematic 239 Strat topologic Date referitoare la baza de date al stratului topologic pentru care se creaz stratul tematic Tabel Tabelul corespondent al stratului topologic pentru care se dore te crearea stratului tematic. Leg tur Câmpul de leg tur dintre baza de date curent i baza de date a reprezent rii tematice pentru identificarea obiectelor topologice. © 2003-2007 Geotop . Intervale Obiectele stratului topologic cu tabelul corespondent precizat în câmpul Tabel.Caracteristici strat tematic. Aceste valori pot fi de orice tip (text sau numeric). Apar numai numele de coloan ale bazei de date a lucr rii curente. Leg tur se poate introduce de la tastatur sau prin selectare cu butonul . Uniform Toate obiectele stratului topologic cu tabelul corespondent precizat în câmpul Tabel vor avea acela mod reprezentare. vor fi reprezentate în func ie de valorile luate de câmpul tematic al tabelului tematic precizat mai jos. Formatul este NumeCâmpTopologic = NumeCâmpTematic. vor fi reprezentate în func ie de intervale definite pe diferite criterii) al câmpului temat precizat mai jos (vezi fereastra urm toare . Folosind operatorul AND se pot combina mai multe rela ii de leg tur . Valori individuale Obiectele stratului topologic cu tabelul corespondent precizat în câmpul Tabel. Tip Modul de reprezentare tematic . Selectarea tabelului se face cu butonul .

apare . Baza de date Selectarea bazei de date MDB Access pentru reprezentare tematic . Câmp tematic Selectarea câmpului care con ine datele pe baza c rora se face reprezentarea tematic . în cazul topologiei de tip Poligon. Câmp tematic Numele câmpului de leg tur al bazei de date tematice. Selectarea câmpului dorit se face cu butonul . Interogare/Tabel tematic Selectarea tabelului sau al interog rii care con ine informa ii tematice. În continuare se va descrie varianta cea mai complex a ferestrei de setare nr. Selectarea se face cu butonul Set Copierea rela iei NumeCâmpTopologic = NumeCâmpTematic în linia de definire a rela iei. Pentru reprezentarea cu intervale. Celelalte tipuri de topologii precum i celelalte tipuri de strat tematic reduc complexitatea op iunilor. Reset tergerea rela iei setate. se face cu butonul . 2. Date pentru reprezentare tematic Selectarea bazei de date. al tabelului i al câmpului fosit pentru reprezentarea tematic . Cu butonul lista numelor de tabele sau de inerog ri existente în baza de date tematic . © 2003-2007 Geotop .240 MapSys 7 Câmp topologic Numele câmpului de leg tur al bazei de date topologice (curent). cu setarea Tip strat tematic Intervale. Caracteristici strat tematic depinde de tipul topologiei stratului curent i de set rile efectuate la grupul Tip. Cu butonul apare lista numelor de coloan existente în tabelul tematic. A doua fereastr de configurare. acest câmp trebuie s fie de tip numeric.

Scar culori Dac se dore te o reprezentare cu nuan e de culori dinter dou culori extreme. Primele dou tipuri se refer la reprezentarea transparent respectiv la reprezentarea cu o culoare plin . Apoi. apare lista tipurilor de ha urare. Configura ia acestui grup depinde de setarea Tip (Ha ur .Ha ur © 2003-2007 Geotop . dimensiunea acestora se poate da în func ie de valoarea câmpului tematic. Selectând butonul . WMF). prin selectarea dreptunghiului culorii. simbol sau fi ier imagine WMF.Ha ur . M rimea sau intervalul de m rimi luate de simbol sau imagine WMF se atribuie în fereastra al turat Ha ur Setare care apare la setarea Tip . implicit este introdus numele stratului topologic curent Reprezentare Seteaz modul de reprezentare al atributelor câmpului tematic. se valideaz dreptunghiul de setare .Strat tematic 241 Nume Numele stratului tematic. se alege culoarea pentru valoarea minim i culoarea pentru valoarea maxim . Simbol. Tip Modul de reprezentare tematic . Simbolul respectiv imaginea WMF se pozi ioneaz pe întreaga suprafa a stratului tematic. prin ha ur . Valorile intermediarea vor primi nuan e de trecere dintre aceste culori. cu deplas rile date în set rile corespunz toare. Tip reprezentare . Scar m rimi În cazul reprezen rii cu simboluri sau cu imagini WMF (validare cu dreptunghiul de setare ).

Tip reprezentare . Con inutul ferestrei legend se poate afi a ca o legend în fereastra lucr rii cu op iunea Strat tematic . va fi constant . Cu num r elemente egale Se creaz un num r de intervale specificat în câmpul Num r intervale.Generare strat tematic).Simbol Simbolul se alege prin selectarea suprafe ei din dreapta grupului Aliniere.242 MapSys 7 Tip reprezentare . diferen a dintre valoarea cea mai mare i valoarea cea mai mare din fiecare interval. © 2003-2007 Geotop . . dX. (Vezi prima fereastr . fiecare interval va con ine acela num r de elemente din câmpul tematic. Fereastra Legend Afi eaz legenda corespunz toare set rilor pentru straturi tematice de tip Valori individuale i Intervale.WMF Fi ierul WMF se selecteaz cu butonul . Intervale Seteaz modul de segmentare a plajei de valori din câmpul tematic.Ad ugare legend . dY Distan a dintre simboluri sau dintre imagini WMF afi ate pe suprafa a stratului tematic. Aliniere Setare care apare numai la reprezentarea cu simbol sau WMF prin care se alege alinierea fa de punctul de inserare. De lungimi egale Se creaz un num r de intervale specificat în câmpul Num r intervale. Actualizare Actualizeaz fereastra legendei.

2 Setare straturi tematice Fereastra Straturi tematice con ine lista straturilor tematice deschise. Pentru reprezentarea tematic a cl dirilor cu cur i interioare. CORP) 1. Straturi tematice deschise Lista straturilor tematice care se vor afi a în lucrarea curent . Afi a i stratul tematic cu meniul Setare strat tematic 8. considerând c se face o m rire de la o scar mic la o scar mare. Rula i interogarea cu butonul Aplic 6. Verifica i în Access formatul caracterului nul (s presupunem c este #) 1. Crearea topologiei tip poligon pentru cl diri Crearea unui câmp nou în Acess în tabelul de cl diri (CLADIRE) pentru corpuri (de ex. Introducerea interog rii SQL de mai jos pentru tabelul CLADIRE folosind butonul Interogare din fereastra Baza de date: UPDATE CLADIRE SET SUPRAFATA=-SUPRAFATA WHERE SUPRAFATA >0 AND CORP='#' 5. Fi ierele de straturi tematice au extensia . se vor efectua urm toarele opera ii: 1. 7. setarea vizibilit ii straturilor tematice i afi area unor informa ii despre straturile tematice. Completa i valorile în coloana CORP fie manual.Strat tematic Reprezentarea tematic a cl dirilor cu cur i interioare 243 În cazul cl dirilor cu cur i interioare. 1. re-generarea straturilor tematice existente. ele se pot schimba în suprafe e negative cu ajutorul unei interog ri SQL. fie cu func ia Culegere Atribute. primul strat tematic afi at este primul din list . Intervalul de scar în care apare un strat tematic. este afi at în coloanele Apare la scara respectiv Dispare la scara. în tabelul de cl diri al bazei de date a lucr rii. Genera i un strat tematic de tip Uniform pentru cl diri. Acest lucru se poate realiza pe baza propriet ii conform c reia suprafe ele negative nu sunt umplute în stratul tematic. Modificarea valorilor factorilor de scar se face în © 2003-2007 Geotop . permite tergerea sau ad ugarea de straturi tematice la list .THM i sunt create în directorul lucr rii. suprafa a neacoperit a cl dirii nu trebuie reprezentat ca partea plin . Ordinea de afi are este ordinea din list . Deoarece cur ile interioare nu au valori de corp.

deci i al ordinii de afi are al stratului tematic curent. Straul tematic selectat în aceast fereastr se va plasa dup ultimul strat tematic din list . va apare fereastra de selectare standard a fi ierelor. Informa iile sunt cele care au fost setate cu ocazia gener rii stratului tematic. terge Eliminarea stratului tematic curent din list . Aceast op iune se folose te dac au fost efectuate modific ri în topologia obiectelor. Elementele grafice de celelalte tipuri se deseneaz dup ce a fost terminat desenarea straturilor tematice. acestea se vor ad uga unul dup altul la list . Dac se selecteaz odat mai multe fi iere. © 2003-2007 Geotop . Adaug Dup selectarea butonului. Prin selectarea cu dublu-clic al numelui unui strat tematic din list .244 MapSys 7 câmpurile din partea de jos al ferestrei. Butoanele Modificarea pozi iei. se pot modifica caracteristicile acestuia. Butonul Informa ii Afi eaz informa ii despre stratul tematic selectat din list . Adaug * Ad ugarea tuturor fi ierelor tematice g site în subdirectoarele unui director selectat. Butonul Generare Genereaz din nou stratul tematic selectat din list .

Dac punctul din stânga-sus al legendei nu se poate selecta.6 terge legend tergerea legendei selectate. Fi ierele legend sunt de formatul WMF cu numele identic cu cel al stratului tematic i se creaz odat cu acesta. Dup selectarea meniului se cere pozi ia legendei i în l imea acestuia. legendele sunt create numai dac calea de acces a fi ierelor legend nu con in spa ii. Selectarea se face în punctul din stânga-sus al acestuia. Stratul curent trebuie s fie stratul care con ine obiectele topologice al c ror tematici vor fi modificate.3 Adaug legend Ad ugarea unei legende existente pe suprafa a lucr rii. În sistemele de operare Windows 95 i Windows 98. 8. Selectarea se face în punctul din stânga-sus al acestuia. 8. apoi se selecteaz noua pozi ie.7 Editare tematic obiect Aceast func ie permite modificarea individual pe obiecte topologice a reprezent rii tematice existente. În l imea se introduce de la tastatur . Se selecteaz legenda cu punctul din stâga-sus al acestuia. este afi at fereastra Caracteristici strat © 2003-2007 Geotop . 8.4 Deplasare legend Deplasarea unei legende existente.5 In l ime legend Modificarea în l imii legendei selectate. 8. Dup selectarea obiectului topologic.Strat tematic 245 8. se va mic ora scara în fereastra grafic .

cu diferen a c tipul de reprezentare existent (ha ur . Modific rile posibile se pot face în grupul Reprezentare pentru culoare. asem n toare cu cea de la Generare strat tematic.246 MapSys 7 tematic. simbol. dimensiuni i modul de reprezentare existent. Tipul sec iunii Reprezentare poate fi diferit. WMF) nu se poate modifica. în func ie de tipul obiectului topologic i al tipului de reprezentare tematic . © 2003-2007 Geotop .

Capitolul IX .

pe baza punctelor de pe imagine cu coordonate proiec ie cunoscute. JPEG. Imaginile raster de diferite formate pot fi afi ate în fereastra de lucrare MapSys. ICO. Pentru afi area rasterului curent folosi i meniul C utare raster. Elementele grafice din lucarerea curent vor fi afi ate dup ultimul raster din list . Straturi rasterelor deschise © 2003-2007 Geotop . Fi ierele raster nou deschise au coordonata col ului stânga-jos egal cu (500000. Dac imaginile raster sunt neorientate.1 Deschide raster Afi eaz lista fi ierelor raster deschise în lucrarea curent . PNG. WMF. Imaginea raster orientat se poate vectoriza folosind func iile grafice ale programului. Fi ierele raster se afi eaz în fereastra lucrare în ordinea în care apar în list . Dac imaginile raster se suprapun. EMF. Se pot deschide un num r de fi iere raster. La afi area rasterelor se poate ob ine afi area transparent a imaginilor raster cu setarea Afi are transparent din meniul Op iuni raster. 500000) în afar de cele orientate. 9. va fi afi at întotdeauna ultimul. peste care sunt afi ate straturile cu con inut grafic. GIF. Fi ierele raster pot avea formatul BMP. TIFF (orientat). Rasterul curent se selecteaz cu mouse-ul. Func iile din meniul Raster permit utilizarea eficient a h r ilor i planurilor scanate sau a imaginilor ortofoto în scopul vectoriz rii acestora sau pentru vizualizarea în combina ie cu elementele grafice sau topologice existente. se poate efectua orientarea imaginii.248 MapSys 7 9 Raster Imaginile raster constituie surse de informa ii primare care pot avea un con inut mult mai amplu i mai apropiat realit ii decât datele vectoriale care sunt o generalizare necesar pentru tratarea eficient al unui segment de informa ii spa iale. num rul fiind limitat doar de memoria liber a calculatorului. Pentru orientarea rasterului curent folosi i meniul Orientare raster.

© 2003-2007 Geotop . Pentru a afi a imaginea raster neorientate care la importare este plasat cu col ul stânga-jos la coordonatele 500. Intervalul de scar în care apare un fi ier raster.3 Orientare raster Efectueaz orientarea imaginii raster curente. Ordinea de afi are este ordinea din list . Pe baza acestei coresponden e de puncte func ia calculeaz parametrii de orientare. tergerea tuturor punctelor din coloana Folosite. Fi ierul raster selectat în aceast fereastr se va plasa dup ultimul raster din list . va apare fereastra de selectare standard a fi ierelor.Raster 249 Lista fi ierelor raster care se vor afi a în lucrarea curent . 500. cu ajutorul c rora efectueaz transformarea pixel cu pixel a imaginii raster. unde apar numerele punctelor comune din tabelul RASTORNT al bazei de date a lucr rii. este afi at în coloanele Apare la scara respectiv Dispare la scara. terge Eliminarea fi ierului raster curent din list (nu se va terge de pe calculator). Selectarea punctelor care se vor folosi pentru orientare. primul raster afi at este primul din list . Butoanele Modificarea pozi iei. considerând c se face o m rire de la o scar mic la o scar mare. selecta i func ia C utare raster. 9. Adaug * Ad ugarea tuturor fi ierelor raster g site în subdirectoarele unui director selectat. Adaug Dup selectarea butonului. se face în ferastra Orientare. Pentru transpunerea punctelor cunoscute din colana Cunoscute în coloana Folosite. 9. Pentru eliminarea unui punct din coloana Folosite se efectueaz un dublu-clic pe punctul dorit.000.000. Modificarea valorilor factorilor de scar se face în câmpurile din partea de jos al ferestrei. pe baza a cel pu in trei puncte comune. Elementele grafice de celelalte tipuri se deseneaz dup ce a fost terminat desenarea rasterelor. Principiul func iei este introducerea de la tastatur sau selectarea din lucrarea curent a coordonatelor teren a punctelor de orientare care se g sesc marcate pe imaginea raster neorientat . în coloana Cunoscute. p strând scara de afi are. deci i al ordinii de afi are al rasterelor. cu coorodnate proiec ie (teren) cunoscute. Dac se selecteaz odat mai multe fi iere. acestea se vor ad uga unul dup altul la list . se efectueaz dublu-clic pe punctul dorit. se face cu butonul Resetare.2 C utare raster Mut afi ajul grafic astfel încât fi ierul raster curent s apar în centrul lui.

Dup terminarea prelu rii punctelor. sau prin importarea listei de cooronate ale punctelor de orientare.08925567 Coordonata origine col stânga-jos E Coordonata origine col stânga-jos N Dimensiune E în pixeli © 2003-2007 Geotop . Acest tabel poate fi completat folosind Func iile de editare al bazei de date. se va ap sa butonul din dreapta al mouse-ului sau butonul Esc de la tastatur . în sistemul de programe care gestioneaz baza de date. Transformarea se poate reface dac au fost g site puncte cu erori inacceptabile.RAI în cazul fi ierelor de tip BMP. prin selectarea butonului OK se poate începe digitizarea pe suprafa a rasterului a punctelor cunoscute. având denumirea <numeraster>. Folosite) completate. se utilizeaz func ia C utare raster. fi ierele de orientare au acela format cu fi ierele de orientare . Durata opera iei de orientare depinde de m rimea fi ierului raster.61026209 525151. Fi ierul care con ine datele de georefern iere al rasterului este salvat tot în aceast loca ie. Dup ce au fost selectate în ordine aceste puncte. În acest caz va fi afi at fereastra Orientare. se va selecta butonul Puncte cunoscute. se va efectua Transformarea plan cu punctele de orientare. Parametrii de orientare ai fi ierului raster orientat. în ordinea din lista Folosite. Pentru afi area rasterului curent. folosind butonul MapSys. Dac se accept punctele de orientare. acestea se pot culege prin selectare. dar cu extensia conform tabelului de mai jos: Dac se face copierea rasterelor într-un alt director.250 MapSys 7 Dac tabelul RASTORNT nu con ine înregistr ri sau se dore te editarea ei. În cazul în care lucrarea MapSys curent con ine puncte de orientare. acestea se vor copia împreun cu fi ierele de orientare. Selecta i butonul din fereastra Transformare pentru a începe transformarea.RAI 475775. În cazul celorlalte fi iere raster. vor fi salva i în directorul fi ierului raster în fi ierul cu denumirea <numeraster>. cu ambele coloane (Cunoscute.99725084 2695.log. Din acest calcul vor rezulta parametrii de transformare cu care se va transforma întreaga imagine rster.TFW . Exemplu fi ier de orientare .

dy. În aceast fereastr . Dup aceasta Deplas rile vor fi înscrise în ordine în fereastra de mai jos în formatul dx. Prin selectarea butonului Calcul. Diferen a fa de valoarea medie sunt înscrise în colanele DifX. tergerea deplas rilor individuale se face cu butonul Reset.95819953 Dimensiunea pe E al unui pixel (metri) Dimensiunea pe N al unui pixel (metri) cu semnul negativ Coordonata origine col stânga-sus E Coordonata origine col stânga-jos N 9.63639159 478184.TFW 0. Parametrii deplas rii pot fi introdu i manual sau calcula i din precizarea unor perechi de puncte preluate din suprafa a lucr rii.63645297 0. Dac se alege aceast © 2003-2007 Geotop .Raster 2889. care va fi înscris în câmpurile DX.52113240 523378.00000000 -0.4 Deplasare raster Aceast func ie permite aplicarea unei deplas ri rasterului curent. DifZ.00000000 0. DY din partea stânga-jos a ferestrei.71046595 Dimensiune N în pixeli 251 Exemplu fi ier de orientare .5 Transformare raster cu parametrii Func ia de transformare cu parametrii a rasterului curent este destinat cazurilor când se cunosc parametrii de transformare plan care trebuie aplica i rasterului. Ace tia se introduc în câmpurile corespunz toare formulei de transformare ortogonal din fereastra transform rii. ai c ror perechi de coordonate se introduc în tabelul TRANSFRM care este afi at la selectarea butonului Puncte Comune. Aplicarea deplas rii calculate se face selectând butonul OK. Acest lucru se face prin selectarea butonului MapSys. Parametrii se pot calcula i pe baz de puncte comune. din deplas rile validate se calculeaz deplasarea medie. i apoi butomul Yes din fereastra mesajului cu con inutul Orienta i rasterul? 9. deplas rile individuale se pot dezactiva separat prin selectarea c su ei respective din coloana Calc a sec iunii Deplas ri.

6 Resetare orientare raster Reface orientarea rasterului prin restabilirea rotirii i deplas rii imaginii raster la valorile ini iale. valoarea este zero. Dup introducerea/calculul parametrilor de transformare. Dac fi ierul raster are o palet proprie.7 Informatii raster Afi eaz informa ii detailate despre imaginea raster curent . Curent Calea de acce complet i numele fi ierului raster curent.252 MapSys 7 metod . Deschise Num rul de imagini rsater înc rcate la meniul Deschide raster. se alege butonul OK pentru începerea transform rii rasterului. 9. Culori Num rul de culori al paletei de culori standard ai fi ierului raster curent. L ime/În l ime Dimensiunile imaginii raster în pixeli. pentru calculul parametrilor de transformare. 9. se selecteaz mai întâi butonul Transformare cu puncte comune. © 2003-2007 Geotop .

se p streaz orientare imaginilor raster rezultate. care dac se accept . Dup segmentare.Raster 253 9. Parametrii de orientare vor fi salvate într-un fi ier cu extensia . num rul de p r i pe orizontal i pe vertical . pe primul raster apoi pe cel de-al doilea raster. în ordine.10 Unificare raster Aceast func ie unific dou fi iere raster vecine. pentru a se putea lucra cu fi iere de dimensiuni mai mici. Fi ierul rezultat va con ine partea decupat a imaginii definit de interiorul dreptunghiului.9 Decupare fereastr Decupeaz o fereastr definit de utilizator din suprafa a rasterului curent. 9. ICO. pe baza a dou puncte comune în zona de acoperire dubl (deregul pe cadru. se trece la unificarea propriu-zis . JPEG. se încarc în ordine cele dou fi iere raster. Suprafa a care se va sec iona poate fi precizat de utilizator prin urm toarele metode: • Limit afi aj • Fereastr definit de utilizator • Poligon topologic © 2003-2007 Geotop . Pentru efectuarea unific rii. 9. Fi ierul raster trebuie s aib unul din formatele BMP. generând und fi ier raster de format BMP împreun cu parametrii de orientare corespunz tori. Pentru segmentarea tuturor rasterelor aflate într-un director.RAI având numele identic cu cel al fi ierului raster care con ine imaginea decupat . Func ia se poate folosi i pentru decuparea suprafe ei utile al foilor de plan scanate. dup care se selecteaz punctele de orientare câte dou . 9. se selecteaz op iunea corespunz toare din partea superioar a ferestrei. GIF. la intersec ia acestuia cu liniile de coordonate constante). Pentru segmentare se selecteaz numele fi ierului raster sau directorul care con ine rasterele de t iat. TIFF (orientat). PNG. i salvarea rasterului unificat cu numele primului raster. Unificarea va avea ca rezultat transformarea în sistemul primului raster a con inutului celui de-al doilea raster. EMF. În câmpurile din segmentul Fi iere rezultate se afi eaz num rul de buc i i dimensiunile unui raster rezultat. sau pentru posibilitatea lucrului simultan pe mai multe sta ii de lucru. Dup aceasta apar rezultatele transform rii.8 Segmentare raster Aceast func ie permite segmentarea în fi iere separate a unei imagini raster orientate sau neorientate.11 Mozaic raster Aceast func ie permite sec ionarea dreptunghic a imginilor raster. WMF.

© 2003-2007 Geotop . se selecteaz limita foii de plan care se va sec iona din imaginea raster . . Cu ajutorul butonului Poligon. se genereaz conturul acestora cu ajutorul func iei Plan de dispunere. dup care se genereaz Topologia cu meniul Topologie. pentru stratul în care sunt definite limitele foilor de plan. Orientarea rasterelor t iate va fi p strat . care con in fereastra definit .254 MapSys 7 Coordonatele astfel definite vor fi înscrise în câmpurile care definesc dreptunghiul care se va t ia. Dac se dore te sec ionarea pe baz de foi de plan standard. sau un poligon existent creat cu func ia Topologie. sau rasterele orientate dintr-un director precizat. Rasterul care se va sec iona poate fi unul din rasterele deschise în lucrarea curent .

Dac rasterul este de dimensiuni mari. cu posibilitatea select rii unei culori i modific rii acesteia. timp în care este afi at fereastra: Dup citirea culorilor din imaginea raster. © 2003-2007 Geotop . citirea culorilor poate dura mai mult.12 Paleta reaster Afi eaz paleta de culori existent în imaginea raster curent . este afi at fereastra paletei de culori.Raster 255 9.

256 MapSys 7 O culoare existent se poate modifica prin selectarea culorii în fereastra de mai sus. În câmpul Color/Solid este afi at culoarea pixelului selectat. dup care apare fereastra Color. Culorile noudefinite se pot salva © 2003-2007 Geotop . Culoarea nou corespunz toare culorii curente se poate selecta din culorile de baz sau se pot constitui culori noi prin selectare din câmpul de culori aflat în partea din dreapta a ferestrei.

Raster 257 9. timp în care este afi at fereastra: Dup terminarea citirii. având ca rezultat modificarea culorii tuturor pixelilor cu aceea i nuan . În fereastra Color. este afi at fereastra de selectare a culorilor. câmpul Color/Solid este afi at culoarea pixelului selectat. Culoarea nou corespunz toare culorii curente se poate selecta din culorile de baz sau se pot constitui culori noi prin selectare din câmpul de culori aflat în partea din dreapta a ferestrei.13 Editare culoare raster Prin selectarea unui pixel al rasterului. iar programul va selecta acele fi iere care sunt con inute par ial sau în totalitate în fereastra curent . Se indic locul unde sunt p strate pe disk fi ierele raster orientate. i reintrodus în imaginea raster. Dac rasterul este de dimensiuni mari. aceste se pot înc rca în a a fel încât s acopere suprafa a ferestrei curente definite de utilizator. citirea culorilor poate dura mai mult. © 2003-2007 Geotop . programul extrage culoarea acestuia care poate fi modificat . 9.14 Acoperire cu raster Dac exist imagini raster sec ionate i orientate care acoper lucrarea curent .

Acest lucru se face prin definirea acelor culori care se vor p stra în fi ierul raster nou-generat. i se va genera un raster nou care va con ine numai pixelii r ma i dup filtrare. este afi at mesajul: Dac se r spunde prin selectarea tastei Yes. i indicarea unei culori de fond. atunci fi ierele raster g site vor fi plasate în lista Imagini raster deschise de la meniul Deschide raster 9. © 2003-2007 Geotop . Va fi afi at cursorul în form de cruce. Fi ierul original va fi p strat.258 MapSys 7 Dac sunt g site imagini care satisfac condi iile de mai sus.15 Extrage culori Scoaterea în eviden a detaliilor din rasterul curent care se vor folosi pentru procesul de vectorizare (automat ) se face prin extragerea culorilor care definesc de interes. cu care se define te o fereastr care include una sau mai mul i pixeli ai c ror culori vor fi extrase i plasate în c su ele din fereastra Extrage culori raster. Extragerea mostrelor de culoare se efectueaz prin selectarea butonului Din MapSys.

Culoarea de fond se define te prin dublu-clic pe dreptunghiul din dreapta textului. 9. Dac dup aceasta imaginea raster con ine zgomot sau întreruperi frecvente care ar necesita ample lucr ri de corectare dup vectorizarea automat . se introduce în câmpul Fi ier.16 Conversie la scar gri Acest meniu face o conversie al rasterului curent în nuan e de gri. Numele fi ierului raster care va con ine numai culorile selectate. se recomand filtrarea imaginii raster cu func ia Extrage culori. Imaginea raster curent va fi vectorizat folosind set rile date în fereastra Vectorizare automat . se poate alege func ia Vectorizare locala. i reprezint culoarea care nu va fi extras i cu care se vor înlocui pixelii cu culorile care nu reg sesc în bara de culori extrase. Set rile sunt împ r ite în trei categorii: © 2003-2007 Geotop . Valorile implicite care sunt afi ate la apelarea meniului sunt preg tite pentru o vectorizare optim . care apare dup apelarea func iei. Denumirea fi ierului rezultat se define te în fereastra standard de salvare. 9. În acest sens. Butonul terge toate efectueaz eliminarea tuturor culorilor din bara de culori. Elementele vectoriale se vor genera în stratul curent.17 Vectorizare automata Procesul de vectorizare automat reprezint o metod de generare a elementelor vectoriale pe baza imaginii raster curente. Elimimarea unei culor se face prin selectarea acestuia in bara culorilor i selectarea butonului terge. Dup definirea culorilor se selecteaz butonul OK. Programul va începe sortarea culorilor i generarea rasterului nou care va con ine numai culorile selectate. Pentru atingerea eficien ei maxime a vectoriz rii automate este necesar ca imaginea raster s con in într-o form cât mai clar detaliile care se doresc prelucrate cu aceast func ie.Raster 259 Ad ugarea unoi culori noi se face prin selectarea repetat a butonului Din MapSys.

Dup selectarea butonului OK va începe vectorizarea propriu-zis .umplere spa ii . Opera ii vector Aceste opera ii se refer la modul de interpretare i optimizare a imaginii raster în scopul vectoriz rii. © 2003-2007 Geotop .detectare muchii . Opera ii raster Procesul de analizare i prelucrare a rasterului se compune din trei faze: . Opera ia final este generarea liniilor (dac este validat aceast func ie). Sunt luate pe rând to i pa ii din fereastra de mai sus.260 MapSys 7 Tip entitate Se alege tipul de entit i care se vor genera prin vectorizare i culoarea de fond a imaginii.îngustare muchii Dup fiecare opera ie este posibil generarea i salvarea unui raster.

18 Vectorizare locala Vectorizarea local este similar operai ei de Vectorizare automata. una câte una. 9. Rezultatul poate fi considerat satisf c tor dac opera iile de corectare a elementelor vectoriale nu necesit opera ii corective de durat . sau dup selectarea butonului din dreapta al mouse-ului se introduce o alt cot pentru vectorizarea unei alte linii. cu diferen a c fiecare linie se genereaz separat. se poate continua prin indicarea continu rii liniei.Raster 261 Dup terminarea opera iei de vectorizare automat este afi at raportul cu parametrii procesului. prin introducerea cotei punctelor liniei i indicarea unui punct de început. Aceast opera ie se recomand pentru vectorizarea automat a curbelor de nivel. Dac linia se întrerupe. © 2003-2007 Geotop .

Grupul Deplasare automat cursor (SNAP) Nu se deplaseaz Deplasare automat (SNAP) oprit. © 2003-2007 Geotop . Afi are gril de la m rime pixel Afi eaz un grilaj încadrând un num r de pixeli precizati în câmpul din dreapta. Intersec ie gril Deplasare automat pe punctele grilei Centru pixel Deplasare automat pe centrul pixelelor Afi are transparent Afi area transparent a por iunilor imaginilor raster care sunt suprapuse.262 MapSys 7 9.19 Op iuni raster Afi eaz fereastra care con ine set ri generale referitoare la fi ierele raster curent înc rcate.

Capitolul X .

Imagine raster .Lucr ri MapSys .Film .1 Deschide baza metadata Pentru definirea sau afi area metadatelor trebuie deschis baza de date care con ine metadatele. în cazul în care este vorba de date cu referin geografic (lucr ri MapSys. © 2003-2007 Geotop . În fereastra care apare la apelarea meniului se poate preciza calea de acces i denumira bazei de date meta. Generarea metadatelor se face automat de c tre MapSys. Baza de date a metadatelor reprezint deci baza de date a surselor de date. Constituirea bazei de date metadata se poate face prin ad ugarea individual a datelor sau prin c utarea automat a surselor de date georeferen iate. Descrierea detailat a func iilor se face în cele ce urmeaz . Metadatele sunt reprezentate în MapSys sub forma de dreptunghiuri care încadreaz suprafa a acoperit de informa ii de acela format. fi iere raster orientate). Se pot defini mai multe baze de date meta în func ie de necesit i (con inut. Selectarea fi ierului bazei de date cu ajutorul ferestrei standard se face cu butonul . prin indicarea unui director. În cazul altor surse de date neorientate geografic.Altele 10. Func ia este cu atât mai util cu cât volumul datelor este mai mare i datele sunt mai diversificate. Datele metadata culese pot fi afi ate sub forma de dreptunghiuri care definesc extinderea acestora.2 Cauta in baza metadata Aceast func ie permite administrarea bazei de date metadata.Document .Raster orientat (TIF+TIFW sau BMP+RAI) . tipuri de date sau pozi ia geografic a informa iilor). De asemenea.264 MapSys 7 10 Metadate Metadatele reprezint informa ii referitoare la sursele de date existente la un anumit moment dat referitor la o suprafa dat sau la un punct dat. Formatele surs suportate de MapSys pentru generarea metadatelor sunt: . Baza de date meta poate fi o baz de date a unei lucr ri MapSys sau o baz de date neutr . utilizatorul poate s defineasc suprafa a la care se refer informa iile. unde se face c utarea.Lucr ri MapSys versiunea 4 . 10. este posibil înc rcarea ca lucr ri de referin în lucrarea curent a informa iilor de con inut apar inând metadatelor.

Lucr ri MapSys . fi iere raster orientate). Descrierea se introduce manual în câmpul corespunz tor. utilizatorul poate s defineasc suprafa a la care se refer informa iile prin introducerea manual a col urilor stânga-jos i dreapta-sus a a dreptunghiului de încadrare. În cazul altor surse de date neorientate geografic.Coordonate stânga-jos i dreapta-sus a dreptunghiului care încadreaz zona .Tipul datelor surs .Data ultimei modific ri Adaug Ad ugarea manual a unei noi surse de date.Altele Generarea dreptunghiului de încadrare a metadatelor se face automat de c tre MapSys.Document . în cazul în care este vorba de date cu referin geografic (lucr ri MapSys.Raster orientat (TIF+TIFW sau BMP+RAI) . adic : .Film .Fi ierul sursei de date . Lista datelor metadata Aceast list con ine informa ii de baz referitoare la bazele de date metadata. Tipul corespunz tor sursei de date se alege la câmpul Tip. Caracteristicile acesteia pot fi introduse în fereastra Propriet i metadata care apare la selectarea butonului. Selectarea fi ierului de baz a sursei de date se face cu butonul .Metadate 265 Baza de date Baza de date metadata curent . însemnând c în câmpurile care definesc col ul stânga-jos i dreapta-sus a dreptunghiului de încadrare se înscriu automat valorile corespunz toare.Identificator (num r de ordine) .Imagine raster . Selectarea acestuia se face în meniul Baza de date metadata. © 2003-2007 Geotop . Sursele de date poate fi una din cele de mai jos: .Lucr ri MapSys versiunea 4 .Descrierea sau numele datelor surs .

terge Eliminarea înregistr rii metadata selectate din list . În cazul c lucrarea este de tip MapSys. Afi are Afi area fi ierului surs a metadatei selectate din list . Afi area se face cu programul asociat tipului de fi ier. afi area se face într-o fereastr MapSys nou . Înainte de eliminarea metadatei.266 MapSys 7 Modific Permite modificarea detaliilor referitoare la sursa de date selectat din list . © 2003-2007 Geotop . este afi at o fereastr de confirmare a tergerii. cu ajutorul ferestrei Propriet i metadata. Pentru selectarea multipl a metadatelor care se doresc a fi terse. la selectare se folose te butonul Shift sau Ctrl.

X . Straturile unde se vor genera limitele i descrierea metadatelor se seteaz în fereastra de mai jos. C utarea se va efectua i în subdirectoare. Criteriile de c utare se seteaz în fereastra de mai jos. Sursele de date care corespund criteriilor de c utare sunt introduse în lista metadatelor.Lucrare MapSys versiunea 4. Informa iile metadata g site în urma c ut rii se pot ad uga la cele existente în list . Generare lucrare MapSys Acest buton permite generarea în lucrarea Mapsys curent a dreptunghiurilor de încadrare a datelor surs corespunz toare metadatelor din list . © 2003-2007 Geotop . Selectarea directorului se face cu butonul . În fereastra de mai jos se poate observa modul de afi are a metadatelor. În câmpul Director c utare se precizeaz unde se face c utarea metadatelor.Raster orientat de format BMP cu fi ier de orientare RAI.X . Pentru aceasta se valideaz op iunea terge con inut baza de date meta.Lucrare MapSys versiunea 5. sau format TIFF cu fi ier de orientare TFW Alte criterii de c utare selectabile la grupul Date c utate se refer c utarea unor surse de date în func ie de suprafa a lucr rii curente MapSys. Informa iile c utate pot fi de urm torul tip: . sau se poate opta pentru tergerea listei curente înainte de ad ugarea rezultatelor c ut rii.Metadate 267 Caut Acest func ie permite c utarea metadatelor georeferen iate într-un director specificat de utilizator.

3 Cauta metadata in grafica Dac exist o baz de date a metadatelor referitoare la zona de lucru. va fi afi at lista metadatelor care includ punctul selectat. prin selectarea unui punct de pe suprafa a lucr rii.268 MapSys 7 10. © 2003-2007 Geotop . Func iile ferestrei care se afi eaz . sunt descrise la meniul Cauta in baza metadata.

Metadate 269 10.4 Afiseaza metadata la grafica Aceast func ie permite ata area unor metadate la o suprafa dreptunghiular definit de utilizator. © 2003-2007 Geotop . Defini ia de metadate va fi înscris în lista metadatelor. Descrierea ferestrei în care se înscriu detaliile referitoare la metadate se g se te la meniul Cauta in baza metadata func ia Adaug .

.

Capitolul XI .

272

MapSys 7

11

IMS
Acest meniu permite conectarea prin fereastra de lucrare curent MapSys la siteuri MapSys Internet Map Server configurate cu ajutorul Internetului sau prin Intranet. Vizualizarea unor siteuri aflate pe alte calculatoare server IMS este posibil numai dac sta ia de lucru de pe care se face accesul este conectat fizic i configurat sa lucreze într-o re ea WAN/LAN prin care sta ia de lucru are acces la serverul MapSys IMS. Pentru configurarea conect rii prin Inranet/Internet a unei sta ii de lucru la un server Intranet/Internet, consulta i administratorul de sistem i manualul de utilizare MapSys Inrenet Map Server. Dup ralizarea cu succes a conexiunii, con inutul lucr rii IMS va fi suprapus lucr rii curente ca un raster, la coordonatele originale definite în lucrarea surs MapsSys IMS.

11.1

Siteuri IMS
Cu ajutorul acestui menu, se pot configura siteurile care con in lucr ri MapSys IMS. Efectuarea cu succes a conect rii, presupune existen a unei leg turi fizice de tipul WAN/LAN. În fereastra lucr rii curente este întotdeauna afi at siteul IMS curent. Dac sunt configurate mai multe siteuri, site-ul curent se precizeaz prin dublu-clic pe numele acestuia. Ad ugarea unui site nou se face prin butonul cu acela nume, dup care se va afi a fereastra:

În aceast fereastr utilizatorul trebuie s precizeze detaliile conexiunii la siteul MapSys IMS. Adresa IMS se înscrie în prima linie, cu punctua ia corespunz toare. Pentru a introduce adresa WEB corect , numele utilizatorului i parola acestuia întreba i administratorul de sistem. Dup ce au fost introduse aceste date, se selecteaz butonul Conectare, pentru conectarea la siteul precizat, dup care se introduc informa iile men ionate mai sus. Acest buton trebuie selectat ori de câte ori utilizatorul a fost deconectat prin selectarea unui alt site curent sau la ie irea din lucrarea MapSys. tergerea unei adrese WEB se face prin selectarea numelui acestei din list i apoi a butonului terge. Intervalul de scar pentru afi area graficii apar inând adresei WEB curente se face în ferestrele din partea de jos a ferestrei. Salvarea configur rii adreselor WEB i tentativa de conectarea propriu-zis la adresa curent se face dup selectarea butonului OK. Dac dup aceast opera ie nu este afi at lucrarea IMS, înseamn c detaliile conexiunii nu sunt corecte sau utilizatorul curent nu are acces la site. Conecatrea poate dura de la câteva secunde la minute, în cazul unei re ele Intranet complexe.

© 2003-2007 Geotop

IMS

273

11.2

IMS - Cautare adresa
C utarea unei adrese se face prin selectarea str zii din list i introducerea num rului po tal. Dac adresa exist , imaginea se va pozi iona pe aceast suprafa a bazei de date grafice, folosind o scar adecvat . dca num rul po tal introdus este inexistent, se va afi a adresa cu num rul po tal cel mai apropiat.

11.3

IMS - Cautare numar cadastral
Cu aceast opera ie se efectueaz c utarea num rului cadastral introdus de utilizator. Dac num rul cadastral introdus este unul existent în baza de date, obiectul topologic (parcela) cu num rul dat va fi adus în centrul ecranului, folosindu-se o scar convenabil .

© 2003-2007 Geotop

274

MapSys 7

11.4

Interogare
Pentru accesarea din MapSys a interog rilor prestabilite în MapSys IMS, se selecteaz interogarea dorit din fereastra Interogare IMS, apoi butonul OK. Interog rile cer de obicei precizarea unei pozi ii cu mouse-ul sau introducerea unui parametru. Unele interog ri nu necesit al i parametrii. Dup aceasta, este genarat interogarea i se afi eaz rezultatul acesteia într-o fereastr HTML separat .

© 2003-2007 Geotop

Capitolul

XII

276

MapSys 7

12

Fereastra
Meniul Fereastra con ine func ii specifice aplica iilor Windows de aranjare a ferestrelor lucrare deschise.

12.1

Fereastr nou
Deschide o ferastra con inând copia lucr rii curente.

12.2

Aranjare in cascada
Aranjeaz ferestrele deschise în cascad .

12.3

Aranjare orizontala
Aranjeaz ferestrele deschise în a a fel încât s împart pe orizontal în p r i egale suprafa a util a afi ajului.

12.4

Aranjare verticala
Aranjeaz ferestrele deschise în a a fel încât s împart pe vertical în p r i egale suprafa a util a afi ajului.

© 2003-2007 Geotop

Capitolul XIII .

contacta i Geotop SRL pentru detaliile referitoare la ob inerea actualiz rii. calculatorul de la care se apeleaz meniul trebuie s aib configurat o conexiune Internet. În tabelul cu fond alb din mijlocul ferestrei sunt afi ate modific rile efectuate în fiecare build începând de la versiunea existent a utilizatorului pân la versiunea nou inclusiv. Pentru aceasta. Dac exist o versiune nou dar cu toate acestea desc rcarea nu este posibil (butonul Descarc este devalidat). Versiunea nou se poate desc rca prin selectarea butonului cu acela nume. 13. Instalarea noii versiuni se face automat. versiune. 13.3 Versiune Informa ii despre licen . MapSys acceseaz serverul Geotop i afi eaz versiunea curent . Prin selectarea butonului Caut . build i drepturi de autor referitor la MapSys. © 2003-2007 Geotop . num rul de build i m rimea fi ierului în câmpul Versiune nou . 13.2 Descarcare versiune noua Aceast op iune permite actualizarea versiunii curente a instal rii MapSys cu ultima versiune prin Internet. care s fie activ . i meniul Versiune care con ine informa ii referitoare la instalarea MapSys de pe calculator.278 MapSys 7 13 Help Meniul Help con ine sumbeniul MapSys Help prin care se poate apela acest document.1 MapSys Help Afi eaz fi ierul Help.

49 terge arc 150 terge legend 245 terge simbol 157 Creare din fi ier text 162 Creare/Digitizare curba 152 Creare/Digitizare linie 145 Creare/digitizare num r Cadastral Creare/digitizare simbol 155 Creare/digitizare text 160 Culegere atribute 220 Curba 152 Curbe de nivel 174 161 -Ddecupare fereastra 253 Definire extensii 223 Deplasare 118 245 Deplasare legend Deplasare punct 143 Deplasare simbol 157 Deplasare text 165 Desc rcare versiune nou Deschide lucrare 36 Deschide raster 248 Deselectare 110 Deselectare obiect 221 Dimensiune 119 Distan punct-linie 169 Distan /Orientare 169 Download 193.raza cunoscuta 149 Creare din atribute afisate 163 -EE00 58 Echidistan iere 173 Echidistan iere text 174 Edit text 163 Editare arc 150 Editare linie 146 Editare obiect 220 Editare punct 143 Editare simbol 156 Export 49 Export ASCII 49 Export DXF 53 Export E00 58 Export MDB 56 Export MIF 56 Export Raster 59 © 2003-2007 Geotop . 278 dual screen 123 DXF 39.Index 279 Index -AActualizare 118 245 Adaug legend Aliniere 173 Aliniere text 174 Aranjare in cascada 276 Aranjare orizontala 276 Aranjare verticala 276 Arc de cerc 149 ASCII 37.cu punct ajutator 149 Creare arc . 53 -Bbaz de date 123 278 -CCalcule 169 Cauta selectie 109 Cautare arc 150 C utare linie 146 C utare raster 249 C utare simbol 156 Cerc 149 COM 82 Configurare Digitizor 69 Configurare imprimanta 60 Constructii 169 Construire simbol 44 Construire topologie 214 Continut 278 Copiere 106 Copiere text 165 Corectare lucrare 60 Corec ie distan 173 Corectii 173 Cotare curbe de nivel 175 Creare arc .

line 170 Intersec ie arce de cerc 170 Intersec ie distan e 170 Intrare în sistem 72 Invertare selectie 109 -NNumerotare 176 Numerotare obiecte 218 -OObiecte OLE 110 Optiuni 82 Orientare digitizor 71 Orientare raster 249 Ortogonal 171 Ortogonalizare 173 Ortogonalizare poligon 222 -PParalel la distan dat 170 Paralel prin punct dat 171 Paralelizare 173 Parameterii 197 Parcelare 222 Perimetrare ortogonal 171 Primul num r de punct 176 Proiec ie 169 Punct 142 Puncte ortogonale 170 -Llegenda 238 Limite 119 Linie 145 -RRacordare punct 144 © 2003-2007 Geotop .linie 169 Intersec ie arc de cerc . 56 metadate 264 MIF 56 Modifica arce selectate 151 modific structur 129 Modificare curbe selectate 154 Modificare liniile selectate 147 Modificare puncte selectate 144 Modificare simboluri selectate 159 Modificare texte selectate 166 moyaic raster 253 MSCI 82 Mutare în stratul curent 107 -Ffereastr 276 -GGenerare strat tematic GPS 193 238 -IÎmp r ire 170 Import 37 Import ASCII 37 Import DXF 39 Import MDB 41 Import SHP 42 In ltime legend 245 Înc rcare parametrii 196 Inchide lucrare 48 Incrementare num r cadastral 177 Informatii 204 Informatii arc 150 Informatii raster 252 Inseraeza 107 Inserare punct 143 Interfata COM 82 Interfata MSCI 82 Internet Map Server 272 interogare 138 Intersc ie linie .280 MapSys 7 Export SHP 57 Export SQD 54 Export WMF 55 Extras 78. 139 -MMagellan 193 MDB 41.

57 Simbol 155 sincronizare afisaj 123 SQD 54 Sterge text 165 strat tematic 238 Suprafa poligon închis 169 Suprafa punct cu punct 169 Suprapunere straturi 216 -WWMF 55 -Ttabel baz de date 129 Taie 106 tematici 238 Text 160 Topologie 214 Transformare 178 transformare raster 251 © 2003-2007 Geotop .Index Radiere 170 raster 248 Referinte 42 Renumerotare linii active 176 Renumerotare puncte active 176 Renumerotare puncte pe contur 176 Resetare orientare raster 252 Resetare selectie 110 Rotire 183 281 -UUndo 106 unificare raster 253 -Vvectorizare automata 259 Verificare continuitate 174 Verificare cote 175 Verificare num r cadastral 177 Versiune 278 -Sscara afisaj 119 Schita (BMP) pentru FBI 223 segmentare raster 253 Selectare 110 Selectare arc 151 108 Selectare cu fereastr Selectare cu poligon 108 Selectare linie 147 Selectare obiect 221 Selectare punct 144 Selectare simbol 157 Selectare text 165 Selectare unul câte unul 108 Setare palete 120 Setare strat 199 Setare straturi tematice 243 Setari 196 SHP 42.

282 MapSys 7 © 2003-2007 Geotop .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful