BAHAN CONTOH FORMAT ASAS PELAN STRATEGIK UNTUK PENINGKATAN PRESTASI SEKOLAH

Editor MUHAMMAD BUSTAMAN HJ ABDUL MANAF Pensyarah Kanan DG52 IAB KPM mbustaman@iab.edy.my 199890524

(Kertas ini adalah hasil kerja pelajar NPQEL 2009/2010) 1

Proses utama Pembinaan Pelan Strategik 2010 - 2014
Fasa 1 Fasa 2 Fasa 3 Fasa 4 Fasa 5 Pra Perancangan Hala tuju: Mandat, Misi, Visi & Nilai & Piagam Pelanggan Analisis Persekitaran Organisasi Isu Strategik, KRA Strategik (KRA), Objektif, KPI & Sasaran Pencapaian Strategi, Pelan Taktikal & Pelan Operasi

2

FASA 2 : HALATUJU : MANDAT, MISI, VISI, NILAI DAN PIAGAM PELANGGAN

1.1 MANDAT KERAJAAN

Mandat Kerajaan menjadi tempat mula proses pembinaan strategik organisasi awam. Ia berbeza dengan organisasi swasta dimana Visi organisasi menjadi titik mula atau kemuncak outcomes bila membina KPI dan sasaran prestasiorganisasi. Kamus Dewan- DBP (2005) telah mendefinisikan mandat seperti berikut: 1. Amanah yang diberikan oleh orang ramai. 2. Kuasa yang diberikan oleh oleh pihak yang lebih tinggi. 3. Surat kuasa, surat perintah 4. Kuasa yang diberikan untuk mentadbir

Mandat kerajaan ini wajib difahami, didokong dan tentukan penuh semangat pelaksanaannya bagi setiap kakitangan kerajaan. Ianya meliputi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Akta Pendidikan 1996 Misi Nasional dan NKRA Dasar Pendidikan Kebangsaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Arahan-arahan Perbendaharaan MKRA Kementerian Pelajaran Malaysia Pekeliling-Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam Surat-Surat Pekeliling Ikhtisas

3

9. 10.

Pekeliling-Pekeliling Kerajaan Surat Siaran PPD dan JPN

* Nota: Dalam dokumen Pelan strategik, kedudukan penulisan Mandat Kerajaan adalah teratas. Oleh kerana mandat begitu banyak, cukup meletakkan pernyataan falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi mewakili Akta Pendidikan yang merupakan mandat tertinggi sekali yang peru dipatuhi.

1.3

CONTOH MISI

MISI
Membangun potensi individu melalui pendidikan berkualiti

1.4

CONTOH VISI

VISI

sekolah unggul penjana genersi terbilang

4

1.5

NILAI-NILAI

Baik hati Berdikari Hormat-menghormati Kasih-sayang Keadilan Kebebasan Semangat 1 Malaysia

5

1.6

PIAGAM PELANGGAN

PIAGAM PELANGGAN

Kami SMK Muhamad Bustaman dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh usaha dan tenaga kami untuk: PELAJAR: 1. Memastikan sukatan pelajaran dihabiskan tiga bulan sebelum peperiksaan. 2. Memeriksa buku latihan murid selewat-lewatnya tiga hari selepas dikumpulkan. 3. Memastikan markah ujian dan peperiksaan diserahkan kepada murid dalam tempoh tiga minggu selepas tarikh akhir peperiksaan. STAF/KAKITANGAN 1. Memaklumkan kepada guru-guru segala edaran daripada stakeholder berkaitan dengan perjawatan dan latihan dibuat selewat-lewatnya tiga hari pada tarikh surat diterima. 2. Mengadakan sesi perkembangan staf sekurang-kurangnya empat kali setahun 3. Semua peruntukan perjalanan diproses dalam masa seminggu selepas borang dihantar. IBUBAPA/PENJAGA 1.Segala aduan dan rayuan hendaklah diambil tindakan dalam masa tujuh hari. 2. Borang permohonan pertukaran sekolah diproses dalam masa 30 minit sebelum

6

dihantar kepada pihak yang berkenaan. 3. Memastikan ibubapa mendapat maklumat terkini tentang pencapaian pendidikan anak mereka seminggu sebelum cuti persekolahan KOMUNITI 1.Semua aduan yang dipohon akan dilayan dalam tempoh 1 hari dari masa aduan 2. Memberi maklumbalas kepada semua surat arahan dari stakeholder selewat lewatnya tiga hari selepas surat diterima.

7

1.7

FASA 3 : ANALISIS PERSEKITARAN ORGANISASI

(Perhatian: Terdapat item analisis yang berdakwat merah adalah merupakan contoh yang salah dan perlu pembetulan tetapi dikekalkan untuk tujuan latihan) 1.7.1 ANALISIS ¶SWOC¶: PERINGKAT ORGANISASI (MENYELURUH)
KELEMAHAN(Berdasarkan 8 Bidang) W1 Pelbagai latar belakang dan pencapaian murid W2 Komitmen dan tumpuan pelajar belum mencapai tahap maksimum W3 Kurang kemandirian murid W4 Peruntukan untuk pembangunan fizikal dan pelaksanaan program tidak mencukupi. W5 Tenaga kerja untuk proses penyelenggaraan kemudahan fizikal tidak mencukupi. W6 Tugas guru yang banyak dan bersifat perkeranian membebankan guru W7 Kekangan masa untuk mengadakan program permuafakatan CABARAN (Berdasarkan PEST) C1 Pembiayaan kewangan sekolah masih tidak mencukupi. C2 Pengaruh elemen negatif persekitaran luar C3 Kebanyakan ibu bapa berpendapatan rendah (kena baiki cara pernyataan walaupn isu betul)

KEKUATAN (Berdasarkan 8 Bidang) S1 Gred Purata Sekolah PMR dan SPM semakinbaik S2 Pencapaian kokurikulum meningkat sehingga keperingkat kebangsaan S3 Masalah disiplin murid di peringkat minima. S4 Sijil audit tanpa teguran 3 tahun berturut-turut S5 Layanan kaunter yang cekap dan mesra S6 Kelengkapan dan kemudahan fizikal telahmencapai tahap mencukupi. S7 Tenaga pengajar adalah 96.7% guru siswazahberpengalaman dan kompeten

PELUANG(Berdasarkan PEST) O1 Jalinan hubungan baik dengan institusipendidikan dan badanbadan korporat dalam negara. O2 Mendapat pelbagai kemudahan danbantuan dalam bidang ICT daripada agensi luar O3 Hubungan baik pemimpin masyarakat dengan sekolah

8

1.7.2

ANALISIS SWOC: PERINGKAT BIDANG: (1) KURIKULUM

KEKUATAN S1 Tenaga pengajar adalah 96.7% guru siswazah S2 78 % guru berpengalaman lebih 10 tahun. S3 10% guru penanda kertas PMR dan SPM S4 Budaya menjaga kebersihan dan keceriaan sekolah dalam kalangan warga sekolah memuaskan S5 Budaya membaca dalam kalangan murid memuaskan S6 Terdapat 4 orang guru cemerlang S7 Terdapat Jurulatih Utama bagi GSP dan Kajian Tindakan

KELEMAHAN W1 Pengajaran dan pembelajaran terganggu. W2 Pencapaian dalam PMR dan SPM masih rendah W3 Masih terdapat guru mengajar tidak mengikut opsyen W4 Murid terlalu bergantung sepenuhnya kepada pengajaran guru W5 Motivasi murid rendah

PELUANG O1 PIBG, ibu bapa dan komuniti sedia menyokong program peningkatan kurikulum O2 Kemudahan mengakses internet. O3 Kursus jangka pendek untuk guru anjuran Kementerian dan Jabatan

CABARAN C1 Terdapat cyber café berdekatan dengan sekolah C2 Masalah pengangkutan (pergi dan balik sekolah) C3 Guru sering menjalankan tugas jabatan (baiki cara pernyataan) C4 Sebilangan besar ibubapa kurang berminat menghadirkan diri dalam aktiviti sekolah/mesyuarat PIBG C5 Tahap kesedaran sebilangan kecil ibu bapa terhadap pencapaian akademik murid masih rendah

1.7.3

ANALISIS SWOC PERINGKAT BIDANG : (2) KOKURIKULUM
KELEMAHAN W1 Kemahiran guru dalam bidang kejurulatihan kurang W2 Pelajar kurang diberi peluang dan pendedahan seluasluasnya untuk terlibat ke peringkat tertinggi. W3 Peralatan dan penyelenggarannya masih kurang dinaik taraf W4 Penyelenggaraan prasarana kurang cekap ekoran kekurangan pekerja W5 Tiada sukatan lengkap untuk melaksanakan aktiviti Kokurikulum W6 Beban kerja guru menyebabkan guru tidak mampu merancang dan melaksana aktiviti kokurikulum pada tahap yang terbaik. W7 Pengurusan kewangan untuk pembiayaan sesuatu aktiviti kurang efisyen ± ada kalanya guru terpaksa mendahulukan duit sendiri. W8 Kawasan padang terhad untuk menampung lebih daripada satu permainan pada masa yang sama. W9 Kebolehan pelajar mengurus kegiatan kokurikulum agak lemah. W10 Pelajar kurang komited dengan kegiatan kokurikulum

KEKUATAN S1 Set uniform yang mencukupi untuk aktiviti rasmi/pertandingan S2 Kemudahan prasarana mencukupi S3 96.7% guru siswazah terlatih S4 Ada 2 orang guru lulusan Ijazah Sains Sukan S5 Terdapat 3 orang guru yang mempunyai sijil kejurulatihan S6 Ada padang dan gelanggang yang baik S7 85% Ketua Guru Penasihat Pasukan Beruniform menghadiri kursus pengurusan pasukan beruniform masing-masing S8 Mempunyai barisan pelapis pemain bagi acara sukan tertentu S9 Dasar sekolah untuk kegiatan kokurikulum tersurat dengan jelas S10 Penyertaan pelajar dalam kegiatan kokurikulum memuaskan S11 Mempunyai buku pengurusan untuk mengendalikan aktiviti kokurikulum

PELUANG O1 Ada jurulatih luar/bekas pelajar yang sudi melatih pelajar O2 Pelajar sering dipelawa untuk menyertai pertandingan anjuran swasta O3 Sering menerima bantuan Badan Kerajaan dan NGO O4 PIBG sedia membantu dan menyumbang O5 Markah penglibatan pelajar dalam kokurikulum diambil kira bagi kemasukan ke IPTA

CABARAN C1 Penglibatan ibu bapa terhad dan kurang memberi galakan C2 Program akademik dan aktiviti kokurikulum anjuran PPD dan JPN menggangu kelicinan perjalanan aktiviti sekolah C3 Masyarakat setempat kurang terlibat dalam aktiviti sekolah. C4 Banyak aktiviti kokurikulum dijalankan secara serentak dan berturutan

10

1.7.4

ANALISIS SWOC PERINGKAT BIDANG: (3) HAL EHWAL MURID
KELEMAHAN W1 8% guru tidak cekap mengurus pelajar bermasalah W2 Keceriaan kurang diberi perhatian W3 20 % murid kurang berdisiplin W4Program UBK terganggu (Kaunselor selalu tiada di sekolah sering dipanggil berkursus/ mesyuarat PPD, JPNS) W5Murid kurang menepati masa W6Guru menggunakan kenderaan sendiri untuk menghantar murid sakit

KEKUATAN S1 Kaunselor dan pasukan guru disiplin yang komited S2 Pengawas yang berdisiplin dan mantap S3 Jaga sekolah sentiasa berada dalam kawasan sekolah S480% pelajar berdisiplin S5 Program HEM yang berjaya (Pengurusan baik) S6 Guru yang berpengalaman dan berdedikasi S7 Bahan bacaan di Pusat Sumber yang agak lengkap S8Semangat kerja berpasukan yang tinggi S9 Mempunyai Bilik Kesihatan yang lengkap PELUANG O1 Sokongan padu daripada Polis, PPD, JPNS dan PIBG O2 Sebahagian besar ibu bapa prihatin tentang disiplin dan kemajuan anak mereka O3 Masyarakat sekeliling yang prihatin O4 NGO yang sering membantu O5 YB prihatin terhadap sekolah O6 Hubungan baik dengan komuniti

CABARAN C1 Ada pusat siber bebas yang dekat dengan sekolah C2 Sikap ibubapa yang defensif terhadap anak-anak C4 Pengaruh negatif persekitaran luar

11

1.7.5 ANALISIS SWOC PERINGKAT BIDANG: (4) PENGURUSAN KEWANGAN DAN PENGURUSAN PENTADBIRAN PEJABAT

KEKUATAN S1 Laporan audit tanpa syarat selama 5 tahun S2 Kerani kewangan cekap dan celik komputer S3 Akaun sekolah sentiasa kemaskini dan tersedia untuk penyemakan. S4 Budaya kerja positif dalam kalangan pembantu tadbir S5 85 % penggunaan sistem fail berkesan S6 Kemudahan alatan serba lengkap S7 87 % pengedaran surat / edaran sistematik S8 Sekolah bertaraf PTJ

KELEMAHAN W1 Peruntukan kewangan terhad W2 Kekurangan tenaga kerja W3Kurang dapat memenuhi permintaan stakeholders dalam masa singkat. W4 Sudut info diletakkan di lokasi yang kurang sesuai. W5 Ruang pejabat terhad

PELUANG O1 O2 Kemudahan fizikal yang mencukupi . Lokasi sekolah berhampiran dengan pejabat pos, bank dan JPNS / pejabat kerajaan

CABARAN C1 Peruntukan kadang-kadang lewat diterima daripada KPM C2 Segelintir ibubapa yang mengharapkan layanan segera C3 Masyarakat luar kurang prihatin berkaitan prosedur kerja pejabat C5 Peluang atau masa meningkatkan pengetahuan ICT Guru terhad

12

1.7.6

ANALISIS SWOC PERINGKAT BIDANG: (5) PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIKAL
KELEMAHAN W1 Kos penyelenggaraan yang tinggi W2 Radas makmal perlu diganti dan tidak mencukupi W3 Kekerapan penyelenggaraan kurang dilakukan

KEKUATAN S1 Pengetua mempunyai asas pengurusan yang kukuh S2 Kelengkapan dan pembangunan fizikal yang menyeluruh S3 Guru dan staf bekerjasama dalam membangunkan sekolah S4 Prasarana sekolah yang selesa S5 Makmal komputer yang serba lengkap S6 Pembersihan dan keselamatan sekolah dilakukan oleh syarikat swasta yang cekap S7 Pusat Sumber yang selesa dan lengkap. S8 Terdapat kemudahan Dewan, Dewan Kuliah, Surau dan Astaka. PELUANG O1 Kewangan PIBG yang kukuh O2 Agensi luar seperti JKR sering memberi bantuan

CABARAN C1 Kawasan sekolah terhad untuk pembangunan tambahan. C2 Penggunaan kemudahan yang kerap dan lasak oleh pihak luar .

13

1.7.7

ANALISIS SWOC PERINGKAT BIDANG : (6) PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
KELEMAHAN W1 Agihan tugas guru tidak seimbang W2 Guru terpaksa mengajar subjek bukan opsyen W3 P& P terganggu (Guru sering dipanggil untuk menghadiri mesyuarat atau kursus ) W4 Bilangan guru lelaki kurang W5 Penguasaan Bahasa Inggeris sebilangan guru Sains &Matematik dan Teknikal belum memuaskan W6 Kekangan masa guru-guru untuk menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran CABARAN C1Perkembangan ICT yang pesat tidak dapat diikuti oleh sebahagian guru yang berpengalaman lebih 15 tahun C2 Ibu bapa kurang mementingkan pendidikan anak-anak.

KEKUATAN S1 Pengetua mempunyai asas pengurusan yang kuat S2 96.7 % guru adalah siswazah S3 Lebih 78% guru berpengalaman lebih 10 tahun S4 Lebih 10% guru penanda kertas S5 98% guru celik komputer, komited dan bersemangat S6 Majoriti staf sokongan celik komputer, komited dan mesra S7 Setiap guru dan staf sokongan berpeluang menghadiri kursus atau latihan sekurang-kurangnya 7 hari setahun

PELUANG O1 PIBG sangat komited dalam membantu sekolah O2 Jabatan Pelajaran Negeri menggalakkan program permuafakatan antara guru-guru sekolah ini dan guru-guru sekolah berhampiran

14

1.7.8

ANALISIS SWOC PERINGKAT BIDANG: (7) PERHUBUNGAN LUAR
KELEMAHAN W1 Kurang perancangan aktiviti yang melibatkan komuniti W2 Tiada Alumni pelajar.

KEKUATAN S1 Hubungan baik guru-guru dengan ibu bapa S2 Terdapat padang dan dewan untuk kegunaan komuniti luar S3 Perpustakaan yang lengkap sebagai pemangkin ilmu kepada masyarakat setempat. PELUANG O1 PIBG sedia memberi kerjasama dan sumbangan bagi menjayakan program sekolah O2 Hubungan baik dan saling berkerjasama dengan sekolah berhampiran. 03 Hubungan baik dengan jabatan-jabatan kerajaan dan bukan kerajaan dalam membantu menjalankan aktiviti sekolah. 04 Hubungan baik dan bantuan daripada IPTS. 05 KPM/JPN memberi sokongan/galakan kepada sekolah.

CABARAN C1 Ibu bapa tidak dapat memberi komitmen sepenuhnya memandangkan jarak kediaman yang jauh. C2 Saiz bilik tidak memenuhi keperluan kapasiti komuniti. C3 Kemudahan pengangkutan (bas) yang tidak memuaskan. C4 Sekolah tidak dilengkapi dengan van dan coaster

15

1.8

FASA 4 :PERKEMBANGAN DARI PROSES DARI ISU STRATEGIK, KRA STRATEGIK, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN

1.8.1 BIDANG KURIKULUM [ Pengurusan Akademik} Sasaran TOV
98.3 4 3.58 71.2

Isu Strategik

KRA (KRA)

Objektif

KPI
% pelajar yang lulus semua mata pelajaran Peratus pelajar mendapat semua A

2009
98.6 6 3.0 73.5

2010
99 10 2.9 74.0

2011
99.5 12 2.8 76.3

2012
100 15 2.7 78.0

1. Peningkatan kecemerlangan PMR

GPS
Tahap pencapaian kecemerlangan akademik tidak memuaskan % pelajar yang lulus semua mata pelajaran Peningkatan pencapaian akademik yang cemerlang 2. Peningkatan kecemerlangan SPM Peratus pelajar mencapai semua A GPS

5 4.23

6 4.03

8 3.99

11 3.96

13 3.90

*Untuk sekolah rendah
Peningkatan kelulusan UPSR

% murid yang lulus semua mata pelajaran Peratus pelajar mencapai semua A (5A) GPS

16

1.8.2 : BIDANG KOKURIKULUM
Sasaran TOV 1.Peningkatan pencapaian dalam sukan dan permainan Bilangan pasukan yang menjuarai (i) (ii) (iii) Peringkat Daerah Negeri Kebangsaab 2 3 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6 7 7 8 2009 2010 2011 2012

Bidang

Isu Strategik

KRA

Objektif

KPI

Kokurikulum

Tahap pencapaian Peningkatan kokurikulum masih kecemerlangan kurang kokurikulum memuaskan

Bilangan pelajar yang mewakili 1. Peringkat Negeri 2. Kebangsaan

3 1

4 2

5 3

6 4

7 5

¶Ranking¶ (Tahap) Kedudukan dalam daerah

17

Sasaran Bidang Isu Strategik KRA Objektif KPI TOV 2009 2010 2011 2012

Bilangan aktiviti badan beruniform mencapai peringkat Daerah : Johan Naib Johan Ketiga

1 1 2

1 2 2

2 3 3

3 4 4

4 5 5

2.Peningkatan pencapaian dalam badan beruniform

Bilangan aktiviti badan beruniform mencapai peringkat Negeri : Johan Naib Johan Ketiga

3 0 0

3 0 1

4 1 2

5 2 2

6 3 3

Bilangan aktiviti badan beruniform mencapai peringkat Kebangsaan : Johan Naib Johan Ketiga

3 0 0

3 0 1

3 0 1

4 1 1

4 1 2

3.Peningkatan pencapaian dalam kelab dan persatuan

Bilangan aktiviti kelab dan persatuan mencapai peringkat Daerah : Johan Naib Johan Ketiga

4 5 3

4 5 4

5 5 5

6 6 5

6 6 6

18

Sasaran Bidang Isu Strategik KRA Objektif KPI TOV 2009 2010 2011 2012

Bilangan aktiviti kelab dan persatuan mencapai peringkat Negeri : Johan Naib Johan Ketiga

0 1 1

0 1 1

1 1 2

2 2 2

3 3 3

Bilangan aktiviti kelab dan persatuan mencapai peringkat Kebangsaan : Johan Naib Johan Ketiga % Kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum 4.Peningkatan penyertaan murid dalam aktiviti kokurikulum. % Pelajar Yang Mendapat gred A dalam CGPA. % Pelajar Yang Mendapat gred B dalam CGPA.

0 0 0 98 8 36

0 0 1 99 10 40

0 0 2 100 12 44

0 1 2 100 14 50

1 2 2 100 16 55

19

1.8.3 HAL EHWAL MURID
Bidang Isu Strategik KRA Objektif KPI % kes disiplin &salahlaku berat % kes disiplin &salahlaku sederhana % kes disiplin &salahlaku ringan Peratus pelaksanaan aktiviti berdasarkan program yang dirancang Peratus yang menggunakan perkhidmatan : I . Pelajar ii. Staf iii. Ibubapa Peratus pelaksanaan tugas kaunselor (Berdasarkan 26 bidang tugas yang ditetapkan) % Skor berasaskan instrumen bilik BOSS Bilangan semakan status buku Menggunakan Aplikasi Sisteksdan eMateks(%) Bilangan Operasi pemeriksaan buku teks Bilangan hari memproses permohonan biasiswa dan bantuan Sasaran 2009 2010 2011 0.2 1.5 1.5 94 0.1 1.0 1.0 96 0.5 0.5 98 0.1 0.1 0.5 100

TOV 0.3 2.0 2.0 90

2012

1. Peningkatan tahap disiplin pelajar

Hal Ehwal Murid

Pengurusan HEM masih belum mantap

Pemantapan kualiti pengurusan HEM

2. Pemantapan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

80 7 5 98

90 30 10 100

100 30 20 100

100 40 30 100

100 40 50 100

1 90 2

1 100 3

1 100 3

1 100 3

1 100 4

3. Pemantapan pengurusan SPBT

4. Peningkatan kecekapan pengurusan kebajikan pelajar

7 hari

6 hari

5 hari

5 hari

4 hari

20

Sasaran Bidang Isu Strategik KRA Objektif KPI TOV 5. Peningkatan kualiti perkhidmatan kantin sekolah Gred penarafan kualiti kantin berdasarkan standard Jabatan Kesihatan Bilangan aduan dalam setiap enam bulan Peratus kelas melepasi gred kebersihan dan keceriaan yang ditetapkan Bilangan kes kemalangan dalam kelas Peratus kekerapan pelajar mendapatkan rawatan di klinik kesihatan (bilangan kali setahun) Skor berasaskan instrumen Bilik Rawatan B 3 83 1 2009 B 2 90 0 2010 A 1 95 0 2011 A 0 100 0 2012 A 0 100 0

6. Peningkatan keceriaan kelas yang kondusif

7. Peningkatan kecekapan pengurusan kesihatan pelajar

0.7

0.6

0.5

0.4

0.4

-

-

-

-

-

1.8.4 PENGURUSAN PEJABAT DAN KEWANGAN
Sasaran TOV Pengurusan Pejabat dan Kewangan Kecekapan pengurusan pejabat perlu dipertingkatkan lagi Bilangan aduan pelanggan Peningkatan kecekapan pengurusan pejabat. 1. Peningkatan kualiti perkhidmatan kaunter Peratus kepuasan staf Peratus kepuasan pelajar Tempoh menunggu untuk mendapat perkhidmatan 3 60 65 10 min 2009 2 75 75 5 min 2010 0 85 85 5 Min 2011 0 95 95 5 min 2012 0 100 100 5 Min

Bidang

Isu Strategik

KRA

Objektif

KPI

21

2.Peningkatan keberkesanan pengurusan fail

Tempoh mengesan fail Tempoh kemasukan surat ke dalam fail berkenaan Jangka masa surat diedar untuk tindakan Bilangan ketidakpatuhan

10 min 2 hari 2 hari 3

5 min. 2 hari 1 hari 1

5 min. 1 hari 1 hari 1

4 min. 1 hari 1 hari 0

3 min. 1 hari 1 hari 0

1. Memastikan semua pembelian mematuhi peraturan Pengurusan kewangan belum efisyen sepenuhnya Peningkatan kualiti pengurusan kewangan 2. Mempercepatkan pembayaran 3. Mengurangkan tempoh pembayaran balik perbelanjaan runcit. 4. Memastikan tiada audit berteguran

Bilangan hari

14

10

7

7

7

Bilangan hari bekerja

7

5

4

3

2

Bilangan Audit Berteguran

0

0

0

0

0

1.8.5 PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIKAL

Sasaran Bidang Pengurusan persekitaran dan kemudahan fizikal Isu Strategik Pengurusan persekitaran dan kemudahan fizikal masih belum memuaskan KRA Peningkatan kualiti pengurusan persekitaran dan kemudahan Objektif 1.Peningkatan kawasan bertema ilmu dan kawasan bermaklumat untuk pelajar KPI TOV Bilangan taman bertema ilmu yang ada di kawasan sekolah dan asrama 2009 2010 2011 2012

1

2

4

6

7

22

Sasaran Bidang Isu Strategik KRA fizikal sekolah bagi mewujudkan iklim sekolah yang konduksif Objektif KPI TOV 3 2009 6 2010 8 2011 10 2012 12

Kekerapan penyelenggaraan setahun Bilangan kekerapan penyeliaan setahun Bilangan aduan kerosakan Kekerapan peralatan yang diselenggara 2. Peningkatan kualiti pengurusan penyelenggaraan Kekerapan bangunan diselenggara Purata masa diambil untuk tindakan(Bil. hari) Bilangan tindakan diambil selepas aduan 3. Pemastian kemudahan fizikal selamat untuk digunakan warga sekolah 4. Peningkatan taraf kemudahan fizikal sekolah

11 60 8 8 4

12 50 10 10 3

12 45 12 12 2

12 40 12 12 1

12 20 12 12 1

60

50

45

40

20

Bil kes kemalangan Bilangan aduan

3 3

1 2

0 1

0 0

0 0

Bilangan program yang berkaitan dengan keselamatan fizikal

2

3

4

4

4

23

Sasaran Bidang Isu Strategik KRA Objektif KPI TOV 2009 2010 2011 2012

Bilangan kemudahan yang dinaiktaraf 5. Peningkatan sistem perhubungan telekomunikasi di seluruh kawasan sekolah.

8

5

3

2

1

Bilangan sistem siaraya yang ada di sekolah Bilangan bilik-bilik khas yang boleh dihubungi secara intercom

5

8

8

8

8

6

8

9

10

11

24

1.8.6 PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
Sasaran Bidang Isu Strategik KRA Objektif KPI TOV Peratus staf Melepasi tahap 80% SKPM. Peratus staf cemerlang berdasarkan LNPT(85 % ke atas ) Peratus staf mengikuti kursus dalam perkhidmatan.( Sijil ) Bilangan guru yang menghasilkan inovasi. 2. Peningkatan Komitmen staf 3. Peningkatan tahap pengetahuan Indeks kepuasan staf(%) Skor pencerapan(%) 100 2009 100 2010 100 2011 100 2012 100

1.4

5

10

15

20

Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia

Pengurusan dan pembangunan sumber manusia belum memuaskan

1. Peningkatan Kompetensi staf Pembangunan Modal Insan berkualiti

79.2

85

95

100

100

2 83 75

3 85 78

5 90 80

7 93 85

10 95 90

25

1.8.7 PENGURUSAN PERHUBUNGAN LUAR

Bidang

Isu Strategik

KRA

Objektif

KPI TOV 2009 42 Peratus kehadiran ibubapa dalam setiap aktiviti yang dianjurkan Jumlah jam khidmat sukarela dalam seminggu Bilangan Agensi Kekerapan khidmat sukareladalam setahun

Sasaran 2010 54 2011 66 2012 78

1. Meningkatkan lagi hubungan pihak sekolah dengan ibu bapa pelajar Jalinan hubungan dan kerjasama pihak sekolah dengan pihak luar masih boleh ditingkatkan lagi Mewujudkan perkongsian pintar antara pihak sekolah dengan komuniti luar

30

1

2

2

3

3

Pengurusan Perhubungan Luar

2. Menjalinkan kerjasama dengan pihak luar

5

5

5

6

7

3

4

5

5

6

3. Meningkatkan hubungan serta kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi dalam negara

Bilangan institusi

3

3

3

3

3

26

1.9

FASA 5 : STRATEGI, TAKTIK DAN OPERASI

1.9.1 PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN COWS MATRIKS BAGI KURIKULUM [ dilampirkan]
KEKUATAN S1 Tenaga pengajar adalah 96.7% guru siswazah S2 78 % guru berpengalaman lebih 10 tahun. S3 10% guru penanda kertas PMR dan SPM S4 Budaya menjaga kebersihan dan keceriaan sekolah dalam kalangan warga sekolah memuaskan S5 Budaya membaca dalam kalangan murid memuaskan S6 Terdapat 4 orang guru cemerlang S7 Terdapat Jurulatih Utama bagi GSP dan Kajian Tindakan S-O S1 : S3 + S6 + S7+W2+O1 Program Bestari Ting 3 dan 5dengan sokongan PIBG S2 : S1+S2+W5+O1+O2 Meningkatkan motivasi murid melalui Kem Kemahiran Belajardengan sokongan komuniti setempat S3 : S6+S7+W3+W4+C1+O2+O3 Pengajaran berkualiti melalui Bengkel Best Practices KELEMAHAN W1 Pengajaran dan pembelajaran terganggu (Guru-guru sering berkursus atau terlibat dengan program di luar sekolah di peringkat PPD,JPNS dan KPM ) W2 Pencapaian dalam PMR dan SPM masih rendah W3 Masih terdapat guru mengajar tidak mengikut opsyen W4 Murid terlalu bergantung sepenuhnya kepada pengajaran guru W5 Motivasi murid rendah W-O S4 : W3+O2+O3 Meningkatkan kualti pengajaran guru melalui kursus jangka pendek kelolaan jabatan S5 : W1+C3+S5+O2 Pembelajaran kendiri berasaskan Modul dan CD Pembelajaran

DALAMAN

LUARAN

PELUANG O1 PIBG, ibu bapa dan komuniti sedia menyokong program peningkatan kurikulum O2 Kemudahan mengakses maklumat peperiksaan terdapat di laman Web Kementerian dan Jabatan O3 Kursus jangka pendek untuk guru anjuran Kementerian dan Jabatan

27

CABARAN C1 Terdapat cyber café berdekatan dengan Sekolah C2 Masalah pengangkutan pergi dan balik sekolah (Menggangu perjalanan kelas bimbingan) C3 Guru sering menjalankan tugas jabatan C4 Sebilangan besar ibubapa kurang berminat menghadirkan diri dalam aktiviti sekolah/mesyuarat PIBG C5 Tahap kesedaran sebilangan kecil ibu bapa terhadap pencapaian akademik murid masih rendah

S-C S6: S1+S6+S7+O1+C1 Kepelbagaian teknik P&P supaya pengajaran lebih menarik S7 :S6+S7+O1+O2+C3 Pebelajaran kendiri berasaskan Modul/CDROM

W-C S8 : W5 +O1+C4 Mengiktiraf kejayaan murid melalui Program Hari Pengiktirafan anjuran PIBG S9: W2+O1+C5 Meningkatkan pencapaian murid dengan penglibatan ibu bapa dalam Program Mari Cemerlangkan Sekolah

1.9.2 PEMILIHAN STRATEGI
Jenis Strategi

Strategi-Strategi Yang Telah Dijana
S1 - Meningkatkan pencapaian murid dalam peperiksaan awam melalui Program Bestari Ting 3 dan 5 dengan sokongan PIBG

SO
S3 + S6 + S7+W2+O1

S2 - Meningkatkan motivasi murid melalui Kem Kemahiran Belajar dengan sokongan komuniti setempat S3 - Pengajaran berkualiti melalui Bengkel Best Practices S4 - Meningkatkan kualti pengajaran guru melalui kursus jangka pendek kelolaan jabatan

WO

S5 - Pembelajaran kendiri berasaskan Modul dan CD Pembelajaran S6 - Kepelbagaian teknik P&P supaya pengajaran lebih menarik

SC

S7- Pembelajaran kendiri berasaskan Modul/CDROM S8 - Mengiktiraf kejayaan murid melalui Program Hari Pengiktirafan anjuran PIBG

WC

S9 - Meningkatkan pencapaian murid dengan penglibatan ibu bapa dalam Program Mari Cemerlangkan Sekolah

28

1.9.3 TOWS DEDUCTION REARRANGE AND DEVELOPED INTO STRATEGIC AREAS

µCOWS deduction rearrange and group¶ 1 2 Meningkatkan pencapaian murid dalam peperiksaan awam melalui Program Bestari Ting 3 dan 5 dengan sokongan PIBG Meningkatkan motivasi murid melalui Kem Kemahiran Belajar dengan sokongan komuniti setempat Pengajaran berkualiti melalui Bengkel Best Practices Meningkatkan kualiti pengajaran guru melalui kursus jangka pendek kelolaan jabatan Kepelbagaian teknik P& P supaya pengajaran lebih menarik Pembelajaran kendiri berasaskan Modul dan CD Pembelajaran Pembelajaran kendiri berasaskan Modul/CDROM Mengiktiraf kejayaan murid melalui Program Hari Pengiktirafan anjuran PIBG Meningkatkan pencapaian murid dengan penglibatan ibu bapa dalam Program Mari Cemerlangkan Sekolah

µBroad area or strategy¶ 1. Membangunkan motivasi dan kemahiran belajar murid

3 4 6 5 7 8 9

2.memperkasakan kualiti guru

3.membangun kemahiran pembelajaran kendiri

4.mewujudkankan jalinan strategik dengan pihak komuniti dalam program sekolah

29

1.9.4 ANALISA PEMILIHAN STRATEGI BERDASARKAN PEMBERATAN
Menggunakan Skala Likert
1 ±Amat Rendah 2± Rendah 3 ± Sederhana 4 ± Tinggi 5 ± Amat Tinggi

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kriteria Pemilihan Tahap kesukaran proses kerja Kompetensi staf yang bertanggungjawab Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat Kemudahan infrastruktur dan peralatan/kelengkapan Andaian keupayaan mengatasi halangan Andaian hasil yang dijangkakan/impak untuk mencapai objektif, KRA/isu, misi dan visi Akur kepatuhan dengan mandat/arahan Rekod keberkesanan yang lepas Kesesuaian dengan persekitaran terkini Jumlah Skor Keputusan Ulasan

Strategi 1 1 5 3 4 5 5 5 4 4 36 1

Strategi 2 1 5 1 4 4 5 5 5 5 35 2

Strategi 3 1 5 1 3 3 4 4 3 4 28 4

Strategi 4 3 4 4 4 4 5 3 3 3 33 3

Strategi 1 menjadi keutamaan untuk perlaksanaan terlebih dahulu kerana darjah peluang yang ada amat tinggi untuk mencapai objektif

30

1.9.5

SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN

STRATEGI 1 2 3 4

KEDUDUKAN KEUTAMAAN Meningkatkan pencapaian dan motivasi murid menggunakan kepakaran dalaman dengan sokongan PIBG Pengajaran berkualiti guru menggunakankepakaran dalaman dan luar sekolah Menganjurkan Program Hari Pengiktirafan dan Program Mari Cemerlangkan Sekolah bersama PIBG Pembelajaran kendiri menggunakan Modul dan CDROM

31

TOWS/COWS BIDANG : (3) KOKURIKULUM
KEKUATAN S1 Set uniform yang mencukupi untuk aktiviti rasmi pertandingan S2 Kemudahan prasarana mencukupi S3 96.7% guru siswazah terlatih S4 Ada 2 orang guru lulusan Ijazah Sains Sukan S5 Terdapat 3 orang guru yang mempunyai sijil kejurulatihan S6 Ada padang dan gelanggang yang baik S7 85% Ketua Guru Penasihat Pasukan Beruniform menghadiri kursus pengurusan pasukan beruniform masing-masing S8 Mempunyai barisan pelapis pemain bagi acara sukan tertentu. S9 Dasar sekolah untuk kegiatan kokurikulum tersurat dengan jelas S10 Penyertaan pelajar dalam kegiatan kokurikulum memuaskan S11 Mempunyai buku pengurusan untuk mengendalikan aktiviti Kokurikulum. KELEMAHAN W1 Kemahiran guru dalam bidang kejurulatihan kurang W2 Pelajar kurang diberi peluang dan pendedahan seluas- luasnya untuk terlibat ke peringkat tertinggi. W3 Peralatan dan penyelenggarannya masih kurang dinaik taraf W4 Penyelenggaraan prasarana kurang cekap ekoran kekurangan pekerja W5 Tiada sukatan lengkap untuk melaksanakan aktiviti Kokurikulum W6 Beban kerja guru menyebabkan guru tidak mampu merancang dan melaksana aktiviti kokurikulum pada tahap yang terbaik. W7 Pengurusan kewangan untuk pembiayaan sesuatu aktiviti kurang efisyen ± ada kalanya guru terpaksa mendahulukan duit sendiri. W8 Kawasan padang terhad untuk menampung lebih daripada satu permainan pada masa yang sama. W9 Kebolehan pelajar mengurus kegiatan kokurikulum agak lemah. W10 Pelajar kurang komited dengan kegiatan kokurikulum WO W1+W7+O1+O3+O4 Meningkatkan komitmen guru dengan bantuan jurulatih, Badan Kerajaan dan PIBG.

Dalaman

Luaran

PELUANG O1 Ada jurulatih luar/bekas pelajar yang sudi melatih pelajar O2 Pelajar sering dipelawa untuk menyertai pertandingan anjuran swasta

S-O S1+S2+S6+O1+O2 Meningkatkan minat pelajar untuk menyertai pertandingan dengan adanya kemudahan prasarana mencukupi dan jurulatih.

32

O3 Sering menerima bantuan Badan Kerajaan dan NGO O4 PIBG sedia membantu dan menyumbang O5 Markah penglibatan pelajar dalam kokurikulum diambil kira bagi kemasukan ke IPTA CABARAN C1 Penglibatan ibu bapa terhad dan kurang memberi galakan C2 Program akademik dan aktiviti kokurikulum anjuran PPD dan JPN menggangu kelicinan perjalanan aktiviti sekolah C3 Masyarakat setempat kurang terlibat dalam aktiviti sekolah. C4 Banyak aktiviti kokurikulum dijalankan secara serentak dan berturutan

S8+S9+S10+O2+O3+O5 Meningkatkan kesedaran pelajar kepentingan melibatkan diri dalam kokurikulum dan pertandingan dengan bantuan NGO dan PIBG.

W9+W10+O1+O2+O5 Memastikan pelajar bermotivasi untuk menyertai pertandingan.

SC S8+S10+C2 Memastikan pelajar menyertai aktiviti kokurikulum dengan mempunyai barisan pelapis.

WC W1+W6+C4+O1+O4 Meningkatkan kemahiran guru untuk melatih pelajar dengan bantuan jurulatih dan sumbangan PIBG

TOWS DEDUCTION REARRANGE AND DEVELOPED INTO STRATEGIC AREAS Bil 1 3 7 2 4 6 5 TOWS deduction rearrange and group Aktiviti kokurikulum secara berterusan Pemilihan bakat secara berterusan. Seorang pelajar satu permainan Mengunakan jurulatih luar untuk aktiviti kokurikulum secara berfokus Bantuan luar untuk menambah kemudahan sukan Program meningkatkan kemahiran mengurus bagi guru Program penerangan kepada pelajar, ibubapa dan komuniti kepentingan aktiviti sukan dan permainan Broad area or strategy 1.Menggalakkan penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum

2.Gabungan kepakaran luar dan dalam untuk meningkatkan kopentensi guru.

3.Penerangan kepada penjaga kepentingan dan pengiktirafan aktiviti kokurikulum melalui program khas

33

ANALISIS PEMILIHAN STRATEGI BERDASARKAN PEMBERATAN Menggunakan skala likert 1 2 3 4 5 Amat Rendah Rendah Sederhana Tinggi Amat tinggi Strategi 1 3 5 5 5 4 4 Strategi 2 3 4 4 4 3 5 Strategi 3 5 3 3 5 5 3

Bil 1 2 3 4 5 6 Tahap kesukaran proses kerja

Kriteria Pemilihan

Kompetensi staf yang bertanggungjawab Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat Kemudahan infrastruktur dan peralatan/kelengkapan Andaian keupayaan mengatasi halangan Andaian hasil yang dijangkakan/impak untuk mencapai objektif, KRA/isu, misi dan visi

7 8 9

Akur kepatuhan dengan mandat/arahan Rekod keberkesanan yang lepas Kesesuaian dengan persekitaran terkini Jumlah Skor Keputusan

5 3 4 38 1

4 5 5 37 2

3 4 3 34 3

Strategi 1menjadi keutamaan Ulasan untuk perlaksanaan terlebih dahulu kerana darjah peluang yang ada amat tinggi untuk

34

mencapai objektif

SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN
1 2 3 ST 1-Menggalakkan penyertaan semua pelajar dalam aktiviti kokurikulum ST 2- Gabungan kepakaran luar dan dalam untuk meningkatkan kopetensi guru ST 3-Penerangan kepada penjaga kepentingan dan pengiktirafan aktiviti kokurikulum melalui program khas

ANALISIS SWOT
KEKUATAN
K1.Kerja berpasukan dalam organisasi K2.Komitmen guru yang tinggi terhadap kecemerlangan akademik pelajar. K3.Suasana persekitaran yang selesa K4.Mempunyai kemudahan makmal sains, perpustakaan,Pusat Sumber,Makmal Komputer, bengkel dan bilik sakit yang memuaskan K5.Padang sekolah yang luas dan dipertingkatkan untuk dijadikan mini stadium K6.Imej sekolah yang baik K7.Pengurusan dan perekodan sumber kewangan adalah sistematik. K8.96 % guru lepasan ijazah K9.Sekolah Berjaya menggondol berbagai anugerah dan penghargaan bagi pencapaian cemerlang dalam bidang akademik, disiplin dan kokurikulum. K10.Suasana pembelajaran dibilik darjah agak Kondusif. K11.Suasana bekerja berpasukan menyeronokkan kakitangan sekolah K12.Latihan dan pembangunan sumber manusia dilaksanakan secara berperingkat K13.Gaya pengurusan terbuka dan fleksibel

KELEMAHAN
W1.60% murid masih bermotivasi rendah W2.Sistem pengurusan fail yang perlu dipertingkat W3.Penempatan guru tidak mengikut keperluan opsyen W4.Masih terdapat kelas kurang kondusif dari segikelengkapan perabot dan kemudahan. W5.Keceriaan dan kebersihan masih kurang menjadi amalan pelajar. W6.7% pelajar lemah dalam penguasaan 3 M W7.Masalah bekalan air di sekolah sering terputus W8 Self-esteem murid rendah W9.Pekerja swasta yang kurang berkesan W10 Tandas tidak digunakan dengan baik W11.Sebahagian besar murid tidak mampu untuk memiliki bahan rujukan pembelajaran W12.Penglibatan murid dalam kegiatan ko kurikulum kurang menggalakkan W13.Sumber kewangan sekolah adalah terhad kepada peruntukan yang ditetapkan Kementerian Pelajaran Malaysia. W14.40% pelajar menengah rendah mempunyai sikap sambil lewa dalam menyiapkan tugasan W15.Sebarang kelemahan atau kesalahan kecil kerap diperbesarkan oleh segelintir staff W16.Guru kurang komited dalam ko kurikulum

35

W17.Tekanan kepada pihak pengurusan dan guru kerana kedudukan sekolah sebagai Sekolah Sukan Negeri. W18.5 hingga 8 peratus murid ponteng sekolah setiap hari atau tidak hadir sekolah. W19 Ibubapa sibuk dengan pekerjaan dan tiada masa dengan aktiviti sekolah

PELUANG
O1.Penglibatan bekas pelajar dalam aktiviti Ko kurikulum seperti perkhemahan Agung O2.Hubungan 2 hala yang berkesan antara pemimpin komuniti setempat dengan sekolah O3.Hubungan rapat dengan pihak polis untuk menangani isu-isu disiplin dan keselamatan disekolah. O4.Hubungan baik pihak Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah dengan sekolah. O5.Mempunyai YDP PIBG yang komited dengan program-program yamg dilaksanakan oleh pihak Sekolah O6.PIBG amat prihatin dengan masalah disiplin dan kecemerlangan akademik pelajar.

CABARAN
T1.Berhampiran dengan kawasan Bandar T2.Kawalan keselamatan sekolah masih kurang memuaskan T3.Masalah disiplin pelajar masih kurang mendapat sokongan padu daripada ibu bapa T4.Kedudukan dewan sekolah diluar kawasan sekolah agak jauh. T5.Laluan jalan ke sekolah agak sibuk memandangkan kawasan tersebut mempunyai empat buah sekolah menengah dan dua buah sekolah rendah. T6.Pertukaran guru agak kerap dan jarang menepati keperluan sekolah. T7.Penglibatan pelajar sukan dalam latihan dan pertandingan menjejaskan pembelajaran di bilik darjah. T8.Ibu bapa kurang memotivasikan anak-anak kearah kecemerlangan akademik.

PELAN STRATEGIK

Misi: Melahirkan modal insan yang berketrampilan melalui pendidikan berkualiti Visi: Pelajar berakhlak mulia generasi gemilang Isu strategik: Jalinkan hubungan dan kerjasama pihak sekolah dengan pihak luar masih boleh ditingkatkan lagi KRA: Mewujudkan perkongsian pintar di antara pihak sekolah dengan komuniti luar 36

Objektif
.1. Meningkatkan tahap disiplin dan sahsiah murid

Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
% kes disiplin dan salahlaku berat % kes disiplin dan salahlaku sederhana % kes disiplin dan salahlaku ringan Bilangan Laporan polis mengenai salah laku murid % kepuasan murid dalam program yang dilaksanakan 5

Sasaran 2010 2011 2012 2013 2014 TOV Inisiatif S1- Meningkatkan kesedaran murid dan
ibu bapa y MMengadakan program peningkatan disiplin murid y 0 5 0 0 0 0 y Melaksanakan program keibubapaan MMeningkatkan motivasi dan jati diri murid

4
12 25 30

3
10 20

0
7 15

0
5 10

0
3

15

2. Meningkatkan perkhidmatan Bimbangan dan Kaunseling

80

90

95

100

100

100

S2. Kerjasama sekolah dengan agensi lain y MMenggerakkan Jawatankuasa Permuafakatan Sekolah-Komuniti bagi menangani disiplin murid

% peratus klien yang menggunakan khidmat bimbingan dan kaunseling % penurunan salah laku murid

80

90

95

100

100 100

80

90

95

100

100

100

S3- Meningkatkan kemahiran guru mengendalikan kes disiplin. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dalam pengurusan disiplin Meningkatkan keberkesanan perkhidmatan bimbngan dan kaunseling.

3. Meningkatkan kualiti

Skor gred penarapan kualiti kantin mengikut standard jabatan kesihatan

B

A

A 37

A

A

A

S2. Kerjasama sekolah dengan agensi lain

perkhidmatan kantin 4. Meningkatkan kualiti pengurusan SPBT

Bilangan kes keracunan makanan % Skor berdasarkan instrumen penarapan bilik BOSS

3

0

0

0

0

0 100 Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dalam pengurusan disiplin

85

90

95

100

100

Penarapan bilik BOS di peringkat daerah ( berdasarkan Bintang)

5

3

4

5

5

5

38

ANALISIS TOWS MATRIKS : BIDANG HAL EHWAL MURID
KEKUATAN (S) S1.Kerja berpasukan dalam organisasi S2.Imej sekolah yang baik S3.Sekolah mendapat bantuan KPM seperti KWAPM, SPBT,dan BKP S4-Program SSDM memudahkan guru disiplin mengesan rekod salah laku murid S5-Disiplin sekolah masih terkawal S6-Pengurusan biasiswa yang baik S7-Kawasan persekitaran yang kondusif . K8.Sekolah Berjaya menggondol berbagai anugerah dan penghargaan bagi pencapaian cemerlang dalam bidang akademik, disiplin dan kokurikulum. S9 Gaya pengurusan terbuka dan fleksibel KELEMAHAN (W) W1.60% murid tidakmencapai tahap yang ditetapkan. W2.Terdapat 10% murid yang tidak mematuhi peraturan sekolah W3.Keceriaan dan kebersihan boleh dipertingkatkan W4 Kemudahan asas tidak mencukupi W5 Self-esteem murid rendah W6.Terdapat jawatankuasa yang masih belum mantap dalam pengurusan HEM W7- Tandas tidak digunakan dengan baik W8.5 hingga 8 peratus murid ponteng sekolah setiap hari atau tidak hadir sekolah. W9-Pengawas kurang cekap dalam menjalankan tugas W10-Aktiviti pengukuhan disiplin kurang berkesan W11-Kesalahan yang berulang oleh murid yang sama W1+W2+W5+S2+S5+O1+O6 4.Meningkatkan motivasi dan jati diri murid W6+W10+W11+O1+O4+O6 5. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dalam pengurusan disiplin

DALAMAN

LUARAN

PELUANG (O) O1-Sumber kewangan daripada PIBG dan agensi luar untuk menampung aktiviti sekolah O2.Hubungan 2 hala yang berkesan antara pemimpin komuniti setempat dengan sekolah O3.Hubungan rapat dengan pihak polis untuk menangani isu-isu disiplin dan keselamatan di sekolah. O4.Hubungan baik pihak Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah dengan sekolah. O6.PIBG amat prihatin dengan masalah disiplin dan kecemerlangan akademik pelajar. O7-Ibubapa mudah diajak berbincang jika berlaku masalah diisplin O8-Kerjasama yang baik dengan pihak

S1+S5+W1+W2+O6+O7+C1 1.Mengadakan program peningkatan disiplin murid S3+S5+C1+C2+C3+O2+O3+O6+W8+W10 2.Menggerakkan Jawatankuasa Permuafakatan Sekolah-Komuniti bagi menangani disiplin murid S3+S5+O4+O8+C5+W5+W9 3.Mengadakan program pemantapan kerohanian

39

sekolah membatu dalam proses pengurusan HEM CABARAN (C) C1.Berhampiran dengan kawasan Bandar C2-Pengaruh gejala sosial di sekitar sekolah C3-Wujud cyber café berdekatan kawasan sekolah C5.Masalah disiplin pelajar masih kurang mendapat sokongan padu daripada ibu bapa C6-Segelintir wars bergantung 100% kepada sekolah bagi kejayaan dan pembentukan sahsiah murid. C7-Penyalahgunaan telefon bimbit di kalngan pelajar

S1+S5+S9+C2+C5+C6 6. Meningkatkan keberkesanan perkhidmatan bimbngan dan kaunseling.

W3+W4+W7+C5+C6+C7 7. Melaksanakan program keibubapaan

TOWS DEDUCTION REARRANGE AND DEVELOPED INTO STRATEGIC AREAS
TOWS deduction rearrange and group 1 4 7 2. Mengadakan program peningkatan disiplin murid Meningkatkan motivasi dan jati diri murid Melaksanakan program keibubapaan Menggerakkan Jawatankuasa Permuafakatan Sekolah-Komuniti bagi menangani disiplin murid Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dalam pengurusan disiplin Meningkatkan keberkesanan perkhidmatan bimbngan dan kaunseling. Broad area or strategy 1.Meningkatkan kesedaran murid dan ibu bapa

2. Kerjasama sekolah dengan agensi lain 4.Meningkatkan kemahiran guru mengendalikan kes disiplin.

5. 6

40

ANALISIS PEMILIHAN STRATEGI BERDASARKAN PEMBERATAN
Menggunakan skala likert

1 3 5

-

Amat Rendah Sederhana Amat tinggi

2 4

-

Rendah Tinggi

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kriteria Pemilihan Tahap kesukaran proses kerja Kompetensi staf yang bertanggungjawab Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat Kemudahan infrastruktur dan peralatan/kelengkapan Andaian keupayaan mengatasi halangan Andaian hasil yang dijangkakan/impak untuk mencapai objektif, KRA/isu, misi dan visi Akur kepatuhan dengan mandat/arahan Rekod keberkesanan yang lepas Kesesuaian dengan persekitaran terkini Jumlah Skor Keputusan Ulasan

Strategi 1 3 3 3 3 3 3

Strategi 2 3 4 4 5 4 3

Strategi 3 2 3 1 2 3 4

3 3 2 2 3 3 2 4 4 25 33 24 2 1 3 Strategi 2 menjadi keutamaan untuk perlaksanaan terlebih dahulu kerana darjah peluang yang ada amat tinggi untuk mencapai objektif

13.

SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN
1 2 3 ST1 Meningkatkan kesedaran murid dan ibu bapa ST2 - Kerjasama sekolah dengan agensi lain ST3 - .Meningkatkan kemahiran guru mengendalikan kes disiplin.

41

PELAN TAKTIKAL HEM
Strategi 1 Meningkatkan kesedaran murid dan ibu bapa Program-program sahsiah dan disiplin Bil 01. Pelan Taktikal 1. Mesyuarat J/kuasa Permufakatan Sekolah 2. Rondaan kawasan sekolah Pelaksana/ Tanggungjawab PK HEM Tempoh Jan, April, Julai, Okt Anggaran Kos Output/outcomes AJK tahu peranan, tugasan, perkembangan terkini Pelajar tidak merayau-rayau tanpa tujuan di kawasan sekolah atau ponteng kelas. Pelajar tidak ponteng kelas Pelajar tidak membawa barang larangan ke sekolah dan tiada kes vandalisme. Mudah mengesan pelajar yang bermasalah untuk tindakan susulan. Kesedaran tentang pentingnya disiplin meningkat KPI % kehadiran guru % guru faham peranan % pelajar merayaurayau di kawasan sekolah % ponteng menurun. % pelajar ponteng Sasaran 100% 100% Pelan kontigensi

PK HEM

Jan-Nov

0% 0% 0%

3. Buku Kawalan Kelas 4. Spot Check di kelas

PK HEM

Jan-Nov

Jan-Nov PK HEM

% kes Vandalisme % kes kecurian menurun.

0% 0%

5. Kad Disiplin

PK HEM

Jan-Nov

RM100

% pemegang kad Bilangan tempoh mengesan % pelajar yang cemerlang sahsiah.

100% 2 jam 100%

6. Ceramah PDRM

AJK Unit Bimbingan Kaunseling

Mac, Julai

RM200

PELAN OPERASI

42

Nama Program KRA : Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1

: Program peningkatan sahsiah dan disiplin Meningkatkan tahap pengurusan bidang HEM : Meningkatkan disiplin, sahsiah dan budi bahasa pelajar : Januari - November : Pelajar : Proses Kerja Mesyuarat Jawatankuasa: -Bentang kertas kerja -Lantikan J/Kuasa -Tetapkan tarikh -Anggaran kos -Aggihan tugas Taklimat kepada pelajar Surat jemputan kepada penceramah jemputan/luar Penyediaan bahan Tanggungjawab Pengetua GPK HEM KPI Bilangan Mesyuarat Sasaran 1 kali/program Status/Pelan Kontigensi Aggihkan Kertas Kerja kepada J/Kuasa yang dilantik

2 3 4

Kaunselor Kaunselor Jawatankuasa kerja

Bilangan Taklimat % Bilangan hadir tempoh masa tempoh masa

1 kali 100% 1 minggu 1 minggu sebelum program 1 hari sebelum program 2 jam/program

Edarkan surat pemberitahuan

5 6

Penyediaan tempat peralatan Pelaksanaan Program

dan

Jawatankuasa kerja Jawatankuasa Pelaksana Setiausaha Kaunselor

tempoh masa tempoh masa

7

Penilaian,Pelaporan dan Post Mortem

Bilangan penilaian (pencapaian objektif) Bil. tempoh masa

1 kali 1 hari

43

CARTA ALIRAN (hem)
Tanggungjawab Perantara

Mula

GPKHEM

Mesyuarat Jawatankuasa

Setiausaha Program

Taklimat kepada Murid Kaunselor

Guru Disiplin

Surat Jemputan

Setiausaha

Penyediaan bahan / tempat J/kuasa

Pelaksanaan Program Guru Disiplin

44
GPKHEM
Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful