1.Resursele energetice mondiale şi geopolitica.

A scruta viitorul înseamnă a căuta rǎspuns la nişte întrebǎri actuale încǎ de pe acum.Extinderea la scarǎ globalǎ a revoluţiei industriale în a doua jumǎtate a secolului XIX a impus şi acutizarea cursei înarmarilor,declaşată din necesitatea asigurǎrii resurselor energetice care sǎ susţinǎ noul tip de industrie.Astfel atât primul cât şi cu atăt mai mult cel de al doilea război mondial s-au distins prin cursa pentru asigurarea resurselor energetice,de aici rezultând şi importante răsturnări geopolitice . Pe mǎsurǎ ce rǎzboiul rece devenea o evidenţǎ , s-a impus în contextul controlǎrii sub pretext ideologice ,necesitatea ca Marile Puteri ale momentului să-îşi asigure nu doar controlul asupra unor zone în care se aflǎ state deţinǎtore de resurse petroliere importante darr mai ales rutele de transport necesare trasportului acestuia.Tot acum se înregistrează mai multe şocuri petroliere generate în principal de crizele politice ale Orientului Mijlociu. Impunerea SUA ca singura hiperputere la finalul Rǎzboiului Rece nu i-a adus şi automat ,siguranţa în domeniul controlǎrii resurselor energetice, cel de al doilea Rǎzboi din Golf al cǎrui motiv primordial l-a constituit deţinerea de cǎtre SUA a resurselor petroliere irakiene , evidentiind din plin acest lucru. Rusia deţinătoare a unui important potenţial energetic şi-a permis să-şi relanseze politica externǎ, impunǎndu-şi punctul de vedere cu prilejul unor reuniuni internationale de amploare cum a fost de pildǎ recentul încheiat Summit NATO de la Bucureşti. Referindu-ne la epoca contemporanǎ,vom analiza atât situaţia actulǎ a resurselor energetice în lume la nivelul marilor exportatori, al marilor consumatori cǎt şi principalele evoluţii preconizate a se derula în viitorul nu prea indepǎrtat.Nu va fi trecut cu vederea nici rolul României în tot acest proces. Importanţa petrolului ca principala resursǎ energeticǎ nu este datǎ doar de utilizarea sa pe scarǎ largǎ ci şi de faptul cǎ este cel mai comercializat produs la nivel mondial cǎpǎtând şi o importanţǎ strategicǎ1.Fǎrǎ doar şi poate cǎ un asemenea statut influenţezǎ într-o masurǎ semnificatiǎ şi deciziile liderilor lumii,politicul trebuind sǎ

1

Enciclopedie de istorie Universalǎ,.De Agostini,Editura All Educaţional,Bucureşti,2003,p.1015.

1

aibǎ o grijǎ deosebitǎ vis-a vis de influenţa beneficǎ sau maleficǎ a efectelor economice.2 Crize economico-energetice au mai existat şi vor mai exista, contracararea acestorǎ impunând într-un fel agenda economicǎ şi politicǎ a lumii 3 Situaţia acesta se repercuteazǎ nu doar asupra preţului petrolului dar şi asupra preţului celorlalte produse economice ,lovind în plin cele mai sărace ţări ale lumii,motiv pentru care liderii a 7 state africane au propus G8 la reuniunea din iulie 2008 din Japonia sǎ dubleze ajutorul acordat anual Africii în raport cu nivelul din 2004, de 25 de miliarde $.4 Creşterea dramaticǎ a preţului petrolului din ultimii ani, în special dupǎ 2003 a avut importante influenţe în plan geopolitic. Rusia a ieşit din marasmul economic şi şi-a relansat propria politicǎ externǎ utilizǎnd veniturile suplimentare obţinute din petrol şi gaze. China creşte economic şi pǎtrunde în Africa în forţǎ. Proiectele de punere în exploatare a zǎcǎmintelor de hidrocarburi din Marea Chinei de S vor adânci, poate , disputele cu Taiwanul sau Japonia5, legǎtura dintre geopolitica regiunii şi activitǎţile economice fiind indisolubilǎ, mai ales pentru nişte state care nu depind de resurse energetice proprii. Relaţia dintre iportatori şi exporatatori se circumscrie raporturilor dintre diferitele arii geopolitice şi economice,în acastǎ ecuaţie intrând nu doar statele lumii ci şi marile companii internaţionale sau organizatii ce reunesc aceste state. Totuşi vorbind despre state , unele dintre acesta îşi articuleazǎ politica externǎ pe relatia cu utilizatorii. Dominaţia de necontestat din anii ’20-’60 a marilor companii internationale( cele ,,şapte surori ‘’) :Texaco, Gulf, Standard Oil of New Jersey, Soconi Mobil Oil, Standard Oil Co. of California-companii americane; British Petroleum-Marea Britanie şi Royal Dutch Shell- companie anglo-olandezǎ-este întreruptǎ de constituirea O.P.E.C. în 1960. Ca o consecinţǎ , statele arabe au început să impunǎ ţǎrilor occidentale care concesionaserǎ extracţia ţiteiului creşteri considerabile de preţuri şi limitǎri precise6.

2 3

Acad.Mircea Maliţa, Kissinger în Cadran Politic,An VI,Nr.54,martie 2008, p.67. Vlatko Mileta,Les exportateurs de petrole în Revue de politique,Belgrade,No.748,1,VI,1981 apud Eugen Preda,Miza petrolului în vâltoarea rǎzboiului,Ed.Militarǎ,Bucureşti ,1983. 4 Elena Stǎnescu,Liderii lumii vorbesc despre petrol şi hranǎ, în Adevǎrul,Marţi ,8 iulie 2008,p.48. 5 Dragoş Tǎbǎran, Petrolul :semnele crizei? ,p.29 în Cadran Politic,Anul VI, nr.57-58, iunie-iulie 2008. 6 Enciclopedie de istorie Universalǎ…p.1015.

2

2003. p.a perioadei Războiului Rece. organizată economic în C.centrale energetice nucleare şi gaze naturale. p.18-19.fie reducerea importurilor petroliere şi a activităţilor industriale dependente.C. este mai bine cănd deţinând monopolul exploatărri resurselor petroliere in cât mai multe locuri . uzinele mareomotrice din anii ’60 din Franţa şi Rusia fiind încǎ în fazǎ experimentalǎ.1978-1981). regres manifestat prin conflicte vamale.pp. iar în eventuallitatea împuţinării resurselor controlate de tine ei mai dispune totuşi de un capital financiar ce va fi inestit în surse alternative de energie.acele resurse ce nu se mai reînoiesc : huila şi hidrocarburile sunt intens căutate deci epuizabile.10 Statele Unite au învătat o lecţie demnă de ţinut minte în viitor .178.determinănd o reorientare spre sursle alternative de energie :cărbune. 3 .E. Franţa refuză să accepte o întelegere închiată între partenrii europeni şi Statele Unite pentru împărţirea petrolului în cazul unei crize cum a fost cea din 1973 când sporind preţul petrolului îl facuse greu de obtinut. toate aceste necesitând cheltuieli substantiale.Energiile marine nu prezintă prea mare interes.Energiile .Polirom. 9 Enciclopedie de istorie Universalǎ.cit.fosile’’.Iasi .majoritata state susţinătoare ale Israelului.O.Ed. Pe fondul regresului economic înregistrat de CEE . vei fixa tu pretul . Agenţia Internatională de Energie apreciază că numai cu unele investitii substanţiale în 7 8 Resursele oceanului mondial ameninţate în Atlas-Le Monde Diplomatique. exploatarea lor fiind uneori nerentabilǎ. cu toate cǎ aceastǎ creştere a valorii lor face previzibilǎ prospectarea acestora nu doar la nivelul platformei continentale ci şi în profunzime dar tot spre platforma continentalǎ7. Peter Calvocoressi.gazele naturale şi energia atomică.cărbunele devenea mai puţin important în competiţiă mondială pentru energie decât petrolul. eventualele lui creşteri de preţ producănd dezechilibre important în balanţa de plăţi a ţărilor importatoare.incluzând războiul de Yom Kippur şi revoluţia iraniană.op. 9 Măsurile guvernamentale adoptate atunci au vizat fie creşterea cheltuielilor de achiziţie a petrolului . 10 Peter Calvocoressi. (Comunitatea Europeanǎ a Cǎrbunelui şi Oţelului) .8 Ca urmare a crizelor energetice din anii ‘70 şi mai ales de la încputul anilor ’80 (1973.1015. Totusi un lucru era clar. instabilitate monetară şi creşterea ratei şomajului. Europa de la Bismark la Gorbaciov.. Pentru Europa occidentală .petrolul devenea un instrument de presiune politică.preţul barilului de petrol va creşte de la 13$ până la 35$.

12 Astfel. Editura comunicare. Ed.79.pe atunci lord amiral această regiune cuprindea o arie mai vastă . Palestina şi Transiordania. 14 Peter Calvocoressi. cit. Irak.15 Deşi Statele Unite invadaseră spaţiile economice rezerate de britanici. Ed. pp. Rupeţi rândurile! Al doilea război mondial şi configurarea Europei postbelice. Sigur britanicii si-au luat cea mai mare parte din aceste teritorii.p.unde s-au hotărât să investească mai mulţi oameni de afaceri britanici. deşi acestă reducere a impozitelor asupra produselor petroliere nu aducea beneficii pe termen lung. 15 Paul Dobrescu.E. CEE a căutat în anii ‘60 să11 Lumea în 2020. Orientul Mijlociu zona de importanţă geostrategica deosebită pentru orice mare putere.Iasi . p. 4 . Pentru Churchil.169-171. precum şi câmpurile petroliere iraniene. petru expansiunea economică germană-Axa Berlin-Bagdad. s-a petrecut datorită convingerii că resursle petroliere sunt nerelevante în ansamblu.noile capacitaţi resursele totale de energie vor suficiente pentru a acoperii cererea globală.bucuresti. p. bogate în resuse energetice. Geopolitica.p.14 O dată cu sfârşitul celui de al doilea război mondial.Bucureşti 2003.Cartier.83.Polirom.2001 . 13 ibidem. .11 Totuşi în cursul anilor ’80 Europa avea să răsufle uşurată datorită scăderii preţului la produsele petroliere provenite din Marea Nordului.neaderarea Norvegiei la C.ro. 12 Peter Calvocoressi op.O schiţă a viitorului global prezentată de consiliul Naţional de Informatii a SUA.imediat după primul război mondial de către europeni în primul rând drept centru de profit. dublata valoric şi de importantele sale resurse petrolifere.insă francezii şi englezii au venit în calitate de puteri coloniale în fostle teritorii otomane :Siria..E. el înscriindu-se în lista primilor iniţiaţi în politica petrolului. Acestia erau prezenţi în regiune înca dinaintea primei conflagraţii .180.în calitate de teritorii sub mandat. o reprofilare pe scară largă a economiei naţionale înspre acest sector ar distruge. în opinia norvegienilor economia micului pescar13 . a fost privit.el fiind membru in guvernul ce iniţiase prima campanie britanică ce s-a ocupat de exploatarea petrolului iranian-un pas la fel de important ca şi cea prin care în perioda în care s-au inlocuit vapoarele cu aburi cu cele cu combustibil petrolier .81. britanicii la rândul lor vor pierde preponderenţa economică în regiune după ce veniseră pe urmele germanilor prezenţi încă de la sfărşitul secolului XIX într-o regiune aflată în centrul preocupărilor pangermanismului şî încadrând un spaţiu geopolitic vast.

precum Iranul dornice de a deţine hegemonia politicomilitară şi economică a Orientului de Mijloc. Europa.1990.57-58. in Newesweek. 18 Zbigniew Brzezinski.. şi este făcută cu o tehnologie învechită.şi sincronizeze politicile externe în relaţia cu Orientul Mijlociu. al cărui petrol era extrem de important pentru toţi . Prezenţa tot mai profundă a Statelor Unite în regiune..p. era dictată de protejarea statelor aliate SUA şi detinătoare de mari resurse petroliere. 5 .17În acest sens. provocând îngrijorare prin repetatele sale manevre militare si iritând puternic Israelul prin declaraţiile sale amenintătoare20. cit. op.p. cea din urmă utilizată însă pe scară mai redusă.Anul VI. în Adevărul.rămăne un actor imortant în regiune atât din punct de vedere al stabilităţii cât şi în ceea ce priveşte rolul său de principal furnizor petrolier pentru statele Uniunii Europene. Deşi exploatarea resurselor petroliere iraniene impune un cost intern crescut.cit.asigurarea securităţii transportului petrolului.Emiratele Arabe Unite. 19 Paul Dobrescu. 182. p.Frantei şi Germaniei cu guvernul iranian pentru ca acesta să renunţe la programul de îmbogăţire a uraniului în scopuri militare. nr.sprijinind în acest sens negocierile Marii Britanii. August. 21 Dragoş Tǎbǎran . au impus una din priorităţile geostrategice ale americanilor în Orientul Mijlociu.Deşi se arată sfidător la adresa Occidentului in spcial la adresa Statelor Unite. p. Departe de a fi pacificată pe deplin.în contextul în care Statele Unite vor să împiedice cu orice preţ eforturile Iranului de a produce arme nucleare . mai există state. exigenţele contemporane erau accentuate de importanţa crucială a petrolului într-o perioadă situată în epoca cărbunelui şi cea a energiei nucleare16.27. precum şi cele două războaie cu Irakul . în această zonă încadrată între state-pivot19.. necesitatea declanşării ostilităţilor în timpul Primului Războiului din Golf .9. Iranul deţine totuşi locul trei din punct de vedere al rezervelor petroliere21. Iranul sfidează Occidentul. 29. ba din contră.Vineri 11 iulie 2008. p. p. iunie-iulie 2008. nemaipomenind de Kuweit direct afectat de intervenţia irakiană din anii ’90.Acest stat dovedeşte deasemenea o extre m de abilă folosire a petrolului ca armă în politica sa internaţională.în schimbul 16 17 Peter Calvocoressi. Why to Fight-And why not to. Această regiune care a combinat vreme de secole ispitele datorate misterului cu tentaţiile bogătiei. şi Arabia Saudită18.342 20 Viorica Marin.26.27. SUA şi dilemele de securitate ale Orientului Mijlociu în Cadran Politic. op. mai puţin rentabilă şi oricum mai costisitoare.

este ajutat in schimb de Teheran prin contribuţia la resuscitarea rafinăriei din Zimbabwe şi a politicii sale agricole. în Cadran Politic. Deasemenea întreţine relatii cu Africa de sud şi Uganda folosind tot această politică a petrolului. Editura Polirom.În Senegal preşedintele acestei tări a anunţat în urma intrevederii cu liderul iranian că acest stst asiatic urmază să construiască o rafinărie .Ambiţia de putere globală a Iranului.55. . Intresul Iranului în Africa este dictat de găsirea a cât mai multor adepţi pentru susţinerea programului său nuclear .preşedintele Iranului susţinea în mod categoric de la tribuna O.22 În peinsajul energetic al planetei energia nucleară joacă un rol modest.U.Anul V.Războaiele secolului XXI.aprilie 2008. 23 Energia nucleară între scop civil şi militar.20-21.iar problemele ridicate de problema deşeurilor nu întrevăd o creştere a importanţei acestui tip de energie.p. provocând grave derapaje economice şi o creştere alarmantă a petrolului pe piaţa europeană. 2005. 6 .139. Statul Zimbabwe al preşedintelui Mugabe izolat de comunitatea internatională datorită regimului d dictatură. p. Secolul XXI.24 În Venezuela în timp ce Chavez trecea la nationalizara companiilor petroliere occidentale firma petrolieră PDVSA anunţa lansarea unui proiect comun iranianovenezuelean în domeniul producţiei de petrol în valoare de 4 miliarde de $.Nr. Dacă Consiliul de Securitate s-ar pronunţa pentru sancţiuni atunci potrivit presei occidentale Iranul ar refuza livrările de petrol către acestea . 22 Silviu Brucan. în trecut înfloritoare. În viitor unele state chiar vor abandona această sursă de energie datorită riscurilor şi cheltuielilor ridicate la care se expun.totuşi acesta caută susţinerea cât mai multor state ale lumii . dreptul acestui stat de folosire paşnică a energiei nucleare.22. 24 Virginia Mircea.Astfel îşi largeşte cercul relaţiilor internationale cu state din Africa si din America de sud. un combinat chimic şi o unitate de asamblare de maşini în valore de 80 de milione de $.N. În septembrie 2004. în Atlas-Le Monde Diplomatique.Ahmedinajad .23 Deşi din puncct de vedere al politicii externe statul iranian se află în relaţii dificile cu Occidentul.Iaşi.pp. în slujba întreţinerii acestora punând desigur resursele sale petroliere.stimulentelor comerciale europene .Viitorul Uniunii Europene.

staT care înregistreză un ritm mai accelerat al cresterii economice decât China. Ce-i drept tensiunile la graniţa cu Columbia continuă şi astăzi.26 Venezuela . şi-au pierdut influenţa în acest stat o dată cu nationalizarea industriei petroliere. 30 Jean-Pierre Sereni.260-261. 49.Martie . pentru a menţine a rată stabilă a creşterii puterii lor economice se preconizează că acestea trebuie să-şi sporească consumul energetic cu 150% pentru China şi cu dublul consumului actual pentru India. 12. 29 Arina Avram.Luni 7 iulie 2008. să transforme aceste ţări în debitori cu datorii înfiorătoare. 31 Acest lucru a 25 26 ibidem. Grupul editorial Corint. p. Deasemenea . în Le Monde Diplomatique.unde Occidental Petroleum a fost expropriat.29 Acest nou val al naţionalismului petrolier a ajuns si în Ecuador. 2007. 135.François Thual. 27 Silviu Brucan. ediţia romănă. cit. cu Columbia28 . a acestor state a politiciilor de apărare şi în sensul creşterii puterii navale. scăderea veniturilor rezultate din petrol ducând la lansarea în planuri de exploatare a resurselor petroliere din Marea Caraibilor.p. în Foreign Policy. op. înainte de naţionalizare şi pe plan politic intern . unde naţionalizarea resurselor de gaz a fost adoptată fără dificultăţi. 31 Yasheng Huang. Revenirea în forţă a statelor pe piaţa petrolieră.Astfel Iranul urmăreşte o strategie de tip Soft power25.27 Situaţia geopolitică a acestui stat sud-american era destul de dificilă. Dragoş Tǎbǎran . precum şi în Peru şî în Bolivia. care constituiau până în acel moment sursa principală de pe continntul sud american.Această necesitate constituie un factor major în modelarea politicilor externe.Statele Unite . Iulie/August. 29.2003. 2008. cit. p. 7 . An II-Nr. de către companiile străine . p. . Următorul miracol asiatic . grupurile de insurgenţi columbienii provocănd dispute la graniţa dintre cele două state.30 Alte state asiatice. ţări exportatoare de petrol au fost grav afectate în anii ’80 când băncile occidentale au reuşit să absoarbă surplusul de petrol de la majoritatea tărilor OPEC şi cu ajutorul schimbului neechivalent faorabil exportului de echipamnt industrial şi al ratei bancare înalte fixate de SUA .Insurgenţii FARC vor să-şi ia revanşa în Adevărul.precum China şi India datorită lipsei de resurse energetice vor trebui să asigure accesul continuu furnizorilor externi.p. 28 Aymeric Chauprade. . alături de Nigeria şi Mexic. dintre care cea mai importantă era cea Braziliană Pertobras. op.19.Bucureşti.16. p. abandonate ulterior datorită situaţiei geopolitice dificile şi pe plan extern . Dicţionar de geopoliticǎ.

pătrunzănd pe piata petrolieră şi de pe alte continente ca Africa sau America de sud. intergrarea regională fiind o soluţie şi pentru statele din regiune cu rol de tampon între Rusia şi China 34.Editura TOP FORM . cit. Pătrundera Chinei în Asia centrală este justificată de cererea sa mare de energie.afectat fără doar şi poate cererea mondială de energie şi a avut un impact substantial asupra relaţiilor geopolitice. Kârghistan. op.70. În luna august a anului 2005 o importantă companie chineză a achiziţionat Petro-Kazahstan contra sumei de 4.23.India. p. .7. 36 Serge Michel.Tadjikistan şi Uzbekistan .E. 8 . Geopolitica resurselor energetice.op. continentul african. 34 Aymeric Chauprade.Când China întâlneste Africa. p. Iunie/Iulie 2008 .2 miliarde de $.p. Pakistan . Kazahstan. la ţinerea sub control a inflatiei şi la declansarea de schimbări pozitie în domeniul muncii . Deasemenea din acesta motiv China este interesată să susţină conflictul civil sudanez menţinând un risc politic ridicat astfel încât companii precum Chevron. descentrarea acestora putându-se face doar astfel.François Thual. contracarănd intresele americane din Asia33. China. prin aplicarea unei politici de îngradire. p. cit. Total sau Shell plecate în anii ’80 să nu se mai întoarcă deşi doreşte a convinge regimul că ar fi mai bine să înceteze ostilităţile pentru a nu îsi păta reputaţia de putere paşnică36.A. în Foreign Policy. Influenţa geoeconomică şi politică a Chinei se face simţită şi mai mult în cadrul Organizaţiei Mondiale de la Shanghai-SCO (din care mai face parte Rusia.T. Mai bogat în resurse pe coasta vestică.ION CONEA”. în GeoPolitica. al bunurilor şi actiunilor.Anul V-Nr.195 35 Silviu Brucan.Asociatia de geopolitică . Acastă prezenţa tot mai accentuată a Chinei pe plan economic mondial a contribuit la mărirea potenţialului global de creştere economică. întâmpină totuşi dificultăţi în exportarea propriilor resurse .35 Pentru a-şi face recunoscut şi simţit acest statut de mare putere economică China şi-a extins aria de interes mai departe de continentul asiatic. Vasile Simileanu.cu alte state ale lumii32. datorită problemelor politice şi sociale 32 33 Lumea în 2020. Datorită acestei prezenţe chineze pe continentul negru ţările exportatoare au de profitat.79-80. Astfel datorită Chinei Sudanul poate să exporte petrol iar economia sudaneză deşi afectată de războiul civil progresează îmbucurător.. p. şi N.O.Bucureşti..136. Iran şi Mongolia având statut atât de observatori cât şi de viitori membrii) care se constituie într-o alternativă la extinderea U.

p. în Pulsul Geostrategic.2008. 43 Elena Stănescu.41 Influenţa energetică rusă se simte puternic şi în centrul Europei.29.26. Dragoş Tǎbǎran . Energizing the Nation. 9 .p. In acest fel se doedeste cum politica externă a unui stat depinde de importanţa geopolică a acestuia . în Cadran Politic. apr. p48. p. 39 Michael Maren.27. V. aduce totuşi în discuţie şi unele proiecte alternative care dacă nu pot elimina definitiv această dependentă încearcă măcar să o reducă.o8. in Newesweek. p.39 Deasemenea potrivit OPEC Nigeria şi-a pierdut acest statut de cel mai mare producător petrolier al Africii în momentul in care a fost devansată de Angola 40.p.deşi în anii ‘90 resursele petroliere ale acestui stat îl faceau o importantă putere în V Africii posedând o industrie foarte agresivă şi foarte dinamică.Nr. cât şi dorintei companiei austriece de a prelua compania maghiară MOL.specifice acestui continent. Nr.UE critică preluarea Mol de către OMV. 2008.ro ştirea1174403. incluzând şi elaborarea unei strategii economice aferente (geoeconomie).o7.43 Acest fapt era cosiderat de oficialii Uniunii drept un potenţial precedent periculos datorită eventualului monopol pe care l-ar exercita compania austriacă în colaborare cu Gazprom în Centrul Europei. în Adevărul. astăzi cea mai importntă armă a Rusiei este potentialul său economic ( o crestere economică de 8% la nivelul anului 2007 şi rezerve valutare în valoare de 506 miliarde$).acest ajungându-se în cele din urmă la abandonarea ofertei OMV pt.79. pe www. cit. Un astfel de proiect intitulat Priectul NABUCO este în faza de proiect şi are în edere constituirea unei rute alternatie car sa ocolească Rusia pe direcţia Azerbaidjan-Georgia –Turcia Marea Neagră-bulgaria-România –Ungaria-Austria.pulsulzilei.1990.4. 40 AFP. 41 Laurenţiu Constantiniu.cooperarea Gazprom-OMVstârnind numerose temeri în Uniunea atât datorită dorinţei celor două companii de a împiedica proiectul sus mentionat42. 42 Vladimir Socor. Această situaţie împiedică accesul marilor companii petroliere la resursele energetice care se presupune că oferă în această zonă un volum din ce în ce mai mare 37Acutizarea unor astfel de dificultăti aduce un stat cum este Nigeria în pragul unei crize petroliere.22/5 Februarie 2008.Vineri 11 iulie .Proiectul Nabuco şi necunoscutle sale . OMV se asociaza cu Gazprom pentru a submina proiectiul NABUCO. op.55.Deşi resursele energetice nu sunt totul rusia reprezintă totusi 37 38 Lumea în 2020. August.datorită atacurilor insurgentilor islamişti asupra instalatiilor petroliere din delta Nigerului38. 44 OMV renunţă la oferta pentru MOL. Dependenţa energetică a Europei de Federaţia Rusă .2008. Nigerian presidential panel calls for reform of state oil firm.MOL44 Cu toate acestea.12.

Turcia este cel mai important pivot american la graniţa masei continentale si culturale rusesti.47 În condiţiile preconizatei impuţinări a actualelor resurse energetice(resursele petroliere din Marea Nordului au trecut deja de pragul maxim. care în luna august a anului 2007 a plasat pe fundul Ocenului Arctic.Început de război rece pe banchiză. An. în Le Monde diplomatique.p. iar 45 46 Alexandra Diaconescu.anIV. la Polul Nord un steag al Federatiei Ruse din titan inoxidabil. fiind esenţială pentru o delimitare platoului continental dintre România şi Ucraina.44.Această topire accelerată a calotei polare duce şi la conturarea unei noi geopolitici întrucât state despărtite de distante de mii de kilometrii aici sunt vecine49.23.46.18.An V. De altfel în Marea Neagră.1(5).urmânad actualmnte o curbă descendentă). 10 . în condiţiile topirii tot mai acentuate a calotei glaciare .Marea Neagră – un pivot geopolitic în dispută? În Geopolitica.Ţinta fierbinte –Polul Nord. reglând fluxul petrolier dintre Caspica şi Orintul Mijlociu spre Europa.cel mai mare exportator de gaze naturale şi se preconizează că va devenii a V–a putere economică mondială în jurul anului 2020.Compania rusă Gazprtom î-şi lărgeşte câmpul de afaceri şi în alte direcţii precum Orientul Mijlociu sau Marea Neagră-Insula Şerpilor. statele lumii riverane la Oceanul Arctic se arată tot mai interesate de exploatarea resurslor existente în zonă . p. la acste adaugându-se şi priectul White Stream –de concepţie ucrainiană.Nr. 2008.iunie/iulie. 48 Dominique Kapp. Nr. în GeoPolitica.Cât priveste Ucraina aceasta este o piesă importantă în puzzel-ul occidental al traselor energetice.45Rusia prezintă deasemenea o serie de proiecte alternative la NABUCO intitulate South Stream şi Blue Stream(proiect Gazprom în colaborare cu compania italiană ENI la care doreşte să se afilieze Serbia şi Ungaria). printre care si românia optiunea pentru una ariantle de transport oferite. p. Deasemenea . editia română. septembrie 2007. 47 Costin Ionescu.într-o zonă considerată strategică şi din alte puncte de vedere.cit. Conform USGeological Survey 25% din rezerele mondiale de hidrocarburi ar exista la Polul Nord 48 .Goana după resursele energtice. 49 Stan Petrescu. Noile tancuri ale Rusiei în Foreign Policy. care complică oarecum lucrurile avănd în edere climatul politic instabil din regiune.33. Nr. Laurenţiu Constantini.II.op.46Depinde numai de liderii statelor din regiune . Un avans semnificativ în această cursă de revendicare a unui teritoriu cât mai mare l-a luat tot Rusia.

întrucât o utilizare nechibzuită ar duce la efcte dezastruase atăt asupra mediului înconjurător cât şi asupra climatului politic mondial cu repercursiuni grave asupra relaţiilor dintre statele lumii. acasta este cea mai mare provocare căreia ţările noastre vor trebui să-i facă faţă ’’.51In acest sens. iar preşedintele Joint Economic Committee-Sen Chuck Schumer a precizat :.în cadrul căruia fostul presedinte american Jimmy Carter vorbind despre criza energetică din 1977 a afirmat :. 50 51 Dominique Kapp.The Winning Hand in the Energy game.cit Paul Hirst.p.Filipesti de Târg.Unul dintre lucrurile bune care au rezultat după şocul petrolului din anii ’70 a fost îndemnul dramatic spre conservare energiei’’52.1008www..altele precum China .Editura Antet.Război şi putere în secolul 21.87...Japonia sau Coreea de Sud deşi nu sunt înconjurate de banchize se arată interesate de pătrunderea în regiune50.spiegel.de/international 11 . 52 Bob Herhert. Prahova . suprafeţele de uscat si sursele de energie.Cu excepţia prevenirii războiului . în Der Spiegel. Pe de alta parte chestiuni precum cresterea demografica si incălzirea globală vor da startul unei lupte acerbe pentru asigurarea resurselor vitale :apa.August. În viitorul nu prea îndepărtat atât marii exportatori de petrol cât şi marii importatori vor trebui să se gândească la un consum mai raţional .op. la Washington s-a desfaşurat la începutul lunii august 2008 Joint Economic Committee( ?)sub egida Energia=combinatia dintre eficinţă şi conservare.05. fie ele mari sau mici.

1. Russia. Imposing USA as the only superpower at the end of the Cold War didn’t bring her automatically the certitude in the domain of control over the energetic resources. And also. in the context of control and under ideological cover. The global expansion of the industrial revolution in the second half of the 19th century imposed also the ingravescence of the arming race launched from de necessity to assure the energetic resources sustaining the new type of industry. the necessity that the moment’s Great Powers assure not only the control over some areas in which there are countries that have important oil resources but also the transport routes necessary for the transportation of the oil was imposed. process that led to important geopolitics overturns. the Second World War which had as primary cause the possession of the Iraqi oil resources by USA. emphasize this fact. Making reference to the contemporary era. It won’t be omitted the part Romania has in all this process. In this way the First World War as well as the Second World War were distinguished by the race to assure the energetic resources. more and more oil shocks generated mainly by the political crisis of the Middle Orient are registered too. While the Cold War became obvious. we will analyze the present situation of the energetic resources in the world at the level of the great exporters. The energetic resources and the geopolitics To scan into the future means to search for answers to some contemporary questions starting from now. possessor of a great energetic potential allowed itself to raise the bid of its external politics by imposing its point of view during the international reunions of great extent such as the recent ended NATO Summit from Bucharest. The importance of the oil as main energetic resource is not given only by its large scale use at but also by the fact that it is the most commercialized product at 12 . of the great consumers. as well as the main evolutions predicted to happen in the near future.

p. June-July 2008.67.p.Anul VI. p. Oil: the signs of the crisis? p.VI.Bucharest.Mircea Maliţa.Les exportateurs de petrole in Revue de politique. the politic being obliged to take special care of the benefic or malefic influence of the economical effects54.Editura All Educaţional.1983.global level receiving in this way a strategic importance too53.29 în Cadran Politic. counteracting these crisis impose in a way the economic and political agenda of the world 55.2003.748.p.67. in Adevǎrul.De Agostini.) 57 Dragoş Tǎbǎran.1015. Kissinger in Political Quadrant. nr.Les exportateurs de petrole în Revue de politique. All Educaţional Printing House.2003. nr. that is to double the annually help offered to Africa reported to the help given in 2004 of 25 billion $56. p.Belgrade. Year VI.energetic crisis existed forever and will still exist.54.8 July 2008.Mircea Maliţa.p. Petrolul :semnele crizei? . The projects that have as main purpose the use of the exploitation of the hydrocarbon resources from the Sea of South China will increase the extent of the problems had with Taiwan or Japan57. (Elena Stǎnescu. în Adevǎrul.Belgrade. (Acad..p.An VI.martie 2008. Kissinger în Cadran Politic.1015.Tuesday .57-58.1.Bucureşti .) 56 Elena Stǎnescu. here being also included not only the states of the world but also the great international enterprises or organizations that reunite all these 53 The Universal History Encyclopedia.1983.No. (Vlatko Mileta.57-58.29 in Cadran Politic.Year VI. The dramatically rise of the price of the oil in the past few years especially after 2003 had important influences on the area of geopolitics.) 55 Vlatko Mileta.1981 apud Eugen Preda.48. The economic .No.Liderii lumii vorbesc despre petrol şi hranǎ. (Enciclopedie de istorie Universalǎ.TheOil Stake in the Vortex of the War.Marţi . (Dragoş Tǎbǎran.Ed.No.1.Nr.48. Russia outran from the economical depression and raised the bid of its own foreign politics using the subsidiary incomes obtained from oil and gas. The leaders of the world speak about oil and food. The relation between importers and exporters is bounded to the relations between different geopolitics and economical areas. the connection between the geopolitics of the region and the economical activities being indestructible especially for some states that do not depend on their own energetic resources.march 2008. iunie-iulie 2008. China has an economical expansion and enters in Africa by force. De Agostini.) 13 . Militarǎ Printing House.8 iulie 2008.Militarǎ. This situation has en effect not only over the price of the oil but also over the price of the other economical products having also a strong impact over the poorest countries of the world reason for which the leaders of 7 African states proposed G8 at the meeting had in July 2008 in Japan. Undoubtedly this kind of statute influence’s in an important manner the decisions of the world leaders too.VI.1981 apud Eugen Preda.Bucureşti.54.748.) 54 Acad.Miza petrolului în vâltoarea rǎzboiului.Bucureşti .

determining a reorientation towards the alternative energy resources that is: coal.178.Ed. For occidental Europe. all these facts requiring substantial expenses. English-Dutch enterprise.O (The European Coal and Steel Community . As a consequence. p. Europe from Bismark to Gorbaciov. organized economically in C. As a result of the energy crisis of the 70s and especially the ones from the beginning of the 80s (1973. However. atomic energy stations and natural gases. (Peter Calvocoressi. although this growth of their value determines their predictable prospecting not only at the level of the continental platform but also in depth but also towards the continental platform59. the oil became a political pressure instrument. including the Yom Kippur War and the Iranian revolution. important increases of the prices and precise restrictions 58. the coal began to be less important than the oil. from France and Russia.ECSC). the tide driven plants of the 60s. (Enciclopedie de istorie Universalǎ p. (Resursele oceanului mondial ameninţate în Atlas-Le Monde Diplomatique.those resources that are not renewable that is: pit coal and hydrocarbon are highly searched so exhaustible. p. 1978-1981). still being in an experimental phase.18-19. their exploitation being sometimes without any profit.C.2003. speaking about states. is interrupted by the constitution of O.1015.Iasi .P. Gulf. the price of the petroleum barrel will increase from 13$ to 35$. most of them sustaining Israel61. The unquestionable supremacy of the 20s-60s of the great international enterprises (the “seven sisters“) : Texaco. its eventual price increases leading to important imbalances in the payment balance of the importer countries. the natural gases and the atomic energy in the world competition for energy60. the Arabic states began to impose to the occidental countries that patented the extraction of the oil.E.178) 61 The Universal History Encyclopedia p. some of them base their foreign politics on the relation with the users. of California-American enterprises.18-19.2003.Polirom. The marine resources do not represent an important interest. The “fossil” resources .states. (Enciclopedie de istorie Universalǎ. Europa de la Bismark la Gorbaciov.) 14 .pp.1015.1015.) 60 Peter Calvocoressi.E.1015.) The Resources of the World Ocean threatened in Atlas-Le Monde Diplomatique. British Oil-Great Britain and Royal Dutch Shell. 58 59 The Universal History Encyclopedia p. Soconi Mobil Oil. However a thing was obvious.pp. the Europe of the Cold War. p.Polirom Printing House Iasi . Standard Oil Co.C (Organization of the Petroleum Exporting Countries) in 1960. Standard Oil of New Jersey.

USA learned a lesson hardly to forget. Bucuresti. p. or the reduction of the oil imports and of the dependent industrial activities. A profile of the global future presented by the National Council of Information of the USA. The World in 2020. immediately after the First World War. Quoted work. all the energetic resources will be enough to cover the global demand63. ( Peter Calvocoressi. The International Energy Agency estimates that just with a few substantial investments in the new energetic capabilities. it is better detaining the monopole over the exploitation of the oil resources in more places. Surely. in the Norwegians opinion. with a doubled value because of the important oil resources was seen by the Europeans. In this way the no adhering to C. pp. cited work. the economy of the “small fisherman”65. (ibidem.169-171. p.op. Quoted work. (Lumea în 2020.The governmental measures adopted then had as purpose the increase of the acquisition expenses of the oil. Bucharest.) 65 ibidem. Europe was to breathe disburdened because of the reduction of the price of the oil products coming from the North Sea where more British business people decided to invest even though this reduction of the taxes over the oil products wouldn’t bring long term benefits64.180. Iraq. Palestine and Transjordan and considered them territories under mandate. pp. a readjustment on a large scale of the national economy towards this branch would destroy. p. as an interest center. monetary imbalance and the growth of the unemployment rate. p. the special geostrategic importance area for every great power.) 64 Peter Calvocoressi.O schiţă a viitorului global prezentată de consiliul Naţional de Informatii a SUA. However. one would still dispose of a financial capital that would be invested in alternative energy resources. regions rich in energetic resources were taken by 62 63 Peter Calvocoressi.) 15 .79.180. the majority of these regions. (Peter Calvocoressi. and if the resources controlled diminish. France refuses to accept an agreement between Europeans and the United States to share the oil in the case of a crisis like the one from 1973 when the growth in the price of the oil made it difficult to obtain62. Cartier Printing House. They were represented in the region even before the first conflagration but the French and the English in quality of great colonial powers came in the former Ottoman territories that are: Syria. Ed. during the 80s.79. one can set the price.E. On the basis of the economic regress registered by CEE.169-171.cit). The Middle Orient. regress demonstrated by customs conflicts.E of Norway happened because of the belief that the oil resources are irrelevant as a whole.Cartier.

June-July 2 008.182. The more and more serious presence of the United States in this region imposed one of the geostrategic priorities of the Americans in Middle Orient that is to assure the security of the transportation of the oil69. this region was a more vast area. p. p.57-58. not mentioning Kuwait who was directly affected by the Iraqi intervention from the 90s. August. Europa. in Newesweek.182.1990.) 16 . For Churchill.27. no. nr. (Peter Calvocoressi. Geopolitica. Why to Fight-And why not to. then admiral lord. In this sense the necessity to begin the hostilities during the First War of the Golf was dictated by the protection of the allied states of USA also states having great oil resources that is United Arab Emirates and Saudi Arabia70. Year VI.83.26. he was member in the govern initiating the first British campaign dealing with the exploitation of the Iranian oil. p. the last one being used at a reduced scale less profitable and more expensive. (Peter Calvocoressi. August. as well as the Iranian oil fields.26. (Zbigniew Brzezinski.Polirom.) 67 Paul Dobrescu. p. At the end of the Second World War the British at their turn.81.27. (SUA şi dilemele de securitate ale Orientului Mijlociu în Cadran Politic.) 70 Zbigniew Brzezinski.Bucureşti 2003. he was also one of the first people initiated in the politics of oil66. Rupeţi rândurile! Al doilea război mondial şi configurarea Europei postbelice. (Paul Dobrescu. Editura Comunicare. on the contrary. in this area enframed between pivot 66 Peter Calvocoressi. following the Germans present even from the end of the 19th century in a region found in the center of the concerns of pangermanism and a region enframing a vast geopolitics space for the German expansion of the Berlin-Baghdad Axis67.) 69 USA and the security dilemmas of the Middle Orient in Cadran Politic. Geopolitics. 2001.) 68 Peter Calvocoressi. p.57-58.83. important step as the period of time when the steamships were replaced with the ones using oil as fuel. In this region which combined for centuries the temptations determined by the mystery and the temptation of richness.. 2001.27. Ed.. Why to Fight-And why not to. 2003. Break the lines! The Second World War and the configuration of pos-war Europe.p.Bucharest. Iasi. . Europe. Comunicare.p. CEE tried..Anul VI. Even though the United States invaded the economic spaces reserved by the British.ro.p. to synchronize its foreign politics in the relation with the Middle Orient because the oil it had was extremely important for all.p.Iasi. will loose the economic preponderance in the region after they came. Polirom Printing House. Far from being fully pacified. the contemporary exigencies were accentuated by the crucial importance of the oil in the coal and atomic energy68 era..81.the British. în Newesweek.ro Printing House. p. iuni e-iulie 2008.27.1990. in the 60s.

Vineri 11 iulie 2008. (Energia nucleară între scop civil şi militar.20-21. president of Iran was sustaining absolutely. Quoted work. Iran is on the 3rd place from the point of view of the oil supplies73. .9. Even though this thing seems to be defiant towards the Occident especially towards The United States provoking anxieties by the repeated military maneuvers and irritating strongly Israel by its threatening messages72. for this purpose sustaining the negotiations of Great Britain.states71 there still are states like Iran willing to detain the politic-military and economical hegemony of the Middle Orient.) 74 Silviu Brucan. In September 2004 Ahmedinajad. in Adevărul. This state also proves that an extremely skilful use of the oil as weapon in its international politics in the context in which the United States want to prevent with any cost the efforts of Iran to produce atomic weapons. Editura Polirom.p. p. In the planet’s energetic scenery the atomic energy plays a modest role but the problems of the waste do not predict any growth of the importance of this type of energy. în Adevărul.342) Viorica Marin.Polirom Printing House. Even though the exploitation of the Iranian oil resources imposes a high intern cost and it is made using an old technology. p.20-21. p. op.Viitorul Uniunii Europene.139. Secolul XXI.Războaiele secolului XXI. 29. 2005. cit. France and Germany with the Iranian government that this one renounce at the enrichment program of uranium in military purposes in exchange of the commercial European stimulants. from the UN tribune. (Silviu Brucan.Iaşi.) 73 Dragoş Tǎbǎran .) 75 Atomic Energy between civil and military purpose. XXI Century. Iranul sfidează Occidentul. p. op.Iaşi. If the Security Council would pronounce for sanctions then according the occidental press Iran would refuse to deliver the oil to these countries provoking serious economical sideslips and an alarming growth of the petroleum on the European market74.139.p. 29. p.342 (Paul Dobrescu. the right of this state to use peacefully the atomic energy. Even though from the point of view of the foreign politics the Iranian state has a difficult relationship with the Occident however it searches the sustaining of more of the worlds states. Friday 11 July 2008. The wars of the XXI century. p.pp. The future of the European Union. In the future some states would abandon this source of energy because of the risks and of the prodigalities to which they are exposed75.cit.pp.) 17 . în Atlas-Le Monde Diplomatique. (Viorica Marin. Iran Challenges the Occident. it still remains an important actor in the region from both the point of view of the stability and from the role it has as leading oil supplier for the states of the European Union.9. Hereby it enlarges the circle of international relations with states from 71 72 Paul Dobrescu. (Dragoş Tǎbǎran . Quoted work. 2005. in Atlas-Le Monde Diplomatique.

Anul V.2003.22.) 77 ibidem.) 80 Aymeric Chauprade. abandoned subsequently because of the difficult geopolitics situation.YearV. In this way Iran follows a Soft Power77 type strategy.) 29 Arina Avram.22. 135. leading to the launching of the exploitation plans of the oil resources from the Caribbean Sea. before the nationalization and on intranational political plan. the politics of the oil76.p. (ibidem. ( Silviu Brucan. p.16. The Zimbabwe state. a flourishing one in the past. In Senegal the president of this country announced. The truth is that the tensions at the 76 Virginia Mircea. He also has relations with South Africa and Uganda using the same politics. p.François Thual. Geopolitics dictionary. Quoted work. Quoted work. In Venezuela while Chavez was passing at the nationalization of the occidental oil enterprises the oil enterprise PDVSA announced the launching of a new common project Iranian-Venezuelan in the domain of oil production worth 4 billion $.) 78 Dragoş Tǎbǎran . The ambition to global power of Iran.16.Ambiţia de putere globală a Iranului. p. cit. p.260-261. countries exporting oil. p. op.2003. The interest of Iran in Africa is to find as many supporters as possible to sustain its atomic program. to transform these countries in debtors with terrible debts79.(Aymeric Chauprade. The FARC rebels want to take their revenge in Adevărul. its oil resources. Venezuela. Dicţionar de geopoliticǎ. p.p.260-261. cit. (Arina Avram. Grupul editorial Corint. (Virginia Mircea. together with Nigeria and Mexico.François Thual. în Cadran Politic. . 135.) 18 . the state of the president Mugabe. that this Asian state is to build a refinery.aprilie 2008.Monday7 July 2008.Nr.Bucharest. the decrease of the incomes issued from the oil.55.Africa and South America offering them of course.p.No55. an atomic combine and a car assembling unit of 80 million $. in Cadran Politic. Corint Printing Group.p.Luni 7 iulie 2008. after a meeting had with the Iranian leader. .Bucureşti. isolated by the international community because of its dictatorial form of government is helped by Teheran contributing at the resuscitation of the refinery from Zimbabwe and at the resuscitation of its agricultural politics.) 79 Silviu Brucan. (Dragoş Tǎbǎran . and on foreign plan. 29. 29.april2008.Insurgenţii FARC vor să-şi ia revanşa în Adevărul. The geopolitics situation of this South American state was difficult enough. The United States lost its influence in this state along with the nationalization of the oil industry which represented until that moment the major source of the South American continent78. op. with Colombia80. were severely affected in the 80s when the occidental banks managed to occlude the oil surplus from the majority of the OPEC countries and with the help of the non-equivalent exchange favorable to the industrial equipment export and with the help of the high banking rate established by USA.

(Vasile Simileanu.) 34 Aymeric Chaupraby.TOP FORM Printing House. 49. An II-Nr. 2007.Asociatia de geopolitică .François Thual. 2008. p. the defense politics and in the sense of the growth of the naval power too. Year II-Nr. în Foreign Policy. The entrance of China in Central Asia is justified by its 30 Jean-Pierre Sereni. India.79-80. Geopolitica resurselor energetice. China.François Thual.Colombian border still exist. Quoted work.23. . Următorul miracol asiatic . the groups of rebels provoking controversies at the border of the two states81. This necessity is a major agent in the adaptation of the foreign politics of these states. Kazakhstan.7. p. p. Kirzikistan.. ediţia romănă. The energetic resources geopolitics. by practicing an enclosing politic. within the World Organization from Shanghai (which has as members Russia.) 31 Yasheng Huang.Martie . în Le Monde Diplomatique. 49. The return in force of the states on the oil market. (Lumea în 2020. p. As well.19.op. This new wave of the oil nationalism reached Ecuador too. Iran and Mongolia being observers and future members) which is constituted in an alternative at the expansion of EU and NATO counteracting the American interests from Asia85. in Le Monde Diplomatique. în GeoPolitica. (Yasheng Huang. July/August. it’s foreseen that China has to increase with 150% its energetic consumption and India has to double its present consumption. Bucharest. state that registers an accelerated rhythm of the economical growth more accelerated than Chinas rhythm83. the most important of all being Brazilian Pertobras82. The geoeconomical and political influence of China makes itself felt more.Anul V-Nr. p. where the nationalization of the gas resources was adopted by the foreign enterprises without any difficulties.Editura TOP FORM . This thing affected surely the world demand for energy and it had a substantial impact on the geopolitics relations with other states of the world84. (Jean-Pierre Sereni.. March . in GeoPolitica. p. to maintain a stable rate of the growth of their economical power. .195 (Aymeric Chauprade.) 32 The world in 2020.19. in Foreign Policy.Bucureşti. 2007.23. p. The next Asian miracle. Revenirea în forţă a statelor pe piaţa petrolieră. 2008.ION CONEA”.ION CONEA” Geopolitics association. romanian edition. p.) 81 82 83 84 85 Vasile Simileanu. Pakistan..7.195) 19 .Year V-No. 12. Tajikistan and Uzbekistan. cit. Other Asian states like China and India because of the lack of energetic resources will have to assure their continuous access of the foreign suppliers.79-80. Iulie/August. p. 12. p.

29.79.70. contributed to the growth of the potential global economic growth. the regional integration being a solution for the states from the region that are tampon states between Russia and China86.79. to the control of inflation and to the realizing of some positive changes in the domain of work. în Foreign Policy.( Lumea în 2020.) 20 . of the goods and of the shares87. in Foreign Policy.70. Quoted work. p. To acknowledge this statute of great economical power China expanded its interest area further the Asian continent entering the oil market of the other continents like Africa or South America. Sudan can export oil and the Sudanian economy even though affected by the Sudanian civil war has a joyful progress. even though the oil resources of the 90s of this state made it an important power 8635 8736 88 Silviu Brucan. Total or Shell gone in the 80s never come back even though it wishes to convince the form of government that it would be better to put an end to the hostilities to keep its reputation of peaceful power88. (Serge Michel. When China meets Africa. p.136. cit. Iunie/Iulie 2008 . p. thanks to China. This situation prevents the access of the great oil enterprises to the energetic resources that are supposed to offer in this area a bigger volume89. 2 billion $.136. From this reason too. The ingravescence of this type of difficulties bring a state like Nigeria on the verge of an oil crisis because of the attacks of the Islamic rebels over the oil units found in the Nigerian delta90. op. Thanks to this Chinese presence on the black continent the exporting countries can profit.29. p. (Dragoş Tǎbǎran .great energy demand.) 89 90 The world in 2020. June/July 2008 . (Silviu Brucan.) Serge Michel. China is interested to sustain the Sudanian civil conflict maintaining a high political risk so that enterprises like Chevron. In this way.) Dragoş Tǎbǎran . In august 2005 an important Chinese enterprise bought Petro-Kazahstan for 4. Quoted work. p. This more and more accentuated presence of China on the worlds economical plan. op. cit.p.Când China întâlneste Africa. p.p. Richer in resources on the vest coast the African continent encounters difficulties in exporting its own resources because of the particular social and political problems of this continent. their decentration being made just in this way.

) 94 Vladimir Socor. the cooperation Gazprom-OMV provoking numerous fears in the Union because of the desire of the two enterprises to discourage the above mentioned project94 but as well because of the Austrian enterprise to take over the Hungarian enterprise MOL95. nowadays. (Elena Stănescu. EU criticizes the taking over of MOL by OMV. în Adevărul.1990. NABUCO Project and its obscurities.o8. in collaboration with Gazprom. (OMV renunţă la oferta pentru MOL. UE critică preluarea Mol de către OMV.p.2008. apr.22/5 Februarie 2008. As well. in Cadran Politic.) 93 Laurenţiu Constantiniu. p48.p. (Laurenţiu Constantiniu. p48.1990.o7. in Newesweek. in Pulsul Geostrategic. (AFP. In this way it is marked out the fact that the foreign politics of a state depends on its geopolitics importance including the elaboration of an afferent economical strategy (geo-economics)93. Energizing the Nation. in Newesweek. A program like this named NABUCO Project it’s still in work and it has as purpose the establishment of an alternative route that by-passes Russia on the Azerbaijan-Georgia –Turkey Black Sea-Bulgaria-Romania–HungaryAustria.pulsulzilei. (Vladimir Socor. pe www.ro ştirea 1174403. The Europe’s energetic dependency to the Russian Federation brings though in discussion some alternative programs too. The Russian energetic influence is felt powerfully in the center of Europe too.Nr.12. programs that if cannot eliminate definitively this dependence at least try to reduce it.Vineri 11 iulie .) 95 Elena Stănescu. OMV associates with Gazprom to undermine the NABUCO project. in the Center of the Europe this fact leading finally to the abandoning of the OMV offer for MOL96.27. Nigerian presidential panel calls for reform of state oil firm.4. V. (Michael Maren.o8.26.55. 2008. according to OPEC Nigeria lost this statute of the greatest oil producer of Africa in the moment in which it was out passed by Angola92. V. No. o7.12.) 96 OMV renounces at the offer for MOL. on www. Energizing the Nation. Even though the energetic resources are not everything Russia represents however the greatest natural gases exporter and it is foreseen that it’ll become the 5 th world economy power 91 Michael Maren. OMV se asociaza cu Gazprom pentru a submina proiectiul NABUCO.27.22/5 February 2008. in Adevărul.26.p. p. August.4.) 92 AFP. the most important weapon of Russia is its economical potential (an economical growth of 8% in 2007 and rates stock 506 billion $ worth).Friday 11 July .No. apr.55. în Cadran Politic. Nr. p. This fact was considered by the Union’s officials a potential dangerous foregoing because of the eventual monopole that the Austrian enterprise would exert.ro news 1174403.of the Vest Africa with an aggressive and very dynamic industry91. August. Nevertheless.pulsulzilei.2008.) 21 . Nigerian presidential panel calls for reform of state oil firm. în Pulsul Geostrategic.p.2008.2008.Proiectul Nabuco şi necunoscutle sale . 2008.

44. June/July. Noile tancuri ale Rusiei în Foreign Policy.) 100 Dominique Kapp. a flag of the Russian Federation made from stainless titanium. (Dominique Kapp. According to USGeological Survey 25% of the world hydrocarbon reserves are at the North Pole100. p. p.33. In the conditions of the planed decrease of the present energetic resources (the oil resources from the North Sea have already passed the maximum threshold following for the moment a descendent curve) the riverside resident states at the Arctic Ocean are more and more interested in the exploitation of the resources found in the area in the conditions of more and more accentuated melting of the glacial calotte.) 98 Laurenţiu Constantini. p. in Le Monde diplomatique.(Laurenţiu Constantini. September 2007.1(5). Quoted work .) 22 . The Black Sea – a geopolitics pivot in dispute? in Geopolitics.op.II. This accelerated melting of the glacial calotte leads also to the delineation of a new geopolitics since states separated by miles 97 Alexandra Diaconescu. No. Beginning of a cold war on the ice bank.33. Nr.No.18. (Costin Ionescu. Year.) 99 Costin Ionescu. An.iunie/iulie. editia română. in the Black Sea. septembrie 2007.around year 202097. p. However. it represents an important piece in the occidental puzzle of the energetic routes adjusting the oil flux between Caspian Sea and Middle Orient towards Europe99. The option for one of the means of transport offered depends only on the leaders of the region including Romania.1(5). Regarding Ukraine. An important advance in this pretension race for a bigger territory was also taken by Russia which in August 2007 placed at the bottom of the Arctic Ocean at North Pole. having in mind the fact that the political climate in the area is instable 98.44. romanian edition.II. in Foreign Policy. (Alexandra Diaconescu.Început de război rece pe banchiză.Marea Neagră – un pivot geopolitic în dispută? În Geopolitica.18. 2008.anIV. being essential for a delimitation of the continental plateau between Romania and Ukraine. Besides.Nr. in an area considered strategic from other points of view too. The new Tanks of Russia. în Le Monde diplomatique. Turkey is the most important American pivot at the border of the Russian continental and cultural mass. Russia also presents a series of alternative projects to NABUCO named South Stream and Blue Stream (Gazprom project in collaboration with the Italian enterprise ENI to which Serbia and Hungary want to affiliate) to these projects is added the White Stream project of Ukrainian concept which in a way complicates the things. the Russian enterprise Gazprom enlarges its business field in other directions too like the Middle Orient or the Black Sea-The Island of Snakes.Year IV. 2008.cit.

Filipesti de Târg. either big or small. this is the greatest challenge our countries have to deal with” and the president of the Joint Economic Committee-Sen Chuck Schumer said : “One of the good things resulting after the oil shock of the 70s was the dramatic impulse towards the conservation of the energy”104.Filipesti de Târg.23.05.August. at the beginning of August 2008. în Der Spiegel. (Paul Hirst. dry land and energy sources103. Japan and South Korea even though are surrounded by ice banks appear to be interested in the entrance in the area102. 101 Stan Petrescu.87. In the near future the great oil exporters as well as the great importers will have to think over a more rational input because a thoughtless use would bring disastrous effects over the environment as well as over the world political climate with serious consequences on the relations between states. Prahova . The Winning Hand in the Energy game.August.) 103 Paul Hirst.An V. No.1008-www.de/international (Bob Herhert.1008www.) 104 Bob Herhert. On the other hand problems like the demographic growth and the global warming will start a severe fight for the assurance of the vital resources: water. during which the American president Jimmy Carter speaking about the energetic crisis form 1977 said: “Excepting the war prevention.spiegel.Război şi putere în secolul 21. Nr. War and power in the 21 century.87. op. For this purpose at Washington.Goana după resursele energtice..) 102 Dominique Kapp. in Der Spiegel.The Winning Hand in the Energy game. and other states like China. in GeoPolitics.p.05. în GeoPolitica. Quoted work (Dominique Kapp. The rush over the energetic resources.p. has displayed a Joint Economic Committee under the aegis Energy=the combination between efficiency and conservation.p. (Stan Petrescu.46.Editura Antet. Antet Printing House. Year V.de/international) 23 . Prahova .cit.p.46.23.and miles of kilometers are now neighbors101. The hot goal – North Pole.Ţinta fierbinte –Polul Nord.spiegel.

24 .

25 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful