GLAVNI PROJEKAT EL.

ENERGETSKIH INSTALACIJA I GROMOBRANA

6. PRORAČUNI
Za proračun jednovremene maksimalne snage, prema internim normama EDBa, koriste se formule A. Jednovremena snaga stambene jedinice: Maksimalna jednovremena snaga za stanove kada je broj stambenih jedinica malji od 20: 0,75 0,75 - Pmj1 = 8,5 x ( 0,25 + --------) = 8,5 x ( 0,25 + --------- ) = 5,31 kW √n √2

B. Jednovremena snaga stambene jedinice: Maksimalna jednovremena snaga za stanove kada je broj stambenih jedinica veći od 20:

1 1 Pmj1 = ------- x 5,1 x n 0.88 = ------- x 5,1 x 22 0.88 = 3,52kW n 22 Jednovremena snaga stambenog dela napojenog sa GRT-1: Pjm = Pmj1 x n C. Jednovremena snaga stambene jedinice: Maksimalna jednovremena snaga za stanove kada se koristi el. grejanje:

1-0,9 1-0,9 - Pmj1 = 8 x ( Keg + ---------- ) = 8 x ( 0,9 + --------- ) = 7,53 kW √n √6 Jednovremena snaga stambenog dela napojenog sa GRT: Pjm = Pmj1 x n = 7,53 x 6= 45,18kW Pošto postoji mogućnost da u prelaznom periodu vlasnici stanova koriste el. grejanje, to je korišćena formula pod C za proračun jednovremene snage objekta. ______________________________________________________________________________________

Izbor glavnog napojnog voda za glavnu tablu i vodova za stanove:

94 = 83.Pošto je objekat za tržište to realno postoji mogućnost i povećanja broja apartmana te je izvršeno predimenzionisanje napojnog kabla po zahtevu Investitora. ENERGETSKIH INSTALACIJA I GROMOBRANA Glavni napojni vod od KPK do MRO max. PROVERA KABLOVA NA TRAJNO DOZVOLJENU STRUJU (SRPS.752) .Usvojen presek napojnog voda od KPK do MRO je PP00 4x25mm2 osiguran u KPK sa tri komada osigurača tipa NV nazivne struje 80A .za način polaganja kabla C2 a prema JUS. NB2. trajna dozvoljena struja je 89A. (za temp.95 . te zadovoljava.Maksimalna jednovremena snaga apartmana (uslovljena automatskim osiguračima limitatorima tipa “C” nazivne struje 25A).07A.8 = 27. . NB2.I = ----------------------.za način polaganja kabla (C) a prema JUS.B2.= ----------------------------.66A.GLAVNI PROJEKAT EL. 752 za izabrani kabl PP00 Y 4 x 25 mm2 sa PVC izolacijom u zidu u PVC cevi.= 68. 6.2. te zadovoljava. 752 za izabrani kabl PP00 Y 5 x 6 mm2 sa PVC izolacijom u zidu u PVC cevi. okoline 35°C K=0. kabl osiguran osiguračima 80A.Pj= I x √3 x V = 16x √3x400V=11085W . a isti je osiguran osiguračima 25A.N.94) Id = 89A x 0. jednovremena snaga objekta je 45180W Maksimalna jednovremena struja je: Pj 45180W . trajna dozvoljena struja je Id = 36A x 0. Napojni vod od MRO do tabli stanova . i usvojen presek napojnog kabla 4x25mm2.94 x 0. .64A √3 x V x cos φ √3 x 400V x 0.

0.94 x 21 = 19.B2. ENERGETSKIH INSTALACIJA I GROMOBRANA Napojni vod od KPK do glavne razvodne table MRO. bojlera S=2.korekcioni faktor za temp.korekcioni faktor za grupna strujna kola k1 = 1 .66A>80A Kako je Idoz > Ijm odabrani kabl zadovoljava uslove trajnog strujnog opterećenja Napojni vod od GRT do ormana stana RT-4 .64A Trajno dozvoljena struja odabranog kabla je: Idoz=k1 x k2 x Ik= 0. razvoda “C”.5mm2 i tip el.64A 25.5mm2.nazivni napon V=400V . Io=80A . okoline 35ºC. k2=0.66A 27.instalisana snaga Pi=22000W . k2=0.95 .1A 19.8 presek napojnig voda mm2 25 6 2.8 .5 projektovana struja kabla Ijm(A) 68.faktor snage cos ϕ = 1 .94 Za odabrani kabl PP00 4x25mm2 i tip el. Io=16A .8 x 0.7A Idoz=k1 x k2 x Ik= 1 x 0. te zadovoljava Kako je Idoz > Ijm odabrani kabl zadovoljava uslove trajnog strujnog opterećenja Napojni kabl od table RT-4 do el. dozvoljena struja je Ik=89A Maksimalna jednovremena struja za ovo opterećenje je: Ijm=Pj / √3 x V x cos ϕ Ijm=45180 / √3 x 400 = 68.94 x 36 = 27. Prema SRPS N. k2=0.bojler faktor temperatur e okoline Kt 0.faktor snage cos ϕ = 0.94 0.1A>25A.korekcioni faktor za grupna strujna kola k1 = 1 .jednovremena snaga Pj=17320W prema osiguračima 3x25A .jednovremena snaga Pj=45180W .korekcioni faktor za temp..jednovremena snaga Pn=2000W .94 0.8 (2) – 0.nazivni napon V=230V .741 izvršena je provera zaštite od prekomernih struja .94 Za odabrani kabl PP00 Y 3x2. Io (A) 80A 25A 16A trajna struja kabla Ik (A) 89A 36A 21A trajno dozvodljena struja Idoz (A) 83.74A 6.0A 8. dozvoljena struja je Ik=36A Maksimalna jednovremena struja za ovo opterećenje je: Ijm=Pj / √3 x V x cos ϕ Ijm=1732 / √3 x 400 x 1 = 25A Trajno dozvoljena struja odabranog kabla je: Idoz=k1 x k2 x Ik= 0.3.74A Kako je Idoz > Ijm odabrani kabl zadovoljava uslove trajnog strujnog opterećenja kabl na deonici KPK…. razvoda “C2”. okoline 35ºC.94 faktor paralelnog vodjenja Kp 1 (2) .nazivni napon V=400V .94 x 1 x 89 = 83.korekcioni faktor za grupna strujna kola k1 = 0.MRO MRO… RT-4 RT-4….7A nazivna struja osig. dozvoljena struja je Ik=26A Maksimalna jednovremena struja za ovo opterećenje je: Ijm=Pj / U x cos ϕ Ijm=2000 / 230 x 1 = 8.GLAVNI PROJEKAT EL.faktor snage cos ϕ = 1 . okoline 30ºC. razvoda “C2”.korekcioni faktor za temp. S=25mm2.94 Za odabrani kabl PP00 Y 5x6mm2 i tip el.

stalno podnosiva struja provodnika ili kabla I2 . stezaljke ili okolinu.4.struja za koju je strujno kolo projektovano In .75 1. presek 25mm2 6mm2 2. spojeve.75A 19A 6.struja koja obezbedjuje pouzdano delovanje zaštitnog uredjaja koja je data kao višekratnik nazivne struje uredjaja (I2=k x In) vrednosti za koeficijent k za različite uredjaje su date u narednoj tablici: zaštitni uredjaj topljivi osigurač do 4A topljivi osigurač 6-10A topljivi osigurač 16-25A topljivi osigurač preko 25A motorni zaštitni prekidač za sve In k = l2 / In 2.RT-4 str.0A 8.2 standard IEC 269 VDE 0636 IEC 292 VDE 0636 t.98 I2 128A 43.64A 25. Struja provodnika pri normalnom radu el. kolo osvet.05A In 80A 25A 16A 10A Iz 83.9 1.5mm2 Ib 68.1 VDE 0660 t. Proračun pada napona: . ENERGETSKIH INSTALACIJA I GROMOBRANA Zašitni uredjaji moraju biti predvidjeni da prekidaju svaku struju preopterećenja koja protiče provodnicima pre nego što prouzrokuje povišenje temperature štetne po izolaciju.5mm2 1. instalacije mora biti manja od nazivne struje osigurača ili nazivne vrednosti struje delovanja uredjaja za zaštitu od preopterećenja strujnog kola provodnika.1 19.74 15.66 27.GLAVNI PROJEKAT EL. Struja osigurača mora biti manja od stvarno dozvoljene struje koju vod može bez štete da podnese.104 rezultati proračuna dati su tabelarno: vod KPK .75A 17. Radna karakteristika uredjaja koji štiti električni vod od propterećenja mora da ispuni dva uslova: 1) Ib ≤ In ≤ Iz 2) I2 ≤ 1.1 1.nazivna struja zaštitnog uredjaja Iz .45 x Iz gde su : Ib .MRO MRO . kolo bojlera str.6 1.80A 4.

18 25 u%2 .41 što je manje od 3 te zadovoljava 6.81 = 1.325 45. ENERGETSKIH INSTALACIJA I GROMOBRANA pri proračunu pada napona koišćene su sledeće formule: u% u% u% u% pad napona za trofazni sistem napajanja kada je cos ϕ =1: 100 x P x l = --------------------(pad napona u u%) k x S x V2 pad napona za monofazni sistem napajanja kada je cos ϕ =1: 2 x100 x P x l = --------------------(pad napona u u%) k x S x U2 pad napona za trofazni sistem napajanja kada je cos ϕ <1: 100 x P x l = -----------------------.pad napona od MRO do RT-4 22.118 0.0 1 2. za Cu 56 56 napon (V) 400 400 % pad napona 0.x (R1 + X1 tgϕ ) (pad napona u u%) 2 V x cosϕ pad napona za monofazni sistem napajanja kada je cos ϕ <1: 200 x P x l = ----------------------.GLAVNI PROJEKAT EL. 925 0.481 u%1 .pad napona od KPK do MRO 138. ZAŠTITA OD INDIREKTNOG DODIRA DELOVA POD NAPONOM .481 + 0.faktor snage potrošača Pi (kW) Kj Pj (kW) S (mm2) l (m) 5 14 cosϕ provod. 118 + 0.dužina provodnika (m) S – presek provodnika (mm2) U – fazni napon (V) V – medjufazni napon (V) σ − specifična provodnost (Sm/mm2) (k=1/σ ) R – termogeni otpor provodnika ( Ω ) X – induktivni otpor provodnika Ω) cosϕ .5.pad napona od RT-4 do bojlera 2.32 6 u%3 .0 2.756 17.5 0.81 ukupan pad napona predstavlja zbir gore izračunatih u%= u%1 + u%2 + u%3 = 0.x (R1 + X1 tgϕ ) (pad napona u u%) U2 x cosϕ gde je: u – pad napona u procentima (%) Pj .jednovremena snaga (kW) L .95 1 15 1 56 230 0.98 0.

induktivni otpor petlje (Ω ) Za izračunatu vrednost struje greške.4 0.struja koja obezbedjuje delovanje zaštitnog ure|aja za automatsko isključenje napajanja u vremenu utvrdjenom u sledećoj tabeli: U0 (V) 120 230 277 400 >400 td (s) 0. ENERGETSKIH INSTALACIJA I GROMOBRANA Zaštita od indirektnog dodira prema SRPS N. U0 .GLAVNI PROJEKAT EL. Ovaj zahtev je zadovoljen ako je ispunjen uslov: Zs ⋅ I a ≤ U0 gde je: Zs .induktivni otpor faznog namotaja transformatora na strani niskog napona Rn . n =1 n= n (Ω ) Rt .1 Najveća vremena isključenja data u tabeli zadovoljavaju za krajnja strujna kola koja napajaju priključnice ili direktno-bez priključnice. prekidač) očita se vreme njegovog isključenja kvara t. Ia. nastupa automatsko isključenje napajanja u utvrdjenom vremenu. Duže vreme isključenja.2 0.omski otpor faznog namotaja transformatora na strani niskog napona Xt .8 0.OTPORI TRANSFORMATORA Omski i induktivni otpori transformatora sračunavaju se iz obrasca: .nazivni napon prema zemlji.B2. sa karakteristike zaštitnog uredjaja (osigurač.omski otpor pojedinih deonica vodova Xn . Zaštitni uredjaj je dobro izabran ako je ispunjen uslov: t < td b) Ukoliko je napajanje mreže preko transformatora gornje veličine se računaju kao: R p = R t + ∑ R n (Ω ). Impendansa petlje kvara izračunava se kao: Zs = gde je: Rp + Xp 2 2 (Ω ) Rp .4 0.impendansa petlje kvara koja obuhvata izvor. koje ne prelazi 5s. ili prenosive aparate koji se pomeraju rukom tokom upotrebe.omski otpor petlje (Ω ) Xp . provodnik pod naponom do tačke kvara i zaštitni provodnik izmedju tačke kvara i izvora.741 je efikasna ako su karakteristika zaštitnog uredjaja i impendansa strujnog kola takve da u slučaju nastanka kvara zanemarljive impendanse izmedju faznog i zaštitnog provodnika ili izolovanog provodnog dela. Ia . dozvoljava se za napojna strujna kola i za strujna kola koja ne zahtevaju vremena isključenja data u tabeli. ručne aparate klase 1. bilo gde u instalaciji.induktivni otpor pojedinih deonica vodova .

082 0.snaga transformatora (MVA) ur = 100 ⋅ PCu (%).083 0.4kV): Snt(kVA) 250 400 630 1000 .induktivni otpor fazne žile kabla (Ω /km) n . R70=1.115 0.110 0.5 4 6 10 16 25 n= n n =1 r(Ω /km) 16. gde su PCu gubici u bakru (kW) S nt u x = u k 2 − u r 2 (%).omski otpor nulte žile kabla (Ω /km) rf .induktivni otpor nulte žile kabla (Ω /km) xf .dužina kabla (km) r0 .OTPORI KABLOVA Omski i induktivni otpori sračunavaju se po opštim obrascima: uk(%) 4 4 4 6 ur(%) 1.0022 Xt(Ω /fazi) 0.78 3.151 0.83 3.2 ⋅ R20.radnu temperaturu kabla.85 Rt(Ω /fazi) 0.0060 0.469 0.080 0.234 0.100 0. MVA) 100 ⋅ S nt gde je: V .208 1. MVA) 100 ⋅ S nt u x ⋅ V2 (Ω .0080 0.009 l ⋅ ( rf + r0 ) (Ω ).881 n=n n =1 x(Ω /km) 0. X p = X g + ∑ X n (Ω ) .15 1.120 x(Ω /km) 0.072 5. kV.090 0. n R= gde je: l . provodnik = bakar) S(mm2) 1.35 ux(%) 3. gde je uk napon kratkog spoja (%) Za transformatore nekih karakterističnih snaga imamo sledeće vrednosti (10/0.30 1.083 0. ENERGETSKIH INSTALACIJA I GROMOBRANA Rt = Xt = u r ⋅ V2 (Ω .080 0.080 c) Ukoliko je napajanje mreže iz generatora direktno (bez transformatora) biće: R p = R g + ∑ R n (Ω ). %.010 0.185 0.omski otpor fazne žile kabla (Ω /km) x0 .082 0.560 9.107 0.024 0.324 0.015 0. n l ⋅ (x f + x0 ) X= (Ω ).635 0.87 5.094 0.03 1.broj paralelno položenih kablova za napajanje jednog niskonaponskog ormana Za kablove karakterističnih preseka imamo sledeće vrednosti (omski otpori kablova korigovani su na temperaturu od 70°C .732 2.086 S(mm2) 35 50 70 95 120 150 185 r(Ω /km) 0.640 3. %.392 0.0026 0.GLAVNI PROJEKAT EL.5 2. kV.linijski napon (V) Snt .

4s. ostvaruje se struja kratkog spoja I1 = 3240. petlje (najnepovoljniji slučaj) -Prema izračunatoj vrednosti otpora petlje Zp1= 0. za automatski osigurač nazivne struje Io=10 A očitava se struja isključenja Ia= 70A . ostvaruje se struja kratkog spoja I3 = 1468. Iz dijagrama pregaranja osigurača.Prema izračunatoj vrednosti otpora petlje Zp4= 0. za osigurač nazivne struje Io=250A u trafo stanici. Odredjivanje nivoa gromobranske zaštite Cilj odredjivanja nivoa zaštite je da smanji ispod najvećeg tolerantnog nivoa rizik od oštećenja usled direktnog atmosferskog pražnjenja u objekat. te zadovoljava. te zadovoljava.4s. Iz dijagrama osigurača. za osigurač nazivne struje Io=80A u KPK očitava se struja pregaranja Ia= 400A.4s.otpori kablova (ranije objašnjeno) Provera efikasnosti TN-C/S sistema tj.4. ostvaruje se struja kratkog spoja I4 = 363.078 Ω .omski otpor namota generatora Xg – induktivni otpor namota generatora Rn .Prema izračunatoj vrednosti otpora petlje Zp3= 0. . te zadovoljava. struja isključenja je Ia= 110A . za automatski osigurač nazivne struje Io=16A u GRT.Prema izračunatoj vrednosti otpora petlje Zp2= 0. Iz dijagrama aut. za efikasno pregaranje topljivog umetka za propisno vreme t=0. .što je manje od I3.6. za efikasno isključivanje za propisano vrema t=0. što je manje od I2. što je manje od I1. .što je manje od I4. ostvaruje se struja kratkog spoja I2 = 2959. .6 A. Iz dijagrama pregaranja osigurača. te zadovoljava. za efikasno isključivanje za propisano vrema t=0. očitava se struja pregaranja Ia=1600A. Xn .157 Ω . Videti tabelu proračuna karakteristične petlje na sledećem listu 6.8 A.071 Ω . za efikasno pregaranje topljivog umetka za propisano vreme t=0. ENERGETSKIH INSTALACIJA I GROMOBRANA Rg .4s.GLAVNI PROJEKAT EL. osigurača.632 Ω . Posledice tog pražnjenja koje mogu biti opasne su: požar.

Ako se na rastojanju d nalazi najbliži branjeni objekat visine hs. Štetna dejstva koja izazivaju indukovani naponi (strmina čela izmedju 30% i 90% temene vrednosti struje) moraju se uzeti u obzir prilikom proračuna jer se upravo najveće vrednosti indukovanog napona javljaju pri negativnom povratnom pražnjenju (većina negativnih udara groma u objekat). ENERGETSKIH INSTALACIJA I GROMOBRANA mehanička oštećenja. ukupnom količinom naelektrisanja. Faktori u vezi sa analizom objekta dati su koeficijentima Tip konstrukcije: C1 Sadržaj objekta:C2 Namena objekta: C3 Posledice udara: C4 Usvojena učestanost udara jedata izrazom: NC = 3 ⋅ 10−3 C 1 ⋅C 2 ⋅C 3 ⋅C 4 Učestanost direktnog udara groma u objekat biće odredjena iz izraza: N d = N g ⋅ Ae ⋅10−6 br . oštećenja električne i elektronske opreme itd. Najmanja ekvivalentna prihvatna površina je projekcija samog objekta na tle.udara km 2god gde je: Td – broj grmljavinskih dana u toku godine dana (izokeraunički nivo) za posmatranu regiju Ekvivalentna prihvatna površina objekta je površina tla koja ima istu učestanost direktnih udara groma kao i objekat i zavisi od konfiguracije terena (kos ili ravan) i do tipa krova (ravan ili kos) i data je na skicama u prilogu. Najveće vrednosti ovih karakteristika javljaju se u pozitivnim udarima groma. Polaritet odnosa udara groma zavisi od prirode zemljišta.04 ⋅T d 1 25 .udara god gde je: Ng – prosečna godišnja učestanost udara groma po km2 za regiju u kojoj se nalazi štićeni objekat Ae – ekvivalentna prihvatna površina štićenog objekta u m2 Ae = ab + 6h( a + b ) + 9πh 2 ravan krov kos krov Prosečna godišnja učestanost udara groma može se odrediti na sledeći način: Ae = 9h 2π + 6hb N g = 0. impulsnog naelektrisanja i specifičnom energijom udara. ranjavanje ljudi.GLAVNI PROJEKAT EL. i ako je d manje od 3(h+hs) okolni objektat utiče na ekvivalentnu prihvatnu površinu smanjujući je na rastojanje: XS = gde je d + 3( hs − h ) [m] 2 d – horizontalno najkraće rastojanje izmedju dva objekta Ako je učestalost direktnih udara u objekat veća od usvojene učestalosti: Nd > Nc Gromobranska instalacija je POTREBNA Konačno efikasnost gromobranske instalacije je data izrazom: E r = 1− Nc Nd . br . Mehanička i termička dejstva atmosferskog pražnjenja (silazni i uzlazni udar groma) definiše se temenom vrednošću struje. Usvaja se da ima 10% pozitivnih i 90% negativnih udara groma.

80 9.8kA 20m 200kA 300C 100C 10.90 ≥ Er>0.8 E 0.7. b-dužina ) 2a + 8b K = -----------.naelektrisanja Impulsno naelektrisanje Specifična energija Srednja strmina čela struje Srednje rastojanje odvoda Širina okca mreže Prihvatni sistem Fe/Zn Spusni provodnici Fe/Zn Sistem uzemljenja Fe/Zn Nivo I sa dod. 95 2.stepen iskorišćenja ν .0 3 Neop Instal DA Er 0 0 .0 C1 C2 C3 C4 1 1 1 1 N c 0 0 .500kJ/Ω 100kA/µ s 20m 10m 50mm2 50mm2 80mm2 Nivo IV 0.svetlosni fluks η .broj svetiljki ∅ .5kA 45m 100kA 150C 50C 2.GLAVNI PROJEKAT EL.000kJ/Ω 200kA/µ s 10m 5m 50mm2 50mm2 80mm2 Nivo II 0. ENERGETSKIH INSTALACIJA I GROMOBRANA Nivo zastit e III Obje kat Obje t ka Td 36 h a b (m (m (m ) ) ) 3.98 Nivo I 0.95 ≥ Er>0.povratnog pražnjena Rastojanje pražnjenja Temena vrednost struje Ukupna kol.98 ≥ Er>0.500kJ/Ω 100kA/µ s 25m 20m 50mm2 50mm2 80mm2 6.80 ≥ Er>0 14. mera.(koeficijent prostorije) 10h gde je h visina od svetiljke do radne površine Proračun srednjegosvetljaja prostorija dat je tabelarno na sledećem listu Provera efikasnosti sistema zaštite od indirektnog dodira delova pod naponom primenom ZUDS (zaštitni uredjaj diferencijalne struje) za priključak veš mašine .600kJ/Ω 150kA/µ s 15m 10m 50mm2 50mm2 80mm2 Nivo III 0.koeficijent prostorije S = (a x b) površina prostorije ( a-širina.7ka 60m 100kA 150C 50C 2.2kA 30m 150kA 225C 75C 5. Er>0. 90 5.= (Lx) gde je: S n .5 7 10 12 11 2 Ng Ae (m ) 2 4324 N d 0 15 .9 Karakteristike Računska efikasnost Er Prva str. Proračun srednjeg osvetljaja proračun srednjeg osvetljaja izvršena je za karakteristične prostorije a prema dole primenjenom obrascu: nx∅xη xν E = -------------------------.

izračunati prelazni otpor Ru = 4.2 Ω zajedno sa izračunatom petljom Zp2 + Zp3 + Zp4 = 0.14) = 11.Specifični otpor tla ρ = 100 Ω m ρ 100 Rr = -------------.2 Ω 2xD 2 x 11. br.84 Decembar 2009. 5/2/1978.03A Prema dole izračunatoj vrednosti prelaznog otpora temeljnog uzemljivača.067 Ω . god. iznosi R = 5. Da bi sistem bio efikasan i omogućio efikasno isključivanje. poslovne zajednice Elektroprivrede Srbije.84m . to je primenjen prekidač diferencijalne struje .= 4.Površina konture temeljnog uzemljivača iznosi: Ak = a x b = 11 x 10 = 110m2 D = √ (4 x Ak/π ) = √ (4 x 110/3. Proračun prelaznog otpora temeljnog uzemljivača .Prema preporuci.= ---------------.FID 16A/0. ENERGETSKIH INSTALACIJA I GROMOBRANA S obzirom da se priključnica za napajanje veš mašine nalazi u prostoru kupatila za koji propis zahteva isključivanje zaštitnog uredjaja za vreme t=0.867 Ω . temeljni uzemljivač se smatra kao površinsko – zrakasti uzemljivač i otpor rasprostiranja je dat izrazom: ρ Rr = -----------2xd ρ − specifični otpor tla d – prečnik ekvivalentnog kruga površine koja pokriva objekat . projektant . Godine.= ---------.03A.= 1666. te se obezbedjuje efikasno isključuvanje primenjenog diferencijalnog prekidača 6.03s.7 Ω Ia 0. mora da bude ispunjen uslova da izmerena vrednost otpora petlje za konkretan slučaj bude jednaka ili manja od dole izračunate: Ud – dozvoljena vrednost napona dodira Ia – struja aktiviranja diferencijalnog prekidača Rp – otpor petlje Ud 50V Rp = ---------.8.GLAVNI PROJEKAT EL.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful