Cărţi de acelaşi autor publicate de editurile Nauwelaerts (Belgia) şi Frison-Roche (Franţa) Pouvoir, autonomie et guerison, 1984 (Putere

, autonomie, vindecare, ed. Astrobios, 1999) Formation psychologique en medecine et groupe Balint, 1990 Autotherapie assistee, 1995, (Autoterapia asistată, ed. Polirom, 1999) Defrichez votre passe, 1998 Psychotherapie, methodes et techniques, 2000 Psychotherapeute, „faire" de la therapie ou „etre" therapeute, 2005, (Aici şi acum — Ghidul psihoterapeutului, vol.l şi 2, ed. Astrobios, 2005) Amour et sexualite, je faime, 2005 Islam"isme", juda"'isme", american"isme" — Mecanismes de defense en politique ei religion, 2005

Dr Andre Moreau

VIAŢA MEA, AICI SI ACUM
întoarcere la izvorul sufletului nostru Gestalt-terapia, drumul vieţii Psihoterapie individuală şi de grup
Traducere din limba franceză de: Smărăndiţa-Virginia Brăescu Cu o prefaţă de: Ştefan Prutianu

TREI

A

Editori: SILVIU DRAGOMIR VASILE DEM. ZAMFIRESCU Coperta colecţiei: FABER STUDIO (Silvia Olteanu şi Dinu Dumbrăvician) Tehnoredactarea computerizată: CRISTIAN CLAUDIU COBAN

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României MOREAU, ANDRE Viaţa mea, aici şi acum : întoarcere Ia izvorul sufletului nostru : gestalt-terapia, drumul vieţii: psihoterapie individuală şi de grup / Andre Moreau ; trad.: Smărăndiţa-Virginia Brăescu ; pref.: Ştefan Prutianu. - Bucureşti: Editura Trei, 2005 Bibliogr. ISBN 973-707-049-6 I. Brăescu, Smărăndiţa Virginia(trad.) II. Prutianu, Ştefan (pref.) 615.851 Această carte a fost tradusă după VIVRE MA VIE ICI ET La Gestalt-therapie, chemin de vie de Dr Andre Moreau, Editions Nauwelaerts - Beauvechain, Belgia / Editions Frison-Roche - Paris, Franţa 2003
MAINTENANT.

© 2003 Nauwelaerts Editions, Beauvechain, Belgique Copyright © Editura Trei, 2005 CP. 27-40, Bucureşti Tel/Fax: +4 021 224 55 26, +4 021 224 47 71 e-mail: office@edituratrei. ro www.edituratrei.ro

ISBN 973-707-049-6 Tiparul executat \<\S.C. LUMINA TIPO s.r.l. str. Luigi Gaivani nr. 20 bis, sect. 2, Bucureşti, tel./fax 211.32.60; tel. 212.29.2? E-mail: office@luminatipo.com, www.luminatipo.com

C u p rin s
Maharajahul (de Ştefan Prutianu).......................................11 Prefaţă (de Paul Lievens)...................................................................15 A trăi aici şi acum .......................................................................21 Ce spuneţi după ce aţi spus „bună ziua"? ........................22 Priviţi-vă în ochi ...............................................................26 Un nou stil de viaţă .........................................................28 Aici şi acum, reactualizare a trecutului, anticipare a viitorului ..........................................................................31 Cum am ajuns la această formă de terapie? evoluţia mea 35 Copilul care eram ...................................................................................35 Adolescenţa mea, leagănul vieţii mele.............................36 Universitatea: formare sau informare?....................................................40 O formare veritabilă: autodidactul asistat .......................41 Primele mele grupuri serale....................................................................51 Grupurile rezidenţiale.......................................................51 Kibbutz de Gestalt sau grupuri terapeutice prin muncă?. .53 Comunitate terapeutică în casa mea privată....................54 Ergoterapia: şantierul la „Y VOIR CLAIR" Şi munca în viaţă ........................................................................57 O zi de grup terapeutic prin muncă: organizare şi spirit. . .58 Perfecţionismul imposibil .................................................60 -»A produce" oameni fericiţi, autonomi şi responsabili ....61 Jean: „Da, dar... din cauza celorlalţi..." ............................62 1 care nu-şi iubesc meseria nu şi-o schimbă......................65

6

Dr Andre Moreau

Ergoterapia şi şedinţa de şantier ........................................................... 67 Viaţa comunitară şi viaţa în familie ........................................................................... 70 într-o casă obişnuită ........................................................... 70 O terapie prin viaţa în comunitate: o zi obişnuită ........................................................... 7] Terapeutul desacralizat şi viu ........................................................... 73 Reuniunea comunitară ........................................................... 74 Un transfer mai larg ........................................................................... 76 întoarcerea la origini ........................................................................... 79 A. Valorile de origine americană 79 B. Valorile de origine europeană 80 Gestalt-teoria şi privirea ei asupra vieţii ........................................................................... 82 A. Un precursor al Gestalt-teoriei 82 B. Forma şi fondul 84 C. Câmpurile „dinamice" ale percepţiei 90 D. „Realitatea" este o iluzie 92 1. „Realitatea" este o construcţie 92 Cubul 92 Vaza 92 Senzaţie-percepţie 93 Proiecţie, iluzie sau rezistenţă. Diferenţe 95 2. Harta nu este teritoriul 98 1 în politică, credinţele dirijează lumea

98 Stalin-Gorbaciov ........................................................ 99 2 în religie 99 a. [ntegriştii sau fundamentaliştii 99 b. Ierusalim şi viziunea palestinienilor şi evreilor 100 Teritoriul 100 Hărţile 100 c. Credinţele religioase 101 în dragoste: dragostea la prima vedere 101 în psihoterapie 103 Prim-planul şi fundalul 107 A acorda-a dezacorda 109 Concluzie asupra Gestalt-teoriei 109 Gestalt-terapia ........................................................................... 111 A. Definiţia Gestalt 111 B. Gestalt-terapia 112

Viaţa mea, aici şi acum 7 C Gestalt este tot o filosofie ...............................................................112 Nevoile.................................................................................................114 Piramida lui Maslow ............................................................................114 A. Nevoile fiziologice..........................................................................115 B. Nevoia de securitate........................................................................115 C. Nevoia de apartenenţă şi de dragoste: a iubi şi a fi iubit 116 D. Respectul de sine şi nevoia de recunoştinţă...............119 E. Actualizarea de sine. Nevoia de afirmare şi de autonomie ....119 Ciclul satisfacerii nevoilor sau ciclul Gestalt ...................................123 A. Exemplu clinic ...............................................................................124 Nicolae şi cuplul său: sfârşitul unei iluzii ........................124 Senzaţia.....................................................................124 Percepţia ...................................................................125 Sentimentul ....................................................................................125 Trezirea conştiinţei ....................................................125 Nevoile sale.....................................................................................127 Trecerea la acţiune....................................................129 Contact............................................................................................129 Retragere ........................................................................................130 B, Descrierea teoretică a ciclului....................................133 Exemplu simplu ...................................................................................134 Senzaţie „pură" .........................................................135 Percepţia ...................................................................136 Sentiment........................................................................................137 Trezirea conştiinţei....................................................139 A deveni conştient. Da, dar conştient de ce? La ce serveşte aceasta? Cele cinci niveluri: a. A deveni conştient de trecut (psihoterapie arheologicei)..............................................140 b. A deveni conştient că are sentimente.............141 c. A deveni conştient că proiectează mereu ....142 d. A deveni conştient de proiecţiile şi transferurile sale mai personale ..................144 e. A deveni conştient de procesul interior actual „aici şi acum".............................................145 5. Nevoile.....................................................................................147 6- Trecerea la acţiune...............................................148 7 - Contact......................................................................................151 a. Contact şi relaţie cu cine, cu ce?........................151

8

Dr Andre Moreau b. Instrumentele contactului : 154 A privi: vederea 154 A asculta: auzul 156 A atinge: contactul 156 A simţi şi a gusta: mirosul şi gustul 158 A vorbi: limbajul 158 A se mişca: mişcarea 159 c. Meditaţie: a simţi, a deveni conştient, a medita 159 d. Contactul în terapia de grup 159 8. Retragere .................................................................... 161

Rezistenţele sau mecanismele de apărare .......................................................................... 165 A. Introiecţie 168 Definiţie 168 Procesul de creare a introiecţiei 170 Scenariul de viaţă. Exemplul Orpha. „Tu nu eşti capabilă" ................................................. 172 Prima situaţie: Orpha vrea să gătească .................................................. 172 A doua situaţie: Curăţenia .................................................. 173 A treia situaţie: A căra .................................................. 173 Impresia ei, o lună mai târziu, după lectura textului de mai sus ............................................ 175 Sentimene, efecte terapeutice şi schimbări .................................................. 175 4. Normele: toţi suntem

„normozaţi" sau introiecţia socializată ................................................. 176 a. Ce înseamnă „a fi normal"? 176 b. Robert, stimulat să aleagă: norma monogamiei 179 c. Compromisul lui Bernard 180 d. Evitarea libertăţii 183 Ideologiile 185 Un duşman care nu mai există 186 B. Proiecţie 187 Definiţie 187 Proces 188 Anorexia mentală a Dianei şi proiecţiile ei 188 Exemple de proiecţii 195 Identificare 197 C. Transferul este tot o rezistenţă 200 Transferul în psihologie 200 Transferul în neurologie 200 Transferul în psihanaliză 201

.245 C...................... Comparaţie psihanaliză-Gestalt ................... Ce este maturitatea?.................................................. Diagnostic ............................................................251 c. Evitare..................................................................................... A fi terapeutic.................... Terapie individuală şi terapie de grup. Confluenţă..................................................................220 D.................................................................... Psihanaliza: continuare a religiei? ..................................................203 Transfer şi învăţare în psihoterapie................................... Contact şi evitare.....223 „Aici şi acum" punct comun al noilor terapii şi al terapiilor psihocorporale ............................................................................210 a..............254 d.........................................227 Gestalt-terapia..............................202 Lărgirea conceptului de transfer..................... „relaţia transferentială" şi/sau „relaţia actuală" ......................................279 Resume............206 3...................................................." .................... Răspunsuri la o nevoie şi rezistenţe ............................. Proiecţia....................................................................................Viaţa mea........................281 Surnmary..209 1...............................237 B...............264 Glosar .. Sinteză .....212 Nevoi-ciclu-rezistenţe: sinteză .................................................................. deflexie...... Cum ne întoarcem împotriva noastră? ..........................................................................................283 ...................206 Procesul retroflexiei.....................................236 A................................275 Rezumat .. Aspectul defensiv.............. Transferul în Gestalt: . prelungirea psihanalizei............. Nevroză şi comportamente nevrotice ..208 E......................................................................................218 A........ aici şi acum 9 4.........248 b...........................................221 E........... Proces terapeutic...... Metoda ......................204 D Retroflexie sau întoarcere asupra sa.. fuziune sau simbioză ..210 b........................... Cum să renunţi la retroflexie? .......................................209 3......................................... Atitudinea terapeutului......................211 F.......................................................248 a......258 D............ A vorbi „Apropo de...............206 Definiţie ....... deviere sau fugă..........................................................................................................................................270 Bibliografie................................218 B.

.

aproape în oricare grup de training. In această privinţă. pentru că le datorez o parte consistentă din ceea ce am scris şi animat eu însumi în ultimii ani. Dacă putem într-adevăr spune că avem două minţi — una care gândeşte şi alta care simte — atunci Andre se adresează mai curând minţii care simte. Mulţi alţii pot spune la fel. în maniera cea . dar puţini alţii pot crea aievea acea stare de graţie. II pomenesc adesea în cărţile mele şi îl citez copios. Ieri reprezintă o realitate trecută. Mâine. Ieri nu mai există. Mâine încă n-a venit". dar lucrurile nu se opresc aici. dincolo de cuvinte. cât induce această realitate în minţile noastre. o realitate viitoare.12 Dr Andre Moreau Secretul lui Andre pare a fi acela că. la un pahar de Cotnari împreună. Multe dintre ideile şi tehnicile de comunicare şi negociere pe care le promovez în trainingurile şi în cărţile mele mi-aufost împărtăşite sau dăruite de Andre. Realitatea palpabilă este prezentul. anume aceea pe care Daniel Goleman a numito inteligenţă emoţională şi interpersonală. pune accentul pe aici şi acum. îl asemăn călugărilor lamaişti. fără să-i mai cer îngăduinţa. Unele dedesubturi mi le-am însuşit chiar pe furatelea. Lungile pelerinaje prin templele hinduse par să fâlfâie aripile meditaţiei budiste peste toate acele persoane din grup care se conectează la spiritul lui Moreau. spune Andre Moreau. până dincolo de conceptul legendarului Cari Rogers: „Pentru a conştientiza ceea ce simţi. Şi nu atât „spune". reuşeşte să creeze acea realitate pură şi simplă a lui „aici şi acum". începând cu anul 1997. în care clipa prezentă înghite umbrele trecutului şi angoasele viitorului. Simt imperios nevoia să spun câte ceva despre trainingurile dezvoltate de Andre Moreau în grupurile de comunicare de la Iaşi.

aplaudat". când Andre mi-a cerut să-i vorbesc despre neamul meu „cel românesc". mi-a spus cândva Andre. inima bate mai repede în semn de recunoştinţă. „Ador să fiu admirat. marea mea vulnerabilitate.mai categorică. „Este punctul meu slab. Odată. în orice caz. întâlnirea cu Andre a exercitat o mare înrâurire asupra mea şi mi-a îmbogăţit viaţa. E un fel de călcâi al lui Ahile". Mă răsfăţ adesea cu ideea că Andre Moreau mi-arfi generos mentor şi chiar mă împăunez şi mă îmbăt cu ideea că i-aşfi discipol. Norocul meu că îl admir din toată inima. a continuat el. i-am spus povestea celor doi flăcăi ca . ori de câte ori îmi zboară gândul la Andre. la un taifas.

Flăcăul cu un dram de noroc s-a trântit în mijlocul drumului. jj care un plecat dis-de-dimineaţă să se însoare în satul vecin. Prin Talent. cu una. am aplicat un test pentru studenţi. cel cu un car de minte a cugetat îndelung că nu se cade să se culce în drum. deşi sunteţi harnici. i-a prins noaptea pe drum. r fgcea asa că unul avea un „car de minte". Povestea cu pricina s-a însăilat cândva. Pe la miez de noapte. Caii n-au fost prea impresionaţi de înţelepciunea lui. nu-l înghesuiau nelinişti existenţiale si nici insomnii. a pus traista căpătâi şi-a adormit buştean. voi nu puneţi prea mare preţ pe muncă!" La sugestia lui. pe pat de ierburi. Vine dracului o căruţă. Cum era de aşteptat. în vremi apuse. s-au lumii la vorbă şi. caii îl zăresc pe cel tolănit în mijlocul drumului şi o iau peste câmp. Acum şapte ani. iată că vine o căruţă în galop. Povestea asta mă face să cred că. Norocosul s-a însurat cu cine a vrut şi a trăit fericit până la adânci bătrâneţi. Muncă. După întâmplarea asta. Aşa se nasc miturile şi credinţele noastre.Viaţa mea. când crezi în noroc. De departe. Pe . laşi loc puţin pentru muncă şi talent. cu alta. Nu prea avea el nevoie de psihoterapeut. Mintosul a avut dreptate. s-au sfătuit să se odihnească în câmp. întrebarea era cum cred ei că vor reuşi în viaţă. Andre Moreau a comentat-o cam aşa: „Ştefane. pe o întâmplare adevărată. speriaţi. au poposit ici-colo. Cum ■ mâ\ne-i o zi şi nici nu se cade să bâjbâie pe întuneric la poarta fetelor de măritat. aici şi acum 13 . s-a dus în câmp. De unde şi vorba: Decât un car de minte. Fire mai frământată. Au mers ei cu pas molcom. mai bine un dram de noroc. iar celălalt doar „un iram de noroc". acolo unde i-a apucat vremea. nu-i aşa? Mintos cum era. îl calcă în copite tocmai pe flăcăul cu un car de minte. ca vitele. Minte sau Noroc? Trebuiau doar să aşeze cuvintele în ordinea importanţei lor pentru strategia personală de succes.

Urmau Norocul (20%). Munca e calea cea mai sigură . Pentru Qlitatea occidentală dominantă. Munca (12%) şi clientul (2%). Apoi. W urtna Talentul (abilităţile). Andre mi-a atras atenţia că occidentalii ar trece Munca pe locul I în peste 60% din cazuri. cu 66% din cazuri. pare grozav să afli că 66% dintre romani fac din Minte punctul forte. La prima vedere. la urmă. Mintea şi. Norocul.primul loc a fost Mintea.

„Sunteţi pe drumul cel buni". din temelii. Tot la sugestia lui Andre am descoperit apoi că mulţi dintre noi confundau Mintea cu şmecheria şi învârteala. Mentalităţile noastre se schimbă năvalnic. iar Munca tinde să devină cheia. aici şi acum. se culcă târziu şi tot mai mulţi încep să reconsidere Munca drept primă condiţie a reuşitei în viaţă. Ştefan PRUTIANU Universitatea „Alexandru Ioan Cuza". Ei au joburi.14 Dr Andre Moreau de succes. salut cu bucurie şi sfială versiunea în limba română a celei mai tinere cărţi a lui Andre Moreau. am reluat micul experiment la studenţii de la maşter şi cursuri postuniversitare. sper să-mi spună Andre când o fi să audă şi povestea asta. iar unele mentalităţi din vremea poveştilor cu tâlc merită spulberate. Succesul are raţiuni noi. Se scoală devreme. dar anii au trecut şi ipoteza i s-a confirmat. univ. îi las cititorului bucuria de a o descoperi el însuşi. Prof. Anul trecut. în sfârşit. începe să conteze şi Talentul. N-am mai reluat discuţia pe această temă cu Andre. Norocul ajută uneori. zguduite de ritmuri îndrăcite. Iaşi . Asta de la Bizanţ şi Stam-bul ni se trage. dr. dar Munca ajută întotdeauna. Cei care dispreţuiesc Munca ajung repede să se plângă că n-au noroc. Norocul a căzut deja în dizgraţie.

Prima carte pre- . psihodramă. mai bine zis al spiriUl ac estor demersuri şi al activităţii sale. După studiile universitare în medicină. numeroase grupuri de formare în Europa. Animă. Toate activităţile sale l-au obligat să reconsidere teoriile oficiale şi tot ce învăţase şi să devină un terapeut original în prestările sale teoretice lipsite de dogme.Prefaţă Lumea spiritului este un labirint din care nu cunoaştem încă decât câteva faţete. membru al Societăţii Franceze de Gestalt şi al Asociaţiei Internaţionale de Psihoterapie şi Somatoterapie de la Strasbourg unde este vicepreşedinte pentru formare. Andre Moreau a încercat s-o exploreze prin intermediul observaţiei empirice a experienţei trăite. Datorită cunoştinţelor şi energiei sale. rezenta carte. Gestalt-terapie şi hipnoză. într-un context terapeutic. este rezultatul acestor demersuri. psihiatrie şi psihologie clinică. aici şi acum. a fost unul dintre pionierii terapiei de grup şi organizator de grupuri Balint în Belgia. Andre Moreau a făcut mai multe formări aprofundate. analiză tranzacţională. A devenit membru în diverse societăţi: vicepreşedinte al Societăţii Balint din Franţa şi Belgia. Prezentările sale sunt eclectice ca la orice clinician. în special în psihanaliză. de asemenea. Cunoştinţele sale de psihopatologie şi psihologie clinică s-au îmbogăţit cu o importantă activitate terapeutică. o reeditare a unei cărţi scrise în urmă cu 20 ani.

El îi ajută pe participanţi să-şi descopere adevăratele nevoi: securitate. Gestalt-teoria pune în evidenţă faptul că realitatea este o iluzie sau altfel spus. Practică un fel de antrenament pentru dobândirea de comportamente noi care să aducă răspunsuri mai satisfăcătoare la nevoile participanţilor. apartenenţă şi dragoste. chiar . agresivitate. ceea ce este. în limbajul curent. o construcţie a spiritului uman. modul nostru subiectiv de a vedea realul. vulnerabilitate la evenimentele stresante. Graţie preocupării de a cunoaşte mai mult şi de a-şi verifica supoziţiile. Plecând de la numeroase exemple clinice. aici şi acum. fost psihanalist. evitare. frică. cum amplifică comportamentele pentru a le face mai vizibile. fiecare repetă zilnic comportamentele sale oarbe şi adesea inconştiente care constituie drama existenţei sale: supunere. autorul aduce explicaţii teoretice centrate pe Gestalt-terapie. lipsă de responsabilitate. creată după război de Frederick Perls. prin numeroase exerciţii şi discuţii în grup. cartea aceasta conţine opinii critice şi argumente noi pentru susţinerea ideilor şi ipotezelor sale. pasivitate. Autorul arată în mod concret. recunoştinţă şi libertate. Realul nu-1 cunoaştem decât prin percepţiile noastre (adică ceea ce construim cu elementele senzoriale) completate. Ceea ce noi numim „realitate" este. revoltă. Andre Moreau descrie o nouă viziune a trecerii de la Ges-taltterapia de la sfârşitul secolului al XlX-lea. într-o comunitate terapeutică.16 Dr Andre Moreau zintă începutul descoperirilor sale care l-au obligat întru câtva să continue. In această carte Andre Moreau evidenţiază în mod pragmatic şi prin trăiri autentice cum.

să semnalăm că autorul explică cum mecanismele de apărare în religie şi politică sunt aceleaşi cu cele pe care le întâlnim în toate conflictele noastre interpersonale.deformate de proiecţiile. dorinţele şi fricile noastre. care ne împiedică de fapt să facem faţă realului aşa cum este el. transferurile. într-un mod original. Abordează rezistenţele la schimbare pe care le asimilează mecanismelor de apărare. El insistă pe o concepţie mai elaborată a ciclului Gestalt sau ciclul satisfacerii nevoilor. . autorul include aici şi transferul. Ca demers nou.

aici şi acum 17 Apoi el compară psihanaliza. autorul asigură o bună înţelegere a proceselor psihice care se derulează în situaţiile de viaţă conflictuale sau dificile: frică. de singurătate. fobie. stres. care pot "ntâlni în munca lor. depresie. în orice moment al consultaţiei sau al unei relaţii. probleme de genul celor analizate aici. descurajare sau care se derulează în tulburările psihologice. de lipsă. mai diagnostică. obsesie. intimitate. sentiment de abandon. Datorită abundenţei de exemple clinice. suferinţă. Doctor Paul LIEVENS Profesor de onoare la Universitatea Catolică din Louvain. Belgia .Viaţa mea. psihoză. ci să permită cititorului să se înţeleagă. Cartea se mai adresează şi tuturor celor dornici să înveţe să se cunoască. nevroză. mai terapeutică. cu Gestalt. doliu. anxietate. Cartea este marcată de demersul personal al autorului care este preocupat. Această carte se adresează terapeuţilor în general. Este scrisă într-un stil care permite înţelegerea mesajului. nu să facă teorie. inhibiţie. dependenţă.

.

Spu-neti-i «bună ziua». dar. Pe parcursul celei de-a doua etape. numai Tania exprimă Şi de această dată un sentiment. dar de data aceasta nu mai puneţi întrebări. un zâmbet.Ce mai faceţi?". „Sper că eşti bine sănătos". Această primă etapă confirmă ceea ce presimţeam: după ce spunem „bună ziua". în nouă situaţii din zece. „Cum îţi mai merge?" Prima surpriză: aproape întotdeauna o întrebare.. ele vizau să-1 facă să vorbească despre el însuşi. întrerup jocul şi mă informez: „Ce aţi adăugat după ce aţi spus «bună ziua»?" Constat că şi eu pun întrebări.. Dumnezeule mare. ce-au mai crescut copiii tăi!". „Veţi continua.. După un minut. este vorba de o observaţie centrată pe celălalt. uneori cu hohote de râs.. noi punem. „Ce mai iaci?".. Majoritatea răspunsurilor sunt de genul: „Am aflat că ai petrecut o vacanţă plăcută în Spania". mereu sau aproape întotdeauna. Dar. „îmi place rochia ta". de asemenea. aici şi acum 23 •ie.ea exprimă un sentiment. imaginez pe loc o continuare a exerciţiului. atât de spontană şi plăcută.." Majoritatea întâlnirilor încep cu un moment de tăcere.. pentru a părea altruist.. Simultan. axate pe celălalt. aparent din amabilitate. cum să nu punem întrebări? Fără această armă automată care ne serveşte poate pentru a ne proteja? Acum. pentru a se preface că este interesat de el sau pentru că era într-adevăr interesat. o . conversaţiile încep să se închege.Viaţa mea. cu excepţia Taniei. „Mă bucur să te revăd. Interesat de mica mea descoperire. . „Doamne. o întrebare.. Plimbaţi-vâ.. eu realizez că toate întrebările puse în prima parte a exerciţiului erau." Voi mai vorbi despre ea. a evita să pară egoist vorbind despre sine etc.Opriţi-vă în faţa cuiva. cu toate că mai încet decât înainte. tot felul de motive care nu par autentice. „Ti-ai schimbat coafura".

fată de ce-aialt. ci să ne preocupăm de ceilalţi. părinţii ? «» noi la rândul nostru când ne educăm copiii trebuie să ." re este deci utilitatea acestui joc de politeţe transmis din ge^ raţie m generaţie? îmi imaginez că trebuie să existe un ins. sa ne aducă un beneficiu.dată în plus. am fost învăţaţi să nu v°rbim despre noi. Prin educaţia pe care am primit-o. să le acordăm prioritate: „Nu este politicos să vorbeşti despre tine. Cei care ne educă.

nu-i mai puneţi întrebări... de asemenea. mult mai important. îndreptându-se spre o cafenea. fără nici un alt obiectiv. Astfel. îl incitaţi pe celălalt să se deschidă.. Dacă am intra s bem un pahar?" Destul de curios. îl facem pe celălalt să se descopere în timp ce noi rămânem ascunşi.. observând oamenii pe stradă.. dar care? A vorbi despre celălalt din teama de a vorbi despre sine este un mod de a ne ascunde în spatele a două scuturi: a pune întrebări sau a vorbi prea mult despre celălalt. „Este fr mos... Acum. în etapa a doua. „Aţi observat. într-o primă etapă." Consterna ţie aproape unanimă! Ce să mai spui dacă aces' două paravane sunt înlăturate? Mulţi se privesc râzând dup ce s-au salutat.. nu-i mai vorbiţi despre el.. pe el şi pe prietenul său.". Michael recurge cu uşurinţă la această invitaţie. că primul lucru pe care-l faceţi după ce spuneţi «bună ziua» este să puneţi o întrebare. Imaginaţi-vă că vă plimbaţi din nou. în acest moment. Ador această stradă. Stimulat de această a doua descoperire. neştiind ce să spună sau să facă. întâlniţi pe cineva şi vă opriţi în faţa lui. aşezându-se la masă. dar pe care-l . pe strada Bouchers [strada Măcelarilor] de această dată. „A bea un pahar" este un alibi pentru a face orice altceva..24 Dr Andre Moreau avem un profit. achitând nota de plată şi despăr-ţindu-se. concep pe loc etapa următoare. comandând o băutură. sorbind fără să se privească... continuaţi experienţa voastră. „îmi place această stradă atât de pitorească şi vâri tatea restaurantelor.. şi că.... Mi-i imaginez. îmi imaginez o situaţie în care această propoziţie: „Dacă am intra să bem un pahar?" era urmată întocmai. Dar. Astfel. ci găsiţi un alt mod de intra în contact.

. faţă în faţa. este jenant. fără ceva de consumat (paharul este aici un alibi).. fără să fim naivi.ascundem. Noi nu spunem decât foarte rar. Aspectul esenţial este altul: „Dacă am sta împreună. numai îndrăgostiţii nu par să aibă nevoie de un pretext pentru a se plimba sau a sta împreună. la un pahar de vorbă?" Căci schimbul direct. ne-am putea foarte bine lipsi de băutură. chiar niciodată: „Dacă ne-am aşeza şi am sta de vorbă?" De fapt. Această propunere de a bea un pahar este de-a dreptul accesorie. la limită..

. am chef să le fac o farsă. alţii arată cerul ca şi cum ar vrea să spună: „Este timp frumos!" Câţiva chiar scriu pe sol. nici spectacolul nu reprezintă obiectivul întâlnirii. Din-tr-o dată.. dar fără să puneţi întrebări." Hohote de râs şi consternare! Unii se privesc cu ostilitate fără să spună nimic. Câteva persoane se îmbrăţişează de trei ori cum e obiceiul. mai autentic deci.Ea nu vorbeşte la fel ca ceilalţi. participanţii se deschid şi vorbesc despre ei înşişi şi despre sentimentele lor. conversaţia capătă un aspect mai personal.Viaţa mea. îmi amintesc că atunci când eram logodiţi ne îmbrăţişam îndelung înainte de a ne . ca şi cum aş folosi cuvintele pentru a menţine distanţele. noi preferăm să spunem: „Dacă am lua masa împreună?" sau „Dacă am merge la teatru sau la cine-ma" Nici masa. Este uimitor în ce măsură limbajul poate fi o barieră. De ce avem atâta nevoie de intermediari? încă o dată." Progresiv totuşi. a merge la cinema. Nu mă miră acest lucru. „Reîncepeţi exerciţiul. Mişcările corporale se înmulţesc. Tania cea grâ-suţă îşi deschide larg braţele şi îşi îmbrăţişează cu căldură partenerul şoptindu-i vorbe tandre. Vă întâlniţi acum pe străduţa Bouchers. Fără cuvinte. Se leagănă reciproc. aici şi acum 25 în alte împrejurări. O dată înlăturat scutul.. majoritatea exprimă sentimente.. Tania evită această dificultate: „Sunt încântată să pot să-ţi vorbesc despre ce mi s-a mai întâmplat de la grupul anterior încoace. Toate aceste „argumente" (a bea un pahar. fără să vorbiţi «apropo de». fără să vorbiţi despre celălalt. Las să se exprime copilul din mine. deoarece am cunoscut-o în întâlnirile anterioare.". rămâneţi unul în faţa celuilalt fără să pronunţaţi un cuvânt.) constituie o tactică de apropiere pentru a evita să afirmăm: „Mi-ar plăcea să petrec o oră cu tine. evident fericiţi.

Astfel. el a adăugat: „..!" Cum m-am mulţumit doar să-i răspund la u t. nu-i . tară să mă opresc. şi o zi bună. Când relaţia era suficient de intimă. Din nefericire..saluta. nu trebuia să mai recurgem la toate ba-lerele cuvintelor. într-o dimineaţă. unul dintre ec inn mei căruia îi place mult să vorbească îmi zice: „Bună a u ' °ctore... cel mai adesea. chiar şi „bună ziua şi-a pierdut sensul.

... cu barbă. gândiţi." Atenţia mea este îndreptată în principal asupra lui Mi-chael.. Sunteţi în doi.... Ţineţi-vă de mâini.. prindere obiceiurile insolite ale oamenilor. observaţi ce simţiţi... ca o mască frumoasă. Notaţi ceea ce vedeţi.. continuând să vă plimbaţi până când partenerul iese din câmpul dumneavoastră vizual. Mergeţi cât de încet puteţi.. evitaţi-o. Plimbaţi-vă prin încăpere. ed... [. dar cu un zâmbet puţin caricatural. Un bărbat de treizeci şi trei de ani. zâmbind mai tot timpul. Dramatic este atunci când ele persistă şi când vrem să fim deschişi şi fără rezistenţe cu persoanele pe care le alegem din spaţiul nostru intim..) . în linişte. el experimentează abordări multiple. Continuaţi timp de câteva minute... (N. blindat..... Care vă sunt impresiile?... în care ne putem exprima sentimentele? Anumite bariere sunt necesare când trebuie să ne protejăm. susţineţi-o. tăind sau adăugând anumite pasaje.. Totuşi. autorul a făcut unele modificări.. schimbaţi-vă partenerul şi refaceţi astfel acelaşi exerciţiu cu două sau trei persoane. Ce se întâmplă în voi chiar acum?. frumos. Şi el doreşte să Pentru ediţia în limba română... un marţian naiv care se preface că nu înţelege jocurile pe care le utilizăm pentru a nu intra în contact. De această dată.... Priviţi persoanele pe care le întâlniţi. De îndată ce întâlniţi privirea unei alte persoane.. când întâlniţi o privire. la nivelul sentimentelor şi senzaţiilor corporale. vă imaginaţi.... De această dată. De ce ne trebuie atâtea artificii pentru a ajunge la o relaţie cât de cât apropiată..]* Priviţi-vă în ochi Propun acum un alt joc: „Ridicaţi-vă. Ce simţiţi atunci când priviţi astfel pe cineva în ochi.. priviţi-l în ochi... simţiţi. ca pe stradă.. aşezaţi-vă în faţa vecinului vostru cel mai apropiat.26 Dr Andre Moreau aşa!" îmi place să mă simt ca un marţian care observă cu sur-. în viaţa curentă. După un minut. datorită diverselor întâlniri.

Pleacă în altă parte cu prietenii şi. Ei par făcuţi pentru a se înţelege. A venit la mine în consultaţie acum două luni. Acestea se dovedesc a fi totuşi variabile. din crâşmă în crâşmă. Dominaţia mamei sale era arbitrară. Michael caută să impresioneze. fără a fi mai fericit sau satisfăcut. el nu este fericit. simte nevoia să se oprească să bea „doar un pahar". împreună. simte aceeaşi jenă şi este incapabil să se deschidă faţă de soţia lui. fără conversaţii profunde. în permanenţă tensionat. acest alt om are nevoie să bea un pahar. căci Michael stabileşte cu prietenii săi doar o relaţie superficială. Şi regretă acest lucru. vioi. După serviciu. Acesta din urmă evita confruntarea m cuplu. Şi astfel se pune în mişcare roata infernală. Munca sa nu îl satisface: autoritatea lui este adesea contestată. fără să reuşească.Viaţa mea. ei frecventează cluburile de noapte sau asistă la strip-teases. Căsătorit de câţiva ani el este tată a trei copii. Acasă. amândoi sunt frumoşi. Ea se exersa în detrimentul tatălui lui Michael. se simte un alt om. soţia sa îl însoţea. mai degrabă. puţin trivială. asemănarea lor este şi fizică. la rândul său. alegând să locuiască mai degrabă la unchiul său . săptămâna trecută. aici şi acum 27 trăiască mai bine. Dar. schimbătoare. Om de afaceri. cheltuieşte mulţi bani. Propunea mai devreme: Dacă am ieşi să bem ceva?" în aceasta constă o parte din oroblema sa. având acelaşi nivel de sensibilitate. Ce caută el sau. dar se simte prost în pielea sa. atrăgători. Este evident că ieşirile lui nu îl satisfac. Totuşi sunt trişti împreună. Michael are chef de viaţă. şi el deprimat. nu se întoarce acasă decât spre dimineaţă. ce evită? Doreşte să stabilească contacte. în acel moment. Şi Michael a fugit de mama lui o lungă perioada a tinereţii sale. cadru superior într-o întreprindere în plină dezvoltare.

Este sătulă şi doreş'la rândul ei.celibatar. pare sa reproducă această situaţie şi în familie: se întoarce • sa duhnind a alcool. el pozează în mia şi soţia sa devine persecutoare. El dispu-nea_ oar de modelul părinţilor săi şi nu s-a acomodat nicioata. la o fermă unde se simţea bine. Provenind dintr-o familie închisă. soţia lui se enervează. u se simţea prea împlinit şi prefera să trăiască în exterior. o schimbare. . el nu avea prieteni.

Totuşi atmosfera grupului nu invită deloc la astfel de glume. 5. în tăcere este exerciţiul pe care l-am realizat adesea eu însumi în formările mele. Aici. bărbat sau femeie. fără a fi autoritar. Fiţi cât puteţi de liberi şi de spontani. Un nou stil de viaţă Primele zile sunt esenţiale în stabilirea stilului de viaţă în timpul muncii şi activităţilor comunitare. în orice moment. Iată. fiecare îl consideră ca un cadru superior. apelând cu încredere la părerile lui. Eu propun unul: „Ajută-te singur". Este exerciţiul cel mai simplu care m-a ajutat cel mai mult în evoluţia mea: pentru a-mi reduce fricile şi a deveni conştient de numeroasele mele proiecţii şi transferuri. Ignorându-şi încă identitatea. aici. El comandă cu uşurinţă şi autoritate. Pentru coordonarea muncii comunitare. este singurul care spune din când în când poveşti sexuale sau face haz pe acest subiect. Ea se va dovedi cu siguranţă importantă în existenţa voastră. Michael se simte prost în faţa partenerului său. cel mai organizat. căci relaţiile directe şi afectuoase sunt aici la ordinea zilei. încercaţi să trăiţi mai bine ca înainte. succint. ceea ce le sugerez participanţilor: „Voi trăiţi acum o experienţă. spuneţi ceea ce doriţi să comunicaţi. Datorită lui am învăţat să identific ceea ce aparţine celuilalt şi ceea ce-mi aparţine în opiniile şi sentimentele pe care i le atribui. Priviţi-vă în ochi. el mi se pare că este cel mai clarvăzător.10 sau 15 minute. Fără îndoială că acest tip de conversaţie reflectă o refulare sexuală.28 Dr Andre Moreau în timpul jocului. faceţi ce doriţi-Dacă . j Totuşi Michael nu este lipsit de capacităţi.

Comunicaţi şi arătaţi-i clar celuilalt care vă sunt limitele. Voi sunteţi responsabili de indispoziţia voastră. Nu vă impuneţi limite.vă displace comportamentul unei alte persoane faţă de voi. Totuşi nu for- . dar respec-taţi-le pe cele care vă sunt indispensabile pentru a vă proteja şi pe cele pe care partenerul vostru le manifestă. informaţi-o de indispoziţia dumneavoastră şi nu vă lăsaţi manipulaţi numai pentru a-i fi pe plac.

fiţi simpli şi cereţi clar ceea ce doriţi. cinci-zece persoane. Nu aşteptaţi să fiţi ghiciţi. vă poate servi drept instrumente. dacă doriţi cafea. la masă. serviţi-vă. atunci v-aş considera iresponsabili. Dacă vă comportaţi cu cineva ca şi cum ar fi incapabil sau inferior. el o să vă dea. Acţionaţi deci după mn bunul plac. dacă nu. riscaţi să1 faceţi să devină din ce în ce mai puţin capabil sau inferior. Nu neglijaţi nimic. şi automat îi obligaţi să se ocupe de dumneavoastră şi de ceilalţi. Semnalaţi fiecăruia ceea ce vreţi. nu speraţi că cineva şi-o va asuma pentru voi. trebuie să le utilizaţi personal. Astfel. Dimpotrivă. Totuşi. nu-i trataţi ca pe nişte copii. Politeţea. De fapt. va trebui să faceţi la fel pentru el. Dacă aş încerca să mă substitui vouă.. Eu nu pot să o fac în locul vostru. Totul în acest grup. o să vă refuze. cereţi cuiva să v-o dea sau mergeţi şi o căutaţi. Dar ei sunt adulţi. Simţiţi-vă responsabili de nevoia dumneavoastră. Nu sunteţi responsabili decât de dumneavoastră. El trebuie să decidă dacă poate să vă satisfacă dorinţa. Dacă este departe de voi.. pentru ca acestea să fie eficace. Examinaţi în fiecare clipă ceea ce puteţi realiza pentru a înainta în obiectivul dumneavoastră. poate». în acest caz.Viaţa mea. aici şi acum 29 ■ _jcj teritoriul celorlalţi atunci când depind de deciziile J. Trebuie să vă descurcaţi singuri. In momentul acela vă regăsiţi într-o situaţie foarte neplăcută: trebuie să anticipaţi nevoile tuturor mesenilor. supunerea şi morala sunt distructive dacă vă incită să acţionaţi împotriva . dar nu con--trinseti pe nimeni. Dacă partenerul vostru este de acord. de ceea ce faceţi sau nu faceţi pentru a progresa. lăsându-se dominat. eavoastră. Nu aşteptaţi ca vecinul vostru să se ocupe de dorinţele voastre. Deviza ar putea fi: «Cereţi şi veţi primi. fără să renunţe la propriile dorinţe.

Este un fel de a fi prezent în trecut \ e^a ce părinţii. religia sau societatea v-au a a . mai puţin liber. Eliberaţi-vă de această Morală (cu are). Ca majoritatea regulilor de educaţie.dorinţei voastre. F e sa-1 facă pe Copilul dumneavoastră să devină din ce ai lipsit de spontaneitate. mai puţin res- . t) şi absent în prezent: persoanele care sunt în faţa dumneavoastră <<aici Şi acum». profesorii voştri. De mult timp ea vă împiedică să acordaţi atenţie ne-e ' 0r dum neavoastră.

aţi putea să vă abţineţi. (Analiza tranzacţională utilizează cu majusculă cele trei «stări ale Eului»: Părintele care protejează sau critică. Acest comportament riscă să ucidă viaţa încă din faza incipientă. Adultul care decide. De aici încolo vă propun să adoptaţi rugăciunea modificată a Gestaltterapiei lui Perls: Eu sunt responsabil de existenţa mea. apropiaţi-vă de el cu prudenţă şi observaţi cu intuiţia dumneavoastră dacă acceptă sau refuză. . propuneţi-i acest lucru şi făceţi-1 dacă acceptă sau. Vecinul vostru de astăzi este mai important decât părinţii voştri de ieri. mai mult decât injoncţiunile tra cute ale educaţiei voastre familiale sau religioase. Adevărata politeţe există şi este importantă dacă ţine cont de nevoile şi limitele reale ale celuilalt aici prezent.) Dimpotrivă.30 Dr Andre Moreau ponsabil. îndrăzniţi să i-1 cereţi. Totuşi să nu acceptaţi să vă subordonaţi nimănui. de teamă să nu-1 deranjaţi. nici al lui Saint-Bernard care sare în ajutorul tuturor celor trişti. Permiteţi-vă să trăiţi şi acceptaţi autonomia celorlalţi. Nu jucaţi rolul mamei care se sacrifică. Dacă sirii ţiţi nevoia de a-1 îmbrăţişa pe Jean-Pierre. şi Copilul. mai bine. lumea sentimentelor. Dacă ajutorul cuiva vă este necesar. nici al infirmierei devotate. neglijându-se pe sine. înlocuiţi progresiv această «Morală a datoriei» prin «morala respectului mutual». Tu eşti responsabil de existenţa ta. partea raţională a persoanei. Această atitudine este de preferat aşteptării. atunci când şi el îşi doreşte poate acest lucru. a creativităţii şi a spontaneităţii. In sfârşit. El o să vă ajute dacă o să poată.

Asumaţi-vă existenţa la maxim. Şi. Dacă nu. dacă din întâmplare ne putem întâlni astfel. atunci este minunat. Eu nu am venit pe lume pentru a răspunde aşteptării tale. Tu nu ai venit pe lume pentru a răspunde aşteptării mele. două persoane distincte. Suportaţi singur .Eu fac ce-mi place şi tu faci ce-ţi place. Realizaţi împreună ceea &] doriţi să împliniţi în doi în momentul acela. noi nu avem mare lucru de făcut împreună. 1 Tu eşti tu şi eu sunt eu.

Dacă. de importanţa de „a trăi aici şi acum". adică Gestalt-uri neîncheiate. decideţi singuri să ieşiţi din izolare. mai ales în grupurile analitice unde trebuia să reflectez şi să fac legăturile posibile cu trecutul. Dacă aveţi o dorinţă. vă simţiţi singuri. cu claritate. anticipare a viitorului Folosesc frecvent expresia „chiar acum". aici şi acum 31 trarea dumneavoastră dacă partenerul nu vrea să facă imună cu dumneavoastră ceea ce i-aţi propus. „Aici şi acum" încearcă să împiedice aceste evitări obişnuite în societate. De atunci. Experienţele asupra efectului Zeigarnik chiar ara-ca experienţele de viaţă neîncheiate au tendinţa de a se re-m alte situaţii . mai degrabă: «Mi-ar plăcea mult să mă plimb cu tine. în general. am devenit progresiv conştient. la voi acasă. A acţiona era considerat ca o trecere la ac-. mi se pare că oamenii recurg la piruete pentru a evita să fie într-adevăr prezenţi unul faţă de celălalt. dar observaţi ce se întâmplă după aceea şi ţineţi cont. faceţi la fel şi aici. De când am descoperit Gestalt. mi-era frică să acţionez. Din lipsa acţiunii. acumulăm regrete. reactualizare a trecutului. O altă tactică obişnuită pentru a evita acel faţă în faţă constă în a elabora proiecte şi a se propulsa în viitor. luaţi iniţiativa. această alegere a existenţei mi se pare ce mai bună pentru a-mi continua drumul mai degrabă cu amintiri decât cu regrete. Când. şi ţie?» Expuneţi mai întâi nevoia dumneavoastră.Viaţa mea.ai chef să te plimbi?».iune. scuipaţi pe jos. amintiri ale evenimentelor care s-au derulat în momentul în care le-am experimentat. De fapt. în anumite momente. Nu învinuiţi nimeni cerând: «Vrei să fii amabil să-mi dai cafeua?» Nu neţi: <<rNf." Aici şi acum. Altădată. înainte de a-1 forţa pe celălalt să facă la fel.

e aser nenea. Revue Gestalt. risc să evadez în .asemănătoare şi de a crea astfel un transfer. trăind aici şi acum cât mai satisfăcător po-' co*tstruiesc prezentul. 6) . i ena MAZOUR. „L'effet Zeigarnik". pentru plonjez la maxim în situaţia actuală. nr.. dar şi viitorul. De fapt.

diferit de ce am imaginat. nu voi păstra decât regrete. Ceea ce numim viitorj este construcţia actuală a viitorului. El este compus din două elemente: ceea ce este în faţa mea (senzaţia) şi lectura pe care i-o fac (percepţia) şi o numesc Gestalt. admir din spate. De la decesul ei. Dar când vibrez cu intensitate în prezent. Ea va fi şi mai diferită peste 10 ani. Dacă. evocarea unui trecut unic. din cauza conflictelor cu soţia sa. Pierre a petrecut o lună de miere minunată în Grecia. Mâine va fi un prezent. această amintire îl întrista. nu văd decât două picioare. Acum 10 ani. Acum 20 da ani. îmi imaginez apropierea unei maşini şi încetinesc fără să o văd încă. de asemenea. Trecutul nu mai există. amintirea lui este ambiguă. această amintire este un amestec de regrete şi vină. Când o evocă acum cu noua lui parteneră. Cum ea nu cade. as-! tăzi din viaţa mea va fi foarte probabil gol şi. care nu vrea să-1 audă vorbind despre asta. se schimbă cu timpul. De asemenea. timp de două ore. Dacă privesc o masă de la amiază.32 Dr Andre Moreau trecut sau în viitor. îmi imaginez că sunt patru şi proiectez deci cele două picioare din spate. Viitorul este o anticipare prezentă a ceea ce ne imaginăm că va fi viitorul. Trecutul este o reconstrucţie. dacă trec pe lângă prezent. în numele lui ieri sau deja al lui mâine. o frumoasă blondă cu părul bogat şi „creez" o dragoste la . nici viitorul nu există. Amintirea. Numai prezentul există. Când aud claxonul la o intersecţie în oraş. în curând. Prezentul este. Povestea pe care ne-o spunem acum se schimbă şi este mai importantă decât a fost atunci. în gândirea şi sentimentul de astăzi. Dimpotrivă. o construcţie. în trenul de la amiază. păstrez cu siguranţă amintiri mai vii.

şi-mi determină gândurile.prima vedere înainte să-mi dau seama. confruntarea iluziilor noastre (ceea ce în limbajul curent numim „realitate") cu . că era un tip frumos cu barbă blondă. în ceea ce tocmai am enunţat. Acestea sunt mai importante decât realul ceea ce este. dar în multe situaţii din viaţa curentă. eu dezvolt o Gestalt întrun du-te-vino continuu între ceea ce este şi proiecţiile mele. dorinţele şi compot1' tamentele. verificarea este uşoară. dar cam feminin. la sosire.

ca interlocutor al celorlalţi. ne implicăm ra-P!d. In loc să vorbim despre partenerii absenţi. aici şi acum 33 ce este" (realul) se dovedeşte foarte dificilă.) Intr-un grup. mai ales cu viaţă comunitară.Viaţa mea. măştile sale... I. înlocuind ne «acum» cu «era odată». Prezentul. [." (Polster) A trăi aici şi acum nu este un joc destinat să evite trecutul si viitorul. după cum vom vedea. (A se vedea cap.] Versiunea transferului (a lui Freud) îl întoarce pe individ de la rezultatele cumulate ale experienţelor existenţiale.. Nu este vorba numai de o filosofie care intensifică viaţa şi o împlineşte. în sfârşit. Fiecare „oferă" comportamentele . perce-peţi imediat dacă este un câştigător („Sunt mulţumit de spectacol") sau un învins („Mereu este la fel"). un iresponsabil („Din cauza celorlalţi mi se întâmplă toate acestea") sau un responsabil („Ce voi face acum?"). bărbat al datoriei („Trebuie") sau unul care se bucură de plăcerile vieţii („iau lucrurile aşa cum vin") etc. aici şi acum.. dar şi un instrument de lucru. E. să fugim în prezent sau într-un aici care nu ţine cont de context sau este centrat pe sine fără respect pentru ceilalţi. încearcă scenariile sale obişnuite. Interesul pentru trecut şi viitor este evident esenţial pentru funcţionarea psihologică. de asemenea. eliminând marea forţă a acţiunii şi a sentimentului actual. prezenţi de această dată.. Putem să fugim în trecut sau în viitor. fiecare. Putem. când vă întâlniţi cu cineva pentru prima oară. Evitare. tandru („Biata pi-sicuţă") sau un dur („Trebuie să te descurci singur"). evitările sale. X. ne comportăm ca şi cum am fi într-adevăr în trecut sau viitorul poluează posibilităţile vii ale existenţei. Iată bogăţia majoră a acestei noţiuni în munca terapeutica. Sau cartea mea: Defrichez votre passe cap..

sale nevrotice nesatisfăcătoare Ve Vln din trecut) sau distructive privirii binevoitoare sau cri-lce a celorlalţi. el „oferă" privirii celorlalţi °rnportamentele sale creative care răspund corect situaţiei prezente. Această bogăţie importantă a lui aici şi acum constă în a ea un mod de viaţă nou. Mai mult chiar. debarasat de mecanismele distruc- .

Părăsind un astfel de grup.34 Dr Andre Moreau tive din trecut. Saint Vincent de Paul . în a căuta satisfacer-lor într-un mod adecvat şi a stabili relaţii mai profunde. nu mai este cel care era cândva." Ingrijiţi-vă corpul pentru ca sufletul vostru să se simtă bine în el. în a descoperi nevoile. cel care s-a eliberat mai mult de trecutul său poate să afirme: „Acum. viitorul meu este mai clar.

atât în plan profesional (psihanaliză. dură. căci sunt în permanentă schimbare. organizarea unui astfel de grup nu este o decizie simplă. decât prin plăcerea de a trăi la ţară. psihodramă şi Gestalt). de armonie şi fericire calmă. Voi încerca să vă explic cine sunt acum. pentru ţărani. Dimpotrivă. şi etapele pe care le-am depăşit pentru a ajunge la tipul actual de muncă terapeutică. aproape de naura. Copilul care eram Sunt al treilea copil al unei familii cu patru copii. în special în grup. . Eram uniţi mai degrabă prin munca. Cum am reuşit să concep această formă de tratament psihologic atât de neobişnuită?" De fapt. la o fermă şnuită. aceasta li s-ar părea un vis.vedeŞte a fi. în general. viaţa la ţară 6 5°. diversele formări lungi pe care le-am urmat de patruzeci de ani încoace. într-un stadiu provizoriu al progresului meu. dar şi presărată cu momenUtelţătoare. Este rezultatul unei întregi experienţe. cât şi în planul dezvoltării mele personale. Pentru citadini. psihanaliza mea. scutiţi de pro' einele lor specifice. Voi pleca de la copilăria şi adolescenţa mea pentru a parcurge mai apoi formarea mea universitară.CAPITOLUL II: C um am ajuns la aceastrm d e terapie? ă fo ă evolu m ea ţia „O să mă întrebaţi probabil cum am ajuns aici. adesea migăloasă.

Adolescenţa mea. zăpăcit. împărţirea sarcinilor. viaţă comunitară. prin încercările vieţii cotidiene. tensiunile dintre caractere şi o . mai anonime. am apreciat în special educaţia pentru respon-sabilizare şi autonomie. oboseală. mai tehnice pe care am învăţat să le redactez ulterior. Mă simţeam responsabil pentru ei. fără complexe sexuale. dar considera practica religioasă inutilă pentru adulţi. presărate de exemple concrete. Funcţia mea de organizator. între cincisprezece şi douăzeci şi trei de ani. genul puştiului curios de pe stradă. fără prea multe bătăi de cap. Familia mea estima religia ca fiind benefică pentru copii. eram un tânăr foarte dinamic. îmi adunam impresiile pe fişe pline de viaţă şi dinamice. dar care ştia că trebuie să se ascundă de cei în vârstă pentru a vorbi despre sexualitate. Abordam cu fiecare dintre ei problemele personale. mă interesam mult de evoluţia „băieţilor mei". independenţa progresivă. viaţa în sânul familiei. leagănul vieţii mele Adolescenţa mea a fost marcată de două tipuri de experienţe din lumea tinerilor: activitatea de cercetaş şi sesiunile de formare pentru animatori. apreciat în anturajul meu şi de către adulţii cu care intram în contact. constat că cei şapte ani de medicină şi licenţa mea în psihologie au contribuit. constituie probabil aspectul cel mai bogat al experienţei mele umane la acea vreme. Mă duceam la ei acasă şi discutam cu părinţii lor. foarte puţin la practica mea actuală în psihoterapie.36 Dr Andre Moreau Am primit o educaţie destul de tradiţională. Acestea contrastează cu siguranţă cu dosarele medicale şi de psihiatrie mai seci. maturizarea afectivă şi sexuală. Relaţiile mele umane cele mai intense şi mai profunde le datorez mai ales experienţelor de internat şi de tabere şcolare pentru şefi. Ca cercetaş. în cele din urmă. Cu o uimire asemănătoare. Şef de patrulă încă de la cincisprezece ani. Mă surprind aici că nu amintesc cei şase ani de studii umaniste de greacă şi latină. Până la vârsta de treisprezece ani.

). Tot învăţământul secundar la care aderam din plin. mi se pare că trece. Am înţeles destul de clar care erau Hficultăţile pe care le întâlneam spre a deveni tot mai mult oi înşine. Nu sufeream deloc din cauza ignoranţei lor. Puteam astfel să ne ajutăm reciproc pentru a îndeoărta obstacolele şi pentru a ne satisface dorinţele şi obiectivele.Viaţa mea. împărtăşeau şi alţii punctul meu de vedere şi întâlneam mereu persoane cu care îmi confruntam ideile. chiar mai mult decât putea fi cel al părinţilor noştri sau al profesorilor noştri. în prezent. Apreciez că educaţia formală furnizată de aceste studii. Cu toate că acceptau această formă de petrecere a timpului liber. numite umaniste. experienţa mea religioasă s-a afirmat mai mult în manieră personală în adolescenţa mea: eram . Am învăţat în special la acea vreme cât de important era ajutorul reciproc. Sau eram eu în afara subiectului? în acest caz. mai mult din ideal decât din satisfacţie. îndo•elile. Respectând totuşi tradiţia.. presărate pe durata a zece ani. prin discuţiile cu prietenii mei şi un prieten preot. Din fericire. Dar nu eram capabil să le explic ceea ce trăiam. în activităţile din tinereţe (tabere. aici şi acum 37 Ptenie sinceră şi solidă. nu eram singurul departe de subiect.. de fiecare dată. pe atunci îndrumătorul meu spiritual. Am petrecut şase ani în internat şi trei luni. M-am izbit de aceeaşi întrebare şi la Universitate m timpul licenţei mele în psihologie. pe lângă scopul urmărit. preotul se interesa mult de psihologie. are un aport foarte redus faţă de cea primită în activităţile de tineret. aspiraţiile. O întreagă instituţie pretindea că realiza educaţie umanistă. întâlniri. părinţii nu mă înţelegeau când mă „jucam de-a cer-cetaşul". dar umanismul se descoperea prin activităţi paralele. cel puţin la nivelul aspiraţiilor nostre intime.

Muncile la fermă nu le lăsau deloc P părinţilor mei să se ocupe de studiile mele. •. în ansamblu. rencit in acest aşezământ. mă întreb în ura cu semnificaţia acestui absolut care îmi înghiţea toa- . De ani de zile. totuşi susţinut mai mult de un decât de realitatea prezentă.atunci la internat într-un e giu catolic tradiţional.

Fiecare este responsabil de contribuţia pe care şi-o aduce. Mi-am păstrat convingerea profundă de a contribui. mi-am dezvoltat şi confirmat tendinţa spontană de a privi viaţa dintr-un unghi favorabil. Era un model de perfecţiune religioasă sugerat de educaţia mea într-un colegiu catolic. dar îi descopăr puţin câte puţin faţete mai puţin constructive. la crearea lumii. am devenit conştient că eram principalul beneficiar a ceea ce voiam să construiesc pentru ceilalţi. a unei lumi în evoluţie. Dar mai adăugam şi eu şi voiam mai mult decât prietenii mei cei mai apropiaţi. cu cât viitorul îmi părea nesigur. Ca şi cum cream un paradis în cer.38 Dr Andre Moreau tă existenţa. Acest ideal îmi apărea ca o construcţie intelectuală. fără a fi totuşi lipsiţi de aspiraţii. îl construiam într-un mod cu atât mai mult perfecţionist. prin el şi munca mea. Idealul părea că înlocuieşte o acţiune eficace sau compensează lipsa acţiunii. acestui ideal. După ani de zile. Progresiv. copii mei au abandonat mult mai devreme decât mine credinţa religioasă: ei nu au exprimat niciodată un ideal asemănător. totuşi încărcată de emoţii şi pe care aveam nevoie să o construiesc pentru că nu puteam acţiona într-o direcţie creată de mine. Datorită. De fapt până la 35 de ani trăiam viaţa celorlalţi: student studios. Progresiv. poate. medic conform. Idealul nu prea ţinea cont de real. ca o creştere întretăiată de impasuri. Confruntaţi cu mai puţine interdicţii şi constrângeri. îmi împlineam o nevoie egocentrică: . m-am întrebat ce putea reprezenta un ideal. acest ideal sa transformat în aspiraţie spre ceva mai concret ce puteam să realizez prin munca mea. soţ acceptabil. M-am raportat mereu la religie ca la o dimensiune pozitivă.

de „gura lumii" şi era opusă dobândirii autonomiei necesare pentru a aduce un răspuns adecvat nevoilor mele. deveneam creativ. eficace şi original prin dorinţa mea de a Iu- . centrată mai mult pe datorie decât pe plăcerea de a trăi. îmi trăiam propria viaţă. în prezent. am început să lucrez progresiv într-o maniera personală şi cu mai multă pasiune. critică. această perioadă îmi apare dominată de o educaţie rigidă.să mă simt util şi să mă valorizez. După 35-40 de ani. Această educaţie mă făcea dependent de norme.

El se ocupa de copiii delincvenţi. dirijat de un neuropsihiatru parizian. trebuia oarecum creată.. spirit organizatoric. Cu ocazia acestor stagii. expresie corporală. am putut să întâl-sc. Cu ocazia trecerii noastre în învăţământul secundar. inspirată mult de psihanaliză. Am devenit campion acrobat în colegiul meu.Viaţa mea. psihodramă. Am făcut parte din diferite coruri. Ei constituiau totuşi o infrastructură indispensabilă evoluţiei noastre. nu numai animatori ai mişcărilor de . bioenergie. Era probabil o primă manifestare a gustului meu pentru tehnicile de expresie atât vocale cât şi corporale. munca pe care o realiza nu exista încă în Belgia. de asemenea. Din nefericire. care s-a afirmat de-a lungul timpului: psihodramă. iniţiativa. limbajul corpului şi teatrul. ele exploatau şi dezvoltau considerabil munca manuală. ergoterapie. Am avut.. aici şi acum 39 Idealul ceda puţin câte puţin locul aspiraţiilor pe care le realizam cu un oarecare succes. şansa să întâlnesc prieteni şi profesori interesaţi de gimnastică şi cântec. Gestalt. Eram destul de slab la greacă şi matematică. Chiar am organizat un circ amator cu trupa mea de cercetaşi. Era primul meu contact cu psihologia dinamică. precursori deja bine orientaţi a ceea ce noi numim acum dezvoltare personală. creativitate. Participarea mea la mai multe stagii deformare de animatori constituie o altă experienţă decisivă în viaţa mea profesională. părinţii şi profesorii noştri nu mai puteau deloc să ne înţeleagă sau să ne ajute eficient. Vedeam în el un model de om şi de medic care m-a ghidat timp de câţiva ani. Am decis atunci să-mi dau licenţa în psihologie în timpul studiilor mele de medicină şi să mă specia-!zez in psihiatrie. Eram atunci prin anii '50! Am participat în acest sens la un stagiu de educaţie sexuală.

. A fost pentru mine un sprijin foarte imporst rlPentru a traversa perioadele de dezamăgire de-a lungul 11 or mele umaniste. multe aspiraţii ale escenţei mele. psihol 0 8 l e ş i p s i h i a t r i e .tineret. interesaţi de meseria Şi care realizau. formărilor mele în medicină. ca mine. ci ?' educatori profesionişti. adulţi tineri. prin maturitatea lor.

Formarea personalităţii şi cea a terapeutului care doream să fiu erau practic lăsate la întâmplare. ca în momentul studiilor mele umaniste. De-a lungul celor şapte ani de medicină şi al primilor mei trei ani de stagiu în psihiatrie. Modelul se confunda cu practicianul neutru. opusă celei pe care o apreciasem în timpul programelor de tineret. ca un obiect plin de simptome ce duc la un diagnostic şi sfârşesc printr-o prescripţie medicală. nici a sentimentelor sale. Destul de curios. dar nu au avut decât o mică contribuţie din punct de vedere uman. dar nu . impersonal. am rămas la un stadiu aproape exclusiv cerebral şi raţional şi foarte puţin relaţional şi uman. Am rămas totuşi la medicina „pentru o persoană": numai bolnavul este luat în calcul. Stagiile mele de medicină şi apoi de psihiatrie au ameliorat oarecum impresia mea. Psihanaliza de-abia începea să fie acceptată. Licenţa în psihologie clinică mi-a apărut şi mai plină de dezamăgire în acest sens. obiectiv. anonim. terapeutul. în ce priveşte relaţia sa cu mine. ea este foarte rigidă. cursurile de psihiatrie sau de psihologie nu-mi furnizau deloc elemente susceptibile a mă lămuri într-un mod dinamic asupra sensului existenţei şi conduitei în viaţă. Nu se punea niciodată problema personalităţii medicului. Şi. trebuie să constat că formările paralele m-au învăţat mai mult realitatea concretă decât instituţia.40 Dr Andre Moreau Universitatea: formare sau informare? Studiile mele universitare au satisfăcut întru totul interesul meu intelectual destul de intens. Trebuie să precizez că-mi făceam studiile într-o universitate catolică în ultimele sale momente de dogmatism.

nu lămurea practic demersul meu pentru a înţelege dificultăţile concrete ale pacienţilor mei şi pentru a-i ajuta. licenţa în psihologie. de asemenea. în ciuda unui bagaj intelectual important. că medicina ne pregătea destul de bine să vindecăm bolnavii şi psihiatria să exersăm rezonabil practica clasică. cu o anumită uimire. cu toate că foarte puţin util. Am remarcat. Dimpotrivă.era încă predată. Ea îmi părea cel mai adesea nea- .

cum fac profesioniştii. La fel. [. pentru a înţelege concret dificultăţile relaţiei de care suferă oamenii care ne consultă.r' Viaţa mea. bolnavul său şi boala") de Michael BALINT. . vată. aici şi acum 41 . desigur puţin artificial. o formare practică în dinamica de grup mi se pare esenţială. în 1962. dar în nici fel să însoţească pe cineva în miezul tristeţii sale.r»ală în patru etape de câte trei sau patru ani. Această învăţare în grup îl face pe medic să se servească e Propria sa persoană ca medicament. Este vorba să clarificăm în ce măsură medicul poate „să se administreze el însuşi ca medicament". °t. ci în cadrul medianei generale. O formare implică să fim noi înşine în grup ca subiect cu un lider.. A fost ocazia primei mele evaluări. Am decis atunci să particip la întâlniri asemănătoare care se ţineau de două ori pe lună la Paris. sa ajute un anume practician să însoţească un anume pacient intr-un anumit moment al evoluţiei sale şi să nu-1 îngrijească prin psihoterapie.lc.. dar trebuia să fie simţită printro forma-e Sau transformare a personalităţii medicului. Autorul descrie aici un nou tip de formare psihologică destinată medicilor generalişti. îmi terminasem specializarea în psihiatrie doi ani mai devreme. înţelegeam m ce în ce mai clar că o tehnică psihoterapeutică nu putea fi ansmisă intelectual. son malade et la maladie („Medicul.] O formare veritabilă: autodidactul asistat Adevărata mea formare s-a derulat practic în afara universităţii sau în paralel cu aceasta. Esenţială pentru orice psiholog şi psihiatru mi se părea mereu a fi o formare concretă în ascultare empatică: să înveţi să asculţi fără să proiectezi lipsea cu desăvârşire. sub îndrumarea unui psihanalist. Poate că forma psihologi abilitaţi să dea testări şi f turi despre orientarea şcolară sau profesională. Am citit la vremea aceea prima carte care m-a impresionat într-adevăr: Le medecin. aveam treizeci şi doi de ani. să-mi clasific evoluţia profe-.

Dispuneam de tot arsenalul medical: anamneză. Este vorba aici de o primă etapă. investigaţii specializate şi medicaţii. încercam mai degrabă să mă îndoiesc de problema precisă a pacientului. dacă dorinţa şi credinţa mea nu m-ar fi împins să merg mult mai departe în căutarea unui diagnostic lărgit. m-am limitat la început la întâlnirile de tip clasic: persoana vorbea despre suferinţa sa şi încercam să o lămuresc despre natura dificultăţilor sale. examen clinic. Numeroşi medici se opresc aici şi toţi psihoterape-uţii trec prin asta la început.42 Dr Andre Moreau Prima perioadă este centrată pe practica mea în psihiatria medicală clasică şi marcată de un interes special pentru psihologie. de Gestalt. decât să mă încăpăţînez să introduc cu orice preţ boala sa într-o categorie diagnostică standardizată. A doua perioadă este dominată de formarea mea psihanalitică individuală. Cea de-a treia perioadă se distinge prin participarea mea la diverse grupuri de formare psihologică: dinamică de grup. psihodramă şi grup analitic. Atunci. de bioenergie. în sfârşit. psihoterapia mea nu se deosebea prea mult de cea a oricărui alt medic. am participat la unele grupuri de întâlnire. liniştind-o şi sfătuind-o. în practica mea. Altfel spus. funcţionam după „modelul medical" sau „medicina pentru o persoană". La început exercitam deci cu multă convingere o meserie interesantă. de analiză tranzacţională. în a patra perioadă. Pot să-1 definesc după cum urmează: pacientul este atins de o boală provocată de o . Fără să-mi dau seama. prin intermediul explicaţiilor intelectuale după ce îi puneam întrebări ca la un interogatoriu. şi să discern mai bine răspunsul pe care puteam să i-1 dau. analize biologice.

am încercat să mă conformez ideilor primite şi modelului pe care mi-1 oferea analistul. Mai mult sau mai puţin. catalogată într-un diagnostic justificând un tratament destinat să-1 elimine şi să restaureze starea de sănătate anterioară. formarea mea practică mi-a permis să „fac terapie".cauză exterioară. identificată prin simptome. în cea de-a doua perioadă. în acea epocă. atitudinea mea consta în a „da psihote- .

dar abordam. Subliniam natura contactului pe care-1 stabilea cu mine. Acest progres era deja important. de altfel. Am devenit mai întâi conştient de acest lucru remarcând că relaţia pe care un pacient o stabilea cu mine nu se dovedea a fi neapărat identică celei pe care o stabilea cu alţi membri într-un grup sau alţi terapeuţi. nu dispuneam deloc de alte exemple şi progresul meu era încă insuficient pentru a-mi permite să fiu eu însumi pur şi simplu. să aplic „modelul medical" în practica mea analitică. un anume „aici şi acum" în transfer. Presupuneam. Era totuşi influenţat de atitudinile mele verbale şi alte atitudini. Dar. că aceleaşi observaţii se aplicau într-adevăr relaţiilor pe care le stabilise anterior şi care se dovedeau a fi surse de conflict în viaţa sa actuală.Viaţa mea. în măsura în care eram neutru. pe parcursul acestei perioade. dacă reprezentam ceva sau cineva pentru . bazată pe transfer. Relaţia nu era abordată aici decât la nivel simbolic şi eu. progresiv. acest „model medical" aseptic mi se părea steril. mi-am dat seama de caracterul impersonal al acestei opinii. fals şi apăsător. pacientul descria dificultăţile sale exterioare. ea corespundea probabil fricii mele de a mă exprima liber în faţa participanţilor. şi-i precizam încă de atunci. Mi-au trebuit ani de zile ca să acced la altă realitate. după aceea. Totuşi. Discutam „apropo de" ce se întâmpla în altă parte. de asemenea. Totuşi ceea ce ne lega se presupunea că depindea în întregime de pacient. aici şi acum 43 nie" ca o tehnică. Co-piam un comportament de care nu eram conştient. convins atunci că deţineam o calitate esenţială. Am continuat. Pe parcursul acestei terapii mai aprofundate. un mijloc de acţiune oarecum exterior mie " sumiAcest tipar psihanalitic predomina în animarea primelor mele grupuri: apăream neutru. Din ce în ce mai mult.

nu constitu-iam totuşi o realitate cu care putea intra în contact. Această abordaje consideră că. ^ A treia perioadă a evoluţiei mele corespunde în esenţă formarii mele în dinamica de grup şi în psihodramă. fiecare participant are tendinţa să reproducă aici genul de relaţii pe care le stabileşte în exterior.pacient. dezvoltând un comportament liber şi spontan r-un grup. cu beneficiile .

abordarea acestor dificultăţi pentru a le înţelege mai bine şi pentru a evita repetarea lor ulterioară. persoanele sunt aşezate în cerc şi nu se exprimă decât verbal. dovedindu-se a fi o capcană.. In această epocă am trăit mai profund relaţia mea cu partenerii mei în interiorul grupului. ca un bun pe care-1 aveam şi-1 distribuiam. şi unii şi ceilalţi se mobilizează psihic şi sentimentele nu încetează să apară. o iluzie atrăgătoare în care ne lăsăm atraşi. Munca de grup vizează. în special. ea atrage prin respectul aparent pentru pacient şi securitatea pe care ea o asigură terapeutului. tată. Aveam mai mult sentimentul că „eram eu însumi". nu este decât o amăgeală.44 Dr Andre Moreau şi conflictele sale. Metodă mai activă. am avut progresiv sentimentul că „devin terapeut". ea utilizează nu doar cuvintele. mi se părea că „făceam terapie". De acesta dată deveneam din ce în ce mai conştient că „eram terapeut". în dublul sens al termenului: totodată. Am perceput mai bine progresul muncii terapeutice care se producea în interiorul meu. Concepeam din ce în ce mai puţin ideea de a impune divanul pacientului. Psihodrama se bazează pe acelaşi principiu. prin regizări unde conflictele întâlnite în exterior sunt jucate din nou aici de participantul în cauză. în cursul acestor reuniuni. ci şi expresia întregului corp. Puţin câte puţin. .. fie ea binevoitoare. In domeniul profesional. Capcana constă în evitarea unei relaţii actuale cu mult mai bogate între două persoane. patron. convins că „neutralitatea". In stadiul precedent. Ceilalţi interpretează rolurile conexe: soţie. de a mă plasa în spatele lui şi de a-i administra „tehnica" mea.

cu atât mai mult participanţii au tendinţa. cu cât mă simt mai bine într-un grup. cu cât mă exprim mai liber. dar nu se vor dovedi a fi eficiente decât cele care co- . să se deschidă cu mai multă sinceritate şi autenticitate. într-o manieră personală.De-a lungul anilor observ că. Problema se pune într-un mod asemănător psihoterapeu-tului sau animatorului unui grup: cum poate el să se organizeze în funcţie de personalitatea sa? El poate stăpâni mai multe tehnici. la rândul lor.

Participând la grupurile de formare am învăţat. In acest sens. Am constatat astfel în ce măsură aportul cărţilor Şi conferinţelor se dovedea a fi pentru mine din ce în ce mai restrâns. asistente sociale. culpabilizare. cu atât devine un partener mai viu si operativ. trebuie să se rezolve într-o relaţie actuală puternică şi sănătoasă cu terapeutul sau cu partenerii grupului. în funcţie de originea lor. educatori. afectuos. Psihanaliza afirmă că majoritatea tulburărilor de maturitate provin dintr-o relaţie deficitară cu un membru important al familiei în perioada copilăriei. al partenerului actual..Viaţa mea. că aceste tulburări nu se repetau în mod identic cu unul sau altul dintre interlocutori. la grupuri de Gestalt şi de bioenergie. de t de terapeut). A patra perioadă a evoluţiei mele a debutat destul de brusc la vârsta de patruzeci şi doi de ani: participam atunci. cu atât mai puţin eficient este. dar într-o manieră diferită. Cu cât acţioează mai mult ca subiect.. r cât cineva se închide mai mult în rolul său (de părinte. Ele reapar în general întro situaţie asemănătoare. aici şi acum 45 nund personalităţii sale sau cele pe care le-a putut integra. Aceste perturbări psihologice s-au născut cândva dintr-o relaţie deficitară cu una sau două persoane: părinţi. Această întoarcere a trecutului reapare cu atât mai mult cu cât persoana actuală intră în rezonanţă cu persoana opozantă din trecut: supunere. infirmiere. distant. dominare. modulată în funcţie de comportamentul autoritar. de asemenea. la Londra. în comparaţie cu aceste întâlniri de . sunt tot mai convins că aceste conflicte. de exemplu. Numai din acel moment am putut să-mi dezvolt aptitudinile de muncă în grup: terapie sau formare psihologică pentru medici.

am devenit capabil să învăţ singur şi să-mi împărtăşesc observaţiile. el mă simţea plafonat în cunoştinţele şi capacităţile mele. Şi.practicieni sau de pacienţi care abundau într-un învăţământ bogat. am dobândit certitudinea că puteam descoperi în . de aici ^ainte. Pentru prima dată. atât ca pacient sau membru într-un grup de mare. înainte. cât şi în calitate de terapeut sau animator în propri-mele grupuri. într-o manieră clară şi Ştientă.

pe de altă parte. şi practica mea în psihoterapia de familie. Din acest motiv. fie între ei şi fiul lor. interacţiunea dintre mine şi . am ajuns la o optică relaţională a unei „medicine pentru două persoane" unde fiecare este recunoscut. în sfârşit. între mine şi pacient. după o perioadă în care „făceam terapie" ca şi cum aş fi distribuit un „lucru pe care-1 deţineam". de această dată puteam din plin „săfiu în terapie cu". Am practicat medicina generală pe durata stagiilor mele de psihiatrie. [. pacientul. pe care trebuie să le elimin. este vorba de un simptom pe care el îl are.. martor eventual al unei indispoziţii în sânul familiei. de nervozitate. de mânie etc. atât medicul cât şi pacientul. fie între părinţi. Mi se întâmplă astfel frecvent să-i văd pe toţi împreună pentru a căuta problemele ce se află la originea patologiei şi pentru a facilita modificările de comportament susceptibile să amelioreze situaţia. m-au ajutat să abandonez definitiv „modelul medical" al unei „boli ce trebuie extirpată" şi al unei „medicine pentru o persoană". ezit să-1 consider suferind de o boală. grupurile de întâlnire m-au învăţat să construiesc o relaţie adevărată şi nu doar simbolică între două persoane şi apoi. Din acest moment. Când primesc în consultaţie un copil. Grupurile de întâlnire. De fapt. de dificultăţi şcolare. Pentru mine.] De aici înainte.. şi după ce „m-am simţit terapeut" ca „fiinţă". practicianul nu trebuie să se anuleze. ci poate reacţiona cu propriile sentimente pentru a-1 ajuta pe celălalt să avanseze în demersul său terapeutic.46 Dr Andre Moreau viaţă şi prin propria mea experienţă ceea ce căutam altădată în zadar în publicaţii sau la profesorii mei. nici să devină neutru. ulterior. pe de o parte.

mai ales. în special californieni. Toată această bulversare personală vine. . Deveneam. de Gestalt. în fine. evoluasem şi eu. din descoperirea unei noi educaţii sau a psihologiei umaniste în numeroasele grupuri de întâlnire. din întâlnirea mea personală cu diverşi lideri americani. la sfârşitul unui grup. în aşa măsură că. de bioenergie şi analiză tranzacţională.medicii sau pacienţii grupurilor mele îi ajută să crească şi aceasta se repercutează şi asupra mea. capabil să fiu în mod real autentic cu ei.

a emoţiilor şi dorinţelor refulate. LENHARDT) încearcă să clarifice şi să modifice tranzacţiile. a cauzei. înregistrarea permisiunilor (Părintele Protector). contactul fizic etc. Corpul dezvoltă o energie fundamentală care se exteriorizează prin emoţii şi musculatură. a înţelegerii. Serge şi Anne GIN-GER. Fiecare problemă nevrotică îşi găseşte compensaţia corporală în „armura caracte-rială". cântăreşte aspectele favorabile şi inconvenientele înainte de a decide. Inventată de Fritz PERLS. interacţiunile între indivizi. Ea utilizează terapia individuală şi diverse tehnici de grup. Adultul. Gestaltterapia este o abordare existenţială. aici şi acum 47 îmi este dificil să dau o definiţie personală acestor metode A ferite. în scopul de a reuşi. exerciţii respiratorii. HARRIS. Aceasta insistă mai mult pe manifestarea sentimentelor. Aceasta trece printr-o expresie mai emoţională a sentimentelor în defavoarea dimensiunii intelectuale. . să evoce şi să exprime existenţa reală a individului în prezent.Viaţa mea. A se vedea PERLS. Metoda este adesea conjugată cu bioenergia. pentru a reuşi relaţii mai sănătoase. Analiza tranzacţională de Eric BERNE (a se vedea BERNE. Mărie PETIT. interdicţiilor şi obligaţiilor repetate de-a lungul copilăriei noastre (Părintele Critic). Abordând această dimensiune psihică. în grupul de întâlnire (ROGERS). prin expresia corporală. Personalitatea este rezultanta unei funcţionări mai mult sau mai puţin armonioase a celor trei stări ale Eului: Părintele. dinamica de grup îşi ăstrează locul şi atenţia se concentrează pe întâlnirea reală ici si acum dintre persoane. putem atinge domeniul perturbat corespunzător personalităţii. Multe exerciţii permit experimentarea acestui lucru. care corespunde părţii raţionale. prin intermediul jocului.

Analiza tranzacţiilor viteaza reducerea retragerii. sentimentele parazite (CopUui Adaptat.. fie anntelui.. el rămâne la cârmă. izolării. evitarea jocurilor psihologice distructive (jocul .în funcţionarea optimală. culpabilitatea. a spontaneităţii şi creativităţii noastre (Copilul Liber) au suferinţa noastră. Copilul cuprinde lumea sentimentelor noastre. în funcţie de circumstanţe. ce 1 tăceţi?). fie Copilului. Părintelui Critic). In sfârşit. dând prioritate. ritualurile (Bună ziua.

într-un mod din ce în ce mai confortabil. Aceştia. interogândumă totodată asupra atitudinii mele cu lămurirea oferită de ceilalţi membri ai grupului. da. să mă întreb asupra . cel mai adesea posibil. îşi exprimau aprecierile pozitive şi negative. favorizarea activităţilor satisfăcătoare şi mai ales intimitatea. amândoi decepţionaţi de ritmul lent al metodei psihanalitice. adesea debarasaţi mai bine de contratransferurile lor sau mai conştienţi de prezenţa lor decât psihanaliştii pe care i-am întâlnit. puteam exprima faţă de o femeie. cu o anumită forţă uneori. la fel de uşor. adică o relaţie deschisă şi fără apărare. Aici am început să înţeleg că personalitatea terapeutului avea mai multă importanţă decât metoda folosită. atât iritarea mea cât şi atracţia mea. un fel de mijloc de apărare. învăţam astfel să cunosc un alt fel de lideri. fiind şi terapeut.).. îmi apărea tot mai clar cât de mult conta să nu introduci o teorie sau o tehnică în funcţionarea grupului. din cauza ta. reacţionau în mod autentic şi personal faţă de membrii grupului. Constat adesea că lucrez în Gestalt şi că explic ceea ce se întâmplă în analiză tranzacţională al cărei limbaj este mai uşor de înţeles. lămurit deja puţin asupra contratransferului meu de către psihanalista mea mult mai mult prin formarea mea în grup.48 Dr Andre Moreau victimei. Ei evitau interpretarea analitică. permiţând totodată evaluarea elementelor acestei interacţiuni. dar. Devenea posibil.. Participam deci la aceste grupuri diferite cu beţia descoperirii. în calitate de animator. De aici încolo. fost analist ca şi Fritz PERLS. ci să-ţi trăieşti aici sincer sentimentele. salvatorului şi persecutorului. Această metodă a fost creată de Eric BERNE.

persoanele puteau să-şi exprime liber sentimentele pozitive sau agresive faţă de mine. închis în rolul meu. şi din ce în ce mai mult eu însumi. forţa şi căldura mea. Pu- . La rândul meu. Astfel. cu tristeţea mea. la sfârşitul şedinţei. simbolizat printr-un scaun gol în mijlocul cercului. puteam răspunde şi afirma în ce măsură mă simţeam din ce în ce mai puţin „medic". presupus a percepe şi reflecta mai mult emoţiile trăite.responsabilităţii mele şi a acestei femei în sentimentele trăite de o parte şi de alta şi să fiu „primul participant".

". Mi-era mai uşor să mă arăt profund autentic cu apropiaţii mei şi receptiv la influenţa asupra mea a modului lor de existenţă. [. în i-mă cu câţiva ani. să exprim cât de m mult aveam nevoie. aici şi acum 49 de asemenea. cel puţin în sensul „a fi în terapie cu". mediul profesional... fără nici o formare de specialitate prealabilă. Aş putea rezuma afirmând că devenim terapeutici vindecându-ne. trecând prin perioade de revoltă oarecum distructive pentru mine şi apropiaţii mei. fără îndoială.] Tot în această epocă se atenua distincţia dintre comportamentul meu la serviciu şi cel din viaţa privată. Pe de altă parte. remarcam cum unii participanţi.. încetasem în câteva luni sau câţiva ani să mai fiu locatarul vieţii mele. şcoală. Este o relectură a acestei perioade când aveam 40-45 ani. încetam să mai trăiesc după aşteptările celorlalţi prin educaţia lor (părinţi. Scriind aceste rânduri. prietenia pot fi surse de creştere sau de distrugere. în timp ce deveneam conştient de cea de-a patra etapă a vieţii mele „a fi în terapie cu. atât eram de metamorfozat. la începutul unei întâlniri. religie) şi începeam să devin proprietarul meu şi al vieţii mele. îşi găsesc. unii medici motivaţia pentru psihiatrie în interesul pe care-1 au faţă de ei înşişi şi faţă «e problemele lor de viaţă? Consider că este vorba aici de . să-mi pun „masde medic" pentru a mă proteja. in funcţie de relaţia sănătoasă sau perturbatoare pe care o dezvoltăm aici. reuşeau să „devină terapeuţi" faţă de ceilalţi. Sunt convins că familia. devin conştient de o apropiere surprinzătoare.. cât şi în cabinetul meu. în timp ce acum îmi recu-osteam mai mult sentimentele şi puteam să exprim liber partea de reponsabilitate ce viza membrii grupului.Viaţa mea. Mă descopeream terapeut atât acasă.

m-am reconectat cu relaţia ea umană care mă atrăsese atât de mult în timpul experienor de tinereţe. Puteam să mă arăt c . puţin câte puţin.i f ? eu msumi fiind şi terapeut totodată şi cunoscând cu b hi Fe * vei"itabile. [. Această autenticitate regăsită este prosursa principală a satisfacţiei mele în activităţile mele. De aici înainte. ...] Astfel deci. nu mai trebuia să-mi anulez r n tatea entru j° P a-mi exercita meseria.o condiţie indispensabilă pentru a deveni terapeut.

am învăţat să-i privesc îndelung pe oameni în ochi. să-mi exprim sentimentele de afecţiune. contactul fizic şi manifestarea autentică a emoţiilor. De când. îi ni văd. îmi apar străini şi mă descopăr mai aproape de membrii grupului decât de ei. Toate elementele vin în prezent să vă explice cum am ajuns la Gestalt-Kibbutz şi în comunitatea mea terapeutică „Y VOIR CLAIR"1. să-i ating. mai rar decât altădată. dar care reflectă uneori tot atâtea mecanisme de apărare. în grupurile de formare pentru cadrele medicale sau pentru terapeuţi spre a vedea mai clar în relaţia dintre terapeut şi pacienţi printr-un demers terapeutic. într-un grup de întâlnire sau de Gestalt. în orice caz. de altfel. Pe de o parte. de mânie. lupta sau plânge. în paralel şi progresiv descopăr noi prieteni care sunt pe un drum asemănător prin descoperirile lor. de dezgust şi mai ales de frică. cu siguranţă utile. PERLS pretinde că FREUD se temea să-i privească pe oameni în faţă şi că folosirea divanului îl autoriza să se protejeze de privirea lor. Frica lui a devenit regulă. Pe . cu ocazia unui grup de întâlnire. aici am obţinut mai mult interes şi mai multă eficienţă terapeutică decât folosind legea interzicerii trecerii la faptă susţinută de psihanaliză. divanul psihanalitic îmi apare mai limpede locul unde terapeutul poate evita înfruntarea tulburătoare a privitor.50 Dr Andre Moreau Astfel. constat cât d$i mult recurge psihanaliza la numeroase mijloace tehnice. care evocă un proces prezent în metoda noastră de lucru. simt mai multă plăcere în prezent să lucrez într-u^ grup cu pacienţi decât să-mi reîntâlnesc foştii prieteni. se poate ţipa. relaţia reală. Prin comparaţie cu acest mod de a proceda.

andre ©wanadoo. „Y VOIR CLAIR": Comunitate terapeutică şi Centru de dezvoltare personală şi de formare psihologică în medicină şi în psihoterapie ?' somatoterapie. cu orice persoană bolnavă sau nu. Belgia. . 32.be. E-mail: moreau. B-1340 OttigniesLouvain-La-Ne-uve. căutând nevoile nesatisfăcute pentru a descoperi şi dezvolta răspunsuri mai adecvate aici şi acum şi a evita astfel boala sau pentru a se vindeca. rue du Petit-Ry.de altă parte. dornică să-şi dezvolte personalitatea sau să trăiască mai bine.

Nu îndrăzneam să risc. cu ocazia unei întâlniri de acest tip. dar se dovedea şi mai confortabilă. grup analitic şi psihodramă mi-a permis s-o fac. mai ales dacă ea este în principal verbală şi foarte puţin corporală. m început să dirijez. când formarea mea în dinamice grup. mă temeam să fiu criticat. lucru ce nu mi se mai întâmplă de ani de zile. uneori câte 20 de minute fără nici un cuvânt. Timpul de încălzire este adesea prea scurt pentru a atinge o intensitate emoţională suicientă care să permită să se ajungă mai în profunzime. . să mă înşel. Când eram tăcut. Când eram în mental. Această atitudine era ne atunci singurul meu model. în sfârşit. Rămâneam încă neutru. Când eram neutru. şi apoi mai multe grupuri de terapie. datorită grupurilor de Gestalt. inclusiv pentru terapeut. despre partea de responsabilitate a fiecăruia în crearea conflictelor puse in evidenţă. îi învăţam pe participanţi să fie neutri. înţelegător. Aceste raporturi sunt multidimensionale. îi învăţam să tacă. Ei se exprimă „apropo de" dificultăţile lor exterioare. dar relatând şi pe „aici şi acum" în interiorul grupului. la imaginea psihanalistului.Viaţa mea. ceilalţi membri se comportă ca nişte observatori şi devin mai capabili să aducă lămuriri pentru toţi. Progresiv. Pe de altă parte. fără să neglijez totuşi relaţiile simbolice posibile din partea participanţilor. Aceştia pot să ajungă aici prin diferite mijloace. Totuşi seara. aici şi acum 51 primele mele grupuri serale pe la treizeci şi opt de ani. o seară pe săptămână. îi învăţam să gândească şi să-şi ascundă emoţiile sau să le interpreteze fără să le trăiască. că nu voi fi conform aşteptărilor şi că voi fi interpelat. am putut să mă simt mai în largul meu şi să stabilesc contacte reale. aseptic". discuţiile sunt mai abstracte.

la sfârşit de .Grupurile rezidenţiale Prin să m .Acestea sunt deja mai apropiate Cr de existenţa conu ac eastă ocazie.urmare' am realizat grupuri rezidenţiale. participanţii se izolează de „lume" .5mana.

într-un cadru simplu. prima era exploatată în profunzime şi confruntată cu a doua. Este un moment privilegiat unde fiecare îşi poate „schimba viaţa" şi poate încerca alte tipuri de comportament. Ba dimpotrivă. De vineri seara până duminică seara. să spălăm vesela. Contactele sunt mult mai impregnate de contingenţele reale: amenajarea şi efectuarea curăţeniei în sala de grup. care vor fi abordate în şedinţa următoare. Metode diverse erau utilizate. de indispoziţie. aceste treburi ne plonjau în cotidian. să facem curăţenie. Pe la acea vreme. Relaţia transferenţială sau defensivă era pe larg trăită şi nu era deloc împiedicată de relaţia actuală dintre noi. pregătirea mesei pentru a mânca. revolta. foarte nou. momente în care fiecare repetă partea sa plină de viaţă precum şi drama existenţei sale: se discută liber. ei trăiesc viaţa comunitară şi abordează relaţiile lor reciproce precum şi problemele de care suferă.. Această punere la punct permitea . în jurul unei ceşti de cafea sau plimbându-se prin grădină. lipsit de confort. discuţii şi viaţa comunitară. de decepţie. în fiecare zi. organizat în Olanda de lideri americani. Perioadele de destindere sunt. mi se părea esenţial. dominarea. vedea apărând pasivitatea. Acest aspect. aliat cu durata prelungită a sejurului.52 Dr Andre Moreau timp de 48 de ore. de izolare sau de comunicare călduroasă.. să gătim. de asemenea. mă înscrisesem într-un grup rezidenţial de o lună. agresivitatea. în acelaşi timp. şi. conformismul şi anticonformismul. de asemenea.. cu momentele sale de entuziasm. dar se poate. într-un fel de spaţiu cultural. Ne bucuram de mult timp pentru odihnă. eram confruntaţi cu o sarcină nouă: să punem şi să strângem masa.

Frica mea de Jean pe care-i percep autoritar ca tatăl meu este rapid lămurită prin comparaţie cu frica celorlalţi în prezenţa lui Jean. permite clarificarea mult mai rapidă a acestui gen de dilemă.evitarea delirului permanent. în acest ultim caz. aşa cum l-am descris eu. dificultate frecventă într-un grup analitic şi verbal. . a patronului meu? Un grup rezidenţial.-tatălui meu.. limita dintre real şi imaginar nu este bine definită: este celălalt într-adevăr autoritar sau mie îmi este frică de autoritatea.

. am descoperit fascinanta carte l ' Frederick PERLS: Reves et existence en Gestalt-thempie („Vise • existenţă în Gestalt-terapie"). vom începe primul nostru Kibbutz de Gestalt. de asemenea. în . aici şi acum 53 Cu ocazia acestui seminar. Toată ziua m-am întrebat: „Cum gândeşte PERLS această muncă şi cum aş putea să o realizez şi eu în Belgia?" Iată deci singurele materiale de care dispuneam când am decis să pun pe picioare primul meu Kibbutz de Gestalt sau Grup terapeutic prin muncă. Puteam să restabilesc la maxim condiţiile e existenţă cotidiană. oameni care vor fi pregătiţi să intervină. şi bogăţia considerabilă a 'etodelor de grup. lucrul esenţial este că spiritul comunităţii va fi înălţat prin «terapie». oameni care vor fi dornici să-şi asume responsabilitatea vieţii lor. Nu se va face separarea oamenilor dintr-un seminar de cadrele medicale. Sperăm atunci să putem produce oameni «reali». Eram probabil promotorul pentru Europa. viaţa comunitară şi dinamica de grup. întrevedeam în sfârşit cu satisfacţie. cum să împac contactele umane foarte intense.Viaţa mea.. La pagina 66 citeam: „Acum rloi ani. Mă ambalasem. Va fi o experienţă de maturizare.. Fiecare avea stilul său obişnuit în efec-area sarcinilor manuale. subliniat avantajele seminariilor.. Puteam să asociez munca. Ajung acum la concluzia ră seminariile şi terapia de grup sunt." Kibbutz de Gestalt sau grupuri terapeutice prin muncă? Acest text al lui PERLS traducea clar ceea ce resimţeam confuz. desuete: anul viitor. In această perspectivă. am spus că orice terapie individuală este perimată. atât de apreciate în timpul participării mele la activităţile i cercetaşi şi în taberele şcolare.

să intre în contact cu materia şi pro-Sau corP' întro împlinire mai aproape de funcţionarea urală a organismului. Putea regăsi momentele de uere. de asemenea.comunitate şi în dinamica de P-1 utea. să facă cumpărăturile. la ţară. de odihnă. să pregătească .

am avut şansa de a fi invitat într-o comunitate americană instalată în India. Comunitate terapeutică în casa mea privată Din 1982. de exemplu. Astfel. fiecare. Totuşi. după bunul plac. Şi efectiv. într-un astfel de grup terapeutic prin muncă. să doarmă. eu incit mai mult participanţii să reflecteze la paralelismul dintre dificultăţile pe care le întâlnesc în exerciţiul profesiei lor sau în viaţa de familie şi cele care-i împiedică în prezent în munca şi viaţa comunitară. să mănânce. John. în mod obişnuit. Participantul implicat nu poate să se mulţumească să-şi prevadă problematica doar în exterior. cel care vorbeşte cu uşurinţă este mereu avantajat. să întreţină casa. de asemenea.54 Dr Andre Moreau mesele. fie că este vorba de atitudinea din timpul activităţilor domestice sau de evenimentele apărute în cadrul vieţii comunitare. şi din ce în ce mai mult despre „ceea ce este aici şi acum". dar fără să fie într-adevăr conştient. avea acces la exerciţii de întâlnire şi la o aprofundare a dezvoltării sale personale. expus privirii celorlalţi. Noi vorbim din ce în ce mai puţin „apropo de". de libertate şi de comunicare. este imposibil să păstrezi o mască. să sărbătorească într-un climat deschis. despre „ceea ce ar trebui". obligat să ţină seamă de comportamentul său aici şi acum. într-un mod asemănător practicii mele în grupurile serale sau în week-end. într-un astfel de grup. ci este. de altfel. Pg de altă parte. am descoperit . înţelege cum de ceilalţi îl percep ca fiind autoritar. suportul concret al conflictelor abordate este considerabil. bazată pe analiza tranzacţionalăIn acelaşi timp. el o bănuia.

M-am apropiat de guru foarte renumiţi care vorbesc toţi despre dragoste. Unii sunt ca mine. Aspiram la asta de mult timp. Dar ei au reuşit. Mă îndoiam de înţelepciunea lor când observam nevoia lor de a fi veneraţi/ . am întâlnit oameni atât de paşnici chiar şi în mizerie: alte timpuri. simt o dragoste infinita pentru oamenii care-i adoră. alte credinţe.India: o floare de lotus într-o baie de noroi.

. un „cufăr" solid pentru a încasa problemele inerente unei vieţi în parte comună cu persoane perturbatoare în casa familiei mele. inspirau respect. ducând în acelaşi timp o viaţă normală: profesie. care aduc conflictele din trecut în prezent. o lună mai târziu. prieteni. voi aborda mai concret cum munca şi viaţa comunitară le oferă participanţilor ocazia visată de a repeta.Viaţa mea. în următoarele capitole. Am putut chiar să trăiesc şi să împart masa cu trei maharajahi în superbele lor palate. Guru. Apoi şi câţiva drogaţi sau alcoolici. încă din primul capitol. în ciuda cererilor mele repetate. dar încă veneraţi. cam brusc ce-i drept. fără împărăţie. de asemenea. profunzi. mi-am spus că aveam în „magazia mea" tot ce era necesar pentru a crea o astfel de comunitate terapeutică: o formare solidă în analiză tranzacţională şi Gestalt. aici şi acum 55 rentrismul lor orbitor: abandonaţi-vă „ego-ul". O altă lume. acolo în India. aici şi . fac parte din peisaj ' nu au conotaţia de sectă. mai perturbatori. familie. nu am putut asista niciodată la o şedinţă terapeutică de grup.. instrumentele cele mai utilizate. Am fost totuşi surprins că. Mi-am început atunci comunitatea terapeutică. v-am introdus în ambianţa unui astfel de grup. Am fost primit cu amabilitate. întorcându-mă din această călătorie. Am vizitat câteva comunităţi în Belgia. fără copiii mei deveniţi adulţi. ai liberi şi mai puţin îndoctrinaţi decât unele secte de la noi. Regi decăzuţi. Credincioşii par a fi mai devotaţi. Ca şi cum aş fi fost întâmpinat la Versailles de către descendentul lui Ludovic al XlV-lea. cu patru psihotici şi cu un rezultat relativ descurajator care s-a ameliorat când am primit şi „nevrozaţi normali" ca mine şi ca voi. înţelepţi simpli. în favoamea! Am întâlnit.

ea le ignoră şi deci nu poate vorbi despre ele. te» 6a consntuie punctul sensibil. Dar nu poate vorbi decât despre comportamentele sale conştiente. şi adesea tară să o ştie. persoana vorbeş-"aPropo de" dificultăţile sale cu colegii. nştiente. munca şi mai ales viaţa comu- . dimpotrivă. conflictele pe care singuri le creează în pro-sia lor şi în familia lor. Aici. partene-' Parinţii sau copiii săi. Terapia este de aici înaintată. patronul.acum. Celelalte comportamente. Or. în terapia curentă.

Sunt asemănătoare şi acasă.. Ne trăim comportamentele cu ceilalţi şi aceştia sunt partenerii conflictelor noastre." ceea ce se întâmplă la muncă. . Nu mai putem să ne spunem poveşti. fără a-ţi da seama. „apropo de. Ele le sar în ochi tuturor. A trişa. O să vedem acest lucru în următoarele două capitole abordând munca şi viaţa comunitară.. devine imposibil. chiar şi cu cea mai bună intenţie. dar. chiar cu tandreţe. de această dată putem să i le arătăm cu claritate. Se lucrează pe real.56 Dr Andre Moreau nitară pun în evidenţă comportamentele reale. fermitate. acasă unde nu cunoaştem „realitatea" celuilalt.

de !.. în special pentru intelectuali. macrameul sau pic- . nici relaxarea pe care o pot procura activităţile fizice. entru a creşte eficienţa. Aceste optici diferite pot fi valabile. Nici nu dezvolt practicarea unui hobby pentru a ocupa spiritul şi corpul şi a evita să se gândească. nu urmăresc dobândirea unei tehnici manuale.. Ea aparţine de ergoterapie sau terapia prin munhn'l • ana^°8^e cu psihoterapia sau terapia sub aspectul psile J ^1C'. Munca nu este un scop în sine.nia 'n ce masură un participant repetă. aici şi acum. mai relaxaţi sau mai creativi. această terapie este încărcată de o cu to-u alta semnificaţie. ci un mijde a-şi dezvolta conduita în faţa celorlalţi. care adesea nu ştiu ce să facă. Aceasta predomină încă în spitalele şi instituţiile psihiatrice unde se caută in-teresarea oamenilor de lucruri deşarte. în speranţa că vor fi mai fericiţi. am vrut să le utilizez ca un element care să le permită participanţilor să se descopere reciproc şi mai ales să se cunoască pe ei înşişi. urările de comportament pe care le regretă sau le ignoră erior.Capitolul III: Ergoterapia: şantierul la „Y VO IR CLAIR" m unca în via şi ţă Creând aceste grupuri terapeutice prin muncă. în acest sens. dar aveam intenţia de a nu cădea în capcana terapiei ocupaţionale. caut să găsesc activităţi reau mutaţii cum ar putea fi împletitul. Această alegere de atitudine se poate dovedi adecvată pentru bolnavii cu deficienţe mentale grave sau pentru cei handicapaţi fizic. La „Y Voir Clair". de a observa.

numai pentru nevoile comunităţii. cu pacienţi în suferinţă acută sau cronică. ea ar deveni repede anarhică. numite „Gestalt-Kibbutz". Dar cum să transpui situaţiile concrete de şantier ale grupului la cele din birou sau din uzină? Cum să repeţi aici problemele care apar. de obicei. miercurea. 0 exploatez în acelaşi sens în „Comunitatea mea terapeutică" permanentă de aproape 23 de ani. zidărie foraj. cu pacienţi valizi. un cadru precis. fără operaţiuni tehnice complexe. utilizez munca manuală ca instrument terapeutic. alţii mai multe luni. de asemenea. Dimpotrivă.. câte patru ore de şantier în fiecare zi. La „Y Voir Clair" (numele casei) cu ocazia grupurilor terapeutice prin muncă. în exterior? Cum să modifici comportamentele pentru ca activităţile profesionale să fie mai înfloritoare? Iată care sunt întrebările mele începând să scriu acest capitol. puţin primitive ca să le fac accesibile tuturor. O zi de grup terapeutic . simple. caut sarcini cât mai obişnuite posibil. dar numai trei ore pe zi. dar care poate fi totuşi schimbat în orice moment. activităţi de terasare. timp de o săptămână. două. tăierea lemnelor. Formula de Gestalt-Kibbutz este realizată o zi pe săptămână. fiind totuşi atent în special la utilitatea lor şi la posibilitatea de a aprecia eficacitatea reală a persoanelor: restaurarea unei case. Timpul mi se pare foarte scurt pentru a lăsa situaţia să se organizeze liber.. grădinărit. şi poartă numele de ergoterapie. Propun. Unii participanţi nu rămân decât o săptămână.58 Dr Andre Moreau tura decorativă.

Alţii se ocupă de întreţinerea sumară a spaţiilor comune. trei persoane se ocupă de cumpărături şi pregăteşte mesele. un pacient se propU' ne ca „şeful casei". El distribuie sarcinile: o echipă de două. El dirijează munca membrilor comunităţii. Meniurile sunt ştab1' .prin muncă: organizare şi spirit în fiecare zi sau în fiecare săptămână.

ci de iniţierea pentru o viaţă responsabilă. muncitorul proaspăt angajat este confruntat cu un ansamblu prestabilit.â cont de dorinţele exprimate. Constat adesea la aceşti autori o teamă de a-şi afirma responsabilităţile şi de aşi impune autoritatea. în viaţă. cât mai apropiat posibil de realitatea din fiecare zi. ca o mamă într-o familie. la birou sau în uzină. Nu se pune problema de a le dilua prin amabilitate sau serviabilitate. Nu are aproape niciodată ocazia să intervină în elaborarea activităţilor încă de la început. Ansamblul este dirijat şi coordonat de un „şef de întreprindere" sau de responsabilul casei. în ziua de ergoterapie. El du-ază patru ore.Viaţa mea. Această opţiune nu este decât rareori satisfăcătoare. Nu este vorba de vacanţe de şantier. fiecare este confruntat cu obligaţiile sale. De asemenea. la „Y Voir Clair". Existenţa în grup se dovedeşte atunci mai agreabilă. aici şi acum 59 dinainte de către responsabilul casei. sub egida unui şef de echipă sau „maistru". Scopul meu nu este de a inova un sistem social oarecare. Fiecare maistru trebuie să vegheze la aplicarea deciziilor luate în comun. chiar fără superior. Dimpotrivă. El nu poate decât reacţiona pentru a-1 schimba eventual. Aceasta nu este adesea de° deghizare a servilismului sau un apel la dependenţă. ţi-. în orice moment. El insistă pe asemănarea dintre această ierarhie şi cea care structurează universul nostru cotidian. se poate ca acest responsabil să prezinte un cadru mai puţin formal. şantierul este divizat f prhipe. ci de a determina cum reacţionează oamenii la un context dat. Astfel. Acesta distribuie responsabilităţile în fiecare dimineaţă. dimineaţa. încă din prima zi. subliniez importanţa pentru fiecare de a se simţi implicat la maximum şi de a se raporta la o organizaţie democratică puternică. confundată cu căutarea unei relaţii .

chiar şi material. e amabilitate. lata recomandările mele la debutul şantierului: „Printr-un : . să ceară să fie ajutat sau să fie înlocuit. este problema sa.mai egale. Aceasta nu vă împiedică a să fiţi serviabili şi să P un ajutor. riscaţi să camuflaţi s insuficienţa celuilalt . . Lui îi revine săşi semnaleze carenţa. Dacă cineva Şi împlineşte sarcina. oricare ar fi obo3 sau emoţia sa. acet1 rău. cu condiţia să continuaţi u_ .

60 Dr Andre Moreau şi unul şi celălalt să fiţi autonomi. [. în sfârşit. pot fi luate în consideraţie. fără să-1 deranjeze pe celălalt sau să-şi evite responsabilităţile. desemnează responsabili şi determină activităţile.] Perfecţionismul imposibil Când o mamă este perfecţionistă faţă de copilul său. de orare. Aceste scheme diverse sunt trăite cât mai onest posibil şi noi discutăm rezultatele la următoarea reuniune de şantier. Când cineva este perfecţionist faţă de el însuşi. precizând de o parte şi de alta sarcinile ce trebuie îndeplinite. dar totdeauna mai vinovat.. criticate şi schimbate. anumite persoane cer fiecăruia să-şi asume responsabilităţi fără a numi superiori. dar adesea mai vinovat. el devine uneori mai perfect. A spune «da» mai întâi şi a nu-şi respecta cuvântul după aceea nu este o atitudine responsabilă. Toate propunerile de organizare." „Şeful de întreprindere" sau „responsabilul casei" se prezintă sau este ales dinainte pentru toată săptămâna. dar o decizie adoptata de majoritatea participanţilor trebuie respectată.. de meniuri etc. Perfecţionistul ajunge adesea . Fiecare îşi asumă responsabilitatea de a se dezvolta. Alţii pun mai mult accentul pe participare şi caută voluntari. Le sugerez această funcţie mai ales celor care au responsabilităţi organizatorice sau celor care sunt în conflict cu patronul lor: ei pot astfel să experimenteze conducerea deschisă şi criticată. Ei pot avansa modele foarte diferite: unii decretează într-un mod foarte autoritar. acesta devine uneori mai perfect. Şi. Libertatea este mare aici dar ea nu este anarhică.

la un impas. Poate astfel să se plângă de ceilalţi sau de el însuşi. Pentru el. ca un adevăr fundamental. Pretinde de la ceilalţi să coincidă cu acest ideal şiu critică în caz contrar. dar de fapt ea este accesoriul niciodată atins. perfecţiunea pare a fi scopul final. Ancorează stindardul a ceea ce trebuie făcut. Adesea crin" . Este atent mai mult la sarcina în curs decât la persoana care o execută sau w el însuşi.

înţeleagă că atitudinile sale aveau un sens şi o utilitate altădată. observe reprezentarea pe care şi-o face despre situaţia prezentă şi beneficiile pe care eventual le obţine din asta. dintr-un .. Idealul său îi serveşte drept paravan: în numele lui. Perfecţionistul se ascunde în spatele unei măşti pentru a-i viza pe aiţii sau pe el însuşi. Cum nu este niciodată conform aşteptărilor sale.Viaţa mea. să dezvolte o strategie adecvată aici şi acum pentru a găsi m răspuns mai satisfăcător la nevoile sale. îşi deplânge comportamentul sau pe cel al partenerilor săi. se irită şi se deprimă şi mai mult. ar trebui ca tu. Printre it le ea permite să-i controleze pe ceilalţi şi să-i sancţioneze. dar nu mai sunt probabil adecvate situaţiei prezente. [.. aici şi acum 61 te placa indispensabilă: ea reînvie culpabilitatea..] Obiectivul pe termen lung este să ajuţi persoana să: identifice comportamentele repetitive conflictuale care vin din proiecţiile şi transferurile asupra prezentului ale unor comportamente învăţate în trecut. el se deprimă. Şi când constată „slăbiciunile" celorlalţi. Se concentrează pe o ima-' ne la care ar trebui să adere în loc să se concentreze asupra ii si să-şi realizeze propriul potenţial.] «A produce" oameni fericiţi.. autonomi şi responsabili Mi se întâmplă uneori să mă întreb: Ce sunt eu pe cale să lzez m grupurile mele terapeutice prin muncă." Se exprimă ca un Părinte. Discursul său este îmbrăcat în: Ar trebui ca eu. să-şi satisfacă nevoile de astăzi...... [.

autonomi." Părerea mea Vec ere ^ . ni mai larg. 0a sperăm să putem produce "WH ' A " văra^>>' oameni care vor fi pregătiţi să ia atitudine.t -. cel al societăţii din care facem par• aspunsul care-mi vine imediat: cred că eu contribui la forp a e oameni fericiţi. responsabili. Frederick Preoza: „In Gestalt-Kibbutz. oa°rnici să-şi asume responsabilitatea vieţii lor.

Continuu: „Nu trebuie să-i priveşti pe ceilalţi." Beatrice intervine: „Eu fac parte din echipa care lucrează la bucătărie." De această dată recurge la trecut pentru a justifica situaţia actuală. mai responsabilă.62 Dr And re Moreau coincide cu a sa sub aspectul responsabilităţii care trebuie să fie o caracteristică majoră a acestor grupuri în raport cu altele.." Astfel se serveşte el de ceilalţi pentru a-şi justifica atitudinea. Cum se poate să nu fi măcar puţin realist? La şedinţa de grup remarc: „Jean. în locul tău. totuşi în primele două zile am ajuns la timp pe şantier şi nu era nimeni. Reiau. aş fi fost la locul de muncă cel puţin înainte de opt şi jumătate. din cauza celorlalţi." Jean comentează: „De acord. Mă gândesc să facilitez de aici înainte la participanţi accesul la o viaţă mai fericită. cum durata sejurului variază de la una la trei săptămâni. nu aş mai fi ocolit prin casă. te-am văzut sosind cu maşina la opt şi treizeci şi cinci de minute pentru atelierul de ora opt şi jumătate. Jean: „Da. dar cum mai mulţi participanţi mai erau încă la masă. într-adevăr eram în întârziere. Te-am văzut turnându-ţi o ceaşcă de cafea la opt şi treizeci şi cinci de minute. dar. Totuşi. Şantierul condus de Jean n-a fost deloc reuşit. „In felul ." Jean mă întrerupe: „Da. Te-ai grăbit să intri în casă.. mai autonomă. am întârziat cinci minute. ci să respecţi programul. Constatând că am întârziat. chiar cu un sfert de oră mai devreme pe cât posibil. Eu. am profitat pentru a merge la toaletă. sunt conştient că această perioadă este foarte scurtă faţă de întreaga existenţă.

El se ascunde încă o dată în spate' le celorlalţi. de acord.acesta tu te laşi antrenat de situaţia existentă şi nu te mai comporţi ca un şef de şantier". când W cauţi scuze sau arunci asupra celorlalţi responsabilitatea fap' telor sau omisiunilor tale. Eu continuu: „Aici începe problema ta. Jean continuă: „Da. totuşi nu mă poţi împiedica să subliniez că ceilalţi aveau o U»" târziere de zece minute". Responsabilii de şantier de ieri ss alaltăieri nu pot să-şi asume responsabilitatea pentru înta .

■ muncitorii au lucrat bine. Apoi a dispărut şi Corinne. impresia că activităţile de şantier se desfăşurau normal. Mi-am zis: «Bun. înţeleg bine că te-ai în furiat. aici şi acum 63 a ta de astăzi.Viaţa mea. tu gândeşti sau suferi în loc să acţionezi. de parcă eram mun citor calificat. Consider că nu ţi-ai asumat responsabilitatea. Pietrarii şi cei. . Am constatat că prima era angajată la bucătărie. Pe de altă parte. La mine pe şantier nu mergea deloc treaba." Jean reia: .»" îl în trerup: „Georges." Georintervine: „Eu aş vrea să vorbesc. Ceilalţi doi sau alăturat echipei de la bucătărie cu toate că eu nu prevăzusem acest lucru. Nu i-ai vorbit lui Jean despre fu ria ta. I-ai permis să plece fără să mă consulţi sau să mă in formezi. Eram furios. Ne-am trezit singuri. Am luat un sfert de oră pauză fără derogare. tu ai tăcut şi te-ai enervat când era cazul să acţionezi.. dar din punctul . es Am ceva de spus. dar am început să mă enervez. tu plecai. aşa comandă patronul. veneai. pentru că ţi-am luat locul. In loc să-ţi exerciţi puterea şi să te afirmi. Se produseseră schimbări în interiorul grupelor. după părerea mea ţi-a luat mai mult timp decât celor lalţi să-ţi bei cafeaua. Dacă au întârziat îi priveşte pe ei." Acesta reacţionează: „Georges. înlocuindu-se uneori. Denise şi Corinne aparţineau echi pei mele. dădeai ordine fără să-mi vorbeşti. Nici unul dintre protestele de acum nu l-ai manifestat pe mo ment. Am no tat unele ezitări între echipa de la bucătărie şi cea a pietra rilor Denise a întârziat. Jean. Eram maistrul pietrarilor şi nu am fost mulţumit. nu pe • Tu te ascunzi în spatele greşelilor celorlalţi. Ai găsit o scuză bună pentru a te eclipsa.

M-am dus să-i văd pe zidari de trei ori. E drept că n-am ţinut cont e părerea ta.. Nu te-ai irmat ca maistru. ? aceau bine treaba.meu de vedere totul func ţiona foarte bine. Mai târziu ţi-am mai adus oameni. Ceilalţi muncitori nu aveau uneori su. cum nu eram tot timpul cit \ Ca ^ ^e 9anner' m-am integrat în echipa ta ca munint ^ Putut să-mi spui şi să-mi dai ordine?" Danielle ne: „Eu ţi-am arătat o piatră foarte frumoasă şi mi-ai . M-am dus ucatărie de trei ori. Georges. de asta te-am şi trimis. Te-am uitat pentru că nu ai reacţionat. Am uii complet că tu erai şef de echipă. e" "e lucru. între timp.

" Therese observă: „Mi se pare Jean. cu atât mai rău. în acel moment mai ales am început să înţeleg mai bine şi mai concret ce este în centrul Gestalt: forma şi fondul. Abia după astfel de experienţe am înţeles că lăsam prea mult loc pentru justificări sau explicaţii: recadrarea evenimentelor plecând de la propriul său punct de vedere pentru a avea dreptate. Şi atitudinea ta mă enervează. planul din spate. Spui: «M-am enervat» şi. nemiloasă: „Găsesc că accepţi prea uşor că proasta ta dispoziţie se întoarce împotriva celorlalţi. Forma este ceea ce persoana scoate în prim-plan. ai tot timpul motive bune pentru a justifica de ce ai făcut aşa sau nu ai procedat altfel. Tu găseşti mereu o explicaţie sau o justificare. Nu asculţi. să fiu doar sub conducerea ta şi să nu am idei personale. că putem să-ţi spunem orice. ci a celorlalţi de ieri. poate că am acceptat că nu sunt perfect şi că nu trebuie neapărat să-mi depăşesc toate defectele. mai mult sau mai puţin con- . punctul său de vedere. iar fondul." Therese. Iată ce am simţit". dacă relaţia este mediocră din cauza aceasta!" Jean recunoaşte: „Da. Şi eu îl încurajam oarecum să facă asta. pietrele alea nu reprezentau munca ta.64 Dr Andre Moreau spus: «Nu te băga unde nu-ţi fierbe oala!» Aveam impresia că trebuie să fiu o muncitoare proastă: să mă supun pur şi simplu şi să nu înţeleg nimic. Jean explodează: „Nu era vorba de idei personale." Nevroza constă în a se servi de ceilalţi pentru a-şi justifica comportamentele sau de trecut pentru a justifica prezentul. am fost nervos pentru un lucru anume timp de zece minute şi am repezit probabil apoi câteva persoane. descurcaţi-vă cu problemele mele." Jean reia: „în orice caz. harta pentru a citi teritoriul.

ceea ce este şi determină atitudinea celorlalţi. realul. La sfârşit. plecând de la cadrul de referinţă al celuilalt. „Realitatea" este o iluzie: este modalitatea personală a fiecăruia de a evalua aceeaşi situaţie (A sa vedea mai departe: Gestaltpsihologia şi Gestalt-terapia). teritoriul. Am început prin urmare a cere persoanei evaluate să tacă şi să ascw-te. Aceasta este viziunea pe care o avem sau o dăm evenimentelor.re' aiul. per' soana în cauză putea să aducă un răspuns ţinând cont de cei' . sensul care se dadei comportamentelor sale. „realitatea" sa de fapt şi nu „adevărul".ştient sau ascuns.

Alţii sunt sa «sfacuţi totuşi. la mine. în viaţa curentă. A sublinia numai lipsa realismului său nu este de ajuns. el lucrează în echipă. reconsiderate în scopul modificării comportamentelor. dar. El a făcut deja în trecut o terapie individuală în altă parte. în nenumărate rânduri. în caz contrar ei le fac e rai esc fără prea mare imaginaţie. încă o dată şantierul scoate în evidenţă o lacună ignorată ce a durat tot anul trecut. Acolo el este obligat să se ascundă sau să se apere. dar rămâne relativ izolat. Georges utilizează jocul „Da." care ..^ ° amma. E inutil să spun că acest gen de problemă nu apăruse deloc. Ceea ce urmează lui „dar" anulează pe „da" are vrecede şi este urmat de o justificare. Cred din ce în ce mai mult într-o legătură ransă între plăcere şi iniţiativă sau creativitate. s lean şi. în viaţa lor. Jean participa de fapt la vremea aceea la un grup regulat de terapie. Cei care nu-şi iubesc meseria nu si-o schimbă Unora. Deci Jean nu putuse modifica nimic. La „Y Voir Clair". îi cer de îndată lalp ?' â propună altceva. plecând de la exemplele concrete de dimineaţă. o seară pe săptămână. aici şi acum 65 . el poate să se deschidă şi să fie deci vulnerabil fără prea mare risc. un jm" camuflat. Acest joc are două consecinţe: el creează sau menţine dependenţa şi stătu auo. nu le place munca lor aici. atent la sentimentele sale şi la cele exprimate de ceilalţi. Interesul iluminează t ' Ca. Asta are mai mult impact decât toate observaţiile mele posibile sau eventualele critici în mediul său profesional. tu ci rie ea însăşi. Atunci când cineva critică.. Colegii săi de muncă trebuie să i-1 precizeze. cei care îşi desfăşoară cu plăcere activităţile le creeaa ara încetare prin diferite activităţi.Viaţa mea. Situaţia ar fi asemănătoare aici dacă activităţile cotidiene nu ar fi observate.Indiferenţa lasă să se acumuleze dezavan- . un reproş sau o acuzaţie. discutate. precum Jean. Jean şi Georges se află aici. După părea mea. în parte.

Cred că spun aici .Ş1 m felul acesta măreşte neplăcerea.

se informează. este mai eficace şi mai fericit în munca sa. găseşte o mână de ajutor la nevoie. De fapt nu a stabilit contacte mai bune şi nici nu a simţit o plăcere mai mare în ultimii ani. Medicului generalist Daniel îi place să cureţe uşile şi podeaua din prima până în ultima zi. aceeaşi nehotărâre. îşi dă seama că-şi va practica meseria foarte diferit de-acum încolo. cei din a doua categorie sunt tot decepţionaţi. Diferenţa constă în . Zece ani mai târziu. Cei care nu-şi iubesc meseria rămân pe acelaşi post şi sunt la fel de nemulţumiţi. Câţiva ani mai târziu. primii şi-au schimbat serviciul sau felul de a munci pe acelaşi post. Dimpotrivă. inventează metode noi. înaintează mai repede. Totuşi îşi caută în prezent o altă slujbă.66 Dr Andre Moreau un adevăr: unii îşi iubesc meseria. îşi schimbă de mai multe ori felul de a o face. poate într-o altă ţară. dar alţii nu. In viaţa curentă este creativ. îşi exercită meseria de medic. dar va continua să-şi transporte capul cu el — deci aceeaşi viziune asupra lucrurilor. Dacă nuşi schimbă comportamentul. se adaptează. el va avea un alt patron. primii sunt tot mulţumiţi şi activităţile lor au evoluat considerabil. uneori se agită cam mult ce-i drept. Jean nu-şi apreciază munca şi nici nu e interesat să-şi amelioreze situaţia. Are astfel puţine şanse să fie mai satisfăcut pe viitor. aceeaşi dependenţă. dar nici nu au schimbat nimic. Şefii lui îl apreciază cel mai adesea. El a rezolvat şi revendicările sindicale ale lui Theo. muncitorii sunt divizaţi în două categorii: cei care-şi iubesc meseria şi cei care nu şi-o iubesc. nefericirea lui va reîncepe „mereu din cauza celorlalţi". dar diferit faţă de cum o făcea acum cinci sau zece ani. în psihologia muncii.

cei din a doua categorie fac mereu acelaşi lucru.creativitate. îşi schimbă serviciul sau felul de a munci pe acelaşi post. Cei care rămân îndrăgostiţi îşi modifică felul de a trăi în doi sau îşi schimbă partenerul. Cei care se plictisesc cu partenerul lor sunt tot la fel zece ani mai târziu. Diferenţa constă în a deveni conştient de nemulţumirile sale şi în creativitate . Primii sunt creativi şi. în viaţa de cuplu este la fel. dacă nu sunt satisfăcuţi. Nefiind creativi.

a-şi îmbunătăţi performanţa.Viaţa mea. Problemele întâlnite la serviciu sunt de fapt secundare. îmbunătăţirea participării la munca în echipă. a se face acceptat de ceilalţi în calitate de coleg. pe care le repetăm în prezent. munca manuală în echipă. pe scurt tot ce se consideră drept calităţi profesionale dorite pentru a se integra şi a se face acceptat pe piaţa muncii aşa cum este ea. Când se închide o întreprindere din cauza unei catastrofe exterioare. Stresul rezultă mai ales din incapacitatea persoanei de a face faţă evenimentului sau agentului stresant. Miercuri a devenit ziua de ergoterapie în sensul profund de terapie prin muncă ca mijloc de cunoaştere de sine: dezvoltarea unei viziuni mai realiste a sarcinii de îndeplinit. o zi pe săptămână. aici şi acum 67 m tru a-şi schimba comportamentul şi a face astfel viaţa H ' mai bogată. mai creatoare şi mai pasionantă. Ergoterapia şi şedinţa de şantier Mult mai târziu. Dificultăţile pe care le întâlnim în muncă depind mai ales de proiecţiile noastre (viziunea noastră personală despre mediul nostru de muncă) şi de transferurile sentimentelor şi comportamentelor învăţate în trecut. a se afirma sănătos ca „patron" sau „angajat". a respecta regulile stabilite şi a negocia altele mai adecvate sau a ameliora o structură „democratică". muncitorii reacţionează diferit în funcţie de diferite procese: . Problemele de muncă se trasformă în conflicte de nerezolvat din cauza proiecţiilor şi transferurilor persoanelor care trebuie să le rezolve. căutând totodată un răspuns la nevoile sale. am vrut să păstrez ceea ce era mai captivant în aceste Gestalt-Kibbutz. când mi-am creat comunitatea terapeutică permanentă.

acceptarea fără ruşine a unui şomaj prooriu. de a acţiona la o frustrare fără mânie sau disperare.pacitatea de a face doliul de o speranţă decepţionată. energia necesară obţinerii i alt loc de muncă. nevoia de a-şi ? iga viaţa într-un mod autonom. reducerea nivelului său de viaţă fără a-i invidia pe ceilalţi etc a .

să facă ordine în bucătărie şi curăţenie prin dulapurile comune. „patronul" trebuie să-i ajute constant să-şi atingă obiectivele (fără a se transforma în salvator): a supraveghea. a sfătui. a corecta. Se porneşte de la o simulare a realităţii unde un „client" (eu sau ergoterapeutul) cere un serviciu unei „întreprinderi" pe care trebuie să1 realizeze în mod satisfăcător pentru client şi suficient de „eficace" pentru a obţine un „beneficiu" şi a evita „falimentul" fără a crea „conflicte sindicale". Când grupul este numeros ţinând cont că „muncitorii" sunt în prezent în suferinţă. ergo-terapeutul îi arată şefului de şantier sau „patronului". In ajun. să cureţe copacii. să aranjeze lemnele. un pacient din comunitate. să culeagă fructele pentru a pregăti dulceaţa. ergoterapeutul ajută „patronul" să repartizeze sarcinile cât mai clar posibil şi să găsească un acord cu fiecare pentru a-şi face acceptat proiectul. să doboare un copac şi să-1 taie în butuci. El trebuie să pregătească uneltele necesare şi să repartizeze pe tablă sarcinile.68 Dr Andre Moreau Şantierul de miercuri dimineaţă este condus de ergotera-peut. o persoană cu rol educativ pe care am instruit-o şi am format-o pe parcursul mai multor ani în această strategie apar-te pe care nu am mai întâlnit-o nicăieri de altfel. munca ce trebuie realizată în echipă: să amenajeze grădina. a schimba . Miercuri la ora 9. „Muncitorii" sunt în „perioada de încercare" şi doresc să fie „angajaţi" şi să spună apoi clar dacă sunt motivaţi pentru a munci cu „acel patron" care doreşte să constituie o echipă performantă. să repare mobila şi uneltele. să picteze piscina. să desemneze şefii de echipă şi muncitorii. să varuiască toată casa sau o încăpere.

a întări echipa. Când Isadora. Ea este astfel nevoită să-şi afirme puterea şi aU' . Uneori îi propun să-şi lege mai" nile la spate. un important PDG (Preşedinte Director General) în plin succes. ea lucrează tot timpul. îi sugerez sfatul unui prieten.funcţia. a oferi de muncă pentru patru ore. distribuie toate sarcinile pentru a fi îndeplinite de alţii şi nu lasă nimic nefăcut. E bine de ştiut că un astfel de şef care reuşeşte în viaţa civilă lucrează în medie paisprezece ore pe zi. este şefă. salvatoare recunoscută şi consolatoare a celor necăjiţi. Deviza unui şef bun este: nu face nimic. pe când ceilalţ1 profită pentru a nu face nimic.

aici şi acum 69 tatea. pentru puterea sa pozitivă de afirmare. într-un mod admisibil pentru persoana care se izbeşte de ani de zile de acelaşi zid invizibil care este în interiorul său şi pe care ceilalţi îl văd clar. capacitatea sa de a se face acceptat şi de a fi ascultat. eficacitatea sa în sarcina pe care a avut-o de îndeplinit stilul său autocratic.Viaţa mea. realismul său practic. Conţinutul seamănă destul de mult cu tot ce este descris mai sus în acest capitol. Se autoevaluează pentru modul în care a condus şantierul. depresivă de ani de zile. abilitatea sa de a „vinde ordine" şi de a le face acceptabile mai degrabă decât a le impune. t-eea ce este şi mai interesant este constatarea că bună pare din conflictele pe care persoana le are la serviciu sunt ace- . p'upă-amiaza este centrată pe şedinţa de şantier. ergoterapeutul dă cuvântul fiecărui „muncitor" care-şi face evaluarea şi o primeşte pe a celorlalţi. democratic sau laisser faire în a-şi dirija echipa. terminând cu răspunsul la întrebarea: doresc sau nu să mă angajez la acest „patron" şi de ce? După aceea. nivelul său de prezenţă sau absenţă şi tot ce poate conduce la eşec sau la reuşită. ceea ce nu reuşeşte să facă la muncă sau acasă unde servitoarea domnului". adesea omentul cel mai important al săptămânii din punct de vedere terapeutic. capacitatea de a rezolva problemele şi a gestiona conflictele. Apoi ceilalţi „muncitori" îşi evaluează „patronul". tendinţa sa de a structura sau a planifica. Ergoterapeurul îi dă mai întâi cuvântul „şefului de şantier" sau „patronul". Se întâmplă adesea ca într-o zi să se primească aici lămuriri pe care colegii de muncă nu îndrăznesc să le formuleze la fel de precis fiindcă ei nu au grila de lectură sau cuvintele necesare pentru a spune clar.

numai să ai instrumentele necesare pena le observa şi decoda.u Şi cu cele de acasă. Este ceea ce o să vedem în capitoa l u l u r m ă t o r . .

igienică. a ifl' . pe o stradă obişnuită. stările Eului. Am pus mochetă. Astfel participanţii vor putea la rândul lor să se simtă ca acasă. cărţile mele şi ale altor autori cunoscuţi. salvator. de asemenea. în doi sau în grup: reia' xare. de proporţii obişnuite pentru a dezvolta cu mediul înconjurător contacte diverse: magazine. persecutor). curată. injoncţiunile antivia-ţă. Casa mea este obişnuită. texte extrase din cărţi referitoare la dificultăţile cele mai frecvente. draperii şi perne colorate. de asemenea. cu o atmosferă rece şi fără personalitate. Lecturi variate sunt disponibile: reviste de psihologie. Peste tot. cafenele. ciclul de satisfacere a nevoilor. utiliza discuri sau casete cu muzică şi mai ales doua sute de casete înregistrate conţinând numeroase exerciţii terapeutice ce pot fi realizate individual. în perete. cinema. Nimic nu seamănă aici cu o instituţie de tratament. într-un sat obişnuit. încerc să creez o viaţă comunitară cât mai apropiată de realitatea cotidiană. Participanţii scriu pe tablă informaţiile practice de structurare a vieţii comunitare. trezirea conştiinţei. Persoanele pot. o fac pentru a sublinia contrastul cu spitalul. plimbări. Am fixat. o tablă mare pentru a desena sau susţine explicaţiile teoretice pe care le dau. afişe amintesc elementele principale ale diverselor teorii de referinţă: jocurile psihologice distructive. triunghiul dramatic (victimă. spectacole. teama mea de ceilalţi. Dacă insist asupra aspectului obişnuit al locurilor. meditaţie.Capitolul IV: Viata com unitarsi viata în fam ilie ă I 5 9 Intr-o casă obişnuită La fel ca în ergoterapie.

respingere.. Ah da. Aici nimic nu seamănă cu atmosfera dintr-o clinică. Iată deci o casă obişnuită (sau aproape obişnuită!). Grădina se deschide cu o terasă din piatră unde. afirmare. Fiecare se simte ca la el acasă încă de a doua zi. un spaţiu de lucru.. obişnuită. acest lucru. era să uit. atât de apreciat în serile lungi de iarnă. Ah da. să atingi. tenis şi cu o livadă plină cu pomi. Deşteptarea este liberă. Pe scurt. minunaţii porumbei albi cu coadă de păun. nu mă aşteptam să descopăr ln ben eficiu terapeutic atât de bogat în viaţa comunitară. Toate aceste pro-neri sunt reluate întrun mare catalog sau în cărţile mele: în ecial Autotherapie assiste (Autoterapia asistată) şi Defrichez intre passe (Defrişaţi-vă trecutul). Preţeam. . apă caldă şi rece. _ers°anele rămân aici de la o săptămână până la cinci săpani vri medie.Viaţa mea. era să uit focul din cămin. să asculţi. un cuptor cu microunde etc. O terapie prin viaţa în comunitate: o zi obişnuită Toţi locuim în această casă. Eu sunt împreună c u participanţii o parte din timpul zilei.. destul pentru a nu avea nevoie de terapeut timp de o săptămână. un teren de sport unde se poate juca volei. luăm masa în timpul verii.. un mic apartament privat cu trei camere. Ea este plăcut amenajată cu o peluză. baschet. bineînţeles. ma-meditaţii orientale. Bucătăria este prevăzută şi ea cu dulapuri. aici şi acum 71 st să priveşti. Iată cadrul „Comunităţii terapeutice" care funcţionează tot anul. Atunci când am vrut >a dezvolt o terapie prin muncă. la umbra unei marchize. şi eu la fel. un congelator. Sufrageria. o piscină bine încălzită când este soare. Este o perioadă . dar sunt încă adesea surprins Şl "Jf minunez din ce în ce mai mult. Prima reuniune coto ara mcePe ^a 845 şi durează vreo două ore. un frigider. Aici abordăm Problemele întâlnite în viaţa cotidiană. unde eu lucrez. un aragaz electric. relaxare senzorială. La etaj. de aproape 24 de ani. este echipată cu o masă extensibilă şi un dulap pentru veselă.

serviabil. La 1415. şedinţa terapeutică în grup urmată de autoterapie. nici mai mult nici mai puţin. Cu ocazia unui astfel de sejur. oarecum. La 16. Dacă termenul „nevroză" defineşte o „boală". Veţi constata că întâlnim aici acelaşi gen de punere în evidenţă ca pe şantiere. adică să adopte un comportament mediu. Nu vorbim practic decât despre ce s-a mai întâmplat în ultimele 24 de ore. Am să vă dau câteva exemple. rezervat. şedinţa de autoterapie (exerciţii pe casete sau texte). Este punctul neutru. a pierdut originalitatea existenţei sale. fără să iasă cu ceva personal în evidenţă. în „nor-moză" se include comportamentul conform al celui care. într-o şedinţă densă şi pasionantă. cu această rezonanţă morbidă a cuvântului „nevrozat". Această formulă nu lasă loc activităţilor de şantier. cina şi seara program de voie.72 Dr Andre Moreau intensă. Fiecare se poate înscrie pentru o consultaţie individuală. Veţi înţelege imediat că este vorba despre voi şi despre mine. . După aceasta. altfel spus. Apoi fiecare trece la treabă până la masa principală. De organizarea acesteia se ocupă ergoterapeutul. într-un cuvânt „normo-zat". pregătirea meselor spălatul vaselor. în mod contrar. ele fac eforturi să pară „normale". Eu nu angajez un personal de întreţinere. fără a fi boi' nav. întreţinerea casei şi a grădinii. Fiecare încearcă să arate cât este de bine educat. Numesc „normozat". ci numai acelor activităţi necesare pentru o bună funcţionare cotidiană: cumpărături. De fapt. Intre cinci şi douăsprezece persoane în medie trăiesc aici de luni seara până sâmbătă la prânz. stilat. atenţia este atrasă de evenimentele variate din viaţa comunitară. în a-i „dezeduca" pe oameni. munca constă. exerciţii fizice sau plimbări. De aici u1' colo. Ziua de miercuri este rezervată ergoterapiei după modelul Gestalt-Kibbutz descris într-un capitol anterior. Prima dificultate constă în a face ca persoanele să se comporte cât mai natural posibil. responsabilul casei pentru săptămâna curentă negociază repartizarea sarcinilor. la 1215. exact contrariul spontaneităţii: el se arată amabil. Regulile bunei educaţii sunt mai importante şi împiedică întâlnirile reale. La orele 19. starea celui adaptat la ce a fost învăţat sa fie şi care se forţează să renunţe la ce ar vrea el să fie sau ar putea să devină. rigid. fără boală şi fără viaţă. plăcut.

Când ră-Pâ t . revăd pe scurt succesiunea diferitelor mele descoperi mai întâi imaginate. Centrându-mă pe persoanele prezente.»>-uv. sau am emoţii când mă priveşti în ochi. Ea tinde să aducă în -pian experienţa prezentă. antidotul nevrozei. pot să-i comunic acest lucru (sau să tac) şi să cer părerea celorlalţi despre ceea ce el evocă pentru ei. Nu ma refugiez în spatele unei „neutralităţi binevoitoare" ca psihanalistul. Pentru a avea un comportament terapeutic. sunt atent la interacţiunea dintre el. grupul şi ceea ce se întâmplă aici. aici şi acum 73 Terapeutul desacralizat şi viu Prin această descriere a multiplelor faţete ale vieţii la „Y V r Clair". precum munca de şantier sau re-ultate dintr-o cotitură a vieţii mele. dacă aş fi soţia ta. eu nu mă simt ascultat. Dar gândesc şi mai ales simt tot ce spun. tu mă consider primul participant. precum şi din partea mea. Dimpotrivă. Dacă estimez că ceea ce simt este suscitat de el (proiecţiile sale sau transferul său.Viaţa mea. ţin cont de sentimentele şi de nevoile mele. Repet adesea într-un grup că primul pe care-1 tratez aici. de exemplu) şi că-i este specific. precum viaţa comunitară Eu sunt foarte mulţumit de găselniţele şi de invenţiile mele. eu creez un climat de spontaneitate. când tu vrei să ai dreptate. lungi ani de căutări şi tatonări. ţi-aş spune «Ai dreptate. adio». —. eu continui să trăiesc din plin ca ln viaţa mea de toate zilele. de acceptare „condiţionată" (dezvoltată de Ginger) şi de suport: „când tu răspunzi aşa de repede." Aceste reacţii pot veni din partea celorlalţi. Trăiesc pe moment concentrat. cel care este în măsură a n cel mai conştient de transferurile sale şi de contratransfe-run.euiu- • rezenţa mea este terapeutică. de empatie (ca Rogers). eu şi grup. Eu nu spun tot ce gândesc: selecţionez în funcţie de nevoile grupului. Când acestea sunt „trezite" de ceea ce evoca un participant. evroza este o întoarcere în ferurile trecut prin proiecţiile şi transcare reactualizează trecutul în detrimentul prezentui .iuaiiictiza uetuiui ui ucuuiieiiiiu piez. sunt eu. în sensul de „a avea grijă de".

trecut . terapeutul ajută clientul să le îndese şi să revină la sensul experienţei prezente.ului reapar.

. Dimpotrivă. Terapeutul schimbă efectiv.. Noi preferăm ca un individ să intre în propria experienţă. Aceasta seamănă destul de mult cu întâlnirea de şantier a grupurilor terapeutice prin muncă.. Terapeutul este mai mult decât un catalizator care. examinăm împreună . să impună ceva unei alte persoane.. şi descoperă cu pacientul ce înseamnă să se angajeze pe numeroasele căi ce li se deschid. să zicem mai ignorantă.] Reuniunea comunitară Am rezervat sfârşitul acestui capitol acestei reuniuni comunitare ce are loc în fiecare dimineaţă la „Y Voir Clair"... o consultaţie individuală seamănă cu o cutie de conserve. sa z{. reflectă spiritul de proteste îrr. [..74 Dr Andre Moreau Accentul pus mai degrabă pe experienţa prezentă. Aici are loc o desacralizare a psihoterapiei şi a terapeutului. nu se schimbă. El devine mai deschis. Contemplând aceste persoane care se împlinesc şi creând relaţii între ele.. decât pe interpretarea experienţei. potriva autoritarismului care-i permite unei persoane. cem mai savantă.. Iată care este pentru mine toată diferenţa între viaţa care se scurge şi explodează în faţa mea şi ceea ce oamenii pot să-mi încredinţeze din demersul lor terapeutic individual din altă parte şi anterior. [. influenţând reacţia chimică. eu mă imaginez în mijlocul unei grădini: le privesc înflorind sub mângâierile soarelui şi le stropesc.] Aţi constatat de nenumărate ori ce instrumente importante sunt viaţa comunitară şi munca la „Y Voir Clair". în fiecare dimineaţă de la 8 la 10... cu posibilităţi de schimbare limitate.

. proiectele sale. &" spre resursele sale. despre ceea ce au apreciat sau nu le-a p'a' cut în comportamentul său. îi invit apoi pe ceilalţi paf&" cipanţi să-i comunice părerea lor despre felul lui de a fi.evenimentele din ultimele douăzeci şi patru de ore. rezultatele obţinute şi relaţii» pe care a putut să le stabilească. Ii dau mai întâi cuvântul responsabilului casei: el îşi exprimă părerea despre derularea zilei. felul său de a se organiza.

Mi nare foarte instructiv să constat în ce măsură viaţa comunitară poate fi diferită de la o zi la alta. Un număr tot mai mare de participanţi sunt iritaţi de comportamentul său: nu face nimic şi mei nu vrea să înţeleagă de ce este necesar să muncim. îi propun să fie responsabilul casei la rândul său. Directivă. grupul a fost mai repede eliberat de corvoada cotidiană şi avea acum din nou timp pentru a trai. pentru autoterapie sau timp liber. El vine în urma unei pseudo-tentative de sinucidere pentru că a vrut să-şi sperie mama.Viaţa mea. Şi eu sunt supărat pe el pentru lipsa lui de responsabilitate. aici şi acum 75 F doresc în mod evident ca fiecare să-şi execute sarcina care s-a angajat. consider că ne stresăm ea muu aici. Nu are ocupaţie. După câteva zile. fiecare îşi cunoaşte sarcina şi o execută rapid. Alţii sunt pasivi şi îi mani-' ilează pe cei din jur forţându-i să Ie compenseze inerţia. Unii sunt Ivatori şi sar în ajutorul tuturor. în funcţie de responsabilul casei şi cu aceleaşi persoane. De fapt ea era sătulă de dezordinea din zilele precedente şi n-avea chef săşi ocupe toată ziua cu sarcinile menajere. Nu mai frecventează şcoala de câteva săptămâni şi declară că este sătul de viaţă. Astfel. Rudy are şaptesrezece ani. sa organizeze munca cum vrea el şi să le ceară celorlalţi să in-e m spiritul pe care el îl preconizează şi să experimenteze onsecinţele. că acordăm prea mult timp muncii şi că este P sibil să . El ne răspunde: „Ei bine. Chantal organizează activităţile şi treaba merge: casa este curată în mai puţin de două ore. ţinând totuşi cont de nevoile celorlalţi. fără să acopere lacunele celorlalţi sau P responsabilului casei. Acest lucru este necesar pentru a realiza comportamentul său şi al partenerilor săi. îmi place mult ambianţa pe care o creează Chantal astfel. Ar vrea să trăiască fără să muncească şi este foarte pasiv.

putem pune masa şi cine ? e sa mănânce. sugerez acem un picnic. Cum imp frumos. Fiecare să se servească din frigider. Pentru celelalte mese. putem să profităm. Nu va mai trebui să spăasele. Pentru că avem deja provizii. Cui nu-i place n-are decât să le spele.trăim altfel. Lăsăm în bucă-asele murdare. . n-are decât să mănânce.

de ieri încoace? Ceţi propui să realizezi astăzi sau mâine?" Cum să îndepărtăm în mod constant frontierele fricii de a traiAceasta reapare peste tot. fără să-şi dea seama. Un transfer mai larg înţelegeţi cu uşurinţa că. încetul cu încetul ei descoperă şi aici valori. în acest cadru. participanţii acceptă fantezia lui Rudy. Ostilitatea diminuează în profitul înţelegerii. Rudy. La începutul unei astfel de şedinţe. în existenţa cotidiană. Este ca şi cum n-am părăsi niciodată domeniul terapeutic. în special mamele încep să se îndoiască de utilitatea ordinii şi curăţeniei lor. să încep întrevederea cu o întrebare anume: „Unde eşti în căutarea şi evoluţia ta? Ce ai făcut pentru a trăi sau nu .. acasă. nu \jw ţeleg de ce trebuie neapărat să facem curăţenie pentru că au trecut trei zile. Punerea în mişcare este mult mai rapidă." Cum această experienţă nu durează decât o zi. Când părinţii se plâng că de mult timp copilul lor se revoltă. viziunea lui asupra existenţei cotidiene. întrevederile individuale sunt cu totul diferite de cele ce se derulează în cabinetul de consultaţii. n-are decât să-1 aspire. îşi plictisesc copilul de o bună bucată de timp. nu mai este un duşman. ci o persoană care şi-a găsit un sens în viaţa şi cu care se poate crea ceva. Astfel. în ceea ce mă priveşte. caut împreună cu ei să văd dacă ei. la rândul său. o persoană poate direct să spună: „Aş vrea să abordez aceasta problemă. fără să le spună imediat." Mi se întâmplă. o femeie îşi dă seama cât de severă este cu fiica sa pe care o considera revoltată. la ser- .76 Dr Andre Moreau Dacă cineva dintre voi este deranjat de aspectul prăfuit al covorului. de asemenea..

De fapt. în viaţa comunitară şi pe şantier. în mod clasic.viciu. faţă de per- . de asemenea. precum şi la „Y Voir Clair". acesta constă în a reproduc cu psihanalistul sentimentele destinate în trecut părinţilorviaţa curentă. noi vedem dezvoltându-se o deschidere considerabilă a ceea ce psihanaliza numeşte transfer. acest fenomen are loc.

Acesta este cel puţin mijlocul căutat. participantul reia. vin din situaţii neîncheiate cu părinţii. La Y Voir Clair". adesea. în timpul sejurului. Mai întâi. sen timentele trecutului retrăite cu psihanalistul se repetă în aceaşi mod cu anumiţi membri ai grupului la fel cum se repetă a ite persoane din viaţa sa: profesorii. eu cred că eficacitatea este într-adevăr mai mare când aceleaşi tulburări sunt retrăite la „Y Voir Clair" şi analizate după aceea cu ajutorul grupului. Transferul este aici lărgit în două dimensiuni. Atunci. majoritatea comportamentelor problematice pe care le manifestă în cotidian. aici şi acum 77 le pe care le întâlnim. mai degrabă decât a le înţelege intelectual. . Nu-1 numim atunci transfer tru că nu este vorba de o situaţie terapeutică. de ° olu fată de soţ şi de copii sau. Totuşi ace1 «i mecanisme şi procese se derulează şi în viaţa curentă. Comparând cu fosta mea practică de psihanalist. reproduce în diferite feluri. într-un transfer lărgit. în domeniul profesional. e * . pentru că terapeutul este prezent şi fiecare membru este presupus a fi terapeutic pentru ceilalţi. cel puţin în anumite momente. Persoana are astfel ocazia de a-şi retrăi problemele pe loc şi de a schimba urmarea distructivă repetitivă în relaţii satisfăcătoare şi respectuoase. Psihanaliza afirmă că interpretările despre tulburările de comportament şi asociaţiile pe care le putem stabili cu copilăria nu pot fi terapeutice decât în cadrul transferului cu psihanalistul.Viaţa mea. a le amplifica. transferul clasic şi transferul lărgit alternează sau se suprapun. Această muncă este însoţită de experienţele împrumutate din Gestalt: a face simţite conflictele.g patron şi de colaboratori. cu problemele care decurg de aici şi care.

. să proiectăm defectele noastre asuuilalt: „Tu eşti coleric" când noi înşine suntem nervoşi 0 . de asemenea. procesul este acelaşi: rănile trecutului cu părinţii °nce altă persoană importantă în educaţia sa sunt imprie in creier şi devin principii (Toţi oamenii sunt. aceste introiecţii proiectate asupra persoanelor prezente care evocă sau fre ca Lntr°iecţiile stocate în creier: este etapa proiecţiei (Şi tu eşti u p tem. soţul şi chiar Pm.patronul. Apoi. în anumite întâlniri potrivite.). Le numtroiecţii..

78 Dr Andre Moreau fără să ne dăm seama. ci să devenim conştienţi că transferăm adesea asupra unor persoane prezente sentimente construite în trecutul nostru. Obiectivul nu este să ne vindecăm de „nevroza de transfer" cu psihanalistul nostru. Obiectivul terapeutic major constă în dezvoltarea comportamentelor alternative fără a-1 încărca pe celălalt. populată de fantome şi animale sălbatice îmblânzite progresiv. Se dezvoltă apoi sentimente corespunzătoare faţă de aceste persoane: este etapa transferului. în a da prioritate trecutului asupra prezentului. încerc s-o redau cât mai naturală. Şi jw dezvoltăm acest proces în toate întâlnirile nostre. Nevroza este o atitudine care constă în a se servi de ceilalţi sau de trecut pentru a justifica prezentul. Mai mult decât într-un laborator sterilizat sau într-o sală de demonstraţie de strategie. care nu este decât o etapă. de exemplu. mă simt aici în centrul unui furnicar plin de viaţă. A şti de unde vin aceste transferuri nu are deloc efect terapeutic asupra atitudinilor nevrotice repetitive. pe un câmp de luptă sau într-o rezervaţie. protejând intenţia pozitivă şi beneficiile comportamentelor transferenţiale nevrotice venite din trecut. . Obişnuinţele constau.

Laura. Frederick PERLS a fugit de nazişti şi a început să-şi creeze metoda în Africa de Sud în 1935. la fel ca un copil care poate deja să vorbească înainte de a cunoaşte ortografia şi gramatica. GOODMAN. reveniţi la experienţa voastră. Şi totuşi voi ştiţi deja multe. C. Psihanalist evreu german. cu mult înainte de a-i da un nume. dogmatică şi pasivă. erau singurii europeni ce aparţineau curentului Gestalt-teoriei sau Gestalt-psiho-logiei şi psihanalizei.. Andre) . A numit-o mai întâi psihoterapie integra ti vă care cadrează bine procesul dezvoltat. valorile de origine americană t-mpirismul opus intelectualismului psihanalizei postulează că orice cunoştinţă îşi are originea în experienţă: lr>cetaţi să mai gândiţi..FFERLINE şi FROM sunt bine ancoraţi în cultura lor americana. sau aproape. După război a emigrat în SUA şi a creat faimosul „grup al celor şapte" dintre care el şi soţia sa.Capitolul V: întoarcerea la origini Ajungem curând la jumătatea acestei cărţi şi nu v-am vorbit încă despre Gestalt. Dintre cei cinci americani. ceea ce a permis imprimarea calităţilor şi valorilor care au contribuit pe larg la dezvoltarea metodei dincolo de Atlantic. Restul este literatură. (JACQUES. spunea Perls. El a dezvoltat-o ca o reacţie la psihanaliză pe care o considera prea „intelectuală".

inter pretarea şi abordarea mentală a „pacientului". B. Aceste mişcări diferite au fost pe larg dezvoltate şi răspândite de către William James în secolul XX.). Funcţionalismul „tratează procesele psihologice ca func. ţii în care adaptarea organismului la mediu este centrală" (Id-)Procesul (aşa cum are loc) se referă pe larg la structură (de ce.80 Dr Andre Moreau Pragmatismul: „eficacitatea ca adevăr" este o tendinţă care a făcut succesul americanilor.). Aceste procese . imprimă în Gestalt „concepţia pragmatico-funcţionalistă a gândirii văzută ca o capacitate de a întâlni şi rezolva dificultăţile astfel încât să răspundă nevoilor. care este cauza?) ce domină în analiza şi în gândirea europeană. paralel cu terapia. Dacă o propoziţie funcţionează. Valorile de origine europeană • Psihanaliza: respingând inconştientul freudian. Perls a dezvoltat mult relaţia „aici şi acum" cu „clientul". înseamnă că este adevărată. uti lizând intens proiecţiile şi transferul fără să le numeas că explicit. de Dewey. Aceasta a permis prezentarea Gestalt ca fiind mult mai eficace şi mai rapidă (Id. Pedagogia activă imprimă. „Devino cine eşti". o perspectivă educativă. asemănătoare cu teoria Gestalt a adaptării creatoare în câmpul dificil pe care organismul îl constituie cu mediul său" (Id.

dar sunt exploatate în Gestalt într-un mod mu» mai dinamic.au fost dezvoltate de către POLSTER şi de Institutul Gestalt din Cleveland (Ges talt Institute of Cleveland) şi mai recent de Societatea Franceză de Gestalt cu Serge GiNGER şi Didier JuSTONAceste două noţiuni sunt descoperirile geniale ale lui FREUD. Eu le dezvolt pe larg în această carte şiin cartea Defrichez votre passe cu procesele majore ale ori' .

corp şi relaţie. Este vorba de ceea ce transpare în primele capitole prin utilizarea jocurilor. . în care şi-a dezvoltat primele talente terapeutice cu actori invitaţi să trăiască din plin. în sens contrar. Gestalt nu ar fi ceea ce este: o punere în scenă a vieţii prin cuvânt.Viaţa mea. ci „fiind" tatăl său prezent „aici şi acum". pragmatismul şi eficacitatea. proiecţie. la impulsul lui Perls. aici şi acum 81 cărei interacţiuni: introiecţie. Psihologia existenţială a colorat şi amplificat la nivel malt expresia emoţională şi autentică a trăirii personaje Şi a relaţiei terapeut-client. El a preferat monodrama în care clientul este invitat să joace diferite roluri ale problematicii sale personale cu utilizarea faimosului „scaun gol" căruia îi vorbeşte. să joace roluri la început artificiale pentru a-şi descoperi sentimentele refulate sau ignorate. acest scaun gol nereprezentându-1 pe tatăl său. expresia dramatică dorită de autor şi dezvoltată de Perls în calitate de regizor. De-abia în 1950. în emoţia şi în interacţiunea cu partenerii şi cu spectatorii lor. Gestalt-teoria de care Perls şi soţia lui erau profund impregnaţi încă înainte de fuga lor de regimul nazist. Fără aceste jocuri. grupul celor şapte adoptă numele de Gestalt-te-rapie. Psihodrama lui Moreno 1-a influenţat pe Perls care nu-1 menţionează deloc. transferul clientului şi contratransferul terapeutului. exerciţiilor sau a expresiei corporale în care participanţii sunt stimulaţi să-şi pună în scenă sentimentele sau. Am mai putea menţiona şi experienţa teatrală a lui Perls la Berlin. Ei posedau astfel principalul bagaj intelectal care le lipsea oarecum celor cinci americani care aduceau la zestrea miresei un alt bagaj intelectual ce aparţinea pionierilor din lumea nouă: explorarea „Noilor Frontiere".

Un copil sălbatic nu ar vedea nimic asemănător. Fiecare descoperă aici un pătrat perfect: patru linii egale. astfel încât să distingă mai bine legătura dinamică de filiaţie. în germană. un precursor al Gestalt-psihologiei. poate să imprime în el imaginea pătratului — acesta poate fi atunci de dimensiuni diferite. îşi publică studiul despre calităţile formale: o formă este mai mult decât părţile sale. puse cap la cap ce se întâlnesc în unghi drept. de culori schimbătoare. A. mai ales dacă ea se repeta. Pentru cel care nu a mai observat niciodată o astfel de figură. Gestalt-teoria sau teoria formei pe care o voi dezvolta aici este deja orientată către Gestaltterapie. toate substantivele comune încep cu majusculă. Un Precursor al Gestalt-teoriei în 1890.Capitolul VI: Gestalt-teoria şi privirea ei asupra vieţii „Gestalt" (formă) este un substantiv comun. această primă experienţă. von EHRENFELS. . O simfonie este mai mult decât notele sale. delimitat de linii de grosime variabila 1 şi chiar ideea abstractă a pătratului tara imagine.

Dacă omitem unghiurile în figura alăturată. remarcăm patru puncte dispuse într-un anumit fel. Expen . Totuşi acesta nu este desenat. Această expefu 1 are Ca^ta^i formale (formă) trăite. distincte de amente (patru puncte. Ansamblul rezultat din senzaţia şi proiecţia formei se numeşte percepţie. imediate. Aceasta este deja o organizare a aspectului senzorial. aici şi acum w 83 De această dată. Ea este independentă de componente„ za: putem să le variem fără a modifica pătratul. Patru unghiuri astfel plasate amintesc la rândul lor noţiunea de pătrat. Ea este • „vedem" pătratul în cele patru desene. patru unghiuri. Este vorba de o experienţă imea ' *ară conştientizarea liniilor dintre aceste trăsături (dacă 1 H° anauzam ca aici). patru linii). continuăm totuşi să proiectăm un pătrat. Este vorba despre proiectarea ideii sau imaginii interioare peste senzaţia imediată. afară de elementele constitutive în sine (linii. Asistăm deci la o repetare a proiecţiei formei interioare (pătratul învăţat altădată) peste senzaţiile exterioare actuale (patru puncte. un fel de structurare numită Gestalt. cu toate că acesta nu este trasat. puncte). patru unghiuri).Viaţa mea. Schema se limitează la patru puncte văzute senzorial şi pe care se proiectează o reprezentare sau un concept de pătrat. aţule între ele sunt necesare. Mulţi vor percepe un pătrat. Putem să ne dăm mai bine seama de acest lucru completând golurile cu linii „întrerupte". patru linii.

puteţi să <&*> . Doi îndrăgostiţi se îmbrăţişează. satul său natal. O îmbrăţişează. Soţia poate. este sensibil la formele ei. vocii.. O interpretare asemănătoare se poate aplica formelor. actul de a simţi. fără ca subiectul să fie conştient. Aceste calităţi formale sunt active: ele se pţJ combina. gama. un gospel. Observând figura de mai sus. Pătratul este obiectiv. El constă în a sesiza obiectul sub diferite forme. El înseamnă Jot' mă". sentimentelor. îmbrăţişare) o coloraţie cu totul diferită. La sosire. „structură". culorilor. pot evoca [celebrele cântece franceze] „Frere Jacques". O admiratoare a Ioanei d'Arc va citi Donremi. Plăcut surprinsă. oamenii) dau fundamentelor imediat sensibile (sărut. cuvântului. B. privirii. de asemenea. compara. A percepe devine deci un act. ascultării. Actul de a percepe este psihologic. la parfumul ei. ea este totuşi în conflict intrapersonal: „Fii atent la farfuriile de la picioarele tale!". sunetelor. re. „Aupres de ma blonde" „J'ai du bon tabac". Aceasta formă proiectată poate fi trecătoare şi depăşită pentru a-1 u1* tâlni pe celălalt într-o experienţă comună împărtăşită sau poate persista făcându-1 să reacţioneze după senzaţiile imediate. Do. să imprime o altă formă: „Vrei să dovedeşti că eşti puternic?" sau „Ce mai vrei?" sau „în sfârşit!" sau „Vrei să te iert pentru că m-ai supărat ieri?" sau „Mă exciţi" sau „Nu se cade" sau „Nu acum sau „Să terminăm treaba mai întâi" (voce interioară). O vede făcând ordine într-un dulap şi doreşte s-o strângă în braţe. actul de a percepe. apoi „O să ne vadă prin geam. durata notelor pe care le proiectăm aici. de aceste relaţii. de a combina şi de a compara. el este fericit de munca pe care tocmai a îndeplinit-o. mimicii. „As-tu compte Ies etoiles?".. Forma şi fondul Cuvântul „Gestalt" vine din germană.84 Dr Andre Moreau rienţa trăită depinde de ele. gesturilor. Este vorba de activitatea de a percepe. în funcţie de ritmul. mi." Forma proiectată de el (dorinţa) şi de ea (farfuriile deja sparte.

Cele două suprafeţe pătrate pe care le imaginaţi în prim-plan sau în planul din spate au. apoi o deformare precum cele şase pătrate care formează cubul. sub diferite „realităţi". să-1 văd în mişcare: pot să-1 văd învârtindu-se sau căzând. Eu proiectez deci acest cub pe acest desen pe care astfel eu îl „in-formez" — pun forma (în). aceleaşi dimensiuni. precum şi cele patru linii oblice. Pot. Eu t să văd decât linii pe o DO suprafaţă plană. în centru. De fapt. pentru că el nu face parte din imaginea dumneavoastră despre cub. Se poate. Dar să pretinzi că aici se rTstinge un cub înseamnă să poţi percepe la un alt nivel. Printre altele. corespunde unei amintiri despre un cub învăţat din jucăriile mele şi la şcoală şi considerat mai târziu ca formă perfectă. . Cel puţin. proiecţia va face să vedeţi ceea ce nu există. Celelalte sunt rezultatul proiecţiei dumneavoastră: transformaţi cele patru paralelipipede în pătrate. Totuşi voi nu puteţi să vă imaginaţi aceste două pătrate decât dacă faceţi mental abstracţie de cele trei linii în formă de Y care le traversează.tre ele. nu sunt decât două pătrate.Viaţa mea. Dacă priviţi cu atenţie. cele opt laturi verticale şi orizontale sunt ega|3 . mai mic. voi credeţi că „vedeţi" şase pătrate. sigure. eventual. Aici. aceeaşi proiecţie vă împiedică să „vedeţi" ceea ce există. chiar aceste două pătrate nu există într-o singură piesă. Astfel. Poate că văd un zar? Se poate deci să vedem acelaşi real în diverse moduri. Acestea sunt caisticile reale. aici şi acum 85 • f-' mai multe aspecte: douăsprezece trăsături într-un arannt anume. Percepţia este deja o „in-formare". de asemenea. obiective. de asemenea. Cubul aparţine "maşinaţiei mele. Eu „formez" figura altfel. puţini sunt cei care percep un pătrat adevărat. să privesc acest cub de sus sau de jos.

într-un grup de 29 zile m Olanda. priveşte0c mă cu atenţie în a ca tu îl «vezi» pe tatăl tău când mă priveşti. mă cât eam C^ re£mzam transferul tatălui meu asupra lui. După u. Mi-era frică de el. ea trăsăturile şi caracterul tatălui meu şi mă critica fără are. îl „vedeam" mereu pe Jean ca pe tatăl meu.Format în psihanaliză în trecut.nz ' e^ *mi spune: „Andre. în a doua săptămână.La începutul formării mele în Gestalt. i-am cerut eâ A™1 ma^ vor'3ească. înseam- .

comparând percepţia mea cu a celorlalţi. Este simplu pentru un cub. mă împiedica să văd ceea ce era în faţa mea pe Jean. Jean!" Nu înţelesesem acest lu_. în „viziunea" noastră despre cub există deci două pârţi-Avem. devenind conştient că aici şi acum ceea ce cred eu că văd este proiecţia mea şi deci îmi aparţine.86 Dr Andre Moreau nă că nu mă priveşti cu atenţie. Nu o să reuşiţi. căci eu nu sunt tatăl tău. dar în ce priveşte sentimentele. aţi învăţat ce este cubul. adică proiecţia este mai „puternică" decât senzaţia imediată. cru în şase ani de psihanaliză pentru că psihanalistul meu nu-mi vorbise niciodată aşa. la şcoală. I-am spus: „Mulţumesc. încercaţi „să nu vedeţi" cubul timp de 10 secunde când priviţi acest desen. ca în terapie „traumatismul primar" care revine în prim-plan) ar putea să reducă o proiecţie sau un transfer care urmează. pe de o parte." L-am privit fix în ochi un moment. Această trezire a conştiinţei nu schimbă cu nimic percepţia dumneavoastră. descoperirea proiecţiei nu este la fel de evidentă şi deci trezirea conştiinţei se operează mult mai greu atunci când credinţa noastră este pentru noi o „certitudine". Dimpotrivă. Ca şi în cazul cubului. poate fi terapeutic. pe tatăl meu. Eu sunt Jean. Este adesea o iluzie să crezi că aducerea-aminte a momentului iniţial (clasa şi educatoarea care v-a învăţat despre cub. şi în acelaşi timp. Percepţia. Imaginarul este mai puternic decât realul. senzaţia obiectivă a trăsăturilor care ating retina . Să extrapolăm: încercaţi acum să vă aduceţi aminte de momentul în care. psihanalistul mă făcea să „văd" ceea ce nu era acolo. Dar se poate şi mai mult. Tocmai trăisem cea mai puternică experienţă de trezire a conştiinţei din viaţa mea.

este „teritoriul". „harta" (vezi mai departe) pentru a citi „^ ritoriul" care este desenul. Este ceea ce numim. în limbajul curent „rea» tea". „figura". Este cee ce putem numi „realul". dar noi nu suntem conştienţi că w1 suntem „cartograful" şi că este vorba despre o „proiecţie"c ne aparţine. o asociere momentană de trei elemente care-şi împart e « . noi „credem că vedem" un cub care ocupă planul apropiat.noastră şi de care noi suntem relativ conştienţi. est1 „forma". Pe de altă parte.

veneau în terapie oameni pe care eu îi numesc „nevrozaţi normali" şi care se numesc „clienţi" ca în Statele Unite. aceleaşi: dezvoltaţi viaţa şi boala are atunci tendinţa să dispară. Forma sau figura apare în primplan. Abia mai târziu. dar este de fapt o iluzie. forma nu capătă sens decât pe fondul din care se detaşează. un secol mai devreme. construcţia acestei cărţi: „teritoriul" (desenul). Creând psihanaliza. Ea poate îmbrăca aspecte variate: linii pe o suprafaţă plană. Aceasta rezultă probabil din contextul epocii în care psihiatria. în ansamblu. Este conştientul. Inconştientul în Gestalt. în scrierile sale. iese la iveală. aici şi acum 87 rea creaţia. gândurilor şi dorinţelor refulate. în special începând cu noile terapii. în timp ce în psihanaliză el este rezultatul evenimentelor. el vorbeşte despre „bolnavi" sau „pacienţi".Viaţa mea. este tituit jn are parte din ceea ce nu suntem în prezent m con-tienti şicare nu este neaParat patologic. Freud a reluat pur şi simplu acest model sub unghiul patologic. Noi credem că „vedem" un cub. Procesele terapeutice şi cele de dezvoltare personală sunt. un cub văzut de sus sau de jos. în geometrie. în general. acest desen este proiecţia unui volum pe o suprafaţă plană. rta" şi „cartograful". era construită pe modelul medical şi deci centrată pe boală. ca în hipnoză şi noile terapii. .

Gestalt-teoria sau psihologia formei a fost elaborată în Germania. De fiecare dată este vorba acolo de forma de moment. îi atribui întotdeauna patru roţi. sau să observ un călugăr care pare că se îndreaptă spre oficiu. sau să aud rugăciunea Angelus în latină răsunând din altarul bisericii (el ocupă atunci prim-planul şi devine deci forma). în secolul al XlX-lea. dar care nu reţine atenţia mea în acest moment. Totuşi el se poate dovedi a fi o eroare. în ce priveşte fondul.88 Dr Andre Moreau Pe de altă parte. să aud cele trei bătăi ale clopotului de la prânz (formă) sunând Angelus (fond). conştiente. el corespunde scării ridicate în faţa faţadei bisericii. dar nu emoţionale). Forma percepută în prim-plan se modifică fără încetare: pot să văd ultimele frunze ruginii de toamnă în lumina soarelui. din mediul înconjurător. din inconştient. în mănăstirea unde sunt acum. sub impulsul lui Wertheimer. Acolo este fondul experienţei mele prezente. . sau peluza acoperită de brumă. de asemenea. al lui Kohler şi al lui Koffka. percepute. Pot. Astfel. celor ce se ivesc din fundal. acelaşi clopot (formă) mă va invita la masă (fond) şi-mi va trezi apetitul (formă). chiar dacă nu-i zăresc decât două sau trei Acest imaginar proiectiv este necesar pentru a înţelege totalitatea a ceea ce observăm. Ea se referea la percepţia datului senzorial mai ales asupra viziunii (la nivelul înţelegerii intelectuale. semn că iarna se apropie. Forma sau figura sau Gestalt sau prim-planul corespunde lucrurilor aparente. La orele treisprezece. mă aflu în faţa minunatei grădini din curtea de onoare. dacă eu privesc o maşină. din planul secund.

A dezvoltat astfel Gestalt-terapia uv cepând cu anul 1933. Totuşi dac tocmai am şters un eşec profesional sau o rană sentimental / . seara. Să alegem un exemplu simplu: o plimbare pe un drum dţ ţară.Frederick PERLS a reluat această idee pentru a o aplica domeniului sentimentelor. Pot să ^ aflu în vacanţă şi să fiu sensibil la peisajul stelelor. la prosp^ ţimea unei nopţi de vară şi la destinderea mea. poate fi percepută în mai multe feluri.

Viaţa mea. ea poate să înţeleagă cum îl „văd" ceilalţi participanţi pe Pierre: calm. alege a irmaţia care corespunde mai bine experienţei tale aici şi cum: «Pierre. Aceasta este Gestalt. Un ajutor potrivit o poate face pe Diana să-şi transforme „Gestalt-ul". Sa-are şi culoare sunt deja forme pe care le proiectez asupra x rienţei: într-adevăr. nu gust nimic şi culorile sunt absenpentru că este întuneric. în timp ce o femeie care se teme să nu fie violată „va vedea" bărbaţi. Diana este speriată şi îl priveşte pe Pierre care stă jos. fiecare crede că din cauza celuilalt nu se mai înţeleg. în acelaşi sens. liniştea nopţii îi va părea suspectă celui căruia îi este frică sau va părea ca o revelaţie a lui Dumnezeu pentru un mistic. dacă am o mare sumă de bani sau dacă tocmai am fost atacat şi mi s-au furat lucrurile. îi propun: „Diana. mă înspăimânţi." Ea „informează" experienţa. liniştit. Totuşi el apare calm în ochii participanţilor şi nu „face" nimic care să o înspăimânte pe Diana. Pentru ca situaţia să se schimbe. Pierre este cauza fricii sale. pu-pn timid şi mai degrabă protector. felul ei de a „vedea" întâlnirea. calm: „Pierre. el trebuie să înceteze să o mai sperie. în „Gestalt-ul" ei sau forma iniţială. mă înspăimânţi» sau «Mi-e frică de . într-un grup. Astfel. Pierre începe să se simtă vinovat că o sperie. De asemenea. Cum să modifice deci indispoziţia ei? Acest impas este obişnuit în conflictele repetitive dintr-un cuplu. în astfel de situaţii. prietena ei pe care o apreciază mult. aici şi acum 89 eaşi plimbare îşi va pierde savoarea şi toată culoarea. Fac astfel apel la o imagine născută din simţul gustativ şi vizual pentru a aprecia plăcerea de „a «avură culoarea lucrurilor". îi propun să-şi mărească sentimentul de securitate ducânduse să se adăpostească în braţele Isabelei. Adesea. voi „vedea" un bandit în spatele fiecărei umbre.

o pot invita să precizeze ce „face" Pier-Pentru a o înspăimânta şi ceilalţi membri ai grupului pot 1 irrna sau infirma dacă. tin " ^ ajungă să spună: „Mă înspăimânţi". „Eu îmi fac frică văzând prin tine ochii ta- . din punctul lor de vedere. „Mi-e frică de ^'ln sfârşit. treptat. Astăzi.tine». Pierre •' e înspăimântător"." Dacă a alege prima frază." Astfel. în acest caz. Diana se recunoaşte cea de-a doua sugestie: „Mi-e frică de tine.

Diana a ieşit aici din impas." Deci forma de la început a evoluat.90 Dr Andre Moreau tălui meu. fiind conştientă de ceea ce spune şi privin-du-1 pe Pierre: „Atâta timp cât am să continui să-1 «văd» pe tatăl meu când te privesc. Pierre trece în planul secund şi aparţine de astă dată fun. Observ patru linii verticale. patru linii orizontale şi patru oblice. în felul acesta. Această imagine ajunge pe retina voastră şi apoi este înregistrată în creierul vostru: este senzaţia în stare pură. pentru că tu nu eşti tatăl meu. Să considerăm desenul unui cub cu feţele transparente. cel puţin în relaţia ei cu Pierre. C. Frica ignorată este greu de abordat. să iasă la suprafaţă şi să se transforme în forma principală. Pentru Diana... Uf! Ce victorie. dalului." îi propun în cele din urmă să atingă faţa lui Pierre care îi zâmbeşte şi ea se strânge cu tandreţe în braţele lui. nici interpretare raţionalizândă. în final îi cer să repete după mine. Câmpurile „dinamice" ale percepţiei Percepţia — unui cub ca şi cea a unui sentiment — nu este un fenomen static în sens unic de la obiect la subiect... Poate şi să-şi reducă teama de tatăl ei devenind conştientă că el este absent sau adresându-se lui (reprezentat printr-un scaun gol). Ea poate să mai progreseze cu el şi să trăiască o întâlnire adecvată. ea poate fi schimbată. în mod primitiv fondul inconştient. lent. Dacă este recunoscută. alungându-1 (cu o pernă) sau chiar bătându-se cu el (reprezentat prin Pierre) etc. Aceasta este senzaţia simplă plecând de la . fără teorie pompoasă. înseamnă că nu te văd într-adevăr. această situaţie permite fricii sale de tatăl ei.

astfel încât cele şase feţe sunt „văzute" ca şase pătrate în trei dimensiuni. formând deci un cub. Percepţia este un proces dinamic compus din senzaţii provenite de la desen şi de la subiect în funcţie de concepţia sa per' sonală despre cub. un fel"' . El proiectează imaginea sa interioară pe »" gură.schiţă spre observator. Care este explicat13 furnizată de Gestaltteorie pentru a lămuri acest demers mental? Ea formulează ipoteza „câmpului dinamic".

Jocul „Văd. Gestalt-ul cubului pe care l-am laborat în interior). Aceasta include o semnificaţie provenită din trecutul meu. La fel... îmi imaginez că tu. trezirea conştiinţei apare brusc sau în etape spontane parţiale.. roşu de mânie.. de exemplu) a experienţei muz cubului coreside unei ordini spaţiale (sau temporale) a proceselor fizio-1 eice (ideea cubului perfect. observaţiile noastre (senzaţiile vizuale ale chipului crispat şi roşu al lui Pierre) se completează prin imaginea înregistrată în prealabil în noi a Tatălui.. Totuşi se poate ca ea 1 proiecteze mânia din greşeală. ci de o combinaţie (o Gestalt) origina-a/ rezultând din două experienţe diferite. simt că eu. Ele devin o percepţie organizată care ne sugerează că Pierre este iritat. ci printr-o corespondenţă de ordine.. o Gestalt. Psihologia formei se înscrie astfel în teoriile învăţării şi arată cum achiziţiile pot să apară prin etape spontane în funcţie de percepţia formelor (cubul văzut de sus sau de jos este perceput subit). în timp ce Pierre este numai mtimidat şi speriat. dând uneori impresia că ele sunt progresive. aici şi acum 91 ■ mă neverificată: ordinea spaţială (sau temporală pentru 3 urile icale. El permite detalierea acestui proces de formare a unei Gestalt în toată simplitatea sa: o senzaţie (chipul stacojiu al lui Pierre) îmbogăţită de o proiecţie (ea îşi imaginează că Pierre este furios cum era tatăl ei când avea aceeaşi expresie a feţei) furnizează o proiecţie mai globală. nu printr-o corespondenţă punct cu punct.." descris în ciclul Gestalt constituie exerciţiul de bază în Gestalt. Nu este vorba de adunarea constatării (Pierre cu obrajii roşii) şi a amintirii (Tata cu chipul congestionat de mânie). în plan emoţional. .. Dacă transpunem aceste fenomene în domeniul sentimentelor.Viaţa mea.

•-u acest exemplu al Dianei suntem deja într-o aplicaţie ncretă a Gestalt-teoriei şi chiar în plină Gestalt-terapie. .

de fapt o construcţie pe care o elaborăm plecând de la senzorial pe ca-re-1 numim realul sau „ceea ce este".. „Realitatea" este o construcţie Ceea ce numim în limbajul curent „realitate" este. antipatică sau neutră în funcţie de cel care o priveşte. O putem vedea frumoasă (este o judecată). după cum privirea aparţine unui bărbat timid/ posesiv. cu dorinţe refulate sau unei femei împlinite. provocatoare sau discretă.. tandru.. respingătoare sau dezgustătoare. Aceeaşi persoană poate apărea simpatică. care vrea să agate. Ea este seducătoare sau eu o doresc. cu ochii albaştri este ceva obiectiv. Este o privire subiectivă a unor „cartografi" difer1!1. „Realitatea" este o iluzie 1. seducătoare. Vă imaginaţi despre ea calităţi sau defecte care vă aparţin. aspectul sensibil sau realul şi „felul nostru de a-1 vedea". 2 Vaza Ceea ce numim în limbajul curent „realitate" este.[. de fapt.. abandonată sa calmă.92 Dr Andre Moreau D. distantă. compromis între teritoriu şi cartograf. putem să ne dăm seama în ce măsură realul este supraîncărcat de realitate. Cubul pe care noi credem că-1 vedem mai jos nu este un volum ci o suprafaţă plană. Când priviţi o persoană. reS" pectuos. în funcţie de unghiul din care privim: bogaţii exploateaZ săracii sau pasivii (săracii) profită de cei care muncesc (bog3P'' . rece. de „realitatea" noastră. proiectaţi mereu cunoscutul asupra necunoscutului care nu apare obiectiv. Plecând de la aceste exemple ale pătratului şi cubului. un volum în trei dimensiuni) asupra prezentului (un desen plan. pasionat. geloase/ „superioare". cu sentimente materne. o construcţie făcută din două părţi: „ceea ce este" obiectiv. bidimensional). blondă. O femeie de treizeci de ani. gelos. Acesta este „teritoriul". rivală. Este „harta".] 1 Cubul Voi proiectaţi aici şi trecutul (imaginea unui cub învăţat cândva.

sau e un stil vechi. cste o catedrală frumoasă din secolul al XIH-lea. forma care va apărea va reprezenta „două profiluri care se privesc" şi partea centrală albă va deveni fundalul. Această p.Viaţa mea. dar care vin de la noi).le este deja o acţiune în Care . Dacă ne concentrăm atenţia pe părţile laterale albe. aici şi acum 93 Acest profesor este autoritar sau are autoritate. Acest desen de mai jos al „vazei". sau zidurile sunt negre. creat de teoreticienii germani ai Gestalt-terapiei la sfârşitul secolului al XlX-lea. poate fi perceput în diferite feluri. Majoritatea persoanelor vede aici mai întâi o vază. Aceasta înseamnă că îşi fixează privirea pe partea centrală albă ca formă sau figură de primplan şi pe cele două părţi ca fundal de pe care se detaşează figura. 3 Senzaţie-percepţie Noţiunea importantă de reţinut din acest desen este aceas• senzaţia vine de la obiect şi percepţia vine de la subiect. fizio*°8iŞti voiau de fapt mul ^^ să disocieze senzaţia (stirea senzorială care atinge retina) de percepţie (formele perc re credem că la vedem. s a trimite pe desen forma pe care a învăţat-o cândva şi îr AS e aseamană pentru a-i da un sens.

receptivă.răspuns la senzaţia primară te car e Pasivă. care îi aparţine persoanei . Această percepţie este o activitaructurează şi dă un sens.

forma. una albă în faţa alteia negre sau patru profiluri. H asemenea. albe sau negre sau de „sclavi"! Putem. de asemenea. Sau două profiluri de copii. „informează". Noua învăţare pe care ei voiau s-o pună în evidenţă era dimpotrivă bruscă. Se puteau proiecta o vază sau două profiluri. sigla unei secte! Dacă privim desenul dintro parte.94 Dr Andre Moreau care priveşte. o cupă. Singura certitudine care există este că nimic din toate acestea nu există pe foaie. văţare alături de asociaţionism care este o învăţare progresi. vă. percepe un picior de masă de grădină. un stâlp de balustradă. lucrând pe ilUz: ile optice. făcut din linii negre pe fond alb. . o clepsidră. putem vedea o halteră. Ea dă o formă. voiau să pună în evidenţă o a doua formă de în. în privirea pe care o are asupra desenului. mai apropiate unul de celălat. plecând de la elementele obiective aduse de senzaţia primară pe care noi o numim „realul". Aceşti cercetători. tocmai prin forma care apărea subit când subiectul ajungea să organizeze altfel sensibilul. de adulţi. de bărbaţi sau de femei. instantanee. Este un desen plan. Chiar şi acesta este o proiecţie. Am îngroşat în mod voit liniile pentru a putea vedea aici sau proiecta două vaze. dar poate. clasică ce se dezvoltă după o curbă care urcă progresiv şi care apoi atinge o limită maximă. a proiecţiilor celui care priveşte sau a interpretărilor sale. Desenul original al teoreticienilor Gestalt era făcut numai cu o linie fină. să deformeze. două albe în faţă şi două negre în spate. Fondul este alb sau negru? Există oare în mod obiectiv un fond şi o formă? Exis tă numai forme albe şi negre. Este evident că e dificil să distingem partea conţinutului latent.

Tot ceea ce este descris ma sus nu este decât proiecţia celui care priveşte: „realitatea sa interioară" proiectată pe „realitatea exterioară" sau „realul teritoriul. percepţia descrisă mai sus. cs „harta" teritoriului aşa cum este descrisă de fiecare „^y. graf".Este ceea ce eu numesc realitatea „exterioară" sau „adevărul". „realul" sau „teritoriul". de asemenea. Această „hartă" este ceea ce noi numim „realitate limbajul curent. . Este. „senzaţia" sau „ceea ce este".

atunci este „realul". după insistenţe. mai mulţi „văd" acelaşi lucru. Doar câteva persoane „văd" spontan vaza dublă şi ie patru profiluri." Ceea ce. Dacă în mod obiectiv este adevărat. este o vază. nu era o vază. Este o combinaţie a două părţi: pe de o parte datul sensibil pe care l-am putea numi „real" sau „ceea ce este" şi pe de altă parte proiecţia sau realitatea interioară. aici şi acum 95 Am arătat acest desen la sute de persoane. în timp ce de ceilalţi este percepută pur şi simplu ca fiind atrăgătoare. subiectivă. unei secte. venit să asiste la unul dintre grupurile mele. dar nu toţi. Un participant a încheiat dezbaterea cu această convingere: „De fapt. Un medic care se ocupa cu studiul sectelor „vedea" pe acest desen sigla. fără 'pdea şi profilurile pe care alţii. Este vorba de o proiecţie a fricii de a fi abandonat sau respins sau a unei dorinţe: o persoană geloasă este adesea o persoană ce se lasă uşor sedusă sau căreia îi place să seducă sau o persoană posesivă sau una care este tentată cu uşurinţă de un altul sau o alta. Apoi. Numai unul a văzut o halteră răsturnată. în limbajul curent.. noi numim „realitate" este o construcţie sau o iluzie parţială. La început. u nimic. De altfel.Viaţa mea. Este Este o . „vedeau" o vază. iluzie sau rezistenţă.. Poate deveni o rezistenţă dacă soţul gelos persistă să creadă că soţia sa este seducătoare într-un grup. Diferenţe aoţia mea îl priveşte pe Pierre. 4 Proiecţie. Aceasta rămâne sau devine o iluzie atâta timp cât luăm visele drept realitate. mai rar. Ceea ce vedem nu este greşit. seduce pe Pierre.era un campion român de judo. le vedeau de pri-dată. obiectiv. Ea credea cu fermitate că voiam să o provoc la un raţionament suprarealist. O pacientă care făcea multe proiecţii nu reuşea să înţeleagă că. nu .

Este o rezistenţă dacă persist să cred şi o acuz. . nu doreşte să-1 dacă ea seducă.proiecţie şi o iluzie '-realitatea mea".

Vremea este închisă. îşi ignoră sentimentele. Nu orice adevăr e bine să fie spus. fie îi este frică de dumneavoastră. Plouă. deci este rezistentă. Dacă ea seduce sau este sedusă fără să fie conştientă. fie vă imită. Ea este sedusă de Pierre. de exemplu. „Realitatea mea" Ceea ce-mi imaginez Mai conştient Iluzie Formă Prim-plan Subiectiv Soţul meu nu mă mâng âie bine. Femeia se presupune a fi sinceră şi conştientă. pentru aşi reduce vina. este o minciună. Minciuna este o poveste în doi: dacă soţul dumneavoastră minte. FAŢA. Adevărul este bine să fie spus numai dacă celălalt este capabil să-1 primească fără represalii.96 Dr Andre Moreau Este o proiecţie şi o iluzie dacă ea nu se simte sedusă. atunci este oarbă. Dacă neagă conştient pentru aşi linişti soţul sau pentru a evita mânia lui. Este o rezistenţă dacă persist să cred ceea ce ea nu simte. Toate femeile sunt manipula toare. .

Mă las manipulat de femei- .VERSO. Nu-mi place când este întunecat. Am ceva cu el. Nu-1 mai iubesc şi nu îndrăznesc să H> spun. „Realul" Ceea ce este Mai puţin conştient Adev ăr Fond Fundal Obiecti v Nu primesc bine mângâierile lui.

Mi-e frică Nu am încredere Mi-e frică de când te privesc. tine. De două ori dintr-o sută s-a întâmplat ca un singur cuvânt să fie comun celor patru persoane din grup şi acest cuvânt era cuvântul „tandreţe". adică ceea ce ajunge pe timpanul echu celor patru . Propun la patru persoane să scrie spontan primele zece cuvinte pe care le asociază în mod liber cuvântului „dragoste". sedus. dar neg acest lucru. Se întâmpla uneori să fie un cuvânt comun la trei persoane şi adesea Un cuvânt comun la două persoane. prezintă acelaşi gen de proiecţie.Viaţa mea. Mă simt atras. Acelaşi fenomen se petrece în sfera mentalului. Am putea arăta exemple asemănătoare prin canalul senzorial al auzului în ceea ce priveşte cuvintele pe care le pronunţăm. Acest pacient este rezistent. îmi lipseşti. precum „educaţie" etc. Am realizat acest exerciţiu cu mai mult de o sută de grupuri diferite a câte patru persoane. Mi-e Ceea ce tocmai am demonstrat utilizează canalul senzorial al vederii. îmi inspiri teamă. dor de tine. Le cer apoi să identifice dacă dintre aceste zece cuvinte există un cuvânt comun la toate cele patru persoane. Oamenii sunt răi. Y miss you. vântul comun (dragoste) pe care eu îl pronunţ în faţa lor e a inceput senzaţia. Acelaşi cuvânt pronunţat sau scris. cum ar fi cuvântul „dragoste" sau orice alt cuvânt. Asta înseamnă că noi vem toţi un dicţionar diferit pentru majoritatea cuvintelor. aici şi acum 97 Ea este seducătoare. în oameni. terapeut Acest nu este flexibil.

. este vi-ea pe care o aveţi despre acest cuvânt. Percepţia este sensul pe care noi .. adică ceea ce ajunge pe timpanul ure-?i apoi pe creier. ca mai devreme desenul vazei care ajun-retma dumneavoastră. ^stalt-terapiei. Dacă citiţi acest text. Este senzaţia. în i.participanţi.

Ceea ce explică în parte că este dificil să te înţelegi într-o relaţie amoroasă. un dicţionar diferit. Cuvântul „amour" citit sau auzit are un sens numai pentru un francofon. Gândim cum simţim sau cum trăim. dar nu şi pentru un chinez. în acest caz. 1 în politică. cuvântul „amour" are un sens care poate fi foarte diferit pentru fiecare. ideologiilor. este proiecţia observatorului care îi dă un sens. „realul". „realitatea". la stânga sau la dreapta. Harta Franţei nu este Franţa. deformate. „scrierea". Argumentele se potrivesc orbeşte cu ceea ce suntem şi ceea ce . Acestea sunt selectate într-o direcţie. Cuvântul „dragoste" pronunţat şi ajuns pe timpane este realitatea exterioară pe care noi o proiectăm şi care este diferită pentru fiecare. Harta nu este teritoriul Harta este o „lectură" a „ceea ce este". credinţele dirijează lumea Politica are „adepţii" săi. dezinformate. Ceea ce urmează nu era explicat în Gestalt-teorie. fiecare are o imagine diferită. Pentru noi cei care vorbim limba franceză. interpretate. într-un cuplu. credinţelor care vin să acopere. dar exista în fază incipientă. să sufoce sau să mascheze rarele adevăruri ce pot fi verificate. „Ceea ce există" în mod obiectiv constituie textul. De aici încolo ieşim din Gestalt-teorie şi intrăm deja în Gestalt-terapie.98 Dr Andre Moreau îl dăm acestui desen sau acestui cuvânt. Harta reflectă contextul. Percepţia. mai mult decât trăim cum gândim. 2. până ce devin compatibile cu prejudecata de la început. îi recunoaştem după cantitatea dogmelor. PNL (Programarea NeuroLingvistică) descrie acelaşi fenomen în mod mai imaginar: harta nu este teritoriul.

trăim. în funcţie de ceea ce sperăm să dovedim: este harta care deformează mai mu' sau mai puţin. L>a putem să-i facem să spună ce vrem. . Argumentăm prin „adevăruri" ştiinţifice şi statistici făcându-i să spună ce vrem. Statisticile bine construite descriu o parte a teritoriului. o părere ştiinţifică provizorie.

Este teritoriul obiectiv în bună parte. Creează Armata Roşie: comportamentul său transferenţial în răspuns la proiecţia sa. 2 In religie «• întegriştii sau fundamental iştii confundă harta şi teritoriul. întegriştii A . spunea Lenin). 2'.Viaţa mea. uniţivă!. dezarmarea relativă şi sfârşitul Războiului Rece. îi este frică şi dezvoltă mânia sau răzbunarea: transferul unui sentiment din trecut în prezent. îsi imaginează că o să-1 atace: este harta sa. îşi imaginează că a devenit imposibilă şi depăşită competiţia şi că americanii pot fi parteneri. credinţa sa. Există integrişti mumani şi integrişti evrei. ei îşi dau 'ermisiunea. proiecţia sa rezultată din viziunea sa paranoică şi din propria dorinţă de a domina lumea („Proletari din toate ţările. Consecinţele sunt căderea zidului Berlinului şi a Cortinei de fier. credinţa sa. harta sa ce rezultă probabil dintrun mai bun echilibru personal. 1'. Se simte în largul său (transferul său) pentru a-1 întâlni pe Reagan. Vestul înspăimântat dezvoltă un proces analog şi creează NATO. Este proiecţia sa mai realistă. Ei cred că ce vrea Dumnezeu şi ce ^°r ei este acelaşi lucru. 3'. 4'. războiul stelelor şi superioritatea lor economică zdrobitoare faţă de prăbuşirea economiei în Rusia. datoria de a ucide. dreptul. în numele lui Dumnezeu. Gorbaciov preia conducerea şi îi vede pe americani şi mai puternici cu NATO. Ca răspuns. aici şi acum 99 Stalin-Gorbaciov Stalin îi vede pe americani puternici: este teritoriul.

a?] greşeală şi ajung la aceeaşi strategie. Sectele şi antisecorbirea şi fanatismul celor care „au dreptate". Sfânta Inchiziţ ie a făcut probabil mai rău decât Khoyni Şi nazismul. Unei prie- . .creştini au devenit mai mţelepţi. Extrema dreaptă şi extrema stângă comit .

Esplanada de moschei a devenit al treilea loc sfânt al Islamului. Ierusalimul şi viziunea palestinienilor şi evreilor 1. Arabii sau musulmanii (deja două hărţi diferite) au pierdut astfel o parte din teritoriul lor păstrând Ierusalimul de Est. Pe de altă parte. musulman şi creştin (o altă hartă). O altă „hartă" adesea propusă este de a face din Ierusalim un oraş internaţional neutru sub egida ONU cu un cartier evreiesc. „Ţara făgăduinţei" (pierzând totodată o altă parte mai mare).100 Dr Andre Moreau tene care voia mereu să aibă dreptate." Cei care „au dreptate" mă înspăimântă. spre putere şi dominare. HĂRŢILE ONU a decis (cine altcineva putea s-o facă?) în 1948 să redea o patrie evreilor expulzaţi de 2000 de ani. am sfârşit prin a-i spu_ ne: „Ai dreptate. centrul vechi al oraşului actual construit aproape în întregime de strămoşii lor în urmă cu 2000 de ani. musulmanii au construit moscheile K°c (unde Abraham trebuia să-şi jertfească fiul) şi d'El Aqsa . le spun: „Vedeţi mai întâi ce nu vreţi să faceţi când vă revoltaţi. Israel este o regiune din Orientul Mijlociu ale cărei limite au fost trasate de ONU cu ajutorul englezilor în 1948. Este chiar acolo unde. b. Acest pământ a fost luat cu forţa de la arabii care-1 ocupau de la căderea Imperiului Roman şi apoi a Imperiului Otoman. contestatarul „are şi el dreptate". TERITORIUL Ierusalimul este un oraş minunat care nu există decât într-un singur exemplar. în jocul contestării. Evreii văd aici oraşul lor sfânt şi proprietatea lor „ir>a~ lienabilă". 2. adio. pe locul acestui templu dlS' trus de romani. harta se înclină adesea de aceeaşi parte. teritoriul. dar harta se înclină adesea spre refuzul de a acţiona. Esplanada templului lui Solomon este centrul lor religios. retrasând o parte din ţara lor de altădată. Cei care se îndoiesc mă liniştesc." în aceste situaţii diferite. în terapie.

învierea. prezenţa divină în anafura. Dincolo de cunoscut. de ceea ce . omul încearcă să se identifice cu un „Dumnezeu Atotputernic" pentru a-1 transforma într-un zeu domestic. Sfânta Inchiziţie. îngerii şi demonii. Credinţele religioase în majoritatea religiilor. revelaţia o parte importantă din ceea ce-i atribuim lui lisus. viaţa. Este teritoriul! . putem găsi argumente pro sau contra în Coran sau Fatwa. te focare umple golurile cu povestea sa. Din-olo de povestea cunoscută. Sfânta Treime. în ce priveşte inteligenţa. In povestea cunoscută. se creează credinţe gata făcute care devin evidenţe acceptate precum legendele sau poveştile pentru copiii: dovezile existentei lui Dumnezeu care nu conving decât pe credincioşi. miracolele Sale. Nu aşa .. 3 In dragoste: dragostea la prima vedere . lumea sunt privite precum A senul vazei. ceea ce am numi acum „obligaţia morală" în cruciade. In neputinţa sau în setea sa de putere. datoria de a fi supus. se creează „istoria umanităţii" cu Biblia: Adam şi Eva. celibatul preoţilor. aici şi acum 101 c. de evident.. Este atât de diferit de legenda Sfântului Nicolae sau a lui Moş Crăciun? Ne servim de Coran pentru a justifica sechestrarea femeilor în haremurile de altădată sau în Afganistan. Ea nu este frumoa-pentru toată lumea. „Şi omul 1-a creat Dumnezeu după chipul şi asemănarea sa" (Nietzsche). este ceva Diectivabil. sechestrarea voluntară a călugărilor în jurămintele repetate de sărăcie. Fecioara Măria. Dar şi infailibilitatea Papei. datoria spovedirii. a este inteligentă şi frumoasă.Viaţa mea. lapidarea până la moarte a femeii adultere (de ce nu şi a bărbatului!) sau amputarea mâinii celui care a furat. „Frumuseţea (harta) există }ocnu cetai care priveşte" (proverb arab). în ce priveşte portul obligatoriu al voalului sau burka. castitate şi supunere.

Inteligenţa emoţională mă interesea-1 mult: capacitatea de a simţi emoţiile.de repede. Inteligenţa asoară prin teste. mişcă din ochi sau c °ntactul personal. Totuşi o femeie foarte inteligentă şi straie fare nu ma at:rage dacă nu-şi exprimă deloc sentimente-e 'P anează în mental. de a le exprima. . rămâne anonimă.

102 Dr Andre Moreau a le identifica. forma nasului sau a buzelor. precum autenticitatea. concepţia despre viaţă. eleganţa sofisticată sau fata cea mare pur şi simplu. De îndată ce una dintre aceste calităţi atinge un punct sensibil. acordul intern. Frumuseţea este în ochii celui care priveşte. le s-au imprimat în trecut în funcţie de experienţele trăite şi de aporturile mediului. Este un proverb . Dacă relaţia care a început astfel eşuează. dar nu este adevărul. talia fină. Plin de îndrăzneală. coapsele rotunjite. e ca un flash al „femeii vieţii mele": „brunetele" sau „blondele cu ochii albaştri". înţelegerea. Aceste caracteristici variază în funcţie de epoci sau locuri: talia de viespe de altădată. paloarea tenului (Blanche de Castille) sau pielea bronzată de astăzi. despre dragoste şi muncă. atunci: „Tu nu eşti cea care credeam". supleţea. Toate acestea vin după aceea şi nu pot crea dragostea dacă primele aspecte prezentate mai sus sunt total absente. tot programul femeii ideale este proiectat pe această persoană în câteva secunde. de a-1 ghici pe celălalt şi de a-şi controla com portamentele în vederea unei relaţii mai bune. forma sânilor. Aceste mode. obiectiv vorbind. Particip la un grup de biodans. o abordez la masă: „Eşti frumoasă. privirea adâncă. Când o femeie prezintă una sau mai multe dintre aceste caracteristici. Mă simt atras destul de repede. Calităţile mai profunde care ajung să fie valori nu au apărut încă sau nu sunt căutate. rotunjimile africane. Ce este dragostea la prima vedere? Am în „calculatorul meu cerebral" diferite imagini ale femeii ideale. viziunea despre lume. Este frumoasă. Atunci „dragostea este oarbă". graţioasă. Orphee. face o demonstraţie. complicitatea. animatoarea.

spune. t doua zi aceeaşi lecţie.arab. Nu te-ai schimbat. Harta este ceea privesc cu prioritate şi care este o selecţie subiectivă a ceea ." Astfel. femeia pe care o văd este teritoriul: ceea ce ea es arată. face şi simte în interiorul ei." La masa următoare' spun: „M-am înşelat. O privesc în curtea castelului: „Eşti la fel de frumoasă. eu nu rn-a01 schimbat. Tu eşti la fel de frumoasă. Privindu-te dansând în această dimineaţă. am d( venit brusc conştient că frumuseţea este în prelungirea "' rinţei mele.

privirea sa fixă. ochii săi închişi. riscă să-i deformeze trăirea. aici şi acum 103 tp în mod obiectiv la ea. presimte. Este doar harta lui. în jos. Ea mă obsedează. conflictul pe care-1 evocă pe scurt sau în detaliu. Mă dezgustă. imaginează. lacrimile nu înseamnă neapărat tristeţea. considerată ca revelatoare pentru „realiea pe care ciientui 0 ignoră. Dur uneori sau chiar adesea. vocea sa joasă. tonul. visul pe care-1 povesteşte. sentimentele pe care le exprimă. presupune. nu este neapărat teritoriul clien-■ UI '//^ceastă hartă. expresia feţei sau a corpului. Dar acesta va vedea aici o dorinţă r«ulată." Este entoriul pentru terapeut. Este mai ales ceea ce-mi imaginez A sore ea: masca femeii ideale pe care i-o grefez pe faţă şi pe esimt în consecinţă. Harta este ceea ce terapeutul interpretează. r simţi mai bine respectat şi . Sunt proiecţiile şi contratransferurile terapeutului. Mici aici harta nu este teritoriul. 4 în psihoterapie Teritoriul este ce spune. Cred că sunt 0 r în relaţie profundă ea când de fapt sunt mai degrabă în relaţie cu masca mea. Ea trebuie să se estompeze nroeresiv pentru a1 întâlni pe celălalt: abandonarea dorinţei mele imposibile. Dragostea înseamnă să vreau binele celuilalt si să-1 eliberez de aşteptările mele. ghiceşte. patronul ideal. arată sau face clientul şi nimic altceva: faţa sa crispată.Viaţa mea. Astfel noi avem diferite măşti: profesorul ideal. terapeutul ideal. Un pacient spune: „Vecina mea mă priveşte în ochi de fiecare dată când mă întâlnesc cu ea. cuvintele pe care le pronunţă. Visez că ma provoacă şi eu îi resping avansurile. ceea ce clientul nu spune. Sentimentele sale nu fac parte din teritoriu pentru terapeut atâta timp cât nu le-a exprimat verbal sau corporal: crisparea nu este frica.

. ceea ce simte el este teritoriul său. Pe de altă 'ceea c e el descrie este harta sa pentru două teritorii: ceea . îna-n e să le descopere el însuşi.recunoscut de un terapeut care i f ^c°nt de lupta şi suferinţa sa fără să o interpreteze. entru client..

104 Dr Andre Moreau ce trăieşte şi face vecina în mod obiectiv (îl priveşte ea într-adevăr? Vrea ea să-1 provoace sau să-1 salute?) şi ceea ce simte el într-adevăr în interior. Ceea ce clientul spune. Pe ecran defilează cu mare viteză imagini fixe. judecăţile pe care le trăieşte în străfundul lui. Harta este Gestalt. Conştiinţa sau ignorarea sentimentelor sale. a fost înlocuit cu termenul de „interpret" pentru limbajul verbal.. despre el însuşi. frica de judecata terapeutului reprezintă teritoriul. viziunea sa despre acelaşi teritoriu. Lingvistica a înţeles bine această distincţie între teritoriu (textul original. Pictorul Rene Magritte percepuse această proiecţie când a scris sub desenul unei pipe: „Aceasta nu este o pipă". Dar pentru terapeut toate acestea fac parte din teritoriul pe care el trebuie să lucreze. precum vaza şi profilurile din desenul nostru. arată şi face constituie adesea teritoriul. La fel se întâmplă într-o comunicare verbală sau în mimica unui client. forma pe care fiecare o imprimă pe datul senzorial. fondul.. Ce poate el să spună despre asta este harta sa. atribuit la început traducerii aşa-zis obiective a unui text scris. marcând prin aceasta că discursul oratorului (teritoriul) este interpretat (o hartă) de cel care traduce. ceea ce este o construcţie. discursul oratorului) şi hartă: termenul de „traducător". o hartă. Omul care le priveşte le transformă în mişcare. Mişcarea filosofică a constructivismului pornise la începutul secolului al XlX-lea de la apariţia cinematografului. o iluzie. Când clientul . Prudenţa cere să se prezinte o „altă privire" ca o propunere în care clientul poate să recunoască o altă faţeta semnificativă a comunicării sau a personalităţii sale.

sau de frică sau mânie. terapeutul poate să creadă că este trist în tirnp ce el poate să plângă şi de bucurie. . cum mi se întâmplă mi^ cel mai adesea.plânge. observaţi sentimentele pe care aveţi când primiţi unul dintre aceste răspunsuri posibile a terapeutului: — Un bărbat nu plânge (întărire a Supraeului sau a Părintelui critic). Terapeutul poate s< aducă diferite răspunsuri. Identificânduvă cu clientul sau i»1 sens larg cu cel care plânge.

chiar dacă nu-1 cunoaştem. Fiecare terapeut are propria sa hartă pentru a „vedea" ceea te este şi pentru a „şti" ceea ce este bine de racut pentru client. __j^u sunteţi conştient că sunteţi trist (pretind că sunt conştient de inconştientul dumneavoas__Deveniţi conştient de tristeţea dumneavoastră (Afirmarea credinţei terapeutului). nu există decât un „adevăr". Este teritoriul pe care-1 respectăm. după ce a utilizat privirea şi atingem hipnoză. Dar terapeutul „vede" diferite „realităţi" pe care le poate considera drept „adevărul". Ca în desenul vazei.Viaţa mea. clientul care plânge şi sentimentul său subiectiv care este real. în funcţie de contratransferurile sale şi de experienţa sa terapeutică. Următoarele „deschid": — Sunteţi trist? (Riscul de a-1 deturna pe client de la sentimentul său real sau de a se îndoi de el). excluzând astfel limbajul corporal. a trăit câteva experienţe emoţionale neplăcu-contactul cu unele cliente ce se simţeau atrase de el. — Şi sunteţi trist! (Lasă clientului libertatea de a-şi preciza sentimentul său veritabil). la adă-. I s-a nea de privire şi şi-a trimis pacienţii pe un divan. Freud. Aceste răspunsuri riscă să creeze sau să întărească intro-iectiile. (Dă permisiunea de a-şi explora mai mult sentimentul). Qenu muncii . Este OK să plângi (Părintele permisiv al terapeutului dă putere Copilului liber). ' y altă hartă bine ancorată în terapiile inspirate de psihana-a este prioritatea aproape exclusivă acordată limbajului ver-Şi interpretării. Rămâneţi centrat pe sentimentul dumneavoastră. aici şi acum 105 __ Nu plângeţi pentru atât (Devalorizarea sentimentului şi a persoanei). Ele închid. Privirii reciproce.

corporale (care utilizează şi limbajul verbal. .

în comparaţia noastră cu desenul vazei. este credinţa sa în prioritatea limbajului. căci alţii. în plus. teritoriul (ce am numit „realul".. Mă simţeam împins de o nevoie „obsesivă" confortabilă de a explica torul: atât pe Dumnezeu cât şi inconştientul.] în progresul meu personal am constatat un paralelism revelator în tendinţa mea de a dori să explic totul. Cuvintele transportă mai ales gân. fără să-mi dau seama. Voiam să fiu şi să mă arat competent. care exprimă mai mult emoţiile. această poziţie exclude valoarea terapeutică a atingerii şi toate metodele terapeutice corporale. Când la 40 de ani am întâlnit Gestalt. „realitatea construită" de către terapeut.106 Dr Andre Moreau să nu uităm acest lucru) sunt convinşi de marea bogăţie şi dj.. Am putut să abandonez această nevoie oarecum obsesivă de a . Devine deci important să se vadă amândoi şi să se observe cu atenţie. Este prisma lui deformată care-1 face să se îndepărteze de trăirea clientului în favoarea credinţei sale în prioritatea acordată cuvintelor şi interpretării lor. cunoşteau acest răspuns. dispreţuind oarecum corpul. este chiar termenul care se potriveşte. versitate a limbajului corporal. obiect major al terapiei. în psihoterapie ca şi în religie. [. sub un fel de fobie a vidului. poate clientul meu. Harta. durile din mentalul defensiv. O cercetare a demonstrat că 55°/ din mesajul terapeutic trece prin expresia feţei. Mă simţeam puţin inferior când nu aveam un răspuns la toate sau ignorant. am „abandonat" destul de repede. „adevărul" sau „ceea ce este") este ceea ce se întâmplă în mod real la clientul acela şi ce exprimă prin cuvintele sale şi expresia feţei şi corpului său. da. Până la 30-40 de ani trăiam.

mai puţin complicate' mai puţin sofisticate. în spiritualitate. precum şi cele terapeutice. Lu' crurile îmi apar mai simple. Am putut să-mi reconsider credinţele religioase. şi chiar ignorantele mele conştiente. atât în viaţa cureiţ' tă. Am realizat un pas gigantic în ceea ce aş numi acum acceptarea.explica totul. Am putut să accept limitele ştiinţei. ale religiei şi propriile mele limite fără să mă simt diminuat. dogmele mele religioase. în relaţiile umane. medicinei. mai clare. abandonul. în dragoste. psihotera-piei. mai puţin deformate. părăsirea mecanismelor de apărare. nonataşamentul budist. cât şi în ps .

Prim-planul şi fundalul . de Gestalt." are două consecinţe: stătu quo (situaţia actuală sau prezentă a lucrurilor) şi dependenţa. Dorinţa de a avea dreptate pregăteşte un conflict.. A te îndoi deschide alternative. Jocul lui „da. Un alt imPas care blochează punerea în aplicare a soluţiilor posibile. Dacă există un conflict. Trebuie procedat altfel cu procesele descrise în acest capitol. Si am început să explorez lumea ca bărbat liber de această dată. în sfârşit. ceri lt două profiluri.. dar. dar. dar. ea este blocată în prezent de unul dintre parteneri.. 3 . Oamenii care se îndoiesc mă liniştesc.Viaţa mea. Şi este normal «nă aici. Fiecare vede acelaşi desen sau aceeaşi blemă din propriul său punct de vedere. Atunci. aici şi acum 107 aoie. nici a-şi abandona convingerea. Oamenii care „au dreptate" mă înspăimântă." care blochează dialogul. printre care schimbarea de viziune." sau de un alt răspuns care blochează. nu avem o soluţie. unul poate să „vadă o vaza. orice soluţie primeşte un „da. o soluţie există adesea. partenerul sau terapeutul care crede că există una sau mai multe soluţii la un conflict propune o altă soluţie care va fi urmată de un „da... atâta timp cât fiecare poate recunoaşte şi accepta unctul de vedere al celuilalt. [•■•] ! tr-un cuplu în conflict. Este ceea ce numesc o problemă Există cel mai adesea una sau mai multe soluţii la o problemă.. numită în limbajul curent schimbare de perspectivă sau a punctului de vedere. Această problemă devine conflict când unul (sau amândoi) crede (cred) sau vrea (vor) să aibă dreptate. Când apare o problemă. Oamenii care se îndoiesc de toate mă descurajează. fără să-1 aprobe în mod necesar.

Când îmi fixez atenţia pe .Sunt noţiuni importante în Gestaltterapie. Prim-planul este ceea ce se detaşează şi m ev don ^ ^enţă. rim-planul (harta. Profiluri sau patru profiluri. prezentul) corespunde formei co Se a?eaza din planul secund. Ul ne 'trecutul). textul. El este în mişcare: pot „vedea" vaza. de pe fundal (teritoriul.

nu mai pot „vedea" vaza care trece în planul secund Prim-planul posedă o formă de atracţie şi se impune conştiinţei mele. de 45 de ani. Ceilalţi care mă cunosc mai demult sunt surprinşi. este convins că nu este fiul părinţilor săi din cauza unui schimb accidental de bebeluşi la maternitate. în această perioadă calmă a comunităţii terapeutice. Trecutul este marcat de ceea ce numim situaţii neîncheiate sau Gestalt-uri neterminate: mânia pe care nu a putut niciodată să o exprime faţă de tatăl său şi care revine împotriva oricărei autorităţi sau doliul neîncheiat reprezintă un semn frecvent al unei dependenţe prelungite." (Polster) Planul secund. Fundalul este un suport neutru. Părinţii săi au ignorat mereu această problemă care-1 obsedează. ea mă descrie ca expresia evidentă a bărbatului macho. fundalul. Beatrice mă vede pentru prima dată într-un grup. trecutul influenţează apariţia şi sensul prim-planului care se impune ca o evidenţă actuală. Furioasă. Francis. După câteva zile. fără să mă „vadă" autoritar. adică eu care mă impuneam ei cu trăsăturile mele de autoritate percepute precum autoritarismul unui bărbat macho. ea mă percepe calm şi tandru şi devine conştientă că a proiectat asupra mea imaginea tatălui său şi că se ataşează adesea de bărbaţi dominatori.108 Dr Andre Moreau profiluri. „Munca psihoterapeutică încearcă să modifice atitudinea subiectului faţă de fundalul său pentru ca noi experienţe să poată coincide armonios cu felul lui dea fi ACUM. visează că bate la uşa „tatălui . Acest fundal pe care ea nu-1 „vedea" colora prim-planul. De la vârsta de 16 ani şi asta de două ori pe an. ei percep bine autoritatea mea. fără semnificaţie prezentă.

sau adevărat".. Visul se opreşte aici. Vrea să-i vorbească fără să reuşească.. Se recunosc reciproc.. Fac cu el un „travaliu de doliu". El face psihanaliză o dată pe săptămână timp de zece ani... dar fără rezultat. astăzi doresc să-ţi vorbesc. (de 5-7 ori).. cerându-i să vorbească unui scaun gol pe care el îşi vizualizează tatăl la acest moment al visului... Am avut şansa să te cunosc pentru ci . şi îţi cer să mă pr meşti. Ceea ce nu am putut să-ţi spun es . „Tata...Sunt supărat pe tine că m-ai părăsit.

văd partea negativă a lucrurilor. adresată medicului curant este marcat: „A nu se comunica pacientului. se plâng sistematic. [. A acorda-a dezacorda PNL a demonstrat că există mai multe feluri de a „vedea" acelaşi lucru. 4. un pervers polimorf".. aici şi acum 109 lucru. Je tme în termeni de dependenţă. El primeşte o copie a scrisorii adresate medicului cuj ^a Şi la Rogers.(de 5-7 ori) şi în sfârşit: acum că nu mai am ne-.. De atunci el se simte eliberat de această obsesie şi acest vis a mai revenit..] . pot să-ţi spun la revesi că îţi mulţumesc. propun soluţii. Freud avea o viziune pesimistă a omului: „Copilul este. într-un serviciu psihiatric de orientare analitică se discută despre pacienţi in absenţa lor. şi pe scrisoarea sigilată. adună. denigrează. Este ceea ce numim „a încheia un Gestalt"." Durată: 15 minute. armonizează punctele de vedere.. dezacordantă.Viaţa mea. clientul are dreptul să ştie tot ce gândesc despre el. Terapiile umaniste i-au preluat exemplul într-o măsură mai mică. poziţia de superioritate a analistului ce plasează „bolnavul" pe o poziţie joasă." în comunitatea mea terapeutică discutăm despre client în prezenţa sa. despart pentru a stăpâni. legăturile între evenimente sau oameni. se îndoiesc de tot. „Dezacordorii" văd acelaşi pahar pe jumătate gol: văd totul din punct de vedere critic. în om există o parte rea ce suscită suspiciunea. n 8rup. Rogers este primul terapeut important care a dezvoltat o viziune pozitivă a omului şi a iniţiat o strategie terapeutică „acordantă". „Acordorii" văd partea plină a paharului: văd cu prioritate partea bună a lucrurilor. analiza unor fenomene care nu aveau nici o legătură cu sexualitatea tot din prisma pansexualităţii sale debordante.

• Concluzie asupra Gestalt-teoriei 'a„ °n§me' Gestalt-teoria se doreşte a fi o a doua teorie a .ani. In mod frecvent. învăţarea se realizează în mod liŞi progresiv: memorarea unui text sau accelerarea mişcăe stalt dorea să demonstreze că anumite învăţări se pro- .

lărgindu-ne astfel orizontul diferitelor „realităţi" posibile pentru a ne apropia. „Soluţiile" mai mult sau mai puţin simple pe care persoanele din exterior ar putea să le propună vor rămâne ineficiente atâta timp cât protagoniştii nu vor reuşi să adopte un punct de vedere mai global asupra situaţiei. Aceasta poate îmbogăţi înţelegerea dintre două persoane. Dar contribuţia cea mai importantă s-a dezvoltat progresiv. Această schimbare de perspectivă apare brusc când acceptăm să abandonăm poziţiile anterioare pentru a privi şi din punctul de vedere al celuilalt. Trăim într-o casă ai cărei pereţi sunt oglinzi şi credem că privim în exterior. Dar şi înţelegerea spontană a ceva ce mi se explică de cinci minute sau localizarea unui magazin într-un cartier pe care-1 cunosc. amplificate. deformate de proiecţiile şi transferurile receptorului şi astfel să apară conflicte între două persoane precum şi războaie între popoare timp de secole. Dar mesajele primite pot fi şi ignorate. Fritzs Perls .110 Dr Andre Moreau duceau brusc: descoperirea unui cub pe o suprafaţă plană sau profiluri şi o vază pe acelaşi desen. mai ales din punctul de vedere al Gestalt-terapiei lui Perls Datul sensibil (ceea ce auzim sau vedem) numit aici „senzaţie" oferă ocazia unui număr mare de „percepţii" diferite în funcţie de trăirea trecută sau prezentă a persoanei care primeşte mesajul. pe cât posibil în doi de „real".

din-tr-un motiv oarecare. hui. Ele orează sau determină reacţiile noastre şi comportamentele c ua^e Şi creează cu mediul înconjurător fie o ajustare crea-are.r U are' ca ^a cinema. Gestalt este atunci considerată a fi încheiată (a se vedea Ciclul satisfacerii unei nevoi). un sentiment etc. relaţia nu se încheie. acolo unde psihanaliza descrie stările u .. El se construieşte plecând de la experienţele marcante din viaţa noastră (învăţări. escoperirea unui răspuns potrivit aşteptării urmează etade n C1Se' Ce^e ma* importante constând în a deveni conştient la sa şi a acţiona pentru a o satisface. Noi le transpunem asupra mediului înconjurător actual (proiecţii şi transferuri).. După obţinerea satisfacţiei. un lucru. Ea este considerată neterminată dacă. Este teoria despre seif. Definiţia Gestalt Gestalt se defineşte ca o relaţie dată între un subiect şi un obiect. Rezistenţele sunt . in-troiecţii care urmează acelaşi proces). Este interacţiunea constantă la „frontieracontact" dintre mine şi mediul înconjurător. această Gestalt tinde spre realizarea şi împlinirea sa. Frontiera-contact este în miş-• Gestalt se descrie cel mai adesea în termeni de proces în . Determinată de o nevoie a unei persoane. condiţionări. relaţia încetează să mai existe. „Seif" este diferit pentru fiecare persoană. o altă persoană. ).Capitolul VII: Gestalt-terapia A. fie conflicte oarbe repetate. Supraeul) şi relaţia „cauzăefect" (din cauza tată-iuirrieu.

„Se-ului. de asemenea. tehnicile monodramei şi scaunului gol. pansexualismului freudian. autenticitatea. filosofia existenţială. eficacitatea terapeutică imediată etc. se interesează mult de teatru. evreu ce a devenit francmason. munca de grup. Cea descrisă aici corespunde evoluţiei mele ca terapeut de-a lungu formării mele. Eului şi Su-praeului" şi mai ales interpretaţionismului. responsabilizarea actelor şi sentimentelor sale. Dezvoltă experimentarea lui „aici şi acum". Gestalt-terapia Frederick Perls (Fritz mai familiar) este un psihanalist german. Gestalt este tot o filosofie Gestalt nu este numai o teorie. Din psihanaliză. sensul procesului. demersul sutelor d' persoane pe care am avut şansa să le însoţesc sau să le ajut u1 căutarea vieţii . unde noi repetăm introiecţiile din trecut. nici metodică. Anticonformist Perls se opunea lui Freud care nu 1-a recunoscut. A experimentat meditaţia zen şi meditaţiile orientale. confruntarea directă. Devine psihiatru la Berlin. o metodă terapeutică. B. Ea trasează. psihologia umanistă. El a rămas rebel toată viaţa sa. revoltat împotriva tatălui violent. el a reţinut proiecţiile şi transferul sub forma lui „aici şi acum". Prezentarea acestei cărţi reflectă acest lucru: ea nu este nici raţionala. C. apoi urmează mai multe psihanalize. Este legată de o experienţă concretă. o filosofie de viaţă. abordarea corporală. o artă de a trăi.112 Dr Andre Moreau mecanisme de apărare care fac acest demers imposibil sau d' fitil. Perls se opune dogmatismului freudian. lui Oedip. Gestalt este o viaţă.

Perls spunea: „Gestalt este prea bună pentru a o rezer bolnavilor". care-1 făcea . caracterologic „primar": totul.lor. Filosofia sa era centrată mai ales pe „aici şi acurn imediat. imediat.

Viaţa mea, aici şi acum

113

din nou adesea de la zero în căutarea nevoilor imedia-P (rrnania, Africa de Sud (pentru a e scăpa de nazism), New i, Miarni, Esalen în California, unde a cunoscut gloria, Van-ver în Canada, unde a creat un GestaltKibbutz, ultima eta-- Pentru el, viaţa sa a fost uneori dureroasă şi cel mai ade-a satisfăcătoare. Dar nu a fost la fel şi pentru apropiaţii săi. c tja sa, Laura, principala cocreatoare a Gestalt mai ales în structurare şi teoretizare, îl întâmpina mereu. Pentru cei doi copii ai săi, era un tată adesea absent. Dar era tatăl adepţilor Hippies, în mişcarea contestatară din 1967 împotriva autoritarismului profesorilor de la Universitatea Berkeley din California, mişcare devenită în Europa contestarea împotriva autorităţii statului încarnată de către de Gaulle (curios transfer). „Harta" mea despre Perls este cea a unui revoltat însetat de dragoste şi recunoştinţă, un geniu puţin psihopat. Cea despre Freud, un explorator al inconştientului celorlalţi, orb faţă de al său, puţin nevrozat, autoritar, înaintat cu o jumătate de secol, destabilizator al ideilor primite de la burghezia din vremea sa şi din era iudeocreştină. Filosofia lui Perls este minunat tradusă în „rugăciunea Gestalt". Ea pare egoistă. Eu o văd egocentrică, centrată pe nevoile mele, punct de plecare în orice relaţie echilibrată: tu eşti responsabil de tine şi eu sunt responsabil de mine. [...]

Capitolul VIII:

Nevoile
Piramida lui Maslow
MASLOW este unul dintre precursorii mişcării psihologiei umaniste care au facilitat dezvoltarea bioenergiei, a Gestalt-u-lui, a Analizei tranzacţionale, a curentului spiritualist, a terapiei scurte, a sistemicii etc. El a descris nevoile fundamentale în cinci categorii regrupate sub forma unei piramide. Nevoile fundamentale, cele mai concrete sunt la bază, căci sunt prioritare faţă de nevoile situate deasupra, mai subtile şi mai fine.

REALIZARE DE SINE

RESPECTUL DE SINE

APARTENENŢĂ ŞI DRAGOSTE

SECURITATE

NEVOI FIZIOLOGICE

Viaţa mea, aici şi acum

115

Durul devine mai sensibil la nevoile superioare dacă nel nrecedente sunt relativ împlinite. O nevoie puţin şansei fă poate să producă o frustrare sau o suferinţă, dar poate, asemenea, să-1 determine pe om să acţioneze pentru a şi-o * nlini: este motivaţia. Suferinţa şi motivaţia devin importan-dacă nevoia nu este deloc satisfăcută. Orice nevoie cere un răspuns. Este de altfel procesul şi obiectivul urmărit de majoritatea metodelor terapeutice. Pentru a reuşi, ne utilizăm resursele. Resursele noastre interioare sunt motivaţiile noastre specifice pentru această nevoie sau mai generale precum dinamismul nostru, energia noastră, capacitatea noastră de a face faţă sau de a ne depăşi dificultăţile. Resursele noastre externe sunt „persoanele noastre model" (PNL), mediul înconjurător, persoanelesuport. Dar noi putem întâlni şi obstacole. Obstacolele externe, scoase în evidenţă de Laborit în teoria sa despre stres, sunt duşmanul ce doreşte cu ardoare acelaşi obiect în rivalitate sau competiţie. Obstacolele interne, subliniate de Gestalt, sunt şi mai importante: rezistenţele precum introiecţia, proiecţia şi transferul abordate mai încolo în această carte. PNL împrumută un model apropiat: cum să treci de la un comportament nesatisfăcător la un comportament dorit? Vizualizând sub transă o „persoană-model" şi realizând spontan acest comportament dorit. [...]

A. Nevoile fiziologice
In cultura noastră, nevoile vitale sunt relativ satisfăcute: a espira, a mânca, a bea, nevoia de căldură... Rar ne ocupăm e ele în terapie. Nu le vom aborda aici.

B- Nev

oia de securitate

ţii T 6 VOrka de nevoia de a fi protejat împotriva adversitănestermenu* "securitate" este folosit în contextele unde domsecuritatea: in-securitatea socială, in-securitatea profe-

1 16

Dr Andre Moreau

sională, in-securitate pentru a se deschide în intimitate (a fi deschis şi fără apărare) în grup sau în viaţă. Noi consumăm multă energie şi un sfert din timpul nostr pentru a satisface această nevoie precum şi pe cea preceden tă. Datorită activităţii noastre profesionale, noi ne procurăm de fapt hrana şi căldura şi beneficiem de un acoperiş. De airi încolo suntem disponibili pentru nevoile următoare. Chiar â aceste nevoi pot, în parte, să fie satisfăcute prin munca noastră: ne putem împlini nevoia de apartenenţă, de a câştiga suficienţi bani pentru a trăi genul şi nivelul de viaţă pe care-1 dorim. Putem să ne dezvoltăm respectul de sine şi să ne realizăm, afirmându-ne în mod adecvat. Putem să ne dezvoltăm autonomia chiar fără respectul celorlalţi. Dacă ne este ameninţat locul de muncă putem deveni nesiguri. A evita o activitate nesatisfăcătoare face parte dintre soluţiile posibile la o problemă, dar incertitudinea de a da peste o alta determină numeroase persoane care mă consultă să îndure prea mult timp constrângeri dezagreabile. A rămâne blocat într-o astfel de situaţie este sursă de angoasă. Este o situaţie de inhibiţie a acţiunii, sursă de stres. Mai ales că mulţi oameni nu dispun de energia necesară pentru a schimba, în interiorul profesiei lor, contingenţele restrictive. Căutarea securităţii cu orice preţ poate fi sufocantă dacă ea conduce la o existenţă regulată, însoţită de obiceiuri fixe. Toate ritualurile în viaţă, ca şi în religie, fac viitorul previzibil. Pentru că evităm neprevăzutul, riscăm să ne ratăm viaţa.

C. Nevoia de apartenenţă şi de dragoste: a iubi şi a fi iubit
Acestei nevoi i se acordă, în general, cea mai mare impoi tanţă în terapie precum şi în viaţă. Simţim nevoia să aparF nem, împreună cu semenii sau apropiaţii noştri, unei viziur1 comune despre viaţă în religie sau spiritualitate, în viaţa p litică, în cluburi de petrecere a timpului liber sau întâlniri p1^ fesionale. Adesea, la început, simţim nevoia să ne grupam |

Viaţa mea, aici şi acum

117

I unor interese comune diversificându-ne. Această nevo-U A apartenenţă acoperă domenii foarte vaste: nevoia de a-1 "V De Dumnezeu, de a ne iubi aproapele, dragostea părinscă sau sexuală, nevoia de a fi recunoscut, apreciat, nevoia de a primi sau de a da tandreţe. [...] Această nevoie este esenţială încă de la naştere: a fi dorit, nrimi căldură, mângâieri. Când nevoile sexuale se afirmă la vârsta adolescenţei, ele trebuie să înfrunte limitele impuse de societate. Adulţii celibatari suferă adesea de singurătate şi de lipsa dragostei. Ei caută unul sau mai mulţi parteneri şi aspiră cel mai adesea la căsătorie. Ne căsătorim ca să aducem un răspuns acestei aşteptări: a iubi şi a fi iubit, deopotrivă. Când observ în jurul meu evoluţia sexualităţii şi a căsătoriei, obţin o descriere în trei: căutarea, fuziunea şi apoi autonomia. Admit că acest tablou nu este prea ştiinţific, dar reflectă procesul pe care-1 constat la numeroase persoane. Este, de asemenea, procesul de evoluţie a majorităţii cuplurilor, fi..] Dacă, de pildă, soţul în vârstă de 50 ani vrea numai să-şi respecte partenera şi exigenţa sa de exclusivitate, el nu se respectă şi îşi neagă propriile nevoi. în acest caz, el poate: - fie să trăiască aceste senzaţii şi să renunţe la tot. Dorinţa de a alege între soţie şi amantă presupune o componentă sinucigaşă. Spun „amantă", căci, ca şi soţia legitimă, ea pretinde adesea fidelitate şi exclusivitate. Este un fel de a reîncepe 0 a doua căsătorie, o a doua exclusivitate. Inconvenientul acestei opţiuni este dorinţa de a sacrifica o persoană unei ideolo-gu, unui ideal de fidelitate: fie să renunţe la amantă şi să intre rând cu lumea, fie să-şi abandoneze soţia şi să divorţeze:

d

ouă forme de monogamie; ~ ne să încheie un compromis cu două polarităţi: mai întâi rir iţa de a consolida cuplul, independent de celelalte situaSultane sau posibile. Aici, partenerul poate să sufere penca nu se simte „respectat" la nivelul nevoilor sale de exitate. După aceea, a ţine cont de amant(ă), fără a sacrifiDr' * „'so^a)' a explora numeroasele descoperiri accesibile talniri heterosexuale apropiate şi deschise. în acest caz

118

Dr Andre Moreau

persoana îşi respectă nevoile. După părerea părinţilor, ea nu se respectă, nu îşi respectă corpul profitând astfel de libertatea sa. Dar, văzut din interior, ea este fidelă faţă de ea însăşi si faţă de aspiraţiile sale. Pe cât posibil, în această atitudine, ea poate să ia în consideraţie aşteptările partenerului său, fără să le acorde prioritate faţă de ale sale. Dacă trebuie să sufere când libertatea sa nu este acceptată de celălalt, în numele cui trebuie să se sacrifice geloziei celuilalt? Aceste situaţii durabile sau de tranziţie par a fi prezente la cel puţin unul dintre parteneri în 80% dintre cuplurile care se iubesc. Când această dorinţă multiplă se dovedeşte mereu inexistentă, mă îndoiesc de intensitatea ataşamentului reciproc între soţi. Cei care se iubesc într-adevăr şi nu se simt niciodată atraşi în exterior sunt fericiţi (poate) şi rari. Observ că ei sunt adesea lipsiţi de viaţă sau limitaţi. într-o zi, fiica mea pe atunci în vârstă de doisprezece ani îmi spunea: „Aproape toate filmele prezintă aceeaşi poveste: o persoană iubeşte pe o alta şi a treia nu este de acord." Aceasta era într-adevăr tema a opt filme din zece, deci căutată de opt persoane din zece. Filmele care rulau mai mult şi aveau succes reflectau dorinţele spectatorilor. Astfel, 80 % dintre oameni erau confruntaţi cu această dificultate de a răspunde unei nevoi „polivalente" de a iubi şi de a fi iubiţi în acelaşi timp. De câţiva ani, proporţia basculează în favoarea filmelor violente, dar care sunt adesea combinate cu o intrigă amoroasă. Ei se ciocnesc de obstacole în interiorul lor (învinovăţirea în faţa interdicţiei), în cuplu (gelozia) şi în societate (normele). Aceste limitări pot fi acceptate şi integrate. Ele pot, de asemenea, constitui obstacole în

deci rezistenţe. sunt atât w obişnuite. confluenţa sau simbioza pentru gel°~ zie. îi ajutam pe ° meni să reintre în normal.satisfacerea nevoilor. Dacă aceste dorinţe. consider că aceste asp raţii există (le accept) şi ajut persoana să „trăiască cu ele . despre care vom vorbi mai departe: introiecţia pentru învinovăţire şi norme. în trecut. lup tam ca terapeut împotriva acestor aşteptări. neprevăzute la început. mi se pare prea simplu să le considerăm ca fun anormale (retrăirea adolescenţei) sau vinovate. în prezent.

pot să iubească simultan două persoane. ' Să nu ignorăm realitatea sociologică: „Francezul de condi-. Să mă afirm ca persoană autonomă va veni de la sine. dar şi de a-i iubi pe ceilalţi. aici şi acum 119 . evoia de afirmare şi de autonomie .. copii. Respectul de sine şi nevoia de recunoştinţă Am nevoie să fiu apreciat. respectându-i şi pe ceilalţi în cauză. el devine stăpânul sau sclavul celorlalţi. Bărbaţii ar fi infideli aproape de trei ori mai mult decât femeile. 01 foşti duşmani se împacă sau când doi îndrăgostiţi îşi spun: -Te iubesc. Este ceea ce numesc „a fi poligam"." (Ginger) Asta înseamnă că majoritatea oa-pnilor în anumite momente ale vieţii lor. în caz contrar. atât de importantă pentru majoritatea oamenilor. Am atunci tendinţa spontană de a mă iubi. căci. D. Respectul de sine se dezvoltă când creez obiective realiste şi dezvolt energia necesară pentru a reuşi. Am. într-un film.Viaţa mea. să mi se recunoască valoarea." Jjj Actualizarea de sine. Pot să mă apreciez şi mai mult dacă am fost iubit de părinţii mei. • cinci. 5ie a cunoscut treisprezece meC partenere în viaţa sa şi feme-• franceză. să mă recunosc şi să fiu recunoscut. de asemenea. Este nevoia de recunoştinţă. Aceste două ultime situaţii se dovedesc adesea nesatisfăcătoare. Fericit cel care reuşeşte să se afirme fără să domine sau să se revolte. nevoie să fiu apreciat de ceilalţi. Plângem cu uşurinţă de bucurie când. de interesele sale şi cele ale apropiaţilor săi (soţ.

scopul uita să _.j e vârful piramidei lui Maslow.care nn de viaţa şi deci terapia care constă în a învă-rareşti pentru a exista. Este. aşadar. Această nevoie devine mai pret .

Fiecare are nevoie de libertate pentru a acţiona.Ar trebui să ţin cont de opiniile celorlalţi căutând să mă satisfac sau să-mi schimb relaţiile. dificilă. Unii se simt umiliţi şi suferă. aş fi fără îndoială izolat de către cei ce resping această atitudine. precum marna casnică care nu există decât în funcţie de dorinţele copiilor săi în detrimentul propriilor sale dorinţe. fie să refuz părerea celorlalţi. din păcate. Satisfacerea acestei nevoi se dovedeşte.Suferinţa poate să apară deja în acest stadiu. precum această studentă care precizează: „Nu voi ieşi cu . Pot. „Oamenilor cumsecade nu le place să urmezi un drum diferit de al lor" (Georges Brassens: „îndrăgostiţii care se sărută pe băncile publice"). Dar cum? Pot alege. nevoia de stimă personală. Dacă vreau să mă simt complet liber şi să nu accept nici o constrângere. Cine vrea să devină liber trebuie să evolueze şi să evite anarhia şi revolta.120 Dr Andre Moreau cară pentru mama casnică ai cărei copii cresc şi pleacă sau pen. Nimeni nu este complet liber. Mulţi se cred liberi. Nevoia de libertate pare că se opune nevoii precedente. la serviciu. fără să atac libertatea celorlalţi. să dau prioritate la „ce vor spune ceilalţi". Cine se teme să devină liber riscă conformismul şi supunerea. sau muncitorul care trăieşte pentru meseria lui (eu sunt probabil un exemplu) şi y neglijează nevoile individuale. fie să renunţ la libertatea mea. tru muncitorul aflat în şomaj sau la pensie. precum supunerea pasivă normelor. cuplul închis. O aud mai frecvent descrisă ca neîmplinită de cei care au trăit mai mult în rolurile lor decât în persoana lor. dar supuşi unui sclavagism ignorat. de asemenea. acasă sau în exterior. Această atitudine „altruistă" implică să rămâi centrat pe exigenţele celorlalţi.

Dacă. Ea provine cel mai adesea chiar din U1 terior. ea se revoltă şi îi spune nu mamei.prietenul meu decât dacă sunt sigură că mama mea nu va suferi". „Gura lumii" nu este întotdeauna o li mitare exterioară reală. ea poate mea - . la un alt moment al ev luţiei sale. ea îş1 reproşa că-i pătează memoria. Faţa sa ascunsă coincide în general cu „ce voi spune e despre asta". aceasta se v simţi vinovată să o înşele. Dacă mama ei este moartă. Iată deci începutul unui lung calvar. Dacă mama ignoră ieşirile fetei.

prietenul. dorind să schimbe. imediat" fără să-i respecte pe ceilalţi. Este Copilul anarhic care conduce fără Adult. foarte autonom. După mai multe „decizii" asemănătoare. Dacă n-o fac la vârsta mea. să o scandalizeze sau hiar să rupă legăturile pe rând şi să facă nunta în mod im-ulsiv. Se afirmă. prezin-a puţine mecanisme de apărare şi are deci puţine rezistenţe schimbare. când vreau. ar fi început un lung calvar: cel care „iubeşte mai mult" suferă mai mult. le găseşte cu uşurinţă răspunsuri şi transformă problemele în soluţii. O alta ar fi să nu se ascundă. Această poziţie nu răspunde nevoii de afirmare sau de autonomie. stabilită de mult timp cu prietenul său. pozitiv. numai pentru a nu se mai supune moralei materne. O opţiune ar fi să iasă fără ştirea ei pentru a evita să o rristeze. în acceptarea şi climatul permisiv al grupului. adică fără să-şi utilizeze „Adultul" (în analiza tranzacţională). îşi măsoară mai liber şansele si îşi . n-am s-o fac niciodată". îi răspunde: „Acum nu vreau să mă mai las constrânsă. Ar putea şi să o provoace. Dacă ar fi fost dependent. „vede" partea bună a situaţiilor. Anarhică dacă vrea să se elibereze de constrângeri fără să cântărească avantajele şi dezavantajele pentru a-şi evalua şansele şi riscurile înainte de a decide. Este o alegere care poate fi anarhică sau totalitară. aici şi acum 121 I aeă. suferă puţin din cauza dezavantaje-'or. nu a putut să se resemneze şi să construiască pe nisip şi a ales progresiv să o părăsească. Cel care se autoactualizează este energic. evitând totuşi să cadă * ostentaţie.Viaţa mea. El este totalitar dacă este un mod de a-şi impune alegerile precum Isabelle care. doresc să se elibereze de constrângeri în poziţia: „vreau totul. fără să negocieze. Vreau să fiu liberă să decid ce vreau. este conştient de nevoile sale. data unei călătorii. Alţii.

asumă cu uşu-"nţă riscuri calculate. ea devine o dependenţă de alt fel: contradepen' 'a race pe dos nu înseamnă a alege). Dar dacă aceasta este anentă. mai ales în grup. n Cestalt. Este o formă de dependenţă din pot ieşi prin perioade de revoltă. Perls însuşi a ră- . participanţii descoperă cu nnţă cum au fost formaţi şi condiţionaţi de educaţia din ra ]ul lor prin introiecţii.

Nu am deloc regrete. Nu aş vrea să mai trăiesc ca înainte de această perioadă. . amicale şi profesionale. Am mai multe amintiri. mai bogată şi mai primitoare. în relaţiile mele de dragoste. reuşesc să stabilesc relaţii mai bogate pentru mine şi mai respectuoase pentru ceilalţi. Am învăţat mai ales să învăţ mereu. în aceste diferite domenii. nu lipsit de câteva neplăceri nen tru mine şi apropiaţii mei.122 Dr Andre Moreau mas dependent o bună parte din viaţa sa. Fac faţă cu creativitate dificultăţilor pe care le întâlnesc. Dar bilanţul „pierderi şi profituri" a fost pentru mine net pozitiv. găsesc viaţa mai simplă. El era un ido) mişcării de protest împotriva culturii americane din anii 'fin care a precedat-o cu zece ani pe a noastră în '68 şi după aceea Am trecut şi eu prin asta.

ciclul Gestalt m-a fascinat şi intrigat totodată. ca în Gestalt. Pierret care au lntrodus aici rezistenţele.Capitolul IX: Ciclul satisfacerii nevoilor sau ciclul Gestalt încă de la început. am înţeles mai bine că acest ciclu relua altfel Şi mtr-un mod mai uşor de înţeles pentru mine şi pentru ci-"tor „teoria self-ului" şi „frontiera-contact". lr)ker. doresc să o iau de la zero şi. Dar îl priveam mental cu ideile teoretice ale psihanalizei şi ale Gestalt-ului întrebându-mă unde puteau să se introducă oare rezistenţele la schimbare. altfel spus să adaptez harta la teritoriu. ste vorba de procesul utilizat de o persoană pentru a găsi " raspuns adecvat la o nevoie de dragoste. Serge şi Anne Ginger. să plec de la experienţa mea şi cea a unor pacienţi în terapie. ambele conţinute m mod mai clar în ajustarea creatoare a relaţiei în doi n VIaţă şi între terapeut şi client. reluat şi modifica* de Gestalt Institute of Cleveland (Polster). Acest ciclu a fost imaginat de Goodman. Katzeff şi G. apoi de Joseph . Astăzi îmi dau seama că cel mai adesea încercam să adaptez experienţa mea la ciclul teoretic. M. . de ubertat-p A e ae ' stimă de sine şi de realizare personală. Printre altele. altfel spus să adaptez teritoriul (clientul) la hartă (reprezentarea teoretică pe care mi-o făceam despre el). Lucrând la această a doua ediţie. ţinând să stabilesc o hartă destul de fidel reprezentativă. Vom aborda acest aspect c eva mai încolo. de securitate.

el nu se simte în largul său. Este adesea la dispoziţia ei. apreciat de clienţii lui (Cecilia are clienţii ei).124 Dr Andre Moreau Este important. autonom. Nicolae se ocupă printre altele de un mic depozit comun în oraşul vecin. pentru a dezvolta percepţia senzaţiilor corporale şi a sentimentelor (relaxare.] Nicolae şi cuplul său: sfârşitul unei iluzii Nicolae şi Cecilia au doi băieţi şi o fată mai tânără şi lucrează amândoi în aceeaşi întreprindere familială a Ceciliei. Ea controlează tot ce face el. Se simte criticat şi interiorizat de Cecilia. Senzaţia De ani de zile. mângâieri. 1. A. Mai departe ne putem mobiliza energiile în vederea acţiunii ajungând la contacul cu sine însuşi sau cu cealaltă persoană din faţa noastră prin reducerea rezistenţelor. de copiii pe care i-a supraprotejat din dragoste.. dar pe care au creat-o şi dezvoltat-o împreună. mai ales în familie cu soţia şi copiii săi. dar care îl consideră ca pe un servitor. pentru a deveni mai conştient de acest proces. respiraţie. Exemplu clinic [. el se ocupă de menaj. masaje. tatăl care-i hrăneşte şi nimic mai mult-Senzaţiile . Totuşi el este eficient. pe de altă parte. el ne indică direcţia care trebuie urmat' pentru munca terapeutică ce constă în redescoperirea cursn lui natural al ciclului satisfacerii nevoilor şi înlăturarea obsta colelor şi rezistenţelor la schimbare. Acesta abordare este posibilă: pe de o parte.. contacte cu materia sau cu alte persoane) şi. în viaţa de familie.

descurajare.pe care le trăieşte (în sensul Gestalt-teoriei) îl apasă de ani de zile: palpitaţii. oboseala. inapetenţă. Pentru mai multă claritate. dureri în gât. Ceea ce am putea numi simptome în s re brută. aici încep descrierea clului actual. planşete. timp în care el nu s-a simţit recunosc . Totuşi ceea ce numesc „marele ciclu" a începu deja cu ani în urmă.

viziunea sau harta despre lumea lui actuală se schimbă. percepţia pe care el începe să o aibă despre lucruri sau oameni se schimbă. Lectura „realităţii sale". In medicină am putea numi aceasta „etiolo-e. El nu mai simte la fel. sentimentul care urmează. Cum în familie nu se divorţează (introiecţie). mai ales de când s-a nuit unei prietene comune de care el se simte înţeles şi 1 Tre . aici şi acum 125 • oorpriat sa-şi dea preaapicv. Cecilia îi propune să călătorească „pentru a se regăsi cum făcea înainte". ' devine conştient că alţii faţă de care el începe să se desa ot s P ă-şi trăiască viaţa şi altfel. Ea se arată îndrăgostită ca altădată. Trecutul. percepţia La început. 2. Ca în desenul cubului sau al vazei şi profilurilor.Viaţa mea. Să dea înapoi i se pare imposibil. Percepţia vine din mental prin asocierile pe care el le stabileşte între criticile primite si palpitaţiile care urmează. Sentimentul Mediul familial şi cel de la serviciu îl apasă tot mai mult. în Gestalt. Palpitaţiile sunt o senzaţie primară ce vine de la corpul său. fara de seama asta nici ____ r ntru că nu cunoştea altceva. Este etapa lungă de la senzaţie la percepţie în ciclul descris mai jos.Culoarea vieţii se schimbă. A sa nu este satisfăcătoa• u mai „vede" lucrurile şi oamenii la fel.e" sau cauză. Se poate să-i fie lne J . Viitorul nu mai este cel care era! 3. el se simte condamnat să trăiască astfel (proiecţie în sensul de proiect) şi cunoaşte disperarea. este începutul percepţiei sau semnificaţia pe care el o dă simptomului. Dar acest „înainte" nu mai este nici el acelaşi. zirea conştiinţei . bine si iubit. el a remarcat că palpitaţiile (senzaţiile) apăreau "nd era criticat. prezentul şi viitorul s-au schimbat în acelaşi timp.

mai verde alături.apreciat I L Iari umea pe care o descoperă cu ea începe sâ-1 atragă. Aceeaşi viaţă pe care o suportase .

în acelaşi timp. cu antecedentele şi istoricul bolii. tatăl. Ele urmăresc să lămurească clientul despre felul în care şi-a construit „realitatea". Cecilia. II ascult mai întâi îndelung. învinuit pe ascuns. fiul sau fratele. Cecilia îi instigă împotriva lui în propriul ei grup şi în familia lui Nicolae. El plânge uneori mult la . prieteni „bine informaţi şi bine intenţionaţi" încearcă să-i dea sfaturi lui Nicolae sau să-1 judece mai mult sau mai puţin sever. în nenumărate rânduri îi spun progresiv: „Aud adesea soţul." Aceste chestionări nu reprezintă un interogatoriu în genul unei anamneze. din ce în ce mai riel niştită. In acest moment el începe terapia individuală. dar nu-1 aud pe Nicolae. toate acestea nu s-ar fi întâmplat. mai ales când îl acuză pe celălalt în absenţa sa şi face aluzie la fapte presupuse sau inexistente în familie sau cu apropiaţii. Progresiv.126 Dr Andre Moreau până acum devine insuportabilă. Familia se gândeşte şi în n rând afirmă cu voce tare: „Dacă această întâlnire nu ar fi av loc. îl ajut să-şi schimbe perspectiva şi să per ceapă mai bine partea sa de responsabilitate în evenimente'1 a căror victimă se simte. le dă de înţeles copiilor că este vorba despre o reiaţi de dragoste şi aceştia încep să-1 critice şi să-1 acuze că o faCe să sufere pe mama lor. modul său de a vedea ceea ce trăieşte. Dacă ar abandona acea tă femeie. totul ar fi ca înainte". Se întâmplă de fapt adesea ca partea părintelui care suferă cel mai mult să fie susţinută de copii. Zgomotele se răspândesc. Se simte strâns ca într-o menghină în acest mediu catolic şi se teme dinainte că o să întâlnească duşmani peste tot. criticat. El se simte devalorizat. pentru a ajunge la un diagnostic clinic. Aceste întrebări sunt tipice pentru Ges talt.

fiecare cor sultaţie. Cum este energic şi întreprinzător. din paralizia şi fricile sale. H mulez destul de repede să-şi verifice „percepţia" asupra W lui recontactând persoanele care i-au fost aproape şiin are încredere. îl ajuts* limpezească peisajul sumbru şi să se pună în mişcare. sfatul ac prinde. îşi contac . îşi dă seama că multe persoane sunt la curent cu conflict. dar că nu îndrăznesc să-i vorbească. îi prescriu un antidepresiv uşor pentru a-1 scoate o tristeţea ce-1 cuprinde.

imprimate în el de părinţii lui: „nu ai dreptul. dar a continuat să joace rolul de servitor sau de victimă. pentru că Nicolae se lăsa adesea dominat. el se lasă dominat nu doar în familia actuală. dacă Cecilia domină."'.. chiar superior uneori. care şi-au învăţat rolul de „prinţi" pentru a juca aceeaşi piesă. Prin proiecţiile sale în prezent. ^ pare că trăieşti mai mult în nevoile şi teritoriul celorlalţi de-ln ale tale. el a ales o soţie care a luat locul părinţilor săi şi i-a modelat pe copii. „Trăieşti mai mult în rolurile tale faţă de ceilalţi şi mai puţin în persoana ta. unde este oarecum sclavul reginei şi al prinţişorilor.Viaţa mea.. îi spun recentrându-1 încetul cu încetul pe nevoile lui. aici şi acum 127 _. de . el şi-a igno-nevoile de realizare. ci şi în întreprindere unde are un rol subaltern. Nevoile sale Pe parcursul întâlnirilor. Dacă în meserie el este activ. „nevoile celorlalţi au prioritate". Totuşi el se simte la fel de competent. Este preferat de numeroşi clienţi în locul Ceciliei. Cine este Nicolae pentru tine? Ce gen de per-°ana eşti tu? De ce ai tu nevoie? Cum poţi tu să-ţi construieşti aţa acum?" în mare. îmi dau seama că este mai degrabă în poziţia de victimă pasivă în conflicte. Le vorbeşte despre dificultăţile sale şi află că mulţi ■ Hwduseră seama de mult timp de comportamentele Ceciliei ă de la început cuplul lor avea dificultăţi în a rezista. dând prioritate celorlalţi. el a schimbat actorii dramei. Astfel începe trezirea conştiinţei lui şi avansează progresiv. Printre altele. De la căsătorie. el îşi dă seama că. el reacţionează mai mult în viaţa sa de cuplu şi în familia actuală. mătuşă. aşa cum făcea în relaţie cu părinţii săi. El devine conştient de introiecţiile sale. „găndeşte-te la ceilalţi". 5. un prieten şi câţiva clienţi care sunt mai de-3 h'~ ai săi.

în consultaţiile medicale şi psihologice obiş- . easta descoperire că avea nevoi neîmplinite de mult timp g în timpul consultaţiei. de dragoste şi de recunoştinţă. Este dificil de înţeles când în suferinţa sa şi trăieşte din perspectiva medica-Hwnală. unde lzeaz abandonează pro-lv atenţia îndreptată asupra simptomelor. bolii şi proble-est ^ ^ Se orientează sPre „viaţă".afirmare.

de a înţelege responsabilitatea noastră în ceea ce se întâmplă. Devine progresiv conştient că. nevoia sa de dragoste era prezentă într-un mod destul de realist. A idealizat el căsnicia? S-a înşelat în alegerea soţiei? Aceasta a dezvoltat relaţii sociale satisfăcătoare şi a creat o înţelegere destul de bună cu copii săi. aici şi acum în grup. S-ar potrivi poate mai bine cu un bărbat care să-i semene? El nu a descoperit decât progresiv această nevoie de dragoste. de aşi controla impulsurile şi comportamentele pentru a obţine un beneficiu optim respectând totodată persoanele implicate. insist ca el să participe la un week-end de grup. Progresiv. de a limpezi privirea pe care o avem asupra vieţii. de a identifica nevoile în suferinţă. pentru a ajunge la realizarea procesului analog în viaţă. fără a se înjosi. şi-a ignorat nevoile în profitul celorlalţi din devotament. Nevou lui de bil. Aici. Pe . de douăzeci de ani. El acceptă până la urmă cu neîncredere şi resemnare. acceptat. s-a lăsat dominat de soţia sa care se afirma foarte bine. „Boala" va dispărea de la sine printr-n alt proces: este vorba de a lărgi câmpul. Care sunt nevoile lui Nicolae? înaintea căsătoriei lui. unde va vedea cum ceilalţi învaţă să trăiască pentru ei înşişi. Este ceea ce numim acum dezvoltarea inteligenţei emoţionale. recunoscut şi valorizat de către ceilalţi fără să reuşească prin el însuşi.128 Dr Andre Moreau nuite se crede că trebuie vindecată doar boala: reducerea sim tomelor depresive şi rezolvarea problemelor în sistemul uză -» efect —> problemă —> soluţie". ajut persoana să Cr eze şi să dezvolte viaţa. Avea nevoie să fie ascultat. de a le găsi un răspuns mai satisfăcător. de a descoperi ce repetăm de mult timp fără să ştim.

El se simte. după ce a suferit fiecare din cauza lipsei de înţelege recunoaştere şi dragoste. El continuă să o întâlnească în mod regulat pe prieten* lui şi să dezvolte cu ea o relaţie mai amicală. despre relaţiile interperson le şi progresiv despre viaţa în cuplu. fără judecăţi critice sau devalorizări. Amândoi < coperă un orizont nou. recunoscut şi acceptat a> cum este. Ei vorbesc a spre felul lor de a „vedea" viaţa. mai mult sau mai puţin invizi . de recunoştinţă şi de dragoste suferea de mult timp. în sfârşit.apartenenţă. pentru prl oară în viaţa lui de adult. înţeles. îşi descoperă puncte ci mune.

El descoperă şi dezvoltă într-un erup terapeutic relaţii autentice. începutul trecerii sale la acţiune. Numai cea mai tânără vine . Avea nevoie de asta pentru a-şi dezolta nevoia de stimă de sine şi de autonomie. prin a-şi concretiza dragostea în sexualitate. Şi este o descoperire: a trăi mai întâi pentru a se vindeca apoi. a lui. El descoperă o lume întreagă pe care a început să o întrevadă cu prietena sa. Trecerea la acţiune Este.Viaţa mea.Contact ti intră progresiv în faza de contact cu ceilalţi şi cu nevoile e Ş1 creează astfel o viaţă autonomă pe care nu o cunoscuse c c c ată. împreună cu reluarea contactelor cu apropiaţii. . mai degrabă decât a se vindeca pentru a trăi. ^ i părăsindu-şi părinţii. el se instalează progresiv în depozitul din oraşul vecin unde îşi amenajase un mic apartament. De puţin timp. Astfel sfârşesc ei. reuşeşte să realizeze acest gen de relaţie în viaţa sa cu câţiva prieteni. deschise şi fără apărare. aici şi acum nu 129 -l lăsaseră decât să se întrevadă sau pe care-1 crezuse. cu prietenii săi şi dezvoltă contacte noi. 7 . se vede cu clienţii săi fideli. de această dată. el găseşte în mod regulat suport la prietena lui. 6. Se gândea că nu era posibil decât într-o relaţie de dragoste. el se însurase tânăr. care lucrase deja cu mine şi cu alţi terapeuţi în urmă cu câţiva ani."nchis ca un paradis pierdut. Pe parcurs. Această întâlnire îl face să renoască ceea ce ignora. după luni de ezitare. dar care îi lipsise de mult timp dacă chiar dintotdeauna. cu vecinătatea. în cel mai mare secret. a acţiona pentru a înţelege mai degrabă decât a înţelege mai întâi pentru a acţiona după aceea.. îsi in"w copiii. Simţind cauza sa pierdută provizoriu acasă cu copiii săi.

Relaţia cu prietena sa îi a c aduce o împlinire pe care nu s cut-o niciodată în dragoste. în ciuda unor conflicte pe care . Cecilia continuă să-1 Dl PentTU abandonul patern şi să menţină un fel de comCla ^.să-1 aiute să se instale■ ^ ontinuă să se intereseze de studiile lor şi intervine matecheltuielile şcolare şi de timp liber.

într-un regis! tru în special mental care pare să se învârtă în jurul ideii „cum să-mi recuperez soţul?" 8. Nu i-am văzut împreună decât prima oară. aşa cum este pe cale să facă Nicolae care începe să retrăiască sau să trăiască în sfârşit. Se înscrie într-un club sportiv. I-am propus să-1 văd o dată cu Cecilia care refuză dar care a început în altă parte o terapie verbală. Este panicată acum de teamă să nu-şi piardă soţul sau onorabilitatea socială. Nu este capabilă încă. merge la cinema şi se întâlneşte mai des cu prietena sa. . dominatoare şi manipulatoare. Retragere El consultă un avocat pentru a oficializa separarea şi are în vedere divorţul pe cale amiabilă pe cât posibil. în sfârşit. din câte se pare. retragerea pare să se realizeze prin abandonul progresiv al unei aşteptări imposibile de a fi recunoscut şi iubit de soţia sa.130 Dr Andre Moreau le controlează bine în doi. să se evalueze şi să-şi schimbe comportamentul. Aceasta pare prea preocupată de ea însăşi.

oboseală. planşete X-X Critică. devalorizează şi domină 2 PERCEPŢIE Prietena îl apreciază pe Nicolae Terapeutul ascultă. înţelege — > 3 SENTIMENT Se simte devalorizat de către soţie Lui Mă Nicolae sufoc îi este frică • acasă ► proiecţie — Condamnat să trăiască astfel abandon — de XX /\ Disperare X Introiec divorţea în familia noastră ţie ză nu se „Intoarce-te la mine: călătorie" Se simte recunoscut de către prietenă şi terapeut 4 TREZIREA CONŞTIINŢEI Introiecţie „Gândeşte la ceilalţi" Priet proiec Ceilalţi ţie au /\ nevoie de mine ' "Mena comună îl apreciază pe Nicolae — r^peutul îl susţine Calitatea s 1 sa se schimbă" ^ X îl învinovăţ eşte pe Nicolae .SCHEMA A NICOLAE PRIETENA N IC O L A E S O Ţ IE C E C IL IA 1 SENZAŢIE Nicolae se simte criticat şi interiorizat Introiecţie —> proiecţie „Gândeşte Tată la ceilalţi" protector Palpitaţii.

cinema - ~N < Se simte abandonata ^— II învinovăţeşt e pe Nicolae 7 C O N T A C T R elaţii amic ale aute ntice Priet ena devin e aman ta sa . club.132 PRIETENA NICOLAE Dr Andre Moreau ŞOTIE i 5 NEVOIE DORINŢĂ I de recunoaştere şi de dragoste Prietena îl ascultă pe Nicolae 1 de actualiz are de sine şi de afirmare I de a-şi dezvolta propria viaţă 6 PUNERE IN ACŢIUNE S e destăinui e prietenei sale Sprijin în grupul terapeuti c Apartament separat — Prieteni.

viaţă -autonomă în relaţie x- . viaţă separată apoi are în vedere divorţul.Refuză divorţul > Pr og re sa re a pr oc es ul ui î n XBl oc a| .8 RETRAGERE Cu Cecilia.

într-o ordine variabilă. clientul vorbeşte de procesul său de-a lungul mai multor cicluri incluse unul în celălalt. să devieze sau să întrerupă ceea ce era în curs. Multe procese se suprapun simultan. să în-°arcă. aşa cum leam în-ătat din lecturile mele. Reuşeam chiar să-1 ajut pe celălalt încercând să fac să corespundă teritoriul (clientul) cu harta (aşa cum îl înţelegeam eu pe client) cu un risc de deformare. Devin conştient de puţin timp că încercam adesea să integrez. să încheie. . Această percepţie declanşează 1 tmente. Veţi vedea că procesul acestui ciclu este puţin diferit şi mult mai complex decât diferitele cicluri descrise în literatură.Viaţa mea. care vine să întărească. mai ales distincţia importantă dintre senzaţie" şi „percepţie". grupul sau şedinţa. într-o şedinţă de grup sau de terapie individuala. plecând de la teritoriu pentru a extrage o hartă fidelă pe cât posibil şi să dezvolt astfel o terapie centrată pe client. în această „hartă" de lectură care este ciclul. în sfâr-P i tiecare cuvânt auzit constituie o senzaţie. parţială sau completă. aici şi acum 133 B Descrierea teoretică a ciclului Qescriu aici diferitele etape ale ciclului. bineînţeles. Nu este uimitor că fiecare autor descrie e diferite. Cel al unei vieţi întregi care încearcă să se împlinească este unul în care celelalte se înscriu. s a plece de la ce trăieşte clientul în viaţa sa. mportant pentru terapeut este să: cunoască etapele şi rezistenţele posibile. în exemplul clinic pe care tocmai l-am abordat. uneori în marche arrierezistenţe ce au alte nume şi nu mereu în acelaşi loc. „teritoriul" pe care l-am întâlnit la pacienţii mei sau l-am explorat în mine însumi. uneori treziri ale conştiinţei sau nevoi susceptibile de provoca rezistenţe. înţelese în formările pe care le-am primit aplicate în grupurile mele şi recompuse în înţelegerea mea actuală a Gestaltteoriei. care este percepu-mtr-un mod diferit uneori. Fiecare cuvânt sau fiecare acţiune a clientului sau a terapeutului declanşează o alta. încerc acum să respect un demers mai „clinic". Dezvoltam oarecum o terapie centrată pe terapeut sau chiar centrată pe metodă.

134

Dr Andre Moreau

să-1 ajute să admită că un proces este în curs, să identifice ce se întâmplă, să lărgească, să aprofundeze şi să-şi modifice câmpul de viziune (Gestalt-ul său), să-1 invite să devină conştient de sentimentele şi de nevoile sale, în fiecare etapă, astfel încât să aducă un răspuns mai satisfăcător respectându-şi anturajul. Este un mod activ de a dezvolta inteligenţa emoţională atât la client, cât şi la terapeut. Exemplu simplu întrebările majore în Gestalt conduc cel mai adesea la acest proces. Ce simţi chiar acum (1. Senzaţie 2. Percepţie 3. Sentiment 4. Trezirea conştiinţei)? De ce ai tu nevoie (5. Nevoile)? Ce vrei să schimbi (6. Trecerea la acţiune)? Cum vei proceda? Ce, când şi cu cine? (7. Contact.) (8. Retragere.) în ciclurile Gestalt descrise anterior în literatură, „senzaţia" acoperă senzaţiile corporale (răceală-căldură, tensiu-nedestindere, greutate-lejeritate) şi sentimentele (bucurie, tristeţe, mânie, frică) ce adesea le precedă sau rezultă din ele sau care nu sunt identificate decât mai târziu. Pascal, tânăr drogat cu amfetamine, îndreaptă spre mine un revolver mare: „Şi acum e rândul dumneavoastră să vorbiţi!" Senzaţie „pură" obiectivă, venind din exterior: îl văd pe Pascal care îndreaptă un revolver şimi cere să vorbesc. Sunt singur cu el şi tatăl său în biroul meu. Percepţie venind de la mine: el mă ameninţă cu moartea, mă şantajează, mă manipulează sau... Evaluări foarte variate în

funcţie de persoana care primeşte această ameninţare pentru a încerca să dea un sens la ceea ce ar putea cor stitui un pericol. Intrăm în interpretarea necesară pentn ce urmează. Sentiment trăit: mă simt ameninţat şi manipulat; frica p tru viaţa mea şi apoi furie. , 4. Trezirea conştiinţei unei situaţii periculoase. Mă gândes familia mea şi la riscurile la care mă expun în funcţie o actiile mele.

Viaţa mea, aici şi acum
s

135

Nevoia de a mă proteja. Trecerea la acţiune: să-1 acuz ar fi o provocare; să-1 ameninţ sau să1 stăpânesc, de asemenea. A vorbi este o formă de acţiune. Aleg să-i spun cu calm: „Nu-mi place ceea ce faci, mă înspăimânţi, mă manipulezi şi îţi cer să pui revolverul ne masă." Ceea ce a şi făcut după ce mi-a cerut să repet această frază. Contact. îl privesc. El mă priveşte. Se pare că a fost impresionat de sângele meu rece. Consultaţia continuă până la... ... retragerea prevăzută la sfârşitul consultaţiei. 1. Senzaţie „pură" A simţi înainte de a gândi: iată punctul de plecare necesar oricărui proces diagnostic şi terapeutic în Gestalt. A gândi mai întâi face parte din registrul obişnuinţelor noastre culturale, dar riscă să inducă o falsă trezire a conştiinţei, o interpretare care nu este conectată la corp: „Dacă mă doare stomacul, este pentru că sunt în conflict cu mama mea; este o problemă orală." Astfel prindem trenul din mers. Dimpotrivă, în Gestalt, îi voi propune persoanei: „închide ochii şi concentrează-te pe durerea ta acolo, în gol (mai degrabă decât în stomac care este deja o proiecţie sau o interpretare)... Intensific-o dacă poţi... Observă senzaţiile, sentimentele, imaginile sau amintirile care apar... Respiră lent, profund... Ce se întâmplă?" „Simt că mă strânge şi urcă până la gât, sunt trist, am impresia că prietena mea o să mă abandoneze... Mă simt J S1 cum aş fi abandonat... Brusc, o revăd pe mama care mă duce cu forţa la şcoală... Am patru ani." A simţi constituie articulaţia de bază în Gestalt-terapie: „Ce [ 1 , chiar acum?" Senzaţiile sunt percepute la capătul orga-de simţ: a vedea, a auzi, a simţi

(mirosuri, piele, visce' gusta. Interesul major constă în faptul că a simţi ne adu-ex Prezent, aici şi acum, şi ne protejează împotriva gândirii p e' Mentalul va fi util în trezirea conştiinţei care va urma acti a nnnca nevoile şi a stabili strategiile de trecere la talt-t"16 Din PersPectiva Gestalt-teoriei, fundament al Ges-Plei, senzaţia este ceea ce cade asupra organelor noas-

136

Dr Andre Moreau

tre de simţ: ceea ce văd, aud, gust, simt în stomac, în muşch" mei încordaţi sau pe pielea mea umedă etc. Ceea ce văd est ce se imprimă pasiv pe retina mea fără lectură sau interpreta re ca în desenele pătratului, cubului sau vazei. Sunt, de ase menea, cuvintele pe care le aud de la interlocutorul meu, mişcările pe care le văd la terapeutul meu sau pe care le simt de la partenera mea în dragoste. în terapia individuală sau de grup, fiecare cuvânt şi fiecare gest al terapeutului sau al unui participant constituie o nouă senzaţie care poate induce sau declanşa un nou ciclu, de altfel diferit pentru fiecare, şi probabil că nu este acelaşi la terapeutul meu şi la mine. 2. Percepţia Fiecare senzaţie vine să trezească un fel de hartă stocată în calculatorul meu interior. Cuvântul da va mobiliza mai întâi, în mod inconştient şi involuntar, „dicţionarul" meu de franceză interior, dar nu pe cel al unui chinez care va înţelege probabil altceva. Apoi, va putea suscita un sentiment de recunoştinţă: când cineva îmi spune da pot să mă simt... poate, în sfârşit, înţeles. In funcţie de circumstanţele anterioare, el va putea să-mi împlinească viaţa (Vrei să-1 iei în căsătorie pe Deşire Bienfait aici prezent? Da!), să mă plonjeze în disperare (Să înţeleg că mi-am pierdut serviciul? Da!) sau într-o oarecare indiferenţă (Plouă afară? Da!). Percepţia este o etapă importantă în Gestalt. Este o lectură, o formă de interpre tare care dă un sens. Ea apare aproape automat chiar după senzaţie. Dar distincţia este importantă. Senzaţia este de tap foarte aproape de „teritoriul" celuilalt din faţa mea, de cee ce este aici şi acum, de „realitatea

exterioară", de real- In( priveşte percepţia, ea îmi aparţine, ţine de harta mea, de, alitatea mea interioară" şi fie dă un sens adecvat situaţiei p** zente, fie o invadează cu elemente străine care vin de „ deva, cândva". Altă perspectivă. „Văd că priveşti în tavan (senzaţie-ginile care cad pe retina mea)." „îmi imaginez că nu o* _ culţi (percepţie corectă care dă un sens senzaţiei mele u lălăit confirmă sau proiecţie interpretativă dacă el iruir

Viaţa mea, aici şi acum

137

stă distincţie permite evitarea unei confuzii frecvente în-visele sau credinţele mele, adică „realitatea mea interioa--" si realitatea exterioară: celălalt aşa cum este el. Dacă nu-mi I rific proiecţia, celălalt care totuşi mă ascultă nu va putea în-, e fe ce mă îndepărtez de el şi se va simţi progresiv străin latiei pe care vrea s-o stabilească cu mine. Pentru că nu se mte recunoscut în ascultarea sa, va pleca până la urmă. Aceasta va veni să confirme percepţia mea de la început colorată de introiecţia mea mai veche: n-am fost niciodată ascultat şi nu voi fi ascultat niciodată. Creăm adesea situaţiile de care ne temem. Am trăit o parte din acest proces alături de psihanalistul meu care şedea în spatele meu şi nu voia, din motive de neutralitate, să clarifice cu mine ceea ce-mi imaginam despre el (analiză interminabilă!). Astfel, în această etapă a percepţiei, noi putem, persoana, terapeutul sau celălalt implicat în relaţie, să schimbăm deja urmele trecutului: învăţări utile (cubul de mai sus, a ghici sentimentele sau opiniile celorlalţi), rezistenţe (interpretări, proiecţii sau transferuri care deviază sau deformează experienţa prezentă), dar şi nevoile subiacente (graţie nevoii sale de dragoste, soţul va observa o femeie frumoasă pe care soţia sa nu o va remarca; dacă ea este geloasă — transfer al fricii sale de a fi abandonată sau al dorinţei de a-şi controla soţul —, ea va remarca o femeie mai frumoasă decât ea, reflectare a inferiorităţii sale: sunt mai urâtă decât ea. Dar el nu o va remarca pentru că nu este în registrul modelelor sale de femeie ideală imprimate de mult timp şi de care este doar foarte puţin conştient. Ei au o percepţie diferită despre aceeaşi femeie. Aceasta oferă o mică idee despre importanţa etapei percep-tlei (în accepţia Gestalt-teoriei) mult ignorată de Gestalt-tera-Ple' m orice caz în

diferitele „cicluri Gestalt". - ntiment Se H rceP^a ^ naştere adesea la un sentiment corespunzător. A., J entele cele mai frecvente sunt: bucurie, mânie, tristeţe, le ' raS°ste, ură sau indiferentă. Celelalte sunt nuanţe pe care Putem include în acestea.
3 Se

138

Dr Andre Moreau

Locul sentimentului într-un ciclu poate varia. Pot simţi u nod în gât şi să-mi dau apoi seama că sunt trist. în sens inver pot fi trist şi să simt apoi un nod în gât. Chiar mai subtil P când aveam vreo 30 de ani, simţeam dureri uşoare la inimă Dacă nu aş fi fost medic, aş fi putut să mă tem că-i anghina pectorală sau infarct. Dacă aş fi consultat un terapeut interpretativ, ar fi putut să-mi spună că era vorba de un conflict oedi-pian ca o competiţie cu tatăl meu. Apoi am remarcat o diminuare a acestui simptom când beam mai puţină cafea. Am descoperit mai târziu, citindu-1 pe Laborit {Inhibiţia acţiunii), că mă stresam uşor. Dar stresul nu este decât un simptom ce decurge dintr-un sentiment de frică pe care l-am descoperit reducându-1 prin formările mele în Gestalt. Lectura mea de atunci era: senzaţie -> percepţie (interpretativă a evenimentelor anodine percepute ca stresante) -» trezirea conştiinţei (fri-cilor mele) —> sentiment. Lectura mea de astăzi este mai degrabă: sentiment (frică frecventă) —» inducând, în senzaţie, percepţia unui pericol —> trezirea conştiinţei că acest pericol nu există decât în mine şi este proiectat. Mâine? Va fi o altă zi. Este harta mea provizorie pentru a-mi înţelege teritoriul. Ceea ce este în mod real teritoriul este mai complicat. Vă voi telefona din paradis. Pentru a nu influenţa sentimentele pacientului, intenţia de neutralitate a analistului este de înţeles. Dar dacă terapeutul rămâne neutru, clientul îşi asumă riscul de a se învârti în cerc în sentimentele sale din trecut şi de a-şi amplifica nevroza de transfer. în Gestalt, putem presupune (şi chiar spera) că practicianul are aceste sentimente. Chiar mai mult, el le exprima-„Mă plictisesc când vă aud vorbind fără încetare

Apreciez capacitatea voastr de a vă evalua. probabil pentru că mă simt obligat să vâslesc în locul P pe propria ta barcă fără să îndrăznesc să te refuz. sau că vă plângeţi mereu... Poate apoi sa- . sau că vă faceţi în continuare proiecte noi fără a le realiza." El p0< apoi să le ceară membrilor grupului să spună dacă au s< mente asemănătoare şi să-1 întrebe pe client dacă şi alte F soane din anturajul său simt uneori la fel...despre trecut. Mă simt iritat de pasivitatea şi de depende ţa ta.

" Exprimă atunci un sentiment pe care învaţă astfel să-1 identifice. Nu putem simţi decât în interiorul corpului nostru. sau mă simt. privindu-se în ochi. Le cer să vină în mijlocul grupului. îi cer apoi să aleagă fraza care este cea mai adevărată pentru el. care sunt beneficiile pe care le obţine sau consecinţele pe ie suportă prin inducerea unor astfel de sentimente şi cum C nutea obţine aceleaşi beneficii altfel sau reducând consecin-. Dar să nu anticipăm prea mult..Este vorba de ceea ce putem numi o schimbare de Ges'a modului de a vedea lucrurile sau o schimbare de „rea-e • Confruntarea cu . îl observ pe Roland si după comportamentele sale. atunci rectific. îmi imaginez că-i este frică de Pauline pe care totuşi o caută. în etapa următoare va putea să aprofundeze trezirea conştiinţei sale. 4. Evident este a doua frază. Când vin bărbat întâlneşte privirea unei femei pe care o găseşte frumoasă.. în faţa ta.. aici şi acum 139 . întrun grup.. Dacă este o opinie sau o judecată despre celălalt în genul „simt că ţi-e frică".Viaţa mea. să se ţină de mâini." Verific dacă este vorba de un sentiment faţă de celălalt. simt.alP. Trezirea conştiinţei Ii cer atunci lui Roland să repete două fraze: „Mi-e frică de tine" şi „Mi-e frică de mine în faţa ta". şi să completeze pe rând următoarea frază: „Chiar acum. i se face frică (sentiment) şi întoarce privirea (trecere la acţiune şi evitare). prin dezvoltarea „aici şi acum" a unor comportamente ai adecvate pentru a reuşi să-şi reducă astfel comportamentele transferenţiale. el va putea să spună în această situaţie: „Mi-e frică de tine. Trezirea conştiinţei sale e mai profundă: îi este frică de dorinţa lui pentru ea sau de frica lui de a fi respins dacă îndrăzneşte să-i spună sau de frica lui să nu fie criticat de cei. Adesea.

t persoana este pregăk a ^vină conştientă de nevoia.„realul" vine din răspunsul Paulinei enu simte că ar vrea să-1 respingă.J £i eventual a avut sentimente. upă ce a simţit (senzaţie) în corpul său. şi-a identificat . de suferinţa sau de prosa. dar. în . Această descoperire este uneori subită (precum forSau Gestalt-ul cubului sau vazei care apare subit).

cel mult ea este sugerată de el şi supusă clientului care o acceptă sau o respinge. Dar el constituie un avantaj important dacă terapia bine condusă îi facilitează trezirea conştiinţei şi procesul întâlnirii actuale cu Pierre. Ea repetă în grup teama faţă de tatăl ei pe care o are de mult timp. ea poate să se oprească aici. Trezirea conştiinţei prin interpretare constituie instrumentul esenţial. în Gestalt. a simţi reprezintă articulaţia principală a demersului diagnostic: a deveni conştient prin propria experienţă este important.140 Dr Andre Moreau general. . convinsă că a şti este suficient pentru a schimba situaţia. Nevoia Dianei este probabil de a fi recunoscută de tatăl său şi ea mai proiectează încă imaginea lui asupra lui Pierre. Dimpotrivă. Când o persoană devine conştientă că una dintre nevoile sale nu este satisfăcută. Experimentarea adecvată aici şi acum îi permite clientului să verifice pertinenţa ipotezei formulate de terapeut. Dianei îi este frică de ochii lui Pierre asupra cărora îi proiectează pe cei ai tatălui ei. Este transferul ei asupra lui Pierre care reactualizează conflictul. ea este o urmare a unui demers lung cu impasuri (ro zistenţe) şi regrese. dacă este posibil prin intermediul transferului. de un alt participant sau de clientul însuşi. poate conduce la vindecare. Psihanaliza se opreşte la acest stadiu: a percepe o dificultate. Dorinţa ei este de a fi la pace cu această „situaţie neîncheiată" sau de a fi deplin prezentă faţă de Pierre şi de ceilalţi fără să mai aducă imaginea trecută a tatălui ei în experienţa prezentă Transferul poate declanşa un sentiment neadecvat de frică şi să împiedice trezirea conştiinţei. iar interpretarea terapeutului este evitată.

Da. nici din Gestalt. A deveni conştient de trecut (psihoterapie arheologia în psihanaliză înseamnă a face ca inconştientul să devină co ştient. A deveni conştient de ceea ce în noi este inconştien • Dar inconştientul freudian nu este cel al hipnozei.A deveni conştient. . dar conştient de ce? La ce serveşte aceasta? Cele cinci niveluri a.

învăţasem de mult că dacă puneam întrebări în psihanaliză pentru a clarifica. dar nu este chiar atât de evident şi nici chiar aşa de clar. aici şi acum 141 Această primă trezire a conştiinţei este mai degrabă intelec1ă si se centrează pe originea transferului: la Diana. c. Aceasta este trezirea conştiinţei căutată în tradiţia de la Freud . înde o stare creează o altă stare. nu aveam să primesc un răspuns (introiectasem: descurcă-te. am mdoieli. Este poate o formulă diplomatică cu rol de susţinere. b. Cel mai adesea aceasta nu ajută persoana să-şi schimbe comportamentele nesatisfăcătoare. d şi e). b. frica din t de tatăl său o face să-i fie frică de bărbaţii puternici.Viaţa mea. Există uneori confuzie între opinie şi sentiment. cred că aş putea fi tulburat de . nu cere nimic pentru tine). A deveni conştient că are sentimente Toată lumea are sentimente. Cura este terminată când trezirea conştiinţei este totală. Nu am cerut deci nimic. Psihanaliza privilegiază trezirea conştiinţei transferului şi în special a nevrozei transferului. Ea este facultativă şi relativ ineficace. Dar concret de ce devenim conştienţi? De cinci evenimente diferite (a. Am înţeles că unul dintre criterii era o bună modalitate de a compensa situaţiile dificile. Toată lumea este conştientă de unele dintre ele. Aceasta linişteşterapeutul care are nevoie de o explicaţie: cauză —> efect. Dar este ea oare încheiată vreodată? Am presupus şi am crezut acest lucru când analistul meu m-a anunţat că psihanaliza mea era încheiată. Când preşedintele Republicii Franceze spune: „Sunt profund tulburat de moartea regelui Hassan al II-lea al Marocului".coace.

moartea unui om pe care văzut decât de trei ori în viaţa mea. Totuşi fuseereu criticat de tatăl meu. în timpul stagie c ' ând eram criticat de unii colegi s geloşi. îşi înghite saliva. evită privirea celuilalt sau nu sua să fie ţinut de mâini. Când un evenient en >oţionant are loc într-un grup de participanţi. Eu însumi am devenit conştient l era frică abia după vârsta de 24 de ani. dar nu eram aşa de conştient lu am . în timp ce el mură. cel mai e ectual dintre ei spune: „Eu nu simt nimic".

exist (Lacan). povestindumi amintirile. deci trăiesc (propunere Gestalt). cu mulţi ani mai târziu. Am cunoscut cu toţii m şcoală sau la universitate profesori foarte inteligenţi. Mi s-a întâmplat să aflu. dar nimic nu lăsa să se vadă acest lucru. căci analistul nu spunea aproape nimic. deci exist (Descartes). Mai întâi prin confruntarea directă cu persoanele (terapeutul sau grupul) în cauză asupra cărora ea . Acum. mai experimenţială. care nu-şi exprimau niciodată nici cea mai mică emoţie. Simt. Ei erau mai degrabă înspăimântători. constă în a face persoana să constate că proiectează adesea opinii pe care nu le poate verifica în viaţa curentă sau transferă sentimente cate vin din trecutul său şi nu sunt potrivite situaţiei prezente. c. Psihanaliza stimulează întrebările de genul: „De ce?" sau „La ce vă gândiţi?". Cum? Există mai multe instrumente care o pot ajuta. pasibili. încercând să înţeleg şi să interpretez cum învăţasem s-o fac în lecturile mele. Gândesc. Acest gen de întrebări favorizează mentalul în detrimentul sentimentului. A deveni conştient că proiectează mereu Cealaltă trezire a conştiinţei. mi se întâmplă să mă emoţionez de fiecare dată când un eveniment exterior mie îmi ara tă astfel de semne de recunoştinţă.142 Dr Andre Moreau că acest lucru îmi făcea rău. întrebarea majoră în Ges-talt este: „Ce simţi tu chiar acum în faţa mea?" După şase ani de psihanaliză. dar im. Când nu gândesc.. nici cel mai mic sentiment. cred că trăiam majoritatea timpului în şedinţele de analiză în mental.. că unii dintre aceşti profesori erau oameni foarte timizi.

Astfel. experimentul (ex ciţiu permiţând să experimenteze un sentiment sau să veri 1 practic o ipoteză explicativă) tipic Gestalt şi mai subtil ajuta ia . în care ea are încredere depună. Printre altele. Roland care credea că Pauline era cauza fricii se devine conştient că-i este frică de propria lui dorinţă şi de p sibila respingere (a Paulinei) care este tot o creaţie a sa. cu care ea a trăit deja o relaţie autentică.proiectează sau transferă. Ea w măcar nu se gândeşte la asta.

a atinge. Sau se poate utiliza descărcarea corporală şi emoţională. Apoi. Un schizofrenic halucinează aproape tot timpul pe acelaşi registru (vederea. prin Gestalt am învăţat să mă joc cu expe-nenţele şi jocurile terapeutice şi am putut să mă abandonez să . să se lase atinsă (el o strânge cu tandreţe în braţe) şi să-i vorbească (îi cer să completeze fraza „ceea ce simt chiar acum în faţa ta este. Diana nu avea acest diagnostic. mai precis. Dana se înşală asupra lui Pierre pe care-1 ia drept tatăl ei uti-îvând numai viziunea (ochii tatălui ei). îi cer să-i atingă ochii şi faţa (piele). cu toate că procesul rămâne acelaşi.. Intuiţie terapeutică? oate! In orice caz..Viaţa mea. A atinge cu tandreţe şi a pune să acţioneze cu forţa sunt adesea instrumente foarte eficace căci ele aduc indicatorul la zero. mirosul sau senzaţiile corporale)." şi ea completează „simt că pot să am încredere în tine"). îi cer mai întâi să-1 priească pe Pierre de departe apoi mai de-aproape în ochi. nu este atât de uşor şi rareori este atât de rapid. revenind la punctul de plecare în ciclul satisfacerii nevoilor cu o senzaţie sau un registru diferit (a asculta. rareori pe două registre. invitând-o să lovească cu o pernă pentru „a face să plece ochii" pe care ea îi „vede" pe perete. Adaug că în momentul în care am utilizat acest procedeu terapeutic pe care tocmai l-am descris nu ştiam ceea ce tocmai descopăr scriind. care siguranţă vor fi diferiţi şi vor exprima alte sentimente. auzul. viziunea lui Pierre. descărcare emoţională) decât cel asupra căruia ea delirează (halucinaţii vizuale). Cu un schizofrenic adevărat. utilizarea terapeutică a diferitelor canale senzoriale în halucinaţii. a vorbi. să-1 asculte (auz) vorbind despre el (sunt Pierre şi te apreciez mult). aici şi acum 143 litarea întâlnirii directe cu celălalt utilizând canale senzoriadiferite decât cel prin care ea deviază: aici.

până acum. dar şi prin formările anterioare la care se adaugă în fiecare an momente de sutir 1ZaJ6..esc şi în relaţia terapeutică în loc să reflectez ca altădată asua teor iei: trăieşte mai întâi şi reflectează după aceea. ai .. Să acord Prioritate experimentării (actuale) asupra teoriei (învăţată mentadată) se dezvoltă în mine prin evaluarea regulată cu grua cee a ce se întâmplă „aici şi acum". ^ar & ma' mu^f Prm scrierea numeroaselor mele arUn jur de 40) şi a celor 12 cărţi ale mele.

Fiecare are o părere diferită în funcţie de ce are în interiorul său. le cer celorlalte femei să-şi spună părerea despre Victor şi apoi despre fiecare bărbat din grup. Fiecare „vede" în primul rând lucruri diferite. când de fapt nu sunt decât două. Wanda devine astfel conştientă de caracterul repetitiv şi probabil . pe desenul unui cub (suprafaţa plană în două di mensiuni). îşi imaginează lucruri diferite: este o persoană căreia îi este frică sau care iubeşte viaţa şi îi face faţă. de exemplu). într-un exerciţiu. toată lumea proiectează un cub văzut de sus sai de jos.144 Dr Andre Moreau Fara sa contez pe pasiunea mea m ceea ce fac si scriu ci -viaţa mea cotidiana. Conflictele durează mult timp când cei doi protagonişti repetă aceleaşi jocuri în care fiecare este în poziţia „am dreptate" şi rămâne orb la „realitatea" celuilalt. d. Când Wanda este iritată în mod frecvent de autoritarismul lui Victor şi adesea al bărbaţilor în grup. trei persoane privesc o persoană necunoscută care le priveşte în faţă. la punctul său de vedere sau la nevoile sale. barbă. Le cer să scrie. apoi să spună trei lucruri pe care le văd în primul rând (păr negru. ochelari. Cubul este în capul celui care proiectează un volum când de fapt este vorba doar de o suprafaţă plană. Astfel. Rareori se întâmplă ca toate femeile să-1 gă-sescă autoritar pe un bărbat şi niciodată pe toţi. cu şase pătrate. De asemenea. A deveni conştient de proiecţiile şi transferurile sale mai personale Această trezire a conştiinţei se referă la caracterul repetitiv al proiecţiilor şi transferurilor sale.

cu atât mai mult cu cât terapeut" şi mai mulţi participanţi nu se vor abţine să gândească ş chiar să inducă faptul că tatăl ei este vinovat de proiecţia s Ceea ce ar putea uneori agrava conflictul este ura ei faţa ' tatăl său.. să completeze de mai multe ori o » F . este. Victor. . Trezirea conşti inţei despre originea probabilă a acestui transfer nu o va apta să-şi schimbe părerea. I-am cerut atunci să-1 ia pe Victor de mân11 r' privindu-se în ochi.trans-ferenţial al revoltei sale împotriva bărbaţilor.. " npstul începând cu: „ceea ce apreciez la tine. u^ . F .

transfer) pentru a intenpca acest prezent şi pentru a-i lăsa mai mult spaţiu. Coşmarul a dispărut de atunci. facem ca şi cum inconştientul nu ar exista: vorbim mai degrabă despre ignoranţă (a unui fapt. a unui sentiment sau a unei persoane).. El deschide. In la privi. aici şi acum 145 rios este faptul că de-abia din acel moment ea de începe nrecieze. a asculta.. proiecţie. ea a putut sa-şi solideze relaţia actuală şi să reducă proiecţiile şi transfere venite din introiecţiile de altădată (toţi bărbaţii sunt utoritari). Eu rămân blocat şi nu pot să spun nimic. îl invit să-1 vizualizeze pe tatăl său care deschide uşa şi îi cer să vorbească. e.Viaţa mea. Acest lucru este deja mai interesant. a vorbi „aici şi acum ). Ea a realizat acelaşi exerciţiu ă toritari" din cu bărbaţii mai S . „realitatea" Wandei a început să-i schimbe viaţa. (jestalt privilegiază contactul „aici şi acum" cu terapeutul 1 orice partener al grupului (awareness) în scopul de a ajuta Persoana să distingă în prezent (relaţia actuală) ceea ce ţine de tre?! trebuie redus (introiecţie. A deveni conştient de procesul interior actual „aici şi acum" In analiza tranzacţională. Astfel. de formă sau mod de a vedea. în spiritualitatea karmei. noi avem de încheiat în această viată ceea ce nu am rezolvat în vieţile noastre anterioare. Pol îi aducea frecvent analistului său un vis recurent de când avea nouă ani: „Voi bate la uşa tatălui meu adevărat. Este ceea ce putem numi o „schimbare de Gestalt". în Gestalt. astăzi vreau să-ţi vorbesc. Instrumenprincipal este confruntarea proiecţiei cu realitatea prezence milalt într-un du-te-vino continuu care evită trecerea ." şi el continuă să spună ceea ce nu putuse să-i spună când era mic.grup." în Gestalt.: „Tată. noi avem de încheiat acum ceea ce nu am rezolvat în copilărie.

ate lungă prin nevroza transferului. e ce este nevoie să devenim conştienţi? tat Prezent mai întâi: să devenim conştienţi că deformăm realiluilalt proiectând asupra lui opinii şi transferând sentimen- .

Diatkine. îmi amintesc că în această perioadă şi mult timp după aceea aveam în faţa unui pacient tendinţa să identific în ce teorie analitică puteam încadra ceea ce-mi spunea pacientul. care este de fapt o terapie centrată pe terapeut cu metoda pe care a ales-o. totul a basculat. este puţin cercetată în Gestalt. Toţi. de Ajuriaguerra. bineînţeles). Aceasta mă ajuta adesea. Citindu-1 pe Rogers (terapia centrată pe client) în paralel şi încă mult după aceea am devenit progresiv conştient că aplicam mai mult sau mai puţin o terapie centrată pe metodă (analitică. în loc să fiu centrat pe exterior (profesorul sau metoda). Când eram tânăr psihiatru. privilegiată de către psihanaliză. Această trezire a conştiinţei este probabil cea mai importantă: a deveni conştient de procesul interior „aici şi acum". eu . terapia mea era centrată mai mult pe profesorii mei. Apoi de trecut: să devenim conştienţi de originea proiecţiilor stransferurilor noastre. Prin identificare încercam să-i imit. Widlochez. Amado. singurele modele ale epocii. îi inter-puneam între pacientul meu şi mine sau mi-i imaginam în planul din spate. Ginger. Lebovici. De când am întâlnit Gestalt. Această etapă. Lairy. în special în timpul stagiului la Salpe-triere la Paris. In consultaţiile mele.146 Dr Andre Moreau te care vin din trecutul nostru şi care sunt nepotrivite în prezent r această persoană. Zaz-zo. între 32 si 38 de ani. psihiatri celebri sau psihanalişti. Henri Ey. îmi admiram profesorii pe care-i întâlneam în conferinţă sau în consultaţie în faţa câtorva asistenţi: Pichot Spitz. Lacan însuşi. din lipsă de experienţă. am urmat cura mea analitică şi supervizarea mea la psihanalişti metodişti recunoscuţi.

In hl pul procesului şi după aceea. Ei nu-i comunică clientului aflat în centrul a ţiei grupului interpretarea lor.deveneam centrat pe client la fel de mult ca pe mine însumi. ci sentimentele pe care acea situaţie le evocă pentru ei sau răspunsurile pe care ei le ' . Ce spune sau expnrn3 pacientul? Ce simt în faţa lui? Noi ne centrăm pe procesul in curs descris mai mult sau mai puţin în ciclul Gestalt care n poate ajuta să identificăm ce se petrece „aici şi acum". ceilalţi participanţi sunt invita) să observe paralel ceea ce se întâmplă în ei înşişi în proces lor interior.

Viaţa mea. tandru. Aici nu mai este vorba de aplicarea unei învăţări teoretice. de ceea ce trăieşte ca răspuns la ceea ce se petrece în faţa lui. percepţie. trezirea conştiinţei în procesul intern „aici şi acum". părinte sau terapeut. trist sau când mi-este teamă? Care este partea mea de responsabilitate în crearea şi . ci de un antrenament pe teren. Dacă in prima trezire a conştiinţei o stare veche producea o alta în prezent. unde procesul se derulează în fiecare moment al zilei: şedinţe terapeutice. masă şi timp liber. Acest lucru este şi mai palpabil în comunitatea mea terapeutică. stabilirea unui contact satisfăcător cu celălalt şi mediul înconjurător şi retragerea la momentul potrivit. Acest lucru este foarte Hferit de un sfat dat de altcineva. în afa-unei situaţii trăite în mod concret. identificarea sentimentelor ca răspuns. autoterapie fără terapeut. El va putea să se servească de această învăţare în fiecare moment al existenţei sale: senzaţie. Aceasta îi aduce clientului sentimentul că este singur în suferinţă şi îi permite să vadă că alţii au gă-. Va învăţa printre altele să fie atent la rezistenţele care vin să împiedice derularea liberă a procesului. abordarea unui comportament potrivit pentru a reuşi. Fiecare observă procesul rare se derulează în el însuşi şi învaţă astfel să devină conştient. în fiecare moment. adică o terapie continuă unde mai bine de jumătate din efectul terapeutic vine de la pacienţi între ei. nevoia subiacentă ce trebuie satisfăcută. această a cincea trezire a conştiinţei este centrată pe procesul intern a ceea ce se derulează „aici şi acum" pentru a trece de la o etapă la alta: ce se petrece în mine când sunt furios. ergoterapie. ieşire fericită din această situaţie. aici şi acum 147 voltat pentru a face faţă acestui gen de dificultate şi pen-ieşi din impas.

în acest moment identificarea lor este .Cum pot schimba derularea acestui proces pentru a dez-0. aici persoana devine mai mult sau mai >m conştientă de ele.ta un răspuns mai bun la nevoile mele rămânând totuşi acptabil pentru persoanele importante implicate în conflict? 5 . Cu toate că precedă toate mentele ciclului.Nevoile Le -am descris în capitolul VIII.evoluţia acestor sentimen-e.

devi conştient că îmi aparţin. de asemenea. care este nevoia mea prezentă şi cum să găsesc un răspuns satisfăcător la această nevoie? La sfârşitul acestui proces. nu voi mai avea nevoie să le atr' bui celorlalţi: din cauza celorlalţi. Dacă devin conştient de sentime tele. fondul. Psihanaliza se opreşte la nivelul trezirii conştiinţei originii tulburărilor persoanei. să considerăm „percepţia" şi nevoia ca un stimul si trecerea la acţiune ca un răspuns.. planul din spate şi percepţia care urmează ca un răspuns.148 Dr Andre Moreau mai ales interesantă pentru orientarea. Putem. Scopul este de a mobiliza energia spre o acţiune adecvată." îl ajută să-şi exprime furia în faţa unui scaun gol sau asupra unei perne care o reprezintă pe mama sa.. Trecerea la acţiune Putem considera senzaţia (prima etapă a procesului) ca un stimul. fictiva. atunci am puterea de a le utiliza nen tru propria mea dezvoltare. trecerea în prim-plan sau figura. dimpotrivă. Numeroasele exemple clinice dezvoltate anterior ilustrează . să-şi exprime mânia împotriva mamei sale lovind o pernă cu o rachetă de tenis sau doborând un partener ce joacă acest rol într-o psihodramă. stimularea şi susţin rea acţiunii care urmează. nevoile şi acţiunile mele. Aici debutează munca terapeutică în Gestalt: ce simt „aici şi acum". Aceasta poate fi simbolică: să se adreseze patronului (scaunul gol). clientul poate să decidă: „Acum când văd mai limpede. 6. Totuşi demersul este adesea mai penibil şi terapeutul poate să-i propună nişte piste: „Ce vrei acum?" „îmi vine s-o zgârii pe mama." Este trecerea la acţiune. Dacă. Este procesul: stimul -> răspuns. am să-i vorbesc patronului meu despre asta.

ciŞ să-ţi ucizi tatăl sau să-ţi sugrumi amantul infidel. sexualitate sau violenţă: „Aici poţi face tot ce vrei. Precauţie importantă: când persoana îşi exprimă corpor sentimentele exagerând niţel. indiferent dacă este vorba de ţi că." Această preca .creativitatea aproape infinita I Gestalt care îşi găseşte astfel puterea specifică. dar nu voie să mă loveşti sau să-mi distrugi perna.

evaluării sau sem-ruticaţiei experienţei decât experienţei în sine şi lecţiei pe care Putem învăţa de aici. nu pierdeţi lecţia. dar nu întotdeauna şi. a înţelege nu schimbă mare lucru în comportată 6» ^m^' am putea spune că a te schimba este impor-'a mţelege este accesoriu. 20 sau 30 de ani mai târziu.. Pot. A lovi în • ie (în locul tatălui său) şi a mă răni sau a-mi distruge per-ar fi o „trecere la faptă" interzisă în grup.în ea şi care o sufocă. Nu uitaţi lecţia. Ceea ce este important nu este să analizezi că este vorba de un transfer (din cauza tatălui meu.Viaţa mea. de asemesă spun la sfârşitul unei şedinţe: „Aici puteţi elibera nebunul vostru interior. pe de altă parte. dar când ieşiţi pe stradă fiţi atenţi la maşini " Sau: „Dacă acasă la voi scuipaţi pe jos. clientul trăieşte oarecum o dublă experienţă: pe de o parte.. ). aici şi acum q e 149 f terapeutică pentru a-i explica mai clar persoanei că ea ste pentru a se elibera de imaginea tatălui ei pe care o are ." în relaţia cu terapeutul său. faceţi la fel şi aici." Sau: „Dacă aici pierdeţi. e^ lnţeles câteva vreo 10. o să înţelegeţi progresiv mai bine după aceea. cred Am" himbări au intervenit fără ca eu să înţeleg de ce. dar care nu mai este şi în situaţia prezentă. interpretării. Dacă sc privesc în urma mea. riscul este de a da mai m ultă importanţă analizei. Ca. dar observaţi cu atenţie ce o să se întâmple imediat după aceea. ci să ajuţi clientul să devină conştient că este pe cale de a repeta un comportament care nu mai este potrivit în situaţia prezentă. adesea. Putem atunci să-1 ajutăm să identifice că acest comportament este transferenţial şi că-1 poate abandona progresiv în favoarea relaţiei actuale. de P u> aceasta: doar de câţiva ani am înţeles că aveam de . el repetă o punere în practică a comportamentului său transferenţial care este mai mult sau mai puţin o repetiţie aici şi acum a unui comportament învăţat mai demult. şi nu-1 loveşte de fapt pe tatăl său ' l ne care trebuie să-1 accepte ca pe orice cetăţean. relativ adecvat la momentul acela. ernersul tradiţional este de a înţelege pentru a te schimba. el încearcă să creeze o relaţie actuală care se sfârşeşte adesea. în psihanaliză ca şi în Gestalt. Spun adesea: experimentaţi şi schim-aţi mai întâi.

. Voi evita totuşi să-1 critic. în sfârşit! Devin uneori insuportabili acasă. Dimpotrivă. Este un fel de t zire a conştiinţei. voi mercre să-1 caut pe patronul meu şi am să-i comunic că nu sunt de acord şi am să-i prezint propunerea mea. precum perioadele de calm care le permit tuturor să se odihnească noaptea. să afirm în faţa animatorului: „M-am săturat să-mi tot fie frică de tine" sau sub formă de datorie la domiciliu: „Mâine. Apropiaţii suferă. Trecerea la acţiune poate fi şi reală. mam schimbat. cumpărăturile. Pentru întreaga viaţă comunitară. dar precis. Uneori simt că au permisiunea să facă tot ce vor.. Este regula autorităţii care nu pune deloc probleme. lucrurile se petrec altfel. bucătăria. ei trebuie să structureze singuri munca comunitară cu bugetul alimentar. întreţinerea casei şi a grădinii. Stabilesc un cadru mai larg. cu delimitări clare. de exemplu. Trebuie uneori timp pentru a găsi un echilibru mai respectuos. Impo tant este ca trecerea la acţiune să fie adecvată situaţiei prezen te. la această vâ stă.150 Dr Andre Moreau pe la vârsta de 15 ani un comportament pe care aş putea s* traduc astfel: când mi-e frică. Petrec un timp important ocupându-se de ei înşişi. Nu-mi amintesc să fi luat o decizie clar' Totuşi am luat atunci o decizie care mi-a servit adesea. dar şi acceptaţi şi susţinuţi de către ceilalţi. dar tot nu înţeleg încă de ce. participanţii se simt însoţiţi de terapeut. se numeşte un responsabil săptămânal ca să structureze şi e . Ei îşi descoperă mai clar nevoile ignorate sau reprimate de mult timp şi doresc să rupă lanţurile care-i împiedică să fie liberi." în grupuri sau în week-enduri. îi dau înainte. în comunitatea mea terapeutică.

fiecare poate s negocieze preferinţele pentru hrană sau pentru sarcini . Aici intervine regula socială de coresponsabilitate.dirijeze cele două ore de muncă necesare pentru a îndepw totul. ci de a se responsabiliza reciproc făcându-se accepta de ceilalţi. Este un antrenament pentru morala orizontala i laţională a respectului reciproc: morala autonomă adulta a Piaget pe care el o opune moralei eteronome infantile a ^ pectului unilateral faţă de autoritate. Astfel. N se mai pune problema să se supună unei autorităţi sau s£ revolte.

Dar ea este permanentă.. mai sus. încearcă să-şi repereze erorile (şi în mod accesoriu şi reuşitele sale). care le subliniază reuşitele. prinţesele. 7 . pe teren. aici şi acum 151 doreşte să le execute sau să le evite. fost campion la categoria sa. ca în viaţă sau în muncă. resemnaţii. foarte uşoară în terapia de grup „în salon". să le identifice şi să le interpreteze în speranţa de a câştiga astfel cupa următoare. le arată cum să facă altfel. sub asistenţa neutră şi binevoitoare a unui antrenor. apoi în felul lor aceleaşi pase până la reuşita sub privirile stimulatoare ale suporterilor lor.A se vedea 2. revoltaţii.Contact u parte a contactului se elaborează deja în felul de a per-Pe (percepţie) şi în ceea ce facem în etapa „trecerii la acţiu-ne". prizonierii. Responsabilul casei pacient desemnat pentru toată săptămâna) poate să ţină nt de asta. pasionantă şi foarte clară în comunitatea terapeutică unde fiecare are posibilitatea să acţioneze pentru a găsi răspunsuri la nevoile sale. pasivii sau concilianţii.Viaţa mea. Este oroba realului aproape imposibilă în terapia individuală. cu suportul activ al unui animator. El trebuie I delege toate sarcinile unor persoane pe care le desemnea-3 fie că le place sau nu. în astfel AP situaţii când sunt puşi la zid apar voluntarii. le cere să experimenteze ca el. făcându-se acceptabil şi chiar interesant pentru partenerii săi: a răspunde nevoilor sale respectândui pe ceilalţi. în terapia individuală semănăm cu un fotbalist ce priveşte o bandă video a unui meci din secolul trecut unde. . şi 6. evidenţiază greşelile. dar nu poate satisface pe toată lumea. Aşa cum ne putem imagina.. Comunitatea terapeutică seamănă mai mult cu o echipă de jucători care se antrenează pentru toate timpurile.

a . Este ornent de armonie între sine şi celălalt. împlinirea nevoii. cu ce? ce st contact este sfârşitul procesului.Contact şi relaţie cu cine. un fel de fuziu-Qe ne întâlnim într-un răspuns mutual la o nevoie reci- . iz-ea pe drumul terapeutic sau împlinirea unei vieţi.

de asemenea. reuşeşte cu op .15 2 Dr Andre Moreau procă sau comună. Totuşi celălalt nu are aceleaşi introiecţii (prejudecăţi) nici proiecţii (moduri de a se vedea sau de a-i vedea pe ceilalţi). Ca doi călători care se întâlnesc un moment. momente de contact mai importante când. o ofertă la o aşteptare. ea poate să se bucure de contact într-o întâlnire deschisă şi fără apărare cu realitatea exterioară sau cu celălalt şi aş adăuga cu ea însăşi şi cu nevoile sale. de a se vedea. un prânz în doi sau orice ajustare creativă. Dacă suntem în relaţie deschisă cu celălalt. din n ia de ascultare sau din nevoia de tandreţe. înseamnă ca i teme de un pericol. Este poate un palier liniştitor înainte de a continua. după o perioadă de viaţă. fără să ne simţim vinovaţi. el risca se abandoneze prejudecata despre o lume rea continuând s<. o apreciere o recunoaştere. fiecare pe drumul pelerinajului la izvorul sufletului său. Dacă. multum't de întâlnire fără să se teamă de separarea necesară în cont' nuarea drumului său. de a-i vedea pe ceilalţi şi lumea. un răspuns. Aceasta nu implică faptul că noi trebuie să o abandonăm pe a noastră. întâlnim. Când cineva se îndo ieste în mod sistematic de contactul cu ceilalţi. şi având recunoaşterea celuilalt. într-o relaţie pe deplin reuşită există numeroase momente de contact: o privire tandră. putem beneficia de munca realizată într-un proiect reuşit şi ne bucurăm din plin de rezultatul obţinut. A-l întâlni într-adevăr pe celălalt implică o schimbare în sine în felul de a-l vedea. adică să fim în fuziune. Nu are deci încredere în schimbarea posibilă şic tinuă să se îndoiască de contactul cu celălalt. Celălalt nu are aceeaşi viziune. după ce persoana a putut să înlăture sau să evite barierele reprezentate de rezistenţe şi să depăşească etapele precedente. Nu este un capăt unde totul s-a sfârşit. El poate fi mereu reînnoit. ne deschidem la schimbare în felul nostru de a-i vedea pe ceilalţi şi deci în comportamentele noastre faţă de ei. teamă de un pericol cu atât mai iminent. Dacă se deschide la contact. cu cât este I apropiat. unde barierele nu mai sunt necesare f) un moment unde fiecare este liber să-şi reia drumul. Sau atunci când.

terapeutul trebuie să rămână atent la transfer. Pot să creez o a ţ!e empatică cu cineva care este furios sau se revoltă îmnva autorităţii. este în mod esenţial «organul unei relaţii speciale între organism şi mediul înconjurător»" (Perls. susceptibil mereu de a interveni în contact: dacă un client mă găseşte autoritar. dorinţă la care poate că ea răspunde. (A se vedea terapia şi exerciţiile în două dintre cărţile mele: Autotherapie assistee şi Defrichez votre passe. venind la contactul „frontierei orga-nismmediu înconjurător". Dar acesta nu este decât aspectul diagnostic. într-un cadru sigur si empatic.Viaţa mea. a Terapia îl aiuta să descopere caracterul sistematic al neîncrederii sale. pregătitor terapiei care constă în realizarea a numeroase experienţe de contact reuşite.. VII: „Relation actuelle").. îmi concentrez atenţia asupra unui eventual caracter repetat al acestei viziuni pe care el o manifestă faţă de mine sau faţă de ceilalţi din grup sau din trecutul său. Nu avem neapărat conştiinţa contactului.j. In această direcţie.. neîncrederea va reveni la cel mai mic conflict ' întări neîncrederea sistematică faţă de ceilalţi.] ^ and vorbim despre contact. în acelaşi timp. Pot. aici şi acum 153 nă iubitoare. cap. Aceasta implică un sens despre sine şi despre tot ce nu este Şinele. cu toate că în mod accesoriu) şi de procesul pe care-1 utilizează cel mai frecvent. vedem imediat o altă persoanei n n°astră. ob-erv care sunt dorinţele mele de autoritate şi ce anume în mine oate induce această opinie dacă ea se repetă. nu ştiu încă dacă sunt în contact cu ea sau cu modelul femeii ideale pe care-1 proiectez asupra ei. „Limita contactului. devină conştient de rezistenţele sale la contact (şi eventual "7 orieini.. Pot să devin conştient că sunt în contact intens cu o dorinţă care este în mine. să cer ajutorul şi părerile r ^ipanţilor despre ce pot face sau evita să fac în compor-^entelemele. Dacă mă simt atras de o femeie necunoscută în faţa mea. ţin cont de relaţia actuală. Un aspect important care este puţin meneşte contactul cu sine însuşi. Effer-line şi Goodman). Am devenit conştient de asta . Pot să-i întreb pe participanţii grupului dacă mă „văd" autoritar şi cum. de asemenea.

aici şi acum în mijlocul grupului. proiecţiile şi transferurile mele evaziunile şi evitările mele. b. Am învăţat să disting mai bine prezenţa mea în prezent. cum. Am putut deveni conştient de tot ce se petr cea în mine când eram în contact cu mine singur. să-i evit pe cei pe care prefer să-i evit. fără con tact cu ceilalţi. A privi: vederea Este funcţia de contact cea mai utilizată de majoritatea oamenilor. de zece or' pe zi: un „aici şi acum" mult mai puternic decât cel pe care-1 învăţasem în Gestalt. dezvoltân-du-mi capacităţile de a-i înfrunta pe cei pe care nu pot să-i evit. să mă împrietenesc cu cine vreau eu. Diana este în contact imaginar cu frica ei (pe care o abandonează puţin câte puţin) de tatăl său pentru a intra în contact real cu Pierre. anturajul caremi convine. capacitatea de a spune da sau nu şi de a-mi urma propriul drum ţinând cont de obstacole şi de oportunităţi. cât timp. gândurile mele. cu ochii în chişi.154 Dr Andre Moreau cu ocazia unei meditaţii budiste de zece zile în India. a îmbrăţişa o persoană dispărută. Instrumentele contactului 1. pot să fiu mai mult în contact cu nevoile mele şi să caut unde şi cum să găsesc un răspuns: ce. Am dezvoltat o capacitate mai mare de a fi totodată observator şi observat. Sau să disting nevoile adevărate de cele false. cu cine. Pot astfel să-mi dezvolt aptitudinea de a-mi crea propria viaţă. Dacă sunt aproape de mine însumi. întoarcerile mele în trecut. sentimentele mele. nemişcat timp de o oră. când. întro linişte totală. Majoritatea timpului văd fără să fiu conştient sau ze resc . Contactul poate fi şi simbolic: a retrăi abandonarea de către mama sa la patru ani.

In acest m ment precis devin conştient că privesc întradevăr. ^ ea o evită. Dacă şi ea mă priveşte. mă simt intrus. nu mai ştiu ce să fac ta . de exemplu o femeie frumoasă care mă priveşte. înregistrând ceva ce mă impresionea.trecătorii pe care automat evit săi bruschez. Pot să rernai fără să acord atenţie. atras şi excitat totodată. dar îmi întorc privirea: ce o gândească despre mine? Pot să decid să-i susţin privirea.

într-un moment de gândire. mai puţin să beau un pahar. Este un mod de a valoriza această „mini-vinde-care" prin reflex condiţionat. îmi imanez că ea se simte mai în largul ei ca mine în contact. se poate presupune că vizualizează ceva. Cel mai adesea răspunsul este negativ. să-mi zâmbească de parcă m-ar cunoaşte. este adesea conectat la sentimentele sale. învăţăm acest lucru în PNL. Dacă-1 mângâiaţi în tristeţea sa prelungită. feea ce este posibil. îşi explorează probabil memoria auditivă. aici şi acum s 155 â zâmbească. înseamnă că exprimă o dorinţă. o întreb dacă . Când ea se prelungeşte. Cum sunt destul de timid în astfel de îmiurări. Apoi privirea poate deveni mai intensă şi mai fixă: intimitatea se conturează. cred că v-am văzut la televizor". Ce mă interesează atunci este orice. Optimismul revine adesea. în . Când într-o conversaţie terapeutică. Dacă priveşte în jos. propuneţi-i să privească un moment cerul sau plafonul.cunoaşte. Am ° imit deja răspunsul: „Da. adesea sexuală: relaţia se intensifică. mă opresc aici şi-mi văd de drumul meu. rar îndrăznesc să spun: „Dacă am bea o cafea?". Analiştii jungieni utilează adesea divanul ca Freud. clientul. Este momentul să-1 atingeţi sau să-1 luaţi în braţe. Dacă nu reuşeşte să iasă din tristeţea sa. acceptă cel mai adesea. îşi ridică privirea. Celălalt. Dacă o întâlnire asemănătoare intervine în timpul unei conferinţe sau la un congres. îl învăţaţi poate să plângă pentru a obţine mângâieri. r m în anumite medii sunt destul de cunoscut. Dacă priveşte lateral. înţelegând mesajul meu ascuns. chiar dacă nu-i este sete.Viaţa mea. Psihanaliza ne învaţă să evităm privirea: terapeutul meu vn spatele divanului sau supervizorul în analiză evita în mod voit privirea pentru a nu induce nimic.

dar şi cel mai terapeutic al existenmele pentru a face faţă fricii mele de ceilalţi. ln numeroasele mele grupuri ca participant sau ca tera-^ ut' a privi pe cineva fix în ochi. pentru a fi în contact mai profund cu celălalt şi lr >e însumi. a fost probabil r ciţiul cel mai simplu. în linişte.timp ce jung nu-1 utiliza * Pjefera discuţia faţă în faţă. pentru a de?i stresul. pentru a intra în contact cu sentimentele .

nu mă interesează faptele diverse. este necesar să auzi (auzul). Dimpotrivă. fie cu ceilalţi participanţi. pe care cei doi parteneri au trăit-o şi. îi cer unuia dintre cei doi să vorbească timp de 30 d secunde şi celuilalt să repete ceea ce tocmai a fost spus. pentru a mă simţi vulnerabil sau puternic şi a simţi ni-cere în intimitate. desenele animate pornografia. A atinge: contactul Atingerea este o funcţie de contact foarte importantă. şeriful). conversaţiile „apropo de". suferinţa sa. să ascult ştirile. Unii ascultă. alţii îşi aşteaptă rândul sau vorbesc fără să asculte. Reuşesc cu greu să fiu atent la un jurământ. fotbalul. să înţelegi aceeaşi limbă. noaştem deja în relaţia mamă-copil. Contactul corpora . atenţia mea este deci diferită în funcţie de subiectul abordat. 3. dar ador să ascult pe cineva care vorbeşte despre sentimentele sale.-Astfel. eventual din ziua respectiva grup. 2. bârfele. un curs sau o conferinţă. terorism (ca şi cum violenţa mea ar avea nevoie să fie alimentată! Mă identific cu victimele sau cu răzbunătorul. Evident. putem vedea diferenţe car cel care ascultă este mai implicat. cum VI fiecare relaţia cu celălalt. Ca la fiecare. A asculta: auzul A-l asculta într-adevăr pe celălalt este o sarcină foarte di ficilă. despre dragoste la nivel personal. Noi ascultăm selectiv în funcţie de interesele noastre: îmi place să fiu apreciat sau recunoscut. despre mine. îmi place. Atenţia mea scade când clientul meu îşi povesteşte toată viaţa în ordine cronologică. fie cu mine. de asemenea. apoi o amintire recentă. în timp ce important mi se pare cum trăieşte el evenimentele actuale şi cum va repeta sentimentele şi comportamentele în transferul său.156 Dr Andre Moreau mele. sunt indiferent faţă de filmele poliţiste sau de violenţă. i?1 biectul pe care trebuie să-1 abordeze este o amintire din copilărie. interlocutorul meu şi părerea lui despre viaţă. în final. în special despre războiul din Golf. Realizez uneori un exerciţiu când cineva nu ascultă într-u cuplu.

Când cineva mentali-zează prea mult. a atinge reduce cu uşurinţă agresivitatea şi este o experienţă importantă în tandreţe. îi cer unui participant să le dea aceeaşi an gaiere celorlalţi trei participanţi. Subiectul care are ochii închişi trebuie să ghicească de la cine vine mângâierea şi de ce. dar acum este prohibită în Statele Unite de mai bine de zece ani. Din punctul meu de vedere.". tste o ocazie de a verifica diferenţa între ceea ce credem că arn ca mângâiere şi ceea ce dăm într-adevăr. până în anii '50. Un exerciţiu în patru pe care-1 propun adesea este următorul: un participant închide ochii şi unul dintre ceilalţi trei. de asemenea.Viaţa mea. Ceilalţi doi trebuie sa-i dea exact aceeaşi mângâiere. aici şi acum 157 pntat uşor în America de Sud între cele două sexe. în ţărirabe între bărbaţi sau între femei. Când cineva este anxios. îi oferă o mângâiere simplă. tn sens invers. Cer.. Această facilitate de a atinîn terapie a devenit mai uşoară ca urmare a noilor terapii venite din Statele Unite în anii '60.. completând fiecare la rândul său următoarea frază: „Chiar acum în faţa ta simt. să-1 ţină de mâini şi să-1 privească în ochi. ve Este încă prohibit sau rău ăzut în anumite medii terapeutice. timp de cinci minute. la întâmplare. dar a J nit mai uşor acceptat în anii '60. Unii terapeuţi gestaltişti nu ating şi chiar fac din asta o chestiune de etică. întregului grup să experimenteze această relaţie. dar nu între cele două La noi. Fiecare dintre aceştia Feciază felul cum a primit . Totuşi este o modalitate foarte importantă pentru a trece de la mentalul defensiv la sentimente. a-1 strânge în braţe cinci minute poate fi terapeutic. precum şi masajul feţei sau spatelui. îi cer să aleagă un partener. a atinge era încă un tabu.

mângâierea: „Mâna ta este rece". Prin comparaţie cu . fiecare poate să evam. Aceeaşi gaiere are un efect diferit în funcţie de donator sau reCe Ptor. emuri". [ 1 .?'ectu-l placebo în mângâierile date sau primite. ţi care primesc aceeaşi mângâiere. Fiecare apreciază astfel capacitaa de a primi sau de a da tandreţe. „Eşti călduros".

o mamă îmi spune: „Fiul meu (17 ani) vorbeş mereu pentru că preferă să nu spună nimic. expresia feţei şi privirea intervin pentru 31 şi expresia întregului corp tot . Când se iveşte ocazia. A vorbi: limbajul Aparent. comunică mai mult emoţiile. şi tonul. dar poate avea interesul său pentru a dezvol ta partea senzorială la o persoană care este mai mult în men tal. Dimpotrivă. Este relativ puţin ut' lizat în terapie. „aici şi acum". clientul nu are practic nici un mijloc de a percepe comunicarea terapeutului. Vederea este eliminată. punere m acţiune şi actual. Dacă analistul nu spune nimic sau aproape nimic. pentru 30%. într-o zi. ce favorizează evident nevroza de transfer pe care Gestalt vrea să o elimine de îndată ce apare. Utilizarea divanului în psihanaliză nu permite decât utilizarea vocii şi tonului şi elimină celelalte elemente ale contactului. Specialiştii în comunicare afirmă că mesajul trece prin patru canale: cuvintele (limbajul şi auzul) intervin doar pentru 10 % şi comunică gândurile. auzul şi mai ales vederea. limbajul este instrumentul principal al comunicării în care intervin. de asemenea. în profitul relaţiei actuale în sensul de act." Cuvintele s< vesc uneori pentru a ascunde comunicarea. A simţi şi a gusta: mirosul şi gustul Gustul este adesea o funcţie secundară în viaţa curentă l tervine mai mult în intimitatea sexuală. Mirosul este mai important şi intervine în apropierea sau îndepărtarea de ceilalţi.158 Dr Andre Moreau 4. este important să-i invităm pe participanţi să vorbească despre influenta mirosului lor în relaţia cu celălalt. 5.

a vorbi şi a asculta intervin pentru mai pu de jumătate. Asta înseamnă în comunicare.pentru 30 %. Acesta era înso . Un alt studiu arată că limbajul terapeutic ti pentru mai mult de 52 % prin expresia feţei. invitaţii lui Cezar veneau să-1 s cu mâna dreaptă. spunând: „Ave Cezar". Cred că am | tea spune acelaşi lucru pentru comunicarea în dragosteConform obiceiului.

numai din două cuvinte. activitatea. recentrarea pe corp. Felul său de a merge de a se mişca sau de a se deplasa oferă o idee despre securitatea.." tabela: „în faţa ta mă simt judecată. postura şi mişcările asociate. Contactul în terapia de grup ■ Isabelei îi este frică de linişte. a medita A medita este un instrument terapeutic interesant pentru trezirea conştiinţei. }erapeutul: „Văd că priveşti pe jos ca şi cum ai fi paraliza-mi imaginez că astfel tu creezi vidul în jurul tău: vidul din r zent şi că... dar observând era smi-c .. Mişcările bruşte pot să-mi dea o Hee despre agresivitatea persoanei. <*. agitaţia. 1973-77. a deveni conştient. îi este frica de ceea ce proiectează. Mă strânge la gât. tensiunea sau destinderea persoanei. dar şi de contact. „ . vizualizare şi terapiile stresului. c. Meditaţie: a simţi. în capitolul despre „Funcţiile contactului". A se mişca: mişcarea Gratia în mişcările unei femei îmi dă adesea ideea despre npletea şi sentimentele ei. Pentru dezvoltarea acestor concepte puteţi consulta cartea lui Polster: Gestalt therapy integrated.' ." • -Ce judecată? Şi unde simţi tu această judecată?" "Nu ştiu. în acest vid. îţi propun să-1 eşti pe Jean Claude şi să-i spui ce simţi în faţa lui.Viaţa mea. pasivitatea. A raţiona este adesea un obstacol în comunicare. g..-ir. Toate aceste instrumente de contact utilizează pe larg organele de simţ. trecutul tău revine. editura Vinteage Pookes. ideilor şi cuvintelor. Agitaţia în mişcări îmi dă o idee despre agitaţia mentală a persoanei. Aceasta ne dă o idee mai largă despre ceea ce intervine în comunicarea pe care o situăm în mod obişnuit la nivelul gândirii. adică partea senzorială a comunicării. anxietatea. aici şi acum 159 • ronsilieri care erau capabili să-i spună dacă interlocutorul .rpr sau nu.

Vezi în ce situaţie teai simţit judecată.160 Dr Andre Moreau T: „Pune mâna pe gât. L: „Mă simt mai bine.. Du-te în trecutul tău. Nu a transformat aceasta în judecată critică: eşti enervantă." T. mă simt mai puţin judecată.." I." Scopul este acelaşi ca în psihanaliză: să lămurească persoana asupra proiecţiilor ameninţătoare (îmi imaginez că tu. îşi expune sen timentul şi îşi exprimă resentimentul. CI. de unde vine această proiecţie în trecut.. „Revenind asupra procesului. Sunt puţin iritat de locul pe care-1 ocupi. acel «cum se întâmplă acum?» Acum. care sun proiecţiile şi transferurile şi cum să le reduci prin trezirea cor ştiinţei. Părinţii mei se certau tot timpul cu multă agresivitate şi reproşuri. Era teribil.: „Nu. se reproduce.: „Tăcerile de acasă. am fost centraţi pe tine 45 de minute. Strânge-o încet. Ce se întâmplă acum?" I. Dar noi trebuie să ne ană răm pentru a nu ne lăsa invadaţi de tine. respiră bine pri-vindu-i şi atingându-i. „Ridică-te. întreabă-1 pe rP Claude dacă te judecă..) şi transferurilor (mă simt ameninţată de judecăţile tale critice). Treci acum în faţa fiecăruia şi atinge-i dacă poţi." Ea trece pe la toţi membrii grupului.. T. îl privesc pe J.: „încă mi-e frică...: „Mă judeci?" J.. ." T. în Gestalt." J." I. mă strânge mai puţin. să devină conştientă că ameninţarea vine de la ea şi să încerce să reducă aceste transferuri confruntându-le cu trăirea reală a celuilalt în întâlnirea directă.: „închide ochii. CI. în psihanaliză sar fi procedat prin interpretarea unei stări: identificarea sentimen tului (frică). CI. şi pe ceilalţi.

ea si din nou aceeaşi senzaţie. Claude şi atingă du-şi gâtul care o strânge. dar în prezentul întâlnirii direc verbale şi psiho-corporale. Vizualiza du-şi trecutul şi nu prin rememorarea lui mentală. momentul cel mai terapeutic in vine când ea priveşte în ochi şi-i atinge pe ceilalţi par . Privindu-1 pe J. procesul trecutului.în experienţa relaţională im< diată. Isabela îşi simte frica.

aici şi acum 161 k^ nti. dincolo de cuvinte de diferenţa între „realitate" şi „real" datorită instrumentelor de contact. Privirea . fără cuvinte. diferiţi de ceea ce se temea ea.Viaţa mea.în ace' moment. Ea devine conştientă. mijloacele de contact (a rivi Şi a atinge) sunt trăite la maxim? Ea realizează probabil diferenţa între proiecţiile sale (favorizate de absenţa mijloacelor de contact cu privirea în jos şi paralizia sa) şi realul ce^ a^ întâlnirii ei ^aici şi acum" cu ceilalţi.

ea se a (gât traduce prin-tr-un sentiment de ul ei.(lui Psihanaliza s-ar limita la J. Limpezim trecutul penascu tru a face loc prezentului şi a face lta viitorul posibil. . Facem să fără dispară acea senzaţia şi sta. cele vorbim. A după eşecul într-o vorb lransformăm i şi a experienţă. Retragere Când contactul este reuşit. la sfâr. interpretarea şi de şitrezirea conştiinţei.. instrumentele sale mai tradiţionale Clau precum gândirea. încheiem -situaţiile Gestalt-urile inter neterminate".retragerea intervine după o masă. ca La sfârşitul descrierii acestui tera proces. După o muncă reuşită. ne aici dragoste. şit) ca la sfârşitul unei întâlniri de dragoste. perf După un examen. trezirea şi conştiinţei.. te. celo rlalţi 8. îmi dau seama că dipeut metode terapeutice reiau unele dintre aceste ică etape în loar fi 1 diferite sau încep procesul cu una dintre putu aceste etape: t fi ~ în psihanaliză: la ce vă gândiţi? reali Asociere liberă de zată idei şi. Este o ca-era de dar decompresie în care se lasă câmp mun liber pentru următoarea etapă. rezultatul. mai departe. După sunt contemplăm ne mângâiem. ne împărtăşim trăirea sau mai adormim unul în braţele celuilalt. neîncheiate. vin. O masă este urmată de o lţi) digestie. savurăm şi or. Dacă retragerea este satisfăcută.sărbătorim reuşita sau evaluăm man eşecul pentru a pregăti reluarea o odihnă binemeritată. percepţia. ceea ce ar a prelungi munca terapeutică. până la întoarcerea şi atin eventuală a aceleeaşi dorinţe sau gere apariţia unei alte dorinţe. bine şi o deschidere spre alte ceila nevoi.

să schimbaţi în comportamente] voastre.. în această etapă. fiecare este capabil să facă pasul următor când celălalt este pregătit. nevoia dumneavoastră? la Rogers: vă ascult. După cum vedem. într-o relaţie creativă. întro terapie individuală regulată. absenţa unui consens ne determină să recunoaştem că „există mai multe drumuri care duc spre Dumnezeu".. mă surprind de câteva luni fără să fi decis acest lucru.. că încep cu aceste cuvinte: unde eşti pe drumul tău? Această întrebare îl conectează pe celălalt la proces. în ceea ce mă priveşte.162 Dr Andre Moreau în analiza tranzacţională: ce vreţi.. . să obţineţi? în PNL: ce vreţi. în locul a ceea ce trăiţi? Care sunt obiectele dumneavoastră? în Gestalt: ce simţiţi aici şi acum? în meditaţie (Marshall Rosenberg): care este. Cu asta încep adesea o primă consultaţie. să schimbaţi o« înţelegeţi.

DORINŢA procesul (d) retrofiexie 6 PUNERE ÎN ACŢIUNE (e) evitare t 7 CONTACT (f) confluenţă <.(a) introiecţii A deveni conştient -X 3 SENTIMENT 1' X X de ceea ce (c) transfer simt retrofiexie evitare sau percep. când * 8 RETRAGERE Pro Sresarea Preşului întărire Facilitare ^lo ~> . ceea ce 4 TREZIREA CONŞTIINŢEI a facilita ~> schimb 5 NEVOIE .SCHEMA Bl PROCESUL CICLULUI GESTALT rEL Â L A L T S A U M E D IU L ÎN C O N JU R Ă T O R ^ S U B IE C T U L 1 SENZAŢIE poati C i bloca X2 PERCEPŢIE -(b) proiecţii *.(a) introiecţie unde.

SCHEMA B2 CICLUL GESTALT SAU AL SATISFACERII NEVOILOR ETAPE (de la 1 la 8) Rezistenţe (a-f) (e) evitare Disponibil (a) (b) proiecţie (fi confluenţă (d) retroflexic pentru o altă nevoie (a') introiecţie introiecţie Etapele ciclului satisfacerii nevoilor cu rezistenţele unde .

aici şi acum. religie. Este ceea ce se numeşte o proiecţie. Ele pot fi repe-ate şi actualizate în transferul asupra persoanei terapeutului. susceptibil. fricos. agresiv. o rezistenţă la contactul cu nevoile ori sau cu celălalt sau. ele devin mai vizibile pentru U participanţi şi apoi pentru client. Ele constituie expresia cretă şi tangibilă a rezistenţelor la schimbare sau mecanis-e apărare. Prin repetiţia lor. schimbător. într-un grup terapeutic. Ceea ce numim în limbajul popular „defecte" care urmăresc persoana precum umbra sa corespunde destul de bine mecanismelor de apărare: a se debarasa de responsabilitatea sa. dispreţuitor. profesori. este comportamente inadecvate se repetă în mod mai mult u mai puţin automat. că fumează prea mult. un blocaj. un obstacol. „superior". dominator. asupra celorlalţi membri ai grupului sau în viaţă cu un profe-or' un patron. Ele figurează în tabel în diferite locuri ale Ul w care intervin cel mai des. supus. josnic. dar şi a fi coleric. terifiant. seducător. uneori chiar propriile voastre defecte faţă de care sunteţi orbi şi pe care nu le suportaţi »a ceilalţi. a-i acuza pe ceilaţi că beau prea mult.C apitolul : X R ezistenele sau m ecanism ele de ap ţ ărare Rezistenţele sunt o barieră în comportamentul natural. „inferior". Aceste rezistenţe se dezvoltă la contactul cu persoane influente de-a lungul educaţiei: părinţi. neîncrezător. dependent. în sfârşit. arogant. în rezumat. a învinui. pasiv. irascibil. a repeta aceleaşi greşeli. Ele pot totuşi să apară în L . o rezistenţă la schimbare. şi deci mai accesibile ci 1 i teraPeutice. societate. revoltat. colegi sau prieteni. tot ce nu vă place la celălalt. o refulare.

De asemenea. Din fericire poate. Freud a plecat în mod natural de la medicină apoi de la psihiatria născută cu o jumătate de secol mai devreme. în practica sa el nu a lucrat aproape deloc cu copiii. Marele merit al lui Freud este de a fi identificat marile mecanisme de apărare care sunt introiecţia. dacă ţinem cont că au devenit la rândul lor mari fondatori." Cine se opunea părerilor sale era repede „eliminat": Rank. Melanie Klein şi Bowlby. fiica sa. confluenţa. în plus. Prezentarea este ai ■ simplificată întrun scop didactic de claritate. deci o psihopatologie. Reicn. proiecţia. A fost toată viaţa . şi a acoperit în noţiunea de inconştient tot ceea ce copilul crescând a trebuit să refuleze pentru a evita suferinţa. Ferenczi. retroflexia şi deflexia.166 Dr Andre Moreau orice moment în derularea procesului. A dedus etapele copilăriei „cu reticenţă" plecând de la amintirile adulţilor în analiză.. JeanPaul Sar-tre nu suporta să fie contrazis. ]ung. în epoca sa. A creat o psihologie bazată pe boală. Este deci destul de uşor de înţeles că a căutat să înţelegă omul plecând de la disfuncţiile sale.. rezistenţelor inconştientului şi Supraeului. în faţa colegilor săi increduli. a descris toată patologia în jurul primilor ani ai copilăriei. Perls. El definea rezistenţa ca un obstacol al clientului la interpretările (analistului) care ar fi susceptibile să faciliteze trezirea conştiinţei refulărilor şi transferurilor sale beneficiilor secundare ale bolii sale. unde puţine lucruri pot fi verificate. Acest lucru cu copii a fost realizat mult mai târziu de Arma. Freud utiliza uneori noţiunea de inconştient pentru a-şi afirma ipotezele sub „denumirea controlată" şi controlantă a: „ştiinţei a demonstrat că. Horney. cu riscul eliminării din „cercul său.

foarte opus oricărei forme de autoritarism. Progresiv. maladiv. arheologiei şi inconştientului „său I lat. când elevii lui au W» put să urmeze o analiză didactică. Freud vorbea d< „bolnav" sau de „pacient". Chiar şi atunci. s-a ocupat de „nevroz. normali" ca voi şi ca mine şi a dezvoltat treptat o psiholog normală. continua să dezvolte interpretări ps . rămânând astfel un comunist întârziat. dar mereu plecând de la şi în jurul psihopatolog fixării pe copilărie. S-a interesat puţin de funcţionarea omului mal.

Succesorii săi le-au reintegrat. Nu neagă trecutul care se repetă în prezent. nevoi şi proces pentru a le satisface. anularea retroactivă. proiecţia. idealizarea. retro-flexia şi egotismul. sublimarea.Viaţa mea. introiecţia. închiderea în sine. proiecţia. regresul. Este centrată mai mult pe viaţă. Psihiatria clasică a rămas la mecanismele de apărare ale psihanalizei. (Citat de Ginger p. comolexul Oedip atribuit tuturor oamenilor. aici şi acum 167 tologice plecând fie de la copilărie. fie de la inconştient. Ginger şi alţii) încă foarte impregnată de psihanaliză. mai ales în Franţa (Didier Juston. negarea frustrării. să contruiască instrumente terapeutice activând căutarea răspunsurilor . istericul cu cononanţă „moralizatoare" subînţeleasă în limbajul curent. păcatul mortal al p s i h a n a l i z e i . Robine. introiecţia. Arma Freud descrie următoarele mecanisme de apărare: refularea. perversul. o „hartă" mai degrabă pesimistă: nilul este un pervers polimorf. El "stra despre om o viziune. La început. Perls le respingea aproape pe toate pentru a le relua una câte una sub o altă formă: confluenţa. formările reacţionale. relaţie. întoarcerea împotriva sa. 117) Gestalt se centrează pe „aici şi acum". mai ales. Totuşi Perls a avut geniul să lărgească considerabil înţelegerea proceselor psihologice şi. identificarea cu agresorul. izolarea.

A LJe când am învăţat. cu un limbaj mai clar. a respinge sau asimila şi. în sfârşit.adecvate nevoilor persoanei şi deci vindecarea. Acelaşi Primeşte interpretări diferite la Freud. cel puţin la început — timpul de a evalua. după Perls. mecanismele de aparare. a digere' Ve"fica. la voi şi ine. riscurile interpretării. au realizat un pas în plus această „normalizare" a proceselor psihice şi ale terapiei. Scenariile de viaţă şi locurile psihologice distructive descrise în analiza tranzacţională au înlocuit. Uneori. rezistenţa la interpretări este 0asă. aparent mai superficiala pentru cei care nu o practică. dacă nu adesea. Analiza tranzacţională a ieşit amplu din psihanaliză. Perls. Jung. Este adesea o proiecţie a terapeutului. uneori în mod avantajos. Definiţia mea integrează . de a traduce ta tul în comportamente sale. mă oiesc de ea. extras din viaţa curentă. Hipnoza ericksoniană şi PNL.

proiecţie etc. va deveni conştient de asta şi va încerca comportamente alternative care să-i permită să evite obstacolul şi să găsească în alt fel un răspuns mai adecvat propriilor sale nevoi.. clientul. Introiecţie 1. o facem la fiecare minut al existenţei noastre).) precum s' rezistenţa la schimbare în comportamentele sale pentru a ajun ge la o relaţie mai satisfăcătoare cu ceilalţi şi realitatea exterioară. Polster. aproape fără să ştie. Mai întâi. Rezistenţele descrise în acest capitol sunt abordate deja de Freud şi de psihanaliză cu conţinuturi oarecum diferite în funcţie de autor sau de epocă. A. Pierret. „introiecţia este . va repeta apărările. Petit. Orice ar spune. Ele au fost reluate de Gestalt (Perls. în interpretarea dată ca o propunere subiectivă spre a fi interpretată de client care o acceptă sau o respinge dacă ea nu se „potriveşte" cu experienţa sau cu trăirea sa subiectivă. In Gestalt. în afară de. Katzeff şi mai ales Ginger) cu două diferenţe majore. Diferenţa constă. dar este mai largă şi cuprinde mecanisme] de apărare care urmează (introiecţie. Prin experimentări adecvate propuse de terapeut.. nu se interpretează. la gestaltişti. îndemânarea lor terapeutică nu se mai limitează la interpretare care este desconsiderată sau chiar evitată. ci este amplificată considerabil în relaţia terapeutică aici şi acum. originea lor nu mai este căutată exclusiv în copilăria timpurie şi nu mai prezintă deloc interes.168 Dr Andre Moreau ceea ce precedă. Apoi şi mai ales. Definiţie în psihanaliză. gestaltiştii interpretează (nu putem să nu interpretăm sau să evaluăm.

într-un mod fantasmatic din «exterior spre «interior». introducând .un proces în care subieC' tul lasă să treacă. „Ferenczi este primul care a introdus acest termen O7 pentru a desemna toate procesele prin care Eul intră în rel " cu un obiect (părinţii sau persoana de faţă). obiecte şi calităţi inerente acestor obiect (Laplanche).

„tu nu eşti cea care credeam". Introiecţia este. Aproape toate cuplurile celebre din istorie sunt celebre pentru că îndrăgostiţii n-au fost nicio- . el întâlneşte „fantomele" care-i aparţin şi pe care trebuie să le identifice pentru a le demasca: frica de autoritate când grupul s-a acomodat bine. dar exterioară reprezentării de sine. mulţi ar fi repede decepţionaţi. de aseme-rădăcina partenerilor «fantome». De fapt noi suntem îndrăgostiţi de masca noastră proiectată asupra celuilalt. dar dacă ar trebui să împărtăşească viaţa cotidiană cu el. inconştienţi. Este această parte din mine care face probleme în relaţiile mele apropiate. simţiţi ca făcând parte din lumea internă. sentimentele sau comportamentele mele nu poate fi decât partea conştientă sau pe care eu o arăt. scrie sau face în funcţie de ceea ce noi am introiectat deja despre liderul ideal. Când adorăm un bărbat celebru sau un lider politic sau religios. Nu pot să descriu ceva de care nu sunt conştient. despre părerile mele.. până în momentul în care. p. supunerea pasivă regulată sau revolta generalizată. la proba realului. aici şi acum 169 .. Ceea ce descriu despre mine. Este destul de probabil că o parte importantă dintre admiratorii mei ar suporta cu greu să-şi împartă via-:a c °tidiană cu mine." (Sandler. încă din copilăria noastră. gelozia sistemică. ne identificăm cu ceea ce spune. neîncrederea repetată în bărbaţi. 24. în timp ce bărbaţii din grup sunt bine acceptaţi de femeile prezente de mai multe zile.Viaţa mea. noi am introiectat câteva modele de „femeie ideală" pe care le proiectăm ca o mască pe chipul unei femei ce-i seamănă prin câteva trăsături. Ne îndrăgostim înainte de a o cunoaşte.) Când un nou client intră în comunitatea terapeutică. interiori. acest obiect în interiorul Eului. Mulţi dintre cititorii mei pot să mă găsească formidabil. în acelaşi fel.

obligaţi să trăiască împreună. Revedeţi mai sus „«realita-tea>> este o iluzie". dePersoana adorată (realul). Toate acestea arată că Personajele pe care le adorăm sunt mai aproape de mode«e noastre interioare (ceea ce noi numim „realitate"). a .

Procesul de creare a introiecţiei Injuncţiile sunt obligaţii sau ziduri de apărare ce nu trebuie . obligaţiile) imprimate în interiorul Copilului care o aprobă. conformismului. tradiţiilor şi obiceiurilor. Ea corespunde apărării. în Gestalt. traducerea ei ca model sau principiu. normelor. prohibiţiei (sau opusului său. înregistrarea. atribui acum celorlalţi criticile pe care mi le făceau părinţii mei în trecut. în sfârşit.170 Dr Andre Moreau Prin introducerea părinţilor (obiectul) în interiorul Euluînseamnă că suntem convinşi că interdicţiile. în timiditate. în etapa următoare a proiecţiei. ideologiilor. obligaţiile. tabuurilor. Este modul de interacţiune original între copil şi mediul său înconjurător: copilul acceptă totul cu încredere şi înghite orice hrană fizică şi psihologică ce-i este dată. acceptarea şi. ordinul. aceste norme primite se vor deplasa spre celălalt sub formă de critici pe care o să i le atribuim: cred că ceilalţi gândesc că sunt incapabil." (Polster) în analiza tranzacţională. ca într-un film. introiecţia este la baza interdicţiilor. vinovat sau inferior. 2. obligaţiilor. Analiza tranzacţională descrie cele două etape necesare elaborării „scenariului de viaţă": „injuncţiile" unei figuri parentale şi „decizia" copilului care devine actor. „introiecţia este încorporarea pasivă a ceea ce anturajul aduce subiectului. datoriilor. datoriile. Obligaţiile încep foarte devreme şi nu corespund întotdeauna nevoilor sale. no ' mele şi criticile pe care le-am primit în educaţia noastră sunt propria noastră creaţie. Presupune deci un întreg demers în cascadă: emiterea interdicţiei. constrângerea.

ca r puns la anumite acţiuni sau reacţii ale copilului.» poţi") sau corporal (chip sever." 1en tru a produce un efect. în cele . nu te amuza. paze te-te de oameni. Ele sunt transmise verbal („trebuie. ele trebuie impuse cu violenţă (mar" tatălui. lovitură. ).încălcate. nu decide nimic pentru tine însuţi etc.. lovituri. gândeşte-te 1 ceilalţi. planşete. nu-ţi exprima sentimentele. nu fi OK.. Ele exprimă opinia adulţilor: „Nu fi intim. lumea este periculoasă.. nu cere nimic pentru tine. ameninţare) sau reiterate la nesfârşit (învinu şi moralizări repetate).

De . se converteşte la religia ţării sale. J. religiei sau societăţii. Sartre). a părinţilor săi). pentru mult timp sau pentru totdeauna. devenind astfel ale sale: ele devin decizia mmlului („Voi fi cuminte. în orice caz. Comportamentul său automat îi apare în mod „natural" potrivit situaţiei actuale. e mai bine să am încredere în mama. trebuie să mă tem de oameni. nu se gândeşte că aceste somaţii coincid acum cu opinia sa personală (aderă. asta nu se face. Mai devreme sau mai târziu. credinţe despre ine ceilalţi şi lume.P. ele se imprimă în creierul său: memorie. aici şi acum 171 rrrtă. dacă păstrează totuşi o vagă noţiune de injuncţii primare."). le va respin-sau le va accepta. sentimentele sunt periculoase. are rar conştiinţa „deciziei sale" originare de supunere necondiţionată la imperativele dictate. persoana este singura capabilă să-şi reînsuşească introiecţiile trecutului pe care continuă să le proiecteze în prezent eu (din cauza celorlalţi -). Ea ajută persoana să devină conştientă că este responsabilă. Această „decizie" interioară nu este subliniată în Gestalt. vedeţi ce puteţi face cu ce au făcut ei din voi". este adevărat. la început parţial şi acum în totalitate. acelaşi refren.începând din acel moment. trebuie să dau dovadă de voinţă pentru a-mi stăpâni dorinţele etc. De aici încolo. De acum înainte. o rezistenţă la schimbare: a-i acuza pe ceilalţi in loc să priveşti în propria farfurie („în loc să le reproşaţi părinţilor voştri ce au făcut din voi.Viaţa mea. ele dobândesc o influenţă foarte mare la care el nu mai oate rezista. comportamentul copilului devine teleghidat. De fapt. dar e importantă. aceeaşi placă. Aceste acuzaţii sunt lupte d'arriere-garde. mai mult sau mai puţin programat fără să ştie. de tot ce a „decis" şi că o parte importantă a terapiei sale constă în abandonarea acuzaţiilor împotriva părinţilor. introiecţie.

Introiecţia este un program elaborat şi imprimat . reierul nostru de mult timp. Totuşi ea nu ţionează direct. Proiecţia este un proces actu-ctual care evocă „acţiune" şi „acum". ci prin intermediul proiecţiei. 'ntroiecţia este bineînţeles prealabilă ciclului şi este pregă-a sa intre în scenă de îndată ce este „stârnită". singura responsabilă de a lua o „nouă decizie care să corespundă mai bine nevoilor sale din prezent. cureaua ei de nsmisie.asemenea. .

ea a urmat cursuri serale pentru a obţine o diplomă de secretariat şi astfel o promovare. Acum doi ani. presupun că această frică a ei vine de undeva din trecut. Cu ajutorul terapiei şi în timp. dormind puţin şi obosindu-se din ce în ce mai mult.". D acum încolo îi propun să caute diverse episoade din copilă""13 sa care evocă pentru ea injuncţii asemănătoare. Recunoaştem aici aspectul repetitiv (a)/ luarea „deciziei" (b) şi sentimentele reziduale actuale (c)Prima situaţie: Orpha vrea să gătească Mama: „Stai liniştită. „Ca pe vremuri. lasă-mă pe mine fac. îi era frică. decide să accepte că este adevărat şi să creadă şi el acest lucru (eu nu sunt capabil). Ştiind că era foarte inhibată în prezenţa mea. Scenariul. chiar în interiorul grupului. sunt descrierea mai dinamică a procesului de creaţie a in-troiecţiilor. este creat de scenarist (părinţii sau educatorii) sub forma unei injuncţii (tu nu eşti capabilă) adresate unui Copil care. în timp ce ceilalţi participanţi se simţeau in largul lor cu mine. Dar anul trecut. că va reuşi („Voi avea prea multe responsabilităţi")/ judecata celorlalţi („Ceilalţi mă vor critica cu ocazia noilor mele responsabilităţi de secretariat").. Aceste semnale de alarmă i se păreau potrivite realităţii sale actuale. această teamă s-a focalizat asupra directoarei sale. nu aşa se face. „Tu nu eşti capabilă" Scenariile de viaţă." să . Exemplul Orpha este demonstrativ. In-juncţia împreună cu decizia Copilului constituie scenariul de viaţă. Scenariul de viaţă. Ea se simte destul de bine în administraţie unde lucrează. La început se temea de orice formă de autoritate. Exemplul Orpha. bine descrise în analiza tranzacţională.172 Dr Andre Moreau 3. Se temea dinainte de trei consecinţe posibile: că va rata examenele („Nu sunt capabilă"). în preajma examenelor. spune o arie de operă. Ea citează tre distilate de mama ei. a intrat în panică pe durata stagiilor şi sa deprimat. ca într-un film. Orpha este apreciată de toţi în munca sa. la sfârşit sau la un anumit moment al existenţei sale..

Acest parcurs acoperă munca diagnostică. Ea este în special *sponsabilă de asta. e prea greu pentru tine." b „Decizia" ei: „Mă voi mulţumi să le privesc. Acum sunt furioasă pe cei care mi-au interzis tot ce doream să fac şi sunt şi pe mine că m-am lăsat manipulată. îi este supusă lar continuă să . aici şi acum 173 Orpha „decide": „N-am să mai fac nimic. nu am putut. am ratat o mulţime de lucruri pe care le puteam învăţa şi nu voi reuşi să gătesc la fel de bine ca mama. Mama şi ceilalţi erau împotriva mea.Viaţa mea. Rişti să te loveşti la mâini." A doua situaţie: Curăţenia Mama: „Lasă-le pe surorile tale să cureţe. la treizeci şi şapte de ani." b." Sentimentul său actual: „Sunt dezamăgită." c. Sentimentul ei actual: „Sunt furioasă pe mine pentru că nu reuşesc să realizez ce aş vrea. eşti prea mică. „Decizia" sa: „Am încercat. Ea constă în a o pe Orpha să devină conştientă de „programarea" sa: este ghidată de către mama ei de treizeci de ani. în asta constă partea activă a 0pnmării sale succesive: prin supunere." c Sentimentul ei actual: „Asta mă revoltă. Preferam să plec." Astfel deci. ea le lasă câmp liber ce»or care sunt în mod spontan dominatori. Printre altele. revoltată împotriva ordinelor pe care le-a colorat cu o nuanţă autoritară prin supunere. incapabilă. nu poţi tu să ridici greutatea asta. nu sunt capabilă." A treia situaţie: A căra a. le-a adoptat şi lea introiectat. Ea a perceput interdicţiile. îmi dau seama că le dau dreptate celorlalţi. Este furioasă constatân-du-şi comportamentul servil. Mama: „Lasă. proiectează aceste interdic-11 acceptate asupra profesorilor ei actuali („O să mă pice") şi a colegiior ei („Mă vor critica"). Se simte decepţionata. Orpha continuă să-şi repete scenariul imprimat de treizeci de ani. e adevărat.

se lase înconjurată de „mame de substitu- .

ca substitut al mamei sale. mă împinge. O răstorn şi apoi mă răstoarnă şi ea. Psihanaliza se opreşte la acest nivel: ea se mulţumeşte să interpreteze rădăcinile comportamentele iterative nevrotice. îi suflu. Continui: „Este prea greu. Alege să lupte cu mine. începe să vorbească.174 Dr Andre Moreau ţie" care. Ele constituie primii fermenţi ai schimbării: decepţie. puncte de plecare ale ciclului satisfacerii nevoilor. Apoi. eşti prea mică. o vor critica la rândul lor şi o vor împiedica să reuşească. aducând-o la stadiul iniţial al ciclului (a se urma această schemă): senzaţie (1) (atingere) -> percepţia (2) mamei ei prin injuncţia pe care eu o repet (tu nu eşt capabilă) -> . aproape să ţipe: „Nu. sunt capabilă." Ea se încăpăţânează. lasămă pe mine să fac. nu face aşa. se odihneşte un moment. să ţipe. n-am să mă las. Se simte mai destinsă.. Mă prinde de mâini şi. să bată o pernă cu pumnii sau cu o rachetă de tenis. Gestalt se recentrează mereu pe senzaţii percepţii şi sentimente. Amplificarea lor este o cale posibilă pentru a reduce introiecţia. Demersul terapeutic începe cu această lămurire.. In acest sens. mânie. Dimpotrivă. cu timiditate. revoltă. Cunoaşte deja numeroase mijloace utilizate în grup şi în şedinţele individuale. Am ajutat-o astfel. Ii amintesc câteva: să se adreseze mamei ei reprezentate printr-un scaun gol." Observ atunci puţin câte puţin cum îi creşte furia. preluând rolul." Combate până la epuizare. ca un ecou al mamei ei: „Nu eşti capabilă. Ne aşezăm deci în genunchi pentru a evita să cădem şi să ne lovim. o să ratezi. dar se dovedeşte încă insuficient în acest stadiu pentru a induce o schimbare. i-am propus să se ridice şi să-şi imagineze cum poate să-şi stârnească mânia şi împotriva cui.

Ea alege 9 bată (6) (trecere la acţiune) şi ajunge astfel în contact {") c sentimentul său de nemulţumire. îşi evaluează probabil nevoile (5). se simte uşu . Ea devine atunci conştientă (4) că interdicţiile ei vin de la mama sa şi nu sunt ale" gerile ei. îi sugerez diferite posibilităţi de exprimare a furiei-Cât timp se gândeşte.sentiment (3) (frică. înainte de a alege ce va face pentru a se elibera. mânie). vine retragerea. Apoi. libertatea regăsită şi' mine de care se temea.

să mă abandonez." In răspuns la tentativele de dominare ale surorii mele. să decid să accept. Teamă şi devalorizare la început: „Nu voi reuşi". a doua zi. adesea.Viaţa mea. după lectura textului de mai sus „Am putut să-mi dau seama de toată puterea pe care o acordam celorlalţi (absenţi fiind. înaintea acestei şedinţe. De această dată. urmează un rezultat mai bun după-amiază. recunoaşterea schimbării (efectul terapeutic obţinut): „Am reuşit să mă relaxez.(8). îndrăznesc mai mult să negociez . mă simţeam incapabilă să întreprind ceva şi abandonam. aici şi acum 175 L. Pentru prima dată. efecte terapeutice şi schimbări Decizia fermă de a relua cursurile de secretariat." Sentimene. am putut să-i răspund: „Poţi să-ţi vezi de treburile tale" (răspuns defensiv frecvent la începutul terapiei. acum.. şi este ceea ce apare în prima dimineaţă. căci mă consider incapabilă. înţeleg de ce mai am încă şi acum această impresie că mă sufoc când doresc să spun sau să fac ceva şi nu îndrăznesc.. în sfârşit. lasă-mă să decid singură"). Apoi luarea deciziei: „Vreau să particip. a încheiat ciclul "n loc să-i întrerupă derularea lovindu-se (rezistenţă) de interdicţia introiectată (a). tot mi-era frică de ei). nu puteam să înţeleg cum comportamentul meu actual era rezultatul deciziei pe care o luasem în copilărie faţă de aceste interdicţii şi injuncţii. să fac şi să mi se facă un masaj. Orpha se înscrie la un week-end de grup. contrar obiceiului său. Impresia ei. o lună mai târziu. un răspuns mai potrivit ar fi: „Am învăţat să mă las dominată de mama şi de tine. chiar vreau". Evoluţia ei în cursul acestei experienţe trece prin diferite etape. Am realizat că.

stabilirea orarului meu de muncă. A-rn îndrăznit să-i spun şefului meu că doresc să reiau cursurile. Mi-a propus să discut anul viitor cu directorul. precizând totodată că aprecia iniţiativa mea. .

dogma . Nu constituie ele „calea de mijloc" (adică acolo unde mă situez)? Ele ne invadează sau chiar mai mult decât credem. modele de execuţie impecabilă a criteriilor celorlalţi. mai puţin autentici mai puţin responsabili şi mai puţini autonomi. noi devenim „normali". cu această rezonanţă maladivă de nevroză. Când aderarea individului la reguli este şi mai accentuată. Ce înseamnă „a fi normal"? Putem atribui diferite semnificaţii termenului „normal"Putem discuta despre „normal" sau „anormal" prin raportare la nişte norme. O opţiune confirmată de o doctrină este „normală" în timp ce toate celelalte sunt considerate deviata. fără a fi cu adevărat bolnavi.176 Dr Andre Moreau 4. vorbesc atunci despre „normificare" (subiecţi „normificaţi"). Noi considerăm că e „normal" ca şi ceilalţi să se conformeze. renunţând la ale noastre. Este vorba despre oameni ca voi şi ca mine. a. ne lăsăm conduşi de aceste norme venite din trecut. ca majoritatea oamenilor sau chiar „normozaţi". Cum am precizat deja. perversiuni sau aberaţii. în ecou cu caracterul imuabil cvasietern al lui mumificat. mai puţin spontani. numeroase reguli de educaţie neau făcut mai puţin liberi. nu despre educaţie. Dacă suntem „perfect de bine crescuţi". Normele ne fac să suferim. mai necondiţionată. la aspiraţiile noastre personale sau la capacităţile noastre de a deveni. Normele: toţi suntem „normozaţi" sau introiecţia socializată Normele corespund valorilor pe care le-am introiectat si le-am acceptat ca fiind ale noastre. mai rigidă. Până în secolul al XVII-lea. Eu vorbesc despre reguli.

Predomina judecata reli gioasă sau morală.normalităţii era stabilită de biserică. <-~u multe familii susţineau supravieţuirea patrimoniului lor. vorbă care nu se cor forma erau clasate în registrul abaterilor. Orice atitudine. gând. important de găsit un mijloc de a1 salva cu orice preţ. Astfel. absenţa contracepţiei. cn . justifica interdicţia *j porturilor sexuale în afara căsătoriei (pentru a evita naşteri nelegitime sau premature) şi condamnarea lor imediată. încă necunoscută în epocă.

dacă vreţi să faceţi dragoste. în mod asemănător cu un pă-rmte faţă de copilul său. Uupă cum vom descoperi de-a lungul . Nu ştiu dacă e bine sau rău să faci dragoste la vârsta voastră. luaţi pilula anticoncepţională. Este o morală eteronomă (Piaget) sau „verticală" de la adult la copil." Fiecare mi-a spus că nu se gândea la sexualitate. aici şi acum 177 otriva celor care doreau să-1 risipească. „Am aflat pe când aveam vârsta voastră că nu este bine să-ţi începi viaţa sexuală înainte de căsătorie. „orizontală" şi responsabilizatoare. am spus fiecăruia dintre copiii mei'. Deci va trebui să încetaţi studiile şi să munciţi. Acestea erau probabil scopurile urmărite prin acuzarea libertăţii sexuale. Acum libertatea sexuală este mai mare.Viaţa mea. Morala religioasă sau familială este morala infantilă de supunere faţă de Dumnezeu. Este o morală relaţio-nală. lipsită de responsabilitate. dar mi-a cerut pilula anul următor. acuzatoare. Frecvent. Aşadar. să ştiţi că nu doresc să-1 cresc. terminologia religioasă atribuia oricărui comportament o apreciere (sau depreciere) morală sau critică. A avea un copil la 1 j înainte de a dobândi o anumită maturitate şi de a avea ■kjjjtatea de a-şi câştiga viaţa presupunea riscuri importe Părinţii care deciseseră să aibă n copiii lor şi să-i crească reptau cu greu să-şi asume cheltuielile de subzistenţă pentru copiii nedoriţi. Ea deposedează copilul sau adultul de responsabilitatea sa. Am respectat de bunăvoie această regulă şi nu regret că am făcut-o. Papă. societate sau părinţi garanţi ai Binelui şi Răului. Voi alegeţi şi ţineţi seamă de rezultate. Dacă veţi avea un copil. Era normal. Morala autonomă ne îndeamnă să evaluăm în mod responsabil ce este bun şi ce este rău pentru sine şi persoanele aplicate în comportamentele noastre. Când au împlinit 15 ani.

timpului. . Ea a păstrat cel mai adesea Va nuanţe de sentinţă morală: s-au modificat termenii sau "Jiţul. dar condamnarea subiacentă şi judecata critică au răas aproape aceleaşi. pentru a atinge în e am urmă nivelul sociologic. „norma" * strecurat insidios din domeniul religios în lumea juridică. Poi m universul medical şi psihanalitic.

secolul trecut judeca anormal orgasmul feminin: o femeie normală nu simte plăcere (anumite femei se prefăceau că nu aveau orgasm). La rândul . poate trage concluzia că masturbarea atrage după sine depresia. depresia poate decurge din conflicte vechi sau prezente. Până foarte de curând.. chiar dacă este psihiatru. un anume comportament poate anv rea „normal" în funcţie de criteriile unei anumite colectivităf şi „anormal" în funcţie de scara valorilor celuilalt. medicii situează frigiditatea în rândul bolilor (anumite femei simulează orgasmul). s-a produs o trecere spre o terminologie mai operaţională. Dimpotrivă. dar încă vie în spiritul unora la ora actuală. în epoca actuală. etiologia homosexualităţii a fost căutată printre patologiile infecţioase sau ereditare. o persoană mai puţin conştientă de părerea sa formalistă despre lume. concepţia psihiatrilor lega masturbarea de apariţia bolilor mintale. în timp ce. Vom vorb' atunci de devieri. masturbarea poate constitui un simptom. ţările musulmane o dezaprobă şi o stigmatizează ca ilegală. Astfel. De exemplu. fiindcă aceştia sunt aparent mai ştiinţifici şi par mai aproape de adevăr şi lipsiţi de conotaţie morală. Astfel. [. în raport cu un anumit context şi fără judecată morală.178 Dr Andre Moreau Sociologii încearcă să pedepsească planul dogmei în favo rea unui punct de vedere mai neutru. de exemplu. acoperită totuşi de o nuanţă morală.] In prezent. De aici. majoritatea se referă la criteriile medicale pentru a evalua „normalitatea" sau „anormalitatea". în acest sens.. anumite medii greceşti antice aprobau homosexualitatea. Cu apariţia psihiatriei în secolul al XlX-lea. Pe de altă parte. cel al adecvării la 0 ■ tuaţie dată.

psihanaliza n-a scăpat de această coloraţie logică a observaţiei ştiinţifice.•] . interzicerea trecerii la faptă. pulsiuni de moarte. Ea recurge încă la expresii precum perversiune. ci însuşi Freud. respingere sau dispreţ. isterie. narcisism. Cum demonstrez în cartea mea / sy chotherapeute: „faire" de la therapie ou „etre" therapeute [tradu în română cu titlul Aici şi acum — „Ghidul" psihoterapeutum nu Oedip avea acest complex. [..său. chiar o entitate precum complexul Oedip este încărcată de o anumită judeca tă. regulă de abstinenţă.

numită in mediul său „amantă" cu toată rezonanţa peiorativă subiacenta a puterii. Multe cupluri au ezitat mult timp sau continuă să ezite şi acum să le folosească. utilizarea lor rămâne interzisă şi condamnată de anumite cercuri bisericeşti. „Bolnavul" le daf rează colaborarea. Arbitri ai situaţiei. Robert. Robert mi-a fost trimis de un preot pentru a-1 ajuta să rezolve o problemă complexă. Robert este căsătorit de zece ani şi este tatăl a trei copii. stimulat să aleagă: norma monogamiei Să luăm un alt exemplu mai insidios. Este mai nimerit să se încalce o lege şi să se aleagă numărul şi momentul sarcinilor sau să se conformeze la regulă şi să se priveze de o viaţă sexuală mai împlinită? Acelaşi raţionament este aplicabil avortului terapeutic. El nu mai are practic o viaţă sexuală cu soţia Sa. Pre- . aşa cum atestă numărul tot mai mare de sarcini nedorite. aici şi acum. [.. Cu toate că anticoncepţionalele ne conferă libertatea de a decide asupra maternităţii.] Modelul religios este încă bine ancorat la ora actuală. De câţiva ani el se întâlneşte regulat cu o „prietenă". Modelul medical s-a perfecţionat sprijinindu-se statistici. in timp ce viaţa sexuală cu prietena sa este excelentă. homosexualitatea ţine de patolo. aici şi acum 179 pentru anumiţi medici.Viaţa mea. Când ne conformăm ideologiei dominante a bisericii sau a societăţii suntem mai centraţi pe ceea ce „ceilalţi" care sunt absenţi aşteaptă de la persoana de faţă. în această optică. Totuşi. b. De aceea s-au expus la un risc şi mai mare de sarcini nedorite. şi uităm să ne centrăm pe persoană.. pe suferinţa şi nevoile sale pentru a-şi dirija propria viaţă. ^g formă variabilă în funcţie de epocă. ei au drept misiune ă-l vindece. se dovedeşte periculos îâ te raportezi la criteriile „normalităţii" astfel stabilite.

Tatăl său re este la curent cu această situaţie îl plictiseşte cu discur-1 despre fidelitate. Pe de altă e' Robert îşi consultă de un an de zile medicul care-1 inci- .otul îmi cere să-1 lămuresc şi să-1 susţin pe Robert pentru a alege intre soţie şi amantă. Este evident o opţiune. Ar ea să rămână cu prietena sa şi să aibă copii cu ea. angajament şi responsabilitate. Robert nu do-e£te să mai trăiască cu soţia sa şi doreşte ca ea să plece.

A încetat să spere că va deveni văduv şi nu a mai el . cine trebuie să aleagă şi în funcţie de ce cr'' terii? Robert se simte vinovat de dubla sa relaţie şi... chiar dacă el continuă cealaltă relaţie: ea preferă să accepte această condiţie decât să-1 piardă.. După ce a amânat mai mulţi ani. El nu poate să se decidă. „Dacă aş fi v< duv. ea refuză să se gândească la despărţire.. El aşteaptă ca ceilalţi să aleagă pentru el.".. Este preţul pe care trebuie să-1 plătească pentru a-şi linişti conştiinţa în loc să-şi ucidă soţia. în ce o priveşte pe soţia lui. fiind încă convins că infidelitatea avea să-1 determine să-şi schimbe soţia. el a putut să se elibereze de morala creştină şi a decis să aibă o prietenă. dar în zadar. Bernard a putut să schimbe direcţia. Iată-1 deci prins în capcana luării unei decizii. ei fac presiune asupra lui Robert pentru ca el să aleagă. el poate să o părăsească. Atmosfera sfârşeşte prin a deveni irespirabilă pentru soţia sa.180 Dr Andre Moreau tă să ia o decizie în acord cu aspiraţia sa personală. Ea nu-1 părăseşte. fideli principiului monogamiei (un singur bărbat pentru o singură femeie). suspină el. dar ce să decidă? Pe cine să aleagă? c. ar trebuie să aleagă una din două. un alt mod de a o priva de viaţă. Se simt în prezent iritat de ezitarea persistentă a pacientului său. Compromisul lui Bernard Confruntat cu o situaţie similară. Totuşi el nu-şi dă seama că dorinţa lui de moarte tinde să sacrifice soţia pe altarul monogamiei (normă la care ceilalţi estimează că trebuie să se conformeze). Persistă astfel să-şi întâlnească medicul şi preotul în speranţa că-i vor aduce într-o zi soluţia... pentru se elibera. D în cele din urmă. în ce-i priveşte pe preot şi pe medic.

Are cu ea o relaţie satisfăcătoare pe cât posibil. acordându-şi perrnl siunea de a se întâlni când doreşte cu prietena sau prietene lui. Decizia sa cor stă în a salva integritatea cuplului său. nici nu doreşte acest lucru.minat-o deci pe soţia lui. A putut deci să decidă soluţia nu era despărţirea. ci căutarea unui compromis i . Este suficient de satisfăcut de n* mentele intense pe care le trăieşte. Bineînţeles că el nu este liber să trăiască cu (ea) ele. după ce a decis să nu mai aleagă.

Amândoi pot să simtă plăcere şi să se împlinească. Regretând ceasta legătură. nici unul nu este distrus în numele monogamiei. Dar monogamia partenerului este privilegiată de individ pentru a-şi asigura securitatea personală ca soţ. Astfel. Pe scurt. aici şi acum 181 lt sau mai puţin satisfăcător pentru fiecare persoană în ca-s Nu mai aspiră la o relaţie de simbioză: „Mereu împreu-*" Nu se simte obligat să-şi sacrifice persoana şi familia nor-ei Nu mai simte nevoia de a trăi cu o altă femeie şi nu este frustrat din această cauză. dar este evident că numai câţiva dintre ei îşi permit să recunoască acest lucru. ei pot cu dificultate să atingă acest nivel de comunicare în interiorul cuplului lor legitim. nu cred că mă înşel deloc afirmând că „poligamia" în sine răspunde unei aspiraţii generale sau cel puţin majoritare în anumite perioade ale vieţii. ca şi prietena sa de altfel. Vreau să subliniez prin asta că dacă dorinţa poligamiei este destul de frecventă. tradiţiile ne aduc în această situaţie. prietena sa. Altfel spus.Viaţa mea. printr-o ascultare senină. la fel de adevărat este că monogamia nu împlineşte aşteptarea soţului legitim: soţia doreşte fidelitatea necondiţionată a soţului şi reciproc. libertatea pentru mine şi fidelitatea pentru celălalt. lipsită de orice exigenţă de exclusivitate. cu cât nesiguranţa şi dependenţa partenerului sunt importante). după cum puteţi observa în jurul vostru mulţi sunt cei care au dorinţe sexuale faţă de mai mulţi parteneri. obligaţi de normă (cu atât mai ameninţătoare. soţia sa preferă totuşi să continue relaţia decât să-1 părăsească. Bernard trăieşte o relaţie profundă cu Genevieve. Educaţia. Când Bernard pleacă . Totuşi. Totuşi aceasta nu-i împiedică să rămână şi unul şi celălalt deschişi pentru împărtăşirea celorlalte întâlniri amoroase ale lor. La capătul opus.

dar şi amoroase. exclusivitate) care conferă o nuanţă diferită acelu- .P™ni câteva zile din motive profesionale. printre alte-' mtoarcerea lui. ea continuă să sufere pentru că a fost ple-• lotuşi ea savurează bucuria de a-şi reîntâlni amantul şi ~l-poartă pică pentru că nu s-au mai văzut de opt zile. Din ctul ei de vedere. este tristă pentru că pleacă. e'eiie. soţia sa. Dar. instituţia căsătoriei introduce o lege (mo-gairue.

In special. prietena mea. Astfel. într-o discuţie jovială. Când se despart. nu-şi găsise un partener pe plac. Am întâlnit-o aici pe Genevieve. ea nu doreşte deloc să se afişeze angajată într-o relaţie de cuplu. la astfel de ocazii. a devenit străin de această concepţie devastatoare. în repetate rânduri.182 Dr Andre Moreau iaşi eveniment. soţia mea. Mă simţeam iritat: nu mi s-a întâmplat niciodată s-o . De când a optat pentru libertatea sexuală. nesiguranţă sau normă fac că r i şase zile scurse în sânul cuplului sunt considerate ca o dat rie şi ziua acordată amantului ca un cadou. Securitate. Poate deci să abordeze pe oricine. ei sunt fericiţi să se reva dă. ei rămân mulţumiţi de momentele petre cute împreună. Aveam plăcerea să-i vorbesc şi să dansez cu ea. Noi am împărtăşit totuşi momente privilegiate. Totuşi Helene. Helene se manifestase instalându-se aproape de noi sau intervenind în mod nepoliticos în discuţia noastră. când Be nard o întâlneşte pe Genevieve o zi. Se simţea deci singură.» Nu o auzisem decât în filme poliţiste sau western-uri şi amintirile mele erau deja foarte vechi. Aseară am fost invitat la o serată împreună cu soţia mea. Această aşteptare atroce era atunci singura ieşire posibilă ce-i permitea să se gândească la o alta. Bernard se surprindea adesea dorindu-şi să fie văduv. Doreşte astfel să-şi păstreze libertatea de contact. Ne mărturiseşte: „Când m-am trezit azi-dimineaţă o ameninţare aparte mă stăpânea: «In numele legii vă arestez. serioasă sau profundă. fără a şti totuşi când se vor revedea. Genevieve nu este posesivă. în timpul fazei lui de fidelitate şi când se simţea atras de o altă femeie. Dar astăzi ea este aici şi mă hărţuieşte.

Ţinând con «căsătoria» noastră. incei cam să aleg un moment propice sau întrebam eventual a că-i deranjam. simţeam cum îmi creşte indispoziţia de fiecare c când o întâlneam pe Genevieve. în măsura posibilităţilor. şi. cu excepţia situaţiei în care dorear să mă adresez acestuia. «oprit» în elanul meu către Genevieve.. Eram iritat. Victimă din cauza prezenţei invadatoare a lene. Şi în funcţie de aceasta mă simţearn piedicat. Helene ne preciza că ea avea pnon «în numele legii».. Atitu .întrerup astfel când era in compania unui alt bărbat.

Viaţa mea, aici şi acum

183

• ne provoca: «în numele legii, vă arestez!» Legea căsătoriei, norma monogamiei..." 4. Evitarea libertăţii în filmul „Un bărbat şi o femeie", Jean-Louis Trintignant întâlneşte pe Anouk Aimee. Ei încep prin a se remarca, apoi prin a se plăcea şi, în sfârşit, prin a-şi descoperi o atracţie reciprocă. Şi fiecare constată — Oh, ce fericire pentru ei | spectatori! — că şi-a pierdut soţul în mod accidental. Onoarea (spectatorului!) este salvată, Morala protejată, norma păstrată. De fapt, nu mai rămân decât un singur bărbat şi o singură femeie. De asemenea, majoritatea spectatorilor vor avea conştiinţa liniştită (nici unul nu şi-a înşelat partenerul), pentru că, identificându-se cu unul sau celălalt dintre parteneri, se simte liber să iubească fără interdicţii. Probabil că scenaristul a recurs la acest truc pentru a face povestea şi mai atrăgătoare şi mai acceptabilă pentru ambianţa destul de puritană a epocii. O simplă supoziţie din partea mea? Poate, dar nu sunt prea convins. Randamentul comercial al unui film depinde de emoţia spectatorului, în măsura în care el poate, fără să se simtă vinovat, să se identifice cu unul dintre personaje şi să simtă admiraţie sau atracţie pentru celălalt. Un alt realizator, Costa Gavras, a turnat în aceeaşi epocă «Clar de Femeie". în noaptea aceea, atraşi unul de celălalt, ives Montând şi Romy Schneider se întâlneau din dragoste. 1 entru a se justifica, ei afirmau că nu voiau decât să se ajute pe timpul acestei perioade penibile pentru amândoi. Printr-o meţe puţin diferită, scenaristul îi „elimină" şi aici pe parte-nen- Soţia legitimă a lui Yves Montând 1-a convins să plece în oinentul în care ea decide să se sinucidă în seara aceea pen-u a evita suferinţele unui cancer incurabil. „Din întâmpla' soţul lui Romy Schneider şi-a

1

pierdut cunoştinţa în urma accident şi este în prezent izolat de societate. Yves MonŞi Romy Schneider se regăsesc deci singuri, dar „liberi" liK -U a ^ ^r^ dragostea cu conştiinţa împăcată. Dragostea ra este deci posibilă şi norma monogamiei păstrată. Liniş-

184

Dr Andre Moreau

tea interioară a spectatorilor este de aici înainte asigurată cum şi succesul comercial. Aş mai putea cita şi alte filme care iau în considerare acea tă limită morală rigidă. Realizatorii lor reuşesc prin interm diul unui procedeu aproape identic, dar prin exprimări variabile. Cel mai adesea încercăm să justificăm dragostea ilicită prin caracterul dezagreabil al soţului/soţiei sau prin infidelitatea sa anterioară. Dacă soţul, deja înşelat, se întoarce spre o altă parteneră, el are terenul liber (drept dobândit) pentru că este o victimă a soţiei „rele" şi răspunzătoare pentru această situaţie, şi reciproc... O altă modalitate elegantă de a-1 scoate din luptă pe soţul nedorit. De aici înainte cuplul legitim este destrămat şi actorul principal este eliberat... „din lipsă de adversar" sau, mai exact, „din lipsă de partener". Calea este deci deschisă creării unei noi relaţii unice: monogamia este încă o dată victorioasă. Veţi insinua poate că acest epilog corespunde aşteptărilor personale ale realizatorilor, romancierilor, în funcţie de personalitatea lor şi de judecăţile de valoare pe tema căsătoriei? Vă voi invita atunci să constataţi că aceste filme atrag majoritatea oamenilor, adeverind astfel convingerea mea conform căreia ei simt nevoia de relaţii multiple, păstrând totuşi norma. [...] Până în prezent părerea mea avea legătură cu introiecţia normelor, a ceea ce este „normal". Dar nu este posibil să înţelegem acest concept şi altfel? Janov2 face o descriere foarte sănătoasă în capitolul său intitulat: „Ce înseamnă să fii normal? Punctul său de vedere îmi convine, el permite să respiri- De fapt, nu mai este vorba de introiecţie, ci de funcţionarea armonioasă a persoanei, în relaţie

deschisă cu ceilalţi, fără apărare, prin opoziţie cu funcţionarea perturbată, nevrozată. Cu toate că sunt tentat să traduc acest mod de gândire, prefer să trimi cititorul la autorul său, recomandându-i să citească şi capi* Iul I al acestei cărţi care-i oferă câteva modalităţi de a trai ai şi acum. L-am citat pe Janov şi am dezvoltat mai pe larg acea tă concepţie a normalităţii comparând-o cu nevroza în cart A. JANOV, Le Cri Primai, Editions Flammarion, 1974.

Viaţa mea, aici şi acum

185

ea Defrichez votre passe. A fi normal înseamnă să creezi rela-■ • tisfăcătoare cu mediul înconjurător, sa să respecţi nevoile tale • ^mitele celuilalt atât cât se poate. Nevrozatul îşi ignoră nevoile sau şi le neglijează. El încearcă să satisfacă nevoile celorlalţi Prm supunere, adaptare sau revoltă. Pentru a reuşi, el utilizează rezistenţele sau mecanismele de apărare descrise în acest capitol. Pentru a vă linişti, constataţi că toţi utilizăm procese nevrotice. Nevrozatul aduce în prezent problemele sale din trecut şi dezvoltarea „actuală" a relaţiei este astfel perturbată. De aceea, oameni obişnuiţi ca voi şi ca mine suntem nevrozaţi normali şi reuşim să ne asumăm mai mult sau mai puţin responsabilităţile în viaţa noastră privată şi profesională. 5. Ideologiile în adolescenţă eram fascinat de căutarea unui ideal. Ii admiram pe cei care aveau deja unul, mai ales dacă era exigent precum ascetismul creştin sau căutarea perfecţiunii niciodată atinse şi provocând subtil sau pe ascuns culpabilitatea: perfecţionistul devine uneori mai perfect, dar mereu mai vinovat. Zece ani mai târziu, începeam să mă simt prost. îmi dădeam progresiv seama că era, pe de o parte, o aspiraţie interioară care îmi aparţinea şi, pe de altă parte, un „produs de import" cu o latură pozitivă, o aspiraţie spre o formă de creştere, şi un aspect negativ, o formă subtilă de represiune şi de automuti-lare. A-ţi provoca suferinţă face parte din toate religile. Ele sunt împreună cu ideologiile aproape toate antiplăcere şi constituie baza tuturor sistemelor totalitariste. Credinţele despre sme (imaginea pe care o ai despre tine), despre ceilalţi „fereş-te-te de bărbaţi") şi despre lume („este periculos") creează convingeri, chiar certitudini. Credinţele grupează oamenii dezvoltând un

sentiment de apartenenţă. Nevoia de apartenenţă e o nevoie normală. Când ne ataşam prea mult, ea creează cer titudini şi ghetouri, despărţind de ceilalţi. Credinţele grupează oamenii. Certitudinile îi opun. îndoielile îi apropie.

186

Dr Andre Moreau

Ideologiile precum principiile reprezintă ceea ce ar treb să fie. Este o construcţie a cuiva care atrage aderenţi. Este H asemenea, ceea ce împiedică să vezi realitatea. Este un sistem construit care ignoră verificarea şi chiar se opune confruntă rii cu rezultatele. Este o introiecţie care se opune trezirii conştiinţei şi acţiunii adecvate. Nu ne putem împiedica să avem credinţe. îi numesc aici „monoteişti" pe cei care nu au decât o singură credinţă şi în care cred cu certitudine: catolicii şi nsihanaliştii „ortodocşi", comuniştii şi ecologiştii puri şi severi, intregriştii islamişti sau cei din Sfânta Inchiziţie din Evul Mediu, extremiştii de dreapta şi de stânga, dar, vai, şi cei din Israel, Palestina sau Ierusalim. Oamenii care „au dreptate" mă sperie. Oamenii care se îndoiesc mă liniştesc. Oamenii care se îndoiesc de toate mă descurajează. [...] 6. Un duşman care nu mai există Este o poveste pe care o spun cu plăcere la sfârşitul unei şedinţe de grup unde s-a discutat mult despre introiecţii. După războiul din anii '40-'45 şi capitularea Japoniei, mulţi soldaţi japonezi au fost abandonaţi de armată în numeroase insule din Pacific, fără să ştie că războiul se terminase. Ei continuau să se bată pentru ţara şi familia lor împotriva locuitorilor, pescarilor şi turiştilor pe care-i considerau drept duşmani deghizaţi. Se ascundeau, vânau pentru a supravieţui. Au continuat astfel să se bată împotriva unui duşman care nu mai exista... timp de 10-20 de ani şi alţii chiar 30 ani. După mulţi ani, Statul Major al Marinei japoneze a trimis pe

aceste insule vapoare de război şi ofiţeri în ţinuta militară care-i chemau pe soldaţi vorbindu-le limba lor. S< vaţi, în sfârşit, ei au fost felicitaţi de către superiorii lor pe tru că au combătut mult timp, fără suport exterior, pentr patria şi familia lor, înainte de a afla că războiul luase star de mult timp. întorşi în statul lor, ei au fost întâmpinaţi fast de către autorităţi, familia şi prietenii lor. Cu onoare, au putut să-şi „încheie" lunga lor luptă şi să înceteze s

Viaţa mea, aici şi acum

187

■ apere împotriva unui duşman care nu mai exista... de foarte mult timp. i e spun apoi participanţilor: „Aceasta este o parabolă. Vă ropun, la rândul vostru, să încercaţi să vă identificaţi «duşmanul care nu mai există» şi să povestiţi cum aţi putut abandona lupta voastră interioară împotriva lui. Sau cum puteţi s-o faceţi aici, chiar acum?"

B. proiecţie
1. Definiţie în geometrie, desenul cubului este proiecţia unui volum pe o suprafaţă plană. în neurologie, nervul sciatic iritat în coloana lombară produce o durere proiectată în gambă şi în picior. în psihanaliză, proiecţia este „operaţiunea prin care subiectul atribuie celuilalt (persoană sau lucru) calităţi, sentimente, dorinţe pe care le ignoră sau refuză să admită că-i aparţin" (Laplanche). „Este tendinţa de a căuta mai degrabă o cauză exterioară decât una interioară sau atribuirea celuilalt, în scop defensiv, a gândurilor, dorinţelor, emoţiilor şi conţinuturilor psihice asociate, devenite de nesuportat subiectului... precum gelozia... Pentru Freud, a proiecta înseamnă a scoate în exteriorul său un conţinut indezirabil. Pentru Anna Freud, exteriorizarea este transformarea unui conflict intern (anterior) intr-un conflict extern (actual) cu- analistul sau mediul înconjurător... Ar fi lipsit de prudenţă să atribuim proiecţia unei a parări împotriva unui derivat pulsional şi este mai potrivit PI considerăm ca un concept mai larg... Melanie Klein coner a proiecţia ca un proces de atribuire lumii exterioare a °r aspecte dezagreabile ale experienţei personale... Proiec-j

Poate să includă manipularea de către subiect a obiectuextern (persoana manipulată), astfel încât acesta să se conmeze la ceea ce subiectul încearcă să exteriorizeze." (SanP^PP-12-19)

188

Dr Andre Moreau

în Gestalt, proiecţia are loc când individul nu poate ace ta sentimente şi acte despre care a învăţat că „nu trebuia" -le simtă sau să le facă şi pe care le atribuie anturajului său (pni ster). 2. Proces Proiecţia este baza tendinţei paranoice interpretative ce ajunge uneori la delir. Omul proiectează asupra celorlalţi sentimentele sale interzise, introiectate, pe care nu poate să le accepte. El i le atribuie: „Ea mă provoacă." în acest stadiu, terapeutul ajută clientul să-şi reînsuşească sentimentul proiectat: „De fapt, o doresc/' în principiu, acest proces implică două persoane, în timp ce transferul implică trei: văd un bărbat care mă priveşte cu sprâncenele încruntate, îmi imaginez că seamănă cu tatăl meu (proiecţia mea), simt că-mi e frică de el (transferul sentimentului meu). Trei persoane: eu, acest om, tatăl meu. O să vedem că şi proiecţia implică cel mai adesea trei persoane. Proiecţia se referă la sentimentele şi opiniile pe care le împrumutăm celuilalt: ceea ce cred că celălalt gândeşte despre mine sau ceea ce îmi imaginez că este. Timiditatea este un exemplu curent de proiecţie: mă simt inferior, ceilalţi mă privesc şi-mi imaginez că mă consideră inferior, am să rămân discret... şi am să mă fac inferior, poate chiar am să devin până la urmă, prin inhibiţia activităţii şi afirmării mele. 3. Anorexia mentală a Dianei şi proiecţiile ei Exemplul următor este demonstrativ pentru derularea ciclului Gestalt şi pentru rezistenţele care-1 pot întrerupe.

L frele 1, 2, 3... şi literele a, b, c... trimit la schema Bl a ciclul^1 din capitolul IX B. Fiecare este abordată în plan diagnos mai întâi, apoi în plan terapeutic. După fiecare interven, asupra acestor rezistenţe, pot să revin la ciclu şi în specia originea lui, senzaţia, percepţia, sentimentul şi trezirea c ştiinţei. Trecerea de la o etapă la etapele următoare este litată de fiecare dată când rezistenţa corespunzătoare est

Viaţa mea, aici şi acum

189

ă Efectul terapeutic apare pe la jumătatea ciclului, o dată stimularea energiei necesare pentru a pune în mişcare înhpierea nevoii până la contactul cu dubla realitate, exterioainterioara. ra Şi Diana, foarte inteligentă, are treizeci de ani şi este avocată Contactul ei este în mod obişnuit foarte deschis, perspicauneori agresiv. Dar pe parcursul stagiilor de specializare, ea trece prin momente de frică intensă pe care nu le înţelege si care o fac să lipsească adesea şi uneori subit. în cursul unei şedinţe terapeutice de grup, ea prezintă faze confuze urmate de amnezie (nevroză fobică! sau isterie de conversiune cu anorexie mentală!) Diagnosticul clinic nu ajută cu nimic terapia, ci diagnosticul procesului. Ea vede atunci uneori ochii tatălui său (decedat anul trecut) care o privesc. Şedinţa a durat între treizeci şi patruzeci de minute. Ea este aici rezumată şi comentată. Cifrele se referă la etapele ciclului şi literele la rezistenţe. A se vedea tabelul ciclului şi rezistenţelor prezentat mai înainte. „Nu am dreptul să mănânc." Ea este aşezată într-un colţ al încăperii, chircită. De trei sferturi de oră, pare absentă din grup. Priveşte fix un unghi al încăperii. Se pare că-i este din nou frică. Din când în când, o auzim murmurând «ftu". Şi ceilalţi o remarcă. îmi mchei munca cu un alt parti-Clpant. „Anorexia mentală." Ca terapeut, sunt atent în special asupra persoanei care se exprimă, mai ales dacă, la fel ca în acest caz, un participant abordează o dificultate în mijlocul grupului. Totuşi rămân atent la ceilalţi. Atitudinea corporală a Dianei evocă o tristeţe. Am cunoscut deja cu ea momente în care ea „este plecată în altă

parte", închisă într-o dramă interioară. Ea este atunci absentă, delirează şi chiar

descrie halucinaţii vizuale. Un astfel de episod este apoi aproape uitat.

. Nu insist aici asupra acestui punct. (începând de aici. îşi scutură capul ca pentru a spune „Nu. Absentă la ceea ce se întâmplă aici în grup... Fixează unghiul superior al încăperii.: „Ei sunt acolo. nu am nimic".: „Pe tata. ochii. Ea prezintă deci halucinaţii vizuale." Se uită la mine uimită.. în sfârşit. Privesc împreună cu ea. trezirea conştiinţei (4 că vede doar un zid alb e limitată. precizându-i ca văd ochii şi că nu mi-e nl Mă întorc atunci către ea: „Ce trăieşti tu. în trecut. D.." Vorbeşte ca o fetiţă de patru ani... în aces stadiu. Schema Bl. să mă concentrez asupra ei cu gri pul. nu mi-e frică.. Ea nu reuşeşte să vorbească.) Sunt aici pentru a te proteja.: „Ce spun ochii?" D.. Vizualizez atunci ciclul Gestalt. al realităţii sale interioare şi exterioare.. descrierea ciclului. Buzele sale contractate par strânse de şireturile unui săculeţ. dar doi ochi mari. Tot corpul Dianei exprimă frica (sentiment: 3).: „Este supărat.. Ea ar putea să mă antreneze în frica ei.." Se retrage puţin ridicând mâinile ca pentru a se apăra. îl proiectează (b) acum pe perete: cei doi ochi mari. foarte supărat.. ea proiectează (b) pe perete o privire severă. . „Ei sunt numeroşi. ca speriată.: „Nu.190 Dr Andre Moreau Decid. revedeţi capitolul IX „Ciclul Gestalt B. Th. Diana?" Ea mă priveşte cu ochii mari deschişi. Pe cine recunoşti în aceşti doi ochi mari?" D. Diana se teme (transferul său c) de mânia ta tălui său..: „Priveşte1..). ea a introiectat (a) chipul sever al tatălui său. Este din nou absentă.. (Se retrage. Cum fac foarte adesea 0 recentrez pe senzaţiile ei: rp trăieşti tu?" şi nu „La ce te gândeşti?" în acest stadiu." O iau de mână pentru a ne apropia împreună de perete: „Vino să vezi mai aproape. Ţie nu ţi-e frică?" Th.: „Sunt supăraţi. (Ea mă urmează. dar foarte prezentă la drama ei interioară.." Th. Rămân autentic.) Pe datul sensibil (1 senzaţia). înaintează. O însoţesc în căutarea sa. Ce spun ochii lui?" D. ignor încă ceea ce se întâmplă dar am vag intuiţia că o să lucrez la nivelul fantasmelor sale.

Ea a (a) simţi la ldeea că o introiectat să faci burtă?" această judecată: D••' „Sunt tristă.Viaţa mea. ca pentru a o proteja. Era la sărbătoarea de la „Y Voir Clair": a mâncat." Ea atinge cu degetele tremurând.. Am mâncat azidimineaţă.: „Nu am dreptul să măEa reînoieşte o nânc. apoi se concentrează pe perete. Mă simt neputincios s-o fac să devină conştientă (4) de halucinaţia ei. Atinge ochii.. dansat. „Da.. veche venită de D.." Sunt surprins.. Dar tu îl vezi şi ţi-e frică. râs cu multă plăcere şi fericire. . Th. 191 Th.. D..: „Nu ai dreptul?" Nu. O însoţesc ţinând-o de după umeri. mă priveşte. plină de viaţă.«Şi cum te mama sa. Totodată o cred şi îi spun: „Tu îi vezi şi ţi-e frică. £ supărat pentru că mmâncat. Ieri părea în formă.: „înaintează. „Da." cesului. fericită..: «Nu. nu îl văd.: „Ce doreşti înaintăm rămânând atunci?" centrat pe ea mai degrabă decât pe ciclul Ges-talt? Judecata critică revine (in-troiecţie de ei." interdicţie mai Th. Din prejudecăţi clasice." Tremură." Uneori mi'e foame şi Suntem tot la atunci înghit ori-ce< începutul proc u poftă. Erau?" Th.\ el nu vrea.: eşti de acord?" Acesta avea o D.. aici şi acum p#. poate. e rău. Am impresia că ating nodul unei probleme care reapare periodic de zece ani încoace: anorexia ei mentală. „îl vezi?" Th." D. Decid atunci să avansez în funcţie de ce se iveşte." „Şi tu la tatăl său.' burera devalorizat de : *h.' «NK pra7 s^ mănânc. credeam mereu că anorexia era legată de mama ei care intervine totuşi în planul din spate.: «Ah!" D. e rău. Cum să *h.: Da. o să fac burtă mare şi ta.

(a). Deschid L^ . sentimentului său încerc să-i atrag (3) şi a nevoii sale atenţia asupra (5).

Respiră în continuare. Ea loveşte.: „Haide." Th.192 Dr Andre Moreau uşa spre o ieşire pentru a reduce frica.: „Putem să-i alungăm dacă vrei. Th. AIungă-1". Aici sunt poate pe cale să-i induc o reacţie care nu-i aparţine: „Loveşte!" Constat totuşi adesea că stimularea revoltei este o cale pentru a ieşi din introiecţie." D.: „Vreau să plece toţi. Se întâmplă rar să delirăm pe două canale senzoriale diferite. Este stadiul punerii în acţiune (6).: „Vino cu mine.. Se simte atât de vinovată că înghite din ce în ce mai multe purgative pentru a elimina hrana îngurgitată D.: „Ce poţi face pentru asta?" D. Spu-ne-i: «Pleacă deaici».. ia perna pe care i-o întind şi o sprijină de perete." Ea mă priveşte. respiră."Vreau să nu-mi mai fie frică. pleacă de-aici.: „Pleacă de-aici. -." D. Th." Th... Ia o pernă şi loveşte în perete pentru a alunga ochii. Ea acceptă în momente de luciditate în care-mi precizează că vrea să se simtă bine în corpul său şi să mănânce.: „Cum?" Th." . loveşte. Fac apel la energi disponibilă pentru a înainta spre un contract mai satisfăcător cu realitatea exterioară Utilizez aici un alt sens (atingerea) decât halucinaţia sa (vederea).: „Mai tare.

O ajut p Diana să se concentreze f senzaţiile sale (1) musculare .. Este trecerea la acţiuni (6). Ea acceptă propunerea mea..(până la două sute de comprimate o singură dată!). pentru ce contact? Rămân perplex Ignor de fapt în ce direcţie mă îndrept cu ea. după care se simte îngrozitor de rău. dar pentru ce..

193 D.Viaţa mea.. Aici. peretele pur şi simplu. şi ceilalţi pe care-i ignorase până în prezent (evitare (e) poate). aici şi acum Tipa din ce în ce mai tare şi loveşte cu furie.." Ea reîncepe cu şi mai multă forţă. în timpul unui impuls anxios când vedea bărbaţi intrând Ia ea în casă. ea trece la acţiune (6). Astfel." Th. aiurită.: „Continuă.: „Aşază-te. Diana revine cu picioarele pe pământ. îşi muşcă degetele sau se privează de hrană şi de plăcerea de a mânca: alte forme de re-troflexie (d). Th...." D.: „Gata. Loveşte.. pe care pare să-i vadă pentru prima dată. „Voi eraţi aici?" de această dată.: „Tocmai ai văzut nişte ^i care semănau cu cei ai tatălui tău.. „încă mi-e frică. ţipă şi plânge simultan. Ai vorbit despre ei.. Ii propun aici să revină la introiecţia sa (a). respiră.. la fel şi proiecţia (b). Din nou prezentă faţă de Th. Revine alături de ceilalţi. Cred c-ar fi putut s-o facă. Au plecat.. în cele din urmă. Soţul a reţinut-o. şi eu pe lângă ea. apoi se opreşte. peretele din faţă." . o ajut să-şi reducă mecanismele de apărare. respiră. Retroflexia (d) a dispărut. Ouf! Este contactul (7) cu frica şi furia sa lovind şi cu realitatea exterioară. voia să se arunce pe fereastră. O împing să reacţioneze. îşi suge degetul mare. Diana se chirceşte.: „De ce vrei să vorbesc despre tatăl meu?" |h." Contemplă. Sinuciderea este retroflexia (d) extremă... Vorbeş-te-ne despre tatăl tău. Haide. Acestea sunt importante: acum o lună.: „Ce simţi chiar acum?" D:. se opreşte brusc. Pare liniştită şi îmi zâmbeşte puţin. Ea este mai destinsă şi deschisă.

. Diana pare să fi uitat realitatea sa interioară din minutele precedente (amnezie!).realitatea exterioară.

Mama se sacrifica pentru noi. Ne acuza că mâneam hrană de lux.: (surpriză): „Ah. îi reproşa mamei că-i micşora porţia. Pretindea că avea nevoie să consume cantităţi mai mari. duceam lipsă de bani.: „Nu ştiu. da?' Th. Asta crea mereu conflicte.: „Tatăl pare asociat interdicţiei de a mânca. Aceasta este originea probabilă a introiecţiei (a). Cum poţi explica asta?" D.194 Dr Andre Moreau D. Tatăl este mort de trei ani. Ea se supune. Originea introiecţiei nu este burta mare a tatălui său.: „Cum ţia interzis tatăl tău să mănânci?" D. în timp ce el nu se abţinea să mănânce. A mânca riscă să trezească conflictul dintre tatăl său şi mama sa. Eu ascundeam mâncare pentru ea. Plăcerea era interzisă. „Nu pot să mănânc că o să fac burtă". dar ea nu voia. O invit să-şi interogheze trecutul. repetă ea adesea. Mama ţipa şi plângea câte o oră când tata îi făcea reproşuri. dar decesul său nu schimbă conflictul . pe care se teme să o primească la rândul ei sau reproşurile tatălui ei care o acuza că a mâncat prea mult.: „Când aveam opt ani. Ea evocă o perioadă penibilă unde nevoia de mâncare era sancţionată de sărăcie. ci devalorizarea mamei sale. tata nu mai avea serviciu." îi propun să se aşeze lângă cineva cu care se simte în siguranţă." Th.

Este retragerea (8) în sigu' ranţă. Iată ce-mi scria Diana patru luni mai târziu. refulat şi devenit incor ştient. la lectura zumatului acestei şedinţe: „Am o senzaţie bizară citind a< .interiorizat.

dar am păstrat o oarecare amintire din ceea ce s-a întâmplat. Mă simt speriată. Chiar despre mine este vorba? Aceste halucinaţii mă înspăimântă.Viaţa mea. Sunt totuşi mai conştientă de lupta mea interioară. Nu mi s-a mai întâmplat de ceva timp. Această problemă de anorexie nu este izolată. Proiecţia lui ar n: patronul meu este incapabil. Acesta nu este şi nu se simte aşa. ca şi cum aş fi şters această perioadă din copilăria mea. o senzaţie a ceva ce am trăit deja. Acest cerc vicios mă angoasează. Este un element într-un ansamblu. Sunt uimită că mi-am asociat tatăl cu hrana. Chiar în acel moment. Toate acestea provin din faptul că nu mă accept aşa cum sunt. constat o ameliorare notabilă: nu mai simt nevoia să fug astfel în «viziuni» când intru în panică. dar ignoră acest lucru. el poate ieşi . incitându-mă să mă mobilizez. Totuşi acest episod nu-mi este complet străin. T MI caz de conflict. {ierre îi atribuie celuilalt o calitate sau un defect pe care el îl are. aici şi acum 195 rânduri. Din nefericire. Aceasta se manifestă la multe niveluri: în muncă. de a mă distruge. acceptându-le fără să ţi le atribui. nu constat nici o schimbare importantă a fondului problemei." 4. Exemple de proiecţii Pierre este incapabil. însoţindu-mă în halucinaţiile mele. m-ai ajutat să reiau contactul cu realitatea şi s-o înfrunt. înghit tot mai multe laxative şi îmi provoc senzaţie de vomă. Sunt încă în conflict cu dorinţa mea de a mânca şi aceea de a elimina ceea ce îngurgitez. Mă regăsesc oarecum aici? Am uitat detaliile. Pe termen lung. Nu mă iubesc. face parte dintr-un context. în inerţia mea cotidiană. de vina mea. în căsnicie. Efectele terapeutice ce rezultă din această muncă sunt totodată imediate şi pe termen lung. Am atunci chef să mă distrug. de impulsul meu de a mă pedepsi.

Pierre şi Patronul său.basma curată. . Este proiec-pa în sens strict. Aceasta are loc între două persoane. de exemplu cu mama sa care-1 supraproteja. Dar el a putut învăţa cu cineva să nu-şi aprecie-'e mcapacitatea. îl cuza şi îl ajuta salvându-i pielea sau imitând-o când ea însăşi ^iza această stratagemă pe care el a învăţat să o imite. De fapt din cauza ^capacităţii patronului lucrurile nu funcţionează.

analist didactician din Ierusalim. suntem convinşi în ansamblu că suntem încercuiţi de naţiuni care ne ameninţă existenţa. fenomen cunoscut în conflictele internaţionale.196 Dr Andre Moreau Paul se simte incapabil când de fapt nu este. Cel care introiectează renunţă la propria lui identitate: „Nu am dreptul. cu atât sunt mai siguri că este justă convingerea lor şi că ce cred ceilalţi este fals. Se simte de atunci incapabil. Sentimentul care urmează este frica de a fi mereu criticat ca incapabil: este transferul său. 191-216) astfel: „Cu cât oamenii au credinţe şi convingeri mai puternice. Robert are un sentiment de ură faţă de Francis. că atitudinea lui este agresivă şi nu de apărare. el o ignoră şi o proiectează: „Francis mă urăşte. Acest fenomen îl numim uneori «demonizarea» duşmanului.. Este o proiecţie. La verificare." O a treia persoană a intervenit probabil în trecut pentru a-1 învăţa să urască şi săşi reprime sentimentul de ură. Cealaltă parte crede acelaşi lucru despre noi. ignorându-şi dorinţa. Rafael Moses. spunea (a se vedea Sandler pp.. israelienii. Ii împrumută celuilalt o calitate sau un defect pe care crede că o are. El îşi imaginează că patronul să îl crede incapabil. acesta nu crede aşa despre el El îşi proiectează opinia asupra lui.. Cum ura nu este acceptată în educaţia sa.. dar şi în descrierile ştiinţifice ale unor astfel de conflicte (ceea ce fac în . Paul proiectează această opinie asupra patronului său. Tatăl său 1-a umilit mereu prin criticile sale. Aici intervine o a treia persoană.." Cel care proiectează o imprumută celorlalţi: „ea este seducătoare". îl numesc proiecţie în sens larg. doreşte să ne atace. Astfel noi. Procesul este acelaşi.. Este „sent' mentul său de incapacitate". că adversarul..

Noi suntem la i de buni pe cât de răi sunt ceilalţi. cu atât sunt procesele politice marcate mai emoţional sau iraţional.. El este foarte obiectiv.. Proiecţia este adese marcată de neîncrederea faţă de celălalt. ceea ce vr să spună: „Este de acord cu mine!" Calea de mijloc este ac unde mă aflu! .." Pentru un evreu notat» / bravo! Sunt de acord cu el.acest moment!). Cu cât există reacţii emoţionale mai puternice m şi între grupuri de fiinţe umane..

Le spun: „Acesta este transferul.Viaţa mea.. Am ieşit şi m-am lovit la deget în momentul în care cineva a trântit portiera maşinii. se identifică cu mine în suferinţa mea de ieri.. Animam în urmă cu câţiva ani un atelier despre transfer în decursul unui congres în Tunisia. le arăt degetul făcând o grimasă de durere. Fără proiecţii. Aceste două rezistenţe sunt apropiate şi în aeneral lucrate împreună în terapie. Arăt mâna mea dreaptă cu un deget bandajat. în acel moment. mai mulţi participanţi mă însoţesc în durerea „mea". Introiecţia precedă adesea proiecţia: proiectăm ce am intro-iectat în prealabil.." De fapt . A proiecta este esar pentru a imagina ce gândesc.". simt sau trăiesc ceilalţi i astfel pentru a-i întâmpina şi ghici mai bine.. noi nu putem comunica (a se vedea mai departe identificarea oiectivă ^ empatia). aici şi acum 197 Dar procesul de proiecţie poate fi pozitiv. Identificare Proiecţia sentimentelor sau dorinţelor precedă identificarea... pe care nu o mai simt. Eram prinşi într-o furtună de nisip şi şoferul Jeepului nu mai găsea indicatoarele acoperite de nisip.. 5. dar cei care mă ascultă. „Mă întorc dintrun trekking prin deşert.. Este un suport important al empatiei şi a l i n t u i ţ i e i ..

Kean. este ado- . Prin simpatie. utilă în acest caz.ei au trăit probabil experienţe asemănătoare în trecut. rescrisă de n ' aul Sartre. mă emoţionează. Datorită acestui gen de învăţare. Este o in-troiecţie. Ş'-au proiectat durerea lor din trecut asupra mea. De fiecare dată sunt emoţionat până la la-. Mă simt atunci invadat de o fericire «oare. „ Ue câţiva ani observ ce mă atinge. Este o protecţie. au putut crea o identificare cu mine şi Poi un transfer al unei experienţe mai vechi asupra unei situaţii recente. pe care le-au generalizat în model: să-ţi prinzi degetul la portiera unei maşini este foarte dureros. Am re-zut de trei ori Kean. piesa lui Alexandru Dumas. actor celebru al lui Shakespeare. l> dar nu de tristeţe. Adesea îmi place să fiu însoţit de o prietenă care aPreciază.

Dar de ce anume? Am vorbit mult despre asta cu prietenii mei. atins.198 Dr Andre Moreau rat şi căutat de nobilimea din Londra pentru că este celebr El este deci admirat pentru rolul său. Când îl urmez. nici căutării unei oarecare „treziri a conştiinţei" care mi s-ar părea nişte evitări în astfel de momente preţioase. ca toţi studenţii la medicină. dar nu emoţionat până la lacrimi. Apoi. 11 septembrie 2001. în cele patru colţuri ale lumii. fie că sunt în intimitate. Formaţia mea de medic îmi conferă o pO' ziţie specială. în timp ce se simte anr ciat de prietenii din păturile sociale inferioare ale Londrei. Dar percep acest lucru ca pe ceva intelectual care nu mă „emoţionează". La începutul studiilor mele. sunt fericit. ca anumite interpretări pe care le primeam uneori în timpul psihanalizei mele personale. am văzut oameni sufen şi murind. şi mi se întâmplă foarte adesea. Pot interpreta că am fost cel mai adesea criticat de tatăl meu şi că primesc sau retrăiesc ceea ce mi-a lipsit cel mai mult. Atentatele de la New York. în meseria mea sau chiar atunci când sunt aplaudat cu căldură după o conferinţă în care mă implic personal în faţa unui congres internaţional de 600 de persoane. dar trebuia să iau decizii şi să acţionez. ceea ce ajuta probabil să mă detaşez. A înţelege este pentru mai târziu. emoţionat. Fiecare a fost impresionat. ezit să mă focalizez asupra acestui gen de căutare şi prefer să renunţ şi să mă abandonez emoţiilor atunci când apar. etapă necesară spre a acţiona p . aşa cum sunt?" Este apogeul emoţiei mele. Nu am deloc impresia că „rezist" sentimentelor mele. Snr sfârşit se întoarce spre public şi întreabă: „Şi voi. Acelaşi fenomen? Cu excepţia tinerilor de var mea cu care mă identificam un moment (putea să mi se in ple şi mie). pentru cine veniţi voi aici? Pentru Kean. Plâng de fiecare dată. Aleg aici evenimente pe care le-am trăit cu toţii în acelaşi timp. Am fost surprins să constat că am fost mai puţin impresionat de moartea şi suferinţele victimelor. aşa cum fac acum. mi-era frică de morţi să văd morţi. ne-a „imunizat" în mod natural. actorul sau pentru mine. In plus. Presupun că mă identific cu Kean în nevoia mea de a fi recunoscut ca persoană. Voi vorbi deci despre emoţiile mele. Dar progresiv.

Viaţa mea. lanţul de oameni care-şi dădeau mâna la New York. emoţionat de: discursul Preşedintelui Bush care făcea apel la mândria poporului american şi evoca: „Starea de spirit a locuitorilor din New York este remarcabilă. nu am fost atins de ceasta sferă a suferinţei şi a morţii care poate v-a impresionat. „Dumnezeu sa binecuvânteze America". Totuşi această explicaţie nu-mi convine în totalitate. //Le îngropăm corpul (din partea preotului pompierilor). Poliţiştii ucişi m-au impresionat mai puţin. „Poliţiştii şi-au făcut datoria. Am fost. //Nu avem decât un singur duşman: ura. de asemenea. Mândria americanilor. feline Dion care cântă: „God bless America". Recunoştinţă. dar nu şi sufletul. un cântăreţ. Cu toate că nu cred în înviere. Atunci. ■ drapelul american pe ruinele WTC." Recunoştinţă." Emoţionat şi de recunoştinţa sa. Identificarea şi recunoaşterea sunt aici în prim-plan. simultan peste tot în lume. aici şi acum 199 nevoile celuilalt fără să fiu împiedicat de ale mele: să evit frica Deci m evenimentele de la New York. ceea ce m-a impresionat cel mai mult este atitudinea celor 300 de pompieri „care şi-au pierdut viaţa pentru a salva alte vieţi" şi mai ales omagiul susţinut pe care populaţia din lumea întreagă 1-a adus acestor tineri prin intermediul mass-media. Solidaritatea. cu toate că luptau pentru aceeaşi cauză. Mândria americanilor care-şi ." Idem." Apreciez respectul şi recunoaşterea musulmanilor. Mă simt emoţionat vizualizând această imagine. la serata artiştilor în favoarea victimelor: „Vă cer să nu vă descărcaţi mânia asupra ansamblului comunităţii musulmane. chiar raţă de duşmani (neidentificaţi încă atunci). cele trei minute de tăcere." Respect.

cu toate că eu nu cred că există Dumnezeu şi Patriotismul este pentru mine o valoare ambiguă. gândind la rece. în plus.iubesc ţara. este pentru mine un mesaj echivalent cu .

Progresiv. nici a islamiştilor. Rămân totuşi convins că un răspuns cu ţintă chiar violentă este justificat împotriva terorismului. Empatia se plasează în acest moment de detaşare.. dar asta rămâne în plan secund. într-o a doua etapă. 132 şi urm. [. nici a musulmanilor. în afara pasiunilor care pot conduce la război. Pacientul crede că suferă la gambă şi picior şi se masează acolo pentru a-şi alina .] C. nici de viziunea celor câţiva morţi şi răniţi nici de percheziţiile suspecţilor. 2. el „proiectează" o durere în exterior. un proces de detaşare este indispensabil pentru a lua distanţa necesară deciziilor adecvate. m-am întrebat asupra violenţei prezente a Americii în susţinerea pe termen lung în Israel. Totuşi. de-a lungu gambei şi călcâiului.. Transferul în psihologie Este aplicarea unei învăţări anterioare într-o situaţie noua.. pp. Transferul este tot o rezistenţă împrumut aici fragmente mai lungi din cartea mea: Defri-chez votre passe.] Dimpotrivă. în toate acestea. procesul de identificare este foarte important pentru a intra în simpatie cu cele două părţi. [. Transferul în neurologie Când nervul sciatic este pensat sau iritat în coloana lom-bosacrală. Nu-m' place să-mi „interpretez" emoţiile pe moment.. 1.200 Dr Andre Moreau „Allah este cu noi". Nu am simţit ură împotriva lui Ben Laden. asupra violenţei luî Sharon a extremiştilor din Islam. nu am fost emoţionat de spectacolul totuşi foarte impresionant al avioanelor lovind cele două turnuri nici de căderea lor. a Talibanilor.

în acelaşi timp. căci ea evocă o caracteristică asema nătoare în fenomenul de proiecţie psihologică. el ere . Aceas < analogie este interesantă. spre celălalt. Cel care-şi proiectează asupra celuilalt mânia pe care o ignora atrage a ten ■ celorlalţi departe de el.durerea.

preot-penitent etc). 3.. în relaţia analitică. 492-499). Deci a făcut descoperirea sa într-adevăr genială a transferului pe acelaşi model unde nu putea fi şi el decât patologic. aşa cum demonstrez în cartea mea Defrichez votre passe. pacientul. transferul apare ca o formă de rezistenţă. Transferul în psihanaliză Din punctul meu de vedere este descoperirea cea mai importantă a lui Freud. îngrijind în principal bolnavi. în mod inconştient. s-a calchiat după modelul medical al bolii: ca-uză-efecte (simptome)diagnostic-tratament. în aceste trei . încă de la sfârşitul secolului al XlX-lea. în sens profund. în prima jumătate a secolului al XlX-lea. El îi orbeşte pe ceilalţi şi se orbeşte singur din cauza faptului că vede roşu (mânia)." „Freud nu a încetat niciodată să-1 sublinieze în alte situaţii unde joacă un rol important (medic-bolnav. a rămas pe acelaşi model medical şi şi-a construit psihologia plecând de la boală. îl face pe medic să joace rolul părinţilor iubiţi sau de temut. Or. De fapt.. Transferurile nu sunt diferite prin natura lor pentru faptul că se adresează analistului sau unei alte persoane. procesul de învăţare şi de condiţionare este acelaşi cu cel al transferului." „Pentru Fe-renczi." Să nu uităm contextul în care au apărut şi s-au dezvoltat psihiatria şi psihanaliza. dar şi profesor-elev. aici şi acum 201 . pentru că îl luminează pe celălalt lumina sa roşie care le rămâne u ascunsă celorlalţi precum şi lui. Psihiatria. Să ne amintim de Laplanche şi Pontalis (pp.ceea ce spune este adevărat (că celălalt este cel care e fu-fj0s). adică dorinţa inconştientă şi fantasmele conexe.Viaţa mea. ceea ce este în mod esenţial transferat este realitatea fizică. Transferul este „procesul prin care dorinţele inconştiente se actualizează... Freud. „Pentru Freud.

RePehţia unor evenimente asemănătoare se transformă în „prin- . într-un „aici şi acum" asemănător terapiei în Gestalt.domenii.ionare operantă". persoana traversează experienţe relaţionale pe care le numesc „eveniment traumatizant" sau „experienţă de învăţare" sau „condi-. Aceste evenimente sunt trăite. în acel moment.

puternice sau repetate. Este ceea ce numesc relaţia actuală care nu este transfer. la m mentul acela. sau din învăţări . pretextând că îngrijesc sau se ocupă de clienţi normali. modele sau module" care declanşau ca răspuns. 4. Atunci. resping noţiunea de transfer pentru că o percep încă sub unghiul psihopatologiei. cândva. Transferul în Gestalt: Aş defini transferul în modul următor: transferul reprezintă partea de sentimente pe care le nutrim pentru cineva şi care vin de undeva. de respect reciproc. în mod paradoxal. nici în psihanaliză. dacă el a crescut într-o atmosferă de dragoste cu părinţii săi. nu vom mai vorbi despre transfer. De unde vin aceste sentimente mai vechi transferate asupra acestei persoane? Ele provin din experienţe numeroase. în acelaşi fel. Aceeaşi supunere la 20 de ani poate fi neadecvată şi nevrotică şi constituie un comportament transferenţial când se produce în faţa terapeutului. mulţi gestaltişti din SUA. ci pur şi simplu de învăţare. se va aştepta în mod natural la un respect reciproc în relaţia terapeutică. relaţia terapeutică „aici şi acum" este invadată de un transfer ce vine din trecut. Supunerea faţă de părinţi din cauza unu' pericol imperceptibil de către copil îi aduce protecţia de carp are nevoie. dacă a dezvoltat la şcoală relaţii autonome. In mod clasic.202 Dr Andre Moreau cipii. nici în Gestalt. Cealaltă parte de sentimente este ansamblul sentimentelor actuale pe care le putem avea pentru aceeaşi persoană şi care corespund unor calităţi ce îi sunt proprii şi recunoscute de majoritatea oamenilor. dar mai puţini în Franţa în ultimii ani. comportamente mai mult sau mai puţin adecv te situaţiei prezente.

fie dl lipsa stimulărilor puternice şi repetate. la fel ca inconşti . Ezit mult să vorbe. Refularea este un concept freudian foarte p ţin recunoscut în alte metode terapeutice.spontane pe care le-am trăit şi imprimat odinioară cu persoane care au avut o anumită importanţă în copilăria noastră sau mai târziu. 3 ani). Uitarea apare fie pentru o= eram prea mici ca să ne amintim (înainte de 2. dar pe car le-am ignorat sau uitat de atunci. despre refulare fără să o fi experimentat eu însumi sau in nit la altcineva.

2005). dar şi de la orice altă persoană importantă din trecutul îndepărtat (educatori) sau recent (partener. 5. Astrobios. profesor.. Transferul în acest sens este o rezistenţă la contactul direct şi adecvat. ci Freud (în Psychotherapeute: „faire" ic la therapie ou „etre" therapeute. ~ plecând de la părinţi. Văd aici o construcţie a lui F ud pentru a încerca să explice inexplicabilul sau ceea ce nu rim sau mc^ nu Ştim. deci o origine mai largă decât în psihanaliză. prieteni etc. tradusă în limba română cu titlul Aici şi acum — Ghidul psihoterapeutului. felul său personal. dar şi partener. ceea ce este. transferul induce un răspuns contratransferenţial . aici şi acum 203 1 freudian sau complexul Oedip. Lărgirea conceptului de transfer In această carte lărgesc conceptul de tranfer. El poate să se manifeste: asupra persoanei terapeutului. Cum am mai arătat şi-n alte părţi. copii. colegi. colegi. aşa cum subliniază Freud: ■ttedic. asupra oricărei alte persoane. La origine. Oedip nu avea un complex Oedip. subiectiv de „a vedea" realul. rezistenţă la schimbare în felul său de „a vedea realul" lipsit de ceea ce numim în limbajul curent „realitate".Viaţa mea. Ca în desenul vazei de mai sus (ca-itolul VI).). patron. umplem golurile sau ceea ce nu înţelegem cu profeţiile noastre. Este tot un mecanism de apărare împotriva întâlnirii directe cu celălalt. Este rezultatul dificultăţii sale de a-şi recunoaşte limitele sau ignoranţa şi nevoia sa de a explica totul şi de a interpreta tot ceea ce nu putea înţelege.. el poate fi imprimat: o singură dată (imprinting: experienţă unică marcantă) sau prin repetiţia unei aceeaşi situaţii emoţionale. ed.

de exemplu. ug să acţioneze întro anumită direcţie.îl u° ':rans^er' atribui o calitate sau un defect cuiva şi. o fac . adesea.

Cel care transferă traversează frontie-ra-contact. 6. în favoarea aprecierii subiective pe care clientul poate s-o facă. dar şi orice altă persoană implica tă în relaţia prezentă. în faţa mea. pentru a-i substitui o interpretare ce nu corespunde nici unei percepţii directe. sau seduc pentru a face pe celălalt să acţioneze spre mine. Transferul ca şi celelalte rezistenţe este puţin sau chiar deloc interpretat Această diferenţă este foarte importantă. Gestalt. Celălalt. antiFreud). poate fi te rapeutul ca în psihanaliză.204 Dr Andre Moreau pe copilul neajutorat (transfer). „Freud reuşeşte să nege orice valoare a experienţei noastre psihologice care este totuşi singura sursă de cunoaştere pe care o avem despre stările noastre interioare. realizează o intruziune în celălalt prin atribuirea de atitudini sau intenţii care vor influenţa probabil comportamentele sale în sensul indus de primul. instrumentul central al psihanalizei. şi mai pe larg noile terapii. Aceasta se dezvoltă dacă întâlnirile se repetă şi se creează o anumită intimitate care permite adoptarea anumitor atitudini regresive. sau îl manipulez ca să i fac să acţioneze în locul meu. pentru ca el să acţioneze ca părinte supraprotector (contratransfer). reduc interpretarea. punerea în acţiune a unor . Transferul este deci un fenomen activ interacţional. nici unui contact cu noi înşine" (Michel Lobrot. Transfer şi învăţare în psihoterapie Polster descrie în Gestalt therapy integrated foarte bine învăţarea de aptitudini în episoadele de contact prin trezirea conştiinţei.

el va transfera tr-un nou „aici şi acum" această experienţă venită „de un va. El insistă asupra opiniei general admise în Gestalt. a asculta. lipsită de proi1 ţii şi transferuri neadecvate. aplica"1 ulterior în crearea unei vieţi mai sănătoase. Este diferit? Plecând de a . ca această lecţie este sursa învăţării de noi aptitudini. a vorbi) în relaţia terapeutică.experienţe noi. cândva" cu terapeutul său. Când subiectul va aplica mai ziu în viaţa sa ceea ce a învăţat în terapie. a atinge. funcţiile de contact (a privi.

furia sau frica cere tact. Va fi arunci un transfer inadecvat. Ei descoperă valori noi care le convin mai mult. societate. prudenţă. tâ două posibilităţi. autenticitatea. rezultatul „acţiunilor" sale şi reacţiile sale la acţiunile celorlalţi pentru a evolua în mod adecvat spre reuşită. Sau va ţine cont de procesul de învăţare dezvoltat altă dată prin experimentare şi va fi dobândit aptitudini care să-i permită să intre în această nouă experienţă „aici şi acum" evaluând pas cu pas ceea ce simte.Viaţa mea. întreaga artă a terapeutului este să evite trecerea de la vechile introiecţii spre altele noi ajutând clientul să dezvolte noi învăţări incluzând procesele de autoreglare cuprinse în ciclul satisfacerii nevoilor sau ciclul Gestalt. Le dezvoltă ca introiecţii noi fără destul discernământ sau neţinând seamă de mediul înconjurător şi îşi înşa-lă apropiaţii sau se discreditează în ochii celorlalţi ajungând să-şi facă rău în final. precum bucuria. în mod automat. religie. întâlnim adesea. respect faţă de celălalt şi de sine. Şi eu am suferit şi i-am făcut să sufere pe apropiaţii mei în anumite perioade. tristeţea. Uneori. ca în psihanaliză. respingând conformismul. cum ar fi libertatea. Este ceea ce intervine când depăşim anticonformismul sau . importante. Valori noi. aici şi acum 205 . adoptăm neoconformismul anticonformismului. Se poate să fi x s realizat altădată în viată sau cu terapeutul său o introiecţie a unui model pe care-1 va proiecta sau transfera asupra unei situaţiei actuale. în grupurile noastre. lucrurile de care devine conştient. dragostea. fără destul discernământ. integritatea creează o excitare oarecum fascinantă. participanţi care devin conştienţi de introiec-tiile care i-au făcut să trăiască după normele impuse de familie. Exprimarea liberă a sentimentelor care decurg de aici. Această distincţie este importantă.

neoconformismul anticonformismului pentru a ahnge nonconformismul pe care-1 putem alege fără dependenţă. Abraham Lincoln . Nu strigaţi asupra celorlalţi acuzându-i când vă strâng pantofii. supunere sau revoltă.

Cum ne întoarcem împotriva noastră? Copilul lipsit de tandreţe poate să dezvolte mai târziu anumite comportamente. El seamănă Supraeului lui Freud sau „Părintelui critic" sau „Normativ" din analiza tranzacţională. Diana se privează de hrană şi încearcă să se sinucidă de frică să se poziţioneze diferit faţă de părinţii săi. Definiţie Retroflexia constă în a întoarce împotriva ta ceea ce ai vrea să le faci celorlalţi sau ceea ce ţi-ar plăcea ca ceilalţi să-ţi facă Persoana abandonează orice tentativă pentru a-şi influenţa anturajul şi întoarce împotriva sa ceea ce ar vrea să le facă celorlalţi: a se priva. 2. a-şi roade unghiile. agresorul. Procesul retroflexiei. Seamănă cu Copilul Supus din analiza tranzacţională. Corespunde vinovatului care trebuie reprimat sau pedepsit. este. Numeroase retroflexii se traduc prin fraze care încep astfel: „Eu mă. în exemplul precedent. a se alinta în loc de a căuta tandreţea unui partener dorit." în această exprimare. Retroflexie sau întoarcere asupra sa 1. El poate. sclavul marelui şef critic. „Mă" desemnează victima.. cea care este expusă agresivităţii sau sentimentului justiţiar al lui „eu". Coincide cu „subalternul" lui Perls. „Eu" este actorul. Este observat de „eu".206 Dr Andre Moreau D. Sinuciderea constituie retroflexia extremă. părintele justiciar.. a întoarce împotriva sa agresivitatea destinată celorlalţi. observatorul sau „marele şef" despre care vorbeşte Perls. de asemenea. persecutorul. executorul autotorturii. .

Retroflexia este una dintre aceste rezistenţe. de exemplu). dar satisfacerea nevoii sale de dragoste poate fi totuşi împiedicată pnn diferite mecanisme de apărare (a se vedea mai departe: răspunsurile posibile la nevoia de căldură. Ea poate să se manifeste în mod pozitiv: astfel.bineînţeles. să găsească o compensaţie adecvată la partenerul sau apropiaţii săi. persoana apreciază risci rile şi îşi interzice să ceară afecţiune cuiva care-o resping . printr-u mecanism de autocorecţie adecvat.

în speranţa de nrimi la rândul său.Viaţa mea. sau poate să se alinte. întinsă pe iarba verde . să facă o baie cu enumă. să-şi acorde căldură stând la soare. aici şi acum 207 ^ Aceasta poate atunci să se adăpostească în braţele unei fiinţe piate sau să-i dea atenţia pe care ro o doreşte. să mâng âie o .

ct cu toate că nimeni nu-ţi mai neg interzice acum acest lucru. un infarct într-o perioadă de stres. să se mutileze. ativ: Bolile psihosomatice înglobează a-ţi un evantai de retroflexii: a face o in. retroflexia finală. a suferi ideri de insom-nie.rrica sau tristeţea care o însoţesc meri sunt sentimente parazită ' ele acoperă şi sufocă adevăratul să fii sentiment: mânia împotriiubit Persoanei cu care este în conflict. neat A gândi. a elabora răgă proiecte fără a le realiza pot contor. a-ţi roade cons unghiile sau a te scărpina. subiectul poate să se simtă vinovat şi să se pedepsească: să refuze să iasă seara. în funcţie de o interdicţie pta din trecut: a-ţi interzice să un întâlneşti oameni pentru că te simţi aspe vinovat că ai nevoie de afecţiune.criză de astm când te temi de terzi abandon. a avea dureri în gât în loc sul de a-ţi exprima furia. a suferi de dureri că de cap din cauză că (nu) suporţi te copiii care se joacă. a face diaree la luni dimineaţă de frică să te întorci nev la şcoală sau să dai un examen oia (văzându-1 pe profesor ca pe ta cineva agresiv). a deveni nepuneat tincios când nu te simţi iubit. a avea arsuri la stomac ce de frică să acţionezi şi a dezvolta acce un ulcer. adecvată şi chiar conretr structivă când ţine cont de ofle limitările reale exterioare. sau a te agresa pe pent tine din lipsa puterii de a-ţi exprima ru mânia sau frica. a face ins.p i s i c ă . din cauză că nu-ţi poţi de manifesta iritarea. Din cauza introiecţiei („este interzis"). . să se drogheze sau să se sinucidă. To Retroflexia se poate dovedi tuşi normală. a filosof a. itui o retroflexie dacă aceste pent atitudini apar în locul acţiunii. sau „eşti dezgustător". Ea devixia ne patologică dacă se dovedeşte a poat fi un răspuns actual sistematic la o e situaţie anterioară care nu este ado prezentă. ru »Criza de nervi" este adesea o că mânie întoarsă împotriva a nu .

de atunci încolo." Ea îmi răspunde: „Da." Această atitudine poate părea potrivită dacă el trăieşte cu părinţii săi. îmi interziceam astfel teatrul. îşi frământă degetele febril." Introiecţia: sfârşesc prin a mă convinge: „Da. Totuşi ea nu mai este adecvată în alte situaţii. datorită acestui lucru.208 Dr Andre Moreau La douăzeci de ani mă mai confruntam încă cu imagine unei persoane care nu vrea să se amuze atâta timp cât alţii si feră." Iată o retroflexie: ea se simte vinovată că m-a deranjat şi. Interdicţia: părinţii îmi repetă: „Eşti bărbat. serile dansante şi studiam tot timpul. De altfel. un bărbat nu plânge. Discut în salon. Ii cer: „Vrei să reduci volumul? Este prea tare. lasă ochii în jos." Acesta din urmă rectifică: „Este uman să plângi. dar trebuie să fii puternic în viaţă. e adevărat. am să-1 întrerup. Copilul îşi dă cu pumnii în cap de frică să-şi exprime mânia împotriva tatălui care-1 pedepseşte. subînţeles: „Şi dumneavoastră credeţi că un bărbat nu plânge. nu te scuz pentru că nu eşti vinovat!" Retroflexia este întărită când clientul răspunde: „Da. De fiecare dată când ia cuvântul. Din fericire." In cazuri asemănătoare răspund: „Nu." Proiecţia: clientul i se adresează terapeutului: „Scuzaţimă că plâng aşa". se privează dincolo de ceea ce i-am cerut eu. el poate chiar crea în familia sa un nou climat în care lacrimile sunt acceptate. Diana se contorsionează pe scaunul său. este furioasă împotriva ei când simte că se înfurie împotriva mamei ei sau când se supune celorlalţi. Diana ascultă muzică. nimeni nu ma' suferea pe pământ! Mă serveam de Dumnezeu pentru a „mă" reprima. nu plânge. .

. Cum să renunţi la retroflexie? 1. Identificarea retroflexiei şi circumstanţele apariţiei sale„Diana.3. văd că îţi frămânţi degetele când Pierre te priveşte-O retrimit astfel Ia începutul ciclului: senzaţia (1) şi percepţ (2) pe care o poate avea despre situaţie.

cafeaua. durerea de cap. 4. discuţiile despre călătorii reprezintă tentative pentru a intra în relaţie.. afirmă-te ~ Tu. ~ Eu." 3 Experimentarea acestui comportament prin intermediul diverselor mijloace de exprimare: „Precizează-i ceea ce simţi E vrei să-i faci" sau „Vrei să te baţi cu el?" sau „Loveşte o pernă care-1 reprezintă pe Pierre" (senzaţie corporală) (1) şi punere în acţiune (6).. voi s EVITARE Mai degrabă decât. aici şi acum 209 2 A deveni conştient că această atitudine corespunde cu ar vrea să adopte faţă de tatăl a ce său absent.. Noi. spatele încovoiat.. crisparea epigastrică. oamenii. Intr-un grup. pe tine... evitarea este încă de la început denunţată în scopul realizării unui contact direct.Viaţa mea. fără a reuşi totuşi.. lui (atunci când persoana este prezentă) A vorbi despre cineva ca şi cum I Vorbeşte celorlalţi . (1) şi (6)]. deflexie.. durerea precordială. grupul El.] I Contact şi evitare CONTACT Puneţi sau faceţi.) prin relaxare şi exerciţii fizice de tensiune urmate de destindere [Idem. deviere sau fugă Evitarea contactului direct constituie defensiva privilegiată a salonului: aperitivul.. [.. [. lichiorul. Evitare.] E. invitând participanţii să adopte comportamentele enunţate mai jos. pe mine. în coloana din stânga. Abandonarea armurii sale corporale (capul plecat. de exemplu: poţi în schimb să-1 înjunghii pe Pierre când te simţi mânios pe el.

ar fi absent .

a interpreta A vorbi despre „ce ar trebui".." Din cauza celorlalţi. înainte." a. Când se întâmplă asta într-u grup. poate fi un mod de a evita o implicare personala-„Aceste subiecte sau întrebări pot fi factori importanţi de a . după. dar. i telefona. A vorbi „Apropo de. sau numai ca să te afli în treabă A butona telecomanda.. da.. odihneşte-te.. în gol A vorbi. mereu. a se droga. meditează. toţi oamenii sunt. niciodată este prea devreme. alege-ţi un film 3. a trăi di amintiri A generaliza. mâine.210 Dr Andre Moreau Cred în altă parte. Aspectul defensiv Este conversaţia de salon... a vorbi „apropo de. a reflecta când trebuie să acţionezi A privi în tavan. a bea. a se agita. A pune întrebări.. despre celălalt din faţă Asumă-ţi responsabilita tea Vorbeşte când ai ceva de spus Acţionează. Simt Aici şi acum în special Reflectează şi spune-ţi părerea Priveşte-ţi interlocutorul „Vorbeşte" cu corpul tău Vorbeşte despre tine... a fuma. numai dacă A vorbi fără să spui ceva interesant..

evitarea w tei. a sexualităţii sau a confuziei şi îndepărtarea de sentrm tele pe care nu vrem să le acceptăm.personalizare: teme simple de conversaţie destinate a favo za etalarea cunoştinţelor. contactul prefabricat." (Polster) .

el poate să-si exprime opinia personală despre subiectul discutat. pe mesajul ascuns sau pe ceea ce vrem să transmitem fără a reuşi încă este lmP°rtantă şi în discursurile publice. cărţi. A fi terapeutic A învăţa să transformi temele fără o formă anume la în-oUt în ceva personal şi plin de pasiune este o sarcină prim-rdială. aici şi acum 211 {. Această modalitate de a recentra pe trăire. el suscită reacţii aprinse din partea lui Jean (de dreapta). Când se vorbeşte despre războiul din Golf. de asemenea. dar şi faţă de celălalt . în discuţiile cu priete-mi sau în intimitate. chiar despre politică. televiziune. evenimente actuale sau istorie. nu doar pentru persoanele implicate în mişcarea de restere personală. dar o plictiseşte pe Yvette care are impresia că-şi pierde timpul sau declanşează reacţia unui terapeut analist care interpretează acţiunile fiecăruia sau ale altei persoane care declară că se discută în afara subiectului.Viaţa mea. el vrea să comunice ceva şi să fie ascultat." (Polster) Când în terapia individuală sau în grup cineva exprimă ceva ce îl interesează. Ceea ce învăţăm în terapie cu bolnavii care vin să se vindece sau în grupurile de dezvoltare perso-aia poate fi aplicat şi în viaţa privată: a fi prezent faţă de îectul discutat. în scopul de a cunoaşte opinia celuilalt. despre ultimul film sau despre un prieten comun. lasă să apară lectura sau interpretarea lui despre evenimente. Terapeutul poate atunci să întrebe: „Ce vrei să spui?" sau „Ce nu vrei să spui?" sau „Care-i mesajul tău ascuns?". să-1 chestioneze pe celălalt pentru a-i cunoaşte părerea înainte de a o expune pe a sa. Poate. Când vorbeşte „apropo de". cinema. dar şi pentru toţi cei care încearcă să comunice ceva. Când Jacques (de stânga) vorbeşte cu pasiune despre evrei şi palestinieni.

şi de sine în opini-S1 sentimentele sale. în timp ce el însuşi ră-ne ascuns sau vrea să-1 schimbe pe celălalt fără ca el să se schimbe. A răspunde că nu suntem în terapie e defensiv. . Se poate întâmpla când unul îl chestionează Ce'alalt care vrea să se deschidă.

Confluenţa normală a copilului cu mama sa devine patologică dacă se prelungeşte mai mult decât este necesar. în loc să conteze pe el însuşi. încheierea ciclului. De fapt. Când rămânem prea îndrăgostiţi. în consecinţă. el poate să se agate de familia sa şi să rămână dependent. fuziune sau simbioză Este adesea ultima barieră care împiedică împlinirea un nevoi. Acest termen este utilizat în medicină pentru a descrie comportamentul lent al anumitor epileptici care trec cu dificultate de la o idee la alta sau de la o acţiune la alta. A decide încetarea unei acţiuni pentru a începe o alta sau a lua o decizie este uneori un calvar. dar rămânem orbi la realitatea celuilalt. Este o formă de reţinere a ideilor şi a sentimentelor dincolo de utilitatea lor actuală. el va I tributarul celorlalţi. Confluenţă. negăm diferenţa. al . Asta încetineşte viaţa. Acesta va avea tendinţa să caute ajutorul celorlalţi. Supraprotecţia părinţilor creează dependenţa la copil. nevoia în cur nu se încheie şi nu suntem disponibili pentru o altă nevoie Cel care suferă din această cauză este adesea în întârziere într-un conflict şi trece dificil de la o activitate la alta. Simbioza între mama şi copilul mic este normală şi necesară. Ea este sănătoasă între amanţi în momentele de dragoste intensă în care se doreşte topirea unuia în celălalt. Mai târziu.212 Dr Andre Moreau F. inducând o perseverenţă în acţiune. îi epuizează sau îi irită pe ceilalţi. din cauza unei deficienţe neurologice fără nici o legătură cu confluenţa. Primul risc al simbiozei excesive ameninţă copilul supraprotejat şi mama sa ori părinţii săi. a unei activităţi sau a unui sentiment pentru a trece la etapa următoare.

copilul va ave^ cel puţin o resursă: manipularea celorlalţi pentru a-i race acţioneze în locul său. mereu de acord din frica de a spune noi (suntem uniţi la bine şi la rău). ne (spălăm rufele mu . în acest proces. distinct între sine şi ceilalţi se reduce ca într-o căsnicie închisă: „Am doi. mereu împreună. Este o modalitate de a crea simbioza care nu mai putem trăi fără celălalt.partenerului său şi al societăţiiPentrv ca ceilalţi să continue să acţioneze în locul său.

Când introiecţia subiacentă este demascată şi redusă. Eşti totul pentru mine. rasa sau mediul nostru). simbioza care urmează imediat se atenuează..] Simbioza (vezi ciclul Gestalt) intervine cel mai adesea la contact (7) şi împiedică ca el să se încheie în retragere (8). Adică încarnează dorinţa majorităţii publicului european care 1-a ridicat la acest rang. când celălalt vă bate prieteneşte pe spate. Maturizarea constă în trecerea de la suportul celor din jur la propriul suport (seif support) şi de la dependenţă la autonomie sau interdependenţa reciprocă şi echilibrată. Când celălalt nu are această dorinţă de fuziune. Prietena căreia Brel i-a spus într-adevăr asta simţea implorarea lui teribil de sufocantă şi culpabilizatoare.Viaţa mea. Se simte atunci . Nu trăiesc decât prin tine. celălalt ia distanţă fără să îndrăznească să o spună. fără a se simţi totuşi vinovat. Este o formă de codependenţă întâlnită şi într-un cuplu unde amândoi beau sau când unul întreţine alcoolismul celuilalt. Atunci. Miciodată fără tine. ceea ce privează persoana care vrea să fuzioneze de contactul Pe care-1 caută. Dacă celălalt este în aceeaşi rezistenţă. aici şi acum 213 în familie). în acest ultim caz.. Persoana care fuzionează este prea aproape de ceilalţi şi nu „simte" distanţa care convine interlocutorului său: ea se apropie prea repede sau prea mult sau prelungeşte strângerea mâinii sau a îmbrăţişării. este semnul că e timpul să încetaţi. ceilalţi (nu sunt genul. cuplul devine simbiotic." Cântecul „Ne me quitte pas" de Jacques Brel a obţinut premiul „Cântecul secolului". Terapia ajută să se clarifice dacă punctele pozitive comune sunt destul de puternice pentru a accepta divergenţele între sine şi ceilalţi. relaţia devine pentru el sufocantă şi separarea adesea inevitabilă este lungă şi dureroasă. [.

Gazda va putea atunci să încerce ti-x&. Creează situaţia de care se teme.Incă un pahar?" sau mai clar: „încă un pahar înainte de Pleca?" sau mai direct soţiei sale: „Dacă am merge să ne cul.arn Pentru a-i lăsa pe invitaţii noştri să doarmă?" Gelozia este . Va avea tendinţa să a prelungească o conversaţie sfârşitul unei mese.respins. dincolo de limita celuilalt care nu va mai îndrăzni să-1 invite./.

îl COn trolează pe celălalt care se sufocă şi doreşte să plece. persistenţa unei relaţii de fuziune sau refuzul contactului cu celălalt. Medicina mea era principala rivală pentru soţia mea. „Da. mai centrat pe nevoile mele. şi să-mi trăiesc viaţa şi nu pe cea dorită de ceilalţi pentru mine. prea târziu. divinitatea. marele tot sau guru. coreligionarii. cea pe care o întreţinem cu activitatea profesională sau cu timpul liber: Serge lucrează la birou până târziu. Este o formă de ataşament în sensul oriental al termenului: o ataşare de nevoia sa de a lucra. prea târziu. dar el crede că din dragoste. Este plin de energie şi foarte autonom. Nu este în contact cu corpul său. Până la 40 de ani. El a înţeles. foarte târziu. Din frică... El se simte atunci foarte eficace şi nu poate să se detaşeze pentru a trece la altceva. ceea ce întârzie diferenţierea şi procesul de maturizare. Era „drogul" meu în răspuns la introiecţia mea „nu înceta." Mâncarea se răceşte. nu-şi măsoară oboseala şi se epuizează. Thier-ry vrea să încheie această sarcină înainte de a trece la masă Soţia lui îl strigă. adeptul are tendinţa de a se simţi în relaţie de fuziune cu universul.214 Dr Andre Moreau uneori un semn al fuziunii când gelosului îi este teamă că să fie abandonat. Este uneori o evitare a realităţii. de altfel normală. Resentimentele pot fi considerate ca o formă de simbioza. Dumnezeu. Este o pierdere a conştiinţei frontierei între sine şi celălalt. Creează astfel situaţia de care se teme. Ruptura a intervenit când încă mai erau îndrăgostiţi unul de celălalt. nu ai dreptul să te odihneşti". dar. Soţul . eu însumi trebuia să lucrez mereu. O altă formă de simbioză. termin şi sosesc. In experienţa mistică. Formarea mea în Gestalt m-a ajutat mult să exist altfel.

Ea era tristă cu opt zile înainte şi atât de supărată cin-sprezece zile după. că nici nu-i mai vorbea. b' rea ea întradevăr? Sau voia să-1 facă să se simtă vinovat pe tru a-1 reţine? Când era supărată pentru altceva. Se simţea abandonată. Era din ce in a mai tristă (pentru ca el să nu mai plece) şi mai supărată (peI tru că plecase totuşi) că era pasionat de munca lui şi-i place deplasările de altfel foarte sobre.Elenei făcea deplasări profesionale de câteva zile în străinătate. resentitn .

cererile sale (şi îţi cer. dar trecea repede la etapa următoare câteva ore mai târziu. •stingem evenimentul frustrant (precum evenimentul streant) venind din exterior (Thierry îşi continuă mult timp munm birou.). să mă asculţi). E normal să suferi de pierderea unei fiinţe iubite. ca şi cum ar fi într-adevăr acolo. Frustrarea este răspunsul personal interior pe .. Incapacitatea de a rezista frustrărilor poate induce o altă for^a de simbioză. confluenţă sau a sensibilităţii la frustrări este următoarea: uferim mai mult şi mai mult timp de dezavantaje decât be-eficiem de avantaje. dacă este posibil. A-i spune.. Frustrarea este un stimul care declanşează un j|spuns. în timp ce Francine. devenim mai mult „în dezacord cu" (a vedea mai mult inconvenientele.Viaţa mea.. Ea era mai mult „în acord cu". ceea ce nu a putut să-i spună la timp.) pentru a-i spune în sfârşit „Acum când nu mai sunt dependent de tine. mort de 20 de ani! Era foarte ataşată de el. este semnul unei dependenţe prea mari sau al unei relaţii de fuziune. Travaliul poate fi scurt (20 m'n. aici şi acum 21 5 1 său dura mult timp. Am cunoscut-o pe Anna Freud în conferinţă la Londra. foarte puternic şi eficace. Dimpotrivă. Doliul este o altă formă de simbioză. în faţa unui scaun gol.. detaşată de trecut şi prezentă în prezent. aprecierile sale (am avut şansa să te cunosc pentru cutare lucru. dar emoţionant. mânia şi agresivitatea. Voi aţi face-o? El a fost fericit să constate când ea avea 40 de ani că nu va avea niciodată un alt bărbat în viaţa ei!!! „Travaliul de doliu" constă în a face doliul de dependenţa faţă de persoana pierdută. partenera sa. paharul pe jumătate gol) decât „în acord cu" (a vedea acelaşi pahar pe jumătate plin). îl aşteaptă cu ncarea caldă) şi frustrarea (ea este dezamăgită şi nu se simI respectată). Genevieve putea fi supărată şi formula reproşuri acerbe.. Cineva îmi spunea că i se mai întâmpla încă să plângă când vorbea despre tatăl ei. resentimentele sale (îţi port pică pentru cutare şi cutare lucru). Să privim mai deaproape. pot să-ţi spun la revedere". Sigmund a făcut psihanaliza propriei sale fiice. pentru a încheia „situaţiile neîncheiate".. Dar dacă suferinţa persistă. şi /-mulţumesc". Consecinţa importantă a acestui gen .

Dar accept. Ea poate să mănânce şi singură. Fără electricitate. ceea ce a făcut în cele din urmă cu regret. pune probleme. fără telejurnal cu toate ca ţin mult să-1 văd. Ea este responsabilă A frustrarea sa. Francine este poate prea ataşată de nevoia ei de a lua masa în comun. Este trecerea ei la acţiune pentru a încerca să iasă din paralizia sa. Scriu aceste rânduri într-o cabană de vânătoare împrumutată de un prieten. Acţiunea care urmează frustrării sale poate fi m" nia sau agresivitatea. să mănânce în voie si <r strângă masa după ce ea a mâncat sau să nu-i mai pregăteas că masa dacă el repetă situaţia sau să-1 părăsească dacă nimic nu se schimbă. Procesul la Francine este următorul: 1. Terapia poate să se refere la aceste trei niveluri: A evita alegerea unui bărbat care frustrează: ceea ce a făcut în cele din urmă părăsindu-1 (ceea ce 1-a ajutat pe Thierry să se maturizeze). Părinţii şi bunicii mei nu ar suferi. nu mai mult decât ar suferi de absenţa vacanţelor! Ataşamentul de nevoie mai mult decât nevoia însă. Răspunsul pe care-1 dă frustrării ei este mânia. Evenimentul frustrant (Thierry în întârziere) -> 2. Un alt exemplu: soţul este responsabil de infidelitatea sa. să strângă masa etc. Ataşamentul faţă de această nevoie de altfel normală face probleme. Mânia lui Francine.. dar femeia este responsabilă de gelozia sa. Dar ea ar putea foarte bine să nu sufp şi să-1 cheme doar o singură dată. . Mulţi ar suferi atât de mult că nici nu şi-ar mai reveni. Nu mă simt frustrat. Francine se simte repede frustrată — > 3. Este tot o frustrare.216 Dr Andre Moreau care ea îl dă evenimentului frustrant..

. mai ales daca ]0 că jocul „Salvator-Victimă". dar. în a-i propune alte sugestii urmate adesea de un alt „ dar. cel puţin dacă fiecare joacă cu cărţile aceluiaşi joc în sfârşit. Celălalt.Când cineva răspunde adesea „Da. este atras în capcana care con." la propune' care i se oferă... simbioza poate îmbrăca aspecte mai sociw căutarea dependenţei în sânul comunităţii civile sau reni ." Este un fel de a întreţine conversaţia şi de a crea bioza. el creează simbioza..

. în speranţa unui stat providenţă.. n-am să mă întorc către ceilalţi ca să-mi spună ce vreau. cu atât mai mult nu-mi voi proiecta propriile nevoi asupra celorlalţi. aici şi acum 217 tendinţa de a se sprijini pe ceilalţi şi pe societate. ci în fiecare clipă. [. foseph Zinker .] Ştiu ce vreau. Trezirea conştiinţei îmi va permite în mod esenţial sămi asum acţiunile pentru a obţine ceea ce mă satisface. în loc să e conteze pe propriile resurse (şomaj „profesional" sau invaliditate din teama de a înfrunta munca).. Gestalt-terapia ne angajează nu ca să trăim pe moment.. nu ca să răspundem imediat nevoilor noastre. ci ca să fim prezenţi faţă de noi înşine în mediul înconjurător. ea îmbracă o formă culturală şi „se organizează" prin căutarea unei căi sindicale sau politice.Viaţa mea. Uneori.

. / :/s//// ^g —^^^ ffl . 4. Nu am dreptul să mă plâng b. DRAGOSTE.. e minun 7. Evitare 5. Introiecţie pozitivă: când ţi-e frică. VĂD HARŢII PE MASA. AM NEVOIE DE HANI PENTRU A TRĂI MAI PINE a'. Nu eşti capabila să reuşeşti 1. l'E MÂINE e. CONTACT Satisfacerea nevoii f. Vreau să mă privez pentru a supravieţui 6. Şomajul e mai sigur 8. simt 1 i. MULŢUMESC. 6. fD > 3 N fu< s a" C/l a UI C 1 01 Olc fD JL < ^ CLTJ fD C I-I 3 r-b 2 CD < Io c CD T3 O ST 3 ^ s X! fD Olt h. TREMUR 2.VI ^~~~^~—^_ / 1 . Sunt dezgustată 3. JACQUts. PERCEPŢIE care d/l un sem b. Hrana o să mă îngraşe c. Nu te prostitua e. Risc să mă obosesc la serviciu. MĂ SIMT MINUNAT. ESTE BINE Şl MĂ SIMT ÎMPĂCATĂ CU TINE f.:„„. Introiecţie veche (voce interioară) e. Introiccţie pozitivă: munca este sănătoasă d'.MI-E FOAME b. i. AM NEVOIE DE DRAGOS NIMENI NU MĂ IUBEŞTE b. MĂ BLOCHEZ IN TOATE: MUNCĂ. DISPONIBILĂ PENTRU ALTE NEVOI . CAUT UN LOC DE MUNCĂ e. AM GĂSIT ÎN SFÂRŞIT. RETRAGERE incit itl ere 8.. N merit 4.rea ac 3 fD liter D.. TOTUL ÎMI LIPSEŞTE $1 SUNT DESCURAJATĂ d. SENZAŢIE „PURĂ" 1 Văd. ÎL DO PE /HOQUES d. Nu mă abandona $. NEVOIA. Nici prea aproape. a. 5 -o 1-1 5' ff cu -JJ. Mă simt vinovată 1 A. 3 c rf. AM NEVOIE DE CĂLDURĂ TANDREŢE a'.^ o //■A-. Beau pentru a uita 4. Nu e momentul 7. Câştig tot cam atât din şomaj 5.u:. SUNT PE CALE SĂ MĂ SINUCID ÎNCET a". CC ŞANSA! i. Nu fi intima cu ceilalţi a. aud. Mi-o interzic (i. SUNT ÎNCÂNTATĂ SĂ TE V f.. încetează să mai mănânci atât e. Nu mă părăsi S. t/l Ui i—i Ui 00 Ol Ol fi fD sEf C/1 -2. mergi înaint d'. motor ai schimbării a'. Să stau în pat 5. 3 fD _. Nu te lăsa manipulată 1. Introiecţie prealabilă evocaţi prin ceea j văd. TACTURI DE PLĂTIT b. O să vomit d. senzaţie fizicii C 2. INVIT UN PRIETEN LA RESTAURANT e. Confluenţă 7. AM DEVENIT CONŞTIENTA de conflictul meu a". PE M . Mi-e frică să acţionez si să fiu mereu respinsa 3. HANI a". FARA I a. Evitare 6. SENTIMENT ACTUAL 2. Nu fi gurmanda l. Retroflexie Eu mă . o a 1-1 fD N 01 Olc O tti n s m " ifi TJ fD 3 fD X nţel C * fD 3 3 ^ 3 o Bl 3 io' #-* CD 3 CD C/J CD IM DJc *■■—•■ f3" ÎL H— fD TI rti 3 r-t- ►-l fD CD O ^ n n 3 n ^*. DORESC SĂ TE VĂD c. MĂ SIMT OBOSITA. Ol 2. MĂ SIMT SINGURĂ." a. nici prea mult timp e. aud. Trebuie să munceşti pentru a trăi e. TRECERE LA ACŢIUNE pentru a răspunde nevoii d. Nu am dreptul sâ fiu ferici Trebuie să mă feresc de bărba c II ignor pe jacques care totu atrage 3. 11 visez pe Jacques. îi evit privirea 4. Mă devalorizez în faţa lui. o 3« ^ 1-1 rx 3 tu o 01 "' Oi d <5e £ fD "Ti T.y> !» fT a r> fD Bl 3 Oi 3 01 CA' a 3 sr. Introiccţie d\ Retroflexie Eu mă . SUNT TRISTA SI VINOVATĂ 3. Proprietarul o să mă dea afară c. Ratez probele de angajare Ce şansă! 7. AM NEVOIE SĂ t'lll TANDRĂ CU MINE Şl SĂ MĂ ÎNGRIJESC d'. Banii nu aduc fericirea a.-a X! 3. Transfer Ceea ce simt că vine din trecut 3.GOL IN STOMAC Şl OBOSEALA 2. MI-E FRICA DE DORINŢA PENTRU fAC&tES a"... Proiecţie Ce îmi imaginez c..

când o senzaţiepercepţie o simulează. Proiecţie nimeni nu mi-o va da vreodată. Totuşi. cu toate că este confuză la început. asta nu se face. Această trezire a conştiinţei ne ajută să identificăm mai clar despre ce nevoie este vorba.. Proiecţie şi G r a . ele nu apar decât dacă sunt evocate în prealabil de o nevoie nesatisfăcută care apare în primplan în prezent. Putem înţelege de aici că unii gestaltişti plasează nevoia la începutul ciclului. nu în sensul psihanalitic de refulat. te prostituezi. Majoritatea nevoilor sunt prezente cu mult înainte. Răspunsuri la o nevoie şi rezistenţe Tabelul următor adună diferite răspunsuri posibile. de la 1 la 17 este interzis. B. Am nevoie de căldură şi de mângâieri şi. această schemă este oare cum o caricatură. la o nevoie de dragoste sau de tandreţe. Totuşi ea apare mai evidentă şi mai conştientă (la 5) după trezirea conştiinţei (4). în urma sen-zaţiei-percepţiei (1 şi 2) care apare adesea. Ciclul începe când o nevoie prealabilă există şi nu este împlinită. Inconştiente în sensul obişnuit al termenului. Proiecţie bărbaţii nu se gândesc decât la asta. introiecţiile sunt construite de mult timp şi preexistă în orice ciclu. în acelaşi mod.220 Dr Andre Moreau Asa cum am menţionat mai sus. pozitive sau negative.. dar adesea sunt inconştiente sau pur şi simplu nu sunt conştiente în prezent la începutul ciclului. Introiecţie ai nevoie de căldură.

Trecere la 7. mi-o interzic: sunt intangibilă. Retroflexie negativa C o m p e n s a r e G r a n d i o z i t a t e . mă ghemuiesc în braţele tale. mângâi pisica. Retroflexie 6. Retroflexie pozitiva am fost decepţionată.n d i o z i t a t e 5. niciodată nu mă vor mai avea. o ofer. mi-o ofer. Proiecţie. Retroflexie pozitiva a c ţ i u n e o iau. mă mângâi. dezgustătoare sau este dezgustător.

Abordez mai multe dintre aceste subiecte într-un mod foarte practic şi ocazional în primele patru capitole ale cărţii. aici şi acum in o ignor sau nu ° simt 11 o neg. Nu am vrut să fiu didactic. -> Nebunie o visez. Fr. mai complet: La Gestalt. competent sau original. ZiN-KER. Le veţi găsi descrise în: La Gestalt-therapie de Viei et maintenant de Mărie PETIT. monodrama şi po-larităţile. interpretarea visului. imaginarul. Confluenţă . metoda scaunului gol. Această descriere a Gestaltterapiei este incompletă. etc.. D. —> Depresie K plâng. PERLS: Reves et existence en Gestalt-therapie. soţu] meu nu vrea şi mă privez. -» Depresie ift mă abandonezi. awareness sau trezirea conştiinţei. este lipsită de importanţă. In sfârşit. noi . Une therapie du contact de Serge şi Anne Ginger. arta. astept. Numeroase aspecte teoretice sau terapeutice pot fi încă dezvoltate: teoria seif. cu toate că sunt foarte didactic în formările pentru terapeuţi pe care le organizez în Belgia sau pe care le fac în nouă ţări diferite. creativitatea. Nevroză şi comportamente nevrotice „Nevroza este o afecţiune psihogenă în care simptomele sunt expresia simbolică a unui conflict psihic avându-şi rădăcinile în istoria infantilă a subiectului şi realizând compromiun între dorinţă şi apărare" (Laplanche: Vocabularul psihana-«Zei3) Ulr > punctul meu de vedere. Din cauza ta sunt Manipulare 17 o recunosc şi o cer.Viaţa mea. 12 . sunt tristă. Am dezvoltat foarte subiectiv aspectele în care mă simt pasionat. Răspuns la nevoie 221 Evitare Evitare Evitare Pasivitate Pasivitate tristă. Se creer par la Gestalt de J. amplificarea..

-B.avem cu toţii. comportamente nevrotice care nu răspund pe den LAPLANCHE. J. PONTALIS. 244. Editura Hu-manitas. în anumite 0rnente. Bucureşti. 1994. p. Vocabularul psihanalizei. .

a se simţi vinovat (transfer) când este vorba să fie respo sabil sau să repare.". a se servi de ceilalţi pentru a-şi justifica poziţia: şi ceilalţi fac la fel. ideologii în loc să priveşti în faţă realitatea prezentă.. tradiţiile fixe. a dori să fie mereu tot mai perfect şi a se simţi vinovat ce nu a reuşit. a-şi pregăti răspunsul în loc de a-1 asculta pe celălalt. a vorbi ca să se afle în treabă (evitare). Ele rezultă cel mai adesea din mecan' mele de apărare menţionate în capitolul X. incapacitatea de a avea acces la adevăratele sale nevoi. a vorbi „pentru a spune ceva". a aştepta regulat ca celălalt să . a da prioritate viitorului şi proiectelor asupra prezentului şi acţiunii. a-1 acuza pe celălalt când reproşează ceva în loc să asculte: „Şi tu atunci. ritualurile care fac viitorul previzibil (introiecţii).222 Dr Andre Moreau plin situaţiei prezente. de a le identifica şi de a găsi un răspuns. Prefer să dau exemple concrete în care o persoană aduce în prezent conflictele sale din prezent. Sunt „eşecurile" î comunicare sau comportamentele contaminate de conflictei neîncheiate din trecut. să spună în faţă sau să acţion< ze. principii. a avea prejudecăţi. a da prioritate trecutului şi cunoscutului asupra prezentului şi necunoscutului. Nevroza este: incapacitatea de a fi prezent în prezent. a se servi de trecut pentru a justifica prezentul: obiceiurile. a manipula în loc să ceară. a trăi cu regrete pe care caută mereu să le satisfacă..

simbioză). a trăi prost şi a nu-i lăsa nici pe ceilalţi să trăiască. a nu-şi accepta corpul. .facă primul pas: a reacţi în loc de a acţiona (dependenţă. calităţile sau defectel e. vârsta.

E. • a răspunde la o întrebare printr-o altă întrebare. o declan şare. a dori „să aibă dreptate" şi să domine în mod obişnuit. a a se plânge adesea sau niciodată din principiu (introiecţie). politeţe slugarnică. Mama lui şi el sunt o entitate. »n primele luni de viaţă. a le reproşa celorlalţi că sunt cauza sentimentelor sau comportamentelor sale: din cauza ta.. Ea atinge maturitatea când găseşte în mod obişnuit un răspuns satisfăcător nevoilor sale. a se supune în mod regulat părerii celorlalţi: „gura lumii" (introiecţie). a cumpăra dragostea cu bani. o prelungire sau un impas în conflict. a generaliza. El u a învăţat că este o persoană diferită de mama sa. ne putem întreba ce se întâmplă când am reuşit să înlăturăm aceste obstacole şi să încheiem parcursul nostru. Este etapa fuziunii. a-şi reprima în mod obişnuit spontaneitatea.Viaţa mea. învaţă pro8resiv. a-şi bate joc. a face glume fără încetare (evitare şi adesea devalorizarea celuilalt). Ce este maturitatea? La sfârşitul acestei prezentări despre satisfacerea nevoilor noastre şi a obstacolelor care pot apărea.. când îşi dă seama că mama sa nu răspunde mereu la . Adesea rezultă de aici o deviere în comunicare.. aici şi acum • 223 a fi în mod obişnuit gelos din posesivitate sau din frica de fi abandonat (simbioză). a privi în altă parte. Maturizarea este procesul care conduce către deplina dezvoltare a unei persoane. datorii sau obligaţii. a face judecăţi critice sau a acuza. copilul este total dependent de marna sa.

Există două posibilităţi. Atunci începe să se simtă frustrat.inţele sale. „Mama cea bună" este capabilă să ghicească nevoi0r .

să înţeleagă şi să accepte frustrările fără mânie. Se poate. îi creează astfel copilului său un sentiment de securitate. în lumea exterioară. el se va aştepta ca ceilalţi să continue să facă în locul său ceea ce el nu poate sau nu vrea să facă el însuşi. ea nu in tră în panică. la şcoală. Presupun că Ben Laden. de asemenea. El învaţă să respecte limitele. Cred totuşi că frustrarea declanşează violenţa la persoanele dependente ce nu au învăţat să integreze frustrările normale ale vieţii care sunt necesare creşterii. anarhic. El nu se simte înţeles. Mijloacele cele mai adecvate pentru a-i forţa să răspundă nevoilor sale sunt manipularea.224 Dr Andre Moreau le copilului şi i le împlineşte. mama poate să-i spună „nu" cu fermitate şi dragoste. mânia şi violenţa. supraprotejat poate de bogăţia tatălui său. aşa cum am explicat mai sus. din fericire. în muncă sau în dragoste. Fără o frustrare justificată. ca ea să se simtă incapabilă sau vinovată şi vrea să continue să răspundă dorinţelor copilului ei. Islamiştii reacţionează . Dacă el cere prea mult sau doreşte să facă altcineva în locul lui ceea ce este capabil să facă singur. face parte din aceasta categorie. Explicaţia cea mai curentă este aceasta: frustrarea precede agresivitatea şi creează violenţa. ea intră în panică şi copilul devine anxios. Ea nu înţelege nevoile copilului când acesta plânge sau se plânge. „Mama cea rea" nu reuşeşte să realizeze această trecere dificilă. să îl supraprotejeze şi să îl facă dependent. Când nu reuşeşte. exigent. Copilul se simte înţeles şi găses te astfel un răspuns la nevoile sale. culpabilizarea. El creşte contând mai mult pe ceilalţi decât pe el însuşi. să răspundă la astfel de cereri şi sunt capabili să spună nu. Aceştia nu au învăţat. Atunci. nu există creştere. Mai târziu.

ei terorizează femeile obn-gândule să-şi ascundă chipul şi interzicându-le dreptul la educaţie şi la îngrijiri medicale. ei nu pot accepta frustrările inerente orica rei vieţi sexuale fără să recurgă la violenţă. Este un sem imaturităţii. Altfel spus. în acelaşi timp.cu violenţă la „terorismul americanilor. Dependenţa ? iluziile reprezintă cauza principală a depresiei. Dependenp . Acţionând astfel. Au învăţat să rămână dependenţi. dar. îşi reprimă sexualitatea lor de bărbaţi faţă de femeile pe care nu le pot admir Ei răspund prin teroare la frustrarea pe care o aduc sexualii' ţii lor.

de experienţa sa trecută şi de circumstanţele de moment. elegantă şi onorabilă de manipulare. sunt liberi şi nepedepsiţi. de a le identifica. voi veţi fi responsabili. de a face alegeri în funcţie de valorile sale. Se fac admiraţi de jumătate din populaţie care fac din ei un erou. aici şi acum 225 alcool sau de droguri sunt cel mai adesea dependenţi de mediul lor: părinţi.Viaţa mea. Maturitatea este capacitatea: de a fi prezent pentru nevoile şi dorinţele sale. Adevăraţii kamikaze devin şi ei eroi. îşi anunţă intenţia lor „autokamikaze" în plină libertate. de a fi prezent faţă de sine şi faţă de celălalt. Trebuie chiar să se ascundă pentru a-şi pregăti lovitura. partener. cu excepţia unor secte autocratice. Ei nu beneficiază atât de mult de spectacol. în ex plus. de a-şi asuma responsabilitatea sentimentelor şi comportamentelor sale. mă sinucid şi. Toată lumea îi respectă." Este o formă subtilă. de a face faţă unei . de a fi conştient (awareness) de resursele sale. îi îngrijeşte. dar numai după moarte. mânia şi violenţa sunt cele trei instrumente majore ale manipulării. Observăm cu atenţie felul cum îşi pun în aplicare dispozitivul crimei. Culpa-bilizarea. de asemenea. liberă şi modernă. Ce este atunci maturitatea? Trecerea de la sprijinul celor din jur la sprijinul personal (seif support). formă socială majoră a manipulării. Cei care fac greva foamei sunt şi ei în această manipulare: „Dacă nu răspundeţi igenţelor mele. Par a fi subprodusele disperării sau imaturităţii poporului. instrumentele terorismului. Sunt. de a-şi mobiliza energia pentru a găsi un răspuns. Nu există kamikaze într-o ţară democratică. securitate socială sau şomaj. In plus.

de a fi pe picioarele sale. de a conta mai mult pe sine decât pe ceilalţi. de a învăţa din experienţă. de a găsi soluţii la problemele întâlnite.situaţii şi de a răspunde. de a crea obiective realiste care să răspundă nevoilor fundamentale. .

226 Dr Andre Moreau de a crea proiecte adecvate. de a-şi formula resentimentele fără ură. fără revoltă. de a-şi transforma greşelile în oportunităţi de a învăţa. ' de a accepta şi de a respecta legea majorităţii. de a le urmări până la obţinerea rezultatului. de a-şi afirma şi revendica drepturile. de a depăşi obstacolele. de a-şi identifica la timp credinţele şi iluziile în favoarea experienţei reale. » de a-1 asculta pe celălalt şi de a fi capabil să se îndoiască de sine. de a le selecta pe cele mai eficiente. de a-şi face revoluţia paşnic. de a spune „nu" fără agresivitate şi cu respect. furie sau culpabilitate. » de a fi mai mult subiect (Ce vreau?) decât obiect (Ce vrea celălalt de la mine?). de a face doliul aşteptărilor imposibile. chiar dacă ele sunt legitime. . de a primi un „nu" fără frică. • de a fi conştient de limitele sale. de a cere fără a fi exigent. 1 de a oferi fără a impune sau forţa.

simpto-mele: sunt obosit. mă doare capul etc. criticam. fiind centrat pe teorie Şi nu pe experienţă. mă simt în formă. nu este bună metoda. Mi-am dat seama de asta." Puţin iritat. Apoi. mă doare spatele. mă simt "st. cu ocazia unei comunicări. cu toată competenţa . Mi-am anunţat intenţia: „O să facem 0 relaxare «pe dos». cu un an în urmă. Corpul meu este răcoros. fără să ştiu de ce. un medic a dezvoltat o nouă metodă: „Corpul meu este uşor." Am început. Am încetat să mai critic şi am început să simt. spontan. Nu am încercat niciodată acest lucru. cu ocazia unui atelier la sfâr-Şrtul unui congres despre somato-terapii. Acum nu mai este adevărat. Am urmat atunci un atelier cu un terapeut ale cărui instrucţiuni nu respectau ordinea pe care o învăţasem într-un training ce avusese loc la Paris. la Strasbourg. Douăzeci de ani mai târziu. Corpul meu este cald. dar Sunt sigur că o să meargă. Eram în mental. Eram în corpul meu „aici şi acum"." Am avut tendinţa să-1 cred. Referinţa destul de comună era: „Corpul meu este greu." Era conform training-u-lui autogen. asistam la un congres despre metodele de relaxare.Capitolul XII: „Aici şi acum" punct comun al noilor terapii şi ai terapiilor psihocorporale în 1963. îmi spuneam: „Dar nu. leam cerut terapeuţilor participanţi să-şi descrie senzaţiile de moment. după modelul a ce se spunea că apărea spontan în primul rând în hipnoză. nu simţeam nimic.

. In hipnoza ericksoniană. cândva • vorbi apropo de ce se întâmplă acasă sau la muncă sau de spre conflictele din trecut. Când se recită corect textul unei relaxări.. Simţiţi cum corpul vostru în întregime devine lejer.. Atunci. Observaţi tot ce se petrece în jurul vostru formele. El nu era lacanian ca în cărţile lui.. Mentalul utilizat în terapi" ile verbale face cel mai adesea apel la „undeva. a simţi corpul şi mirosurile. dacă făcând contrariul obţinem acelaşi rezultat. demers tradiţional în medicină şi în psihiatr . „simptomele" diminuaseră la aproape jumătate dintre participanţi. clientul este invitat să vo bească despre problemă sau despre boală printr-o căutare O uză —» efect. a gusta etc. precum şi reacţiile imediate ale clienţilor şi rezultatele obţinute. Or.. în plus. Fondatorii acestei metode au filmat trei terapeuţi renumiţi ca fiind foarte rapizi şi eficienţi: Virginia Satir în terapia de familie. Perls în Gestalt şi mai ales Milton Erickson cu noua sa hipnoză. clientul este invitat să-şi centreze atenţia spre preocupările interne şi senzoriale: greutatea sau lejeritatea. am început un training în PNL. L-am considerat cel mai bun terapeut „rogerian" pe care-1 întâlnisem în viaţa mea. Este invitat să-şi îndrepte atenţia asupra organelor de simţ: a vedea. au observat diferenţa între ce spun că fac aceşti terapeuţi şi ceea ce fac ei într-adevăr.... dar fără a da direcţia: greu sau lejer. tot ce ţine de organele de simţ are loc mereu „aici şi acum".. a auzi.. căldura. luminozitatea sau zgomotele. Dacă vă simţiţi tensionaţi.2 28 Dr Andre Moreau mea pedagogică şi cu convingere: „Ridicaţi-vă şi rămâneţi cu ochii deschişi. clientul simte efectiv greutatea. şi chiar rece. încor-daţi-vă şi mai mult pentru un moment. în prezenţa a doar cinci asistenţi. Revăzând de mai multe ori filmele. temperatura. la „Sainte Anne". într-o relaţie empatică extraordinară cu o profesoară de 40 de ani pe care o vedea pentru prima oară în plină criză de delir. Devine răcoros. relieful. ca într-o relaxare clasică. Dacă aveţi o durere încercaţi să o accentuaţi. lejeritatea sau răcoarea. culorile. etc" După cinsprezece minute. Atunci mi-am amintit că asistasem la o consultaţie a lui Lacan. rece sau cald.. ce vrea să însemne aceasta? Ceva timp după aceea....

reacţionează deci diferit faţă de cei „placebo negativi". sunt interesaţi de pacient şi de vindecarea acestuia şi creează o relaţie mai bună.Viaţa mea. Acum treizeci de ani. focul din lem-ne şi căldura. în sfârşit. sunt mulţumiţi de îngrijirile primite. Când se dau aspirină şi un alt medicament analgezic. încrederea în ceea ce facem intervine pentru mulţi dintre noi în orice reuşită. Unii pacienţi consideraţi „placebo +" au încredere în medic. raro fascinat de acest terapeut şi de simplitatea metodei faţă ae toate cercetările realizate de secole pentru a calma . fără întrerupere timp de zece minute. durerea se reduce în proporţie de 60%. tavanul. cu ocazia întâlnirii dintre cei doi parteneri şi la nivelul organelor de simţ: ce aude sau vede fiecare la celălalt Şi eventual prin atingere. nu ce spunem că facem (administrarea unui medicament) contează cel mai mult. de condiţiile din spital şi se vindecă mai repede. Deci produsul acţionează doar în proporţie de 10%. Durerile obişnuite de cap sunt fără leziuni şi reprezintă 95% din cefalee. urmam un grup de Gestalt de o lună m Olanda cu un lider american. Când se administrează un placebo (un medicament fals) fără ca pacientul şi medicul să ştie ce medicament a fost administrat. ameliorarea este de 50%. aici şi acum 2Z9 Aici şi acum". Şi aici. ce nare a fi terapeutică este atenţia pe care persoana o acordă trăirii sale psihocorporale. Medicii „placebo +" sunt convinşi de tratamentul lor. O femeie suferea de durere de cap încă de dimineaţă. Dar el nu se produce decât «aici şi acum". ci credinţa în medicament. Terapeutul i-a cerut să spună rapid tot ceea ce vedea: copacii. Efectul terapeutic vine în parte din predispoziţiile „placebo +" ale pacientului şi medicului. Iisus spunea centurionului: credinţa ta tea salvat. clientul este invitat să observe procesul psi-hocorporal care se deruleză în el sau în prezent. deci din trecut. pendula. covorul roşu.

această urerinţă banală. utilizând în mod esenţial arfe nele de simţ: a vedea sau a vizualiza (şi nu a-şi aminti men- . dar atât de paralizantă. Am învăţat de atunci a reduc cel puţin la jumătate aceste dureri prin hipnoză în ece minute. Această hipnoză este şi ea produsă de un proces re se derulează „aici şi acum".

introiecţie. durerile. proiecţie sau transfer) şi neliniştii imediate a viitorului. a simţi frigul sau căldura soarelui." Etc. Mi se întâmplă să-i cer unui client să facă ce poate pentru a-şi mări durerea oricare ar fi ea. muzică." Repetă mai tare lovind perna. fiind culcat într-o încăpere întunecoasă sau răcoroasă. Atunci plâng şi ţip. Când tu mă loveşti. tată. voci. Nu reuşesc să dorm pentru că mi-e frică de lupul cel rău în întuneric. terapeutul ajută clientul să-si concentreze atenţia asupra a ceea ce trăieşte în prezent: corn senzaţie. Atenţia este îndreptată „aici şi acum" pe piele şi muşchi. Efectul terapeutic poate să reuşească diminuarea fricii de . astăzi am cinci ani. îi spun: „Dacă poţi să-ţi măreşti durerea. încetează să mă mai baţi aşa. trezirea conştiinţei procesului actual. „Ascultă-mă. Momentele cele mai terapeutice ale analizei tranzacţionale sunt adesea din Gestalt. înseamnă că poţi şi s-o reduci: fă acum contrariul. Etc. acţiunea care urmează. îţi cer să mă asculţi. Dar în acelaşi timp şi asupra reactualizării actuale a trecutului (mecanisme de apărare. a re-simţi parfumurile cunos cute sau necunoscute." Surpriză evident.230 Dr Andre Moreau tal) un peisaj sau o întâmplare. încetează. a auzi sunete. sentiment. Reuşeşte adesea. Ia-mă mai degrabă în braţe. de asemenea. Dacă reuşeşte. Masajul senzorial în linişte sau ascultarea unei melodii care ne place pot reduce. Terapeutul îi cere clientului său să-şi vizualizeze tatăl pe o pernă sau un scaun gol şi să-i vorbească în prezent: „Tată. mi-e frică de tine. In Gestalt. Aici şi acum există o repetiţie constructivă sau nevrotică a trecutului şi anticiparea (ne)adecvată a viitorului. mi-este şi mai frică. nevoile momentului.

. Mânia reprimată prea mult se transformă în frică. A retrăi suferinţa. a-şi exprima resen ţ mentul. Tot procesul se derute ză aici şi acum senzorialmotor şi nu prin rememorarea tr cutului îndepărtat. a-şi elibera mânia sau frica (catharsis). a încheia resentimentul şi a cr te încrederea în sine permit iertarea şi regăsirea sentimen lui de dragoste pentru tatăl său: orice resentiment nefor lat se transformă în furie. a formula < voce tare nevoia şi cererea.autoritate H câteva minute şi pentru mult timp.

o şedinţă de haptonomie (ştiinţa atingerii) chiar cu Veldman. acum. Trecutul." Timp de zece minute. Apoi. mia examinat pântecul. Surprinzător. punându-şi mâna pe burta mea şi privindu-mă în ochi. dar care răspund la ceea ce am putea numi o deviere a atenţiei sau mai degrabă o concentrare a acesteia asupra procesului imaginar.. o simt în mâna mea... •• Acum.... Reluarea testelor. o relaţie privilegiată de încredere Se stabilea între cei doi. prelungiţi-vă în braţul meu. încet şi eu. imaginaţi-vă că vă prelungiţi în mâna mea. Am experimentat.. viaţa sa viitoare.. prezentul şi viitorul trăit într-un prezent senzorial intensificat. mi-a zis: „Puteţi să închideţi ochii sau să-i lăsaţi deschişi. Treceţi acum prin pieptul şi pântecul meu... apoi prin picioarele mele. fondatorul metodei.. fără reacţie musculară din partea mea de data aceasta... Sunt reacţii . Cu atât mai mult cu cât aceste reflexe sunt limitate la nivelul corespunzător al măduvei spinării şi nu trec prin creier care poate totuşi să trimită influxuri inhibitoare foarte puţin accesibile voinţei conştiente. Reacţiile mele erau destul de puternice. şi mă acceptaţi în întregime aşa cum sunt... pacientul este invitat să-şi vizualizeze" sub relaxare boala şi un întreg proces imaginat al vindecării. ca un cobai în faţa unui auditoriu. A făcut câteva teste de reflexe simple: m-a gâdilit la subraţ sau în talpă.Viaţa mea. o senzaţie de destindere şi un sentiment de calm apăreau. prelungiţi-vă în capul meu. apoi în celălalt braţ şi eu simt prelungirea dumneavoastră în mine. Funcţionează. In sfârşit. şi tot spatele meu. mă las prelungit de dumneavoastră.. aici şi acum 231 în metoda Simonton de ajutor psihologic pentru vindecarea cancerului (şi a bolilor psihice). lr nplicând o atenţie susţinută asupra senzaţiilor sale corpora-le/ //aici şi acum". în plus. progresiv. proiectele sale. încet. Eram culcat pe spate pe divan.

Este un proces hipnotic. ceea ce Veldman Uz ă să admită.defensive normale precum etlexele plantare sau cele din timpul examenului clinic prin ^toda percuţiei. A putut să e demonstreze că doar cu mâinile lui aşezate pe burta unei e i aflate spre sfârşitul sarcinii. reuşea să-1 „cheme" pe beu Şul aflat în poziţia şezut să se întoarcă în poziţia recoman- . Nu este totuşi mai puţin genial.

Am experimentat. Şi ea reuşea să „aducă" spatele copilului sub mâna sa. El spunea. Evenimentul este „realul". dar nu este decât o parte. ceea ce este şi nu există decât unul. adică o construcţie. ceea ce nu s-a întâmplat niciodată. Este o formă de interpretare a realului. cu capul în jos. îmi place să demistific acest gen de credinţe: „poate acţiona asupra inconştientului" sau „nu se ştie niciodată pe termen lung!" Atunci. Şi tatăl putea s-o facă. Ce se spune despre el este ceea ce numim în limbajul curent „realitate". Unii psihanalişti puri şi duri ar putea califica aceasta drept intruziune sau viol. când terapeutul se prelungea în client. Trebuie să mai fie ceva. de asemenea. Am experimentat atunci cu participanţii unui grup în care eu dădeam instrucţiunile fără să fiu eu terapeutul. Cuvintele reduc extrem de mult realul. revin la întrebarea mea PNL: ce spunem că facem şi ce facem în mod real este acelaşi lucru? Ce spunem este ceea ce credem că facem. Aveam îndoieli precum Toma Necredinciosul. A funcţionat şi de data aceasta. că exerciţiul de plecare funcţiona numai asupra subiectului experienţei şi nu şi asupra unei alte persoane. Veldman predă şi practică o pregătire pentru naştere prin haptonomie. de asemenea. Descrierea chipului unui personaj ar cere pagini întregi de descriere (realitatea naratorului) pentru a-1 reda într-un mod uşor de recunoscut. Mişcările erau vizibile sub pântecul femeii. Fiecare „terapeut" a putut să-i testeze cu succes pe „clienţii" vecini. A arăta o fotografie este mult mai aproape de real şi permite cuiva să-1 . acelaşi proces în sens invers. Ce se zice că facem este ca o poveste pe care (ne-)o povestim apropo de un eveniment.232 Dr Andre Moreau dată pentru naştere.

. Alegeţi un partener şi de deţi în doi cine va fi clientul şi cine va fi terapeutul.recunoască într-o clipă. am obţine rezultatul analog? Este ceea ce am vru să experimentez.. în aparenţa/ cu tot grupul căruia iam spus: „După acest exerciţiu de nap^ tonomie.. Mi-am imaginat ceva aiurit. Şi dacă într-un experiment asemănător exerciţiului de haptonomie s-ar spune altceva. doresc să încerc o nouă experienţă cu totul diferl şi chiar bizară. Este prima oară când încerc această expene ţă şi sunt sigur că o să reuşească..Ac .

. ar reduce deci rezistenţele normale (precum reflexele) şi patologice (precum frica de mulţime sau revolta repetată împotriva autorităţii). acceptarea. In practică. apoi mai lent şi cu voce şi mai scăzută 95 şi astfel până la 1 când ajunge la călcâie. în acelaşi timp. clientul închide ochii.. împiedică să vezi în altă parte. coborând o treaptă. Aceasta arată că întâmplarea povestită pe care am putea s-o numim „metoda terapeutică". dar şi reflexele plantare şi musculare normale. el numără 97. apoi. în timp ce frica sau revolta pot să se reducă în mod durabil. începe să numere 99 cu voce scăzută.. Sunt convins că am obţine acelaşi rezultat dacă am povesti o întâmplare sau o metaforă sub relaxare. Focalizând atenţia asupra procesului psihocorporal în curs aici şi acum. Reuşim astfel să reducem reacţiile defensive totuşi normale ale reflexelor care încearcă să protejeze corpul de agresiunile exterioare." Surpriză! Merge şi aşa. hipnoza lucrează în principal asupra reflexelor la schimbare.Viaţa mea. suntem într-un real imediat. La sfârşit. dar care acum sunt neadecvate.. renumită pentru diminuarea rezistenţelor. Hipnoza. Aceste două exerciţii simple pot deci modifica o relaţie (mai de încredere cu terapeutul său). prelungirea. dar care. aici şi acum 233 în fata terapeutului. plecând de deasupra frunţii.. Clientul îşi vizualizează corpul ca o scară cu o sută de trepte şi. reducerea reflexelor nu este decât temporară. Apoi terapeutul realizează cele trei teste de gâdilare şi de percuţie din experienţa de haptonomie. . rămâne în picioare cu picioarele depărtate şi braţele în aer. Or. Rezistenţa introduce în prezent reacţii defensive din trecut care au fost utile şi adecvate la momentul acela.. nu este decât o poveste care poate Mnbala generaţii întregi de „credincioşi" printre terapeuţi. terapeutul repetă cele trei teste. relaţia cu terapeutul.

o ide-°'ogie (comunistă.mai larg S£»u mai profund ce se întâmplă într-adevăr. poate să facă me dicul orb faţă de un infarct ascuns. In medicină. printr-o „credinţă" prematură. Balint vorbeşte de un diagnostic prematur precum căutarea obsedantă a unui ulcer gastric la un pacient care se plânge de dureri de stomac şi care. în acelaşi mod. de exemplu) ne-a împiedicat să vedem re- . Dar nu este decât o parte din ceea ce se întâmplă.

focalizând atenţia clientului asupra unui alt lucru. credinţa care devine o formă de ideologie: prelungirea sau numărătoarea de la 99 la 1. apoi. numărătoarea descrescătoare a cifrelor impare. cu atenţia centrată exclusiv pe respiraţie. Simţiţi multiplele senzaţii pe pielea voastră. progresiv pe întreg corpul. „Realul" cel mai important în cele două experienţe de mai sus are loc în altă parte. tempoul sau prelungirea şi acceptarea. progresiv din cap până-n . este o chestiune de etică) care sunt adesea mecanisme de apărare ce blochează schimbările dorite. mitologie (Oedip!). atenţia trează. cu atât mai mult există gânduri. Interpretările analitice sau altele sunt de acelaşi ordin: o proiecţie a terapeutului. aşazisa metodă. absenţa contactului vizual sau corporal). vizualizarea corpului şi a scării. cu ochii închişi. adică prăbuşirea economiei. cu cât există mai puţin o relaţie (divan. trebuie să fii stabil şi constant. Fiţi prezenţi faţă de respiraţia voastră oricum ar fi ea. povestea pe care „profesorul" ne-o spune şi pe care apoi discipolul (sau clientul sau „credinciosul". Nu contează dacă este lentă sau rapidă. probabil într-un proces hipnotic sau. după trei zile. Am avut ocazia să trăiesc o meditaţie budistă vipassana de zece zile în linişte totală în India: zece şedinţe de 50 de minute aşezat. nu se atinge niciodată pacientul. La fel Se întâmplă în cazul unor principii (un bărbat nu plânge. se deturnează atenţia şi vigilenţa conştientă a clientului. Adesea.. îndreptaţi-vă atenţia asupra respiraţiei.. interpretări. şi-o spune. credinţe (inconştientul freudian!). nemişcat.234 Dr Andre Moreau aiul timp de 73 de ani. ideologii. Auzeam cuvântul lui Buda: „Ţineţi-vă corpul drept. neutralitate. Ceea ce numim „realitate" este reprezentarea pe care ne-o facem.

Ataşamentul se dezvoltă când deveni «agăţaţi» de plăcere fără a putea depăşi această stare: nu su nimic fără tine. nu exist decât pentru tine. dar ataşarea de p|a cere e ca un drog. faceţi faţă la tot: gânduri. rămâneţi nemişcat şi.picioare. nu mă părăsi. Ataşarea faţă de durere.L> . orice s-ar întâmpla. amintiri.. de gânduri sau de sentimente este cauza nete ricirii oamenilor. durere. Plăcerea este sănătoasă.. senzaţie de mâncărime fără s< vă ataşaţi. de suferinţă ca şi de plăcere. zgomote insolite. de dorinţe.

«Nonataşamentul» nu este indiferenţa. Este acum. Aici nu se vorbeşte. Mulţi vorbeau despre ameliorarea problemelor sau conflictelor lor. în terapiile verbale. suntem invitaţi să precizăm cele câteva puncte comune. Am măsurat reducerea netă a colesterolului meu (trebuie să precizez că sub regim sobru şi vegeterian). Totul vine şi pleacă. In socioterapii. [. Reveniţi fără încetare la respiraţia voastră. trebuie să atingi sau să-ţi mobilizezi corpul pentru a te vindeca.. Atunci. Este caracterul trecător al lucrurilor. trezirea conştiinţei asupra acestui proces în fiecare moment al vieţii sale. nu? Aici. inhibând mentalul. se evită relaţiile. fără întoarcere în trecut sau anticipare a viitorului şi atenţia persoanei îndreptată asupra corpului său prin organele de simţ. Toate acestea. trebuie să vorbeşti ca să te vindeci. cu un psoriazis uscat. In terapiile corporale.Viaţa mea. care abia se ţinea pe picioare de durere şi ieşind cu mişcări suple. Interesant. Doar a fi prezent corporal „aici şi acum"." Am văzut o indiancă sosind cu un psoriazis supurând. trebuie să creezi relaţii sănătoase cu terapeutul şi participanţii grupului pentru a te vindeca. Gelozia nu este dragoste.. aşa cum întâlnim în psihoterapie. probabil mai importante. fără să se mişte. nu se vede nimic. se imobilizează corpul şi se obţin aceleaşi rezultate... Fiţi total prezenţi aici şi acum.] . fără să vadă (cu ochii închişi). pe cale de a se vindeca. fără a gândi sau interpreta. aici şi acum 235 lozia este o formă de ataşament. ale noilor terapii corporale şi de meditaţie orientală: căutarea constantă a prezenţei sale „aici şi acum" la procesul psi-hocorporal pe cale să se deruleze.

Psihanaliza este centrată pe analiza transferului şi înţelegerea trecutului. Am trăit cele două situaţii. la judecata morală inclusă în conceptele diagnostice. Voi aborda. mai intelectual sau experimental. şi terapia de grup utilizată ma mult în Gestalt. experimentează noi căi pentru a dezvolta răspunsuri mai adecvate la nevoile nesatisfăcute.Capitolul XIV: Gestalt-terapia. prelungirea psihanalizei Ca fost analist devenit gestaltist. Nu voi aborda decât punctele care m-au frapat mai mult. atât în calitate de client de-a lungul formării mele cât şi ca terapeut. mai neutru sau mai participativ. Diferenţele majore sunt: psihanaliza mi se pare mai orientată spre diagnostic şi Gestalt o completează în plan terapeutic. examinând transferul. de asemenea. Uneori definiţiile vor fi cele din literatura de specialitate. confruntându-1 cu întâlnirea reală a persoanei din faţa sa (terapeut sau membru al grupului) în prezent. Tabloul nu este deci complet şi nici ştiinţific. alteori vor fi o reflectare a experienţei mele subiective. tinde să-1 dizolve pe măsura apariţiei sale. a doua ca fiică a celei dintâi. mi se pare interesant să compar două metode care se completează. preferată în analiză. Gestalt. . la procesul terapeutic. diferenţa dintre terapia indivl" duală. Alte diferenţe se referă la atitudinea terapeutului. în plus şi mai ales.

Această relaţie este „actuală" când ea nu prezintă o interferenţă cu trecutul. un asistent social cu zece ani mai în vârstă decât mine.Viaţa mea. faţă de ceilalţi. relaţia transferenţială" şi/sau „relaţia actuală" Transferul este modul în care clientul reproduce în prezent. psihanaliza riscă să amplifice transferul şi proiecţia în detrimentul relaţiei prezente. aici şi acum. dominatoare şi agresivă. afirmând că nu mai voiam să-i vorbesc. Până la urmă mam bătut cu el. ceea ce presupune pericolul alienării persoanei în sentimentele sale actuale. corespunzătoare realităţii lor subiective. Sunt sentimentele pe care el le are fată de terapeut sau faţă de alţi participanţi. situaţii vechi. o formă de catharsis. cu terapeutul sau cu alţi membri ai grupului. aici şi acum 237 p^. Proiecţia. sentimente destinate cândva părinţilor. Acum câţiva ani participam la un grup de o lună în Olanda. în faţa terapeutului. Proiecţia se referă la sentimentele ignorate ale clientului pe care le atribuie celorlalţi membri ai grupului sau terapeutului. prezenţi aici şi acum. Această exprimare a agresivităţii fără a răni sau a face rău se realiza în grup. Este o trecere la acţiune. Această „trecere la acţiune" controlată nu este o „trecere la faptă". Aici am fost adesea în conflict cu Jean. In mai multe rânduri îi spuneam cât de mult îmi amintea de tatăl meu. „Relaţia actuală" se referă la sentimentele autentice. ale persoanei faţă de ceilalţi participanţi sau faţă de terapeut şi la sentimentele acestora. Stimulând nevroza transferului. de descărcare a agresivităţii. dar care nu le aparţin lor. Agresivitatea sa mă înspăimânta din ce în ce mai mult. I-am cerut să nu-mi mai vorbească şi el a . Avea o personalitate foarte puternică. precum frica de tatăl său.

înseamnă că tu nu eşti încă bine în contact cu mine." . mi-a spus: «Andre. dar eu nu sunt atăl tău. Iţi imaginezi că eşti în faţa tatălui tău. După trei zile.acceptat. dacă tu continui să-1 vezi pe tatăl tău în persoana mea cand mă priveşti. Asta înseamnă că tu nu mă întâlneşti cu adevărat.

pe celălalt. Cu această ocazie. în cele din urmă. De-abia după două săptămâni am putut să-mi depăşesc teroarea şi să intru în contact cu mai mulţi participanţi într-o limbă străină. cu toate că analistul meu mă lăsa oarecum în ceaţă. Am trăit chiar eu această situaţie. sunt în faţa analistului meu. dar nu întâlneşte „realitatea exterioară". El continuă oarecum să delireze. transferul şi proiecţia sunt favorizate la maximum. temerile mele. să analizeze şi să-şi înţeleagă delirul. şi pot să proiectez asupra lui toate fantasmele mele. dorinţele mele şi agresivitatea mea. Dacă este perfect neutru. el este confruntat cu „realitatea interioară". Când un client proiectează în felul acesta asupra terapeutului său. dar nu să întâlnească „realul". psihanalistul nu este atât de neutru pe cât crede: nu poate să ascundă că este bărbat sau femeie. mai întâi ca analizând şi apoi ca analist. Din nefericire sau din fericire. în pântecul meu de această dată. într-un grup de orientare psihanalitică. De atunci. engleza ceea ce nu-mi uşura sarcina. sentimentele mele. vom dispune de un material diagnostic foarte bogat. tocmai descopeream transferul. în psihanaliză. în principiu neutru pe cât posibil. psihanalistul real. nici simpatia sa sau agresivitatea sa de care suntem doar parţial conştienţi. utilizând dinamica de grup şi psihodrama. am învăţat puţin să înţeleg cine eram. Munca rămâne centrată pe simboluri sau imaginarul pe care-1 proiectez . am putut să dezvolt cu Jean un mod de a relaţiona mai satisfăcător. proiecţiile vor fi cu atât mai „pures". După şase ani de psihanaliză.238 Dr Andre Moreau Concluzia lui a avut efectul unei bombe şi m-a făcut să reflectez. pe durata celor cinci sute de ore de formare.

Ne găsim astfel confruntaţi cu realitatea interioară proiectată asupra exteriorului: imaginarul. ceea ce este) este pusă deoparte. în defavoarea a ceea ce ei sunt într-adevăr. Realitatea exterioară (sau realul.asupra altora. fără să întâlnea.. transferul (sentimentele pe care le am pentru celălalt). perso na poate să proiecteze aproape la nesfârşit. Este ceea ce în limbajul curent numim „realitate". In aceas < situaţie de grup analitic. proiecţia (opiniile şi sentimentele pe care i le atribui celuilalt). . ca în psihanaliza individuală.

de asemenea. de exemplu. sunt condus să dezvolt ceea ce „văd" sau cred că văd la celălalt.. când nu încetez să sper pasiv în loc să cer. de la real. în viaţa curentă. Intr-un grup de Gestalt. în faţa lui. Când îi vorbesc. nu mă adresez întradevăr lui. dar ea este mereu confruntată cu realul. copilul meu. propunându-le . altfel spus. de exemplu. prezentă aici. de-lira. Din limba latină. De fapt. La fel poate să delireze mult timp. prevăzut să reprezinte pe tatăl meu. sunt aceleaşi mecanisme de proiecţie sau transfer care întreţin în bună parte conflictele. Mai multe exerciţii permit sublinierea acestei diferenţe.. realităţile interioare şi exterioare sunt puse una în prezenţa celeilalte. dacă îi atribui imaginarul meu celuilalt. dar nu neapărat şi al lui. Ceea cemi imaginez despre celălalt nu este fals: este adevărul meu. Or. când cineva vede mereu în patronul său reflectarea tatălui său de care se teme sau pe care continuă să-1 spere în mod nedefinit. soţul meu. jocul „frazelor de completat". idealul soţului mai degrabă decât soţul însuşi. idealul bărbatului mai degrabă decât bărbatul sau idealul de femeie mai degrabă decât femeia însăşi. Aceasta se întâmplă şi atunci când ceea ce aştept de la celălalt reprezintă mai mult decât ceea ce este el întradevăr. aici şi acum c 239 g realitatea celuilalt. proiecţia este. Aleg. favorizată. cu ceea ce este. a devia. aşa cum este el. într-o psihodramă analitică. să delireze în sensul de a-i împrumuta celuilalt ideile sau sentimentele care îi sunt străine. acestea se menţin. când atenţia pe care o aştept de la celălalt are mai multă importanţă decât ce îndrăznesc să-i cer sau când nu reuşesc să împărtăşesc ceea ce-mi imaginez că celălalt gândeşte despre mine şi rămân blocat în supoziţiile mele fără să pot să le verific. pe mama mea. ci la ceea ce evocă el pentru mine. patronul meu etc.Viaţa mea.

. imaginarul meu. Celălalt trebuie să răspundă simplu: „Este adevărat" sau „Este tals.participanţilor să precizeze: „Ce gândeşti tu despre mine este. şi tot aşa cu fiecare dintre membrii grupului." Jocul se face apoi în celălalt sens. In felul acesta. s realitatea mea interioară unt confruntate cu realitatea exterioară." şi ei completează fraza cu ceea ce-şi imaginează chiar acum.. fiecare întâlneşte un a» partener. cea a celuilalt de care .

. Acest joc figurează printre altele care constituie ocazii de a trăi împreună într-un mod mai real şi de a înceta să delirăm sau aproape să delirăm. celălalt va fi progresiv condus să recunoască ceea ce provine din lumea lui interioară." Se poate ca celălalt să nu-şi recunoască sentimentul. Noi pierdem multă energie şi un timp considerabil bătândune cu fantomele pentru a descoperi cine sunt. VI D). evitând interpretarea.. favorizez jocul interpretărilor. eu sunt cel puţin în contact cu realitatea sa subiectivă. celălalt riscă să se simtă ameninţat în trăirea sa subiectivă. realitatea exterioară („realul". Realul şi realitatea. scopul meu este de a face pe fiecare să întâlnească lumea subiectivă a celuilalt. într-un climat de acceptare. deşi toate gesturile sale şi mimica sa par să indice că mă evită.. doresc să insist mult asupra acestei noţiuni.. De altfel. Viaţa curentă . Dacă această acceptare este mare şi proiecţia suficientă. realitatea interioară („realitatea" în limbajul curent).. Or. îl invit: „Vrei să-ţi verifici ipoteza în faţa lui?" Această punere imediată la punct evită astfel ca fiecare să-şi piardă timpul ore. De exemplu. zile sau ani cu supoziţii false. cum se întâmplă adesea în psihanaliză.240 Dr Andre Moreau este conştient acum. Chiar dacă el se înşală. în calitate de animator. Dacă acelaşi adevăr (subiectiv) îi este revelat de mai multe persoane şi în diverse maniere. într-un grup de Gestalt.. pot să spun cuiva: „îmi imaginez că tu mă deteşti. fără să se simtă în pericol. (A se vedea cap. Dacă. de fiecare dată când cineva atribuie o opinie celuilalt. ceea ce este). el poate verifica dacă acest adevăr corespunde ecourilor pe care le obţine în existenţa sa cotidiană şi de care nu este eventual conştient..

este aproape o regulă. ca un talent terapeutic. chiar daca rapeutul cunoaşte răspunsul. Participarea într-un grup unde o asemenea clarificare este posibilă ajută treptat la urmarea aceluiaşi demers pentru evenimentele cotidiene. . în psihanaliză. Se presupune că clientul tr buie să îl afle singur.nu ne permite să controlăm cu uşurinţă dacă ceea ce gândim este imaginar sau real. Din contra. de a evita răspunsul la întrebările pe care şi le pune pacientul.

în expresia „transfer lărgit" cuprind reacţiile participanţilor cu transferul lor faţă de tot ce apare în interiorul grupului. timp de zece secunde. transferul corespunde procesului prin care dorinţele inconştiente se actualizează asupra persoanei analistului. El se manifestă în dorinţa de a se comporta ca o persoană vie faţă de toate evenimentele sau întrun mod de a privi cum timpul se scurge ca un mort în aşteptare.. când le propun un exerciţiu. I-am invitat arunci pe participanţi să se privească în ochi.. Nevroza de transfer se produce când pacientul repetă asupra analistului nevroza sa comună. ca în analiză. faţă de profesor. aici şi acum 241 Comparaţia următoare îmi vine în minte: în viaţa curentă. în sens larg. Clientul retrăieşte cu el sentimentele din trecut. de asemenea. fiecare participant împreună cu animatorul este invitat să-şi prezinte gândurile. în sens strict. Tania remarcă: . Eram la începutul lucrului cu un grup. Ei nu se cu-n°sc încă. în sfârşit. Un alt exemplu îmi revine în minte. şi care îl fac să joace inconştient rolul acestora.Viaţa mea. Astfel. Este vorba de relaţia medic-bolnav. într-un grup de Gestalt. sentimentele şi faptele cât mai precis şi mai specific posibil. al treilea un „paf!". altul un „oh!". cu imaginea mamei sale). iubiţi şi de temut totodată. psihanalitic. faţă de partenerul de viaţă (a se căsători. din cauza acestui fapt. abordată în grupurile Balint de formare psihologică pentru medici şi infirmiere. unul va scoate un „ah!". ceaţa dispare progresiv. destinate atunci părinţilor săi. există. transferul apare şi cu medicul său. doi câte doi. de exemplu. nu mă pot orienta cu uşurinţă. al patrulea nu va spune nimic. Transferul lărgit colorează fiecare secundă a existenţei cotidiene. Şi într-un sens şi mai larg. am mai mult sau mai puţin impresia că înaintez în ceaţă şi că. faţă de agentul fiscal (a retrăi cu el fricile de altădată avute faţă de tatăl său).

răspunse ea." Am întrebat-o pe aceasta: „împărtăşeai şi tu acelaşi sentiment?" „Deloc." O întreb şi pe aceas-a din urmă: „Ai simţit că te agresa?" Ea a negat.„Aveam impresia că eram o intrusă Pnvind-o astfel pe Francine. dar aveam impresia că o agresam pe Tania. Amândouă Veau deci o impresie analoagă: sunt o intrusă sau sunt agre- .

mai frecvent decât ce este sau trăieşte celălalt cu adevărat. relaţiile devin mult mai confortabile şi mai transparente. în orice caz. ele fabuleză enorm." în urma unui astfel de exerciţiu. cineva foarte rece. Am arătat-o pe Gioconda unui grup de doăzeci de terapeuţi români în formare. nu este sinceră. Psihanaliza ajută persoana să identifice această observaţie. dar ea omite să verifice faţă de celălalt dacă recunoaşte în el acest sentiment pe care i-1 atribuie interlocutorul. lată răspunsurile a şase participanţi: „Ea seamănă cu mama mea. De exemplu. Astfel. noi facem acest lucru aici. destul de repede. zâmbet echivoc.. îi invit pe participanţi să comunice între ei ce şi-au imaginat despre celălalt. dar nici una dintre ele nu trăia acest sentiment Este important să subliniem că intruziunea şi agresivitatea aparţin persoanei care le exprimă. Această confruntare a imaginarului cu realul se face prin intermediul multor atitudini şi exerciţii.. trecând. fiecare poate să exprime cum se situează faţă de supoziţiile partenerilor săi. ceva masculin (el era singurul care cunoştea acest chip şi viaţa lui Leonardo da Vinci).242 Dr Andre Moreau sivă faţă de ea. . cu Gioconda. Ceea ce fiecare inventează despre celălalt este adesea în raport cu sine. bineînţeles. în cele din urmă. chip întunecat şi depresiv. Dimpotrivă. şi să elaboreze interpretări foarte diferite. cu o mătuşă. una poate să considere că cealaltă seamănă ciudat de mult cu profesorul său. nu există posibilitatea de a-1 întâlni pe celălalt în realitatea sa. şi prin momente de teamă. Când două persoane sunt incitate să se privească timp de cinci minute fără să spună nimic. Fără verificare.

Am astfel impresia că îi ajut să devină mai reali. mai responsabili faţă de sentimentele lor şi mai lămuriţi faţă de ceilalţi. resentimentele. Mă încearcă un sentiment penibil când cineva emite interpretări despre comportamentul meu. încerc să-i ajut pe participanţi să întâlnească realitatea celuilalt şi să-şi abandoneze progresiv proiecţiile. temerile. transferurile. plecând de la cadrul sau de referinţă. fricile. Am cunoscut această situaţie cu psihanalist . mai autentici.în orice moment al unui grup.

în primul tip de funcţionare. mai intelectual. în timp ce el are mai ales nevoie să fie acceptat şi iubit. Gestaltterapia nu interpretează. Interpretările emise faţă de apropiaţii noştri reprezintă adesea o modalitate de a ne apăra. în principiu. gesturile şi atitudinile sale. Ea subliniază sau amplifică ce exprimă persoana prin cuvintele. şi cu atât mai mult invită persoanele să descopere noi atitudini. lat-o: cu cât un grup se situează la un nivel intelectual mai ridicat. să simtă.Viaţa mea. să reacţioneze. să trăiască. Ea mi se pare aplicabilă atât grupurilor. pe de altă parte. cu atât urmăreşte mai puţin să găsească trucuri. Este oarecum precum copilul care s-a săturat de părinţii săi: ei încearcă să-1 înţeleagă constant. Dacă o face. „Cum te simţi? Are aceasta vreun sens pentru tine?" El nu reţine sugestia sa decât dacă se recunoaşte în ea şi dacă are vreun ecou pentru el. deci trăiesc". cu atât este mai centrat pe ce se întâmplă în mod real între participanţi sau între terapeut şi clientul sau. Din nefericire. Avansez o ipoteză. Gestalt procedează diferit. terapeutul gestaltist propune ideea sa şi o verifică. Afirm cu plăcere: „Gândesc. fie că erau ana-jlşi sau nu. punându1 pe celălalt în dificultate sau în nevroza sa. fie că este vorba de grupurile de terapie sau de grupurile Balint de formare psihologică pentru medici şi infirmiere. cât şi consultaţiilor individuale în psihanaliză sau Gestalt. cu atât recurge mai mult la jocul de-a detectivul şi interogatoriul şi interpretează. aici şi acum meU/ 243 cu animatori analişti şi cu participanţi. suntem axaţi pe idei şi . cu atât există mai mult tendinţa de a căuta soluţii şi chiar reţete. cu cât gândeşte mai mult. cu atât mai mult pune întrebări pentru a încerca să înţeleagă. deci exist" şi „simt. psihanaliştii fac adevărul implacabil şi dogmatizează. cu cât atinge mai mult emoţiile.

par că ignor transferul şi. El este cel mai important în Gestalt. Sa exprimându-mi sentimentele u emiţându-mi părerea explicit. Al doilea ţine mai mult cont de relaţie la un nivel mai emoţional. Este modalitatea de gândire predominantă în psihanaliză. al trăirii. în orice caz. .pe teorie. sau privin-du-i pe ceilalţi în ochi. Este domeniul sentimentelor. chiar cu căldură. Psihanaliza mi-ar spune că.

Totuşi când observ cu atenţie terapiile individuale conduse cu grijă. Aş rezuma astfel.244 Dr Andre Moreau că-1 fac imposibil sau că-1 anulez. dar. Acelaşi transfer apare în diverse ocazii şi chiar reapare cu toate că a fost clarificat mai înainte. sosind în comunitatea mea terapeutică. în sfârşit. când îi observ pe alţii. se lucrează pe transfer. chiar dacă nu mai sunt neutru sau când ceilalţi participanţi nu mai sunt neutri. fiind. în grupurile asemănătoare celor pe care le dirijez. exploatăm o altă dimensiune: relaţia actuală aici şi acum. în acest moment. explorăm trecutul şi amintirile sale. în plus. Pe de altă parte. tot agresiv sau fascinat în faţa mea sau a altora. ca şi cum clientul nu-şi dădea seama de ceea ce repetă în transferul său. el realizează că percepţia lui despre mine sau despre ceilalţi este destul de diferită de percepţia celorlalţi despre mine sau despre aceleaşi persoane. el devine mult mai repede conştient de transferul său diferit de al celorlaţi faţă de aceeaşi persoană. imparţial pentru a deveni o persoană cu emoţiile mele. este o sarcină importantă. în psihanaliză. Pe de altă parte. cu destul de multă „neutralitate" la început văd pacienţi înaintând orbeşte în transfer câteva luni bune. La nivelul relaţiei . Aceasta mi se pare ignorată de psihanaliză. Cu transferul. transferul îmi apare ca fiind pus în evidenţă sau clarificat cel puţin la fel de repede. Este adevărat că atunci transferul va fi mai puţin „pur". încetez a mai fi observatorul neutru. de exemplu. sunt uneori uimit să constat în ce măsură transferul poate să se manifeste rapid întrun mod diferit. într-o situaţie asemănătoare. Totuşi după ce se repetă de câteva ori. istorică: se înlătură vestigiile de ieri.

abordez relaţia . Dimpotn-vă. mă simt ca un gropar sau ca un arheolog sau. precum teama sa de judecata tatălui). când. chiar mai mult. Nu acesta este scopul urmărit? Ameliorarea situaţiei actuale şi viitoare. mai degrabă decât înţelegerea trecutului? Când funcţionez în mod psihanalitic.actuale suntem în contact cu prezentul şi construirea viforului. utilizând transferul (adică felul în care clientul reproduce în prezent cu mine situaţii vechi. ca un buldozer care nivelează în urma unui bombardament. prin şi dincolo de transferul prezent.

un „Eu" care răspunde mai bine nevoilor lor. pentru a avansa în rezolvarea unei probleme sau a unui conflict. In terapie individuală. B. Mulţi oameni participă la un grup din dorinţa de dezvoltare personală. în mod secundar. se pare. Intr-un grup. mistrii. drumurile care ajută la redescoperirea vieţii aşa cum era ea la început sau aşa cum poate ea apărea acum. Terapie individuală şi terapie de grup Din punct de vedere pragmatic. aici şi acum 2 45 actuală care se stabileşte între mine şi client sau între participanţi. aş fi mai ales tentat să reduc boala mai întâi. boala are tendinţa să se re ducă de la sine. în engleză se spune „disease" pentru boală. să reducă boala. Când lucrez în terapie individuală. mi se pare că le furnizez persoanelor instrumente. scări. un deschizător de drumuri. mai responsabil. „dis-ease" se poate traduce prin indispoziţie. reducerea bolii. Când anim un grup. Când lucrez într-un grup. Prin pădurea virgină. Vreau să vorbesc despre felul meu diferit de a aborda pe cineva într-un grup şi în terapie individuală. pot regăsi marea dezordine de altădată. Am să vă explic: majoritatea oamenilor care vin în consultaţie cer să fie vindecaţi de o boală sau să rezolve o problemă. Eu cred că nu voi fi departe de realitatea celorlalţi terapeuţi şi animatori de grup. văd o diferenţă importantă între procesul şi obiectivele pe care le dezvolt în grupurile mele şi cele pe care le observ în terapia individuală şi asta fără să o fi decis în prealabil. am impresia că sunt un constructor. fire de plumb. în mod accesoriu. căci îmi dau seama că am mai puţine mijloace pentru a dezvolta viaţa şi creşterea personală decât într-un grup.Viaţa mea. un artizan. am deci ca prim obiectiv dezvoltarea creşterii personale şi. sunt mai centrat pe viaţă. îmi dau seama că dacă dezvolt creşterea personală pentru a face pe cineva mai autonom. sunt mai centrat pe boală. Am mai degrabă tendinţa de a analiza ce se . care le permit să-şi construiască o casă. Multe grupuri au drept obiectiv dezvolatrea personală şi. ca obiectiv accesoriu.

mai puţin despre nevroză şi despre diagnostic. în terapia individuală. pacientul este condus mai mult să vorbească despre ce s-a întâmplat înainte. astfel încât mijloacele pentru a se adapta faţă de el sau pentru a-1 întâlni mai mui sunt mai variate. ameliorează probabil adaptarea şi modifică mai puţin nucleul nevrotic. mai reprezentativ al societăţii. „jocuri distructive". reacţii. Ocazional. vorbim şi despre ce se petrece aici şi acum în relaţia dintre mine şi pacient. Dar acest „aici şi acum" este întotdeauna limitat la o singură persoană: sentimentele pe care ea mi le atribuie sau le are faţă de mine. Terapia de grup ajută să trăieşti mai mult. bineînţeles. de altfel. dacă observ bin . dar nu pentru a fi mai bine adaptat vieţii. întâlnire. In grup. proiectează asupra fiecăreia opinii diferite şi întâmpină reacţii diferite. de asemenea. încerc mai degrabă să ajut persoana să vadă cum repetă conflictele din trecut aici şi acum şi. O altă diferenţă se referă şi la întrebările pe care ni le Pu nem. Nu mi-e imposibil să fiu neutru într-un grup în care participanţii întâlnesc zece până la cincisprezece persoane. am tendinţa. la muncă. cum poate ea să trăiască mai bine cu membrii grupului. în trecut. în copilăria sa. Vorbim. în plus. de simpatie. sentimente. dar pentru că vreau eu. Fiecare participant este în faţa unui evantai mai larg. Observ. de ostilitate. fiecare reacţionează mai mult cu sentimentele sale. tendinţă care este mult influenţată de psihanaliza centrată pe povestea pacientului şi cauza comportamentelor sale. Cred. că în terapia individuală. cu simpatia sau cu ostilitatea sa. în funcţie de ea. dar şi în funcţie de mine cu siguranţă. Le propun participanţilor mai multe instrumente pentru dezvoltarea existenţei.246 Dr Andre Moreau petrece la această persoană. atât în exterior cât şi în relaţia cu mine: ce face că ea nu se simte bine. dar vorbim mai mult în termeni de comportamente. despre ce se petrece în familia sa. plecând de aici. de asemenea. că o altă diferenţă între terapia individuală şi terapia de grup este aceasta: terapia individuală conduce la înţelegere pentru a fi mai puţin nevrozat. este bolnavă? Analizez mai degrabă trecutul.

într-un grup. fie pentru a trăi mai bine. toate lucrurile care se întâmplă aici sunt clarificate cât mai mult posibil. mă cocoşez. totodată el se simte uşurat. să caut cauza lucrurilor. Freud spunea de fapt: „Nevroza este bazată pe menţinerea secretului. Ia psihoterapeut. spunând tot ce gândeşte şi tot ce simte. în acelaşi timp. participantul devine conştient de ceea ce simte şi se întâmplă în interiorul său atunci când se exprimă. aici şi acum 247 ceea ce fac. ceea ce este totuşi posibil printre altele. Ei rămân singuri. de asemenea. Este. fie pentru a ieşi din dificultate. transferurile. constatând." Interdicţia aruncată asupra multor evenimente face că oamenii nu pot vorbi despre conflictele lor unui apropiat. tensionat. că lucrurile de care se temea nu i se întâmplă aici. îmi cere acest lucru. într-un grup condus astfel. Aceasta îi permite să-şi verifice supoziţiile. Sunt destul de convins că jumătate dintre oamenii care vin să mă consulte nar mai avea nevoie de mine dacă ar putea vorbi liber cuiva din familia lor sau prietenilor lor. între ce o să se întâmple când spunem ceva şi . proiecţiile. faţa mi se crispează şi stomacul mi se strânge pentru că-mi reprim sentimentele şi nu le exprim. cel mai adesea. căutăm mai mult acel „cum" sau „cum să faci". Devin bolnav. fără să fie necesar să se revină asupra secretelor de acum douăzeci şi cinci de ani. Ne-maipăstrând secretul într-un grup. îmi creez armura blindată. Acest mod de a trăi într-un grup face viaţa mai clară pentru fiecare. mecanismele de apărare. pacientul mă conduce aici. acum. orientarea psihanalizei. Nu le rămâne decât posibilitatea de a recurge la preot sau. adesea nu a avansat deloc pentru a trăi mai bine. mai sănătoasă. Anxie-tetea este prăpastia între aici şi apoi. aş spune antinevrotică. el vede mai bine efectul pe care-1 are asupra celuilalt. Când cineva cunoaşte cauza.Viaţa mea. De altfel.

Experimentarea sentimentelor.ceea ce s-ar putea întâmpla. inevitabil. trebuie. Aceasta este Peştera lui Aii Baba. este un alt mod de a arăta diferenţa dintre tera-Pia individuală şi un grup de întâlnire. să văd împreună cu el de cine şi . Mă gândesc la frică. în loc să se vorbească despre e'e la trecut. L'acă un client în terapie individuală vine să-mi vorbească despre frică.

. Le propun să aleagă între trei poziţii: fie nu vă este frică şi spuneţi: „Nu mi-e frică". Dacă frica este exprimată într-un grup de unul sau mai mulţi participanţi. Intelectuală şi raţională. fără să fi abordat vreodată cauza. a reflecta. Când experienţa de a simţi frica a fost trăită şi s-a putut utiliza un exerciţiu pentru a o modifica şi. dacă se poate.' ^Ptuală. atunci putem să vorbim de o manieră mai profitabilă despre cauză. A regiza un sentiment înseamnă a utiliza un artificiu pentru a amplifica frica. Pragmatică. fie vă este frică şi. vă apropiaţi mai mult de celălalt şi îl atingeţi. Mai dificil va fi să încerc să văd ce poate el să facă pentru a-şi reduce frica. a gândi după aceea. încerc să o pun în scenă în grup.248 Dr Andre Moreau de ce îi este frică. Când am făcut jocul acesta timp de zece minute întâlnind fiecare participant al grupului. Americană GestaU . frica este cel mai adesea mult atenuată. fie vă este frică şi ţipaţi: „Mi-e frică de tine"". Nu sunt încă sigur dacă este util. . Critica şi normativă: . a simţi mai întâi. A trăi. C. Comparaţie psihanaliză Gestalt a. Metoda Psihanaliză • Europeană. Invit. participanţii să se plimbe lent prin încăpere şi să privească în ochi partenerii pe care-i întâlnesc. chiar atenua. cu cât vă este mai frică. Liberală şi eliberatoare: '°ncePtelef . de exemplu. « Operaţională.

diagnosticele au înlocuit păcatele. (niv el pre ver bal) şi .judecata este rară. • Terapie mai lungă şi Intervenţie mai scurtă. "COmPletaadesea mai profundă .

care lăsase umbrite aspecte din copi- . fostă psiharialistă. o coerenţă structurii mentale a omului. Printr-o abordare Gestalt. Am început să mă orientez spre Gestalt. centrată A trăi mai dramatică. Monotonie în terapie. Trăire mai bine. Mai defensivă. Mi-am făcut psihanaliza cu un psihiatru de renume mondial. printr-o filtrare intelectuală prin vorbire. Mai diagnostică. Am retrăit în Gestalt. Mai terapeutică. care nu-şi nega formarea psihanalitică şi conducea un program de formare în Gestalt la ESALEN (California). vieţii sale. Psihanaliza nu acoperă câmpul complet ai relaţiilor umane. am integrat principiile analitice. sau de grup. terapie individuală nevoilor). aici şi acum 249 Ritualuri (trei şedinţe fixe pe săptămână ). Frecvenţă adesea la cerere.Viaţa mea. individual. cu o terapeută gestaltistă americană. în America. emoţii din copilăria mea fragedă. psihoterapeut: „Am trăit într-un climat psihanalitic foarte dens timp de douăzeci de ani. cincizeci de ani. cu nişte colaboratori analişti. Am sfârşit prin a conduce o echipă educativă şi terapeutică formată din douăzeci de analişti profesionişti. pe care am descoperit-o în 1971. prin apariţia progresivă a lui «aici şi acum». etc. Psihanaliza oferă totuşi o bază explicativă. THOMAS. din primele mele luni de viaţă şi din primele mele relaţii cu părinţii. Ea a rămas la un nivel relativ raţional. divan. în timp ce Gestalt m-a pus în relaţie mai directă cu emoţiile mele şi corpul meu la un nivel preverbal. Mai comunicativă. Nu explorasem aceasta în psihanaliză. Discuţii mai suple: emoţionantă sau (conform tulburătoare. O mai bună cunoaştere de sine.

de a le termina. In timpul unui week^end am făcut un travaliu de doliu pentru dependenţa mea de tatăl meu şi m-am eliberat de acest cadavru pe care-1 purtam pe umeri de treizeci şi cinci de ani. M-am simţit mult mai bine. în analiză. M-am împăcat cu ideea morţii. eram complet invadată de emoţia mea de îndată ce se aborda relaţia tată-fiică şi de o frică magică a morţii soţului meu înainte să ne crească copiii. patruzeci de ani. deci cu viaţa. Transferul şi exploatarea terapeutică a contratransferului sunt utilizate în cele două abordări. fără să ştiu prea bine de ce Dar ele sunt aici şi au deci o sursă inconştientă sau precon-ştientă. Experimentez în corpul meu emoţiile care apar acum. psihoterapeut: „Am început esenţialul din toată dezvoltarea mea personală prin Gestalt. De exemplu. am regăsit o mulţime de lucruri bune de care mă privam: . Cred în terapiile rapide după această experienţă. se caută cauza. Plecând de aici. Ne interesează retrăirea. Gestalt mi-a permis să fac un travaliu de doliu. acţiunea şi influenţa lor Este vorba de exploatarea inconştientului sub aspectul său dinamic. totul a dispărut. a deveni conştient de emoţiile sale. înţelegerea. cum se realizează funcţionarea unei uzine hidroelectrice sub acţiunea torentului pentru a-i recupera energia. sursa. Această frică de a încheia lucrurile. Nu mă restabilisem bine. frica de abandon." BARBARA.250 Dr Andre Moreau lăria mea timpurie şi care aveau legătură cu nevroza mea Inconştientul există şi în Gestalt. ca şi cum nu am fi putut evita ca acest lucru să se repete. Tatăl meu a murit când aveam zece ani.

o reasigurare foarte importantă dup ceea ce obţinusem prin Gestalt. pe care o făcusem în Gestalt. l-am dat un sens de baleiaj electric: să trec câte puţin prin toate colţurile să văd dacă nu mai uitasem ceva.plăceri. ceva de genul unei verificări. Am făcut după aceea o analiză. un fel de linişte că totul avea să fie bine. Ea mi-a adus. satisfacţii. A fost ca o muncă secundară faţă de prima." . de asemenea. multe lucruri. esenţială.

că este o furie de viaţă în Gestalt. Frica psihanalistului. un miel în gura lupului. nu am înţeles niciodată ce anume. când îmi trăiam mânia.Viaţa mea. terapeut: „După o lungă terapie personală în Gestalt şi în analiză tranzacţională pentru a mă schimba şi a învăţa să trăiesc. el aştepta ceva de la mine.» şi apoi îngrămădit într-un fotoliu. întrebări pe care nu mai îndrăzneam să le pun. multe întrebări rămân fără răspuns." BENEDICTE: „In psihanaliză. nu numai despre gânduri. credeam că după aceea nu o să mai fie. dar de fapt.. Este adevărat că apoi eram mai calmă. Diagnostic Psihanaliza Gestalt Mai statică. Aşteptam ceva de la el. el pe un altul în spatele unui birou (o barieră pentru a împiedica contactul) fără să mă mişc." b. am întreprins o analiză lacaniană pentru a înţelege. mai senină.. mai ales să nu plâng. sentimente refulate. Doctore. Am învăţat că mânia mea este şi va rămâne mereu acolo.» «Bună ziua. Ritualul în sine era foarte rigid.. Avea aerul că ştie tot şi eu nu ştiam nimic. a intelectualiza sau a trăi? Este adevărat că în psihanaliză. A vorbi. normă cu judecată mai mu . • Mai dinamică. Doamnă. Adesea cu referire la o • Puţine norme sau deloc. ci şi despre sentimente şi senzaţii şi îmi trăiesc fricile. suferinţele (nu sunt prea intelectuală).. era o întreagă problemă.. furia rămânea.. «Bună ziua. eu vorbesc. aici şi acum 251 NATACHA. Nu se punea problema să schimb sau să lipsesc de la o întâlnire. Nu eram pe aceeaşi lungime de undă.

sad icul . nar cisi stul .lt sau ma i puţ in incl usă : per ver sul. . ma soc hist ul. iste ric ul.

Se urmăreşte cum clientul se serveşte pentru a preveni şi evita emoţiile şi a le bloca. se simte liber să adopte sau să respingă ipoteza oferită. apropiată de o judecată de valoare: castrare. Diagnosticul este o judecată. THOMAS: „Gestalt a venit să exploreze plajele rămase neexplorate de psihanaliză şi mi-a permis mai ales plonjări într-un regres mai important. • Rezistenţa este mentală. de fapt. Lucrăm cu ceea ce simţim în corpul nostru. suscitând reacţia clientului care. Rezistenţa este mentală şi corporală (armură). Ea este adesea negativă şi diminuată de o judecată: „Este complexul dumneavoa stră Oedip pe care-1 proiectaţi". după examen. schimbător. propus ca o ipoteză. Este o continuare. de unde şi mai puţină rezistenţă din partea sa.252 Dr Andre Moreau Diagnosticul este mai dinamic. Este o analiză lărgită a . Gestalt nu respinge psihanaliza. rezistenţă la interpretare a analistului. Rezistenţele au şi aspecte pozitive.

a dimensiunii verbale la dimensiunea corporală şi emoţională. Există aspecte bune şi rele de ambele părţi. Gesta . Aş regreta ca Gestalt să-şi renege paternitatea analitică şi toate resursele pe care ea poate să i le aducă. a dimensiunii trecutului la dimensiunea prezentului şi viitorului.A fi. regretabil ca Gestalt să rămână prizoniera a analizei tradiţionale a «părintelui» său. precum şi devieri posibile.dimensiunii individuale la dimensiunea de grup. de asemenea.

trebuie să te bucuri. nici măcar să gândeşti." NATACHA: „Diagnostic? Ignor ce diagnostichează analistul meu şi ceea ce este de diagnosticat la mine. Există noi norme anticonformiste. Mă simt considerată aşa cum sunt. fă ce vrei şi cu atât mai rău pentru ceilalţi. încercând să mă fac înţeleasă. aveam nevoie să fiu ajutată. A venit rece. există un stăpân. Mă simţeam ca o fetiţă pierdută într-o mare zbuciumată. Era un risc pentru Gestalt în California anilor '70! După ce mi-am negat corpul în psihanaliză. Şi Gestalt este probabil normativă. Există n oarecare conformism. homosexualitatea este o perversiune) şi acuzatoare. Găsesc diagnosticul rece. respinsă în lumea celor nebuni. un corp şi o inimă şi ţin la asta. Nu aveam nimic de-a face cu scenariul lor. Devalorizată. aici şi acum. Aşteptam verdictul. invadată din toate părţile. vor să-mi taie capul în Gestalt. Există un «adevăr». urlând în mijlocul valurilor enorme. lectura «textelor sacre» ale lui Freud. exegezele textelor: «maestrul a spus». Nu aveam nevoie să fiu catalogată." BENEDICTE: „Panicată. o conotaţie u moralizatoare (ex. După toţi aceşti ani de psihanaliză. Aspectul religios există în psihanaliză. să fiu recunoscută. monstruoase.Viaţa mea. inima mea se revoltă şi îmi vine să plâng. mă supun la teste psihotehnice mai întâi şi apoi. dar poate totodată să fie îmbogăţită de aceasta. egocentrice. nu este bine să fii raţional. trebuie să-ţi exprimi emoţiile. Am un cap. o encefalogramă. O etichetă pe care o consideram greu de dus. o etichetă medicală ce vi se lipeşte pe . aici şi acum 253 este mai bogată decât analiza. scriind aceste rânduri. de exemplu: a-şi permite toate plăcerile. crud şi foarte ştiinţific: «nevroză fobică de angoasă». căutam un colac de salvare.

nu." . Ce înseamnă aceasta? Medicul o ştie. vă înscrie într-un catalog la rubrica «nevroză fo-blcă de angoasă». bolnavul.spate.

A face să devină conştient: dacă pacientul realizează motivele inconştiente ale nevrozei sale sau ale rezistenţelor sale. există speranţa că va cunoaşte o ameliorare progresivă a stării sale. Mai dinamică.254 Dr Andre Moreau c. la ceea ce se întâmplă între sentimentel e actuale şi tensiunile care apar sau dispar (de exemplu: îmi dau seama că simt că mă strânge în piept. Trezirea conştiinţei este importantă. Proces terapeutic Gestalt Psihanaliză Mai statică. ci mai mult la episoadele imediate. Trezirea conştiinţei este aplicată mai larg. că mie rău când mă gândesc la serviciu şi că mi-e mai bine dacă respir . Trezirea conştiinţei este adesea înţeleasă ca percepţia unei relaţii între un eveniment important din copilărie şi un simptom (de exemplu: dorinţa de aşi vedea murind tatăl şi apariţia unei paralizii). nu numai la evenimentel e trecute. dar se insistă pe ce se întâmplă la clientul care devine conştient şi nu pe rezultatul care ar fi interpretare a intelectuală.

îmi petreceam timpul încercând să înţeleg totul. în grupul de Gestalt.profund). Psihanal iză Mărturia lui Marcel Gestalt în psihanaliză. mam simţit mai bine când nu am mai încercat sa .

" „Sunt asasinul şi eu. aici şi acum Dar această terapie nu mă ajuta deloc să trăiesc mai bine. Visele sunt interpretate de analist în manieră aproape magistrală. Contratransferul este exprimat verbal de terapeut sau de grup. Le povestesc identificândumă cu diferitele personaje care le compun: „Sunt tatăl meu şi eu. dar clarificat şi de transferul celorlalţi sau viziunea lor despre terapeut." Le joc eventual în psihodramă. Aveam impresia că trebuie să fac „turul complexelor" pentru a-mi satisface psihanalistul. Proiecţia este confruntată cu realitatea. Trăiam ceea ce mi se întâmpla.. dar nu era exprimat. mai mult cu referinţă la „textele sacre" decât la propria mea experienţă. Munca era mai dinamică. Proiecţia era interpretată. 255 înţeleg şi să explic (nivel intelectual). apoi analizată. Era prea lung... Contratransferul terapeutului se presupune că era analizat în secret.Viaţa mea. prea lent. Trăiam căutarea lui „de ce". prea static. exprimat. Visele erau trăite cu mai multă emoţie.. Transferul era analizat şi interpretat intelectual. Transferul este amplificat. Psihanaliz ă Mărturia lui Bernard Gestalt In analiză nu aveam conştiinţa impactului .

în Gestalt. am învăţat mai repede să fiu într- .

cum corespundea cazul meu complexelor descrise în cărţi. mă împiedicam să citesc cărţi de psihanaliză pentru a nu mă influenţa. fără ajutor. Dr Andre Moreau impresia că rămâneam în ceaţă tot timpul şi că nu schimbam nimic în viaţa mea. Am încercat să înţeleg aproape singur. încercam mereu să înţeleg. abandonat. în acelaşi timp. supunândumă astfel sfaturilor analistului meu. Această atitudine mă tensiona. Aveam .256 emoţiei asupra corpului meu. dar nici eu şi nici psihanalistul meu nu stabiliserăm conexiunea între căutarea mea intelectuală şi emoţiile mele.

Schimbările erau de atunci mai rapide. Rămâneam mai puţin blocat la nivelul înţelegerii.adevăr în contact cu ceilalţi (întâlnire reală + proiecţie) şi. mai mult în contact cu mine însumi şi corpul meu. Primeam mai mult ajutor de la terapeut sau de la grup pentru a mă înţelege pe o cale mai emoţională. eram foarte stimulat să citesc. • Căutarea intelectuală era subliniată la mine ca o rezistenţă în trezirea conştiinţei emoţiilor pe care le trăiam. încă de la început. prin aceasta. mi-am putut schimba treptat modul de viaţă considerabil şi mai rapid- . să-mi fac rezumatul lecturilor cu nişte comentarii întru totul personale şi pentru a le comunica şi celorlalţiMai mult în contact cu emoţiile mele.

Am devenit mai atentă la limbajul corpului meu. cel al sexualităţii şi cel al agresivităţii. să mi le asum mai bine în loc să le combat în zadar. tandreţe. Gestalt amplifică viaţa. Dacă analiza m-a împăcat cu agresivitatea şi sexualitatea mea. am vrut să schimb anumite comportamente şi felul meu de a relaţiona. Gestalt m-a îmbogăţit mult: dimensiunea grupului. cum mă percep ceilalţi şi cum îi percep eu în realitate aici şi acum. să mă iubesc şi cu sexualitatea mea. în special în două domenii fundamentale. la nevoile. Gestalt m-a împăcat cu emotivitatea mea care este o foarte mare bogăţie pentru a trăi din plin." NATACHA: „A deveni conştient? în Gestalt. Analiza îmi permite să înţeleg ce . adică confruntarea cu ceilalţi.Viaţa mea. să mă reneg şi să mă epuizez într-o luptă fără ieşire. Aceasta este în consens cu ce spuneam mai sus: analiza ca şi terapia individuală tind să reducă boala. pe lângă faptul că m-a împăcat cu mine însumi. sentimentele şi senzaţiile mele. în agresiunile mele. Cel mai mare câştig pe care l-am obţinut prin analiza mea este o mai bună acceptare a felului meu de a fi. Mi-am asumat mai bine emoţiile corporale şi sentimentele. dialectica mea despre putere. iar Gestalt. aici şi acum 257 THOMAS: „Tehnica psihanalitică este efectiv lipsită de viaţă. Am învăţat să le ascult şi să le satisfac. dacă nu chiar morbidă. să le accept şi să le controlez în cele din urmă. agresiune. intoleranţa mea. Ea mi-a permis totodată să-mi accept mai bine impulsurile şi nevoile mele sexuale cu mai putină culpabilitate. mi-a permis şi să utilizez într-un mod mai dinamic energia emoţională pe care o aveam. să încerc să mi le asum. Analiza a avut efectul de a îndepărta aspectul negativ al luptei cu mine însumi. de vitalitate.

pe de o parte." BENEDICTE: „Am început psihanaliza faţă în faţă. Pot să dau o explicţie clară şi logică.fierbe în subsol şi impactul tuturor acestor lucruri în viaţa mea. tare dezamăgită. având impresia că eram un caz. dar pe de altă par- . Eram.

Voiam ceva concret. tot cu o anumită teamă. nu ca să mă simt mai bine. în sfârşit.258 Dr Andre Moreau te eram fericită. Şi ca o fetiţă docilă. fără diagnostic. că ruia să mă destăinui. Voiam să acţionez.' d. neutru. tremurând de emoţie şi de fri că. plăcut la pri vire. m-am simţit acceptată. mă consacra. pe cineva care. Eu îl iubeam deja şi îl admiram în linişte. Găsisem pe cineva cu care să vorbesc. Materialul . de departe. monologuri. După o scurtă fază de observaţie. dorită. am început să mă simt mai bine îmi imaginam că asta aştepta el de la mine şi mă supuneam Nici nu-mi mai aduc aminte ce spuneam în timpul întrevede rilor. sperată. dar care ştia mai ales ceea ce eu nu ştiam. Reîncepeam să trăiesc: un tânăr. Poate că el avea să mă descopere şi mă va iubi. Impresia dintotdea una că aveam în mine tot ce-mi trebuie ca să câştig mi s-a con firmat. lucruri imprecise. Am abordat-o cu multă neîncredere: fără psihanaliză. Am reînceput în Gestalt o terapie individuală mai întâi. Mă imaginam aşteptată. inexistent ca persoană Gestalt • Ecran pe care clientul proiectează. numai mie însămi. activităţile în grup. Cum aveam să reuşesc să-mi ocup locul şi să mă implic cu totul. Lam găsit. am primit mângâieri de care aveam mare nevoie. Persoana era mai importantă pentru mine decât terapia Ştiu că-mi structuram timpul. Trebuia să mă iubească. îi atribuiam puteri magice. precum Dumnezeu Tatăl Atotputernic şi Iertător. îmi lipsea doar un ajutor discret şi pozitiv. în timpul căreia am participat mai ales la munca celorlalţi. etichete. credeam acest lucru cu fermitate. Am lucrat pentru mine şi a fost bine. de asemenea. patruzeci de mi nute pe săptămână. Am reluat. Mândră. ci pen tru ca să i-o pot spune. avea să se intereseze de mine. despre ce? îi vor beam cum mi-ar fi plăcut să-i vorbesc unui prieten. Frica ş' culpabilitatea s-au atenuat datorită exerciţiilor şi am înaintat ra pid. mă duceam la întâlnire şi vorbeam de cine. Atitudinea terapeutului Psihanaliză • Ecran alb.

aici şi acum (relaţia psihanalitică). Proces intra. Reacţionează la nivel intelectual prin interpretări. Este judicios: tine cont mai mult de ce-i . Este din punct de vedere emoţional răbdător şi pasiv. de exemplu. spune ceea ce simte (contratransferul său) în faţa clientului: transferul + proiecţia + întâlnirea reală aici şi acum. iritându-se. Terapeutul îşi utilizează conştiinţa pentru a împărtăşi faptele de comportament observabile. Există ca persoană. de la pacient: el transferă sau proiectează. Interpretează puţin sau nu interpretează deloc Propune eventual trăirea sa ca fiind personală şi întreabă clientul dacă simte la fel sau dacă ea evocă ceva pentru el. cu atât este mai adevărat că interpretarea 1-a atins la un anumit nivel. obiectiv) sau primite ca o condamnare fără drept de apel. eventual.Viaţa mea.şi interpersonal. Comunică interpretările sale: dacă clientul se opune. Terapeutul propune şi clientul decide. în principiu. de client ca o judecată autoritară (este adevărul. înseamnă că este rezistent şi. poate să se manifeste şi să reacţioneze faţă de client. Proces intrapersonal. resimţite. cu cât o face mai mult. Neutralitatea binevoitoare a analistului „garantează" obiectivitatea şi puritatea proiecţiilor şi a transferului clientului. Reacţionează din punct de vedere emoţional la comportamentul clientului. Tot ceea ce apare vine. 259 psihoterapeutic se referă atât la experienţa prezentă a terapeutului cât şi Ia cea a clientului (lărgirea câmpului terapeutic).

interpretat. . controlat pe să şi că o Analist mai autoritar sau autocratic. Pasivitatea sa îi conferă orice putere (pasivitatea este o formă de putere: îl face pe celălalt să acţioneze). psihanalistul aşteaptă şi nu este responsabil. Tăcut şi pasiv. mai relaţional.260 Dr Andre Moreau „La ce vă gândiţi?" (mai intelectual) Ajută pacientul devină conştient presupune va urma ameliorare. Dacă nu se întâmplă nimic. este problema sa. Contratransferul este analizat. supervizat. totul vine de la el. Dacă clientul nu „face" nimic.

Poate să-1 întrebe. de ceea ce gândeşte. trăieşte în corpul său.spune clientul că trăieşte decît de ceea ce gândeşte el." Terapeutul îi redă clientului puterea a ceea ce i se întâmplă. Văd că v-aţi schimbat la faţă. „ Eu. de asemenea. mai responsabil. simte. ştiu mai puţin decât clientul ceea ce trăieşte el. terapeutul. Terapeutul se simte. Intensifică conştiinţa contratransfer ului său. Terapeut mai relaţional. responsabil de progresul clientului: el examinează dacă unele dintre atitudinile sale pot bloca clientul tăcut. Terapeutul şi clientul cercetează. Terapeutul se presupune . mai democratic. Ce se întâmplă în interiorul dumneavoastr ă chiar acum? Ajută şi antrenează clientul să devină conştient de ceea ce i se întâmplă.

(impresie trăită de mine Expertul este deasupra adesea în Gestalt). Clientul va decide dacă este pertinent sau nu.Viaţa mea. mai conştient de contratransferul său (primul participant al grupului). analistul poate împiedica un pacient să participe ajută clientul să decidă ce la grup „pentru a nu un va face (grup sau cuplu). • Ca terapeut. propunea interpretarea sa sau punctul său de vedere fără să mi-1 impună. căci şi eu mă expun. eu pot fi o persoană. aici şi acum 2 61 cât posibil. propune eventual să aştepte un anumit timp pentru a valida decizia. • Dependenţă mai mare: • Terapeutul gestaltist abordează problema. devenind conştientă de ceea ce simt. . • Pot fi vulnerabil. îşi dă părerea. observând ce se petrece. a fi un client mai experimentat. el clientului. dar nu este niciodată comunicat pacientului. ţin cont de ceea ce pot evoca la clientul meu este • Analistul este expertul • Terapeutul nuşi de ceea ce care ştie (impresie pe expertul care ştie tot care am trăit-o ca analizat). El îi clientului despre contratransferul său. dilua transferul". exprimând anumite reacţii.

262 Dr Andre Moreau „Trebu ie sămi între b anal istul dac ă pot să fac o tera pie de cupl u sau dac ă pot sămi schi mb serv iciul. Depen denţ . " Refuz cate gori c faţă de oric e schi mba re: fără deci zii imp orta nte în timp ul anal izei.

Este ceea ce percepeam . El este pentru mine «mama cea bună» care îmi acordă timp. Una dintre valorile Gestalt este absenţa prejudecăţilor.ă mai mar e: clien tul nu poat e să-şi schi mbe orar ul. un punct de vedere. Nu cred să-1 fi văzut pe analistul meu ca pe un tată. fiecare cu viziunea lui despre aceeaşi problemă. un frate sau orice altă persoană. în analiză. nu am decât un terapeut. atenţie. bărbat şi femeie. înseamnă că este ascunsă pe undeva. Analistul caută la toţi un complex Oedip. treb uie să urm eze peri oad a de vaca nţă a anal istul ui său. plecând de la emoţiile care apar «aici şi acum». în Gestalt. văd adesea apărând manifestări bărbatmamă şi femeie-tată pe care pot să le integrez teoriei psihanalitice. văd doi animatori. THOMAS: „în analiză. în Gestalt." NATACHA: „Am ales mereu terapeuţi bărbaţi. partea dogmatică mă plictiseşte: dacă nu apare.

în analiză nu mi s-a părut niciodată că n-aş fi înţeleasa sau interpretată altfel decât o făceam eu. în Gestalt. iubit şi. în nici un caz nu-rru . chiar dacă mă simţeam urâtă. Apreciez mult acest lucru.şi la terapeutul meu în Gestalt care m-a ajutat. Pe de alta parte. proastă şi rea. mă simţeam uneori interpretată şi trebuia să mă apăr împotriva proiecţiilor de care nu aveam cum să scap. ma recunoscut.

Ceea ce cred acum este că nici una (analiza deloc). aici şi acum 263 consider analistul drept un interpret. Fără ecou sau răspuns. mereu boala. nu eram primită decât pentru asta. Nu eram oare bolnavă? Una dintre pacientele sale? Şi mi-era din ce în ce mai penibil: ajungeam bolnavă pentru că trebuia. Natacha.. nici cealaltă (Gestalt puţin mai mult) nu aveau o contribuţie destul de mare la aspectul spiritual al fiinţei noastre. Am nevoie să mă ştiu. un zâmbet schiţat îmi lăsa impresia că exist. cu atât mai puţin ştiu «clar şi logic» ce logică? Am impresia că uneori călătoresc la frecvenţe diferite — ceea ce nu este întotdeauna confortabil. o statuie: mereu tânăr şi frumos. dar nu pentru mult timp. cu cât înaintez mai mult. Personalitatea terapeutului în Gestalt mi se pare foarte importantă şi cu totul alta. Aş spune că." BENEDICTE: „Analistul meu. dar rece. o impresie de indiferenţă.." Douăzeci de ani mai târziu.. Dar trebuia să mă duc. am tendinţa de a căuta ajutor la femei pentru a evolua. îmi scrie: „Acum. Eram foarte dependentă. Mă simţeam din ce în ce mai prost. Nu am impresia că mă aflu în faţa unui . recitind acest text. boala. Eu interpretez.. îmi imaginez că Natacha (pseudonim) eram eu. el nu interpretează niciodată pentru mine. Nu am nevoie să ştiu. îmi analizam simptomele. Nu mă mai recunosc total. eram condiţionată. atât de puţin uman. Ceva dincolo de transper-sonal.Viaţa mea. Gestalt şi apoi analiza au fost pentru mine etape pe drumul vieţii mele şi le mulţumesc celor care m-au însoţit. un zid. Poate să o facă pentru el. Vorbeam cuiva şi nu cu cineva. Un alt nivel de conştiinţă care este conştiinţa dimensiunii noastre «divine».. explicam. Nimic.. dar mie nu-mi pasă. Principiul feminin mi se pare prioritar.

Pot să vorbesc cu el. preponderenţa analizei. Convergenţele se creionează: în psihanaliză. că sunt bolnavă." Aceste mărturisiri care nu sunt univoce nuanţează puţin afirmaţiile categorice de la început. interpretării şi . activ. înţelegător.medic. El este prietenos.

De partea pacientului. cat şi de partea analistului. protestanţi. neutralitatea terapeutului. In relaţia psihanalitică. D. mai ales când am „îndrăznit" să vorbesc despre sentimentele şi îndoielile mele „coreligionarilor mei" şi apoi „necredincioşilor". simţeam unele indispoziţii pe care nu le puteam defini. Nu se vor recunoaşte în această descriere pe care vor găsi eronată. Cred că aş fi văzut acest text ca şi ei cât timp eram în psihana liză. aveam impresia că era interzis contactul direct cu pacientul. Când eram adeptul deplin al religiei catolice. Totul este bine organizat pentru ca acest contact direct să nu aibă loc şi există multe motive pentru acest lucru. îi vedeam la fel pe atei: eretici. tot ce el manifeS" . atât de partea pacientului. Sentimentele pe care le trăiam aveau adesea un ecou care lărgea şi preciza felul meu de a vedea. atitudinea analistului pe care-1 numesc „robotul psihanal-tic". Psihanaliza: continuare a religiei? Ceea ce va urma nu va face plăcere anumitor psihanalist' ortodocşi. Experienţa pre" zentului este evitată cu grijă. reactiva rea emoţiilor şi stimularea schimbărilor de comportamente o mai mare participare a terapeutului. Multe lucruri pe care le-am trăit în Biserica psihanalizei şi drumul pe care l-am urmat pentru a ieşi de aici sunt oarecum asemănătoare procesului ce a avut loc în mine faţă de religie. Am putut să le clarific progresiv ulterior. Cu toate că vorbim de interdicţie pentru a ne elibera sau de interdicţiile societăţii pentru a ne degaja în cura psihanalitică. motive intelectuale bineînţeles. complex Oedip. plină de prejudecăţi sau imprimată de u diagnostic precum: revoltă împotriva tatălui. în Gestalt. Cât eram în psihanaliză.2 64 Dr Andre Moreau diagnosticului. într-o relaţie mai vi cu clientul. Ce m-a frapat cel mai mult este probabil „ritualul" psihanalitic. am avut adesea impresia că interdicţia se întorcea în biserică sau în relaţia psihanalitică într-o formă deghizată.

am văzut că puteam trăi relaţii altfel decât transferurile. Atunci. trădat în sentimentele mele. Am trăit aceasta în psihanaliză. povestea care se inventează este aceasta: tot ceea ce pacientul trăieşte nu are nimic de-a face cu analistul său. cândva. aici şi acum 265 tă. Nu-1 întâlneam întradevăr pe celălalt. Era dinamică de grup de inspiraţie rogeria-nă. dar mai clar după aceea. Aveam impresia. Avusesem acelaşi sentiment de trădare când primeam o invitaţie la o pensionare pentru cupluri. m-am simţit revoltat că am fost înşelat. Totul este o reflectare a trecutului. în afara transferului. dar şi în grup analitic. Da. Mult mai târziu. intitulată: „Fericit(ă) acela(aceea) ce vine în numele Domnului. Ceea ce trăieşte el acum faţă de de analistul său nu este decât o repetare a trecutului. este ceea ce numim transfer: reportul sentimentelor pe care pacientul le avea altădată faţă de părinţi asupra persoanei actuale a analistului. dar recuperată oarecum de psihanaliză prin intermediul persoanei liderului grupului. este adevărat. totul era colorat de transfer. simte şi trăieşte este sistematic transportat undeva. experimentează.Viaţa mea. al mamei mele sau al fratelui meu. ci un substitut al tatălui meu. am participat la grupuri psihanalitice cu mult înaintea psihanalizei mele şi a formării mele în Gestalt-terapie." Compătimesc într-adevăr omul care vede în faţa lui o femeie care vine „în numele Domnului". în acest gen de grup. După mai mulţi ani. spune. tot ceea ce se petrecea. o psihanal'istă foarte interpretativă de renume mondial. mai degrabă decât în numele său personal. toate sentimentele pe care puteam să le trăiesc faţă de un alt participant sau de o altă participantă. . dar nu este decât reinventarea trecutului. că eram deviat de la traiectoria mea precum un avion deturnat de la destinaţia sa de un pirat al aerului. în mod confuz. puteam trăi relaţii directe cu cineva.

Aveam acelaşi sentiment când mi se propunea „să-mi iubesc aproapele din dragoste pentru Dumnezeu". Simţeam un fel de interdicţie de a trăi în prezent. ciudată impresie că eram un mercenar în religie sau un alienat al timpului trecut care vegetează în prezent. . Alienarea prezentului prin întoarcerea trecutului. Aveam impresia că eram discipolul unui gropar sau al unui arheolog.

culcat pe divan. în real. cred că ar fi făcut-o. mereu la ore fixe. în acelaşi mod. Dacă ar fi putut să mă primească cu o mască. cel puţin în şcoala freudiană: trebuia să accept patru şedinţe pe săptămână. aşezat. şeriful are întotdeauna dreptate. In filme. neavând libertatea să-mi iau concediu întro altă perioadă. ascuns în spatele meu. armă ce permitea psihanalistului să-şi exercite autoritatea asupra mea. introdus de un portar. Dacă nu mă recunoşteam în ceea ce psihanalistul încerca să mă facă să înţeleg. fără derogări. Interdicţia întâlnirii în prezent se manifesta şi prin rigiditatea schimburilor. Psihanaliza mea. obligat să mă pliez după vacanţa analistului meu. Nimic nu putea fi trăit în prezent. într-un templu sacru. Un fel de piedică: mă simţeam adesea încurcat de interpretarea psihanalitică. Mulţi analişti manifestă ceea ce numesc comportamentul sau „complexul şerifului".266 Dr Andre Moreau Această interdicţie a vieţii în prezent sau a contactelor directe în relaţia psihanalitică se manifesta şi prin utilizarea inconştientului pe care o realizam. Interdicţia se ascundea sub alte forme ca să nu se vadă în afara şedinţelor psihanalitice sau a şedinţelor de grup: era mai bine să nu-ţi cunoşti analistul. Problemele exterioare ale realităţii nu puteau să intervină pentru a conferi mai multă supleţe acestor schimburi. ca şi religia pe . eu nu puteam să-mi văd analistul. se datora faptului că nu eram conştient de acest lucru. dar aveam uneori impresia că inconştientul era o armă pentru a mă convinge că greşeam. fără absenţe. Inconştientul era cel ce răpea valoarea experienţei conştiente aici şi acum. căci trebuia să plătesc şedinţele de la care lipseam. Nu neg experienţa inconştientului.

Terapeutul îşi interzice să existe ca persoană: el este neutru." în spatele acestui panou de la intrare am putea citi: „Ghiciţi ceea ce vă spun să faceţi pentru a vă elibera. avea ceva antiviaţă.. .care am trăit-o. dar nu faceţi ca mine. nu-şi exprimă sentimentele. Faceţi ce vă spun (asociere liberă de idei. situaţie în care el face o concesie. obiectiv. Este aproape un robot psihanalitic Culmea e că afişează ceva de genul: „Veniţi la mine pentru a regăsi viaţa. aproape o scuză. nu zâmbeşte niciodată sau abia schiţează un zâmbet.

uneori. cu vorba şi cu fapta. mereu interzisă şi niciodată experimentată. uneori iritat. fără „trecere la faptă". Am impresia că citesc o carte de exegeză în care se fac comentarii despre cărţile sacre. eu am descoperit mult prin „trecerea la acţiune" în Ges-talt. faţă de alţi participanţi. există un „Dumnezeu Tatăl": Freud. inhibiţia acţiunii). Religia spunea: „Am păcătuit mult cu gândul. alteori speriat când citesc anumite articole sau cărţi psihanalitice. Ca şi cum inspiraţia s-ar fi epuizat cu primii apostoli şi nimic nu s-ar mai fi inventat de atunci. îmi permitea. precum Melanie Klein. Rank. aici şi acum 267 dar nu faceţi ce fac eu" (neutralitate. acţiunea. Aici. favorizată în Gestalt. Or. în sensul de „actual" (act ca acţiune şi actual ca aici şi acum). în autoritarismul său. Dumnezeu Tatăl. se face apel la „Părinţii Bisericii". Tot ce puteam face în acţiune în relaţia prezentă era pătat de păcat: era o „trecere la faptă". Ferenczi. precum Janet. O parte foarte importantă face referinţă la „gândirea maestrului". care se autointitulase ultimul profet: nimic nu mai putea fi . un fel de păcat mortal ce trebuia evitat cu orice preţ.Viaţa mea. Freud. dar continua să interzică acţiunea. Unele variante sunt împrumutate de la evan-ghelişti şi apostoli. mi-a permis să epuizez şi să fac inutilă dorinţa atât de repetată a „trecerii la faptă". Freud. Abraham. Am sub ochi Vocabularul psihanalizei de Laplanche şi Pontalis. semăna puţin cu Mohamed. Trecerea la actual. Sunt surprins. să exprim în prezent sentimentele trecute şi să-mi dau seama că încetam progresiv să repet în prezent acelaşi trecut inadecvat precum teama sau mânia. dar foarte puţin şi chiar mai rar la precursorii Vechiului Testament. Ca în orice religie. să văd cât de mult se face referire la „Tata Freud". Este o injuncţie paradoxală." Psihanaliza favoriza cuvântul ca mijloc de eliberare.

ca şi cum analiştii nu puteau să vorbească deloc despre practica lor personală cu clientul lor. în conferinţele psihanaliştilor. Am condus mai multe congrese şi insistam pe lângă conferenţiari să dea exemple extrase din practi- .revelat sau scris după el. sunt speriat şi iritat când se citează în repetate rânduri cazurile şi scrierile maestrului sau exemple extrase din literatura franceză.

Când citesc cărţi despre Gestalt. Analiştii răspundeau mai greu decât ceilalţi terapeuţi la această cerinţă. Nu ştiu nici măcar dacă apărătorii. El îmi cunoaşte gândurile inconştiente. ştiam la ce să mă aştept şi el ştia ce ştiam. în religie am învăţat că: „Dumnezeu ştie tot. că sunt încercuit din toate părţile ca într-o închisoare care are conturul pielii mele. că dacă eu nu te văd. Cu psihanalistul. Peste tot unde o altă teorie redă mai bine realitatea. psihodramă. ea este prezentată deschis. Psihanalistul face şi mai bine. . filosofie orientală. se vorbeşte din când în când despre Perls. El îşi propune interpretările la acelaşi nivel cu mine şi ne lămurim reciproc.268 Dr Andre Moreau ca personală. percepţia sa. Cel puţin cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îmi cunoaşte gândurile secrete. Mă simt demascat în şanţurile unei fortăreţe. am impresia că sunt urmărit pe cărările secrete ale caracterului meu. închisoarea îmi invadează pântecul. el îmi oferă uneori punctul său de vedere. mă simt urmărit şi mai mult: el ştie chiar şi ce eu nu ştiu. în spatele zidurilor lor. Uneori nici nu mi-o spune. fiind citat printre mulţi alţii. Dumnezeu te vede". dar este pe picior de egalitate cu mine. mă văd. în Gestalt. fie că este vorba de Freud Jung. El îmi spune chiar ceea ce nu ştiu cu „adevărul ştiinţific" drept mască. pot să mă simt peste tot ameninţat. aşa cum îmi era prezentat. cu toleranţă şi fără frică de erezie. Cu psihanalistul. Gestalt îmi dă impresia că sunt în permanentă schimbare şi că fac apel la resurse diferite. existenţialism. Am impresia că mă aflu în faţa unui om care caută împreună cu mine drumul vieţii mele. terapeutul mă ajută să descopăr.

„Doctrina freudiană" evocă „doctrina creştină". Mi s-a întâmplat adesea să citesc sau să aud vorbindu-se de anumite explicaţii psihanalitice care nu răspund la ceea ce trăiesc eu (vreau să accept că există probabil în inconştientul meu) şi pe care nu le-am întâlnit niciodată la ceilalţi. Mă întreb atunci dacă aceşti oameni nu sunt pe cale de a repeta te- . Anumite mecanisme psihologice descrise de psihanaliză întâlnesc experienţa curentă trăită şi sunt descrise şi de alte teorii psihologice.

] . doi termeni cu conotaţie religioasă. despre „stadiul anal". Am acest sentiment când un analist vorbeşte despre „scena primitivă". despre „dorinţa de penis" la femeie. despre „pulsiunile de moarte". în „ritualul curei". el numeşte aceasta „regula abstinenţei". psihanalistul se ascunde cum se ascunde Sfântul Sacrament..Viaţa mea. [. precum Dumnezeu pe care nimeni nu-1 vede niciodată şi. el nu se manifestă. Pentru mine reprezintă transmiterea unei doctrine ca cea a păcatului originar sau a vieţii îngerilor. Aici simt eu „aspectul religios" al doctrinei psihanalitice. In sfârşit. curios. aici şi acum 269 oriile inventate de cineva care nu a trăit niciodată nimic în corpul său..

de apartenenţă şi dragoste. (cap. (cap. RE1CH. Exemplu: anghina roşie. exerciţii respiratorii. pentru a-i ajuta pe medicii generalişti să-şi abordeze pacienţii într-o manieră a suferinţei şi bolii lor. (cap. Este o psihoterapie proprie practicienilor care nu sunt specializaţi. a emoţiilor şi a dorinţelor refulate. contact fizic etc. II. (cap. (cap.Glosar ANALIZĂ TRANZACŢIONALĂ: metodă de descriere a structurii personalităţii. inventată de Eric BERNE.) BIOENERGIE: metodă terapeutică inventată de W.) BALINT: medic ungar. ce insistă mai mult pe manifestarea sentimentelor. (cap. II. I. IX. .) A DEVENI CONŞTIENT de sentimentele sale: etapă importantă în ciclul satisfacerii nevoilor.) ASCETISM: formă de introiecţie a plăcerii interzise. SUA. fizică precum şi psihologică. X. a tranzacţiilor între persoane şi a terapiei. El a inventat la Londra (1950-1970) metoda discuţiei de caz inspirată din psihanaliză. (cap. prin exprimare corporală. (cap. de respect de sine şi de realizare de sine.) DIAGNOSTIC: denumirea unei boli. VIII. X.) CICLUL GESTALT sau ciclul satisfacem nevoilor: proces urmat de om pentru a găsi un răspuns satisfăcător la nevoile de siguranţă.) CONFLUENŢĂ: tendinţa de a reduce diferenţa dintre sine şi ceilalţi şi de a mări dependenţa. X.) APĂRARE: a se vedea REZISTENŢE.

GESTALT-TEORIA sau TEORIA FORMEI: a fost creată de WERTHEMER. (cap.) EMPATIE: termen creat de ROGERS care cuprinde o primă mişcare de simpatie. Proiecţiile şi transferul sunt descoperirile majore care există în toate metodele terapeutice. să evoce şi să exprime existenţa reală a individului în prezent. fără a uita vreodată că este un „ca şi cum" şi o mişcare secundă de retragere care este empatia propriu-zisă şi care implică o distanţare pentru a aprecia situaţia mai obiectiv.) GESTALT-TERAPIE: abordare existenţială descoperită de PERLS. (cap. Ea utilizează levierul întâlnirii autentice „aici şi acum" prin jocuri şi exerciţii de întâlnire pentru a ameliora relaţia in- . aici şi acum 271 DIAGNOSTIC EXTINS: diagnostic extins unei situaţii. X. a trăi sentimentele celuilalt „ca şi cum". depersonalizând ceea ce se spune. noi proiectăm experienţe sau conflicte din trecut care îmbogăţesc sau deformează prezentul şi creează conflicte. auzim sau ne imaginăm. generalizând. VI. Gestalt distinge „senzaţia" (proiecţia unui cub pe o suprafaţă plană) percepţiei („viziunea" unui cub în trei dimensiuni). SOCIETATEA FRANCEZĂ DE GESTALT există din 1975. Exemplu: copil ce suferă de o anghina roşie cu o mamă neliniştită care dramatizează şi refuză antibioticele. pentru a reuşi. prin intermediul jocului de rol. II. Pe tot ceea ce vedem. (cap. KOHLER si KOFFKA la sfârşitul secolului al XlX-lea: „Gestalt" este un cuvânt german care se poate traduce prin „formă" sau „structură". întorcând privirea. EVITARE sau DEFLEXIE: mijloc de a evita contactul cu sentimentele sale. DINAMICĂ DE GRUP: abordare care consideră că. nevoile sale şi cu ceilalţi. (cap. fiecare participant într-un grup are tendinţa de a reproduce aici genul de relaţie pe care-1 stabileşte şi în exterior. Ea utilizează terapia individuală şi diverse tehnici de grup. VIL) GRUP DE ÎNTÂLNIRE: metodă de grup dezvoltată în SUA.) FREUD: fondatorul psihanalizei (1856-1939) ce utilizează interpretarea. prin comportamentul său spontan şi fără cuvinte.Viaţa mea. nerăspunzând la întrebare.

) IDENTIFICARE: proiecţie care constă în a se simţi identic cu persoana despre care se vorbeşte şi a trăi prin identificare sentimentele sale sau suferinţa sa. MÂNGÂIERE POZITIVĂ: fizică sau psihologică. II. (cap. IDEOLOGIE: credinţă transformată în adevăr. ca un obiect de observat şi de vindecat. Formă de introiecţie transformată în sistem de credinţă. mai terapeutică. Medicina pentru două persoane consideră în plus persoana medicului şi relaţia medic-bolnav ca un mijloc de a clarifica diagnosticul şi ca levier terapeutic. MEDICINA PENTRU O PERSOANĂ sau MODEL MEDICAL: medicina clasică unde numai bolnavul este luat în consideraţie.) MODEL MEDICAL — a se vedea MEDICINA PENTRU O PERSOANĂ. . creând astfel o fuziune. Mişcare foarte apropiată de Gestalt. INTROIECŢIE: constă în a interioriza şi a adopta („decizând" de a fi de acord) obligaţiile sau interdicţiile venite de la părinţi şi de la educatori. Termen utilizat în analiza tranzacţională. Este o formă de simpatie care facilitează înţelegerea mutuală de care este bine. într-o a doua etapă. (cap. o apreciere exprimată în terapie faţă de o persoană pentru a o ajuta să-şi recâştige respectul de sine. MECANISME DE APĂRARE: a se vedea REZISTENŢE.) LEADER de LEADER GRUP: animator de grup sau terapeut de grup sau şef într-un grup. II. Acest mod de întâlnire amplifică expresia emoţională a sentimentelor în detrimentul dimensiunii intelectuale. (cap.) KIBBUTZ DE GESTALT: viaţă comunitară şi de muncă valorizată prin terapie. să se ia distanţă pentru a ajunge la empatie.272 Dr Andre Moreau terpersonală. II. X. (cap.

NEVOIE: în ordine descrescătoare a importanţei. Maslow distinge cinci nevoi: nevoile fiziologice. nevoia de apartenenţă şi dragoste. . (cap. VIII. respectul de sine şi realizarea de sine.) NEVROZĂ DE TRANSFER: ea se operează când pacientul repetă cu psihanalistul nevroza sa obişnuită. nevoia de securitate.

Ea comportă o metodă de diagnosticare a tulburărilor psihice bazată pe explorarea inconştientului.) PERLS: fondatorul Gestalt-terapiei (18951969). X. IX. proiectând inconştient semnificaţiile trecutului într-un mod inadecvat situaţiei prezente. X.) PERCEPŢIE: etapă care urmează senzaţiei în care persoana organizează şi îşi structurează datul sensibil pentru a-i da un sens în funcţie de lucrurile învăţate în trecut sau pentru a-1 deforma. Este rezultatul disfuncţiei conflictuale ce rezultă din rezistenţe.) PROIECŢIE: are loc când subiectul proiectează asupra celuilalt (îi spune în faţă. (cap. (cap. (cap.) POLITICA ŞI RELIGIE: popoarele şi responsabilii politici dezvoltă aceleaşi mecanisme de apărare ca persoanele în viaţa lor privată. (cap. (cap. introiectate sau opiniile sale nerecunoscute ca fiind ale sale. (cap. (cap.) NORMOZĂ: stare a celui care este întru totul supus normelor. fără viaţă originală. XI.) PSIHODRAMĂ: metodă terapeutică inventată de MORENO utilizând limbajul şi tot comportamentul corporal prin puneri în scenă unde conflictele întâlnite altădată în exterior sunt ju- .Viaţa mea.) NORME: introiecţie socializată a regulilor şi obişnuinţelor învăţate altădată şi reproduse în prezent fără necesitate actuală. VII. aici şi acum 273 NEVROZĂ: stare a celui care suferă de conflicte interioare vechi ce se repetă în prezent.) PSIHANALIZĂ: disciplină fondată de FREUD. V. normalizat. X. X. o metodă de tratament psihologic bazată pe transfer şi o descriere a personalităţilor normale şi patologice. care-1 fac să fie creatorul propriei nefericiri sau să suporte greu obţinerea a ceea ce-şi doreşte cu ardoare. îi atribuie) sentimentele sale interzise. (cap.

în vederea modificării comportamentelor nesatisfăcătoare. tata.cate din nou aici cu alţi parteneri reprezentând mama.. V. (cap. fiul şi patronul.. de asemenea. un ansamblu de metode de schimba- . Este.) PSIHOLOG UMANIST: este o abordare ştiinţifică pluridisciplinară a experienţei umane care studiază omul în globalita-tea sa.

X. Persoana va fi toată viaţa sa actorul unui scenariu scris de părinţii săi. (cap. II. furie.. aproape sinonime. RETROFLEXIE: constă în a întoarce împotriva ta ceea ce ai vrea să le faci celorlalţi sau ca celălalt săţi facă. Clientul retrăieşte sentimentele trăite odinioară faţă de părinţii săi. (cap. blocaje. analiza tranzacţională. (cap. obiectiv. (cap. şi cap. ură. complexe. dragoste.274 Dr Andre Moreau re individuală sau de grup. IX.) SCENARIU DE VIAŢĂ: termen utilizat în analiza tranzacţională pentru a desemna comportamentul repetitiv al unei persoane ce a primit injoncţiuni de la părinţi (nu ai dreptul să. asociind metodele nondirective ale lui ROGERS. psihanaliza existenţială. (cap. tristeţe.) . nu pot fi intim. (cap..) REZISTENŢE: ceea ce împiedică comportamentul natural.) TRECERE LA ACŢIUNE: acţiune cu caracter impulsiv şi adesea agresiv. nu fi intim). la un moment al creşterii sale. IX.. bioenergia.) SENTIMENT: etapă importantă în satisfacerea nevoilor.). copilul „decide" să adopte acest comportament care a devenit un scenariu de viaţă (nu am dreptul să. IV. indiferenţă..) TRANSFER: proces prin care dorinţele inconştiente se actualizează asupra persoanei analistului. X.) SENZAŢIE: prima etapă în ciclul satisfacerii nevoilor. rezistenţe. mască a ieşirii din refulare. obstacol în procesul de satisfacere a unei nevoi (a se vedea CICLU şi REZISTENŢE). (cap.) RELIGIE: a se vedea POLITICĂ ŞI RELIGIE (cap. TRANSFER LĂRGIT: înglobează reacţiile participanţilor cu transferul lor. X. X. psihanaliză şi religie. Principalele nevoi sunt: bucurie. faţă de tot ceea ce apare în interiorul grupului. este dezgustător). Este datul sensibil. Gestalt-terapia etc. (cap. XII. Mecanisme de apărare. X. refulări sunt apropiate ca sens. frică.

de MARCHI Luigi: Psycho-politique. La boite de Pandore. Arthur: Le cri Primai. Lausanne 1988. Hommes et groupes. J. Paris. J. Ed. 1995. Liss. Jacques: Groupes de rencontre. irremediablement americaine? Revue Gestalt. Paris. Ed. . Ed. Ed.Bibliografie BALINT. LOWEN. Didier: Le transferi en psychanalyse et en Gestalt.: Vocabulaire de la psychanalyse. Michael: Le medecin. 1981. PUF. FAR. GINGER. 1994. nr. Serge et Anne: La Gestalt. Ed. LENHARDT. Ed. 1973. Alexander: La depression nerveuse et le corps. 1977. 6. 1974. HARRIS. Thomas: D'accord avec soi et Ies autres. Payot.). Ed. ed a V-a. Ed. Ed.). Vincent: L'analyse transactionnelle. Stock. Ed. Marathon. Retz. 1990 (290 p. Jerome: Debloquez vos emotions. son malade et la maladie. Marabout. Que dites-vous apres avoir dit „bonjour"? Ed. Paris. LAPLANCHE. Tchou. 1967 (408 p. Tchou. LAING. de l'Epi. Serge: La Gestalt. JUSTON. BERNE Eric: Des jeux et des hommes. Paris. 1975. Ronald: Noeuds. JANOV. Paris. 1978. 1944. Andre: La Gestalt-therapie.-B. Stock. une therapie de contact. 1980. l'art du contact. Flammarion. de l'Epi. DURRAND-DASSIER. Paris. Ed. GINGER. Tchou. LILLE. şi PONTALIS. 1966. Ed. JACQUES. Payot.

1994. MOREAU. . 1973-1977. Ed. Jean-Marie: La Gestalt-therapie. Ed. ROGERS. Ed. 1984. Frederick: Reves et existence en Gestalt-therapie. A. A Y Voir Clair. Nauwelaerts (B) şi Frison Roche (Paris). Ed. 1970. 1990. 1972.) (1) MOREAU. MOREAU. (191 p. autonomie. A Y Voir Clair. PERLS. Andre: Autotherapie assistee. Nauwelaerts (B) şi Frison Roche (Paris). PIAGET. Paris. Carls: Les groupes de rencontre. de l'Epi.) (1). Paris. (120 p. A Y Voir Clair (221 p. Stanke. Francois Maspero. 1975. Paris. Andre: Defrichez votre passe. Jean: La conscience morale chez Venfant.) (1). Vinteage Pookes. Andre: Formation psychologique en medecine et groupe Balint.S. Ed.276 Dr Andre Moreau MASLOW. Ed. 2000. Paris. 2003 (1).) MOREAU. PERLS. (2) MOREAU. Ed. 1977. Fayard. POLSTER: Gestalttherapy integrated. Epuizat. de l'Epi.: Libres enfants de Summerhill. 1972. Ed.) MOREAU. 1948. NEILL. Andre: Pouvoir. Canada. (Paris) 1998. PERLS. chemin de vie. Nauwelaerts (B) şi Frison Roche. A. Ed. Paris. Ed. Andre: Psychotherapie: methodes et techniques. Morisset. Andre: Gestalt-therapie. Frederick. (405 p.: Vers une psychologie de Vetre. Maloine. Frederick: Reves et existence en Gestalttherapie. Ed. Andre: Communaute therapeutique Y Voir Clair. Dunod. ESF. ROBINE. Paris. (255 p. Delachaux et Niestle. Ed. EFFERLINE şi GOODMAN: Gestalt-therapie. Mărie: La Gestalt-therapie de Viei et maintenant. MOREAU. MOREAU. guerison. Nauwelaerts (B) şi Frison Roche (Paris). 1990. 1972. PETIT. Andre: Psychotherapeute: „faire" de la therapie ou „etre" therapeute. Ed. Paris. 1983.

1991. Traduse în limba română. William C: Joie. 1974. ZINKER. identification projective. Montreal. aici şi acum 277 SANDLER. SCHUTZ. de l'Epi. . Joseph: Projection. Ed. Les editions de l'homme. 1981. Joseph: Se creer par la Gestalt. Tradusă în limba spaniolă. Paris. PUF.Viaţa mea. identification.

.

neutralitatea. exclusivismul. de proces terapeutic. ritualul. . de atitudine a terapeutului şi de poziţie a clientului. de diagnostic.280 Dr Andre Moreau O şedinţă de terapie de grup dezvoltată aici permite să se vadă cum se poate găsi un răspuns la o nevoie. autoritatea. Un tablou comparativ între psihanaliză şi Gestalt arată diferenţa de metodă. Este oare psihanaliza o continuare a religiei? Mai multe elemente ne determină să credem aceasta: rigiditatea contactelor. culpabilizarea.

Les comportements nevrotiques sont l'ensemble des resistances qui entravent de processus de maturation. la premiere aide â comprendre ses conflits venus d'ailleurs et d'autrefois et le groupe les fait revivre ici et maintenant. dans l'amour et le couple. de securite et de liberte. ii en est arrive â cette therapie de „l'ici et mainte-nant". principale-ment les introjections des normes. . la therapie de groupe sur la vie. leurs projections sur le present et les transferts des sen-timents du passe sur les personnes presentes.RESUME Les premiers chapitres apportent de nombreux exemples ti-res de la longue pratique de l'auteur dans ses experiences de Gestaltkibboutz et de sa communaute therapeutique privee qu'il conduit depuis plus de 20 ans. interdits et obligations du passe. Les conflits ainsi engendres se developpent de la meme facon dans la familie. ce qui permet d'experimenter des comporte-ments alternatifs apportant une reponse plus satisfaisante a ses besoins d'appartenance et d'amour. mais aussi en politique et en religion. La therapie individuelle est centree sur la maladie. â tra-vers ses nombreuses formations approfondies et sa pratique deja longue. dans le tra-vail. y repete chaque jour ses conflits habituels et le drame de son existence. de se sentir utile. Chacun. La maturite se developpe quand la personne peut trouver des reponses â ses besoins et passer du support de l'environ-nement au seif support. sans le savoir le plus souvent. II explique comment.

la culpabilisation. La psychanalyse serait-elle un relais de la religionl Plusieurs ele-ments poussent â le croire: la rigidite des contacts. l'exclusivisme. l'autorite. de processus the-rapeutique. le rituel. . Un tableau comparaţi/entre la psychanalyse et la Gestalt mon-tre la difference de methode. d'attitude du therapeute et de position du client. de diagnostic. la neutralite.282 Dr Andre Moreau Une seance de therapie de groupe developpee ici permet de voir comment on peut trouver une reponse â un besoin.

but also in politic and religion. thro-ugh his numerous thorough formations and his already long practice. Maturity grows when you become able to develop respon-ses to your needs and when you pass from environmental support to self-support. secure and free. their projections on the present and the transferences of fee-lings from the past to the present persons. the former helps to understand the conflicts coming from elsewhere and from the past. he reaches this therapy of „here and now". on life. Everybo-dy without knowing it. repeats every day his habitual conflict and the drama of his existence. . These conflicts grow in a similar way in the family. of feeling useful. as developed here. A session of group-therapy. in work. allows to see how one can find a response to a need. group-therapy. and the latter makes them live again here and now.SUMMARY The first chapters bring a lot of examples coming from the long practice of the author in his experiences of Gestalt-kib-butz and of his private therapeutic community that he has been leading for more than 20 years. in Iove and in the couple. Neurotic behaviours form the sum of the resistances which hinder the maturity process. He explains how. prohibitions and obligations coming from the past. mainly the introjections of the norms. and this allows to experience alternative beha-viours bringing a more satisfying response to his need of ap-partenance and Iove. Individual therapy is centred on illness.

ritual. diagnosis. culpabilization. authority. therapeutical process. the-rapist's attitude and the position of the patient. neutrality. .284 Dr Andre Moreau A compar-ison-table between psychoanalysis and Gestalt shows the difference of method. Îs psycho-analysis perhaps a relay ofreligionl Several elements make us be-lieve this: tension in contacts. exclusivity.

Lucrarea de faţă.In colecţia au mai apărut Pentru comenzi sau informaţii despre alte colecţii vă invităm să vizitaţi situl nostru Dacă doriţi să fiţi în permanenţă informat despre noutăţile editoriale şi alte evenimente la editura Trei. destinată studenţilor şi practicanţilor în Psihologie.<•! -■'■. Principalele lui domenii de interes sunt evaluarea psihologică. Tehnici proiective în evaluarea personalităţii Autor: Nicolae Dumitraşcu ISBN: 973-707-015-1 Anul apariţiei:2005 Format 13 x 20 cm 336 pagini . . Nicolae Dumitraşcu este doctorand al Universităţii de stat din Bucureşti şi lector la Universitatea Titu Maiorescu. ele fac posibilă cunoaşterea personalităţii omului la nivelul profund al fantasmelor şi tendinţelor inconştiente care se reflectă în comportament. constituie un domeniu fascinant şi controversat al psihodiagnosticului. Printre altele. relaţia dintre creativitate şi tulburarea mentală şi personalitatea bolnavului psiho-somatic. vă invităm să vă înscrieţi la newsletter.- _ Tehnicile proiective. disciplina Tehnici Proiective. A tradus trei lucrări cunoscute din acest domeniu despre testele Szondi şi Rorschach şi este membru al International Szondi Association şi al International Rorschach Society. este o abordare a unor tehnici proiective clasice şi conţine descrieri şi aplicaţii practice ale acestora. ca instrumente de evaluare psihologică.

Cu toate acestea. care demonstrează tipul de angajament pe care îl presupune meseria de terapeut. . cu consecinţe devastatoare asupra condiţiei lor fizice şi emoţionale. ea nu este menită să glorifice cele mai bizare aspecte ale comportamentului uman. au reuşit în cele din urmă să le depăşească. Sunt povestiri despre compasiune şi solicitudine. con-fruntându-se cu probleme majore. Ea este de fapt o colecţie de povestiri despre relaţii psihoterapeutice care au produs transformări majore şi semnificative atât în viaţa terapeuţilor cât şi a clienţilor lor. Mai degrabă este o carte care omagiază curajul unor oameni care. prin eforturi susţinute şi prin încrederea permanentă arătată terapeuţilor lor. Aceasta nu este o carte care şi-a propus deliberat să facă eroi şi eroine din terapeuţi (deşi prezintă în multe dintre paginile ei strategiile creative şi absolut uimitoare ale unora dintre cei mai mari practicieni contemporani).Povestirile din această carte sunt absolut uimitoare şi neobişnuite.

Lucrarea de faţă constituie o introducere concisă şi clară în statistica aplicată în psihologie. în principal. Absolvent al Facultăţii de Filosofie. Membru al următoarelor asociaţii ştiinţifice: Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei al Academiei Române. Statistică Aplicată în Psihologie. . Uni-versităt Van Amsterdam. Universitatea Bucureşti. Bucureşti. Titular al cursurilor de Filosofia Minţii. această carte nu se adresează statisticianului profesionist. Interest Group on Propositional and Predicate Logics — University of London. European Foundation for Logic. ci psihologului şi. Tehnicile statistice prezentate sunt văzute ca instrumente folosite pentru a răspunde unor probleme de cercetare specifice. univ. precum şi altor persoane ale căror profesii sunt legate într-un fel sau altul de aceste ştiinţe. Decan al Facultăţii de Psihologie a Universităţii Titu Maiorescu. dr. psihologiei. Logică Matematică şi Teoria Calcula-bilităţii. Dumitru Gheorghiu. Filosofie şi Teoria Cunoaşterii Ştiinţifice al Universităţii din Miinchen. mai larg. Date autor: Conf. Cu alte cuvinte. Doctor în Filosofie. specialitatea Logică. Language and Information — Amsterdam. oricărui cercetător în ştiinţele omului. Studii postdoctorale la Institutul de Logică.

care — asemenea vrăjitoarelor cu globul de cristal — este capabil să «radiografieze» personalitatea unui om numai examinlnd modul în care subiectul reacţionează la clteva pete de cerneală parcă aruncate aiurea pe o foaie. oligofrenii etc. . Nicolae Dumitraşcu Hermann Rorschach. psihopatii. sau testul «petelor de cerneală». ce revelează viaţa sa interioară şi patologia ei. tulburările nevrotice. Anul apariţiei: 2000 Format 13 x 20 cm 336 pagini M anual de psihodiagnostic. el a devenit în conştiinţa publică chiar simbolul testului prin excelenţă. T estul R orschach.Autor: Hermann Rorschach ISBN: 973-9419-46-1 Titlul original: Psychodiagnostic. întreţinlnd mitul psihologului omniscient şi clarvăzător. după îndelungi cercetări. Methode et resultats d'ime expcrience diagnostique deformes fort uites Traducere: Nicolae Dumitraşcu. într-un anumit sens. psihotice. descoperă o metodă proiectivă de investigare a dimensiunilor personalităţii. prin interpretarea imaginilor prezentate în zece planşe diferite. cum i se mai spune. Cu siguranţă că cel mai cunoscut şi mai diat instrument din practica psihodiagnostică dea lungul timpului este testul Rorschach.

.

Ea imprumută de la W.edituratrei. grupuri Balint pentru medici. psihanalist. Această carte descrie printre altele experienţa trăită in comunitatea terapeutică "Y Voir Clair" fondată de către autor şi aduce o contribuţie specială asupra proceselor trăite in familie. Este licenţiat al Institutului de Gestalt din Cleveland ("Gestalt Institute of Cleveland"). Tunisia. Rusia şi Bolivia şi conduce in prezent. Conduce din 1982 comunitatea terapeutică "Y Voir Clair" in care pacienţii participă la şedinţe de autoterapie şi terapie de grup. cuplu. Germania şi Ungaria. A predat timp de zece ani cursuri de psihologie clinică la Universitatea din Louvain. grupuri de formare in Gestalt şi analiza tranzacţională in Romånia. Algeria. A animat grupuri de formare in Gestalt şi psiho-somato-terapie in Polonia. Se inscrie in noile terapii ale mişcării umaniste insistånd pe "aici şi acum". membru al Societăţii Franceze de Gestalt şi al AIS (Asociaţia Internaţională de Psiho şi Somatoterapie de la Strasbourg) unde este vicepreşedinte pentru formare. Gestalt işi găseşte originalitatea mai ales in mijloacele terapeutice: centrare constantă pe trezirea conştiinţei sentimentelor şi corpului şi punerea in acţiune a noi comportamente in vederea reducerii rezistenţelor care reprezintă un obstacol pentru contact. inventată de Fritz Perls (SUA). unde fiecare repetă rănile trecutului. putere şi afirmare şi. Franţa. cu formări in psihodramă. practician in PNL şi hipnoză ericksoniană. muncă şi societate. licenţiat in psihologie. analiză tranzacţională şi Gestalt terapie. Munca constă mai ales in dezvoltarea unor comportamente alternative pentru a obţine un răspuns mai satisfăcător la nevoile lor. GESTALTTERAPIA. www. Facultăţile de Medicină şi Psihologie. dragoste şi sexualitate. Reich şi bioenergie numeroase date despre relaţiile intre emoţii şi corp. in mod regulat.ro . dependenţă. se trage din psihanaliză din care utilizează anumite procedee. Autorul indrumă in weekend-uri grupuri cu temele: stress. nu in ultimul rånd.Autorul este psihiatru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful