Alcooli

1. Definitie
Alcoolii sunt substante organice care contin in molecula lor grupa hidroxil (-OH) legata de un atom de carbon saturat (realizeaza 4 covalente ) Poliolii contin in molecula lor mai multe grupe hidroxil legate de atomii de carbon saturati, cate una la un atom de carbon.

2. Denumire
IUPAC: Denumire hidrocarbura + -ol (Metanol, Etanol, ...) Pozitia grupei hidroxil + Den hidrocarbura + nr grupe hidroxil + -OL ( 1,2,3 propantriol = glicerina) Uzual: Alcool <Hidrocarbura>ic

3. Clasificare
Dupa natura radicalului hidrocarbura -alifatici saturati (CnH2n+1 OH) si nesaturati (CnH2n-1 OH) -aromatici (CnH2n-7 OH) Dupa nr gruparilor OH -mono OH -di, poli OH Nu exista alcooli cu mai multe grupari OH la acelasi carbon. Dupa natura atomului de carbon la care e atasat OH -primari -secundari -tertiari -nulari (CH3-OH)

4. Metode de obtinere
Aditia H2O la alchene: R-CH=CH2 + H-OH -> alcool Oxidarea blanda a alchenelor: KmnO4 + H2O + Na2CO3 Reducerea compusilor carbonici(Cedarea de H2 la legat eterogene diferite de C=O): R-CH=O + H2 -> cu nichel

5. Proprietati fizice
Alcooli se gasesc in stare lichida si solida. Au pf si pt mai mari decat ale hidrocarburilor coresp. Pt ca moleculilor alcoolilor sunt asociate prin legaturi de hirdogen. Pf. Creste cu masa molara si cu nr gruparilor OH. Alcolii inferiori sunt solubili in apa pt ca pot stabili legaturi de hdirogen. Au caracter slab acid.

6. Proprietati chimice
Oxidarea totala : CH3-CH2-OH + 3O2 -> 2CO2+ 3H2O+ Q

3. di.Mono. Definitie Acizii carboxilici sunt compusi organici care contin in molecula grupa functionala carboxil (-COOH) legata de un radical hidrocarbonat..Oxidarea blanda: Alcool primar ->Aldehida Alcool secundar -> Cetona Oxidarea energica: R-CH2-OH -> R-COOH + H2O Sec& tert amestec de acizi cu nr<atomi de carbon decat alcoolul din care provin Esterificare R-OH +HOSO3H -> R-O-SO3H + H2O R-OH + HOOC-R -> R-O-CO-R +H2O . Formula generala a acizilor carboxilici este R-COOH (leg dubla intre C si un O) 2. Denumire IUPAC: Acid <hidrocarbura>oic (numerotarea incepe de la carbonul gruparii COOH) Pt acizii cu catena ciclica acid<hidrocarbura> mentionand cant de carbon din COOH + carboxilic. Metode de obtinere Oxidarea alchenelor cabon tertiar la elgatura dubla Oxidarea blanda a alchinelor Oxidarea arenelor la nucleu si catena laterala Oxidarea energica a alcoolilor Oxidarea aldehidelor : R-CH=O + [O] din K2Cr2O7 => R-COOH Hidroliza derivatilor trihaloginati geminali R-CX3 + 2H2O => R-COOH + 3HX . poli (acid etandioic) HOOC COOH oxalic HOOC-CH2-COOH malonic HOOC-CH2-CH2-COOH succinic HOOC-(CH2)3-COOH glutaric HOOC-(CH2)4-COOH adipic Dupa natura radicalului -alifatic (nesaturat si saturat) -aromatic FORMULA alifatic: CnH2nO2 sau CxH2x+1COOH AROMATIC: CnH2n-7 COOH Izomer de fct cu eterii 4. Izomeri de fct cu eteri (R-O-R ) Compusi carboxilici 1.. bi. Clasificare Dupa nr gruparilor .

Reactia de esterificare //O -R-COOH + R OH <=> R-C + H2O \ O. Proprietati fizice Acidul acetic pur e un lichid incolor. cu gust acru.R . Proprietati chimice A. 6.5. cu miros intepator. Reactii comune cu acizii minerali -Reactia cu metale active : xCH3-COOH + Me -> (CH3-COO)xMe + x/2 H2 -Reactia cu oxizii de metal: 2xCH3-COOH + Me2Ox -> 2(CH3-COO)xMe + xH2O -Reactia cu hidroxizii alcalini: CH3-COOH + MeOH -> CH3-COOMe + H2O -Reactia cu carbonati: 2xCH3-COOH + Me2(CO3)x -> 2(CH3-COO)xMe + xCO2 + xH2O -Reactia cu carbonat acid: xCH3-COOH + Me(HCO3)x -> (CH3-COO)xMe + xCO2 + xH2O B. mixcibil cu apa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful