SEKOLAH KEBANGSAAN SERI MAHKOTA (SKESMA) MINIT MESYUARAT PANITIA KEMAHIRAN HIDUP KALI 1/ 2011 Tarikh Masa Tempat

Kehadiran : : : : 30 Disember2010 10.30 pagi Bilik gerakan

1. En.Muhd Rushdan B Abd Rahman 2. Pn.Anizah Bt Amin BIL 1 AGENDA TINDAKAN Ucapan pengerusi Makluman 1.1 Mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru kerana dapat hadir ke mesyuarat panitia kali pertama sesi persekolahan 2011. 1.2 Tenaga pengajar mata pelajaran kemahiran hidup sesi 2011 ialah :  En.Muhamad rushdan B Abd Rahman  Pn.Anizah Bt Amin Penggunaan Bengkel Kemahiran Hidup 2.1 Guru-guru mestilah menggunakan bengkel semaksimum yang mungkin,supaya pencapaian murid dalam mata pelajaran kemahiran hidup dapat ditingkatkan. 2.2 Guru-guru mestilah merekodkan penggunaan bengkel didalam buku rekod pengunaan bengkel. 2.3 Guru-guru hendaklah bersama-sama mengemaskinikan bengkel dengan carta organisasi, carta-carta dan maklumat yang berkaitan dengan matapelajaran kemahiran hidup. 2.4 Pastikan murid menggunakan alatan dengan maksimum untuk meningkatkan kemahiran manipulatif mereka seterusnya dapat diaplikasikan dalam kehidupan mereka. 3

2

Semua guru KH Semua guru KH

Pengurusan Bengkel Kemahiran hidup 3.1 Guru-guru matapelajaran kemahiran hidup mesti Semua guru memaklumkan kepada ketua panitia untuk membuat KH pembelian alatan untuk p&p sekiranya alatan tersebut tiada di bengkel.

3.2 Bengkel mestilah mempunyai carta organisasi, maklumat Semua guru keselamatan dan sudut pameran hasil kerja murid. KH 3.3 Guru mestilah mengutamakan aspek keselamatan murid kerana kemalangan boleh berlaku jika aspek keselamatan tidak ditekankan. 3.4 Setiap kelas mestilah ada agihan kumpulan dan tetapkan tugasan bagi setiap orang murid. 4 Aktiviti panitia 4.1 Mesyuarat panitia akan diadakan setiap kali selepas Makluman peperiksaan PKSR. Objektif mesyuarat panitia ialah untuk mengenalpasti masalah-masalah guru dalam menjalankan p&p serta mencari kaedah yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. 4.2 Pameran hasil kerja murid akan diadakan. Objektif program ini ialah untuk mencetuskan minat murid terhadap mata pelajaran kemahiran hidup. Selain itu juga program ini diharapkan melahirkan murid yang berilmu dan berinovasi. 4.3 Minggu KH pula akan diadakan di mana objektifnya ialah untuk menarik minat murid terhadap bidang kemahiran sama ada dalam proses pembelajaran dan juga dalam kehidupan seharian. Program ini juga bertujuan untuk melahirkan pelajar yang kreatif dan inovatif. 4.4 Pertandingan rekacipta pula akan diadakan. Objektif program rekacipta ialah untuk melahirkan murid yang amat berminat terhadap bidang rekacipta serta dapat mengapikasikan kemahiran yang telah mereka pelajari dalam kehidupan seharian. Hal-hal lain Semua guru 5.1 Guru-guru yang ingin membuat pembelian barang bagi KH kegunaan P&P hendaklah memaklumkan kepada ketua panitia untuk membuat pesanan. 5.2 Keceriaan bengkel harus dipertingkatkan lagi untuk menjadikan bengkel lebih kondusif, supaya murid-murid dapat belajar dalam keadaan yang selesa. Ucapan penangguhan 6.1 Mesyuarat ditangguhkan pada jam 12.15 tengah hari.

5

6

Disediakan oleh

( PN.ANIZAH BT AMIN )

( EN.MUHD RUSHDAN B ABDUL RAHMAN )

Setiausaha Panitia KH Tarikh : 4 Januari 2011

Ketua Panitia KH

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI MAHKOTA (SKESMA) MINIT MESYUARAT PANITIA KEMAHIRAN HIDUP KALI 2/ 2011 Tarikh Masa Tempat Kehadiran : : : : 10 April 2011 1.30 ptg Bilik gerakan

1 En.Muhd Rushdan B Abd Rahman 2 Pn.Anizah Bt Amin BIL 1 AGENDA TINDAKAN Ucapan pengerusi Makluman 1.1 Mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru yang dapat hadir ke mesyuarat panitia kali kedua sesi persekolahan 2011. Pembelian bahan dan alatan untuk P&P 2.1 Panitia Kemahiran Hidup telah di berikan sejumlah peruntukan yang agak besar berbananding panitia lain, adalah diharapkan guru yang mengajar mata pelajaran kemahiran hidup dapat menjalankan p&p dengan bersungguh-sungguh. 2.2 Ketua panitia telah membuat pembelian barang untuk menambahkan peralatan yang masih tidak mencukupi untuk kegunaan murid,walaubagai manapun pembelian alatan tidak boleh di beli dengan banyak dalam satu-satu masa kerana panitia masih memerlukan duit untuk membeli keperluan lain. 2.3 Ketua panitia menyatakan bahawa peralatan akan dibeli secara berperingkat-peringkat demi menjadikan bengkel kemahiran hidup SKESMA sebuah bengkel yang serba lengkap.

2

Semua guru KH Semua guru KH

3

Pengurusan Bengkel Kemahiran hidup 3.1 Guru-guru matapelajaran kemahiran hidup mesti Semua guru memaklumkan kepada ketua panitia untuk membuat KH pembelian alatan untuk p&p sekiranya alatan tersebut tiada di bengkel. 3.2 Bengkel masih belum mempunyai carta organisasi, dan Semua guru

suasana dalam bengkel masih belum ceria dan kondusif, KH sehubungan dengan itu ketua panitia meminta guru yang mengajar bersama-sama meningkatkan keceriaan bengkel kemahiran hidup. 3.3 Guru mestilah mengutamakan aspek keselamatan murid kerana kemalangan boleh berlaku jika aspek keselamatan tidak diabaikan. 3.4 Setiap kelas yang menggunakan bengkel,mestilah menyapu sampah sebelum meninggalkan bengkel,ini adalah supaya bengkel dalam keadaan bersih dan kemas. 4 Aktiviti panitia 4.1 Papan kenyataan panitia masih belum diisi dengan Makluman maklumat-maklumat yang berkaitan mata pelajaran kemahiran hidup. 4.2 Sudut pameran hasil kerja murid telah diadakan.tujuan sudut ini ialah untuk mencetuskan minat murid terhadap mata pelajaran kemahiran hidup. 4.3Pertandingan rekacipta pula akan diadakan pada bulan ogos Objektif program rekacipta ialah untuk melahirkan murid yang amat berminat terhadap bidang rekacipta serta dapat melahirkan lebih ramai pereka tempatan pada masa akan datang. 5 Hal-hal lain Semua guru 5.1 Papan tanda Utamakan Keselamatan telah dipasang didalam KH bengkel adalah diharapkan guru-guru sentiasa mengingatkan murid tentang aspek keselamatan yang perlu mereka utamakan. Ucapan penangguhan 6.1 Mesyuarat ditangguhkan pada jam 2.00 ptg.

6

Disediakan oleh

( PN.ANIZAH BT AMIN )

( EN.MUHD RUSHDAN B ABDUL RAHMAN )

Setiausaha Panitia KH Tarikh : 19 April 2011

Ketua Panitia KH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful