Lampiran B Pengiraan Kelayakan Kemudahan Cuti Bersalin Bagi Pegawai Yang Telah Menggunakan Kemudahan Cuti Bersalin Di Bawah

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1998 Pegawai telah menggunakan kemudahan Cuti Bersalin sebanyak 3 kali dengan setiap kali sebanyak 60 hari sehingga 31 Ogos 2010. Sehubungan dengan itu, kelayakan kemudahan Cuti Bersalin bagi pegawai dengan berkuat kuasanya Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2010 adalah seperti berikut: Kelayakan kemudahan Cuti Bersalin di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2010 (tolak) Kelayakan kemudahan Cuti Bersalin yang telah digunakan sehingga 31 Ogos 2010 60 hari x 3 kali Kelayakan kemudahan Cuti Bersalin yang pegawai masih berkelayakan Jumlah Cuti Bersalin yang diambil pada................. Baki kelayakan 120 hari 60 hari a 90 hari _______ (180 hari) 300 hari

Tandatangan Pembantu Tadbir yang menyediakan: Tarikh:

Tandatangan Pengetua/Guru Besar: Tarikh:

...Borang ‘C’ kpd....... .................... :................................. (Pegawai Perubatan dan Cop Rasmi) Tarikh: ........ ............. 1......................... Tarikh: .... Jabatan Pelajaran Johor.. Jab Bil.......................... ..... Tarikh: ................... Tarikh: . ...................... (Ketua Jabatan) Pengarah Pelajaran Johor...................... Tarikh sebenar ia bersalin Dilakukan boleh bertugas mulai daripada :.Pek....... .............................. 2.............. Gaji pokoknya ialah _________ dan beliau adalah kakitangan Kerajaan... 1/83 PERMOHONAN CUTI BERSALIN Pegawai Perubatan....................................... ......... (Pegawai Perubatan dan Cop Rasmi) Pegawai Perubatan..... Tuan............ Sila beritahu tarikh sebenar pegawai ini bersalin dan boleh bertugas semula...... Berbahagialah dapat tuan memeriksa __________________________________________ Yang bekerja di Jabatan / Sekolah ini.. (Ketua Jabatan) Saya telah memeriksa pegawai diatas dan saya berpendapat bahawa ia mengandung dan tarikh dijangka ia bersalin ialah pada ...............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful