You are on page 1of 60

3

FESTIVITAT DE SANT ANTONI ABAT 2022

4
En Joan Albert “Coca”.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
MUNTATGE KIT ELÈCTRIC

21
22
23
24
25
26
Restauració de la tartana de Can Marfà

28
29
Esquís fruits
PA R ADA D E F R UIT ES I VE RDURES ELS MATINS D E DI UMENGE A
Ens trobaràs als mercats setmanals de:
Dimecres :
VIL ASSA R DE DAL T

Dissabte: PARADA DE F RUIT ES I VERDURES

Ò RR IU S DESCOBREIX EL S NOS TRES C AMPS


S AN T PER E DE VILAMAJ OR GAUDEIX DEL S ANIMAL S.
Diumenge: EXHIBICIÓ DE CAVAL LS I GOSSOS
S ANT AN TON I DE VILAMAJOR
PASS EJ ADA EN P ONI
FI NCA CA N P I NS , ARGENTONA

677 19 68 48 @ESQU ISFRU ITS_C ANPINS ENTRADA


Veïnat de pins 9 lliure
TENIM CALÇOTS
Segueix-nos
i descobriràs tot el que fem. Per venir a la parada i
CAN PINS, Argentona
conèixer els animals.

32
33
34
35
36
Recollim fotos
antigues i estris
per guardar i arxivar
referents a la
Diada de Sant Antoni

@3TombsArgentona

37
38
39
40
Generalitat de Catalunya
Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa

PREMI A L’ESTABLIMENT COMERCIAL CENTENARI

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
R E STAURANT I CAN S A LA D ER IA

52
53
54
55
56
57
58
59
ARGENTONA - Carrer Les Parres, 3 • Tel. 657 164 911
MATARÓ - Carrer del Carme, 78 • Tel. 609 378 176