You are on page 1of 82

VERESEGYHAziBELA MAGYARCSATAHELYEK KISENCIKLOPEDIAJA

VERESEGYHAZIBELA

MAGYAR CSATAHELYEK

, ,

KISENCIKLOPEDIAJ A

ANNoK1AD6

Veresegybezi BeIa©

MAGY AR CSATAHEL YEK KlSENCIKLOPEDIAJA

Elliszo

ISBN: 963375031 8

Ez a kisenciklopedia torteneti-foldrajzi munkaim soraba illeszkedik. Mint a tobbieket is - ezt is els6sorban a diakoknak, tanaraiknak, de termeszetesen az erdekl6de kozonsegnek is szanom. Munkam alatt, tanarkent sokszor tapasztaltam effele osszefoglalas hianyat, amelyet csak faradtsagos tobbletmunkaval tudtam potolni. Ez a kotet segiteni szeretne a hozzam hasonlo helyzetben levekon.

A kotet else reszeben a magyar csatak alfabetikus sorrendje helyezkedik el a kezdetektol 1849. augusztus 13-ig. Ezek az utkozetek, csatak tobbnyire benne vannak tortenelemkonyveinkben, csak nehany unikum.

A masodik reszben az 1849--1918 kozotti korszak utkozeteit mar osszefoglaloan es alfabetikus rendben is leirtam. Itt mar nehezebbe valt a feladatom, hiszen a magyar hadsereg szinte mindig az osztrakkal karoltve harcolt, s vett reszt peldaul az else vilaghaboruban,

Katon kis fejezet szol a tanacshatalom harcairol, csakugy, mint a II. vilaghaboru magyar reszvetelerol, Ezeket a reszeket szinten olvasmanyosan, enciklopedikusan irtam le.

Az utols6 reszben - hiven pedagogus mivoltomhoz - az altalam kivalasztott nehany csata leirasa kovetkezik, amely talan azert lesz basznalhato, mert szoveggyuitemenyeinkben elegge elhanyagolt ez a terulet,

A kotetet a szerepldk aifabetikus sorrendje zarja, Remelem, hogy a konibbi konyveimhez hason16an segiteni fogok a tortenelem tanitasat szinesebbe, pontosabba es megbizhatobba tenni .

.

, Borito: Frigya

Anno Kiad6

Felelos ldad6 az Anno Bt, vezetoje

Keszult a Megapress 2000 Kft. nyomdajaban Felelos vezeto: Kerekes Ferenc

Veresegyhaz! Bela

L resz

Kezdetektol 1849. augusztus 13-ig

A

ALMOSD - Telepules rna Hajdu-Bihar megyeben, regebben Biharban. 1604. oktober 14-15. ejszakajan Bocskai Istvan, a hozza atpartolt mintegy 3000 fonyi hajduval es a maga nyolcszaz emberevel megtamadta Belgiojoso kassai fokapitany egyik alvezerenek, Pezzen ezredesnek, Almosdr61 Di6szegre tart6 mintegy 3100 fonyi hadat, A hosszan elny616 menetoszlop kozepso reszet tamadtak meg Bocskai csapatai. A csata hosszan elnyult, mert az elen menetelok visszafordultak, s tobbszor is visszavetettek a hajdukat, de azok Bocskai biztatasara megismetcltek a tarnadasaikat, A nyolcadik roham ingatta meg a csaszari lovasokat, akik megfutottak. A gyalogosok szekervar mage huz6 dtak , de felrobbant a loporuk, ezutan a reseken benyomul6 hajduk nem kegyelmeztek senkinek sem. Bocskai gyozelme hatasara Belgiojoso - bar nagyobb csapattal rendelkezett - visszahuzodott Varadra,

AP ATF AL VA - Telepules a Maros menten regebben Csanad megyeben, rna Csongradban. '1514. majus 23·an D6zsa Gyorgy eloorse, amelyet Balogh Istvan deak vezetett (2000 fO) atkeles kozben vereseget szenvedett a Bathori Istvan temesi ispan es Csaky Miklos csanadi puspok altal vezetett fouri banderiumoktol,

9

AUGSBURG - Varos Nemetorszag delkeleti reszen, a Leches a Wertach folyok osszefolyasanal, 955 juliusanak vegen a kalandozo magyarok, Bulcsu es LeJ, valamint Sur - vezetesevel, ostrom ala vettek Augsburg van it, de az kemenyen ellenallt, Kozben 1. Otto kiraly Ulmban sereget gyiij~ tott, amelyhez Konrad herceg is csatlakozott, s odagytiltek a svabok es a csehek is. A korabeli szerzok ugy veltek, hogy a magyarok amenetelf nemet sereget hatulrol tamadtak meg. Konrad herceg frankjai azonban visszavertek a tamadast, s ekkor indult meg Otto a danta tamadasra, A nemet nehezlovassag rohamanak a magyar sereg nem tudott ellentallni, s megfutott. A nemetek - tolUk szokatIan m6don - illd6ztek a menekiil6ket, s a felbomlo csapatokat erosen - megritkitottak, A nemetek teljes gyozelmet arattak, s vezereink is fogsagba estek.

Nehany nap rmilva a kiraly Regensburgban vegeztette kioket.

10

B

BABOLNA - Hegy Alparet kozsegtol delre, BelsoSzolnok megyeben, Destol nyugatra, rna Romaniaban. 1437 juliusaban a Budai Nagy ~~ v~zette ?araszt~e~eg visszavetette Csaki Gyorgy erdelyi vajda, Lepes Loraud alvajda es Lepes Gyorgy puspok altal vezetett erdelyi ncmeshadat,

B.ANFFYHUNY AD - Telepules Kolozs varmegyeben,· Kolozsvartol nyugatra, rna Romaniaban, 1849. augusztus 16-17 -en, a Gal Sandor es Kemeny F ~rkas vezette magyar sereg vereseget szenvedett az osztrak-orosz hadakt61.

BARSSZENTKERESZT - Telepules Ujbanyatol eszakkeletre, Bars varmegyeben, rna Szlovakiaban, 1678 .. november l-en Thokoly Imre kurucaival es ftancia-Iengyel segedhadakkal megutkozott Wrbna csaszari tabornok had~val es vereseget szenvedett. A sziik volgyben a magyar es francia csapatok nem tudtak megfeleloen ellenallni a jobban felszerelt ellensegnek,

BATASZEK - Telepules Tolna varmegyeben Szekszardtol delre, Itt gyoZtek Ie Ujlaki Miklos macs6i es Hunyadi Janos szorenyi banok Erzs6h.e: ~lyne de lv ideki hadat, A Garai Laszlo altal vezetett kiralynei csapatok terv-

11

szenitlenul tomoriiltek, igy Hunyadi megbontotta, majd megfutamitotta oketo

BATOR (Nyirbator) - Varas, rna Szabolcs-SzatmarBereg megye~n, regebben Szabolcsban, Nagykallotol d6Ikeletre. 1632. Aprilis IO-en I. Rakoczi Gyorgy vezere, Z6- lyomi David itt verte szet a gyiilekezo paraszthadakat.

" BAzAK6z - Mocsaras ternlet a Szavatol eszakra, a SZ3va es a Basut folyok kozen, Valkovartol delre, Valko varmegyeben, rna Jugoszlaviaban, 1388. kora tavaszan Zsigmond kiraly vezerei itt gyoztek le a Boszniabol benyomulo Horvati Janos sereget.

. BEeSE - Telepules es var Torontal varmcgyeben a Tisza mellett, rna Jugoszlaviaban. 1482. szeptember 9-en Kinizsi PM temesi ispan itt verte meg a Temesvar kornyekere betort torok csapatokat.

BELFENYER - Telepules Nagyszalontatol keletre, regebben Bihar varmegyeben, rna Romaniaban. 1703. szeptemher elsejen Bone Andras ezereskapitany es kurucai itt vertek meg az aradi varellenuk kiildott szerb katonasagat (racok),

. BEREKSzO - Telepules Temesvartol nyugatra Arad, majd Ternes. varmegyeben, rna Romaniaban, 1387. elejen itt gyozte Ie Losonezi Istvan szorenyi ban Horvati Janost es igy kiiizte a Tisza-Maros kozbol.

BETHLEN - Var es telepules a Szamos partjan, Bel~ so-Szolnok, majd Szolnok-Doboka varmegyeben, rna Romaniaban, 1848. december 29-en Bern itt gyozte le Jablonsky es Urban csaszari tabornokok egyesitett csapatait. A negyoras tuzersegi parbajban Bern felulkerekedett,

12

majd szuronyrohammal foglalta el az ellenseg allasait, akik cl15bb lassan, rnajd fejvesztve meneldiltek.

BIA - Telepules regebben PHis, majd Pest varmegyeben. 1686. augusztus 14-.en Szulejman nagyvezer es a taw kan csapatai a Budaors- TorokbAIint-Biatorbagy tersegbol tamadast inditott Buda felmemesere es az azt ostromI6 szovetseges hadale allasainak feldulasara. Petnehazy David husz3tjai es Girolamo Lodron horvat lovasai, valamint Diinewald altabornagy dragonyosai es vertesei ellenalltak, majd Peter Mercy altabornagy es Palffy Janos kiszabaditottak a szorult helyzetbe kcrult csapatokat es fenyes gycSzelmet arattak. Nagy lovascsata bontakozott ki a Budaorsi- es a Csiki-hegyck kozott, mely a kereszteny szovetsegesek gyozelmevel vegzlidott, s a torokok sorsukra hagytak a budai V8r vedcSit.

BON-CHIDA - Telepules a Kis-Szamos mellett, Doboka majd Kolozs varmegyekben rna Romaniaban. 1 703.. november 10-en Orosz Pat es Bone Andras ezereskapitanyok kurucai itt szortak szet az eUentik felsorakozott szekely es kolozsvari hadakat.

BOROSZLO (Wroclaw) - Telepules Szileziaban, rna Lengyelorszagban, 1474. oktobereben I. Matyas magyar kiralyt Boroszlo varosaban zarta korul IV. Kazmer lengyeI kiraly es Ulaszlo cseh kiraly serege. Matyas oldalan mintegy 10 ezren, az ellenfeleknel 15 ezren voltak.Matyas a varosbol kivonulva vedte a falakat, amelyeket az ostromlok nem akartak megtamadni, Elelemszerzesuket Matyas alvezerei meghiusitottak, igy a lengyel es a cseh sereg dolgavegezetlen vonult vissza.

13

BRAD - Telepules Zarand varmegyeben, rna Romaniaban. 1703. szeptember 19-en az erdelyi kuruc hadsereg legyozte a Szava MihaIy altal vezetett Zarand rnegyei nemesi hadakat.

BRANYlSZKO - Hago Szlovakiaban. 1849. februar 5-en Guyon Richard hadosztalya eroszakolta ki a j61 vedbeta hagan az attorest Kassa irinyaba. Bar hadosztalya ketszeres tUleroben. volt (4000 to), a -terepviszonyok a vedoknek kedveztek. Ujabb es ujabb rohamot inditottak a magyar es szlovak honvedek, s attortek az ellensegen, amelyik 300 halottat es sebesultet hagyott maga utan,

BRAS SO - A Barcasag kozpontja, majd Brass6 megye szekhelye, rna Romaniaban van.

a) 1603. julius 17 -en a varos melletti csataban Radul havasalfoldi vajda a szekelyseg - tamogatasaval verte meg Szekely Mozes sereget,

b) 1611. julius' 8-an Bathori Gabor erdelyi fejedelem itt a varos mellett szenved vereseget Serban Radu havasalfoldi vajda hadatol.

BRENTA - Folyo Eszak-Italiaban. 899. szeptember 24-00 az Italiaban kalandoz6 magyarok itt gyaztek le Berengar italiai frank kiraly, friauli orgr6f hadat, majd tovabb dultak a Po videken.

BunAMER - Telepules Saros varmegyeben, 1848. december l l-en a Duklai-hagon betort gr. Schlik altabornagy esapatai itt verik meg Pulszky Sandor alezredes, nemzetOrokbol es nepfelkelokbol all6 hadtestet, amely megfutott a csataterrol,

14

cs

csAK -- Var es varos Ternes varmegyeben, rna ROInaniaban, ahol 1395. szeptembereben Csaky Miklos es Marcali Miklos tetnesiispanok legyoztek egy, az orszagba behatolo torok esapatot.

cssxv AR -- Telepules es var Fejer megyeben, Szekcsfchervartol eszakra, 1704. majus 2S-eo Heister csaszari tabomagy labaneai itt, vertek meg Esterhazy Antal kuruc tabomok csapatat, s Veszprem fele iiztek aket.

CSERMLOM -- lasd Kcrles

CSERO(; -- Var Szerem varmegyeben, a Duna ment6n, 1387. aprilisa es juniusa kozott Garai Miklosmacsoi es osonczi Istvan szorenyi banok itt gyoztek le Horvati Janos

hadat.

CSICSO -- Var BeIsa-Szolnok varmegyeben, rna Ro, maniaban, Itt a var Mellett verte meg 1319-ben Debreeeni D6zsa erdelyi vajda a partUta Mojs fia Mojsot.

CSONTMEW - Terulet a tortenelmi Tolna megyeben, ahol 1490. julius 4-im Bathori Istvan erdelyi vajda es Kinizsi Pal also-magyarorszagi fOkapimny hada megverte a kiralyi koronaval es 'kiocstcirral del fele vonulo Corvin Janos sereget.

15

, CSORNA - Varo_s Gyor-Moson-Sopron megyeben, regebben Sopronban, 1849. junius 13-an Kmety Gyorgy hados~lya Cs~ma rnellett verte meg Wyss vezerornagy csapatat, A csataban az osztrak vezer is elesett.

, ~SUCSA - Telepules Kolozs varmegyeben, rna Rorna.maban. 1848. december 18-19-en harom csaszari dandar (ml~te~, 4,500 ill) es 5-6000 roman nepfdlkelo elorenyomulasat allrtotta meg es nyomta vissza Czetz Janos ezredes mintegy 10 ezer fot sZ3pllal6 serege. Urban tabornok N~~alnuisig, ~ardener Banffyhunyadig, Jablonsky pedig Desig vonult VISSza a magyarok eldl,

16

D

DEBRECEN - Varos Biharban, majd Hajduban, rna l lajdu-Bihar megye szekvarosa,

a) 1317. kora tavaszan zajlott itt Ie 1. Karoly kinily hadv zerei (Debreceni Dozsa es Aba nb. Amade fia Janos) es a Borsa nb. Kopasz nador kozotti csata, melyet a kiraly hada nyert meg. A csata utan a Borsak tartomanyurasaga osszeomlott, a kiraly pedig veglegesen megszilarditotta hatalmat,

b) 1849. augusztus masodikan a visszavonu16 feldunai hadsereg egyik hadteste Nagysandor Jozsef tabomok vezetesevel hareba bocsatkozott a Paszkievics orosz ffivezer altal vezetett foen5kkel. A magyar esapatok letszama 12-13 ezer fo volt, mig az oroszok mintegy hatszoros ruleroben voltak. A I11U yar csapatok kemenyen harcoltak es jelentekeny vesztese- 1ck t okoztak a tamado can csapatoknak. A tuzersegi parharc utan nehany kozak- es orosz ezred a magyarok hataba ketiilt, erre a hadsereg egy reszet alkot6 nepfoikelok menekulesbe kczdtek, s csak a Mariassy Janos vezette hadosztaly tudott rendezetten visszavonulni. A honvedsereg mintegy ketezer katom\t veszitett, inig az ellenseg 340-et.

DERECSKE - Varos Debrecentol delre, Hajdu-Bihar II egyeben, 1553. okt6ber 3-an Tahy Ferenc, Pozsega megye misplmja es Szabardi Matyas, varadi puspok vezette csapatok itt vertek meg Petrovics Peter hadar,

17

DERVENT (Derventa) - Boszniai helyseg, ahol 1688. szeptember 5-00 Badeni Lajos orgr6f haromezer ronyi lovassagaval csatat vallalt az otszOros tuleroben levo torokkel szemben, akiket Sziavus boszniai pasa vezetett. A torok lovassag a csata kozben megfutamodott, igy a kereszteny szovetsegesek maroknyi hada nagy gyozelmet aratott, elfoglalta az oszmanok hatrahagyott taborat is.

DEV A - Var es varos Hunyad varmegyeben, rna Romaniaban,

a) V. Istvan ifjabb kiraly hive, a Csak nb. Peter itt gydzte le az Istvanhoz hiitlenne valt Kaa nb. Laszlo erdelyi vajdat es

testveret, Gyulat, 1264. augusztusanak elejen, .

b) 1550 novembereben Enyingi Torok Janos hunyadi £0- ispan itt verte meg Kaszim pasa elohadat,

DIOSZEG =Iasd Almosd

DOBOJ·- Var Boszniaban. Hervoja bosnyak vajda oszman segedhadakkal verte meg 1415. juliusaban a Garai limos, Mar6ti Janos es Csupor Pat altai vezetett magyar kiralyi csapatokat, A dombos terepen vivott harcban a magyar egysegek elvesztettek az egymas kozotti kapcsolatukat, igy Hervoja csellel megfutamitotta oket. A magyar vezerek fogsagbaestek, s Hervoja a szemelyes ellenseget, Csupor Palt kivegeztette.

DOLHA - Telepules Maramaros varmegyeben, Husztt61 eszakra, rna Ukrajmiban. 1703. junius 7-en Karolyi Sandor szatmari roispan nemesi hadaival szetszorta a tiszahati felkeloket,

DUBICA - Telepules es var Horvatorszagban, Zagrabtol delkeletre. 1513. augusztus 16-an Beriszl6 Peter horvat ban es serege szetvertek a Blinj varat ostrom16 tOrok hadat.

DiTRNKRUT -lasd MorvamezO . DUNAFOLDV AR = lasd Foldvar

18

E

tCSKA - Telepiih!s Torontal vannegyeben,. rna Ro~ maniaban. 1848. julius 15-en Kiss Erne ezr~de~ vl~szaven u Nagybecskerek ettoglatesara indulo Stratimirovic 8000

f6nyi hadoszlopanak tamadasat.

EDELENY - Telepiiles BAZ me gyeb en, regebben B rsodban. 1604. november 25-28 kozott Bocskai Istvan es

liorgio Basta generalis csapatai csaptak itt oss~~. ~ elocsatarozasok utan Bocskai koriilzarta a besenyoi volgy~e huz6dott csaszariakat, de azok 28-an, a kod leple alatt tamadtak, s vegul Basta gy020tt. A csaszariak 500 embert, a mRgyarok mintegy 1500 rot veszitettek.

ENYICKE - Telepules Abauj megyeben, Kassatol delrc rna Szlovakiaban 1672. 'szeptember 14-en a mintegy l1yol~ezer fOnyi bujdos6 sereg, ,PetrOczy es S~hay hadnagyokkal az elen, vereseget mert a Spankau tabomok ve-

zette csaszariakra, (2000 ro.)

EPERJES - Varos Saros varmegyeben, Kassatol szakra, rna Szlovakhiban.

a) ) 395. jfu1ius-juliusaban Kanizsai Janos ka~cel~ar es llsvai Leustak nador serege itt allitotta meg II. Ulaszlo len-

ycl kiraly hadat,

19

b) 1491. december 24-en Janos Albert Iengyel herceg, tr6nkovetelO itt szenvedett vereseget II. UIAszl6 magyar kiraly hadait61, amelyeket Szapo!yai Istvan vezetett.

c) 1684. szeptember 17-eo a kurucok sulyos vereseget szenvednek a csaszanakt61.

EGERV AR-GYORV AR - Telepiilesek Zala megyeben. 1706. november 6-7-eo Beri Balogh Adam es Bezeredj bore kuruc brigaderosok itt vertek meg a Hannibal Heister vezette labancokat, s rnaga Heister is a kurucok fogsagaba esett.

ERD - Varos Pest megyeben, Budatol delnyugatra. 1684. julius 22-61 a Budat ostroml6 sereg foparancsnoka, Lotharingiai Karoly lovassaga megverte es Szekesfehervarig uzte Musztafa pasa mintegy 15-20.000 fonyi lovassereget, megakadalyozva ezzel, hogy az zavarja az ostromot.

ERDOHEGY - Telepules Arad vannegyehen, rna Romaniahan, 1735. majus 9-en a bekesi felkeldk 900 fOnyi sereget az ellenuk felvonultatott szerb hat:3.rorok verik meg, kbziiliik mintegy 4-500-at oltek meg.

ERSEKUJV AR - Varos es vat Nyitra vannegyeben. rna Szlovakiaban. A Bethlen Gabor erdelyi fejedelem altai ujjaszervezett seregek itt vertek meg Bouqoi csaszari generalis labancait. Bouqoi maga is elesett a harcokban, Bethlen pedig Nagyszombat fele nyomult.

20

F

FEHERTEMPLOM - Telepules Ternes v~egy~-

b Romaniaban 1848 augusztus 19-en a Knicanin

IJnma·· .. imadta a va

vczette mintegy 5-6000 fOs szerb sereg megtama ta a va-

• t, de a Maderspach Ferenc szazados vezette ~sapat?k I lH , "d ztu 23-1 megis-

(1400 fa) visszavertek ezt, maj az augus s , cIa

m ! tch es az augusztus 30-i iJ.jabb es erosebb szerb tama st

FEKETEHALOM - Varos Brass6t61 n~g~~a, Br~ss6 varmegyeben, rna Romaniaban. ,1 :04: apn~l~ 13-~n , ari ezrede s megveri a RakOCZl melle alit szeGraven csasz

k Iycket. ,

FEKETEV ARos - Telepules Sopron, e~etenke~t Meson varmegyeben, rna Ausztriaban, 1 ?04. ~arcl~s ::O-an Heister tabornagy csapatai itt utottek rajta Karolyi Sandor r. kuruc generalis taboran es szetszortak a meglepett kuru-

cokato

FISCHA - menti csata. Folro ~u,s~aban. 11~6. z ipt mber l l-en vagy 17 -en II. Geza kiraly es Belus b~, I '11lUgyar seregek elen rnegverte a II. (Jaso~gott) Hennk oszlrAk {)rgr6f es 'bajor herceg altal vezetett nemet sereget.

21

FOLDV A.R - Telepules es var Brasso megyeben, rna Romaniaban,

a) 1529. junius 22-en Szapolyai Janos kiraly serege torok es moldvai segitseggel itt verte meg a Ferdinand-part vezeret, Torok Balintot,

b) 1612. oktober 14-cn Bathori Gabor erdelyi fejedelern megverte a brassoiak Weiss Mihaly fobir6 vezette sereget, A csataban a brassoi ffibir6 is elesett.

FOVENY - Regebben telepules volt Fejer varmegyeben, rna puszta Tac hataraban, 1274. szeptember 26-29-e kozott itt, illetve a szomszedos Bokcnysomlyon megvivott csataban a Csak nb. Peter vezette, kiraly part jan allo csapatok legyoztek a Kdszegi Henrik horvat-szlavon ban es a Gut-Ke1ed nb. Joachim tarnokmester altai iranyitott lazad6kat. Koszegi Henrik holtan maradt acsatateren, fiai es Joachim viszont elmenekultek. Nevezik polgardi csatanak is.

22

G

GALF ALVA - Telepules Kiikiillo varmegyeben, Mcdgyestoleszakra, rna Romaniaban. 1849. januar 17-en

Ifalva es Szokefalva kozott, Bern (4200 katona) es Pllchner (6000 [0) vezetesevel csaptak ossze a csapatok, s a I lllud6 csaszariak Bern j61 elhelyezettfttegeinek kereszttUv. h kerultek es sulyos vesztesegeket szenvedtek. A Bern I'lirancsara tamado jobbszarny bekeritess~l fenyegett~ az (, ztrakokat, ezert Puchner visszavonult egeszen Szebenig.

GALGOC - Yaros Nyitra varmegyeben, rna Szlovaki\hnn.

a) 1431. november 9-en a huszitak egyik serege itt, GIIlg6c es Illava kOzOtt szenvedett vereseget a magyarok-

'"I.

b) 1644. aprilis 9-en 1. RAk6czi Gyorgy erdelyi feje-

delcm hadvezere, Kapronczay Gyorgy 6000 fOs hadseregev 1. vereseget szenved a Johann Gotz vezette Habsburg

rlSktlSl.

OMBAs - Telepules Lipto varmegyebcn, rna SzloV ki ban. 1670. aprilis 23-an az I. Rakoczi Ferencet kovot8 fclke16k gyozelmet arattak a csaszariak felett.

23

GOROSZLO - Telepules Zsib6t61 delnyugatra, Kozep-Szolnok varmegyeben, rna Rornaniaban, 1601. augusztus 3-an Bathori Zsigmond erdelyi fejedelem vereseget szenved Mihaly vajda es Giorgio Basta generalis hadaitol.A fejedelem Moldvaba, fOparanesnoka Szekely Mazes a torokokhoz menekult,

GOSZPODINEC - Telepules a Bacs-Bodrog megyeben, rna Jugoszlaviaban. 1849. aprilis 3-an a magyar csapat Perezel Mor vezetesevcl tamadta a telepules tersegeben a r6rnai sane ok moge befeszkeledott szerb felkeldket, Negyeras tiizersegi elokeszites utan rohammal vertek ki az ellenseget,

GUBACS ~ Regebben telepules volt Pesttol delre, rna Budapest resze, 1514. jtmius 21-en az 1500 ffinyit szamlalo parasztsereg, amelyet D6zsa Gergely vezetett, vereseget szenvedett Bomemisza Janos budai varnagy 1200 lovasat61.

24

GY

GYORKE - Kozseg Kassatol keletre, Abauj varme-

y6bcn, rna Szlovakiaban.1672. okt6ber 26-an a 8-10 ezer mt szamlalo, egyesitett nemet, horvat, magyar seregek, Cobb Farkas es Spankau generalisok vezetesevel, megverik \ k6rUlbeliil ugyanannyi harcost szamlalo magyar bujdos6k

Imdat.

GYULAFEHERV AR - Varos Erdelyben, a Maros mellett, Feher varmegyeben, rna Romaniaban. 1442. mar'ius 22-en a varos mellett csapott ossze Mezid beg 15-17 zrcs serege es Hunyadi Janos nehany ezres hada. Elobb l lunyadi vereseget szenvedett, majd nehany nap mulva, n gcrosodve, legyozte Mezidet.

GYURGYEVO - Varos Romaniaban, a Duna menten,

zcrnben Russzeval. 1595. okt6ber 25-en Szinan nagyvezer ttir6k hadanak kisebbik fele a Duna bal part jan maradt. A U rokoket koveto erdelyi es havasalfoldi csapatok, Bathori Z j mond fejedelem, Bocskai Istvan, Vitez Mihaly es KiIlly Albert vezetesevel ezt a visszamaradt reszt szetverte, a

yurgyev6i varat pedig bevette.

25

H

HADAD _ Telepules es var Kozep- Szolnok varmegyeben, rna Romaniaban, 1562. marcius 4-en Zay Ferenc kassai ffikapitany a vele tarto kiralyi hadakkal megverte az erdelyi seregeket.

, HALASZFALVA - Telepules a Szava mellett, Valko es Szerem ~egyek ~~t:n:an. ,1492 nyarutojan, valoszimileg s~eptemb:~e?en, ~lZS1 Pal also-magyarorszagi ffikapit~y, a. fou_n ?andenumok es a nepfOlkelok segitsegevel, szetven Matyas .fekete seregenek" a videket dulo maradvanyait.

HALICS _ Var, amely mellett a Fila (Fule) vezette magyru:-lengyel sereg vereseget szenvedett Msztyiszlav volt fejedelemtol es az ot tamogato, Kotony vezette kunoktol: II. Andras magyar kiraly fia, Kalman, es felesege, valamint a magyar vezer, Fila is fogsagba esett.

n;ARANGOD. ----: .MeZi5seg Boes falu mellett, Zemplen m~gyeben. 1697. julius 6-an a harangodi mezon Adam Ritschan labanc generalis megverte a kuruc felkelok hadar, Az ot nap rmilva megismetelt csataban a kurucok ismet vereseget szenvedtek.

., HATSZEG·_ Varos Hunyad varmegyeben, rna Romamaban.

26

a) 1420. szeptembereben, az Erdelybe betoro torokok ylS~ik Csaky Miklos erdelyi vajda hadat,

h) 1690. okt6ber 3-an Badeni Lajos argrof Hatszeg I I II U verte meg Thokoly Imre alvezereit, Petr6czy Istvant

, I ~ i ndor Gaspart,

IIATVAN - Varos Heves megyeben, a Zagyva part.I 11. 1849. aprilis 2-an a diadalmas tavaszi hadjarat egyik nyit6 csatajaban Gaspar Andras honvedserege megverte (VIl. hadtest) SchIik: csaszari tabornok vezette osztrakokat. /\ tnz6rsegi parbajt k6vetoen a magyarok atkerolassal fenycgcttek Schliket, aki a varosba huzodott vissza, majd , lin to is visszavonult jelentos vesztesegekkel /mintegy 200 m).

HAVASNAGYFALU -1849.julius 5-6-an, a Vasvari 1 '{II vezetie magyar szabadcsapat vereseget szenvedett a roman nepf6lkelaktol. Vasvari is elesett a csataban.

JIALAS (KiskunhaIas) - Varos Bacs-Kiskun megyeh~ 'II. 1703. okt6ber 3-an, a Johann Kyba csaszari ezredes v I'.~·tt labancok vereseget szenvedtek a kurucokt61.

II ETENY - Telepules Torontal, majd Ternes varmeBy6hen, rna Romaniaban, a Bega mellett. 1696. augusztus 6-tlll a Frigyes Agost szasz valasztcfejedelem alattallo I' szteny szovetsegesek megntkoznek II. Musztafa torok 'I:ul{(\n seregevel, A csata mindvegig valtozatos volt. HoI a zl~vCltst:gesek, hoI a torok6k tortek elore. A szovetsegesek rr tarnadtak a szultant vedelmezd torok szekervarat, de a

'27

janicsarok fergeteges puskanize kiiizte oket. Vegiil mindket fel visszavonult, a csata eldontetlen maradt.

HOLDVlLAG - Telepules Feher rnegyeben, Vizaknatol eszakra, rna Roman i aban, 1704. Januar 28-an, Guthi Istvan kuruc ezereskapitany szekelyekbdl alIo hadserege vereseget szenvedett Tige csaszari ezredtOl.

HOl}-tavi esata. 1280. okt6ber vegen, vagy november elejen IV. (Kun) Laszlo es az orszagbol kivonulo kunok kozotti esata. A kunok vezere Oldamer volt, aki a kiraly ellen fellazadt kunokat vezette. Laszlo kiraly legyozte a kunokat es a Tisza bal part jan egeszen Szalankemenig tildozte oket.

HOMONNA - Varos a Labore part jan, Zemplen varmegyeben, rna Szlovakiaban. 1619. november 23-an Rak6ezi Gyorgy, Bethlen Gabor erdelyi fejedelern hadvezere, vereseget szenved Homonnai Drugeth Gyorgytol, aki lengyel tamogatassal, 7-8 ezerfovel tort be a Duklai-hagon.

28

. '

I

(GAL - Telepules Somogy megyeben, Kaposvartol eszakra, 1706. Februar 14-en gr.Herberstein labanc tabor- 11 )k csapata itt verte meg Bottyan Janos kuruc generalis lit l>vedjet.

ILLADIA - Var es varos Krasso varmegyeben, ma Humaniaban. 1512. novembereben Bathori Istvan temesi il'lpan nagy gyozelmet arat a betoro torokok felett.

ISASZEG - Telepiiles Pest megyeben, God611otol delre.

a) 1265. marcius elejen V, Istvan ifjabb kiraly serege r tott gydzelmet IV. Bela vezere, a Heder nb. Koszegi Ilcnrik nador es ket fia, Ivan es Miklos is fogsagba esett, de Ilia macs6i herceg, IV. Bela unokaja elmenektilt.

b) 1849. aprilis 6-an a dicsoseges tavaszi hadjarat gyik csatajat vivtak itt. Klapka es Damjanich tabomokok mintegy 20 ezer fovel tamadtak meg Jellasics horvat ban reget, A csata kesobbi fazisaban jelent meg a csatateren \ i hlik es Windischgratz, illetve Gorgei is. A csata a ma-

gyarok gyezelmevel ert veget, I

29

JALOMICA - Foly6 a mai Romaniaban, amely mellett 1442. szeptember 6-an Hunyadi Janos es.Szead-ed Din rumeliai beglerbeg csatazott. A torokok mintegy 40-50 ezren voltak, a magyar csapatok valamivel kevesebben. A magyar nehezlovassag rohamat a janicsarok visszavertek, majd a szpahik akartak bekeriteni Hunyadi kisebb hadar, A negyedik oraban Hunyadicsataba dobta a harci szekereket, s megfutamitotta a torok jobbszarnyat, majd utana az egesz sereget. A teljes magyar gydzelcmmel vegzcdott csataban mintegy 5000 torok esett fogsagba,

JARKOVAC - Telepules a Vajdasagban, rna Jugoszlaviaban. 1848. december 14-en a Jarkovacon pihene vorossipkasokat, Damjanich csapatait megtamadtak a szerbek, Knicanin vezetesevel, A honvedek atmeneti visszahuzodas utan kivertek a telepulesrel a szerbeket.

30

KAMANC ,- Varos Szerem varmegyeben, rna Juo zlaviaban. 1514. JUnius l-l-en Nagy Antal szeremsegi r uaezthada itt verte meg a nandorfehervari orseget.

KAMENIC (Kameniec Podolski) - Telepules a I )nycszter mellett. II. Rakoczi Gyorgy lengyelek es tatarok iltnl szorongatott hada - a fejedelem nelkul=-, Kemeny Janos vezetesevel itt ntkozik meg a tatarokkal, 1657. julius

l-en, Az erdelyi hadsereg a tatarok fogsagaba esik, akiket Il fejedelem nem hajlando kivaltani, s csak nagy viszontag. agok utan, csaladtagjaik aldozatai aran kerulnek vissza hrdelybe.

KANIZSA (Nagykanizsa) - Varos es var Zala meyeben, 1587. augusztusaban Zrinyi Gyorgy gr6f, Nadasdy l-orene es Batthyany Boldizsar, a vegvari hadakkal, nagy

gyLSzelmet arat a torok6k felett. '

KAPOLNA - Telepules Heves megyeben, Fuzesabonytol nyugatra. 1849. februar 26-28-an itt csaptak ossze 1 I magyar honvedek es az osztrakok. A magyar csapatokat

II nryk Dembinski tabornok iranyitotta, s szamuk mintegy ezer fore tehetd. Az osztrakokat Windischgratz vezette, mintegy 30 ezren voltak. Az elsa napon Dembinski paruncsai csak megkesve jutottak el a masodik vonalban allo

31

hadosztalyokhoz, igy azok nem foglaltakel helyeiket, a harcban az ellenseg folenybe keriilt. Klapka pedig .nem biztositotta oldalat Schlik tamadasaval szemben. A szabadsagharc addigi legnagyobb csatajaban vegulaz osztrakok gyoztek, A honvedek 1200 embert veszitettek, 5-600 foglyul esert. A csaszariak mintegy 350 tOt vesztettek. A rna- - gyarok csak allasaik feladasara kenyszerultek, de harckeszseguket megoriztek, s nehany nap rmilva megindithattak a diadalmas tavaszi hadjaratot.

KARLOCA - Varos a Duna menten, Szerem varmegyeben, rna Jugoszlaviaban, 1848. junius 12-en a Stratimirovic vezette szerb felkelo csapatok itt vedtek a Karloca fele vezeto ut hidjat, de a 'Stein Miksa szazados vezette csaszari-kiralyi csapatok chiztek oket, s bevonultak a varosba is. Megszallni azonban nem tudtak, azert visszavonultak Petervaradra.

KARoLyvARos (Karfnvae) - Varos Zagrab varmegyeben, Horvatorszagban, 1663. okt6ber I Len Zrinyi Peter grot: horvat ban itt verte meg az Uj-Zrinyivar elfogIalasara kuldott torok csapatokat.

KARV A - Telepules Esztergom varmegyeben, rna Szlovakiaban. 1705. marciusanak vegen Bercsenyi Miklos a kurucaival gyozelmes csatat viv Heister tabornagy ellen.

KA.sSA - Varos a Hemad part jan, Abauj varmegyeben, rita Szlovakiaban, 1849. januar 4-en Meszaros Lazar 8500 ffinyi seregevel csatat vallalt Kassa mellett Schlikkel. A magyar balszarny elorenyomuIt,. de a varos szelen megakadt, majdegy eros ellentamadas miatt visszavonulasba

32

kl''l,loit, amely a nemzetorok panikszerf rnenekulesebe tor~ 111olt. A jobbszarny ugyan kitartott, de a csatat megis az II J"lu\kok nyertek meg.

KASZONUJFALU ~ Telepules Csik varmegyeben, Itld61yben, rna Romaniaban, 1849. augusztus elsejen Kr4zonujfalu-Mikl6sfalva-Bikszad tersegeben, a Clamlullas orosz hadvezer vezette csapatok szetszortak a Gal S'mdor altal vezenyelt szekelyfoldi hadosztalyt, A csata II tim a magyarcsapatok szetszeledtek,

KA TY (Kac) - Telepules a Titeli-fennsfk peremen.

I K49. junius 7-en a Perczel Mor vezette magyar csapat (H()()O fo) katasztrofalis vereseget szenvedett Jellasics (K.OOO) seregetdl, A kezdetben derekasan kitarto magyar 'Hupatokat a csaszari lovassag szinte legazolta. .

KEMEJ -- Terulet a Kozep- Tiszavideken, Kunmadaras ~nl'l1yeken! a 11-12. szazadban. 1074. februar 26-an SalaIlion kiraly hadai megtamadtak Geza herceg csapatait. Salumon 30 zaszloalj, Geza 4 megyei zaszloalj felett parancsuokolt, A befagyott Tiszan atkelo herceget a sereg egy re-

" clhagyta, de az arulok jo reszet a kiraly emberei levagII k. Geza. viszont maradek emberevel kivagta magat a csaIllrnezlSro l.

KENYERMEz6 -- Terulet Erdelyben, Alvinc es ~zl\HzvAros kozott, rna Romaniabaa. A torokok betortek ,I ~ I" l 'lybe, Ali rumeliai beglerbeg vezetesevel, A kortarsak zerint 40 ezer torok es 15 ezer havasalfoldi harcos volt a rogben, A betores hirere Bathori Istvan erdelyi vajda a magyar, szekely, rnoldvai es szasz csapatokat is fegyverbe

33

szolitotta, s ugyanekkor Kinizsi Pal ternesi ispan a zsoldosaival indult Ali ellen.. 1479. oktober 13-an a mar az orszagbol kifele igyekvo torokBket utolertek Bathori hadai es csatara kenyszeritettek, Bathori meg Kinizsi beerkezese el,ott meginditotta a hadakat, - bar kevesebb harcosa volt. A hatoras kiizdelemben a magyar csapatok szinte mindenutt vesztesre alltak, ekkor azonban rnegjelent Kinizsi es zart rendben halado nehezlovassaga, kiknek a rohama elsoporte a torokoket. A torok veszteseg meghaladhatta a 10 ezer fOt, de Bathori serege is sok embert veszitett,

KEREL6SZENTPA.L - Telepules Kis-Kiiktilld varme gyeb en, rna Romaniaban, 1575. julius 8-an Bathori Istvan erdelyi fejedelem vereseget mer a kiraly altal is tam:ogatott Bekes Gasparra.

KERLES - Telepules a Doboka vannegyeben, rna Romaniaban, 1068-ban a moldvai besenyok es az uzok, Ozul besenyo vezer iranyitasaval betortek Bihar varaig, Sok fogollyal indultak vissza, amikor Salamon kiraly, Geza es Laszlo hercegek utolertek oket. A besenyok egy hegyen sancoltak el magukat, onnan ontottak nyilaikat a magyar seregre. A magyarok maguk is nyilazva tortek eldre es rnegfutamitottak a besenyoket,

KlLITI (Balatonkiliti) - Helyseg Somogy megyeben, 1705. aprilis elejen Heister tabomagy labancai Kilitinel szalasztotta meg Karolyi Sandor kurucait, akik ezutan a Duna bal partjara huzodtak at.

KISHEGYES - 1849. julius 14-en, a Jellasics vezette csaszaricsapatok a IV. magyar hadtest ellen tamadtak, de a

34

(.uyon altabornagy vezette honvedek megfutamitottak a IMtlt.

KISSZEBEN - Varos Saros varmegyeben, rna Szlovnkiaban. 1619. december 4-en Abafy Miklos tokaji kapiI 'lilY csapatai itt vertek szet a Lengyelorszagbol behatolo Homonnai Drugeth Gyorgy hadat.

KISV ARDA - Varos . Szabolcs-Szatmar-Bereg mey6ben. 1085-ben val6szinfileg itt keriilt sor dontc utkozetn Laszlo kiraly es Salamon volt kiraly kozott, akit Kutesk b SllOytl vezer is tamogatott, Salamon ezutan elmenekiilt az II zagbol.

KOL UBARA - F olyo, 1319. szeptember 16-{m Kar )Iy Robert magyar kiraly es Tarantoi Fulop herceg itt verte I 1 g II. Uros Istvan szerb fejedelmet.

KOMAR-OM - Var es varos a Duna ket part jan, a I rteneti Komarom rna Szlovakiaban van.

a) 1849. aprilis 26~an, a dicsoseges tavaszi hadjarat lolyaman, Klapka, Damjanich es Gorgei tabornokok csaputuik elen megmerkoztek a Komaromnal allomasozo Welden, Simunich es Schlik altai vezetett csaszari hadakk l. A csaszariaknak 1200 katonaja esett el, vagy sebesult III g, a magyar sereg 800 katonat veszitett. A magyarok

I lynn Komaromot felszabaditottak, de a csaszari sereg vi zavonulasat nem tudtak megakadalyozni.

b) Az ugynevezett ,,korruirom-acsi csataban" 1849. 1,'11 us 2-an a szabadsagharc egyik legveresebb utkozetet Ivtak. A magyar csapatok Gorgei es Klapka vezetesevel

35

alltak ellent az osztrak-orosz hadaknak, s a valtakozo kimenetelu, 12 aran at tart6 utkozetben vegul is a kiindulo allasaikat megtartottak. Gorgei a csataban egy granatszilanktol sulyos fcjserulest szenvedett.

c) 1849. julius l l-en a mintegy 40 ezemyi feldunai hadsereg, a haditerv alapjan,megkiserelte az attorest Haynau csapatain keresztiil. A kezdeti sikerek ellen ere nem sikerult megvalositani az elkepzelest es Klapka, aki a csatat iranyitotta elrendelte a magyar csapatok visszavonasat a

, dunai hidfObe. A magyarok 1500 fOt, a csaszariak 810 fot veszitettek,

KOMPOLT ~ Telepules Heves varmegyeben. 1849. februar 18-an Dessewffy Arisztid ezredes negy szazad huszarral megverte a csaszari lovasokat.

,KONYAR - Telepules Hajdu-Bihar rnegyeben. 1616. junius -10-11-en Rhedey Ferenc es Nagy Lukacs, Bethlen Gabor fejedelem hadvezerei, nagy gyozelmet arattak Halasi Fekete Peter es Putnoky Janos hajdukapitanyok felett, akik Homonnai _ Drugeth Gyorgy es az ot tamogato becsi udvar csapatat vezenyeltek,

KORONCO - Telepules Gyor-Moson-Sopron megyeben, regebben Gyorben, 1704. junius 13-an Forgach Simon kuruc tab amok csatat veszit Heister generalissal szemben. 1600 csaszari gyalogos es 2000 lovas 12 agyuval allt az egyik oldalon, 18 ezer kuruc a masikon, Forgach atkarolta a csaszariakat, de a kuruc -Iovasok megfutottak a csaszari agyuk tiize elel, sa csata odalett. A labaneok 100 rot, a kurucok 2000-t veszitettek.

36

KOSZTOLNA - 1848. okt6ber 28-an a JablonkaiII J(6n betorti Bathasar Simunich es. tabomok 5000 fos seI megverte az Ord6dy Kalman omagy vezette magyar, II I szt nemzetarokb61 allo sereget.

KOHALOM - 1849. julius 30-an Dobay J6zsef ezredl'~ vereseget szenved Dyck orosz vezeromagy seregetol,

KOKOS-UZON - Telepulesek Haromszekben, rna Homaniaban. 1849. julius 2-an Gal Sandor ezredes hadtlszta.lya (5000 fa) megtamadta a visszamaradt can csapatokut, Az oroszok visszavertek a magyar tamadast, de a

lin oredmenyekent Luders visszatert Brassoba, Ebben az Illk lzctben esett el Gabor Aron.

KOLESD - Telepules a Sarviz menten, Tolna m~gye-

b n. 1708. szeptember masodikan, a Beri Balogh Adam 1urcskapitany vezette kurue csapatok megvcrtek a Nehern . {IHzari tabornok altal iranyitottmintegy 4000 fonyi labane

hud It.

KOPCSENY - Var es varos Moson varmegyeben, rna A usztriaban. 1619. november 9-en a csaszari hadak, Buqoi KlllCraHs vezetesevel csaptak ossze Bethlen Gabor erdelyi hudaival es az ot tamogato szovetseges eseh-morva esapatukkal, A csata eldontetlen lett.

KORMEND - Varos Vas megyeben, 1459. aprilis 7- II n zentmartoni Nagy Simon macs6i ban altal vezetett iJ'llyi seregek vereseget szenvednek III. Frigyes es a maynr partiitok hadatol. A kovetkezd csataban, meg aprilis

I . el8tt viszont visszavagtak a veresegert.

37

KROISSENIJRUNN (Marcbegg, Morvnmcz6) - 1260. julius 12-en vivott csata a Babenberg-hagyntekert. A magyarok Istvan kiralyfi vezetesevel, a Morvan va16 atkeIes kozben vereseget szenvednek II. Ottokar each kiralytol. A magyarok oldalan vett reszt Danyiil Romanovlcs halicsi, II. (Szemermes) Boleszlo krakk6i fejedelem 6H (Fekete) Leszek legnycai herceg, A seregek Ietszamat a forrasok elniloztak (100 ezerrc teszik). A lovagi szabalyok szerint megvivand6 kiizdelem azonban elfajult, az AtkcIlS magyar eloorsok egybol harcolni kezdtek, s a cseh kirsly ekkor szembefordult az ellenseggel. Allitclag 18 ezer magyar, ku.n es orosz esett el a csatamezon, 14 ezer pedig a Moldvaba fulladt.

KUNOVICA - Hago a Balkan hegysegben, ahol Hunyadi Janos a .hosszu hadjarat" idejen gyozelmet aratott Tuharan beg csapatai felett.

KUTNA nORA (Kuttenberg) - Varos Csehorszagban. 1421. december 21-22-en es 1422. januar 6~an Luxemburgi Zsigmond cseh es magyar kiraly, illetve Albert osztrak herceg csapatait segitettek magyar hadak. A csatakban a Zizka vezette huszitak voltak az ellenfelek. A kiralyi csapatok vereseget szenvedtek.

38

L

LAJTA - folyo menti esata. 1246. junius IS-en IV.

Bela magyar kiraly es Rosztiszlav orosz herceg vezettek azokat a magyar hadakat, amelyek Babenberg (Harcias) Frigyes osztrak es stajer hereeg ellen tamadtak. Az utkozet az osztrak had gyozelmevel vegzod6tt, de Frigyes halalas sebet kapott es meg halt a csatateren.

LAKOMP AK - Helyseg Sopron varmegyeben, rna Ausztriaban. 1620. szeptember 29-en Huszar Istvan, Bethlen Gabor erdelyi fejedelem alvezere vereseget szenvedett Dampierre tabomok csaszari seregetdl,

LEITZERSDORF - Telepules Ausztriaban. 1484. marcius l l-en, a Komeuburgot ostroml6 Davidhazy Istvan es Cernahora hadat III. Frigyes legjobb hadvezere, von Wulfersdorfer vezetesevel egy 8-10 ezer fOs had tamadta meg. Kezdetben acsaszariak ertek el sikereket, rnajd fosztogatni kezdtek, ekkor Cemahora tarnadott es a csaszariak rnegfutottak.

LEVA - Varos Bars varmegyeben, rna Szlovakiaban. 1664. Julius 19-en itt, a varosnal verte meg Souches tabornagy csapataival az ersekujvari pasa sereget.

LIPPA - Var es varos a Maros part jan, Arad, majd Ternes varmegyeben, rna Romaniaban. 1658. junius 26-an

39

II. Rakoczi Gyorgy fejedelem a varos mellett veri meg Szeidi Ahmed budai pasa sereget,

LOSONC - Yaros Nograd varmegyeben, rna Szlovakiaban, 1451. szepternbor 7-en Jan Giskra itt gyozte le Hunyadi Janos es az orszagnagyok altal vezetett sereget.

LUGOS - Var es varos a Ternes folyo part jan, Ternes majd Krasso-Szoreny rnegyeben, rna Romaniaban .. 1695. . szeptember 21-enaz otsz6r6s tuleroben leva szultani fosereg, II. Musztafa szultan vezetesevel, tamadt a Friedrich Veterani tabornagy altal iranyitott hadak ellen .. A csaszari vezernek nem tudott segitseget kiildeni Eros Agost, aki 50 ezer ernberrel meg a Matos part jan allt, Veterani tobb heyes torok rohamot visszavert, majd a torokok taktikat valtoztattak, s a szarnyakat tamadtak. A katonak ·lassan kimeriiltek, helyzetiiket a loszerhiany is sulyosbitotta, Veterani ellentamadast inditott, hogy helyettese kirnenekithesse a lovassagot a Vaskapuhoz. A harcokban maga a csaszari f6vezer is elesett, a csaszari sereg egyeb vesztesegei is igen nagyok voltak.

40

M

MACSKI - Telepules Szlavoniaban, 1197-ben a batyjaval elegedetlen es hatalomra vagyo Andras herceg, VI. Lipot osztrak herceg tamogatasaval gydzelmet aratott Imre kiraly csapatai felett. Imre ekkor kenyszenisegbol atengedte occsenek a dalmat-horvat hercegseget,

MAGYARBROn - Telepules Csehorszagban, 1469. november 2-{m Matyas magyar kiraly mintegy 3000 lovassal es ugyanannyi gyalogossal megutkozott Podjebrad Gyorgy cseh kiraly vezerevel, Henrik herceggel, aki rnegfutamitotta a magyar kiraly csapatait.

MAROSENY - Telepules Beszterce mellett, rna Romaniaban, 1849. februar 27~en Bern vezetesevel altalaaos tamadas indult Urban hatra16 csapatai ellen. A kemenyen vedekezo ellenfelet, Borgen es Tihan at, Bukovinaba uztek a honvedek,

MAROSV ASARHEL Y - Varos Marosszekben, maj d Maros-Torda megyeben, rna Romaniaban. 1848. november 5-en a szekelyek vereseget szenvedtek az Urban es Puchner vezette osztrakoktol.

MEDGYES.:... Varos Nagy-Kukullo varmegyeben, rna Romaniaban, 1849. marcius 2-3-an Puchner 8500 katonajaval tamadta meg a varost. Bern cgyikalvczere, Czetz'

4]

visszaverte a csaszariakat, a delutan megerkezo Bern pedig tamadasba ment at es visszaszoritotta az ellenseget, Masnap a csaszariak egesz erejnket latba vetve tamadtak, s ketteszakitottak a magyar arcvonalat, melynek eredmenye-

. kent Bern elrendelte a visszavonulast.

MELENCE-NAGYBECSKEREK Telepulesek

Torontal varmegyeben, rna Jugoszlaviaban. 1849. aprilis 29-en Perczel es Todorovic csapatai iitk6ztek meg egyrruissaL A heyes csataban nagyjabol egyfonna Ietszamu seregek knzdottek, es egyiknek sem sikeriilt donto f61enyre szert tenni, de a csata utan Todorovic a Ternes moge huzodott vissza.

MELETO - Varoska Napoly komyeken, 00011349. junius 6-00 Lackfy Istvan erdelyi vajda 300 nemes es 6000 katona elen vivta meg a napolyi hadjarat legnagyobb csatajat, Tarant6i Lajos napolyi kirallyal. Az elbizakodottan tamado napolyiakat a magyar sereg bekeritette es megfutamitotta,

MELSTICA - Helyseg Bulgariaban. 1443. december 22-00 vagy 24-en a visszavonu16ban levQ Hunyadi Janos legyozte Kaszim rumeliai beglerbeg hadar.

MENFO - Telepules Gyor-Moson-Sopran varmegyeben, regebben Gyorben. 1044. juniusaban itt utkoz6tt meg a Peter eluzott kiralyt tamogato III. Henrik nemet-romai csaszar es a magyar kiraly, Aba Samuel serege. Aba nagyobb haddal rendelkezett, de a nehezfegyverzetti tamadokkal nem birtak a csapatai. A kiraly nehany csapata megfutott, cserben hagyta az uralkod6t. A vesztes csatabol menekiilo Abat a Tisza videken a magyarok megoltek.

42

MERSEBURG - V MOS Nemetorszagban, a Saale fo:Iy6 part jan. Nevezik riadei csatanak is. 933. marcius 15-en a kalandozo magyarok egyik hada szcmbekerult 1. (Madarasz) Henrik kiraly crds seregevel, A kiraly a konnyilfegyverzetfi thuringiaiak segitsegevel kimozditotta allasaikbol a magyarokat, majd a nehezfegyverzeniek .megvertek oket. Az uralkod6 szervezetten uldozte a futokat, igy a magyarok vesztesegei igen nagyok voltak.

MEZOKERESZTES - Telepules Borsod-AbaujZemplen megyeben. 1596. oktober 26-28-an vivtak itt nagy csatat a szovetseges kereszteny hadak es az oszmanok, A szovetsegeseket Miksa faherceg vezette, letszamuk 58..:59 ezer fo volt; 100 agyuval rendelkeztek. A tOr6kok III. Mehmed szultan vezetesevel mintegy 50 ezer fa regularis es ugyanennyi irregularis haddal birtak, 170 agyu segitette oket. Miksa elerecsalogarta a torok6ket, majd Schwarzenberg tabornagy tamadott es visszaszoritotta oket. Bathori Zsigmond erdelyi fejedelem es Paltry Miklos 'javaslatara Miksa elorenyomulast rendelt el. A szovetseges katonak az ellenseg taboraig jutottak, amikor zsakmanyolni kezdtek. A janicsarok es a rumeliai csapatok azonban helytalltak es a mar vesztes csatat megforditottak, A kereszteny hadak egy resze megfutott, masok azonban megtartottak a tabort es

rendezetten vonultak vissza. .

MIRISZLO - Telepules Feher varmegyeben, rna Romsniaban. 1600. szeptember I8-an ,Giorgio Basta felsllmagyarorszAgi ffikapitany az erdelyi nemes, hadak:kal es a szekelyekkel karoltve, szetverte Vitez Mihaly vajda sereget,

43

l\'IOGYOROn - Teleptiles Budapesttol keletre. 1074. marcius 14-eo a kemeji csata utan nehany nappal itt csapott ossze Salamon kiraly, valamint Geza es Laszlo hercegek hada. Salamon hadvezere, Vid ispan 12-13 ezer f6 elen tamadott, de ahercegek kisebb (6-8 ezer fo) serege megverte oket. Maga Vid is elesett, Salamonnak pedig kiralyi koronajaba kerult a csatavesztes.

MOHACS - Varos Baranya megyeben, a Duna menten, 1526. augusztus 29-en itt csapott ossze a Magyarorszagot vede II. Lajos kiraly altal vezetett es Tomori Pal, illetve Szapolyai 9yorgy altal icinyitott 25 ezer ronyi magyar hadsereg es a nala joval nagyobb (mintegy 60 ezer regularis katonat szamlalo) torok had, I. Szulejman szultan vezetesevel, A delutan kezdodott es viszonylag rovid ideig tarto csata a magyar tamadassal kezdodott, Az elsa harcrendben 1{}-12 ezer to gyalogos es a nehezlovassag java indult a torok ellen, hosszu arcvonalon. A masodik hadrend melysegeben es szelessegeben is tagolt, ahol a fomeltosagok es ropapok banderiumai alltak, A kiraly mogott 1000 vertes sorakozott feI. Az else harcrend lovasai es a gyalog sag a rumeliai hadseregen atvagva magat a janicsarok es az agyuk ele ert, akikpuska- es agyUtiizzel fogadtak oket. Ajobbszamy rohama ezzel kifulladt, ezzel megbomlott a magyar hadsereg felepitett terve. A masodik hadrend ffimelt6sagai es katonai bizonyara gyorsan, teljes vereseget szenvedek, mert igen sokan maradtak a csatateren. A magyar sereg maradeka ezutan fejvesztetten menekiilt. E menekules kozben vesztette eletet a kiraly is. A 12 ezer gyalogosbol 10 ezer esett el, a kiraly mellett het piispok es 28 roUr lelte halalat, A lovassag vesztesege mintegy 4000 fOre tehew.

44

MOKRIN Telepules a Marost61 delre,

Nagykikindatol eszakra.ima Romaniaban. 1849. aprilis 23~ an Perczel mintegy 8.000 katonajaval megtamadta a szerb nepfelkeloket (10 ezer to) es megfutamitotta oket.

MOR - Varos Fejer megyeben. 1848. december 30-an Perczel M6r megallitotta a Jellasics-vezette csaszariakat, kesobb azonban az ut6bbiak ketszeres nilerdbe keriiltek, s lovassaguk megfutamitotta a magyar gyalogsagot. Csapataikat csak Szekesfehervarott tudtak rendezni.

MORV AMEro - Terulet a tortenelmi Morvaorszagban, Brno-tol delre, 1278. augusztus 26-an vivott csata, melyben a magyarok Habsburg Rudolf oldalan harcoltak. IV. (Kun) Laszlo kiraly mintegy 20 ezer myel sietert Rudolf segitsegere, ebbol 16 ezer volt magyar, a tobbi kun. A magyar csapatokat a kiraly vezette, .de Csak Mate nador es Gutkeled Istvan orszagbiro iranyitotta. A magyarok szovetsegesei voltak Rudolfnak, de onalloan cselekedtek. Az el. lenfel II. Ottokar cseh kiraly cseh, morva, lengyel, nemet csapatok elen harcolt. A csataban a cseh kiraly elesett, had. seregenek joresze is megsemmisult,

MOSON - Var es telepules Moson varmegyeben,

a) 1063. szeptembereben IV. Henrik nemet-romai csaszar hadjaratot inditott Magyarorszag ellen. A csaszart magyarok vezettek el a gyepiin. A varnal keriilt sor az titkozetre a nemet es a magyar seregek kozott. I. Bela sulyosan sebesulten vezette 'a sereget, de aktivan nem harcolt. A var bevetele utan pedig meg is halt.

b) 1271. majus 15-en 6var elott II Ottokar cseh kiraly es V. Istvan kozotti csata, melyet a csehek nyertek meg.

4.1

MUHI - Telepules Miskolctol delkeletre, Borsod varmegyeben, A keletrol betoro tatarokkal 1241. aprilis l l-en itt vivott meg IV. Bela kiraly hada. A tatarokat Batu kan vezette, letszamukra tobb adat van, valoszlmien mintegy 60 ezres lehetett. A magyarok, a kesei mozgositas miatt ennel joval kevesebben voltak.

. A tabor elhelyezese, es abban a satrak elhelyezkedese, mint kesobb kideriilt, igen rosszul sikerult, A tatarok a Saj6 hidjan at lendultek tamadasba, amelyet Kalman herceg es U grin kalocsai ersek visszavert. Ez ejfeltajt torrent, majd

l l-e hajnalanrnegindultak ismet a tatar hadak, akiknek celja a magyar tabor bekeritese volt. A magyar sereg csak: nehezen fogta fel a hajnali tarnadas tenyet, sokan felkeszuIetlenul vartak, Reggel hetora tajban a tatarok korbefogtak a magyar tabort es altalanos tamadast inditottak. A magyar vezerek nem tudtak osszefogni a fejvesztetten, osszevissza menekuloket, sot maga a kiraly megmenekult, bar a tatarok szerettek volna elfogni. Bela vegul egerutat uyert, S Pozsouyba futott. A sulyosan sebesult Kalman herceg is me grnenekult, de Zagrabban belehalt seruleseibe, A ma- . gyar merok megsernrnisulesevel az orszag a tatarok kenyekedvere kiszolgaltatotta valt.

MOOLDORF - Helyseg Bajororszagban, 1322. szeptember 28-an a III. (Szep) Frigyes Habsburg herceget tamogato Karoly Robert hada, Kocski Sandor vezetesevel (2000 magyar harcos es 5000 kun lovas) csapott ossze Wittelsbach Lajos, cseh csapatokkal is mcgerositett bajor seregevel, Lajos a szarnyakon kerult ellenfelei fole es nagy gyozelmet aratott.

46

N

NAGYCSUR- Telepules Szeben varmegyeben, rna Romaniaban, 1849. augusztus 6-an Nagyszeben es Nagycsiir kowtt Bern 5900 fonyi hada elen csatat vallalt a nata joval nagyobb ellenseggel szemben. Az egyik hadat Liiders orosz ta-

o bomok, a masikat Hasford altabornagy vezette. Bern szamitott Stein ezredes hadosztalyara is, amely azonban nem erkezett meg idoben. A hosszu ideig elleruill6 csapatok a tUler5 el51 Sze~n ~ele huzodtak, akkor Luders tomeges lovassagi robamot inditott, A magyar csapatok vesztesege igen nagy volt: 600 halott, 500 sebesiilt es 1200 fogoly.

N~G~ARSANY - Telepules Baranya varmegyeben, Siklostol keletre. 1687. 'augusztus 12-en itt csapott ossze az 57 ezer fot szamta16 kereszteny szovetseges sereg Lotharingiai Karoly vezetesevel, valamint a Szulejman nagyvezer altal iranyitott 40 ezres tOrok had. A bajnalban vegrehajtott csapatatesoportesttast atorokok meg akartak akadalyozni, s a Baderfi Lajos vezette bajorokat erosen tamadtak, Lotharingiai Karoly a szorongatott egysegek vedelmere sietett, s megallitottak a torokoket, Delutan, rovid piheno utan, mindket tabor vezetese a tamadaamellett dontott. A szovetsegesek megerositett szarnyait BussyRabutin es Savoyai Jend vezettek, A tor6kok nyomasat a szovetsegesek kivedtek, sot ellentamadasba lendiiltek, 5

47

elfoglaltak 8gyU.illasaikat. Az oszman hadrend felbomlott a harcosok menekiiltek. .. A torokok vesztesege 8000 ro, a foglyok szama 2000. A gazdag torok tabor a szovetsegek zsakmanya lett.

NAGY{)SZ - Telepules a Marostol delre, Ternes varmegyeben, rna Romaniaban. 1028 korul (Kristo Gy.) 1. Istvan kiraly serege, Csanad vezetesevel, legyozte a Maresvidek nagyhatalmu, a kiralynak ellenallo unit, Ajtonyt.

NAGYSALLO - Telepules Levatol delre, Bars varmegyeben, rna Szlovakiaban. 1849. aprilis 19-en, a tavaszi hadjaratban eloretOro magyar csapatok (I, III, VII, hadtest) Klapka tabornok vezetesevel indultak harcba, Wolgemuth tabornok es alvezere, Jablonowski vezeromagy ellen. Nehez uteai harcok utan a VII. hadest huszarjai es utegei iildoztek es megsernmisitettek a, csaszari lovassagot, akiknek a vesztesege elerte a 2000 rot.

NAGYSZABATON - lasd Csont-mezo NAGYSZEBEN - Varos Kiralyfolden, majd Szeben varmegyeben, annak szekhelye, rna Rornaniaban.

a) 1849. januar 21-en Bern tabomok es Czetz ezredes mintegy 7000 Iovel,gyorsitott menetben erkezett a varos am, ahol megutkozott Puchner tabornok csapataival, Neharry 6ras tUzparbaj utan a magyar ok visszavonultak.

b) 1849. marcius l l-en Bem kitort esapataival Puchner szoritasabol es megostromolta a Nagyszebent vedo haromezer orosz es ketezer osztrak katonat, A varost a rnasodik rohammal estere foglaltak el.

c) Nagycsiir-Nagyszeben -lasd NagycsUr

48

'NAGYSZO:MBAT - Varos Pozsony varmegyeben, rna Szlovakiaban.

a) 1430 aprilisaban az ifjabb Stibor es Mar?~ J~os hadai a varos rnellett szenvedtek vereseget a eseh huszitaktol.

b) 1704. december 26-an a kurucok oszi hadjaratanak befejezd csatajat vivtak itt. Nagyszornbatt61 delre 21-2,2 ezer kuruccal 20 ezer csaszari katona allt szemben. A esaszariaknak 24 agyujuk, a kurucoknak esak 6 agyuja volt. A kuruc centrumot Rakoczi vezette, a jobbszarnyat Bercsenyi, a balt pedig Esterhazy Antal. Az ellenfel vezere Heister altabornagy volt. A csata elsd feleben a kurucok vivtak ki folenyt, de a kozelharcban a felsobb vezetes mar nem tudta megfeleloen iranyitani oket. A ,l~vassag es ,a gyalogsag kozotti szeles resbe nyomultbe Heister lovassaga, s ekkor egy kurue zaszloalj atal~t a labaneokhoz .. A kurueok tehat vereseget szenvedtek, a nagyszombati csata azonban nem valtoztatta meg Ienyegesen a hadi helyzetet. '

c) 1848. december 16-an Guyo~ Ric~~rd ,ezredes es~patai sulyos vereseget szenvedtek S~U~lC~ tabo~ok e~aszari hadatol, majd a honvedek Szered rranyaban tortek ki a bekeritesbol. A csaszariak tobbszoros tuleroben voltak.

NAGYSzOLOS '_ Telepules Segesvar mellett, rna Romaniaban. 1662. januar 22-en Kemeny Janos fejedelem hadai vereseget szenvednek Kucsik Mehmed jenei begtol, aki Apafi Mihaly segitsegere erkezett. Kemeny Janos maga is elesett a harcban.

NEMETBROn - 1422. januar 8-an Ozorai Pipo, Zsigmond kiraly hadvezere es Jan Zizka huszita hadai esaptak itt ossze. A magyarok vereseget szenvedtek.

49

NIKApOLY - VafOS Bulgarisban a Duna menten, mai neve Nikopol. 1396. szeptember 28-an itt csapott ossze Zsigmond magyar kiraly vezetesevel a mintegy 10 ezer ros francia lovagsereg, akiket Janos neversi herceg vezetett, valamint a veliik leva 12-14 ezres magyar bad az oszmanokkal. I. Bajazid szultan 40.45 ezres hada a nikapolyi varat sziv6san veda Togran beg segitsegere erkezett. A haditerv az volt, hogy az oszmanokat j61 ismero magyar es havasalfoldi csapatok kezdjek az utkozetet, es a franciak merjek a danta csapast, A franciak azonban felrugtak a megallapodast es ok kezdtek el a harcot. A lovagok legazoltak a torok irregularis lovassagot es attortek a janicsarok es az europai szpahik csatarendjet, Az anat6liai lovassag es a rumeliaiak ujrarendezett sorai azonban elsoporte aket. A franciak veresege utan erkezo magyar, havasalf6ldi lovassag derekasan harcolt, de az anatoliai lovassaggal vale harcuk kozben rajuk tamadt 5000 szerb nehezlovas, ami aztan dontoen megvaltoztatta a csata kimenetelet, A keresztenyek futasnak eredtek, maga Zsigmond kiraly is elmenekiilt, s csak fel Europat megkeriilve ert haza.

NY ALAB - Var Ugocsa varmegyeben, rna Ukrajnaban. 1677. oktober 10-en a francia esapatokkal (Boham ezr. a paranesnoka) megerositett bujdosok hada legydzte a csaszariakat, akiket Schmidt ezredes vezetett. T obb, mint 1000 csaszari katona maradt boltan a csatateren. A francia es a magyar katonak kozul csak 40-en estek el.

50

o

OLAHSZENTMIHAL Y - 1848. junius 3D-an a szerb felkelok es a csaszari-kiralyi sorkatonasag csataja, A gr. Maximilian dOrsai kapitany vezette kiralyi alakulat eliizte a szerbeket.

OLSA V A --i csata.Az Olsava folyo a Feher-Karpatok nyugati oldalan, a morva reszeken, II. Istvan magyar kiraly es 1. Vladiszlav eseb fejedelem kisereteikkel talalkozora vonultak a morva-magyar hatarra, A kelcsonos gyanakvassal kisert targyalasokbol veres csata keletkezett 1116. rnajus 13-an. A csehek a szekely-besenyo elohad szetvere~e utan a Janos nador vezette derekhadat is megfutamitottak.

oxon - Telepuleses var Borsod megyeben, a Sajo mellett. 1676. aprilisaban Wesselenyi Pal a bujdosok esapataval itt verte meg Strassaldo generalis csaszari sereget,

OROSZ-KAPU - Hago a Karpatokban .. 1241. marc ius 12-en itt szenvedett vereseget a Denes nador altal vezetett magyar esapat, az ~rszagra toro tataroktol,

OSGY AN - Telepules Gomer varmegyeben, rna Szlovakiaban. 1604. November 17-cn Giorgio Basta generalis 15 ezer fOs csapata itt verte meg a Nemeti Balazs es Bornemissza Janos altal vezetett hajducsapatot (5000fO). A csataban Nemeti elesett, S 3000 hajdu halt meg.

51

OZORA - Telepules Tolna megyeben, a Sio mellett. 1848. oktober 6-311 erkezett Ozorara 7553 emberrel es 12 agyiival Karl Roth tabornok, Jellasics oldalvedje. Itt Csapo Vilmos omagy nemzetorokkel es nepfolkclokkel (10 ezer fo) varta, Masnap az uldozO, Gorgei es Perczel csapatait61 tamogarva a magyarok megvertek Rothot, aki feltetel nelkiilletette a fegyvert.

52

••

0,

ORDOGHIDJA - 1848. november 30-an Maderspach Ferenc alezredes a szerb sancokat tamadta, s masfel oras kemeny csataban meg is verte a felkelok sereget.

ORMENYES - Telepules Kozep-Szolnok megyeben, rna Romaniaban. 1660. november vegen Kemeny Janos itt verte meg a fejedelem occse, Barcsay Gaspar altal vezetett

csapatokat. '

53

p

pAKOZD ~ Telepules Fejer megyeben, a Velencei t6t61 eszakra ..

a) 1848. szeptember 29-en itt csapott ossze a hazankba betoro Jellasics altai vezetett hadsereg (51.557 fO), amely ket es felszeres letszamban volt, mint a vele szembenallo magyar csapatok. A Moga Janos altabornagy vezette honvedsereg 17500 fot szamlalt, Jellasics celja az volt, hogy a magyar hadsereget a Velencei-t6ba szoritsa. Tamadasai azonban nem jartak sikerrel. A f5erok ramadasat a magyar tuzersegi tiiz vetette vissza, Jellasics 100 fOt, a magyarok 7 halottat vesztettek. A gyozelemnek elsosorban politikai hatasa volt nagy. Masnap a ket vezer haromnapos fegyversziinetet kotott es Jellasics Mor-Kisber-Gydr utvonalon kihatralt az orszagbol.

b) 1593. november 3-an F. Hardegg mintegy 25 ezer fOuyi had eMn vivott itt csatat a budai pasa Fehervart felmentd hadaval, Huszar Peter es Palffy Miklos csapatai megszalasztottak a torokot,

P ALAST - Telepules Ipolysagtol eszakra, Hont varmegyeben, rna Szlovakiaban. 1552. augusztus 9-10-en Erasmus Teuffel malyi fokapitany vereseget szenvedett itt

54

Hadim Ali pasatol, aki a fogsagaba esett Teuffelt megfojtatta.

PANCSOV A - Telepules a Banatban, Torontal varmegyeben, rna Jugoszlaviaban, 1848. december 31-en Kiss Bmo tabornok inditott tamadast a pancsovai szerb tabor ellen, de januar 3-an kudarccal ert veget a tamadas.

P ANNONBALMA - Telepules es monostor Gyortol delre, 1273. oktoberenek elejen II. Ottokar cseh kiraly itt verte meg a Heder nembeli Henrik horvat-szlavon ban sereget.

pARKANY -Varos Esztergom varmegyeben, rna Szlovakiaban, a Duna balpartjan.

a) 1663. augusztus 7 -en ,a Koprulu Ahmed vezette torok had legyozte a Forgach Adam -vezette kiralyi csapatokat.

b) 1683. Okt6ber 9-eu a Sobieski Janos lengyel kiraly altal vezetett szovetseges had megverte a Kara Mehmed altal iranyitott 16 ezer robot aIl6 sereget. A szovetsegesek vezereinek soraban megtalalhatjuk Lotharingiai Karolyt, Badeni Lajost es Rudiger Stahremberget. A torok veszteseg 6-9 ezer rore nigott,

PERED - Telepules a Vag mellett, Pozsony varmegyeben, rna SzlovMaaban. 1849. junius 16-21 kozott Szered-Pered-Zsigard tersegeben lezajlott utkozetek szinhelye. Perednel a honvedcsapatokat Asboth Lajos (II. hadtest) es

: Knezic (III. hadtest) iranyitottak, A ket hadtest mintegy 16- 17 ezer rot szamlalt, Az osztrakok Wohlgemuth IV. had-

55

testet es a Panjuiyin-hadosztalyt vetettek be, s mintegy 26- 28 ezer fovel hadakoztak Gorgei 20-an ert a hadszinterre, de nem tamogatta kelloen az elfibbi ket hadosztalyt, 21-6n Wohlgemuth tamadast inditott a Vag jobb parti hidfO felszamolasara. Ekkor a· magyar csapatok mar Gorgei vezetesevel indultak harcba, aki Asbothot es Knezicet levaltotta es Kaszonyit es Leningent bizta meg a hadtestek vezetesevel. Hullamzo harcban a csaszariak gyoztek, s a magyar centrum Zsigard fele hatralt, A faradt magyar csapatok visszavonulasa egeszen a- Csallokozig tartott. A peredi utkozettel kifulladt a Vag-menti elorenyomulasi kiserlet, a hadsereg jelentds vesztesegeket konyvelhetett el. A kezde- > menyezes ezutan Haynau kezebe kerult,

PEREMISL (Przemysl) - Telepules es var a San foIyo mellett. 1099-ben KAlman magyar kiraly a kijevi nagyfejedelem segitsegere sietett a reszfejedelmek, a vlagyimiri David, a peremisli Volodar es a tyerebovli Vaszilko ellen. Peremisl vara alattutkozott meg a ket tabor, a kunok altal is segitett ellenfel legyozte a magyar kiraly sereget,

PERLASZ - Telepules a Bega folyo mellett, Torontal varmegyeben, 1848. szeptember 2-an Ecska felol Kiss Emo ezredes tamadta meg a perlaszi felkclotabort (3600 fO). A Jovan Drakulic vezette 4000szerbet Vetter Antal alezredes ii.zte el, s a magyar csapatok nagymennyisegu loszert es hadianyagot zsakmanyoltak.

PETERV AsARA - Tel epule s Heves megyeben, 1849. februar 24-00 Mariassy Janos alezredes nehany honvedszazaddal szalasztotta meg Schlik hadtestet,

PETRINJA - Telepules Zagrab varmegyeben, Horvatorszagban, 1592. julius 19-eo Haszan boszniai pasa itt verte meg Erdody Tamas horvat ban hadat.

PISKI - Varos a Maros volgyeben, Hunyad varmegyeben, rna Romaniaban, Itt iitkozott m~g,Be~ 8,000 ~ooyi hadserege Puchner mintegy ugyanennyt letszamu hada~al. Az atkelot biztosit6 hidert hatalmas hare. folyt. Kemeny Farkas alezredes vedte az ellenseges rohammal szemben.-s amikor valsagosra fordult a helyzet, megerkezett Dev3.r61 Czetz - vezetesevel a scgitseg. Kozben Bern maga is a csataterre erkezett, s altalanos tamadast rendelt e1. A huszarok elaretoreset Puchneregesz lovassaganak bevetesevel ellensulyozta, s a magyar jobbszarny megfutott. A futokat Czetz allitotta meg, s iSI11et meginduIt a tnzersegi parbaj, Este hat ora tajban fordulat allt be, mert a csaszariak ellovoldoztek szinte egeszkeszletuket, s visszavonulasba kezdtek, melyet a magyar csapatok kihasznaltak, A veres ntkozet (680-680 halott) nagy jelenoosegii volt, hiszen a csaszariak elsa nagy vereseguket szenvedtek el az erdelyi hadjarat soran. (1849. februar 9.)

POGANCS - Folyo, Kapoks kun vezer Temesvidekre betort hadAt a Szlaveniabol gyorsan visszatero I. Laszlo kiraly legyozte, s maga a kun vezer is meghalt az iitkozetben.

POLGARI>I-Iasd Foveny

POSADA....:. Telepules Havasalfoldon, 1330. november 9-12. kozott 1. Karoly Robert hadat Basarab havasalfoldi vajda terbecsalta es haromnapos csataban megsemmisitette.

57

A kiraly eletet csak Hedervari Ldrinc anfelaldozasa mentette meg, aki az uralkodoval megcserelte lovagi oltozeket,

POZSONY - Nagyvaros es var a Duna menten, rna Szlovakia ffivarosa. 1271. truijus 9-en II. Ottokar cseh kiraly itt gy6zte le V. Istvan hadait.

PUDMERIC - Telepules Pozsony varmegyeben, rna Szlovakiaban, 1705. augusztus l l-en itt vivott csatat Rakoczi vezetesevel a kuruc es Herbeville tabomagy vezetesevel a csaszari hadero. A ketszeres tuleroben leva kuruc sereg a hegyes terepen vereseget szenvedett. .

58

R

RABCA - foly6. II. Ottokar cseh seregenek es a magyar csapatok danta csataja, amely magyar gytizelemmel ert veget, s Ottokar kivonult az orszagbol.

RAn - Telepules Somogy megyeben, 1199. nyaran itt utkozott meg Imre kiraly es occse, Andras, aki osszeeskuvest szatt batyja hatalmanak megkaparintasara. Imre gy6z5tt, s Andras VI. Lipot osztrak herceghez menekillt.

RAKAMAZ - Telepuies Tokajjal szemben, regebben SzaboIcs megyeben, 1631. marcius 15-en Zolyomi David es ifj. Bethlen Istvan hajducsapataik elen szetvertek Eszterhazy Miklos nador hadat,

REDNEK - Telepules Szavaszentdemeter mellen, a Szeremsegben, rna Jugoszlaviaban. 1523. augusztus 6~ 7 -en Tomori Pal seregvezere, Bardy Istvan harom utkozetben verte meg Ferhad rumeliai pasa es Bali nandorfehervari beg

Szeremseget pusztito hadar, .

RIG6MEzO- Tertilet Szerbiaban. 1448. okt6ber 16-18- an itt vivott kuzdelrnet a Hunyadi Janos altai vezetett magyar, cseh, nemet, havasalfoldi had es a II. Murad szultan iranyitotta torok hadsereg. A Hunyadi vezette csapatok letszama 30-35 ezer ro k5riil mozgott, 800 hard szekeret bitt, ez volt az orszag addigi tortenetenek legutokepesebb hadserege. Hunyadi szamitott arra is, hogy csatlakozik hom Szkander beg alban csapataival, de ezt a torokok meg tudtak akadalyozni, A csata 16-

59

an delelett kezdod6tt, s a magyarok szetvertek az eur6pai szpahik csapatat, Masnsp Murad anatolai lovassagat es a janicsarokat vetette be, akiket nem tudtak a magyar nehezlovasok megtomi, Hunyadi, sogoranak, Szekely Janosnak eleste utan a havasalfiildiek megfutottak, majd a lovassag kovette oket, Ez eldontotte a csata sorsat, A szekervarban maradt gyalogosok meg a harmadik napon is hdsiesen barcoltak, de ez mar nem valtoztatott a csata meneten, A kereszteny sereg hatalmas vesztesegeket szenvedett (15 ezer fd, es sok vezetonemes is elesett).

ROMllANY - Telepules Nograd varmegyeben. 1710. januar 22-00 vivtak a szabadsagharc utolso nagyobb csatajat, melyben mintegy 12 ezer kurue allt szemben Sickingen tabornok 15 ezer csaszari katonajaval, Rakoczi fejedelem vezette a magyar csapatokat, s bekeritettek a csaszariak egy. reszet, de a csapatok gyozelmuk biztos tudataban fosztogatm kezdte~, a csaszari lovassag erore kapott, s megtamadta a fosztogatokat. A csaszariak masik resze a kurucok mage kerult, s visszavonulasra kenyszeritettc azokat. A kurucok 400, a labancok 7- 800 embert veszitettek, s mindket fel maganak tulajdonitotta a gyozelmet,

ROZGONY - Telepulcs Kassatol eszakkeletre, Abauj varmegyeben, rna Szlovakiaban, 1312. junius 15-en az Aba nembeli Amade fiai es az oket tamogato Csak Mate serege vivott csatat Karoly Robert kiraly hadaval, akiket a kassai polgarok es a szepesi szaszok is tamogattak, A nagyobb hadsereggel rendelkezO tartomanyurak kezdetben sikereket ertek el, de a szepesiek es a kassaiak: oldaliranyu tamadasa eldontotte a csatat, A kiraly csapatabol es az ellensegtol is sokan estek el. A csata Karoly Robert szamara fontos allomas volt a tartomanyurak elleni harchan.

60

s ,

SAJO" - Folyo Eszak-Magyarorszagon. 1132. Julius 22-en a tronkovetelo Borisz herceg, III. Boleszlaw lengyel fejedelem segitsegevel b~hat~~t Magyarorszagra II. (V~) Bela kiraly serege; osztrak erokkel kiegesz?lve, nagy gyozeImet aratott Borisz es segitoi felett, s Bonsz szamos hive kerult a kiraly fogsagaba,

SAJOKAZA - Telepules a Saj6 mellett, Borsod varmegyeben, 1558. okt6ber 13-an Telekessy Imre, felsdmagyarorszagi fokapitany vezetesevel gyoznek a ,magyarok a fuleki beg serege felett.

. SAN - Folyo, a Visztula jobboldali. n:ellek!0ly~ja.

a) 1152 nyaran II. Geza magyar kiraly IZJaszlav orosz fejedelem keresere a kiraly seregebol es 72 megyei hadb61 A1I6 sereget vezetett Oroszorszagba, A San folyonaI gyoztek Ie Vlagyimirko halicsi fejedelmet.

b) 1249. augusztus 17 -en Rasztiszlav, ~. Bela kiraly veje, magyar-Iengyel-or?s~ h~dakkal ~ereseget szenvedett Danyiil Romanovics halicsi fejedelemtol. "

SAROSPAT AK - Varos Zemplen varnegyeben, a Bodrog part jan. 1528. szeptember 29-en Athinai Simon deak kisebb utkozetet nyert meg a F erdinand-parti Revay Istvan ffikapitany ellen.

SEGESV AR- Varos Nagy-Kiikiillo varmegyeben, rna Romaniaban, 1849. julius 31-en Luders orosz tabomok al-

61

tal vezetett hadsereg (30-35 ezer ro, ebbol a rosereg 9 ezer konil), valamint a Bern tabornok altai iranyitott honvedsereg (8000 fa, melybol a fosereg 2400-3000 ember) csapott itt ossze, A haromszoros mleroben levo oroszok az ot6dik oraban tortek at a magyar csapatok vonalat, mivel Bemnek mar nem volt tartaleka. Altalanos menekiiles kezdodott, tobb mint 400 honved esett el- k6ztfik Petofi Sandor. Bern maga is megsebesiilt, de huszarjai kimentettek, A cariak kozul itt esett el Szkarjatyin tabornok,

SELLENBERK - Telepules Nagyszebentol delre, rna Romaniaban. 1599. oktober 28-an Vitez Mihaly havasalfoldi vajda a szekelyek segftsegevel szetveri Bathori Andras fejedelem sereget, ot pedig menekules kozben oltek meg (Bathorit),

SEPSISZENTGYORGY - Varos Haromszekben, rna Romaniaban. 1849. julius 5-en Liiders orosz tabornok itt tamadta meg Gill Sandor ezredes hadosztalyat es gyozott ellene.

SOMODI - Telepules Kassa mellett, Abaujban, rna ' Szlovakiaban. Giskra Jan aratott itt gyozelmet Rozgonyi Osvat es Sebek Istvan felett.

SOMOS - Telepules Abauj varmegyeben, rna Szlovakiaban, 1644. junius 26-an az erdelyi hadak Kemeny Janos vezetesevel megverik az Esterhazy Miklos nador altal in inyitott kiralyi hadat.

STRAzsA - 1848. November 9-en Damjanich Janos 700 katonajaval irt gyozte le a mintegy ketszerannyi nepfolkelot.

62

sz

SZALANKEMEN - Var es varos a Tisza es a Duna osszefolyasanal, rna J ugoszl~viaban. 169,~', ~~gu~ztu~ 19~en itt vivtak mg a "sztizad legveresebb csatajat , Badem Lajos argr6f szovetseges esapatai (55 ezer fa) elen csaport 6ss~e Koprulu Musztafa nagyvezer hadaval~ ~ely egx~~ ~orrasok szerint, tdbb mint 100 ezer rot szamlaIt. A torokok el.sancoltak magukat, s a szovetsegesek ezellen a sane ellen inditottak meg a delutani orakban a rohamukat. S~uches tabornagy katonai mar bejutottak a .ve~ak kiize, ~kor a parancsnokot halalas loves erte, ami visszavetette oket. A szovetsegesek meg ketszer megismeteltek a gyalogo~rohamot, rnajd Iovassaggal is probalkoztak. A torok~k ~lszont agyiltUzzel tamogatott fergete~es lovas~ohamot mdl:o~, ami majdnem eldontotte a csatat, de a nemet gy~l?gsag hosiesen ellenallt. A vegso, eldonili roham estefele indult, s a lovassag varatlan es nagy erejti tamadasa ~avart ok~~~tt a torokok soraiban, amely felbomlott, majd menekulesbe valtott, Az elesett torokok Ietszama mintegy 12 ezer, a kereszteny szovetsegeseke 3202 fa volt. Egesz Eur6pa megunncpelte a torok felett aratott nagy diadalt.

SZALONTA - Telepules a hajdani Bihar varmegyeben, rna Romaniaban, 1636. okt6ber 6-an J. - Rakoczi

63

Gyorgy legyozi Bethlen Istvan tronkovetelot es az ot tamegato torokoket,

SzAsZFENES - Telepules Kolozsvartol nyugatra, Kolozs varmegyeben, rna Ro maniab an. 1660. majus 22-en II. Rakoezi Gyorgy fejedelem vereseget szenved az Erdelybe betoro Szeidi Ahmed budai pasatol. A fejedelem harom het mulva az itt szerzett sebeibe halt bele, Varadon.

SZAMOBOR - Var es varos Zagrab varrnegyeben, ma Horvatorszagban, 1441. marcius l-en Czillei Ulrik vezere Vitovec Janos legyozi I. Ulaszlo hiveinek csapatat,

SZAsZSEBES - Telepules Szeben varmegyeben, rna Rornaniaban. 1849. augusztus 12-en Maximilien Stein ezredes vereseget szenved az oroszokt61.

szA V A folyo menti csata. 1167. julius 8-an Denes ispan vezetesevel felvonul6 magyar es osztrak hadak csaptak ossze a bizanciakkal, akiket szerb, besenyo, szeldzsuk es italiai csapatok is segitettek. Az Andronikosz vezette bizanciak sulyos vereseget mertek a magyarokra, s sok magyar elokelo es katona jutott a fogsagukba,

, SZEGED - Varos es var Csongrad varmegyeben, a Tisza-Maros torkolatban. 1686. aprilis 24-en Mercy es Heissler tabornokok negyezer lovassal es ezer gyalogossal tamadtak meg Cserkesz Ahmed pasa es Thokoly Imre esapatait es megfutamitottak 6ket.

SZEGEDINEC = lasd Halaszfalva

64

SZEKE,L YKOcsAIID ::- Telepules Kolozsvartol delkeletre, ma Romaniaban, 1707. februar 1 O-en Pekry Lorino tabornagy es Esze Tamas ezereskapitany itt verte meg Tige csaszariezredes labancait.

,

SzEKESFEuERVAR - Varos Fcjer megyeben a Velencei totol nyugatra. 1163. julius 19-en a varos kozeleben gyozte Ie III. Istvan nemet zsoldosokra tamaszkodva nagybatyjat, IV. Istvan ellenkiralyt, aki nem vette igenybe a bizanciak felajanlott segitseget. A fogsagba keriilt IV. Istvant unokaoccse elengedte.

SZELINDEK - Telepules Szeben megyeben, rna Romaniaban, 1849. januar 24-en a szelindeki csataban Bern tabornok megallitotta a Nagyszeben felol tamado csaszari eroket,

SZENTBENEDEK - Telepules Belso-Szolnok megyeben, aho1I703. Szeptember 20-an a kurucok megvertek a kiralyhu nemesi csapatokat.

SZENTENDRE - Varos a Dunajobb partjan, Budatol eszakra, 1684. julius l O-en Lotharingiai Karoly es Badeni Lajos vezetesevel itt utkozott meg a' szovetsegesek serege Musztafa aleppoi pasaval, A csata a szovetsegesek gyozelmevel vegzodott.

SZENTGOTTHARD - Tclepules a Raba menten Vas .megyeben.

a) 1664. augusztus l-en a mintegy 60 ezer fbnyi torok sereg, Koprulu Ahmed vezetesevel, vereseget szenvedett a szovetseges kereszteny csapatok feleannyi harcost szamlalo

65

seregetol A szovetseges haderot Montecuccoli iranyftotta. A hadszinter a vedekezfi felnek kedvezett, ennek ellenere a tor6ko~ tamadtak, s a Rabin val6 atkeles kozben komoly vesztesegeket szenvedtek A sZQvetsegesek 2000, a torokok 16 ezer katonat veszitettek. _

b) 1704. julius 4-en Karolyi Sandor generalis itt verte meg .Joseph Rabatta tabomok csapatat,

. c) ,,1705. dec~~beI ~3-an Bottyan Janos kuruc generalis legyozte Hannibal Heister labancait.

SZENTT AMAs - Telepules Bacs varmegyeben rna

Jugoszlaviaban, '

a) 1848. julius l-l-en Friedrich Eder vezerornagy vezette magyar csapatok (2400 gyalogos, 1000 huszar, mintegy 1000-2000 nemzetor) nem tudjak bevenni a szenttamasi . ~anco~at, amelyeket a mintegy 3000 hataror, 2000 szervianus es tobb ezer szerb nepfolkeld ved,

, b), 18~8., augusztus 19-en Bechtold altabornagy ujabb tamadast indlt a szenttamasi sancok ellen. A 28.570 fOs csaszari-kiralyi hadbol (17.570 nemzetor) 16 ezer fO indult meg. A sancokat a szerbek 7000 fovel vedtek. A rohamoz6 csapatok kozou nem volt meg az osszhang, igy nem sikerult bevenni a sancokat.

. ~) 1848. szeptember 21-en indult meg a harmadik tamadas, 5784 szerb 24 agyuval vedte allasait, mig a magyar csapatok 10.500 fOvel tamadtak, de rossz terv szerint, igy a rohamok eredmenytelenul vegzodtek.

66

d) 1849. aprilis 3-an Perczel Mor, Petervarad felmentese utan, 7-8 ezer katonaval tamadta meg a mintegy 2-3 ezer vedot. A magyarok veres csataban vertek ki a szerbeket.

SZERED -lasd Pered

SZIKSZO - Varos Abauj v armegyeben, Miskolctol eszakkeletre, 1588. okt6ber 8-an mintegy 10 ezer tot szamlalo torok sereg szenvedett vereseget a Rakoczi Zsigmond egri kapitany altal vezetett vegvari csapatokt61.

. SZINA - Telepules Kassatol delre, Abauj varmegyeben, rna Szlovakiaban. 1528. marcius g·-an 1. Janos kiraly csapata vereseget szenved I. Ferdinand hadvezeretol Hans Katzianertol. A kiraly ezutan Lengyelorszagba megy.

.SZLATICA - Hago Bulgariaban. 1443. december 12- en Hunyadi Janos gyozelmet arat II. Murad szultan es hadvezere Halil pasa ellen.

SWLNOK - Varos a Zagyva torkolatanal, a Tisza menten,

a) 1849. januar 22:"en Perczel csapatai kiverik a varosbol Ottinger 2000· fos lovasdandarat, amely Cegledre huzodik.

b) 1849. marcius 5-00 Damjanich es Vecsey tabornokok hadosztalyai a Tiszan atkelve megverik Jellasics alvezereit Kargert es Ottingert, s kiiizik a csaszari csapatokat a varosbol,

67

SZOM"OLANy - Telepules es var Nagyszombattol eszaknyugatra, rna Szlovakiaban. 1704. majus 28-an Bercsenyi Miklos kurucai megverik Adam Ritschan tabornok labancait. Maga Ritsehan is Bercsenyi fogsagaba esik. A kurucok a csataban mintegy negyszeres tuleroben voltak.

SZODFALVA (Sz6gyfalvi mezii) - Terulet Arad varmegyeben, rna Romaniaban. 1527. JUnius 25-en Czibak . Imre varadi puspok es Perenyi Peter erdelyi vajda itt veri meg es szorja szet Csemi JOV:ln gyaloghadat,

SZOLLOS - Telepules Arad varmegyeben, ma Romaniaban, 1527. aprilis vegen Csemi Jovan, a rae paraszthadakkal (l0-15 ezer f6) megveri Perenyi Peter erdelyi vajda nemesi, illetve szasz hadait (10 ezer fO lovas, 2000 fO gyalogsag).

SZONY - lasd Komarom

SWREG - Telepules Szegedtol delkeletre, Csongrad varmegyeben,

a) 1849. marcius 22-23-an, az else szoregi csataban Perczel Mor hadteste a szoregi es szentivani szerb allasok bevetelevel del fele inditott tamadast,

b) 1849. augusztus 5-en a Dembinski vezette magyar esapatok vivtak csatat Haynau tamado hadaval. Az osztrakok bckerito hadmtiveletet Dembinski vi sszavonul as sal elozte meg, hatrahagyva Wysocki tabornok lengyel Iegiojat, amely hosszan kitartott a tUlerejii tamadokkal szemben,

68

T

TApIOBICSKE Telepules Pest megyeben,

Nagykatatol delnyugatra. 1849. aprilis 4-en vivott utkozet. Klapka tabornok elorenyomulasa kozben beleutkozott Jel~ lasics visszavonulo hadtestebe, A Tapio hidjaert valtakozo ldizdelem folyt, s ekkor delutan, fel kettd 1Ajban Nagykata felol megjelent Damjanich a III. hadtestt,el: ,G~~i para~csara tamadasba lendult, 5 elfoglalta a Tapio hidjat, a csaszariak pedig visszavonultak.

TARA - Patak a mai Jugoszlaviaban, 1150. keso oszen Manuel bizanci csaszar legyozte a szerbeket tamogato magyarokat, akik Bagyon ispan vezetesevel ~arc~ltak. A csat~ eredmenyekent II. Uros szerb nagyzsupan kenytelen volt megh6dolni Manuelnak.

TARCAL - Telepules Zemplen varmegyeben. 1527.

Szeptember 27-en Nikolaus Salm generalis, 1. Ferdinan~ hadvezere itt veri meg a Bodo Ferenc vezette Szapolyaisereget.

TAT - Telepnles Esztergom varmegyeben, a Duna mellett. 1685. Augusztus 16-an itt . vivott csatat a Lotharingiai Karoly vezette szovetseges hadere (40 ezer 00) es a Sejtan Ibrahim vezette torok csapatok (30 ezer lov~~, 12 ezer gyalogos). A torokok kezdtek el a rohamot, a 8Z0-

69

vetsegesek azonban ,risszanyomt8k oket, A torokok megfutottak a csatamezorel.

TELEGD - Telepules Nagyvaradtol keletre, Bihar varmegyehen, rna Romaniaban, 1688. Februarjaban Donatius Heister generalis hada megveri Thokoly Imre fejedelem kisszarmi csapatat,

TEMESV AR - Varos es var Aradtol delre, rna Romaniaban, 1849. augusztus 9-en, a szabadsagharc utols6 nagy csatajaban Bern es Dembinski vezette honvedek (60 ezer to) utkoztek meg Haynauval (30-40 ezer to). A csata az utegek parbajaval indult, majd eredrnenytelerr lovassagi rohamot inditott a magyar fOvezer. A magyar iitegek 10- szerkeszlete kifogy6ban volt, mert Dembinski mar tovabb inditotta a keszletet, Ennek ellensulyozasara Bern atkarolassal probalkozott, de csak reszleges sikereket ert el. A hare heveben Bern is megserult, a csapatok pedig rovidesen felbomlottak,

TIHUCA - Telepules a Tiha-patak volgyeben, Beszterce vannegyeben, rna Romaniaban. 1849. Januar 3-an Bern tabornok itt verte meg Urban es Jablonsky dandarait es azok Bukovinaba menekiiltek.

TISZA-melletd csata:

a) 1060 oszen I. Andras es Bela herceg osszecsapasa, amelyben utOpbi serege gyozOtt es a csatab61 menekillo kiraly Mosonnal fogsagba kerult, majd Zircen belehalt seruleseibe,

b) 1527. julius 22-en Szegedhez kozel, a Tisza mellett Csemi Jovan hadar itt verte szet vegleg Czibak Imre es Perenyi Peter. Az utkozetben Csemi Jovan rneghalt.

70

TITEL - Telepules a Tisza-Duna talalkozasnal, Jugoszlaviaban, 1697: augusztus 28-an a tOrokok itt eroszakoltak ki az atkelest, bar a titeli kis erod jol 811ta a nagy nyomast, Nehem hlbo~ok, aki Savoyai lena fovezertal erositest kapott, nem sietett a vedekczok segitsegere, s visszavonult II. Musztafa hada elol,

TOKAJ - Varos es var a Tisza es a Bodrog talalkozasanal, Zemplen varmegyeben, 1630. szeptember 9-en az erdelyi es a magyarorszagi hajduk rohama megallitotta a kiralyi katonasagot.

TOPA - Telepules Kolozs varmegyeben, rna Romaniaban. 1319-ben Debreceni Dozsa erdelyi vajda megveri a partuto Mojs fia Mojd sereget,

TOLNA - Telepules es var Szekszardtol eszakra, Tolna megyeben, 1599. junius 20-an a Palffy Miklos baro altal vezetett hajduk es naszadosok osszecsaptak a torokkel, tobb ezret megoltek, s hatalmas zsakmanyt szereztek.

TOPAN'FALVA - Telepules Feher megyeben, rna Romaniaban, 1784. december 31-en itt verte meg a kiraly hadserege Horea es Closca hadat,

TORDA - Varos az Aranyos partian, rna Romaniaban, 1659. november vegen a Szejdi Ahmed pasa mintegy 15 ezres csapata megverte II. Rakoczi Gyorgy fejedelem sereget,

TOROKBECSE - Telepules Torontal varmegyeben, rna Jugoszlaviaban, 1848. oktober 13-an a szerbek el akarjak foglalni Torokbecset es Obeeset. A Fackh Jozsef ezredes es Csuha Antal vezette vedok segitsegere Damjanich

71

Janos kuldott csapatokat, amelyek nagy vesztesegeket okozva a tamadoknak kiuztek oketo

TOVIS - Telepules Feher megyeben, ma Romaniaban. 1602. julius 2~an Szekely Mozes, Bathori Zsigmond fejedelern alvezere, vereseget szenvedett Giorgio Basta generalis hadatol.

TRENCSEN - Telepulcs es var a Vag rnellett, rna Szlovakiaban, 1708. augusztus 3-an a Rakoczi altal vezetett kuruc hadak (14-15 ezer f6) es S. Heister tabornagy (5200 Iovas, tuzerseg nelkul) csaptak ossze. Rakoczi j6l felszerelt, pihent hada elol a menetb61 felfejlodo Heister igyekezett kiterni, A kuruc jobbszarny tarnadott, de felve a mocsaras terulettol, visszavonulast rendelt el, Palffy Janos tabornok lovasai azonban rovid harcban szerverte a csapatot. Heister ekkor megforditotta sere get es altalanos tamadast inditott, A kuruc gyalogsag ugyan helytallt, de a lovassag megfutott. Rakoczi a csata heveben leesett a lovarol, s a csapatok kozdttelterjedt a hir, hogy elesett. Igy megkezdodott a panikszerti menekules, A kurucok mintegy 2500 halottat veszitettek, a csaszariak vesztesege 160 f6 volt.

TURA - Telepules Pest megyeben,

a) Haszan budai pasa csapatat a F orgach Simon vezette nemesi hadak megverik 1594. majus elsejen.

b) 1849. Julius 20-an a cari III. hadtest Tolsztoj altabomagy lovassaga es Peeel M6r tabornok lovassaga viv kiizdelmet. A dontetlenre aIlo harcot vegul az oroszok egyik gyaloghadosztalyanak a beerkezese dontotte eL

72

u

- VB -_ Foly6. 1319. szeptember 6-an es 7-00 Karoly Robert magyar kinily es Tarantoi FUlop herceg d6nto csataban verte meg II. Uros Istvan szerb fejedelmet.

UDBINA _ Telepiiles Horvatorszagban. 1493. szeptember -II-en a Karintiabol visszatero Jakub boszniai pesamegveri a Derencscnyi Imre horvat ban altal vezet~ magyar-horvatcsapatokat, a csatateren maradt a horvat ne-

messeg szine-java.

UJFALU _ Telepules Abau] varmegyeben, 1679. november 3-an ThokOly Imre hadai nagy gyozelmet arattak a csaszariak felett.

ULRICHSKIRCHEN _ Telepules Also-Ausztriaban, a Duna mellott, 1619. okt6ber 24-26 kozott Thurn, a cseh hadak es Rhedey Ferenc, Bethlen Gabor hadvezere, az erdelyiek vezeteje iitkoztek meg a csaszAriakkal, akiket Buqoi generalis iranyitott, _A csata eldontetlen lett.

73

v

v Ac - Varas a Duna bal partjan, Pesttol eszakra,

a) 1849 .. aprilis IO-en az osztrakok, Gotz tabornok vezetesev:I pr6biltak: megallitani a honvedsereg diadalmas elorenyomulasat. Damjanieh es Klapka taborno. kok. a::onban gyoztek a csataban, ahol maga az osztrak

vezer IS elesett.

,b) ! 849. Julius 15-16-an vivott utkozetben Gorgey Armin csapott ossze a Paszkievics altai vezetett oroszokkal, akik kiszoritottak a magyarokat a varosbol.

VANNA - Varos a Fekete-tenger partjan, Bulgariaban, ~~. november lfl-en 1. Ulaszlo magyar kiraly es Hunyadi Janos 15 ezer magyar es lengyel, 4000 havasalfoldi harcos~al ,:ette, ~el a ~satat II. Murad szultan mintegy 40 e~e~. rot sz~mlalo hadaval. A csata a reggeli orakban kezdodott, amik~r a t?rokok megtamadtak a keresztesek jobbszamyat, majd szinlelt futassal torbe akarta csalni oketo Huny~di ezt a veszelyt kiktisz6bo1te, de kozben a szpahik a balszamyat szorongattak. Hunyadi visszatert es szetverte az europai szpahik csapetat, amikor a torok mar vissza akart vonulni. E~o: a ,kinily vezetesevel a lengyel tartalek megrohanta a janicsarokat, akik ellemllltak, sot a rohamban maga a kiraly is elesett. A Iovassag nagy resze ekkor elfutott a csataterrol, Tobb, mint 4000 katona esett el, s mintegy ugyanannyi jutott fogsagba.

V ASKAPU - Hago Del-Erdelyben,

74

a) 1420. szeptembereben a torokok itt gyoztek le Csaky Miklos erdelyi vajda csapatait.

b) 1603. Augusztus 8-an a Borbely Gyorgy vezetesevel a hodoltsag fele menekulo erdelyi nemesi sereg nagy reszet lcmeszaroljak Rakoczi Lajos hajdui.

V ASLUI - 1475. januar 17 -en Bathori Istvan es Magyar Balazs vezetesevel a magyar segelyhadak (15 ezer to), Nagy Istvan moldvai fejedelemmel szovetkezve, szetverik Szulejman rumeliai pasa hatalmas sereget.

VERSEC - Telepules Ternes varmegyeben rna Jugoszlaviaban. 1848. julius l l-en az alibunari felkelotaborbol Verseere toro szerbek nagy vereseget szenvednek. Vezetojiik Naum Kojic ornagy hadat Friedrich .Blomberg tabomokj6val kisebbcsapataval verte vissza.

VERTES - Hegyseg. 1051. szeptembereben III. Henrik nemet-romai csaszar nagy seregevel Magyarorszagra tamadt, A Vertes-hegyseg tersegeben a kiehezett, lerongyol6dott foscreget a magyarok szetvertek es visszavonu-

lasra kenyszeritettek. -

VESZPREM - Varos a Dunannilon, a Balatont61 eszakra, 997 -ben Veszprem kornyeken csapott ossze Istvan fejedelem es a hatalmat vitat6 Koppany. Istvant Hont, Pazmany, Vecelin az Orci lovagok es sereguk tamogattak a gyoztes csataban, Koppany maga is elesett.

VEZEKENY - Telepules Bars varmegyeben, rna Szlovakiaban, 1652. augusztus 25-en a kiralyi csapatok

75

nagy gyozelmet arattak itt a torok felett. A csataban elesett negy Esterhazy temeteset orszagos gyasz kiserte,

VIZAKNA - Telepules Feher varmegyeben, rna Romaniaban. 1849. februar 4-en vivott utkozet, Puehner csaszari tabomok ekkor tamadta meg Bern vizaknai allasait. Puchnernek mintegy ketszer annyi embere volt, mint a magyar fovezemck. A csaszari csapatok sulyos vesztesegeket szenvedek a nyilt terepen, ekkor azonban Bern maga is tamadast inditott Itt fokozatosan ervenyesult a csaszariak tulsulya, s Puchner a tartalekait is bevetve nagy gyozelmet

aratott. .

VOROSKO -lasd Pudmeric

VOROSV AR (Plllsviirdsvar) - Telepules Pest megyeben, Budapestt61 nyugatra. 1594. Augusztus 26~an Palffy Miklos meghiusitja a budai pas a ujabb kiserletet, amely Esztergom folmentcsere iranyul,

76

Z,Zs

ZAJKANY - Telepules Hunyad varmegyeben, rna Romaniaban, 1659. november 22-61 Szeidi Ahmed pasa itt veri meg II. Rakoczi Gyorgy erdelyi fejedelem hadat,

ZALAFO - T elepules Zala megyeben. 1319. nyaran Karoly Robert hadvezere, Kocski Sandor leveri az osztrak segitseget elvez6 Koszegiek lazadasat,

ZENTA - Varos a Tisza mellett Csanad, Csongrad majd Bacs-Bodrog varmegyekben,' rna Jugoszlaviaban. 1697 . szeptember l l-en a Tiszan atkel6 torokoket verte meg a csaszari hadsereg, Savoyai Jend bereeg vezetesevel. A torok sereget a szultan II. Musztafa iranyitotta. Az Erdelybe igyekvo torokok francia hadmemokok segitsegevel hidat epitettek, amelyet 1500 meter atmeraju, felkor alaku foldsanccal vedtek, a feljaratnal pedig szekervarat allitottak. A sancon kivul meg egy' - befejezetlen - circumvallatiot epitett~k. Savoyai lena eppen ezen a resen keresztul inditotta meg a tamadasat, A tamado jobbszarnyat Siegbert Heister, a kozephadat Commerey herceg, a bal szarnyat pedig Guido Stahremberg vezenyelte. A szovetsegesek letszama kerulbeltil 40 ezer fa volt. A torokok let-

77

szamat - kisse tulozva - 150 ezerre becsultek, de a csataban csak 35 ezer torok es 3 ezer tatar vett reszt. Keves 10- vas volt, mert azok a szultannal egyutt mar a tulparton voltak. A gyalogsagot Elmas Mohamed pasa nagyvezer iranyitotta. A torokok kozon a forrasok szerint sok volt a vita az atkelest es a hidepitest tekintve is.

Delutan ot ora utan kezdodott el a hare szakadatlan ro-

, .

zelessel, A szovetsegesek elsosorban a hidat IOltek ahol

,

nagy volt a ziirzavar. A vedekezo oszmanok kitorest kisereltek meg, hogy oldalba kapjak a kereszteny szovetsegeseket, akik viszont egeszen a hidig jutottak, s ket ttiz koze fogtak a nagyvezer hadat, A sancon belul irgalmatlan kezi tusa dult, a szovetsegesek nem adtak kegyelmet. A remenytelen helyzetbe kerult torokok a Tiszaba vetettek magukat, de sokakkal a lovedekek itt is vegeztek, A csata utan mintegy 20 ezer torok katona holtteste boritotta a teret, hatalmas volt a hadizsakmany erteke, A szovetsegesek 700 katonaja esett el, majdnem 2000 a sebesiiltek szama. A padisah es serege ezutan Temesvaron es Pancsovan keresztul visszatert Isztanbulba.

ZERNYEST - Telepules Brassotol nyugatra, Fogaras varmegyeben, rna Romaniaban, 1690. Augusztus Zl-en az Erdelyre tamado Thokoly Imre kuruc es torok csapatai megvertek a vele szemben felallo Heissler tabornagy es Doria ezredes kiralyi hadat, A ket vezer fogsagba esett, s ertuk cserelte ki : Lipot es Thokoly a fogsagban sinylfidd

Zrinyi Ilonat. . .

78

ZIMONY - Varos a Duna part jan Belgrad mellett, rna Jugoszlaviaban, 1165. Aprilisaban III. Istvan kiraly vezere, Gergely ispan csatazott itt a Manuel bizanci csaszar vezetesevel felvonult hadsereggel es flottaval. A bizanciak nyertek es Dalmaciat, Boszniat es a Szeremseget is elfoglaltak.

zOLYOM - Varos Besztercebanyatol delre, rna 8z10- vakiaban. 1703. novemberl Seen Bercsenyi Miklos es Karolyi Sandor kurucai gyozelmet aratnak F orgach Simon la, bancai felett.

ZSARNOCA - 1664. julius 19-e korul Souches tabornagy esapata megveri az ersekujvari pasa sereget,

zsm6 - Varos Szilagy varmegyeben, rna Romaniaban. 170:;. November l l-en a Rakoczi fejedelem vezette kurue sereg veresege szenvedett a zsiboi szorosban, Herbeville csaszari generalistol.

ZSIGARn - Telepules Pozsony varmegyeben, rna Szlovakiaban. 1849. junius lfi-an a peredi csataval parhuzamosan zajlottak Ie a hadi cselekmenyek. A feldunai hadsereg vereseget szenvedett Haynau alvezeretdl, Wohlgemuthtol es visszahuzodott a Vag tUIs6 partjara,

79

II. resz

AZ OSZTRAK-MAGYAR MONARCHLABAN

1849. utan hosszu ideig parancsuralmi rendszer in inyitotta a cselekvokepessegetol megfosztott orszag eletet. A magyar katonakat kenyszerrel soroltak be az osztrak hadseregbe, amelynek ekkoriban az volt a feladata, hogy Ausztria nagyhatalmi tekintelyet helyreallitsa,

A krimi haboni (1853-54) utan az europai helyzetben g¥okeres valtozasok jatszodtak le. A ket, meg egyseges orszagga szervezodott nep, az olasz es a nemet egyesitese valt aktualissa, Mivel az 1848-49-es forradalmi hullam egyik teriileten sem hozta meg az egysegesulest, az otvenes evek vegen, a hatvanas evekben egy-egy dinasztia igyekezett a polgari nemzetallami kereteket megszervezni. Italiaban a Szard-Piemonti Kiralysag miniszterelnoke, Camillo Cavour iigyes politikaval nyerte meg a becsvagyo III. Nap6leon, francia uralkod6 tamogatasat (plombieresi alku). A franciak segitsegevel provokalta az Italiaban erdekelt Habsburgokat es kirobbant a haboni.

A Ferenc Jozsef vezette osztrak csapatok Magentanal es -Solferinonal is (1859) vereseget szenvedtek. Az osztrak csapatokban termeszetesen magyarok is harcoltak, ugyanugy, ahogyan az olaszok mellett

83

is (Ttirr Istvan es tarsai), A gydztes koalici6 azonban felbomlott, mert III. Napoleon beket kotott Ferenc J6- zseffel, cserbenhagyva az olaszokat.

A Garibaldi vezette csapatok azonban felszabaditottak Del-Italiat, Kozep-Italiat, s 1861-re megalakult az olasz Allam. 1870-ben - ugyancsak Ausztria karara - kiegeszult Velencevel, s ugyancsak az olasz allame lett a Papai Allam is.

A nemet egyseg szinten az osztrakok karara valosult meg. A nemet birodalomban ugyanugy voltak hivei a .nagynemet" egyesitesnek (Ausztriaval), mint a "kisnemet" egysegnek, (Ausztria nelkul). Az 1860-a8 evek kozepere azuj nemet kancellar, Otto von Bismarck egy olyan uj porosz hadsereget hozott letre, amely elsosorban felszereltsegeben volt modemebb az osztrakokenal, de a taktikai-strategiai kerdesekben is felulemelkedtek ellenfeleiken. Amikor 1866-ban kielezodott a poroszosztrak viszony, Bismarck kivalo diplornaciaval semlegesitette az europai nagyhatalmakat. Azok egyebkent az osztrak fegyverek gyozelmet vartak, igy nemigen rulekedtek a vetelkedes megakadalyozasara. Az 1866-ban megvivott utkozetben (Koniggratz es Sadowa kozott Csehorszagban) a poroszok legyoztek az osztrakokat, de Bismarck nem akarta megalazni a vesztest, igy csakhamar, kielegito feltetelek mellett, beket kotottek, A harcokban a magyar alakulatok is kituntettek magukat, de

84

egysegesen vezetett magyar hadakrol nem lehetett sz6, mindannyian az osztrak hadsereg kotelekeiben voltak.

A ket haboru elvesztese, a csufos katonai kudarcok a konzekvenciak levonasara kesztettek az osztrak allamvezetest es Ferenc J ozsefet is. Az 1867 -ben a magyar politikai elittel megkotott kiegyezes dualista allamrendszert hozott letre, amelyben mind Ausztria, mind Magyarorszag onallo egyseg volt, a ket orszagot az uralkodo szemelye, valamint a ,.k6z6s ugyek": a kulugy, a hadugy es az ezeket szolgalo penzugy kototte ossze, A kiegyezeskor a "magyar hadsereg" kifejezes ugyan szerepelt a torvenyben, de csak "mint az osszes hadsereg kiegeszitfi resze", A magyar kormany nehez helyzetbe kerult, hiszen az uralkod6 es a vezeto katonai korok palcat tortek az egyseges es dinasztikus vezetes alatt allo hadsereg mellett, ugyanakkor a magyar kozvelemenyben elt a remeny az onallo magyar hadsereg felallitasara,

A hosszas jogi-katonai huzavona, targyalasok utan megszuletett a honvedseg. Allando keretekkel, de csak ket fegyvememmel: gyalogsaggal es lovassaggal, tuzerseg es mtiszakiak nelkiil. A honvedseg vezenyleti nyelve a magyar volt, Horvatorszagban viszont a horvat, Az orszaggytiles (1868: XL., XL!., XLII. tc.) megszavazta a vederorol, a honvedsegrol es a nepfelkelesrol sz616 torvenyeket, A honvedseg Magyarorszagon kivuli bevetesehez az orszaggyiiles jovahagyasara volt szukseg, A honvedseg behivasa es mozgositasa a kiralyi rendeletre

85

a honvedelmi miniszter ellenjegyzesevel torrent. A honvedelmi miniszternek idorol-idere jelentest kellett kiildenie a kozos hadugyminiszternek a honvedseg allapotarol.

86

~, ,. , " ,,.

AZ I. VILAGHABORU ELOESTEJEN

A monarchia hadserege 1914-ben nem volt egyseges felepitesu, A hadero hetnyolcada a k6zQS hadsereghez tartozott, s ennek a kozos hadseregnek csaknem fele a magyar korona orszagaibol kerult ki. A kozos hadsereg Mellett - kulonallo egysegkent - a honvedseg, Ausztriaban pedig a Landwehr allt rendelkezesre,

A monarchia teriilete 112 katonai keriiletb51 allt, ebbdl 47 a magyar korona orszagaiban, 4 BoszniaHercegovinaban, a tobbi az ausztriai reszeken volt. A kozos hadsereg ezredeit 33 gyalog- es 8 lovashadosztalyba 08Ztottak, a honvedeket 8 gyalog- es 2 lovashadosztalyba, a landwehreseket 8 gyaloghadosztalyba,

A hadosztalyokat 16 hadtestbe, a hadtesteket pedig 6 hadseregbe csoportositottak, A hadero bekeletszama 450 ezer ro volt, a haboru elejen rnozgositassal ezt majdnem 1,5 milli6 fOre potoltak ki. A monarchia terveiben - a nemetekehez hason16an - lehetoleg az egyfrontos haboru szerepelt, mert ketfrontos haboni eseten nem maradt megfeleloen kikepzett es megszervezett tartalekhadserege. Miutan igen hamar kiderult az, bogy kenytelenek ketfrontos haborut vivni (kesobb ai olaszok belepesevel haromfrontost), tovabbi mozgositasok valtak szuksegesse,

A dolgok logikajabol ad6d6an a monarcbia legjobb seregei mar a kezdetekben kikerultek a frontokra, igy a kezdeti sulyos vesztesegeket kesobb mar gyengebb erokkel

87

sikeriilt csak p6tolni. A haboru elsa napjaiban tehat mintegy harommillio ember vonult be, sa haboru folyaman 4-5 milli6 to kozott mozgott A frontvonalakon ebbdl mintegy 2-3 mi1li6an voltak, es a sUlyos embervesztesegekbol kifoly6lag a monarchia mintegy.B millie embert vonultatott be a negy ev alatt.

A lakossag aranyahoz merten a legmagasabb katonaal-

litast produkaltak a hadviselek kozott:

Monarchia 17 szazalek

Nemetorszag 20 szazalek

Olaszorszag 16 szazalek

Oroszorszag 15 szazalek

A monarchia ennek a hatalmas hadseregnek a fenntartasara es utanpotlasara 70 milliard koronat forditott, ebbol a kvota ertelmeben 25 milliard Magyarorszagot terhelte.

88

,., , , r ,

AZ ELSO VILAGBABORU ESEMENYEI

1914. junius 28: Gavrilo Princip szerb diak megoli Ferenc Ferdinand tronorokost es feleseget, '

Julius 23: Az Osztrak-Magyar Monarchia ultimatuma Szerbianak.

Julius 28: A monarchia haduzenetet atnyujtjak Belgradban.

Augusztus 5: A monarchia hadat uzen Oroszorszagnak, Augusztus 12-13: Az elso Drina-menti utkozetben a monarchia csapatai vereseget szenvednek a szerbektol.

Szeptember 6-11: A lembergi csataban az osztrakmagyar hadsereg vereseget szenved az oroszoktol, Szeptember 25: Az oroszok az Uzsoki-szoroson at Magyarorszagra nyomulnak.

Okt6ber 4: Az oroszok elfoglaljak Mararnarosszigetet. December 2: Az osztrak-magyar hadak elfoglaljak Belgradot,

December 4: A galiciai Limanovnal a monarchia es a nemetek kozosen visszanyomjak az oroszokat, majd a monarchia csapatai kiszoritjak Magyarorszagrol is 5ket.

1915. januar 27: Az oroszok offenzlvaja a Karpatokban.

Marcius 22: Az orosz csapatok beveszik az 1914. szeptember 16-a ota 'korulzart Przemysl erdditmenyet, ahol 120 ezer hadifoglyot ejtenek.

89

Aprilis 2-13: A karpati csataban a rnonarohia hadai kiszoritjak az oroszokat Magyarorszag terfiletertil.

1915. majus 2: A monarchia a galiciai Gorlice es Tarnow korzeteben osszpontositon tamadast indit az oroszok ellen. Ennek eredmenyekent Junius 3-an visszafoglal-

jak Przemyslt, 22-en Lemberget. ,

Majus 23: Olaszorszag hadiizenete a monarchianak. Julius 18-augusztus I: A masodik isonzoi csata (Doberdo) az olasz fronton. A tamado olaszoknak nem si-

kerul attorni a vedelmi vonalakat.

Oktober-november: A monarchia es Bulgaria csapatai megszalljak Szerbiat.

1916. majus 24: Osztrak-magyar offenziva az olasz fronton.

JUnius 4-ttSl megindul a Bruszilov-offenztva az orosz hadszinteren, JUnius 8-an att6rik a vedovonalakat es elfoglaljak Volhiniat es Bnkovinat. Mintegy 200 ezer hadifoglyotejtenek.

Augusztus 5: Megkezdodik a 6. isonzoi csata. Augusztus 27: Romania hadat iizent AusztriaMagyarorszagnak. A roman csapatok a Vorostoronyiszoroson betornek Erdelybe,

Szeptember 7: A romanok elfoglaljak Brasset, majd megszalljak Csik megyet, s eljutnak a Petrozseny- Turnu Severin vonalig.

Szeptember masodik fele: A monarchia csapatai a nemetekkel karoltve kiszoritja a romanokat Erdelybol.

Szeptember 26-29: Nagyszebeni csata.

90

Ok:t6ber 7-9: Brassoi csata.

November 21: Meghal Ferenc Jozsef ut6da IV. Kar-

oly.

December 6: A kozponti hatalmak hadseregei elfog-

laljak Bukarestet,

1917. marcius 24: IV. Karoly megirja az tin. SixtusIeveleket.

Julius 1: A Kerenszkij-offenziva megindulasa Galicia-

ban.

Augusztus 19: Az osztrak-magyar es a nemet hadsere-

gek Tamopolnal attorik az orosz arcvo~alat. ,', ...

Okt6ber 20: A monarchia csapatai Caporettonal attonk

az oIasz vedelmi vonalakat.

. November 10: Az olaszokat a Piave folyoig nyomjak

vissza.

1918. februar 18: A kozponti hatalmak tamadasa Szovjet-Oroszorszag ellen.

Junius 15: Az osztrak-magyar csapatok tamadasa az olaszok ellen. (A piavei katasztrofa.)

Szeptember 15: Megindul az antantcsapatok tamadasa a Balkanon,

Szeptember 29: Bulgaria fegyversziinetet kot az an-

tanttal. _

Oktober 16: IV. Karoly bejelenti Ausztria foderativ

alapon vale atalakitasat.

Okt6ber 17: Tisza Istvan a kepvisekihazban elismeri, hogy a kozponti hatalmak elvesztettek a habonit.

91

Okt6ber 24: A Piavenal olasz tamadas induI, amely okt6ber 28-29-en attori az osztrak-magyar vedelmi vonalakat.

November 3: Padovaban Weber tabornok alairja a monarchia fegyversziineti kerelmet,

92 '

,. , I' "

MAGYARORSZAG VERADOJA AZ ELSO

VILAGIiABORUBAN

,,A tortenelmi Magyarorszagon a hadkotelesek szama a haboni kezdeten (18-53 eves korig) 4 817 000 to volt, akik kozul 3 381 785 vonult be. A vilaghaborubol sertetlenul hazatert 524850 (15%), fogsagbaesett 833 570 (24,9%), elesett 530965 (15,7%), megsebesult 1 492000 (44,1%); kozuluk kb. felmillioan tobbszor megsebesultek,

Magyarorszag a haboniban sulyosabb aldozatokat hozott, mint Ausztria. Az anyagi es kiilOnosen az eloero veszteseg nagyobb volta abbol ad6dott, hogy Ausztria mar a haboru elejen elvesztette Galicia e'gy reszet, ott tehat a lakossagot gyakorlatilag nem lehetett hadra fogni. Magyarorszag teriilete nem valt hadszinterre es az agrarnepessegu Magyarorszag katonait elstisorban a haboru legnagyobb vervesztesegeit elszenvedett fegyvernemehez, a gyalogsaghoz vonultattak be ...

Az adatok a tortenelmi Magyarorszagra vonatkoznak.

A vesztesegek nemzetisegek szerinti megoszlasanak megallapitasara nines lehetdseg."

(Az elsa vilaghaboru es a forradalmak kepei, Europa Kiado, Bp. 1977. p. 472.)

93

FONTOSABB HADSZINTEREK, CSATATEREK, HEL YSZiNEK

,

ASIAGO: ~ Varoska eszak Olaszorszagban, Trienttol (Trento) delkeletre, 1916. majus 15-en a monarehia DeITirolbol, Arsiero es Asiago varosok kozott inditotta meg tarnadasat az olaszok ellen. A 11. es a 3. hadsereg offenzivaja azonban az olasz 1. hadsereg nem vart ellenallasaba utkozott, A ket varost esak a honap vegen, a Galiciabol atdobott erositesekkel sikerult bevenni, igy a tamadas csak korlatozott sikereket hozott.

CAPORETTO (Karfreit): - Kis oIasz varos, rna Szloveniahoz tartozik (Kobarid), Udinetc! eszakkeletre. 1917.-oktobcr 24-en a 12. isonzoi esata nyitanyakent az osztrakmagyar illetve a nemet hadak (14. hadsereg) heves tiizersegi tiiz utan att6rte a 2. olasz hadsereg arcvonalat, majd tovabbnyomult. Az olasz hadvezetes egeszen a Piaveig vonta vissza csapatait, melyek koztll nem egy panikszeruen, szetszorodva menekiilt. Csak november 10-en tudtak a Piavenal ujabb harcallaspontokat elfoglalni. Az offenzivat a kozponti hatalmak december 2-an allitottak Ie. Az olaszok 40 ezer halottat es sebesiiltet veszitettek, 300 ezren estek fogsagba, mintegy 50 ezerre rugott a dezertorok szama, Az olasz tuzerseg kozel fele az ellenfel kezere kerult, vagyelveszett.

94

CATTARO (Kotor): - Varos a Kotori-obol part jan, Montenegr6ban. Az I.vilaghaboni vegeig a monarehia legfontosabb hadikikoteje volt. 1918. februar 1-3. kozott itt tort ki a cattaroi matrozfelkeles, amelyet veresen megto .. roltak.

DOBERDO: - Fennsik Szloveniaban, GOIZ (Gorizia) es Monfalcone telepulesek kozott. Az Lvilaghaboruban 1915. julius 18-t61 elkeseredett hare foIyt birtoklasaert a fennslkot vedo osztrak-magyar csapatok es az olaszok kozott,

DRINA: - Foly6 Jugoszlaviaban, akkoriban Szerbiaban. Mar a vilaghaboni kezdeten - hasonloan sok mas foly6hoz -, a Drina is a csapatok felvonulasi es tamadasi terveinek kulcspontja volt. A monarchia es Szerbia esapatai tobbszor atkeltek rajta egeszen Szerbia kapitulaciojaig.

GORLICE: - Falu Del-Lengyelorszagban, Krakk6t61 delkeletre, 1915. majus 2-an a 11. nemet es a 4. osztrak magyar hadsereg 16 km szelessegben es 4 km .melyen attorte a frontot Gorliee es Tarnow kozott, Veluk szemben csak a meggyengiilt 3. orosz hadsereg allt, A kozponti hatalmak 357 ezer katonajaval szemben az oroszoknal 219 ezren voltak, Jelentdsebb volt a kozpontiak tuzersegi ffilenye (334 nehez-, 1272 konnyiiloveg, 96 aknavetd, az oroszoknal 4 nehez-, 675 konnytiloveg), A tamadok parancsnoka, Mackensen tabornok volt, s az osztrakok is ala voltak rendelve, "Majus kozepeig mintegy 150 km-rel szoritottak vissza az oroszokat. Junius 3-00 visszafoglaltak Przemysl varat, 22-en pedig Lemberget (Lvov). A tamadas ezutan

95

kiszelesedett, s tobb mas fontos helyet is elfoglaltak (Varso, Breszt-Litovszk), A visszavonulo orosz csapatok a bekerf test ugyan elkerultek, de csak szeptemberben tudtak megallitani a nemet-osztrak-magyar csapatokat.

GORZ (Gorizia, Goriea): - A Juliai-Alpok deli oldaIan fekvo helyseg, amelyert tobbszor folytattak veres harcokat a monarchia es Olaszorszag hadai.

ERDELY: - Torteneti-foldrajzi regie, a Karpatmedence keleti reszen, rna Romaniaban, Az elsa vilaghabonis esemenyek a romanok belepesevel es tamadasaval kezdodtek, 1916. augusztus 27-im a romanok hadat iizentek a monarchianak, s meg aznap ejjel atleptek a hatart, egyes tersegekben 60-80 km melysegben hatoltak be. A monarchia, amely ekkor mar az olasz es az orosz frontok egyidejti tamadasat sem birta kivedeni, segitseget kapott a nemetektal, s Mackensen tabomok lett a fovezer, Erdelyben Nagyszeben es Brasso mellett alakultak ki nagyobb utkozetek, Az egyesitett kozponti seregek viszonylag gyorsan visszavagtak, s november kozepen mar Romaniaba hatoltak, majd december 12-en elfoglaltak Bukarestet is.

GALICIA: - Tortenelmi terulet, a Karpatok eszakkeleti elotereben, rna, nagyobbreszt Lengyelorszaghoz es UkrajnAhoz tartozik. Az elsa vilaghaboruban egyik fO front a monarchia es Oroszorszag hadai kozott. 1914 nyaran es OSzefl itt csaptak ossze csapataik, s a monarchia - csak a limanovai csataban (december 4.) tudja visszaszoritani az oroszokat. A gorlicei attoresnel a monarchia es Nemetorszag szinte az egesz galiciai teruletet visszaveszi az oro-

96

szoktol. 1916 nyaran a Bruszilov-offenziva egyik szintere, ahol az oroszok sikeresen szoritottak vissza a kozponti hatalmak csapatait. 1917 juliusaban az oroszok altal elinditott Kerenszkij-offenziva gyorsan elhalt, a kozponti hatalmak csapatai a vedekezesbol ellentamadasba mentek at. Visszaszereztek Kelet-Galiciat, de megfelelo utanpotlas hianyaban a tamadas augusztusban megrekedt.

ISONZO (Soca): - Folyo Olaszorszag eszaki reszen es Szloveniaban. Volgye az 1. vilaghaboruban fontos hadszinter volt, az olaszok belepesetol a hadakozasok vegeig. A tortenetiras 12 isonzoi csatat tart nyilvan:

1. 1915. jun.23--jul. 7.

2. 1915. jtil.I8.-aug.lO. 3.1915.okt.18.-nov.5.

4. 1915. nov.9.-12.

5. 1916. marc.l l+lv.

6. 1916. aug.4-16. 7.1916. szept.l4-17.

8. 1916. okt.9-12.

9. 1916. okt.31.-nov.4. 10.1917. maj, 12-jun. 5.

11. 1917. aug.18.-szept.13.

12. 1917. okt. 24.-nov. kozepe

Legfontosabbnak a 6, 10, 11. es 12. isonzoi csatakat tartjak,

6. csata: 1916. augusztus 4-16. kozott az olaszok sikereket ertek el, fontos allasokat foglaltak el a Doberdofennsikon, s elfoglaltak Gorz varosat is. Ez a tamadas az

97

olasz utanpotlas elegtelensege es a monarcbia sikeres atcsoportositasa miatt allt le.

10. csata: 1917. majus 12.-jUnius 5-e kozott zajlott le, A megerosodott olaszok 28 hadosztallyal indultak tamadasba, ami ketszeres tulerdt jelentett, A monarchia csapatai ennek ellenere visszavetettek a tamadokat es sikeresen vedtek meg allasaikat.

11. csata: 1917. augusztus 18.-szepterober 13. Az olaszok ismet tamadast indftottak az osztrak-magyar allasok ellen. Most is ketszeres m1eraben voltak, de nem tudtak attorni Trieszt iranyaba, Csak Gorztol eszakra foglalhattak el kisebb teriileteket.

12. csata lasd: Caporetto

KARP ATOK: - Lanchegyseg Europa k6zepso reszen, amely mintegy felkorben oleli at a Karpat-medencet, Tobb orszag osztozott rajta. Az L vilaghaboruban a keleti, galiciai front tobb izben elerte .. 1915. januar 23.-aprilis 13. kozott az ,;un. karpati teli csatakat" vivtak a monarchia es Oroszorszag hadseregei. 1916. november 28.-deeember 20. kozott az oroszok ismet tamadtak a Karpatokban, f917 -tol a belstiesemenyek hatasara az orosz csapatok tamadasai megsziintek.

LEMBKRG (Lvov.Lviv.Lwow): - Varos Ukrajna nyugati reszen, Az elsa vilaghaboruban a harei cselekmenyek egyik celpontja volt, s tobbszor cscrclt gazdat, 1914. augusztus 23-31, kozott Rava-Russzkaja-PrzemyslLemberg tersegeben alakult ki nagyobb esata, arnelyben az

98

oroszok vereseget mertek a monarchia csapataira. A gorlicei attores eredmenyekent a kozponti hatalmak esapatai elfoglaltak.

LIMANOWA (Limanova): - Kis telepules DelLengyelorszagban. 1914. novernbereben vivtak itt a tamado oroszok es a vedekezo osztrak-magyar csapatok nagy csatat.

PIA VE: - Foly6 Eszak-Italiaban, az elsa vilaghaborus olasz front egyik szintere. A caporcttoi-attores utan, 1917 .november l O-en, itt a folyonal tudott az olasz hadvezetes ujabb arcvonalat kialakitani, s megallitani a nemet-osztrakmagyar offenzivat, 1918 .. junius 14-20. kozott a foly6t61 indult el a monarehia offenzivaja, arnelyaz olasz ellenallas es az utanpotlas hianyossagai miatt rovidesen osszeomlott, s az idokdzben kiaradt folyon a monarchiacsapatai csak nagy vesztesegekkel tudtak visszavonulni. ("Piavei katasztrofa'") -

PRZEMYSL: - Varos Lengyelorszag delkeleti reszen, a San folyo part jan. Az I. vilaghaboruban sulyos csatakat vivtak az osztrakok altal felepitett erodrendszer birtoklasaert, 1914 oszen az osztrak-magyar csapatok tamadasa kudareot vallott, sa visszavonulas utan Przemysl vara az oroszokt61 korulzarva tartotta magat, 1915. marcius 22-en foglaltak el az oroszok, a varban 120 ezren esnek hadifogsagba, A gorlicei attores eredmenyekent 1915. junius 3-an a monarchia csapatai visszafoglaltak az eresseget.

SABAC (Szabacs): - Telepnles a Szava folyo part jan, Jugoszlaviaban (Szerbia). Az elso vilaghaboru elso eveben

99

a hadiesemenyek celpontja. A 2. hadsereg foglalta el, majd a szerb ellentamadas visszavette.

TARNOW: - Varos Del-Lengyelorszagban, A gorlicei attores (1915. majus 2.) Gorlice es Tarnow kozott indult meg.

TIROL: - Tortenelmi teriilet, amely az elsa vilaghaboruban a hadicselekmenyek egyik helyszine. Az olaszok es az osztrakok is igyekeztek megszerezni. A hadicselekmenyek folyaman a monarchia es az olaszok is tobb tamaclast inteztek a tartomany varosai es strategiai celpontjai ellen. (Asiago, Trento, Dolomitok.)

100

A TANAcSKOZTARSASAG IDOSZAKA

Az elsa vilaghaboru vegen a frontokr61 visszaozonle katonak tevekenyen reszt vettek az "oszir6zsas" forradalomban, majd megalakultak a katonatanacsok is. Amikor a koztarsasag nem birta el az antant hatalmak iranyabol erkezo hatalmas nyomast es atadta a helyet a hatalmat a proletardiktaturanak, egy bomlofelben leva allamot es hadseregetadott at.

A Tanacskoztarsasag kikialtasanak idejen a hadsereg letszama mintegy 60 ezer ffi lehetett, ezek harci szelleme bizonytalan volt. A katonai szempontb61 legjobban hasznalhato szekely hadosztaly feltetelesen tamogatta a Tanacskoztarsasagot. A teruleti integritas mcgvedese remenyeben. A tanacshatalom vezetdi mar az elsa napokt61 igyekeztek onallo hadsereget letrehozni, ez lett a Voros Hadsereg. Ebben szolgaltak regi tisztek is, mellejuk szerveztek meg szovjet mintara a politikai biztosok intezmenyet, Az adatok szerint aprilis elejen 20 ezer, a roman tamadas napjan (aprilis lti-an) 55 ezer, majusban mintegy 120 ezer fO szolgalt, A tervezett 200 ezres letszamot az eszaki hadjarat idejen, nehany napra erte el.

A Magyarorszag ellen inditott roman, csehszlovak intervenci6 aprilistol julius vegeig tarto kuzdelemsorozatot eredmenyezett, Majus elejen sikerult a roman eldretorest a Tisza vonalan megallitani, Kulonosen exponalt helyzetben volt Szolnok, amely frontvaros lett. Majus 9-en indult meg

101

az eszaki hadjarat Landler Jeno, Stromfeld Aurel, Julier Ferenc vezetesevel. A Voros Hadsereg sorb an foglalta el Salgotarjant, Fuleket, Miskolcot, Putnokot, Losoneot, Ipolysagot, Szikszot, Rimaszombatot, Edelenyt, Levat, Szerencset, Ersekujvart, Tokajt, Sarospatakot, SatoraljaujheIyt .. Kassat, Korponat, majd Selmecbanyat, Z61yomot, Eperjest (ahol kikialtottak a szlovak tanacskoztarsasagot), Rozsnyot es Bartfat, Ez a hadjarat viszonylag gyorsan zajlott Ie, hiszen junius kozepere a Voros Hadsereg kezebe kerultek ezek a varosok,

A, tiszai frontot pedig a Voros Hadsereg mas egysegei ~rtot~ ez~l~tt .. A Tanacskoztarsasag azonban diplomaciailag es politikai vonatkozasban iselszigeteledott. A Clemenc~au-levelek felszolitottak a proletarallamot haderejenek visszavonasara, Amikor ennek eleget tettek, junius 20- an ~egkezdodott a gyoztes seregek visszavonasa, Stromfeld lemondott. A julius 20-an elinditott tiszai tamadas (Tokaj, Szolnok, Csongrad hidfokbel) mar -politikailag haditeehnikailag es moralisan is vesztett helyzetbol indult, s .~l~~ egy het~s eloreny~mulas utan visszavonulassal veg~ zodott. Ez a visszavonulas alig egy hettel el6zte meg a tanacshatalom felbomlasat, (Augusztus 19.)

102

A II. VILAGHABORUBAN

1941.aprilis 11-00, nyole nappal Teleki Pal miniszterelnok ongyilkossaga utan, a magyar esapatok atleptek a jugoszlav hatart es bevonultak: Bacskaba, a baranyai haromszogbe, majd a Mura videkre.

Az uj kormany, Bardossy miniszterclnokkel az elen egyre jobban kapcsolodott a nemetekhez, s amikor 1941. junius 22-en azok meginditottak a Szovjetuno elleni tamadasukat ok is aktivizalodtak, JUnius 23-an megszakftottak a diplomaciai. kapcsolatokat, majd junius 26-an Kassa, Raho es Munkacs elleni ismeretlen repulogepek tamadasat felhasznalva badat is iizentek. A kovetkezd napon egy 40 ezer fos kontingens at is lepte a hatart, Ez a .,Karpat-esoport" ket motorizalt dandarbol, egy lovas dandarbol es tiz hegyivadasz zaszloaljbol allt, s a Dnyesztert julius 5-7. tajan erte el. A magyar csapatokbol kivalo gyorshadtest a deli nemet hadseregcsoport ala volt rendelve.

1941 szeptembereben Horthy, Bardossy es Szombathelyi vezerkari fonok a magyar hadsereg felhasznalasarol targyalt a nemet ffihadiszaIlason. A nemetek uj egysegek beveteset kertek, a kormany pedig - elsosorban a revizionista celok teljesitesenek remenyeben - teljesitette azokat.

A gyorshadtest reszt vett az umanyi csataban, ahol a szovjeteknek sikerult a nemet-magyar esapatok bekeritesebol kitorni, A gyorshadtest letszama megfogyatkozott, s november elejen kivontak a frontrol, viszont a Szovjetuno

103

teruleten maradt a 6. hadosztaly, amelyik a megszallt tertiletek ellenorzeset vegezte.

1941. decembereben Magyarorszag hadiallapotba kerult Nagy-Britanniaval, valamint a nernzetkozossegbe tartoz6 allamokkal, A japanok Pearl Harbourelleni tamadasa utan ~ a nemet es olasz nyilatkozatokat kovetve -, december 12-en Bardossy kozolte az USA kovetevel, hogy Magyarorszag hadat uzen az Egyesult Allamoknak.

I942-ben Hitler es a nemet vezetes mind tobb nyersanyagot es elelmiszert, majd katonat kovetelt az orszagtol. Az egyre inkabb a nemetek buvkorebe keriilo Bardossyt Horthy kormanyzo 1942 marciusaban felmentette es Kallay Mikl6st nevezte ki miniszterelnokke.

Az uj kormanyfd azonban kenyszerpalyat orokolt. 1942. aprilis l l-en megkezdtek a 2. magyar hadsereg kiszallttasat a keleti frontra. Ez a hadsereg 200 ezer rot szamlalt, parancsnoka vitez Jany Gusztav vezerezredes volt. Harem gyalogos hadtestbdl, egy pancelos hadosztalyb61 es egy, ezrederejii vegyes repulocsoportbol allt, A hadsereg korszeriitleniil volt felszerelve.

Julius 25-en foglalta el a hadsereg allasait a Donnal.

Az 1942 oszen megkezdoddtt es 1943 februarjaig tart6 sztalingradi csataban nem vert reszt a 2. magyar hadsereg, sorsa viszont osszekapcsolodott azzal. 1943 januarjaban - tehat meg a sztalingradi harcok idejen -, mintegy 200 kin hosszusagu frontszakaszt vedelmezett a magyar hadsereg. 1942 augusztus-szeptember folyaman a nemetekkel egyutt heves hidfocsatakat vivtak az ekkoriban egyre erosebb szovjet csapatokkal, s mintegy 30 ezer fot veszitettek. A

104

nemetek nem lattak el - igeretuk ellenere - a magyarokat korszerii fegyverekkel, az utanpotlas is akadozott, a csapatok egyre kimerultebbek voltak. Horthy - Hitler keresere - a vezerkari tOn6k6n keresztiil a kovetkezoket parancsolta: " ... ellenseges tamadas eseten a sajat allasokat es tamaszpontokat feltetlenul tartani kell. Visszamenni senkinek sem szabad. Nines hatra, csak elore."

1943. januar 12-en megindult a szovjet csapatok offenzivaja. A Don-kanyarban az urivi es a scsucsjei hidffibol nagy erejii tamadast inditottak, s ket helyen is attortek a magyar csapatok arcvonalat, Ez a szetszakitott csapatok bekeritesevel fenyegetett. A magyar hadvezetes nem tudta elerni, hogy a nemetek segitsenek, sot eppen visszavontak csapataikat. Ugyanakkor a magyar honvedeket felkoncolassal fenyegettek es buntettek.

"A visszavonulas szornyubb volt, mint maga a csata. A behavazott, nehezen jarhato utakat hatalmas tomeg lepte el, aki lelepett az utrol, elveszett. 7000 magyar katona lelt fagyhalalt a visszavonulas idejen, A mintegy 200 ezer emberbdl 40 ezer ember a Don-kanyarban Ielte halalat, 70 ezer pedig reszben megsebesult, reszben szovjet fogsagba kerult. Odaveszett az egesz hadsereg nehezfegyvereinek mintegy 70·80 szazaleka, sot a szemelyi fegyverek egy resze IS.

Ha a sztalingradi vereseg a nemet, a voronyezsi katasztr6fa a magyar hadtortenelem legsulyosabb veresege. 1943 nyaran az angol-amerikai csapatok partraszalltak Sziciliaban, Mussolini rendszere osszeomlott. A magyar kormany tapogat6dz6 targyalasokat folytatott a szovetsege-

105

sekkel a nemetek pedig egyre bizalmatlanabba valtak, Ez vezetett Magyarorszag megszallasahoz 1944.marcius 19- en.A Kallay-komanyt felvalto Sztojay-kormany a nemetek minden kivansagat teljesitette, s gazdasagilag es politikailag is kiszolgaltatta az orszagot Hitlernek es teljhatalrmi megbizottianak, Vccsenmayernek.

, A magyar hadsereg vezetese joreszt nemetbarat volt. Igy nemcsak jelen voltak katonaink a keleti fronton, de a lojalis vezetes lehetove tette, hogy a nemetek megszallo egysegei a leheto legkisebb letszamuak legyenek. (4 hadosztaly), Aprilis elsa feleben mozg6sitottak a magyar hadsereget. A Galiciaban allomasozo harem hadosztalyhoz ujabb harem erkezett, ezekbol formaltak meg az Lmagyar hadsereget, melyet eldbb Naday Istvan altabornagy, majd Lakatos Geza vezerezredes iranyitott, A magyar hadsereg Mod~1 nemet tabornok badseregcsoportja ala tartozott.

Aprilis I7-en a Dnyeszter es a Prut vonalatol offenzivat inditottak, de aprilis vegen ez a tamadas elakadt. Majusban ujabb harom hadosztallyal egeszitettek ki az I.magyar hadsereget, rnelyet juniusban meg negy kovetett, ezzel a kint levo letszam elerte a 300 ezer fiSt.

Julius 22-en a szovjet offenziva visszanyomta a magyar vedelmi vonalakat, s a VI. es VII. hadtesteket elvagta egymastol. A magyar hadvezetes ekkor elrendelte a visszavonulast a Karpatok elott mintegy 20 km-re kiepitett un.

Hunyadi-allasba, '

Augusztus 23-an a romanok kiugrasa felgyorsitotta a magyar belpolitikai esemenyeket is. Horthy levaltotta Sztojayt es Lakatos Gezat bizta meg a kormanyalakitassal.

106

Lakatos' feladata a haborubol va16 kilepes elokeszitese volt. Szeptemberre erlelodott meg Horthyban a targyalasok felvetelenek a gondolata, de ekkor mar az orszag megvedesenek, vagy a kiugrasnak a lehetosege is igen kozeli idoben megoldand6 feladat volt. A Magyarorszagra visszaozonla nemet csapatok letszama mintegy 150 ezer rot tett ki. Horthy es Lakatos Del-Erdely elfoglalasa mellett dontott, hogy a termeszetes vonalakra tamaszkodva kiserelje meg a vedekezest. Az ujonnan letesitett, de rosszul felszerelt 2.magyar hadsereg feladata lett (vezetoje Dalnoki Veress Lajos) Del-Erdely elfoglalasa, A szeptember 5-en megkezdett elorenyomulas azonban nehany nap mulva elakadt, mert a szovjet csapatok atkeltek a Vulkan- es a V orostorony hagokon.

A magyar csapatok helyzete ekkor a kovetkezfi volt:

Az. 1.magyar hadsereg, DalnokiMiklos Bela vezetesevel, az un, Arpad-vonalra huzodott vissza a tamado 4.Uknin Front csapataival szernben. A 2.magyar hadsereg, a 8.nemet hadseregnek alarendelve, szeptember 13-t61 a honap vegeig Tordanal vedekczett a szovjetekkel szemben, A frissen megalakitott 3.magyar hadsereg Arad-Temesvar tersegeben manoverezett, de a szovjet tamadas visszavetette.

Horthy ot heten keresztiil tepelodott a kiugras es a fegyversziinet kerdeseben, ezalatt a nemetek es a nyilasok felkeszulhettek a valaszra, Amikor oktober IS-en bejelentette a fegyversziinetet, a magyar hadsereg nem mozdult. Az Atallas katonailag rosszul volt elokeszitve, maga Horthy is a nemetek es a nyilasok befolyasa ala kerult es kinevezte

107

Szalasit miniszterelnokke, maga pedig lemondott es a nemetek vedelme ala helyezte magat,

A nyilas hatalomatvetel utan az 1. es 2. magyar hadseregek elen valtozas allt be, hiszen Dalnoki Miklos Bela atment a szovjetekhez, Veress Lajost pedig Ietartoztattak,

A kiugrasi kiserlettel parhuzamosan Debrecen tersegeben bontakozott ki a II. vilaghaboru egyik leghevesebb pancelos csataja, Okt6ber 10-18 kozott a nemet tamado pancelos hadosztalyok eleinte sikereket ertek el, de Malinovszkij es Plijev,: eroik atcsoportositasaval visszavertek a tamadast es 19-en elfoglaltak Debrecent.

Okt6ber vegen a front itt huzodott: Baja-Duna vonalaKoros-torkolat - Tisza vonala, egeszen Csapig. A 2.Ukran Front feladata volt Budapest elfoglalasa, Malinovszkij azt a parancsot kapta Sztalintol, hogy "menetbol" foglalja el a magyar f6vm-ost. Ezt azonban, a nemet es a magyar csapatok sziv6s vedekezese miatt, lehetetlen volt teljesiteni. Hitler arra utasitotta Pfeffer Wildenbruch tabornokot, hogy a vegsokig vedje a magyar fovarost. A szovjet csapatok gyiiriije december 26-00 zarult be. A harcok egeszen februar l3-ig tartottak.

Hitler meg egyszer ellentarnadasba hajszolta csapatait magyar foldon, Marcius 6-17 kozott ellentamadast inditottak a Balaton komyekerol Szekesfehervar iranyaba, ahol ismet egy nagy pancelos csata bontakozott ki. Ez az offenziva fs elhalt, s a nemetek fokozatosan kiszorultak az orszag teruleterol, A mai allaspont szerint aprilis l4-en fejezodtek be vegleg a hadicselekmenyek az orszag terilleten.

108

III. resz

<:

Kortarsak

a

csatakrol

A csatahelyek, iitkdzetek, csetepatek gyiijtogetesekor jutott eszembe, hogy erdekes es fontos lenne a legismertebb csataink leirasat is kozolni, igy keletkezett ez a resz. Van itt kulorszagi kronikas, uralkodo es tortenesz, harcos es vezer csakiigy, mint torok es magyar. nemet es italiai,

A leirasok osszevalogatasakor arra torekedtem, hogy sokfele legyen, lassuk es lattassuk hogyan eltek meg a kUlonbozo emberek a veszt, a pusztitast vagy a gydzelmet.

Kiilonbozo a tudositasok hangneme is. Van lelkes, van ketsegbeesett, diadalmas es lenezo, de targyilagos is.

Ajanlom, hogy ne csak a rmilhatatlanul szukseges alfabetikus reszeket olvasgassak, hanem ezeket az oldalakat is, mert legalabb olyan tanulsagosak,

\

AUSBURGI-CSATA

"A 955. evben a magyarok akkora sokasaga tort be, amekkorat az akkor elo emberek komi senki sem latott azelott egyetlen egtajon sem ... Es amikor a Lech foly6n atkeltek es Alemanniat elfoglaltak... Augsburg varosat pedig ostromzar ala vettek ... A szent Udalrik puspok pedig a legderekabb katonak nagyon nagy sokasagat a varas palankj ain belul allitotta fel, es ezeknek serenysege es batorsaga szilardan megerdsitette Isten segitsegevel a varost. ..

Ekozben, amikor mar kint is, bent is felkesznltek az utkozetre, Amolf fia Berchtold a Risinecburg (Regensburg) nevfi varbol a magyarok kiralyahoz jott, hiriil

III

advan, a dicsoseges Otto kiraly megerkezeset... A kiraly tehat, amikor a magyarok oriasi sereget megpillantotta, azt gondolta, hogy emberi era itt nero gyozhet, hacsak a mindenhat6 Isten nem kegyeskedik azokat megolni, Az a segitsegeben bizva, s foembereinek vigasztalasabol erat meritve, vitezul megkezdi elleniik az utkozetet, Es miutan mindket oidalon sokan elestek a kolcsonos oldoklesben, es miutan leolettek azok, akiket az Isten leolesre SZ3.nt, s dicsoseges gyozelmet az Isten, akinek szamara semmi sem lehetetlen, Otto kiralynak adta, ugyhogy a magyarok serege megfutamodva, nem rendelkezett tobbe hard kedvvel ...

Amikor pedig reggel lett, a kiraly a barbarok fut6 sereget uldozve visszatert a bajorok teruletere, es gyors futarokat kiildve elrendelte, hogy a folyok osszes revjeit es gazloit vegyek orizet ala az ellenseg elpusztitasa celjabol. .. Az ellenseget pedig,amely ejszaka erkezett a revekhez, a haj6sok reszint a folyokba sullyesztettek, reszint megoltek. Akik megis partot ertek, azok gyilkoltak Ie, akik a partokat ariztek. Egyetlen utat, egyetien kerulo utat sem tudtak maguknak talalni anelkul, hogy ne vart volna rajuk nyilvanvaloan az Isten bosszuja, annyira, hogy nem sok nap mulva elfogott kiralyaikat es ffiembereiket Regensburgba vittek, es nepuk gyalazatara sok mas foldijukkel egyiitt akasztofara huztak ... "

(Augsburgi Gerhard: Szent Uldalrik elete, forditotta Horvath Janos)

" ,

AJTONY LEGYQZESE

(A nagy oszi csata)

" ... volt Marosvart egy Ajtony nevti nagyon hatalmas fejedelem, aki Bodony varosaban a gorogok szertartasa

_ szerint kereszteIkedett meg. Ez felette fitogtatta erejet es hatalmat, Tovabba het felesege volt, mert nem volt tokeletes a kereszteny hitben ... Meg a kiralynak a Maroson leusztatott s6ja f610tt is hatalmat birtokolt, a foly6 revhelyein egeszen a Tiszaig ... mindent megvamoltatott ... Volt egy Csanad new igen nagyra becsillt viteze, Ezt az ura elott sulyos vadakkal vadoltak, amiert is ura azon gondolkodott, hogy megeleti.v. De Csanad elatt sem maradt ez titokban ... Ezert elmenekiilt es titkon a kinilyhoz ment ...

A sereget hat o sszegy(ijtve, felvonultak az iitk.6zetre.

Miutan a Tiszan atkeltek, megutkoztek Ajtony seregevel. Nagy harsogas cs larma tamadt; a kO.zdelem delig tartott; sokan hullottak el sebesiilten innen is, onnan is... Vegul Csanad serege futasnak eredt ... Csanad pedig arra az ejszakara tabort iitott egy hegynel, amelyet azutan Oroszlanosnak nevezett el. Ajtony pedig a Nagyosznek mondott mezon vert tabort ...

Es nemsolcira... egymasnak rontottak; Ajtony serege ... hatat forditva futasnak eredt. Ajtonyt pedig Csanad serege a csata helyszinen megolte, Fejet levagtak es elkuldtek a kiralynak ...

Ezt mondta a kiraly: ,,Ezt a varost a mai naptol ne nevezzek mar a Marost6I, hanem legyen neve Csanadtol.

113

Azert mert kipusztitottad belole ellensegemet, te legy ennek atartomanynak ispanja" ...

(Szent Gellert puspok nagy legendajabol)

A KERLESI-CSATA

". .. a kunok - attorven a hatarerfiditeseket - a Meszeskapu-felso reszenel betortek Hungariaba, es miutan kegyetlenul kiraboltak az egesz Nyarvideket Byhor varaig, szamtalan ferfit, not es ailatot vittek magukkal. .. Salamon kiraly tehat es Geysa herceg fiverevel, Laszloval egyutt mozgositvan a sereget, nagy sebesen atkeltek a Meszeskapun, es meg mielott a kunok atjuthattak volna a hegyeken, Dobuka varosaba ertek, ... A poganyok pedig a magyarok ellen vonulvan lattak azok remitf sereget, es ... jelentettek vezeruknck; Osulnak. 6 ... egy nagyon magas hegy tetejere huzodott ... Az egesz magyar hadsereg a hegy labanal gyiilt ossze... A poganyok sfuii nyilzaporral arasztottak el a kiraly es a herceg ... csapatait ... Salamon kiraly ... szenvedelyes harci duheben kialtozva, csapataival a legmeredekebb oldalon szinte kiiszva haladt foI a poganyokhoz, akik sfuii nyilzaporral boritottak el ot. Geysa herceg, aki mindig ovatos volt, az enyhebb emelkedon hagva fol, nyilazva rontott a kunokra. Testvere Laszlo, az else tamadaskor negyet megolt a legvitezebb poganyok kozul. .. A poganyok szegyenletesen megfutottak ... "

(Kepes Kr6nika)

114

A KEMEJI ES A MOGYORODI csata -

A herceg es serege Kemeynel talalkozott a kirallyal. .. a kiraly Nog fianak az egyhazanal folfegyverkezett, egyesitette csapatait az utkozetre, es megtamadta a herceget; le is _,gyozte, mert a herceget segitoi alnokul elhagytak ...

A herceg ... abbahagyta a harcot ... atkelt a Tiszan, es

kaptalanjat... elkiildte testverehez, Laszlohoz, hogy a leheto leggyorsabban siessen hozza ...

A gyezelem utan ... Vid ezekkel a szavakkal tuzelte a kiralyt: Nemreg legyozttik a sereget, az elokelobbcket megoltuk, ot magat remuletbe ejtettuk, es most- szolgakat szed ossze, kaszasokat gyiijt6tt egybe, es ezek csapataival veszi magat korul. Nem Iehetnek ketsegeink, hogy egy szempillantas alatt elnyeljiik oket.· A csehek sere get. .. magam fogom a korai halal veszedelmebe donteni ...

A kiraly, bizva Vid szavaban, sietve elindult seregevel, .. Virradatkor a hercegck is elrendeztek hadsoraikat.,; A bihari sereg kozepen Laszlot a balszarnyra, Ottot pedig a jobbszamyra allitottak, Geysat pedig a nyitrai sereg kozepen helyeztek el... Amikor megkezdodott a esata, Vid ispant. .. a csehek irgalmatlanul Ieteritettek.v. A kiraly... Laszlo csapatahoz erkezett, felismerte 6t... Laszlo..; larva, hogy a kiraly felelmeben kiter elole, mindenkit megelozve, maga rohant ra a kiraly csapataira ... Szembdl meg Geysa herceg rohanta meg oket ...

115

Salamon kiraly.v. miutan csaknem minden emberet megoltek, elmenekiilt, es... vegre eljutott Musunba anyjahoz es felesegehez ... "

(Kepes Kronika)

AMUHICSATA

"A nagybojt napjai mar majdnem elteltek, amikor ugy husvet tajan a tatar hadsereg egesz tomegevel betort Magyarorszagra ... Hadsereguk elen ket testver vezerkedett, az idosebbiket Bathnak, a fiatalabbat Kajdannak hivtak ... Akkor a kir3.ly... egesz hadseregevel a Tisza vizeig nyomult elore, azon atkelve ... eljutott egy masik foly6hoz, a Saj6hoz ...

Mikor a magyarok lattak, hogy az ellenseges hadak a foly6n nil megszallottak, ok is tabort iitottek a folyon innen. Ekkor a kiraly ugy rendelkezett, bogy ne szanaszet, hanem tomorulve ussek fel satraikat, .. Bath, a tatar vezer ... meg azon az ejszakan elrendezte egesz sereget.vkiadta a parancsot, hogy a hidat tamadjak meg, amely a magyarok taboratol nem rnessze a folyo ket partjat kototte ossze ... Akkor Kalman kiraly fegyveres 'csapataival kivonult a taborbol, ot U grin ersek kovette seregevel. ..

Mikor a magyarok meglattak oket, tustent rajuk rohantak, es veliik eleg viteznl harcolva, legtobbjuket megoltek, masokat meg a hidhoz szoritva, a foly6ba fullasztortak. ..

A magyarokat tehat a diadalmas esemeny igen nagy orommel toltotte el, s mintha mar kivivtak volna a vegso

116

gyozelmet, leraktak fegyvereiket es egesz ejjel mivel sem torodve aludtak ...

Hajnalhasadtara a tatarok egesz sokasaga szetterult mar a mezosegen ... Kalman kiraly azonban es Ugrin ersek meg a templomosok csapatanak egyik mestere.. . amikor a larmat meghallottak, azonnal kirohantak a taborbol ... egy ideig hosiescn harcoltak ellenuk. . . Akik tehat mar felkeszultek, azok kimentek veluk, a tobbiek pedig a hirtelen ijedtsegtol ketsegbe esve, mint az eszelosok, nem tudtak mihez kapjanak... Kalman es az ersek, sulyos sebekt61 boritva, alig tudtak az oveikhez kimenekulni, .. Reggel het ora tajban, ime, a tatar sereg teljes sokasagaval, mint val ami tanckorus, korbefogta a magyarok egesz

, tab orat , ... Amikor a magyarok lattak, hogy az ellenseges csapatok mindenfelol korulvettek aket, fejiiket es esziiket vesztve, ide-oda jarkaltak, mint az akolban leva juhok ... Es amikor az eletben maradasnak mar minden remenye elveszett..; a kiraly es herceg, elhagyva zaszloikat a futasban kerestek menekulest, ..

(Spalatoi Tamas)

,,Mondottam, hogy nagyszamu fegyveres vitezzel kiszallott Pest varosabol a kiraly a tatarok ellen ... Elertek vegre a magyarok a Saj6hoz ... Atkeltek a foly6 hidjan, tabort iitven megalltak, es orseget allitcttak a hidhoz ejjeli vigyazasra. A tatarok is letelepedtek az ingovanyon valo atkeles utan a folyo kornyeken ...

Ezalatt a kiraly egyre buzditotta oveit, hogy vitezul keszuljenek a harcra, es osztogatta a zaszlokat sajat kezevel

117

Haraud mellett egy volgyben seregevel egyiitt eloszor meggyont, es megkapvan a fololdozast ... minden tekinteibenfelkeszultek a halalra ...

Amazok pedig, a beke legadazabb ellensegei, fegyvereiket feloltve egy hegy ormarol leereszkedtek az elobb emlitett vOlgybe... Szent Vitus es Modestus unnepen, penteki nap on olyan 6ld6klo csatat vivtak, amilyen a tatarok ideje ota nem volt Hungariaban ... bar a kiraly oldalan tobben estek el, megis a kiraly nyerte el dicsosegesen a gyozelmet. .."

(A Kepes Kronikabol)

NlKAPOLYICSATA

"Uralkodasanak tizedik ... esztendejeben birodalmanak egesz fegyveres erejet mozgositva oriasi sere get hozott ossze. A nagy kiralyi hadjaratra egyeb nepek kozott Burgundia hercegees a frankok vagyis a gallok nepe is nem kis fegyveres erot es hare os ferfiak vitez csapatat hozta el, ..

Zsigmond kiraly tehat elindult seregenek hatalmas sokasagaval, atkelt a Dunan, es nemcsak, bogy nem felt a torokok csaszaratol, hanem nemelyek szerint a kovetkezoket mondotta: .Kell-e felnimk embertol? Hiszen ha a rnerhetetlen egbolt rank szakadna, meg azt is foltartanank, es nem esnek bajunk." ...

A torok csaszar pedig, akit a mi veneink ... Bajazidnak hivnak ... hallvan, hogy a kiraly nagy hadikeszultseggel betort az orszagba, hasonlokeppen nepe egesz haderejet

120

fegyverbe szolitotta.v. A gallok, vagyis a frankok pedig . felbuzdulva ez ellenseg jovetelenek hiren, a kiraly ele jarultak, es kertek: engedje meg. hogy ak fogjak fel az

_ utkozet else csapasait.i. Amikor tehat feltiint maga a csaszar mindenfelol orditoz6 csapatokt61 korulveve, es a poganyok nagy haderejet a kiraly tabora ellen vezetve, a frankokat fektelen harcvagy fogta el, es mielott az egesz kiralyi hadsereg hadrendbe felallt ... csataba bonyolodtak, kirohantak a taborbol, es eloreszaguldva rarohantak a szemben allo csapatokra, szokasuk szerint lorol leszallva, gyalogosan harcolva, A ket ellenfel kozt javaban tombolt meg a rettento utkozet, amikor a magyarok megpillantottak a frankok rendetlen futasban a kiraly tabora fele szaguldo

- felkantarozott lovait. Nem ismertek meg a harcmodorukat, es azt hittek, bogy az ellenseg teljesen elpusztitotta Oket. Egyszerre felbomlott a rend, es nagy tolongas kozepette otthagytak a tabort.i. Amagyarok kozul sokan elestek, sokan fogsagba jutottak ...

(Thuroczy: A magyarok kronikaja)

A VARNAICSATA

"Az atkozott kiraly es a piszkos Janko ismet tamadast szandekozvan intezni, a magyar, szasz, nemet, cseh, latin, boszniai, pulai olah es frenk hitetlenei szovetkeztek egymassal es mindnyajan az atkozott kiraly melle gyiiltek ossze, 70--80000 robol a116 sereggel es nehany ezer a-gyUval...Mikor azutan Murad szultan Varnanal talalkozott az atkozott magyarokkal, igen heves _ hare

121

keletkezett ... Az atkozott kiraly a kozepen fogialt allast; az atkozott Janko a jobb szarnyrol. .. intezett tamadast Murad ellen ... Rendkivul nagy csata volt. Az anatolii beglerbeg, Gojegu Karadsa vertanuva lon ... Mihelyt a rumilii sereg es az akindsik megpillantottak az anatolii hadosztaly rendetlen futasat, ok is megfutottak ... az atkozott kiraly szivebcn az ordog kisertese diadalmaskodott s ez elbizakodotta tette ot; ez elbizakodottsagaban hesnek hiven magat azt gondolta, hogy a sereget egyedul szetveri es ezert a kozeppontra rohant, hoi MUrad szultan allott. A hadrend szelere erve, a kiraly lova megbotlott, az atkozott kiraly pedig arccal leesett rola, Ket janiesar ... az atkozott kiraly fejet levagtak es Murad szultanhoz vittek... Megtudvan pedig a futo sereg, hogy az akiraly feje, azonnal visszatert Murad szultan melle ... Ekkor az atkozott Janko isrnet megtamadta az iszlam hadat, de mikor latta, hogy a megfutott muszulman sereg visszajott ... akkor a piszkos Janko bunak eresztve fejet rnegfutott. .. "

(1486- nevtelen)

RIGOMEZEI CSATA

" ... Tehat oktober 17-en az ellenseg szeme lattara vertunk tabort; a veres osszecsapas csak masnap, penteken indult meg. Kora hajnalban csatasorba alltunk es szabalyos utkozetet vivtunk. Azon a napon mindvegig toretlen volt a vitezsegunk: mentul veresebben vagdaltak, annal kevesbe tagitottunk. Sok hosi halottja volt mindket felnek ... Alkonyatig egyik fel sem fuvatott visszavonulot, csak az ej

122

beallta lohasztotta a heves vagdalkozast, a nemileg alabbhagyo kezitusa helyett most agyukkal es hajitogepekkel folyt a csatarozas, egesz ejen at. Masnap, szombaton megujult a kiizdelem, es elhuzodott egeszen a hatodik oraig, Ekkor azonban konnyu- es nehezfegyvereseink belefaradtak a hosszu fegyverben letbe meg az elnyult kiizdelembe, testiiket sebek boritottak - vereseget szenvedtek, es a csatater a dicsoseggel egyiitt az ellensege lett ... "

(Hunyadi Janos levele Lassocki Miklos krakkoi tOespereshez)

" ... A nagy harcban a ket hadsereg egy nap es egy ejjel sz6rta egymasra az agyu- es puskagoly6kat s a nyilakat, mint az istennyilat, Az atkozott J ank6 a muszulmanokat a ket oldalon tamadta meg, s Murad szultan ket szarnyat, az anatolii es rumilii sereget visszanyomta ... De Murad szultan olyan erosen allott a helyen, hogy a hitetlenek serege, minden erolkodese mellett sem birta elmozditani allasab61... Mikor tehat belattak a hit harcosai, hogy a hitetlenek megverik oket, s nem lehet a kas fallal szembe menni: a hitetlenek elott ket reszre valva kitertek eloliik, s amint a hitetlenek athatoltak koztiik, a hit harcosai a gyaurok hata moge kerulve karddal apritottak oket. .. A gyaurok egy resze tehat levagatott, az eletben maradottak pedig vagy szekereik koze vonultak vissza, vagy vilagga futottak ...

(l486-i nevtelen)

123

KENYERMEZEICSATA

". .. jott a hir, bogy Ali beg nepes seregevel dulva kozeledik a tartomany hataraihoz. Bathori vajda vitez lelekkel indult elebe, Kozben siiriin kuldozte futarait

- -

tarsahoz, Kinizsihez, jelentette,hogy a torok Erdelynek fordult, S 0 mans elinditotta taborat, bogy bevagja az utjat, j6 lenne, ha Kinizsi hatulrol kovetne az ellenseget ...

... a vajda ... elrendezte hadanak derekat, s maga allt kozepre verteseivel. Eros hatvedet hagyott es a ket szarnyra lovasesapatokat rendelt. Hadvonalanak jobbszarnya a foly6partra tamaszkodott, a masik a hegy meredek lejtojere ... Egy torok esapat a derekhad jobbszamyara tamadt; a szaszok vitezul fogadtak, A foly6parton heves hare keletkezett, hogy keyes hijan mindket reszen valamennyien elhulltak ... Mig itt kemenyen folyt a viadal, a balszamyon levd szekelyek is nagy veszedelembe keriiltek. Veres hare utan mindket szarny visszaszorult, mert az ellenseg ozonio sokasagaval szemben nem birt helytallni. ,. Mindket szarnyon nagy volt a baj ... Mieldtt a tartalekra kerult volna a sor, a vajda elinditotta a kozepen negyszogbe allitott vertescsapatat. Az elso sorban allt, de a 16 az elso lepesnel felbukott. Tarnai a baleset Iattara megriadtak ... 6 azonban ... a torokokre rontott; a lankadt lelkek megerosodtek s a heves tamadas nyomban attorte az ellenseg elsa vonalat, . . Igy bajoskodtak s mar visszahuzodniok sem lehetett a tartalekhoz. Egyszerre megjelent a hegyteton a torok hata mogdtt Kinizsi negyszogbe allitott verteseivel es banderiumaival. .. Kinizsi

124

ket kardot vett a kezebe s iivOlto oroszlankent dult-fult mindenfele..; Hangja zengett, at ellenseg ereje meglankadt, mindebbol eszrevette a vajda, hogy tarsa idejeben megerkezett ... "

(Bonfini)

A MOHACSI CSATA

,,Amint a tamadasra jelt adtak, az elso esatarendben allok hevesen osszecsaptak az ellenseggel; elsutottek osszes agyuinkat, A tamadas nem sok kart okozott az ellensegben, bar sokka1 hevesebb volt, mintsem katonaink szamatol varni lehetett volna; az ellenseg reszerol tobben estek el, mint ami resztmkrol. Vegre is az ellenseg vitezul kiizdo katonaink elol hatralni kezdett, vagy azert mert a mieink tamadasa visszaszoritotta oket, vagy azert, hogy kozelebb csaljon bennunket ahhoz a helyhez, ahol agyui voltak felallitva, Ekkor sebes vagtatva erkezett a kiralyhoz Bathory Andras es j elentette, bogy az ellenseg meghatralt, s mienk a gyozelem; elore ken nyomulni, s tamogatni ken az ellenseget iildozo csapatokat. Erre arkon-bokron at mi is eloresietnrnk, s mikor arra a helyre erkeztunk, ahol kevessel. elobb folyt a hare, ott lattuk a mieink koziil sokaknak, az ellenseg kozul meg tobbnek a holttestet a mezon szerteszet hevemi; nemelyek meg eletben voltak, s meg leheltek. Vitezeink meg mindig kemenyen helyt alltak, s hosiesen ldizd6ttek az ellenseggel, Mig azonban a kiraly csatarendje nagy sietseggel nyomult elore, mar amennyire a pancelosokkal sietni lehetett, a jobb szarny hatralni kezdett

125

es sokan futasnak ercdtek errol a szarnyrol; azt hiszem az ellenseg agyui remitettek meg aket, amelyek csak akkor kezdtek el mtikodni ... A kiraly ekkor mar nem volta mi hadosztalyunknal. .. Bar a kiraly serege, amint mondottuk, erosen megzavarodott es futasnak eredt, meg azutan is tovabb folyt a hare, de mar nem azon a szeles siksagon, banem kozvetlenul az agyuk elott; ezek mar annyira kozel voltak hozzank, bogy alig tiz lepesnyi tavolsag valasztott el benniinket toiUk. Ekkor azutan nem esak a remulet, hanem az agyuk fustje kovetkezteben is, arnely mindent betoltott s a latast is akadalyozta, a sereg nagy resze kenytelen volt az

- emlitett mocsarak mellett elterulo volgye leereszkedni, mig a tobbiek vitezul kuzdottek tovabb az agyuk mellett... az agyuzas es a fust annyira elviselhetetlenne yah, hogy a sereg nagy resze futasnak eredt...Egyt61-egyik mindenki futasban keresett menedeket; futott ki rnerre latott ... A csata korulbelul masfel craig tartott. Sokakat az emlitett feneketlen mocsar temetett magaba. A kiraly tester, akirol pedig nemelyek azt allitjak, bogy szinten itt pusztult el, Mohacs folott, fel merfoldnyire a Csele nevu falut61 egy mely foldszakadekban talaltak meg utobb ... "

(Brodarics Istvan)

,,Ma a reggeli ima idejen az egesz gyozclmes sereg lora ulven megindult s lassan-lassan, majd megallva, majd menetelve, ikindi el6tt megerkezett a mohaesi mezore, a haszontalan gyaurok tabora ele. A pasa a rumeliai sereggel elcl fogialt allast, az uralkod6 pedig mogctte allott az anat6liai sereggel. A feslett eletu hitetlenek nehany

126

agyUgoly6t lottek el, melyeknek egyike a jobb szamyon esett Ie; s taboruk elott alltak tobb harcvonalba felallitva ... az alavalo hitetlenek egyszerre megindultak, es erre fele jottek, Ekkor a mieink is megindultak, es tuzelni kezdtek az , agyuikkal, de nero tudtak artani, Amazok sereguket harem reszre osztottak. Az egyik tomeg - amely tetotOl talpig vassal volt fodve, .s vasnyarsat tartott a kezeben - az ellottpuska- es agyugolyokkal teljesseggel nem torodve, a legkisebb felelem nelkul vagtatott Ibrahim pasa rumeliai beglerbeg fele, Mivel pedig a rumeliai hadtest meg szet volt sz6r6dva, nem birt ellenallni, s egy resze az uralkodo fele futott. A masik csapat Jabja pasa oglu es a boszniai beg ellen intezett tamadast, es ketteszakitotta csatarendjuket. A gonosz mivii kiraly pedig 'robbi nyomorult katonasagaval a felseges uralkod6ra es az anatolai hadseregre rohant.- A

. janicsarok badosztalya osszesen haromszor-negyszer 'tamadta meg puskattizzel, s igyekezett visszaszoritani az alavalo gyaurokat. Vegre a felseges isten es a profeta segelyevel erot veven iszlam nepe visszaforditotta a gonoszokat, s mikor mar nem volt erejuk tobb tamadasra, ugy apritotta oket, mint a kutyat, Olyan heves hare es .old6kIes volt, bogy nem lehet leirni. A gyaurok kozul koriilbeliil4000 lovas es mintegy 50000 gyalog koltozott a pokolra."

(Szulejman naplojabol)

127

SZENTGOTTUARDICSATA

.Amikor a nagyvezer latta, hogy a hadsereg fejvesztetten ossze-vissza van zavarva, tanacskozashoz kezdett. Gordzsi Mehmedpasa fgy szolt: .. Szultanom: kiildj azonnaI rendeletet a janicsar agahoz, hogy a janicsarok hagyjak el az utobb asott sancokat es a hidfonellevo regi sancaikba menjenek, s azokat oltalmazzak."

Mihelyt ezt a rendeletet a janicsarokhoz vittek, azok mondtak, hogy szivesen es oromestteszik, mert ez reajuk nezve konnyebbseg lesz ... A katonasag azt velte.ihogy a janicsarok megfutottak, s ezt urugyul hasznalva, az egesz lovassag is vagtatva visszafordult. Mikor pedig ajanicsarok lattak, hogy ezek paranes nelkul futnak visszafele, ok sem mentek a sancokba, hanem a Raba folyon kotelekkel osszekotozott hidra todultak. . . A hid azonban nagy sietseggel keszult es nernely helyen gyenge kotelekkcl volt csak osszekotve, s mikor ennyi katana egymast taszigalva ment rajta keresztiil, nem volt eleg eros es osszetorott .... Az ellenseg latta ezt a helyzetet es azt mondta: ,,Az alkalom a mienk", s az iszlam katonasagot uldozte, es az egesz Raba folyo partjaig eljott vele, de ott megallott ... Az ellensegtol kilott agyugolyok egyike a nagyvezir satoraban a nagyvezir ffiista1l6mesteret, Sabin pasat nyakon es vallon talalta ...

Az ellenseg ezt mondta: "A toroknek ez a pusztulasa Istentdl van s nem mitolunk ... Ha mi is atmennenk a

128

tulsooldalra, mi is, a torokok is vizbe fulladnank" ... A mi seregunkben oly nagy gondatlansag volt, hogy azellenseg tiz darab agyunkat is ellopta es atvitte a vizen ... "

(Evlia Cselebi)

A ZENTAI CSATA

"Eugenius herceg csak egykevesseg nyugtatvan meg a hadat, egyenesen a jancsarsag ellen megyen, ki, veven eszeben a nemet erkezeset, egy regi sancban magat beverte val a, de nem Ion ideje arra, hogy a sancot reparaltassa,

Ijesztik vala a tobbi officerek (tisztek) Eugenius herceget, hogy a torok sancara ne menne, mert sok ezer jancsar leven benne, gyalazattal jarnanak, de a herceg resolutus (elszant) ember vala, s latja vala, ha kesnek a dologgal, azalatt a jancsarok a sancot fortifikalvan (megerositvenjnagyobb karral lenne az obsidio (ostrom), a torok lovashaddal pedig a fovezer addig, amig () ott veszodnek a jancsarokkal, Erdelyben bemenven elpusztitana, Azert trombitat fiitatvan, tostent rajok menne. Legelsobben is general Rabutin ugrata be a sancban, lovat ellovek, mas lora ule, azt is lelovek alola, harmadik lora ule, s megriogatvan a kezi alatt vain regimenteket (ezredeket) a sancot megveve. Nekit6dula mindenfelol a sok nemet, s egy labig levagjak a jancsarokat, kik mihelt

129

lattak, a nemet bement, a fegyvereket elhagyvan, csak veszteg allanak vala, mert Jon merre futniuk.

A fovezer latvan a jancsarsagnak szomyii veszedelmit, a lovashadakkal meg akara segilteni, s ataljove a hidon, de a nemet visszafordulvan s eros tiizet advan rajok, megfutamodanak, s a hidon egybentolyulvan, a sokasag alatt a hid leszakada, s tobbire oldaveszenek, annyira, hogy a Tisza vizin a holttesteken konnyen akarki altalmehetett volna".

(Cserei Miluily)

TRENCSENI CSATA

" ... altalanos riad6t verettem, lora szalltam, es taboromat olyan rendetlensegben es szetszorva talaltam, hogy csak nagy faradtsaggal tudtam csak a sereget csatarendhe allitani. Meghagytam Bercseninek, rendezze el a lovassag jobb szarnyat. En a hal szarnyat szemleltem meg, mert azt nehezkesebben lehetett volna fedezni. .. Az ellenseg lamvolon kiwi volt, es jobb szarnyaval a falu fete vonult, amely a balszamyam alatt leva lapalyon fekiidt. Azt hittem, oldalba akar tamadni egy nagy szalfaerddvel boritott volgyon at. Hogy biztositsam magamat, kikuldtem harem zaszloaljat, de nemsokara lattam, bogy az ellenseg ellenmozdulattal balra kanyarodik, es visszater az orszagutra ... A jobb szamyat vezerld Pekrinek kiildtem

130

parancsot. .. E tabornok elobb a lovassagat inditotta meg, egyenkent atvitte aket egy to megszakadt toltesen. Mikor a rulso oldalon elrendezte aket, Ebeczky brigaderos felhivta figyelmet, hogy nyilvanvaloan nem ismertem a terepet, amikor a parancsot kiadtam, mert a mogottiik levf megrongalt gat 'igen hatranyos szamukra. Pekri erre visszavonultatta a lovassagot ...

Mig ez tortent, hogy jobban megismerjem az utat hadvonalaim es tartalekom kozott, felmentem a magaslatra, ahol karabelyosaim alltak, es ahol Bercsenyivel talalkoztam, aki hasonloalkalmakkor rendszerint elbizonytalankodott ... Pekri szanalmas hadmozdulata adott okot Palffynak, bogy figyelmeztesse Heistert: e lovassag tartasa nem latszik nil szilardnak, es probakeppen kockazat nelkul lehetne ellenuk kiildeni a racokat egy-ket svadron tamogatasaval. Heister beleegyezett, es Bercsenyi figyelmeztetett erre a mozdulatra, eppen amikor vele beszelgettem, Azonnal kozepre siettem az orszagut fele, ahol tabori agyuim alltak, amelyek mar elkezdtek a tuzelest, Az orszagiiton alla lovasezredek elaszor visszavertek a racokat, de a jobbszarny minden ok nelkul megfutamodott. Mindenki Atjarot keresett az arkokon, annyira, hogy ez perc alatt az arkok mogotti teret szetszort menektilok Ieptek el. Azt hittern, segithetek tartalek karabelyosaimmal. Oda igyekeztem, ahogy mondjak lohalalaban vagtatva az arkokon keresztul; es amikor kozeledtem, lattam, hogy ennek az ezrednek az eleje is

131

indulni keszul. Siettem, hogy visszatartsam oket, es nem nagyon ugyeltem a talajra, hanem lovamra biztam magamat, amely mar ket arkot atugrott, De a harmadik nyilvan tul kozelvolt, a 16 rosszul lendult ugrasba, megbotlott, bukfencet vetve osszerogyott, es kiadta a parajat. Szerencsemre oIdalra vetettem magamat, de a bal szemem folott nagy zuzodas keletkezett es eszmeleternet vesztettern. Lora ultettek es elvezettek a csataterrol egy kozeli erdobe ahol megtudtam, hogy minden elveszett ... Masnap Kistapolcsanyra ertem, ahol gyalogsagi ezredesek mind osszegyiiltek, es elmondtak nekem, hogy minden hadunk szetoszlott az erdok es a hegyek kozott, Soha meg vereseg ennel szegyenletesebb es szanalmasabb nem volt, es nem is voltak meg csatavesztesnek szerencsetlenebb kovetkezmenyei .....

(Rak6czi Ferenc: Emlekiratok)

A SZOLNOKI CSATA

" ... Martius 5.1849. Mihelyt vilagosodott, elore tolta gr6f Vecsey dandaranak csapatat csaknein egeszen a Tiszaig es tizenket fontos agyukbol lovetni kezdte a hidfot, az osztrakok kitartoan feleltek. Ez alatt azonban Damjanich a 3-ik es a 9-ik zaszloaljak elen megrohanta Szolnok varosat annak deli reszen, mely rohamot az indohaz udvarara felallitott ket 12 fontos osztrak iiteg a legnagyobb

132

erellyel vedett ugyan, de zaszloaljaink gyors menete miatt egyszemel tobbet nem Iohetett, az indohaz nem sok veszteseggel elfoglaltatott ... Benyomulni kezdett aztan a Varsanyi kulonitmeny Szolnok varosaba, hal 8 6rakor reggel szamos hazban tobb osztrak tiszt talaltatott agyban fekve, kavezas kozben ...

Midon a Vecsey dander gyalogsaga eltizve a hidffit megszallva tartott ellensege ... a Tisza hidjan litvergod6tt ... A Ferdinand-huszarok egy osztalya Pukly szazados vezetese alatt elobb menven altal a: hidon... kegyetleniil bevegott a Franz Joseph Dragonerkorp 2-ik osztalyaba ... Az en csapatom is vegre atvergodott a Tisza hidjan, eppen keszilloben volt a Ferdinand huszarokat tamogami, midon a dragonosok megretinilva, az uldozesre nem volt szukseg ... Furcsa volt itt a

. szolnoki franciskanusok tornyat szemlelni, valahanyszor rosszabbul folyt a csata menete, a szegeny paterek mindig fekete-sarga 288z16t dugtak ki, ha a mi reszunkre hajlott a szerencse, rogton felhuztak a magyar trikolort... sokszor valtozott kora reggeltol a csata vegeig, mig aztan triumphalva maradt a torony orrnojan nemzeti lobogonk ... "

(Koml6ssy Lajos 6magy keziratos nap16ja)

ISASZEGI CSATA

" ... Deltajban Damjanich es Klapka hadtestei a horvat baneval Isaszegnel osszecsaptak, de az agyuszo nem hatolt

133

el mihozzank Kokaig, az egoeredobOl fclyvasr eg fele emelkedooriasi kiterjedesu fiistfellegek pedig eltakartak elolunk az isaszegi csata gozkoret... igy csak delutan harem ora tajban Yettem a lovaimmal elorekiildctt huszar jovoltabol a jelentest, hogy megkezdodott es mans rossz fordulatot vett az utkozet.

Agg6dva siettem a harcterre, egy tisztemmel pedig parancsot kuldtem Autich tabornoknak, hogy a II. hadtest azonnal induljon Isaszeg fele, Nem sejtettem, hogy Aulich ekkor mar urban van, ... egy huszartiszt vagtatott felem a VII. hadtesttol azzal a j elentessel, hogy az ellenseg a Galga-vonalat kardcsapas nelkul feladta, s a VII. hadtest G6d611o fele nyomul elere ... Az erdobol nem lehetett messze ellatni, az fitk6zetral tehat csak hallas utjan probalhattunk tajekozodni ...

Sejteseink a csata helyzeterol sajnos helytallonak bizonyultak. Balszarnyunk Klapka alatt maris futasnak eredt, csak jobbszamyunk allt helyt Damjanich alatt ... Klapka hatraJ6 gyalogsaganak lattara melto harag vett erot raj tam; eszembe jutott ugyanezeknek a csapatoknak szegyenteljes magatartasa Tapiobicskenel.

A leggyalazatosabb . buntetes terhe alatt

megparancsoltam nekik, hogy tustent forduljanak vissza a csaraterre ... S iettern Klapkahoz.v. Kerdesemre, hogy mit jelentez a visszavonulas, mikor Damjanich egymaga megallja a csatateret, Klapka kijelentette, hogy a kiizdelem

134

felbeszakitasat kenytelen tanacsolni, mert gyalogsaganak elfogyott a toltenye, s nagyon ki van meriilve.

- Gyozelem - tette hozza - rna mar lehetetlen, de holnap megint lehetseges lesz ...

Itt aztan fovezeri tekintelyem veget ert, Eloszor tehat meg kellett ingatnom Klapkaban a meggyozodest, hogy elengedhetetlenul szukseges a visszavonulas, es csak aztan szamithattam ra, hogy ujabb tamadasi paranesomat teljesiti ...

Ma kell gyozni - kialtottam, - vagy mehetiink vissza a Tisza mogel Ez a ket mcgoldas van, hannadik nines. Damjanich meg allja a csatat, Aulich elorenyomul: gyoznunk kell!

Klapka elszant valasza meglepetesemre csak ennyi volt: .. Elare"... En Damjanichot azzal iparkodtam csillapitani, hogy Klapka megint elorenyomul; de ugy latszott, az 0 Klapkaba vetett bizalma - amely mar Tapiobicskenel megingott most mar vegkepp odaveszett. .. Annal nagyobb mcgelegedessel vette Damjanich tabornok Aulich kozelsegenek hiret ...

Lovassagunk rohama mar folyamatban volt, az ellenseg kozephadanak agyutuze elnemult, Aulich hadtestenek az erdobol kibontakozo elet az ellenseg balszamyanak a tuze nem zavarta. . . Megelegedessel lattam, hogy Klapka onnon elszant "Elore!" kialtasat, meUyel a visszavonulas ellen felhozott erveimet felbeszakitotta, komolyan is vette ... A huszarroham utan az

135

ellenseg nem haborgatta tobbe kozephadunkat. Csak a ket szarnyon duhongott meg a csata; leghevesebben jobb szarnyunkon ... Vegre az ej sotetje itt is fegyvernyugvast parancsolt a ket kuzddfelnek..; S en meg mindig nem tudtam, hogy gyoztunk-e ... "

(Gorgey Artur: Eletem es miikodesem)

SZOREGI csata

" ... Szoreg elott a Maros egyesulese a Tiszaval szoget kepez, melynek jobb oldalat, keletrol nyugatra a Maros, es nemely, a Tiszabol kifolyo agak, bal oldalat, eszakrol delnek maga az akkoraban rnegapadt Tisza kepezte. A Tisza-agtol, a vizaradasok altal rongalt szantofoldek megmentesere, eros es szeles toltes vonult Ujszegedtol egy agyulovesnyire, a Tiszaval parhuzamban. Ezen toltes hata moge allittattak mindannyi agyuink s a jol folfegyverzett zaszloaljak.

Hatrabb Sz6reg elott s baIra del fele a siksagon a lovassag ket vonalban vett allast, Szoregnel a rosszabbul fegyverzett hadosztaly tartalekot kepezett ...

4-60 reggel - es delutan agyutuzek valtattak, minden eredmeny nelkul. Ezen allasban virradt fel augusztus 5. Az ellenseg reggeli hat-het ora kozott mindannyi agytijeib61 HZ egesz vonalon agyuzni kezdett; ez a magyar hornIok altal hasonl6 ruzzel viszonoztatott. Ket craig tartvan a tiiz, az

136

mindket - reszrtil elhallgatott. Ezen AgyUzas alatt jott a jelentes, hogy a Guyon hadosztalyabol Kanizsanak kuldott csapat, mely az ottani tiszai atkelest vedte, erdsebb ellensegcs osztaly altal visszanyomatott, tovabba, hogy az ellenseg a Tiszan atkelt, k6riilbelo14000 emberrel.

Kmety szinten elbagyni kenyszerulven a jobb partot, a bal partra huzodott at. Ennek kovetkezteben Dembinski - mivel megtarthatonak nem tarta allasat - azonnal hatralast rendelt. ..

Delutan ket 6ra fele az ellenseg tuzet erellyel kezdette meg, s a magyar hornIok hason16 erellyel felelt. Azonban bar egy dandar volt az erdd vedelmere rendelve, mint a legszelsobb balszamy allAsanak leggyengebb reszere, annak megszallasa mindazonaltal elfelejtetett. E pontra az ellenseg eros rohamoszlopokat - nyomvan, az tolUk elfoglaltatott ... Az eilenseg lovassaga is nagy szamban a magyar balszarny megkeruleset latszott celozni, . . a lengyelek a legnagyobb tuzeles alatt megis megkezdtek a hatrAIAst, mit a vedo dandar kovetett, s ezt mar-mar a toltesen inneni agyutelep vedzaszloalja is utanza, midon e hibat az ellenseg sajat hasznara forditani s agyuuteget a toltesre felallitani igyekezett, hanem visszakergettetett.

Ezalatt a kozep egy darabig meg meglehetes rendben tartotta magat; azonban sfuiibben joveka golyok s erosebb ellenseges rohamoszlopok nyomulvan elore, a kiadott parancsolat szerint ez is hatralni kezdett ...

137

E rohamok az ellenseg sebes elorenyomulasat hatraltattak, de meg nem szuntettethettek; han em megis nagy nyereseg volt rendben maradhatni, s a hatralast igy vegezni, ..

Mivel e napon a banati ragad6s sar sikossa tette az utat, s igy a mar hat merfoldet haladt magyar sereg keson este faradtan erkezett Komlosra, s minthogy mar sotet volt, minden paranesolat daeara lehetetlen volt rendet alkotni ... "

(Meszaros Lazar emlekirata)

DON-KANYAR (VORONYEZS)

(Reszletek sara Sandor Pergotuz cimii dokumen-· tumfilmjenek forgatokonyvebol)

Zetelaky Tibor (olvassa): .Hsdtestparencsnoksagi paranes, Krasznoje Olim, 1943. februar 1. A magyar kiralyi III .hadtest 1943. januar 12-tot kezdod61eg a Don allasok kezben tartasaert sulyos, vesztesegteljes harcokat vivott. Az urivi attores kovetkezteben a magyar kiralyi 2. hadseregtol elvalasztva, a Korpsgruppe Siebert alarendeltsegebe kerult. Ebben az alarendeltsegben 12 napon at biztositotta a nemet 2. hadsereg tervszerii visszavonulasahoz szukseges iddt, A hareokban a magyar esapatok emberfeletti < p.osiessegrol tettek bizonysagot, Mindinkabb fellepo loszer es elelem hianya parosulva a szokatlan nagy hideggel, megtorte a vedok ellemillasat. E perctol kezdve a nemet hadvezetes

138

szamara csak tehertetelt jelentettiink. E161jar6 parancsnokomnak ismetelten bejelentettem csapataim helyzetet, kerve azoknak kivonasat, egy hatsobb helyen valo pihenteteset es ujbol valo megszervezeset. Sajnos ez nem torrent meg, hanem loszer es elelem es fedel nelkul, puszta havon szenvedhettek vegig az orosz tel borzalmas ejszakait ...

A nemet hadvezetoseg mar a rmiltban kiadta a parancsot, hogy harcolni, es a nemet hadseregnek szolgalatot teljesiteni akaro honvedeket atvesz, ugy banik veluk, mint a tobbi szolgalatba allo nepek fiaival. A magyar nep tortenelmeben tobbszor elofordult hason16 helyzetben, hogy egyes parancsnokok vezetese alatt meg hihetetlen tavolsagokra is attortek. Ezek utan kenytelen vagyok mindenkinek sajat belatasara bizni jovendojet, mivel elelmet, loszert es vegrehajthatc feladatot adni nem tudok. A magyar haza mindenkor halas szeretettel fog visszaemlekezni hos fiaira, akikhez hasonl6 sors csak keveseket crt a magyar nernzetben. Isten veletek, magyar honvedekl Grof Stamm vezerfimagy, hadtestparancsnok ...

Herencsar Lajos: Aknamezon kellett atmenni, olyan aknamezon, ami ki volt jelolve, de ki a esuda latta abban a nagyztirzavarban, abban a nagy csetepateban, hogy hal van ott kijelolve a szabad tit. Egymasrol nem nagyon tudtunk, hanem mindenki ment. Odaertem egy ilyen fuvel bendtt, vekony drothalohoz, es megprobaltam elorejutni. Es ket kezzel integetett Vincze es Balazs Miska, hogy ne menjek,

139

ne menjek - ... Olyan eros volt a legicsata felettunk, hogy nemcsak a bombak, hanem a gepek is hullottak. Es lattam azt, amikor kioldja a bombat, es bizony olyan szogben oldotta ki - hogy nem kellett hozza kulonosebb matematika - ... megereztem, ez az enyem, Ebben a pillanatban kellemes repulest ereztem; nem volt semmi fajdalom ... Volt ott olyan, akinek a labai hianyoztak, es - bizony akarmilyen szornyti is - ana kert osszetett kezzel, hogy lojern agyon. Hat ki tudna ezt megcsinalnil ...

140

KI HOL KUZnOTT?

Betiirendes szemelynevmutat6

A

Aba Amade fia Janos Aba Samuel

Abafy Miklos Ajtony

Albert

Ali

Andras, 1.

Andras, II. Andronikosz

Asboth Lajos Athinai Simon

Debrecen

, Menff

Kisszeben Nagyosz Kutna Hora Kenyermezo Tisza Macski, Rad Szava

Pered Sarospatak

Badenberg Frigyes Bagyon Ispan Bajazid,1.

Bali

Balogh Istvan Badeni Lajos

B

Lajta

Tara

Nikapoly

Rednek

Apatfalva

Derven, Hatszeg, Nagyharsany, Parkany, Szalankemen, Szentendre

141

Basarab Posada Bercsenyi Mikl6s Karva, N agyszombat,
Basta, Giorgio Edeleny, Goroszlo, Miriszlo, Szomolany, Zolyom
Osgyan, Tavis Beri Balogh Adam Egervar-Gycrvar, Kolesd
Bardy Istvan Rednek Beriszlo Peter Dubica
Barcsay Gaspar Ormenyes Berengar Brenta
Bathori Andras Sellenberk Bechtold Szenttamas
Bathori Gabor Brasso, Foldvar Bethlen Gabor Ersekujvar, Homonna,
Bathori Istvan Kenyermezo, Csontmezo, 0 Kopcseny
Vas lui Bethlen Istvan Szalonta -
Bathori Istvan Apatfalva, Illadia Bethlen Istvan it]. Gyorvar, Egervar
Bathori Istvan Kereloszentpal Bocskai Istvan Almosd-Dioszeg, Edeleny,
Bathori Zsigmond Goroszlo, Gyurgyevo, Gyurgyevo
Mezokeresztes Bodo Ferenc T arc al
Batthyany Boldizsar Kanizsa Boham, Christoph Nyalab
Batu Muhi Boleszlav, III. Saj6
Bela, I. Moson, Tisza Bone Andras Belfenyer, Bonchida
Bela, II. Saj6 Boleszlav, II. Kroissenbrunn
Bela, IV. Isaszeg, Lajta, Muhi Borbely Gyorgy Vaskapu
Belus Fischa Borisz Saj6
Bekes Gaspar ~ereloszentpal Bomemisza Janos Gubacs
Belgiojoso, Giacomo Alrnosd Bomemisza Janos Osgyan
BemJ6zsef Nagycsiir, Nagyszeben, Borsa Kopasz Debrecen
Pi ski, Segesvar, Bottyan Janos - Igal, Szentgotthard
Szelindek, Tihuca, Buquoi, Charles Ersekujvar, Kopcseny,
Temesvar, Vizakna, Bethlen, Ulrichskirchen
Galfalva, Maroseny, Budai Nagy Antal Babolna
Medgyes, Bulcsu Augsburg
Bebek Istvan Somodi 142

143

C Damjanich Janos Isaszeg, Jerkovac,
Komarom, Strazsa,
Clam-Gallas, Eduard Kaszonujfalu Szolnok, Tapiobicske, Vac
Closcea Topanfalva Dempierre, Henri Lakompak
Cobb Farkas . Gyorke Debreceni D6zsa Csicso, Debrecen, Topa
Czibak Imre Szodfalva, Tisza Dembinsky Henrik Kapolna, Szoreg, Temesvar
Cernahora Leitzersdorf Dessewffy Arisztid Kompolt
Czetz Janos Csucsa, Medgyes, Denes Orosz-kapu
Nagyszeben, Piski Denes Szava
Corvin Janos Csontmezo Derencsenyi Imre Udbina
Csak Mate Morvamezo Dobay Jozsef Kohalom
CsakMate Rozgony Doria, Andrea Zemyest
Csak nb. Peter Deva, F oveny D6zsa Gergely Gubacs
Csaky Miklos Csak, Vaskapu, Hatszeg Dozsa Gyorgy Apatfalva
Csaky Miklos Apatfalva Dunewald Bia
Csaky Gyorgy Babolna Dyck Kohalom
Csanad Nagyosz Drakulic, Jovan Perlasz
Csap6 Vilmos Ozora
Cserkesz Ahmed Szeged
Csemi Jovan Szodfalva, 8z0108, Tisza E
Csuha Antal' Torokbecse
Csupor Pal Doboj Eder, Friedrich Szenttamas
Erdody Tamas Petrinja
Erzsebet Bataszek
Esterhazy.Miklos . Rakamaz, Somos
D Esterhazy Antal Csakvar, Nagyszombat
Esze Tamas Szekelykocsard
Danyiil Romanovics Kroissenbrunn, San
Davidhazi Istvan Leitzersdorf 144

145

:F
Gotz, Christian Vac
Fackh J6zsef Torokbecsc Graven F eketehalom
Ferhad Rednek Guthi Istvan Holdvilag
Fila Halics Gutkeled nb. Istvan Morvamezo
F orgach Simon Koronc6, Zolyom Guyon, Richard Branyiszko, Kishegyes,
Forgach Adam Parkany Nagyszombat
Frigyes, III. Kormend
Frigyes, III.(Szep) Miihldorf
Frigyes Agost Heteny H
HadimAli Palast
G Halil Szaltiea
Halasi Fekete Peter Konyar
Garai Janos Doboj Hardegg, Ferdinand Pakozd
Garai Laszlo Bataszek Has ford Nagycsiir
Garai Miklos Cserog Haszan Petrinja
Gaspar Andras Hatvan Haynau, Julius Komarom, Szoreg,
Gal Sandor Banffyhunyad, Temesvar
Kaszonujfalu, Kokos-Uzon, Reder nb.Hemik Panonhalma
Sepsiszentgy6rgy Hedervari Lorino Posada
Gergely Zimony Heissler, Donat Szeged, Zemyest, Telegd
'Geza, I. Kemej, Kerles, Mogyor6d Heister, Hannibal Szentgotthard, Egervar-
Geza, II. Fischa.San Gyorvar
Giskra, Jan Losonc, Somodi Heister, Siegbert Korone6, Kiliti, Karva,
Gorgei Artur Isaszeg, Komarom, Pered, Nagyszombat, Trencsen
Tapiobicske Herberstein Igal
Gorgei Armin Vac Henrik, III. MentO, Vertes
Gotz, Johann Galg6c He~IV. Mason
Herbeville Pudmeric, Zsib6
146
147 Homonnai Drugeth Gyorgy Homonna, Kisszeben Janos Olsava
Hervoja Doboj Janos NiJcipoly
Horea Topanfalva Janos Albert Eperjes
Horvati Janos Bazakoz, Berekszo, Csrog Jakub Udbina
Hunyadi Janos Bataszek, Gyulafehervar, Jasomirgott Henrik Fiseha
Jalomica, Kumovica, Jellaeic, Josip Isaszeg, Katy, Kishegyes,
Losonc, Melstica, Mor, Pakozd, Tapiobicske
Rigomezo, Szlatica, Varna Joachim Foveny
Huszar Istvan Lakompak
Huszar Peter Pakozd
K
I Kalman Peremisl
Kalman Mum
Imre Mac ski , Rad ' Kan Gyula Deva
Istvan, I. ~agyosz, "eszprem KanLaszlo Deva
Istvan, II. Pozsony.Olsava Kapronczay Gyorgy Galgoc
Istvan, III. Szekesfehervar, Zimony Kara Mehmed Parkany
Istvan, IV. Szekesfehervar Karolyi Sandor Dolha, Feketevaros, Kiliti,
Istvan, V. Deva, Isaszeg, Szentgotthard, Z61yom
Kroissennbrunn, Moson Kanizsai Janos Eperjes
I1svai Leustak Eperjes Kaszim Deva
Izjaszlav San Kaszim Melstica
Kaszonyi Jozsef Pered
Karoly I. Debreeen, Kolubara,
J Miihldorf, Posada,
Rozgony,
Jablonsky, Friedrich Bethlen, Csucsa, Tihuea . Kazmer, IV. Boroszlo
Jablonowsky, Felix Nagysa1l6 Kemeny Farkas Banffyhunyad, Piski
148 149 Kemeny Janos

Kapolcs

Karger Katzianer, Hans Kiraly Albert Kiss Emo Kinizsi Pal

Kmety Gyorgy Klapka Gyorgy

Knezich Karoly Konrad

Kocski Sandor Koszegi Henrik Kotony

Koprulu Ahmed Koprulu Musztafa Koppany

Kutesk

Kyba, Johann

Lajos, II. Lackfy Istvan

ISO

Kamenic, Nagyszolos, Ormenyes, Solymos Pogancs

Szolnok

Szina

Gyurgyevo

Ecska, Panesova, Perlasz Beese, Csontmezo, Halaszfalva, Kenyermezo Csorna

Isaszeg, Kapolna, Kornarom, NagysaIl6, Tapiobicske, Vac Pered

Augsburg

Mulildorf Zalafo Foveny, Isaszeg Halics

Parkany, Szentgotthard Szalankemen

V '

eszprem

Kisvarda Halas

L

Mohacs Meleto

. Laszlo, I.

Laszlo, IV. (Kun)

LeI (Lehel) Leiningen- Westerburg Karoly

Lepes Gyorgy Lepes Lorand Lodron, Girolamo Losonczi Istvan Lotharingiai Karoly

Luders

Leszek Lipot, VI.

Madarasz Henrik Maderspach Ferenc Magyar Balazs Manuel

Mareali Miklos Mariassy Janos Maroti Janos Maroti Janos Matyas, L

Kemej, Kerles, Kisvarda, Mogyorod, Pogancs H6d-t6, Morvamezo Augsburg

Pered

Babolna Babolna Bia

Berekszo, Cserog

Brd. Nagyharsany, Parkany, Szentendre, Tat NagycsUr, Segesvar, Sepsiszentgyorgy Kroissenbrunn

Macski, Reid

M

Merseburg

Fehertemplom, Ordoghidja Vaslui

Tara, Zimony Csak

Debrecen, Petervasara Doboj

Nagyszombat Boroszlo, Magyarbr6d

lSI

Mehmed, III. Mez6keresztes Orosz Pal Bonehida
Mercy, Claudius Bia, Szeged Orsay, Maximillien Olahszentmihaly
Mezid Gyulafehervar Otto, I. Augsburg
Miksa Mezokeresztes Ottinger Szolnok
Misztyiszlav Halics Ottokar, II. Kroissenbrunn, Morvamez6,
Mihaly Gorosz16 Moson,Panonhahna,
Mojs fia Mojs Csicso, Topa Pozsony, Rabca
Mega Janos Pakozd Ozorai Pipo Nemetbrod
Montecuccoli, Raimundo Szentgotthard Ozul Kerles
Murad, II. Rigomezo, Varna
Musztafa Erd, Szentendre
Musztafa, II. Heteny, Lugos, Zenta, Titel p
Palffy Janos Bia, Trencsen
N Palffy Miklos Mezokeresztes, Pakozd,
TolD.a, V orosvar
Nadasdy Ferenc Kanizsa Panjutyin Pered
Nagy Antal Kamanc Paszkievics, Ivan Debreeen, Vac
Nagy Lukacs Konyar Pazmany Veszprem
Nagysandor Jozsef Debrecen Pekry Lorino Szekelykocsard
Nehem Kolesd, Titel Perczel Mor Goszpodinec, Katy,
Nemeti Balazs Osgyan Melence, Mokrin, M6r,
Szen~as, Szolnok,
Szareg, Tura
0 Perenyi Peter Szodfalva, Szolos, Tisza
Petnehazy David Bia
Oldamer Hod-to Petrovics Peter Derecske
Orci Veszprem Petroczy Istvan Enyicke
Ordody Keilman Kosztolna Petroczi Istvan Hatszeg
152 153 Pezzen, Bartholomeus Peter, I.

Podjebrad Gyorgy Puchner, Anton

Pulszky Sandor Putnoki Janos

Rabatta, Joseph Rabutin, Johann Radul

Rakoczi Ferenc, I. Rakoczi Ferenc, II.

Rakoczi Gyorgy, 1.

Rakoczi Gyorgy, II.

Rakoczi Lajos Revay Istvan Rhedey Ferenc Ritschan, Adam Rosztiszlav Rozgonyi Osvat

154

Almosd Menf'o Magyarbrod

Galfalva, Marosvasarhely,

Medgyes, Nagy szeb en,

Piski, Vizakna

Budamer

Konyar

R

Szentgotthard Nagyharsany Brasso Gombas

Nagyszombat, Pudmeric, Romhany, Trencsen, Zsibo Bator, Galgoc, Homonna, Szalonta

Kamenic, Lippa, Szaszfenes, Torda, Zajkany

Vaskapu

Sarospatak

Konyar, Ulrichskirchen Harangod, Szomolany Lajta, San

Somodi

Roth, Karl

Rudolf, Habsburg Rakoczi Zsigmond

Salamon

Sandor Gaspar SavoyaiJeno Salm, Nikolaus Schlik, Franz

Schmidt

Sickingen, Damian Simunich, Balthasar

Schwarzenberg Sejtan Ibrahim Souches, Louis

Sobieski Janos Spankau,Paris Stein Miksa

Stibor, ifj.

Ozora Morvamezo Szikszo

s

Kemej, Kerles, Kisvarda, Mogyorod

Hatszeg

Nagyharsany, Titel, Zenta Tarcal

Budamer, Hatvan, Isaszeg, Kapolna, Kassa, Komarom, Petervasara

Nyalab

Romhany

Komarom, Kosztolna, Nagyszombat Mezokeresztes

Tat

Leva, Szalankemen, Zsarnoca

Parkany

Enyicke, Gyorke Karloca, Nagycsur, Szaszsebes Nagyszombat

155

Stahremberg, Guido Zeota T
Stahremberg, Rudiger Parkany Tarant6i FUlop Kolubara, Vb
Strassaldo Onod
Stratimirovic Ecska, Karl6ca Tarant6i Lajos Meleto
sUr Augsburg Tahy Ferenc Derecske
Teuffel, Erasmus Palast
Telekessy Imre Saj6kaza
Thokoly Imre Barsszentkereszt,
Sz Szeged.Telegd, Ujfalu,
Zemyest
Szapolyai Gyorgy Mohacs Tige, Jean Holdvilag, Szekelykocsard
Szapolyai Istvan Eperjes Todorovic Melence
Szapolyai Janos Foldvar, Szina T orok Balint Foldvar
Szabardi Matyas Derecske Torok Janos Deva
Szava Mihaly Brad Tolsztoj Tura
Szead-ad Din Jalomica Tomori Pal Mohacs
Szeidi Ahmed Lippa, Szaszfenes, Torda, Tuharan Kunovica
Zajkany
Szekely Janos Rigomezo
Szekely Mozes Brasso, Goroszlo, Tovis
Szentmartoni Nagy Simon Kormend U
Sziavus Dervent
Szuhay Matyas Enyicke Ugrin Muhi
Szinan Gyurgyevo Ujlaki Miklos Bataszek
Szulejman, 1. Mohacs Ulaszl6,1. Szamobor, Varna
Szulejman Vaslui Ulasz16, II. Boroszlo, Eperjes
Szulejman Nagyharsany, Bia Urban, Karl Bethlen, Csucsa, Maroseny,
Marosvasarhely, Tihuca
Uros Istvan, II. Kolubara, Vb
157
156 Vasvari Pal Vecsey Karoly Vitez Mihaly

Vid

Veterani, Friedrich Vladiszlaw Vecelin Vlagyimirko Vitovec Janos

Wardener

Weiss Mihaly

Welden Windischgratz, Alfred Wesselenyi Pal Wittelsbach Lajos Wohlgemuth

Wrbna ,

Wulfersdorfer Wysoczki,J6zef Wyss, Franz

158

v

Havasnagyfalu Szolnok

Gyurgyevo, Miriszlo, Sellenberk Mogyor6d

Lugos

Olsava

Veszprem

San

Szamobor

w

Csucsa

Foldvar Komarom Isaszeg, Kapolna Onod

Miihldorf Nagysallo, Pered Barsszentkereszt Leitzersdorf Szoreg

Csoma

z

ZayFerenc Zizka, Jan

Z'l 0 D' id oyottn avi

Zrinyi Gyorgy Zrinyi Peter Zsigmond -

Hadad

Kuma Hora, Nemetbrod Bator, Rakamaz Kanizsa

Karolyvaros

Bazakoz, Kutna Hora, Nikapoly

. 159

TARTALOM

Elosz6............................................................................. 5

l. RESZ

KezdetektOl1849. augusztus 13-ig 7

II.RESZ

Az osztrak-magyar monarchiaban 83

Az I. vilaghaboru eldestejen :................... 87

A I" '1' haboni ,. 89

z e so VI ag a oru esemenyei .

Magyarorszag veradoja az elsa vilaghaboruban 93

Fontosabb hadszinterek, csataterek helyszine 94

A tanacskoztarsasag .iddszaka 101

A II. vilaghaboniban 103

III. RESZ

Kortarsak a csatakrol. 109

Bettirendes szemelymutat6............................................. 141