Tugasan Projek/KKP MTE3109

TUGASAN PROJEK TAJUK PROGRAM : PISMP Amb Jan09 , MTE NAMA GURU PELATIH :

TAJUK KURSUS : P&P Nombor, PecahanPerpuluhan-Peratus (MTE3109) TARIKH MULA 10 Mac 2011

SEMESTER : 5

TARIKH HANTAR

18 Apr 2011

Hasil Pembelajaran Kursus i. Menghubungkaitkan Teori Pembelajaran Matematik kepada Pembelajaran Kanak-kanak dalam Topik Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan Peratus melalui Pembelajaran Mikro/Makro ii. iii. Perihalkan perkembangan pemahaman kanak-kanak dalam Topik Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan Peratus Memperkukuhkan pemahaman kanak-kanak dalam Topik Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan Peratus memalui pelbagai aktiviti pembelajaran Melaksanakan satu sesi Pembelajaran berkesan dalam Topik Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan Peratus

iv.

Objektif Projek Mengaplikasikan Teori Pembelajaran dalam melaksanakan sesi pembelajaran dan pengajaran. Tajuk Projek (85%): Projek ini memerlukan anda menghasilkan satu sumber pembelajaran Matematik , merancang dan melaksanakan satu sesi pembelajaran dan pengajaran dan membuat reflaksi. No. 1 2 3 4 Tugasan Menghasilkan satu sumber pembelajaran Matematik Melaksanakan Pembelajaran Makro/Mikro Merancang dan melaksanakan satu sesi pembelajaran dan pengajaran (semasa Praktikum) Membuat Refleksi Markah 25% 20% 20% 20%

c) Pengolahan maklumat dalam bentuk pengurusan grafik. Sila rujuk pada jadual berikut: Kriteria Topik 1. Pengajaran Mikro/Makro (20%) 3. nombor kad pengenalan dan nombor giliran dengan jelas. Sumber Pembelajaran Matematik (25%) • Permerolehan Ilmu (25%) Menyediakan sumber pembelajaran Matematik yang relavan dan berkesan (25%) • Melaksanakan Pengajaran Mikro/Makro (20%) Merancang satu sesi P & P dengan sumber pembalajaran dalam (1) (10%) • Melaksanakan satu sesi P & P dengan sumber pembalajaran dalam (1) (20%) Mencatat refleksi (10%) Penguasan Ilmu dan Kemahiran (30%) Pemindahan Pembelajaran (30%) Atribut Guru (15%) 2. Tugasan ini hendaklah dibuat secara a) berkumpulan untuk bahagian 1 & 2. 2. Tugasan anda perlu merangkumi perkara yang berikut: a) Hasil kerja bersifat releven dan lengkap. 5. 2. Rujukan mestilah dicatat dengan mengguna format APA. 4.5. 7. Refleksi (10%) • Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria yang berikut: 1. Perancangan dan pelaksanaan sesi P&P (Praktikum) (30%) • 4. Pelajar yang menyerahkan tugasan yang diplagiatkan tidak akan diterima. Kriteria Pemarkahan Tugasan akan disemak berdasarkan kriteria pemarkahan yang disediakan. Projek ini mesti dilampirkan bersama laporan refleksi individual dan kumpulan. Tugasan anda perlu ditaip atas ketas A4 dengan menggunakan saiz font 12 dan langkau baris 1. b) individu untuk bahagian 3 & 4. 6. 3. Tugasan disediakan oleh __________________ (BENNY KONG) Disahkan oleh ___________________ (HASLAN MANJA) . Kulit tugasan mestilah catat nama ahli kumpulan. Tugasan ini membawa markah 100 dan wajaran 60%. Plagiarisme dalam apa jua bentuk adalah dilarang sama sekali. b) Memproses maklumat dari pelbagai sumber.Tugasan Projek/KKP MTE3109 Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus 1. Keseluruhan isi dan pengelolaan perlu menunjukkan keaslian hasil kajian dan sokongan bahan ilmiah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful