~

eletvezetesi

isme'letek

~

es

keszsegek

6vodai program

/

Csendes GUQ

--'

etetvezetesi

isme?zetek

--'

es

keszsegek

6vodai program . 1997

Elso kladas

I~LETVEZETESI ISMERETEK ES KESZSEGEK; 6VODAI PROGRAM

FOGLALKOzAsOK

I. ()NISM ERET

II.

I ~ I' 111"1'1' "11\

I.. "'I' I' IJo I III' N

II

II ' I II' .1" r':1-i

UI/III"'I, (.C.I~ 1'11' I

1\' ,

1;}il,(':1 ,Y 1'::I:nT() I' .': N v Jo: Ii) I\.

I. TUKROM, TUKROM: KULSO

TULAJDONSAGAIM

2. MESELEK MAGAMROL ~. KIVAGYTE?

4. S/,ERETNEK, MERT ... : BELSO TIJlAIDONSAGAIM

I\IVFL LAKOM? (CSALADOM) 1 II()I.I.AKI)NK·)

\ I\'/. (~N OVIM

.1 (IVIS TARSA[M

MIT CSINALUNK AZ OVIBAN? (NAI'I (~S IIITIRENO)

, 1\1 (:N I\llllAIM (OLTOZKODES)

\ 1\ 11SI.'I'ASAG FEL EGESZSEG

·1 V I (i V A/.n I( FOGAIMRA

~ 1·1;.RCrI .. I, TERUU, ASZTALKAM!

(Hil~SZSEGES, FINOM FALATOK) (l. 1:(ivOrr A CSALAo

I. MIT SZABAO, MIT NEM ES MIERT? - OTTHON

2. MIT SZABAD. MIT NEM ES MIERT?AZ OVIBAN

~. JARUNK, KELUNK

4. lRANY A JATSZOTER!

V.

I. NI·:M MINDIG TUDJUK, MI A .10 (V A 1 ,A S/:rAsOK)

1 K.I SI':< ilT NEKI':M') 1":'1 St.EIU':T I\N ";,M?

ELETVEZETESI ISMERETEK ES KESZSEGEK; DVODAIPROGRAM

TAVLATI Its "IEVELESICEL

v ARHATO EREDMENY

(A CSELEKEDET, VISELKEDES, MAGATARTAS SZINTJEN)

A realis onertekeles fele, onelfogadas, egymas tisztelete,

a kulonbozdseg elfogadasa

Fobb jellemzok, tulajdonsagok ismerete, erzelmek kimutatasa, pozitivumok meglatasa

Valahova, valakihez tartozas erzese,

a tarsas viselkedes szabalyainak kialakitasa

A hovatartozas tudata, igazodas az egyiitteles es egyuttmiikodes szabalyaihoz

Helyes, egeszseget vedd es rnegdrzd szokasok megta n ulasa

Elfogado, koveto

magatartasi norma utani vagy

veszelyes helyzetek es anyagok tudatositasa

A veszely helyzetek erzekelese es elkerulese, alapveto szabalyok berartasaval a resti epseg megovasa

I,:ftyi:lttm(lklldcs 11 csal d~ tUllol k I. Lr akkal

1"111 'ttd I I z6vodl hun

V In I. 'uk. kaz Iti merlegcles. II ill II 'I III II II' t1yltli val

BEVEZE

Its

1\1. 1'~h,;tVt:Lt:lesi ismererek es keszsegek c. szernelyisegfejleszt6 ovodai program:

Itlf'.llIlkllZ{lst 'I'V AS reszletes modszertani ulmutato" o~6n6knek k,~szi.ilt. Resze ~n:13k az I.',kllilli Ullpll mege16zesi programnak, melynek elso kotete a .felso tagozaton, t~~lto n~ve~ 11\( I' f;j', I'; 199 -ban, a Calibra Konyvkiad6 gondozasaban Jele~t meg .~ Kabl~osze~gYl I' renk Izi l'lizottsa , a MenHllhigienes Programiroda es az Orszagos Kozo~tatasl In;ezet ',/lIkullIi I'ullogal{l.~aval. Celja, hogy ~, szenvedely?etegseg~k k,ialakulas~t me,gelozze. hlln 1'~'tliy{ljll'srn 19111C1szkodva, de elsodlegesen ;n~gls a ke~z~e~feJlesztes, modszereit IIlln!lllli/,vlI h m~ltjllrllijon az ovodasok szemelYlsegenek formalasahoz. Segirse a gyere-

I i,1 'I, hilKY "1 'tlwri snj{ltossagaiknak rnegfeleloen

o nil' 'III r.l·k onmagukat es tarsaikat, ..

o III'LlIIIII1I1.la'iI( n csopurlszervezodes es csoportmunka alapjait,

I .I~ 1 11:;:(111,1 II I1nl I,Hrnyczetjjkbe~, . , , , , ,"

11111",11 IlInYlHmdJl1lllll< az egeszseges, blztonsag~s elet ,e~tekelrol, I II I Ilrllltlll 'I. 'I' ,'/.Z mek 11 veszetyhelyzetek fehsmereseben,

IIlh .11'" Inmn ml mcgvedesenek lehetdsegeit,

I 11\ I 1'1 \ I 'I.. C f i I sztesi teruleteken kinalunk tapasztalatszerzesi, _I l'llllllli' I h'" 'Ii N~' ct; hl\l~kony kommunikacio es kifejezokeszseg fejleszteI '. I Ihlll, II l,hlll.il/l, II, h'~lillil1"g-k czclcs. tarsasagi alkalmazkodas, v,el~mel1yalko-

Itl [1111111 111111111'11111111 , Ii 1i1ll'~hll/l\I', 'clkiluzesck, magablz~ossag: .~Ilenal~~s csoport-

H 1111 I1II , III It/nll'~1 II (·lIlr~. Al itt kozrcadott program vazlata kozos muhelymunka

, II 1'111 II 111'111111111 IIIKlnl ,'IV 'Ill ik, tunl16nok es pedagogia szakos neve16k voltak:

II III 1111111 Ulk II M(\(' 11111111111111 I II. I, 1\11111 N\ hq~)'Iu',;a

Umln III ('~1.11 ,11111111,\"'1,, IHiy.I'.K.l:.

I 11\'11 I (Ivlik ,I Nvill'!J,yldl/a

Ihll'li Iy 1,1 N:t.h'lII ' Inn 'I i' gY(lgypCC.hlg6gus II ( V I I', I' 1.:1 Ivi ~ ,l(l/s'!'Ciyakorla

111111)11 r~I\lllli Nyh 'yh(l/il

(' l'lIdl'N (.;VII {,llnliIlHls "I' kozepisk.tanar

I II ''I, ZSI~ 1I1I1ild (;iIl1lln",illlll Budapest (iuhill\ !.J{I/,si.'fn ' addiktologiai konzu- 11·11~. IIlnllb V{lci Miha lyVarosi MuveloIi '~tli ('TH)nt Nyin.:gyh~za

Iii IIIIJlfmc nss Andrea tanar Banki Donat t'ld 111I1:'lIlOS lskol::l Pees

1I1I1'''11h .Jl\nusnc ranito, tanar Reguly III" Ilull'lIlos lsko lu Szornbathely

.IIHIl Z,~lJlSllnlln 1 u 111::11', pedagogiai ranacs- 11i\'1 11M Tl'Il.o!t\Js{lg Orszagos Parancsnok'If}, II 111111 I H':51

I 1 Illol':/,SlIZSil 6V('lIlO, (anita ziget Utcai It II litiS Iskola Szckes.li;hervar

Koncz Maria tan ito Koos Karoly Altalanos Iskola Budapest XII.

Lukacs Gaborne tanar Jokai M6r Reforrnatus All. 15k. Nyiregyhaza Lukacsne Csondor Zsuzsa tan ito Pais Dezso Altalanos Iskola Zalaegerszeg Melnecsukne Vati Judit ovono Napkoziotthonos Ovoda Balatonakarattya Mezeine Varga Eva tanar, alt. isk. igazgato Altalanos Iskola Bukkszentkereszt Ozvary Maria ovono, nevelo tanar Hungaria Diakotthon es A. 1. Budapest Pinterne Lugosi Monika tanar 20.sz.Altah'tnos Iskola Nyiregyhaza Reggelne Sik Zita tanito , tanar Kodaly Z. Zenei A. 1. es Kozepiskola Szekesfehervar Skoflek Katalin gy6gypedagogus

6. 5Z. Alralanos Iskola Tata

Szokol Bernodetl' Ulnllr

20, 5Z. AhnlOI1 s Iakol Nlregyhaza Ungl Mnrlu 11l!111l Al 6v rosi Altalanos

ls.koll HIr. II

Munkankat segitette meg az elozd tantervfejleszto rniihelymunka nehany resztvev6je, koziiluk kulon koszonet illeti Dr. Pados Eva pecsi gyennekorvost.

A nyiregyhazi Harmonia A lapitvany teremtette el6 palyazati uton a program anyagi felteteleit es nekik vagyunk halasak a muhelymunka megszervezesert is.

Programunk azzal a munkamodszerrel keszult, amelynek elsajatitasara az erdeklddo neveioket orommel keszitjuk fel, s amelynek alkalmazasat a program bevezete eh z ajanljuk.Ez az interaktiv (kolcsonosen egyrnasra hato) , munkakozossegben vegzett, tapasztaJatokra alapozott tanulasi-tanitasi mndszer.

Lenyege, hogy a nevelo informacioatadas helyett az elomozdito, tarnogato escporttag szerepeben segit a tobbieknek (egyenrangu tarsaknak) a kolcsonos es mindis onkentessegen alapulo kommunikacio so rim felfedezni, kibontani a szemelyisegfejl szt il egy-egy lepeset. A facilitator segit a csoportnak kialakitani a kozos tevekenysegre V II t· kozo szabalyrendszert, melynek alkalmazasa soran

o a resztvevok jobban megismerik magukat es tarsaikat

o tOrodnek egyrnassal,

o aterzik a csoporthoz tartozas teleldsseget,

Az Eletvezetesi ismeretek es keszsegek c. ovodai programra epul [l N T I (v t I. mcnyrendszeret, alapelveit figyelernbe vevo also tagozatos program, melynel k 'I I kozeljovoben jelenik meg. Kiteljesitve (de be nem fejezve) azt a torekvest, ho~ ramunk az 5- 18 eves korosztaly minel tobb tagjahoz eljusson.

Kerern az 6vodai pedagogusokat, hogy a jovo nernzedek testi-Ielki egeszscg 1'1 '1',II'lI felclosseguk tudataban alkalmazzak orommel es hasznosan ajanlott programunknt!

gyenek reszt minel nagyobb szamban negynapos felkesztto treningunkon, 110 'Y r\t III • sek cs megtapasztalhassak mindazt, amit a gyerekeknek atadn i kivannak! A 1'1'0[:11'1111 szakmai anyaganak, tartalmanak feldolgozasa mellett (amit a konyv nyujrhat), rill' ., , hugy

o ismereteket szerezhessenek a rnegeldzes (prevenci6) es

o iii szenvedelybetegsegek temakoreben,

o kiprobalhassak onmagukar uj szerepben: facilitatorkent,

o jatszhassanak onfeledten didaktikai jatekokat,

o otleteket gyujthessenek egymastol a szuldk rnegnyeresehez, bevonasancz,

o zert tehessenek rnelyebb onismeretre,

o hogy az onbecsules, onblzalom fejlesztese m6dszereit is I<onnyu sz rrol alkalmazhassak.

, A pedagcgiai programrol e a miihelyrnunka rnegszervezesenek reszleluir61 '8<.:11. tk'~ Ev!in{ll leher erdeklodni, 1022 udapest, Detreko u. 31 A I. 6.,

Telcfcn/tizen lrogzil:"/fox: (0) I) 32·6 -428 v'lgy 06-20-582-588.

A kb:il."liyvvet k ip solutes I'll nneb 'Ill iszt '1 ttel varcm,

I ikct es otlct ikct Voltaire g nd IfilL lIok

.. J~(iA I kLII.IIP( It. a IlWIlIl,\'r.III1, .,MIIA 1m II' A III I !I~I \ ,tllm k, 11tIR.1' kIIPH" ,\.,It.v M 1(1'1," (J ',,/ttl "")

A FOGLALKOZAsvAzLATOK FELEPjTESE ES HASZNALATA:

A segedkonyvben 20 minta jeliegii vazlat talalhato. Ezek a koz;etitctt tnrtalrni elemek es a kivalasztott mcdszerek rmatt a program ,alap}~nak rckint ndok. Atadasuk azert fontos, mert csak a teljessegben atnyujtott, ~gYSt:Boscn kozvetitett anyag kepezheti a hosszutavura terve~ett ~evele~1 h II knnY!iag alapjait. A felvazolt program keretei a helyi sajatossagok es I 1: ~Ic 0] 01'1 szuksegletei szerinr bovithetdk.

1\ t"lIIuk rokhi:lz tartozo 1- 6. foglalkozas vazlata elejen megjeloltuk I, .I \' I I' 'It, I:'cIlldntot, az atadando ismeret, fogalom, osszefuggesek

11111111 I

h Inti • ,I nz elerendo, varhato eredmeny a reszletes foglal-

III" II I, I;! I olvllshnto ki.

, ,,1111 Imlalll.lll:r.ZII r:1 legmegfelelobb vagy valaszthato tevekenyIIIIIIIU lilt I I Ill)] t.l.dI8 modjat es teri.ileteit. A kozolt tervezetek tobb 1IIIIuli till ,;,y lalll'ti III cil:gcnd6ek - celunk i:itletadas: va~as,zt,~kny~ljtas 111I , '1I111111111111'IN 1\/'III11ICIlOko11 k lvill a nevelok egyenlsegetolls tugg.

( 1'111~111l11 I, ·lIl1l~/llillf\silV'll. a t ematika litelll~ze_sevel. a foglaJ~oza-

III I I'pll '. I ('I Ll~ 11 IlltHbzt:rtannal kapcsclatos kerdesekre valasz kerhehili 1IIIlH/i I.: I! IlCIl:

11M I: (II' (')Vllilll

100'11HIJ)/Wi',ST.

1'lIll'l 111'1i _7,

z'l : VIV\NK()N(: KROSZ AGNES I' '1'1'\11\: (06 I) 312-6214

A DIDAKTlKAI JATEKOK ALKALMAZAsA:

"Jatek kiizben oszintibben nyilatkozik meg ajellem". (Quintilionus)

A javasolt didaktikai jatekok alkaimazhatok a csoporr energia-, illetve aktivitasszintjenek befolyasolasara. Celjuk, hogy hozzajaruljanak a foglalkozasok hangulatanak oldotra tetelehez, ugy alakitsak a resztvevok kozorti viszonyt, bogy az ovodai kornyezetben minden gyerek szarnara tamogato, kolcsonos bizalmat nyujto legkor teremtodjek, Ne erezhesse senki a visszaurasitas, az esetJeges kudarc vagy a kulonosseg fenyegeto erzeset, A nyilt, oszinte legkor megteremrese alapvetoen befolyasolhatja a foglalkozasok sikeresseget. Ennek erdekeben a vezetonek celszeni

o megosztani a r esztvevdkkel sajat erzeseit, bizonytalansagat, aggodalmait;

o megerdsiteni es dicser ni ovodasai minden pozitiv megnyilatkoaasat, bizalornra epito megjegyzeset.;

o sajat peldarnutatasaval alatamasztani, hogy odaadoan figyel mlnden gyerekre;

o alkalrnazni az egyeni banasrnod elver minden Iehetseges helyz ,tb 'II;

o a csoport tagjaival egyiitt betartani a tevekenyseg kozosen megfogalmazott szabalyait;

o elOsegiteni a bizalom legktirenek helyreallitasat, ha azt a csoport esetIeg rnegsertette.

Ezeknek a feladatoknak csak olyan csoportvezeto tud eJeget lenni, uki I 'J nil fI szereti es tiszreli gyerekeket, figyel rajuk, fogekony rnasok erzeseire, gOlldoiu!nit II, 11111 mint kepes a peldamutatasra a vezeto es az iranyitott szerepeben egyarant,

A jatekok ajanlasahoz, alkalmazhatosagahoz reszletes indoklast fuztcm. T ,It '1\1 ~'I,t azert, mer! ha eleg idot forditunk rajuk, ha vilagosan meghatarozzuk, szem I IttltjUk I Ivil • leze uk modjat, akkor uj, pozitiv elemekkel erosithetjuk meg az ovodasck t~pnsztullt'lidt. jillckok soran ebredo erzeseket - pl. osszetartozas, elvaras, eloitelet, kolcscnos biznlnu: • ncha nern art tudatositan i a jatszotarsakban.

A toglalkozasokhoz felhasznalhato segedanyagokat (szepirodalmi szcvcgeker, .in.

I "kl'in\sokat, eszkozigenyt) az egyes vazlatpontok tartalmazzak, A k020S jatek mOlivA.16· .ill leh t az ismeretszerzesnek, a szemelyiseg sokoldalu kibontakozasanak. igy is s 'ghh '1- .10k, bogy a kicsik felismerjek az egeszseges elermod kinalta lehetosegek kozul II kcdvtlkr valor ;s oromuket leljek a pozitiv ertekek k ivalasztasaban, elutasitsak az egesz • mkr urtnlrnas elvezereker, idotoltest.

iik ~6m, tiikrom ...

I. Ternakor: ONISMERET

11. Foglalkozas: I Tukrom, tilkrom: kulso tulajdonsagaim

Ismerkedes testiinkkel.

A testreszek me gnevezese.

Iranyok (jobb, bal, fent, lent, stb.), viszonyltas. Szinek, forrnak ismerete ( haj, szem, alak, stb.)

1. Motto: Janikovszky Eva:

Oriilj, bogy flu ...

az az erdekes, hogy amikor meghallottam, hogy en most mar igazan anyuka vagyok, es kisfiam van, eszembe se jutott, hogy lanyt akarram, csak annak orultem, hogy veSre rnegszuletett es egeszseges ...

Orulj, hogy Iany ...

amikor meghallottam, hogy en most mar igazan anyuka vagyok, s kis.lanyol'll VillI. eszembe se jutort, hogy fiur vartam, csak annak orultem, hogy vegre megszul tit" egeszseges ...

2. Jah~k: Szembekotosdi:

Kulso tulajdonsagok fellsmere, " megnevezese: Mira] ismertcl r I il tarsadra? (haj hossza, renner srh.)

A j6t~k hagyornanyos valrozata

. Mese: En is megnovok

- Nezd. Fulesmacko - mondta Zoska -, rnekkorat nott minden az esotol. A reI 'k n I ertben, a tU, a gyorn ...

HII s zermigyre vette a fiivet, csodalkozott, es a fejet csovalra, Aztan bukfen et V I It [I friss fuvon. Ugyet sem vetett ana, hogy ismet felho takarja a nap t. '~llknJ kor kapott eszoe, 111 ikor mar omlott is a zapor, Talpra ugrott, hogy haza zalad,1UI1, d azran megrorpanr:

"iloilo, esik az esc, minden megint i1()ni fog, Legalabb majd en is megnovok ldle, rli IIHII' dok kinn az udvaron, Akkora sz ['",tn k J enni, mint az erdei Nagy Medv .. ."

• IiI" ke, brekek • - h lit HI hil'l I II 11 m 111 II ,tt,

,,1~IIlIt:V Ii b ko - [.! wi, Ittl,. I II II 111m .. ."

A majusi eso rovid ideig tart. Megint felsutott a nap, csivitelni kezdtek a madarak, felragyogtak a lombokon az ezustos cseppek. Fi.ilesmack6 kerek mancsan agaskodva igy kialtott:

- Zoska, Zoska, megnotrem!

- Brekeke, brekeke! - nevette a beka, - Milyen mokas is vagy te, Fulesmacko!

Ni1n.i ugyan nem nottel, hanem azni aztan borig aztal..;

sopo r talkotas kulsf jegyek alapjan:

Sorakozo nagysagrend. haj hossza, szem szine szerint

h. II;' tlul

r akes j atek: testreszekbol emCsoportmunka

I

I' 'In Egyeni feladat: egesz alakos rajz

l, II II J '. lIIuzu;asos jatek: A fejern, a vallarn ...

:H. TtlstJ'cszcink mint hangszerek:

Gyakorlas elott l110ssunk kezet I

S;,rCIIIJ"OgUllk vagy metszofogunk, ha korrniinkkel megpongetjuk, zenei hanghoz hasunlo: lid, Sot. cnnek a hangnak a magassagat valtoztathatjuk is azzal, hogy az aJI II 11k II SI. 'Iesebbre huzzuk, vagy csiicsoritjuk, es a szajuregunket nagyobbra vagy kiS ibhr i uzirjuk. Ncmi gyakorlas utan egyszenibb dallarnot is eljatszhatunk igy folis- 111 'I'll '((len, de IlCJ11 nagyon tisztan,

IIllS 111' keppen hasznalhatjuk hangolo szerszamnak es hangerositonek a szajiiregtlnkct, IHI ElZ orcankat fricskazzuk a mutatoujjunkkal, s kozben szabalyozzuk a hangOI •

. l Iangszerkent szolga Inak az ujjaink, mikor csettintunk veluk.Csettintesre legalI nhnasabb a kozepso ujjunk., de dupla hanghoz a gyurus- es mutatoujjunkat hasznaljuk cgymas utan.

9, Egycb: hianyos rajz potlasa

fluknak: "szereles": babak m

itasa

I. Temakor: ONISMERET

12. Foglalkozas: I Meselek magamrol

A belso tulajdonsagok megnevezese, Visszajelzes az enkep fejlodesi fokarol. Pozitiv tulajdonsagok gyujtese.

Milyen szeretnel lenn i?

I. J atek: Nyuszi pajtas, hogy vagy?

E~y gyermek erdeklodessei kezdi a jatekot. A szomszedjat kerdezi meg, hogy v Ill. Valaszolni indokolassal kell. PI. Koszonorn j61, mert izlett a reggeli tejeskav kalt' csal. Most a fordul. a szomszedjahoz az eredeti kerdesse l.i. A resztvevok (1.1 SOplH. tokban gyakorolhatjak egymas megszo litasat (never) is.

2. Lathato ( kiilso) es Iathatatlan (belsfi) tulajdensagaink:

I

M i Iyennek latod magad?

. Mese: Holle anyo

Elt egyszer egy ozvegyasszony, annak volt ket lanya, az egyik szep es szorgos, a rnasik csunya es lusta. Az ozvegy sokkal jobban szerctte a csunya lustat, mert az edeslanya volt. Minden munkat a rna iknnl I .11 II ~egez~lie, az volt a ~Iamupip6ke a hazban. Ott i.ilt szegeny napesrig II Ill1. 1"11 II (I 11:1 uton. es font, egyre font, mig csak aver ki nem serkent az ujjabol,

E. yszer azran ilgy rnegvagra az ujjar, hogy az ors6 is csupa vel' lett t51 , I.c ak II III I II t1S 11 I a kutnal, de az orso kicsusszant a kezebol es beleesett a vlzbe. A lany Sit'VII iii kudt, hazflsz~ladt a mostohajahoz, s elpanaszolra neki, rni tortenr, Az I'll g. nhel U. !rogy mcgszama volna, kegyetleniil rartpakodotr:

- Ha beleejtetted, szedd is ki beldle:

, _'zegcny [any vissza,szaladt a kurhoz, nem tudta, mitevo legyen: felelm ben v J:l1!

IS ,11'1: Dl's6. uran LI~I'Ot:t. Elvesztette Ell eszmelctet, arnikor aztan magahozl '1'1.

NI:·p. nap] nyes, ~JI' gas rnr,:;dSn lolt\lta I11Hgr:it. o!lindult, mont, rnendegelt: y, /. " ,

r kemcnc hez ert Akem 11"1,1 vclt keny IT I. a k nyerkaztkJrlbtillOl':

-Ilua ki 11II1l11l1'1 !It'llt: ki hUIlI ir, III 1'1 ill kl M(II' J' n kisuj('m!

A lany nekilatott, es szep sorjaban mind kis~edte oket a lapattal., Azta~ tovabbment: rnent, mendegelt, mig egy almafahcz nem ert. A fa tele volt almaval, es azt kia-

h61tB:

_ Razz meg! Razz meg! Minden almam megerett mar!

• A lany megrazta a fat, hogy csak ugy hullott a sok alma" mint a ,zapor. Addig It'll • mig az utolso szem is Ie nem hullott rola. Akkor az egeszet szepen kupacba

nil I,u, s tovlibbindu It.

M 'Iii, III ndegelt, vegre egy hazikohoz ert, A hazikobcl egy anyoka kukucskalt ki hlll't~I'III.O~ n, de olyan hosszu foga volt, hogy a lany megijedt es el akart szaladni. Az I . I l!lny uz nban utana kialtort:

Nc 1"1.1 tlllcm, kedves lanyom! Maradj nalam: ha minden l11unka,t rendbenelveg, '1 II I I!ltd, j6 sorod 1 sz. Csak arra vigyazz, hog~ jol me~vesd az, agyam~t, jol folIlld II pl'll'I1I'UIIIlI:. hadd szaltion a pibeje: olyankor ho hullik tont a vilagban. En vagyok

1111111 III \.,

It dol 0 i' v It am az oregnel] Soha egy rossz szot nem hallott, s ehetett, 11111 nil :1.11 It: ' 'Il 111,)1<i,

hv II it. slelntc j6 eM'lggyal: hanem aztan valahogyan izet vesztette a falat a szaI bun, E", rc kedv tlcncbb, egyre szomorubb lett. ~l~inte, maga, sem tudta, 1111 ~el,l: hancm lIl! hb, mikor mill' j6 ideje szolgalt Holle anyonal, raeszmelt, hogy ha.zaklva?koIII , II inbl'l III 'lit itt ezcrszer jobban a dolga, mint otthon, meg_'scsak 1~1111dlg O!t Jar! ,a ~~ Ild()lnla u messzi kis falusi nazban. Vegtil aztan mar nem birta tovabb, odaallt sze]11'11 [Iolle rm.y6 ele, es azt moudta nek.i:

• qCOglli szivem t a honvagy, nem maradhatok tovabb naiad. Tudon~,. szazszor [ol b ~(II'SOI11 van i!t. rnegis azt mondja a szivem: vissza kell mennem az enyeimhez:

• T 'I~:lik nekern. hogy hazavagyol - felelte az Dreg -, ebbol is larszik, hogy derek, h(\s& ·s reremres vagy. E.s amiert olyan becsulettel szolgaltal, en magarnmal viszlek

Iel u Icnti vilagba.

A~:lal kezen fogta, es egy nagy kapuhoz vezette.

_ Innet most mar rnehetsz magad is - mondta -, ez a kapu egyenest a falutok hatal'lbA nyilik.

A k pll kitarult, s abban a pillanatban, ahogy a Iany a,tl~pett.rajta, suru aranyeso hullou n\ a m gasbol, es az arany mind ott ragadt a ruhajan: fenylett, csillogott az

LlgS;t: 1~I1Y tetl)!ol ralpig,

. r .z a Iizet eg a szorgalmadertl! - kialtotta Holle anye [I kupun at, es meg a kutba

II or. jilt is kidobta utana. '

A k J,t kllPlJ~zMt1y diirdiHve becsukcdou, 8 1~11),H I, II ,lUll m k 'Ir lin 1:'1.1, ott talalIII nil] turd Ijuk hntMnl nn, ncm III 'S5Z' 111: !Ill • I II II II 1

Gyorsan utnak eredt, sietett haza boldogan. Ahogy befordult az udvarukra, a kut kavajarol meglatta a kakas, es nagyot rikkantott:

Kukuriku! Mi tortent? Aranyos lanyunk hazatert!

A lany bement a hazba, es mert talpig arany boritotta, az anyja is meg a testvere is szivesen fogadta. 6 meg elmeselte, mi torrent vele. Mikor a mostohaja meghallotta, hogyan jutott a nagy gazdagsaghoz, nagYOI1 szerette volna, ha a csunya, lusta Ianyanak is ilyen szerencseje akad. Kikiildte hat fonni a kuthoz, a larry meg bedugta a kezet a tuskebokorba, osszeszuratta az ujjat a tovisekkel, beverezte az orsot, bedobta a kutba, es utana ugrott, 6 is a szep mezon tert magahoz, azon az osvenyen indult I, arnelyiken a masik lany jart. Amint a kemencehez ert, kiabalni kezdtek a kenyerek:

- Huzz ki hamar I Huzz ki hamar, mert megegekl Mar regen kisultem:

De a lusta larry azt felelte:

- Hogyisne! Hogy osszepiszkoljam magarnat! Azzal tovabbment. Csakharnar az almafahoz ert.

- Razz meg! Razz meg! Minden almam megegett mar! - kialtotta az a!IlIlI'l'iJ.

- Hogyisne! Hogy a fejemre essek egy alma! - felelte a lany, es tovilbblll·nl.

daert Holle anyo hazahoz, de egy cseppet sem ijedt meg az "l' gtd. 111 'II 1111 tudta, milyen nagy foga van es tustent elszegodott hozza,

Az else nap erot vett magan, szorgoskodott, es ha Holle any6 mondou I J vn huul], roglon megterre, mert egyre csak a sok aranyra gondolr, ami! llIajd kill nl In' I I .. A masodik napon azonban mal' lustalkodott egy kicsit, a harrnadikon Jl1' III 1 nil akart folkelni reggeL Holle any6 agyat sem ugy vetette meg, ahogyan keller: vol· 111: nem razta fol a dunnat. hogy a pihek szetszalljanak belole. Az Dreg v 'UI is r unt,

i. leila az utjat, A lusta lany cseppet sem busult rajta, hogy a dolog Igy fordult: 1l1.0SL Ii 11 Illlljd ilZ aranyeso - gondolra magaban .

(loll. > anyo ot is a kapuhoz vezette: hanem arnikor a lany kilepett rajta, arany he,,11 gy j kora iist szurok zudult a nyakaba,

• [\",11 fizetseg a szolgalatodert! - mondta Holle anyo, es becsukra a kaput.

lusia lany hazament: tetotol ralpig szurkos volt, s amikor a kakas meglatta iii k(ll 1'1 I,Inlol'l~1. nagyot rikkanrott:

Kukuriku! Mi tort 'I'll? Szutykos lanyunk hazatertl

zurok p Jig rajta ragadt I I~ v ·"i.,

4. Jatek: Szobrozas

A jatek elejen kiolvassuk a szobraszt, A szobrasz tobbfelekeppen csinalhat szoborcsoportot. Mondjuk, eloszor sorba allitja a jatekosokat, megfogjak egyrnas kezet, S LI szobrasz futva korbevezeti a sort, megtekeri, majd elkialtja magat: "Allj I " Mindenkinek LLgy kell maradni, ahogy a kialtas pillanataban volt.

Ekkor a szobrasz korbejarja a szobrokat. Mokazik, trefalkozik: Vagy kerdez:

Nom szabad se valaszolni, se nevetni, se mozogni' Aki ezt teszi, kiesik, vagy kiall a csopcrtbcl,

A szobrasz tovabb probalkozik: rnajompofat vag, csiklandoz stb. Addig csinalja, In!~ mindenki ki nem esik. Ha valaki vegig birja, 0 lesz a kovetkezo szobrasz.

A'l Llj szobrasz mar mas mozgasu szoborcsoportot csinal, pl.: guggolva mennek 111 II'ui'LlI(l vagy behunyt szemrnel lepkednek egyrnas vallara lett kezzel, vagy forogva, VIlI-IY l'clemol!: rerddel lepegerve es igy tovabb!

Ii",)! llgy's szobrasz minel furcsabb helyzetekbe igyekszik allitani a szobrait! Ha pl, 1'(1] ll'ibrn tlllito!t<l oket, egykettore megmoccan majd minden szobor! Tobb kisebb t' !lIH)J tbunis jBlszhat6'

~! g~ycb: Klvagott meseflgurak csoportnsitasa belsd tulajdonsagaik alapj an

I. Temakor: ONISMERET

! 3. Foglalkozas: I Ki vagy te?

A ha~onI6s~gok es kulonbozcsegek elfogadasa, elfogadtatasa . Dicseret, elismeres kifejezese,

Az elismeres feldolgozasa.

1. Vers: Siv Widcrberg: Cilia es en

Cilla

(akir igazaban Cecilianak hivnak] neha olyan gi.igye

Neha helyes,

neha egesz j61 ki lehet vele jonni, Neha,

neha kis dedos hozzam kepest.

"Mit gondoIsz rolam?" kerdeztem egyszer Cillat, Tudjatok, rrut felelt?

Ezt:

"Neha olyan gugye vagy. Neha helyes.

Neha egesz j6J ki lehet veled jOrllll, Es neha ...

... neha kis ded6s vagy ho~:t.o.l1J I, P '"I"

2. Jatek: Kie ez a J' el? [

to'l III

~illdellk~ a hatan viseli egy tarsa ovodai jelet, Setalgatas k6zbel1 kCI'd ~~ I I I' III 'I~ 1'\:1 ~gYll1asnak a gyerekek a jel tulajdonosarol:

.. A jel tulajdonosa fill?",

.. A jel tulajdonosa szoke?' stb.

A~~ kj~~riti, ho¥~ kin,e~ a je,iet ~i~el i, az az illeto hata mage all, derekat l1liJl!lh 'III M v II;: malad. A jatek vegere klgyozo sor alakul az osszekapaszkodott gyel.'''kokbtll.

3. I eresd a parod!

Piu'[i1kotss hascnlo vagy ellentetes kulso 6ti belso tulajdonsagok alapjan,

~ommunikaci6s keszsegfejlcH7.16s:

a tars bernuratasa a csoporrnak: 1'1. Po· rom, Kocsis Marika, akinek a SZC'I1It: olyan barna, mint az enyem, Pf.lI'Ol1l, Kelemen Jancsi, aki hozzam hllsol116.

an j61 focizik

4. Jah~k: Jarom az uj varamat ...

I s mr~

~BI J J J ~ I ~

S11 J J J J I ~

ra - mat, ja - rom a sa - .1<1 •

- JlI -rom at. UJ va -

to- mat

J2J

jek?

~ ;t.- -Jd-¥] . T

KI.n6. Hz! a - dorn, ezt.

1 J J J J I J - --- ~ ~-~-:d

Kerf;; b kell ne - kern ez:

_JgI"·W._

llK}'OU: S~,ep Ii rna - ga,

iV.ep ru - ha - ja, szep a ket or· ca - ja.

Hnpp Juliska, hopp Mariska ...

J :J

J
ka,
J :11
ral Hopp,

Ma

ris

Ju

lis

ka.

hopp,

~E. _:E-J£f45_~' .~J~·tJ~-···.~"J~J ~

par tanc

H J.

ve - lem

gye - re

egy

IIOI'Il, Julisktl. IIIlPP, Muriskn,

II ',1. 'I" ve! nn

I\~ p61' [(In rnl

IJ;lY kell jarni, Ugy kell jarni, ~6ri. Kati tudja, II Igy kell .i ami:

Fogd a kontyod H gy n logjon,

H 'j, b gy a hajtud, ki n hulljcn.

Fordulj, bolha, Csosszantorn,

Jard I'll 11 ({'ll 'In

R'ghm\dl'l

5. Bemutatkozom: Szerepjatek,

I Tri6ban

I I

melyben mindenki bemutatkozik egy meg nem Iatott kortarsanaj; es egy felnottnek. Az ateles megkonnyitesere a kepzeletbel] gyereknel legyen egy pottyos labda vagy baba, a .felnott" csapjon a fejebe egy kalapot vagy legyen nala bevasar16 szatyor,

6. Egyeb: Jatekva1tozat: Szolfrom azt, aki(nek) ... Nagycsoportban (pl. gyi::inyonl hosszu szdke haja es szep kek szeme vanl)

Hangozzanak el dicsero jelzdk a jatek soran:

Forditsunk gondor arra is, hogy a kivalasztott megkoszonhesse a bokokat,

Vagy: Ugass kiskutyam!

Mondokaval jeloljuk ki a gazdat, akinek bekotji.ik a szemer, A gazdi kcrbe ] I', n lakire ramutat es mondja: Ugass, kiskutyam! (Csipogj, madarkam! Kuker koU Itu kasorn! stb.) Akire rarnutarorr annak a megfelelo hangutanz6 szot kellmondonlu, gazda azzal cserel helyet, akinek a hangjar felismerte.

Emlekezteto, tapasztalataim a fcglalkozasokrol:

I. Temakdr: ONISMERET

[4. Foglalkozas: I Szeretnek, mert...

Erzelmek rnegnevezese es kifejezese, Masek erzeseinek felismerese. Szeretet, ragaszkodas kifejezese,

A duh levezetese, masok haragjanak megertese. ocsanatkeres,

1. Motto: Szeret? N em szeret? Szeret?

Idezzuk fel az akacfalev 11. lei, vinigszirmokkal jats " hate ketelkedd kt:l'd6sst)l'('1

2. Jatek: A Gyori Gyorgynek ...

84 ~m(r)d
,~ I J J 3 I J j I J J 0 I J J
I. A Gyo - ri Gyorgy- nck haj - la - do - zd· Ill,
4# J J J =1 J I J J ~ I j r=J
• •
Ket ki - csi Il.az - Ilak veg - el - a dll· II,
* ~ :J J I J l I
.
tiyt:h, i - de, Gyur. 2. Jer ide parorn, barna m ny k '.

Azt akit szeret, azr oletg HS , Gyor ide, gyor.

rb 111 aU egy kislanyka

lIa'n 1.1 egy

I "Iiykll, lnssuk, ki I, v II P(U~II?

Lassuk, kit szerer a lejobban, azzal forduljon gyorsanl

Ezt szeretem legjobban, ezzel fordu- 10k gyorsanl

Vege, vege, vJ'g' mind nn k,

vege a szerelcmn 'k!

1 III 11'(1 111I11k, cgymll.~ kezet fcgva. Hem a korbcn egy vmgy tobb kisl<\nykn mil. PC1'Sl: .liLI

I 11111 II. k(\J' ~nek 'I, (1 korben ill I , k s"a\ln, It, S NZ els6 vcrsszak alau valo atnnk, ho

11111 tllll I foro nul. A m::\~()dik v '.I's!l7.llu[I Ill' 'lilajflk u i<iv,llnsZlOti kClU, k(;:l'uH~[JbHr\lI~

III, I 11'1 II k 1'1'I'!l fOl'ogllllk. Mikol' V \ II d 11I1Uk, 11 .. I '/il1ykn" (ak] IiIZ ·18bb v. III; 7.1(11)

II I " Ii k I'b . A vOlns?tt1l1 p di "'I I. mIl I Vr\lll; Zl. tldi' .i(l1.s.~1.Llk. mn! - lc ll~bh

Vl"1 mind Ilk i sorrn kcdll.

3. Vers: Csorba Piroska: Mesel] rolam!

Meselj r6lam! Meselj anya, milyen voltam,

amikor meg kicsi voltam? Az oledbe hogyan bujtam, es tehozzad hogyan szoltam,

amikor nem volt beszedern?

II nnan tudtad, mit kivanok?

M gmutattam n kezemmel? Mcselj rolaml

I logy szerettel?

-ngem is karodba vette I, mcleg tejjel etettel, nkarcsak a testveremet?

Iyonyorkodtel akkor

bennem?

Ugy neveztel: kicsi lelkem? E.s amikor meg nern voltam

a nasadban rugdal6ztam, tudtad-e, hogy milyen leszek, milyen szepen enekelek? Sejtetted, hogy kislany leszek?

Meselj anya,

meselj rolam!

Milyen lettem,

amikor mar megszulertem? Sokat sirtarn

vagy nevettem?

Tenyleg nem volt egy fogam sem?

Ha en nem en lett em volna akkor is szerettel volna?

• lIogy vagy rna?

Erzesek, erzelmek leolvasasa arckifejezesekrol

1111 ncm ralalunk mas szemleltetesi modot, hasznaljuk a Csodaorszagban (I. 69.) kozilll abrakat (erdeklodo, megrettent, vidam, megszeppent, haragos)

5. I artya,iatek: vtdam-szomoru:

g, zk.}z: egy SZ0l110rli es egy vidam gyermek vagy allat kepe, esetleg bab. r .chct kis karryakat is szetosztani, arnin az erzelmeket kivalto okok

'I. 'I'nl lnek. Amikor a vidam kepet vagy babot mutatjuk fel, akkor az

{ ,'i..Imi)]cI'()1 szolnak a gyerekek. Amikor a szornorut, akkor a nagy banatokat kl '/ik, 1\ legjobb beszarnolokert egy-egy kartyat nyerhetnek, maguk is

I'ujzolhatllak,

Hangulatjelzesre, teremdiszitesre, ajandekozasra felhasznalhato figurak kivagasa,

6. Szhnb61umkeszites: o szlv

e virag

7. ZClleballgatas: Halasz Judit: Jot csak a szfvc'v I IIh az ember Halasz Judit: A gondol,I-I'1 In - h' 2

(Uollo szlill'sllEl(ioll'{(I111 PlHtll

II. Temakij r:

EN .Its A HEL YEM A KORNYEZETBEN

[1. Foglall;<:ozas: I Kivellakorn? (Csaladom )

Az osszetartozas erzesenek megerositese.

A szulo-, gyermek-, testverkapcsolatok jellemzoi.

L Vcrs: Zelk Zoltan: Anya, apa hazajottek

Anya, apa hazajottek, Jaradtak, mert este van. Azt kerdezik: feltel, faztal i I. haza, kisfiam?

Anya sirnogat es csokol, k \I'dezgeti: hogy vagyok?

Ell meg mondom: hogyha megint elm ntek, hat rneghalok ...

De ha megis tovabb elek,

es en is felnott leszek hogyha en is gyarba jarok keresni a kenyeret.

magamhoz veszem a kulcsot es az ajtot becsukom,

akkor aztan masszanak ki, ha tudnak, a kulcslyukonl

aladok bemutatasa

I Fenykepek nezegetese 3 fo.

. Nyelvi jatek: osszetett szavak gyiijtese:

( ~I\)",

(11 Iv) ...

csalad csalad (fd)

csalad csalad (apa)

csalad csalad (fa)

csalad csalad (tag)

I. Fn~nlmak, elnevezesek tisztazasa:

• C' aladtagokat abrazolo 'I, I,'sl 6babok keszitese

Szerepjatekok lehcttlseg :

"Ovi utan otthon", vagy "Mull vasarn~p d6h.l'tmn,"

f, II I'~'gszom rad, tetszel nekem! - I SzerepjaJek zacsk6b(lbukkn) I

, " lk gyermek kezeben kendo vall, ezt valakinek odaadja es kozbcn 111 ndjn: 1-

'Ill '1111 V~,gy,: HaragszOl~ rad: Akinel a kcndc van, az megkerdezi, hogy ITIicl't A . II I I d)~ J kulso vagy kesobb belso tulajdonsagokar mend. Azutan 6 611ft. dol jn II I '1111 It, indokol, -

I Z 'uclulllflataS: Zelk Zolbln: Este jo~ cste jo

II I' l I 11In~fll'OI()1l knz 'WI - lnlek Iff k - 111 .~ 'k)

II Il: y~lJ· I linyvu..j'nl s:

.101 ~II u ~!' J d ( 'II" I" ndl )

II. Temakor:

EN Its A HEL YEM A KORNYEZETBEN

8. Foglalkozas: I, Hollakunk ?

A pontos lakcirn megnevezese ( telepules, utca, hazszam ), Az orthon fogalmanak tisztazasa,

I. Motto: Mindeniitt jo, de legjobb otthon. (kozmondas]

. Mese:

A harom kismalac es a farkas

-

Miert epitettek hazat?

(Vedelem, meleg, kenyel m)

Volt egyszer harorn kismalae. Amikor megnotrek, a marnajuk elkuldte ok!:t, hogy 'I ltscnek maguknak kulon hazikot. A harem kismalac nagy vigan dalolve utnnk ill dult, Egyszer esak talalkoztak egy emberrel, aki zsupszalmat cipelt. Az Is8 kL11i Ill' inegszolrrotta:

- Szalrnas bacsi, add nekem a szalmadar, hadd epitsek belole hazik6t!

Az cmbernek megtetszett a kismalac, nekiadta a zsupszalmat, de 111(: S' JII'Il I

I 'pll eni a hazikot. Annak a hazikonak elol is volt ajtaja, meg hatul is. Most III Ir 'Milk I 't kisrnalac ballagott tovabb. Egyszer csak talalkoztak egy emberrel, aki dc,?,[ (II ',I. i' III. A masodik kismalac megszolitotta.

• f) zkas bacsi, add nekem a deszkadat, hadd epitsek beiole hazik6t!

1\'1. cmbernek megretszert a kismalac, nekiadta a deszkat, meg segitett is Col ~prl: 'Ill

II h I/:il iH, A hazikonak elol is volt ajraja, meg hatul is. .

Most mar csak a harmadik kismalae ballagott tovabb. Hamarosan talalkozott 'gy Ilih 'IT 'J, az meg reglat cipelt.

• ["> rUts bacsi, add nekem a tegiadat, hadd epitsek belole hazikot!

I. nnbcrnek rnegterszett a kisrnalac, nekiadra a reglat, meg segitett is neki f'U:pf!I'll 11 Itfljl;ikot.

hnrorn kisma!ac boldogan elt a harorn hazikoban. De egyszer csak arra rev ',il a IIIIII]M' Jill'kos. gyenest a szalmalu1zik6 ele alit, es csunyan kiabalt:

'I' kl, re I isrnalac, hadd kapjalak b ! Ha nemjos z ki, sz.tvcremail6.1.ik6 lIll I:k tett u kismnlac, de 11%6rt hctyk6n kinltotta 11 farknsnak:

I OlllP08 Inrkns, ("I te! ling 'til II 011 11 III k.[Ips/' be!

1111'loll I.cptu, rnarcan 'olin [I hO:l:ill t, d 111 ii' 11:' LMzcdt • u kislf1fr1lli1' I. h01H6 1.111 11

III 1111111 'killl II d lknlu'lt:1I MHlll 111(1 I' tv \1 \IW:ii, lill'icul'l It lilllilrl.~1I1l 11 d' ><:lllh I"j.

III ,I III.

- Gyere ki, te kismalac, hadd kapjalak be' Ha nem jossz ki, szetverem a hazikodat!

- Lompos farkas, fekete, engem ugyan nem kapsz be! - kiabalt hetyken a masodik kismalac, es a testverevel egyiitt elmenekult a hatso ajt6n a teglahazikoba.

A farkas hamarosan odaert, es csunyan kiabalt:

• Gyere ki, te kismalac, hadd kapjalak be! Ha nem jossz ki, szetverem a hazikouull

• Lompos farkas, fekete, engem ugyan nem kapsz be! - kialtotta hetyken a harmudlk kismalac, es nyugodtan leiilt a testverei melle.

A farkas folmaszott a haziko tetejere, s a kemenyen at beugrott a szobaba. CsakIll! utfizhelyen hatalmas fazekban lobogott, fOIT! a viz, es a merges, lompos farkas a 11'11' 'nybl5l. egyenest a forr6 vizes fazekba pottyant. A kismalacok meg gyorsan egy Illii ('; VII, r~d6t tettek a fazekra, aztan egymasba kapaszkodva tanccltak es enekeltek:

• Lorn] os farkas, fekete, rninket ugyan nern kapsz be!

A h(H"Crtn kismalac azota is boldogan el, vasarnaponkent meglatogatjak egymast, ti 01 ankor jokat nevetnek a porul jart farkason,

, . MUyen hazakban laknak az emberek?

Kepek csoportositasa: (Csaladi, panel, tarsas, iker stb.)

4. Otthonom cime:

Hazat abrazolo kinizovel jutalmazzuk azt, aki mar tudja a cimet.

5. Berendezkedunk:

"soporununks: dobozokbol. gYllfr'II'l~knlllly(tI I'd 1 .. 11 11 .. h"1101'ok'· elh Iy 'ZCR' alaprujzon (slkbun), VIlK)I nd;"I1I1,III~ 111111." (1U'lmll),

vu 1111 IiI Iii, ~ 1111 II I

_;:_ ..... -Io;._

Nemes Nagy Agnes: Mi van a szobahan? AZ ASZTAL

u szobaban van az asztal Itltedtve, szep damaszttai.

a kedves, (5 a j6,

() miudenre kaphat6. L .hct rajta inni, enni, I .kelras neki semmi

,

pi tck ra hidakat:

I' u viz a hid alatt.

ut6 jarta? Vigan allja, (\ II ptliya, 0 a palya.

I' baj van csak: barmi kedves "HllbfUreszt(51 ideges lesz. '

~ZEK

\ zol aban van a szek,

N III mondorn, hogy csodaszep.

J II, I tarnla, 16g a karfa,

III IllllU volna gyonge mancsa. '\1 ,I~uz, mig kicsi voitam,

Ii I 11 .m lnttak, raugortam,

II I 11'11 jun lcvagoltam,

I Ii IWI" l1:1eg buta voltam.

III t N{ljl1tllQlTI, ha morcg, IWl111mg 65 nyiszorog .

I liV 1I1~ mint cgy barnamedve, Il II, 'sl '. fIg este

minden reggel integet. Egyszer belebujt a macska, cirmos macska, szep, komoly, ~I.t bent, mint egy ven bagoly: irigyeltuk, kizavartuk

merges en,

hogy mer 6 a varbauln!

,

szemtelen, szemtelen!

AzAGY

A szobaban van egy agy,

es az agyban van az alom, Parna uszik nagy folyon, maris tul van het hataron, De ez megsern uszoda: lornbokbol a kupola,

Es a lombos kupolaean

bet majorn, her rnaj 111

ugral fenn az agakon,

lomb kozott, gaily hegy 11, {lgy cikaznak, mint a feny, Aztan hosszu karjukon lognak - het arany majom: ., mintha het kover fuge lobalozna fonn az agon ~

de ne hidd el, ez csak alom

A LAMPA

A szobaban van a. lampa,

h gy ragyog, hogy ragy gl ~~rt a IilJ:l1pak boldogok, MlI1tha mindig mondann: viII gok, viII g k! RokQl1Ui.l11 odakint '~iIJnCltlk,

Es mi van meg a szobaban? Hat a fal, hit a faI! Visszaut, de eltakar.

U gy vesz szeles tenyerebe, mint a cinket tartja feszke, de a. cinke ul maga,

ninesen neki ablaka:

es kinezek a szobabol, mint a pasztor a subabol nezdegel,

az se baj, ha fuj a szel, fuj a szel,

6. TahUos kerdesek:

Ncgy laba van, megsem jar, .16 rajta a teli tal. (asztal)

Hata van, de melle nines, laba van, de keze nines. (szek)

Negy vitez egy sapkat vise!. (asztal)

FaJon van egy kis haziko, bolond benne am a lako: szajabol egyfonna a 8z6. (ora)

I Hrsakkal

7. JaN~k: Gyertek haza ludaim

POl'b szed a gazdasszony es a ludak kozott. A farkas Jesben all, es a dal ve~en a hazaszulado ludak koziil ahanyat tud, megfog. (A ludaknak csak akkor szabad futni, ha elil~n~zik: "kis cica farkara"). Ezek is farkasok lesz~ek. Az leszaz. uj jatek?an a .farkas,

kit nz cl6z6 jatekban a farkasok nem fogtak meg, es a ludak kozul egyedul maradt.

sm -sl.

~ J J

(;Yl.lr.tck

I J J J

Ncrn me- Mink.

~

I .P J.

Mi - er t?

J J I J J J

ha- za, lu- da· im!

Fe . lunk,

a

J J
far - kas?
J J J I
he mos· dik? IJ J J

I J~ J.

J

J

Mi- WI?

Far - kas - t61.

Hoi

~=J3 £ IJ J j

~ 130· kor - ban. Mit csi - mil?

IJ

J

Mos· dik. Mi -

J J

I J J
kii zik? ~ ;;3 J J I J J

I J J
Mi- bt: KIN. cl- ca far· ka - ba.

vngy: Utk ~resl5 rejtvenyek m ~fcJt .,

m1ll6an

II. Temakor:

EN:ItS A HELYEM A KORNYEZETBEN

@. Foglalk9zas:1 Az en ovim

Az ovoda valjek az egeszseges eiermcd szintereve! A va!ahova tartozas fontossaganak tudata. Javaslattetel kozos foglalkozasra.

I. Vers: Kormos Istvan: Vackor az ovodaba erkezik

I lej, ovoda, ovoda,

u",t:enyes az ablaka de tagas az ajtaja,

II.! szep tiszta

minden terme zsibong a sok gyerek benne,

olyan, mint egy k cStlln,holl forg6, ekes palota,

. I.·lizlekedesi [atek: Ki mivel erkezett?

1\ /, pre helyezunk egy "dobozovodat", ami fele utak vezetnek. Mind n [1,(1111 III

1,\ lI"kedesi es~koz all. ~eggeI a gyerekek megerkezesekor berajzoJjBk j lOti III r I 'I'" 111m, umcly az altaluk rgenybe vett kozlekedesi eszkozt abrazolja,

'I' ,jekozodas az epiiJetben, csoportban III f1'yuk. It'ivolsagok, terbeli viszonyok megnevezese

III Ilnl j bbra, a legtavolabb, szemben, atellenben .. .)

Melyik fclndu hoi dolgozik?

Kik rarrozeak H nagycsopol'tb· ?

1 huiljunk rendet!

A kornyezer rendje tulajdonsagainkI'fI is utal: rendes, tiszta, l'endszerCI , ' ..

I I Yllk, om Iyekhez k6todiink:, 1!11"/~dl[ltj cszkoz6k megnevezese es helyenek megmutatasa tortenbct jat kO!l 1'01" 11111/11111 III, (.t\s7.talom, szekem, poharam, !,/:iri.ilk6zorn stb.)

5. Nepkoltes: Hova tegyem a sapkat?

Hova tegyem a sapkam, hogy meglelje111 reggel, reggel,

mikor a Nap felkel? Tedd ide, tedd oda, tedd az agy labara, ott megleled reggel, mikor a Nap felkel.

6. Hogy lehet valaki 6v6 neni? - egy foglalkozas bemutatasa

Mi mindent kell tudnia?

Otletborze es a nevel6 elmenybeszamoloja

7. Jateksarok: Melyikkel szeretnel jatszani?

A jatekainknak is van helye ~-b-' l-1a-ll-o-ja-' t-ek-\-'a-g--y---'

bekapcsolodas masok tevekenysegebe.

II. Temakdr:

EN Its ABEL YEM A KORNYEZETBEN

[4. Foglalkozas: I Ovis tarsaim

Egyrnas elfogadasa.

A kozos jatek ororne. Szivesseg-keres. A segitseg felajanlasa. Az egymas iranti bizalom erositese,

A. csoportok kozotti kapcsolattartas.

I. .latek: Kdnyok a konyokhoz!

l lulk zeneszora kotetleniil mozognak a teremben a gyerekek. Az 6v61'1d ulilldl III, lIi1;Of1oS testreszeiket ugyanazzal a testresszel megerintik. (Hom 10k a homlokhoz, I rd u tcrdhez ... )

I I ezmiives tevekenyseg: - csoportszirnbolum kital1ll61Ul

(pl. gyiimolcsfa, szol6fUrt, pottytJ es beleragasztott egyeni j clc

. Miert j6 ide jarni? - kozos tevekenysegek

I(ll'sak pozitiv tulajdonsagainak hangsulyozasa es megerositese

t l'th'C'yajatek: Osszetartozunk:

I I. I z: kis kart yak, egy-egy mese vagy tema osszetartozo figuraival, (uz 6v{J(ln dol. Ill:c\lrbl. a csoport tagjair61 keszitett fenykepek, jelek)

rek k es az ovono is huznak az osszekevert kartyacsomobol. Amikor 112: 6vol1

r IlIlllilltjn az egyik kepet, peldaul egy kiflit, a hozza tartozok felallnak s b'n1lllul ~ li/flflk: en vagyok a pek, aki friss kenyeret, ropcgos kiflit, zsemlet, foszl6s knl 'ot II I,

I Ij:.WS parkereso jatek: Legy a baratom!

II~I II 1.10H halu Postit lapocskak egyik oldalara rajzoljak Ie a gyerekek kedvcnc lin Ill- 1IIIj IIII ik oldalara jeluket, A 2. lapon kedvenc viraguk, illetve jeluk, II 3, lapen k (I·

III' I 1~1 uk s jeluk szerepeljenl zutan rendezzuk meg kis kiaJlhas ker l'bl.ll1 II POI'I I I Iordulokat.

I II. dnmjiiltek: Klserd 3 h I>dl' csukott sz'm(l ban'll dati

It': Varga Katalln: Mily n l\ j6 6vodib~l

Emlekezteto, tapasztalataim a fcglalkozasokrol:

III. Temakor:

EGESZSEGES lis BIZTONSAGOS ELET

[1. Fo:gI~I];{()zas:1 Mit csinalunk az oviban ?

Helyes szokasok tudatnsitasa, rogzitese, gyakorlasa. zabalyalkotas

Fogalmak tisztazasa ( szabaly, rend, napirend stb.)

I. Talal6s kerdesek:

I Megfejtes csoportb~

Labam nines, de jarok folyton,

nyelvem nines, de megmondom, rnikor fekiidj, mikor egyel, a munkahoz mikor kezdjel. (ora)

({etta kereng kozepen, tizenketto all szelen, (ora)

(~j.i l-nappal igyekszik, de sern eszik, sem iszik. (ora)

fUJ rl-nappal mindig jar, megis csak egy helyben all. (ora)

, Rajzos napirend-

reszletek keszitese csoportokban

. V irsek: Het-mondnka

Illltf( hetibe ~i·dd kedvibe wlllIlI szeribe, , III 1'16k csuribe,

II III 'k pitvaraba,

.;'11111[101 szobajaba,

\,11 I In p a verpeleti vasarba. (Magyar nepkoltes)

(1 Uluidi Imre: H6nap-sorol6

II i \11 Jnnunr, I". of I ".Ie'! Fcbru r,

riigymozdit6 Marcius, Aprilis, flittyos, fius, viraghabos, v!g M{'jus, kul6szkonyfl Junius, kuszasuhint JLllius, [H'lInyul ino Ail u, zlus o:t:iH' l': 1(, Sl':t ph IIlh r

Ievelet-onto Oktober, kodnevel.o Novemb r deres, dar!lS Decernb 'I'

4. Mese: Het nap

Megtekintheto diafilmen·1

A vilag vegen IS t(1I harem lepessel, de az is lehet, hogy neggyel, volt egy ret.

Ezen a reten toronyrnagas fiiszalak notrek, olyan selymes puha ftiszalak, hogy nem csoda, ha a Nap is ide tert ejszakai nyugovora, S Itt aludtak nappal a Hold es a csillagok, Itt lakott a het vilaglusta is: Vasarnap, Hetfo, Kedd, Szerda, Csutortok, Pentek, Szombat, Evrol-evre itt hevertek a toronyrnagas ftiben, meg csak jatszadozni se akartak a vidam csillagokkal, hiaba hivtak oket,

Ezert aztan egyik este a Nap magaval hivta regi baratjat, a Szelet. Elcszor persze megvendegelte finom vacsoraval, aztan elmondta neki, milyen het vilaglustaja koptatja itt a fuvet. 6 mar nem tud mit csinalni veluk, talan a Szel kitalal valarni okosat.

- El6bb alszom egyet - felelte a Szel -', rnert kilene hegyen, hatvanhat erd6n es kilencvenkilenc folyon repiiltem ma keresznil, s bizony elfaradram egy kicsit, Ha kipihenhetem magam, majd csak megmozgatom ezeket a lustakat,

Ezzel aztan betakarodzott a toronymagas fiibe, es szepen elaludt.

Hajnalban, rnikor meg a Nap is aludt, s a Hold meg Iampassal jart a messzi varosok felett, a Szel mar talpon volt. Egyenest a het lusta fele tartott, s akkorat fujt az egyikre, Hetfore, hogy az menten repiilni kezdett, Repiilt, repult, meg sern tudott allni Itt{l~nap hajnalig, akkor aztan holtra faradtan visszarepiilt a retre.

Nosza, rogton korulfogtak tesrverei, es kerdezgettek, hol-merre jart, hoi-mit latott, N'11i is gyoztek hallgatni, annyit beszelt Hetfo .

• Hej, ezt se hittem volna, kedves testvereim, mi minden latnivalo van a nagyviIngbnn! Tengerek, erddk, hegyek, varosok, falvak! S mennyi ember' Tobb, mint uhnny f(iszid van ezen a reten:

- I [[II ezt mar en is latni akarorn! - kialtotta Kedd, s azonnal nekiindult a vilagnak. Alig vartak a testverei, hogy ujbol hajnal legyen, s visszajojjon,

Mikor aztan visszaerkezett, (} is olyan csodalatos dolgokrol meselt, bogy most mill' Szerda is raszanta magat az utra. Mar eppen indulni akart, rnikor Kedd utana kialtoll:

- Vigyel valarnit az ernbereknek, mert folyton [gy sohajtoztak felern: .Jvlegint egy nap, es nern hozott semmit..;"

Torte a fejet Szerda, bogy mit vigyen az embereknek, de nemsokara elhatarozta, hogy visz nekik egy kiados esot, Telerakta a batyujat _i6 kover felhokkel, s olyan esc szakadt masnap a foldekre es a kertekre, hogy az emberek nem gyoztek halalkodni, mert bizony mar nagyon nagy szukseg volt az esore. Boldog volt Szerda, s hazajovet el is hencegett testvereinek, hogy minden ember ot dicserre,

'siitortok se hagyta magar, Ha ennyire szeretik ElZ emberek az eso!, hat majd 6 is visz nckik, de kerszer annyit, mint occse, Szerda ...

Na hlszen, legott is EIZ orra, IT! ikor tn~\SI1.0p hnjillilhull I "lI:nf 1'1, 'lpanaszolta, hOB)' minden ember sl'.icltu ot, hog)' brr, de '~(lj' (.' (It !I III M 'I uqi;llIl IlM.ik lilZ eso!

• lint lile'km 1:11 lU1llHU l-!HI'11 I: vi.!!': 'k • 11ll11'uII/III tIl II II!'~ I III III, I br\!rl.n mug, mOI'1:

orszagszerte igy beszeltek az emberek: - De szep napsugaras id6 van ma! ...

. Azt~~ SZOl~lbat, majd Vasarnap kovetkezett, S azota is miota vilag a vilag, mindi szep sorjaban utra kelnek a nap ok. Utana pedig kipihenik magukat a toronymngas, selyernpuha fuben. .

I. J'Mek: Vetelkedo het csoportban

-Ki. mil yen evszakban, honapban, nap on sziiletett? • tvz [den milyen napra esik a nevnapod?

Emlekezteto, tapasztalatairn a foglalkozasokrol:

III. Temakor:

EGESZSEGES ES BIZTONSAGOS ELET

[iFoglalkozas:1 Az en ruhaim

- ..

r dojarasnak es homersekletnek megfelel6 oltozkodes. Az evszakokhoz vale alkalmazkcdas jelei.

I. Zenehallgatas: Vivaldi: Negy evszak (reszletek)

· Talalos kerdesek megfejtesc:

I Negy csoportban I

Vigyazz ra, inert nagyon ravasz, s hamar becsap, - (5 a ... /tavasr/

1 rikoban es sortban jar, s folyton strandol - 0 a /nydr/

lHu'l11iJyen eber a csosz, mindent elhord - 0 az /iisz/

Fu lyle1, jegt61 sose tel, a szanon szalad - 6 a /tel/

I Mit visz a kishajo?

, ('soportmunka: OltOzteto

'"

1\ I ~vszakokat abrazolo jelek alatt azonos tartal- 1111'1 ruhakupac talalhato, Minden csoport egy gyereket oltozressen III 11' [eli) viseletbe!

.' I,. II: Hajnal Anna: A nathas medve

Pedig prusszog eget vera! majdhogy szetviszi az erdot. Be is vonul barlangjaba, ezereves fa odvaba Barlangjaba

egymagaban

dormdg, morog,

helyben forog,

arnit erez, meg nem erti, mi az, ami torkat serti. Szegeny orrat csavargaijak

ab~J.'hogy nez

scnkit • em Int!

l.I:hn\1 sz •. 'eny, Ie lliA,bEl,

orraban

csak ur a natha! Csavargatja, viszketteti, szurkalgatja, pnisszogtetil Szegeny rnedve igy jarr vele

Jajjal-bajja) van most telel Bizony 6sszegomb"lyodik, bizony ki se gombolyoclik, szipog, fel-felfohasZkodik, almaban is penasakodik, kialussza na y bajat,

t'Ug alszik, s h~lcn M.

5 .. Mese: Zelk Zoltan: N gy vandor

A vilag vegetcl kilen I p nylrc, de 9:7. is leh t, hogy tizre, volt egy hegy. A hegy rnogott egy icipici patakocska folydog It, amiben makszem nagysagu halak jatszadozInk, S olyan kicsi bekak ugraltak a pflfljAn. hogy csak a szel es a falevelek lattak oker.

A hegy se volt valami oriasi, ~I verebek gyalcglab rnasztak at rajta, s mikor a tulso relere ertek, meg akkor is kedvilk volt ugrandozni. Nem lehetett nagyobb, mint egy j6kora kavics. De igazi hegy volt, s igazi volt az a cernaszalnyi osveny is, ami a hegytol az erd6ig vezetetr,

Ez az erdo mar nem volt olyan kicsi, mint az osveny, a hegy s a patak: akkora lehetett, mint mifelenk az erdok.

Vidam elet volt az erdoben, de legvidamabban negy testver elt, akiknek az erdo kozepen volt a hazuk, A negy testver neve: Tavasz, Nyar, Osz, TeI.

Azt elfelejtettern megmondani, hogy mindez a vilag elejen volt Igy, a vilag elejet61 is csak tiz evig es harem napig. Mert tiz esztendo es harom nap mulva a negy testver osszeveszett. Azt hiszem, azon vesztek ossze, hogy melyik madar tud nagyobbat ugrani, a vereb vagy a rig6. A Tavasz es a Nyar azt mondotta, hogy a vereb, az Osz es a Tel azt mondta, hogy a rig6. Hiaba kerdeztek a lepkeket, az osvenyr meg az icipici kis patakot, egyik sern tudta megmondani, melyiknek van igaza. Igy tortent aztan, hogya Tavasz igy szolott testvereihez:

- Ezen mi elveszekednenk a vilag vegeig is. En hat inkabb elmegyek kozuletek. - zzel aztan el is indult a kis osvenyen, at a kavics nagysagu hegyen es az ieipiei patakon, mig csak a vilag kozepere nern ert. Beletellett vagy harem honap, arnig visszajott 1.lZ erdobe.

Akkor aztan eldicsekedett testvereinek, hogy mennyire oriiltek neki az emberek.

Mindenki azt mondotta, hogy a Tavasz a legszebb a vilagon. Ezt bizony nem hagyta a Nyar, 0 is utra kelt, s 6 is dicsekedve tert vissza:

- Enhozzam bizony igy szoltak az ernberek: "Te vagy a legjobb, te vagy a legkcdve ebb' Te erlelted meg a buzankat, hogy lisztet orolhessunk belole, hogy kenyerc surhessunk a I isztbol.; "

"Hat ha igy van, en is utra kelek" - gondolta az Osz, S nem is gondolta ketszer, 'ttl volt mar az erdon, hegyen, patakon. Aztan mikor visszatert, igy szolt:

Lattatok volna, hogy oriiltek nekem az emberekl Nem is cscda, inert teli tarisznyaval rnentern kozejuk, vittem nekik szolot, diot, almar, kortet.

A Tel se hagyta magat, 6 is utnak indult, szaladtak elotte a szelek, hogy hinil vigyek erkezeset, Visszafele is pajtasaival, a szelekkel jott, s allo nap arrol meselt, mennyire orultek a gyerekek a honak es a jegnek, s mennyi agat tordelt az erdokben, hogy Ie yen mivel fiiteniuk a szegenyeknek.

A1I6 napi- czt meselre, de mar csak ketten hall 1I1L k: 1'IIVIlS7, ko:ib en ujrm lllni kit, s azota is igy vand rclnuk, III

52, melt a I vilfl!/..

6. Egyeb: Talalos kerdesek:

Hasonlosagunk es alkalrnazkodasunk a termeszethez,

Osz a kuldoje,

zelpostas a hoz6ja ... /falevel/

Tavasszal kap levelet, s 6sszel kuld csak valaszt,

de nem egyet, nem is kettdt, hanem sok-sok szazar, (fa)

)gy ki hazban at kis szoba, ot kis ember bujik oda. (kesztyiij I.fIbam egy van, bordam tobb van, helyem itt van, helyem ott van, lUI' S id6n otthon halok, borus idon utcan jarok, (ernyfi)

S" oldala, se feneke, megis megall a viz benne. (felhfi)

Vers: Christine Busta:

Pornpas ruhait Foldunk honnan kapja? Pornpas ruhait Foldunk honnak kapja?

A Naprmihelybol, Felhoszabo varrja,

Tudja, barsonybol csak hitvanyat hardhat

[gy orommel varrja, amit onnan hoznak:

tavasz-zoldet, napszittat, arnyektarkat,

esonehez, s hopehelykonnyii fajtat,

holdszotteset es csillaghimeset

Iombfoltosat, vagy szeltepetteket,

kalaszsargat, masker meg szilvakeket

kakasvereseket es sunszurkeket

hattyufeheret, majd nyulbarna poszt6t

tUhideget, kulonos csalanforrot -

as egesz evben igy koszal, vidaman furcsa, de megis koznapi rubakban.'

Tudnai-e festeni, mondd, arnikor kene nyulat nyulbarnara, si.int meg siinsziirkere?

(Tarbay Ede.fordlt&sa)

. Z 'Ik Zoltan: Teli fak

N 111 I1h.!Ok. ti teli fak, null Ill' meztelon az ag? Wlloblr'ltok a ny:firi zold

.1 rranyruhat.

Ejnye, ejnye, teli fak, Ez aztan a furcsasag:

Hideg telben Ievetkdztok, nyaron viseltek ruhatl

athat 111" zene it It v(dl zntban a K6c, kec, supa k 4

Ernlekezteto, tapasztalataim a foglalkozasokrol:

III. Temakiir:

EGESZSEGES ES BIZTONSAGOS ELET

3. Foglalkozas:

A tisztasag reI egeszseg

A test es a kornyezet tisztasaga iranti igeny, "polt kiilso, tiszra ru hazar.

1. Fogalmak tisztazasa:

Tesrreszek neveinek felelevenitese, kagylo, szernhej, szerngo lyo srb.)

· Szituaci6s jatek: Babafurdetes

1\ tcstreszek tisztantartasanak helyes sorrendje:

Jh 111 sas, toriilkozes fortelyai

• V ers a regiek szokasairol:

A pobarnok allort ele mosd6vizzel,

runy es selyemrnel varrott szep kendovel, M 'Ilene az inas eziist medencevel,

'" I, S ezust korsobol ugy mosdortak renddel.."

(Apor Peter emlekiratainak I'(,I~\'{',\' ",i/tll'IUrO

• '1" sztalkndas napkozben - Mikor? - Hogyan?

Milito: Amilyen a rnosdo, olyan a torulkozo. (stolas)

I Iwlt megjelenes:

I d,'gyak es szerek hasznalata

Motivacio es gyakorlas lall1161l kerdesekkel.

~ '11111t[ '11 slirL\ erdc, leveles ag abban nem no. (hajj '11 II' ii, ()i'ie harap simogatja kocos hajad, (Ajesiij II!' \1(" ((It f her kanca jarja. (csolI(/esll)

j 111111111 lc hu sal-verret, (Ir S z1\jjnl ((,II:og jj l. Mi ilZ? (IiIMal/) - ';pIJtisztltthj h_ "1'1 OI'n(ln't:.iovoisl'l1"nl~L ill (C 6hlljfl,m;/'IU/(,(Jr.llj

6. Dalos jatek: Mit mos, mit mos level katicaja?

A I anyok korbe allnak, egya kor ko~epere oil, f jet kend~v~l leta~aJ'Va. A dal vegen.a kdrbeallok koziil egynek a fejere borltja a kendot, az beall kozepre, 0 meg annak a helyere III egy, s a jatekot tovabb folytatjak,

J I J J J J J J I J J
mos, mit mus, Ie - vel Ka· u . c;!- ja? - "Mit

~. J J I J J J J J J I J J

Pity· tyet ... paty - tyot, var· rott kese- ke· no· jet.

~ JJjJIJJJJI1JJJIJJJJI

= ~ HM szep vol· nck, kur· jan - III - nek, rna- liar vol - nek, tOp. pen - Ie· nek.

~ JJJJIJ JJJIJ JJJIJ J I

.• Vlg nJ· vern . mel, vig lei· kern-mel tC - ged cl . yen - ne· Ick.

vugy: Feher liliomszal

fc y rekck egymas kezet fogva alkotnak egy nagyobb kiilso es egy kisebb belsd kort. A k \I k k rbe jarva enekelnek:

J J

I J J I J J J I J J I

om- szaJ, u· gorj a 011- na - ba,
da - lad, ket a - rany- pal. ca- val,
kod . j.n, meg is mo- sa - kod - jiB, n- liTii - maszd meg 01 . Meg is si - rna·

MIg H k!.ils6k enekelnek, a belsok az enek tartalmanak m,eg.~~lelO n.lOzdulato~~t teszn::k. E]{.ls·or egyct ugranak, utana job.? .es bal kez~~ mutatouJJaY~1 .~Jkuk~t ~latamasztJ.a~; - • tlkkel megdorzsclik arcukat, ujjaikkal megfesulkodnek, s vegul a kulso korben leva i t kosok kotenyeben (Y. szoknyajaban) megtorulkoznek.

'Ao jot k ismetlesekor aki akinek a kotenyebe megtorulkozott, fizzEd holy t cserel.

III. Temakor:

EGESZSEGES ES BIZTONSAcos ELET

Vigyazok fogaimra

I~p fogak, Szajh igiene.

It Mese: Az oroszlan es az eger

Miert j6 az eg{it' fogo'

Aludt az oroszlan. Egy eger vegigszaladr a hatan, Az oroszlan felebl' lit, 111.

Iogta az egeret. Az eger k erte ot, bogy engedje el. igy konyorgott neki:

- Ha eleresztesz, j6t cselekszem veled.

Nagyot nevetett az oroszlan ezen az igereten. Hogy mondhat olyat uz '( I, 1111

It) I cselekszik vele. Megkonyoriilt rajta, es elengedte at

- Emlekszel? Nevettel, nem hitted, hogy j6t is tudok cselekcdni v I I. Mil I HI I IlthHtod, egy kis eger is tehet jot.

La l'iml'lIlfltl lII'rlll'I~1I

I 1,{tstoJO: Ellentetek: (puha-dlg(,s, d (.,,) I

1,1-11 ssunk kulonbozo kemenysegu es izti eteleket a csukott szemu gy\.:r k kk. [

• / I agas es a fogtisztitas fontossaga: 'hlllll1U hofeberben illat ovezi szepsegem,

I rulva, zoldben jarok, mit venen vorosre valtok. (alma)

II III nlnt! aranykaro. (sargarepa)

l.m(ives tevekenysag: Figurak keszitese repab61 i(IJla 11 'I'ShBIlgatas

Horgas Bela: Sargarepa hercegnf Sargarepa hercegno, mint a rneseben, atugrott a keritesen Ejszaka volt,

sargarepa hercegno fazott, aludtak a sisakos,

kardos tulipanok.

Sargarepa hercegno ak.k:or visszanezett, szeme az elhagyott mesekertre tevedt, de zold szarnya, piros laba

vitte mar az ejszakaba - feje folott szalagokat, csalogato csillagokat, roptetett a szel,

Sargarepa hercegno azota

nem lehet a mesekertnek, labdar6zsa-rengetegnek lakoja,

mesekertbol megszokott, konyhakertbe koltozott, maradna is, menne is orom ez, es banat is,

bujtasd el, ha latod: ejjel-nappal keresik a kardos tulipanok.

A vizsgalat a megelozest szolgatja

. zerepjatek: Fogorvosnal

6. Egyeb: Ajanlott olvasmanyok:

II gnyHvo manocska c. konyv,

Anna Russelmann: Ronto es Bento a Tejfog utcaban

Tahil6s kerdesek: finnugor es torok nepek nepkolteszetebol R rvedernek esont pereme, mindenfelet raknak bele. (sz~i) Eszik-iszik, meg nem telik. (sZ(ij)

',gy kis hazba rnentem, sok tojasra leltem. (jogakJ

Mik vagyunk? Lanyok vagyunk, 32 szep lany vagyunk, ha aszaly jon, elhullunk.

(/ogak)

V r s roka, odujat soha el nern hagyja (nyelv)

zotasok:

Khnutatja a foga feheret. - leleplezte rnagat, elarulta gonoszsagat

Fogi'lho veri a garast. F mi a fo fat valarnirc. F Ij n 1'0 A valnmir , Dill! '1-1 .i I Io 0(.

_ fukar, fosveny, tulz ttan taker kos - klvanja, vagy

- negyon SZ I' 111 In 1:11

- I)L m' hal n • nut I II

rII. Temakor:

~ GESZSEGES ES BIZTONSAGOS ELET

t. :Foglalkozas: I Teriilj, teriilj asztalkam ! (Egeszseges, finom falatok)

A helyes etrend megismerese.

I. Mese: Mese a falank tyukocskarol igy szolt egyszer a tyukocska tyukanyohoz:

- Ehes vagyok, kerlek szepen, sussel nekem kalacsot'

- .r61 van, tyukocskarn, sutok neked kalacsot - mondta a tyukanyo, - M ,{ 11\ n

zepen, es hozzal nekem fat az udvarrol, hadd rakjak tuzet, anelktil J1 JI1 {II In II I ° Ilks.

Ment a tyukocska, ment az udvarra a faert, Ahogy az udvarra ert, lil': 'mh(~ tI 't\y nagy-nagy kandur. A nagy-nagy kandur azt mondta a tyukocskanak:

- Miau, ham! En most teged bekaplak , meg is eszlek!

- Ne egyel meg, kandurmacska, kerlek szepen, ne egyel meg 11 '111 l I' II I ,~

'I'IION! tyukanyonak, tyukanyo rnajd kalacsot sut nekem, s ha nern bdllt 11l~. 11111 I:

III darab kalacsot totem:

1\ kandLlrl11acska Llgy gondolra, sokkal tobbet er egy nagy darab III II "Il hagyta hat a tyukocskat.

A tyukocska osszeszedte a far az udvaron, bevitte tyukanyonak .

• .loj tyukanyo, nagy baj van! - mondta.

Mi a baj, tyukocskarn?

I\z n baj, bogy az udvaron osszetalalkoztam a kandurmacskaval, a kandurma . - II, hnml - be akart kapni, meg akart enni, en meg azt mondtam neki, ne kapjon b •

II {}I'll meg engem, inkabb adok neki a kalacsombol. .

Bart se busulj, tyukocskarn - mondta tyukanyo, - Olyan nagy kalilosot ~tl'lllk III J lei. he y akar harom macskat is jollakathatsz vele!

II .111ll111'(Jsan megsult a nagy kalacs, Tyukanyo enni hivra tYllkocsklljtli, s [gy b - II hl!l'I :

l'tnlom • 111O!1dw u tyuko sk I, U Inlll n 'klLrloU Rf1I1i. Ett i II a finmu iuk !l

1111 I ~111_ lIeldi 11.1111 az utul J 11101'1, Il~ Ill' till',

1'1 m kt,

_ Jaj, ryukanyo _ sirankozott -, mind megettem a kalacsot, egy morzsat sem hagyIBm belole, jaj most mitevo legyek?

_ 6, te falank, 6 te szoszego tyukocska!

_ Ne naragudj ram, ryukanyo! - sirankozott a tyukocska. - ~e h~ragudj ram! A kandurrnacska azota talan mar el is feledkezett a kalacsrol meg rolam IS! Meg ha nem is feleclkezett el a kalacsrol meg r6lam, nem baj, ugyse tudja, hollakom!

Ebben a pillanatban tyukanyo is meg tY{lkoeska is meglatta a kandormacskat. Az udvaron at birsonytalpakon setalt a konyha fele,

_ Jaj, vegem van! - csipogta remulten a tyukocska,

TYLIkany6 meg nern csipogott semmit, l~anem a szamyanal fogv~ folkapta tyukocskat, a konyhaba vitte, s vele egyi.itt belebujt a nagy hasu agyagkorsoba

A kandLlrmacska esak annyit latott, hogy tyukanyo es tyukocska a konylHlban tunt

I, Nagy mergesen megallt a kuszobon, s igy porkolt:

_ H 1 a kalacsreszem? Ide vele, rnert ha nern, mindkettotokct bekaplakl Azl{1I1 belepett a konyhaba, de nem latta sern tyukanyot, sem tyukocskat

• Pedig ide szaladtak be - dunnyogte a kandurmacska. - ~l oem m?Zdl:lok innen, mlu III g nem kapom a kalacsot, vagy be nem kapom azt a ket szokevenyt. - Azzal a

k Indlll'111aCska lefeki.idt a kuszobre, s vart.

· ukanyo meg tyukoeska ott lapult a nagy hasu agyagkors6ban. Tyukocska egy- 1'1' csnk suttogni kezdett.

_ 'I' ukanyo, en ugy szeretnek prusszentenil

• N' prusszents, mert meghallja a kandurmacska, s bekap mindkettonket! - suttog-

111 II I ilkl.lny6.

l' uko ska kis ideig beken maradt, aztan meging esak rakezdte:

• TYllkanyo, igazim muszaj priisszentenem!

'l'yukanyo tiirelmet vesztve szolt ra tyukocskara:

_ lIai1.om is en, prusszents hat, ugyis vegunk lesz!

Tyllkocsk.11 oriasit prusszentett, de akkorat, ho~! a nagy hasu agyagkors6 meg in-

ou u p 1 'on, aztan leesett a foldre, s ezer darabra tort.

A 1 (lSl6bon a kandiit'll1acska ijedteben tolnyivakolt.

• Juj, uoriig az eg! - kiabalra, s eszeveszetten menekiilt.

fyulo11y6 meg tyukccska kikaszalodott a eserepek ko?,t1i. ' 16ttl'lk, bogy a kanrlurm 1 'sk I elszaladt,

• No cz SL! jOn tobb6 vissza - mondta tyllkany6.

• Ll1lml. lllilYL:'l1. M~ vugyok] • mondtu Ii f'ul[\.l1k IVI'I~ II Iii, UlltHl. IHe n knn,IU!!IIII' ~II i IIWlfl"·1I1~1. 11 I (-Ii ' . '1 1~I't ' 'I 'nil.

vagy: Tarka cica, feher cica ...

Tarka cica, feller eiea, haj! Meglatta, hogy kemencen a vaj,

Tarka cica, feher eiea

egyet ugrott, haj I S nyelve hegyen elolvadt a vaj

A gazdasszony haragjaban

sepnit fogott, hej!

S kopogott a feher eiea, tarka eieafej.

. Beszelgetes az etkezesrdl: Etelpiramis szinezese

Megbeszeles, majd visszajelz s csoportokbllln,

Mikorlhanyszor/mit/mennyit/hollhogyan eszunk egy nap? Ml a kedvene eteled? - Az egeszseges etelek kivalasztasa Mil nem eszel szivesen?

, S.Zerepjatek: Babazsur: Keszitsiink gyiimolcssalatat!

I, alapanyagok megtisztitasa (mesas, hamozas) szuksegessegerol 's A h ultNt( I III yu zthato gyumolcsokrol.

I, I izmtives tevekenyseg: :I.ulvetahajtogatasi modok

\IU"Y:

. Otltrto, kenyeres kosar hajtogatasa: z 1.56 hajtogato mozdulat, arnit megtanul a kis-

II k: 0 papirlap, vagyis a teglalap egyik (akarmelyik) sarkat hozz:~-ill·s7.ljill a

I u illi zti hosszabb oldalhoz, es a ferde hajtast finoman lesimitj uk, Mi 1(.)1'1."111' 11.(' A It hb oldalt hozzamertuk a hosszabbhoz. Az a papircsik, amely i y m muuunko- 11,11 III .leges. Le lehet tepni vagy vagni. Ami megmaradt: egy lUl.I.'OltlSzog duplu l'I'llIilH I. arnclyet ujra szethajtogathatunk negyzette .

szoros papirreteget az atlok menten lehaj litj uk. A hajtasokat eligazitva alakul ki a negyreszes s6tart6.

5. Vers: Osvat Erzsebet:

Csemegezf csizek

Mit fogyaszthatunk edesseg, (cukorka, csokolade) helyett?

Csipkebokor, rozsaidat gyongyokre cserelted?

Piros gyongyod csalogat sok csivogo vendeget

Csemegezni csaladostul szallnak hozzad csizek Csipkebogyod csipegetve dicserik jo ized.

6. Egyeb: Mese: A macska mint szakacs (nernet neprnese)

Nagy bajba jutott az oroszlan, egyik naprol a masikra fakep~el hagyta a szakacsa.

Azonnal hirdetest tett kozze, jo fizetest lgert, de egyetlen allat sem akadt, aki be

mer! volna szegodni hozza. Vegul is elszalasztott a macskaert,

- Mi lenne a dolgom? - kerdezte a cirmos az oroszlanrol.

- Osszeallitani az etrendet, es naponta friss ebedet, friss vacsorat fozni.

- Es a beszerzes? - aggalyoskodott ? rnacska.

- Ana nekem megvan a kulon szemelyzetem - mondta az oroszlan. - Ie csak

megmondod, mit kell hozni, a tobbirol majd ok gondoskodnak.

A cicanak tetszett a konyhafonokseg, elszeg6diitt hat szakacsnak az oroszlanhoz, 'sak azt kototte ki, hogy amikor sur-fez, senki ne labatlankodjek a konyhaban, mert

az CSt idegesiti. Kerdi masnap a farkas, mert aznap 0 volt a soros a bevasarlasban:

• Mit kell hozni ? Mi lesz az ebed?

- Maj! Maj! - mondta a cirrnos, es ment a farkas majat szerezni.

Hozott is gyonyoni, finom, zsenge borjumajat, Atadta a cicanak, a ciea meg felkototte a szakacskotenyt, fejere tette a feher szakacssapkat, s azt mondta a farkasnak:

- Most aztan tagits innet, s addig be ne gyere, mig nem sz6litalak!

A farkas ult a konyha elott, hatlotta odabentr61 az edenycsorompolest, zsir sercegeset, viz buzogasat. Egyszer esak szolitjak, es a szakacs mar nyomja is kezebe a talat,

- Viheted.

Az oroszlan megette az ebedet, de nagyon kiilonos Izunek talalta. Megse akarta

mindjart mergelodessel, szidassal kezdeni, igy szep szeliden kerdezte a cirmostol:

- Mi volt az ebed?

- Maj! Maj! - mondta a cirrnos .

• ~I· t mbenilyen krumpliiz(\ majat' mog 11 In U 111 1'1,,1111 ,( ~~t n orcszla».

Mt~ III 'I; i medr I - mondtu kurten J lIUW k I.

11<11, [11) - II 1111' kll III III1~tl .Uk. _

hagyja, igy hat beienyugodott a mezei modra keszult majba, Masnap a roka volt a soros, kerdi, mit hozzon, rni lesz az ebed. - Maj l Maj! - mondta megint a macska.

Meghozza a roka a majat, 6t is kitessekelik, aztan neki is nyujtjak a kesz talar, A~ oroszlan keservesen nyeli az etelt, s kerdi ebed utan megint a macskat, mi volt ez.

- Majl Maj! - hangzik a valasz, - Maj kertesz modra,

- No, nem szaporitom a szot, harrnadnap, negyednap megint hozatja a mac tka U

majat, kezdi sutni a konyhan az ebedet, Az oroszlan benyit a konyhaba, Hat Ul II -j

IZ asztalnal, eszi nagy vigan a nyers majat, a tepsiben meg ott szortyog valami kat • valek.

- No, megallj, gazficko, adok en neked rnajatl - hordult f61 az oroszlan, C !I H III isnpott a cica fele, De mar csak a lnilt helyere csapott: a szakacs idejeben kit! filII IWI blakon.

Sz6lasok:

II tra van meg a fekete leves* HI, gissza a Ievet"

III atte a kenyere javat .llikopik az alia

I.lll'~ iszik a medve borere

- rafizet

~idos

~ szegeny I ehes

- elore unnepli a sikert

- nagyon szereti.

- ehes

1I Y szereti, majd megeszi III og u zeme az ehsegtol lrknppot nyel

II Ikoplk HZ aHa

- ehezik

- ehen marad

(1.1', leves szavunk regiesjelenuse: kellemetlensig, baj)

III. Temakor:

, " "

EGESZSEGES ES BIZTONSAGOS ELET

[6. Fogla~kozas: .1 Egyiitt a csalad

A helyes eletritmus folytarasa. Egyuttrmikodes a csaladdal.

A szabadido eltoltese, valasztasi lehetosegek kinalata, szambavetele, , cgitseg felajanlasa a felnotteknek.

I. Vers: Szekely Magda: Kirandulas esoben

I irandulunk vasamap npu, anyu meg en, fcjunk folott faagak,

u l mbon enyhe feny.

Egyszerre csak zeng, elborul nagy felho mar az eg,

egy csoppre csopp kopogva hull, pattog a buborek.

Mur csokrom is van j6 nyalab, H rnagyaraz apu

1: zsalya, az meg szarkalab, 17: tt utilapu,

De nem aztunk meg a. pad n egy csopp se hullt oda, tetotol tal pig SZaraZOJ'l ertunk megis haza,

t .] epszunk a padra, megterit anyu,

1111 minden, teszta, alma, lIt hus meg savanyu,

mert egy esokabatban

az erda kozepen, elfertunk mind a harman, apu, anyu meg en

I I ~dtU9cios jatek babakkal: Mit csinaltunk a hetvcgcnfl (kirandulas, uszoda stb.)

ult6: J6tett helyebe jot varj!

I Emlekek megosztasa tri bUll I

4. Janikovszky Eva: Jo nekem! (Reszlet)

Mivel orvendeztethetjiik meg csaladtagjainkat?

En azt szeretnem, ha mindenki oriilne,

mar most. Ezert akarmilyen keso van, nem varok holnapig, han em meg ma kitalalom, hogy ki minek orul. Nagyapam annak orul,

ha nem megyek ki mezitlab a furdoszobaba. Nagymamarn annak orul,

ha fogrnosas utan nem eszem csokoladet, Anyukam annak oriil

ha meg egy puszit kerek tole. Apukam annak oriil

ha gyorsan elalszom,

De neb meg vamia kell

egy kicsit

mert elobo ki kell talalnorn, hogy minek orulok en,

es minek orul Micike, a kistestverem

Azt konnyu kitalalni, hogy en annak orulok,

ha apukam odaul az agyam szelere, es csak velern beszelget.

Sajnos, azt sem nehez kitalalni, hogy Micike

meg annak orul, ha 6 is tudja,

, hogy mirol beszelgetunk apukarnmal.

En szeretek kiilon sugdolozni apukarnmal ugy, hogy Micike ne hallja, de most azt akarom, hogy Micike is oruljon,

ezert megmondorn neki,

. hogy mirol beszelgetunk apukarnrnal Es most mar Micike is onil, es szerencsere en is orulok.

Nehez olyat kitalalni, aminek mindenki oriil, de azert lehet.

5. Hetkoznapi feladataim otthon: Segitek

Rajzoid Ie, mi a TE feladatodl

6. Haz elo- es uuitagu osszetett szavak gytijtese

I Emlekezetfejlesztes I

Csoportverseny

7. Kosztohinyi Dezso:

Este, este ...

Este, este arnyak ingnak es bezarjuk ajtainkat, Figyelunk a kosza neszre,

~gy vonatfutty messze-messze, Es a csend jo,

Alszik a hornalyos ejbe kiinn a csengo.

A divan elbujik felve, Szundit a karosszek Alrnos a poros kep .. Alszanak a csengertyiik. Alszanak mar mindeniitt, A jatekok, a karikahajt6k,

fI szegeny tukor is hallgatag 16g,

, a nema csengettyiik.

Az crank is felve ut.

Alszik a cicank s a Yen szelindek

tOl ne keltsiik - csitt - a sok-sok alvot, Alszanak a regi rezkilincsek

" alszanak a faradt, barna ajtok.

• I J ·yeb: Kezmtives tevekenyseg:

I I;'fypangnyaklanc

1- y:

, ,I'rne babok, viragkoszoru keszitese If I'lhol'szag 1. 58-59, oldal)

Emlekezteto, tapasztalataim a foglalkozasokrol:

IV. TEMAKOR:

VESZELYEZTET6TENYEZ6K

ll. Foglalkozas:

Mit szabad, mit nem es miert? - (Otthon)

Veszelyhclyzetek felismerese es elkeriilese

Biztonsag/ veszely/veszelyeztetes/vigyazatlansag fogalma. Kerdezes.

I. yiijtomunka - sziilok bevonasaval: veszelyes anyagok

[]Eiiil- I

I Mi van a zsakhan?

Veszelyes anyagok, mergek,

'yogyszerek, edessegek, bogyok, tablettak

), 'I gyerek benyul a zsakba es jelzokkel irja le, am it megfog. (A "mil n' II I I ill II III. Vagy a "mire hasznaljuk?" kerdesre valaszol. Aki kitalalja, mit V~II kill" ,~lltll III V61a zolhat az alabbi kerdesekre is:

llul tcrtjak ezeket az anyagokat?

I II hasznaljak ezeket es mire?

Il:gyeb veszelyforrasok. ,.lIm, tiiz, gaz stb.

I _'zmondasok:

_1\- sszik.jol nem lakik. (tliz)

1'1111 r-jG, karcsu testfi, fejet falhoz verik. (gyuJa)

Jelzes hftl1gokkllL

I " -lcllIfelkett:o, zajcsinalo eszkoz. Ketfele konnyen elkeszithet6 ssir 1111 vun II II lutl fin gyer kek koreben .

• \, ik t kb, tizenot ccntimet I' ho:;szu, 01 C mtirneter szeles paplr slkb I [ h I

,II "' 1111. Lehct s .lyempaplr, t'tjsu pnplr, rl'6pop[1' - 1I vastagabb fajl'flk Il'\I J' n In d. I dlilli Ilk.

A ket szabad veget szethajtjuk, a kezilnket a szajunkhoz emeljiik es belefujunk erosen a papir nyilasaba, A fujas megrezegteti a papirt, s a szerint, hogy milyen erosen fujunk, a hang magassaga is valtozik, akarcsak az igazi szirenae.

A masik fajtanak celofan az anyaga. Vagjunk Ie vekony celofanbol 1,2 centimeter szeles, 15 centimeter hosszu csikot, A csik ket veget feszesre huzzuk a kezunkkel, kozepet pedig a ket ajkunk koze illesztjuk. Belefujva, nem kellemes hangot kapunk, amely a csik feszessege szerint elesebb vagy horgesszeni, mely.

5. Valodi tortenet: A tiizolto kutyak

Gyakran megtortenik, hogy amikor a varosokban tfiz iit ki, gyermekek maradnak a hazakban, s nem lehet oket kihozni onnan, mert remuletukben elrejtoznek es hallgatnak, es a fiisttol nem lehet meglatni oket, Londonban kutyakat tanitanak be a megrnentesukre. Ezek a kutyak egyiltt laknak a tiizoltokkal, s amikor egy haz kigyul, a nizoltok bekiildik oket, hogy hozzak ki a gyermekeket. Egy ilyen betanitott kutya Londonban tizenket gyermeket rnentett meg egymagaban, ezt a kutyat Bobnak hivtak,

cgyszer kigyult egy haz, s arnikor a nizoltok odaerkeztek, egy asszony futott hozzajuk. Jajveszekelt, es azt mondra, hogy egy ketesztendos kislanya maradt .a hazban. A nizoltok bekuldtek Bobot. Bob felszaladt a lepcson, es eltiint a fiistben, Ot pert mulva kifutott a hazbol, s kihozta a kislanyt, a fogaval fogta ingecskejet. Az anya odarohant a gyermekhez es sirt oromeben, hogy kislanya megmeneki.ilt a halaltol,

A. t.uz ltok megsimcgattak a kutyat, s megvizsgaltak, nem porkolcdort-e meg, de Bo vissza akart futni a hazba. A tuzoltok azt hittek, hogy odabenn meg van valaki '1 • II engcdtek. A kutya beszaladt, s csakhamar visszafutott, s hozott valamit, a foga k lz It. Arnikor az emberek rnegneztek, hogy mit hoz, elkezdtek nevetni valarnennyin: cgy jatekbabat hozott a szajaban.

6. ,-1 tltelc Tiizoltas

Csoportverseny

Kef vagy harem nizoltocsapatot alakitunk. Kiolvasunk egy focsovezetdt, aki majd cllcnorzi a jatekot, Minden csapatnak kell harem vodor, j6, ha kis muanyag jatekvodrot tudunk szerezni. Es viz is kell.

A jatekos visszaindul a teli vodorrel, s ugyanigy teszi meg az utat. (A hid 11 egymas moge tett labbal, a korben fel labbal atugorja az arkot) Az indulovonalna] (5 t Monti a vizet a kovetkezo jatekosnak, s az tires vodrot tovabbadja, A teli v6dril li11. dul, a legutols6 korben a~onti a vizet, s beall a korbe. Igy valtunk, mig ujra az a jiltC. kos nern kerul a legutolso korbe, aki eloszor benne allt. CAz indulovonalhoz erk'~ • kor egymas mage allnak a jatekosok.)

A focsovezeto figyeli, hogy minden jatekos futott-e,

Az a csapat nyer,i a t.ii~?lta,st, ?m~lyik hamarabb vegez. De meg kell nezn], 110 y maradt-~ VIZU~. ~,a fel ".?do~· viznel tobbet ~l!otyogetettek, akkor egy fokkal vis' ,1 p ~ csapat! (A focsovezeto men a vizet, poharral vagy befottes i.iveggel: hany poll till fer bele egy vodorb:, es mennyi maradt?) Vagyis ha sokat kilotycgtetunk, iiI in sed helyezett lesz az elso, ha megvan a vize.

Emlekezteto, tapasztalataim a foglalkozasokrol:

IV. TEMAKOR:

VESZtLYEZTET6TtNYEZ6K

[2. F~1gl~~~ozas:1

Mit szabad, mit nem es miert? - (Az oviban)

Onmagunk es masok testi epsegenek megovasa. Veszelyhelyzerek felismerese, A bajbajutas elkerulese, Az osszetiizes, verekedes elkerulese,

A megvadoltsag, bearulas kezelese.

A szabalyok megerositese.

I. zabalyjatek. Cicazas

Mi a kulonbseg 0. vi -I csufolodas es egymoR I II tasa ki:lz( II'

A cicat kiolvassuk, a tobbi jatekos lesz az eger.

A cicavalasztas utan meg keJ1 hataroznunk, hogy rni Iegyen l:l b ('t', 'I. HI! II d~k, vagyis ahol a rnegfogas nem ervenyesl) Vegyuk sorra a h Jys 111 11. 110 1111 I lr'l a bece: egy kijelolt fa vagy fal rnegerintese; egy foldre raj.z:olt k I' ( il, II, II iii I, I

-liggolas, folder erintes ujjunkkal, mentofogas (vagyis osszef 62 11.11 ~ I

1 'I) vagy egy kialtas: kapuzabe! (ami azt jelenti, hogy kapubezaras). HI - 0'1 III 1111111

lchet a bece, valcgathatunk koztiik, vagy akar rnindet is haszJ16hUljuk, m I'

III. rim,

Nem vitas, bogy nines konnyii dolga a cicanak, de 0 is ugyesk dh 1. n: pl. a .Jiaz" ele all, es igy kialt: "Eger, eger, ki a hazbol!" Akkor Ill': S

reknek) ki kell futnia a hazbol!

Vagy azt kialtja: "Jon a semmilyenes cica! Egy, ketto, h3rom~";kkol' 11'111 I'l III I IIl1l1i!yenmenedek, semmilyen becel De csak addig az ideig, mig harem] ~z mol, II yis szamolhat egeszen lassan is. A harem utan megint er a bece, (Perszc n m t I. ll'I!l°k ,I orak a "ketto, harom" kozt!"

I 'zdodhet a jatek: a cica karjara hajtja a fejet, szundikal, Az eg rek bizto; Ilvnl 11 hI I. ·bl'eszt.ik, csufoljak: .Az en cicam olyan rest, /nem eszi a huslev st, /m-,'I I. pnprlkas, /Joska bacsi hektikas!" (Vagy olyan nevet mondanak, aho~y 11

, I,) Egy masik eger megy igy ebreszti: "Cicuskan, kelj fel, itt a j tejfcl: t

eger!" Vagy az eger, aki az elobb azt kialtotta, hogy kapuzabe, most azt mondja:

"Kapu nyitva!"

Az ugyes cica a vegen csak megfogja az egereket, -akiket elkapott, sorba leulteti, nem szabad felallniuk a jatek vegeig, Mikor mar minden egeret megfogott, uj cicat olvasunk ki, s kezd6dhet el61r61 a jatek,

(Vilagos, hogy az egerek nem futhatnak het hatarba: kijeloljiik a terep hatarait, egy-egy kd, fa, bokor jelzi, hogy meddig lehet futni.)

2. Vers: Janikovszky Eva:

Ha en felnott volnek (reszlet)

Motivacio es emlekezetfej lesztes:

Megfigyelesi szempontok csoportokban:

- helytelen, de nem veszelyes

- helytelen, mer! veszelyes.

(viselkedesi formak visszajelzese felallassal, nyujtozkodassal)

En egeszen masmilyen felnott volnek, es annyi mindennek orulnek. Eloszor is annak orulnek, hogy azt csinalhatom, amit akarok,

Ha en felnott volnek, akkor

sohasem ulnek a szeken, hanem mindig terdelnek,

feher kesztyus kezem vegighuznam minden vaskeritesen, a fogmos6 poharban

csiraztatnam a datolyarnagot,

megennek egy-egy

nagy tabla csokit

minden ebed elott,

es valosziniileg kezzel fcgnarn a legyeket. Persze csak akkor, ha addig megtanulnek legyet fogni.

Ha en felnott volnek, akkor Or6k.ke tornacipoben jarnek,

a leves utan rnindig meginnek ket pohar vizet, hatrafele mennek

a z u teart,

minden kobor mac skat megsimogatnek,

es valoszlmileg nagyon eleseket futtyentenek, hogy mindenki megijedjen

es odane zzen. Persze csak akkor, ha addig megtanulnek ket ujjammal a szamban futtyenteni.

Ha en f lndtt volnek, vendegsegben mindig kalimpalnek a labammal a szek n,

,0 - mjn m ki Ill. orrcm,

I ~Llk ~jp n k,

tartanek otthon egy igazi zsirafot,

aki az agyam elott aludna,

es valoszlnuleg minden kertes haz kapujan becsongetnek, de csak akkor, ha mar nem felnek

a harapos kutyaktol,

Ha en feln6tt volnek, megncsulnek

es olyan lanyt vennek felesegul, aki sikit ugyan, ha

meglat egy Ievelibekat,

de nern mondja fa,

hogy undorito es

pfuj,

aki olyan szappan- . buborekot tud fujni, ami sose pattan el,

aki megijed, de nem haragszik, ha egy papirzacsk6t durrantok el

a fiile mellett,

es erosen ra tudja kotni a zsineget a sarkanyomra, En meg a lany, akit felesegul vennek,

annyit maszkalnank negykezlab a padlon.ramennyit uk -I Ilk, es kozben

linn hangosan fujnank a papirtrornbitat, ahogy csak tudjuk. MI ketten lennenk a felnottek, es igy senki se sz6lhatna rank,

hogy .

lun juk abba, mert megorul.

III ~11 felnott volnek es meg-

I lnek, olyan lakasban Iaknek,

1111 1 Iabdazhatok a szobaban,

II I flit: nevelhetek cserepben,

U unyhulat tarthatok a furdokadban I Hillin semmit sem kell kidobni,

III II mindennek akad hely, amit hazahozok I~ III lehullou

,11,d I z( nye,

'I~ H I lor. das vasszog

akar osszecsornozott sparga,

akar eldobott villarnosjegy,

akar beteg sundisznocska,

n

minket, ha focizunk az ablaka alatt.

Ha en felnott volnek es megnosulnek, sok gyerekem lenne, mert szeretek olyan jatekokat jatszani, amihez sok gyerek kell. A sok gyereknek en lennek a papaja, es a lany, akit felesegul veszek, a marnaja.

En meg a lany, akit felesegul veszek, meg a gyerekek egesz nap csak jatszanank!

Fogocskat,

bujocskat,

szembekotosdit, es arnikor meg tobb gyereki.ink lesz, akkor

fut6versenyt,

ugroversenyt, dob6versenyt

es rollerversenyt is rendezi.ink.

Mindig en fogok nyerni, es akkor a gyerekek buszkek lehetnek az apukajukra. Ami gyerekeink. sose arulkodnanak,

sose verekednenek,

sose simanak,

~s sese akarnak elvenni a mi jatekainkat,

m rt en nem szeretem az arulkodos, verekedos, sires gyerekeket, akik mindig el ukarjak venni a mas jatekat,

A ml gyerekeink mindig annyit rosszalkodhatnak majd, mint 11 meg a lany, akit felesegul veszek,

d n III tobbet, rnert az nem igazsag.

Vcodegsegben mindnyajan egyforman fogunk kalimpalni a labunkkal a szeken,

h tI el It elosztjuk majd egymas kozt a nagy tabla csokit,

v lnrnennyien hatrafele megyi.ink az utcan,

N mindegyikunk megsimogathatja a k6bor macskat, p rsze csak szep sorban, egymas utan.

Tnvn szal

minden gyerek

egyforma leggombot kapna,

sak az enyem lenne ki sit nagyobb,

men en vagyok

ElZ apukajuk.

Nyaron

n inden gyereknek egyforma nagy fagylaJtot vennek, sak rnagamnak vennek

kicsit tobbet, rnert en vagyok

oz apuksjuk

cBolyltbB, d n I pn k k Ill': IlpU 'ul\,

Yelen

minden gyerek felmaszhatna a hobuckakra, de en masznek fel a legrnagasabbra, mer! en vagyok az apukajuk.

Ez igy igazsag.

Mert ha ok kapjak a nagyobb leggombot, a tobb fagylaltot,

ok lephetnek a melyebb pocsolyaba, ok maszhatnak a magasabb hobuckara,

akkor mi orom van abb6l, hogy felnott vagyok? Csak lennek mal" felnott!

l • Milyen veszelyforrasok vannak az udvaron?

.1 linta, csuszda, hornokozo, pancsolo medence stb.

. Veszelyfurrasok

a foglalkoztat6 szobaban:

Mi lehet veszelyes? ( eszkoz, anyag stb.) - csoportositas A. veszelytelen targy mikor valhat veszelyesse?

. Riad6! Tiizjelzes az intezmenyekben Sl.6kincsfejlesztes: hogyan viseikedjunk? III 'sfontoltan, fegyelmezerten, higgadtan, nyugodtan, hatarozottan, gyol's In '"

6. J atek: Macska veszely c. gyorsasagfejleszto jatek

A gyerekek - harem tarsuk kivetelevel - kezfogassal alkotnak. Valamennyien a kor kozeppontja fele neznek, A koron kiviil all az .Eger" es ket "Macska". A kort alkoto gyerekek mondjak a verset. Kozben a "macsk3k" nem mozdulhatnak, de az "Eger" elhelyezkedhet a koran kivul, a neki leginkabb megfelelo helyen.

Avers befejezese utan a .jnacskak" igyekeznek rnegfogni az .Egeret" .Az .Eger" barmikor bernenekulhet a koron belulre, vagyis az "egerlyukba"

Macskaveszely fenyeget reszkessetek egerek!

Egerlyukba fuss be csacska nem er utol

a ket macska

Ilyenkor a kort alkoto gyerekek a kezi.ikkel kaput nyitnak a menekiilo "Egernek". Persze igyekeznii.ik kell bezarni a kaput, hogy a "kismacskak" ne tudjanak bejonni. Az .Eger" nem tolthet sok idot a koron belul, igyekeznie kell valahol olyan helyen kijutni, ahol a "macskak" eppen nem tart6zkodnak.

Ha sikerul elfogni az .Egeret", akkor uj .macskakat' es .Egeret' valasztunk. A jatek legaktivabb resztvevoi az "Eger" es a "macskak".

A hirtelen rnegiramodasok, iranyvaltoztatasok nagyszeriien fejlesztik a gyorsasasot, a varatlan helyzetek kivedese pedig a figyelmet es a problemarnegoldo gondolkoklas!.

A szereplok cserelgeresevel igyekezzi.ink elerni, 11C'~Y minden gyerek kijusson a klltnldvlill' .

rv, TEMAKOR:

VESZELYEZTET6TENYEZ6K

13. Foglalkoz3s:1 J arunk, keliink - Kozlekedes

A kozlekedesi szabalyok betartasa. Kozlekedes gyalog, jarmfivon.

l. Vers: Buda Ferenc: Negyen utaznak

Buszon iii Adam, Peri vonaton alatta, pattogtat Balint csacsifogaton.

luliska nagy mar, s termetre derek,

ha folul, hat nyikoroghat z taligakerek,

. Tortenet: A fele se igaz!

Az ovono rovid tortenetet mond el a gyerekeknek. A hibat kell CSZI' V nnl I taniuk. Peldaul: Sokaig setal tam a varos foteren, egyszercsak eS2r V '(I 'Ill, !till 1(') replil, a leveg6ben. A gyerekeknek javitaniuk is kell: a 16 nom I'tlp! I It I Vi' h mern fut, uget, nyargal (stb.} a foldcn.

I Kozlekedesi helyzetek eljatszasa: a gyalogo k vi Ik II I ·s7.(ez6desekben, zebranal, kozlekedesi lampaknal. Utalas a 111I111ijara.

I _ kozlekedesi eszkdzok csoportositasa J ldon, vizen, leveg6ben)

Ilw'll' hasznaltarn - meg nern)

IInj6 tobbfele medon:

I1nj 't tudunk csinalni a nadragbol, A nadrag dereka lesz a haj6 kern ny . A ,,1. 11'.1 11111 I ~ U hajlitani, egy kisse lazitva a papirretegek tartasat, hogy az ilth::l.il!l:R~1 ·'.lv'.

I lit 'ssLlk.

r \1,1.. mar el is fogadhatjuk hajonak. Az orra meg a tatja 45 fokos szcgb n Jrlllil. tid 1\ ki, D zt a ket reszt visszahajthatjuk vizszintesbe. Ha vizre ak rjuk bo~s{lllni II Illp I hujt I, ez a f rrnaja tartosabb es bizt n agosabb lesz.

II 1111

Az igy alakulo sarok lesz a csako csucsa, A teglalapbol megmarado ket savot rahajlitjuk a csako oldalara, s a sarkait is behajtjuk,

A haromszog alaku csakot atfordithatjuk kisebb negyzette. A negyzet kef szabadon allo sarkat ketfele lehajlitva egy kisebb haromszogletu csa~6t kapu.nk. ~zt ,megl~t athajlithatjuk meg kisebb negyzette. Ha ezt a negyzetet ugy nezel~, lTIl,nt .kl~~llm kesziilo viragbimbot, akkor a nyilni kesziilo ket szirmot szethuzva a bimbo rogton alakot valtoztat: hajo lesz belole,

Ezt a hajot is ketfele formajura nyithatjuk szet, ,ak<\re~ak azt, am~ly.e~ an nadrag-bol alakitottunk, Ferden felmeno tattal es orral kompfele: vizszmtes, korulero peremmel pedig motoros hajo,

Az asztal-bol ketfele vizi jarrmivet alakithatunk,

Ha ket asztallabat jobbra, kett6t balra hajlitunk el, s az asztallapot ezek kozepvonala rnenten kettobe hajtjuk, kettesni csonak, katamaran lesz belole.

Ha a katamaran ket reszet elforditjuk egymashoz kepest ugy, hogy 90 fokos 5Z0- get zarjanak be, mar majdnem keszen van a vitorlas hajo. A lefel~ logo cS.iicskbt ~l lehot fogadni mint a vitorlas hajo nehezeket, sv~rtJet. De el IS, tuntethetJu~: hajlitsuk vissza ugy, hogy a hajo testehez simuljon hozza. Olyan vitorlast kap~nk Igy, amelyn ·k cgyik vege a katamaranhoz hasonloan kettos, a masik vege meg szimpla,

5. Rajz: kozlekedesi tablak, jelek csoportositasa, szinezese

Tajekoztatas, figyelmeztetes. tiltas, parM

6. Toth Eszter: A mi utcank (Reszletek)

Gabiek a Pip iter utca elejen laknak, az ovoda meg eppen a tulsa vegen all, 01. 1'(

Gabi reggelente egyediil ballag odaig, delutan pedig ugyancsak egyedul tel: haza,

Kerdi egy este Gabi edesapja:

- Mit lattal az utan, fiarn, ovodaba menet meg jovet? Gabi hosszan elgondolkozik. Aztan igy felel:

- Semmit,

- Semmit? - csodalkozik edesapa. - Ezutan nyisd ki jobban a szemedetl

Gabi megigeri.

Masnap reggel, ovodaba menet, eras en kinyitja Gabi a szernct, s ... 11111,111. I'NIII ugyan! Mindjart a masodik haz falan megpillant valami kiilonosct. Egy II IY ,pllil dobozt. Vajon mi lehet? Talan kincseslada:

- Krrr ... -berreg egy motorkerekpar. Leugrik rcla egy bacsi, lep a kincsesladahoz.

- No, ocsi - nez Gabira -, kivancsi vagy, hogyan szedik ki u I v I ~I'I I " I tllll!lil bol?

- Hat ez esak postalada? - nyulik meg Gabi abrazata,

- Csak? - mordul a bacsi, - Nem csak postalada, hancm bl:um,l' po III 1111 :1'111

dobjak be a leveleket, ezen a nyilason, latod-e? Aztan .iovok en. Ill.dll 11111 I ~Mkll'I, igy ni ... Erre kinyilik a Iada feneke, es a zsakba belepotyog VElIUIII 1111' I I I. 1111 visszahuzorn a zsakot, igy ni ... A lada feneke becsukodik, en mea vl :t~'111 II I' postahivatalba. Ott kiosztjak a leveleket a postas bacsiknak, t1zok p d i -I

szerte, ahova a cimzes szol.

- Gyerek is dobhat ide levelet? - kerdi Gabi.

- Termeszetesen, Ha edesanyad boritekba teszi, rairja a cimet, s b lye ,( I

gaszr folebe. Ha este bedobod, masnap reggel meglathatod, hogy azt is lviszeu:

Ahogy tovabbmegy az ovoda fele, hangos fiittyszo uti meg a tlil t. D' kl III 1\ jarda szelen rnagas, szines towny all, a mogul jon a hang. Most vcszi S lk . Gabi, hogy ezt a tornyot 5 mar sokszor latta, megsem latta meg soha . .l Iiszcn ''/, rnagas, szines torony!

Kozelrol kideriil, hogy tarka kepek vannak rajta, mint a konyvekben. Ml!-l( Itl I t' dig kilep egy legeny, az futyoreszik, Hogyne futyoreszne! Mikor vasta 's '\1 ·1

v dor vlzb n pe smagolhatl Aztan rnegkeni az e settel egy nagy p'l.piI'OS h I 1. puplrcst 1'9tapasztja a tor ny d I' kara. 13z n n papiroson is kep k sk dik .

• NI;Zd uk." u • mutai] harM 0 III Ell geny,

Ki '1. k I k i . "Ilk din'

I 'llIl,i (; II i.

- Latom, kiismered magad - bolint a legeny - Hat azt tudod-e, miert csirizeltem ide oket? Nem, ugye? No azert, mert lathatok lesznek a babszinhazban, A kepiik ala ki van nyomtatva, hogy hoi es mikor. Akit erdekel, leolvashatja innen. Erre vale a hirdetooszlop.

- Sz6val ezt a tornyot hirdetooszlopnak hivjak - szogezi le Gabi, - Miert?

- Mert a raragasztott plakatok, vagyis ezek a szines papirosok kihirdetik, hogy mi

lathato a szinhazban.

Gabi utazott mar villamoson, autobuszon, sot nemregiben trolibuszon is. A troli annyira megtetszett neki, hogy ujabban gyakran jatszik trolizast az ovodai uton, Azt jatssza, hogy 0 maga alul troli, fehil trolivezeto. Vagyis a kezevel indit, korrnanyoz es fekez, a labaval meg ugy halad, hogy a csoszogas kerekgordiilest jelent. Szeme a lampa, amely kacsintja, hogy merre kanyarodik, szaja a vezetd, aki a rnegallot mondja be.

Egyik reggel, amint eppen igy kozlekedik, jon am szembe az uttesten egyigazi troli! Gabi hirtelen fekez, rnegail, S ime: a szernkozti troli is megall, egy eredeti, valodi trolibusz: Valaki le is szall, s visszafele siet az utcan. Aztan zugas ... bekattannak az ajtok, es a troli tovabbmegy.

Gabi csak all, es nezelddik boldog amulattal. Hiszen az uttest fcili:itt, csakugyan ott 8 vezetek ... a jardaszelen pedig a rud, az M beuis tablaval: .Jvlegallo!" Ugy latszik, ejszaka szereltek fol mindent, es ezentul mar mindig itt jar a troli I

D hiszen ez nagyszeni I Akkor nem is lehetetlen, hogy egy reggelre vasuti sinekID k.t tnek Ie itt, s vonat jar majd a Pip iter utcaban egyenesen Mezomalnasra, nagyrnamahozl

Vagy eppen a Dunat vezetik majd erre, es itt lesz a vizibusz allomasa!

Vagy itt allitjak fel a hullarnvasut folytatasat, s kiepitik egesz az Operenciak ig

De ncm. Ahogy az utea torkolatanal LLjb61 felninik a kovetkezo troll, Gabi ugy el'I'.I: Igy a lcgjobb.

NezzOk csak Gabit! Ugrandozva tart-e hazafele? Szalad? Szocskezik? Nem, ege'" 'II s.il11.:!111 lepked, rendesen ... zsupsz! megis hanyatt vagodik hirtelen. Mikozben osz,'/, sz rftotr szajjal kapaszkodik, megszolal mellette valaki:

- Na, t ssek! Mert ilyesmiket hajigalnak el, ahelyett hogy bedobnak a hulladek-

(\jlob ! .

abi folnez. Utcasepro bacsi all ott, es lapatjara egy jokora almahejat sopor fel. l~z '11 csuszotr el Gabi. Nerncsak hogy mcgutotte magat miatta, de csupa por lett a laba szara is. Rendes, tiszta gyerek Gabi, hat elovesz az uzsonnataskajabol egy papir zsebkenddt, es ledorgoli vele a piszkot a labarol. Aztan osszegyuri a papir zsebkendot, es rnesszire elhajitja.

- Adta betyarjal- kialt fel az utcasepr6 bacsi.

- Nines ot perce, hogy porul jartal, mert valami rendetlen ember elhajigalta az al-

nu' h jilt, mar 111 g te is szemetelsz?

- A paplrz ebkendcn senki sem csuszhat el! - ved k zik abi. - A papirzsebkendd 11 ern V '8Z' ly S.

- N 111 vcszelycs, d sunya - magyarazza a b

'/,l!lIk I I 'nril'r in' n liszlnsogra tvz utcn is n 1II1'nk.

1"1-1 P Iplr() kn ru In I I lik Illllil

- Ha mindenki ugyanezt gondolna, mi lenne itt, mire en takaritok? Ezer jarokele mind csak egyetlen villamosjegyet dobna el, egyetleri papirzacskot, levelboritekot, ujsagpapirt, satobbi, sati:ibbi! Hunyd be a szerned, es kepzeld el, mi lenne itt!

Gabi lehunyja a szernet es elkepzeli. Behunyt szernheja mi:igi:itt azt latja, hogy nz urcat egyre vastagabban lepi el a szemet. Mar olyan magasan all, hogy derekig kell gazolni benne ...

Vacsoranal megint rnegkerdi edesapa Gabitol

- No, fiam, mit lattal ujabban az ovodaba menet meg jovet?

Felelne Gabi, de hirtelen azt sern tudja, min kezdje a beszamolast. Valosaggal kavarog a fejeben az egesz Pip iter utca. Nagy tarka gomolygasban kering egymas, al n postas es a plakatragaszto, a trolibusz vezetoje es az utcasepro, akikkel annyi kalandjo volt az elmult napokban

vagy:

Nemes Nagy Agnes versei:

Ki lakik az utcaban?

1 logy minalunk ki lakik? Mindig latni valakit. l.abdaert a kocsiutra

III st szaladt ki Magdi, Jutka.

III van Andras, Andrea, Hnndi bacsi kisfia,

hi a Szucs es nagy szerencse: lit lakik meg Barna Bence, ()Iga, Otto, Orsolya,

l~ dvencuk a korcsolya

~ kukasok

M' gjottek a kukasok, 1lflll111CS arga ruhasok

N I anessztn a kocsijuk, 11101 dong a kocsiut,

Nyulsapkaban, mint a nyu!. Dundi Peter meglapul, boltajtobol nezi 5k"i vegytisztito Markusz ur. Markusz ur! Markus" (II' Dundi Peter hal lapul?

Nem tudjatok, Dt:ske,E!vl Egy magas lany 11MB v di. Mert nagy, mint a citad 110, az a hosszu Izabella.

Di:ing a kocsi, dorornbol nagy vodroket kihorpol, csorog, rofog az egesz allatkerti etetes

Itt a sarga vizilo,

eteti az 31'016.

Bors neni beszelget az aszfaltozokkal

Mit csinaltok, aszfaltoz6k, jarda szelet megfoltozok

miert fekusztok a jardan? Bizony, mondom, ha maradtok, a szurokba beragadtok.

Az aszfaltoz6k olyanok, mint a felhdk Mert a felhok aszfaltoz6k,

az eg kekjet megfoltoz6k.

Aztan raja telepednek,

logo labbal melegednek.

• Nem ragadunk, nem maradunk, mindjart tovabb araszolunk,

n >111 ragad mar ez a jarda,

d meleg meg, mint a kalyha, hideg szel van, esot hozo, melegszik az aszfaltozo.

Es ha meleg van?

Aszfaltozo, aszfaltozo,

mit csinalsz te meleg nyarban?

Hs rnelegszik, melegedjek, jardaszelre telepedjek, d81jon csak a rarisznyara, mclegedjek narisnyaba.

_ Aszfaltoz6, aszfaltozo, megsulok, en meleg nyarban. F orr az iist, dol a fiist,

eget, eget a szurok, megsulok, megfovok,

aztan vegiil megfulok. Hozzal, Jani, fagylaltot,

nem birom az aszfaltot.

Es ha jon a fagylalt-hozo, boldog minden aszfaltozo.

vagy/es:

V gh Gydrgy:

I~JHtcx, Keravill, Fuggony, Zongora

M k I.' 111 gyek vagy setal ok az utcan, Illll IImban mindig-rnindig olvasok.

mert hisz ok is szivesen jatszanak'

(l y sz rakozni te is tudsz am,

hu ddi n In tudtad, most megtudodl]

AUTOSZERELO. Asztalos, REDONYOS, BABAKLINIKA, kis es nagy Babak Akvarium, DisZHAL _ hozza elonyos, hogy meg ne azzon: az ESOKABAT, KosAR, Tapeta, KONYVESBOLT, Viragert,

KESZTY(), Borondos, Festek, HANGLEMEZ,

Olvass el minden szot onmagaert, jot jatszol, mert olvasni erdemes!

Pcrsz a lcgjobb ilyenre az este,

ha mindenutt villany eg, meg neon,

U ok betu - mint egy fest6 ecsetje llyom{m - eletre kel a nazakon: allnak, repulnek, elnek es mozognak, vadul tancolnak a furcsa szavak, j{jtszhutsz t is veluk, hogyba okos vngy

IV. TEMAKOR:

, ~, ~

VESZEL YEZTETO TENYEZOK

14. Foglalkozas: I Irany a jatszoter!

A masok jatekainak tiszteletben tartasa.

Onzetlenseg, osztozas. A masik birtoka iranti vagy lekuzdese . Oszinte beszamolas szokatlan helyzetekr61.

Segitsegkeres

1. Rajz: Hoi, kikkel szoktal jatszani?

Veszelyforrasok gyujtese.

Betartando szabalyok rnegfogalrnazasa Kornyezenink vedelmenek Iehetosegei.

,2. Vers: Kis Denes: Labdajatek

'..:611 a labda, ropp, ropp, " ... i111 rajta a potty, potty, I slony dobja, fiu kapja, lIi 1I labda, ott a labda.

Dobd a labdat fel, fel s kapd el a kezeddel,

itt a labda, hoI a labda? Fiu dobja, kislany kapja.

,. Miert nem szabad kutyat a parkba vinni?

Mert megfertozheti a kisgyerekeket, akik a homokban jMsz~lI\nl •

, .,A" kutya nyala, uriileke, vizelete mindenfele fertdzo anyagot tU1'1 1111 r, klilonosen a meg gyenge ellenallokepessegti kicsinyek eseteben • sake I h I ukozhat. Bizonyos betegsegeket kifejezetten a kutyak terjesztenek. "Z I't vi Zit I II kutyaval! Nem szabad engedniink, bogy a kutya nyalogassa a kezunket, In . k V

h} uz arcynkat. Cs6kolgatni a kutyat meg kulonosen nern szabad, az ~gy z . n

... elyes, Es izlestelen is. Ha a kutyaval jatszottunk, alaposan meg kell mosni k 'Z nk . nrcunkat is!

A" kertes~ek nen~ szeretik a kutyat a parkban. Azt mondjak: vagy tarts kuty t, Vllgy ul,te~s diszcserjet. A kut?,a ugyams az orra utan megy, vagyis a szagok liZ dUI ~ f kozodlk, ,,111,e~Je.lolL" az utjaba kerulo targyakat. S a kutya vizelettel jeloL A'l I'(~,

IlVIIS ve~Yl .~latasu folyadek leporkoli a leveleket, es ha eleg gyakran tort{mik a jly 11 I I' stlen ontozes, elpusztulhat az egesz noveny is. A kutyatulajdonosok es 6llnlblll'tlit"lk 1'11,h 1 I' dnak az ilyen felirat~kon, hogy .Kutyakat a parkba hozni til s! ", tI fit': 1 , 111..11\ U BY 'I' kek gesz g r vigyaznnk, s azck, akik a novenyek kedveldi, i ]I 11 •

Iv' Il_k'::; 1 '1'111 'SZ t 11 k tnl'ljal ,

4. Nagyobb gyerekek es idegenek is lehetnek a kozeltmkbenHogyan viselkedjunk veluk szemben? Kikhez fordulhatunk segitsegert?

5. Mese: Ela Peroci: Velem nem jatszik senki (reszlet)

A Kis utcaba auto nem hajt, kerekpar is csak ritkan. Annal nagyobb a gyerekzsivaj. A fiuk fog6csk3znak, fociznak, katonasdit jatszanak, a lanyok meg fozocskeznek

es babaznak,

Csupa kertes hazacska, az utcan jatszo gyerekeket a keritesen. ablakon at vigyaz6 anyai szernek figyelik.

A gyerekek kozott a legkisebb Potty, egy csoppnyi kislany. Reggelente kijon a' IUIZ ele, hozza a samlijat. Leul es nezi, mit jatszanak a gyerekek.

A Kis utea gyerekei mar mind iskolasok, csak Potty nem. 6 meg azt sern tudja mcgmondani, hany eves. A jatekban is i.igyetlenke, nern tud elszaladni a fogo elol, a labdat kiejti a kezebcl, rollerezni is alig tud meg.

Nem is jatszik Pottyel senki. Csak ul, lil kis samlijan, es nezelodik.

Most kijon hozza az edesanyja, letep a kertben egy szal piros viragot, es odaadja

11 ki. A kislany nagyon megoriil a szep viragnak.

• Virag! - mondja es megszagolgatja. - .16 szagu! I.:kkor hirtelen odalep hozza egy nagyfiu,

• Mutasd I _ mondja, es Potty engede1mesen odaadja neki.

1\ tiLL never, elveszi, aztan odebball. Egyenkent tepkedi ki a szep piros virag szirmuit.

_ Elvette - gorbult sirasra Potty szaja.

12desanyja latja mindezt az ablakool, ujra kijon hozza, hozza a kisvodrot meg a I islnpatot.

iiss pcgacsat - mondja.

_ Neked is siitok - mosolyodik el Potty, es hozzafog a pogaesasi.iteshez.

Egy kisfiu meg egy nagyobbacska kislany azonh- elveszi tole a vodrot meg a lapUIO!. Meg ra is szolnak:

_ Menj arrebb, Potty. Egy orias: torrat akarunk siitni!

Potty messzirol nezi, hogyan sutik a tortat azok kerten, De hamar beJeunnak,gu·

rigazni kezdcnek a vodrccskevel, a lapatot meg beleszllljti.k a homokba. .[/;,

A k is! n b '!17.II1£1(\ a konyhabe ElZ edesanyjah z:

• Anyn, H:YL:I'L:. j{llS~Z velum 1

- Nem erek ra, kislanyom, Latod, fozom az ebedet,

Potty meg ott alldogal egy darabig, aztan fogja a rollert, es kimegy. Az utea nema volt. A gyerekek mar mind elrnentek az iskolaba. A kislany lassan, i.igyetleni.il elindult a rollerrel a jardan, a Kis urcabol kikanyarcdik a Nagy utcara, ahol egymas utan SUo hannak az autok,

Vigyazz kutya, amikor eszreverte, meg utana is kialtott: - Vau, vau, hova mesz, Potty?

- Velern nem jatszik senki - panaszkodort a kislany. - El is megyek innen rnesszi-

re, ada, ahol tobb gyerek van, mint itt a Kis utcaban, Hatha jatszik velem i V[lIflI11""

lyik. .

Vigyazz csaholt meg egyet-kett6t. aztan elindult Potty utan.

A kislany letette a rollert a jardarol 3Z uttestre, mert at akart menni a tul-6 011 rlrn, Az autok fekezve, ,esik?ro.!Sva ker~ilgettek a rolleros kislanyt meg a kutyDl. c (Hllt,

hogy el nem gazoltak oke!. Elerkeztek a villamossinekig.

Ekkor tortent a baj, A roller egyik kereke beleszorult a inbe. PHil dott.

Vigyazz figyelt nagyon, mert eszrevette, hogy jon a villarnos, \, 111:1 csongetett. de hiaba, Potty, a roller meg Vigyazz ott rnaradtak u ~III 11, megallt, a vezeto leszallt, az utasok is leszalltak, es korulvett k I)k 'I

Jott a render bacsi is, es render csinalt. Kiszabaditotta a b 'SZt)J'!ill rullr I I II II I, II

rollert meg a kislanyt a jardara kiserte, es igy szolt: .

, - A)ardan rollerezz, kislanyom - aztan megveregett a kut a v iii 11 ,I' IiiI' 'I HYilZZ ral

Potty most mar a jardan kerekezett tovabb, Sok gyonyorli klraknt [,I III II 1111 II II [',l',n Ill, siettek, l~.egnezte,k ~nilldegyike( Cukorkabolt, jatekboli, ci[t bolt, pip d 1111. ,zcbbnel szebb, erdekesnel erdekesebb dolgok' Az egyik kirakat clClt1. P It lit· IIl;!.111 'BY neni kezet, Arra kerte a nenit:

- Tessek felernelni nem latom j6J a kirakatot, A neni rnosolygott, karjaba vette.

- 'gy dul jarkalsz a varosban? - kerdezte,

• Neill vagyok ,egyedi.il. Vigyazz is eljott velern - felelte Potty. neni leterte, megsimo gatra a fejet, es elment.

,Polly m g Vigyazz a Ker k terre ertek. A tel' kozepen zenekar 111117.sil alt. 1 til'S.

I Illl sok-sok gyerek, I11l11d rollerral szaguldozou. A nezok kialtoztak, blztl1tl~.k II !!lye- 11'1 ek 't:

1 orsubb n! ' 01'8000lll11 EI' 7111111' l:l' zd 111 iJ!

r { tly .is 'sntlulwzl1 i 11(01!. II V!'I 11 IlU,dl I.. d 'HY I( iRJi.ll !'~I.~z6lt ell vi"~znhlvt I:

I' il' i VII I' III \ 1IIIIilI IlIk illl! II J It I, II rll III In rk i nn

Itt sem jatszik velem senki! - panaszkodott Potty. Ujra elindultak.

Vegigmentek a Szep utcan, atmentek a vasuti sineken a soromponal, es egy szep parkba ertek.

A nap mar lemenoben volt, a gyerekek szedelozkodtek, indultak hazafele. A kislany itt is hiaba keresett jatszotarsat, a hintak mozdulatlanul l6gtak, a korhinta megalit, a homokozo iires volt, a padokon sem iilt mar senki,

- En meg itt vagyok! - szolalt meg egy vekony hangocska,

- Ki volt az? - kerdezte Potty, mert nem latott a kozelben senkit. Vigyazz is, Potty

is keresni kezdte a vekony hangocska gazdajat, es vegre a homokban egy kedves kis babat talaltak.

- Baba! - orult meg neki Potty. - Gyere, jatsszunk valamitl

- Jo - felelte ababa -, jatsszunk .Bujj-bujj zold ag"-at.

- Kevesen vagyunk hozza - szomorodott el Potty -, de nem baj, (alan Vigyazz is

jarszik veli.ink.

- Bujj, Bujj, ziild ag, zold levelecske ... - zenditettek ra mindharrnan, s ekkor egy hOSSZll farku mokus ugrott Potty egyik vallara, a masikra meg egy galamb telepedett.

- Na, most mar eppen elegen letti.ink! - orvendezett a kislany.

lyan j61 jatszottak, hogy eszre sern vettek, mar be is esteledett.

• Almos vagyok - sirankozott ababa, s errol Pottynek is eszebe jutott az agya, az '·d snnyja, a Kis utca,

• Hazamegyuuk, Vigyazzl - mondta, es megindultak. Potty, a mokus es a galamb 1 1'011 'ron. Vigyazz meg mellettuk, szajaban az almos fababaval,

EPP'11 ekkor ismerelte harmadszor a radio:

.. Elveszett Potty, a legkisebb kislany a Kis utcabol. Rollerje van, es a Vigyazz I utya is vele lehet, mert a kutya is elveszett. Ha valaki megtalalja oket, kiserje a rend{lrszobara."

A render, aki a villamossinrol a jardara kiserte Pottyot, nagyon sajnalta most, hogy nem vitte haza a kislanyt, A neni, aki a karjaba vette a kirakat e16tt, nagyon

111 gbanra, hogy utjara engedte a csoppseget.

Az egesz Kis utca felbolydult, szaladtak erre, futottak ana, hatha megtalaljak, A gyerekek azt rnondogattak:

·z geny Potty! Nem akartunk vele jatszani, mer! olyan piei meg. A ki limy dcsanyja meg azt mondta:

• llizlus vagyel b 'nne, hcgy Potty bazajdn. A Vi yi'll'l kut n mujd hazahozza ...

U III ,I IUlIIb ·lbll·_u7.olt Poll III, I k 1111 lil' tl n kik, bogy

II 'II IHI/I. 1:ll1k.i I zunl,

Amikor vegre befordultak a Kis utcaba, a gyerekek azonnal eszrevettek. - Potty' Itt jon a mi kedves Pottyiink! Itt van a Vigyazz kutya is!

- Csakhogy roegjottekl - sohajtott anya, es a Kis utca minden lakoja follelegzett.

A fababa is felebredr es szepen koszont: - J6 estet kivanok!

- Ez a fababa, - rnutatta be Potty - szeret velem jatszani,

- Ezutan 111i is jatszunk veled! - mondtak a gyerekek, es ettdl a napt61 kezdve

mindig akadt Pottynek jatszotarsa.

6. Szabadteri jatek: Setaljunk, setaljunk!

Emberi rnozgasformak versenyszenl kiprobalasa es allatnyomok kovctes' Ill" '.' hangimitacroval. (Az otlet .Az egeszseges jatszorer" c. kiadvanybol sz6rm t7,lk, Nl'YI)

7. .Iatek: Pottyos labda

A gyerekek korben allnak es valamelyikuk kezeben van egy Iabda.

A korben allo gyerekek kozosen mondjak a verset es kozben a ritrnusnak megfelel6en egyrnasnak dobjak a labdat. Barmelyik tarsnak lehet passzolni.

! la valaki leejti, illetve nyilvanvaloan rosszul dobja a labdat, az lei.il a heiyere. Nem esik ki a jatekbol, mert ha Hive el tud kapni egy labdat, akkor ujra felallhat. Kifejezetten ugyessegfejleszto jatek, Fontos hangsulyozni, hogy nerncsak a labda elkapasara kell figyelni, hnnern nagyon sok mulik a dobason is.

Emlekezteto, tapasztalataim a foglalkozasokrol:

V. Temakor: 6VD, VEDD MAGAD!

11. Foglalkozas: I Nem mindig tudjuk, mi a j6 (Valasztasok)

Elhatarozas, akarat, valasztas, merlegeles, dentes

Hatarozott magatartas: alkalmazotr ismeretek a dentes motivumai A dontesnek kovetkezmenyei vannak.

I. Motto: Kef okos megerti egymast, kef bolond osszevesz, (kozmondas)

2. Jatek: Gonosz Mano

A gyerekek ket azonos ietszamu oszlopban allnak egymassal szernben, egy kotel vegen. A ket csoport kozosen mondja a verset. Az utolso szo elhangzasa utan huzni kezdik a kotelet, A ket csoport kozotri tavolsagon beltll ki kell jelolni egy szakaszt, amelynek a hatarolo vonalaig kell elhuzni az ellenfel

sapatat, Az a csapat nyer, arnelyik athuzza a hozza kozelebb leva vonaion az ellenfel elsa ernberer, A jatek Hz

szerephez jutnak, hiszen minden csapartagra egyarant szukseg v III []

Milyen viselkedes jellernzi a j6 magatartasu ovodast?

I Vers: Reggel osszeharagudtunk anyuval...

I "Okos" kdzmondasok:

Ok os enged, szarnar szenved.

I' I ekes megerti egymast, ker bolond osszevesz. kos ember n m botlik ketszer cgy kobe.

(11<08 cmbernek sze van.

)1 o ag vezerli a vil<lg 1.

'I' hbe: esszel, mint el'liv I.

6. .Iatek: Babtortenet

A csaladi osszetartas, joszandek tapasztalatok megerositese

Szereplok: anya, gyerek

Szituacio: Reggeli oltozkodes. Telen nyari ruhat akar felvenni a gyerek. Az anya elfogadja a gyereke donteset. A dontes kovetkezmenyeinek megbeszelese. Helyesen doutott? Te is igy rertel volna? Kit61 kersz segitseget, ha nem tudsz donteni?

Osszegzes: A jelenet eljatszasa imrnar a helyes sziiloi dontessel.

Mas tanulsdgos szituaci6: a gyereknek megtetszik valami a kozertben a kozos vasarlasker. Vita alakul ki, Hoi? Hogyan oldhato ez fel?

v. Temakor: 6VD, VEDD MAGAD!

[2. Foglalkozas: I Ki segit nekem ? Ki szeret engem?

A szulck es az ovonok iranti bizalorn erositese. Segitsegkeres es elfogadas kulonbozo elethelyzetekben. Oszinteseg.

I. Jatek: Szoposta:

A gyerrnekek harem oszlopba allanak, A hatulsoknak az 6v6n6 sug valamir. Mind. egyiknek ugyanazt. A szot el6re kell adni, Az a csapat gyoz, amelyik ale gyol'. 11011 es a leghibatlanabbul orzi meg a szot vagy kesobb a szokapcsolatot, rovidebb l]1l)lHJII rot.

2. Vers: Sornlyo Gyorgy: Kisbalint verse

Barrnily kicsi a kisernber azert vannak titkai. Akartok-e kicsi Balint titkairol hallani?

Minden szobol csak az elso szotagokat vallja ki:

ugy beszel a kicsi Bal int, mint egy feln6tt kinai

S rakja, rakja magasabbrs egyiket masik fble:

kis kovekbo: a vilngO! ujra felepitene.

S epul egyre szelesebbr kicsi Bali nt VarOS!):

van egy konyv 0 mib I h '/, 1 III, benne Macko UI. n "Mil" 0'

Auto all a kis gnra; sbn,

hever Gu-gu (8 kutyn),

s korbe-korbe nagy dCl I fut a varos venera.

Kerdik , hoi VJIl ar.yukaja, [lZI feleli: "Mama, do .. "

uem egykonnyen ertheto - de konnyen kitalalhato.

Csak tudja-e kicsi Balint,

mit jelent. mit mond a szo? Foldon, gyarban. irodaban

mi IS az a do lgozo?

S mit csinal itt kicsi 13c1!int. ha nern latia senki sc?

Ugy van eppen elemeben, forog balog kis keze: tizszer ujra el nern linin

kis cip6_iet fiizi be: '

lam, neki is a jol vegzert munkaban van orome,

13[\1' dolgozik 6 is egyre, nezzetek, hogy szalad itt: nmint folkel, kora reggel, kisergeti a Mari t,

kis tollpori6val porolja konyvek hosszu sorait,

szinte forrong sepui, porrongy, H uzt rnondja "T" ... " Takarit.

Setalni mennek a terre. nagy kezben a kicsi kez, s ehneseli hazaterve, hogy 8. boltba mentek, es

vetrek "Na ... "-t (vagyis narnncs t) S meleg volt 0 napsures,

es nern felt megsimcgatni

egy pacit s egy kerltest,

" le VOI1 mar, I 11 nap 1.611. 'I k zit vc : kis6gy.

III.) 'yh::r megjon apukaja. Iltil1ll.i,\rl keri: .Apa e .. " Ap,\ le is Cli ::I foldre

II I.lnes kockak clc.

vagy:

Varga Katalin: Kisbence titka

"Van nekem egy csuda-titkorn. Csuda j6! Megsugom! Oe el ne mondd! Az nern valo!"

Ha nagy leszek, nem jarok es auton, se vonaton. se buszon, se gozhajon.

r .esz egy kertern, kertemben egy szerkezet ha utazorn. abba titkon felmegyek. Megnyomom a titkos gombot, s hoppla he ! Mint a ny il, ugy kiroppen az iirhajo. Lehagyja a repulor, a verebet,

a holdnal is magasabbra elvezet. Bcfogom az arva Goncolszekeret, ill It magaban eddig eppen eleget, kocsikazni vigye hat az ovodat, minden ejjel a szeles Tejuton at. A Fiastyuk csibeit betakarom:

ne fazzanak szegenykek. S ha akarom, anyjukat az Esthajnalhoz elviszem - hade! legyen egy joszaga a kertjiben.

11<1 J csibek busulnanak, oket is,

van ott hely egy egesz allatkertnek is. Visszafele a holdra is felszokom,

s azt a fenyes, kis csucsket ott letorom. lith n anyarn zsebebe majd beteszem, hadd Jegyen egy pici holdja idelenn.

3. Bizalomjatek: I A segitseget kerhetji.ikj

A g irekel korbeallnak, valakinek bekotik a szemet. A csoport iranyitasaval kell kije- 11 It l{l['Sat rnegtalainia. A sikeres feladatvegrehajrast kovetoen kerdezzuk meg a gyerckeket: Mit ereztel? Biztal-e tarsaidban? Kaptal-e eleg segltseget?

4. Mese: A repa

A mese eljiltszasa tanulsagos sz6rakozas

p6kn (ill tell egy repat. lgy biztatgatta: - N(j, 110j, reps, nov k - dj, gyokerke:

i ~d 'sr ,sz p koverre, oriasi nagyra! 'M '1:1 is l1illt a repa, .16 edes lett

Sl.~l' kBv'·j' lett, 61"i.6si nagy lett.

M 'I'll liZ lip61 11, hogy kihuzza. Huzta-vonta, ("pl' 'ib(dtu, 1'. n i (dIn, d hiaba-

II 'Ili lIHwliu!l i1 I' '11".

I J IV(~I II~ 111 (~I 11., hog)! , 'p;fl's'll. !1Y lili !i11/1,1I IIPI k ~I.

apoka huzta a repar - anyoka huzta apokat, apoka huzta a repat - huztak-vontak, rancigaltak,

de hiaba, nern mozdult a repa. Hivta Bogarka a tarka macskar, Macska huzta Bogarkat Bogarka huzta unokat,

unoka huzta anyokat,

anyoka huzta apokat,

apoka huzta a repat - huztak-vontak, rancigaltak,

de hiaba, nem mozdult a repa.

unoka huzta anyokat

Hivta a macska az egerket. Egerke huzta a macskat, macska huzta Bogarkat, Bogarka huzta unokat, unoka huzta anyokat, anyoka huzta apokat, apoka huzta a repat - huztak-vontak,

jot rantottak rajta -

erre aztan engedett a repa, Kifordult a foldbcl, mintha benne se lett volna.

5. Jatek: Repatiltetes

Ket egyenlo letszamu csapatot alakitunk, de negy-ot fone! ne legycn na Iii h csoport sem.Kell hozza annyi labda, ahany jatekos van.A ket kapitany imhll.(\ Ullllll1l hLIZ a csapatanak , majd egyi.itt eloreindulnak, tiz lepes utan rajzolnak egy- 'k . ~ It, majd tiz lepes utan meg egyet - osszesen annyit, ahany jatekos VM C Y l' !1,P ubuu ket csapat korei jo tavol keri.iljenek egymastol, hogy legyen hely a ti.ll'nsl' 11 St-H 1111 It tesen az indulovonaltol egyenlo tavolsagra huzzuk oket, azert lepn k . iltl II IlIplt I nvok.6k ezutan visszamennek a csapatukhoz, s magukhoz olelik a labd szora elindulnak, s mindegyik sajat korbe betesznek egy labdat, l11f1jd I I'll 1111111 , beleiitnek a kovetkezo jatekos tenyerebe, aki osszeszedni indul a .Iabd iknt, illill az indulovonalra, Madia oket a kovetkezo jatekosnak, ak i isme: etuu tl {I I II I. 11I11 be.Igy futnak a csapatok, eliiltetik, ill. felszedik a labdakat, Amelyik CSN[ II u,11J1 ('I iekosa hamarabb er vissza az indulovonalra, az nyeri a versenyt! ( 11m v ilu I LlI'. II labdar, fel kell szednie, ha a korbel kigurul, vissza kell tenni.)

6. Enek: Arkot ugrott a szunyog

I Mikor keU orvoshoz fordulni') I

, d1s.
I Jr J J J
1. Ar· kot US'lott K.ODALY - OAZDAO

I J J JU I J J a J I J

Id· to· rott I

U· b ..

, J J J J I J J J I J J J J I J
Su· lad- tak a szu . nyo- .,k IX11 . nyos· pi . ti· ka· ; I

ba.

Szunyog ur a patikus, maga rakta sinbe,

nern vittek a korhazba, kinn fekszik a szinbe,

Ji:innek is a rokonok, ismerosok sorra, gyulik a sok sutemeny, retes, beles, terra.

Meg is gy6gyul egy-kettore, osszeforrt a laba, s oromeben folmaszott <J jegenyefara.

7 .. Jatek: Gyiijts batorito pillautasokat! yGjts sok-sok egyiitterzest kifejezo kezfogasr: yiijts minel tobb osztonzo vallveregetest!

. y(i_jts nagyon sok elismerb hatbaveregetest! stb.

A bucsujatekban kapjanak megerositest a jo kozossegi tulajdonsagokl

IRODALOMJEGYZEK

Ami a szivedet no, ,'ill.!"

Az egeszseges jatszoter

Bauer Gabriella:

Gyermekirodalmi szoveggyujtemeny Cini-Cini muzsika

Csorgo Anik6 - Fuzesi Zsuzsa:

Cscdaorszag !. Csodaorszag 2.

Csukas Istvan: Az en jatekoskonyvem Forrai Katalin: Enek az ovcdaban

Gratzer J6zsef: Sicc

]-ULZ tetejen egy fel lepeny

Krisron-Ruzsonyi: Mozgasos jatekok konyve Jatszik a csalad

Kovacs K13ra: Abeceorszag Maria Koronacka: Vidam 6voda

Mora, Bp. 1985 Egeszsegesebb Iskolakert Halozat Magyarorszagi Egyesulete

Tankonyvkiado, Bp.1980 Madach, Bratislava, 1975

Officina Kiado, 1990 Csodaorszag Kiad6, 1996

Mora, 1980

Zenemiikiad6, Bp, Szechenyi Nyomda Kft., ! 996 Mora, 1986 Uj Esely Kiado, 1993 Venezia Kiado

Tankonyvkiado, Bp.

Mora, 1980

Liszkai Agnesr-Csik Berta: Manocska szeme/fule/szaja/orra/haja

Kandi Konyvek 1990

Ma szitalok, holnap sutok Mora, 197~

Megy a gyurt; vandorutra Meseolvas6

Marie-Claude Monchaux: A sehanyeves kislany Napraforgo

(), Nagy Gabor: Mi fan terem? '>l..nsk.ad a kormos ho

IIIHl Russelruann: Ront6 es Bont6 a Tejfog utcaban J't'knos Peter: Kerdezz! F elelek mindenre

Vurgh» Balazs: Szeretnel jatszeni?

Gondoiat, Budapest, 1982 Nemzeti Tankonyvkiado, Ap, Mora, 197~ RTV Minerva, 131). 197~ Gondolat - Talentum, 199~ Mora, 1993 Egyszer yoll... Kil\ld6 Morn, 1978 Mwz:suk

Emlekezteto, tapasztalataim a foglalkozasokrol:

Emlekezteto, tapasztalataim a foglalkozasokrol:

Megjelent a 2P OKT AT ASI Bt. gondozasaban, 1400 peldanyban Nyomdai kivitel:

Ring & Tarsa Nyomda 1997

A kezirat rmihelypeldanyat 97031] 002T azonosito szam alart a Szerzoi Jogvedo Hivatal nyilvantartasba vette.

Minden jog fenntartva!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful