Universitatea Bucuresti Facultatea de Stiinte Economice – Finante si Banci

ELABORAREA BUGETULUI DE TREZORERIE
Nume Anul

al administratiei) prin modificarea ritmului de investitii. ♦ se realizeaza o defalcare pe perioade a vanzarilor si a colectarii creantelor. 2010 Elaborarea bugetului de trezorerie In procesul de previziune la nivel de firma. saptamanal sau lunar. 2 . prin politica credeitelor pentru clienti.ELABORAREA BUGETULUI DE TREZORERIE January 8. Toate aceste informatii se folosesc pentru elaborarea bugetului de trezorerie. al aprovizionarilor. In cazul in care nu se poate obtine un echilibru in conditiile acceptate. se planifica astfel achizitionarea de active prin bugetele de investitii. Bugetele de trezorerie se pot intocmi zilnic. al cheltuielilor de personal. document ce contine intrarile si iesirile de numerar pe o anumita perioada de timp. Gestiunea trezoreriei are ca obiectiv sincronizarea incasarilor cu platile in scopul asigurarii permanente a capacitatii de plata a intreprinderii. se parcurg urmatoarele etape: ♦ se previzioneaza cifra de afaceri (de regula pentru urmatorii 5 ani) ♦ se previzioneaza valoarea imobilizarilor si a stocurilor necesare atingerii nivelului de productie si vanzare previzionat. pentru perioada de 6 pana la 12 luni in avans. se pot revizui celelalte bugete anuale (al vanzarilor. al investitiilor. De obicei. si cu bugete zilnice pentru o luna in avans. precum si a platilor pentru stocuri si pentru imobilizarile care trebuie achizitionate. firmele lucreaza cu bugete de trezorerie previzionate lunar.

4)Datorii finale(5) Creantele initiale reprezinta incasarile care se vor realiza in perioada de previziune. indiferent de tipul de activitate (de exploatare sau in afara exploatarii) si de perioada la care se refera (exercitiul curent.4)– Creante finale (5) Platile perioadei (1) = Datorii initiale (2) + Cheltuielile perioadei (3. exercitiul anterior sau cele viitoare). 2010 Bugetul de trezorerie se prezinta sub forma unui table care regrupeaza toate incasarile si platile prevazute. Pentru elaborarea bugetului trezoreriei (1) sunt necesare urmatoarele documente de evidenta si previziune: ♦ bilantul de deschidere al perioadei de gestiune (bilantul de inchidere al exercitiului precedent) (2) ♦ contul de rezultate previzonal (3) ♦ planul de investitii si finantare (4) ♦ bilantul previzionel (5) Pe baza acestora se pot calcula incasarile si platile perioadei: Incasarile periodei (1) = Creante initiale (2) + Veniturile perioadei (3. In mod similar. dar se vor achita intr-o perioada viitoare. 3 .ELABORAREA BUGETULUI DE TREZORERIE January 8. pentru vanzarile din exercitiul incheiat. Creantele finale sunt incasari care se vor efectua intr-o perioada urmatoare celei de previziune. dar se vor achita in perioada de previziune. datoriile initiale sunt aferente exercitiului incheiat. iar datoriile finale sunt aferente perioadei de previziune. pentru vanzari din perioada de previziune.

Daca soldul excedentar se datoreaza unui fond de rulment prea mare.Platile perioadei Soldul final de trezorerie se calculeaza in functie de soldul initial al trezoreriei(preluat din bilantul de inchidere al exercitiului precedent) si de soldul de trezorerie al perioadei. trebuie luate masuri pentru acoperirea lui: ♦ reducerea volumului si/sau duratei creditelor comerciale acordate clientilor ♦ prelungirea creditelor comerciale acordate de furnizori ♦ renuntarea unor incasari exceptionale (vanzarea de active fixe). Chiar daca va plasa excedentul de lichiditati pe piata monetara. 2010 Pentru previzionarea incasarilor si platilor trebuie sa se tina seama de decalajul de timp dintre momentul vanzarii si cel al incasarii. in general. firma este intr-o pozitie nefavorabila.ELABORAREA BUGETULUI DE TREZORERIE January 8. trebuie analizate cauzele care au dus la obtinerea acestuia. de scont. Soldul de trezorerie al perioadei de gestiune se va determina astfel: Sold de trezorerie al perioadei = Incasarile perioadei . Soldul final de trezorerie = Sold initial de trezorerie + Sold de trezorie al perioadei Soldul final poate avea o valoare nagativa sau pozitiva. In cazul in care se obtine un sold previzionar deficitar. Acest decalaj difera in functie de ramura economica. In cazul unui sold previzionar excedentar. 4 . intre 30 si 90 zile. avand valori cuprinse. Daca in urma luarii acestor masuri soldul ramane deficitar. intreprinderea trebuie sa recurga la credite (de trezorerie. de factoring) pentru acoperirea lui. obtinut prin contracararea unor datorii financiare fara o intrebuintare imediata. ea este dezavantajata deoarece randamentul plasamentelor pe termen scurt este mai mic decat rata dobanzii la datoriile pe termen lung. respectiv intre momentul aprovizionarii si cel al platii.

a solicitat directorului financiar sa intocmeasca pentru inceput bugetul de trezorerie pentru luna ianuarie 2009. biletelor de trezorerie.L. 5 . bonurilor de tezaur.R. s-a confruntat cu o masiva criza neprevazuta de lichiditati necesare platii obligatiilor curente.L. In acest caz. directorul general al firmei XXL S. Proiectiile detaliate de flux de numerar/cash-flow sunt cunoscute in literatura de specialitate ca bugete de trezorerie. Pentru a nu se confrunta cu o asemenea situatie in anul 2009. excedentul de resurse trebuie plasat pe piata monetara sau chiar financiara in condititii de lichiditate si rentabilitate maxima si de risc minim. firma este intr-o pozitie avantajoasa.etc. deoarece incasarea clientilor se realizeaza mai rapid decat plata furnizorilor.ceea ce ar elimina atat costurile de finantare (in caz de deficit) . Aceste plasamente pot imbraca forma depozitelor la termen.R. obligatiunilor. Bugetul de trezorerie reprezinta dezvoltarea unei analize previzionate de cashflow si se axeaza pe planificarea incasarilor si platilor cu scopul de a stabili nivelul de numerar necesar. urmand ca in ianuarie 2009 sa intocmeasca bugetul de trezorerie pentru intreg anul 2009 defalcat pe fiecare luna in parte. bonurilor de casa.cat si costurile de oportunitate (in cazul excedentului). certificatelor de depozit. Intocmirea trezorerie bugetului de In cursul anului 2008 firma XXL S. Ideala pentru intreprindere este obtinerea unui sold de trezorerie egal cu 0 . actiunilor.ELABORAREA BUGETULUI DE TREZORERIE January 8. 2010 Cand soldul excedentar al trezoreriei se datoreaza unei nevoi de fond de rulment mai mici.

Din aceste planuri sunt excluse cheltuielile cu amortizarea. 2010 Bugetul de trezorerie reprezinta cea mai cuprinzatoare analiza a fluxului de numerar. incasarea avansurilor. plata dobanzilor la credite. 6 . In concluzie directorul financiar trebuie sa planifice in detaliu activitatea de trezorerie. plata salariilor. In planul platilor se inregistreaza: platile pentru achizitii. dobanzi). rambursarea credtielor. directorul financiar al firmei XXL S. Acesta poate indica fie un deficit. cheltuielile de comercializare.ELABORAREA BUGETULUI DE TREZORERIE January 8. fie un excedent de fonduri.R. Pentru urmarirea incasarilor clientilor este necesar a se elabora si un plan de vanzari si de incasari a acestora. In planul incasarilor se iregistreaza: colectarea creantelor la termenele prevazute in contracte. Bugetarea trezoreriei este un proces simplu: este identic cu modul in care iti gestionezi cheltuielile personale in functie de incasarile din salarii si alte surse (dividende. plata impozitelor. va trebui sa intocmeasca lunar un plan al incasarilor si un plan al platilor previzionate.L. venituri din chirii. cheltuielile generale administrative. Ca prim pas. incasarea dobanzilor la depozite. indicand exact momentul intrarilor si iesirilor de numerar. Directorul general a solicitat aceste analize financiare cu scopul de a cunoaste care sunt posibilitatile reale ale firmei si de a stabili necesarul lunar de numerar in vederea efectuarii la termen a platilor ajunse la scadenta. etc. Prin intocmirea acestor planuri se poate determina efectul net al activitatii planificate asupra nivelului numerarului. deoarece aceste cheltuieli nu reprezinta miscari de numerar.

......... aceasta din urma fiind cea mai recomandata............................... cat si prin metoda directa..... Metoda indirecta Fluxuri de trezorerie privind activitatea de exploatare Suma in lei Rezultatul contabil inainte de impozitare..150 Eliminarea veniturilor si cheltuielilor nemonetare: • • Venituri din provizioane.....25 Cheltuieli privind amortizarile si provizioanele................................460 7 ........................................... 2010 Metodele elaborarii bugetului de trezorerie Elaborarea bugetului de trezorerie se poate face atat prin metoda indirecta.....................................................................ELABORAREA BUGETULUI DE TREZORERIE January 8................

.......................................................................................................................460 Variatia furnizorilor si altor datorii de exploatare.............. 2010 Eliminarea veniturilor si cheltuielilor nelegate de exploatare: • • • Rezultatul din cesiunea imobilizarilor.......................................65 Venituri din dobanzi................................................................................................20 Plati privind impozitul pe profit/venit...........................................................-80 FNT din exploatare (fluxul net de trezorerie din exploatare) (I) = rezultatul din exploatare inaintea variatiei NFR (552) + variatiile (-200 – 460 + 680 +20) + plata impozitului pe profit/venit ( 80)...................200 Variatia creantelor din exploatare.................................................................................................................73 Rezultatul din exploatare inaintea variatiei NFR (nevoia de fond de rulment) ……………………………………………………………………………....................................venituri din provizioane + cheltuieli privind amortizarile si provizionanele – rezultatul din cesiunea imobilizarilor + cheltuieli privind dobanzile – venituri din dobanzi) Variatia stocurilor...............680 Variatia veniturilor in avans...552 (Rezultatul contabil inainte de impozitare ....................................................................................................................................ELABORAREA BUGETULUI DE TREZORERIE January 8...................512 Fluxuri de trezorerie privind activitatile de investitii FNT din invsetitii (fluxul net de trezorerie privind activitatile 8 ...............................25 Cheltuielile privind dobanzile..................................................................................

......................................... excedentul de numerar din activitatea de exploatare de 512 lei si din activitatea de finantare de 2400 lei .....2400 Variatia neta a lichiditatilor =(I + II + III) = (FNT din exploatare + FNT din investitii + FNT din finantare) = (512 – 3100 + 2400)....... ramanand neacopertita cu numerar suma de 128 lei......... 9 .................-128 Din cele prezentate rezulta ca din activitatea de investitii rezulta un deficit de numerar de 3100 lei................................................60 Lichiditati la sfarsitul lunii = variatia neta a lichiditatilor – lichiditati sfarsitul lunii (................................……......................................-188 Lichiditati la inceputul lunii ................................................................ELABORAREA BUGETULUI DE TREZORERIE January 8....3100 Fluxuri de trezorerie privind activitatile de finantare FNT din finantare (fluxul net de trezorerie privind activitatile de finantare) (III……………………………………………………….................................................... 2010 de investitii) (II) ................................................................188 + 60)....................................... care se acopera doar partial din lichiditatile de la inceputul lunii de 60 lei............

...................-11800 Plati salarii............................................................. Valoare lei Incasari de la clienti (sold initial clienti plus vanzari minus sold final Clienti)........................................................ XXL S.............................................. 2010 Pentru a nu ajunge din nou in incapacitatea de plata ca in anul 2008.............................................ELABORAREA BUGETULUI DE TREZORERIE January 8...........................................R......................... directorul general al S.. Metoda directa pentru activitatea de exploatare Aceasta este cea mai indicata metoda de determinare a necesarului de numerar..........................L trebuie sa faca din timp demersurile necesare pentru gasirea unei solutii pentru acoperirea necesarului de numerar...................C...................................-80 FNT din exploatare....................................................................28000 Plati furnizori............-4800 Plata impozit pe profit/venit............................250 Plati alte debite...............................................................512 Concluzii: 10 .......................................................11058 Incasari din alte creante.....................

Este de asemenea un instrument de analiza financiar-economica prin care cei responsabili cu deciziile sunt ajutati sa ia decizii corecte folosind informatiile relevante. Afacerea este in esenta un sistem integrat de cash-flow-uri condus de deciziile managementului. operare si finantare in afaceri. 11 . Bugetul de trezorerie sta la baza deciziilor de investitii. 2010 Bugetul de trezorerie este un instrument foarte important in managementul oricarei afaceri.ELABORAREA BUGETULUI DE TREZORERIE January 8.