TRUMPH TRUMATIC 500

-Greška koja se javlja je “ ERROR 196 OIL FLTR DRTY : START INHB.M30 ” pretpostavljam da je to skraćeno za “ERROR 196 OIL FILTER DIRTY START INHIBITION .M30 ” a direktan prevod – GREŠKA 196 FILTER ZA ULJE PRLJAV POKRENI ZABRANU NASTAVKA PROGRAMA.M30

ZAPAŢANJA -Primetio sam da greska prestaje da se pojavljuje na neko odredjeno vreme,recimo kada se vratim sa pauze, za čije vreme je mašina bila neaktivna,medjutim posle 2 do 3 table greška se pojavi opet.Naravno moţe biti mnogo razloga ali bih naveo neke: 1.Ne verujem da se viskoznost ulja menja prilikom podizanja temperature ipak je to posebno hidraulično ulje koje nije kompribilno,ali navešću to opet kao jedan od razloga,pošto nisam upućen da li je to originalno ulje. 2.Ako postoji senzor za zaprljanost ulja (pretpostavljam da postoji čim se ispisuje greška), treba pronaći gde je moţda je u njemu problem moţda ga treba zamenuti jer se vremenom razbaţdario. 3.Ako su sipane različite vrste ulja tokom vremena postoji mogućnost taloţenja jedne od vrsta na koja guši filter.

EFEKTI PROBLEMA TOKOM RADA NA MAŠINI Kada se završi program i poslednji noţ ostane u glavi,normalno je da tokom ponovnog pokretanja mašina zapamti da je joj je poslednji noţ u glavi vraća ga u drţač i kreće od početka,kada se javi greska program se ne moţe pokrenuti ponovo nego se mora napustiti opcijom LEAVE PROGRAM zatim otići na manuelan pristup glavi ukucati „M106 [ 0 ] “ da mašina ručno vrati poslednji noţ na svoju poziciju i vrati sve na početno mesto zatim se ponovo unosi šifra programa u opciji INPUT PROGRAM gde se opet proveravaju noţevi i tek se onda sve vraća na početak gde se moţe postaviti tabla i krenuti sa radom i tako svaki put kada se završi ceo program. Ova procedura traje od 2-3 minuta po završenom programu kada je program dugačak (sečenje uški) to i nije tako strašan gubitak vremena je program traje i do 30min,ali kada su u pitanju kratki programi kao što su sečenja ruda ili stranica gde program traje od 1minuta do 10minuta onda se mogu videti gubici vremena na ukupan učinak mašine.

com tel: 064/271-46-30 30.Najlon ispod je da karton ne povuce ulje kojeg verovatno ima ispod mašine.inţ Bojan Davidović Email : mcpachilles@yahoo.2011 . dipl.03.TRUMPH TRUMATIC 500 GUBICI VREMENA NA PONOVNO PODEŠAVANJE PROGRAMA 10 TABLI UŠKI =30MIN 30 TABLI RUDA =90MIN 100 STRANICA =300MIN ****NAPOMENA**** vezana za problem curenja ulja iz niblerice mislim da bi bilo najbolje ispod nje postaviti neki najlon i preko njega karton i pustiti je u rad jedno sat vremena i onda proveriti gde se na kartonu vidi početni trag ulja i posle izmeriti gde se to tačno nalazi na mašini.