În Grădina Ghetsemani de Vasile Voiculescu Iisus lupta cu soarta si nu primea paharul... Căzut pe brânci în iarbă, se-mpotrivea întruna.

Curgeau sudori de sânge pe chipu-i alb ca varul Si-amarnica-i strigare stârnea în slăvi furtuna. O mâna nendurată, tinând grozava cupă, Se coboara-miindu-l si i-o ducea la gură... Si-o sete uriasa sta sufletul sa-i rupa... Dar nu voia s-atingă infama băutură. În apa ei verzuie jucau sterlici de miere Si sub veninul groaznic simtea că e dulceată... Dar fălcile-nclestându-si, cu ultima putere Bătându-se cu moartea, uitase de viată! Deasupra fără tihnă, se frământau măslinii, Păreau că vor să fugă din loc, să nu-l mai vadă... Treceau bătăi de aripi prin vraistea grădinii Si uliii de seară dau roate dupa pradă.

punctuaţia – 2 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. ortografia – 2 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Notă! În elaborarea eseului. utilizarea limbii literare – 3 puncte. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. aşezarea în pagină. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. lizibilitatea – 1 punct).3 pagini în care să demonstrezi faptul că un text poetic studiat se încadrează direcţiei tradiţionaliste/ tradiţionalismului. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. .) şi concluzia/ sinteza. În vederea acordării punctajului pentru redactare. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă.Scrie un eseu de 2 .