MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA - faza PT/PAC Continut-cadru care include si elemente de memoriu general, elaborat conform prevederilor

din Anexa 1 - litera A, din Legea nr.50/1991 (republicata cu modificarile si completarile ulterioare), coroborate cu exigentele consacrate in practica curenta de proiectare si avizare, pentru constructii mici sau medii, de importanta normala sau redusa. Capitolul I - DATE GENERALE I.01 - Obiectul proiectului - beneficiar (investitor)...............................................................; - amplasamnent (adresa completa) .........................................;

- proiectant general (de specialitate) ………….........................; - numar proiect (contract)....................; - faza de proiectare PT / PAC I.02 - Caracteristicile amplasamentului - incadrare in localitate si zona; - descrierea terenului (parcelei): categoria de folosinta, suprafata, forma, dimensiuni, vecinatati, cai de acces public, particularitati topografice, teren liber de constructii sau daca exista constructii care se mentin sau se demoleaza; - conditii de clima si incadrarea in zonele din hartile climaterice prevazute de STAS 6472/2-83 temperatura de calcul pentru vara; SR 10907/1-97 - temperatura de calcul pentru iarna; STAS 10101/2090 - viteza de calcul a vanturilor si STAS 10101/21-92 - incarcarile date de zapada; - zona seismica de calcul ..... (conform hartii de zonare seismica din Normativul P100/92); - particularitati geotehnice ale terenului (conform studiului geotehnic anexat la proiect); - conditiile de amplasare si de realizare ale constructiilor conform PUG localitatea ................., aprobat prin HCL nr......./........... (dupa caz PUZ sau PUD), Codul Civil si Certificatul de urbanism nr. ...../.............., emis de Primaria ...................; - relatia cu constructiile invecinate, cu referiri la expertiza tehnica (in cazul alipirilor la calcan cu o constructie existenta); - daca exista retele edilitare care traverseaza terenul, restrictii impuse de acestea, distante de protectie; - modul de asigurare a utilitatiilor (din retelele publice existente in zona sau din surse proprii: put pentru alimentarea cu apa, bazin vidanjabil etans, etc.). I.03 - Caracteristicile constructiei propuse - functiunea:......................................................... - dimensiunile maxime la teren: ........ x ......... m - regim de inaltime ...................; HMAX. CORNISA (STREASINA) = ............ m; HMAX. COAMA = ............ m

SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ III. construcţii publice subterane..alti parametrii functiunionali ai constructiei. Sd.. Se vor prezenta distinct Sc.Su = . colectarea si scurgerea apelor pluviale. materiale.01 .persoane)... .. prescriptii tehnice care trebuiesc respectate.descrierea fluxului tehnologic (daca nu face obiectul unui memoriu tehnic distinct) si implicatiile constructive ale acestuia.Sd = ..Finisajele exterioare . POT si CUT existenti si rezultati in urma interventiilor propuse.. prescriptii tehnice care trebuiesc respectate.)....Sc = .." DE IMPORTANTA (conform Normativului P100/92). . POT = .. Capitolul III .materiale.03 .Acoperisul si invelitoarea ... culori.DESCRIEREA FUNCTIONALA ... .00 in cote RMN sau in raport cu elemente fixe din teren. gradinite.. seminee.. finisajele pentru scari.scari. III. termo-hidroizolatii. nivelul de echipare tehnico-edilitara si se vor prezenta dupa caz solutiile propuse de consolidare.% CUT = .conform memoriului de strucura....Inchiderile exterioare si comparimentarile interioare . materiale.” DE IMPORTANTA (conform HGR nr. conform prevederilor din expertiza tehnica. III. marfa. Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA “. pereti.. pentru fiecare spatiu sau incapere (eventual sub forma de tablou de finisaje). starea tehnica a constructiei si a instalatiilor.pentru pardoseli + plinte.a. In cazul interventiei de orice fel la o constructie exisenta se va insera un subcapitol privind analiza situatiei existente cu referiri la anul constructiei si numele arhitectului initial (cand acesta este cunoscut). a Normativelor C 112-2003 pentru terase si C 37-1998 pentru invelitori in panta.05 ... prescriptii tehnice care trebuiesc respectate... benzinării s. nr.Sistemul constructiv ....Elemente de trasare cu precizarea retragerilor fata aliniament (limita de proprietate dinspre strada) si celelalte limitele de proprietate.suprafata desfasurata .suprafata utila totala .... I... plafoane. grosimi. tamplaria interioara si exterioara... III.. reamenajare ale constructiei existente..suprafata construita . dupa caz..04 ... scoli. stilul constructiei. culori. remodelare. raportate la un sistem de coordonate local sau la sistemul de coordonate national.. .Cosurile de fum (pentru centrala termica. In cazul constructiilor mari sau cu o planimetrie complexa pentru trasarea constructiei trebuiesc precizate coordonatele de colt ale acesteia. descrierea functionala.inaltimea spatiilor interioare. .. lucrari cu valoare de patrimoniu. III. se vor preciza solutiile de alcatuire. precizarea cotei 0.... . finiasaje. III..lista spatiilor interioare (incaperilor) si suprafetele utile a acestora.. dupa caz in corelare cu solutiile stabilite in expertiza tehnica (in cazul interventiilor la constructiile existente).Finisajele interioare . structura de rezistenta. parcaje.06 ....04 . sarcina utila...solutii si tehnologii prevazute... lifturi (tip: persoane. Su. in cazul constructiilor pentru activitati productive.... mp. mp..02 . Capitolul II ..de tip terasa (circulabila sau necirculabila) sau in pante. In raport de natura functionala a constructiei se vor preciza conditiile impuse de legislatia si normativele tehnice specifice domeniului (de exemplu pentru locuinţe.. .... sobe).circulatia verticala ...... Se va preciza modul de respectare..mp... 766/1997) si la CLASA ". grupate pe niveluri.

Gradul de etanşare a surselor . -favorizare agenti biologici patogeni (laboratoare. spitale) .Natura activităţilor sau surselor .07 .Ventilare . .Macroparticule neviabile.alte prevederi PSI impuse de specificul functional al constructiei.Produse rezultate din procese de ardere.Numărul.Natura activităţilor sau surselor . Emisii de la echipamente electice sau electonice 4. obiecte sanitare de diferite feluri. Evitare degajari de noxe: -formaldehida. mirosuri).III.Gradul de etanşare a surselor .dimensionarea cailor de evacuare a persoanelor in caz de incendiu.Natura combustibilului si-sau a materialului supus arderii .posibilitati de desfumare in caz de incendiu. .Ventilare . . Se va specifica daca exista asemenea noxe. -radioactivitate. determinate de: .Folosirea de detergenţi.Alte solutii constructive specifice proiectului.01-Cerinta «A» REZISTENTA SI STABILITATE (dupa caz se va preciza subcerinta corespunzatoare tipului de structura) . (relatia cu campul magnetic natural) sau artificial.limitarea propagarii incendiului . trape) rezistente la foc.SANATATE SI MEDIU ASIGURAREA CONDITIILOR DE IGIENA SI SANATATE IN CLADIRE.03-Cerinta «C» IGIENA . .10/1995) IV. gradul de igienă al surselor . 1. antifoc. puncte apa. solvenţi care degajă compuşi organici volatili . protozoare. usi. . determinate de : . .numar schimburi ora sau. . bacterii sau viruşi) . activitatea.Echipamente speciale de filtrare .inchideri (pereti. . -echipare cu instalatii sanitare conform normativelor (numar unitati.electromagnetic: -natural. determinaţi de : . 2.riscul de incendiu si dupa caz spatiile care se incadreaza in categorii de pericol de incendiu. . Controlul climatului radiativ.02-Cerinta «B» SECURITATEA LA INCENDIU Se vor preciza urmatoarele: .Igradul de igienă 3.conform prevederilor din memoriu tehnic de structura. rezistente la explozie. Masuri pentru protectia fata de noxele din exterior. substante iritante. .asigurare ventilatie naturala/naturala asistata/artificiala.Compuşi organici volatili.gradul de rezistenţă la foc. IV. ciuperci.Instalaţia de ardere . Posibilitati de mentinere a igienei.Particule viabile (insecte. bioxid de carbon.Umiditate .compartimentele de incendiu. determinate de : . Masuri pentru asigurarea calitatii aerului functie de destinatia spatiilor.Instalaţia sau echipamentele de ventilare . . Capitolul IV .Ventilarea . determinate de : . activitati si numar ocupanti .volum aer/ocupant.Echipamentele de evacuare a gazelor arse .prevederea suprafetelor de deburare in spatiile cu pericol de explozie (de tipul centralelor termice cu combustibil gazos). IV.Natura activităţilor sau surselor .INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE (stabilite prin Legea nr.Produse rezultate din metabolism (vapori de apă.

natura.permeabilitatea la aer a elementelor care limitează spaţiul .Permeabilitatea la aer a elementelor care limitează spaţiul .Raport supraf. aliniere. accese. 7.Instalaţia de încălzire-climatizare .Conformarea spaţiilor . inaltime (numar etaje). Clarificarea regimului juridic (teren.Instalaţiile care funcţionează cu lichide . laboratoare. expresivitate integrata ansamblului.Elementele parasolare . determinată în principal de: . igiena evacuării deşeurilor solide vizează : Calitatea şi compoziţia deşeurilor solide Procesele tehnologice care determină deşeurile solide Modul de stocare şi transport a deşeurilor solide PROTECTIA MEDIULUI (CRITERII URBANISTICE) 1. destinatie. c. a.. Influenta constructiei asupra mediului (natural si amenajat) Protecţia solului determinată de: . lucrari necesare. Investitor. asigurare parcaje proprii si pentru vizitatori.temperaturii aerului interior determinată în principal de: . e.umiditatea aerului interior. -in conditii normale -in conditii speciale (spitale. determinate în principal de: .Numărul. d.Procesele tehnologice care determină apa uzată . b. retrageri. 8.Instalaţiile de pompare.Termoizolaţii .funcţionarea instalaţiei de ventilare-climatizare . 4.temperatura suprafeţelor elementelor care limitează spaţiul. transport. 2.Calitatea apei la utilizator .natura sau calitatea surselor de vapori .Calitatea apei la sursă .Naturii sau calitatea surselor de confort/ disconfort termic .Elementele parasolare sau alte suprafeţe cere determină umbriri sau reflexii ale luminii naturale către interior .Dispozitivele parasolare sau alte elemente care determină umbrire sau reflexii ale luminii naturale către interior .Transparenţa şi curăţirea elementelor vitrate alimentarea cu apă şi igiena apei vizează : .Natura activităţilor şi poziţia punctelor de lucru în raport cu sursele de lumină . materiale ecologice. tratare. -posibilitati de curatire intretinere. ferestre/pard..Elementele cu rol termoizolator (conformarea elementelor/alcătuirilor cu rol termoizolator) . determinată în principal de: .Culoarea şi strălucirea suprafeţelor care limitează spaţiul . circulatie (auto). iluminat zenital .Izolaţiile hidrofuge sau straturile de rupere a capilarităţii .Natura sau calitatea surselor de vapori sau apă . Regim tehnic.5. murdarire intensa) Mediul termic şi umiditatea .Straturile de aer ventilat ale alcătuirilor complexe de pereţi . 3. canalizare. (electrice.Natura sau calitatea surselor de disconfort termic .elementele cu rol temoizolator . 6. apa. constructii existente).Instalaţiile de pompare şi transport a apei uzate 9. poziţia şi fiabilitatea corpurilor de iluminat funcţionale .Condensul sau umiditaţea la suprafaţa sau în interiorul alcătuirilor constructive care limitează spaţiul. stocare şi debitare igiena evacuării apelor uzate vizează : .Calitatea şi compoziţia apei la sursă . asigurare utilitati.Barierele de vapori sau straturile de difuzie . mod de executie (organizare santier). telefon).Instalaţia de încălzire-climatizare şi ventilare Iluminatul natural şi artificial . beneficiar de investitie (utilizator).

coliziune SIGURANTA CU PRIVIRE LA ILUMINAT – Intreruperea alimentării cu energie electrică in caz de avarii – Evitarea sau limitarea fenomanului de orbire (corpuri de iluminat sau ferestre) SIGURANTA CU PRIVIRE LA DEPLASAREA CU ASCENSOR SAU SCARI RULANTE SIGURANTA CU PRIVIRE LA AGRESIUNI PROVENITE DIN INSTALATII – Electrocutare – Arsura. stocare. ferestre şi pereţi din sticlă cu parapet având h<0.Elemente de izolare - IV. reziduurilor care pot determina degajări de mirosuri. produselor. transport şi evacuare a substanţelor. oparire.Natura activităţilor . reziduurilor care pot determina contaminări ale apei freatice . substanţe nocive viabile sau neviabile. ferestre. substanţelor. produselor. reziduurilor care pot determina contaminări ale apei freatice . substanţelor.Natura activităţilor. podeste odihna) – Cadere (balustrade) – Alunecare (materiale pentru suprafaţa de călcare) – Impiedicare – Lovire . radiaţii . produselor. stocare. reziduurilor care pot determina contaminări ale solului Instalaţiile de producere. produselor.Performanţele elementelor constructive cu rol de izolare împotriva poluării solului Protecţia pânzei de apă freatică determinată de: . Protecţia florei. transport şi evacuare a substanţelor. gaze de ardere. la nivelul pardoselii. faunei şi reliefului determinată de: . piese de mobilier sau echipamente (gabarite. reziduurilor care pot determina contaminări ale solului .Natura activităţilor.Natura activităţilor. fluxuri funcţionale) – Siguranţa cu privire la coliziunea cu obiecte sau utilaje aflate in deplasare (la inălţime.9m sau fără parapet – Siguranţa cu privire la deschiderea uşilor (loc pentru deschidere) – Coliziunea cu alte persoane. produselor.Instalaţiile de producere. substanţelor.Natura activităţilor. la nivelul inferior circulaţiei) – Separarea circulatiei pietonale de cea a vehicolelor SIGURANTA CU PRIVIRE LA SCHIMBARILE DE NIVEL – necesitatea.Instalaţii şi echipamente producătoare de zgomot .Instalaţiile de filtrare şi epurare . panta rampe. produselor. substanţelor.Performanţele elementelor constructive cu rol de izolare împotriva poluării solului 5. inălţimea şi alcătuirea parapetelor – balcoane.04 Cerinţa «D» SIGURANTA IN EXPLOATARE – SIGURANTA CU PRIVIRE LA CIRCULATIA ORIZONTALA INTERIOARA SI EXTERIOARA – Alunecare (pardoseli) – Impiedicare (denivelări mici şi neanunţate) – Contactul cu proieminenţe joase – Contactul cu elemente verticale laterale pe căile de circulaţie – Contactul cu suprafeţe transparente (uşi. Protecţia acustică determinată de: .Performanţele elementelor constructive cu rol de izolare împotriva poluării apei freatice Protecţia calităţii aerului exterior determinată de: . Protecţia împotriva umbririi sau reflexiei supărătoare a luminii către vecinătăţi 7. reziduurilor 6. degerare – Explozie – Intoxicare – Contaminare si otravire – Conact cu elemente de instalatii SIGURANTA CU PRIVIRE LA LUCRARILE DE INTRETINERE (posibilitate intretinere) SIGURANTA CU PRIVIRE LA EFRACTIE SI PATRUNDEREA ANIMALELOR DAUNATOARE SI INSECTELOR – Impiedicarea forţării din afară – Grile şI plase . galerii – denivelări SIGURANTA LA DEPLASAREA PE SCARI SI RAMPE – Oboseala excesiva (dimensionare trepte.

precizarea uşilor cu caractzeristici izolatoare imbunătăţite. cotituri – Mâini curente suplimentare – Cabine sanitare speciale – Modalităţi de informare şi atenţionare specifice persoanelor cu diverse probleme care ţin de percepţie IV.Cerinţa «F» . -plansee separatoare interior .ELIMINAREA BARIERELOR ARHITECTURALE PENTRU CIRCULATIA LIBERA A PERSOANELOR CU HANDICAP – Rampe. . -alegerea alcătuirii (planşeu + pardoseală. industrii. Condiţiile ambientale exterioare spaţiului cercetat . 4.precizarea surselor si nivelului de zgomot exterior (circulaţie. . iarna a.Activităţi şi surse de disconfort termic 3. grupare.IZOLAREA TERMICA SI ECONOMIA DE ENERGIE Se vor prezenta masurile de protectie termica prevazute la constructie pentru respectarea conditiei din Normativul C107/1(2)-97: "coeficientul calculat de izolare termica . ecou de fluturare sau focalizari).Termoizolaţii.Cerinta «E» PROTECTIA LA ZGOMOT 1. evitare / micsorare punti termice: -la plansee. panouri).06 .Macroclimat . -forma in plan (evitare ecou. culuare de circulaţie. INSCRIEREA IN CONDIŢIILE DE MEDIU. b. balcoane. bariere contra vaporilor. -semnalarea măsurilor de izolare (proiecte de specialitate).măsuri generale (orientarea spaţiilor). pereti) . ecou de fluturare) -eventual geometrie de detaliu ( pereti reflectanti.asigurarea schimbului de aer în condiţiile izolării faţă de zgomotul din exterior. . microclimat.ferestre/uşi. Precizarea altor surse de zgomot structural:-indicare măsuri arhitecturale (separare). -pereti exteriori (inclusiv eventual demisol). ascensoare. . 2. separare). -solutii de principiu tratamente acustice. -deschideri spre exterior . grinzi. Caracteristicile higrotermice ale elementelor care limitează spaţiul studiat . MASURI DE PROŢECTIE ACUSTICĂ FAŢĂ DE ZGOMOTUL DIN EXTERIORUL CLĂDIRII. in continuare se pot realiza studii privind: -forma in sectiune (inaltime. posibilitate de intoarcere. Temperatura de confort in fiecare incapere. . zgomot de impact -determinarea indicilor de izolare. straturi de aer ventilat.anexa la memoriul tehnic de arhitectura).05 .temperatura exterioara minima conventionala de calcul 2. IV. usi. eventual si tavan suspendat). 3.Determinarea indicilor de izolare la zgomot aerian si alegerea alcatuirii (planşee. ZGOMOTE AERIENE.Precizarea spaţiilor propuse pentru insonorizare (indicare soluţie). PRECIZAREA SPAŢIILOR DE AUDIŢIE: -volumul specific. . .exterior. pereti vitrati. regim de însorire . -terasa / acoperis. . elemnte cu rol hidroizolator 5. spaţii tampon (sere). . MĂSURI DE PROTECŢIE ACUSTICĂ ÎN INTERIOR. Condiţiile ambientale interioare . MASURI DE PROŢECTIE ACUSTICĂ. altele).măsuri generale (partiu. 1. stalpi.coeficientul normat de izolare termica" (conform notei de calcul al coeficientului G(G1) . c. -propunere durata de reverberatie.G(G1)<GN . ZGOMOT STRUCTURAL.precizarea nivelululi de zgomot si a nivelului admisibil (in spaţiile semnificative). 5.ferestre. vitrine. Caracteristicile suprafeţelor vitrate care contribuie cu aport solar la mediul termic al spaţiului 4. -intre spatii cu temperaturi diferite. Asigurarea confortului higrotermic interior. Rezistenta termica obtinuta: -in contactul cu pamantul.

c. grile exterioare) 8.Ord. Capitolul VII . Capitolul V . climatizare) adoptat: a. In cazul cladirilor cu suprafata desfasurata mai mare de 600 mp se prevede realizarea la subsol a unui adapost de protectie civila cu respectarea prevederilor din Normativul P 102/2001 privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila. 7. solutie de terasa (circulabila sau nu). b. 6. orientare corespunzatoare a spatiilor. etc. b. d. Precizarea constructiilor (baracamentelor) si echipamentelor provizorii necesare executarii lucrarilor. spatii tampon. Sistemul de echipare (incalzire. apa) e. active). tipul si pozitia elementelor de incalzire.106/1996 cu modificarile ulterioare privind protectia civila si a Ordinului MAI 602/2003 privind intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizului de protectie civila. prin conformare de ansamblu.AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI (daca se autorizeaza cu lucrarea de baza si nu fac obiectul unor documentatii distincte) . Masuri de asigurare a confortului in conditii de vara: a.MASURILE DE PROTECTIE CIVILA (daca nu fac obiectul unui memoriu tehnic specializat) . bazin vidanjabil (daca este cazul).modul de respectare a Legii nr. mod de scurgere a apei. la fata interioara a peretilor exteriori. . 10. motivatie. c. asigurarea inertiei termice.Ord. Masuri de evitare a infiltratiilor de apa prin invelitoare: a. Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele acte normative privind protectia muncii in constructii: . . tipul si pozitia echipamentelor de climatizare. in spatele unor eventuale finisaje exterioare etanse.-tamplarie. 1995.03. Masuri de evitare a aparitiei condensului: a.descrierea solutilor si materialelor pentru imprejmuiri. jaluzele. c. la interiorul peretilor exteriori. procente de vitrare diferentiate nord/sud. controlul isoririi: -sisteme de protectie solara fixe -sisteme de protectie solara mobile (rulouri. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime. . c. sere. . electrice si sanitare aferente adapostului.Legea 90/1996 privind protectia muncii. alei pietonale si carosabile. b. Masuri de minimizare a consumului de emergie in ansamblu: a. sisteme de captare a energiei solare (pasive. Se prezinta solutiile constructive si instalatiile de filtroventilare. Capitolul VI . tip de invelitoare (pante. MMPS 578/1996 privind norme generale de protectia muncii. b. eventual recuperarea caldurii (aer.privind protectia si igena muncii in constructii -ed. scurgere ape).ORGANIZAREA DE SANTIER (daca nu face obiectul unei documentatii distincte sau nu a fost cuprinsa in partea de structura) SI MASURI DE PROTECTIA MUNCII Daca lucrarile de executie (inclusiv cele pentru imprejmuire) se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de titular sau vor afecta temporar domeniului public. 9. b.Regulamentul MLPAT 9/N/15.1993 .

....alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor...... Intocmit arh .. ..... ..1994 ...Ord...Normativ C300........ ...............07.. Sef de proiect arh . (partea de arhitectura).................. in faza de proiect pentru autorizatia de construire... * * * In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si HGR 925/1995 proiectul va fi supus verificarii tehnice pentru cerinta A. ale Legii nr.... MLPAT 20N/11.normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala...Ord........Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI nr. (partea de structura) si cerintele .... Prezenta documentatie...1998.... este un extras din proiectul tehnic si a fost elaborata cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 (republicata)..........07. MMPS 255/1995 ....775/22.. ..10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si a normativelor tehnice in vigoare...