Vježba 8

1.
Upravnom odboru transportnog preduzeća prikazani su podaci o operativnim troškovima
i prihodima. Korelaciona analiza ja pokazala da se prihod po prevoznoj jedinici može
predstaviti izrazom r=200-0,002x.
Konstantni troškovi iznose 300 000n.j, a promjenljivi v=0,008x+4 po jednoj prevoznoj
jedinici. Izračunati kritičnu tačku poslovanja, izlazni nivo koji donosi najveću dobit, najmanje
prosječne jedinične troškove. Dati grafičku interpretaciju prosječnih jediničnih troškova,
marginalnih troškova, marginalnih prihoda i marginalne dobiti.
Rješenje:
R=rx=200x-0,002x2
C=F+vx=300 000+0,008x2 + 4x
xb→ R=C → 200x-0,002x2= 300 000+ 0,008x2+4x
0,01x2-196x +300 000=0
196 + 196 2 − 0,04 ⋅ 300000
0,02
196 ±162 ,53
=
→ x1=1 673,5
0,02

x12 =

x12

jed.

X2=17 926,5 jed.
2

P=R-C=-0,01x +196x-300000
P=
̀ 0
-0,02x+ 196=0
x=9800
Pmax=-0,001*98002 +196*9800 – 300 000= 660 400 nj.
C 300000
=
+ 0,008 x + 4
x
x

C
300000
d( )
= 0,008
x = − 300000 + 0,008 →
x2
2
dx
x
X=6123,72
300000
C 
=
+ 0,008 ⋅ 6123 ,72 + 4
 
6123 ,72
 x min
C 
= 48 ,99 + 48 ,99 + 4 =101 ,98 n. j.
 
 x min

C 300000
=
+ 0,008 x + 4
x
x

Cm ( x ) =

dC
= 0,016 x + 4
dx

rm ( x ) =

dR
= 200 − 0,004 x
dx

Pm ( x ) =

dP
= 196 − 0,02 x
dx

Cm(x)

200
196

rm(x)
100

4
Pm(x)
6

3

x

9

2.
Marginalni prihod za prevoz jedne vrste robe dat je izrazom:

rm ( x ) = 240 + 90 e −0,9 x

Gdje je x broj (u hiljadama) prevezenih jedinica robe. Ukupno realizovani prihod za
prevezenih 8000 jedinica robe iznosi 2200 n.j. Promjenljivi troškovi iznose 242 n.j., a
konstantni troškovi su 60 n.j. za prevezenih 1000 jedinica robe.
a) Odrediti funkciju ukupnog prihoda
b) Pronaći broj prevezenih jedinica posle koga je dobit negativna
c) Izračunati odgovarajuću čistu dobit
a) R = ∫rm ( x)dx +k

(

)

R = ∫ rm ( x ) dx + k = ∫ 240 + 90 e −0 ,9 x dx + k = 240 x −

2200=240*8-100*e-0,9∙8+k
2200=1920-100*e-7,2+k
k= 280+100*e-7,2=280,08
R=240x-100e-0,9x +280,08

90
⋅ e −0 ,9 x + k
0,9

b) r-v=0 → r=v
240+90*e-0,9x=242
90e-0,9x=2
e −0 ,9 x =

1
45

0,9x= ln 45
ln 45
= 4,23 (4.230 jedinica.)
0,9

x=

d) P=240+90e-0,9x – 242
4 , 23

P=

∫ (− 2 + 90 e
0

−0 , 9 x

(

)dx = −2 x

4 , 23
0

)

90 −0, 9 x
e
0,9

4 , 23
0

=

= −2 ⋅ 4,23 −100 e −0 ,9⋅4, 23 −1 =
= −8,46 −100 ( 0,018 −1) =
= −8,46 + 98 ,199 = 89 ,74

PN=P-F= 89,74-60=29,74 – neto dobit
3.
Transportno preduzeće posjeduje 115 vozila. Analizom troškova utvrđeno je da pri
angažovanju 23 vozila ukupni troškovi iznose 106 000 n.j., dok pri angažovanju 76 vozila
ukupni troškovi iznose 212 000 n.j.
a)Ako je cijena prevoza 3500 n.j., po angažovanom vozilu, pronaći kritičnu tačku poslovanja
ovog preduzeća,
b) Odrediti neto dobit, ako je efektivna stopa poreza an dobit 40% ,
c) Dati grafičku interpretaciju rješenja.
a) x1=23 voz. C1=106 000 nj.
x2=76 voz. C2=212 000 nj.
r=3500nj.
C1=F +vx1
C2=F +vx2
C1-vx1 =C2-vx2
v=

C1 − C 2 − 106000
=
= 2000 nj .
x1 − x 2
− 53

F = C1 − vx1 = 106000 − 2000 ⋅ 23 = 60000 nj
xb =

b)

F
60000
=
= 40 voz .
r − v 3500 − 200

P = R − C = ( r − v ) x − F = (3500 − 2000 )115 − 60000 = 112500 nj
PN (1 − s ) P = (1 − s )( R − C ) = 0,6 ⋅112 ⋅ 500 = 67500 nj

R

402 500
400 000

C

300 000
290 000

P
112 500
PN

67 500
60 000

F

Xb=40

115

x

4. Za jedno avio-transportno preduzeće marginalni troškovi dati su izrazom :
C m ( x) = 6 x 2 − 6 x + 25

Gdje je x količina (u hiljadama tona) prevezene robe. Pri fizičkom obimu prevoza od 3000
tona ukupni troškovi iznose 177*106 n.j. Prihod po prevoznoj jedinici robe x (u hiljadama
tona) je 75 *106 n.j.
a) Odrediti funkciju dobiti,
b) Nači kritičnu tačku poslovanja,
c) Odrediti fizički obim prevoza za koji je dobit maksimalna,
d) Izračunati maksimalni dobit
a)

(

)

C = ∫ 6 x 2 − 6 x + 25 dx + k
x3
x2
−6
+ 25 x + k
3
2
C = 2 x 3 − 3 x 2 + 25 x + k
C =6

177 = 2 ⋅ 33 − 3 ⋅ 3 2 + 75 + k
177 = 54 − 27 + 75 + k → k = 75
C = 2 x 3 − 3 x 2 + 25 x + 75
P = R − C = 75 x − 2 x 3 + 3 x 2 − 25 x − 75 = −2 x 3 + 3 x 2 + 50 x − 75

b)

− 2 x 3 + 3 x 2 + 50 x − 75 = 0
(3 − 2 x )( x 2 − 25 ) = 0
3
x1 =
2
x2 = 5

x1 = 1500 jed
x 2 = 5000 jed

c)

dP
= − 6 x 2 + 6 x + 50 = 0
dx
− 6 ± 36 + 1200
x12 =
− 12
− 6 ± 35,16
x12 =
− 12
x1 = 3,43 jed. ≈ 3430jed.
d)
Pmax = −2 ⋅ 3,43 3 + 3 ⋅ 3,43 2 + 50 ⋅ 3,43 − 75
Pmax = 51,0875 ⋅10 6 nj = 51087500 nj

Related Interests