UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCTII BUCURESTI FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE , INDUSTRIALE SI AGRICOLE DOMENIUL : INGINERIE CIVILA

MASTER “INGINERIE STRUCTURALĂ” TEMATICA pentru concursul de admitere - septembrie 2010 Proba 1 - Proba scrisa – CONSTRUCŢII METALICE 1. Imbinările şi prinderile elmentelor structurale din oţel: - îmbinări şi prinderi cu sudură - îmbinări şi prinderi cu şuruburi (obişnuite şi de înaltă rezistenţă pretensionate) 2. Alcătuirea, comportarea şi calculul elementelor structurale din oţel: - elementelor structurale comprimate centric - elementelor structurale încovoiate 3. Alcătuirea structurii de rezistenţă a halelor parter; elemente componente şi funcţiunile acestora 4. Stâlpii halelor : alcătuire, detalii caracteristice, verificare prin calcul 5. Ferme: alcătuire, detalii caracteristice, verificare prin calcul 6. Contravântuirile halelor: amplasare, rol, detalii caracteristice, calcul Bibliografie : ●Note de curs ●C.Dalban, S.Dima, E.Chesaru, C.Serbescu - ‘’Constructii cu structura metalica’’Editura Didactică şi Pedagogică, 1997 ●C.Dalban N. Juncan, C.Serbescu, Al.Varga, S.Dima - ‘’Constructii metalice’’Editura Didactică şi Pedagogică, 1983 Proba 2- Probă scrisa – CONSTRUCŢII DIN BETON ARMAT 1. Calculul la SLU la încovoiere cu sau fără forţă axială a secţiunilor de beton armat 2. Calculul la SLU la forţa tăietoare a elementelor de beton armat 3. Verificarea la SLS de deformaţie a elementelor de beton armat 4. Structuri în cadre de beton armat; determinarea eforturilor de proiectare; verificarea la deplasarea laterală Bibliografie : ●Note de curs ●T. Postelnicu, M Munteanu - “Curs de beton armat”, partea a II-a, Matrixrom 2003 ●R. Pascu - “Comportarea si calculul elementelor de beton armat”, Conspress, 2009 ●Normativ P 100 – 1/2006, Cod de proiectare seismică. Prevederi de proiectare pentru clădiri 30.07.2010

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful