il'~t~ J Ur,,·, [~'(V~'.:::....drjL r~Lri~[~,~vr!a~V~:1j'_~~'.

H",'~r(:)~'

'"' '" " "'" ,,,,",'~ , " ,"', '/ "M ".

,~1 j~ Jfo !&'Jl.flf'f--.:'J~ (~!?"~v! L-J ~ L ~!JI.fI~~"f;tl'fJ;#~/ Jj,f~f~J[~LJ! .:AJVlJ'~' ~~,L,J! ~IJV'j,J- ~~lt,~ ~JI

,', 7" ~' " ,.,"

, f,I(~ v:d~~ ~~ .. ,. f~J;Li" .~ ~tvf~L,~I2>:~~ '~,'J[W:L~~_Aj

~' ~ oML~!t)~!I: ~ '. ~'V './ V: ~ , oRO~, .,

LiJl~ul~v.rr"""I~..:..JJI,..jLtL-l~L..:..l.lulv!LJYzjLLJ.6I~

-'nr~~~~,lfJ'/£LJ!ti-'J[~

!Ii ~J"~. ,~ IL.t' . _,,'

. ... • .' , J, ' .. . , .

'!!Ie", ;··,I, .. ~.< .. ':, ..•.

- ;(~ .. t!' ·rJ ;0'" ~' .• ~ t7.1(.' o» ~: •. :J i~":lJJ ~,IL Lr'!~~i ... ~ et~ .'~ fi£',L,~~ f

u-~v ~- ~ ~,- I ~ ~,~'

HLrt'f. ~~~~)vJJ~L~tl' .. ,r'~~;...tJr,~,WL;tI[rL~J&~[~~ ~d,t-:Ji~ (~V

I UJ + VI r ~Mt _ U~

. .

~~e'f f- If':''t 6-vi~.JJ ,ifJi4-JJIJ!( 4- !.Li'.::.<P-t frJ11;J_V! "i:-J

,t',_ ( .A . t" ._,~

~~~~uvL~Jt'T'TA1JA'~~[~tJ~JiI~'vri'[~' ·!v!~!JV.l""T!~~)Jb

U,IJJ~tJ(;.,ou; II r~ll ~f,-JlJJ~ t/~j~il!J~fL-=A4" ~flJ~.JJ~(tJ(UJJ/

1 I j" - ? if L"-·',ri' J t . ~ ,4'_ t'~, E' ~L-""

.tif T~[~UIJLI~:!t:L... ''-';''..1); _'vtJul-:'Vnvj~l(~~ ~~Ai'·· -- '

O l~v!'L~L~}"~/Jj? fif'1ftJPj,-)ij;ivr~J/{Jj

"Ii/' ~ .0 -

(Vt~~J(,~'~'U-:';[~~.I=~LrLvtcF~(!_~I",~t~I*~'~.'~UJfkJ~iLtCtr~

,V' .. .tf ..... ~v:~)if:3F.;:7-~~O/.Je!)~,-=.JhuAk.,hr';.i'J,j _;JiJ'I.:.)~ o/u~JIkLUljJLjjp.;:.:.?Lr,;_UI';;v!~Jlfl/

:tJ.)bVJ,j

~.J H r _ _ ( .I~ ~ N '" • ~ ~!,J'!.' ... ~' r ., v! ~,',~7 LJ'~ Lz~[lJiUr!~JA""~JJfV~,.:Aj,'(f-.J.I- -7-JI.~IIIJ: ... ~ ..8'

,,~ Vi! __ T""". '_ V' ._, ._

. r.-flf,L-o .... <4- tLJf":;L? ... ~ t ~" ~~Il:.-_'<~t'JfVl;!I~ .:cf..J.,t; Ui U I .,. V, u ~U ~ •. ~ _ v

.liP;: u~L U,JVi:J1)JI u~L J'JJiT:f1t t .vi.::,." J! c..)I'~lti; fi"jj.;LI:IIJ!i~Ii..Z-I.lJJ...;~tJr;!~'I..:!~lttJj'l~lz~.:;_~;1 .f tf-~ ~J)~Ji..J/,·cJi)ILtJ2'i-';Lif tf-~~Iv!L-.I~ Li,t! ~.~"Lzf~.· .. '~.rA"f~f~.~IJ!~)-,k~,"", ,.1' '~tJ"'.I.JfL' ,.,

,,".~'., u .,.. •. ., ~·v I '/ ~ ..," [

~'~..;. J?'_L..JlJII,.if .At: .. .,IC;lW 1;.('_I.Mit ~II,)! ~JI'~Ycrf-L..Jj.:l1

• ., ~ " M .

~J'iL)~i- .~Li~tif.j jr'_iLJT4:_)fJjfu~~lij' .~if~?~f~J~.L

""" .. L)':" - _ TV '-.M 'M- V: .t:P~ ..

:,~)i)I~vLvlz;LiJj

_J~L ~t? .h~j 11 ~ ~ "J.., [~"ru,-(,.:~ J",' "'~ jL:J5 [~.~ J ,:.:~if~~ ,~!JJI ~ [~

v ~'-'J L:'~ V4! ~ V .I/~ , .. V! •

j'(LJ'Y)Liii~L~Lz~~/v:Jifz..._Y~UJ1JU~,O)J/~fiJ'~V:/

~ ,''" '"#~" l~ - ~,

V,j'flwt1:1~tfild~. J ,LUf{U,r.,.)lJiJ![~,/ ~LLJ1{,~~;;JlruJ[r'L.lv!Vf

- • - "i- - ~ ~L", ,- M " ,

tJ~U;JL-J',~ ~r-'Ur~ ~~,r'J' JJL ·~f~,rl'i"} ~Lt~,f[;.·~/ f~,~,YI

,.;Ii • WI. 'iN V ~' ....,' V". e ~ '. ,:.., r J

,...;fi;,I;,J!01~f"~L~n'~'J~fi~(~I~U;r,·,,,'jJr'f~J'~";,iP

'" M l~' ,N I ,""", l~

:lr"LL..AnLJ!O'f

. '. . ... ,.

~J;I#jJ;'~'J~-'jtfi~~J~j(;LJ~~u=;,~)u~~~tn..l~.JJr·· ·'~Jir~L',[~

,/' ~ ;I; I - "'~T .. ,~ '"

L..Aa?~..f1..l!i LLjuf'f- t bllb" J"'.Ji,=~ T- btb" JLj.lJ r.:...; jt~ T- bt.J ~J"

~Jffi_'-c.A:LJ e~Jjf b"JJ;J"I~' ~I"i_rjlff 2-;lIJ';?Ii>v!AJ'I~W

- .. . .... 'N ~. 'f' . -I.. iI+ - . of' I

J'~J.;~JJ"t;u'/~'!l'-J~..::..'l2JJ''-JfclJ('V:.:;..)rft,Y'LJIfVl

Jlfr"f ~Ir~~ r,rrLtJIf?..f0,r 'f-J,~j=,jiJt;i..b'f .f.."I'T-~.J/O.J;t ft:~Ji~L;L/~iY.-Ji'~~g c: ;~;i.;";;:I~

-"',.' ,. ~ (. N" ~,- -~ ''U~' ~

~IJb:tf ?:'- ?~~ I~U tLi./. .. ~"J4-L..:.lrj.l.~ ! •• niT-t'~J ~ JtIi !lo"

~ r-jL qL ~t/~ ,,~,.lf~L~~'fJ ,£c:.-,']' tLT r'(I~ ",-,,",..r- ,~,'i t~'¥L, ~if

~'."~' if.;C, V 't~ - ~'~ ~ '. " v ''!;" ~ ~U're' ,~,,~,

fL,n?irtJ!J~JJL ~[~)~fLfu;V1J~J,~~~f~~..Jj rU~"J,t-.J,L

, "~ '!' _, '~ M" ,_ "'"

,-~,~",,~J~C'~'Vli~.J!~r-~-,,-~jL'fJ,~-rO~;'i~,G;ol~'L.r'fL,it', -tft-l<

~~' ~ . 'e' ...... .. M ~~li'- ,~ V U~ "'oJ ,~~i • ~

. ~'

-4't.:tij.,..:rrJ,'Li~,tYr~6'lh/(;U;:~.F~J'J/~~ueJIi,:,,(.J'iv~

,_,' (UJ;t:~rJ,--,j,Li~j~£'L·r"L L·:rfft;,~'lz!t5JI ~,j~th·J..~IM~'f

Ul U'S r- v, ~ _ ~,~ ~'~

~_J;;Lf~J~,.,hu),;t~)~ ,:~ J~J[~/.f~' LLi~jr~;:rj~JtJ~L~L·, <rr

,M - '"', ~" _ '"', 'M ..... ' - ~ _ v

el!f=-J;IJ..t,L ....... c)I'14 ~J4:':"bV"'JI.t('J'Z.;J/K-.tfJ/I !J~JI.tf {f'f-

J)JJb1jl i..v1'f-dj,fL .:Yl%J..eILvl"/~jV'?II)!Jlf.f~J~j

":.f~J d .lb' (.Jf* "j~

" ",v..,. "u·,_,,:::/, , ..

:~fJLJlf>1

!!+ ;11,- ~:'Fkj ~_-!i';~:C~,. ur:1"Lttt~I .' ~.- .J/. s ~- U:' ·_,t:., ' .. ,AtJ! .. :iM'l ) j ~~

I'.J . '-IV"' .. , ..... ...,.;iM< .....• ~:JC,-" 'V'~ UJ;,~ ~:J, ~lj~.J-U" '. .-, ~

. +!Ii' . '"' ft· -1M - - . --:jo . iii!' M

.I.1I.ihl.';"I.:..~.;t .. Lobijl?/~u!Jtf,..i/.f~2...V'I)

Related Interests

  :'...(,j/

  If:i'l,r;# j'

  -M';'Ll L,'vjtJ~J~'L/td~jlrt"

  .J)I~~ "~ (r~·11p'ri(,ji' .. ~ Jj.,. L,f~jl~'" I~ .'! L.e;;~ .. ~ Lh ~p~ J,!

  ... ~' .' , u ~'_ VJ ~' ;oJ, ~ U'f" VJ 1~,

  · (H'-J~,·~.·1IPJi·l~r~' LLJi/ RC:_,,~- (,~,",,"~~Jt'~~ ~Lj,~'1.Jf/~J

  ~. " u.. U VN 'V ~ '!it - 'I< UU·'" fo r ~;iiI! I; U U;

  ;;a ~"jeL1/ttL Ln~'f";~',O~~JLJ! J~;~/~V.A·dA~/~.1 ~[k

  ct... li!.._ 'f,,,, . . . to ..

  "::;JJ: u! Jlf ft..IJ1-J.lIf"v!~ L??v! )i<LJIr!.I-t c:.... .::..I.1U) v,",I.::..1I 1!-U! (j~ LJ~u~·""J2tfl,.:-lJu".II.:f~JV;uJJ;fQ!IbrL ':>-11.11:/

  "" J ... ;t:' l~ J; - 'N of. t1tJL"" ." r" ,. ~ I: ~ ,

  -'ir.A,/ ~'I'Lt~" ...c·,~·l J.af l,-~v~;LL-~~-'

  .. ~ ...

  ..... '.' _.ilk i.." . .

  :L,~,,~r:;" J,d~,

  . ' .. V';:J '-'f

  (trL)i~tJ;'~I'~c:£JrtrLJ(IfJ;IIvL?ltlfiJJf~Jt{Jeiv! Lf:f)t;.~ .... L...clJr···· t rt/I::t;],'uJ;.e;LfcJJlL..c[,'rl t rL,f~~L,~~ 'iuiClJ

  'M ,~" ',,,,,, . .' , .. " . ',_ .,:' r" . . . ,'"

  .z...IrLvi~!l:rJ~J!LJIj/!Ea!.l-.rL?..r~ Lh~iEL.J~OL1l..b1

  '~L'trtLt~fj~~LJ~j~~LrLLf'U;fff~~~,A~~t'~Ll'Lf~'~'u~j

  _. if· .'. , .,. ~

  Lv/. t_'JI:fS{(u!~;vL._,fA~;L'i~';;~~Zjl,~,IUi~ ~~'"

  'R '.. .' to "'t- .. ' . ,w ~ ". . '. . , .

  _",.~+, '/J~ ~'w;r~)r/J,~

  :~[......,~r .'!PI

  T .. V~

  r~ (""'M', L' (,; ~~r' L··'····~ ~ -"~J1"': "j1i' r: '~ ·'···u'·w,

  ~..J4!.."',J L~)· r ·!· ·· •. ··""~'·· .·._jJJ~~!V.··:.v,I.~[~: ·rj~~'·.'· .,~.~

  -:~ ." - - ,;;;, .'. '.' - - 'M _, v~ it / - /" . - F~'

  9!li~[~;t;)J~~.tf ~;,~t~·~r~.t~~I~'tJ!~ j~ L ~v!,,-;~

  ~ ~ it ._..~ ... ~ /' • it ~ it

  11/ J.:...J,J'vL~iJj"....a"~jo.JI:JIr.·:J: elJ~)i~LJI,J'iL.Vj,

  H' .' ,M .... ....,., 'T·,*' ....

  _L'~,JhL~b-:J~~J('~UJu-,~L1(~:'/~'v~J,bi~~f2f~

  .. ' ~ .... ..... ',., , ......' '. "'" .

  RJif'-"I_,J'L~1tijlLl.lf~JV hJv:J IfJiJJfJ~.!V='J( ~iftr;IJ~lJ,;f'J. .... L~~Jf'JlliJ!.:,..,ItJ:~tJ~c2r)Ir'" iLiff

  r,;" ~ .' iJ' ~,.,j' t" .?' ~.t.' #ii' ~ • oM 1< - i ... A _., '!' ~ r . L' . ~; r"

  J l 1l~ J r/J..Ir:t Y';JJf~',J b:Y j",,-,~, !J?' ~.7 z;..;l J~H'Hj..l W t~ '.' . '\ J~ ~,~

  ". . V ii, ,it It· ~ ,"", M/ ,V I~ V;J I~" oM

  _..!:O'-..JLfLJf at -..I!/ell}lot..:l1, JA.hr';I.:!,df,-.U',.s~J~JJ";

  J)"'dJ1~.tJJ'If-~JJIr.J~L-=>'..:.l.JiJJL .. d·J f~[J{-.LIrJ.lJiJ:HJJf," k· .·,i!~~J..-jf t~,:.~~IJyLI'Lj'&)JJ/.~'~J]J~ 1'1, ·,'·~[UvL ~ ,.,·~,ib !l..,ti. (

  ,,~v~ - M • v. r ~ '~ 't, 'I' u. Cfi.ii.. M!

  -'- ;t',.:tJJ,J"J'

  iii,' .. .. .

  :._,Ip.J;lI~l( .,:. ":'-J v-jr.,.n ,iJ,J":'-JvJ'ktt ":..i,,i./IJ' rot-..:.-I; ,J.:..~..hi ,Jl..,> \:' ! Jir k ,JLfeJ~lelJ.v.r~fc,v,JL~~_..!J·}>v!,,:,,"',,,.:.c~~~J,gJ~~fJ/ ~~t"~~1~~f~,~,~'I~~itLJi~Jf~,-,"r~'f4 -.>fLVWi.i.!1~Jj/

  ... /" '!i!i' ,~., . . . ,"', 'M'

  ~JJ~'i~ • .Lt/~t!L[~,J~.,~,JUJf.~L U}~~~'A'Jv,~f~,YLulc~,IQJ

  - M'!t ~"" ,~" "/'. . ,. • ~ ' .. ' ,

  /~L,~ .IJ._-~(JJJ~i:ttL,~;:~~~:,r;ljt;~£JJ,.,.·blJJ~"'~~f/' f~f,"",~f .~

  "f -, \,I"'I'I!!' u~ ,10 - It, V:: ' / Uv ~ Wi' I, ~

  ~~JL

  . ',ito!>' ~

  ,~~.. ".:'l;. J':i .,",

  .... :. ,'[.' ;d""",L

  " .. ' N' '. I," .' .. ,_'"

  LJ1.L}V.JIV;~IJ~tt":")"'.lfL . .JI-"-..4::,UtT'LJJh.J!"t..:.-~...&I ~[~~~Lv,~ ji"~ tl.;;.rt RJ;:'f,L[~,[~)-,uJ,r~f~ .. "[~'~,{~"~,fL

  " '[', ~ i!I, "!i' ,~ , ~

  ~/"v!~'tzo Dtj';~~R:ftM'~J[L"~fi~,,,,~[J~~[·fJ!j',~uY[L

  ~ . '~' ';' v ''- iii .. ~ r[~ ..

  LL.f.:.I.-t~.iJ.!II~L v: ~{v: uY'Lr.J' j,~.ilJ'k ""Ou.L.lt ?-.IL.. _>(

  . oK J~'~ ~~~. t: . .t;' If' v!" io (' .,'" If': 1, . I ..... 114... . L"" U"_"

  ',:1,L.n .' ""~ .... ' Ij~J,~'[·1',~J1L. ,.~',,-):~tJ:dL./ t&'L,~r:'Y_['7,'" ,11".)[1,

  ~ " " ~" ~ "

  -T~J ........ ~JI.p)'Jf]J'VI_.~U1J"!"4v:?l&'i.8iSlJ.nU;;~1Iti ~ , J '~" i/. ff':1."f rr' ' ...-; ~ • 4Jk.'~h "J' L" ~"" ~ " L.~Jf',.lP"[a'O ~'~'[~f[LJ'L)U[uj.;) ~~'JLJ'~"~jL~I[ .. r) , ;, . .JiUJJl.w~

  .•. . ~ ..... '~ I~" .

  I:!""J;U)JL.f?.!;..~ff-~J~1!'";"J~,.f~A>J~L~;~!A"Jvlj

  "'" ~ ~[. (~"'J.J, :~)f,"j 'lJ_:n1 f'~'i\~ LJ.n ~ I irl [~f"-[~' J~[I.tt''),,~~ .. J"'Jjf.L_-r:/.~, ~ 1 ,~, U"'~ .At. ,v' u... . ,', r v ~ til, r WI' ,l ,t ,~

  JLfJ[lJrLi,[J[~Jl~''f- ~'r Or rJ1JJ[J,~ ~ jT'~M'~j;:'~L"~"cJlJ'~~fT-

  J~:. I.[p':-<~" .. j~,.·,"M ~II>~.I[[J.~ ..... :' »cr;»: ~.~t~t~i·.l·., ,.Jjif'~

  V~'~'IIi.i"~~~w.""',jJ" v-rCJI [Iii7~"""..."..."...,;,'[~ ~1[f,~.lb[rVH, ·u~~I uJ1v':'~,i

  , ill' ,.." "!:' 'I' "'" ,. /if"" ..,. ,

  :, 'Ii 1 ~.I L"'!,.J & .' "'.;,.,. I "". rU'.-:~

  ~~'~/.rf.foJli-r.::...JJJLtJ~nt·Cf.!tJ.LItPlL..:-I4~P....fi

  . ~_ r' . ri '. ~ • " i~ LL t -. i~ A lr. ~

  ~t(~;;JT-~,~rjJ- .. j._j/'Vt.'-Jt: :., .. ,-·)j~VfVt.~·~= ..... J'-j'...J-:Dl

  cJ[~,~!JRv~'-'1;~:~J~~'Jv:~r. t;J~~~t~)~. '.~_;:;~'.;;!J~bLb~.L

  ~ ~... • .. . ~i, M ~~~ .

  v!~LtI~o::_;~~Lvi.:P')J...fJYL~'rJwJ"~.uljV'"l';-£)uL

  .~ .... ~ ~ r.U:l ,. *f"'"J" . ili;J~'iII; . r;~ ~II' ._ 4, .fr;M_"~ ~ ~ ir.i ,-;(.;~~~; M' Ii. ~J>l (.f;· ill; ;""io J T"'.~¥l- .. -~ .. ·U~" ~z.lttrV·"lv,~vrp; UM.,....-r-.~~--~ - LJ\~·;'fI'.jJL

  L •. ~f~l~rq.J'lrAc2~;~I~·~~J;£~~;-~~Jf~~~~~~[~

  _ .t.. .' ., . . ._ .t.. .. ... f;~

  ~'~ (1 ,;'~~'J ~j,;;

  VJ Lr U "- ~' • Ut,:

  H[;1i ... ;:1> 'i~ .. ·8Lt' ._:, ... 1~-"'p' ..... ~ ~

  i,.R'~' ,Ci,; .... , .-ar •... " yG

  .'-~ .. ""." . ' ..... , ..

  ~ l,JfJIt; ~J 1sL

  "-1. ";!Ir. "'". ~ ,":" ,~'

  t'l(T-tf, .... H"'J~f"i"i:r''*.:;...LlriT-t'IrLJ!J~JJ''-%LNJi~~J LJ!4JJl.fljl~jJl,£'LJ!":'Jr'JI:Il.i"JJ~Jj~r~I~I.¥.~DJf'.J,,- J!:'i-1i:'J!, ~~ ..Jt,./uPJ y;,.tJ" ~~, .fl" .:~A11f~Lj~),~"""Uj'--"", • .:AJ._jjJ!:,,,",U:?L,

  ###BOT_TEXT###quot;t''' "'" ~~ r - /'w'~ 'M' j~' ,~

  j~~~;~.JJLt.Jtflji1'· <~ .. ~~ ~J.JJ~L...Jf.1)i~(.t A~~JL ~'~~Jf~'i t Jf

  I' V ~ ~ • I ~'lJ OV,J ~ ,., v' ~

  lirA Y'k~1J! rr6''-LJ~J ..t.~ld~J (~Li/ljlL~11i" L..JV.lJIIft ~ictr:"LJ~i~,J!id~~J"I~LJ!;~IJwrrJJj'LhjjJ~~J~~~L,Jj~

  ,.J, I, 1 ~ ..

  ,... c;;: L--J J~~~l!iJcJ ~ ~/17 b

  Related Interests

   :'...(,j/

   If:i'l,r;# j'

   -M';'Ll L,'vjtJ~J~'L/td~jlrt"

   .J)I~~ "~ (r~·11p'ri(,ji' .. ~ Jj.,. L,f~jl~'" I~ .'! L.e;;~ .. ~ Lh ~p~ J,!

   ... ~' .' , u ~'_ VJ ~' ;oJ, ~ U'f" VJ 1~,

   · (H'-J~,·~.·1IPJi·l~r~' LLJi/ RC:_,,~- (,~,",,"~~Jt'~~ ~Lj,~'1.Jf/~J

   ~. " u.. U VN 'V ~ '!it - 'I< UU·'" fo r ~;iiI! I; U U;

   ;;a ~"jeL1/ttL Ln~'f";~',O~~JLJ! J~;~/~V.A·dA~/~.1 ~[k

   ct... li!.._ 'f,,,, . . . to ..

   "::;JJ: u! Jlf ft..IJ1-J.lIf"v!~ L??v! )i<LJIr!.I-t c:.... .::..I.1U) v,",I.::..1I 1!-U! (j~ LJ~u~·""J2tfl,.:-lJu".II.:f~JV;uJJ;fQ!IbrL ':>-11.11:/

   "" J ... ;t:' l~ J; - 'N of. t1tJL"" ." r" ,. ~ I: ~ ,

   -'ir.A,/ ~'I'Lt~" ...c·,~·l J.af l,-~v~;LL-~~-'

   .. ~ ...

   ..... '.' _.ilk i.." . .

   :L,~,,~r:;" J,d~,

   . ' .. V';:J '-'f

   (trL)i~tJ;'~I'~c:£JrtrLJ(IfJ;IIvL?ltlfiJJf~Jt{Jeiv! Lf:f)t;.~ .... L...clJr···· t rt/I::t;],'uJ;.e;LfcJJlL..c[,'rl t rL,f~~L,~~ 'iuiClJ

   'M ,~" ',,,,,, . .' , .. " . ',_ .,:' r" . . . ,'"

   .z...IrLvi~!l:rJ~J!LJIj/!Ea!.l-.rL?..r~ Lh~iEL.J~OL1l..b1

   '~L'trtLt~fj~~LJ~j~~LrLLf'U;fff~~~,A~~t'~Ll'Lf~'~'u~j

   _. if· .'. , .,. ~

   Lv/. t_'JI:fS{(u!~;vL._,fA~;L'i~';;~~Zjl,~,IUi~ ~~'"

   'R '.. .' to "'t- .. ' . ,w ~ ". . '. . , .

   _",.~+, '/J~ ~'w;r~)r/J,~

   :~[......,~r .'!PI

   T .. V~

   r~ (""'M', L' (,; ~~r' L··'····~ ~ -"~J1"': "j1i' r: '~ ·'···u'·w,

   ~..J4!.."',J L~)· r ·!· ·· •. ··""~'·· .·._jJJ~~!V.··:.v,I.~[~: ·rj~~'·.'· .,~.~

   -:~ ." - - ,;;;, .'. '.' - - 'M _, v~ it / - /" . - F~'

   9!li~[~;t;)J~~.tf ~;,~t~·~r~.t~~I~'tJ!~ j~ L ~v!,,-;~

   ~ ~ it ._..~ ... ~ /' • it ~ it

   11/ J.:...J,J'vL~iJj"....a"~jo.JI:JIr.·:J: elJ~)i~LJI,J'iL.Vj,

   H' .' ,M .... ....,., 'T·,*' ....

   _L'~,JhL~b-:J~~J('~UJu-,~L1(~:'/~'v~J,bi~~f2f~

   .. ' ~ .... ..... ',., , ......' '. "'" .

   RJif'-"I_,J'L~1tijlLl.lf~JV hJv:J IfJiJJfJ~.!V='J( ~iftr;IJ~lJ,;f'J. .... L~~Jf'JlliJ!.:,..,ItJ:~tJ~c2r)Ir'" iLiff

   r,;" ~ .' iJ' ~,.,j' t" .?' ~.t.' #ii' ~ • oM 1< - i ... A _., '!' ~ r . L' . ~; r"

   J l 1l~ J r/J..Ir:t Y';JJf~',J b:Y j",,-,~, !J?' ~.7 z;..;l J~H'Hj..l W t~ '.' . '\ J~ ~,~

   ". . V ii, ,it It· ~ ,"", M/ ,V I~ V;J I~" oM

   _..!:O'-..JLfLJf at -..I!/ell}lot..:l1, JA.hr';I.:!,df,-.U',.s~J~JJ";

   J)"'dJ1~.tJJ'If-~JJIr.J~L-=>'..:.l.JiJJL .. d·J f~[J{-.LIrJ.lJiJ:HJJf," k· .·,i!~~J..-jf t~,:.~~IJyLI'Lj'&)JJ/.~'~J]J~ 1'1, ·,'·~[UvL ~ ,.,·~,ib !l..,ti. (

   ,,~v~ - M • v. r ~ '~ 't, 'I' u. Cfi.ii.. M!

   -'- ;t',.:tJJ,J"J'

   iii,' .. .. .

   :._,Ip.J;lI~l( .,:. ":'-J v-jr.,.n ,iJ,J":'-JvJ'ktt ":..i,,i./IJ' rot-..:.-I; ,J.:..~..hi ,Jl..,> \:' ! Jir k ,JLfeJ~lelJ.v.r~fc,v,JL~~_..!J·}>v!,,:,,"',,,.:.c~~~J,gJ~~fJ/ ~~t"~~1~~f~,~,~'I~~itLJi~Jf~,-,"r~'f4 -.>fLVWi.i.!1~Jj/

   ... /" '!i!i' ,~., . . . ,"', 'M'

   ~JJ~'i~ • .Lt/~t!L[~,J~.,~,JUJf.~L U}~~~'A'Jv,~f~,YLulc~,IQJ

   - M'!t ~"" ,~" "/'. . ,. • ~ ' .. ' ,

   /~L,~ .IJ._-~(JJJ~i:ttL,~;:~~~:,r;ljt;~£JJ,.,.·blJJ~"'~~f/' f~f,"",~f .~

   "f -, \,I"'I'I!!' u~ ,10 - It, V:: ' / Uv ~ Wi' I, ~

   ~~JL

   . ',ito!>' ~

   ,~~.. ".:'l;. J':i .,",

   .... :. ,'[.' ;d""",L

   " .. ' N' '. I," .' .. ,_'"

   LJ1.L}V.JIV;~IJ~tt":")"'.lfL . .JI-"-..4::,UtT'LJJh.J!"t..:.-~...&I ~[~~~Lv,~ ji"~ tl.;;.rt RJ;:'f,L[~,[~)-,uJ,r~f~ .. "[~'~,{~"~,fL

   " '[', ~ i!I, "!i' ,~ , ~

   ~/"v!~'tzo Dtj';~~R:ftM'~J[L"~fi~,,,,~[J~~[·fJ!j',~uY[L

   ~ . '~' ';' v ''- iii .. ~ r[~ ..

   LL.f.:.I.-t~.iJ.!II~L v: ~{v: uY'Lr.J' j,~.ilJ'k ""Ou.L.lt ?-.IL.. _>(

   . oK J~'~ ~~~. t: . .t;' If' v!" io (' .,'" If': 1, . I ..... 114... . L"" U"_"

   ',:1,L.n .' ""~ .... ' Ij~J,~'[·1',~J1L. ,.~',,-):~tJ:dL./ t&'L,~r:'Y_['7,'" ,11".)[1,

   ~ " " ~" ~ "

   -T~J ........ ~JI.p)'Jf]J'VI_.~U1J"!"4v:?l&'i.8iSlJ.nU;;~1Iti ~ , J '~" i/. ff':1."f rr' ' ...-; ~ • 4Jk.'~h "J' L" ~"" ~ " L.~Jf',.lP"[a'O ~'~'[~f[LJ'L)U[uj.;) ~~'JLJ'~"~jL~I[ .. r) , ;, . .JiUJJl.w~

   .•. . ~ ..... '~ I~" .

   I:!""J;U)JL.f?.!;..~ff-~J~1!'";"J~,.f~A>J~L~;~!A"Jvlj

   "'" ~ ~[. (~"'J.J, :~)f,"j 'lJ_:n1 f'~'i\~ LJ.n ~ I irl [~f"-[~' J~[I.tt''),,~~ .. J"'Jjf.L_-r:/.~, ~ 1 ,~, U"'~ .At. ,v' u... . ,', r v ~ til, r WI' ,l ,t ,~

   JLfJ[lJrLi,[J[~Jl~''f- ~'r Or rJ1JJ[J,~ ~ jT'~M'~j;:'~L"~"cJlJ'~~fT-

   J~:. I.[p':-<~" .. j~,.·,"M ~II>~.I[[J.~ ..... :' »cr;»: ~.~t~t~i·.l·., ,.Jjif'~

   V~'~'IIi.i"~~~w.""',jJ" v-rCJI [Iii7~"""..."..."...,;,'[~ ~1[f,~.lb[rVH, ·u~~I uJ1v':'~,i

   , ill' ,.." "!:' 'I' "'" ,. /if"" ..,. ,

   :, 'Ii 1 ~.I L"'!,.J & .' "'.;,.,. I "". rU'.-:~

   ~~'~/.rf.foJli-r.::...JJJLtJ~nt·Cf.!tJ.LItPlL..:-I4~P....fi

   . ~_ r' . ri '. ~ • " i~ LL t -. i~ A lr. ~

   ~t(~;;JT-~,~rjJ- .. j._j/'Vt.'-Jt: :., .. ,-·)j~VfVt.~·~= ..... J'-j'...J-:Dl

   cJ[~,~!JRv~'-'1;~:~J~~'Jv:~r. t;J~~~t~)~. '.~_;:;~'.;;!J~bLb~.L

   ~ ~... • .. . ~i, M ~~~ .

   v!~LtI~o::_;~~Lvi.:P')J...fJYL~'rJwJ"~.uljV'"l';-£)uL

   .~ .... ~ ~ r.U:l ,. *f"'"J" . ili;J~'iII; . r;~ ~II' ._ 4, .fr;M_"~ ~ ~ ir.i ,-;(.;~~~; M' Ii. ~J>l (.f;· ill; ;""io J T"'.~¥l- .. -~ .. ·U~" ~z.lttrV·"lv,~vrp; UM.,....-r-.~~--~ - LJ\~·;'fI'.jJL

   L •. ~f~l~rq.J'lrAc2~;~I~·~~J;£~~;-~~Jf~~~~~~[~

   _ .t.. .' ., . . ._ .t.. .. ... f;~

   ~'~ (1 ,;'~~'J ~j,;;

   VJ Lr U "- ~' • Ut,:

   H[;1i ... ;:1> 'i~ .. ·8Lt' ._:, ... 1~-"'p' ..... ~ ~

   i,.R'~' ,Ci,; .... , .-ar •... " yG

   .'-~ .. ""." . ' ..... , ..

   ~ l,JfJIt; ~J 1sL

   "-1. ";!Ir. "'". ~ ,":" ,~'

   t'l(T-tf, .... H"'J~f"i"i:r''*.:;...LlriT-t'IrLJ!J~JJ''-%LNJi~~J LJ!4JJl.fljl~jJl,£'LJ!":'Jr'JI:Il.i"JJ~Jj~r~I~I.¥.~DJf'.J,,- J!:'i-1i:'J!, ~~ ..Jt,./uPJ y;,.tJ" ~~, .fl" .:~A11f~Lj~),~"""Uj'--"", • .:AJ._jjJ!:,,,",U:?L,

   ###BOT_TEXT###quot;t''' "'" ~~ r - /'w'~ 'M' j~' ,~

   j~~~;~.JJLt.Jtflji1'· <~ .. ~~ ~J.JJ~L...Jf.1)i~(.t A~~JL ~'~~Jf~'i t Jf

   I' V ~ ~ • I ~'lJ OV,J ~ ,., v' ~

   lirA Y'k~1J! rr6''-LJ~J ..t.~ld~J (~Li/ljlL~11i" L..JV.lJIIft ~ictr:"LJ~i~,J!id~~J"I~LJ!;~IJwrrJJj'LhjjJ~~J~~~L,Jj~

   ,.J, I, 1 ~ ..

   ,... c;;: L--J J~~~l!iJcJ ~ ~/17 b

   "},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/55224810","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","search_test":"control","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=55224810&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"item_props":[{"type":"document","id":55224794,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/55224794/108x144/1741c3f841/1418028287?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/55224794/216x288/3734c49789/1418028287?v=1","title":"Shaban Ul Moazam - Molana Thanvi","short_title":"Shaban Ul Moazam - Molana Thanvi","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":55224794,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"P8j3gPYbiOtbCnd+CLwZqsj978A="},"url":"https://www.scribd.com/document/55224794/Shaban-Ul-Moazam-Molana-Thanvi"},{"type":"document","id":59219732,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/59219732/108x144/c50cc0cb57/1357755580?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/59219732/216x288/7653948d92/1357755580?v=1","title":"Khutbah Hajjatul Widaa","short_title":"Khutbah Hajjatul Widaa","author":"Musalman Bhai","tracking":{"object_type":"document","object_id":59219732,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"s96hXOlBbx5l9106vnmWO1fgRYw="},"url":"https://www.scribd.com/document/59219732/Khutbah-Hajjatul-Widaa"},{"type":"document","id":55195844,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/55195844/108x144/7f4fa368e9/1401812330?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/55195844/216x288/41ec484421/1401812330?v=1","title":"Ahkam e Shab e Baraat - Mufti Jamil Ahmad Thanvi","short_title":"Ahkam e Shab e Baraat - Mufti Jamil Ahmad Thanvi","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":55195844,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1O1mE0a3rFV0WiTvIBNlKcofpYA="},"url":"https://www.scribd.com/document/55195844/Ahkam-e-Shab-e-Baraat-Mufti-Jamil-Ahmad-Thanvi"},{"type":"document","id":55224567,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/55224567/108x144/47f7d2ffff/1316143456?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/55224567/216x288/9e33af9b84/1316143456?v=1","title":"Saat-masail - Mufti Rashid Ahmad","short_title":"Saat-masail - Mufti Rashid Ahmad","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":55224567,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/28T+EM9gMlhkabNUw4EK8yeBE0="},"url":"https://www.scribd.com/document/55224567/Saat-masail-Mufti-Rashid-Ahmad"},{"type":"document","id":55197378,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/55197378/108x144/913642f344/1427364193?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/55197378/216x288/042b7514c6/1427364193?v=1","title":"Islamic Months","short_title":"Islamic Months","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":55197378,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"m7heLViUOyPetxFajayFdfaerjA="},"url":"https://www.scribd.com/document/55197378/Islamic-Months"},{"type":"document","id":45813103,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/45813103/108x144/1687c252fd/1298571632?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/45813103/216x288/0f1143a412/1298571632?v=1","title":"Islam Aur Jiddat Pasandi by Shaykh Mufti Taqi Usmani","short_title":"Islam Aur Jiddat Pasandi by Shaykh Mufti Taqi Usmani","author":"Musalman Bhai","tracking":{"object_type":"document","object_id":45813103,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eNmRI9g7gU3+NtD8jJvRLfSQ5og="},"url":"https://www.scribd.com/document/45813103/Islam-Aur-Jiddat-Pasandi-by-Shaykh-Mufti-Taqi-Usmani"},{"type":"document","id":7142625,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/7142625/108x144/cd983c2507/1395169450?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/7142625/216x288/91c4697c86/1395169450?v=1","title":"Shikwa Jawab Shikwa","short_title":"Shikwa Jawab Shikwa","author":"api-3826176","tracking":{"object_type":"document","object_id":7142625,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Napg8bykdboPKRZ3RV6m6KYNYk8="},"url":"https://www.scribd.com/document/7142625/Shikwa-Jawab-Shikwa"},{"type":"document","id":16033530,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/16033530/108x144/86dfa59bf6/1279960790?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/16033530/216x288/8f6e07d508/1279960790?v=1","title":"Riba and Mortgages - 21 Commonly Asked Questions - Part 1 mica","short_title":"Riba and Mortgages - 21 Commonly Asked Questions - Part 1 mica","author":"abukhari","tracking":{"object_type":"document","object_id":16033530,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xd4LmgPb0MIFGw77RW2wOIeFih8="},"url":"https://www.scribd.com/document/16033530/Riba-and-Mortgages-21-Commonly-Asked-Questions-Part-1-mica"},{"type":"document","id":59180379,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/59180379/108x144/01ebb200e3/1501131620?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/59180379/216x288/7ce2fe6234/1501131620?v=1","title":"Aasaan Naykiyaan by Shaykh Mufti Taqi Usmani","short_title":"Aasaan Naykiyaan by Shaykh Mufti Taqi Usmani","author":"Musalman Bhai","tracking":{"object_type":"document","object_id":59180379,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"960rjw0swr6Xd4mNqMEh8S6YOy0="},"url":"https://www.scribd.com/document/59180379/Aasaan-Naykiyaan-by-Shaykh-Mufti-Taqi-Usmani"},{"type":"document","id":3678496,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/3678496/108x144/dc8fd02339/1285293267?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/3678496/216x288/85a50584ba/1285293267?v=1","title":"Forward Sales and Manufacturing Contracts","short_title":"Forward Sales and Manufacturing Contracts","author":"Vampire","tracking":{"object_type":"document","object_id":3678496,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"obC+Ljl08IiwbyhOO2Yih9WcHy8="},"url":"https://www.scribd.com/document/3678496/Forward-Sales-and-Manufacturing-Contracts"},{"type":"document","id":68256411,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68256411/108x144/135fcfab8d/1331329102?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68256411/216x288/7ca47b6dfa/1331329102?v=1","title":"Masail-e-namaz - Molana Habib Ur Rahman Azmi","short_title":"Masail-e-namaz - Molana Habib Ur Rahman Azmi","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68256411,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5vTNlmrUrqJA3WTS2JXA1AmK0/c="},"url":"https://www.scribd.com/document/68256411/Masail-e-namaz-Molana-Habib-Ur-Rahman-Azmi"},{"type":"document","id":68728215,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68728215/108x144/4670c0c37f/1352702424?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68728215/216x288/462533f57f/1352702424?v=1","title":"Namaz Ki Ehmiyat - Molana Abdul Sattar","short_title":"Namaz Ki Ehmiyat - Molana Abdul Sattar","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68728215,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vI2qdUB3QCsccjVqQWSYNg21cjo="},"url":"https://www.scribd.com/document/68728215/Namaz-Ki-Ehmiyat-Molana-Abdul-Sattar"},{"type":"document","id":68726880,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68726880/108x144/0830bcfede/1399928982?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68726880/216x288/d0c637b87f/1399928982?v=1","title":"Mustanad Namaz e Hanafi Molana Imdadullah Anwar","short_title":"Mustanad Namaz e Hanafi Molana Imdadullah Anwar","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68726880,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"z8qKFBecK3yU7RcfjwC33PSra0Y="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68726880/Mustanad-Namaz-e-Hanafi-Molana-Imdadullah-Anwar"},{"type":"document","id":68065443,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68065443/108x144/6ea650fc2e/1376291628?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68065443/216x288/ce89f2f679/1376291628?v=1","title":"Mard-O-Aurat Ki Namaz Kay Farq Per Tafseeli Jaiza by Shaykh Muneer Ahmad Munawwar","short_title":"Mard-O-Aurat Ki Namaz Kay Farq Per Tafseeli Jaiza by Shaykh Muneer Ahmad Munawwar","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68065443,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cS0jar45GMuBcQJFfjP0PesHxIw="},"url":"https://www.scribd.com/document/68065443/Mard-O-Aurat-Ki-Namaz-Kay-Farq-Per-Tafseeli-Jaiza-by-Shaykh-Muneer-Ahmad-Munawwar"},{"type":"document","id":68064921,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68064921/108x144/7adff4b7b1/1491445990?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68064921/216x288/857670b866/1491445990?v=1","title":"Kitaab-e-Namaz-by-Abdur-Rahman-Khan-Mewati","short_title":"Kitaab-e-Namaz-by-Abdur-Rahman-Khan-Mewati","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68064921,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hYgzN4wqrOxxO26EG2hDZ2HIGOE="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68064921/Kitaab-e-Namaz-by-Abdur-Rahman-Khan-Mewati"},{"type":"document","id":68728748,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68728748/108x144/30c51f718c/1352327683?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68728748/216x288/28b0771fe5/1352327683?v=1","title":"Namaz Ki Pabandi Aur Us Ki Hifazat - Molana Fazlur Rahman Azmi","short_title":"Namaz Ki Pabandi Aur Us Ki Hifazat - Molana Fazlur Rahman Azmi","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68728748,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KO9TbpAVUPQKcBkiD4Y0GVRyQhY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68728748/Namaz-Ki-Pabandi-Aur-Us-Ki-Hifazat-Molana-Fazlur-Rahman-Azmi"},{"type":"document","id":68064556,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68064556/108x144/a98c1fd6c1/1376291664?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68064556/216x288/180a208341/1376291664?v=1","title":"Khutbat e Juma o Eedain Aadaab o Ahkaam by SHEIKH MUFTI MUHAMMAD SHAFI (RA)","short_title":"Khutbat e Juma o Eedain Aadaab o Ahkaam by SHEIKH MUFTI MUHAMMAD SHAFI (RA)","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68064556,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jESmRkDFZHVERntDfM+qGEHqFOA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68064556/Khutbat-e-Juma-o-Eedain-Aadaab-o-Ahkaam-by-SHEIKH-MUFTI-MUHAMMAD-SHAFI-RA"},{"type":"document","id":68727674,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68727674/108x144/c4c1402724/1354082347?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68727674/216x288/3cba118618/1354082347?v=1","title":"Namaz Kay Israar o Ramooz - Molana Zulfiqar Naqshbandi","short_title":"Namaz Kay Israar o Ramooz - Molana Zulfiqar Naqshbandi","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68727674,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6Ys/1k2qdiNPNc5toDks77JRkTs="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68727674/Namaz-Kay-Israar-o-Ramooz-Molana-Zulfiqar-Naqshbandi"},{"type":"document","id":68724054,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68724054/108x144/b2aa42b64e/1350681310?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68724054/216x288/427e568a6b/1350681310?v=1","title":"Mudallal-namaz - Molana Faiz Ahmad Multani","short_title":"Mudallal-namaz - Molana Faiz Ahmad Multani","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68724054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"arkUjVlozNs2wyybv85+4bCnxig="},"url":"https://www.scribd.com/document/68724054/Mudallal-namaz-Molana-Faiz-Ahmad-Multani"},{"type":"document","id":68065797,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68065797/108x144/fd4b7384e5/1508392668?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68065797/216x288/0d272f3987/1508392668?v=1","title":"Masail e Ghusal by Sheikh Mufti Abdur Rauf Sakharvi","short_title":"Masail e Ghusal by Sheikh Mufti Abdur Rauf Sakharvi","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68065797,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"F6O1eyLkvYBS72nvah/UpjtcTlY="},"url":"https://www.scribd.com/document/68065797/Masail-e-Ghusal-by-Sheikh-Mufti-Abdur-Rauf-Sakharvi"},{"type":"document","id":68258151,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68258151/108x144/3e34908e44/1399928278?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68258151/216x288/992464c0dd/1399928278?v=1","title":"Khutbaat e Juma o Eidain Arabi &amp; Juma Ke Masail - Molana Idrees Patel","short_title":"Khutbaat e Juma o Eidain Arabi &amp; Juma Ke Masail - Molana Idrees Patel","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68258151,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"rqmM+OTTvO/VpcN7L6jNjJkUFbc="},"url":"https://www.scribd.com/document/68258151/Khutbaat-e-Juma-o-Eidain-Arabi-amp-Juma-Ke-Masail-Molana-Idrees-Patel"},{"type":"document","id":68359449,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68359449/108x144/e830ba54a4/1507453093?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68359449/216x288/906dd95370/1507453093?v=1","title":"Miswaak by Sheikh Muhammad Zakariyya","short_title":"Miswaak by Sheikh Muhammad Zakariyya","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68359449,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MlB1bKwj049Whbib/+y2KOJNOQU="},"url":"https://www.scribd.com/document/68359449/Miswaak-by-Sheikh-Muhammad-Zakariyya"},{"type":"document","id":68256681,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68256681/108x144/bc16136cb1/1399928277?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68256681/216x288/80e59031ee/1399928277?v=1","title":"Masnoon Namaz Ki Chahal Hadees Dr. Ilyas Faisal","short_title":"Masnoon Namaz Ki Chahal Hadees Dr. Ilyas Faisal","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68256681,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GAGZYyyrNP+trnAaAiil9QuIkdA="},"url":"https://www.scribd.com/document/68256681/Masnoon-Namaz-Ki-Chahal-Hadees-Dr-Ilyas-Faisal"},{"type":"document","id":68725073,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68725073/108x144/63b614668f/1376291518?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68725073/216x288/7645700f86/1376291518?v=1","title":"Murawwaja Qaza e Umri Bidat Hai Molana Abdul Quddus Khan","short_title":"Murawwaja Qaza e Umri Bidat Hai Molana Abdul Quddus Khan","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68725073,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xuH0Qq3SuQwp3usIchXN1gRaeP0="},"url":"https://www.scribd.com/document/68725073/Murawwaja-Qaza-e-Umri-Bidat-Hai-Molana-Abdul-Quddus-Khan"},{"type":"document","id":68724457,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68724457/108x144/7b3346e5d0/1355501611?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68724457/216x288/533c316be7/1355501611?v=1","title":"Murawwajah Mozon Socks Per Masah Ka Masla by Sheikh Mufti Taqi Usmani","short_title":"Murawwajah Mozon Socks Per Masah Ka Masla by Sheikh Mufti Taqi Usmani","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68724457,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4xEQpnr/PBxiMMXZ47ltoc4/Nk8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68724457/Murawwajah-Mozon-Socks-Per-Masah-Ka-Masla-by-Sheikh-Mufti-Taqi-Usmani"},{"type":"document","id":68054624,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68054624/108x144/bcced8b2be/1387641775?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68054624/216x288/508263831c/1387641775?v=1","title":"Bay Namazi Ka Injam - Molana Tariq Jamil","short_title":"Bay Namazi Ka Injam - Molana Tariq Jamil","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68054624,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zK3q4q3MjEKkRqR7H721HN/G4yM="},"url":"https://www.scribd.com/document/68054624/Bay-Namazi-Ka-Injam-Molana-Tariq-Jamil"},{"type":"document","id":68063980,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68063980/108x144/7eb42f94b2/1318225607?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68063980/216x288/dcf9524bed/1318225607?v=1","title":"Kamil Tareeqa-E-namaz by Shaykh Abdur Rauf Sakharvi","short_title":"Kamil Tareeqa-E-namaz by Shaykh Abdur Rauf Sakharvi","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68063980,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WpxV7OYQExCJvrzWWOfKQznoUtQ="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68063980/Kamil-Tareeqa-E-namaz-by-Shaykh-Abdur-Rauf-Sakharvi"},{"type":"document","id":68064156,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68064156/108x144/07b655857d/1318225595?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68064156/216x288/303b12b35b/1318225595?v=1","title":"Khutba e Juma Ki Miqdaar - Mahnama Darululoom","short_title":"Khutba e Juma Ki Miqdaar - Mahnama Darululoom","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68064156,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eCVfkVMIXbxmJqGHYVmK6Q4v/10="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68064156/Khutba-e-Juma-Ki-Miqdaar-Mahnama-Darululoom"},{"type":"document","id":68062681,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68062681/108x144/78dc557b46/1342568956?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68062681/216x288/1977813501/1342568956?v=1","title":"Islah-e-namaz - Molana Akhtar Husain Bahawalpuri","short_title":"Islah-e-namaz - Molana Akhtar Husain Bahawalpuri","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68062681,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Q6Hbxy4yWo19gV7DDoPilAG7sMg="},"url":"https://www.scribd.com/document/68062681/Islah-e-namaz-Molana-Akhtar-Husain-Bahawalpuri"},{"type":"document","id":68058170,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68058170/108x144/9b786cb170/1351221384?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68058170/216x288/3b7eec94ec/1351221384?v=1","title":"Aao-namaz-sekhein - Molana Minhaj Ul Haq","short_title":"Aao-namaz-sekhein - Molana Minhaj Ul Haq","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68058170,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WqpiMEh9oGIgNQqhzBY1FXL9f3g="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68058170/Aao-namaz-sekhein-Molana-Minhaj-Ul-Haq"},{"type":"document","id":68054832,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68054832/108x144/398f85d7f7/1350681517?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68054832/216x288/b1ed19f10a/1350681517?v=1","title":"Hayya Alas Salah by Muhammad Najeeb Sambhli","short_title":"Hayya Alas Salah by Muhammad Najeeb Sambhli","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68054832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CGiq6UwDzFEjYBAfRUyiLxgDJ70="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68054832/Hayya-Alas-Salah-by-Muhammad-Najeeb-Sambhli"},{"type":"document","id":68060392,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68060392/108x144/23495824e4/1318226698?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68060392/216x288/44b4625952/1318226698?v=1","title":"Ahkam e Taharat by Sheikh Mufti Shamsul Haq Azhar","short_title":"Ahkam e Taharat by Sheikh Mufti Shamsul Haq Azhar","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68060392,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UmVsnjSVB+uxqvxSE/XnMJvjL+U="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68060392/Ahkam-e-Taharat-by-Sheikh-Mufti-Shamsul-Haq-Azhar"},{"type":"document","id":68054699,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68054699/108x144/40d1887980/1383933306?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68054699/216x288/f2b58f4e4c/1383933306?v=1","title":"Fazail e Miswak by Sheikh Athar Husain Mazahiri","short_title":"Fazail e Miswak by Sheikh Athar Husain Mazahiri","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68054699,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mhxf9CrbBYlsgsMRnqkvtJYGWfk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68054699/Fazail-e-Miswak-by-Sheikh-Athar-Husain-Mazahiri"},{"type":"document","id":68062873,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68062873/108x144/77317b305a/1331260861?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68062873/216x288/259a80f640/1331260861?v=1","title":"Istekharah Sunnat Ke Mutabiq by Sheikh Muhammad Umar Anwar","short_title":"Istekharah Sunnat Ke Mutabiq by Sheikh Muhammad Umar Anwar","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68062873,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WhRSJz3/4sk06i5ZWlQAf76s9/w="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68062873/Istekharah-Sunnat-Ke-Mutabiq-by-Sheikh-Muhammad-Umar-Anwar"},{"type":"document","id":68064169,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68064169/108x144/0a8c24f007/1342847829?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68064169/216x288/62ac80585c/1342847829?v=1","title":"Khutbaat-e-faqeer Vol-5 - Tahajjud Ki Pabandi","short_title":"Khutbaat-e-faqeer Vol-5 - Tahajjud Ki Pabandi","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68064169,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"F8p3X3fAgHrkeDME0aOzs17J7NE="},"url":"https://www.scribd.com/document/68064169/Khutbaat-e-faqeer-Vol-5-Tahajjud-Ki-Pabandi"},{"type":"document","id":68063791,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68063791/108x144/348c4d4912/1378324401?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68063791/216x288/7b07e4a93b/1378324401?v=1","title":"Istikhara Ka Masnoon Tariqa by Sheikh Mufti Taqi Usmani","short_title":"Istikhara Ka Masnoon Tariqa by Sheikh Mufti Taqi Usmani","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68063791,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gE0UOefIfBh6s2PZt+J05tzQZF4="},"url":"https://www.scribd.com/document/68063791/Istikhara-Ka-Masnoon-Tariqa-by-Sheikh-Mufti-Taqi-Usmani"},{"type":"document","id":68062578,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68062578/108x144/a8f383d61a/1376291565?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68062578/216x288/7962ebae93/1376291565?v=1","title":"Farz Namaz k Bad Dua Molana Abdul Majid Nomani","short_title":"Farz Namaz k Bad Dua Molana Abdul Majid Nomani","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68062578,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"naSH15HkxVKKlWkqqzptKWImxHk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68062578/Farz-Namaz-k-Bad-Dua-Molana-Abdul-Majid-Nomani"},{"type":"document","id":68064181,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68064181/108x144/f8b933eb47/1318225580?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68064181/216x288/a29fe56298/1318225580?v=1","title":"Khutbaat-e-faqeer Vol-11 - Azaan Kay Fazaail","short_title":"Khutbaat-e-faqeer Vol-11 - Azaan Kay Fazaail","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68064181,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xi96AOS5WJQFpSsxadR6WsWpTtY="},"url":"https://www.scribd.com/document/68064181/Khutbaat-e-faqeer-Vol-11-Azaan-Kay-Fazaail"},{"type":"document","id":68062970,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68062970/108x144/91a65c83e4/1440535584?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68062970/216x288/d6bf9f6d6f/1440535584?v=1","title":"Istikhara Kaisay Karain by Sheikh Muhammad Zakariyya Iqbal","short_title":"Istikhara Kaisay Karain by Sheikh Muhammad Zakariyya Iqbal","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68062970,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BXlYdWQCUeIkhWeR7ISAo2USnrc="},"url":"https://www.scribd.com/document/68062970/Istikhara-Kaisay-Karain-by-Sheikh-Muhammad-Zakariyya-Iqbal"},{"type":"document","id":68062602,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68062602/108x144/7f4db04eca/1318226683?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68062602/216x288/f51a6a3f04/1318226683?v=1","title":"Hamari Namaz by Sheikh Muhammad Farooq","short_title":"Hamari Namaz by Sheikh Muhammad Farooq","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68062602,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MfNNlGV/YAd9VhiZM0zop32WHqk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68062602/Hamari-Namaz-by-Sheikh-Muhammad-Farooq"}],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"2gnTmzK05MMaTd07rrXAdK1L4og=","module_id":"VarevfYjo7Ik2FRFcm5xFg2YHdU=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"item_props":[{"type":"document","id":55224794,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/55224794/108x144/1741c3f841/1418028287?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/55224794/216x288/3734c49789/1418028287?v=1","title":"Shaban Ul Moazam - Molana Thanvi","short_title":"Shaban Ul Moazam - Molana Thanvi","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":55224794,"track":"similar_to","doc_uuid":"P8j3gPYbiOtbCnd+CLwZqsj978A="},"url":"https://www.scribd.com/document/55224794/Shaban-Ul-Moazam-Molana-Thanvi"},{"type":"document","id":59219732,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/59219732/108x144/c50cc0cb57/1357755580?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/59219732/216x288/7653948d92/1357755580?v=1","title":"Khutbah Hajjatul Widaa","short_title":"Khutbah Hajjatul Widaa","author":"Musalman Bhai","tracking":{"object_type":"document","object_id":59219732,"track":"similar_to","doc_uuid":"s96hXOlBbx5l9106vnmWO1fgRYw="},"url":"https://www.scribd.com/document/59219732/Khutbah-Hajjatul-Widaa"},{"type":"document","id":55195844,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/55195844/108x144/7f4fa368e9/1401812330?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/55195844/216x288/41ec484421/1401812330?v=1","title":"Ahkam e Shab e Baraat - Mufti Jamil Ahmad Thanvi","short_title":"Ahkam e Shab e Baraat - Mufti Jamil Ahmad Thanvi","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":55195844,"track":"similar_to","doc_uuid":"1O1mE0a3rFV0WiTvIBNlKcofpYA="},"url":"https://www.scribd.com/document/55195844/Ahkam-e-Shab-e-Baraat-Mufti-Jamil-Ahmad-Thanvi"},{"type":"document","id":55224567,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/55224567/108x144/47f7d2ffff/1316143456?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/55224567/216x288/9e33af9b84/1316143456?v=1","title":"Saat-masail - Mufti Rashid Ahmad","short_title":"Saat-masail - Mufti Rashid Ahmad","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":55224567,"track":"similar_to","doc_uuid":"/28T+EM9gMlhkabNUw4EK8yeBE0="},"url":"https://www.scribd.com/document/55224567/Saat-masail-Mufti-Rashid-Ahmad"},{"type":"document","id":55197378,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/55197378/108x144/913642f344/1427364193?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/55197378/216x288/042b7514c6/1427364193?v=1","title":"Islamic Months","short_title":"Islamic Months","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":55197378,"track":"similar_to","doc_uuid":"m7heLViUOyPetxFajayFdfaerjA="},"url":"https://www.scribd.com/document/55197378/Islamic-Months"},{"type":"document","id":45813103,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/45813103/108x144/1687c252fd/1298571632?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/45813103/216x288/0f1143a412/1298571632?v=1","title":"Islam Aur Jiddat Pasandi by Shaykh Mufti Taqi Usmani","short_title":"Islam Aur Jiddat Pasandi by Shaykh Mufti Taqi Usmani","author":"Musalman Bhai","tracking":{"object_type":"document","object_id":45813103,"track":"similar_to","doc_uuid":"eNmRI9g7gU3+NtD8jJvRLfSQ5og="},"url":"https://www.scribd.com/document/45813103/Islam-Aur-Jiddat-Pasandi-by-Shaykh-Mufti-Taqi-Usmani"},{"type":"document","id":7142625,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/7142625/108x144/cd983c2507/1395169450?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/7142625/216x288/91c4697c86/1395169450?v=1","title":"Shikwa Jawab Shikwa","short_title":"Shikwa Jawab Shikwa","author":"api-3826176","tracking":{"object_type":"document","object_id":7142625,"track":"similar_to","doc_uuid":"Napg8bykdboPKRZ3RV6m6KYNYk8="},"url":"https://www.scribd.com/document/7142625/Shikwa-Jawab-Shikwa"},{"type":"document","id":16033530,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/16033530/108x144/86dfa59bf6/1279960790?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/16033530/216x288/8f6e07d508/1279960790?v=1","title":"Riba and Mortgages - 21 Commonly Asked Questions - Part 1 mica","short_title":"Riba and Mortgages - 21 Commonly Asked Questions - Part 1 mica","author":"abukhari","tracking":{"object_type":"document","object_id":16033530,"track":"similar_to","doc_uuid":"xd4LmgPb0MIFGw77RW2wOIeFih8="},"url":"https://www.scribd.com/document/16033530/Riba-and-Mortgages-21-Commonly-Asked-Questions-Part-1-mica"},{"type":"document","id":59180379,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/59180379/108x144/01ebb200e3/1501131620?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/59180379/216x288/7ce2fe6234/1501131620?v=1","title":"Aasaan Naykiyaan by Shaykh Mufti Taqi Usmani","short_title":"Aasaan Naykiyaan by Shaykh Mufti Taqi Usmani","author":"Musalman Bhai","tracking":{"object_type":"document","object_id":59180379,"track":"similar_to","doc_uuid":"960rjw0swr6Xd4mNqMEh8S6YOy0="},"url":"https://www.scribd.com/document/59180379/Aasaan-Naykiyaan-by-Shaykh-Mufti-Taqi-Usmani"},{"type":"document","id":3678496,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/3678496/108x144/dc8fd02339/1285293267?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/3678496/216x288/85a50584ba/1285293267?v=1","title":"Forward Sales and Manufacturing Contracts","short_title":"Forward Sales and Manufacturing Contracts","author":"Vampire","tracking":{"object_type":"document","object_id":3678496,"track":"similar_to","doc_uuid":"obC+Ljl08IiwbyhOO2Yih9WcHy8="},"url":"https://www.scribd.com/document/3678496/Forward-Sales-and-Manufacturing-Contracts"}],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Shab e Barat Ki Haqiqat Mufti Taqi Usmani","track_opts":{"compilation_id":"2gnTmzK05MMaTd07rrXAdK1L4og=","module_id":"lBSrfL70CtiyFnI55Jtyt7ANxfE=","widget_name":"document_carousel"}},{"item_props":[{"type":"document","id":68256411,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68256411/108x144/135fcfab8d/1331329102?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68256411/216x288/7ca47b6dfa/1331329102?v=1","title":"Masail-e-namaz - Molana Habib Ur Rahman Azmi","short_title":"Masail-e-namaz - Molana Habib Ur Rahman Azmi","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68256411,"track":"from_user","doc_uuid":"5vTNlmrUrqJA3WTS2JXA1AmK0/c="},"url":"https://www.scribd.com/document/68256411/Masail-e-namaz-Molana-Habib-Ur-Rahman-Azmi"},{"type":"document","id":68728215,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68728215/108x144/4670c0c37f/1352702424?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68728215/216x288/462533f57f/1352702424?v=1","title":"Namaz Ki Ehmiyat - Molana Abdul Sattar","short_title":"Namaz Ki Ehmiyat - Molana Abdul Sattar","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68728215,"track":"from_user","doc_uuid":"vI2qdUB3QCsccjVqQWSYNg21cjo="},"url":"https://www.scribd.com/document/68728215/Namaz-Ki-Ehmiyat-Molana-Abdul-Sattar"},{"type":"document","id":68726880,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68726880/108x144/0830bcfede/1399928982?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68726880/216x288/d0c637b87f/1399928982?v=1","title":"Mustanad Namaz e Hanafi Molana Imdadullah Anwar","short_title":"Mustanad Namaz e Hanafi Molana Imdadullah Anwar","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68726880,"track":"from_user","doc_uuid":"z8qKFBecK3yU7RcfjwC33PSra0Y="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68726880/Mustanad-Namaz-e-Hanafi-Molana-Imdadullah-Anwar"},{"type":"document","id":68065443,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68065443/108x144/6ea650fc2e/1376291628?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68065443/216x288/ce89f2f679/1376291628?v=1","title":"Mard-O-Aurat Ki Namaz Kay Farq Per Tafseeli Jaiza by Shaykh Muneer Ahmad Munawwar","short_title":"Mard-O-Aurat Ki Namaz Kay Farq Per Tafseeli Jaiza by Shaykh Muneer Ahmad Munawwar","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68065443,"track":"from_user","doc_uuid":"cS0jar45GMuBcQJFfjP0PesHxIw="},"url":"https://www.scribd.com/document/68065443/Mard-O-Aurat-Ki-Namaz-Kay-Farq-Per-Tafseeli-Jaiza-by-Shaykh-Muneer-Ahmad-Munawwar"},{"type":"document","id":68064921,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68064921/108x144/7adff4b7b1/1491445990?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68064921/216x288/857670b866/1491445990?v=1","title":"Kitaab-e-Namaz-by-Abdur-Rahman-Khan-Mewati","short_title":"Kitaab-e-Namaz-by-Abdur-Rahman-Khan-Mewati","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68064921,"track":"from_user","doc_uuid":"hYgzN4wqrOxxO26EG2hDZ2HIGOE="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68064921/Kitaab-e-Namaz-by-Abdur-Rahman-Khan-Mewati"},{"type":"document","id":68728748,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68728748/108x144/30c51f718c/1352327683?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68728748/216x288/28b0771fe5/1352327683?v=1","title":"Namaz Ki Pabandi Aur Us Ki Hifazat - Molana Fazlur Rahman Azmi","short_title":"Namaz Ki Pabandi Aur Us Ki Hifazat - Molana Fazlur Rahman Azmi","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68728748,"track":"from_user","doc_uuid":"KO9TbpAVUPQKcBkiD4Y0GVRyQhY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68728748/Namaz-Ki-Pabandi-Aur-Us-Ki-Hifazat-Molana-Fazlur-Rahman-Azmi"},{"type":"document","id":68064556,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68064556/108x144/a98c1fd6c1/1376291664?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68064556/216x288/180a208341/1376291664?v=1","title":"Khutbat e Juma o Eedain Aadaab o Ahkaam by SHEIKH MUFTI MUHAMMAD SHAFI (RA)","short_title":"Khutbat e Juma o Eedain Aadaab o Ahkaam by SHEIKH MUFTI MUHAMMAD SHAFI (RA)","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68064556,"track":"from_user","doc_uuid":"jESmRkDFZHVERntDfM+qGEHqFOA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68064556/Khutbat-e-Juma-o-Eedain-Aadaab-o-Ahkaam-by-SHEIKH-MUFTI-MUHAMMAD-SHAFI-RA"},{"type":"document","id":68727674,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68727674/108x144/c4c1402724/1354082347?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68727674/216x288/3cba118618/1354082347?v=1","title":"Namaz Kay Israar o Ramooz - Molana Zulfiqar Naqshbandi","short_title":"Namaz Kay Israar o Ramooz - Molana Zulfiqar Naqshbandi","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68727674,"track":"from_user","doc_uuid":"6Ys/1k2qdiNPNc5toDks77JRkTs="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68727674/Namaz-Kay-Israar-o-Ramooz-Molana-Zulfiqar-Naqshbandi"},{"type":"document","id":68724054,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68724054/108x144/b2aa42b64e/1350681310?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68724054/216x288/427e568a6b/1350681310?v=1","title":"Mudallal-namaz - Molana Faiz Ahmad Multani","short_title":"Mudallal-namaz - Molana Faiz Ahmad Multani","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68724054,"track":"from_user","doc_uuid":"arkUjVlozNs2wyybv85+4bCnxig="},"url":"https://www.scribd.com/document/68724054/Mudallal-namaz-Molana-Faiz-Ahmad-Multani"},{"type":"document","id":68065797,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68065797/108x144/fd4b7384e5/1508392668?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68065797/216x288/0d272f3987/1508392668?v=1","title":"Masail e Ghusal by Sheikh Mufti Abdur Rauf Sakharvi","short_title":"Masail e Ghusal by Sheikh Mufti Abdur Rauf Sakharvi","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68065797,"track":"from_user","doc_uuid":"F6O1eyLkvYBS72nvah/UpjtcTlY="},"url":"https://www.scribd.com/document/68065797/Masail-e-Ghusal-by-Sheikh-Mufti-Abdur-Rauf-Sakharvi"},{"type":"document","id":68258151,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68258151/108x144/3e34908e44/1399928278?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68258151/216x288/992464c0dd/1399928278?v=1","title":"Khutbaat e Juma o Eidain Arabi &amp; Juma Ke Masail - Molana Idrees Patel","short_title":"Khutbaat e Juma o Eidain Arabi &amp; Juma Ke Masail - Molana Idrees Patel","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68258151,"track":"from_user","doc_uuid":"rqmM+OTTvO/VpcN7L6jNjJkUFbc="},"url":"https://www.scribd.com/document/68258151/Khutbaat-e-Juma-o-Eidain-Arabi-amp-Juma-Ke-Masail-Molana-Idrees-Patel"},{"type":"document","id":68359449,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68359449/108x144/e830ba54a4/1507453093?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68359449/216x288/906dd95370/1507453093?v=1","title":"Miswaak by Sheikh Muhammad Zakariyya","short_title":"Miswaak by Sheikh Muhammad Zakariyya","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68359449,"track":"from_user","doc_uuid":"MlB1bKwj049Whbib/+y2KOJNOQU="},"url":"https://www.scribd.com/document/68359449/Miswaak-by-Sheikh-Muhammad-Zakariyya"},{"type":"document","id":68256681,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68256681/108x144/bc16136cb1/1399928277?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68256681/216x288/80e59031ee/1399928277?v=1","title":"Masnoon Namaz Ki Chahal Hadees Dr. Ilyas Faisal","short_title":"Masnoon Namaz Ki Chahal Hadees Dr. Ilyas Faisal","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68256681,"track":"from_user","doc_uuid":"GAGZYyyrNP+trnAaAiil9QuIkdA="},"url":"https://www.scribd.com/document/68256681/Masnoon-Namaz-Ki-Chahal-Hadees-Dr-Ilyas-Faisal"},{"type":"document","id":68725073,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68725073/108x144/63b614668f/1376291518?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68725073/216x288/7645700f86/1376291518?v=1","title":"Murawwaja Qaza e Umri Bidat Hai Molana Abdul Quddus Khan","short_title":"Murawwaja Qaza e Umri Bidat Hai Molana Abdul Quddus Khan","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68725073,"track":"from_user","doc_uuid":"xuH0Qq3SuQwp3usIchXN1gRaeP0="},"url":"https://www.scribd.com/document/68725073/Murawwaja-Qaza-e-Umri-Bidat-Hai-Molana-Abdul-Quddus-Khan"},{"type":"document","id":68724457,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68724457/108x144/7b3346e5d0/1355501611?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68724457/216x288/533c316be7/1355501611?v=1","title":"Murawwajah Mozon Socks Per Masah Ka Masla by Sheikh Mufti Taqi Usmani","short_title":"Murawwajah Mozon Socks Per Masah Ka Masla by Sheikh Mufti Taqi Usmani","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68724457,"track":"from_user","doc_uuid":"4xEQpnr/PBxiMMXZ47ltoc4/Nk8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68724457/Murawwajah-Mozon-Socks-Per-Masah-Ka-Masla-by-Sheikh-Mufti-Taqi-Usmani"},{"type":"document","id":68054624,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68054624/108x144/bcced8b2be/1387641775?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68054624/216x288/508263831c/1387641775?v=1","title":"Bay Namazi Ka Injam - Molana Tariq Jamil","short_title":"Bay Namazi Ka Injam - Molana Tariq Jamil","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68054624,"track":"from_user","doc_uuid":"zK3q4q3MjEKkRqR7H721HN/G4yM="},"url":"https://www.scribd.com/document/68054624/Bay-Namazi-Ka-Injam-Molana-Tariq-Jamil"},{"type":"document","id":68063980,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68063980/108x144/7eb42f94b2/1318225607?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68063980/216x288/dcf9524bed/1318225607?v=1","title":"Kamil Tareeqa-E-namaz by Shaykh Abdur Rauf Sakharvi","short_title":"Kamil Tareeqa-E-namaz by Shaykh Abdur Rauf Sakharvi","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68063980,"track":"from_user","doc_uuid":"WpxV7OYQExCJvrzWWOfKQznoUtQ="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68063980/Kamil-Tareeqa-E-namaz-by-Shaykh-Abdur-Rauf-Sakharvi"},{"type":"document","id":68064156,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68064156/108x144/07b655857d/1318225595?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68064156/216x288/303b12b35b/1318225595?v=1","title":"Khutba e Juma Ki Miqdaar - Mahnama Darululoom","short_title":"Khutba e Juma Ki Miqdaar - Mahnama Darululoom","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68064156,"track":"from_user","doc_uuid":"eCVfkVMIXbxmJqGHYVmK6Q4v/10="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68064156/Khutba-e-Juma-Ki-Miqdaar-Mahnama-Darululoom"},{"type":"document","id":68062681,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68062681/108x144/78dc557b46/1342568956?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68062681/216x288/1977813501/1342568956?v=1","title":"Islah-e-namaz - Molana Akhtar Husain Bahawalpuri","short_title":"Islah-e-namaz - Molana Akhtar Husain Bahawalpuri","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68062681,"track":"from_user","doc_uuid":"Q6Hbxy4yWo19gV7DDoPilAG7sMg="},"url":"https://www.scribd.com/document/68062681/Islah-e-namaz-Molana-Akhtar-Husain-Bahawalpuri"},{"type":"document","id":68058170,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68058170/108x144/9b786cb170/1351221384?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68058170/216x288/3b7eec94ec/1351221384?v=1","title":"Aao-namaz-sekhein - Molana Minhaj Ul Haq","short_title":"Aao-namaz-sekhein - Molana Minhaj Ul Haq","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68058170,"track":"from_user","doc_uuid":"WqpiMEh9oGIgNQqhzBY1FXL9f3g="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68058170/Aao-namaz-sekhein-Molana-Minhaj-Ul-Haq"},{"type":"document","id":68054832,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68054832/108x144/398f85d7f7/1350681517?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68054832/216x288/b1ed19f10a/1350681517?v=1","title":"Hayya Alas Salah by Muhammad Najeeb Sambhli","short_title":"Hayya Alas Salah by Muhammad Najeeb Sambhli","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68054832,"track":"from_user","doc_uuid":"CGiq6UwDzFEjYBAfRUyiLxgDJ70="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68054832/Hayya-Alas-Salah-by-Muhammad-Najeeb-Sambhli"},{"type":"document","id":68060392,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68060392/108x144/23495824e4/1318226698?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68060392/216x288/44b4625952/1318226698?v=1","title":"Ahkam e Taharat by Sheikh Mufti Shamsul Haq Azhar","short_title":"Ahkam e Taharat by Sheikh Mufti Shamsul Haq Azhar","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68060392,"track":"from_user","doc_uuid":"UmVsnjSVB+uxqvxSE/XnMJvjL+U="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68060392/Ahkam-e-Taharat-by-Sheikh-Mufti-Shamsul-Haq-Azhar"},{"type":"document","id":68054699,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68054699/108x144/40d1887980/1383933306?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68054699/216x288/f2b58f4e4c/1383933306?v=1","title":"Fazail e Miswak by Sheikh Athar Husain Mazahiri","short_title":"Fazail e Miswak by Sheikh Athar Husain Mazahiri","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68054699,"track":"from_user","doc_uuid":"mhxf9CrbBYlsgsMRnqkvtJYGWfk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68054699/Fazail-e-Miswak-by-Sheikh-Athar-Husain-Mazahiri"},{"type":"document","id":68062873,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68062873/108x144/77317b305a/1331260861?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68062873/216x288/259a80f640/1331260861?v=1","title":"Istekharah Sunnat Ke Mutabiq by Sheikh Muhammad Umar Anwar","short_title":"Istekharah Sunnat Ke Mutabiq by Sheikh Muhammad Umar Anwar","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68062873,"track":"from_user","doc_uuid":"WhRSJz3/4sk06i5ZWlQAf76s9/w="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68062873/Istekharah-Sunnat-Ke-Mutabiq-by-Sheikh-Muhammad-Umar-Anwar"},{"type":"document","id":68064169,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68064169/108x144/0a8c24f007/1342847829?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68064169/216x288/62ac80585c/1342847829?v=1","title":"Khutbaat-e-faqeer Vol-5 - Tahajjud Ki Pabandi","short_title":"Khutbaat-e-faqeer Vol-5 - Tahajjud Ki Pabandi","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68064169,"track":"from_user","doc_uuid":"F8p3X3fAgHrkeDME0aOzs17J7NE="},"url":"https://www.scribd.com/document/68064169/Khutbaat-e-faqeer-Vol-5-Tahajjud-Ki-Pabandi"},{"type":"document","id":68063791,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68063791/108x144/348c4d4912/1378324401?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68063791/216x288/7b07e4a93b/1378324401?v=1","title":"Istikhara Ka Masnoon Tariqa by Sheikh Mufti Taqi Usmani","short_title":"Istikhara Ka Masnoon Tariqa by Sheikh Mufti Taqi Usmani","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68063791,"track":"from_user","doc_uuid":"gE0UOefIfBh6s2PZt+J05tzQZF4="},"url":"https://www.scribd.com/document/68063791/Istikhara-Ka-Masnoon-Tariqa-by-Sheikh-Mufti-Taqi-Usmani"},{"type":"document","id":68062578,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68062578/108x144/a8f383d61a/1376291565?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68062578/216x288/7962ebae93/1376291565?v=1","title":"Farz Namaz k Bad Dua Molana Abdul Majid Nomani","short_title":"Farz Namaz k Bad Dua Molana Abdul Majid Nomani","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68062578,"track":"from_user","doc_uuid":"naSH15HkxVKKlWkqqzptKWImxHk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68062578/Farz-Namaz-k-Bad-Dua-Molana-Abdul-Majid-Nomani"},{"type":"document","id":68064181,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68064181/108x144/f8b933eb47/1318225580?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68064181/216x288/a29fe56298/1318225580?v=1","title":"Khutbaat-e-faqeer Vol-11 - Azaan Kay Fazaail","short_title":"Khutbaat-e-faqeer Vol-11 - Azaan Kay Fazaail","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68064181,"track":"from_user","doc_uuid":"xi96AOS5WJQFpSsxadR6WsWpTtY="},"url":"https://www.scribd.com/document/68064181/Khutbaat-e-faqeer-Vol-11-Azaan-Kay-Fazaail"},{"type":"document","id":68062970,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68062970/108x144/91a65c83e4/1440535584?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68062970/216x288/d6bf9f6d6f/1440535584?v=1","title":"Istikhara Kaisay Karain by Sheikh Muhammad Zakariyya Iqbal","short_title":"Istikhara Kaisay Karain by Sheikh Muhammad Zakariyya Iqbal","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68062970,"track":"from_user","doc_uuid":"BXlYdWQCUeIkhWeR7ISAo2USnrc="},"url":"https://www.scribd.com/document/68062970/Istikhara-Kaisay-Karain-by-Sheikh-Muhammad-Zakariyya-Iqbal"},{"type":"document","id":68062602,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68062602/108x144/7f4db04eca/1318226683?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68062602/216x288/f51a6a3f04/1318226683?v=1","title":"Hamari Namaz by Sheikh Muhammad Farooq","short_title":"Hamari Namaz by Sheikh Muhammad Farooq","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68062602,"track":"from_user","doc_uuid":"MfNNlGV/YAd9VhiZM0zop32WHqk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68062602/Hamari-Namaz-by-Sheikh-Muhammad-Farooq"}],"title_link":null,"title":"More From Kamrans_Maktaba_Urdu","track_opts":{"compilation_id":"2gnTmzK05MMaTd07rrXAdK1L4og=","module_id":"U6qf7J3bdFkCSDMIAnmhHQUB2fg=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/55224810","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=6%2F3ZRwBDjMuCnQR3Vs0FMlzEoy0%3D&authenticity_token=MTJkf6ZeFQG446DJ8hqZhf6E2B7rz%2FF6hfEt0KMSxdx6nkUeJoyVyaUgUAfZ%2FQqtf6IRAH5GX8AaM1kOVrsUlQ%3D%3D&expires=1537972910&wordDocumentId=55224810&wordUploadId=58063932"},"renewal_nag_props":null}-->