KANDUNGAN (TABLE OF CONTENTS

)
MUKA-SURAT PAGE

A) PERMOHONAN PUSAT BARU SECARA “ONLINE”
A-1) PILIHAN MENU DI SKRIN UTAMA A-2) MELAYARI LAMAN KALI PERTAMA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B) PROFIL PENDAFTARAN PUSAT BARU
B-1) MAKLUMAT PEMILIK PUSAT (SYARIKAT) B-1-1) MAKLUMAT PEMILIK PUSAT (SYARIKAT) B-1-2) MENAMBAH BUTIRAN PENGARAH B-1-3) MAKLUMAT PEMILIK PUSAT (KERAJAAN) B-2) MAKLUMAT ANUGERAH B-3) MAKLUMAT SUBJEK TAMBAHAN B-4) MAKLUMAT PREMIS LUARAN B-5) MAKLUMAT KEMUDAHAN LATIHAN B-6) MAKLUMAT PERALATAN & KELENGKAPAN B-7) PROGRAM NOSS B-8) PERSONEL PENTAULIAHAN B-9) PERSONEL PENTAULIAHAN & PROGRAM NOSS B-10) MAKLUMAT BAYARAN B-11) HANTAR KE JPK UNTUK KELULUSAN

C) MENYEMAK STATUS PERMOHONAN
C-1) SEMAKAN STATUS PERMOHONAN MELALUI SISTEM

A-1

PILIHAN MENU DI SKRIN UTAMA - MENU SELECTION FROM MAIN SCREEN -

Mencetak Panduan Pentauliahan

Untuk membuat Permohonan Secara Online Sila klik pada “Pengguna Awam”

Untuk Permohonan Pusat Bertauliah Baru sila klik pada pautan “ Permohonan Untuk Pentauliahan Pusat Baru”

Nota: Sila rujuk contoh seperti yang diberikan. Setelah melengkapkan ruangan yang berkaitan sila klik pada ‘Daftar’. Memuat turun PDF Acrobat Reader bagi membolehkan anda mencetak borang melalui sistem .FOR FIRST TIME LOG IN - Sila masukkan No Kad Pengenalan dan Kata Laluan bergantung Kepada Pemohon.A-2 MELAYARI LAMAN KALI PERTAMA .

REGISTRATION PROFILE NEW CENTRE - Kod Pusat akan diberikan setelah Pihak JPK meluluskan Permohonan Sekiranya Alamat Surat Menyurat sama dengan Alamat Pusat Pentauliahan sila klik Butang ini.B PROFIL PENDAFTARAN PUSAT BARU . . Sila lengkapkan butiran untuk Maklumat Pusat Untuk menyimpan maklumat sila klik pada “Simpan” sebelum ke skrin berikutnya.

CENTRE OWNER PARTICULAR (COMPANY) - Sekiranya Pemilikan Pusat adalah Syarikat klik pada “Syarikat”.B-1 MAKLUMAT PEMILIK PUSAT (SYARIKAT) . Setelah anda melengkapkan Butiran Pemilik Pusat sila klik pada “Tambah”. .

CENTRE OWNER PARTICULAR (COMPANY) - Sila klik pada “Hapus” sekiranya anda ingin membatalkan maklumat Sila klik pada “Simpan” setelah anda mengemaskini maklumat Untuk Menambah Butiran Pengarah Syarikat sila klik Pada “Tambah Pengarah”. Sila klik pada “Kemaskini” untuk membolehkan anda menambah Pengarah .B-1-1 MAKLUMAT PEMILIK PUSAT (SYARIKAT) .

B-1-2 MENAMBAH BUTIRAN PENGARAH .ADD DIRECTORS INFORMATION - Sila lengkapkan Butiran dan Maklumat Pengarah Syarikat Setelah anda melengkapkan Butiran Pengarah Syarikat sila klik pada “Tambah Sekiranya ingin mengemaskini maklumat sila klik pada “kemaskini” Untuk membatalkan maklumat sila klik pada “Hapus” .

.CENTRE OWNER PARTICULAR (GOVERNMENT) Sekiranya Milikan Pusat adalah Kerajaan sila klik pada “Kerajaan” Setelah anda melengkapkan Butiran Pemilik Pusat sila klik pada “Tambah”.B-1-3 MAKLUMAT PEMILIK PUSAT (KERAJAAN) .

Untuk mengemaskini Maklumat Anugerah sila klik pada “Kemaskini”.AWARDS PARTICULARS - Klik “ Tambah” untuk Menambah dan Menyimpan Rekod.B-2 MAKLUMAT ANUGERAH . Untuk membatalkan maklumat sila klik pada “Hapus” .

B-3 MAKLUMAT SUBJEK TAMBAHAN .ADDITIONAL SUBJECTS PARTICULARS - Klik “ Tambah” untuk Menambah dan Menyimpan Rekod. .

.OUTSIDE PREMISES PARTICULARS - Lengkapkan Butiran Premis Di Luar Pusat Klik “ Tambah” untuk Menambah dan Menyimpan Rekod.B-4 MAKLUMAT PREMIS LUARAN .

.TRAINING FACILITY PARTICULARS - Klik “ Tambah” untuk Menambah dan Menyimpan Rekod.B-5 MAKLUMAT KEMUDAHAN LATIHAN .

EQUIPMENT PARTICULAR - Klik “ Tambah” untuk Menambah dan Menyimpan Rekod.B-6 MAKLUMAT PERALATAN & KELENGKAPAN . .

Klik “Pilih” untuk mengemaskini maklumat Program NOSS Untuk membatalkan maklumat sila klik pada “Hapus” .NOSS PROGRAM’S - Untuk memilih NOSS yang berkaitan sila klik pada “Pilih” Klik “ Tambah” untuk Menambah dan Menyimpan Rekod.B-7 PROGRAM NOSS .

CENTRE PERSONEL - Klik “ Tambah” untuk Menambah dan Menyimpan Rekod. .B-8 PERSONEL PENTAULIAHAN .

B-9 PERSONEL PENTAULIAHAN & PROGRAM NOSS .CENTRE PERSONEL & NOSS PROGRAM - Setelah Pilihan Personel dibuat sila klik pada “Pilih”. Klik “ Tambah” Menambah dan Menyimpan Rekod Setelah Pilihan Kod NOSS dibuat sila klik pada “Pilih”. .

B-10 MAKLUMAT BAYARAN .PAYMENT PARTICULARS - Setelah melengkapkan Butiran Bayaran sila klik pada ‘Simpan”. .

SENDING TO JPK FOR APPROVAL - Notis Penting untuk Informasi Pusat Bertauliah Status Permohonan Untuk Menyemak dan Mengemaskini Permohonan sila klik pada “Butiran”. Untuk menyemak dan mencetak senarai semak Anda perlu mencetak Borang Permohonan Pusat Bertauliah Baru dan perlu Dihantar ke JPK berserta Dokumen Sokongan dan Bayaran.B-11 HANTAR KE JPK UNTUK KELULUSAN . .

CHECKING ON APPLICATION STATUS - Klik pada Pengguna Awam Untuk Menyemak Status Permohonan Pusat Bertauliah Baru sila klik pada “Semak Status Permohonan”.C MENYEMAK STATUS PERMOHONAN . .

ACCESSING SYSTEM TO CHECK APPLICATION STATUS - Sila lengkapkan maklumat “Login”. dengan menggunakan No Kad Pengenalan dan Kata Laluan yang sama semasa anda membuat Pendaftaran.C-1 SEMAKAN STATUS PERMOHONAN MELALUI SISTEM . Kemudian sila klik pada “Login”. .