MAKALAH

PUASA
Makalah ini di susun untuk memenuhi salah matakuliah Fiqih Di Susun oleh: Suprianti Jurusan : Terjemah Bahasa inngris/VI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG TAHUN 2011-2012

Dan semoga sengan selesainya makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan teman-teman. Amin.. Tidak lupa saya ucapkan kepada dosen pembimbing dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan makalah ini. . oleh sebab itu penulis angat mengharapkan kritik dan saran yang membangun.KATA PENGANTAR Puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah SWT.. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih banyak kekurangan. karena dengan rahmat dan karunia-Nya saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan makalah ini.

. Di bulan suci Ramadhan inilah kesempatan yang baik untuk megembleng diri agar menjadi terindah dan terbaik.umat islam akan banyak melaksanakan puasa .hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Pada bulan Ramadhan ini kita harus seperti kepongpong masuk seperti ulat berbulu yang ditakuti dan menjijikan dan keluar sebagai kupu-kupu yang indah yang begitu disenangi banyak orang.mereka sadar bahwa ibadah puasa ini tidaklah sebuah tradisi saja melainkan sebuah jalan untuk meningkatkan keimanan. Sehingga kita bisa lebih tau dan memngaerti apa maksud dan tujuan puasa itu sendiri. Mungkin kadang ada bertanya kenapa kita tetap sengsara.BAB I PENDAHULUAN A. Bagai mana menurut ada apakah ini benar? Kalau Rasulullah sudah mensinyalir demikian memang demikian keadaannya karena semua yang dikatakan dan dilakukan Rasulullah semua itu benar adanya dan tidak ada yang salah. yang dapat kita artikan sebusuk dan sekotor apapun diri kita . Tujuan Tujuan makalah ini adalah untuk menambah pengetahuan kita tentang puasa. Kalau berbicara harus kita kendalikan demikian juga dengan mata semuanya harus kita kendalikan dengan baik.setelah menjalankan ibadah puasa ini kita harus menjadi orang yang memiliki kepribadian yang indah dan bermanfaat bagi dirikita sendiri dan orang lain. Rasulullah mensinyalir.hal yang utama yang harus kita lakukan dalam pelaksanaan puasa ramadhan adalah kita harus menjadi penguasa dan raja bagi diri kita sendiri kita harus benar-benar mengendalikan menurut aturan Ilahi yang berlaku. Latar Belakang Puasa merupakan salah satu dari rukun islam kita sebagai umat muslim wajib menjalankan puasa Ramadhan saya menuliskan tema puasa ini agar kita lebih mengerti apa puasa itu dan semoga kita menjadi penguasa diri kita sendiri dengan berpuasa. Ramadhan merupakan bulan dimana kita harus dapat mengendalikan diri kita. atau mengapa hidup kita gelisah dan tidak tenang ? jawaban yang tepat adalah karena kita tidak dapat mengendalikan diri kita sendiri. B. Perkembangan pada saat ini apakah sesuai dengan sinyalemen Rasulullah tadi? Ibadah puasa umat islam pada saat ini Alhamdulillah sudah agak meningkat ternyata mereka mulai sadar .

3. Akal : tidak sah puasa orang gila sampai kembali berakal. kejujuran serta bertolak ansur sesama sendiri. secara bahasa diertikan sebagai menahan diri. sebelum berhenti haidnya. minum dan bersenggama mulai dari terbit fajar yang kedua sampai terbenamnya matahari.minum serta segala perbuatan yang boleh membatalkan puasa. Syarat-syarat sahnya puasa ada enam : 1. y Syarat sahnya puasa. Islam : tidak sah puasa orang kafir sebelum masuk Islam. Niat : dari malam hari untuk setiap hari dalam puasa wajib. Tidak haid : tidak sah puasa wanita haid. mulai dari terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. yaitu fajar. serta bertengkar atau bergaduh. ´(HR.dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. Ia adalah hadits mauquf menurut At-Tirmidzi. sebelum suci dari nifas.BAB II PEMBAHASAN 1. Umat Islam juga dikehendaki menahan diri daripada menipu. Maksudnya menahan diri dari makan atau minum untuk suatu jangkamasa tertentu atau menahan makan. 4. Ibnu Majah. mengeluarkan kata-kata buruk atau sia-sia. Ini kerana puasa merupakan medan latihan memupuk kesabaran. maka tidak sah puasanya. AnNasa·i dan At-Tirmidzi. Tidak nifas : tidak sah puasa wanita nifas.Ahmad. 6. 2. Tamyiz : tidak sah puasa anak kecil sebelum dapat membedakan (yang baik dengan yang buruk). Abu Dawud. 5. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam « ´(Al-Baqarah: 187). Firman Allah Ta ¶ala: µ ««. Pengertian Puasa Puasa dalam bahasa arab yaitu . Secara tidak langsung amalan puasa akan menyuburkan sikap murni di dalam diri pelakunya. . Hal ini didasarkan pada sabda Nabi shallallahu ¶alaihi wasallam : ´Barangsiapa yang tidak berniat puasa pada malam hari sebelum fajar. Puasa ialah menahan diri dari makan.

y Sunat puasa Perkara-perkara berikut disunatkan ketika berpuasa: Makan sahur serta melambatkannya 2. Makan dan minum dengan sengaja walaupun pada nilaian dan kadaran yang sedikit pun. Muntah dengan sengaja Bersetubuh atau keluar air mani dengan sengaja Keluar darah haid atau nifas Gila (hilang akal) Pitam(termasuk pengsan) atau mabuk sepanjang hari. y Syarat wajib puasa Orang-orang Islam yang memenuhi syarat-syarat di bawah ini diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadhan: Berakal/waras 2. Menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. 4.seperti memakan saki baki makanan kecil yang terlekat pada celah gigi dan lain-lain lagi. 3. Menjamu orang-orang berbuka puasa 4.Dan hadits ini menunjukkan tidak sahnya puasa kecuali diiringi dengan niat sejak malam hari. Menyegerakan berbuka dan sunat berbuka dengan buah kurma atau benda-benda yang manis atau air 3. Berniat pada malam harinya 2. Mampu/tidak uzur. . 6. y Rukun Puasa Rukun puasa ada dua. 1. 5. yaitu dengan meniatkan puasa di salah satu bagian malam. 2. Baligh (cukup umur) 3. 1. iaitu: 1. Memperbanyakkan ibadah dan berbuat kebaikan. y Perkara yang membatalkan puasa Manakala perkara-perkara berikut akan membatalkan puasa jika terjadi: 1.

3. Orang tua yang sudah lemah.Merokok disiang hari. y Mereka yang diizinkan berbuka Terdapat kelonggaran (harus) kepada golongan yang berikut untuk berbuka: 1. Macam-macam Puasa A. Doa buka puasa y Tingkatan Puasa Imam Abu Hamid al-Ghazali dalam bukunya Ihya al-'Ulumuddin telah membahagikan puasa itu kepada 3 tingkatan: 1. Puasanya orang istimewa. 2. iaitu tidak memikirkan sangat soal keduniaan Pembahagian di atas memberikan umat Islam ruang untuk berfikir dan menelaah tingkat manakah mereka berada.Larangan ini tidak termasuk memasukkan air atau udara kedalam rongga terbuka kerana ingin berwuduk atau melegakan kesakitan dan ketidakselesaan pada rongga(dengan syarat air tersebut tidak diminum atau ditelan dengan sengaja). 3. 2. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka seperti menyembur pewangi atau menyegar mulut dan sebagainya. Puasanya orang awam (shaum al-'umum): menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti makan dan minum. Puasanya orang khusus (shaum al-khusus): turut berpuasa dari panca indera dan seluruh badan dari segala bentuk dosa.(Termasuk menghisap ganja atau dadah) 8. 2. 4. Orang yang sakit . Puasa bulan Ramadhan . Orang yang berkerja buruh. Yang termasuk ke dalam puasa fardhu antara lain: 1. super khusus (shaum al-khawasi al-khawas): turut berpuasa 'hati nurani'. Orang yang dalam musafir (perjalanan). PUASA FARDHU Puasa fardhu adalah puasa yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam. 6. Orang yang hamil dan ibu yang menyusukan anak. 5. 7. Murtad (keluar dari Islam) 9.

Lafaz lengkap: . (QS. Al Baqarah: 183). dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.Puasa dalam bulan Ramadhan dilakukan berdasarkan perintah Allah SWT dalam Al-Qur·an sebagai berikut : Artinya : Wahai orang-orang yang beriman. barangsiapa di antara kamu hadir di bulan itu. Allah menghendaki kemudahan bagimu. bulan yang di dalamnya diturunkan Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Artinya : Bulan Ramadhan. pada hari-hari yang lain. diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. agar kamu terhindar dari keburukan rohani dan jasmani (QS. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu. dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan. memadai dalam bahasa Melayu atau apa-apa bahasa yang kita fahami. Niat ringkas: Niatnya: Sahaja aku puasa Ramadhan kerana Allah Taala.a. Tetapi baik dan berpahala jika diamalkan dalam bahasa Arab dengan niat kita cinta kepada bahasa Arab sebagai bahasa Nabi Muhammad s.w. maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. maka sebanyak hari yang ditinggalkannya itu.Al Baqoroh: 185) y Niat puasa Ramadhan Tidak wajib dan tidak juga sunat berniat dalam bahasa Arab. dan bahasa Al-Quran. Karena itu. supaya kamu bersyukur. y Lafaz niat Lafaz setiap malam.

Maksudnya. Orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja. Nasa·i. . sekalipun dia berpuasa seumur hidup.µ (Hadis riwayat Tirmidzi. maka niat puasa sebulan itu tidak lagi memadai untuk hari-hari puasa yang seterusnya. iaitu niatnya: ´Sahaja aku berpuasa esok dan sehingga akhir Ramadhan ini kerana Allah Ta·alaµ. y Doa buka puasa Ya Allah. Ini jelas sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu ¶alaihi wasallam: Maksudnya: ´Sesiapa berbuka satu hari pada bulan Ramadhan tanpa ada rukhshah (uzur syarak) dan tidak juga kerana sakit. Namun begitu. bahkan dia mengalami satu kerugian yang amat besar. sakit atau lain-lain. bukan saja telah melakukan satu dosa besar. sekalipun orang yang meninggalkannya berpuasa seumur hidupnya. y Kerugian meninggalkan puasa Ramadhan Pahala puasa Ramadhan amat besar. Aku telah berpuasa untuk Kau dan pada Kaulah aku mempercayai dan aku membuka puasa dengan apa yang Kau berikan. hendaklah diperbaharui niat apabila tidak ada lagi perkara yang menghalang daripada puasa berturut-turut tersebut. tidak boleh ditukar ganti.Niatnya: Sahaja aku puasa esok hari pada bulan Ramadhan tahun ini kerana Allah Taala. seperti haidh. dia tidak akan dapat menggantikan puasa yang ditinggalkannya itu. y y Digalakkan berniat puasa untuk sebulan dengan sekali niat pada malam pertama Ramadhan bagi mengelakkan daripada tidak sah puasa kerana terlupa berniat pada malamnya. satu hari puasa yang ditinggalkan tersebut tidak boleh ditebus dengan apa jua cara. Lafaz niat puasa Ramadhan sepenuhnya untuk sebulan: Lafaznya: Niatnya: Sahaja aku berpuasa sebulan Ramadhan tahun ini kerana Allah Taala. kita mengikut Imam Malik yang membolehkan berniat untuk sebulan sekali gus. jika puasa Ramadhan kita terputus oleh sesuatu sebab. dengan memperbaharui niat sekali lagi bagi semua hari-hari puasa Ramadhan yang berbaki. Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah). y Sebenarnya bangun untuk bersahur itu sudah dikira berniat untuk berpuasa. Abu Daud. tetapi.

baik karena uzur atau tidak. bentuk pelanggaran dengan kafaratnya antara lain : ‡ Apabila seseorang melanggar sumpahnya dan ia tidak mampu memberi makan dan pakaian kepada sepuluh orang miskin atau membebaskan seorang roqobah. Demikian pula. maka ia akan berpuasa sekian hari. 3. Apabila ia berbuka. ‡ Apabila seseorang secara sengaja membunuh seorang mukmin sedang ia tidak sanggup membayar uang darah (tebusan) atau memerdekakan roqobah maka ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut (An Nisa: 94). Hari-hari nazar yang . apabila dikarenakan suatu mudharat (alasan kesehatan dan sebagainya) maka berpangkas rambut. (tahallul) ia harus berpuasa selama 3 hari. ia tidak boleh berbuka walau hanya satu hari ditengah-tengah 2 (dua) bulan tersebut. yang disebabkan berbuka puasa pada bulan Ramadhan. maka ia harus melaksanakan puasa selama tiga hari. Puasa Kafarat Puasa kafarat adalah puasa sebagai penebusan yang dikarenakan pelanggaran terhadap suatu hukum atau kelalaian dalam melaksanakan suatu kewajiban. Maliki dan Hanafi: Orang yang berpuasa berturut-turut karena Kafarat. ‡ Apabila dengan sengaja membatalkan puasanya dalam bulan Ramadhan tanpa ada halangan yang telah ditetapkan. ia wajib memulai puasa dari awal lagi selama dua bulan berturut-turut. lalu tidak mendapatkan binatang kurban. Puasa Nazar Puasa nadzar adalah puasa yang tidak diwajibkan oleh Tuhan.. Mengerjakan puasa nazar ini sifatnya wajib. ia harus membayar kafarat dengan berpuasa lagi sampai genap 60 hari. maka ia harus melakukan puasa tiga hari di Mekkah dan tujuh hari sesudah ia sampai kembali ke rumah. karena kalau berbuka berarti ia telah memutuskan kelangsungan yang berturut-turut itu. Menurut Imam Syafi·I. begitu juga tidak disunnahkan oleh Rasulullah saw. sehingga mengharuskan seorang mukmin mengerjakannya supaya dosanya dihapuskan.2. melainkan manusia sendiri yang telah menetapkannya bagi dirinya sendiri untuk membersihkan (Tazkiyatun Nafs) atau mengadakan janji pada dirinya sendiri bahwa apabila Tuhan telah menganugerahkan keberhasilan dalam suatu pekerjaan. ‡ Barangsiapa yang melaksanakan ibadah haji bersama-sama dengan umrah.

Puasa Sunnat (Nafal) Puasa sunnat (nafal) adalah puasa yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. dengan membawa kelinci yang telah dipanggang. sedangkan beliau sendiri tidak ikut makan. bertanya padanya. maka beliau saw. Dari Aisyah ra. mengapa engkau tidak ikut makan? Jawabnya ´aku sedang puasa tiga hari setiap bulan. B. (H. Puasa hari Arafah (Tanggal 9 Dzulhijjah atau Haji) Dari Abu Qatadah. Dari Salim.a. Adapun puasa sunnat itu antara lain : 1. Nabi saw. Puasa Tengah bulan (13. satu tahun yang tekah lalu dan satu tahun yang akan datangµ (H. Nabi saw. maka berpuasa pada hari-hari tersebut jadi wajib atasnya dan apabila dia pada hari-hari itu sakit atau mengadakan perjalanan maka ia harus mengqadha pada harihari lain dan apabila tengah berpuasa nazar batal puasanya maka ia bertanggung jawab mengqadhanya. maka seakan ² akan dia berpuasa selama setahunµ. ´kalau engkau bisa melakukannya puasa tiga hari setiap bulan maka sebaiknya lakukanlah puasa di hari-hari putih yaitu pada hari ke tiga belas. R. Turmudzi)[4] 4. Puasa 6 (enam) hari di bulan Syawal Bersumber dari Abu Ayyub Anshari r. maka berpuasalah pada hari itu. sesungguhnya Rasulallah saw. bersabda: ´ Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadhan. Muslim) 5. bersabda: Hari Asyuro (yakni 10 Muharram) itu jika seseorang menghendaki puasa. untuk menyantapnya. 15) dari tiap-tiap bulan Qomariyah Pada suatu hari ada seorng Arabdusun datang pada Rasulullah saw. demikian pula ketika si arab dusun tidak ikut makan. Puasa tanggal 9 dan 10 bulan Muharam. empat belas dan ke lima belas. 2. bersabda: ´Puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa dua tahun. kemudian dia menyusulkannya dengan berpuasa enam hari pada bulan syawal . 3. dari ayahnya berkata: Nabi saw. 14. memilih puasa hari senin dan hari kamis. Puasa hari Senin dan hari Kamis. hanya menyuruh orang-orang yang ada di sekitar beliau saw. maka sebaiknya lakukanlah puasa di hari-hari putih setiap bulanµ. Ketika daging kelinci itu dihidangkan pada beliau maka beliau saw.R.ditetapkan apabila tiba. .

maka berpuasalah hari itu. dia berkata : Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: ´Sesungguhnya puasa yang paling disukai oleh Allah swt. Puasa bulan Rajab. Dan beliau berbuka sehingga kami mengatakan: beliau tidak berpuasa. kecuali seseorang yang biasa berpuasa. Puasa pada hari syak (meragukan) . kemudian melakukan ibadah pada sepertiganya dan sisanya lagi dia gunakan untuk tidur. kembali Nabi Daud berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari. 7. Dan saya tidak melihat beliau berpuasa lebih banyak daripada puasa di bulan Sya·ban. melainkan bersama satu hari sebelumnya atau sesudahnya. hanya mengkhususkan hari Jumat saja untuk berpuasa. puasa makruh itu antara lain : 1. Puasa nabi Daud as. berpuasa sehingga kami mengatakan: beliau tidak berbuka. Mengenai masalah puasa Daud ini. Saya tidaklah melihat Rasulullah saw.µ 3. berkata: ´Saya mendengar Nabi saw. bersabda: ´Janganlah kamu berpuasa pada hari Jum·at. Puasa sehari atau dua hari sebelum bulan Ramadhan Dari Abu Hurairah r. menyempurnakan puasa sebulan kecuali Ramadhan. Artinya. ialah puasa Nabi Daud as. hal ini dibolehkan.6. C. apabila selang hari puasa tersebut masuk pada hari Jum·at atau dengan kata lain masuk puasa pada hari Jum·at. (satu hari bepuasa satu hari berbuka) Bersumber dari Abdullah bin Amar ra. sembahyang yang paling d sukai oleh Allah ialah sembahyang Nabi Daud as.a berkata: Rasulullah saw. beliau bersabda: ´Janganlah salah seorang dari kamu mendahului bulan Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari. Sya·ban dan pada bulan-bulan suci Dari Aisyah r. Karena yang dimakruhkan adalah berpuasa pada satu hari Jum·at yang telah direncanakan hanya pada hari itu saja. Dia tidur sampai tengah malam. Puasa Makruh Menurut fiqih 4 (empat) mazhab.µ 2.a dari Nabi saw. Dari Abu Hurairah ra. Puasa pada hari Jumat secara tersendiri Berpuasa pada hari Jumat hukumnya makruh apabila puasa itu dilakukan secara mandiri.

Dalam lafazh lain disebutkan : 1. 12. Puasa sunat seorang perempuan tanpa izin suaminya 8. 13 Zulhijjah Puasa perempuan haid & Nifas Puasa pada Hari Arafah yakni pada 9 Zulhijjah. Puasa untuk orang lain dan yang ghaib serta tidak diniatkan kepada Allah SWT. 4. larangan berpuasa menurut Mazhab Syiah. D. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi). Puasa-puasa tersebut antara lain: Puasa pada Hari Syak pada hari 30 Syaaban Puasa pada Hari Raya Aidil Fitri pada 1 Syawal Puasa pada Hari Raya Aidil Adha pada 10 Zulhijjah Puasa pada Hari Tashriq pada 11. 6. 7. Adapun keluar mani karena mimpi tidak membatalkan puasa karena keluarnya tanpa sengaja. lalu didatangkan seekor kambing. ‡ Keluarnya darah haid dan nifas. ciuman atau sebab lainnya dengan sengaja. 3. 2. ‡ Memasukkan makanan ke dalam perut. Puasa Haram Puasa haram adalah puasa yang dilarang dalam agama Islam. Termasuk dalam hal ini adalah suntikan yang mengenyangkan dan transfusi darah bagi orang yang berpuasa. . maka sebagian kaum menjauh. ‡ Mengeluarkan mani dalam keadaan terjaga karena onani.Dari Shilah bin Zufar berkata: Kami berada di sisi Amar pada hari yang diragukan Ramadhannya. Puasa bagi orang yang bimbang berlakunya mudharat ke atas dirinya kerana berpuasa 9. 5. Jika dilakukan karena lupa maka tidak batal puasanya.µ (HR. ‡ Sengaja muntah. baik pada pagi hari atau sore hari sebelum terbenam matahari. ‡ Jima· (bersenggama). tetapi berpuasa pada hari tersebut adalah sunat bagi Muslim yang mengikuti Mazhab Ahli Sunah Waljamaah. haram berpuasa pada hari tersebut bagi orang yang menunaikan Haji di Arafah. namun menurut pandangan Ahli Sunah Waljamaah juga. sedang barangsiapa yang muntah dengan sengaja maka wajib qadha. Abu Dawud. Hal-Hal yang dapat Membatalkan Puasa ‡ Makan dan minum dengan sengaja. Maka ¶Ammar berkata: Barangsiapa yang berpuasa hari ini maka berarti dia mendurhakai Abal Qasim saw. dengan mengeluarkan makanan atau minuman dari perut melalui mulut. 3. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi shallallahu ¶alaihi wasallam. bersentuhan. Puasa yang diharamkan. atau nifas batallah puasanya. Ahmad. µBarangsiapa yang muntah tanpa sengaja maka tidak wajib qadha. Manakala seorang wanita mendapati darah haid.

Demikian pula jika tenggorokannya kemasukan debu. mengurangi kegemukan dan kelebihan lemak di perut. mengajari dan membantu bagaimana menguasai diri. Ini akan mengharuskannya mensyukuri nikmat Allah atas dirinya . Keadaan itu akan mengingatkannya kepada orang-orang yang sama sekali tak dapat menikmatinya. Allah mengaruniainya nikmat tak terhingga. Karena berlebihan. membersihkan tubuh dari sisa-sisa dan endapan makanan. memperbaiki kerja pencernaan. Jika wanita nifas telah suci sebelum sempurna empat puluh hari.´Barangsiapa muntah tanpa disengaja. pada saat yang sama banyak orang-orang miskin yang tak mendapatkan sisa-sisa makanan. Manfaat Puasa Puasa memiliki beberapa manfaat. shalat dan berpuasa. 923. µ (Al-Baqarah: 183 ‡ Manfaat puasa dilihat darisegi kesehatan adalah membersihkan usus-usus. 4. serta rasa berat yang ia hadapi karenanya. sosial dan kesehatan. minuman dan tidak pula menikah. balk dalam makan maupun minum serta menggauli isteri. maka ia tidak (wajib) mengganti puasanya). bisa mendorong nafsu berbuat kejahatan.µ DiriwayatRan oleh Al-Harbi dalamGharibul Hadits (5/55/1) dari Abu Hurairah secara maudu· dan dishahihRan oleh AI-Albani dalam silsilatul Alhadits Ash-Shahihah No. serta mewujudkan dan membentuk ketaqwaan yang kokoh dalam diri. ‡ Termasuk manfaat puasa adalah mematahkan nafsu. lupa atau dipaksa. atau air tanpa disengaja. enggan mensyukuri nikmat serta mengakibatkan kelengahan. ‡ Murtad dari Islam (semoga Allah melindungi kita darinya). Firman Allah Ta ¶ala : ´Hai orang-orang yang beriman. diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa. Perbuatan ini menghapuskan segala amal kebaikan. yang ini merupakan hikmah puasa yang paling utama. ditinjau dari segi kejiwaan. Tidak batal puasa orang yang melakukan sesuatu yang membatalkan puasa karena tidak tahu. Firman Allah Ta·ala: Seandainya mereka mempersekutukan Allah. maka hendaknya ia mandi. ‡ Orang kaya menjadi tahu seberapa nikmat Allah atas dirinya. ´(Al-An·aam:88). menguatkan kemauan. puasa secara kejiwaan adalah puasa membiasakan kesabaran. di antaranya: ‡ Beberapa manfaat. lalat. niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Dengan terhalangnya dia dari menikmati hal-hal tersebut pada saat-saat tertentu.

sesungguhnya ia untuk-Ku dan Aku sendiri yang akan membalasnya. Rasulullah shallallahu ¶alaihi wa sallam juga bersabda. : . . puasa adalah perisai. demi Yang diri Muhammad ada di tanganNya. . dan bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan yang ia berbahagia dengan keduanya.berupa serba kecukupan. juga akan menjadikannya berbelas kasih kepada saudaranya yang memerlukan. ´Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah kecuali Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka (dengan puasa itu) sejauh 70 tahun jarak perjalanan. : . dan janganlah berperilaku dengan perilakunya orang-orang jahil. dan janganlah berteriak-teriak. : ² ² .µ (HR. . Muslim dan yang lainnya). ´Allah subhanahu wa ta·ala berfirman: Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. maka apabila salah seorang dari kalian berpuasa maka janganlah ia berkata-kata keji. apabila seseorang mencelanya atau menzaliminya maka hendaknya ia mengatakan: Sesungguhnya saya sedang berpuasa (dua kali). . sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat dari wangi kesturi. dan mendorongnya untuk membantu mereka. yakni ketika ia berbuka ia berbahagia dengan buka puasanya dan ketika berjumpa dengan Rabbnya ia berbahagia dengan puasanya.µ (HR Bukhari. 5. Keutamaan Puasa Puasa merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta·ala yang mana Allah menjanjikan keutamaan dan manfaat yang besar bagi yang mengamalkannya. Bukhari Muslim dan yang lainnya) Sebagaimana jenis ibadah lainnya maka puasa haruslah didasari niat yang benar yakni beribadah kepada Allah subhanahu wa ta·ala semata-mata serta dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah shallallahu ¶alaihi wa sallam. . . Dari Abu Hurairah radhiyallahu ¶anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu ¶alaihi wasallambersabda. .

karena dia meninggalkan makanannya. termasuk perbuatan yang sia-sia dan bahkan bisa jadi mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta·ala. Bahwa Rasulullah shallallahu ¶alaihi wasallam bersabda :µShaum itu benteng.µHadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya no hadis 1943 Ar rayyan untuk orang yang berpuasa Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Mukhallad telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal berkata. Apabila ada orang yang mengajaknya berkelahi atau menghinanya maka katakanlah aku sedang shaum (ia mengulang ucapannya dua kali). Maka jika seseorang menahan diri dari makan dan minum tidak sebagaimana pengertian di atas atau menyelisihi dari apa yang menjadi tuntunan Rasulullah shallallahu ¶alaihi wa sallam maka tentu saja ini merupakan hal yang menyimpang dari syariat.Secara Syar·i makna puasa adalah ´menahan diri dari makan. telah menceritakan kepada saya Abu Hazim dari Sahal radliallahu . Telah menceritakan kepada kami Al Mughirah Al Hizami dari Abu Zinad dari Al A·raj dari Abu Hurairah radliallahu ¶anhu. ia berkata. minuman dan nafsu syahwatnya karena Aku. Dan demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya. Rasulullah shallallahu ¶alaihi wasallam bersabda: ´Puasa adalah perisai (yang akan melindungi seseorang dari api neraka). sungguh bau mulut orang yang sedang shaum lebih harum di sisi Allah Ta·ala dari pada harumnya minyak misik. Telah menceritakan kepada kami ¶Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abu Az Zanad dari Al A·raj dari Abu Hurairah radliallahu ¶anhu. minum dan jima· serta segala sesuatu yang membatalkannya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta·alaµ . maka (orang yang melaksanakannya) janganlah berbuat kotor (rafats) dan jangan pula berbuat bodoh. Puasa perisai api neraka Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa·nab dan Qutaibah bin Sa·id keduanya berkata.

malah dibulan Ramadhan Allah telah menurunkan kitab suci al-Quranulkarim. Mana para shaimun.dengan disertai niat ibadah kepada Allah. Apabila mereka telah masuk semuanya.melatih diri kita.w. percaya pada diri sendiri. maka pintu itu ditutup dan tidak akan ada seorangpun yang masuk melewati pintu tersebutµ.supaya kamu menjadi orang-orang yang bertaqwa. maka para shaimun berdiri menghadap.a. minum. memecah belah persatuan ummat. kita mengawal diri kita untuk tidak makan dan minum dari semenjak fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa Ramadhan akan membersihkan rohani kita dengan menanamkan perasaan kesabaran. berkata benar. yang pada hari qiyamat tidak akan ada orang yang masuk ke surga melewati pintu itu kecuali para shaimun (orang-orang yang berpuasa).w. terthindar dari sifat tamak dan rakus. merasa dengki dan khianat. Hikmah Puasa Ramadhan ´Wahai orang-orang yang beriman ! Diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu.mencampuri isteri.al-Baqarah:183) PUASA menurut syariat ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa (seperti makan. Ayat puasa itu dimulai dengan firman Allah: µWahai orang-orang yang berimanµ dan disudahi dengan:µ Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertaqwa.¶anhu dari Nabi shallallahu ¶alaihi wasallam bersabda:µDalam surga ada satu pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan.bersabda: .Untuk menjadi orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah kita diberi kesempatan selama sebulan Ramadhan.Rasullah s. Meskipun makanan dan minuman itu halal. dan berbagai perbuatan jahat lainnya. Bukan sahaja telah diarahkan menunaikan Ibadah selama sebulan penuh dengan balasan pahala yang berlipat ganda. pemurah. Lalu dikatakan kepada mereka.Walaupun isteri kita sendiri.menahan hawa nafsu kita dari makan dan minum.karena mengharapkan redho-Nya dan menyiapkan diri guna meningkatkan Taqwa kepada-Nya.menahan diri dari perkataan dan perbuatan yang siasia. ikhlas.seperti berkata bohong. disiplin. kita tidak mencampurinya diketika masa berpuasa demi mematuhi perintah Allah s.t. dan sebagainya) semenjak terbit fajar sampai terbenamnya matahari.yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia dan untuk membedakan yang benar dengan yang salah. dsb.µ (S. membuat fitnah dan tipu daya.µJadi jelaslah bagi kita puasa Ramadhan berdasarkan keimanan dan ketaqwaan. Hadis riwayat Imam Muslim 6. hubungan kelamin.karena mematuhi perintah Allah. RAMAHDAH bulan yang banyak mengandung Hikmah didalamnya. kasih sayang.Alangkah gembiranya hati mereka yang beriman dengan kedatangan bulan Ramadhan. Tidak akan ada seorangpun yang masuk melewati pintu tersebut selain mereka. Tidak akan ada seorangpun yang masuk melewati pintu tersebut selain mereka.

Allah berfirman yang maksudnya: ´Pada bulan Ramadhan diturunkan al-Quran pimpinan untuk manusia dan penjelasan keterangan dari pimpinan kebenaran itu. boleh dikatakan alat-alat itu tidak berehat selama 24 jam.w. terutama sekali ketika berbuka. Allah berfirman yang maksudnya: ´Makan dan minumlah kamu dan janganlah berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.juga bersabda: ´Kita ini adalah kaum yang makan bila lapar.al-A·raf:31) Nabi s. organ dalam tubuh kita dapat bekerja dengan lebih teratur dan berkesan.´Bukanlah puasa itu hanya sekedar menghentikan makan dan minum tetapi puasa itu ialah menghentikan omong-omong kosong dan kata-kata kotor.µ (H. dengan mengakibatkan kepada sakit jantung. Insy Allah kita akan bertemu kembali.µ (s. dan berbagai penyakit lainnya. dan makan tidak kenyang.al-Baqarah:185). Perlu diingat ibadah puasa Ramadhan akan membawa faaedah bagi kesehatan rohani dan jasmani kita bila ditunaikan mengikut panduan yang telah ditetapkan. jika tidak maka hasilnya tidaklah seberapa malah mungkin ibadah puasa kita sia-sia saja. .Ibnu Khuzaimah) Beruntunglah mereka yang dapat berpuasa selama bulan Ramadhan.R. karena puasa itu bukan sahaja dapat membersihkan Rohani manusia juga akan membersihkan Jasmani manusia itu sendiri. mudah-mudahan Puasa dibulan Ramadhan akan membawa kesehatan bagi rohani dan jasmani kita. Alhamdulillah dengan berpuasa kita dapat merehatkan alat pencernaan kita lebih kurang selama 12 jam setiap harinya. penyakit kencing manis.µTubuh kita memerlukan makanan yang bergizi mengikut keperluan tubuh kita. Semua alat pada tubuh kita senantiasa digunakan. hendaklah ia mengerjakan puasa. Barangsiapa menyaksikan (bulan) Ramadhan. darah tinggi. Oleh itu makanlah secara sederhana. puasa sebagai alat penyembuh yang baik. Boleh menyebabkan badan menjadi gemuk.(s.a. Jika kita makan berlebih-lebihan sudah tentu ia akan membawa muzarat kepada kesehatan kita. Oleh karena itu dengan berpuasa. dan yang memisahkan antara kebenaran dan kebathilan.

´Fiqh Islamµ. 2004 Rasyid Sulaiman. H. Bandung. ´Fiqh Sunnah 12µ. Lentera. At-Tahirijah.Daftar Pustaka Mughniyah Jawad Muhammad. Jakarta Sabiq Sayyid.shvoong. Jakarta. 1988 http://id. ´Fiqih Lima Mazhabµ.com/writing-and-speaking/public-speaking/2035254-contohmakalah-ramadhan-puasa-marhabah/ . Penerbit Pustaka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful