I •

.II

r ... 1

.'

..

.. I II. J

. .

I

",·",.Gq;IcJV1_.1_ot-L"V",dL·tiIi,j·1IJ QIJ'-~..JI :'Jj<:..djiiltl;tJ..A~ -

~_~~~-~~~~ri~~l(j~·r£d~~~'~;~Ji1'J(~,,,.t:Jlj~-l.

~ . _. .

• .". " .: 0: • --- - - :,~J,It~

I:irJ 11(. .. ..

II I .... ,. r"; ~ ... • •

.dl.~t '. iii, ''1 ',' .~ __ _l11i '!i!'- 'iL. ,:1;' L I lh ",,.: il '" . Ii . ~ c.. ~i Iii: ",,'"m]Ut1jl'

.,. !J ,.~ ~ ..• ~l~'.~ .'~H,l ,~i~~'_c~~ ,j-c!:t1Lc··'i~.W~I~·~~,'tI'~:~ . 'lUI

• _ =- '. :. I. • .. r or-. ..... :. --.... ...

~ i!iiI ·t"; [I' .. :1 - ..": :1~1i. c -- • _- ~ I. 'I ~.,~,'~.~ ...... '\J:~ . - .'iiI JJ-li ;ii;'@1 1'"' ,.

~·l'i;·!ll,j ';'9','; "M '· ... h~ J·lliilLil.&· j,~..;,_.c,~""'IkA, ·1t.··"""'.LiA,1 l~!iili1Lil !!W~.~~iL.Ii,:P.': ~.~'!I,J," . ·J,ii!: •. L1.I.I, ;11').1

• ¥~~: _:.- l.-- .. ~1!IIIIl'lr -,' - ~IIN-.I .. -:=:,:'- ~_.~ --iii •• ' ~ .--= _ .- • • ~ "I~~'W ..... ~~ -

-. • _. : .,,,. »: ,) . .. - _ '"",

.1- J:jU r,. ,! .. 1 J J~l'~.,,--';~· ~_I(jJJJ;t.·, 1~-I_;ljf,.L~i~'·( ~nA.' j:;·~,W~.,.t ".:~~~ ;~~, l, :1; v::,:r Ii,

~f '''; "If"iJ. '-I . .~ ~, ,_ ~ tv.· ... ,il I ~,~,~ IW)II -" . It Ul' .. -.. ..'

.. ~. ,"".tiILu/1V;:e{J. , .;!~ Il1 Lt.;, .1(:,. W~L ~~ bi,uPf;L i;-'- -~)rJ7}-

'"'!!' • _ .• .... ,. riLlY ~,. 'I, ~TVW .~. '!Ii' r i!'I' -. .I! . ~l./ 'U:~ w.-,"

_i:!:.;tjJ".lLa..PLR;;,'"',_P..<::....J,,~A-~J,I;_w.b~Jk:.oIc(Jr; ~Jjl~ crG:..,~

I • • • ~ - ~: •. • ~ ""., • '1:'; _ iIl_'. ...~" . , .' 1!Ii. '. -- .'./,:' .' ". I • • c .' .-

~ ~ ... ~J' Ii! '"'.' . ~ t! j" t~JI':~, m"~, O'c, ~:::'"' i)iIo., c il,~- ~ i ~ .. '-vi 'JIIiiI-' ~'W'I' ~:"1: J. ~ ,;I'":'.~I"-: • til Ri-~I' '~J.V'"_..(.!'J ,:.

" , . ~1~¥'

-~.~-."r."~ ],...ICJ~J~cJ(RI.ii,c" ~tli~~'~rJ~,i,Uild'~l.hf w" Jb-.:./,~,J~,!.,~fQX/IIr~It&(~g.L(lIeJ~a~;J;w4itru;l~.J'JI~;)

,J ~'L ~v.r:)I;J,~~,i,JJJ~J'{in/rL·,t,iJ;J J.,~~:~dl~~~J~~'II.,~J~·~~,' ttJ,I,,11 .;,~L~r;,II;;.".jtt~i tit;..LvJ~t.t.,~ ... It&oiW;;'':t.I~(j),i4y~~, .L.~ \l;.;t Jfhl£jJ.''''~~J~jJGJff~j,~i~~j 1l~;- J'~l/J'JIIIJ:IJi))lr'-~ r~JI~~~J:'J,J.->1 ... ~lSjf.;/~~; L~~.I~;.~,i."J!"'d,.:<cI{«.,~ 1:';'(~t.!",;v.Ie'~J~~! rtfJ'i/~I/;I~~Ii(,,Ji r~IS}!':'J"",,d'""tir t),I·

. ,~J"&lJ'~t~J'U,IJ~UI~J:r;i~~JJ~j'ljr.'::-'I~'~~,Lv~j,,.JI~:~J

.... ",' . - ..... ~ .' ..' l!r" ,'"...... - ," I'; , ~:r- '~ . . ," ....

.!1-41 • I •

. . .. ..' .. " .u:r'~.:.A1

. -. . . ~

I .

,~!~~~~,iJi ,i!J;1J,JiJ~L,'If~';f;~b,L'£'LI~J~'~4,L,,~~(Ir,:~l,;"»J'~:

_ ~"_ , II 3· .-. I,' ,til ~~ ~l' ~J.~' ill

,~llI'ltwZ[~ r~1_aE,Jf,[~ '~u~'l~,Ji .i~~,L.f.IPI-:~' :~L,i_ t~.~,[il~::~jj:r; ~:~L.,~ ,Irr',

_ 1" I'V"I ~, ~ _ ''''''', Ul~ ,!' _ ~ r v i!I!Il: '-I ~ ,~ ~'

...

,t;'~""J,~ rL;':ul~u.tl~'I{ t-)JJi'~~J~L,til<;,,~L'Lf1lf~,rfr(j1wt1,~t..Jut:,~,

, , ' , ,__ 'T -~ ~, 'I', , I!I!!I" ~

,.~iJ,..J1';:;;',~j,'~~J,:hl[r~d~~"LU1f"z_J;.i~[~~,~JtJJL1L,~L~'ii[~

',r ,-' :'t' - '_ ,-, , 'JI" -' '- '~ " -r r :"!

~~,~ i' ~"'.':.' ~~ "U ,(' ", t, fY A) ~ I "~ ~I,,,. LL'~'J j'I:::~z"y/~~D 'rL: F)fVl o ~

~,tt:tfJ.:(",'c~V·'~"tJ!£<V~")Lfl~:jllt~~"r.)btJ.;1.'~:~k:1~j~~,L~J;~~'~'rLr I~,J 1~1 'aU,,,,' Udlt.J1 WI·':tfC(!J;.£4~;lJJ.,JU(p~JJ'~J ,,'111&" {£Jr.J;:['L,Ar,~~A~f~I!, .. '.n,~~~i. ~ I,~ t='J, ~,Ji ~Jl" a!~', [Irl ~I,JJI

" . , . I ~ I -~ ~. . ~ 4'-.-- ~ .. ~. W. ,!III! .

U~[t' ~',/lJf ~IJlL. ,,:/~j;~,~,,~,_j):~~ 1JbLJJ&I;;ljJ'cV,i~,J'~ilb~J'

- ~ ,i1_~ 'Ij' '((;', ',~l jCii',I" ,-, ,r1'~I, ,r

,-,,~J: [.~ru,. LI~ .~,~,~,"~

. l" .. " [lilil'

tt'IfMl'LtJli£.ti?IfU~+··~·'-torGr41&i!.L~JJ'~t;4p~ '~,ltI,#.L~."LLf-r4!""";.r'L~J.I·~rif~;"~J;L.'-IJ~ __ P L.r".U"fJr'JlvL~~Jr~'~~Jj~"'~l4MJ_,JlIlJ,JiJJi("

"

• ~ LII!

~ ~,rl-~:c~~:~{~rVil~·%.tM

· 'rk' 'I ... I~·I-

. "~~.~

. [II .

.:.:I{.:;:..,', ;~J 1:J1)/.J!iltk;.))1J.!.II(~/"!fiLC~I?IL';lItt 1J'.4Vl

4_t;~,~;:_~;·:~: ~:.JJJ;~t~~:IJ~lI[J.)J.Jtl:JILJ~[JlI:r;,:OJ1 (L'~~~-Ujf,rd....~"

. III· "/~ ~'!; ~ '. ' , r I 't"1 , ' . i!lJ!l

JJ.ltf~d1JllcS,%IJ'/k(1!i4:..!f#c.....,Jiu,~'''_ifl.J!Vf.J.f'J... ,L/x ~, W:.1~R (J~;t/J~,~ ·~tJ'[tfLJ ~~,"f,L.. V1fw.'Lfi:1" 1I'~UJlrjl:a\·J.~###BOT_TEXT###quot;.ul'''.I;

(OL~JirJt;""rWo(lSir42£1~.JN~l;IlT'Jvtl ... ~~ttviiftf.J" .

,~., .. tl,J~Jl-i),·~~liP~.~.~:r·

~ ~ ,r I' - ~ -, ~. r ~' -

£fAlJ!~~Jt~~Jf~ ... I1~~cftJ(lftli.i...~4- "' ... .At"'J~ · ....g..;j'rVi~~~¢'~IJ.Dfi~rJijvjlJ1td("r9L,f.z_!IA'ItiJ,.J

~~;[~(~:rul.J~IJtJ.~':i'tJ~r:_41·,LJ.J~,':l~irif_J~,!J,"·~JU:;" 'Lr+~,~"~ /.~Lf"tL, .. VAf~~,+ ~<""~Itkor ,cr~"'J{w"I&"clioll'" tJ,jJ"~~~4'/ii),z;J1~J'd't~l"'JJIt-~.Jt~CtL(!'eI"f";QtI • ..JJ"

,. _. 2- rr:""· . .3i

= ._\ ....... :J'~~

.. .

;L;.u ~ 1'.1 t.~t: ~~i;,..... "",oSl ,",_

Y;!I'w W.!t... H" I .)!~

• <Ii

.,

.

...ii i·. _J. .. '. . . ..: .. .1. , . Ii . n •• '" '"

~~ ~'~'iGlW:~ .;-,......£ ' .......... , .•

. ~ ~--.[~.~.

,\J!~,~Y·~" I' 1-i:-: ,:~;~, '.1 'S '.c.~· .'1 ,~~t'r N'J' r~' ~'l j~:L,~)e ,L:~J.!:~-~I~A~;~·!'~'·~bJr'

. . .. ..... ~1fiIl"'- Ill' - - ... ",. _-~ !MIl' _.. , _!IIi] ~ .:'~ r-.,.:

l~tf~Jt?b~~,Gn·'.f. I ~~fl!J~~,.~J:,I'~·\~'t.~' ~'I~.,i'J D~.~J"·J,~I·:~I~)

~,~ fJtJ~J?;/jIJJ?r~,~,·l;' ..J1~M'iII.ilV,~JlIj~J;J;Jt'l

. , '. ., " 1""'" ' . ~, _' U'J . ,u·:v ' , ' ,

,Jt/,"",~:~·J,:Jr('}lt~JI~:~vi~..;(:·;'·:(JrJ)(/r~.i/ij!·,~:~J.L, ~J"~,'LJ~

, ·.'t l~ , '. ~" '_' . roii!~·:I. ~.J, :iIi,!If ~ '. . . r ~ -' ""

.~frri.l£-+-lij"v)J~;$IU~ 1i1IJf4'...J;L~.:)~~~LL

.. ~~JrVr'~I.J~

'r

'4J'~;i ~'V'~J~~J.t'~~"r~~;::lltfV,l ... ~ J·,,~.[tJ,,~!~'J1.l"f~t,..,[J·

~'{'=".IJ~i"JtV~.'LJ.,·Ulj~IJI.A"t'J~}I~i!I~rf oJ,-:i-;#o~rS:4~) JL",f~.'L)'k2t.#;.:.. ~J.J~;J'~I~·tt'L,u.I~Jltvt~.I~)Jv~, ~~'(P.~v)'Lf~~i',J rl'r.t ·;'~t~r~· t1iiJf~'~!}~:·;l~·~J··.oJ.~ .~ ".~tI~I".',.i}iJ")tf_;~ I

" r~:t., .' .X ~ ~o'J:" .~ .. ~"'; .~~. . ~f"'~ . ..~ "

Jj{VJ.4z..Af~7," I/~o:tJ:i.t~V'" · J.~!lfIl~ ·)·Jt .. ~..;.J'L(tJ!

A·:':;~.iN"vlu';,/':::'~·;~'., ~;!~ ..• ~J 'JJ'jA<l··;J'.~t~IrJJ ;;1/ ~j,JLJ,tt4i ~u,.;",Z~~~J,ti~#tJr"'fl1J~=,t~~JI uJ'cfLftf.J

-iftJjllv!rl;r~Ld ... 1J"';I-~J.f.7iJfJ~iA..tl,)'eI;· l.1IJ:~z..;:iffl'rr·= .. ;, :..Ai" • ~I~ J..... !:W'.t~I~.r-iJ~·· _.

. . .

,i ~:~ L.J'J.jiL,,,~. [~,~r.'I' J"'! ~ f1J:J! I~·t../

or . J' ~~ ~.:...,. . ~.~

+

::0 ti(J:C·jl .~.:: "'.~ .t...S '~':~'.~

.l.~~ .;, fril ~~ ~~··~LI:~·lJ-6il~ rl..~

.~

(..~J..:i~'~f,a'LJ"iL..)~"~;~J:lS.I~JtbrJ~, d.iiwrJ.., ,U ... j~,~~"An.,~ :~I~'~,J(J,J.~ IJ~ .:J'.J,Jlt.,j '.J~:-~ .~IU;: ·~~I:'4J~~LI'It:'1

~ t II!J.,~ '~ :~' ".""~ [I· -,. ;.A

,~,,#,~; :" ~l' l~ LJJ' ,. i1JJi .iti/!. c;

ill! ' .' ,', '!I'I'

tC-o e ,-", ,,~,.{ ,~, ... ".. .,'foi:~"V.',::· ',' f.·I.·:"~;.- ,f.'· ..

.. : ." .... " .. : /'!!Ii' 'r ~'"' v~ .

, ~ &"111;, ;I; ~. .' '.. If'!'! (. '.". -.. '

~l.~ I~J:J~: ';rl'")II~:,~ ~rl.l.c.Ft, [?! "L.lJb1tj~[u,(:~v;r", f~J,i!',Jt'Ji r".'&( -,

- ~.. '. I lib ~ I ::r. ,-. .' _. . . '-~ . . - . - ~~

£J~_z!.fooJfLLIflJ!IJ~jJ'l~.I~~?~fjiJ!~i:~tJ.i

J!;J!.t.-?v'lcii.l"f;J~~~J'~JJ~~~r!s~t""~J1h4-"b J.J;JA'£..1¥)jiJ?:L,t1'J.ut;,~wi:&·~~'I~Cl/r(-X:J~/Jcr:~" ILJtJ:(·(tti~,~.~I~T

J,J~fl~J, ·'~'~Jlf~~t~~tk.ft.ce..{hi;J'~ft'ir?»~J~J

- • "~"'Jt!!t'!1! UUI~I .'i' 11d'uli:~!lr~'~~ Jijil)~~~e&'L. '

· · ,. J;';JJ';

t

61~,J' 4JI,:~~' l~ DJ~.Lta.r'd~-'i ,~,~J' '~~l 'U~LwIJ'~JI:'_~;UII~ :j'"

. .f~II);.ollr~L~JtvJlr.J/JI"J'~Il:....pTIJ!WU·~:,,,.~j" 'UJc-SJ· ".. II~ ~~I.[f~WLlJ~4.-,j/~:W'~,~~rPI)J.(~¥I'it~~,Jii)j,L,L,~,/~

· - ~",-, - ,~, _ l"~~ fa -_ - "e,lf ,J"~" , -

~ 11111 Ii &- II.; t rj" - - II', ,,l _, ,-, - II' ~ ', ",,_' ~ ~ iCl

_ : -'4-J.~-,,'_ ,_.'PLPI~ i~HICl,,, \Vl' :,: '.-, ~r,ufjl,~~,,'~_'[(f\JI~, -" ':~~' J.v

,.JfJ~l~).J'.;.rA'Y'~JrJ"'J .. ~.Il_IIL..'~riJ'!I'~~.0t~I~.' . fuJI, L/P.IJ!i..,.J;jJA.J~ J,~5rJ~'/'u'~J""JL fJj I }~t=-tJlL.·LJJf,i.J .i'II~·~l.;.lal;._[~"O'_"~~ fr.~. ~ ~ri;".c ~~U£"~J:-' ~rli'L..'-· :"1

11~ , ~'.J., u,~ _. '_ ~l I _ ,tl~ 'l U' ~f;- V " ~, ,_, '/: '., .. 1~ v'.

J.~.Lf ~L)~J~!Ir .. ;..I.wI:'''''y.,J?~'''~1' cl'J~~..( .. ~,;,J t~t(tltj" r

~ ... f1JL9~rlJ:~j')""'~J.,Jt.'Pi'ri!41 ..... ~Ii.JIf!rd.~~)JJf.:;li ... " . ;/1J[Jjj,/·~I.::..f""JIII\(d'~

" .

·ttluL..iiI'~ ... , :;,.;:;1.< .u~~"'~" ,SlJ,s...uI""t.t.jL. i ".~ ·tiJjL~ "J "6lr-A-:.PJ/iyL,, .IJfif-~.IJwIJ!JVlff-.Jc.-J,)jl(O&'w.'LviitLJ: .;Ji L L,uR e·J'·J ~,:l(f~JJ', j.~IY~·Lf'·Ir/~ ~Ji-t·~.'4kL:,1 1~;'I~,:fJjlt£'~i·vi

. --.:"'!! . ~ '~ . ~ : ' .• ' ~~ ~'., -': r~ .,," ..

i;;J7u~t,L.~ '~'~'I(jJII [J!~ Jl~( ~ t~A J!.<r. ~ J-! i:J ~',I.~ ~J~·.,L II"'''' V c$:£W ':L·

~ ·M': 7' '. -.... ::.:' .. - ... ..:: . ...•. ..'II ..':~ .. ~ '._"" . . -MIlt. :- '

P:t"'4I.!'j,~.A' I.~?N J:J; "flli..,JP J";)~~Jff-..J}~ ...... J'II

1.i.~·IJt:L.~Jfr~~~~fti, (j~.';';j!I:,.,.t~'LJil.L:·~JJ:~"'rI~'~j·rJj·f.,#l'Nlw·!i~"'.

1"' :-!". ' , ~-! , It 1J.. . .,:/, ',Iii .~, .~ - .,' .. .• ~ ;I'

~'J·L:·jL·~JJ'II{~~~~ir.~fL,~'~·l.:~~'

- - -'~:. . '. 'T' ,4'~' .": .. U III ~ "')"!f .. ,,-

t ":iJ ,~ 'J*" If' ." ... M·,'f.-

':'-:TT'~: i"!l :_t-n-I'IJ'"

.lIt ~k"ri/~L ,,"If-fJ~~4e1rlJ·r~.IJ.I.rI{'~lf j),.'Si$: .,../£

. r I" II'! r ~. . . 'f!f.-' . , 0< -, '~ Ii - A; ~. __ ~;' ,,- /' -I a-

'~ l*"~~J.,J-9 V/~ 1~}'.;·1!t ·1S~:~,,"~J:l U UJI(~'~. ~:~ ,.~,,: . 'r :~~'.~?-.I(4.; ~~.""~ ~l~~

~,)~~.((",JJrr-' U~i~.J.(VJJ'Qj~k-~·,V~·~J,J;~:,I~f l¢!~l~~;~'~b~.t'~ .• v,,;, .: :.;..¢ 1~;"·~cJleJ ~J,:~~"..1"".LV""'j~I,.W!,'tla"el,jP~J};'4-"::;j"

[~ . '., Y"'",~. ,I . ..." ..,' ;}'.

. . .

L~~':.~;)!:;'U' ." ~r~:,.,V • ~J ,)>.1:1 ,~.JJt\n 'ull~":I~,i'~~jJ]' IU)jA 4U ·u~ . .u.l~~i'

• ~. ~E:Jc....vl,L.·,iJ~~¥tJ.Ji·r;;:,,~·t;)""~JJtLJP~~I~Lvj···'

. -.~.' ~. '.' :' '-~ .. ,.' .~'. :~,~-' _ _. '.' -.- . /-

~J/~j;;J'rIt..LUJ 1'~ .. it~'-IJ"'..t"JJrJ'I,.W.LiJPJlIJf!.f-

.' ~,~'.~ ~~·J/~·'~'.;~JI·~]i-"r~A.',tcllt~f~aE,;~,tJi~(~

T"J '"". - Y;; J". Ki·.~. ~ .~ .. Ul .. j,

J~ . J;'~M:" ·.iIi -tit: '--'~';f ..... ·j;i;1

trt __ I!. -·tilidl~!.~~· '.' il" .~. ;.. 'i1 f'-I [II 1~.I~~fi·( ~ I~ I' [I! till ~I' ,~'JJI·.I~,.1F

7'~'" .~)>.~ ,'j 'd'''~.:~1' '~j;' '·,t, ~'J::.,.,. P:U) ~~J:'!~;~".~l_~· ~

~~.ttY~l~)1u~I",u!~~v:~ -,f "J'l:r7.s~f.~J'J.\- . .,.t1Jj"'L8.;fJtcf.A###BOT_TEXT###quot;!:ZI.t~~JWtt;,,~)··

;1' . - - , ,_,.' '1.. ~ ... 1" . . -". .,. . I -,~. '. .,1:'.

~ IQ! 3» ... t :...;lreJlJ I·~· '~ltt··rl..J~;",Jq J ~",'!"II Ji.f~ cbrcJ;:,te ;'~~.Iti'.IViL.l;'tt;tf.Ali.iI£J~_t...liJ"I,·48rY-¥";.i'J:i,I'-G,''t';

J)'~ii_.. '., ~'~. • \iJ'., .~. t;I .~. iIII' -r-; eIl,: •.. M. ,'. u:".ll,~ V~ V->~ _ .. _-: ur·U:··jtJ ~ =r-

f .. :..~L~.r/~Ji.JtJJJcfI..i';.JJ"J't..)rJ'I.J;lAJI'j)!.PtJ'~'rJ+-~J...;r _T-(f~~.t;d."I.JLc;;j':li..llvjr~i-JJ

iia ~l ltd _:,'4i!I,-1 , II 1 1 '-I. - ~ ,.zil ,t ~.;:I. .... [1 • -'J-' '1:1 Ii fi -". Ii .a, .:\J'l,.it:

u:,p'·'II&I .. ~IJl .. ~ "'I,~~,~"'I~'QJlu,~': .F.,.J 'p'J"Tt··;j,J,~.~n~r -

..:.IiLO"Lr~If<"'~~Jf~.iJI.HV~tIr';·~···h:..;ot,ri· 'uJoi~ ~Y"f teS"

..

[~ .. '~ 'I~,f

~1:[r.I .'

'd:l.~~t1I(..:),~u.l~,~Y~·JI>'(ulllwl..I~~f~~ rJP

'j:~, \~'I~J.ttl'·:· ::f.:. ,1',- r ~~[~r'~ij ~_"'J;,.., ;_;~f ;[~ [ (1'l~;)II,·~rJr I ~~ r.""'J,~ -[ ,; ~ ~ U1:(1.. _ . v:'- "'~ ~ ~ ~ .. U' Vi. U-t I~ W',j O)~ U:,tt:, ~!f'I. U

z..c.~"ila:l.Jfi?IJ,{a...!li'r.c_,;lI;,i~"J'j;t~~iJ.{ltiIJg11 i~'"IJjf~' "t~"J·ic.. 2:.",,:;,:ti .... ~ 7/.tJ~~~.J!Ijir!W L..L..I;,;LtZJ, dlljlf.. !"~ ·

- ,'" . _ .. ,;, _ 'I'.~; ._.. .. ..".- . 'lit' ..

.. _tJi~,J"~J,Jllr4:-J'I~.I~;~J[r~),

'" - ~ . . . .'- 'II' - -!ill ~ . ~ .

. ~;f'~:··~~'··UJ·[q~~1 uSJ,,~,.,..uJ4~h .-'~I ~l'

- "'bj~Uc.. Jr;;JJ,Lcf.,j ... LL. ct'''':'Jel./f-L.c·JY.l£,io/l;,;r L~..il

~ ~. -:~,~~f~

r.1.-V-'t~r'b<~I'~L6:tj;,:~nt!~:w.:L£:,~J~~ ~.[r.rI. i~A

, .,. T -; ( .,' - . r.... T [IIi, e- jIi' '-:

'"" . ~.'!l ... _, _ ..,.... :-11, ' •. I ~, II r·~. . i • .1". U_. r'~'-';[I 'r1_1'~- .J. iI!t, .. _ ~t -

~~''''i',~~· t··V:;" IIJ 1r)~!¥,)*l.J"'" '~\ \ !I ~,.[~.,g~:J ~;JI"~ ~1,'V4~[I~r'f~JI

JJ.",j''t'''ifrJJ)~jch,~t,)c.f~IS';J';'L.''-J'Ii1'''.JtJII~;;-'/V·?~''

'!."Ii.~r'tef'"

i'~'.ii, 'W"';- ._4 [[V'iI: ~>t:~[·,r ~ ,~,,~I.';I[._,t ~ll_"[·[f . I~· .... , r/:, ~i J ~ "~.I__"~.~~'·r..= ~ ~ r J.

./J: __ '!;: .• Jlj, '¥V."J_~~}#i~' 'v v 'F'''' J ~~(DJ,J1. U,¥_"~,~" D'~I' :J'T,:~J:,,.ttJ .. '

~~ .. t/L1L&J'''d'clJ'.tra{JC'tI:'{lJlJl~J::IJJI)JJI:r .. 'i.P,'rJJ~I'''if

. _i' z.., v/I,J;I:Jttf d I4I'Ji.l':~ f Li:ioll~JI ~ " .... ,,c11,iP

:~ J I,~'~, ';J/",,'·fJ~' '" -!~ ,;_ 1:1-i..:J~ [~I L,., ~~J~~ Q B~~:' ~~I'1.;'. ,.·r

. [ ~ I •

~:1[r!:AJVJ1.i~WJJllj j/i;,'d',5·:ril~'~~·TJ!~,;cftr.JJj:~~etf~WJ~I~JV+

-~' ... ~Jk.~"'{JVJ.i"'.lhJIi.fI""Jqll Q"';I [I ,'.iel' "~.~ t,~, [£it .. rJi uk 1::I.·,:j~ t f:eAi;·TJ1,i'sI ~:.,fJ lil[ ["~ £I~l,j1~, ~~.,.I)-tI~.ISJ;II.Ji!rii($i...;,i_"'·:·····~lU (OO:I.)&.l~t:J.tt~aj.dli ·~l-j~"('J';IIId'f~-~"L£IJ~1i-"JJI&..hdJ/JA':;..rIJJJt,j,J J-~JI',.- [,JL,L.I~ljl!- ~;.·(~!J[,~,e...."L.1 ~~Jt<U J~iLL" [~'J[:lf~·~~[fW: ~

-- :/ -,~ .. W'4" ~ ~,. ""r~ r "T'"" : ~ ""~ . UJ;4 - "" ~,:" "~-.

~

.l.~~ .;, fril ~~ ~~··~LI:~·lJ-6il~ rl..~

.~

(..~J..:i~'~f,a'LJ"iL..)~"~;~J:lS.I~JtbrJ~, d.iiwrJ.., ,U ... j~,~~"An.,~ :~I~'~,J(J,J.~ IJ~ .:J'.J,Jlt.,j '.J~:-~ .~IU;: ·~~I:'4J~~LI'It:'1

~ t II!J.,~ '~ :~' ".""~ [I· -,. ;.A

,~,,#,~; :" ~l' l~ LJJ' ,. i1JJi .iti/!. c;

ill! ' .' ,', '!I'I'

tC-o e ,-", ,,~,.{ ,~, ... ".. .,'foi:~"V.',::· ',' f.·I.·:"~;.- ,f.'· ..

.. : ." .... " .. : /'!!Ii' 'r ~'"' v~ .

, ~ &"111;, ;I; ~. .' '.. If'!'! (. '.". -.. '

~l.~ I~J:J~: ';rl'")II~:,~ ~rl.l.c.Ft, [?! "L.lJb1tj~[u,(:~v;r", f~J,i!',Jt'Ji r".'&( -,

- ~.. '. I lib ~ I ::r. ,-. .' _. . . '-~ . . - . - ~~

£J~_z!.fooJfLLIflJ!IJ~jJ'l~.I~~?~fjiJ!~i:~tJ.i

J!;J!.t.-?v'lcii.l"f;J~~~J'~JJ~~~r!s~t""~J1h4-"b J.J;JA'£..1¥)jiJ?:L,t1'J.ut;,~wi:&·~~'I~Cl/r(-X:J~/Jcr:~" ILJtJ:(·(tti~,~.~I~T

J,J~fl~J, ·'~'~Jlf~~t~~tk.ft.ce..{hi;J'~ft'ir?»~J~J

- • "~"'Jt!!t'!1! UUI~I .'i' 11d'uli:~!lr~'~~ Jijil)~~~e&'L. '

· · ,. J;';JJ';

t

61~,J' 4JI,:~~' l~ DJ~.Lta.r'd~-'i ,~,~J' '~~l 'U~LwIJ'~JI:'_~;UII~ :j'"

. .f~II);.ollr~L~JtvJlr.J/JI"J'~Il:....pTIJ!WU·~:,,,.~j" 'UJc-SJ· ".. II~ ~~I.[f~WLlJ~4.-,j/~:W'~,~~rPI)J.(~¥I'it~~,Jii)j,L,L,~,/~

· - ~",-, - ,~, _ l"~~ fa -_ - "e,lf ,J"~" , -

~ 11111 Ii &- II.; t rj" - - II', ,,l _, ,-, - II' ~ ', ",,_' ~ ~ iCl

_ : -'4-J.~-,,'_ ,_.'PLPI~ i~HICl,,, \Vl' :,: '.-, ~r,ufjl,~~,,'~_'[(f\JI~, -" ':~~' J.v

,.JfJ~l~).J'.;.rA'Y'~JrJ"'J .. ~.Il_IIL..'~riJ'!I'~~.0t~I~.' . fuJI, L/P.IJ!i..,.J;jJA.J~ J,~5rJ~'/'u'~J""JL fJj I }~t=-tJlL.·LJJf,i.J .i'II~·~l.;.lal;._[~"O'_"~~ fr.~. ~ ~ri;".c ~~U£"~J:-' ~rli'L..'-· :"1

11~ , ~'.J., u,~ _. '_ ~l I _ ,tl~ 'l U' ~f;- V " ~, ,_, '/: '., .. 1~ v'.

J.~.Lf ~L)~J~!Ir .. ;..I.wI:'''''y.,J?~'''~1' cl'J~~..( .. ~,;,J t~t(tltj" r

~ ... f1JL9~rlJ:~j')""'~J.,Jt.'Pi'ri!41 ..... ~Ii.JIf!rd.~~)JJf.:;li ... " . ;/1J[Jjj,/·~I.::..f""JIII\(d'~

" .

·ttluL..iiI'~ ... , :;,.;:;1.< .u~~"'~" ,SlJ,s...uI""t.t.jL. i ".~ ·tiJjL~ "J "6lr-A-:.PJ/iyL,, .IJfif-~.IJwIJ!JVlff-.Jc.-J,)jl(O&'w.'LviitLJ: .;Ji L L,uR e·J'·J ~,:l(f~JJ', j.~IY~·Lf'·Ir/~ ~Ji-t·~.'4kL:,1 1~;'I~,:fJjlt£'~i·vi

. --.:"'!! . ~ '~ . ~ : ' .• ' ~~ ~'., -': r~ .,," ..

i;;J7u~t,L.~ '~'~'I(jJII [J!~ Jl~( ~ t~A J!.<r. ~ J-! i:J ~',I.~ ~J~·.,L II"'''' V c$:£W ':L·

~ ·M': 7' '. -.... ::.:' .. - ... ..:: . ...•. ..'II ..':~ .. ~ '._"" . . -MIlt. :- '

P:t"'4I.!'j,~.A' I.~?N J:J; "flli..,JP J";)~~Jff-..J}~ ...... J'II

1.i.~·IJt:L.~Jfr~~~~fti, (j~.';';j!I:,.,.t~'LJil.L:·~JJ:~"'rI~'~j·rJj·f.,#l'Nlw·!i~"'.

1"' :-!". ' , ~-! , It 1J.. . .,:/, ',Iii .~, .~ - .,' .. .• ~ ;I'

~'J·L:·jL·~JJ'II{~~~~ir.~fL,~'~·l.:~~'

- - -'~:. . '. 'T' ,4'~' .": .. U III ~ "')"!f .. ,,-

t ":iJ ,~ 'J*" If' ." ... M·,'f.-

':'-:TT'~: i"!l :_t-n-I'IJ'"

.lIt ~k"ri/~L ,,"If-fJ~~4e1rlJ·r~.IJ.I.rI{'~lf j),.'Si$: .,../£

. r I" II'! r ~. . . 'f!f.-' . , 0< -, '~ Ii - A; ~. __ ~;' ,,- /' -I a-

'~ l*"~~J.,J-9 V/~ 1~}'.;·1!t ·1S~:~,,"~J:l U UJI(~'~. ~:~ ,.~,,: . 'r :~~'.~?-.I(4.; ~~.""~ ~l~~

~,)~~.((",JJrr-' U~i~.J.(VJJ'Qj~k-~·,V~·~J,J;~:,I~f l¢!~l~~;~'~b~.t'~ .• v,,;, .: :.;..¢ 1~;"·~cJleJ ~J,:~~"..1"".LV""'j~I,.W!,'tla"el,jP~J};'4-"::;j"

[~ . '., Y"'",~. ,I . ..." ..,' ;}'.

. . .

L~~':.~;)!:;'U' ." ~r~:,.,V • ~J ,)>.1:1 ,~.JJt\n 'ull~":I~,i'~~jJ]' IU)jA 4U ·u~ . .u.l~~i'

• ~. ~E:Jc....vl,L.·,iJ~~¥tJ.Ji·r;;:,,~·t;)""~JJtLJP~~I~Lvj···'

. -.~.' ~. '.' :' '-~ .. ,.' .~'. :~,~-' _ _. '.' -.- . /-

~J/~j;;J'rIt..LUJ 1'~ .. it~'-IJ"'..t"JJrJ'I,.W.LiJPJlIJf!.f-

.' ~,~'.~ ~~·J/~·'~'.;~JI·~]i-"r~A.',tcllt~f~aE,;~,tJi~(~

T"J '"". - Y;; J". Ki·.~. ~ .~ .. Ul .. j,

J~ . J;'~M:" ·.iIi -tit: '--'~';f ..... ·j;i;1

trt __ I!. -·tilidl~!.~~· '.' il" .~. ;.. 'i1 f'-I [II 1~.I~~fi·( ~ I~ I' [I! till ~I' ,~'JJI·.I~,.1F

7'~'" .~)>.~ ,'j 'd'''~.:~1' '~j;' '·,t, ~'J::.,.,. P:U) ~~J:'!~;~".~l_~· ~

~~.ttY~l~)1u~I",u!~~v:~ -,f "J'l:r7.s~f.~J'J.\- . .,.t1Jj"'L8.;fJtcf.A###BOT_TEXT###quot;!:ZI.t~~JWtt;,,~)··

;1' . - - , ,_,.' '1.. ~ ... 1" . . -". .,. . I -,~. '. .,1:'.

~ IQ! 3» ... t :...;lreJlJ I·~· '~ltt··rl..J~;",Jq J ~",'!"II Ji.f~ cbrcJ;:,te ;'~~.Iti'.IViL.l;'tt;tf.Ali.iI£J~_t...liJ"I,·48rY-¥";.i'J:i,I'-G,''t';

J)'~ii_.. '., ~'~. • \iJ'., .~. t;I .~. iIII' -r-; eIl,: •.. M. ,'. u:".ll,~ V~ V->~ _ .. _-: ur·U:··jtJ ~ =r-

f .. :..~L~.r/~Ji.JtJJJcfI..i';.JJ"J't..)rJ'I.J;lAJI'j)!.PtJ'~'rJ+-~J...;r _T-(f~~.t;d."I.JLc;;j':li..llvjr~i-JJ

iia ~l ltd _:,'4i!I,-1 , II 1 1 '-I. - ~ ,.zil ,t ~.;:I. .... [1 • -'J-' '1:1 Ii fi -". Ii .a, .:\J'l,.it:

u:,p'·'II&I .. ~IJl .. ~ "'I,~~,~"'I~'QJlu,~': .F.,.J 'p'J"Tt··;j,J,~.~n~r -

..:.IiLO"Lr~If<"'~~Jf~.iJI.HV~tIr';·~···h:..;ot,ri· 'uJoi~ ~Y"f teS"

..

[~ .. '~ 'I~,f

~1:[r.I .'

'd:l.~~t1I(..:),~u.l~,~Y~·JI>'(ulllwl..I~~f~~ rJP

'j:~, \~'I~J.ttl'·:· ::f.:. ,1',- r ~~[~r'~ij ~_"'J;,.., ;_;~f ;[~ [ (1'l~;)II,·~rJr I ~~ r.""'J,~ -[ ,; ~ ~ U1:(1.. _ . v:'- "'~ ~ ~ ~ .. U' Vi. U-t I~ W',j O)~ U:,tt:, ~!f'I. U

z..c.~"ila:l.Jfi?IJ,{a...!li'r.c_,;lI;,i~"J'j;t~~iJ.{ltiIJg11 i~'"IJjf~' "t~"J·ic.. 2:.",,:;,:ti .... ~ 7/.tJ~~~.J!Ijir!W L..L..I;,;LtZJ, dlljlf.. !"~ ·

- ,'" . _ .. ,;, _ 'I'.~; ._.. .. ..".- . 'lit' ..

.. _tJi~,J"~J,Jllr4:-J'I~.I~;~J[r~),

'" - ~ . . . .'- 'II' - -!ill ~ . ~ .

. ~;f'~:··~~'··UJ·[q~~1 uSJ,,~,.,..uJ4~h .-'~I ~l'

- "'bj~Uc.. Jr;;JJ,Lcf.,j ... LL. ct'''':'Jel./f-L.c·JY.l£,io/l;,;r L~..il

~ ~. -:~,~~f~

r.1.-V-'t~r'b<~I'~L6:tj;,:~nt!~:w.:L£:,~J~~ ~.[r.rI. i~A

, .,. T -; ( .,' - . r.... T [IIi, e- jIi' '-:

'"" . ~.'!l ... _, _ ..,.... :-11, ' •. I ~, II r·~. . i • .1". U_. r'~'-';[I 'r1_1'~- .J. iI!t, .. _ ~t -

~~''''i',~~· t··V:;" IIJ 1r)~!¥,)*l.J"'" '~\ \ !I ~,.[~.,g~:J ~;JI"~ ~1,'V4~[I~r'f~JI

JJ.",j''t'''ifrJJ)~jch,~t,)c.f~IS';J';'L.''-J'Ii1'''.JtJII~;;-'/V·?~''

'!."Ii.~r'tef'"

i'~'.ii, 'W"';- ._4 [[V'iI: ~>t:~[·,r ~ ,~,,~I.';I[._,t ~ll_"[·[f . I~· .... , r/:, ~i J ~ "~.I__"~.~~'·r..= ~ ~ r J.

./J: __ '!;: .• Jlj, '¥V."J_~~}#i~' 'v v 'F'''' J ~~(DJ,J1. U,¥_"~,~" D'~I' :J'T,:~J:,,.ttJ .. '

~~ .. t/L1L&J'''d'clJ'.tra{JC'tI:'{lJlJl~J::IJJI)JJI:r .. 'i.P,'rJJ~I'''if

. _i' z.., v/I,J;I:Jttf d I4I'Ji.l':~ f Li:ioll~JI ~ " .... ,,c11,iP

:~ J I,~'~, ';J/",,'·fJ~' '" -!~ ,;_ 1:1-i..:J~ [~I L,., ~~J~~ Q B~~:' ~~I'1.;'. ,.·r

. [ ~ I •

~:1[r!:AJVJ1.i~WJJllj j/i;,'d',5·:ril~'~~·TJ!~,;cftr.JJj:~~etf~WJ~I~JV+

-~' ... ~Jk.~"'{JVJ.i"'.lhJIi.fI""Jqll Q"';I [I ,'.iel' "~.~ t,~, [£it .. rJi uk 1::I.·,:j~ t f:eAi;·TJ1,i'sI ~:.,fJ lil[ ["~ £I~l,j1~, ~~.,.I)-tI~.ISJ;II.Ji!rii($i...;,i_"'·:·····~lU (OO:I.)&.l~t:J.tt~aj.dli ·~l-j~"('J';IIId'f~-~"L£IJ~1i-"JJI&..hdJ/JA':;..rIJJJt,j,J J-~JI',.- [,JL,L.I~ljl!- ~;.·(~!J[,~,e...."L.1 ~~Jt<U J~iLL" [~'J[:lf~·~~[fW: ~

-- :/ -,~ .. W'4" ~ ~,. ""r~ r "T'"" : ~ ""~ . UJ;4 - "" ~,:" "~-.

~

","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":""},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/55227392","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=55227392&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[55199874,55197378,55198056,55199495,55225852,55226015,55198396,55224810,55224567,55195844,55200155,55224794,55227369,68359449,68258151,68256681,68724457,68725073,68727674,68064556,68065797,68724054,68064921,68728748,68256411,68728215,68065443,68726880,68062578,68064181,68062602,68062970,68054832,68060392,68054699,68063791,68062873,68064169,68064156,68058170,68062681,68063980,68054624],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"AQTJVj+RyMOfz7WL3CW5LQFXs94=","module_id":"YnhZ/c/8wQZXilz+rKrXvmDJWic=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[55199874,55197378,55198056,55199495,55225852,55226015,55198396,55224810,55224567,55195844,55200155,55224794,55227369],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Wiladat e Nubwi Aur Rabi Ul Awal Ke Taqazay - Mahnama Laulak","track_opts":{"compilation_id":"AQTJVj+RyMOfz7WL3CW5LQFXs94=","module_id":"04VGbg5TJUJkCG5FKysKMOBfOfA=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[68359449,68258151,68256681,68724457,68725073,68727674,68064556,68065797,68724054,68064921,68728748,68256411,68728215,68065443,68726880,68062578,68064181,68062602,68062970,68054832,68060392,68054699,68063791,68062873,68064169,68064156,68058170,68062681,68063980,68054624],"title_link":null,"title":"More From Kamrans_Maktaba_Urdu","track_opts":{"compilation_id":"AQTJVj+RyMOfz7WL3CW5LQFXs94=","module_id":"DeP5rKJPhsv+xGXpPSJEbBSYGgg=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"55195844":{"type":"document","id":55195844,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/55195844/108x144/7f4fa368e9/1401812330?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/55195844/216x288/41ec484421/1401812330?v=1","title":"Ahkam e Shab e Baraat - Mufti Jamil Ahmad Thanvi","short_title":"Ahkam e Shab e Baraat - Mufti Jamil Ahmad Thanvi","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":55195844,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Ii8v7BPmZ1nt3+3J7t9NWXkFTZQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/55195844/Ahkam-e-Shab-e-Baraat-Mufti-Jamil-Ahmad-Thanvi"},"55197378":{"type":"document","id":55197378,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/55197378/108x144/913642f344/1427364193?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/55197378/216x288/042b7514c6/1427364193?v=1","title":"Islamic Months","short_title":"Islamic Months","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":55197378,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NyNdfILgxY8qodWu8sii7M7DPF0="},"url":"https://www.scribd.com/document/55197378/Islamic-Months"},"55198056":{"type":"document","id":55198056,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/55198056/108x144/350083dbda/1413384195?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/55198056/216x288/00714245ea/1413384195?v=1","title":"Khutbaat-e-faqeer Vol-10 - Shab e Barat Ki Raat","short_title":"Khutbaat-e-faqeer Vol-10 - Shab e Barat Ki Raat","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":55198056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4+lmrZ9a+6VYWeOZsy6mGRdfLsk="},"url":"https://www.scribd.com/document/55198056/Khutbaat-e-faqeer-Vol-10-Shab-e-Barat-Ki-Raat"},"55198396":{"type":"document","id":55198396,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/55198396/108x144/84cb6a827b/1316145438?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/55198396/216x288/51527d9ab7/1316145438?v=1","title":"Meraj e Jismani Quran o Hadith -Molana Sarfraz - Mahnama Laulak","short_title":"Meraj e Jismani Quran o Hadith -Molana Sarfraz - Mahnama Laulak","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":55198396,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uNyTbb4S2p8qE4zrSyFMcLCxF0k="},"url":"https://www.scribd.com/document/55198396/Meraj-e-Jismani-Quran-o-Hadith-Molana-Sarfraz-Mahnama-Laulak"},"55199495":{"type":"document","id":55199495,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/55199495/108x144/a5112bd830/1353561353?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/55199495/216x288/8a7e2b2c96/1353561353?v=1","title":"Al_rafa Wal Waza(Meraj Ki Haqiqat) - Molana Thanvi","short_title":"Al_rafa Wal Waza(Meraj Ki Haqiqat) - Molana Thanvi","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":55199495,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KgmKUNKv8buinUcvKJfGa7O2oe8="},"url":"https://www.scribd.com/document/55199495/Al-rafa-Wal-Waza-Meraj-Ki-Haqiqat-Molana-Thanvi"},"55199874":{"type":"document","id":55199874,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/55199874/108x144/0fbfcd54d8/1316143587?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/55199874/216x288/42e7328a5c/1316143587?v=1","title":"Khutbaat-e-faqeer Vol-4 - Shab e Barat Ki Fazilat","short_title":"Khutbaat-e-faqeer Vol-4 - Shab e Barat Ki Fazilat","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":55199874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JwWb20VnVpRLTZw9/2K463OSzIk="},"url":"https://www.scribd.com/document/55199874/Khutbaat-e-faqeer-Vol-4-Shab-e-Barat-Ki-Fazilat"},"55200155":{"type":"document","id":55200155,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/55200155/108x144/9612e42e3e/1374479797?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/55200155/216x288/6f47cf6ac2/1374479797?v=1","title":"Royat-E-Hilal - Mufti Muhammad Shafi","short_title":"Royat-E-Hilal - Mufti Muhammad Shafi","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":55200155,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8fUZSDxXNHQxLeWy7/Ap+IUyUhE="},"url":"https://www.scribd.com/document/55200155/Royat-E-Hilal-Mufti-Muhammad-Shafi"},"55224567":{"type":"document","id":55224567,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/55224567/108x144/47f7d2ffff/1316143456?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/55224567/216x288/9e33af9b84/1316143456?v=1","title":"Saat-masail - Mufti Rashid Ahmad","short_title":"Saat-masail - Mufti Rashid Ahmad","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":55224567,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0EOVEhQBWmATzC8rqbJqodizIoU="},"url":"https://www.scribd.com/document/55224567/Saat-masail-Mufti-Rashid-Ahmad"},"55224794":{"type":"document","id":55224794,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/55224794/108x144/1741c3f841/1418028287?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/55224794/216x288/3734c49789/1418028287?v=1","title":"Shaban Ul Moazam - Molana Thanvi","short_title":"Shaban Ul Moazam - Molana Thanvi","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":55224794,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VFXiyGLO6us0q6KhxdUWZ5Tg+6w="},"url":"https://www.scribd.com/document/55224794/Shaban-Ul-Moazam-Molana-Thanvi"},"55224810":{"type":"document","id":55224810,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/55224810/108x144/f9c6b3195b/1344916219?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/55224810/216x288/84664753c7/1344916219?v=1","title":"Shab e Barat Ki Haqiqat Mufti Taqi Usmani","short_title":"Shab e Barat Ki Haqiqat Mufti Taqi Usmani","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":55224810,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"s5q6NK+dW6AyABT682nzqbqsS7g="},"url":"https://www.scribd.com/document/55224810/Shab-e-Barat-Ki-Haqiqat-Mufti-Taqi-Usmani"},"55225852":{"type":"document","id":55225852,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/55225852/108x144/db5e6e29c2/1305162521?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/55225852/216x288/bfdd3a5cd8/1305162521?v=1","title":"Tahreem_ul_muharram(Mamnuaat e Muharram) - Molanat Thanvi","short_title":"Tahreem_ul_muharram(Mamnuaat e Muharram) - Molanat Thanvi","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":55225852,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ShzvLvF0Pnw9HBHzS6eKJiG9I20="},"url":"https://www.scribd.com/document/55225852/Tahreem-ul-muharram-Mamnuaat-e-Muharram-Molanat-Thanvi"},"55226015":{"type":"document","id":55226015,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/55226015/108x144/dff4649d16/1424495952?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/55226015/216x288/9960d80879/1424495952?v=1","title":"Valentine Day - Molana Abdul Sattar","short_title":"Valentine Day - Molana Abdul Sattar","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":55226015,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6ayfqVmf4e1htZoUNc8W1Cq8QwA="},"url":"https://www.scribd.com/document/55226015/Valentine-Day-Molana-Abdul-Sattar"},"55227369":{"type":"document","id":55227369,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/55227369/108x144/876d9af2e9/1387684023?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/55227369/216x288/f08e06d3bd/1387684023?v=1","title":"Waqiya-E-karbala Ka Pasay Manzar - Mufti Atiq Ur Rahman Sanbhali","short_title":"Waqiya-E-karbala Ka Pasay Manzar - Mufti Atiq Ur Rahman Sanbhali","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":55227369,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Yr4uxuZvl2n5F9+fcIVwfBSLZ3o="},"url":"https://www.scribd.com/document/55227369/Waqiya-E-karbala-Ka-Pasay-Manzar-Mufti-Atiq-Ur-Rahman-Sanbhali"},"68054624":{"type":"document","id":68054624,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68054624/108x144/bcced8b2be/1387641775?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68054624/216x288/508263831c/1387641775?v=1","title":"Bay Namazi Ka Injam - Molana Tariq Jamil","short_title":"Bay Namazi Ka Injam - Molana Tariq Jamil","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68054624,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8YdlLlgAwR/+4YVrlLkwMtctWnk="},"url":"https://www.scribd.com/document/68054624/Bay-Namazi-Ka-Injam-Molana-Tariq-Jamil"},"68054699":{"type":"document","id":68054699,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68054699/108x144/40d1887980/1383933306?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68054699/216x288/f2b58f4e4c/1383933306?v=1","title":"Fazail e Miswak by Sheikh Athar Husain Mazahiri","short_title":"Fazail e Miswak by Sheikh Athar Husain Mazahiri","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68054699,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cSTt4wzWDq03NjkWN/mWdMS+j9g="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68054699/Fazail-e-Miswak-by-Sheikh-Athar-Husain-Mazahiri"},"68054832":{"type":"document","id":68054832,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68054832/108x144/398f85d7f7/1350681517?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68054832/216x288/b1ed19f10a/1350681517?v=1","title":"Hayya Alas Salah by Muhammad Najeeb Sambhli","short_title":"Hayya Alas Salah by Muhammad Najeeb Sambhli","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68054832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"X4YbRsxClyykUCYKVKenSCIoLds="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68054832/Hayya-Alas-Salah-by-Muhammad-Najeeb-Sambhli"},"68058170":{"type":"document","id":68058170,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68058170/108x144/9b786cb170/1351221384?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68058170/216x288/3b7eec94ec/1351221384?v=1","title":"Aao-namaz-sekhein - Molana Minhaj Ul Haq","short_title":"Aao-namaz-sekhein - Molana Minhaj Ul Haq","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68058170,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"x6j8cUs+Se2dTvOUpv6uNsKjxe8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68058170/Aao-namaz-sekhein-Molana-Minhaj-Ul-Haq"},"68060392":{"type":"document","id":68060392,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68060392/108x144/23495824e4/1318226698?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68060392/216x288/44b4625952/1318226698?v=1","title":"Ahkam e Taharat by Sheikh Mufti Shamsul Haq Azhar","short_title":"Ahkam e Taharat by Sheikh Mufti Shamsul Haq Azhar","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68060392,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"M4chfBXZipOMGKTonJAFM8lBX8s="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68060392/Ahkam-e-Taharat-by-Sheikh-Mufti-Shamsul-Haq-Azhar"},"68062578":{"type":"document","id":68062578,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68062578/108x144/a8f383d61a/1376291565?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68062578/216x288/7962ebae93/1376291565?v=1","title":"Farz Namaz k Bad Dua Molana Abdul Majid Nomani","short_title":"Farz Namaz k Bad Dua Molana Abdul Majid Nomani","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68062578,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZABjAicp5CFK/vityoTbIhyE8Y8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68062578/Farz-Namaz-k-Bad-Dua-Molana-Abdul-Majid-Nomani"},"68062602":{"type":"document","id":68062602,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68062602/108x144/7f4db04eca/1318226683?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68062602/216x288/f51a6a3f04/1318226683?v=1","title":"Hamari Namaz by Sheikh Muhammad Farooq","short_title":"Hamari Namaz by Sheikh Muhammad Farooq","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68062602,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Z7YyH+gxEG+1pA+DwGJoOXKd1LI="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68062602/Hamari-Namaz-by-Sheikh-Muhammad-Farooq"},"68062681":{"type":"document","id":68062681,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68062681/108x144/78dc557b46/1342568956?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68062681/216x288/1977813501/1342568956?v=1","title":"Islah-e-namaz - Molana Akhtar Husain Bahawalpuri","short_title":"Islah-e-namaz - Molana Akhtar Husain Bahawalpuri","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68062681,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zHiMT8NSSBRvR/gjtxYbyHpXPEQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/68062681/Islah-e-namaz-Molana-Akhtar-Husain-Bahawalpuri"},"68062873":{"type":"document","id":68062873,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68062873/108x144/77317b305a/1331260861?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68062873/216x288/259a80f640/1331260861?v=1","title":"Istekharah Sunnat Ke Mutabiq by Sheikh Muhammad Umar Anwar","short_title":"Istekharah Sunnat Ke Mutabiq by Sheikh Muhammad Umar Anwar","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68062873,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"upky4uB2q9ifMPvdtNJ1xV3dvZY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68062873/Istekharah-Sunnat-Ke-Mutabiq-by-Sheikh-Muhammad-Umar-Anwar"},"68062970":{"type":"document","id":68062970,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68062970/108x144/91a65c83e4/1440535584?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68062970/216x288/d6bf9f6d6f/1440535584?v=1","title":"Istikhara Kaisay Karain by Sheikh Muhammad Zakariyya Iqbal","short_title":"Istikhara Kaisay Karain by Sheikh Muhammad Zakariyya Iqbal","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68062970,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9nKhJKfDmC8oxZOICpahXFT2Jf4="},"url":"https://www.scribd.com/document/68062970/Istikhara-Kaisay-Karain-by-Sheikh-Muhammad-Zakariyya-Iqbal"},"68063791":{"type":"document","id":68063791,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68063791/108x144/348c4d4912/1378324401?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68063791/216x288/7b07e4a93b/1378324401?v=1","title":"Istikhara Ka Masnoon Tariqa by Sheikh Mufti Taqi Usmani","short_title":"Istikhara Ka Masnoon Tariqa by Sheikh Mufti Taqi Usmani","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68063791,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FoP/aMxddRjrPJvxh3yM/UifGSA="},"url":"https://www.scribd.com/document/68063791/Istikhara-Ka-Masnoon-Tariqa-by-Sheikh-Mufti-Taqi-Usmani"},"68063980":{"type":"document","id":68063980,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68063980/108x144/7eb42f94b2/1318225607?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68063980/216x288/dcf9524bed/1318225607?v=1","title":"Kamil Tareeqa-E-namaz by Shaykh Abdur Rauf Sakharvi","short_title":"Kamil Tareeqa-E-namaz by Shaykh Abdur Rauf Sakharvi","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68063980,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mjy2X2+/nANWH7lsjy2BFgG4OsI="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68063980/Kamil-Tareeqa-E-namaz-by-Shaykh-Abdur-Rauf-Sakharvi"},"68064156":{"type":"document","id":68064156,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68064156/108x144/07b655857d/1318225595?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68064156/216x288/303b12b35b/1318225595?v=1","title":"Khutba e Juma Ki Miqdaar - Mahnama Darululoom","short_title":"Khutba e Juma Ki Miqdaar - Mahnama Darululoom","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68064156,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TPkCwRro0Sh2vKdH2EA5aNLo/u4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68064156/Khutba-e-Juma-Ki-Miqdaar-Mahnama-Darululoom"},"68064169":{"type":"document","id":68064169,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68064169/108x144/0a8c24f007/1342847829?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68064169/216x288/62ac80585c/1342847829?v=1","title":"Khutbaat-e-faqeer Vol-5 - Tahajjud Ki Pabandi","short_title":"Khutbaat-e-faqeer Vol-5 - Tahajjud Ki Pabandi","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68064169,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zSoWPAiNNq8paeSqJh3+t3Hzsqo="},"url":"https://www.scribd.com/document/68064169/Khutbaat-e-faqeer-Vol-5-Tahajjud-Ki-Pabandi"},"68064181":{"type":"document","id":68064181,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68064181/108x144/f8b933eb47/1318225580?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68064181/216x288/a29fe56298/1318225580?v=1","title":"Khutbaat-e-faqeer Vol-11 - Azaan Kay Fazaail","short_title":"Khutbaat-e-faqeer Vol-11 - Azaan Kay Fazaail","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68064181,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qDIhIKW7Haz8UKXpfUy83aCtbo8="},"url":"https://www.scribd.com/document/68064181/Khutbaat-e-faqeer-Vol-11-Azaan-Kay-Fazaail"},"68064556":{"type":"document","id":68064556,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68064556/108x144/a98c1fd6c1/1376291664?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68064556/216x288/180a208341/1376291664?v=1","title":"Khutbat e Juma o Eedain Aadaab o Ahkaam by SHEIKH MUFTI MUHAMMAD SHAFI (RA)","short_title":"Khutbat e Juma o Eedain Aadaab o Ahkaam by SHEIKH MUFTI MUHAMMAD SHAFI (RA)","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68064556,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZghzbHIlachyFR9Q/QQwsABmrJM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68064556/Khutbat-e-Juma-o-Eedain-Aadaab-o-Ahkaam-by-SHEIKH-MUFTI-MUHAMMAD-SHAFI-RA"},"68064921":{"type":"document","id":68064921,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68064921/108x144/7adff4b7b1/1491445990?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68064921/216x288/857670b866/1491445990?v=1","title":"Kitaab-e-Namaz-by-Abdur-Rahman-Khan-Mewati","short_title":"Kitaab-e-Namaz-by-Abdur-Rahman-Khan-Mewati","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68064921,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UhAoxBOVMq66d0Pbi0a0fKAdY6c="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68064921/Kitaab-e-Namaz-by-Abdur-Rahman-Khan-Mewati"},"68065443":{"type":"document","id":68065443,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68065443/108x144/6ea650fc2e/1376291628?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68065443/216x288/ce89f2f679/1376291628?v=1","title":"Mard-O-Aurat Ki Namaz Kay Farq Per Tafseeli Jaiza by Shaykh Muneer Ahmad Munawwar","short_title":"Mard-O-Aurat Ki Namaz Kay Farq Per Tafseeli Jaiza by Shaykh Muneer Ahmad Munawwar","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68065443,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yCRIENAgr5Pu0pLavV3ooK0imRo="},"url":"https://www.scribd.com/document/68065443/Mard-O-Aurat-Ki-Namaz-Kay-Farq-Per-Tafseeli-Jaiza-by-Shaykh-Muneer-Ahmad-Munawwar"},"68065797":{"type":"document","id":68065797,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68065797/108x144/fd4b7384e5/1508392668?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68065797/216x288/0d272f3987/1508392668?v=1","title":"Masail e Ghusal by Sheikh Mufti Abdur Rauf Sakharvi","short_title":"Masail e Ghusal by Sheikh Mufti Abdur Rauf Sakharvi","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68065797,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"81zvqIY8pmYwAH5O/WJ+ezzxID4="},"url":"https://www.scribd.com/document/68065797/Masail-e-Ghusal-by-Sheikh-Mufti-Abdur-Rauf-Sakharvi"},"68256411":{"type":"document","id":68256411,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68256411/108x144/135fcfab8d/1331329102?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68256411/216x288/7ca47b6dfa/1331329102?v=1","title":"Masail-e-namaz - Molana Habib Ur Rahman Azmi","short_title":"Masail-e-namaz - Molana Habib Ur Rahman Azmi","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68256411,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"itnyXyGxRp7pmF4zQzil+/YqBFI="},"url":"https://www.scribd.com/document/68256411/Masail-e-namaz-Molana-Habib-Ur-Rahman-Azmi"},"68256681":{"type":"document","id":68256681,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68256681/108x144/bc16136cb1/1399928277?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68256681/216x288/80e59031ee/1399928277?v=1","title":"Masnoon Namaz Ki Chahal Hadees Dr. Ilyas Faisal","short_title":"Masnoon Namaz Ki Chahal Hadees Dr. Ilyas Faisal","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68256681,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8t/yprDjuIFEyas0EzNfg3aW69U="},"url":"https://www.scribd.com/document/68256681/Masnoon-Namaz-Ki-Chahal-Hadees-Dr-Ilyas-Faisal"},"68258151":{"type":"document","id":68258151,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68258151/108x144/3e34908e44/1399928278?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68258151/216x288/992464c0dd/1399928278?v=1","title":"Khutbaat e Juma o Eidain Arabi &amp; Juma Ke Masail - Molana Idrees Patel","short_title":"Khutbaat e Juma o Eidain Arabi &amp; Juma Ke Masail - Molana Idrees Patel","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68258151,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NwhlK0kyjT8nE4if2zkgDt+dWYk="},"url":"https://www.scribd.com/document/68258151/Khutbaat-e-Juma-o-Eidain-Arabi-amp-Juma-Ke-Masail-Molana-Idrees-Patel"},"68359449":{"type":"document","id":68359449,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68359449/108x144/e830ba54a4/1507453093?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68359449/216x288/906dd95370/1507453093?v=1","title":"Miswaak by Sheikh Muhammad Zakariyya","short_title":"Miswaak by Sheikh Muhammad Zakariyya","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68359449,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"rG3cwPJrLT4JXb9n9djh7KQfzi4="},"url":"https://www.scribd.com/document/68359449/Miswaak-by-Sheikh-Muhammad-Zakariyya"},"68724054":{"type":"document","id":68724054,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68724054/108x144/b2aa42b64e/1350681310?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68724054/216x288/427e568a6b/1350681310?v=1","title":"Mudallal-namaz - Molana Faiz Ahmad Multani","short_title":"Mudallal-namaz - Molana Faiz Ahmad Multani","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68724054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hBnSIlIv221WQLLh6Zevirza+LM="},"url":"https://www.scribd.com/document/68724054/Mudallal-namaz-Molana-Faiz-Ahmad-Multani"},"68724457":{"type":"document","id":68724457,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68724457/108x144/7b3346e5d0/1355501611?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68724457/216x288/533c316be7/1355501611?v=1","title":"Murawwajah Mozon Socks Per Masah Ka Masla by Sheikh Mufti Taqi Usmani","short_title":"Murawwajah Mozon Socks Per Masah Ka Masla by Sheikh Mufti Taqi Usmani","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68724457,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kYmDfWnOmhOQKSB7Cdt2uNWs2Xk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68724457/Murawwajah-Mozon-Socks-Per-Masah-Ka-Masla-by-Sheikh-Mufti-Taqi-Usmani"},"68725073":{"type":"document","id":68725073,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68725073/108x144/63b614668f/1376291518?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68725073/216x288/7645700f86/1376291518?v=1","title":"Murawwaja Qaza e Umri Bidat Hai Molana Abdul Quddus Khan","short_title":"Murawwaja Qaza e Umri Bidat Hai Molana Abdul Quddus Khan","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68725073,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JcXkfwsrzYUVR+RmrmvFbT2KVEU="},"url":"https://www.scribd.com/document/68725073/Murawwaja-Qaza-e-Umri-Bidat-Hai-Molana-Abdul-Quddus-Khan"},"68726880":{"type":"document","id":68726880,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68726880/108x144/0830bcfede/1399928982?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68726880/216x288/d0c637b87f/1399928982?v=1","title":"Mustanad Namaz e Hanafi Molana Imdadullah Anwar","short_title":"Mustanad Namaz e Hanafi Molana Imdadullah Anwar","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68726880,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"arpBAcIrnnQ+XE1rDfts3c2YSl0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68726880/Mustanad-Namaz-e-Hanafi-Molana-Imdadullah-Anwar"},"68727674":{"type":"document","id":68727674,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68727674/108x144/c4c1402724/1354082347?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68727674/216x288/3cba118618/1354082347?v=1","title":"Namaz Kay Israar o Ramooz - Molana Zulfiqar Naqshbandi","short_title":"Namaz Kay Israar o Ramooz - Molana Zulfiqar Naqshbandi","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68727674,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0YmorHj6KLzEgK1fSMtC5Xx9a5U="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68727674/Namaz-Kay-Israar-o-Ramooz-Molana-Zulfiqar-Naqshbandi"},"68728215":{"type":"document","id":68728215,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68728215/108x144/4670c0c37f/1352702424?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68728215/216x288/462533f57f/1352702424?v=1","title":"Namaz Ki Ehmiyat - Molana Abdul Sattar","short_title":"Namaz Ki Ehmiyat - Molana Abdul Sattar","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68728215,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DvDbO0Rm/au+lLKfYeva/b1h9ro="},"url":"https://www.scribd.com/document/68728215/Namaz-Ki-Ehmiyat-Molana-Abdul-Sattar"},"68728748":{"type":"document","id":68728748,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68728748/108x144/30c51f718c/1352327683?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68728748/216x288/28b0771fe5/1352327683?v=1","title":"Namaz Ki Pabandi Aur Us Ki Hifazat - Molana Fazlur Rahman Azmi","short_title":"Namaz Ki Pabandi Aur Us Ki Hifazat - Molana Fazlur Rahman Azmi","author":"Kamrans_Maktaba_Urdu","tracking":{"object_type":"document","object_id":68728748,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8oG87ZyRpLZPTJyT1SamtMSiIWA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68728748/Namaz-Ki-Pabandi-Aur-Us-Ki-Hifazat-Molana-Fazlur-Rahman-Azmi"}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/55227392","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=aZkhivZc2TjGqskuvZRsXhqgmVY%3D&authenticity_token=qRb5QvtKQ3sWMOTg7%2BoKG0oiq%2FHT9zD1mb3SYvx50zju7%2F5PJebCtifUdEbd%2BPwTJdJ73aigghdatlzP%2FJGQeQ%3D%3D&expires=1538270862&wordDocumentId=55227392&wordUploadId=58066538"},"renewal_nag_props":null}-->