Pengeluaran Pekerja Berpencen Dan Pengeluaran Pesara Pilihan

Pengeluaran Pekerja Berpencen Pengeluaran ini membolehkan ahli KWSP yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam dan telah diberikan taraf pekerja berpencen mengeluarkan simpanan bahagian pekerja beserta dividen sekiranya masih mempunyai baki simpanan di KWSP setelah pengembalian caruman syer kerajaan kepada Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) KWAP. Pengeluaran Pesara Pilihan Pengeluaran ini membolehkan ahli KWSP yang telah bersara secara pilihan daripada Perkhidmatan Awam mengeluarkan semua simpanan bahagian pekerja beserta dividen sekiranya masih mempunyai baki simpanan bagi tempoh yang wajib mencarum semasa berkhidmat dengan Perkhidmatan Awam. Kelayakan Memohon

Pengeluaran Pekerja Berpencen

Pengeluaran Pesara Pilihan

y

Bekerja dalam sektor awam dan mencarum kepada KWSP sehingga diberi taraf berpencen oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA);

y
ATAU

Anda telah bersara daripada Perkhidmatan Awam secara pilihan dan tidak bekerja lagi;

ATAU

y
Bekerja dalam Kementerian Pertahanan/Perkhidmatan Tentera dan mencarum kepada KWSP dan seterusnya diberi taraf berpencen oleh JPA.

y

Anda telah bersara secara pilihan daripada Perkhidmatan Awam tetapi masih bekerja dengan majikan lain atau bekerja sendiri;

ATAU

y

Anda berkhidmat dengan agensi Kerajaan dan telah bersara secara pilihan dibawah Penswastaan atau Pengkorporatan tetapi masih bekerja dengan agensi berkenaan.

Anda tidak layak memohon sekiranya anda adalah anggota tentera yang bersara secara pilihan daripada perkhidmatan tentera.

Amaun Yang Layak Dikeluarkan Anda boleh mengeluarkan caruman pekerja beserta dividen sekiranya masih mempunyai baki simpanan di KWSP setelah pengembalian caruman syer kerajaan kepada Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) KWAP. :: KWSP 9J (AHL) - Pengeluaran Pesara Pilihan atau Pekerja Berpencen ::

» Kaedah Permohonan Diproses » Senarai Dokumen Yang Diperlukan » Kaedah Bayaran » Maklumat Tambahan » Cara Permohonan Dihantar » Pertanyaan » Soalan Lazim Pengeluaran Pekerja Berpencen Dan Pengeluaran Persara Pilihan Permohonan Diproses Pengeluaran Pekerja Berpencen y Jumlah caruman pekerja bagi tempoh wajib mencarum semasa berkhidmat dengan Perkhidmatan Awam akan dibayar kepada ahli dan caruman majikan akan dikembalikan kepada y Pengeluaran Pesara Pilihan Sekiranya caruman bahagian kerajaan belum dikembalikan kepada KWAP, KWSP perlu

ATAU ‡ Surat Kelulusan Pencen (PEN 1/TAB 1) yang dikeluarkan oleh Bahagian Pencen. pelarasan bayaran akan hanya dibuat apabila ahli bersara kelak. ahli boleh memohon pengeluaran caruman pekerja di bawah pengeluaran 55 tahun. Surat Pengesahan tempoh perkhidmatan daripada Ketua Jabatan iaitu Lampiran A dan Lampiran B.y y y Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) KWAP. caruman tersebut juga akan dibayar kepada ahli. Dalam keadaan di mana anda di dapati terhutang dengan kerajaan (sebahagian syer kerajaan telah terambil melalui pengeluaran sebelum ini) tiada amaun pengeluaran akan dibayar kepada anda dan baki syer kerajaan akan dikembalikan kepada KWAP. Bagi kes di mana caruman syer kerajaan telah dikembalikan kepada KWAP. y membuat pengiraan caruman bahagian kerajaan terlebih dahulu sebelum pengiraan simpanan bahagian pekerja yang layak dibayar kepada ahli dibuat. dinasihatkan seperti berikut: (i) Tidak memohon di bawah pengeluaran ini kerana tempoh perkhidmatan muktamad sedang diproses oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). KWSP akan memproses simpanan yang masih terdapat di dalam akaun ahli di bawah Pengeluaran Pesara Pilihan. Nama Dokumen Berpencen Borang Pengeluaran KWSP 9J (AHL). 2. (a) Kad Pengenalan Awam/Kad Pengenalan Malaysia (MyKad) Pesara Pilihan ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ATAU(b) Kad Pengenalan Polis dan Surat Pengesahan Majikan menyatakan no. 5. Pengiraan caruman kerajaan akan dibuat berdasarkan kepada tempoh perkhidmatan muktamad yang diberi oleh JPA bagi membolehkan ganjaran dan pencen ahli diproses dengan tepat. y Senarai Dokumen Yang Diperlukan DOKUMEN UTAMA Pekerja Bil. semasa dan selepas tempoh wajib ini. Surat Pengakuan Ahli Pengeluaran Pesara klik pautan berikut untuk muat turun format surat. (ii) Sekiranya jumlah caruman kerajaan telah dikira melalui maklumat B04 (Notis Pelepasan Caruman Kerajaan) yang dikeluarkan oleh JPA secara atas talian (µonline¶) bagi Semenanjung. Bukti Pengesahan ‡ Surat Pengesahan Taraf Pesara yang Taraf Pilihan. Sila 4. Sila klik pautan berikut untuk muat turun borang. Kerajaan akan mendapatkan semula jumlah yang terhutang itu daripada ganjaran dan/atau pencen anda semasa bersara kelak. Sekiranya masih terdapat caruman yang diterima selepas Pengeluaran Pekerja Berpencen akibat daripada caruman tertunggak atau pelarasan. Ahli yang akan bersara wajib dalam tempoh satu tahun. Sekiranya terdapat caruman yang diterima daripada majikan swasta sebelum. Bagaimanapun. 3. ¥ Pesara dikeluarkan oleh JPA. KWSP tidak akan membuat pengiraan semula. Sekiranya terdapat kesilapan dalam maklumat tempoh perkhidmatan di dalam borang pengesahan perkhidmatan (Lampiran A dan B) dan bayaran syer kerajaan telah dibuat kepada KWAP. Sabah dan Sarawak. JPA ¥ . 1. Sila klik pautan berikut untuk muat turun format surat . Polis dan no. Caruman pekerja beserta dividen akan dibayar kepada ahli dan caruman majikan akan dibayar kepada KWAP. Kad Pengenalan Awam merujuk kepada orang yang sama. pengiraan caruman pekerja akan dibuat sebaik sahaja permohonan diterima.

ATAU ‡ Dalam matawang US Dollar sekiranya KWSP tidak boleh membayar dalam matawang negara seperti di atas.00. Nombor pengenalan diri anda adalah sama dengan rekod bank. sekiranya bayaran tidak berjaya dikreditkan ke dalam akaun bank ahli seperti akaun bank tidak aktif atau nombor Kad Pengenalan Diri tidak sepadan.00. Kaedah Bayaran (i) Bayaran Dalam Malaysia ‡ Semua bayaran pengeluaran akan dikreditkan terus ke dalam akaun bank anda dengan syarat: a. anda boleh memilih untuk mencarum semula di bawah kategori orang bekerja sendiri.000. Akaun bank anda ialah Akaun Simpanan/Semasa (jenis persendirian) ATAU Jenis Akaun Bersama Individu (µjoint account¶) bagi jumlah pengeluaran melebihi RM100. . bayaran akan dibuat melalui cek jurubank. Buku Bank/Penyata Akaun Simpanan (jenis persendirian) ATAU Penyata Akaun Semasa yang asal (jenis persendirian) ATAU Jenis Akaun Bersama Individu (µjoint account¶) bagi jumlah pengeluaran melebihi RM100. ‡ Akaun bank mestilah yang masih aktif.6. Pengeluaran Pekerja Berpencen dan Pengeluaran Kematian. Anda mempunyai akaun bank dengan bank panel KWSP yang dilantik. anda dikehendaki melengkapkan Borang Permohonan Pendaftaran Ahli Dan Pindaan Maklumat (KWSP3) dan menyertakan bersama-sama dengan borang permohonan. Jenis matawang adalah seperti berikut: ‡ Matawang negara di mana anda bermastautin berdasarkan alamat di dalam Borang Pengeluaran KWSP 9J (AHL). e. Ahli dinasihatkan membaca dengan teliti arahan-arahan di dalam panduan yang disertakan sebelum mengisi borang. DAN ‡ Mempunyai akaun di bank panel KWSP yang ¥ ¥ dilantik Nota: Bagi pemohon yang akan mengemukakan permohonan menerusi pos. Bayaran dibuat dalam matawang Ringgit Malaysia (RM) ‡ Bagaimanapun. anda diwajibkan untuk mencarum kepada KWSP tanpa perlu membuat pendaftaran sebagai ahli baru. ‡ Sekiranya anda bekerja semula dengan pihak swasta selepas pengeluaran ini. Akaun bank anda masih aktif. DAN b. ATAU ‡ Matawang asing mengikut pilihan anda di dalam Borang Pengeluaran KWSP 9J (AHL) » Kembali Maklumat Tambahan Status Selepas Pengeluaran Pekerja Berpencen ‡ Anda bukan lagi pekerja mengikut definisi Akta KWSP memandangkan anda dianggap telah membuat pengeluaran kesemua simpanan.000. Sila klik link berikut untuk melihat Senarai Bank Panel KWSP. Pilihan Mencarum Semula Selepas Pengeluaran ‡ Sekiranya anda ingin terus mencarum kepada KWSP. d. ‡ Anda hendaklah menggunakan nombor keahlian yang sama untuk mencarum dan layak menikmati semua faedah sebagai ahli KWSP. Pengeluaran Hilang Upaya. DAN c. (ii) Bayaran Luar Malaysia Bayaran adalah melalui Draf Bank Asing. Pelepasan Kawalan Ke Atas Pelaburan ‡ KWSP akan melepaskan kawalan ke atas pelaburan anda di Institusi Pengurusan Dana (IPD) apabila anda mencapai umur 55 tahun atau mengeluarkan semua simpanan anda di bawah Pengeluaran Meninggalkan Negara.

jawatan dan cop rasmi pengesah kecuali bagi salinan dokumen-dokumen yang telah ditetapkan oleh KWSP sebagai pegawai pengesahnya. ‡ Kadar caruman yang ditetapkan ialah tidak kurang daripada RM50. y Anda perlu melengkapkan Borang Permohonan Pendaftaran Ahli Dan Pindaan Maklumat (KWSP3) dan menyertakan bersama-sama dengan borang permohonan. Sila klik link berikut untuk melihat lebih lanjut tentang Senarai Peraturan dan Kesalahan » Kembali Soalan Lazim Pengeluaran Pekerja Berpencen Dan Pengeluaran Persara Pilihan 1. Sila klik pautan berikut untuk mendapatkan Senarai Nama Pegawai Pengesah Dokumen Yang Dibenarkan.‡ Caruman hendaklah dibuat menggunakan Borang KWSP 6A (1) yang boleh diperolehi di mana-mana cawangan KWSP dan dibayar oleh anda sendiri. 3. SERAHAN MELALUI POS ‡ Sila pastikan SEMUA salinan dokumen disahkan pegawai yang dibenarkan oleh KWSP.00 dan tidak melebihi RM5. SERAHAN DI KAUNTER ‡ Sila bawa bersama dokumen asal beserta salinan dokumen bagi tujuan pengesahan oleh Pegawai KWSP (jika belum dibuat pengesahan dokumen). Anda dinasihatkan membaca dengan teliti arahan-arahan di dalam panduan yang disertakan sebelum mengisi borang. lengkap dengan nama. . ‡ Permohonan melalui pos boleh dialamatkan kepada: KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA Karung Berkunci No.000.000. pemohon dianggap telah melakukan kesalahan dan sekiranya disabitkan pemohon boleh dipenjarakan selama suatu tempoh yang tidak melebihi tiga tahun atau didenda tidak melebihi RM10.00 sebulan. 220 Jalan Sultan 46720 Petaling Jaya SELANGOR DARUL EHSAN Membuat Kenyataan Yang Tidak Betul Atau Tidak Benar Atau Mengemukakan Dokumen Palsu Sekiranya pemohon memberi kenyataan yang tidak betul atau tidak benar atau mengemukakan dokumen palsu. Apakah kelayakan ahli untuk memohon PPB? Ahli layak memohon sekiranya.00 atau kedua-duanya. Caruman ini adalah daripada gaji anda sahaja dan majikan anda tidak lagi diwajibkan mencarum. 2. » Kembali Cara Permohonan Dihantar Permohonan boleh dihantar di mana-mana cawangan KWSP sama ada melalui serahan di kaunter atau melalui pos. Pengeluaran ini membolehkan ahli KWSP yang telah bersara secara pilihan daripada Perkhidmatan Awam mengeluarkan semua simpanan bahagian pekerja yang wajib dicarum semasa berkhidmat dengan Perkhidmatan Awam. Pengeluaran ini membolehkan ahli KWSP yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam dan telah diberikan taraf pekerja berpencen mengeluarkan simpanan bahagian pekerja berserta dividen sekiranya masih mempunyai baki simpanan di KWSP setelah pengembalian caruman syer kerajaan kepada Kumpulan Wang Amanah Persaraan(KWAP). Apakah Pengeluaran Pekerja Berpencen (PPB) secara umum? PPB dilaksanakan pada 1 Julai 2000 berdasarkan Seksyen 54c(1) Akta KWSP 1991. Apakah Pengeluaran Pesara Pilihan (PPP) secara umum? SPP dilaksanakan pada 2 Januari 2001 berdasarkan Seksyen 54c (2) Akta KWSP 1991.

atau ii. 4. » Kembali .i. Anda tidak layak sekiranya anda adalah anggota tentera dan bersara secara pilihan daripada perkhidmatan tentera. Apakah amaun kelayakan ahli jika memohon PPP bila ahli telah bersara secara pilihan dari Perkhidmatan Awam dan tidak bekerja lagi? Ahli layak mengeluarkan jumlah simpanan syer pekerja bagi tempoh perkhidmatan yang diiktiraf diberi taraf berpencen semasa berkhidmat dengan Perkhidmatan Awam sahaja. Bekerja di dalam sektor awam dan mencarum kepada KWSP sehingga diberi taraf berpencen oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). 5. Bekerja di dalam Kementerian Pertahanan/Perkhidmatan Tentera dan mencarum kepada KWSP dan seterusnya diberi taraf berpencen oleh JPA. Apakah amaun kelayakan ahli jika memohon PPP bagi ahli yang berkhidmat dengan agensi kerajaan yang bersara secara pilihan di bawah Pengswastaan atau Pengkorporatan tetapi masih bekerja dengan agensi berkenaan? Ahli layak memohon jumlah simpanan syer pekerja bagin tempoh perkhidmatan yang diiktiraf diberi taraf berpencen semasa berkhidmat dengan Perkhidmatan Awam sahaja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful